Provozní řád. místních rádiových sítí. ŽST Ostrava hl. n., Ostrava-Kunčice, Ostrava-Bartovice a Ostrava-Vítkovice.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní řád. místních rádiových sítí. ŽST Ostrava hl. n., Ostrava-Kunčice, Ostrava-Bartovice a Ostrava-Vítkovice."

Transkript

1

2 Oblastní ředitelství Ostrava číslo jednací 03919/2016-SŽDC-OŘ OVA-PO OVA vydání č. 01 účinnost od změna č. účinnost změny od celkový počet stran 20 Provozní řád místních rádiových sítí ŽST Ostrava hl. n., Ostrava-Kunčice, Ostrava-Bartovice a Ostrava-Vítkovice. zpracoval ověřil schválil část technická jméno funkce datum podpis určený zaměstnanec OSPD nebo SO ŽTM část provozní Ing. Vavřinec Fójcik HO PO Ostrava KOR Ředitel OŘ *) Technickou část PŘ vypracuje příslušný zaměstnanec OSPD nebo SO ŽTM na základě podkladů vlastních nebo předložených CPS.

3 OBSAH OBSAH... 2 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ROZSAH ZNALOSTÍ... 5 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK VŠEOBECNÉ ORGANIZAČNÍ ZÁSADY Úvodní ustanovení POUŽÍVANÉ RÁDIOVÉ SÍTĚ Specifikace rádiových sítí ZAMĚSTNANCI ŘÍDÍCÍ A OBSLUŽNĚ VYUŽÍVAJÍCÍ RÁDIOVÝ PROVOZ Regionální kontrolní operatér (KOR) Hlavní operatér PO Ostrava (HLO) Odpovědný operatér (ODO) Provozní operatér (PRO) ÚDRŽBA RÁDIOVÉHO ZAŘÍZENÍ Specifikace servisní organizace ZR Specifikace servisní organizace PR Specifikace servisní organizace VR (pouze v majetku SŽDC s. o.) PORUCHY RÁDIOVÉHO ZAŘÍZENÍ Specifikace zásad ve vztahu k ohlašování a odstraňování poruch ZR Specifikace zásad ve vztahu k ohlašování a odstraňování poruch PR Specifikace zásad ohlašování a odstraňování poruch VR (pouze v majetku SŽDC s. o.) VŠEOBECNÉ ZÁSADY POUŽITÍ RÁDIOVÝCH SÍTÍ Všeobecné zásady použití rádiových sítí Napájení základnových rádiových stanic a zařízení, které je ovládají Protipožární opatření Provozní ošetřování Seznam volacích značek provozních operatérů NÁVODY K OBSLUZE RÁDIOVÝCH ZAŘÍZENÍ Návody k obsluze používaných rádiových zařízení ULOŽENÍ DOKUMENTACE Specifikace uložení dokumentace ve vztahu k rádiovému provozu MÍSTNÍ OPATŘENÍ Z HLEDISKA TECHNOLOGIE PRÁCE Místní opatření technologie práce pro rádiovou síť VOS (SŽDC) Použití sítě Použitý kmitočet Rozdělení rádiových stanic, volací značky, kombinace selektivní volby Řídící rádiová stanice Uložení přenosných rádiových stanic a systém jejich předávky Dobíjení a údržba napájecích zdrojů Uložení záložních rádiových stanic Technologická opatření Místní opatření technologie práce pro rádiovou síť SMV (SŽDC) Použití sítě Použitý kmitočet Rozdělení rádiových stanic, volací značky, kombinace selektivní volby Řídící rádiová stanice Uložení přenosných rádiových stanic a systém jejich předávky

4 9.2.6 Dobíjení a údržba napájecích zdrojů Uložení záložních rádiových stanic Technologická opatření Místní opatření technologie práce pro rádiovou síť TOS (SŽDC) Použití sítě Použitý kmitočet Rozdělení rádiových stanic, volací značky, kombinace selektivní volby Řídící rádiová stanice Uložení přenosných rádiových stanic a systém jejich předávky Dobíjení a údržba napájecích zdrojů Uložení záložních rádiových stanic Technologická opatření Místní opatření technologie práce pro rádiové sítě STE (dopravci) Použití sítě... Chyba! Záložka není definována Použitý kmitočet... Chyba! Záložka není definována Rozdělení rádiových stanic, volací značky, kombinace selektivní volby... Chyba! Záložka není definována Řídící rádiová stanice Uložení přenosných rádiových stanic a systém jejich předávky... Chyba! Záložka není definována Dobíjení a údržba napájecích zdrojů Uložení záložních rádiových stanic Technologická opatření

5 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH (Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce). Poř. č. změny: Č. j. Účinnost od: Opravil: Dne Podpis 4

6 ROZSAH ZNALOSTÍ Pracovní zařazení Rozsah Znalost OŘ Ostrava kontrolní operatér regionální OŘ Ostrava zaměstnanci zajišťující provozování dráhy a drážní Celý dokument Úplná dopravy zaměstnanci zajišťující provozuschopnost železniční dopravní cesty PO Ostrava hlavní operatér PO, odpovědný operatér zaměstnanci pověření kontrolní činností, zaměstnanci zajišťující organizování a řízení drážního dopravy na železniční dopravní cestě výpravčí, signalista, dozorce výhybek, staniční dozorce, dozorčí provozu vedoucí směny (provozní operatér) Celý dokument Úplná CPS nebo útvar odpovědný za dodání podkladů pro ZDD nebo ROV Dopravci, kteří používají železniční dopravní cestu provozovanou SŽDC v uvedené lokalitě Celý dokument Část 1-8 Část 9 Ostatním zaměstnancům určí rozsah znalostí vedoucí jejich OS. Úplná Úplná 5

7 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK (Uveďte jen značky (zkratky) k popisovanému rádiovému zařízení, které jsou uvedené v tomto dokumentu) Název značky Významová definice značky (zkratky): Poznámka: (zkratky): AWT Advanced World Transport a.s. COP Centrální ohlašovna poruch ČD Telematika CPS Cizí právní subjekt ČD České dráhy, akciová společnost ČDC ČD Cargo, akciová společnost DK Dopravní kancelář DP Dozorčí provozu provozního obvodu DT Dotykový terminál DZ Drážní zapojovač GŘ Generální ředitelství GSM-R Globální systém mobilní komunikace železnice HLO Hlavní operatér HV Hnací vozidlo KOR kontrolní operatér regionální KS Kanálová skupina MRS Místní rádiové sítě MT GSM-R Mobilní telefon systému GSM-R NP PO Náměstek přednosty provozního obvodu OAE Odbor automatizace a elektrotechniky ODO Odpovědný operatér OŘ Oblastní ředitelství OVKS Oprávnění k využívání kmitočtů a sítí OZZD Odborně způsobilý zaměstnanec dopravce PPO Přednosta provozního obvodu PO Provozní obvod PRO Provozní operatér PR Přenosná radiostanice PŘ Provozní řád RS Rádiová síť SHV Speciální hnací vozidlo SRD Síť rádiodispečerská (450 MHz) SMV Síť manipulačních vlaků STE Síť technologická SŽDC Správa železniční dopravní cesty TOS Technická operativní síť TRS Traťový radiový systém VOS Všeobecná operativní síť VR Vozidlová radiostanice ZDD Základní dopravní dokumentace ZR Základnová radiostanice ŽDC Železniční dopravní cesta ŽST Železniční stanice 6

8 1. VŠEOBECNÉ ORGANIZAČNÍ ZÁSADY 1.1. Úvodní ustanovení Provozní řád místních rádiových sítí řeší organizaci rádiového provozu na všech pracovištích v obvodu ŽST Ostrava hl. n., Ostrava-Kunčice, Ostrava-Bartovice a Ostrava-Vítkovice a je zpracován ve smyslu předpisu SŽDC T7 a SŽDC Z11 v platném znění, a dalších vztažných obecně právních a rezortních předpisů. Je závazný pro všechny uživatele těchto rádiových sítí včetně zaměstnanců dopravců a CPS. Všichni zaměstnanci používající při výkonu pracovních povinností rádiových sítí ŽST Ostrava hl. n., Ostrava-Kunčice, Ostrava-Bartovice a Ostrava- Vítkovice musí bezpodmínečně dodržovat všechna ustanovení tohoto Provozního řádu MRS. Pokud se vyskytne odůvodněná nutnost změny některých ustanovení Provozního řádu, předloží hlavní operatér PO (OS) návrh změny regionálnímu kontrolnímu operatérovi ke schválení. Platnost změny může být stanovena zpravidla nejdříve jeden měsíc od vydání opravy, aby bylo možno zajistit poučení všech zaměstnanců zúčastněných na rádiovém provozu příslušné sítě včetně dopravců. Příloha č. 21 je vypracována souhrnně pro celý obvod ŽST Ostrava hl. n., Ostrava-Kunčice, Ostrava-Bartovice a Ostrava-Vítkovice. Dnem účinnost této přílohy se ruší: č.j. Int 8738/2013 OŘ OVA PO OVA 2. RÁDIOVÉ SÍTĚ POUŽÍVANÉ V ŽST Ostrava hl. n., Ostrava- Kunčice, Ostrava-Bartovice a Ostrava-Vítkovice Specifikace rádiových sítí. Aktivní rádiová síť *) - rádiová síť, kterou SŽDC nezbytně potřebuje pro potřeby řízení provozu a organizování drážní dopravy a pro potřeby plnění povinností provozovatele dráhy. Pasivní rádiová síť **) - rádiová síť, kterou uživatel nezbytně nepotřebuje, rádiovou síť zpravidla využívají dopravci na ŽDC pro uspokojení svých přepravních potřeb. Aktivuje se za splnění následujících podmínek: a) zřizovatel sítě požádá o aktivaci sítě jejího správce (TÚDC) a ten oznámí OSŘP (KOR) kmitočet sítě, povolený výkon a druh rádiové stanice, na které bude kmitočet používán, b) zřizovatel sítě dodá svůj Provozní řád rádiové sítě příslušnému KOR k zapracování do ZDD Přílohy č. 21 popř. Přílohy č

