MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra kineziologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra kineziologie"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra kineziologie Kondiční a technická příprava golfového hráče Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Martina Bernaciková, PhD. Vypracovala: Silvie Hlaváčová Animátor sportovních aktivit/ Pedagogické asistentství zeměpisu Brno,

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a na základě literatury a pramenů uvedených v Seznamu použité literatury. V Brně dne 20. dubna

3 OBSAH ÚVOD CHARAKTERISTIKA GOLFU Charakteristika golfu Faktory ovlivňující hru-fyziologie sportu Golfový slovník Psychologie v golfu KONDIČNÍ PŘÍPRAVA Tip na rychlou rozcvičku Prevence úrazů a bolesti Cviky- Prevence Cviky- Protažení Statická stabilita, rovnováha Příprava v zimě: silový trénink TECHNICKÁ PŘÍPRAVA Držení, postoj Držení hole Postoj, zamíření, vyrovnání, nakročení Švih, drajvování Nápřah a prošvihnutí Drajvování Krátká hra Chip Hra z bunkeru Patování Čtení greenu Krátké a dlouhé paty 39 ZÁVĚR 40 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY. 42 RESUMÉ. 44 SUMMARY. 44 3

4 ÚVOD Golf je pozoruhodná hra, kde se hráč snaží pomocí různě zakřivených hlavic holí dostat míček z odpaliště co nejmenším počtem úderů až do jamky. Travnaté hřiště, kde se hra odehrává, je poměrně rozlehlé a má 18 jamek. Golf je sport i hra. Hra společenská, týmová i individuální a velmi zábavná. Lze ji hrát rekreačně i výkonnostně a to v libovolném věku. (Česká golfová federace, 2008) O golfu budu psát proto, že se mu několik let věnuji a ráda bych podala začínajícím hráčům ucelený přehled, jak správně provádět jak kondiční, tak technickou přípravu. Cílem této bakalářské práce, která má název kondiční a technická příprava golfového hráče, je seznámit všechny, kteří se zajímají o golf, s tím, jak si zlepšit fyzickou kondici, jak si poradit s technikou prvních odpalů. Pro začínající hráče zahrneme do bakalářské práce slovník nejčastěji užívaných golfových výrazů. Jedná se většinou o převzaté výrazy z angličtiny, pro které neexistuje český ekvivalent a tvoří ucelené názvosloví a začátečník se může ve spoustě výrazů rychle ztratit. Pro každého golfistu je důležitá i psychologická příprava, proto zde poskytneme pár tipů, jak si poradit s nervozitou před turnajem. Dále seznámíme čtenáře i s fyziologií golfu. Chceme se také zaměřit na málo používané rozcvičky před hrou a prevenci úrazů. Golf je hra odehrávající se převážně v letní sezoně, proto se zmíníme i o zimní přípravě. V druhé části práce bychom podali ucelený návod golfové techniky. Ta začíná držením hole, postojem, pokračuje nápřahem, prošvihnutím a protažením úderu. Existuje však mnoho různých situací, jak hrát míč, proto se budeme snažit o vysvětlení jak hrát jak dlouhé, tak krátké rány, jak se vypořádat s míčkem v písku, nebo jak správně patovat na greenu- dostat míč do jamky. Do práce zařadíme mnoho obrázků, které budou sloužit pro lepší pochopení a názornou ukázku cviků, držení, postojů a úderů. 4

5 V naší zemi zatím není mnoho literatury, která by se tomuto tématu věnovala. Proto budeme čerpat převážně z časopisů a z internetu. V celé České republice vyrůstají stále nová hřiště, ta stávající se rozšiřují a golfové kluby se otevírají široké veřejnosti. Proto se golf stává dostupnější a vytrácejí se zažité představy, že tato hra je jen pro movité. 5

6 1. CHARAKTERISTIKA GOLFU Golf je jednou z nejpozoruhodnějších her s velmi bohatou tradicí. Jeho kořeny sahají až do 15. století a pravděpodobně vznikl v oblasti Skotska. Slovo golf vždy vyvolá představu trávníku a bez něj by to opravdu nešlo. Travnaté hřiště má rozlohu ha a na dráze dlouhé 5-6 km je 18 jamek, vzdálených od sebe m. Hráči mají za úkol pomocí holí různých tvarů a zakřivení hlavic dostat míček co nejmenším počtem úderů k jamkovišti (grýnu) a do jamky o průměru 10,8 cm a hloubce 10 cm. Míček z umělé hmoty má průměr 42,67 mm, váží 45,93 g a jeho povrch je pokryt důlky. (Seznam, encyklopedie, 2007) V golfu jde hodně o šikovnost, štěstí, odhad, vůli, o nejrůznější přírodní vlivy a v neposlední řadě o neopakovatelnou atmosféru setkání s podobně smýšlejícími lidmi. Právě proto jsou golfové turnaje tak přitažlivé. Jedna definice říká, že golf je sport, ve kterém samotný hráč nebo malá skupinka hraje golfovým míčkem do jamky a používá při tom různé hole. Myslím, že tato formulace je natolik srozumitelná, že si díky ní představu o průběhu hry zvané golf dokáže udělat snad každý. Bohužel, mnozí golf stále vnímají jako sport pro horních deset tisíc, a proto se brání vstřebávání jakýchkoliv informací o možnostech jeho provozování. Hned na úvod je tedy důležité říct, že tomu tak není a že se golfu dnes může věnovat takřka každý. (Hruška, J., 2008) Kdo si golfový švih nezkusí, často nevěří - sportovní golf není poklidná nenáročná procházka v parku. Přistupujete-li ke golfu aktivně, čeká vás při jedné hře kolem 8km svižné chůze se zátěží, kdy zhruba padesátkrát až stokrát technicky velmi náročným pohybem těla odpálíte docela těžký míček rychlostí nezřídka km/h (při tréninku běžně odpálíte více míčů). V různých herních situacích musíte pečlivě kontrolovat svaly svého těla, aby potřebný pohyb byl plynulý a přesný. Golf je technický - v tomto směru bývá srovnáván se skokem o tyči. 6

7 Golf je sport i hra. Hra společenská, týmová i individuální.. a velmi zábavná. Lze ji hrát rekreačně i výkonnostně a to v libovolném věku. Golf poskytuje pestrou škálu způsobů hry (jamková = souboj dvou hráčů, na rány = skupinová soutěž, foursome = souboj mezi dvojicemi). Žádná dvě hřiště nejsou stejná. Žádné dvě hry nejsou stejné ani na tomtéž hřišti. Golf má prvky dobyvatelské i objevitelské - různých typů hřišť se zcela odlišným charakterem je nesčetně. Golf je nejzábavnější škola sebedisciplíny. V golfu hráč měří sílu s ostatními hráči, s hřištěm, s přírodními vlivy, ale velmi výrazně též s vlastním temperamentem či rozpoložením. Golfové prostředí je založené na fair play. Hendikepový systém umožňuje souboj hráčů podstatně rozdílných výkonností, aniž by pro jednoho z nich taková hra byla menší výzvou (podobný systém je ve sportu dostupný jen vyjímečně). Zvláštností golfu je to, že je překvapivě snadné drobně podvádět (ačkoliv skutečnou výkonnost nikdo nezapře) ale jen naprosté minimum hráčů tuto svobodu zneužije - a obvykle tak ztratí kredit nejen v golfovém prostředí. Golf je hra vycházející z kontaktu s přírodou. Je to hra natolik poutavá, že spolehlivě odvede myšlenky od stresového dne. Míru fyzické náročnosti golfu si hráč určuje sám. Začít hrát golf lze prakticky v libovolném věku a ani pozdní začátky nebrání v golfových schopnostech vyniknout. Těžko najít jiný sport, který můžete důstojně provozovat v každém věku. 7

