Zpravodaj města Cvikova

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj města Cvikova"

Transkript

1 Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj duben 2009 města Cvikova Ročník 37 DUBEN 2009 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané hospodářská krize zasáhla celou republiku Cvikov nevyjímaje. Nezaměstnanost se v našem městě zvýšila na 324 evidovaných nezaměstnaných což činí 14,5%. Vedení města se proto dohodlo s Úřadem práce Česká Lípa, že požádáme o přidělení 10-ti míst veřejně prospěšných prací s tím, že nám úřad práce poskytne dotaci, která pokryje hrubé mzdy těchto pracovníků. Město uhradí zákonné odvody. Domnívám se, že tato pomoc má určitě smysl jak pro nezaměstnané, tak i pro město. Většina z nich bude totiž pracovat na vzhledu města, což zahrnuje například každodenní úklid, sekání, odvoz trávy apod. A protože by tato spolupráce mezi městem a úřadem práce měla začít již od 1. dubna, věřím, že na jarní úklid budou mít pracovníci Služeb města Cvikova s.r.o. zdatné pomocníky. Další část mého příspěvku se bude týkat neméně závažné informace, kterou je připravovaná další etapa privatizace bytového fondu. V připravovaném návrhu je asi nejdůležitější cena bytů, která je předběžně stanovena ve výši jedné třetiny znaleckého posudku pro osoby s přednostním právem ke koupi bytu. Přednostní právo na koupi bytu bude mít nájemník, případně osoba blízká na základě prohlášení nájemníka, že nechce byt koupit a své právo postupuje osobě blízké (příbuzní v řadě přímé a manžel/ka). Lhůta na přednostní koupi bytu za zvýhodněnou cenu je zákonem stanovena na 6 měsíců, po uplynutí této lhůty má nájemník ještě 1 rok přednostní právo, ale kupní cena může již být jiná. Vzhledem k současné krizi bude pravděpodobně první 6-ti měsíční lhůta prodloužena. Pokud nedojde ke koupi bytu ani po těchto lhůtách, předkupní právo nájemníkovi zanikne a byt bude prodán třetí osobě již za cenu odhadu. Nájemníci, kteří si byt nekoupí, budou chráněni smlouvou na dobu neurčitou a nový majitel bytu bude povinen převzít tuto smlouvu včetně regulovaného nájemného. Konečnou podobu Zásad pro prodej obytných domů a bytů v majetku města bude schvalovat Zastupitelstvo města Cvikova na svém veřejném zasedání 14. května Seznam navrhovaných domů k prodeji je na první straně Zpravodaje. Mgr. Ivo Čeřovský starosta města Objekty v majetku města navrhované k prodeji 1) Pivovarská 30 - AMK 2) B. Němcové bytový dům 3) Komenského bytový dům 4) Komenského bytový dům 5) Komenského bytový dům 6) Martinovo údolí bytový dům 7) Martinovo údolí bytový dům 8) Martinovo údolí bytový dům (Slovanka) 9) Martinovo údolí bytový dům (Slovanka) 10) Martinovo údolí bytový dům (Slovanka) 11) Mánesova bytový dům 12) Mánesova bytový dům 13) Mánesova bytový dům 14) Mánesova bytový dům 15) Mánesova bytový dům 16) Mánesova bytový dům 17) Mánesova bytový dům 18) Lindava bytový dům 19) Lindava bytový dům 20) Lindava bytový dům Informace z jednání 4. schůze Rady města Cvikova ze dne 24. února 2009 Účast : 7 členů 61/09 Souhlasí s udělením státního občanství ČR na základě žádosti Anny Erdingerové, Cvikov II Mánesova 384. (7 pro) 62/09 Souhlasí s prodloužením podnájmu bytu č. 1 Cvikov II Martinovo údolí 470 nájemce Ing. Stanislav Kratochvíl, podnájemce Michaela Janošková. (7 pro) 63/09 Schvaluje pronájem bytu 1+2 v č.p. 327 Lindava p. Emilovi Barcíkovi, bytem Lindava. (7 pro) 64/09 Bere na vědomí Protokol o autorizovaném hodnocení zdravotních rizik z pitné vody v mateřské škole v Lindavě - používání vody pouze k sanitárním účelům, k přímé spotřebě balená voda nebo dovážené nápoje. (7 pro) 66/09 Nemá námitek k umístění reklamní tabule na objektu č. p. 137 v ul. Československé armády Cvikov p. Svobodové, která má provozovnu v objektu SMC. (Pokračování na stránce 2) 1

2 (Pokračování ze stránky 1) 67/09 Souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Radvanec, projednávání přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb., za úplatu 1000,- Kč za přestupek zapsaný do rejstříku přestupků. ((7 pro) 68/09 Schvaluje zvýšení úhrady za projednávání přestupků na 1000, - Kč za přestupek zapsaný do rejstříku přestupků projednaných na základě veřejnoprávních smluv o projednávání přestupků s obcí Mařenice, Kunratice u Cvikova, Svor, Sloup v Čechách, s platností od schválení změny smluv zastupitelstvy jednotlivých obcí. (7 pro) 69/09 Souhlasí s prodloužením doby konání hudební produkce dne v hostinci č.p. 2 (U Fugase) v Lindavě na akci Velikonoční zábava, pořadatel Josef Škrabánek, bytem Lindava, za Lindavské motorkáře. (7 pro) 70/09 Nesouhlasí s finančním příspěvkem města na sportovní a kulturní akci 2. ročník RODEA v Lindavě, pořadatel Aleš Kučera. (5 pro, 1 zdržel, 1 nepřítomen) 72/09 Doporučuje ZM schválit návrh na finanční vypořádání ZBÚ roku (7 pro) 73/09 Souhlasí s pronájmem a s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v č.p. 278 Lindava ve správě příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov s Českou poštou, s.p. Praha pro účely zřízení úřadovny pošty v místní části Lindava. (7 pro) 75/09 Bere na vědomí informaci o řešení stížnosti na kvalitu ovzduší ve městě zápach senáže, vyjádření referenta ŽP MěÚ, záznam z kontroly provedené Českou inspekcí ŽP Liberec v provozovně Biochov s.r.o Nové Zákupy 315, Zákupy se závěrem, že nedochází k porušování zákona č. 86/2002 o ochraně ovzduší. (7 pro) 76/09 Doporučuje ZM schválit Zásady pro prodej obytných domů a bytů v majetku města (objekty na náměstí a ve vybraných lokalitách - předmět prodeje obytné domy jako celek) s návrhem, aby z prodeje byly vyňaty domy města na Náměstí Osvobození a v ul. Komenského, a Zásady pro prodej obytných domů a bytů v majetku města (předmět prodeje - obytné domy a jednotlivé byty). (6 pro, 1 nehlasoval) 77/09 Souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem a a. R. Dubnem a I. Krautmanovou na p.p. č. 1053/2 v k.ú. Naděje, pro účely zřízení přípojky el. energie b. Mir. a Jar. Šmídovou na p. p. č 3552 v k.ú. Cvikov, pro účely vybudování přípojky splaškové kanalizace pro RD čp. 223 Smetanova ul. Cvikov (7 pro) Dále rada projednala a - bere na vědomí informaci o průměrném počtu dětí v Mateřské škole Lindava za měsíc leden ,2 dětí - požadavky Osadního výboru Lindava-Svitava ze dne budou předány k projednání a zajištění ostatním organizacím a orgánům města - odkládá projednání žádosti p. Patrakové o změnu dopravního značení mostku v Nábřežní ulici (snížení nosnosti), z důvodu změření šíře vozovky odloženo na příští jednání rady - projednala plán akcí MKK na r a tento vrací k dopracování - oprava znění usnesení č. 40/09 bod 4) ze dne Rada souhlasí s pokácením dřevin v Mánesově ulici Cvikov na základě kladného stanoviska CHKO s náhradní výsadbou. JUDr. Jaroslav Švehla místostarosta města Mgr. Ivo Čeřovský starosta města VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Vážení spoluobčané, ve dnech 5. a 6. června 2009 budou probíhat volby do Evropského parlamentu (EP). Chtěli bychom upozornit voliče občany jiných členských států EU, kteří budou nejpozději ke dni 22. dubna 2009 vedeni v evidenci obyvatel a k datu 6. června 2009 dosáhnou věku 18 let, na možnost volit do EP v místě svého bydliště. Podmínkou však je, že do 26. dubna 2009 podají osobně na podatelně MěÚ Cvikov žádost společně s čestným prohlášením. Je třeba mít s sebou průkaz o povolení k pobytu, případně platný cestovní pas. V poslední den lhůty - v neděli 26. dubna 2009, bude od hodin na podatelně MěÚ Cvikov zajištěna služba, která bude tyto žádosti přijímat. Zajímavost či vzácnost pod Zeleným vrchem Jednoho dne se v knize návštěv na Schillerově vyhlídce objevil zápis od paní Lenky Dědkové z Liberce (původem ze Cvikova), že se pod Zeleným vrchem nachází na borovici čarověník. Jenže to místo podléhá těžbě, tak paní Dědková vyrazila na CHKO Jablonné v Podještědí s prosbou o záchranu čarověníku. Tam ji přislíbili, že stromy v tom místě zůstanou stát. Což se zatím opravdu děje. Tak že, dalo by se říci sláva dobrá věc se podařila. Což je samozřejmě moc dobře a jako turisté spravující stezku kolem Zeleného vrchu jsme za tento krásný úkaz také moc rádi. Totiž čarověník je vlastně malý zakrslý stromek stejného druhu jako je mateřský strom, jen vyrůstá z některých jeho částí a je ve velikosti bonsaje. Ve středověku právě pro anomální zjev tyto stromové výrůstky byly nazvány čarověníky, protože se jim přisuzovala síla kouzelných mocností. Zmíněný čarověník vyrůstá (Pokračování na stránce 3) 2

