Smlouva o dílo č.20038/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o dílo č.20038/2012-1383"

Transkript

1 Smlouva o dílo č.20038/ Smluvní stany Objednatel: Česká epublika - Ministestvo obany se sídlem Tychonova 1, Paha 6, jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební spávy Bno Ing. Jaoslav Valchář Svatoplukova 2687/84, Bno Bankovní spojení: Česká náodní banka Bno č. ú.: /0710 IČ: DIČ: CZ Osoby opávněné jednat ve věcech technických: tel, fax Pet Vincek tel Hana Zoubková tel Vladimí Oliva tel Michal Čačala tel ( dále pouze objednatel ) Zhotovitel: Svoboda a syn, s..o. se sídlem: Jahodová 524/62, Bno zapsaná: v obchodním ejstříku Kajského soudu v Bně, oddíl C, vložka jejímž jménem jedná (nebo zastupuje na základě plné moci): Fantišek Otřísal, jednatel Bankovní spojení: KB Bno-venkov, č.ú /0100 IČ: DIČ: CZ Osoby opávněné jednat ve věcech technických: Ing.Ondřej Bělohoubek tel ing.oldřich Žák tel ing.kael Lukš tel ( dále pouze zhotovitel ) Smluvní stany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí ve smyslu 262 odst. 1 z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů tímto zákoníkem a tuto smlouvu uzavíají ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku. 2. Účel a předmět smlouvy Účelem smlouvy je zajištění opavy na objektu CE Spotoviště (klub, sauna) v aeálu Kasána Sedlec v posádce Sedlec-Vícenice s cílem jejího bezpečného povozu. 1

2 Předmět smlouvy: Zhotovitel se zavazuje povést následující páce na objektu CE Spotoviště (klub, sauna) v aeálu Kasána Sedlec v posádce Sedlec-Vícenice: P.č. Číslo položky Název položky MJ počet MJ vnitřní páce - sušána Zásyp uční se zhutněním m3 1, R Beton základových desek postý B 3,5 m3 0, R Bouání základů z betonu postého m3 0, R Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 1, R Vybouání kovových dveřních záubní pl. do 2 m2 m2 1, R Vybouání otvoů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC kus 6, R Vybouání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC kus 2, R00 8 R Vyčištění a odmaštění betonové podlahy (kotelna) m2 29, Vyovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm m2 29, R Povedení penetace podkladu m2 29, R R00 Kladení dlažby keamické do TM,vel. nad 200x200 mm m2 29, R00 Spáa podlaha - stěna, silikonem m 24, Vyplnění dilatačních spá tmelem m 6, R Obklad soklíků ovných do tmele výšky do 100 mm m 23, R R00 Řezání dlaždic keamických po soklíky m 16, R00 Příplatek za spáovací hmotu - plošně m2 33,00 17 R Dlažba Tauus 300x300 m2 33,00 18 R Samonivelační stěka po vyovnání podkladu m2 29, A Malta lepící a tmelící kg 5, RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché m 10,00 maltové směsi RT4 Osazení ocelových záubní dodatečně do 2,5 m2 vč. dodání ks 1,00 záubně 80x197x11 cm R00 Montáž dveří do záubně, otevíavých 1 kř. do 0,8m ks 1, R00 Montáž kliky a štítku ks 1, Dveře vnitřní fóliované plné 1 kř. 80x197cm ks 1, Dveřní kování kovové ks 1,00 2

3 Zámek stavební vložkový ks 1, R00 Montáž pahů nebo přechodových lišt dveří jednokřídlových kus 1, Pah dubový 3x lakovaný, délka 800 mm ks 1, Demontáž potubí ocelových závitových DN 25 m 7, R U00 Pot vod PPR PN16 sva polyfuz D 32 m 48, Montáž ozvodů z plastů polyfúz. svařováním DN 32 m 48, R Závěsy potubí vč. montážního mateiálu kmpl 1, Montáž izolačních skuží na potubí přímé DN 25 samolepící m 48, RT1 spoj, ychlouzávě Montáž amatu závitových,se 2závity, G 2 1/2 kus 2, R Ventily s hlavicí temostatickou přímé, G 1/2 Concept kus 1, RT Příplatek za odvzdušňovací ventil kus 1, R Otopná tělesa panelová Radik Klasik /1400 kus 1, R R00 Montáž panelových těles Radik do délky 1600 mm kus 1,00 39 R Napojení OT na stávající ozvody ÚT m 2, RT3 Omítka štuková 033/29 učně tloušťka vstvy 4 mm m2 80, Odstanění malby oškábáním v místnosti H do 3,8 m m2 80, R Penetace podkladu nátěem HET, A - Gund 1x m2 125, R Malba tekutá HET Klasik, bílá, bez penetace, 2 x m2 75, R Malba tekutá HET Billant, bílá, bez penetace, 2x (dispezní, m2 50, R00 omyvatelná) R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 3,00 koupelna m.č.2.23 Bouací páce R00 Vykopávka v uzavřených postoách v ho.1-4 m3 9, R00 Nakládání výkopku z ho učně m3 9, R00 Uložení sypaniny na skládku m3 9, R00 Poplatek za skládku honiny 1-4 m3 9, R00 Odvoz suti a vybou. hmot na skládku do 1 km t 4, R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km (19km) t 76, R00 Řezání stávajícího betonového kytu tl cm m 44, RT2 Bouání podkladů bet., potě, tl, 10 cm, v pásu mazanina tl. 8 - m3 1,50 10 cm Demontáž, přesun, uskladnění a zakytí 2 ks vířivé vany soubo 1, Bouací páce po zdavotechnické instalace (půazy, ýhy, soub 1,00 atd.) R00 Vnitostaveništní dopava suti do 10 m t 4,00 3

