Specializace bez bariér smyslová a kombinovaná postižení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Specializace bez bariér smyslová a kombinovaná postižení"

Transkript

1 Specializace bez bariér smyslová a kombinovaná postižení ZRAK SKRIPTA A CVIČENÍ 1

2 Obsah JAK VLASTNĚ VIDÍ NEVIDOMÍ?... 3 ORIENTACE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH OSOB... 4 Život se zrakovou vadou

3 JAK VLASTNĚ VIDÍ NEVIDOMÍ? O zrakových vadách Co znamená zrakově postižený? Zrakové postižení začíná tam, kde přestává pomáhat běžná optika, a člověk musí využívat speciální pomůcky (lupy, kompenzační pomůcky pro samostatný pohyb a prostorovou orientaci). Nevidomí a slabozrací Nevidomí = vidění v pásmu totální a praktické nevidomosti. Slabozrací = různý stupeň zrakových obtíží. Jejich problémy jsou často podceňované, zrakové potíže jsou pro okolí hůře rozpoznatelné, a proto jim tolik nenabízí pomoc. Problémy jsou nejčastěji při orientaci v prostoru, nebo poznávání detailů, tváří osob apod.). Mění se v závislosti na světelných podmínkách, fyzickém i psychickém rozpoložení. Postižená může být oblast: Zorného pole Okulomotorické poruchy Problémy se zpracováním zrakových podnětů Zrakové ostrosti. Statistika Na světě je cca 45 milionů nevidomých a cca 150 milionů slabozrakých osob. V České republice je těžce zrakově postižených asi 1 2% obyvatelstva, tj tisíc lidí. Zcela nevidomých je z toho asi 10 tisíc. Stáří a zrakové vady: 70 75% zrakových vad vzniká po 65. roce života. Asi 80% lidí starších 75 let má vážnou oční chorobu. Nejčastější zrakové vady Katarakta šedý zákal Jedná se o zakalení čočky. Může být vrozená, poúrazová nebo senilní. Funkční dopad: snížená zraková ostrost, oslnění (světelné lomy, odrazy), vidění je jako přes špinavé sklo. Léčba:odstraňuje se chirurgicky, pacient pak nosí brýle nebo kontaktní čočky. Glaukom zelený zákal Je to jedno z nezávažnějších onemocnění. Trpí jím 1 2% populace nad 40 let, 10% končí trvalou slepotou. Funkční dopad: úbytky zorného pole (centrální vidění je postiženo zpravidla až ve finálním stádiu), světloplachost, kruhy okolo světelných zdrojů, vidění jako v mlze, někdy bolest hlavy a snížená zraková ostrost. Léčba: chirurgický zákrok,léky a úprava osvětlení. Optické pomůcky pro zlepšení zrakové ostrosti. Retinopatie Patologické změny sítnice a jejich cév. 1. Diabetická retinopatie:změny v očních cévách. Případně odchlípnutí sítnice. 2% diabetiků oslepnou. Funkční dopad: vidění je proměnlivé (jednou vidí lépe, podruhé hůře), postupné zhoršování zraku, 3

4 výpadky zorného pole, i světloplachost. Léčba: kontrolovaná dieta, inzulín, laserová terapie. 2. Retinopatie nedonošenců: nejčastější příčina slepoty u dětí, nebezpečí u nedonošených dětí. Dochází k nepřiměřené koncentraci kyslíku v prostředí, v nezralé sítnici dochází k tvorbě a rozrůstání nových cév, mohutnění zapříčiňuje odchlípení sítnice. Funkční dopad: citlivost na oslnění, zúžení zorného pole, snížení zrakové ostrosti až slepota. Léčba: úprava osvětlení, optické pomůcky. Operovat nelze. Degenerace sítnice Degenerativní onemocnění nezánětlivého původu, poškození nervových elementů sítnice, dědičné, oboustranné. Dva typy: 1. Pigmentová degenerace sítnice (šeroslepost, zužování zorného pole, až tzv. trubicové vidění), světloplachost, problémy při přechodu ze světla do tmy a naopak. 2. Degenerace žluté skvrny (ztráta centrálního vidění, světloplachost, potíže s oslněním, nevede k úplné slepotě). V jakém období člověka je zrakové postižení nejčastější a proč? V dětství, protože.. V dospělosti, protože Ve stáří, protože 4

5 ORIENTACE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH OSOB Pohyb s vidícím průvodcem Jak nabídnout pomoc při běžném setkání na ulici? Nabízet, či nenabízet? (Ne tak, ale tak Tyfloservis, o.p.s.) Jak ho oslovit, aby věděl, že mluvím na něj? Jak nahradit oční kontakt? Úplně prvním pravidlem je neostýchat se pomoc vůbec nabídnout, ale nevnucovat ji. Je třeba mít na paměti, že nevidomý jako každý jiný člověk naši pomoc nejvíce ocení v situaci, kdy ji skutečně potřebuje. Není třeba cítit zahanbení, když naši pomoc odmítne a dá přednost vlastní samostatnosti. Na druhou stranu však pomoc nevidomému vždy nabídněte. V novém, neznámém prostředí, nebo v určitých situacích, může mít i zkušený člověk velké potíže při orientaci. Jak je vhodné se při pomoci nevidomému chovat Chovejte se přirozeně a nenuceně. Nabídněte pomoc taktním a nenápadným způsobem a vyvarujte se projevů soucitu. Nevidomého člověka pozdravte jako první, i když to nemusí právě odpovídat etiketě. Případně se ho dotkněte na paži, aby věděl, že hovoříte s ním. Pokud ho znáte, můžete ho oslovit jménem a představit se mu, aby nebyl na pochybách, s kým se setkává. Nevidomého člověka pouze doprovázejte, tedy dotkněte se ho loktem na paži a komentujte to například slovy Nabízím vám rámě, apod. On se vás sám chytne většinou v místě nad loktem. Při společné chůzi jděte půl kroku před nevidomým, který vás následuje. Přes kontakt s vaší paží nevidomý člověk získává informace o okolním světě a také jistotu orientace v něm. Podle pohybu vašeho těla například vycítí změnu ve směru chůze, aniž byste ho o tom slovně informovali. Rukou, za kterou se vás drží, mu také můžete ledacos ukázat, aniž byste s ním museli manipulovat, například opěradlo židle, na kterou se má posadit, kliku ode dveří apod.* (Daniela Morávková, vedoucí střediska Tyfloservis, Hradec Králové) 5

6 Základní držení průvodce a zrakově postižené osoby Nevidomý (NV) se drží nad loktem zezadu, palec je proti ostatním prstům. Důvod: Nevidomý je tak krok ZA průvodcem, při náhlém zastavení ho paže průvodce zabrzdí. Průvodce jde vždy O PŮL KROKU AŽ KROK NAPŘED. Nevidomý stihne reagovat na pohyb paže průvodce (překážky, změny směru, změny vertikální, zúžený prostor apod.); je možné i zdůraznit pohybem paže průvodce. (Ne tak, ale tak Tyfloservis, o. p. s.) Při volbě strany respektujeme přirozený výběr nevidomého člověka. Zároveň platí zásada bezpečnosti: Nevidomý jde vždy po bezpečnější straně (na úzkém chodníku dále od silnice, od nebezpečných míst, apod.). Procházení úzkým prostorem Průvodce natáhne paži dozadu, šikmo k páteři. Nevidomý se zařadí za průvodce, natáhne ruku, aby zvětšil odstup mezi nimi. Průvodce komentuje: procházíme mezi auty, mezi dvěma židlemi apod. Jak ukázat místo k sezení Nejvhodnější je přijít k židli/sedadlu zezadu. Průvodce položí ruku, kterou vede NV na opěradlo židle a nevidomého vybídne, aby sjel volnou rukou po ní a našel si opěradlo. Průvodce ustoupí a popíše, kde je sedadlo, příp. poklepe na desku stolu u židle. (Ne tak, ale tak Tyfloservis, o. p. s.) Jak projít bezpečně a plynule dveřmi Nevidomý je vždy na straně pantů dveří. Průvodce prochází jako první a otevírá volnou rukou, potom převezme kliku do ruky, kterou drží nevidomého. Nevidomý volnou rukou najde kliku a zavírá. Po celou dobu se drží průvodce. Průvodce slovně popisuje, co má nevidomý dělat. 6

