METODIKA GOLFU. dětí (z pohledu pedagogiky)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA GOLFU. dětí (z pohledu pedagogiky)"

Transkript

1 METODIKA GOLFU dětí (z pohledu pedagogiky) Pro: MRŮZEK GOLF UNIVERSITY Zpracovala: Lenka Maudrová Odborný konzultant: PETR MRŮZEK

2 OBSAH : 1. Obecné základní znaky tělesné průpravy: Předškolní věk Mladší školní věk Střední školní věk Starší školní věk 2. Podstata golfové sportovní přípravy u dětí : Sportovní příprava tělesná Sportovní příprava technická Sportovní příprava taktická Sportovní příprava psychologická 3. Organizace tréninku Předškolní věk Mladší školní věk 4. Role trenéra 5. Příklady golfových her a cviků podle věku Pohybové a koordinační hry Golfové hry Koordinační cviky

3 ÚVOD: V této metodice se zaměřujeme na správný přístup trénování dětí. Tato metodika není zaměřena na odbornou výuku golfové techniky. Odborná výuka je doménou každého profesionálního trenéra a je z velké míry individuální. Je odvislá od profesionální úrovně každého trenéra. 1)OBECNÉ ZÁKLADNÍ ZNAKY TĚLESNÉ PRŮPRAVY Rozlišení věku a pohybových schopností k danému věku Poznámka : Je důležité aby trenéři rozuměli základnímu pohybovému vývoji u dětí a tomu přizpůsobovali svůj trénink. Tím nebude docházet ke špatnému rozvoji těla a k případným zdravotním komplikacím. 1. Předškolní věk ( 3-6 let) : Pečujeme o tělesný vývoj a rozvoj základních pohybů. Základem jsou přirozená cvičení(správné držení těla, chůze, skoky, běh, lezení), navazují na spontánní přirozený pohybový projev. Než začneme trénovat golf je potřeba tyto základní pohybové dovednosti umět a v průběhu golfu je správně rozvíjet. Musíme umět posoudit úroveň, schopnosti, dovednosti, zvláštnosti dětí a trénink k tomu přizpůsobovat. U těchto dětí je období pohybového neklidu-nestálost, živost, děti jsou neustále v pohybu, mají potřebu stále něco dělat. V tomto věku mají děti nízkou dobu soustředění. Golf pak tyto děti zároveň pomalu učí více a déle se soustředit. 3-4 roky: rozvoj nervosvalové koordinace rozvoj základních poloh lidského těla rozvoj prostorové orientace rozvoj smyslového vnímání 4-5 let: dítě ztrácí nemotornost pohyby jsou záměrné a samostatné rozvoj nervosvalové koordinace-lepší paměť držení těla se stabilizuje rozvíjejí se základy sportovních činností (házení, plavání atd..) 5-6let : zdokonalování dovedností zlepšují se výkony v běhu a skoku (umí je provádět v rytmu) zlepšuje se výkonnost a přesnost při házení, golfovém odpalu lepší koordinace těla (zvládnutí stoje na jedné noze, balanční cviky) orientace v prostoru Děti ve věku 5-6 let by měli zvládnout: jednoduché i složitější průpravné cviky posilování břišního, lopatkového a stehenního svalstva procvičování plosky nohy kotoul a váhu uvolňovací cviky (na klouby, relaxační cviky) rytmické vyjádření druhem pohybu chůze 3km, běh 30 až 40 metrů 2. Mladší školní věk (7-11 let) : V tomto věku je nutná soutěživost při hrách používáme hry soutěživé a hry s pravidly. Postoje k okolnímu světu začínají vytvářet jejich osobnost. Je zde snaha o všestrannost. Je důležité zde začít

4 se základy všech sportovních odvětví a klást důraz na estetiku a dokonalejší provedení. Doporučuje se rozvíjet vytrvalost. Děti mají velký zájem o pohyb, používáme velké množství rozmanitých prostředků. V silových cvičeních zvyšujeme dynamické zatěžování(přeskakování překážek, dřepy, kliky, poskoky). V tomto věku golf pomáhá výrazně rozvíjet vytrvalost a zlepšuje pohybovou koordinaci. Charakteristický vývoj předpokladů : pokračuje vývoj kostry roste tělesná váha může dojít k znetvoření kostí(páteře) důležitá jsou vyrovnávací cvičení(posilování páteře) Rozdíly mezi chlapci a děvčaty : Rozdíl v psychickém vývoji : chlapci-výraznější soutěživost dívky-nižší výkonnost zpočátku nedokonalá pamět psychická nestálost nevyrovnanost a tréma neschopnost koncentrace později uspokojivá pamět 6-8 let : nedokonalá paměť psychická nestálost, tréma vytváří se postoje k okolnímu světu-začíná se vytvářet jeho osobnost (individuální) 8-11 let : uspokojivá pamět důrazněji respektovat rozdíly mezi chlapci a dívkami Trenérský přístup v předškolním a mladším školním věku : Je zde potřeba pestrá činnost, herní přístup, děti by měli cítit prožitek radost. Děti se podřizují autoritě, přijímají názory druhých. Důležitá je správná autorita-správný přístup trenéra. Trenér by měl být optimistický, mít elán a zájem. 3.Střední školní věk ( let ): Je období puberty-kritika vůči okolí, vlastní názory. V tomto věku se rozvíjí paměť, objevují se logické a abstraktní myšlení, schopnost porozumět racionálním důvodům. Jsou zde individuální a pohlavní rozdíly-velká rozkolísanost-pohlavní vývoj. Důležité je zde posilování posturálního svalstva (protahování a uvolnění)=svaly kolem páteře, břicha, hýždí (zadku). Základem je soutěživost a závodivost. Vyloučíme cvičení s velkým zatěžováním a silovými nárazy(neposilovny). Děti mají cvičit s vlastní váhou-používání opor, gumy, míče. Je potřeba pozorovat intelektuální rozvoj osobnosti. Začíná se s výkonnostními sporty. V této fázi lze po předchozí golfové průpravě začít naplno s golfovým tréninkem a golfovou hrou let : do nástupu puberty, možné ještě snadné učení let : výrazné omezení učení, zhoršená je hlavně kvalita Trenérský přístup :