9 Rádiová síť: ***) Kmitočet (MHz): Pořadové číslo: Označení kanálu Kmit. rozteč (khz) 1. VOS *) 148,7125 S 12 12,5 Celostátní síť 2. SMV *) 153,4875 S 21 12,5 Celostátní síť 3. TOS *) 148,8375 S 13 12,5 Celostátní síť Obvod PO, OS, ŽST: 4. STE 1 **) 148,6250 S 22 12,5 ŽST Ostrava hl. n. - ČD a.s. 5. STE 2 **) 153,6250 S 33 12,5 ŽST Ostrava hl. n. - ČD Cargo 6. STE 3 **) 153,5000 S 53 12,5 ŽST Ostrava hl. n. - ČD Cargo 7. STE 4 **) 152,8875 S 11 12,5 ŽST Ostrava hl. n. - ČD Cargo 8. STE 5 **) 152,8375 S 09 12,5 ŽST Ostrava hl. n. - ČD Cargo 9. STE 6 **) 148,9750 S 05 12,5 ŽST Ostrava hl. n. - ČD Cargo 10. STE 7 **) 148,7500 S 02 12,5 ŽST Ostrava hl. n. - ČD Cargo 11. STE 8 **) 153,5500 S 54 12,5 ŽST Ostrava hl. n. - SOKV 12. STE AWT1 **) 148,8500 S 67 12,5 ŽST Ostrava hl. n. - AWT 13. STE OV střed **) 153,4000 S 51 12,5 ŽST Ostrava hl.n. OB - ČD Cargo 14. STE AWT2 **) 153,2500 S 74 12,5 ŽST Ostrava OB - AWT 15. STE 1 **) 148,3375 S 17 12,5 ŽST O-Kunčice - ČD Cargo 16. STE 2 **) 153,5875 S 32 12,5 ŽST O-Kunčice - ČD Cargo 17. STE 3 **) 153,1500 S 73 12,5 ŽST O-Kunčice - AWT 189. STE 1 **) 152,8750 S 10 12,5 ŽST O-Bartovice - ČD Cargo *) aktivní rádiová síť **) pasivní rádiová síť ***) označení sítě podle připravované novelizace předpisu SŽDC T7 a SŽDC Z11 Provozní řády sítí SRD, SRV (TRS TESLA a digitálního systému GSM-R apod.) jsou uloženy v elektronické podobě na portálu SŽDC provoz.szdc.cz. 3. ZAMĚSTNANCI ŘÍDÍCÍ A OBSLUŽNĚ VYUŽÍVAJÍCÍ RÁDIOVÝ PROVOZ Regionální kontrolní operatér (KOR) Jméno a příjmení: Telefonní číslo: Mobil: Bohdan Novák Hlavní operatér PO Ostrava (HO) Jméno a příjmení: Prac. zařazení Tel. číslo: Mobil: Ing. Vavřinec Fójcik Dozorčí provozu

10 3.3. Odpovědný operatér ŽST Ostrava hl.n.(odo) Jméno a příjmení: Prac. zařazení Tel. číslo: Mobil: Marcela Valášková Dozorčí provozu Provozní operatér Výpravčí, signalista, dozorce výhybek, dozorčí provozu vedoucí směny, přednosta PO, náměstek přednosty PO. 4. ÚDRŽBA RÁDIOVÉHO ZAŘÍZENÍ 4.1. Specifikace servisní organizace ZR Základnové radiostanice udržuje a opravy provádí ČD-Telematika, a.s. podle Pokynu generálního ředitele SŽDC k pravidlům servisu zařízení a techniky TÚDC (č. j: 26891/2012-OZŘP) Specifikace servisní organizace PR Přenosné radiostanice udržuje a opravy provádí ČD-Telematika, a.s. podle Pokynu generálního ředitele SŽDC k pravidlům servisu zařízení a techniky TÚDC (č. j: 26891/2012-OZŘP) Specifikace servisní organizace VR (pouze v majetku SŽDC s. o.) Vozidlové radiostanice na SHV udržuje a opravy provádí firma ČD Telematika. 5. PORUCHY RÁDIOVÉHO ZAŘÍZENÍ 5.1. Specifikace zásad ve vztahu k ohlašování a odstraňování poruch ZR Poruchu na rádiovém nebo záznamovém zařízení zaznamená obsluhující zaměstnanec ve smyslu ustanovení předpisu SŽDC (ČSD) T100 do určeného Záznamníku poruch na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení. Obsluhující zaměstnanec nebo zaměstnanec určený Provozním řádem rádiových sítí ohlásí příslušnou poruchu na telefonní linku Centrální ohlašovny poruch (dále jen COP) ČD-T: telefonní číslo: ; Hovor je zaznamenán na záznamovém zařízení. Hlášení poruchy musí obsahovat: - jméno a příjmení ohlašovatele - přesný čas volání - lokalitu umístění techniky - kontaktní telefonní číslo ohlašovatele (telefonní kontakt na lokalitu umístění techniky) - podrobný popis poruchy zařízení 9

11 Poruchu rádiové sítě provozní operatér také ohlásí příslušnému odpovědnému nebo hlavnímu operatérovi Specifikace zásad ve vztahu k ohlašování a odstraňování poruch PR V případě poruchy přenosné radiostanice uvede obsluhující zaměstnanec typ radiostanice (např. Motorola P040), výrobní číslo a lokalitu umístění radiostanice. Poruchy přenosných radiostanic ohlásí jejich držitel (provozní operatér) v pracovní den příslušnému odpovědnému nebo hlavnímu operatérovi, který po ověření, zda se nejedná o drobnou závadu či závadu při obsluze radiostanice, zajistí jejich opravu podle pokynů v bodě 5.1. tohoto PŘ MRS na lince Helpdesk Pardubice Specifikace zásad ohlašování a odstraňování poruch VR (pouze v majetku SŽDC s. o.) Neobsazeno 6. VŠEOBECNÉ ZÁSADY POUŽITÍ RÁDIOVÝCH SÍTÍ 6.1. Všeobecné zásady použití rádiových sítí. Před zahájením rádiového provozu je nutné překontrolovat správné nastavení kanálového voliče, aby nedošlo nepředpokládaným vstupem do jiné rádiové sítě k případnému ohrožení provozu. Volací značky se používají v souladu s předpisem SŽDC T7 a SŽDC Z11 platné pro duplexní nebo simplexní provoz. Závazná slovní znění, uvedená ve služebních předpisech SŽDC D1 a SŽDC Z11 tímto nejsou dotčena. Přidělené volací značky pro daný obvod v rámci OŘ Ostrava jsou ZOA Výpravčí zodpovídá nebo spoluzodpovídá za hovorovou kázeň v AKTIVNÍCH rádiových sítích SŽDC, nezodpovídá za hovorovou kázeň na rádiových sítích dopravce nebo CPS Napájení základnových rádiových stanic a zařízení, které je ovládají Základnové radiostanice mají základní napájení z centrální napájecí sítě 220 V, 50 Hz příslušné ŽST, náhradní napájení je zajištěno bateriovým zdrojem umístěným ve sdělovací místnosti ŽST. Přepínání mezi základním a náhradním napájením je zajištěno automatickou činností napájecího bloku ZR. Indikace napájení ani přepnutí na náhradní napájení není zřízena. Náhradní napájení zajišťuje plnohodnotné napájení ZR po dobu max. 30 min. Dálkové ovládání ZR je zajištěno z koncového dotykového terminálu IP Touchcall (IPTC). Základní napájení IPTC je zajištěno z IP sítě a je indikováno na rámečku dotykového terminálu vlevo nahoře. Přepínání mezi základním a náhradním napájením je zajištěno automatickou činností napájecího bloku IP Touchcall. 10

12 Indikace přepnutí ze základního na náhradní napájení IPTC není zřízena. Náhradní napájení IPTC zajišťuje plnohodnotné napájení po dobu max. 6 hod. Vozidlové radiostanice SHV jsou napájené z baterie SHV, která je za chodu jejich motoru dobíjena z napájecího zdroje SHV Protipožární opatření V případě požárního nebezpečí je vypínač základního napájení základnové radiostanice umístěn v rozvodné skříni v dopravní kanceláři Provozní ošetřování Provozní ošetřování základnových radiostanic v majetku SŽDC provádí obsluhující zaměstnanec ve službě 6.5. Seznam volacích značek provozních operatérů: Radiostanice: Účastník rádiové sítě: Volací značka přenosná Zaměstnanci jiných dopravců a organizačních vozidlová složek Podle vlastního povolení k provozu a vždy slovně doplněna pracovním zařazením (strojvedoucí, číslo vlaku, návěstní mistr atd.) ZR, PR Výpravčí dispoziční - ŽST Ostrava hl. n. ZOA 1701 ZR, PR Výpravčí Sever - ŽST Ostrava hl. n. ZOA 1702 ZR, PR Výpravčí Jih - ŽST Ostrava hl. n. ZOA 1703 ZR, PR Výpravčí OL - ŽST Ostrava hl. n. ZOA 1704 ZR, PR Výpravčí OP - ŽST Ostrava hl. n. ZOA 1705 ZR, PR Výpravčí OB - ŽST Ostrava hl. n. ZOA 1706 ZR, PR Výpravčí Ostrava střed ZOA 1708 PR Dozorčí provozu vedoucí směny ZOA 1709 ZR, PR Signalista St 3 OH ZOA 1710 ZR, PR Dozorce výhybek St VI OH ZOA 1711 PR Dozorce výhybek St II OH ZOA 1712 PR Signalista St 4 OH (nástupiště) ZOA 1713 ZR, PR Signalista St 2OL ZOA 1714 ZR, PR Signalista St 5OL ZOA 1715 ZR, PR Signalista St 2OP ZOA 1716 PR Dozorce výhybek OB ZOA 1717 ZR, PR Výpravčí dispoziční ŽST Ostrava-Kunčice ZOA 1771 ZR, PR Výpravčí JOP ŽST Ostrava-Kunčice ZOA 1772 ZR, PR Signalista St 1 ŽST Ostrava-Kunčice ZOA 1773 PR Dozorce výhybek ŽST Ostrava-Kunčice ZOA 1774 ZR, PR Výpravčí ŽST Ostrava-Bartovice ZOA 1775 PR Dozorce výhybek ŽST Ostrava-Bartovice ZOA 1776 ZR, PR Výpravčí ŽST Ostrava-Vítkovice ZOA 1777 PR Dozorce výhybek ŽST Ostrava-Vítkovice ZOA