8 1.1 Faktory ovlivňující hru Golf patří k acyklickým pohybovým činnostem. Je vhodnou fyzickou přípravou od mládí až k stáří. Pohybová činnost je pestrá. Vzájemným spojováním pohybů se vytvářejí složité pohybové návyky, jimiž se řeší jednotlivé herní situace. Řešení takových situací vyžaduje rozvinuté schopnosti přizpůsobit se podmínkám hry, vyžaduje také zvládnutí taktiky a změny koordinace v CNS. Přestože se střídají acyklické a cyklické prvky, mohou se pohybové návyky zcela nebo z části zautomatizovat. Pak se činnost provádí ekonomicky. Zrychlení reakce má za následek kombinace automatizovaných pohybů. V tréninku hráče se nejčastěji objevuje nácvik odpálení, při čemž pracuje svalstvo celého těla. Vyžaduje dobré nervosvalové koordinace, soustředění a přesnost provedení. Hra je kombinovaná s chůzí na čerstvém vzduchu. (Sobolová, V., Zelenka, V., 1973) Pohyby člověka jsou ovlivňovány vnitřními a vnějšími faktory. V následujícím schématu jsem se snažila o vytvoření přehledu limitujících faktorů, které působí na golfového hráče. (Obr. 1 Limitující faktory). Tyto faktory jsem ještě dále rozčlenila na dílčí prvky. Podle mého názoru působí na výkon hráče, který jsem popsala jako golfový turnaj a tvoří ve schématu hlavní systém 6 hlavních subsystémů. A to jsou především zdraví, pak genetika, psychika, vnější podmínky, vybavení a v neposlední řadě také regenerace. Tyto faktory jsem ještě dále rozčlenila na dílčí prvky. Jednotlivé subsystémy obsahují ještě prvky. Závislost jednotlivých subsystému na hlavním systému a prvků na subsystému je znázorněna pomocí tloušťky čar. 8

9 Obr. 1 Limitující faktory 9

10 1.3 Golfový slovník ALBATROS BACKSPIN BIRDIE (berdy) BOGEY (bogy) BUNKER (bankr) CADDIE (kedy) CHIP DOUBLE BOGEY DRAW DRIVE (drajv) DRIVER (drajvr) DRIVING RANGE (drajving rendž) DROP DŘEVO EAGLE (ígl) FADE (fejd) FLIGHT (flajt) FORE (for) FAIRWAY (fervej) GAGARIN GREEN (grýn) GREEN FEE (grýn fý) GRIP výsledek na jamce zahraný tři rány pod par (normou jamky) zpětná rotace míčku po odpalu anglicky ptáček, výsledek na jamce zahraný na jednu ránu pod par výsledek na jamce hraný jednu ránu nad par písková překážka kolem greenu nosič holí a výstroje a zároveň jediná osoba, která smí při hře radit krátká vysoká přihrávka na green s doběhem výsledek na jamce zahraný dvě rány nad par úder úmyslně zahraný doleva rána z odpaliště dřevo číslo jedna, nejdelší hůl používaná z odpaliště na nejdelší odpaly cvičné odpaliště pro dlouhou hru spuštění míčku z ruky z výše ramen po zahrání míčku mimo hřiště hůl na dlouhou hru výsledek zahraný dvě rány pod par jamky úder úmyslně zaharný doprava skupina hráčů při hře, maximálně čtyři výkřik, kterým se upozorňuje na nebezpečí zranění (většinou odpálený míček směrem na jiné hráče) krátce střižené hrací pole mezi odpalištěm a jamkou vysoká, strmě padající rána nejníže střižená plocha kolem jamky poplatek za hru rukojeť hole a také označení pro úchop (držení) hole 10

11 HACKER HANDICAP (hendikap) HOLE IN ONE HOOK (huk) CHIP (čip) CHIP IN IMPACT (impekt) KRÁTKÁ HRA LÍC HOLE LOB LOFT MARKOVÁTKO MÍSTNÍ PRAVIDLA MULLIGAN (maligen) OUT (aut) PAR PAR HŘIŠTĚ PITCH (pič) PGA PULL PUTT (pat) špatný hráč číslo vyjadřující výkonnost hráče. Čím nižší, tím lepší. U profesionálů se HCP již neuvádí. Číslo vyjadřuje kolik ran nad normu (par hřiště) by měl hráč potřebovat k odehrání kola. V ČR je počáteční HCP 54. jamka na jeden úder rána stáčející se při úderu doleva přihrávka na green, také druh úderu, kterým se dostává míček na green chip až do jamky okamžik trefení míčku hlavou hole výraz pro přibližovací údery ke greenu úderová plocha hlavy hole vysoká krátká rána sklon úderové plochy hlavy hole předmět k označení pozice míčku na jamkovišti (často se používají mince) pravidla týkající se neobvyklých rysů určitého hřiště v přátelské hře označení pro beztrestné hraní další rány po neúspěšném odpalu, kdy míček jen spadne z týčka nebo si to zamíří rovnou do lesa nebo vodní překážky hranice hřiště označena bílými kolíky počet úderů na odehrání každé jamky v normě, podle délky je počet parů 3-5 součet parů na všech jamkách (norma hřiště) krátká vysoká rána se zpětnou rotací a minimálním doběhem Professional Golfers Association zatažená rána letící doleva od zamýšleného směru rána na jamkovišti putterem 11

12 PUTTER (patr) ROUGH (raf) ŘÍZEK SAND WEDGE (send vedž) SCORE CARD (skore kard) SET SLICE (slajs) SPIN TEE (tý) TEE TIME (tý tajm) TOP TÝČKO VYPICHOVÁTKO WEDGE (vedž) ŽELEZO speciální hůl určená převážně ke hře na greenu nebo kolem něj hustá tráva mimo fairway vyseknutý kus drnu po úderu hůl určená převážně pro hru z písku v bunkru skore karta - sčítací lístek, kam se zapisují výsledky z jednotlivých jamkovišť sada holí úder stáčející se doprava rotace míčku odpaliště, ze kterého se začíná hrát každá jamka. Odpaluje se ze stojánku zvaného týčko. startovní čas úder do horní poloviny míčku zapichovací podložka pod míček pomůcka pro upravení důlku po odpalu míčku na jamkoviště, může se použít také týčko krátká hůl s velkým sklonem úderové plochy typ hole většinou od čísla 3-9, nejnižší číslo je nejdelší hůl Zdroj: (Hyder, 2004, Golf Portál, 2006) Upraveno dle Hlaváčová 12

13 1.3 Psychologie v golfu Většina golfistů si je vědoma skutečnosti, že mentální faktory mohou mít vliv na výkonnost. Je to důležité jak pro získávání nových dovedností, tak pro dosahování konstantní vysoké výkonnosti. Hráči, kteří vyhrávají většinu soutěží se vyznačují tím, že dobře zvládají tlak, podstoupí pečlivou přípravu, dodržují tréninkový režim, jsou schopni udržet soustředěnost a neztrácejí sebevědomí, i když se jim někdy nedaří. O takových sportovcích se říká, že jsou psychicky odolní a právě tato psychická odolnost odděluje vítěze od ostatních. Psychické schopnosti, stejně jako fyzické, je třeba si osvojit učením. To znamená, že golfisté musí věnovat dostatek času a úsilí, aby si je osvojili. Dá se psychologie hry naučit? Odpověď zní rozhodně ANO. Je to hodně důležité, protože psychologická stránka má na výkon sportovce vždycky vliv. Tím větší vliv, čím menší má hráč hendikep. A má strašný vliv i na rychlost snižování hendikepu. Dobré skóre je schopnost propracovat se hřištěm od první do poslední jamky, přičemž neděláte nevynucené chyby a vyhýbáte se tomu, co by vás mohlo rozhodit. Víte, kdy zariskovat. Průměrný amatérský hráč často tuhle míru neodhadne. To je ta hráčská intuice - riziko je ještě únosné a odměna adekvátní. Většinou se klade důraz na techniku švihu, ačkoli skóre je produkt techniky, mentální odolnosti, systematičnosti a strategického uvažování. Nervozita na prvním odpališti Je jedna situace, kterou mají všichni hráči společnou. Je to nervozita na prvním odpališti. Každému vadí něco jiného. Někomu obtížnost první jamky, jinému vadí hráči čekající na další startovní čas, jinému může vadit publikum. Je ale dobré si uvědomit, že se dá pozitivně využít k prospěchu. Hodně sportovců tvrdí, že lehká dávka nervozity jim zvedá hladinu adrenalinu v krvi a daří se jim lépe. 13

