ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C ÚPLNÁ AKTUALIZACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE"

Transkript

1 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C ÚPLNÁ AKTUALIZACE

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ORP NOVÝ BYDŽOV Městský úřad Nvý Bydžv Masarykv nám. 1, Nvý Bydžv Odbr výstavby a živtníh prstředí KONTAKTNÍ OSOBA: Jan Málek referent dbru tel.: TECHNICKÁ POMOC: ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Ing.Václav Jetel autrizvaný architekt pr územní plánvání ČKA 3541 Trjská 365, Praha 7 IČ: PODKLADY PRO RURÚ T-MAPY spl. s.r.. Špitálská 150, Hradec Králvé IČ: ZPRACOVÁNO: srpen - prsinec 2010

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŘEŠENÉM ÚZEMÍ Kraj: KRÁLOVEHRADECKÝ Kód kraje (NUTS3): CZ052 Název ORP: NOVÝ BYDŽOV Kód ORP: Název POÚ: NOVÝ BYDŽOV Pčet bcí: 23 Pčte k.ú.: 43 Rzlha: ha (214,15 km 2 ) Pčet byvatel: (k ) [35] Obr.: Správní území SO ORP Území ORP Nvý Bydžv leží na jihzápadě Králvéhradeckéh kraje jak sučást kresu Hradec Králvé. Na severu susedí s ORP Jičín a Hřice, na západě s ORP Pděbrady, která je sučástí kresu Nymburk ve Středčeském kraji. Gegraficky náleží území ORP Nvý Bydžv d blasti České tabule. Je charakteristické rvinatým, místy mírně zvlněným reliéfem, teplým pdnebím a úrdnu půdu cž všechn vytváří dbré pdmínky pr zemědělsku výrbu. Osu území tvří řeka Cidlina, prtékající celým územím ze severu na

4 jih. V tét se prcházejí také hlavní spje a jsu zde tři největší bce reginu (Nvý Bydžv, Skřivany, Smidary). Nvý Bydžv, jak přirzené centrum reginu (dříve kresní měst) je jediným městem v území a centrem eknmiky i kultury a statních blastí živta reginu. Nvbydžvsk má výslvně venkvský charakter, většina byvatel žije v menších sídlech. Nejméně zalidněný je výchd území, kde jsu nejmenší bce a nejvyšší pdíl lesů. Napak statní části území jsu velmi mál zalesněné a převážnu část katastrů tvří rná půda. Území Nvbydžvska byl vzhledem k příznivým přírdním pdmínkám trvale sídlen d nejstarších db, jak ukazuje veliké mnžství archelgických nálezů. Půvdně králvské měst Nvý Bydžv, připmínané v pramenech v rce 1305 byl zalžen na pravidelné gemetrické snvě a stal se významným střediskem Pcidliní. Rku 1407, se měst stal sídlem panství, k němuž patřil na jedenáct klních vesnic. V rce 1516 se Nvý Bydžv dstal d majetku Pernštejnů. V té dbě začal hspdářský vzestup města, pdpřený již v rce 1517 udělením dalších výsad. Se svlením vrchnsti se v městě usadila i část židvskéh byvatelstva. Rku 1548 přešl bydžvské panství d držení Valdštejnů a p vymření bydžvské větve valdštejnskéh rdu v rce 1567 připadl králi Maxmiliánu II. Nvý Bydžv se naknec z pddanskéh vztahu vykupil a stal se králvským věnným městem. V rce 1593 pak byli Bydžvští přijati mezi příslušníky třetíh stavu a získali práv účasti na zemských sněmech. Slibný rzvj města a jeh panství však na dluhu dbu zasáhly katastrfální následky třicetileté války a ani p něklik dalších desetiletí se nevedl lépe. Jak jediné králvské měst v západní části rzsáhléh Hradeckéh kraje byl Nvý Bydžv d rku 1751 určen za sídelní měst nvě vznikléh Bydžvskéh kraje, zasahujícíh d Krknš přes Vrchlabí, Jilemnici, Nvu Paku, Jičín, Hřice, Nvý Bydžv, Chlumec nad Cidlinu a Pděbrady až k Sadské. Z důvdu výhdnější plhy byl v rce 1784 sídl kraje přenesen d Jičína, ale název kraje zůstal zachván až d rku P celu tut dbu zůstával Nvý Bydžv největším městem kraje - v rce 1850 měl byvatel. Od rku 1850 až d rku 1960 byl Nvý Bydžv nepřetržitě kresním městem. P zrušení kresu musely být zásadní záměry v blasti průmyslu a výstavby puštěny, jiné byly značně pzměněny či ddáleny. Měst začal pstupně ztrácet i na svém splečenském a kulturním živtě. Přes nepřízeň minulých desetiletí však Nvý Bydžv nepřestal být přirzeným centrem větší části bcí bývaléh kresu - Bydžvska, Chlumecka a Smidarska. Vinu nepříznivému vlivu některých faktrů (plha mim dpravní tepny, ztráta administrativní funkce) se Nvý Bydžv vyvíjel v psledních

5 letech eknmicky méně dynamičtěji než další výchdčeská centra a také z tht důvdu zůstal relativně silný zemědělský sektr jedním z charakteristických znaků hspdářské základny Nvbydžvska. Z phledu celstátních rzvjvých dkumentů se Nvbydžvsk nachází na kraji rzvjvé sy mezinárdníh a republikvéh významu OS4 Praha Hradec Králvé/Pardubice Trutnv Plsk, svji jižní části zasahuje d rzvjvé blasti mezinárdníh a republikvéh významu OB4 Hradec Králvé/Pardubice.

6 PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Správní bvd ORP Nvý Bydžv se skládá z 23 bcí s 46 sídly. Území zahrnuje 43 katastrálních území. Obec Katastrální území Části bce Babice Velké Babice Babice Barchv Barchv Barchv Hlušice Hlušice Hlušice Hlušičky Hlušičky Humburky Humburky Humburky Kbylice Kbylice Kbylice Králíky Chmelvice Chmelvice Králíky u Nvéh Bydžva Králíky Pdliby Pdliby Lužec nad Cidlinu Lužec nad Cidlinu Lužec nad Cidlinu Měník Barchůvek Barchůvek Bydžvská Lhtka Bydžvská Lhtka Měník u Nvéh Bydžva Libeň Měník Mléksrby Mléksrby Mléksrby Myštěves Myštěves Myštěves Neplisy Lukvá nad Cidlinu Lukvá Neplisy Neplisy Zadražany Zadražany Nvý Bydžv Chudnice Chudnice Nvý Bydžv Nvá Skřeněř Skchvice Nvý Bydžv Skřeněř Skchvice Vysčany u Nvéh Bydžva Stará Skřeněř Zábědv Vysčany Zábědv Žantv Ohnišťany Ohnišťany Ohnišťany Petrvice Kanice u Petrvic Kanice Petrvice u Nvéh Bydžva Petrvice Prasek Prasek Prasek Skřivany Skřivany Skřivany Slupn Slupn nad Cidlinu Slupn Smidary Červeněves Červeněves Chtělice Chtělice Křičv Křičv Lučná Hra Lučná Hra Smidary Smidary Starý Bydžv Starý Bydžv Starý Bydžv Šaplava Šaplava Šaplava Vinary Janvice u Vinar Janvice Kzjídky u Vinar Kzjídky Smidarská Lhta Smidarská Lhta Vinary u Smidar Vinary Zachrašťany Zachrašťany Zachrašťany Zdechvice Zdechvice u Nvéh Bydžva Zdechvice

7 STATISTICKÉ ÚDAJE OBCÍ SO ORP NOVÝ BYDŽOV [35] Babice Sledvaný jev Nejčerstvější údaj Kód bce Pčet byvatel 193 [2] 1 Přirzený přírůstek - [3] 1 Sald migrace 1 [3] 2 Pdíl byvatel ve věku 0-14 let na celkvém pčtu byvatel (%) 8,3 [2] 2 Pčet byvatel ve věku 0-14 let 16 [2] 3 Pdíl byvatel ve věku 65 let a více na celkvém pčtu byvatel (%) 20,2 [2] 3 Pčet byvatel ve věku 65 let a více 39 [2] 6 Pčet částí bce 1 [2] 8 Míra nezaměstnansti - dsažitelní (%) 14,4 [2] 8 Pčet uchazečů zaměstnání - dsažitelní 15 [2] 8 Pčet uchazečů zaměstnání 15 [2] 8 Pčet uchazečů - abslventů 2 [2] 8 Pčet uchazečů - evidence nad 12 měsíců 2 [2] 11 Pčet dknčených bytů - [3] 11 Pčet dknčených bytů v rdinných dmech - [3] 17 Pčet hrmadných ubytvacích zařízení celkem - [2] 18 Pčet lázeňských léčeben - [2] 18 Pčet lůžek v lázeňských léčebnách - [2] 22 Pdíl zemědělské půdy z celkvé výměry (%) 85,7 [2] 23 Pdíl rné půdy ze zemědělské půdy (%) 86,4 [2] 24 Pdíl trvalých travních prstů ze zemědělské půdy (%) 8,9 [2] 27 Pdíl zastavěných a statních plch z celkvé výměry (%) 10,0 [2] 28 Pdíl vdních plch z celkvé výměry (%) 4,4 [2] 29 Pdíl lesů z celkvé výměry (%) - [2] 30 Orná půda - rzlha (ha) 189 [2] 30 Chmelnice - rzlha (ha) - [2] 30 Vinice - rzlha (ha) - [2] 30 Zahrady - rzlha (ha) 10 [2] 30 Ovcné sady - rzlha (ha) 1 [2] 30 Trvalé travní prsty - rzlha (ha) 20 [2] 30 Lesní půda - rzlha (ha) - [2] 30 Vdní plchy - rzlha (ha) 11 [2] 30 Zastavěné plchy - rzlha (ha) 8 [2] 30 Ostatní plchy - rzlha (ha) 18 [2] 30 Zemědělská půda - rzlha (ha) 219 [2] 30 Celkvá výměra (ha) 255 [2] 30 Keficient eklgické stability 0,19 [2] 37 Živě narzení 1 [3] 37 Zemřelí 1 [3] 37 Přistěhvalí 4 [3] 37 Vystěhvalí 3 [3] 37 Průměrný věk 44,4 [2] 37 Pčet byvatel ve věku let 138 [2] Pznámky: [2] bdbí:

8 [3] bdbí: rk 2009 Sledvaný jev 2001 Kód bce Pdíl sb starších 14 let bez vzdělání a s nejvyšším dknčeným základním vzděláním (%) 36,1 5 Pdíl sb starších 14 let s dknčeným vyskšklským vzděláním (%) 2,2 7 Pdíl eknmicky aktivních v priméru (%) 22,1 7 Pdíl eknmicky aktivních v sekundéru (%) 34,6 9 Vyjíždějící d zaměstnání mim bec [2] 83 9 Vyjíždějící d škl mim bec [2] Djíždějící d zaměstnání d bce [2] Djíždějící d škl d bce [2] 3 12 Pdíl nebydlených bytů z celkvéh pčtu bytů (%) 21,6 13 Pčet trvale bydlených dmů Pčet trvale bydlených bytů (TOB) z th pdle druhu dmu pdíl v rdinných dmech (%) 90,8 13 z th pdle dby výstavby pdíl pstavených d rku 1945 (%) 28,9 pdíl pstavených mezi rky (%) 64,5 pdíl pstavených mezi rky (%) 6,6 16 Pčet bytů služících k rekreaci v nebydlených dmech 8 19 Pdíl byvatel v TOB zásbvaných pitnu vdu z vdvdu (%) 97,2 20 Pdíl byvatel v TOB s plynem zavedeným d bytu (%) 36,6 21 Pdíl byvatel v TOB napjených na kanalizaci (%) 19,4 37 Pčet byvatel v trvale bydlených bytech 216 z th zásbvaných pitnu vdu z vdvdu 210 s plynem zavedeným d bytu 79 napjených na kanalizaci 42 Pznámky: [1] Údaje dpvídají územní struktuře platné ke dni sčítání lidu, dmů a bytů, tedy k Ve slupci Sledvaný jev se uvádí čísl řádku sledvanéh jevu pdle přílhy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. [2] vyjíždějící (djíždějící) denně

9 Barchv Sledvaný jev Nejčerstvější údaj Kód bce Pčet byvatel 253 [2] 1 Přirzený přírůstek -3 [3] 1 Sald migrace 1 [3] 2 Pdíl byvatel ve věku 0-14 let na celkvém pčtu byvatel (%) 9,9 [2] 2 Pčet byvatel ve věku 0-14 let 25 [2] 3 Pdíl byvatel ve věku 65 let a více na celkvém pčtu byvatel (%) 15,4 [2] 3 Pčet byvatel ve věku 65 let a více 39 [2] 6 Pčet částí bce 1 [2] 8 Míra nezaměstnansti - dsažitelní (%) 4,2 [2] 8 Pčet uchazečů zaměstnání - dsažitelní 5 [2] 8 Pčet uchazečů zaměstnání 5 [2] 8 Pčet uchazečů - abslventů 1 [2] 8 Pčet uchazečů - evidence nad 12 měsíců 1 [2] 11 Pčet dknčených bytů 1 [3] 11 Pčet dknčených bytů v rdinných dmech - [3] 17 Pčet hrmadných ubytvacích zařízení celkem - [2] 18 Pčet lázeňských léčeben - [2] 18 Pčet lůžek v lázeňských léčebnách - [2] 22 Pdíl zemědělské půdy z celkvé výměry (%) 65,2 [2] 23 Pdíl rné půdy ze zemědělské půdy (%) 92,8 [2] 24 Pdíl trvalých travních prstů ze zemědělské půdy (%) 4,8 [2] 27 Pdíl zastavěných a statních plch z celkvé výměry (%) 5,8 [2] 28 Pdíl vdních plch z celkvé výměry (%) 1,8 [2] 29 Pdíl lesů z celkvé výměry (%) 27,2 [2] 30 Orná půda - rzlha (ha) 358 [2] 30 Chmelnice - rzlha (ha) - [2] 30 Vinice - rzlha (ha) - [2] 30 Zahrady - rzlha (ha) 9 [2] 30 Ovcné sady - rzlha (ha) 0 [2] 30 Trvalé travní prsty - rzlha (ha) 18 [2] 30 Lesní půda - rzlha (ha) 161 [2] 30 Vdní plchy - rzlha (ha) 11 [2] 30 Zastavěné plchy - rzlha (ha) 8 [2] 30 Ostatní plchy - rzlha (ha) 26 [2] 30 Zemědělská půda - rzlha (ha) 386 [2] 30 Celkvá výměra (ha) 592 [2] 30 Keficient eklgické stability 0,51 [2] 37 Živě narzení 2 [3] 37 Zemřelí 5 [3] 37 Přistěhvalí 8 [3] 37 Vystěhvalí 7 [3] 37 Průměrný věk 41,0 [2] 37 Pčet byvatel ve věku let 189 [2] Pznámky:

10 Hlušice Sledvaný jev Nejčerstvější údaj Kód bce Pčet byvatel 752 [2] 1 Přirzený přírůstek 7 [3] 1 Sald migrace 1 [3] 2 Pdíl byvatel ve věku 0-14 let na celkvém pčtu byvatel (%) 15,7 [2] 2 Pčet byvatel ve věku 0-14 let 118 [2] 3 Pdíl byvatel ve věku 65 let a více na celkvém pčtu byvatel (%) 15,8 [2] 3 Pčet byvatel ve věku 65 let a více 119 [2] 6 Pčet částí bce 2 [2] 8 Míra nezaměstnansti - dsažitelní (%) 8,0 [2] 8 Pčet uchazečů zaměstnání - dsažitelní 28 [2] 8 Pčet uchazečů zaměstnání 28 [2] 8 Pčet uchazečů - abslventů 1 [2] 8 Pčet uchazečů - evidence nad 12 měsíců 4 [2] 11 Pčet dknčených bytů - [3] 11 Pčet dknčených bytů v rdinných dmech - [3] 17 Pčet hrmadných ubytvacích zařízení celkem - [2] 18 Pčet lázeňských léčeben - [2] 18 Pčet lůžek v lázeňských léčebnách - [2] 22 Pdíl zemědělské půdy z celkvé výměry (%) 84,7 [2] 23 Pdíl rné půdy ze zemědělské půdy (%) 94,0 [2] 24 Pdíl trvalých travních prstů ze zemědělské půdy (%) 2,1 [2] 27 Pdíl zastavěných a statních plch z celkvé výměry (%) 7,3 [2] 28 Pdíl vdních plch z celkvé výměry (%) 0,7 [2] 29 Pdíl lesů z celkvé výměry (%) 7,3 [2] 30 Orná půda - rzlha (ha) 885 [2] 30 Chmelnice - rzlha (ha) - [2] 30 Vinice - rzlha (ha) - [2] 30 Zahrady - rzlha (ha) 23 [2] 30 Ovcné sady - rzlha (ha) 14 [2] 30 Trvalé travní prsty - rzlha (ha) 20 [2] 30 Lesní půda - rzlha (ha) 82 [2] 30 Vdní plchy - rzlha (ha) 8 [2] 30 Zastavěné plchy - rzlha (ha) 25 [2] 30 Ostatní plchy - rzlha (ha) 56 [2] 30 Zemědělská půda - rzlha (ha) 942 [2] 30 Celkvá výměra (ha) [2] 30 Keficient eklgické stability 0,15 [2] 37 Živě narzení 10 [3] 37 Zemřelí 3 [3] 37 Přistěhvalí 9 [3] 37 Vystěhvalí 8 [3] 37 Průměrný věk 39,8 [2] 37 Pčet byvatel ve věku let 515 [2] Pznámky: [1] ve slupci Sledvaný jev se uvádí čísl řádku sledvanéh jevu pdle přílhy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. [2] bdbí:

11 Sledvaný jev 2001 Kód bce Pdíl sb starších 14 let bez vzdělání a s nejvyšším dknčeným základním vzděláním (%) 30,5 5 Pdíl sb starších 14 let s dknčeným vyskšklským vzděláním (%) 4,4 7 Pdíl eknmicky aktivních v priméru (%) 13,5 7 Pdíl eknmicky aktivních v sekundéru (%) 35,9 9 Vyjíždějící d zaměstnání mim bec [2] Vyjíždějící d škl mim bec [2] Djíždějící d zaměstnání d bce [2] Djíždějící d škl d bce [2] Pdíl nebydlených bytů z celkvéh pčtu bytů (%) 27,2 13 Pčet trvale bydlených dmů Pčet trvale bydlených bytů (TOB) z th pdle druhu dmu pdíl v rdinných dmech (%) 85,8 13 z th pdle dby výstavby pdíl pstavených d rku 1945 (%) 24,4 pdíl pstavených mezi rky (%) 67,5 pdíl pstavených mezi rky (%) 6,9 16 Pčet bytů služících k rekreaci v nebydlených dmech Pdíl byvatel v TOB zásbvaných pitnu vdu z vdvdu (%) 97,3 20 Pdíl byvatel v TOB s plynem zavedeným d bytu (%) 18,9 21 Pdíl byvatel v TOB napjených na kanalizaci (%) 22,6 37 Pčet byvatel v trvale bydlených bytech 739 z th zásbvaných pitnu vdu z vdvdu 719 s plynem zavedeným d bytu 140 napjených na kanalizaci 167 Pznámky: [1] Údaje dpvídají územní struktuře platné ke dni sčítání lidu, dmů a bytů, tedy k Ve slupci Sledvaný jev se uvádí čísl řádku sledvanéh jevu pdle přílhy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. [2] vyjíždějící (djíždějící) denně

12 Humburky Sledvaný jev Nejčerstvější údaj Kód bce Pčet byvatel 344 [2] 1 Přirzený přírůstek -11 [3] 1 Sald migrace 32 [3] 2 Pdíl byvatel ve věku 0-14 let na celkvém pčtu byvatel (%) 12,8 [2] 2 Pčet byvatel ve věku 0-14 let 44 [2] 3 Pdíl byvatel ve věku 65 let a více na celkvém pčtu byvatel (%) 20,6 [2] 3 Pčet byvatel ve věku 65 let a více 71 [2] 6 Pčet částí bce 1 [2] 8 Míra nezaměstnansti - dsažitelní (%) 7,4 [2] 8 Pčet uchazečů zaměstnání - dsažitelní 11 [2] 8 Pčet uchazečů zaměstnání 11 [2] 8 Pčet uchazečů - abslventů 3 [2] 8 Pčet uchazečů - evidence nad 12 měsíců - [2] 11 Pčet dknčených bytů 3 [3] 11 Pčet dknčených bytů v rdinných dmech 3 [3] 17 Pčet hrmadných ubytvacích zařízení celkem - [2] 18 Pčet lázeňských léčeben - [2] 18 Pčet lůžek v lázeňských léčebnách - [2] 22 Pdíl zemědělské půdy z celkvé výměry (%) 90,0 [2] 23 Pdíl rné půdy ze zemědělské půdy (%) 78,0 [2] 24 Pdíl trvalých travních prstů ze zemědělské půdy (%) 19,3 [2] 27 Pdíl zastavěných a statních plch z celkvé výměry (%) 7,7 [2] 28 Pdíl vdních plch z celkvé výměry (%) 2,3 [2] 29 Pdíl lesů z celkvé výměry (%) - [2] 30 Orná půda - rzlha (ha) 181 [2] 30 Chmelnice - rzlha (ha) - [2] 30 Vinice - rzlha (ha) - [2] 30 Zahrady - rzlha (ha) 6 [2] 30 Ovcné sady - rzlha (ha) - [2] 30 Trvalé travní prsty - rzlha (ha) 45 [2] 30 Lesní půda - rzlha (ha) - [2] 30 Vdní plchy - rzlha (ha) 6 [2] 30 Zastavěné plchy - rzlha (ha) 7 [2] 30 Ostatní plchy - rzlha (ha) 13 [2] 30 Zemědělská půda - rzlha (ha) 232 [2] 30 Celkvá výměra (ha) 258 [2] 30 Keficient eklgické stability 0,28 [2] 37 Živě narzení 1 [3] 37 Zemřelí 12 [3] 37 Přistěhvalí 38 [3] 37 Vystěhvalí 6 [3] 37 Průměrný věk 42,8 [2] 37 Pčet byvatel ve věku let 229 [2] Pznámky: [1] ve slupci Sledvaný jev se uvádí čísl řádku sledvanéh jevu pdle přílhy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. [2] bdbí: [3] bdbí: rk 2009

13 Sledvaný jev 2001 Kód bce Pdíl sb starších 14 let bez vzdělání a s nejvyšším dknčeným základním vzděláním (%) 29,0 5 Pdíl sb starších 14 let s dknčeným vyskšklským vzděláním (%) 2,2 7 Pdíl eknmicky aktivních v priméru (%) 16,8 7 Pdíl eknmicky aktivních v sekundéru (%) 29,5 9 Vyjíždějící d zaměstnání mim bec [2] 65 9 Vyjíždějící d škl mim bec [2] Djíždějící d zaměstnání d bce [2] Djíždějící d škl d bce [2] 1 12 Pdíl nebydlených bytů z celkvéh pčtu bytů (%) 17,7 13 Pčet trvale bydlených dmů Pčet trvale bydlených bytů (TOB) z th pdle druhu dmu pdíl v rdinných dmech (%) 94,6 13 z th pdle dby výstavby pdíl pstavených d rku 1945 (%) 18,3 pdíl pstavených mezi rky (%) 67,7 pdíl pstavených mezi rky (%) 8,6 16 Pčet bytů služících k rekreaci v nebydlených dmech 6 19 Pdíl byvatel v TOB zásbvaných pitnu vdu z vdvdu (%) 97,5 20 Pdíl byvatel v TOB s plynem zavedeným d bytu (%) 75,3 21 Pdíl byvatel v TOB napjených na kanalizaci (%) 34,9 37 Pčet byvatel v trvale bydlených bytech 275 z th zásbvaných pitnu vdu z vdvdu 268 s plynem zavedeným d bytu 207 napjených na kanalizaci 96 Pznámky: [1] Údaje dpvídají územní struktuře platné ke dni sčítání lidu, dmů a bytů, tedy k Ve slupci Sledvaný jev se uvádí čísl řádku sledvanéh jevu pdle přílhy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. [2] vyjíždějící (djíždějící) denně

