Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2 02

3 04 05 INVICTA Historie INVICTA V pohoří Jura, kantonu Neuchâtel, leží městečko La Chaux-de-Fonds, které patří mezi nejslavnější střediska švýcarské hodinařiny, kde má základy i kultovní značka INVICTA. Její historie sahá až od roku 1837, kdy její zakladatel Raphael Picard vyrobil své první hodinky. Díky preciznosti a přesnosti švýcarských strojků, která byla proslavena po celém světě, slavila svůj úspěch i INVICTA. Na původní kapesní hodinky navázala značka i komplikovanějšími modely, které nabízely chronografy se sloupcovým kolem, kalendáře, indikace měsíčních fází a výjimkou nebyly mechanické kalibry s minutovou repeticí. Celému rozmachu však zabránila invaze levných quartzových strojků v 70. letech minulého století, kdy společnost zastavila produkci. Zdálo se, že dlouhá historie společnosti zanikne... Na počátku nového zrodu značky stál na začátku 90. let minulého století dnešní prezident INVICTA WATCH GROUP Eyal Lalo, který vzkřísil značku INVICTA z rodinného dědictví. Velká jízda mohla začít. História INVICTA V pohorí Jura, kantóne Neuchâtel, leží mestečko LaChaux-de-Fonds, ktoré patrí medzi najslávnejšie strediská švajčiarskej hodinárskej výroby, kde má základy aj kultová značka INVICTA.Jej história siaha až od roku 1837, keď jej zakladatel Raphael Picard vyrobil svoje prvé hodinky. Vďaka precíznosti a presnosti švajčiarskych strojčekov, ktorá bola preslávená po celom svete, slávila svoj úspech aj INVICTA. Na pôvodné vreckové hodinky nadviazala značka aj komplikovanejšími modelami, ktoré ponúkali chronografy so stĺpcovým kolečkom, kalendáre, indikáciu mesačných fáz a výnimkou neboli mechanické kalibre s minútovou repetíciou. Celému rozmachu však zabránila invázia lacných quartzových strojčekov v 70. rokoch minulého storočia, kedy spoločnosť zastavila produkciu. Zdalo sa, že dlhá história společnosti zanikne... Na začiatku nového zrodu značky stál počiatkom 90. Rokov minulého storočia dnešný prezident INVICTA WATCH GROUP Eyal Lalo, ktorý vzkriesil značku INVICTA z rodinného dedičstva. Veľká jazda mohla začať. Geschichte von INVICTA Im Gebirge Jura, im Kanton Neuchâtel, liegt eine kleine Stadt namens La Chaux-de-Fonds, die zu den berühmtesten Zentren des schweizerischen Uhrmacherhandwerks zählt und in der auch die Kultmarke INVICTA ihre Wurzeln hat. Ihre Geschichte geht auf das Jahr 1837 zurück, in dem ihr Gründer Raphael Picard seine erste Uhr herstellte. Dank der Präzision und Genauigkeit der Schweizer Uhrwerke, die auf der ganzen Welt berühmt wurden, feierte auch INVICTA einen großen Erfolg. An ursprüngliche Taschenuhren knüpfte die Marke auch mit komplizierteren Modellen an, die über Chronographenwerke mit Säulenrad, Kalender und Indikation der Mondphase verfügten, und keine Ausnahme bildeten ebenfalls mechanische Kaliber mit Minutenrepetition. Der ganze Aufschwung wurde jedoch durch die Invasion der billigen Quarzuhrwerke in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gebremst, in denen die Firma ihre Produktion einstellte. Es schien so, als ob die lange Geschichte der Firma zugrunde gehen sollte. Bei der Neuentstehung der Marke am Anfang der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts stand der heutige Präsident der INVICTA WATCH GROUP Eyal Lalo, der die Marke Invicta aus dem Familienerbe neu erstehen ließ. Die lange Reise konnte damit beginnen.