7 Schody a obrubníky Před příchodem ke schodišti průvodce informuje, zda jde o schody dolů nebo nahoru. Zastaví se nad prvním schodem nebo na prvním schodu. Před posledním schodem před nevidomým informuje, že je před ním poslední schod. NIKDY NEZŮSTÁVÁ STÁT NAD SCHODIŠTĚM! Jak popisovat Vždy slovně popisujte situaci, ve které se nevidomý člověk nachází. Dle situace a jeho přání komentujte nejdůležitější body a události anebo i zdánlivé detaily a maličkosti. Při tom se nevyhýbejte zrakovým dojmům včetně barev. Informace sdělujte jasně a přesně bez použití neurčitých slov jako jsou tady, támhle nebo pozor. Pokud nevidomého člověka opouštíte, vždy mu to řekněte a popište okolí a možnosti další orientace v něm. Tedy například ho nenechte stát uprostřed chodníku nebo čelem ke zdi. Zamyslete se: Jak najde nevidomý mé nabídnuté rámě? Co když židle nemá opěradlo? Proč upozorňujeme na poslední schod? Ví vždycky nevidomý člověk jak správně chodit s průvodcem? Který popis je správný? Hrníček se nachází 10,5 centimetru vpravo od palce Vaší levé ruky. X TADY (ťuk ťuk) je hrníček. Natáhněte pravou ruku mírně doleva. (foto archiv Bezmezí, o. s.) Pohyb s bílou holí Základní držení Při použití hole k orientaci: držíme ji za rukojeť shora / z boku ze stran mezi palcem a prostředníkem, přiložený ukazovák směřuje po holi dolů. Hůl je volně opřena v dlani. Při tzv. tužkovém držení (při chůzi s průvodcem, vodicím psem, na schodišti): zkrácené držení, jako tužka v horní třetině (mezi palcem, prostředníkem a ukazovákem). 7

8 Jak se bílá hůl používá Hůl opisuje obloučky při zemi, před tělem cca v šíři ramen ( cm z každé strany). Mapuje tak prostor přede mnou. Pohyb vychází ze zápěstí, provádí se v rytmu chůze. Kyvadlová technika: dotýká se v obou krajních bodech. Kluzná technika: hůl klouže po zemi z jedné strany na druhou a zpět. Nejdeme nikdy tam, kde předtím nebyla hůl! Vodicí linie Z jedné strany nás vždy vede tzv. vodící linie (zdi domů, obrubníky, rozdíl dvou povrchů). Hůl se vždy na jedné straně dotkne rozhraní chodníku a vodicí linie. Zachováváme stálý kontakt s vodící linií, ale máme od ní odstup asi jednoho kroku. Volným prostorem jdeme vždy jen krátké úseky (při přecházení přes silnici; když míjíme přerušení zdi apod.). Obcházení překážek u vodicí linie Pokud holí nahmatáme překážku, obcházíme ji z volné strany. Hůl stále opisuje obloučky před nohama, a po jedné straně vždy nahmatá obcházenou překážku. Za ní se ihned vracíme ke zdi a pokračujeme v chůzi. Nejčastější bariéry města pro zrakově postiženého člověka Objekty v průchozí zóně Blokují přirozenou vodicí linii a následně dezorientují. Průchozí prostor by měl být 1 1,5 metru. Objekty znepříjemňují cestu. Problém je, pokud je jich více za sebou nebo vedle sebe. Těžko se pak vrací k zpět k vodicí linii, nevidomý člověk může ztratit směr. Příklady: cedule a reklamní poutače, tzv. áčka, zaparkovaná auta, vyložené zboží u obchodů, neoznačené výkopy a staveniště, přerostlá zeleň, neohraničené zahrádky Cedule v úrovni hlavy a horní poloviny těla Spodní hrana by měla být ve výšce 220 cm nad zemí. Pokud je níže, nesmí zasahovat více jak 30 cm do průchozí zóny. Vizuálně NEkontrastní překážky Pro osoby slabozraké a se zbytky zraku vizuálně kontrastní prvky zajišťují potřebný kontrast v místech, která jsou opticky příliš jednolitá, nebo splývají s okolím. Důležitá jsou kontrastní značení prosklených ploch (dveře, zastávky), schodišť a sloupů. Křižovatky, přechody: Pro člověka s těžkým postižením zraku je to náročná a nebezpečná situace. Většinou jsou špatně řešené signální a varovné pásy, a vodicí pásy u přechodu (špatné směrování, nehmatnost), ozvučení semaforů je špatně slyšitelné, nelze rozlišit při souběžném zvuku dvou semaforů u různých přechodů ten správny. 8

9 Frekventovaná a nepřehledná místa: Např. oblast Hlavního nádraží, pěší zóny s vysokou frekvencí lidí, apod. Tyto místa dezorientují, nevidomý vybočí ze směru chůze, špatně se soustředí na pohyb, na další signály, podle kterých se orientuje, znervózní. Jak přejít bezpečně silnici? (foto archiv Bezmezí, o. s.) 9

