Téma: Reformy a solidarita?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma: Reformy a solidarita?"

Transkript

1 Tištěná verze: ISBN , online verze: ISSN dobrovolná cena 10 Kč prostředí právech ~ 2010 lidských Zpravodaj o životním a Téma: Reformy a solidarita? + Reformy: my a cizinci na stejné straně barikády? + Dopady plánovaných vládních změn na ženy + Mluvme o alternativách! + Vyšla FEMA VLÁDNÍ FORMULÁŘ pro rozpočtově zodpovědné

2 úvod Milé čtenářky, milí čtenáři! Ručičky na hodinkách se nám opět přetočily o hodinku zpátky, a tak nás znovu čeká období dlouhých zimních večerů. Pokud jste si již nerezervovali všechny večery na kurzy šití či jiné aktivity, které je pomáhají zkrátit, příležitostí na jejich zpestření by pro Vás mohlo být i listování v dalším čísle ALARMu, které jsme v naší redakci pro Vás připravili, a proto věříme, že ji rádi využijete. Pomalu se také blíží svátky pokoje a klidu, před nimiž mnozí z nás povinně absolvují překážkový běh údolím shonu a nakupování. Přicházíme k Vám proto rovnou s dvojčíslím, abyste, až doběhnete úplně vyčerpaní do cíle, mohli pak již nerušeně relaxovat čtením zajímavých článků. Tentokrát Vám nabízíme pestré příspěvky dotýkající se aktuálně velice citlivého tématu, a sice úsporných opatření vlády v oblasti sociálního systému v zemi. Vláda Obsah předkládá návrhy těchto opatření s odůvodněním, že se jedná o nezbytné škrty, které povedou ke zlepšení situace v ČR v této oblasti. Vzhledem k tomu, že jsou mnohé z nich přinejmenším diskutabilní, položili jsme si otázku, komu tyto škrty skutečně pomůžou, zdali vůbec. Dovolili jsme si touto cestou upozornit na možné (negativní) dopady na různé sociální skupiny (rodiny s dětmi, ženy, cizince/ky, apod.). Bez zajímavosti v této souvislosti jistě nebude ani rubrika Rozhovor, ve které jsme tentokrát vyzpovídali zástupce nedávno vzniklé iniciativy ProAlt, nabízející alternativní řešení oproti předkládaným návrhům vlády (čtěte v rozhovoru na str. 3). Věříme, že se Vám číslo bude líbit, a že nám zachováte přízeň i v novém roce! Hezké Vánoce a šťastný Nový rok přeje Vaše redakce Mluvme o alternativách! Reformy: my a cizinci na stejné straně barikády? Dopady plánovaných vládních reforem na ženy Vyšla FEMA Vaše nová dávka feministické energie Proč feministický časopis? Reportáž z konference navzdory reformám Rodičovství, které nestresuje ani rodiče ani děti?! Kde začít? Multikulti? Představujeme naši dobrovolnici: Adéla Smažilová Nové knihy v knihovně NESEHNUTÍ: komiks Nesnesitelná lehkost nakupování ALARM č ~2010 redakce: Darina Chvosteková, Lukáš Lyer, Kristýna Pešáková, Lenka Šafránková Pavlíčková, Boris Rafailov, Milan Štefanec grafická úprava, sazba a typografická úprava: Radim Šašinka, tisk: POIRE, s. r. o. registrace: MK ČR Vytištěno na recyklovaném papíře Obálka je vyrobena z papíru s certifikací FSC (Forest Stewardship Council) označující výrobky z ekologicky a sociálně šetrného lesního hospodaření. poznámka redakce: Ne všechny články musí vyjadřovat stanovisko NESEHNUTÍ. Chcete-li dostávat zpravodaj ALARM, pošlete na brněnskou adresu NESEHNUTÍ dvacetikorunovou známku (počet známek počet čísel ALARMu) anebo nám napište na adresu kde si můžete objednat jeho pravidelné zasílání v elektronické verzi. ALARM si můžete také prohlédnout na našich internetových stránkách: Děkujeme Lukášovi Lyerovi za korektury textů. Grafik/sazeč TL (tohoto listu) přijme zakázky ~Časopisy~noviny~knihy~plakáty~ ~letáky~výstavy~akcidenční tiskoviny~ od návrhu po realizaci ~ od vizitky po lokomotivu tel.: www LarvaGrafik com...od vizitky po lokomotivu titulní strana: Radim Šašinka 2

3 rozhovor Δ Mluvme o alternativách! Rozhovor s Pavlem Čižinským, mluvčím iniciativy ProAlt Připravila: Darina Chvosteková, dobrovolnice NESEHNUTÍ Není pochyb o tom, že volební rok 2010, jak ho některá média nazývají, přinesl několik zásadních změn v ustálených vodách české politické scény. S výměnou (staro)nových osobností ve vedení státu došlo i na oprášení osvícenských myšlenek, podle kterých se máme mít všichni už jen dobře. Vláda se totiž rozhodla, že bude reformovat. Ne každý se však s reformami vlády ztotožňuje jako se zlepšeními. Kriticky se k reformám staví také ProAlt (www.proalt.cz), iniciativa, která se snaží upozornit i na druhou stránku návrhů tzv. úsporných opatření, o níž však vláda již nemluví. Více o činnosti a základních postojích iniciativy nám řekl jeden z jejich mluvčích, Mgr. Pavel Čižinský, advokát a spoluzakladatel. Čím se vaše iniciativa zabývá a co vás vedlo k jejímu založení? ProAlt Iniciativa pro kritiku reforem a na podporu alternativ vznikl v červenci 2010, v podstatě bezprostředně po květnových parlamentních volbách, ze kterých vzešla Nečasova vláda. Byla to ona doba, kdy nastala jakási euforie pravicových stran a velkých podnikatelů, neboť náhle a nečekaně se vše zdálo možné: máme úžasných 118 hlasů v parlamentu, takže zavedeme školné, provedeme částečnou privatizaci důchodového systému dle Bezděkových návrhů, mnohem více zpoplatníme zdravotnictví, zrušíme ten hrozný komunistický zákoník práce, snížíme sociální dávky, a mnohé další (padaly i návrhy na privatizaci úřadů práce, věznic aj.). Podnikatelé a lobbisté, kteří se ještě v den voleb báli nástupu sociální demokracie, začali rychle využívat vítězství, které jim spadlo do klína. A současně vynořovalo stále více osobností, které tyto pravicové reformy podnikaly. Tereza Stöckelová rozeslala informaci o jakési Platformě osobností podporujících reformy sdružující především zástupce větších obchodních společností, kteří hodlali působit na veřejnost tak, aby se reformám nebránila. ProAlt vznikl tedy přinejmenším zčásti jako reakce na tuto atmosféru, vznikl z poznání, že když oni se organizují, tak i my se musíme dát dohromady, přičemž zpočátku se nejvíce hovořilo o tom, že je třeba zabránit provedení 4 hlavních reforem : 1) důchodové reformě spočívající v opuštění průběžného systému a ve vyvedení (části) prostředků z pojistného na sociální zabezpečení do rukou soukromých penzijních fondů, 2) privatizaci (alespoň částečnou, prostřednictvím tzv. nadstandardu) zdravotnictví, 3) zavedení školného a podřízení vzdělání soukromým firmám, a 4) omezení práv zaměstnanců Pavel Čižinský foto: Bohumil Červenka prostřednictvím novelizace zákoníku práce a prostřednictvím snižování sociálních dávek (aby tak nouze nutila nezaměstnané vzít jakoukoli práci). Souběžně s těmito tématy se ProAlt věnuje i mnoha jiným otázkám souvisejícím s obhajobou veřejného sektoru proti posilování moci privátních subjektů: ekologickým otázkám, některým zahraničně politickým tématům, propouštěním státních zaměstnanců atd. Od počátku byly nicméně v ProAltu přítomny i úvahy o hledání celkové alternativy k současnému neoliberálnímu globálnímu kapitalismu, který počítá se stále větším a větším růstem, ve kterém se stále více majetku kumuluje v rukách uzounké národní či globální elity a ve kterém jakési podivné ratingové agentury mohou položit hospodářství celých států. Mnoho lidí v ProAltu sdílí přesvědčení, že tento systém se musí změnit, neboť nebude životaschopný. Jakým způsobem tato skupina funguje můžete to popsat? ProAlt je skupinou s dosti neformální strukturou, nicméně určitá pravidla schválena byla. ProAlt má 3 mluvčí a řadu různých pracovních skupin, z nichž některé jsou jen ad hoc a jiné jsou permanentní. Přibližně jednou měsíčně se pořádají plenární schůze, na nichž se setkávají všichni, kdo mají zájem, nicméně nejvíce diskusí i rozhodování se odehrává (a to i s ohledem na mimopražské) na internetu. Pokud jde o členstvo, ProAlt je velmi otevřený novým členům, kteří se k nám přidávají zčásti na doporučení někoho ze členů stávajících a zčásti nás oslovují zcela noví lidé. Jedna z protestních akcí ProAltu foto: archiv ProAlt Kdo jsou členové Vaší iniciativy, z jakých sociálních skupin? V ProAltu jsou lidé ze všech možných sociálních, věkových a názorových 3

