INFRASAUNA INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Přečtěte si návod k použití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFRASAUNA INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Přečtěte si návod k použití"

Transkript

1 INFRASAUNA INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití

2

3 Obsah I. Obecné informace... 4 II. Základní údaje... 5 III. Jednotlivé části... 5 IV. Označení součástí... 8 V. Návod k montáži... 9 VI. Postup montáže VII. Ovládací panel VIII. Řešení problémů IX. Péče Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek a že důvěřujete naší společnosti. Aby vám používání tohoto výrobku přinášelo radost, přečtěte si prosím pečlivě tyto pokyny a před použitím zařízení postupujte přesně podle uživatelské příručky, aby nedošlo k poškození zařízení nebo zbytečnému zranění. 3

4 1. Obecné informace JAK SAUNA FUNGUJE: Tato sauna používá topná tělesa s uhlíkovými vlákny ke generování prospěšných infračervených paprsků. Když elektrický proud prochází kovovým žhavicím vláknem, uhlíková vlákna se zahřívají a následně vyzařují dlouhovlnné infračervené paprsky. CO JSOU TO DLOUHOVLNNÉ INFRAČERVENÉ (IR) PAPRSKY? Pojem infračervené paprsky označuje elektromagnetické vlnění, které svou vlnovou délkou patří do oblasti mezi viditelným světlem a mikrovlnami. Podobají se přirozeným slunečním paprskům, které zahřívají naši pokožku přímým IR zářením i během chladných dnů. Celkem 95 % energie z uhlíkových vláken se mění na dlouhovlnné infračervené paprsky s vlnovou délkou 4 až 17 mikronů. Slunce generuje dlouhovlnné infračervené paprsky s vlnovou délkou 9,4 mikronů. Vlnová délka 0,2 0,4 0,76 1,000 Záření gama Rentgenové záření Ultrafialové záření Infračervené záření Mikrovlnné záření Krátkovlnné infračervené záření Středněvlnéé infračervené záření Dlouhovlnné infračervené záření 0,76 1,5 5,5 1,000 Mikrovlnné záření JSOU INFRAČERVENÉ PAPRSKY BEZPEČNÉ? Infračervené paprsky jsou nezbytné pro téměř každou součást života na naší planetě. Kromě toho, že zahřívají lidské tělo, mohou IR paprsky zlepšit také tělesné zdraví na buněčné úrovni. Tato technologie je tak bezpečná, že se již mnoho let používá v porodních sálech nemocnic, kde pomáhá novorozencům dosáhnout přijatelné tělesné teploty. JAK VAŠI SAUNU POUŽÍVAT: Zapněte vypínač a nastavte teplotu na 50 C. Doporučuje se mít na sobě v sauně minimum oblečení, protože některé materiály budou infračervené paprsky absorbovat. Někteří lidé dávají přednost určitému množství vody, pro kompenzaci ztrát způsobených pocením. Sauna je připravena k použití asi po deseti minutách zahřívání. Uvědomte si, že infračervená sauna NENÍ horká komora. Infračervené zářiče jsou zkonstruované tak, aby zahřívaly lidské tělo, ne vnitřek komory. Teploměr je zde jen pro váš dobrý pocit a bezpečí. NENÍ TO HORKÁ KOMORA. Když lidé slyší slovo sauna, obvykle pomyslí na parní saunu (neboli páru ), kde vysoká teplota a vysoká vlhkost mohou vyvolat pocení. Parní sauna se podobá například obyčejné troubě, v níž můžete připravovat pokrm zahřátím na mimořádně vysokou teplotu. Infračervená sauna se podobá spíše mikrovlnné troubě, která uvolňuje energii, jež zahřívá potraviny a vybuzuje molekuly vody uvnitř potravin, aby se tepelně zpracovaly. Infračervená sauna uvolňuje energii, která zahřeje vaše tělo a způsobí žádoucí reakce, aniž by bylo nutné dosáhnout v zařízení mimořádně vysoké (a nepříjemné) teploty. Díky účinku infračerveného záření na lidské tělo začne pocení v infračervené sauně při mnohem nižších teplotách než v prostředí parní sauny. 4

