TÉMA: Začátek semestru. OSOBNOST: Vojtěch Mikšů. Heslo ČVUT. LinuxDays FIT v rekonstruovaném Áčku. Google glass. září 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TÉMA: Začátek semestru. OSOBNOST: Vojtěch Mikšů. Heslo ČVUT. LinuxDays 2013. FIT v rekonstruovaném Áčku. Google glass. září 2013"

Transkript

1 BUĎ FIT TÉMA: Začátek semestru OSOBNOST: Vojtěch Mikšů Heslo ČVUT LinuxDays 2013 FIT v rekonstruovaném Áčku Google glass září 2013

2 Propagační předměty FIT ČVUT prodej na PR oddělení (NB ČVUT, T9:313)

3 03 V akademickém roce 2013/2014 vstupuje Fakulta informačních technologií již do pátého roku své existence. Přestože zájem absolventů o technické obory dlouhodobě klesá, velice nás těší stoupající zájem uchazečů. Zatímco v loňském roce se k nám do českých programů hlásilo 2147 uchazečů, do nadcházejícího akademického roku se nám sešlo 2519 přihlášek. Naše fakulta se snaží tento zájem uspokojovat, a to i přes pro nás nevýhodnou strategii financování studentů na ČVUT, a tak máme 809 nových bakalářů a 257 nových magistrů a dále asi 30 nových samoplátců studujících v anglickém jazyce. ČVUT má v současnosti studentů a naše fakulta je s studenty čtvrtou největší fakultou. Jako každý rok i letos se nám daří obměňovat hardware v učebnách. Zřejmě největší dopad bude mít zcela nové vybavení počítačové učebny v Národní technické knihovně. Na nových výkonných strojích bude provozován Linux a učebna bude využívána zejména prvními ročníky. Kromě pracovních stanic jsou pro učebnu k dispozici 4 terminálové servery pro vzdálený přístup a diskové pole pro uložení dat uživatelů. Učebna byla pořízena z projektu FRVŠ 652/2013 Vytvoření počítačové laboratoře pro výuku programování a operačních systémů. Rád bych využil této příležitosti a upozornil naše studenty na možnost vycestování do zahraničí v rámci studentských mobilit. Velice atraktivní jsou týdenní kurzy v rámci programu Athens spojujícího 17 významných technických univerzit v Evropě. Kurzy probíhají v listopadu a březnu, uzávěrka pro listopad bude již Pro bližší informace i o dalších kurzech, stážích a stipendijních programech navštivte stránku stranky/studium-v-zahranici. Mějte na paměti, že výběrové řízení pro delší studijní pobyty trvá poměrně dlouhou dobu a pro vycestování v příštím akademickém roce je nutné začít jednat již na začátku tohoto akademického roku. Jako celou dobu od vzniku FITu jsme se i letos snažili o zlepšení studijních materiálů. Kromě kontinuální aktualizace předmětů odrážející neustálý technologický vývoj, se nám v letošním roce podařilo získat grant Rozvoj a inovace bakalářských studijních programů Informatika na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze z Operačního programu Praha adaptabilita. Podpora je poskytována Evropským sociálním fondem a rozpočtem hlavního města Prahy. Mottem tohoto programu je Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Celková dotace převyšující 2 milióny Kč umožňuje vznik 6 e-learningových podpor pro předměty BI-PA1, BI-UOS, BI-ZMA, BI-PA2, BI-LIN a BI-ZWU, tedy podpory předmětů, jejichž absolvování činí našim bakalářským prvním ročníkům největší problémy. V rámci projektu dále výrazně inovujeme dalších 15 bakalářských předmětů. Pro nastupující magisterské studenty bude největší novinkou rozdělení předmětu Paralelní algoritmy a systémy na dva menší, kde jednodušší je věnován praktickému programování a druhý akcentuje teoretické poznatky. Spolu s FEL a FJFI pracujeme na dalším OPPA grantu Vyrovnávání příležitostí SŠ studentů pro vstup na technické univerzity. V tomto projektu zaštiťuje FIT hlavně programátorskou soutěž pro uchazeče ze středních škol. Rádi bychom úspěšným řešitelům této soutěže nabídli prominutí přijímací zkoušky. Uvědomujeme si, že naše fakulta je náročná, a tak chci ujistit všechny studenty, že pokud se budou snažit, nezůstanou ve výuce sami, naši pedagogové jsou tu a rádi jim pomohou. Závěrem bych chtěl popřát všem studentům hodně úspěchů v jejich studiu, sobě a mým kolegům mnoho pilných studentů. Miroslav Balík, proděkan pro studijní a pedagogickou činnost

4 04 OBSAH AKTUÁLNÍ DĚNÍ NA FIT Volba kandidáta na funkci děkana FIT ČVUT 06 Zahájení zimního semestru 2013/ Rozvoj fakulty a informačního systému 07 FIT v rekonstruovaném Áčku 08 BI-3DT: Nový volitelný předmět 3D tisk 10 Výběrové předměty katedry teoretické informatiky 11 Výukový systém Dráček 12 Centrum pro konceptuální modelování 13 AKTUÁLNÍ DĚNÍ NA ČVUT Heslo ČVUT 14 Web ČVUT v novém kabátku 16 ČVUT zlepšuje své umístění 17 POZVÁNKY Pravidelné přednášky v zimním semestru 2013/ LinuxDays TÉMA: Začátek semetru Seznamovák FIT Sportovní vyžití při studiu FIT 25 Menzy a jiná stravovací zařízení 26 Studium na dvou vysokých školách zároveň 27 První krůčky za Kariérou 28 OSOBNOST Vojtěch Mikšů 30 TECHNOLOGIE Google Glass 34 Martin Pelant, FIŤák s Google Glass 36

5 STALO SE 100. narozeniny FIT ČVUT 38 FIŤák akademického roku 2012/ LAW FIT ACM ICPC 42 SCOPE 44 ZÁVĚREM Království FIT 46 Přidej se k nám 46 Hlášky z FITu 47 Básnický koutek 48 Tiráž Šéfredaktorka: Eliška Hrubá Zástupce šéfredaktorky: Veronika Dvořáková Redaktoři: Jan Bouchner, Richard Holaj, Adam Kučera, Václav Strnad, Tomáš Sýkora Grafické zpracování a sazba: Veronika Dvořáková Jazyková korektura: Eliška Hrubá Fotografie: Archiv PR FIT Přetisk článků je možný pouze se souhlasem redakce a s uvedením zdroje. 05

6 AKTUÁLNÍ DĚNÍ NA FIT Volba kandidáta na funkci děkana FIT ČVUT Volbu děkana upravuje zákon o vysokých školách, konkrétně paragraf 27, a tato kompetence je svěřena akademickému senátu fakulty. Přesně řečeno, akademický senát nevolí přímo děkana, ale hlasuje o návrhu na jmenování děkana, který se přeposílá panu rektorovi, který následně děkana jmenuje. Jedná se o volbu tajnou a aby se úspěšný kandidát mohl stát děkanem, musí získat nadpoloviční počet hlasů všech senátorů. Konkrétně v našem případě musí úspěšný kandidát získat alespoň 6 hlasů. Funkční období děkana je čtyřleté a funkční období aktuálnímu děkanovi končí ke konci září. V pondělí se uzavírala možnost podávání přihlášek do této volby a přihlásili se 2 kandidáti: prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc. a prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc. (http://fit. cvut.cz/kandidati-2013). Vlastní volba proběhla na zasedání AS FIT ve čtvrtek od 16:00, kde byl zvolen kandidát na děkana prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc. hned v prvním kole s počtem hlasů 9:3, přičemž senátoři měli možnost hlasovat pro jednoho nebo oba kandidáty, případně se zdržet hlasování. Michal Šoch, člen AS FIT Zahájení zimního semestru 2013/2014 Před zahájením v pořadí již 9. semestru FIT svolal pan děkan, prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc. na 19. září 2013 celofakultní schůzi, kde zaměstnance, učitele a doktorandy seznámil se změnami v nadcházejícím semestru a představil nové zaměstnance. Fakulta se rozvíjí a počty zaměstnanců se zvyšují, v současné době fakulta čítá 140 zaměstnanců, z toho 8 profesorů, 14 docentů, 84 odborných asistentů a zbývající část zajišťuje skvělý chod fakulty (musíme se pochválit, nikdo to za nás neudělá :)). Ve svém proslovu se děkan zmínil především o problematice financování MSP, volbě rektora ČVUT, anglické výuce, grantech a konferencích a také informoval o svých prioritách při znovuzvolení, což je hlavně reakreditace oborů, akreditace habilitačního řízení, vybudování IS FIT, nový web, úvazkování a dobudování infrastruktury A. Proděkan Ing. Miroslav Balík, Ph.D. ve své zajímavé a veselé prezentaci ukázal studentskou matematiku (počty studentů, přihlášek, apod.) a pan doc. RNDr. Josef Kolář, CSc. pohovořil o možnostech spolupráce s evropskými a latinskoamerickými univerzitami. Poté dostal slovo i Ing. Pavel Kordík, Ph.D. na téma Rozvojová vize a Ing. Jiří Škvor poreferoval o rekonstrukci budovy A. V září na FIT nastoupili Ing. Jan Železný, tajemník Ing. Pavla Nikolovová, KSI RNDr. Michal Žemlička, KSI doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D., KTI RNDr. Jiřina Scholtzová, KTI Ing. Radomír Polách, KTI Ing. Jan Trávníček, KTI Ing. Alexandru Moucha, Ph.D., KPS Ing. Viktor Černý, KPS Mgr. Lenka Fryčová, oddělení věda a výzkum Hana Křížová, studijní oddělení Ing. Dagmar Malá během podzimu posílí osobní oddělení ve funkci personalistky Libuše Pochová přešla na oddělení agendy pro státní závěrečné zkoušky k paní Olze Vrtiškové Slovy pana děkana přeji: Šťastné vykročení do nového semestru! Romana Skořepová, personální a mzdové odd.

7 07 Rozvoj fakulty a informačního systému Naše fakulta do svého rozvoje každý rok investuje nemalé prostředky. Na tento rok se podařilo získat podporu z Fondu rozvoje vysokých škol na vytvoření počítačové laboratoře pro výuku programování a operačních systémů a laboratoře pro výuku hardwarových předmětů v celkovém objemu přes 3 mil. Kč. Dále se podařilo se získat 2 OPPA projekty Rozvoj a inovace BSP na FIT na přípravu materiálů pro distanční vzdělávání a na propagaci informatiky na středních školách, také celkem za 3 mil. Kč. Další 4,5 mil. Kč je letos investováno z prostředků MŠMT (decentralizované rozvojové projekty) do zvýšení propustnosti naší serverovny, rozvoje informačního systému a internacionalizace. K celkem cca 10 mil. z externích zdrojů je třeba ještě připočítat několik miliónů z fakultního rozpočtu na vybavení nově rekonstruované budovy A, rozvoj IS a grantový systém pro budování vědeckovýzkumných kapacit na fakultě. Vedle rozvoje tradiční infrastruktury je naší prioritou také zásadní zkvalitnění podpory našich činností informačním systémem. V tomto roce fakulta finančně přispěla na profesionalizaci vývojového týmu a díky tomu se již tento semestr můžeme těšit na nasazení hned několika nových komponent. Na srazu absolventů bude představen portál pro absolventy, InfoFIT bude nahrazen moderním systémem pro správu a oběh dokumentů, poběží portál pro zadávání závěrečných prací, v magisterském oboru ZI bude nově nasazen portál pro spolupráci s průmyslem, bude postupně vznikat nový web fakulty a do provozu půjde i fakultní chat pro přímou komunikaci (nejen) v rámci portálu. Na vedení ČVUT se podařilo prosadit projekt integrace fakultních datových služeb, což v příštím roce umožní ještě vylepšit parametry našich služeb (KOSapi, VVVSapi, USERMAPapi, DOCUMENTapi) a demonstrovat jejich přidanou hodnotu na aplikacích typu KOS pro Android vyvíjený na FEL týmem J. Šedivého. Nyní jednáme o koordinaci našich procesních aktivit (portály ZP, SZZ DSP) s aktivitami na dalších fakultách a na rektorátu, což by mohlo znamenat alespoň částečnou standardizaci procesů na ČVUT, lepší datovou integritu, ale zároveň i flexibilitu pro dílčí úpravy procesů. Pavel Kordík, proděkan pro rozvoj Pokud máte nápad, jak přispět k rozvoji fakulty, dejte nám vědět! https://rozvoj.fit.cvut.cz/ Main/jak-prispet-k-rozvoji

