MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 17 listopad 2008 cena 8,- Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 17 listopad 2008 cena 8,- Kč"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 17 listopad 2008 cena 8,- Kč Odborné učiliště, Praktická škola a Základní škola Soběslav Vás srdečně zvou na 15. ročník celostátní soutěže ve vazbě a aranžování květin žáků odborných učilišť SOBĚSLAVSKÁ RŮŽE. Kulturní dům města Soběslavi 14. listopadu 2008 od 8.00 do hod. NEJKRÁSNĚJŠÍ NÁRODNÍ PARKY EVROPY V BLATSKÉM MUZEU! Muzejní přednáškový cyklus Od Tábora až na konec světa vstupuje do svého už 10. ročníku. Zatímco v Táboře došlo od tohoto podzimu k jeho splynutí s cyklem tzv. Barevných čtvrtků (a nově se tak koná v historickém sále Divadla O. Nedbala), v Soběslavi bude i nadále probíhat v Rožmberském domě a pod svým původním jménem. Současně se navracíme k tradici středečních přednášek, na které se můžete těšit vždy jednou měsíčně od listopadu do dubna příštího roku. A jakým tématem jubilejní ročník zahajujeme? Nejkrásnější národní parky Evropy Rožmberský dům, středa od hod. Lákavější téma jsme snad vybrat ani nemohli projedeme se celým kontinentem a navštívíme řadu z více než 380 národních parků Evropy. Provázet nás bude náš dlouholetý spolupracovník RNDr. Miloš Anděra, CSc., zoolog Národního muzea v Praze. Návštěvnící našeho muzea ho mohou znát nejen z několika předešlých přednášek, ale také jako hlavního autora výstav Moře a život a Neznámý svět drobných savců. Kromě několika desítek odborných prací o savcích je také autorem řady populárně-naučných knih o zvířatech a přírodě ČR či Evropy. Jako autor a editor se podílel na vydání encyklopedie Svět zvířat, za což mu byla udělena výroční cena Nakladatelství Albatros. Jeho zálibou je hlavně fotografování. Není proto divu, že v nakladatelství Slovart právě vychází jeho reprezentativní monografie o národních parcích Evropy. Slavnostní křest této knihy proběhne v rámci táborské přednášky Pro nás to zároveň byla příležitost požádat ho o představení těch národních parků, které lze z různých důvodů označit za nejkrásnější. Oblasti, které chrání, mají rozmanitou podobu od skutečné panenské severské divočiny až po kulturní krajinu typu maďarské pusty. Nenechte si je tedy ujít! Na viděnou v přednáškovém sále se těší RNDr. Daniel Abazid, koordinátor přednášek

2 2 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA listopad 2008 INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU U S N E S E N Í 17. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 23. září 2008 od hodin v kanceláři starosty města U s n e s e n í č. 17/252/2008 Rada města projednala doplnění změny č. 3 rozpočtu města na rok 2008 předložené vedoucí finančního odboru MěÚ paní Marcelou Kolouškovou a doporučuje je zastupitelstvu města ke schválení. U s n e s e n í č. 17/253/2008 Rada města v návaznosti na své usnesení č. 13/187/2008 souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, na realizaci přestavby budovy kina na Společenské centrum Soběslavska za cenu ,- Kč + DPH. U s n e s e n í č. 17/254/2008 a) Rada města schvaluje výsledek veřejné zakázky na dodavatele řešení parku u Společenského centra Soběslavska v Soběslavi, které se uskutečnilo na MěÚ Soběslav. Vítězem veřejné zakázky se stala firma Jihostav Soběslav, s. r. o., za cenu ,- Kč + DPH. Na druhém místě se umístila firma Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu ,- Kč + DPH. b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Jihostav Soběslav, s. r. o., na realizaci Řešení parku u Společenského centra Soběslavska v Soběslavi za cenu ,- Kč + DPH. U s n e s e n í č. 17/255/2008 Rada města v návaznosti na své usnesení č. 10/153/2008 souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 841/HC/19/08 ze dne uzavřené mezi městem Soběslav a Strabag, a. s., závod České Budějovice, kterým se řeší navýšení ceny z ,70 Kč bez DPH na cenu ,- Kč bez DPH ( ,- Kč vč. DPH) v souvislosti s realizací akce Soběslav regenerace panelového sídliště Míru 1.A etapa a získání státní dotace ve výši 4 mil. Kč. U s n e s e n í č. 17/256/2008 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Hydroprojekt CZ, a. s., závod České Budějovice, na zpracování realizační projektové dokumentace 2. etapy odvedení balastních vod v lokalitě Na Pískách v Soběslavi včetně zaústění do Černovického potoka za cenu ,- Kč + DPH. U s n e s e n í č. 17/257/2008 Rada města souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na pronájem části pozemku parc. č v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města, kde se v záhlaví smlouvy nahrazuje původní nájemce paní Anna Kundrátová, Brandýs nad Labem, novým nájemcem paní Lidmilou Talákovou, Soběslav, v souvislosti se změnou vlastnictví domu čp. 339 na Chvalovském nábřeží v Soběslavi. U s n e s e n í č. 17/258/2008 Rada města souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne na pronájem části pozemku parc. č v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města Soběslavi, kde se v záhlaví smlouvy nahrazuje původní nájemce Jihočeská plynárenská, a. s., České Budějovice, novým nájemcem, kterým je E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice. U s n e s e n í č. 17/259/2008 Rada města souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne na pronájem nebytového prostoru v domě čp. 148/1 na náměstí Republiky v Soběslavi (rybářské a sportovní potřeby), kterým se u nájemce paní Dany Hynčicové mění adresa místa podnikání ze Sedlečko u Soběslavě na Tyršova 278/III, Soběslav. U s n e s e n í č. 17/260/2008 Rada města revokuje své usnesení č. 12/177/2008 ze dne týkající se pronájmu domu čp. 152/I (Rožmberský dům) v ulici Petra Voka v Soběslavi Husitskému muzeu Tábor následujícím způsobem: v poslední větě usnesení se ruší text o 5 let, tj. do a nahrazuje se textem na dobu neurčitou. U s n e s e n í č. 17/261/2008 Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu lesních a dalších pozemků, které jsou ve vlastnictví města, uzavřené dne mezi městem Soběslav a Správou lesů města Soběslavi, spol. s r. o., kterým se v čl. VI uvedené smlouvy mění výpovědní lhůta z 1 roku na 5 let. U s n e s e n í č. 17/262/2008 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na uložení kabelu nízkého napětí v ulici Petra Bezruče v Soběslavi na pozemcích KN parc. č. 903/4, 904, 3856, 3857, 3858/1 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města. U s n e s e n í č. 17/263/2008 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o přemístění kapličky mezi městem Soběslav a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR Praha, kterým se řeší přemístění kapličky u Soběslavi (SO 681) v souvislosti s budoucí realizací dálnice D3, stavba 0308A Soběslav-Veselí nad Lužnicí. U s n e s e n í č. 17/264/2008 Rada města souhlasí s obsazením uvolněného bytu v domě s pečovatelskou službou v ulici Mrázkova čp. 745/III dle návrhu schváleného Sociálně zdravotní komisí rady města dne a předloženého MUDr. Janem Chabrem, předsedou komise: Anna Marešová, Soběslav; František Koblása, Soběslav. U s n e s e n í č. 17/265/2008 Rada města souhlasí s navýšením kapacity v Mateřské škole Duha v Soběslavi ze 167 dětí na 207 dětí s účinností od v souvislosti s připravovanou přístavbou mateřské školy v roce U s n e s e n í č. 17/266/2008 Rada města v návaznosti na usnesení ZM č. 9/105/2008 uvolňuje z funkce ředitele Technických služeb města Soběslavi p. Jana Červenku, Zvěrotice, dohodou k Rada města děkuje p. Janu Červenkovi za dlouholeté řízení Technických služeb města Soběslavi. U s n e s e n í č. 17/267/2008 Rada města souhlasí s konáním akce Setkání historických vozidel Čelkovice 2008 v sobotu od do hod. na náměstí Republiky v Soběslavi. U s n e s e n í č. 17/268/2008 Rada města souhlasí s vyřazením neprodejných nálezů z majetku města Soběslavi dle seznamu předloženého pracovnicí odboru vnitřních věcí paní Kateřinou Křiklánovou. U s n e s e n í č. 17/269/2008 Rada města bere na vědomí seznam nálezů, které připadly do majetku města Soběslavi, předložený pracovnicí odboru vnitřních věcí paní Kateřinou Křiklánovou, a ukládá tajemníkovi MěÚ ing. Radku Bryllovi seznam nálezů zveřejnit a věci následně odprodat v souladu se schválenou směrnicí města. U S N E S E N Í 18. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 7. října 2008 od hodin v kanceláři starosty města U s n e s e n í č. 18/270/2008 Rada města ukládá realizovat usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se konalo U s n e s e n í č. 18/271/2008 Rada města souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 2103/62 o výměře cca 1000 m 2, který je ve vlastnictví města, firmě Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, na zřízení deponie pro ukládání použitého stavebního materiálu určeného k dalšímu zpracování. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od U s n e s e n í č. 18/272/2008 Rada města souhlasí s pokácením nezbytně nutných dřevin rostoucích mimo les na popokračování na str. 3

3 listopad 2008 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 3 Radnice informuje - pokračování ze str. 2 Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se konalo 1. října 2008 od hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi ZM 10/120/2008 Zastupitelstvo města schvaluje změnu č. 3 rozpočtu města Soběslavi na rok 2008 v předloženém znění. ZM 10/121/2008 Zastupitelstvo města schvaluje přijetí úvěru od České spořitelny, a. s., pobočky Tábor, na předfinancování projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu: Společenské centrum Soběslavska, Nerudova ul., Soběslav 25 mil. Kč s jednorázovou splatností s fixní úrokovou sazbou 3,74 % p. a., bez zajištění; Hrad Soběslav, Jirsíkova ul., Soběslav 40 mil. Kč s jednorázovou splatností s fixní úrokovou sazbou 4,03 % p. a., bez zajištění. ZM 10/122/2008 Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 2 ke Zřizovací listině KDMS, který řeší vyjmutí provozování kina z hlavní činnosti a budovy kina ze správy a ze stavu majetku KDMS s účinností od ZM 10/123/2008 Zastupitelstvo města schvaluje revokaci usnesení ZM 9/105/2008 ze dne bod 2) tak, že z usnesení se vypouští závěrečný text od ZM 10/124/2008 Zastupitelstvo města schvaluje: a) prodej bytových jednotek včetně příslušného podílu na společných částech domu a pozemku v domech čp. 499 a sídliště Míru, Soběslav III, b) změnu v domě čp. 701 č. bytů 14 a 16 a čp. 702 č. bytu 12 - sídl. Svákov, Soběslav III. ZM 10/125/2008 Zastupitelstvo města v návaznosti na své usnesení ZM 9/117/2008 ze dne schvaluje prodej 4 stavebních pozemků v lokalitě Na Brousku a 1 stavebního pozemku v Bechyňské ulici (bývalý areál Sběrných surovin) v k. ú. Soběslav následujícím účastníkům soutěže: pozemek č. 1 KN parc. č. 1819/2 o výměře m 2 panu Karlu Zabloudilovi, Soběslav, pozemek č. 2 KN parc. č. 1830/20 a 1819/3 o celkové výměře m 2 paní Marii Vlnové, Soběslav, pozemek č. 3 KN parc. č. 1830/21 a 3880/6 o celkové výměře m 2 panu Liboru Hynkovi, Soběslav, pozemek č. 4 KN parc. č. 1830/23 a 3880/4 o celkové výměře 965 m 2 slečně Kamile Širůčkové, Soběslav, a panu Lukáši Slabému, Soběslav, pozemek č. 5 KN parc. č. 1349/1, 1349/2, 1349/3 o celkové výměře m 2 panu Josefu Hamrovi, Soběslav. ZM 10/126/2008 Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku KN parc. č. 3880/2 o výměře 34 m 2 v k. ú. Soběslav paní Jolaně Procházkové, Soběslav, za cenu 100,-Kč/m 2. ZM 10/127/2008 Zastupitelstvo města souhlasí s bezúplatným převodem pozemků PK parc. č o výměře 39 m 2, PK parc. č o výměře 819 m 2, PK parc. č díl 1 o výměře m 2, PK parc. č o výměře m 2, PK parc. č o výměře m 2,PK parc. č o výměře 513 m 2 a KN parc. č. 1351/1 o výměře 444 m 2, o celkové výměře m 2, vše v k.ú. Soběslav v lokalitě na levém břehu řeky Lužnice /u plovárny/ a na zemcích města v souvislosti s budoucí realizací dálnice D3 stavby 0308A Soběslav-Veselí nad Lužnicí. U s n e s e n í č. 18/273/2008 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o přeložce komunikace mezi městem Soběslav a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Praha, na realizaci stavby přeložky polní cesty Ve Lhotách v k. ú. Soběslav (SO b a SO 156.3) v souvislosti s budoucí realizací dálnice D3 stavby 0308A Soběslav-Veselí nad Lužnicí. U s n e s e n í č. 18/274/2008 Rada města souhlasí s žádostí firmy MATI Roman Titl, Písek, o umístění 7 ks mobilních reklam na pozemcích města po dobu jednoho měsíce (listopad/prosinec 2008) v souvislosti se zahájením činnosti obchodního domu Tesco v Soběslavi. U s n e s e n í č. 18/275/2008 Rada města v návaznosti na výběrové řízení, které se uskutečnilo na MěÚ Soběslav, souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou V. Procházka stavební práce, Soběslav, na provedení stavebních úprav budovy Technických služeb města Soběslavi v Tyršově ulici v Soběslavi za cenu ,10 Kč vč. DPH. U s n e s e n í č. 18/276/2008 Rada města v návaznosti na dopis Krajského úřadu Jihočeského kraje České Budějovice schvaluje mimořádnou odměnu řediteli ZŠ E. Beneše Mgr. Vlastimilu Říhovi, řediteli ZŠ Komenského Mgr. Jaroslavu Koldanovi, ředitelce MŠ Duha Mgr. Aleně Krejčové a ředitelce MŠ Nerudova ul. paní Ivaně Bártové za řešení Rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši dle zápisu z jednání. U s n e s e n í č. 18/277/2008 a) Rada města uvolňuje z funkce ředitele příspěvkové organizace Senior-dům Soběslav p. Kamila Modla, Soběslav, na jeho vlastní žádost k Rada města děkuje p. Kamilu Modlovi za dlouholeté řízení Senior-domu Soběslav. b) Rada města v návaznosti na své usnesení č. 14/198/2008 jmenuje PharmDr. Jaroslava Linharta, Soběslav, ředitelem příspěvkové organizace Senior-dům Soběslav s účinností od U s n e s e n í č. 18/278/2008 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Strabag, a. s., České Budějovice, na provedení opravy povrchu a chodníku v Mrázkově ulici v Soběslavi za cenu ,- Kč + DPH. U s n e s e n í č. 18/279/2008 Rada města souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši ,- Kč ze schváleného rozpočtu města na rok 2008 nálezci soběslavského pokladu p. Františku Dedkovi, Soběslav. pravém břehu řeky Lužnice /u jezu/, jako pozemky určené k zastavění veřejně prospěšnou stavbou pro snížení negativních dopadů z povodní. ZM 10/128/2008 Zastupitelstvo města schvaluje směnu bez doplatku pozemku KN parc. č. 1121/12 o výměře 9 m 2 a pozemku KN parc. č. 1121/15 o výměře 418 m 2 z města Soběslavi na Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje a pozemku KN parc. č. 1121/16 o výměře 432 m 2 z Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje na město Soběslav, vše v k. ú. Soběslav. ZM 10/129/2008 Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku KN parc. č. 2768/4 o výměře 232 m 2 a KN parc. č. 2770/3 o výměře 220 m 2 vk. ú. Soběslav panu Františku Doležalovi, Soběslav, za cenu 60,- Kč/m 2. Úřední den notářky MěÚ II. patro č. dveří 306 Ludmila Těhníková, tel.: pondělí od 8 do 11 hodin Poděkování V pondělí 25. srpna mezi h jsem upadla na chodníku před OD Jednota na náměstí Republiky a zranila se. Tímto chci poděkovat strážníkovi Městské policie Soběslav Pavlu Fialovi a neznámé mladé paní s kočárkem, kteří mi okamžitě a velice ochotně poskytli pomoc. Děkuje Věra Voráčková