3 (Pokračování ze stránky 2) z terminálu borovice, tak že tvoří jakoby čepici svého stromu. Vzácný je vtom, že třeba ze sta stromů vyroste jen na jednom. A někdy za několik let třeba na žádném. Tak že opravdu máme štěstí, že zrovna u nás je tento jev k vidění. Jak mi později paní Dědková napsala je někde kolem vrchu ještě jeden a to na třešni ptáčnici. Když se budete pozorně kolem Schillerovy vyhlídky dívat směrem k Trávníku měli byste čarověník bezpečně najít. Jen mu za všechny turisty a přírodomilce přeji, aby nás svou krásou oblažoval hodně dlouho a paní Dědkové děkuji za angažovanost a doufám, že nás časem třeba překvapí další zajímavostí které si nikdo nevšiml. Zdeněk Nigrin SKANZEN V ZUBRNICÍCH, BUKOVÁ HORA : krápání, mrholení, déšť, mrholení, krápání a stále dokola. Odjezd v sedmi - 3x Lázničkovi maminka s Aničkou a Denisem, Lenka Mohylová, Jarda Řípa, Pavel a Vlaďka. Směr Česká Lípa-Zahrádky-Úštěk- cíl č.1-zubrnice, skanzen lidové architektury, cíl č. 2- Buková hora, čedičová homole, tyčící se do výše 683 m n m. Ačkoliv víme, že zubrnický masopust proběhl již minulý víkend a skanzen se oficiálně otevírá až v dubnu, věříme, že i tak leccos uvidíme. A opravdu nebylo nezbytně nutné vidět všechny expozice i zevnitř. Hned při vstupu do této malebné vísky obdivujeme unikátní barokní studnu z konce 17. století, obíháme kostel sv. Máří Magdalény, kde v zahradě kolem zdí obdivujeme náhrobky, na některých jsou už nově odlité kříže a zřejmě další desítky na své Ježíše čekají. Obdivuhodné, jak lze uchovávat minulost. Říkáme si, že na nádražíčku zkusíme alespoň venku okouknout (jde o muzeum s expozicí dopravy) nějakou starou párovou mašinku. Je jasné, že výstava bude ještě zavřená, ale snad se na nás usměje štěstí. Při okukování nás mile překvapí zanícený nádražní mladý muž, který nás bere do jednoho muzejního vlaku. Jak říká, jde asi tak o jednu desetinu expozice a nadšeně jen pro nás nám vysvětluje, jak fungoval pracovní život ve stanicích, jak se výpravčí domlouvali s hradly, manipuluje různými hejblátky, blikají semafory, cinkají návěstí, jsme nadšeni, připadáme si jak na kostomlatském nádražíčku v Ostře sledovaných vlacích s panem Hubičkou. Nakonec nás mladík zve na na putování s lokálkou. Muzeum na tento den připravuje velkou noční prohlídkovou akci, přes den se bude jezdit po trati Lovosice- Úštěk- Velké Březno. Je úžasný, velké díky! Proč nevyužít i návštěvu mlýna? Stačí jít jen kousek proti proudu Lučního potoka a za chvíli jsme u zrekonstruované budovy z roku Přicházíme do míst, kde podle informačních tabulí stávalo až 27 mlýnů. Ty se využívaly např. jako pily, pro výrobu knoflíků, Snaha o obnovení této oblasti je opět úctyhodná. A rychle na Bukovku. Stále jemně prší. Polozdravý polonemocný Jarda vyhrožuje, že cesta nahoru bude pěkná divočina voda z tajícího sněhu, sníh, bláto jak se později ukáže, vůbec se nemýlil. Krátká porada, hlasujeme - jak na vrchol. Pět z nás přejíždí směrem na Příbram, cestou chtějí někde příhodně zaparkovat a kratší, schůdnější úsek vyjít. My s Pavlem se rozhodujeme pro variantu po svých. Nakonec byli automobilisté nuceni vyjet vozem až téměř nahoru, s rostoucími nadmořskými metry totiž přibývalo sněhu, cesta se prudce zužovala a bílé krajnice vyrostly skoro až do výše 2 metrů. Silnička se tak stala průjezdnou pouze pro jedno auto, a tudíž zaparkovat po trase, zhola nemožné. Nahoře se pak už vyloženě vycházkovým tempem prošli k vysílači a vrcholové kótě. Mlha jak mléko, teplota kolem 5 stupňů nad nulou. Jak později prohlásil Denis, tento způsob turistiky se mu velmi zamlouvá. My s Pavlem zatím nabíráme ostřejší tempo a po červené přes již zaniklou obec Stará Homole stoupáme vzhůru. Po hodince a kousek jsme také u cíle, rychle okoukneme TV vysílač Českých radiokomunikací (pro mlhu jsme ho málem přešli), též dobudeme vrcholu a rychle do Děčínské boudy za našimi a příjemným panem hostinským. Jediné, co jsme si za celou cestu dokázali odepřít, byla návštěva hotelu Černá růže v nejmenovaném městečku. Opravdu jsme nenašli odvahu k jeho návštěvě zvláštní individua v okolí, upatlané, zamatlané dveře, že jste se báli vzít za kliku, uvnitř vzduch ke krájení, rychlost, s jakou Jarda doslova vyjel z obhlídky, Rychlý ústup a na jídlo střemhlav jinam! V Horní Polici už nám restaurační zařízení nabídlo celkem odpovídající jídlo, pití i příjemné posezení. Při něm jsme zhodnotili proběhlou akci. Všichni byli spokojeni, a proto jsme se loučili již natěšeni na sobotu za čtrnáct dní, na veverky do Mimoně. VLHA 3

4 ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov informuje BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 7. A 8. ROČNÍK Předem bych chtěl poděkovat kolegyni Mgr. J. Endtové za organizaci školního kola. Školní kolo biologické olympiády proběhlo ve dnech 3.3. a 4.3. Potěšila nás velká účast a úkoly z biologie řešilo celkem 27 žáků. Celkové výsledky byly velmi vyrovnané. V kategorii starších žáků zvítězil Michal Machač z 8.A, na druhém místě skončil David Vrabec z 8.B a třetí Patrik Zelenka z 8.A. V kategorii mladších žáků zvítězil Eda Greb, druhá skončila Petra Madarászová a třetí Šimon Malý ( všichni ze 7.B ). Fotografie: zleva: E. Greb, P. Madarászová a Š. Malý Fotografie: zleva: D. Vrabec, M, Machač a P. Zelenka Za ZŠ a MŠ B. Hynka Cvikov, Mgr. Miroslav Novotný, ZŘŠ V 6.A. VYRÁBĚLI KLOBOUKY A ČEPICE Při výuce výtvarné výchovy vzniká pod vedením Mgr. I.Knejflové řada zajímavých prací. Tentokrát žáci využili netradiční způsob použití papíru při výrobě čepic a klobouků. Vznikly opravdu zajímavé práce a žáci a paní učitelka mohou být na své výtvory pyšní. Za ZŠ a MŠ B. Hynka Cvikov, Mgr. Miroslav Novotný, ZŘŠ TENTOKRÁT JSME V ŽITAVĚ ZVÍTĚZILI!!! Naši žáci se v rámci spolupráce s partnerskou školou v Jonsdorfu zúčastnili tradičního mezinárodního halového fotbalového turnaje v německé Žitavě. Naši reprezentanti navázali na výborné výsledky z minulého roku, kdy obsadili pěkné 2. místo. Tentokrát jsme nenašli přemožitele a postupně porazili všechny naše soupeře. (Pokračování na stránce 5) 4

5 (Pokračování ze stránky 4) Naše výsledky: Jonsdorf 5:1, Hrádek 2:1, Hartava 5:1, Žitava 8:0 Naše družstvo bylo oceněno diplomem, květinami, velkou čokoládovou jedničkou a krásným pozlaceným pohárem. Myslím však, že největší odměnou je zájezd do Drážďan, kterého se zúčastní všichni, kteří nás reprezentovali. Chtěl bych poděkovat těmto žákům za vzornou reprezentaci naší školy: Andrea Kameníková, David Kameník, Michal Vávra, Jan Adlt, Martin Lupoměský, Radek Stůj, Filip Stůj, Jiří Fanta Dále bych chtěl poděkovat za organizaci a dopravu žáků na turnaj kolegyni Mgr. P. Stránské, kolegovi Mgr. J. Waltrovi, panu školníkovi Z. Nigrinovi a paní A. Kameníkové. Fotografie: naši úspěšní reprezentanti při slavnostním vyhlášení výsledků v doprovodu p. učitelky Mgr. P. Stránské Za ZŠ a MŠ B. Hynka Cvikov, Mgr. Miroslav Novotný, ZŘŠ HALOVÝ TURNAJ V ZÁKUPECH I tento školní rok jsme přijali pozvání na tradiční halový turnaj starších žáků, který se konal v Zákupech. V prvním utkání proti ZŠ Partyzánská Česká Lípa jsme prohrávali 0:1 a vyrovnali J. Vackem na konečných 1:1. Ve druhém utkání proti ZŠ Náměstí Nový Bor jsme vinou časomíry přišli o cenné vítězství, když po krásné kombinační akci vstřelil naší branku M. Pohorský a hosté vyrovnali až v nastaveném čase. Tato remíza nás pak připravila o vítězství ve skupině. Třetí zápas se ZŠ Sever Česká Lípa jsme měli zcela ve své režii a nakonec zvítězili 1:0 brankou J. Vacka. V posledním utkání jsme nastoupili proti ZŠ Les Nový Bor a dlouho jsme drželi vedení 2:1. Soupeři se nakonec podařilo vyrovnat na konečných 2:2. Naše branky vstřelili P. Schindler a náš nejlepší střelec J. Vacek. Chtěl bych poděkovat klukům za příkladný přístup a vzornou reprezentaci školy. Fotografie: zleva nahoře: Pohorský, Vacek, Jakub, Kotěborský, Schindler, Trefný, dole zleva: Moravec, Kutloch Za ZŠ a MŠ B. Hynka Cvikov, Mgr. Miroslav Novotný, ZŘŠ PYTHAGORIÁDA 6. ROČNÍK V 5.B. TO ŽILO KARNEVALOVÝMI MASKAMI V pondělí si žáci zpestřili výuku a v rámci pracovních činností si připravili a vyrobili karnevalové masky. Na konci vyučování vyhodnotila porota ty nejhezčí a nejnápaditější a třídní učitelka Mgr. Ivana Žáková je ocenila sladkou odměnou. V porotě zasedl i pan ředitel Mgr. P. Jonáš. Za ZŠ a MŠ B. Hynka Cvikov, Mgr. Miroslav Novotný, ZŘŠ V pondělí 23. února hned po jarních prázdninách se uskutečnilo školní kolo pythagoriády pro žáky 6. ročníku. Předem bych chtěl poděkovat kolegyni Mgr. I. Knejflové za její organizaci. Školního kola se zúčastnilo celkem 12 žáků a to po šesti z každé třídy. S připravenými úkoly si nejlépe poradila Eva Vodenková, o úlohu méně shodně vyřešily Lucie Pražáková a Anna Schäferová a na třetím místě se umístily také shodně dvě žákyně Markéta Gromannová a Kateřina Henkeová ( všechny ze třídy 6.A ). Fotografie: zleva: E. Vodenková, A. Schäferová, L. Pražáková, M. Gromannová a K. Henkeová 5

