INNER GAME PRO GOLFISTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INNER GAME PRO GOLFISTY"

Transkript

1 W. TIMOTHY GALLWEY INNER GAME PRO GOLFISTY Jak se naučit dobře hrát golf MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2010

2 Tuto knihu věnuji Maharajimu, jenž mě naučil tomu, co jsem si potřeboval osvojit ze všeho nejvíce. W. Timothy Gallwey: The Inner Game of Golf Copyright W. Timothy Gallwey, 1979, 1981, 1998, 2009 Translation Aleš Lisa, 2010 Cover design Petr Foltera, 2010 Předmluva k českému vydání Michal Ondráček, 2010 This translation published by arrangement with Random House, an imprint of The Random House Publishing Group, a division of Random House, Inc. All rights reserved ISBN

3 Obsah Předmluva k českému vydání (Michal Ondráček) 9 Předmluva: Krátké ohlédnutí zpět 13 Poděkování 22 Kapitola 1 Golf: vnitřní a vnější bariéry 23 Kapitola 2 Dostáváme se pod Kapitola 3 Přílišné svalové napětí: nejčastější příčina chyb 56 Kapitola 4 Překonáváme pochyby o sobě samých 67 Kapitola 5 Instrukce zlepšující vnímání 89 Kapitola 6 Objevujeme techniku hry 113 Kapitola 7 Krátká hra: Inner putt a Inner chip 127 Kapitola 8 Inner švih 150 Kapitola 9 Náhlé výpadky, skvělá hra a zrádná očekávání: dostáváme se pod Kapitola 10 Uvolněné soustředění: schopnost mistrů 211 Kapitola 11 Hrajeme vlastní hru 231 Kapitola 12 Od zaručeného receptu k pocitům 248 O autorovi 260 5

4 Kapitola 8 Inner švih Konzistentní a přesně provedený švih musí splňovat jasně vymezené a komplikované fyzické požadavky. Nároky na sílu a přesnost švihu odkazují na hlavní problém, s nímž se každý golfista musí při švihu vyrovnat bezchybnou práci těla. Proces osvojování si golfového švihu, který splňuje tyto požadavky, může být skličující a frustrující nebo naopak relativně snadný a přirozený. Můžeme si zvolit, kterou cestou se vydáme. Jak jsem ukázal v předešlých kapitolách, pokud se budeme pokoušet řídit vším, co bychom měli a neměli dělat, přenecháme kontrolu nad švihem Prvnímu Já a budeme se ubírat cestou plnou složitosti. Pokud zvolíme přirozený proces učení se, budeme se průběžně neustále nejenom zlepšovat, ale budeme rovněž zakoušet radost a potěšení z dosažených pokroků a osvojit si švih bude poměrně jednoduché. V této kapitole se zabývám tím, jak porozumět přirozenému procesu učení se Druhého Já, tj. učení se na základě zkušenosti, při osvojování si golfového švihu. Stejně jako v případě puttování a chipování i švih si nejlépe osvojíme s pomocí pocitů a učení se z vlastního provádění švihu. Jinak řečeno, musíme věnovat pozornost některým klíčovým proměnným při švihu, aniž bychom se pokoušeli cokoli změnit. Změny se realizují jako spontánní výsledek prohloubeného vnímání, přičemž nezáleží na tom, na jaké úrovni švih zvládáte. 150

5 Inner švih Tato kapitola se zaobírá golfovým švihem z hlediska několika pro lepší provádění švihu podstatných aspektů: rovnováhy a stability; rytmu, tempa a plynulosti; větší energie a větší přesnosti. Nebudu se zde zabývat všemi významnými proměnnými těchto pro úspěch důležitých aspektů švihu, ale každému věnuji tolik prostoru, aby bylo možné se začít zlepšovat. Základním cílem je aplikovat metodu učení se založenou na zaměřeném, soustředěném vnímání a důvěře. Jakmile si ji natolik osvojíte, aby vám vyhovovala, můžete využít jakoukoli rozumnou informaci týkající se technické stránky hry ať už s ní přijde váš učitel golfu, golfová příručka, časopis nebo videonahrávka ke zlepšení libovolného aspektu švihu nyní i v budoucnosti. Posilujeme pociťování švihu Prvním krokem na cestě k lepšímu švihu je posílit pocit, který v nás švih, tak jak ho hrajeme, vyvolává. To není nijak složité. Každý člověk to může dokázat. Někteří lidé říkají: Necítím, co dělám špatně nebo Pocit, který jsem míval, je pryč. Jiní tvrdí, že necítí vůbec nic. Začněme jimi. Pokud si myslíte, že při švihu necítíte vůbec nic, zavřete oči a proveďte švih. Zahráli jste švih? Jak to víte? Nic jste neviděli, necítili čichem, ani jste nic neochutnali, a nejspíš jste toho ani moc neslyšeli. Takže pokud víte, že jste provedli švih, museli jste něco pociťovat. To je dobrý začátek. Pociťujete to, co pociťujete. Možná pociťujete napětí nebo uvolněnost, trhavý nebo plynulý pohyb. Můžete mít pocit rovnováhy nebo nerovnováhy, nemotornosti nebo koordinace, rychlosti nebo pomalosti. Důležité je pociťovat a nehodnotit, zda je něco správné nebo chybné. Proč? Protože pokud začnete to, co pociťujete, hodnotit negativně, nebudete to chtít pociťovat. Jedno staré úsloví říká: Jestliže něco nemůžete cítit, nemůžete to léčit. Je to logický důsledek zákona vnímání: Vnímání samo uzdravuje. Můžete říci: Já velmi dobře pociťuji, že se můj úder stáčí silně doprava, a stejně se na tom nic nemění. Tvrdím, že vnímáte, že 151

6 INNER GAME PRO GOLFISTY První krok k lepšímu pociťování: Přecházíme od široce k úzce zaměřené pozornosti a zpět Kde začít s procesem osvojování si schopnosti více pociťovat švih? Proveďte několik švihů. Soustřeďte pozornost na celkový pocit, který ve vás švih vyvolává. Nepokoušejte se zaměřit pozornost na nic konkrétního. Vnímejte své tělo, nic jiného. Při švihu se odehrávají tisíce věcí, ať už jste úplný začátečník nebo profesionál. Najednou si jich ale nedokážete povšimnout. Jedna nebo dvě věci ale budou vystupovat do popředí. Aniž byste to plánovali, Druhé Já si vybere několik pocitů a naservíruje je vašemu vědomému vnímání. Začněte pocitem, který byl nejzřetelnější, a zaměřte na něj pozornost. Pokud to byl pocit napětí, při několika dalších švizích zaměřte pozornost na to, kde přesně ve vašem těle tento pocit vzniká a kdy. Když to zjistíte, můžete si začít všímat změn v intenzitě napětí. Nebuďte překvapeni, když po několika dalších švizích žádné napětí neobjevíte. Nejspíš zmizelo samo od sebe, protože jste na něj zaměwww.mgmtpress.cz se váš úder stáčí doprava, protože sledujete míček, který směřuje doprava. Jenže to není zdaleka totéž jako pociťovat zahraný úder. Pociťovat úder je něco zcela jiného než analyzovat příčiny, které vedou k tomu, že míček směřuje doprava. Pociťovat při švihu tuto skutečnost znamená dokázat říci, aniž byste se dívali, zda míček při úderu šel více nebo napravo než při předešlém úderu. A nejenom to, znamená to, že dokážete říci, jak to víte. Pociťovat znamená vědět. Vědět znamená více kontrolovat. Analyzovat je intelektuální spekulace. Můj přístup má za cíl vrhnout více světla na váš švih tím, že ho budete lépe pociťovat. A ještě jedna odlišnost: Pociťovat švih neznamená pokoušet se o stejné pocity, jaké jste měli, když jste zahráli deset úderů pod svůj handicap. Švih, který zahráváte, můžete cítit jenom takový, jaký je ne jaký někdy byl nebo jak si myslíte, že byste ho měli někdy pociťovat. Měl bych a bylo nelze pociťovat. Proč? Protože neexistují. Jediné, co existuje, je švih, který pávě provádíte a nebude existovat dlouho, takže mu věnujte pozornost, dokud můžete. 152

