INNER GAME PRO GOLFISTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INNER GAME PRO GOLFISTY"

Transkript

1 W. TIMOTHY GALLWEY INNER GAME PRO GOLFISTY Jak se naučit dobře hrát golf MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2010

2 Tuto knihu věnuji Maharajimu, jenž mě naučil tomu, co jsem si potřeboval osvojit ze všeho nejvíce. W. Timothy Gallwey: The Inner Game of Golf Copyright W. Timothy Gallwey, 1979, 1981, 1998, 2009 Translation Aleš Lisa, 2010 Cover design Petr Foltera, 2010 Předmluva k českému vydání Michal Ondráček, 2010 This translation published by arrangement with Random House, an imprint of The Random House Publishing Group, a division of Random House, Inc. All rights reserved ISBN

3 Obsah Předmluva k českému vydání (Michal Ondráček) 9 Předmluva: Krátké ohlédnutí zpět 13 Poděkování 22 Kapitola 1 Golf: vnitřní a vnější bariéry 23 Kapitola 2 Dostáváme se pod Kapitola 3 Přílišné svalové napětí: nejčastější příčina chyb 56 Kapitola 4 Překonáváme pochyby o sobě samých 67 Kapitola 5 Instrukce zlepšující vnímání 89 Kapitola 6 Objevujeme techniku hry 113 Kapitola 7 Krátká hra: Inner putt a Inner chip 127 Kapitola 8 Inner švih 150 Kapitola 9 Náhlé výpadky, skvělá hra a zrádná očekávání: dostáváme se pod Kapitola 10 Uvolněné soustředění: schopnost mistrů 211 Kapitola 11 Hrajeme vlastní hru 231 Kapitola 12 Od zaručeného receptu k pocitům 248 O autorovi 260 5

4 Kapitola 8 Inner švih Konzistentní a přesně provedený švih musí splňovat jasně vymezené a komplikované fyzické požadavky. Nároky na sílu a přesnost švihu odkazují na hlavní problém, s nímž se každý golfista musí při švihu vyrovnat bezchybnou práci těla. Proces osvojování si golfového švihu, který splňuje tyto požadavky, může být skličující a frustrující nebo naopak relativně snadný a přirozený. Můžeme si zvolit, kterou cestou se vydáme. Jak jsem ukázal v předešlých kapitolách, pokud se budeme pokoušet řídit vším, co bychom měli a neměli dělat, přenecháme kontrolu nad švihem Prvnímu Já a budeme se ubírat cestou plnou složitosti. Pokud zvolíme přirozený proces učení se, budeme se průběžně neustále nejenom zlepšovat, ale budeme rovněž zakoušet radost a potěšení z dosažených pokroků a osvojit si švih bude poměrně jednoduché. V této kapitole se zabývám tím, jak porozumět přirozenému procesu učení se Druhého Já, tj. učení se na základě zkušenosti, při osvojování si golfového švihu. Stejně jako v případě puttování a chipování i švih si nejlépe osvojíme s pomocí pocitů a učení se z vlastního provádění švihu. Jinak řečeno, musíme věnovat pozornost některým klíčovým proměnným při švihu, aniž bychom se pokoušeli cokoli změnit. Změny se realizují jako spontánní výsledek prohloubeného vnímání, přičemž nezáleží na tom, na jaké úrovni švih zvládáte. 150

5 Inner švih Tato kapitola se zaobírá golfovým švihem z hlediska několika pro lepší provádění švihu podstatných aspektů: rovnováhy a stability; rytmu, tempa a plynulosti; větší energie a větší přesnosti. Nebudu se zde zabývat všemi významnými proměnnými těchto pro úspěch důležitých aspektů švihu, ale každému věnuji tolik prostoru, aby bylo možné se začít zlepšovat. Základním cílem je aplikovat metodu učení se založenou na zaměřeném, soustředěném vnímání a důvěře. Jakmile si ji natolik osvojíte, aby vám vyhovovala, můžete využít jakoukoli rozumnou informaci týkající se technické stránky hry ať už s ní přijde váš učitel golfu, golfová příručka, časopis nebo videonahrávka ke zlepšení libovolného aspektu švihu nyní i v budoucnosti. Posilujeme pociťování švihu Prvním krokem na cestě k lepšímu švihu je posílit pocit, který v nás švih, tak jak ho hrajeme, vyvolává. To není nijak složité. Každý člověk to může dokázat. Někteří lidé říkají: Necítím, co dělám špatně nebo Pocit, který jsem míval, je pryč. Jiní tvrdí, že necítí vůbec nic. Začněme jimi. Pokud si myslíte, že při švihu necítíte vůbec nic, zavřete oči a proveďte švih. Zahráli jste švih? Jak to víte? Nic jste neviděli, necítili čichem, ani jste nic neochutnali, a nejspíš jste toho ani moc neslyšeli. Takže pokud víte, že jste provedli švih, museli jste něco pociťovat. To je dobrý začátek. Pociťujete to, co pociťujete. Možná pociťujete napětí nebo uvolněnost, trhavý nebo plynulý pohyb. Můžete mít pocit rovnováhy nebo nerovnováhy, nemotornosti nebo koordinace, rychlosti nebo pomalosti. Důležité je pociťovat a nehodnotit, zda je něco správné nebo chybné. Proč? Protože pokud začnete to, co pociťujete, hodnotit negativně, nebudete to chtít pociťovat. Jedno staré úsloví říká: Jestliže něco nemůžete cítit, nemůžete to léčit. Je to logický důsledek zákona vnímání: Vnímání samo uzdravuje. Můžete říci: Já velmi dobře pociťuji, že se můj úder stáčí silně doprava, a stejně se na tom nic nemění. Tvrdím, že vnímáte, že 151

