Ústí nad Labem po roce 1918

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ústí nad Labem po roce 1918"

Transkript

1 Ústí nad Labem po roce 1918 V roce 2012 sepsal Jaroslav Rydval. 1

2 2

3 O B S A H. Úvod Z historie Poloha, rozloha a vzhled města Bydlení Ulice, náměstí a parky Dláždění, kanalizace a veřejné osvětlení.. 51 Veřejné osvětlení Plynárna, elektrárna, jatky Vodovod a dálkové vytápění Zdravotnictví Chudinství a nadace Dobročinné spolky a zařízení Kostely a hřbitovy Výchovná zařízení Veřejné budovy Městské divadlo Knihovna, čítárna a umělecká galerie Městské muzeum a lázně Střelnice, zotavovna a tělocvična Ferdinandova výšina Sály lidového domu a kina Pomníky, pamětní desky, sochy a kříže Městské úřady a služby Autonomní samosprávní a duchovní úřady Továrny Důležité ústecké organizace a zařízení Geologické poměry a jejich vliv na rozvoj města. 204 Spodní voda a povětrnostní poměry Ústecké vrchy a řeky Zdejší svět zvířat a rostlin Dodatek Závěr

4 Ústí v roce Ú V O D. Život, práci a výsledky činnosti našich předků je třeba znát a vážit si jich. Vzhledem k tomu, že nedávná historie našeho města není bez tendenčního zkreslování v češtině prakticky k dispozici, pokusil jsem se tímto laickým spiskem tento nedostatek vyplnit. Využil jsem k tomu především vlastivědnou knihu pana ředitele Eduarda Wagnera Aussig Můj laický překlad oné knížky je případně k dispozici v archivu města Ústí nad Labem a u společnosti Collegium Bohemicum. Z H I S T O R I E. Území našeho města bylo osídleno již za dávných časů. Nejdříve lidmi, jejichž kmenová příslušnost ani řeč nejsou známy, potom keltským národem Bójů (odtud Böhmen Bohemia) a germánskými kmeny Markomanů (od asi 500 let před naším letopočtem). Jako poslední, při tak zvaném stěhování národů kolem 4

5 let našeho letopočtu, v poklidu přicházeli do Bohemie kmeny Slovanů. Území stávajícího města Ústí nad Labem mělo již v tehdejších dobách zvláštní význam. Zde se setkávaly důležité dopravní cesty, především řeka Labe (Elbe), přírodní cesta z Bohemie do severních regionů, dále na sever přes Krušné hory (Ergebirge Rudné hory) Lužická stezka (Sorbensteig) a cesta údolím říčky Bíliny (Biela), spojující prastará kulturní města teplického regionu s Labem. Jádro zdejšího nejstaršího osídlení se zřejmě nazývalo Usti, Usk, Ausk, Ausik, Aussig Ústí (jako vtok řeky). Existence královského hradu se dosvědčuje již před rokem Stál na místě dnešního Hradiště (Burgstadtl), ovšem městské tržiště (Marktplatz) je prokazatelně uváděno již roku Hrad měl zejména chránit vstup do centra království u ústí řeky Bíliny (Biela). Kolem hradu vznikla nejstarší osada (suburbium) s kostelem sv. Adalberta. Název zdejší osady byl uveden již v prastaré listině z roku 993, přičemž byla zmíněna zdejší celnice. Město Aussig bylo povýšeno na královské město s úplnou autonomií v roce 1272, za vlády bezpochyby Němcům (Deutsche) přátelského Přemysla (Przemysel) Otakara II., kdy také započala výstavba městských hradeb. Avšak zakládací listiny byly při požáru v roce 1325 ztraceny. Ve dnech 16. a 17. června roku 1426 toto vzkvétající německé město zcela zničili husité. Bylo vypáleno a zbouráno a všichni obyvatelé, kteří byli chyceni, byli pobiti. Tři roky bylo město pusté a teprve v následujících letech se z trosek zvedlo město nové, avšak nemohlo dosáhnout svých práv. Dne 12. února roku 1476 král český a markrabě moravský, vévoda z Luxemburku a Sleska, markrabě lužický atd., toho jména Wladislaus I., potvrdil městu Aussig an der Elbe (Ústí nad Labem) udělení následujícího erbu: Štít v rudé barvě, v jehož středu je bílý lev se zkříženými ocasy a se zlatými spáry, hlavu má pokrytou helmou a hruď krunýřem, na helmě jsou dvě roztažená křídla ve zlaté barvě. 5

6 Od roku 1474 v městské kronice přibývalo zápisů v češtině, ale němčina zde nikdy nezanikla a po jazykovém výnosu krále Wladislava II. opět silně převládla. Město Ústí zůstalo královským městem až do roku Ústecké hradby v roce Po staletí bylo Ústí nad Labem (dále jen Ústí) provinčním městečkem, sužovaným pohromami, nemocemi a nesnadnou obranou. Až do roku 1840 mělo město středověký vzhled. Městským tržním náměstím protékal potok, vanul zde nepříjemný zápach a dojem byl ponurý. Lodní doprava po Labi byla vzhledem k mnoha překážkám nepatrná. Proti proudu byly lodě taženy zvířaty i lidmi. Pěstovalo se zde obilí, víno, ovoce a chmel, chovala se domácí zvířata, život byl jednotvárný. Vývoj města byl přerušován velkými požáry, zvláště tím ze dne 9. května roku V 16. a 17. století, město prožívalo dobu rozkvětu, avšak za vpádu Švédů, v letech 1634 a a ve třicetileté válce, bylo mnoho domů zničeno. Ještě v roce 1654 byla více než polovina domů pustých. Město se z válečných škod vzpamatovalo až okolo roku 1680, ale až do začátku 19. století nevykazovalo žádný větší rozvoj. 6

7 Pokus o obnovení plánu města Aussig z roku V letech 1846 až 1857 byla pro využití obrovských zásob hnědého uhlí na úpatí Krušných hor vybudována trať státní železnice Praha Ústí Drážďany a trať Ústí Teplice (Aussig-Teplitzer Eisenbahn - A.-T. E.). Díky Česko-saské paroplavební společnosti (Böhm.-Säschischen Dampfschiffahrtgesellschaft) se po Labi pro vývoz uhlí rozvinul silný lodní provoz. Všude, a zvláště na západě města, vznikaly nové továrny. Například v roce 1856 Rakouský spolek pro chemickou a hutní výrobu (Österreischen Vereines für chemische und metallurgische Produkcion). V údolí Klíšského potoka (Kleischbachtal) vznikla nová městská část. Rozvíjela se městská pouliční doprava, soukromá výstavba a obecně prospěšné investice. Novou výstavbou se změnila i jižní a východní část města a Krásné Březno (Schönpreisen). V roce 1873 byl postaven velký železniční most přes Labe, dále sklárna (1872) a rafinerie cukru (1882). V roce 1882 byla v Kramolech Novosedlicích (Kram- 7

8 mel - Obersedlitz) založena Schichtova továrna (Schicht-Werke). V letech bylo zřízeno velké labské překladiště Krásné Březno - Neštěmice. Vývoz uhlí byl provozován hlavně velkoobchodními firmami Ed. J. Weinmann a J. Petschek. Ústí před 300 lety. Vedle společenského života se rozvíjel i život duchovní. Zakládaly se nové základní, měšťanské, průmyslové, odborné a střední školy, vzdělávací, vědecké a sportovní spolky, pěvecká a hudební sdružení, městské divadlo, knihovna, muzeum, tělocvičná zařízení atd. Byl pěstován smysl pro vědu a umění, pro sport, vzdělání a mravnost. V roce 1893 byla ústeckým tělocvičným spolkem (Aussiger Tutnverein) vybudována tělocvična v Rybniční ulici (Teichgasse, nyní ul. Vaníčkova) a v letech 1848/49 byl Horským spolkem (Gebirgsverein) postaven horský hostinec na Ferdinandově výšině (Ferdinandshöhe, nyní Větruše). Pro vývoj města na začátku 20. století měl největší význam nákup Klíšského šafářského dvora s jeho rozlehlými pozemky. S městem byla spojena v roce 1898 obec Klíše (Kleische) a roku 8