4 4 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA listopad 2008 Volby do krajského zastupitelstva konané 17. a 18. října 2008 Město Soběslav, odbor organizační a správy majetku Návrh na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví města Město Soběslav zveřejňuje ve smyslu 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr města pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 82,6 m 2 - obchod smíšeného zboží v domě čp. 13 v Chlebově. Písemné žádosti o pronájem nebytových prostor s přiloženým oprávněním k podnikání a podnikatelským záměrem, který bude odpovídat stejnému či podobnému charakteru využití jako v současnosti, doručte osobně nebo poštou do podatelny Městského úřadu v Soběslavi v termínu do do hodin, v zalepené obálce označené textem Výběrové řízení obchod Chlebov neotvírat. Otvírání obálek se bude konat ve hodin v zasedací místnosti MěÚ Soběslav, náměstí Republiky 59/I II. patro. Prohlídku objektu a bližší informace lze dojednat s pí Hanzalovou, tel. č nebo pí Chalupskou, tel. č odbor organizační a správy majetku, Městský úřad Soběslav. Věra Hanzalová, vedoucí odboru organizačního a správy majetku

5 listopad 2008 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 5 Město Soběslav vyhlašuje podle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územně samosprávních celků a o změně některých zákonů podle 7 odst. 1 písmene b) výběrové řízení na obsazení místa pracovníka oddělení územního plánování, památkové péče a investic města Odboru výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu v Soběslavi - územní plánování Místo výkonu práce: MěÚ Soběslav Předpoklady: státní občan ČR (popř. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR), dosažení věku 18 let se způsobilostí k právním úkonům, bezúhonnost. Jiné požadavky: a) středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání, b) schopnost komunikace, c) znalost práce s PC WORD, EXCEL, Internet, d) zkušenost v praxi územního plánování a státní správě výhodou. V písemné přihlášce uvede uchazeč tyto náležitosti: a) jméno, příjmení, titul, b) datum a místo narození, c) státní příslušnost, d) místo trvalého pobytu, e) číslo občanského pr. nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, f) datum a podpis a dále doloží: g) životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, h) výpis z evidence rejstříků trestů ne starší 3 měsíců, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, ch) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Platové zařazení: dle NV č. 564/2006 Sb. v platném znění 9. platová třída. Přihlášky budou dodány písemnou formou nejpozději do do hodin na podatelnu Městského úřadu v Soběslavi náměstí Republiky čp. 55/I, Soběslav. Bližší informace podá tajemník MěÚ Soběslav ing. Radek Bryll, tel. č Předpokládaný termín nástupu: od Ing. Radek Bryll, tajemník Městského úřadu v Soběslavi Inovace v hlášení městským rozhlasem Od poloviny měsíce září mohou občané města slyšet z městského rozhlasu novou znělku uvádějící jeho vysílání. V měsících srpnu a září letošního roku došlo k modernizaci a zároveň částečnému rozšíření městského rozhlasu na území města Soběslav. Rozšíření se týká především oblasti řadových rodinných domů v ulicích Česká, Luční a Polní. Modernizace zasáhla hlavně ústřednu hlasatelny, která byla vyměněna za počítač vybavený programem, který umožňuje nahrávání a ukládání zpráv a další plánování rozhlasových relací. Nainstalováno bylo celkem 36 amplionů na 14 místech. Město předpokládá pokračování výměny kabelového vedení rozhlasu na bezdrátové i v příštím roce. Dojde rovněž ke zlepšení poslechu rozhlasu v okrajových částech města. Nadále jsou v platnosti Pravidla hlášení v městském rozhlase, které schválila Rada města Soběslav dne usnesením č. 18/215/2007, kde jsou k vysílání přijímány zprávy rozdělené do: reklamních zpráv, což jsou oznámení o otevření prodejny či provozovny a oznámení o prodeji jakéhokoli zboží bez uvedení cen a oznámení o dalších aktivitách za účelem výdělečné činnosti zpráv města oznámení akcí města a městem zřízených organizací, oznámení o kulturních a sportovních akcích konaných pod záštitou města, oznámení ztrát a nálezů ostatní zprávy akce zájmových společenských a neziskových organizací, hlášení politických stran a hnutí, oznámení samosprávných a státních orgánů, správců sítí, nabídka volných pracovních míst, další oznámení o aktivitách za účelem nevýdělečné činnosti. Poplatek ve výši 100,- Kč za jeden den hlášení se vybírá pouze za zprávy reklamní. Zpráva by neměla přesáhnout dobu jedné minuty a lze ji opakovat nejvýše 3x, tj. 3 dny. Frekvence hlášení zůstává nezměněna a to v dopoledních hodinách v době mezi a odpoledne mezi hodin. Zprávy k vyhlášení jsou přijímány zpravidla nejpozději den před požadovaným vysíláním na odboru vnitřních věcí, dveře č. 203, pí Kateřina Křiklánová nebo na ové adrese Městského úřadu Soběslav Kateřina Křiklánová, DiS. PETICE ZACHRAŇME ŠUMAVU dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním My, níže podepsaní občané České republiky prostřednictvím této petice apelujeme na českou vládu a parlament ve věci ochrany přírodních hodnot lesů v Národním parku Šumava: Jsme znepokojeni situací na Šumavě, kde odumírají největší plochy lesů ve střední Evropě. Lesní ekosystémy v Národním parku Šumava jsou devastovány a zcela ponechány napospas kůrovci. Výsledkem jsou stále se rozšiřující tisíce hektarů suchých lesů včetně zbytků původních pralesů, likvidace genofondu původního šumavského smrku a následně zbytečně vznikající stovky hektarů holin. Nyní je kůrovcem bezprostředně ohrožen i prales v lokalitě významné pro český národ u Pramenů Vltavy, kde rostou až čtyři sta let staré stromy. I toto místo má být však zničeno. Národní park Šumava byl založen pro ochranu přírodních hodnot Šumavy, především lesů, které zaujímají většinu jeho rozlohy. Jeho posláním je uchování a zlepšování unikátního přírodního prostředí, nikoli experimentování malé uzavřené skupiny nezodpovědných státních úředníků a ekologů. Lesy v Národním parku Šumava jsou dědictví, které nám zanechali naši předkové, a nikdo nemá právo o ně připravit generace, které přijdou po nás. Nechceme na Šumavě lesy kácet, chceme, aby se o ně řádně pečovalo, aby se postupně zlepšovala jejich přirozená druhová skladba. Vyzýváme proto Vládu a Parlament České republiky, aby: 1. se bezodkladně začaly zabývat situací na Šumavě; 2. zastavily bezohledné ničení hodnot, pro které byl Národní park Šumava vyhlášen, a zahájily jejich důslednou ochranu podle platných právních předpisů; 3. přizvaly k řešení odborníky, samosprávu i vlastníky na obou stranách hranice; 4. pravdivě informovaly veřejnost o stavu Národního parku Šumava a o záměrech jeho dalšího směrování; 5. zajistily, že Ministerstvo životního prostředí ČR se bude chovat jako nezávislý státní orgán a nebude ve věcech rozhodování o Národním parku Šumava ovlivňováno úzkou zájmovou skupinou vědců a členů nevládních organizací; 6. dodržovaly mezinárodní závazky směřující k ochraně přírodních hodnot Šumavy. Děkujeme. Ing. František Nykles Podpisový arch pro ty, kteří chtějí petici podepsat, je připraven do na MěÚ Soběslav, budova 59, 1. patro, odbor organizační a správy majetku redakce Hlásky, Jiřina Kocourková č. dv. 209.

6 6 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA listopad 2008 KONTAKT: KDMS Jirsíkova 34/I, Soběslav tel , Program KD Soběslav - listopad 2008 Pravidelné akce: Pondělí PŘEDPORODNÍ KURZY (Bc. Novobílská , Bc. Řetovská ) Úterý ANONYMNÍ ALKOHOLICI (kontakt ) FAT FINGERS (pod taktovkou Petra Čapka) LOUTKÁŘSKÝ SOUBOR KAŠPÁREK KONDIČNÍ CVIČENÍ v přiměřeném tempu nejen pro začátečnice i pokročilé Pátek SOBĚSLAVSKÁ CHASA Další program: Sobota TANEČNÍ KURZY 7. velký sál, vstupné 30 Kč Sobota TANEČNÍ KURZY 8. velký sál, vstupné 30 Kč Úterý Zadáno firma ENVI-PUR Čtvrtek Odborné učiliště, Praktická škola a základní škola, Soběslav 15. ročník celostátní soutěže ve vazbě a aranžování květin Pátek Odborné učiliště, Praktická škola a základní škola, Soběslav 15. ročník celostátní soutěže ve vazbě a aranžování květin (výstava soutěž. prací) Kulturní dům Soběslav Divadlo Špílberk Brno Králíci z klobouku pohádka neděle 16. listopadu od hodin velký sál vstupné děti 30 Kč, dospělí 40 Kč rodinná 2+2 (2+3) 120 Kč Sobota Zadáno pro SOB Vitoraz Soběslav malý sál Sobota TANEČNÍ KURZY 9. velký sál, vstupné 30 Kč Neděle Divadlo Špílberg Brno KRÁLÍCI Z KLOBOUKU činohra-pohádka, velký sál, vstupné děti 30 Kč, dospělí 40 Kč, rodinná 2+2 (2+3) 120 Kč Středa BUBÁK KÁJA, loutkové divadlo loutkový sál, vstupné 10 Kč a 20 Kč Čtvrtek OSOBNOSTI, u krbu Pátek VOCKAP předvánoční koncert velký sál, vstupné 120 Kč Sobota TANEČNÍ KURZY 10. velký sál, vstupné 30 Kč Pondělí a VÝVOJ SVĚTOVÉHO ROCKU výchovný koncert pro ZŠ, velký sál Pondělí ASTRÁL, v KDMS (salonek č. 56) Pátek Zadáno firma JITONA Sobota ČTYŘKONCERT velký sál, vstupné 100 Kč Neděle OS DS Tábor KAŠPÁREK A LOUPEŽNÍCI činohra-pohádka, velký sál, vstupné dospělí 40 Kč, HODNÉ DĚTI ZDARMA A JEŠTĚ DOSTANOU NĚCO DOBRÉHO! Předporodní kurzy Pod odborným vedením porodních asistentek v Kulturním domě Soběslav ( Národ ) každé pondělí, vždy od do Kurz se skládá z pěti 2hodinových lekcí 1. Lekce: O těhotenství (Změny organismu vratné x nevratné+ jejich alternativní léčba, výživa v těhotenství, pohyb a relaxace, sex v těhotenství, masáž hráze, co zařídit před porodem, jak vybírat porodnici) 2. Lekce: Porod (Poslíčci, kdy do porodnice a OSOBNOSTI Čtvrtek 20. listopadu hodin u krbu Zveme vás srdečně na další příjemné povídání u krbu při kávě nebo čaji s dlouholetým televizním pracovníkem, novinářem a fotografem, panem Josefem Žákem! VOCKAP - koncert pátek 21. listopadu od hodin velký sál KD Soběslav vstupné 120 Kč A kdo je skupina Vockap? zpívá a capella (tedy bez hudby) a v repertoáru má především tradiční spirituály a gospely, ale vždy v osobitých úpravách. Na konci roku 2006 VocKap vydal svou první desku In Black, která každého, kdo se s tvorbou skupiny ještě nesetkal, překvapuje svou kvalitou, hravostí a originálním pojetím. Každý koncert VocKapu je navíc velmi zábavný, protože jejich vystoupení je vždy prošpikováno řadou vtipných momentů, prvků, hlášek, legrácek a podobně. Kulturní dům Soběslav Divadelní soubor Tábor o.s. Kašpárek a loupežníci - pohádka a možná přijde i Mikuláš! Přijďte děti na pohádku a potom se budou dít věci neděle 30. listopadu od hodin velký sál vstupné dospělí 40 Kč vstup pro hodné děti zdarma a ještě dostanete něco dobrého! co si vzít sebou, příjem na porodní sál a průběh porodu, partner u porodu, tišení bolesti, úlevové polohy při porodu, nácvik dýchání a tlačení, pupečníková krev, chování po porodu) 3. Lekce: Šestinedělí a kojení teoreticky (Fyziologické šestinedělí, pitný režim a výživa, hygiena v šestinedělí, co zařídit po porodu, kojení - proč ano neboli proč ne?, první kojení, vývoj mateřského mléka, správná technika kojení, otázky a mýty kolem kojení, psychika kojící matky) 4. Lekce: Kojení prakticky (Opakování teorie, nácvik a osvojení nejvhodnějších poloh pro kojení, ukázka chyb při kojení často vedoucích k ukončení kojení) 5. Lekce: Péče o novorozence (První ošetření novorozence na porodním sále, povinná vyšetření, očkování, koupání novorozence, péče o pupík, výbavička pro miminko, novorozenecká žloutenka, baby masáže, nácvik vázání baby šátku) Cena 1 lekce 120 Kč Cena celého kurzu (5 lekcí) 500 Kč. Bližší informace a přihlášení: Bc. Karolína Novobílská - tel , Bc. Jana Řetovská - tel