5 TEPLOTA: Pro vaší infračervenou saunu je podstatné udržet zařízení v činnosti po celou dobu, kdy jste uvnitř. Činnost je definována tím, že se proud nechává procházet žhavicím vláknem, což způsobuje vyzařování infračervených paprsků. Pokud do infračervené sauny vstoupíte tehdy, když dosahuje maximální teploty 50 C, zařízení začne pracovat (vyzařovat infračervené paprsky), až teplota klesne pod 50 C, což znamená, že prospěšné infračervené paprsky budete přijímat přerušovaně. Teploměr a časový spínač jsou povinnými bezpečnostními prvky, které zajišťují, že u nikoho nedojde k přehřátí těla. Kromě možného přehřátí nemá dlouhodobé vystavení infračerveným paprskům žádné negativní vedlejší účinky. 2. Základní údaje Prostor infračervené sauny je v dřevěné kabině a obsahuje infračervená topná tělesa s uhlíkovými vlákny a řídicí systém. Dřevěná kabina se skládá z ČELNÍHO PANELU, ZADNÍHO PANELU, LEVÉHO PANELU, PRAVÉHO PANELU, PANELU LAVICE, PANELU LAVICOVÉHO TOPNÉHO TĚLESA, SPODNÍHO PANELU, PANELU PODLAHOVÉHO TOPNÉHO TĚLESA, HORNÍHO PANELU a HORNÍHO KRYTU. Na stěně kabiny je několik topných těles s uhlíkovými vlákny a ovládací panel, s jehož pomocí můžete řídit funkce sauny. Umožňuje vám nastavit teplotu a čas a zapnout osvětlení. Některé modely jsou vybavené kombinací CD přehrávače a rádia. 3. Jednotlivé součástí ČELNÍ PANEL (obr. 1) Obr. 1 5

6 VNITŘEK INFRASAUNY (obr. 2-3) Obr. 2 1 Ovládací panel 2 Kombinace CD přehrávače a rádia 3 Klika 4 Bezpečnostní skleněné dveře (různě umístěný v různých modelech) 5 Skříňka na disky CD 6 Polička na nápoje 7 Reproduktor 8 Ventilační mřížka 9 Lavicový panel Obr Světlo 11 Snímač teploty 12 Topné těleso (s různým výkonem) 13 Zadní rám 14 Lavicové topné těleso 15 Ochranná mřížka topného tělesa 6

7 ŘÍDÍCÍ SKŘÍŇKA je řídicím centrem sauny. Je nainstalována na HORNÍM PANELU a má takto zapojené vstupy a výstupy (viz obr. 4): Obr. 4 1 NAPÁJENÍ Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ napájení sauny z elektrické sítě 2 TOPNÁ TĚLESA výstup pro napájecí kabel topných těles (HT1-HT4) 3 SVĚTLO (READING LAMP) výstup pro napájecí kabel světla 4 CTRL připojení ovládacího panelu 5 CD/SIG skupina signálového kabelu 6 POJISTKA reset pojistky (15 nebo 25A) CD/RÁDIO Multifunkční CD přehrávač s funkcí rádia v pásmech AM/FM; funkce nastavení a zobrazení času; pokud posloucháte hudbu z disku CD, můžete si poslechnout prvních deset sekund každé písně; regulace hlasitosti oběma směry; vyvažování hlasitosti vlevo/vpravo; nastavitelný monofonní/stereofonní poslech; ztlumení zvuku/náhodné přehrávání atd. Kombinace CD přehrávače a rádia se zcela ovládá pomocí vlastního ovládacího panelu (viz obr. 5). Obr. 5 7

8 4. Označení součástí Zajištění snadné a správné instalace vyžaduje, abyste si pozorně přečetli níže uvedené informace, které vám umožní získat jistotu, že jsou všechna připojení správná. OZNAČENÍ POWER (napájení) FUSE (pojistka) HT1, HT2, HT3 a HT4 CTRL L/SPEAKER (L reproduktor) R/SPEAKER (P reproduktor) BUZZER (bzučák) TEMP SENSOR LIGHT (světlo) CD/SIG CD-POWER (napájení CD) FAN-POWER (napájení ventilátoru) ANALOG AUDIO (analogový zvuk) ANTENNA (anténa) PŘIPOJOVANÉ SOUČÁSTI napájecí kabel pojistka (15 nebo 25 A) (reset) napájecí kabely topných těles připojení ovládacího panelu zdířka pro připojení levého reproduktoru zdířka pro připojení pravého reproduktoru zdířka pro připojení bzučáku snímač teploty konektor pro připojení světla pro připojení CD / snímače teploty / bzučáku atd. konektor pro připojení napájení kombinace CD přehrávače a rádia zdířka pro připojení napájení ventilátoru kombinace CD přehrávače a rádia zdířka signálu se zvukovou frekvencí zdířka antény kombinace CD přehrávače a rádia 8