5 Sport není už jenom hra, ale také povinnost. Má pravidla a ty se musí dodržovat. Trenér je starší a zkušenější přítel, otevřený a chápající, taktní, diskrétní. Obtíže bere s nadhledem, zasahuje při přesáhnutí meze. Dává osobní příklad! 4.Starší školní věk ( 15 a více let) : Dochází k sociálně psychické stabilizaci, postupně má dítě zájem o činnost, kterou dobře ovládá. Dochází k pohlavnímu dospívání. Intelektuální vývoj osobnosti. Může být velká fyzická zátěžzatěžování vytrvalostně. Posilujeme zde posturální svalstvo. Mládež se profesionálně zaměřuje na vrcholový sport. Rozdíly mezi chlapci a dívkami : Dívky : dospívají rychleji citlivě přistupovat k tělesným změnám tělesné cviky zaměřené na estetický projev=ladnost, pružnost, měkkost pohybu mají slaběji vyvinuté svalstvo menší svalovou sílu menší pevnost vazivového ústrojí mají větší vytrvalost Chlapci : zvyšování zatížení trénovat vytrvalost tělesné cviky se zaměřením na rozvoj síly, rychlosti a mrštnosti mají emotivnost při hře mají více vyvinuté svalstvo mají větší pevnost vazivového ústrojí mají menší vytrvalost GOLF JE VHODNÝM SPORTEM PRO SPRÁVNÝ VÝVOJ TĚCHTO ZNAKŮ TĚLESNÉ PRŮPRAVY. GOLF : Rozvíjí zdraví, fyzickou zdatnost, obratnost, smysl pro kolektiv, morálku, estetickou stránku osobnosti. Prospívá fyzickému i mentálnímu vývoji dítěte. Pomáhá učit se pravidlům( jak ve společnosti tak i ve hře) a respektovat je. Golf podporuje rozvoj schopnosti soustředění a uvědomnění si vlastního těla(svalová pamět, koordinace,pohyb) dříve než u jiných sportů. Učí zodpovědnosti a buduje sebedůvěru. 2)PODSTATA GOLFOVÉ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY U DĚTÍ Děti se vyvíjejí, tudíž by se trenér měl vyznat v tom, co je přiměřené danému věku, jaké činnosti v golfu mohou dítě rozvinout, či naopak poškodit a také kdy s tréninkem golfu začít a jakou vhodnou formou pro určitý věk. Důležitá je pozitivní motivace, atmosféra pohody, pochvala a povzbuzení a na konci hodiny by vždy mělo být kladné zhodnocení výkonu. Nejdůležitějším prostředkem v přípravě dětí jsou HRY. Golf učíme zábavnou, hravou, ale zároven zodpovědnou formou. Využíváme také tzv.neřízené hry( děti hrají hru v takovém režimu, jak sami chtějí) Golfová sportovní příprava mládeže se dělí na tělesnou, technickou, taktickou a

6 psychologickou. 1)Tělesná a technická : Základní složka sportovního výkonu, nedostatečné zvládnutí techniky může sportovce oslabovat v jeho maximální výkonosti. Zařazujeme zde cviky, které pomáhají k zvládnutí techniky. ZDE PLATÍ ZÁSADA ( nejprve kvalita a potom kvantita) nejprve pomalu do požadovaného provedení po zvládnutí techniky-cvičení s velkým počtem opakování Při učení golfových dovedností je důležité vytvořit u dětí zájem o nácvik techniky, děti se učí nápodobou. Důležitá je zpětná vazba pro korekci chyb(děti je důležité pochválit a to i za snahu). 2)Taktická ( např. Znalost golfových pravidel) : U nejmenších dětí je taktická příprava minimální, získává na významu teprve v pozdějších obdobích. Děti nejsou ještě schopny řešit složitější myšlenkové procesy. Výkon u dětí by měl být spíše založen na technice než na taktice. Děti seznamujeme se základní golfovou etiketou v pozdějším věku i s golfovými pravidly. Taktické dovednosti u nejmenších dětí základní znalost pravidel a jejich dodržování, správné chování v obecných situacích(nekřičet, neskákat do řeči, nerušit spoluhráče atd..) Zařazujeme zde nejzákladnější golfová pravidla, které jsou snadno pochopitelná pro děti a jsou potřeba pro správnou hru golfu. (př. spadne-li míček do vody-trestná rána, správná hra z bunkru, hra z odpaliště, hra z fairwaye atd..) 3)Psychologická příprava : ( NEJDŮLEŽITĚJŠÍ) U dětí musíme podporovat jejich sebevědomí a víru ve vlastní schopnosti. (není dobrý poraženecký přístup - to zase dnes prohraju nebo to nemám šanci zahrát) Golfový trénink má přispět k tomu, aby mládež získala sebevědomí a to je ten nejdůležitější krok na cestě k úspěšnému zvládnutí golfové hry. Trenér by měl dávat takové úkoly, které jsou pro mládež výzvou. Děti je důležité motivovat, aby se chtěly samy zlepšovat a jít nahoru s výkonností. Docílit toho aby dítě chtělo samo trénovat a mít snahu přidávat! Důležité je používání motivačních hesel a pozitivní oslovení dětí. Pokud chceme naučit děti hrát vynikající golf tak při každém vysvětlení golfové techniky nebo pravidla vytvoříme přímí oční kontakt(např. klekneme si na kolena a koukáme do očí na stejné úrovni dětí) Děti budou daleko lépe vnímat naše informace.

