ARMATURÁ. Vyrobili jsme dvanáctitunové klapky DN Informa ní magazín. ÍSLO 14 / Duben 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARMATURÁ. Vyrobili jsme dvanáctitunové klapky DN 2600. Informa ní magazín. ÍSLO 14 / Duben 2008"

Transkript

1 ARMATURÁ Informa ní magazín ÍSLO 14 / Duben 2008 Vyrobili jsme dvanáctitunové klapky DN 2600

2 Obsah kontakty Speciální kulové kohouty str. 4 nové svařovny v plném provozu str. 6 Brýlové šoupátko DN 2200 vážilo 13 tun str. 5 Provozovna a vedení společnosti: Hlučínská 41, Dolní Benešov Tel.: +420 / Fax: +420 / Provozovna Kravaře: Bolatická 39, Kravaře Tel.: +420 / Fax: +420 / Provozovna Hranice: Lipnická 157, Hranice IV - Drahotuše Tel.: +420 / Fax: +420 / Další hutní kolos v Kravařích str. 8 Hodnocení jakosti v roce 2007 str. 10 Jak jsme slavili miliardu str. 12 Naši partneři Modřanská potrubní str Nové stroje v Dolním Benešově str. 7 Úspěchy zahraničního obchodu str. 9 Lodní registry dříve a dnes str. 11 Děti malovaly život v naší firmě str. 13 Provozovna Ústí nad Labem: Špitálské nám. 9, Ústí nad Labem Tel.: +420 / Fax: +420 / Provozovna Olomouc Železniční 548/4B, Olomouc Tel.: +420/ Fax: +420/ Slovenská republika: ARMATÚRY GROUP, s.r.o. Jánošíkova 264, Žilina Tel.: +421 / 41 / Fax: +421 / 41 / Južná trieda č. 74, Košice Tel.: +421 / 55 / Fax: +421 / 55 / Murgašova 27, Šaľa Tel.: +421 / 31 / Fax.: +421 / 31 / Rusko: АО АРМАТУРЬІ Гроуп Россия, , г. Москва ул. Ю. Фучика, 17/19, офис 645 Tел.: Факс: Eл. почта: Informační magazín ARMATURÁŘ vydává akciová společnost ARMATURY Group a.s. Redakční rada: Ing. Vladimír Nekuda, MBA, Ing. Boris Orolín, Ing. Maxmilian Kostřica, Ing. Vladimír Vašíček, Mgr. Ladislav Botur, Ing. Vladimíra Václavíková, Ing. Gabriela Mathiasová Adresa redakce: ARMATURY Group a.s., Hlučínská 41, Dolní Benešov IČO: Vychází v Dolním Benešově, 1 x ročně. Číslo registrace MK ČR: E Náklad 1000 výtisků Sazba, grafická úprava: Pavel Kerlin Tisk: tiskárna GRAFICO Opava Toto číslo vychází v dubnu Další číslo vyjde v dubnu

3 Úvod Vážení obchodní přátelé! Již tradičně otevírají má slova náš ARMATURÁŘ, časopis především pro Vás, obchodní partnery ARMATURY Group. Je to pro mne příležitost ohlédnout se za uplynulým obdobím a odkrýt Vám naše výhledy a plány do období příštího. Jak víte, loňský rok byl díky vzájemné spolupráci s Vámi pro naši společnost mimořádně úspěšný. Celková tržba 1,5 miliardy korun českých, úspěšné projekty a obchodní zakázky, nové obchodní kontakty, stavba nové výrobní haly v Dolním Benešově, investice nejen do výrobních technologií, ale také do manipulační techniky, softwaru apod., to byl náš rok Údaj 1,5 miliardy korun českých není pro nás pouze číslem. Jsme si vědomi toho, že jsou za ním stovky písemností, obchodních smluv, dokumentace, certifikátů a především tuny výrobků, které prošly rukama pracovníků ARMATURY Group. Společně se všemi zaměstnanci naší společnosti jsme miliardu slavili už na podzim minulého roku a to v prostorách právě dostavěné nové výrobní haly v Dolním Benešově. Program oslavy, atmosféra, pocit sounáležitosti spolupracovníků, hrdost na firmu, to bude patřit k našim vzpomínkám na rok Za našimi výsledky vidíme také Vás, naše obchodní partnery, vidíme důvěru, se kterou jste se na nás obraceli, důvěru, kterou jsme doufám nezklamali. Za spolupráci v roce 2007 Vám za celou společnost ARMATURY Group děkuji. V letošním roce očekáváme další nárůst objemu výroby ve výši 25 % oproti roku Ke konci března již máme za sebou řadu významných obchodních zakázek (o některých z nich si můžete přečíst uvnitř časopisu) a další zajímavé projekty se připravují. Po loňských investicích do nové výrobní haly v Dolním Benešově se v tomto roce zaměříme na naši provozovnu v Kravařích. Zde chystáme rozsáhlou úpravu expedičních prostor, včetně úpravy postřiku armatur, výrobních prostor a tlakové zkušebny. Máme také v plánu úpravu skladovacích prostor. Jsem si vědom toho, že výše investic, které nás nejenom v letošním, ale především v delším časovém horizontu čekají, jsou nemalé. Proto si vážím přístupu našich akcionářů, kteří mají zájem o růst společnosti ARMATURY Group. Touto cestou také našim akcionářům děkuji za dosavadní spolupráci. Vážení obchodní přátelé, věřím, že naše setkávání, ať už při přejímkách, zákaznických dnech nebo při dojednávání obchodních zakázek, budou i nadále příjemná a přínosná pro obě strany tak, jak to má při správném partnerství být. Věřím, že příjemné bude pro Vás i dnešní setkání s ARMATURY Group na stránkách našeho časopisu. Náš magazín ARMATURÁŘ má novou tvář, pozměnili jsme grafiku obálky a naplnili toto vydání zajímavými informacemi ze života firmy. Změnili jsme také periodicitu - místo dvou vydání jako doposud budeme vydávat jedno číslo ročně. Další ARMA- TURÁŘ tedy vyjde v dubnu Těším se, že Vám v něm zase přineseme řadu zajímavostí ze světa armatur. Ing. Vladimír Nekuda, MBA Výroba v roce 2008 Náš pracovní rok 2007 byl ve výrobě velmi náročný, ale je potěšující, že v konečném součtu i velmi úspěšný. Rok byl významný v tom, že nám meziročně stoupl objem tržeb za prodané vlastní výrobky realizované v našich provozovnách o 50 % proti tržbám z let 2006 a Úctyhodné je to, že se nám to podařilo za ztížených podmínek při budování nové haly připravované k přestavbě našich svařoven. Co bylo příčinou úspěchu? V první řadě zákazníci vyžadující naše produkty a spolu s nimi pracovníci našich obchodních útvarů, kteří technické a výrobní útvary tlačí do realizace stále nových a nových produktů. Výrazně se projevila změna struktury zakázek směrem k velkým armaturám do hutních provozů, nárůst dodávek velkých klapek v dimenzích nad DN 1000, rozvoj v dodávkách kulových kohoutů v dimenzích nad DN 300 a svařovaných šoupátek od DN 600. Pro plnění dalších úkolů jsme během roku 2007 zvýšili počet zaměstnanců ve výrobě o 24 a to hlavně v dělnických profesích. Nástup těchto kvalifikovaných zaměstnanců nás všechny velice těší a velmi si toho vážíme. V oblasti technických pracovníků výroby a technologie se potýkáme se stejnými problémy jako řada firem, ale snažíme se pomáhat si postupem šikovných lidí z dělnických profesí. Velkou pomocí je samozřejmě i řada pro nás kooperujících firem, které léty prověřenou kvalitou i spolehlivostí v termínech plní velmi důležitou roli v podpoře výroby. Jak se připravujeme na nejbližší budoucnost Koncem roku 2007 jsme instalovali do reorganizovaných prostor obroben a svařoven tři CNC obráběcí stroje, pomocí kterých zmírníme přetlak požadavků na naše výrobní kapacity. Kompletace většího množství vlastní výroby je zajištěna přestavbou dílen montáží a doplněním dalšího mechanizovaného nářadí do montážních skupin. Na základě obchodního plánu na rok 2008 a požadavků na dodávky armatur velkých rozměrů a hmotností posílíme naše mostové pětitunové jeřáby v obrobně a montáži. Po zesílení jeřábových drah budou zabudovány další dva mostové jeřáby s nosností 16 tun. Bez těchto základních opatření bychom obtížně plnili požadavky na výrobu produktů typu klapek DN 2600 nebo vyzdívaných hutních armatur DN 1400, jejichž hmotnost po finální kompletaci je přes 11 tun. To, že je výroba dobře nastartovaná a chce pokračovat v duchu minulých let, dosvědčuje i objem rozpracovaných projektů spuštěných během prvního čtvrtletí. Nyní máme před sebou zakázky za 200 milionů korun. Obchodní útvary řeší další poptávky z tuzemska i zahraničí. Požadavky současné doby si stále žádají aktivní přístup, použití nových řešení, vysokou kvalitu práce a především chuť dokázat to. Věřím, že i pro rok 2008 ji budeme mít na rozdávání. Ing. Boris Orolín 3