9 1899 obec Krásné Březno (Schönpriesen). Vznikaly velké stavby, například na Nádražním náměstí budova Vídeňského bankovního spolku (Wiener Bankverein 1905), dále Česká spořitelna (Böhmische Sparkasse 1906), evangelický kostel sv. Pavla (1905), na Špitálském náměstí městské lázně (1908), městské divadlo (1909), státní průmyslová škola (1910), městská knihovna (1911), elektrárna (1900), plynárna (1912), slepecká škola (1913), mnohá zdravotní a pečovatelská zařízení atd. Za I. světové války stavební činnost téměř utichla. Ústí v roce Proti utěšenému rozmachu města stála ovšem i obrácená stránka. Část občanů se vyhýbala práci, duševně ochabovala a morálně zakrněla. Vycházel ostře najevo kontrast mezi chudobou a bohatstvím, mezi šetrností a marnivostí, mezi pracovitostí a leností, mezi snažením a povalečstvím. To vedlo k vnitřním svárům a k otravování sociálního a politického života. Důsledkem toho bylo hospodářské, kulturní a morální zhroucení. Obyvatelstvo bylo politickými stranami demoralizováno, bylo tlačeno do ostrých 9

10 protikladů a některé politické názory přivedly k nárokům podivné mocné síly. Větruše (Ferdinandshöhe) v roce Dne 28. října roku 1918 vypukl politický převrat, bylo rozvráceno císařství Rakousko-Uhersko a byla založena Č e s k o s l o v e n s k á r e p u b l i k a. Ještě před skončením mírových jednání bylo Ústí, tak jako všechna větší německá města v Bohemii, obsazena československým vojskem. Bohužel i v Ústí byly zaznamenány výtržnosti a plundrování. V důsledku změny politických poměrů byli brzy po převratu vtaženi ke spolupráci v obci nejen zástupci dělnictva, ale práva požadovali i obyvatelé mluvící česky. Vznikly české školy, jedna národní a měšťanská škola, reálné gymnázium, pokračovací škola živnostenského vzdělávání a rodinná škola. P O L O H A, R O Z L O H A A V Z H L E D M Ě S T A. Ústí leží na východní délky a severní šířky, 147 metrů nad mořem na linii břehu Labe při ústí řeky Bíliny. Ně- 10

11 které trigonometrické body: Dolní Tržní náměstí (Marktplatz - od r nám. pres. Beneše, nyní Mírové náměstí) 146,29 m, Nádražní náměstí 140,66 m, podlaha věže městského kostela 145,06 m, vodárna v Krásném Březně 205,79 m, Ferdinandova výšina (Větruše) 207,92 m, Mariánský vrch (Marienberg nivelační bod před bývalou kapličkou) 262,92 m, vrch Holoměř (Holomirsche) 291,59 m, vrch Brand (nyní Erbenova vyhlídka) 421,15 m. Ústí z Větruše v roce V roce 1922 se město rozkládalo na území 1524 ha 15 arů 51 m 2 a dělilo se na Ústí (Aussig) s 1041 ha 30 arů 35 m 2, Klíše (Kleische) s 262 ha 7 ary 48 m 2 a Krásné Březno (Schönpriesen) s 220 ha 77 ary 68 m 2. Při sčítání z února 1921 mělo 2340 domů (Ústí 1753, Klíše 252, Krásné Březno 335) a obyvatel. Území města hraničilo s obcemi Zálezly (Salesel), Vaňov (Wannow), Podlešín (Padloschin), Hostovice (Hottowies), Trmice (Türmitz), Střížovice (Strisowitz), Bukov (Pokau), Stříbrníky (Ziebernik), Dobětice (Dopitz), Žežice (Seesitz), Neštěmice (Nestomitz), Olšinky (Wolfschlinge) a Střekov (Schreckenstein I, II, III). 11

12 (Při překladu z německého originálu byly převzaty české názvy obcí z později vydaných turistických map. Přehled německých a českých názvů obcí v okolí Ústí je zařazen jako dodatek tohoto spisku na str. 265.) Ústí z jihu (1913). Obvod města zahrnoval stavební pozemky, vinohrady, zahrady, pole, louky, pastviny, ulice, náměstí, vodstvo a lada (úhor). Městská obec měla pozemky ve Varvařově (Arbesau), v Hostovicích (Hottovies), v Mírkově (Mörkau), v Novosedlicích (Obersedlitz), v Podlešíně (Padloschin), na Bukově (Pokau), v Božtěšicích (Postitz), v Chuderově (Kaudern), v Předlicích (Prödlitz), ve Chvalově (Qualen), v Žandově (Schande), na Střekově (Schreckenstein), v Sebuzínu (Sebusein), v Tlučni (Tlutzen), v Telnici (Tellnitz), v Nedvězí (Tillisch), ve Vaňově (Wannow) a na Stříbrníkách (Ziebernik). Kdo přijel do Ústí po železnici nebo parníkem, neměl na město hezký pohled. Černě zakouřená Mariánská skála (Marienberg), zadní strany domů ústeckých ulic, dlouhé tovární sklady, ani železniční násep, nebyla žádná krása. Cestující, který měl málo 12

13 času a využil na obchůzku k poznání Ústí pouze čas mezi dvěma vlaky, vedl procházku obvykle jen nedaleko Tržního náměstí (Marktplatz - nyní Mírové nám.) a sousedních ulic. Pohled z Větruše v roce Kdo chtěl mít o Ústí lepší obraz a neměl příležitost projít jednotlivé části města, musel pozorovat město a okolí z nějakého vyvýšeného místa. Do široka se rozkládající území, od Předlic (Prödlitz) po Neštěmice (Nestomitz), od Bukova (Pokau) do Vaňova (Wannow), se dalo úplně přehlédnout jen z málo míst. Nejlépe dosažitelná byla věž na Ferdinandově výšině. Odtamtud se nejlépe přehlédly všechny části města, údolí Labe a Bíliny, planina proti Teplicím i do široka se rozkládající okolní horský svět. Druhé místo k výhledu byl Mariánský vrch (Marienberg), z něhož pohled na západ zahrnoval staré a nové město, chemické továrny a nádražní zařízení a dále pláně až ke Krušným horám (Erzgebirge). Na východě byl přístav v Krásném Březně (Schönpriesen) a jeho okolí. 13

14 Kromě toho bylo vidět do údolí Labe od obce Vaňova (Wannow) až do Valtířova (Waltirsch). Dále bylo možno vydat se na Stříbrnickou silnici (Zieberniker Strasse), na Schaffnerův vrch (Schaffner Berg), na vrch Brand-Oheň (Erbenova vyhlídka), na výšinu na Skřivánčím poli (Lerchenfelder Höhe) a na nádhernou holoměřickou vyhlídku (Holomirsche). Zcela zvláštní pohled se v Ústí nabízel z druhé zatáčky horské cesty, vedoucí z Klíše (Kleische) do Střížovic (Strisovitz). Z nížiny Staré Klíše (Altkleische) plynulo velké množství domů, které se stísněně draly kolem Mariánského vrchu a Ferdinandovy výšiny a potom se široce rozvíjely po stráních na horských loukách a valech. Labe spojovalo místní části Střekova (Schreckenstein) se skvostným pozadím vrchu Ostrý (Wostrey), Labské hory (Elbeberge) a Velkobřezenské vrchy (Grosspriesner Berge), jako zelenou obrubu s Ústím do jednoho městského celku. Také tovární čtvrť byla z toho místa dobře přehledná. Ústecký přístav a Mariánská skála. Jihovýchodní pohled byl nabízen ze silnice ze Střekova Novosedlic do obce Nové Vsi (Neudörfel). Nejlepší stanoviště bylo v blízkosti pískovny nad posledním domem oné vesnice. Tento pohled na město (podobný byl také ze Sedlové hory - Sattelberg) byl proto tak pozoruhodný, protože na severozápadě ostře vystu- 14

