METODIKA GOLFU. dětí (z pohledu pedagogiky)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA GOLFU. dětí (z pohledu pedagogiky)"

Transkript

1 METODIKA GOLFU dětí (z pohledu pedagogiky) Pro: MRŮZEK GOLF UNIVERSITY Zpracovala: Lenka Maudrová Odborný konzultant: PETR MRŮZEK

2 OBSAH : 1. Obecné základní znaky tělesné průpravy: Předškolní věk Mladší školní věk Střední školní věk Starší školní věk 2. Podstata golfové sportovní přípravy u dětí : Sportovní příprava tělesná Sportovní příprava technická Sportovní příprava taktická Sportovní příprava psychologická 3. Organizace tréninku Předškolní věk Mladší školní věk 4. Role trenéra 5. Příklady golfových her a cviků podle věku Pohybové a koordinační hry Golfové hry Koordinační cviky

3 ÚVOD: V této metodice se zaměřujeme na správný přístup trénování dětí. Tato metodika není zaměřena na odbornou výuku golfové techniky. Odborná výuka je doménou každého profesionálního trenéra a je z velké míry individuální. Je odvislá od profesionální úrovně každého trenéra. 1)OBECNÉ ZÁKLADNÍ ZNAKY TĚLESNÉ PRŮPRAVY Rozlišení věku a pohybových schopností k danému věku Poznámka : Je důležité aby trenéři rozuměli základnímu pohybovému vývoji u dětí a tomu přizpůsobovali svůj trénink. Tím nebude docházet ke špatnému rozvoji těla a k případným zdravotním komplikacím. 1. Předškolní věk ( 3-6 let) : Pečujeme o tělesný vývoj a rozvoj základních pohybů. Základem jsou přirozená cvičení(správné držení těla, chůze, skoky, běh, lezení), navazují na spontánní přirozený pohybový projev. Než začneme trénovat golf je potřeba tyto základní pohybové dovednosti umět a v průběhu golfu je správně rozvíjet. Musíme umět posoudit úroveň, schopnosti, dovednosti, zvláštnosti dětí a trénink k tomu přizpůsobovat. U těchto dětí je období pohybového neklidu-nestálost, živost, děti jsou neustále v pohybu, mají potřebu stále něco dělat. V tomto věku mají děti nízkou dobu soustředění. Golf pak tyto děti zároveň pomalu učí více a déle se soustředit. 3-4 roky: rozvoj nervosvalové koordinace rozvoj základních poloh lidského těla rozvoj prostorové orientace rozvoj smyslového vnímání 4-5 let: dítě ztrácí nemotornost pohyby jsou záměrné a samostatné rozvoj nervosvalové koordinace-lepší paměť držení těla se stabilizuje rozvíjejí se základy sportovních činností (házení, plavání atd..) 5-6let : zdokonalování dovedností zlepšují se výkony v běhu a skoku (umí je provádět v rytmu) zlepšuje se výkonnost a přesnost při házení, golfovém odpalu lepší koordinace těla (zvládnutí stoje na jedné noze, balanční cviky) orientace v prostoru Děti ve věku 5-6 let by měli zvládnout: jednoduché i složitější průpravné cviky posilování břišního, lopatkového a stehenního svalstva procvičování plosky nohy kotoul a váhu uvolňovací cviky (na klouby, relaxační cviky) rytmické vyjádření druhem pohybu chůze 3km, běh 30 až 40 metrů 2. Mladší školní věk (7-11 let) : V tomto věku je nutná soutěživost při hrách používáme hry soutěživé a hry s pravidly. Postoje k okolnímu světu začínají vytvářet jejich osobnost. Je zde snaha o všestrannost. Je důležité zde začít

4 se základy všech sportovních odvětví a klást důraz na estetiku a dokonalejší provedení. Doporučuje se rozvíjet vytrvalost. Děti mají velký zájem o pohyb, používáme velké množství rozmanitých prostředků. V silových cvičeních zvyšujeme dynamické zatěžování(přeskakování překážek, dřepy, kliky, poskoky). V tomto věku golf pomáhá výrazně rozvíjet vytrvalost a zlepšuje pohybovou koordinaci. Charakteristický vývoj předpokladů : pokračuje vývoj kostry roste tělesná váha může dojít k znetvoření kostí(páteře) důležitá jsou vyrovnávací cvičení(posilování páteře) Rozdíly mezi chlapci a děvčaty : Rozdíl v psychickém vývoji : chlapci-výraznější soutěživost dívky-nižší výkonnost zpočátku nedokonalá pamět psychická nestálost nevyrovnanost a tréma neschopnost koncentrace později uspokojivá pamět 6-8 let : nedokonalá paměť psychická nestálost, tréma vytváří se postoje k okolnímu světu-začíná se vytvářet jeho osobnost (individuální) 8-11 let : uspokojivá pamět důrazněji respektovat rozdíly mezi chlapci a dívkami Trenérský přístup v předškolním a mladším školním věku : Je zde potřeba pestrá činnost, herní přístup, děti by měli cítit prožitek radost. Děti se podřizují autoritě, přijímají názory druhých. Důležitá je správná autorita-správný přístup trenéra. Trenér by měl být optimistický, mít elán a zájem. 3.Střední školní věk ( let ): Je období puberty-kritika vůči okolí, vlastní názory. V tomto věku se rozvíjí paměť, objevují se logické a abstraktní myšlení, schopnost porozumět racionálním důvodům. Jsou zde individuální a pohlavní rozdíly-velká rozkolísanost-pohlavní vývoj. Důležité je zde posilování posturálního svalstva (protahování a uvolnění)=svaly kolem páteře, břicha, hýždí (zadku). Základem je soutěživost a závodivost. Vyloučíme cvičení s velkým zatěžováním a silovými nárazy(neposilovny). Děti mají cvičit s vlastní váhou-používání opor, gumy, míče. Je potřeba pozorovat intelektuální rozvoj osobnosti. Začíná se s výkonnostními sporty. V této fázi lze po předchozí golfové průpravě začít naplno s golfovým tréninkem a golfovou hrou let : do nástupu puberty, možné ještě snadné učení let : výrazné omezení učení, zhoršená je hlavně kvalita Trenérský přístup :