4 rozhovor 4 skupin a z různých regionů České republiky. V praxi zřejmě převládají vysokoškoláci a většina aktivních členů je z Prahy, v čemž vidíme velkou rezervu a velmi bychom stáli o to, aby aktivní skupiny ProAltu vznikaly po celém území naší země. Nabízí Vaše iniciativa konkrétní alternativy? Které, resp. kde se lze o nich dovědět? Předně musím říci, že jsem někdy trochu alergický na slovní spojení konkrétní alternativy. Vyjádřím to následujícím příměrem: Představme si družstevní dům, ve kterém bydlí členové družstva, který není příliš opravený a do kterého v některých místech hodně fouká děravými okny. Předseda družstva se kamarádí se stavební firmou XY, která by pozemek toho domu chtěla pro lukrativní developerský záměr. Tu předseda přijde a řekne lidem: Nedá se nic dělat, musíme dům zbourat, bydleli jste si nad poměry (podívejte se na fasádu), teď musíte jít bydlet buď někam do sklepa anebo za mnohem více peněz do bytů firmy XY (přičemž podrobně popíše, jak se bude dům bourat a jak hezké jsou byty firmy XY). A vedle předsedy stojí odborník, náhodou zaměstnanec firmy XY, který potvrdí slova předsedy družstva, že je třeba dům zbořit i z odborného hlediska atd. Tu se lidé bouří a odmítají, aby jejich dům byl zbořen. A předseda se jich optá: Tak jakou máte konkrétní alternativu? Pochopitelně, že ti družstevníci nebudou mít pravděpodobně po ruce projekt, který by byl tak podrobně rozpracován, jako je záměr, který chce dům zbořit, a který předložil předseda, který a) má lepší znalosti, b) má finance a aparát, aby záměr rozpracoval, c) měl i odpovědnost za připravené řešení. Zkrátka ProAlt samozřejmě nemá v šuplíku detailní paragrafové znění zákonů, které by řešily to nebo ono. ProAlt má však dostatek argumentů, kterými je schopen prokázat, že celkový směr a podstata navržených reforem jsou špatné pro stát i pro většinu občanů a naopak výhodné pro velké soukromé firmy. Materiály, ve kterých jsou tyto argumenty obsaženy, jsou dostupné zejména na internetu. Jaký je postoj ProAltu k genderovým otázkám. Ve Vašem prohlášení není tato problematika zmíněna. Reflektujete ji? Genderová problematika je častým tématem ve skupině pro sociální politiku a pracovní právo. Dnes není možné přemýšlet o společnosti bez zohledňování genderových aspektů. Naše základní prohlášení nemohlo obsáhnout vše, zaměřovalo se především na otázky související s nástupem Nečasovy vlády. Jak vnímáte postup parlamentu v souvislosti s návrhem úsporných opatření, kdy se snaží návrhy reforem schválit ve zkráceném legislativním procesu? Způsob schvalování těchto zákonů je dle mého názoru nelegální, ba přímo protiústavní. A to nejen kvůli vyhlášené legislativní nouzi, ale též kvůli Senátu, který má jednat ještě ve starém složení. ProAlt se snaží proti tomu protestovat. Na jaké sociální skupiny se zaměřujete nejvíc a naopak, kterou sociální skupinu se Vám dosud nepodařilo přitáhnout? Jak jsem uvedl výše, rádi bychom aktivizovali celou společnost, zejména ty příslušníky středních a nižších příjmových a vzdělanostních vrstev, které jsou pravicovými reformami postiženi nejvíce. Dosud se nám příliš málo dařilo zapojovat příslušníky dělnických profesí a z venkova. Určitě Vás podporuje i řada významných osobností, můžete jmenovat? Veřejně známé osobnosti, které se staly signatáři našeho základního prohlášení ze srpna tohoto roku, které jsme nazvali Společnost se škrtnout nedá, jsou uvedeni na našich stránkách Jedna z protestních akcí ProAltu Z mediálně známých osobností je do naší činnosti nejaktivněji zapojen ostravský sociolog Jan Keller. Média dále zmiňovala z našich signatářů Václava Bělohradského, Jiřího Davida, Táňů Fišerovou, Karla Holomka, Erazima Koháka, Jana Májíčka či Ondřeje Slačálka. Čím se v rámci iniciativy zabýváte konkrétně Vy? Já jsem byl zvolen mluvčím iniciativy (po Ivanu Štampachovi) a kromě toho jsem členem pracovní skupiny pro sociální politiku a pracovní právo a pak jsem koordinátorem skupiny pro zdravotnictví. Jako právník se dále podílím i na některých dalších věcech, kde je třeba právnických znalostí. Čeho si na ProAltu nejvíce ceníte? Díky ProAltu se mohu angažovat v tom, co považuji v současné situaci za nejdůležitější, totiž protestovat proti tomu, aby byl v České republice zničen sociální stát. ProAlt je jednou z mála platforem, která toto dobře umožňuje. Kdybych to zkoušel dělat sám, bylo by to mnohem obtížnější. Zaznamenali jste již určité úspěchy? Těžko mohu já, jakožto jeden z protagonistů ProAltu, hodnotit jeho úspěchy. Úspěchem je, že vůbec jsme, a že si začínáme vydobývat své místo ve veřejném prostoru. Určitě jsme jednou z mnoha sil té části společnosti, která se rozkrádačským reformám Nečasovy vlády brání, třeba jsme přispěli i k tomu, že v posledních senátních volbách Nečasova koalice již úspěch neslavila. Ale teď opravdu ještě není čas bilancovat úspěchy. Ω foto: archiv ProAlt

5 cizinci a cizinky Δ Reformy: my a cizinci na stejné straně barikády? Autorka: Lenka Šafránková Pavlíčková, koordinátorka programu Bezpečí pro uprchlíky V době zásadních otřesů světového finančního uspořádání se česká vláda zaklíná rozpočtovou zodpovědností. Za touto mnohoznačnou formulkou se může skrývat cokoliv záleží na tom, kdo ji používá, na čí bedra chce zodpovědnost přenést, za co a za koho. Za závratným hospodářským růstem naší země v posledních letech totiž nestáli jen ti, kteří na něm často získávali nejvíce firmy, velcí podnikatelé, politici. Stáli za ním i běžní zaměstnanci a zaměstnankyně a obrovskou mírou k němu přispěli i ti, kteří v rámci něj získali asi nejméně cizinci a cizinky, včetně těch ze třetích zemí, kteří u nás vykonávali vesměs nekvalifikované práce. Zisky z jejich práce přitom neplynuly jen do kapes strojírenských, textilních, stavebních, dřevozpracujících firem, pracovních agentur nebo třeba firem působících ve službách, ale také do kapes státu. V případě více než 400 tisíc legálně pracujících cizinců a cizinek se jedná o povinné odvody a daně, které, v mnoha případech bez nároku na zabezpečení v případě nouze, odvedli do státní pokladny. V případě neregulérních (tedy tzv. ilegálních ) migrantů a migrantek jde pak např. o nepřímý zisk skrze levnou práci načerno za mizerných podmínek na státních zakázkách. 1 Politiky můžete posuzovat podle toho, jak se chovají k uprchlíkům. Jednají totiž s nimi právě tak, jak by jednali s vámi, kdyby k tomu dostali příležitost, prohlásil před časem dnes již bývalý londýnský starosta Ken Livingstone. Jeho výrok samozřejmě nelze aplikovat na každého politika či političku, navíc starosta mluvil o uprchlících, nikoliv o cizincích obecně současná česká vláda však díky reformám, jejichž proklamovaným cílem je snaha maximálně ušetřit, jako by jeho poselství mimoděk podtrhovala. Chystaná i již běžící opatření totiž vnímají imigranty/ky do ČR výlučně jako potencionální zdroj zisků, za nějž není třeba nést zodpovědnost a jehož je možné se zbavit v momentě, kdy už dostatečně ziskový není. Legitimizace takového jednání je přitom ve vládní krizové koncepci zajištěna rétorikou strachu z bezpečnostních rizik, která takoví cizinci mohou údajně představovat. 1 více viz zimní dvojčíslo časopisu PŘES (hranice, předsudky, lhostejnost), který vydává NESEHNUTÍ Cizinec v ČR: život pod tlakem Vláda plánuje provést zásadní změny ve školství, zdravotnictví, penzijním systému, pracovním právu, v sociálních službách, ve vědě a výzkumu. Mnoho z nich přitom dopadne především na ty chudší tedy také na ty, kteří v naší zemi disponují méně právy, protože se v ní nenarodili, a navíc na ně dopadá těžké břemeno integrace ekonomické, kulturní, jazykové, sociální. Již dlouhodobě je přitom terčem kritiky fakt, že cizinci a cizinky jsou u nás vnímáni/y především jako levná a velmi výnosná pracovní síla, jíž se lze v případě nepotřebnosti zbavit. Na tyto cizince a cizinky mimořádně tvrdě dopadne nová zaměstnanecká politika vlády, která výrazně upřednostňuje práva zaměstnavatelů před právy zaměstnanců. Tito lidé patří mezi nejzranitelnější a taková politika je hrozí ještě více zatlačit do pozic zaměstnanců bez práv, kteří jsou ochotni dělat cokoliv (upřednostnění zaměstnávání načerno častý případ např. u firem, které realizují státní zakázky!). V praxi to může znamenat cokoliv z již známých případů od nucení lidí pracovat přesčas bez nároku na mzdu (např. 14 hodin denně šest dní v týdnu), přes placení nižší než minimální mzdy, neplacení pojistného, práci v nebezpečných podmínkách až po možnost kdykoliv se nepotřebného či nepohodlného zaměstnance zbavit. Navíc cizinci/ky ze třetích zemí bez trvalého pobytu si vždy musejí vyřídit pracovní povolení jen na jedno konkrétní místo u jednoho zaměstnavatele (to se vydává jen v případě, že na toto místo nelze sehnat českého zaměstnance většinou o něj z důvodu špatných podmínek nejeví zájem). Protože však ambicí české vlády je snížit nezaměstnanost Čechů a Češek, novinkou je v případě snahy cizince/ky o změnu zaměstnání nevydání nového povolení a zrušení víza. To ještě podporuje prohlášení vydané v rámci Národního protikrizového plánu 2, který slibuje pomoc potřebným cizincům, přičemž touto pomocí míní především usnadnění možnosti odjezdu ze země. To vše bohužel cizince a cizinky ještě více uvrhuje do pozice až nevolnické závislosti na jednom zaměstnavateli a podporuje bujení korupce mezi úředníky a policisty. Jak se integrovat? Zaměstnání a možnost ekonomické soběstačnosti je přitom základní podmínkou úspěšné integrace cizince/ky do české společnosti. Další reformy nové vlády, které přenášejí finanční zodpovědnost za řešení vládních dluhů i za podporu zaměstnavatelů na domácnosti, podporují jejich zvyšující se zadlužování na školném, na zdravotní péči a často i na zaplacení základních potřeb. Již dnes přitom dosahuje míra zadlužení českých domácností více než jeden bilion korun. Takové podmínky výrazně zvyšují riziko vzniku sociálního vyloučení a propadu do chudoby a ztěžují už tak nesnadné podmínky integrace v cizí zemi. Kteří cizinci/ ky či jejich děti si tak budou moci dovolit např. získat dobré vzdělání? V dlouhodobém horizontu tak ještě výrazněji riskujeme odsouvání cizinců a cizinek na sociální dno, jejich vylučování z přístupu ke vzdělání, zdravotní péči a dalším službám, a tím riskujeme i možný budoucí růst sociálních konfliktů. Sto nejbohatších lidí v ČR vlastní majetek, který je o více než třetinu vyšší než roční tuzemské náklady na veškeré sociální výdaje v roce 2010 (důchody, nemocenská, sociální podpora a podpora v nezaměstnanosti. Tyto výdaje činí necelých 40 % rozpočtu ČR, přičemž největší část z této částky činí důchody.). ČR se dnes nachází ve světě, kde 10 % nejbohatších lidí vlast- 2 5

