Téma: Reformy a solidarita?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma: Reformy a solidarita?"

Transkript

1 Tištěná verze: ISBN , online verze: ISSN dobrovolná cena 10 Kč prostředí právech ~ 2010 lidských Zpravodaj o životním a Téma: Reformy a solidarita? + Reformy: my a cizinci na stejné straně barikády? + Dopady plánovaných vládních změn na ženy + Mluvme o alternativách! + Vyšla FEMA VLÁDNÍ FORMULÁŘ pro rozpočtově zodpovědné

2 úvod Milé čtenářky, milí čtenáři! Ručičky na hodinkách se nám opět přetočily o hodinku zpátky, a tak nás znovu čeká období dlouhých zimních večerů. Pokud jste si již nerezervovali všechny večery na kurzy šití či jiné aktivity, které je pomáhají zkrátit, příležitostí na jejich zpestření by pro Vás mohlo být i listování v dalším čísle ALARMu, které jsme v naší redakci pro Vás připravili, a proto věříme, že ji rádi využijete. Pomalu se také blíží svátky pokoje a klidu, před nimiž mnozí z nás povinně absolvují překážkový běh údolím shonu a nakupování. Přicházíme k Vám proto rovnou s dvojčíslím, abyste, až doběhnete úplně vyčerpaní do cíle, mohli pak již nerušeně relaxovat čtením zajímavých článků. Tentokrát Vám nabízíme pestré příspěvky dotýkající se aktuálně velice citlivého tématu, a sice úsporných opatření vlády v oblasti sociálního systému v zemi. Vláda Obsah předkládá návrhy těchto opatření s odůvodněním, že se jedná o nezbytné škrty, které povedou ke zlepšení situace v ČR v této oblasti. Vzhledem k tomu, že jsou mnohé z nich přinejmenším diskutabilní, položili jsme si otázku, komu tyto škrty skutečně pomůžou, zdali vůbec. Dovolili jsme si touto cestou upozornit na možné (negativní) dopady na různé sociální skupiny (rodiny s dětmi, ženy, cizince/ky, apod.). Bez zajímavosti v této souvislosti jistě nebude ani rubrika Rozhovor, ve které jsme tentokrát vyzpovídali zástupce nedávno vzniklé iniciativy ProAlt, nabízející alternativní řešení oproti předkládaným návrhům vlády (čtěte v rozhovoru na str. 3). Věříme, že se Vám číslo bude líbit, a že nám zachováte přízeň i v novém roce! Hezké Vánoce a šťastný Nový rok přeje Vaše redakce Mluvme o alternativách! Reformy: my a cizinci na stejné straně barikády? Dopady plánovaných vládních reforem na ženy Vyšla FEMA Vaše nová dávka feministické energie Proč feministický časopis? Reportáž z konference navzdory reformám Rodičovství, které nestresuje ani rodiče ani děti?! Kde začít? Multikulti? Představujeme naši dobrovolnici: Adéla Smažilová Nové knihy v knihovně NESEHNUTÍ: komiks Nesnesitelná lehkost nakupování ALARM č ~2010 redakce: Darina Chvosteková, Lukáš Lyer, Kristýna Pešáková, Lenka Šafránková Pavlíčková, Boris Rafailov, Milan Štefanec grafická úprava, sazba a typografická úprava: Radim Šašinka, tisk: POIRE, s. r. o. registrace: MK ČR Vytištěno na recyklovaném papíře Obálka je vyrobena z papíru s certifikací FSC (Forest Stewardship Council) označující výrobky z ekologicky a sociálně šetrného lesního hospodaření. poznámka redakce: Ne všechny články musí vyjadřovat stanovisko NESEHNUTÍ. Chcete-li dostávat zpravodaj ALARM, pošlete na brněnskou adresu NESEHNUTÍ dvacetikorunovou známku (počet známek počet čísel ALARMu) anebo nám napište na adresu kde si můžete objednat jeho pravidelné zasílání v elektronické verzi. ALARM si můžete také prohlédnout na našich internetových stránkách: Děkujeme Lukášovi Lyerovi za korektury textů. Grafik/sazeč TL (tohoto listu) přijme zakázky ~Časopisy~noviny~knihy~plakáty~ ~letáky~výstavy~akcidenční tiskoviny~ od návrhu po realizaci ~ od vizitky po lokomotivu tel.: www LarvaGrafik com...od vizitky po lokomotivu titulní strana: Radim Šašinka 2

3 rozhovor Δ Mluvme o alternativách! Rozhovor s Pavlem Čižinským, mluvčím iniciativy ProAlt Připravila: Darina Chvosteková, dobrovolnice NESEHNUTÍ Není pochyb o tom, že volební rok 2010, jak ho některá média nazývají, přinesl několik zásadních změn v ustálených vodách české politické scény. S výměnou (staro)nových osobností ve vedení státu došlo i na oprášení osvícenských myšlenek, podle kterých se máme mít všichni už jen dobře. Vláda se totiž rozhodla, že bude reformovat. Ne každý se však s reformami vlády ztotožňuje jako se zlepšeními. Kriticky se k reformám staví také ProAlt (www.proalt.cz), iniciativa, která se snaží upozornit i na druhou stránku návrhů tzv. úsporných opatření, o níž však vláda již nemluví. Více o činnosti a základních postojích iniciativy nám řekl jeden z jejich mluvčích, Mgr. Pavel Čižinský, advokát a spoluzakladatel. Čím se vaše iniciativa zabývá a co vás vedlo k jejímu založení? ProAlt Iniciativa pro kritiku reforem a na podporu alternativ vznikl v červenci 2010, v podstatě bezprostředně po květnových parlamentních volbách, ze kterých vzešla Nečasova vláda. Byla to ona doba, kdy nastala jakási euforie pravicových stran a velkých podnikatelů, neboť náhle a nečekaně se vše zdálo možné: máme úžasných 118 hlasů v parlamentu, takže zavedeme školné, provedeme částečnou privatizaci důchodového systému dle Bezděkových návrhů, mnohem více zpoplatníme zdravotnictví, zrušíme ten hrozný komunistický zákoník práce, snížíme sociální dávky, a mnohé další (padaly i návrhy na privatizaci úřadů práce, věznic aj.). Podnikatelé a lobbisté, kteří se ještě v den voleb báli nástupu sociální demokracie, začali rychle využívat vítězství, které jim spadlo do klína. A současně vynořovalo stále více osobností, které tyto pravicové reformy podnikaly. Tereza Stöckelová rozeslala informaci o jakési Platformě osobností podporujících reformy sdružující především zástupce větších obchodních společností, kteří hodlali působit na veřejnost tak, aby se reformám nebránila. ProAlt vznikl tedy přinejmenším zčásti jako reakce na tuto atmosféru, vznikl z poznání, že když oni se organizují, tak i my se musíme dát dohromady, přičemž zpočátku se nejvíce hovořilo o tom, že je třeba zabránit provedení 4 hlavních reforem : 1) důchodové reformě spočívající v opuštění průběžného systému a ve vyvedení (části) prostředků z pojistného na sociální zabezpečení do rukou soukromých penzijních fondů, 2) privatizaci (alespoň částečnou, prostřednictvím tzv. nadstandardu) zdravotnictví, 3) zavedení školného a podřízení vzdělání soukromým firmám, a 4) omezení práv zaměstnanců Pavel Čižinský foto: Bohumil Červenka prostřednictvím novelizace zákoníku práce a prostřednictvím snižování sociálních dávek (aby tak nouze nutila nezaměstnané vzít jakoukoli práci). Souběžně s těmito tématy se ProAlt věnuje i mnoha jiným otázkám souvisejícím s obhajobou veřejného sektoru proti posilování moci privátních subjektů: ekologickým otázkám, některým zahraničně politickým tématům, propouštěním státních zaměstnanců atd. Od počátku byly nicméně v ProAltu přítomny i úvahy o hledání celkové alternativy k současnému neoliberálnímu globálnímu kapitalismu, který počítá se stále větším a větším růstem, ve kterém se stále více majetku kumuluje v rukách uzounké národní či globální elity a ve kterém jakési podivné ratingové agentury mohou položit hospodářství celých států. Mnoho lidí v ProAltu sdílí přesvědčení, že tento systém se musí změnit, neboť nebude životaschopný. Jakým způsobem tato skupina funguje můžete to popsat? ProAlt je skupinou s dosti neformální strukturou, nicméně určitá pravidla schválena byla. ProAlt má 3 mluvčí a řadu různých pracovních skupin, z nichž některé jsou jen ad hoc a jiné jsou permanentní. Přibližně jednou měsíčně se pořádají plenární schůze, na nichž se setkávají všichni, kdo mají zájem, nicméně nejvíce diskusí i rozhodování se odehrává (a to i s ohledem na mimopražské) na internetu. Pokud jde o členstvo, ProAlt je velmi otevřený novým členům, kteří se k nám přidávají zčásti na doporučení někoho ze členů stávajících a zčásti nás oslovují zcela noví lidé. Jedna z protestních akcí ProAltu foto: archiv ProAlt Kdo jsou členové Vaší iniciativy, z jakých sociálních skupin? V ProAltu jsou lidé ze všech možných sociálních, věkových a názorových 3