13 7. NÁVODY K OBSLUZE RÁDIOVÝCH ZAŘÍZENÍ 7.1. Návody k obsluze používaných rádiových zařízení. Druh použitého zařízení: Typ použitého zařízení: HW a SW ZR Motorola GM 360 Výpravčí ZR HYT-TM 700, TM 800 Výpravčí PR Motorola P 040, P 080 PR Motorola CP 040, CP 140 PR DZ HYT TC 700,700P,TC 780V Koncové terminály: IP Touchcall Profese používající uvedené zařízení: Výpravčí, signalista, doz. výhybek, st. dozorce, NP PO, PPO, DP Výpravčí, signalista, doz. výhybek, st. dozorce, NP PO, PPO, DP Výpravčí, signalista, doz. výhybek, st. dozorce, NP PO, PPO, DP Výpravčí Pozn.: Návody k obsluze příslušného rádiového zařízení v tištěné nebo digitální verzi uvedeného v seznamu v předchozí tabulce jsou uloženy podle ustanovení Prováděcího opatření SŽDC D5-1 tj. v příloze č. 22 ZDD. 8. ULOŽENÍ DOKUMENTACE 8.1. Specifikace uložení dokumentace ve vztahu k rádiovému provozu Specifikace dokumentace OVKS Č.j. 1002/16 ze dne OŘ Ostrava Provozní řád PO (OS): Záznamník poruch: Knihy předání a převzetí rádiového zařízení: Místo uložení: OŘ Ostrava PO Ostrava HLO Přílohy č. 21 SŘ ŽST Ostrava hl. n.: Ostatní ŽST - DK Odpovědnost za aktualizaci dokumentace: KOR HLO Dozorčí provozu vedoucí směny. Výpravčí Pracoviště PRO Zaměstnanec pracoviště dle b MÍSTNÍ OPATŘENÍ Z HLEDISKA TECHNOLOGIE PRÁCE 9.1. Místní opatření technologie práce pro rádiovou síť VOS (SŽDC) Použití sítě Všeobecná operativní síť (VOS) je určena k základní koordinaci rádiového provozu v pásmu 150 MHz tj. zejména navázání rádiové komunikace v MRS a následnému určení rádiové sítě (kmitočtu a kanálu), na které bude dále rádiová komunikace z hlediska prováděné činnosti na ŽDC uskutečňována. Je také určena ke vzájemné součinnosti mezi jednotlivými služebními odvětvími při odstraňování následků MU. V takovém případě má takové rádiové spojení vždy nejvyšší prioritu! 12

14 Rádiové spojení v síti VOS lze při poruše základního nebo náhradního rádiového spojení na tratích se sítěmi SRD, SRV nebo GSM-R, v souladu s tabulkami TTP, použít pro potřeby sepsání písemného rozkazu strojvedoucím za dodržení podmínek v předpisu SŽDC D1, nebo pro žádost strojvedoucího dopravce o vydání Svolení k posunu výpravčím. Používat rádiovou síť VOS k přenášení návěstí při posunu nebo údržbě výhybek je přísně ZAKÁZÁNO! Použitý kmitočet Název sítě: Použitý kmitočet (MHz): VOS 148, Číslo rádiového kanálu Poznámka: AKTIVNÍ celosíťový kmitočet SŽDC Rozdělení rádiových stanic, volací značky, kombinace selektivní volby Seznam volacích značek všech pracovišť je uveden v bodě 6.5 tohoto PŘ RS Řídící rádiová stanice Zpravidla radiostanice výpravčího nebo nadřízeného zaměstnance, který první naváže rádiové spojení (ZR / PR) Uložení přenosných rádiových stanic a systém jejich předávky PR se sítí VOS jsou uloženy na pracovištích dle b a jsou předávány v Odevzdávce dopravní služby podle platné ZDD Dobíjení a údržba napájecích zdrojů ZR a VR jsou napájené podle údajů uvedených v bodě 6.2 tohoto PŘ. PR provozních operatérů jsou napájené z baterií, které jsou jejich součástí. Za jejich dobíjení a provozuschopnost zdrojů, které zajišťují provozní operatéři, kterým byly radiostanice přiděleny, také zodpovídají Uložení záložních rádiových stanic Záložní přenosné radiostanice se sítí VOS jsou uloženy u hlavního operatéra PO Ostrava. Ostatní uživatelé podle vlastního opatření organizační složky Technologická opatření Základnová radiostanice výpravčího je v základním stavu zapnutá na rádiové síti VOS; na jiné rádiové sítě, které jsou k dispozici na ZR, výpravčí přepíná ZR jen na požádání, pokud se výpravčí nedohodne s uživatelem jiné sítě jinak Záznam hlasové komunikace na síti VOS je proveden na příslušném záznamovém zařízení Vzhledem ke statutu, použití a dosahu rádiové sítě VOS (10 W!), je třeba, aby všichni uživatelé rádiové sítě VOS respektovali pravidla ve- 13

15 dení rádiového provozu i rádiovou kázeň a minimalizovali její využití jen na nejnutnější služební komunikaci! Rádiový provoz v síti VOS se kromě ustanovení bodu č. 6 tohoto PŘ řídí i Provozním řádem OS, VJ nebo dopravce nebo CPS, který do sítě smí vstupovat, a takový PŘ je přílohou tohoto PŘ; Pokud bude tuto síť používat jiný zaměstnanec SŽDC, dopravce nebo CPS (výpravčí nebo strojvedoucí), určí takový zaměstnanec druhého zaměstnance, který povede komunikaci vztažnou k provozu sítě VOS a výpravčímu, a oznámí jeho pracovní zařazení a volací značku Vzhledem k tomu, že kmitočet sítě VOS je kmitočet SŽDC, výpravčí ve službě, který má síť VOS na odposlech, pokud mu nebrání jiné povinnosti, spoluzodpovídá také za hovorovou kázeň v této síti! Na doplňky Místní opatření technologie práce pro rádiovou síť SMV Použití sítě Síť manipulace vlaku (SMV) je určena pro rádiové spojení při řízení posunu posunových dílů a PMD v dopravně nebo na trati nebo rádiové spojení strojvedoucího vlakové a postrkové lokomotivy v obvodu ŽST a přilehlých traťových úsecích. Setkají-li se v dopravně dva posunové díly stejného směru, o použití rádiové sítě SMV rozhoduje vždy příslušný výpravčí ŽST ve službě tak, aby bylo vyloučeno vzájemné rušení rádiového provozu na síti SMV a co nejvčasnější avšak bezpečné uspokojení dopravních potřeb dopravce! Název sítě: Použitý kmitočet Použitý kmitočet (MHz): SMV 153, Číslo rádiového kanálu: Poznámka: AKTIVNÍ; celosíťový kmitočet SŽDC; Rozdělení rádiových stanic, volací značky, kombinace selektivní volby Seznam volacích značek všech pracovišť je uveden v bodě 6.5 tohoto PŘ RS Řídící rádiová stanice VR nebo PR pokud je zaměstnancem řídící posun strojvedoucí. PR pokud je zaměstnancem řídící posun určen jiný zaměstnanec dopravce Uložení přenosných rádiových stanic a systém jejich předávky PR se sítí SMV jsou uloženy na pracovištích dle b a jsou předávány v Odevzdávce dopravní služby podle platné ZDD. Ostatní uživatelé podle vlastního opatření OS, které síť používá Dobíjení a údržba napájecích zdrojů ZR a VR jsou napájené podle údajů uvedených v bodě 6.2 tohoto PŘ. 14

16 PR provozních operatérů jsou napájené z baterií, které jsou jejich součástí. Za jejich dobíjení a provozuschopnost zdrojů, které zajišťují provozní operatéři, kterým byly radiostanice přiděleny, také zodpovídají Uložení záložních rádiových stanic Záložní přenosné radiostanice se sítí SMV jsou uloženy: - pro provozní operatéry SŽDC u hlavního operatéra PO Ostrava - pro provozní operatéry OS, která posun zajišťuje u hlavního operatéra OS nebo dopravce Technologická opatření Rádiová síť SMV je na základnové radiostanici u výpravčího v základním stavu vypnutá, zapíná se na požádání dopravce Základnová radiostanice výpravčího je v základní poloze nastavena na kmitočet sítě VOS. Proto před zahájením činnosti na síti SMV požádá zaměstnanec řídící posun dopravce výpravčího příslušné ŽST o Svolení k posunu na síti VOS. Výpravčí v rámci vydání Svolení k posunu určí rádiovou síť (SMV nebo STE), na které dopravce požadovaný posun provede. Po předání Svolení k posunu výpravčí informuje všechny zainteresované zaměstnance na posunu o dohodnutých podmínkách tohoto posunu a příp. podmínkách návěsti Souhlasu k posunu v souladu s předpisem SŽDC D Záznam hlasové komunikace na síti SMV je proveden na záznamovém zařízení umístěném v ŽST Ostrava hl. n Za přidělené radiostanice a přidělení volacích značek odpovídá vždy zaměstnanec řídící posun Pokud nebude dohodnuto v rámci žádosti dopravce o Svolení k posunu jinak, výpravčí může do sítě SMV vstupovat pouze v souladu předpisem SŽDC Z11 a jen pokud momentálně není v síti SMV slyšet jinou rádiovou komunikaci, aby nedošlo k nežádoucímu rušení již probíhajícího rádiového provozu a tím ohrožení bezpečnosti! Vzhledem k tomu, že rádiová síť SMV je sítí SŽDC, a pokud výpravčí ve službě na ZR nebo PR bude mít síť SMV zapnutou pro odposlech, a pokud mu nebrání jiné povinnosti, v takovém případě spoluzodpovídá i za hovorovou kázeň v této síti! Pokud bude hovorová kázeň porušována nebo do ní bude vstupovat jiný dopravce bez uděleného Svolení k posunu výpravčího, je výpravčí povinen účastníky na dodržování hovorové kázně vhodným způsobem upozornit popř. posun dostupnými prostředky zastavit Rádiový provoz v síti SMV je organizován v souladu s ustanoveními předpisu SŽDC D1 a SŽDC Z11, technologickými postupy ŽST, Provozním řádem MRS ŽST Ostrava hl. n. a popř. PŘ RS dopravce, který posun zajišťuje Zaměstnanec obsluhující řídící radiostanici (strojvedoucí nebo jím pověřený zaměstnanec obsluhy vlaku) určí také zaměstnance, který povede komunikaci vztažnou k provozu sítě SMV (bude řídit posun) a výpravčímu oznámí jeho pracovní zařazení a volací značku Pomine-li důvod využívání sítě SMV po předchozím uděleném Svolení k posunu pro požadovaný posun, a posun je dopravcem ukončen, 15

