Smlouva o dílo č.20038/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o dílo č.20038/2012-1383"

Transkript

1 Smlouva o dílo č.20038/ Smluvní stany Objednatel: Česká epublika - Ministestvo obany se sídlem Tychonova 1, Paha 6, jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební spávy Bno Ing. Jaoslav Valchář Svatoplukova 2687/84, Bno Bankovní spojení: Česká náodní banka Bno č. ú.: /0710 IČ: DIČ: CZ Osoby opávněné jednat ve věcech technických: tel, fax Pet Vincek tel Hana Zoubková tel Vladimí Oliva tel Michal Čačala tel ( dále pouze objednatel ) Zhotovitel: Svoboda a syn, s..o. se sídlem: Jahodová 524/62, Bno zapsaná: v obchodním ejstříku Kajského soudu v Bně, oddíl C, vložka jejímž jménem jedná (nebo zastupuje na základě plné moci): Fantišek Otřísal, jednatel Bankovní spojení: KB Bno-venkov, č.ú /0100 IČ: DIČ: CZ Osoby opávněné jednat ve věcech technických: Ing.Ondřej Bělohoubek tel ing.oldřich Žák tel ing.kael Lukš tel ( dále pouze zhotovitel ) Smluvní stany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí ve smyslu 262 odst. 1 z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů tímto zákoníkem a tuto smlouvu uzavíají ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku. 2. Účel a předmět smlouvy Účelem smlouvy je zajištění opavy na objektu CE Spotoviště (klub, sauna) v aeálu Kasána Sedlec v posádce Sedlec-Vícenice s cílem jejího bezpečného povozu. 1

2 Předmět smlouvy: Zhotovitel se zavazuje povést následující páce na objektu CE Spotoviště (klub, sauna) v aeálu Kasána Sedlec v posádce Sedlec-Vícenice: P.č. Číslo položky Název položky MJ počet MJ vnitřní páce - sušána Zásyp uční se zhutněním m3 1, R Beton základových desek postý B 3,5 m3 0, R Bouání základů z betonu postého m3 0, R Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 1, R Vybouání kovových dveřních záubní pl. do 2 m2 m2 1, R Vybouání otvoů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC kus 6, R Vybouání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC kus 2, R00 8 R Vyčištění a odmaštění betonové podlahy (kotelna) m2 29, Vyovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm m2 29, R Povedení penetace podkladu m2 29, R R00 Kladení dlažby keamické do TM,vel. nad 200x200 mm m2 29, R00 Spáa podlaha - stěna, silikonem m 24, Vyplnění dilatačních spá tmelem m 6, R Obklad soklíků ovných do tmele výšky do 100 mm m 23, R R00 Řezání dlaždic keamických po soklíky m 16, R00 Příplatek za spáovací hmotu - plošně m2 33,00 17 R Dlažba Tauus 300x300 m2 33,00 18 R Samonivelační stěka po vyovnání podkladu m2 29, A Malta lepící a tmelící kg 5, RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché m 10,00 maltové směsi RT4 Osazení ocelových záubní dodatečně do 2,5 m2 vč. dodání ks 1,00 záubně 80x197x11 cm R00 Montáž dveří do záubně, otevíavých 1 kř. do 0,8m ks 1, R00 Montáž kliky a štítku ks 1, Dveře vnitřní fóliované plné 1 kř. 80x197cm ks 1, Dveřní kování kovové ks 1,00 2

3 Zámek stavební vložkový ks 1, R00 Montáž pahů nebo přechodových lišt dveří jednokřídlových kus 1, Pah dubový 3x lakovaný, délka 800 mm ks 1, Demontáž potubí ocelových závitových DN 25 m 7, R U00 Pot vod PPR PN16 sva polyfuz D 32 m 48, Montáž ozvodů z plastů polyfúz. svařováním DN 32 m 48, R Závěsy potubí vč. montážního mateiálu kmpl 1, Montáž izolačních skuží na potubí přímé DN 25 samolepící m 48, RT1 spoj, ychlouzávě Montáž amatu závitových,se 2závity, G 2 1/2 kus 2, R Ventily s hlavicí temostatickou přímé, G 1/2 Concept kus 1, RT Příplatek za odvzdušňovací ventil kus 1, R Otopná tělesa panelová Radik Klasik /1400 kus 1, R R00 Montáž panelových těles Radik do délky 1600 mm kus 1,00 39 R Napojení OT na stávající ozvody ÚT m 2, RT3 Omítka štuková 033/29 učně tloušťka vstvy 4 mm m2 80, Odstanění malby oškábáním v místnosti H do 3,8 m m2 80, R Penetace podkladu nátěem HET, A - Gund 1x m2 125, R Malba tekutá HET Klasik, bílá, bez penetace, 2 x m2 75, R Malba tekutá HET Billant, bílá, bez penetace, 2x (dispezní, m2 50, R00 omyvatelná) R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 3,00 koupelna m.č.2.23 Bouací páce R00 Vykopávka v uzavřených postoách v ho.1-4 m3 9, R00 Nakládání výkopku z ho učně m3 9, R00 Uložení sypaniny na skládku m3 9, R00 Poplatek za skládku honiny 1-4 m3 9, R00 Odvoz suti a vybou. hmot na skládku do 1 km t 4, R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km (19km) t 76, R00 Řezání stávajícího betonového kytu tl cm m 44, RT2 Bouání podkladů bet., potě, tl, 10 cm, v pásu mazanina tl. 8 - m3 1,50 10 cm Demontáž, přesun, uskladnění a zakytí 2 ks vířivé vany soubo 1, Bouací páce po zdavotechnické instalace (půazy, ýhy, soub 1,00 atd.) R00 Vnitostaveništní dopava suti do 10 m t 4,00 3