9 5. Návod k montáži Před montáží si pozorně přečtěte tyto pokyny. Montáž sauny musejí provádět dvě dospělé osoby. POTŘEBNÉ NÁSTROJE Šroubovák a schůdky POŘADÍ MONTÁŽE (U NĚKTERÝCH MODELŮ) SPODNÍ PANEL ZADNÍ PANEL LEVÝ PANEL PRAVÝ PANEL PANEL LAVICOVÉHO TOPNÉHO TĚLESA LAVICE ČELNÍ PANEL HORNÍ PANEL HORNÍ KRYT Pro snadnou instalaci je nutné rozlišovat charakteristické znaky jednotlivých panelů. A. SPODNÍ PANEL Spodní panel má čtyři zdvižené okraje, které směřují nahoru. Tři strany mají úchytky, strana bez úchytek je vpředu (viz obr. 6). Obr. 6 přední strana bez úchytky se čtyřmi zvýšenými lištami kolem ZÁVĚSY A JEJICH SPOJENÍ Ke spojení kabiny sauny se používají standardní závěsy (využívající dva různé způsoby spojení), (viz obr. 7-9). Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 9

10 B. ZADNÍ PANEL Délka panelu je téměř stejná jako délka PŘEDNÍHO PANELU a ten, který nemá dveře, je ZADNÍ PANEL (viz obr. 10). Zvýšená lišta stěnového panelu je nahoře Obr. 10 Obr C. BOČNÍ PANELY Dva boční panely jsou téměř dva metry vysoké a pokud panely stojí kolmo k zemi, mají v horní části obdélníkovou lištu (viz obr. 11). Obdélníková lišta je nahoře Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 Vnitřní a vnější stranu bočních panelů rozlišíme podle toho, že na vnitřní straně nejsou žádné úchytky (viz obr. 12), ale na vnější straně úchytky jsou (viz obr. 13). 10

11 6. Postup montáže 1) ZVOLTE VHODNÉ MÍSTO PRO SESTAVENÍ SAUNY 2) USAĎTE SPODNÍ PANEL Spodní panel usaďte na zem a uvědomte si, kde má přední část (viz obr. 14). Obr. 14 přední strana bez úchytky se čtyřmi zvýšenými lištami kolem 3) NASAĎTE ZADNÍ PANEL Sejměte z úchytek pogumovaný papír, ZADNÍ PANEL správně zorientujte a bezpečně jej zaklapněte (viz obr. 15). Obr

12 4) NAINSTALUJTE LEVÝ A PRAVÝ PANEL Sejměte z úchytek pogumovaný papír, na SPODNÍ PANEL postavte správně zorientovaný LEVÝ PANEL a bezpečně jej zaklapněte. Až bude LEVÝ PANEL správně postavený na spodním panelu, stejným způsobem nainstalujte PRAVÝ PANEL (viz obr ). Obr. 16 Obr. 17 5) NAMONTUJTE RÁM PRO OCHRANU ZAD Aby byla vaše záda během používání sauny lépe chráněna, přišroubujte k zadnímu panelu rám určený k jejich ochraně (viz obr. 18). Obr

13 6) ZAPOJENÍ LAVICOVÉHO TOPNÉHO TĚLESA Zasuňte dolů panel lavicového topného tělesa po vyrovnání jeho stran s vertikálními vodítky po obou stranách. Mřížka topného tělesa musí být vpředu (směrem k přední části sauny). Panel lavicového topného tělesa zcela zatlačte tak, aby se bezpečně dotkl SPODNÍHO PANELU (viz obr. 19). Nainstalujte lavicový panel zasunutím do horizontálních vodítek pro lavici, připevněných na bočních panelech. Lavici zcela zatlačte tak, aby se bezpečně dotkla ZADNÍHO PANELU (viz obr. 20). Připojte konektor lavicového topného tělesa ke vstupu na pravé straně zadního panelu (viz obr. 21). Obr Obr. 21 7) INSTALACE ČELNÍHO PANELU ČELNÍ PANEL postavte na sníženou část spodního panelu. Vyrovnejte úchytky s LEVÝM a PRAVÝM PANELEM a zajistěte je pevným spojením (viz obr ) Obr. 23 Obr