4 rozhovor 4 skupin a z různých regionů České republiky. V praxi zřejmě převládají vysokoškoláci a většina aktivních členů je z Prahy, v čemž vidíme velkou rezervu a velmi bychom stáli o to, aby aktivní skupiny ProAltu vznikaly po celém území naší země. Nabízí Vaše iniciativa konkrétní alternativy? Které, resp. kde se lze o nich dovědět? Předně musím říci, že jsem někdy trochu alergický na slovní spojení konkrétní alternativy. Vyjádřím to následujícím příměrem: Představme si družstevní dům, ve kterém bydlí členové družstva, který není příliš opravený a do kterého v některých místech hodně fouká děravými okny. Předseda družstva se kamarádí se stavební firmou XY, která by pozemek toho domu chtěla pro lukrativní developerský záměr. Tu předseda přijde a řekne lidem: Nedá se nic dělat, musíme dům zbourat, bydleli jste si nad poměry (podívejte se na fasádu), teď musíte jít bydlet buď někam do sklepa anebo za mnohem více peněz do bytů firmy XY (přičemž podrobně popíše, jak se bude dům bourat a jak hezké jsou byty firmy XY). A vedle předsedy stojí odborník, náhodou zaměstnanec firmy XY, který potvrdí slova předsedy družstva, že je třeba dům zbořit i z odborného hlediska atd. Tu se lidé bouří a odmítají, aby jejich dům byl zbořen. A předseda se jich optá: Tak jakou máte konkrétní alternativu? Pochopitelně, že ti družstevníci nebudou mít pravděpodobně po ruce projekt, který by byl tak podrobně rozpracován, jako je záměr, který chce dům zbořit, a který předložil předseda, který a) má lepší znalosti, b) má finance a aparát, aby záměr rozpracoval, c) měl i odpovědnost za připravené řešení. Zkrátka ProAlt samozřejmě nemá v šuplíku detailní paragrafové znění zákonů, které by řešily to nebo ono. ProAlt má však dostatek argumentů, kterými je schopen prokázat, že celkový směr a podstata navržených reforem jsou špatné pro stát i pro většinu občanů a naopak výhodné pro velké soukromé firmy. Materiály, ve kterých jsou tyto argumenty obsaženy, jsou dostupné zejména na internetu. Jaký je postoj ProAltu k genderovým otázkám. Ve Vašem prohlášení není tato problematika zmíněna. Reflektujete ji? Genderová problematika je častým tématem ve skupině pro sociální politiku a pracovní právo. Dnes není možné přemýšlet o společnosti bez zohledňování genderových aspektů. Naše základní prohlášení nemohlo obsáhnout vše, zaměřovalo se především na otázky související s nástupem Nečasovy vlády. Jak vnímáte postup parlamentu v souvislosti s návrhem úsporných opatření, kdy se snaží návrhy reforem schválit ve zkráceném legislativním procesu? Způsob schvalování těchto zákonů je dle mého názoru nelegální, ba přímo protiústavní. A to nejen kvůli vyhlášené legislativní nouzi, ale též kvůli Senátu, který má jednat ještě ve starém složení. ProAlt se snaží proti tomu protestovat. Na jaké sociální skupiny se zaměřujete nejvíc a naopak, kterou sociální skupinu se Vám dosud nepodařilo přitáhnout? Jak jsem uvedl výše, rádi bychom aktivizovali celou společnost, zejména ty příslušníky středních a nižších příjmových a vzdělanostních vrstev, které jsou pravicovými reformami postiženi nejvíce. Dosud se nám příliš málo dařilo zapojovat příslušníky dělnických profesí a z venkova. Určitě Vás podporuje i řada významných osobností, můžete jmenovat? Veřejně známé osobnosti, které se staly signatáři našeho základního prohlášení ze srpna tohoto roku, které jsme nazvali Společnost se škrtnout nedá, jsou uvedeni na našich stránkách Jedna z protestních akcí ProAltu Z mediálně známých osobností je do naší činnosti nejaktivněji zapojen ostravský sociolog Jan Keller. Média dále zmiňovala z našich signatářů Václava Bělohradského, Jiřího Davida, Táňů Fišerovou, Karla Holomka, Erazima Koháka, Jana Májíčka či Ondřeje Slačálka. Čím se v rámci iniciativy zabýváte konkrétně Vy? Já jsem byl zvolen mluvčím iniciativy (po Ivanu Štampachovi) a kromě toho jsem členem pracovní skupiny pro sociální politiku a pracovní právo a pak jsem koordinátorem skupiny pro zdravotnictví. Jako právník se dále podílím i na některých dalších věcech, kde je třeba právnických znalostí. Čeho si na ProAltu nejvíce ceníte? Díky ProAltu se mohu angažovat v tom, co považuji v současné situaci za nejdůležitější, totiž protestovat proti tomu, aby byl v České republice zničen sociální stát. ProAlt je jednou z mála platforem, která toto dobře umožňuje. Kdybych to zkoušel dělat sám, bylo by to mnohem obtížnější. Zaznamenali jste již určité úspěchy? Těžko mohu já, jakožto jeden z protagonistů ProAltu, hodnotit jeho úspěchy. Úspěchem je, že vůbec jsme, a že si začínáme vydobývat své místo ve veřejném prostoru. Určitě jsme jednou z mnoha sil té části společnosti, která se rozkrádačským reformám Nečasovy vlády brání, třeba jsme přispěli i k tomu, že v posledních senátních volbách Nečasova koalice již úspěch neslavila. Ale teď opravdu ještě není čas bilancovat úspěchy. Ω foto: archiv ProAlt

5 cizinci a cizinky Δ Reformy: my a cizinci na stejné straně barikády? Autorka: Lenka Šafránková Pavlíčková, koordinátorka programu Bezpečí pro uprchlíky V době zásadních otřesů světového finančního uspořádání se česká vláda zaklíná rozpočtovou zodpovědností. Za touto mnohoznačnou formulkou se může skrývat cokoliv záleží na tom, kdo ji používá, na čí bedra chce zodpovědnost přenést, za co a za koho. Za závratným hospodářským růstem naší země v posledních letech totiž nestáli jen ti, kteří na něm často získávali nejvíce firmy, velcí podnikatelé, politici. Stáli za ním i běžní zaměstnanci a zaměstnankyně a obrovskou mírou k němu přispěli i ti, kteří v rámci něj získali asi nejméně cizinci a cizinky, včetně těch ze třetích zemí, kteří u nás vykonávali vesměs nekvalifikované práce. Zisky z jejich práce přitom neplynuly jen do kapes strojírenských, textilních, stavebních, dřevozpracujících firem, pracovních agentur nebo třeba firem působících ve službách, ale také do kapes státu. V případě více než 400 tisíc legálně pracujících cizinců a cizinek se jedná o povinné odvody a daně, které, v mnoha případech bez nároku na zabezpečení v případě nouze, odvedli do státní pokladny. V případě neregulérních (tedy tzv. ilegálních ) migrantů a migrantek jde pak např. o nepřímý zisk skrze levnou práci načerno za mizerných podmínek na státních zakázkách. 1 Politiky můžete posuzovat podle toho, jak se chovají k uprchlíkům. Jednají totiž s nimi právě tak, jak by jednali s vámi, kdyby k tomu dostali příležitost, prohlásil před časem dnes již bývalý londýnský starosta Ken Livingstone. Jeho výrok samozřejmě nelze aplikovat na každého politika či političku, navíc starosta mluvil o uprchlících, nikoliv o cizincích obecně současná česká vláda však díky reformám, jejichž proklamovaným cílem je snaha maximálně ušetřit, jako by jeho poselství mimoděk podtrhovala. Chystaná i již běžící opatření totiž vnímají imigranty/ky do ČR výlučně jako potencionální zdroj zisků, za nějž není třeba nést zodpovědnost a jehož je možné se zbavit v momentě, kdy už dostatečně ziskový není. Legitimizace takového jednání je přitom ve vládní krizové koncepci zajištěna rétorikou strachu z bezpečnostních rizik, která takoví cizinci mohou údajně představovat. 1 více viz zimní dvojčíslo časopisu PŘES (hranice, předsudky, lhostejnost), který vydává NESEHNUTÍ Cizinec v ČR: život pod tlakem Vláda plánuje provést zásadní změny ve školství, zdravotnictví, penzijním systému, pracovním právu, v sociálních službách, ve vědě a výzkumu. Mnoho z nich přitom dopadne především na ty chudší tedy také na ty, kteří v naší zemi disponují méně právy, protože se v ní nenarodili, a navíc na ně dopadá těžké břemeno integrace ekonomické, kulturní, jazykové, sociální. Již dlouhodobě je přitom terčem kritiky fakt, že cizinci a cizinky jsou u nás vnímáni/y především jako levná a velmi výnosná pracovní síla, jíž se lze v případě nepotřebnosti zbavit. Na tyto cizince a cizinky mimořádně tvrdě dopadne nová zaměstnanecká politika vlády, která výrazně upřednostňuje práva zaměstnavatelů před právy zaměstnanců. Tito lidé patří mezi nejzranitelnější a taková politika je hrozí ještě více zatlačit do pozic zaměstnanců bez práv, kteří jsou ochotni dělat cokoliv (upřednostnění zaměstnávání načerno častý případ např. u firem, které realizují státní zakázky!). V praxi to může znamenat cokoliv z již známých případů od nucení lidí pracovat přesčas bez nároku na mzdu (např. 14 hodin denně šest dní v týdnu), přes placení nižší než minimální mzdy, neplacení pojistného, práci v nebezpečných podmínkách až po možnost kdykoliv se nepotřebného či nepohodlného zaměstnance zbavit. Navíc cizinci/ky ze třetích zemí bez trvalého pobytu si vždy musejí vyřídit pracovní povolení jen na jedno konkrétní místo u jednoho zaměstnavatele (to se vydává jen v případě, že na toto místo nelze sehnat českého zaměstnance většinou o něj z důvodu špatných podmínek nejeví zájem). Protože však ambicí české vlády je snížit nezaměstnanost Čechů a Češek, novinkou je v případě snahy cizince/ky o změnu zaměstnání nevydání nového povolení a zrušení víza. To ještě podporuje prohlášení vydané v rámci Národního protikrizového plánu 2, který slibuje pomoc potřebným cizincům, přičemž touto pomocí míní především usnadnění možnosti odjezdu ze země. To vše bohužel cizince a cizinky ještě více uvrhuje do pozice až nevolnické závislosti na jednom zaměstnavateli a podporuje bujení korupce mezi úředníky a policisty. Jak se integrovat? Zaměstnání a možnost ekonomické soběstačnosti je přitom základní podmínkou úspěšné integrace cizince/ky do české společnosti. Další reformy nové vlády, které přenášejí finanční zodpovědnost za řešení vládních dluhů i za podporu zaměstnavatelů na domácnosti, podporují jejich zvyšující se zadlužování na školném, na zdravotní péči a často i na zaplacení základních potřeb. Již dnes přitom dosahuje míra zadlužení českých domácností více než jeden bilion korun. Takové podmínky výrazně zvyšují riziko vzniku sociálního vyloučení a propadu do chudoby a ztěžují už tak nesnadné podmínky integrace v cizí zemi. Kteří cizinci/ ky či jejich děti si tak budou moci dovolit např. získat dobré vzdělání? V dlouhodobém horizontu tak ještě výrazněji riskujeme odsouvání cizinců a cizinek na sociální dno, jejich vylučování z přístupu ke vzdělání, zdravotní péči a dalším službám, a tím riskujeme i možný budoucí růst sociálních konfliktů. Sto nejbohatších lidí v ČR vlastní majetek, který je o více než třetinu vyšší než roční tuzemské náklady na veškeré sociální výdaje v roce 2010 (důchody, nemocenská, sociální podpora a podpora v nezaměstnanosti. Tyto výdaje činí necelých 40 % rozpočtu ČR, přičemž největší část z této částky činí důchody.). ČR se dnes nachází ve světě, kde 10 % nejbohatších lidí vlast- 2 5