4 Technika a Výroba Speciální kulové kohouty Jedním z charakteristických znaků naší společnosti je vysoká odbornost všech technických pracovníků. Díky tomuto zázemí jsme schopni vyrábět armatury, které jsou technicky náročné. V sortimentu kulových kohoutů jsou považovány za nejnáročnější kulové kohouty, které pracují: v jaderné energetice, v kryogenních provozech pro teploty do ºC, na ropných plošinách umístěných nad hladinou moře, na ropných plošinách umístěných pod hladinou moře. O tom, že společnost ARMATURY Group je v oboru speciálních kulových kohoutů úspěšná, svědčí to, že dodáváme kulové kohouty jak do jaderné energetiky, tak do kryogenních provozů. Na dodané armatury, které jsou v provozu již více než tři roky, nebyla uplatněna ani jedna reklamace. V loňském roce jsme navíc uspěli v projektu firmy ALSTOM Power na dodávky kulových kohoutů pro ropnou plošinu, umístěnou nad hladinou moře. Celkový počet dodaných kulových kohoutů byl více než 1000 kusů ve jmenovitých světlostech DN 40 až 350 a pro pracovní tlaky PN 16 až 250. Kulové kohouty pro provoz v jaderných elektrárnách musí splňovat mimo jiné následující podmínky: Musí být dodávány podle schválených technických podmínek (dále jen TP), přičemž TP musí být vypracovány podle platných zákonů nejen ze země projektanta, ale i ze země, kde bude jaderná elektrárna v provozu. Veškerá konstrukční a technologická dokumentace musí být podle platné legislativy. Funkčnost armatury za všech možných provozních i havarijních režimů musí být doložena speciálními zkouškami a speciálními výpočty. Veškeré používané komponenty musí být dodány od vybraných dodavatelů, kteří splňují příslušnou legislativu. Jednotlivé komponenty a hotová armatura je kontrolována podle platné legislativy. Kulové kohouty pro kryogenní provozy musí splňovat mimo jiné tyto podmínky: Veškeré komponenty musí být z materiálu, které umožňují použití při teplotách ºC. Konstrukce musí odpovídat příslušným normám pro kryogenní provozy. V průběhu provozu armatur pracují střídavě při teplotách ºC i při + 20 ºC. V průběhu změn teplot dochází k rozměrovým změnám. Tyto rozměrové změny nesmí ovlivnit funkčnost kulových kohoutů. Ověření funkčnosti při všech pracovních teplotách musí být doloženo speciálními zkouškami. Kulové kohouty pro mořské ropné plošiny musí splňovat mimo jiné tyto podmínky: Musí splňovat příslušnou legislativu platnou pro zařízení umístěné na moři. Materiálové provedení musí odolávat nejen mořské vodě, ale i pracovní látce. Konstrukce celého kulového kohoutu musí garantovat dlouhodobou životnost a také jednoduchou vyměnitelnost opotřebených dílů, pokud možno za plných provozních podmínek. Některé pracovní látky jsou natolik agresivní, že se musí používat speciální materiály. Opracování speciálních materiálů v požadované přesnosti vyžaduje speciální technologii opracování. Veškerá původní dokumentace, rozsah kontrol a zkoušení musí splňovat příslušné předpisy, jejich náročnost je srovnatelná s podmínkami pro jadernou energetiku. Jsem přesvědčen, že dosavadní úspěchy ARMATURY Group v sortimentu speciálních kulových kohoutů garantují zákazníkům možnost dodání jakékoliv speciální armatury. Ing. Vladimír Vašíček 4

5 Technika a výroba Vyrobili jsme klapku DN 2600! V březnu letošního roku jsme v provozovně Dolní Benešov vyrobili dvě uzavírací klapky s jednou excentricitou typ L32.6 DN 2600 PN 2,5-10, provedení přírubové. Obě klapky jsou ovládané elektropohonem. Se svými parametry, vnější průměr 3,5 metru a hmotnost cca 12 tun, to jsou největší klapky, které jsme v ARMATURY Group dosud vyrobili. Klapky jsou určeny pro kouřový plyn s pracovní teplotou do 90 C. Z důvodu velikosti klapek se musely zhotovit pro zkoušení velmi nákladné speciální přípravky. Závěrečné zkoušky těsnosti a funkčnosti proběhly zdárně za účasti zákazníka a potvrdily požadovanou kvalitu výrobku. -red- Brýlové šoupátko DN 2200 vážilo 13 tun Tak jako v letech minulých i loni jsme ve výrobě realizovali několik zakázek na výrobu brýlových šoupátek. Jednalo se celkem o 12 kusů, z toho bylo devět ekologických brýlových šoupátek. Je známo, že dokážeme vyrobit šoupátka velkých dimenzí. Největší vyrobenou dimenzí, kterou jsme se donedávna mohli pochlubit, byla světlost DN Ale v roce 2007 jsme pomyslnou laťku posunuli ještě výše. Největší vyrobená ekologická šoupátka měla dimenzi DN 1600, dimenzi DN 2000 a další šoupátko mělo dokonce DN 2200! Jen pro představu - rozměry a váhy dvou obříků jsou u DN ,1 x 3,7 x 1,7 m, váha 12 tun a u DN 2200 dokonce 7,9 x 3,9 x 1,7 m a váha 13 tun! Pro nakládku před expedicí těchto velkých a těžkých armatur bylo nutné použít autojeřáb o nosnosti 40 tun. Při manipulaci, nakládce na kamion a výjezdu z výrobní haly se velmi osvědčily zkušenosti našich pracovníků, protože ve vratech bylo k dispozici jen pár centimetrů vůle. Dnes je šoupátko opět v provozu u zákazníka. V letošním roce máme již v zakázkách výrobu dalších 9 kusů brýlových uzávěrů. Miloš Kušnír 5

6 Obchod a Výroba První klapky L32.8 s trojitou excentricitou vyexpedovány Mezi naše významné zákazníky patří mimo jiné společnost Dalkia Česká republika. Snad právě ta nás přivedla k myšlence vyprojektovat a vyrobit uzavírací klapku L32.8 s trojitou excentricitou, těsněním kov-kov, oboustranně těsnící a to s využitím pro horkou vodu a kondenzát. Tento produkt je nejvíce využíván Závody Distribuce a služeb této společnosti. Nejčastěji je osazován na horkovodní potrubí jako sekční armatura, na kterou jsou kladeny vysoké požadavky týkající se kvality, funkčnosti a spolehlivosti. Této klapce doposud chyběl český výrobce, a proto se dovážela ze zahraničí. Není tajemstvím, že ARMATURY Group je na tuzemském trhu vnímána jako významný český výrobce průmyslových armatur, který směřuje své produkty do průmyslových odvětví jako jsou energetika, hutní průmysl, chemie, petrochemie, vodárenství a plynárenství. Jdeme neustále kupředu cestou vývoje, investujeme do strojového parku, stavíme nové haly, a to vše za účelem maximální spokojenosti našich klientů. Pevně věříme, že se nám to povedlo rovněž u těchto klapek, které jsme již vyrobili, odzkoušeli, úspěšně podrobili cyklování a následně vyexpedovali na Divizi Olomouc (L DN 400 PN 16, ovládání ručním převodem) a na Elektrárnu Třebovice (L DN 500 PN 25, ovládání servopohonem Auma). Klapky byly převzaty zástupci společnosti Dalkia Česká republika, kteří se osobně zúčastnili všech tlakových a funkčních zkoušek, jenž proběhly v souladu s EN na tlakovém zařízení provozovny v Dolní Benešově. Jsme přesvědčeni, že již brzy získáme kladné reference, které nám usnadní cestu k dalšímu prodeji jak v Dalkia Česká republika, tak i v dalších společnostech. Jarmila Svobodová Nové svařovny v plném provozu Před pár měsíci, kdy jsme v nové hale v Dolním Benešově uspořádali firemní společenskou akci, se nám prázdný prostor zdál obrovský. Dnes už nám to tak nepřipadá. Hala je vybavena stroji, zařízena a plně v provozu. V levé lodi jsou vybudovány nové svařovny. V přední části je společný prostor pro navážení polotvarů ke svaření a za ním dvě řady svářečských kojí, rozměrově navržených pro bezproblémové svařování velkých hutních armatur. Vybavení jednotlivých boxů se liší tak, abychom uměli realizovat různé výkony podle potřeby daného typorozměru armatury. V jednom boxu je stehovací jáma hluboká 2,5 metru. Další box je vybaven podlahou z dřevěných kostek, kde se svařují těžké hutní armatury náročné na časté otáčení za pomocí jeřábu. Následující dva boxy jsou vybaveny automaty - v prvním je SA 203 pro návary rotačních ploch sedel, klínů a přírub a ve druhém je svářečský stativ pro svářečské metody MIG MAG, který je napojený elektronickým řídícím systémem na polohovadlo Kovako. To unese i dílce o hmotnosti až 10 tun. Další čtyři boxy jsou vybaveny standardními polohovadly o nosnosti 800 kg a běžnými agregáty MIG MAG. Všechna pracoviště jsou vybavena odsávacím zařízením s centrální odsávací jednotkou od Firmy Niedremann. O využití odpadního tepla ze vzduchu se v zimě stará rekuperační jednotka Beta 9 zabudovaná ve střeše objektu. V létě bude naopak fungovat jako zařízení pro vychlazení prostoru odvětráním teplého vzduchu zpod střechy. V pravé lodi máme zatím část skladovacích ploch pro polotvary určené k montáži, část přípravy materiálu a částečně i přechodnou expedici. Postupným přemístěním přípravy materiálu proměníme i tyto prostory v další výrobní plochy. Jsme pyšní, když nás navštíví některý z našich zákazníků a při pochůzce svařovnou vidí v každém boxu plášť velké armatury a svářečské agregáty v plném provozu. To blýskání od svářečských drátů a elektrod jakoby připomínalo, že se armaturám blýská na ještě lepší časy Ing. Boris Orolín 6