15 pující horské hřebeny Krušných hor (Erzgebirge) vypadaly na horizontu jako mocná zeď před kterou se v podlouhlém tvaru táhly Střížovické vrchy (Strisowitzer Berge). Na Ovčáckém vrchu (Schäferberg) byla vidět vilová čtvrť, táhnoucí se z údolí Klíšského potoka (Kleischbachtal) a pozvolna stupající až k Všebořické výšině (Schöbritz Höhe). Vlevo se svažovaly Labské vrchy (Elbeberge), vpravo Sedlový vrch (Sattelberg) a hluboko dole mezi těmi dvěma místy ležely obce Novosedlice (Obersedlitz) a Kramoly (Krammel), labský most a město Ústí s novým sídlištěm v údolí Klíšského potoka. Pohled z Větruše v roce Mariánský vrch (Marienberg) nebyl jen západní a jižní příkrý a nepřístupný svah, ale i stráň k dobrému přehlédnutí Krásného Března (Schönpriesen). Pěkné pohledy na okolí města poskytovala také Jubilejní cesta (Jubiläumsweg), Klíšský vrch (Kleischer Berg), jižní místnost v druhém poschodí městské průmyslové školy, věž městského kostela, Anenský vrch (Annahöhe) v Krásném Březně, Wolfrumova ulice (Wolfrumstrasse), výhled od Mariánského pramene (Marianquelle) v Lumpeho parku (Lumpepark - ptačí rezervace) a mnohá jiná stanovišťě. 15

16 Labe v Ústí v roce B Y D L E N Í. O počtu domů v Ústí před zničením města v roce 1426, tak i po jeho znovupostavení chybí jakékoliv zprávy. Teprve od Taxatio domorum z roku 1471 se domy sčítaly a od roku 1479 i domy mimo město. Následující dvě století nezanechaly o rozšiřování a zastavění města (kromě odhadu úhrnu vybraných daní z roku 1576) žádné hodnověrné údaje. Teprve rok 1680, při hodnocení válečných poplatků z 9. února, přinesl skutečný seznam všech domů podléhajících zdanění. Z něj vycházely válečné poplatky (kontribuce) v letech 1755 a 1761 a umožnil přechod k zavedení nového číslování na podkladě topografických údajů. Dne 1. září 1783 byl uvedením dekretu o domovní dani zaveden základní popis všech zdaňovaných domů, v Ústí byl dokončen roku Následovalo další číslování, které bylo nařízeno konskripčním dekretem z roku 1804, v tomto městě vešel v platnost roku 1806 a zůstavil počet čísel popisných tehdejších trvalých domů. Mezera byla od r až do soupisu pozemků a budov (katastralizace) v roce Letní polohopis v Bohemii za rok 1830 byl přetištěn v pamětní knize města Ústí v roce 1839, s uvedením velkého počtu domů. Zřejmý pokles od 16

17 r oproti r se vysvětluje tím, že byly při výběru částek za pozemky v r některé budovy od daní osvobozeny a tedy nebyly zmíněny. Ve skutečnosti mohl být počet domů v roce 1789 větší, než v roce Bukov vilová čtvrť. Jaké důvody způsobily tak značný rozvoj mezi roky 1806 až 1839, nejsou známy. Avšak podle toho, že v těchto letech byly zahájeny stavby v blízkosti Labe a na předměstí Skřivánčí pole (Lerchenfeld), se dá vyvozovat, že čilý lodní provoz a snad také těžba uhlí na Lerchenfeld rozdmýchaly stavební ruch. (Zařízení na těžbu uhlí na Skřivánčím poli bylo budováno od r. 1760, kdy se zde uhlí těžit začalo). Počet domů rychle stoupl se zahájením železnice a s otevíráním továren. V roce 1876 byla dostavěna budova chlapecké školy na Novém tržišti (Neumarkt, později Školní náměstí - Schulplatz) a obdržela již číslo popisné V následujících desetiletích se stavební činnost rozvíjela především v průmyslových částech. Nejdůležitější tovární investice, chemička a Schichtova továrna ( Schichtwerke ), se budovaly léta a také cukrovar vyžadoval dlouhodobou rozšiřovací výstavbu. Dále se nové závody stavěly v městské čtvrti Krásné Březno a v západní části města to byla tovární čtvrť v okolí ukončení kolejí na rozřazovacím nádraží Ústecko-teplické dráhy (Aussig-Teplitzer Eisenbahn A.-T.E.). 17

18 Z důvodu průmyslového rozvoje byla velmi silná poptávka po bydlení, nabídka ale byla malá. Důvodem toho byly malé výnosy z nájemních domů, vysoké daně a vysoké pořizovací náklady. Ve vnitřním městě se prováděla nová výstavba a přestavby jen v omezeném množství. Nové obytné domy byly pořizovány hlavně pro městské úředníky v okolí ulice Velká hradební (Grossen Wallstrasse), v městské čtvrti Staré Skřivánčí pole (Alt-Lerchenfeld), ve vilové čtvrti a ve všech ulicích, ve kterých byla zavedena elektrická pouliční doprava. V době světové války výstavba úplně utichla a bytová nouze stoupala den ze dne. Byla zrušena svoboda stěhování. Usídlování v Ústí bylo nepovolováním ze strany městské rady svazováno. Státní bytový úřad byty konfiskoval a propůjčoval je. Majitelé bytů ztratili svá práva, zejména právo výpovědi. Tyto nepříznivé poměry zůstaly v platnosti i v poválečném čase. Bytová nouze se trochu zmenšila, když městská obec a Obecně prospěšné bytové družstvo (Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft) zahájily velkorysý podnik, kterému lze vděčit za 27 nových bytových staveb do konce roku 1922 a mělo následo- 18

19 vat dalších 41. Nové stavby byly možné jen se státní pomocí. Město pořídilo z vlastních prostředků sedm velkých domů, za dalších 15 domů převzal garance stát, takže z nájemného nepožadoval daňový výnos a za půjčky na tyto domy ručil. Obecně prospěšné stavební a bytové družstvo postavilo sedm třípodlažních bytových domů a plánovalo tři sídliště se 48 novostavbami, 31 v Ústí a 17 na Bukově (Pokau). Park na Ferdinandově výšině (Ferdinandshöhe) v roce Sídliště 1, pod Lesním sanatoriem na Westfálské ulici (Westphalenstrasse), s deseti dvojdomky, bylo dokončeno v roce K sídlišti 2, na té samé ulici, dále proti ulici Horská (Bergstrasse), příslušelo 21 objektů a také již bylo ve výstavbě. Město přenechalo pro všechna tato nová stavení stavební pozemky za velmi příznivých podmínek a stát zákonem pevně ustanovil účastnit s 80 % na stavebních nákladech. Město a družstvo se postaraly o 331 bytů a dalších 118 mělo být dokončeno v následujícím roce. Pro Ústí tím ale bytový problém ještě nebyl vyřešen. Definitivně 19

20 mohla být tato otázka řešena jen oživením soukromé stavební činnosti, které ale stálo v cestě příliš mnoho překážek. Přehled počtu domů v městě Ústí: V roce 1471: 200 domů v roce 1839: 402 domů 1479: : : : : : : : : : : : : : : : : : 2340 Přehled o počtu obyvatel: roce 1800: obyvatel 1830: : : : : : : : : : : : : U L I C E, N Á M Ě S T Í A P A R K Y. Názvy v závorkách jsou ze seznamu Nové názvosloví Velkého Ústí nad Labem z

21 Ulice v Ú s t í : A d a l b e r t i g a s s e - podle kostela sv. Adalberta (ulice Vojtěšská), A l t l e n c h e r f e l d e r H a u p t s t r a s s e - hlavní ulice, která vedla do městské části Staré Skřivánčí pole (ul. Stará), A n t o n i g a s s e - podle starosty Antona Röslera, 1880 (ulice U České besedy), A p f e l s t r a s s e - podle městského radního Emila Apfla, 1903 (ul. U jeslí), A r l t s t r a s s e - podle proslulého profesora očního lékařství Ferdinanda rytíře von Arlta, 1887 (ul. U nemocnice), A s y l g a s s e - podle nadačního domu pro staré, práce neschopné dělníky z chemičky, zřízeného von Max Schaffnerem (ul. U asylu), A u s t r a s s e - byla pojmenovaná podle tamních niv (ul. Na nivách), A u e r s p e r g g a s s e - podle ministerského předsedy hraběte Carlose Auersperga, 1890 (ul. Horova), A u s s i g T e p l i t z e r B a h n h o f - podle ústeckého Teplického nádraží, Ulice Winstona Churchila (Bismarkstrasse) v roce