6 ženská práva ní 85 % světového bohatství a kde s růstem počtu miliardářů roste i počet lidí, kteří se propadají na absolutní sociální dno. Se stále zrychlujícím se pohybem kapitálu po zeměkouli, který je pro další růst bohatství těchto lidí klíčový, však logicky také roste množství lidí, kteří migrují. Jak souvisí chování politiků a političek k těmto lidem s tím, jak se nůžky sociálních rozdílů stále více rozevírají? Jak s tímto jevem souvisejí české vládní reformy? A co by na to řekl bývalý starosta Ken Livingstone? Ω Výsledky e-ankety (www.nesehnuti.cz) Jste spokojená/ý s reformami vlády týkajícími se úsporných opatření v sociálním systému? 1. ANO, škrty byly nezbytné 2. NE, opatření jsou příliš měkká a nedostatečná 3. NE, škrty jsou necitlivé a nespravedlivé 4. Je mi to jedno ne necitlivé (53 %) ne nedostatečné (6 %) ano (35 %) je mi to jedno (6 %) Δ Dopady plánovaných vládních reforem na ženy Autorka: Kristýna Pešáková, koordinátorka programu Ženská práva jsou lidská práva Přestože v současnosti máme nejvyšší počet žen poslankyň v historii (22 %), ale na druhou stranu zase vládu bez jediné ženy (společně s Maďarskem jsme jedinými dvěma zeměmi Evropské unie, které mají čistě mužské vlády), bude možná zajímavé zamyslet se nad možným dopadem některých plánovaných vládních reforem právě na ženy. 6 Na plánovaná opatření současné vlády zaměřila svou pozornost česká koalice Social Watch, jejíž členskou organizací je také NESEHNUTÍ. Zahájila kampaň Chudoba a (ú)sporná opatření, jejímž cílem je varovat českou veřejnost před vysoce negativními důsledky tzv. úsporných škrtů, které připravuje nová vláda. Především jde o nepříznivé dopady ve čtyřech oblastech na jednotlivé skupiny žen, na oblast školství a vědy, na cizince a cizinky žijící v ČR a také na dodržování našich mezinárodních závazků vyplývajících z Miléniové deklarace OSN 1 z roku Některá z chystaných opatření mají odlišný dopad na vybrané skupiny žen. Podle koalice Social Watch se jedná například o snížení sociálních dávek včetně rodičovského příspěvku a porodného, zavedení školného na vysokých školách či pokračování ve zpoplatnění lékařské služby. Stále přetrvávající rozdíl mezi platy žen a mužů, který se v České republice pohybuje okolo 23 %, bude mít také dopad na výši důchodu žen, zvláště v rámci uvažované důchodové reformy. Negativně se tento nepoměr promítne i v případě zavedení školného na vysokých školách. Nižší příjmové skupiny obyvatel a v této skupině nepoměrně více ženy než muže rovněž ovlivní zvýšení 1 nepřímých daní a snížení přímé podpory rodin a její nahrazení daňovými odpočty. U zavedení školného možná na první pohled není viditelná souvislost s negativním dopadem právě na ženy. Spojíme-li si ale fakta a přidáme-li k tomu další plánované opatření, jakým je např. zrušení porodného, najdeme jasný rozdíl mezi dopadem na studentku a na studenta. Ženy v ČR vydělávají zhruba o čtvrtinu méně než muži. Jak upozorňuje sociolog Jan Keller, rozdíly platů žen a mužů se zvyšují úměrně s kvalifikací v neprospěch žen (rozdíl v platech mezi dělnicí a dělníkem je nižší než mezi lékařkou a lékařem). Jak uvádí Keller: Přitom všichni, kdo propagují školné, automaticky počítají s tím, že studentky je budou platit v naprosto stejné výši jako jejich mužští kolegové. Proč by měly ženy platit stejně jako muži za investici, o které už dopředu vědí, že se jim v průměru vyplatí minimálně o třetinu méně než mužům? Keller také upozorňuje na to, že zavedením školného v některých německých spolkových zemích došlo ke snížení počtu dětí vysokoškolaček. Představme si ženu, která se rozhodne pro studium na vysoké škole, ale nepochází z bohaté rodiny. Na školné si vezme půjčku, kterou bude splácet po dokončení studia ze své výplaty. Aby ji mohla splácet, nalezne práci, ve které bude ale dostávat nižší plat než její mužští kolegové a patrně snadno nedosáhne vyšších lépe ohodnocených postů, neboť bude zaměstnavatel očekávat, že vzhledem ke svému věku brzy otěhotní. Pokud ovšem otěhotní, bude splácet školné, vzhledem k nižšímu platu nedostane vysokou peněžitou pomoc v mateřství a porodné nedostane vůbec. Nebude tak divu, pokud si vysokoškolačka dítě nepořídí nebo jich bude mít méně, aby svůj dluh mohla splácet. Také pokračování v poplatcích u lékaře, nevyplácení porodného a další změny ve zdravotnictví dopadnou více na ženy. Na to upozornila již v roce 2008 analýza sdružení ProEquality a Otevřené společnosti. Více než polovinu hospitalizovaných totiž tvoří ženy, jen v souvislosti s porodem se jedná o více než žen ročně. Poplatky dopadají také na diabetiky nebo duševně nemocné, mezi nimiž jsou častěji zastoupeny právě ženy. Starší ženy zase pocítí dopady důchodových reforem. V důsledku navrhovaných změn budou starší ženy vystaveny většímu riziku chudoby. A to jednak z důvodu již dříve zmíněné nižší mzdy, jednak z důvodu horšího postavení na trhu práce. Mezi důchodci ženy mírně převažují. Pobírají v průměru o 20 % nižší důchody než muži. Reformy znamenají změnu a tato změna bude mít výrazný vliv na život žen téměř ve všech životních obdobích. Jedním z významů slova reforma je podle slovníku cizích slov také náprava či zlepšení. Otázkou zůstává, zda ho má k dispozici i vláda Ω

7 ženská práva Δ Vyšla FEMA Vaše nová dávka feministické energie NESEHNUTÍ a Genderové informační centrum NORA si vám dovolují s radostí oznámit, že přivedli za mohutné asistence řady skvělých feministických osobností na svět nový feministický magazín. Jmenuje se FEMA (FEministický MAgazín) a bude vycházet každý čtvrtek. Koupit si ji můžete za 45 Kč. K dostání je v tuto chvíli v kanceláři NESEHNUTÍ (třída Kpt. Jaroše 18, Brno), rádi případně zašleme i poštou (cena včetně poštovného 65 Kč). Brzy bude k zakoupení na čím dál více místech v Brně i po celé ČR. V Praze je možné Femu koupit v knihkupectví Gender Studies (Gorazdova 20, Praha 2). Časopis je možné si také předplatit. Téma prvního čísla: Navazujeme O počátcích a stoletém výročí oslav MDŽ; O časopisech pro ženy včera a dnes; Už máte na krku svoji vaginu?; Mohou se feministky věnovat břišnímu tanci?; Mužská štafeta; Gender combat; Jaký je svět viděný feministickou optikou? atd. Ω Proč feministický časopis? Obálka prvního čísla časopisu Myšlenka vytvořit feministický časopis vzešla mimo jiné z vědomí, že situace, ve které nyní žijeme, je výsledkem století aktivit ženského hnutí, na kterém se podílelo velké množství odvážných žen i osvícených mužů. Za vybojovanými úspěchy, kterých dosáhly, však v dnešní době stále vidíme stín, který si denně uvědomujeme. Můžeme totiž sice volit, ale je malá pravděpodobnost, že se samy budeme podílet na veřejném rozhodování. A nakonec je, bez ohledu na to, co jsme dokázaly, stejně důležitější barva vlasů a velikost výstřihu. Můžeme rozhodovat o svém rodinném stavu, ale proč musíme stále odpovídat na otázku: Slečna nebo paní? Nikdo nás sice nemůže legálně bít, ale pokud se tak v praxi stane, pořád jsme v podezření, že za to neseme spoluodpovědnost nebo že si to zasloužíme. Proč je naše ne stále často vnímáno jako ano? Kontakt na redakci: Kateřina Plesková, NORA: Kristýna Pešáková, NESEHNUTÍ: tel.: Daniela Jungová, koordinátorka distribuce Femy: Vítáme zájemce a zájemkyně o distribuci časopisu, o zapojení se do přípravy časopisu, stejně jako oceníme finanční podporovatele a podporovatelky a pomoc s propagací časopisu. Můžeme nabývat a spravovat svůj majetek, ale stejně patříme k té výrazně chudší polovině světa. A rozdíly nejsou vidět jen ve světových ekonomických statistikách, ale nemile často i na výplatní pásce. Můžeme svobodně rozhodovat o svém těle, ale je tomu skutečně tak? Co když si neoholíme nohy? A co když se rozhodneme pro interrupci? Z prohlášení v prvním čísle časopisu Fema, redakčně upraveno Reportáž z konference navzdory reformám Média a bohužel ne zdaleka jen ta, která se označují jako bulvární, pořád straší šílenými matkami, které chtějí rodit doma. Jakkoliv kolem celého tématu tzv. alternativních přístupů k porodům a rodičovství stále panuje určitá hysterie, přitahuje stále více žen i mužů. Dokazuje to i stále se zvyšující počty návštěvníků a návštěvnic konference Aktivní rodičovství, kterou letos na podzim NESEHNUTÍ pořádalo již druhým rokem. Bohužel, nové vládní reformy těmto rodičům také příliš nepřály. Kromě dopadů na ženy, které popsala Kristýna Pešáková ve svém článku, reformy v případě porodnictví především zdravotní jejichž proklamovaným cílem je šetřit, ignorují i méně nákladné přístupy k péči o rodiče a novorozené děti. Rodiče, kteří se tak rozhodnou z různých důvodů pro služby porodní asistentky, což je běžné především u domácích porodů, si tak za její služby musejí zaplatit (pro služby porodních asistentek či dul se ale rozhoduje i čím dál více žen, které rodí i v porodnicích). Takový porod je přitom mnohem levnější záležitostí. Stejně jako i poporodní domácí péče dětského lékaře či lékařky, přičemž však pojišťovny takovou návštěvu hradí jen jednu. I přes to se však mnozí nenechají odradit a i za cenu vyšších nákladů přivádějí své děti na svět způsobem, který považují za nejlepší pro sebe i své děti. Můžeme se tedy jen ptát, kdo na takovém přístupu nejvíc získává Lenka Šafránková Pavlíčková, koordinátorka programu Bezpečí pro uprchlíky 7

