Záruční list. Sériové číslo adaptéru. Datum prodeje. Odběratel. Adresa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Záruční list. Sériové číslo adaptéru. Datum prodeje. Odběratel. Adresa"

Transkript

1

2 Záruční list Verze programu SuperVAG 200 _. _ Sériové číslo adaptéru Datum prodeje.. Odběratel Adresa Záruční doba na diagnostický systém je 24 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným použitím, např. zapojení adaptéru k vozu se jmenovitým napětím větším než 12 V, nesprávným zapojením koncovky s volnými piny apod. Dále se záruka nevztahuje na poškození adaptéru mechanickými vlivy, vodou, agresivními látkami, zvýšenou teplotou apod. Záruka se také neposkytuje na adaptér, do kterého byl proveden jakýkoliv zásah neautorizovanou osobou.

3 Obsah Licence 5 Licenční... podmínky 5 Obsah... dodávky 6 Autorská... práva 7 Zjištění... verze programu 8 Aktualizace... 8 Systémové požadavky Instalace 9 10 Instalace... systému SuperVAG Diagnostic Tools 10 Aktualizace... systému SuperVAG 15 Aktualizace... firmware adaptéru po internetu 16 Doinstalování... dalšího produktu řady SuperVAG Diagnostic Tools 18 Instalace... ovladačů kabelu USB do Windows 21 Přihlášení... adaptéru Bluetooth do počítače 23 Odinstalování... systému SuperVAG Diagnostic Tools 29 Konfigurace programu 29 Zjednodušený... režim 29 Expertní... režim 32 Karta... Systém 34 Karta... SuperVAG 36 Karta... FLASH 38 Karta... VIN-R 39 Karta... Licence 40 Správa licence Karta... Ovladače USB 42 Karta... Systemové informace 43 Karta... Registry Windows 44 Ovládání programu SuperVAG KEY 45 Funkce... Programování klíčů 46 Navázání... kom unikace s řídicí jednotkou Pam ěť závad... Zjištění tajného... čísla Zadání tajného... čísla Učení klíčů

4 Ukončení... práce 55 Funkce... Programování dálkových ovládání 55 Navázání... kom unikace s řídicí jednotkou Pam ěť závad... Program... ování dálkového ovládání Testování... dálkového ovládání Propojení počítače s diagnostikovaným vozem Poloha... diagnostické zásuvky ve voze 64

5 Licence 1 Licence 1.1 Licenční podmínky 5 Instalací, kopírováním, načtením, otevřením nebo jiným použitím tohoto programu souhlasíte s podmínkami této smlouvy a jste jimi vázáni. Pokud s podmínkami této smlouvy nesouhlasíte, nejste oprávněni tento program užívat. Program je chráněn autorskými právy a mezinárodními úmluvami o autorských právech, jakož i dalšími zákony a úmluvami o duševním vlastnictví. Program se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání. Na základě této smlouvy jsou vám udělena následující práva: Smíte si vytvořit jednu záložní kopii programu. Tuto záložní kopii smíte použít výhradně k archivním účelům. Licence na program se vydává na produkt jako celek. Jeho komponenty nelze oddělovat pro užití více než jedním uživatelem. Program nelze pronajímat, poskytovat na leasing ani půjčovat. Bez omezení dalších práv může výrobce ukončit tuto smlouvu, jestliže nesplníte její podmínky. V takovém případě musíte zničit všechny kopie programu a datových souborů. Komunikační kabel je součástí poskytované licence. Není dovoleno zasahovat do jeho zapojení.

6 6 1.2 SuperKey 4 Obsah dodávky licence SuperVAG (DIAG / COMFORT VW / COMFORT PSA / TOOLBOX) odolný a praktický kufřík komunikační adaptér USB nebo USB/Bluetooth (za příplatek) konektory potřebné k propojení s vozidlem návod k obsluze instalační CD možnost získání nadstandardních příplatkových služeb: - call centrum - aktualizace - školení

7 Licence Autorská práva Veškerá vlastnická práva a práva na duševní vlastnictví týkající se tohoto programu, doprovodné tištěné materiály a jakékoli kopie programu jsou majetkem výrobce. Tištěný materiál dodávaný s programem není povoleno kopírovat. Veškerá vlastnická práva a práva k duševnímu vlastnictví obsažená v tomto programu jsou majetkem vlastníka obsahu a jsou chráněna příslušnými autorskými zákony a zákony a úmluvami na ochranu duševního vlastnictví. Tato smlouva neposkytuje žádná práva týkající se obsahu. Veškerá práva, která nejsou touto smlouvou výslovně udělena, jsou vyhrazena výrobci. Výrobce nenese v žádném případě odpovědnost za následné škody, ať jsou jakékoliv /včetně a bez omezení, přímé nebo nepřímé škody na zdraví, ze ztrát zisku z podnikání, z přerušení podnikání, ze ztrát podnikatelských informací nebo jakékoliv další zvláštní ztráty/, způsobené užíváním nebo nemožností užívat tento produkt, i když byl výrobce upozorněn na možnost vzniku takových škod. V žádném případě a ze žádného ustanovení této smlouvy nevyplývá, že by odpovědnost výrobce přesahovala částku Vámi zaplacenou za program včetně hardwarového převodníku.

8 8 1.4 SuperKey 4 Zjištění verze programu Jak zjistit, kterou verzi programu máte nainstalovanou? Pomůže Vám program SuperConfig, ve kterému provedete Konfiguraci adaptéru a vpravo se Vám vzápětí zobrazí tabulka aktivovaných produktů. Pro bezchybnou funkci programu je nutná správná kombinace verze programu, firmware adaptéru a zakoupených licencí! 1.5 Aktualizace Aktualizace zaručují vašim programům aktuálnost a správnou funkci. Proto doporučujeme sledovat naše webové stránky a zveřejněné aktualizace co nejdříve instalovat. Aktualizace je možné získat buď online (stažením z našich webových stránek) nebo použitím instalačního CD s poslední verzí systému SuperVAG Diagnostic Tools. Instalace nejnovějších aktualizací je možná teprve po uhrazení předplatného aktualizací na příslušný rok.

