Ústí nad Labem po roce 1918

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ústí nad Labem po roce 1918"

Transkript

1 Ústí nad Labem po roce 1918 V roce 2012 sepsal Jaroslav Rydval. 1

2 2

3 O B S A H. Úvod Z historie Poloha, rozloha a vzhled města Bydlení Ulice, náměstí a parky Dláždění, kanalizace a veřejné osvětlení.. 51 Veřejné osvětlení Plynárna, elektrárna, jatky Vodovod a dálkové vytápění Zdravotnictví Chudinství a nadace Dobročinné spolky a zařízení Kostely a hřbitovy Výchovná zařízení Veřejné budovy Městské divadlo Knihovna, čítárna a umělecká galerie Městské muzeum a lázně Střelnice, zotavovna a tělocvična Ferdinandova výšina Sály lidového domu a kina Pomníky, pamětní desky, sochy a kříže Městské úřady a služby Autonomní samosprávní a duchovní úřady Továrny Důležité ústecké organizace a zařízení Geologické poměry a jejich vliv na rozvoj města. 204 Spodní voda a povětrnostní poměry Ústecké vrchy a řeky Zdejší svět zvířat a rostlin Dodatek Závěr

4 Ústí v roce Ú V O D. Život, práci a výsledky činnosti našich předků je třeba znát a vážit si jich. Vzhledem k tomu, že nedávná historie našeho města není bez tendenčního zkreslování v češtině prakticky k dispozici, pokusil jsem se tímto laickým spiskem tento nedostatek vyplnit. Využil jsem k tomu především vlastivědnou knihu pana ředitele Eduarda Wagnera Aussig Můj laický překlad oné knížky je případně k dispozici v archivu města Ústí nad Labem a u společnosti Collegium Bohemicum. Z H I S T O R I E. Území našeho města bylo osídleno již za dávných časů. Nejdříve lidmi, jejichž kmenová příslušnost ani řeč nejsou známy, potom keltským národem Bójů (odtud Böhmen Bohemia) a germánskými kmeny Markomanů (od asi 500 let před naším letopočtem). Jako poslední, při tak zvaném stěhování národů kolem 4

5 let našeho letopočtu, v poklidu přicházeli do Bohemie kmeny Slovanů. Území stávajícího města Ústí nad Labem mělo již v tehdejších dobách zvláštní význam. Zde se setkávaly důležité dopravní cesty, především řeka Labe (Elbe), přírodní cesta z Bohemie do severních regionů, dále na sever přes Krušné hory (Ergebirge Rudné hory) Lužická stezka (Sorbensteig) a cesta údolím říčky Bíliny (Biela), spojující prastará kulturní města teplického regionu s Labem. Jádro zdejšího nejstaršího osídlení se zřejmě nazývalo Usti, Usk, Ausk, Ausik, Aussig Ústí (jako vtok řeky). Existence královského hradu se dosvědčuje již před rokem Stál na místě dnešního Hradiště (Burgstadtl), ovšem městské tržiště (Marktplatz) je prokazatelně uváděno již roku Hrad měl zejména chránit vstup do centra království u ústí řeky Bíliny (Biela). Kolem hradu vznikla nejstarší osada (suburbium) s kostelem sv. Adalberta. Název zdejší osady byl uveden již v prastaré listině z roku 993, přičemž byla zmíněna zdejší celnice. Město Aussig bylo povýšeno na královské město s úplnou autonomií v roce 1272, za vlády bezpochyby Němcům (Deutsche) přátelského Přemysla (Przemysel) Otakara II., kdy také započala výstavba městských hradeb. Avšak zakládací listiny byly při požáru v roce 1325 ztraceny. Ve dnech 16. a 17. června roku 1426 toto vzkvétající německé město zcela zničili husité. Bylo vypáleno a zbouráno a všichni obyvatelé, kteří byli chyceni, byli pobiti. Tři roky bylo město pusté a teprve v následujících letech se z trosek zvedlo město nové, avšak nemohlo dosáhnout svých práv. Dne 12. února roku 1476 král český a markrabě moravský, vévoda z Luxemburku a Sleska, markrabě lužický atd., toho jména Wladislaus I., potvrdil městu Aussig an der Elbe (Ústí nad Labem) udělení následujícího erbu: Štít v rudé barvě, v jehož středu je bílý lev se zkříženými ocasy a se zlatými spáry, hlavu má pokrytou helmou a hruď krunýřem, na helmě jsou dvě roztažená křídla ve zlaté barvě. 5

6 Od roku 1474 v městské kronice přibývalo zápisů v češtině, ale němčina zde nikdy nezanikla a po jazykovém výnosu krále Wladislava II. opět silně převládla. Město Ústí zůstalo královským městem až do roku Ústecké hradby v roce Po staletí bylo Ústí nad Labem (dále jen Ústí) provinčním městečkem, sužovaným pohromami, nemocemi a nesnadnou obranou. Až do roku 1840 mělo město středověký vzhled. Městským tržním náměstím protékal potok, vanul zde nepříjemný zápach a dojem byl ponurý. Lodní doprava po Labi byla vzhledem k mnoha překážkám nepatrná. Proti proudu byly lodě taženy zvířaty i lidmi. Pěstovalo se zde obilí, víno, ovoce a chmel, chovala se domácí zvířata, život byl jednotvárný. Vývoj města byl přerušován velkými požáry, zvláště tím ze dne 9. května roku V 16. a 17. století, město prožívalo dobu rozkvětu, avšak za vpádu Švédů, v letech 1634 a a ve třicetileté válce, bylo mnoho domů zničeno. Ještě v roce 1654 byla více než polovina domů pustých. Město se z válečných škod vzpamatovalo až okolo roku 1680, ale až do začátku 19. století nevykazovalo žádný větší rozvoj. 6

7 Pokus o obnovení plánu města Aussig z roku V letech 1846 až 1857 byla pro využití obrovských zásob hnědého uhlí na úpatí Krušných hor vybudována trať státní železnice Praha Ústí Drážďany a trať Ústí Teplice (Aussig-Teplitzer Eisenbahn - A.-T. E.). Díky Česko-saské paroplavební společnosti (Böhm.-Säschischen Dampfschiffahrtgesellschaft) se po Labi pro vývoz uhlí rozvinul silný lodní provoz. Všude, a zvláště na západě města, vznikaly nové továrny. Například v roce 1856 Rakouský spolek pro chemickou a hutní výrobu (Österreischen Vereines für chemische und metallurgische Produkcion). V údolí Klíšského potoka (Kleischbachtal) vznikla nová městská část. Rozvíjela se městská pouliční doprava, soukromá výstavba a obecně prospěšné investice. Novou výstavbou se změnila i jižní a východní část města a Krásné Březno (Schönpreisen). V roce 1873 byl postaven velký železniční most přes Labe, dále sklárna (1872) a rafinerie cukru (1882). V roce 1882 byla v Kramolech Novosedlicích (Kram- 7

8 mel - Obersedlitz) založena Schichtova továrna (Schicht-Werke). V letech bylo zřízeno velké labské překladiště Krásné Březno - Neštěmice. Vývoz uhlí byl provozován hlavně velkoobchodními firmami Ed. J. Weinmann a J. Petschek. Ústí před 300 lety. Vedle společenského života se rozvíjel i život duchovní. Zakládaly se nové základní, měšťanské, průmyslové, odborné a střední školy, vzdělávací, vědecké a sportovní spolky, pěvecká a hudební sdružení, městské divadlo, knihovna, muzeum, tělocvičná zařízení atd. Byl pěstován smysl pro vědu a umění, pro sport, vzdělání a mravnost. V roce 1893 byla ústeckým tělocvičným spolkem (Aussiger Tutnverein) vybudována tělocvična v Rybniční ulici (Teichgasse, nyní ul. Vaníčkova) a v letech 1848/49 byl Horským spolkem (Gebirgsverein) postaven horský hostinec na Ferdinandově výšině (Ferdinandshöhe, nyní Větruše). Pro vývoj města na začátku 20. století měl největší význam nákup Klíšského šafářského dvora s jeho rozlehlými pozemky. S městem byla spojena v roce 1898 obec Klíše (Kleische) a roku 8