7 3)STRUKTURA A ORGANIZACE TRÉNINKŮ Každé dítě či mládež, kteří začínají s golfovou hrou by měla projít golfovou přípravou. Golfová příprava se liší podle věku. Viz také (obecné základní znaky tělesné průpravy). 1)Předškolní věk (3-6let) Vhodná skupinová výuka. Počet dětí ve skupině max. 6.(U takto malých dětí je nutné dbát více na větší pozornost a opatrnost. Děti jsou fyzicky a psychicky nevyzrálé. Proto se nedoporučuje více jak 6 dětí na jednoho trenéra). Není vhodný individuální trénink Tréninky jsou zaměřeny formou her (pohybových a koordinačních). Délka tréninku by neměla přesahovat 60 minut. V 60 minutách golfového tréninku 45 minut tělesné přípravy (hry) a pouhých 15 minut se zaměřením na golfovou techniku. Děti se déle jak 15 minut soustředit neumějí. Nezaměřujeme se zde na techniku provedení golfového švihu, ale na techniku základních pohybových dovedností, které by děti měly v tomto věku umět a které jsou důležité právě pro budoucí golfovou techniku. Děti seznamujeme s golfovou holí a míčem formou zábavy. V lekci bychom měli pokaždé používat pomůcky (golfové hole přiměřené k věku, plastové hole, měkké soft míče, různé druhy míčků a míčů, švihadla, baseballové pálky, golfové míčky, hračky-plyšáky, kruhy atd...) Zařadit do tréninku vždy rušná cvičení (př. rozcvička-běh přes překážky) PŘÍKLAD VEDENÍ TRÉNINKU + ukázkové obrázky 1. Rozcvička Trenér by měl mít vždy předem připravenou strukturu tréninku. Tzn. co bude v následující hodině s dětmi dělat a na co se bude při tréninku soustředit (krátká hra, dlouhá hra)+ připravené pomůcky k tréninku. Na začátku lekce začínáme s rozcvičkou (pro děti i pro dospělé je velmi důležitá!). Rozcvičkou se děti začínají soustředit na lekci s trenérem. Rozcvička je složena z her pohybových a koordinačních. Při rozcvičce se zahřívají svaly a prokrvuje tělo. Slouží jako prevence proti bolesti zad nebo poranění svalů. Rozcvička se skládá z rušné, protahovací a relaxační části. Děti nejdříve během přes překážky nebo během a skoky přes překážky zahřívají tělo (viz obrázek č.1), poté následuje protahování těla (obráz.č. 2 a 3) a na závěr relaxační část. Při relaxační části povídáme dětem z čeho se bude následující trénink skládat. Děti mohou vymyslet samy co by chtěly dělat. Snažíme se tomu trénink přizpůsobit. Rozcvička by měla trvat minimálně 15minut. Rušnou část zařazujeme kdykoliv při tréninku, máme-li pocit, že se děti přestávají soustředit. Obrázek č.1 Obrázek č.2

8 obrázek č.3 2. Průpravná část (golfová přípravka) Začínáme např. Hod míčků z určité vzdálenosti na cíl. Cílem mohou být např. plyšáci nebo hračky, které si děti sami přinesou. Cíl vzdálenostně upravujeme a učíme děti citu pro vzdálenost. Děti necháme mezi sebou vzájemně soutěžit a podporujeme je v tom. Můžeme utvořit kruh a navzájem si jeden míč házet(hod vrchem, spodem), při chycení míče, děti vyslovují svá jména(pokud se neznají) a při házení míče vyslovují jména těch kterým míč chtějí hodit. Pokud se děti znají, můžou vyslovovat své oblíbené hračky, jídlo, filmy, pohádkové postavy atd...děti se zde učí soustředit se na své tělo. Poté můžeme dětem dát jejich golfové hole a pomocí měkkých soft míčků zkoušet trefovat cíl(obráz.č.4). Toto provádíme v krátkých vzdálenostech (nejprve učíme děti hrát krátkou hru) při zvládnutí krátké hry, můžeme začít s dlouhou hrou. Necháváme děti přirozeně trefovat míče, golfovou technikou zasahujeme jen minimálně. Děti učíme hrát nebo házet ve vyznačených místech. Zamezujeme tím případným zraněním od spoluhráčů. Př. Děti stojí v kroužku, který můžeme vyrobit ze švihadla nebo stojí na rohožce.(obráz.č.4). Obrázek č.4

9 3. Závěrečná část( golfová přípravka ) V závěrečné části je důležité hodinu příjemně ukončit a vyvolat v dětech ZÁJEM pokračovat v dalších lekcích. Přesouváme se z odpališť nebo z chipinku na patovací plochu. Zde pro děti připravíme vše formou zábavy. Necháme děti aby si z provázků nebo švihadla vytvořily svoje vlastní patovací dráhy( závodní dráha ) viz obráz.č.5. Děti se snaží zapatovat míček v dráze s nejmenším počtem úderů. Míček nesmí z dráhy vykolejit, pokud se tak stane, míček seberu, dám ho znovu na začátek dráhy a znovu hraji.(obrázek č.6) Vyhraje ten, který zahraje nejméně ran. Dále můžeme patovat s použitím různých překážek, kdo zapatuje do jamky v nejméně pokusech vyhrává atd...(obráz.č.7). Na závěr lekce děti zhodnotíme kladně (dobré ke zvýšení sebevědomí). Vymyslíme pro děti úkoly, které si připraví na příští lekce. Př. Nakreslit svoji golfovou dráhu, auto, zvířátko, svou golfovou hůl nebo přinést si na příště svojí oblíbenou hračku(ta bude sloužit jako pomůcka) atd...je to velmi výborná pomůcka proto, aby děti přemýšleli o golfu jako o zábavě a získali k tomuto sportu kladný vztah. Po celou dobu tréninku u dětí pěstujeme jejich sebevědomí, hodnotíme kladně, děti do ničeho nenutíme, pokud nechce spolupracovat necháme ho pracovat samostatně. Snažíme se naslouchat každému stejně, hodnotíme spravedlivě! Obrázek č.5 Obrázek č.6 Obrázek č.7 2) Mladší školní věk(7-11) Vhodná skupinová výuka. Počet dětí ve skupině max. 8 na jednoho trenéra. Od 11 let je vhodný individuální trénink! Tréninky jsou zaměřeny fomou her (pohybových a koordinačních). Používáme náročnější koordinační cvičení.

