NÁVRH TRŽNÍ HODNOTY NEMOVITOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH TRŽNÍ HODNOTY NEMOVITOSTI"

Transkript

1 ČÍSLO OCENĚNÍ : 166/2013/2824 NÁVRH TRŽNÍ HODNOTY NEMOVITOSTI Nemovitost : pozemky parc.č. 1016/19, parc.č. 1016/21, parc.č. 1016/29, parc.č. 1016/30, parc.č. 1016/31 a parc.č. 1016/35 vedené jako orná půda v obci Bystřice, k.ú. Jírovice Klient : KONOPIŠTĚ LODGE, s.r.o. Široká 37/7, Praha 1 Josefov IČO : Vlastník nemovitosti : KONOPIŠTĚ LODGE, s.r.o. Široká 37/7, Praha 1 Josefov IČO : Odhadce : JP Consult cz, s.r.o. - Ing. Jechová Petra Adresa : Vondroušova 1209, Praha 6 telefon : , Datum vypracování : Počet vyhotovení : 3 Počet příloh : 1 Odhad obsahuje 11 stran textu a přílohy. Předává se ve 2 vyhotoveních

2 REKAPITULACE odhadu cen nemovitosti Typ nemovitosti: Nezastavěné pozemky Katastrální území: Jírovice Číslo katastrálního území: Číslo LV: 1903 Obec, část obce: Bystřice Okres: Benešov 1. stávající stav Ceny v Kč budoucí stav Věcná hodnota nemovitosti včetně pozemku Nehodnocena Nehodnocena 3. Výnosová hodnota nemovitosti Nehodnocena Nehodnocena 4. Srovnávací hodnota nemovitosti ,-Kč ,-Kč 5. Odhad obvyklé ceny pozemku(ů) Tržní hodnota pozemků ,-Kč ,-Kč Průměrná cena za m 2 pozemku 215,-Kč 500,-Kč 6. Omezení vlastnických práv NE NE Závěr odhadce: Na základě výše uvedených zjištění a s přihlédnutím k místním podmínkám polohy nemovitosti odhaduji tržní hodnotu nemovitostí: Tržní hodnota stávající: ,- Kč cena dle stavu ke dni ocenění Slovy : Osmnáctmilionůsedmsetšedesáttisíc Tržní hodnota budoucí: ,- Kč cena dle stavu ke dni ocenění Slovy : Čtyřicettřimilionytřistadevadesáttisíc V Praze dne: Ing.Petra Jechová... jméno, podpis a razítko odhadce

3 Shrnutí informací o pozemcích Zatřídění nemovitosti: nezastavěné pozemky Číslo parcely: 1016/19,21,29,30,31,35 Číslo LV: 1903 Pozemky Současný stav Budoucí stav výměra m 2 způsob využití Orná půda poloha vzhledem k užívání dobrá Inženýrské sítě vodovod NE ANO kanalizace NE ANO elektro NE ANO plyn NE ANO Další informace Stavebně právní stav přístup po zpevněné komunikaci ostatní informace Omezení vlast. práv Hodnota omezení vlast. práv v Kč Orná půda ANO NE nezjištěna poznámky, rizika:

4 1. NÁLEZ Tato expertíza je předávána objednateli za účelem stanovení ceny obvyklé pro nemovitost - pozemky parc.č. 1016/19, parc.č. 1016/21, parc.č. 1016/29, parc.č. 1016/30, parc.č. 1016/31 a parc.č. 1016/35 vedené jako orná půda v obci Bystřice, k.ú. Jírovice. Tato obvyklá cena, je vždy odhadem finanční částky a je definována v souladu s Evropským sdružením odhadců TEGoVA a s mezinárodním oceňovacím standardem, který zpracoval ISVC, jako finanční částka kterou je možné získat prodejem majetku mezi dobrovolně a legálně jednajícím potencionálním kupujícím a prodávajícím subjektem. Přitom obě zúčastněné strany mají zájem na uskutečnění transakce a nejsou ovlivněny jakýmkoliv nátlakem nebo zvláštní motivací typu nekalé soutěže, ať již ze strany kupujícího nebo ze strany prodávajícího a znají všechna relevantní fakta, týkající se předmětu prodeje. 1.1.Podklady pro ocenění Výpis z katastru nemovitostí č ze dne vypracovaný dálkovým přístupem Kopie katastrální mapy vyhotovená dálkovým přístupem Rozbor stávajícího stavu z dubna 2007 Zadání změny územního plánu č.10 sídelního útvaru Bystřice ze dne Šetření znalce se zjištěním současného stavu dne Znalecký standard Ústavu soudního inženýrství VUT Brno ke zjištění obvyklé (obecné, tržní)ceny nemovitostí Sladem.nakl.Cerm, Doc.Ing.Albert Bradáč, DrSc. Nemovitosti Oceňování a právní vztahy Prof. Ing.Albert Bradáč, DrSc., prof.judr.josef Fiala, CSc. Ing.Vítězslava Hlavinková, 2007 Oceňování nemovitostí na tržních principech a Výnosová hodnota nemovitostí, CEDUK, Ing.Zbyněk Zazvonil Rozpočtové ukazatele stavebních objektů vydané Ústavem pro racionalizace ve stavebnictví, a.s. Praha 2013, Cenové zprávy ÚRS,a.s. Praha Místopis nemovitosti Bližší údaje o nemovitosti Předmětem ocenění jsou pozemky parc.č. 1016/19, parc.č. 1016/21, parc.č. 1016/29, parc.č. 1016/30, parc.č. 1016/31 a parc.č. 1016/35 vedené jako orná půda v obci Bystřice, k.ú. Jírovice. Celková výměra činí m 2. Pozemky se nacházejí severně od komunikace č. II/114 vedoucí z Jírovic směrem na Neveklov. Komunikace lokalitu ideálně napojuje na rychlostní silnici 1. třídy číslo 3, jenž je známá pod pojmem Stará Benešovská, a na dálnici D1. Tato lokalita je vzdálena přibližně 25 minut jízdy z centra Prahy a přibližně 5 minut z města Benešova. Občanská vybavenost (mateřská a základní škola, knihovna, pošta, restaurace, řada obchodů a služeb) se nachází v dosahu 1-3 km od lokality v nedaleké Bystřici, popř.v Benešově. Dopravní dostupnost je možná autobusy či dopravou vlastní, nejbližší železniční zastávka je v Bystřici. Okolí tvoří lesy a rybníky, Golfový resort Konopiště je vzdálen 1 km. Dále je zde zámek Konopiště a hrad Šternberk. Velmi blízko se také nachází Slapská přehrada a Živohošťské pláže. Pozemky jsou v současné době vedeny jako orná půda a v územním plánu obce jsou zařazeny do lokality ZPF (zemědělský půdní fond). V roce 2007 bylo zažádáno o změnu územního plánu (změna č.10) plochy čistě obytné a občanská vybavenost, v roce 2008 byla tato změna projednávána (Oznámení MÚ Bystřice). Předmětná lokalita by měla navazovat na nový schválený rezidenční projekt Konopiště Resort

5 Pozemky jsou mírně svažité, neoplocené a nenachází se na nich žádné stavby. Inženýrské sítě nejsou k pozemkům přivedeny, elektřinu lze napojit ze schválené trafostanice, která bude umístěna přes silnici č. II/114, voda bude možná pouze ze studní, odkanalizování by bylo realizováno přes ČOV Specifické podmínky Jírovice je vesnice v okrese Benešov, je součástí obce Bystřice. Nachází se asi 2,6 km na sever od Bystřice. Protéká tudy Mokrolhotský potok. Vesnicí prochází silnice II/114. Je zde evidováno 64 adres. V katastrálním území Jírovice leží i části obce Hůrka, Jarkovice a Semovice. 1.3 Obsah ocenění Pozemek Výměra Charakter Územní plán parc.č. m 2 současný 1016/ orná půda ZPF 1016/ orná půda ZPF 1016/ orná půda ZPF 1016/ orná půda ZPF 1016/ orná půda ZPF 1016/ orná půda ZPF Celkem