4 R00 Poplatek za skládku stavební suti t 4, Otlučení omítek vnitřních stěn v ozsahu do 50 % m2 29, R00 Stavební páce RT2 Omítka ýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková s použitím m2 1,50 suché maltové směsi R00 Omítka stěn, jádo míchané, štuk ze suché směsi m2 29, R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková vyovnání m2 29, R00 Příplatek za každý další 0,5 cm tl. jáda m2 29, RT3 Omítka stopů štuková 033/29 (ip29k) učně, tloušťka vstvy m2 35,00 4 mm Mazanina betonová tl cm B 20 (C 16/20) m3 0, R Potě ze SMS Cemix, uční zpacování, tl. 50 mm cementový m2 35, RT1 potě /425, 25 MPa RZ5 Izolace poti vlhkosti svislá pásy na sucho 1 vstva - včetně m2 4,00 dodávky asf. pásů RZ3 Izolace poti vlhk. vodoovná pásy přitavením 1 vstva - m2 6,50 včetně dodávky asf. pásů R00 Montáž pahů nebo přechodových lišt dveří dvoukřídlových kus 1, Pah dubový nebo přech. lišta délka 165 cm kus 1, RT1 Nátě hydoizolační těsnící hmotou Saniflex, poti vlhkosti m2 35, R00 Povedení penetace podkladu m2 35, R00 Kladení dlažby keamické do TM,vel. nad 200x200 mm m2 35, R00 Spáa podlaha - stěna, silikonem m 23, R00 Příplatek za spáovací hmotu - plošně m2 35, A Nátě penetační l 4, A Malta lepicí a tmelicí kg 86, Dlažba 45/45 mm např. typu Natustone oková m2 42, R00 Zakývání výplní vnitřních otvoů m2 13, RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché m 36,00 maltové směsi R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 3, R00 Vyovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm m2 66, R00 Povedení penetace podkladu - páce m2 66, R00 Obkládání stěn vnitř.keam. do tmele nad 300x300 mm m2 66, R00 Příplatek za spáovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 66, A Nátě penetační l 6, A Malta lepicí a tmelicí kg 162, A Směs zdící a omítková univezální T 0, Obkládačka 30/45 např. systém typu MISTICA světlá, tmavá, m2 80,00 deko-vlna, mozaika R00 Nátě syntetický kovových konstukcí 2 x m2 1, R00 Odstanění malby oškábáním v místnosti H do 3,8 m m2 129, R00 Penetace podkladu nátěem HET, A - Gund 1x m2 63,00 4