9 Licence 2 9 Systémové požadavky Minimální konfigurace počítače Počítač PC s procesorem Pentium III - 1,5 GHz Paměť RAM podle doporučení dodavatele operačního systému (Windows XP 512 MB, Windows Vista 1 GB) Mechanika CD-ROM 1500 MB volného místa na pevném disku 1 volný port USB nebo rozhraní bluetooth Operační systém: Windows XP nebo Windows Vista (včetně všech dostupných aktualizací) Minimální rozlišení grafického adaptéru pro běh programu je 1024 x 768

10 10 3 SuperKey 4 Instalace Tento průvodce instalací obsahuje pouze obecný popis celé instalační procedury. Úkony specifické pro jednotlivé vydané verze najdete vždy na v sekci Ke stažení. 3.1 Instalace systému SuperVAG Diagnostic Tools Pokud máte v systému zatrženou volbu Automatické oznámení o vložení CD, instalační program se spustí automaticky. V opačném případě spusťte soubor setup09.exe na instalačním CD. V úvodním okně zvolte aplikace, které chcete nainstalovat (SuperVAG, Acrobat Reader, Total Commander). Poznámka: Následně se zobrazí výzva k výběru jazyka, ve kterém má aplikace později pracovat. Po výběru jedné z možností je nutné vyčkat asi minutu, než bude aktualizace automaticky pokračovat. Nespouštějte během této doby instalaci znovu!

11 Instalace 11 Registrační údaje Po shlédnutí základních informací a přijetí licenčních podmínek budete vyzváni k vyplnění registračních údajů a k zadání typu rozhraní komunikačního adaptéru. Pozor! Typ připojení (USB/Bluetooth/sériový port) musí být správně nastaven. Nesprávná informace může zamezit funkci programu. Po nastavení všech informací klikněte na tlačítko Další.

12 12 SuperKey 4 Licenční údaje Na obrazovce Výběr produktů SuperVAG nastavte, které programy se mají instalovat. Zaškrtněte pouze programy, pro které vlastníte platnou licenci. Ostatní programy po nainstalování fungovat nebudou.

13 Instalace 13 Cílové umístění Dále si můžete zvolit, do kterého adresáře chcete diagnostický systém SuperVAG nainstalovat. Adresář volíte buď výběrem cesty v adresářové struktuře pomoc myši nebo přímým zadáním z klávesnice do okna s aktuálním adresářem. Pokud nezměníte nabízenou volbu, program se nainstaluje do přednastaveného adresáře C:\Program Files\Carsoft\SuperVAG.

14 14 SuperKey 4 Nastavení zástupců programů V předposledním okně instalace si můžete zvolit zda vytvořit ikonu na ploše a/nebo v panelu rychlého přístupu na liště (vedle tlačítka Start). Kliknutím na tlačítko Instalovat se spustí vlastní instalace. Tento průvodce instalací obsahuje pouze obecný popis celé procedury. Úkony specifické pro jednotlivé verze najdete vždy na v sekci Ke stažení. Pokud máte komunikační adaptér s rozhraním USB, zobrazí se po ukončení instalace obrazovka pro nainstalování ovladačů USB (pokud chcete provádět instalaci nebo změny, kabel nesmí být zapojen do počítače). Zapojte jej do počítače a do auta až po ukončení instalace driverů, kdy Vás k tomu program sám vybídne. Po dokončení instalace můžete program spustit v nabídce Start / Programy / Carsoft / SuperVAG poklepáním na ikonu SuperVAG. Pokud jste zvolili vytvoření ikon na ploše a/nebo v panelu rychlého spouštění, najdete ikony také tam.

15 Instalace Aktualizace systému SuperVAG Firma HR Carsoft s.r.o.,výrobce diagnostického systému SuperVAG, pro vás několikrát za rok připravuje nové verze svých produktů. V případě, že máte předplaceny aktualizace na příslušný kalendářní rok, jsou Vám všechny tyto novinky a vylepšení okamžitě po jejich vydání k dispozici. Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak tyto novinky získat, je stáhnout aktuální verzi systému SuperVAG Diagnostic Tools přímo z webových stránek Soubory naleznete v sekci Ke stažení. Instalace aktualizací je jednoduchá a není při ní potřeba kontaktovat prodejce pro další údaje. Stačí pouze spustit stažený soubor (běžně se po stažení ukládá na plochu) a pokračovat jako při běžné instalaci systému SuperVAG. V okně Výběr produktů SuperVAG zaškrtněte pouze Vámi zakoupené produkty a po dokončení instalace a prvním spuštění některé z aplikací proveďte Konfiguraci adaptéru (Nástroje / Možnosti). Ta si možná vyžádá také Aktualizaci firmware Vašeho adaptéru (viz následující kapitola). Poznámka: Pokud se při první komunikaci s vozem zobrazí hlášení o chybějícím předplatném aktualizací, restartujte aplikaci SuperVAG. V případě kdy během instalace nové verze nastanou problémy, zkuste verzi nejprve nainstalovat znovu a pokud potíže přetrvají, kontaktujte Vašeho prodejce diagnostiky.

16 SuperKey 4 Aktualizace firmware adaptéru po internetu Pokud používáte mimo COMFORT VW nebo PSA i další moduly, je nutné s každou novou verzí programu aktualizovat také firmware Vašeho adaptéru! Nové verze vybraných aplikací systému SuperVAG tedy vyžadují také nový firmware adaptéru. To se provádí v jakékoli aplikaci systému SuperVAG vyvoláním okna SuperConfig. Pro jeho spuštění klikněte na Nástroje a následně Možnosti v hlavním okně programu. Zobrazí se následující okno: Stiskněte Konfigurace adaptéru a pokud je to vyžadováno, zobrazí se okno pro Aktualizaci firmware adaptéru (viz další strana).