6 PYTHAGORIÁDA 7. ROČNÍK 24.února uspořádala kolegyně Ing. D. Chourová pythagoriádu pro žáky 7. ročníku, za což bych jí chtěl také poděkovat. Vzhledem k velké nemocnosti se olympiády zúčastnilo jen 7 žáků. Žáci řešili celkem 15 úloh a za každou správně vyřešenou získali jeden bod. Nejlépe si poradil s příklady Marek Adamka ze 7.B, který získal 11 bodů, na druhém místě se shodně umístili s 8 body Eda Greb (7.B) a Radek Šťastný (7.A), na třetím místě skončil Šimon Malý (7.B) se 7 body. Fotografie: zleva: M. Adamka, Š. Malý, E. Greb a R. Šťastný Za ZŠ a MŠ B. Hynka Cvikov, Mgr. Miroslav Novotný, ZŘŠ ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE A ROČNÍK Předem bych chtěl poděkovat za uspořádání školních kol hlavním organizátorkám a kolegyním Mgr. V. Hanischové a Mgr. I. Jakubové. Ve středu proběhlo na druhém stupni školní kolo soutěže v recitaci. Žáci byli jako každý rok rozděleni do dvou kategorií třída a třída. Úkolem poroty bylo vedle příjemného kulturního zážitku vybrat vždy 2 nejlepší žáky, kteří postoupí do okresního kola, které se uskuteční v DDM Smetanka v Novém Boru. V kategorii mladších žáků se stala vítězkou již podruhé Petra Žuchová ze 7.B s Americkým snem od Jiřího Dědečka. Druhá skončila Markéta Gromannová ze 6.A a třetí Karin Balogová ze 7.A. V kategorii starších žáků bylo pořadí velmi vyrovnané a porota nakonec rozhodla, že na prvním místě skončili shodně žáci 8.A Lucie Timová s textem Václava Hraběte: Déšť a Michal Šťastný s verši Jiřího Koláře: Mezi tupci. Na třetím místě se umístila Šárka Pechová z 9.A. Fotografie: zleva: P.Žuchová, M. Gromannová, K. Balogová a K. Henkeová Fotografie: Slavnostní předávání cen proběhlo: Mgr. V. Hanischová a Mgr. M. Novotný předávají ocenění M. Gromannové ze 6.A. Fotografie: zleva: L. Timová, R. Šťastný a Š. Pechová Za ZŠ a MŠ B. Hynka Cvikov, Mgr. Miroslav Novotný, ZŘŠ Ředitelka Mateřské školy Cvikov, Sídliště oznamuje rodičům, že škola je od nového školního roku (od ) zcela zaplněna. Z tohoto důvodu se neuskuteční ani zápis do mateřské školy. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro rodiče již zapsaných dětí i pro veřejnost se koná 9. dubna 2009 od 9.00 do hodin. Přijďte se podívat do jarně oděné mateřské školy. Všichni jste srdečně zváni. Mgr. Šárka Jakobi ředitelka MŠ Cvikov, Sídliště 6

7 Zdařilý výchovný koncert Když jsme se v úterý 24. února chystali s žáky prvního stupně do MKK na hudební představení, obávali jsme se, zda to nebude 45 minut nabádání žáků k pozornosti. Pan Pavel Hrabě nás ale nenechal ani na moment vydechnout a od samého počátku se zpívalo, hrálo na nástroje, tleskalo a rapovalo. Děti se zaujetím poslouchaly pana muzikanta, na kterém bylo vidět, jak moc muzikou žije a své nadšení přenesl na většinu posluchačů. Pan Pavel Hrabě otevřel žákům opravdu pestré pohledy do muzikantského světa a nabídl ve svých třech různorodých přestaveních žákům cestu své kariéry a jak duchaplně trávit svůj volný čas. za první stupeň Laurincová G. Následující řádky o představení napsali samotní žáci: 24. února 3. hodinu jsme šli na koncert neboli představení pana Pavla Hrabě. Když jsme tam přišli, tak jsme se svlékli a usadili na židle. Představil se nám a ukázal nám tři krásné nástroje.1. elektrická kytara, 2. saxofon a 3. flétna beze jména, kterou vyrábí jenom Japonci. Naučil nás hodně zajímavých věcí, ale i poučných. No prostě krásný!!! Lada Herudková 3. B... pak nám pan Pavel Hrabě ukázal elektrickou kytaru a potom pan hudebník vyvolal jednoho z nás a ten šel za panem hudebníkem a hrál na elektrickou kytaru. Potom zase někoho vyvolal a ten šel hrát na saxofon. A potom zase někoho vyvolal a ten hrál na nástroj, který nemá jméno. Představení se mi líbilo, protože jsme se naučili něco nového a nelíbilo se mi, protože tam byl veliký hluk. Olga Lamatová 3. B Recitační soutěž Stalo se již pravidelností, že v měsíci březnu probíhá na škole soutěž v recitaci. Letošního školního kola konaného 11. března 2009 se zúčastnilo 33 dětí. Byli to zástupci tříd prvního až pátého ročníku, kteří vyhráli soutěž ve svých třídách. Soutěž je rozdělena do tří kategorií. Výsledky: I. kategorie: II. kategorie: III. kategorie: 1. místo Kohout Jan Tichá Dominika Marie Seidlová Zdeňka 2. místo Vančurová Sára Laurincová Bětka Lamata Josef 3. místo Fiala Michal Kavan Matouš Plíhalová Anička Kotková Simona Chtěla bych touto cestou poděkovat všem dětem, které se na soutěž pečlivě připravovaly, vybraly si pěkné básničky a velmi hezky je recitovaly. Díky patří také všem pí. učitelkám a rodičům za pomoc, kterou dětem věnovali. Růžena Nováková Děti z naší školky byly v knihovně Měsíc březen je pro děti z naší mateřské školy každoročně spojen s návštěvou městské knihovny. Nejinak tomu bylo i letos. Pro nejstarší děti bylo připraveno setkání s paní spisovatelkou Ivonou Březinovou. Ta si pro ně připravila ukázku knih, které napsala, vyprávěla si s nimi pohádky a potom si všechny společně zahrály popletenou pohádku O Červené Karkulce. Nakonec si děti mohly koupit nabízené loutky. Všechny děti odcházely plné dojmů, velmi nadšené a spokojené ze skutečného setkání s paní spisovatelkou. Chtěla bych poděkovat paní Sýkorové za program, který pro děti zajistila. Bc. Eva Bobeláková ředitelka MŠ Cvikov, Jiráskova 7

8 Setkání příznivců ( nejen ) Lužických hor Pravděpodobně už sedmé setkání příznivců Lužických hor přilákalo asi padesátku účastníků do rekreačního objektu v Radvanci. Mezi šesticí vystoupení vynikaly svým významem prezentace Lužického horského spolku, představení záměru výstavby Domu přírody LH v Horní Světlé a přiblížení knihy Vážky České republiky, která svou velikostí a vahou /téměř 4 kg/ připomíná středověké tisky. Bohatá diskuse probíhala spíše v zájmových skupinách a skupinkách a bylo cítit, že po letech spíše nezáživných akademických setkání se pověstné ledy začínají hýbat a lidé z ochrany přírody, jak profesionálové, tak i amatérští nadšenci, se snaží nacházet společnou řeč. Cvikov získal hodně kladných bodů za precizní zimní úpravu běžeckých stop, díky které se prohánělo po hřebenech hor a i v okolí našeho města rekordní množství lidí. Co říci závěrem : bylo příjemné si popovídat s lidmi, kteří mají přírodu a své okolí opravdu rádi, význam každé volné louky nevidí v postavení golfového hřiště, satelitního městečka nebo parkoviště, strom nechápou jen jako náplň kotle a snadný zdroj peněz, obyvatele lesa neplaší svými krosovkami a čtyřkolkami a klidně i přírodě pomohou svýma rukama. Když chráníme přírodu, chráníme sami sebe, řekl kdysi Gándhí a já doufám, že ve Cvikově to tak chápe nejen naše, na setkání zúčastněná, trojice turistů. Mgr. Jiří Stránský STŘÍPKY Z KNIHOVNY novinky, zajímavosti, informace htttp://knihovna.cvikov.cz JARNÍ ZPRÁVY Tento pořad připravila Česká televize ve spolupráci s Českým rozhlasem, Svazem českých knihkupců a nakladatelů a s knihovnami České republiky, jeho cílem je nalézt nejoblíbenější knihu obyvatel České republiky. Celá akce však není jen hledáním nejoblíbenější knihy, ale současně i široce pojatou popularizací četby, literatury, vydávání knih a v neposlední řadě také činnosti knihoven. V dnešním světě reklam, komerce a spotřeby je jistě úžasné, pokud se celostátní média rozhodnou věnovat svůj vysílací čas takovéto záležitosti. Od dubna do října se proto uskuteční rozsáhlý cyklus televizních a rozhlasových pořadů, které budou provázet hlasování veřejnosti. Zveme proto i vás všechny, kdo rádi čtete nebo chcete aspoň trochu nahlédnout do tohoto pozoruhodného světa fantazie, moudrosti a poznání, přidejte svůj hlas.. 1. nominační a nejdůležitější hlasování proběhne od do Právě v této době můžete přispět k nominaci své nejoblíbenější knihy do TOP 100. Další, 2. a 3. hlasovací kolo, bude včas oznámeno. Vše se dozvíte v médiích, v naší knihovně nebo na adrese kde naleznete taká hlasovací pravidla. Mějte na paměti, že vybrat můžete pouze román ( ne povídky) a musí to být pouze kniha vydaná v češtině. Hlasovat můžete prostřednictvím hlasovacích kupónů,přes webové stránky nebo použít SMS. Vše vám opět zajistíme u nás v knihovně. Je tolik krásných knih, ke kterým se vracíme, krása slova, moudrost i neobyčejný příběh nám znovu zazní v nejrůznějších životních situacích. Bude těžké vybrat, rozhodnout se pro jedinou. Zkuste si se mnou udělat malou procházku a připomenout si aspoň některé z těch jedinečných. Egypťan Sinuhet od M. Waltariho se mezi stovkou nejlepších jistě umístí. Skandinávská literatura vůbec má své neobyčejné kouzlo umocněné mrazivou krásou přírody, myslím na strhující román T. Gulbranssena Věčně zpívají lesy nebo na Kristýnu Vavřincovou S. Undsetové. Jistě si vzpomenete i na knížky, které vás v těžkých chvílích dokázaly potěšit, sem bude samozřejmě patřit Vejce a já od B. Mac Donaldové nebo Pan Kaplan L. Rostena. Příběh jak z řecké tragédie je román z krásné Provence Živá voda od M. Pagnola. Love story od E. Segala nebo Poslední kabriolet A. Myrera jsou zas jedinečné příběhy lásky. Řadu z nás fascinoval magický román Sto roků samoty od G. Garcíi Marqueze. Neuvěřitelně hutně zkomponované dějiny Anglie a Ruska v románech E. Rutherfurta - Sarum a Russka. Minulost i současnost Afghánistánu dokázal strhujícím způsobem zachytit K. Hosseini v románu Lovec draků. Které z jedinečných knih J. Irvinga dát přednost Pravidla moštárny, Svět podle Garpa? Nebo jme byli fascinování vizemi konců lidské společnosti v románu Malevil R. Merla či K. Faldbakkena v příběhu Bídné roky? Samozřejmě je tu i řada našich autorů, pro mne například nezapomenutelný životopisný román Kámen a bolest od K. Schulze. Jistě je to jen zlomek z výjimečných děl, jen několik z těch zářících hvězd nekonečné literární oblohy. Tak pro kterou vaše srdce bije???????? LABYRINT literární pátrání 7. SOUTĚŽNÍ OTÁZKA Ivona Březinová je současná úspěšná autorka mnoha knížek pro děti i pro mládež.její knihy už získaly řadu ocenění Zlatá stuha, cena nakl.albatros, cena učitelů v anketě SUK a další. Ti nejmenší jistě znají veselé knížky - Teta to plete, O kočce Kačce nebo Lucka Luciperka. Pro mládež napsala velmi čtivý cyklus se závažným tématem různých závislostí - Holky na vodítku. Prostřednictvím jejích knih se můžete také ledacos dozvědět i o našich známých spisovatelích. Víte, v které její knížce se dozvíte o Boženě Němcové? Prémie : Byla Ivona Březinová někdy ve Cvikově? 8