4 R00 Poplatek za skládku stavební suti t 4, Otlučení omítek vnitřních stěn v ozsahu do 50 % m2 29, R00 Stavební páce RT2 Omítka ýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková s použitím m2 1,50 suché maltové směsi R00 Omítka stěn, jádo míchané, štuk ze suché směsi m2 29, R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková vyovnání m2 29, R00 Příplatek za každý další 0,5 cm tl. jáda m2 29, RT3 Omítka stopů štuková 033/29 (ip29k) učně, tloušťka vstvy m2 35,00 4 mm Mazanina betonová tl cm B 20 (C 16/20) m3 0, R Potě ze SMS Cemix, uční zpacování, tl. 50 mm cementový m2 35, RT1 potě /425, 25 MPa RZ5 Izolace poti vlhkosti svislá pásy na sucho 1 vstva - včetně m2 4,00 dodávky asf. pásů RZ3 Izolace poti vlhk. vodoovná pásy přitavením 1 vstva - m2 6,50 včetně dodávky asf. pásů R00 Montáž pahů nebo přechodových lišt dveří dvoukřídlových kus 1, Pah dubový nebo přech. lišta délka 165 cm kus 1, RT1 Nátě hydoizolační těsnící hmotou Saniflex, poti vlhkosti m2 35, R00 Povedení penetace podkladu m2 35, R00 Kladení dlažby keamické do TM,vel. nad 200x200 mm m2 35, R00 Spáa podlaha - stěna, silikonem m 23, R00 Příplatek za spáovací hmotu - plošně m2 35, A Nátě penetační l 4, A Malta lepicí a tmelicí kg 86, Dlažba 45/45 mm např. typu Natustone oková m2 42, R00 Zakývání výplní vnitřních otvoů m2 13, RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché m 36,00 maltové směsi R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 3, R00 Vyovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm m2 66, R00 Povedení penetace podkladu - páce m2 66, R00 Obkládání stěn vnitř.keam. do tmele nad 300x300 mm m2 66, R00 Příplatek za spáovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 66, A Nátě penetační l 6, A Malta lepicí a tmelicí kg 162, A Směs zdící a omítková univezální T 0, Obkládačka 30/45 např. systém typu MISTICA světlá, tmavá, m2 80,00 deko-vlna, mozaika R00 Nátě syntetický kovových konstukcí 2 x m2 1, R00 Odstanění malby oškábáním v místnosti H do 3,8 m m2 129, R00 Penetace podkladu nátěem HET, A - Gund 1x m2 63,00 4

5 Malba tekutá HET Billant, bílá, bez penetace, 2x (dispezní, m2 63, R00 omyvatelná) R00 Osazení poklopu s ámem do 100 kg kus 2, RA0 Šachtice zděná z cihel, do 0,5 m3 obest. postou kompletní kus 2,00 povedení Poklop po zadláždění vodotěsný a plynotěsný po zadláždění kus 2,00 do inteiéu z hliníkových pofilů, po šachtu vnitřních ozměů 600x400 mm ZTI Stavební přípomoce po ZTI, zednické zapavení výkop, obsyp soubo 1,00 potubí a zához ýhy Napojení na stáv. kanalizaci vnitřní-litina soubo 1, Napojení na stáv. kanalizaci vnitřní-kamenina soubo 1, Napojení na stáv. kanalizaci vnitřní-ht100 soubo 1, R00 Potubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm m 6, R00 Potubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm m 11, A Redukce kanalizační KGR 125/ 100 PVC kus 4, R00 Potubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 18, RT1 Hlavice ventilační přivětávací HL900 přivzdušňovací ventil kus 1,00 HL900, DN 50/70/ R Ukončení odpadního potubí v instal. šachtě kus 2, R Napojení 2 ks spchových boxů na odpad kus 2, R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 11, U00 Pot vod PPR PN16 sva polyfuz D 25 m 12, U00 Pot vod PPR PN16 sva polyfuz D 20 m 27, U00 Kulo koh vni záv G2 PN C+vypo kus 3, U00 Kulo koh vni záv G1 PN C+vypo kus 6, R Ventil ohový kus 6, U00 Filt mosaz G2 PN C 2xzá kus 4, U00 Vod potubí izolace PE tl-15 DN-42 m 27, U00 Vod potubí izolace PE tl-15 DN-22 m 12, U00 Kulový kohout zahadní 1/2-3/4" kus 1, Vsazení odbočky PPR 40 vč. KK 6/4" soubo 1, R Připojení spchových boxů na SV a TUV kus 2, R00 Zkouška tlaku potubí m 87, R00 Poplach a dezinfekce vodovod.potubí DN 80 m 87, R00 Demontáž potubí ocelových závitových m 4, Napojení na stávající ozvod soubo 1, R00 Montáž umyvadla s 1stoj.ventilem kus 1, U00 Dávkovač tekutého mýdla na 350 ml soubo 1, U00 Neez zásobník papíových učníků soubo 1,00 5

6 U00 Bateie umyvadlová stojánková páka -otví odpadu soubo 1, RA0 Umyvadlo 50cm, bateie, zápachová uzávěka včetně montáže kus 1, R Dodání a montáž spchového boxu 1000x1000mm paametů kus 2,00 min.roltechnik PALERMO STEAM vnější schodiště R00 Bouání dlaždic keamických tl. 1 cm, nad 1 m2 m2 65, R Bouání mozaiky na fasádě - puh 15cm m2 2, R00 Vyovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm m2 65, R00 Povedení penetace podkladu - páce m2 65, R00 Obklad soklíků ovných do tmele výšky do 100 mm m 15, R00 Obklad sokl. schodišť. stupňov., TM, v. do 100 mm m 13, R00 Kladení dlažby keamické do TM,vel. nad 200x200 mm m2 65, R00 Řezání dlaždic keamických po soklíky m 20, R00 Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada m 50, R00 Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada m 50, R00 Příplatek za spáovací hmotu - plošně m2 65, A Nátě penetační l 6, A Malta lepicí a tmelicí, flexibilní kg 11, R Dlažba 300x300x9 mm Tauus schodovka (ganit gobi) ks 164, R Dlažba Tauus 300x300x9 mm (ganit gobi) m2 60,00 klempířské páce Kytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, do 30 z plechu tl. 0,55 m2 17, RT1 mm Montáž kytiny hladké z Pz, tabule 2 x 1 m bez zednických m2 14, RT2 výpomocí Demontáž kytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30 m2 14, R Opava háků žlabů Pz půlkuhových, š 250 mm kus 10, R Montáž háků Pz půkuhových - při opavě kus 10, R Demontáž žlabů půlkuh. ovných, š 250 mm, do 30 m 8, R Montáž žlabů Pz podokapních půlkuhových m 8, R Demontáž odpadních tub kuhových,d 75 a 100 mm m 5, R Montáž tub Pz odpadních kuhových m 5, R Demontáž kolen honích dvojitých,75 a 100 mm kus 2, R Demontáž kolen výtokových.kuhových,d 100 mm kus 1, R R00 Montáž kolena Pz kuhového kus 3,00 6