7 listopad 2008 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 7 Beseda s Vlastimilem Vondruškou Naše městská knihovna ráda pro své čtenáře pořádá besedy s různými spisovateli. Tentokrát do Soběslavi pozvala známého publicistu a spisovatele historických románů Vlastimila Vondrušku. Hned na úvod nám pan Vondruška začal vyprávět, jak se dostal přes psaní soudniček do časopisů, ke psaní historických detektivek a románů. Se zaujetím nám vyprávěl o vzniku svých knih. Jak sám říká, musí nejdřív něco prožít a chytit ho múza. Za svá díla dostal už mnoho prestižních ocenění. Přízeň širokého čtenářstva si získal především sérií detektivních knih z doby vlády Přemysla Otakara II., ve kterých je skvěle vykreslen život v tehdejší době, mentalita lidí a atmosféra středověku vůbec. Hlavní postavou příběhů je vzdělaný a čestný rytíř a královský prokurátor Oldřich z Chlumu, který jako správce hradu Bezděz má také pravomoc vyšetřovat a trestat hrdelní zločiny v okolí. Pan Vondruška se nám pochlubil, že tato jeho nejznámější postava Oldřicha z Chlumu obživne na televizních obrazovkách v podobě seriálu. Beseda se spisovatelem pomalu uběhla. S ochotou nám ještě podepsal své knihy a rozloučil se s námi. Vlastimilu Vondruškovi děkujeme za příjemně strávený večer a přejeme mnoho úspěchů v jeho další tvorbě. Dedková Aneta Žáci výtvarného oboru ZUŠ v Soběslavi, kteří v prostorách knihovny vystavují své práce, obměnili výstavu a návštěvníci si nyní mohou prohlédnout zajímavé obrázky na téma Soběslav a okolí. Knihovnické hrátky Konečně knihovny přestávají být místem, které děti doposud navštěvovaly pouze z jakési nutnosti či povinnosti. Pomalu se pro ně tato instituce začíná měnit v centrum příjemné relaxace a zábavy. Nastal Týden knihoven a soběslavské knihovnice nelenily a společně se studentkami 3. ročníku knihovnictví z Tábora připravily pro děti Odpoledne plné her. Na všechny návštěvníky dětského oddělení čekala ve čtvrtek doslova pohádková říše. Studentky pro děti nachystaly několik pohádkových testíků a kvízů, které všem pořádně rozproudily mozkové závity. Děti si v knihovně zkoušely hledat svoji nejoblíbenější knížku, také je čekalo luštění zábavných křížovek a poznávání pohádek podle obrázků či krátkého textu. Malí čtenáři měli o hry, soutěže a skotačení opravdu zájem a studentky byly po celou dobu v jednom kole. S některými vytrvalci se knihovna loučila až v pozdních odpoledních hodinách. Děti se v pohádkovém světě cítily jako doma, jelikož nejvíce pohádek znají právě z knížek, ze kterých jim maminky čtou na dobrou noc. Jaroslava Sudová, studentka 3. ročníku oboru Knihovnické a informační systémy a služby, SŠ obchodu, služeb a řemesel Tábor Zakončení léta s indiány Léto zavelelo na ústup a zima začala klepat na vrátka. Městská knihovna v Soběslavi se s ním však rozloučila velice originálně, a to s indiány. Poslední zářijové úterý se proměnila ve velkou indiánskou vesnici a na děti čekal den plný her a zábavy. Celou akci s radostí a úsměvem připravovaly studentky 3. ročníku knihovnictví z Tábora, které se alespoň na jedno odpoledne proměnily v indiánské dívky. Malí návštěvníci si mohli Na Osadě U Stříbrného jezera (vstupní hala) přičichnout k několika druhům koření, poznávali různé druhy bylinek a také je neminulo rozeznávání indiánských předmětů. U medvědí tlapy (v prvním patře) si malí čtenáři vyráběli čelenky a vymýšleli pravé indiánské jméno. Tu správnou indiánskou atmosféru navodila hudba z filmů o Vinnetouovi. Po celou dobu však platilo zásadní pravidlo: ZÁKAZ VSTUPU BLEDÝM TVÁŘÍM!!! Děti se tohoto zákazu nemusely obávat, jelikož se s obrovskou chutí a odhodlaností dokázali vžít do role indiánů. Z dětského oddělení se stala hlavní indiánská vesnice a byl zde připravený velký kvíz. Naše malé indiány však nic nedokázalo zaskočit, tudíž si i se záludnými otázkami hravě poradili. Také si zde vyslechli několik indiánských příběhů a samozřejmě je čekalo i malování ornamentů na tvář. Každý dobrodruh za splnění všech úkolů a nástrah dostal od Šamana pamětní list a byl pokřtěn na pravého indiána. Jaroslava Sudová, studentka 3. ročníku knihovnictví v Táboře Městská knihovna v Soběslavi a Pravoslavná církevní obec při chrámu Povýšení sv. Kříže na Špitálském náměstí v Táboře a Česká pravoslavná filantropie srdečně zvou na přednášku Mikuláš II. a jeho rodina V červenci letošního roku uplynulo 90 let, kdy přijal mučednickou smrt poslední ruský car Mikuláš II. a spolu s ním i nejbližší členové jeho rodiny a přátelé. Budete se moci blíže seznámit s historickými okolnostmi i duchovním významem této události, dozvědět se o každodenním životě carské rodiny, prohlédnout si dobové fotografie a filmové materiály a samozřejmě se i zeptat na to, co vás bude zajímat v pondělí od 16 hodin v Městské knihovně v Soběslavi

8 8 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA listopad 2008 Děti byly na výletě ve Skalici a ve Vescích za zvířaty MŠ DUHA Pozvání do kouzelné zahrady,,vítáme Vás! Zářilo na slavnostní vstupní bráně do naší,,školkové zahrady v úterý 7. října. Návštěvníci mohli zhodnotit dva dokončené projekty Babička Kořenářka a,,dopravní víceúčelové hřiště. Hned za vstupní bránou vešli návštěvníci do skřítkového království, kde si mohli z valounů stavět skřítky. V okolí si prohlédli arboretum rostlin, které tu krášlí prostředí vstupu. V další části zahrady už mohli návštěvníci chvilku bydlet ve vrbovém týpí, prohlédnout si jahodovou spirálu a seznámit se s názvy bludných kamenů. V prodejním krámku se neprodávalo, ale zcela zdarma si zde všichni mohli prohlédnout roztodivnou havěť z živočišné říše, a to přímo nebo za pomoci pomůcek zakoupených v rámci projektu. U bylinkové spirály zkoumali vůně a názvy rostlinek, altánek se proměnil na bylinkový bar, k zakousnutí se podával jablkový koláč s meduňkou. Nesmíme zapomenout na dopravní rej, mezi značkami a přechody pro chodce se střídaly v jízdě tříkolky, koloběžky i kola. Všem, kteří se přišli na naši kouzelnou zahrádku podívat, děkujeme za návštěvu a těšíme se na další shledání u příležitosti,,dne tatínků. Pracovnice MŠ Duha MŠ Nerudova Loutky dělají radost dětem Velkým potěšením pro naše nejmenší bylo předvedení loutkoherecké skupiny DRUM BUN, která zahrála pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Děti se zájmem sledovaly děj klasické pohádky, ale hlavně krásné dřevěné loutky, které vyrábí řezbář Jan Růžička ve své dílně v Mokré. Toto přestavení bylo ojedinělou příležitostí pro děti, jak se seznámit s klasickou dřevěnou loutkou a odprostit se od světa klasických hraček, které děti mají doma nebo v mateřské škole. Po přestavení si děti mohly z blízka prohlédnout a vyzkoušet, jak je těžké s loutkami manipulovat. Kdo se podílel na tomto krásném představení? Jan Růžička, Renata Gargulová a Lea Korčáková. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci! Návštěva u hasičů Neobvyklá návštěva dětí z mateřské školy v Nerudově ulici směřovala v pátek 10. října k místním hasičům, kteří pro ně připravili bohatý program. Naši milí průvodci děti vřele přivítali a začali zvědavým dětským očím ukazovat vše, co hasiči potřebují ke své práci. Děti si prohlédly hasičské auto, vlezly si také do kabiny řidiče a uvnitř zjistily, jaké vybavení auto musí mít. Nejvíce je upoutala velká helma, hasičský oblek a obrovské boty. Někteří odvážlivci neodolali a zkusili si oblek i helmu. Moc jim to slušelo. Budeme muset ještě trochu vyrůst, abychom se mohli stát hasičem, diskutovali kluci. Největším překvapením byly velké kleště, které mají obrovskou sílu. Přestřihnout plech, přepůlit železnou trubku je pro ně hračkou. Proto se nejvíce používají při autohaváriích. To bylo pro naše kluky a holky něco nového a zajímavého. K prohlídce techniky a hasičských vozů patřil také vůz rychlé záchranné služby. Sanitka vykřikly děti, když uviděly stát vůz v garáži. Řidič dětem zahoukal a zablikal. Pozadu nezůstalo ani hasičské auto, které spustilo jinou muziku. Posádka rychlé záchranné služby si připravila také bohatý program. Děti měly možnost si prohlédnout sanitku i uvnitř. Naše milá průvodkyně dětem ukázala vybavení sanitky. Někteří odvážlivci ulehli na lůžko a přesvědčili se, jestli jim dobře pracuje srdíčko. Nebyli jsme nemocní, ale hlavně moc zvědaví! Největší zajímavostí byla sedačka, která má vespod pojízdné pásy. My jsme si vyzkoušeli, jak se na ní dobře jezdí po schodech. Na co ji záchranáři potřebují? Mohou tak rychle přepravit nemocného do sanitky z patrové budovy, kde není výtah a moc jim to ulehčí jejich práci. O tom, jak se dětem líbilo, mohou vyprávět veselé obrázky z hasičského prostředí, které nakreslily v mateřské škole. Vedení MŠ Nerudova děkuje veliteli stanice npor. Jiřímu Šustrovi, veliteli družstva nprap. Josefu Svatoňovi, nstržm. Jaroslavu Novákovi, Čeňkovi Viturkovi, pprap. Martinu Marešovi a členům záchranné služby Ivetě Baloghové a Pavlu Sváčkovi za zajímavý program, který připravili pro naše děti. Vedení MŠ Nerudova