9 BŘEZNOVÉ DIVADÉLKO S IVONOU BŘEZINOVOU Předškoláci z mateřských škol se v březnu setkali s opravdovou spisovatelkou a současně si s ní zahráli i divadlo. VOLÁME JARO velká sluníčková soutěž. Celý březen děti usilovně malovaly, aby přivolaly jarní sluníčko. Všechna sluníčka můžete vidět v naší knihovně. Je jaro, ale sýkorky tu jsou s vámi stále. L. Sýkorová Maškarní v Drnovci tak to se hned tak nevidí. Ano. To, co se dělo v sobotu 21. března v Drnovci, se opravdu hned tak nevidí. Osadní výbor pořádal maškarní bál pro dospělé. Sešlo se asi 80 hostů, což je již pro tuto akci tradiční, ale všechny překvapil velký počet masek / můžete posoudit z fotografií ing. Drahoňovského/. Již třetím rokem členky osadního výboru /věkové rozpětí 35 až 75 let/ připravily na zahájení bálu náročnou taneční kreaci. Po předchozích letech, kdy se předvedly jako berušky a kankánové tanečnice, se rozhodly radikálně změnit tematiku. Nejdříve vystupovaly jako novicky se skladbou Dominiku,niku. a pak jako jeptišky, kdy předvedly své taneční umění a využily gospel z filmu Sestra v akci. Ohlas návštěvníků byl veliký. /Chcete nás také vidět? Tak jestli máte nějakou akci, rádi mezi vás přijdeme / Tentokrát však skupina tanečnic nezískala první místo jako v letech předchozích, ale obsadila místo druhé. Naprosto nejoriginálnější maskou celého večera byla paní Kořínková ze Cvikova, která se proměnila v prostřený stůl, na kterém byly jitrnice, pečivo, džbán piva a jiných laskomin. Nevěříte? Tak si pozorně prohlédněte foto. Třetí byl pan Kořínek, který pro úspěch své masky radikálně změnil svoji image. Od 3. ledna si nechal růst plnovous, který mu mimochodem velice sluší!, aby se mohl stát bezdo- (Pokračování na stránce 10) 9

10 (Pokračování ze stránky 9) movcem. Byl naprosto věrohodný obsah jeho igelitových tašek na malém vozíčku však nechtějte raději vidět. Partu pirátů, kteří byli na místě čtvrtém tvořili chalupáři ze Cvikova, kteří se často našich akcí zúčastňují, mají smysl pro humor a vždy se velmi dobře baví. Páté místo obsadila rodina Vilhelmova z Drnovce a Jakubova ze Cvikova. Náročné masky pro všech sedm trpaslíků a Sněhurku byly perfektně vlastnoručně ušity a všichni vypadali tak jako by se vyloupli z pohádkové knihy. Obdobně se daly hodnotit i ostatní masky jako např. šneček, slunečnice, baron, vodník, černá královna, kovbojové s dřevěnými koníky, sportovci omlouvám se, že jsem všechny nevyjmenovala. Byly všechny skutečně krásné, vtipné, nápadité a ve většině případů velmi náročné na přípravu a tak by se dalo říci, že určit pět nejlepších nebylo snadné. Vždyť snad pouze na sportovních utkáních lze přesně určit kdo si zaslouží být první či poslední. V takém počtu masek nelze nikdy spravedlivě ocenit snahu a výsledek. Můj osobní názor, který členové výboru znají je ten, že by měli dostat malou odměnu úplně všichni zúčastnění, kteří se v dnešní hektické době dokáží převléknout do masek a jít se pobavit. Jistě i letos, tak jako jiné roky, se mnozí cítili poškozeni. Na této akci bylo velice nápadité občerstvení, které připravila paní Zdenka Miďanková Skotáková se svým manželem a přáteli, Jirkou a Ivetou Trhoňovými z Neratovic. Cenové relace jednohubek, obložených talířků, oliv v česneku a karbenátek se pohybovaly mezi 15 až 30 korunami!!!! Myslím si, že všichni v sále zkusili nějakou dobrůtku a tak patří paní Zdence veliké poděkování. Nevím, jestli si mohu dovolit na závěr něco moc osobního. Ale asi ano, když jsem to již nakousla. Pro mě byl tento večer velmi milým překvapením. Přesně o půlnoci hudba začala hrát hodně štěstí, zdraví a přišly mě popřát sestry jeptišky a s nimi velká část přítomných a ostatní mě pozdravily potleskem. Během tance při mých oblíbených moravských písničkách se vystřídala řada tanečníků i tanečnic, aby mě provedli v kole u příležitosti mých 63. narozenin. Mohu vám říct, že tolik známých jsem na narozeninách ještě nikdy neměla. Díky vám všem, přátelé a známí.. Mgr. Drahoňovská Miroslava Dětský maškarní bál v Drnovci Tradiční dětský maškarní bál uspořádal osadní výbor v sobotu 14. března v Drnovecké hospodě. Jelikož byla v minulém roce veliká návštěvnost /asi 40 dětí, převážně ze Cvikova/, členové výboru se velmi dobře připravili a nakoupili spoustu dobrůtek, dárků a různých laskomin, aby měly děti všeho hojnost. Zažili ale velké zklamání, protože tentokrát se zúčastnilo pouze 15 dětí. Za vtipného moderování Miloše Doležala a hudebního doprovodu DJ Karla Podlahy se však i tato hrstka dětí velmi dobře bavila, o čemž svědčí fotografie pana Drahoňovského. (Pokračování na stránce 11) 10

11 (Pokračování ze stránky 10) Když jsme se ve výboru zamýšleli, co vedlo k tak malé účasti dětí, tak víme, že jednou z příčin je to, že většina dětí v obci je již ve věku, kdy zájem o maškarní rej nemá. Některé rodiny však mají malé děti a velmi rády nás přivítají s mikulášským balíčkem, ale jakýchkoliv dalších akcí pro děti se nikdy neúčastní. Nezájem, krize či snad jiné důvody? Přijďte nám to říct, ať víme, jestli pořádat další akce pro malé děti, nebo se raději zaměřit na jiné aktivity.. Mgr. Drahoňovská Miroslava Maškarní bál pro děti se konal také v Lindavě 1. ROČNÍK TURNAJE V DESKOVÝCH HRÁCH V sobotu se přihlášení účastníci v počtu 37 sešli v 8 hodin ráno u registrace v budově BJB-Ovečce ve Cvikově, kde obdrželi kartičku se jménem. Podle věku byli zařazeni do jedné ze dvou kategorií a vylosovali si číslo, které určilo, s kým se ve skupině utkají. Mladší kategorie ve věku 8-10 let, zápolila ve hrách PEXESO, HEJ,TO JE MOJE RYBA a JUNGLE SPEED. V kategorii starších dětí ve věku let se zápasilo také ve hrách PEXESO a JUNGLE SPEED a ve složitější hře SANKT PETER- SBURG. Ve hře pexeso se nejdříve musel utkat každý s každým v pětičlenné skupině a následně podle výhry nebo prohry postupoval do dalších kol, do oběda tedy děti měly opravdu o zábavu postaráno. Každý jednotlivec se musel nejméně 10krát postupně soustředit na 32 dvojic s různými obrázky, na zlobení nezbýval čas. Všem také pěkně vytrávilo, dokazovaly to vyškrábané talíře po znamenitém obědě. Mezitím v druhém patře probíhala utkání ve hře na postřeh a rychlost - Jungle speed. Protože se odpoledne měly uskutečnit ještě dvě hry, nebyl čas na nějakou poobědovou siestu. Okamžitě se rozlosovaly další skupiny. Děti odpočívaly průběžně čekajíce na své protihráče, kteří právě dohrávali zase v jiné skupině. Odpolední buchtové hodování probíhalo vlastně nepřetržitě až do večera. Po celý ten čas na vše dohlíželo asi 12 dospěláků dobrovolníků( vedoucí, rozhodčí,kuchaři,úklidová četa ). Poslední nevzdávající se hráči končili kolem 17,30 h. Vyvrcholení celého dne přišlo až po 18.hodině. Nadepsaly se (Pokračování na stránce 12) 11