7 Inner švih řili pozornost. Proč? Protože když jste příslušné svaly nenapínali, cítili jste se lépe. Uvolnění je přirozenou odezvou na pocit nadměrného napětí. Přirozené učení se je velmi jednoduché, jak vidíte. Uvedu další příklad. Dejme tomu, že jste pociťovali, že váš pravý loket něco dělá v horním bodu švihu. Fajn. Takže zaměříte pozornost na pravý loket. Teď ale musíte postupovat opatrně. Možná si myslíte, že víte, co by pravý loket měl nebo neměl v horním bodu nápřahu dělat, ale nemůžete dovolit, aby to vstoupilo do vašeho sledování toho, co skutečně dělá. Pokud se budete pokoušet přimět svůj loket, aby dělal to, co je správné, jenom těžko někdy zjistíte, co skutečně dělá. Pouze když ho přistihnete při tom, co skutečně dělá, dáte mu šanci k nápravě. Musíte proto ukáznit svoji pozornost a docílit, aby pozorovala vše co nepřesněji, aniž by jakkoli hodnotila, zda to, co se děje, je správné nebo špatné. Pozorujte a umožněte jakékoli změně, aby se odehrála. Možná že při jednom švihu se loket posune výše a při dalším zůstane níže. Jaké to ve vás vyvolává pocity, jaký to má účinek na švih, jak rozumíte golfovému švihu to všechno vstupuje do procesu přirozené změny. Nemusíte se k ní nutit ani ji vynucovat. Brzy se vše ustálí, váš loket objeví postavení, které je vám pocitově nejpříjemnější a nejlépe funguje v této etapě zdokonalování (na této úrovni zahrávání) švihu, a poté můžete jít dál. Stejný postup můžete využít pro každou část těla, od hlavy až po chodidla, a pro každou část švihu, od zaujetí postoje po jeho úplné dokončení. Tento postup je efektivní, pokud o něj máte zájem. Když zájem ztratíte, zapomeňte na jakékoli zaměření pozornosti a prostě se trefujte do míčku. To je dobrý způsob oddechu. Až začnete mít pocit, že se opět dokážete soustředit, udělejte to. (Začátečníkům nedoporučuji se hned úzce zaměřit. Nejlepší je soustředit jistou dobu pozornost na celkový pocit z golfové hole. Teprve když vás to začne nudit a něco konkrétního se začne hlásit o slovo, doporučuji úzce zaměřit pozornost.) Dalším krokem na cestě k lepšímu švihu může být zlepšit jeden ze základních prvků švihu rovnováhu a stabilitu. 153

8 INNER GAME PRO GOLFISTY Zlepšujeme rovnováhu a stabilitu Rovnováha je dobrá oblast, chceme-li se něco dovědět o přirozeném učení se, protože sama o sobě je velmi přirozená. Nemůžete se naučit udržovat rovnováhu při jízdě na kole z knih nebo tak, že vás někdo bude učit udržovat rovnováhu. Musíte sami pociťovat rozdíl mezi rovnováhou a nerovnováhou. Ze začátku cítíte jenom velké odlišnosti a když je pocítíte, je obvykle už příliš pozdě, protože padáte. S dostatečnou pozorností se ale naučíte pociťovat menší nebo subtilnější odlišnosti rovnováhy a automaticky je korigovat tak, abyste mohli jet, aniž byste spadli. Při golfu je schopnost naučit se udržovat rovnováhu předpokladem konzistentního uplatnění síly a přesnosti při švihu. Učení probíhá stejně, jako když se učíte jezdit na kole: tak, že pociťujete odchylky a ve stále větší míře je korigujete. Nalézáme rovnováhu tím, že objevujeme nerovnováhu Když si všimnete, že ztrácíte rovnováhu pouze na konci švihu, když se vaše pravá noha musí otáčet, abyste neupadli, potom, stejně jako při jízdě na kole, je už příliš pozdě. Musíte zjistit, kde tato ztráta rovnováhy při švihu začíná. Je to jednoduché. Hledejte jakékoli situace, kdy při přípravě a vlastním švihu ztrácíte rovnováhu. Když takovou situaci objevíte, nic nedělejte. Zaměřte na toto místo, na tento okamžik při švihu pozornost. Může se snadno stát, že se to už nebude opakovat. Pokud ano, udržujte nadále pozornost, dokud Druhé Já nezjistí, jak vše napravit. Zaměřit se na rovnováhu není pouze dobrým začátkem získávání důvěry v proces přirozeného učení se, ale je to rovněž snadné cvičení, které můžete využívat při tréninku švihu. Zahrajte několik švihů s jediným cílem všimnout si, kdy jste a kdy nejste v rovnováze. Zaznamenali jste něco jiného než dokonalou rovnováhu v průběhu celého švihu? Pokud ano, kde? Dejme tomu, že jste si povšimli drobné nerovnováhy levé nohy při vlastním švihu nebo toho, že vás ruce při sestupné fázi švihu mírně táhnou dopředu. Co budete pociťovat, závisí na tom, jak zkušenými hráči jste a jak si uvědomujete 154