14 Následující čtyři pomůcky pomohou nervozitu proměnit v pozitivum: 1. Nespěchat- Čas před první jamkou využít nejen k rozcvičce, ale i ke kontrole všeho potřebného. To by mělo být nachystáno v bagu, aby nedošlo ke zbytečnému zdržování. 2. Volná příprava- Na prvním odpališti vše dělat pomalu a s rozvahou. Znakem nervozity je totiž rychlost. Vědomým zpomalením se dostat na obvyklou rychlost. 3. Uvolnění před akcí- Nervozita způsobuje svalové napětí, které omezuje plynulost švihu. Uvolněním se zbavit tohoto napětí, tělo je tím připraveno na plynulý švih. 4. Řádné soustředění- Na první jamce soustředit pozornost jen na ránu. Nerozptylovat se zbytečně okolím. Pozitivní myšlení Jestliže se hráč chystá na ránu, nejprve si ji musí v duchu představit. V podvědomí má zabudován stereotyp, na který se může odvolávat. Často se ale stává, že hráč myslí na ránu, které se chce vyhnout, ale právě tak dostane mozek a tělo instrukce k jejímu provedení. Proto je třeba myslet pozitivně a vytvořit si v hlavě obraz dobré rány, nikoliv rány špatné. Sledování profesionálů Ať už sledujeme golf v televizi, nebo jako diváci na hřišti, je dobré pozorovat hráče přibližně stejně vysoké a všímat si, jak stojí u míčku. Všimneme si také, že všichni dobří hráči mají výbornou rovnováhu, která společně s načasováním umožňuje vysokou rychlost hole. Uvidíme, že profesionálové jsou pečliví v zaměřování. Na hřišti se pak díváme na hráče, ne na míček, jinak bychom neviděli úder ani prošvihnutí. Pokud se zaměříme na sledování jejich rutiny, můžeme se pokusit nalézt si nějaký vzor. Rady: zapomeňte vaše špatné rány, před každým svým úderem provádějte svou zažitou rutinu, soustřeďte se na svůj cíl a buďte sebejistí, golf je především zábava a hrajte pozitivně. 14

15 2. KONDIČNÍ PŘÍPRAVA 2.1 Rozcvičení Rozehřátí před hrou je v golfu důležité. Protože když jsou svaly nerozcvičené, vystavují se náhlé námaze, což může ohrozit zdraví. Rozcvičením se dosáhne jak lepšího citu v rukou, tak ohebnosti v zápěstí, předloktí a vrchní a spodní časti zádového svalstva. Golfista potřebuje být ohebný a pružný. To lze zlepšit pravidelným cvičením, které je důležité při hře. Cviky před hrou: Helikoptéra- stoj rozkročný, upažit, pomalu se začít otáčet trup vpravo až do nejkrajnější možné polohy a pak rotovat vlevo, kontrolovaným pohybem. Pozvolna celý pohyb zrychlit. (Obr. 2) Obr. 2 Helikopéra (Prouzová, 2008) Simulace švihu- přiložit hůl k hrudníku, zkřížit paže a prsty přidržovat hůl. Rotace trupem jako při nápřahu. Vnější noha napnutá. Z vrcholu nápřahu pokračovat prošvihem až do závěrečné fáze. Boky zůstávají uvolněné. (Obr. 3) 15

16 Obr. 3 Simulace švihu (Prouzová, 2008) Držet hůl za zády vodorovně se zemí a otáčet tělo v bocích doleva a doprava. Uvolní se tak horní část zad a ramen. Prostrčit hůl mezi lokty za zády a znovu otáčet tělo v bocích vpravo a vlevo. (Obr. 4) Obr. 4 Hůl mezi lokty (Hyder, 2004) Švih holí dopředu a dozadu s pohybem v zápěstí. Uvolní se tak zápěstí a svaly předloktí. Cviky před tréninkem: Uvolnění krku- uklánět hlavu pomalu vpravo a vlevo. Nepředsazovat bradu a nezaklánět. Uvolnění prstů- spojené prsty natáhnout dopředu, postupně je od sebe oddělovat, na obou rukách současně. Práce zápěstí- uvolnit zápěstí třepáním, později přitahovat palec k předloktí. Později dlaň ohýbat k předloktí, aby byl úhel mezi dlaní a předloktím byl

17 Při pohybu v rovině dlaně by se měl úhel na palcové straně blížit k 30 a na malíkové straně k 45. Posílení prstů- nejjednodušší cvik je mačkání gumového míčku. Zlepšuje se tak pohyblivost a síla prstů. Protažení předloktí- předpažit a široce roztáhnout prsty. Krčit je a odtlačovat co nejrychleji a nejsilněji k sobě a od sebe. Uvolnění ramen- uchopit hůl za konce oběma rukama, zvednout hůl nad hlavu a švihat napnutými pažemi před sebe a dozadu za hlavu. Větrný mlýn- zlepšení kloubního rozsahu boků a páteře- stoj rozkročný, rozpažit. Předklonit a rotovat v pase, až se levá ruka dotkne pravé špičky u nohy. Stejný pohyb provést na opačnou stranu. (Obr. 5) Obr. 5 Větrný mlýn (Prouzová, 2008) Protažení podkolenních šlach- podřep zánožný, obě chodila jsou ve stejné čáře. Výdrž v klidové poloze bez hmitání, opakovat na druhou nohu 17

18 2.2 Prevence úrazů a bolesti Každý by měl věnovat odpovídající péči o své tělo, aby jej udržel v ideální kondici. V této kapitole uvedu cviky a rady, jak by měl hráč postupovat, aby předešel bolestem a náhlým úrazům. Golfový švih je poměrně složitý pohyb a klade vysoké nároky jak na správné provedení, tak na fyzickou kondici. Hráč při něm totiž vyvíjí značnou sílu. Příčinou bolestí je pak nedostatečná kondice spojená s přetížením. Jde především o dolní část zad, která je při rotačním pohybu nejvíce namáhána. Je tedy nutné dodržovat několik zásad, abychom se pozdějším problémům vyhnuli. Před každou hrou by měl hráč začít strečinkem, kterému by mělo předcházet zahřátí (Např.: poskoky, mírný poklus). Strečink se skládá z protažení nejvíce namáhaných partií, kdy postupujeme od hlavy dolů- důraz tedy klademe na protažení ramen, paží, prsou, trupu, oblasti boků a stehenních svalů. Protažením zmenšujeme pravděpodobnost úrazů, proto bychom mu měli věnovat patřičnou pozornost i ve dnech, kdy golf nehrajeme Cviky-prevence Protažení ramen- stoj rozkročný, oběma rukama uchopit hůl za hlavou. Ohnout paže v loktech a hůl držet v úrovni uší rovnoběžně se zemí. Pravou paži plynule napínat tak, že se na závěr dostane do úrovně boků. Vydržet v této pozici 10vteřin a vrátit se do výchozí pozice. Střídavě provést 2-3 opakování pro obě paže. (Obr. 6) 18

19 Obr. 6 Protažení ramen (Prouzová, 2007) Protažení prsních svalů- ve stoji rozkročném uchopit hůl za zády. Pomalu předklánět trup k zemi a paže dostat do polohy, kdy směřují vzhůru. Pomalu se vracet od výchozí polohy, hlava jako poslední. Cvik opakovat 3-krát. (Obr. 7) Obr. 7 Protažení prsních svalů (Prouzová, 2007) Protažení trupu- Stoj rozkročný, uchopit hůl oběma rukama nad hlavou. Z této pozice provést úklon vpravo, při tom se nadechovat, boky tlačit vlevo. Při návratu vydechovat. Provést deset opakování střídavě pro obě strany těla. (Obr. 8) 19

20 Obr. 8 Protažení trupu (Prouzová, 2007) Cviky-protažení Protažení ramen-uvolnění dolní části zad, zvětšení rozsahu pohybu při nápřahu. Sed na židli, záda vzpřímená. Natáhnout levou paži a postupně trupem rotovat dozadu. Pravou rukou zaháknout o levé koleno. V této poloze vytrvat 10vteřin a zopakovat ještě dvakrát. Uvolnit se a provést cvik pro druhou část těla. (Obr. 9) Obr. 9 Protažení ramen (Prouzová, 2007) 20