6 INNER GAME PRO GOLFISTY První krok k lepšímu pociťování: Přecházíme od široce k úzce zaměřené pozornosti a zpět Kde začít s procesem osvojování si schopnosti více pociťovat švih? Proveďte několik švihů. Soustřeďte pozornost na celkový pocit, který ve vás švih vyvolává. Nepokoušejte se zaměřit pozornost na nic konkrétního. Vnímejte své tělo, nic jiného. Při švihu se odehrávají tisíce věcí, ať už jste úplný začátečník nebo profesionál. Najednou si jich ale nedokážete povšimnout. Jedna nebo dvě věci ale budou vystupovat do popředí. Aniž byste to plánovali, Druhé Já si vybere několik pocitů a naservíruje je vašemu vědomému vnímání. Začněte pocitem, který byl nejzřetelnější, a zaměřte na něj pozornost. Pokud to byl pocit napětí, při několika dalších švizích zaměřte pozornost na to, kde přesně ve vašem těle tento pocit vzniká a kdy. Když to zjistíte, můžete si začít všímat změn v intenzitě napětí. Nebuďte překvapeni, když po několika dalších švizích žádné napětí neobjevíte. Nejspíš zmizelo samo od sebe, protože jste na něj zaměwww.mgmtpress.cz se váš úder stáčí doprava, protože sledujete míček, který směřuje doprava. Jenže to není zdaleka totéž jako pociťovat zahraný úder. Pociťovat úder je něco zcela jiného než analyzovat příčiny, které vedou k tomu, že míček směřuje doprava. Pociťovat při švihu tuto skutečnost znamená dokázat říci, aniž byste se dívali, zda míček při úderu šel více nebo napravo než při předešlém úderu. A nejenom to, znamená to, že dokážete říci, jak to víte. Pociťovat znamená vědět. Vědět znamená více kontrolovat. Analyzovat je intelektuální spekulace. Můj přístup má za cíl vrhnout více světla na váš švih tím, že ho budete lépe pociťovat. A ještě jedna odlišnost: Pociťovat švih neznamená pokoušet se o stejné pocity, jaké jste měli, když jste zahráli deset úderů pod svůj handicap. Švih, který zahráváte, můžete cítit jenom takový, jaký je ne jaký někdy byl nebo jak si myslíte, že byste ho měli někdy pociťovat. Měl bych a bylo nelze pociťovat. Proč? Protože neexistují. Jediné, co existuje, je švih, který pávě provádíte a nebude existovat dlouho, takže mu věnujte pozornost, dokud můžete. 152

7 Inner švih řili pozornost. Proč? Protože když jste příslušné svaly nenapínali, cítili jste se lépe. Uvolnění je přirozenou odezvou na pocit nadměrného napětí. Přirozené učení se je velmi jednoduché, jak vidíte. Uvedu další příklad. Dejme tomu, že jste pociťovali, že váš pravý loket něco dělá v horním bodu švihu. Fajn. Takže zaměříte pozornost na pravý loket. Teď ale musíte postupovat opatrně. Možná si myslíte, že víte, co by pravý loket měl nebo neměl v horním bodu nápřahu dělat, ale nemůžete dovolit, aby to vstoupilo do vašeho sledování toho, co skutečně dělá. Pokud se budete pokoušet přimět svůj loket, aby dělal to, co je správné, jenom těžko někdy zjistíte, co skutečně dělá. Pouze když ho přistihnete při tom, co skutečně dělá, dáte mu šanci k nápravě. Musíte proto ukáznit svoji pozornost a docílit, aby pozorovala vše co nepřesněji, aniž by jakkoli hodnotila, zda to, co se děje, je správné nebo špatné. Pozorujte a umožněte jakékoli změně, aby se odehrála. Možná že při jednom švihu se loket posune výše a při dalším zůstane níže. Jaké to ve vás vyvolává pocity, jaký to má účinek na švih, jak rozumíte golfovému švihu to všechno vstupuje do procesu přirozené změny. Nemusíte se k ní nutit ani ji vynucovat. Brzy se vše ustálí, váš loket objeví postavení, které je vám pocitově nejpříjemnější a nejlépe funguje v této etapě zdokonalování (na této úrovni zahrávání) švihu, a poté můžete jít dál. Stejný postup můžete využít pro každou část těla, od hlavy až po chodidla, a pro každou část švihu, od zaujetí postoje po jeho úplné dokončení. Tento postup je efektivní, pokud o něj máte zájem. Když zájem ztratíte, zapomeňte na jakékoli zaměření pozornosti a prostě se trefujte do míčku. To je dobrý způsob oddechu. Až začnete mít pocit, že se opět dokážete soustředit, udělejte to. (Začátečníkům nedoporučuji se hned úzce zaměřit. Nejlepší je soustředit jistou dobu pozornost na celkový pocit z golfové hole. Teprve když vás to začne nudit a něco konkrétního se začne hlásit o slovo, doporučuji úzce zaměřit pozornost.) Dalším krokem na cestě k lepšímu švihu může být zlepšit jeden ze základních prvků švihu rovnováhu a stabilitu. 153

