Smlouva o dílo č.20038/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o dílo č.20038/2012-1383"

Transkript

1 Smlouva o dílo č.20038/ Smluvní stany Objednatel: Česká epublika - Ministestvo obany se sídlem Tychonova 1, Paha 6, jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební spávy Bno Ing. Jaoslav Valchář Svatoplukova 2687/84, Bno Bankovní spojení: Česká náodní banka Bno č. ú.: /0710 IČ: DIČ: CZ Osoby opávněné jednat ve věcech technických: tel, fax Pet Vincek tel Hana Zoubková tel Vladimí Oliva tel Michal Čačala tel ( dále pouze objednatel ) Zhotovitel: Svoboda a syn, s..o. se sídlem: Jahodová 524/62, Bno zapsaná: v obchodním ejstříku Kajského soudu v Bně, oddíl C, vložka jejímž jménem jedná (nebo zastupuje na základě plné moci): Fantišek Otřísal, jednatel Bankovní spojení: KB Bno-venkov, č.ú /0100 IČ: DIČ: CZ Osoby opávněné jednat ve věcech technických: Ing.Ondřej Bělohoubek tel ing.oldřich Žák tel ing.kael Lukš tel ( dále pouze zhotovitel ) Smluvní stany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí ve smyslu 262 odst. 1 z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů tímto zákoníkem a tuto smlouvu uzavíají ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku. 2. Účel a předmět smlouvy Účelem smlouvy je zajištění opavy na objektu CE Spotoviště (klub, sauna) v aeálu Kasána Sedlec v posádce Sedlec-Vícenice s cílem jejího bezpečného povozu. 1

2 Předmět smlouvy: Zhotovitel se zavazuje povést následující páce na objektu CE Spotoviště (klub, sauna) v aeálu Kasána Sedlec v posádce Sedlec-Vícenice: P.č. Číslo položky Název položky MJ počet MJ vnitřní páce - sušána Zásyp uční se zhutněním m3 1, R Beton základových desek postý B 3,5 m3 0, R Bouání základů z betonu postého m3 0, R Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 1, R Vybouání kovových dveřních záubní pl. do 2 m2 m2 1, R Vybouání otvoů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC kus 6, R Vybouání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC kus 2, R00 8 R Vyčištění a odmaštění betonové podlahy (kotelna) m2 29, Vyovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm m2 29, R Povedení penetace podkladu m2 29, R R00 Kladení dlažby keamické do TM,vel. nad 200x200 mm m2 29, R00 Spáa podlaha - stěna, silikonem m 24, Vyplnění dilatačních spá tmelem m 6, R Obklad soklíků ovných do tmele výšky do 100 mm m 23, R R00 Řezání dlaždic keamických po soklíky m 16, R00 Příplatek za spáovací hmotu - plošně m2 33,00 17 R Dlažba Tauus 300x300 m2 33,00 18 R Samonivelační stěka po vyovnání podkladu m2 29, A Malta lepící a tmelící kg 5, RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché m 10,00 maltové směsi RT4 Osazení ocelových záubní dodatečně do 2,5 m2 vč. dodání ks 1,00 záubně 80x197x11 cm R00 Montáž dveří do záubně, otevíavých 1 kř. do 0,8m ks 1, R00 Montáž kliky a štítku ks 1, Dveře vnitřní fóliované plné 1 kř. 80x197cm ks 1, Dveřní kování kovové ks 1,00 2

3 Zámek stavební vložkový ks 1, R00 Montáž pahů nebo přechodových lišt dveří jednokřídlových kus 1, Pah dubový 3x lakovaný, délka 800 mm ks 1, Demontáž potubí ocelových závitových DN 25 m 7, R U00 Pot vod PPR PN16 sva polyfuz D 32 m 48, Montáž ozvodů z plastů polyfúz. svařováním DN 32 m 48, R Závěsy potubí vč. montážního mateiálu kmpl 1, Montáž izolačních skuží na potubí přímé DN 25 samolepící m 48, RT1 spoj, ychlouzávě Montáž amatu závitových,se 2závity, G 2 1/2 kus 2, R Ventily s hlavicí temostatickou přímé, G 1/2 Concept kus 1, RT Příplatek za odvzdušňovací ventil kus 1, R Otopná tělesa panelová Radik Klasik /1400 kus 1, R R00 Montáž panelových těles Radik do délky 1600 mm kus 1,00 39 R Napojení OT na stávající ozvody ÚT m 2, RT3 Omítka štuková 033/29 učně tloušťka vstvy 4 mm m2 80, Odstanění malby oškábáním v místnosti H do 3,8 m m2 80, R Penetace podkladu nátěem HET, A - Gund 1x m2 125, R Malba tekutá HET Klasik, bílá, bez penetace, 2 x m2 75, R Malba tekutá HET Billant, bílá, bez penetace, 2x (dispezní, m2 50, R00 omyvatelná) R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 3,00 koupelna m.č.2.23 Bouací páce R00 Vykopávka v uzavřených postoách v ho.1-4 m3 9, R00 Nakládání výkopku z ho učně m3 9, R00 Uložení sypaniny na skládku m3 9, R00 Poplatek za skládku honiny 1-4 m3 9, R00 Odvoz suti a vybou. hmot na skládku do 1 km t 4, R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km (19km) t 76, R00 Řezání stávajícího betonového kytu tl cm m 44, RT2 Bouání podkladů bet., potě, tl, 10 cm, v pásu mazanina tl. 8 - m3 1,50 10 cm Demontáž, přesun, uskladnění a zakytí 2 ks vířivé vany soubo 1, Bouací páce po zdavotechnické instalace (půazy, ýhy, soub 1,00 atd.) R00 Vnitostaveništní dopava suti do 10 m t 4,00 3