10 Délka tréninku by neměla přesahovat 90 minut V 60 minutách golfového tréninku je 20 minut tělesné přípravy (hry) a 40 minut se zaměřením na golfovou techniku. Děti se umějí soustředit více jak 30 minut. Zaměřujeme se na techniku provedení golfového švihu a na techniku základních pohybových a koordinačních dovedností, které by děti měli v tomto věku umět a které jsou důležité pro zvládnutí golfového švihu. Děti seznamujeme s golfovou holí a míčem formou zábavy. V lekci by jsme měli pokaždé používat pomůcky(golfové hole přiměřené k věku, měkké soft míče, různé druhy míčů, švihadla, baseballové pálky, golfové míčky, hračky-plyšáky, kruhy atd...) Zařadit do tréninku vždy rušná cvičení (př. rozcvička-běh přes překážky). Rozcvička je v tomto věku důležitá. Dětem roste tělesná váha, vyvíjí se kostra. Dbáme na důkladné protažení páteře. Děti učíme nápodobou, dáváme příklad správného golfového švihu, klademe větší důraz na správnou golfovou techniku. Děti v tomto věku přijímají více názory trenéra. Používáme hry soutěživé a seznamujeme děti podle věku se základními golfovými pravidly(formou her) obráz.č.8 Respektujeme rozdíly mezi chlapci a dívkami. Můžeme používat video-analýzu, pomáhá dětem k lepšímu uvědomění si golfového švihu Před prvním použitím videa objasníme nejdůležitější detaily golfového úderu, aby následná analýza videa byla pro děti snadná a pochopitelná Při vlastní analýze by měl trenér objasnit nejvýše jeden nebo dva aspekty. Analýza se doporučuje od 10 let. Neupozorňujeme na každou odchylku od základního úderu, vzniká tím chaos a mládež se pak nekoncentruje na podstatnou opravu. Vhodný kondiční trénink od 11 let koordinačně-regulační cvičení. Děti učíme reagovat na vnitřní a vnější rušivé faktory. Rušivě mohou působit například zvuky, rozhovory, počasí, diváci a další: při hře na jamky k tomu může vést i chování protivníka. Děti si můžou pořídit golfový deníček a zapisují si poznámky z hodiny + úkoly od trenéra na příště. Úkolem se myslí, trénink putování doma na cíl, nebo trénink krátké hry na zahrádce pomocí měkkých míčků. Jít s někým kdo hraje golf, jako doprovod a zapsat si čeho jsem si všiml a co mi nebylo jasné atd Vhodná hra na hřišti, při dostatečném zvládnutí techniky 4)Role trenéra Trenér by měl mít pedagogické nebo jiné odborné vzdělání se zaměřením na golf. Pedagog je nejoptimálnější pro vedení golfového tréninku u dětí a mládeže. 1. TYPOLOGIE TRENÉRA, podle výkonnostních úrovní Trenér PEDAGOG

11 Je vhodný pro trénink dětí a mládeže. Respektuje věkové a vývojové zvláštnosti, podporuje všestranný rozvoj, je vzorem, vyznačuje se trpělivostí, práci zaměřuje perspektivně. Vyznačuje se znalostmi o rozpoznávání talentu. Trenér ORGANIZÁTOR Je typický pro výkonnostní sport. Zahrnuje v sobě manažerské předpoklady doplněné o odbornost spojenou se zatěžováním organizmu, technickou připraveností hráče, apod. Zajišťuje podmínky pro trénink i účast v soutěžích. Vyznačuje se kombinací pečlivých teoretických příprav i dostatkem praktických zkušeností. Trenér SPECIALISTA Je vhodný pro nejvyšší výkonnostní úroveň. Vysoké nároky na odbornou kvalifikaci a psychologickou stránku činnosti, tvůrčí schopnosti, smysl pro kolektivní spolupráci, vedení realizačních týmů, kvalita systémového přístupu, apod. 2. TYPOLOGIE TRENÉRA, podle způsobu vedení skupiny AUTOKRAT (autoritativní) Svůj tým řídí striktními příkazy, zákazy a nekompromisně vyžaduje jejich plnění. Nebere ohled na mínění ostatních. Nediskutuje. Výkon týmu může být někdy vysoký. Žák většinou nemá možnost realizovat svoje vlastní nápady. Je zde více příkazů a trestů než pochválení. U dětí a mládeže může vzniknout vzdor, svéhlavost, truc a naschvály. Nejsou zde podmínky pro vytvoření vzájemné důvěry, ty jsou důležité pro správný vývoj golfové techniky a v budování psychické odolnosti. DEMOKRAT Vedení je založeno na vzájemném respektování názorů a na dohodě mezi trenérem a hráči. Povzbuzuje členy svého týmu k názorové otevřenosti a poslouchá hlas skupiny, i když se jím nemusí řídit. Výkon je závislý na vnitřní motivaci. Záleží na ztotožnění mysle hráčů s cíli trenéra. Někdy však musí umět přikázat. Je nejvhodnější! LIBERÁL Tvoří protipól autokratickému vedení. Hráčům je ponechána značná volnost, nevydávají se téměř žádné příkazy, nekontroluje se plnění úkolů. Družstvo se řídí samo, často živelně. Výkonnost bývá většinou nízká a spokojenost členů bývá také často nižší, než u demokratického vedení. 5. Příklady golfových, pohybových her a cviků podle věku 1. POHYBOVÉ A KOORDINAČNÍ HRY (vhodné k rozcvičce) Předškolní věk ( 3-6 let) STONOŽKA: počet: 6 10 osob procvičení: - obratnosti, síly, koordinace činností ve skupině pomůcky: žádné POSTUP: Trenér určí vzdálenost, kterou musí skupina překonat. Je možné uspořádat závody několika skupin. Stonožka podniká pomalé pohyby dopředu nebo dozadu. Stejný pohyb, obráceně (čelem k zemi), je možné také provádět. Každý další člen se podepírá rukama o kotníky předchozího člena.

