PARNÍ SAUNA 11 - Jaké jsou výhody parní sauny? - Bezpečnost a hygiena - Kvalita Teuco

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PARNÍ SAUNA 11 - Jaké jsou výhody parní sauny? - Bezpečnost a hygiena - Kvalita Teuco"

Transkript

1 Vážený zákazníku, děkujeme vám, že jste si vybral parní saunu Teuco. Parní sauna (turecká lázeň) se používala odedávna a v kombinaci s technologií Teuco se její blahodárné účinky ještě několikanásobně zesilují. Parní sauna Teuco nabízí mnoho funkcí určených k relaxaci a je ideálním prostředkem k udržení zdraví a duševní pohody. OBSAH PARNÍ SAUNA 11 - Jaké jsou výhody parní sauny? - Bezpečnost a hygiena - Kvalita Teuco POKYNY 12 - Bezpečnostní pokyny - Rady ke správnému používání parní sauny - Ovládací panel - Jak saunu používat - Další funkce ÚDRŽBA 17 - Odvápnění - Čištění akrylových ploch a příslušenství obecně - Čištění skleněných částí PŘÍRUČKA K POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBĚ Tato příručka obsahuje pokyny k bezpečnému používání parní sauny Teuco, a proto si ji před použitím výrobku pozorně přečtěte. Příručka je nedílnou součástí výrobku a musí být uchována pro budoucí potřebu. Teuco Guzzini a.s. si vyhrazuje právo na změny, jež považuje za vhodné, bez předchozího upozornění a bez povinnosti aktualizace uživatelské příručky. 10 COMFORT

2 PARNÍ SAUNA CS JAKÉ JSOU VÝHODY PARNÍ SAUNY? Již dlouho je známo, že horká pára přirozeně stimuluje krevní oběh, napomáhá k uvolnění vnitřních orgánů a pročišťuje dýchací cesty. Dnes se navíc ví, že sauna pomáhá k úlevě při revmatických bolestech, zmírňuje menstruační potíže a uvolňuje napjaté svaly. Pravidelně a obezřetně používaná parní sauna má velký význam při zlepšování fyzického i duševního zdraví a pomáhá při relaxaci. Blahodárné účinky páry nejsou o nic menší, pokud jde o péči o krásu pokožka je měkčí a pružnější, protože uvolněním pórů se zbavuje nečistot. Zvlhčující účinek páry chrání před vznikem vrásek a zmírňuje je a působí proti vzniku celulitidy, zejména jestliže po sauně následuje vlažná sprcha. Účinky sauny je možné ještě zvýšit použitím aromatických a léčivých bylinek, po století známých svými léčivými vlastnostmi. Ve spolupráci se světoznámou specializovanou laboratoří vyvinul podnik Teuco řadu čtyř bylinných směsí s různými vlastnostmi osvěžující, stimulační, uvolňující a posilující. Po umístění do speciálního dávkovače se mísí s párou a do kabiny se uvolňuje jejich plné aróma. BEZPEČNOST A HYGIENA Sauna je vybavena bezpečnostním systémem, který vypne její provoz, jestliže teplota v kabině překročí o 2 C nastavenou teplotu, dále filtrem, jenž odstraňuje veškerý chlór z vody použité k přípravě páry a nouzovým tlačítkem, které můžete propojit s poplašným zvonkem umístěným v bytě. Údržbu sauny usnadňuje samotestovací zařízení, které signalizuje, kdy a kde vyžaduje systém pozornost. KVALITA TEUCO Sprchové kabiny vyrobeny z akrylového materiálu a jsou vybaveny průhlednými panely z výjimečně tvrdého akrylu nebo z tvrzeného skla. Kabiny Teuco jsou označeny značkou, která dokládá, že byly navrženy a vyrobeny v souladu se základními požadavky Evropských směrnic. Bezpečnost saun Teuco je rovněž úředně potvrzena symbolem (Italský úřad pro kvalitu značky), který zaručuje dodržení platných evropských norem. COMFORT 11