6 ženská práva ní 85 % světového bohatství a kde s růstem počtu miliardářů roste i počet lidí, kteří se propadají na absolutní sociální dno. Se stále zrychlujícím se pohybem kapitálu po zeměkouli, který je pro další růst bohatství těchto lidí klíčový, však logicky také roste množství lidí, kteří migrují. Jak souvisí chování politiků a političek k těmto lidem s tím, jak se nůžky sociálních rozdílů stále více rozevírají? Jak s tímto jevem souvisejí české vládní reformy? A co by na to řekl bývalý starosta Ken Livingstone? Ω Výsledky e-ankety (www.nesehnuti.cz) Jste spokojená/ý s reformami vlády týkajícími se úsporných opatření v sociálním systému? 1. ANO, škrty byly nezbytné 2. NE, opatření jsou příliš měkká a nedostatečná 3. NE, škrty jsou necitlivé a nespravedlivé 4. Je mi to jedno ne necitlivé (53 %) ne nedostatečné (6 %) ano (35 %) je mi to jedno (6 %) Δ Dopady plánovaných vládních reforem na ženy Autorka: Kristýna Pešáková, koordinátorka programu Ženská práva jsou lidská práva Přestože v současnosti máme nejvyšší počet žen poslankyň v historii (22 %), ale na druhou stranu zase vládu bez jediné ženy (společně s Maďarskem jsme jedinými dvěma zeměmi Evropské unie, které mají čistě mužské vlády), bude možná zajímavé zamyslet se nad možným dopadem některých plánovaných vládních reforem právě na ženy. 6 Na plánovaná opatření současné vlády zaměřila svou pozornost česká koalice Social Watch, jejíž členskou organizací je také NESEHNUTÍ. Zahájila kampaň Chudoba a (ú)sporná opatření, jejímž cílem je varovat českou veřejnost před vysoce negativními důsledky tzv. úsporných škrtů, které připravuje nová vláda. Především jde o nepříznivé dopady ve čtyřech oblastech na jednotlivé skupiny žen, na oblast školství a vědy, na cizince a cizinky žijící v ČR a také na dodržování našich mezinárodních závazků vyplývajících z Miléniové deklarace OSN 1 z roku Některá z chystaných opatření mají odlišný dopad na vybrané skupiny žen. Podle koalice Social Watch se jedná například o snížení sociálních dávek včetně rodičovského příspěvku a porodného, zavedení školného na vysokých školách či pokračování ve zpoplatnění lékařské služby. Stále přetrvávající rozdíl mezi platy žen a mužů, který se v České republice pohybuje okolo 23 %, bude mít také dopad na výši důchodu žen, zvláště v rámci uvažované důchodové reformy. Negativně se tento nepoměr promítne i v případě zavedení školného na vysokých školách. Nižší příjmové skupiny obyvatel a v této skupině nepoměrně více ženy než muže rovněž ovlivní zvýšení 1 nepřímých daní a snížení přímé podpory rodin a její nahrazení daňovými odpočty. U zavedení školného možná na první pohled není viditelná souvislost s negativním dopadem právě na ženy. Spojíme-li si ale fakta a přidáme-li k tomu další plánované opatření, jakým je např. zrušení porodného, najdeme jasný rozdíl mezi dopadem na studentku a na studenta. Ženy v ČR vydělávají zhruba o čtvrtinu méně než muži. Jak upozorňuje sociolog Jan Keller, rozdíly platů žen a mužů se zvyšují úměrně s kvalifikací v neprospěch žen (rozdíl v platech mezi dělnicí a dělníkem je nižší než mezi lékařkou a lékařem). Jak uvádí Keller: Přitom všichni, kdo propagují školné, automaticky počítají s tím, že studentky je budou platit v naprosto stejné výši jako jejich mužští kolegové. Proč by měly ženy platit stejně jako muži za investici, o které už dopředu vědí, že se jim v průměru vyplatí minimálně o třetinu méně než mužům? Keller také upozorňuje na to, že zavedením školného v některých německých spolkových zemích došlo ke snížení počtu dětí vysokoškolaček. Představme si ženu, která se rozhodne pro studium na vysoké škole, ale nepochází z bohaté rodiny. Na školné si vezme půjčku, kterou bude splácet po dokončení studia ze své výplaty. Aby ji mohla splácet, nalezne práci, ve které bude ale dostávat nižší plat než její mužští kolegové a patrně snadno nedosáhne vyšších lépe ohodnocených postů, neboť bude zaměstnavatel očekávat, že vzhledem ke svému věku brzy otěhotní. Pokud ovšem otěhotní, bude splácet školné, vzhledem k nižšímu platu nedostane vysokou peněžitou pomoc v mateřství a porodné nedostane vůbec. Nebude tak divu, pokud si vysokoškolačka dítě nepořídí nebo jich bude mít méně, aby svůj dluh mohla splácet. Také pokračování v poplatcích u lékaře, nevyplácení porodného a další změny ve zdravotnictví dopadnou více na ženy. Na to upozornila již v roce 2008 analýza sdružení ProEquality a Otevřené společnosti. Více než polovinu hospitalizovaných totiž tvoří ženy, jen v souvislosti s porodem se jedná o více než žen ročně. Poplatky dopadají také na diabetiky nebo duševně nemocné, mezi nimiž jsou častěji zastoupeny právě ženy. Starší ženy zase pocítí dopady důchodových reforem. V důsledku navrhovaných změn budou starší ženy vystaveny většímu riziku chudoby. A to jednak z důvodu již dříve zmíněné nižší mzdy, jednak z důvodu horšího postavení na trhu práce. Mezi důchodci ženy mírně převažují. Pobírají v průměru o 20 % nižší důchody než muži. Reformy znamenají změnu a tato změna bude mít výrazný vliv na život žen téměř ve všech životních obdobích. Jedním z významů slova reforma je podle slovníku cizích slov také náprava či zlepšení. Otázkou zůstává, zda ho má k dispozici i vláda Ω