9 listopad 2008 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 9 Koncem září proběhla na naší škole oslava u příležitosti 70. výročí otevření Újezdních měšťanských škol Dr. E. Beneše, tzv. nových škol v Soběslavi. Po slavnostním zahájení a přivítání hostů starostou Jindřichem Bláhou se představili žáci hudebních tříd se svým krátkým vystoupením. A pak už se za velkého zájmu občanů otevřely dveře školy a každý se mohl podívat na současnou podobu školy i na současnou podobu výuky. Učitelé, žáci a ostatní zaměstnanci školy připravili ukázky prací žáků, pomůcek v učebnách, výstavy starých fotografií, kroniky. V knihovně probíhaly ukázky výuky na interaktivní tabuli, v odborných učebnách si mohli zájemci zopakovat pokusy z fyziky a chemie. Oslavili jsme 70 let od otevření školy Všude na chodbách se objevily panely s ukázkami prací žáků, s fotografiemi ze sportovních soutěží a dalších netradičních aktivit školy, s ukázkami ze školních novin. K vidění byly i staré školní pomůcky a učebnice. Po celý den se promítal film Základní školou od dětských let k dospívání, vytvořený našimi žáky, který provází diváky po současné škole a mapuje její všední a nevšední život. S velkým zájmem se setkalo i hudební vystoupení nejmladších žáků. Všechny přítomné zaujaly výkony dětí v hudební pohádce O Červené karkulce a líbilo se již tradiční flétnové vystoupení žáků instrumentálního souboru Bouřky. Návštěvníci se mohli po celý den občerstvit připraveným pohoštěním, odnést si na upomínku malý dárek a podívat se po celé škole a to i tam, kam se běžně nedostanou. Na závěr se v tělocvičně školy setkali při vzpomínání bývalí i současní zaměstnanci školy. Večer jim zpříjemnily nejenom děti ze školy svým kulturním vystoupením, ale i pěvecký sbor Anonym Voice a hudební skupina. Ke zdárnému průběhu oslav přispěli nejenom místní, ale i sponzoři, kterým ještě jednou touto cestou děkujeme. Mgr. Vlastimil Říha, ředitel školy Fakta ze školních kronik, z regionálního tisku a z vyprávění pamětníků Újezdní měšťanské školy Dr. Edvarda Beneše v Soběslavi 1. září 1938 Slavnostního otevření škol se zúčastnil velký počet občanů. Odborný učitel František Liška zaujal přítomné svým zahajovacím projevem a dokreslil tak nutnost a poslání Nových škol soběslavských. Zahájení vyučování a atmosféru nového školního prostředí přijímali učitelé i žáci s povděkem. To, že v krátkém čase nebude škola moci plně využívat své prostory, nikdo jistě v tento významný den netušil. Dny plné radostných očekávání vystřídala bezperspektiva Mnichova a druhé světové války, která se podepsala nejtragičtějším momentem do života školy. V budovách školních sídlí německá posádka, německá mládež, část prostor využívá k vyučování i jindřichohradecké gymnázium. Ve škole se střídavě vyučuje, některé třídy jsou ve stálém odtržení od školy. Název školy se jménem Dr. Edvarda Beneše musel být odstraněn a v létech poválečných už obnoven nebyl. Dne 12. června 1942 byli ve školní budově gestapem zatčeni a dne 16. června 1942 v Táboře na nádvoří kasáren zastřeleni řídící učitel Václav Červenka a odborný učitel Jan Cílek pro schvalování atentátu na Reinharda Heydricha. Pamětní deska se jmény obou popravených byla slavnostně odhalena 16. května Po osvobození je ve škole umístěn ruský vojenský poválečný lazaret a teprve když odejdou poslední vojáci, škola začíná znovu plnit své poslání. Moderní dvoutraktová školní budova spojená tělocvičnou s balkonem a prvoposchoďovou spojkou s odbornou učebnou chemie a dvěma kabinety vítá své žáky i učitele. Během následujících let se ještě několikrát změnil název školy: Jedenáctiletá střední škola Dvanáctiletá střední škola Střední všeobecně-vzdělávací škola a Základní devítiletá škola část gymnazijní přechází do dřívějšího pavilonu, nynější budovy gymnázia Školu postihly i tragické události v červenci roku 1994, kdy shořela střecha školy, a v srpnu 2002, kdy byla část školy vytopena při povodni. Marie Kaňková

10 10 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA listopad 2008 HAPPY HALLOWEEN Rok utekl jako voda a máme tu opět Halloween. Osmáci a deváťáci si připravili pro své mladší spolužáky na počest svátku Halloween dobrodružné noční putování po naší škole. Ta se na jednu noc promění ve strašidelný hrad, v němž budou bloudit strašidla a duchové a děti budou muset plnit jejich záludné úkoly. Ti, kteří prokáží svoji statečnost, šikovnost a důvtip, budou i odměněni. Akce vypukne 31. října v 17 hodin v tělocvičně školy a skončí 1. listopadu v 8.30 hodin. Co je vlastně Halloween za svátek? Halloween si v našich krajích většinou spojujeme s Amerikou (přesněji s USA). Tento svátek je původně starý keltský zvyk, známý jako Samhain a znamená konec léta. Halloween se slaví poslední noc keltského roku. Začíná západem slunce 31. října a trvá do východu slunce 1. listopadu. Je to noc, kdy předěl mezi světem živých a královstvím neživých je nejmenší. Je to nejmagičtější noc v roce. O této noci se posazovala svítící lucerna vyřezaná z tuřínu nebo tykve před krytý vchod do domu nebo přímo do okna. Měla vítat zemřelé předky a zároveň sloužit jako ochrana proti zlomyslným duchům. Jako zdroj světla byly používány hořící kousky uhlí, později svíčka. Děvčata z 9.A ZŠ E. Beneše ZŠ Komenského ul. Kurz dopravní výchovy Umět se pohybovat ve velmi komplikovaném a nebezpečném provozu na našich silnicích patří k základním a nezbytným dovednostem každého z nás. Ať už patříme mezi motoristy, cyklisty nebo chodce. Proto žáci 4. a 5. tříd absolvují každoročně podzimní a jarní dvouhodinový kurz dopravní výchovy na dopravním hřišti v Soběslavi u letiště. Za nemalého přispění členů AMK Soběslav se žáci seznámili se nejen s teorií, ale měli možnost si nově nabyté vědomosti vyzkoušet v praxi. Mgr. Jaroslav Koldan ředitel školy Neexistují nepřekonatelné bariéry, existují jen dveře, které jsme se nepokusili otevřít. Obracíme se na širokou veřejnost s prosbou o finanční pomoc. Ondra se narodil s těžkým pohybovým postižením dětskou mozkovou obrnou. Z tohoto důvodu je celý den odkázán na pomoc druhých. Nejenže nechodí a nepoužívá své ruce, ale postižení zasáhlo i hlasové ústrojí, takže s ostatními se dorozumívá pohyby hlavou a očí a dále pomocí speciální komunikační tabulky. Uvědomělé pohyby vykonává pouze hlavou. Nemůže vyjádřit své vlastní myšlenky, pocity, přání...veškerý kontakt se světem mu zprostředkovávají rodiče, nejbližší rodina a jeho asistentka. Ondra navštěvoval speciální školku v Rolničce a poté byl integrován do školy běžného typu. Nyní je v 8.A Základní školy Dr. E. Beneše v Soběslavi. Do školy chodí rád. Učí se podle individuálního vzdělávacího programu, který je uzpůsoben jeho vzdělávacím schopnostem. Některé předměty se Ondra učí za pomoci své asistentky a některé společně se spolužáky. Integrace dobře plní svůj účel, důležitá je pro Ondru i pro ostatní děti. Ve škole se tento chlapec učí prostřednictvím speciálního programu na počítači, který ovládá hlavou. Velkým pomocníkem by pro něj byl nový kvalitní počítač s nadstandardními možnostmi ovládání, který by Ondrovi umožňoval kvalitnější komunikaci s okolním světem. Další velkou pomocí by pro Ondru byl nový speciální vozík, vhodný pro jeho postižení, který by zmírňoval bolesti, kterými Ondra trpí. Prosíme, pomozte Ondrovi dosáhnout snesitelnějších podmínek k životu a zmírnit jeho utrpení. Vaše peněžní pomoc bude vynaložena na speciální notebook a vozíček, který je uzpůsoben právě pro jeho postižení. Číslo konta založeného speciálně pro tuto příležitost je /0100. Přispět můžete také pomocí kasiček, které naleznete v Soběslavi v Komerční bance, lékárnách, prodejnách potravin a dalších veřejných místech. ZA VAŠI POMOC DĚKUJEME! Přespolní běh Ve čtvrtek se naši žáci zúčastnili okresního přeboru v přespolním běhu. V kategorii I. (žáci tříd) jsme byli velice úspěšní. Děvčata ve složení Bicerová, Kubů, Pincová obsadila 2. místo a chlapci vybojovali bronzové medaile (Klimeš, Paták, Čekal). Mezi jednotlivci se na stupně vítězů probojoval Adam Klimeš, který obsadil 2. místo. Těsně pod stupni skončila Markéta Bicerová a Radim Paták. I ostatní kategorie zaslouží plné absolutorium, i když se na stupně vítězů již neprobojovaly. Za zmínku stojí velice pěkné 6. místo Renaty Bicerové v kategorii mladších žákyň. Jen velká škoda, že se nám nepodařilo obsadit kategorii starších žáků a žákyň. V.D. Kinderiáda V Českých Budějovicích proběhlo regionální kolo oblíbené atletické soutěže 1. stupně KINDERIÁDA. Naši žáci již tradičně obsazují v této soutěži přední medailová místa. Nejinak tomu bylo i letos. Osmičlenný tým skončil v konkurenci 26 škol celého kraje na 6. místě. Nejúspěšnějšími závodníky se stali Aneta Zemanová druhá v hodu kriketovým míčkem a čtvrtá v běhu na 60 m. Dále Markéta Bicerová, která stejně jako Dominik Kaisler obsadila 2. místo v běhu na 60 m. Ale ani ostatní závodníci se ve startovním poli neztratili. Školu dále reprezentovali: Klára Málková, Jan Šimek, Adam Klimeš, Lucie Žáková a Tomáš Čumpelík. Přeji závodníkům mnoho dalších úspěchů a děkuji za vzornou reprezentaci školy.â V.D.

11 listopad 2008 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 11 Novinky z gymnázia Už tradičně se s vrcholícím podzimem v Hlásce objevuje krátký článek, ve kterém se vracíme k nedávným maturitním zkouškám. Vždyť teprve úspěšnost absolventů při přijímání k dalšímu studiu je nesmlouvavým kritériem vzdělávací práce školy tedy společného úsilí žáků, učitelů a rodičů. Jak se ukazuje, i letos je objektivní vysvědčení docela příznivé ke studiu na vysokých školách bylo přijato 52 maturantů, tj. 91,2 % zájemců a 89,7 % absolventů školy a to je nejvíce za posledních deset let. Tak snad naše konstatování v červencové Hlásce o dobré úrovni maturit nebylo nadsazené. V letošním roce odešla velká většina studentů na technické vysoké školy, což zcela koresponduje s velkým počtem maturantů z matematiky a přírodovědných předmětů. Celkem 21 studentů (41 %) bude studovat většinou na ČVUT v Praze (5 stavební, 3 dopravní, 2 strojní a biologickou fakultu, po jednom architekturu, elektrotechniku a fakultu jaderné fyziky), čtyři na nově založené VŠTE v Českých Budějovicích a dále na VUT v Brně a ČZU v Praze. Osm zájemců o studium ekonomie je rovnoměrně rozděleno mezi VŠE v Praze a v Jindřichově Hradci. Společenské vědy na různých univerzitách si vybralo 8 absolventů, studovat budou právo, sociologii, diplomacii či filologii. Učitelství bude studovat 7 maturantů, nejčastěji český jazyk či cizí jazyky, ale také učitelství pro ročník nebo tělocvik a biologii. Šest příštích zdravotníků si zvolilo studium všeobecného nebo zubního lékařství, farmacii a bakalářské obory. Jedna studentka byla přijata na Policejní akademii a jedna na biologickou fakultu JU v Českých Budějovicích. Přejeme našim absolventům hodně chuti do dalšího studia a hodně potřebného štěstí při prvních testech, zápočtech i zkouškách. Takže maturity jsou už dávnou minulostí, podívejme se na blízkou budoucnost. Pro přijímací řízení pro školní rok 2009/2010 vešla v platnost novelizace školského zákona, která mimo jiné změnila průběh přijímacího řízení a umožnila podávat žákům až tři přihlášky ke studiu na střední školu. Jak se změny projeví na soběslavském gymnáziu? Na naší škole budeme v prvním kole konat přijímací zkoušky pro šestileté i čtyřleté studium formou testů Scio, první kolo se bude konat ve dvou termínech, které budou pevně stanoveny poskytovatelem testů (tedy oba termíny pro naše i táborské gymnázium jsou stejné). Opět bychom chtěli přijmout ke studiu čtyřletého gymnázia asi dvě třetiny žáků bez konání přijímací zkoušky. Proč volím podmiňovací způsob chtěli bychom, se pokusím vysvětlit v dalším textu. Bude-li se vám to zdát složité, nedivte se, ono to skutečně složité je. Pokud například kritéria pro přijetí bez konání zkoušky splní dejme tomu 22 žáků, je pravděpodobné, že část z nich, možná velmi podstatná, bude přijata bez zkoušek i na jiné školy, kterým dá při konečné volbě přednost. A tak bez přijímacích zkoušek nebude fakticky přijato 22 žáků, ale třeba jenom 10. Podobná situace může nastat i po napsání testů, na dvacet volných míst bude přijato dvacet uchazečů, ale skutečný zájem o studium bude mít jenom deset, a tak po prvním kole zůstanou jak nepřijatí uchazeči, tak volná místa. Kdo si pamatuje, co je to geometrická posloupnost, je v obraze. Naštěstí kol přijímacího řízení může být mnoho, a tak situaci může komplikovat jenom plynoucí čas, zvláště proto, že další kolo přijímacího řízení může ředitel vyhlásit až po ukončení prvního kola, tedy po vyřízení případných odvolání. Co bude v našich silách, vám rádi vysvětlíme třeba na Dnu otevřených dveří ve středu Skončíme raději optimisticky. Dne 15. a 16. září vybrali naši studenti při tradičním Srdíčkovém dnu pro občanské sdružení Život dětem Kč. Všem dárcům srdečně děkujeme. RNDr. Vojtěch Kadlčík, ředitel gymnázia Čas na popravu Ano, tak takhle přesně se cítím po úžasných prázdninách, kdy rodiče mohli doma spíše pozorovat mojí fotku než mou maličkost. Prázdniny utekly jako voda a my to rozjíždíme pěkně z ostra už od začátku. No ptáte se proč? Bohužel to už postihlo i mě, na krku maturita. Od prvního dne, kdy nás radostně přivítaly pomyslné brány gymnázia (ovšem méně radostně jsme do nich vcházeli my), neslyšíme pomalu nic jiného než maturita, maturita, maturita, no a co pro změnu? No, maturita! Říká se, že dvakrát do jedné řeky nevstoupíš. No a čtvrtý ročník? Ten je toho přímým důkazem, ne-li svědkem. Více a více učení První den jsme si ale užili dosytosti. 1. zvonění, to je vždy událost pro celý gympl a přilehlé okolí. Po tři roky se v nás hromadila touha po pomstě, abychom mohli oplatit příkoří, které na nás bylo pácháno předchozí léta. Pro zajímavost můžu uvést například to, že jsem ve třetím ročníku na zahajovací hodinu dorazila s natisknutým sexy ježečkem uprostřed čela, kterému se u mě poměrně zalíbilo a nechtěl a nechtěl se nechat smýt. A myslím, že mohu mluvit z duše mnoha spolužáků, kteří v minulých letech dorazili tzv. alá vodník a zelení vzteky jako Rákosníček. A na hlavě jim z účesu taky nezbylo nic moc lepšího než Rákosníčkovy tři chlupy. Coby mazáci jsme doma vyhrabali staré rtěnky, vhodné parfémy, které prošly konkurzem a zvítězily v kategorii nejsmradlavější babičkovské voňavky, a v neposlední řadě jsme zalovili v hloubi skříně, abychom mohli vytáhnout nejrůznější klobouky a kasičky, jež jsme měli naplnit dobrovolně darovanými, někdy ovšem pracně vydolovanými penězi od mladších spolužáků. Věty typu: Já dneska nemám drobný, které jsme velice důvěrně také znali z let předchozích, kdy nám zrovna prvního září došly veškeré peníze a byli jsme švorc, jsme zrovna moc neakceptovali a nemilosrdně neplatiče zmalovali a nasmrděli. Jako téma prvního zvonění jsme si zvolili pohádkové postavy, které se vyrojily poměrně v hojném počtu. pokračování na str. 12