14 8) PŘIPOJENÍ ZÁSTRČEK K HORNÍM PANELU Vše připojte podle příslušných označení (viz obr ). Konektor CTRL ŘÍDICÍ SKŘÍŇKY propojte s konektorem CTRL OVLÁDACÍHO PANELU a konektorové zástrčky přišroubujte (viz obr ). Připojte bzučák (viz obr. 28). Poznámka: Napájecí kabel vyvedený z HORNíHO PANELU během instalace nepřipojujte pod napětím. Obr. 24 Obr. 25 Obr. 26 Obr. 27 Obr. 28 9) NAINSTALUJTE KOMBINACI CD PŘEHRÁVAČE A RÁDIA Spojení CD/SIG správně spojuje všechna vedlejší vedení podle různých označení a tvaru zástrček. CD-POWER FAN-POWER L/SPEAKER R/SPEAKER ANTENNA FAN ON TOP napájení CD napájení ventilátoru levý reproduktor pravý reproduktor anténa ventilátor nahoře 14

15 A. NAINSTALUJTE KOMBINACI CD PŘEHRÁVAČE A RÁDIA Na horní část CD přehrávače přišroubujte pojistnou lištu a CD přehrávač s rádiem vložte z vnější strany. Připevněte držák Připojte napájení CD přehrávače s rádiem Připojte konektory levého a pravého reproduktoru Připojte anténu k anténní zdířce CD přehrávače s rádiem Přišroubujte kryt skříňky CD přehrávače s rádiem 10) NAINSTALUJTE KOMBINACI CD PŘEHRÁVAČE A RÁDIA Po připojení všech zástrček zkontrolujte, zda je vše v pořádku. 11) NASAĎTE HORNÍ KRYT Zdvihněte HORNÍ KRYT nad horní část kabiny sauny. Vytáhněte napájecí kabel z kulatého otvoru v HORNÍM KRYTU a HORNÍ KRYT položte na HORNÍ PANEL Až budou všechny čtyři okraje ve správné poloze, panel opatrně spusťte dolů a bezpečně jej přišroubujte (viz obr. 29). Obr

16 7. Ovládací panel Sauna je vybavená stropní lampou a kombinací CD přehrávače s rádiem (viz obr. 30). Obr. 30 PŘEHLED VÝRAZŮ NA OVLÁDÁNÍ OZNAČENÍ Zapínání/vypínání napájení (Power On/Off) Kontrolka napájení (Power) Zapnutí/vypnutí činnosti (Work Start/Stop) Kontrolka činnosti (Work) Kontrolka topných těles (Heat) Světlo (Light) Digitální indikátor času (Time) Čas (Time) Digitální indikátor teploty (Temperature) Teplota (Temperature) C/ F VYSVĚTLENÍ Stisknutím se ovládá napájení sauny z elektrické sítě. Informuje o stavu napájení sauny z elektrické sítě. Stisknutím se ovládají provozní funkce sauny. Informuje o provozním stavu sauny. Informuje o stavu funkcí vytápění. Stisknutím se ovládá světlo. Zobrazuje dobu vyhřívání sauny v minutách. Stisknutím se nastavuje čas. Zobrazuje skutečnou tepotu uvnitř sauny ve C a F. Stisknutím se nastavuje teplota. Stisknutím se přepíná zobrazení teploty mezi C a F. REGULACE A OVLÁDÁNÍ SAUNY Nastavení parametrů POZNÁMKA: Před zapnutím napájení zkontrolujte připojení ŘÍDICÍ SKŘÍŇKY, TOPNÝCH TĚLES, PŘEHRÁVAČE CD/RÁDIA, SNÍMAČE TEPLOTY atd., abyste se ujistili o jeho správnosti. Přesvědčte se, zda napájecí napětí a frekvence odpovídají napětí a frekvenci, které vyžaduje sauna, a ověřte si, zda je přívod elektrické energie dostatečně dimenzovaný. Potom zapněte napájení. 16