10 ŽIVOT SE ZRAKOVOU VADOU Michal, 26 let, prakticky nevidomý Diagnóza: vizus 1/50, korekce se nelepší, rozeznává pohyb prstů a projekci světla. Stav je trvalý, zraková ostrost obou očí odpovídá praktické slepotě. Podle WHO tento stav hraničí s kategorií zrakové vady 5. stupně, kterou je úplná slepota. Barvocit: rozeznává základní barevné signály. Osobní anamnéza: Michal se narodil jako první dítě. Porod byl předčasný v 7. měsíci těhotenství. Proběhl ale bez problémů, s verdiktem, že dítě je zcela zdravé. Pro nízkou porodní váhu bylo ale dítě umístěno do inkubátoru. Dítěti však nebyly zakryty oči a zvýšený přívod kyslíku, zapříčinil zrakové postižení. Prvních problémů si všimla matka pár dnů po narození, když si dítě neustále mnulo oči. Podle lékařů bylo ale vše v naprostém pořádku. Matka ale trvala na lékařském vyšetření, kde byl problém odhalen a diagnostikován, příčina byla objasněna. Chlapcův vývoj:v období od narození do jednoho měsíce probíhal zrakový vývoj dle standardních kritérií chlapec reagoval na světlo a tmu, krátce sledoval tvář matky, ale obraz byl zjevně rozostřený. Neustále ale přetrvávalo mnutí a tlačení očí, což Michalovi zůstalo dodnes, i když ne v takové míře. Projevoval zájem o předměty, které se vyskytovaly v jeho těsné blízkosti nebo předměty, které měl kolem sebe. Oblíbenými předměty byly takové, které vydávaly nějaké zvukové signály. Vzdálenější předměty nedokázal a dnes ani nedokáže fixovat, blízké i cizí osoby poznává po hlase. Dnes rozeznává pouze základní barevné signály na patřičnou vzdálenost, ale už nedokáže rozlišit odstíny jednotlivých barev. Michal je komunikativní, zapojuje se aktivně do života, je samostatný, má podporu rodiny. Dokáže se samostatně orientovat i bez bílé hole. Na první pohled není znát, že by dotyčný trpěl zrakovým handicapem, i když si ho je sám vědom. Michal má dokončenou střední školu ekonomického směru s maturitou a dnes je studentem vysoké školy. Žije samostatně ve vlastním bytě s přítelkyní. Chlapec, 20 let, praktická nevidomost obou očí Diagnóza: retinopatie nedonošených, praktická nevidomost obou očí Osobní anamnéza: Těhotenství i porod matky byly komplikované. Chlapec se narodil předčasně. Následkem těžké nezralosti se u něj vyskytla retinopatie nedonošených. Chlapec má průměrný intelekt, hůře se adaptuje, lze u něj podle psychologa hovořit až o maladaptivitě, je silně přecitlivělý, často uniká do nemoci. Své postižení neakceptuje a při neúspěších se na něj vymlouvá. Rodinná anamnéza: Chlapec žije v úplné rodině se dvěma mladšími sourozenci. Rodina funguje bez problémů. Oba rodiče mají středoškolské vzdělání. Žijí v bytě ve velkém městě. Matka se všem sourozencům naplno věnuje, ale chlapce se zrakovým postižením před ostatními protěžuje. Omlouvá jeho nedostatky a klade je za vinu ostatním. Její výchovný styl lze označit jako silně hyperprotektivní. Rodina chlapcovo postižení zatím ještě nedokázala plně akceptovat. 10

11 Martin, 26 let, středně těžká slabozrakost. Osobní anamnéza: Martin se narodil dva týdny po termínu, ve 2 měsících u něj byla zjištěna zraková vada. Narodil se jako prakticky nevidomý, poté, co podstoupil vyšetření, bylo zjištěno, že trpí šedým zákalem - kataraktou. V jednom roce podstoupil první operaci a začal vidět na pravé oko. Při druhé operaci, ve třech letech věku, učinili lékaři pokus, zda by bylo možno, aby Martin viděl i na levé oko, operace však nebyla úspěšná. Dnes je středně těžce slabozraký, vidí slabě na pravé oko, na levém nemá ani světlocit. (foto archiv Bezmezí, o. s.) Pokročilý šedý zákal Dědičnost zrakové vady nebyla prokázána, vada vznikla patrně souborem následujících faktorů: nízký věk matky (sedmnáct let) a zarděnky, které matka v těhotenství patrně prodělala. Rodinná anamnéza: Martin je nejstarší z pěti sourozenců, žádný nemá zrakovou vadu. Rodiče se s jeho postižením srovnali velmi rychle. Martin absolvoval základní i střední školu v rámci speciálního vzdělávání. Po střední škole si našel zaměstnání, a pracuje z domova. Oddělený způsob vzdělávání a separace v pracovním životě, kdy se nesetkává s vidícími, mu znesnadnilo adaptaci na život mezi běžnou populací. Po dvou letech takového zaměstnání se rozhodl pro studium na vysoké škole, úspěšně prošel přijímacími zkouškami a byl ke studiu přijat. V současné době studuje Fakultu informatiky a Pedagogickou fakultu. Sám přiznává, že při komunikaci s vidícími se necítí zcela komfortně, zejména pokud se jedná o lidi starší než je on sám a s vyšším vzděláním, případně o lidi, kteří na něj působí jako autorita. Naopak mnohem lépe se cítí mezi nevidomými, neboť během komunikace s nimi odpadá stres z toho, že ho někdo může pozorovat. Kateřina, 10 let, těžká slabozrakost Diagnóza: myopia gravis, těžká slabozrakost Osobní anamnéza: Těhotenství i porod matky proběhly bez komplikací. V anamnéze se nevyskytují žádné závažné okolnosti. Zraková vada byla dívce diagnostikována kolem jednoho roku věku. V budoucnu je možné, že vada bude progredovat. 11

12 Rodinná anamnéza: Katka žije v úplné rodině spolu se starší sestrou. Bydlí v bytě na vesnici, kde navštěvuje základní školu. Matka pracuje jako zdravotní sestra, otec je lesník. Z důvodu značného pracovního vytížení na děti mají málo času. I přes tuto skutečnost se snaží co nejvíce děti podporovat a rozvíjet. Otec je jednodušší a postižení dcery ještě úplně neakceptoval. Snaží se vše zlehčovat, což na dívku nepůsobí psychicky dobře. Rodiče nedělají ve výchově mezi sestrami rozdíly. Dívka je sociálně přizpůsobivá, veselá, má dobré vztahy se spolužáky. Její intelekt je spíše průměrný. Hana, 15 let, těžká slabozrakost Diagnóza: myopia gravis, astigmatismus, nystagmus, těžce slabý zrak Osobní anamnéza: Těhotenství i porod matky proběhly bez komplikací. U dívky byla zraková vada diagnostikována brzy po narození. Dívka má průměrné intelektové schopnosti. Není příliš aktivní, není odolná vůči překonávání překážek, propadá sebelítosti a je málo motivovaná ke školní práci. Ve škole obtížně navazuje vztahy se spolužáky. Ona sama se cítí být izolovaná. Její vada progreduje. Rodinná anamnéza: Dívka žije v úplné rodině s mladší sestrou a rodiči. Bydlí v rodinném domku na vesnici. Oba rodiče mají středoškolské vzdělání. Rodiče se dívce věnují, vytvářejí ji dobré zázemí. Bohužel ji nevedou k samostatnosti a i činnosti, které by vzhledem ke svému zrakovému postižení mohla zvládnout sama, dělají činnosti za ni buď oni, nebo mladší sestra. Výchovný styl matky je hyperprotektivní. Otec do výchovy příliš nezasahuje. S mladší sestrou dívky jednají rodiče jako s dospělou, zatímco s dívkou se zrakovým postižením jako s mnohem mladším dítětem. Rodina dívčino postižení zatím bohužel příliš neakceptuje. Michal, 20 let, těžká slabozrakost Diagnóza: Pigmentová degenerace, tedy ztráta periferního vidění. Prvotním příznakem byla šeroslepost. Později se objevuje i šedý zákal. Centrální vidění bylo dlouho normální, ztráta periferního vidění postupuje ke středu. Koncentricky zúžené vidění (trubicovité). Problém při orientaci v prostoru. Osobní anamnéza: Těhotenství i porod matky proběhly bez komplikací. V anamnéze se nevyskytují žádné závažné okolnosti. Chlapec má nadprůměrný intelekt, výborně se adaptuje a je velmi motivován k učení. Své postižení akceptuje a nevidí v něm problém. Rodinná anamnéza: Chlapec žije v neúplné rodině s matkou a starším bratrem. Otec se o rodinu nezajímá, opustil matku v chlapcově předškolním věku. Rodina žije v bytě v menším městě. Matka se chlapcům naplno věnuje. Vzhledem k tomu, že je matka samoživitelka, je rodina sociálně slabší. Matka je na chlapce zdravě náročná. Mezi chlapci nedělá ve výchovných přístupech žádné rozdíly. Postižení chlapce plně akceptuje. 12