17 zaměstnanec řídící posun dopravce ohlásí neprodleně na síti VOS (nebo podle dohody s výpravčím v rámci uděleného Svolení k posunu ) výpravčímu ukončení posunu podle předpisu SŽDC D1 a rádiovou síť SMV vrátí výpravčímu SŽDC k dalšímu využití pro další posun jiných dopravců. Za vrácení sítě SMV výpravčímu SŽDC dopravcem nelze považovat hlasové oznámení dopravce Připravenost k odjezdu! Jiné než samostatné hlasové oznámení vrácení sítě SMV výpravčímu SŽDC není dovoleno! 9.3. Místní opatření technologie práce pro rádiovou síť TOS (SŽDC) Použití sítě Technická operativní síť (TOS) je určena pro činnosti odvětví elektrotechniky, traťového hospodářství, odvětví sdělovací a zabezpečovací techniky a drážní Hasičské záchranné služby případně dalších složek úseku provozuschopnosti dráhy. RS slouží k operativnímu řízení prací při opravách, údržbě, obnově a výstavbě ŽDC a to jak v dopravnách, tak i na tratích a to i při komunikaci se složkami řízení a organizování dopravy na ŽDC při výše uvedených činnostech na ŽDC. Rádiovou síť TOS na základě povolení ke zřízení a provozování rádiových stanic mohou používat i CPS podílející se na výše uvedených činnostech na ŽDC. Na základě podmínek stanovených v ROV, se tato síť smí použít i pro komunikaci zaměstnanců OZOV, ZPŘS s výpravčím (výhybkářem) nebo vedoucího prací a zhotovitele, avšak za dodržení podmínek, které stanovují předpisy SŽDC T7 a SŽDC Z11. Název sítě: Použitý kmitočet Použitý kmitočet (MHz): TOS 148, Číslo rádiového kanálu: Poznámka: AKTIVNÍ, celosíťový kmitočet SŽDC Rozdělení rádiových stanic, volací značky, kombinace selektivní volby Seznam volacích značek všech pracovišť je uveden v bodě 6.5 tohoto PŘ RS Řídící rádiová stanice Zaměstnanec OS SŽDC nebo CPS používající uvedenou rádiovou síť Uložení přenosných rádiových stanic a systém jejich předávky PR se sítí TOS jsou uloženy na pracovištích dle b a jsou předávány v Odevzdávce dopravní služby podle platné ZDD. Ostatní uživatelé podle vlastního opatření OS nebo CPS, která síť používá Dobíjení a údržba napájecích zdrojů ZR a VR jsou napájené podle údajů uvedených v bodě 6.2 tohoto PŘ. 16

18 PR provozních operatérů jsou napájené z baterií, které jsou jejich součástí. Za jejich dobíjení a provozuschopnost zdrojů, které zajišťují provozní operatéři, kterým byly radiostanice přiděleny, také zodpovídají Uložení záložních rádiových stanic Záložní přenosné radiostanice se sítí TOS jsou uloženy u hlavního operatéra OS, který práce v kolejišti zajišťuje Technologická opatření Rádiová síť TOS je na základnové radiostanici u výpravčího v základním stavu vypnutá, zapíná se na požádání Základnová radiostanice výpravčího je v základní poloze nastavena na kmitočet sítě VOS. Proto před zahájením činnosti na síti TOS požádá účastník sítě TOS výpravčího příslušné ŽST na síti VOS a s výpravčím dohodne důvod komunikace na síti TOS a podmínky dorozumívání. Výpravčí informuje všechny zainteresované zaměstnance o dohodnutých podmínkách práce v kolejišti v souladu s předpisem SŽDC D Záznam hlasové komunikace na síti TOS je proveden na záznamovém zařízení umístěném v ŽST Ostrava hl. n Vzhledem k tomu, že kmitočet sítě TOS je kmitočet SŽDC, výpravčí ve službě, který má síť TOS na odposlech, pokud mu nebrání jiné povinnosti, spoluzodpovídá také za hovorovou kázeň v této síti! Rádiový provoz v síti TOS je organizován v souladu s ustanoveními předpisu SŽDC D1 a SŽDC Z11, technologickými postupy ŽST, Provozním řádem PO a OS nebo CPS, kteří práce v kolejišti zajišťují Zaměstnanec obsluhující řídící radiostanici v případě potřeby může určit jiného zaměstnance s odpovídající odbornou zkouškou, který povede komunikaci vztažnou k provozu sítě TOS s výpravčím příslušné ŽST a oznámí mu jeho pracovní zařazení a volací značku Na doplňky Místní opatření technologie práce pro rádiové sítě STE (dopravci) Použití sítě. Síť technologická STE 1 je určena k řízení práce osobního posunu dopravce ČD a.s. v obvodu ŽST Ostrava hl.n. Síť technologická STE 2 je určena k organizaci a řízení posunu samostatné posunovací lokomotivy 2 OL ve stanici a při obsluze vleček dopravce ČD Cargo v obvodu ŽST Ostrava hl.n. Síť technologická STE 3 je určena k organizaci a řízení posunu samostatné posunovací lokomotivy 1 OL ve stanici a při obsluze vleček, a pro informace o sestavě výchozích vlaků dopravce ČD Cargo v obvodu ŽST Ostrava hl.n. Síť technologická STE 4 je určena k organizaci a řízení posunu samostatné posunovací lokomotivy 3OH ve stanici a při obsluze vleček dopravce ČD Cargo v obvodu ŽST ŽST Ostrava hl.n. Síť technologická STE 5 je určena k organizaci a řízení posunu ve stanici a při obsluze vlečky SOKV dopravce ČD Cargo v obvodu ŽST Ostrava hl.n. 17

19 Síť technologická STE 6 je určena k organizaci a řízení posunu samostatné posunovací lokomotivy 3 OP na spádovišti, ve stanici a při obsluze vleček a pro informace mezi strojvedoucím cílového vlaku a zaměstnancem čety 3OP dopravce ČD Cargo v obvodu ŽST Ostrava hl.n. Síť technologická STE 7 je určena k organizaci a řízení posunu samostatné posunovací lokomotivy 3 OL na spádovišti, ve stanici a při obsluze vleček a pro informace mezi strojvedoucím cílového vlaku a zaměstnancem čety 3OL dopravce ČD Cargo v obvodu ŽST Ostrava hl.n. Síť technologická STE 8 je určena k organizaci a řízení posunu samostatné posunovací lokomotivy 6OP při obsluze vlečky SOKV OV v obvodu ŽST Ostrava hl.n. Síť technologická STE AWT 1 je určena k řízení práce posunového dílu dopravce AWT v obvodu ŽST Ostrava hl.n. Pravé, Levé a Osobní nádraží. Síť technologická STE OV střed je určena k řízení práce posunového dílu dopravce ČD Cargo v obvodu ŽST Ostrava hl.n. Báňské nádraží a nádraží Ostrava střed. Síť technologická STE AWT 2 je určena k řízení práce posunového dílu dopravce AWT v obvodu ŽST Ostrava hl.n Báňské nádraží a ŽST Ostrava střed. Síť technologická STE 1 (ŽST Ostrava-Kunčice) je určena k organizaci a řízení posunu samostatné posunovací lokomotivy OKU1 na spádovišti, ve stanici a při obsluze vleček dopravce ČD Cargo v obvodu ŽST Ostrava-Kunčice. Síť technologická STE 2 (ŽST Ostrava-Kunčice) je určena k organizaci a řízení posunu samostatné posunovací lokomotivy OKU2 ve stanici a při obsluze vleček dopravce ČD Cargo v obvodu ŽST Ostrava-Kunčice. Síť technologická STE 3 (ŽST Ostrava-Kunčice) je určena k řízení práce posunového dílu dopravce AWT v obvodu ŽST Ostrava-Kunčice. Síť technologická STE 1 (ŽST Ostrava-Bartovice) je určena k organizaci a řízení posunu posunovací lokomotivy OKU2, nebo OKU1 dopravce ČD Cargo v obvodu ŽST Ostrava-Bartovice Použité kmitočty. Seznam použitých kmitočtů je uveden v tabulce v bodě 2.1 tohoto PŘ MRS Rozdělení rádiových stanic, volací značky, kombinace selektivní volby. Seznam volacích značek všech pracovišť je uveden v bodě 6.5 tohoto PŘ MRS Řídící rádiová stanice. Řídící radiová stanice pro jednotlivé sítě je uvedena V PŘ MRS daného dopravce Uložení přenosných rádiových stanic a systém jejich předávky. Podle vlastního opatření dopravce, kterému je síť přidělena Dobíjení a údržba napájecích zdrojů. Podle vlastního opatření dopravce, kterému je síť přidělena. 18