9 1899 obec Krásné Březno (Schönpriesen). Vznikaly velké stavby, například na Nádražním náměstí budova Vídeňského bankovního spolku (Wiener Bankverein 1905), dále Česká spořitelna (Böhmische Sparkasse 1906), evangelický kostel sv. Pavla (1905), na Špitálském náměstí městské lázně (1908), městské divadlo (1909), státní průmyslová škola (1910), městská knihovna (1911), elektrárna (1900), plynárna (1912), slepecká škola (1913), mnohá zdravotní a pečovatelská zařízení atd. Za I. světové války stavební činnost téměř utichla. Ústí v roce Proti utěšenému rozmachu města stála ovšem i obrácená stránka. Část občanů se vyhýbala práci, duševně ochabovala a morálně zakrněla. Vycházel ostře najevo kontrast mezi chudobou a bohatstvím, mezi šetrností a marnivostí, mezi pracovitostí a leností, mezi snažením a povalečstvím. To vedlo k vnitřním svárům a k otravování sociálního a politického života. Důsledkem toho bylo hospodářské, kulturní a morální zhroucení. Obyvatelstvo bylo politickými stranami demoralizováno, bylo tlačeno do ostrých 9

10 protikladů a některé politické názory přivedly k nárokům podivné mocné síly. Větruše (Ferdinandshöhe) v roce Dne 28. října roku 1918 vypukl politický převrat, bylo rozvráceno císařství Rakousko-Uhersko a byla založena Č e s k o s l o v e n s k á r e p u b l i k a. Ještě před skončením mírových jednání bylo Ústí, tak jako všechna větší německá města v Bohemii, obsazena československým vojskem. Bohužel i v Ústí byly zaznamenány výtržnosti a plundrování. V důsledku změny politických poměrů byli brzy po převratu vtaženi ke spolupráci v obci nejen zástupci dělnictva, ale práva požadovali i obyvatelé mluvící česky. Vznikly české školy, jedna národní a měšťanská škola, reálné gymnázium, pokračovací škola živnostenského vzdělávání a rodinná škola. P O L O H A, R O Z L O H A A V Z H L E D M Ě S T A. Ústí leží na východní délky a severní šířky, 147 metrů nad mořem na linii břehu Labe při ústí řeky Bíliny. Ně- 10

11 které trigonometrické body: Dolní Tržní náměstí (Marktplatz - od r nám. pres. Beneše, nyní Mírové náměstí) 146,29 m, Nádražní náměstí 140,66 m, podlaha věže městského kostela 145,06 m, vodárna v Krásném Březně 205,79 m, Ferdinandova výšina (Větruše) 207,92 m, Mariánský vrch (Marienberg nivelační bod před bývalou kapličkou) 262,92 m, vrch Holoměř (Holomirsche) 291,59 m, vrch Brand (nyní Erbenova vyhlídka) 421,15 m. Ústí z Větruše v roce V roce 1922 se město rozkládalo na území 1524 ha 15 arů 51 m 2 a dělilo se na Ústí (Aussig) s 1041 ha 30 arů 35 m 2, Klíše (Kleische) s 262 ha 7 ary 48 m 2 a Krásné Březno (Schönpriesen) s 220 ha 77 ary 68 m 2. Při sčítání z února 1921 mělo 2340 domů (Ústí 1753, Klíše 252, Krásné Březno 335) a obyvatel. Území města hraničilo s obcemi Zálezly (Salesel), Vaňov (Wannow), Podlešín (Padloschin), Hostovice (Hottowies), Trmice (Türmitz), Střížovice (Strisowitz), Bukov (Pokau), Stříbrníky (Ziebernik), Dobětice (Dopitz), Žežice (Seesitz), Neštěmice (Nestomitz), Olšinky (Wolfschlinge) a Střekov (Schreckenstein I, II, III). 11

12 (Při překladu z německého originálu byly převzaty české názvy obcí z později vydaných turistických map. Přehled německých a českých názvů obcí v okolí Ústí je zařazen jako dodatek tohoto spisku na str. 265.) Ústí z jihu (1913). Obvod města zahrnoval stavební pozemky, vinohrady, zahrady, pole, louky, pastviny, ulice, náměstí, vodstvo a lada (úhor). Městská obec měla pozemky ve Varvařově (Arbesau), v Hostovicích (Hottovies), v Mírkově (Mörkau), v Novosedlicích (Obersedlitz), v Podlešíně (Padloschin), na Bukově (Pokau), v Božtěšicích (Postitz), v Chuderově (Kaudern), v Předlicích (Prödlitz), ve Chvalově (Qualen), v Žandově (Schande), na Střekově (Schreckenstein), v Sebuzínu (Sebusein), v Tlučni (Tlutzen), v Telnici (Tellnitz), v Nedvězí (Tillisch), ve Vaňově (Wannow) a na Stříbrníkách (Ziebernik). Kdo přijel do Ústí po železnici nebo parníkem, neměl na město hezký pohled. Černě zakouřená Mariánská skála (Marienberg), zadní strany domů ústeckých ulic, dlouhé tovární sklady, ani železniční násep, nebyla žádná krása. Cestující, který měl málo 12

13 času a využil na obchůzku k poznání Ústí pouze čas mezi dvěma vlaky, vedl procházku obvykle jen nedaleko Tržního náměstí (Marktplatz - nyní Mírové nám.) a sousedních ulic. Pohled z Větruše v roce Kdo chtěl mít o Ústí lepší obraz a neměl příležitost projít jednotlivé části města, musel pozorovat město a okolí z nějakého vyvýšeného místa. Do široka se rozkládající území, od Předlic (Prödlitz) po Neštěmice (Nestomitz), od Bukova (Pokau) do Vaňova (Wannow), se dalo úplně přehlédnout jen z málo míst. Nejlépe dosažitelná byla věž na Ferdinandově výšině. Odtamtud se nejlépe přehlédly všechny části města, údolí Labe a Bíliny, planina proti Teplicím i do široka se rozkládající okolní horský svět. Druhé místo k výhledu byl Mariánský vrch (Marienberg), z něhož pohled na západ zahrnoval staré a nové město, chemické továrny a nádražní zařízení a dále pláně až ke Krušným horám (Erzgebirge). Na východě byl přístav v Krásném Březně (Schönpriesen) a jeho okolí. 13

14 Kromě toho bylo vidět do údolí Labe od obce Vaňova (Wannow) až do Valtířova (Waltirsch). Dále bylo možno vydat se na Stříbrnickou silnici (Zieberniker Strasse), na Schaffnerův vrch (Schaffner Berg), na vrch Brand-Oheň (Erbenova vyhlídka), na výšinu na Skřivánčím poli (Lerchenfelder Höhe) a na nádhernou holoměřickou vyhlídku (Holomirsche). Zcela zvláštní pohled se v Ústí nabízel z druhé zatáčky horské cesty, vedoucí z Klíše (Kleische) do Střížovic (Strisovitz). Z nížiny Staré Klíše (Altkleische) plynulo velké množství domů, které se stísněně draly kolem Mariánského vrchu a Ferdinandovy výšiny a potom se široce rozvíjely po stráních na horských loukách a valech. Labe spojovalo místní části Střekova (Schreckenstein) se skvostným pozadím vrchu Ostrý (Wostrey), Labské hory (Elbeberge) a Velkobřezenské vrchy (Grosspriesner Berge), jako zelenou obrubu s Ústím do jednoho městského celku. Také tovární čtvrť byla z toho místa dobře přehledná. Ústecký přístav a Mariánská skála. Jihovýchodní pohled byl nabízen ze silnice ze Střekova Novosedlic do obce Nové Vsi (Neudörfel). Nejlepší stanoviště bylo v blízkosti pískovny nad posledním domem oné vesnice. Tento pohled na město (podobný byl také ze Sedlové hory - Sattelberg) byl proto tak pozoruhodný, protože na severozápadě ostře vystu- 14