8 rodicovství Δ Rodičovství, které nestresuje ani rodiče ani děti?! Autorka: Zora Javorská, koordinátorka genderových seminářů a koordinátorka informačních a propagačních aktivit Ekoporadny Už druhý rok jsme se s Luckou Harnošovou rozhodly realizovat konferenci Aktivní rodičovství, která se snaží rodičům, budoucím rodičům, mladým i starým, odborníkům i odbornicím představit současné možnosti jak přivést na svět a posléze vychovat své děti s úctou k přírodě i k sobě samým navzájem. V poslední době, kdy vrcholí porodnost silných ročníků a současně je více dostupných informací je vidět, že se rodiče, či budoucí rodiče zajímají o to jak své děti vychovat lépe a současně jim často dochází, že právě jejich děti budou dále žít na této planetě a tak v tom všem rodičovském shonu myslí i na její budoucnost. Informací i možností Dětský koutek foto: Lukáš Lyer Jako první začíná přednášet Lucie Suchá Groverová, matka čtyř dětí s pátým v bříšku, o tom, jak od svého druhého dítěte rodí své děti sama doma za zpěvu svých oblíbených písní a bez bolesti. Než se k tomu všemu dostane, naladí plný sál divaček a diváků, s bříšky i s dětmi filmem ruské porodní asistentky Eleny Tonetti Porod jak jej známe. Film, který trvá něco přes hodninu, je plný krásných porodů do vody, moře i jen tak, ale také císařských řezů, mužských obřízek a grotesky o ruském cvičení pro těhotné v podobě plavání ve zmrzlém jezeře a kojení na sněhu. Po pauze už se konečně dostane na samotnou Lucii a to jak to, že ji porody nebolí, na což jsou všichni nejvíc zvědaví. Mluví dlouze o tom, jaké má většina z nás traumata ze svého vlastního porodu, která mohou hrát roli v porodech našich dětí. Mluví o lásce, s jakou se děti plodí a rodí. O vnitřní i vnější síle žen a o mužích, kteří ovládli současný porodní proces. Zájem je veliký, otázky téměř nekonečné. Po přednášce ještě běžím na fakultu sociálních studií, dochystat poslední věci a domů spát. Po cestě před mým oblíbeným zelinářstvím najdu asi tak dvacítku malých okrasných dýní všelijakých tvarů, ideální podzimní výzdoba na konferenci, jaká malá radost. V sobotu mám budík na šestou, vstanu hnedka a pádím na fakultu všechno pěkně nachystat. Už po sedmé přichází Jitka Stojanová se svými velkými krásnými obrazy, které ozdobí pro dnešní den celou velkou aulu. V půl osmé přicházejí první dobrovolníci a dobrovolnice a už se to začíná rozjíždět v pravém slova smyslu. Chystají se stoly, stánky, informační materiály, rozlepují se plakáty s programem, nosí 8 jak to udělat je mnoho a internet se jimi jen hemží, nám šlo ale především o to umožnit lidem se opravdu potkat, promluvit si, sdílet zkušenosti. Druhým, neméně důležitým cílem konference je přinášet mezi lidi přístupy a témata o kterých se veřejně mluví jen málo, či vůbec, právě z důvodu otevírání těchto témat širší veřejnosti. Připadá nám to důležité hlavně proto, že v České republice stále převládá jeden mainstreemový přístup k tomu, jak se mají děti rodit na svět a ideálně poté i vychovat. Na celém světě je těch způsobů ale tolik, že by bylo škoda uzavřít se do toho jednoho, který ani moc dobře nefunguje, jak můžeme pozorovat na nás samých. Pojďme se nyní podívat na to, co všechno jsme letos nabídly a jak to celé vlastně proběhlo? Přednáška Petry Steinerové foto: Lukáš Lyer

9 rodicovství Konference o aktivním rodičovství 2010 foto: Lukáš Lyer se hračky do dětského koutku, roznášejí se okrasné květiny a dýně. O půl desáté, kdy se má oficiálně začít, máme ještě pár drobností na dodělání, takže se malinko opozdíme. V už ale hrdě kráčíme, já, Lucka Harnošová spolutvůrkyně konference a Eva, moderátorka pro dnešní den, hlavním sálem k mikrofonu. Slavnostně zahájíme druhý den letošní konference, připomeneme kritickou situaci maďarské porodní asistentky Ágnes Geréb (viz také skupinu na Facebooku, Podpora pro Ágens Geréb ), vyzveme k podpisu petice za normální porody u nás, pozveme na spřátelenou akci konferenci o menstruaci Měsíc v nás (viz a vzpomeneme, že se zrovna setkává 13 domorodých babiček v Japonsku za účelem napomoci Matce Zemi v jejích těžkých časech. Po tom všem už to může všechno konečně opravdu začít. V aule si vezme slovo ostravská psycholožka Michaela Mrowetz, která se na hodinu a půl rozvykládá o důležitosti tzv. bondingu tedy navazování kontaktu mezi matkou a dítětem bezprostředně po porodu. Ve stejnou dobu ve druhé workshopové místnosti už Aleš Podivínsý a Katka Mínková mluví o svých nespočetných cestách se čtyřmi dětmi po různých koutech Evropy. Následuje zábavný, ale kontroverzní Vlasta Marek opět v aule a Bora Berlinger s bezplenkovou komunikační metodou, téměř názorně podanou, ovládne druhý sál. V průběhu přestávek je vidět maminky s kyblíčky či nad umyvadlem, jak poctivě bezplenkují, kojí kdekoli a děti jim radostně vykukují z šátku či se batolí kolem. V dětském koutku je nacpáno skoro k prasknutí, ale děti si vesele hrají, pokřikují, malují či jen tak rozpustile běhají po chodbách. Všichni se očividně setkávají, povídají, poslouchají, jedí, pijí, odpočívají či jen tak koukají. Někteří odvážní chlapíci si vyzkouší jaké to je nosit těhotné břicho, prožitkovou aktivitu Prázdninové školy Lipnice, která je celý den k dispozici. Jiní se můžou poradit v poradně porodní asistentky, klubu dvojčat a nedonošených dětí či Ligy lidských práv. Je taky možné se zúčastnit workshopu Montessori vzdělávání, prostě co kdo chce a co ho zajímá. Po obědové pauze se v dvouhodinovém bloku mohou lidé bavit o možnostech lesních školek a domácího vzdělávání v současné době v Čechách či se jít podívat na legendu domácího porodnictví Ivanu Königsmarkovou do velkého sálu. V obou případech je vidět, že zájem o téma je veliký, lidi se neustále vyptávají a není jednoduché tyto přednášky ukončit. Nachystáni jsou ale další zajímaví přednášející, jako například Petra Steinerová z Brna, která mluví se svým dvouměsičním synem v šátku na prsou o technice tzv. znovuzrození, tedy znovuprožití svého vlastního porodu jako techniky zbavení se porodního traumatu, kterou se naučila od téže ruské porodní asistenkty Eleny Tonetti, jejíž film se promílal předcházející den. V druhém sále si můžou přijít na své muži při přednášce Martina Járy z Ligy otevřených mužů s názvem Otcovství jako životní projekt. Večerní program zahájí Radana Píšková se svou speciální přednáškou o lotosovém porodu, tedy techniky neoddělování placenty od miminka po porodu. U této techniky porodu se čeká, až placenta sama zaschne a upadne. V našich končinách je to dost speciální metoda, kterou jen málokdo zná. Závěr je věnován meditaci a workshopu o vodě a jejím vlivu na naše zrození a životy v podání Blanky Kolářové Sudíkové. V aule je program zakončen filmem Porodní plán z dílny Gabriely Kontry a Katky Kačerovské, které ale osobně nemohly přijet z důvodu nemocných dětí. Celkově byla atmosféra letošního ročníku konference Aktivní rodičovství nabita příjemnou energií, sdílením a setkáním. V jistou chvíli snad ale jen každého napadlo, že příští rok už to musí být ve větším, jinak se tam všichni prostě nevlezem. Ω Další a související informace, fotky a krátké video z konference můžete nalézt zde: 9