20 9.4.7 Uložení záložních rádiových stanic Podle vlastního opatření dopravce, kterému je síť přidělena Technologická opatření Rádiová sítě dopravců, na základnové radiostanici u výpravčího (signalisty), jsou v základním stavu vypnuté, zapínají se na požádání dopravce Základnová radiostanice výpravčího je v základní poloze nastavena na síť VOS. Proto před zahájením činnosti požádá zaměstnanec řídící posun dopravce výpravčího příslušné ŽST o Svolení k posunu na síti VOS. Výpravčí v rámci vydání Svolení k posunu určí rádiovou síť (SMV nebo STE), na které dopravce požadovaný posun provede. Po předání Svolení k posunu výpravčí informuje všechny zainteresované zaměstnance na posunu o dohodnutých podmínkách tohoto posunu a příp. podmínkách návěsti Souhlasu k posunu v souladu s předpisem SŽDC D Záznam hlasové komunikace je proveden na příslušném záznamovém zařízení Za přidělené radiostanice a přidělení volacích značek odpovídá vždy zaměstnanec řídící posun Pokud nebude dohodnuto v rámci žádosti dopravce o Svolení k posunu jinak, výpravčí může do sítí dopravců vstupovat pouze v souladu předpisem SŽDC Z11, a jen pokud momentálně není v dané sítí slyšet jinou rádiovou komunikaci, aby nedošlo k nežádoucímu rušení již probíhajícího rádiového provozu a tím ohrožení bezpečnosti! Výpravčí nesmí, bez písemného souhlasu zřizovatele sítě (dopravce), ani v případě momentálního nevyužití rádiové sítí dopravců, dovolit její využívání jiným dopravcem než tím, který je jejím zřizovatelem! V případě, že výpravčí zjistí, že danou síť 1 používá jiný dopravce, bez svolení zřizovatele sítě, je výpravčí povinen v mezích svých kompetencí zjednat nápravu (zastavit posun, ohlásit HO) a zaměstnance dopravce, který ji používá neoprávněně na tuto skutečnost ihned upozornit. Při opakovaném zneužívání sítí jiných zřizovatelů, výpravčí tuto skutečnost oznámí HO a ten zajistí nápravu písemným upozorněním, které zašle dopravci, kopii zašle příslušnému KOR Rádiový provoz v sítích dopravců je organizován v souladu s ustanoveními předpisu SŽDC D1 a SŽDC Z11, technologickými postupy ŽST, Provozním řádem MRS PO a PŘ MRS dopravce, který posun zajišťuje Zaměstnanec obsluhující řídící radiostanici (strojvedoucí nebo jím pověřený zaměstnanec obsluhy vlaku) určí zaměstnance, který povede komunikaci vztažnou k provozu sítě (bude řídit posun) a výpravčímu oznámí jeho pracovní zařazení a volací značku Pomine-li důvod využívání sítě dopravce a posun je dopravcem ukončen, ohlásí zaměstnanec řídící posun dopravce výpravčímu ukončení posunu podle předpisu SŽDC D1. Hlášení musí také obsahovat informaci, zda na dané síti rádiová komunikace je momentálně ukončena nebo bude pokračovat. 19

21 Příloha č Provozní řád MRS ŽST Ostrava hl.n., Ostrava-Kunčice, Ostrava-Bartovice, Ostrava-Vítkovice Účinnost od Do technologických sítí dopravců nesmí, při prováděném posunu, kromě účastníků uvedených v odstavci 9.4.3, nikdo vstupovat vyjma případů odvrácení hrozícího nebezpečí! Používat síť technologickou síť dopravce k řízení posunu v jiné ŽST než je určeno tímto PŘ MRS je přísně zakázáno a bude kvalifikováno, jako vážné porušení Povolení k provozování rádiových stanic a PŘ MRS. Příloha č. 1 - Kmitočtové osazení simplexní části vozidlové radiostanice VS-47 20

PO Ústí nad Labem. Provozní řád místních rádiových sítí. Oblastní ředitelství Ústí nad Labem. 9.4.2016 Fridrich v.r. 9.4.2016 Motejl v.r.

PO Ústí nad Labem. Provozní řád místních rádiových sítí. Oblastní ředitelství Ústí nad Labem. 9.4.2016 Fridrich v.r. 9.4.2016 Motejl v.r. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Oblastní ředitelství Ústí nad Labem číslo jednací 6568/2016- SŽDC-OŘ UNL-NŘP vydání č. 1 účinnost od 24.05.2016 změna

Více

Provozní řád. místních rádiových sítí. ŽST Bohumín, Dětmarovice, Petrovice u Karviné, Karviná hl.n., Louky nad Olší.

Provozní řád. místních rádiových sítí. ŽST Bohumín, Dětmarovice, Petrovice u Karviné, Karviná hl.n., Louky nad Olší. Oblastní ředitelství Ostrava číslo jednací 03920/2016-OŘ OVA-PO OVA vydání č. 01 účinnost od 24.05. 2016 změna č. účinnost změny od celkový počet stran 21 Provozní řád místních rádiových sítí ŽST Bohumín,

Více

Správa ţelezniční dopravní cesty, státní organizace. vydání č. 1. Provozní řád místních rádiových sítí. PO Kladno. určený zaměstnanec OSPD nebo SO ŽTM

Správa ţelezniční dopravní cesty, státní organizace. vydání č. 1. Provozní řád místních rádiových sítí. PO Kladno. určený zaměstnanec OSPD nebo SO ŽTM Správa ţelezniční dopravní cesty, státní organizace Dláţděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Oblastní ředitelství Praha číslo jednací 02811/2016-SŢDC- OŘ PHA-PO KDN vydání č. 1 účinnost od 24. 05. 2015 změna č.

Více

PO Hradec Králové. Provozní řád místních rádiových sítí. Oblastní ředitelství Hradec Králové

PO Hradec Králové. Provozní řád místních rádiových sítí. Oblastní ředitelství Hradec Králové Příloha č. 21 SŘ PO Hradec Králové účinnost od 24. 05. 2016 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Oblastní ředitelství Hradec Králové číslo jednací 02989/2016-SŽDC-OŘ

Více

SŘ ŽST v obvodu PO Přerov Příloha č. 21

SŘ ŽST v obvodu PO Přerov Příloha č. 21 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 SŘ ŽST v obvodu PO Přerov Příloha č. 21 Provozní řád místních rádiových sítí Správa železniční dopravní cesty, státní

Více

SŽDC D5-3. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1

SŽDC D5-3. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D5-3 Prováděcí opatření k předpisu pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace Doplňující ustanovení

Více

PO Děčín. Provozní řád místních rádiových sítí. Oblastní ředitelství Ústí nad Labem Fridrich v.r Zeman v.r.

PO Děčín. Provozní řád místních rádiových sítí. Oblastní ředitelství Ústí nad Labem Fridrich v.r Zeman v.r. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Oblastní ředitelství Ústí nad Labem číslo jednací 02778/2016-SŽDC- OŘ UNL-PO DCN vydání č. 1 účinnost od 24.05.2016 změna

Více

Provozní řád místních rádiových sítí PO Nymburk

Provozní řád místních rádiových sítí PO Nymburk Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Oblastní ředitelství Praha číslo jednací 03254/2016-SŢDCOŘ PHA-PO NBK vydání č. 1 účinnost od 24.05 2016 změna č. - účinnost

Více

PO Havlíčkův Brod. Provozní řád. místních rádiových sítí. Oblastní ředitelství Brno /2016-SZDC-OŘ BNO-PO HBR vydání č. 01.

PO Havlíčkův Brod. Provozní řád. místních rádiových sítí. Oblastní ředitelství Brno /2016-SZDC-OŘ BNO-PO HBR vydání č. 01. Oblastní ředitelství Brno číslo jednací 03649/2016-SZDC-OŘ BNO-PO HBR vydání č. 01 účinnost od 24.05. 2016 změna č. účinnost změny od celkový počet stran 39 Provozní řád místních rádiových sítí PO Havlíčkův

Více

PO Trutnov. Provozní řád místních rádiových sítí. Oblastní ředitelství Hradec Králové. Příloha č. 21 SŘ PO Trutnov účinnost od

PO Trutnov. Provozní řád místních rádiových sítí. Oblastní ředitelství Hradec Králové. Příloha č. 21 SŘ PO Trutnov účinnost od Příloha č. 21 SŘ PO Trutnov účinnost od 24.05.2016 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Oblastní ředitelství Hradec Králové číslo jednací 02854/2016-SŽDC-OŘ

Více

Správa ţelezniční dopravní cesty, státní organizace. vydání č. 1. Provozní řád místních rádiových sítí. PO Kralupy n/vlt. jméno funkce datum podpis

Správa ţelezniční dopravní cesty, státní organizace. vydání č. 1. Provozní řád místních rádiových sítí. PO Kralupy n/vlt. jméno funkce datum podpis Správa ţelezniční dopravní cesty, státní organizace Dláţděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Oblastní ředitelství Praha číslo jednací 02804/2016-SŢDC- OŘ PHA-PO KNV vydání č. 1 účinnost od 24.05.2016 změna č. účinnost

Více

Provozní řád místních rádiových sítí

Provozní řád místních rádiových sítí Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 SŘ ŽST Havířov, Albrechtice u Českého Těšína, Český Těšín, Příloha č. 21 Provozní řád místních rádiových sítí PO Český

Více

Správa ţelezniční dopravní cesty, státní organizace. vydání č. 1. Provozní řád místních rádiových sítí. PO Beroun. jméno funkce datum podpis

Správa ţelezniční dopravní cesty, státní organizace. vydání č. 1. Provozní řád místních rádiových sítí. PO Beroun. jméno funkce datum podpis Správa ţelezniční dopravní cesty, státní organizace Dláţděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Oblastní ředitelství Praha číslo jednací 06683/2015-SŢDC- OŘ PHA-PO BRN vydání č. 1 účinnost od 24. 05. 2016 změna č.

Více

Provozní řád radiostanic

Provozní řád radiostanic Provozní řád DKV Praha České dráhy, a.s. Příloha č. 2 Provozní řád radiostanic Obsah: 1. Všeobecné organizační zásady 2. Zaměstnanci řídící rádiový provoz 3. Údržba a opravy rádiového zařízení 4. Poruchy

Více

Provozní řád. místních rádiových sítí. PO Tábor. určený zaměstnanec OSPD nebo SO ŽTM. určený zaměstnanec PO (OS)

Provozní řád. místních rádiových sítí. PO Tábor. určený zaměstnanec OSPD nebo SO ŽTM. určený zaměstnanec PO (OS) Oblastní ředitelství Plzeň číslo jednací: 03272/2016-SŽDC-OŘ PLZ-PO TAR vydání č. 01 účinnost od 24. května 2016 změna č. účinnost změny od celkový počet stran 48 Provozní řád místních rádiových sítí PO

Více

PO Praha hlavní nádraţí

PO Praha hlavní nádraţí Správa ţelezniční dopravní cesty, státní organizace Dláţděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Oblastní ředitelství Praha číslo jednací 02763/2016-SŢDC- OŘ PHA-PO PHN vydání č. 1 účinnost od 24. 05. 2016 změna č.