13 Pigmentová degenerace sítnice, trubicovité vidění (foto archiv Bezmezí, o. s.) Zamyslete se: V jakém případě potřebuje člověk nezbytně bílou hůl a proč? při ztrátě centrálního vidění při ztrátě periferního vidění (foto archiv Bezmezí, o. s.) Ztráta centrálního vidění Jak se žije se zeleným zákalem? Zelený zákal (odborně zvaný glaukom) je onemocnění, při kterém dochází k degeneraci a odumírání zrakového nervu. Protože zrakový nerv v sobě vede veškeré informace o obrazech, které dopadají do našeho oka, jeho poškození má za následek částečnou nebo úplnou ztrátu zraku. Příčina zeleného zákalu Hlavní příčinou zeleného zákalu a degenerace zrakového nervu je zvýšený nitrooční tlak. Pokud se v oku nahromadí příliš velké množství nitrooční tekutiny, která nemůže odtékat, začne tato 13

14 tekutina utiskovat citlivé oční struktury, především zrakový nerv. Ten může po určité době i zcela odumřít. Postupná ztráta vidění Postup ztráty zraku je u zeleného zákalu charakteristický. Nejprve dochází k malým výpadkům v zorném poli, kterých si člověk nemusí ani všimnout. Jak nemoc postupuje, stávají se výpadky v zorném poli již nepřehlédnutelné. Člověk ztrácí takzvané periferní vidění a místo některých lidí a předmětů již vidí pouze stíny a černé skvrny. Pokud oční nerv odumře úplně, dojde k úplné ztrátě zraku. Zelený zákal se dá léčit, ale musí se na něj přijít včas. Jakékoli degenerativní změny na očním nervu jsou již nevratné. (foto: 14

15 Slavní s glaukomem: Jan Lucemburský ( ): Ačkoliv se o pravé podstatě jeho oční choroby můžeme spíše jen dohadovat, je jisté, že již od malička byl panovník silně krátkozraký. V průběhu života mu začalo slábnout nejdříve pravé oko, což bylo, jak se někteří historici domnívají, důsledkem právě zeleného zákalu. Jan Lucemburský postupem času zcela oslepl na obě oči a jako slepý také v bitvě u Kresčaku padl. Galileo Galilei ( ): O tvrdohlavém astronomovi se traduje, že oslepl následkem přímého pozorování slunce. Ačkoliv takové počínání očím jistě neprospívá, příčinou slepoty Galileo Galilea byl pravděpodobně zelený a zároveň také šedý zákal. Ray Charles ( ): Trpěl zeleným zákalem již od dětství a zcela oslepl ve svých sedmi letech. Americký hudebník, zpěvák a skladatel neměl ani jinak snadné dětství a v patnácti letech osiřel. Jeho hudební kariéra naopak stoupala pořád vzhůru. Woody Harrelson (nar. 1961): Americký herec se úspěšně potýká se zeleným zákalem již mnoho let. Proslavil se například v titulní roli Formanova filmu Lid versus Larry Flint nebo v seriálu Cheers (Na zdraví!). (Zdroj: 15

16 1) Individuální plán rozvoje Napište konkrétní cíle pro uplatnění Vašich poznatků z tohoto kurzu. Začnu dělat: Přestanu dělat: Budu dělat jinak: 16

17 1. Použitá a doporučená literatura Hamadová, P., Květoňová, L., Nováková, Z.: Oftalmopedie, Texty k distančnímu vzdělávání, nakladatelství PAIDO, Brno 2007 Kurz instruktorů prostorové orientace nevidomých a slabozrakých (zápisky), Tyfloservis, o.p.s. Webové stránky SONS ČR - "Ne tak, ale tak" - Tyfloservis, o.p.s. (animované obrázky s texty). archiv Bezmezí (fotografie) 17

Specifika vzdělávání. dětí slabozrakých. dětí se zbytky zraku

Specifika vzdělávání. dětí slabozrakých. dětí se zbytky zraku Specifika vzdělávání dětí slabozrakých a dětí se zbytky zraku Které děti máme na mysli? Jde o děti, které ani s využitím běžné korekce (brýle) nedosáhnou normálního zrakového vnímání a potřebují tak další

Více

Základy oční patologie

Základy oční patologie Základy oční patologie Literatura: Vítková, Marie; řehůřek jaroslav: možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení (paido 1999) Hromádková lada: šilhání (idvpz 1995) Rozdělení vad Základní dělení:

Více

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem,

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, 1 2 Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, kterým zdraví jejich pohybového aparátu není lhostejné.

Více

Zrakové postižení. Zdeněk Míkovec. katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43

Zrakové postižení. Zdeněk Míkovec. katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43 Zrakové postižení Zdeněk Míkovec katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43 Zrakové vady 2 / 43 Základní pojmy (těžké) zrakové postižení běžná optická korekce nepostačtuje poškození zraku ovlivňuje

Více

Test na oční vady. Test krátkozrakosti - jak vidíte na blízko?

Test na oční vady. Test krátkozrakosti - jak vidíte na blízko? Test na oční vady Přinášíme vám několik testů, při kterých zjistíte, jak jste na tom s vaším zrakem. Čtěte dále a otestujte se. Test krátkozrakosti - jak vidíte na blízko? Test měří schopnost číst a vidět

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Poděkování Nadační fond Algo patří k malým nadačním fondům disponujícím omezenými finančními prostředky. O to více se snaží o maximální využití těchto prostředků za účelem zcela

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g i c k á f a k u l t a

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g i c k á f a k u l t a U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g i c k á f a k u l t a Ú s t a v s p e c i á l n ě p e d a g o g i c k ý c h s t u d i í TEREZA MAČÁKOVÁ III. ročník prezenční studium

Více

telná technika Literatura: tlení,, vlastnosti oka, prostorový úhel Ing. Jana Lepší http://webs.zcu.cz/fel/kee/st/st.pdf

telná technika Literatura: tlení,, vlastnosti oka, prostorový úhel Ing. Jana Lepší http://webs.zcu.cz/fel/kee/st/st.pdf Světeln telná technika Literatura: Habel +kol.: Světelná technika a osvětlování - FCC Public Praha 1995 Ing. Jana Lepší Sokanský + kol.: ČSO Ostrava: http://www.csorsostrava.cz/index_publikace.htm http://www.csorsostrava.cz/index_sborniky.htm

Více

I N F O R M a C e PRO PaCIeNTY šedý zákal

I N F O R M a C e PRO PaCIeNTY šedý zákal INFORMACE PRO PACIENTY šedý zákal www.nemocnicesumperk.cz Obsah Oční oddělení Nemocnice Šumperk a.s.... 4 Co je šedý zákal... 5 Příčiny vzniku šedého zákalu... 6-7 Léčba... 8-9 Kdy se rozhodnout k operaci...

