INFRA SAUNA. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFRA SAUNA. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt!"

Transkript

1 Návod k použití INFRA SAUNA Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt! Prosím přečtěte si před použitím sauny tento návod a dodržujte instrukce a bezpečnostní opatření..

2

3 03 OBSAH DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...04 VAROVÁNÍ...05 Úvod, Výhody pro zdraví a krásu, Výhody...06 Požadavky na instalaci...07 Postup instalace...08 Napětí, spotřeba energie, rozměry a kostra elektroinstalace...5 Opatření, Obsluha...5 Odstraňování závad...7 Údržba...8 Obsah balení...9

4 04 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE VŠECHNY INSTRUKCE PŘED POUŽITÍM a) Vysvětlení a umístění varovných š tků dodávaných k sauně: b) Hypertermie š tek by měl být umístěn na zevní straně dveří ve výši očí c) Nebezpečí požáru š tek by měl být umístěn uvnitř nad topným tělesem ve výši očí d) Zásuvky nesmí být umístěny uvnitř sauny e) Dveře sauny NEMAJÍ žádný zámek, jehož použi by v případě poruchy způsobilo uvěznění uvnitř sauny f) Během používání sauny ponechte zapnutou ven laci g) POZOR: K hypertermii dochází, pokud teplota těla přesáhne určitou hodnotu vyšší, než je běžná tělní teplota (37 C). K projevům patří rychle zvýšení tělní teploty, závrať, letargie, ospalost a mdloby. Níže jsou uvedeny účinky způsobené hypertermií:. Neschopnost vnímat teplo 2. Neschopnost rozpoznat potřebu opuštění místnos 3. Neznalost hrozícího nebezpečí 4. Poškození plodu u těhotných žen 5. Fyzická neschopnost opus t místnost 6. Bezvědomí 7. Uži alkoholu, drog nebo léků může velmi zvýšit riziko úmr na hypertermii. 8. Je pro zákonné instalovat tuto saunu bez povolení. Instalační technik je zodpovědný za kontrolu a dodržování všech místních bezpečnostních předpisů. 9.Chcete-li snížit riziko úrazu elektrickým proudem a popálení, nedotýkejte se topných těles, pokud není ochranný kryt na svém místě. 0. Nadměrné vystavení teplu v sauně může být škodlivé pro vaše zdraví. Uživatel ve špatném zdravotním stavu, by se měl poradit se svým lékařem před použi m sauny.. Chcete-li snížit / předejít nebezpečí vzniku požáru, neumísťujte hořlavé nebo výbušné materiály na topná tělesa za žádných okolnos.. 2. Neumisťujte žádné hořlavé materiály v okruhu m od sauny

5 05 VAROVÁNÍ a) Aby se předešlo nebezpečí vzniku požáru, není povoleno zakrývat topná tělesa tex lními výrobky, jako jsou oblečení nebo ručník. b) Aby se zabránilo popálení nebo úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte kovové nástroje na kryt topných těles. c) Během pobytu v sauně se nedotýkejte žárovky. Pokud je žárovku třeba vyměnit, odpojte saunu a počkejte, dokud žárovka nevychladne. d) Nestříkejte vodu na topná tělesa. Toto může způsobit elektrický šok nebo poškození topného tělesa. Pamatujte, že tato sauna je suchá sauna. e) Nepoužívejte saunu, pokud trpíte těmito problémy:. Otevřená zranění 2. Poškození očí 3. Vážné popáleniny 4. Starší lidé, zejména trpící vysokým krevním tlakem nebo srdečními chorobami, těhotné ženy a dě by měli používat saunu pouze pod odborným dozorem. 5. Pi a kouření je v sauně zakázáno 6. Není vhodné používat saunu po prášcích na spaní nebo pi alkoholu 7. Následující osoby by se měly před použi m sauny poradit s lékařem: ) samovolně krvácející nebo jsou k němu náchylní 2) citlivé na vysoké teploty 3) mající kardios mulátor a implantáty v těle 8. Nepoužívejte saunu 30 minut před a po jídle 9. Neberte si do sauny elektrické, kovové nebo cenné věci, riskujete vážné poškození 0. Neberte do sauny domácí zvířata. Sauna by měla být používána v těchto podmínkách: venkovní vlhkost by měla být nižší než 80% a venkovní teplota mezi 5-38 C. 2. Neberte si do sauny hořlavé nebo výbušné materiály 3. Opusťte okamžitě saunu, pokud se cí te unaveně, ospale nebo máte závrať (příliš dlouhý pobyt může způsobit přehřá organismu). 4. Při dlouhodobějším nevyužívání sauny ji odpojte ze sítě. 5. Spodní topné těleso by mělo být pravidelně čištěno suchým ručníkem, doporučujeme čis t každých 5 dnů. 6. Nedotýkejte se topných těles, pokud jsou v provozu. 7. Elektrické součás musí být zapojeny kvalifikovaným elektrikářem 8. Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dě ) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami s nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi s ovládáním spotřebiče, pokud nebyly poučeny