17 Instalace 17 Zajistěte, aby byl Váš počítač připojen k internetu a stiskněte Aktualizace po internetu. Ostatní tlačítka není nutné v běžných případech využívat. Po dokončení aktualizace se automaticky zopakuje konfigurace adaptéru, po které je program připraven k použití.

18 SuperKey 4 Doinstalování dalšího produktu řady SuperVAG Diagnostic Tools Pokud si přejete doinstalovat nově zakoupený program systému SuperVAG Diagnostic Tools, je nutné nainstalovat znovu celý diagnostický systém SuperVAG z instalačního CD nebo ze souboru, který stáhnete ze stránek (sekce Ke stažení). V okně Výběr produktů SuperVAG poté zaškrtněte všechny produkty, ke kterým vlastníte licenci (včetně nově zakoupené). Následně je nutné získat od nás nové licenční číslo pro tuto skupinu produktů a zadat je do Správce licence v okně SuperCONFIG: Spusťte libovolný program systému SuperVAG a vyberte Nástroje / Možnosti pro vyvolání okna nastavení SuperCONFIG. Proveďte konfiguraci adaptéru. Poznámka: Pokud máte aktivovány i jiné moduly než COMFORT VW/PSA, zobrazí se výzva k Aktualizaci firmware adaptéru, viz předchozí kapitola Aktualizace firmware.

19 Instalace 19 Klikněte na tlačítko Správce licence. Zobrazí se následující okno, ve kterém Načtete licenční kód a nadiktujete jej nebo napíšete Vašemu prodejci diagnostiky. Ten Vám buď obratem nebo v krátké době sdělí kód nový, vygenerovaný na základě nově dokoupené licence. Vepište jej do políčka níže a klikněte na Zapiš do kabelu. Poznámka: V době mezi vyčtením starého kódu a zapsáním nového neinstalujte žádnou novou verzi ani firmware adaptéru!

20 20 SuperKey 4

21 Instalace Instalace ovladačů kabelu USB do Windows Drivery USB se instalují v průběhu instalace. Podmínkou je zvolení typu rozhraní USB (dle obrázku z průběhu instalace).

22 22 SuperKey 4 Ke konci instalace bude informování o nainstalovaných driverech (ovladačích) USB a jejich verzi. Pokud je aktuální (dostupná) vyšší verze ovladačů, pak můžete kliknutím na tlačítko Odinstalovat smazat staré ovladače a potom tlačítkem Instalovat nechat vložit do systému nové.

23 Instalace Přihlášení adaptéru Bluetooth do počítače Zařízení Bluetooth musí být do operačního systému Windows přihlášeno pomocí ikony My Bluetooth places. Přesvědčete se, že Váš počítač splňuje požadavky na komunikaci bluetooth (máte správně nainstalovány ovladače pro vysílač bluetooth). Během přihlašování a komunikace přes rozhraní bluetooth nesmí být adaptér připojen zároveň také přes rozhraní USB! Nalezení zařízení Bluetooth Poklepejte na modro-bílou ikonu Bluetooth v dolním pravém rohu: Otevře se okno, ze kterého lze spustit průvodce přidáním zařízení, tzv. Setup Wizard:

24 24 SuperKey 4 Přesvědčete se, že je komunikační adaptér připojen do auta (na napětí). V průvodci přidáním zařízení Bluetooth zatrhněte první volbu klikněte na tlačítko Další. Z nabídky různých typů zařízení vyberte Bluetooth Serial Port:

25 Instalace 25

26 26 SuperKey 4 Klikněte na zobrazené zařízení SuperVAG Bluetooth a potom na tlačítko Další. Pokud nedošlo k vyhledání, zvolte z nabídky Show all devices a klikněte na Search again. Zobrazí se Vám informace o dokončení přidání zařízení bluetooth:

27 Instalace 27

28 28 SuperKey 4 Po kliknutí na tlačítko Dokončit se v pravém dolním rohu zobrazí žlutá bublina, na kterou kliknete: Zvolte volbu Použít klíč nalezený v dokumentaci a jako hodnotu klíče zadejte číslo 0. Párování je tímto dokončeno.

29 Instalace Odinstalování systému SuperVAG Diagnostic Tools V nabídce Nastavení / Ovládací panely je ikona Přidat nebo odebrat programy. Dvojitě na ni klikněte a zobrazí se Vám seznam nainstalovaných a zaregistrovaných programů. V seznamu zobrazených nainstalovaných programů vyhledejte HR Carsoft SuperVAG Diagnostic Tools a klikněte na tlačítko Odebrat. Pokračujte podle instrukcí. Systém SuperVAG Diagnostic Tools odinstalujete též kliknutím na položku Odinstalovat aplikaci SuperVAG Diagnostic Tools přímo v nabídce Start / Programy / Carsoft. 4 Konfigurace programu Program SuperConfig je určen pro systémové nastavení programů systému SuperVAG Diagnostic Tools. Nelze jej spustit samostatně, ale vyvolává se z libovolného nainstalovaného programu systému SuperVAG Diagnostic Tools (příkaz Nástroje/Možnosti nebo stisknout F12). K dispozici jsou dva režimy práce: Zjednodušený režim 2. Expertní režim Zjednodušený režim Tento režim slouží pouze k přihlášení komunikačního adaptéru do systému SuperVAG Diagnostic Tools. Neumožňuje nastavení jiných parametrů. V případě, že chcete změnit systémové parametry programu, přepněte do Expertního režimu. Přihlášení komunikačního adaptéru do systému (zjednodušený režim) Pro bezchybnou funkci programu je nutná správná kombinace verze programu, firmware adaptéru a zakoupených licencí!