5 Sport není už jenom hra, ale také povinnost. Má pravidla a ty se musí dodržovat. Trenér je starší a zkušenější přítel, otevřený a chápající, taktní, diskrétní. Obtíže bere s nadhledem, zasahuje při přesáhnutí meze. Dává osobní příklad! 4.Starší školní věk ( 15 a více let) : Dochází k sociálně psychické stabilizaci, postupně má dítě zájem o činnost, kterou dobře ovládá. Dochází k pohlavnímu dospívání. Intelektuální vývoj osobnosti. Může být velká fyzická zátěžzatěžování vytrvalostně. Posilujeme zde posturální svalstvo. Mládež se profesionálně zaměřuje na vrcholový sport. Rozdíly mezi chlapci a dívkami : Dívky : dospívají rychleji citlivě přistupovat k tělesným změnám tělesné cviky zaměřené na estetický projev=ladnost, pružnost, měkkost pohybu mají slaběji vyvinuté svalstvo menší svalovou sílu menší pevnost vazivového ústrojí mají větší vytrvalost Chlapci : zvyšování zatížení trénovat vytrvalost tělesné cviky se zaměřením na rozvoj síly, rychlosti a mrštnosti mají emotivnost při hře mají více vyvinuté svalstvo mají větší pevnost vazivového ústrojí mají menší vytrvalost GOLF JE VHODNÝM SPORTEM PRO SPRÁVNÝ VÝVOJ TĚCHTO ZNAKŮ TĚLESNÉ PRŮPRAVY. GOLF : Rozvíjí zdraví, fyzickou zdatnost, obratnost, smysl pro kolektiv, morálku, estetickou stránku osobnosti. Prospívá fyzickému i mentálnímu vývoji dítěte. Pomáhá učit se pravidlům( jak ve společnosti tak i ve hře) a respektovat je. Golf podporuje rozvoj schopnosti soustředění a uvědomnění si vlastního těla(svalová pamět, koordinace,pohyb) dříve než u jiných sportů. Učí zodpovědnosti a buduje sebedůvěru. 2)PODSTATA GOLFOVÉ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY U DĚTÍ Děti se vyvíjejí, tudíž by se trenér měl vyznat v tom, co je přiměřené danému věku, jaké činnosti v golfu mohou dítě rozvinout, či naopak poškodit a také kdy s tréninkem golfu začít a jakou vhodnou formou pro určitý věk. Důležitá je pozitivní motivace, atmosféra pohody, pochvala a povzbuzení a na konci hodiny by vždy mělo být kladné zhodnocení výkonu. Nejdůležitějším prostředkem v přípravě dětí jsou HRY. Golf učíme zábavnou, hravou, ale zároven zodpovědnou formou. Využíváme také tzv.neřízené hry( děti hrají hru v takovém režimu, jak sami chtějí) Golfová sportovní příprava mládeže se dělí na tělesnou, technickou, taktickou a

6 psychologickou. 1)Tělesná a technická : Základní složka sportovního výkonu, nedostatečné zvládnutí techniky může sportovce oslabovat v jeho maximální výkonosti. Zařazujeme zde cviky, které pomáhají k zvládnutí techniky. ZDE PLATÍ ZÁSADA ( nejprve kvalita a potom kvantita) nejprve pomalu do požadovaného provedení po zvládnutí techniky-cvičení s velkým počtem opakování Při učení golfových dovedností je důležité vytvořit u dětí zájem o nácvik techniky, děti se učí nápodobou. Důležitá je zpětná vazba pro korekci chyb(děti je důležité pochválit a to i za snahu). 2)Taktická ( např. Znalost golfových pravidel) : U nejmenších dětí je taktická příprava minimální, získává na významu teprve v pozdějších obdobích. Děti nejsou ještě schopny řešit složitější myšlenkové procesy. Výkon u dětí by měl být spíše založen na technice než na taktice. Děti seznamujeme se základní golfovou etiketou v pozdějším věku i s golfovými pravidly. Taktické dovednosti u nejmenších dětí základní znalost pravidel a jejich dodržování, správné chování v obecných situacích(nekřičet, neskákat do řeči, nerušit spoluhráče atd..) Zařazujeme zde nejzákladnější golfová pravidla, které jsou snadno pochopitelná pro děti a jsou potřeba pro správnou hru golfu. (př. spadne-li míček do vody-trestná rána, správná hra z bunkru, hra z odpaliště, hra z fairwaye atd..) 3)Psychologická příprava : ( NEJDŮLEŽITĚJŠÍ) U dětí musíme podporovat jejich sebevědomí a víru ve vlastní schopnosti. (není dobrý poraženecký přístup - to zase dnes prohraju nebo to nemám šanci zahrát) Golfový trénink má přispět k tomu, aby mládež získala sebevědomí a to je ten nejdůležitější krok na cestě k úspěšnému zvládnutí golfové hry. Trenér by měl dávat takové úkoly, které jsou pro mládež výzvou. Děti je důležité motivovat, aby se chtěly samy zlepšovat a jít nahoru s výkonností. Docílit toho aby dítě chtělo samo trénovat a mít snahu přidávat! Důležité je používání motivačních hesel a pozitivní oslovení dětí. Pokud chceme naučit děti hrát vynikající golf tak při každém vysvětlení golfové techniky nebo pravidla vytvoříme přímí oční kontakt(např. klekneme si na kolena a koukáme do očí na stejné úrovni dětí) Děti budou daleko lépe vnímat naše informace.

7 3)STRUKTURA A ORGANIZACE TRÉNINKŮ Každé dítě či mládež, kteří začínají s golfovou hrou by měla projít golfovou přípravou. Golfová příprava se liší podle věku. Viz také (obecné základní znaky tělesné průpravy). 1)Předškolní věk (3-6let) Vhodná skupinová výuka. Počet dětí ve skupině max. 6.(U takto malých dětí je nutné dbát více na větší pozornost a opatrnost. Děti jsou fyzicky a psychicky nevyzrálé. Proto se nedoporučuje více jak 6 dětí na jednoho trenéra). Není vhodný individuální trénink Tréninky jsou zaměřeny formou her (pohybových a koordinačních). Délka tréninku by neměla přesahovat 60 minut. V 60 minutách golfového tréninku 45 minut tělesné přípravy (hry) a pouhých 15 minut se zaměřením na golfovou techniku. Děti se déle jak 15 minut soustředit neumějí. Nezaměřujeme se zde na techniku provedení golfového švihu, ale na techniku základních pohybových dovedností, které by děti měly v tomto věku umět a které jsou důležité právě pro budoucí golfovou techniku. Děti seznamujeme s golfovou holí a míčem formou zábavy. V lekci bychom měli pokaždé používat pomůcky (golfové hole přiměřené k věku, plastové hole, měkké soft míče, různé druhy míčků a míčů, švihadla, baseballové pálky, golfové míčky, hračky-plyšáky, kruhy atd...) Zařadit do tréninku vždy rušná cvičení (př. rozcvička-běh přes překážky) PŘÍKLAD VEDENÍ TRÉNINKU + ukázkové obrázky 1. Rozcvička Trenér by měl mít vždy předem připravenou strukturu tréninku. Tzn. co bude v následující hodině s dětmi dělat a na co se bude při tréninku soustředit (krátká hra, dlouhá hra)+ připravené pomůcky k tréninku. Na začátku lekce začínáme s rozcvičkou (pro děti i pro dospělé je velmi důležitá!). Rozcvičkou se děti začínají soustředit na lekci s trenérem. Rozcvička je složena z her pohybových a koordinačních. Při rozcvičce se zahřívají svaly a prokrvuje tělo. Slouží jako prevence proti bolesti zad nebo poranění svalů. Rozcvička se skládá z rušné, protahovací a relaxační části. Děti nejdříve během přes překážky nebo během a skoky přes překážky zahřívají tělo (viz obrázek č.1), poté následuje protahování těla (obráz.č. 2 a 3) a na závěr relaxační část. Při relaxační části povídáme dětem z čeho se bude následující trénink skládat. Děti mohou vymyslet samy co by chtěly dělat. Snažíme se tomu trénink přizpůsobit. Rozcvička by měla trvat minimálně 15minut. Rušnou část zařazujeme kdykoliv při tréninku, máme-li pocit, že se děti přestávají soustředit. Obrázek č.1 Obrázek č.2