7 ženská práva Δ Vyšla FEMA Vaše nová dávka feministické energie NESEHNUTÍ a Genderové informační centrum NORA si vám dovolují s radostí oznámit, že přivedli za mohutné asistence řady skvělých feministických osobností na svět nový feministický magazín. Jmenuje se FEMA (FEministický MAgazín) a bude vycházet každý čtvrtek. Koupit si ji můžete za 45 Kč. K dostání je v tuto chvíli v kanceláři NESEHNUTÍ (třída Kpt. Jaroše 18, Brno), rádi případně zašleme i poštou (cena včetně poštovného 65 Kč). Brzy bude k zakoupení na čím dál více místech v Brně i po celé ČR. V Praze je možné Femu koupit v knihkupectví Gender Studies (Gorazdova 20, Praha 2). Časopis je možné si také předplatit. Téma prvního čísla: Navazujeme O počátcích a stoletém výročí oslav MDŽ; O časopisech pro ženy včera a dnes; Už máte na krku svoji vaginu?; Mohou se feministky věnovat břišnímu tanci?; Mužská štafeta; Gender combat; Jaký je svět viděný feministickou optikou? atd. Ω Proč feministický časopis? Obálka prvního čísla časopisu Myšlenka vytvořit feministický časopis vzešla mimo jiné z vědomí, že situace, ve které nyní žijeme, je výsledkem století aktivit ženského hnutí, na kterém se podílelo velké množství odvážných žen i osvícených mužů. Za vybojovanými úspěchy, kterých dosáhly, však v dnešní době stále vidíme stín, který si denně uvědomujeme. Můžeme totiž sice volit, ale je malá pravděpodobnost, že se samy budeme podílet na veřejném rozhodování. A nakonec je, bez ohledu na to, co jsme dokázaly, stejně důležitější barva vlasů a velikost výstřihu. Můžeme rozhodovat o svém rodinném stavu, ale proč musíme stále odpovídat na otázku: Slečna nebo paní? Nikdo nás sice nemůže legálně bít, ale pokud se tak v praxi stane, pořád jsme v podezření, že za to neseme spoluodpovědnost nebo že si to zasloužíme. Proč je naše ne stále často vnímáno jako ano? Kontakt na redakci: Kateřina Plesková, NORA: Kristýna Pešáková, NESEHNUTÍ: tel.: Daniela Jungová, koordinátorka distribuce Femy: Vítáme zájemce a zájemkyně o distribuci časopisu, o zapojení se do přípravy časopisu, stejně jako oceníme finanční podporovatele a podporovatelky a pomoc s propagací časopisu. Můžeme nabývat a spravovat svůj majetek, ale stejně patříme k té výrazně chudší polovině světa. A rozdíly nejsou vidět jen ve světových ekonomických statistikách, ale nemile často i na výplatní pásce. Můžeme svobodně rozhodovat o svém těle, ale je tomu skutečně tak? Co když si neoholíme nohy? A co když se rozhodneme pro interrupci? Z prohlášení v prvním čísle časopisu Fema, redakčně upraveno Reportáž z konference navzdory reformám Média a bohužel ne zdaleka jen ta, která se označují jako bulvární, pořád straší šílenými matkami, které chtějí rodit doma. Jakkoliv kolem celého tématu tzv. alternativních přístupů k porodům a rodičovství stále panuje určitá hysterie, přitahuje stále více žen i mužů. Dokazuje to i stále se zvyšující počty návštěvníků a návštěvnic konference Aktivní rodičovství, kterou letos na podzim NESEHNUTÍ pořádalo již druhým rokem. Bohužel, nové vládní reformy těmto rodičům také příliš nepřály. Kromě dopadů na ženy, které popsala Kristýna Pešáková ve svém článku, reformy v případě porodnictví především zdravotní jejichž proklamovaným cílem je šetřit, ignorují i méně nákladné přístupy k péči o rodiče a novorozené děti. Rodiče, kteří se tak rozhodnou z různých důvodů pro služby porodní asistentky, což je běžné především u domácích porodů, si tak za její služby musejí zaplatit (pro služby porodních asistentek či dul se ale rozhoduje i čím dál více žen, které rodí i v porodnicích). Takový porod je přitom mnohem levnější záležitostí. Stejně jako i poporodní domácí péče dětského lékaře či lékařky, přičemž však pojišťovny takovou návštěvu hradí jen jednu. I přes to se však mnozí nenechají odradit a i za cenu vyšších nákladů přivádějí své děti na svět způsobem, který považují za nejlepší pro sebe i své děti. Můžeme se tedy jen ptát, kdo na takovém přístupu nejvíc získává Lenka Šafránková Pavlíčková, koordinátorka programu Bezpečí pro uprchlíky 7

8 rodicovství Δ Rodičovství, které nestresuje ani rodiče ani děti?! Autorka: Zora Javorská, koordinátorka genderových seminářů a koordinátorka informačních a propagačních aktivit Ekoporadny Už druhý rok jsme se s Luckou Harnošovou rozhodly realizovat konferenci Aktivní rodičovství, která se snaží rodičům, budoucím rodičům, mladým i starým, odborníkům i odbornicím představit současné možnosti jak přivést na svět a posléze vychovat své děti s úctou k přírodě i k sobě samým navzájem. V poslední době, kdy vrcholí porodnost silných ročníků a současně je více dostupných informací je vidět, že se rodiče, či budoucí rodiče zajímají o to jak své děti vychovat lépe a současně jim často dochází, že právě jejich děti budou dále žít na této planetě a tak v tom všem rodičovském shonu myslí i na její budoucnost. Informací i možností Dětský koutek foto: Lukáš Lyer Jako první začíná přednášet Lucie Suchá Groverová, matka čtyř dětí s pátým v bříšku, o tom, jak od svého druhého dítěte rodí své děti sama doma za zpěvu svých oblíbených písní a bez bolesti. Než se k tomu všemu dostane, naladí plný sál divaček a diváků, s bříšky i s dětmi filmem ruské porodní asistentky Eleny Tonetti Porod jak jej známe. Film, který trvá něco přes hodninu, je plný krásných porodů do vody, moře i jen tak, ale také císařských řezů, mužských obřízek a grotesky o ruském cvičení pro těhotné v podobě plavání ve zmrzlém jezeře a kojení na sněhu. Po pauze už se konečně dostane na samotnou Lucii a to jak to, že ji porody nebolí, na což jsou všichni nejvíc zvědaví. Mluví dlouze o tom, jaké má většina z nás traumata ze svého vlastního porodu, která mohou hrát roli v porodech našich dětí. Mluví o lásce, s jakou se děti plodí a rodí. O vnitřní i vnější síle žen a o mužích, kteří ovládli současný porodní proces. Zájem je veliký, otázky téměř nekonečné. Po přednášce ještě běžím na fakultu sociálních studií, dochystat poslední věci a domů spát. Po cestě před mým oblíbeným zelinářstvím najdu asi tak dvacítku malých okrasných dýní všelijakých tvarů, ideální podzimní výzdoba na konferenci, jaká malá radost. V sobotu mám budík na šestou, vstanu hnedka a pádím na fakultu všechno pěkně nachystat. Už po sedmé přichází Jitka Stojanová se svými velkými krásnými obrazy, které ozdobí pro dnešní den celou velkou aulu. V půl osmé přicházejí první dobrovolníci a dobrovolnice a už se to začíná rozjíždět v pravém slova smyslu. Chystají se stoly, stánky, informační materiály, rozlepují se plakáty s programem, nosí 8 jak to udělat je mnoho a internet se jimi jen hemží, nám šlo ale především o to umožnit lidem se opravdu potkat, promluvit si, sdílet zkušenosti. Druhým, neméně důležitým cílem konference je přinášet mezi lidi přístupy a témata o kterých se veřejně mluví jen málo, či vůbec, právě z důvodu otevírání těchto témat širší veřejnosti. Připadá nám to důležité hlavně proto, že v České republice stále převládá jeden mainstreemový přístup k tomu, jak se mají děti rodit na svět a ideálně poté i vychovat. Na celém světě je těch způsobů ale tolik, že by bylo škoda uzavřít se do toho jednoho, který ani moc dobře nefunguje, jak můžeme pozorovat na nás samých. Pojďme se nyní podívat na to, co všechno jsme letos nabídly a jak to celé vlastně proběhlo? Přednáška Petry Steinerové foto: Lukáš Lyer