30 30 SuperKey 4

31 Konfigurace programu 31 Kliknutím na tlačítko Konfigurace adaptéru se automaticky provede otestování portů počítače, vyhledá se adaptér a zkontroluje jeho nastavení. Vpravo se též zobrazí všechny programy, pro které vlastníte licenci (viz obr. níže). V případě potřeby se provede aktualizace firmware v komunikačním adaptéru. Poznámka: Pokud používáte adaptér bluetooth, a máte jej už přihlášený (spárovaný) k počítači, na kterém pracujete, pak zaškrtněte (kliknutím myší) políčko bluetooth, viz kapitola Přihlášení adaptéru Bluetooth do počítače 23. Pokud je vše správně nastaveno, objeví se hlášení Kontrola adaptéru dokončena. Klikněte na tlačítko OK a můžete začít pracovat s programy SuperVAG Diagnostic Tools. Pokud se během konfigurace adaptéru vyskytne nějaká chyba, kontaktujte Vašeho prodejce diagnostiky.

32 SuperKey 4 Expertní režim Tento režim slouží k přihlášení komunikačního adaptéru do systému SuperVAG Diagnostic Tools a kromě toho umožňuje i další nastavení. Přihlášení komunikačního adaptéru do systému (expertní režim) Na kartě Systém klikněte na typ komunikačního portu, ke kterému je připojen Váš komunikační adaptér (pro volbu USB zvolte USB Virtual COM). Potom klikněte na tlačítko Najdi připojený adaptér.

33 Konfigurace programu 33 Po vyhledání adaptéru se zobrazí karta Licence a na ní informace o Vašem adaptéru. Klikněte na tlačítko OK a můžete začít pracovat s programy SuperVAG Diagnostic Tools. Další funkce expertního režimu V expertním režimu je možné změnit různá nastavení programů SuperVAG Diagnostic Tools. Pro přehlednost jsou jednotlivé parametry uspořádány na kartách. V dalším textu je popis jednotlivých funkcí uspořádán podle těchto karet.

34 SuperKey 4 Karta Systém Výběr typu portu Pod horním okrajem záložky jsou tlačítka pro nastavení typu spojení mezi počítačem a komunikačním adaptérem. Kliknutím na správné tlačítko se Vám zobrazí dostupná čísla portů. Pokud se Vám zobrazí jeden nebo více portů, prohledají se po kliknutí na tlačítko Najdi připojený adaptér automaticky všechny dostupné porty a po nalezení se zobrazí informace o připojeném komunikačním adaptéru (přepne se na kartu Licence). Režim kompatibility s Windows 98 Toto políčko označte, pokud máte problémy s komunikací pod Windows 98/Me (běžně není potřeba). Rozlišení obrazovky V nabídce je seznam dostupných rozlišení grafického adaptéru. Pouhým výběrem jiného nastavení dojde k přepnutí grafického adaptéru na zvolený režim. Tato volba je platná pouze do nejbližšího restartu operačního systému. Pokud jste s novým nastavením spokojeni, klikněte na tlačítko Změň trvale, nové údaje se zapíší do

35 Konfigurace programu registrů a nastavení zůstane zachováno trvale. 35

36 SuperKey 4 Karta SuperVAG Nastavení komunikace Hold time definuje prodlevu při navazování komunikace v ms. Správná hodnota je 40 ms. Pooling definuje časování testu sériového portu. Správná hodnota je 40. Waiting definuje časování odesílání dat do jednotky. Správná hodnota je 20. Pro řídicí jednotky do roku 1998 (zejména přístrojové panely s palubním počítačem) je doporučená hodnota 250. Ostatní parametry Je-li zatržena volba Zobrazit řetězec dlouhého kódování, pak je zobrazen řetězec dlouhého kódování (funkce dostupná na autech faceliftovaných po roce 2003 u řídicích jednotek, které funkci Dlouhé kódování podporují) v hexadecimální formě.

37 Konfigurace programu 37 Nastavení tisku Výběrem tiskárny ze seznamu přednastavíte výchozí tiskárnu pro tisk, bez ohledu na přednastavenou výchozí tiskárnu Windows. Parametry servisu Identifikace definuje nadpis na výtisku paměti závad. Kód dílny zde zadejte Nevada kód Vaší dílny. Zabezpečení Tato funkce umožňuje chránit funkci Přizpůsobení čítače ujetých kilometrů před neautorizovaným použitím. Zapnutí hesla Kliknutím na zátržku Aktivovat heslo do funkce Přizpůsobení čítače ujetých kilometrů se zobrazí okno pro zadání hesla. Toto heslo je třeba zadat dvakrát stejně. Pokud je heslo aktivováno, pak je možné využít funkci přizpůsobení čítače ujetých kilometrů pouze po správném zadání hesla. Vypnutí hesla Zrušte zatržení u textu Aktivovat heslo do funkce Přizpůsobení čítače ujetých kilometrů. Aby zabezpečení bylo skutečně vypnuto, musíte opět zadat heslo (autorizace změny).