8 INNER GAME PRO GOLFISTY Zlepšujeme rovnováhu a stabilitu Rovnováha je dobrá oblast, chceme-li se něco dovědět o přirozeném učení se, protože sama o sobě je velmi přirozená. Nemůžete se naučit udržovat rovnováhu při jízdě na kole z knih nebo tak, že vás někdo bude učit udržovat rovnováhu. Musíte sami pociťovat rozdíl mezi rovnováhou a nerovnováhou. Ze začátku cítíte jenom velké odlišnosti a když je pocítíte, je obvykle už příliš pozdě, protože padáte. S dostatečnou pozorností se ale naučíte pociťovat menší nebo subtilnější odlišnosti rovnováhy a automaticky je korigovat tak, abyste mohli jet, aniž byste spadli. Při golfu je schopnost naučit se udržovat rovnováhu předpokladem konzistentního uplatnění síly a přesnosti při švihu. Učení probíhá stejně, jako když se učíte jezdit na kole: tak, že pociťujete odchylky a ve stále větší míře je korigujete. Nalézáme rovnováhu tím, že objevujeme nerovnováhu Když si všimnete, že ztrácíte rovnováhu pouze na konci švihu, když se vaše pravá noha musí otáčet, abyste neupadli, potom, stejně jako při jízdě na kole, je už příliš pozdě. Musíte zjistit, kde tato ztráta rovnováhy při švihu začíná. Je to jednoduché. Hledejte jakékoli situace, kdy při přípravě a vlastním švihu ztrácíte rovnováhu. Když takovou situaci objevíte, nic nedělejte. Zaměřte na toto místo, na tento okamžik při švihu pozornost. Může se snadno stát, že se to už nebude opakovat. Pokud ano, udržujte nadále pozornost, dokud Druhé Já nezjistí, jak vše napravit. Zaměřit se na rovnováhu není pouze dobrým začátkem získávání důvěry v proces přirozeného učení se, ale je to rovněž snadné cvičení, které můžete využívat při tréninku švihu. Zahrajte několik švihů s jediným cílem všimnout si, kdy jste a kdy nejste v rovnováze. Zaznamenali jste něco jiného než dokonalou rovnováhu v průběhu celého švihu? Pokud ano, kde? Dejme tomu, že jste si povšimli drobné nerovnováhy levé nohy při vlastním švihu nebo toho, že vás ruce při sestupné fázi švihu mírně táhnou dopředu. Co budete pociťovat, závisí na tom, jak zkušenými hráči jste a jak si uvědomujete 154

9 Inner švih švih, který provádíte. Proces sám je ale stále stejný. Jakmile objevíte nerovnováhu, zaměřte pozornost na přesný okamžik a místo, kde k ní dochází, a nechte, ať se vše samo napraví. Když hledáte okamžiky, v nichž nejste v rovnováze, můžete vyřešit i další věci. Dejme tomu, že si povšimnete, že nerovnováha při nápřahu nějak souvisí s rychlostí hole. V takovém případě můžete zaměřit pozornost na rychlost hole. Po několika švizích můžete zjistit, že tempo a rovnováha se samy upravily. Stabilita Stabilita a rovnováha k sobě mají velmi blízko. Téměř každý učitel golfu a hrající profesionál vám řeknou, že význam stabilního výchozího postoje a stability dolní části těla nelze přecenit. Podrobnosti výchozího postoje nejsou tím, k čemu bych se mohl vyjadřovat jako odborník, ale naleznete je v každé učebnici nebo časopisu věnovaných golfu. (Některé obsahuje tabulka v další části této kapitoly.) Elementární význam stability při švihu je stejný jako při puttování a chipování. Bez dynamické stability dolní části těla by ramena, paže a ruce nemohly dát golfové holi potřebnou rychlost a směr. Stabilitu si osvojíte stejně jako rovnováhu: tím, že si budete všímat známek nestability a zaměříte na ně pozornost tak dlouho, dokud nedojde k samovolné změně a zvýšení stability. Prvků výchozího postoje, jimž byste měli věnovat pozornost, je mnoho. Ke klíčovým proměnným se řadí vzdálenost chodidel ve vztahu k ramenům, stupeň pokrčení kolen a kyčlí, postavení míčku, rozložení váhy, vzájemné postavení ramen, kyčlí, kolen a chodidel. Technické instrukce vám mohou něco napovědět, ale pocit, který doprovází postavení, v němž je vaše tělo v rovnováze a stabilní, musíte objevit vy sami. Když se ve chvíli, kdy stojíte nad míčkem, snažíte vzpomenout, co doporučuje nějaká kniha, můžete a nemusíte zaujímat ten nejlepší fyzický postoj, ale téměř jistě nejste v nejlepším mentálním rozpoložení. Pokud ale věnujete pozornost tomu, abyste se vy sami cítili v určitém postoji nejlépe, abyste měli pocit, že váš postoj je stabilní a přirozený, zůstanete spíše soustředění a v tomto pocitovém naladění zahrajete svůj nejlepší švih. 155

