doc. PhDr. Alena Hošpesová, PhD. děkanka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "doc. PhDr. Alena Hošpesová, PhD. děkanka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích"

Transkript

1 STŘEDA příjezd a ubytování účastníků konference setkání účastníků CEEPUS ČTVRTEK snídaně příjezd, ubytování a registrace účastníků konference zahájení konference prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích doc. PhDr. Alena Hošpesová, PhD. děkanka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Ing. David Bartůšek zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR zástupce Krajského úřadu Jihočeského kraje zástupce Městského úřadu Hluboká nad Vltavou hlavní referáty doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. Nadváha a obezita u českých dětí a mládeže příčiny a možnosti nápravy prof. Ing. Václav Bunc, CSc. The Experience of the National Sports Academy on the Integration of People with Disabilities prof. D.Sc. Daniela Dasheva, PhD. National Sport Academy Vasil Levski, Sofia, Bulgaria Koncepce Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích při výchově zdravotně sociálních pracovníků prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc oběd Lovecká chata hlavní referáty prof. Ing. Václav Bunc, CSc. Zdraví a sport v kontextu výchovy ke kvalitě života prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, Praha Tělesná výchova a výchova ke zdraví mezinárodní komparace doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Etikoterapie léčba morálními silami MUDr. Vladimír Vogeltanz 1

2 coffee break a posterové prezentace I Sledování kvality života českých dětí v rámci mezinárodní studie HBSC MUDr. Lenka Hodačová, PhD., Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Hradec Králové Zkušenosti z poradny pro učitele výchovy ke zdraví MUDr. Silvana Jakubalová Zdravotní ústav Olomouc Činnost studentů katedry psychologie při vedení programů osobnostního a sociálního rozvoje na ZŠ a SŠ PhDr. Božena Jiřincová Pedagogická fakulta Západočeské univerzity Plzeň Evropský vzdělávací program zaměřený na prevenci antibiotické rezistence a zlepšení hygienických návyků pro žáky prvního a druhého stupně základních škol Mgr. Tereza Kopřivová Herotová 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Praha Podpora integrace dětí s tělesným postižením ve školní tělesné výchově prostřednictvím Centra aplikovaných pohybových aktivit Mgr. Pavla Kukolová Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého Olomouc Škola podporující zdraví - dobrý příklad z praxe MUDr. Stanislava Richterová Zdravotní ústav Ústí nad Labem Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve výuce výchovy ke zdraví a v prevenci obezity žáků ZŠ ESF Projekt Davida Dědič jednání v sekcích sekce 1 - Různé koncepce řešení podpory zdraví sál A doc. PhDr. Miluše Kubíčková, CSc. Program harmonie jako jedna z cest změny stavu světa Ing. Rudolf Vondřich Poradna Harmonie Praha Péče o zdraví a podpora zdraví ve 21. století doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc., MUDr. Bc. Markéta Kastnerová Preventivní program Naše třída - můj hrad Mgr. Veronika Kadrlová, Ing. Petr Parma, Mgr. Petr Šolc Zdravotní ústav Liberec Projekt Týden zdraví Mgr. Lenka Králová Základní škola Zlatá stezka, Prachatice Úrazová prevence v Třeboni Mgr. Michaela Lavičková, PhD. Vliv jógy na fyzické a duševní zdraví dětí a mládeže Libuše Lalita - Pilařová Společnost Jóga v denním životě, Olomouc 2