4 06 07 INVICTA Filosofi e značky Kultovní značka INVICTA má velmi jasné a silné poslání. Přináší svým fanouškům hodinky švýcarské kvality, s netradičním designem snoubeným s precizností a vysokou kvalitou, a to vše za přijatelné ceny. Díky tomu, se zákazníci často k této značce vracejí a stávají se sběrateli těchto originálních kousků. INVICTA je rychle rostoucí značkou ve všech zemích celého světa. Novinkami dokáže překvapit několikrát do roka. Při tak objemné produkci originálních kousků se hodinky často rychle vyprodají. V České republice tomu není jinak. Snažíme se Vám nabízet vždy jen nejnovější modely, v letošním roce jsme jich našim zákazníkům nabídli přes pět set. Na našem trhu se vždy objeví i limitované série 500, 1000 či 5000 kusů, ale nikdy se dlouho neohřejí. Sledujte INVICTU na nebo požádejte na o zasílání aktuálních novinek. Filozofi a značky Kultová značka INVICTA má veľmi jasné a silné poslanie. Prináša svojim fanúšikom hodinky švajčiarskej kvality, s netradičným dizajnom spojeným s precíznosťou a vysokou kvalitou, a to všetko za prijateľné ceny. Vďaka tomu sa zákazníci často k tejto značke vracajú a stávajú sa zberateľmi týchto originálnych kúskov. INVICTA je rýchlo rastúcou značkou vo všetkých krajinách celého sveta. Novinkami dokáže prekvapiť niekoľkokrát do roka. Pri tak objemnej produkcii originálnych kúskov sa hodinky často rýchlo vypredajú. V Českej republike tomu nie je inak. Snažíme sa Vám ponúkať vždy len najnovšie modely, v tomto roku sme ich našim zákazníkom ponúkli cez päťsto. Na našom trhu sa vždy objavia aj limitované série 500, 1000 alebo 5000 kusov, ale nikdy sa dlho neohrejú. Sledujte INVICTU na alebo požiadajte na o zasielanie aktuálnych noviniek. Markenphilosophie Die Kultmarke INVICTA hat eine sehr klare und starke Botschaft. Sie bringt ihren Fans Uhren von Schweizer Qualität, mit nicht traditionellem Design verbunden mit Präzision und hoher Qualität, und das alles zu annehmbaren Preisen. Dank all dieser Eigenschaften greifen die Kunden immer wieder auf diese Marke zurück und werden zu Sammlern dieser originellen Stücke. INVICTA ist eine schnell wachsende Marke in allen Ländern der Welt. Mit ihren Neuigkeiten überrascht sie mehrmals im Jahr. Bei so einer Produktion von originellen Stücken werden die Uhren sehr oft prompt ausverkauft. In der Tschechischen Republik ist es nicht anders. Wir bemühen uns Ihnen nur die neuesten Modelle anzubieten, in diesem Jahr boten wir unseren Kunden über 500 an. Auf unserem Markt erscheinen auch limitierte Serien von 500, 1000 oder 5000 Stück, aber die halten sich nicht lange warm. Verfolgen Sie INVICTA unter oder verlangen Sie unter die Zusendung der aktuellen Neuigkeiten.

5 08 09 INVICTA WATCH GROUP Společnost vedená jejím majitelem Eyalem Lalem, který má lví podíl na dnešní celosvětové proslulosti svého času prakticky zapomenuté značky, dnes sídlí v Miami, stát Florida. Zatímco Eyalovi věnoval před dvaceti lety značku jeho otec, zakladatele a majitele společnosti INVICTA EUROPE, bratry Ronalda a Wima Van Buul, přivedla k hodinkám pro změnu jejich matka. Evropská centrála funguje v holandském městě Hedel od roku 2008, v současné době zastupuje značku ve dvaceti osmi zemích. Spoločnosť vedená jej majiteľom Eyal Lalom, ktorý má veľký podiel na súčasnej celosvetovej známosti svojho času prakticky zabudnutej značky, dnes sídli v Miami, štát Florida. Kým Eyalovi venoval pred dvadsiatimi rokmi značku jeho otec, zakladateľa a majiteľa spoločnosti INVICTA EUROPE, bratov Ronalda a Wima Van Buul, priviedla k hodinkám pre zmenu ich matka. Európska centrála funguje v holandskom meste Hedel od roku 2008, v súčasnosti zastupuje značku v dvadsiatich ôsmich krajinách. Die von ihrem Besitzer Eyal Lalo geführte Gesellschaft, der mit einem Löwenanteil an dem heutigen Weltruhm der ihrer Zeit beinahe vergessenen Marke beitrug, hat ihren Sitz in Miami (Florida). Eyal wurde die Marke von seinem Vater vor zwanzig Jahren geschenkt, im Gegenzug wurden die Gründer und Besitzer der Gesellschaft INVICTA EUROPE, die Gebrüder Ronald und Wim Van Buul, von ihrer Mutter zu den Uhren herangeführt. Die europäische Zentrale ist seit dem Jahre 2008 in der holländischen Stadt Hedel tätig, zurzeit vertritt sie die Marke in 28 Ländern.