14 Kbylice Sledvaný jev Nejčerstvější údaj Kód bce Pčet byvatel 243 [2] 1 Přirzený přírůstek 6 [3] 1 Sald migrace 13 [3] 2 Pdíl byvatel ve věku 0-14 let na celkvém pčtu byvatel (%) 20,2 [2] 2 Pčet byvatel ve věku 0-14 let 49 [2] 3 Pdíl byvatel ve věku 65 let a více na celkvém pčtu byvatel (%) 7,0 [2] 3 Pčet byvatel ve věku 65 let a více 17 [2] 6 Pčet částí bce 1 [2] 8 Míra nezaměstnansti - dsažitelní (%) 4,3 [2] 8 Pčet uchazečů zaměstnání - dsažitelní 5 [2] 8 Pčet uchazečů zaměstnání 5 [2] 8 Pčet uchazečů - abslventů - [2] 8 Pčet uchazečů - evidence nad 12 měsíců - [2] 11 Pčet dknčených bytů 1 [3] 11 Pčet dknčených bytů v rdinných dmech 1 [3] 17 Pčet hrmadných ubytvacích zařízení celkem - [2] 18 Pčet lázeňských léčeben - [2] 18 Pčet lůžek v lázeňských léčebnách - [2] 22 Pdíl zemědělské půdy z celkvé výměry (%) 37,8 [2] 23 Pdíl rné půdy ze zemědělské půdy (%) 82,9 [2] 24 Pdíl trvalých travních prstů ze zemědělské půdy (%) 13,0 [2] 27 Pdíl zastavěných a statních plch z celkvé výměry (%) 5,0 [2] 28 Pdíl vdních plch z celkvé výměry (%) 3,6 [2] 29 Pdíl lesů z celkvé výměry (%) 53,7 [2] 30 Orná půda - rzlha (ha) 193 [2] 30 Chmelnice - rzlha (ha) - [2] 30 Vinice - rzlha (ha) - [2] 30 Zahrady - rzlha (ha) 10 [2] 30 Ovcné sady - rzlha (ha) - [2] 30 Trvalé travní prsty - rzlha (ha) 30 [2] 30 Lesní půda - rzlha (ha) 331 [2] 30 Vdní plchy - rzlha (ha) 22 [2] 30 Zastavěné plchy - rzlha (ha) 6 [2] 30 Ostatní plchy - rzlha (ha) 25 [2] 30 Zemědělská půda - rzlha (ha) 233 [2] 30 Celkvá výměra (ha) 617 [2] 30 Keficient eklgické stability 1,75 [2] 37 Živě narzení 8 [3] 37 Zemřelí 2 [3] 37 Přistěhvalí 15 [3] 37 Vystěhvalí 2 [3] 37 Průměrný věk 34,4 [2] 37 Pčet byvatel ve věku let 177 [2] Pznámky: [1] ve slupci Sledvaný jev se uvádí čísl řádku sledvanéh jevu pdle přílhy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. [2] bdbí: [3] bdbí: rk 2009

15 Sledvaný jev 2001 Kód bce Pdíl sb starších 14 let bez vzdělání a s nejvyšším dknčeným základním vzděláním (%) 19,6 5 Pdíl sb starších 14 let s dknčeným vyskšklským vzděláním (%) 1,3 7 Pdíl eknmicky aktivních v priméru (%) 7,8 7 Pdíl eknmicky aktivních v sekundéru (%) 38,3 9 Vyjíždějící d zaměstnání mim bec [2] 80 9 Vyjíždějící d škl mim bec [2] Djíždějící d zaměstnání d bce [2] - 10 Djíždějící d škl d bce [2] - 12 Pdíl nebydlených bytů z celkvéh pčtu bytů (%) 21,5 13 Pčet trvale bydlených dmů Pčet trvale bydlených bytů (TOB) z th pdle druhu dmu pdíl v rdinných dmech (%) 100,0 13 z th pdle dby výstavby pdíl pstavených d rku 1945 (%) 8,1 pdíl pstavených mezi rky (%) 83,9 pdíl pstavených mezi rky (%) 4,8 16 Pčet bytů služících k rekreaci v nebydlených dmech Pdíl byvatel v TOB zásbvaných pitnu vdu z vdvdu (%) 98,4 20 Pdíl byvatel v TOB s plynem zavedeným d bytu (%) 25,5 21 Pdíl byvatel v TOB napjených na kanalizaci (%) 54,8 37 Pčet byvatel v trvale bydlených bytech 188 z th zásbvaných pitnu vdu z vdvdu 185 s plynem zavedeným d bytu 48 napjených na kanalizaci 103 Pznámky: [1] Údaje dpvídají územní struktuře platné ke dni sčítání lidu, dmů a bytů, tedy k Ve slupci Sledvaný jev se uvádí čísl řádku sledvanéh jevu pdle přílhy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. [2] vyjíždějící (djíždějící) denně

16 Králíky Sledvaný jev Nejčerstvější údaj Kód bce Pčet byvatel 376 [2] 1 Přirzený přírůstek - [3] 1 Sald migrace - [3] 2 Pdíl byvatel ve věku 0-14 let na celkvém pčtu byvatel (%) 16,2 [2] 2 Pčet byvatel ve věku 0-14 let 61 [2] 3 Pdíl byvatel ve věku 65 let a více na celkvém pčtu byvatel (%) 10,9 [2] 3 Pčet byvatel ve věku 65 let a více 41 [2] 6 Pčet částí bce 4 [2] 8 Míra nezaměstnansti - dsažitelní (%) 11,8 [2] 8 Pčet uchazečů zaměstnání - dsažitelní 24 [2] 8 Pčet uchazečů zaměstnání 24 [2] 8 Pčet uchazečů - abslventů - [2] 8 Pčet uchazečů - evidence nad 12 měsíců 1 [2] 11 Pčet dknčených bytů 1 [3] 11 Pčet dknčených bytů v rdinných dmech 1 [3] 17 Pčet hrmadných ubytvacích zařízení celkem - [2] 18 Pčet lázeňských léčeben - [2] 18 Pčet lůžek v lázeňských léčebnách - [2] 22 Pdíl zemědělské půdy z celkvé výměry (%) 72,4 [2] 23 Pdíl rné půdy ze zemědělské půdy (%) 72,2 [2] 24 Pdíl trvalých travních prstů ze zemědělské půdy (%) 26,3 [2] 27 Pdíl zastavěných a statních plch z celkvé výměry (%) 6,5 [2] 28 Pdíl vdních plch z celkvé výměry (%) 1,4 [2] 29 Pdíl lesů z celkvé výměry (%) 19,6 [2] 30 Orná půda - rzlha (ha) 507 [2] 30 Chmelnice - rzlha (ha) - [2] 30 Vinice - rzlha (ha) - [2] 30 Zahrady - rzlha (ha) 11 [2] 30 Ovcné sady - rzlha (ha) - [2] 30 Trvalé travní prsty - rzlha (ha) 184 [2] 30 Lesní půda - rzlha (ha) 190 [2] 30 Vdní plchy - rzlha (ha) 14 [2] 30 Zastavěné plchy - rzlha (ha) 16 [2] 30 Ostatní plchy - rzlha (ha) 47 [2] 30 Zemědělská půda - rzlha (ha) 702 [2] 30 Celkvá výměra (ha) 969 [2] 30 Keficient eklgické stability 0,70 [2] 37 Živě narzení 3 [3] 37 Zemřelí 3 [3] 37 Přistěhvalí 13 [3] 37 Vystěhvalí 13 [3] 37 Průměrný věk 38,1 [2] 37 Pčet byvatel ve věku let 274 [2] Pznámky: [1] ve slupci Sledvaný jev se uvádí čísl řádku sledvanéh jevu pdle přílhy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. [2] bdbí: [3] bdbí: rk 2009

17 Sledvaný jev 2001 Kód bce Pdíl sb starších 14 let bez vzdělání a s nejvyšším dknčeným základním vzděláním (%) 31,2 5 Pdíl sb starších 14 let s dknčeným vyskšklským vzděláním (%) 0,9 7 Pdíl eknmicky aktivních v priméru (%) 21,7 7 Pdíl eknmicky aktivních v sekundéru (%) 34,0 9 Vyjíždějící d zaměstnání mim bec [2] 80 9 Vyjíždějící d škl mim bec [2] Djíždějící d zaměstnání d bce [2] Djíždějící d škl d bce [2] 1 12 Pdíl nebydlených bytů z celkvéh pčtu bytů (%) 26,9 13 Pčet trvale bydlených dmů Pčet trvale bydlených bytů (TOB) z th pdle druhu dmu pdíl v rdinných dmech (%) 76,6 13 z th pdle dby výstavby pdíl pstavených d rku 1945 (%) 22,7 pdíl pstavených mezi rky (%) 64,5 pdíl pstavených mezi rky (%) 8,5 16 Pčet bytů služících k rekreaci v nebydlených dmech Pdíl byvatel v TOB zásbvaných pitnu vdu z vdvdu (%) 99,5 20 Pdíl byvatel v TOB s plynem zavedeným d bytu (%) 31,3 21 Pdíl byvatel v TOB napjených na kanalizaci (%) 44,2 37 Pčet byvatel v trvale bydlených bytech 396 z th zásbvaných pitnu vdu z vdvdu 394 s plynem zavedeným d bytu 124 napjených na kanalizaci 175 Pznámky: [1] Údaje dpvídají územní struktuře platné ke dni sčítání lidu, dmů a bytů, tedy k Ve slupci Sledvaný jev se uvádí čísl řádku sledvanéh jevu pdle přílhy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. [2] vyjíždějící (djíždějící) denně

18 Lužec nad Cidlinu Sledvaný jev Nejčerstvější údaj Kód bce Pčet byvatel 497 [2] 1 Přirzený přírůstek -4 [3] 1 Sald migrace 13 [3] 2 Pdíl byvatel ve věku 0-14 let na celkvém pčtu byvatel (%) 9,7 [2] 2 Pčet byvatel ve věku 0-14 let 48 [2] 3 Pdíl byvatel ve věku 65 let a více na celkvém pčtu byvatel (%) 16,5 [2] 3 Pčet byvatel ve věku 65 let a více 82 [2] 6 Pčet částí bce 1 [2] 8 Míra nezaměstnansti - dsažitelní (%) 10,1 [2] 8 Pčet uchazečů zaměstnání - dsažitelní 26 [2] 8 Pčet uchazečů zaměstnání 27 [2] 8 Pčet uchazečů - abslventů 3 [2] 8 Pčet uchazečů - evidence nad 12 měsíců 2 [2] 11 Pčet dknčených bytů 1 [3] 11 Pčet dknčených bytů v rdinných dmech 1 [3] 17 Pčet hrmadných ubytvacích zařízení celkem - [2] 18 Pčet lázeňských léčeben - [2] 18 Pčet lůžek v lázeňských léčebnách - [2] 22 Pdíl zemědělské půdy z celkvé výměry (%) 86,8 [2] 23 Pdíl rné půdy ze zemědělské půdy (%) 95,1 [2] 24 Pdíl trvalých travních prstů ze zemědělské půdy (%) 3,0 [2] 27 Pdíl zastavěných a statních plch z celkvé výměry (%) 6,7 [2] 28 Pdíl vdních plch z celkvé výměry (%) 1,5 [2] 29 Pdíl lesů z celkvé výměry (%) 4,9 [2] 30 Orná půda - rzlha (ha) 966 [2] 30 Chmelnice - rzlha (ha) - [2] 30 Vinice - rzlha (ha) - [2] 30 Zahrady - rzlha (ha) 20 [2] 30 Ovcné sady - rzlha (ha) - [2] 30 Trvalé travní prsty - rzlha (ha) 30 [2] 30 Lesní půda - rzlha (ha) 58 [2] 30 Vdní plchy - rzlha (ha) 18 [2] 30 Zastavěné plchy - rzlha (ha) 21 [2] 30 Ostatní plchy - rzlha (ha) 57 [2] 30 Zemědělská půda - rzlha (ha) [2] 30 Celkvá výměra (ha) [2] 30 Keficient eklgické stability 0,12 [2] 37 Živě narzení 2 [3] 37 Zemřelí 6 [3] 37 Přistěhvalí 20 [3] 37 Vystěhvalí 7 [3] 37 Průměrný věk 43,2 [2] 37 Pčet byvatel ve věku let 367 [2] Pznámky: [1] ve slupci Sledvaný jev se uvádí čísl řádku sledvanéh jevu pdle přílhy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. [2] bdbí: [3] bdbí: rk 2009

19 Sledvaný jev 2001 Kód bce Pdíl sb starších 14 let bez vzdělání a s nejvyšším dknčeným základním vzděláním (%) 35,6 5 Pdíl sb starších 14 let s dknčeným vyskšklským vzděláním (%) 1,7 7 Pdíl eknmicky aktivních v priméru (%) 26,7 7 Pdíl eknmicky aktivních v sekundéru (%) 33,7 9 Vyjíždějící d zaměstnání mim bec [2] Vyjíždějící d škl mim bec [2] Djíždějící d zaměstnání d bce [2] Djíždějící d škl d bce [2] 1 12 Pdíl nebydlených bytů z celkvéh pčtu bytů (%) 25,8 13 Pčet trvale bydlených dmů Pčet trvale bydlených bytů (TOB) z th pdle druhu dmu pdíl v rdinných dmech (%) 92,8 13 z th pdle dby výstavby pdíl pstavených d rku 1945 (%) 34,3 pdíl pstavených mezi rky (%) 56,9 pdíl pstavených mezi rky (%) 7,7 16 Pčet bytů služících k rekreaci v nebydlených dmech Pdíl byvatel v TOB zásbvaných pitnu vdu z vdvdu (%) 98,2 20 Pdíl byvatel v TOB s plynem zavedeným d bytu (%) 45,2 21 Pdíl byvatel v TOB napjených na kanalizaci (%) 36,1 37 Pčet byvatel v trvale bydlených bytech 504 z th zásbvaných pitnu vdu z vdvdu 495 s plynem zavedeným d bytu 228 napjených na kanalizaci 182 Pznámky: [1] Údaje dpvídají územní struktuře platné ke dni sčítání lidu, dmů a bytů, tedy k Ve slupci Sledvaný jev se uvádí čísl řádku sledvanéh jevu pdle přílhy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. [2] vyjíždějící (djíždějící) denně

20 Měník Sledvaný jev Nejčerstvější údaj Kód bce Pčet byvatel 609 [2] 1 Přirzený přírůstek 1 [3] 1 Sald migrace -8 [3] 2 Pdíl byvatel ve věku 0-14 let na celkvém pčtu byvatel (%) 16,6 [2] 2 Pčet byvatel ve věku 0-14 let 101 [2] 3 Pdíl byvatel ve věku 65 let a více na celkvém pčtu byvatel (%) 14,8 [2] 3 Pčet byvatel ve věku 65 let a více 90 [2] 6 Pčet částí bce 4 [2] 8 Míra nezaměstnansti - dsažitelní (%) 7,5 [2] 8 Pčet uchazečů zaměstnání - dsažitelní 20 [2] 8 Pčet uchazečů zaměstnání 20 [2] 8 Pčet uchazečů - abslventů 1 [2] 8 Pčet uchazečů - evidence nad 12 měsíců - [2] 11 Pčet dknčených bytů - [3] 11 Pčet dknčených bytů v rdinných dmech - [3] 17 Pčet hrmadných ubytvacích zařízení celkem - [2] 18 Pčet lázeňských léčeben - [2] 18 Pčet lůžek v lázeňských léčebnách - [2] 22 Pdíl zemědělské půdy z celkvé výměry (%) 74,7 [2] 23 Pdíl rné půdy ze zemědělské půdy (%) 84,6 [2] 24 Pdíl trvalých travních prstů ze zemědělské půdy (%) 10,8 [2] 27 Pdíl zastavěných a statních plch z celkvé výměry (%) 5,9 [2] 28 Pdíl vdních plch z celkvé výměry (%) 1,6 [2] 29 Pdíl lesů z celkvé výměry (%) 17,8 [2] 30 Orná půda - rzlha (ha) 606 [2] 30 Chmelnice - rzlha (ha) - [2] 30 Vinice - rzlha (ha) - [2] 30 Zahrady - rzlha (ha) 29 [2] 30 Ovcné sady - rzlha (ha) 4 [2] 30 Trvalé travní prsty - rzlha (ha) 78 [2] 30 Lesní půda - rzlha (ha) 171 [2] 30 Vdní plchy - rzlha (ha) 15 [2] 30 Zastavěné plchy - rzlha (ha) 17 [2] 30 Ostatní plchy - rzlha (ha) 40 [2] 30 Zemědělská půda - rzlha (ha) 717 [2] 30 Celkvá výměra (ha) 960 [2] 30 Keficient eklgické stability 0,45 [2] 37 Živě narzení 5 [3] 37 Zemřelí 4 [3] 37 Přistěhvalí 7 [3] 37 Vystěhvalí 15 [3] 37 Průměrný věk 40,4 [2] 37 Pčet byvatel ve věku let 418 [2] Pznámky: [1] ve slupci Sledvaný jev se uvádí čísl řádku sledvanéh jevu pdle přílhy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. [2] bdbí: [3] bdbí: rk 2009

21 Sledvaný jev 2001 Kód bce Pdíl sb starších 14 let bez vzdělání a s nejvyšším dknčeným základním vzděláním (%) 28,1 5 Pdíl sb starších 14 let s dknčeným vyskšklským vzděláním (%) 4,0 7 Pdíl eknmicky aktivních v priméru (%) 18,7 7 Pdíl eknmicky aktivních v sekundéru (%) 42,2 9 Vyjíždějící d zaměstnání mim bec [2] Vyjíždějící d škl mim bec [2] Djíždějící d zaměstnání d bce [2] Djíždějící d škl d bce [2] Pdíl nebydlených bytů z celkvéh pčtu bytů (%) 22,0 13 Pčet trvale bydlených dmů Pčet trvale bydlených bytů (TOB) z th pdle druhu dmu pdíl v rdinných dmech (%) 96,7 13 z th pdle dby výstavby pdíl pstavených d rku 1945 (%) 21,0 pdíl pstavených mezi rky (%) 69,1 pdíl pstavených mezi rky (%) 8,3 16 Pčet bytů služících k rekreaci v nebydlených dmech Pdíl byvatel v TOB zásbvaných pitnu vdu z vdvdu (%) 95,8 20 Pdíl byvatel v TOB s plynem zavedeným d bytu (%) 72,5 21 Pdíl byvatel v TOB napjených na kanalizaci (%) 28,7 37 Pčet byvatel v trvale bydlených bytech 530 z th zásbvaných pitnu vdu z vdvdu 508 s plynem zavedeným d bytu 384 napjených na kanalizaci 152 Pznámky: [1] Údaje dpvídají územní struktuře platné ke dni sčítání lidu, dmů a bytů, tedy k Ve slupci Sledvaný jev se uvádí čísl řádku sledvanéh jevu pdle přílhy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. [2] vyjíždějící (djíždějící) denně

22 Mléksrby Sledvaný jev Nejčerstvější údaj Kód bce Pčet byvatel 242 [2] 1 Přirzený přírůstek 1 [3] 1 Sald migrace -13 [3] 2 Pdíl byvatel ve věku 0-14 let na celkvém pčtu byvatel (%) 19,4 [2] 2 Pčet byvatel ve věku 0-14 let 47 [2] 3 Pdíl byvatel ve věku 65 let a více na celkvém pčtu byvatel (%) 14,9 [2] 3 Pčet byvatel ve věku 65 let a více 36 [2] 6 Pčet částí bce 1 [2] 8 Míra nezaměstnansti - dsažitelní (%) 4,3 [2] 8 Pčet uchazečů zaměstnání - dsažitelní 5 [2] 8 Pčet uchazečů zaměstnání 5 [2] 8 Pčet uchazečů - abslventů - [2] 8 Pčet uchazečů - evidence nad 12 měsíců - [2] 11 Pčet dknčených bytů 1 [3] 11 Pčet dknčených bytů v rdinných dmech 1 [3] 17 Pčet hrmadných ubytvacích zařízení celkem - [2] 18 Pčet lázeňských léčeben - [2] 18 Pčet lůžek v lázeňských léčebnách - [2] 22 Pdíl zemědělské půdy z celkvé výměry (%) 71,7 [2] 23 Pdíl rné půdy ze zemědělské půdy (%) 72,0 [2] 24 Pdíl trvalých travních prstů ze zemědělské půdy (%) 24,7 [2] 27 Pdíl zastavěných a statních plch z celkvé výměry (%) 6,5 [2] 28 Pdíl vdních plch z celkvé výměry (%) 2,2 [2] 29 Pdíl lesů z celkvé výměry (%) 19,6 [2] 30 Orná půda - rzlha (ha) 301 [2] 30 Chmelnice - rzlha (ha) - [2] 30 Vinice - rzlha (ha) - [2] 30 Zahrady - rzlha (ha) 11 [2] 30 Ovcné sady - rzlha (ha) 3 [2] 30 Trvalé travní prsty - rzlha (ha) 103 [2] 30 Lesní půda - rzlha (ha) 114 [2] 30 Vdní plchy - rzlha (ha) 13 [2] 30 Zastavěné plchy - rzlha (ha) 10 [2] 30 Ostatní plchy - rzlha (ha) 28 [2] 30 Zemědělská půda - rzlha (ha) 418 [2] 30 Celkvá výměra (ha) 582 [2] 30 Keficient eklgické stability 0,72 [2] 37 Živě narzení 2 [3] 37 Zemřelí 1 [3] 37 Přistěhvalí 3 [3] 37 Vystěhvalí 16 [3] 37 Průměrný věk 40,7 [2] 37 Pčet byvatel ve věku let 159 [2] Pznámky: [1] ve slupci Sledvaný jev se uvádí čísl řádku sledvanéh jevu pdle přílhy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. [2] bdbí: [3] bdbí: rk 2009

23 Sledvaný jev 2001 Kód bce Pdíl sb starších 14 let bez vzdělání a s nejvyšším dknčeným základním vzděláním (%) 25,3 5 Pdíl sb starších 14 let s dknčeným vyskšklským vzděláním (%) 3,7 7 Pdíl eknmicky aktivních v priméru (%) 19,0 7 Pdíl eknmicky aktivních v sekundéru (%) 37,1 9 Vyjíždějící d zaměstnání mim bec [2] 74 9 Vyjíždějící d škl mim bec [2] Djíždějící d zaměstnání d bce [2] 5 10 Djíždějící d škl d bce [2] - 12 Pdíl nebydlených bytů z celkvéh pčtu bytů (%) 22,9 13 Pčet trvale bydlených dmů Pčet trvale bydlených bytů (TOB) z th pdle druhu dmu pdíl v rdinných dmech (%) 98,8 13 z th pdle dby výstavby pdíl pstavených d rku 1945 (%) 36,9 pdíl pstavených mezi rky (%) 58,3 pdíl pstavených mezi rky (%) 3,6 16 Pčet bytů služících k rekreaci v nebydlených dmech Pdíl byvatel v TOB zásbvaných pitnu vdu z vdvdu (%) 98,2 20 Pdíl byvatel v TOB s plynem zavedeným d bytu (%) 59,0 21 Pdíl byvatel v TOB napjených na kanalizaci (%) 21,2 37 Pčet byvatel v trvale bydlených bytech 222 z th zásbvaných pitnu vdu z vdvdu 218 s plynem zavedeným d bytu 131 napjených na kanalizaci 47 Pznámky: [1] Údaje dpvídají územní struktuře platné ke dni sčítání lidu, dmů a bytů, tedy k Ve slupci Sledvaný jev se uvádí čísl řádku sledvanéh jevu pdle přílhy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. [2] vyjíždějící (djíždějící) denně