38 SuperKey 4 Karta FLASH Parametry komunikace Prodleva definuje časování odesílaných dat. Správná hodnota je 1. Velikost bloku definuje množství najednou načítaných dat při čtení řídicí jednotky. Správná hodnota je 346. Prodleva KWP definuje časování protokolu KWP2000. Správná hodnota je 100. Čekání před novým navazováním komunikace definuje časovou prodlevu před opakováním navazování komunikace. Správná hodnota je 200. Nastavení odesílání souborů Slouží k nastavení odchozí pošty pro zasílání souborů přímo z programu FLASH. Pokud používáte k příjímání a odesílání pošty program na Vašem počítači, např. Outlook Express, Outlook, Eudora nebo Thunderbird, zvolte typ klienta Windows klient. Pokud přistupujete k poště přes webové rozhraní, kontaktujte Vašeho poskytovatele připojení pro adresu a parametry SMTP serveru. Příklad pro nastavení pošty na serveru quick.cz :

39 Konfigurace programu - SMTP Server : Uživatelské jméno : Heslo : Vaše mailová adresa : Příjemce : 39 SMTP.QUICK.CZ <Vaše přihlašovací jméno> <Vaše přístupové heslo k e schránce> <Vaše mailová adresa na serveru QUICK> Příklad pro nastavení pošty na serveru seznam.cz : SMTP Server : Uživatelské jméno : Heslo : Vaše mailová adresa : Příjemce : smtp.seznam.cz <Vaše přihlašovací <Vaše přístupové heslo k e schránce> <Vaše přihlašovací Karta VIN-R Všechna potřebná nastavení provedete přímo na kartě SuperVAG. Nastavení pro oba programy jsou shodná.

40 SuperKey 4 Karta Licence Údaje na této kartě jsou uvedeny bez informací o instalovaných produktech a bez informace o verzi firmware v komunikačním adaptéru. Pokud máte připojený komunikační adaptér do počítače i do auta (stačí zajistit jeho napájení), provedete pomocí klávesy F1 Najdi připojený adaptér test adaptéru a zobrazíte jeho parametry. Aktualizace firmware nahraje do komunikačního kabelu aktuální data pro komunikaci. Doporučujeme provést tuto aktualizaci vždy po získání nové verze programu.

41 Konfigurace programu Správa licence Správa licence vyvolá externí program pro načtení a zadání aktivačního kódu komunikačního adaptéru. Pomocí aktivačního kódu lze aktivovat jednotlivé programy, které komunikují pomocí komunikačního adaptéru SuperVAG. Pro práci se správcem licence je třeba, aby byl komunikační adaptér připojený do počítače i auta. Pomocí Správce licence též aktivujete všechny nově dokoupené licence. Stačí nám poslat původní aktualizační kód a my vám obratem pošleme kód upravený. Při aktivaci dalšího programu nebo jeho funkce opište aktuálně platné licenční číslo a zašlete jej spolu s objednávkou prodejci, u kterého jste první licenci zakoupili. Po obdržení protikódu vyvolejte okno programu Správa licence, znovu načtěte aktuální kód a nový kód vepište do řádku Zápis nového kódu. Potom klikněte na tlačítko Zapiš do kabelu a počkejte, až se dole ve stavovém řádku objeví text Zapsáno.

42 SuperKey 4 Karta Ovladače USB Údaje na této kartě slouží ke kontrole verze ovladačů USB, příp. k jejich přeinstalování. Poznámka: Tato karta je dostupná pouze v případě, že jste zvolili typ rozhraní USB (na kartě Systém). Instalace ovladačů Před manipulací s ovladači odpojte USB adaptér od počítače. Jinak nemusí být všechny soubory správně přepsány. Instalaci ovladačů neprovádějte na jiné, již nainstalované ovladače (údaj v políčku Nainstalovaná verze USB ovladačů), ale proveďte vždy nejprve odinstalování ovladačů. Odinstalování ovladačů Před odinstalováním ovladačů odpojte USB adaptér od počítače. Jinak nelze ovladače z počítače kompletně odinstalovat.

43 Konfigurace programu Karta Systemové informace Pod zobrazenými systémovými informacemi jsou k dispozici systémové ikony zjednoduší Vám hledání systémových funkcí jako např: vyvolání okna Správce hardware nastavení datumu a času konfigurace řízení spotřeby Vašeho počítače externí aktualizace komunikačního adaptéru

44 SuperKey 4 Karta Registry Windows Informace centrálního registru Windows, které jsou zde zobrazeny, slouží pouze k nahlédnutí. Není možné je nijak upravovat.

45 Konfigurace programu 5 45 Ovládání programu SuperVAG KEY Pokud máte program správně konfigurován (viz kapitola Konfigurace programu), můžete s ním začít pracovat. Pro správné přizpůsobení klíčů je potřeba provést tyto kroky: Zjistit, ve které řidicí jednotce (pod kterou adresou) je umístěn imobilizér - Zjištění adresy imobilizéru. Ověřit správnost tajného čísla pro řídicí jednotku - Zjištění závad imobilizéru. Vyrobit (vyřezat) klíče a vložit do nich správné transpondéry. Ověřit správnost (a funkci) transpondérů - Přizpůsobování klíčů. Provést přizpůsobení klíčů - Přizpůsobování klíčků. Zkontrolovat správnost ukončení režimu přizpůsobování klíčů - Zjištění závad imobilizéru. Upozornění: Pokud po ukončení přizpůsobování klíčů zůstane SVÍTIT nebo BLIKAT kontrolka imobilizéru na přístrojovém panelu, pak to znamená, že nebyl postup řádně ukončen (některý klíč nebyl přečten, byl zadán špatný počet klíčů,...). Zákazníkovi po nějaké době přestane auto startovat (po vypršení časového limitu 30 min.). V tom případě, zkontrolujte jednotlivé klíče (transpondéry) a zkuste přizpůsobit klíče jednotlivě, abyste odhalili, který má poruchu.

46 46 SuperKey Funkce Programování klíčů Navázání komunikace s řídicí jednotkou Nejprve zvolte požadovanou operaci (Programování klíčů/ Programování dálk. ovládání). Program následně automaticky identifikuje příslušnou řídicí jednotku a naváže s ní komunikaci (přístrojový panel, imobilizér, jednotka oprávnění přístupu a startu). O průběhu navazování komunikace jste průběžně informování v levém dolním okně Status.