3 POKYNY BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Ke správné instalaci sauny je nutné pečlivě dodržet všechny pokyny uvedené v přiložené Instalační příručce. Špatná instalace může mít za následek zranění osob nebo zvířat a poškození majetku. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění nebo poškození majetku způsobené nesprávnou instalací. Ke správnému používání výrobku je nutné dodržovat pokyny uvedené v této příručce. Tento výrobek se smí používat pouze k účelu, ke kterému byl určen. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění nebo škody způsobené nesprávným použitím. Saunu smí používat pouze dospělé osoby. Děti a zdravotně postižené osoby smí používat saunu pouze pod neustálým dohledem. V určitých případech (starší osoby, osoby s vysokým tlakem nebo těhotné ženy) by měl být před pobytem v sauně konzultován lékař. Saunu by neměli používat lidé trpícími srdečními chorobami, vnitřními zánětlivými onemocněními, nakažlivými chorobami nebo epilepsií, ani osoby s kardiostimulátorem. Jestliže saunu nepoužíváte, odpojte ji od zdroje napájení přepnutím odpojovacího vypínače do polohy vypnuto. V případě poruchy nebo slabého výkonu v záruční době se obracejte pouze na techniky podniku Teuco nebo na autorizovaná servisní střediska. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění a škody způsobené porušením nebo nevhodnou opravou sauny. Při saunování se pára šíří do kabiny otvorem, u kterého je teplota 100 C. UPOZORNĚNÍ: VŽDY dodržujte od přívodu páry bezpečnou vzdálenost, abyste se nespálili. NĚKOLIK RAD JAK SPRÁVNĚ POUŽÍVAT PARNÍ SAUNU Nikdy nepoužívejte saunu hned po jídle, vždy počkejte nejméně 30 minut. Pobyt v sauně by nikdy neměl trvat déle než minut. Po sauně se osprchujte vlažnou sprchou a pak se otřete; důkladně přitom promasírujte celé tělo. Vhodné je také nanesení zvlhčujícího krému na pokožku. Před saunou i po sauně hodně pijte, nejlépe vodu, ovocné šťávy, isotonické nápoje, nápoje pro sportovce apod. 12 COMFORT

4 OVLÁDACÍ PANEL POPLAŠNÉ tlačítko O/I - Spínač ovládacího panelu Kontrolka Zapnutí panelu Tlačítko zapnutí / pauza sauny Kontrolka Zapnutí sauny Tlačítka zvýšení a snížení teploty / časového spínače Tlačítko funkce teploty Tlačítko časového spínače Spínač osvětlení COMFORT 13

5 Jak saunu používat 1 NAPÁJENÍ SYSTÉMU Odpojovací vypínač (namontovaný při instalaci) přepněte do polohy ZAP. 2 ZAPNĚTE OVLÁDACÍ PANEL Stiskněte tlačítko 0/I ; na ovládacím panelu se rozsvítí příslušná kontrolka. Chcete-li ovládací panel vypnout, stiskněte tlačítko 0/I ještě jednou; kontrolka zhasne. Jestliže se na displeji po stisknutí tlačítka 0/I objeví nápis DECA, je nutné provést odvápnění k odstranění vodního kamene ze systému (viz část ÚDRŽBA). Toto varování znamená, že můžete provést pouze tři další saunovací cykly, a pak bezpečnostní funkce zabrání dalšímu použití. 3 ZAPNUTÍ SAUNY Stiskněte tlačítko SAUNA ; na ovládacím panelu se rozsvítí příslušná kontrolka. Asi za 3 minuty se do kabiny začne šířit pára. Na displeji se zobrazuje čas zbývající do konce saunovacího cyklu. AROMATICKÉ A LÉČIVÉ BYLINY Páru v sauně je možné obohatit aromatickými a léčivými bylinkami umístěnými v dávkovači ve spodní části kabiny. UPOZORNĚNÍ: bylinky položte do speciální nádobky ještě před zapnutím sauny, jinak byste se mohli opařit. 14 COMFORT

6 K dočasnému přerušení saunování (PAUZA) stiskněte tlačítko SAUNA. Saunování obnovíte dalším stisknutím tlačítka SAUNA. Chcete-li saunování zkrátit, stiskněte tlačítko 0/I ; na displeji se objeví pomlčky a systém se začne automaticky vyprázdňovat. 4 NASTAVENÍ POŽADOVANÉ TEPLOTY Stiskněte tlačítko teploty; na displeji se objeví právě naprogramovaná funkce. Tlačítky a zvolte požadovanou teplotu. Teplotu lze nastavit v rozmezí od 40 C do 45 C. Teplota naměřená uvnitř kabiny závisí do určité míry na teplotě okolního prostoru. 5 NASTAVENÍ DÉLKY Stiskněte tlačítko Timer ; na displeji se objeví právě naprogramovaná funkce. Tlačítky a zvolte požadovanou délku trvání. Dobu saunování lze nastavit od 10 do 45 min. COMFORT 15