Více

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4. Kompenzační pomůcky pro slabozraké

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4. Kompenzační pomůcky pro slabozraké FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4 Kompenzační pomůcky pro slabozraké Olomouc, červen 2015 Vedoucí práce: Jana Zbořilová Mgr. Iva Komárková Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 2 Obsah 1

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Sociální dopad zrakového postižení na klienta Dana Turoňová Bakalářská práce 2013 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

jaro 2011 EDUKACE ŽÁKŮ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Zita Nováková

jaro 2011 EDUKACE ŽÁKŮ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Zita Nováková jaro 2011 EDUKACE ŽÁKŮ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Zita Nováková Zita Nováková znovakova@ped.muni.cz pracovna 02009, Poříčí 9, 1. patro písemný test s výběrem otázek termín dohodou, květen-červen 2011 8:00-10:00

Více

NOVELA VYHLÁŠKY 277/2004

NOVELA VYHLÁŠKY 277/2004 NOVELA VYHLÁŠKY 277/2004 Příloha č. 3 Zdravotní způsobilost MUDr. Pavel Diblík, MUDr. Pavel Dvořák HARMONIZACE S EU Zákony ČR musí odpovídat legislativě EU Směrnice EU 126/2006, revidována v r. 2009 Příloha

Více

VÁŠ PRŮVODCE PRO PŘÍPRAVEK

VÁŠ PRŮVODCE PRO PŘÍPRAVEK VÁŠ PRŮVODCE PRO PŘÍPRAVEK EYLEA se používá k léčbě poruchy zraku způsobené makulárním edémem v důsledku okluze centrální retinální žíly (CRVO) Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. Další informace

Více

FYZIKA. Oční vady. 9. ročník

FYZIKA. Oční vady. 9. ročník FYZIKA Oční vady 9. ročník 13. 2. 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt je

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA. FOTIL FOTIL FORTE oční kapky, roztok pilocarpinum hydrochloridum, timololi maleas

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA. FOTIL FOTIL FORTE oční kapky, roztok pilocarpinum hydrochloridum, timololi maleas sp.zn. sukls154707/2012 sukls154712/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA FOTIL FOTIL FORTE oční kapky, roztok pilocarpinum hydrochloridum, timololi maleas Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÝCH STUDIÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SE ZAMĚŘENÍM NA MOŽNOSTI ROZVOJE A PODPORY OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Dita Finková, Vojtech

Více

Metody preventivního vyšetřování zraku

Metody preventivního vyšetřování zraku Metody preventivního vyšetřování zraku MUDr.Anna Zobanová Úvod Vidění, neboli zrakové vnímání, je komplexní funkcí zrakového analyzátoru na všech jeho stupních tj. oka, zrakové dráhy a mozkových zrakových

Více

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka. 2. Projekty. 3. Jak přispět. 4. Lidé v Nadaci. 5. Kontakty

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka. 2. Projekty. 3. Jak přispět. 4. Lidé v Nadaci. 5. Kontakty Informace pro tisk Nadace Leontinka 1 Obsah 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty 2 O Nadaci Leotinka Nadaci Leontinka založil Jindřich Lukavský, majitel společnosti

Více

Nebolí, není vidět, přesto může způsobit infarkt

Nebolí, není vidět, přesto může způsobit infarkt Nebolí, není vidět, přesto může způsobit infarkt Familiární hypercholesterolemie (FH) - neprojevuje se fyzicky ani psychicky. Přesto je nejčastější vrozenou poruchou metabolismu na světě. Genetickou mutaci,

Více

Předčasný porod jako potenciálně traumatizující situace postřehy klinického psychologa Hana Jahnová, Jana Míchalová Fakultní nemocnice Brno

Předčasný porod jako potenciálně traumatizující situace postřehy klinického psychologa Hana Jahnová, Jana Míchalová Fakultní nemocnice Brno Předčasný porod jako potenciálně traumatizující situace postřehy klinického psychologa Hana Jahnová, Jana Míchalová Fakultní nemocnice Brno XIX. Neonatologické setkání XIII. Hanákovy dny 3. - 5. června

Více

OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA

OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA Stavbu lidského oka znáte z vyučování přírodopisu. Zopakujte si ji po dle obrázku. Komorová tekutina, oční čočka a sklivec tvoří

Více

staveb Bezbariérové užívání staveb Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.

staveb Bezbariérové užívání staveb Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. Bezbariérové užívání dopravních staveb Bezbariérové 49.zasedání užívání Odborné dopravních skupiny staveb Tramvajové tratě SDP-ČR, 2.4. 2014 1/213 Bezbariérové užívání staveb Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.

Více

Zrakové postižení a mobilní telefony (smartphony)

Zrakové postižení a mobilní telefony (smartphony) České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra Kybernetiky Biomedicínské inženýrství Zrakové postižení a mobilní telefony (smartphony) Semestrální úloha - A6M33AST Jarolímek Tomáš

Více

Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob,

Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, Právní předpisy definující hluchoslepotu Sestavil: Jan Jakeš, VIA hluchoslepých z.s. Stav ke dni: 10.12.2015 Dokument má dvě části: - Seznam právních předpisů definujících hluchoslepotu; - Ustanovení právních

Více

PRÁCE S ŽÁKY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

PRÁCE S ŽÁKY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PRÁCE S ŽÁKY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM metodická příručka Mgr. Jana Janková VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNÍ, STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

Kompenzační pomůcky určené pro prostorovou orientaci a samostatný pohyb osob se zrakovým postižením

Kompenzační pomůcky určené pro prostorovou orientaci a samostatný pohyb osob se zrakovým postižením PŘÍRODOVĚDĚCKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY Kompenzační pomůcky určené pro prostorovou orientaci a samostatný pohyb osob se zrakovým postižením Bakalářská práce VYPRACOVALA: Eliška

Více

OPTICKÝ KUFŘÍK OA1 410.9973 Návody k pokusům

OPTICKÝ KUFŘÍK OA1 410.9973 Návody k pokusům OPTICKÝ KUFŘÍK OA 40.9973 Návody k pokusům Učitelská verze NÁVODY K POKUSŮM OPTIKA 2 NÁVODY K POKUSŮM OPTIKA SEZNAM POKUSŮ ŠÍŘENÍ SVĚTLA Přímočaré šíření světla (..) Stín a polostín (.2.) ODRAZ SVĚTLA

Více

Specifika posuzování způsobilosti řidičů - seniorů

Specifika posuzování způsobilosti řidičů - seniorů Specifika posuzování způsobilosti řidičů - seniorů Mgr. Dominika Motyková Pracoviště dopravní psychologie, Brno dopravnipsycholozka@seznam.cz www.dopravnipsycholozka.cz Tel.: 731 598 506 Olomouc, 13. 11.

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Ţalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210. Téma sady: Fyzika 6. 9.

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Ţalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210. Téma sady: Fyzika 6. 9. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Ţalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Fyzika 6. 9. Název DUM: VY_32_INOVACE_4A_15_OPTICKÉ_VLASTNOSTI_OKA Vyučovací předmět: Fyzika Název

Více

Metodický materiál pro 45 min. výuku. Specifika Života Se Zrakovým Postižením

Metodický materiál pro 45 min. výuku. Specifika Života Se Zrakovým Postižením Metodický materiál pro 45 min. výuku Specifika Života Se Zrakovým Postižením Zrak Motto: Téma: : Cesta k porozumění leží před námi. Zrakové postižení omezuje především orientaci v prostoru em hodiny je

Více

výukový text k tématům Levák a psaní Ivo Vodička www.levactvi.cz www.dumy.cz

výukový text k tématům Levák a psaní Ivo Vodička www.levactvi.cz www.dumy.cz Výukový text ke kapitolám Levák a psaní aneb Nechte leváky drápat Výuka leváků při psaní a pracovních činnostech se v našem školství odvíjí od tradovaných zvyklostí, které byly položeny dnes již zrušenou

Více

Bronzový Standard SANATORY č. 5 Polohování. Bezpečná manipulace s klientem

Bronzový Standard SANATORY č. 5 Polohování. Bezpečná manipulace s klientem Bronzový Standard SANATORY č. 5 Polohování Bezpečná manipulace s klientem Autoři: Jana Tichá, Lukáš Stehno Asociace penzionů pro seniory, z.s., K Višňovce 1095, Pardubice 530 02, www.appscr.cz Obsah Úvod...