47 Ovládání programu SuperVAG KEY 47 Po navázání komunikace se zobrazí informace o stavu imobilizéru: V okně Status dále najdete identifikaci řídicí jednotky a v horní části okna budete mít k dispozici nabídku s příkazy komunikace. Podle toho, s jakou řídicí jednotkou komunikujete, může nabídka obsahovat níže uvedené příkazy. Popis jednotlivých funkcí je uveden v následujících kapitolách.

48 SuperKey 4 Paměť závad Stiskem tlačítka "Paměť závad" zobrazíte přehledný seznam závad příslušné jednotky: Závada Vysvětlení Klíč - signál příliš nízký Klíč - žádná komunikace Transpondér klíče se nehodí k tomuto vozu (poškozený nebo špatný typ) Programování klíčů chybné Některý transpondér (klíč) nemohl být přizpůsoben a proto nyní nefunguje žádný (nebo přestane fungovat po uplynutí cca. 20 min od ukončení režimu programování). Poznámka: Pokud se v paměti závad vyskytnou také jiné závady, není vhodné, abyste prováděli přizpůsobení nového klíče. Datová sběrnice hnacího systému Spojení s ŘJ motoru není v pořádku - Vadná ŘJ motoru - Žádná komunikace ŘJ motoru neodpovídá a proto nelze provést autorizaci a povolení startu

49 Ovládání programu SuperVAG KEY Zjištění tajného čísla Pokud není motor nastartovaný, je třeba vyčkat nejméně 10 min! U panelů, které program rozpozná, tato funkce zjistí tajné číslo a zobrazí je: Zjištěné tajné číslo se zároveň předvyplní do dialogu zadávání tajného čísla: Pokud program nerozezná přesný typ přístrojového panelu (imobilizéru), pak se načte část paměti a zobrazí se v hexadecimálním tvaru (viz Obr. 11). Poznámka: U některých typů panelu lze načíst obsah paměti až po nalezení správného kódu. Vyhledání může trvat až 90 minut. POZOR! Pokud máte aktivováno usínání počítače, je potřeba občas pohnout myší, jinak se s usnutím přeruší komunikace a obsah paměti se nepřečte kompletní (nezobrazí se výsledek).

50 50 SuperKey 4 Zjištění tajného čísla s ručním výběrem U některých řídicích jednotek Vám nebude zobrazeno tajné číslo, ale výpis obsahu paměti imobilizéru. Po straně jsou umístěna tlačítka modelu vozu. Výběrem správného modelu (kliknutí na tlačítko) se Vám zobrazí správné tajné číslo na řádku vpravo dole (zde zobrazeno číslo 1146). Vpravo vedle tabulky se zobrazí možné modely vozu pro příslušný výpis. Volbou některého z tlačítek se Vám tajné číslo automaticky přepočítá a zobrazí v řádku napravo (zde příklad: 1146). Pokud se domníváte, že ani jedno ze zobrazených tlačítek nedává správnou hodnotu, potom můžete zkusit najít číslo sami. Označením myší dvou po sobě jdoucích bytů (4 cifry po sobě, viz obr.11) kdekoliv ve výpisu, zpřístupní se tlačítka Převod BCD a Převod HEX, pomocí kterých si můžete přepočítat vybranou hodnotu z BCD kódu, nebo hexadecimálního čísla. Výsledek se objeví v poli vpravo dole. Pozor! Pokud špatně zvolíte typ panelu (např. u jiných aut než Škoda), zobrazí se Vám 0, nebo špatné číslo (např. větší než 9999). Správnost zadaného čísla ověříte ve funkci Zadání tajného čísla (viz kapitola Zadání tajného čísla 51 ). Seznam podporovaných vozů funkcí hledání tajného čísla: Vozy Vozy Vozy Vozy Vozy Škoda Volkswagen Audi Seat Ford

51 Ovládání programu SuperVAG KEY Zadání tajného čísla Přijetím tajného čísla povolí řídicí jednotka režim programování klíčků. V tuto chvíli je imobilizér vozu zablokován (je zrušena jeho funkce zákazu startu) a auto lze nastartovat. Tento stav je oznámen změnou frekvence blikání ikony klíče na přístrojovém panelu. Buď blikat přestane a svítí (auta do r.v. 2000), nebo bliká rychleji (auta od r.v. 2000). K zadání tajného čísla budete vyzváni tímto dialogovým oknem : Správné zadání je potvrzeno textem Tajné číslo přijato v pořádku, zobrazeným v okně Status.

52 52 SuperKey 4 Chyba při zadání tajného čísla Po zadání tajného čísla se NESMÍ zobrazit chybové hlášení dle obrázku. Toto hlášení znamená, že nebylo tajné číslo řídicí jednotkou přijato (buď je číslo špatné nebo je řídicí jednotka zablokována a tajné číslo nepříjímá). Upozornění: Po třech neplatných pokusech o zadání tajného čísla, se tato funkce na delší dobu zablokuje (je třeba nechat zapnuté zapalování alespoň na 30 minut aniž by běžela diagnostická komunikace). Pokud se Vám po zadání tajného čísla zobrazí chybové hlášení, nezkoušejte zadat tajné číslo znovu, ale ověřte zda je číslo, které jste zadali, správné. Někdy k Vám může přijet auto již zablokované, v tom případě nechte několik hodin zapnuté zapalování (alespoň 4).