21 Protažení hamstringů- uvolnění spodní části zad a protažení zadní strany stehen. Sed na židli, napnout pravou nohu, pata se opírá o druhou židli. Překlonit se ke kolenu s rovnými zády. V této poloze setrvat deset vteřin a opakovat ještě dvakrát. Vyměnit nohy a cvik opakovat na levou nohu. (Obr. 10) Obr. 10 Protažení hamstringů (Prouzová, 2007) Celkové protažení- protažení trupu, boků a prsních svalů Postavit se bokem ke zdi a zvednout levé koleno, ohnout jej do pravého úhlu as dát ho co nejblíže ke stěně. Nadechnout a narovnat záda. S výdechem pomalu otáčet trup ke zdi. Paže jsou ohnuté, jsou ve výšce ramen a dotýkají se zdi. V této poloze setrvat šedesát vteřin. Celý cvik opakovat pro druhou část těla. (Obr. 11) Obr. 11 Celkové protažení (Prouzová, 2007) 21

22 2.3 Stabilita a rovnováha Stejně jako je důležitá flexibilita pro správné provedení švihu, podobný vliv má také rovnováha. Neustálým rozvojem rovnováhy těla můžeme podstatně zlepšit švihový pohyb. Konzistentní švih pak bude výsledkem. Rovnováhu můžeme chápat jako schopnost nervo-svalového systému udržet v průběhu pohybu tělo a jeho těžiště v optimální poloze. Lze také říci, že je to schopnost udržet tělo pod kontrolou během fyzické aktivity. Ve vztahu s golfovým švihem chápeme rovnováhou schopnost těla setrvat v určité pozici a ideálně rozložit váhu těla během všech fází švihu. Při zlepšení rovnováhy můžeme dosáhnout nižší kontroly těla a zároveň efektivnějšího švihu. Rovnováha se skládá ze dvou složek: Statická-její zlepšení pomáhá zaujmout ideální postoj, správně přesouvat těžiště (Obr. 16 a 17) Dynamická-vyžaduje vyšší nároky na osvojení, protože při švihu je třeba udržet páteř v určitém úhlu a setrvat v optimálním postoji, zatímco ostatní části těla vykonávají souběžný pohyb s holí (Obr. 14 a 15) 22

23 Cviky: Letadlo-rozvoj rovnováhy, posílení svalů kolem páteře Stoj spojný, předklon, záda rovnoběžně se zemí, rozpažit. Pravou nohu zanožit, převést váhu na levé chodidlo. Po získání rovnováhy dostat pravou nohu rovnoběžně se zemí. Rotace levé paže k pravému chodidlu a pravou paži posunovat tak, až směřuje vzhůru. Setrvat v této pozici 5 vteřin a vracet se do výchozí pozice. Provést 7 opakování a poté cvik provést na pravou nohu. (Obr. 12) Obr. 12 Letadlo (Prouzová, 2007) Dotyky kužele- metr před sebe položit kužel. Stoj vzpřímený, zvednout pravé chodidlo, udržet rovnováhu na levém. Během cviku se snažit udržet pravou nohu nad zemí. Pravou rukou se pokusit dotknout kuželu před sebou, současně mírně pokrčit levé koleno. Při dotyku kužele setrvat 1 vteřinu v této pozici. Vrátit se do výchozí pozice, provést deset opakování a zopakovat cvik na pravou nohu. (Obr. 13) 23

24 Obr. 13 Dotyky kužele (Prouzová, 2007) Skoky do stran- vzpřímený postoj, ruce v bok. Pravou nohu zvednout ze země a pokrčit levé koleno. Provést nejdelší možný skok do strany, dopadnout na pravou nohu. Setrvat na pravé noze v rovnovážné poloze 2 vteřiny. Opakovat na druhou nohu. Opakovat pětkrát, postupně zvyšovat intenzitu na patnáct opakování. (Obr. 14) Obr. 14 Skoky do stran (Prouzová, 2007) Dotyky špičky nohy- posílení flexibility hamstringů, zlepšení držení těla Stoj vzpřímený, chodidla na šířku ramen. Pravou paži předpažit, zároveň přednožit levou nohu a pokusit se dotknout rukou špičky chodidla. Během dotyku vydechovat. Vrátit se do výchozí pozice a cvik provést na opačnou stranu. Provést deset opakování. (Obr. 15) 24

25 Obr. 15 Dotyky špičky nohy (Prouzová, 2007) Statická stabilita Jde o schopnost těla udržet během švihu stálý sklon páteře a vyvinout potřebnou úroveň síly k provedení plně funkčního pohybu. Cviky: Klik s rotací- rozvíjí sílu paží, přispívá k celkové stabilitě. Provést klik a setrvat v něm 20 vteřin, pak se vrátit do vzporu, zvednout pravou paži a otáčet se až do pozice, kdy je kolmo vzhůru. Vrátit se do vzporu a opakovat cvik na druhou paži. Provést pět opakování na každou stranu. (Obr. 16) Obr. 16 Klik s rotací (Prouzová, 2007) 25

26 Vzpor na loktech- vzpor ležmo na břiše, nohy natažené, chodidla u sebe. Zvednout trup do kliku, váha těla je na loktech a špičkách nohou. Stáhnout hýžďové svaly a setrvat v této pozici. Vydržet v krajní poloze deset vteřin, opakovat desetkrát. (Obr. 17) Obr. 17 Vzpor na loktech (Prouzová, 2007) 2.4 Příprava v zimě: silový trénink Jedním z důležitých předpokladů pro to, abychom hráli konzistentní golf, je vytrvalost. Tu můžeme zvýšit pomocí aerobních aktivit- během, cyklistikou, nebo během na lyžích. Svalovou vytrvalost zlepšíme silovým tréninkem. Během turnaje někdy ujdeme až deset kilometrů, což klade velké nároky na fyzickou zdatnost. Jestliže se chceme ve hře zdokonalit, neměli bychom zapomínat na silový trénink, obzvlášť v přípravném období. Síla má přímou souvislost s rychlostí hlavy hole i dosahovanou vzdáleností. Je dobré si uvědomit, že právě tělo a správný švih dodává úderům sílu. Jde o schopnost těla vyvinout značné množství síly v co nejkratším čase. Silový trénink nám pak zaručí zlepšení silové a kardiovaskulární vytrvalosti, prodloužení délky ran a redukci tělesného tuku. Golf už není jen letním sportem, hráči se v zimě vydávají za golfem do teplých krajin, hraje se i na indoor simulátorech. To znamená trvalou zátěž, s níž je potřeba se naučit žít. Neměli bychom tudíž zapomínat na správnou fyzickou přípravu. 26

27 Cviky zaměřím jak na horní, tak dolní polovinu těla. Cviky: Rotace trupu s činkou Stoj rozkročný, kolena mírně pokrčená, trup vzpřímený. Uchopit činku. Držet ji před tělem. Provést rotaci trupu vlevo až do pozice, kdy osa ramen je kolmá k ose chodidel. Vrátit se zpět a opakovat vpravo. Udělat deset opakování. (Obr. 18) Obr. 18 Rotace trupu s činkou (Prouzová, 2007) Klik na míči Položit se na míč a obě ruce umístit na fitbalu na vzdálenost ramen. Chodidla držet u sebe. Po zaujetí rovnovážného postoje, s výdechem se zvednout do kliku, až vzporu, záda narovnat. S nádechem se vrátit zpět. Opakovat desetkrát. (Obr. 19) Obr. 19 Klik na míči (Prouzová, 2007) Trojúhelník Zlepšení stability pletence ramenního, zpevnění zádového svalstva. 27

28 Stoj rozkročný, uchopit činky do obou rukou. Současně s nádechem upažit dlaněmi dolů. S výdechem přesunout paže do předpažení. S dalším nádechem paže přesunout do výchozí pozice-připažení. Při výdechu opakovat cvik v opačném sledu: předpažit, upažit, připažit. Opakovat sedmkrát. (Obr. 20) Obr. 20 Trojúhelník (Prouzová, 2008) Dřep na špičkách-stabilizace svalstva v oblasti kotníků, kolen a boků Stoj rozkročný, předpažit dlaněmi dolů. Pokusit se nalézt rovnováhu na špičkách. Podřep, boky jsou nad úrovní kolen. Vrátit se do výchozí pozice. Opakovat desetkrát. (Obr. 21) Obr. 21 Podřep na špičkách (Prouzová, 2008) Výskok ze dřepu- rozvoj výbušné síly Stoj rozkročný, nohy víc než šířka ramen. Dřep. Odrazem vyskočit do maximální výšky. Dopadnout na špičky, ztlumit náraz, přenést váhu na celá chodidla. Opakovat desetkrát. (Obr. 22) 28