9 rodicovství Konference o aktivním rodičovství 2010 foto: Lukáš Lyer se hračky do dětského koutku, roznášejí se okrasné květiny a dýně. O půl desáté, kdy se má oficiálně začít, máme ještě pár drobností na dodělání, takže se malinko opozdíme. V už ale hrdě kráčíme, já, Lucka Harnošová spolutvůrkyně konference a Eva, moderátorka pro dnešní den, hlavním sálem k mikrofonu. Slavnostně zahájíme druhý den letošní konference, připomeneme kritickou situaci maďarské porodní asistentky Ágnes Geréb (viz také skupinu na Facebooku, Podpora pro Ágens Geréb ), vyzveme k podpisu petice za normální porody u nás, pozveme na spřátelenou akci konferenci o menstruaci Měsíc v nás (viz a vzpomeneme, že se zrovna setkává 13 domorodých babiček v Japonsku za účelem napomoci Matce Zemi v jejích těžkých časech. Po tom všem už to může všechno konečně opravdu začít. V aule si vezme slovo ostravská psycholožka Michaela Mrowetz, která se na hodinu a půl rozvykládá o důležitosti tzv. bondingu tedy navazování kontaktu mezi matkou a dítětem bezprostředně po porodu. Ve stejnou dobu ve druhé workshopové místnosti už Aleš Podivínsý a Katka Mínková mluví o svých nespočetných cestách se čtyřmi dětmi po různých koutech Evropy. Následuje zábavný, ale kontroverzní Vlasta Marek opět v aule a Bora Berlinger s bezplenkovou komunikační metodou, téměř názorně podanou, ovládne druhý sál. V průběhu přestávek je vidět maminky s kyblíčky či nad umyvadlem, jak poctivě bezplenkují, kojí kdekoli a děti jim radostně vykukují z šátku či se batolí kolem. V dětském koutku je nacpáno skoro k prasknutí, ale děti si vesele hrají, pokřikují, malují či jen tak rozpustile běhají po chodbách. Všichni se očividně setkávají, povídají, poslouchají, jedí, pijí, odpočívají či jen tak koukají. Někteří odvážní chlapíci si vyzkouší jaké to je nosit těhotné břicho, prožitkovou aktivitu Prázdninové školy Lipnice, která je celý den k dispozici. Jiní se můžou poradit v poradně porodní asistentky, klubu dvojčat a nedonošených dětí či Ligy lidských práv. Je taky možné se zúčastnit workshopu Montessori vzdělávání, prostě co kdo chce a co ho zajímá. Po obědové pauze se v dvouhodinovém bloku mohou lidé bavit o možnostech lesních školek a domácího vzdělávání v současné době v Čechách či se jít podívat na legendu domácího porodnictví Ivanu Königsmarkovou do velkého sálu. V obou případech je vidět, že zájem o téma je veliký, lidi se neustále vyptávají a není jednoduché tyto přednášky ukončit. Nachystáni jsou ale další zajímaví přednášející, jako například Petra Steinerová z Brna, která mluví se svým dvouměsičním synem v šátku na prsou o technice tzv. znovuzrození, tedy znovuprožití svého vlastního porodu jako techniky zbavení se porodního traumatu, kterou se naučila od téže ruské porodní asistenkty Eleny Tonetti, jejíž film se promílal předcházející den. V druhém sále si můžou přijít na své muži při přednášce Martina Járy z Ligy otevřených mužů s názvem Otcovství jako životní projekt. Večerní program zahájí Radana Píšková se svou speciální přednáškou o lotosovém porodu, tedy techniky neoddělování placenty od miminka po porodu. U této techniky porodu se čeká, až placenta sama zaschne a upadne. V našich končinách je to dost speciální metoda, kterou jen málokdo zná. Závěr je věnován meditaci a workshopu o vodě a jejím vlivu na naše zrození a životy v podání Blanky Kolářové Sudíkové. V aule je program zakončen filmem Porodní plán z dílny Gabriely Kontry a Katky Kačerovské, které ale osobně nemohly přijet z důvodu nemocných dětí. Celkově byla atmosféra letošního ročníku konference Aktivní rodičovství nabita příjemnou energií, sdílením a setkáním. V jistou chvíli snad ale jen každého napadlo, že příští rok už to musí být ve větším, jinak se tam všichni prostě nevlezem. Ω Další a související informace, fotky a krátké video z konference můžete nalézt zde: 9

10 zamestnankyne Δ Kde začít? Kateřina Kratochvílová, účetní a finanční koordinátorka NESEHNUTÍ Tuto otázku jsem si pokládala, když jsem ukončila svůj pobyt ve vzdělávacím zařízení a ocitla jsem se v nezáviděníhodné pozici a s nálepkou nezaměstnaná(ý). Hledání práce ovšem po několika neúspěšných pokusech (kde jsem se setkala i s naprosto otevřenou diskriminací), přineslo své plody přesněji řečeno plod. Tímto plodem byla nabídka práce v roli účetní a finanční koordinátorky v organizaci, která se zabývá kromě mnoha jiných témat i ženskými právy. Kateřina Kratochvílová foto: Archiv KK V NESEHNUTÍ se se mnou potkáte vždy, když vyvstane potřeba jakékoli finanční spolupráce. Mým úkolem je nejen posedávání před obrazovkou počítače s usilovnou vervou porozumět všem jeho funkcím, se kterými si musím spřátelit, ale jsem tu hlavně proto, abych po finanční stránce zkoordinovala veškeré aktivity, které se v NESE dějí, a to od přípravy rozpočtů přes škatulkování hromady dokladů až k vyúčtování projektů. Začátky jakékoliv činnosti nejsou snadné (tedy alespoň z mého pohledu), ovšem za pokus vždycky stojí snaha přeprat konkurenci a dát možnost vyniknout správným myšlenkám, ve kterých se NESEHNUTÍ angažuje. Ráda tedy poznám každého, kdo se na aktivitách NESE chce podílet nebo se již podílí. Společnou řeč se mnou rozhodně najdete tehdy, pokud se zajímáte o jakákoliv zvířata, ale především o velké býložravé lichokopytníky a domácí psovité šelmy. Ve svém volném čase se koním i psům velmi ráda věnuji. Pokud je možnost, vyrážím do náruče lesů, luhů, hájů i hor. A pokud se mi tato příležitost nenaskytne, alespoň to kompenzuji posloucháním hudby. Do noty mi padnete i v případě zájmu o českého velikána Járu Cimrmana No a takhle bych mohla pokračovat ještě dost dlouho, ale další detaily už raději nechám na osobní setkání těším se! Ω Δ Multikulti? Radka Vejrychová, koordinátorka projektu Zábavným vzděláním proti diskriminaci a xenofobii 10 Co napsat o člověku, kterého bych měla znát nejlépe. Co napsat sama o sobě? Jednou kdosi řekl, že jediný člověk, před kterým se neschováme, jsme my sami. Najednou se ptám sama sebe, proč vlastně dělám všechno to, co dělám? Stíhám tolik věcí a beru si jich na sebe víc a víc? Snažím se změnit svět? A proč jsem v NESEHNUTÍ? Člověk, který věří na náhody, by řekl shoda náhod, možná dochucená trochou štěstí. Já na ně nevěřím, vím, že věci se nedějí jen tak. Všechno má svůj důvod i smysl. I já jsem tu z nějakého důvodu. Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity, učitelství českého jazyka a literatury a výtvarné výchovy. Do školství se mi vážně nechtělo, a proto jsem se vrhla na češtinu trochu z jiné strany. Učím češtinu cizince a cizinky, kteří jsou v Brně a jeho okolí z nejrůznějších důvodů. To celé mi dává možnost poznat mateřský jazyk (vlastně i celou kulturu, která je s ním spjata) z jiné perspektivy. Vlastně si postupně začínám víc vážit našich zvyků, tradic. Ve volném čase se věnuji mnoha aktivitám, z nichž mě nejvíce baví výtvarné tvoření. Je uvolňující dát své emoce do barev a vytvořit jimi obraz. Baví mě vymýšlet nové věci a realizovat je. A co dělám v NESEHNUTÍ? Mám na starosti koordinaci projektu, jehož cílem je na základních a středních školách realizovat workshopy s multikulturní tematikou. Od prosince 2010 nastupuji jako nová koordinátorka programu Bezpečí pro uprchlíky. Setkáte se se mnou, když se rozhodnete zapojit do multikuti aktivit. Určitě mě i více poznáte, když se rozhodnete dlouhodoběji spolupracovat. Ω

11 dobrovolnictví Představujeme naši dobrovolnici: Adéla Smažilová Autor: Boris Rafailov, koordinátor propagačních, mediálních a vzdělávacích aktivit v projektech Podpora ekologické stability krajiny při plánování územního rozvoje a Multikulti Challenge: Accepted. Dobrovolnice, kterou vám představujeme v tomto čísle Alarmu, patří už řadu let k NESEHNUTÍ. Nejčastěji se s ní setkáte při aktivitách skupiny Jídlo místo zbraní, aktivní je také v tématu Zbraně, nebo lidská práva? Neváhá pomoci ale ani s překlady textů, či narychlo svolanými přímými akcemi. Co vlastně děláš ve svém soukromém životě kde pracuješ nebo studuješ? Momentálně jsem zaměstnankyní Ústavu jazyků při FSI VUT Brno, kde si již několik semestrů dopřávám testosteronové lázně při výuce angličtiny. Ve skupinách je totiž zřídkakdy nějaká žena. Abych z toho nezcvokla, učím ráno ve firmách. V letošním akademickém roce dokončím bakalářská studia Informační vědy a knihovnictví. Úspěšně za sebou mám Anglistiku a Historii na FFMU. Vzpomeneš si, co nebo jaká událost Tě přivedla k osobní angažovanosti a dobrovolnictví pro NESEHNUTÍ? Ekologické a sociální problémy mě zajímaly odmalička. Nějakou dobu jsem se rozhodovala, kterou neziskovku budu v jejím úsilí podporovat a vybrala jsem si NESE, protože mi vyhovují témata i neformální způsob spolupráce. Nejdříve jsem chodila jen na akce a pak jsem se osmělila jít i na schůzku, kde jsem nikoho tehdá neznala. To bylo v roce Které téma či program NESEHNUTÍ je Ti nejbližší a které naopak nejmíň? Proč? Nejbližší je mi asi téma obchodu se zbraněmi. Mezinárodní vztahy a jejich vliv na běžný život mě zajímaly už na škole. Bohužel je v dnešní době těžké sehnat peníze tak, aby se to téma dalo dělat víc profesionálně. Proto se teď věnuji Food not Bombs. Z ostatních témat je těžké říct, že mi nějaké není blízké. Považuji se za feministku, hypermarkety rozhodně nemiluji, výzvy multikulturalismu chápu jako velice aktuální a naléhavé stejně jako diskuzi o ochraně přírody. Co Ti dobrovolničtí pro NESEHNUTÍ dalo a dává? Zkušenosti k nezaplacení. Tohle číslo Alarmu je o kritice plánovaných sociálních reforem, jaký je Tvůj postoj k chystaným reformním škrtům Nečasovy vlády? Myslím že to, co chystá tato ač, demokraticky zvolená vláda, je útok na základní lidská práva a důstojnost. Desetiletí vývoje nejen v Evropě ukazují, že pokud existuje fungující veřejný prostor, má se společnost jako celek lépe. Veřejný prostor jsou pro mne všechna místa, kde jsme si všichni rovni bez ohledu na původ, náboženství, věk, majetek atd. jako je např. škola. Snahou této neoliberální vlády je společnost rozložit na co nejmenší elementy a poštvat ji proti sobě tak, aby odpor vůči těm nahoře byl co nejmenší. Já nevím, co je reformního či pokrokového na školném, penzijních fondech nebo možnosti dostat výpověď bez udání důvodu. Ale zároveň doufám, že vznikající iniciativy odporu povedou k rozpoutání plodné debaty o fungování společnosti v 21. století. Jak si představuješ svůj život za deset let? Valašsko, dřevěnice, koně. Poselství Myslím že v aktivismu to chce odvahu a pokoru zároveň. Osobně bych si třeba přála, aby lidem nebylo všechno tak jedno a necítili se tak odcizení od fungování světa. Všem příznivcům NESE bych pak přála, aby zůstali nesehnutými a dokázali pomoci se napřímit více lidem. Dnes jste měli možnost seznámit se s Adélou Smažilovou, která nám pomáhá. V NE- SEHNUTÍ i máme ale i další dobrovolníky a dobrovolnice, kteří/které nám pomáhají v rámci našich dlouhodobých programů, ale také navrhují grafiku webových stránek či plakátů, pomáhají nám při akcích, překládají, dělají korektury apod. I jim patří náš nesmírně velký dík!!! Ω Jak nám pomáhá? Zajišťuje překlady textů, např. výročních zpráv do angličtiny. Spolukoordinuje skupinu Jídlo místo zbraní a dlouhodobě pomáhá v rámci programu Zbraně, nebo lidská práva? Účastní se aktuálních happeningů a přímých akcí (např. happening proti pokáceným borovicím v Brně-Líšni). Pravidelně nám pomáhá na informačních stáncích, např. na letních festivalech. 11