Více

Název: Smyslová soustava

Název: Smyslová soustava Název: Smyslová soustava Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Tvorba elektronické studijní opory. Mgr. Libuše Danielová, PhDr. H. Kisvetrová, Ph.D.

Tvorba elektronické studijní opory. Mgr. Libuše Danielová, PhDr. H. Kisvetrová, Ph.D. Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Ošetřovatelská péče v geriatrii Rehabilitační ošetřovatelství Rehabilitační prostředky Mgr. Libuše

Více

Uložena v očnici (orbita) v tukové tkáni (ochrana oka před poškozením)

Uložena v očnici (orbita) v tukové tkáni (ochrana oka před poškozením) Otázka: Zrakové ustrojí Předmět: Biologie Přidal(a): Cllaire Je citlivé na elektromagnetické vlnění Umožňuje vnímání světla, barev, velikosti, tvaru a vzdálenosti předmětu Nejdůležitější čidlo pro orientaci

Více

Smyslová soustava. napojené na nervovou soustavu převádějí energii podnětů přicházejících z vnějšího světa v nervovou aktivitu

Smyslová soustava. napojené na nervovou soustavu převádějí energii podnětů přicházejících z vnějšího světa v nervovou aktivitu Otázka: Smyslová soustava Předmět: Biologie Přidal(a): zizkkl Smyslová soustava RECEPTORY (receptorové buňky, smyslové buňky) buňky smyslových orgánů = čidel buňky schopné podráždění, které přemění na

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bc. Jan Šuster

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bc. Jan Šuster Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce Vliv kompenzačních a posilovacích cvičení na posturální systém jedince se zrakovým postižením Bc. Jan Šuster Plzeň 2013 Prohlašuji, že

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2011 Šárka Drahozalová

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2011 Šárka Drahozalová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2011 Šárka Drahozalová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Výchova

Více

Vývoj kresby podle věku dítěte do 1 roku = Období skvrn

Vývoj kresby podle věku dítěte do 1 roku = Období skvrn POJMENOVANÉ ČMÁRANICE Nejdříve dítě čmárá sem tam, dělá tečky nebo vlnky. Postupně začne tyto již osvědčené prvky kombinovat a dochází do stadia, kterému odborníci na vývoj dětské kresby říkají pojmenované

Více

DESATERO PRO VAŠE OČI

DESATERO PRO VAŠE OČI DESATERO PRO VAŠE OČI Tomáš Brouček ZRAK JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍM LIDSKÝM ORGÁNEM. ZPROSTŘEDKOVÁVÁ NÁM PŘES 90% INFORMACÍ Z TOHOTO SVĚTA. MÁLOKDO SI TO UVĚDOMUJE A MÁLOKDO O SVŮJ ZRAK PEČUJE. počet běžných očních

Více

7. Světelné jevy a jejich využití

7. Světelné jevy a jejich využití 7. Světelné jevy a jejich využití - zápis výkladu - 41. až 43. hodina - B) Optické vlastnosti oka Oko = spojná optická soustava s měnitelnou ohniskovou vzdáleností zjednodušené schéma oka z biologického

Více

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy V : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

Kdy je dítě zralé a kdy je připravené na vstup do školy?

Kdy je dítě zralé a kdy je připravené na vstup do školy? Kdy je dítě zralé a kdy je připravené na vstup do školy? Dítě se narodí jako křehká rostlinka, o kterou dospělí musí pečovat jako zahradníci. Avšak opravdoví zahradníci mají velikou výhodu oproti rodičům,

Více

POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2. Barvy 2. Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6. Změna velikosti fotografie 6

POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2. Barvy 2. Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6. Změna velikosti fotografie 6 Obsah POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2 Barvy 2 Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6 Změna velikosti fotografie 6 Ořezání obrázku 7 TRANSFORMACE 9 Rotace 9 Překlopení 11 Perspektiva

Více

Metodické poznámky k souboru úloh Optika

Metodické poznámky k souboru úloh Optika Metodické poznámky k souboru úloh Optika Baterka Teoreticky se světlo šíří "nekonečně daleko", intenzita světla však klesá s druhou mocninou vzdálenosti. Děti si často myslí, že světlo se nešíří příliš

Více

Fotoaparáty a vybavení

Fotoaparáty a vybavení 10 Technická kritéria / Fotoaparáty a vybavení Fotoaparáty a vybavení Jaký druh fotoaparátu potřebujete? Ačkoliv mnoho technik, o kterých pojednává tato kniha, zvládnete s jakýmkoliv fotoaparátem, fotíte-li

Více

Historie spolupráce mezi školou a firmou

Historie spolupráce mezi školou a firmou Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Střední zdravotnická škola odborného zaměření. Studijní obory: asistent zubního technika, laboratorní asistent, masér sportovní

Více

O projektu. Příklady soutěží

O projektu. Příklady soutěží O projektu AMOS TOUR je sportovně dovedostní soutěž ZŠ. V školním roce 2010/2011 probíhá jako II. ročník v MČ Prahy 1,2 a 3. Soutěž se liší proti ostatním sportovním soutěžím v tom, že zapojuje do dění

Více

Kapitola č. 6 Chůze naboso

Kapitola č. 6 Chůze naboso 1 Kapitola č. 6 Chůze naboso Vážení přátelé, chůze naboso v posledních letech zažívá svou renesanci. Ale není to žádná módní záležitost, jak by se mohlo zdát. Stačí zabrousit do literatury a hned najdeme

Více

Bezbariérová řešení staveb

Bezbariérová řešení staveb Navrhování bezbariérového prostředí dle vyhlášky 398/2009 Sb. Bezbariérová řešení staveb doc. Ing.arch. Irena Šestáková, ČVUT Praha, FA, Ústav nauky o budovách Základní pojmy Základní pojmy Základní pojmy

Více

SOUBOR. protahovacích cviků. Soubor protahovacích cviků - ŽELVA. Úvod: Přesně dodržuj instrukce! Ozve-li se při protahování bolest - PŘESTAŇ!

SOUBOR. protahovacích cviků. Soubor protahovacích cviků - ŽELVA. Úvod: Přesně dodržuj instrukce! Ozve-li se při protahování bolest - PŘESTAŇ! Před cvičením se poraď se svým doktorem! Nikdy se neprotahuj za hranice bolesti! Když to bolí - PŘESTAŇ! SOUBOR protahovacích cviků Úvod: V průběhu protahování se uvolni a vydechuj! A nikdy nezadržuj dech!

Více

Publikace vznikla na základě spolupráce se studenty Fakulty architektury a její téma koresponduje s hlavními směry výzkumu na fakultě.