10 INNER GAME PRO GOLFISTY Technika vrstvení Jedním z nejdůležitějších prvků stability při golfu je vzájemné postavení ramen, kyčlí, kolen a chodidel. Popsat jejich vhodné postavení a pokusit se dostat tělo při švihu do příslušné pozice je téměř nemožné. Dokážu si ale představit svá ramena, kyčle, kolena a chodidla jako vrstvy, podobné tomu, kdybychom na sebe naskládali kostky domina nebo pokerové žetony. Při švihu si mohu všímat, zda tyto vrstvy-kostky zůstávají na sobě nebo zda se některá z nich vysunuje z kolmého zákrytu. Při tenisu jsem zjistil, že mám sklon se při úderu maličko zhoupnout zleva doprava a že střed těžiště mého těla se občas dostane mimo mé nohy. Větší stabilitu mi pomohlo dosáhnout, když jsem sledoval, kdy k tomu dochází a v jaké míře přesouvám váhu doprava tak dlouho, až to zcela ustalo. Osvojit si stabilitu čistě pomocí vnímání mi ušetřilo mnoho bolesti a utrpení. Objevujeme rytmus Rytmus je snadnější zakusit než definovat. Zda je váš švih při golfu rytmický nebo není, dokážete okamžitě poznat, pokud cokoli vnímáte. Protože rytmus můžeme pociťovat, můžeme ho také kontrolovat. Nezačínejte tím, že se budete pokoušet o švih, který má rytmus. Proveďte švih tak, jak ho normálně děláte, a všimněte si jeho rytmu. Pokud se upřete na mechanickou stránku švihu nebo se dokonce zaměříte výlučně na ni, smysl pro rytmus se vypaří. Rytmus představuje stránku švihu, při níž rozhodně nemá smysl pokoušet se přizpůsobovat někomu jinému nebo se vtěsnat do normy, která říká, co je správné. Máte svůj rytmus. Chodíte, dýcháte, tančíte vše v určitém rytmu. Při švihu potřebujete experimentovat s různými rytmy a objevit takový, který vám vyhovuje, jste s ním pocitově spokojeni a vyvolává ve vás sebedůvěru. Pozor si ale musíte dát na jednu věc: Nezvolte si hned rytmus, který se shodou okolností podílel na jednom nebo dvou dobře provedených švizích. Hledáte rytmus, který je v souladu s vaším vnitřním rytmem. Hledejte proto uvnitř sebe sama, co je pro vás nejlepší. 156

11 Inner švih Jedna mladá žena, Harriet, která se rozhodla absolvovat mé lekce Inner golfu, měla pocit, že přes veškeré úsilí provádět švih správně jí něco brání dosahovat při švihu dobrých výsledků. Když jsem sledoval, jak provádí švih, po několika pokusech jsem zjistil, že moji pozornost přitahuje okamžik, kdy se na konci nápřahu její golfová hůl zcela zastaví. Harriet se vědomě a s rozmyslem řídila všemi pravidly provedla nápřah, zastavila pohyb, jako kdyby přeřazovala, a potom s plnou silou švihla holí dolů směrem k míčku. Zeptal jsem se jí, zda ráda tančí. Přikývla, že ano. Tak zkus tančit tanec pojmenovaný golfový švih. Zapomeň na chvíli na výsledky a na to, co je správné a co je špatně. Proveď švih tak, aby se ti zamlouval jeho rytmus. Bylo to snadné a během pěti minut její švih vypadal úplně jinak. Neztratil nic z účinných technických prvků, ale získal takový rytmus a načasování, že se z něj stal skutečný golfový švih. Nejenom že ho prováděla s větší silou a konzistentněji, ale bylo přímo úchvatné sledovat její radost z pohybu. Poprvé pro mě není švih namáhavá dřina, u níž se obávám, zda ji dělám správně, ale něco, co dělám ráda, prohlásila. Co mě ale překvapuje, je to, že se dostavily i výsledky. Je to jako slyšet, že můžete dělat, co jste vždy chtěli dělat a ono to opravdu funguje. Řekl bych, že to je vhodná definice toho, jakým golfový švih může být. Údery v golfu mají, stejně jako je tomu v tenisu, v podstatě dva takty: nápřah a úder. Tyto dva takty jsou podstatné pro většinu pohybů například pro rytmus dechu. Nemusíme je nijak vynucovat, máme je v sobě. Dvě běžné chyby při švihu nedokončení nápřahu a násilný nebo příliš časný vlastní švih jsou v podstatě chyby vyvolané nevhodným zasahováním do tohoto přirozeného rytmu. Buďto chceme začít vlastní švih ještě před tím, než dokončíme nápřah, nebo pochybujeme, že nápřah přejde ve vlastní švih, aniž bychom tomu napomohli, a proto násilně přejdeme k vlastnímu švihu. Golfová hůl se vydá dolů a bude sama zrychlovat svůj pohyb, až se svalové napětí vyvolané dokončeným nápřahem dostane na vrchol a začne se uvolňovat. Klíčové je nechat rytmus švihu kontrolovat dění. 157