24 Myštěves Sledvaný jev Nejčerstvější údaj Kód bce Pčet byvatel 183 [2] 1 Přirzený přírůstek - [3] 1 Sald migrace 5 [3] 2 Pdíl byvatel ve věku 0-14 let na celkvém pčtu byvatel (%) 13,7 [2] 2 Pčet byvatel ve věku 0-14 let 25 [2] 3 Pdíl byvatel ve věku 65 let a více na celkvém pčtu byvatel (%) 19,7 [2] 3 Pčet byvatel ve věku 65 let a více 36 [2] 6 Pčet částí bce 1 [2] 8 Míra nezaměstnansti - dsažitelní (%) 7,6 [2] 8 Pčet uchazečů zaměstnání - dsažitelní 6 [2] 8 Pčet uchazečů zaměstnání 6 [2] 8 Pčet uchazečů - abslventů - [2] 8 Pčet uchazečů - evidence nad 12 měsíců - [2] 11 Pčet dknčených bytů - [3] 11 Pčet dknčených bytů v rdinných dmech - [3] 17 Pčet hrmadných ubytvacích zařízení celkem - [2] 18 Pčet lázeňských léčeben - [2] 18 Pčet lůžek v lázeňských léčebnách - [2] 22 Pdíl zemědělské půdy z celkvé výměry (%) 78,7 [2] 23 Pdíl rné půdy ze zemědělské půdy (%) 83,1 [2] 24 Pdíl trvalých travních prstů ze zemědělské půdy (%) 14,4 [2] 27 Pdíl zastavěných a statních plch z celkvé výměry (%) 7,9 [2] 28 Pdíl vdních plch z celkvé výměry (%) 1,8 [2] 29 Pdíl lesů z celkvé výměry (%) 11,6 [2] 30 Orná půda - rzlha (ha) 374 [2] 30 Chmelnice - rzlha (ha) - [2] 30 Vinice - rzlha (ha) - [2] 30 Zahrady - rzlha (ha) 11 [2] 30 Ovcné sady - rzlha (ha) - [2] 30 Trvalé travní prsty - rzlha (ha) 65 [2] 30 Lesní půda - rzlha (ha) 66 [2] 30 Vdní plchy - rzlha (ha) 11 [2] 30 Zastavěné plchy - rzlha (ha) 11 [2] 30 Ostatní plchy - rzlha (ha) 34 [2] 30 Zemědělská půda - rzlha (ha) 450 [2] 30 Celkvá výměra (ha) 572 [2] 30 Keficient eklgické stability 0,36 [2] 37 Živě narzení 1 [3] 37 Zemřelí 1 [3] 37 Přistěhvalí 8 [3] 37 Vystěhvalí 3 [3] 37 Průměrný věk 43,3 [2] 37 Pčet byvatel ve věku let 122 [2] Pznámky: [1] ve slupci Sledvaný jev se uvádí čísl řádku sledvanéh jevu pdle přílhy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. [2] bdbí: [3] bdbí: rk 2009

25 Sledvaný jev 2001 Kód bce Pdíl sb starších 14 let bez vzdělání a s nejvyšším dknčeným základním vzděláním (%) 30,2 5 Pdíl sb starších 14 let s dknčeným vyskšklským vzděláním (%) 3,4 7 Pdíl eknmicky aktivních v priméru (%) 19,0 7 Pdíl eknmicky aktivních v sekundéru (%) 38,0 9 Vyjíždějící d zaměstnání mim bec [2] 53 9 Vyjíždějící d škl mim bec [2] Djíždějící d zaměstnání d bce [2] 3 10 Djíždějící d škl d bce [2] - 12 Pdíl nebydlených bytů z celkvéh pčtu bytů (%) 38,0 13 Pčet trvale bydlených dmů Pčet trvale bydlených bytů (TOB) z th pdle druhu dmu pdíl v rdinných dmech (%) 88,1 13 z th pdle dby výstavby pdíl pstavených d rku 1945 (%) 25,4 pdíl pstavených mezi rky (%) 61,2 pdíl pstavených mezi rky (%) 10,4 16 Pčet bytů služících k rekreaci v nebydlených dmech Pdíl byvatel v TOB zásbvaných pitnu vdu z vdvdu (%) 100,0 20 Pdíl byvatel v TOB s plynem zavedeným d bytu (%) 43,3 21 Pdíl byvatel v TOB napjených na kanalizaci (%) 13,9 37 Pčet byvatel v trvale bydlených bytech 180 z th zásbvaných pitnu vdu z vdvdu 180 s plynem zavedeným d bytu 78 napjených na kanalizaci 25 Pznámky: [1] Údaje dpvídají územní struktuře platné ke dni sčítání lidu, dmů a bytů, tedy k Ve slupci Sledvaný jev se uvádí čísl řádku sledvanéh jevu pdle přílhy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. [2] vyjíždějící (djíždějící) denně

26 Neplisy Sledvaný jev Nejčerstvější údaj Kód bce Pčet byvatel 939 [2] 1 Přirzený přírůstek -2 [3] 1 Sald migrace 12 [3] 2 Pdíl byvatel ve věku 0-14 let na celkvém pčtu byvatel (%) 15,9 [2] 2 Pčet byvatel ve věku 0-14 let 149 [2] 3 Pdíl byvatel ve věku 65 let a více na celkvém pčtu byvatel (%) 14,0 [2] 3 Pčet byvatel ve věku 65 let a více 131 [2] 6 Pčet částí bce 3 [2] 8 Míra nezaměstnansti - dsažitelní (%) 12,1 [2] 8 Pčet uchazečů zaměstnání - dsažitelní 51 [2] 8 Pčet uchazečů zaměstnání 54 [2] 8 Pčet uchazečů - abslventů 1 [2] 8 Pčet uchazečů - evidence nad 12 měsíců 8 [2] 11 Pčet dknčených bytů 1 [3] 11 Pčet dknčených bytů v rdinných dmech - [3] 17 Pčet hrmadných ubytvacích zařízení celkem - [2] 18 Pčet lázeňských léčeben - [2] 18 Pčet lůžek v lázeňských léčebnách - [2] 22 Pdíl zemědělské půdy z celkvé výměry (%) 87,5 [2] 23 Pdíl rné půdy ze zemědělské půdy (%) 83,1 [2] 24 Pdíl trvalých travních prstů ze zemědělské půdy (%) 14,3 [2] 27 Pdíl zastavěných a statních plch z celkvé výměry (%) 7,8 [2] 28 Pdíl vdních plch z celkvé výměry (%) 0,9 [2] 29 Pdíl lesů z celkvé výměry (%) 3,8 [2] 30 Orná půda - rzlha (ha) 984 [2] 30 Chmelnice - rzlha (ha) - [2] 30 Vinice - rzlha (ha) - [2] 30 Zahrady - rzlha (ha) 28 [2] 30 Ovcné sady - rzlha (ha) 3 [2] 30 Trvalé travní prsty - rzlha (ha) 169 [2] 30 Lesní půda - rzlha (ha) 51 [2] 30 Vdní plchy - rzlha (ha) 12 [2] 30 Zastavěné plchy - rzlha (ha) 33 [2] 30 Ostatní plchy - rzlha (ha) 73 [2] 30 Zemědělská půda - rzlha (ha) [2] 30 Celkvá výměra (ha) [2] 30 Keficient eklgické stability 0,24 [2] 37 Živě narzení 8 [3] 37 Zemřelí 10 [3] 37 Přistěhvalí 19 [3] 37 Vystěhvalí 7 [3] 37 Průměrný věk 39,6 [2] 37 Pčet byvatel ve věku let 659 [2] Pznámky: [1] ve slupci Sledvaný jev se uvádí čísl řádku sledvanéh jevu pdle přílhy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. [2] bdbí: [3] bdbí: rk 2009

27 Sledvaný jev 2001 Kód bce Pdíl sb starších 14 let bez vzdělání a s nejvyšším dknčeným základním vzděláním (%) 28,4 5 Pdíl sb starších 14 let s dknčeným vyskšklským vzděláním (%) 1,8 7 Pdíl eknmicky aktivních v priméru (%) 16,4 7 Pdíl eknmicky aktivních v sekundéru (%) 35,3 9 Vyjíždějící d zaměstnání mim bec [2] Vyjíždějící d škl mim bec [2] Djíždějící d zaměstnání d bce [2] Djíždějící d škl d bce [2] - 12 Pdíl nebydlených bytů z celkvéh pčtu bytů (%) 20,2 13 Pčet trvale bydlených dmů Pčet trvale bydlených bytů (TOB) z th pdle druhu dmu pdíl v rdinných dmech (%) 98,3 13 z th pdle dby výstavby pdíl pstavených d rku 1945 (%) 25,9 pdíl pstavených mezi rky (%) 65,8 pdíl pstavených mezi rky (%) 6,6 16 Pčet bytů služících k rekreaci v nebydlených dmech Pdíl byvatel v TOB zásbvaných pitnu vdu z vdvdu (%) 98,6 20 Pdíl byvatel v TOB s plynem zavedeným d bytu (%) 43,9 21 Pdíl byvatel v TOB napjených na kanalizaci (%) 52,4 37 Pčet byvatel v trvale bydlených bytech 829 z th zásbvaných pitnu vdu z vdvdu 817 s plynem zavedeným d bytu 364 napjených na kanalizaci 434 Pznámky: [1] Údaje dpvídají územní struktuře platné ke dni sčítání lidu, dmů a bytů, tedy k Ve slupci Sledvaný jev se uvádí čísl řádku sledvanéh jevu pdle přílhy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. [2] vyjíždějící (djíždějící) denně

28 Nvý Bydžv Sledvaný jev Nejčerstvější údaj Kód bce Pčet byvatel [2] 1 Přirzený přírůstek 11 [3] 1 Sald migrace 12 [3] 2 Pdíl byvatel ve věku 0-14 let na celkvém pčtu byvatel (%) 14,4 [2] 2 Pčet byvatel ve věku 0-14 let [2] 3 Pdíl byvatel ve věku 65 let a více na celkvém pčtu byvatel (%) 16,1 [2] 3 Pčet byvatel ve věku 65 let a více [2] 6 Pčet částí bce 8 [2] 8 Míra nezaměstnansti - dsažitelní (%) 9,5 [2] 8 Pčet uchazečů zaměstnání - dsažitelní 337 [2] 8 Pčet uchazečů zaměstnání 340 [2] 8 Pčet uchazečů - abslventů 27 [2] 8 Pčet uchazečů - evidence nad 12 měsíců 36 [2] 11 Pčet dknčených bytů 19 [3] 11 Pčet dknčených bytů v rdinných dmech 5 [3] 17 Pčet hrmadných ubytvacích zařízení celkem 2 [2] 18 Pčet lázeňských léčeben - [2] 18 Pčet lůžek v lázeňských léčebnách - [2] 22 Pdíl zemědělské půdy z celkvé výměry (%) 75,1 [2] 23 Pdíl rné půdy ze zemědělské půdy (%) 81,4 [2] 24 Pdíl trvalých travních prstů ze zemědělské půdy (%) 14,5 [2] 27 Pdíl zastavěných a statních plch z celkvé výměry (%) 12,2 [2] 28 Pdíl vdních plch z celkvé výměry (%) 2,2 [2] 29 Pdíl lesů z celkvé výměry (%) 10,5 [2] 30 Orná půda - rzlha (ha) [2] 30 Chmelnice - rzlha (ha) - [2] 30 Vinice - rzlha (ha) - [2] 30 Zahrady - rzlha (ha) 95 [2] 30 Ovcné sady - rzlha (ha) 15 [2] 30 Trvalé travní prsty - rzlha (ha) 383 [2] 30 Lesní půda - rzlha (ha) 370 [2] 30 Vdní plchy - rzlha (ha) 78 [2] 30 Zastavěné plchy - rzlha (ha) 122 [2] 30 Ostatní plchy - rzlha (ha) 307 [2] 30 Zemědělská půda - rzlha (ha) [2] 30 Celkvá výměra (ha) [2] 30 Keficient eklgické stability 0,36 [2] 37 Živě narzení 87 [3] 37 Zemřelí 76 [3] 37 Přistěhvalí 178 [3] 37 Vystěhvalí 166 [3] 37 Průměrný věk 40,8 [2] 37 Pčet byvatel ve věku let [2] Pznámky: [1] ve slupci Sledvaný jev se uvádí čísl řádku sledvanéh jevu pdle přílhy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. [2] bdbí: [3] bdbí: rk 2009

29 Sledvaný jev 2001 Kód bce Pdíl sb starších 14 let bez vzdělání a s nejvyšším dknčeným základním vzděláním (%) 24,9 5 Pdíl sb starších 14 let s dknčeným vyskšklským vzděláním (%) 6,5 7 Pdíl eknmicky aktivních v priméru (%) 5,4 7 Pdíl eknmicky aktivních v sekundéru (%) 39,6 9 Vyjíždějící d zaměstnání mim bec [2] Vyjíždějící d škl mim bec [2] Djíždějící d zaměstnání d bce [2] Djíždějící d škl d bce [2] Pdíl nebydlených bytů z celkvéh pčtu bytů (%) 15,3 13 Pčet trvale bydlených dmů Pčet trvale bydlených bytů (TOB) z th pdle druhu dmu pdíl v rdinných dmech (%) 65,5 13 z th pdle dby výstavby pdíl pstavených d rku 1945 (%) 34,8 pdíl pstavených mezi rky (%) 53,8 pdíl pstavených mezi rky (%) 9,3 16 Pčet bytů služících k rekreaci v nebydlených dmech Pdíl byvatel v TOB zásbvaných pitnu vdu z vdvdu (%) 98,7 20 Pdíl byvatel v TOB s plynem zavedeným d bytu (%) 54,2 21 Pdíl byvatel v TOB napjených na kanalizaci (%) 92,0 37 Pčet byvatel v trvale bydlených bytech z th zásbvaných pitnu vdu z vdvdu s plynem zavedeným d bytu napjených na kanalizaci Pznámky: [1] Údaje dpvídají územní struktuře platné ke dni sčítání lidu, dmů a bytů, tedy k Ve slupci Sledvaný jev se uvádí čísl řádku sledvanéh jevu pdle přílhy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. [2] vyjíždějící (djíždějící) denně

30 Ohnišťany Sledvaný jev Nejčerstvější údaj Kód bce Pčet byvatel 302 [2] 1 Přirzený přírůstek -2 [3] 1 Sald migrace -2 [3] 2 Pdíl byvatel ve věku 0-14 let na celkvém pčtu byvatel (%) 13,9 [2] 2 Pčet byvatel ve věku 0-14 let 42 [2] 3 Pdíl byvatel ve věku 65 let a více na celkvém pčtu byvatel (%) 16,9 [2] 3 Pčet byvatel ve věku 65 let a více 51 [2] 6 Pčet částí bce 1 [2] 8 Míra nezaměstnansti - dsažitelní (%) 10,6 [2] 8 Pčet uchazečů zaměstnání - dsažitelní 15 [2] 8 Pčet uchazečů zaměstnání 16 [2] 8 Pčet uchazečů - abslventů 1 [2] 8 Pčet uchazečů - evidence nad 12 měsíců 2 [2] 11 Pčet dknčených bytů - [3] 11 Pčet dknčených bytů v rdinných dmech - [3] 17 Pčet hrmadných ubytvacích zařízení celkem - [2] 18 Pčet lázeňských léčeben - [2] 18 Pčet lůžek v lázeňských léčebnách - [2] 22 Pdíl zemědělské půdy z celkvé výměry (%) 74,6 [2] 23 Pdíl rné půdy ze zemědělské půdy (%) 86,7 [2] 24 Pdíl trvalých travních prstů ze zemědělské půdy (%) 10,7 [2] 27 Pdíl zastavěných a statních plch z celkvé výměry (%) 6,7 [2] 28 Pdíl vdních plch z celkvé výměry (%) 0,7 [2] 29 Pdíl lesů z celkvé výměry (%) 18,0 [2] 30 Orná půda - rzlha (ha) 570 [2] 30 Chmelnice - rzlha (ha) - [2] 30 Vinice - rzlha (ha) - [2] 30 Zahrady - rzlha (ha) 14 [2] 30 Ovcné sady - rzlha (ha) 3 [2] 30 Trvalé travní prsty - rzlha (ha) 70 [2] 30 Lesní půda - rzlha (ha) 159 [2] 30 Vdní plchy - rzlha (ha) 6 [2] 30 Zastavěné plchy - rzlha (ha) 14 [2] 30 Ostatní plchy - rzlha (ha) 45 [2] 30 Zemědělská půda - rzlha (ha) 657 [2] 30 Celkvá výměra (ha) 882 [2] 30 Keficient eklgické stability 0,40 [2] 37 Živě narzení 2 [3] 37 Zemřelí 4 [3] 37 Přistěhvalí 3 [3] 37 Vystěhvalí 5 [3] 37 Průměrný věk 42,5 [2] 37 Pčet byvatel ve věku let 209 [2] Pznámky: [1] ve slupci Sledvaný jev se uvádí čísl řádku sledvanéh jevu pdle přílhy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. [2] bdbí: [3] bdbí: rk 2009

31 Sledvaný jev 2001 Kód bce Pdíl sb starších 14 let bez vzdělání a s nejvyšším dknčeným základním vzděláním (%) 31,9 5 Pdíl sb starších 14 let s dknčeným vyskšklským vzděláním (%) 1,1 7 Pdíl eknmicky aktivních v priméru (%) 7,7 7 Pdíl eknmicky aktivních v sekundéru (%) 48,6 9 Vyjíždějící d zaměstnání mim bec [2] 83 9 Vyjíždějící d škl mim bec [2] Djíždějící d zaměstnání d bce [2] Djíždějící d škl d bce [2] 2 12 Pdíl nebydlených bytů z celkvéh pčtu bytů (%) 26,0 13 Pčet trvale bydlených dmů Pčet trvale bydlených bytů (TOB) z th pdle druhu dmu pdíl v rdinných dmech (%) 88,9 13 z th pdle dby výstavby pdíl pstavených d rku 1945 (%) 28,7 pdíl pstavených mezi rky (%) 60,2 pdíl pstavených mezi rky (%) 8,3 16 Pčet bytů služících k rekreaci v nebydlených dmech Pdíl byvatel v TOB zásbvaných pitnu vdu z vdvdu (%) 96,7 20 Pdíl byvatel v TOB s plynem zavedeným d bytu (%) 69,1 21 Pdíl byvatel v TOB napjených na kanalizaci (%) 24,2 37 Pčet byvatel v trvale bydlených bytech 330 z th zásbvaných pitnu vdu z vdvdu 319 s plynem zavedeným d bytu 228 napjených na kanalizaci 80 Pznámky: [1] Údaje dpvídají územní struktuře platné ke dni sčítání lidu, dmů a bytů, tedy k Ve slupci Sledvaný jev se uvádí čísl řádku sledvanéh jevu pdle přílhy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. [2] vyjíždějící (djíždějící) denně

32 Petrvice Sledvaný jev Nejčerstvější údaj Kód bce Pčet byvatel 241 [2] 1 Přirzený přírůstek -4 [3] 1 Sald migrace -4 [3] 2 Pdíl byvatel ve věku 0-14 let na celkvém pčtu byvatel (%) 16,6 [2] 2 Pčet byvatel ve věku 0-14 let 40 [2] 3 Pdíl byvatel ve věku 65 let a více na celkvém pčtu byvatel (%) 11,2 [2] 3 Pčet byvatel ve věku 65 let a více 27 [2] 6 Pčet částí bce 2 [2] 8 Míra nezaměstnansti - dsažitelní (%) 10,2 [2] 8 Pčet uchazečů zaměstnání - dsažitelní 13 [2] 8 Pčet uchazečů zaměstnání 13 [2] 8 Pčet uchazečů - abslventů 1 [2] 8 Pčet uchazečů - evidence nad 12 měsíců 3 [2] 11 Pčet dknčených bytů 1 [3] 11 Pčet dknčených bytů v rdinných dmech 1 [3] 17 Pčet hrmadných ubytvacích zařízení celkem - [2] 18 Pčet lázeňských léčeben - [2] 18 Pčet lůžek v lázeňských léčebnách - [2] 22 Pdíl zemědělské půdy z celkvé výměry (%) 66,5 [2] 23 Pdíl rné půdy ze zemědělské půdy (%) 86,6 [2] 24 Pdíl trvalých travních prstů ze zemědělské půdy (%) 11,0 [2] 27 Pdíl zastavěných a statních plch z celkvé výměry (%) 4,2 [2] 28 Pdíl vdních plch z celkvé výměry (%) 1,4 [2] 29 Pdíl lesů z celkvé výměry (%) 27,8 [2] 30 Orná půda - rzlha (ha) 573 [2] 30 Chmelnice - rzlha (ha) - [2] 30 Vinice - rzlha (ha) - [2] 30 Zahrady - rzlha (ha) 11 [2] 30 Ovcné sady - rzlha (ha) 5 [2] 30 Trvalé travní prsty - rzlha (ha) 73 [2] 30 Lesní půda - rzlha (ha) 277 [2] 30 Vdní plchy - rzlha (ha) 14 [2] 30 Zastavěné plchy - rzlha (ha) 12 [2] 30 Ostatní plchy - rzlha (ha) 30 [2] 30 Zemědělská půda - rzlha (ha) 662 [2] 30 Celkvá výměra (ha) 995 [2] 30 Keficient eklgické stability 0,62 [2] 37 Živě narzení 3 [3] 37 Zemřelí 7 [3] 37 Přistěhvalí 4 [3] 37 Vystěhvalí 8 [3] 37 Průměrný věk 38,9 [2] 37 Pčet byvatel ve věku let 174 [2] Pznámky: [1] ve slupci Sledvaný jev se uvádí čísl řádku sledvanéh jevu pdle přílhy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. [2] bdbí: [3] bdbí: rk 2009

33 Sledvaný jev 2001 Kód bce Pdíl sb starších 14 let bez vzdělání a s nejvyšším dknčeným základním vzděláním (%) 28,2 5 Pdíl sb starších 14 let s dknčeným vyskšklským vzděláním (%) 3,5 7 Pdíl eknmicky aktivních v priméru (%) 15,7 7 Pdíl eknmicky aktivních v sekundéru (%) 25,2 9 Vyjíždějící d zaměstnání mim bec [2] 72 9 Vyjíždějící d škl mim bec [2] Djíždějící d zaměstnání d bce [2] Djíždějící d škl d bce [2] - 12 Pdíl nebydlených bytů z celkvéh pčtu bytů (%) 33,8 13 Pčet trvale bydlených dmů Pčet trvale bydlených bytů (TOB) z th pdle druhu dmu pdíl v rdinných dmech (%) 81,5 13 z th pdle dby výstavby pdíl pstavených d rku 1945 (%) 23,9 pdíl pstavených mezi rky (%) 58,7 pdíl pstavených mezi rky (%) 14,1 16 Pčet bytů služících k rekreaci v nebydlených dmech Pdíl byvatel v TOB zásbvaných pitnu vdu z vdvdu (%) 95,5 20 Pdíl byvatel v TOB s plynem zavedeným d bytu (%) 60,0 21 Pdíl byvatel v TOB napjených na kanalizaci (%) 74,7 37 Pčet byvatel v trvale bydlených bytech 245 z th zásbvaných pitnu vdu z vdvdu 234 s plynem zavedeným d bytu 147 napjených na kanalizaci 183 Pznámky: [1] Údaje dpvídají územní struktuře platné ke dni sčítání lidu, dmů a bytů, tedy k Ve slupci Sledvaný jev se uvádí čísl řádku sledvanéh jevu pdle přílhy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. [2] vyjíždějící (djíždějící) denně

34 Prasek Sledvaný jev Nejčerstvější údaj Kód bce Pčet byvatel 593 [2] 1 Přirzený přírůstek 2 [3] 1 Sald migrace 9 [3] 2 Pdíl byvatel ve věku 0-14 let na celkvém pčtu byvatel (%) 14,7 [2] 2 Pčet byvatel ve věku 0-14 let 87 [2] 3 Pdíl byvatel ve věku 65 let a více na celkvém pčtu byvatel (%) 12,6 [2] 3 Pčet byvatel ve věku 65 let a více 75 [2] 6 Pčet částí bce 1 [2] 8 Míra nezaměstnansti - dsažitelní (%) 8,3 [2] 8 Pčet uchazečů zaměstnání - dsažitelní 22 [2] 8 Pčet uchazečů zaměstnání 22 [2] 8 Pčet uchazečů - abslventů 1 [2] 8 Pčet uchazečů - evidence nad 12 měsíců 1 [2] 11 Pčet dknčených bytů - [3] 11 Pčet dknčených bytů v rdinných dmech - [3] 17 Pčet hrmadných ubytvacích zařízení celkem - [2] 18 Pčet lázeňských léčeben - [2] 18 Pčet lůžek v lázeňských léčebnách - [2] 22 Pdíl zemědělské půdy z celkvé výměry (%) 77,2 [2] 23 Pdíl rné půdy ze zemědělské půdy (%) 89,1 [2] 24 Pdíl trvalých travních prstů ze zemědělské půdy (%) 4,1 [2] 27 Pdíl zastavěných a statních plch z celkvé výměry (%) 7,7 [2] 28 Pdíl vdních plch z celkvé výměry (%) 0,5 [2] 29 Pdíl lesů z celkvé výměry (%) 14,5 [2] 30 Orná půda - rzlha (ha) 431 [2] 30 Chmelnice - rzlha (ha) - [2] 30 Vinice - rzlha (ha) - [2] 30 Zahrady - rzlha (ha) 26 [2] 30 Ovcné sady - rzlha (ha) 6 [2] 30 Trvalé travní prsty - rzlha (ha) 20 [2] 30 Lesní půda - rzlha (ha) 91 [2] 30 Vdní plchy - rzlha (ha) 3 [2] 30 Zastavěné plchy - rzlha (ha) 18 [2] 30 Ostatní plchy - rzlha (ha) 30 [2] 30 Zemědělská půda - rzlha (ha) 484 [2] 30 Celkvá výměra (ha) 626 [2] 30 Keficient eklgické stability 0,31 [2] 37 Živě narzení 9 [3] 37 Zemřelí 7 [3] 37 Přistěhvalí 17 [3] 37 Vystěhvalí 8 [3] 37 Průměrný věk 39,2 [2] 37 Pčet byvatel ve věku let 431 [2] Pznámky: [1] ve slupci Sledvaný jev se uvádí čísl řádku sledvanéh jevu pdle přílhy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. [2] bdbí: [3] bdbí: rk 2009