10 zamestnankyne Δ Kde začít? Kateřina Kratochvílová, účetní a finanční koordinátorka NESEHNUTÍ Tuto otázku jsem si pokládala, když jsem ukončila svůj pobyt ve vzdělávacím zařízení a ocitla jsem se v nezáviděníhodné pozici a s nálepkou nezaměstnaná(ý). Hledání práce ovšem po několika neúspěšných pokusech (kde jsem se setkala i s naprosto otevřenou diskriminací), přineslo své plody přesněji řečeno plod. Tímto plodem byla nabídka práce v roli účetní a finanční koordinátorky v organizaci, která se zabývá kromě mnoha jiných témat i ženskými právy. Kateřina Kratochvílová foto: Archiv KK V NESEHNUTÍ se se mnou potkáte vždy, když vyvstane potřeba jakékoli finanční spolupráce. Mým úkolem je nejen posedávání před obrazovkou počítače s usilovnou vervou porozumět všem jeho funkcím, se kterými si musím spřátelit, ale jsem tu hlavně proto, abych po finanční stránce zkoordinovala veškeré aktivity, které se v NESE dějí, a to od přípravy rozpočtů přes škatulkování hromady dokladů až k vyúčtování projektů. Začátky jakékoliv činnosti nejsou snadné (tedy alespoň z mého pohledu), ovšem za pokus vždycky stojí snaha přeprat konkurenci a dát možnost vyniknout správným myšlenkám, ve kterých se NESEHNUTÍ angažuje. Ráda tedy poznám každého, kdo se na aktivitách NESE chce podílet nebo se již podílí. Společnou řeč se mnou rozhodně najdete tehdy, pokud se zajímáte o jakákoliv zvířata, ale především o velké býložravé lichokopytníky a domácí psovité šelmy. Ve svém volném čase se koním i psům velmi ráda věnuji. Pokud je možnost, vyrážím do náruče lesů, luhů, hájů i hor. A pokud se mi tato příležitost nenaskytne, alespoň to kompenzuji posloucháním hudby. Do noty mi padnete i v případě zájmu o českého velikána Járu Cimrmana No a takhle bych mohla pokračovat ještě dost dlouho, ale další detaily už raději nechám na osobní setkání těším se! Ω Δ Multikulti? Radka Vejrychová, koordinátorka projektu Zábavným vzděláním proti diskriminaci a xenofobii 10 Co napsat o člověku, kterého bych měla znát nejlépe. Co napsat sama o sobě? Jednou kdosi řekl, že jediný člověk, před kterým se neschováme, jsme my sami. Najednou se ptám sama sebe, proč vlastně dělám všechno to, co dělám? Stíhám tolik věcí a beru si jich na sebe víc a víc? Snažím se změnit svět? A proč jsem v NESEHNUTÍ? Člověk, který věří na náhody, by řekl shoda náhod, možná dochucená trochou štěstí. Já na ně nevěřím, vím, že věci se nedějí jen tak. Všechno má svůj důvod i smysl. I já jsem tu z nějakého důvodu. Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity, učitelství českého jazyka a literatury a výtvarné výchovy. Do školství se mi vážně nechtělo, a proto jsem se vrhla na češtinu trochu z jiné strany. Učím češtinu cizince a cizinky, kteří jsou v Brně a jeho okolí z nejrůznějších důvodů. To celé mi dává možnost poznat mateřský jazyk (vlastně i celou kulturu, která je s ním spjata) z jiné perspektivy. Vlastně si postupně začínám víc vážit našich zvyků, tradic. Ve volném čase se věnuji mnoha aktivitám, z nichž mě nejvíce baví výtvarné tvoření. Je uvolňující dát své emoce do barev a vytvořit jimi obraz. Baví mě vymýšlet nové věci a realizovat je. A co dělám v NESEHNUTÍ? Mám na starosti koordinaci projektu, jehož cílem je na základních a středních školách realizovat workshopy s multikulturní tematikou. Od prosince 2010 nastupuji jako nová koordinátorka programu Bezpečí pro uprchlíky. Setkáte se se mnou, když se rozhodnete zapojit do multikuti aktivit. Určitě mě i více poznáte, když se rozhodnete dlouhodoběji spolupracovat. Ω

11 dobrovolnictví Představujeme naši dobrovolnici: Adéla Smažilová Autor: Boris Rafailov, koordinátor propagačních, mediálních a vzdělávacích aktivit v projektech Podpora ekologické stability krajiny při plánování územního rozvoje a Multikulti Challenge: Accepted. Dobrovolnice, kterou vám představujeme v tomto čísle Alarmu, patří už řadu let k NESEHNUTÍ. Nejčastěji se s ní setkáte při aktivitách skupiny Jídlo místo zbraní, aktivní je také v tématu Zbraně, nebo lidská práva? Neváhá pomoci ale ani s překlady textů, či narychlo svolanými přímými akcemi. Co vlastně děláš ve svém soukromém životě kde pracuješ nebo studuješ? Momentálně jsem zaměstnankyní Ústavu jazyků při FSI VUT Brno, kde si již několik semestrů dopřávám testosteronové lázně při výuce angličtiny. Ve skupinách je totiž zřídkakdy nějaká žena. Abych z toho nezcvokla, učím ráno ve firmách. V letošním akademickém roce dokončím bakalářská studia Informační vědy a knihovnictví. Úspěšně za sebou mám Anglistiku a Historii na FFMU. Vzpomeneš si, co nebo jaká událost Tě přivedla k osobní angažovanosti a dobrovolnictví pro NESEHNUTÍ? Ekologické a sociální problémy mě zajímaly odmalička. Nějakou dobu jsem se rozhodovala, kterou neziskovku budu v jejím úsilí podporovat a vybrala jsem si NESE, protože mi vyhovují témata i neformální způsob spolupráce. Nejdříve jsem chodila jen na akce a pak jsem se osmělila jít i na schůzku, kde jsem nikoho tehdá neznala. To bylo v roce Které téma či program NESEHNUTÍ je Ti nejbližší a které naopak nejmíň? Proč? Nejbližší je mi asi téma obchodu se zbraněmi. Mezinárodní vztahy a jejich vliv na běžný život mě zajímaly už na škole. Bohužel je v dnešní době těžké sehnat peníze tak, aby se to téma dalo dělat víc profesionálně. Proto se teď věnuji Food not Bombs. Z ostatních témat je těžké říct, že mi nějaké není blízké. Považuji se za feministku, hypermarkety rozhodně nemiluji, výzvy multikulturalismu chápu jako velice aktuální a naléhavé stejně jako diskuzi o ochraně přírody. Co Ti dobrovolničtí pro NESEHNUTÍ dalo a dává? Zkušenosti k nezaplacení. Tohle číslo Alarmu je o kritice plánovaných sociálních reforem, jaký je Tvůj postoj k chystaným reformním škrtům Nečasovy vlády? Myslím že to, co chystá tato ač, demokraticky zvolená vláda, je útok na základní lidská práva a důstojnost. Desetiletí vývoje nejen v Evropě ukazují, že pokud existuje fungující veřejný prostor, má se společnost jako celek lépe. Veřejný prostor jsou pro mne všechna místa, kde jsme si všichni rovni bez ohledu na původ, náboženství, věk, majetek atd. jako je např. škola. Snahou této neoliberální vlády je společnost rozložit na co nejmenší elementy a poštvat ji proti sobě tak, aby odpor vůči těm nahoře byl co nejmenší. Já nevím, co je reformního či pokrokového na školném, penzijních fondech nebo možnosti dostat výpověď bez udání důvodu. Ale zároveň doufám, že vznikající iniciativy odporu povedou k rozpoutání plodné debaty o fungování společnosti v 21. století. Jak si představuješ svůj život za deset let? Valašsko, dřevěnice, koně. Poselství Myslím že v aktivismu to chce odvahu a pokoru zároveň. Osobně bych si třeba přála, aby lidem nebylo všechno tak jedno a necítili se tak odcizení od fungování světa. Všem příznivcům NESE bych pak přála, aby zůstali nesehnutými a dokázali pomoci se napřímit více lidem. Dnes jste měli možnost seznámit se s Adélou Smažilovou, která nám pomáhá. V NE- SEHNUTÍ i máme ale i další dobrovolníky a dobrovolnice, kteří/které nám pomáhají v rámci našich dlouhodobých programů, ale také navrhují grafiku webových stránek či plakátů, pomáhají nám při akcích, překládají, dělají korektury apod. I jim patří náš nesmírně velký dík!!! Ω Jak nám pomáhá? Zajišťuje překlady textů, např. výročních zpráv do angličtiny. Spolukoordinuje skupinu Jídlo místo zbraní a dlouhodobě pomáhá v rámci programu Zbraně, nebo lidská práva? Účastní se aktuálních happeningů a přímých akcí (např. happening proti pokáceným borovicím v Brně-Líšni). Pravidelně nám pomáhá na informačních stáncích, např. na letních festivalech. 11

12 knihovna Nové knihy v knihovně NESEHNUTÍ: Nesnesitelná lehkost nakupování Koželouh, Jiří; Tkáč, Peter; Štefanec, Milan Máte rádi nízké ceny? Chtěli byste vědět, co se skrývá za nimi? Přečtěte si naši novou knihu věnovanou problematice nákupních řetězců. Dozvíte se o praktikách řetězců při jejich expanzi, jednání s dodavateli i o pracovních podmínkách zaměstnanců a zaměstnankyň jejich dodavatelských firem. Jednotlivé kapitoly informují čtenáře o drsných praktikách řetezců v České republice i jinde ve světě. UPOZORNĚNÍ: Po přečtení této knihy se Vám možná v hypermarketech už nebude nakupovat tak lehce! Recenzi čtěte na str. 14. Účinky výfukových plynů z automtobilů na lidské zdraví Šuta, Miroslav Jde o třetí, přepracované vydaní publikace. Výfukové plyny vozidel jako vážný ekologický a zdravotní problém. Popis jednotlivých škodlivých látek a jejich účinků na zdraví a životní prostředí, slovníček odborných termínů. Nová kapitola věnovaná dopravě a skleníkovým plynům (klimatu). Práce je jinde/work is elswhere Šestnáct příběhů o lidech, kteří jedou za prací / Sixteen stories of people who travel for work Hurrle, Jakob; Endter, Stephanie Práce je jinde / Work is elsewhere je hlavním výsledkem projektu o pracovní migraci, který realizovalo Multikulturní Centrum Praha, a na němž se podílelo třicet dva fotografů a badatelů. Účastníci projektu pracovali ve dvojicích fotograf výzkumník a během léta 2006 sestavili šestnáct osobních příběhů, v jejichž centru stojí lidé, kteří cestují z různých důvodů a různými směry za prací. Účastníci nehledali ani tak zvláštní individuální příběhy, jako spíše takové lidi, příběhy a trasy, které reprezentují důležité proudy pracovní migrace v dnešní Evropě. Proč nezavádět školné Keller, Jan; Stöckelová, Tereza; Štech, Stanislav Iniciativa Vzdělání není zboží! vydala brožuru pod názvem Proč nezavádět školné. Tématem školného se konkrétně zabývá pouze jeden text od Jana Kellera. Ostatní texty se zabývají reformou školství v obecnější rovině a v celkovém kontextu. Komodifikace vzdělání je jedním z mnoha kroků neoliberálních vlád, které usilují o zničení zbytku veřejného prostoru a občanských práv pod falešnou záminkou zodpovědného hospodaření. Školné tak nabývá symbolického charakteru. Nejde ani tak o to, jak bude vysoké nebo jakým způsobem se bude vybírat. Jde především o princip, o to, co pro nás vzdělání znamená, čím je a čím by podle nás být mělo. 12