53 Ovládání programu SuperVAG KEY Učení klíčů Přesný postup pro učení klíčů je v programu SuperVAG KEY zjednodušen na nejvyšší možnou míru. Po uživateli se žádá pouze zadání nezbytných parametrů. Před začátkem přizpůsobování je třeba mít k dispozici: 1. Všechny klíče, které mají na příslušném voze fungovat (tedy i ty, které mají pracovat jako náhradní). Všechny klíče, které nejsou ve chvíli učení k dispozici, budou zapomenuty. 2. Ve všech klíčích, které chcete učit, musí být vložen správný transpondér (čip). Ověření správného typu transpondéru zjistíte takto: 1. Vložte klíč do zapalování a otočte do polohy 1. Navažte komunikaci a v zobrazeném dialogovém okně zkontrolujte, zda je veličina "Kód klíče rozeznán" na hodnotě V zobrazeném seznamu paměti závad zkontrolujte, zda není přítomna závada : Klíček signál příliš nízký nebo Klíček žádná komunikace. Tento postup proveďte pro každý klíč! 3. Tajné číslo Tajné číslo je napsané na plastovém resp. kovovém přívěsku u originálních klíčů pod ochrannou ploškou, která se musí seškrabat. Jedná se o číslo (max. hodnota je 9999), ale počet cifer může být i menší (např. 20). Pokud neznáte správné tajné číslo, můžete použít funkci Zjištění tajného čísla (k dispozici pouze u podporovaných vozů, viz kapitola Seznam podporovaných vozů). POZOR! Maximální počet klíčů, které je možné přizpůsobit je 8. Programovat klíče můžete až po zadání správného tajného čísla. Do té doby je tlačítko neaktivní. Po kliknutí na tlačítko "Programování klíčů" se objeví dialogové okno pro zadání počtu programovaných klíčů. Po zavření dialogu je potřeba do spínací skříňky postupně dávat jeden klíč za druhým a vždy otočit do polohy 1 alespoň na 1 vteřinu. Počítá se čas, kdy je klíč v poloze 1, celkem (pro všechny klíče) nesmí přesáhnout 30 vteřin. Po této době (nebo po naprogramování příslušného počtu klíčů) se režim ukončí. Poznámka:

54 54 SuperKey 4 Pokud po ukončení přizpůsobování klíčů zůstane svítit nebo blikat kontrolka imobilizéru na přístrojovém panelu, znamená to, že nebyl postup řádně ukončen (některý klíč nebyl přečten, byl zadán špatný počet klíčů,...). Zákazníkovi po nějaké době přestane auto startovat (po vypršení časového limitu 30 min.). V tom případě, zkontrolujte jednotlivé klíče (transpondéry) a zkuste přizpůsobit klíče jednotlivě, abyste odhalili, který z nich má poruchu.

55 Ovládání programu SuperVAG KEY Ukončení práce Nejprve klikněte na ikonu Ukončení komunikace. Dokud nebyl zadán počet klíčů k učení, můžete tímto tlačítkem komunikaci kdykoli ukončit bez nebezpečí vymazání (zapomenutí) fungujících klíčů. 5.2 Funkce Programování dálkových ovládání Navázání komunikace s řídicí jednotkou Nejprve zvolte požadovanou operaci (Dálková ovládání). Program následně automaticky identfikuje příslušnou řídicí jednotku a naváže s ní komunikaci (centrální modul komfortního systému nebo centrální zamykání). O průběhu navazování komunikace jste průběžně informování v levém dolním okně Status.

56 56 SuperKey 4 Po navázání komunikace se pracovní plocha změní na toto zobrazení: Po navázání komunikace najdete v okně Status identifikaci řídicí jednotky a v horní části okna budete mít k dispozici nabídku s příkazy komunikace. Podle toho, s jakou řídicí jednotkou komunikujete, může nabídka obsahovat níže uvedené příkazy. Popis jednotlivých funkcí je uveden v následujících kapitolách.

57 Ovládání programu SuperVAG KEY Paměť závad Stiskem tlačítka "Paměť závad" zobrazíte přehledný seznam závad příslušné jednotky: 57

58 SuperKey 4 Programování dálkového ovládání Funkce je určena k naprogramování originálního dálkového ovládání umístěnému v klíči k vozu. Vždy je potřeba mít všechny ovladače ve chvíli programování k dispozici. Po zvolení příkazu zadáte počet dálkových ovládání, které chcete naprogramovat (max. počet je 4). Od zobrazení výzvy máte 15 vteřin na to, abyste stiskli libovolné tlačítko na všech dálkových ovládáních, která se mají naprogramovat. Tato funkce je dostupná u těchto vozů: Volkswagen Polo (9N1) r.v Golf 4 (1J) r.v Passat (3B) r.v Audi Audi A4 (8D) r.v Audi A Audi Allroad Škoda Octavia (1U) r.v Superb (3U) r.v Fabia (6Y) r.v Roomster (5J) r.v ) SEAT Ibiza (6K) r.v Toledo (1M) r.v Leon (1M) r.v

59 Ovládání programu SuperVAG KEY Testování dálkového ovládání Testování dálkového ovládání spustíte příslušným tlačítkem v horní liště programu SuperVAG KEY. Zobrazí se plocha podobná blokům měřených hodnot. Následujte pokyny uvedené v okně Status. Po stisku tlačítka na ovladači by se měly jednotlivé testované signály měnit na hodnotu OK (u nenaučeného ovladače alespoň jeden). 59