12 12 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA listopad 2008 Informace z DDM V sobotu se na autodráze v DDM Soběslav konal letošní 6. mítink Mistrovství ČR v kategoriích GT 24 a MC 24, což jsou dráhové makety sportovních a cestovních vozů v měřítku 1/24. V obou kategoriích se jely dva závody. Z domácích startoval pouze Tomáš Šena a za účasti dalších modelářů z Mostu, Chomutova, Slaného, Českého Krumlova a Tábora si v kategorii sportovních vozů GT/24 vyjel 1. a 2. místo, čímž posílil své naděje na letošní titul vícemistra ČR. V kategorii cestovních vozů MC/24 obsadil v obou závodech 3. místo. Zde neohroženě kraloval Vladimír Basák z Mostu. Další závod se koná v Táboře a sezona bude zakončena v Mostě. J DDM nabízí zájmový kroužek Automodelář kroužek soběslavských automodelářů působící při DDM letos vstupuje do své čtyřicetileté sezony činnosti. Navštěvovat ho mohou chlapci i děvčata od 9 let. K činnosti v kroužku patří stavba karoserií a pro zkušenější i podvozků dráhových modelů, tréninky na autodráze s vlastními i zapůjčenými modely, účast na automodelářských závodech. Jestli máte zájem, přijďte. Scházíme se každé pondělí od 15 do 17 hodin v DDM. K dispozici máme vybavenou dílnu a moderní čtyřproudou autodráhu dlouhou 21 metrů, na které se pořádají i závody Mistrovství ČR. Zájmový kroužek od letošního roku vede dlouholetý člen místního automodelářského klubu Tomáš Šena. Bližší informace o činnosti automodelářského kroužku v DDM nebo na tel J Dům dětí a mládeže ve spolupráci s Optikou D+P s.r.o. Soběslav pořádají v sobotu 22. listopadu od hodin v DDM besedu s autogramiádou spisovatele Miloše Kratochvíla a karikaturisty a grafika Luďka Bárty. Pro děti bude připraveno povídání o vzniku večerníčku Čaroděj z nafukovacího stromu (vysíláno ČT 1 od do ), soutěž o knihy pohádek, např. Františkova velká kniha pohádek, Omyl děda Vševěda, Františkovy pohádky z Kouzelné školky. Srdečně zveme všechny rodiče s dětmi. Vstup zdarma. J V sobotu se koná v DDM celodenní seminář Cvičíme jógu. Zahájení v 9.00 hodin v sále DDM. J DDM nabízí ještě volná místa v zájmovém kroužku Šikula. Kroužek je určen pro děti od 4 let, koná se každou středu od 15 do hodin. Děti se zde učí základní rukodělné dovednosti (stříhání, lepení, malování, výrobky z papíru a další techniky). J DDM nabízí pro studenty a dospělé zájmový kroužek španělštiny. Zájemci se mohou hlásit v DDM, kde obdrží bližší informace. J Obracíme se na veřejnost, především z řad studentů a rodičů, s žádostí o pomoc při hledání externího pracovníka vedoucího zájmového kroužku Letecký modelář. Informace a nabídky ke spolupráci uvítáme na tel , J DDM pořádá v době jarních prázdnin ( ) lyžařský zájezd do Krušných hor. Pobyt je určen pro děti od 10 let. Místem pobytu je osada Mariánská nedaleko Jáchymova, ubytování s plnou penzí na chatě Permoník. Cena zájezdu: děti 6-11 let Kč, děti let , od 15 let Cena zájezdu obsahuje ubytování, plnou penzi a dopravu. Zájemci se mohou hlásit do konce listopadu v DDM nebo na tel J Agentura Je5 a Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov vyhlašuje pokus o vytvoření rekordu a zápis do České knihy rekordů ve Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi. Do této akce se zapojí i DDM v Soběslavi. Akce proběhne v úterý v celé České republice, kdy dojde k hromadnému vypuštění balonků ve stejný okamžik na pokyn rádia Frekvence 1. Bližší informace a hodina zahájení akce bude uveřejněna v příštím čísle Hlásky. Celou akci můžete najít na Zároveň nabízíme možnost zúčastnit se velké vánoční rodinné soutěže České Vánoce s Ježíškem. V soutěžní hře mohou děti soutěžit v oboru slovesné tvorby (napsat příběh nebo pověst) a tvorby výtvarné (nakreslit obrázek zachycující nějakou událost). Musí jít o příběh, vážící se k nějaké lidové tradici nebo k vánoční pověsti. Soutěž probíhá od do , je vyhlášena pro rodiny s dětmi do 18 let i pro školní kolektivy. Soutěžící se mohou zúčastnit libovolným počtem prací v kterémkoli oboru. Ze soutěže bude vybráno 13 výherců, kteří obdrží poukázku v hodnotě Kč na nákup zboží firmy Favorit a dárečky od Ježíška. Vybraná třída nebo kolektiv získá jednodenní zájezd na Ježíškovu cestu na Boží Dar. Propozice k soutěži si můžete vyzvednout v DDM. Danuše Macháčková Čas na popravu dokončení ze str. 11 K zahlédnutí byl Křemílek a Vochomůrka, Šebestová, Pipi dlouhá punčocha (ty jsme měli dokonce tři!!), Micky Mouse, Maková panenka, Rákosníček, udatný rytíř z Tučap, čarodějnice, lesní víla (našemu Michalovi vycpávky velice slušely), Pan Tau, Rumburak, sedlák, voják, myslivec, čertík, beruška, Včelka Mája, trpaslík a několik nezbedných školaček. Sousední třída se převlékla do obleků vězňů a ochránců pořádku. Díky našim laskavým spolužákům jsme obě maturitní třídy dohromady vybraly sumu přesahující osm tisíc. Přátelé, děkujeme!! Během září jsme už stihli vydat další číslo našich Movin. Ne, že bychom byli tak pracovití a tak moc pilně psali, ale spíše jsme konečně vydali články z roku předchozího, na které se začínalo pomalu, ale jistě prášit. 1. října jsme navštívili s panem profesorem Balounem naše big city Prahu. Výlet do Prahy vždy patří na gymplu k jedné z nejočekávanějších událostí, jelikož studenti mají možnost rozprchnout se do nejrůznějších koutů Prahy, ehm, buďme přesní, do nejrůznějších nákupních center zlatého města. Na úvod jsme absolvovali prohlídku Hrdličkova antropologického muzea pod vedením profesorky Lágnerové. Exkurze byla pěkná a zajímavá, pro silnější povahy vše dobré, ovšem mému žaludku se nabalzamované mumie příliš nelíbily. Ujistila jsem se v představě, že antropolog ze mě nebude, a radši než v lidských tělech se budu pitvat v rozborech literárních děl či mezinárodních situacích. Večer jsme se nasoukali do společenských šatů, obleků, kalhot, či sukní, abychom mohli vyrazit na představení Hrdý Budžes v Divadle Bez zábradlí. Herecký výkon Báry Hrzánové byl nepředstavitelný a nedostižný, důkazem toho bylo uznalé gesto publika, kdy diváci povstali ze svých zahřátých míst a tleskali doslova jako o život. V maturantských třídách vrcholí přípravy maturitních plesů, které se budou konat a Chcete zvednout hladinu krevního tlaku? Přijďte se k nám podívat na nějaké přípravy plesu či rozhodování. 100% úspěch zaručen!!! Jana Kohoutová

13 listopad 2008 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 13 Rolnička oslavila patnácté narozeniny Konec září byl ve znamení Rolničkových slavností Vivat Rolnička!. Diakonie ČCE středisko Rolnička slavilo 15 let od založení, připraveny byly čtyřdenní oslavy s bohatým programem, se kterým Rolničce pomáhala řada partnerů a dárců. Čtvrtek 25. září Oslavy začaly setkáním čestných hostů, do Bezděkovy ulice zavítalo na šedesát dlouholetých příznivců Rolničky, mezi kterými nechyběli starostové a zástupci městských a obecních úřadů, členové Kruhu přátel Rolničky, firemní a individuální dárci a zástupci médií. Velký zájem byl rovněž o Den otevřených dveří. Po celý čtvrtek proudily v Bezděkově i Mrázkově ulici zástupy zvědavých návštěvníků. Odpoledne se pak, v doslova k prasknutí naplněné čajovně Rolničky, sfoukly svíčky třípatrového dortu, zpívaly narozeninové písničky, zaznělo krásné přání od zakladatelky Rolničky paní Mgr. Ruth Šormové a zahájila se výstava 15 let Rolničky s výběrem černobílých fotografií z historie Rolničky. Pátek 26. září I druhý den využila řada návštěvníků nabídku prohlídky prostor Rolničky. Od čtyř hodin se pak pomalu začala zaplňovat zahrada Rolničky v Mrázkově ulici. Nejdřív se bavily především děti, program pro ně zahájily bubínky Hakuna Matata, pak Kvak a Žbluňk Ivety Duškové a Petry Bílkové a na závěr muzikálové pojetí pohádky O Popelce v podání dětí a pedagogů ze Základní školy speciální Diakonie ČCE Merklín. Přesně v sedm hodin vplula mezi návštěvníky krásná tanečnice Maey a svůdným tancem s křídly uvedla program pro dospělé. Od osmi hodin večerních pak Rolničce hrála a zpívala soběslavská kapela Hodně Podně. O přestávce ještě proběhla benefiční dražba na podporu Rolničky, pět unikátních výrobků z Rolničky bylo vydraženo celkem za Kč. Úspěšní dražitelé si domů odnesli třeba láhev patnáctiletého vína, sladký včelovník a nebo ručně vyřezávané loutkové divadlo. Nechyběla ani zajímavá tombola, výherkyně získala poukaz na vyhlídkový let letadlem pro tři osoby nad Českobudějovickem. Celým pátečním programem provázel herec Jaroslav Dušek. Pro něj si pak Rolnička připravila i malé překvapení, jako poděkování za dlouholetou podporu ho ředitel Rolničky Mgr. Karel Novák dekoroval historicky poprvé Řádem zlaté Rolničky a udělil mu titul Přítel Rolničky. Druhou držitelkou čestného ocenění se o den později stala dobrovolnice Jolana Dvořáková, rozená Trešlová ze Soběslavi. Sobota 27. září Sobotní program se přesunul do Tábora, přímo v centru města si odvážlivci mohli vyzkoušet stav beztíže, nebo se rozhlédnout nad Táborem z výšky 20 metrů. Nechyběl ani program pro nejmenší návštěvníky od Junáka ze Sezimova Ústí. Večer patřil benefičnímu představení v Divadle O. Nedbala Tábor. Pro Rolničku hrál, tančil a zpíval Jaroslav Dušek s divadlem Vizita a úchvatným tancem ho doplnilo Taneční studio Žába z Veselí nad Lužnicí. Neděle 28. září Zakončení oslav patřilo děkovným bohoslužbám v kostele ČCE v Soběslavi s krásným zpěvem v podání pěveckého sboru Novita. Poděkování Příjmy oslav tvoří vstupné z placené části programu, dary firem i jednotlivců, prodej rolniček, výrobků chráněné dílny, výtěžek benefiční dražby a sbírky. Výdaje představují snížené pronájmy, odměny některým účinkujícím (především úhrada cestovného), náklady na materiál. Značný podíl na úspěchu oslav mají tito partneři Rolničky, kterým patří naše poděkování: Dr.Mûller Pharma; Jednota, OD Tábor; DELIKOMAT s.r.o., Modřice; Budvar Aréna, Soběslav; BUNGEE.CZ; Pila Pasák a.s.; Air Šuma; TJ Lokomotiva, oddíl ASPV Taneční studio Žába; kapela Hodně Podně; Kulturní dům města Soběslavi; Městský úřad Soběslav a Tábor; Pěvecký sbor Novita; Divadlo Oskara Nedbala; vystupující z Hakuna Matata; Junák Sezimovo Ústí; dobrovolníci ze Soběslavska; Gymnázium Soběslav; Jaroslav Dušek a Jolana Dvořáková. Poděkování patří i veřejnosti, lidem, kteří přišli slavit s Rolničkou. Děkujeme za Vaši podporu! Za Rolničku Eva Janatová