8 obrázek č.3 2. Průpravná část (golfová přípravka) Začínáme např. Hod míčků z určité vzdálenosti na cíl. Cílem mohou být např. plyšáci nebo hračky, které si děti sami přinesou. Cíl vzdálenostně upravujeme a učíme děti citu pro vzdálenost. Děti necháme mezi sebou vzájemně soutěžit a podporujeme je v tom. Můžeme utvořit kruh a navzájem si jeden míč házet(hod vrchem, spodem), při chycení míče, děti vyslovují svá jména(pokud se neznají) a při házení míče vyslovují jména těch kterým míč chtějí hodit. Pokud se děti znají, můžou vyslovovat své oblíbené hračky, jídlo, filmy, pohádkové postavy atd...děti se zde učí soustředit se na své tělo. Poté můžeme dětem dát jejich golfové hole a pomocí měkkých soft míčků zkoušet trefovat cíl(obráz.č.4). Toto provádíme v krátkých vzdálenostech (nejprve učíme děti hrát krátkou hru) při zvládnutí krátké hry, můžeme začít s dlouhou hrou. Necháváme děti přirozeně trefovat míče, golfovou technikou zasahujeme jen minimálně. Děti učíme hrát nebo házet ve vyznačených místech. Zamezujeme tím případným zraněním od spoluhráčů. Př. Děti stojí v kroužku, který můžeme vyrobit ze švihadla nebo stojí na rohožce.(obráz.č.4). Obrázek č.4

9 3. Závěrečná část( golfová přípravka ) V závěrečné části je důležité hodinu příjemně ukončit a vyvolat v dětech ZÁJEM pokračovat v dalších lekcích. Přesouváme se z odpališť nebo z chipinku na patovací plochu. Zde pro děti připravíme vše formou zábavy. Necháme děti aby si z provázků nebo švihadla vytvořily svoje vlastní patovací dráhy( závodní dráha ) viz obráz.č.5. Děti se snaží zapatovat míček v dráze s nejmenším počtem úderů. Míček nesmí z dráhy vykolejit, pokud se tak stane, míček seberu, dám ho znovu na začátek dráhy a znovu hraji.(obrázek č.6) Vyhraje ten, který zahraje nejméně ran. Dále můžeme patovat s použitím různých překážek, kdo zapatuje do jamky v nejméně pokusech vyhrává atd...(obráz.č.7). Na závěr lekce děti zhodnotíme kladně (dobré ke zvýšení sebevědomí). Vymyslíme pro děti úkoly, které si připraví na příští lekce. Př. Nakreslit svoji golfovou dráhu, auto, zvířátko, svou golfovou hůl nebo přinést si na příště svojí oblíbenou hračku(ta bude sloužit jako pomůcka) atd...je to velmi výborná pomůcka proto, aby děti přemýšleli o golfu jako o zábavě a získali k tomuto sportu kladný vztah. Po celou dobu tréninku u dětí pěstujeme jejich sebevědomí, hodnotíme kladně, děti do ničeho nenutíme, pokud nechce spolupracovat necháme ho pracovat samostatně. Snažíme se naslouchat každému stejně, hodnotíme spravedlivě! Obrázek č.5 Obrázek č.6 Obrázek č.7 2) Mladší školní věk(7-11) Vhodná skupinová výuka. Počet dětí ve skupině max. 8 na jednoho trenéra. Od 11 let je vhodný individuální trénink! Tréninky jsou zaměřeny fomou her (pohybových a koordinačních). Používáme náročnější koordinační cvičení.

10 Délka tréninku by neměla přesahovat 90 minut V 60 minutách golfového tréninku je 20 minut tělesné přípravy (hry) a 40 minut se zaměřením na golfovou techniku. Děti se umějí soustředit více jak 30 minut. Zaměřujeme se na techniku provedení golfového švihu a na techniku základních pohybových a koordinačních dovedností, které by děti měli v tomto věku umět a které jsou důležité pro zvládnutí golfového švihu. Děti seznamujeme s golfovou holí a míčem formou zábavy. V lekci by jsme měli pokaždé používat pomůcky(golfové hole přiměřené k věku, měkké soft míče, různé druhy míčů, švihadla, baseballové pálky, golfové míčky, hračky-plyšáky, kruhy atd...) Zařadit do tréninku vždy rušná cvičení (př. rozcvička-běh přes překážky). Rozcvička je v tomto věku důležitá. Dětem roste tělesná váha, vyvíjí se kostra. Dbáme na důkladné protažení páteře. Děti učíme nápodobou, dáváme příklad správného golfového švihu, klademe větší důraz na správnou golfovou techniku. Děti v tomto věku přijímají více názory trenéra. Používáme hry soutěživé a seznamujeme děti podle věku se základními golfovými pravidly(formou her) obráz.č.8 Respektujeme rozdíly mezi chlapci a dívkami. Můžeme používat video-analýzu, pomáhá dětem k lepšímu uvědomění si golfového švihu Před prvním použitím videa objasníme nejdůležitější detaily golfového úderu, aby následná analýza videa byla pro děti snadná a pochopitelná Při vlastní analýze by měl trenér objasnit nejvýše jeden nebo dva aspekty. Analýza se doporučuje od 10 let. Neupozorňujeme na každou odchylku od základního úderu, vzniká tím chaos a mládež se pak nekoncentruje na podstatnou opravu. Vhodný kondiční trénink od 11 let koordinačně-regulační cvičení. Děti učíme reagovat na vnitřní a vnější rušivé faktory. Rušivě mohou působit například zvuky, rozhovory, počasí, diváci a další: při hře na jamky k tomu může vést i chování protivníka. Děti si můžou pořídit golfový deníček a zapisují si poznámky z hodiny + úkoly od trenéra na příště. Úkolem se myslí, trénink putování doma na cíl, nebo trénink krátké hry na zahrádce pomocí měkkých míčků. Jít s někým kdo hraje golf, jako doprovod a zapsat si čeho jsem si všiml a co mi nebylo jasné atd Vhodná hra na hřišti, při dostatečném zvládnutí techniky 4)Role trenéra Trenér by měl mít pedagogické nebo jiné odborné vzdělání se zaměřením na golf. Pedagog je nejoptimálnější pro vedení golfového tréninku u dětí a mládeže. 1. TYPOLOGIE TRENÉRA, podle výkonnostních úrovní Trenér PEDAGOG