12 MOUCHY A PAVOUK : počet: nejméně 5 procvičení: - rychlosti, pozornosti pomůcky: 2 čáry vzdálené od sebe asi 2-3 metry POSTUP: Určíme jednoho pavouka. Ten musí chytat mouchy přelétající přes jeho území. Zbylé děti předvádějí mouchy, přitom i bzučí. Musí vždy proletět územím pavouka, aniž by se jí dotkl. Pokud se pavouk dotkne mouchy, tak se moucha stává pavoukem. Poslední zbylá moucha je pavouk. Celý postup opakujeme. BOMBA, POTOPA, NÁLET počet: alespoň 5 procvičení: pozornosti, rychlosti, koordinace těla pomůcky: žádné POSTUP: Trenér říká vždy bomba, potopa nebo nálet. Na slovo BOMBA si děti musí dřepnout, na slovo potopa musí stoupnout na vyvýšené místo a na slovo nálet se musí schovat např. za kámen, židli, strom, stůl nebo si lehnou. Zároveň se slovem říká i počet vteřin (maximálně 10 sekund). Děti musí splnit úkol do doby než vedoucí tento počet napočítá. Pokud to stihnou získávají bod. Vyhrává ten, kdo má nejvíc bodů. ŠKATULATA HEJBEJTE SE počet: alespoň 5 procvičení: rychlosti, koordinace, pozornosti pomůcky: kruhy, švihadla POSTUP:Po zemi se rozloží kruhy, děti se postaví na konec místnosti nebo na vyznačené místo venku- musí vždy být o kruh méně, než je dětí, pak se řekne: škatulata hejbejte se a děti se snaží dostat do některého z kruhů- ten kdo to nestihne vypadává. Odděláme kruh a hrajeme tak dlouho, dokud nezbude jedno dítě - to vyhrává. NA LUDVÍKA POSTUP: Děti si stoupnou do půlkruhu a trenér jim hází míč. Přitom říká jména hráčů. Když řekne např. Ludvík a žádný hráč se tak nejmenuje, nesmí děti míč chytit. Pokud ho chytnou, ze hry vypadávají. Stejně tak jména vypadlých hráčů už také neplatí. Můžeme nechat házet i děti. Mladší školní věk (7-11) OBRUČE, HÝBEJTE SE Počet: 4 a více procvičení: koordinace, obratnost, pružnost, týmová práce pomůcky: gymnastické obruče POSTUP: Všichni se uchopí za ruce a vytvoří velký kruh. Na dvou místech, nejlépe proti sobě, uvolníme držení rukou, vložíme gymnastické obruče a ruce se opět spojí. Obruče visí na spojených pažích. Na pokyn trenéra se hráči snaží posunovat obruče po kruhu ve směru hodinových ručiček,

13 aniž by se pouštěli rukama. Sousedi si mohou obruče nadhazovat a usnadňovat si prolézání. Všichni se však stále pevně drží. Snaží se, aby se obě obruče pohybovaly stejnou rychlostí. Můžeme zadat i časový limit, který se snaží soutěžící nepřekročit. GORDICKÝ UZEL Počet: 6 a více procvičení: koordinace, trpělivost, soustředění pomůcky: žádné POSTUP: Vytvořte kruh tak, aby jste se dotýkali rameny. Předpažte levou paži a uchopte za ruku některého ze svých spoluhráčů. Pozor, nesmí to být soused zprava ani zleva. Totéž provede pravou paží (je možno provést se zavřenýma očima). Nyní jste dokonale propleteni vytvořili jste gordický uzel. Nečekejte a snažte se rozmotat, aniž by jste se pustili. Podaří-li se vám rozplést tuto změť končetin a těl a vytvořit jeden kruh (platí i postavení zády do středu kruhu jste u cíle. Selžou-li všechny pokusy o rozpletení lidského uzlu, může vedoucí uvolnit jedno spojení, o kterém si skupina myslí, že je nezvládnutelné. Pak se pokračuje v řešení úkolu. Při větším počtu hráčů bývá potřeba i druhý zásah trenéra. Hráči i trenér by se měli obrnit trpělivostí a hledat řešení. V průběhu hry se může měnit způsob držení rukou při zachování stálého kontaktu, nesmí to však měnit základní postavení. Při větším počtu osob se podaří vytvořit i několik menších kruhů. MOLEKULY A ATOMY počet: alespoň 6 hráčů procvičení: rychlosti, postřehu, koordinace pomůcky: prostředí: louka, hřiště, tělocvična, POSTUP: Děti se rozběhnou po prostoru. Vedoucí vždy zakřičí číslo. To znamená, kolik atomů se má sloučit. Např. 2! Děti se musejí chytnout po dvou. Pak třeba po třech, atd. Kdo zůstane lichý, vypadává ze hry! Tak pokračujeme, dokud nám nezůstanou vítězové! NA ČÍSLA počet: alespoň 6 hráčů procvičení: postřeh, rychlost pomůcky: míč prostředí: hřiště, tělocvična POSTUP: hráči se rozdělí na dvě stejno početná družstva. Mezi sebou si rozdělí čísla. Doprostřed se umístí míč. Vedoucí vyvolá např. číslo 5! Tito hráči vyběhnou k míči a snaží se ho vzít! Kdo ho vezme a vrátí se s ním zpět do svého družstva vyhrává! Vedoucí může vyvolat i více čísel naráz! Hráči se mohou o míč přetahovat. Pokud souboj trvá dlouho, vedoucí povolá další čísla na pomoc! KRÁL počet: alespoň 4 procvičení: přesnosti, koordinace, cit pro vzdálenost pomůcky: - basketbalový míč nebo jemu podobný, koš (může být vyrobený jiný cíl. např. kruh ze švihadla)