7 Oplechování okapů Pz, živičná kytina, š 250 mm m 7, R Montáž lemování zdí Pz, živičná kytina m 4, R R Zaškábnutí oplechování pod omítku + zatmelení m 4, Žlaby z Pz plechu podokapní čtyřhanné,š 250 mm m 7, R Montáž žlabů Pz podokapních čtyřhanných m 7, R Montáž háků Pz čtyřhanných kus 8, R R Háky podokapní čtyřhanné kus 8, Kotlík z Pz plechu čtyřhanný 200 x 250 x 350 mm kus 2, R Příplatek za přišoubování háku podokapního kus 8, R Montáž kotlíku Pz čtyřhanného kus 2, R R Dodání a instalace řetězů po stékání vody m 10, R Dodání montážního mateiálu kmpl 1,00 okapový chodník Ruční výkop jam, ýh a šachet v honině tř. 3 m3 19, R R00 Nakládání výkopku z ho. 1-4 učně m3 19, R00 Uložení sypaniny na skládku m3 19, R00 Poplatek za skládku zeminy m3 19, R00 Vodoovné přemístění výkopku z ho. 1-4 do 1 km m3 19, R00 Příplatek k vod. přemístění ho.1-4 za další km (24km) m3 468, Zásyp ýh po dény bez zhutnění, hl.do 1,10 m m 75, R Přisypání těsnící fólie v ovině m3 19, R Beton základových patek postý B 3,5 m3 0, R Kamenivo těžené fakce 0/4 B Jihomo. kaj T 5, Kamenivo dcené fakce 16/32 B Jihomoavský kaj T 24, Izolace poti vlhkosti vodoovná pásy na sucho m2 35, R Izolace poti vlhkosti svislá pásy na sucho m2 42, R RT4 Osazení záhon. obubníků do lože z B 12,5 s opěou včetně m 70,00 obubníku 1000x50x250 mm R00 Lože pod obubníky nebo obuby dlažeb z B 12,5 m3 3, R Kladení vymývané dlažby 400x400x40 mm do písku m 70, R Vymývaná dlažba betonová 400x400x40 mm ks 180, R Žlaby betonové 1000x200x200 mm ks 6, R Nopová fólie š.1m m 82, R Rozebání zámkové dlažby m2 4,00 7

8 188 R Položení zámkové dlažby m2 4, R Dodání a instalace plastového kytu poti dešti na odvětávací kus 1,00 potubí z chloovny, pům. 30 cm zasklení 190 R Zasklení vchodových dveří - demontáž ozbitého skla, dodání ks 1,00 a montáž nového skla - dvojsklo FLOAT kalený s povlakem planibel, tl. 12mm, otvo 1050x2550mm, nutno předem zaměřit 191 R Zasklení vchodových dveří - demontáž ozbitého skla, dodání ks 1,00 a montáž nového skla - jedno sklo, tl. 5 mm, otvo 710x1780 mm, nutno předem zaměřit elekto R00 Tubka PVC pod omítku, D 23 mm m 15, R Povedení přeložení telefonního vedení m 15, R Kabel z ozvaděče k vanám, paním kabinkám CYKY-J 5x2,5 m 70, R Kabel z ozvaděče k osvětlení CYKY-J 3x1,5 m 55, R Kabel z ozvaděče k zás. CYKY-J 3x2,5 m 40, R sáda kg 25, R Jistič B16/1 ks 4, R Jistič B10/1 ks 2, R Jistič B16/3 ks 1, R vyážecí kontakt k hl. vypínači ks 1, R Chánička kabelu kopoflex k vanám m 15, R Hmoždinka včetně šoubků kus 14, R Dobný spojovací mateiál jinde neuvený nutný k dokončení kompl 1,00 díla, kabelové stítky svoky a podobně 205 R vypínač č.5 IP44 vestavný kus 1, R vypínač č.1 IP44 vestavný kus 1, R zásuvka 230V/16A IP44 kus 2, R vestavné vyážecí tlačítko IP 44 kus 1, R kabice KU 68 kus 8, R kabice elektoinstalační IP44 komplet kus 4, R vodič zelenožlutý na ochané pospojování CU 6mm2 m 100, R Demontáž, dodávka a montáž osvětlení zářivka 2x 36 IP56 kus 4,00 komplet 213 R Demontáž, dodávka montáž nouzové osvětlení IP56 svítící při kus 1,00 výpadku Jistič vzduchový do 25 A, IJ-U,IJ-M,P0 bez kytu PR3 kus 6, R Osazení hmoždinky 8 mm v cihelné zdi kus 14, R Ukončení vodičů v ozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 10, R Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1 a 5 venkovní postředí kus 2, R R00 Kabice odbočná KR 68, se zapojením-kuhová kus 8,00 8

9 Zhotovení dážky ve zdi cihlovém 3x7cm m 50, R Tubka ohebna pod omítku Typ mm m 15, R R Povést popisky v ozvaděči a zásuvkách stojově po položkách a jednotlivých jistících a přístojových pvcích kompl 1, R Dodání evizních zpáv na pováděnou elektoinstalaci, potokolu o postředí, zakeslení skutečného a stavu elektoinstalace bude po dokončení díla předáno (1xCD) v elektonické podobě a (1x) písemné podobě na PS kompl 1,00 Vzduchotechnika 223 R Axiální ventiláto s vyšším výkonem, kuličkovými ložisky a kus 2,00 O150mm IP R Zpětná klapka O150 (KR 150), včetně potubí kus 2, R Mřížka s příubou a egulací - O150mm kus 2, R Kompletace, montáž VZT zapojení odzkoušení, zaegulování kompl 1,00 společné 227 R Odklizení vzniklých odpadů, úklid okolí fasády, kompletní úklid staveniště, dodání dokladu o ekologické likvidaci odpadu soub 1,00 Pozn.: zboží a mateiál bude dodán v 1.jakosti. Bavy a design jednotlivých výobků a mateiálů budou upřesněny uživatelem při povádění pací a nebudou mít vliv na cenu zakázky. Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za povedení díla. 3. Doba a místo plnění 3.1. Temín zahájení díla: Temín předání díla: Místem plnění je objekt CE Spotoviště (klub, sauna) v aeálu Kasána Sedlec v posádce Sedlec-Vícenice 4. Cena 4.1.Cena za dílo (celková cena za předmět smlouvy za celou dobu plnění předmětu smlouvy) se sjednává dohodou jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši ,5 Kč bez DPH, DPH 20 % ,5 Kč. a ,00 Kč včetně DPH. 4.2.Podkladem po stanovení ceny za dílo je výkaz výmě s uvedením duhů a množství všech pací a dodávek potřebných k povedení předmětu díla. Cena zahnuje i náklady zhotovitele na odstanění odpadu dle čl. 6. odst smlouvy. Zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění celého díla v ozsahu výkazu výmě se zahnutím veškeých nákladů spojených s jeho úplným dokončením. Nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 je položkově zpacovaná cenová kalkulace zhotovitele, kteou zhotovitel doučil objednateli (postřednictvím systému elektonické podpoy obchodování Ministestva obany (SEPO) ve výběovém řízení 9