7 Technika a Výroba Investice do technologií - nové stroje v Dolním Benešově Ve výrobě Dolní Benešov přibylo v posledních měsících několik nových strojů - soustruh, obráběcí centrum, karusel a horizontální vyvrtávačka. Jedná se o zařízení, která významně ovlivňují naše výrobní možnosti. Soustruh SP 180 CNC je menší CNC řízený soustruh, na kterém lze obrábět dílce do průměru 180 mm a délky 390 mm s maximálními otáčkami 4700 ot./min. Soustruh je vybaven řídícím systémem Siemens Sinumerik 840D, 12-ti polohou nástrojovou hlavou, hydraulickým upínáním i automatickým koníkem. Druhým novým strojem je vertikální obráběcí centrum VMCF 1600 CNC. Má základní rozměry 5,2 x 4,3 x 3,7 m a váží úctyhodných 22 tun. Toto zařízení doplňuje a zároveň rozšiřuje kapacitu stávajících dvou obráběcích center MCV Jeho instalace byla vzhledem k velikosti a váze velmi náročná - stroj byl převážen jako nadměrný náklad a pro jeho vykládku a umístění na místo musel být použit autojeřáb o nosnosti 40 tun. Při vjíždění do výrobní haly bylo ve vratech k dispozici pouze 5 mm vůle po obou stranách centra. Přesto se nakonec podařilo stroj protáhnout do výrobní haly bez jakékoliv oděrky laku. Pracovní pojezdy centra jsou v osách X/ Y/Z 1600 x 925 x 850 mm s velikostí pracovního stolu 1900 x 900 mm a lze na něm např. vrtat a závitovat tělesa a víka kulových kohoutů až do DN 700. Stroj je vybaven řídícím systémem Heidenhain itnc 530, kapacita zásobníku je na 32 nástrojů s vnitřním chlazením středem vřetene s výkonem čerpadla 70 barů. Centrum je dále vybaveno nástrojovou i obrobkovou sondou od firmy Heidenhain. Naše třetí novinka - svislý soustruh - karusel SKIQ 8 CNC - má tříčelisťovou hydraulicko-mechanickou upínací desku o průměru 800 mm s rozsahem otáček ot./min., 15-ti polohový zásobník nástrojů a je vybaven řídícím systémem SINUMERIC 840D s digitálními pohony SIEMENS. Maximální průměr soustružení je 1100 mm, maximální výška obrobku 690 mm a váha obrobku může dosáhnout až 4 tun. Stroj SKIQ 8 CNC nám svým širokým rozsahem parametrů umožní opracovávat jak komponenty klapek, kulových kohoutů, tak i celé svařence těles a talířů klapek až do světlosti DN 600. Samozřejmě bude také přínosem v posílení výrobních kapacit pro výrobu kulových kohoutů do DN 300. TK 6511 CNC je horizontální frézovací a vyvrtávací centrum, které je vybaveno řídícím systémem Heidenhain itnc 530 s digitálními pohony SIEMENS. Pracovní pojezdy jsou v osách X/Y/Z/W následující: 2500 x 1500 x 1200 x 550 mm. Rozměr pracovního stolu je 1250 x 1400 mm, což umožňuje obrábění středně velkých obrobků až do váhy 5 tun. Průměr pracovního vřetene je 110 mm s rozsahem otáček ot./min. a lze na něm opracovávat většinu komponent našeho širokého výrobního programu. Miloš Kušnír Vyrábíme šoupátka typu S61 V loňském roce byla zavedena do výroby rekonstruovaná řada šoupátek typu S61. Šoupátka se vyrábějí s jedním nebo dvěma úkosy na klínu v rozsahu DN 700 až 2000, PN 2,5 až 16. Šoupátka se dvěma úkosy plně nahrazují dříve vyráběná litá šoupátka typu S30. Šoupátka typu S61 s celosvařovaným tělesem mají oproti šoupátkům S30 s litým tělesem tyto výhody: těleso je z tvářených polotovarů, tím je zabezpečena jeho těsnost vůči vnějšku, což se u litých šoupátek nedá 100% zabezpečit, není nutno vyrábět, dále udržovat a skladovat nákladné modely, dodací termín může být kratší, protože dodací doba odlitků bývá zpravidla více než 3 měsíce. Naopak nevýhodou šoupátek S61 jsou vyšší výrobní náklady na těleso a horší těsnost, protože těleso šoupátka je hodně ploché. Obě tyto nevýhody se však díky úsilí techniků podařilo odstranit a tím jsou tato šoupátka plně konkurenční oproti dosud používaným šoupátkům S30. Ing. Vladimír Vašíček 7

8 Automatizace a služby, čerpadla Další hutní kolos v Kravařích O tom, že dobře odvedená práce při opravách armatur přináší své ovoce, svědčí mimo jiné další zakázka na opravu hutní armatury ze společnosti U. S. Steel Košice. Po loňské opravě ekologického brýlového šoupátka DN 2400, která proběhla ke spokojenosti našeho zákazníka, bylo toto šoupátko nasazeno do provozu, kde bez problémů plní svou funkci. Toto byly důvody pro uzavření další smlouvy na opravu šoupátka sice o něco menšího, přesto však úctyhodných rozměrů s DN 2000 a hmotností přibližně 22 tun. Oprava šoupátka DN 2000 Pracovníci ARMATURY Group měli možnost uplatnit zkušenosti z minulé zakázky při vlastní demontáži šoupátka z potrubí, přípravě pro transport a následné opravě v prostorách provozovny Kravaře. Ta proběhla za úzké spolupráce s oddělením konstrukce a spočívala v rozebrání armatury, legalizaci plného a kompletní výměně prázdného oka, opravě těsnících ploch novým návarem materiálem tř. 17 a jejich opracováním, provedením repase přítlačných pístů. Dále byl kompletně vyměněn těsnící a spojovací materiál, provedena kompletace armatury včetně povrchové úpravy a zkouška těsnosti. Přejímka brýlového šoupátka se uskutečnila dne 13. března Za účasti pracovníků společnosti U. S. Steel Košice zdárně proběhla zkouška funkčnosti šoupátka. Zákazník byl s kvalitou odvedené práce spokojen a ocenil především naši schopnost zodpovědně a profesionálně řešit náročné požadavky zadavatele. Po úspěšné přejímce absolvovalo obří brýlové šoupátko transport zpět do Košic a následně montáž do potrubí. Ing. Roman Hrůzek Nabízíme novou službu - měření aktuálních průtoků Každý z nás se jistě nyní zajímá o možnosti šetření energií. Snažíme se o to zejména doma, tam nás to pálí asi nejvíce, ale i v zaměstnání. Je již obecně známo, že energeticky úsporné spotřebiče mají označení A+. Vývoj čerpadel se ubírá stejným směrem - cestou nejvyšší účinnosti, které je dosahováno v optimálním pracovním bodě. Zkušenosti z praxe jsou bohužel jiné. Regulace čerpadel je většinou ztrátová a čerpadla jsou provozována v zakázaných oblastech, kde dochází ke značnému opotřebení tzv. kavitaci. Proto letošní rok nabízíme zákazníkům novou službu - měření aktuálních průtoků, které je prováděno ultrazvukovým přístrojem. Jedná se o metodu nedestruktivní, nezávislou na teplotě a tlaku, což je velkou výhodou. Není proto nutné zasahovat do potrubní soustavy a přesnost přístroje při dodržení podmínek měření je přibližně 3%. Průtočné množství dokážeme měřit v potrubí v dimenzi od DN 50 v materiálovém provedení ocel nebo plast. Pro toto měření potřebujeme znát pouze druh kapaliny, vnější průměr, materiál a sílu stěny potrubí. Omezeni jsme snad jen maximální teplotou média v potrubí, a to do 110 C. Aktuální průtok lze odečítat z displeje a zároveň je možné nastavit časovou periodu pro ukládání do vnitřní paměti přístroje. Tyto hodnoty lze pak dále analyzovat. Přehledné grafické výsledky mají při návrhu náhrady čerpadla nebo celé čerpací soustavy velký význam nejen pro nás, ale zejména pro management zákazníka. První měření jsme realizovali u našeho významného zákazníka, firmy Semperflex. Měřili jsme čerpadlo, které zásobuje celý závod chladící vodou. Pro zákazníka výsledky nebyly příznivé. Z naměřených hodnot vyplývá, že stávající čerpadlo je poddimenzováno. Pro nás je potěšitelné, že již v tomto závodě zvažují provedení dalšího měření. Snad všichni naši stávající i budoucí zákazníci brzy ocení nesporné výhody této komplexní služby, která jim v důsledku ušetří elektrickou energii i náklady na opravy zařízení. Bc. Jan Psota 8