12 knihovna Nové knihy v knihovně NESEHNUTÍ: Nesnesitelná lehkost nakupování Koželouh, Jiří; Tkáč, Peter; Štefanec, Milan Máte rádi nízké ceny? Chtěli byste vědět, co se skrývá za nimi? Přečtěte si naši novou knihu věnovanou problematice nákupních řetězců. Dozvíte se o praktikách řetězců při jejich expanzi, jednání s dodavateli i o pracovních podmínkách zaměstnanců a zaměstnankyň jejich dodavatelských firem. Jednotlivé kapitoly informují čtenáře o drsných praktikách řetezců v České republice i jinde ve světě. UPOZORNĚNÍ: Po přečtení této knihy se Vám možná v hypermarketech už nebude nakupovat tak lehce! Recenzi čtěte na str. 14. Účinky výfukových plynů z automtobilů na lidské zdraví Šuta, Miroslav Jde o třetí, přepracované vydaní publikace. Výfukové plyny vozidel jako vážný ekologický a zdravotní problém. Popis jednotlivých škodlivých látek a jejich účinků na zdraví a životní prostředí, slovníček odborných termínů. Nová kapitola věnovaná dopravě a skleníkovým plynům (klimatu). Práce je jinde/work is elswhere Šestnáct příběhů o lidech, kteří jedou za prací / Sixteen stories of people who travel for work Hurrle, Jakob; Endter, Stephanie Práce je jinde / Work is elsewhere je hlavním výsledkem projektu o pracovní migraci, který realizovalo Multikulturní Centrum Praha, a na němž se podílelo třicet dva fotografů a badatelů. Účastníci projektu pracovali ve dvojicích fotograf výzkumník a během léta 2006 sestavili šestnáct osobních příběhů, v jejichž centru stojí lidé, kteří cestují z různých důvodů a různými směry za prací. Účastníci nehledali ani tak zvláštní individuální příběhy, jako spíše takové lidi, příběhy a trasy, které reprezentují důležité proudy pracovní migrace v dnešní Evropě. Proč nezavádět školné Keller, Jan; Stöckelová, Tereza; Štech, Stanislav Iniciativa Vzdělání není zboží! vydala brožuru pod názvem Proč nezavádět školné. Tématem školného se konkrétně zabývá pouze jeden text od Jana Kellera. Ostatní texty se zabývají reformou školství v obecnější rovině a v celkovém kontextu. Komodifikace vzdělání je jedním z mnoha kroků neoliberálních vlád, které usilují o zničení zbytku veřejného prostoru a občanských práv pod falešnou záminkou zodpovědného hospodaření. Školné tak nabývá symbolického charakteru. Nejde ani tak o to, jak bude vysoké nebo jakým způsobem se bude vybírat. Jde především o princip, o to, co pro nás vzdělání znamená, čím je a čím by podle nás být mělo. 12

13 knihovna Nevěřící: střety křesťanstva s islámem v letech Wheatcroft, Andrew Islám a muslimové to jsou dnes ti oni, vůči kterým se kulturně tak často vymezujeme. Už mnoho autorů a autorek přitom ukázalo, že právě islám byl v průběhu evropských dějin a neustálé tvorby naší, evropské identity projekčním plátnem, do něhož si křesťanská společnost projektovala své špatné svědomí i své špatné stránky. Britský historik Wheatcroft, který je také skvělým vypravěčem, je ale v literatuře přeložené do češtiny první, kdo ukazuje i druhý pohled to, jak si podobným způsobem obraz křesťanů přizpůsobovali muslimové, jak se ke křesťanům vztahovali, aby tak potvrdili identitu vlastní. Podle autora si muslimové a západní křesťané o sobě navzájem vytvořili oboustranně shodné mínění, pohled jedné společnosti na druhou byl přitom zrcadlovým obrazem mínění druhé strany o ní samé. Wheatcroft si všímá oblastí, v nichž v průběhu křesťanské historie docházelo ke vzájemným střetům invaze vojsk islámu do byzantských držav v Levantě, Córdobský chalífát a Granadské království na Pyrenejském poloostrově, křižáci a vzpomínky na ně přetrvávající v podvědomí národů obou stran, vynález knihtisku a jeho vliv na rozvoj politické propagandy, krvavá povstání na Balkáně proti turecké nadvládě a přístup západních intelektuálů a politiků k východní otázce z takových a mnoha dalších témat autor spřádá mohutný proud ve snaze pokusit se pochopit, z čeho pramení současný stav vztahů mezi oběma kulturami. Šíbr: Příběh ze Sarajeva Sacco, Joe Po velkém úspěchu v češtině vydaných Saccových komiksů Palestina a Bezpečná zóna Goraždě se překladu dočkal i další Saccův grafický román. Když se Sacco vrací roku 2001 do Bosny, hledá snad jediného člověka, který by byl ochoten otevřeně mluvit o šílenství, jemuž tato země několik let předtím propadla. Tímto člověkem byl válečný veterán Neven, kterému se říkalo Šíbr, protože za správnou cenu dokázal zahraničním novinářům v Sarajevu zařídit opravdu ledacos: výlet na frontu, kontakty na důležité lidi i na prostitutky. Nevenův příběh je mikrokosmem celého balkánského konfliktu. Šíbr vypráví o vzestupu polovojenských magnátů, díky jejichž fanatické odvaze nepodlehlo Sarajevo etnickým čistkám, ale kteří se rekrutovali z podsvětí a často se nechali zkorumpovat mocí, krvežíznivostí a nacionalistickými bludy. Šíbr je dalším střípkem, který skládá dohromady mozaiku skutečného válečného konfliktu, kde neexistuje jasný začátek, příčina ani konkrétní viník, ostrá hranice mezi skutečností a legendou, ani jednoznačný morální soud. komiks Více o zajímavých knihách se dozvíte na 13