17 1. Připojení napájení Zastrčte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky. 2. Zapnutí napájení Jednou stiskněte tlačítko vypínače POWER ON/OFF na vnitřním nebo vnějším ovládacím panelu a rozsvítí se kontrolka napájení POWER. Indikátor času (TIME) bude ukazovat hodnotu 90 a bude blikat. Indikátor teploty (TEMPERATURE) bude ukazovat hodnotu 66 a bude blikat. Pokud tlačítko POWER ON/OFF stisknete ještě jednou, napájení se vypne, vše zhasne nebo přestane fungovat. 3. Nastavení doby vyhřívání Při zapnutém napájení stiskněte tlačítko pro nastavení času TIME nebo, aby se prodloužila nebo zkrátila doba vyhřívání sauny. Jedním stisknutím tuto dobu prodloužíte nebo zkrátíte o jednu minutu. Budete-li nastavovací tlačítko držet stisknuté déle než dvě vteřiny, údaj se bude rychle měnit. Pokud na tlačítko déle než pět vteřin nesáhnete, údaj přestane blikat a nastavená hodnota se uloží do paměti. Tuto hodnotu indikátor zobrazí po příštím zapnutí.během používání sauny se nastavený čas po minutách odpočítává. Až bude zbývat méně než pět minut, zařízení vydá patnáctivteřinový varovný tón a časový údaj začne blikat. Je-li zařízení vybaveno volitelným CD přehrávačem, hudba se přestane přehrávat. Během těchto patnácti vteřin můžete stisknutím jakéhokoli nastavovacího tlačítka varovný tón vypnout a znovu nastavit čas pro nové použití sauny. Pokud čas znovu nenastavíte, po patnácti vteřinách začne CD přehrávač znovu přehrávat hudbu a saunování bude pokračovat, dokud displej nezobrazí nulu a zařízení se samo nevypne. 4. Přepnutí mezi F a C Při zapnutém napájení se jednotky teploty C a F přepínají stisknutím tlačítka C/ F. Podle toho se bude měnit údaj na indikátoru teploty (TEMPERATURE). 5. Nastavení teploty, na níž se vyhřeje sauna Při zapnutém napájení stiskněte tlačítko pro nastavení teploty TEMPERATURE nebo, aby se zvýšila nebo snížila teplota, na níž se bude sauna vyhřívat. Jedním stisknutím tlačítka se teplota zvýší nebo sníží o jeden stupeň. Budete-li nastavovací tlačítko držet stisknuté déle než dvě sekundy, údaj se bude rychle měnit. Tato hodnota bude nastavenou teplotou sauny. Pokud na tlačítko déle než pět sekund nesáhnete, údaj přestane blikat a nastavená hodnota se uloží do paměti. Tuto hodnotu indikátor zobrazí po příštím zapnutí. 6. Zapnutí nebo vypnutí vyhřívání Při zapnutém napájení stiskněte tlačítko WORK START/STOP, rozsvítí se kontrolky činnosti WORK a topných těles HEATER, která začnou fungovat. (Jakmile toto tlačítko stisknete ještě jednou, kontrolky WORK a HEATER zhasnou a topná tělesa přestanou fungovat.) Vhodná teplota je 50 C. Při nižší teplotě prostředí bude vyhřívání trvat déle.jakmile teplota dosáhne přednastavené hodnoty, topná tělesa se vypnou, kontrolka WORK bude svítit, ale kontrolka HEATER zhasne. V sauně se bude určitou dobu udržovat nastavená teplota, ale až klesne asi o dva C, topná tělesa začnou saunu znovu vyhřívat a budou v tom pokračovat, dokud teplota opět nedosáhne nastavené hodnoty. 7. Vypínač světla Jedním stisknutím vypínače světlo rozsvítíte a druhým stisknutím zhasnete. 17

18 8. Jak používat kombinaci CD přehrávače a rádia 1) Jak se používá kombinace CD přehrávače a rádia Stisknutím tlačítka PWR zapněte CD přehrávač s rádiem. Stisknutím pásmového tlačítka BAND zvolte frekvenční pásmo rádia FM nebo AM. Poznámka: Při poslechu rádia vytáhněte anténu z horního krytu, abyste přijímali dobrý signál, a pomocí tlačítka LO/RPT přizpůsobte příjem vzdálené nebo blízké rozhlasové stanici. Otáčením voliče TUN volte přijímané rozhlasové stanice. Do CD přehrávače s rádiem správně (shora) vložte disk CD a stisknutím tlačítka začněte přehrávat hudbu. Dalším stisknutím tlačítka přehrávání hudby zastavíte. V režimu přehrávání hudby z CD přehrávače stiskněte tlačítko pro vyvolání předchozí stopy nebo tlačítko pro vyvolání další stopy. SEL je přepínač zvukových efektů. Po stisknutí tlačítka SEL můžete zvýšit nebo snížit hlasitost tlačítkem VUP nebo VDN. Postupným mačkáním tlačítka SEL volíte režimy: hlasitost nízká hlasitost vysoká hlasitost vyvážení hlasitost. Stisknutím tlačítka LUD/RDM zesílíte basy a pokud toto tlačítko podržíte stisknuté déle než dvě sekundy, zvolíte funkci náhodného přehrávání. Stisknutím tlačítka LO/RPT v režimu přehrávání hudby z CD přehrávače zvolíte funkci playback. Po stisknutí tlačítka MO/INT v režimu přehrávání hudby z CD přehrávače se bude z každé skladby na disku CD přehrávat jen prvních deset sekund. Stisknutím tlačítka MO/INT v režimu rádia zvolíte monofonní nebo stereofonní zvuk. Tlačítkem CLK se nastavují hodiny. Podržte je stisknuté dvě sekundy, dokud časový údaj nezačne blikat, a tlačítkem nastavte hodiny a tlačítkem minuty. Tlačítkem ekvalizéru EQ se upravuje kmitočtová charakteristika zvuku s cílem získat kvalitní zvuk. Tlačítko MUTE úplně ztišuje zvuk. 18