11 Je vhodný pro trénink dětí a mládeže. Respektuje věkové a vývojové zvláštnosti, podporuje všestranný rozvoj, je vzorem, vyznačuje se trpělivostí, práci zaměřuje perspektivně. Vyznačuje se znalostmi o rozpoznávání talentu. Trenér ORGANIZÁTOR Je typický pro výkonnostní sport. Zahrnuje v sobě manažerské předpoklady doplněné o odbornost spojenou se zatěžováním organizmu, technickou připraveností hráče, apod. Zajišťuje podmínky pro trénink i účast v soutěžích. Vyznačuje se kombinací pečlivých teoretických příprav i dostatkem praktických zkušeností. Trenér SPECIALISTA Je vhodný pro nejvyšší výkonnostní úroveň. Vysoké nároky na odbornou kvalifikaci a psychologickou stránku činnosti, tvůrčí schopnosti, smysl pro kolektivní spolupráci, vedení realizačních týmů, kvalita systémového přístupu, apod. 2. TYPOLOGIE TRENÉRA, podle způsobu vedení skupiny AUTOKRAT (autoritativní) Svůj tým řídí striktními příkazy, zákazy a nekompromisně vyžaduje jejich plnění. Nebere ohled na mínění ostatních. Nediskutuje. Výkon týmu může být někdy vysoký. Žák většinou nemá možnost realizovat svoje vlastní nápady. Je zde více příkazů a trestů než pochválení. U dětí a mládeže může vzniknout vzdor, svéhlavost, truc a naschvály. Nejsou zde podmínky pro vytvoření vzájemné důvěry, ty jsou důležité pro správný vývoj golfové techniky a v budování psychické odolnosti. DEMOKRAT Vedení je založeno na vzájemném respektování názorů a na dohodě mezi trenérem a hráči. Povzbuzuje členy svého týmu k názorové otevřenosti a poslouchá hlas skupiny, i když se jím nemusí řídit. Výkon je závislý na vnitřní motivaci. Záleží na ztotožnění mysle hráčů s cíli trenéra. Někdy však musí umět přikázat. Je nejvhodnější! LIBERÁL Tvoří protipól autokratickému vedení. Hráčům je ponechána značná volnost, nevydávají se téměř žádné příkazy, nekontroluje se plnění úkolů. Družstvo se řídí samo, často živelně. Výkonnost bývá většinou nízká a spokojenost členů bývá také často nižší, než u demokratického vedení. 5. Příklady golfových, pohybových her a cviků podle věku 1. POHYBOVÉ A KOORDINAČNÍ HRY (vhodné k rozcvičce) Předškolní věk ( 3-6 let) STONOŽKA: počet: 6 10 osob procvičení: - obratnosti, síly, koordinace činností ve skupině pomůcky: žádné POSTUP: Trenér určí vzdálenost, kterou musí skupina překonat. Je možné uspořádat závody několika skupin. Stonožka podniká pomalé pohyby dopředu nebo dozadu. Stejný pohyb, obráceně (čelem k zemi), je možné také provádět. Každý další člen se podepírá rukama o kotníky předchozího člena.

12 MOUCHY A PAVOUK : počet: nejméně 5 procvičení: - rychlosti, pozornosti pomůcky: 2 čáry vzdálené od sebe asi 2-3 metry POSTUP: Určíme jednoho pavouka. Ten musí chytat mouchy přelétající přes jeho území. Zbylé děti předvádějí mouchy, přitom i bzučí. Musí vždy proletět územím pavouka, aniž by se jí dotkl. Pokud se pavouk dotkne mouchy, tak se moucha stává pavoukem. Poslední zbylá moucha je pavouk. Celý postup opakujeme. BOMBA, POTOPA, NÁLET počet: alespoň 5 procvičení: pozornosti, rychlosti, koordinace těla pomůcky: žádné POSTUP: Trenér říká vždy bomba, potopa nebo nálet. Na slovo BOMBA si děti musí dřepnout, na slovo potopa musí stoupnout na vyvýšené místo a na slovo nálet se musí schovat např. za kámen, židli, strom, stůl nebo si lehnou. Zároveň se slovem říká i počet vteřin (maximálně 10 sekund). Děti musí splnit úkol do doby než vedoucí tento počet napočítá. Pokud to stihnou získávají bod. Vyhrává ten, kdo má nejvíc bodů. ŠKATULATA HEJBEJTE SE počet: alespoň 5 procvičení: rychlosti, koordinace, pozornosti pomůcky: kruhy, švihadla POSTUP:Po zemi se rozloží kruhy, děti se postaví na konec místnosti nebo na vyznačené místo venku- musí vždy být o kruh méně, než je dětí, pak se řekne: škatulata hejbejte se a děti se snaží dostat do některého z kruhů- ten kdo to nestihne vypadává. Odděláme kruh a hrajeme tak dlouho, dokud nezbude jedno dítě - to vyhrává. NA LUDVÍKA POSTUP: Děti si stoupnou do půlkruhu a trenér jim hází míč. Přitom říká jména hráčů. Když řekne např. Ludvík a žádný hráč se tak nejmenuje, nesmí děti míč chytit. Pokud ho chytnou, ze hry vypadávají. Stejně tak jména vypadlých hráčů už také neplatí. Můžeme nechat házet i děti. Mladší školní věk (7-11) OBRUČE, HÝBEJTE SE Počet: 4 a více procvičení: koordinace, obratnost, pružnost, týmová práce pomůcky: gymnastické obruče POSTUP: Všichni se uchopí za ruce a vytvoří velký kruh. Na dvou místech, nejlépe proti sobě, uvolníme držení rukou, vložíme gymnastické obruče a ruce se opět spojí. Obruče visí na spojených pažích. Na pokyn trenéra se hráči snaží posunovat obruče po kruhu ve směru hodinových ručiček,