22 B a c h g a s s e - vedla podél odbočky městského potoka (Potoční ulice), B a h n h o f s t r a s s e - vedla z Hrnčířské ulice - Töpfergasse k nádraží (Nádražní ul.), B a n d g a s s e - podle bývalé továrny na hedvábné stužky (ulice Stužková), B a u m g a r t e n s t r a s s e nazvaná podle tamní nivy (Rooseweltova třída), B e r g m a n n s t r a s s e - podle tam podniknutého pokusu, dolovat uhlí (Hornická ul.), B e u t e l s t r a s s e - podle městského radního Dr. Emanuela Beutela, 1903 (ul. Berní), B i e l a g a s s e - ulice vedoucí k říčce Bílina (Bílinská ul.), B i e l z i p f e l ulice, která vedla z východu podél dráhy k Bílině (Bílinský cíp), B i l l r o t h s t r a s s e - podle věhlasného profesora ústního lékařství Dr. Theodora Billrotha, 1884 (Pasteurova ul.), B r ä u h a u s g a s s e - podle starého pivovaru založeného roku 1766 a zrušeného v roce 1894 (ul. K pivovaru), Roh Bismarkovy a Bukovské v roce

23 B r e i t e G a s s e - vedla šířkou města k ulici Dlouhé (ul. Úzká), B u r g s t a d t l - podle bývalého hradu (Hradiště), C h o t e k g a s s e - podle hraběte Otto Chotka, 1889, dřívějšího presidenta Spolku pro chemickou a hutní výrobu (ul. U chemičky), C o u d e n h o v e s t r a s s e - podle místodržícího, hraběte Karl Coudenhove (Junácká cesta), D a m m s t r a s s e - vedla po náspu státní železnice (ulice Na náspu), D o r a n t h s t r a s s e - podle městského lékaře Dr. Josefa Dorantha, 1886 (ul. K Národnímu domu), D r e s d n e r s t r a s s e - dříve Bukovská ul. - Pokauerstrasse, bývalá Říšská silnice do Dresden (Drážďanská ul.), D u l z e - název pochází ze starých nákresů města a může se odvozovat z dolice=tal údolí (Důlce), I n d e n E l b e b e r g e n - ulice V Labských horách (ulice Mařákova), Masarykova ulice (Pokauer Strasse) v roce

24 E l b e s t r a s s e - vedla podél Labe, nad Labským mostem Pražská třída), F a b r i c k s t r a s s e - vedla tovární čtvrtí (Tovární ul.), F e l d g a s s e - Polní ulice, F e r d i n a n d s h ö h e - Ferdinandova výšina (Na Větruš), F l u r e n s t r a s s e - část ulice vedla v městské čtvrti Klíše (ulice Na nivách), F ü n f h a u s - podle domů dílen Ústecko-teplické dráhy (Pětidomí), G a b e l s b e r g e r s t r a s s e - podle vynálezce stenografie, Franze X. Gabelsbergera, 1849 (Šaldova ul.), G a r t e n g a s s e - byla pojmenována v roce 1785, když patřila k Dominikánskému klášteru (ul. Pavla Stránského), G e r b e r g a s s e - podle tam provozované koželužny (ulice V jirchářích), G e r i c h t s s t e i g - byla to cesta na popraviště, k šibenici, která stála od roku 1574 na kopci za střelnicí (Popravní cesta), Teplická ulice (Teplitzerstrasse) v roce

25 G i n t l s t r a s s e podle pražského profesora chemie Dr. Wilhelma rytíře von Gintla, 1908 (Kekulova ul.), G o e t h e s t r a s s e - (Rembrandtova), podle německého knížete básníků W. von Goethe, 1832 (Rembrandtova ul.), G r ü n e G a s s e - dříve se jmenovala Robotnická Fronengasse, vedla k věznici (ul. Zelená), G ü t e r b a h n h o f f s t r a s s e - Ulice u nákladového nádraží, G u t e n b e r g s t r a s s e - podle vynálezce knihtisku Johanese Gutenberga, 1468 (ul. U kolejí), H a f e n s t r a s s e - Přístavní ulice. H a m b u r g e r s t r a s s e - podle obchodního města Hamburg (ul. U cukrovaru), H a s n e r s t r a s s e - podle ministra školství Leopolda rytíře von Hasnera, 1891 (ul. Bratislavská), H e l m h o l z s t r a s s e - podle přírodozpytce Hermanna von Helmholze, 1894 (Mendělejevova ul.), H e r r e n g a s s e - připomínka bývalého Panského rybníka (ulice Panská), Teplická ulice (Teplitzer Strasse) v roce

26 H ö h n e l s t r a s s e - podle městského radního Franze Höhnela, 1889 (ul. V mokřinách), H u m b o l d t s h ö h e - Humboldtova výšina (Solní stezka), H u m b o l d s s t r a s s e - podle přírodozpytce Alexandra von Humboldta, 1859 (Čajkovského ul.), J ä g e r g a s s e Myslivecká ulice, J o h a n n e s g a s s e - podle továrníka Johanna Maresche, 1914 (ul. U trati), J o s e f g a s s e - Josefská ulice, K ö r n e r s t r a s s e - podle básníka Theodora Körnera, K a n n e b e r g e r s t r a s s e - podle starosty Josefa Kannebergera, 1888 (ul. Prostřední), K a p e l l e n s t r a s s e - podle tam se nacházející kaple (ulice Ke kapličce), K a r l s g a s s e - podle továrníka a poslance Karla Wolfruma, 1888 (ul. Brněnská), Děčínská ulice na Střekově. 26

27 K e l l e r m a n n s t r a s s e - podle starosty Raymunda Kellermanna, 1859, který tam měl pozemek (ulice Emy Destinové), K i p p e l t s t r a s s e - k připomenutí na tam stávající chudobinec, zvaný Kippeltova nadace. Primátor Adam Kippelt von Brunnenstein věnoval roku 1644 špitálu na horní Klíšské cestě pozemek (Koněvova třída), K i r c h e n g a s s e - vedla z Tržního náměstí k městskému kostelu (ul. Fabiána Pulíře), K l e i n e G a s s e ulice Malá, K l e i s c h e r s t r a s s e - Klíšská ulice (Leninova třída), K l o s t e r g a s s e - Klášterní ulice, K r o i t s c h s t r a s s e - podle okresního předsedy Hermanna Kroitsche, 1889 (ul. Arnošta Dvořáka), K u d l i c h s t r a s s e - podle poslance Dr. Hanse Kudlicha, 1917 (Stroupežnického ul.), K u n s t s t r a s s e - Umělecká ulice, dříve Poštovní ul. Poststrasse do Boštěšic, Strážek atd. (Bělehradská ul.), Labská ulice s Větruší. 27

28 A m L a d e n ulice Na Ladech, L a g e r h a u s s t r a s s e - podle budovy zemědělského skladu (ul. U skladu), L a n d u n g s w e g - Přístavní cesta, L a n g e G a s s e - průtah starým městem nadél (ul. Dlouhá), L a u r e n z i w e g - vedla do Vavřineckého kostela na úpatí Klíšských vrchů (Březinova stezka), L i e b i g s t r a s s e - podle chemika Julia svobodného pána von Liebik, 1873 (ul. U vlečky), L i n d e n s t r a s s e - podle bývalé lipové aleje (ul. Lipová), L ö s c h n e r s t r a s s e - podle profesora Dr. med. Josefa barona von Löschner, 1888 (Thomayerova ul.), M a r g a r e t h e n s t r a s s e - podle Anny Margarety Dörfel, dobroditelky, která roku 1786 darovala svůj majetek nemocnici St. Materni (ul. Prokopa Diviše), M a g d e b u r g e r S t r a s s e - před rokem 1920 Elisabetina ul. - Elisabethstrasse (ul. Křižíkova), M a r i e n g a s s e - vedla na Mariánskou skálu (Dobětická silnice), Trmice Jahnova ulice. 28

29 M a r k t g a s s e - dříve se jmenovala Barvířská ulice Färbergasse, podle v blízkosti usazených barvíren (ul. Trhová), M a t e r n i g a s s e - podle bývalého kostela St. Materni (Maternova ul.), M e n g s g a s s e - podle v Ústí v roce 1728 narozeného malíře Antona Rafaela Mengse (ul. Vítězslava Nováka), M ü n z e r s t r a s s e - podle Münzerovy údolní nivy (Fibichova ulice), N e u g a s s e - byla znovu založena roku 1851, pro umožnění spojení ulice Dlouhé s ulicí Velkou hradební (Ul. K radnici), N e u l e r c h e n f e l d e r H a u p t s t r a s s e - Hlavní ulice na Nové Skřivánčí pole (Červený vrch), N o n n e n g a s s e - dříve se jmenovala Nünne- a Nungasse, prý podle jednoho domu, který patřil představené Teplického ženského kláštera (ul. U jeptišky), Teplická ulice a c.k. pošta. 29