9 Armatury pro vodní elektrárny mají budoucnost Zahraniční obchod V poslední době se věnuje velká pozornost energii z obnovitelných zdrojů jako je solární a větrná energie. Do problematiky solárních a větrných elektráren pravděpodobně naše společnost ani v budoucnu promlouvat nebude. Existují ale ještě vodní elektrárny, které se bez armatur a potrubí neobejdou. ARMATURY Group zajišťuje dodávky kulových kohoutů, uzavíracích motýlkových klapek a potrubních celků. V posledních dvou letech jsme získali významné zakázky pro vodní elektrárny v Norsku. Z vodních elektráren pochází 24 % světové produkce elektrické energie. Zásobují miliardu lidí na celém světě. Nejstarší vodní elektrárnou je elektrárna na řece Fox v Appletonu ve Wisconsinu (USA). Tato elektrárna začala vyrábět elektrickou energii v roce Na druhou stranu největší elektrárnou je elektrárna v Itaipú (Brazílie), která za rok vyrobí 75 TWh elektrické energie, což z ekologického hlediska odpovídá úspoře 67,5 tun emisí oxidů uhličitého. Jak vypadá vodní elektrárna Vodní elektrárny se skládají z nádrže, popřípadě z několika nádrží, a ze zařízení generujícího elektrickou energii. Nádrže slouží k zachycování a sběru vody. Podle povahy terénu může být nádrž Typ Spád (m) Výkon (MW) Průměr (m) Kaplan , ,5-10 Francis ,5 Pelton jedna nebo několik. Transformátory slouží k přeměně elektrického napětí dříve než je energie předána do distribuční sítě. Spínací zařízení distribuuje elektřinu do různých přenosových sítí z elektrárny. Poslední z hlavních součástí je jednotka generátoru, která se skládá z generátoru a turbíny. A proč řadíme vodní elektrárny k obnovitelným zdrojům? Je to dáno životním cyklem vody: kapalina - pára - voda, tedy působením slunce (vypařování) a zemské přitažlivosti (déšť). Království vodních elektráren - Skandinávie Velká část produkce armatur určených pro malé vodní elektrárny směřuje do Skandinávských zemí, především však do Norska. Norsko díky svým geografickým podmínkám představuje ráj pro výrobce turbín pro vodní elektrárny. Norsko je čtvrtým největším producentem elektrické energie z vodních elektráren. V přepočtu na obyvatele je však absolutně nedostižitelné. Díky jedinečné konstrukci a přesnosti ve výrobě se nám podařilo během posledních dvou let získat zajímavé zakázky pro malé vodní elektrárny v Norsku. Pro naši společnost představují vodní elektrárny nejen dodávky armatur jako jsou kulové kohouty a uzavírací motýlkové klapky, které jsou ovládané hydraulickým válcem a protizávažím, ale i dodávky potrubních celků - kalhoty, T-kusy atd. Typy turbín Dlouhodobý ekonomický růst a zvyšující se celosvětová poptávka po elektrické energii, ať už z obnovitelných zdrojů nebo fosilních paliv či jádra, ukazují na vzrůstající potřebu armatur do budoucna. Marketingové studie napovídají, že růst v energetickém strojírenství bude trvat nejméně tři roky. Optimistické studie tvrdí, že ještě rok 2012 bude v energetickém strojírenství rokem růstu. Za předpokladu rostoucích cen surovin jako jsou uhlí, uran a zemní plyn, budou vodní elektrárny zajímavým cílem našich zakázek do budoucna. Ing. Daniel Přibyla, MBA Úspěchy zahraničního obchodu (pokračování na str. 10) Ve srovnání s ostatními firmami je historie zahraničního obchodu naší společnosti pořád ještě velmi mladá. Přesto si každým rokem získávají pracovníci zahraničního obchodu svými výsledky stále větší respekt. Každoročně se zvyšuje objem prodeje do zahraničí, roste podíl tržeb zahraničního obchodu na celkových tržbách ARMATURY Group. Především tento ukazatel je potvrzením dobrého nastavení aktivit a zaměření zahraničního obchodu. Dlouhodobý úspěch na zahraničních trzích je postaven na dlouhodobých vztazích s klienty, podložených technickými znalostmi, spolehlivým servisem (seriózní přístup, rychlost, kvalita a důvěryhodnost poskytovaných informací), osobními vazbami spojenými s pochopením kulturních odlišností Tým střediska ZO Východ 9

10 Certifikace Úspěchy zahraničního obchodu (dokončení) a vysokou tolerancí k místním zvyklostem a požadavkům. S kvalitou výše uvedených činností roste potenciální šance uplatnit se na světových trzích proti konkurenci nadnárodních armaturářských společností s propracovanější obchodní sítí. Z hlediska pohledu na trh je obchod s armaturami charakterizován jako konkurenční boj, ve kterém je možno použít jednu nebo kombinaci několika zbraní k získání objednávek či kontraktů. Těmito zbraněmi jsou kvalita, dodací lhůta, cena, servis a již zmíněné osobní vazby. Růst podílu vlastní výroby = růst konkurenceschopnosti Rozbory jednoznačně ukazují, že naše konkurenceschopnost na zahraničních trzích stoupá s tím, jak v zakázce roste podíl vlastní výroby. Zároveň je patrné, že na objemu prodeje a ekonomickém výsledku střediska se velkou částí podílí několik nosných zakázek. Tato skutečnost vytváří nové pravidlo práce na zahraničních trzích - pracovat na velkých a náročných projektech, kde je zapotřebí velké odbornosti, technických znalostí a organizačních schopností. Úspěch díky konstruktérům Úspěch na východním teritoriu je ve značné míře závislý na práci konstruktérů. S řádnou technickou dokumentací na armatury pro jadernou energetiku a energetiku obecně nebudeme mít v budoucnu nouzi o obchodní zakázky a práci ve výrobě. Na tom, abychom naplnili očekávání na zahraničních trzích se musíme podílet všichni. Stále platí, že plnohodnotné podmínky pro zahraniční obchod dosud budujeme. Je nutná organizovanost a koordinace distribuce prodeje mezi středisky zahraničního obchodu a střediskem tuzemského obchodu, který prodejem tuzemským firmám, které exportují do zahraničí, vytváří konkurenci střediskům zahraničního prodeje. Když si pak všichni uvědomíme často velmi specifické podmínky exotických teritorií a zákazníků a budeme schopni se jim přizpůsobit, bude i náš potenciál v zahraničí růst a budeme schopni očekávané výsledky naplnit. Ing. Pavel Ender Hodnocení jakosti v roce 2007 Začátek každého nového roku v ARMATURY Group začíná bilancováním roku uplynulého. V oblasti jakosti jsme posuzovali výsledky v systémech jakosti a ve výrobkové certifikaci. Loňské rekordní tržby se zákonitě musely odrazit i v rozsahu a množství certifikátů. Vždyť uvést dnes na evropský trh nebo vyvést do zahraničí nový výrobek znamená splnit množství technických předpisů a hlavně požadavků na jakost. Kontrolní a zákaznické audity, ochrana životního prostředí Zavedené systémy řízení jakosti vypovídají o stavu a rozvoji naší firmy a zákazníci mají možnost si tuto skutečnost ověřit formou kontrolních nebo zákaznických auditů. Mezi nejzávažnější v roce 2007 patřily: kontrola systému jakosti certifikačním centrem NASTHOL Moskva - získané výrobkové certifikáty nám umožňují vývoz na trh Ruské federace, kontrolní audit společností PAVUS Praha, který přezkoušel a posoudil systém jakosti a umožnil certifikaci výrobků v oblasti stavební a systémů požární bezpečnosti, zákaznický audit dodavatelské firmy ŠKODA Praha, který prověřil náš systém ISO 9001 a potvrdil naše oprávnění být v registru dodavatelů této dceřiné společnosti energetického gigantu ČEZ, kontrolní audit běloruského státního úřadu Promatomnadzor, který ověřil především naše postupy v oblasti výroby, kontroly a bezpečnosti výrobků. Nově se nám v roce 2007 podařilo certifikovat ARMATURY Group podle normy ISO environmentální systém (ochrana životního prostředí). Tento mezinárodně uznávaný systém spolu se systémem jakosti ISO 9001 tvoří základ integrovaných systémů řízení, které jsou vyžadovány ve všech vyspělých ekonomikách. Toto jsou rozhodující kroky k dalším obchodním možnostem, k účasti na významných výběrových řízeních a k dodávkám na investiční akce mezinárodního rozsahu. Nové vývozní certifikáty Země Stávající Nové 2007 Celkem Evropská unie Rusko Bělorusko Ukrajina 2-2 Bulharsko 6-6 Požadavky na výrobkovou certifikaci vyplývají především z firemní strategie a z požadavků zákazníků. Proto stále doplňujeme, rozšiřujeme a nově certifikujeme výrobky, které dodáváme na trh. K významným úspěchům v roce 2007 patřilo především získání ruských vývozních certifikátů pro jadernou energetiku a Ruský mořský lodní registr. Na začátku letošního roku jsme získali certifikát ruského státního technického dozoru Rostechnadzor s platností tří let na dodávky vysokotlakých armatur. Za certifikáty a audity samozřejmě platíme. Jen v minulém roce jsme vynaložili na systémové, výrobkové a vývozní certitikáty a jejich kontrolu více než 1,5 milionu Kč. Tyto náklady na jakost a kvalitu se nám vrátí v nových zakázkách a objednávkách roku Ing. Pavlína Řehulková Ing. Maxmilian Kostřica 10