9 Inner švih švih, který provádíte. Proces sám je ale stále stejný. Jakmile objevíte nerovnováhu, zaměřte pozornost na přesný okamžik a místo, kde k ní dochází, a nechte, ať se vše samo napraví. Když hledáte okamžiky, v nichž nejste v rovnováze, můžete vyřešit i další věci. Dejme tomu, že si povšimnete, že nerovnováha při nápřahu nějak souvisí s rychlostí hole. V takovém případě můžete zaměřit pozornost na rychlost hole. Po několika švizích můžete zjistit, že tempo a rovnováha se samy upravily. Stabilita Stabilita a rovnováha k sobě mají velmi blízko. Téměř každý učitel golfu a hrající profesionál vám řeknou, že význam stabilního výchozího postoje a stability dolní části těla nelze přecenit. Podrobnosti výchozího postoje nejsou tím, k čemu bych se mohl vyjadřovat jako odborník, ale naleznete je v každé učebnici nebo časopisu věnovaných golfu. (Některé obsahuje tabulka v další části této kapitoly.) Elementární význam stability při švihu je stejný jako při puttování a chipování. Bez dynamické stability dolní části těla by ramena, paže a ruce nemohly dát golfové holi potřebnou rychlost a směr. Stabilitu si osvojíte stejně jako rovnováhu: tím, že si budete všímat známek nestability a zaměříte na ně pozornost tak dlouho, dokud nedojde k samovolné změně a zvýšení stability. Prvků výchozího postoje, jimž byste měli věnovat pozornost, je mnoho. Ke klíčovým proměnným se řadí vzdálenost chodidel ve vztahu k ramenům, stupeň pokrčení kolen a kyčlí, postavení míčku, rozložení váhy, vzájemné postavení ramen, kyčlí, kolen a chodidel. Technické instrukce vám mohou něco napovědět, ale pocit, který doprovází postavení, v němž je vaše tělo v rovnováze a stabilní, musíte objevit vy sami. Když se ve chvíli, kdy stojíte nad míčkem, snažíte vzpomenout, co doporučuje nějaká kniha, můžete a nemusíte zaujímat ten nejlepší fyzický postoj, ale téměř jistě nejste v nejlepším mentálním rozpoložení. Pokud ale věnujete pozornost tomu, abyste se vy sami cítili v určitém postoji nejlépe, abyste měli pocit, že váš postoj je stabilní a přirozený, zůstanete spíše soustředění a v tomto pocitovém naladění zahrajete svůj nejlepší švih. 155

10 INNER GAME PRO GOLFISTY Technika vrstvení Jedním z nejdůležitějších prvků stability při golfu je vzájemné postavení ramen, kyčlí, kolen a chodidel. Popsat jejich vhodné postavení a pokusit se dostat tělo při švihu do příslušné pozice je téměř nemožné. Dokážu si ale představit svá ramena, kyčle, kolena a chodidla jako vrstvy, podobné tomu, kdybychom na sebe naskládali kostky domina nebo pokerové žetony. Při švihu si mohu všímat, zda tyto vrstvy-kostky zůstávají na sobě nebo zda se některá z nich vysunuje z kolmého zákrytu. Při tenisu jsem zjistil, že mám sklon se při úderu maličko zhoupnout zleva doprava a že střed těžiště mého těla se občas dostane mimo mé nohy. Větší stabilitu mi pomohlo dosáhnout, když jsem sledoval, kdy k tomu dochází a v jaké míře přesouvám váhu doprava tak dlouho, až to zcela ustalo. Osvojit si stabilitu čistě pomocí vnímání mi ušetřilo mnoho bolesti a utrpení. Objevujeme rytmus Rytmus je snadnější zakusit než definovat. Zda je váš švih při golfu rytmický nebo není, dokážete okamžitě poznat, pokud cokoli vnímáte. Protože rytmus můžeme pociťovat, můžeme ho také kontrolovat. Nezačínejte tím, že se budete pokoušet o švih, který má rytmus. Proveďte švih tak, jak ho normálně děláte, a všimněte si jeho rytmu. Pokud se upřete na mechanickou stránku švihu nebo se dokonce zaměříte výlučně na ni, smysl pro rytmus se vypaří. Rytmus představuje stránku švihu, při níž rozhodně nemá smysl pokoušet se přizpůsobovat někomu jinému nebo se vtěsnat do normy, která říká, co je správné. Máte svůj rytmus. Chodíte, dýcháte, tančíte vše v určitém rytmu. Při švihu potřebujete experimentovat s různými rytmy a objevit takový, který vám vyhovuje, jste s ním pocitově spokojeni a vyvolává ve vás sebedůvěru. Pozor si ale musíte dát na jednu věc: Nezvolte si hned rytmus, který se shodou okolností podílel na jednom nebo dvou dobře provedených švizích. Hledáte rytmus, který je v souladu s vaším vnitřním rytmem. Hledejte proto uvnitř sebe sama, co je pro vás nejlepší. 156

11 Inner švih Jedna mladá žena, Harriet, která se rozhodla absolvovat mé lekce Inner golfu, měla pocit, že přes veškeré úsilí provádět švih správně jí něco brání dosahovat při švihu dobrých výsledků. Když jsem sledoval, jak provádí švih, po několika pokusech jsem zjistil, že moji pozornost přitahuje okamžik, kdy se na konci nápřahu její golfová hůl zcela zastaví. Harriet se vědomě a s rozmyslem řídila všemi pravidly provedla nápřah, zastavila pohyb, jako kdyby přeřazovala, a potom s plnou silou švihla holí dolů směrem k míčku. Zeptal jsem se jí, zda ráda tančí. Přikývla, že ano. Tak zkus tančit tanec pojmenovaný golfový švih. Zapomeň na chvíli na výsledky a na to, co je správné a co je špatně. Proveď švih tak, aby se ti zamlouval jeho rytmus. Bylo to snadné a během pěti minut její švih vypadal úplně jinak. Neztratil nic z účinných technických prvků, ale získal takový rytmus a načasování, že se z něj stal skutečný golfový švih. Nejenom že ho prováděla s větší silou a konzistentněji, ale bylo přímo úchvatné sledovat její radost z pohybu. Poprvé pro mě není švih namáhavá dřina, u níž se obávám, zda ji dělám správně, ale něco, co dělám ráda, prohlásila. Co mě ale překvapuje, je to, že se dostavily i výsledky. Je to jako slyšet, že můžete dělat, co jste vždy chtěli dělat a ono to opravdu funguje. Řekl bych, že to je vhodná definice toho, jakým golfový švih může být. Údery v golfu mají, stejně jako je tomu v tenisu, v podstatě dva takty: nápřah a úder. Tyto dva takty jsou podstatné pro většinu pohybů například pro rytmus dechu. Nemusíme je nijak vynucovat, máme je v sobě. Dvě běžné chyby při švihu nedokončení nápřahu a násilný nebo příliš časný vlastní švih jsou v podstatě chyby vyvolané nevhodným zasahováním do tohoto přirozeného rytmu. Buďto chceme začít vlastní švih ještě před tím, než dokončíme nápřah, nebo pochybujeme, že nápřah přejde ve vlastní švih, aniž bychom tomu napomohli, a proto násilně přejdeme k vlastnímu švihu. Golfová hůl se vydá dolů a bude sama zrychlovat svůj pohyb, až se svalové napětí vyvolané dokončeným nápřahem dostane na vrchol a začne se uvolňovat. Klíčové je nechat rytmus švihu kontrolovat dění. 157