10 č.j /1-0/ ) dne Páce a dodávky, kteé nebudou během povádění díla po dohodě povedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto páce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (viz příloha č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena. 4.4.Cena za dílo může být překočena pouze v případě povedení dodatečných stavebních pací, a to dodatkem ke smlouvě v souladu s čl. 10. odst smlouvy Platební podmínky 5.1. Úhada díla bude povedena bezhotovostně po převzetí dokončeného díla objednatelem na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktuy), jehož součástí bude soupis povedených pací a dodávek písemně odsouhlasený osobou opávněnou objednatelem jednat ve věcech technických Daňový doklad (faktuu) zašle zhotovitel ve dvou výtiscích do 15 dnů po převzetí dokončeného díla objednatelem na adesu : Povozní středisko 0620 Sedlec Vicenice, Náměšť nad Oslavou. Záhlaví faktuy bude vyplněno: Odběatel : IČ: , DIČ: CZ Česká epublika Ministestvo obany, Tychonova 1, Paha 6, Vojenská ubytovací a stavební spáva Bno, Příjemce: Povozní středisko 0620 Sedlec Vicenice, Náměšť nad Oslavou 5.3.Objednatel uhadí cenu dle daňového dokladu (faktuy) do 30 dnů ode dne jeho doučení. 5.4.Daňový doklad (faktua) bude obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené 28 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů. Dále u stavebních pací (číselný kód klasifikace podukce CZ CPA 41 až 43) dle 92e z.č. 235/2004 Sb., ve znění pozd. předpisů zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel. 5.5.Daňový doklad se považuje za zaplacený dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu objednatele ve pospěch bankovního účtu zhotovitele. Objednatel nebude poskytovat zálohy Lhůta splatnosti 15 dnů od dne vystavení faktuy se vztahuje na případné penalizační faktuy, jimiž budou smluvní stany účtovat úok z podlení nebo smluvní pokutu. Úok z podlení s placením daňového dokladu (faktuy) je stanoven nařízením vlády č. 142/1994 Sb., kteým se stanoví výše úoků z podlení a poplatku z podlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Objednatel má pávo započítat i nesplatné pohledávky. 6. Způsob povedení díla 6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost povést sjednané dílo v ozsahu čl. 2. (předmět díla) jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla objednateli Objednatel je opávněn půběžně kontolovat povádění díla ve smyslu 550 obchodního zákoníku Zhotovitel bee na vědomí všechna izika týkající se bezpečnosti a ochany zdaví zaměstnanců při páci, na kteé byl, dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku páce, ve znění pozdějších předpisů, pokazatelně upozoněn objednatelem. V plné míře odpovídá za bezpečnost a ochanu zdaví při páci svých zaměstnanců v postoách míst plnění, včetně zabezpečení jejich vybavení osobními ochannými pacovními pomůckami. Zhotovitel také zabezpečí dodžování všech podmínek požání bezpečnosti stanovených v dokumentaci zpacované po dané postoy. 10

11 6.4. Dílo povede zhotovitel v souladu s ČSN a tomu odpovídajícími technologickými předpisy Původcem odpadu, kteý při povádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí odstanění tohoto odpadu v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozd. předpisů Zhotovitel na požádání objednatele povede stavební deník, do kteého bude půběžně zapisovat skutečností důležité po vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k pověření zakývaných pací, svolání kontolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad po vypacování doplňků a změn smlouvy. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla oiginál stavebního deníku se zápisem o vyklizení staveniště. 7. Předání a převzetí díla 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v temínu sjednaném po předání díla (čl. 3. odst. 3.2.). Zhotovitel je opávněn povést a předat dílo ještě před sjednaným temínem plnění. Nejpozději 3 pacovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel osobě opávněné objednatelem jednat ve věcech technických telefonicky a záoveň dopisem datum a hodinu, kdy dílo předá. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, kteé za stany mohou podepsat osoby opávněné jednat ve věcech technických Při předání díla bude ve smyslu 562 obchodního zákoníku za účasti obou smluvních stan povedena pohlídka. Po povedené pohlídce bude dílo: a) objednatelem převzato bez vad, a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo b) objednatel dílo nepřevezme, potože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stanami zápis Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek Za objednatele dílo převezme osoba opávněná objednatelem jednat ve věcech technických Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem převzetí díla Vlastníkem díla je objednatel od započetí jeho povádění. 8. Odpovědnost za vady díla a záuka 8.1. Záuční doba na dílo se sjednává na 36 měsíců od podepsání zápisu o předání a převzetí dokončeného díla. 8.2.Zhotovitel odpovídá v záuce : a) že předmět díla v době jeho převzetí objednatelem má a po dobu běhu záuční doby bude mít vlastnosti v 1. třídě jakosti, stanovené platnými pávními předpisy, ČSN a touto smlouvou b) že dílo nemá pávní vady, je kompletní, splňuje učenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě c) že předané dílo je technicky ealizované v souladu s platnými pávními předpisy, kteé se vztahují k ealizovanému předmětu díla d) za kvalitu pací a dodávek svých subdodavatelů a poskytne za ně záuku za jakost v plném ozsahu dle podmínek této smlouvy ( 538 obchodního zákoníku) Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 10 ti dnů ode dne doučení ohlášení. Pokud tuto svou povinnost nesplní, nebo se stany nedohodnou na lhůtě odstanění vad, má se za to, že s temínem odstanění vad uvedeným objednatelem v ohlášení vad souhlasí. Zhotovitel vyřídí eklamaci v místě plnění smlouvy, není-li jiné dohody. 8.4.V případě, že zhotovitel ve stanovené lhůtě vady neodstaní, objednatel nechá tyto vady odstanit třetí osobou a vzniklé náklady zhotovitel objednateli zaplatí. 11

12 9. Smluvní pokuty a ostatní ujednání 9.1.Za nesplnění závazku z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty: - za podlení se splněním povinnosti předat předmět díla v temínu sjednaném po předání díla (čl. 3. odst smlouvy) zhotovitel zaplatí objednateli za každý den podlení 0,5 % z celkové ceny díla (vč. DPH je-li zhotovitel plátcem DPH) sjednané v době uzavření smlouvy, - za podlení s odstaněním vad ohlášených v záuční době v dohodnutých (stanovených) temínech zhotovitel zaplatí objednateli 100,- Kč za každý den podlení a za každou vadu - za podlení s temínem vyklizení postou staveniště v souladu s čl. 6. odst smlouvy zhotovitel zaplatí objednateli 500,- Kč, za každý den podlení. 9.2.Ustanovením o smluvních pokutách není dotčeno pávo na náhadu škody vzniklé nesplněním povinností zajištěných smluvní pokutou, a to v plné výši vedle smluvní pokuty. 9.3.V případě, že zhotovitel bez zavinění objednatele nezačne plnit sjednaný předmět smlouvy do uplynutí 10 pacovních dnů ode dne sjednaného po zahájení díla (čl. 3. odst smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla (vč. DPH je-li zhotovitel plátcem DPH) čl. 4. odst smlouvy a objednatel má pávo odstoupit od smlouvy Objednatel je opávněn odstoupit od smlouvy, bude-li poti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení nebo nastanou-li okolnosti, po kteé lze důvodně předpokládat, že poti němu takové řízení bude zahájeno nebo vstoupí-lí zhotovitel do likvidace. Objednatel je dále opávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel bez dohody s objednatelem pozastaví páce na povádění díla a ze všech okolností bude zřejmé, že závazek ze smlouvy tak nesplní řádně nebo včas Účinky odstoupení od této smlouvy se řídí ust. 349 odst. 1 obchodního zákoníku. 10. Zvláštní ujednání Všechny pávní vztahy, kteé vzniknou při ealizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí pávním řádem České epubliky. Pávní vztahy neupavené touto smlouvou se řídí ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustanně potvzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě podepsaným statutáními ogány nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stan. Jiné zápisy, potokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Dodatky budou vzestupně číslovány Smluvní stany sjednávají pavidla po doučování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností či nedoučitelnosti považuje za doučenou nejpozději třetím pacovním dnem po jejím odeslání na adesu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoučí-li duhá stana písemné oznámení o změně adesy, a to bez ohledu na to, zda se adesát na této adese zdžuje a zásilku si vyzvedne Zhotovitel povede dodatečné páce (vícepáce), kteé nebylo možné před podpisem smlouvy objektivně předvídat a kteé jsou nezbytně nutné po dokončení a zpovoznění nebo užívání díla, za úhadu. Dodatečné páce budou popsány položkově a oceněny dle pavidel stanovených touto smlouvou a cenové kalkulace (příloha č.1 smlouvy). Položky neuvedené v cenové kalkulaci budou oceněny nejvýše do ceny obdobných položek, nebo nejvýše do ceny položek v katalozích ÚRS. Dodatečné páce budou zahájeny až na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě Zhotovitel je povinen povést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době Smluvní stany si navzájem sdělí bezodkladně změny, kteé se týkají změn někteého ze základních identifikačních údajů, včetně vstupu do likvidace, konkusu, insolvenčního řízení, 12