11 Certifikace Získali jsme certifikaci Ruského mořského lodního registru Nárůst objemu tržeb naší společnosti s sebou zákonitě přináší i nové trhy, nové možnosti, nové zákazníky Jednou z novinek je také možnost dodávek armatur až na ropnou plošinu v Kaspickém moři. Nové příležitosti však přinášejí i nové starosti - v technických podmínkách dodávky se objevil pro nás nový požadavek certifikace Ruským mořským lodním registrem. Type Approval Certificate Ruský mořský lodní registr je garantem bezpečnosti výrobků, které se dodávají pro lodě a další zařízení na moři. Region východní Evropy zajišťuje organizační složka Ruského mořského lodního registru se sídlem v Hradci Králové. Její vedoucí Ing. Igor Sergienko se stal našim poradcem, konzultantem i auditorem. Certifikace měla zahrnovat jednak typovou certifikaci armatur a jednak certifikaci výrobků na konkrétní zakázku. Typový certifikát zahrnuje všechny typorozměry armatur, které předpokládáme dodávat do lodního průmyslu Ruska. V našem případě to jsou kulové kohouty, vysokotlaká šoupátka a ventily. Certifikát výrobků je jen pro danou výrobní zakázku a jeho podkladem jsou materiálové atesty a zkušební protokoly. Jednotlivé výrobky jsou pak označeny razidlem na tělese armatury a na identifikačním štítku. Můžeme dodávat na ropnou plošinu Certifikace zahrnovala zpracování a kontrolu dokumentace, ověření systému výroby AG, prověření personálních certifikátů pracovníků nedestruktivního zkoušení, fyzické zkoušení na dílně a v neposlední řadě stanovení smluvních podmínek vůči registru. Po zvládnutí všech úkonů jsme se ke dni stali držitelem Type Approval Certificate Ruského mořského lodního registru s platností pět let. Tento úspěch nás potěšil a povzbudil, takže jsme usilovně pracovali na získání certifikátů ke konkrétní zakázce, dodávce armatur na ropnou plošinu. S prvními ukončenými výrobními zakázkami a úspěšnou závěrečnou kontrolou ze strany našeho OŘJ, ale především ze strany Ing. Sergienka, jsme mohli přistoupit k přípravě, kontrole a předání dokumentace. Certifikát registru na zakázku Vše dopadlo dobře a jsme obdrželi první certifikát registru na konkrétní zakázku a fyzicky orazili znakem registru naše první armatury. Prošli jsme tak náročnou cestu potřebnou k tomu, aby společnost ARMATURY Group byla zapsána do centrálního registru v Petrohradě a naše výrobky byly dodávány se znakem Ruského mořského lodního registru. Ing. Maxmilian Kostřica Lodní registry dříve a dnes Lodní registry mají svou dlouholetou historii a tradici. Mezi nejznámější a nejstarší patří například Lloyd Registr of Shipping. Byly to především pojišťovací společnosti, které chtěly snižovat rizika a možnosti finančních ztrát při lodní přepravě a začaly proto vytvářet technická pravidla, která se musela dodržovat při stavbě lodí. Ty společnosti, které je prokazatelně splnily, mohly být i pojištěny a byly zapsány do registru. Postupem doby se pravidla rozšiřovala i na doky, vybavení lodí a zařízení na moři. Dnes již není možné dodávat technické zařízení do lodního průmyslu bez schválení nadnárodních nebo národních registrů. Ruský lodní registr je historicky umístěn do Petrohradu a svá zastoupení má v mnoha evropských zemích. Ing. Maxmilian Kostřica 11

12 Personalistika ARMATURY Group se představuje na školách Zámečník, mechanik, obráběč kovů Zájem strojírenských firem o tyto pracovníky dnes značně převažuje nabídku na trhu práce. AG zahájila ve spolupráci s opavskou Střední školou technickou a s Hospodářskou komorou ČR projekt, v rámci kterého budeme prezentovat strojírenské firmy na základních školách, s cílem podnítit zájem žáků 9. tříd o technické obory. Skutečnost, že firmám chybí techničtí pracovníci, se stává celospolečenským problémem. Nedostatek absolventů technických oborů může v blízké době ohrozit ekonomický vývoj našeho kraje. Naše firma nechce jen přihlížet, rozhodli jsme se proto do situace aktivně vstoupit. Méně dětí - méně učňů? Učňovské školství zaznamenalo za posledních 10 let obrovský odliv studentů, kteří se přesunuli na gymnázia a jiné střední školy, říká ředitel Střední školy technické v Opavě PhDr. Jaroslav Burda a pokračuje: Do učňovských oborů se dostávají mnohdy ti, kteří neuspěli u přijímacích zkoušek na jinou školu. Vychovat pak z těchto jedinců kvalitní pracovní sílu není vždy jednoduché. Je to dáno i tím, že hodně upadla prestiž učňovského školství a řemeslné práce vůbec. Úbytek žáků, který je dán trvalým poklesem porodnosti po roce 1989, způsobuje, že mnohé střední školy, aby naplnily své třídy, snižují vstupní požadavky na studenty. Největší propad zájmu i úrovně uchazečů se projevuje právě v učňovském školství. Učiliště = cesta ke stálé práci Aby k této situaci nedocházelo, dohodli jsme ve spolupráci se Střední školou technickou a Hospodářskou komorou společné prezentace podniků z okolí Opavy na základních školách. Cílem je podpořit rozhodování rodičů a žáků, aby svou kariéru směřovali do profesí, kterých je a i nadále bude na trhu nedostatek. Těmito profesemi jsou například obráběč kovů, mechanik seřizovač, zámečník, mechanik strojů a zařízení a podobně. Ovlivnit vzniklou situaci je sice běh na hodně dlouhou trať, ale na setkání s personálními řediteli okolních firem jasně zaznělo, že je to správná a hlavně nutná cesta. AG i ostatní firmy, které se zajímají o to, kdo pro ně bude v budoucnu pracovat, podnikají tyto a jiné kroky k tomu, aby si odborníky zajistily. Mgr. Ladislav Botur Jak jsme slavili miliardu Kdyby v dobách vzniku naší firmy někdo řekl, že to nebude tak dlouho trvat a dosáhneme obratu jedné miliardy, asi bychom mu ani nevěřili. Avšak díky tomu, jak se nám podařilo využít příležitosti, které nabízí současný ekonomický růst, díky dobrým strategickým rozhodnutím a samozřejmě díky úsilí všech zaměstnanců ARMATU- RY Group a dobré spolupráci s obchodními partnery, byla miliardová hranice loni na podzim pokořena. Bylo co slavit a tak jsme slavili. Měli jsme k tomu k dispozici jedinečný prostor naší nové právě dostavěné haly. Přišli téměř všichni. A jak se jim firemní oslava líbila? Byla to nejlepší akce za celou éru AG, poznala jsem kolegy z poboček, zazpívala si v Caruso show a jsem vděčná všem organizátorům, kteří podpořili myšlenku, abychom se takto všichni setkali, vzpomíná paní recepční Ilona Plintová. Marii Sekelové se nejvíce líbil koncert Věry Špinarové a výrobní dispečer Jan Babic dodává: Nebyla nouze o jídlo a pití, líbilo se mi hlavně houslové duo a projev generálního ředitele. Akustika sice nebyla perfektní, ale s tím se musí počítat, nakonec pro tyto účely nebyla hala stavěna. Dnes už je hala samozřejmě zaplněna stroji a zařízením, zůstaly nám ale fotky a vzpomínky -red- 12

13 Martketing Děti malovaly život v naší firmě Ráno máme téměř společnou cestu. Jen děti zabočí do školy a my dospělí směřujeme do budovy naproti do práce. Děti mohou vidět naši firmu z oken tříd a možná je napadá otázka: Co tam vlastně ti dospělí dělají? A nás napadlo, že jim to ukážeme a počátkem března jsme je pozvali na návštěvu. Exkurze probíhaly ve dvou dnech a zúčastnili se jich žáci 5. a 6. tříd, kteří byli rozděleni do skupinek po 15 žácích. Po uvítání a krátké prezentaci v zasedací místnosti shlédli film o naší společnosti a mohli se zeptat na cokoli, co je zajímalo. Toho děti rády využily, byly velmi ak- Zákaznická setkání třikrát jinak Loňské historické tržby se projevily i na historicky nejvyšší návštěvnosti již tradičně pořádaných zákaznických akcích. Poděkování zákazníkům za projevenou přízeň a důvěru v uplynulém roce proběhla v Praze, Brně a Frýdku-Místku. Zákaznické akce byly pořádány vždy se zajímavým programem. První setkání se uskutečnilo v Praze v hudebním klubu PopoCaféPetl, který hostil Kubánskou párty. Téměř stovka přítomných s nadšením sledovala vystoupení hudební skupiny Son Caliente, milovníci dobrého vína ochutnali latinskoamerické druhy vín. tivní a měly mnoho zajímavých a zvídavých dotazů, např. kolik váží koule kulového kohoutu DN 700, jak se tak těžké armatury dostanou k zákazníkovi, jak armatury fungují, jaké řešíme reklamace, kde všude prodáváme své výrobky, kam jsme prodali armaturu nejdále atd. Poté si výprava prohlédla výrobní haly a administrativní budovu. Děti se seznámily s prací zaměstnanců v účtárně, na obchodních úsecích a také s konstruktéry, recepčními a vedením společnosti. Na základě zážitků z exkurze pak děti namalovaly obrázky, na kterých se pokusily zachytit život v AG očima dítěte. Obrázky jsou skvělé a bylo pro nás těžké vybrat na ukázku jen některé. Z obrázků a reakcí dětí jsme poznali, že záměr naší akce - přiblížit jim i jejich učitelům život Pro zákazníky z regionu jižní Moravy proběhla v brněnské restauraci Hacienda Mexicana Mexická párty. K tanci i poslechu zahráli Mexičané z Kapely Mariachi Sí Seňor. Největší ohlas ovšem získala barmanská show. Při vystoupení s ohněm se barmanův ohnivý dech přenesl na vánoční slámovou výzdobu pod stropem salonku. Rychlá reakce obsluhy restaurace, která začínající plamínky uhasila, pak vypadala jako skvěle sehrané číslo. Třetí akci hostil frýdecko-místecký Penzion Hrad, který byl ideálním místem pro uspořádání Středověké párty. Stylové v průmyslové firmě - se nám vydařil. Děti si vytvořily nový, bližší vztah k podniku, kolem kterého denně chodí a ve kterém třeba pracuje někdo z jejich příbuzných. Mohly také vidět, že práce v takovém podniku má perspektivu a možná se k nám za pár let vrátí. Zatím se mohly přesvědčit, že ARMATURY Group je společnost, která patří a bude patřit k místu jejich bydliště a která se má čím chlubit. Ing. Vladimíra Václavíková prostředí restaurace, dobové kostýmy hradní čeládky a vystoupení korpulentních tanečnic a fakíra - to vše vtáhlo přítomné do dob dávno minulých. Na akci se skvěle bavilo více než 80 zákazníků. Pro organizátory takovýchto akcí je vždy největší pochvalou spokojenost pozvaných hostů. Jsme rádi, že pro významné zákazníky naší společnosti umíme uspořádat setkání, která mají velký ohlas a v průběhu roku na ně zákazníci často vzpomínají. I to patří k dobrým obchodním vztahům. -red- 13