35 Sledvaný jev 2001 Kód bce Pdíl sb starších 14 let bez vzdělání a s nejvyšším dknčeným základním vzděláním (%) 33,3 5 Pdíl sb starších 14 let s dknčeným vyskšklským vzděláním (%) 3,3 7 Pdíl eknmicky aktivních v priméru (%) 11,7 7 Pdíl eknmicky aktivních v sekundéru (%) 31,4 9 Vyjíždějící d zaměstnání mim bec [2] Vyjíždějící d škl mim bec [2] Djíždějící d zaměstnání d bce [2] Djíždějící d škl d bce [2] Pdíl nebydlených bytů z celkvéh pčtu bytů (%) 23,9 13 Pčet trvale bydlených dmů Pčet trvale bydlených bytů (TOB) z th pdle druhu dmu pdíl v rdinných dmech (%) 93,4 13 z th pdle dby výstavby pdíl pstavených d rku 1945 (%) 15,2 pdíl pstavených mezi rky (%) 72,1 pdíl pstavených mezi rky (%) 11,2 16 Pčet bytů služících k rekreaci v nebydlených dmech Pdíl byvatel v TOB zásbvaných pitnu vdu z vdvdu (%) 97,1 20 Pdíl byvatel v TOB s plynem zavedeným d bytu (%) 33,9 21 Pdíl byvatel v TOB napjených na kanalizaci (%) 26,4 37 Pčet byvatel v trvale bydlených bytech 561 z th zásbvaných pitnu vdu z vdvdu 545 s plynem zavedeným d bytu 190 napjených na kanalizaci 148 Pznámky: [1] Údaje dpvídají územní struktuře platné ke dni sčítání lidu, dmů a bytů, tedy k Ve slupci Sledvaný jev se uvádí čísl řádku sledvanéh jevu pdle přílhy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. [2] vyjíždějící (djíždějící) denně

36 Skřivany Sledvaný jev Nejčerstvější údaj Kód bce Pčet byvatel [2] 1 Přirzený přírůstek 11 [3] 1 Sald migrace -17 [3] 2 Pdíl byvatel ve věku 0-14 let na celkvém pčtu byvatel (%) 16,6 [2] 2 Pčet byvatel ve věku 0-14 let 174 [2] 3 Pdíl byvatel ve věku 65 let a více na celkvém pčtu byvatel (%) 12,7 [2] 3 Pčet byvatel ve věku 65 let a více 134 [2] 6 Pčet částí bce 1 [2] 8 Míra nezaměstnansti - dsažitelní (%) 10,4 [2] 8 Pčet uchazečů zaměstnání - dsažitelní 45 [2] 8 Pčet uchazečů zaměstnání 45 [2] 8 Pčet uchazečů - abslventů 3 [2] 8 Pčet uchazečů - evidence nad 12 měsíců 5 [2] 11 Pčet dknčených bytů 1 [3] 11 Pčet dknčených bytů v rdinných dmech 1 [3] 17 Pčet hrmadných ubytvacích zařízení celkem - [2] 18 Pčet lázeňských léčeben - [2] 18 Pčet lůžek v lázeňských léčebnách - [2] 22 Pdíl zemědělské půdy z celkvé výměry (%) 63,4 [2] 23 Pdíl rné půdy ze zemědělské půdy (%) 67,0 [2] 24 Pdíl trvalých travních prstů ze zemědělské půdy (%) 26,8 [2] 27 Pdíl zastavěných a statních plch z celkvé výměry (%) 11,5 [2] 28 Pdíl vdních plch z celkvé výměry (%) 1,4 [2] 29 Pdíl lesů z celkvé výměry (%) 23,7 [2] 30 Orná půda - rzlha (ha) 277 [2] 30 Chmelnice - rzlha (ha) - [2] 30 Vinice - rzlha (ha) - [2] 30 Zahrady - rzlha (ha) 22 [2] 30 Ovcné sady - rzlha (ha) 4 [2] 30 Trvalé travní prsty - rzlha (ha) 111 [2] 30 Lesní půda - rzlha (ha) 155 [2] 30 Vdní plchy - rzlha (ha) 9 [2] 30 Zastavěné plchy - rzlha (ha) 17 [2] 30 Ostatní plchy - rzlha (ha) 58 [2] 30 Zemědělská půda - rzlha (ha) 413 [2] 30 Celkvá výměra (ha) 652 [2] 30 Keficient eklgické stability 0,85 [2] 37 Živě narzení 15 [3] 37 Zemřelí 4 [3] 37 Přistěhvalí 11 [3] 37 Vystěhvalí 28 [3] 37 Průměrný věk 38,9 [2] 37 Pčet byvatel ve věku let 743 [2] Pznámky: [1] ve slupci Sledvaný jev se uvádí čísl řádku sledvanéh jevu pdle přílhy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. [2] bdbí: [3] bdbí: rk 2009

37 Sledvaný jev 2001 Kód bce Pdíl sb starších 14 let bez vzdělání a s nejvyšším dknčeným základním vzděláním (%) 35,2 5 Pdíl sb starších 14 let s dknčeným vyskšklským vzděláním (%) 3,2 7 Pdíl eknmicky aktivních v priméru (%) 2,8 7 Pdíl eknmicky aktivních v sekundéru (%) 50,2 9 Vyjíždějící d zaměstnání mim bec [2] Vyjíždějící d škl mim bec [2] Djíždějící d zaměstnání d bce [2] Djíždějící d škl d bce [2] Pdíl nebydlených bytů z celkvéh pčtu bytů (%) 17,8 13 Pčet trvale bydlených dmů Pčet trvale bydlených bytů (TOB) z th pdle druhu dmu pdíl v rdinných dmech (%) 64,7 13 z th pdle dby výstavby pdíl pstavených d rku 1945 (%) 23,7 pdíl pstavených mezi rky (%) 44,4 pdíl pstavených mezi rky (%) 17,6 16 Pčet bytů služících k rekreaci v nebydlených dmech Pdíl byvatel v TOB zásbvaných pitnu vdu z vdvdu (%) 96,1 20 Pdíl byvatel v TOB s plynem zavedeným d bytu (%) 69,3 21 Pdíl byvatel v TOB napjených na kanalizaci (%) 72,3 37 Pčet byvatel v trvale bydlených bytech 935 z th zásbvaných pitnu vdu z vdvdu 899 s plynem zavedeným d bytu 648 napjených na kanalizaci 676 Pznámky: [1] Údaje dpvídají územní struktuře platné ke dni sčítání lidu, dmů a bytů, tedy k Ve slupci Sledvaný jev se uvádí čísl řádku sledvanéh jevu pdle přílhy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. [2] vyjíždějící (djíždějící) denně

38 Slupn Sledvaný jev Nejčerstvější údaj Kód bce Pčet byvatel 499 [2] 1 Přirzený přírůstek -1 [3] 1 Sald migrace 8 [3] 2 Pdíl byvatel ve věku 0-14 let na celkvém pčtu byvatel (%) 14,0 [2] 2 Pčet byvatel ve věku 0-14 let 70 [2] 3 Pdíl byvatel ve věku 65 let a více na celkvém pčtu byvatel (%) 14,6 [2] 3 Pčet byvatel ve věku 65 let a více 73 [2] 6 Pčet částí bce 1 [2] 8 Míra nezaměstnansti - dsažitelní (%) 9,2 [2] 8 Pčet uchazečů zaměstnání - dsažitelní 23 [2] 8 Pčet uchazečů zaměstnání 24 [2] 8 Pčet uchazečů - abslventů 3 [2] 8 Pčet uchazečů - evidence nad 12 měsíců - [2] 11 Pčet dknčených bytů - [3] 11 Pčet dknčených bytů v rdinných dmech - [3] 17 Pčet hrmadných ubytvacích zařízení celkem - [2] 18 Pčet lázeňských léčeben - [2] 18 Pčet lůžek v lázeňských léčebnách - [2] 22 Pdíl zemědělské půdy z celkvé výměry (%) 88,4 [2] 23 Pdíl rné půdy ze zemědělské půdy (%) 65,3 [2] 24 Pdíl trvalých travních prstů ze zemědělské půdy (%) 29,4 [2] 27 Pdíl zastavěných a statních plch z celkvé výměry (%) 9,8 [2] 28 Pdíl vdních plch z celkvé výměry (%) 1,9 [2] 29 Pdíl lesů z celkvé výměry (%) - [2] 30 Orná půda - rzlha (ha) 260 [2] 30 Chmelnice - rzlha (ha) - [2] 30 Vinice - rzlha (ha) - [2] 30 Zahrady - rzlha (ha) 14 [2] 30 Ovcné sady - rzlha (ha) 7 [2] 30 Trvalé travní prsty - rzlha (ha) 117 [2] 30 Lesní půda - rzlha (ha) - [2] 30 Vdní plchy - rzlha (ha) 8 [2] 30 Zastavěné plchy - rzlha (ha) 13 [2] 30 Ostatní plchy - rzlha (ha) 31 [2] 30 Zemědělská půda - rzlha (ha) 398 [2] 30 Celkvá výměra (ha) 451 [2] 30 Keficient eklgické stability 0,48 [2] 37 Živě narzení 6 [3] 37 Zemřelí 7 [3] 37 Přistěhvalí 17 [3] 37 Vystěhvalí 9 [3] 37 Průměrný věk 41,1 [2] 37 Pčet byvatel ve věku let 356 [2] Pznámky: [1] ve slupci Sledvaný jev se uvádí čísl řádku sledvanéh jevu pdle přílhy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. [2] bdbí: [3] bdbí: rk 2009

39 Sledvaný jev 2001 Kód bce Pdíl sb starších 14 let bez vzdělání a s nejvyšším dknčeným základním vzděláním (%) 26,8 5 Pdíl sb starších 14 let s dknčeným vyskšklským vzděláním (%) 3,4 7 Pdíl eknmicky aktivních v priméru (%) 6,8 7 Pdíl eknmicky aktivních v sekundéru (%) 50,4 9 Vyjíždějící d zaměstnání mim bec [2] Vyjíždějící d škl mim bec [2] Djíždějící d zaměstnání d bce [2] Djíždějící d škl d bce [2] - 12 Pdíl nebydlených bytů z celkvéh pčtu bytů (%) 24,2 13 Pčet trvale bydlených dmů Pčet trvale bydlených bytů (TOB) z th pdle druhu dmu pdíl v rdinných dmech (%) 97,5 13 z th pdle dby výstavby pdíl pstavených d rku 1945 (%) 29,4 pdíl pstavených mezi rky (%) 61,3 pdíl pstavených mezi rky (%) 8,6 16 Pčet bytů služících k rekreaci v nebydlených dmech Pdíl byvatel v TOB zásbvaných pitnu vdu z vdvdu (%) 99,2 20 Pdíl byvatel v TOB s plynem zavedeným d bytu (%) 80,2 21 Pdíl byvatel v TOB napjených na kanalizaci (%) 37,4 37 Pčet byvatel v trvale bydlených bytech 494 z th zásbvaných pitnu vdu z vdvdu 490 s plynem zavedeným d bytu 396 napjených na kanalizaci 185 Pznámky: [1] Údaje dpvídají územní struktuře platné ke dni sčítání lidu, dmů a bytů, tedy k Ve slupci Sledvaný jev se uvádí čísl řádku sledvanéh jevu pdle přílhy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. [2] vyjíždějící (djíždějící) denně

40 Smidary Sledvaný jev Nejčerstvější údaj Kód bce Pčet byvatel [2] 1 Přirzený přírůstek - [3] 1 Sald migrace 35 [3] 2 Pdíl byvatel ve věku 0-14 let na celkvém pčtu byvatel (%) 13,1 [2] 2 Pčet byvatel ve věku 0-14 let 205 [2] 3 Pdíl byvatel ve věku 65 let a více na celkvém pčtu byvatel (%) 18,1 [2] 3 Pčet byvatel ve věku 65 let a více 283 [2] 6 Pčet částí bce 5 [2] 8 Míra nezaměstnansti - dsažitelní (%) 10,9 [2] 8 Pčet uchazečů zaměstnání - dsažitelní 73 [2] 8 Pčet uchazečů zaměstnání 74 [2] 8 Pčet uchazečů - abslventů 4 [2] 8 Pčet uchazečů - evidence nad 12 měsíců 9 [2] 11 Pčet dknčených bytů - [3] 11 Pčet dknčených bytů v rdinných dmech - [3] 17 Pčet hrmadných ubytvacích zařízení celkem - [2] 18 Pčet lázeňských léčeben - [2] 18 Pčet lůžek v lázeňských léčebnách - [2] 22 Pdíl zemědělské půdy z celkvé výměry (%) 65,4 [2] 23 Pdíl rné půdy ze zemědělské půdy (%) 73,4 [2] 24 Pdíl trvalých travních prstů ze zemědělské půdy (%) 23,4 [2] 27 Pdíl zastavěných a statních plch z celkvé výměry (%) 6,4 [2] 28 Pdíl vdních plch z celkvé výměry (%) 1,8 [2] 29 Pdíl lesů z celkvé výměry (%) 26,4 [2] 30 Orná půda - rzlha (ha) [2] 30 Chmelnice - rzlha (ha) - [2] 30 Vinice - rzlha (ha) - [2] 30 Zahrady - rzlha (ha) 54 [2] 30 Ovcné sady - rzlha (ha) 4 [2] 30 Trvalé travní prsty - rzlha (ha) 428 [2] 30 Lesní půda - rzlha (ha) 740 [2] 30 Vdní plchy - rzlha (ha) 50 [2] 30 Zastavěné plchy - rzlha (ha) 45 [2] 30 Ostatní plchy - rzlha (ha) 134 [2] 30 Zemědělská půda - rzlha (ha) [2] 30 Celkvá výměra (ha) [2] 30 Keficient eklgické stability 0,84 [2] 37 Živě narzení 17 [3] 37 Zemřelí 17 [3] 37 Přistěhvalí 66 [3] 37 Vystěhvalí 31 [3] 37 Průměrný věk 43,1 [2] 37 Pčet byvatel ve věku let [2] Pznámky: [1] ve slupci Sledvaný jev se uvádí čísl řádku sledvanéh jevu pdle přílhy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. [2] bdbí: [3] bdbí: rk 2009

41 Sledvaný jev 2001 Kód bce Pdíl sb starších 14 let bez vzdělání a s nejvyšším dknčeným základním vzděláním (%) 35,0 5 Pdíl sb starších 14 let s dknčeným vyskšklským vzděláním (%) 2,2 7 Pdíl eknmicky aktivních v priméru (%) 7,1 7 Pdíl eknmicky aktivních v sekundéru (%) 53,4 9 Vyjíždějící d zaměstnání mim bec [2] Vyjíždějící d škl mim bec [2] Djíždějící d zaměstnání d bce [2] Djíždějící d škl d bce [2] Pdíl nebydlených bytů z celkvéh pčtu bytů (%) 29,9 13 Pčet trvale bydlených dmů Pčet trvale bydlených bytů (TOB) z th pdle druhu dmu pdíl v rdinných dmech (%) 84,7 13 z th pdle dby výstavby pdíl pstavených d rku 1945 (%) 33,1 pdíl pstavených mezi rky (%) 53,8 pdíl pstavených mezi rky (%) 9,4 16 Pčet bytů služících k rekreaci v nebydlených dmech Pdíl byvatel v TOB zásbvaných pitnu vdu z vdvdu (%) 96,8 20 Pdíl byvatel v TOB s plynem zavedeným d bytu (%) 41,0 21 Pdíl byvatel v TOB napjených na kanalizaci (%) 37,7 37 Pčet byvatel v trvale bydlených bytech z th zásbvaných pitnu vdu z vdvdu s plynem zavedeným d bytu 586 napjených na kanalizaci 539 Pznámky: [1] Údaje dpvídají územní struktuře platné ke dni sčítání lidu, dmů a bytů, tedy k Ve slupci Sledvaný jev se uvádí čísl řádku sledvanéh jevu pdle přílhy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. [2] vyjíždějící (djíždějící) denně

42 Starý Bydžv Sledvaný jev Nejčerstvější údaj Kód bce Pčet byvatel 406 [2] 1 Přirzený přírůstek -1 [3] 1 Sald migrace 9 [3] 2 Pdíl byvatel ve věku 0-14 let na celkvém pčtu byvatel (%) 13,3 [2] 2 Pčet byvatel ve věku 0-14 let 54 [2] 3 Pdíl byvatel ve věku 65 let a více na celkvém pčtu byvatel (%) 17,0 [2] 3 Pčet byvatel ve věku 65 let a více 69 [2] 6 Pčet částí bce 1 [2] 8 Míra nezaměstnansti - dsažitelní (%) 15,5 [2] 8 Pčet uchazečů zaměstnání - dsažitelní 30 [2] 8 Pčet uchazečů zaměstnání 31 [2] 8 Pčet uchazečů - abslventů 1 [2] 8 Pčet uchazečů - evidence nad 12 měsíců 1 [2] 11 Pčet dknčených bytů 1 [3] 11 Pčet dknčených bytů v rdinných dmech 1 [3] 17 Pčet hrmadných ubytvacích zařízení celkem - [2] 18 Pčet lázeňských léčeben - [2] 18 Pčet lůžek v lázeňských léčebnách - [2] 22 Pdíl zemědělské půdy z celkvé výměry (%) 91,2 [2] 23 Pdíl rné půdy ze zemědělské půdy (%) 94,7 [2] 24 Pdíl trvalých travních prstů ze zemědělské půdy (%) 2,0 [2] 27 Pdíl zastavěných a statních plch z celkvé výměry (%) 7,9 [2] 28 Pdíl vdních plch z celkvé výměry (%) 0,3 [2] 29 Pdíl lesů z celkvé výměry (%) 0,6 [2] 30 Orná půda - rzlha (ha) 679 [2] 30 Chmelnice - rzlha (ha) - [2] 30 Vinice - rzlha (ha) - [2] 30 Zahrady - rzlha (ha) 16 [2] 30 Ovcné sady - rzlha (ha) 8 [2] 30 Trvalé travní prsty - rzlha (ha) 14 [2] 30 Lesní půda - rzlha (ha) 5 [2] 30 Vdní plchy - rzlha (ha) 2 [2] 30 Zastavěné plchy - rzlha (ha) 17 [2] 30 Ostatní plchy - rzlha (ha) 45 [2] 30 Zemědělská půda - rzlha (ha) 717 [2] 30 Celkvá výměra (ha) 786 [2] 30 Keficient eklgické stability 0,06 [2] 37 Živě narzení 3 [3] 37 Zemřelí 4 [3] 37 Přistěhvalí 19 [3] 37 Vystěhvalí 10 [3] 37 Průměrný věk 43,4 [2] 37 Pčet byvatel ve věku let 283 [2] Pznámky: [1] ve slupci Sledvaný jev se uvádí čísl řádku sledvanéh jevu pdle přílhy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. [2] bdbí: [3] bdbí: rk 2009

43 Sledvaný jev 2001 Kód bce Pdíl sb starších 14 let bez vzdělání a s nejvyšším dknčeným základním vzděláním (%) 28,9 5 Pdíl sb starších 14 let s dknčeným vyskšklským vzděláním (%) 2,7 7 Pdíl eknmicky aktivních v priméru (%) 22,3 7 Pdíl eknmicky aktivních v sekundéru (%) 39,4 9 Vyjíždějící d zaměstnání mim bec [2] Vyjíždějící d škl mim bec [2] Djíždějící d zaměstnání d bce [2] Djíždějící d škl d bce [2] 1 12 Pdíl nebydlených bytů z celkvéh pčtu bytů (%) 26,1 13 Pčet trvale bydlených dmů Pčet trvale bydlených bytů (TOB) z th pdle druhu dmu pdíl v rdinných dmech (%) 81,3 13 z th pdle dby výstavby pdíl pstavených d rku 1945 (%) 33,1 pdíl pstavených mezi rky (%) 54,7 pdíl pstavených mezi rky (%) 7,9 16 Pčet bytů služících k rekreaci v nebydlených dmech Pdíl byvatel v TOB zásbvaných pitnu vdu z vdvdu (%) 97,8 20 Pdíl byvatel v TOB s plynem zavedeným d bytu (%) 44,7 21 Pdíl byvatel v TOB napjených na kanalizaci (%) 52,6 37 Pčet byvatel v trvale bydlených bytech 403 z th zásbvaných pitnu vdu z vdvdu 394 s plynem zavedeným d bytu 180 napjených na kanalizaci 212 Pznámky: [1] Údaje dpvídají územní struktuře platné ke dni sčítání lidu, dmů a bytů, tedy k Ve slupci Sledvaný jev se uvádí čísl řádku sledvanéh jevu pdle přílhy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. [2] vyjíždějící (djíždějící) denně

44 Šaplava Sledvaný jev Nejčerstvější údaj Kód bce Pčet byvatel 121 [2] 1 Přirzený přírůstek -2 [3] 1 Sald migrace 2 [3] 2 Pdíl byvatel ve věku 0-14 let na celkvém pčtu byvatel (%) 9,1 [2] 2 Pčet byvatel ve věku 0-14 let 11 [2] 3 Pdíl byvatel ve věku 65 let a více na celkvém pčtu byvatel (%) 19,0 [2] 3 Pčet byvatel ve věku 65 let a více 23 [2] 6 Pčet částí bce 1 [2] 8 Míra nezaměstnansti - dsažitelní (%) 13,7 [2] 8 Pčet uchazečů zaměstnání - dsažitelní 7 [2] 8 Pčet uchazečů zaměstnání 7 [2] 8 Pčet uchazečů - abslventů - [2] 8 Pčet uchazečů - evidence nad 12 měsíců - [2] 11 Pčet dknčených bytů - [3] 11 Pčet dknčených bytů v rdinných dmech - [3] 17 Pčet hrmadných ubytvacích zařízení celkem - [2] 18 Pčet lázeňských léčeben - [2] 18 Pčet lůžek v lázeňských léčebnách - [2] 22 Pdíl zemědělské půdy z celkvé výměry (%) 77,5 [2] 23 Pdíl rné půdy ze zemědělské půdy (%) 87,2 [2] 24 Pdíl trvalých travních prstů ze zemědělské půdy (%) 9,2 [2] 27 Pdíl zastavěných a statních plch z celkvé výměry (%) 7,1 [2] 28 Pdíl vdních plch z celkvé výměry (%) 0,7 [2] 29 Pdíl lesů z celkvé výměry (%) 14,7 [2] 30 Orná půda - rzlha (ha) 136 [2] 30 Chmelnice - rzlha (ha) - [2] 30 Vinice - rzlha (ha) - [2] 30 Zahrady - rzlha (ha) 6 [2] 30 Ovcné sady - rzlha (ha) - [2] 30 Trvalé travní prsty - rzlha (ha) 14 [2] 30 Lesní půda - rzlha (ha) 30 [2] 30 Vdní plchy - rzlha (ha) 1 [2] 30 Zastavěné plchy - rzlha (ha) 5 [2] 30 Ostatní plchy - rzlha (ha) 9 [2] 30 Zemědělská půda - rzlha (ha) 156 [2] 30 Celkvá výměra (ha) 201 [2] 30 Keficient eklgické stability 0,34 [2] 37 Živě narzení - [3] 37 Zemřelí 2 [3] 37 Přistěhvalí 2 [3] 37 Vystěhvalí - [3] 37 Průměrný věk 42,4 [2] 37 Pčet byvatel ve věku let 87 [2] Pznámky: [1] ve slupci Sledvaný jev se uvádí čísl řádku sledvanéh jevu pdle přílhy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. [2] bdbí: [3] bdbí: rk 2009