14 14 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA listopad 2008 Korálky pro Rolničku Máte doma nepotřebné skleněné korálky? Chtěli byste podpořit dobrou věc a nevíte jak na to? Máme pro Vás jeden tip a zároveň velkou prosbu. Věnujte korálky Rolničce a my s Vaší pomocí dokážeme více. Jednou z odlehčovacích služeb, kterou Rolnička nabízí klientům s postižením a jejich rodinám, jsou rekondiční pobyty. Je to v podstatě taková škola v přírodě. I pro rodiče dětí zdravých není vždy jednoduché uhradit náklady na školní pobyty v přírodě. Na rodiče dětí s postižením jsou však kladeny další požadavky s ohledem na skutečnost, že děti s postižením potřebují navíc asistenční podporu. Některé děti se dokonce neobejdou bez 24 hodinové asistence. Tím se samozřejmě úměrně zvyšují náklady na pobyt dítěte mimo domov. Přitom o významu rekondičních pobytů nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče dnes již není pochyb. Pobyt rodičům umožní během pár dnů načerpat obdivuhodnou sílu k další péči, trpělivosti a laskavosti, s níž se věnují svým dětem. Diakonie ČCE středisko Rolnička se dlouhodobě snaží hledat možnosti, jak snížit finanční náklady při pobytech v přírodě. Jednou z nich je dobrovolná práce pedagogů a asistentů Rolničky. Ve svém volném čase zhotovují z korálků krásné přívěsky, náramky, ozdoby. Ty jsou pak prodávány třeba na jarmarcích Rolničky. Zisk z prodeje je určen právě na částečnou úhradu nákladů souvisejících s nutnou přítomnosti asistentů při rekondičních pobytech. Můžete-li, věnujte nám jakékoli množství skleněných korálků či kamínků s dírkou a pomozte nám pomáhat lidem s postižením z Táborska a jejich rodinám. Korálky je možné zasílat poštou na adresu Diakonie ČCE středisko Rolnička, Mrázkova 700/III, Soběslav, nebo přinést osobně do Rolničky v Mrázkově i Bezděkově ulici v Soběslavi. Děkujeme za vaši podporu. Za Rolničku Mgr. Eva Janatová Kulturní úroda v Čajovně vás láká na společnou sklizeň K radosti všech milců čaje a naší čajovny se na měsíc listopad vyrojilo hned několik zajímavých akcí. Odstartujeme je společnou vernisáží fotek Antonína Malého v sobotu 1.11., na kterou jste všichni srdečně zváni. Výstava potrvá celý měsíc, aby vám zpříjemnila relaxaci s vůní kávy. V úterý od 18 hodin v čajovně proběhne přednáška s názvem Sloupy smrti, kterou pořádá Ochrana fauny ČR. Povídat se bude o tom, jaké nebezpečí skýtají sloupy elektrického vedení pro ptáky a o možnostech záchrany zraněných ptáků. Za týden v úterý nás od 18 hodin čeká pokračování putování po krásách naší země s cestovatelem Martinem Myslivcem, který představí 7 památek UNESCO v naší republice. A velká novinka nás čeká na konec měsíce, kdy do Rolničky dorazí první projekce ozvěn ANIfestu. V týdnu od 24. listopadu se můžete těšit na několik projekcí pásem animovaných filmů, konkrétně začneme výběrem toho nejlepšího, co se urodilo na minulém ročníku festivalu. Těšíme se, že s námi strávíte některý z pošmourných listopadových večerů. Za celý čajovnický team zdraví Petra Hnojnová Tajný výlet uspořádal Senior - dům pro své klienty ve čtvrtek 16. října. Zájemci navštívili Park exotických zvířat ve Dvorci u Borovan. Výlet se vydařil, přálo nám i počasí. Viděli jsme tygry, lvy včetně malých lvíčat, rysy, buvoly, klokany, papoušky, lamy, opice a další zvířata. Majitel nám nabídl, že může přijet se zvířátky za námi do Soběslavi. Tuto možnost zvažujeme a plánujeme termín jejich návštěvy v našem zařízení. Všichni už se těší na další společnou akci. A která to bude? Čtěte příští Hlásku a vše se dozvíte. Kamil Modl Ve středu 1. října jsme se opět sešli společně při opékání špekáčků pod pergolou Senior domu. à Za doprovodu živé hudby jsme se rozloučili s létem a přivítali podzim. Děkujeme řediteli Senior domu za poskytnutí přístřeší a všem za účast. Za Svaz invalidů a Obec baráčníků pořadatelé

15 listopad 2008 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 15 Zahrádkáři vystavovalià Říjnová výstava měla být ukázkou práce zahrádkářů - pěstitelů ovoce, především jablek, která u zahrádkářů převažují. Měla také ukázat orientaci v pěstovaných druzích a dát zájemcům návod, na která by se měli v příštím období zaměřit, aby výsledky odpovídaly vynaložené práci. Trochu rozboru: Výstavy se účastnilo celkem 38 vystavovatelů. Misek s nápisy odrůdy a jmény vystavovatelů bylo 147 s jablky, 6 s hruškami, 3 s vínem, 1 s ořechem, 1 s rokytníkem a 1 s hruškojablkem. Z vystavovatelů měl největší počet odrůd Šedivý Fr. 14, Záruba St. 13, Smítka B. 12, Fiala J. a Vaněk J. 11, Bartůšek Fr. a Podojil K. po 8 odrůdách. Ostatní měli od jedné do šesti odrůd. O pěstovaných odrůdách hovoří následující údaj: Spartan mělo 13 vystavovatelů, Rubín 10, Starkirmson 8, Melrose 7, Firi-side (Forsaid) 6, Idaret, Šampion, Bohemie, James Grieve mělo po pěti vystavovatelích. Ostatní odrůdy se vyskytovaly jedenkrát (44 vystavovatelů), čtyřikrát byly zastoupeny Topas a Matčino. Z celkového počtu bylo 18 odrůd neurčeno. Při hodnocení výstavy nelze opominout přínos vystavěných druhů jiřin, které pro výstavu poskytl pan Mašek z Vyhnanic. Vystavených cca 70 druhů jiřin dalo výstavě nejen přehled, ale přispěly ke kráse a barevnosti výstavy. Pěstitel Mašek se šlechtěním jiřin zabývá cca 40 roků. V současné době má přibližně 250 odrůd a na jeho parcele je možno každým rokem spatřit ks sazenic. Co říci k návštěvnosti výstavy? Kladně lze vyhodnotit účast školních dětí včetně dětí mateřských škol. V několika skupinách navštívilo výstavu 242 dětí se svými 23 učitelkami a učiteli. Velký dík za tuto účast. Nelze ale kladně hodnotit účast dospělých. Necelá stovka při počtu členů organizace cca 80 je málo. Je pravda, že částečně to bylo způsobeno shodným termínem s výstavou chovatelů. Také snad tím, že výbor měl více starostí s moštováním ovoce a nevěnoval se dostatečně propagaci výstavy. Objektivně to musí výbor posoudit na připravované výroční schůzi v listopadu. Smítka Bohuslav jednatel výboru Pomněnka Od bydlím v Senior-domě v Soběslavi. Navždy od nás odešlo do země zaslíbené již 96 uživatelů. Když jsem byla zdravá, chodila jsem pravidelně na Dušičky na hroby v Praze či ve Veselí n/l, kde mám pochované předky. Teď na ně v dobrém vzpomínám. Bydlely jsme v naprosté shodě vedle sebe pět let s paní Marií Fickovou, která také již navždy odešla před dvěma roky Moc a moc na ni vzpomínám. A. Bydžovská SPOLEČENSKÁ KRONIKA Narození: Antonio De Munari Michaela Koubovcová Tereza Krovozová Amálie Novotná-Hanzalová František Pileček Samuel Prášek Sára Prášková Nově narozeným občánkům přejeme šťastný život. Úmrtí: František Buzek Ladislav Hes Josef Kříž Jaroslava Nováková Marie Nutilová Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. Dne 20. září oslavili manželé Marie a Václav Šetkovi zlatou svatbu. K tomuto výročí přejí hodně štěstí a lásky na další společné cestě životem děti s rodinami Dne uplynou čtyři roky, co nám navždy odešla naše drahá manželka, maminka a babička paní Zdeňka Pitrová. Za tichou vzpomínku děkují manžel a dcery s rodinami Policie varuje Obvodní oddělení Policie České republiky v Soběslavi upozorňuje občany města Soběslav a přilehlého okolí, že v poslední době docházelo na území města Tábor k loupežným přepadením seniorů, kdy pachatelé si vytipovali svou oběť, kterou sledovali a následně jí oloupili o cennosti, zejména finanční hotovost, mobilní telefon atd. Tuto trestnou činnost pachatelé převážně páchali ve večerních hodinách na méně frekventovaných místech. Dále opakovaně dochází k páchání trestné činnosti ze strany neznámých pachatelů na seniorech, kdy pachatelé si náhodným způsobem vyberou seniora a pod různými záminkami se dostanou do jeho domu či bytu, kde následně žádají o poskytnutí vody k napití, k možnosti využít WC a při těchto příležitostech dochází ke krádežím finančních hotovostí, šperků a dalších cenností. Dalším způsobem, jak pachatelé zneužívají důvěřivosti zejména seniorů, jsou tvrzení, že jejich příbuznému opravili osobní automobil, nebo že jim delší dobu dluží vyšší finanční částku a tu nyní požadují po něm. Vzhledem k četnosti uvedených útoků byla ze strany PČR přijata adekvátní opatření, kdy byla například opakovaně prostřednictvím místního rozhlasu města Soběslav vysílána preventivní relace a prosba k občanům o spolupráci v dané věci. Tímto si dovolujeme požádat všechny občany, aby dbali zvýšené obezřetnosti v podobných situacích a v případě výskytu uvedených jednání neprodleně kontaktovali prostřednictvím tísňové linky 158 Policii České republiky. Dále bychom chtěli apeloval na všechny občany, aby neponechávali různé cennosti ve svých osobních motorových vozidlech viz preventivní kampaň AUTO NENÍ TREZOR, nebo neponechávali bez dohledu své osobní věci v nákupních košících v supermarketech, kdy pachatelé využívají zlomku vteřin k odcizení kabelek, peněženek, platebních karet atd. OOP Soběslav