15 pující horské hřebeny Krušných hor (Erzgebirge) vypadaly na horizontu jako mocná zeď před kterou se v podlouhlém tvaru táhly Střížovické vrchy (Strisowitzer Berge). Na Ovčáckém vrchu (Schäferberg) byla vidět vilová čtvrť, táhnoucí se z údolí Klíšského potoka (Kleischbachtal) a pozvolna stupající až k Všebořické výšině (Schöbritz Höhe). Vlevo se svažovaly Labské vrchy (Elbeberge), vpravo Sedlový vrch (Sattelberg) a hluboko dole mezi těmi dvěma místy ležely obce Novosedlice (Obersedlitz) a Kramoly (Krammel), labský most a město Ústí s novým sídlištěm v údolí Klíšského potoka. Pohled z Větruše v roce Mariánský vrch (Marienberg) nebyl jen západní a jižní příkrý a nepřístupný svah, ale i stráň k dobrému přehlédnutí Krásného Března (Schönpriesen). Pěkné pohledy na okolí města poskytovala také Jubilejní cesta (Jubiläumsweg), Klíšský vrch (Kleischer Berg), jižní místnost v druhém poschodí městské průmyslové školy, věž městského kostela, Anenský vrch (Annahöhe) v Krásném Březně, Wolfrumova ulice (Wolfrumstrasse), výhled od Mariánského pramene (Marianquelle) v Lumpeho parku (Lumpepark - ptačí rezervace) a mnohá jiná stanovišťě. 15

16 Labe v Ústí v roce B Y D L E N Í. O počtu domů v Ústí před zničením města v roce 1426, tak i po jeho znovupostavení chybí jakékoliv zprávy. Teprve od Taxatio domorum z roku 1471 se domy sčítaly a od roku 1479 i domy mimo město. Následující dvě století nezanechaly o rozšiřování a zastavění města (kromě odhadu úhrnu vybraných daní z roku 1576) žádné hodnověrné údaje. Teprve rok 1680, při hodnocení válečných poplatků z 9. února, přinesl skutečný seznam všech domů podléhajících zdanění. Z něj vycházely válečné poplatky (kontribuce) v letech 1755 a 1761 a umožnil přechod k zavedení nového číslování na podkladě topografických údajů. Dne 1. září 1783 byl uvedením dekretu o domovní dani zaveden základní popis všech zdaňovaných domů, v Ústí byl dokončen roku Následovalo další číslování, které bylo nařízeno konskripčním dekretem z roku 1804, v tomto městě vešel v platnost roku 1806 a zůstavil počet čísel popisných tehdejších trvalých domů. Mezera byla od r až do soupisu pozemků a budov (katastralizace) v roce Letní polohopis v Bohemii za rok 1830 byl přetištěn v pamětní knize města Ústí v roce 1839, s uvedením velkého počtu domů. Zřejmý pokles od 16

17 r oproti r se vysvětluje tím, že byly při výběru částek za pozemky v r některé budovy od daní osvobozeny a tedy nebyly zmíněny. Ve skutečnosti mohl být počet domů v roce 1789 větší, než v roce Bukov vilová čtvrť. Jaké důvody způsobily tak značný rozvoj mezi roky 1806 až 1839, nejsou známy. Avšak podle toho, že v těchto letech byly zahájeny stavby v blízkosti Labe a na předměstí Skřivánčí pole (Lerchenfeld), se dá vyvozovat, že čilý lodní provoz a snad také těžba uhlí na Lerchenfeld rozdmýchaly stavební ruch. (Zařízení na těžbu uhlí na Skřivánčím poli bylo budováno od r. 1760, kdy se zde uhlí těžit začalo). Počet domů rychle stoupl se zahájením železnice a s otevíráním továren. V roce 1876 byla dostavěna budova chlapecké školy na Novém tržišti (Neumarkt, později Školní náměstí - Schulplatz) a obdržela již číslo popisné V následujících desetiletích se stavební činnost rozvíjela především v průmyslových částech. Nejdůležitější tovární investice, chemička a Schichtova továrna ( Schichtwerke ), se budovaly léta a také cukrovar vyžadoval dlouhodobou rozšiřovací výstavbu. Dále se nové závody stavěly v městské čtvrti Krásné Březno a v západní části města to byla tovární čtvrť v okolí ukončení kolejí na rozřazovacím nádraží Ústecko-teplické dráhy (Aussig-Teplitzer Eisenbahn A.-T.E.). 17

18 Z důvodu průmyslového rozvoje byla velmi silná poptávka po bydlení, nabídka ale byla malá. Důvodem toho byly malé výnosy z nájemních domů, vysoké daně a vysoké pořizovací náklady. Ve vnitřním městě se prováděla nová výstavba a přestavby jen v omezeném množství. Nové obytné domy byly pořizovány hlavně pro městské úředníky v okolí ulice Velká hradební (Grossen Wallstrasse), v městské čtvrti Staré Skřivánčí pole (Alt-Lerchenfeld), ve vilové čtvrti a ve všech ulicích, ve kterých byla zavedena elektrická pouliční doprava. V době světové války výstavba úplně utichla a bytová nouze stoupala den ze dne. Byla zrušena svoboda stěhování. Usídlování v Ústí bylo nepovolováním ze strany městské rady svazováno. Státní bytový úřad byty konfiskoval a propůjčoval je. Majitelé bytů ztratili svá práva, zejména právo výpovědi. Tyto nepříznivé poměry zůstaly v platnosti i v poválečném čase. Bytová nouze se trochu zmenšila, když městská obec a Obecně prospěšné bytové družstvo (Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft) zahájily velkorysý podnik, kterému lze vděčit za 27 nových bytových staveb do konce roku 1922 a mělo následo- 18

19 vat dalších 41. Nové stavby byly možné jen se státní pomocí. Město pořídilo z vlastních prostředků sedm velkých domů, za dalších 15 domů převzal garance stát, takže z nájemného nepožadoval daňový výnos a za půjčky na tyto domy ručil. Obecně prospěšné stavební a bytové družstvo postavilo sedm třípodlažních bytových domů a plánovalo tři sídliště se 48 novostavbami, 31 v Ústí a 17 na Bukově (Pokau). Park na Ferdinandově výšině (Ferdinandshöhe) v roce Sídliště 1, pod Lesním sanatoriem na Westfálské ulici (Westphalenstrasse), s deseti dvojdomky, bylo dokončeno v roce K sídlišti 2, na té samé ulici, dále proti ulici Horská (Bergstrasse), příslušelo 21 objektů a také již bylo ve výstavbě. Město přenechalo pro všechna tato nová stavení stavební pozemky za velmi příznivých podmínek a stát zákonem pevně ustanovil účastnit s 80 % na stavebních nákladech. Město a družstvo se postaraly o 331 bytů a dalších 118 mělo být dokončeno v následujícím roce. Pro Ústí tím ale bytový problém ještě nebyl vyřešen. Definitivně 19

20 mohla být tato otázka řešena jen oživením soukromé stavební činnosti, které ale stálo v cestě příliš mnoho překážek. Přehled počtu domů v městě Ústí: V roce 1471: 200 domů v roce 1839: 402 domů 1479: : : : : : : : : : : : : : : : : : 2340 Přehled o počtu obyvatel: roce 1800: obyvatel 1830: : : : : : : : : : : : : U L I C E, N Á M Ě S T Í A P A R K Y. Názvy v závorkách jsou ze seznamu Nové názvosloví Velkého Ústí nad Labem z