14 Naši partneři Dlouholetým obchodním partnerem společnosti ARMATURY Group a.s. je společnost Modřanská potrubní, a.s. Tato firma sídlící v Praze je v současnosti největším českým výrobcem potrubí pro energetický sektor a nejvýznamnější českou společností, která vyrábí potrubí pro primární okruhy jaderných elektráren. Za téměř 60 let své existence dodala Modřanská potrubní spojovací potrubí pro více než 300 bloků jaderných elektráren do téměř 30 zemí čtyř světadílů. Většina potrubních systémů používaných v českém energetickém sektoru byla vyprojektována a vyrobena v této společnosti. O společnosti Modřanská potrubní v roce 1920 Historie Modřanské potrubní se datuje do roku 1913, kdy Ing. Karel Schultz založil Továrnu na svařování kovů autogenem a výrobu kyslíku a acetylénu v Modřanech. Po 2. světové válce byla společnost začleněna do národního podniku ČKD a začala vyrábět spojovací potrubí a ventily pro energetiku. Toto byl klíčový bod ve vývoji podniku. V té době společnost dodávala potrubí pro klasické elektrárny s tehdy typickými výkony 16 a 25 MW. V sedmdesátých letech začala Modřanská potrubní vyvíjet potrubí a ventily pro bloky 440 MW VVER a stala se konečným dodavatelem i pro jaderné elektrárny. V současnosti dodává společnost potrubí do bloků o kapacitě 1000 MW. K významnému zlomu v životě firmy došlo v roce 2005, kdy vlastnictví společnosti přešlo na slovenskou finanční skupinu CTY GROUP, a.s. Nový majitel jmenoval vedení společnosti a na pozici generálního ředitele byl dosazen pan Tomáš Medek, zkušený pracovník brněnské firmy Alstom Power. Nový management provedl vnitřní restrukturalizaci společnosti, došlo k zefektivnění procesů v průběhu zakázky. Provedené změny se v krátké době odrazily nejen na zakázkové náplni, ale také na ekonomických ukazatelích. Zatímco v roce 2006 se obrat společnosti pohyboval ve výši necelých 300 miliónů korun za rok 2007 dosáhl výše téměř 1 miliardy Kč. Nabídka Modřanská potrubní nabízí svým zákazníkům jak dodávky spojovacího potrubí na klíč, které zahrnují projekt, výpočty, výrobu, montáž a uvádění díla do provozu, tak kusové dodávky jednotlivých potrubních dílů. Potrubí se vyrábí z uhlíkové, legované a austenické oceli v široké škále od nejmenších průměrů až po potrubí hlavního cirkulačního okruhu jaderných elektráren DN 500 a DN 850. Potrubní systémy jsou dodávány především pro VT páru, vratnou a přihřátou Ayoun Moussa Egypt rozdělovač páru, vysokotlakou napájecí vodu a chladící vodu podle různých provozních podmínek, vždy za splnění zákazníkových přísných kritérií. Klasická energetika V oblasti klasické energetiky se v současnosti činnost společnosti zaměřuje na domácím trhu především na retrofity uhelných elektráren. Na přelomu roku 2006 a 2007 byly uzavřeny smlouvy na dodávku potrubí pro 4 bloky elektrárny Tušimice II v hodnotě téměř 1,8 miliardy korun, v současnosti probíhá výběrové řízení na elektrárnu Ledvice. Na zahraničních trzích jsme v loňském roce realizovali dodávky například na egyptské elektrárny New Thalka a Kureimat, maďarský Miskolc, za zmínku stojí dodávky do Velké Británie, Jihoafrické republiky či do Saudské Arábie. Je třeba zmínit i kontrakty s významnou německou společností BHR, která pod- Elektrárna ShenTou 14

15 Naši partneři niká ve stejném oboru jako Modřanská potrubní a která si tuto společnost po náročných zkušebních prověrkách vybrala jako partnera ke spolupráci. Jaderná energetika V oblasti jaderné energetiky realizovala dosud Modřanská potrubní zakázky do 22 bloků jaderných elektráren typu VVER o celkovém výkonu přes MW. Kromě obou tuzemských jaderných elektráren dodala společnost potrubí také do slovenských Jaslovských Bohunic a Mochovců, polského Žarnovce, bulharského Belene, na čínskou elektrárnu Jiangsu Ťjaňvan. V roce 2007 lze za nejvýznamnější zakázky v této oblasti jednoznačně považovat výměnu měřících dýz a odlučovačů na JE Dukovany a záměnu rychločinných armatur na parovody na JE Temelín. Na základě získaných zkušeností byl na konci roku 2007 podepsán nový kontrakt v hodnotě 90 mil. SKK na montáž měřících dýz a odlučovačů ve slovenské JE Jaslovské Bohunice. Kromě aktivit v oblasti energetiky má Modřanská potrubní i dlouholeté zkušenosti s dodávkami do chemického a plynárenského průmyslu, které by do budoucna nadále ráda rozšiřovala. Modernizace výrobního zařízení Vzhledem k narůstajícímu objemu práce je společnost nucena rozšiřovat a modernizovat svoje výrobní provozy. Z tohoto důvodu byla schválena investice na výstavbu nového výrobního závodu na Moravě. Výrobní hala, která vyroste na zelené louce v blízkosti města Prostějova, by měla být dokončena v roce I ve stávajících halách v Modřanech dochází k postupné modernizaci zařízení. V loňském roce byla rekonstruována ohýbačka PB 1000, která dokáže ohýbat potrubí od 273 do 1020 mm. Zároveň byla dostavěna a uvedena do provozu nová tryskárna. Plány do budoucna V životě Modřanské potrubní došlo za uplynulé dva roky k mnoha zásadním změnám, další náročné úkoly před zaměstnanci této firmy ještě stojí. Do budoucna by se společnost ráda zaměřila na dodávky komplexních energetických celků včetně strojoven a kotelen. Zároveň by ráda posílila podíl přímého exportu až na 40 % celkového objemu realizovaných dodávek. Jako perspektivní se v tuto chvíli jeví především trhy bývalého Sovětského svazu, kde již delší dobu rozvíjíme své aktivity. Zhodnocením těchto aktivit je právě podepsaná smlouva s ruskou společností Energotrust na dodávku potrubí na moskevskou elektrárnu TEC 26. Obchodní partneři Pro splnění všech vytyčených cílů je třeba vždy mít spolehlivé obchodní partnery, kteří se na jednotlivých projektech podílejí. Jedním z takovýchto partnerů je pro Modřanskou potrubní společnost ARMATURY Group a.s. Nejvýznamnější Elektrárna Temelín projekt, na kterém v současnosti s tímto partnerem spolupracujeme, jsou dodávky armatur a hutního materiálu pro obchodní balíčky OB 6 - Ostatní spojovací potrubí a OB 5 - Dodávka a montáž potrubí pro strojovnu elektrárny v rámci Komplexní obnovy elektrárny Tušimice II. Věříme, že společnost ARMATURY Group přispěje k bezproblémovému plnění všech závazků, které pro nás z tak rozsáhlých projektů vyplývají, a že se do budoucna bude naše spolupráce nadále úspěšně rozvíjet. 15

16 Těšíme se na setkání s Vámi...

Rusko AO ARMATURY Group a.s. Oficiální zástupce ARMATURY Group a.s.

Rusko AO ARMATURY Group a.s. Oficiální zástupce ARMATURY Group a.s. Česká republika ARMATURY Group a.s. Provozovna a vedení společnosti Nádražní 129, 747 22 Dolní Benešov tel.: +420/553 680 111 fax: +420/553 680 333 e-mail: agroup@agroup.cz Provozovna a sídlo společnosti

Více

V Ý R O B C E P R Ů M Y S L O V Ý C H A R M A T U R

V Ý R O B C E P R Ů M Y S L O V Ý C H A R M A T U R V Ý R O B C E P R Ů M Y S L O V Ý C H A R M A T U R F I R E M N Í P R O F I L Kdo jsme 2 Společnost ARMATURY Group a. s. je významným českým výrobcem průmyslových armatur a dodavatelem čerpadel a hutního

Více

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti Strojírenská výroba Profil společnosti... 2 Svářečské práce... 3 MIG/MAG... 4 TIG... 5 Navařování... 6 Obrábění... 7 Soustružení... 8 Frézování... 9 Měření průtoku pomocí tlakové diference... 10 Kontakt...