4 R00 Poplatek za skládku stavební suti t 4, Otlučení omítek vnitřních stěn v ozsahu do 50 % m2 29, R00 Stavební páce RT2 Omítka ýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková s použitím m2 1,50 suché maltové směsi R00 Omítka stěn, jádo míchané, štuk ze suché směsi m2 29, R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková vyovnání m2 29, R00 Příplatek za každý další 0,5 cm tl. jáda m2 29, RT3 Omítka stopů štuková 033/29 (ip29k) učně, tloušťka vstvy m2 35,00 4 mm Mazanina betonová tl cm B 20 (C 16/20) m3 0, R Potě ze SMS Cemix, uční zpacování, tl. 50 mm cementový m2 35, RT1 potě /425, 25 MPa RZ5 Izolace poti vlhkosti svislá pásy na sucho 1 vstva - včetně m2 4,00 dodávky asf. pásů RZ3 Izolace poti vlhk. vodoovná pásy přitavením 1 vstva - m2 6,50 včetně dodávky asf. pásů R00 Montáž pahů nebo přechodových lišt dveří dvoukřídlových kus 1, Pah dubový nebo přech. lišta délka 165 cm kus 1, RT1 Nátě hydoizolační těsnící hmotou Saniflex, poti vlhkosti m2 35, R00 Povedení penetace podkladu m2 35, R00 Kladení dlažby keamické do TM,vel. nad 200x200 mm m2 35, R00 Spáa podlaha - stěna, silikonem m 23, R00 Příplatek za spáovací hmotu - plošně m2 35, A Nátě penetační l 4, A Malta lepicí a tmelicí kg 86, Dlažba 45/45 mm např. typu Natustone oková m2 42, R00 Zakývání výplní vnitřních otvoů m2 13, RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché m 36,00 maltové směsi R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 3, R00 Vyovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm m2 66, R00 Povedení penetace podkladu - páce m2 66, R00 Obkládání stěn vnitř.keam. do tmele nad 300x300 mm m2 66, R00 Příplatek za spáovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 66, A Nátě penetační l 6, A Malta lepicí a tmelicí kg 162, A Směs zdící a omítková univezální T 0, Obkládačka 30/45 např. systém typu MISTICA světlá, tmavá, m2 80,00 deko-vlna, mozaika R00 Nátě syntetický kovových konstukcí 2 x m2 1, R00 Odstanění malby oškábáním v místnosti H do 3,8 m m2 129, R00 Penetace podkladu nátěem HET, A - Gund 1x m2 63,00 4

5 Malba tekutá HET Billant, bílá, bez penetace, 2x (dispezní, m2 63, R00 omyvatelná) R00 Osazení poklopu s ámem do 100 kg kus 2, RA0 Šachtice zděná z cihel, do 0,5 m3 obest. postou kompletní kus 2,00 povedení Poklop po zadláždění vodotěsný a plynotěsný po zadláždění kus 2,00 do inteiéu z hliníkových pofilů, po šachtu vnitřních ozměů 600x400 mm ZTI Stavební přípomoce po ZTI, zednické zapavení výkop, obsyp soubo 1,00 potubí a zához ýhy Napojení na stáv. kanalizaci vnitřní-litina soubo 1, Napojení na stáv. kanalizaci vnitřní-kamenina soubo 1, Napojení na stáv. kanalizaci vnitřní-ht100 soubo 1, R00 Potubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm m 6, R00 Potubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm m 11, A Redukce kanalizační KGR 125/ 100 PVC kus 4, R00 Potubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 18, RT1 Hlavice ventilační přivětávací HL900 přivzdušňovací ventil kus 1,00 HL900, DN 50/70/ R Ukončení odpadního potubí v instal. šachtě kus 2, R Napojení 2 ks spchových boxů na odpad kus 2, R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 11, U00 Pot vod PPR PN16 sva polyfuz D 25 m 12, U00 Pot vod PPR PN16 sva polyfuz D 20 m 27, U00 Kulo koh vni záv G2 PN C+vypo kus 3, U00 Kulo koh vni záv G1 PN C+vypo kus 6, R Ventil ohový kus 6, U00 Filt mosaz G2 PN C 2xzá kus 4, U00 Vod potubí izolace PE tl-15 DN-42 m 27, U00 Vod potubí izolace PE tl-15 DN-22 m 12, U00 Kulový kohout zahadní 1/2-3/4" kus 1, Vsazení odbočky PPR 40 vč. KK 6/4" soubo 1, R Připojení spchových boxů na SV a TUV kus 2, R00 Zkouška tlaku potubí m 87, R00 Poplach a dezinfekce vodovod.potubí DN 80 m 87, R00 Demontáž potubí ocelových závitových m 4, Napojení na stávající ozvod soubo 1, R00 Montáž umyvadla s 1stoj.ventilem kus 1, U00 Dávkovač tekutého mýdla na 350 ml soubo 1, U00 Neez zásobník papíových učníků soubo 1,00 5