8 08 AKTUÁLNÍ DĚNÍ NA FIT FIT v rekonstruovaném Áčku Z našeho prvního dočasného působiště v Kolejní ulici se měla podle prapůvodních plánů stěhovat fakulta do opravené budovy A (ve správě FSv) už před dvěma lety. Nepovedlo se také třeba z důvodu výměn na ministerských křeslech. Ve zdržení ale hledejme i pozitiva na fakultě mezitím uzrála řada potřeb, které se mohly promítnout do řešení rekonstrukce. A vyzkoušeli jsme si fakultní odolnost přečkali jsme období provizorií i útrapy během vlastní rekonstrukce. Přežili jsme! Výměnu pláště budovy zaznamenal asi každý. Staré nevyhovující tzv. Boletické panely byly nahrazeny modernějšími tepelně odolnějšími, někdejší sauně na straně užšího kancelářského traktu (na jihozápad) bylo úspěšně zabráněno izolačními trojskly a venkovními žaluziemi. Letošní horké léto nebylo za tímto krytím tak horké :). Protější učebny vystačí pouze s dvojsklem a vnitřními žaluziemi, však jsou orientované na severovýchod. A pokud by bylo parno, pomůže vzduch v učebnách ochladit klimatizace. V budově je klimatizace ještě jedna na rozdíl od učeben není pro obyčejné smrtelníky běžně k vidění, ale pouze ke slyšení, bručí v chodbě 13. podlaží ochlazuje veledůležitou fakultní součást serverovnu. Do deseti racků oddělení ICT postupně skládá servery dosud roztroušené po okolí na FSv a FA. Serverovna je spojena se světem optickými 10 Gb vlákny, konektivitu zajišťuje Cisco Catalyst 6500, po jednotlivých podlažích jsou potom roztroušeny switche Cisco Catalyst 3750X. Tyto switche jsou na páteřní přepínač připojeny opět 10 Gb optikou. Do učeben vede dostatečný počet metalických připojení, všechna podlaží jsou navíc pokryta signálem WiFi. Budova A je pro vzdělávací účely poněkud nešikovná přístup do vyšších pater je praktický jenom výtahy a pěším výstupem do učeben by mnozí vypustili duši (i když jsme FIT, jen si to přiznejme!). Proto zůstává převážná většina výukových prostor ve 3. podlaží Nové budovy ČVUT Dejvice, v Áčku budou 4 seminární učebny (převážně menší anglická výuka), učebny pro předměty KČN s potřebou většího zázemí a další specializované laborky. Do 14. patra se ve spolupráci s Cesnetem přemístí i teleprezenční učebna s velkoplošnými LCD panely dočasně dlící v Institutu intermédií. Když už jsme naťukli výtahy: slouží už řádku desetiletí, nestíhají a jsou poruchové. Jejich výměna se chystá již delší dobu, soutěž na dodavatele se podařilo uzavřít až během letošního léta. Jinými slovy: se starými výtahy musíme přežít do Vánoc. Během zkouškového se nejprve odstaví 2 výtahy menší (budou nahrazeny kabinami pro 16 osob), následovat budou protější. Výtahy budeme ovládat podobně jako v NB, údajně se má i s přispěním tohoto řešení jejich kapacita zvýšit až o 70 %. No, uvidíme. Co dalšího se tedy v budově A ještě změnilo? Všude jsou nové parapety s novým kabelovým vedením (silno a slabo), za ním je ještě schováno nové topení. Proběhneme po nové podlaze položeno je marmoleum. Jak praví výrobce, je ryze přírodní, ekologické a i jinak všemožně úžasné. Je však zranitelnější, než běžné PVC, snad nám tedy nějakou dobu vydrží. Do kanceláří pořídila fakulta nový nábytek, nově budou vybaveny i pracovny doktorandů, některé učebny a laborky. Oproti dřívějšímu uspořádání před rekonstrukcí stojí za povšimnutí respiria pro zaměstnance jsou připraveny ve 4 podlažích nové prostory mezi chodbami v místě dřívějších skladů, studentům poslouží v každém patře hned u výtahů respiria o výměře 36 m 2 k čekání na výuku či k odpočinku. Nebo spíše k bušení do noťasů :). Zatím jsou připravena pouze v patrech, kde se již učí (9, 13, 14) a jsou vybavena provizorně. Časem může přibýt i nějaký ten bagetomat či kafomat. Fakulta je nakloněna myšlence obnovy provozu kavárny ve 14. patře, samozřejmě s nějakým inovovaným názvem (pracovně FIT café ). Myšlenka pěkná, její ztělesnění však nebude zadarmo, a tak provedení spadne až do roku O to déle se na šálek dobré kávy s pěkným výhledem na Hradčana můžeme těšit :). Co zůstalo dosavadního, je střední trakt se sociálním zázemím. Tato část se do rekonstrukce nevešla, ač z rektorátních zdrojů probleskla zpráva o rekonstrukci pojaté komplexně. Je to zkrátka velká škoda. Budeme se muset s tím v dalším období poprat (ve spolupráci se správcem budovy FSv) a na WC nahradit třeba nesmyslné spojení pohybových čidel a zářivek. Letošní akademický rok začínáme tedy v opravených a vylepšených prostorách, budeme moci konečně začít v Áčku plně využívat téměř 6000 m 2 přidělené plochy. Ať se nám tu všem daří! Jiří Škvor, oddělení ICT

9 09 Víte že Budova A je vysoká 51,5 m (bez strojoven výtahů) V plášti budovy lze otevřít 2 9 = 512 oken, pěkné číslo :) V našich podlažích máme 864 vnitřních žaluzií a k nim 864 ovládacích řetízků Ve starém plášti budovy byl použitý azbest, ale hygienická měření neprokázala žádný jeho únik Do našich pater se vešlo 110 km kabelů FFTP cat. 7 Rekonstrukci za Kč vyhrála Skanska s nabídkou Kč Nejběžnější díl fasády měří 3000 x 3600 mm a váží zhruba 500 kg Některá čísla místností chybějí číslování místností respektuje rastr budovy, dveře v různých podlažích nad sebou mají potom vždy stejná čísla 6 studentských respirií nabízí asi 220 m 2 což je 3x víc, než je respirium v Nové budově Budoucí kavárna zabere plochu asi 150 m 2 Srdce fakulty serverovna Áčko s novým kabátem Dávná historie prostorově nevyhovující příčky vybourány Respirium pro studenty Áčko bez fasády k NB, jak po náletu. Zespodu už roste nová fasáda

10 10 AKTUÁLNÍ DĚNÍ NA FIT BI-3DT: Nový volitelný předmět 3D tisk Od zimního semestru akademického roku 2013/2014 otevírá Katedra softwarového inženýrství nový volitelný předmět 3D tisk, který povedou členové laboratoře 3D tisku. Studenti se naučí ovládat 3D tiskárny RepRap a připravovat optimální 3D modely pro tisk. Předmět 3D tisk je určen primárně studentům bakalářského studia. Je vypsán v hodinové dotaci 0+3, což znamená, že nemá přednášky, ale na 135 minutovém cvičení je látka vyložena a rovnou procvičena. Kvůli pokračující rekonstrukci budovy A si studenti začátkem semestru tiskárny příliš neosahají, ale budou se zabývat přípravou objektů pro tisk, později už se budou naplno věnovat tisku. Na prvním cvičení se studenti seznámí s projektem RepRap a tím, co je v průběhu semestru čeká jaká je cesta od návrhu modelu až po jeho finální výtisk. Druhý týden se vrhnou na modelování pomocí programu OpenSCAD, což by jim jako programátorům mělo být blízké na rozdíl od jiných modelovacích nástrojů se v OpenSCADu nemodeluje WYSIWYG metodou, ale naopak exaktně, pomocí kódu. Skládáním jednotlivých 3D primitiv (koule, kvádr, jehlan apod.), transformací (posun, škálování nebo rotace) a booleovských operací (průnik, rozdíl apod.) vznikají parametrické objekty nejen pro 3D tisk. Na dalším cvičení se budou studenti věnovat práci s 3D modely ve formě meshí opravě modelů a jiným modifikacím potřebným k tisknutelnosti modelu. Studenti budou pracovat s programy Meshlab, Netfabb Studio Basic a 3D tiskovou nadstavbou známého programu Blender. Ve čtvrtém týdnu už by měla být přístupná Laboratoř 3D tisku v budově A a studenti si tak budou moci tiskárny nejen osahat, ale i postavit. To je ostatně nejlepší cesta k tomu, jak jim porozumět. V průběhu tří cvičení by mělo společnou prací cvičících i studentů vzniknout několik tiskáren, při jejichž stavbě se studenti naučí tiskárny kalibrovat a ovládat je pomocí programu Printrun. Po dokončení tiskáren se budou cvičení točit kolem slicerů, speciálních programů, které převádějí 3D reprezentaci modelu na jednotlivé tiskové vrstvy. Předváděny budou programy Slic3r a Skeinforge. Ve zbývající části semestru se studenti budou naplno věnovat semestrální práci, která bude spočívat v komplexním úkolu od návrhu objektu až po jeho výtisk. Studenti dle zadání navrhnou parametrický 3D model, ten vhodně předzpracují a vytisknou. Hodnotit se bude jak kvalita výtisku, tak kroky, které k němu vedly. Semestrální práce tvoří podstatnou část hodnocení předmětu, společně s dílčími domácími úkoly a úlohami na cvičení. Hodnotí se však primárně schopnosti, nikoli slepě naučené znalosti v předmětu není žádný test. Miroslav Hrončok, Laboratoř 3D tisku [foto: C. Barton, J. Prikner a J. Ryszawy]

11 11 Výběrové předměty katedry teoretické informatiky Fakulta informačních technologií je nejmladší fakultou ČVUT v Praze a můžeme říci, že stále, čtyři roky po svém založení, prodělává naše fakulta období bouřlivého vývoje. V oblasti výuky studentů kolektiv pracovníku fakulty deklaruje již od počátku poměrně obtížný úkol být na jednu stranu fakultou ke studentům přátelskou, na druhou stranu, po stránce požadavků na výstupní znalosti absolventů, být zároveň fakultou náročnou. V prvních letech fakulty se vyvíjely a etablovaly náročné povinné předměty, jako jsou Programování a algoritmizace 1 a 2, Úvod do operačních systémů, Automaty a gramatiky, Paralelní algoritmy a systémy, nebo celá řada matematických předmětů zaměřených zejména na základní a nutné znalosti z oblasti diskrétní matematiky. Absolvování těchto předmětů má dnes již jistě svoji známou hodnotu: ve známost se dostalo, že získání zkoušky z těchto předmětů většinou není zadarmo. Absolvování těchto předmětů je tak zcela jistě výzvou pro studenty, kteří se zajímají o informatiku a berou vážně úkol rozumět a obsáhnout znalosti informatiky v celé její šíři. Po nastartování těchto zmíněných předmětů hromadné výuky nastává čas zaměřit se také na předměty výběrové, které by byly určeny pro nadané studenty, kteří se chtějí vzdělávat o něco více nad rámec běžných předmětů, či případně rovnou reálně uvažují o budoucím pokračování v doktorském studiu. Tím si studenti mohou prohloubit své znalosti a často jsou na ně kladeny ještě náročnější požadavky na hlubší pochopení věci. V tomto článku chci popsat právě takové nové předměty, které vznikly zejména v poslední době jako aktivita Katedry teoretické informatiky. Předměty lze rozdělit do dvou skupin: 1. Skupina předmětů podporujících schopnosti efektivně řešit a implementovat algoritmické a kombinatorické problémy. 2. Skupina předmětů seznamujících studenty s aktuálními tématy a problémy současného vědeckého poznání v oblasti teoretické informatiky. k vytvoření a jako příprava fakultních studentských týmů, které se účastní celosvětové programátorské soutěže ACM International Collegiate Programming Contest (zkráceně ACM Contest), viz webové stránky soutěže na adrese Jedná se tedy také o prestižní reprezentaci naší fakulty. V předmětech rádi přivítáme co nejvíce studentů, kteří by si chtěli toto soutěžení a své schopnosti v jednom z fakultních týmů zkusit. Zároveň chceme poznamenat, že náš pedagogický tým má se soutěží ACM Contest dlouholeté zkušenosti: tým každoročně organizující a implementující kolo soutěže na ČVUT je z velké části tvořen zaměstnanci Katedry teoretické informatiky FITu, studentské týmy FITu pravidelně postupují do evropského kola, zaměstnanec katedry Ing. Martin Kačer, Ph.D. je dlouholetým mezinárodním porotcem na evropských kolech i v celosvětovém finále soutěže, v 90. letech se náš tehdejší tým účastnil celosvětového finále. Do druhé skupiny předmětů náleží verze předmětu Teoretický seminář, kterých existuje nyní osm: BI-TI1 až 4 a MI-TI1 až 4. Jedná se o výběrové předměty, na kterých si v jednotlivých semestrech jednotliví vyučující mohou vypisovat své tzv. tracky. Každý semestr mohou být vypsány úplně rozdílné tracky, podle rozhodnutí vyučujících. Každý track je zaměřen na jedno výzkumné téma a na předmětu se probírají současné vědecké články na toto dané téma. Je nutná velmi aktivní účast studentů. Vyučující si určí požadavky na získání zápočtu a pokud je student splní, získává zápočet a s tím související kredity. Předmět je tak přímo přípravkou pro budoucí doktorské studium. Pokud si chcete vyzkoušet, jak by Vás výzkumná témata bavila, neváhejte se, prosím, do předmětu přihlásit. V prvním běhu předmětu v letním semestru akademického roku 2012/13 byly vypsány dva tracky, kterých se účastnilo celkem 14 studentů. Závěrem chci poděkovat všem učitelům a studentům, kteří se na těchto výběrových předmětech podílí, a přispívají tak k budování excelence na naší fakultě. Jan Janoušek, vedoucí KTI Do první skupiny předmětů patří volitelné předměty Efektivní programování (zkratka EP) a Programovací praktika (zkratka ACM). Předměty jsou uvedeny v pořadí, jak by na sebe měly navazovat: BI-EP1, BI-EP2, BI-ACM1 a BI-ACM2 (účast v předmětech BI-ACMx, 1<=x<=2, bez předchozí účasti v BI-EPz, 1<=z<=2, je možná). Tyto předměty slouží nejen ke zdokonalení se ve vytváření efektivních algoritmů, ale slouží zároveň