3 Koncepce prevence úrazů v dětském věku v ČR Mgr. Magdalena Čapková, PhD. sekce 2 - Pohybové aktivity v kontextu kvality života sál B prof. Ruzena Popovic, PhD. Faculty of PE and Sport, University of Nis, Serbia Normy koordinačných schopností pre žiakov futbalových tried doc. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD. Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Psychologické benefity cvičení ve fitness centru možnosti ovlivnění aktuálního psychického stavu PhDr. Daniela Stackeová, PhD. Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Praha Training Children and Adolescents Equal Opportunities for All prof. Ruzena Popovic, PhD. Faculty of PE and Sport, University of Nis, Serbia Training of Female Atletes Short History Survay of Women in Sport prof. Ruzena Popovic, PhD. Faculty of PE and Sport, University of Nis, Serbia The Relations of Coordination and Artistic Gymnastics Compulsories Efficency of the Physical Education Female Students Dragana Aleksic, M.A. Faculty of PE, university of Pristine Leposavic, Serbia Kosovo The Structure Analysis of the Morphological Characteristics of the Physical Education Female Students Dragana Aleksic, M.A. Faculty of PE, university of Pristine Leposavic, Serbia Kosovo Pohybová aktivita a vybrané rizikové faktory prešovských vysokoškolákov doc. MUDr. Mirianna Brtková, PhD. Fakulta športu Prešovské univerzity, Prešov, Slovak Republic sekce 3 Výchova ke zdraví ve školském systému sál LCH doc. PhDr. Jitka Šimíčková - Čížková, CSc. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity Ostrava Proměny podpory zdravého tělesného vývoje v prostředí školní třídy PhDr. Tibor Vojtko, PhD. Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové Stav a problémy drogovej prevencie u žiakov špeciálnych základných škôl na Slovensku Mgr. Ladislav Horňák Pedagogická fakulta Prešovské univerzity Prešov, Slovak Republic Výchova ke zdraví nové učitelské obory na Ostravské univerzitě doc. PhDr. Jitka Šimíčková - Čížková, CSc. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity Ostrava Znalosti dětí školního věku o prevenci úrazů v letech 2005 a 2007 Mgr. Lucie Toráčová 3

4 Projektové vyučování ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví PaedDr. Dana Fialová, PhD. Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové Posilování psychické odolnosti v předškolní výchově PhDr. Simona Hoskovcová, PhD. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha Správným startem v dětství - k pohodovému stáří Věra Železná Mateřská škola Papírenská, České Budějovice Associative Grouping in Preschool Period Giuliana Jelovčan, asistent Faculty of Education, University of Primorska, Koper, Slovenia společenský večer s rautem PÁTEK snídaně hlavní referáty prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra Praha Physical Activity, Life Style and Life Quality of Children and Youth Challenges for Education Assoc. Prof. Rado Pišot, PhD. Faculty of Education Primorska University in Koper, Slovenia Výchova k zdraviu v príprave učiteľov primárnej školy prof. PaedDr. Jozef Liba, PhD., doc. PhDr. Milan Portík, PhD. Pedagogická fakulta Prešovské univerzity v Prešově, Slovak Republic Negativní vliv mediálních komunikací na kvalitu života prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc coffee break a posterové prezentace II Podpora zdraví na pracovišti ve vybraném podniku v Ústeckém kraji MUDr. Jan Ševčík Zdravotní ústav Ústí nad Labem Štrukturálna analýza motoriky detí predškolského veku prof. PhDr. Milan Turek, PhD. Fakulta športu Prešovskej univerzity Prešov, Slovak Republic Mental Handicap as a Factor Determining Coordination Capabilities in 11- Year-Old Boys Marta Wieczorek, PhD. AWF, University Wroclaw, Poland Skills generalization problem among the athletes of Special Olympics Wojciech Wiliński AWF, University Wroclaw, Poland Relationship between Circadian - Typology and Exraverted - Introverted Character in Japanese Students Aged 25 Wada Kai Kochi University, Kochi, Japan 4

5 Zařazení edukačního pohybového programu do ŠVP základních škol speciálních Mgr. Vlasta Kursová, PhD jednání v sekcích, workshop sekce 1 Pohybové aktivity v kontextu kvality života u osob s postižením - sál A doc. MUDr. Vladimír Kodat, CSc. Zdravotní ústav Praha Marta Wieczorek, PhD. AWF University Wroclaw Nukleotidy jako významná, ale opomíjená složka výživy RNDr. Petr Šíma, CSc. Společnost JuWital, s. r. o., Praha Role psychosociálních proměnných v etiologii srdečně cévních onemocnění doc. MUDr. Vladimír Kodat, CSc. Zdravotní ústav Praha Integrace žáků s tělesným postižením do hodiny školní tělesné výchovy Mgr. Martin Kudláček, PhD. Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého Olomouc Pohybová aktivita jako prostředek k ovlivnění kvality života (nejen) dialyzovaných pacientů PhDr. Andrea Mahrová, PhD. Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy Praha Tělesná kondice jako předpoklad zkvalitňování života osob s pohybovým postižením doc. PhDr. Boris Titzl, PhD. Pedagogická fakulta univerzity Hradec Králové Zdravotně sociální problematika seniorů pády ve stáří Mgr. Petra Zimmelová, PhD. sekce 2 Rekreační aktivity a podpora zdraví sál B doc. PhDr. Irena Slepičková, CSc. Sociologie životního stylu - teoretická východiska doc. PhDr. Irena Slepičková, CSc. Nový pohled na zdraví a nemoc Jaroslav Škvařil Česká společnost pro výživu a vegetariánství, Brno Nemoc jako cesta ke zdraví MUDr. Kamil Běrský Česká společnost pro výživu a vegetariánství, Opava Salus animarum suprema lex! - Chápání hodnot jako zdraví a kvalita života v kontextu křesťanského pojetí spásy (salus) doc. Mgr. Michal Kaplánek, TH.D. Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 5