21 Ulice v Ú s t í : A d a l b e r t i g a s s e - podle kostela sv. Adalberta (ulice Vojtěšská), A l t l e n c h e r f e l d e r H a u p t s t r a s s e - hlavní ulice, která vedla do městské části Staré Skřivánčí pole (ul. Stará), A n t o n i g a s s e - podle starosty Antona Röslera, 1880 (ulice U České besedy), A p f e l s t r a s s e - podle městského radního Emila Apfla, 1903 (ul. U jeslí), A r l t s t r a s s e - podle proslulého profesora očního lékařství Ferdinanda rytíře von Arlta, 1887 (ul. U nemocnice), A s y l g a s s e - podle nadačního domu pro staré, práce neschopné dělníky z chemičky, zřízeného von Max Schaffnerem (ul. U asylu), A u s t r a s s e - byla pojmenovaná podle tamních niv (ul. Na nivách), A u e r s p e r g g a s s e - podle ministerského předsedy hraběte Carlose Auersperga, 1890 (ul. Horova), A u s s i g T e p l i t z e r B a h n h o f - podle ústeckého Teplického nádraží, Ulice Winstona Churchila (Bismarkstrasse) v roce

22 B a c h g a s s e - vedla podél odbočky městského potoka (Potoční ulice), B a h n h o f s t r a s s e - vedla z Hrnčířské ulice - Töpfergasse k nádraží (Nádražní ul.), B a n d g a s s e - podle bývalé továrny na hedvábné stužky (ulice Stužková), B a u m g a r t e n s t r a s s e nazvaná podle tamní nivy (Rooseweltova třída), B e r g m a n n s t r a s s e - podle tam podniknutého pokusu, dolovat uhlí (Hornická ul.), B e u t e l s t r a s s e - podle městského radního Dr. Emanuela Beutela, 1903 (ul. Berní), B i e l a g a s s e - ulice vedoucí k říčce Bílina (Bílinská ul.), B i e l z i p f e l ulice, která vedla z východu podél dráhy k Bílině (Bílinský cíp), B i l l r o t h s t r a s s e - podle věhlasného profesora ústního lékařství Dr. Theodora Billrotha, 1884 (Pasteurova ul.), B r ä u h a u s g a s s e - podle starého pivovaru založeného roku 1766 a zrušeného v roce 1894 (ul. K pivovaru), Roh Bismarkovy a Bukovské v roce

23 B r e i t e G a s s e - vedla šířkou města k ulici Dlouhé (ul. Úzká), B u r g s t a d t l - podle bývalého hradu (Hradiště), C h o t e k g a s s e - podle hraběte Otto Chotka, 1889, dřívějšího presidenta Spolku pro chemickou a hutní výrobu (ul. U chemičky), C o u d e n h o v e s t r a s s e - podle místodržícího, hraběte Karl Coudenhove (Junácká cesta), D a m m s t r a s s e - vedla po náspu státní železnice (ulice Na náspu), D o r a n t h s t r a s s e - podle městského lékaře Dr. Josefa Dorantha, 1886 (ul. K Národnímu domu), D r e s d n e r s t r a s s e - dříve Bukovská ul. - Pokauerstrasse, bývalá Říšská silnice do Dresden (Drážďanská ul.), D u l z e - název pochází ze starých nákresů města a může se odvozovat z dolice=tal údolí (Důlce), I n d e n E l b e b e r g e n - ulice V Labských horách (ulice Mařákova), Masarykova ulice (Pokauer Strasse) v roce

24 E l b e s t r a s s e - vedla podél Labe, nad Labským mostem Pražská třída), F a b r i c k s t r a s s e - vedla tovární čtvrtí (Tovární ul.), F e l d g a s s e - Polní ulice, F e r d i n a n d s h ö h e - Ferdinandova výšina (Na Větruš), F l u r e n s t r a s s e - část ulice vedla v městské čtvrti Klíše (ulice Na nivách), F ü n f h a u s - podle domů dílen Ústecko-teplické dráhy (Pětidomí), G a b e l s b e r g e r s t r a s s e - podle vynálezce stenografie, Franze X. Gabelsbergera, 1849 (Šaldova ul.), G a r t e n g a s s e - byla pojmenována v roce 1785, když patřila k Dominikánskému klášteru (ul. Pavla Stránského), G e r b e r g a s s e - podle tam provozované koželužny (ulice V jirchářích), G e r i c h t s s t e i g - byla to cesta na popraviště, k šibenici, která stála od roku 1574 na kopci za střelnicí (Popravní cesta), Teplická ulice (Teplitzerstrasse) v roce

25 G i n t l s t r a s s e podle pražského profesora chemie Dr. Wilhelma rytíře von Gintla, 1908 (Kekulova ul.), G o e t h e s t r a s s e - (Rembrandtova), podle německého knížete básníků W. von Goethe, 1832 (Rembrandtova ul.), G r ü n e G a s s e - dříve se jmenovala Robotnická Fronengasse, vedla k věznici (ul. Zelená), G ü t e r b a h n h o f f s t r a s s e - Ulice u nákladového nádraží, G u t e n b e r g s t r a s s e - podle vynálezce knihtisku Johanese Gutenberga, 1468 (ul. U kolejí), H a f e n s t r a s s e - Přístavní ulice. H a m b u r g e r s t r a s s e - podle obchodního města Hamburg (ul. U cukrovaru), H a s n e r s t r a s s e - podle ministra školství Leopolda rytíře von Hasnera, 1891 (ul. Bratislavská), H e l m h o l z s t r a s s e - podle přírodozpytce Hermanna von Helmholze, 1894 (Mendělejevova ul.), H e r r e n g a s s e - připomínka bývalého Panského rybníka (ulice Panská), Teplická ulice (Teplitzer Strasse) v roce

26 H ö h n e l s t r a s s e - podle městského radního Franze Höhnela, 1889 (ul. V mokřinách), H u m b o l d t s h ö h e - Humboldtova výšina (Solní stezka), H u m b o l d s s t r a s s e - podle přírodozpytce Alexandra von Humboldta, 1859 (Čajkovského ul.), J ä g e r g a s s e Myslivecká ulice, J o h a n n e s g a s s e - podle továrníka Johanna Maresche, 1914 (ul. U trati), J o s e f g a s s e - Josefská ulice, K ö r n e r s t r a s s e - podle básníka Theodora Körnera, K a n n e b e r g e r s t r a s s e - podle starosty Josefa Kannebergera, 1888 (ul. Prostřední), K a p e l l e n s t r a s s e - podle tam se nacházející kaple (ulice Ke kapličce), K a r l s g a s s e - podle továrníka a poslance Karla Wolfruma, 1888 (ul. Brněnská), Děčínská ulice na Střekově. 26

27 K e l l e r m a n n s t r a s s e - podle starosty Raymunda Kellermanna, 1859, který tam měl pozemek (ulice Emy Destinové), K i p p e l t s t r a s s e - k připomenutí na tam stávající chudobinec, zvaný Kippeltova nadace. Primátor Adam Kippelt von Brunnenstein věnoval roku 1644 špitálu na horní Klíšské cestě pozemek (Koněvova třída), K i r c h e n g a s s e - vedla z Tržního náměstí k městskému kostelu (ul. Fabiána Pulíře), K l e i n e G a s s e ulice Malá, K l e i s c h e r s t r a s s e - Klíšská ulice (Leninova třída), K l o s t e r g a s s e - Klášterní ulice, K r o i t s c h s t r a s s e - podle okresního předsedy Hermanna Kroitsche, 1889 (ul. Arnošta Dvořáka), K u d l i c h s t r a s s e - podle poslance Dr. Hanse Kudlicha, 1917 (Stroupežnického ul.), K u n s t s t r a s s e - Umělecká ulice, dříve Poštovní ul. Poststrasse do Boštěšic, Strážek atd. (Bělehradská ul.), Labská ulice s Větruší. 27