12 INNER GAME PRO GOLFISTY Pokud věnujeme pozornost rytmu, snižuje to nejenom svalové napětí, ale také zbavuje naše tělo ztuhlosti a nemotornosti, které doprovázejí úsilí provádět švih v souladu s instrukcemi jak na to. Stejně jako v případě rovnováhy i zde tak můžeme při hře odvést pozornost Prvního Já dychtícího kontrolovat výsledek. První Já nemá ve skutečnosti příliš mnoho říci k tomu, jak docílit rovnováhy a rytmu, a pokud soustředíme pozornost jinam, zasahuje méně do toho, co děláme. Nasloucháme rytmu Pro naslouchání rytmu je vhodné přizpůsobit si cvičení da-da-da- -da z kapitoly 2. Proveďte několik švihů a v klíčových místech, jakými jsou okamžik, kdy je hůl v nejzazším bodě nápřahu, při jejím dotyku s míčkem a při dokončení celého švihu, přidejte da. Můžete jich přidat, kolik budete chtít, ale nezapomínejte při tom vnímat hlavu hole, abyste každé da mohli říci přesně ve chvíli, kdy je hůl na místě, které příslušné da reprezentuje. Tím, že budete naslouchat svým da, budete ostřeji vnímat rytmus švihu. Provádějte toto cvičení pět minut pokaždé, když budete trénovat. Rytmus vaší hry není neměnný a neuškodí proto si ho připomenout pokaždé, když hrajete. Nechte své tělo každý den, nebo dokonce při každém úderu, nalézt vlastní pocit rytmu. Vaším úkolem je docílit, aby se to stalo, a zůstat na tento rytmus naladěni. Pokud to uděláte, váš švih sám postupně nalezne základní rytmus vhodný pro vaše tělo (velikost a tělesný typ), náturu a úroveň schopností a dovedností. Objevujeme tempo Tempo je rychlost pohybu. Při golfovém švihu je určeno relativní rychlostí paží při nápřahu a vlastním švihu. Tempo můžete pociťovat při vnímání rychlosti nápřahu, sestupné části vlastního švihu a dokončení celého švihu. 158

13 Inner švih Ke zlepšení tempa stačí málo více ho vnímat a dávat si pozor i na ty nejmenší pokusy Prvního Já zasahovat. První Já nemůže popsat tempo. Může ho ale rozložit tím, že se ho pokouší zvýšit za hranice přirozeného tempa, vlastního Druhému Já, nebo ho naopak příliš zpomalit tím, že o něm budeme přehnaně uvažovat. K tomu, abyste zabránili Prvnímu Já zasahovat, stačí vnímat tempo vlastního švihu. Když jsem v tomto směru experimentoval, zjistil jsem, že příliš pomalý nápřah se v mém případě projevoval sklonem tvrději provádět sestupnou část švihu pravou paží. Ačkoli rychlost nápřahu by ve skutečnosti neměla mít na rychlost sestupné části švihu vliv, moje První Já si myslí, že tomu tak je, a proto pomalý nápřah nahrazuje tvrdostí při sestupné části švihu. Všiml jsem si, že když jsem jenom o málo zrychlil tempo nápřahu, při jeho zakončení se vytvořil mírný hybný moment, který zvýšil můj pocit svalového napětí a posílil moji důvěru v to, že v sestupné části švihu se hůl bude pohybovat rozumnou rychlostí. Když se hůl při nápřahu v jeho konečném bodě zastavila, pociťoval jsem větší sklon tlačit hůl dolů směrem k míčku. Směřovat záměrně hůl k míčku není nikdy tak efektivní jako nechat ji klesat v odezvě na svalové napětí vyvolané nápřahem. Na drivingu si neuškodí vyzkoušet různá tempa švihu. Experimentovat při hře vám ale nedoporučuji pouze vnímejte tempo a zaměřte na něj pozornost. Pokud se vědomě pokoušíme ovlivňovat tempo, obvykle špatně načasujeme jednotlivé etapy úderu nebo zpackáme jinou podstatnou stránku švihu. Pokud si myslíte, že by vám při určitém konkrétním švihu vyhovovalo pomalejší nebo rychlejší tempo, převeďte ho do svalové paměti tím, že před švihem budete pohybovat v tomto tempu pažemi, a důvěřujte Druhému Já, že vše provede správně. Experimentováním s různými tempy švihu na tréninkovém hřišti dáte Druhému Já šanci prozkoumat pocity spojené s různými tempy švihu a zvolit pro vás nejlepší tempo. Proveďte několik švihů a zaměřte při nich pozornost na tempo. Nepokoušejte se nic měnit. S pomocí stupnice od 1 (pomalé) do 159

14 INNER GAME PRO GOLFISTY 10 (rychlé) klasifikujte nápřah a sestupnou fázi svého švihu. Jak můžete nejlépe odlišit různou rychlost švihu? Mně osobně nejlepší informace zprostředkuje moje levá ruka. Bez hole v ruce pocitově ohodnoťte rychlost nápřahu a poté rychlost sestupné fáze švihu. Co je rychlejší? O kolik? Pozornost věnovaná levé ruce poskytuje užitečné vodítko, obzvláště proto přinejmenším v mém případě že je to pravá ruka, která ve své přehnané horlivosti ničí tempo švihu. Když jste určili tempo švihu tak, jak ho momentálně hrajete, vyzkoušejte jiné varianty (nápřah 7, sestupná fáze 3; nápřah 3, sestupná fáze 7; nápřah 5, sestupná fáze 5; nápřah 8, sestupná fáze 8; a další možnosti). Když budete takto švih vědomě provádět v různém tempu, rozšiřujete svoji zkušenost. To je často užitečný způsob, jak překonat svoje dosavadní fyzické i mentální limity. Poté přestaňte švih vědomě kontrolovat a nechte ho provádět své Druhé Já. Říkejte si přitom čísla odpovídající na hodnotící škále rychlosti, kterou pociťujete. Zpočátku nejspíš zaznamenáte určité odchylky. Vaše Druhé Já bude nějakou dobu experimentovat, aby zjistilo, jaké tempo vyvolává nejlepší pocity a nejlépe funguje. Postupně se ustaví stabilní tempo proces učení bude završen. Je dobré ještě chvíli provádět švihy, abyste si na nové tempo zvykli a zažili ho. Tyto tři obecné aspekty švihu rovnováha, rytmus a tempo mají společné to, že se týkají celého švihu a jsou příliš složité pro První Já. K tomu, abyste na ně zaměřili pozornost, nemusíte švih rozčlenit na části nebo analyzovat jeho fáze. Tyto aspekty jsou proto skvělým ohniskem pozornosti při vlastní hře, kdy zaměření na konkrétní část těla nebo aspekt švihu by mohlo váš švih vykolejit. Pokoušet se pod tlakem, který při hře pociťujeme, přizpůsobit konkrétním mechanickým detailům švihu je nejlepší způsob, jak si zadělat na problémy. Přesto to ve chvílích pochyb o sobě samých až příliš často děláme. A neuškodí připomenout ani to, že prožitek skutečné rovnováhy, rytmu a tempa činí golf mnohem příjemnější. 160