12 AKTUÁLNÍ DĚNÍ NA FIT Výukový systém Dráček Díky grantu středočeského kraje pro rozvoj školství vzrostla v posledních letech vybavenost českých škol. Jednou z těchto škol byla také středočeská ZŠ Smečno, která se rozhodla, že by pro své žáky ráda získala multimediální výukový program. Ale jelikož nemohli nalézt výukový program, který by vyhovoval jejich potřebám, rozhodli se, že si vytvoří vlastní. Ke spolupráci na vývoji oslovili Fakultu informačních technologií ČVUT, a tak jsme se k projektu dostali my, její studenti. Cílem projektu je vytvořit výukový systém pro žáky základních škol, cílený především na žáky s poruchou učení, jejichž výuka je častokrát obtížnější a systém by ji měl zjednodušit. Systém se skládá z několika aplikací, z nichž hlavní aplikací je aplikace pro žáky. V této aplikaci si budou moci žáci procvičovat probranou látku pomocí zábavných her a cvičení. Tato cvičení byla navržena přímo pedagogy ZŠ Smečno, aby pokrývala přesně látku, kterou s žáky probírají. Výsledky vyplněných cvičení se poté skladují v serverové aplikaci, z níž mohou učitelé tato data získat a popřípadě na jejich základě pozměnit výuku či domácí přípravu konkrétních žáků. Když jsem se před rokem a půl k projektu dostal, tak jsem jakožto nepříliš zkušený programátor nevěděl, co od něj očekávat. Lákala mne ale práce na projektu, o němž jsem věděl, že bude v budoucnu reálně nasazen. Za začátku jsem se trochu bál práce v týmu, ale tyto obavy se ukázaly jako přehnané. Ne vždy je práce v týmu jednoduchá a komunikace s kolegy může být vyčerpávající, ale všichni členové se snažili svými nápady a svou prací přispět ke společnému výsledku. Což je jeden z důvodů, díky čemuž jsme to dokázali dotáhnout až takto daleko. Ze zpětného hlediska hodnotím účast na projektu jako velikou zkušenost, která mne mnohému naučila a dovolila mi získat spoustu praktických znalostí, které budu moci uplatnit jak v profesním, tak v osobním životě. Výměnou za stovky hodin, které jsem strávil řešením projektu, jsem získal obrovské množství zkušeností. Kdybych měl možnost se opět rozhodnout, zda bych do projektu šel znovu, pak bych s kladnou odpovědí neváhal. V současné době se projekt nachází ve stavu beta verze. Ta byla vytvořena již v červnu letošního roku a její testování bylo, zvláště co se nadšení žáků-testerů týče, velmi úspěšné. Tudíž nic již nebrání tomu, aby byl systém od začátku letošního školního roku spuštěn k ostrému testovacímu provozu při výuce na ZŠ Smečno. Ač se může zdát, že je projekt skoro již u konce, pak opak je pravdou. Současná verze projektu je pouze zlomkem plánovaného rozsahu finální práce. Obsahuje pouze omezený počet cvičení a jednotlivé aplikace ještě nepodporují zdaleka takové funkce, jako jsme si na začátku představovali. Časem bychom rádi projekt rozšířili na větší počet škol a tím ho také rozšířili o další funkcionalitu a zněkolikanásobili počet dostupných cvičení. Pokud Vás náš projekt zaujal a rádi byste se stali jeho součástí, tak rádi uvítáme nové členy v našem týmu. V současné době plánujeme spustit minimálně jeden další tým v rámci předmětů BI-SP1,BI-SP2 a BI-MGA. V případě Vašeho zájmu prosím kontaktujte Ing. Jiřího Chludila Těšíme se na případnou spolupráci. projektový tým Dráček Název Dráček vzniknul podle legendy O Smečenském draku. Ondřej Kužela, člen projektu Dráček 12 Ukázka cvičení na vyjmenovaná slova.

13 13 Centrum pro konceptuální modelování Centrum pro konceptuální modelování je centrum excelence budované na fakultě. Centrum se zformovalo v r a můžeme se již pochlubit obhájenými závěrečnými pracemi, běžícími studentskými projekty a několika publikacemi na renomovaných konferencích. Jádro skupiny je tvořeno členy Katedry softwarového inženýrství (KSI), nicméně úzce spolupracujeme s ostatními fakultami, především s fakultou elektrotechnickou (FEL). Spolupracujeme též s dalšími partnery z oblasti vědecko-výzkumných institucí, např. s holanskou univerzitou v Delftu, brazilskou výzkumnou skupinou Ontology & Conceptual Modeling Research Group (NEMO). Mezi průmyslové partnery Centra patří GS1 Czech Republic, Československá obchodní banka, a.s. a Profinit, s.r.o. Vizí Centra je být top partnerem pro výzkum a praxi v oblasti konceptuálního modelování. Jelikož tato oblast není zatím pro širokou odbornou veřejnost dostatečně známá, naší vizí je též přispět širšímu pochopení důležitosti a významu konceptuálního modelování. Konceptuálním modelováním se zabýváme v celé jeho šíři (viz obrázek), nicméně naši excelenci budujeme především na našich silných stránkách, a tou jsou softwarové inženýrství a softwarové implementace. CCM se konkrétně zabývá metodikami a nástroji pro modelování reality na konceptuální, které: jsou položeny na pevných formálních základech, mají vysokou výrazivost, jsou praktické pro použití v praxi, mají vysoký potenciál vytvořit pozitivní pákový efekt, pokud jsou správně použity. V tuto chvíli se jedná především o metodiku OntoUML pro konceptuální modelování složitých strukturálních aspektů a metodiku DEMO pro enterprise engineering. Obě metodiky učíme též na FIT: základy OntoUML v předmětu BI-OMO a DEMO v předmětu MI-MEP. Činnost v oblasti konceptuálního modelování je v CCM zacílen především do oblastí softwarových implementací a aplikací. Mezi jedno z důležitých témat CCM patří též programovací jazyky a styly: opět z konceptuálního pohledu. V této oblasti bohužel za poslední desítky let nedošlo k velkým posunům. Pokud se vám něčemu takovému nechce při pohledu na váš hypermoderní tablet věřit, poslechněte si na YouTube přednášku Breta Victora The Future of Programming... No a co se v CCM aktuálně děje? Běží nám diplomky, studentské projekty a projekty s průmyslem. A prozradíme, že chystáme naprostou pecku: navazujeme spolupráci s univerzitou v Antwerpách, kde pracují na velkém průlomu v softwarovém inženýrství za posledních možná několik desítek let: aplikování teorie normalizovaných systémů na udržitelnost rozvoje velkých informačních systémů. Ačkoliv udržitelnost rozvoje je tradiční téma, přístup, jaký jsme viděli v Antwerpách je výjimečný v tom, že je exaktní a dokazatelný. Z tohoto přístupu vyplývají exaktní kritéria, jak posoudit, jestli určitý softwarový systém je či není udržitelný a v jakém řádu poroste počet nutných změn systému v čase. Robert Pergl, KSI Zaujalo vás Centrum pro konceptuální modelování? Na stránkách naleznete další informace. Uvítáme posily z řad studentů, doktorandů i zaměstnanců, kteří by se rádi podíleli na naplňování vizí Centra!

14 14 AKTUÁLNÍ DĚNÍ NA ČVUT Heslo ČVUT Důvody pro zavedení Hesla ČVUT V průběhu letního semestru 2012/13 vyvrcholily přípravy dlouho připravované akce, kterou znáte jako zavádění Hesla ČVUT. Asi se ptáte, proč celá ta akce vůbec probíhá, co nového přinese a jaké má technické pozadí? Dosud bylo zvykem, že si každá fakulta budovala nějaký svůj vlastní systém autentizace a autorizace pro přístup do fakultních aplikací. A velmi často provozovala i hesla nižší kategorie pro práci v počítačových učebnách. Pro přístup do celoškolských aplikací, např. KOS, pak byla možná dvě řešení. Buď použít celoškolský systém hesel, říkejme mu pro zjednodušení usermap. Nebo pro vstup do celoškolských aplikací použít heslo fakultní. To se dělalo tak, že se do uživatelského záznamu v usermapu vložil příznak odkazující na autentizační systém dotyčné fakulty. Z pohledu jednotlivých administrátorů a strážců bezpečnosti se jednalo o systém, který za cenu své relativní složitosti umožnil pracovat s hesly různého stupně důležitosti a zabezpečení. Ze strany uživatelů však systém více hesel nebyl vždy přijímán s nadšením. Proč musím mít tolik hesel, proč nesmějí být všechna stejná? S takovými otázkami jsme se setkávali poměrně často. ČVUT chce být moderní školou a podporuje horizontální prostupnost mezi fakultami. Pod tímto termínem si představme i možnost snadno si zapisovat předměty i z jiné než mateřské fakulty. Účast na takto poskytnuté výuce narážela na komplikace technického rázu. Mnohdy se třeba až při prvním počítačovém cvičení semestru zjistilo, že na daný předmět chodí i někdo cizí. Než se vše usadilo a než onen vetřelec získal všechna potřebná hesla navštěvované fakulty, tak čas vesele ubíhal. Ještě hůře na tom byli studenti přijíždějící ze zahraničí na výměnný studentský pobyt. A to zvláště v případě, kdy si zapsali předměty několika fakult. Postup zavádění Hesla ČVUT Zavádění Hesla ČVUT probíhá v několika krocích. Na FITu jsme si prožili nejprve nastavení hesla a v srpnu jsme začali Heslo ČVUT používat pro přihlašování do vnitřních aplikací provozovaných na FITu. Po celou dobu přechodu je souběžně provozován i původní systém tak, aby jednotlivé prováděné změny měly pokud možno minimální dopad na uživatele a aby každá fakulta na ČVUT mohla nový systém implementovat tak, jak to nejlépe vyhovuje jejím lokálním potřebám a možnostem po stránce technické i termínové. Blíží se závěrečný krok plného spuštění Hesla ČVUT. K němu dojde dne 5. listopadu V ten-

15 15 to den bude ukončen provoz původního systému a rychle se ukáže, jak jsme se všichni, uživatelé i administrátoři, na zavedení Hesla ČVUT připravili. Kdo z uživatelů si dosud nové Heslo ČVUT nenastavil, ten se už nikam nepřihlásí. A do aplikací nepřipravených svými administrátory na Heslo ČVUT se nebude možné přihlásit ani se správným heslem. Directory sloužící čistě jen pro autentizaci uživatelů. Při změně hesla se nastavuje nové heslo současně v obou dvou systémech na stejnou hodnotu. Na FITu se snažíme i nadále udržet vlastní LDAP server. Udržujeme informace o fakultních uživatelích, přičemž vlastní autentizaci jsme již zmíněnou metodou pass-through přenesli jinam. Technická realizace Nový systém Hesla ČVUT se připravoval poměrně dlouho. Nejprve šlo vlastně o debaty a sjednocování názorů na to, co by autentizační systém ČVUT měl umět, jak se na něj dají nebo nedají navázat typické aplikace či fakultní autentizační systémy, co nového nám přinese, co zkomplikuje a jaké problémy pravděpodobně nevyřeší, či dokonce jaká negativa přinese. Později bylo přikročeno k volbě konkrétní technologie, vybrán byl systém Kerberos. Kerberos není žádnou převratnou novinkou, jde o léty prověřenou technologii. Používá jej i několik větších tuzemských univerzit. Takže šlo o sázku na jistotu. Chceme Kerberos využít při přihlašování do operačního systému v učebnách i kancelářích, pro systémy unixové i na bázi MS Windows. Chceme jej použít i pro přihlašování do webových či jiných aplikací. Kde to bude výhodné, bude autentizace probíhat přímo proti Kerberu. Dosavadní celoškolský autentizační systém LDAP (usermap) bude i nadále k dispozici, ale v pozměněné podobě. Bude přepracován, zanikne frontend řešící odkazy na fakultní autentizační systémy a samotná LDAP autentizace bude technikou pass-through přesměrována na Kerberos server. V průběhu testů se ukázalo, že dokážeme na Kerberos navázat přímo či nepřímo téměř všechny aplikce a operační systémy, které dosud byly na ČVUT provozovány. Problémy se ale ukázaly u některých aplikací od Microsoftu, například Office365. Zřejmě by se po vynaložení určitého úsilí podařilo i ony aplikace autentizovat proti Kerberu. Ale pro zachování podpory ze strany dodavatele je u oněch aplikací vyžadováno použití Active Directory. Takže bylo přijato kompromisní technické řešení, kdy souběžně s Kerberos servery je provozován i systém Active Co dalšího připravujeme na FITu? V oblasti autentizace a autorizace se stále něco děje. V okamžiku psaní tohoto textu vrcholí naše přípravy na nasazení Hesla ČVUT v další oblasti. V počítačových učebnách se budete při přihlašování do operačního systému prokazovat Heslem ČVUT. Zpočátku ale jen při práci s Linuxem. Operační systémy firmy Microsoft přijdou na řadu později, pravděpodobně až v dalším semestru. Sjednocením dosavadních hesel do jediného Hesla ČVUT zákonitě stoupá četnost používání tohoto hesla a roste i počet míst, kde se s ním uživatelé prokazují. Tím vzrůstá i nebezpečí prozrazení a zneužití hesla. Na úrovni fakulty budeme proto důsledněji vyžadovat nasazování webové technologie Shibboleth. V této technologii je samotná autentizace prováděna na samostatném serveru (Identity Provider, IdP), přičemž samotný aplikační server (Service Provider, SP) s heslem uživatele vůbec nepřijde do styku. Další výhodou pro uživatele je, že při zahájení komunikace s jinou aplikací (jiným SP) se využívá již jednou ověřené identity uživatele. Odpadá tak opakované zadávání stále stejných autentizačních údajů. Ve výsledku vzniká Single-Sign-On systém pro práci s webovými aplikacemi. Na FITu je již provozováno několik shibboletizovaných aplikací. Od aplikací spíše ověřovacích a určených menšímu okruhu uživatelů jsme se posunuli dále. Z masověji používaných služeb je již pod systémem Shibboleth k dispozici oblíbený Progtest. V přípravě jsou i další všeobecně užívané aplikace, jako např. Edux, nový webmail a Google Apps. Martin Bílý, oddělení ICT

16 16 AKTUÁLNÍ DĚNÍ NA ČVUT Web ČVUT v novém kabátku Jistě si mnozí z vás všimli, že v polovině září se web ČVUT (http://cvut.cz) objevil v novém moderním designu, přitom zůstalo zachováno barevné ladění do modré barvy, která je oficiální barvou ČVUT v Praze. Kromě změny designu došlo také k novému pojetí celého webu. Užitečný je chytrý rozcestník ve spodní části stránky, kde návštěvníci webu najdou rychle a jednoduše potřebné informace. To reflektuje požadavky moderní doby co nejrychleji najít to, co hledám. Z menu také zmizely informace pro studenty a zaměstnance, které lze ale nově najít na intranetu (http://intranet.cvut.cz). Zde je dočasně umístěna původní verze webu a budou zde nadále zveřejňovány interní informace. Pro podrobnější informace navštivte web ČVUT, kde najdete oficiální zprávu. A nám na závěr nezbývá než popřát novému webu hodně jedinečných přístupů :). Eliška Hrubá