30 N o r d w e s t b a h n s t r a s s e - vedla k zastávce severozápadní dráhy, založené v roce 1874 (ul. U zastávky), O h n s o r g s t r a s s e - podle starosty Dr. Franze Ohnsorga (Churchilova třída), O s t e r s t r a s s e - podle bývalého předměstí Oster, roku 1350 Osterau (ul. Na ostrově), P a r k s t r a s s e - podle Městského parku (ul. Sadová), M ü h l g a s s e - podle pronajatého mlýna, který vyhořel v roce 1891 (ul. U splavu), P e t e r k a i - podle zakladatele vývozu uhlí po Labi, majitele dolů Juliuse Petera, 1909 (ul. Na zatáčce), Q u e r g a s s e - Příčná ulice (ul. Dostojevského), R a t h a u s g a s s e - Radniční ulice, R e s s e l s t r a s s e - Resselova ulice, také v městské části Klíše, R ö s l e r s t r a s s e - podle starosty Antona Röslera, 1880 (ulice Zolova), S a l z g a s s e - podle skladiště soli, později celní úřad (ulice Na solnici), Bismarkova ulice a Červený kostel. 30

31 S a n d g a s s e - vedla k Pískovému vrchu - Sandhöhe (ulice U pískovny), S a n d h ö h e H a u p t s t r a s s e - hlavní ulice na Pískový vrch (Králova výšina), Klíše (Kleische). S c h m e y k a l s t r a s s e - podle vůdce Němců v Bohemii Dr. Franze Schmeykala, 1894 (ul. Pařížská), S c h ö n p r i e s e n e r S t r a s s e - Krásnobřezenská ulice (Montgomeryho třída), S c h ü t z e n s t r a s s e - Střelecká ulice vedla ke střelnici, založené v roce 1800, 31

32 S o l v a y s t r a s s e - Solvayova ulice, podle vynálezce amoniako-sodného procesu Ernsta Solvaye, S t a a t s b a h n h o f - Nádraží státní dráhy, S t e i l g a s s e - Příkrá ulice, S t r o h s c h n e i d e r g a s s e - podle starosty Antona Strohschneidera, 1883 (ul. Zelinářská), T a l g a s s e - Údolní ulice, T e i c h g a s s e - Rybniční ulice, připomínka na Panský rybník (ulice Vaníčkova), T e p l i t z e r S t r a s s e - Teplická ulice (Revoluční třída), T i l l e m a n n - podle jména nivy majitele Tilmana Schirse (ulice Vojanova), Rodinný dům na Klíši. T ö p f e r g a s s e - Hrnčířská ulice, připomíná zde původně usazené hrnčíře, T ü r m i t z e r S t r a s s e - Trmická ulice (ul. Poděbradova), S c h ä f e r b e g s t r a s s e - ulice na Ovčácký vrch, podle stejnojmenného vrchu (ul. Okružní), S c h a f f n e r s t r a s s e - podle generálního ředitele chemičky Dr. Maxe Schaffnera, 1905 (ul. Průmyslová), 32

33 S c h e u e r s t r a s s e - Stodolní ulice, podle tam dříve stojících stodol, S c h l u c h t g a s s e - Roklová ulice, S c h l ü s s e l g a s s e - dříve se jmenovala Glitschgassel Klouzavá ulice, prý byla kvůli často vystouplé vodě z blízkého městského potoka klouzavá, název se změnil na Klitschgasse a potom přeskočil na slovanské Klíčová (ulice Zámečnická), G r o s s e W a l l s t r a s s e ulice Velká hradební, podle bývalých městských hradeb, K l e i n e W a l l s t r a s s e ulice Malá hradební, dříve se jmenovala Tuchrahmen, podle soukeníků, kteří na zdejším náměstí vypínali sukno do rámů, W e i s s t r a s s e - podle městského lékaře Dr. W. Weise, 1917 (ul. Londýnská), Chlumecká ulice na Bukově. W ö l f e l s t r a s s e - podle ředitele chemičky Alexandra v. Wölfela, 1899 (ul. Teslova), W o l f r u m s t r a s s e - podle továrníka a poslance Carl Wolfruma, 1888 (ul. Na schodech), Z i e b e r n i k e r S t r a s s e - Stříbrnická ulice (ul. Elišky Krásnohorské), Z i e g e l s t r a s s e - podle blízké cihelny (ul. V cihelně). 33

34 Ulice v městské části K l í š e : A l t k l e i s c h e - Stará Klíše, A n z e n g r u b e r s t r a s s e - podle básníka Ludwiga Anzengrubera, 1889 (ul. Brožíkova), B e e t h o v e n s t r a s s e podle hudebního skladatele L. van Beethovena, 1827, F l u r e n s t r a s s e ulice Na nivách, A m F r i e d h o f ulice Ke hřbitovu, G r i l l p a r z e r s t r a s s e - podle básníka Franze Grillparzera, 1872 (ul. Blahoslavova), A m J u b i l ä u m s w e g - Na jubilejní cestě, Pohled na Větruši od říčky Bíliny. K l e i s c h b a c h t a l - Údolí Klíšského potoka, K ö g l e r s t r a s s e - podle starosty Adolfa Köglera, 1895 (Ulice práce), K u l m e r s t r a s s e - Chlumecká ulice vedla přes Chlumec (Kulm) a bojiště z roku 1813, M o z a r t s t r a s s e - Mozartova ulice, podle hudebního skladatele Wolfganga A. Mozarta, 34

35 N i b e l u n g e n s t r a s s e - podle rodu Nibelungů z germánské pověsti (ul. K. F. Svobody), P a y e r s t r a s s e - podle cestovatele na severní pól Jul. von Payera, 1915 (ul. Textilní), R e s s e l s t r a s s e - podle vynálezce lodního šroubu Josefa Ressela, 1857, S c h i l l e r s t r a s s e - podle knížete básníků Friedricha von Schillera, 1805 (ul. České mládeže), S c h w e n k e n s t r a s s e - podle jména nivy Am Schwenken (ul. Jateční), S t i f t e r s t r a s s e - podle básníka Adalberta Stiftera, 1868 (ulice Bozděchova), T o n g r u b e n s t r a s s e - Ulice k Hliništi, podle názvu nivy, U h l a n d s t r a s s e - podle básníka Ludwiga Uhlanda, 1862 (ulice Balbínova), W a g n e r s t r a s s e - podle městského radního F. A. Wagnera, 1891 (ul. U lanovky), W e s t p h a l e n s t r a s s e - podle bývalého nájemce Klíšského šafářského statku hraběte Friedr. von Westphalen (ulice Kalininova). Pohled na Větruši z Ostrova. 35

36 Kellerstrasse v Krásném Březně. Ulice v městské části K r á s n é B ř e z n o : A n n a s t r a s s e - podle manželky nájemníka panství paní Anny Russové (ul. Karolíny Světlé), A u s s i g e r S t r a s s e - Ústecká ulice (Titova třída), B ä c k e r s t r a s s e - Pekařská ulice, před rokem 1920 Rudolfova ulice - Rudolffstrasse, B a h n s t r a s s e - Drážní ulice, B e r g g a s s e - Horská ulice (ul. K Mlýništi), E c k e l m a n n s t r a s s e - podle továrníka Gebrüdera Eckelmanna (ul. Družstevní), F r i e d h o f s t r a s s e - Hřbitovní ulice, A m G r a b e n - Na Příkopech (Příkopy), H a n s a s t r a s s e - podle Hansa, staré německé slovo, původně Schar (houf), znamenalo sdružení několika osob ke společnému účelu, ve 14. a 15. století spolek obchodníků z velkých německých obchodních měst, H ö l z e l s t r a s s e - podle zakladatele Krásnobřezenské národní školy Johana Wenzela Hölzela, ředitele Březenského panství, 1825 (ul. Krátká), K e l l e r s t r a s s e - Sklepní ulice, podle bývalých vinných sklepů, 36