45 Sledvaný jev 2001 Kód bce Pdíl sb starších 14 let bez vzdělání a s nejvyšším dknčeným základním vzděláním (%) 37,1 5 Pdíl sb starších 14 let s dknčeným vyskšklským vzděláním (%) - 7 Pdíl eknmicky aktivních v priméru (%) 25,5 7 Pdíl eknmicky aktivních v sekundéru (%) 37,3 9 Vyjíždějící d zaměstnání mim bec [2] 32 9 Vyjíždějící d škl mim bec [2] Djíždějící d zaměstnání d bce [2] 1 10 Djíždějící d škl d bce [2] - 12 Pdíl nebydlených bytů z celkvéh pčtu bytů (%) 35,9 13 Pčet trvale bydlených dmů Pčet trvale bydlených bytů (TOB) z th pdle druhu dmu pdíl v rdinných dmech (%) 95,1 13 z th pdle dby výstavby pdíl pstavených d rku 1945 (%) 43,9 pdíl pstavených mezi rky (%) 53,7 pdíl pstavených mezi rky (%) 2,4 16 Pčet bytů služících k rekreaci v nebydlených dmech Pdíl byvatel v TOB zásbvaných pitnu vdu z vdvdu (%) 100,0 20 Pdíl byvatel v TOB s plynem zavedeným d bytu (%) 39,8 21 Pdíl byvatel v TOB napjených na kanalizaci (%) 64,6 37 Pčet byvatel v trvale bydlených bytech 113 z th zásbvaných pitnu vdu z vdvdu 113 s plynem zavedeným d bytu 45 napjených na kanalizaci 73 Pznámky: [1] Údaje dpvídají územní struktuře platné ke dni sčítání lidu, dmů a bytů, tedy k Ve slupci Sledvaný jev se uvádí čísl řádku sledvanéh jevu pdle přílhy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. [2] vyjíždějící (djíždějící) denně

46 Vinary Sledvaný jev Nejčerstvější údaj Kód bce Pčet byvatel 458 [2] 1 Přirzený přírůstek -5 [3] 1 Sald migrace -2 [3] 2 Pdíl byvatel ve věku 0-14 let na celkvém pčtu byvatel (%) 13,8 [2] 2 Pčet byvatel ve věku 0-14 let 63 [2] 3 Pdíl byvatel ve věku 65 let a více na celkvém pčtu byvatel (%) 21,0 [2] 3 Pčet byvatel ve věku 65 let a více 96 [2] 6 Pčet částí bce 4 [2] 8 Míra nezaměstnansti - dsažitelní (%) 8,7 [2] 8 Pčet uchazečů zaměstnání - dsažitelní 18 [2] 8 Pčet uchazečů zaměstnání 18 [2] 8 Pčet uchazečů - abslventů 1 [2] 8 Pčet uchazečů - evidence nad 12 měsíců 1 [2] 11 Pčet dknčených bytů - [3] 11 Pčet dknčených bytů v rdinných dmech - [3] 17 Pčet hrmadných ubytvacích zařízení celkem - [2] 18 Pčet lázeňských léčeben - [2] 18 Pčet lůžek v lázeňských léčebnách - [2] 22 Pdíl zemědělské půdy z celkvé výměry (%) 91,4 [2] 23 Pdíl rné půdy ze zemědělské půdy (%) 93,9 [2] 24 Pdíl trvalých travních prstů ze zemědělské půdy (%) 2,2 [2] 27 Pdíl zastavěných a statních plch z celkvé výměry (%) 7,2 [2] 28 Pdíl vdních plch z celkvé výměry (%) 0,7 [2] 29 Pdíl lesů z celkvé výměry (%) 0,7 [2] 30 Orná půda - rzlha (ha) 925 [2] 30 Chmelnice - rzlha (ha) - [2] 30 Vinice - rzlha (ha) 1 [2] 30 Zahrady - rzlha (ha) 32 [2] 30 Ovcné sady - rzlha (ha) 5 [2] 30 Trvalé travní prsty - rzlha (ha) 22 [2] 30 Lesní půda - rzlha (ha) 8 [2] 30 Vdní plchy - rzlha (ha) 7 [2] 30 Zastavěné plchy - rzlha (ha) 24 [2] 30 Ostatní plchy - rzlha (ha) 53 [2] 30 Zemědělská půda - rzlha (ha) 985 [2] 30 Celkvá výměra (ha) [2] 30 Keficient eklgické stability 0,08 [2] 37 Živě narzení 2 [3] 37 Zemřelí 7 [3] 37 Přistěhvalí 11 [3] 37 Vystěhvalí 13 [3] 37 Průměrný věk 43,1 [2] 37 Pčet byvatel ve věku let 299 [2] Pznámky: [1] ve slupci Sledvaný jev se uvádí čísl řádku sledvanéh jevu pdle přílhy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. [2] bdbí: [3] bdbí: rk 2009

47 Sledvaný jev 2001 Kód bce Pdíl sb starších 14 let bez vzdělání a s nejvyšším dknčeným základním vzděláním (%) 38,0 5 Pdíl sb starších 14 let s dknčeným vyskšklským vzděláním (%) 2,6 7 Pdíl eknmicky aktivních v priméru (%) 25,1 7 Pdíl eknmicky aktivních v sekundéru (%) 46,9 9 Vyjíždějící d zaměstnání mim bec [2] Vyjíždějící d škl mim bec [2] Djíždějící d zaměstnání d bce [2] Djíždějící d škl d bce [2] - 12 Pdíl nebydlených bytů z celkvéh pčtu bytů (%) 33,1 13 Pčet trvale bydlených dmů Pčet trvale bydlených bytů (TOB) z th pdle druhu dmu pdíl v rdinných dmech (%) 85,6 13 z th pdle dby výstavby pdíl pstavených d rku 1945 (%) 34,4 pdíl pstavených mezi rky (%) 59,4 pdíl pstavených mezi rky (%) 3,9 16 Pčet bytů služících k rekreaci v nebydlených dmech Pdíl byvatel v TOB zásbvaných pitnu vdu z vdvdu (%) 97,6 20 Pdíl byvatel v TOB s plynem zavedeným d bytu (%) 14,8 21 Pdíl byvatel v TOB napjených na kanalizaci (%) 28,6 37 Pčet byvatel v trvale bydlených bytech 454 z th zásbvaných pitnu vdu z vdvdu 443 s plynem zavedeným d bytu 67 napjených na kanalizaci 130 [1] Údaje dpvídají územní struktuře platné ke dni sčítání lidu, dmů a bytů, tedy k Ve slupci Sledvaný jev se uvádí čísl řádku sledvanéh jevu pdle přílhy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. [2] vyjíždějící (djíždějící) denně

48 Zachrašťany Sledvaný jev Nejčerstvější údaj Kód bce Pčet byvatel 174 [2] 1 Přirzený přírůstek -2 [3] 1 Sald migrace -6 [3] 2 Pdíl byvatel ve věku 0-14 let na celkvém pčtu byvatel (%) 12,6 [2] 2 Pčet byvatel ve věku 0-14 let 22 [2] 3 Pdíl byvatel ve věku 65 let a více na celkvém pčtu byvatel (%) 22,4 [2] 3 Pčet byvatel ve věku 65 let a více 39 [2] 6 Pčet částí bce 1 [2] 8 Míra nezaměstnansti - dsažitelní (%) 6,8 [2] 8 Pčet uchazečů zaměstnání - dsažitelní 6 [2] 8 Pčet uchazečů zaměstnání 8 [2] 8 Pčet uchazečů - abslventů - [2] 8 Pčet uchazečů - evidence nad 12 měsíců 1 [2] 11 Pčet dknčených bytů 1 [3] 11 Pčet dknčených bytů v rdinných dmech 1 [3] 17 Pčet hrmadných ubytvacích zařízení celkem - [2] 18 Pčet lázeňských léčeben - [2] 18 Pčet lůžek v lázeňských léčebnách - [2] 22 Pdíl zemědělské půdy z celkvé výměry (%) 75,7 [2] 23 Pdíl rné půdy ze zemědělské půdy (%) 83,9 [2] 24 Pdíl trvalých travních prstů ze zemědělské půdy (%) 12,8 [2] 27 Pdíl zastavěných a statních plch z celkvé výměry (%) 6,6 [2] 28 Pdíl vdních plch z celkvé výměry (%) 0,9 [2] 29 Pdíl lesů z celkvé výměry (%) 16,8 [2] 30 Orná půda - rzlha (ha) 279 [2] 30 Chmelnice - rzlha (ha) - [2] 30 Vinice - rzlha (ha) - [2] 30 Zahrady - rzlha (ha) 9 [2] 30 Ovcné sady - rzlha (ha) 1 [2] 30 Trvalé travní prsty - rzlha (ha) 43 [2] 30 Lesní půda - rzlha (ha) 74 [2] 30 Vdní plchy - rzlha (ha) 4 [2] 30 Zastavěné plchy - rzlha (ha) 9 [2] 30 Ostatní plchy - rzlha (ha) 20 [2] 30 Zemědělská půda - rzlha (ha) 333 [2] 30 Celkvá výměra (ha) 440 [2] 30 Keficient eklgické stability 0,43 [2] 37 Živě narzení - [3] 37 Zemřelí 2 [3] 37 Přistěhvalí 2 [3] 37 Vystěhvalí 8 [3] 37 Průměrný věk 45,3 [2] 37 Pčet byvatel ve věku let 113 [2] Pznámky: [1] ve slupci Sledvaný jev se uvádí čísl řádku sledvanéh jevu pdle přílhy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. [2] bdbí: [3] bdbí: rk 2009

49 Sledvaný jev 2001 Kód bce Pdíl sb starších 14 let bez vzdělání a s nejvyšším dknčeným základním vzděláním (%) 36,0 5 Pdíl sb starších 14 let s dknčeným vyskšklským vzděláním (%) 1,2 7 Pdíl eknmicky aktivních v priméru (%) 13,6 7 Pdíl eknmicky aktivních v sekundéru (%) 36,4 9 Vyjíždějící d zaměstnání mim bec [2] 53 9 Vyjíždějící d škl mim bec [2] Djíždějící d zaměstnání d bce [2] Djíždějící d škl d bce [2] - 12 Pdíl nebydlených bytů z celkvéh pčtu bytů (%) 42,1 13 Pčet trvale bydlených dmů Pčet trvale bydlených bytů (TOB) z th pdle druhu dmu pdíl v rdinných dmech (%) 98,6 13 z th pdle dby výstavby pdíl pstavených d rku 1945 (%) 31,4 pdíl pstavených mezi rky (%) 57,1 pdíl pstavených mezi rky (%) 8,6 16 Pčet bytů služících k rekreaci v nebydlených dmech Pdíl byvatel v TOB zásbvaných pitnu vdu z vdvdu (%) 94,9 20 Pdíl byvatel v TOB s plynem zavedeným d bytu (%) 38,1 21 Pdíl byvatel v TOB napjených na kanalizaci (%) 29,5 37 Pčet byvatel v trvale bydlených bytech 176 z th zásbvaných pitnu vdu z vdvdu 167 s plynem zavedeným d bytu 67 napjených na kanalizaci 52 Pznámky: [1] Údaje dpvídají územní struktuře platné ke dni sčítání lidu, dmů a bytů, tedy k Ve slupci Sledvaný jev se uvádí čísl řádku sledvanéh jevu pdle přílhy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. [2] vyjíždějící (djíždějící) denně

50 Zdechvice Sledvaný jev Nejčerstvější údaj Kód bce Pčet byvatel 130 [2] 1 Přirzený přírůstek -2 [3] 1 Sald migrace -1 [3] 2 Pdíl byvatel ve věku 0-14 let na celkvém pčtu byvatel (%) 4,6 [2] 2 Pčet byvatel ve věku 0-14 let 6 [2] 3 Pdíl byvatel ve věku 65 let a více na celkvém pčtu byvatel (%) 19,2 [2] 3 Pčet byvatel ve věku 65 let a více 25 [2] 6 Pčet částí bce 1 [2] 8 Míra nezaměstnansti - dsažitelní (%) 4,5 [2] 8 Pčet uchazečů zaměstnání - dsažitelní 3 [2] 8 Pčet uchazečů zaměstnání 3 [2] 8 Pčet uchazečů - abslventů 1 [2] 8 Pčet uchazečů - evidence nad 12 měsíců - [2] 11 Pčet dknčených bytů - [3] 11 Pčet dknčených bytů v rdinných dmech - [3] 17 Pčet hrmadných ubytvacích zařízení celkem - [2] 18 Pčet lázeňských léčeben - [2] 18 Pčet lůžek v lázeňských léčebnách - [2] 22 Pdíl zemědělské půdy z celkvé výměry (%) 42,5 [2] 23 Pdíl rné půdy ze zemědělské půdy (%) 94,4 [2] 24 Pdíl trvalých travních prstů ze zemědělské půdy (%) 0,5 [2] 27 Pdíl zastavěných a statních plch z celkvé výměry (%) 3,5 [2] 28 Pdíl vdních plch z celkvé výměry (%) 0,2 [2] 29 Pdíl lesů z celkvé výměry (%) 53,9 [2] 30 Orná půda - rzlha (ha) 217 [2] 30 Chmelnice - rzlha (ha) - [2] 30 Vinice - rzlha (ha) - [2] 30 Zahrady - rzlha (ha) 10 [2] 30 Ovcné sady - rzlha (ha) 2 [2] 30 Trvalé travní prsty - rzlha (ha) 1 [2] 30 Lesní půda - rzlha (ha) 292 [2] 30 Vdní plchy - rzlha (ha) 1 [2] 30 Zastavěné plchy - rzlha (ha) 5 [2] 30 Ostatní plchy - rzlha (ha) 13 [2] 30 Zemědělská půda - rzlha (ha) 230 [2] 30 Celkvá výměra (ha) 542 [2] 30 Keficient eklgické stability 1,30 [2] 37 Živě narzení - [3] 37 Zemřelí 2 [3] 37 Přistěhvalí 1 [3] 37 Vystěhvalí 2 [3] 37 Průměrný věk 45,5 [2] 37 Pčet byvatel ve věku let 99 [2] Pznámky: [1] ve slupci Sledvaný jev se uvádí čísl řádku sledvanéh jevu pdle přílhy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. [2] bdbí: [3] bdbí: rk 2009

51 Sledvaný jev 2001 Kód bce Pdíl sb starších 14 let bez vzdělání a s nejvyšším dknčeným základním vzděláním (%) 36,6 5 Pdíl sb starších 14 let s dknčeným vyskšklským vzděláním (%) 1,6 7 Pdíl eknmicky aktivních v priméru (%) 10,6 7 Pdíl eknmicky aktivních v sekundéru (%) 31,8 9 Vyjíždějící d zaměstnání mim bec [2] 50 9 Vyjíždějící d škl mim bec [2] Djíždějící d zaměstnání d bce [2] 8 10 Djíždějící d škl d bce [2] 6 12 Pdíl nebydlených bytů z celkvéh pčtu bytů (%) 27,3 13 Pčet trvale bydlených dmů Pčet trvale bydlených bytů (TOB) z th pdle druhu dmu pdíl v rdinných dmech (%) 100,0 13 z th pdle dby výstavby pdíl pstavených d rku 1945 (%) 29,2 pdíl pstavených mezi rky (%) 62,5 pdíl pstavených mezi rky (%) 8,3 16 Pčet bytů služících k rekreaci v nebydlených dmech Pdíl byvatel v TOB zásbvaných pitnu vdu z vdvdu (%) 97,9 20 Pdíl byvatel v TOB s plynem zavedeným d bytu (%) 36,6 21 Pdíl byvatel v TOB napjených na kanalizaci (%) 28,9 37 Pčet byvatel v trvale bydlených bytech 142 z th zásbvaných pitnu vdu z vdvdu 139 s plynem zavedeným d bytu 52 napjených na kanalizaci 41 Pznámky: [1] Údaje dpvídají územní struktuře platné ke dni sčítání lidu, dmů a bytů, tedy k Ve slupci Sledvaný jev se uvádí čísl řádku sledvanéh jevu pdle přílhy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. [2] vyjíždějící (djíždějící) denně

52 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ PODMÍNEK UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ S UVEDENÍM JEHO SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB Výchdiskem aktualizace rzbru udržitelnéh rzvje území je zjištění a vyhdncení pdmínek udržitelnéh rzvje území vztažené k 10 tématům dle vyhlášky č.500/2006 Sb., územně analytických pdkladech, územně plánvací dkumentaci a způsbu evidence územně plánvací činnsti. Jedntlivá témata jsu ppsána na základě pdkladů pr RURÚ, které tvří především údaje území dle výše uvedené vyhlášky Přílhy č.1 část A a dále statní údaje území, kterými jsu např. statistické údaje. Ppis témat je pak pdkladem pr SWOT analýzy jedntlivých témat a SWOT analýzy jedntlivých bcí, na základě kterých jsu charakterizvány základní prblémy k řešení v územně plánvací činnsti. Tématické členění kapitly: Hrninvé prstředí a gelgie; Vdní režim; Hygiena živtníh prstředí; Ochrana přírdy a krajiny; Zemědělský půdní fnd a pzemky určené k plnění funkcí lesa; Veřejná dpravní a technická infrastruktura; Scidemgrafické pdmínky; Bydlení; Rekreace a cestvní ruch; Hspdářské pdmínky.

53 TÉMATICKÝ ROZBOR PODMÍNEK SO ORP NOVÝ BYDŽOV HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE Gelgická stavba území ORP Nvý Bydžv je pměrně jednduchá. Celé území náleží d blasti České křídvé pánve, jmenvitě d jejích částí Cidlinská a Chlumecká tabule. Mhutné vrstvy mezzických usazenin, pískvců a jílvců, které vznikly v pslední fázi vývje Českéh masivu, jsu na velké části území překryty kvartérními usazeninami především v klí vdních tků [22]. Hydrgelgické pměry jsu typické pr celu blast České křídvé pánve. Významnější využitelné zdrje pdzemní vdy jsu zejména v suvrstvích svrchní křídy a sedimentech kvartérních říčních náplavů. V území se vytvářejí suvislá zvdnění, čast v něklika ddělených zvdněných hrizntech, ppř. bez přímé suvislsti s vdními tky a mrflgií terénu. Prt zde při bilancvání vd hrají významnu rli hlediska gelgická a hydrgelgická. Gelgická stavba území je rzhdující i pr výskyt zásb nerstných survin. V území se nevyskytují lžiska rud ani paliv, jsu zde puze lžiska stavebních survin, zejména survin pr cihlářsku výrbu a štěrkpísků. Dbývací prstry (A 057) Nvý Bydžv I cihlářská survina (těžba zastavena) Slupn cihlářská survina Chráněná lžiskvá území (A 058) Čísl CHLÚ Název Survina Slupn II Cihlářská survina Nvý Bydžv Cihlářská survina Slupn I Cihlářská survina Slupn Cihlářská survina

54 Lžiska nerstných survin (A 060) Druh lžiska Čísl lžiska Název lžiska Těžba Survina Bilancvané Nvý Bydžv 1 Sučasná Cihlářská survina Nebilancvané Mléksrby - Ksice Dřívější Štěrkpísky Nebilancvané Bydžvská Lhtka Dřívější Štěrkpísky Nebilancvané Br u Měníka Dřívější Štěrkpísky Nebilancvané Prasek Občasná Štěrkpísky Nebilancvané Chlumec - Neplisy Občasná Štěrkpísky pvrchvá Nebilancvané Chudnice Dsud netěžené Štěrkpísky Nezakreslena Nebilancvané Nvý Bydžv Občasná Štěrkpísky Prgnózní neschválené Starý Bydžv Dřívější pvrchvá Cihlářská survina

55 SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY dstatečné zásby štěrkpísku a cihlářských survin minimum území pškzených těžbu PŘÍLEŽITOSTI rekultivace území znehdncených těžbu SLABÉ STRÁNKY žádná lžiska statních nerstných survin HROZBY střety se zájmy chrany přírdy PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V RÁMCI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ při vymezvání plch a kridrů pr rzvjvé záměry zajistit dstatečnu chranu lžisek nerstných survin

56 VODNÍ REŽIM Celé území SO ORP Nvý Bydžv náleží d pvdí Labe. Osu území je řeka Cidlina, která dvádí prakticky veškeré pvrchvé vdy. Významnými vdními tky pdle vyhlášky ministerstva zemědělství č. 333/2003 Sb. jsu: Cidlina ČHP Javrka (přítk Cidliny) ČHP Cidlina pramení u Kšva u Lmnice nad Ppelku, na západním úbčí vrchu Tábr (678 m), ve výšce kl 550 m. Její 95 km dluhý tk ústí pd Libicí nad Cidlinu d Labe. Pvdí Cidliny zabírá 1164 km 2, z th plvina připadá na pvdí Javrky a Bystřice. Javrka se d Cidliny vlévá u Smidar a přivádí jí 1,1 m 3 /s vdy. Specifický dtk Cidliny je pměrně malý jednak vlivem menších srážek, jednak pr pměrně malu rzlhu lesů na úkr rzvinutéh zemědělství. Pměrně vyský je i výpar a vsak. Specifický dtk Cidliny prt dsahuje puze 4,4 l/s/km 2, zatímc Labe a Orlice 10,9 l/s/km 2. Cidlinu však zvláště v minulsti charakterizvala hrmná rzpětí mezi extrémními vdními stavy. Nejvyšší zaznamenaný průtk činil 147 m 3 /s, zatímc nejnižší puze 0,02 m 3 /s, tedy jen 20 litrů [6]. Čistta vdy v Cidlině v úseku prtékajícím SO ORP Nvý Bydžv (dběrný prfil Slupn 44,47 km) byla v bdbí hdncena třídu jaksti II III. [37] Pdzemní vdy jsu znečištěny zejména dusíkatými látkami, pcházejícími z nadměrnéh hnjení syntetickými hnjivy v předchzích letech. Pdle Pvdňvéh plánu Králvéhradeckéh kraje [18] jsu místa hržená pvdněmi na území těcht bcí : Ohnišťany - pvdí vdníh tku Javrka; Humburky, Nvý Bydžv, Slupn, Smidary - pvdí vdníh tku Cidlina.