Publikace vznikla na základě spolupráce se studenty Fakulty architektury a její téma koresponduje s hlavními směry výzkumu na fakultě. Autorka publikace doc. Ing. arch. Irena Šestáková je pedagogem na Českém vysokém učení technickém v Praze na Fakultě architektury. Autor publikace Ing. arch. Pavel Lupač je studentem doktorského studia

Více

398/2009 Sb. VYHLÁŠKA

398/2009 Sb. VYHLÁŠKA 398/2009 Sb. 2 VYHLÁŠKA ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006

Více

PRACOVNÍ VERZE. Metodika pro práci asistenta pedagoga žáka se zrakovým postižením a s oslabením zrakového vnímání. Jana Janková a kolektiv

PRACOVNÍ VERZE. Metodika pro práci asistenta pedagoga žáka se zrakovým postižením a s oslabením zrakového vnímání. Jana Janková a kolektiv Metodika pro práci asistenta pedagoga žáka se zrakovým postižením a s oslabením zrakového vnímání Jana Janková a kolektiv Pracovní verze Určeno k ověření v praxi Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 Obsah

Více

Využití zrcadel a čoček

Využití zrcadel a čoček Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Využití zrcadel a čoček V tomto článku uvádíme několik základních přístrojů, které vužívají spojných či rozptylných

Více

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka Najdete zde - desatero pro prvňáčka - rady a informace pro rodiče prvňáčků - co by mělo umět dítě, které jde do školy - co potřebuje prvňák od rodičů - pomůcky pro žáky 1. ročníku ZŠ - školní zralost Desatero

Více

DESATERO PRO VAŠE OČI

DESATERO PRO VAŠE OČI Jak si zlepšit zrak Podmínky nutné, nikoliv postačující DESATERO PRO VAŠE OČI V TÉTO E-KNIZE SE DOZVÍTE: že zrak se přizpůsobuje vnějším podmínkám a dioptrické korekci jaké jsou podmínky nutné pro to,

Více

Tvorba elektronické studijní opory

Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Tvorba elektronické studijní opory Ošetřovatelská péče v neurologii Specifika ošetřovatelské péče u neurologických pacientů Specifika

Více

MOJE TĚLO. Anna Pfeifferová. Ilustrace: Ulla Bartlová

MOJE TĚLO. Anna Pfeifferová. Ilustrace: Ulla Bartlová MOJE TĚLO Anna Pfeifferová Ilustrace: Ulla Bartlová Vem si tužku na panáčka, nakresli ho, je to hračka: Tečky, čárka, dole proužek, kolem toho ještě kroužek. Po stranách mu přidej ouška, ať ví dobře, co

Více

1. Úvod do vědomého snění

1. Úvod do vědomého snění 1. Úvod do vědomého snění V této kapitole se dočtete: - Co jsou vědomé sny a jaké to je, mít vědomý sen - Jak vám může snová nápověda pomoci rozpoznat, že sníte - Jak je možné, že máte nad sny větší kontrolu,

Více

Seminární práce Lidské oko Fyzika

Seminární práce Lidské oko Fyzika Střední škola informačních technologií, s.r.o. Seminární práce Lidské oko Fyzika Dávid Ivan EPS 2 čtvrtek, 26. února 2009 Obsah 1.0 Anatomie lidského oka 1.1 Složení oka 2.0 Vady oka 2.1 Krátkozrakost

Více

EEA Grants Norway Grants. S Modrým hrochem bez úrazu Nadační fond Modrý Hroch, Rašínova 103/2, Brno 60200

EEA Grants Norway Grants. S Modrým hrochem bez úrazu Nadační fond Modrý Hroch, Rašínova 103/2, Brno 60200 EEA Grants Norway Grants S Modrým hrochem bez úrazu Nadační fond Modrý Hroch, Rašínova 103/2, Brno 60200 Ochrana práva na zdraví a na život uzákoněna v řadě vnitrostátních právních dokumentů zákon č. 1/1993

Více

Znalecký posudek oboru očního lékařství

Znalecký posudek oboru očního lékařství V Praze dne 16.2.2014 Znalecký posudek oboru očního lékařství Tento znalecký posudek jsem vypracoval a předkládám na základě opatření advokáta - vyžádání znaleckého posudku z oboru zdravot ictví, odvětví

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY PŘÍPRAVA NA ŠKOLNÍ DOCHÁZKU U DĚTÍ SE SMYSLOVÝM POSTIŽENÍM BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Alena Ditrychová Učitelství pro mateřské školy Vedoucí

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Gymnázium pro zrakově postiženou mládež Radlická 115, Praha 5 Identifikátor školy: 600 171 418 Zřizovatel: MŠMT ČR, Karmelitská 7, 118 12

Více

11. Jak používat magnety při léčbě onemocnění

11. Jak používat magnety při léčbě onemocnění M. T. Santwani 11. Jak používat magnety při léčbě onemocnění Klasické lékařství hádá, doporučuje, usiluje a stále dokola se pokouší a mýlí. Vědecká medicína nehádá. Vědecká medicína (ostatně jako jakákoliv

Více

DALEKOHLED Šance pro děti a rodiče

DALEKOHLED Šance pro děti a rodiče Obsah (seznam metodických listů) Ůvod - ADHD-LMD - léčba pohybem....... 1 Rovnováha I. - ve stoji...................... 2 Rovnováha II. - houpání na úsečích......... 3 Rovnováha III. - houpání na míčích.........

Více

388/2013 Sb. VYHLÁŠKA

388/2013 Sb. VYHLÁŠKA 388/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 28. listopadu 2013, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších

Více

Nemoci ohrožující dětské nožičky

Nemoci ohrožující dětské nožičky Nemoci ohrožující dětské nožičky Přestože 99 % dětí se rodí se zdravýma nohama, již 30 % prvňáčků přichází do školy s nohama výrazně poškozenýma. Příčinou je nesprávná obuv. Nebezpečí nošení zdravotně

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DOMU SAMARITÁN

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DOMU SAMARITÁN 2012 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DOMU SAMARITÁN Oblastní charita Ústí nad Labem Štefánikova 246/1 400 01 Ústí nad Labem Tel: 475 601 805 E-mail: charita@charitausti.cz IČO: 44 22 55 12 DŮM SAMARITÁN Člověk nám není

Více

Narovnej se! 3 prostě a jednoduše

Narovnej se! 3 prostě a jednoduše Narovnej se! Kolikrát jsme všichni slyšeli tato slova od svých rodičů a kolikrát je říkáme našim dětem. Stále jsou aktuální a možná v současnosti ještě více. Statistiky říkají, že třetina našich školáků

Více

Nečinnost ohrožuje naše tělo

Nečinnost ohrožuje naše tělo » Pohyb patří k jaru. Nejlepší jsou denní procházky a víkendové pěší túry. I na ty je však třeba se připravit. Nečinnost ohrožuje naše tělo aneb s turistikou od jara až do podzimu Jaro! Konečně je zde!

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Latalux 50 mikrogramů/ml oční kapky, roztok Latanoprostum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Latalux 50 mikrogramů/ml oční kapky, roztok Latanoprostum Sp. zn. sukls136408/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta Latalux 50 mikrogramů/ml oční kapky, roztok Latanoprostum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM VANČUROVA 83, 360 17 KARLOVY VARY TEL.: 353 549 172, 739 322 351, E-MAIL: spc_karlovyvary@volny.cz

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM VANČUROVA 83, 360 17 KARLOVY VARY TEL.: 353 549 172, 739 322 351, E-MAIL: spc_karlovyvary@volny.cz DŮVĚRNÉ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM VANČUROVA 83, 360 17 KARLOVY VARY TEL.: 353 549 172, 739 322 351, E-MAIL: spc_karlovyvary@volny.cz S D Ě L E N Í R O D I Č Ů Vážení rodiče, Vaše dítě bude odborně

Více

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení při zkouškách canisterapeutických psů organizovaných Libuší Kotkovou

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení při zkouškách canisterapeutických psů organizovaných Libuší Kotkovou Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení při zkouškách canisterapeutických psů organizovaných Libuší Kotkovou Čl. 1 Identifikační údaje pořadatele pořádajícího veřejné vystoupení (1) Tento řád ochrany