13 aniž by se pouštěli rukama. Sousedi si mohou obruče nadhazovat a usnadňovat si prolézání. Všichni se však stále pevně drží. Snaží se, aby se obě obruče pohybovaly stejnou rychlostí. Můžeme zadat i časový limit, který se snaží soutěžící nepřekročit. GORDICKÝ UZEL Počet: 6 a více procvičení: koordinace, trpělivost, soustředění pomůcky: žádné POSTUP: Vytvořte kruh tak, aby jste se dotýkali rameny. Předpažte levou paži a uchopte za ruku některého ze svých spoluhráčů. Pozor, nesmí to být soused zprava ani zleva. Totéž provede pravou paží (je možno provést se zavřenýma očima). Nyní jste dokonale propleteni vytvořili jste gordický uzel. Nečekejte a snažte se rozmotat, aniž by jste se pustili. Podaří-li se vám rozplést tuto změť končetin a těl a vytvořit jeden kruh (platí i postavení zády do středu kruhu jste u cíle. Selžou-li všechny pokusy o rozpletení lidského uzlu, může vedoucí uvolnit jedno spojení, o kterém si skupina myslí, že je nezvládnutelné. Pak se pokračuje v řešení úkolu. Při větším počtu hráčů bývá potřeba i druhý zásah trenéra. Hráči i trenér by se měli obrnit trpělivostí a hledat řešení. V průběhu hry se může měnit způsob držení rukou při zachování stálého kontaktu, nesmí to však měnit základní postavení. Při větším počtu osob se podaří vytvořit i několik menších kruhů. MOLEKULY A ATOMY počet: alespoň 6 hráčů procvičení: rychlosti, postřehu, koordinace pomůcky: prostředí: louka, hřiště, tělocvična, POSTUP: Děti se rozběhnou po prostoru. Vedoucí vždy zakřičí číslo. To znamená, kolik atomů se má sloučit. Např. 2! Děti se musejí chytnout po dvou. Pak třeba po třech, atd. Kdo zůstane lichý, vypadává ze hry! Tak pokračujeme, dokud nám nezůstanou vítězové! NA ČÍSLA počet: alespoň 6 hráčů procvičení: postřeh, rychlost pomůcky: míč prostředí: hřiště, tělocvična POSTUP: hráči se rozdělí na dvě stejno početná družstva. Mezi sebou si rozdělí čísla. Doprostřed se umístí míč. Vedoucí vyvolá např. číslo 5! Tito hráči vyběhnou k míči a snaží se ho vzít! Kdo ho vezme a vrátí se s ním zpět do svého družstva vyhrává! Vedoucí může vyvolat i více čísel naráz! Hráči se mohou o míč přetahovat. Pokud souboj trvá dlouho, vedoucí povolá další čísla na pomoc! KRÁL počet: alespoň 4 procvičení: přesnosti, koordinace, cit pro vzdálenost pomůcky: - basketbalový míč nebo jemu podobný, koš (může být vyrobený jiný cíl. např. kruh ze švihadla)

14 POSTUP: Děti si stoupnou do řady asi 4 metry od koše. 1 dítě hází na koš. Pokud se trefí musí se dítě za ním také trefit, jinak vypadává. Pokud se první dítě netrefí, nic se neděje a druhé dítě se také trefit nemusí, ale může. Takto hrajeme dál, dokud nezůstane 1 KRÁL. NA PROSTŘEDNÍHO počet: 3 procvičení: zdokonalení házení, přesnost, cit pomůcky: míč Dva hráči v určené vzdálenosti hází (odbíjí míč obouruč vrchem, spodem) jeden na druhého. Třetí hráč se pohybuje mezi nimi a snaží se míč chytit, nebo ho alespoň tečovat. Když se mu to podaří, vystřídá hráče, který odbíjel poslední. JEŘÁB Počet: 2 a více procvičení: koordinace těla pomůcky : sešit, blog Jde o zkoušku ohebnosti a zavalitosti těla. Otevřený sešit se postaví jako stříška na zem. Hráč se k němu postaví a chytí se jednou rukou za zády za kotník opačné nohy. Poté se snaží předklonit a sebrat v zubech sešit, aniž by se přitom dotkl země jinou částí těla, než je noha, na níž stojí. Těm nejlepším se to skutečně povede. 2. GOLFOVÉ HRY(vhodné na konci hodiny nebo během výuky) GOLFOVÉ ZÁVODY počet: 2 a více osob procvičení: - obratnosti, síly, rychlosti, koordinace! pomůcky: různé překážky (židle, golfový vozík, golfový back, míčky, hračky) POSTUP: Trenér vytvoří dvě družstva v dráze každého družstva rozmístí překážky na konci překážky nechá golfový míček. Děti běhají co nejrychleji přes překážky na konci dráhy sbírají golfový míček a běží zpět co nejrychleji přes překážky. Kdo dobíhá první vyhrává. Tato hra se dá různě kombinovat. Děti můžou pomocí golfové hole a měkkého míčku strkat míček před sebou golfovou holí a co nejrychleji jej proplétat mezi překážkami. ZÁVODNÍ DRÁHA počet: 2 a více procvičení: koordinace těla, technika pattování, cit pro vzdálenost pomůcky: putter, golfový míček, putting, švihadlo nebo dlouhý provaz POSTUP: Trenér pomocí švihadla vytvoří dráhu. Dráha musí končit u jamky.(viz obrázek) Míček umístíme na začátek dráhy, děti se snaží míček zapatovat do jamky. Kdo zapatoval na nejméně ran vyhrává. Míček se nesmí vychýlit z dráhy, pokud se tak stane jde se znovu na začátek dráhy. Na závodní dráze patuje vždy jen jeden hráč. Může se postavit více pattovacích drah.

15 MINIGOLF počet: 2 a více procvičení: koordinace těla, technika pattování,cit pro vzdálenost pomůcky: putter, golfový míček, putting, golfové překážky POSTUP: trenér rozestaví golfové překážky. Děti se přes ně snaží zapatovat do jamky. CHIP HROU počet: 2 a více procvičení: technika chipování, technika úhel trefování míče, cit pomůcky: golfová hůl s otevřeným loftem, měkký soft míč, švihadlo, plyšák, hračka POSTUP: trenér nejdříve vyrobí a určí cíl, kam budou děti chipovat měkkým míčkem. Cíl může být jejich plyšák, hračka nebo kruh ze švihadla. Cíl se může vzdálenostně posouvat, kdo trefí vícekrát cíl vyhrává. Pokud jsou děti šikovné a nemají problém s trefováním měkkého míčku, můžeme měkký míček vyměnit za golfový míček. 3. KOORDINAČNÍ CVIKY 1.Rovnovážná a balanční cvičení Rovnovážná cvičení rozvíjejí schopnost udržovat a obnovovat rovnováhu těla. V harmonickém rozvoji chlapců a dívek patří mezi důležité pohybové schopnosti. Ovlivňují správné držení těla, rozvíjejí orientaci v prostoru, jemnou koordinaci pohybů. Pohyb na zvýšené (vysoké), úzké ploše opory rozvíjí odvahu, podporuje vůli překonávat strach, rozvíjí důvěru ve vlastní síly, samostatnost a schopnost koncentrovat se. Rozlišujeme rovnovážná cvičení potřebná v každodenním životě (chůze, běh, zvedání a přenášení předmětů, chytání a házení předmětů, překonávání překážek) a gymnastická rovnovážná cvičení na kladině (skoky, náskoky, obraty, rovnovážné polohy, seskoky). Mezi průpravná cvičení zařazujeme cvičení potřebná v každodenním životě, od jednoduchého ke složitějšímu. Rovnovážná a balanční cvičení jsou velkou pomůckou pro správný vývoj a správné zvládnutí techniky golfového úderu. Příklady na rozvíjení schopnosti udržovat a obnovovat rovnováhu těla: 1. polohy a pohyby paží (kombinace) upažit připažit vzpažit