6 10 11 INVICTA CZ Výhradní zastoupení značky INVICTA pro Česko, Slovensko a Rakousko má společnost Manilla, s.r.o., jejíž vznik se datuje do roku Poprvé představila v Česku produkci značky v roce I přes zdánlivou nasycenost českého trhu získala INVICTA během krátké doby mimořádnou pozici, za což vděčí zejména kombinaci kvality a originality a také svým marketingovým aktivitám. Díky těm vešla ve známost především v oblasti špičkového sportu, v první řadě ledního hokeje, motorismu a golfu. Výhradné zastúpenie značky INVICTA pre Česko, Slovensko a Rakúsko má spoločnosť Manilla, s.r.o, ktorej vznik sa datuje do roku Prvýkrát predstavila v Česku produkciu značky v roku Aj napriek zdanlivej nasýtenosť českého trhu získala INVICTA počas krátkej doby mimoriadnu pozíciu, za čo vďačí najmä kombináciu kvality a originality a tiež svojim marketingovým aktivitám. Vďaka tým vošla do povedomia predovšetkým v oblasti špičkového športu, v prvom rade ľadového hokeja, motorizmu a golfu. Die Alleinvertretung der Marke INVICTA für Tschechien, die Slowakei und Österreich hat die Gesellschaft Manilla, s.r.o. inne, deren Entstehung auf das Jahr 2005 zurückgeht. In Tschechien stellte sie die Produktion der Marke zum ersten Mal im Jahre 2009 vor. Auch trotz scheinbarer Übersättigung des tschechischen Marktes erreichte INVICTA innerhalb einer kurzen Zeit eine außergewöhnliche Position, wozu vor allem die Kombination von Qualität und Originalität und auch die Marketingaktivitäten beitrugen. Dank dieser Verbindung wurde sie vorwiegend auf dem Gebiet des Spitzensports bekannt, in erster Linie im Eishockey, Motorsport und Golf.

7 12 13 OBSAH OBSAH INHALT VYSVĚTLIVKY VYSVETLIVKY ERLÄUTERUNGEN Swiss made: švýcarský původ, více než 50 % komponentů hodinek pochází ze Švýcarska švajčiarsky pôvod, viac ako 50 % komponentov hodiniek pochádza zo Švajčiarska Schweizer Herkunft, mehr als 50 % der Uhrenkomponenten stammen aus der Schweiz Chronograph: funkce stopek funkcia stopiek Stoppuhrfunktion Quartz: hodinky napájí baterie hodinky napája batéria die Uhren sind batteriebetrieben Automatic: hodinky se napájí pomocí pohybu zápěstím hodinky sa dobíjajú pomocou pohybu zápästím die Uhren werden durch die Armbewegung aufgezogen Date: datumovka dátumovka Datumanzeige Ø 53 mm: průměr pouzdra bez korunky priemer púzdra bez korunky Durchschnitt des Gehäuses ohne Krone 316 L : chirurgická ocel chirurgická oceľ chirurgischer Stahl Flame fusion: minerální sklo se safírovým povrchem, patent INVICTA minerálne sklo so zafírovým povrchom, patent INVICTA Mineralglas mit Saphiroberfl äche, Patent INVICTA Mineral glass: minerální sklo minerálne sklo Mineralglas Tritnite: luminiscenční materiál, používán především na indexy a ručky, patent INVICTA luminiscenčný materiál, používaný predovšetkým na indexy a ručičky, patent NVICTA lumineszierendes Material, wird vor allem für Zeitanzeigen und Uhrenzeiger verwendet, Patent INVICTA Antireflex: povrchová úprava skla, která snižuje odlesky úprava skla, ktorá znižuje odlesky Oberfl ächenbearbeitung des Glases, die den Abglanz vermindert 18 ct: označení pro kvalitu použitého zlata označenie pre kvalitu použitého zlata Bezeichnung für die Qualität des verwendeten Goldes IPG: povrchová úprava zlacením povrchová úprava pozlátením Oberfl äche vergoldet IPB: černá povrchová úprava ionizováním čierna povrchová úprava ionizovaním ionisierte schwarze Oberfl äche MOP: pravá perleť pravá perleť echtes Perlmutt Polyurethane: vysoce tvrzený plastový materiál vysoko tvrdený plastový materiál hoch gehärtetes Kunststo material Carbon: karbonový materiál karbónový materiál Karbon-Material Titan: titanový materiál titanový materiál Titan-Material Silver: stříbro striebro Silber Diver buckle: náramek hodinek je opatřen potápěčskou zapínací sponou s bezpečnostním klipem náramok hodiniek je opatrený potápačskou zapínacou sponou s bezpečnostným klipom das Armband ist mit einer Taucher-Faltschließe mit Sicherheits-Clip versehen Leather: pravá kůže pravá koža echtes Leder Diamond: pravé diamanty pravé diamanty echte Diamanten 500 m: voděodolnost vodeodolnosť Wasserdichte Limited edition: limitovaná edice (100, 150, 500, 1000 pro celý svět) limitovaná edícia (100, 150, 500, 1000 pre celý svet) limitierte Edition (100, 150, 500, 1000 für die ganze Welt) Rhodium plating: ródiovaný povrch povrchová úprava pro snížení oxidace/černutí šperku, šperk je odolnější a má vyšší lesk ródiovaný povrch povrchová úprava pre zníženie oxidácie/začiernenie šperku, šperk je odolnejší a má vyšší lesk rhodinierte Oberfl äche Oberfl ächenbearbeitung zur Verminderung der Oxidation/Schwarzfärbung des Schmuckes, der Schmuck ist widerstandsfähiger und verfügt über einen größeren Glanz Hand painted ceramic: ručně malovaná keramika ručne maľovaná keramika handbemalte Keramik