16 16 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA listopad 2008 Policejní zápisník Dne odcizil NP volně odloženou dámskou kabelku s osobními věcmi z nákupního košíku v obchodě Penny Market v Soběslavi, čímž způsobil poškozené I.R. celkovou škodu ve výši Kč. Dne byl hlídkou OO PČR Soběslav při silniční kontrole v obci Tučapy zastaven řidič J.M. s vozidlem tov. zn. Škoda Favorit. Bylo zjištěno, že nevlastní žádné řidičské oprávnění a byl mu Okresním soudem v Táboře vysloven Zákaz řízení motorových vozidel. Dne M. J. na zdejší součásti PČR Soběslav oznámil, že se NP v době od h do h vloupal do neobydleného objektu bývalého mlýna zvaného Kakalík v obci Brandlín. Po vyražení vstupních dveří odcizil 50 m měděné elektroinstalace, čerpadlo s tlakovou nádrží a 17 ks mosazných kliček od oken, to vše v celkové hodnotě Kč. Dále poškodil vstupní vrata, dveře a rozbil skleněné výplně 11 ks oken, tímto způsobil celkovou škodu na poškození ve výši Kč. Dne J.M. řídil motorové vozidlo tov. zn. Škoda Favorit, po silnici III. třídy mezi obcemi Košice a Tučapy i přes to, že není držitelem žádného řidičského oprávnění NP odcizil z nákupního košíku v Penny Marketu dámskou kabelku, peněženku, mobilní telefon, klíč s dálkovým ovládáním a osobní doklady s platební kartou, z níž provedl dva výběry hotovosti v celkové výši Kč. Celková škoda činí Kč. OOP Soběslav Konzultant zdravé výživy Miroslav Němec jezdí do Soběslavi již třináct let. Za tu dobu ho navštívilo nespočet lidí, kteří mají zdravotní problémy. Nemá rád, když uvádíme na plakáty léčitel, protože jeho hlavním posláním je lidem určit diagnózu, napravit bolavé tělo, poradit s výživou a změnou stravovacích návyků. Potom záleží již na každém, jak se sám k sobě a svému problému postaví. Během těch třinácti let probíhaly konzultace na několika místech, naposled v soběslavském kině. To nyní čeká rozsáhlá rekonstrukce, tak jsme se domluvili s paní Macháčkovou a ta nám ochotně vyšla vstříc. Tak se po létech vracíme do Domečku, odkud nás v roce 2002 vyhnala povodeň. Konzultant zdravé výživy Miroslav Němec vám s vašimi zdravotními problémy poradí od 9.30 do tentokrát v domě dětí a mládeže. D. Pekáriková Z činnosti hasičů Čerpání vody, Přehořov Odstranění následků dopravní nehody, Veselí nad Lužnicí E Odstranění následků dopravní nehody, Dvorce Požár briket ve skladu, Vlastiboř Svinky Odstranění následků dopravní nehody, likvidace ropných látek, Soběslav Požár odpadků v kontejneru, Veselí n/ L Odstranění nebezpečného stavu - zajištění střešní konstrukce, Soběslav Odstranění naplaveného dřeva pod mostní konstrukcí, Veselí nad Lužnicí Asistence na cyklistickém závodu, Soběslav Požár stromu, Přehořov Likvidace vosího hnízda na půdě rodinného domu, Soběslav Likvidace vosího hnízda, Vlastiboř Technická pomoc při technické poruše osobního vlaku, Veselí nad Lužnicí Požár suché trávy, Soběslav - Svákov Martin Petrák, HZS Tábor Všeobecná interní ambulance s.r.o. MUDr. J. Carhoun, MUDr. P. Musil, MUDr. L.Kuchař oznamuje rozšíření poskytovaných zdravotnických služeb v ordinaci Soběslav, Petra Voka 159. Od bude na Poliklinice v Soběslavi ordinovat MUDr. Blanka Kočišková, která rozšíří spektrum poskytovaných výkonů o ultrazvuková vyšetření srdce a 24 hodinové monitorování EKG (Holterovo monitorování) a 24 hodinové monitorování krevního tlaku. Ordinační doba: MUDr. Musil Úterý MUDr. Carhoun Čtvrtek MUDr. Kočišková Středa Pátek Objednávání k výkonům během ordinační doby na tel. čísle Objednání k ultrazvukovým vyšetřením břicha zůstává nezměněno - celý týden na tel. čísle Program Kulturního domu Veselí nad Lužnicí Čtvrtek 6., 13., 20., 27. listopadu SALSA pro začátečníky (jednotlivce i páry) Malý sál KD od hodin. Pondělí 10. listopadu O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE ANEB O MAŘENCE, JENÍČKOVI, STAŘENCE a PERNÍČKOVI Divadlo z PRAKU Představení na motivy klasické pohádky je plná vtipu, písniček a poučení je přece mnoho důvodů proč se neztrácet. V pohádce skotačí Karel Zima a Jarmil Škvrna a také roztomilé loutky. Pro žáky MŠ i maminky s dětmi na mateřské dovolené. Velký sál KD od 9.30 hodin. Vstupné 30 Kč. Úterý 11. listopadu LUP Joe Orton Jihočeské divadlo České Budějovice Pohřeb, loupež, dva všehoschopní mladíci, úctyhodný občan, vnadná ošetřovatelka Knihkupectví u sv. Víta Nejprodávanější tituly v říjnu: Vzpomínky na Černickou oboru R. Gordon: Hlouběji do podzemí pokrač. knihy Ztracený svět podzemí H. Pawlowská: Zanzibar M. Viewegh: Román pro muže Popelka Libuše Šafránková G. Benamou: Mnichovský přízrak M. Růžička: Vyhnanci akce Kulak s temnou minulostí a samozřejmě nesmlouvaví muži zákona. To vše v ďábelsky černé komedii Joe Ortona o tom, že jakkoli je třeba ctít otce svého i matku svou, svatý jsou jedině prachy. Hrají: Petr Červinka, Věra Hlaváčková, Tomáš Drápela, Michal Dalecký, Jakub Divíšek, Roman Nevěčný, Jan Konrád, Markéta Vejdovcová. Režie: Martin Vokoun. Velký sál KD od hodin. Vstupné 120 Kč. Pátek 28. listopadu YAMAHA IN CONCERT Koncert pop-music, aktuální hity, velkoplošná projekce, aktivní zapojení diváků. Účinkují žáci hudební školy Yamaha v Českých Budějovicích. Velký sál KD, dopoledne pro žáky ZŠ, od 19 hodin pro veřejnost. Vstupné dospělí 90 Kč, děti 60 Kč. PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC Neděle 7. prosince MIKULÁŠSKÁ Pohádka JAK MELUZÍNA ZASPALA divadélka KOS České Budějovice, minidiskotéka, mikulášská nadílka. Velký sál KD od hodin. Vstupné 30 Kč. Králičí kožky se dočasně nevykupují! Vykupují se kožky kozlečí, srnčí, zaječí a peří, a to vždy každé první pondělí v měsíci u KD Jirsíkova ul. od do 15 h.

17 listopad 2008 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 17 Muzikant Karel Blažek Již dlouho neplatí heslo Co Čech, to muzikant. V současné době není v Soběslavi žádný dechový orchestr. Předtím zde působily hudby: Jináčkova dechová hudba, hudba ROH n. p. Otavan, hudba ČSAD, Ladovanka n. p. Lada, Komunální služby Soběslav, dechová hudba n. p. Jitona. Jelikož jsem již pamětník a navštěvovala jsem hudební školu, chtěla bych vzpomenout na Žákovský dechový orchestr. Založil jej a s úspěchem vedl pan učitel Karel Blažek. Pan Karel Blažek absolvoval v roce 1951 konzervatoř v Praze u prof. V. Pařízka, obor trubka. První místo učitele získal v LŠU v Sez. Ústí u řed. Lokvence, kde vyučoval dva roky hru na trubku a housle. V té době ředitelka LŠU v Soběslavi Helena Bubníková žádala na ONV o učitele výuky dechových nástrojů učitel Blažek nastoupil v LŠU Soběslav, kde převzal žáky houslového oddělení a získal postupně další žáky na dechové nástroje. Postupně se totiž přihlašovali žáci na harmoniky, klarinety, lesní rohy, pozouny aj. Bylo nutné se naučit základní poznatky z literatury, aby mohl vyučovat žáky v různých oborech. Ve spolupráci s kolegou Josefem Kuchválkem utvořil na LŠU smíšený orchestr, který hrál převážně vlastní skladby a lidové písně. Ve školním roce se zvýšil počet žáků hry na dechové nástroje. Pan učitel K. Blažek dovedl zájem podchytit, usměrnit a postupně se mu podařilo vytvořit žákovský dechový orchestr velmi dobré úrovně. Poprvé vystoupil dne Orchestr hrál převážně na veřejných koncertech v Klubu pracujících a na různých oslavách i mimo Soběslav. Dne zahajovali žáci školy fanfárami z Dalibora slavnost odhalení památníku Otakara Ostrčila v parku u Nového rybníka. Vystoupení mělo veliký úspěch. Ve školním roce již někteří žáci dechového oddělení školy vystupovali při oslavách významných výročí ve vyspělých dechových souborech, např. orchestr ROH n. p. Otavan. Ke Dni učitelů v roce 1965 předala rada ONV v Táboře učiteli K. Blažkovi čestné uznání za úspěšnou pedagogickou činnost. Od druhého pololetí vstupuje dechový orchestr výrazně do mimoškolní činnosti koncert pro dospělé v Soběslavi koncert pro školní mládež koncert pro školy ve Veselí n/l Čistý výnos z těchto koncertů ve výši 1000 Kč byl zaslán SOS vesničce se orchestr řízený panem K. Blažkem zúčastnil místního kola soutěže LŠU, postoupil do okresního a krajského kola, kde získal čestné uznání a plaketu koncertoval velký dechový orchestr v Klubu pracujících k oslavě 20 let trvání LŠU odešla do důchodu ředitelka školy Helena Bubníková, která zde působila od jejího založení, tj. od Místo ředitele bylo přiděleno učiteli K. Blažkovi. Od školního roku byl zároveň vedoucím dechového oddělení. V letech byl dechový soubor školy ústřední hudbou při májových oslavách a při všech slavnostních akcích. Pravidelně koncertoval k poslechu na náměstí. Ve školním roce končí ředitel K. Blažek své působení na LŠU, kde odvedl spoustu práce pro děti jako začátečníky. V dalším roce nastoupil na Střední pedagogickou školu v Soběslavi. U ředitelky Marie Smolíkové vyučoval hudební nauku, dějiny hudby, metodiku hudby a hru na housle a harmoniku si dechový orchestr pod taktovkou Karla Blažka zahrál po dlouhé odmlce. V Klubu pracujících v Soběslavi se konal koncert k ukončení Roku české hudby. Sešli se hudebníci - členové různých dechových i tanečních orchestrů ze Soběslavi, Veselí n/l, Bechyně, Č. Budějovic i ti, co již nehrají. Sešli se právě jen kvůli tomuto koncertu a asi hlavně kvůli dirigentovi a dobré muzice, kterou v jeho osobě měli zaručenou. Připomněli si svá mladá léta prožitá v žákovském orchestru soběslavské hudební školy. Z tohoto orchestru se mnoho žáků dostalo na vyšší hudební učiliště, státní konzervatoř, k posádkovým hudbám a na Vojenskou hudební školu v Roudnici n/labem. Mezi nejlepší žáky patřili bratři Svatoňové, bratři Čížkové, bratři Vránkové, B. Čapek, Z. Jiroch, Martin Noll, Tomáš Šena, Milan Novotný, bratři Mertlíkové, J. Hejný z Veselí n/l. V letech učil pan Karel Blažek na Základní umělecké škole v Soběslavi na částečný úvazek žesťové nástroje. Mimo výuky na LŠU se věnoval skladatelské činnosti za pomoci prof. Jaroslava Kofroně a textaře Dr. Jaroslava Fencla. Mnohé skladby byly vydány tiskem ve Švýcarsku, Rakousku a Francii. Jeho členství v Ochranném svazu autorském (OSA) v Praze trvá. Touto obětavou a spolehlivou prací řadím pana Karla Blažka mezi osobnosti našeho soběslavského hudebního světa a přála bych si, aby se v jeho jménu našli další svědomití a pracovití nástupci. Mgr. Marta Šenová Koncert na náměstí k prvomájovým oslavám Výchovný koncert pro školy v Klubu pracujících Setkání historických vozidel Čelkovice 2008 se konaly 4. října již posedmé. Ve startovním poli se letos objevilo několik skutečně pozoruhodných novinek. Sběratel Vladimír Toufar dovezl hned dvě speciality, nádherný předválečný Cadillac La Salle z roku 1928 a do kategorie youngtimerů přihlásil švédský Saab Sonet III z roku Poprvé celou soutěž také absolvoval Vlastimil Samec s precizně restaurovaným Mercedesem 170V z roku Pravidelný účastník Jan Soukup pořídil své stařičké Tatře 11 z roku 1923 plátěnou stahovací střechu a hned se stal cílem obdivných pohledů ostatních účastníků setkání. Mezi sedmi desítkami motocyklů zaujal výsadní postavení Royal Enfield 220 z roku 1914 Josefa Kopeckého z Mladé Vožice nejen tím, že zůstal pojízdný v původním stavu, ale především jako vůbec nejstarší stroj mezi všemi přihlášenými vozidly. Bylo by ovšem nespravedlivé pominout ostatní přihlášené motocykly a automobily, jejichž majitelé je s péčí a láskou ne vždy jednoduše udržují v chodu, aby je mohli představit početnému publiku v Táboře a Soběslavi. Zdroj

18 18 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA listopad 2008 Druhý ročník AJVAFESTu aneb Tak trochu jiný festival V sobotu 20. září se v Ajvakempu pod Svákovem uskutečnil druhý ročník všekulturně zaměřeného AJVAFESTu. Soběslavské občanské sdružení A.J.V.A. centrum jím završilo svůj první rok fungování a stejně jako loni připravilo opravdu pestrý program. Přes dvě stovky návštěvníků si přišlo vychutnat komorní atmosféru tak trochu jiného, nekomerčního festivalu zasazeného do příjemného přírodního prostředí tábořiště pod Svákovem. Podobně jako první ročník AJVAFESTu i ten druhý vsadil především na kvalitní, byť zatím méně známé kapely a zajímavý doprovodný program. Hudební produkci zahájili velmi slušným jazzrockem horažďovičtí Jam 4 U, následovala skupina Závodní ovce, která byla vtipná nejen názvem, ale zejména svými texty zasazenými do příjemného poprocku. Další z vystupujících, skupina Suicide z nedalekého Milevska, se hrdě ujala prezentace tvrdší muziky a k dokreslení atmosféry svého vystoupení přizvala Štěpána Ondřicha s tajemným divadelním projektem Mýtus. Jako čtvrtí v pořadí vystoupili instrumentálně výborně vybavení Green Smatroll se svou veselou muzikou ve stylu ska. Svéráznou hudbu, možná definovatelnou jako novodobý underground, potom předvedli pražští Living puding. A živou hudební produkci nakonec uzavřeli Kusumam, kteří svým značně energickým vystoupením dali jasně najevo, že ještě není čas jít spát. Následná afterparty už se nesla v duchu elektronické muziky. V přestávkách mezi kapelami pak diváci zhlédli vystoupení orientálních tanečnic INTESSARR či exhibice mistrů v hacky sacku a freestyle frisbee. Kromě toho se mohli dozvědět spoustu zajímavých a užitečných informací o drogové problematice i dalších tématech, a to díky partnerské organizaci A.J.V.A. centra, českobudějovickému PRE- VENTu o.s., který přijel se svým infostánkem prezentovat projekt Za bezpečnější party. Aktivní jedinci navštívili improvizovanou textilní dílničku a pomalovali si či nabatikovali tričko. A ti, kterým se zrovna tvořit nechtělo, poseděli třeba u šálku dobrého čaje v čajovně nebo obdivovali barevné obrázky Zuzany Pavlíčkové, pravidelné návštěvnice a pomocnice A.J.V.A. centra. Na své si přišli samozřejmě i jedlíci a milovníci pěnivého moku. I přes chladnější počasí se druhý ročník AJVAFESTu rozhodně vydařil a byl, myslím, důstojnou oslavou toho, že se občanskému sdružení A.J.V.A. centrum podařilo rozjet svou činnost, vytvořit si pro ni zázemí a udržet si dostatek energie k dalšímu fungování. Pokud i vy se chcete na jeho fungování podílet, nebo se zapojit do již zaběhnutých činností (fotografování, muzi- Stejně jako loni i letos předcházel AJVAFESTu Pozitivně demonstrační pochod proti pasivitě. Šlo se za aktivnější přístup k životu a rozmanitější kulturu, která nezapomíná ani na mládež. Kapela Green Smatroll roztančila návštěvníky v rytmu ska círování, sportování ) či navrhnout další aktivity, které byste rádi realizovali, napište na naši adresu Tak hodně zdaru Ajváci. Zúčastněný pozorovatel Sob