13 knihovna Nevěřící: střety křesťanstva s islámem v letech Wheatcroft, Andrew Islám a muslimové to jsou dnes ti oni, vůči kterým se kulturně tak často vymezujeme. Už mnoho autorů a autorek přitom ukázalo, že právě islám byl v průběhu evropských dějin a neustálé tvorby naší, evropské identity projekčním plátnem, do něhož si křesťanská společnost projektovala své špatné svědomí i své špatné stránky. Britský historik Wheatcroft, který je také skvělým vypravěčem, je ale v literatuře přeložené do češtiny první, kdo ukazuje i druhý pohled to, jak si podobným způsobem obraz křesťanů přizpůsobovali muslimové, jak se ke křesťanům vztahovali, aby tak potvrdili identitu vlastní. Podle autora si muslimové a západní křesťané o sobě navzájem vytvořili oboustranně shodné mínění, pohled jedné společnosti na druhou byl přitom zrcadlovým obrazem mínění druhé strany o ní samé. Wheatcroft si všímá oblastí, v nichž v průběhu křesťanské historie docházelo ke vzájemným střetům invaze vojsk islámu do byzantských držav v Levantě, Córdobský chalífát a Granadské království na Pyrenejském poloostrově, křižáci a vzpomínky na ně přetrvávající v podvědomí národů obou stran, vynález knihtisku a jeho vliv na rozvoj politické propagandy, krvavá povstání na Balkáně proti turecké nadvládě a přístup západních intelektuálů a politiků k východní otázce z takových a mnoha dalších témat autor spřádá mohutný proud ve snaze pokusit se pochopit, z čeho pramení současný stav vztahů mezi oběma kulturami. Šíbr: Příběh ze Sarajeva Sacco, Joe Po velkém úspěchu v češtině vydaných Saccových komiksů Palestina a Bezpečná zóna Goraždě se překladu dočkal i další Saccův grafický román. Když se Sacco vrací roku 2001 do Bosny, hledá snad jediného člověka, který by byl ochoten otevřeně mluvit o šílenství, jemuž tato země několik let předtím propadla. Tímto člověkem byl válečný veterán Neven, kterému se říkalo Šíbr, protože za správnou cenu dokázal zahraničním novinářům v Sarajevu zařídit opravdu ledacos: výlet na frontu, kontakty na důležité lidi i na prostitutky. Nevenův příběh je mikrokosmem celého balkánského konfliktu. Šíbr vypráví o vzestupu polovojenských magnátů, díky jejichž fanatické odvaze nepodlehlo Sarajevo etnickým čistkám, ale kteří se rekrutovali z podsvětí a často se nechali zkorumpovat mocí, krvežíznivostí a nacionalistickými bludy. Šíbr je dalším střípkem, který skládá dohromady mozaiku skutečného válečného konfliktu, kde neexistuje jasný začátek, příčina ani konkrétní viník, ostrá hranice mezi skutečností a legendou, ani jednoznačný morální soud. komiks Více o zajímavých knihách se dozvíte na 13

14 recenze Δ Nesnesitelná lehkost nakupování (Koželouh, Jiří; Tkáč, Peter; Štefanec, Milan) Autor: Lukáš Lyer, koordinátor Ekologické poradny NESEHNUTÍ Nová kniha Nesnesitelná lehkost nakupování aneb jaké je tajemství nízkých cen v nákupních řetězcích shrnuje publikované studie o negatnivních dopadech expanze nákupních řetězců. Poukazuje především na porušování práv zaměstnanců a zaměstnankyň obchodních řetězců, ale i personálu dodavatelských společností, jehož otřesné pracovní podmínky si při svých nákupech sotva uvědomujeme. Chování vedoucích pracovníků obchodních řetězců a strategie společností při jednání se svým personálem jsou čtivě ilustrovány osobními příběhy zaměstnanců a zaměstnankyň. Autoři ovšem na konkrétních příkladech dokládají i nátlakové praktiky řetězců při jednání se samosprávami a místními obyvateli při prosazování konkrétních záměrů v jejich městech. Zabývá se i sociálními dopady expanze nákupních center na takových místech. Kniha zaujme svou originální obálkou a k jejímu čtení navnadí předmluva předního sociologa Jana Kellera. Kniha je dělena do kapitol podle jednotlivých států. Dozvíte se mimo jiné o praktikách řetězce Tesco ve Spojeném království, o chování obchodních řetězců Lidl a Kik v Německu, zde snad i otrlejší čtenáře musí šokovat konfrontace nízkých cen zboží s tristními pracovními podmínkami zaměstnanců a zaměstnankyň dodavatelů v Bangladéši. Velice výmluvný je i popis agresivních praktik společnosti Wal-Mart v USA. Kapitola věnovaná České republice kromě dopadu výstavby velkoprodejen na životní prostředí pojednává i o zajímavých změnách v chování zákazníků v průběhu let a fenoménu poslední doby, tzv. mall junkies. Závěrečná kapitola shrnující zkušenosti ze Slovenska šokuje zejména případem nákupního centra Aupark v Košicích postaveného v centru uprostřed náměstí. Publikaci jistě ocení každý, komu nejsou lhostejné ekologické a sociální dopady jeho nakupování. Zejména by ale její přečtení velmi prospělo všem, kdo se pravidelně nechává zlákat k výhodným nákupům ve svém oblíbeném hypermarketu. Ω Kontaktovat nás můžete telefonicky na čísle em na či přes skype ekoporadna (pouze pro hovory) V případě, že máte jakýkoli ekologický dotaz, ideálně takový, který je na rozdíl od předchozích řádků míněn vážně, obraťte se na naši bezplatnou ekologickou poradnu! nebo nás navštivte v pondělí a středu v době od 10 do 12 a od 16 do 18 hodin (po předchozí domluvě i jindy). Co je to, když se řekne ekologista Dnes si probereme velmi důležitý pojem. Ekologista. Jedná se méněcenný poddruh druhu Homo sapiens sapiens sapiens (člověk přemoudřelý). Čím se vyznačuje? Především třídí odpad, dodržuje zákony a upozorňuje na nezákonnosti, které nedokáže přehlížet. Jeho chování je zkrátka naprosto nepatřičné a v absolutním rozporu se současnými společenskými trendy. Někdy se také ne zcela správně používá pojem ekolog, což je ale také označení pro vědce zabývajícího se tzv. ekologií, veskrze nezajímavou a nedůležitou vědou, o které se píše jen v několika bezvýznamných časopisech typu Science či Nature. V souladu s dnešními poznatky je třeba rozlišovat ekology od ekologistů. Ekolog je sice pojem používaný dříve hojně jako velmi vulgární nadávka, ale označuje také hrstku pomatených vědců, nepochopitelně přesvědčených o tom, že organismy s prostředím a mezi sebou vzájemně interagují. Tato skupina je ale celkem neškodná. Její příslušníci jsou totiž většinou bezpečně izolovaní ve vědeckých ústavech nebo se někde v lese hrabou v hlíně, takže nemají čas obtěžovat a brzdit rozvoj naší vlasti. Přesto se v lepší společnosti nedoporučuje slovo ekolog příliš často vyslovovat. Můžete být snadno nařčeni z ekologismu, navždy znemožněni a vyloučeni ze společenského života. Naopak doporučuje se ve společnosti často zdůrazňovat negativní dopady ekologistů na rozvoj současné společnosti. Je to velice módní téma konverzace, postupně vytlačující i golf a nakupování. Nejvýraznějšími negativními dopady činnosti ekologistů je zpomalování pokroku a šíření ekologistických myšlenek, odvádějících pozornost neinformované a nedostatečně poučené veřejnosti od osobního prospěchu a směřování k všeobecnému blahu. Ekologisté se vyznačují neustálou potřebou se někam přivazovat, lézt na komíny a páchat jiné tzv. ekoteroristické činy. Málokterá dálnice či jiná veřejně prospěšná stavba poslední doby je postavena podle běžných nepsaných pravidel (tzn. za dvojnásobek původně plánované ceny a bez povolení). Přestože se jedná o stavby významným způsobem zvyšující míru společenského pokroku a pohodlí všech obyvatel, vždy někde za památným stromem číhá záludný ekologista se stavebním zákonem v pařátech, aby stavbu napadl a zablokoval. Naštěstí současná osvícená vláda již slibuje zavedení účinných opatření k omezení vlivu ekologistů na rozvoj společnosti. Hodně nadějí lze vkládat např. do plánovaného zamezení možnosti účasti veřejnosti, a tedy i ekologistů, ve stavebním řízení či výrazné odbyrokratizování procesu EIA (přežitek z minulého století, nepatřičně zdlouhavé posuzování vlivu záměrů na životní prostředí, brzda pokroku, která snad bude brzy eliminována). Příště si povíme něco o blahodárném vlivu golfových hřišť na životní prostředí a krajinný ráz a možná i o Červené Karkulce! S úctou Váš Lukáš Lyer koordinátor ekologické poradny 14