5 Malba tekutá HET Billant, bílá, bez penetace, 2x (dispezní, m2 63, R00 omyvatelná) R00 Osazení poklopu s ámem do 100 kg kus 2, RA0 Šachtice zděná z cihel, do 0,5 m3 obest. postou kompletní kus 2,00 povedení Poklop po zadláždění vodotěsný a plynotěsný po zadláždění kus 2,00 do inteiéu z hliníkových pofilů, po šachtu vnitřních ozměů 600x400 mm ZTI Stavební přípomoce po ZTI, zednické zapavení výkop, obsyp soubo 1,00 potubí a zához ýhy Napojení na stáv. kanalizaci vnitřní-litina soubo 1, Napojení na stáv. kanalizaci vnitřní-kamenina soubo 1, Napojení na stáv. kanalizaci vnitřní-ht100 soubo 1, R00 Potubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm m 6, R00 Potubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm m 11, A Redukce kanalizační KGR 125/ 100 PVC kus 4, R00 Potubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 18, RT1 Hlavice ventilační přivětávací HL900 přivzdušňovací ventil kus 1,00 HL900, DN 50/70/ R Ukončení odpadního potubí v instal. šachtě kus 2, R Napojení 2 ks spchových boxů na odpad kus 2, R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 11, U00 Pot vod PPR PN16 sva polyfuz D 25 m 12, U00 Pot vod PPR PN16 sva polyfuz D 20 m 27, U00 Kulo koh vni záv G2 PN C+vypo kus 3, U00 Kulo koh vni záv G1 PN C+vypo kus 6, R Ventil ohový kus 6, U00 Filt mosaz G2 PN C 2xzá kus 4, U00 Vod potubí izolace PE tl-15 DN-42 m 27, U00 Vod potubí izolace PE tl-15 DN-22 m 12, U00 Kulový kohout zahadní 1/2-3/4" kus 1, Vsazení odbočky PPR 40 vč. KK 6/4" soubo 1, R Připojení spchových boxů na SV a TUV kus 2, R00 Zkouška tlaku potubí m 87, R00 Poplach a dezinfekce vodovod.potubí DN 80 m 87, R00 Demontáž potubí ocelových závitových m 4, Napojení na stávající ozvod soubo 1, R00 Montáž umyvadla s 1stoj.ventilem kus 1, U00 Dávkovač tekutého mýdla na 350 ml soubo 1, U00 Neez zásobník papíových učníků soubo 1,00 5

6 U00 Bateie umyvadlová stojánková páka -otví odpadu soubo 1, RA0 Umyvadlo 50cm, bateie, zápachová uzávěka včetně montáže kus 1, R Dodání a montáž spchového boxu 1000x1000mm paametů kus 2,00 min.roltechnik PALERMO STEAM vnější schodiště R00 Bouání dlaždic keamických tl. 1 cm, nad 1 m2 m2 65, R Bouání mozaiky na fasádě - puh 15cm m2 2, R00 Vyovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm m2 65, R00 Povedení penetace podkladu - páce m2 65, R00 Obklad soklíků ovných do tmele výšky do 100 mm m 15, R00 Obklad sokl. schodišť. stupňov., TM, v. do 100 mm m 13, R00 Kladení dlažby keamické do TM,vel. nad 200x200 mm m2 65, R00 Řezání dlaždic keamických po soklíky m 20, R00 Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada m 50, R00 Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada m 50, R00 Příplatek za spáovací hmotu - plošně m2 65, A Nátě penetační l 6, A Malta lepicí a tmelicí, flexibilní kg 11, R Dlažba 300x300x9 mm Tauus schodovka (ganit gobi) ks 164, R Dlažba Tauus 300x300x9 mm (ganit gobi) m2 60,00 klempířské páce Kytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, do 30 z plechu tl. 0,55 m2 17, RT1 mm Montáž kytiny hladké z Pz, tabule 2 x 1 m bez zednických m2 14, RT2 výpomocí Demontáž kytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30 m2 14, R Opava háků žlabů Pz půlkuhových, š 250 mm kus 10, R Montáž háků Pz půkuhových - při opavě kus 10, R Demontáž žlabů půlkuh. ovných, š 250 mm, do 30 m 8, R Montáž žlabů Pz podokapních půlkuhových m 8, R Demontáž odpadních tub kuhových,d 75 a 100 mm m 5, R Montáž tub Pz odpadních kuhových m 5, R Demontáž kolen honích dvojitých,75 a 100 mm kus 2, R Demontáž kolen výtokových.kuhových,d 100 mm kus 1, R R00 Montáž kolena Pz kuhového kus 3,00 6

7 Oplechování okapů Pz, živičná kytina, š 250 mm m 7, R Montáž lemování zdí Pz, živičná kytina m 4, R R Zaškábnutí oplechování pod omítku + zatmelení m 4, Žlaby z Pz plechu podokapní čtyřhanné,š 250 mm m 7, R Montáž žlabů Pz podokapních čtyřhanných m 7, R Montáž háků Pz čtyřhanných kus 8, R R Háky podokapní čtyřhanné kus 8, Kotlík z Pz plechu čtyřhanný 200 x 250 x 350 mm kus 2, R Příplatek za přišoubování háku podokapního kus 8, R Montáž kotlíku Pz čtyřhanného kus 2, R R Dodání a instalace řetězů po stékání vody m 10, R Dodání montážního mateiálu kmpl 1,00 okapový chodník Ruční výkop jam, ýh a šachet v honině tř. 3 m3 19, R R00 Nakládání výkopku z ho. 1-4 učně m3 19, R00 Uložení sypaniny na skládku m3 19, R00 Poplatek za skládku zeminy m3 19, R00 Vodoovné přemístění výkopku z ho. 1-4 do 1 km m3 19, R00 Příplatek k vod. přemístění ho.1-4 za další km (24km) m3 468, Zásyp ýh po dény bez zhutnění, hl.do 1,10 m m 75, R Přisypání těsnící fólie v ovině m3 19, R Beton základových patek postý B 3,5 m3 0, R Kamenivo těžené fakce 0/4 B Jihomo. kaj T 5, Kamenivo dcené fakce 16/32 B Jihomoavský kaj T 24, Izolace poti vlhkosti vodoovná pásy na sucho m2 35, R Izolace poti vlhkosti svislá pásy na sucho m2 42, R RT4 Osazení záhon. obubníků do lože z B 12,5 s opěou včetně m 70,00 obubníku 1000x50x250 mm R00 Lože pod obubníky nebo obuby dlažeb z B 12,5 m3 3, R Kladení vymývané dlažby 400x400x40 mm do písku m 70, R Vymývaná dlažba betonová 400x400x40 mm ks 180, R Žlaby betonové 1000x200x200 mm ks 6, R Nopová fólie š.1m m 82, R Rozebání zámkové dlažby m2 4,00 7