Více

Provozní řád. místních rádiových sítí. PO Strakonice

Provozní řád. místních rádiových sítí. PO Strakonice Oblastní ředitelství Plzeň číslo jednací 03277/2016-OŘ PLZ-PO SCE vydání č. 01 účinnost od 24. 05. 2016 změna č. 01 účinnost změny od 02. 06. 2016 celkový počet stran 53 Provozní řád místních rádiových

Více

PO Jihlava. Provozní řád místních rádiových sítí. Oblastní ředitelství Brno Provozní obvod Jihlava Jaroslav Svída

PO Jihlava. Provozní řád místních rádiových sítí. Oblastní ředitelství Brno Provozní obvod Jihlava Jaroslav Svída Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Oblastní ředitelství Brno Provozní obvod Jihlava číslo jednací 04197/2016-SŽDC OŘ BNO-PO JHL vydání č. 1 účinnost od 24.05.2016

Více

PO Turnov. Provozní řád místních rádiových sítí. Oblastní ředitelství Hradec Králové. Příloha č. 21 SŘ PO Turnov účinnost od

PO Turnov. Provozní řád místních rádiových sítí. Oblastní ředitelství Hradec Králové. Příloha č. 21 SŘ PO Turnov účinnost od Příloha č. 21 SŘ PO Turnov účinnost od 24.05.2016 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Oblastní ředitelství Hradec Králové číslo jednací 2948/2016-SŽDC-OŘ

Více

PO Louny. Provozní řád místních rádiových sítí. Oblastní ředitelství Ústí nad Labem Fridrich v. r Spilka v. r.

PO Louny. Provozní řád místních rádiových sítí. Oblastní ředitelství Ústí nad Labem Fridrich v. r Spilka v. r. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Oblastní ředitelství Ústí nad Labem číslo jednací 03023/2016-SŽDC -OŘ UNL-PO LNY vydání č. 1 účinnost od 24.05.2016 změna

Více

Příloha č Provozní řád MRS PO Klatovy Účinnost od

Příloha č Provozní řád MRS PO Klatovy Účinnost od OBSAH OBSAH... 2 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 5 ROZSAH ZNALOSTÍ... 6 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK... 7 1. VŠEOBECNÉ ORGANIZAČNÍ ZÁSADY... 8 1.1. Úvodní ustanovení... 8 2. RÁDIOVÉ SÍTĚ POUŽÍVANÉ V PO KLATOVY...

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Provozní řád místních rádiových sítí. PO Olomouc. jméno funkce datum podpis

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Provozní řád místních rádiových sítí. PO Olomouc. jméno funkce datum podpis Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 číslo jednací 4077/2016-SŽDC-OŘ OLC-PO OLC vydání č. 1 účinnost od 24.5.2016 změna č. účinnost změny od celkový počet

Více

Příloha č.2. Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín. Provozní řád radiostanic - 1 -

Příloha č.2. Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín. Provozní řád radiostanic - 1 - Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín, příloha č. 2- účinnost od 30.9.2013 Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín Příloha č.2 Provozní řád radiostanic - 1 - Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín, příloha č. 2- účinnost

Více

Provozní řád. místních rádiových sítí. PO České Budějovice

Provozní řád. místních rádiových sítí. PO České Budějovice Oblastní ředitelství Plzeň číslo jednací 03714/2016-SŽDC-OŘ PLZ-PO CBE vydání č. 01 účinnost od 24. 05. 2016 změna č. účinnost změny od celkový počet stran 52 Provozní řád místních rádiových sítí PO České

Více

22. V případě potřeby hlavní operátor určí odpovědného operátora a stanoví i rozsah jeho povinností.

22. V případě potřeby hlavní operátor určí odpovědného operátora a stanoví i rozsah jeho povinností. 21. Hlavní operátor je povinen zajistit: vedení evidence odpovědných a provozních operátorů, jednou ročně školení odpovědných a provozních operátorů, provedení zkoušky praktické způsobilosti provozních

Více

Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel

Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel Příloha 1 k SŽDC D1 - Účinnost od 1. července 2013 Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel pracovní zařazení výpravčí výhybkář člen posunové čety staniční dozorce strážník oddílu závorář člen obsluhy

Více

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Komunikace v rádiovém systému GSM-R při posunu (provozní ověření ode dne vyhlášení)

Komunikace v rádiovém systému GSM-R při posunu (provozní ověření ode dne vyhlášení) Komunikace v rádiovém systému GSM-R při posunu (provozní ověření ode dne vyhlášení) Posun v režimu "bod-bod" (mandatorní funkce systému GSM-R popsaná v DU k předpisu SŽDC Z11, čl. 2.4.1.1) Pro zajištění

Více

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Vojenská vlečka č. 28 Týniště nad Orlicí Správa železniční dopravní cesty, státní

Více

Provoz jednotek 680 Pendolino

Provoz jednotek 680 Pendolino Provoz jednotek 680 Pendolino Zápis do Knihy předávky Z důvodu nemožnosti zápisu údajů do záznamového zařízení Memocard nařizuji doplnit zápis v Knize předávky v kolonce domovské DKV o SAPové číslo strojvedoucího

Více

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen.

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen. ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh Opravil Dne

Více

České dráhy ČD D0 PŘEDPIS VŠECH NESMYSLŮ POUŽÍVANÝCH PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

České dráhy ČD D0 PŘEDPIS VŠECH NESMYSLŮ POUŽÍVANÝCH PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY České dráhy ČD D0 PŘEDPIS VŠECH NESMYSLŮ POUŽÍVANÝCH PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím genitálního ředitele Českých drah Účinnost od 1. 1. 2005 O B S A H Obsah 1 Záznam

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE B R A N I C E. Účinnost od 01.07.2002

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE B R A N I C E. Účinnost od 01.07.2002 České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE B R A N I C E Účinnost od 01.07.2002 VODÁK Milan PEKÁREK Petr...... přednosta stanice dopravní kontrolor Schválil: Č.j. 14/2002 - O

Více

České dráhy, a.s. Generální ředitelství O 11/14 Regionální centrum řízení provozu a provozování drážní dopravy Ústí nad Labem PROVOZNÍ ŘÁD

České dráhy, a.s. Generální ředitelství O 11/14 Regionální centrum řízení provozu a provozování drážní dopravy Ústí nad Labem PROVOZNÍ ŘÁD České dráhy, a.s. Generální ředitelství O 11/14 Regionální centrum řízení provozu a provozování drážní dopravy Ústí nad Labem Příloha č.21 Staničního řádu UŽST Příloha č.2 Provozního řádu DKV PROVOZNÍ

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Brno hlavní nádraží

Provozní řád Provozní pracoviště Brno hlavní nádraží 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Brno hlavní nádraží Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

PROVOZNÍ ŘÁD rádiových sítí

PROVOZNÍ ŘÁD rádiových sítí České dráhy, a.s., GŘ O 11/114 Regionální centrum řízení provozu a provozování drážní dopravy Ústí nad Labem Uzlová železniční stanice Lovosice STANIČNÍ ŘÁDY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE LOVOSICE Příloha

Více

je souhrnný název pro staniční řády, obsluhovací řády, prováděcí nařízení, přípojové provozní řády a provozní řády vleček

je souhrnný název pro staniční řády, obsluhovací řády, prováděcí nařízení, přípojové provozní řády a provozní řády vleček 1 2 3 4 5 6 7 Příklady testových otázek pro odvětví TH - mosty a tunely (část D) Příklady jsou informativního charakteru a nemusí plně korespondovat s otázkami v písemném testu. V případě opravy, změny

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD LUHAČOVICE

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD LUHAČOVICE ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE LUHAČOVICE Účinnost od : 15.2.2006...... dopravní kontrolor Schválil: č.j. 324 / 06 dne 27.1.2006...... vrchní přednosta UŽST Počet

Více

Staniční řád železniční stanice

Staniční řád železniční stanice Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Staniční řád železniční stanice ÚSTÍ NAD LABEM- STŘEKOV Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7

Více

O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro nákladiště. Teplice zámecká zahrada

O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro nákladiště. Teplice zámecká zahrada ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro nákladiště Teplice zámecká zahrada Účinnost od: 1.3.2004 Josef Kraus v.r.... přednosta stanice Václav Červenka v.r.... dopravní kontrolor

Více

PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV

PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV ČESKÉ DRÁHY a.s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 DOP dne 28.6.2000 pod č.j. 39/00-12/1-Fej ÚČINNOST

Více

Kařízek S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. 2.změna. Účinnost od : 1. dubna 2006. Moravec v.r. dopravní kontrolor

Kařízek S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. 2.změna. Účinnost od : 1. dubna 2006. Moravec v.r. dopravní kontrolor ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Kařízek 2.změna Účinnost od : 1. dubna 2006 Moravec v.r. dopravní kontrolor Schválil : č.j. 768/2006 dne 24.3.2006 Krondl v.r.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD rádiových sítí:

PROVOZNÍ ŘÁD rádiových sítí: České dráhy, a.s., GŘ O 11/15 Regionální centrum řízení provozu a provozování drážní dopravy Ústí nad Labem Uzlová železniční stanice Žatec STANIČNÍ ŘÁDY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE ŽATEC Příloha č.21 Platí

Více

Společná ustanovení pro všechny Etapy uvedené ve SROV A:

Společná ustanovení pro všechny Etapy uvedené ve SROV A: České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 10. ledna 2006 Č.j.: 55-06 11 / 11 3 VR Zpracovatel: Horský (hlavní zpracovatel) 9723 25089 : Horsky@gr.cd.cz Rotrekl (osobní

Více

Staniční řád železniční stanice HORNÍ POLICE

Staniční řád železniční stanice HORNÍ POLICE České dráhy, a.s. Regionální centrum provozu Ústí nad Labem Staniční řád železniční stanice HORNÍ POLICE Dokument je uložen v elektronické podobě. Podepsaný originál tištěného dokumentu je řízeným dokumentem