13 zániku a nástupnictví Zhotovitel bee na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité po obanu státu ve smyslu 29 zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obany ČR, ve znění pozd. předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodžovat veškeá intení nařízení upavující vstup do těchto objektů, kteá byla v této souvislosti vydána ze stany vojenského uživatele, případně vojenského zařízení, do jehož působnosti tyto objekty důležité po obanu státu náleží, s nimiž byl seznámen Veškeé odboné páce musí vykonávat pacovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pacovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele předložit. Při povádění části díla jinou osobou (např. subdodavatelem) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo pováděl sám Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochanu zdaví svých pacovníků a všech osob v postou staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochannými pacovními pomůckami Zhotovitel vyklidí posto zařízení staveniště nejpozději do doby učené v zápisu z přejímacího řízení (zápisu o předání a převzetí díla) Zhotovitel neposkytne infomace třetí osobě o skutečnostech, se kteými se seznámil při ealizaci díla, a je povinen espektovat zákon č. 412/2005 Sb., o ochaně utajovaných infomací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozd. předpisů. Poskytnuté infomace jsou ve smyslu 271 obchodního zákoníku důvěné. Na plnění této smlouvy se nebudou podílet pacovníci s cizí státní příslušností, bez státní příslušnosti nebo s několika státními občanstvími s výjimkou občanů členských států NATO a EU Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochaně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů, souhlas objednateli, jako spávci údajů se zpacováním osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených po účely naplnění páv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou po achivaci Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, kteá obsahují utajované infomace a obchodní tajemství, kteé zřetelně označí Tato smlouva má 14 očíslovaných stan a příloha č. 1, kteá tvoří nedílnou součást této smlouvy, má 5 očíslovaných stan. Smlouva, kteá není podepsaná zaučeným elektonickým podpisem, se vyhotovuje ve 4 výtiscích, objednatel obdží 3 výtisky, zhotovitel 1 výtisk Smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvními stanami. Stany se ve smyslu ustanovení 262 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že pávní vztah založený touto smlouvou se řídí tímto zákonem Kontolní ogán Vojenského útvau 5525 Sedlec, Vícenice u Náměště n/o (dále jen kontolní ogán ) povádí kontolní činnost k zajištění bezpečnosti utajovaných infomací před kompomitujícím vyzařováním infomačních systémů a elektonických postředků se všemi subjekty v aeálu letiště Zhotovitel zabezpečí, že v jimi povozovaných postoech nebudou instalovat nebo povozovat technické postředky využitelné k povádění tzv. pasivního odposlechu (postředky schopné záznamu, přenosu, analýzy elektomagnetického spekta apod.) v objektech, kteé v aeálu základny využívají ke své činnosti Zhotovitel musí umožnit vstup kontolním ogánům do postou, kteý využívají ke své činnosti, za účelem povedení kontoly, zda se v těchto postoech nenachází technické postředky schopné záznamu, přenosu, analýzy elektomagnetického spekta apod Kontolní ogán se musí pokázat kontolnímu subjektu Písemným pověřením ke kontole a Kontolním listem, ve kteých jsou uvedené osoby povádějící kontolní činnost, datum kontolní činnosti, obsah kontolní činnosti a podpis velitele nebo jeho zástupce. Velitel VÚ 5525 je povinen zabezpečit aby osoby splňovali podmínky vstupu do postoů kontolovaného subjektu (např. zdavotní půkaz, osvědčení fyzické osoby po styk s UI požadovaného stupně 13

14 apod.). Kontolní ogán si vyžádá u kontolního subjektu dopovod osoby, kteá bude přítomná po celou dobu kontoly využívaných posto Zhotovitel zabezpečí zpacování seznamu osob, kteé mají povolen vstup kontolovaného postou (jedná se o aeál letiště VÚ 5525 Sedlec, Vícenice u Náměště n/o), půběžně povádí jeho aktualizaci a předává Bezpečnostnímu manažeovi (BM) VÚ Zhotovitel stanoví podmínky po vstup do jimi využívaných posto Zhotovitel v aeálu letiště zabezpečí v součinnosti s bezpečnostním manažeem VÚ 5525 Sedlec, Vícenice u Náměště n/o ežim manipulace s klíči a místo ukládání klíčů od jednotlivých místností, a zabezpečí zapacování těchto zásad do smluv (stávajících a budoucích) s dodavateli nebo třetími osobami Smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvními stanami. Ke smlouvě připojena 1 příloha: Příloha č. 1 - cenová kalkulace Za objednatele: Česká epublika Ministestvo obany Vojenská ubytovací a stavební spáva Bno Za zhotovitele: Svoboda a syn, s..o., Bno 14

Smlouva o dílo č /

Smlouva o dílo č / Smlouva o dílo č. 33-0736/2012-1383 1. Smluvní strany Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6, jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební

Více

Smlouva o dílo č.20026/2012-1383

Smlouva o dílo č.20026/2012-1383 Smlouva o dílo č.20026/2012-1383 1. Smluvní strany Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6, jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy

Více

Smlouva o dílo č. 90055/2012/DP-1383

Smlouva o dílo č. 90055/2012/DP-1383 Smlouva o dílo č 90055/2012/DP-1383 Smluvní strany Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno

Více

Oprava prostorů laboratoře AAS

Oprava prostorů laboratoře AAS Ústřední vojenská nemocnice vyhlašuje poptávku na : Opava postoů laboatoře AAS V Paze dne 5.11.2009 POŽADUJEME : Opavu stávajícího postou místnosti č.108 A v 1.patře budovy E (Ústřední vojenský zdavotní

Více

Smlouva o dílo č. 90027/2012-1383

Smlouva o dílo č. 90027/2012-1383 Smlouva o dílo č. 90027/2012-1383 1. Smluvní strany Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6, jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy

Více

Krycí list rozpočtu. Název stavby: Druh stavby: Rekonstrukce mateřského centra rekonstrukce. Lokalita: Říčany - Radošovice JKSO: Objednatel:

Krycí list rozpočtu. Název stavby: Druh stavby: Rekonstrukce mateřského centra rekonstrukce. Lokalita: Říčany - Radošovice JKSO: Objednatel: Krycí list rozpočtu Název stavby: Druh stavby: Lokalita: rekonstrukce Říčany - Radošovice JKSO: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracoval: 8013913 Mraveniště-ZŠ Říčany, Bezručova 94 Ing.arch. V. Drobný,

Více

Svislé a kompletní konstrukce 1 Zazdívka otvorů plochy do 4m2 cihlami na MVC, s použitím m3 0,90000 suché maltové směsi 3*(2,00*1,00*0,15) 0,90000

Svislé a kompletní konstrukce 1 Zazdívka otvorů plochy do 4m2 cihlami na MVC, s použitím m3 0,90000 suché maltové směsi 3*(2,00*1,00*0,15) 0,90000 p.č. název položky MJ množství Svislé a kompletní konstrukce 1 Zazdívka otvorů plochy do 4m2 cihlami na MVC, s použitím m3 0,90000 suché maltové směsi 3*(2,00*1,00*0,15) 0,90000 2 Překlad nenosný do příčky

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon C - Stavební

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba: 1250 Rekonstrukce balkonů Líšeň Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: 60167 Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 Brno IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Vypracoval: Základ

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 1513 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Ing. Jan Červinka Základ pro sníženou DPH: Snížená DPH Základ pro základní DPH: Základní DPH 15 % 15 % 21

Více

Smlouva o dílo č. 005/12/705

Smlouva o dílo č. 005/12/705 Smlouva o dílo č. 005/12/705 1. Smluvní strany Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6, jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy

Více

12 Strana: 1. Stavba: Oprava fasády a střechy na pavilonu č. 11, 26 Objekt: 1 1 - Část: 5.3 1.5.3 - fasáda objekt spojovací krajní - střední JKSO:

12 Strana: 1. Stavba: Oprava fasády a střechy na pavilonu č. 11, 26 Objekt: 1 1 - Část: 5.3 1.5.3 - fasáda objekt spojovací krajní - střední JKSO: 12 Strana: 1 D 0100 Stav. díl 1 - zemní práce K HSV 001 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 0,300

Více

Smlouva o dílo č. 20029/2012-1383

Smlouva o dílo č. 20029/2012-1383 Smlouva o dílo č. 20029/2012-1383 Smluvní strany Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno Ing.

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. SMLUVNÍ STRANY Kupující: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Sídlo: Strnady 136, 252

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ MÍSTO STAVBY: VELESLAVINOVA, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 15.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky Strana

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet: 10001200 REVITAL.PROSTOR ÚSTAV 423 INVESTICE Název objektu : JKSO : S02 REVITAL PROSTOR ÚSTAV 423, INVESTICE Název stavby : SKP : 10001200 REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 60/2016/OMM

SMLOUVA O DÍLO č. 60/2016/OMM SMLOUVA O DÍLO č. 60/2016/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice Zastoupeno: Ing. Kamil

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Č Ž Í Ř Í Ď ý á ÍÚ ř á á č É č á ě ň é Č ř é ě á ř á Š ř á áí ř áž Í í á á ě á á á é á á Í ř é á Ťř é á ář Í á Í é Í é í Ž Ýý č č ú Í ž éí á é é ý Í ú ýé Í í ě ř í Í š č č Í Ž č ééí ý ž á ř ýú á á ří é

Více

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1 k VZ MR č. P15V00000180 ÚDRŽBA A OPRAVY KANALIZACE OBJEKTŮ MĚSTA LITVÍNOVA

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

Výkaz výměr. Oprava deseti bytových jednotek v objektech: Havířská ulice č.p. 582/27 a 583/28 -,,Dům s pečovatelskou službou (DPS)

Výkaz výměr. Oprava deseti bytových jednotek v objektech: Havířská ulice č.p. 582/27 a 583/28 -,,Dům s pečovatelskou službou (DPS) Výkaz výměr Oprava deseti bytových jednotek v objektech: Název stavby: Havířská ulice č.p. 582/27 a 583/28 -,,Dům Doba výstavby: Objednatel: s pečovatelskou službou (DPS) Druh stavby: Občanská vybavenost

Více

Položkový rozpočet. Zakázka: Oprava WC a chodeb v čp. 82 v Rovečném. Cena celkem: Popis: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady

Položkový rozpočet. Zakázka: Oprava WC a chodeb v čp. 82 v Rovečném. Cena celkem: Popis: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Položkový rozpočet Zakázka: Oprava WC a chodeb v čp. 82 v Rovečném Zhotovitel: IČO: DIČ: Objedna... Obec Rovečné IČO: 00295281 Rovečné 82 DIČ: 592 65 Rovečné Vypracoval: Ing. Jan Eisner Rozpis ceny MON

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-126-31-13 ze dne 13.8.213 - Úprava sociálních zařízení v 1. a 2. NP objektu G3 budovy Základní školy Písnická v Praze 12 - dodatek č. 1 Rada městské

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon A - Stavební

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Stavba: Objekt: Část: Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Datum: JKSO: P.Č. předpokládané KC N Kód položky Zkrácený popis MJ množství

Více

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: 1. Kulturní

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 nabídkový JKSO Objekt Název objektu SKP SO 04 IUSy-Správa počítačové sítě Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 2012-069a Realizace opatření úspor ener.kntb

Více

DODATEK č. 2. Smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 10. 2011 na akci. ,Nemocnice Jihlava - rekonstrukce výtahů'

DODATEK č. 2. Smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 10. 2011 na akci. ,Nemocnice Jihlava - rekonstrukce výtahů' KUJIP80UQGPP DODATEK č. 2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 10. 2011 na akci,nemocnice Jihlava - rekonstrukce výtahů' I. Smluvní strany Objednatel: se sídlem: zastoupený: k podpisu smlouvy pověřen zástupce

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku Místo: Datum: 23.07.2014 Objednavatel: Statutární město