17 17 ČVUT zlepšuje své umístění Žebříček QS World University Rankings se zabývá hodnocením světových univerzit a patří k nejprestižnějším na světě. Celkem je zde 700 nejlepších škol a mezi nimi je hned 5 českých (UK, ČVUT, MUNI, VUT a VŠE). Nejlépe se již tradičně umístila Univerzita Karlova, a to na 233. místě. ČVUT se v celkovém žebříčku nachází mezi 451. a 460. místem, což je skvělým pokrokem oproti letům předchozím, kdy se jednalo o 501. až 550. místo. Kromě celkového žebříčku jsou zde také jednotlivé žebříčky podle zaměření školy. V kategorii Engineering and Technology je ČVUT na 207. místě, což je nejlepší pozice ze všech českých univerzit. Eliška Hrubá [foto: ČVUT] Pořadí českých univerzit v celkovém žebříčku 233 Karlova univerzita České vysoké učení technické v Praze Masarykova univerzita Vysoké učení technické v Brně Vysoká škola ekonomická v Praze Pořadí českých univerzit v kategorii Engineering and Technology 207 České vysoké učení technické v Praze 339 Vysoké učení technické v Brně 370 Akademie věd ČR 398 Karlova univerzita

18 18 POZVÁNKY Pravidelné přednášky v zimním semestru 2013/2014 S novým akademickým rokem tu máme novou vlnu zajímavých přednášek, které se konají na naší fakultě. Z těch pravidelných si zmíníme Informatické večery, adev Meetups, Czech SCALA Enthusiasts a SEDMA. Informatické večery Původně Informatické středy, poté Inf. pondělky, nakonec jsou z toho jednoduše Informatické večery. Jedná se o přednášky či workshopy českých i zahraničních odborníků a jsou určeny studentům a zaměstnancům ČVUT i široké veřejnosti. Konají se jednou týdně (den se může různit v jednotlivých semestrech), v zimním semestru 2013/2014 konkrétně v pondělí od 18 hodin v posluchárně T9:107. informaticke-vecery TIP Zajímá tě dění na fakultě a chceš vědět, kdy se co koná? K tomu můžeš využít fakultní kalendář, který můžeš odebírat. Pak ti neunikne žádná zajímavá přednáška nebo akce. adev Meetups Android Developer Meetups je cyklus Androidích přednášek a setkání Android vývojářů, který se zaměřuje především na problémy a zákoutí, nad kterými vývojáři stráví několik hodin nebo dokonce dní. Akce je především pro ty vývojáře, co už mají s vývojem pro Android zkušenosti, avšak není nutné být přímo profesionál ve vývoji Androidích aplikací. Cyklus je ideální pro absolventy předmětu BI-AND. Přednášky se konají se jednou měsíčně (15. října, 12. listopadu a 10. prosince) vždy v úterý od 18 hodin v posluchárně T9:111, v českém nebo anglickém jazyce a jsou zdarma (vždy pouze nutná registrace). android Czech Scala Enthusiasts Czech Scala Enthusiasts jsou nadšení SCALA programátoři, kteří pravidelně organizují technologické přednášky, coding dojos a workshopy určené pro začátečníky i pokročilé programátory. Podrobný program pro zimní semestr 2013/2014 bude zveřejněn na fakultním webu. scala SEDMA SEminář Dějiny Matematiky, Informatiky a Astronomie (SEDMA) je seminář Fakulty informačních technologií ČVUT ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků (PP JČMF) a Českou astronomickou společností ČAS. Podrobný program pro zimní semestr 2013/2014 bude zveřejněn na fakultním webu. sedma Eliška Hrubá

19 POZVÁNKY O víkendu 5. a 6. října proběhne v pražských Dejvicích druhý ročník konference LinuxDays. Návštěvníky čekají dva dny plné přednášek, stánků nejen českých projektů a mnohé další aktivity. Těšit se mohou na stavbu 3D tiskárny, možnost získat profesionální LPI certifikát nebo na elektro bastlírnu pro děti. Druhý ročník konference LinuxDays proběhne opět v pražských Dejvicích na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze. Připraveno je více než 30 přednášek předních českých odborníků na počítačové technologie, mezi kterými je řada vyučujících z FIT ČVUT, ale i zástupci důležitých českých linuxových komunit. Našim cílem je vytvořit konferenci od lidí pro lidi. Chceme být alternativou ke komerčním konferencím, kterých je všude plno. Nás zajímají především technologie samotné, což se projevuje ve výběru přednášek, ale i ve volbě akademického prostředí, říká hlavní organizátor Petr Hodač. Konference není určena zdaleka jen profesionálům, část konferenčního programu je zaměřená také na nové studenty informačních technologií, kteří zde mohou načerpat nejen mnoho užitečných informací do začátku, ale také se seznámit s prostředím školy či potkat své budoucí vyučující. Chceme vyjít vstříc budoucím studentům FIT ČVUT i těm, kteří právě čerstvě nastoupili. Sobotní program je určen k lepšímu startu na naší fakultě. Doufáme, že jim předané informace spolu s exkurzí po fakultě a areálu pomohou dosáhnout lepších výsledků během studia, říká Petr Hodač. Letos se návštěvníci mohou opět těšit na stánky, u kterých budou čeští zástupci prezentovat linuxové projekty. Bude mezi nimi například Ubuntu, Debian, opensuse, Fedora, Gentoo či originální česká distribuce Slax. Kromě toho bude k vidění zajímavý hardware a bude možné potkat vývojáře mnoha linuxových projektů. V loňském roce byla konference LinuxDays spojená ještě se dvěma dalšími akcemi a dohromady se zúčastnilo přibližně 600 návštěvníků. Doufáme, že letos dosáhneme podobného čísla i bez přidružených akcí, říká Petr Hodač. Rozhodně se mají návštěvníci nač těšit, dodává. Pro účastníky jistě bude velmi atraktivní možnost postavit si vlastní 3D tiskárnu. Ty se stávají čím dále populárnějšími a umožňují v domácích podmínkách modelovat reálné objekty z plastu. Po internetu kolují stovky návodů, jak podobné zařízení sestavit a oživit, ale jen na LinuxDays bude možné se zúčastnit hromadné stavby a odnést si tiskárnu domů. Celou stavbu povedou odborníci z Laboratoře 3D tisku při FIT ČVUT. Součástky na stavbu dodal přední český vývojář 3D tiskáren Josef Průša, takže kvalita je zcela zaručena. Tvůrce si za dva dny odnese domů plně funkční 3D tiskárnu včetně tiskového materiálu na první výtvory, říká Petr Hodač. Úplnou novinkou bude také možnost získání profesionálního LPI certifikátu za zvýhodněných podmínek. Po složení písemné zkoušky a zaplacení poplatku bude možné navíc zdarma získat také CLA certifikaci od společnosti Novell. To vše za konferenční ceny, které jsou nižší o desítky eur. Chtěli jsme návštěvníkům nabídnout také nějakou přidanou hodnotou, kterou podle nás certifikáty odbornosti jednoznačně jsou. Ze zkušenosti z předchozího ročníku i jiných konferencí totiž víme, že nás navštěvuje řada opravdových profesionálů nejen z oblasti linuxových serverů, ale také sítí, bezpečnosti a dalších, říká Petr Hodač. Celá akce je díky obrovské podpoře FIT ČVUT, společností Red Hat, SUSE, Active24 a serverů Root.cz a HW Kitchen pro všechny účastníky zdarma. Vyžadována je jen bezplatná registrace, ve které si už dnes můžete například navolit chutný oběd v nedaleké menze. Pro všechny účastníky je také připraveno malé občerstvení, u kterého se mohou setkávat a vyměňovat si své dojmy a zkušenosti. Komunitní charakter akce je pro nás naprosto klíčový. Chceme, aby byla konference LinuxDays především místem setkání. Nadšenců s profesionály, uživatelů s vývojáři, studentů s vyučujícími nebo prostě lidí s lidmi, dodává Petr Hodač. organizátoři LinuxDays

20 20 TÉMA: Začátek semetru Seznamovák FIT 2013 Ještě se z klávesnic nestačily vypařit slzy a pot Progtestem, matematikou a operačními systémy zdecimovaných, avšak nabranými zkušenostmi již poměrně zocelených, loni nastoupivších prváků, a před branami FIT se shlukuje další fronta zájemců. Se dvěma turnusy po 75 lidech jsme se opět po roce podívali do kempu v Plasech u Plzně, prožili dny plné her, přednášek, zábavy a snad předali i to nejcennější, takzvané know how zkrátka řidičák na školu. Jak jsme byli úspěšní, to ukáže až čas (a statistiky na konci letního semestru). Níže nabízíme k přečtení hodnocení dvou letošních účastníků. Z prvního turnusu, který se uskutečnil v termínu , přináší reportáž Tomáš Nováček. O druhém termínu ( ) se rozepsala Anežka Štěpánková. Také se můžete dočíst, jak celou akci vnímal jeden z organizátorů Honza Friedl. Na úplný závěr jsme pak vyzpovídali loňského účastníka Michala Majera a zajímalo nás hlavně to, jak na Seznamovák vzpomíná dnes. Seznamovák očima účastníka Pomalu jdu po pražském hlavním nádraží, táhnu za sebou cestovní tašku a prohlížím si jednoho kolemjdoucího za druhým. Děti spěchající do školy, muži a dámy spěchající do práce, ale sem tam v tom davu zahlédnu i postavu, která odpovídá mému myšlenkovému popisu nevýrazný, uťápnutý, na sobě tričko League Of Legends... Ale pak přicházím do malého hloučku lidí, kde mu odpovídá málokdo, dokonce méně lidí, než bych čekal. Dostávám se do světa, kterého jsem se od začátku trochu bál, ale co jiného je strach než jen softwarová chyba. Dostávám se do světa, kde každý je FIT. Ve vlaku směr Plzeň povětšinou vládne ticho, i když sedím s pár lidmi, které znám. Spásná soutěž o nejlepší vtip vyhlášená organizátory trochu rozproudila diskuzi, a tak do základního tábora Máj Plasy přijíždíme pořád nervózní, ale už ne tak zamlklí. Prvotní neklid z nás postupně opadává, když se ubytováváme v chatkách a pak vykukováním ze dveří zjišťujeme, jestli se náhodou někde něco neděje. Abychom zabili čas, než přijedou ostatní účastníci zájezdu, vytahujeme z místního inventáře míče a ve snaze zůstat FIT se hraje nějaká ta plácaná a kopaná. Později odpoledne ale volno končí a může začít pořádné seznamování. To se neděje jinde než ve velikém kruhu, kde se každý po jednom představuje. Po prvních deseti jménech si nepamatuji ani jméno své oblíbené počítačové hry a jen se snažím si v hlavě sesmolit, co bych měl tak ze svého života vypíchnout, abych nebyl za úplného blba hned první den. Tak snad Večer vypuká týmová hra (rand()%7), plná běhání po temných okolních lesích, plnění questů spojených s matematikou, FITem a ČVUT celkově (náš tým obsadil krásné poslední místo, snad to při zkouškovém dopadne lépe), ale pak už všechny aktivity raději končí a usedá se do společenské místnosti, neboť byla konečně otevřena místní pípa. Ale ani díky ní jsem zatím nepotkal ani jednoho člověka ze svého kruhu. Sobotní ráno už tak veselé nebylo. Brzká rozcvička pravého informatika trochu probrala alespoň ty, kteří se na ni uráčili vstát, ale někteří klimbali ještě v průběhu celého dopoledne. A dělali chybu. Bylo totiž zaměřené na první ČVUŤácké přednášky, kterých se nám dostalo. Školou-již-zkušení instruktoři nám povídali o kantorech, předmětech, ďábelském Progtestu, ale i o mimoškolních aktivitách, kterých na můj vkus není málo. Celé povídání mě poněkud vyděsilo, ale to byl asi hlavní účel, abychom neudělali to, co nám celou dobu vtloukali do hlavy nepodcenili studium. Odpoledne je opět zaplněné hrami (ano, existují i jiné než počítačové), při kterých například FIT tým dokázal porazit tým pražských volejbalistek, a celé to nebylo zakončené nijak jinak než bojovkou, opět na téma FIT. A všichni jsme si při ní sáhli až na dno. Jak na dno kýble s jídlem z posledních dvou dnů, tak poté pivních půllitrů, když pípa opět otevřela své hrdlo. Stále se však neobjevil ani jeden student z mého kruhu. Kde všichni jsou? Nedělní vstávání už není doprovázené rozcvičkou, což většina kvituje s povděkem, o to je ale náročnější celé dopoledne, které ne každý přežil s plným počtem HP, zvlášť hututu si vyžádalo nejedno mechanické poškození na našem hardwaru. Naštěstí odpolední program už je více o zručnosti, tudíž se můžeme trochu zmátořit. No i když Na dušení moukou při hře Perly sviním (cílem je vylovit pusou co nejvíce perel z umyvadel plných džusu, vody s olejem a mouky) nikdy nezapomenu. (Teď mě tak napadá my jsme ty svině?!) Večer se zapaluje Eliášův oheň, opékají se buřty, točí se pivo, zpívají se písně a utužují se nově získaná přátelství. Samozřejmě byly proneseny výroky, které se zapíšou do dějin FITu, ale raději je nechám kolovat pouze v ústní podobě, aby se neztratilo jejich kouzlo a slečny paní z baru v rekreační středisku Plasy se neurazily. Poslední ráno kromě rosy padá i místní wifi a server ÚTVS. Všichni se totiž marně snaží přihlašovat na aqua aerobik, irské tance nebo zdravotní