29 Obr. 22 Výskok ze dřepu (Prouzová, 2008) Výpady Stoj rozkročný, ruce v bok. Pravou nohou výkrok vpřed. Váha těla je na patě pravé nohy, levé chodidlo se špičkou dotýká země. S nádechem se snížit k pravému koleni, s výdechem se vrátit do výchozí pozice. Deset opakování na pravou a poté na levou nohu. (Obr. 23) Obr. 23 Výpady (Prouzová, 2008) 29

30 3. TECHNICKÁ PŘÍPRAVA 3.1 Držení, postoj Držení hole Držení je velmi důležité. Určuje výšku, směr i délku ran a může hru zlepšit nebo ji zcela zničit. Návod na uchopení: Postavit hůl na zem tak, aby líc hlavy hole mířil na cíl Levou paži svěsit volně vedle hole a potom prsty obemknout rukojeť hole. Špička palce a kloub ukazováčku by měly být ve stejné úrovni. Přiložit pravou ruku s dlaní za holí. Zavřít pravou dlaň tak, aby levý palec ležel v pravé dlani. Pravý ukazováček je od ostatních prstů kousek oddělen. Pravý palec musí ležet na rukojeti zleva, neměl by být přímo nahoře. Druhy držení: Překrývající (overlap, Vardonovo) Malíček pravé ruky leží v mezeře mezi ukazovákem a prostředníkem levé ruky. Záleží na velikosti rukou a jejich síle. (Obr. 24) Obr. 24 Překrývající držení (Hyder, 2004) 30

31 Propojené (interlocking) Malíček pravé ruky a ukazovák levé ruky se do sebe jakoby uzamknou, zaklesnou. Je doporučen pro lidi s krátkými, silnými prsty. (Obr. 25) Obr. 25 Propojené držení (Hyder, 2004) Obouruké (baseballové) Malíček a ukazováček se jen dotýkají. Je doporučeno pro hráče se slabším držením nebo pro seniory. (Obr. 26) Obr. 26 Obouruké držení (Hyder, 2004) 31

32 3.1.2 Postoj, zamíření, vyrovnání, nakročení Postojem připravujeme tělo k pohybu, nastavujeme rovinu švihu pro udeření míče a zaměřujeme ránu na cíl. Klíčové body správného postoje (Obr. 27): váha těla spočívá na vnitřní hraně chodidel, která jsou rozkročená na šířku ramen kolena pokrčená paže uvolněné, ve tvaru písmene Y, zápěstí je také uvolněné hlava zvednutá natolik, abychom viděli i dopředu stát zpříma, záda držet poměrně rovná Obr. 27 Postoj (Autor neznámý, 1997) Poloha míčku záleží na tom, jaký úder budeme zrovna hrát. Při dlouhých ranách, můžeme mít míček spíše vpředu, u levé nohy. To nám zajistí udeřit ho stoupajícím pohybem hole. Naopak při ranách na menší vzdálenost, při špatné poloze míčku nebo při ráně ze svahu je lepší mít míček spíše u pravé nohy, v postoji více vzadu. Stát bychom měli blízko míče, ale musíme mít dostatečný prostor pro pohyb rukou. Při první ráně leží míček na týčku. Horní okraj míčku je ve stejné výšce, jako horní hrana hlavice hole, kterou odpalujeme. 32

33 Zamíření je směr, který ukazuje úderová plocha hole vzhledem k cíli. Jestliže hůl míří doleva, je úderová plocha zavřená, jestliže míří doprava, je otevřená. Při míření přímo na cíl se říká, že je úderová plocha rovná (square). Vyrovnání je směr, kterým vytáčíme tělo. Jestliže jsme natočení vlevo od cíle, je naše pozice otevřená, jestliže jsme natočeni vpravo, je naše vyrovnání zavřené. Při rovném vyrovnání (tzv. square body alignment) je pomyslná čára spojující ramena a nohy souběžná s cílovou linií. Šířka nakročení ovlivňuje stabilitu a hybnost. Správnou šířku nakročení si ověříme v postoji ve fázi došvihu. Pokud máme kolena v jedné přímce, postoj má správnou šířku. (Obr. 28) Obr. 28 Správné nakročení (Golf, 2000) 33

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ

Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ PROTAŽENÍ Výdrž do 8 sekund Opakování 5x 1. opakování tělo zaznamená pohyb 2. opakování tělo mobilizuje svaly 3. opakování tělo začíná protahovat 4.

Více

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení Obsah: Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal (KZ 1) Kompenzační protahovací cvičení pro volejbal (KZ 2) Kompenzační posilovací cvičení pro volejbal (KZ 3) 491 Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

Příloha č. 1 Cvičební jednotka v otevřených pohybových řetězcích skupina A. Cvičení v sedu na židli:

Příloha č. 1 Cvičební jednotka v otevřených pohybových řetězcích skupina A. Cvičení v sedu na židli: Příloha č. 1 Cvičební jednotka v otevřených pohybových řetězcích skupina A Cvičení v sedu na židli: Aktivace - vzpažit a vytahovat se do výšky střídavě za PHK a LHK, po té za oběmi najednou, hlava bez

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků Obsah Úvod 1. Ohybač paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybač kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory kyčle

Více

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Vleže na zádech opřeme jednu nohu celou plochou chodidla o zem a pokrčíme ji v koleně. Druhou nohu zvedneme, uchopíme ji pod kolenem a špičku chodidla

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků 1. Ohybače paže 1. Ohybače paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybače kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory

Více

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II.

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Sedíme na zemi, pokrčíme jednu dolní končetinu tak, aby se její chodidlo dotýkalo zevnitř druhého stehna. Vnější stranu lýtka a stehna bychom

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK POČET OPAKOVÁNÍ 0 INTENZITA střední Lze provádět od. týdne Začněte na všech čtyřech, pak přeneste váhu vpřed, tak, aby byla téměř celá na pažích. Pokrčte a překřižte nohy.

Více

Baterie posilovací. Regionální akademie Pardubického kraje

Baterie posilovací. Regionální akademie Pardubického kraje Baterie posilovací Regionální akademie Pardubického kraje Vypracoval: Mgr. Tomáš Hák, Radek Baťa Dis. V Pardubicích 18.11.2016 Kontakt: tomashak@seznam.cz, bata.radek@seznam.cz Tento dokument je majetkem

Více

TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI

TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI 1. Test č. 1 Člunkový běh 4 krát 10 m 1.1 Popis TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI K testu je třeba rovný terén, na kterém je dvěma metami vyznačen úsek o vzdálenosti mezi vnějšími okraji met v délce 10 metrů a stopky.

Více

METODICKÁ ŘADA NÁCVIKU HODU OŠTĚPEM

METODICKÁ ŘADA NÁCVIKU HODU OŠTĚPEM Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury METODICKÁ ŘADA NÁCVIKU HODU OŠTĚPEM METODICKÝ DOPIS 2010 Vilém Figalla Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury METODICKÁ ŘADA NÁCVIKU

Více

Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu.

Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu. PŘÍTAHY Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu. Táhnout a tlačit. Přítahy jsou jedny z nejobávanějších

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby A otočení jedné nohy nártem (vč. hřebetu prstů) směrem dolů a lehké zatížení => protažení prstů a nártu

Více

Volejbalová průprava

Volejbalová průprava Volejbalová průprava Závěrečná práce v rámci školení III. třídy všestrannosti T. J. Sokol Uherské Hradiště župa Komenského Zaměření hodiny: volejbal Dne: 21. 8. 2013 Zpracoval: Předpoklady: Cvičenci: Skupina

Více

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Cviky provádějte raději z počátku s odborně vyškoleným fyzioterapeutem, který má osvědčení pro práci metodou Mojžíšové, vyvarujete se chyb

Více

CVIKY KE SNIŽOVÁNÍ HMOTNOSTI

CVIKY KE SNIŽOVÁNÍ HMOTNOSTI CVIKY KE SNIŽOVÁNÍ HMOTNOSTI Provádět tělesná cvičení efektivně je základem funkčního tréninku. Prostudujte si proto následující cviky dříve, než budete přidávat zátěž nebo provádět cvičení proti odporu.