15 O autorovi Timothy Gallwey se narodil v roce 1938 v San Francisku. W. Jeho mezinárodně proslavený bestseller The Inner Game of Tennis vyšel poprvé v roce Principy a metody učení se a koučování, které přináší, umožnily od té doby dosahovat vynikajících výsledků ve světě podnikání, výchovy a vzdělávání, péče o zdraví, stejně jako ve sportu. Posledních dvacet let W. Timothy Gallwey věnoval většinu svého času práci na problematice učení se, koučování, dosahování vrcholných výkonů. Pracoval pro významné korporace a neziskové organizace. K jeho dlouhodobým klientům se řadí společnosti AT&T, Apple, Coca-Cola a IBM. Jeho metoda Inner Game přináší klíčové poznatky, které využívá více než deset poradenských společností zabývajících se exekutivním koučováním, inovacemi, lidskou stránkou učení se a řízením změn. Své poznatky z práce s těmito společnostmi vtělil do publikace The Inner Game of Work (česky ji vydalo nakladatelství Management Press pod názvem Inner Game pro manažery). Tima Gallweye je možné kontaktovat na adrese The Inner Game Corporation, P. O. Box 875, Agoura Hills, CA

16 W. Timothy Gallwey INNER GAME PRO GOLFISTY Jak se naučit dobře hrát golf Z anglického originálu The Inner Game of Golf, vydaného v roce 2009 nakladatelstvím Random House, Inc., New York, USA, přeložil Aleš Lisa V roce 2010 vydalo nakladatelství Management Press, s. r. o., nám. W. Churchilla 2, Praha 3, jako svou 413. publikaci Obálku navrhl Petr Foltera Vydání 1. Sazba Studio CADIS, Praha Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. ISBN

JOHN P. KOTTER VĚDOMÍ NALÉHAVOSTI PRVNÍ A NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KROK REALIZACE ZMĚNY

JOHN P. KOTTER VĚDOMÍ NALÉHAVOSTI PRVNÍ A NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KROK REALIZACE ZMĚNY JOHN P. KOTTER VĚDOMÍ NALÉHAVOSTI PRVNÍ A NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KROK REALIZACE ZMĚNY MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2009 Z angličtiny přeložila Irena Grusová John P. Kotter: A Sense of Urgency Copyright 2008 John P.

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Hogan Personality Inventory

Hogan Personality Inventory Hogan Personality Inventory Profesní diagnostika osobnosti Jan Novák Zpracováno na základě Hogan Personality Inventory. Copyright 2002, HOGAN Assessment Systems Inc. Všechna práva vyhrazena. Společnost

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Jak ZÍSKAT. hodinu. denně. garantováno. Michael Heppell

Jak ZÍSKAT. hodinu. denně. garantováno. Michael Heppell Jak ZÍSKAT hodinu denně garantováno Michael Heppell Jak ZÍSKAT hodinu denně Michael Heppell Jak ZÍSKAT hodinu denně MICHAEL HEPPELL Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena.

Více

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK POČET OPAKOVÁNÍ 0 INTENZITA střední Lze provádět od. týdne Začněte na všech čtyřech, pak přeneste váhu vpřed, tak, aby byla téměř celá na pažích. Pokrčte a překřižte nohy.

Více

W. Ti mothy Gallwey INNER GAME PRO MANAZERY. Tajemství vysoké pracovní v konnosti. 2. doplnûné vydání

W. Ti mothy Gallwey INNER GAME PRO MANAZERY. Tajemství vysoké pracovní v konnosti. 2. doplnûné vydání W. Ti mothy Gallwey INNER GAME PRO MANAZERY Tajemství vysoké pracovní v konnosti 2. doplnûné vydání MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2010 W. Timothy Gallwey: The Inner Game of Work. Focus, Learning, Pleasure, and

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ

ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ REALIZAČNÍ MANUÁL Hlavním tématem programu je osobnostní a sociální rozvoj vedoucích pracovníků a pedagogů (především mateřských škol), kteří po absolvování

Více

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu výborná práce obsahově i formálně. Hodnocení A+ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

Kapitola z diplomové práce Marie Brázdové: Využití internetu ve výuce matematiky. PedF UK v Praze, 2009. 4 Jedna z aktivit v praxi

Kapitola z diplomové práce Marie Brázdové: Využití internetu ve výuce matematiky. PedF UK v Praze, 2009. 4 Jedna z aktivit v praxi Kapitola z diplomové práce Marie Brázdové: Využití internetu ve výuce matematiky. PedF UK v Praze, 2009. 4 Jedna z aktivit v praxi Pro potřeby této práce jsem pozorovala dvě vyučovací hodiny ve dvou třídách

Více

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné.

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné. Seznámení s Pilates Pilates formuje a posiluje střední svaly v těle. Zaměřuje se na základní posturální svaly, které udržují tělo v rovnováze poskytují podporu pro páteř. Zejména se při cvičení pilates

Více

PŘIHRÁVKY, PŘÍJEM MÍČKU A HRY SE STŘELBOU

PŘIHRÁVKY, PŘÍJEM MÍČKU A HRY SE STŘELBOU PŘIHRÁVKY, PŘÍJEM MÍČKU A HRY SE STŘELBOU Kromě přesných přihrávek pomocí různých technik, dobré kontroly míče forhendem i bekhendem má zásadní význam jak byla provedena přihrávka od spoluhráče ke spoluhráči:

Více

Běhám, běháš, běháme

Běhám, běháš, běháme metodická PŘÍLOha ČaSOPISU ČaSPV POhyB Je život 1/2008 Příloha č. 43 Běhám, běháš, běháme Bc. Antonín Morávek Grafická úprava Olga Pokorná pohyb_2_08_priloha.indd 1 19.5.2008 13:59:42 Pohyb je život www.caspv.cz

Více

AUTOHYPNÓZA A REGRESNÍ TERAPIE

AUTOHYPNÓZA A REGRESNÍ TERAPIE AUTOHYPNÓZA A REGRESNÍ TERAPIE Budeme-li vycházet ze skutečnosti, že váš nejlepší osobní hypnotizér sídlí ve vašem nitru, lze předpokládat, že se na tohoto vnitřního odborníka zaměří i nejúčinnější regresní

Více

projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095

projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095 projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095 Vzdělání a tréninkové zaměstnání pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením II Materiály pro účastníky projektu Klíčová aktivita 04 Skupinové vzdělávací a motivační

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Posilovací podložka SLIDE BOARD

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Posilovací podložka SLIDE BOARD UŽIVATELSKÝ MANUÁL Posilovací podložka SLIDE BOARD DŮLEŽITÉ: Před použitím si přečtěte pozorně následující pokyny použití a ponechte si manuál připravený pro případ potřeby. Vážení zákazníci, příznivci