16 čelné kruhy bočné kruhy hmity, apod. 2. zmenšení plochy opory chůze ve výponu po patách po vnějších a vnitřních stranách chodidel, apod. 3. střídání vysokých a nízkých poloh kombinace chůze ve výponu a v dřepu během chůze zařazovat dřep, klek, sed, leh, apod. 4. zařazování obratů a změn směru pohybu chůze vpřed vzad stranou obraty snožmo jednonož ve výponu v dřepu o 90, 180, apod. 5. změna rychlosti pohybu běh přísunný běh poskočný běh, apod. 6. nezvyklé pohyby hlavy a trupu chůze se sklony a otáčením hlavy a trupu 7. vyloučení zraku cvičení 1-6 se zavřenýma očima 8. přenášení předmětů chůze, běh se zvedáním, nošením a kladením různých předmětů a náčiní 9. házení a chytání předmětů míčů, kruhů, tyčí, apod. 10. vyhýbání dvojic

17 na lavičce, kladině, apod. 2.Příklady průpravných cvičení pro mládež základní polohy a jejich změny (obr. 1) převaly v lehu okolo podélné a příčné osy těla, obraty, otáčení (obr.2) cvičení pohyblivosti páteře a horních končetin (obr. 3) zpevňování těla a jeho částí (obr. 4) cvičení pohyblivosti dolních končetin (obr.5) přenášení hmotnosti těla na paťe, odraz paží (obr. 6)

18

19

20

21 22

22 NEJZÁKLADNĚJŠÍ HESLA PRO SPRÁVNÝ TRÉNINK DĚTÍ 1) Nepřistupujeme k dětem jako k dospělým! 2) Neupozorňujeme děti více než na dva pokyny! 3) Trénujeme děti zábavně, improvizujeme! 4) Necháváme děti vymýšlet jejich nápady a realizujeme je! 5) Učíme se porozumět mentalitě dětí a snažíme se co nejlépe pohybově rozvíjet jejich tělo. 6) Budujeme jejich psychickou odolnost. 7) Učíme je základům golfové techniky tak, aby děti cítili z golfové hry požitek a radost!

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově Průběžně osvojované vědomosti a dovednosti: TĚLESNÁ VÝCHOVA - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově - Základní pojmy spojené s osvojovanými činnostmi - Základní organizační činnosti

Více

Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Základní pohyby LOKOMOCE = pohyb člověka ve smyslu změny místa = pohyb v prostoru pomocí svalové činnosti Lokomoční

Více

Předmět: Základy gymnastiky

Předmět: Základy gymnastiky Předmět: Základy gymnastiky Charakteristika volitelného předmětu základy gymnastiky 1. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Sportovní hry košíková, odbíjená, florbal, házená, gymnastika Rozvoj pohybových schopností a dovedností v daných sportovních odvětvích a zvyšování fyzické zdatnosti.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 3. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojuje

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D.

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. VÝZNAM A CÍL SILOVÉ PŘÍPRAVY V HOKEJI Síla je základní pohybovou schopností, bez které není možný žádný pohyb. Snížení rizika zranění. OBECNÉ ZÁSADY

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava a rozcvička Žák: použije správné vybavení připraví se na pohybovou aktivitu rozcvičí se - vhodné oblečení a obuv - rozcvička - protahovací a napínací, zahřívací

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

Workshop -3- Motivace, hry

Workshop -3- Motivace, hry Workshop -3- Motivace, hry Zpracoval: Michal Kučera Srpen 2012 Motivace Než se stanou z malých dětí opravdoví závodníci, trvá to mnohdy několik let. Velmi brzy se nabaží počátečního nadšení z plachetnic

Více

Metodika Činnosti, motivace Metodické poznámky CVIČENÍ S TYČÍ

Metodika Činnosti, motivace Metodické poznámky CVIČENÍ S TYČÍ Metodika Činnosti, motivace Metodické poznámky CVIČENÍ S TYČÍ 1) ZAHŘÍVACÍ CVIČENÍ Překračování tyčí v rázném tempu. Překračování tyčí levou nohou, zpátky pravou nohou. Slalom mezi tyčemi v mírném běžeckém

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu Dobití hradu MINIHÁZENÁ Průpravné pohybové hry Stručná charakteristika hry: cvičení zaměřené na střelbu, přesnost Počet dětí: 6-12 Doba trvání: 15 min. Prostředí: tělocvična, hřiště Pomůcky: míč, kužel

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah Tělesná výchova - 1. 3. ročník Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Bezpečnost při pohybových činnostech (činnosti ovlivňující zdraví) Hygiena při Tv Poučení o bezpečném chování

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

Procvičování kloubů LK - 01

Procvičování kloubů LK - 01 Procvičování kloubů LK - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

Koncepce fitness programu FAKTORY

Koncepce fitness programu FAKTORY Koncepce fitness programu FAKTORY Představujeme Vám ojedinělý koncept funkčního cvičení venku v přírodě, který je určený pro širokou veřejnost různého věku s různou kondicí. Byl vytvořen ve spolupráci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB DODATKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 Školní vzdělávací program školního klubu Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze DODATEK Č. 1 Dodatek ŠVP byl projednán

Více

Tréninkový deník na prázdniny 2014. nejméně sladkosti. Lepší svačinou než limonáda a sušenka je neslazený čaj TRÉNINK

Tréninkový deník na prázdniny 2014. nejméně sladkosti. Lepší svačinou než limonáda a sušenka je neslazený čaj TRÉNINK Tréninkový deník na prázdniny 2014 Milý ragbisto, DOBŘE O SEBE PEČUJ Správný trénink jde ruku v ruce se správnou životosprávou a výživou. máš před sebou úžasné dva měsíce prázdnin. Zažiješ určitě spoustu

Více

Tělesná výchova ve 3. ročníku

Tělesná výchova ve 3. ročníku Tělesná výchova ve 3. ročníku Září Seznámení s Tv Pohybové hry - šplh o tyči - běh na 50 metrů Povely, signály, znamení Soutěživé hry Podílení se na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojování

Více

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.22 Tělesná výchova 1.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehoţ cíle, zaměření