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna

Více

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli Název: Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zakázka: SKP: Zúčastněné firmy Dodavatel: Projektant: Investor: Údaje o akci Název: BD Třeb Založeno: 17.12014 Aktualizace: 4.2015

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O číslo objednatele: Objednatel: Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694 jejímž jménem jedná: Ing. Josef Maňhal, ředitel

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr Příloha č. 2 smlouvy o dílo Stavba: Rekonstrukce vnitřní kanalizace skladu C1, SSHR-pobočka GODULA JKSO: CC-CZ: Místo: závod SSHR, Hnojník u Českého Těšína Datum: 31.03.2016

Více

MŠ Laudova Laudova 1030/3 a 1031/1 Praha 6 - Řepy

MŠ Laudova Laudova 1030/3 a 1031/1 Praha 6 - Řepy MŠ Laudova Laudova 1030/3 a 1031/1 Praha 6 - Řepy Vypracoval: Datum: Rekonstrukce páteřních rozvodů vody a přivedení potrubí pro sociálních zařízení rekonstrukce rozvodu vody v předávací stanici Oprava

Více

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1 Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor Václav Lédl Obec Všestary, IČ 00269760 provozovna: Gočárova 504 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 132 04 963 k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456 ZŠ VŠESTARY

Více

Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky

Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky Cena celkem 0,00 Celkem 79 nevyplněných položek Poř. Typ Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO_01: Stavební

Více

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o.

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. KRYCÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu Objekt: JKSO: CC-CZ: Místo: Sedloňov - Polom Datum: Objednavatel: Obec Sedloňov Zhotovitel: dle výběru investora Projektant: Proxion

Více

Čl. 2 Předmět plnění. Čl. 3 Termíny a místo plnění. Čl. 4 Cena díla

Čl. 2 Předmět plnění. Čl. 3 Termíny a místo plnění. Čl. 4 Cena díla Čl. 2 Předmět plnění Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo : Oprava skleníku v zahradě PNB (dále jen Dílo ) specifikované

Více

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany Návrh SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM uzavřena podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh Kupní smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o. se sídlem Polepská 867, 280 52 Kolín Zastoupená: Ing. Aloisem Koutkem IČ: 25095251 DIČ: CZ25095251

Více

SMLOUVA O DÍLO č.../2016

SMLOUVA O DÍLO č.../2016 SMLOUVA O DÍLO č..../2016 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Objednatel: Hotelová

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ve věci zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách čj.: sekr/614/2011 č.ev. 1827/2011 I.

Více

SMLOUVA O DÍLO 3/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO 3/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO 3/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13,

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě Celkem za 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 D1:140,80*0,20 D2:3,35*0,20

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 28,16 K2:1,10*0,20 0,22 3 133201101R00

Více

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor IČ / DIČ: 26069539 / CZ26069539 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: 1142002604/5500

Více

Polyfunkční dům Nároží 3.NP 9.NP Standardní vybavení bytových jednotek

Polyfunkční dům Nároží 3.NP 9.NP Standardní vybavení bytových jednotek Polyfunkční dům Nároží 3.NP 9.NP Standardní vybavení bytových jednotek Stránka 1 z 6 Konstrukce Základy-vrtané piloty,železobetonové patky a pasy Svislé nosné konstrukce-železobetonový nosný skelet,vyzdívky-

Více

Slepý rozpočet. prostupy kanalizace:3 3,00 9+4 13,00

Slepý rozpočet. prostupy kanalizace:3 3,00 9+4 13,00 Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 310237251R00 Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 tl. zdi do 45 cm kus 3,00 0,00 0,00 2 317121033RT2 3 317121033RT5 prostupy kanalizace:3 3,00 9+4 13,00 kus 13,00 0,00 0,00

Více

Krycí list [ceny uvedeny v Kč]

Krycí list [ceny uvedeny v Kč] Krycí list [ceny uvedeny v Kč] Zakázka : oprava velké a malé tělocvičny, oprava sociálního zařízení a chodeb Sokolovny Část : na AS Krnov Faktura : Zakázka číslo : Stavební objekt číslo : Rozpočet číslo

Více

SMLOUVA O DÍLO. dle 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též OZ )

SMLOUVA O DÍLO. dle 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též OZ ) SMLOUVA O DÍLO č. /.. dle 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též OZ ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Obchodní společnost MS Haus s.r.o. se sídlem Náchodská

Více

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr Novotný - stavební projekce Na Hutích 44, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel. 483 311 254 projekce.novotny@seznam.cz 777 971 014 Penzion pro důchodce Tyršova č.p. 1346, Smržovka VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany:

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany: SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany: 1.1 Objednatel: Ústřední vojenská nemocnice Praha, příspěvková organizace Adresa (sídlo): U Vojenské nemocnice 1200, 16902 Praha 6 - Střešovice Statutární zástupce: plk.

Více

Zateplení a změna vytápění ZŠ Vraclav Ústřední vytápění Rozpočtové náklady Základ pro DPH (0%) DPH (0%) Cena za objekt celkem Základ pro DPH (15%) DPH (15%) Cena za objekt celkem Základ pro DPH (21%) DPH

Více

1/6. SMLOUVA o dílo č. (uzavřená dle 536 a násl. obchodního zákoníku) Článek 1 Smluvní strany Objednatel: : Husova 82, Semily

1/6. SMLOUVA o dílo č. (uzavřená dle 536 a násl. obchodního zákoníku) Článek 1 Smluvní strany Objednatel: : Husova 82, Semily SMLOUVA o dílo č. (uzavřená dle 536 a násl. obchodního zákoníku) Článek 1 Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obchodní jméno Sídlo : Město Semily : Husova 82, 513 01 Semily Zastoupený : Mgr. Jan Farský, starosta

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více

Obchodní podmínky. Čl. 1 Předmět plnění

Obchodní podmínky. Čl. 1 Předmět plnění Příloha objednávky Obchodní podmínky Čl. 1 Předmět plnění Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo : viz objednávku (dále jen Dílo ) specifikované

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

Smlouva o dílo č. 040/2015. na zhotovení díla

Smlouva o dílo č. 040/2015. na zhotovení díla Krajská knihovna v Pardubicích, PO Pk Smlouva o dílo č. 040/2015 na zhotovení díla Oprava zdi Krajské knihovny v Pardubicích uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Polyfunkční dům Nároží 3.NP 9.NP Standardní vybavení bytových jednotek Stránka 1 z 6 Konstrukce

Polyfunkční dům Nároží 3.NP 9.NP Standardní vybavení bytových jednotek Stránka 1 z 6 Konstrukce Polyfunkční dům Nároží 3.NP 9.NP Standardní vybavení bytových jednotek Stránka 1 z 6 Konstrukce Základy-vrtané piloty,železobetonové patky a pasy Svislé nosné konstrukce-železobetonový nosný skelet,vyzdívky-

Více

Smlouva o dílo č. 1/2016 (uzavřená pod 2586 občanského zákoníku )