21 21 TV, ale štěstí přeje jenom některým. Proto se raději přesouváme i s věcmi do společenské místnosti, kde probíhá vyhlášení výsledků všech soutěží, co za víkend proběhly. A tak získávám pár věcí s logem školy a dojem, že když jsem zvládnul tohle, studium bych mohl zvládnout taky. To už přijíždí další turnus, lehce se navzájem obhlížíme, ale naší prioritou je hlavně stihnout ten vlak do Prahy, se kterým to je jen tak tak Domů přijíždím stále trochu vyděšený z toho, co mě čeká, ale odhodlaný začít se připravovat, abych přežil alespoň první zkouškové. Sice mě trochu mrzí, že jsem nenašel nikoho ze své skupiny, nicméně více je mi líto těch skvělých lidí, které jsem na Seznamováku poznal, ale ve škole možná ani nepotkám. Málokdo je totiž Sheldon nebo Leonard. Jsou to prostě lidi jako všude jinde po světě. Mají dvě nohy, dvě ruce, jenom kolečka v hlavě se jim občas točí trochu jiným směrem. A to z nich dělá někoho, s kým budu rád dalších pár let chodit do jedné budovy, sedět v jedné přednáškové místnosti, jíst v jedné menze a hlavně se společně protloukat jedním těžkým, ale o to lákavějším studentským životem. Tomáš Nováček Seznamovák bych shrnula jen jedním slovem: NEJ- LEPŠÍ!!! Neskutečně jsem si ho užila, a i když jsem toho moc nenaspala, byly to fakt super čtyři dny. První den jsem byla trochu nervózní, když jsem přišla na nádraží a viděla jen 12 holek a asi 60 kluků, ale to se zlomilo hned ve vlaku, kde jsme se dali všichni do řeči a byla sranda. A úplně mě nervozita přešla při seznamovacím kolečku, kdy jsem zjistila, že nejsem jediná, kdo o programování jen slyšel a že mají všichni včetně organizátorů smysl pro humor. Ty první hry byly takové ještě trochu opatrnější, protože jsme se moc neznali, ale to se vše změnilo večer u hraní stolních her a druhý den už o zábavu rozhodně nebyla nouze. A to díky super organizaci, super hrám, a hlavně přístupu všech účastníků i organizátorů. Díky tomu, že nás organizátoři při každé hře rozdělili do družstev jinak, jsme se opravdu poznávali všichni mezi sebou a o to lepší byl poslední den, kdy už jsme se vůbec neostýchali a díky tomu máme spoustu nezapomenutelných zážitků (i my holky, ale řekla bych hlavně všichni pánové). Špatné je, že to uteklo hrozně rychle. Najednou jsme seděli u táboráku a byl tu poslední večer. Ten byl perfektní a pro mě osobně velmi dlouhý, protože jsme se ještě s jedním organizátorem vsadili, že vůbec nepůjdeme spát, což byla strašná pitomost, ale vydrželi jsme to a rozhodně na to nikdy nezapomenu. Hlavně na to, jak mi bylo druhý den! Nejhorší byla cesta domů. Nikomu se nechtělo odjet, protože to byla opravdu bomba. Nejradši bychom tam zůstali mnohem déle. Ale aby to nebylo tak hrozné, tak jsme se hned domluvili, kdy se zase sejdeme. A co mi vlastně Seznamovák přinesl? Důležité informace o předmětech, tělocviku a celé škole, ale hlavně pocit, že jdu sice do neznámého prostředí nové školy, ale se známými lidmi, a taky vědomí, že je tu někdo starší a zkušenější u koho můžu hledat pomoc. Myslím tedy, že když řeknu, že to bylo perfektní, tak budu mluvit za všechny organizátory a snad i za všechny účastníky. Hned bych se tam vrátila. Anežka Štěpánková

22 22 TÉMA: Začátek semetru Seznamovák očima organizátora Je 30. srpna, 8:00 ráno a zvoní budík. Tentokrát ani nenadávám na tak brzké vstávání. Proč? No, protože nám opět po roce začíná Seznamovák. Seznamovák, na který se těší 160 nových studentů FITu a zhruba 15 organizátorů. Vstávám a spěchám na nádraží, kde máme sraz s účastníky prvního turnusu, kteří zvolili společnou dopravu z Prahy. Letos překvapivě nejsem nervózní tak jako v předchozích letech, kdy jsem nevěděl, co můžu čekat od účastníků, jestli všichni dorazí nebo jestli jsme na něco nezapomněli při přípravě. Vše jde ale jako po másle a v deset hodin odcházíme na peron, kde máme rezervovaný celý jeden vagon. Odjíždíme směrem na Plzeň, kde při přestupu nabereme další lidi a do Plas pokračujeme kvůli výluce autobusem. Již ve vlaku jsme začali účastníky seznamovat s tím, co je čeká v prvních dnech školy, ale také s tím, co je čeká na Seznamováku v průběhu dalších 4 dní. Cesta uběhla poměrně rychle, při příchodu do areálu na nás čeká už pár lidí, kteří se dopravili sami. Následuje ubytování účastníků, my si zařizujeme klubovnu a vybalujeme 2 auta plná věcí potřebných na hry, přednášky a další aktivity. Po předchozích ročnících už máme vše celkem zažité, jde to celkem rychle, přesto se nakonec nevyhneme menšímu prostoji, takže účastnící jsou víc a víc nedočkaví, co se bude dál dít. Zařazujeme první hry, tzv. icebreakery, jak říká Bouchy (organizátor Jan Bouchner, pozn. red.). Jako organizátoři se zapojujeme také, abychom utvrdili účastníky v tom, že jsme stejní jako oni a že ty hry opravdu nejsou pro malé děti :). Následuje tzv. kolečko, kde se s účastníky navzájem představíme. Pak už je večer, my si dáváme první poradu před noční bojovkou a účastníci se zatím baví, hrají volejbal nebo frisbee, někteří ještě vybalují. Při setmění vyrážíme do lesa a čekáme na první účastníky, než přiběhnou luštit šifry. Po šifrovačce máme večerní poradu, hodnotíme právě proběhlý první den a dolaďujeme program na další den. Večer zakončujeme spolu s účastníky u pár pohárů zlatého moku. stromy lanovou překážku. Pro některé odvážlivce byl přechod přes deset metrů vysokou překážku pořádná zkouška odvahy. Poté jdeme do lesa kousek od areálu připravit 2 odpolední hry. Dračí doupě jsme nachystali tak, aby si vyzkoušeli něco málo ze studentského života, při Historické hře se nejen naučí různé matematické zákony, ale také je předají dál. Na večer je již nachystána Stezka ajťáka, kde je zkoušíme ze znalostí, které použijí v prvním semestru. Některé z nich se dozvěděli na dopoledních přednáškách. Večer končíme opět poradou a pak nad sklenkou zlatavého moku s účastníky. Na třetí den dopoledne máme připraveno pár her na vyblbnutí, nejvíce se asi uchytila hra na muflony. Přeci jen není nic lepšího, než praštit svého budoucího spolužáka přes hlavu bamboochou neboli dekou smotanou do ruličky. Do těchto dopoledních her se samozřejmě také zapojuji, sranda musí být a organizačně se to dá zvládnout i jako hráč. Po poledním klidu si připravujeme s organizátory jednotlivá stanoviště na herní vrchol Seznamováku, Pevnost Boyard. Pro letošek mě napadla hra, při které musí účastníci držet rovnováhu na jedné noze na kolíku zapíchnutém v zemi po určitý čas. I přesto, že jsem nasadil časový limit poměrně vysoko, tak to spousta účastníku dokázala splnit. Za to jim vysekávám poklonu. Po základní části následoval ještě boj Druhý den je program mnohem více nabitý než první, hned ráno nás čeká ajťácká rozcvička v červených trenkách a bílém tričku, prostě cool. Na dopoledne máme připravené přednášky. Samozřejmě časově nestíháme, protože chceme účastníkům předat mnohem víc informací a doporučení, než se dá za dopoledne stihnout. Časový skluz ale nenecháme na sobě znát a upravujeme program tak, abychom stihli naplánované odpolední hry. Během poledního klidu účastníci hrají volejbal anebo se opět seznamují (jak jinak), někteří účastníci vyráží za bránu areálu, kde jsme pro ně postavili mezi

23 23 o zlato, prostě stejně jako v televizním seriálu. Na večer jsme naplánovali táborák, kde jsme si trochu zahalekali s kytarou. Co naplat, první turnus skoro končí, tentokrát si naplánuji jít spát trochu dřív, protože brzy ráno vyrážím do Prahy pro druhý turnus. Bohužel se dřívější spánek nekoná, spát jdu až pozdě k ránu, a tak když mě vzbudí budík v 5:00, tak mám za sebou hodinu a půl spánku a před sebou cestu do Prahy. Něco málo dospím v autobuse, zbytek dospím snad jindy, říkám si. Do Prahy na nádraží samozřejmě dorážíme o 15 minut pozdě, protože měl autobus zpoždění. Nová várka účastníků je už nervózní, když se ale objevíme, tak je vše ok. Vlak stíháme, autobus v Plzni taky a dorážíme do Plasů, kde se potkáváme s první skupinou. Druhý turnus posíláme ubytovat se do chatek, zatímco s prvním turnusem se loučíme. Nyní nám začínají předchozí 4 dny nanovo. Přestože je naplánován ten samý program, druhý turnus probíhá občas trochu jinak. Někde nabereme v programu zpoždění, jinde ho zase oproti prvnímu termínu dokážeme potlačit. Na druhý turnus se nám nepodařilo dostat ajťáckou rozcvičku (všichni organizátoři zaspali :D), zatímco vzhledem k lepšímu počasí zařazujeme hru Dehydratace. Do této hry jsme jako organizátoři nasadili vlastní tým s cílem jako vždy vyhrát, což se nám podařilo. Tato hra nenašla v očích některých účastníků zalíbení, někteří si ji naopak pochvalovali, každopádně pamatovat na ni budou určitě všichni. Poslední čtvrtý den pobytu je obvykle vyhlášení výsledků celkového bodování her. Pro nejlepší účastníky jsou připraveny věcné ceny a ceny od sponzorů. Následuje už jen úklid a předání areálu, pro nás organizátory ještě uklizení klubovny a předání místností a chatek zpět správci areálu. Cesta do Prahy už je jen absolutní tečkou za posledních 7 dní strávených s novými studenty, za měsícem intenzivních příprav a více jak půlrokem zařizování všech dalších věcí. V dohledné době proběhne ještě pár akcí pro letošní účastníky a poté se vrhneme na přípravu dalšího ročníku, který proběhne 29. srpna až 4. září 2014 opět v Plasech u Plzně. Z pohledu organizátora považuji letošní ročník za nejzdařilejší ze všech tří proběhlých ročníků. Svou roli na tom hraje jistě větší sehranost a vyzrálost organizátorského týmu. Vždyť už to děláme třetím rokem! Na závěr bych rád v těchto řádcích poděkoval všem organizátorům za výborné nasazení při přípravě a v průběhu Seznamováku. Také bych rád poděkoval sponzorům FIT ČVUT, ČVUT, Silicon Hill a Techsys za jejich dary pro nejlepší účastníky. Jan Friedl, organizátor Seznamováku

24 24 TÉMA: Začátek semetru Seznamovák a jeho přínos očima loňského účastníka K vyzpovídání jsem si přizval loňského účastníka Seznamováku Michala Majera. Zajímalo mě především to, s jakou na akci vzpomíná, co užitečného si z ní odnesl a jak se mu nyní po roce daří ve škole. Je to rok a pár dní, co jsi přijel z Plas u Plzně a za sebou měl třídenní seznamovací akci pořádanou studenty FIT. Dokážeš si ještě vybavit, jak na tebe kurz působil první den, co sis říkal v jeho průběhu a jaké jsi měl pocity po návratu domů? Začněme tím prvním dnem. Jako asi každý jsem byl trochu nervózní. Přeci jen to byl první moment, kdy jsem měl přijít do styku s lidmi, které budu následujících několik let potkávat. Účastnilo se nás několik lidí ze stejné střední, a tak nebyl problém, že by vázla komunikace a nebyla témata k hovoru. Nejprve jsme se bavili takto v kroužku lidí, co jsme se znali. Postupně se k nám přidávali další a tím jsem získávali své první vysokoškolské kontakty. Zanedlouho po příjezdu do areálu pak následovaly první hry, které měly za úkol nás co nejvíce sblížit a odbourat ledy. Hry trvaly až do večera a po jejich skončení jsme sedli na pivo a seznamování mohlo pokračovat. Co další dny? Lidé, program, zábava a podobně? Vzhledem k průběhu večerů byla rána dalších dnů dost krušná a nejednou se nám stalo, že první naše jídlo byl až oběd. Odpolední program byl však pečlivě připraven. Většina her vyžadovala spolupráci ve dvojicích, které se často obměňovaly, a člověk tak přicházel do styku stále s novými lidmi. Krom toho byla často do her zapojována tematika předmětů a tím jsme získávali představu o tom, co nás ve škole čeká. nové lidi, není to už takové prostředí, které by nahrávalo seznamování po stylu střední školy. Často jsou na cvičeních a přednáškách úplně jiní studenti, a tak jsem velmi rád, že jsem mohl využít 3 prázdninové dny k nalezení nových přátel ještě před samotným začátkem semestru. Jak jsi na tom teď po roce? Zajímá mě hlavně tvá úspěšnost ve škole a taky to, zda se ještě vídáš s některými lidmi, se kterými ses poznal na Seznamováku? Prvák jsem úspěšně zvládl bez ztráty kreditu, stejně jako většina ostatních lidí ze Seznamováku. Nevím, zda-li je to tím, že jsme již tušili do čeho jdeme, že je nutné se učit a měli tipy od starších spolužáků, kteří akci pořádali. Další možnost je, že na Seznamovák se hlásí více lidé, kteří mají zájem školu udělat a být aktivní. Popřípadě je to od všeho trochu. Faktem ale zůstává, že bez známostí a lidí, kteří byli ochotni si během semestru pomáhat s přípravou a učením na testy, by pro mě možná Dejvice byly pouze přestupní stanicí. Takže bys doporučil Seznamovák mladším kamarádům, kteří uvažují o studiu na FIT? Samozřejmě! Dokonce se domnívám, že vedle intenzivního učení je to jedna z věcí, která se do nadcházejícího studia velmi kladně promítne. Krom toho jsme si Seznamovák všichni užili, a i kdybych školu náhodou nedodělal, tak jsem rád za všechny super lidi, co jsem tam potkal. Jan Bouchner A po návratu domů? Ihned po návratu domů, jakmile jsem zapnul počítač, tak se mi seznam přátel na Facebooku rozrostl jako nikdy předtím. Rozesílali jsme si kontakty na nové známé, se kterými jsme se seznámili buďto při hrách, nebo ve volném čase u piva. Mám takový pocit, že jsme ještě před začátkem semestru s několika lidmi ze Seznamováku zašli na pivo. Jak probíhaly tvé první dny na nové škole? Můj první školní den začínal tělocvikem a už tam jsem potkal dva účastníky Seznamováku. Následovalo mé úplně první cvičení BI-UOS a opět se nás ve třídě vyskytlo několik známých lidí. Měl jsem z toho radost, protože jsme měli s kým jít na oběd a popřípadě na pivo po škole, zatímco ostatní se teprve začali poznávat. Přestože člověk ve škole potkává stále