6 2.VÝPOČET POMOCNÝCH HODNOT PRO STANOVENÍ CENY OBVYKLÉ A.Srovnávací hodnota A.1 Údaje o trhu obdobných nemovitostí v místě a okolí Výsledky dosažené výše uvedenými metodami stanovení hodnoty nemovitosti dávají pouze teoretické mantinely, ve kterých by se skutečná hodnota měla pohybovat. Metoda porovnání je založena na porovnání předmětné nemovitosti s obdobnými, jejichž ceny byly v nedávné době realizovány na trhu a jsou známé. Z těchto důvodů by byla tato metoda nejlepší možnou metodou stanovení obecné ceny nemovitosti, jelikož udává nejpřesnější obraz o skutečně obchodovaných případech porovnatelných nemovitostí. Metoda porovnání tržních hodnot může být velmi dobrým vodítkem pro konečný návrh obvyklé ceny, neboť nabídkové ceny realitních kanceláří jsou tvořeny v podmínkách, kde jsou ceny obvyklé již známy a proto v převážné většině případů situaci na trhu respektují. Pokud není známa prodejní cena nemovitosti, je při stanovení srovnávací hodnoty vycházeno z cen podobných nemovitostí, které jsou nabízeny realitními kancelářemi. Nabídkové ceny realitních kanceláří však nejsou ještě skutečnými prodejními cenami, proto je nutné počítat u některých cen s určitým nadhodnocením. Ke dni ocenění nebyla známa prodejní cena pozemků, nabídkové ceny zemědělských pozemku a pozemků určených k zástavbě RD se v okolí pohybují dle sdělení realitních kanceláří průměrně od ,-Kč/m 2 pro zemědělské pozemky a ,- Kč/m 2 pro pozemky určené k zástavbě RD. S ohledem na tvar pozemků, lokalitu, možnost napojení na IS stanovuji ceny následovně : Současný stav : Pozemek Výměra Cena Kč Cena Kč parc.č. m 2 1 m 2 celkem 1016/ / / / / / Celkem Budoucí stav : po změně územního plánu Pozemek Výměra Cena Kč Cena Kč parc.č. m 2 1 m 2 celkem 1016/ / / / / / Celkem

7 Porovnávané pozemky : Prodej, pozemek pro bydlení, m², Vrchotovy Janovice Celková cena: Kč ( EUR) za nemovitost Cena za m²: 132 Kč (6 EUR) za m² Plocha pozemku: m 2 prodej Lokalita: Obec Vrchotovy Janovice, katastrální území Manělovice, Zárybničí Lokalita LIBOHOŠT-Zárybničí se nachází ve středočeském kraji, asi 55km jižně od Prahy, 15km od města Benešov na břehu Libohoštského rybníka (22ha), se kterým tvoří souvislých asi 150 m pobřeží. V oploceném pobřeží o rozloze asi m2 se nacházejí 3 chaty-sruby a 2 budovy bývalého statku.na toto území navazuje hlavní louka o rozloze asi m2, z níž je asi m2 zahrnuto v územním plánu pro rekreační výstavbu. celková výměra lokality cca m2 z toho: - pobřežní pozemky s budovami cca m2 - hlavní louka cca m2 - lesy cca m2 - ostat. plochy (louky,cesty )cca m2 území lokality použitelné pro výstavbu cca m2 Lokalita LIBOHOŠT-Zárybničí je vzdálena pouze 7,5km od plánovaného sjezdu z dálnice (Praha- Č.Budějovice-LINZ) u Vrchotových Janovic. Prodej, pozemek ostatní, m², Ouběnice Celková cena: Kč za nemovitost včetně provize Cena za m²: 168 Kč za m² Umístění objektu: Klidná část obce Plocha pozemku: m 2 Doprava: Silnice Prodej parcely o CP 4286 m2 sousedící se zástavbou rodinných domů, Ouběnice, okres Benešov. Z části zalesněný pozemek bývalé pískovny a dobývacího prostoru se nachází v KÚ Ouběnice u Votic mezi obcemi Jiřín a Kaliště u Bystřice. Pozemek se nachází v klidné rekreační oblasti s nedotčenou přírodou a nádherným výhledem do kraje. Dostupnost vozem do Votic 15 min nebo do Benešova 20 min