6 06 (případně pod dozorem) člověkem odpovědným za jejich bezpečnost. Dě by měly být poučeny tak, aby saunu nepoužívaly jako hračku. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo servisním technikem, aby nedošlo k úrazu. ÚVOD, Výhody pro zdraví a krásu, Výhody A. ÚVOD Jako moderní produkt, naše sauna spojuje výhody tradiční sauny a moderních technologií. V ideálu "upřímné c a vysoké účinnos ", zavazujeme se vyrábět moderní řadu high-tech zařízení pro zdravotní péči a zlepšení kvality lidského života. Naše sauny nemají pouze kvalitní vzhled, ale jsou designovány s důrazem na uživatelskou přívě vost. Kromě toho mají vynikající terapeu cké účinky a mohou přinést výhody pro lidské tělo. Kromě toho, paprsky vysílané z domácí sauny úzce korespondují s bio-spektrem lidského těla a až 93% vyslaných vln dokáže naše tělo absorbovat, proto přináší pro naše zdraví velké výhody. Klinické zkušenos ukázaly, že domácí sauna může zlepšit krevní oběh a posílit ho, regulovat a léčit vysoký nebo krevní tlak. Pomáhá také snižovat únavu, zrychlovat metabolismus a posílit imunitní systém. B. Výhody pro zdraví a krásu Zbavte se boles : Domácí sauna zrychluje cirkulaci krve a ta tak dodává tělu více kyslíku. Domácí sauny byly používány k léčbě burzi dy, revma smu, artri dy, a hemoroidů. Zvýšený krevní oběh snižuje nejen vnitřní onemocnění, ale také zlepšuje kožní onemocnění, jako je lupénka, ekzém a jizvy. Dobrá cirkulace je nezbytná pro hladkou a pevnou pokožku. Prosím, poraďte se se svým lékařem před použi m sauny pro jakékoli konkrétní pokyny týkající se vašeho zdravotního stavu. Spalujte kalorie a tuk: Domácí sauna eliminuje extra sůl a podkožní tuk. Spálíte až 600 kalorií za půl hodiny sezení versus půl hodiny joggingu, během kterého spálíte 300 kalorií, a půl hodiny na kole, kdy spálíte 225 kalorií. Zrelaxujte tělo a mysl: Použijte vestavěný přehrávač k poslechu vaší oblíbené hudby, pro uvolnění od stresu. Domácí sauna také často pomáhá při

7 07 nespavos a stresu souvisejícího s poruchami. Snížení toxinů a zlepšení ple : Pocení v nižší teplotě prostředí ak vuje potní žlázy a odvádí toxiny z kůže. C. Výhody: Karbonové topidlo. Dvě hlavní základní složky lidského těla jsou uhlík a voda, takže biospektrum vyzařované z topného tělesa může být snadno absorbováno tělem. 2. Výhoda karbonových topných těles je ve větším povrchu, nižší teplotě a ve větší emitaci záření. 3. Celé tělo je vystaveno trojrozměrnému vyhřívání, které vytváří dobrý terapeu cký účinek. 4. Z karbonového tělesa je teplo distribuováno rovnoměrně, takže pro maximální efekt můžete sedět kdekoliv v sauně. Požadavky na instalaci A. Požadavky na instalaci a. Nezapojujte do stejné zásuvky jako saunu žádné další spotřebiče. b. Instalujte saunu na úplně rovné podloží c. Mějte saunu na suchém a vyvýšeném místě, kde je vlhkost vzduchu nižší než 80%. Nekropte vnější čás sauny vodou. d. Vnější teplota sauny by měla být v rozmezí 0 38 C. e. Neskladujte hořlavé a výbušné materiály nebo chemikálie poblíž sauny. f. Minimální vzdálenost od sousedních ploch je 30cm. g. Neinstalujte zásuvky dovnitř sauny.