Smlouva o dílo č. 1/2016 (uzavřená pod 2586 občanského zákoníku ) Smlouva o dílo č. 1/2016 (uzavřená pod 2586 občanského zákoníku ) I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Obec Útušice Útušice 59 332 09 Štěnovice IČ: 00257354 DIČ: CZ00257354 Zastoupená: Ing. Václav Fink,

Více

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK. Snížená DPH 15 % 0,00 CZK. Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK. Snížená DPH 15 % 0,00 CZK. Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK Položkový rozpočet Zakázka: Výměna oken - MŠ Krnov, Maxima Gorkého 842/22 Objednatel: Město Krnov IČ: 00296139 79401 Krnov Hlavní náměstí 1 DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Rozpis ceny MON Vedlejší náklady Ostatní

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 Krajský úřad Pardubického kraje Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 na zhotovení díla Svitavská nemocnice, a. s. modernizace a přístavba psychiatrického oddělení Smluvní strany 1. Objednatel:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Zeměchy - čekárna (celková oprava) JKSO Název objektu 5000114052 EČO Název části Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 25.10.2012 Měrné

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Kupní smlouva K U J C P 0 0 0 V 0 E J č. smlouvy kupujícího: SK/OINF/030/15 č. smlouvy prodávajícího VH -09-2015 Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel:

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Stavební rozpočet Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Druh stavby a účel: oprava vodovodu Začátek výstavby: Projektant: Lokalita: Děčín Konec výstavby:

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Odběratel - objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace sídlo: F. Formana 251/13, 700 30 Ostrava Dubina zastoupena: Bc. Martinou Rakovou

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

SMLOUVA O DÍLO. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

SMLOUVA O DÍLO. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: SMLOUVA O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Právní forma: příspěvková organizace jejímž zřizovatel je Pardubický kraj Se sídlem: Dašická

Více

SMLOUVA O DÍLO č. uzavřená podle 630 a násl. občanského zákoníku. Článek 1 Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO č. uzavřená podle 630 a násl. občanského zákoníku. Článek 1 Smluvní strany 1. Objednatel: SMLOUVA O DÍLO č. uzavřená podle 630 a násl. občanského zákoníku Jméno a příjmení,bydliště,č.op: Článek 1 Smluvní strany Obchodní firma:... Sídlo:... Zast.:... IČ... Bank.spojení:... na

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

KOMPETENTNÍ TŘÍDNÍ UČITEL STŘEDNÍ ŠKOLY

KOMPETENTNÍ TŘÍDNÍ UČITEL STŘEDNÍ ŠKOLY Smlouva o zajištění ubytování, stravování a pronájem školících místností k projektu s názvem KOMPETENTNÍ TŘÍDNÍ UČITEL STŘEDNÍ ŠKOLY uzavřená podle 269, odst. 2 Obchodního zákoníku Smlouva uzavřená dle

Více

Slepý rozpočet. PP.Arch004 ZŠ a MŠ Brno, nám.28 října 22 01 Rekonstrukce tělocvičny. Stavba : Objekt :

Slepý rozpočet. PP.Arch004 ZŠ a MŠ Brno, nám.28 října 22 01 Rekonstrukce tělocvičny. Stavba : Objekt : Díl: 1 Zemní práce 1 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 14,49 drenáže:10,22*1,1*1,2 13,49 ornice:10,22*0,65*0,15 1,00 2 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4,

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Článek 1 Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Článek 1 Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Článek 1 Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obchodní jméno : Město Semily Sídlo : Husova 82, 513 13 Semily Zastoupený

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rekonstrukce WC a sociálního zařízení v MŠ Pod Smrkem. Místo: Vysoké Mýto Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rekonstrukce WC a sociálního zařízení v MŠ Pod Smrkem. Místo: Vysoké Mýto Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU JKSO: CC-CZ: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: 28791193 CZ28791193 Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH 2 830,00 115 673,76 DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena

Více

Smlouva o dílo. uzavřená dle 2582 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o dílo. uzavřená dle 2582 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany Smlouva o dílo uzavřená dle 2582 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Obec Zvole se sídlem OÚ: Hlavní 33 252 45 Zvole jednající: Ing. Miroslavem Stoklasou starostou obce IČ 00241890

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Město Kolín Odbor region. rozvoje a územ. plánování Karlovo náměstí 78, 280 2 Kolín I tel.: +420 32 748 25, fax: +420 32 748 257 e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová

Více

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, Litvínov odbor nakládání s majetkem

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, Litvínov odbor nakládání s majetkem Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1 k VZ MR č. P15V00000179 ÚDRŽBA A OPRAVY VODOINSTALACE A TOPENÍ OBJEKTŮ

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Odběratel - objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace sídlo: F. Formana 251/13, 700 30 Ostrava Dubina zastoupena: Bc. Martinou Rakovou

Více

Cenová nabídka. Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších

Cenová nabídka. Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších Cenová nabídka Objednatel: SVJ Fantova 9,9,9 Zhotovitel: Jan Šugár WISNIOWSKI ČECHY,Útulná 0/,Praha 0 Akce: BD ul. Fantova 9 9, Praha Stodůlky Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších

Více

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby: Rekonstrukce dvora FEI a CEMNAT č. 0704/16

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby: Rekonstrukce dvora FEI a CEMNAT č. 0704/16 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby: Rekonstrukce dvora FEI a CEMNAT č. 0704/16 Smluvní strany Objednatel: Právní forma: Sídlo: IČO: DIČ: Bankovní spojení: č.ú.: Zastoupená: Univerzita Pardubice

Více

Návrh-SLOUVA O DÍLO. č. 6 /2011/OMM. 1. Smluvní strany

Návrh-SLOUVA O DÍLO. č. 6 /2011/OMM. 1. Smluvní strany Návrh-SLOUVA O DÍLO č. 6 /2011/OMM uzavřena podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 159710 - OIP - Ústí nad Labem, rekonstrukce VS - Technologie vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 159710 - OIP - Ústí nad Labem, rekonstrukce VS - Technologie vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Zadavatel: Projektant: Poznámka: Cena bez DPH 0,00 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00 Cena s DPH v CZK 0,00 Strana 1

Více

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing.

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing. Smlouva o poskytování služeb při zabezpečování činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace akcí v areálu ÚVN Praha uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2

Více

SMLOUVA O DÍLO č /86/

SMLOUVA O DÍLO č /86/ SMLOUVA O DÍLO č. 155-112/86/2012-4218 I. Smluvní strany 1. Česká republika Ministerstvo obrany Se sídlem Tychonova 1, Praha 6, 160 00 Praha 6 jejímž jménem jedná: velitel Vojenského zařízení 4218 Štěpánov

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Kupující: Smluvní strany Název: Obec Žlutava Sídlo: Žlutava 271, 763 61 Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta E-mail: obeczlutava@volny.cz Telefon/fax: 577

Více