28 A m L a d e n ulice Na Ladech, L a g e r h a u s s t r a s s e - podle budovy zemědělského skladu (ul. U skladu), L a n d u n g s w e g - Přístavní cesta, L a n g e G a s s e - průtah starým městem nadél (ul. Dlouhá), L a u r e n z i w e g - vedla do Vavřineckého kostela na úpatí Klíšských vrchů (Březinova stezka), L i e b i g s t r a s s e - podle chemika Julia svobodného pána von Liebik, 1873 (ul. U vlečky), L i n d e n s t r a s s e - podle bývalé lipové aleje (ul. Lipová), L ö s c h n e r s t r a s s e - podle profesora Dr. med. Josefa barona von Löschner, 1888 (Thomayerova ul.), M a r g a r e t h e n s t r a s s e - podle Anny Margarety Dörfel, dobroditelky, která roku 1786 darovala svůj majetek nemocnici St. Materni (ul. Prokopa Diviše), M a g d e b u r g e r S t r a s s e - před rokem 1920 Elisabetina ul. - Elisabethstrasse (ul. Křižíkova), M a r i e n g a s s e - vedla na Mariánskou skálu (Dobětická silnice), Trmice Jahnova ulice. 28

29 M a r k t g a s s e - dříve se jmenovala Barvířská ulice Färbergasse, podle v blízkosti usazených barvíren (ul. Trhová), M a t e r n i g a s s e - podle bývalého kostela St. Materni (Maternova ul.), M e n g s g a s s e - podle v Ústí v roce 1728 narozeného malíře Antona Rafaela Mengse (ul. Vítězslava Nováka), M ü n z e r s t r a s s e - podle Münzerovy údolní nivy (Fibichova ulice), N e u g a s s e - byla znovu založena roku 1851, pro umožnění spojení ulice Dlouhé s ulicí Velkou hradební (Ul. K radnici), N e u l e r c h e n f e l d e r H a u p t s t r a s s e - Hlavní ulice na Nové Skřivánčí pole (Červený vrch), N o n n e n g a s s e - dříve se jmenovala Nünne- a Nungasse, prý podle jednoho domu, který patřil představené Teplického ženského kláštera (ul. U jeptišky), Teplická ulice a c.k. pošta. 29

30 N o r d w e s t b a h n s t r a s s e - vedla k zastávce severozápadní dráhy, založené v roce 1874 (ul. U zastávky), O h n s o r g s t r a s s e - podle starosty Dr. Franze Ohnsorga (Churchilova třída), O s t e r s t r a s s e - podle bývalého předměstí Oster, roku 1350 Osterau (ul. Na ostrově), P a r k s t r a s s e - podle Městského parku (ul. Sadová), M ü h l g a s s e - podle pronajatého mlýna, který vyhořel v roce 1891 (ul. U splavu), P e t e r k a i - podle zakladatele vývozu uhlí po Labi, majitele dolů Juliuse Petera, 1909 (ul. Na zatáčce), Q u e r g a s s e - Příčná ulice (ul. Dostojevského), R a t h a u s g a s s e - Radniční ulice, R e s s e l s t r a s s e - Resselova ulice, také v městské části Klíše, R ö s l e r s t r a s s e - podle starosty Antona Röslera, 1880 (ulice Zolova), S a l z g a s s e - podle skladiště soli, později celní úřad (ulice Na solnici), Bismarkova ulice a Červený kostel. 30

31 S a n d g a s s e - vedla k Pískovému vrchu - Sandhöhe (ulice U pískovny), S a n d h ö h e H a u p t s t r a s s e - hlavní ulice na Pískový vrch (Králova výšina), Klíše (Kleische). S c h m e y k a l s t r a s s e - podle vůdce Němců v Bohemii Dr. Franze Schmeykala, 1894 (ul. Pařížská), S c h ö n p r i e s e n e r S t r a s s e - Krásnobřezenská ulice (Montgomeryho třída), S c h ü t z e n s t r a s s e - Střelecká ulice vedla ke střelnici, založené v roce 1800, 31

32 S o l v a y s t r a s s e - Solvayova ulice, podle vynálezce amoniako-sodného procesu Ernsta Solvaye, S t a a t s b a h n h o f - Nádraží státní dráhy, S t e i l g a s s e - Příkrá ulice, S t r o h s c h n e i d e r g a s s e - podle starosty Antona Strohschneidera, 1883 (ul. Zelinářská), T a l g a s s e - Údolní ulice, T e i c h g a s s e - Rybniční ulice, připomínka na Panský rybník (ulice Vaníčkova), T e p l i t z e r S t r a s s e - Teplická ulice (Revoluční třída), T i l l e m a n n - podle jména nivy majitele Tilmana Schirse (ulice Vojanova), Rodinný dům na Klíši. T ö p f e r g a s s e - Hrnčířská ulice, připomíná zde původně usazené hrnčíře, T ü r m i t z e r S t r a s s e - Trmická ulice (ul. Poděbradova), S c h ä f e r b e g s t r a s s e - ulice na Ovčácký vrch, podle stejnojmenného vrchu (ul. Okružní), S c h a f f n e r s t r a s s e - podle generálního ředitele chemičky Dr. Maxe Schaffnera, 1905 (ul. Průmyslová), 32

33 S c h e u e r s t r a s s e - Stodolní ulice, podle tam dříve stojících stodol, S c h l u c h t g a s s e - Roklová ulice, S c h l ü s s e l g a s s e - dříve se jmenovala Glitschgassel Klouzavá ulice, prý byla kvůli často vystouplé vodě z blízkého městského potoka klouzavá, název se změnil na Klitschgasse a potom přeskočil na slovanské Klíčová (ulice Zámečnická), G r o s s e W a l l s t r a s s e ulice Velká hradební, podle bývalých městských hradeb, K l e i n e W a l l s t r a s s e ulice Malá hradební, dříve se jmenovala Tuchrahmen, podle soukeníků, kteří na zdejším náměstí vypínali sukno do rámů, W e i s s t r a s s e - podle městského lékaře Dr. W. Weise, 1917 (ul. Londýnská), Chlumecká ulice na Bukově. W ö l f e l s t r a s s e - podle ředitele chemičky Alexandra v. Wölfela, 1899 (ul. Teslova), W o l f r u m s t r a s s e - podle továrníka a poslance Carl Wolfruma, 1888 (ul. Na schodech), Z i e b e r n i k e r S t r a s s e - Stříbrnická ulice (ul. Elišky Krásnohorské), Z i e g e l s t r a s s e - podle blízké cihelny (ul. V cihelně). 33

34 Ulice v městské části K l í š e : A l t k l e i s c h e - Stará Klíše, A n z e n g r u b e r s t r a s s e - podle básníka Ludwiga Anzengrubera, 1889 (ul. Brožíkova), B e e t h o v e n s t r a s s e podle hudebního skladatele L. van Beethovena, 1827, F l u r e n s t r a s s e ulice Na nivách, A m F r i e d h o f ulice Ke hřbitovu, G r i l l p a r z e r s t r a s s e - podle básníka Franze Grillparzera, 1872 (ul. Blahoslavova), A m J u b i l ä u m s w e g - Na jubilejní cestě, Pohled na Větruši od říčky Bíliny. K l e i s c h b a c h t a l - Údolí Klíšského potoka, K ö g l e r s t r a s s e - podle starosty Adolfa Köglera, 1895 (Ulice práce), K u l m e r s t r a s s e - Chlumecká ulice vedla přes Chlumec (Kulm) a bojiště z roku 1813, M o z a r t s t r a s s e - Mozartova ulice, podle hudebního skladatele Wolfganga A. Mozarta, 34