8 08 Postup instalace A. Obsah balení a) Obdélníková infra sauna. Pokud je sauna ve dvou krabicích krabice /2: přední stěna, zadní stěna, boční stěny, věšák na ručníky, madlo dveří, stoleček a šrouby krabice 2/2: strop, podlaha, lavice a držák lavice 2. Pokud je sauna ve třech krabicích krabice /3: přední stěna, zadní stěna, věšák na ručníky, madlo dveří, stoleček a šrouby krabice 2/3: boční stěny krabice 3/3: strop, podlaha, lavice a držák lavice b) Rohová infra sauna krabice /3: přední stěna, zadní stěna, věšák na ručníky, madlo dveří, stoleček a šrouby krabice 2/3: boční stěny krabice 3/3: strop, podlaha, lavice a držák lavice B. Obdélníková infra sauna Krok umístěte spodní stěnu Umístěte spodní stěnu na vybranou plochu poblíž zásuvky, a kde půjdou otevírat dveře sauny bez překážek. Topný panel na nohy by měl směřovat ke dveřím.

9 09 Krok 2 sestavte zadní stěnu Sestavte zadní stěnu kolmo k podlaze. Krok 3 - sestavte levou stěnu Sestavte zadní stěnu kolmo k podlaze a zajistěte levou a zadní stěnu U sponou, jak je zakroužkováno na obrázku níže. Připojte kabely ke spodní desce odpovídajícím způsobem. Zástrčka musí být zcela zasunuta na místě, aby se zabránilo špatnému kontaktu. Krok 4 Sestavte držák lavice a lavici Sestavte držák lavice kolmo k podlaze. Držák lavice by měl být umístěn paralelně se zadní stěnou, aby byla zajištěna podpora lavice. Poté sestavte samotnou lavici.

10 0 Krok 5 sestavte pravou stěnu Sestavte pravou stěnu kolmo k podlaze a zajistěte pravou a zadní stěnu U sponou, jak je zakroužkováno na obrázku. Krok 6 sestavte přední stěnu Zde budou potřeba 2 osoby k sestavení. Jedna osoba spojí stěny U sponou, jak je zakroužkováno na obrázku. Druhá osoba pomáhá držet dveře, aby se zabránilo jejich poškození. Krok 7 - sešroubování Sešroubujte přední a boční stěny pomocí šesti šroubů a zadní stěnu sbočními také šesti šrouby. Pak zakryjte otvory dřevěnými čepičkami.

11 Krok 8 - sestavte strop Nasaďte stropní desku na konstrukci (opatrně, aby se nepoškodil detektor). Poté držte strop zevnitř sauny, položte ho ve svislé poloze a upevněte šrouby. Poté zakryjte vršek kabiny dřevěnými latěmi. Krok 9 zapojte kabeláž Zapojte kabely u střechy (viz obrázek). Spojení by mělo být pevné. Poté kabely zakryjte stropním krytem a vytáhněte kabel dírou v krytu. Krok 0 namontujte madlo dveří Kovovou část umístěte zvenčí dveří a dřevěnou část dovnitř.

12 2 B. Rohová infra sauna Krok umístěte spodní stěnu Umístěte spodní stěnu na vybranou plochu poblíž zásuvky, a kde půjdou otevírat dveře sauny bez překážek. Topný panel na nohy by měl směřovat ke dveřím. Krok 2 sestavte levou zadní stěnu Sestavte levou zadní stěnu kolmo k podlaze Krok 3 sestavte pravou zadní stěnu Sestavte pravou zadní stěnu kolmo k podlaze a zajistěte levou a pravou zadní stěnu U sponou, jak je zakroužkováno na obrázku. Krok 4 sestavte levou stěnu Sestavte levou stěnu kolmo k podlaze a zajistěte levou a levou zadní stěnu U sponou, jak je zakroužkováno na obrázku.připojte kabely ke spodní desce odpovídajícím způsobem. Zástrčka musí být zcela zasunuta na místě, aby se zabránilo špatnému kontaktu.