60 60 6 SuperKey 4 Propojení počítače s diagnostikovaným vozem S adaptérem pro připojení počítače k automobilu jsou dodávány celkem tři propojovací nástavce s různými diagnostickými konektory. Všechny tři kabely mají na jednom konci stejný konektor, kterým se příslušný nástavec zapojí do diagnostického adaptéru. Konektor OBD Pro vozy s datem výroby kolem roku 1995 a novější se používá 16-ti PINový diagnostický konektor OBDII (viz obrázek). U tohoto konektoru nehrozí poškození adaptéru vlivem chybného připojení (nelze zapojit obráceně). 16-ti pinový diagnostický konektor OBD-II Konektor pětipinový (modely s jednobodovým vstřikováním) Pro vozy Škoda-Favorit a starší modely Škoda-Felicia se používá 5-ti PINový diagnostický konektor. U těchto vozů je nejdříve nutno sejmout kryt na diagnostickém konektoru automobilu a teprve potom připojit konektor adaptéru. Ani u tohoto konektoru nehrozí poškození adaptéru vlivem chybného připojení (nelze zapojit obráceně). 5-ti pinový diagnostický konektor Konektor Audi 2x2 Pro starší vozy VW a Audi, které používají dva dvoupinové konektory, se použije kabel se čtyřmi samostatně vyvedenými vodiči, přičemž je nutno dbát na správné připojení jednotlivých vodičů. Černý diagnostický konektor je konektor napájecí, je vhodné vždy ověřit správnou polaritu napájecího napětí. Zeleno-bílý vodič diagnostického kabelu potom připojte na pin +12V, modrobílý vodič potom na kostru. Při obrácení polarity dojde k přetavení pojistky automobilu napájející diagnostickou zásuvku, může však dojít i k poškození adaptéru. Proto věnujte zapojování napájecích vodičů zvýšenou pozornost. Hnědý nebo bílý diagnostický konektor potom obsahuje datové piny K a L, na pin K se připojí zelený vodič diagnostického kabelu, na pin L potom modrý vodič diagnostického kabelu. Při špatném připojení datových vodičů nehrozí žádné poškození. Pokud daný vůz obsahuje více datových diagnostických zásuvek (více řídicích jednotek), je nutné vždy najít příslušnou zásuvku pro danou řídicí jednotku (např. airbag, ABS, klimatizaci atd.) a propojit příslušný datový pin K se zeleným vodičem diagnostického kabelu. Tyto přídavné diagnostické konektory většinou neobsahují pin L, takže modrý vodič diagnostického kabelu zůstane nepřipojen.

61 Propojení počítače s diagnostikovaným vozem 61 Konektor VW LT Využijte nástavce se samostatnými piny a osaďte konektor dle tabulky (podle toho, se kterou řídicí jednotkou chcete komunikovat). Řídicí jednotka Imobilizér Řízení motoru Zelenobílý vodič Napájení (+ 12V) 3 3 Modrobílý vodič Napájení (-, kostra) 1 1 pohled na zásuvku v autě (otočeno o 90 ) Zelený vodič Datový pin K 14 14

62 62 SuperKey 4

63 Propojení počítače s diagnostikovaným vozem 63

64 SuperKey 4 Poloha diagnostické zásuvky ve voze Výrobce Model Rok výrobyr Poloha diagnostické zásuvky VW Passat VW Passat VW Passat (3B) VW Passat (3C) VW Golf VW Golf VW Golf (1J) VW Golf (1K) VW Polo VW Polo

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti účetnictví pro živnostníky a malé společnosti Vítejte v Money S3 Vítáme vás v dokumentaci k ekonomickému systému Money S3. Tato příručka je první z řady manuálů, které vás budou při práci s programem doprovázet.

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému Uživatelská příručka podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money Instalace, registrace a aktualizace systému Technická podpora systému Základní technická podpora je k dispozici zdarma všem

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

software pro řízení provozu digitálního kolejiště dle ZTP-JOP uživatelská příručka

software pro řízení provozu digitálního kolejiště dle ZTP-JOP uživatelská příručka software pro řízení provozu digitálního kolejiště dle ZTP-JOP uživatelská příručka - 1 - Úvodní informace Aplikace modeljop přináší mezi naše železniční modeláře novinku v ovládání a řízení digitálních

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server Manuál KASPERSKY ANTI-VIRUS 4.5 FOR MICROSOFT NT SERVER Manuál Kaspersky Labs Ltd. Navštivte Web Site: http://www.kaspersky.com/ Datum

Více

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25.

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. systémová příručka Autor: Bronislav Ceh Aktualizace: Jiří Mutina Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. září 2014 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Úvod 3 1.1 Základní popis 3 1.2 Průběh instalace 3

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

2N OfficeRoute UMTS Gateway

2N OfficeRoute UMTS Gateway 2N OfficeRoute UMTS Gateway Příručka uživatele Verze 1.8.0 Firmware 2.3.12 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Program pro tvorbu cenových nabídek a konfiguraci výrobků firmy Eaton: zpracování cenové nabídky nebo objednávky; výběr přístroje z databáze výrobků dle typového označení

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

AVG 9 Anti Virus plus Firewall

AVG 9 Anti Virus plus Firewall AVG 9 Anti Virus plus Firewall Uživatelský manuál Verze dokumentace 90.25 (23.3.2010) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem jejich

Více

SP6 SP6 BOX verze 2.20

SP6 SP6 BOX verze 2.20 EA SP6 SP6 BOX verze 2.20 Uživatelský návod Verze 2.04 LICENČNÍ PODMÍNKY Výrobce produktu zaručuje, že je výhradním majitelem dodaného produktu a všech autorských práv s produktem spojených, a že je ze

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně příručka uživatele autor: Hanuš Vavrčík (vavrcik@mendelu.cz) poslední revize: 2008-11-21 (po 1. korektuře) Autor nenese odpovědnost za ztrátu dat, ani

Více

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9 Max Communicator 9 - instalace 2014 Instalace programu Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému Max Communicator 9 Program pro podnikovou energetiku Výrobce

Více

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI... Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 1.2.1. OptimAccess Standard... 4 1.2.2. OptimAccess Extension... 4 1.2.3. OptimAccess WorkSpy...

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL MICROSOFT ČESKÁ REPUBLIKA ČERVENEC 2005 OBSAH Úvod a určení dokumentu...1 Koncepce

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 D Datum vydání: 18.9.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. VÝSTRAHY... 5 2.1. VÝSTRAHY... 5 3. TRACE-TECH...5 3.1. ROZSAH... 5 4.

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

Návod k obsluze SUNNY EXPLORER

Návod k obsluze SUNNY EXPLORER Návod k obsluze SUNNY EXPLORER Explorer-BA-cs-16 Verze 1.6 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou majetkem společnosti SMA Solar

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 POUŽÍVÁNÍ

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více