37 Škola v Krásném Březně. L u d w i g s t r a s s e - podle bývalého držitele panství Ludwiga Cavriani, 1751 (ul. Janáčkova), N e s t o m i t z e r S t r a s s e - Neštěmická ulice, před rokem 1920 Albrechtstrasse - Albrechtova ulice (ul. Nový svět), P l e n e r s t r a s s e - podle říšského poslance barona Ernsta von Plenera (ul. Bezejmenná), R o s e n g a s s e - ulice Růžová, R u s s s t r a s s e - podle bývalého nájemce Krásnobřezenského panství Dr. J. A. Russe (ul. U pivovarské zahrady), S c h i f f e r s t r a s s e - Plavecká ulice, před rokem 1920 Ferdinandova ulice - Ferdinandstrasse, S c h l e s i n g e r s t r a s s e - podle dějězpytce Ludwiga Schlesingera, 1899 (ul. Blodkova), S c h l o s s s t r a s e - Zámecká ulice (ul. Husova), S c h u l s t r a s s e - Školní ulice (ul. Čelakovského), S c h w a d e n e r S t r a s s e - Svádovská ulice, před rokem 1920 Giselastrasse, T e t s c h n e r S t r a s s e - Děčínská ulice (ul. Podmokelská), Ü b e r f u h r s t r a s s e - Přívoznická ulice, před rokem 1920 Habs-burgerstrasse - Habsburská ulice (ul. Matiční), U f e r s t r a s s e - Pobřežní ulice (ul. Na břehu), 37

38 Krásnobřezenský zámek v roce U m s c h l a g s t r a s s e - Překladištní ulice, před rokem 1920 Maria-Theresiastrasse - Ulice Marie Terezie (ul. Postranní), W a s s e r g a s s e - Vodní cesta (ul. U studánky), W e i n g a r t e n s t r a s s e - Vinohradní ulice (ul. Vinařská). W i l h e l m W o l f r u m s t r a s s e - podle továrníka Wilhelma Wolfruma, 1895 (ul. Hasičská). N á m ě s t í a p a r k y. T r ž n í n á m ě s t í (Marktplatz - od r Nám. pres. Bene-še, dnes Mírové nám.) mělo v roce 1922 tvar nepravidelného obdélníku o délce 200 m a šířce 50 m. Plocha činila 1 ha 25 arů a 41 m 2. Vedlo z něj deset ulic do všech světových stran. V jeho spodní části nechal vztyčit v roce 1708 občan Anton Kuhn sloup sv. Antonína (Antonius-Säule). Na Tržním náměstí se konaly týdenní a výroční trhy. V podvečer a v neděli dopoledne bylo hojně využíváno k procházkám. Domy na Tržním náměstí mají zajímavou minulost, kterou popsal Dr. A. Marian v roce 1903 v knize Alt-Aussig ( Staré Ústí ) a v roce 1939 Dr. F. J. Umlauft v knížce Platz der SA ( Náměstí SA ). 38

39 V dobách zakládání města za Přemyslovců (Ottokar I , Wenzel I , Przemysl Ottokar II ), bylo místo konání trhů již v roce 1218 obehnáno zdí a vzniklo náměstí, jehož západní stranu tvořila cesta, vedoucí z Drážďan ve směru dnešní Bělehradské ulice (dříve Kunststrasse). Breite Gasse (Široká ulice) a Bielagasse (Bílinská ulice) vedla směrem přes řeku Bílinu na Oster (Ostrov), odkud začínala cesta přes Otovice (Hottowies) do Prahy. V roce 1803 byla vybudována silnice přes Velemín (Wellemin), Teplice (Teplitz) a Petrovice (Peterswald), spojující Bohemii (Böhmen) se Saskem (Sachsen). Na křižovatce těchto tří cest bylo založeno Tržní náměstí (Marktplatz). Tržní náměstí (Marktplatz) v roce N á m ě s t í m U n á d r a ž í (Bahnhofsplatz), před přijímací budovou městského nádraží, procházela linka elektrické dráhy Ústí Neštěmice. Nápadná zde byla budova Bankovního spolku, postavená v roce 1906 na místě kamenného mlýna, nazývaného Schlögelmühle (Schlögelův mlýn). Býval to nejstarší ústecký mlýn uvnitř hradeb a byl poháněn vodní silou městského poto- 39

40 ka. Potok protékal městskými hradbami a ústil do Labe pod domem bývalé Paroplavební společnosti, před níž se rozkládalo přístaviště, kde přistávaly parníky do Litoměřic a do Drážďan. Západní strana Tržního náměstí okolo roku K o s t e l n í n á m ě s t í (Kirchenplatz) se nachází jižně od Tržního náměstí. Stojí na něm městský kostel Nanebevzetí Panny Marie (Maria Himmelfahrt). V dřívějších stoletích byl pohřebním místem ústeckých měšťanů. Na jeho jižní straně stála stará škola a modlitebna či útulek intra moenia. Ve stejné linii budovy děkanství stál rektorát a zvonice, která byla v roce 1829 kvůli stavební sešlosti stržena. Vedle se nacházela veřejná studna, užívaná ještě v roce Za děkanstvím a rektorstvím byla zahrada dominikánského kláštera. Stará škola a modlitebna byly odstraněny v roce Byl zde také chudobinec nadace Anny Margarete Dörfel. Z po-zději zbouraného starého špitálu byly přeneseny sochy, znaky a nápisy do nového chudobince v Margaretině ulici (Margaretenstrasse). První úprava Kostelního náměstí spadá do roku

41 Osázení stromy a keři bylo později opět odstraněno a náměstí kolem kostela bylo vydlážděno. Plán Tržního náměstí (Marktplatz) nakreslil malíř Lehmann. N á m ě s t í s v. M a t e r n a (Materniplatz - od r Lidické nám.), 35 arů 61 m 2, se kdysi nalézala církevní místa, špitál a hřbitov Sankt Materni. Později uvnitř tohoto náměstí, plného vkusných zahradních instalací, stála socha myslivce a vodotrysky pojmenované Krásný, Městský a Labský. Náměstí rámovaly krásné stavby Městského divadla, České spořitelny, Městské knihovny a zotavovny (Ressource). 41

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 Tab. 8: ZM 10 - legenda - obsah mapy ATRIBUT polohopis výškopis popis PŘÍSLUŠNÉ OBJEKTY budova, blok budov, budova s popisem, zničená

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE KVÍZ O BYSTŘICI 2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE KVÍZ O BYSTŘICI 2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE SOCRATES - COMENIUS - OLYMPISM KVÍZ O BYSTŘICI 2005 ZŠ BYSTŘICE 848 739 95 Bystřice WWW.bystrice.cz/skola CZECH REPUBLIC zs@bystrice.cz BYSTŘICE POČET OBYVATEL 5 078 HISTORIE Obec

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Obecně závazná vyhláška č. /2015 Stanovení školských obvodů základních škol zřizovaných městem Ústí nad Labem Zastupitelstvo Statutárního města Ústí nad Labem (SmÚ) se na

Více

Vymezení míst, kde je zákaz požívání alkoholu na veřejném prostranství : Příloha č. 1

Vymezení míst, kde je zákaz požívání alkoholu na veřejném prostranství : Příloha č. 1 Vymezení míst, kde je zákaz požívání alkoholu na veřejném prostranství : Příloha č. 1 Městský obvod Ústí nad Labem Město-Centrum 1. Část Předlice - veřejné prostranství ohraničené ulicemi včetně : a) Školní

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

R39.1 Study of Public Transport Users in Ústí nad Labem Annex 1 Schemes The list of attached documents:

R39.1 Study of Public Transport Users in Ústí nad Labem Annex 1 Schemes The list of attached documents: 1 R39.1 Study of Public Transport Users in Ústí nad Labem Annex 1 Schemes The list of attached documents: 1 - Localities served by regional charter buses from Ústí nad Labem (all the bus stations are marked

Více

Park Háječek (historická rešerše vypracoval Magistrát města České Budějovice, odbor památkové péče, Ing. Miroslav Fink)

Park Háječek (historická rešerše vypracoval Magistrát města České Budějovice, odbor památkové péče, Ing. Miroslav Fink) Park Háječek (historická rešerše vypracoval Magistrát města České Budějovice, odbor památkové péče, Ing. Miroslav Fink) Původně se v místě dnešního parku Háječek a Krumlovských alejí rozprostíral Krumlovský

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Obec: Dolní Dobrouč Katastrální území: Dolní Dobrouč Okres: Kraj: Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodejní: Poloha objektu: 10 600

Více

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Ulice Chodník stav + návrh (Stupnice poškození 1 až 5, 1-výborný... 5 - nedostatečný) PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Vozovka (povrch)stav + návrh (Stupnice poškození 1

Více

Poloha obce. Obec se rozkládá 3 km západně od Zlína po obou březích Dřevnice v nadmořské výšce 208 m n.m.