15 distribuce Tričko Takto vypadá feministka s uvedeným českým nápisem na hrudi a s jeho osmnácti jazykovými mutacemi na zádech. Barvy: bílá, černá, červená, hnědá, růžová, světle modrá, šedá, tmavě modrá, zelená Velikosti XS-XL (Fair Ware) Cena: 250 Kč Tričko programu Zaostřeno na hypermarkety (dámské) Barvy: černá, přírodní bílá, tmavě modrá (všechny Fair Trade), černá, červená, růžová, světle modrá, tmavě modrá (všechny Fare Ware) Cena: Fair Ware 250 Kč, Fair Trade 300 Kč Tričko programu Zaostřeno na hypermarkety (pánské) Barvy: bílá, černá, khaki, šedá, tmavě modrá (všechny Fare Ware) černá světle zelená (všechny Fair Trade), Velikosti: M, L, XL, XXL Cena: bavlna Fair Ware 250 Kč, Fair Trade 300 Kč Tričko programu Ženská práva jsou lidská práva Barvy: bílá, černá, červená, hnědá, růžová, světle modrá, šedá, tmavě modrá Velikosti:XS-XL (Fair Ware) Cena: 250 Kč Benefiční placky s tematikou sexismu Nápisů je šest druhů: Bojkotuji sexismus, Mám rád sex nesnáším SEXISMUS, Mám ráda sex nesnáším SEXISMUS, PROTI SEXISMU ne proti sexu, Říkám ne sexismu, Sex ano sexismus ne. 100 % výtěžku jde na kampaň proti sexismu v reklamách. Barvy a varianty jsou různé. Cena: 30 Kč Benefiční propisky Zaostřeno na hypermarkety Benefiční kompostovatelné propisky Zaostřeno na hypermarkety jsou vyrobeny z rostlinného a biologicky odbouratelného plastu. Běžně dostupná vyměnitelná náplň kompostovatelná není. čtyři barevné varianty: 1) černá/bílá, 2) transparentní (= lehce průsvitná) modrá/bílá, 3) transparentní oranžová/bílá, 4) transparentní zelená/bílá. Propisky jsou potisknuty názvem kampaně Zaostřeno na hypermarkety, webovými stránkami a logy donorů. Cena: 20 Kč Taška Nejsem loutkou hypermarketu Tašky jsou lněné a bio-bavlněné (rozměry cm), dlouhé uši přes rameno. V barvě natural jsou potisknuty motivem Nejsem loutkou hypermarketu s logem NESEHNU- TÍ a webovými stránkami kampaně zaostřené na hypermarkety. Na druhé (zadní) straně je decentní potisk (16 7 cm) s logy donorů kampaně. Lněné tašky jsou výrobky krejčovské dílny o. s. Český západ, kde poskytují pracovní příležitosti romským ženám. Tašky z přírodní lněné látky mají mírně našedlou barvu a na zadní straně vnější kapsu (19 19 cm). Látka bavlněných tašek má lehce nažloutlý tón a byla vyrobena z bavlny v kvalitě bio, vypěstované k přírodě příznivějším způsobem. Cena 170 Kč (len), 150 Kč (bio-bavlna) Omalovánky pro děti Omalovánky programu Bezpečí pro uprchlíky s názvem Teď jsme doma v České republice. O dětech, které se narodily v cizích zemích a teď žijí v ČR. Cena: 15 Kč Pexeso Pexeso programu Bezpečí pro uprchlíky s názvem Teď jsme doma v České republice O dětech, které se narodily v cizích zemích a teď žijí v ČR. Cena: 20 Kč Benefiční propisky NESEHNUTÍ Benefiční kompostovatelné propisky NE- SEHNUTÍ jsou vyrobeny z rostlinného a biologicky odbouratelného plastu. Běžně dostupná vyměnitelná náplň kompostovatelná není. pět barevných variant transparentních (lehce průsvitných) propisek: 1) modrá/ bílá 2) fialová/bílá, 3) červená/bílá, 4) zelená/bílá, 5) růžová/bílá. Propisky jsou potisknuty webovými stránkami a logem NESEHNUTÍ. Cena: 20 Kč benefiční placky NESEHNUTÍ ø 3 cm: Ženská práva jsou lidská práva logo programu Ne kácet, ale chránit! Proti válce! Odmítám rasismus! Jednotná cena 20 Kč/ks 15

16 6 TÉMAT:

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ MŮŽEME MÍT prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. vedoucí katedry rozpočtové politiky a managementu veřejného sektoru 19. 11. 2008 OSNOVA Studium veřejných financí na VŠFS Hypotéza

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Obsah: 1. Porodné 2. Peněžitá pomoc v mateřství 3. Rodičovský příspěvek 4. Daňová sleva na dítě 5. Sociální příspěvek 6. Jak klesne rodičovský příspěvek

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 5 JAK DOBROVOLNICTVÍ PREZENTOVAT Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly získáte

Více

Stručný úvod do AEGEE

Stručný úvod do AEGEE Stručný úvod do AEGEE European Students Forum AEGEE-Europe, European Students Forum Rue du Noyer / Notelaarsstraat 55 1000 Bruxelles Belgium - Belgique Většina vizuálních materiálů použitých v této publikaci

Více

VÍŠ, CO JE TO BANKA?

VÍŠ, CO JE TO BANKA? VÍŠ, CO JE TO BANKA? Plán vyučovací hodiny (č. 5) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Víš, co je to banka? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY:

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

STANOVISKO ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE. Účastníci projektu se shodují, že výuka Úmluvy o právech dítěte je dnes na školách nedostačující nebo zcela chybí.

STANOVISKO ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE. Účastníci projektu se shodují, že výuka Úmluvy o právech dítěte je dnes na školách nedostačující nebo zcela chybí. STANOVISKO V rámci projektu, Nenech sebou zametat!, proběhlo od listopadu 2012 do dubna 2013 šest besed s odborníky na problematiky spjaté s Úmluvou o právech dítěte, šikanou a kyberšikanou. Těchto besed

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, které je možné si přes uvedený kontakt objednat pro vaši školu. Obsah i časový rozsah kurzů je možné na základě dohody přizpůsobit. Kromě pořádání kurzu na

Více

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči)

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) care plan Co je systém CPA? Systém CPA Plan Programovému přístupu k péči se jinak říká také systém CPA. Systém CPA se stará o to, abyste

Více

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty PŘÍRUČKA PRO SNADNĚJŠÍ POROZUMĚNÍ S CIZINCEM Tato příručka vznikla s cílem usnadnit komunikaci mezi Vámi a cizincem. Konkrétními ukázkami komunikace s cizincem se snažíme předejít zbytečným neporozuměním.

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 22.2.2011

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 22.2.2011 Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 22.2.2011 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ŘÍJEN 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ŘÍJEN 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ŘÍJEN 2014 ŘÍJNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Počet zadlužených seniorů stoupá. Osobní bankrot vyhlašují jen mimořádně PRAHA, 7.

Více

http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE

http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE POJEM NÁVRAT KSČ K DIKTATUŘE SOVĚTSKÉHO TYPU NE NOVÝ SYSTÉM, POUZE ZNOVUPOUŽITÍ NÁSTROJŮ 50. LET POČÍNAJÍCÍ

Více

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko)

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) 1. Úvod Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) Tato případová studie pojednává o příkladu mezisektorálního partnerství (LPPS), které vzniklo za účelem zlepšení komunikace

Více

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Přednáškový a diskusní den s Levou perspektivou k Mezinárodnímu dni žen

Přednáškový a diskusní den s Levou perspektivou k Mezinárodnímu dni žen Přednáškový a diskusní den s Levou perspektivou k Mezinárodnímu dni žen Dne 9. 3. 2014 se náš zástupce zúčastnil přednáškového a diskusního dne pořádaného sdružením Levá perspektiva k příležitosti Mezinárodního

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, na které je možné se hlásit. Můžete se stát pořádající školou. V takovém případě se spojte s lektorem zvoleného kurzu a dohodněte si s ním termín jeho pořádání.

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment Supporting European Mobility for Employment Kontrolní seznam před odjezdem Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace

Více

Minimální mzda - argumenty PRO

Minimální mzda - argumenty PRO Minimální mzda - argumenty PRO Milan Mroczkowski Obsah Úvod Co je to minimální mzda a jaká je její současná výše? Plnila minimální mzda v posledních letech svou funkci? Nedobrovolná nezaměstnanost. Proč

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, 101 00 Praha 10. Dobrovolná služba. (názory mladých lidí ve věku 15 24 let)

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, 101 00 Praha 10. Dobrovolná služba. (názory mladých lidí ve věku 15 24 let) Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, 101 00 Praha 10 Dobrovolná služba (názory mladých lidí ve věku 15 24 let) Červenec 2002 Úvodem Neexistence předpisu, který by se v ČR zabýval otázkami dobrovolnictví,

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

Smlouva. o poskytování služby Podpora samostatného bydlení. 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město:

Smlouva. o poskytování služby Podpora samostatného bydlení. 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město: Smlouva o poskytování služby Podpora samostatného bydlení 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město: a 2. Rytmus od klienta k občanovi o.p.s. Adresa: Londýnská

Více

Kde jste se o dnešní akci dozvěděli?