57 P klimatické stránce patří Nvbydžvsk mezi nejteplejší blasti Čech, nebť leží na rzhraní plabských nížin a prvních vyvýšenin Pdkrknší. Lkalita se nachází v klimatické blasti MT3, blast s mírně teplým pdnebím. Území se vyznačuje značně teplým létem s průměrnu červencvu tepltu 18,1 C a s mírnu zimu s průměrnu tepltu 1,9 C v lednu. Délka vegetačníh bdbí se phybuje klem 170 dnů. Měsícem na srážky nejbhatším je červenec se 74 mm, srážkvě nejchudší bdbí je únr s 34 mm. Většina ptřeby pitné vdy je pkryta Vdárensku sustavu Výchdní Čechy, která využívá převážně pdzemní zdrje v jiných reginech. Vzhledem ke gelgické stavbě území ORP Nvý Bydžv zde existují kvalitní

58 zdrje pdzemních vd, z nichž některé (Nvý Bydžv) služí jak dplňující zdrje sustavy Výchdní Čechy, některé (Ohnišťany, Kbylice) napájejí místní neb skupinvé vdvdy, které nejsu dsud prpjeny s Vdárensku sustavu Výchdní Čechy [14]. SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY dstatečné zdrje kvalitní pitné vdy vyský pdíl byvatel zásbvaných vdu z veřejných vdvdů PŘÍLEŽITOSTI SLABÉ STRÁNKY nejsu plněny cíle kvality pvrchvých vd nejsu plněny cíle kvality pdzemních vd nedstatečná úrveň čištění dpadních vd, veřejné kanalizace nevyhvují pžadavkům HROZBY pdpra mdernizace a reknstrukce stávajících kanalizačních systémů snížení bsahu dusičnanů v pvrchvých a pdzemních vdách ddržváním zásad pr zemědělsku výrbu revitalizace vdních tků a vdních eksystémů pkles jaksti pdzemních vd vlivem znečištění vd pvrchvých trvající hrzba pvdní nedstatek finančních prstředků na reknstrukci a mdernizaci kanalizačních systémů PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V RÁMCI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ zabránit další výstavbě na územích hržených pvdní realizvat prtipvdňvá patření psilvat retenční schpnsti území prvést dstavbu, reknstrukce a mdernizace kanalizačních systémů

59 HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ovzduší Hlavním prblémem kvality vzduší nejen pr SO ORP Nvý Bydžv, ale pr celý Králvéhradecký kraj je překračvání emisníh strpu pr xidy dusíku NOx. Prtže tyt xidy jsu navíc prekurzrem tvrby přízemníh zónu, je zcela lgicky překračván i cílvý imisní limit přízemníh zónu na celém území. Ze zdrjvých analýz vyplývá, že dminantním zdrjem xidů dusíku jsu mbilní zdrje (REZZO4), které se na znečišťvání vzduší v celkrajském měřítku pdílejí 75%. Dalším významným zdrjem znečištění xidy dusíku jsu velké zdrje (REZZO1), z nichž nejvýznamnější se nacházejí mim území ORP Nvý Bydžv [7]. Dalším znečišťujícím faktrem jsu emise NH3 a VOC, které se phybují těsně klem limitních hdnt. Cestami ke snižvání emisí jsu : snižvání sptřeby energie pr vytápění zlepšváním tepelně izlačních vlastnstí staveb; zlepšení plynulsti autmbilvé dpravy a její dvedení z hustě sídlených lkalit budváním bchvatů měst a bcí; využití netradičních zdrjů energie jak jsu kgenerační jedntky. Čistta vd Čistta vdy v Cidlině v úseku prtékajícím SO ORP Nvý Bydžv Bydžv (dběrný prfil Slupn 44,47 km) byla v bdbí hdncena třídu jaksti II III, cž představuje pstupné zlepšvání prti minulsti. Čistta statních vdních tků není systematicky vyhdncvána, vzhledem ke stavu kanalizační sítě a dsud velmi malému, i když pstupně rstucímu pčtu ČOV je zřejmé, že ani v těcht tcích není vždy kvalita vdy vyhvující. Pdzemní vdy jsu znečištěny zejména dusíkatými látkami, pcházejícími z nadměrnéh hnjení syntetickými hnjivy v předchzích letech. Tímt znečištěním však nejsu hrženy zdrje pr zásbvání pitnu vdu. Hluk V území se nevyskytují žádné velké bdvé zdrje hluku. Hlavním zdrjem venkvníh hluku je autmbilvá dprava a prvz zemědělských strjů. Zatížení živtníh prstředí hlukem se tedy sustřeďuje v klí nejzatíženějších kmunikací a v centrech největších bcí. Významně jsu hlukem zatíženy následující lkality: centrum Nvéh Bydžva v klí silnic II.třídy;

60 průtah silnice II/324 částmi bcí Kbylice a Skchvice; průtah silnice II/327 částmi bcí Neplisy, Skřivany, Slupn, Smidary, Zadražany; průtah silnice II/280 částmi bcí Smidarská Lhta, Šaplava, Vinary; průtah silnice II/326 částmi bcí Králíky a Myštěves. Radnvé rizik V území se nevyskytují lkality, zařazené d kategrií středníh neb vyskéh radnvéh rizika. T je dán gelgicku stavbu hrninvéh pdlží, tvřenéh mezzickými sedimenty, ve kterých se zdrje radnu nenacházejí. Staré eklgické zátěže Skládka Libeň Skládka Měník SOUS Na Śvarcavě VČE, a.s. Skládka Nvý Bydžv Skládka Smidary Skládka St.Bydžv U kříže Skládka Starý Bydžv Skládka Janvice Měník Měník Nvý Bydžv Nvý Bydžv Nvý Bydžv Smidary Smidary Starý Bydžv Starý Bydžv SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY v území se nenacházejí velké zdrje znečištění vyský stupeň plynfikace bcí minimální radnvé rizik celplšně překračvány cílvé limity NOx, NH3 a přízemníh zónu nedstatečná úrveň čištění dpadních vd nevyužívání bilgicky rzlžitelnéh dpadu PŘÍLEŽITOSTI zlepšvání kvality pvrchvých a pdzemních vd budváním HROZBY další nárůst autmbilvé dpravy veducí ke zvyšvání

61 ČOV snižvání emisí z autmbilvé dpravy budváním bchvatů bcí využití netradičních zdrjů pr vytápění a výrbu energie emisí a imisí spalvání méně kvalitních paliv a dpadu v důsledku růstu cen energií PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V RÁMCI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ budvání bchvatů bcí mdernizace a reknstrukce kanalizací, výstavba ČOV pdpra využití netradičních zdrjů energie pdpra budvání zařízení pr využití dpadu

62 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY Keficient eklgické stability (KES) Významným kriteriem pr hdncení stavu krajiny je keficient eklgické stability (KES). KES je čísl, udávající pměr mezi plchami stabilních a nestabilních krajintvrných prvků v území. Jedntlivá území lze pdle hdnty KES rzdělit d následujících skupin : KES menší než 0,1 KES 0,1 0,3 KES 0,3-1 Území maximálně narušené, eklgické funkce jsu trvale nahrazvány technickými zásahy Území nadprůměrně využívané, přírdní struktury zřetelně narušené, eklgické funkce zpravidla nahrazvány technickými zásahy Území intenzivně využívané (zejména zemědělsku velkvýrbu), s labilními agreksystémy, s vyskými vklady ddatkvé energie KES 1-3 Vcelku vyvážená krajina, technické bjekty v relativním suladu s přírdními strukturami, s nižší ptřebu energmateriálních vkladů KES větší než 3 Krajina relativně přírdní, eklgicky stabilní Území ORP Nvý Bydžv má malý pdíl lesů, trvalých travních prstů a jiných stabilních plch, prt většina bcí dsahuje hdnty KES menší než 1. Výjimku tvří bce Zdechvice (1,30) a Kbylice (1,76). Hdnty pr statní bce jsu bsaženy v tabulce Využití půdy.

63 ÚSES (A 021) Územní systém eklgické stability krajiny (dále jen ÚSES) je dle 3 písm.a) zákna č.114/1992 Sb. chraně přírdy a krajiny definván jak vzájemně prpjený subr přirzených i pzměněných, avšak přírdě blízkých eksystémů, které udržují přírdní rvnváhu. Rzlišuje se místní, reginální a nadreginální systém eklgické stability. Ochrana ÚSES je pvinnstí všech vlastníků a uživatelů pzemků tvřících jeh základ. Jeh vytváření je veřejným zájmem, na kterém se mají pdílet vlastníci pzemků, bce i stát [10]. Bicentrum je definván prváděcí vyhlášku č.395/1992 Sb. zákna č.114/1992 Sb. v 1 jak bitp viz zák. č.114/1992 Sb chraně přírdy a krajiny 3 písm. i) neb subr bitpů v krajině, který svým stavem a velikstí umžňuje trvalu existenci přirzenéh či pzměněnéh, avšak přírdě blízkéh eksystému (dále výklady k jedntlivým pjmům viz 3 zákn č.114/1992 Sb. chraně přírdy a krajiny). Bikridr je definván prváděcí Vyhlášku č.395/1992 Sb. zákna č.114/1992 Sb. chraně přírdy a krajiny jak území, které neumžňuje rzhdující části rganizmů trvalu dluhdbu existenci, avšak umžňuje jejich migraci mezi bicentry a tím vytváří z ddělených bicenter síť. Krmě th mhu bikridry příznivě vlivňvat rzsáhlé plchy eklgicky nestabilních antrpgenně pzměněných eksystémů, jak jsu např. mnkultury stanvištně nepůvdních lesních dřevin. Nadreginální bicentra a bikridry jsu lkalizvána ve výchdní části reginu, kde se částečně kryjí s rzsáhlejšími lesními prsty na území bcí Kbylice, Králíky a Zdechvice. Reginální bicentra a bikridry jsu z velké části lkalizvána pdél tku řeky Cidliny, kde se přes úpravy, prváděné v minulsti, zachvala řada cenných bitpů. Místní (lkální) bicentra a bikridry jsu rzptýlena p celém území. Svědčí t mim jiné i chvályhdném zájmu becních zastupitelstev chranu přírdy.

64 Přehled všech prvků ÚSES na území SO ORP Nvý Bydžv je uveden v tabulce: Čísl neb název Pčet NRC NRK RC RK LC LK Babice 1 2 Barchv 2 3 Hlušice 9 12 Humburky RBK475 2 Kbylice NRBC 1 Králíky NRBC9 4 6 Lužec nad Cidlinu RBK Měník návrh RBK1 6 8 Mléksrby návrh RBC1137 RBK Myštěves RBK Neplisy 2 5 RBK421, Nvý Bydžv RBC Ohnišťany 4 17 Petrvice RBK Prasek 2 4 Skřivany RBK Slupn RBK

65 Smidary RBC906 RBK392, Starý Bydžv 2 3 Šaplava Vinary 7 10 Zachrašťany RBK Zdechvice NRBC 3 2

66 Chráněná území Jak vyplývá z charakteru území, jak blasti intenzivně zemědělsky využívané a hustě sídlené, je zde pdstatně méně chráněných území, než např. v příhraničních hrských blastech. Přírdní památka (PP) JEV A 031: dle 36 dst. 1) zákna 114/92 Sb. chraně přírdy a krajiny je PP definvána jak přírdní útvar menší rzlhy, zejména gelgický či gemrflgický útvar, naleziště vzácných nerstů neb hržených druhů ve fragmentech eksystémů, s reginálním eklgickým, vědeckým či estetickým významem, a t i takvý, který vedle přírdy frmval svu činnstí člvěk. Na území bce Smidary zasahuje PP Veselský Háj a rybník Smrkvá ze susedníh ORP Jičín. Ostatní typy MZCHÚ se zde nevyskytují.

67 Významné krajinné prvky Významný krajinný prvek (VKP): dle 3 dst. 1) písm. b) zákna 114/92 Sb. chraně přírdy a krajiny je VKP definván jak eklgicky, gemrflgicky neb esteticky hdntná část krajiny, utváří její typický vzhled neb přispívá k udržení její stability. VKP jsu lesy, rašeliniště, vdní tky, rybníky, jezera, údlní nivy. Dále jsu jimi jiné části krajiny, které registruje pdle 6 rgán chrany přírdy jak VKP. Jedná se zejména mkřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plchy, naleziště nerstů a zkamenělin, umělé i přirzené skalní útvary, výchzy a dkryvy. Mhu jimi být i cenné plchy prstů sídelních útvarů včetně histrických zahrad a parků. Na území SO ORP Nvý Bydžv jsu krmě VKP definvaných záknem registrvány 4 VKP na území bce Nvý Bydžv.

68 Památné strmy Za památné strmy, jejich skupiny neb strmřadí je mžn prhlásit dřeviny, které. vynikají svým vzrůstem, věkem, významné krajinné dminanty, zvlášť cenné intrdukvané dřeviny a v nepslední řadě dřeviny histricky cenné, které jsu památníky histrie, připmínají histrické událsti neb jsu s nimi spjeny různé pvěsti a báje. Na území SO ORP Nvý Bydžv je registrván 7 památných strmů na území bcí Kbylice, Mléksrby, Skřivany a Starý Bydžv. Natura 2000 evrpsky významná lkalita Natura 2000 je sustava lkalit chránících nejvíce hržené druhy rstlin, živčichů a přírdní stanviště (např. rašeliniště, skalní stepi neb hrské smrčiny apd.) na území EU. Na území SO ORP je vyhlášen 7 těcht lkalit zasahujících na území bcí Barchv, Hlušice, Kbylice, Petrvice, Smidary, Zdechvice.

69 SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY relativně hustá síť ÚSES aktivní přístup rgánů samsprávy k chraně přírdy a krajiny PŘÍLEŽITOSTI revitalizace vdních tků a údlních niv revitalizace a bnva krajintvrných prvků SLABÉ STRÁNKY nízká úrveň KES existence starých eklgických zátěží existence černých skládek v bcích HROZBY tlaky na nvu výstavbu bez hledu na zájmy chrany přírdy pškzení krajiny devastvanými puštěnými zemědělskými i bytnými budvami PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V RÁMCI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ respektvání zájmů chrany přírdy při navrhvání a realizaci záměrů územních plánů bcí

70 ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA Zemědělský půdní fnd Půda patří mezi nejcennější hdnty přírdy. Zemědělská tedy bdělávaná půda je z velké části umělý systém, který před zapčetím zemědělství v přírdě neexistval. Člvěk musí d tht plpřirzenéh substrátu vkládat značné mnžství energie a látek, aby h udržel stabilní a dluhdbě prduktivní. Úrdnst pudy je její schpnst pskytvat rstlinám takvé živtní pdmínky, které mhu uspkjit jejich pžadavky na vdu, živiny a pudní vzduch p celé vegetační bdbí a tak zabezpečit jejich úrdu. Je t suhrnná vlastnst, která je dána celým subrem fyzikálních, bilgických a chemických charakteristik celéh půdníh prfilu v návaznsti na stanviště na kterém se půda nachází. Různé typy půd se vyvinuly v závislsti na mrflgii terénu, gelgickém pdlží, erzních vlivech i na způsbu hspdaření v uplynulých staletích. Pdle Taxnmické klasifikace systému půd ČR [31] se v území SO ORP Nvý Bydžv vyskytují půdy skupin Černsly a Luvisly, v menší míře též Regsly a Kambisly. Zejména černsly se vyznačují vysku úrdnstí a splu s příznivými klimatickými pdmínkami vytvářejí předpklady pr intenzivní zemědělsku výrbu. Sučasný způsb využití půdy je patrný z následující tabulky a kartgramů : Tab.: Využití půdy Celkvá výměra (ha) Pdíl zemědělské půdy z celkvé výměry (%) Pdíl rné půdy ze zemědělské půdy (%) Pdíl trvalých travních prstů ze zemědělské půdy (%) Pdíl lesů z celkvé výměry (%) Babice ,7 86,4 8,9 0,0 0,19 Barchv ,2 92,8 4,8 27,2 0,51 Hlušice ,7 94,0 2,1 7,3 0,15 Humburky ,0 78,0 19,3 0,0 0,28 Kbylice ,8 82,9 13,0 53,7 1,75 Králíky ,4 72,2 26,3 19,6 0,70 Lužec nad Cidlinu ,8 95,1 3,0 4,9 0,12 Měník ,7 84,6 10,8 17,8 0,45 Mléksrby ,7 72,0 24,7 19,6 0,72 Myštěves ,7 83,1 14,4 11,6 0,36 Neplisy ,5 83,1 14,3 3,8 0,24 Nvý Bydžv ,1 81,4 14,5 10,5 0,36 KES

71 Ohnišťany ,6 86,7 10,7 18,0 0,40 Petrvice ,5 86,6 11,0 27,8 0,62 Prasek ,2 89,1 4,1 14,5 0,31 Skřivany ,4 67,0 26,8 23,7 0,85 Slupn ,4 65,3 29,4 0,0 0,48 Smidary ,4 73,4 23,4 26,4 0,84 Starý Bydžv ,2 94,7 2,0 0,6 0,06 Šaplava ,5 87,2 9,2 14,7 0,34 Vinary ,4 93,9 2,2 0,7 0,08 Zachrašťany ,7 83,9 12,8 16,8 0,43 Zdechvice ,4 94,4 0,5 53,9 1,30 Ochrana půdy je definvána záknem 334/1992 Sb. chraně zemědělskéh půdníh fndu. Zábr půdy pr nezemědělské účely je většinu nezvratným prcesem, který trvale zabraňuje využívání půdy pr zemědělské účely. Pdle závěrů dkumentu Plitika chrany půdy EU patří zábry půdy mezi nejzávažnější prcesy pškzující půdní fnd jak celek. V území ORP Nvý Bydžv je evidván 4688 ha zemědělské půdy I. třídy chrany, tj. 29,2% z veškeré zemědělské půdy. D I. třídy chrany jsu zařazeny půdy bnitně nejcennější, které lze vyjmut ze ZPF puze výjimečně, převážně na záměry suvisející s bnvu eklgické stability krajiny, neb linivé stavby zásadníh významu. V území ORP Nvý Bydžv je evidván 3320 ha

72 zemědělské půdy II. třídy chrany, tj. 20,7% z veškeré zemědělské půdy. D II. třídy chrany jsu zařazeny půdy s nadprůměrnu prdukční schpnstí. Tyt půdy jsu vysce chráněné, jen pdmíněně dnímatelné a s hlediska územníh plánvání jen pdmíněně zastavitelné. Přehled jedntlivých bnitvaných půdně eklgických jedntek je uveden v jevu A041. Vlastnsti půdy, zejména rné, byly ve druhé plvině 20. stletí spíše negativně změněny způsbem bdělávání, zhutněním půdy pužíváním těžkých mechanizmů a nadměrným pužíváním umělých hnjiv a chemických prstředků pr chranu rstlin. Na druhé straně, zejména v 70. a 80. letech 20. stletí byla na území realizvána řada investičních zásahů d půdy s cílem zvýšení její prdukční schpnsti, ve většině případů se jedná melirační úpravy. Tyt investice jsu zachyceny v jevu A 043. S dstupem něklika desetiletí nelze bhužel vyčíslit jejich příns, ani psudit jejich funkčnst. Pzemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) Pdíl lesů na celkvé rzlze území činí 16%, cž je pdstatně méně než pdíl lesů na celkvé rzlze Králvéhradeckéh kraje (30,9%) i celé ČR (33,4%). Pdíl lesů na celkvé rzlze jedntlivých bcí je znázrněn kartgramem ze kteréh vyplývá, že největší pdíl lesní půdy mají bce na severu a výchdě území.

73 Pdle lesnickéh členění náleží území d lesní blasti 17. Plabí [6]. Patří mezi středevrpské lesní blasti, kde byly nejrzšířenější lesy dubhabrvé. Z lesnickéh hlediska je území vhdné pr pěstvání dubu, který je zde klimaxvu dřevinu. Splu s dalšími listnáči vytváří širku škálu splečenstev s dbru eklgicku stabilitu (i přes trachemykózní nemcnění dubu, které se v pslední dbě bjevuje). Nvbydžvsk charakterizují především květenu velmi bhaté habrvé dubravy, které lze vývjvě dvdit d půvdních dubvých smíšených lesů, které p dbách ledvých pstupvaly d střední Evrpy. Jsu t plvlhké háje s pměrně bujným pdrstem. Orientační zastupení hlavních dřevin je následující: Dub 50% Habr 21% Brvice 11% Lípa 2% Bříza 6% Tpl 5% Ostatní jehličnany 5% Krmě prdukčních funkcí je významná funkce půdchranná a krajintvrná, důležitá vzhledem k vyské intenzitě zemědělské výrby. Zdravtní stav lesních prstů je dbrý, nejsu výrazněji pstiženy emisemi, v mnha blastech se pdařila zachvat druhvá skladba blízká přirzenému stavu.

74 SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY vyské zastupení kvalitních půd dbré předpklady pr efektivní zemědělsku výrbu PŘÍLEŽITOSTI rzvj pěstvání pldin pr energetické využití SLABÉ STRÁNKY nízký pdíl lesů HROZBY tlak na zábr zemědělské půdy PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V RÁMCI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ minimalizvat zábry zemědělské půdy, zejména I. a II. stupně chrany nvu výstavbu umisťvat přednstně d intravilánů bcí přednstně využívat území tzv. brwnfields

75 VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Silniční dprava Území leží sice mim hlavní silniční tahy ČR, ale v jeh bezprstřední blízksti vede dálnice D11, která je sučástí rzvjvé sy Praha Hradec Králvé Trutnv Plsk a má značný celevrpský význam. Územím neprcházejí žádné silnice I.třídy a tat situace by měla zůstat zachvána i d buducna. Páteř silniční sítě tvří silnice II. třídy : II/327 - prcházející severjižním směrem a pskytující připjení na dálnici D11 na jihu a buducí R35 na severu;

76 II/324 - prcházející západvýchdním směrem a služící jak spjení d krajskéh centra; II/280 a II/326 - dplňující základní silniční síť. Kvalita silnic II. třídy nijak nevybčuje z celkrajskéh a celstátníh průměru. Je zde řada průtahů intravilány bcí a další místa, která snižují plynulst a bezpečnst dpravy. Prblematický je úsek Smidary Šaplava na silnici II/280, který svými šířkvými parametry nedpvídá silnici II. třídy. Síť silnic III. třídy je dstatečně hustá, jejich kvalita je však převážně na špatné úrvni. Veřejná autbusvá dprava je na vyhvující úrvni. I zde však narůstají rzpry mezi rstucí individuální autmbilvu dpravu, která snižuje pptávku p veřejné dpravě (tím snižuje její rentabilitu a vyvlává tendence k rušení spjů) a celsplečenským zájmem na preferenci veřejné hrmadné dpravy, zejména s eklgických hledisek. Autbusvu dpravu zajišťuje převážně splečnst CONNEX Výchdní Čechy, a.s. Železniční dprava Územím prchází celstátní železniční trať 040 Chlumec nad Cidlinu Trutnv se zastávkami Lukvá (Neplisy), Zachrašťany, Nvý Bydžv, Skřivany, Smidary, Ohnišťany. Frekvence spjů sbní dpravy je dsti vyská, cca jeden spj každu hdinu. Dpravní vytížení trati nákladní dpravu v sučasné dbě zdaleka nevyužívá její kapacitu. V suladu s dpravní plitiku ČR bude d buducna půsbit snaha přesunut část dnes již neúnsné silniční dpravy zpět na železnici. Nejen v ČR, ale v celé Evrpě vývj dpravy v psledních desetiletích, kdy se významná část dpravní zátěže přesunula ze železnic na silnici, vedl k prhlubvání těcht prblémů [4]: vyčerpání kapacity silniční infrastruktury;

77 snižvání rychlsti a splehlivsti silniční dpravy; přetížená silniční síť limituje kapacitní mžnsti silniční dpravy a má značný vliv na živtní prstředí a veřejné zdraví; železniční dprava má značné, zatím však nevyužívané rezervy v kvalitě služeb. Přesun části přepravy zbží zpět na železnici je nevyhnutelný, zvýšení pdílu železniční dpravy a rzvj kmbinvané dpravy pdpruje také Evrpská kmise. Cestu k tmu je budvání intermdálních veřejných lgistických center. Nejbližší takvé centrum, jehž výstavba se předpkládá na západním kraji Hradce Králvé (Plačice Vlčkvice), může výrazně vlivnit i dpravu v reginu Nvbydžvska. Letecká dprava Na území není žádné veřejné, kmerčně využívané letiště (nejbližší veřejné mezinárdní letiště je v Pardubicích). Na území puze zasahují výškvá chranná pásma klních letišť. Vdní dprava Na území nejsu žádné splavné vdní tky. Cyklistická dprava Cyklistická dprava je integrální sučástí dpravníh systému a řadí se mezi nejeklgičtější druhy dpravy [9]. K dstranění její sučasné určité diskriminace prti statním druhům dpravy je nutn dstranit sučasné bariéry a vytvřit pdmínky pr rzvj realizací patření v blasti infrastruktury, bezpečnsti cyklistů, nabídky prduktů a služeb a v nepslední míře i dstraňváním předsudků. Cyklistická dprava je využívána ve dvu úrvních: - turistická dprava; - dprava d zaměstnání a d škl. Turistická dprava je dále rzebrána v části Rekreace a cestvní ruch. Pr cyklisticku dpravu d zaměstnání a d škl je třeba vytvářet pdmínky v územních plánech všech, i těch nejmenších bcí ddělváním pruhů pr cyklisty, dstraněním a zabezpečením nebezpečných míst, rganizací a řízením dpravy apd.

78 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Vdvdy a kanalizace Převážnu část území zásbuje pitnu vdu nejvýznamnější vdárenská sustava v kraji Vdárenská sustava Výchdní Čechy. Na tut sustavu je napjen více než 90 % byvatel. Rzhdující zdrje tét sustavy se nacházejí na Náchdsku (Plická křídvá pánev) a Rychnvsku (prameniště Litá). Všechny tyt zdrje jsu pdzemní a zásbují Hradeck kvalitní pitnu vdu. Tyt zdrje vyhvují pžadavkům na kvalitní pitnu vdu (dle vyhlášky 252/2004 Sb.). V území se nachází menší zdrj pitné vdy, který je prpjen s VSVČ prameniště Nvý Bydžv. Jedná se pdzemní zdrj, vyhvující pžadavkům na kvalitní pitnu vdu dle vyhlášky 252/2004 Sb [14]. Puze v něklika částech bcí s velmi malým pčtem byvatel není vdvd realizván zásbení vdu je řešen individuálně. Sučasný stav nevyžaduje nvá řešení ani významné investice.

79 Pdle údajů ze SLDB 2001 byl na kanalizaci napjen 62% byvatel SO ORP Nvý Bydžv. S výjimku některých velmi malých částí je kanalizace vybudvána ve všech bcích. Na území jsu s výjimku Nvéh Bydžva všechny bce s pčtem EO pd 2000 EO (i pd 500 EO). Většina těcht bcí není vybavena dpvídající kanalizací (většinu puze dešťvá kanalizace) a ČOV. Kanalizací včetně ČOV jsu (neb d rku 2015 budu) vybaveny bce: Hlušice, Humburky, Lužec nad Cidlinu, Měník,Neplisy, Nvý Bydžv, Petrvice, Prasek, Skřivany, Slupn, Smidary, Zachrašťany a Zdechvice. U menších bcí (pd 500 EO) je navržen v řadě bcí zachvání stávajícíh systému dkanalizvání pmcí becních kanalizací (spíše dvdnění) se zaústěním předčištěných splašků v bilgických septicích u nemvitstí. Tyt septiky je dpručen vybavit zemními filtry ve smyslu 38 zákna č. 254/2001 Sb. (20/2004 Sb.). Individuelní likvidace dpadních vd v bezdtkvých jímkách se navrhuje pr bce či lkality malém pčtu byvatel. Sučasný způsb vyvážení těcht vd a kalů ze septiků na plní pzemky lze pvažvat dluhdbě puze za dčasný. Předpkládá se, že akumulvané vdy v jímkách bude pvinnstí likvidvat na nejbližších ČOV. Energetika Pdle Územní energetické kncepce Králvéhradeckéh kraje se v reginu Nvbydžvska nepředpkládá výrazný nárůst sptřeby všech druhů energií, přičemž nárůst vlivem nvě budvaných výrbních kapacit a zvyšvání kmfrtu dmácnstí by měl být d značné míry eliminván úsprami [34].