6 Výchova k prosociálnímu chování Mgr. Alena Kubicová, PhD. a Mgr. Helena Záškodná Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava Canisterapie psychosociální podpora zdraví Mgr. Jaroslava Eisertová workshopy sál LCH Dana Fialová, PhD. Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové Výchova ke zdravému životnímu stylu a udržitelnému životu aneb ekospotřebitelem od dětství Mgr. Věra Soukupová Sebezkušenostní práce s tělem na rozvoj a posílení sebevědomí žáků 2. stupně ZŠ Davida Dědič oběd jídelna hotelu hlavní referáty doc. PaedDr. Pavol Bartík, PhD. Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, Slovak Republic Účinnou výchovu ke zdraví může uskutečňovat jenom učitel ochotný pečovat o vlastní zdraví i kvalitu svého života doc. PhDr. Miluše Kubíčková, CSc. Obezita. Endokrinní funkce tukové tkáně. prof. MUDr. Karel Martiník, DrSc. Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové Hodnoty a hodnotové typy a pohybová aktivita prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc doprovodný program konference prohlídka zámku Hluboká nad Vltavou, ukázková lekce golfu, pěší výlet, relaxační centrum (sauna, pára, fitnes) workshopy sál A Mgr. Vlasta Kursová, PhD. Žonglování a jiné psychomotorické aktivity a jejich pozitivní vliv na rozvoj schopností člověka Mgr. Dagmar Trávníková, Mgr. Lucie Brůžková Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, Brno workshopy sál LCH Martin Kudláček, PhD. Fakulta tělesné kultury a sportu Univerzity Palackého Olomouc 6

7 Student view on CEEPUS mobility Martin Šeda Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého, Olomouc Fakulta tělesné kultury v Olomouci studium na Katedře aplikované tělesné výchovy Martin Kučera Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého, Olomouc SOBOTA snídaně hlavní referáty prof. D.Sc. Daniela Dasheva, PhD. National Sport Academy Vasil Levski, Sofia, Bulgaria Svalová dysbalance žáků v základních školách doc. PaedDr. Pavol Bartík, PhD. Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, Slovak Republic Zdravotně edukační efekty jógového tréninku při snižování řešení nadváhy doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc jednání v sekcích sekce 1 - Problematika genderu v souvislosti se životním stylem sál A doc. Dr. Ludmila Fialová, PhD. Gender a sport Mgr. Petra Garbová Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Praha Gender a management PhDr. Anna Schneiderová CSc. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava sekce 1 - Výchova ke zdraví ve školském systému sál A doc. Dr. Ludmila Fialová, PhD. Úplná životospráva jako základ kvality života Jaroslav Škvařil Česká společnost pro výživu a vegetariánství, Brno Body image ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví doc. Dr. Ludmila Fialová, PhD. Pohyb a duševní zdraví volitelný předmět na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně Mgr. Lucie Brůžková Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, Brno 7

8 Zkušenosti z poradny pro učitele výchovy ke zdraví MUDr. Silvana Jakubalová Zdravotní ústav, Olomouc Paralympijský školní den jako prostředek k ovlivnění postojů k osobám se speciálními potřebami Mgr. Ondřej Ješina Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého Olomouc Na pomoc RVZ ZV v oblasti výchovy ke zdraví Mgr. Dagmar Kubátová, PhD. Pedagogická fakulta Univerzity v Ústí nad Labem Dětská obezita z pohledu Poradny snižování nadváhy Zdravotního ústavu se sídlem v Českých Budějovicích MUDr. Šárka Mičanová Zdravotní ústav, České Budějovice sekce 2 Různé koncepce příjmu potravy ve vztahu k řešení podpory zdraví sál B doc. MUDr. Anna Aujezdská, CSc. Zdravotní ústav Praha Ovlivňují velkoměstské podmínky nedostatek tělesné aktivity a nabídka vysoce energetického stravování nárůst nadměrné hmotnosti a obezity pražské školní populace? doc. MUDr. Anna Aujezdská, CSc., MUDr. Marta Kalová Zdravotní ústav, Praha Výchova ke zdravému stravování ve školním kurikulu a v přípravě učitelů PaedDr. Eva Marádová, CSc. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha The Estimation of Parameters of the Body of Children Deaf and Hearing Aged 9-11 Years Miroslaw Górny, Dr. AWF Poznań, Poland Supraindividual Connections of Nourishment Tibor Kökény, Mr. Univerzity of Debrecen,, Hungary Vegetariánství jako typ Ochranné stravy Bc. Zuzana Škvařilová Česká společnost pro výživu a vegetariánství, Brno Vegetariánství jako základ udržitelného rozvoje lidstva Bc. Zuzana Škvařilová Česká společnost pro výživu a vegetariánství, Brno Rizikové faktory pro vznik poruch příjmu potravy Mgr. Monika Měrotská Epidemiologie a etiologie poruch příjmu potravy. Možnosti prevence z pohledu Zdravotního ústavu se sídlem v Českých Budějovicích. Mgr. Leona Meindlová Zdravotní ústav, České Budějovice 8