6 U00 Bateie umyvadlová stojánková páka -otví odpadu soubo 1, RA0 Umyvadlo 50cm, bateie, zápachová uzávěka včetně montáže kus 1, R Dodání a montáž spchového boxu 1000x1000mm paametů kus 2,00 min.roltechnik PALERMO STEAM vnější schodiště R00 Bouání dlaždic keamických tl. 1 cm, nad 1 m2 m2 65, R Bouání mozaiky na fasádě - puh 15cm m2 2, R00 Vyovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm m2 65, R00 Povedení penetace podkladu - páce m2 65, R00 Obklad soklíků ovných do tmele výšky do 100 mm m 15, R00 Obklad sokl. schodišť. stupňov., TM, v. do 100 mm m 13, R00 Kladení dlažby keamické do TM,vel. nad 200x200 mm m2 65, R00 Řezání dlaždic keamických po soklíky m 20, R00 Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada m 50, R00 Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada m 50, R00 Příplatek za spáovací hmotu - plošně m2 65, A Nátě penetační l 6, A Malta lepicí a tmelicí, flexibilní kg 11, R Dlažba 300x300x9 mm Tauus schodovka (ganit gobi) ks 164, R Dlažba Tauus 300x300x9 mm (ganit gobi) m2 60,00 klempířské páce Kytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, do 30 z plechu tl. 0,55 m2 17, RT1 mm Montáž kytiny hladké z Pz, tabule 2 x 1 m bez zednických m2 14, RT2 výpomocí Demontáž kytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30 m2 14, R Opava háků žlabů Pz půlkuhových, š 250 mm kus 10, R Montáž háků Pz půkuhových - při opavě kus 10, R Demontáž žlabů půlkuh. ovných, š 250 mm, do 30 m 8, R Montáž žlabů Pz podokapních půlkuhových m 8, R Demontáž odpadních tub kuhových,d 75 a 100 mm m 5, R Montáž tub Pz odpadních kuhových m 5, R Demontáž kolen honích dvojitých,75 a 100 mm kus 2, R Demontáž kolen výtokových.kuhových,d 100 mm kus 1, R R00 Montáž kolena Pz kuhového kus 3,00 6

7 Oplechování okapů Pz, živičná kytina, š 250 mm m 7, R Montáž lemování zdí Pz, živičná kytina m 4, R R Zaškábnutí oplechování pod omítku + zatmelení m 4, Žlaby z Pz plechu podokapní čtyřhanné,š 250 mm m 7, R Montáž žlabů Pz podokapních čtyřhanných m 7, R Montáž háků Pz čtyřhanných kus 8, R R Háky podokapní čtyřhanné kus 8, Kotlík z Pz plechu čtyřhanný 200 x 250 x 350 mm kus 2, R Příplatek za přišoubování háku podokapního kus 8, R Montáž kotlíku Pz čtyřhanného kus 2, R R Dodání a instalace řetězů po stékání vody m 10, R Dodání montážního mateiálu kmpl 1,00 okapový chodník Ruční výkop jam, ýh a šachet v honině tř. 3 m3 19, R R00 Nakládání výkopku z ho. 1-4 učně m3 19, R00 Uložení sypaniny na skládku m3 19, R00 Poplatek za skládku zeminy m3 19, R00 Vodoovné přemístění výkopku z ho. 1-4 do 1 km m3 19, R00 Příplatek k vod. přemístění ho.1-4 za další km (24km) m3 468, Zásyp ýh po dény bez zhutnění, hl.do 1,10 m m 75, R Přisypání těsnící fólie v ovině m3 19, R Beton základových patek postý B 3,5 m3 0, R Kamenivo těžené fakce 0/4 B Jihomo. kaj T 5, Kamenivo dcené fakce 16/32 B Jihomoavský kaj T 24, Izolace poti vlhkosti vodoovná pásy na sucho m2 35, R Izolace poti vlhkosti svislá pásy na sucho m2 42, R RT4 Osazení záhon. obubníků do lože z B 12,5 s opěou včetně m 70,00 obubníku 1000x50x250 mm R00 Lože pod obubníky nebo obuby dlažeb z B 12,5 m3 3, R Kladení vymývané dlažby 400x400x40 mm do písku m 70, R Vymývaná dlažba betonová 400x400x40 mm ks 180, R Žlaby betonové 1000x200x200 mm ks 6, R Nopová fólie š.1m m 82, R Rozebání zámkové dlažby m2 4,00 7

8 188 R Položení zámkové dlažby m2 4, R Dodání a instalace plastového kytu poti dešti na odvětávací kus 1,00 potubí z chloovny, pům. 30 cm zasklení 190 R Zasklení vchodových dveří - demontáž ozbitého skla, dodání ks 1,00 a montáž nového skla - dvojsklo FLOAT kalený s povlakem planibel, tl. 12mm, otvo 1050x2550mm, nutno předem zaměřit 191 R Zasklení vchodových dveří - demontáž ozbitého skla, dodání ks 1,00 a montáž nového skla - jedno sklo, tl. 5 mm, otvo 710x1780 mm, nutno předem zaměřit elekto R00 Tubka PVC pod omítku, D 23 mm m 15, R Povedení přeložení telefonního vedení m 15, R Kabel z ozvaděče k vanám, paním kabinkám CYKY-J 5x2,5 m 70, R Kabel z ozvaděče k osvětlení CYKY-J 3x1,5 m 55, R Kabel z ozvaděče k zás. CYKY-J 3x2,5 m 40, R sáda kg 25, R Jistič B16/1 ks 4, R Jistič B10/1 ks 2, R Jistič B16/3 ks 1, R vyážecí kontakt k hl. vypínači ks 1, R Chánička kabelu kopoflex k vanám m 15, R Hmoždinka včetně šoubků kus 14, R Dobný spojovací mateiál jinde neuvený nutný k dokončení kompl 1,00 díla, kabelové stítky svoky a podobně 205 R vypínač č.5 IP44 vestavný kus 1, R vypínač č.1 IP44 vestavný kus 1, R zásuvka 230V/16A IP44 kus 2, R vestavné vyážecí tlačítko IP 44 kus 1, R kabice KU 68 kus 8, R kabice elektoinstalační IP44 komplet kus 4, R vodič zelenožlutý na ochané pospojování CU 6mm2 m 100, R Demontáž, dodávka a montáž osvětlení zářivka 2x 36 IP56 kus 4,00 komplet 213 R Demontáž, dodávka montáž nouzové osvětlení IP56 svítící při kus 1,00 výpadku Jistič vzduchový do 25 A, IJ-U,IJ-M,P0 bez kytu PR3 kus 6, R Osazení hmoždinky 8 mm v cihelné zdi kus 14, R Ukončení vodičů v ozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 10, R Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1 a 5 venkovní postředí kus 2, R R00 Kabice odbočná KR 68, se zapojením-kuhová kus 8,00 8