8 Prodej, pozemek pro bydlení, m², Vidlákova Lhota Celková cena: Kč za nemovitost včetně provize Cena za m²: 260 Kč za m² Umístění objektu: Okraj obce / Zástavba: Obytná Plocha pozemku: m 2 Komunikace: Asfaltová Jedná se o zajímavou parcelu výhodná investice. Zpevněná příjezdová komunikace na okraj pozemku. Pozemek je navržen v územním plánu pro výstavbu rodinných domků. Další IS je nutné dobudovat. Vidlákova Lhota leží západně od Benešova u Prahy kde je veškerá občanská vybavenost, cca 30 minut jízdy automobilem z Prahy. Exit z D1 21 km. Prodej, pozemek pro bydlení, m², Ouběnice, OV Celková cena: Kč za nemovitost včetně provize Cena za m²: 481 Kč za m² Plocha pozemku: m 2 Voda: Místní zdroj Odpad: ČOV pro celý objekt Elektřina: 400V Nabízíme vám k prodeji stavební pozemek o velikosti 6016 m2 v obci Ouběnice u Votic, okres Benešov. Pozemek je oplocen, zasíťován elektřinou a vlastní 30 m vrtanou studnou, na pozemku stojí chata o rozměrech 21 m2. Pozemek lze rozdělit na dvě části, kdy ke každé je vlastní asfaltová přístupová cesta. Pozemek je vhodný pro výstavbu dvou rodinných domů, případně pro spojení podnikání s bydlením (smíšená výstavba). Jedná se o klidnou a zajímavou lokalitu s dobrou dopravní dostupností. Prodej, pozemek pro bydlení, m², Řehenice Celková cena: Kč za nemovitost + provize RK Cena za m²: 600 Kč za m² Plocha pozemku: m 2 Odpad: ČOV pro celý objekt Nabízíme k prodeji až m2 stavebních pozemků na rodinné domy s platným územním rozhodnutím, i s projektem na řadové rodinné domy. K dispozici jsou projekty na 9 typů RD, různých - 8 -

9 velikostí, takže je možno začít ihned s výstavbou. Jednou z možností je odkup pozemků podle větví, kdy jedna větev je cca m2, na stavbu zhruba 20 RD. Pozemky se nacházejí 18 km jižně od Prahy v obci Babice u Řehenic. Dobrá dostupnost do Prahy, přímo u areálu je zastávka PID 339, 337, která má konečnou u metra C- Budějovická. Na pozemku je již vystavěno a prodáno cca 50 RD z celkového počtu více jak 120 RD. Dále je zde možnost odkoupení další části pozemku, kde je již vystaveno stavební povolení a je zpracován projekt na stavbu Domu služeb, kde mohou být obchody, restaurace, atd. Součástí celého projektu je i stavební povolení na Dům pro seniory vč. proj. dokumentace. Na přiložených obrázcích je možné vidět různé typy RD před právě probíhajícím dokončením první etapy projektu a zároveň další části pozemků, kde se může ihned začít s další výstavbou. Prodej pozemků pro bydlení, Tvoršovice (Optreal) Ceny: ,-Kč/m 2 Ve výjimečné lokalitě Golf Konopiště, jenž se nachází v přímém sousedství jednoho z nejatraktivnějších golfových hřišť u nás, nabízíme šedesát pozemků pro výstavbu rodinných domů. Většina parcel je určena k individuální výstavbě. Na dvaceti devíti pozemcích vyrostou tři typy moderních nízkoenergetických rodinných domů určených k víkendovému i celoročnímu bydlení. Lokalita Golf Konopiště je prvním a prozatím posledním projektem, ve kterém nabízíme možnost koupě samotného pozemku nebo pozemku včetně rodinného domu. A.1 REKAPITULACE (srovnávací hodnoty ) - současný stav Pozemky celkem Celkem : ( zaokrouhleno ) Slovy : Osmnáctmilionůsedmsetšedesáttisíc Kč ,-Kč ,-Kč A.2 REKAPITULACE (věcné hodnoty nemovitosti) - budoucí stav Pozemky celkem Zaokrouhleno : Slovy : Čtyřicettřimilionytřistadevadesáttisíc Kč ,-Kč ,-Kč - 9 -