35 N i b e l u n g e n s t r a s s e - podle rodu Nibelungů z germánské pověsti (ul. K. F. Svobody), P a y e r s t r a s s e - podle cestovatele na severní pól Jul. von Payera, 1915 (ul. Textilní), R e s s e l s t r a s s e - podle vynálezce lodního šroubu Josefa Ressela, 1857, S c h i l l e r s t r a s s e - podle knížete básníků Friedricha von Schillera, 1805 (ul. České mládeže), S c h w e n k e n s t r a s s e - podle jména nivy Am Schwenken (ul. Jateční), S t i f t e r s t r a s s e - podle básníka Adalberta Stiftera, 1868 (ulice Bozděchova), T o n g r u b e n s t r a s s e - Ulice k Hliništi, podle názvu nivy, U h l a n d s t r a s s e - podle básníka Ludwiga Uhlanda, 1862 (ulice Balbínova), W a g n e r s t r a s s e - podle městského radního F. A. Wagnera, 1891 (ul. U lanovky), W e s t p h a l e n s t r a s s e - podle bývalého nájemce Klíšského šafářského statku hraběte Friedr. von Westphalen (ulice Kalininova). Pohled na Větruši z Ostrova. 35

36 Kellerstrasse v Krásném Březně. Ulice v městské části K r á s n é B ř e z n o : A n n a s t r a s s e - podle manželky nájemníka panství paní Anny Russové (ul. Karolíny Světlé), A u s s i g e r S t r a s s e - Ústecká ulice (Titova třída), B ä c k e r s t r a s s e - Pekařská ulice, před rokem 1920 Rudolfova ulice - Rudolffstrasse, B a h n s t r a s s e - Drážní ulice, B e r g g a s s e - Horská ulice (ul. K Mlýništi), E c k e l m a n n s t r a s s e - podle továrníka Gebrüdera Eckelmanna (ul. Družstevní), F r i e d h o f s t r a s s e - Hřbitovní ulice, A m G r a b e n - Na Příkopech (Příkopy), H a n s a s t r a s s e - podle Hansa, staré německé slovo, původně Schar (houf), znamenalo sdružení několika osob ke společnému účelu, ve 14. a 15. století spolek obchodníků z velkých německých obchodních měst, H ö l z e l s t r a s s e - podle zakladatele Krásnobřezenské národní školy Johana Wenzela Hölzela, ředitele Březenského panství, 1825 (ul. Krátká), K e l l e r s t r a s s e - Sklepní ulice, podle bývalých vinných sklepů, 36

37 Škola v Krásném Březně. L u d w i g s t r a s s e - podle bývalého držitele panství Ludwiga Cavriani, 1751 (ul. Janáčkova), N e s t o m i t z e r S t r a s s e - Neštěmická ulice, před rokem 1920 Albrechtstrasse - Albrechtova ulice (ul. Nový svět), P l e n e r s t r a s s e - podle říšského poslance barona Ernsta von Plenera (ul. Bezejmenná), R o s e n g a s s e - ulice Růžová, R u s s s t r a s s e - podle bývalého nájemce Krásnobřezenského panství Dr. J. A. Russe (ul. U pivovarské zahrady), S c h i f f e r s t r a s s e - Plavecká ulice, před rokem 1920 Ferdinandova ulice - Ferdinandstrasse, S c h l e s i n g e r s t r a s s e - podle dějězpytce Ludwiga Schlesingera, 1899 (ul. Blodkova), S c h l o s s s t r a s e - Zámecká ulice (ul. Husova), S c h u l s t r a s s e - Školní ulice (ul. Čelakovského), S c h w a d e n e r S t r a s s e - Svádovská ulice, před rokem 1920 Giselastrasse, T e t s c h n e r S t r a s s e - Děčínská ulice (ul. Podmokelská), Ü b e r f u h r s t r a s s e - Přívoznická ulice, před rokem 1920 Habs-burgerstrasse - Habsburská ulice (ul. Matiční), U f e r s t r a s s e - Pobřežní ulice (ul. Na břehu), 37

38 Krásnobřezenský zámek v roce U m s c h l a g s t r a s s e - Překladištní ulice, před rokem 1920 Maria-Theresiastrasse - Ulice Marie Terezie (ul. Postranní), W a s s e r g a s s e - Vodní cesta (ul. U studánky), W e i n g a r t e n s t r a s s e - Vinohradní ulice (ul. Vinařská). W i l h e l m W o l f r u m s t r a s s e - podle továrníka Wilhelma Wolfruma, 1895 (ul. Hasičská). N á m ě s t í a p a r k y. T r ž n í n á m ě s t í (Marktplatz - od r Nám. pres. Bene-še, dnes Mírové nám.) mělo v roce 1922 tvar nepravidelného obdélníku o délce 200 m a šířce 50 m. Plocha činila 1 ha 25 arů a 41 m 2. Vedlo z něj deset ulic do všech světových stran. V jeho spodní části nechal vztyčit v roce 1708 občan Anton Kuhn sloup sv. Antonína (Antonius-Säule). Na Tržním náměstí se konaly týdenní a výroční trhy. V podvečer a v neděli dopoledne bylo hojně využíváno k procházkám. Domy na Tržním náměstí mají zajímavou minulost, kterou popsal Dr. A. Marian v roce 1903 v knize Alt-Aussig ( Staré Ústí ) a v roce 1939 Dr. F. J. Umlauft v knížce Platz der SA ( Náměstí SA ). 38

39 V dobách zakládání města za Přemyslovců (Ottokar I , Wenzel I , Przemysl Ottokar II ), bylo místo konání trhů již v roce 1218 obehnáno zdí a vzniklo náměstí, jehož západní stranu tvořila cesta, vedoucí z Drážďan ve směru dnešní Bělehradské ulice (dříve Kunststrasse). Breite Gasse (Široká ulice) a Bielagasse (Bílinská ulice) vedla směrem přes řeku Bílinu na Oster (Ostrov), odkud začínala cesta přes Otovice (Hottowies) do Prahy. V roce 1803 byla vybudována silnice přes Velemín (Wellemin), Teplice (Teplitz) a Petrovice (Peterswald), spojující Bohemii (Böhmen) se Saskem (Sachsen). Na křižovatce těchto tří cest bylo založeno Tržní náměstí (Marktplatz). Tržní náměstí (Marktplatz) v roce N á m ě s t í m U n á d r a ž í (Bahnhofsplatz), před přijímací budovou městského nádraží, procházela linka elektrické dráhy Ústí Neštěmice. Nápadná zde byla budova Bankovního spolku, postavená v roce 1906 na místě kamenného mlýna, nazývaného Schlögelmühle (Schlögelův mlýn). Býval to nejstarší ústecký mlýn uvnitř hradeb a byl poháněn vodní silou městského poto- 39

40 ka. Potok protékal městskými hradbami a ústil do Labe pod domem bývalé Paroplavební společnosti, před níž se rozkládalo přístaviště, kde přistávaly parníky do Litoměřic a do Drážďan. Západní strana Tržního náměstí okolo roku K o s t e l n í n á m ě s t í (Kirchenplatz) se nachází jižně od Tržního náměstí. Stojí na něm městský kostel Nanebevzetí Panny Marie (Maria Himmelfahrt). V dřívějších stoletích byl pohřebním místem ústeckých měšťanů. Na jeho jižní straně stála stará škola a modlitebna či útulek intra moenia. Ve stejné linii budovy děkanství stál rektorát a zvonice, která byla v roce 1829 kvůli stavební sešlosti stržena. Vedle se nacházela veřejná studna, užívaná ještě v roce Za děkanstvím a rektorstvím byla zahrada dominikánského kláštera. Stará škola a modlitebna byly odstraněny v roce Byl zde také chudobinec nadace Anny Margarete Dörfel. Z po-zději zbouraného starého špitálu byly přeneseny sochy, znaky a nápisy do nového chudobince v Margaretině ulici (Margaretenstrasse). První úprava Kostelního náměstí spadá do roku