9 Zhotovení dážky ve zdi cihlovém 3x7cm m 50, R Tubka ohebna pod omítku Typ mm m 15, R R Povést popisky v ozvaděči a zásuvkách stojově po položkách a jednotlivých jistících a přístojových pvcích kompl 1, R Dodání evizních zpáv na pováděnou elektoinstalaci, potokolu o postředí, zakeslení skutečného a stavu elektoinstalace bude po dokončení díla předáno (1xCD) v elektonické podobě a (1x) písemné podobě na PS kompl 1,00 Vzduchotechnika 223 R Axiální ventiláto s vyšším výkonem, kuličkovými ložisky a kus 2,00 O150mm IP R Zpětná klapka O150 (KR 150), včetně potubí kus 2, R Mřížka s příubou a egulací - O150mm kus 2, R Kompletace, montáž VZT zapojení odzkoušení, zaegulování kompl 1,00 společné 227 R Odklizení vzniklých odpadů, úklid okolí fasády, kompletní úklid staveniště, dodání dokladu o ekologické likvidaci odpadu soub 1,00 Pozn.: zboží a mateiál bude dodán v 1.jakosti. Bavy a design jednotlivých výobků a mateiálů budou upřesněny uživatelem při povádění pací a nebudou mít vliv na cenu zakázky. Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za povedení díla. 3. Doba a místo plnění 3.1. Temín zahájení díla: Temín předání díla: Místem plnění je objekt CE Spotoviště (klub, sauna) v aeálu Kasána Sedlec v posádce Sedlec-Vícenice 4. Cena 4.1.Cena za dílo (celková cena za předmět smlouvy za celou dobu plnění předmětu smlouvy) se sjednává dohodou jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši ,5 Kč bez DPH, DPH 20 % ,5 Kč. a ,00 Kč včetně DPH. 4.2.Podkladem po stanovení ceny za dílo je výkaz výmě s uvedením duhů a množství všech pací a dodávek potřebných k povedení předmětu díla. Cena zahnuje i náklady zhotovitele na odstanění odpadu dle čl. 6. odst smlouvy. Zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění celého díla v ozsahu výkazu výmě se zahnutím veškeých nákladů spojených s jeho úplným dokončením. Nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 je položkově zpacovaná cenová kalkulace zhotovitele, kteou zhotovitel doučil objednateli (postřednictvím systému elektonické podpoy obchodování Ministestva obany (SEPO) ve výběovém řízení 9

10 č.j /1-0/ ) dne Páce a dodávky, kteé nebudou během povádění díla po dohodě povedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto páce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (viz příloha č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena. 4.4.Cena za dílo může být překočena pouze v případě povedení dodatečných stavebních pací, a to dodatkem ke smlouvě v souladu s čl. 10. odst smlouvy Platební podmínky 5.1. Úhada díla bude povedena bezhotovostně po převzetí dokončeného díla objednatelem na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktuy), jehož součástí bude soupis povedených pací a dodávek písemně odsouhlasený osobou opávněnou objednatelem jednat ve věcech technických Daňový doklad (faktuu) zašle zhotovitel ve dvou výtiscích do 15 dnů po převzetí dokončeného díla objednatelem na adesu : Povozní středisko 0620 Sedlec Vicenice, Náměšť nad Oslavou. Záhlaví faktuy bude vyplněno: Odběatel : IČ: , DIČ: CZ Česká epublika Ministestvo obany, Tychonova 1, Paha 6, Vojenská ubytovací a stavební spáva Bno, Příjemce: Povozní středisko 0620 Sedlec Vicenice, Náměšť nad Oslavou 5.3.Objednatel uhadí cenu dle daňového dokladu (faktuy) do 30 dnů ode dne jeho doučení. 5.4.Daňový doklad (faktua) bude obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené 28 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů. Dále u stavebních pací (číselný kód klasifikace podukce CZ CPA 41 až 43) dle 92e z.č. 235/2004 Sb., ve znění pozd. předpisů zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel. 5.5.Daňový doklad se považuje za zaplacený dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu objednatele ve pospěch bankovního účtu zhotovitele. Objednatel nebude poskytovat zálohy Lhůta splatnosti 15 dnů od dne vystavení faktuy se vztahuje na případné penalizační faktuy, jimiž budou smluvní stany účtovat úok z podlení nebo smluvní pokutu. Úok z podlení s placením daňového dokladu (faktuy) je stanoven nařízením vlády č. 142/1994 Sb., kteým se stanoví výše úoků z podlení a poplatku z podlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Objednatel má pávo započítat i nesplatné pohledávky. 6. Způsob povedení díla 6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost povést sjednané dílo v ozsahu čl. 2. (předmět díla) jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla objednateli Objednatel je opávněn půběžně kontolovat povádění díla ve smyslu 550 obchodního zákoníku Zhotovitel bee na vědomí všechna izika týkající se bezpečnosti a ochany zdaví zaměstnanců při páci, na kteé byl, dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku páce, ve znění pozdějších předpisů, pokazatelně upozoněn objednatelem. V plné míře odpovídá za bezpečnost a ochanu zdaví při páci svých zaměstnanců v postoách míst plnění, včetně zabezpečení jejich vybavení osobními ochannými pacovními pomůckami. Zhotovitel také zabezpečí dodžování všech podmínek požání bezpečnosti stanovených v dokumentaci zpacované po dané postoy. 10