9 sekce 3 Rekreační a sportovní aktivity a podpora zdraví sál LCH Assoc. Prof. Rositza Tzarova, PhD. National Sport Academy Vasil Levski, Sofia, Bulgaria Dynamika somatickych faktorov vplyvom aeróbneho fitnesu Mgr. Alena Cepková PhD. Strojnická fakulta STU, Bratislava, Slovak Republic The Relations of the Rhythmic Gymnastics Situation - Motor Efficiency and Success on the Final Examination on the Rhythmic Gymnastics of the Physical Education Female Students Jadranka Kocic, PhD. Teacher College, University of Kragujevac, Jagodina, Serbia The Relations of the Artistic Gymnastics Situation - Motor Efficiency and Success on the Final Examination on the Artistic Gymnastics of the Physical Education Female Students Kocic Jadranka, PhD. Teacher College, University of Kragujevac, Jagodina, Serbia Zjišťování životního stylu osob navštěvujících střediska fitness Mgr. Juříková Jana, PhD. Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, Brno slavnostní zakončení konference 9

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013 PROGRAM Mezinárodní vědecká konference Wellness, zdraví a kvalita života 2013 17. 18. 10. 2013 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha Čtvrtek 17. října 2013 8:30 14:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Více

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROGRAM

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROGRAM KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROGRAM X. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE K PROBLEMATICE OSOB SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI a V. MEZINÁRODNÍ DRAMATERAPEUTICKÉ KONFERENCE

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 Zpracovali: Mgr. Radim Šlachta, Ph.D. proděkan pro rozvoj a vnější vztahy FTK

Více

Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v ČR. Aktualizace 2013

Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v ČR. Aktualizace 2013 Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v ČR Aktualizace 2013 Tato aktualizovaná verze vychází jako upravený původní materiál. Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v České

Více

SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN

SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA

Více

WELLNESS, ZDRAVÍ A KVALITA ŽIVOTA

WELLNESS, ZDRAVÍ A KVALITA ŽIVOTA VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Palestra, s.r.o. WELLNESS, ZDRAVÍ A KVALITA ŽIVOTA Sborník sdělení z mezinárodní konference Wellness, zdraví a kvalita života konané 17. 18. 10. 2013 Editoři: prof.

Více

Sborník z vědeckého semináře pedagogické kinantropologie Svatoňova Stráž 2005 konaného 23. 25. září 2005 v Daňkovicích

Sborník z vědeckého semináře pedagogické kinantropologie Svatoňova Stráž 2005 konaného 23. 25. září 2005 v Daňkovicích Sborník z vědeckého semináře pedagogické kinantropologie Svatoňova Stráž 2005 konaného 23. 25. září 2005 v Daňkovicích Editoři: Vladimír Süss Vladislav Mužík Zdenka Marvanová Sborník vychází s podporou

Více

PROGRAMOVÁ NABÍDKA II

PROGRAMOVÁ NABÍDKA II OBSAH Úvodní slovo ředitelky NIDV... 3 Přihlašování a podmínky účasti... 4 Tabulky krajských pracovišť... 6 Brno... 6 České Budějovice... 14 Hradec Králové... 21 Jihlava... 32 Karlovy Vary... 42 Liberec...