8 188 R Položení zámkové dlažby m2 4, R Dodání a instalace plastového kytu poti dešti na odvětávací kus 1,00 potubí z chloovny, pům. 30 cm zasklení 190 R Zasklení vchodových dveří - demontáž ozbitého skla, dodání ks 1,00 a montáž nového skla - dvojsklo FLOAT kalený s povlakem planibel, tl. 12mm, otvo 1050x2550mm, nutno předem zaměřit 191 R Zasklení vchodových dveří - demontáž ozbitého skla, dodání ks 1,00 a montáž nového skla - jedno sklo, tl. 5 mm, otvo 710x1780 mm, nutno předem zaměřit elekto R00 Tubka PVC pod omítku, D 23 mm m 15, R Povedení přeložení telefonního vedení m 15, R Kabel z ozvaděče k vanám, paním kabinkám CYKY-J 5x2,5 m 70, R Kabel z ozvaděče k osvětlení CYKY-J 3x1,5 m 55, R Kabel z ozvaděče k zás. CYKY-J 3x2,5 m 40, R sáda kg 25, R Jistič B16/1 ks 4, R Jistič B10/1 ks 2, R Jistič B16/3 ks 1, R vyážecí kontakt k hl. vypínači ks 1, R Chánička kabelu kopoflex k vanám m 15, R Hmoždinka včetně šoubků kus 14, R Dobný spojovací mateiál jinde neuvený nutný k dokončení kompl 1,00 díla, kabelové stítky svoky a podobně 205 R vypínač č.5 IP44 vestavný kus 1, R vypínač č.1 IP44 vestavný kus 1, R zásuvka 230V/16A IP44 kus 2, R vestavné vyážecí tlačítko IP 44 kus 1, R kabice KU 68 kus 8, R kabice elektoinstalační IP44 komplet kus 4, R vodič zelenožlutý na ochané pospojování CU 6mm2 m 100, R Demontáž, dodávka a montáž osvětlení zářivka 2x 36 IP56 kus 4,00 komplet 213 R Demontáž, dodávka montáž nouzové osvětlení IP56 svítící při kus 1,00 výpadku Jistič vzduchový do 25 A, IJ-U,IJ-M,P0 bez kytu PR3 kus 6, R Osazení hmoždinky 8 mm v cihelné zdi kus 14, R Ukončení vodičů v ozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 10, R Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1 a 5 venkovní postředí kus 2, R R00 Kabice odbočná KR 68, se zapojením-kuhová kus 8,00 8