11 6.4. Dílo povede zhotovitel v souladu s ČSN a tomu odpovídajícími technologickými předpisy Původcem odpadu, kteý při povádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí odstanění tohoto odpadu v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozd. předpisů Zhotovitel na požádání objednatele povede stavební deník, do kteého bude půběžně zapisovat skutečností důležité po vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k pověření zakývaných pací, svolání kontolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad po vypacování doplňků a změn smlouvy. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla oiginál stavebního deníku se zápisem o vyklizení staveniště. 7. Předání a převzetí díla 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v temínu sjednaném po předání díla (čl. 3. odst. 3.2.). Zhotovitel je opávněn povést a předat dílo ještě před sjednaným temínem plnění. Nejpozději 3 pacovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel osobě opávněné objednatelem jednat ve věcech technických telefonicky a záoveň dopisem datum a hodinu, kdy dílo předá. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, kteé za stany mohou podepsat osoby opávněné jednat ve věcech technických Při předání díla bude ve smyslu 562 obchodního zákoníku za účasti obou smluvních stan povedena pohlídka. Po povedené pohlídce bude dílo: a) objednatelem převzato bez vad, a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo b) objednatel dílo nepřevezme, potože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stanami zápis Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek Za objednatele dílo převezme osoba opávněná objednatelem jednat ve věcech technických Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem převzetí díla Vlastníkem díla je objednatel od započetí jeho povádění. 8. Odpovědnost za vady díla a záuka 8.1. Záuční doba na dílo se sjednává na 36 měsíců od podepsání zápisu o předání a převzetí dokončeného díla. 8.2.Zhotovitel odpovídá v záuce : a) že předmět díla v době jeho převzetí objednatelem má a po dobu běhu záuční doby bude mít vlastnosti v 1. třídě jakosti, stanovené platnými pávními předpisy, ČSN a touto smlouvou b) že dílo nemá pávní vady, je kompletní, splňuje učenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě c) že předané dílo je technicky ealizované v souladu s platnými pávními předpisy, kteé se vztahují k ealizovanému předmětu díla d) za kvalitu pací a dodávek svých subdodavatelů a poskytne za ně záuku za jakost v plném ozsahu dle podmínek této smlouvy ( 538 obchodního zákoníku) Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 10 ti dnů ode dne doučení ohlášení. Pokud tuto svou povinnost nesplní, nebo se stany nedohodnou na lhůtě odstanění vad, má se za to, že s temínem odstanění vad uvedeným objednatelem v ohlášení vad souhlasí. Zhotovitel vyřídí eklamaci v místě plnění smlouvy, není-li jiné dohody. 8.4.V případě, že zhotovitel ve stanovené lhůtě vady neodstaní, objednatel nechá tyto vady odstanit třetí osobou a vzniklé náklady zhotovitel objednateli zaplatí. 11

12 9. Smluvní pokuty a ostatní ujednání 9.1.Za nesplnění závazku z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty: - za podlení se splněním povinnosti předat předmět díla v temínu sjednaném po předání díla (čl. 3. odst smlouvy) zhotovitel zaplatí objednateli za každý den podlení 0,5 % z celkové ceny díla (vč. DPH je-li zhotovitel plátcem DPH) sjednané v době uzavření smlouvy, - za podlení s odstaněním vad ohlášených v záuční době v dohodnutých (stanovených) temínech zhotovitel zaplatí objednateli 100,- Kč za každý den podlení a za každou vadu - za podlení s temínem vyklizení postou staveniště v souladu s čl. 6. odst smlouvy zhotovitel zaplatí objednateli 500,- Kč, za každý den podlení. 9.2.Ustanovením o smluvních pokutách není dotčeno pávo na náhadu škody vzniklé nesplněním povinností zajištěných smluvní pokutou, a to v plné výši vedle smluvní pokuty. 9.3.V případě, že zhotovitel bez zavinění objednatele nezačne plnit sjednaný předmět smlouvy do uplynutí 10 pacovních dnů ode dne sjednaného po zahájení díla (čl. 3. odst smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla (vč. DPH je-li zhotovitel plátcem DPH) čl. 4. odst smlouvy a objednatel má pávo odstoupit od smlouvy Objednatel je opávněn odstoupit od smlouvy, bude-li poti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení nebo nastanou-li okolnosti, po kteé lze důvodně předpokládat, že poti němu takové řízení bude zahájeno nebo vstoupí-lí zhotovitel do likvidace. Objednatel je dále opávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel bez dohody s objednatelem pozastaví páce na povádění díla a ze všech okolností bude zřejmé, že závazek ze smlouvy tak nesplní řádně nebo včas Účinky odstoupení od této smlouvy se řídí ust. 349 odst. 1 obchodního zákoníku. 10. Zvláštní ujednání Všechny pávní vztahy, kteé vzniknou při ealizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí pávním řádem České epubliky. Pávní vztahy neupavené touto smlouvou se řídí ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustanně potvzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě podepsaným statutáními ogány nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stan. Jiné zápisy, potokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Dodatky budou vzestupně číslovány Smluvní stany sjednávají pavidla po doučování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností či nedoučitelnosti považuje za doučenou nejpozději třetím pacovním dnem po jejím odeslání na adesu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoučí-li duhá stana písemné oznámení o změně adesy, a to bez ohledu na to, zda se adesát na této adese zdžuje a zásilku si vyzvedne Zhotovitel povede dodatečné páce (vícepáce), kteé nebylo možné před podpisem smlouvy objektivně předvídat a kteé jsou nezbytně nutné po dokončení a zpovoznění nebo užívání díla, za úhadu. Dodatečné páce budou popsány položkově a oceněny dle pavidel stanovených touto smlouvou a cenové kalkulace (příloha č.1 smlouvy). Položky neuvedené v cenové kalkulaci budou oceněny nejvýše do ceny obdobných položek, nebo nejvýše do ceny položek v katalozích ÚRS. Dodatečné páce budou zahájeny až na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě Zhotovitel je povinen povést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době Smluvní stany si navzájem sdělí bezodkladně změny, kteé se týkají změn někteého ze základních identifikačních údajů, včetně vstupu do likvidace, konkusu, insolvenčního řízení, 12