Více

ŽS/4 Odbití jednoruč spodem

ŽS/4 Odbití jednoruč spodem Odbití jednoruč spodem jako prvek techniky vybírání Podrobný rozbor problematiky je v kapitole o vybírání ŽS/11. Zásady správné techniky odbití jednoruč spodem (F 1.0) Základní technika (1.0.1) F 1.0.1.1

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Cviky na uvolnění páteře

Cviky na uvolnění páteře Cviky na uvolnění páteře Nabízím Vám několik základních uvolňovacích cviků. Při cvičení je ale třeba řídit se určitými pravidly: Cvičení provádějte pravidelně, nejlépe 2x denně alespoň 10 minut. Cvičte

Více

Metodika Činnosti, motivace Metodické poznámky CVIČENÍ S TYČÍ

Metodika Činnosti, motivace Metodické poznámky CVIČENÍ S TYČÍ Metodika Činnosti, motivace Metodické poznámky CVIČENÍ S TYČÍ 1) ZAHŘÍVACÍ CVIČENÍ Překračování tyčí v rázném tempu. Překračování tyčí levou nohou, zpátky pravou nohou. Slalom mezi tyčemi v mírném běžeckém

Více

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Příloha Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Obecné požadavky pro správné provedení High Leg Kicků Front:

Více

Cvičení s expanderem

Cvičení s expanderem 38 MÍČ A EXPANDER Cvičení s expanderem Výchozí pozice 1Posaďte se na podlahu s míčem za zády. Ujistěte se, že upínací očka pro expander jsou po stranách vašeho těla. 2Uchopte expander mezi palce a dlaně

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

Florbalová škola Teiwaz

Florbalová škola Teiwaz Florbalová škola Teiwaz Protahování Strečink =protahování Strečink pomáhá rychlejší regeneraci svalů Strečink zvyšuje rozsah kloubní pohyblivosti a pružnosti svalů i šlach Strečink pomáhá snižovat svalovou

Více

ŽS/17 Rozvoj flexibility

ŽS/17 Rozvoj flexibility Obsah: Metody strečinku Cvičení zaměřená na svalstvo nohou (KF 1) Cvičení zaměřená na zádové svalstvo (KF 2) Cvičení zaměřená na břišní svalstvo (KF 3) Cvičení zaměřená na svalstvo pletence ramenního,

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ ÚVOD Vlivem nerovnoměrné zátěže pohybového aparátu vznikají u hokejistů svalové dysbalance a poruchy držení těla skolióza, bederní hyperlordóza,

Více

Strečink - ohybače kyčlí a hýžďové svaly - 2.

Strečink - ohybače kyčlí a hýžďové svaly - 2. svaly - 1. Položte se na záda na kraj lavice tak, aby bérce obou kolenou pokrčených dolních končetin - visely dolů. S nádechem zvedněte jedno koleno k hrudníku. S dalším nádechem oběma rukama přitáhněte

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení uvolňovací a dechová Označení materiálu: Datum

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Krční páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Léčebná tělesná výchova ovlivňující krční páteř Potíže s krční páteří nelze ovlivnit cvičením pouze krční páteře, ale

Více

TÝMOVÝ STREČINK PRO DRUŽSTVO JUNIORŮ pro sezónu 2010/2011

TÝMOVÝ STREČINK PRO DRUŽSTVO JUNIORŮ pro sezónu 2010/2011 TÝMOVÝ STREČINK PRO DRUŽSTVO JUNIORŮ pro sezónu 2010/2011 Každý hráč, který začíná od 01.06.10 s letní přípravou u týmu či juniorů, bude mít tento strečink nastudovaný Při strečinku je důležitá výdrž,

Více

VÝUKOVÉ KARTY: SKOKY ZE DŘEPU SNOŽMO VPŘED Žabáci

VÝUKOVÉ KARTY: SKOKY ZE DŘEPU SNOŽMO VPŘED Žabáci VÝUKOVÉ KARTY: SKOKY ZE DŘEPU SNOŽMO VPŘED Žabáci Rozbor disciplíny: Skokanské disciplíny nekladou nárok pouze na sílu dolních končetin, ale také na koordinaci dolních a horních končetin, na souběžný pohyb

Více

Elipsovité zařízení SF - 05

Elipsovité zařízení SF - 05 Elipsovité zařízení SF - 05 Cvičební a rozvoj koordinace těla Zvyšuje pohyblivost horních i dolních končetin a zlepšuje ohebnost kloubů. Pevně uchopte rukojeti oběma rukama a postavte se na pedály. Pohybujte

Více

PŘÍLOHY Seznam příloh:

PŘÍLOHY Seznam příloh: PŘÍLOHY Seznam příloh: Příloha č. 1: Žádost o vyjádření etické komise Příloha č. 2. Vzor informovaného souhlasu Příloha č. 3: Přístoj BIA QuadScan 4000 Příloha č. 4: Umístění elektrod přístroje BIA QuadScan

Více

Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové

Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové Výchozí poloha: leh pokrčmo, kolena a chodidla asi 20 cm od sebe, paže volně podél těla Průběh: přitisknout bederní páteř, aktivace přímého břišního svalů

Více

Cvičení na vytrvalost

Cvičení na vytrvalost Cvičení na vytrvalost Vytrvalost přesahuje oddělené výbuchy síly, každodenní vytrvalé a výkonné využití kardiovaskulárního systému nám umožňuje cítit se silnějšími a lépe fungovat. Následující cvičení

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Hrudní páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Cvičení pro hrudní páteř. Cviky v leže na zádech 1. Leh na zádech, pokrčená kolena, celá páteř na podložce, obě lopatky

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Posilování, rozvoj a zlepšování svalů ramen. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití: Přidržte

Více

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči.

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. cvik 1 Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. Správný sed (nejen) na míči: kyčelní klouby jsou o trochu výše než klouby kolenní

Více

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu Cviky na šíji a ramena 39 K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu ramenní svaly, především jejich boční část šíjové svaly a svaly zadní části paže Posaďte se vzpřímeně na židli. Paže zvedněte a ohněte

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme na zádech, paže podél těla, dlaně jsou na podložce.

PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme na zádech, paže podél těla, dlaně jsou na podložce. PILATES CVIČENÍ PRO USNADNĚNÍ POČETÍ, ZDRAVÉ TĚHOTENSTVÍ, LEHKÝ POROD A PEVNÉ PÁNEVNÍ DNO 3. Protažení páteře PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) 3/1 ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme

Více

V SOUČASNÉM pojetí volejbalu podání jíž dávno není pouhým zahájením hry.

V SOUČASNÉM pojetí volejbalu podání jíž dávno není pouhým zahájením hry. PODÁNÍ V SOUČASNÉM pojetí volejbalu podání jíž dávno není pouhým zahájením hry. Z tohoto pohledu vyžadujeme, aby podání splňovalo následující úlohy: - znesnadnit soupeři kvalitně přihrát - omezit možnost

Více

112 CVIČENÍ PRO ZDRAVÁ ZÁDA ANATOMIE CVIČENÍ BEDERNÍ PÁTEŘE

112 CVIČENÍ PRO ZDRAVÁ ZÁDA ANATOMIE CVIČENÍ BEDERNÍ PÁTEŘE 112 CVIČENÍ PRO ZDRAVÁ ZÁDA ANATOMIE 113 Bolest bederní neboli dolní části zad je jedním z nejběžnějších problémů, se kterým se potýká v některé části svého života většina dospělých. Těm z nás, kteří se

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Tréninkový deník na prázdniny 2014. nejméně sladkosti. Lepší svačinou než limonáda a sušenka je neslazený čaj TRÉNINK

Tréninkový deník na prázdniny 2014. nejméně sladkosti. Lepší svačinou než limonáda a sušenka je neslazený čaj TRÉNINK Tréninkový deník na prázdniny 2014 Milý ragbisto, DOBŘE O SEBE PEČUJ Správný trénink jde ruku v ruce se správnou životosprávou a výživou. máš před sebou úžasné dva měsíce prázdnin. Zažiješ určitě spoustu