41 Osázení stromy a keři bylo později opět odstraněno a náměstí kolem kostela bylo vydlážděno. Plán Tržního náměstí (Marktplatz) nakreslil malíř Lehmann. N á m ě s t í s v. M a t e r n a (Materniplatz - od r Lidické nám.), 35 arů 61 m 2, se kdysi nalézala církevní místa, špitál a hřbitov Sankt Materni. Později uvnitř tohoto náměstí, plného vkusných zahradních instalací, stála socha myslivce a vodotrysky pojmenované Krásný, Městský a Labský. Náměstí rámovaly krásné stavby Městského divadla, České spořitelny, Městské knihovny a zotavovny (Ressource). 41

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 Tab. 8: ZM 10 - legenda - obsah mapy ATRIBUT polohopis výškopis popis PŘÍSLUŠNÉ OBJEKTY budova, blok budov, budova s popisem, zničená

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 Přihláška do soutěže 18. ročníku Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 (Rok čtyř splněných přání) ZELENÉ KOLO, s. r. o. IČ: 25476793 400 02 Trmice Koštov 112 Společnost ZELENÉ KOLO se zabývá

Více

R39.1 Study of Public Transport Users in Ústí nad Labem Annex 1 Schemes The list of attached documents:

R39.1 Study of Public Transport Users in Ústí nad Labem Annex 1 Schemes The list of attached documents: 1 R39.1 Study of Public Transport Users in Ústí nad Labem Annex 1 Schemes The list of attached documents: 1 - Localities served by regional charter buses from Ústí nad Labem (all the bus stations are marked

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Ulice Chodník stav + návrh (Stupnice poškození 1 až 5, 1-výborný... 5 - nedostatečný) PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Vozovka (povrch)stav + návrh (Stupnice poškození 1

Více

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Svoz odpadu ze zeleně ve vacích Vaky pro jarní svoz se budou vydávat od 18. do 22. března 2013 od 8 do 17,30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z ul.

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

Technické památky Českých Budějovic

Technické památky Českých Budějovic Technické památky Českých Budějovic SPŠ stavební Ulice, ve které tato škola stojí, byla pojmenována po Josefu Resslovi - vynálezci lodního šroubu. Špitál sv. Václava Rozlehlý rohový objekt v Krajinské

Více

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem P o ř a d j e d n á n í 15. zasedání Rady města Ústí nad Labem, které se bude konat dne 10. 6. 2015 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Rady

Více

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008)

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Příloha k diplomové práci Tomáš Jurčí, UP Olomouc 2008 Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Benátky Foto 1 Stará cesta vedoucí z Benátek do

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl04 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 23. 10. 2012 Třída: 4. - 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl04 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 23. 10. 2012 Třída: 4. - 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl04

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_28 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ

NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ 1 Frenštát pod Radhoštěm Jandovo stromořadí 2 Lesní správa Frenštát pod Radhoštěm 3 Státní lesy na Frenštátsku NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ Naučná stezka Velký Javorník provází zelenou

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Seznam akcí v záruční lhůtě a uplatňování záručních oprav

Seznam akcí v záruční lhůtě a uplatňování záručních oprav Seznam akcí v záruční lhůtě a uplatňování záručních oprav Na základě dotazu občanů před jednáním Zastupitelstva města Vimperk dne 04.03.2013 Vás informujeme o procesu uplatňování záručních oprav. Odbor

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Sadová

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Sadová HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Sadová Hostivice, srpen 2010 Ulice Sadová 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní souhrnné

Více

A. Seznam nemovitých památek na území města Liberec dle databáze Národního památkového ústavu

A. Seznam nemovitých památek na území města Liberec dle databáze Národního památkového ústavu A. Seznam nemovitých památek na území města Liberec dle databáze Národního památkového ústavu Část obce čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. Liberec XVII-Kateřinky Liberec XXXI-Krásná Studánka socha krucifix

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2008

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2008 Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2008 Třídění odpadů z obalů finančně podporuje společnost EKO-KOM, a.s. Praha, která zastupuje výrobce obalů a prodejce baleného zboží. Roční příspěvek je závislý na

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk A je tu Středočeský kraj Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk Hrady a zámky Karštejn Jeden z nejznámějších českých hradů byl postaven v letech 1348 1367 na příkaz

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové.

Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové. Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové. Dnes má městečko asi 5 000 obyvatel a je známé hlavně lázeňstvím

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Uherský Ostroh Ostrožská Nová Ves Kunovice - Uherské Hradiště

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Návrh - Příjmová část rozpočtu pro rok 2012 Statutární město Ústí n. L. - Magistrát města Ústí nad Labem

Návrh - Příjmová část rozpočtu pro rok 2012 Statutární město Ústí n. L. - Magistrát města Ústí nad Labem Návrh - Příjmová část rozpočtu pro rok 2012 Statutární město Ústí n. L. - Magistrát města Ústí nad Labem Příloha usnesení č. 1 (v tis. Kč) p.č. Popis CELKEM 1a Daň z příjmů FO ze záv.činn. 185 000,00 1b

Více

Fyzikální procházka Prahou V

Fyzikální procházka Prahou V Fyzikální procházka Prahou V Tato procházka vznikla v rámci diplomové práce Fyzikální exkurze a procházky městem [1]. Tuto i další procházky budete moct najít na webových stránkách FyzWebu [2]. V průběhu

Více

Zámek Mnichovo Hradiště

Zámek Mnichovo Hradiště Zámek Mnichovo Hradiště Rozsáhlý areál barokního valdštejnského zámku nalezneme v severní části Mnichova Hradiště. Státní zámek Mnichovo Hradiště je dnes Národní kulturní památkou a patří k němu i bývalý

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Tajemství hvězdných hor

Tajemství hvězdných hor Tajemství hvězdných hor Po celou dobu, co se zabývám hledáním geometrických souvislostí, jsem si všiml další zajímavé věci. Kolem významných hor a kopců se objevují podivné šesticípé hvězdy vytvořené z

Více

Cyklostezky v Jihlavě

Cyklostezky v Jihlavě Cyklostezky v Jihlavě Statutární město Jihlava se začalo výrazněji věnovat problematice cyklodopravy a výstavbě stezek pro cyklisty od roku 2001, kdy byl postaven 1. úsek tzv. První cyklostezky na ulici

Více

Srovnávací tržní analýza

Srovnávací tržní analýza Srovnávací tržní analýza 1/6 Srovnávací tržní analýza Ladislav Jandáček ladislav.jandacek@re-max.cz +420 727 832 834 Klient : Potanková Jaroslava Nemovitost : Prodej bytové jednotky Adresa : Čimická 2

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

Základní údaje. Parlamentní republika. Hl. město Lublaň Počet obyvatel 2 000 092 Rozloha 20 273 km 2 Měna Euro Jazyky slovinština

Základní údaje. Parlamentní republika. Hl. město Lublaň Počet obyvatel 2 000 092 Rozloha 20 273 km 2 Měna Euro Jazyky slovinština Obr. 1 ALPSKÉ STÁTY Obr. 2 Základní údaje Parlamentní republika Vznikla rozpadem Jugoslávie Hl. město Lublaň Počet obyvatel 2 000 092 Rozloha 20 273 km 2 Měna Euro Jazyky slovinština Obr. 3 Přírodní podmínky

Více

D ě j i n y P r a h y

D ě j i n y P r a h y OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky, s. r. o, Hradec Králové D ě j i n y P r a h y Odborná maturitní práce srpen 2013 Jana Horáková OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky,

Více

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2014 SEZNAM AKCÍ 2014 Oplocení sochy Krakonoše ve Smetanových sadech Oprava chodníku Pod Lipou Dětská hřiště Nasvícení Masarykovy věže samostatnosti Oprava chodníku

Více

IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ. SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ

IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ. SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ 2013-2014 PODĚKOVÁNÍ: Chtěly bychom poděkovat panům O. Liškovi, T. Liškovi a J. Rydvalovi za cenné informace k tématu

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 V letech 2005 2006, tedy v době, kdy byl Jiří Paroubek předsedou české vlády, získal díky jeho aktivitám Ústecký kraj cca 11 mld. Kč Peníze

Více

Ostranění stavby Počet stran: 1 Příloha č. 5 číslo spisu Navrhovatel Název Místo stavby Datum zahájení 130410/2013 Skladový areál Olšinky - zásobníky olejů Svádov 29.10.2013 108586/2013 CPI Obchodní park

Více

Něco z historie Lihovaru v Třebíči

Něco z historie Lihovaru v Třebíči Něco z historie Lihovaru v Třebíči Původní Lihovar, ve kterém se nacházíte, byl založen léta páně 1890 za rakousko-uherské monarchie majiteli třebíčského zámku z rodu Waldsteinů jako součást zámeckého

Více

Datové sady GIS Libereckého kraje určené ke sdílení

Datové sady GIS Libereckého kraje určené ke sdílení Datové sady GIS Libereckého kraje určené ke sdílení Aktualizace: říjen 2006 Souřadný systém S-JTSK Zájmové zemí Liberecký kraj O data je možné zažádat prostřednictvím žádosti, kterou lze nalézt na http://www.gis.kraj-lbc.cz.