12 INNER GAME PRO GOLFISTY Pokud věnujeme pozornost rytmu, snižuje to nejenom svalové napětí, ale také zbavuje naše tělo ztuhlosti a nemotornosti, které doprovázejí úsilí provádět švih v souladu s instrukcemi jak na to. Stejně jako v případě rovnováhy i zde tak můžeme při hře odvést pozornost Prvního Já dychtícího kontrolovat výsledek. První Já nemá ve skutečnosti příliš mnoho říci k tomu, jak docílit rovnováhy a rytmu, a pokud soustředíme pozornost jinam, zasahuje méně do toho, co děláme. Nasloucháme rytmu Pro naslouchání rytmu je vhodné přizpůsobit si cvičení da-da-da- -da z kapitoly 2. Proveďte několik švihů a v klíčových místech, jakými jsou okamžik, kdy je hůl v nejzazším bodě nápřahu, při jejím dotyku s míčkem a při dokončení celého švihu, přidejte da. Můžete jich přidat, kolik budete chtít, ale nezapomínejte při tom vnímat hlavu hole, abyste každé da mohli říci přesně ve chvíli, kdy je hůl na místě, které příslušné da reprezentuje. Tím, že budete naslouchat svým da, budete ostřeji vnímat rytmus švihu. Provádějte toto cvičení pět minut pokaždé, když budete trénovat. Rytmus vaší hry není neměnný a neuškodí proto si ho připomenout pokaždé, když hrajete. Nechte své tělo každý den, nebo dokonce při každém úderu, nalézt vlastní pocit rytmu. Vaším úkolem je docílit, aby se to stalo, a zůstat na tento rytmus naladěni. Pokud to uděláte, váš švih sám postupně nalezne základní rytmus vhodný pro vaše tělo (velikost a tělesný typ), náturu a úroveň schopností a dovedností. Objevujeme tempo Tempo je rychlost pohybu. Při golfovém švihu je určeno relativní rychlostí paží při nápřahu a vlastním švihu. Tempo můžete pociťovat při vnímání rychlosti nápřahu, sestupné části vlastního švihu a dokončení celého švihu. 158

13 Inner švih Ke zlepšení tempa stačí málo více ho vnímat a dávat si pozor i na ty nejmenší pokusy Prvního Já zasahovat. První Já nemůže popsat tempo. Může ho ale rozložit tím, že se ho pokouší zvýšit za hranice přirozeného tempa, vlastního Druhému Já, nebo ho naopak příliš zpomalit tím, že o něm budeme přehnaně uvažovat. K tomu, abyste zabránili Prvnímu Já zasahovat, stačí vnímat tempo vlastního švihu. Když jsem v tomto směru experimentoval, zjistil jsem, že příliš pomalý nápřah se v mém případě projevoval sklonem tvrději provádět sestupnou část švihu pravou paží. Ačkoli rychlost nápřahu by ve skutečnosti neměla mít na rychlost sestupné části švihu vliv, moje První Já si myslí, že tomu tak je, a proto pomalý nápřah nahrazuje tvrdostí při sestupné části švihu. Všiml jsem si, že když jsem jenom o málo zrychlil tempo nápřahu, při jeho zakončení se vytvořil mírný hybný moment, který zvýšil můj pocit svalového napětí a posílil moji důvěru v to, že v sestupné části švihu se hůl bude pohybovat rozumnou rychlostí. Když se hůl při nápřahu v jeho konečném bodě zastavila, pociťoval jsem větší sklon tlačit hůl dolů směrem k míčku. Směřovat záměrně hůl k míčku není nikdy tak efektivní jako nechat ji klesat v odezvě na svalové napětí vyvolané nápřahem. Na drivingu si neuškodí vyzkoušet různá tempa švihu. Experimentovat při hře vám ale nedoporučuji pouze vnímejte tempo a zaměřte na něj pozornost. Pokud se vědomě pokoušíme ovlivňovat tempo, obvykle špatně načasujeme jednotlivé etapy úderu nebo zpackáme jinou podstatnou stránku švihu. Pokud si myslíte, že by vám při určitém konkrétním švihu vyhovovalo pomalejší nebo rychlejší tempo, převeďte ho do svalové paměti tím, že před švihem budete pohybovat v tomto tempu pažemi, a důvěřujte Druhému Já, že vše provede správně. Experimentováním s různými tempy švihu na tréninkovém hřišti dáte Druhému Já šanci prozkoumat pocity spojené s různými tempy švihu a zvolit pro vás nejlepší tempo. Proveďte několik švihů a zaměřte při nich pozornost na tempo. Nepokoušejte se nic měnit. S pomocí stupnice od 1 (pomalé) do 159