19 8. Řešení problémů PROBLÉM Vložíte disk CD do CD přehrávače, stisknete tlačítko a neuslyšíte žádný zvuk. Stisknutí tlačítka POWER CD přehrávače je neúčinné. Stisknete tlačítko LIGHT na ovládacím panelu, ale světlo se nerozsvítí. Ovládací panel: Nic se na něm nezobrazuje. Ovládací panel zobrazuje, ale stisky tlačítek nevyvolávají žádné funkce. Zářič funguje, teplota v sauně stoupá, ale údaj na indikátoru teploty se nemění. ŘEŠENÍ 1. zkontrolujte, zda disk CD není poškozený, nebo použijte nový disk CD 2. stiskněte tlačítko VOL+, abyste zesílili hlasitost 3. zkontrolujte, zda jsou správně připojené přívody reproduktorů SPK L/R 1. zkontrolujte, zda je správně nasazený panel CD přehrávače 2. zkontrolujte, zda je dobře připojené napájení 1. připojte napájení z elektrické sítě 2. dříve, než budete světlo kontrolovat, zjistěte, zda jeho kryt není horký. Kontrolovat můžete až po jejím vychladnutí 3. sejměte HORNÍ KRYT z kabiny sauny 4. odšroubujte měděné matice upevňující kryt lampy 5. sejměte držák lampy 6. opatrně vyšroubujte žárovku 7. našroubujte novou žárovku (na stejné napětí a se stejným příkonem), je-li žárovka vadná 8. nainstalujte HORNÍ KRYT a spojte úchytky 1. není dobře připojené elektrické napájení nebo je uvolněný kontakt nebo zařízení není napájené 2. není připojený konektor CTRL na ŘÍDICÍ SKŘÍŇCE nebo je uvolněný kontakt 3. odpojený kabel CTRL 4. ŘÍDICÍ SKŘÍŇKA je poškozená 1. odpojený signálový kabel 2. nepřipojené příslušné konektorové zástrčky nebo ztráta kontaktu 1. poškozený snímač teploty 2. odpojený přívod snímače teploty 3. odpojený konektor přívodu snímače teploty nebo ztráta kontaktu 9. Péče Vaše sauna nevyžaduje příliš péče. V případě potřeby ji můžete omýt vodou a otřít čistým hadrem. Nepoužívejte oleje ani čisticí chemikálie, protože by se mohly při vašem příštím pobytu v sauně uvolnit a případně vám způsobit zdravotní problémy. 19