9 Zhotovení dážky ve zdi cihlovém 3x7cm m 50, R Tubka ohebna pod omítku Typ mm m 15, R R Povést popisky v ozvaděči a zásuvkách stojově po položkách a jednotlivých jistících a přístojových pvcích kompl 1, R Dodání evizních zpáv na pováděnou elektoinstalaci, potokolu o postředí, zakeslení skutečného a stavu elektoinstalace bude po dokončení díla předáno (1xCD) v elektonické podobě a (1x) písemné podobě na PS kompl 1,00 Vzduchotechnika 223 R Axiální ventiláto s vyšším výkonem, kuličkovými ložisky a kus 2,00 O150mm IP R Zpětná klapka O150 (KR 150), včetně potubí kus 2, R Mřížka s příubou a egulací - O150mm kus 2, R Kompletace, montáž VZT zapojení odzkoušení, zaegulování kompl 1,00 společné 227 R Odklizení vzniklých odpadů, úklid okolí fasády, kompletní úklid staveniště, dodání dokladu o ekologické likvidaci odpadu soub 1,00 Pozn.: zboží a mateiál bude dodán v 1.jakosti. Bavy a design jednotlivých výobků a mateiálů budou upřesněny uživatelem při povádění pací a nebudou mít vliv na cenu zakázky. Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za povedení díla. 3. Doba a místo plnění 3.1. Temín zahájení díla: Temín předání díla: Místem plnění je objekt CE Spotoviště (klub, sauna) v aeálu Kasána Sedlec v posádce Sedlec-Vícenice 4. Cena 4.1.Cena za dílo (celková cena za předmět smlouvy za celou dobu plnění předmětu smlouvy) se sjednává dohodou jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši ,5 Kč bez DPH, DPH 20 % ,5 Kč. a ,00 Kč včetně DPH. 4.2.Podkladem po stanovení ceny za dílo je výkaz výmě s uvedením duhů a množství všech pací a dodávek potřebných k povedení předmětu díla. Cena zahnuje i náklady zhotovitele na odstanění odpadu dle čl. 6. odst smlouvy. Zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění celého díla v ozsahu výkazu výmě se zahnutím veškeých nákladů spojených s jeho úplným dokončením. Nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 je položkově zpacovaná cenová kalkulace zhotovitele, kteou zhotovitel doučil objednateli (postřednictvím systému elektonické podpoy obchodování Ministestva obany (SEPO) ve výběovém řízení 9

10 č.j /1-0/ ) dne Páce a dodávky, kteé nebudou během povádění díla po dohodě povedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto páce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (viz příloha č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena. 4.4.Cena za dílo může být překočena pouze v případě povedení dodatečných stavebních pací, a to dodatkem ke smlouvě v souladu s čl. 10. odst smlouvy Platební podmínky 5.1. Úhada díla bude povedena bezhotovostně po převzetí dokončeného díla objednatelem na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktuy), jehož součástí bude soupis povedených pací a dodávek písemně odsouhlasený osobou opávněnou objednatelem jednat ve věcech technických Daňový doklad (faktuu) zašle zhotovitel ve dvou výtiscích do 15 dnů po převzetí dokončeného díla objednatelem na adesu : Povozní středisko 0620 Sedlec Vicenice, Náměšť nad Oslavou. Záhlaví faktuy bude vyplněno: Odběatel : IČ: , DIČ: CZ Česká epublika Ministestvo obany, Tychonova 1, Paha 6, Vojenská ubytovací a stavební spáva Bno, Příjemce: Povozní středisko 0620 Sedlec Vicenice, Náměšť nad Oslavou 5.3.Objednatel uhadí cenu dle daňového dokladu (faktuy) do 30 dnů ode dne jeho doučení. 5.4.Daňový doklad (faktua) bude obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené 28 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů. Dále u stavebních pací (číselný kód klasifikace podukce CZ CPA 41 až 43) dle 92e z.č. 235/2004 Sb., ve znění pozd. předpisů zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel. 5.5.Daňový doklad se považuje za zaplacený dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu objednatele ve pospěch bankovního účtu zhotovitele. Objednatel nebude poskytovat zálohy Lhůta splatnosti 15 dnů od dne vystavení faktuy se vztahuje na případné penalizační faktuy, jimiž budou smluvní stany účtovat úok z podlení nebo smluvní pokutu. Úok z podlení s placením daňového dokladu (faktuy) je stanoven nařízením vlády č. 142/1994 Sb., kteým se stanoví výše úoků z podlení a poplatku z podlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Objednatel má pávo započítat i nesplatné pohledávky. 6. Způsob povedení díla 6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost povést sjednané dílo v ozsahu čl. 2. (předmět díla) jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla objednateli Objednatel je opávněn půběžně kontolovat povádění díla ve smyslu 550 obchodního zákoníku Zhotovitel bee na vědomí všechna izika týkající se bezpečnosti a ochany zdaví zaměstnanců při páci, na kteé byl, dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku páce, ve znění pozdějších předpisů, pokazatelně upozoněn objednatelem. V plné míře odpovídá za bezpečnost a ochanu zdaví při páci svých zaměstnanců v postoách míst plnění, včetně zabezpečení jejich vybavení osobními ochannými pacovními pomůckami. Zhotovitel také zabezpečí dodžování všech podmínek požání bezpečnosti stanovených v dokumentaci zpacované po dané postoy. 10