80 Elektrická energie V území nejsu žádné významné výrbny elektrické energie, puze malé vdní, ftvltaické a větrné elektrárny. Území SO ORP Nvý Bydžv je stejně jak převážná část Králvéhradeckéh kraje napjen na nadřazenu celstátní sustavu v transfrmvně 400/110kV Neznášv, ze které je napájena rzvdna 110/35kV Nvý Bydžv. Pdle Územní energetické kncepce Králvéhradeckéh kraje je rzvj v reginu Nvbydžvska zajištěn stávajícími kapacitami distribuční sítě a nevyžaduje významné investice. V ZÚR Králvéhradeckéh kraje je uveden záměr výstavby vedení VVN 110kV z rzvdny Nvý Bydžv d území ORP Jičín, tt vedení však není určen pr zásbvání Nvbydžvska.

81 Plyn Stupeň plynfikace území je vyský, jak vyplývá z tabulky technické infrastruktury. Páteřním plynvdem je VTL plynvd Přeluč Chlumec nad Cidlinu Nvý Bydžv Knecchlumí Nvá Paka, na který navazuje systém STL a NTL plynvdů, pkrývající prakticky celé území. V nejbližších letech se nepředpkládá výstavba nvých VTL a STL plynvdů a navazujících zařízení. Vytápění V území nejsu žádné zdrje centrálníh zásbvání teplem, puze blkvé ktelny ve městě Nvý Bydžv. Ptřeba tepla pr vytápění a pr technlgické účely je kryta: ve velkých zdrjích z 97% zemním plynem; ve středních zdrjích z 53% zemním plynem a z 27% uhlím.

82 Vyský je i pdíl zemníh plynu ve vytápění dmácnstí. V psledních letech však všebecně pklesl zájem byvatel tpení plynem v důsledku rychléh růstu cen, cž přináší nebezpečí návratu k méně kvalitnímu palivu i spalvání dpadků v dmácích tpeništích s neblahými důsledky pr čisttu vzduší. Využití bnvitelných a netradičních zdrjů energie V sučasné dbě se využívá bimasa k výrbě tepla ve dřevzpracujících závdech. Zemědělské pdniky pčítají s rzšiřváním pěstvání rychlerstucích pldin (krmný šťvík) pr plánvanu elektrárnu v Hradci Králvé Pltišti. V bci Myštěves je vybudván zdrj energie ze slárních panelů. V bci Zachrašťany jsu dva stžáry větrné elektrárny. V sučasné dbě není reálné uvažvat budvání větších zdrjů bnvitelné energie. Reálnu cestu představuje uplatnění netradičních zdrjů jak jsu kgenerační jedntky a tepelná čerpadla v malých a středních bjektech. Sučasně je třeba se zaměřit na úspry energií všech druhů zejména: zlepšváním tepelně izlačních vlastnstí budv; pužíváním úsprných sptřebičů; výměnu zastaralých ktlů za nvé s vyšší účinnstí; využíváním autmatických regulačních systémů.

83 Telekmunikace Sučasný stav telekmunikačních sítí v zásadě vyhvuje ptřebám uživatelů. V tét blasti nejsu specifikvány výrazné záměry.

84 Stav technické infrastruktury v jedntlivých bcích je uveden v tabulce: SLDB 2001 Prgram rzvje V a K 2004 a průzkum 2010 Pdíl byvatel zásbvaných pitnu vdu z vdvdu Pdíl byvatel s plynem zavedeným d bytu Pdíl byvatel napjených na kanalizaci Předpkládané významné změny zásbvání vdu d rku 2015 Rzsah dkanalizvání Typ kanalizace ČOV Výstavba ČOV d rku 2015 Babice 97,2 36,6 19,4 ne částečné jedntná ne ne Barchv 96,5 62,9 27,3 ne částečné jedntná ne ne Hlušice 97,3 18,9 22,6 ne částečné jedntná an _ Humburky 97,5 75,3 34,9 ne částečné jedntná an 1) _ Kbylice 98,4 25,5 54,8 ne částečné jedntná ne ne Králíky 99,5 31,3 44,2 ne částečné jedntná ne ne Lužec nad Cidlinu 98,2 45,2 36,1 ne částečné jedntná an _ Měník 95,8 72,5 28,7 ne částečné jedntná an _ Mléksrby 98,2 59,0 21,2 ne částečné jedntná ne ne Myštěves 100,0 43,3 13,9 ne částečné jedntná ne ne Neplisy 98,6 43,9 52,4 ne částečné jedntná an _ Nvý Bydžv 98,7 54,2 92,0 ne částečné jedntná an _ Ohnišťany 96,7 69,1 24,2 ne částečné jedntná ne ne Petrvice 95,5 60,0 74,7 ne částečné jedntná an _ Prasek 97,1 33,9 26,4 ne částečné jedntná ne an Skřivany 96,1 69,3 72,3 ne částečné jedntná an 2) _ Slupn 99,2 80,2 37,4 ne částečné jedntná an 2) _ Smidary 96,8 41,0 37,7 ne částečné jedntná ne an Starý Bydžv 97,8 44,7 52,6 ne částečné jedntná ne ne Šaplava 100,0 39,8 64,6 ne částečné jedntná ne ne Vinary 97,6 14,8 28,6 an 3) částečné jedntná ne ne Zachrašťany 94,9 38,1 29,5 ne částečné jedntná ne an Zdechvice 97,9 36,6 28,9 ne částečné jedntná ne an 4) 1) ČOV splečná v bci Měník 2) napjení na ČOV Nvý Bydžv 3) rzšíření d místních částí 4) ČOV splečná v bci Prasek Odpadvé hspdářství Celkvá průměrná prdukce kmunálních dpadů na jednh člvěka ve SO ORP Nvý Bydžv je 354,3 kg/s. rk (2006), cž je více, než je průměr Králvéhradeckéh kraje, který činí 344,5 kg/s.rk a stále ještě je překračvána úrveň dluhdbéh cíle, který je uváděn v Plánu dpadvéh hspdářství ČR NV č. 197/2003 Sb. (340 kg/s. rk) [13].

85 Míra separace dpadů ve SO ORP Nvý Bydžv dsáhla v rce ,3% cž je hlubk pd průměrnu hdntu Králvéhradeckéh kraje, která je 17,6 %, i pd průměrem ČR (Dle POH ČR 10 %). Dluhdbý cíl, uváděný ve Strategii udržitelnéh rzvje ČR, který je 50 % materiálvéh využití kmunálníh dpadu, nebude pravděpdbně ještě dluhu dbu dsažen. Největší pdíl kmunálníh dpadu tvří směsný kmunální dpad, který knčí na skládkách. Lepší je situace v statních druzích dpadu, kam patří zejména průmyslvý, stavební a demliční dpad. Tent dpad je z největší části upravván a nadále využíván (52 % celkvě vyprdukvanéh mnžství-hdnta pr celý kraj). Puze malá část dpadů je spalvána. Pdíl materiálvéh využívání dpadů se díky narůstajícímu třídění a následné recyklaci dluhdbě zvyšuje. Jedním z pžadavků zákna dpadech je i snížení mnžství bilgicky rzlžitelnéh kmunálníh dpadu (BRKO) ukládanéh na skládky. K rku 2010 by tat hdnta měla být maximálně 112 kg BRKO na sbu a rk. Byl prveden hrubý dhad sučasnéh mnžství BRKO v Králvéhradeckém kraji ukládanéh na skládky. Mnžství BRKO ukládanéh v rce 2006 na skládky v přepčtu na jednh člvěka činil cca 213 kg/s. rk, cž je 90 % více, než je pžadavek zákna pr rk I když je nutn brát tent údaj puze jak hrubý rientační dhad a je pravděpdbné, že v SO ORP Nvý Bydžv s vyšším pdílem venkvskéh byvatelstva je tat hdnta nižší, je patrné, že míra separace bilgicky rzlžitelnéh dpadu je stále nízká. Na území SO ORP Nvý Bydžv nejsu skládky kmunálníh dpadu, kmunální dpad se skládkuje v susedních územích. V bci Králíky půsbí firma GRUBA-RECYKLING, s.r.., zabývající se recyklací stavebníh dpadu. SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY hustá síť silnic II. a III. třídy vyský stupeň plynfikace vyský pdíl bytů, napjených na vdvd dbrá úrveň zásbvání území elektricku energií kvalitní pkrytí telekmunikačními sítěmi SLABÉ STRÁNKY špatná dpravní bsluha menších a dlehlých bcí nevyužívání bnvitelných a netradičních zdrjů energie nevyhvující úrveň čištění dpadních vd nevyužívání brwnfields nízká míra separace a následnéh využití

86 kmunálníh dpadu nedstatek technických kapacit pr využití dpadu nevyužívání bilgicky rzlžitelnéh dpadu PŘÍLEŽITOSTI reknstrukce a mdernizace silniční sítě budvání bchvatů bcí využívání netradičních a bnvitelných zdrjů energie reknstrukce a mdernizace kanalizační sítě, výstavba ČOV HROZBY další nárůst silniční dpravy a pkles dpravy železniční další nárůst individuální autmbilvé dpravy snižující efektivitu veřejné hrmadné dpravy nedstatek finančních prstředků pr zajištění závazků vůči EU v blasti čištění dpadních vd a nakládání s dpady PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V RÁMCI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ při řešení silničních bchvatů respektvat zájmy chrany přírdy a minimalizvat zábry zemědělské půdy prvádět úpravy silniční sítě s hledem na ptřeby cyklistické dpravy rzšiřvat mžnsti bezbariérvéh phybu zdravtně pstižených sb p veřejných kmunikacích a bezbariérvéh přístupu d veřejných bjektů řešit mdernizace a reknstrukce kanalizačních sítí včetně výstavby ČOV řešit nakládání s dpady

87 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY Sídelní struktura SO ORP Nvý Bydžv je administrativně rzdělen na 23 bcí. Z těcht 23 bcí je jediné měst Nvý Bydžv s pčtem byvatel Pčet bcí se jak v celé ČR snižval administrativním slučváním v 70. a 80. letech 20. stletí. P rce 1990 dšl k samstatnění velkéh pčtu předtím slučených, (d rku 1995 se pčet bcí stabilizval) čímž vznikla značná nervnměrnst ve veliksti bcí c d rzlhy i pčtu byvatel. Pr psuzení sídelní struktury je tedy výstižnější prvnávat hmgenní sídelní celky, čemuž nejlépe dpvídají části bcí (dále nazývané sídla). V území je celkem 46 takvýcht sídel, z th: 1 sídl (2,2%) s pčtem byvatel > 1000, kde žije 36,6% byvatel celéh území 4 sídla (8,7%) s pčtem byvatel , kde žije 15,6% byvatel 17 sídel (37%) s pčtem byvatel , kde žije 32,1% byvatel 10 sídel (21,7%) s pčtem byvatel , kde žije 10,1% byvatel 14 sídel (30,4%) s pčtem byvatel <100, kde žije 5,6% byvatel (údaje z r.2004) Z th vyplývá, že více než plvina byvatel žije v bcích s pčtem byvatel 100 až U nejmenších sídel nelze pčítat s dalším výrazným rzvjem, před zánikem je udržuje převážně rekreační využití. Území SO ORP Nvý Bydžv má charakter vylženě venkvskéh prstru jak vyplývá z kartgramu celrepublikvéh srvnání a dalších grafů:

88 Pdíl pčtu sídel pdle veliksti % >1000 2% Sídla s pčtem byvatel % sídel % % Pdíl pčtu byvatel pdle veliksti sídla > % Sídla s pčtem byvatel % byvatel % % % Vývj pčtu byvatel a věkvá struktura Vývj pčtu byvatel nevykazuje v rámci Králvéhradeckéh kraje žádné mimřádné dlišnsti. P dluhdbém pklesu v psledních desetiletích 20.stletí dchází p rce 2000 k velmi mírnému nárůstu, který se blíží stagnaci. Přitm se stále více prjevuje aktivní sald migrace, které vyrvnává negativní přirzený přírůstek. Při prvnání vývje pčtu byvatel v jedntlivých bcích lze jen btížně najít záknitsti vývje. Pzitivní vývj v bcích na jihu a výchdě území je zřejmě způsben lepší dstupnstí krajskéh města, které pskytuje více pracvních příležitstí.

89 Věkvá struktura byvatel je v rámci Králvéhradeckéh kraje mírně lepší než průměrná. Přest i zde dchází k nezvratnému prcesu stárnutí, jak v pdstatě v celé ČR. V bdbí d rku 2008 nedšl v demgrafickém vývji k výrazným změnám. Přírůstek pčtu byvatel se mírně zrychlil, výhradně však vlivem migrace, napak přirzený přírůstek má trvale záprné hdnty. Rvněž tak setrvalu tendenci má stárnutí byvatel. Z průměru se vymykají bce Barchv, Humburky, Slupn a Šaplava, kde p pklesu pčtu byvatel v bdbí dšl k bratu vývje tak, že v bdbí narstl pčet byvatel nad stav rku Napak v bci Zdechvice dšl ke zrychlení tempa pklesu pčtu byvatel. Tab.: Scidemgrafické údaje Pčet byvatel 2002 Pčet byvatel 2009 Přírústek - úbytek pčtu byvatel Relativní přírůstek - úbytek byvatel (%) Pdíl byvatel ve věku 0-14 let (%) ČSÚ 2009 Pdíl byvatel ve věku 65 let a více (%) Index stárnutí 2009 Změna indexu stárnutí Pdíl sb starších 14 let s vyskšklským vzděláním (%) SLDB 2001 Babice ,36 8,3 20,2 2,43 0,63 2,2 Barchv ,77 9,9 15,4 1,56-0,29 5,1 Hlušice ,99 15,7 15,8 1,01 0,09 4,4 Humburky ,40 12,8 20,6 1,61-0,30 2,2 Kbylice ,87 20,2 7,0 0,35-0,08 1,3 Králíky ,91 16,2 10,9 0,67 0,00 0,9 Lužec nad Cidlinu ,20 9,7 16,5 1,70 0,23 1,7 Měník ,82 16,6 14,8 0,89 0,02 4,0 Mléksrby ,09 19,4 14,9 0,77-0,06 3,7 Myštěves ,83 13,7 19,7 1,44 0,30 3,4 Neplisy ,03 15,9 14,0 0,88-0,03 1,8 Nvý Bydžv ,53 14,4 16,1 1,12 0,11 6,5 Ohnišťany ,28 13,9 16,9 1,22-0,15 1,1 Petrvice ,64 16,6 11,2 0,67-0,09 3,5 Prasek ,37 14,7 12,6 0,86-0,01 3,3

90 Skřivany ,52 16,6 12,7 0,77 0,08 3,2 Slupn ,81 14,0 14,6 1,04-0,01 3,4 Smidary ,26 13,1 18,1 1,38 0,12 2,0 Starý Bydžv ,69 13,3 17,0 1,28-0,03 2,7 Šaplava ,61 9,1 19,0 2,09-0,01 0,0 Vinary ,87 13,8 21,0 1,52 0,04 2,6 Zachrašťany ,30 12,6 22,4 1,78-0,03 1,2 Zdechvice ,15 4,6 19,2 4,17 1,48 1,6 ORP Nvý Bydžv ,73 14,4 15,9 1,10 0,06 4,3

91 VÝVOJ POČTU OBYVATEL INDEX STÁRNUTÍ 2009

92 Úrveň vzdělansti byvatel je velmi nízká. Osb s vyskšklským vzděláním je puze 4,3%, napak sb puze se základním vzděláním je 29% (jedná se údaje ze SLDB 2001, d sučasné dby lze předpkládat jistý, i když nepříliš výrazný nárůst). Pr prvnání: pdíl sb s vyskšklským vzděláním v Králvéhradeckém kraji činí 7,5% a v celé ČR 9%. Hdntu za celu ČR všem výrazně vlivňuje Praha, kde pdíl vyskšklsky vzdělaných sb činí 18,8% [33]. Úrveň vzdělansti v každém reginu je vlivněna především nabídku pracvních míst a k nim pžadvanéh vzdělání. Na Nvbydžvsku převažuje zemědělská a méně sfistikvaná dvětví průmyslu, není zde tudíž pptávka p vysce kvalifikvané pracvní síle. Jediným kladem v tmt směru je blízkst krajskéh města, kde tat pptávka je. Každdenní djíždka d zaměstnání d Hradce Králvé nepředstavuje prblém, zejména pr výchd a střed reginu, nedchází tudíž v takvé míře k dlivu mzků mim regin. Úrveň vzdělansti v jedntlivých bcích je uvedena v tabulce Scidemgrafické údaje a následujícím kartgramu. Z těcht údajů však nelze učinit becné závěry.

93 Občanská vybavenst Tab.: Občanská vybavenst bcí MŠ ZŠ Sciální zařízení Sprtvní zařízení Zdravtní zařízení Babice an ne ne an ne Barchv ne ne ne an ne Hlušice an an ne an ne Humburky ne ne an an an Kbylice ne ne ne an ne Králíky ne ne ne ne ne Lužec nad Cidlinu an an ne an ne Měník an an ne an ne Mléksrby ne ne ne ne ne Myštěves ne ne ne an ne Neplisy an an ne an an Nvý Bydžv an an an an an Ohnišťany an ne ne an ne Petrvice an ne ne an ne Prasek an an ne an ne Skřivany an an an an an Slupn an ne ne an ne Smidary an an an an an Starý Bydžv an ne ne an ne Šaplava ne ne ne an ne Vinary ne ne ne an ne Zachrašťany ne ne ne an ne Zdechvice ne ne ne ne ne

94 Šklství Síť mateřských a základních škl dpvídá pčtu byvatel [3]. S dalším pklesem pčtu byvatel a změnu věkvé struktury lze však čekávat tlak na rušení šklních zařízení. V samtném Nvém Bydžvě je řada středních a dbrných škl: Gymnázium Nvý Bydžv; Vyšší dbrná škla a Střední dbrná škla; Střední dbrná škla a učiliště. Krmě Nvéh Bydžva je Střední dbrná škla a učiliště v Hlušicích. Sciální služby V území pracují níže uvedení pskytvatelé sciálních služeb [6]: Typ služby Pčet Kapacita Pečvatelská služba Duha uživatelů Denní stacinář Duha 1 15 uživatelů Chráněné bydlení ÚSP Skřivany 1 4 lůžka Dmv pr sby se ZP ÚSP Chtělice ÚSP Skřivany lůžek Dmv pr seniry DD Humburky 1 47 lůžek Odlehčvací služby Duha 1 8 lůžek Z celkvé tendence vývje demgrafické situace nejen na Nvbydžvsku, ale v celé ČR a v pdstatě i v celé Evrpě vyplývá čekávaný nárůst pčtu senirů zejména ve vyšších věkvých skupinách, kde lze předpkládat i vyšší pdíl sb bezmcných a dkázaných na sciální služby. Tent vývj si vyžádá další rzšiřvání sciálních služeb. Zdravtnictví Území je pkryt dstatečným pčtem praktických lékařů pr dspělé i pr děti a drst. Deklarvaná spádvst území je na zdravtnické zařízení Oblastní nemcnice Jičín a.s. s pbčku v Nvém Bydžvě. Zdravtní péče na lůžkvých dděleních je pskytvána dále ve Fakultní nemcnici Hradec Králvé a v Nemcnici Městec Králvé. Určitým prblémem je btížná dstupnst specializvaných pracvišť pr sby starší neb zdravtně pstižené.

95 SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY dluhdbě vyvinutý vztah byvatel k reginu vyská splečensk kulturní aktivita byvatel PŘÍLEŽITOSTI plha území v hlavní rzvjvé blasti revitalizace veřejných prstrů v bcích SLABÉ STRÁNKY stagnace pčtu byvatel záprný přirzený přírůstek byvatel zhršující se věkvá struktura byvatel nízká úrveň vzdělansti pčetná rmská menšina nedstačující síť sciálních služeb HROZBY malý pčet větších sídel, rzvj malých sídel nelze předpkládat hrzící vylidňvání venkva malé zastupení dětí v ppulaci tlak na rušení šklních a předšklních zařízení vzrůstající ptřeba sciálních zařízení a služeb tlak na mezení rzsahu bčanskéh vybavení z důvdu jeh klesající efektivity PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V RÁMCI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ rstucí nárky na sciální zařízení

96 BYDLENÍ Z celkvéh pčtu 7726 bytů je trvale bydlen 6042, cž představuje 78,2%. Pdíl nebydlených bytů trvale stupá, stejně jak ve většině ORP Králvéhradeckéh kraje. Ze 1684 trvale nebydlených bytů je 902 bytů využíván k rekreaci. Vzhledem k venkvskému charakteru území se jedná především venkvské chalupy [35]. Z trvale bydlených dmů je 77,5% bytů v rdinných dmech, přičemž převážná část statních bytů je sustředěna v Nvém Bydžvě, cž pět ptvrzuje venkvský charakter reginu. Pdle stáří byl: 32% bytů pstaven před rkem 1945; 58% bytů pstaven v letech 1946 až 1990; 10% bytů pstaven v letech 1991 až (Údaje ze SLDB 2001, přičemž za rk výstavby se pvažuje i rk celkvé reknstrukce) Bytvá výstavba je v celrepublikvém srvnání [35] pdprůměrná:

97 V suladu se skutečnstí, že převážná část bytů je v rdinných dmech, lze usuzvat, že převážná část bytů je v sukrmém vlastnictví. Vybavení bytů technicku infrastrukturu pdle jedntlivých bcí je uveden v tabulce Technická infrastruktura. Ostatní údaje jsu v následující tabulce: Tab.: Charakteristiky bydlení Údaje SLDB 2001 Pčet byvatel 2007 Pčet trvale bydlených bytů Pdíl nebydlených bytů z celkvéh pčtu (%) Pčet bytů služících k rekreaci Pdíl TOB v rdinných dmech (%) Pdíl TOB pstavených d rku 1945 (%) Pdíl TOB pstavených v letech (%) Pdíl TOB pstavených v letech (%) Pčet dknčených bytů Babice ,6 8 90,8 28,9 64,5 6,6 3 Barchv , ,5 30,5 64,6 4,9 1 Hlušice , ,8 24,4 67,5 6,9 0 Humburky ,7 6 64,6 18,3 67,7 8,6 6 Kbylice , ,0 8,1 83,9 4,8 4 Králíky , ,6 22,7 64,5 8,5 2 Lužec nad Cidlinu , ,8 34,3 56,9 7,7 4 Měník , ,7 21,0 69,1 8,3 0 Mléksrby , ,8 36,9 58,3 3,6 1 Myštěves , ,1 25,4 61,2 10,4 0 Neplisy , ,3 25,9 65,8 6,6 12 Nvý Bydžv , ,5 34,8 53,8 9,3 33 Ohnišťany , ,9 28,7 60,2 8,3 2 Petrvice , ,5 23,9 58,7 14,1 1 Prasek , ,4 15,2 72,1 11,2 2 Skřivany , ,7 23,7 44,4 17,6 3 Slupn , ,5 29,4 61,3 8,6 1 Smidary , ,7 33,1 53,8 9,4 3 Starý Bydžv , ,3 33,1 54,7 7,9 1 Šaplava , ,1 43,9 56,7 2,4 0 Vinary , ,6 34,4 59,4 3,9 2 Zachrašťany , ,6 31,4 57,1 8,6 2 Zdechvice , ,0 29,2 62,5 8,3 0

98 SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY převážná část bytů je v rdinných dmech převážná část bytů je ve vlastnictví jejich uživatelů PŘÍLEŽITOSTI zajištění bydlení pr mladé a sciálně slabé bčany SLABÉ STRÁNKY vyský pdíl nebydlených bytů stárnutí bytvéh fndu velký pčet chátrajících bytných budv HROZBY zvyšvání pčtu nebydlených bytů stupající ceny nemvitstí a stavebních prací brzdící výstavbu bytů další chátrání bytných budv, trvale nebydlených PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V RÁMCI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ vytváření pdmínek pr individuální bytvu výstavbu při respektvání pžadavků chrany přírdy a minimalizaci zábrů zemědělské půdy

99 REKREACE A CESTOVNÍ RUCH Nvbydžvsk, které patří d turistické blasti Hradeck, není pr cestvní ruch příliš atraktivním cílem. Nelze tedy předpkládat, že turistický ruch bude přinášet významný eknmický efekt, jak je tmu v turisticky atraktivních reginech. Nicméně i zde je řada zajímavých míst a mžnstí k rzvíjení netradičních frem cestvníh ruchu, jak je agrturistika, hipturistika apd. Pstavení území v rámci Králvéhradeckéh kraje ukazuje tabulka [1]: Údaje jsu značně zkresleny tím, že platí pr celu rekreační blast, tedy včetně krajskéh města. V území je mál ubytvacích zařízení: Htel Classic Nvý Bydžv Htel Tatra Nvý Bydžv Turistická ubytvna Nvý Bydžv Zámek Ohnišťany Glf klub Myštěves Pdstatně rzvinutější je individuální rekreace ve vlastních bjektech, převážně trvale nebydlených venkvských chalupách. Ze 1684 trvale nebydlených bytů je 902 bytů využíván k rekreaci. Pr vlnčasvé aktivity byvatel reginu jsu vytvřeny vcelku příznivé pdmínky [6].