20 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1. Před použitím sauny si pozorně přečtěte všechny pokyny a dodržujte je. 2. Při instalaci a používání tohoto elektrického zařízení musíte vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření. 3. Aby se snížilo nebezpečí úrazu, nedovolte dětem používat saunu, pokud nebudou pod přísným dozorem. 4. Saunu nepoužívejte ihned po vyčerpávajícím cvičení. Vyčkejte alespoň třicet minut, dokud vaše tělo zcela nevychladne. 5. Těhotné ženy nebo ženy s podezřením na těhotenství se musejí před použitím sauny poradit se svým lékařem. V prvních měsících těhotenství může nadměrná teplota s vysokou pravděpodobností způsobit poškození plodu. 6. Nebezpečí hypertermie: Normální tělesná teplota nestoupá nad 39 C. K příznakům nadměrné hypertermie patří závratě, apatie, ospalost a mdloby. Účinky nadměrné hypertermie mohou zahrnout poruchy vnímání tepla, fyzickou neschopnost opustit saunu, neuvědomování si hrozícího nebezpečí, bezvědomí a poškození plodu těhotné ženy. Hypertermie vyvolá zvýšení teploty hluboko uložených orgánů. Nastavení vyšší teploty v sauně se nedoporučuje. 7. Požití alkoholu, aplikace drog nebo léků před použitím sauny nebo během saunování může vést k bezvědomí. 8. Osoby trpící obezitou, nebo osoby, které prodělaly onemocnění srdce, mají nízký nebo vysoký tlak a problémy s oběhovým systémem nebo cukrovku, se musejí před použitím sauny poradit s lékařem a lázeň po sauně použít jen s jeho svolením. 9. Osoby, které užívají léky, se musejí před použitím sauny poradit s lékařem, protože některé léky mohou vyvolat ospalost, zatímco jiné mohou mít vliv na srdeční frekvenci, krevní tlak a krevní oběh. 10. Před použitím a po použití sauny buďte opatrní. 11. V sauně nesmíte nikdy usnout, je-li její zařízení v provozu. 12. Na vnitřek sauny nikdy nepoužívejte žádný druh čisticích prostředků. 13. Na horní část sauny ani dovnitř sauny nepokládejte žádné předměty. 14. Pokud se poškodí napájecí kabel, je nutné, aby jej výrobce, jeho zástupce nebo jiný obdobně způsobilý pracovník okamžitě vyměnil. Pokud zjistíte, že je napájecí kabel příliš horký, mohou být problémy s elektrickým vybavením. Požádejte výrobce nebo jeho zástupce, aby vybavení prohlédl a odstranil případné nebezpečí. 15. Saunu nepoužívejte za bouřky, abyste vyloučili riziko zasažení elektrickým proudem. 16. Nezapínejte a nevypínejte napájení a topný systém, snadno se tak zničí elektrické vybavení. 17. Před zapojením a odpojením napájení a řídicího obvodu si osušte ruce. Zařízení nikdy neobsluhujte s mokrýma rukama nebo když máte mokrá a bosá chodidla, abyste vyloučili riziko zasažení elektrickým proudem. Nedotýkejte se prsty kovových kolíků zástrčky. 18. Sami se nepokoušejte o žádné opravy. V případě jakéhokoli problému se poraďte s prodávajícím distributorem nebo výrobcem, jinak může dojít k nehodě. Neoprávněné pokusy o opravu povedou k neplatnosti záruky poskytnuté výrobcem. 19. Ujistěte se, že je zásuvka dostatečně dimenzovaná pro provoz vaší sauny. Nedostatečná kapacita zásuvky může způsobit její zahřívání a dokonce požár. Jištění zásuvky 16A. 20. V některých modelech sauny, vybavených stropní lampou, je teplota lampy, když je zapnutá a svítí, velmi vysoká. Lampy se nedotýkejte, mohli byste se spálit. Nedotýkejte se jí ještě dvacet minut po vypnutí. 21. Na infračervené topné těleso nelijte vodu nebo jiné kapaliny a chraňte je před nárazy tvrdými předměty. Případný zkrat způsobí požár nebo výpadek elektrické sítě. Buďte na to opatrní! VAROVÁNÍ Saunu nepoužívejte v blízkosti vody, např. poblíž vany, ve vlhkém suterénu nebo blízko plaveckého bazénu. V sauně se nesprchuje a pokud se její dřevěný materiál působením vody zdeformuje, nechte jej dostatečně vyschnout. Na topná tělesa a elektrické vybavení nelijte vodu nebo jiné kapaliny. Uvnitř sauny nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čisticí prostředky. Před čištěním saunu odpojte od zásuvky na zdi. K čištění použijte navlhčený hadr. Napájecí kabel je nutné vést takovou trasou, aby jej nebylo nutné překračovat nebo aby jej nemohly deformovat předměty postavené na něm či před ním. Napájecí kabel dobře chraňte. Nestoupejte si na něj, leží-li na zemi. Je to velmi nebezpečné. Pokud se nepoužívá, odpojte jej a uložte. Potřebné náhradní díly musejí být předepsané výrobcem nebo mít stejné vlastnosti jako originální díly. Nepovolené náhrady mohou způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo vyvolat jiná nebezpečí. Po opravě požádejte servisního technika o bezpečnostní kontrolu s cílem zjistit, zda je již vaše sauna v náležitém provozním stavu. Teprve pak ji můžete konečně použít. 20

21 Záruční podmínky Záruční podmínky se řídí obchodními a záručními podmínky Vašeho dodavatele. Bezpečná likvidace výrobku po skončení životnosti Při skončení životnosti produktu zajistěte její ekologickou likvidaci odbornou firmou Reklamace a servis Reklamace se řídí příslušnými zákony o ochraně spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady se písemně obraťte na svého dodavatele. Datum... Dodavatel 21

22 22

23

24

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 92 Poznámka: Tento návod k montáži a k obsluze popisuje i modely rádia DEH-3900MP, DEH-2920MP a DEH-2900MPB. Toto kvalitní stereofonní autorádio se všemi běžnými

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás.