11 6.4. Dílo povede zhotovitel v souladu s ČSN a tomu odpovídajícími technologickými předpisy Původcem odpadu, kteý při povádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí odstanění tohoto odpadu v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozd. předpisů Zhotovitel na požádání objednatele povede stavební deník, do kteého bude půběžně zapisovat skutečností důležité po vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k pověření zakývaných pací, svolání kontolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad po vypacování doplňků a změn smlouvy. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla oiginál stavebního deníku se zápisem o vyklizení staveniště. 7. Předání a převzetí díla 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v temínu sjednaném po předání díla (čl. 3. odst. 3.2.). Zhotovitel je opávněn povést a předat dílo ještě před sjednaným temínem plnění. Nejpozději 3 pacovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel osobě opávněné objednatelem jednat ve věcech technických telefonicky a záoveň dopisem datum a hodinu, kdy dílo předá. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, kteé za stany mohou podepsat osoby opávněné jednat ve věcech technických Při předání díla bude ve smyslu 562 obchodního zákoníku za účasti obou smluvních stan povedena pohlídka. Po povedené pohlídce bude dílo: a) objednatelem převzato bez vad, a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo b) objednatel dílo nepřevezme, potože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stanami zápis Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek Za objednatele dílo převezme osoba opávněná objednatelem jednat ve věcech technických Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem převzetí díla Vlastníkem díla je objednatel od započetí jeho povádění. 8. Odpovědnost za vady díla a záuka 8.1. Záuční doba na dílo se sjednává na 36 měsíců od podepsání zápisu o předání a převzetí dokončeného díla. 8.2.Zhotovitel odpovídá v záuce : a) že předmět díla v době jeho převzetí objednatelem má a po dobu běhu záuční doby bude mít vlastnosti v 1. třídě jakosti, stanovené platnými pávními předpisy, ČSN a touto smlouvou b) že dílo nemá pávní vady, je kompletní, splňuje učenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě c) že předané dílo je technicky ealizované v souladu s platnými pávními předpisy, kteé se vztahují k ealizovanému předmětu díla d) za kvalitu pací a dodávek svých subdodavatelů a poskytne za ně záuku za jakost v plném ozsahu dle podmínek této smlouvy ( 538 obchodního zákoníku) Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 10 ti dnů ode dne doučení ohlášení. Pokud tuto svou povinnost nesplní, nebo se stany nedohodnou na lhůtě odstanění vad, má se za to, že s temínem odstanění vad uvedeným objednatelem v ohlášení vad souhlasí. Zhotovitel vyřídí eklamaci v místě plnění smlouvy, není-li jiné dohody. 8.4.V případě, že zhotovitel ve stanovené lhůtě vady neodstaní, objednatel nechá tyto vady odstanit třetí osobou a vzniklé náklady zhotovitel objednateli zaplatí. 11

12 9. Smluvní pokuty a ostatní ujednání 9.1.Za nesplnění závazku z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty: - za podlení se splněním povinnosti předat předmět díla v temínu sjednaném po předání díla (čl. 3. odst smlouvy) zhotovitel zaplatí objednateli za každý den podlení 0,5 % z celkové ceny díla (vč. DPH je-li zhotovitel plátcem DPH) sjednané v době uzavření smlouvy, - za podlení s odstaněním vad ohlášených v záuční době v dohodnutých (stanovených) temínech zhotovitel zaplatí objednateli 100,- Kč za každý den podlení a za každou vadu - za podlení s temínem vyklizení postou staveniště v souladu s čl. 6. odst smlouvy zhotovitel zaplatí objednateli 500,- Kč, za každý den podlení. 9.2.Ustanovením o smluvních pokutách není dotčeno pávo na náhadu škody vzniklé nesplněním povinností zajištěných smluvní pokutou, a to v plné výši vedle smluvní pokuty. 9.3.V případě, že zhotovitel bez zavinění objednatele nezačne plnit sjednaný předmět smlouvy do uplynutí 10 pacovních dnů ode dne sjednaného po zahájení díla (čl. 3. odst smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla (vč. DPH je-li zhotovitel plátcem DPH) čl. 4. odst smlouvy a objednatel má pávo odstoupit od smlouvy Objednatel je opávněn odstoupit od smlouvy, bude-li poti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení nebo nastanou-li okolnosti, po kteé lze důvodně předpokládat, že poti němu takové řízení bude zahájeno nebo vstoupí-lí zhotovitel do likvidace. Objednatel je dále opávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel bez dohody s objednatelem pozastaví páce na povádění díla a ze všech okolností bude zřejmé, že závazek ze smlouvy tak nesplní řádně nebo včas Účinky odstoupení od této smlouvy se řídí ust. 349 odst. 1 obchodního zákoníku. 10. Zvláštní ujednání Všechny pávní vztahy, kteé vzniknou při ealizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí pávním řádem České epubliky. Pávní vztahy neupavené touto smlouvou se řídí ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustanně potvzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě podepsaným statutáními ogány nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stan. Jiné zápisy, potokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Dodatky budou vzestupně číslovány Smluvní stany sjednávají pavidla po doučování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností či nedoučitelnosti považuje za doučenou nejpozději třetím pacovním dnem po jejím odeslání na adesu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoučí-li duhá stana písemné oznámení o změně adesy, a to bez ohledu na to, zda se adesát na této adese zdžuje a zásilku si vyzvedne Zhotovitel povede dodatečné páce (vícepáce), kteé nebylo možné před podpisem smlouvy objektivně předvídat a kteé jsou nezbytně nutné po dokončení a zpovoznění nebo užívání díla, za úhadu. Dodatečné páce budou popsány položkově a oceněny dle pavidel stanovených touto smlouvou a cenové kalkulace (příloha č.1 smlouvy). Položky neuvedené v cenové kalkulaci budou oceněny nejvýše do ceny obdobných položek, nebo nejvýše do ceny položek v katalozích ÚRS. Dodatečné páce budou zahájeny až na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě Zhotovitel je povinen povést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době Smluvní stany si navzájem sdělí bezodkladně změny, kteé se týkají změn někteého ze základních identifikačních údajů, včetně vstupu do likvidace, konkusu, insolvenčního řízení, 12