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě 1. Úvod Tento plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a jedním

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO CÍL: Seznámení se Spolkovou republikou Německo. Spolupráce učitel-žák, zapojení žáků při výkladu nové látky. Využití vlastivědné mapy a práce na PC. Zapojení zábavných prvků

Více

17. Park Jižní svahy

17. Park Jižní svahy 17. Park Jižní svahy Park Jižní svahy vznikl na místě opuštěných zahrad a pozemků na svazích pod ulicí Hasičskou, které se prudce uklánějí k jihu, směrem k železniční trati a fotbalovému stadiónu. Stará

Více

Projekt SUGAR. New method for urban freight transport planning. Data collection for loading and unloading zones planning. Vilém Čekajle, Dipl. Ek.

Projekt SUGAR. New method for urban freight transport planning. Data collection for loading and unloading zones planning. Vilém Čekajle, Dipl. Ek. Projekt SUGAR Statutory City of Ústí nad Labem New method for urban freight transport planning Data collection for loading and unloading zones planning Vilém Čekajle, Dipl. Ek. Statutory City of Ústí nad

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

PRAHA 2. Vinohrady. Lublaňská 666/44

PRAHA 2. Vinohrady. Lublaňská 666/44 PRAHA 2 Vinohrady Lublaňská 666/44 Dům postavil stavitel Buldra roku 1879. Nacházela se zde ubytovna IV. správy MV (Správa sledování), využívaná plocha činila 544 m 2. FMV objekt uvolnilo v roce 1991.

Více

Pracovní list obsahuje test k reáliím německy mluvících zemí. Žáci znají reálie německy mluvící zemí.

Pracovní list obsahuje test k reáliím německy mluvících zemí. Žáci znají reálie německy mluvící zemí. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_17 Test - Reálie Němčina 1. ročník Pracovní list obsahuje test k

Více

r o z h o d n u t í :

r o z h o d n u t í : Okresní národní výbor, odbor kultury, Litoměřice č.j. 1086-90, ze dne 20.8.1990 R O Z H O D N U T Í o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Ú š t ě k. Okresní národní výbor,

Více

INVESTIČNÍ AKCE 2014. Město Varnsdorf

INVESTIČNÍ AKCE 2014. Město Varnsdorf INVESTIČNÍ AKCE 2014 Město Varnsdorf Snížení energetické náročnosti MŠ Pražská Varnsdorf Kompletní zateplení obvodového pláště a střechy budovy včetně výměny oken a dveří Zhotovitel: S-BAU BOHEMIA, spol.

Více

www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj

www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj Rozloha: 5 335 km 2 Počet obyvatel: 827 223 obyv. Hustota zalidnění: 155 obyv./ km 2 Sídlo krajského úřadu: Ústí nad Labem Okresy: 7 Ústí nad Labem, Most, Chomutov, Louny,

Více

Obsah Obsah 2 Kraj v číslech 3 Znaky 4 Mapy 5 Přehled 7 Vodstvo 8 Hospodářství 9 Kultura 13 2 Kraj v číslech Rozloha 526 702 ha (5 267 km 2 ) Olomoucký kraj tvoří 6,7% celkové rozlohy České republiky Počet

Více

PREZENTACE AREÁLŮ BÝVALÝCH ZÁVODŮ VE FRÝDKU-MÍSTKU

PREZENTACE AREÁLŮ BÝVALÝCH ZÁVODŮ VE FRÝDKU-MÍSTKU PREZENTACE AREÁLŮ BÝVALÝCH ZÁVODŮ VE FRÝDKU-MÍSTKU SLEZAN Frýdek-Místek a.s. zastoupená insolvenčním správcem Ing. Jiřím Hanákem Na Příkopě 1221 738 15 Frýdek-Místek Kontaktní osoba: JUDr. Luděk Korč Tel:

Více

Celkový počet komínů: 130 (126 v databázi KODA), z toho vylezeno 118 Padlé komíny: přes 100 Typ komínů: převážně cihlové, starší 100 let, moderní a

Celkový počet komínů: 130 (126 v databázi KODA), z toho vylezeno 118 Padlé komíny: přes 100 Typ komínů: převážně cihlové, starší 100 let, moderní a Mgr. Martin Chroust -Nejsevernější výběžek ČR -Od zbytku republiky oddělen NPČŠ a hřebenem Lužických hor -Staletí osídlen německým obyvatelstvem -Dnes 50 000 obyvatel, výrazně méně než před 2. světovou

Více

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Rozvojový strategický dokument obce Drnovice 1 Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Obsah: 1. Základní profil obce 3 1.1 Historie obce, památky, zajímavosti. 3 2. Současnost obce 4 2.1 Poloha obce..

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

19. století - doba českých vynálezců

19. století - doba českých vynálezců Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Pracovní list číslo:16 Název: 19. století doba českých vynálezců Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Anotace: Práce s textem, doplňování, orientace v historických

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

INFORMACE Č. 9 PRO ČLENY UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo. V současné době probíhá dražba (zpeněžování) následujícího majetku družstva:

INFORMACE Č. 9 PRO ČLENY UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo. V současné době probíhá dražba (zpeněžování) následujícího majetku družstva: INFORMACE Č. 9 PRO ČLENY UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo V současné době probíhá dražba (zpeněžování) následujícího majetku družstva: Dražba administrativní budovy ul. Ostrožná č.p. 208/4, 746 01 Opava

Více

v Příbrami, ul. Evropská

v Příbrami, ul. Evropská PRODEJ HALY B S POZEMKEM v Příbrami, ul. Evropská PRODEJ HALY B S POZEMKEM - Příbram, ul. Evropská POPIS NABÍDKY Knol Plus a.s. Vám tímto nabízí ke koupi samostatnou průmyslovou halu na vlastních 2 pozemcích,

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař 1 2X9bytové domy v Polici nad Metují 2X9bytové domy v Polici nad Metují David Chmelař 2 2X9bytové domy v Polici nad Metují / Kontext okolní krajiny Zadání Dva totožné objekty s devíti malometrážními (startovními)

Více

Hrad Střekov www.hradstrekov.cz

Hrad Střekov www.hradstrekov.cz Hrad Střekov Romantická zřícenina hradu Střekov zve školní výpravy k prohlídkám. Čeká je výklad průvodce o historii hradu a zajímavostech a krásný výhled na údolí řeky Labe. Otevírací doba: 9.30 h 16.30

Více

7. Informativní zpráva o pohledávkách města z prodejů nemovitostí a stavu jejich vymáhání k 30. 6. 2015

7. Informativní zpráva o pohledávkách města z prodejů nemovitostí a stavu jejich vymáhání k 30. 6. 2015 Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem P o ř a d j e d n á n í 21. zasedání Rady města Ústí nad Labem, které se bude konat dne 26. 8. 2015 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Rady

Více