14 INNER GAME PRO GOLFISTY 10 (rychlé) klasifikujte nápřah a sestupnou fázi svého švihu. Jak můžete nejlépe odlišit různou rychlost švihu? Mně osobně nejlepší informace zprostředkuje moje levá ruka. Bez hole v ruce pocitově ohodnoťte rychlost nápřahu a poté rychlost sestupné fáze švihu. Co je rychlejší? O kolik? Pozornost věnovaná levé ruce poskytuje užitečné vodítko, obzvláště proto přinejmenším v mém případě že je to pravá ruka, která ve své přehnané horlivosti ničí tempo švihu. Když jste určili tempo švihu tak, jak ho momentálně hrajete, vyzkoušejte jiné varianty (nápřah 7, sestupná fáze 3; nápřah 3, sestupná fáze 7; nápřah 5, sestupná fáze 5; nápřah 8, sestupná fáze 8; a další možnosti). Když budete takto švih vědomě provádět v různém tempu, rozšiřujete svoji zkušenost. To je často užitečný způsob, jak překonat svoje dosavadní fyzické i mentální limity. Poté přestaňte švih vědomě kontrolovat a nechte ho provádět své Druhé Já. Říkejte si přitom čísla odpovídající na hodnotící škále rychlosti, kterou pociťujete. Zpočátku nejspíš zaznamenáte určité odchylky. Vaše Druhé Já bude nějakou dobu experimentovat, aby zjistilo, jaké tempo vyvolává nejlepší pocity a nejlépe funguje. Postupně se ustaví stabilní tempo proces učení bude završen. Je dobré ještě chvíli provádět švihy, abyste si na nové tempo zvykli a zažili ho. Tyto tři obecné aspekty švihu rovnováha, rytmus a tempo mají společné to, že se týkají celého švihu a jsou příliš složité pro První Já. K tomu, abyste na ně zaměřili pozornost, nemusíte švih rozčlenit na části nebo analyzovat jeho fáze. Tyto aspekty jsou proto skvělým ohniskem pozornosti při vlastní hře, kdy zaměření na konkrétní část těla nebo aspekt švihu by mohlo váš švih vykolejit. Pokoušet se pod tlakem, který při hře pociťujeme, přizpůsobit konkrétním mechanickým detailům švihu je nejlepší způsob, jak si zadělat na problémy. Přesto to ve chvílích pochyb o sobě samých až příliš často děláme. A neuškodí připomenout ani to, že prožitek skutečné rovnováhy, rytmu a tempa činí golf mnohem příjemnější. 160

15 O autorovi Timothy Gallwey se narodil v roce 1938 v San Francisku. W. Jeho mezinárodně proslavený bestseller The Inner Game of Tennis vyšel poprvé v roce Principy a metody učení se a koučování, které přináší, umožnily od té doby dosahovat vynikajících výsledků ve světě podnikání, výchovy a vzdělávání, péče o zdraví, stejně jako ve sportu. Posledních dvacet let W. Timothy Gallwey věnoval většinu svého času práci na problematice učení se, koučování, dosahování vrcholných výkonů. Pracoval pro významné korporace a neziskové organizace. K jeho dlouhodobým klientům se řadí společnosti AT&T, Apple, Coca-Cola a IBM. Jeho metoda Inner Game přináší klíčové poznatky, které využívá více než deset poradenských společností zabývajících se exekutivním koučováním, inovacemi, lidskou stránkou učení se a řízením změn. Své poznatky z práce s těmito společnostmi vtělil do publikace The Inner Game of Work (česky ji vydalo nakladatelství Management Press pod názvem Inner Game pro manažery). Tima Gallweye je možné kontaktovat na adrese The Inner Game Corporation, P. O. Box 875, Agoura Hills, CA

16 W. Timothy Gallwey INNER GAME PRO GOLFISTY Jak se naučit dobře hrát golf Z anglického originálu The Inner Game of Golf, vydaného v roce 2009 nakladatelstvím Random House, Inc., New York, USA, přeložil Aleš Lisa V roce 2010 vydalo nakladatelství Management Press, s. r. o., nám. W. Churchilla 2, Praha 3, jako svou 413. publikaci Obálku navrhl Petr Foltera Vydání 1. Sazba Studio CADIS, Praha Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. ISBN

ZÍSKEJTE FORMU s GPS monitorem srdeční frekvence

ZÍSKEJTE FORMU s GPS monitorem srdeční frekvence Juhapekka Tukiainen ZÍSKEJTE FORMU s GPS monitorem srdeční frekvence ZAČÁTEČNÍK VÝKONNOSTNÍ SPORTOVEC VRCHOLOVÝ SPORTOVEC ZÍSKEJTE FORMU s GPS monitorem srdeční frekvence Předmluva ZÍSKEJTE FORMU s GPS

Více

Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy.

Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy. Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy. Osnova: I. Role trenéra. II. Charakteristika golfového tréninku dětí a mládeže. III. Struktura tréninku a dělení podle věku IV. Organizace tréninku: -

Více

Nedívej se povýšeně na

Nedívej se povýšeně na Nedívej se povýšeně na Vysmějí se ti! Instrukce k meditaci všímavosti (vipassaná) Ashin Tejaniya 1 !!! D Ů L E Ž I T É U P O Z O R N Ě N Í!!! Tato kniha je DAR DHAMMY a nesmí být prodávána! Můžete si z

Více

Lyže v akci Běh na lyžích

Lyže v akci Běh na lyžích Lyže v akci Běh na lyžích Trénink dětí a mládeže, 13 až 16 let T2 Běh na lyžích 1 Obsah Předmluva... 3 Plán kurzu... 4 Rozvoj, motivace a učení... 6 Rozvoj lyžařské techniky... 13 Dobrá technika běhu na

Více

www.mgmtpress.cz Brian P. Moran & Michael Lennington ROK ZA 12 TYDNU ZVLÁDNETE ZA 12 TY DNU VÍCE NEZ JINÍ ZA 12 MESÍCU

www.mgmtpress.cz Brian P. Moran & Michael Lennington ROK ZA 12 TYDNU ZVLÁDNETE ZA 12 TY DNU VÍCE NEZ JINÍ ZA 12 MESÍCU Brian P. Moran & Michael Lennington ROK ZA 12 TYDNU ZVLÁDNETE ZA 12 TY DNU VÍCE NEZ JINÍ ZA 12 MESÍCU MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2014 Brian P. Moran and Michael Lennington The 12 Week Year: Get More Done

Více

PLAVECKÁ PSYCHOLOGIE Craig Townsend

PLAVECKÁ PSYCHOLOGIE Craig Townsend PLAVECKÁ PSYCHOLOGIE Craig Townsend Craig Townsend je ředitelem organizace "Iťs Mindover Matter" v Sydney a pracuje v oblasti duševního tréninku pro plavání, sport a osobní vývoj po více než deset let.