Poloha obce. Obec se rozkládá 3 km západně od Zlína po obou březích Dřevnice v nadmořské výšce 208 m n.m. LOUKY nad Dřevnicí Poloha obce Obec se rozkládá 3 km západně od Zlína po obou březích Dřevnice v nadmořské výšce 208 m n.m. Podnebí je zde podle místní kroniky pro zdraví lidí i zvířectva jakož i pro rostlinstvo

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

Průvodce "Zadní Doubice"

Průvodce Zadní Doubice Bývalá osada zadní Doubice je poslední dobou středem zájmů a míří sem stovky turistů.výlety z Kyjova podél řeky Křinice a nebo z osady Kopec podél Brtnického potoka,je skutečným zážitkem.osada, kdysi ležící

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.3811

CZ.1.07/1.4.00/21.3811 CZ.1.07/1.4.00/21.3811 METODIKA Výkladová prezentace přechod stránky kliknutím, nadpis automatický, informace přicházejí po kliknutí, fotografie nabíhají automaticky Test děti si čtou otázky, odpovídají,

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem P o ř a d j e d n á n í 15. zasedání Rady města Ústí nad Labem, které se bude konat dne 10. 6. 2015 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Rady

Více

Ještě funkční, ale už téměř nevyužívaná studna v blízkosti domu č.p.69, poblíž potoka pochází z roku 1936. Foto 2007.

Ještě funkční, ale už téměř nevyužívaná studna v blízkosti domu č.p.69, poblíž potoka pochází z roku 1936. Foto 2007. OBECNÍ STUDNY. Když se naši předkové usazovali v tomto kraji, určitě zohledňovali vše co jim tenkráte mohlo přinést dobré životní podmínky. Zřejmě je zaujali hned i dva výrazné prameny (Blinka a Voděradský

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

statutární město Frýdek-Místek (z větší části) vlastníkem části pozemků je Slezan Frýdek - Místek a. s.

statutární město Frýdek-Místek (z větší části) vlastníkem části pozemků je Slezan Frýdek - Místek a. s. 11. Park U nádraží Mezi ulicí Těšínskou a nádraţím vznikl textilní podnik Filipa Landsbergera, kterému patřily i pozemky aţ k silnici vedoucí před nádraţní budovu. Na fotografiích hotelu Škrábal (později

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Místní program obnovy vesnice. Mníšek. r. 2014-2020

Místní program obnovy vesnice. Mníšek. r. 2014-2020 Místní program obnovy vesnice Mníšek r. 2014-2020 Obsah 1. Úvod - Program obnovy vesnice Programem obnovy vesnice, se obec definuje v hospodářském rozvoji obce, který je zaměřen na stavební obnovu obytných

Více

Seznam map, plánů a vyobrazení HAM 26 Most

Seznam map, plánů a vyobrazení HAM 26 Most Seznam map, plánů a vyobrazení HAM 26 Most Textové listy Mapa č. 1: Krajinný rámec Mostu a okolí v předindustriální době Mapa č. 2: Raně středověké osídlení (6. počátek 13. století) v okolí přechodu řeky

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Novinky 2011. Doplňky pro železniční modelářství H0 TT N. 11 426 H0 Podniková požární stanice. 200 x 105 x 103 mm Vysoká věž na sušení hadic 133 mm

Novinky 2011. Doplňky pro železniční modelářství H0 TT N. 11 426 H0 Podniková požární stanice. 200 x 105 x 103 mm Vysoká věž na sušení hadic 133 mm Doplňky pro železniční modelářství H0 TT N 11 426 11 426 11 426 H0 Podniková požární stanice Areál specializovaného strojírenského podniku August Hagen AG se již pořádně rozrostl. Pracuje zde mnoho zaměstnanců.

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Fyzikální procházka Prahou V

Fyzikální procházka Prahou V Fyzikální procházka Prahou V Tato procházka vznikla v rámci diplomové práce Fyzikální exkurze a procházky městem [1]. Tuto i další procházky budete moct najít na webových stránkách FyzWebu [2]. V průběhu

Více

7. Informativní zpráva o pohledávkách města z prodejů nemovitostí a stavu jejich vymáhání k 30. 6. 2015

7. Informativní zpráva o pohledávkách města z prodejů nemovitostí a stavu jejich vymáhání k 30. 6. 2015 Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem P o ř a d j e d n á n í 21. zasedání Rady města Ústí nad Labem, které se bude konat dne 26. 8. 2015 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Rady

Více

Technické památky Českých Budějovic

Technické památky Českých Budějovic Technické památky Českých Budějovic SPŠ stavební Ulice, ve které tato škola stojí, byla pojmenována po Josefu Resslovi - vynálezci lodního šroubu. Špitál sv. Václava Rozlehlý rohový objekt v Krajinské

Více

Stará štola Antona Paduánského.

Stará štola Antona Paduánského. Stará štola Antona Paduánského. Ústí štoly se nachází v horní části obce Vyhne v blízkosti silnice. Štola otvírala stejně jmenovanou žílu Anton jihozápadním směrem. Ve výklenku nad portálem štoly je umístěna

Více

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 SUŠICE Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 Sušice I 34658/4-3315 městský dům čp. 4/I, Klostermannova ul., nám. Svobody 1) rohový dům 2) pavlačový dům 3) dvorní dům 4) kočárovna 24945/4-3316 -

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Brusnický zpravodaj. Dolno - Ve zpravodaji naleznete: obecní měsíčník listopad 2011. Listopad. Historie hotelu Pod Zvičinou. str.

Brusnický zpravodaj. Dolno - Ve zpravodaji naleznete: obecní měsíčník listopad 2011. Listopad. Historie hotelu Pod Zvičinou. str. Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2011 Historie hotelu Pod Zvičinou Ve zpravodaji naleznete: Historie hotelu Pod Zvičinou str. 1 a 2 Historická pohlednice hotelu

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY. 5. třída ZŠ BŘEŢANY

Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY. 5. třída ZŠ BŘEŢANY Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY 5. třída ZŠ BŘEŢANY Praha Hlavní město České republiky Praha je hlavním městem našeho státu. Je sídlem prezidenta republiky, který má svoji kancelář na Pražském hradě.

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009

Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009 Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009 Na základě usnesení 200/2009 ze dne 02.12.2009 ZaM s v ě ř u j e v souladu s ustanovením 100

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Průvodce "Liptovská, Ružinov, Bratislava - Ružinov"

Průvodce Liptovská, Ružinov, Bratislava - Ružinov Děvín 48 10'36.59"N 16 59'5.75"E se nachází jihozápadním cípu Malých Karpat. Dominantním vrcholem je Děvínská Kobyla. Pod Děvínským hradem začíná červená turistická značka vedoucí až na Duklianský průsmyk.

Více

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B.

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Cyklovýlet č. 6 České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Trasa : Č.B. pravý břeh Vltavy Hrdějovice Borek Dvořiště Lomnice Rožmberk Stará Hlína Třeboň rybník Svět Zvíkov Kaliště Dobrá Voda

Více

uhelný důl hlubinný, z toho jen: dědičná a těžní štola Hernych - ústí s portálem a štoly o hrob - náhrobky Johanna a Gustava

uhelný důl hlubinný, z toho jen: dědičná a těžní štola Hernych - ústí s portálem a štoly o hrob - náhrobky Johanna a Gustava 11318 / 4-5077 P Arnoltov Arnoltov čp.52 zájezdní hostinec Spiegel při silnici na rozcestí k Arnoltovu 15037 / 4-570 S Boučí Boučí tvrz - tvrziště, archeologické stopy při domě čp. 57 31672 / 4-562 S Březová

Více

Historický atlas měst České republiky, svazek č. 27 Sušice

Historický atlas měst České republiky, svazek č. 27 Sušice Historický atlas měst České republiky, svazek č. 27 Sušice Seznam map a ilustrací Obálka Obr. č. 1: Znak města Sušice k roku 2014 Obr. č. 2: Sušice od západu, 1822 Textové listy Obr. č. 3: Velká pečeť