Více

BYLI JSME U NAROZENÍ ARMATURY Group a.s.

BYLI JSME U NAROZENÍ ARMATURY Group a.s. BYLI JSME U NAROZENÍ ARMATURY Group a.s. MUSELI JSME SE HODNĚ UČIT SPOLEČNĚ JSME PŘEKONÁVALI NOVÉ PŘEKÁŽKY DOSÁHLI JSME SPOLEČNÝCH ÚSPĚCHŮ A CÍLŮ 6 ARMATURY Group a.s. 0/0 7/ OBSAH. Profil společnosti,

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI MERITKO 1 : 2 DETAIL F DETAIL F MERITKO 1 : 2. 24x Ø 48 797 Ø 995 Ø 900 Ø 840. 1x425. 1x105. 10 1x225. 2xM27x2. 2xM27x2.

PROFIL SPOLEČNOSTI MERITKO 1 : 2 DETAIL F DETAIL F MERITKO 1 : 2. 24x Ø 48 797 Ø 995 Ø 900 Ø 840. 1x425. 1x105. 10 1x225. 2xM27x2. 2xM27x2. 9 10 4x Ø 48 797 3 4 7 8 3 7 11 4 Ø 99 Ø 900 Ø 840 00 10 1x 90 0 xm7x xm7x 0 90 410 0 1 DETAIL F MERITKO 1 : 00 780 1 Ø 840 Ø 900 1x10 1x10 1x 1x 1x4 1x4 Ø 99 8 11 7 11 4 3 3 4 7 8 797 9 10 4x Ø 48 1 8

Více

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku.

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku. MIR-1200 Modernized International Reactor Projekt nejen pro energetiku. Milan Kohout, člen představenstva a obchodní ředitel ŠKODA JS a.s. IVD ČR a jeden z největších jaderných tendrů ve světě Praha, 22.

Více

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ ŠKODA JS v r.2005 1 ŠKODA HOLDING a.s. Struktura společnosti 23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ Jedna z největších ruských strojírenských společností Tržby

Více

STREICHER, spol. s r.o. Plzeň Strojírenská divize. www.streicher.cz

STREICHER, spol. s r.o. Plzeň Strojírenská divize. www.streicher.cz www.streicher.cz STREICHER, spol. s r.o. Plzeň Strojírenská divize 25 Znalosti a zkušenosti v oblasti strojírenství nasbírané během 25 let. O nás... Síla díky zkušenostem STREICHER - vaše řešení, STREICHER

Více

KOVOLIT, a.s. Firma má 4 provozy: slévárnu, kovárnu, nářaďovnu a CNC obrábění.

KOVOLIT, a.s. Firma má 4 provozy: slévárnu, kovárnu, nářaďovnu a CNC obrábění. profil společnosti KOVOLIT, a.s. Nádražní 344, 664 42 Modřice Česká republika Tel: Slévárna: +420 532 157 587 Kovárna: +420 532 157 545 Obrobna: +420 532 157 587 Nářaďovna: +420 532 157 477 Fax: +420 532

Více

VASON CZ s.r.o. Prodej a servis YCM

VASON CZ s.r.o. Prodej a servis YCM VASON CZ s.r.o. Prodej a servis YCM 2011 CNC obráběcí stroje Prodej /Servis /Technologie VASON CZ s.r.o. Autorizované obchodní a servisní zastoupení pro ČR a Slovensko Založení společnosti: 2002 Vsetín,

Více

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz MANAGEMENT KAREL KALNÝ generální ředitel tel.: +420 585 072 000 e-mail: ceo@unex.cz JIŘÍ MAŠEK viceprezident strojírenství tel.: +420 585 073 106 e-mail: strojirenstvi@unex.cz ZDENĚK TUŽIČKA ředitel výroby

Více

Kvalita a kapacita stroje byla nabízena i dalším zákazníkům, což vedlo k prudkému rozvoji sdružení, počet pracovníků vzrostl na 15 zaměstnanců.

Kvalita a kapacita stroje byla nabízena i dalším zákazníkům, což vedlo k prudkému rozvoji sdružení, počet pracovníků vzrostl na 15 zaměstnanců. Základním impulsem pro vznik společnosti v r. 1990 bylo uvolnění podnikatelského trhu v naší republice a uvolnění výrobních prostor za rodinným domem. Vzhledem k tomu, že současní vlastníci firmy (otec

Více

Profil společnosti. www.pilsensteel.cz

Profil společnosti. www.pilsensteel.cz Profil společnosti www.pilsensteel.cz Vážení obchodní partneři, Již od dob Emila Škody ctíme kvalitu, tradici, stabilitu, dynamiku a odpovědnost. Proto jsme dosáhli a stále dosahujeme úspěchu v celosvětovém

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Mezinárodní konference CAN SLOVAKIA SECURE ENERGY SUPPLY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITHOUT NUCLEAR? 5.- 6.května 2004 Bratislava 1 Struktura společnosti

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

představení společnosti MK - MONT ILLUMINATIONS

představení společnosti MK - MONT ILLUMINATIONS český výrobce vánoční a světelné dekorace www.mkmont.cz český výrobce vánoční a světelné dekorace MK mont illuminations s.r.o. Průmyslová 6 (průmyslová zóna Verne) 431 51 Klášterec nad Ohří www.mkmont.cz

Více

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více

VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING

VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING PSP Engineering a.s. VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING výroba podle dokumentace zákazníka náhradní díly velkorozměrové rotační části velkorozměrové ozubení strojní obrábění svařování

Více

ZKUŠENOST KVALITA TRADICE

ZKUŠENOST KVALITA TRADICE ZKUŠENOST KVALITA TRADICE STROJÍRENSKÁ VÝROBA KONKURENCESCHOPNOST ROZVOJ PODNIKU Hlavní činností a výrobním programem podniku VOP CZ je strojírenská výroba. Historie samostatné strojírenské výroby ve VOP

Více

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz NOVÝ Zpětný ventil Typ 561 a 562 www.titan-plastimex.cz VÝHODY Nové zpětné ventily jsou maximálně spolehlivé a výkonné díky optimalizované geometrii proudění vede k vašemu prospěchu a vyššímu zisku. Zpětné

Více

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Projekt: Téma: TÉMA 4 Montáž základních druhů rozebíratelných spojení, montáž šroubovitých a kolíkových spojů, montáž mechanismů a potrubí Obor: Zámečník Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. PROFIL SPOLEČNOSTI 2011 Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. společnost se zavedeným systémem jakosti dle: dle: ČSN ČSN EN EN ISO ISO 9001:2009, 9001:2001, ČSN CSN EN EN ISO ISO 14001:2005, OHSAS

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12) PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Katalogový list 8485.1/3--64 Zpětné klapky MODEL 2000 Zpětné klapky s dvojitým diskem Těleso z uhlíkové oceli a z i i 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Použití Průmyslové procesy,

Více

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti Prezentace společnosti Základní identifikační údaje Křiţíkova 68a, 612 00 Brno Česká republika Právní forma: akciová společnost Datum vzniku: 1. 5. 1992 IČ: 46347267 DIČ: CZ46347267 Telefon: +420 532 045

Více

CÍL INTELIGENTNÍCH ŘEŠENÍ ÚSPORY NEBO KOMFORT?

CÍL INTELIGENTNÍCH ŘEŠENÍ ÚSPORY NEBO KOMFORT? Václav MAHDAL projektový manažer inels 26.3.2012 CÍL INTELIGENTNÍCH ŘEŠENÍ ÚSPORY NEBO KOMFORT? Obsah ELKO EP, s.r.o. Proč inteligentní elektroinstalaci? Pozice inels na trhu, čím jsme odlišní? Mýty Komfort,

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku ČEZ, a. s. IČ 45274649 Vnitř ní informace ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku Skupina ČEZ a společnost Continental Wind Partners LLC včera večer uzavřely prodej projektu výstavby sousedících

Více

PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o.

PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o. www.dskengineering.cz PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o. PROJEKTOVÁNÍ VÝROBA SERVIS D.S.K. engineering s.r.o. Společnost D.S.K. engineering působí jako samostatná společnost na českém trhu

Více

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25)

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Popis BaBV WW BaBV FF Seřizovací kulové kohouty Danfoss BaBV byly navrženy speciálně pro aplikace dálkového vytápění. Jejich vlastnosti se vyznačují vysokou provozní

Více

Výroční zpráva 2012H

Výroční zpráva 2012H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2012H (1.4.2012 31.3.2013) 1. Úvodní slovo generálního ředitele: Vznik společnosti AZ KLIMA a.s. (původní název BWY Czech a.s.) je výsledkem

Více

... technika v souladu s přírodou

... technika v souladu s přírodou ... technika v souladu s přírodou filozofie Všechny oblasti podnikání společnosti TEDOM spojuje společná filozofie - efektivní a ekologické využití energetických palivových zdrojů. Tuto filozofii naplňujeme

Více

Produkty a zákaznické služby

Produkty a zákaznické služby Produkty a zákaznické služby Dodavatel zařízení a služeb pro energetiku naši lidé / kvalitní produkty / chytrá řešení / vyspělé technologie Doosan Škoda Power součást společnosti Doosan Doosan Škoda Power

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

výrobce obráběcích strojů 01/2013 FI R E M N Í P R O F I L

výrobce obráběcích strojů 01/2013 FI R E M N Í P R O F I L výrobce obráběcích strojů 01/2013 FI R E M N Í P R O F I L FIREMNÍ PROFIL - OBSAH 2 strana 1 3 1 obsah 1-2 o společnosti 3-6 2 historie 7-8 3 výrobní program 9-10 9 4 4 5 6 služby 11-12 moderní technologie

Více

Havarijní služba. 1 Rozsah poskytovaných činností

Havarijní služba. 1 Rozsah poskytovaných činností Havarijní služba 1 Rozsah poskytovaných činností 2 Hlášení havarijních stavů 3 Charakteristika produktu 4 Certifikáty společnosti 5 Zákazníci 6 Reference Havarijní služba Poskytování Havarijní služby

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem :

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem : PŘÍPADOVÉ STUDIE AGADOS, s.r.o. AGADOS s.r.o. je společnost, která vyrábí vysoce spolehlivé výrobky. Jednou z priorit firmy je kvalita vyráběných přívěsů. Jejich dlouhověkost je zajištěna kvalitním designérským,

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE RL - RH - RK Kompresor přímo spojený s motorem řešení pro průmysl Vyzkoušená technologie, solidní konstrukce RL-RH-RK jsou kompresory přímo

Více

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika pro Média Group Česká Dr. Josef Reiter Generální ředitel, Group Česká Group Group je se značkami, MINI a Rolls-Royce jedním z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální společností

Více

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE OBRÁBĚCÍ STROJE Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 VTC-40 VTC-40a VTC-40b Rychloposuvy 48 m.min -1 Výměna nástroje 1,2 s Synchronizované závitování při

Více

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 1994 2014 Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 23. srpna 2014 - Společnost REHAU je tradičním výrobcem technicky náročných plastových dílů

Více

ALFA Kulový kohout PN 16, PN 40 a PN 63

ALFA Kulový kohout PN 16, PN 40 a PN 63 ALFA Kulový kohout PN 16, PN 40 a PN 63 s pákou, mezipřírubový - z uhlíkové oceli Uzavírací obousměrný mezipřírubový kulový kohout. Nerezová koule a čep, sedla a ucpávka z PTFE. Těleso je z uhlíkové oceli.

Více

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 13.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

http://www.koexpro.cz tel.: 596 633 923

http://www.koexpro.cz tel.: 596 633 923 VÝVOJ VÝROBA SERVIS PRODEJ ZAMĚŘENÍ : Hydraulické a pneumatické nářadí, zvedací a manipulační technika Hydraulické a pneumatické komponenty zemních strojů, jeřábů, atp. Speciální dopravní a manipulační

Více

SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies

SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies Kdo jsme? Naše společnost byla založena 15. dubna 1994 zápisem do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14824. Statutárním orgánem společnosti

Více

Profesionalita a spolehlivost

Profesionalita a spolehlivost Profesionalita a spolehlivost Švédská společnost Swegon působící v oblasti vzduchotechniky je synonymem kvality, technické dovednosti a energetické úspory. Swegon je jedním z předních evropských výrobců

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M)

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Více

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér ocelových (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

Exkurze do elektrárny Dětmarovice

Exkurze do elektrárny Dětmarovice Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633, 280 02 Kolín 2 Exkurze do elektrárny Dětmarovice 5. - 7.10.2011 Podzimní setkání členů Klubu světa energie Mgr. Milan Kašpar a Mgr. Oldřich Keltner Zpracoval:

Více

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ Ing. Stanislav Novák, CSc., Ing. Jiří Mráček, Ph.D. PRVNÍ ŽELEZÁŘSKÁ SPOLEČNOST KLADNO, s. r. o. E-mail: stano@pzsk.cz Klíčová slova: Parametry ovlivňující

Více

PROJEKTOVÁNÍ A KONSTRUKCE OCELOVÝCH STAVEB

PROJEKTOVÁNÍ A KONSTRUKCE OCELOVÝCH STAVEB Prezentace společnosti Technická kancelář pro projektování, výpočty a konstrukci energetických zařízení PROJEKTOVÁNÍ A KONSTRUKCE OCELOVÝCH STAVEB 2013 Činnost Projekční a konstrukční činnost v oblasti

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Czech Machine Tools Producer. Váš partner v oblasti obráběcích strojů, technologií a řešení na klíč

Czech Machine Tools Producer. Váš partner v oblasti obráběcích strojů, technologií a řešení na klíč Czech Machine Tools Producer Váš partner v oblasti obráběcích strojů, technologií a řešení na klíč KOVOSVIT MAS World Wide Services & Technologies KOVOSVIT MAS, a.s. Česká republika náměstí Tomáše Bati

Více

typ: FB2 Diagram tlaku a teploty www.fluidtechnik.eu Průmyslové armatury kulové kohouty Kulový kohout kompaktní DN150 200, PN10 40, ANSI150 300

typ: FB2 Diagram tlaku a teploty www.fluidtechnik.eu Průmyslové armatury kulové kohouty Kulový kohout kompaktní DN150 200, PN10 40, ANSI150 300 Vlastnosti a použití: Pro vodu, páru, tlakový vzduch, vakuum a další plynná a kapalná média s přihlédnutím na odolnost použitých materiálů. Díky konstrukčnímu provedení lze použít i na agresivní plynné

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 21. 3. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

Tubes International nabízí profesionální řešení v

Tubes International nabízí profesionální řešení v o firmě Tubes International nabízí profesionální řešení v oblasti prodeje průmyslových hadic a spojek a hydrauliky pro všechna průmyslová odvětví. Firma byla založena roku 1993 a své produkty a služby

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

3. 7. 10. 2011. Informace pro vystavovatele. Brno Výstaviště. 53. mezinárodní strojírenský veletrh www.bvv.cz/msv

3. 7. 10. 2011. Informace pro vystavovatele. Brno Výstaviště. 53. mezinárodní strojírenský veletrh www.bvv.cz/msv Informace pro vystavovatele V e l e t r h y B r n o, a. s. w w w. b v v. c z B r n o V ý s t a v i š t ě MSV 2011 53. mezinárodní strojírenský veletrh www.bvv.cz/msv 6. mezinárodní veletrh dopravy a logistiky

Více

VITKOVICE MACHNIERY GROUP

VITKOVICE MACHNIERY GROUP VÝZNAM KVALITY RLZ V PODMÍNKÁCH STROJÍRENSKÉ SKUPINY VITKOVICE MACHNIERY GROUP Martin LEHOCKÝ Personální ředitel VITKOVICE a.s.. Olomouc 12.9. 2012 Jsme nejvýznamnější středoevropskou strojírenskou skupinou

Více

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE Společnost S. U. P. spol. s r. o. je výhradním distributorem mobilních vysokotlakých zařízení dánského výrobce Aquila pro Českou a Slovenskou republiku. Tyto speciální stroje

Více

Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura

Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura Bosch Rexroth v České republice Produktová brožura 2 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Rexroth v České republice PŘEDSTAVENÍ Od roku 1990 zastupujeme Bosch Rexroth AG, tohoto čelního světového výrobce komponentů

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm.

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm. TDZ Turn TDZ TURN S.R.O. HLC SERIE ZÁKLADNÍ INFORMACE Společnost TDZ Turn s.r.o. patří mezi přední dodavatele nových CNC vertikálních soustruhů v České a Slovenské republice, ale také v dalších evropských

Více

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001 a 14001, OHSAS 18001 a dalších. Specializovaná firma pro dodávky vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Firemní profil Ostrava, únor 2009 PAVLÍNEK

Více

The heart of engineering

The heart of engineering The heart of engineering BOHATÁ HISTORIE SPOLEČNÁ BUDOUCNOST 2 3 1942 1962 2005 současnost ahájena výroba a montáž přesných vyvrtávacích strojů, soustruhů, konzolových frézek a speciálních strojů v nově

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění Siemens 840 - frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím

Více

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Fotovoltaický systém pro Téryho chatu Energetická část projektu pro osvětlení Téryho chaty v ostrovním provozu tzn. bez připojení k rozvodné síti ( Technické

Více

VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘESNÁ KLIMATIZACE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY INŽENÝRING VZDUCHOTECHNIKY A KLIMATIZACE PROJEKČNÍ SLUŽBY AUTORSKÝ DOZOR STAVEB ŘÍDICÍ SYSTÉMY

Více

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001 a 14001 Specializovaná firma pro dodávky vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Firemní profil Ostrava, červen 2007 PAVLÍNEK s.r.o. E-mail: obchod@pavlinek.cz

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI listopad 2013 Ing. Václav Matys manažer útvaru výstavba klasických elektráren ČEZ, a. s. OSNOVA Komplexní obnova elektrárny Tušimice

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

VÍTEJTE V MOTOR JIKOV

VÍTEJTE V MOTOR JIKOV 2015 VÍTEJTE V MOTOR JIKOV MOTOR JIKOV GROUP je skupina čtyř podniků se strojírenským a slévárenským zaměřením. MOTOR JIKOV Slévárna a.s. MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. MOTOR JIKOV Fostron a.s. MOTOR JIKOV

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více