Více

Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org.

Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org. Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org.) U většiny dětí, pacientů s Di George syndromem se objevují problémy

Více

Systém Christine Harvey Jak vystupovat na veřejnosti a získávat důvěru posluchačů

Systém Christine Harvey Jak vystupovat na veřejnosti a získávat důvěru posluchačů Systém Christine Harvey Jak vystupovat na veřejnosti a získávat důvěru posluchačů MANAGEMENT PRESS Autorka 5 úspěšných knih, které vyšly ve 32 cizojazyčných vydáních MANAGEMENT PRESS Jak vystupovat na

Více

Copyright 2006 Total Immersion. Překlad Tomáš Vojtěchovský. Totální plavání 2009 Všechna práva vyhrazena. Žádná část nesmí být bez písemného svolení

Copyright 2006 Total Immersion. Překlad Tomáš Vojtěchovský. Totální plavání 2009 Všechna práva vyhrazena. Žádná část nesmí být bez písemného svolení Copyright 2006 Total Immersion. Překlad Tomáš Vojtěchovský. Totální plavání 2009 Všechna práva vyhrazena. Žádná část nesmí být bez písemného svolení šířena za úplatu. Celý manuál je možné dále elektronicky

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová Ostravská univerzita v Ostravě Týmová práce učební text Kateřina Kantorová Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Radim Farana, CSc., Fakulta strojní VŠB Technická univerzita Ostrava Název: Týmová práce Autor:

Více

Svoboda Volby. Jaké jsou hranice? Thomas J. Chalko MSc, PhD. Kdokoliv hledá najde...

Svoboda Volby. Jaké jsou hranice? Thomas J. Chalko MSc, PhD. Kdokoliv hledá najde... Svoboda Volby Jaké jsou hranice? Kdokoliv hledá najde... Thomas J. Chalko MSc, PhD Překlad: Petr Hollar Korektury: Marcela, Ludmila Drábková, Lenka Corlannová Úvod...3 Jednoduché otázky...4 První VELKÝ

Více

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Janáčkova akademie múzických umění v Brně Hudební fakulta Katedra dechových nástrojů Studijní obor: hra na hoboj Základní aspekty hry na hoboj a výuka začátečníků Diplomová práce Autor práce: BcA. Eva

Více

Odbor mládeže Rady ČRS

Odbor mládeže Rady ČRS Č E S K Ý R Y B Á Ř S K Ý S V A Z Odbor mládeže Rady ČRS METODICKÉ POKYNY PRO VEDOUCÍ KROUŽKŮ DĚTÍ A MLÁDEŽE R Y B O L O V N Á T E CH N I K A Autoři: Jiří Marek: Odbor mládeže Rady ČRS Ing. Ivan Bílý,

Více

Úvod... 5. I.) Tréninkové cykly, stavba tréninku... 6. II.) Roční tréninkový cyklus... 7. III.) Rozcvičení... 11. IV.) Kuželkářský trénink...

Úvod... 5. I.) Tréninkové cykly, stavba tréninku... 6. II.) Roční tréninkový cyklus... 7. III.) Rozcvičení... 11. IV.) Kuželkářský trénink... Obsah 2 Obsah Úvod..... 5 I.) Tréninkové cykly, stavba tréninku..... 6 II.) Roční tréninkový cyklus........ 7 III.) Rozcvičení...... 11 IV.) Kuželkářský trénink........ 17 V.) Technika hry, provedení hodu........

Více

Sahadža meditace pro každého. Luděk Smolka & Radim Ryška

Sahadža meditace pro každého. Luděk Smolka & Radim Ryška Sahadža meditace pro každého Luděk Smolka & Radim Ryška Sahadža meditace pro každého Luděk Smolka & Radim Ryška Sahadža meditace pro každého Luděk Smolka & Radim Ryška Vydala společnost Višva Nirmala

Více

STANISLAV GAZDIK Founder President Grand Master Teacher IAODG

STANISLAV GAZDIK Founder President Grand Master Teacher IAODG STANISLAV GAZDIK Founder President Grand Master Teacher IAODG www.iaodg.cz Co py r i g h t ( C ) I AO D G s. r.o. 2 01 5 OBSAH IAODG O autorovi 3 1. Historie IAODG 4-7 2. Definice systému PRO DEFENCE 8

Více

Efektivní komunikace (v podmínkách v.v.i./vav) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Efektivní komunikace (v podmínkách v.v.i./vav) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (v podmínkách v.v.i./vav) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ

Více

JAK ZVLÁDNOUT SYNDROM VYHOŘENÍ

JAK ZVLÁDNOUT SYNDROM VYHOŘENÍ Přečíst si tuto knihu se vyplatí každému z nás, protože nám pomůže žít autentičtější, zdravější a aktivnější život. Naslouchat sám sobě a vlastním emocím, rozumět sám sobě to nazývám schopností vnitřního

Více

Štěstí přeje připraveným

Štěstí přeje připraveným PRŮVODCE KOMPETENCÍ - AKTIVNÍ PŘÍSTUP Štěstí přeje připraveným Jednou z nejčastějších odpovědí zaměstnavatelů na otázku, co od svých zaměstnanců očekávají je: Očekávám, že budou aktivní, že budou nejen