19 listopad 2008 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 19 Beseda s Antonínem Panenkou Jak již bylo publikováno v minulém čísle Hlásky, proběhla 15. září v soběslavském kině zdařilá fotbalová beseda s Antonínem Panenkou, žijící legendou československého fotbalu, fotbalovým básníkem, jak o něm po mistrovství Evropy v roce 1976 psala evropská média. Antonín Panenka odehrál v mužstvu Bohémky v 1. lize 230 utkání a zaznamenal 76 gólů; reprezentoval 59x a vstřelil 17 branek. Soběslavská mise Antonína Panenky začala v restauraci U Lípy, kde na něho čekala většina soběslavských fandů vršovické Bohémky. Krátce pohovořil s přítomnými a v klokaním koutku se vyfotil s věrnými fanoušky. Se skupinou fanoušků se poté přesunul do nedalekého kina. Po skončení besedy, která trvala 90 minut, proběhla autogramiáda. Antonín Panenka podepisoval přítomným žadatelům svoji fotografii a Mirkovi Pokornému se podepsal i na dres s číslem 8, ve kterém celou svoji kariéru hrával. Dne oslaví Antonín Panenka kulaté narozeniny, ke kterým mu po skončení besedy poblahopřál úřadující předseda fotbalového klubu Rašelina Soběslav ing. Jiří Klíma. Za přítomné účastníky besedy předal kytici Karel Hoffmann. Za realizaci besedy patří dík Mgr. Petru Valešovi, řediteli KDMS a produkční kina Haně Ošmerové. Karel Hoffmann, organiz. besedy foto 1, 2 Ivan Jelínek foto 3, 4, 5 Josef Žák Při besedě, na které A. Panenka zodpověděl desítky dotazů, se vzpomínalo i na trenéra Tomáše Pospíchala, pod jehož trenérským vedením získala Bohémka v roce 1983 titul mistra ligy a v letech a 1984 a 1987 skončila vždy na bronzové příčce. V osmdesátých letech hrála 8x evropské poháry a v sezoně 1982/83 postoupila až do semifinále poháru UEFA. Mladí záchranáři zahájili Tak už máme zase říjen a začátek nové sezony pro mladé vodní záchranáře. Již s předstihem se většina členů sešla na zářijové akci Vávrovka. Od byly zahájeny pravidelné plavecké tréninky v táborském bazénu, které budou od listopadu doplněny výukou zdravovědy a uzlování v Domě dětí a mládeže v Táboře. Členská základna mládeže se opět rozrostla, a to především o nováčky ze Soběslavi - už je nás zase 30! (od 6 do 18let) Do konce října se děti i dospělí zúčastní víkendové akce, která prověří jejich připravenost v terénu. Následně do konce roku 2008 budou reprezentovat na náročných závodech v Praze. S ohlédnutím za letošní velmi úspěšnou sezonou věříme, že i rok 2009 přinese nemálo kvalitních výsledků. VZS Soběslav ZIMNÍ STADION bruslení v listopadu všechny neděle od 14 do hodin vstupné 30 Kč za osobu

20 20 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA listopad 2008 INFORMACE Z HOKEJE V premiéře dělba bodů TJ Božetice - OLH Spartak Soběslav 3:3 Třetiny: 1-1; 0-1; 2-1 Branky Soběslavi: Stoklásek (Hák), Hák (Pánek D., Holický), Zajíc (Boháč, Smrž) V utkání se domácí od začátku prezentovali velmi nečistou hrou, což mělo za následek časté vylučování na jejich straně. Nám se přesilovky v první třetině nedařily, branku dokázal vstřelit v 9. minutě Honza Stoklásek po nahrávce Martina Háka. Ve stejné minutě se však domácím podařilo po naší hrubé chybě vyrovnat Stejskalem P. a do kabin jsme odcházeli za stavu 1-1. V prostředním dějství rozhodčí vylučoval častěji naše hráče a domácí se tak dostali více do zápasu, branku však vstřelit nedokázali. Co se nepodařilo jim, podařilo se nám, když jsme ve 23. minutě využili přesilovku Martinem Hákem a ujali se vedení 1-2. Třetí třetina přinesla hodně šancí na naší straně, bohužel pro nás se ujala jen střela Míry Zajíce z 50, která znamenala naše vedení 1-3. Domácí se však nevzdali a v 58. minutě se jim podařilo Stejskalem L. snížit na rozdíl jediné branky a o minutu později při power play Kubíček vyrovnal na konečných 3-3. Martin Krejča Exligové Strakonice si odvezly oba body OLH Spartak Soběslav - HC Strakonice 3:5 Třetiny: 1-1; 0-3; 2-1 Branky Soběslavi: Kratochvíl (Hák), Pánek A. (Karpíšek L., Žákovský), Žákovský (Karpíšek L., Karpíšek M.) Hosté ze Strakonic vstoupili do utkání velice aktivně a než jsme se stačili rozkoukat, prohrávali jsme 0-1 po střele Vinše. Postupně jsme se Strakonicím herně vyrovnávali a začali přebírat aktivitu na svoji stranu. Vyústěním toho bylo několik po brance volajících šancí, z nichž jsme dokázali využít Tomášem Kratochvílem pouze jedinou, a po první třetině svítil na ukazateli stav skóre 1-1. Druhá třetina se nám vůbec nepovedla. Strakonice byly aktivnější ve všech směrech a přidaly v této části hry Horou, Kadlecem a Samkem 3 branky do naší svatyně. Do posledního dějství zamíchali naši trenéři složením jednotlivých pětic a stáhli hru na 3 útoky. Kýženého efektu v podobě branky jsme se dočkali až v 54. minutě, kdy se trefil Aleš Pánek a snížil na 2-4. V této fázi utkání jsme byli lepším týmem a těžce jsme zatápěli hostům v jejich obranném pásmu. Strakonice se však ukázaly jako zkušený tým, když při našem tlaku dokázaly ujet do brejku, který s přehledem zakončil v 59. minutě Binder. My jsme na tuto braku dokázali ještě zareagovat v poslední minutě Honzou Žákovským, který snížil na 3-5, ale to byla z naší strany již jen labutí píseň. DC Ve Vimperku přesvědčivé vítězství Soběslav Strakonice Zleva: 36 - Šalát, 95 - Kratochvíl, 12 - Hák, 23 Stoklásek Foto: Milan Přibyl HC Vimperk - OLH Spartak Soběslav 2:8 Třetiny: 0-1; 0-3; 1-4 Branky Soběslavi: Stoklásek (Hák); Žákovský (Smrž); Pánek M. (Máca); Stoklásek (Hák); Jirka (Máca); Smrž (Žákovský); Stoklásek (Hák); Stoklásek (Hák) Naši hráči šli od úvodní buly cílevědomě za svým cílem, kterým byly dva body z ledu Vimperka. Již ve 2. minutě překonal Jirka Smrž domácího brankáře Grulicha, rozhodčí však branku neuznal, jelikož ji neviděl. V 9. minutě nedal Grulichovi šanci Honza Stoklásek a poslal nás do vedení. Tato branka trochu otupila naše snažení, čehož domácí využít nedokázali, a tak skončila 1. třetina 0-1. O dalším vývoji utkání rozhodly 4 minuty 2. třetiny. Nejdříve se ve 25. minutě po nahrávce Jirky Smrže trefil pod víko Grulichovy svatyně Honza Žákovský, ve 27. minutě dotáhl únik do gólové podoby Michal Pánek a ve 28. minutě přidal svoji druhou branku v zápase Honza Stoklásek. Naši hráči si pak vytvořili i další šance ke změně skóre, ale Grulich již branku nepustil. Naopak se dokázali prosadit Hailem domácí a snížili na 1-4. Nástup do třetí třetiny nám vyšel výborně. Nejdříve jsme nechali několikrát vyniknout domácího brankáře Kašpara, který nahradil do té doby chytajícího Grulicha. Ve 45. minutě nedosáhl Kašpar na střelu Lukáše Jirky, ve 46. minutě se po nahrávce Honzy Žákovského nespletl Jirka Smrž a v téže minutě poslal Martin Hák do úniku Honzu Stokláska, který tím zkompletoval svůj hattrick. Domácím se podařilo ještě výsledek drobně korigovat, v 52. minutě překonal Vencu Pipka veterán Pešl, poslední slovo si však vzal Honza Stoklásek, který dokázal využít přihrávky Martina Háka ke vstřelení našeho 8. gólu, čímž dal definitivní podobu výsledku utkání. DC Rozpis utkání na zimním stadionu v Soběslavi listopad 2008 Kategorie den datum začátek soupeř dorost sobota h TJ DDM Rokycany junioři sobota h TJ DDM Rokycany muži neděle h TJ Hluboká n.vlt. 4.třída sobota h IHC Písek 5.třída sobota h IHC Písek junioři sobota h HC ZVVZ Milevsko ml.žáci neděle h Slavoj Č. Krumlov st.žáci neděle h Slavoj Č. Krumlov 2.+3.třída sobota h HC Č. Budějovice B 2.+3.třída sobota h Slavoj Č. Krumlov dorost sobota h Loko Veselí n. L. junioři sobota h Loko Veselí n. L. ml.žáci neděle h HC Vimperk st.žáci neděle h HC Vimperk muži neděle h Loko Veselí n. L. dorost sobota h HC Strakonice junioři sobota h HC Strakonice 4.třída neděle h HC Č. Budějovice A 5.třída neděle h HC Č. Budějovice A muži neděle h David s. Č. Budějovice ml.žáci neděle h Loko Veselí n. L. st.žáci neděle h Loko Veselí n. L. muži neděle h TJ Božetice old boy s sobota 1. a hod. sobota hod. Probíhá pravidelný celosezonní nábor pro žáky 1.až 5.tříd (mohou samozřejmě přijít i mladší) vždy ve středu od hod. a v sobotu od 9.00 hod. (změna programu vyhrazena) Výbor oddílu ledního hokeje

Při zápisu bylo zapsáno 75 dětí, z toho cca 10 odkladů, otevřeny budou tedy 3 první třídy.

Při zápisu bylo zapsáno 75 dětí, z toho cca 10 odkladů, otevřeny budou tedy 3 první třídy. Z Á P I S 9. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 3. března 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Veřejná zakázka Zhotovení projektové dokumentace DPS v Sezimově Ústí (mat. č. 280/2015) Usnesení č. 270/2015 Protokol z jednacího řízení

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Z Á P I S 17. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 23. června 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Z Á P I S 17. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 23. června 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Z Á P I S 17. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 23. června 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Zápis č. 21/2012. ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice

Zápis č. 21/2012. ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice Zápis č. 21/2012 ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice Přítomni: PhDr. František Jenčík, Mgr. Milada Voborská, p. Richard Čech,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

Schválená usnesení 17. jednání Rady HMP dne 04.05.2012

Schválená usnesení 17. jednání Rady HMP dne 04.05.2012 Schválená usnesení 17. jednání Rady HMP dne 04.05.2012 Usnesení R-6524 514 4.5.2012 k návrhu na poskytnutí bezúročné půjčky městské části Praha - Troja z rozpočtu R-6560 515 4.5.2012 k vyhlášení 9. výzvy

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 1/23/2012 Rozpočet změna č. 3 Zdůvodnění návrhu usnesení: Změna rozpočtu č. 3 zahrnuje zvýšení rozpočtu

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Usnesení z 5. schůze v roce 2012, konané 14. března 2012 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 5. schůze v roce 2012, konané 14. března 2012 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 5. schůze v roce 2012, konané 14. března 2012 Usnesení s termínem č.: 101 taj. (ONI) 28.03. 194 taj. 02.04. 189 taj., MTSB 28.03. 195 taj. 02.04. 225 taj. 28.03.

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 74. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.8.2005 U S N E S E N Í 74. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 74/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY Školní rok 2015/2016 ZŠ Starý Jičín Výchovný poradce: Mgr. Eva Pavlištíková Přihlášky Přihlášky podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli (na podatelnu) střední

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Program: 1. Majetkové záležitosti Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová

Program: 1. Majetkové záležitosti Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 89. jednání Rady města

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

U S N E S E N Í. 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3 Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012 ZŠ V Zahrádkách 48 Praha 3 19. 9. 30. 9. pí. Toufarová 3. 10. 11. 11. pí. Kamenská 14. 11. 22. 12. pí. Maskaluková 3. 1. 18. 2. 2012 pí. Lišková 22. 2. 30.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více