Více

JAK BÝT ÚSPĚŠNÁ NA SCHŮZCE S MUŽEM 55 TIPŮ

JAK BÝT ÚSPĚŠNÁ NA SCHŮZCE S MUŽEM 55 TIPŮ JAK BÝT ÚSPĚŠNÁ NA SCHŮZCE S MUŽEM 55 TIPŮ Nedělejte pořád stejné chyby, udělejte ten nejlepší dojem na muže, o kterého máte zájem a připravte se na úspěch. Nechte si poradit, jakých chyb se vyvarovat,

Více

ZAMĚSTNEJTE TY NEJLEPŠÍ LIDI A UDRŽTE SI JE

ZAMĚSTNEJTE TY NEJLEPŠÍ LIDI A UDRŽTE SI JE ZAMĚSTNEJTE TY NEJLEPŠÍ LIDI A UDRŽTE SI JE Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz BRIAN TRACY ZAMĚSTNEJTE TY NEJLEPŠÍ LIDI A UDRŽTE SI JE 21 jednoduchých, osvědčených a ihned použitelných

Více

Jak si správně přát. Zde je desatero, jak si správně přát, aby se vaše sny mohly uskutečnit:

Jak si správně přát. Zde je desatero, jak si správně přát, aby se vaše sny mohly uskutečnit: Jak si správně přát Je mnoho návodů, jak si správně přát. Není to však otázka přání, ale samotného vibračního naladění při procesu přát si - samotné činnosti, která zabezpečí vyplnění přání pomocí Zákona

Více

Základy. realistické kresby. Kreslení pravou mozkovou hemisférou. Jana Petrásková

Základy. realistické kresby. Kreslení pravou mozkovou hemisférou. Jana Petrásková Základy Jana Petrásková realistické kresby Kreslení pravou mozkovou hemisférou Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Jana Petrásková Základy realistické kresby Kreslení pravou mozkovou

Více

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná?

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná? CZ Habermaaß-hra 4646 Chutná nebo nechutná? Chutná nebo nechutná? Hra podporující exekutivní funkce pro 2 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Využívá Fex-efekt na zvýšení stupně obtížnosti hry. Autoři: Markus

Více

www.mgmtpress.cz Richard Koch 1997, 1998, 2007

www.mgmtpress.cz Richard Koch 1997, 1998, 2007 www.mgmtpress.cz Richard Koch 1997, 1998, 2007 This new edition of The 80/20 Principle: The Secret of Achieving More With Less first published by Nicholas Brealey Publishing, 2007. This translation is

Více

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný Zklidňuj ující dýchání MUDr.Petr Možný Příznaky hyperventilace Bušení srdce, zrychlená činnost srdce, pálení u srdce Závratě, točení hlavy; zhoršená koncentrace; rozostřené vidění; mravenčení nebo necitlivost

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Díky za všechny fantastické reakce a dotazy, které se objevily u prvního videa. Ještě jednou bych vás chtěl vyzvat, abyste se stejně aktivně zapojili také do

Více

Certifikovaný trénink. Praktik NLP pro. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Certifikovaný trénink. Praktik NLP pro. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Certifikovaný trénink Praktik NLP pro Syntéza psychologických poznatků zaměřená na praxi Strategie učení pro XXI. století Systémový model komunikace Způsob, jak získat přístup k neomezenému potenciálu

Více

Soustředění. 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena

Soustředění. 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena Soustředění 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz všechna práva vyhrazena Umění soustředit se Ano, někdy to je skutečně umění, dokázat se plně soustředit na to, co děláme. Jsou situace, kdy nám

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Zásady efektivního učení

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Zásady efektivního učení VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 12, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 13.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Odkládáme-li lásku k sobě. samým na dobu, kdy. budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme. dokonalí právě tady a. právě nyní.

Odkládáme-li lásku k sobě. samým na dobu, kdy. budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme. dokonalí právě tady a. právě nyní. Jsem dokonalý takový, jaký jsem. Odkládáme-li lásku k sobě samým na dobu, kdy budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme dokonalí právě tady a právě nyní. Nejsem ani příliš mnoho, ani příliš málo. Nikomu

Více

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU. Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU. Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka Obsah příspěvku Cerebrum kdo jsme, co děláme Jak vnímáme trénink kognitivních funkcí Čeho chceme tréninkem dosáhnout Komponenty

Více

10 zlat ch pravidel pfiekonávání nejãastûj ích komunikaãních bariér

10 zlat ch pravidel pfiekonávání nejãastûj ích komunikaãních bariér Ivan Bure a Vlasta A. Lopuchovská 10 zlat ch pravidel pfiekonávání nejãastûj ích komunikaãních bariér Management Press, Praha 2007 Další knihy Ivana Bureše v nakladatelství Management Press Marketingově

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS

THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS -POKYNY PRO SENIORY The Knowledge Volunteers www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento projekt byl realizován za finanční

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Posilování, rozvoj a zlepšování svalů ramen. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití: Přidržte

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 8 0 Zbyněk Siegel Jak úspěšně

Více

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA Odpověď na každé NEVÍM Je to už pěkných pár let a stejně na tu lekci nikdy nezapomenu. Byla a stále je pro mne důležitá

Více

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů.

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů. Imaginace Imaginace Řízené představy a hudba je široce uznávaný muzikoterapeutický přístup. Je zcela v souladu s prověřenými postupy léčitelských rituálů mnoha tradičních kultur. Jde o naslouchání hudbě

Více

EM-kit Empowerment of immigrant women

EM-kit Empowerment of immigrant women RADA PRVNÍ: Jak se vypořádat se stresem způsobeným ztrátou zaměstnání Neotáčejte se ke svým pocitům zády Jak přežít stres spojený se ztrátou zaměstnání Vypište se ze svých pocitů. Vyjádřete vše, co cítíte

Více

Obličejová cvičení. aneb cvičení pro krásu, svěžest a vitalitu. Mgr. Monika Šulistová. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz

Obličejová cvičení. aneb cvičení pro krásu, svěžest a vitalitu. Mgr. Monika Šulistová. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obličejová cvičení aneb cvičení pro krásu, svěžest a vitalitu Mgr. Monika Šulistová N a k l a d a t e l s t v í a v y d a v a t e l s t v í R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Úvod...6

Více

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V předchozích seminářích jste prošli řadou testů a úloh. Nyní byste měli lépe porozumět tomu, jací jste a jaké možnosti zdravé komunikace ve vztahu k sobě samému i k ostatními

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Grada Publishing Vnitřní moudrost Meditace pro srdce a duši Louise L. Hayová Přeložil Ondřej Skalický Vydala Grada Publishing, a. s. U Průhonu 22,

Více

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se.

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se. Kapitola 1 Nesnášíte učení? STOP Určitě valná část z vás, která otevřela tuto knihu, se potýká s problém jak se lépe učit. Sedíte nad knížkou hodiny, ale do hlavy nenacpete nic. Díváte se na písmenka,

Více

PROGRAM NA ROZVOJ TALENTU DÍTĚTE a

PROGRAM NA ROZVOJ TALENTU DÍTĚTE a PONNY ENGLISH PRE- SCHOOL PROGRAM NA ROZVOJ TALENTU DÍTĚTE a NTC METODA 1 MOTORICKÁ CVIČENÍ Týdenní plán Bunnies (vždy dopoledne před odchodem na procházku) Pondělí Úterý rovnováha, koordinace, oční cviky

Více

Rozumíte svým zákazníkům?