25 25 Sportovní vyžití při studiu FIT Počítač svítící do noční tmy hraje barvami Eduxu a v dalších pootevíraných záložkách prohlížeče se dají kromě chatovacích oken sociálních sítí tušit také prohlížené materiály z již uplynulých prezentací. Občas problikne vývojové prostředí s narychlo psaným zdrojovým kódem a komorní atmosféru s příkazovou řádkou narušuje pouze hmyz poletující před monitorem. Návštěvy přednášek a cvičení se po vítané letní přestávce znovu staly denním chlebem a jak to tak vypadá, ten dnešní večer, kdy je třeba vyřešit ještě dvě úlohy a připravit se na písemku, se protáhne až do zítřejšího rána. Tento týden již potřetí. Nejen školou živ je student, je třeba posilovat i ducha (někdo by řekl zdravý rozum) a tělo. Atmosféru zmíněnou v úvodu jsme si zažili jistě všichni, a to nejednou. Pokračování takovým tempem s odpíráním jakékoliv formy relaxace ale časem znamená i pro toho nejotrlejšího jedince postupné vyhořívání a jednou z mnoha osvědčených aktivit, které dopomáhají k pročištění mysli, je sport. Pokud člověk jen trochu chce, v rámci školy i mimo ni si jej užije dosyta. Sport jako tělocvik Současní studenti FIT už jistě za nějaký ten rok působení na škole ví, že než dokončí bakaláře, musí mít v indexu splněny dva semestry povinného tělocviku. To je minimum, pod které se zkrátka nejde. Naštěstí tu neexistuje omezení na maximální počet zápisů. Nabídka ze strany Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT je dost lákavá a rozmanitá na to, aby se studium dalo projít i se dvěma zapsanými tělocviky každý semestr. Vždyť k některým sportům by se člověk na takové úrovni a za daných okolností, ať už finančních či prostorových, mimo studium ani nedostal, tak proč nevyužít šance? Na konci každého semestru si lidé chválí poněkud netradiční sporty jako golf, curling, frisbee, ale také vodní sporty, které se provozují na Malé Chuchli. Špatným tahem určitě nejsou ani klasické běhací či skákací sporty, kterých je v nabídce ÚTVS přes čtyřicet. jednodenní sportovní klání mezi týmy složenými ze studentů a zaměstnanců příslušných fakult. Naše fakulta se do akce zapojila samozřejmě hned od samotného počátku. Hlavní motivací je probudit v lidech zdravou soutěživost a zjistit odpověď na každoroční otázku života, vesmíru a vůbec, která zní: Která z fakult má nejlepší sportovce? Na akcích vždy panuje dobrá atmosféra, samozřejmostí je občerstvení s pípou a tuna nových zážitků ze sportů, které by si člověk opět možná nikdy nevyzkoušel například dračí lodě. Vždyť kdy jindy je možné pádlovat na jedné úzké palubě společně s dalšími devatenácti budoucími inženýry, zatímco celý váš výkon řídí bubeník udávající rytmus a společně se snažíte předjet a ponížit dalších čtyřicet pádlujících skoro-inženýrů v okolních lodích? FIT se do toho pustil s vervou a v historickém prvním ročníku soubojů (ak. rok 2011/2012) obsadil celkové 2. místo poté, co celý rok okupoval čelní pozice a teprve ve finále při dračím pádlování jej dokázala porazit FJFI. Uplynulý rok už nebyl tolik úspěšný a i přesto, že se nám podařilo dvakrát umístit na medailových pozicích (florbal, frisbee), skončili jsme na nepříliš populárním 6. místě z 8 zúčastněných týmů. Ambice do dalších let jsou nicméně velké a s radostí přivítáme každou novou a odhodlanou krev. Stačí sledovat náš fakultní Facebook, kde na chystané souboje pravidelně upozorňujeme a verbujeme nové lidi do fakultních týmu. Takže na viděnou při soubojích, FIŤáci! Jan Bouchner Souboj fakult Aby všeho toho pohybu nebylo málo, v akademickém roce 2011/2012 vznikl i takzvaný Souboj fakult. Jedná se o jednu z mnoha aktivit Studentské unie ČVUT (studentská organizace sdružující různé kluby působící na půdě školy), která si tímto dala za úkol organizovat v pravidelných měsíčních intervalech

26 26 TÉMA: Začátek semetru Menzy a jiná stravovací zařízení Sedíš v tzv. tédevítce (to je označení pro budovu, kde FIT sídlí, podle její adresy Technická 9 se jí přezdívá právě takto) v přednáškové místnosti a očima hypnotizuješ hodiny v pravém horním růžku svého notebooku, aby již konečně zahlásily 12:30. To totiž znamená (pokud máš štěstí a tím pádem přívětivý rozvrh) jediné je čas oběda! Kam se ale v průběhu téměř dvouhodinové přestávky vydat? Studentský dům (červená menza) Červená menza, která své označení získala podle barvy fasády, se nachází hned za budovou FITu; v budově sídlí také Vydavatelství průkazů a v nejvyšším poschodí se nachází poliklinika. Pokud máš hlad, můžeš zamířit do jedné z několika jídelen menzy, popřípadě se najíst v Pizzerii la fontanella, která kromě jídel z klasického jídelního lístku nabízí denní menu se slevou pro studenty, a navíc se zde dá platit ISIC kartou. Menza samotná má celkem 3 jídelny, z nichž jedna je vegetariánská. Ne vždy jsou ale otevřeny všechny jídelny, často jsou v provozu pouze dvě sousedící, kde je umístěn společný salátový bar. Pokud po jídle chytíš slinu, můžeš se občerstvit i v přilehlém bufetu, kde si můžeš koupit různé sladkosti, točenou malinovku anebo třeba párky. Technická menza (modrá) Technická menza se nachází asi 400 metrů od FITu. Kromě obvyklých menzovních jídel si zde můžeš dát některou z minutek nabízejí zde jídla jako pizzu, vepřové koleno s křenem a hořčicí, steak s hranolkami a mnohá další, neméně lákavá. Minutky jsou dražší než klasická jídla, ale chutí i vzhledem se víc podobají jídlům v klasických restauračních zařízeních. Stejně jako ve Studentském domě zde najdeš velké množství zákusků (Míša řezy, jahodový pohár, rolády, apod.), bagety i ovocné džusy. Masarykova kolej Tato menza sídlí ve studentské koleji hned vedle akademické restaurace. Je nejmenší ze všech tří uvedených menz a denně nabízí pouze 1 až 2 hlavní jídla a polévku. Většinou zde nejsou žádné zákusky, ale dá se zde zakoupit rozpékané pečivo, saláty nebo ovocné kelímky, které jsou velmi dobré a v žádné jiné menze v Dejvicích je nenajdeš. I přes malý počet jídel a delší vzdálenost je tato menza velmi oblíbená, protože zde velmi dobře vaří, dávají poměrně velké porce a většinou není problém přidat omáčku nebo knedlík. To se bohužel často projevuje na velmi dlouhé frontě. A pokud máš opravdu rozvrh celý den, jistě oceníš i to, že zde nabízí snídaně i večeře. Takže hlady určitě neumřeš. Pokud nemáš čas na regulérní oběd anebo se cítíš spíš na něco menšího (a to kdykoli během dne, nejen o obědové pauze), máš na výběr ještě několik jiných možností. Předně je nutné zmínit bufet BUF FAT na fakultě stavební; budova je s FITem propojená chobotem (skleněným průchodem), takže jsi tam raz dva. Nabídka jídel je velice vstřícná, stejně jako ceny, protože jsou zde studentské slevy. Můžeš si zde dát polévku (velká miska za 20,-), rychlovku typu smaženka či řízek, ale mají zde i mnohé jiné potraviny, například sýry, ovoce, zeleninové saláty, müsli na váhu (na snídani ideální!), jogurty, pečivo a mnoho dalšího. Výhodou je také to, že nemusíš mít peníze na kontě na svém ISICu, můžeš totiž platit penězi. BUF FAT někdy jistě navštiv, možná budeš příjemně překvapen. Kromě stavárny mají bufet i na FELu a na fakultě strojní. Velikostí a sortimentem se s BUF FAT nedají srovnat, ale když máš hodinu v prostorách FELu, bufet se leckdy hodí. Pokud tě někdy přepadne hlad, aniž bys měl výhled na delší přestávku, existuje ještě jedna varianta, a to dát si bagetu z automatu na FITu. Bagety za studentské ceny (na FELu a strojárně za plnou cenu) se dají sice pořídit ve kterémkoli z výše zmíněných zařízení, ale automaty jsou zpravidla nejblíže. Kromě baget zde najdeš i sladkosti, přesnídávky a pití. Jestli máš hlad a nechceš jít do menzy naslepo, můžeš se na webu SUZu (http://agata.suz.cvut.cz/ jidelnicky/index.php) podívat na jídelníčky jednotlivých menz, včetně jejich otevírací doby. Je nutné brát v potaz, že od jednotlivých jídel mají menzy jen omezené množství, takže čím dřív člověk přijde, tím větší má výběr. Jídelníčky menz ČVUT můžeš mít i ve svém smartphonu. Existuje totiž mobilní aplikace pro ios, Android i Windows Phone, kde můžeš jednotlivá jídla také hodnotit anebo se třeba podívat se na mapu, kde přesně se menza nachází. Pokud si projdeš (ať už na webu nebo na mobilu) všechna jídla a stejně si nevybereš, můžeš se jít najíst do některé z mnoha dejvických restaurací. Věz, že jich je v okolí školy jako hub po dešti; referovat o nich již ovšem není náplní tohoto článku. Eliška Hrubá, Zuzana Matiášová

27 27 TIP Nepamatuješ si, jestli máš na kartě dostatek peněz a nechceš to řešit až u pokladny? V některých menzách jsou sice čtečky karet, které ti sdělí aktuální zůstatek peněz na kontě, ale ty jsou ovšem často rozbité Možná tě potěší, že je tu nová aplikace Strávník, která ti umožní prohlédnout si stav svého konta z pohodlí domova (nebo třeba přednáškové místnosti). Kromě zůstatku na kartě si zde můžeš prohlédnout i všechny předchozí transakce co jsi měl který den k obědu, kolik tě to stálo, a to včetně podrobného rozpisu, takže vidíš, co je cena jídla, kolik z toho DPH a kolik je příspěvek na jídlo. Své výdaje za jídlo v menzách tak můžeš mít rázem snáz pod kontrolou. Studium na dvou vysokých školách zároveň Po dlouhých hodinách strávených nad zapeklitým problémem v Progtestu a po nocích probdělých s automaty a překladači se může studium na FITu zdát jako dostačující výzva a časová zátěž, avšak i tak je možné využít příležitost a skloubit studium informatiky s nějakým dalším oborem přihlásit se na druhou vysokou školu. Alfou a omegou je rozvrh K čemu to vlastně může být dobré? Informatika samotná je velice lukrativní obor, co se budoucí kariéry týče, ale při správné volbě druhého oboru si můžete rozšířit obzory a stát se tak zajímavějším pro své budoucí potencionální zaměstnavatele nebo získat zkušenosti a kontakty pro založení vlastního podnikání. Samozřejmě nic není zadarmo. Kromě poplatku, jenž se platí za prodloužené studium (u bakalářských programů studujete rázem šest let místo hrazených čtyř) a který je naštěstí výrazně nižší, než když nějakou školu prodlužujete, vás samozřejmě studium bude stát drahocenný čas. Nemusí jít tak úplně o omezování sociálních aktivit, ale spojit dvě univerzity např. ještě s nějakým tím přivýdělkem již v podstatě nejde. Při prvním pohledu do svého rozvrhu se vám už nyní může tajit dech, ale při správném nastavení priorit lze sestavit relativně stravitelný rozvrh zahrnující hned dvě vysoké školy naráz. Ne každá univerzita má stejnou dotaci hodin jako FIT, ne všude je tak důležité navštěvovat přednášky a ne ze všech předmětů je nutné mít excelentní výsledky. Při plánování takového rozvrhu je ale nesmírně důležité brát v potaz zkušenosti starších studentů na obou školách, rozhodně se proto nebojte zvědavě vyptávat. tvorbě rozvrhu a i tak se smířit s tím, že pohledy na znuděné obličeje cestujících pražskou MHD budou vaším denním chlebem. Už jsem vás dostatečně vystrašil? Pokud si člověk dokáže chytře sestavit rozvrh a během semestru pak efektivně zvládat včasné plnění všech úkolů, má už téměř vyhráno. Mírně stresující může být také zkouškové, kdy vás každý týden čekají dvě až tři zkoušky, ale i to se dá při správném naplánování a rozložení lehčích a těžších předmětů zvládnout. Není to tak zlé, jak to může vypadat. Kromě velkého rozsahu nových znalostí a rozšíření obzorů totiž získáte i mnoho dalších přátel a kontaktů, a tak je myslím jasné, že tyto benefity převáží nad zmenšením množství volného času, který možná teď máte. Zkuste to! Pokud vás tedy zajímá ještě nějaký další obor mimo sféru IT a myslíte si, že vám v budoucnu jeho znalost může být užitečná, rozhodně se nebojte překážek a vyzkoušejte to! Za pár let by se vám to mělo vyplatit... Adam Kučera Nezapomeňte knížku do metra... Oříškem kromě časových dispozic může být také realita prostorová všechny školy se bohužel nenacházejí na stejném místě a často jsou naopak i jednotlivé výukové prostory roztroušeny po celé Praze. Rozhodně je s tím tedy nutné kalkulovat už při