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_28 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Pro lidi, které zajímá historická kontinuita míst, bude jistě překvapením, že péče o nemocné, sociálně slabé a staré lidi má v našem městě, podle

Pro lidi, které zajímá historická kontinuita míst, bude jistě překvapením, že péče o nemocné, sociálně slabé a staré lidi má v našem městě, podle Něco z historie.. Pro lidi, které zajímá historická kontinuita míst, bude jistě překvapením, že péče o nemocné, sociálně slabé a staré lidi má v našem městě, podle dochovaných pramenů, poměrně dlouhou

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3635 256 obyv/km2 3718 261 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3635 256 obyv/km2 3718 261 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika Zliv zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3561 250,6 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3561 250,6 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika Zliv Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Vzduch z hlediska ekologie

Vzduch z hlediska ekologie Variace 1 Vzduch z hlediska ekologie Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Vzduch Vzduch je jedním

Více

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ Při návštěvě téměř devítitisícové Dobříše, rozkládající se v úpatí brdského pohoří a vzdálené zhruba 40 km od Prahy, se jistě nebudete nudit. Díky krásným lesům je okolí města lákavou

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl04 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 23. 10. 2012 Třída: 4. - 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl04 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 23. 10. 2012 Třída: 4. - 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl04

Více

Lesy objekty rekreace a vzdělávání

Lesy objekty rekreace a vzdělávání Lesy objekty rekreace a vzdělávání Spojení porostů a vodním a architektonickým prvkem Typ vegetačního prvku skupina solitér Solitérní dřeviny Okraje porostů, lemujících palouk Skupiny keřů, doplněné

Více

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 Přihláška do soutěže 18. ročníku Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 (Rok čtyř splněných přání) ZELENÉ KOLO, s. r. o. IČ: 25476793 400 02 Trmice Koštov 112 Společnost ZELENÉ KOLO se zabývá

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

(8.-14. června 2014) Anna Monhartová O3

(8.-14. června 2014) Anna Monhartová O3 (8.-14. června 2014) Anna Monhartová O3 La Défense La Défense je název obchodní čtvrtě, která je charakteristická supemoderními stavbami a mrakodrapy. Leží na předměstí Paříže severozápadně od centra.

Více

Pro komisi životního prostředí Městský úřad Benešov nad Ploučnicí. V Benešově n/pl. dne 12.3.2007. Doplnění šetření stavu - 3.2.2007 a 12.3.

Pro komisi životního prostředí Městský úřad Benešov nad Ploučnicí. V Benešově n/pl. dne 12.3.2007. Doplnění šetření stavu - 3.2.2007 a 12.3. Pro komisi životního prostředí Městský úřad Benešov nad Ploučnicí V Benešově n/pl. dne 12.3.2007 Doplnění šetření stavu - 3.2.2007 a 12.3.2007 Obsah: a) stav klíšťat na území města a jeho okolí b) doplnění

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

Autorky: Karina Girčáková, Kateřina Macková, Magdaléna Rožková, žákyně VIII.A ZŠ Zámecká Litomyšl s použitím sbírky pohlednic pana Petra Jandíka.

Autorky: Karina Girčáková, Kateřina Macková, Magdaléna Rožková, žákyně VIII.A ZŠ Zámecká Litomyšl s použitím sbírky pohlednic pana Petra Jandíka. Autorky: Karina Girčáková, Kateřina Macková, Magdaléna Rožková, žákyně VIII.A ZŠ Zámecká Litomyšl s použitím sbírky pohlednic pana Petra Jandíka. podzim 2012 Než začneme Valy, nebo také vale, je slovo,

Více

Investiční akce 2013. Město Varnsdorf

Investiční akce 2013. Město Varnsdorf Investiční akce 2013 Město Varnsdorf Výměna oken MŠ Poštovní výměna stávajících dřevěných oken za dřevěná EUROOKNA OKNA LANGER, ÚSTÍ nad ORLICÍ 1.220.692 Kč vč. DPH Oprava místní komunikace a chodníku

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

EVROPA PO REVOLUCI 1848

EVROPA PO REVOLUCI 1848 EVROPA PO REVOLUCI 1848 1 Velká Británie koloniální velmoc / Malta, Cejlon, Nový Zéland, Austrálie,Kanada, Egypt, Súdán, jižní Afrika, Indie = "perla britského impéria ", císařství, anglický král je indickým

Více

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE Obecně závazná vyhláška č. 9/97 ze dne 15.12. 1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Lanškroun Městská rada podle 45, písm. l zákona o obcích č. 367/90 Sb. a dále podle 26 a násl. zákona

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

V Ostravě se podařilo nahradit 75 % venkovních sítí s holými vodiči, které byly zdrojem častých poruch, za vodiče izolované. Průběžně odstraňují

V Ostravě se podařilo nahradit 75 % venkovních sítí s holými vodiči, které byly zdrojem častých poruch, za vodiče izolované. Průběžně odstraňují 2011 V Ostravě se podařilo nahradit 75 % venkovních sítí s holými vodiči, které byly zdrojem častých poruch, za vodiče izolované. Průběžně odstraňují poruchy na kabelových rozvodech v zemi, které vznikají

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Veřejná zeleň ve městě Liberci

Veřejná zeleň ve městě Liberci Veřejná zeleň ve městě Liberci Město Liberec má, na rozdíl od jiných měst podobné velikosti, atypickou strukturu systému zeleně. Tato skutečnost je dána zejména urbanistickým členěním zástavby, kdy v jiných

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5.

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5. Autor: Ladislava Městková Datum: 30. 3. 2013 Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost Tematický okruh: Novověk Téma: Hospodářství habsburské monarchie Klíčová

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary Příloha k č.j. VS 72/74/001/2011-50/Všeob/540 Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary základní popis nepotřebného nemovitého majetku státu Pozemky - par. č. 1691/1

Více

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU Obec Žampach je malou obcí v regionu Pardubického kraje ve východní části České republiky. Nachází se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem,

Více

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008)

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Příloha k diplomové práci Tomáš Jurčí, UP Olomouc 2008 Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Benátky Foto 1 Stará cesta vedoucí z Benátek do

Více

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění.

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník)

Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník) Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník) Stav ke dni 31. 5. 2006 Údaje jsou rozděleny do kapitol I. Kroniky městské a obecní, II. Kroniky farní,

Více

Církevní památky Regionu Slezská brána

Církevní památky Regionu Slezská brána Církevní památky Regionu Slezská brána Řepiště Šenov Sedliště Paskov Vratimov Václavovice Kaňovice Žabeň Region Slezská brána Úvodní slovo Řepiště Velikost území,01 Počet obyvatel 1 705 Mírová 17 739 31

Více

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 1. Otakar Oplatek, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 2. Brno, oddělení územního plánování v padesátých letech na Zemském národním výboře, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 3. Brno,

Více

Místní program obnovy Obce Citice do roku 2020 obsahuje tyto akce:

Místní program obnovy Obce Citice do roku 2020 obsahuje tyto akce: MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY OBCE CITICE Ministerstvo pro Místní rozvoj vydalo zásady pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly Ministerstvo pro Místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova.

Více

ENTENTE FLORALE EUROPE 2009

ENTENTE FLORALE EUROPE 2009 ENTENTE FLORALE EUROPE 2009 Belgie Chorvatsko Irsko Itálie Nizozemí Spojené království Petr Šiřina; člen mezinárodní hodnotitelské komise Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Učebnice Alter Obrazy z novějších českých dějin Zápis z vyučovací hodiny:

Učebnice Alter Obrazy z novějších českých dějin Zápis z vyučovací hodiny: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_7 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Investiční akce 2012. Město Varnsdorf

Investiční akce 2012. Město Varnsdorf Investiční akce 2012 Město Varnsdorf Výstavba dešťové kanalizace Varnsdorf Stavba nové dešťové kanalizace v ulicích Dvorská a Čelákovická. Cena díla: 4.535.538 Kč Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní

Více

CO SE KDY V OPATOVICÍCH ŠUSTLO (sestavil Josef Matěásko)

CO SE KDY V OPATOVICÍCH ŠUSTLO (sestavil Josef Matěásko) CO SE KDY V OPATOVICÍCH ŠUSTLO (sestavil Josef Matěásko) ROK: UDÁLOST: 1073 Zmíňka o poustce Mikulcově 1086 založen klášter za Vratislava II. 1163 klášter navštívil král Vladislav 1227 v klášteře pochován

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více