13 zániku a nástupnictví Zhotovitel bee na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité po obanu státu ve smyslu 29 zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obany ČR, ve znění pozd. předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodžovat veškeá intení nařízení upavující vstup do těchto objektů, kteá byla v této souvislosti vydána ze stany vojenského uživatele, případně vojenského zařízení, do jehož působnosti tyto objekty důležité po obanu státu náleží, s nimiž byl seznámen Veškeé odboné páce musí vykonávat pacovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pacovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele předložit. Při povádění části díla jinou osobou (např. subdodavatelem) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo pováděl sám Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochanu zdaví svých pacovníků a všech osob v postou staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochannými pacovními pomůckami Zhotovitel vyklidí posto zařízení staveniště nejpozději do doby učené v zápisu z přejímacího řízení (zápisu o předání a převzetí díla) Zhotovitel neposkytne infomace třetí osobě o skutečnostech, se kteými se seznámil při ealizaci díla, a je povinen espektovat zákon č. 412/2005 Sb., o ochaně utajovaných infomací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozd. předpisů. Poskytnuté infomace jsou ve smyslu 271 obchodního zákoníku důvěné. Na plnění této smlouvy se nebudou podílet pacovníci s cizí státní příslušností, bez státní příslušnosti nebo s několika státními občanstvími s výjimkou občanů členských států NATO a EU Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochaně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů, souhlas objednateli, jako spávci údajů se zpacováním osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených po účely naplnění páv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou po achivaci Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, kteá obsahují utajované infomace a obchodní tajemství, kteé zřetelně označí Tato smlouva má 14 očíslovaných stan a příloha č. 1, kteá tvoří nedílnou součást této smlouvy, má 5 očíslovaných stan. Smlouva, kteá není podepsaná zaučeným elektonickým podpisem, se vyhotovuje ve 4 výtiscích, objednatel obdží 3 výtisky, zhotovitel 1 výtisk Smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvními stanami. Stany se ve smyslu ustanovení 262 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že pávní vztah založený touto smlouvou se řídí tímto zákonem Kontolní ogán Vojenského útvau 5525 Sedlec, Vícenice u Náměště n/o (dále jen kontolní ogán ) povádí kontolní činnost k zajištění bezpečnosti utajovaných infomací před kompomitujícím vyzařováním infomačních systémů a elektonických postředků se všemi subjekty v aeálu letiště Zhotovitel zabezpečí, že v jimi povozovaných postoech nebudou instalovat nebo povozovat technické postředky využitelné k povádění tzv. pasivního odposlechu (postředky schopné záznamu, přenosu, analýzy elektomagnetického spekta apod.) v objektech, kteé v aeálu základny využívají ke své činnosti Zhotovitel musí umožnit vstup kontolním ogánům do postou, kteý využívají ke své činnosti, za účelem povedení kontoly, zda se v těchto postoech nenachází technické postředky schopné záznamu, přenosu, analýzy elektomagnetického spekta apod Kontolní ogán se musí pokázat kontolnímu subjektu Písemným pověřením ke kontole a Kontolním listem, ve kteých jsou uvedené osoby povádějící kontolní činnost, datum kontolní činnosti, obsah kontolní činnosti a podpis velitele nebo jeho zástupce. Velitel VÚ 5525 je povinen zabezpečit aby osoby splňovali podmínky vstupu do postoů kontolovaného subjektu (např. zdavotní půkaz, osvědčení fyzické osoby po styk s UI požadovaného stupně 13

14 apod.). Kontolní ogán si vyžádá u kontolního subjektu dopovod osoby, kteá bude přítomná po celou dobu kontoly využívaných posto Zhotovitel zabezpečí zpacování seznamu osob, kteé mají povolen vstup kontolovaného postou (jedná se o aeál letiště VÚ 5525 Sedlec, Vícenice u Náměště n/o), půběžně povádí jeho aktualizaci a předává Bezpečnostnímu manažeovi (BM) VÚ Zhotovitel stanoví podmínky po vstup do jimi využívaných posto Zhotovitel v aeálu letiště zabezpečí v součinnosti s bezpečnostním manažeem VÚ 5525 Sedlec, Vícenice u Náměště n/o ežim manipulace s klíči a místo ukládání klíčů od jednotlivých místností, a zabezpečí zapacování těchto zásad do smluv (stávajících a budoucích) s dodavateli nebo třetími osobami Smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvními stanami. Ke smlouvě připojena 1 příloha: Příloha č. 1 - cenová kalkulace Za objednatele: Česká epublika Ministestvo obany Vojenská ubytovací a stavební spáva Bno Za zhotovitele: Svoboda a syn, s..o., Bno 14

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC č.j.: 049/PJ/OVZ/2014 dne: 3. února 2014 Věc : Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 9 K nadlimitní veřejné

Více

Smlouva o dílo. ČI. 1 Smluvní strany

Smlouva o dílo. ČI. 1 Smluvní strany fiěavy JNTER/ER S.R.0. VOCUOVA (135/4 ( 1 > 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 287 87 943 Vlč: CZ28787943 Smlouva o dílo KUJIP00VDF0L uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv

Více

Polyfunkční dům Nároží 2.NP 9.NP. Standardní vybavení bytových jednotek

Polyfunkční dům Nároží 2.NP 9.NP. Standardní vybavení bytových jednotek Polyfunkční dům Nároží 2.NP 9.NP Standardní vybavení bytových jednotek Konstrukce Základy vrtané piloty, železobetonové patky a pasy Svislé nosné konstrukce železobetonový nosný skelet, vyzdívky- cihelné

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Město Kolín Odbor region. rozvoje a územ. plánování Karlovo náměstí 78, 280 2 Kolín I tel.: +420 32 748 25, fax: +420 32 748 257 e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Výměna oken, vrat a vnějších dveří objektu Požární zbrojnice v Nové Roli čp. 264

Výměna oken, vrat a vnějších dveří objektu Požární zbrojnice v Nové Roli čp. 264 K DOPISU ZN. / ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE / LINKA: NOVÁ ROLE DNE: 686/2013-NR Dicá / 353176315 7.5.2013 Zadavatel Město Nová Role, zastoupené paní Jitkou Pokornou, starostkou města, se sídlem Chodovská

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 (dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012 č.j.: 792/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 707 ze dne 28.11.2012 "ZŠ V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 - rekonstrukce kuchyně a výstavba sauny" - dokumentace pro stavební

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

Č.j.: SŠ-ŘŠ/xxx/2010 Vyřizuje/linka: Jetenský/213 Praha dne 12. dubna 2010

Č.j.: SŠ-ŘŠ/xxx/2010 Vyřizuje/linka: Jetenský/213 Praha dne 12. dubna 2010 Středníí průmysllová školla ellektrotechniická Praha 10,, V Úžllabiině 320 Firma: Č.j.: SŠ-ŘŠ/xxx/2010 Vyřizuje/linka: Jetenský/213 Praha dne 12. dubna 2010 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti

Více

CENOVÁ KALKULACE NA REKONSTRUKCI BYTOVÉHO JÁDRA - T

CENOVÁ KALKULACE NA REKONSTRUKCI BYTOVÉHO JÁDRA - T Objednatel: Adresa: Obec: Patro:, byt č.: Tel.:, e: CENOVÁ KALKULACE NA REKONSTRUKCI BYTOVÉHO JÁDRA - T Benkova 1691/23, Praha 4 - Chodov IČ: 67935621, Tel.: 774 724 184 info@az-reko.cz, www.az-reko.cz

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější Díl: 6 Upravy povrchů vnitřní 64593R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m 4,99 0,05700,4466 (,75*+,74)*0,* (5,94*+3,8)*0,,65,5 (,78*+,4)*0, (,75*+5,4)*0, (,78*+5,34)*0,*,9,8 3,56 (0,87*+,4)*0,

Více

Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav

Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav 2014 Srpen 2014 ._-------------_.._-----_.- - složení rozpočtu - krycí list rozpočtu I objekt základní objekt základn{ rozpočtové náklady s speciňkace stroje

Více

SMLOUVA O ou.o č. 1/2013

SMLOUVA O ou.o č. 1/2013 SMLOUVA O ou.o č. 1/2013 ~r/e-' /l1u' /1. ť'l':=ov/ pc. ~l'(rol/y1ov'/ Ús~ ( 'J> o Ie-.rt;\ lovci vvotm o v~ / JC\"J ~vic:-ovc\' podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany Objednatel:

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016 MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, 488 880 921 Datum: 1. července 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 739 336 567 Zadávací dokumentace a výzva

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 4/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 4/2012/Město Městský rozvojový fond Pardubice a.s. u Divadla 828. 530 02 Pardub ic.e Zapsáno v obch. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddil B. vložka 1822 MRFP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ

Více

Smlouva o dílo č. 20045/2012-1383

Smlouva o dílo č. 20045/2012-1383 Smlouva o dílo č. 20045/2012-1383 1. Smluvní strany Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6, jejímž jménem jedná Ing. Jaroslav Valchář ředitel Vojenské ubytovací a

Více

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 Uzavřena dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany 1. Objednatel : Střední průmyslová škola stavební Ostrava, příspěvková organizace ul. Středoškolská

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Město Hořice sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou města IČ: 00271560 DIČ: CZ00271560 osoba oprávněná

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011

SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011 Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 IČ: 601 62 694 DIČ: CZ60162694 SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011 jejímž jménem jedná Ing.

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice Specifikace materiálu a prací (rozpočet) Dodávka a typ materiálu jedn počet dodávka montáž Celkem A Ústřední

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava - Výměna oken a dveří bytového

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E S M LO U V A O DÍ LO uzavřená podle paragrafu 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník - v platném znění (dále jen "občanského zákoníku") S M L U V N Í S T R A N Y O b j e d n a t e l :

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. I. Smluvní strany HORTUS správa zeleně s.r.o. IČ: 604 86 791 se sídlem Praha 9, Rubeška 389/5,

Více

Smlouva o dílo č. 2013/3/01

Smlouva o dílo č. 2013/3/01 Smlouva o dílo č. 2013/3/01 uzavřená dle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany Objednatel: Sportovní zařízení města Kroměříže adresa: Obvodová

Více

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21%

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% Rekapitulace Strana: 1 REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% P.č. Typ Kód objektu Název objektu JKSO Cena celkem v Kč DPH nízká DPH vysoká Celkem s DPH v Kč 1.