13 3 Krok 5 sestavte držák lavice a lavici Sestavte držák lavice kolmo k podlaze. Sestavte nejprve delší část. Držák lavice by měl být umístěn paralelně se zadní stěnou, aby byla zajištěna podpora lavice. Krok 6 sestavte levou stěnu Sestavte levou stěnu kolmo k podlaze a zajistěte levou a levou zadní stěnu U sponou, jak je zakroužkováno na obrázku. Krok 7 sestavte přední stěnu Zde budou potřeba 2 osoby k sestavení. Jedna osoba spojí stěny U sponou, jak je zakroužkováno na obrázku. Druhá osoba pomáhá držet dveře, aby se zabránilo jejich poškození. Také dejte pozor na skrytou sponu, kterou upevněte.

14 4 Krok 8 - sešroubování Sešroubujte přední a boční stěny pomocí šes šroubů a zadní stěnu s bočními také šes šrouby. Pak zakryjte otvory dřevěnými čepičkami. Krok 9 sestavte strop Nasaďte stropní desku na konstrukci (opatrně, aby se nepoškodil detektor). Poté držte strop zevnitř sauny, položte ho ve svislé poloze a upevněte šrouby. Poté zakryjte vršek kabiny dřevěnými latěmi. Krok 0 zapojte kabeláž Zapojte kabely u střechy (viz obrázek). Spojení by mělo být pevné. Poté kabely zakryjte stropním krytem a vytáhněte kabel dírou v krytu. Krok smontujte madlo dveří Kovovou část umístěte zvenčí dveří a dřevěnou část dovnitř.

15 5 Napě, spotřeba energie, rozměry a kostra elektroinstalace Zobrazení na obrázku je pouze ilustrační, ale představuje standard. Opatření, Obsluha A. Opatření a. Zkontrolujte, zda všechny elektrické parametry a konektory splňují všechny místní požadavky před připojením. b. Každý produkt má počáteční teplotu a čas, obvykle 42 minut při 42 C. Kromě toho může funkce automa cké pamě uchovávat záznam o předchozím čase a teplotě dle zvyklos uživatele. c. Vypijte před použi m sauny sklenici vody, abyste udrželi vlhkost v těle d. Nedotýkejte se topných těles, předejdete popáleninám. e. Po třech hodinách nepřetržitého používání, vypněte saunu alespoň na hodinu, kvůli ochraně komponent.

16 6 B. Obsluha a) Dva LED displeje se při provozu rozsvítí. První (2 a půl číslice) zobrazuje vnitřní teplotu buď ve stupních Celsia nebo ve Fahrenheitech. Rozpětí stupňů Celsia je 0-75, Fahrenheita Druhý displej zobrazuje čas, maximální je 60 minut. Teplotní odchylka je ± a časová odchylka je ± sekunda. b) 5 červených LEDek jedna jako indikátor provozu, světlo svítí při zapojení do sítě, jas se sníží, pokud bude ve standby. c) 0 tlačítek Při stisku se ozve zvuková signalizace. ON/OFF stiskněte jednou pro zapnutí a znovu pro vypnutí (vše je vypnuto). Levá část displeje zobrazuje současnou vnitřní teplotu, zatímco pravá zobrazuje čas. Ostatní displeje jsou vypnuté. 2. zvonek stiskněte k aktivaci zvonku, stiskněte znovu pro vypnutí 3. Teplota nahoru/dolů stiskněte nahoru nebo dolů pro nastavení teploty po jednom stupni. Při podržení se bude teplota plynule měnit. 4. Čas nahoru/dolů stiskněte nahoru nebo dolů pro nastavení času po jedné minutě. Při podržení se bude čas plynule měnit. 5. Tlačítko vyhřívání stiskněte k zapnutí vyhřívání, stiskněte znovu pro vypnutí. 6. Tlačítko intenzity (Inten) stiskněte jednou a výkon sauny bude 00%. Každé další stisknutí sníží výkon sauny o 0%. Pokud jste snížili výkon na 60%, po dalším stisknutí se výkon vrátí na 00%. (průběh - 90%-80%- 70%-60%-00%-90%-80%-70%-60%),Mezitím se výkon zobrazuje na teplotním displeji. Pokud je tlačítko Inten zapnuto, vyhřívací tlačíto je vypnuto. Můžete tak mezi intenzitou a vyhříváním volně přepínat. 7. Vnější/vnitřní osvětlení pokud je zapnuto, svítí obojí osvětlení. Svítí obě venkovní zhasnuto, vnitřní rozsvíceno vnitřní zhasnuto, venkovní rozsvíceno, obě zhasnuta, obě rozsvícena 8. Světelná terapie pokud je zapnuto, barevná LED světla blikají (střídá se 7 barev) d) Ovládací funkce. ovládání času slouží k nastavení času od do 60 minut, přednastavený čas je 60 minut Odpočet začne po začátku saunování, po třech zvukových tónech se vyhřívání automaticky vypne, když čas uplyne.