14 recenze Δ Nesnesitelná lehkost nakupování (Koželouh, Jiří; Tkáč, Peter; Štefanec, Milan) Autor: Lukáš Lyer, koordinátor Ekologické poradny NESEHNUTÍ Nová kniha Nesnesitelná lehkost nakupování aneb jaké je tajemství nízkých cen v nákupních řetězcích shrnuje publikované studie o negatnivních dopadech expanze nákupních řetězců. Poukazuje především na porušování práv zaměstnanců a zaměstnankyň obchodních řetězců, ale i personálu dodavatelských společností, jehož otřesné pracovní podmínky si při svých nákupech sotva uvědomujeme. Chování vedoucích pracovníků obchodních řetězců a strategie společností při jednání se svým personálem jsou čtivě ilustrovány osobními příběhy zaměstnanců a zaměstnankyň. Autoři ovšem na konkrétních příkladech dokládají i nátlakové praktiky řetězců při jednání se samosprávami a místními obyvateli při prosazování konkrétních záměrů v jejich městech. Zabývá se i sociálními dopady expanze nákupních center na takových místech. Kniha zaujme svou originální obálkou a k jejímu čtení navnadí předmluva předního sociologa Jana Kellera. Kniha je dělena do kapitol podle jednotlivých států. Dozvíte se mimo jiné o praktikách řetězce Tesco ve Spojeném království, o chování obchodních řetězců Lidl a Kik v Německu, zde snad i otrlejší čtenáře musí šokovat konfrontace nízkých cen zboží s tristními pracovními podmínkami zaměstnanců a zaměstnankyň dodavatelů v Bangladéši. Velice výmluvný je i popis agresivních praktik společnosti Wal-Mart v USA. Kapitola věnovaná České republice kromě dopadu výstavby velkoprodejen na životní prostředí pojednává i o zajímavých změnách v chování zákazníků v průběhu let a fenoménu poslední doby, tzv. mall junkies. Závěrečná kapitola shrnující zkušenosti ze Slovenska šokuje zejména případem nákupního centra Aupark v Košicích postaveného v centru uprostřed náměstí. Publikaci jistě ocení každý, komu nejsou lhostejné ekologické a sociální dopady jeho nakupování. Zejména by ale její přečtení velmi prospělo všem, kdo se pravidelně nechává zlákat k výhodným nákupům ve svém oblíbeném hypermarketu. Ω Kontaktovat nás můžete telefonicky na čísle em na či přes skype ekoporadna (pouze pro hovory) V případě, že máte jakýkoli ekologický dotaz, ideálně takový, který je na rozdíl od předchozích řádků míněn vážně, obraťte se na naši bezplatnou ekologickou poradnu! nebo nás navštivte v pondělí a středu v době od 10 do 12 a od 16 do 18 hodin (po předchozí domluvě i jindy). Co je to, když se řekne ekologista Dnes si probereme velmi důležitý pojem. Ekologista. Jedná se méněcenný poddruh druhu Homo sapiens sapiens sapiens (člověk přemoudřelý). Čím se vyznačuje? Především třídí odpad, dodržuje zákony a upozorňuje na nezákonnosti, které nedokáže přehlížet. Jeho chování je zkrátka naprosto nepatřičné a v absolutním rozporu se současnými společenskými trendy. Někdy se také ne zcela správně používá pojem ekolog, což je ale také označení pro vědce zabývajícího se tzv. ekologií, veskrze nezajímavou a nedůležitou vědou, o které se píše jen v několika bezvýznamných časopisech typu Science či Nature. V souladu s dnešními poznatky je třeba rozlišovat ekology od ekologistů. Ekolog je sice pojem používaný dříve hojně jako velmi vulgární nadávka, ale označuje také hrstku pomatených vědců, nepochopitelně přesvědčených o tom, že organismy s prostředím a mezi sebou vzájemně interagují. Tato skupina je ale celkem neškodná. Její příslušníci jsou totiž většinou bezpečně izolovaní ve vědeckých ústavech nebo se někde v lese hrabou v hlíně, takže nemají čas obtěžovat a brzdit rozvoj naší vlasti. Přesto se v lepší společnosti nedoporučuje slovo ekolog příliš často vyslovovat. Můžete být snadno nařčeni z ekologismu, navždy znemožněni a vyloučeni ze společenského života. Naopak doporučuje se ve společnosti často zdůrazňovat negativní dopady ekologistů na rozvoj současné společnosti. Je to velice módní téma konverzace, postupně vytlačující i golf a nakupování. Nejvýraznějšími negativními dopady činnosti ekologistů je zpomalování pokroku a šíření ekologistických myšlenek, odvádějících pozornost neinformované a nedostatečně poučené veřejnosti od osobního prospěchu a směřování k všeobecnému blahu. Ekologisté se vyznačují neustálou potřebou se někam přivazovat, lézt na komíny a páchat jiné tzv. ekoteroristické činy. Málokterá dálnice či jiná veřejně prospěšná stavba poslední doby je postavena podle běžných nepsaných pravidel (tzn. za dvojnásobek původně plánované ceny a bez povolení). Přestože se jedná o stavby významným způsobem zvyšující míru společenského pokroku a pohodlí všech obyvatel, vždy někde za památným stromem číhá záludný ekologista se stavebním zákonem v pařátech, aby stavbu napadl a zablokoval. Naštěstí současná osvícená vláda již slibuje zavedení účinných opatření k omezení vlivu ekologistů na rozvoj společnosti. Hodně nadějí lze vkládat např. do plánovaného zamezení možnosti účasti veřejnosti, a tedy i ekologistů, ve stavebním řízení či výrazné odbyrokratizování procesu EIA (přežitek z minulého století, nepatřičně zdlouhavé posuzování vlivu záměrů na životní prostředí, brzda pokroku, která snad bude brzy eliminována). Příště si povíme něco o blahodárném vlivu golfových hřišť na životní prostředí a krajinný ráz a možná i o Červené Karkulce! S úctou Váš Lukáš Lyer koordinátor ekologické poradny 14

15 distribuce Tričko Takto vypadá feministka s uvedeným českým nápisem na hrudi a s jeho osmnácti jazykovými mutacemi na zádech. Barvy: bílá, černá, červená, hnědá, růžová, světle modrá, šedá, tmavě modrá, zelená Velikosti XS-XL (Fair Ware) Cena: 250 Kč Tričko programu Zaostřeno na hypermarkety (dámské) Barvy: černá, přírodní bílá, tmavě modrá (všechny Fair Trade), černá, červená, růžová, světle modrá, tmavě modrá (všechny Fare Ware) Cena: Fair Ware 250 Kč, Fair Trade 300 Kč Tričko programu Zaostřeno na hypermarkety (pánské) Barvy: bílá, černá, khaki, šedá, tmavě modrá (všechny Fare Ware) černá světle zelená (všechny Fair Trade), Velikosti: M, L, XL, XXL Cena: bavlna Fair Ware 250 Kč, Fair Trade 300 Kč Tričko programu Ženská práva jsou lidská práva Barvy: bílá, černá, červená, hnědá, růžová, světle modrá, šedá, tmavě modrá Velikosti:XS-XL (Fair Ware) Cena: 250 Kč Benefiční placky s tematikou sexismu Nápisů je šest druhů: Bojkotuji sexismus, Mám rád sex nesnáším SEXISMUS, Mám ráda sex nesnáším SEXISMUS, PROTI SEXISMU ne proti sexu, Říkám ne sexismu, Sex ano sexismus ne. 100 % výtěžku jde na kampaň proti sexismu v reklamách. Barvy a varianty jsou různé. Cena: 30 Kč Benefiční propisky Zaostřeno na hypermarkety Benefiční kompostovatelné propisky Zaostřeno na hypermarkety jsou vyrobeny z rostlinného a biologicky odbouratelného plastu. Běžně dostupná vyměnitelná náplň kompostovatelná není. čtyři barevné varianty: 1) černá/bílá, 2) transparentní (= lehce průsvitná) modrá/bílá, 3) transparentní oranžová/bílá, 4) transparentní zelená/bílá. Propisky jsou potisknuty názvem kampaně Zaostřeno na hypermarkety, webovými stránkami a logy donorů. Cena: 20 Kč Taška Nejsem loutkou hypermarketu Tašky jsou lněné a bio-bavlněné (rozměry cm), dlouhé uši přes rameno. V barvě natural jsou potisknuty motivem Nejsem loutkou hypermarketu s logem NESEHNU- TÍ a webovými stránkami kampaně zaostřené na hypermarkety. Na druhé (zadní) straně je decentní potisk (16 7 cm) s logy donorů kampaně. Lněné tašky jsou výrobky krejčovské dílny o. s. Český západ, kde poskytují pracovní příležitosti romským ženám. Tašky z přírodní lněné látky mají mírně našedlou barvu a na zadní straně vnější kapsu (19 19 cm). Látka bavlněných tašek má lehce nažloutlý tón a byla vyrobena z bavlny v kvalitě bio, vypěstované k přírodě příznivějším způsobem. Cena 170 Kč (len), 150 Kč (bio-bavlna) Omalovánky pro děti Omalovánky programu Bezpečí pro uprchlíky s názvem Teď jsme doma v České republice. O dětech, které se narodily v cizích zemích a teď žijí v ČR. Cena: 15 Kč Pexeso Pexeso programu Bezpečí pro uprchlíky s názvem Teď jsme doma v České republice O dětech, které se narodily v cizích zemích a teď žijí v ČR. Cena: 20 Kč Benefiční propisky NESEHNUTÍ Benefiční kompostovatelné propisky NE- SEHNUTÍ jsou vyrobeny z rostlinného a biologicky odbouratelného plastu. Běžně dostupná vyměnitelná náplň kompostovatelná není. pět barevných variant transparentních (lehce průsvitných) propisek: 1) modrá/ bílá 2) fialová/bílá, 3) červená/bílá, 4) zelená/bílá, 5) růžová/bílá. Propisky jsou potisknuty webovými stránkami a logem NESEHNUTÍ. Cena: 20 Kč benefiční placky NESEHNUTÍ ø 3 cm: Ženská práva jsou lidská práva logo programu Ne kácet, ale chránit! Proti válce! Odmítám rasismus! Jednotná cena 20 Kč/ks 15

16 6 TÉMAT:

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Archetypal, z.s. Stanovy spolku

Archetypal, z.s. Stanovy spolku Předkládáme k připomínkováním návrh nových stanov. Hlavním věcným rozdílem oproti stávajícím stanovám jsou dvě formy členství, řádné a přidružené přidruženým členem se může stát kdokoliv, řádné členy musí

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

INTRO. Očekávaný přínos pro byznys však u drtivé většiny těchto značek nikdy nepřijde. Na českém Facebooku vydělává pouze 15 % firem.

INTRO. Očekávaný přínos pro byznys však u drtivé většiny těchto značek nikdy nepřijde. Na českém Facebooku vydělává pouze 15 % firem. INTRO Založit si facebookový profil nic nestojí, proto to dříve či později udělá každá druhá firma, neziskovka nebo živnostník. Hned po webových stránkách je dnes v Česku Facebook nejběžnější online platformou.