Více

Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání

Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Uveřejněno: Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání NOVOTNÁ, V., ČECHOVSKÁ, I., BŘEČKOVÁ, G. Zdravotní plavání 8 Protahovací

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 5. 6. týden 5. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 3 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

pokaždé za Gymnasta mimo formaci gymnastu Gymnasta je o 1 dobu dopředu nebo pozadu za družstvem pokaždé za gymnastu

pokaždé za Gymnasta mimo formaci gymnastu Gymnasta je o 1 dobu dopředu nebo pozadu za družstvem pokaždé za gymnastu Příloha A5 Tabulka všeobecných chyb a srážek A 5.1 Pohybová skladba Malá Velká 0.1 0.2 0.3 / 0.5 / 1.0 1. Přesnost formací Všichni gymnasté musí být na přesném místě tak, jak to je uvedeno ve formuláři

Více

BIRDIE CARD. Provozní řád

BIRDIE CARD. Provozní řád Provozní řád BIRDIE CARD Před hrou se prosím zaregistrujte na recepci. ID kartu nebo fee kartu viditelně připevněte na bag pro případnou kontrolu marshallem. Dodržujte tempo hry: 9 jamek max. 2 hod. 20

Více

Cvičení při chronických. žilních onemocněních

Cvičení při chronických. žilních onemocněních Cvičení při chronických Cvičení při chronických [ žilních onemocněních 2 Cvičení vstoje č. 1 Stoj čelem ke stěně. Jedna noha je předsunutá jako při vykročení. Ruce jsou opřené o stěnu. Předsunutá noha

Více

INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINKOVÝ PLÁN

INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINKOVÝ PLÁN INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINKOVÝ PLÁN Jméno hráče: Hráči Fotbalové Farmy Období: Zimní přípravné období 2015 Pomůcky: Běžecká obuv (sálovky/turfy nejsou ideální), švihadlo CÍL tréninkového plánu: Standardní program/příprava

Více

PŘÍLOHY. 1. Vybraná kompenzační cvičení. 1) Protažení horní části m. trapezius

PŘÍLOHY. 1. Vybraná kompenzační cvičení. 1) Protažení horní části m. trapezius PŘÍLOHY 1. Vybraná kompenzační cvičení 1) Protažení horní části m. trapezius Výchozí polohou tohoto cviku je sed skřižmo pokrčmo, krční páteř je vytažená a brada tlačena dorsálním směrem. Ruka protahované

Více

Běhám, běháš, běháme

Běhám, běháš, běháme metodická PŘÍLOha ČaSOPISU ČaSPV POhyB Je život 1/2008 Příloha č. 43 Běhám, běháš, běháme Bc. Antonín Morávek Grafická úprava Olga Pokorná pohyb_2_08_priloha.indd 1 19.5.2008 13:59:42 Pohyb je život www.caspv.cz

Více

F Y Z I C K É T E S T Y

F Y Z I C K É T E S T Y M stská policie F Y Z I C K É T E S T Y Testy postihují základní pohybové schopnosti: - rychlost - obratnost - pohyblivost - sílu - vytrvalost Po adí test : Test. 1 člunkový běh 4 krát 10 metrů Test. 2

Více

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením...

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením... Stránka 1 z 11 Stránka 2 z 11 Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky Pochází z letáku firmy Boehringer-Ingelheim k preparátu Movalis. Před cvičením... Krční páteř vsedě Cviky provádějte vsedě na židli s

Více

Cvičte alespoň doma! 1. Spodní část přímého břišního svalu. 1.1. Přítahy kolen k trupu

Cvičte alespoň doma! 1. Spodní část přímého břišního svalu. 1.1. Přítahy kolen k trupu Cvičte alespoň doma! Každý začátek nového roku přináší prostor pro naplňování vytčených plánů a předsevzetí, mezi něž se pravidelně řadí i cvičení pro zlepšení postavy a snížení hmotnosti, jež si častěji

Více

Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak

Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak nesednou, jak je den dlouhý, nebo vykonávají tentýž pohyb či úkon stále dokola. Právě jim strečink pomáhá ulevit od ztuhlosti

Více

Přílohy. k 5. opravenému vydání ČHS 2013. Toto vydání příloh k paravoltižním pravidlům je platné od 1. 1. 2013

Přílohy. k 5. opravenému vydání ČHS 2013. Toto vydání příloh k paravoltižním pravidlům je platné od 1. 1. 2013 Přílohy k 5. opravenému vydání ČHS 2013 Toto vydání příloh k paravoltižním pravidlům je platné od 1. 1. 2013 (Zpracovala sekce paravoltiže České hiporehabilitační společnosti) 1. 1. 2013 Obsah Příloha

Více

Funkční hýžďové svaly

Funkční hýžďové svaly Funkční hýžďové svaly uleví od bolesti a zvýší výkon TEXT: DAGMAR MOSTECKÁ, WWW.BEBALANCED.CZ CHCETE ZVÝŠIT VÝKONNOST, PŘI BĚHU LÉPE VYPADAT A JEŠTĚ ULEVIT KYČLÍM A ZÁDŮM? PAK SE NAUČTE SPRÁVNĚ ZAPOJOVAT

Více

Birdie Card podrobný rozkres jamek s udáním vzdáleností jednotlivých orientačních bodů ke greenu resp. odpališti

Birdie Card podrobný rozkres jamek s udáním vzdáleností jednotlivých orientačních bodů ke greenu resp. odpališti A Albatros výsledek na jamce zahraný o tři údery méně, než je její par All-Square nerozhodný stav (hlavně při jamkové hře) B Backspin zpětná rotace míčku vedoucí k jeho rychlému zastavení po dopadu Bag

Více

ZÁSADY STREČINKU STREČINK JEDNOTLIVÝCH SVALŮ. Lýtka 1

ZÁSADY STREČINKU STREČINK JEDNOTLIVÝCH SVALŮ. Lýtka 1 ZÁSADY STREČINKU protahovat jen zahřáté svaly, vhodné oblečení zaujmout správnou výchozí pozici, která je stabilní a pohodlná pohyb ve směru protažení provádět pomalu a plynule krajní pozice je pocitem

Více

Základní cviky pro rehabilitaci páteře

Základní cviky pro rehabilitaci páteře Příloha č. 2 Základní cviky pro rehabilitaci páteře 1. cvik Provedení: Leh na zádech, pokrčené nohy, chodidla i kolena od sebe na šířku pánve, ruce podél těla. Podsadíme pánev tak, že stáhneme břišní a

Více

Škola zad. Cvičení proti bolestem zad při sedavém zaměstnání

Škola zad. Cvičení proti bolestem zad při sedavém zaměstnání Škola zad Cvičení proti bolestem zad při sedavém zaměstnání 2 Proč nás v kanceláři bolí záda? Při dlouhém sezení, které je pro dnešní kancelářskou práci více než typické, záda zabolí čas od času téměř

Více

Rozcvičení ve volejbale

Rozcvičení ve volejbale Rozcvičení ve volejbale Každá tréninková jednotka, příprava na utkání by měla být zahájena kvalitním rozcvičením. Jeho hlavním cílem je připravit organismus hráče na následující zatížení a zároveň slouží

Více

Rozcvičení prevence před zraněním

Rozcvičení prevence před zraněním Rozcvičení prevence před zraněním K vybudování dokonalé postavy je jasné, že budete potřebovat efektivní cvičení. Důležitým faktorem pro to, abyste z cvičení měli radost a vše šlo hladce, je rozcvičení.

Více

Paraple 1 / PROTAŽENÍ BOČNÍ STRANY ŠÍJE. Provedení pohybu: Výchozí poloha: Poznámky: Chyby:

Paraple 1 / PROTAŽENÍ BOČNÍ STRANY ŠÍJE. Provedení pohybu: Výchozí poloha: Poznámky: Chyby: C V I Č E N Í N A D O M A M A G A Z Í N Chceme vám pravidelně představovat série cviků pro domácí využití. Jako první jsme zvolili základní cviky používané na našich rozcvičkách, zaměřené na protažení

Více

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem,

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, 1 2 Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, kterým zdraví jejich pohybového aparátu není lhostejné.