Více

PŘEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ MYCÍCH, ČISTICÍCH A DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZAMĚSTNANCŮM ČESKÝCH DRAH

PŘEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ MYCÍCH, ČISTICÍCH A DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZAMĚSTNANCŮM ČESKÝCH DRAH . ČESKÉ DRÁHY Generální ředitelství ČD M 14 PŘEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ MYCÍCH, ČISTICÍCH A DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZAMĚSTNANCŮM ČESKÝCH DRAH Schváleno rozhodnutím generálního ředitele ČD, a.s. dne 9.1. 2003

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE HLUBOČKY- MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ Účinnost od: 01. 7. 2005 Ing. Vladimír Fabík v.r. Josef Spáčil v.r....... Vrchní přednosta UŽST dopravní kontrolor

Více

0 - A 0 - A 0 - A B B B

0 - A 0 - A 0 - A B B B 0 - A 0 - A 0 - A 300 m před místem zastavení musí provozní operátor vzdálenost odhadovat v: a) vozech b) metrech c) nápravách Anulační stav je a) stav PZS v době od obsazení přejezdu železničním kolejovým

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 12. ledna 2015

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Dobrovice. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí A. v.r. ...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Dobrovice. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí A. v.r. ... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Dobrovice Účinnost od 1.7.2002 Ing. Pecháček J. v.r. Merta J v.r....... přednosta ŽST dopravní kontrolor Schválil:č.j.: 49/02-11/3

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Teplice nad Metují Účinnost od 01.10.2006... Dopravní kontrolor Schválil: č.j. ZDD 015/06-NA dne... Vrchní přednosta UŽST Počet stran:

Více

MÍSTNÍ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

MÍSTNÍ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY Správce MPBP: Elektrizace železnic Praha a.s. Udržovatel MPBP: Elektrizace železnic Praha a.s. Uživatelé MPBP: České dráhy a.s., DKV Praha Elektrizace železnic Praha a.s. SŽDC, státní organizace, SDC Praha

Více

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003 SŽDC OŘ Hradec Králové Jízdní řád 2012/2013 V Hradci Králové dne 22.11.2012 Č.j.: 15786/2012-OŘ HKR Zpracovatel: Zdeněk Kříž, hlavní zpracovatel tel.: 972 341 653 e-mail: KrizZ@szdc.cz ROZKAZ O VÝLUCE

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozního pracoviště II. ČESKÉ DRÁHY, s.o. DKV Praha. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV Praha ÚČINNOST OD 1. 7.

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozního pracoviště II. ČESKÉ DRÁHY, s.o. DKV Praha. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV Praha ÚČINNOST OD 1. 7. ČESKÉ DRÁHY, s.o. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD Provozního pracoviště II Kralupy nad Vltavou Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 dne 23. 3. 2004 pod č.j. 929/04-O12/1-Fej Ing. Miroslav Kupec v.r.

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD. Senice na Hané

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD. Senice na Hané České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Senice na Hané 1. změna Účinnost od 1. 5. 2005 Ing. Vladimír Fabík v.r Josef Spáčil v.r...... Vrchní přednosta UŽST dopravní kontrolor

Více

Žďár nad Metují ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU 1.Z M Ě N A. pro závorářské stanoviště. Účinnost od 21.06.2004. Schválil:č.j.

Žďár nad Metují ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU 1.Z M Ě N A. pro závorářské stanoviště. Účinnost od 21.06.2004. Schválil:č.j. ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU 1.Z M Ě N A O B S L U H O V A C Í H O Ř Á D U pro závorářské stanoviště Účinnost od 21.06.2004...... vrchní přednosta UŽST dopravní kontrolor Schválil:č.j. 245 / 04-11/2

Více

3. změna obsluhovacího řádu pro závorářské stanoviště KYTLICE

3. změna obsluhovacího řádu pro závorářské stanoviště KYTLICE České dráhy, a.s. Uzlová železniční stanice Děčín Třída Čs. Mládeže 894, 405 02 Děčín IV 3. změna obsluhovacího řádu pro závorářské stanoviště KYTLICE Účinnost změny č. 3 od: 1. 7. 2006 Změna se týká:

Více

Staniční řád železniční stanice JABLONEC NAD NISOU

Staniční řád železniční stanice JABLONEC NAD NISOU České dráhy, a.s. Regionální centrum provozu Hradec Králové Staniční řád železniční stanice JABLONEC NAD NISOU Dokument je uložen v elektronické podobě. Podepsaný originál tištěného dokumentu je řízeným

Více

S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE HVĚZDONICE

S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE HVĚZDONICE ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE HVĚZDONICE Účinnost od: 1.6.2006 Josef Štefko v.r..... dopravní kontrolor Schválil: č.j.: 32/2006 dne: 17.5.2006 Karel Červenka

Více

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Týká se ustanovení článku, příloh

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Týká se ustanovení článku, příloh 3. změna účinnost od 1. 8. 2006 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh Opravil Dne Podpis 1 1.10.2004 2 1.12.2004 3 1.8.2006 1,4,28,32,54,55, 73 22,54,55,116,

Více

Příloha č.2. Provozní řád DKV Plzeň PP Bělá nad Radbuzou. Provozní řád radiostanic - 1 -

Příloha č.2. Provozní řád DKV Plzeň PP Bělá nad Radbuzou. Provozní řád radiostanic - 1 - Provozní řád DKV Plzeň PP Bělá nad Radbuzou Příloha č.2 Provozní řád radiostanic - 1 - PROVOZNÍ ŘÁD RADIOVÝCH SÍTÍ 1. Všeobecné organizační zásady: Provozní řád je zpracován ve smyslu předpisu Z11, T7

Více

České dráhy, a.s. ČD D 17. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí. Úroveň přístupu A

České dráhy, a.s. ČD D 17. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí. Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD D 17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD D 17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí Schváleno rozhodnutím generálního

Více

Provozní řád. Provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou. Depo kolejových vozidel Brno. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.

Provozní řád. Provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou. Depo kolejových vozidel Brno. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od:

Více

VÝSTRAHA PŘI NEDOVOLENÉM PROJETÍ NÁVĚSTIDLA...

VÝSTRAHA PŘI NEDOVOLENÉM PROJETÍ NÁVĚSTIDLA... Obsah: 1 VŠEOBECNÁ ČÁST... 4 2 VÝSTRAHA PŘI NEDOVOLENÉM PROJETÍ NÁVĚSTIDLA... 5 2.1 OBECNÉ POŽADAVKY... 5 2.2 VYHODNOCENÍ NEDOVOLENÉHO PROJETÍ... 5 2.3 DETEKČNÍ MÍSTO PRO NEDOVOLENÉ PROJETÍ... 6 2.4 VYUŽITÍ

Více

Provoz a technologie sestavy vlaku

Provoz a technologie sestavy vlaku Provoz a technologie sestavy vlaku Typ interní normy Směrnice Označení PTs9-B-2011 Nahrazuje Články ČD D2 (3. změna) určené pro dopravce Č.j. 2009/2008 ŘTOD O 13/22 ze dne 25.08.2008 Č.j. 747/2010 ŘTOD

Více

JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Kutná Hora město Změna č.3 Účinnost od 15.6.2006 Ing. Petr Pech vrchní přednosta UŽST Karel Sokol...... dopravní kontrolor

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE G R Y G O V. Účinnost od 1.7.2002...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE G R Y G O V. Účinnost od 1.7.2002... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE G R Y G O V Účinnost od 1.7.2002 Ing. Vladimír Fabík v.r. Josef Spáčil v.r....... přednosta ŽST dopravní kontrolor Schválil:č.j.

Více

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD PPŘ vlečky Avirunion a. s. závod Ústí n. L. (Příloha ke smlouvě o provozování dráhy - vlečky č. 175 /1999-11/1) Č E S K É D R Á H Y a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ Ústí nad Labem č. j. : pro vlečku AVIRUNION

Více

České dráhy, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE J I Ř Í K O V. Účinnost od 12. 12. 2004

České dráhy, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE J I Ř Í K O V. Účinnost od 12. 12. 2004 České dráhy, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE J I Ř Í K O V Účinnost od 12. 12. 2004 Ivan Hrdlička Ing. Jiří Novotný...... VP UŽST Rumburk dopravní kontrolor Schválil: č.j.

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Tišnov

Provozní řád Provozní pracoviště Tišnov 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Tišnov Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j

Více

Účinnost od 15.4.2006

Účinnost od 15.4.2006 ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU 4. Z M Ě N A S T A N I Č N Í H O Ř Á D U ŽELEZNIČNÍ STANICE POLICE NAD METUJÍ Účinnost od 15.4.2006... Dopravní kontrolor Schválil: č.j. ZDD 005/06-NA dne... Vrchní

Více

Ministerstvo dopravy stanoví podle 22 odst. 2, 35 odst. 2, 42 odst. 3, 43 odst. 1, 4 a 5, 44 odst. 1 a 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb.

Ministerstvo dopravy stanoví podle 22 odst. 2, 35 odst. 2, 42 odst. 3, 43 odst. 1, 4 a 5, 44 odst. 1 a 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb. 173/1995 b. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/199 b., vyhlášky č. 174/2000 b., vyhlášky č. 133/2003 b., vyhlášky č. 57/2013 b. a vyhlášky č. 7/2015

Více

ČESKÉ DRÁHY. 1. Změna S T A N I Č N Í Ř Á D

ČESKÉ DRÁHY. 1. Změna S T A N I Č N Í Ř Á D ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU 1. Změna Novelizace S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Ústí nad Labem hlavní nádraží - obvod osobní nádraží - obvod sever - obvod jih Změna se týká Rozsahu znalostí

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro nákladiště Dymokury Účinnost od 1. 7. 2002...... přednosta stanice dopravní kontrolor Schválil č.j.: 53/02 11/3 d...... Počet stran:...