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. NÁVOD K POUŽITÍ Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. OBSAH Důležité bezpečnostní zásady Důležité zásady týkající se připojení k elektřině Zásady uzemnění

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 83 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho autorádia s MP3-/CD-přehrávačem s mnoha užitečnými funkcemi a přejeme Vám mnoho pěkných zážitků při

Více

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství CITROËN a TOTAL, kteří jsou partnery již 35 let, společně a současně konstruují motory a připravují maziva prostřednictvím

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

Mikroskop. ECLIPSE 50i ECLIPSE 55i. Návod k použití

Mikroskop. ECLIPSE 50i ECLIPSE 55i. Návod k použití Mikroskop ECLIPSE 50i ECLIPSE 55i Návod k použití M317E 03.12.CF1 CZ Úvod Děkujeme Vám za to, že jste si zakoupili výrobek společnosti Nikon. Tento návod, popisující základní funkce mikroskopu, je určen

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-229-196-21 (1) 3-229-200-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW přehrávač kompaktních disků Návod k obsluze CZ Instalace a propojení jsou popsány v zadní části návodu. CDX-CA850 2001 Sony Corporation

Více

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz Bezpečnostní pokyny I Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Zkrácený návod k obsluze VF FPS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw Obsah Základní informace Zapojení Provoz Vyhledání a nastavení

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

Uživatelský manuál 1

Uživatelský manuál 1 Uživatelský manuál 1 ODDÍL SE ZVLÁŠTNÍMI ZPRÁVAMI Pro tento výrobek používejte baterie nebo vnější zdroj elektrické energie (adaptér). NEPŘIPOJUJTE tento výrobek k žádnému jinému zdroji energie nebo adaptéru

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40

O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40 O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40 O b s a h Nálepky a symboly... 1 Důležité informace Prostudujte před použitím... 3 Použití.. 3 Instrukční příručka. 3 Kvalifikace uživatele..

Více

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O.

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Operation Manual Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7, Czech Republic Tel: 0042 (0) 242408849 Fax: 0042 (0) 220951190 Service E-mail: info@changhongeurope.cz

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

BenQ 3% 3% 3% 3% 3% 3% 1iYRG N REVOX]H

BenQ 3% 3% 3% 3% 3% 3% 1iYRG N REVOX]H BenQ Autorské právo Copyright BENQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro opětovné zpřístupnění, nebo překládána

Více

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere AKZM 654 Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH

Více

ColorEdge CG241W. Návod k obsluze. Kalibrovatelný barevný LCD monitor

ColorEdge CG241W. Návod k obsluze. Kalibrovatelný barevný LCD monitor Návod k obsluze ColorEdge CG241W Kalibrovatelný barevný LCD monitor Důležité Přečtěte si, prosíme, pozorně tento Návod k použití a seznamte se tak s výrobkem, umožníte tím jeho bezpečné a efektivní použití.

Více

Uživatelská p íručka Monitory LCD vf15/vf17, FP15/FP17, L1502/L1702, L1502m/L1702m, f1523/f1723, FP5315/FP7317, L1902

Uživatelská p íručka Monitory LCD vf15/vf17, FP15/FP17, L1502/L1702, L1502m/L1702m, f1523/f1723, FP5315/FP7317, L1902 Uživatelská p íručka Monitory LCD vf15/vf17, FP15/FP17, L1502/L1702, L1502m/L1702m, f1523/f1723, FP5315/FP7317, L1902 Číslo dokumentace: 322638-224 Únor 2004 Tato příručka obsahuje informace o nastavení

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

A M I L O A. Návod k obsluze

A M I L O A. Návod k obsluze A M I L O A Návod k obsluze Máte nějaký technický problém nebo otázku, kterou potřebujete vyřešit? Nejaktuálnější informace o naší nabídce produktů, servisu a podpoře najdete na našich internetových stránkách

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere 1 OBSAH VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 4 NAPÁJENÍ... 4 MONTÁŽ... 4 OBSAH BALENÍ... 5 SPOJOVACÍ

Více

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka TravelMate řady 2410 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 2410 Původní Vydání: červenec 2005 Pravidelné úpravy

Více