17 7 2. Nastavení teploty Rozpětí 8-70 C / F Funkce zapamatování teploty 3. Ovládání teploty, teplota sauny.nastavte teplotu na -, vyhřívání se vypne. Teplota sauny = nastavte vyhřívání, topení, které se vypne odděleně 4. Ovládání světla Světlo zapnuto nebo vypnuto Při terapii můžete zvolit barvy světel a čas. Změna z C na F se provádí stisknutím obou tlačítek nahoru / dolů a pak stisknutím tlačítka vyhřívání. 5. Ochrana před vysokou teplotou pokud je vnitřní teplota vyšší než 80 C, displej teploty začne blikat a zobrazí H, varování pokračuje zvukovým upozorněním odpojte napájení nebo topné těleso 6. Chyba senzorů pokud dojde k poruše senzorů při zapnuté sauně, vyhřívání bude odpojeno a zobrazí 0. Odstraňování závad Problém Pravděpodobný důvod opatření Indikace provozu nesvítí Kabel napájení není správně zapojen Zařízení je bez el. energie Znovu připojte kabel Zkontrolujte zdroj energie Topné těleso nefunguje Zápach ze sauny Kabel k topnému tělesu je uvolněný Topné těleso je rozbité Problém elektroinstalace Žárovka je spálená Zkontrolujte a upevněte kabel Zkontrolujte teplotu krytu tělesa, vyměňte za nové se stejnými parametry Odpojte přívod proudu a obraťte se na opraváře Vyměňte žárovku Žárovka nesvítí Kabel k žárovce je uvolněný Vyměňte držák lampy Problém s ovládacím panelem Opravte ho nebo vyměňte

18 8 Reproduktor nefunguje Přehrávač nefunguje Sauna nefunguje Displej teploty ukazuje 0 Reproduktor je rozbitý Porucha přívodu proudu k přehrávači Kabel napájení je uvolněný Zdroj energie nedodává proud do přehrávače Přívod proudu je nesprávně zapojen Žádný přívod proudu Senzor je špatně zapojen Senzor je rozbitý Vyměňte za nový se stejnými parametry Zkontrolujte kabely, případně vyměňte za nové Zkontrolujte připojení Zkontrolujte kabely k 2V přípojce, případně vyměňte za nové Zapojte ho znovu Vyměňte zdroj nebo příslušný elektrický obvod Vyměňte kabel k senzoru Vyměňte za nový senzor Údržba A. Čištění sauny. Při čištění odpojte ze sítě 2. Použijte vysavač k odstranění prachu, vlasů, nepořádku atd. 3. Vyčistěte čelní panel mokrým ručníkem nebo použijte malé množství mýdla s teplou vodou, pokud je to nutné. Umyjte vnitřek sauny vlhkým bavlněným ručníkem, vysušte suchým ručníkem. Nepoužívejte benzen, alkohol nebo chemická čis dla (pozn. Chemická čis dla mohou poškodit saunu a ochrannou dřevěnou vrstvu). 4. Nestříkejte na saunu vodu.