14 POSTUP: Děti si stoupnou do řady asi 4 metry od koše. 1 dítě hází na koš. Pokud se trefí musí se dítě za ním také trefit, jinak vypadává. Pokud se první dítě netrefí, nic se neděje a druhé dítě se také trefit nemusí, ale může. Takto hrajeme dál, dokud nezůstane 1 KRÁL. NA PROSTŘEDNÍHO počet: 3 procvičení: zdokonalení házení, přesnost, cit pomůcky: míč Dva hráči v určené vzdálenosti hází (odbíjí míč obouruč vrchem, spodem) jeden na druhého. Třetí hráč se pohybuje mezi nimi a snaží se míč chytit, nebo ho alespoň tečovat. Když se mu to podaří, vystřídá hráče, který odbíjel poslední. JEŘÁB Počet: 2 a více procvičení: koordinace těla pomůcky : sešit, blog Jde o zkoušku ohebnosti a zavalitosti těla. Otevřený sešit se postaví jako stříška na zem. Hráč se k němu postaví a chytí se jednou rukou za zády za kotník opačné nohy. Poté se snaží předklonit a sebrat v zubech sešit, aniž by se přitom dotkl země jinou částí těla, než je noha, na níž stojí. Těm nejlepším se to skutečně povede. 2. GOLFOVÉ HRY(vhodné na konci hodiny nebo během výuky) GOLFOVÉ ZÁVODY počet: 2 a více osob procvičení: - obratnosti, síly, rychlosti, koordinace! pomůcky: různé překážky (židle, golfový vozík, golfový back, míčky, hračky) POSTUP: Trenér vytvoří dvě družstva v dráze každého družstva rozmístí překážky na konci překážky nechá golfový míček. Děti běhají co nejrychleji přes překážky na konci dráhy sbírají golfový míček a běží zpět co nejrychleji přes překážky. Kdo dobíhá první vyhrává. Tato hra se dá různě kombinovat. Děti můžou pomocí golfové hole a měkkého míčku strkat míček před sebou golfovou holí a co nejrychleji jej proplétat mezi překážkami. ZÁVODNÍ DRÁHA počet: 2 a více procvičení: koordinace těla, technika pattování, cit pro vzdálenost pomůcky: putter, golfový míček, putting, švihadlo nebo dlouhý provaz POSTUP: Trenér pomocí švihadla vytvoří dráhu. Dráha musí končit u jamky.(viz obrázek) Míček umístíme na začátek dráhy, děti se snaží míček zapatovat do jamky. Kdo zapatoval na nejméně ran vyhrává. Míček se nesmí vychýlit z dráhy, pokud se tak stane jde se znovu na začátek dráhy. Na závodní dráze patuje vždy jen jeden hráč. Může se postavit více pattovacích drah.

15 MINIGOLF počet: 2 a více procvičení: koordinace těla, technika pattování,cit pro vzdálenost pomůcky: putter, golfový míček, putting, golfové překážky POSTUP: trenér rozestaví golfové překážky. Děti se přes ně snaží zapatovat do jamky. CHIP HROU počet: 2 a více procvičení: technika chipování, technika úhel trefování míče, cit pomůcky: golfová hůl s otevřeným loftem, měkký soft míč, švihadlo, plyšák, hračka POSTUP: trenér nejdříve vyrobí a určí cíl, kam budou děti chipovat měkkým míčkem. Cíl může být jejich plyšák, hračka nebo kruh ze švihadla. Cíl se může vzdálenostně posouvat, kdo trefí vícekrát cíl vyhrává. Pokud jsou děti šikovné a nemají problém s trefováním měkkého míčku, můžeme měkký míček vyměnit za golfový míček. 3. KOORDINAČNÍ CVIKY 1.Rovnovážná a balanční cvičení Rovnovážná cvičení rozvíjejí schopnost udržovat a obnovovat rovnováhu těla. V harmonickém rozvoji chlapců a dívek patří mezi důležité pohybové schopnosti. Ovlivňují správné držení těla, rozvíjejí orientaci v prostoru, jemnou koordinaci pohybů. Pohyb na zvýšené (vysoké), úzké ploše opory rozvíjí odvahu, podporuje vůli překonávat strach, rozvíjí důvěru ve vlastní síly, samostatnost a schopnost koncentrovat se. Rozlišujeme rovnovážná cvičení potřebná v každodenním životě (chůze, běh, zvedání a přenášení předmětů, chytání a házení předmětů, překonávání překážek) a gymnastická rovnovážná cvičení na kladině (skoky, náskoky, obraty, rovnovážné polohy, seskoky). Mezi průpravná cvičení zařazujeme cvičení potřebná v každodenním životě, od jednoduchého ke složitějšímu. Rovnovážná a balanční cvičení jsou velkou pomůckou pro správný vývoj a správné zvládnutí techniky golfového úderu. Příklady na rozvíjení schopnosti udržovat a obnovovat rovnováhu těla: 1. polohy a pohyby paží (kombinace) upažit připažit vzpažit

16 čelné kruhy bočné kruhy hmity, apod. 2. zmenšení plochy opory chůze ve výponu po patách po vnějších a vnitřních stranách chodidel, apod. 3. střídání vysokých a nízkých poloh kombinace chůze ve výponu a v dřepu během chůze zařazovat dřep, klek, sed, leh, apod. 4. zařazování obratů a změn směru pohybu chůze vpřed vzad stranou obraty snožmo jednonož ve výponu v dřepu o 90, 180, apod. 5. změna rychlosti pohybu běh přísunný běh poskočný běh, apod. 6. nezvyklé pohyby hlavy a trupu chůze se sklony a otáčením hlavy a trupu 7. vyloučení zraku cvičení 1-6 se zavřenýma očima 8. přenášení předmětů chůze, běh se zvedáním, nošením a kladením různých předmětů a náčiní 9. házení a chytání předmětů míčů, kruhů, tyčí, apod. 10. vyhýbání dvojic

17 na lavičce, kladině, apod. 2.Příklady průpravných cvičení pro mládež základní polohy a jejich změny (obr. 1) převaly v lehu okolo podélné a příčné osy těla, obraty, otáčení (obr.2) cvičení pohyblivosti páteře a horních končetin (obr. 3) zpevňování těla a jeho částí (obr. 4) cvičení pohyblivosti dolních končetin (obr.5) přenášení hmotnosti těla na paťe, odraz paží (obr. 6)

18

19

20

21 22

22 NEJZÁKLADNĚJŠÍ HESLA PRO SPRÁVNÝ TRÉNINK DĚTÍ 1) Nepřistupujeme k dětem jako k dospělým! 2) Neupozorňujeme děti více než na dva pokyny! 3) Trénujeme děti zábavně, improvizujeme! 4) Necháváme děti vymýšlet jejich nápady a realizujeme je! 5) Učíme se porozumět mentalitě dětí a snažíme se co nejlépe pohybově rozvíjet jejich tělo. 6) Budujeme jejich psychickou odolnost. 7) Učíme je základům golfové techniky tak, aby děti cítili z golfové hry požitek a radost!

Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy.

Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy. Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy. Osnova: I. Role trenéra. II. Charakteristika golfového tréninku dětí a mládeže. III. Struktura tréninku a dělení podle věku IV. Organizace tréninku: -

Více

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA FOTBALISTŮ 4-6 let

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA FOTBALISTŮ 4-6 let MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA FOTBALISTŮ 4-6 let Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Pavel Vacenovský Brno, 2009 Vypracoval: Petr

Více

Florbalový průvodce Autor: Štěpán Lhoťan Florbalový průvodce

Florbalový průvodce Autor: Štěpán Lhoťan Florbalový průvodce Florbalový průvodce Obsah 1 Florbal a jeho vývoj ve světě i u nás... 1 1.1 Florbal ve světě... 1 1.1.1 Florbalové milníky... 2 1.2 Florbal v ČR... 2 1.2.1 České florbalové milníky... 2 2 Kompenzační cvičení

Více

Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku. Bakalářská práce

Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Vypracovala:

Více

POHYBOVÉ HRY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

POHYBOVÉ HRY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 18. ročník září 2014 METODICKÁ PŘÍLOHA 67 POHYBOVÉ HRY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI Autor: Dagmar Kolandová, cvičitelka odboru SPV SK Hala Lužiny www.caspv.cz

Více

Metodika výuky tělesné výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky tělesné výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Hana Klimtová Metodika výuky tělesné výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií ROZVOJ KOORDINAČNÍCH SCHOPNOSTÍ U DĚTÍ OD 6 DO 9 LET

MARARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií ROZVOJ KOORDINAČNÍCH SCHOPNOSTÍ U DĚTÍ OD 6 DO 9 LET MARARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Centrum celoživotního vzdělávání ROZVOJ KOORDINAČNÍCH SCHOPNOSTÍ U DĚTÍ OD 6 DO 9 LET SEMINÁRNÍ PRÁCE Vypracovala: Bc. Jana Burišková Brno, 2012 OBSAH ÚVOD...

Více

Lyže v akci Běh na lyžích

Lyže v akci Běh na lyžích Lyže v akci Běh na lyžích Trénink dětí a mládeže, 13 až 16 let T2 Běh na lyžích 1 Obsah Předmluva... 3 Plán kurzu... 4 Rozvoj, motivace a učení... 6 Rozvoj lyžařské techniky... 13 Dobrá technika běhu na

Více

Odbor mládeže Rady ČRS

Odbor mládeže Rady ČRS Č E S K Ý R Y B Á Ř S K Ý S V A Z Odbor mládeže Rady ČRS METODICKÉ POKYNY PRO VEDOUCÍ KROUŽKŮ DĚTÍ A MLÁDEŽE R Y B O L O V N Á T E CH N I K A Autoři: Jiří Marek: Odbor mládeže Rady ČRS Ing. Ivan Bílý,

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE PSYCHOLOGIE SPORTU

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE PSYCHOLOGIE SPORTU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY SEMESTRÁLNÍ PRÁCE PSYCHOLOGIE SPORTU PSYCHOLOGICKÁ ANALÝZA A CHARAKTERISTIKA VYBRANÉHO SPORTU 11. dubna 2007 Večerková

Více

Rozvoj rychlostních schopností a agility družstva mladšího dorostu HC České Budějovice

Rozvoj rychlostních schopností a agility družstva mladšího dorostu HC České Budějovice Rozvoj rychlostních schopností a agility družstva mladšího dorostu HC České Budějovice Závěrečná práce TŠ FTVS UK Praha 2011, 132 stran Autor: Jaroslav Formánek Připravil: PhDr. Zdeněk Pavliš Cílem této

Více

Lenka Kovářová. Příprava dětí. Metodický materiál České triatlonové. asociace. TRIA_.indd 1 4.11.2013 11:33:06

Lenka Kovářová. Příprava dětí. Metodický materiál České triatlonové. asociace. TRIA_.indd 1 4.11.2013 11:33:06 Lenka Kovářová Příprava dětí v triatlonu Metodický materiál České triatlonové 1 asociace TRIA_.indd 1 4.11.2013 11:33:06 Recenze: PaedDr. Josef Horčic, Ph.D. Lenka Kovářová, 2013 ISBN 978-80-87647-08-0

Více

Zimní příprava orientačních běžců v tělocvičně. Lenka Kronesová

Zimní příprava orientačních běžců v tělocvičně. Lenka Kronesová Zimní příprava orientačních běžců v tělocvičně Lenka Kronesová 1994 1. Úvod Pohybová aktivita patří od nejstarších dob lidstva k nejrozšířenějšímu způsobu spotřeby času. Zpočátku ryze účelová činnost přinesla

Více

Úvod... 5. I.) Tréninkové cykly, stavba tréninku... 6. II.) Roční tréninkový cyklus... 7. III.) Rozcvičení... 11. IV.) Kuželkářský trénink...

Úvod... 5. I.) Tréninkové cykly, stavba tréninku... 6. II.) Roční tréninkový cyklus... 7. III.) Rozcvičení... 11. IV.) Kuželkářský trénink... Obsah 2 Obsah Úvod..... 5 I.) Tréninkové cykly, stavba tréninku..... 6 II.) Roční tréninkový cyklus........ 7 III.) Rozcvičení...... 11 IV.) Kuželkářský trénink........ 17 V.) Technika hry, provedení hodu........