Více

mě jóga dovedla k opuštění lékařské praxe, avšak umožnila mi zaslechnout vnitřní hlas, který mi říkal: Takto to už dál nemůže fungovat....

mě jóga dovedla k opuštění lékařské praxe, avšak umožnila mi zaslechnout vnitřní hlas, který mi říkal: Takto to už dál nemůže fungovat.... ÚVODEM Jsem povoláním lékař - certifikovaný specialista v interní medicíně, který se dostal k józe ve středním věku a objevil, že je neustále neuvěřitelně neprozkoumaná. Ve svém zkoumání na sobě mohu pozorovat

Více

RUCE SVĚTLA LÉČENÍ A LIDSKÉ ENERGETICKÉ POLE. Nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů. Barbara Ann Brennan (1987)

RUCE SVĚTLA LÉČENÍ A LIDSKÉ ENERGETICKÉ POLE. Nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů. Barbara Ann Brennan (1987) Jako vše ryzí, i moudrost, je-li (asi v 90%) obsažena v textu, pochází od Stvořitele, a jako světlo Slunce je šířeno z bezpodmínečné lásky pro všechny, i moudrost obsažená zde patří každému, kdo ji je

Více

Tělo, mysl a smysly jsou spojeny procesem vnitřní alchymie TARTHANG TULKU TIBETSKÁ LÉČEBNÁ RELAXACE KUM NYE

Tělo, mysl a smysly jsou spojeny procesem vnitřní alchymie TARTHANG TULKU TIBETSKÁ LÉČEBNÁ RELAXACE KUM NYE Tělo, mysl a smysly jsou spojeny procesem vnitřní alchymie TARTHANG TULKU TIBETSKÁ LÉČEBNÁ RELAXACE KUM NYE Obsah Předmluva k 1. dílu... 7 Předmluva ke 2. dílu... 9 1. díl... 10 Teorie, příprava masáž...

Více

Jak zlepšit fyzickou kondici? PRŮVODCE PŘI ZLEPŠOVÁNÍ FYZICKÉ KONDICE U OSOB S PSYCHICKÝM ONEMOCNĚNÍM

Jak zlepšit fyzickou kondici? PRŮVODCE PŘI ZLEPŠOVÁNÍ FYZICKÉ KONDICE U OSOB S PSYCHICKÝM ONEMOCNĚNÍM Být aktivní Jak zlepšit fyzickou kondici? PRŮVODCE PŘI ZLEPŠOVÁNÍ FYZICKÉ KONDICE U OSOB S PSYCHICKÝM ONEMOCNĚNÍM Autoři: Davis Carless, Ph.D. a Kitrina Douglas, Ph.D. Tato publikace byla vytvořena díky

Více

M o c v d ě č n o s t i

M o c v d ě č n o s t i M o c v d ě č n o s t i Tuto knihu v hodnotě 150 Kč Vám přináší Mistr mysli - www.mindmaster.cz MŮŽETE TUTO KNIHU SDÍLET. Nemůžete jí distribuovat ani půjčovat za účelem zisku. Nesmíte ji ani v žádném

Více

VYSOKOŠKOLSKÝ PRŮVODCE. Příručka o sebeobhajobě Pro studenty s autismem napsali dospělí lidé s autismem

VYSOKOŠKOLSKÝ PRŮVODCE. Příručka o sebeobhajobě Pro studenty s autismem napsali dospělí lidé s autismem VYSOKOŠKOLSKÝ PRŮVODCE Příručka o sebeobhajobě Pro studenty s autismem napsali dospělí lidé s autismem připravil ASAN The Autistic Self Advocacy Network ASAN - Síť sebeobhájců lidí s autismem Předmluvu

Více

Jak utišit vulkány. Úvod do meditace vhledu. Sujiva. Anglicky psaný originál je ke stažení na www.buddhanet.net

Jak utišit vulkány. Úvod do meditace vhledu. Sujiva. Anglicky psaný originál je ke stažení na www.buddhanet.net Jak utišit vulkány Úvod do meditace vhledu Sujiva Z anglického For the Stilling of Volcanoes přeložil NHPC ve spolupráci s Petrem Štochlem a kolektivem nadšenců z Pardubic a Semil. Anglicky psaný originál

Více

Předmluva. 1 Copyright 2006 Aleš Grmela 26.7.2006 18:21

Předmluva. 1 Copyright 2006 Aleš Grmela 26.7.2006 18:21 Předmluva Vážený čtenáři, do rukou se Vám dostává kniha o funkci lidského mozku. Tato kniha je určena všem čtenářů, kteří se chtějí obeznámit s tím, jak funguje lidský mozek. Kniha je určena všem čtenářům

Více

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Projekt: KONCEPT Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Zadavatel: Národní ústav pro

Více

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok vydání:

Více

SPLIT VISION. Metoda míření Howarda Hilla. Ing. Jan Novák, MBA

SPLIT VISION. Metoda míření Howarda Hilla. Ing. Jan Novák, MBA SPLIT VISION Metoda míření Howarda Hilla Ing. Jan Novák, MBA 2015 Česká 3D lukostřelba Kurz trenérů III. třídy Seminární práce Split Vision metoda míření Howarda Hilla Anotace: Tato práce se zabývá metodou

Více