28 28 TÉMA: Začátek semetru První krůčky za Kariérou Co se Vám vybaví při vyslovení slova Kariéra? Někomu možná kariérista, tedy člověk, který postupuje na pomyslném kariérním žebříku bez ohledu na ostatní. Jinému snaha udělat díru do světa u nějaké nadnárodní firmy. Pro mnohé otravné slovo, které je skloňováno ve všech pádech, a které je v tuto chvíli nezajímavé, protože se přece týká pracujících a oni ještě studují. Proč byste se měli zabývat kariérou, když ještě studujete? Není to záležitost pracujících lidí, kteří se den za dnem lopotí ve svých zaměstnáních? Pro studenta něco vzdáleného, neuchopitelného, nezajímavého. Je tu však i jiný pohled, kariéra jako celoživotní vzdělávací proces. Nedílná oblast životního směřování, za kterou si zodpovídáme každý sám. Která je v dnešní době neuvěřitelně pestrá, proměnlivá a přitom nejistá. Máme úžasnou možnost vybrat si, co budeme dělat, nabízí se nám prakticky neomezeného množství variant, každé uplatnění může mít spoustu drobných nuancí. Přesto, nebo snad právě proto má na naše směřování stále větší vliv náhoda. A ne nadarmo se říká štěstí přeje připraveným. Pokud víte, co je pro Vás důležité, co pro Vás znamená úspěch, máte představu o tom, co chcete dělat, s kým to chcete dělat, za jakých podmínek a kde, tak máte velkou šanci, že se objeví ta správná náhoda. Jako ajťáci, potažmo technici, nebudete mít problém najít nějakou práci v oboru. Ale otázka je, která je ta pravá práce, která má na sobě vyražené Vaše jméno. A jestli je v pořádku spokojit se s nějakou prací, nebo zda chcete práci, na kterou se budete těšit, každodenně tam budete uplatňovat to, v čem jste dobří a budete za to náležitě odměněni. Stará moudrost praví, že po cestě nejspíše dojdeme tam, kam směřujeme. Kam nyní směřujete Vy? Co je cílem Vašeho studia? V čem jste opravdu dobří? Jak můžete uplatnit to, v čem jste dobří, v práci která Vás bude bavit a dostat za to náležitě zaplaceno? Jak bude vypadat Vaše budoucí povolání či poslání? Co potřebujete k tomu, abyste se uplatnili, dokázali se prodat a mohli si vybírat? To jsou otázky, které je užitečné si klást již v průběhu studia a ne až na jeho konci. A právě to je jedním ze smyslů Kariérního centra ČVUT (dále KC) pomoci Vám klást si ty správné otázky včas, nabídnout prostor k jejich zodpovězení a připravit Vás na vstup na trh práce. Pokud ještě nevíte, co chcete v budoucnu dělat, tak pro Vás nabízíme možnost strávit čas s kariérním

29 29 poradcem, hledat své silné stránky, zhodnotit možnosti a ujasnit si své plány a vize. Dále nabízíme osobnostní testování, kdy strávíte 2 hodiny vyplňováním testů a následně dostanete půl hodinovou zpětnou vazbu na to, jací jste. Poslední možností je účast na některém z mnoha seminářů a přednášek, které se zabývají osobním rozvojem. V tomto semestru jsou to například velká přednáška Sebepoznání, sebeřízení, stres se známým lektorem Jiřím Plamínkem (7. 10.) nebo inspirativní Comeback na ČVUT s Ivanem Pilným, bývalým generálním ředitelem Microsoftu v ČR, který se v přednášce Máte na víc ( ) zaměří na to, jak podpořit fungování našeho mozku. Pro menší skupinu účastníků připravujeme interaktivní semináře Hledání silných stránek a talentů či Budování vlastní kariéry. Na konec semestru plánujeme také hravé Odpoledne plné her zaměřené na sebepoznání a ujasnění představ o budoucí práci. Novinkou je cyklus 6 seminářů Přednost přednostem, nabízený ve spolupráci se SCIO, který je zaměřený na hledání, rozvoj a uplatnění silných stránek na trhu práce. Pokud již máte mlhavou představu, co dále po škole, či se blíží Váš konec studia, pak doporučujeme cyklus tří seminářů Jak uspět na trhu práce, kde se zaměříte na konkretizaci budoucí práce, procvičíte si psaní životopisu a motivačního dopisu a vyzkoušíte si modelovou část pohovoru. Máte-li jasnou představu, tak Vám nabízíme konzultace přímo s personality z velkých firem, kteří Vám pomohou s životopisem nebo přípravou na pohovor. Dále nabízíme semináře a tréninky na rozvoj dovedností celodenní semináře Efektivní komunikace či Vyjednávání, odpolední semináře Praktické využití myšlenkových map, Time management 1 a 2, Prezentační minimum, Networking či večerní seminář Jak vést tým. Na většině seminářů je omezen počet účastníků na 16 či 24 lidí, aby byla zachována jejich interaktivita. Z tohoto důvodu je třeba se na semináře hlásit na stránkách KC. Začít hledat práci a získávat kontakty až po dokončení studia je již poněkud pozdě. Nejlepší je, pokud se dobře zapíšete v nějaké firmě či začnete podnikat již v průběhu studia. K získání kontaktů a zkušeností výborně poslouží například studentské soutěže, které jsou vypisovány přímo firmami, nebo soutěže EconTech, které pořádá KC ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou. Econtech nabízí výbornou příležitost vyzkoušet si spolupráci v týmu s ekonomy při řešení reálného problému zadaného velkou společností. Tato zadání bývají často z oblasti IT. V rámci soutěže máte možnost seznámit se s prostředím ve firmě, navázat kontakty během konzultací a v případě dobrého ohlasu často i pokračovat ve spolupráci. Více o EconTechu se dočtete přímo na stránkách Další výbornou příležitostí jak nahlédnout do praxe již během studia je program Mentoring, který běží na ČVUT již několik let. Na stránkách si najdete mentora, manažera nebo specialistu z velké firmy, pošlete krátký motivační dopis a životopis, přijdete do KC na pohovor, a pokud si Vás mentor vybere, tak k němu v následujících měsících docházíte do firmy, kde Vám předává své zkušenosti z praxe. Přihlašování na Mentoring je vždy v průběhu března, tedy až v letním semestru, nyní je možné si na stránkách Mentoringu prohlédnout letošní nabídku mentorů a udělat si představu, kdo v programu figuruje. Mezi jinými například bývalá manažerka roku Senta Čermáková pracující pro HP, ale i řada dalších úspěšných absolventů ČVUT. Poslední, čím Vám může být KC užitečné, jsou přímo nabídky pracovních příležitostí, stáží, trainee programů a praktické rady, tipy a odkazy, které naleznete spolu s celkovou nabídkou KC na stránkách Máme zde pro vás také nabídku knih, které si můžete zapůjčit v naší Knihovně KC. Stačí si na mailu ověřit, zda je titul k mání a přijít si jej vyzvednout do kanceláře Odboru vnějších vztahů na Rektorátu ČVUT. Kariérní centrum ČVUT Vám přeje úspěšné vykročení za Vaší kariérou. Lukáš Kučera, Kariérní centrum ČVUT

30 30 OSOBNOST Vojtěch Mikšů Dvaadvacetiletý rodák z Humpolce, Vojtěch Mikšů, student posledního ročníku bakalářského studijního oboru teoretická informatika a v poslední době především světoběžník po Spojených státech amerických. Nejen u nás na fakultě je znám svým projektem Přiznání, které slouží pro anonymní svěřování se s tajemstvími, jež se pak objevují na k tomu určených stránkách na Facebooku. Vojta toho má ale na svědomí víc než jeden úspěšný internetový projekt. Za poslední rok stihl zažít tolik, co mnozí nestihnou za celé své pětileté studium. Proto dostal v tomto čísle prostor, aby se s námi podělil o svou cestu a třeba i motivoval zatím nerozhodnuté lidi stojící na prahu nějakého životního rozhodnutí. I přes časové pásmo, které Vojtovi nebylo zrovna nakloněno, jsme si povídali více než dvě hodiny. Rozhovor pro něj skončil před druhou hodinou ranní, zatímco já šel pomalu chystat oběd. Když jsem ti včera večer posílal žádost o rozhovor, z legrace jsem se zeptal, jestli nejsi náhodou na cestě do San Francisca. Jaké pak bylo mé překvapení, když mi o pár hodin později blikla na Facebooku fotka tebe stojícího před Golden Gate Bridge. Kde se zrovna teď nacházíš a co děláš? Momentálně jsem ještě pořád v San Franciscu a zítra odjíždím směrem na východ, kde navštívím několik národních parků, Las Vegas a Denver. Takže užíváš cestování po Americe. Denver bude konečná zastávka před návratem do České republiky? Snažím se stihnout před návratem ještě co nejvíc. Ano, po Denveru už následuje jenom let New York- -Londýn-Praha. Přejděme teď k tématu Přiznání, což je v současnosti tvůj asi nejznámější projekt. K tvému pobytu v USA se ale ještě později vrátíme. Prozraď mi, s jak velkým zájmem o svou osobu ses setkal po spuštění projektu? S větším, než jsem si kdy dokázal před tím představit. Udělal jsem postupně asi 20 rozhovorů, a to včetně jednoho pro rádio. Zdvojnásobil se mi počet followerů na Twitteru a Facebooku. Rozproudil se mi také profil na Linkedinu. Začal jsem dostávat pravidelně spousty ů, které se Přiznání nějak týkaly. O dnech otevřených dveří jsem dojel do dolní úvrati páternosteru, kde jsem udělal stojku. Když jsem pak dojel do prvního patra, křičel jsem: pomoc! Dost středoškoláků uvěřilo, že kabinky se dole otáčí. Jak vidíš projekt s odstupem času? Porovnej svou vizi a motivaci, kterou jsi měl při spouštění projektu, a jakou máš teď, když už nějaký ten měsíc běží? Vidím ho podobně tak jako na počátku. Vždycky to měla být věc jen pro pobavení a v tom svůj účel rozhodně splnila. Samozřejmě přes léto zájem a nadšení dost upadly, a to jak ze strany návštěvníků, tak i mojí. Nicméně prázdniny jsou skoro už u konce a mám nějaké nápady, kam to dále směřovat. Nejde líp zahájit studium na novém oboru než přijít po propařeném večeru pozdě na zápis a tam následně usnout... Je mezi těmi nápady třeba to, jak by se na Přiznání dalo vydělat? Všiml jsem si, že ani na webových stránkách, ani na stránkách na Facebooku se neobjevují žádné formy reklamy. Ne. Reklamy by Přiznání ihned zabily a rozhodně by se nedalo hovořit o pravidelném či stabilním výdělku. Stačí mi i to, že jsem si díky tomu udělal nějakou osobní reklamu a také mám teď možnost jednoduše oslovit prakticky (nejen) všechny VŠ studenty v ČR, což se může hodit i pro nějaký můj další projekt. Takže máš ještě další internetové projekty? Dříve jsem zaregistroval agregátor facebookových příspěvků Fiťák.cz. Zatím kromě Fiťáka a Přiznej nic dalšího. Pár nějakých nápadů mám, ale nechávám je ještě dozrát. Většina jich totiž po čase vychladne. A také jsem neměl poslední měsíce moc čas se něčemu dalšímu věnovat.

31 31 Nedostatek času určitě souvisí s tím, co jsme nakousli už ze začátku. Poslední rok jsi strávil jako výměnný student na Milwaukee School of Engineering v Americe, kde se pořád ještě nacházíš. Co byl vůbec ten první impuls? Kdy tě napadlo, že by sis rád rozšířil obzory někde dál ve světě? Ve skutečnosti jsem poslední měsíce strávil stáží. Škola tolik času nezabírala. První impuls? Ani nevím, tak nějak vždycky jsem věděl, že je potřeba někam na čas vycestovat a všichni mě v tom utvrzovali. Plánoval jsem to už na střední škole, když jsem přemýšlel o té vysoké. Jeden z důvodů, proč jsem skončil na ČVUT, jsou jejich mezinárodní dohody. Když je nám umožněno používat na nějaké zkoušce kalkulačku, počítám na ní i ty nejjednodušší příklady typu 3*5, aby to náhodou nebylo špatně O čem stáž byla? A jak se ti podařilo se k něčemu takovému nachomítnout? Byla pro Westinghouse Electric Company ve Windsoru, CT. Westinghouse navrhuje, staví a udržuje jaderné elektrárny. Já jsem pracoval na jejich simulátoru. Dostal jsem se k tomu opět přes ČVUT, a dokonce přímo přes FIT. Simulátor jaderné elektrárny zní skvěle. Chtěl by ses něčemu takovému věnovat i nadále, nebo je tvá budoucnost v algoritmech, internetových projektech a čisté informatice? Dokázal bych si představit tam zůstat i déle než tři měsíce. Informatika bývá nejzajímavější, když se smíchá s nějakým dalším oborem. Díky zkouškám jsem se začal dívat na seriál My little pony. Vraťme se teď na začátek loňského srpna, kdy jsi do Ameriky odjížděl. Jak jsi to měl s angličtinou? Byl jsi dostatečně jazykově vybavený nebo ses pořádně rozmluvil až na místě? Angličtinu jsem měl naposledy na střední škole a pak 2 roky na FITu vůbec nic. Měl jsem nakoukáno hodně filmů a i leccos načteno, takže jsem celkem slušně rozuměl. Mluvení bylo ale mnohem slabší. Jsem ten typ, co se hrozně bojí mluvit jiným jazykem. Spíš měli Američani problém rozumět mně, než já jim. V Milwaukee mají celkem znatelný akcent oproti běžné angličtině, která je třeba ve filmech. Tohle se však celkem rychle zlepšovalo a sebevědomí také narostlo. Určitě tomu napomohlo i to, že jsi nebyl celou dobu zavřený na pokoji jen s počítačem. Co párty? Cestování? Bydlel jsem na koleji, kde jsme měli téměř všichni otevřené dveře. Tudíž nebyl problém si s kýmkoliv dojít popovídat, na jídlo, kouknout na film, zahrát si na xboxu a najít si tak spoustu super kamarádů. Také jsme chodili často na všelijaké house party či do barů. Další nespočet akcí pořádala přímo škola, od blbůstek na 2 hodiny, přes celodenní výlety na baseball až po dlouhodobé ligy v různých týmových sportech. A samozřejmě byl také čas na menší i větší výlety. Jednou nám učitel řekl, že vajíčko díky jeho dokonalému tvaru člověk nerozmáčkne v ruce. Nevím, za co se nám takovou poučkou chtěl pomstít... kuchyň jsem čistil ještě dva dny. Určitě jste jezdili v nějakých větších skupinkách. Kam všude jste se podívali? Když zkusíš porovnat své kamarády a spolužáky u nás v České republice a ty nové v Americe, je tam nějaký výrazný rozdíl? Většinou jsme cestovali v české skupince o 3 až 5 lidech. Dali jsme se dohromady ještě s ČVUŤáky z Madisonu a také Kansasu. Já osobně jsem se podíval několikrát do Madisonu, Chicaga, Miami a celkově jižní části Floridy, New York City, Bostonu, Baltimoru, Washingtonu D.C., Connecticutu (státu, kde jsem pracoval) a teď San Francisca a pár dalších míst mě ještě čeká. Výrazný rozdíl? Kdepak, jsou jako my :). Možná jsou malinko více snaživější, co se týče školy, což je vzhledem k penězům, které je to stojí, celkem pochopitelné.