12 (Pokračování ze stránky 11) pamětní listy pro každého účastníka a diplomy pro vítěze. Nakonec se vyhodnotilo i celkové umístění podle získaných bodů z každé hry a bylo oceněno prvních 6 dětí z obou kategorií. Hodnotné ceny byly připraveny pro první tři místa a ten, kdo se stanul pod stupni vítězů na místě se těšil z velkého, středního a malého kulového (zákusek ve tvaru koule). Účastníci,kteří stanuli na stupních vítězů: Mladší kategorie: Starší kategorie: 1. Ráchel Jiroutová 1. Jonáš Jirout 2. Tomáš Matys 2. Eva Kuhnová 3. Tereza Vodenková 3. Eva Vodenková Poděkování patří městu Cvikov, firmě Mega a.s., sdružení YMCA a sboru BJB Cvikov, bez jejichž podpory a štědrosti by se tento turnaj nemohl uskutečnit. Za Klub deskových her Diana Herudková Policie ČR, územní odbor Česká Lípa Policisté varují seniory Počátkem března se stala obětí podvodníků 82letá žena z České Lípy, která se mylně domnívala, že pomáhá lidem v nouzi. V pondělí 2. března kolem 16. hodiny 82letá žena venčila svého psa poblíž křižovatky ulic Antonína Sovy a Na Nivách v České Lípě. V té době se setkala s profesionálními podvodníky, kteří ji podle osvědčeného a již zaběhnutého scénáře zavlekli do fiktivního problému, který jim měla pomoci vyřešit. Posádka blíže nespecifikovaného osobního vozidla u staré paní účelově zastavila a zeptala se jí na cestu do místní nemocnice. Paní se snažila cestu co nejlépe popsat, ale řidiči a jeho spolujezdkyni pořád něco nebylo jasné a oba prosili o to, aby paní nasedla do jejich vozidla a cestu jim raději ukázala. Ve vozidle si pak paní vyslechla lživou historku o tom, že tito dva lidé byli účastníky dopravní nehody, při které se těžce zranil jejich kamarád. Podle nich měl právě ležet v českolipské nemocnici ve velmi kritickém stavu. Havarovat měli kamionem a předstírali nejen obavy o život zraněného kamaráda, ale také problémy s odtahovou službou, která po nich měla chtít zaplatit za odtah kamionu vysokou částku. Oni u sebe měli údajně jen americké dolary, které bylo podle nich těžké proměnit za českou měnu, a tak babičku během jízdy požádali o půjčku nejprve 16 a potom dokonce 35 tisíc korun. Stará paní se nechala srdcervoucím příběhem snadno zmanipulovat a peněžní pomoc jim přislíbila. Z toho důvodu zamířili k ní domů, aby si mohla vyzvednout své peníze. Paní měla doma "jen" 20 tisíc korun, které ráda dvěma nešťastným lidem poskytla. Hrané divadýlko bylo propracované do detailu, během jízdy řidiči osobního vozu několikrát zazvonil telefon a z následného rozhovoru si paní vyslechla informace o tom, jak se zraněnému příteli v nemocnici přitížilo a jak zlí zaměstnanci odtahové služby naléhají na vyplacení peněz za odtah kamionu. Paní podvodné dvojici předala svých 20 tisíc korun a za to získala příslib, že jí peníze do dvou hodin vrátí. Jako záruku v jejím bytě podvodníci zanechali dámskou kabelku, ve které údajně zůstaly uložené blíže nespecifikované cennosti vysoké hodnoty, které podvodníci před stařenkou okázale zamkli jakýmsi zámečkem na kabelce. Tu si pak měli vyzvednout při vrácení zapůjčených 20 tisíc korun. Paní se po vydání peněz ale nikoho z povedené dvojice nedočkala. Teprve ve večerních hodinách pochopila, že naletěla podvodníkům a vyrozuměla policisty. Případ si okamžitě převzala služba kriminální policie a vyšetřování územního pracoviště Česká Lípa, která má od svých kolegů z jiných okresů na severu Čech o tomto podvodném jednání své signály. Tyto podvodníky babička popsala jako muže ve stáří mezi 30 až 35 lety, tmavých, krátkých vlasů, středně silné postavy, hovořícího slovensky. Jeho společnice byla žena ve věku kolem 30 let, plnoštíhlé postavy s tmavými, středně dlouhými vlasy a mluvila čistou slovenštinou. Kriminalisté říkají, že v tomto případě popis pachatelů není podstatný, neboť se touto podvodnou trestnou činností na seniorech obohacuje již poměrně početná skupina pachatelů ze Slovenska a severní Moravy. Tyto případy se v celé republice již počítají na desítky. Policisté touto cestou varují všechny seniory, aby na ulici nenavazovali komunikaci s neznámými osobami, které od nich žádají peníze. Podvodníky žadonící o finanční prostředky je třeba zdvořile, ale důrazně odmítnout. Jakmile to okolnosti dovolí, ohlaste svou zkušenost s obtěžováním tohoto druhu na linku 158. Policisté si totožnost takovýchto podezřelých osob rádi ověří. por. Bc Ivana Baláková Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až... Již delší dobu měli policisté ze Cvikova políčeno na pachatele majetkové trestné činnosti, kteří opakovaně prováděli vloupání do rekreačních zařízení po celém Cvikovsku. Vloupání do chalupy v katastru obce Kunratice se jim stalo osudným. Při výjezdu policie byl u chalupy hlídkou zadržen jeden z pachatelů trestné činnosti a veškeré protiprávní jednání této osoby a jeho případných kompliců nyní prošetřují kolegové z kriminální policie. 6. Styk rodičů s nezletilými dětmi Navazuji na sloupek z minulého čísla Novoborského měsíčníku, protože úprava styku s rozvodem a svěřením dítěte do péče jednoho z rodičů úzce souvisí. Je možné však upravit styk i za trvání manželství nebo u rodičů, kteří v manželském svazku nežili. Budeme hovořit o rodičích, kteří oba mají zájem o dítě, kdy se oba chtějí podílet na jeho výchově, výživě a zdravém (Pokračování na stránce 13) 12

13 (Pokračování ze stránky 12) vývoji. Paradoxně může být pro dítě zájem obou rodičů velice traumatizující. Bohužel jsou velice časté případy, kdy děti musí být chráněny před negativními výchovnými vlivy rodičů. Jsou to případy, kdy rodičům nejde ani tak o dítě, jako o to, aby se pomstili partnerovi za různá příkoří (nevěra, rozchod, nevyrovnané majetkové poměry a podobně). Rodiče nejsou schopni se domluvit a dokáží i několik let podávat stále nové návrhy a předběžná opatření s cílem zamezit kontaktu s druhým rodičem. U zvláště zarputilých rodičů na sebe střídavě podávají i různá trestní oznámení. Právě tito rodiče většinou tvrdí, že dělají vše pro dítě. Bohužel dělají vše pro dítě, ale v negativním smyslu slova. Dítě v každém věku tyto neshody mezi rodiči vnímá, je prokázáno, že mají negativní vliv na jeho další vývoj. Samotný rozsudek o úpravě výchovy a výživy po rozvodu manželství je jen sdělením, komu bylo dítě svěřeno, ale neznamená to, že by druhý rodič byl zbaven rodičovských práv. Naopak oběma rodičům zůstává zachována rodičovská zodpovědnost, oba rodiče mají právo podílet se na výchově a výživě společného dítěte. Pro dítě i rodiče by bylo ideální, aby se dokázali dohodnout, jak bude fungovat kontakt s druhým rodičem bez toho, že by o úpravě styku musel rozhodnout soud. Pokud je však vydán rozsudek o úpravě styku, je takový pravomocný rozsudek závazný pro obě strany. V reálném životě může přinášet řadu problémů a také je v praxi přináší. Například pokud dítě bylo v době soudem nařízeného styku nemocné, pak druhému rodiči nenáleží žádná náhrada za neuskutečněný styk. Pokud rodičům nejde o zdravý vývoj dítěte, ale o vlastní sobecké zájmy, využívá takového rozsudku ve svůj prospěch. Zvítězit by měl zdravý rozum. Dítě má rádo oba rodiče, je pro něj těžké se v situaci orientovat. Velice brzo však vycítí negativní postoje rodičů vůči sobě. Dítě dokáže odhadnout, co si přeje slyšet druhý rodič. Tak vznikají situace, kdy rodič chrání dítě před druhým rodičem, protože se mu dítě svěřilo, že u něj není spokojené. Ve skutečnosti dítě rodiči jen přehrává to, co chce tento rodič slyšet. Styk rodiče s dítětem není možné vázat na další podmínky. Nejčastější podmínkou bývá například hrazení výživného či souhlas s majetkovým vypořádáním. Podmínka zaplať výživné a já ti půjčím dítě, nemá oporu v zákoně. Oba rodiče by se měli být schopni domluvit na tom, jak bude styk s druhým rodičem fungovat, nemusí žádat soud a mohou se zcela volně a svobodně dohodnout o rozsahu a způsobu styku. Pokud toho nejsou schopni a věc chtějí řešit, mohou vyhledat společně specializovaná pracoviště, kde jim mohou být nápomocni. V Novém Boru můžete využít pomoci pracovníků oddělení sociálně-právní ochrany OSVaZ Městského úřadu či pomoci COPPu (centrum psychologické pomoci ) v Novém Boru v Domě dětí a mládeže Smetanka. Další možností je pomoc mediátora PhDr. Jaroslava Holka, který má pracoviště v Liberci. Cílem těchto služeb je naučit komunikovat rodiče ve prospěch dětí, citlivě urovnat bolavá místa rozchodu. Z praxe mohu uvést příklad, kdy se rozvedli manželé s dvouletou dcerou. Po rozvodu byla tato dcera svěřena matce. Otec měl zájem se s dcerou stýkat, ale matka dceru ke styku připravovala stále méně intenzivně. V době kolem šesti let už k otci nechtěla vůbec. Dokonce vyhazovala věci, které od něj dostala, z balkónu, a to demonstrativně v době, kdy si ji otec přijel vyzvednout a čekal před domem. Matka byla přesvědčena, že dcera otce nezná, že nemůže odejít vlastně s cizím mužem. Nepomohla setkání obou rodičů na neutrální půdě OSVaZ, nepomohly odborné posudky, každý viděl chybu v tom druhém. Pravdou bylo, že otec neměl na výchovu dcery žádný vliv, nebyl s ní v kontaktu. Matka si ani neuvědomovala, že i svým verbálním i neverbálním postojem dávala jasně najevo, co si o otci dcery myslí. Dcera se postupně ztotožnila s postojem matky. Je to zcela přirozené a v souladu s psychikou dítěte, není to však stav trvalý. Děti většinou po jedenáctém roku věku začínají nad věcmi přemýšlet samostatně, utváří si svá hodnocení a stanoviska, pak již vliv vychovávajícího rodiče slábne. Tento případ se zatím vyvíjí jinak. Matku soud několikrát napomenul, rozhodl o pokutě za nedodržování soudního rozhodnutí a nakonec rozhodl o svěření dítěte do péče otce, což je zákonná možnost, jak dosáhnout styku s rodičem, kterému je upírána možnost stýkat se se svým dítětem (je to důvod pro změnu výchovného prostředí). V současné době je dítě stále u matky, otec netrvá na výkonu rozhodnutí, nechce dítě trvale do své péče, chtěl jen dosáhnout toho, aby se mohl stýkat se svojí dcerou. Rodiče spolu stále nekomunikují, žádný z nich doposud nepodal další podněty soudu i přesto, že jiný stav je de jure a jiný de facto. Řešení to není vůbec ideální, ale pro dítě je tento stav méně traumatizující než tomu bylo dříve, kdy při předávání dítěte docházelo i k fyzickým útokům. V příštím sloupku sociální pracovnice se dozvíte něco o spolupráci sociálních pracovnic a pedagogů na Novoborsku. Jiřina Kubáňová oddělení sociálně-právní ochrany odboru sociálních věcí a zdravotnictví OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK Upozorňujeme majitele psů a koček, že bude provedeno povinné ochranné očkování proti vzteklině v těchto dnech : LINDAVA, SVITAVA U Krska Autobusová zastávka (naproti Šímovi) Křižovatka na Sloup (autobusová zastávka) Svitava otočka DRNOVEC U restaurace 10. dubna 2009 pátek hodin hodin hodin hodin 11. dubna 2009 sobota hodin 11. dubna 2009 sobota TRÁVNÍK U CVIKOVA Autobusová zastávka hodin (u Bohemia Optik) CVIKOV Ordinace 16. dubna 2009 čtvrtek hodin hodin Cena očkování činí 120,- Kč. 13