Rozumíte svým zákazníkům? Rozumíte svým zákazníkům? Jan Bloudek Michal Henych Sláva Kubátová David Műller Tým TC Business School Management Press a TC Business School, Praha 2013 Management TC, 2013 Cover design Zuzana Vojtová,

Více

Skvělý rok 2016 Váš plán pro úspěšný nový rok

Skvělý rok 2016 Váš plán pro úspěšný nový rok Skvělý rok 2016 Váš plán pro úspěšný nový rok JANAPEKNA.CZ 1 Část 1 Než začneme: Jaký byl pro vás rok 2015? Vítejte! Než se pustíme do plánování vysněného roku 2016, musíme se podívat, jaký byl rok 2015.

Více

Cambridžská škála depersonalizace

Cambridžská škála depersonalizace Cambridžská škála depersonalizace JMÉNO: VĚK: DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ: ZÁKLADNÍ / VYUČENA / STŘEDOŠKOLSKÉ / VYŠSÍ NEBO VYSOKÉ (prosím vyplňte a zakroužkujte) PROSÍME VÁS, ABYSTE SI POZORNĚ PŘEČETLA INSTRUKCE:

Více

Základní nastavení systému Windows 7

Základní nastavení systému Windows 7 Základní nastavení systému Windows 7 Ing. Miroslava Trusková 2012 1 Dobrý den, vítejte v lekci Systémová nastavení. Dnes si vysvětlíme, jak si přizpůsobit nastavení počítače tak, aby vyhovoval Vašim požadavkům.

Více

Příloha 1: Váš individuální zákon přitažlivosti. Nalezněte své osobní energetické číslo

Příloha 1: Váš individuální zákon přitažlivosti. Nalezněte své osobní energetické číslo Nalezněte své osobní energetické číslo Na úvod knihy jsem představila tři základní aspekty zákona přitažlivosti. Na vašem nebeském štěstí se přitom zakládá i váš vysoce individuální zákon přitažlivosti.

Více

Vlastní praxe 1. Sarvótan relaxace

Vlastní praxe 1. Sarvótan relaxace Vlastní praxe Jak již bylo řečeno, jedná se o sestavu velmi dynamických cviků, které musí být vykonávány v přesném pořadí tak, jak budou uvedeny nyní. Popis jednotlivých cviků jsem doplnila dokumentujícími

Více

Pojď hrát hokej Část 2 Příprava na ledě

Pojď hrát hokej Část 2 Příprava na ledě Praktická příručka k projektu Pojď hrát hokej Část 2 Příprava na ledě PŘÍPRAVA NA LEDĚ V RÁMCI HOKEJOVÉHO DNE Tato provozní příručka obsahuje zásady pro uskutečnění přípravy na ledě a praktické informace

Více

GOLF RESORT KASKÁDA DRIVING RANGE ŽABOVŘESKY SLUŽBY A CENÍK 2012 STEVE BRADLEY S GOLF SCHOOLS

GOLF RESORT KASKÁDA DRIVING RANGE ŽABOVŘESKY SLUŽBY A CENÍK 2012 STEVE BRADLEY S GOLF SCHOOLS GOLF RESORT KASKÁDA DRIVING RANGE ŽABOVŘESKY SLUŽBY A CENÍK 2012 STEVE BRADLEY S GOLF SCHOOLS ÚVODEM Vítejte v nové golfové akademii v areálech Golf Resort Kaskáda a Driving range Žabovřesky. Naše golfové

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Zrcadlo reality aneb kde je zakopaný pes?

Zrcadlo reality aneb kde je zakopaný pes? Zrcadlo reality aneb kde je zakopaný pes? Tento článek bych nechtěl, aby byl vnímán čtenáři jako reakce na 2 ne zrovna povedené poslední víkendové turnaje (ne vždy se daří a vyhrává, i hokej je jen sport

Více

Masáže. bolest. na vaši. Kamil Ramík. Spoušťové body Stručné základy ergonomie Pozdrav slunci ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL

Masáže. bolest. na vaši. Kamil Ramík. Spoušťové body Stručné základy ergonomie Pozdrav slunci ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL Masáže na vaši bolest Spoušťové body Stručné základy ergonomie Pozdrav slunci Kamil Ramík Poděkování: fotograf Rostislav Šimek, www.foto-simek.com grafik Georgi Stojkov, www.georgistojkov.com

Více

PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015

PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015 PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015 Systém soutěže: OP - starší: OP - mladší: turnajově turnajově Starší: 4 skupiny A-B-C-D dvoukolový systém turnajů (podzim) Mladší: 6 skupin A-B-C-D-E-F

Více

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby A otočení jedné nohy nártem (vč. hřebetu prstů) směrem dolů a lehké zatížení => protažení prstů a nártu

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

WHOQOL 100 česká verze

WHOQOL 100 česká verze PCP 00 WHOQOL 00 česká verze Instrukce Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na

Více

PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme na zádech, paže podél těla, dlaně jsou na podložce.

PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme na zádech, paže podél těla, dlaně jsou na podložce. PILATES CVIČENÍ PRO USNADNĚNÍ POČETÍ, ZDRAVÉ TĚHOTENSTVÍ, LEHKÝ POROD A PEVNÉ PÁNEVNÍ DNO 3. Protažení páteře PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) 3/1 ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme

Více

CVIKY KE SNIŽOVÁNÍ HMOTNOSTI

CVIKY KE SNIŽOVÁNÍ HMOTNOSTI CVIKY KE SNIŽOVÁNÍ HMOTNOSTI Provádět tělesná cvičení efektivně je základem funkčního tréninku. Prostudujte si proto následující cviky dříve, než budete přidávat zátěž nebo provádět cvičení proti odporu.