Více

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví tělesná výchova Ročník: 1. 2. Kompetence ( výstupy ) Ví, že pohyb je vhodný pro zdraví. Zná základní pravidla chování a řídí se jimi. Zná zásady správného sezení, držení

Více

Tělesná výchova, 1.-3.ročník, 3 hodiny týdně Vzdělávací obsah

Tělesná výchova, 1.-3.ročník, 3 hodiny týdně Vzdělávací obsah Tělesná výchova, 1.-3.ročník, 3 hodiny týdně Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Činnosti ovlivňující zdraví Bezpečnost při pohybových činnostech. Hygiena při TV, osobní hygiena,

Více

ŽS/16 Rozvoj koordinace

ŽS/16 Rozvoj koordinace Obsah: Nespecifická volejbalová cvičení pro rozvoj koordinačních schopností (KK 1) Specifická volejbalová cvičení pro rozvoj koordinačních schopností (KK 2) 475 Nespecifická volejbalová cvičení pro rozvoj

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice ROZDĚLENÍ SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ > statické > dynamické > absolutní (maximální síla) > výbušná síla > rychlá síla > vytrvalostní síla 2 VÝZNAM SILOVÉHO

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň - je realizována v 1. - 5. ročníku - v každém ročníku jsou 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy: a) činnosti

Více

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Název: Autor: Kompenzační cvičení Marta Bursová Formát: 17x24 cm, 196 stran Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Anotace Jedinečná publikace předkládá všem kondičním, výkonnostním i vrcholovým

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Posilování, rozvoj a zlepšování svalů ramen. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití: Přidržte

Více

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Seminář Tv Gymnázium Dr.

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Seminář Tv Gymnázium Dr. školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Běhám, běháš, běháme

Běhám, běháš, běháme metodická PŘÍLOha ČaSOPISU ČaSPV POhyB Je život 1/2008 Příloha č. 43 Běhám, běháš, běháme Bc. Antonín Morávek Grafická úprava Olga Pokorná pohyb_2_08_priloha.indd 1 19.5.2008 13:59:42 Pohyb je život www.caspv.cz

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: ČLOVĚK A SPORT OVO: 4.1.,4.2., 4.3, Význam biorytmů pro zdraví a 4.4., 4.5, 5.1. pohybovou aktivitu Pojmy osvojovaných činností Základní pojmy spojené s

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD524 Bc. Miloš

Více

Lifting, skiping, zakopávání, křížení nohou, odpichy

Lifting, skiping, zakopávání, křížení nohou, odpichy Příprava do Didaktiky sportovních her (házená - přihrávání) didaktický výstup 4min Honička s míčem Vymezené území: 9m a branková čára. Na začátku se snaží dotekem míče jeden hráč dotknout dalšího hráče.

Více

Seminární práce Školení trenérů juda III. třídy

Seminární práce Školení trenérů juda III. třídy Seminární práce Školení trenérů juda III. třídy Stavba tréninkové jednotky Vypracoval Jakub Červinka Liberec 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Sportovní příprava dětí... 3 2.1 Cíl tréninků... 3 2.2 Kondiční příprava...

Více

Programové možnosti. Ukázka monoski a sledgehokeje

Programové možnosti. Ukázka monoski a sledgehokeje Programové možnosti Ukázka monoski a sledgehokeje - Části skořepina, nosná konstrukce, lyže/nože, stabilizátory/hokejky - Základní ukázka: sed, náklon, podpora stabilizátorů vše s dopomocí Sportovní vozíky

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Tělesná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 25. - TĚLESNÁ

Více

význam pohybu pro zdraví hygiena v TV - při sportu zdravotně zaměřené činnosti

význam pohybu pro zdraví hygiena v TV - při sportu zdravotně zaměřené činnosti Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1., 2., 3., (1. období) Žák spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti zvládá

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 6. Ročník: 6. - při vytrvalosti uplatní vůli rozvijí dynamiku a rychlost - zvládá techniky nových atletických disciplín získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy zejména v Poháru rozhlasu a Přespolním

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: použije vhodné oblečení a obuv 1 ZV Základní vzdělávání Správné dýchání a držení těla správně dýchá správně drží tělo OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem,

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, 1 2 Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, kterým zdraví jejich pohybového aparátu není lhostejné.

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů Vyučovací předmět Tělesná výchova je zařazen samostatně v 1. 5. ročníku v hodinové dotaci

Více

- 219 - 5.8.2 POHYBOVÁ VÝCHOVA. 5.8.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

- 219 - 5.8.2 POHYBOVÁ VÝCHOVA. 5.8.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 5.8.2 POHYBOVÁ VÝCHOVA 5.8.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Pohybová výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Tělesná výchova. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vyjádření

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

Koncepce dlouhodobého tréninku mládeže v Golf Clubu svatý Jan

Koncepce dlouhodobého tréninku mládeže v Golf Clubu svatý Jan Koncepce dlouhodobého tréninku mládeže v Golf Clubu svatý Jan Úvod: Koncepce dlouhodobého tréninku popisuje dlouhodobý rozvoj golfisty ve 4 věkových fázích dospívání od 5 do 18 let, v těchto jednotlivých

Více

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické A/ praktická část 2013 GYMNASTIKA 1. test: Akrobatická sestava Popis

Více

GYMNASTICKÉ SESTAVY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

GYMNASTICKÉ SESTAVY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 13. ročník prosinec 2009 METODICKÁ PŘÍLOHA 49. GYMNASTICKÉ SESTAVY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI (4-5 a 6-7 let) DOPORUČENÉ PRO ODDÍLY VŠEOBECNÉ GYMNASTIKY

Více

BABY AEROBIC pro děti 3 5 let

BABY AEROBIC pro děti 3 5 let BABY AEROBIC pro děti 3 5 let Dbáme na všestranný rozvoj, správné držení těla, správné pohybové stereotypy. Děti naučíme základy rytmiky, rozvíjíme pohybovou paměť, soustředění, udržujeme přirozenou touhu

Více

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň 5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na

Více

Předmět: Tělesná výchova Ročník: 1.

Předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Ročník: 1. - Dodržuje a uplatňuje za pomoci učitele pravidla bezpečnosti a hygieny při atletických činnostech - Používá vhodný sportovní oděv a obuv, umí se samostatně převléci - Zná a reaguje na smluvené

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

U dětí v mateřské škole můžeme využít pro cvičení laviček, žebřin a různých typů stavebnic.

U dětí v mateřské škole můžeme využít pro cvičení laviček, žebřin a různých typů stavebnic. U dětí v mateřské škole můžeme využít pro cvičení laviček, žebřin a různých typů stavebnic. Kromě klasického nářadí lze na našem trhu nalézt různé typy stavebnicových systémů. Jde o velké tvary, většinou

Více

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické A/ praktická část 2013/2014 GYMNASTIKA 1. test: Akrobatická sestava

Více

Sportovní aktivity. Ať je léto nebo zima, sportovat je přece prima!