14 Bohoslužby o Velikonocích 2009: KVĚTNÁ NEDĚLE 5. dubna - kostel sv. Alžběty 10:00 mše svatá středa svatého týdne 8. dubna - farní kaple 17:00 mše svatá ZELENÝ ČTVRTEK 9. dubna - kostel sv. Alžběty 17:00 mše svatá VELKÝ PÁTEK 10. dubna - KALVÁRIE 15:00 křížová cesta 10. dubna - kostel sv. Alžběty 17:00 velkopáteční obřady BÍLÁ SOBOTA 11. dubna - kostel sv. Alžběty 20:00 VELIK. VIGILIE NEDĚLE - HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ 12. dubna - SVOR 8:30 mše svatá 12. dubna - kostel sv. Alžběty 10:00 mše svatá PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ 13. dubna - kostel sv. Alžběty 2009 Rok oslav 450. výročí vysvěcení kostela sv. Alžběty ve Cvikově Ekumenický pěvecký festival Cvikov května 2009 Místo konání Kostel sv. Alžběty Park kolem kostela Koncerty duchovní hudby Koncerty se budou konat v kostele Sv. Alžběty jednou do měsíce, soboty od 19 hodin: 10:00 mše svatá Lusatia Consort Cvikov Jaroslav Konečný se souborem CAMELLA Nový Bor Českolipský pěvecký sbor, sbormistr Jaromír Ehrenberger, Komorní orchestr učitelů ZUŠ Česká Lípa Vyvrcholení oslav 17. listopadu 2009 pontifikální mše sv., které se účastní hlavní celebrant Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický. Cvikovské miniaturky O cestě do Jižní Ameriky Docela malá, maličká, je pracovna sestry v předpokoji lékařovy ordinace. U malého stolu sedí malinká sestřička a něco usilovně píše. Tu se ozve zaklepání a vchází mladý muž. Dává pozdravení a hned se ptá, zdali je tu dobře na očkování před odjezdem do ciziny. Sestřička ho ujišťuje, že ano, zapisuje údaje z jeho legitimace zdravotní pojišťovny a vyptává se, kam jako pán jede. A on, že do Jižní Ameriky. Jé! rozzáří se sestřička, něco takového je již za hranicí jejích tužeb. A jak se tam domluvíte, vy umíte jihoamericky? Otázka se cestovatele viditelně dotkne a tak zavrčí: Tam se mluví španělsky! Škádlivé plaménky smíchu a mládí v očích sestřičky se ještě více rozsvítily, vzpomněla si na každoroční prázdniny u madridského strýčka Karla a jeho černovlasé Juanity, na štěbetavé děti v ulici a vyhrkla: Habla usted espaňol, seňor? Cože? Co jako myslíte? ptá se adept očkování. No, já se vás španělsky ptala, vysvětluje sestřička, a vší silou tlumí smích, jestli umíte španělsky! Já na ně budu mluvit anglicky! smečuje pán. A protože správný muž zůstane mužem za všech situací, udělá pomlku a pak dodá: Trochu. Opravdu se stalo Janinka V měsíci dubnu 2009 oslaví svá významná jubilea tito občané : Báchor Cyril Lindava 81 let Houžvičková Jiřina Cvikov 87 let Kalitová Marie Cvikov 83 let Karešová Jaroslava Cvikov 88 let Kubátová Jaroslava Cvikov 80 let Lainerová Růžena Cvikov 85 let Nováková Marta Cvikov 96 let Palička František Cvikov 80 let Plachta Josef Cvikov 83 let Ponc Emil Cvikov 84 let Salfická Jaroslava Cvikov 80 let Svačinová Jiřina Cvikov 85 let Vačkář Václav Cvikov 81 let Zagalský Tadeáš Cvikov 84 let Všem jmenovaným upřímně přejeme zasloužený odpočinek v důchodu, hodně zdraví, lásku svých bližních a spokojenost do dalších let. Marta S t u d n i č n á, SPOZ Cvikov 14

15 Poděkování Děkuji prostřednictvím Zpravodaje Sboru pro občanské záležitosti při Městském úřadu ve Cvikově, jmenovitě paní Vrabcové a paní Jandové, za srdečné blahopřání a milý dárek k mým narozeninám. Kateřina Z a g a l s k á, Cvikov Baraban Ethnofest Děkujeme touto cestou Sboru pro občanské záležitosti při Městském úřadu ve Cvikově, Klubu žen, Svazu tělesně postižených a všem přátelům za milé dárky a upřímná blahopřání k našim narozeninám. Manželé H a n ž l í k o v i Cvikov V sobotu 16. května 09 se uskuteční ve Cvikově již druhý ročník Baraban Ethnofestu. Celá akce vypukne ráno v 9.30 průvodem z náměstí, který skončí u Městského klubu kultury, kde pak budou od 10 hodin po celý den probíhat vystoupení. Na venkovní scéně v parku a na vnitřní scéně v sále MKK bude znít hudba různých časových období, různých národů a etnik. Představí se zde samozřejmě domácí soubory pěvecký sbor Lužánek, zpěváci z Komorního zěfu a vokálně instrumentální sbor Lusatia consort hrající především hudbu renesanční a lidovou z Balkánu. Kromě těchto sborů, působících při ZUŠ Cvikov, vystoupí také cvikovská skupina Jääääär, která svůj repertoár skládající se převážně ze středověkých písní obohacuje i o lidovky, ať už z Makedonie nebo třeba z Finska. Do lehce melancholické nálady Vás svými irskými baladami jistě přivede českolipská muzikantka Věra Klásková. Uvolněnou a pohodovou atmosféru naopak navodí liberecký Jazz Challenge z tamní ZUŠ. Z Liberce také přijede folklórní soubor Dudáček. S tzv. drone music nás seznámí pražská kapela L arrache coeur. Na dudy, niněru nebo basový klarinet zahrají a k tomu zazpívají své vlastní písně inspirované francouzskými melodiemi. Očekává se rovněž účast několika zahraničních hostů. Stejně jako v loňském roce, i letos přijede z polského Świeradówa- Zdróje středověká skupina Rocalfuza, která by měla předvést vystoupení s názvem Hudba a život minesengrů. Marcus Trilling žijící momentálně v Praze je původem z Německa a strávil pár let svého života také v Bulharsku. Zde si pořídil dvoje dudy, tzv. kaba gajdy z oblasti pohoří Rodopy a thrácké dudy z oblasti východního Řecka a evropské části Turecka, jejichž podmanivý výrazný zvuk Vás jistě okouzlí. Z lotyšské metropole by měla dorazit skupina Trakula. Představí nám csango, hudbu maďarské menšiny žijící v Moldavsku. Pod taktovkou početné skupiny bubeníků z nedaleké Žitavy pak vyrazí kolem 19. hodiny průvod všech účinkujících i návštěvníků na náměstí. Na scéně před městským úřadem Vám pak jednotlivé kapely a hudebníci ještě jednou předvedou své umění, aby tak příjemně zkrátily čas do západu slunce. Celý festival bude totiž opět ukončen ohňovou show. Kromě jednotlivých koncertů bude po celý den v parku před MKK postaven čajový stan, kde si budete moci na chvíli posedět u šálku dobrého čaje, a měl by pro Vás být připraven také stánek s palačinkami. Vstupné na tuto akci, kterou pořádá občanské sdružení Lusatia consort o. s. za finanční podpory města Cvikova, je zdarma. Těšíme se na všechny, kteří chtějí prožít pěkný den s hudbou a příjemnými lidmi. Michal Stránský 30.dubna 2009 V rámci akce Den Země proběhne velká sběrová akce pod názvem Kde? ZŠ Sad 5.května 130 Co? - tříděný papírový odpad svázaný do balíčků (noviny,časopisy,letáky) - elektrobaterie z domácnosti (ne autobaterie) - drobné domácí elektrospotřebiče (varné konvice, MP3 přehrávače, součásti počítače apod.) - větší domácí spotřebiče (TV, monitory, lednice apod.) - víčka z PET lahví V uvedený den bude možné vše odevzdat v budově školy. Od 10 hodin do 16,30 hod. 15