Kde jste se o dnešní akci dozvěděli? JEDNORÁZOVÉ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PŘI PŘÍLEŽITOSTI DNE SENIORŮ V MZM CÍL Zjistit v návaznosti na předchozí Výzkum návštěvníků 55+ další aspekty související s návštěvou seniorů v muzeu a také jejich případný

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

CSR RESEARCH 2013. Výzkum společenské odpovědnosti firem. Vybrané výsledky. Únor 2014

CSR RESEARCH 2013. Výzkum společenské odpovědnosti firem. Vybrané výsledky. Únor 2014 CSR RESEARCH 2013 Výzkum společenské odpovědnosti firem Vybrané výsledky Únor 2014 CSR RESEARCH 2013 2013 Postup řešení byl vyvinut ve spolupráci s Ipsos MORI z UK. Od r. 2010 je studie každoročně realizována

Více

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Je zřejmé, že národohospodářské systémy evropských států se musí vyrovnat s velkými změnami. Ty vyplývají jednak z globalizace, čili rozšíření tržního hospodářství

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Koordinační výbor Amnesty International, o.s. předkládá Valné hromadě ke schválení tyto změny stanov:

Koordinační výbor Amnesty International, o.s. předkládá Valné hromadě ke schválení tyto změny stanov: Návrh změny stanov. Praha, 25.března 2013 Koordinační výbor Amnesty International, o.s. předkládá Valné hromadě ke schválení tyto změny stanov: V čl. 1 písmeno a) se věta v závorce mění na "(dále jen sdružení

Více

Test obecné finanční gramotnosti

Test obecné finanční gramotnosti Test obecné finanční gramotnosti Finanční inteligence je něco, co se ve škole nenaučíte. A přitom je to obor stejně důležitý ne-li důležitější než algebra v matematice nebo historie literatury v češtině.

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte?

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? Poradíme vám 25. 7. Daniel Morávek Takřka všichni spolumajitelé

Více

Alternativní nebo normální?

Alternativní nebo normální? Alternativní nebo normální? Koordinace nestandardních úvazků ve standardní organizaci Evropský Sociální Fond Cesta domů,2010 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OPPA- zastavení, reflexe, inspirace

Více

Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14

Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14 Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14 Úvod Jednou z alternativ povinné školní docházky je domácí vzdělávání. Tento fenomén, historicky pocházející z potřeby rodičů zajistit svým

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz.

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz. S integrací České republiky do Evropské Unie a dalších globálních politických a ekonomických struktur se česká společnost opět stává různorodou a pluralitní. Multikulturní soužití na jedné straně obohacuje

Více

Akt pro jednotný trh

Akt pro jednotný trh Akt pro jednotný trh Debata v Evropském domě 8. dubna 2011 Jaroslav Šulc Sulc.jaroslav@cmkos.cz Ekonomický poradce ČMKOS Jungmanova 24, Praha 1 Dilema konsolidace nebo růst? Nutnost vyjít z krize - vytvořením

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

Zaručený návod, jak mít

Zaručený návod, jak mít Zaručený návod, jak mít jistou práci a mzdu Rady k nezaplacení 1. Jak získat práci a začít vydělávat peníze 2. Že vám agentura práce najde práci za vás 3. Co říkají lidé, kteří pracují pro agenturu práce

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Sociologie II. Dr. Křížová, dr. Štastná, dr. Janečková, mgr. Klvačová

Sociologie II. Dr. Křížová, dr. Štastná, dr. Janečková, mgr. Klvačová Sociologie II Dr. Křížová, dr. Štastná, dr. Janečková, mgr. Klvačová Témata LS Sociální vyloučení, chudoba, sociální inkluze a exkluze. Marginalizace. Proměny práce a zaměstnání Identita etnických menšin-

Více

Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s.

Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s. Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s. Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři: JUDr. Ing. Ariana Bučková 35 Ing. Martin Děrgel

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu 1 Obsah 2 úvod.......................................................................................... 3 1 / jednotný vizuální styl

Více

10 věcí, které byste měli vědět o kojení

10 věcí, které byste měli vědět o kojení 10 věcí, které byste měli vědět o kojení 2008 Kolektiv MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.fit-porod.cz www.porod-na-videu.cz www.jak-otehotnet.cz

Více

Peníze nerostou na stromech

Peníze nerostou na stromech HOSPODAŘENÍ Peníze nerostou na stromech V minulých podkapitolách jsme si řekli, jak výrobky a služby vznikají, k čemu je využíváme, i to, jak vzniká jejich cena. Víme, že k tomu, abychom mohli něco koupit,

Více

Refo f rmy m p ro lidi NE proti lidem Otev Ote ř v ete o i Kampaň ČMKOS

Refo f rmy m p ro lidi NE proti lidem Otev Ote ř v ete o i Kampaň ČMKOS Reformy y pro p lidi NE pproti lidem Otevřete oči Kampaň ČMKOS 6 lží Jaromíra DRÁBKA První lež Teorii, že privatizace povede ke zvýšení důchodů, prosazovala v polovině 90. let také Světová banka. Teorie

Více

KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ. Filip Kuchař

KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ. Filip Kuchař KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ Filip Kuchař Proč toto téma? Podmětem jeden z výsledků kulatého stolu CŠM z 12.2011 Pedagogický výzkum a pedagogická praxe soulad, antipatie či lhostejnost?

Více

V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice.

V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice. MODUL 1 KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE PŘEDMLUVA Modul 1 V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice.

Více

PSYCHOLOGIE PORODU 17.-18.10. 2011

PSYCHOLOGIE PORODU 17.-18.10. 2011 PSYCHOLOGIE PORODU 17.-18.10. 2011 AKREDITOVANÝ INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ UNIPA uděluje za tuto akci 8 kreditů URČENO PRO: porodnické týmy i jednotlivce/kyně porodní asistentky, neonatology/žky, pediatry/ičky

Více

1. ideová konference TOP tým z. s. Tyršův dům Praha, 19. dubna 2015

1. ideová konference TOP tým z. s. Tyršův dům Praha, 19. dubna 2015 1. ideová konference TOP tým z. s. Tyršův dům Praha, 19. dubna 2015 Vnitropolitický blok (Situace TOP 09 v kontextu české politické scény) 1) Krize české politiky garant: Jan Kavalírek My, členové TOP

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

Více

Zápis z Valné hromady Hnutí za aktivní mateřství, 25.06.2010

Zápis z Valné hromady Hnutí za aktivní mateřství, 25.06.2010 Zápis z Valné hromady Hnutí za aktivní mateřství, 25.06.2010 Místo konání: A-centrum, Vítkova 10, Praha 8 Přítomno celkem: 13 členek/členů HAM (1 přišla aţ po zahájení, 1 odešla dříve) Začátek 17,30 Prezenční

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1.

Více

ACTA NON VERBA, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2009 obecně prospěšné společnosti ACTA NON VERBA

ACTA NON VERBA, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2009 obecně prospěšné společnosti ACTA NON VERBA ACTA NON VERBA, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2009 obecně prospěšné společnosti ACTA NON VERBA Obsah: 1. Základní teze:... 4 2. Název, motto:... 4 3. Fungování společnosti... 5 Vyvolávat tlak veřejnosti

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Otevřený rodič o.s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Občanské sdružení Otevřený rodič o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR

ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR 51 TIPŮ Jarek Mikeš Mikeš, Jaroslav Publikováno 1.5.2013, první vydání ISBN: 978-80-260-4302-7 Česká republika, Brno Twitter: @koolazz_cz jarekmikes@gmail.com www.jarek-mikes.cz

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

ProAlt. Iniciativa pro kritiku reforem a podporu alternativ MAKROEKONOMICKÁ PRACOVNÍ SKUPINA

ProAlt. Iniciativa pro kritiku reforem a podporu alternativ MAKROEKONOMICKÁ PRACOVNÍ SKUPINA ProAlt Iniciativa pro kritiku reforem a podporu alternativ MAKROEKONOMICKÁ PRACOVNÍ SKUPINA DŮCHODOVÁ REFORMA VÝZVA I NEBEZPEČÍ SENÁT 24. března 2011 odborný seminář www.proalt.cz ZÁKLADNÍ TEZE ProAlt

Více

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU DCH Brno Oblastní charita Blansko Mgr. Blanka Bendová Charita Česká republika Nestátní nezisková církevní organizace Předmětem hlavní činnosti charity je zejména zajišťování

Více

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Dnes se prakticky podíváme na to, co všechno musí letos vaše stránky umět, aby fungovaly a vydělávaly. STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Toto je první věc, která je velmi

Více

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ročník Prosinec Březen Duben NAŠE ŠKOLA život v naší škole, práva a povinnosti žáků,význam činnosti žákovské samosprávy,školního parlamentu,společná pravidla a normy,vklad vzdělání

Více

Liga lidských práv, z. s.

Liga lidských práv, z. s. Liga lidských práv, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Liga lidských práv, z. s., zkráceně Liga (dále jen spolek ) má své sídlo v Brně. Anglický ekvivalent jeho jména zní: League of Human Rights.

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele www.mpsv.cz www.esfcr.cz Tato publikace vznikla v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systém kvality v sociálních službách" a

Více

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice mariorozensky.cz Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice Možná jste již zaslechli mé oblíbené tvrzení, že pouze 2 % obchodníků využívají affiliate marketing. Affiliate trh sice neustále

Více

druhy pracovních smluv

druhy pracovních smluv druhy pracovních smluv PRACOVNÍ POMĚR vzniká dnem nástupu do práce, tento den musí být uvedený v pracovní smlouvě právní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem se řídí zákoníkem práce pracovní povolení

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 PROČ SE STÁT DOBROVOLNÍKEM Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR

ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR 51 TIPŮ Jarek Mikeš Mikeš, Jaroslav Publikováno 1.5.2013, první vydání ISBN: 978-80-260-4302-7 Česká republika, Brno Twitter: @koolazz_cz jarekmikes@gmail.com www.jarek-mikes.cz

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 18.11.2010

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 18.11.2010 Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 18.11.2010 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 CO JE TO DOBROVOLNICTVÍ Moto: Dobrovolníkem se většinou stávají ti, kteří nejsou spokojeni se současným

Více

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA ELSA Praha Stanovy Preambule ZÁSADY ELSA CÍL USILOVAT O SPRAVEDLIVĚJŠÍ SVĚT RESPEKTUJÍCÍ LIDSKOU DŮSTOJNOST A KULTURNÍ ROZMANITOST. ÚČEL PŘISPÍVAT K PRÁVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, ZLEPŠOVAT VZÁJEMNÉ POROZUMĚNÍ A

Více