7 Další funkce VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ Chcete-li rozsvítit nebo zhasnout vnitřní osvětlení, stiskněte tlačítko LIGHT. Toto tlačítko funguje pouze tehdy, je-li ovládací panel zapnutý. POPLAŠNÉ ZAŘÍZENÍ Poplašný signál koupelny zapnete stisknutím tlačítka ALARM. Poplašný signál vypnete stisknutím tlačítka 0/I. 16 COMFORT

8 ÚDRŽBA CS ODVÁPNĚNÍ Jestliže na displeji začne blikat nápis DECA, znamená to, že systém vyžaduje odvápnění. Nyní můžete provést pouze tři další saunovací cykly, a pak bezpečnostní funkce automaticky zabrání dalšímu použití; chcete-li obnovit normální provoz, spusťte odvápňovací cyklus. Odvápňovací funkci zapněte takto: - odstraňte uzávěr ve sprchovém sloupku; - nalijte 0,5 l odvápňovací tekutiny (značky Teuco) ; - vraťte uzávěr; - stiskněte současně tlačítka, a ALARM ; tímto způsobem se spustí odvápňovací cyklus (během cyklu bliká oranžová kontrolka). Odvápňovací cyklus se skládá z následujících kroků - zapnutí bojleru; - úplného vypuštění systému; - naplnění systému na maximální úroveň a následného vypuštění, dvakrát za sebou; - naplnění bojleru a zapnutí, ohřátí vody a následného vypuštění, dvakrát za sebou. Cyklus trvá asi 3 hodiny. Doporučujeme spustit cyklus v nočních hodinách, nebo tehdy, když se sauna nepoužívá. Během odvápňovacího cyklu je možné použít kabinu se sprchou nebo multifunkce. ČIŠTĚNÍ AKRYLOVÝCH PLOCH A PŘÍSLUŠENSTVÍ OBECNĚ Podnik Teuco pravidelně testuje značkové čisticí prostředky k čištění hladkých ploch. Čisticí prostředky určené pro široké použití lze bez jakýchkoli problémů používat k normálnímu čištění. Použijte je s houbou nebo měkkým hadříkem a opláchněte je čistou vodou. Speciálnější čisticí prostředky jako odstraňovače vodního kamene ale obsahují zásaditou složku, která může poškodit lakované plochy (např. tyče a díly sprchy, kabiny pro sprchování a páru, kohoutů apod.). Proto je používejte jen v nutném případě s co největší opatrností a ihned je opláchněte čistou vodou. Nejlepších výsledků dosáhnete, jestliže vyčištěné plochy otřete jelenicí, která nezanechává žádné vodní skvrny. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE ABRAZIVNÍ ČISTICÍ PROSTŘEDKY, ALKOHOL, PŘÍPRAVKY NA ALKOHOLOVÉ BÁZI, ACETON NEBO JINÁ ROZPOUŠTĚDLA. Lesk akrylových ploch udržíte pravidelným používáním běžného leštidla pro domácnosti. ČIŠTĚNÍ SKLENĚNÝCH ČÁSTÍ Speciální úprava skel (volitelné) díky výjimečné úpravě skel, kterou provádí podnik Teuco u svých sprchových kabin, stékají vodní kapky se skleněného povrchu mnohem rychleji a také se snadněji odstraňují. K zajištění trvalého účinku speciální, vodu odpuzující úpravy skel byste měli po každém sprchování otřít plochu skel suchým hadříkem. Nepoužívejte značkové čisticí přípravky na normální sklo, protože jejich složení (zásadité) by mohlo SPECIÁLNÍ ÚPRAVU skla poškodit. Značkové přípravky na normální skla používejte pouze na plochy bez speciální úpravy a na zrcadla. COMFORT 17

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05 NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05 Strana 1 (celkem 13) Popis přístroje Otevírací páka pro prostor na vkládání kapslí Přihrádka pro kapsle Kryt nádrže na vodu Nádrž na vodu Nastavitelný dávkovač kávy Vypínač

Více

návod k použití Pračka EWF 10771 W

návod k použití Pračka EWF 10771 W návod k použití Pračka EWF 10771 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel 5 Při prvním

Více

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI!