Více

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o dílo č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany a jejich zastoupení

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5402-70/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO na výměnu oken v objektu ubytovna Barbora uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

- - 1-r-Smluvní strany

- - 1-r-Smluvní strany DODATEK č. 1 Ke Smlouvě o dílo ze dne 30.4.2013 registrované pod ID - 67955 KUJIP8110F0X SOUT Chotěboř - Oprava sociálního zařízení Kyjovská ul." - - 1-r-Smluvní strany Objednatel: se sídlem: zastoupený:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava - Výměna oken a dveří bytového domu Turpišova

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Jihomoravský kraj IČO: 70888337 Žerotínovo náměstí 3/5 DIČ: CZ70888337 60182 Brno Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 14 % 10 198 531,65 CZK

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Vybavení nového objektu školy k akci DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí Přístavba školy dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Trojská 96, Praha 7 Troja TEL/FAX.284691121 e-mail: info@mctroja.cz Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný Výzva k podání nabídky na

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 1. 2. 3. 4. Rozpočet včetně montáže a zapojení, ceny bez DPH ZŠ BRNO, BAKALOVO NÁBŘEŽÍ 8, NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI BUDOVY SOP 01 BUDOVA ŠKOLY Zadávací

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Zadávací dokumentace výběrového řízení

Zadávací dokumentace výběrového řízení Zadávací dokumentace výběrového řízení I. Název zakázky: II. Zadavatel: Ing. Martin Brožek, Mělnická 383/38, Libiš, 277 11 a Bc. Jana Brožková, Kostelec u Křížků 46, Kostelec u Křížků, 251 68 Ve věcech

Více

Střední průmyslová škola Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výměna oken na Střední průmyslové škole Hranice V Hranicích dne 21. 2. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Zadavatel Střední průmyslová škola Hranice se

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

ZÁVAZNÝ VZOR Č.J.: OOP/11047/4-2011 SMLOUVA O DÍLO

ZÁVAZNÝ VZOR Č.J.: OOP/11047/4-2011 SMLOUVA O DÍLO ZÁVAZNÝ VZOR Č.J.: OOP/11047/4-2011 SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem: Praha 9, Drahobejlova 1404/4, PSČ: 190 03 jejímž jménem jedná: MUDr. Karel Štein,

Více

SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno zastoupené

Více

Smlouva o dílo. 1.2 Obchodní firma/název/jméno a příjmení podnikatele-fyzické osoby Se sídlem/s místem podnikání: Zastoupena:

Smlouva o dílo. 1.2 Obchodní firma/název/jméno a příjmení podnikatele-fyzické osoby Se sídlem/s místem podnikání: Zastoupena: Smlouva o dílo Rekonstrukce plynové kotelny K1 v areálu kolejí J. A. Komenského uzavřena podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi níže uvedenými smluvními

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591111 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Demolice bývalé plynové stanice pro Gymnázium, Praha 2,

Demolice bývalé plynové stanice pro Gymnázium, Praha 2, Jednací číslo Vyřizuje V Praze GB238/2015 Kamila Pejčochová, tel.: 224 920 848 1. 4. 2015 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na stavební zakázce malého rozsahu podle zákona 137/2006 Sb.,

Více

Č.j.: SŠ-ŘŠ/ 281/ 15 Vyřizuje/linka: Ing. Iva Tomášková Praha dne 1. 4. 2015

Č.j.: SŠ-ŘŠ/ 281/ 15 Vyřizuje/linka: Ing. Iva Tomášková Praha dne 1. 4. 2015 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ PRAHA 10, V ÚŽLABINĚ 320 firma k rukám Č.j.: SŠ-ŘŠ/ 281/ 15 Vyřizuje/linka: Ing. Iva Tomášková Praha dne 1. 4. 2015 Věc: Výzva k předložení cenové nabídky více

Více

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Mgr. Radkou

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení: Josef

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výměna dveří - objekt Angelovova

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výměna dveří - objekt Angelovova ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky zakázky Výměna dveří - objekt Angelovova ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Výměna dveří objekt Angelovova Zadavatel: Základní škola a mateřská škola ANGEL

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 63/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 63/2015 č.j.: 63/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 49 ze dne 28.01.2015 SARA II. Pražačka přestavba bazénu výkon technického dozoru investora Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

Odborné učiliště a Praktická škola,

Odborné učiliště a Praktická škola, Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, tel. 499524139 Vyřizuje : J. Pilousová Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, dále jen zadavatel, vyhlašuje

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Standardní vybavení Horní lán - III. etapa - jednotka 104-1.NP - dispozice komerční prostor

Standardní vybavení Horní lán - III. etapa - jednotka 104-1.NP - dispozice komerční prostor 030 hrubá stavba obvodové zdivo z keramických cihlových bloků 300 mm + 160 mm zateplení (obvodové zdivo může být částečně nahrazeno konstrukčními prvky se statickou funkcí - monolitické betonové stěny

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR I. Smluvní strany 1. PB-CENTRUM spol. s r. o. se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem zastoupená: Ing. Františkem Budínem, jednatelem

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavby

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavby Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavby Název veřejné zakázky: Rozvláknění optických kabelů v panelových domech na sídlišti B - 2. etapa, ul. Koželužská, Sukova, Věžní a Zeyerova

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM k zakázce na stavební práce s názvem: Snížení energetických ztrát budovy Šumavská zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: ŘSD Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00

Více

Zpřístupnění Předzámčí v Jevišovicích. Instalace expozice a ostatní práce s tím spojené

Zpřístupnění Předzámčí v Jevišovicích. Instalace expozice a ostatní práce s tím spojené VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou podle zákona č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem: Zpřístupnění Předzámčí v Jevišovicích Instalace

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 343 ze dne 21.05.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 343 ze dne 21.05.2014 č.j.: 383/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 343 ze dne 21.05.2014 ZŠ K Lučinám - výměna oken tělocvičen Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. provést výměnu oken

Více

Havarijní opravy místních komunikací.

Havarijní opravy místních komunikací. Evidenční č. smlouvy:.- Pčíloha č.2 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. 33/2014/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Adresa: Štefánikova

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více