Více

Masáže. bolest. na vaši. Kamil Ramík. Spoušťové body Stručné základy ergonomie Pozdrav slunci ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL

Masáže. bolest. na vaši. Kamil Ramík. Spoušťové body Stručné základy ergonomie Pozdrav slunci ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL Masáže na vaši bolest Spoušťové body Stručné základy ergonomie Pozdrav slunci Kamil Ramík Poděkování: fotograf Rostislav Šimek, www.foto-simek.com grafik Georgi Stojkov, www.georgistojkov.com

Více

Desatera pro komunikaci

Desatera pro komunikaci aktivita Desatera pro komunikaci ANOTACE: Žáci se zamyslí nad možnými předsudky, které jsou spojeny s lidmi se zdravotním postižením, a porovnají je se svými vlastními. Pokusí se vcítit do role lidí s

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Fakulta tělesné kultury

Univerzita Palackého v Olomouci. Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury SPECIFIKA ORGANIZACE A REALIZACE POBYTU V OTEVŘENÉ KRAJINĚ SE ZAMĚŘENÍM NA HOROLEZENÍ PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Diplomová práce Autor: Ing.

Více

ŽS/16 Rozvoj koordinace

ŽS/16 Rozvoj koordinace Obsah: Nespecifická volejbalová cvičení pro rozvoj koordinačních schopností (KK 1) Specifická volejbalová cvičení pro rozvoj koordinačních schopností (KK 2) 475 Nespecifická volejbalová cvičení pro rozvoj

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY FUNGOVÁNÍ RODIN DĚTÍ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE FUNCTIONING OF FAMILIES WITH CHILDREN

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 17.9.2012

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 17.9.2012 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 17.9.2012 Obsah Výběr nejdůležitějšího Úvodní pojmy Rizika při kancelářské činnosti Bezpečnostní tabulky, lasery Hasící přístroje a jejich použití Hlavní zásady první

Více

Bonitace psů a fen alpského brakýře jezevčíkovitého

Bonitace psů a fen alpského brakýře jezevčíkovitého Bonitace psů a fen alpského brakýře jezevčíkovitého I. Všeobecné Podkladem těchto hodnocení exteriéru jsou rasové znaky, uvedené ve standardu pro alpskou braku jezevčíkovitou. Hodnocení smí být prováděno

Více

Počítače a zdravotní problémy - RSI

Počítače a zdravotní problémy - RSI Počítače a zdravotní problémy - RSI Pro mnohé nás jsou počítače zdrojem obživy, ale i zábavy. Trávíme před monitorem desítky hodin, ať už se věnujeme seriózní práci, hraní her nebo ubíjíme čas flirtováním

Více

ŽS/4 Odbití jednoruč spodem

ŽS/4 Odbití jednoruč spodem Odbití jednoruč spodem jako prvek techniky vybírání Podrobný rozbor problematiky je v kapitole o vybírání ŽS/11. Zásady správné techniky odbití jednoruč spodem (F 1.0) Základní technika (1.0.1) F 1.0.1.1

Více

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Metodická příručka PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Mgr. Jiřina Bednářová Obsah Projekt Skládám, tvořím myslím...4 Prostorová orientace...5 Oslabení prostorového vnímání...7

Více

ASPI UX355 Strana 1 13.09.2011 07:47:18

ASPI UX355 Strana 1 13.09.2011 07:47:18 352/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. září 2003 o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků

Více

Horizontální vstup (3 asistenti) - podpora pro osoby se ztíženým držením hlavy, končetin a celkovým ovládáním těla motorikou

Horizontální vstup (3 asistenti) - podpora pro osoby se ztíženým držením hlavy, končetin a celkovým ovládáním těla motorikou VSTUP DO BAZÉNU horizontální, vertikální vertikální vstup do bazénu Čelní vstup s plnou podporou Čelní vstup s podporou předloktí Čelní vstup s podporou dlaní Čelní vstup s fiktivní podporou Samostatný

Více

Zásady při práci s počítačem

Zásady při práci s počítačem Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Zásady při práci s počítačem Počítač je jenom stroj. Na jedné straně se ho nemusíte bát, vždyť provádí pouze

Více

Punkevní jeskyně a Macocha

Punkevní jeskyně a Macocha Punkevní jeskyně a Macocha Punkevní jeskyně a Macocha krasová oblast Punkevní jeskyně a Macocha jsou jednou z nejznámějších krasových oblastí v celé ČR. V jejich okolí lze nalézt i další zajímavé lokality,

Více

Co je správně? Doplňte slovesa v imperativu. obléknout si obout se. nesvlékat se nezouvat se. svléknout si zout se

Co je správně? Doplňte slovesa v imperativu. obléknout si obout se. nesvlékat se nezouvat se. svléknout si zout se Co je správně? 179/6 1. slunce zuří / září 2. rozzlobený člověk zuří / září 3. člověk, který chce to nejlepší, je náročný / špičkový 4 zboží, které má tu nejlepší kvalitu, je náročné / špičkové 5. situace

Více

CVIKY PRO PODDŮSTOJNÍKY GRANÁTNICKÉ A ŘADOVÉ PĚCHOTY

CVIKY PRO PODDŮSTOJNÍKY GRANÁTNICKÉ A ŘADOVÉ PĚCHOTY CVIKY PRO PODDŮSTOJNÍKY GRANÁTNICKÉ A ŘADOVÉ PĚCHOTY Když poddůstojníci granátníků vyrukují s puškou i poboční zbraní, ať již na přehlídku, či do jiné služby, mají vždy nasazený bodák. Vyjdou-li ovšem

Více

1. Za těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí se považuje:

1. Za těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí se považuje: I. Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku 1. Za těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí se považuje: a) anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích a výše speciální

Více

Adaptační plán pro nového obchodníka

Adaptační plán pro nového obchodníka Adaptační plán pro nového obchodníka Vybrali jste si do týmu nového, ale zkušeného obchodníka od konkurenční společnosti, uplynulo pár měsíců a nevidíte žádné výsledky? Už se vám nechce dělat výběrová

Více

Jaké je vaše pohlaví?

Jaké je vaše pohlaví? Diplopie a kvalita života Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku, který se týká kvality života jedinců, kteří se ve svém životě setkali či stále potýkají s

Více

Dopravní výchova - metody a formy práce, zážitková pedagogika, projektové vyučování. Vzdělávací program v oblasti dopravní výchovy

Dopravní výchova - metody a formy práce, zážitková pedagogika, projektové vyučování. Vzdělávací program v oblasti dopravní výchovy Vzdělávání a podpora ZŠ v oblasti zdravého životního stylu a dopravní výchovy Dopravní výchova - metody a formy práce, zážitková pedagogika, projektové vyučování Vzdělávací program v oblasti dopravní výchovy

Více

Povinná školní docházka

Povinná školní docházka Povinná školní docházka Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1. 1.2012 36 Plnění povinnosti školní docházky (3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě

Více

JAK PŮSOBÍ AKTIVNÍ SED NA ŽIDLI THERAPIA?

JAK PŮSOBÍ AKTIVNÍ SED NA ŽIDLI THERAPIA? JAK PŮSOBÍ AKTIVNÍ SED NA ŽIDLI THERAPIA? Zpracovala Zuzana Beranová fyzioterapeutka rehabilitace Zdravíčko Krnov 2009-03-04 a M1 dodává: spoluautorka židle THERAPIA (paní Beranová je příliš skromná) CÍL

Více