Více

Správa ţelezniční dopravní cesty, státní organizace. Provozní řád místních rádiových sítí. PO Praha-Libeň

Správa ţelezniční dopravní cesty, státní organizace. Provozní řád místních rádiových sítí. PO Praha-Libeň Správa ţelezniční dopravní cesty, státní organizace Dláţděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Oblastní ředitelství číslo jednací 02735/2016-SŢDC-OŘ PHA-PO PHALI vydání č. 1 účinnost od 24. 5. 2016 změna č. - účinnost

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Vojenské přepravy

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Vojenské přepravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D33 Vojenské přepravy Schváleno dne: 17.4.2012 č.j.: S 16766/2012-BEZ Účinnost od 1. června 2012 Počet listů :

Více

1. změna účinnost od 1. 4. 2006

1. změna účinnost od 1. 4. 2006 (Příloha ke smlouvě o provozování drážní dopravy č. 1227/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 99/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující z vlečky MODEL OBALY a.s., OPAVA - závod

Více

Příloha č.2. Provozní řád DKV Plzeň PP Domažlice. Provozní řád radiostanic - 1 -

Příloha č.2. Provozní řád DKV Plzeň PP Domažlice. Provozní řád radiostanic - 1 - Provozní řád DKV Plzeň PP Domažlice Příloha č.2 Provozní řád radiostanic - 1 - Provozní řád rádiových sítí Provozní jednotka Plzeň Provozní pracoviště Klatovy Provozní pracoviště Domažlice STE DKV 1 Plz

Více

Shrnutí aktuálních informací k přeladění rádiových sítí v pásmu 150 MHz

Shrnutí aktuálních informací k přeladění rádiových sítí v pásmu 150 MHz Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Váš dopis zn.: Zde dne: Naše zn.: 17430/2016-SŽDC-O14 Vyřizuje: Ing. Tomáš Mádr Telefon: 972 741

Více

3. změna Staničního řádu. ŽST Obrnice

3. změna Staničního řádu. ŽST Obrnice České dráhy, a. s. 3. změna Staničního řádu ŽST Obrnice Účinnost od: 18. 8. 2006 po ukončení výluky dle ROV 8337 etapa D Změna se týká článků: rozsahu znalostí, čl. 3, 8, 10B, 11, 14, 15, 21, 22, 26, 27,

Více

Za včasné zapracování přidělených změn v textu a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel tohoto výtisku

Za včasné zapracování přidělených změn v textu a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel tohoto výtisku ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Číslo změny Účinnost od Opravil Poznámky Č.j. Dne Podpis Za včasné zapracování přidělených změn v textu a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel tohoto výtisku 2 ROZSAH ZNALOSTÍ

Více

České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 1. Jen pro služební potřebu

České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 1. Jen pro služební potřebu České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy ČD Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 1 Jen pro služební potřebu České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy ČD Rozkaz o doprovodu vlaků

Více

ESKÉ DRÁHY S T A N I N Í Á D Železni ní stanice H O R N Í B Í Z A innost od 01.0 6.1998

ESKÉ DRÁHY  S T A N I N Í Á D Železni ní stanice H O R N Í B Í Z A innost od 01.0 6.1998 ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T AN IČNÍ ŘÁD Železniční stanice H O R N Í BŘÍZA Účinnost od 01.06.1998 Účinnost od 15.1.2007 Sedláková v.r... dopravní kontrolor Schválil: č. j. 3608/06 dne :19.12.2006

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZÁBOŘÍ NAD LABEM NOVELIZACE. Změna č. 1. Účinnost od: 15.4.2006 ...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZÁBOŘÍ NAD LABEM NOVELIZACE. Změna č. 1. Účinnost od: 15.4.2006 ... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZÁBOŘÍ NAD LABEM NOVELIZACE Změna č. 1 Účinnost od: 15.4.2006 Ing. Petr Pech Karel Sokol...... vrchní přednosta UŽST dopravní

Více

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2015

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2015 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2015 Věc: Uplatňování ustanovení předpisu

Více

Železniční rádiové sítě v pásmu 150 MHz na SŽDC. Ing. Tomáš Mádr

Železniční rádiové sítě v pásmu 150 MHz na SŽDC. Ing. Tomáš Mádr Železniční rádiové sítě v pásmu 150 MHz na SŽDC Ing. Tomáš Mádr České Budějovice 10. 12. 11. 2015 Využití rádiových sítí v pásmu 150 MHz Místní rádiové sítě (MRS) místní komunikace při posunu, údržbě,

Více

Rozkaz VP UŽST Strakonice K ZDD. Staniční řád ŽST Písek č.1 / 2006

Rozkaz VP UŽST Strakonice K ZDD. Staniční řád ŽST Písek č.1 / 2006 České dráhy, a.s. UŽST S t r a k o n i c e Strakonice dne: 31.8.2006 Č.j. 158 S / 2006 Účinnost od 15.9.2006 do vydání změny SŘ, nejpozději do 14.9.2007. Rozkaz VP UŽST Strakonice K ZDD Staniční řád ŽST

Více

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH. 1.12.2004 Rozsah znalostí,1,14 Ing.Krátký. Obsluhovací řád Zv. Pracejovice 2.změna účinnost od 1.12. 2004. č.j.14/04-11/1 č.

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH. 1.12.2004 Rozsah znalostí,1,14 Ing.Krátký. Obsluhovací řád Zv. Pracejovice 2.změna účinnost od 1.12. 2004. č.j.14/04-11/1 č. ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Číslo Účinnost Týká se ustanovení článku, Opravil Dne Podpis Od příloh změny Č.j. 15.4.2004 1,3,4,5,8,10,11,12,13,14 Mácka 15.3.04 Mácka 1 č.j.14/04-11/1 č.13 2 č.j.14/04-11/1 č. 1.12.2004

Více

Záznam o změnách a doplňcích Provozního řádu rádiových sítí

Záznam o změnách a doplňcích Provozního řádu rádiových sítí UŽST Kolín Provozní řád rádiových sítí Příl. 21 SŘ Záznam o změnách a doplňcích Provozního řádu rádiových sítí Pořadové číslo změny: Schváleno č.j.: Účinnost od: Opravil: Dne: Podpis: 2 UŽST Kolín Provozní

Více

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Typ interní normy Označení Nahrazuje Směrnice PERs46-B-2013 SŽDC (ČD) Op16 Změna č. 0 Účinnost od 1.10.2013 Datum vydání 9. září 2013 Platí do odvolání Navrhovatel

Více

Z11 0 B 0 B 0 - B. N N N Návěst "Odraz" se hlasem do radiostanice vyjádří slovy: b) Záloha/vlak č. na koleji č. odraz

Z11 0 B 0 B 0 - B. N N N Návěst Odraz se hlasem do radiostanice vyjádří slovy: b) Záloha/vlak č. na koleji č. odraz Z11 0 B 0 B 0 - B 300 m před místem zastavení musí provozní operátor vzdálenost odhadovat v: a) vozech b) metrech c) nápravách Bude-li sunutí prováděno na vzdálenost kratší než 100 m pak: a) musí posunovač

Více

pro všechny zaměstance ČD, ostatní cizí právnické a fyzické osoby jen pokud jim to nařídí SŽDC s.o.

pro všechny zaměstance ČD, ostatní cizí právnické a fyzické osoby jen pokud jim to nařídí SŽDC s.o. číslo článku Pořadí otázky / spr.od. znění otázky / odpovědí 1 1 Popis obsluhy rádiových zařízení neuvedených v předpise ČD Z11 se vydá jako: A Rozkaz přednosty stanice X B Doplňující ustanovení C Provozní

Více

České dráhy, a.s. Předpis

České dráhy, a.s. Předpis České dráhy, a.s. ČD D 26 Předpis pro vedení provozu na tratích překračujících hranice a používání lokomotiv, motorových vozů (jednotek) v mezinárodní dopravě Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD D 26

Více

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Věc: Použití písku pro trakční účely

Více

Provozní řád DKV Plzeň PP Chomutov, příloha č.2- účinnost od 30.9.2013. Provozní řád DKV Plzeň PP Chomutov. Příloha č.2. Provozní řád radiostanic

Provozní řád DKV Plzeň PP Chomutov, příloha č.2- účinnost od 30.9.2013. Provozní řád DKV Plzeň PP Chomutov. Příloha č.2. Provozní řád radiostanic Provozní řád DKV Plzeň PP Chomutov Příloha č.2 Provozní řád radiostanic - 1 - PROVOZNÍ ŘÁD RÁDIOVÝCH SÍTÍ Provozní řád DKV Plzeň PP Chomutov, příloha č.2- účinnost od 30.9.2013 Sítě: STE DKV Ra SRV SRD

Více

STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE MIKULOV NA MORAVĚ

STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE MIKULOV NA MORAVĚ České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE MIKULOV NA MORAVĚ Účinnost od: 24.3.2006 Bohuslav Hrubý, v. r. dopravní kontrolor Schválil: č.j. 631/2-06 dne: 1.3.2006 Ing. Libor Semorád,

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD FRÝDEK- MÍSTEK

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD FRÝDEK- MÍSTEK České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE FRÝDEK- MÍSTEK Účinnost od 8.10.2005 Nykel Antonín v.r., (VSDK). dopravní kontrolor Schválil: č.j. 3745N/05 dne 4.10.2005 Ing. Baronová

Více

Ustanovení o návěstech na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Lanžhot (ČR) Kúty (SR)

Ustanovení o návěstech na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Lanžhot (ČR) Kúty (SR) Ustanovení o návěstech na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Lanžhot (ČR) Kúty (SR) Popis a význam návěstí SŽDC v ŽST Lanžhot a na části pohraniční tratě Lanžhot Kúty provozované SŽDC 1. Umístění

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. DKV Praha PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II. ČESKÉ DRÁHY a.s. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV ÚČINNOST OD 1. 4.

PROVOZNÍ ŘÁD. DKV Praha PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II. ČESKÉ DRÁHY a.s. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV ÚČINNOST OD 1. 4. ČESKÉ DRÁHY a.s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II NYMBURK JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV ÚČINNOST OD 1. 4. 2004 Aktualizace 1. 7. 2013-1 - Obsah: 1.

Více

MÍSTNÍ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

MÍSTNÍ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY Správce MPBP: Elektrizace železnic Praha a.s. Udržovatel MPBP: Elektrizace železnic Praha a.s. Uživatelé MPBP: České dráhy a.s., DKV Praha Elektrizace železnic Praha a.s. SŽDC, státní organizace, OŘ Praha

Více