19 9 B. Doprava a skladování. Prostředí pro skladování: teplota 0-30 C, vlhkost nižší než 80%, tlak vzduchu hpa. 2. Napájecí zdroj sauny by měl být vypnut, pokud se sauna dlouhodoběji nepoužívá, udržujte zásuvku suchou a zavřete dveře. 3. Napájecí zdroj ven lace by měl být vypnut, pokud se sauna dlouhodoběji nepoužívá, udržujte zásuvku suchou a zavřete dveře 4. Zavřete dveře, udržujte prostředí v suchu a ven lace bude v pořádku 5. Vyhněte se vystavení deš, sněhu a nárazům během přepravy 6. Sauna není určena k venkovnímu skladování nebo použi. C. Záruka kvality Na CD pøehrávaè a další elektrické komponenty je záruka 90 dnù, záruka na kompletní balení mùže být prodloužena na rok. Obsah balení A. Obdélníková infraèervená sauna Popis Přední stěna Zadní stěna Boční stěna Podlaha Strop Počet 2 Popis Lavice Držák lavice Držák lavice Stoleček Věšák na ručníky Počet B. Rohová infračervená sauna Popis Přední stěna Zadní stěna Boční stěna Podlaha Strop Dřevěné latě Počet 2 Popis Lavice Držák lavice Držák lavice Stoleček Věšák na ručníky Počet

20

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

OBSAH. NÁVOD K MONTÁŽI a OBSLUZE

OBSAH. NÁVOD K MONTÁŽI a OBSLUZE OBSAH NÁVOD K MONTÁŽI a OBSLUZE strana 1) Balení 3 2) Balicí list 3 3) Informace o instalaci 3 4) Návod k montáži 3 5) Schéma zapojení 7 6) Obecná data pro užívání 7 7) Ovládání digitálních kontrolních

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Digitalis Pro S400 DC Akumulátorový strobo blesk

Digitalis Pro S400 DC Akumulátorový strobo blesk Digitalis Pro S400 DC Akumulátorový strobo blesk Děkujeme Vám za zakoupení akumulátorového blesku Fomei Digitalis Pro S400 DC. Před použitím blesku si pečlivě přečtěte návod k použití. Akumulátorový blesk

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Návod k použití. TKPS s.r.o. Brunka 64, Humpolec

Návod k použití. TKPS s.r.o. Brunka 64, Humpolec Návod k použití 1 Obsah: ÚVOD..3 Zdravotní účinky infrasauny..3 Stručný popis vybavení.3 POŽADAVKY NA INSTALACI....3 INSTALACE..4 INSTALACE INFRASAUNA PRO 4 OSOBY....9 INSTALACE INFRASAUNA ROHOVÁ 10 OVLÁDACÍ

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ

INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ Model TL-2006S-A Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 2 FUNKCE VÝROBKU 2 INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ 3 VAROVÁNÍ 3 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 4 SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ A DOPORUČENÍ 4 ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 5 TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Předmluva a opatření 1. Gratulujeme Vám k zakoupení této váhy s tukoměrem sloužící jako jednotka, která monitoruje podíl vašeho

Více

[Umístění výstražného upozornění]

[Umístění výstražného upozornění] Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Informace o příručce Instalační příručka a Uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Uživatelská příručka (Soubor

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13 00334553-1. vydání - 03/13 NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE CZ Obsah OBSAH 1 Symboly použité v návodu... 2 2 Správné použití zařízení... 2 3 Úprava vody... 2 4 Informace poskytované uživateli... 4 5 Bezpečnostní

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Čelní chirurgické světlo ZPŮSOB POUŽITÍ Světelným systémem z optických vláken lze dodávat světlo do chirurgických čelních světel na osvětlení operačního pole. Splňuje standardy a je

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

OPATŘENÍ PRO OMEZENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ OSOB

OPATŘENÍ PRO OMEZENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ OSOB Návod k použití Holicí strojek pro muže REMINGTON MS2561 Důleţité bezpečnostní instrukce Během používání strojku musí být splněna základní opatření, včetně následujících. Dříve než začněte strojek používat,

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

Návod k použití video systému TK-708C + TK-01C

Návod k použití video systému TK-708C + TK-01C Návod k použití video systému TK-708C + TK-01C I. Stručný úvod Sada barevného domácího handsfree videotelefonu umožňuje vizuální kontrolu příchozích návštěv, audio komunikaci a dálkovou obsluhu otevírání