10 B.Obvyklá cena (tržní hodnota) B.1 Obecně ke stanovení obvyklé ceny Obvyklou cenou se rozumí cena, která byla dosažena při prodejích stejného nebo porovnatelného majetku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy, mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi se rozumí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku vyplývající z osobního vztahu k němu.z předchozího odstavce vyplývá, že skutečná tržní cena se tvoří až v okamžiku realizace nemovitosti na trhu, tj. při konkrétním prodeji a koupi a může se od zjištěné hodnoty výrazně odlišovat. Úroveň obecných cen je v podstatě odrazem zprůměrovaných dosažených cen za nemovitosti srovnatelného druhu, vlastností a stáří. Přívlastek obecná vyjadřuje, že se při jejím odvozování z většího množství hodnot přihlíží jen k objektivním znakům z hlediska prodeje a koupě, nepřihlíží se k významu, jaký může mít vlastnictví a užívání nemovitosti z hlediska jejího užitku pro určitou osobu, ať již fyzickou nebo právnickou. B.2 Závěr S nemovitostmi tohoto typu se obchoduje poměrně často. Nabídka těchto nemovitostí v dané lokalitě je větší, nežli poptávka. Lépe a častěji jsou obchodovatelné pozemky o menších výměrách. S přihlédnutím k místním podmínkám (daná lokalita, budoucí okolní zástavba, infrastruktura oblasti ), umístění pozemků, vybavenosti ( inženýrské sítě ) jsem toho názoru, že oceňované pozemky jsou obchodovatelné. Pozitivní stránky : - Lokalita vhodná k bydlení - Rozšíření a navázaní bydlení na budoucí stávající zástavbu - Velmi dobrá občanská vybavenost v Bystřici cca 3km - Velmi pěkné okolní prostředí - Přístup po zpevněné komunikaci Negativní stránky : - Pozemky vedené v ZPF - Nebyla provedena změna územního plánu - Lépe obchodovatelné jsou pozemky o menších výměrách - Absence IS v současné době - Nižší obchodovatelnost nemovitostí v současné době

11 Na základě předchozích propočtů a úvah, s přihlédnutím ke zjištěnému stavu nabídky a poptávky po pozemcích v dané lokalitě, porovnání pozitivních a negativních stránek stanovuji dle svého nejlepšího svědomí a vědomí tržní hodnotu oceňovaných nemovitostí : pozemků parc.č. 1016/19, parc.č. 1016/21, parc.č. 1016/29, parc.č. 1016/30, parc.č. 1016/31 a parc.č. 1016/35 v obci Bystřice, k.ú. Jírovice ke dni ocenění, tj. ke dni ve výši : Tržní hodnota stávající : ,-Kč Slovy : Osmnáctmilionůsedmsetšedesáttisíc Kč Tržní hodnota budoucí : ,-Kč Slovy : Čtyřicettřimilionytřistadevadesáttisíc Kč V Praze dne 30.ledna 2013 Ing.Petra Jechová, soudní znalec a odborný odhadce pro ceny nemovitostí Vondroušova 1209, Praha

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4211/076/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4211/076/13 č.vyhotovení : 1 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4211/076/13 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 3/134 umístěné v bytovém domě č.p. 3 s příslušenstvím, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 723/73858

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4516/277/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4516/277/13 č.vyhotovení : 2 Č.j.: 260/2013-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4516/277/13 o ceně nemovitosti - bytové jednotky číslo 586/553 umístěné v v bytovém domě čp. 586 s příslušenstvím, včetně spoluvl.podílu o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4520/281/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4520/281/13 č.vyhotovení : 2 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4520/281/13 Č.j.: 229/2013- N o ceně rodinného domu č.p. 1368, postaveného na pozemku parc.č. 340/4 s příslušenstvím a s pozemky parc.č. 340/4, parc.č. 340/6 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5080/328/14

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5080/328/14 č.vyhotovení : 2 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5080/328/14 o ceně stavební parcely č.517, jejíž součástí je stavba č.p.541 (zapsaná v katastru nemovitostí jako rodinný dům) a stavební parcela č.518/1 (dle geometrického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Karla Čapka 1435/4 266 01 Beroun 1. Podklad pro provedení exekuce. CZ Dražby a.s. Mírové nám. 3097/37 326 00 Ústí nad Labem

ZNALECKÝ POSUDEK. Karla Čapka 1435/4 266 01 Beroun 1. Podklad pro provedení exekuce. CZ Dražby a.s. Mírové nám. 3097/37 326 00 Ústí nad Labem ZNALECKÝ POSUDEK č. 1999-9 / 2010 obvyklé ceny bytové jednotky č. 1435/10, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a na pozemku p.č. st. 4340 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 339,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1183/108/2015

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1183/108/2015 ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1183/108/2015 o obvyklé ceně nemovitých věcí podílu ve výši id. 1/3 na pozemcích parc. č. 1160/47 a 3344; to vše v k. ú. / obec Suchá Loz, okres Uherské Hradiště. Objednatel: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2018 28 / 2010 obvyklé ceny rodinného domu č.p. 259 včetně příslušenství a pozemku p.č. 1285 zastavěná plocha a nádvoří, výměry 254 m 2, Novoměstské nám., 264 01 Sedlčany, bez ceny

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor v současném stavu Stanovení obvyklé ceny nemovitosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Nymburk, Mgr Tomáš Pospíchal 28. října 1474 28802 Nymburk