Sportovní aktivity. Ať je léto nebo zima, sportovat je přece prima! Sportovní aktivity Ať je léto nebo zima, sportovat je přece prima! Vypracovala ředitelka školy Mgr. Martina Tomková Kebortová, 2015 Sportovní aktivity florbal fotbal judo basketbal plavání atletika gymnastika

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Tělesná výchova 1. ročník Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce

Více

Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let

Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let Podstata sportovní přípravy dětí * Jejím hlavním rysem je přípravný charakter,ve kterém se budují základní kameny vrcholového výkonu,

Více

Tělesná výchova 1. ročník

Tělesná výchova 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou seznámí se s protahovacími a napínacími cviky pro zahřátí a uvolnění spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Přemet stranou. Monika Fantová I.B. 1 z 5

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Přemet stranou. Monika Fantová I.B. 1 z 5 Přemet stranou I.B 1 z 5 Obsah práce: 1. Úvod 2. Metodika prvku 3. Záchrana, dopomoc 4. Nejčastější chyby 5. Zdroje 1. Úvod Přemet stranou neboli hvězda je základní akrobatický prvek, který patří mezi

Více

Metodický dopis č. 14/2014 Enrique Pisani: Mini volejbal, 2. část

Metodický dopis č. 14/2014 Enrique Pisani: Mini volejbal, 2. část Metodický dopis č. 14/2014 Enrique Pisani: Mini volejbal, 2. část Často bohužel vidím, že se u začínajících hráčů moc rychle zaměřujeme na konečnou podobu technického gesta. Příkladem může být odbití spodem

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH DOVEDNOSTI Spektrum herní činnosti tvoří hokejové dovednosti. Bruslení, střelba, přihrávání, kličkování. Opakováním se dovednost stává návykem. Dovednostní návyky

Více

V. 8 Člověk a zdraví V. 8.2 Tělesná výchova

V. 8 Člověk a zdraví V. 8.2 Tělesná výchova 1/6 V. 8 Člověk a zdraví V. 8.2 Tělesná výchova V.8.2. I 1. stupeň V.8.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obor tělesná výchova směřuje k poznání vlastních pohybových

Více

Hry našich babiček a dědečků

Hry našich babiček a dědečků Hry našich babiček a dědečků Hry jsou určeny pro děti 1. stupně základních škol. Pro menší děti, tj. děti v 1. a 2. třídě, vybíráme jednodušší hry, například Panáka, případně můžeme u dalších her zjednodušit

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

Elipsovité zařízení SF - 05

Elipsovité zařízení SF - 05 Elipsovité zařízení SF - 05 Cvičební a rozvoj koordinace těla Zvyšuje pohyblivost horních i dolních končetin a zlepšuje ohebnost kloubů. Pevně uchopte rukojeti oběma rukama a postavte se na pedály. Pohybujte

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení uvolňovací a dechová Označení materiálu: Datum

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE,

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu: Tělesná výchova svým obsahem navazuje na výstupy vzdělávací oblasti Člověk a zdraví na 1. stupni.

Více

CVIKY KE SNIŽOVÁNÍ HMOTNOSTI

CVIKY KE SNIŽOVÁNÍ HMOTNOSTI CVIKY KE SNIŽOVÁNÍ HMOTNOSTI Provádět tělesná cvičení efektivně je základem funkčního tréninku. Prostudujte si proto následující cviky dříve, než budete přidávat zátěž nebo provádět cvičení proti odporu.

Více

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět 5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 2 2 3 2+1 2+1 2+1 Předmět tělesná výchova je vyučován

Více

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata CZ Habermaaß-hra 5583 Moje první hra Život na farmě Figurky mláďata Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti

Více

METODICKÉ POKYNY PRO TRENÉRY HC ČESKÁ LÍPA

METODICKÉ POKYNY PRO TRENÉRY HC ČESKÁ LÍPA METODICKÉ POKYNY PRO TRENÉRY HC ČESKÁ LÍPA Pro sezóny 2014-2015,2015-2016 Cíle a úkoly práce s mládeží Cílem dlouholeté práce s mládeží je zajistit, aby došlo k optimálnímu osobnostnímu a sportovnímu rozvoji

Více

Tělesná výchova Díl II.

Tělesná výchova Díl II. Tělesná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 6 hodin týdně. Ročník

Více

Dětský trénink neznamená honbu za momentálním výkonem dávkováním zatížení! Práce trenéra mládeže se hodnotí vždy až s odstupem!

Dětský trénink neznamená honbu za momentálním výkonem dávkováním zatížení! Práce trenéra mládeže se hodnotí vždy až s odstupem! Příprava nejmladších věkových kategorií Děti nejsou malí dospělí! Jiná stavba těla, psychika, vnímání, sociální vztahy... Trénink dětí má diametrálně odlišné cíle a úkoly! Hlavní úkoly sportovní přípravy

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova 5.8 Oblast: Člověk a zdraví 5.8.2 Obor: Tělesná výchova Předmět: Tělesná výchova Charakteristika předmětu tělesná výchova 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována vzdělávacím oborem Tělesná

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

Volejbalová průprava

Volejbalová průprava Volejbalová průprava Závěrečná práce v rámci školení III. třídy všestrannosti T. J. Sokol Uherské Hradiště župa Komenského Zaměření hodiny: volejbal Dne: 21. 8. 2013 Zpracoval: Předpoklady: Cvičenci: Skupina

Více

Průpravné úpoly. Základní dělení průpravných úpolů

Průpravné úpoly. Základní dělení průpravných úpolů Průpravné úpoly Průplavné úpoly jsou poměrně jednoduchá tělesná cvičení úpolového charakteru, která mohou žáci ihned provádět, aniž by se věnoval čas nácviku techniky. Toto ovšem neznamená, že by technika

Více

Pojď hrát hokej Část 2 Příprava na ledě

Pojď hrát hokej Část 2 Příprava na ledě Praktická příručka k projektu Pojď hrát hokej Část 2 Příprava na ledě PŘÍPRAVA NA LEDĚ V RÁMCI HOKEJOVÉHO DNE Tato provozní příručka obsahuje zásady pro uskutečnění přípravy na ledě a praktické informace

Více

Sada pro atletickou pfiípravku. Literatura: DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol. Didaktika školní atletiky. Praha: UK, 1992.

Sada pro atletickou pfiípravku. Literatura: DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol. Didaktika školní atletiky. Praha: UK, 1992. Český atletický svaz ve spolupráci s firmou Jipast a.s. navrhl Sadu pro atletickou přípravku, která obsahuje nářadí a náčiní využitelné v tréninku desetiletých a jedenáctiletých atletů. SADA PRO ATLETICKOU

Více