Více

Bakalářská práce ZÍSKÁVÁNÍ ZÁKLADNÍCH KOMPETENCÍ KOLEKTIVNÍCH MÍČOVÝCH HER V ZÁJMOVÉ

Bakalářská práce ZÍSKÁVÁNÍ ZÁKLADNÍCH KOMPETENCÍ KOLEKTIVNÍCH MÍČOVÝCH HER V ZÁJMOVÉ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Bakalářská práce ZÍSKÁVÁNÍ ZÁKLADNÍCH KOMPETENCÍ KOLEKTIVNÍCH MÍČOVÝCH HER V ZÁJMOVÉ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY Vedoucí práce:

Více

Roční tréninkový plán starší žactvo a mladší dorost

Roční tréninkový plán starší žactvo a mladší dorost Alena ROSECKÁ Roční tréninkový plán starší žactvo a mladší dorost Závěrečná práce školení trenéru T2 Horní Jelení 12. a 13. února a března 2011 1. Sportovní trénink... 5 2. Cykly ve sportovním tréninku...

Více

BRANKÁŘ V NÁRODNÍ HÁZENÉ. Jako metodický dopis pro potřeby Svazu NH zpracoval v roce 2001 v elektronické podobě

BRANKÁŘ V NÁRODNÍ HÁZENÉ. Jako metodický dopis pro potřeby Svazu NH zpracoval v roce 2001 v elektronické podobě 1 BRANKÁŘ V NÁRODNÍ HÁZENÉ Jako metodický dopis pro potřeby Svazu NH zpracoval v roce 2001 v elektronické podobě Člen TR a ÚM při SNH v Praze Štěpánek Ctirad, trenér II. třídy Obsah : titulní stránka stránka

Více

Rozvoj koordinačních schopností v ročním tréninkovém cyklu v kategorii sportovních tříd /6. 9. třída/

Rozvoj koordinačních schopností v ročním tréninkovém cyklu v kategorii sportovních tříd /6. 9. třída/ Rozvoj koordinačních schopností v ročním tréninkovém cyklu v kategorii sportovních tříd /6. 9. třída/ Závěrečná práce TŠ FTVS UK Praha 2007, 77 stran Autor: Mgr. Petr Trojan Připravil: PhDr. Zdeněk Pavliš

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Svět na dlani Vydala: Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Platnost od: 1.9.2013 Obsah

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY Nové trendy ve sportovní přípravě dětí ve fotbale BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jiří Vondrášek Tělesná výchova se zaměřením ke

Více

Výuka plavání dětí předškolního věku

Výuka plavání dětí předškolního věku MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Výuka plavání dětí předškolního věku Bakalářská práce Vedoucí práce: PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D. Vypracovala:

Více

VYUŽITÍ NETRADIČNÍCH PRVKŮ PŘI VÝUCE ATLETIKY NA 1.STUPNI ZŠ - BĚH A SKOK DALEKÝ. PETRA BADINOVÁ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

VYUŽITÍ NETRADIČNÍCH PRVKŮ PŘI VÝUCE ATLETIKY NA 1.STUPNI ZŠ - BĚH A SKOK DALEKÝ. PETRA BADINOVÁ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY VYUŽITÍ NETRADIČNÍCH PRVKŮ PŘI VÝUCE ATLETIKY NA 1.STUPNI ZŠ - BĚH A SKOK DALEKÝ DIPLOMOVÁ PRÁCE PETRA BADINOVÁ Učitelství

Více

Florbal pro mládež. Původ florbalu. Florbal ve zkratce. sportovní metodika. Mezinárodní rozvoj

Florbal pro mládež. Původ florbalu. Florbal ve zkratce. sportovní metodika. Mezinárodní rozvoj ilustrační foto: archiv ústředí Orla Florbal pro mládež sportovní metodika (příručka Mezinárodní florbalové federace IFF pro trenéry mládeže) Původ florbalu Sportovní odvětví florbal se vyvinulo původně

Více

Aktivizace nejen pro seniory

Aktivizace nejen pro seniory Učební text pro Dívčí katolické střední školy Aktivizace nejen pro seniory Blanka Kubátová - 1 - Platnéřská 4, Praha 1 Dívčí katolická střední škola, 2012 Blanka Kubátová, 2012 Vytiskla Tiskárna F&F, Praha

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

IKS-ZÁKLADNÍ GYMNASTIKA 2

IKS-ZÁKLADNÍ GYMNASTIKA 2 IKS-ZÁKLADNÍ GYMNASTIKA 2 Cílem tohoto textu je poukázat na některé z kapitol obsahu základní gymnastiky, které nemohou být z časových důvodů probrány v přímé výuce v pravidelných konzultacích studentů

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her ROZVOJ MOTORICKÝCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ VE FOTBALOVÉM TRÉNINKU PŘÍPRAVEK V ROČNÍM MAKROCYKLU Diplomová práce Vedoucí diplomové

Více

Předmět vyžaduje teoretické znalosti a praktické dovednosti z výuky předmětu tělesná výchova na ZŠ a SŠ.

Předmět vyžaduje teoretické znalosti a praktické dovednosti z výuky předmětu tělesná výchova na ZŠ a SŠ. IKS-ATLETIKA 1 Předkládám teoretické podklady (učební text) k praktickému studijnímu předmětu Atletika 1 (zkr. KAS/AT1, KAS/KAT2) v podobě distančního textu pro studijní obor Tělesná výchova a sport v

Více

ČÁST 2 Vhodný trénink pro konkrétní věk hráčů

ČÁST 2 Vhodný trénink pro konkrétní věk hráčů ČÁST 2 Vhodný trénink pro konkrétní věk hráčů Foto: V. Stachovský "Vzhledem k faktu, že jsme dnes všichni zvyklí na stále více a více instantního jídla, okamžité fotografie, okamžitý přenos informací,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Fakulta tělesné kultury. TRENDY VÝCHOVY MLÁDEŽE VE FOTBALE Diplomová práce (bakalářská)

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Fakulta tělesné kultury. TRENDY VÝCHOVY MLÁDEŽE VE FOTBALE Diplomová práce (bakalářská) UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Fakulta tělesné kultury TRENDY VÝCHOVY MLÁDEŽE VE FOTBALE Diplomová práce (bakalářská) Autor: Martin Semjon, tělesná výchova a sport Vedoucí práce: Mgr. Radim Weisser Olomouc

Více