16 Rozlosování kopané FK Cvikov Jaro 2009 Sobota 4. dubna Sobota 4. dubna Sobota 4. dubna Neděle 5. dubna Sobota 11. dubna Sobota 11. dubna Sobota 11. dubna Neděle 12. dubna Neděle 12. dubna Neděle 12. dubna Sobota 18. dubna Sobota 18. dubna Neděle 19. dubna Neděle 19. dubna Neděle 19. dubna Neděle 19. dubna Sobota 25. dubna Sobota 25. dubna Sobota 25. dubna Neděle 26. dubna Neděle 26. dubna Neděle 26. dubna hodin Hrádek nad Nisou Cvikov dorost hodin Tuhaň Cvikov B hodin Cvikov A Višňová hodin Cvikov starší žáci Ralsko hodin Cvikov dorost Višňová hodin Česká Lípa B Cvikov starší žáci hodin Pěnčín Cvikov A hodin Mladá Boleslav Cvikov mladší přípravka hodin Kamenický Šenov Cvikov starší přípravka hodin Cvikov B SK Sosnová hodin Stráž pod Ralskem Cvikov starší žáci hodin Cvikov A Hejnice hodin Cvikov mladší přípravka Česká Lípa/Mimoň hodin Cvikov starší přípravka Doksy hodin Doksy Cvikov dorost hodin Dubnice Cvikov B hodin Cvikov dorost Jablonné v Podještědí hodin Cvikov starší přípravka Kravaře hodin Sedmihorky Cvikov A hodin Semily,Lomnice Cvikov mladší přípravka hodin Cvikov starší žáci Dubá hodin Cvikov B Zahrádky Pátek 1. května hodin Cvikov starší přípravka Jablonné v Podještědí Sobota 2. května 9.00 hodin Stráž pod Ralskem Cvikov starší přípravka Sobota 2. května hodin Dobranov Cvikov B (hraje se v Zákupech) Sobota 2. května hodin Železný Brod Cvikov A Neděle 3. května hodin Loko Česká Lípa Cvikov starší žáci HC CVIKOV Hokejová sezóna S několikaletou tradicí v zádech začala příprava na nadcházející sezónu již v červnu uspořádáním 9. ročníku fotbalového turnaje Maracaná Cup, určeného pro vyznavače pohybu na čerstvém vzduchu, dobré zábavy, jídla a pití. V této tradici bychom rádi, s požehnáním města Cvikova, pokračovali v letošním roce uskutečněním jubilejního 10. ročníku v sobotu 27. června. Po krátkém oddechu jsme si letní pátky zpestřovali fotbalovým bagem v areálu Maracaná, které přitáhlo řadu Hobbyplejerů i z nehokejistických řad. V září jsme pak už konečně vtrhli na led a sehráli několik přípravně-přátelských utkání. Tým od letošního roku doplnili dva nováčci Honza Ramisch z Arnultovic a Petr Jeník ze Žížáku. Vzhledem k pracovní vytíženosti, stoupajícímu věkovému průměru týmu a přibývajícím rodinným ratolestem jednotlivých členů (jen tak dál, chlapci!) jsme se pro letošní hokejovou sezónu rozhodli opustit (možná dočasně?) Ligu neregistrovaných v České Lípě a absolvovali jsme pouze jednu soutěž RBK ligu neregistrovaných na stadionu v Rumburku. Za účasti 10 týmů ze Šluknovského výběžku a Českolipska jsme od září do března odehráli 36 mistrovských utkání v základní části, po které nám patřila 3. příčka zaručující místo v play-off a možnost boje o celkový triumf. V semifinále jsme ve dvou utkáních vyzvali 2. tým základní části Bachaře (Vězeňská služba) posílené o několik hráčů širšího kádru druholigových českolipských Predátorů. Po výsledcích 6:3 a 3:12 došlo na dramatickou zápletku v podobě trestných střílení. V těch se zaskvěl famózní Pechátor, který propustil jen 1 ze 4 střel, a jelikož naši první tři střelci byli neomylní, mohli jsme se těšit na finále proti Seatu Varnsdorf, bezkonkurenčně nejlepšímu týmu základní část, v které prohrál pouze dvě utkání, jedno z toho i s námi. Bohužel dvouzápasové finále i přes podporu fantastických neutichajících fanoušků (Maruška, Lucka a Peťa Vrabčákovi, Šárka Jakobi, Honza a Honza Krejčovi, Ivoš Čeřovský, Zdenda Křoví Křovák, Karel Langer všem uvedeným patří velký DÍK a klobouk dolů!!!), vůbec nevyšlo a po výsledcích 3:12 a 0:18 se ze zisku titulu radovali varnsdorfští. My jsme obhajobu loňského druhého místa splnili, a možná při letošní síle Seatu a Bachařů, i malinko předčili předsezónní očekávání. Při opomenutí (až zbytečně krutého) finálového počtu obdržených gólů můžeme naše letošní účinkování i celkové umístění hodnotit kladně, neboť jsme ziskem 2. místa obhájili loňský výsledek, což při letošní síle Seatu, Bachařů i ostatních týmů rozhodně není špatná vizitka našeho jezírkovského mančaftu. (Pokračování na stránce 17) 16

17 (Pokračování ze stránky 16) Sezónu jsme absolvovali ve složení : Brankář: Vláďa Pech (č. 11) Obrana: David Chrdle (č. 2), Jirka Číž (č. 5), Honza Ramisch (č. 97), Marek Jakobi (č. 99) Útok: Libor Jurenka (č. 13), Aleš Votava (č. 18), Pepa Tůma (č. 21), Zdenda Svoboda (č. 23), Peťa Jeník (č. 78), Roman Pěnička (č. 92), Luděk Chrdle (č. 93) Realizační tým: Zdenda Dědek Votava trenér, Vráťa Kunánek Kuna asistent trenéra/vod(k)onoš, Aleš Čáča nejml. Stehlík časoměřič/vrátkař/dochtor Naše poděkování za uskutečnění úspěšné sezóny patří našim dlouholetým tradičním podporovatelům: Městu Cvikov, Pavlu Neckařovi, HOP-TROP baru, Jájovi Turečkovi a Fildovi Karpíškovi, stejně tak celému realizačnímu týmu i všem klukům, holkám a rodinným příslušníkům spolupodílejícím se na hladkém průběhu sezóny či přípravách a uskutečnění Maracaná Cupu. Všechny tyto kamarády, ač aktivní hokejisty, považujeme za součást našeho týmu HC Cvikov, velmi si jich vážíme a již teď se těšíme na další sezónu s nimi a Silvestrovské sportovně-kulturní klání na naší farmě Jezírko. Za HC CVIKOV dopisovatel týmu Pěnda HCC//92 ve Cvikově dne 13. března 2009 Řádky z atletiky Jitrnicová laťka V neděli 15. března se v Zákupech konal tradiční mítink ve skoku vysokém. V kategorii děvčat nar. r a mladších zvítězila Natálie Jakobi před Simonou Šťastnou. Obě naše závodnice přeskočily laťku ve výšce 90 cm. Ve stejné věkové kategorii chlapců vyhrál Adam Sejkora výkonem 100 cm. V kategorii nejmladších děvčat si pro třetí místo vyskočila Tereza Dvorská výkonem 105 cm. V nejmladších žácích získal Radek Stůj druhé místo a na stupně vítězů ho doprovodil Dominik Vokřínek. Radek skočil 100 cm a Dominik 95 cm. V mladších dívkách jsme na stupně vítězů nikoho nepustili. Vyhrála Michaela Sejkorová kvalitním výkonem 130 cm. Na druhém místě se umístila Martina Kostenková výkonem 115 cm a třetí místo si vybojovala Kateřina Kotrčová stejným výkonem. Všem děvčatům blahopřejeme. Okresní běžecká liga zahájila 22. března v Novém Boru Jarní běh sídlištěm Západ v Novém Boru zahájil další ročník OBL O pohár Českolipského deníku. Z našeho odddílu atletiky DDM Cvikováček se ho zúčastnili nejmladší závodníci. V kategorii nejmladších dívek v běhu na 100 m vystoupila na stupeň vítězů Šárka Jakobi, která obsadila 3. místo. V kategorii přípravka chlapců roč získal 3. místo David Kameník. Třetí místo si také vybojoval v kategorii přípravka chlapců roč Jiří Fanta. Nejlepšího výsledku dosáhli naši mladí žáci. V kategorii chlapců zvítězil Martin Lupoměský a v dívkách Martina Kostenková. Ostatní závodníci našeho oddílu závodili také dobře, ale na umístění na bedně nedosáhli. Atleti vedeni Markem Jakobi nás na každém závodě přesvědčují, že o budoucnosti se náš oddíl bát nemusí. Všem závodníkům blahopřejeme a těšíme se na další pěkné výsledky. Za oddíl atletiky Václav L i b i c h 17

18 Oddíl stolního tenisu SKST Cvikov pořádá v tělocvičně ZŠ a MŠ Bohumila Hynka ve Cvikov Velikonoční turnaj ve stolním tenise Datum konání : sobota 11. dubna 2009 Čas zahájení : 9.00 hodin Prezentace : do 8.45 hodin nebo předem na tel. č Startovné : děti do 15 let zdarma, ostatní 80,- Kč Turnaj je určen pro neregistrované + registrované hráče hrající maximálně KP 1 a dále pro pozvané tenisty. Muži i ženy hrají společně, bez rozdílu věku. Hlavní soutěž : turnaj jednotlivců (dle času bude následovat turnaj dvojic systémem dvě dvouhry + čtyřhra). Každý se účastní na vlastní nebezpečí. Všichni hráči musí mít vhodnou sálovou obuv. Vchod do tělocvičny je dvorem od Autocentra Zahrádka. Informace : telefon č Občerstvení zajištěno! Těšíme se na Vaši účast! Pořadatelé : Milan Fišera, Roman Bárta Válečná a poválečná léta na Cvikovsku Závěrečná maturitní práce 2007/2008 (závěr) Poznámka redakční rady Zpravodaje města Cvikova pro jeho čtenáře: Ozvala se nám paní Šmejkalová, která nás upozornila, že při zveřejňování maturitní práce p. Martina Petruse došlo k věcné chybě u křestního jména pana Šmejkala správně má být Miloslav místo chybně uvedeného jména Kamil. Na tuto chybu jsme upozornili i autora celého příspěvku a tuto poznámku berte, prosíme, jako omluvu. Jinak za možnost zveřejnění této práce ve Zpravodaji Martinu Petrusovi děkujeme a věříme, že i Vám, čtenářům, se líbila. Jaroslav K l u c h - předseda redakční rady. Petr Foltýn člen redakční rady 6. OSÍDLOVÁNÍ CVIKOVA A JEHO OKOLÍ Osídlování Cvikova a jeho okolí bylo řízeno státem. Stěhovali se sem lidé z vnitrozemí, Volynští Češi, emigranti z Polska, kteří odešli v první polovině 17. století, kdy se v českých zemích zavedla silná rekatolizace. Byl to nejlepší způsob, jak začít úplně nový život, protože zde byl velký nedostatek pracovních v průmyslu i v zemědělství. Ve zkoumaném regionu chyběli odborníci především ve sklářském a textilním průmyslu. Mnoho rodin přišlo z určitého regionu, např. moji pradědové přišli jeden od Českého Brodu, druhý od Milovic. Nepřicházely jednotlivé rodiny, ale celé skupiny lidí většinou sousedé. Noví osídlenci hledali v pohraničí nový domov a práci. Bohužel ne všichni. Někteří přišli jen za vlastním prospěchem. Když dostali od národního výboru dekret na dům, všechny cennosti, které zde našli, odvezli pryč a snažili se co nejrychleji vrátit do vnitrozemí. Dostali přezdívku zlatokopové. Byli to zloději, kteří díky nedokonalosti právního řádu vyvázli většinou bez trestu. Jen ti, kteří byli přistiženi přímo při činu, byli souzeni. Rodiny osídlenců byly dlouhý čas roztrženy, než se opět setkaly. Jeden člen rodiny, většinou otec, se vydal po skončení války v Evropě hledat v pohraničí nový domov pro celou rodinu. Většina domů byla neobydlených. Přesto se stávalo, že noví obyvatelé byli nuceni žít s německou rodinou pod jednou střechou. Češi si přinesli s sebou zbraně, protože tato oblast byla stále velmi nebezpečná. Nově se formující armáda zajišťovala ochranu jen částečně. Autor práce by rád přiblížil skutečný příběh své rodiny. Autorův praděd Emanuel Štych přišel do Cvikova ihned v prvních dnech po skončení války. Vybral si dům na hlavní ulici, který patřil hodináři. Autorův praděd byl také hodinář. V několika prvních měsících byl nucen bydlet s německou rodinou, která čekala na odsun. Vzal si pro svoji ochranu zbraň a neváhal a byl připraven ji použít pro svoji sebeobranu. Jeho manželka s dětmi přijela až koncem srpna. Nebylo zde bezpečno ještě dlouhé měsíce. Začátkem školního roku se zde otevřela základní škola vedená ředitelem Bohumilem Hynkem. Z počátku fungovala jako méně třídní, ale s příchodem dalších Čechů jako úplná škola. 7. Z Á V Ě R Autor si chtěl tou prací objasnit pár otázek, na které si nedokázal bez důkladného prozkoumání a bádání dříve odpovědět. Studie se také týkala osudu jeho rodiny, (Pokračování na stránce 19) 18