Více

Programové možnosti. Ukázka monoski a sledgehokeje

Programové možnosti. Ukázka monoski a sledgehokeje Programové možnosti Ukázka monoski a sledgehokeje - Části skořepina, nosná konstrukce, lyže/nože, stabilizátory/hokejky - Základní ukázka: sed, náklon, podpora stabilizátorů vše s dopomocí Sportovní vozíky

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Pracovní sešit Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY TIME MANAGEMENT Pro společnost RABAT ČR, a.s. dne

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

PRAVIDLA BADMINTONU (platná od 1. srpna 2002, změny 20. listopadu 2003 zvýrazněny červeně)

PRAVIDLA BADMINTONU (platná od 1. srpna 2002, změny 20. listopadu 2003 zvýrazněny červeně) PRAVIDLA BADMINTONU (platná od 1. srpna 2002, změny 20. listopadu 2003 zvýrazněny červeně) DEFINICE Hráč Zápas Dvouhra Čtyřhra Podávající strana Přijímající strana Výměna Jakákoliv osoba hrající badminton

Více

VÝUKOVÉ KARTY: SKOKY ZE DŘEPU SNOŽMO VPŘED Žabáci

VÝUKOVÉ KARTY: SKOKY ZE DŘEPU SNOŽMO VPŘED Žabáci VÝUKOVÉ KARTY: SKOKY ZE DŘEPU SNOŽMO VPŘED Žabáci Rozbor disciplíny: Skokanské disciplíny nekladou nárok pouze na sílu dolních končetin, ale také na koordinaci dolních a horních končetin, na souběžný pohyb

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

Česká asociace squashe občanské sdružení IČ : 481 32 217 Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Strahov Tel./fax.:+420 2 2051 1098, 777/ 638 360

Česká asociace squashe občanské sdružení IČ : 481 32 217 Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Strahov Tel./fax.:+420 2 2051 1098, 777/ 638 360 Zkrácená Pravidla squashe Tato zkrácená verze Pravidel squashe byla vytvořena, aby pomohla hráčům pochopit základy. Všichni hráči by si měli přečíst kompletní verzi Pravidel squashe. Čísla v závorkách

Více

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu Cviky na šíji a ramena 39 K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu ramenní svaly, především jejich boční část šíjové svaly a svaly zadní části paže Posaďte se vzpřímeně na židli. Paže zvedněte a ohněte

Více

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. Karty. Pierre Franckh. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. Karty. Pierre Franckh. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny Pierre Franckh JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT Karty 7 pravidel, jak uskutečnit své sny 49 afirmačních karet 7 karet se 7 pravidly a krátkými příběhy Úvod do techniky, jak si správně přát Pierre Franckh Original copyright

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7766 MultiTrainer insportline Advance (TR8)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7766 MultiTrainer insportline Advance (TR8) UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7766 MultiTrainer insportline Advance (TR8) 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 ÚDRŽBA... 4 POKYNY KE CVIČENÍ... 4 SESTAVENÍ A MOŽNOST PŘESTAVENÍ... 5 PŘIPEVNĚNÍ... 6 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY,

Více

PROČ TRÉNOVAT PAMĚŤ? DOBRÁ PAMĚŤ ZÁKLAD ÚSPĚCHU

PROČ TRÉNOVAT PAMĚŤ? DOBRÁ PAMĚŤ ZÁKLAD ÚSPĚCHU PROČ TRÉNOVAT PAMĚŤ? Lidé, kteří si zapamatují celý balíček karet za dvě minuty nebo si uloží do paměti dvě stě cizích slovíček za pět minut, nemusí mít fotografickou paměť. Oni pouze znají paměťové techniky

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy V : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

Pravidla badminton, squash

Pravidla badminton, squash Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií Pravidla badminton, squash PŘÍLOHA METODICKÉ PŘÍRUČKY Martina Bernacíková, Zora Svobodová Brno 2011 Publikace byla zpracována v rámci realizace projektu

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Všechny meditace se vás snaží lehce opít udělat z vás pijáky božství.

Všechny meditace se vás snaží lehce opít udělat z vás pijáky božství. Všechny meditace se vás snaží lehce opít udělat z vás pijáky božství. První věc, kterou je dobré ráno udělat, je smát se, protože to udá směr celému vašemu dni. Pokud budete vstávat se smíchem na rtech,

Více

Gabriela Čanigová. Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ. Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Gabriela Čanigová. Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ. Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Gabriela Čanigová DUCHOVNÍ ANTIDEPRESIVUM aneb Jak nezobat pilule a být v pohodě Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ 3 Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Gabriela Čanigová, 2011

Více

Průvodce řešením interních konfliktů

Průvodce řešením interních konfliktů Průvodce řešením interních konfliktů Copyright 2008 Dale Carnegie & Associates, Inc. 290 Motor Parkway, Hauppauge, New York 11788. All rights reserved. 1 ŘEŠNÍ INTERNÍCH KONFLIKTŮ Podle těchto pokynů,

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 7 7 2 Jaromír Votík Fotbalová

Více

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč CZ Habermaaß-hra 4446 Nadýchaný koláč Nadýchaný koláč Foukací hra pro 1-4 hráče ve věku od 4 do 12 let s herní variantou pro foukače profesionály. Tato hra procvičuje motoriku rtů a úst čímž se hravou

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 4. Jak nejlépe zvládnout otázky u výběrového řízení Tento osvědčený postup pomáhá uživatelům s přípravou na výběrové řízení, konkrétně na tu část řízení, kdy se jich dotazuje zástupce zaměstnavatele (zpravidla

Více

Úvod. Proč byste si měli trénovat mozek? Jak udržíte mozek zdravý? Prosté výpočty opravdu fungují! Pro koho je tato kniha určena?

Úvod. Proč byste si měli trénovat mozek? Jak udržíte mozek zdravý? Prosté výpočty opravdu fungují! Pro koho je tato kniha určena? Úvod Rjúta Kawašima MD, Univerzita Tohoku Proč byste si měli trénovat mozek? Tato pracovní kniha vám má pomoci obnovit mládí mozku a rozvinout jeho fungování na ještě vyšší úrovni. Jakmile překročíte dvacátý

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

5 důležitých bodů pro změnu vašeho života

5 důležitých bodů pro změnu vašeho života 5 důležitých bodů pro změnu vašeho života 1 1. Naučte se být sami sebou a sami se sebou V dnešní době není vůbec jednoduché být sám sebou a zůstat přirozený a harmonický, prostě takový, jakého nás příroda

Více

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy Po tom co dokončíte Váš Hledač záležitostí srdce, mužete se sem vrátit později a test si zopakovat, abyste viděli jak se změnili některé z Vašich odpovědí. Tohle může být skvělý způsob jak sledovat Váš

Více

Jak vypadá můj cíl teď?

Jak vypadá můj cíl teď? Začátek sezení 1 1. Do čeho byste se pustil, kdyby jste věděl, že se to 100% povede? 2. Co byste (u)dělal, kdybyste se nebál? 3. Aby váš život byl perfektní, co by se muselo změnit? 4. Jakého nejlepšího

Více

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata CZ Habermaaß-hra 5583 Moje první hra Život na farmě Figurky mláďata Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti

Více

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Vindex JIH, s.r.o. Platnéřská 191 110 00 Praha IČO: 25173278 Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Číslo projektu: 13/0181310b/131/000199 Financováno z Programu Rozvoje Venkova

Více

JAK PŮSOBÍ AKTIVNÍ SED NA ŽIDLI THERAPIA?

JAK PŮSOBÍ AKTIVNÍ SED NA ŽIDLI THERAPIA? JAK PŮSOBÍ AKTIVNÍ SED NA ŽIDLI THERAPIA? Zpracovala Zuzana Beranová fyzioterapeutka rehabilitace Zdravíčko Krnov 2009-03-04 a M1 dodává: spoluautorka židle THERAPIA (paní Beranová je příliš skromná) CÍL

Více