13 zániku a nástupnictví Zhotovitel bee na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité po obanu státu ve smyslu 29 zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obany ČR, ve znění pozd. předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodžovat veškeá intení nařízení upavující vstup do těchto objektů, kteá byla v této souvislosti vydána ze stany vojenského uživatele, případně vojenského zařízení, do jehož působnosti tyto objekty důležité po obanu státu náleží, s nimiž byl seznámen Veškeé odboné páce musí vykonávat pacovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pacovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele předložit. Při povádění části díla jinou osobou (např. subdodavatelem) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo pováděl sám Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochanu zdaví svých pacovníků a všech osob v postou staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochannými pacovními pomůckami Zhotovitel vyklidí posto zařízení staveniště nejpozději do doby učené v zápisu z přejímacího řízení (zápisu o předání a převzetí díla) Zhotovitel neposkytne infomace třetí osobě o skutečnostech, se kteými se seznámil při ealizaci díla, a je povinen espektovat zákon č. 412/2005 Sb., o ochaně utajovaných infomací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozd. předpisů. Poskytnuté infomace jsou ve smyslu 271 obchodního zákoníku důvěné. Na plnění této smlouvy se nebudou podílet pacovníci s cizí státní příslušností, bez státní příslušnosti nebo s několika státními občanstvími s výjimkou občanů členských států NATO a EU Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochaně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů, souhlas objednateli, jako spávci údajů se zpacováním osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených po účely naplnění páv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou po achivaci Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, kteá obsahují utajované infomace a obchodní tajemství, kteé zřetelně označí Tato smlouva má 14 očíslovaných stan a příloha č. 1, kteá tvoří nedílnou součást této smlouvy, má 5 očíslovaných stan. Smlouva, kteá není podepsaná zaučeným elektonickým podpisem, se vyhotovuje ve 4 výtiscích, objednatel obdží 3 výtisky, zhotovitel 1 výtisk Smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvními stanami. Stany se ve smyslu ustanovení 262 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že pávní vztah založený touto smlouvou se řídí tímto zákonem Kontolní ogán Vojenského útvau 5525 Sedlec, Vícenice u Náměště n/o (dále jen kontolní ogán ) povádí kontolní činnost k zajištění bezpečnosti utajovaných infomací před kompomitujícím vyzařováním infomačních systémů a elektonických postředků se všemi subjekty v aeálu letiště Zhotovitel zabezpečí, že v jimi povozovaných postoech nebudou instalovat nebo povozovat technické postředky využitelné k povádění tzv. pasivního odposlechu (postředky schopné záznamu, přenosu, analýzy elektomagnetického spekta apod.) v objektech, kteé v aeálu základny využívají ke své činnosti Zhotovitel musí umožnit vstup kontolním ogánům do postou, kteý využívají ke své činnosti, za účelem povedení kontoly, zda se v těchto postoech nenachází technické postředky schopné záznamu, přenosu, analýzy elektomagnetického spekta apod Kontolní ogán se musí pokázat kontolnímu subjektu Písemným pověřením ke kontole a Kontolním listem, ve kteých jsou uvedené osoby povádějící kontolní činnost, datum kontolní činnosti, obsah kontolní činnosti a podpis velitele nebo jeho zástupce. Velitel VÚ 5525 je povinen zabezpečit aby osoby splňovali podmínky vstupu do postoů kontolovaného subjektu (např. zdavotní půkaz, osvědčení fyzické osoby po styk s UI požadovaného stupně 13