Více

Procvičování kloubů LK - 01

Procvičování kloubů LK - 01 Procvičování kloubů LK - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

BALETJÓGA METODICKÁ PŘÍLOHA 63. www.caspv.cz. Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková.

BALETJÓGA METODICKÁ PŘÍLOHA 63. www.caspv.cz. Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková. Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 17. ročník září 2013 METODICKÁ PŘÍLOHA 63 BALETJÓGA Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková.

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Přemet stranou. Monika Fantová I.B. 1 z 5

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Přemet stranou. Monika Fantová I.B. 1 z 5 Přemet stranou I.B 1 z 5 Obsah práce: 1. Úvod 2. Metodika prvku 3. Záchrana, dopomoc 4. Nejčastější chyby 5. Zdroje 1. Úvod Přemet stranou neboli hvězda je základní akrobatický prvek, který patří mezi

Více

POSILOVÁNÍ S PILATES MÍČKY

POSILOVÁNÍ S PILATES MÍČKY Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 15. ročník prosinec 2011 METODICKÁ PŘÍLOHA 57 POSILOVÁNÍ S PILATES MÍČKY Text a foto: Martina Vaclová, redakce a foto na titulní straně: PaedDr. Zdeňka

Více

NABÍDKA A CENÍK GOLFOVÝCH LEKCÍ 2010

NABÍDKA A CENÍK GOLFOVÝCH LEKCÍ 2010 NABÍDKA A CENÍK GOLFOVÝCH LEKCÍ 2010 Individuální trénink dospělý 1 osoba 650 Kč 50 minut 2 osoby 800 Kč 50 minut 1 osoba 400 Kč 25 minut 1 osoba 2 900 Kč 5x 50 minut 1 osoba 5 500 Kč 10x 50 minut 2 osoby

Více

VÝUKOVÉ KARTY: SPORTOVNÍ CHŮZE

VÝUKOVÉ KARTY: SPORTOVNÍ CHŮZE VÝUKOVÉ KARTY: SPORTOVNÍ CHŮZE Tato specifická atletická disciplína může být dětem přiblížena pomocí různých soutěží a hrátek. Soutěže a činnosti IAAF Dětské atletiky tuto disciplínu nezahrnují do svého

Více

Škola zad. Cvičení proti bolestem hrudní a bederní páteře

Škola zad. Cvičení proti bolestem hrudní a bederní páteře Škola zad Cvičení proti bolestem hrudní a bederní páteře 2 Proč nás v kanceláři bolí záda? Při dlouhém sezení, které je pro dnešní kancelářskou práci více než typické, záda zabolí čas od času téměř každého.

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2012. Nadhazovači 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2012. Nadhazovači 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2012 Nadhazovači 16-21 9. 10. týden Mimosezóní tréninkový kalendář pro nadhazovače 9. týden tempo : 2:2 odpočinek 75 s Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Posilovna

Více

ZBRANĚ. Použití zbraní v bojových uměních může být různé. V některých bojových uměních, třeba

ZBRANĚ. Použití zbraní v bojových uměních může být různé. V některých bojových uměních, třeba BOJOVÁ UMĚNÍ ANATOMIE ZBRANĚ Použití zbraní v bojových uměních může být různé. V některých bojových uměních, třeba v kendu, používáte speciální zbraň, zatímco v jiných se soustředíte na obranu proti různým

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_TVD 531 Název školy Jméno autora Tematická oblast Předmět Ročník

Více

Cvičení 5 Tibeťanů. Harmonizační cvičení

Cvičení 5 Tibeťanů. Harmonizační cvičení Cvičení 5 Tibeťanů Harmonizační cvičení Historie: Na 19.stol se vysloužilý důstojník britské koloniální armády plukovník Bradford odjel do tibetského kláštera s cílem najít tajemství věčného mládí. Po

Více

90. Přes ramena. výchozí pozice: provedení: chyby: účinek:

90. Přes ramena. výchozí pozice: provedení: chyby: účinek: 90. Přes ramena Bruslařský postoj, míč na straně u kolen S výdechem míč diagonálně nad druhé rameno, s nádechem zpět Nohy nejsou pokrčeny, pohyb není dotažen do konce Obr. 126 Přes ramena 91. Tornádo Leh

Více

Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu

Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu Vlivy na padnutí oděvu ze strany nositele: konstrukce kostry držení těla tvar a proměnlivost postavy Faktory jejichž příčinou existuje spousta variací postav: zaměstnání,

Více

PRSA Štěpán Matek UPOZORNĚNÍ: Toto není oficiální metodika ČSPS, ale pouze stručný výtah z metodiky a dostupných videí pro Vaši inspiraci.

PRSA Štěpán Matek UPOZORNĚNÍ: Toto není oficiální metodika ČSPS, ale pouze stručný výtah z metodiky a dostupných videí pro Vaši inspiraci. PRSA Štěpán Matek UPOZORNĚNÍ: Toto není oficiální metodika ČSPS, ale pouze stručný výtah z metodiky a dostupných videí pro Vaši inspiraci. I. CELÝ ZPŮSOB Správné provedení: https://www.youtube.com/watch?v=qgz8riy-yti

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 3. 4. týden 3. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 3 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Mimosezónní tréninkový plán Nadhazovači 16-21

Mimosezónní tréninkový plán Nadhazovači 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2016 Nadhazovači 16-21 7. 8. týden 7.týden tempo : 2:2 horní část těla odpočinek 90 s dolní část těla odpočinek 45s Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Posilovna

Více

SOUBOR PROTAHOVACÍCH CVIKŮ

SOUBOR PROTAHOVACÍCH CVIKŮ SOUBOR PROTAHOVACÍCH CVIKŮ (Upraveno podle Brent Rutemiller) Před cvičením se poraď se svým doktorem, trenérem. Nikdy se neprotahuj za hranici bolesti! Když to bolí POVOL! Soubor protahovacích cviků je

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Školení trenérů II. třídy specializace Moderní gymnastika

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Školení trenérů II. třídy specializace Moderní gymnastika ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Školení trenérů II. třídy specializace Moderní gymnastika Vazby pro povinnou sestavu se švihadlem I. kategorie KPMG Vypracovala: Martina Havelíková Odborný konzultant: Mgr. Šárka Panská

Více

Postoje a přesuny ve volejbale - na detailech záleží

Postoje a přesuny ve volejbale - na detailech záleží Postoje a přesuny ve volejbale - na detailech záleží Metodický dopis podává informace o postojích a přesunech ve volejbale, jejich významu a ukazuje na možnosti praktických cvičení k jejich nácviku a tréninku.

Více

Mimosezónní tréninkový plán Nadhazovači 16-21

Mimosezónní tréninkový plán Nadhazovači 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2016 Nadhazovači 16-21 3. 4. týden 3. týden tempo : 2:2 odpočinek 75 s Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Posilovna Posilovna Posilovna Posilovna odpočinek Házecí

Více

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D.

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. VÝZNAM A CÍL SILOVÉ PŘÍPRAVY V HOKEJI Síla je základní pohybovou schopností, bez které není možný žádný pohyb. Snížení rizika zranění. OBECNÉ ZÁSADY

Více

Hokejbalový brankař Základní pohyb Obecná pravidla Dopředu Dozadu Stranou ( shuffle ) Odrazová noha (vstávání) Jak jsme psali v prvním díle o Základním postoji (ZP), kde jsme zdůrazňovali jeho důležitost,

Více

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz CVIKY S OVERBALLEM Výchozí pozice: stoj na šířku pánve, plná váha těla spočívá na noze, která je na zemi, noha na balónku je uložena tak, aby koleno bylo stále nad patou. Ruce jsou vytočeny dlaněmi vpřed.

Více

Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této

Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této knize. MUDr. Kamil Ramík STREČINK Jednoduché protažení

Více

I. TEST výbušná silová schopnost dolních končetin skok daleký z místa

I. TEST výbušná silová schopnost dolních končetin skok daleký z místa I. TEST výbušná silová schopnost dolních končetin skok daleký z místa Ze stoje úzce rozkročného těsně před odrazovou čarou testovaná osoba provede skok vpřed odrazem snožmo se snahou skočit co nejdále.

Více