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! KDYŽ NENÍ SPUŠTĚN ŽÁDNÝ CYKLUS, OVLÁDACÍ PANEL SE Z DŮVODU ÚSPORY ENERGIE PO

Více

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere AKZM 654 Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

Návod k použití. Mikrovlnná trouba EMS17216

Návod k použití. Mikrovlnná trouba EMS17216 Návod k použití Mikrovlnná trouba EMS17216 2 electrolux bezpečnostní informace We were thinking of you when we made this product electrolux 3 CS CS CS Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 7 Před

Více

BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg

BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg NÁVOD K VAŠEMU PŘÍSTROJI BAUMATIC BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg POZNÁMKA: Tato Uživatelská příručka obsahuje důležité informace,

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ČÁST 1: PŘED POUŽITÍM Bezpečnostní upozornění Doporučení ČÁST : INSTALACE Odstranění přepravních šroubů Seřízení nožiček Připojení k elektrické síti Připojení

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

ESPRESSO ES 8013. Návod k obsluze ESPRESSO. Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO

ESPRESSO ES 8013. Návod k obsluze ESPRESSO. Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO ESPRESSO Návod k obsluze ESPRESSO Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO ES 8013 ESPRESSO OBSAH 5 Vaše bezpečnost na prvním místě 10 Seznamte se se svým novým Catler spotřebičem 14 Použití

Více

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01 Návod k použití HEV 230250 B-447-01 Obsah Na co musíte dávat pozor.................. 4 Před montáží............................. 4 Bezpečnostní pokyny....................... 5 Takto zabráníte škodám na

Více

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit

Více

Návod k pouţití PRAČKA. Obsah WMD 722. Instalace. Popis pračky. Chod pracího cyklu. Prací cykly a volitelné funkce. Prací prostředky a prádlo

Návod k pouţití PRAČKA. Obsah WMD 722. Instalace. Popis pračky. Chod pracího cyklu. Prací cykly a volitelné funkce. Prací prostředky a prádlo Návod k pouţití Obsah PRAČKA Instalace Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody První prací cyklus Technické údaje WMD 722 Popis pračky Ovládací panel Displej Chod pracího cyklu Prací cykly

Více

Návod k použití TK 76K573

Návod k použití TK 76K573 TK 76K573 Návod k použití TK 76K573 Q4ACZM1527 1 Obsah Blahopřejeme Vám......4 Bezpečnostní pokyny...5 Ovládací prvky a ukazatele...6 Menu a displej...6 Uvedení do provozu...9 Příprava nápoje...10 Informace

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8964

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8964 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8964 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více

ESPRESSO ES 8012. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató

ESPRESSO ES 8012. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató ESPRESSO M A C H I N E Návod k obsluze E S P R E S S O Návod na obsluhu E S P R E S S O Használati útmutató K Á V É F Ő Z Ő ES 8012 ESPRESSO OBSAH 4 Gratulujeme 6 Vaše bezpečnost na prvním místě 8 Speciální

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD8763/09 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5559438

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD8763/09 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5559438 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS HD8763/09. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS HD8763/09 v uživatelské

Více

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba FR EN NL DA PT CS GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION INSTRUCTIONS FOR USE INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGIDS BETJENINGSVEJLEDNING MANUAL DE UTILIZAÇÃO NÁVOD K POUŽITÍ Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven

Více

HD7818 HD7817 4222.200.0664.3

HD7818 HD7817 4222.200.0664.3 1 HD7818 HD7817 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4222.200.0664.3 ČEŠTINA Úvod Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13 00334553-1. vydání - 03/13 NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE CZ Obsah OBSAH 1 Symboly použité v návodu... 2 2 Správné použití zařízení... 2 3 Úprava vody... 2 4 Informace poskytované uživateli... 4 5 Bezpečnostní

Více

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění Bezpečnostní upozornění Symboly používané v tomto návodu Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Je naprosto nutné řídit se těmito upozorněními. pod pečlivým dohledem osoby, která je zodpovědná

Více

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a použití PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste

Více

Návod k obsluze Kávovar

Návod k obsluze Kávovar Návod k obsluze Kávovar Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte poškození přístroje. cs-cz M.-Nr. 10 022

Více

Návod k použití B-525-01

Návod k použití B-525-01 Návod k použití DIE 165 E B-525-01 Popis odsavače Obr. 1 PLYN ELEKTRO Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 2 Popis odsavače Druhy provozu Mřížka

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967 Návod k použití ESPRESSO R-967 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více