100 Nvý Bydžv je jedním z Věnných měst králvských. Přádají se v něm majálesy, putě a jiné akce. V blasti kultury může měst využít celu řadu zařízení, mj. služby nvě zreknstruvanéh Jiráskva divadla, služeb reginální knihvny, muzea s galerií a kulturníh klubu MEKKA. Další kulturní zařízení se nacházejí i ve většině statních bcí. Jedná se zejména kulturní dmy, ve většině bcí je mžné využít také služeb místní knihvny. Infrmační centrum je v Nvém Bydžvě. Zajímavstí je naučná stezka Dr. Vjtěcha ve Skřivanech. Důležitu rli ve všech bcích hraje i sprt. Velku měru přispívá k sciálnímu rzvji. Ve většině bcí se nachází hřiště s různým větším či menším příslušenstvím. V reginu se nachází řada stadinů, tělcvičen a kupališť či bazénů. V území má nejrzsáhlejší sprtvní zázemí měst Nvý Bydžv. V bci Myštěves je vybudván glfvé hřiště, v Nvém Bydžvě je nvě reknstruvané kupaliště. Významnu úlhu v bcích zaujímají i místní splky a sdružení. Relativně vyský pčet těcht rganizací svědčí aktivitě a určité zakřeněnsti místních byvatel. Největší pčet splků a sdružení je v Nvém Bydžvě. Mezi nejvíce rzšířené patří Sbr dbrvlných hasičů, sprtvní kluby, myslivecká sdružení, rybářská a chvatelská sdružení a pměrně rzšířené jsu i různé splky žen. Tyt splky přádají zpravidla z minulsti blíbené kulturní a sprtvní akce jak putě, psvícení, pálení čardějnic, dětské dny, plesy apd. K mimřádným akcím které stjí za zmínku patří především: - Nvbydžvský čtverec přehlídka autmbilvých veteránů; - Cyklistické závdy Neplisy, Lužec nad Cidlinu; - Fišerův Bydžv přehlídka dechvých kapel. Cyklturistika Rvinatý terén a hustá síť kmunikací III. třídy méně zatížených autmbilvým prvzem vytvářejí dbré předpklady pr cyklturistiku. Územím prcházejí dvě nadreginální a dvě reginální cykltrasy II. třídy [9]: 144 Nechanice Městec Králvé 181 Hradec Králvé Jičín 4288 Slavhstice - Nvý Bydžv Puchlvice 4290 Kladruby nad Labem-Nvý Bydžv-Ohnišťany a dalších 6 cykltras III.třídy.

101 Cykltrasy jsu převážně vedeny p silnicích III. třídy, v některých úsecích i p silnicích II. třídy. Pr další rzvj cyklturistiky je účelné: dstraňvat nebezpečná místa na cykltrasách budváním ddělených pruhů a stezek; zlepšvat značení; zřizvat služby zaměřené na cyklturisty.

102 SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY dbré přírdní pdmínky pr cyklturistiku velký pčet bjektů pr individuální rekreaci s výhledvu mžnstí kmerčníh využití vyský pčet sprtvních a splečenských aktivit PŘÍLEŽITOSTI rzvj nvých frem cestvníh ruchu agrturistika, hipturistika využití rekreačních chalup k pdnikání v blasti cestvníh ruchu SLABÉ STRÁNKY celkvě nižší atraktivita území pr turistiku nedstatek ubytvacích kapacit nedstatečná prpagace cestvníh ruchu v reginu HROZBY chátrání mál využívaných bjektů individuální rekreace pkles zájmu cestvní ruch v důsledku nedstatečné infrastruktury a prpagace PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V RÁMCI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ vytvářet pdmínky pr zvýšení atraktivity cyklturistiky v reginu zlepšváním bezpečnsti cykltras, jejich značení a pdpru služeb pr cyklisty pdprvat rzvj pdnikání v blasti cestvníh ruchu pdprvat budvání ubytvacích kapacit

103 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY Eknmická základna V reginu Nvbydžvska vždy převládala zemědělská výrba. Průmyslvé pdniky, které zde půsbí, patří převážně d kategrie malých a středních. Velké průmyslvé pdniky zde nejsu, jsu však sustředěny v blízkém krajském městě. Z registrvaných pdnikatelských subjektů nemá žádný více než 500 zaměstnanců, puze 6 z nich má více než 100 zaměstnanců Eknmické subjekty celkem Neuveden Bez zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanci zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců - - Největšími eknmickými subjekty jsu [6] : PML, a.s. Nvý Bydžv ptravinářský průmysl ZEM, a.s. Nvý Bydžv zemědělství Agrpdnik Humburky,a.s. zemědělství Sklárny Nvý Bydžv, s.r.. světlvací tělesa Dätwyler Rubber (CZ),s.r.. pryžvé výrbky NOBYKO, s.r.. kžedělný průmysl Existence většíh pčtu menších firem má pzitivní vliv na stabilitu trhu práce, který není závislý na jednm neb něklika mál zaměstnavatelích. Měst Nvý Bydžv vytváří pdmínky pr rzvj pdnikání budváním průmyslvé zóny Zábědv na jižním kraji města. Zóna má dbru dpravní přístupnst, inženýrské sítě jsu přivedeny na kraj zóny. Zóna je situvána tak, že nedšl ke střetu s pžadavky chrany přírdy a krajiny. Předpkládá se umístění průmyslvých výrb a služeb, které by svým charakterem nepřinášely zátěž pr živtní prstředí. Před dknčením je výrbna balů ALCAN Nvbal, připravuje se výstavba dalších výrbních bjektů.

104 Krmě th existují v reginu další tzv. brwnfields, které by mhly být revitalizvány pr pdnikatelské účely. Nejlepší pdmínky k tmu mají brwnfields na území města Nvý Bydžv. Obtížnější je revitalizace bývalých zemědělských areálů z důvdu starých eklgických zátěží a nevhdnsti bývalých zemědělských bjektů pr jiné účely. Dluhletá úspěšnst zemědělské výrby je zalžena na příznivých přírdních pdmínkách a suvisejícím zpracvatelskéh průmyslu. K hlavním pěstvaným kmditám patří bilviny, řepka, brambry, kukuřice, cukrvka, pícniny, vce a zelenina. Dalším zaměřením je činnst živčišná zabývající se chvem sktu a prasat. Začínají se rzvíjet i netradiční zemědělské výrby, jak je eklgické zemědělství neb pěstvání pldin pr energetické účely, Pdnikatelská aktivita V reginu je registrván celkem 3531 pdnikatelských subjektů, cž představuje 20,6 pdnikatelskéh subjektu na 100 byvatel. v tmt pčtu jsu všem zahrnuti i pdnikatelé, pr které pdnikání není jediným zdrjem příjmů. V terciérní sféře, kteru je třeba pvažvat za nejvíce perspektivní, pdniká 1800 subjektů, cž představuje 51%. Pčty a struktura pdnikatelských subjektů v Králvéhradeckém kraji a ORP Nvý Bydžv je uveden v tabulce [35]: Tab.: Eknmické subjekty se sídlem na území správních bvdů bcí s rzšířenu půsbnstí Králvéhradeckéh kraje k v tm Kraj, správní bvdy bcí s rzšířenu půsbnstí Celkem fyzické sby z th živnstníci právnické sby bchdní splečnsti z th družstva státní pdniky Králvéhradecký kraj Brumv Dbruška Dvůr Králvé n. L Hřice Hradec Králvé Jarměř Jičín Kstelec nad Orlicí Náchd Nvá Paka Nvé Měst n. Met Nvý Bydžv

105 Rychnv n. K Trutnv Vrchlabí Tab.: Eknmické subjekty pdle dvětví činnsti v letech ve SO ORP Nvý Bydžv Eknmické subjekty celkem Nezařazen Zemědělství, myslivst a suvisející činnsti Lesnictví a suvisející činnsti Ryblv, chv ryb a suvisející činnsti 1 - Stavebnictví Obchd, pravy a údržba mtrvých vzidel; malbchdní prdej phnných hmt Velkbchd a zprstředkvání velkbchdu (krmě mtrvých vzidel) Malbchd krmě mtrvých vzidel; pravy výrbků pr sbní ptřebu a převážně pr dmácnst Ubytvání a stravvání Pzemní a ptrubní dprava Vedlejší a pmcné činnsti v dpravě; činnsti cestvních kanceláří a agentur Spje 4 5 Finanční zprstředkvání krmě pjišťvnictví a penzijníh financvání 1 2 Pmcné činnsti suvisející s finančním zprstředkváním Činnsti v blasti nemvitstí Prnájem strjů a přístrjů bez bsluhy, prnájem výrbků pr sbní ptřebu a převážně pr dmácnst 5 7 Činnsti v blasti výpčetní techniky Výzkum a vývj 1 1 Ostatní pdnikatelské činnsti Veřejná správa a brana; pvinné sciální zabezpečení Vzdělávání Zdravtní a sciální péče; veterinární činnsti Odstraňvání dpadních vd a dpadů, čištění města, sanační a pdbné činnsti Činnsti dbrvých, prfesních a pdbných rganizací j. n Rekreační, kulturní a sprtvní činnsti Ostatní činnsti

106 Převážná část pdnikatelských subjektů pdniká jak fyzické sby. Přehled údajů eknmických pdmínkách v jedntlivých bcích je uveden v tabulce Eknmické pdmínky a kartgramech. Tab.: Eknmické pdmínky Údaje k Údaje ze SLDB 2001 Pdnikatelských subjektů 2007 Pdnikatelských subjektů 2009 Míra registrvané nezaměstnansti 2009 Pdíl eknmicky aktivních v prímérní sféře Pdíl eknmicky aktivních v sekundérní sféře Vyjíždějících za zaměstnáním mim bec Djíždějící za zaměstnáním d bce Babice ,4 22,1 34, Barchv ,2 7,6 47, Hlušice ,0 13,5 35, Humburky ,4 16,8 29, Kbylice ,3 7,8 38, Králíky ,8 21,7 34, Lužec nad Cidlinu ,1 26,7 33, Měník ,5 18,7 42, Mléksrby ,3 19,0 37, Myštěves ,6 19,0 38, Neplisy ,1 16,4 35, Nvý Bydžv ,5 5,4 39, Ohnišťany ,6 7,7 48, Petrvice ,2 15,7 25, Prasek ,3 11,7 31, Skřivany ,4 2,8 50, Slupn ,2 6,8 50, Smidary ,9 7,1 53, Starý Bydžv ,5 22,3 39, Šaplava ,7 25,5 37, Vinary ,7 25,1 46, Zachrašťany ,8 13,6 36, Zdechvice ,5 10,6 31,8 50 8

107 POČET PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ NA 100 OBYVATEL Nezaměstnanst V průběhu rku 2009 dšl k výraznému nárůstu nezaměstnansti v suvislsti s celsvětvu eknmicku situací. Míra registrvané nezaměstnansti ve SO ORP Nvý Bydžv svjí hdntu 9,6% patří mezi nejvyšší v Králvéhradeckém kraji a převyšuje i celstátní průměr. Míra nezaměstnansti v jedntlivých bcích je uvedena v tabulce Eknmické pdmínky [35] a kartgramu:

108 MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI K

109 Eknmická aktivita byvatel Eknmická aktivita byvatel je pdprůměrná (74% pdle údajů SLDB 2001) v celkrajvém i celstátním srvnání [35]:

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5 Změny ve využívání území, jejich důsledky pr plánvání Územní plánvání 1 / 5 bytné zóny Bydlení 50-60% urbanizvaných plch ve městech sučástí bydlení je mnh dalších činnstí vazba na základní bčanské vybavení

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Katastrální území: Tetín

Katastrální území: Tetín Příloha T1/1 Katastrální území: Tetín Číslo Číslo Druh pozemku Způsob využití Číslo listu Číslo listu Výměra parcely Výměra parcely 87 zastavěná plocha a nádvoří 168 324 150 260 zastavěná plocha a nádvoří

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2015 13:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2015 13:35:02 A B Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 0.01.2015 13:35:02 CZ0643 Brn-venkv Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv FINE DREAM, s.r.., Přístavní 321/14, Hlešvice, 1000 Praha

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

Územně analytické podklady Karlovarského kraje

Územně analytické podklady Karlovarského kraje Územně analytické pdklady Karlvarskéh kraje 2015 část b) Rzbr udržitelnéh rzvje území 3. úplná aktualizace červen 2015 Základní údaje První Územně analytické pdklady rku 2009 byly splufinancvány z prstředků

Více

Vyhodnocení statistik dosavadního využití elektronických informačních zdrojů konsorcií NTK

Vyhodnocení statistik dosavadního využití elektronických informačních zdrojů konsorcií NTK Vyhdncení statistik dsavadníh využití elektrnických infrmačních zdrjů knsrcií NTK NTK (d 30. 6. 2009 Státní technická knihvna, STK) je již d rku 2000 řešitelským pracvištěm prjektů (LI200028 a LI01018,

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ Eknmika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ = jakékliv zhdncení nemvitsti změnu jejíh využívání změna funkčníh využití území nezastavěné zastavěné méně eknmicky výhdná funkce eknmicky výhdnější

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Evrpská unie Hlubec - menu vprav nahře: Zpět (návrat na předchzí stranu), Úvdní stránka, Nápvěda, Knec aplikace Slv úvdem C je EU? Slv autrů O prgramu Histrie EU Úvd Zásadní smluvy Pařížská smluva Římské

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Proč a jak zavést progresivní požadavky na energetickou náročnost budov pro bydlení

Proč a jak zavést progresivní požadavky na energetickou náročnost budov pro bydlení Prč a jak zavést prgresivní pžadavky na energeticku nárčnst budv pr bydlení Listpad 2010 Iniciativa ŠANCE PRO BUDOVY předkládá p důkladné dbrné diskusi tat dpručení pr dluhdbé buducí nastavení pžadavků

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Územní studie TOPĚLEC

Územní studie TOPĚLEC 2013 Územní studie TOPĚLEC návrh Přizvaná ÚS TOPĚLEC bude služit jak pdklad pr rzhdvání v území v rzsahu vymezené řešenéh území a dále studie služí též jak pdklad pr nvý územní plán Čížvé. Ing. arch. Radek

Více

Znalecký posudek č. 15/04/79

Znalecký posudek č. 15/04/79 Znalecký psudek č. 15/04/79 O ceně: A) nemvité věci - pzemku p.č. 3873/2 - rná půda, zapsanéh na listu vlastnictví č. 6274, pr k.ú. Krnv-Hrní Předměstí, bec Krnv, kres Bruntál. B) nemvitých věcí - pzemků

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.11.2014 11:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.11.2014 11:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 10.11.2014 11:15:02 CZ0523 Náchd Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Lelek Jiří, Starkč 11, 54701 Studnice Lelek Jsef, Prvdv 22, 54908 Prvdv-Šnv Lelkvá Jarslava,

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírdvědecká fakulta katedra gegrafie Jan HERCIK DOPRAVNÍ SYSTÉMY ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVINSKA SE ZAMĚŘENÍM NA VEŘEJNOU DOPRAVU Transprtatin systems in the Czech republic

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb.

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. Oznámení kncepce pdle přílhy č. 7 zákna č. 100/2001 Sb. ve znění pzdějších předpisů STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Duben 2014 EIA SERVIS s.r.. České

Více

III. Metodické vysvětlivky. A. Publikováno v ročence

III. Metodické vysvětlivky. A. Publikováno v ročence III. Metdické vysvětlivky A. Publikván v rčence 1. ÚZEMÍ Úvdní tabulka pskytuje základní přehled všech krajích a kresech České republiky. Údaje rzlze krajů a kresů k 31. 12. 2007 byly převzaty z ficiálních

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Zápis ze 7. schůze Výknné rady ČSTS knané dne 2.1.2009 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartuňkvá (EB), Odstrčil (PO), Siegel (LS), Nvtný (LN) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR

Více

výměra výměra KÚ parcela druh pozemku způsob využití pozemku LV

výměra výměra KÚ parcela druh pozemku způsob využití pozemku LV 656267 1409/17 lesní pozemek PUPFL 40 10 10 656267 1409/18 lesní pozemek PUPFL 40 172 172 656267 1425/4 ostatní plocha neplodná půda 40 996 996 656267 1417/5 trvalý travní porost zemědělský půdní fond

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2014 12:00:27

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2014 12:00:27 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 23.06.2014 12:00:27 CZ0712 Olmuc Vlastník, jiný právněný 500496 Olmuc V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Identifikátr

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6 Metdika územníh plánvání Veřejný zájem v územním plánvání Územní plánvání 1 / 6 Úrvně prstrvéh / územníh plánvání EVROPA (EU) nárdní plánvání ČESKÁ REPUBLIKA plánvání reginů KRAJE místní plánvání OBEC

Více

1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ...

1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ... Obsah 1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ... 5 3.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A PŘEDPOKLADY ROZVOJE

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 04.04.2014 07:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 04.04.2014 07:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 04.04.2014 07:55:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSBR 30 INS 8988 / 2012 pr AK2H inslvence v..s. Vlastník, jiný právněný

Více

XII. Rčník dbrné mezinárdní knference Real Estate Market > Autumn 2013 Praha 17. 10. 2013 4. diskusní panel Nvé trendy v kmerčním develpmentu -úvd d diskuse - COMMERCIAL GROUP s.r.. City Empiria, Na Strži

Více

Výzkum investic do VaV v oblasti ICT v EU. závěrečná zpráva listopad 2006

Výzkum investic do VaV v oblasti ICT v EU. závěrečná zpráva listopad 2006 Výzkum investic d VaV v blasti ICT v EU pr předmět SA_417 závěrečná zpráva listpad 2006 Zpracvali: Jiří Hrník (xhrj37@vse.cz) Ondřej Mudrý (xmu01@vse.cz) Jan Penkala (xpenj01@vse.cz) Petra Valentvá (xvalp13@vse.cz)

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.07.2012 11:15:02 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.07.2012 11:15:02 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru prkazující stav evidvaný k datu 23.07.2012 11:15:02 Vlastnictví bytu a nebytvéh prstru CZ0100 Hlavní měst Praha Kat.území: 727415 Žižkv List vlastnictví: 11603 V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Úvod... 1 Demografická situace... 2

Úvod... 1 Demografická situace... 2 Obsah Úvod... 1 Demografická situace... 2 B001 Vývoj počtu obyvatel... 2 B001/01 Počet obyvatel při sčítání lidu... 2 B001/02 Počet bydlících obyvatel... 6 B001/03 Přirozený přírůstek... 9 B001/04 Počet

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Akční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu 2014-2020

Akční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu 2014-2020 Ministerstv pr místní rzvj Akční plán ke Kncepci státní plitiky cestvníh ruchu 2014-2020 Na bdbí 2015 2016 Verze 2 30.4.2015 (úprava dne 21. 7. 2015) Obsah 1 Úvd... 2 1.1 Přehled cílů a pririt Kncepce

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: říjen 2012 1 N á v r h z a d á n

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského 907 676 02 Moravské Budějovice

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského 907 676 02 Moravské Budějovice ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antnína Kmenskéh 907 676 02 Mravské Budějvice Zřizvatel: SPRÁVNÍ RADA: DOZORČÍ RADA: Kngregace Milsrdných sester sv. Karla Brmejskéh Šprkva 12 180 00 Praha

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2013 10:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2013 10:55:02 A Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 29.09.2013 10:55:02 Vlastník, jiný právněný Výměra[m2] Kat.: 759830 Svádv List vlastnictví: 527 B Vlastnické práv t p s p e d, spl. s r.. pr lgistiku

Více

Záruka Opel Basic Economy

Záruka Opel Basic Economy Vydán 03/2013 Záruka Opel Basic Ecnmy Pkrytí prdluženu záruku Basic Ecnmy je d 6-ti let stáří vzu neb d 100 000 km nájezdu. Kryté jsu kmpnenty mtru, převdvky a rzvdvky. Detailní rzsah kmpnentů je sučástí

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00. z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální

Více

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU?

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? . s. a t k e j r p r d y H c e w S kalu í n á v ň zply a Sušení dklad p í n v Prac 1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? Kal je materiál, který vzniká na všech kmunálních čistírnách dpadních vd, prt je nevyhnutelným

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1379-362-2014

Více

ZKUŠENOSTI S PRÁVNÍ ÚPRAVOU V BYTOVÝCH KORPORACÍCH (SVJ A BD) Potřebují občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích věcnou novelizaci?

ZKUŠENOSTI S PRÁVNÍ ÚPRAVOU V BYTOVÝCH KORPORACÍCH (SVJ A BD) Potřebují občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích věcnou novelizaci? SČMBD ZKUŠENOSTI S PRÁVNÍ ÚPRAVOU V BYTOVÝCH KORPORACÍCH (SVJ A BD) Ptřebují bčanský zákník a zákn bchdních krpracích věcnu nvelizaci? 22. 5. 2015 SČMBD Svaz českých Mgr. Kateřina Hrákvá legislativně-právní

Více

Dokument je zpracován na období 2015-2024

Dokument je zpracován na období 2015-2024 Strategie území správního obvodu ORP Nový Bydžov v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a servisu samosprávám. Dokument je zpracován na období 2015-2024

Více

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Jezerní lidé za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Jezerní lidé za rok 2011 Výrční zpráva činnsti kmene LLM Jezerní lidé za rk 2011 Kmen Jezerní lidé byl zalžen 19. 4. 2004 registrací na Ústředí LLM v Praze Organizační struktura: Členvé kmene na pdzimním 14. sněmu dne 30.12.2010

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1336-319-2014

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

AKTUALIZACE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZMĚNOU ÚZEMNÍHO PLÁNU

AKTUALIZACE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZMĚNOU ÚZEMNÍHO PLÁNU AKTUALIZACE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZMĚNOU ÚZEMNÍHO PLÁNU Metodický pokyn Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje únor 2014 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Komu je metodika určena... 1 1.2 Důvod a účel

Více

Jílové u Prahy - LOKALITA "ZA HUMNY" ÚZEMNÍ STUDIE. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Jílové u Prahy - LOKALITA ZA HUMNY ÚZEMNÍ STUDIE. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Rev. Datum Důvd vydání dkumentu, druh změny Vypracval Tech. kntrla Investr: PROFI AUTO CZ, a.s. Klvratská 1367/15 251 01 Říčany IČ 26178559 Kraj: Středčeský Okres: Praha - západ K.Ú.: Jílvé u Prahy, 660094

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Název. OPSUB - OPSUB - okresu Název obce Název k.ú. typ r.č. / IČ OPSUB - název OPSUB - adresa čitatel jmenovatel název. výměra

Název. OPSUB - OPSUB - okresu Název obce Název k.ú. typ r.č. / IČ OPSUB - název OPSUB - adresa čitatel jmenovatel název. výměra Název OPSUB - OPSUB - Podíl Podíl Právní vztah - Parcela - okresu Název obce Název k.ú. typ r.č. / IČ OPSUB - název OPSUB - adresa čitatel jmenovatel název výměra Teplice Proboštov Proboštov u Teplic OPO

Více

0 14 let na celkovém podrobnosti údaje za základní sídelní jednotky; pro sledování. trendu vývoje je obdobný údaj ze SLDB 1991.

0 14 let na celkovém podrobnosti údaje za základní sídelní jednotky; pro sledování. trendu vývoje je obdobný údaj ze SLDB 1991. Metodický návod č. 1 B Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady kraje metodický návod k příloze č. 1 části B vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více