Více

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti. PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti. PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ Curriculum Vitae Jméno a příjmení: Titul: Email: Linda Švrčinová PhDr. linda.svrcinova@upol.cz Vzdělání:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ vysokoškolský ústav Technická 2896/2, 616 69 Brno, www.cesa.vutbr.cz Obsah Úvodní slovo ředitelky Centra sportovních

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

Jeden svět (ne)stačí aneb sbližování paralelních světů zdravotnické a školské prevence

Jeden svět (ne)stačí aneb sbližování paralelních světů zdravotnické a školské prevence Jeden svět (ne)stačí aneb sbližování paralelních světů zdravotnické a školské prevence X. ročník mezinárodní konference Primární prevence rizikového chování Sborník abstrakt 4 5/11/2013 Konferenci pořádá

Více

Seznam vědeckých a odborných publikací

Seznam vědeckých a odborných publikací Seznam vědeckých a odborných publikací a) monografie a učebnice, b) práce publikované v zahraničních recenzovaných odborných časopisech, c) práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 200 Zpracovali: Mgr. Radek Hanuš, Ph.D., proděkan pro rozvoj a vnější vztahy FTK

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice 2 0 1 4 1 Vážení spoluobčané, jak je již několikaletou tradicí, se začátkem každého roku pro vás připravujeme vydání aktualizované brožurky Průvodce sociální

Více

REKTORÁT Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC Tel.: +420 585 631 002 Fax: +420 585 631 012 +420 585 631 019

REKTORÁT Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC Tel.: +420 585 631 002 Fax: +420 585 631 012 +420 585 631 019 REKTORÁT Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC Tel.: +420 585 631 002 Fax: +420 585 631 012 +420 585 631 019 Vážená paní Ing. Jana Říhová MŠMT Karmelitská 7 118 12 Praha 1 V Olomouci dne 26. 3. 2015 Čj.: UPOL-51024/9310-2015

Více

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Životopis Osobní údaje Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. Rooseveltova 84 779 00 Olomouc helena.grecmanova@seznam.cz 777 578 494

Více

Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR

Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR Doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Miloslav Kodl, Státní zdravotní ústav Praha Postgraduální vzdělávání odborných

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

Program VI. ročníku konference SENIOR LIVING 8. - 9. 11. 2011. DK Metropol, České Budějovice. ÚTERÝ 8. listopad 2011.

Program VI. ročníku konference SENIOR LIVING 8. - 9. 11. 2011. DK Metropol, České Budějovice. ÚTERÝ 8. listopad 2011. Program VI. ročníku konference SENIOR LIVING 8. - 9. 11. 2011 DK Metropol, České Budějovice ÚTERÝ 8. listopad 2011 9.00 10.00 Registrace účastníků 10.00 10.20 Oficiální zahájení a uvítání členy čestného

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně 30. 9. 2011

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně 30. 9. 2011 V ý r o č n í z p r á v a Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 V Novém Jičíně 30. 9. 2011 Zpracovala: PhDr. Renata Važanská ředitelka školy Osnova: 1. Základní údaje o škole

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 38 Dne 12. 12. 2013

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 38 Dne 12. 12. 2013 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 38 Dne 12. 12. 2013 Přítomni: Mgr. Marek Bach, MUDr. Milena Černá, Mgr. Petr Hanuš, Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA., PhDr. Marie Hermanová, Jana Janíková, Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 2 Obsah I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ,VZDĚLÁVACÍ

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 Národní vzdělávací fond Národní informační středisko pro poradenství ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 BIBLIOGRAFIE Praha, červen 2003 Odborné vzdělávání a trh práce v roce 2002. Bibliografie.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY BIBLIOGRAFIE APLIKOVANÝCH POHYBOVÝCH AKTIVIT (1996 2004)

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY BIBLIOGRAFIE APLIKOVANÝCH POHYBOVÝCH AKTIVIT (1996 2004) UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY BIBLIOGRAFIE APLIKOVANÝCH POHYBOVÝCH AKTIVIT (1996 2004) OLOMOUC 2005 Publikace byla zpracována v rámci projektu Ministerstva zdravotnictví ČR: Máme

Více

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Hradec Králové 2004 Předloženou Výroční zprávu o činnosti Univerzity Hradec Králové za rok 2003 vypracovanou ve

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

34. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

34. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 34. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti NIDM MŠMT Praha Gymnázium Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora www.sockh.cz 15. 17. června 2012 1 Záštitu nad 34. ročníkem soutěže převzal

Více

Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD.

Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD. Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD. ředitel Výzkumného centra integrace zdravotně postižených v Olomouci, vysokoškolský učitel, odborník na právní úpravu postavení občanů se zdravotním postižením, člen

Více