19 (Pokračování ze stránky 18) která do Cvikova přišla začátkem května Literatura k této problematice se sháněla obtížně. Autor musí poděkovat dosud žijícím pamětníkům především panu Miloslavu Šmejkalovi a paní Marcele Petrusové, kteří mu vyprávěli svá očitá svědectví. Jejich vyprávění mu dokázala zodpovědět dosti podstatné otázky, na které v knihách nenašel odpověď. Autorovi pomohlo také, že se historii, zejména druhé světové válce, věnuje již několik let. Za tu dobu získal spoustu vědomostí z knih s touto problematikou. Pomohly mu i při psaní této práce. Zarážející byly informace o situacích, které se staly zejména při divokém odsunu. Jsou odsouzeníhodné, ale sám fakt spravedlnosti odsunu je nepopiratelný. Někteří lidé si při odsunu vyřizovali své osobní účty. Jejich chování vyplývalo z velké averze k německému obyvatelstvu a řídilo se heslem : Jak ty na mě, tak já tobě! Otázka odsunu není do dnešní doby zapomenuta, stále se otevírá a řeší i na úrovni vlád. Se spisovatelem Jaroslavem Otčenáškem, který autora provázel celou jeho prací, se ztotožňuje v pohledu na odsun. Autor může říci, že se změnil na tento problém i jeho razantní názor vlastence. Tato práce ho obohatila o spoustu zážitků a informací, kterým se bude i nadále věnovat, protože každé svědectví a kniha jsou psány jiným stylem a hlavně rozdílnými názory na tento problém. Použitá literatura : Otčenášek, J.: Němci v Čechách po roce 1945, Praha 2006, s Staněk, T.: Odsun Němců z Československa , Praha 1991 Staněk, T.: Perzekuce 1945, Praha 1996 Mandler, E.: Benešovy dekrety proč vznikaly a co jsou, Praha 2002 Beneš, Z.: Odsun Vertreibun, Praha 2002, s Kučera, J.: Odsun nebo vyhnání, Praha 1992 Kural, V.: Češi, Němci, Odsun, Praha 1996 Augusta, P., Honzák, F.: Československo , Praha 1999 Pernes, J.: Československo , Praha 1999, s Kaplan, K.: Pravda o Československu , Praha 1990 Blažková, J.: Internační a sběrné středisko v České Lípě, Bezděz 10/200, s Blažková, J.: Vznik vojenského újezdu Ralsko, Bezděz 5/1997, s Použité prameny : Vyprávění pamětníka pana Miloslava Šmejkala Vyprávění pamětnice paní Marcely Petrusové RESUMÉ (shrnutí zhodnocení) Práce se zabývá celou řadou otázek, které si může nad problémem odsunutých německých obyvatel ze Sudet položit opravdu každý. Zabývá se zejména Cvikovem v době po skončení 2. světové války. Nejdříve seznamuje čtenáře s událostmi, které této době předcházely. Jedná se o Mnichovskou dohodu, která otevřela cestu k okupaci Čech a Moravy a odtržení Slovenska od ČSR. Zmiňuje se o práci exilové vlády na právních předpisech budoucí ČSR, dotýká se i Benešových dekretů. V prvním poválečném období se začalo plnit usnesení představitelů Velké trojky z Postupimi zaměřené k odsunu Němců a Maďarů z našeho území. Při realizaci docházelo často k neřízeným akcím, tzv. divokému odsunu ze strany Revolučních gard. Kromě odsunu Němců se práce dotýká i počátků osídlování pohraničí českým obyvatelstvem. Autor předkládá čtenáři příběh vlastní rodiny. Jednou z nejdůležitějších částí pojednávání je výpověď očitého svědka událostí pana Miloslava Šmejkala, který byl na severu Čech velitelem odsunu a řídil veškeré operace. Martin Petrus Závěrečná maturitní práce 2007/2008 Po přečtení minulého Zpravodaje jsem byl dvakrát potěšen. Jednak tím, že se někdo tak mladý zabývá fundovaně historií a hlavně pak, že máme v naší obci letce RAF! Trochu mne zarazilo, když pan Šmejkal hovoří, jak se svojí jednotkou obsadil Bílinu, protože tam měla být schůzka Henleina se synem ministra národní obrany. Henlein tu již v té době nebyl (skrýval se v Německu), zde byl na něj vydán zatykač. Proč tedy nebyl zatčen (pokud by tu byl)? Dále mne zaskočilo, jak mohl někdo ve svých letech velet takovým jednotkám jako Posádka Děčín, nebo liniové opevnění Most. Letci RAF jsou velice dobře zpracováni na stránkách Ministerstva obrany ČR Bohužel, žádné takové jméno se tam nevyskytuje. Proto jsem poprosil o pomoc historiky, specializující se na jednotlivé segmenty výpovědi. Ukázky odpovědí: Tento pán není zaznamenán ani u anglánů v záznamech a ani u nás. To myslím nejen v seznamech sestřelů, ale ani v žádném seznamu příslušníků vojska ve Velké Británii a našich chlapů sloužících v anglických perutích (i pozemní personál). Není tam žádné jméno (kdyby z důvodů utajení jméno změnil), které by nebylo aparátem naší exilové vlády ověřeno a ke kterému by se nikdo nehlásil. Není v seznamech velitelů oprávněných úseků (ani nejmenších podúseků po dvou bunkrech). Při odsunech by v žádném případě nevelel mužům, se kterými by se vrátil z Velké Británie. Piloti byli moc ceněni na to, aby jimi bylo plýtváno v takových akcích. Vždyť zde byla Svobodova pozemní ze SSSR. Objevuje se tedy mnoho otazníků. Historici mi slíbili, že budou pátrat dál. Přinese to nějaké překvapení? Mgr. Jiří W a l t e r 19

20 Příjem inzerce do Zpravodaje města Cvikova: U paní Zdeny Jirákové na telefonu: nebo Ceník inzerce: celá strana Kč půl strany Kč čtvrt strany Kč Text inzerátu prosím podávejte ve Wordu (*.doc) Fotografie a obrázky dodávejte ve formátu *.JPG ( ne formát *pdf!!! ) Poděkování a přání do společenské kroniky jsou zdarma!!! UZÁVĚRKA VŽDY DO 20. DNE V MĚSÍCI!!! 20

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

HC BULDOCI NERATOVICE

HC BULDOCI NERATOVICE HC BULDOCI NERATOVICE LEDNÍ HOKEJ Krajská soutěž mužů HC Buldoci Neratovice vs TJ Spartak Příbram 31.10.2015 18:30 Partneři hokejového týmu: KRAJSKÁ SOUTĚŽ MUŽŮ Vážení příznivci neratovického ledního hokeje,

Více

Fotbalový turnaj na Kladně

Fotbalový turnaj na Kladně Fotbalový turnaj pro ročník 2006 a mladší Fotbalový turnaj na Kladně ------------------------------------------------------------------------------------ SK Kladno Dívejme se na naše děti a pojďme si to

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 1. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, PRACOVNÍ A RODINNÉ POHODY! Po sněhu půjdu čistém bílém, hru v srdci

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 9. května 2013

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 9. května 2013 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 9. května 2013 21 členů zastupitelstva: Jaroslav Hanzlíček, Ing. Dalibor Vojtěch, Michal Vojtěch, Radomír Schindler, Darek Stejskal, Mgr. Ivo

Více

14.vydání - březen 2009

14.vydání - březen 2009 14.vydání - březen 2009 Zájezd na dětskou lední revue v Hradci Králové Všichni jsme ( alespoň si to myslíme ) pracovali podle svých sil, a proto si na závěr prvního pololetí také zasloužíme odpovídající

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Cvikov ze dne 5. března 2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Cvikov ze dne 5. března 2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Cvikov ze dne 5. března 2015 Účast: z 21 členů zastupitelstva přítomno 18 (p. Michal Vojtěch přišel v 17:26 hodin) Omluveni: PharmDr. Jarmila Skopová, Jan Straka,

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna X. ročník středa 17.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. OBČASNÍK 1/2016 Milí přátelé, vážení členové! Jaro už docela silně zaklepalo na dveře, takže je nejvyšší čas si připomenout, jaké akce nás v nejbližších týdnech čekají. Protože jsme ale ani v zimních měsících

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Petr Záviška Ověřovatelé: Becha Petr,

Více

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Dne 6. listopadu 2006 se konalo v sále obecního úřadu ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Ustavujícím

Více

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina VI. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina VI. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Okresní kolo středních škol v šachu

Okresní kolo středních škol v šachu Okresní kolo středních škol v šachu Kdy? 7. prosinec2015 Kde? SPŠS Vsetín O co šlo? V pondělí dne 7. prosince 2015 se na naší škole uskutečnilo okresní kolo středních škol v šachu. Zprávu o průběhu podal

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 15.12.2013 - Českolipsko a Novoborsko 1) železniční doprava

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 15.12.2013 - Českolipsko a Novoborsko 1) železniční doprava KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 15.12.2013 - Českolipsko a Novoborsko 1) železniční doprava V Liberci dne 2.12.

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2010 Výtisk č.

Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2010 Výtisk č. Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku Číslo předpisu: 7/2010 Výtisk č.: 01 Platnost od:

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE - FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h Sezóna: 2012/2013 Soutěž: divize B Kolo: 14 Rozhodčí: Šmakal, Kubr, Teuber Delegát:

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Na začátku roku jsme se rozhodli, že vás provedeme naším školním chovákem. O jeho chod se stará parta nadšených dobrovolníků z různých tříd. Scházejí se zde nejen o přestávkách,

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

PŘEDSEZÓNNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ

PŘEDSEZÓNNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ hokejový klub PIRÁTI CHOMUTOV pořádá: PŘÍPRAVNÝ PŘEDSEZÓNNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ CHOMUTOV 2014 pro děti ročníku 2006 a mladší V Chomutově v sobotu dne 23.8. 2014 Obě ledové plochy Pracovní propozice turnaje

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV dne 23. února 2012 Přítomni : PhDr. Zdeněk Drahoš, MUDr. Ivana Kolínková, pí. Miroslava Meluzínová, JUDr. Šárka Cechová, Ing. Antonín Skoumal,

Více

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková Zastupitelstva města, které se konalo 1/10 Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková,

Více