14 apod.). Kontolní ogán si vyžádá u kontolního subjektu dopovod osoby, kteá bude přítomná po celou dobu kontoly využívaných posto Zhotovitel zabezpečí zpacování seznamu osob, kteé mají povolen vstup kontolovaného postou (jedná se o aeál letiště VÚ 5525 Sedlec, Vícenice u Náměště n/o), půběžně povádí jeho aktualizaci a předává Bezpečnostnímu manažeovi (BM) VÚ Zhotovitel stanoví podmínky po vstup do jimi využívaných posto Zhotovitel v aeálu letiště zabezpečí v součinnosti s bezpečnostním manažeem VÚ 5525 Sedlec, Vícenice u Náměště n/o ežim manipulace s klíči a místo ukládání klíčů od jednotlivých místností, a zabezpečí zapacování těchto zásad do smluv (stávajících a budoucích) s dodavateli nebo třetími osobami Smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvními stanami. Ke smlouvě připojena 1 příloha: Příloha č. 1 - cenová kalkulace Za objednatele: Česká epublika Ministestvo obany Vojenská ubytovací a stavební spáva Bno Za zhotovitele: Svoboda a syn, s..o., Bno 14

Smluvní strany. Krajský úřad Pardubického kraje. Smlouva o dílo č. OMSŘI/13/22005. na zhotovení díla

Smluvní strany. Krajský úřad Pardubického kraje. Smlouva o dílo č. OMSŘI/13/22005. na zhotovení díla Krajský úřad Pardubického kraje Smluvní strany Smlouva o dílo č. OMSŘI/13/22005 na zhotovení díla SZŠ, MŠ a PŠ Moravská Třebová rekonstrukce kotelny uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011

SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011 Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 IČ: 601 62 694 DIČ: CZ60162694 SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011 jejímž jménem jedná Ing.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby VÁŠ DOPIS Č.j.: ZE DNE: NAŠE Č.j.: OIV/61984/Krj/2012 POČET LISTŮ DOPISU: 4 POČET PŘÍLOH DOPISU: 5

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy o dílo objednatele: (ORG 5181) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Investiční akce: Regenerace

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice Příloha č. 1 Obchodní podmínky 1. Obec Markvartovice Smlouva o dílo I. Smluvní strany se sídlem: Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice Zastoupena: Petrem Pastrňákem, starostou IČ: 00300411 DIČ: nejsme

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. S m l u v n í s t r a n y Objednatel : Název : Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. se

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 pro zhotovení díla, resp. dodávky služeb (nákup) 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Miroslav se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164 Zastoupeno: Ing. Augustinem Formanem, starostou města na straně

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení je organizované formou výzvy více zájemcům. Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 SMLOUVA O DÍLO Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 Uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) evidenční číslo: níže

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Rekonstrukce vnitřních dveří včetně stavebních prací v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: 1.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava - Výměna oken a dveří bytového domu Turpišova

Více

Celková rekonstrukce bytu č. 1 v domě v Jungmannově ul. č.p. 286, Roztoky

Celková rekonstrukce bytu č. 1 v domě v Jungmannově ul. č.p. 286, Roztoky Zadavatel Město Roztoky se sídlem MÚ Roztoky, Nám. 5. května č.p. 2 252 63 Roztoky IČ: 002 41 610 jehož jménem společnost MIVA PRAHA Facility Management, a.s. pověřená výkonem zadavatelské činnosti vyzývá

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti VEKRA plastová okna s.r.o., se sídlem Plzeň, Alej Svobody 56, PSČ 323 00 IČ: 263 81 893 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C. vložka

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ ZAKÁZKU VMVP, JAROŇKOVA GALERIE - STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU Obsah: 1. Soupis zadávacích podmínek 2. Projektová dokumentace v elektronické

Více

Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY Zakázka Veřejná zakázka zadaná jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu

Více

Obec Zlonín výstavba mateřské školy smlouva o dílo SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

Obec Zlonín výstavba mateřské školy smlouva o dílo SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: DIČ: číslo účtu: zastoupen: Objednatel: Obec Zlonín se sídlem: Zlonín 8, 250 64 Zlonín IČ: 00 24 10 67 číslo účtu: zastoupena: starostou

Více

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E S M LO U V A O DÍ LO uzavřená podle paragrafu 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník - v platném znění (dále jen "občanského zákoníku") S M L U V N Í S T R A N Y O b j e d n a t e l :

Více

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov Gymnázium Ostrov se sídlem: Studentská 1205, 363 01 Ostrov IČO: 49753771 bankovní

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1.

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: Objednatel: Obec Dobřejovice se sídlem: Na Návsi

Více

Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00

Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00 Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00 se sídlem: Praha 4, Valentova 1730, Praha 4, 149 00 vyhlašují výběrové řízení na akci Revitalizace panelového domu Valentova 1729 1731, Praha

Více