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Nymburk, Mgr Tomáš Pospíchal 28. října 1474 28802 Nymburk ZNALECKÝ POSUDEK č. 3901-102/12 O ceně bytu č.7 v bytovém domě čp. 1186, ulice 17. listopadu, Mladá Boleslav. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Nymburk, Mgr Tomáš

Více

Bc. Pavel Čundrla znalecká kancelář Křížkovského 55/12, 796 01 Prostějov tel.: 776 29 44 98, email: posudek@centrum.cz ZNALECKÝ POSUDEK 210-21/2015

Bc. Pavel Čundrla znalecká kancelář Křížkovského 55/12, 796 01 Prostějov tel.: 776 29 44 98, email: posudek@centrum.cz ZNALECKÝ POSUDEK 210-21/2015 Bc. Pavel Čundrla znalecká kancelář Křížkovského 55/12, 796 01 Prostějov tel.: 776 29 44 98, email: posudek@centrum.cz ZNALECKÝ POSUDEK 210-21/2015 O ceně nemovitosti - jednotky č. 478/10, způsob využití

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1089/174/2014

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1089/174/2014 ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1089/174/2014 o obvyklé ceně nemovitých věcí - podílu ve výši id. 1/4 na pozemcích parc. č. 1083, 1090, 1120, 1206, 1207, 1224 a 1249 vč. příslušenství; to vše v k. ú. Chodouň, obec

Více

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr.

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Jednotka č. 1661/30 (nebytový prostor) a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/709/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/709/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 154/709/2011 o obvyklé (tržní) ceně specifikovaných nemovitostí budoucího projektu HiLASE, které tvoří budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/4, část budovy bez č.p./č.e. na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/2015 o obvyklé (tržní) ceně nemovitosti pozemku p.č.178/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 160 m 2, součástí je stavba Švábenice č.p. 215 bydlení, stavba na pozemku p.č. St.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9092-592/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9092-592/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1292-25/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1292-25/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1292-25/15 o ceně nemovitostí pozemku parcelní číslo 6078, RUBE GROUP, s.r.o. v katastrálním území Konice, obec Konice, okres Prostějov, kraj Olomoucký: Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Znalecký posudek č. XXX/2014

Znalecký posudek č. XXX/2014 Znalecký posudek č. XXX/2014 Stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) id. 3/8 rodinného domu č.p. 83 na parcele parc. č. st. 76 a parcel parc. č. st. 76 a parc. č. 60/7, včetně příslušenství, vše kat. území

Více

Znalecký posudek č. 1027-35/12

Znalecký posudek č. 1027-35/12 Znalecký posudek č. 1027-35/12 ve věci ocenění nemovitostí - zjištění obvyklé ceny nemovitostí ve výlučném vlastnictví fyzické osoby (povinný Robert Fatka), pozemku s veškerými objekty a příslušenstvím.

Více

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 75 na pozemku parc.č. St.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10491-1991/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10491-1991/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Zjištění tržní hodnoty předmětných nemovitostí pro účely insolvenčního řízení.

Zjištění tržní hodnoty předmětných nemovitostí pro účely insolvenčního řízení. Posudek / č. 380-1058/2013 O obvyklé ceně nemovitostí Budova č.p. 1086 s pozemky parcela č. St. 2350, č. 2642/6 a č. 2646/17, zapsaných na LV č. 2821 k.ú. Vizovice ve vlastnictví White Star s.r.o., Brněnská

Více

Znalecký posudek č. XXX/2014

Znalecký posudek č. XXX/2014 Znalecký posudek č. XXX/2014 Stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) bytového domu č.p. 639 na parcele parc. č. st. 873 a parcel parc. č. st. 873 a parc. č. 2054/5 včetně příslušenství, kat. území Jáchymov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9851-1351/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9851-1351/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1673-12/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1673-12/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1673-12/15 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 954/18, včetně spoluvlastnického podílu id. 7955/159827 na společných částech domu a pozemku parc.č. 1716/33. Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 35/3135/2015*LV 252. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 35/3135/2015*LV 252. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 35/3135/2015*LV 252 o ceně 1/4 nemovitých věcí - pozemkové parcely číslo 53/12, 71/9, 72/1, 72/2, 72/9, 72/15, 72/16, 180/6, 180/7, pozemkové parcely vedené ve zjednodušené evidenci

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Členský podíl, s nímž je spojeno členství

Více

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více