Zápis z 10. zasedání AS FIT

Zápis z 10. zasedání AS FIT Zápis z 10. zasedání AS FIT Místo a čas konání: Čtvrtek, 21. 11. 2013, zasedací místnost FIT ČVUT, doba trvání 18:00 20:15 Přítomni: Členové AS FIT: Jiří Douša, Martin Novotný, Alois Pluháček, Petr Matyáš,

Více

Zápis z 5. zasedání AS FIT ČVUT v Praze

Zápis z 5. zasedání AS FIT ČVUT v Praze Zápis z 5. zasedání AS FIT ČVUT v Praze Místo a čas konání: Středa 5. 10. 2016, zasedací místnost T9:364 FIT ČVUT, doba trvání 19:45-21:30. Přítomni: - Členové AS FIT: Matěj Bartík, Rudolf B. Blažek (příchod

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Zápis z 3. zasedání AS FIT ČVUT v Praze

Zápis z 3. zasedání AS FIT ČVUT v Praze Zápis z 3. zasedání AS FIT ČVUT v Praze Místo a čas konání: Čtvrtek 28. 4. 2016, zasedací místnost T9:364 FIT ČVUT, doba trvání 19:45 22:00 Přítomni: Členové AS FIT: Rudolf B. Blažek, Matěj Bartík (pozdější

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

Prezentace uchazeče pro volbu kandidáta na děkana FSvČVUT. Alena Kohoutková

Prezentace uchazeče pro volbu kandidáta na děkana FSvČVUT. Alena Kohoutková Prezentace uchazeče pro volbu kandidáta na děkana FSvČVUT Alena Kohoutková Základní data narozena 10.10.1953 v Praze vdaná děti: Alžběta (1987), Štěpán (1989) absolventka Stavební fakulty ČVUT v Praze

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016

AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016 AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016 Předkládá: Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c.

Více

Čtvrtek, 17. 4. 2014, zasedací místnost FIT ČVUT, doba trvání 16:00 18:30

Čtvrtek, 17. 4. 2014, zasedací místnost FIT ČVUT, doba trvání 16:00 18:30 Zápis z 13. zasedání AS FIT Místo a čas konání Čtvrtek, 17. 4. 2014, zasedací místnost FIT ČVUT, doba trvání 16:00 18:30 Přítomni Členové AS FIT: Jan Nohavica, Jan Bouchner, Martin Kohlík, Alois Pluháček,

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Ostravská univerzita v Ostravě Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Proč studovat informatiku Pochopení problematiky moderního a stále se rozvíjejícího oboru. Široké uplatnění v rámci informatických

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří

Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří 23. ledna 2015 Prestižní vysoká škola ČVUT opět poskočilo v mezinárodním žebříčku univerzit www.topuniversities.com Umístění v prvních 5% všech hodnocených

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO. v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch

NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO. v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch Autorizovaná střediska na Ekonomické fakultě 2007 otevření testovacího střediska

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

CŽV na FI, Telč 14. 4. 2009. Celoživotní vzdělávání na Fakultě informatiky MU

CŽV na FI, Telč 14. 4. 2009. Celoživotní vzdělávání na Fakultě informatiky MU Celoživotní vzdělávání na Fakultě informatiky MU Přehled aktivit CŽV na FI Studium jednotlivých předmětů akreditovaných studijních programů v rámci CŽV Další vzdělávání pedagogických pracovníků Speciální

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Fakulta stavební VUT v Brně

Fakulta stavební VUT v Brně Fakulta stavební VUT v Brně v Brně dne: 3. 5. 2011 rozdělovník: vedoucí ústavů, vedoucí oborů, tajemník FAST VUT, vedoucí KIC, SKAS, studenti FAST VUT zpracoval: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc., doc. Ing.

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Podnikání na nečisto. Jakub Tížek, mladý podnikatel a pořadatel workshopu Podnikání na nečisto

Podnikání na nečisto. Jakub Tížek, mladý podnikatel a pořadatel workshopu Podnikání na nečisto Podnikání na nečisto Jakub Tížek, mladý podnikatel a pořadatel workshopu Podnikání na nečisto Nenarodil se se zlatou lžičkou v puse, a přesto teď pětadvacetiletý Jakub Tížek sedí v čele dvou společností.

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Fakulta informačních technologií

Fakulta informačních technologií Fakulta informačních technologií Den otevřených dveří pro zájemce o bakalářské studium 29. 11. 2012 České vysoké učení technické v Praze FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Dnešní program Prezentace v Ballingově

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

Den otevřených dveří 24. října 2012

Den otevřených dveří 24. října 2012 Den otevřených dveří 24. října 2012 www.fsv.cvut.cz Obsah prezentace: Úvod do studia na FSv Informace o studiu Struktura studia Studijní programy a obory Přijímací řízení Dnešní den otevřených dveří Informace

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014

Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014 č. j. VŠPJ/03371/2013 Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014 Projednaný ve Správní radě VŠPJ dne 15. října 2013 Schválený v Akademickém senátu VŠPJ dne 21. října 2013 Jihlava,

Více

Osa 2 Kvalita, efektivita a otevřenost vzdělávání Rozvoj školy doktorských studií

Osa 2 Kvalita, efektivita a otevřenost vzdělávání Rozvoj školy doktorských studií Osa 2 Kvalita, efektivita a otevřenost vzdělávání Rozvoj školy doktorských studií Globální cíl: zkvalitnění výchovy doktorandů a zlepšení jejich úrovně a připravenosti pro vědeckou práci a jejich pozice

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Ing. Jiří HOZMAN, Ph.D. a kolektiv

Ing. Jiří HOZMAN, Ph.D. a kolektiv Inovace BSP Biomedicínsk nská a klinická technika s cílem c zvýšit míru m uplatnění absolventů na trhu práce ce 27. 6. 2006 26. 6. 2008 Ing. Jiří HOZMAN, Ph.D. a kolektiv Projekt je realizován v rámci

Více

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Tato pravidla se netýkají jazykové výuky, která je součástí řádného studia. 1 Shrnutí a harmonogram výuky angličtiny

Více

NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM

NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM Město Třebechovice pod Orebem, známé především díky Třebechovickému muzeu betlémů, otevřelo novou budovu. Muzeum betlémů je otevřeno pro veřejnost od 5.

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2015 2016 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Článek 1 Úvodní

Více

Fakulta informačních technologií Den otevřených dveří pro zájemce o bakalářské studium

Fakulta informačních technologií Den otevřených dveří pro zájemce o bakalářské studium Fakulta informačních technologií Den otevřených dveří pro zájemce o bakalářské studium 5. 2. 2013 České vysoké učení technické v Praze FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Dnešní program Prezentace v posluchárně

Více

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Jsme učící se komunitou, která podporuje inovativní, vysoce kvalitní vzdělávání v akreditovaných studijních programech a provádí s nimi související výzkum.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ PRO ROK 2010 V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

IRP 2012 Oponentní řízení projektů FROV JU PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013

IRP 2012 Oponentní řízení projektů FROV JU PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013 PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013 IRP 2012 na FROV JU Rozpočet celkem: 2 388 800,- Kč (čerpáno 2 383 739,- Kč) P 03: Projektové řízení VaV záměrů FROV JU garant: doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D. P 07: Posílení

Více

ČVUT Cesta Vpřed. Vojtěch Petráček

ČVUT Cesta Vpřed. Vojtěch Petráček ČVUT Cesta Vpřed Vojtěch Petráček Motto ČVUT musí hrát důležitou úlohu při formování prostředí, které v České republice zajistí rozvoj vzdělanosti, vědy a výzkumu, rovněž tak zvyšování kvality řízení našeho

Více

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 Den otevřených dveří 2016 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová studijní referentka O fakultě Poslání fakulty: vychovávat budoucí odborníky

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta).

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). S myšlenkou nezbytnosti environmentální edukace všech budoucích učitelů ustavil

Více

vývojvoj a perspektivy

vývojvoj a perspektivy Příprava učitelu itelů fyziky na JU vývojvoj a perspektivy Jiří Tesař, katedra fyziky PF JU Brno 13. 14. 9. 2007 Historie přípravyp pravy učitelu itelů na PF JU 1948 Pedagogická fakulta (pod UK Praha)

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ PRO ROK 2009 V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací

Více

Úvodní slovo studentům informatických oborů

Úvodní slovo studentům informatických oborů Úvodní slovo studentům informatických oborů prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc. KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Obsah 1 Univerzita Palackého v Olomouci 2 Katedra informatiky 3 Informatika

Více

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Monika Suchá Univerzita Pardubice PARDUBICE - Pardubická univerzita se letos poprvé zapojí do Týdne vědy a techniky,

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kód: Druh: Název: PD/17/2012 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Odměňování pedagogických a tvůrčích aktivit, sazebník odměn za vedení studentských prací, účast v komisích a oponentské posudky a výuku

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2012 2013 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

ŠKOLNÉ ZDARMA OBCHODNÍ AKADEMIE S TRADICÍ 24 LET STIPENDIUM PRO KAŽDÉHO KČ

ŠKOLNÉ ZDARMA OBCHODNÍ AKADEMIE S TRADICÍ 24 LET STIPENDIUM PRO KAŽDÉHO KČ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ proběhnou ve dnech 7. 1., 28. 1. a 25. 2. 2017 vždy od 13 do 15 hodin OBCHODNÍ AKADEMIE S TRADICÍ 24 LET STIPENDIUM PRO KAŽDÉHO 5 000-20 000 KČ ŠKOLNÉ ZDARMA NA VÝBĚR DVA OBORY: OBCHODNÍ

Více

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let Studijní program Hospodářská politika a správa Studijní obor UROSPRÁVA 20 let doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Chceš vědět jak funguje EU? Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět

Více

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Company LOGO Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita Úvod do studia pro 1. ročník studentů katedry sociální geografie. Kdo je kdo? Vedoucí katedry

Více

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Směrnice děkana č. 2/2010 Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Zpráva o Rozvojovém projektu C 54. Rozvoj mezifakultní elektronické podpory výuky lékařských a zdravotnických oborů

Zpráva o Rozvojovém projektu C 54. Rozvoj mezifakultní elektronické podpory výuky lékařských a zdravotnických oborů Zpráva o Rozvojovém projektu C 54 Rozvoj mezifakultní elektronické podpory výuky lékařských a zdravotnických oborů Zpráva o Rozvojovém projektu C 54 S. Štípek, J. Feberová, E. Kvašňák 1.LF UK Praha 2.LF

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2010 Karviná 2009 1. Úvod Aktualizace Dlouhodobého záměru

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI INFORMACE o přijímacím řízení pro akademický rok 2014/2015 Lékařská fakulta v Plzni otevírá magisterské studijní programy: Všeobecné lékařství Zubní lékařství

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Rozvojový projekt na rok 2008 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: 6. Program na podporu odstranění slabých stránek školy Název projektu:

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A Bakalářský studijní program (B6209) SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Bakalářský studijní obor Informatika v ekonomice STUDIJNÍ OBOR SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Nejstarší obor na VŠB-TUO ( od

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Akademický senát FSv ČVUT

Akademický senát FSv ČVUT Akademický senát FSv ČVUT Zápis z 26. zasedání AS FSv, které se konalo dne 13. 11. 2013 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: prof. Kohoutková, prof. Máca, Ing. Vlasák, doc. Čiháková Dr. Šibrava zahájil

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Zajímá tě pohled na projekt Talnet z pohledu účastníka? Neváhej a přečti si rozhovor s Robertem Jonathanem Šimonem, věrným účastníkem Talnetu!

Zajímá tě pohled na projekt Talnet z pohledu účastníka? Neváhej a přečti si rozhovor s Robertem Jonathanem Šimonem, věrným účastníkem Talnetu! Zajímá tě pohled na projekt Talnet z pohledu účastníka? Neváhej a přečti si rozhovor s Robertem Jonathanem Šimonem, věrným účastníkem Talnetu! Robert Jonathan Šimon je studentem 1. ročníku Fakulty elektrotechnické

Více

MBI a jeho komunita. 22.1.2015 23.1.2015 Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru

MBI a jeho komunita. 22.1.2015 23.1.2015 Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru MBI a jeho komunita 22.1.2015 23.1.2015 Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru Petr Pražský Katedra IT, FIS, VŠE Rektorát ČVUT, projekt Informační strategie Strana 1 Obsah 1. MBI komunita a

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování 4.8.16. Úvod do programování Vyučovací předmět Úvod do programování je na naší škole nabízen v rámci volitelných předmětů v sextě, septimě nebo v oktávě jako jednoletý dvouhodinový kurz. V případě hlubšího

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2010 2011 na ČVUT v Praze Fakultě dopravní dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její novely č. 276/2004

Více

Výuka programování na střední průmyslové škole

Výuka programování na střední průmyslové škole Výuka programování na střední průmyslové škole Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25 Ing. Pavla Kopeluková (učitelka odborných předmětů) Cíle známe Naše cíle jsou jasně stanoveny ve

Více

Závěrečná zpráva projektu Hýčkejte svou alma mater 2014

Závěrečná zpráva projektu Hýčkejte svou alma mater 2014 Závěrečná zpráva projektu Hýčkejte svou alma mater 2014 Název projektu: Seznamovák UP 2014 Jméno a příjmení žadatele: Tomáš BURIAN Studijní obor: Geoinformatika Ročník: 2. navazující Mgr. E-mail: Buri777@seznam.cz

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Metodický pokyn č. 7/2016 pro přípravu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT

Metodický pokyn č. 7/2016 pro přípravu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta informačních technologií Thákurova 9, 160 00 Praha 6 Metodický pokyn č. 7/2016 pro přípravu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT Článek 1 Úvodní

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan Opatření d ě k a n a č. 1/2013 o působnosti proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích ústavů Českého vysokého učení

Více