Více

Test obecné finanční gramotnosti

Test obecné finanční gramotnosti Test obecné finanční gramotnosti Finanční inteligence je něco, co se ve škole nenaučíte. A přitom je to obor stejně důležitý ne-li důležitější než algebra v matematice nebo historie literatury v češtině.

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

MUDr. Milan Cabrnoch, MEP AIM konference, Praha 23. září 2005

MUDr. Milan Cabrnoch, MEP AIM konference, Praha 23. září 2005 MUDr. Milan Cabrnoch, MEP AIM konference, Praha 23. září 2005 Vážené dámy, vážení pánové, je mi velkou ctí, že Vás mohu pozdravit zde v Praze, v hlavním městě České republiky. Velice si vážím pozvání organizátorů

Více

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment Supporting European Mobility for Employment Kontrolní seznam před odjezdem Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

VÍŠ, CO JE TO BANKA?

VÍŠ, CO JE TO BANKA? VÍŠ, CO JE TO BANKA? Plán vyučovací hodiny (č. 5) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Víš, co je to banka? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY:

Více

SÓLO RODIČE A KOMBINACE

SÓLO RODIČE A KOMBINACE SÓLO RODIČE A KOMBINACE PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. PODÍL JEDNORODIČOVSKÝCH RODIN NA VŠECH RODINÁCH SE ZÁVISLÝMI DĚTMI Zdroj:

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje PhDr. Oldřich Čepelka spolupracovník Euroconsultants, s. r. o. Ústí nad Labem, 25. 3. 2011 Ověřovali jsme několik domněnek - do zahraničí

Více

Volba střední školy jak to vidí osmáci

Volba střední školy jak to vidí osmáci Volba střední školy jak to vidí osmáci Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. června 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

Smlouva. o poskytování služby Podpora samostatného bydlení. 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město:

Smlouva. o poskytování služby Podpora samostatného bydlení. 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město: Smlouva o poskytování služby Podpora samostatného bydlení 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město: a 2. Rytmus od klienta k občanovi o.p.s. Adresa: Londýnská

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

CZECH MADE? Proti dvojím standardům a vykořisťování na českém pracovním trhu Multikulturní centrum Praha 1/2008 4/2009 Vytvořeno dne 1.října 2008 Pracovní migrace v České republice Negativní aspekty pracovní

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková Konference DEMOKRACIE JAKO HODNOTA A PROBLÉM Katedra filozofie Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, Liberec, 22. října 2010 Sociální kapitál a legitimita demokracie

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Je zřejmé, že národohospodářské systémy evropských států se musí vyrovnat s velkými změnami. Ty vyplývají jednak z globalizace, čili rozšíření tržního hospodářství

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

Sociální nerovnosti a spravedlnost

Sociální nerovnosti a spravedlnost Sociologický ústav Akademie věd České republiky STEM - Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 KARTY K DOTAZNÍKU Sociální nerovnosti a spravedlnost A 1 Podstatné 2 Velmi důležité 3 Důležité

Více

Minimální mzda - argumenty PRO

Minimální mzda - argumenty PRO Minimální mzda - argumenty PRO Milan Mroczkowski Obsah Úvod Co je to minimální mzda a jaká je její současná výše? Plnila minimální mzda v posledních letech svou funkci? Nedobrovolná nezaměstnanost. Proč

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Koordinační výbor Amnesty International, o.s. předkládá Valné hromadě ke schválení tyto změny stanov:

Koordinační výbor Amnesty International, o.s. předkládá Valné hromadě ke schválení tyto změny stanov: Návrh změny stanov. Praha, 25.března 2013 Koordinační výbor Amnesty International, o.s. předkládá Valné hromadě ke schválení tyto změny stanov: V čl. 1 písmeno a) se věta v závorce mění na "(dále jen sdružení

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček Stanovy spolku Spolek rodičů - Havlíček Článek 1 Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název spolku je Spolek rodičů - Havlíček (dále jen spolek) 2. Sídlo spolku je ZŠ Litoměřice Havlíčkova

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 22.2.2011

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 22.2.2011 Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 22.2.2011 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty PŘÍRUČKA PRO SNADNĚJŠÍ POROZUMĚNÍ S CIZINCEM Tato příručka vznikla s cílem usnadnit komunikaci mezi Vámi a cizincem. Konkrétními ukázkami komunikace s cizincem se snažíme předejít zbytečným neporozuměním.

Více

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice mariorozensky.cz Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice Možná jste již zaslechli mé oblíbené tvrzení, že pouze 2 % obchodníků využívají affiliate marketing. Affiliate trh sice neustále

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Zpracovaná v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s.

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek Slovanský kruh, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ MŮŽEME MÍT prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. vedoucí katedry rozpočtové politiky a managementu veřejného sektoru 19. 11. 2008 OSNOVA Studium veřejných financí na VŠFS Hypotéza

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Obsah: 1. Porodné 2. Peněžitá pomoc v mateřství 3. Rodičovský příspěvek 4. Daňová sleva na dítě 5. Sociální příspěvek 6. Jak klesne rodičovský příspěvek

Více

Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů. seminář Sociální podmínky otcovství v České republice

Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů. seminář Sociální podmínky otcovství v České republice Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů seminář Sociální podmínky otcovství v České republice 19. listopadu 2014 PROGRAM SEMINÁŘE 10:30 10:40 Úvodní slovo 10:40 10:55 Informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ. Filip Kuchař

KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ. Filip Kuchař KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ Filip Kuchař Proč toto téma? Podmětem jeden z výsledků kulatého stolu CŠM z 12.2011 Pedagogický výzkum a pedagogická praxe soulad, antipatie či lhostejnost?

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Mezinárodní výzkum občanské výchovy ICCS 2009. Výzkumná zpráva ZŠ Jablonec nad Nisou

Mezinárodní výzkum občanské výchovy ICCS 2009. Výzkumná zpráva ZŠ Jablonec nad Nisou Mezinárodní výzkum občanské výchovy ICCS 2009 Výzkumná zpráva ZŠ Jablonec nad Nisou Ústav pro informace ve vzdělávání Senovážné nám. 26, P.O. Box 1, 06 Praha 1 Tato výzkumná zpráva předkládá výsledky mezinárodní

Více

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s.

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. 1 Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. Úplné znění ke dni 26. 11 2014 Název, forma a sídlo Setkání já a ty, z.s. se sídlem Dolní Novosadská 81, 779 00 Olomouc (dále jen spolek). Spolek je právnickou osobou

Více

Statistika. hospodaření. a financování veřejných. rozpočtů. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 29. května 2014, Jihlava

Statistika. hospodaření. a financování veřejných. rozpočtů. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 29. května 2014, Jihlava Statistika hospodaření a financování veřejných rozpočtů Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 29. května 2014, Jihlava OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST ČR PŘEHLED HOSPODAŘENÍ

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 CO JE TO DOBROVOLNICTVÍ Moto: Dobrovolníkem se většinou stávají ti, kteří nejsou spokojeni se současným

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer územní samosprávy v České republice je posílení

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní Střední školy a internetový marketing Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. ledna 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými středními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jaké nástroje

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 1. Oblast ekonomického prostředí podnikání Ekonomické podmínky pro podnikání se za uplynulé čtyři roky zlepšily, podstatně

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Rovné příležitosti žen a mužů = neexistence překážek pro účast

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 VY_32_INOVACE_DEJ_36 Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická PRÁCE Z OBČANSKÉ NAUKY SOCIOLOGICKÝ PRŮZKUM NA TÉMA EKOLOGIE Třída: L. Školní rok: / VÍT SVOBODA VOJTĚCH SPÁLENSKÝ 1. Obsah práce 1. OBSAH PRÁCE... 1. PODĚKOVÁNÍ... 1

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 -

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Preambule Místní akční skupina Podještědí ( dále jen místní akční skupina či MAS) je

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Ekonomika a financování školství. Economy and fuding of education.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Ekonomika a financování školství. Economy and fuding of education. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Ekonomika a financování školství Economy and fuding of education Lumír Hodina Plzeň 2014 Prohlašují, že jsem diplomovou práci na téma

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, na které je možné se hlásit. Můžete se stát pořádající školou. V takovém případě se spojte s lektorem zvoleného kurzu a dohodněte si s ním termín jeho pořádání.

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

NGO Market 2013. Závěrečná zpráva

NGO Market 2013. Závěrečná zpráva NGO Market 2013 Závěrečná zpráva { 2 } Úvodní slovo organizátorů Vážení přátelé NGO Marketu, čtrnáctý ročník veletrhu neziskovek je za námi a my bychom tímto chtěli poděkovat všem partnerům, neziskovkám

Více

Také Vám rodiče spořili na byt a koupili jste si tak akorát mikrovlnku?

Také Vám rodiče spořili na byt a koupili jste si tak akorát mikrovlnku? Také Vám rodiče spořili na byt a koupili jste si tak akorát mikrovlnku? Asi všichni máme zkušenost s tím, že nám rodiče spořili, a když jsme se k penězům v osmnácti letech dostali, nebylo z nich skoro

Více

Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli

Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli Analýza stavu a potřeb členů místního uskupení Společné příležitosti 2012 Autorky: PhDr. Kamila Svobodová,

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Monika Suchá Univerzita Pardubice PARDUBICE - Pardubická univerzita se letos poprvé zapojí do Týdne vědy a techniky,

Více

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Více

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Ekologická a mykologická osvěta, poradenská a informační činnost zaměřená na velké houby-makromycety, s cílem zvýšení prevence

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014 Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 1 dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více