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY Obecně - Opatření Než zapnete přístroj poprvé, přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití Tento spotřebič je určena výhradně pro použití v

Více

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze BUBLÍK - masážní podložka do vany CZ návod k instalaci a obsluze Představení výrobku Masážní zařízení BUBLÍK je elektrickým spotřebičem pro použití ve vaně. V koupelně vytvoří bublinkovou lázeň nebo vodoléčebnou

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER Vážený zákazníku, děkujeme Vám za objednání služby Digi TV. Doporučujeme Vám, abyste o instalaci satelitního kompletu požádál kvalifikovaného technika, odborníka

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

infrasauna ARTTEC 2SH návod k instalaci a obsluze

infrasauna ARTTEC 2SH návod k instalaci a obsluze CZ SK strana 6 infrasauna ARTTEC 2SH CZ návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější IR sauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

Masážní a relaxační pás

Masážní a relaxační pás Masážní a relaxační pás Uživatelská příručka Úvod Děkujeme Vám za zakoupení přístroje HEALTH KING KW 176 A/C masážního a relaxačního pásu. Masážní pás KW 176A/C byl testován a schválen jako spolehlivý

Více

!!!!!!!! Uživatelský manuál

!!!!!!!! Uživatelský manuál !!!!!!!! Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. 1. NEŽ ZAČNETE Obsah balení:!!! - Radius 2.0!!!! - napájecí kabel!!! - záruční list!!!! - uživatelský manuál Instrukce k rozbalování Opatrně vybalte

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1 Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100 Popis: Přijímač Alarm (červená) Signalizuje poplach Level - Monitor (červená) Jas je závislý na síle přijímaného signálu Good - Stav (zelená) Signalizuje klidový

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 3 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 4 Úvod... 4 Vyvarujte se... 5 Uvedení do provozu...

Více

AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze

AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze - 1 - Nevyhazujte zařízení do odpadního koše, a v případě že zařízení přestane fungovat odevzdejte jej v určených sběrných

Více

Originál návod k použití. www.metabo.cz

Originál návod k použití. www.metabo.cz Originál návod k použití www.metabo.cz 14 1 2 3 4 5 6 2 A 1. 10 7 8 5 B 1. 2. + 8 7 6 11 9 10 12 13 14 3 2011/65/EU, 2006/95/EG, 2004/108/EG EN 60335 2014-08-12 Volker Siegle Direktor Innovation, Forschung

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

3. Využití. 4. Specifikace

3. Využití. 4. Specifikace Úvod Děkujeme, že jste si vybrali náš GPS tracker 01. V tomto manuálu se dozvíte, jak zařízení správně používat. Přečtěte si tento manuál pečlivě dříve, než začnete zařízení používat. Informace a specifikace

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Uživatelská příručka průmyslových a reflektorových LED osvětleních

Uživatelská příručka průmyslových a reflektorových LED osvětleních Uživatelská příručka průmyslových a reflektorových LED osvětleních Pro typy: Průmyslové LED osvětlení typ: PO typ I, PO typ II Reflektorové LED osvětlení typ: RE typ I, RE typ II, RE typ III Obsah: 1.

Více

Bezpečnostní video ProfiCAM II

Bezpečnostní video ProfiCAM II Instalační příručka Bezpečnostní záznamové video pro sledování objektu kamerami. Video je vybaveno detekcí pohybu, vzdáleným přístupem přes internet a českým interaktivním ovládáním pomocí dálkového ovladače

Více

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994 Odsavač par Návod k obsluze a instalaci HHG 994 1 2 3 Pokyny k instalaci a použití Viz obrázky na prvních stránkách s ohledem na znaky uvedené v textu. Dodržujte pokyny tohto návodu. Výrobce nenese žádnou

Více

Návod k montáži a použití

Návod k montáži a použití Návod k montáži a použití Popis zařízení Regulace se pouţívá samostatně pro kaţdou místnost. Jedním termostatem lze ovládat i více topných panelů. Díky ukotvení drţáků v mramorové desce jen ze zadní strany

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více