8 14 15

9 16 17 PETR KOUKAL BADMINTON 5216 Český olympionik to nikdy nevzdává! Česká největší hvězda v nejrychlejším raketovém sportovním odvětví, při kterém létá míček rychlostí přes 300 km/h má jasno! INVICTA je dobrá, pilotní kolekce RESERVE pak nabízí jistotu volby toho nejlepšího. Český olympionik to nikdy nevzdáva! Česká najväčšia hviezda v najrýchlejšom raketovom športovom odvetví, pri ktorom lieta loptička rýchlosťou cez 300 km/hod. má jasno! INVICTA je dobrá, pilotná kolekcia RESERVE ponúka istotu voľby toho najlepšieho. Der tschechische Olympionike gibt nie auf! Der tschechische größte Star in der schnellsten Schlägersportart, bei der der Ball eine Geschwindigkeit von über 300 km/h erreicht, sieht es absolut klar! INVICTA ist einfach gut, ihre Pilotkollektion RESERVE bietet Sicherheit bei der Wahl des Besten INVICTA RESERVE SPECIALITY RESERVE Swiss made chronograph Quartz Date Ø 53 mm 316 L Tritnite Flame fusion 18 ct IPG IPB Diver buckle 500 m

10 INVICTA RESERVE SPECIALITY SCUBA Swiss made chronograph Quartz Date Ø 52 mm 316 L Tritnite Flame fusion 18 ct IPG Polyurethane 500 m

11 20 21 Jsem Petr Koukal. Hodinky INVICTA nesundávám ani při hře. Vyvažuji tak pravou ruku, ve které držím raketu. Som Petr Koukal. Hodinky INVICTA si nedávam dole ani pri hre. Vyvažujem tak pravú ruku, v ktorej držím raketu. YONEX CZECH INTERNATIONAL Ich bin Petr Koukal. Die INVICTA Uhr nehme ich auch nicht beim Spiel ab. Ich gleiche somit die rechte Hand aus, in der ich den Schläger halte. V roce 2010 se stala INVICTA partnerem a sponzorem Mezinárodního mistrovství České republiky v badmintonu. Vůbec nejprestižnější turnaj pořádaný na české půdě byl součástí světové série, do Brna tak zamířili nejlepší hráči ze tří desítek zemí planety. Součástí povedené akce byla rovněž autogramiáda nejúspěšnějšího českého hráče Petra Koukala, který spojil své jméno s prestižním výrobcem hodinek. Odměnou nejlepším hráčům turnaje pak byly pochopitelně hodinky značky INVICTA. V roku 2010 sa stala INVICTA partnerom a sponzorom Medzinárodného majstrovstva Českej republiky v bedmintone. Vôbec najprestížnejší turnaj organizovaný na českej pôde bol súčasťou svetovej série, do Brna tak zamierili najlepší hráči z troch desiatok krajín planéty. Súčasťou vydarenej akcie bola tiež autogramiáda najúspešnejšieho českého hráča Petra Koukala, ktorý spojil svoje meno s prestížnym výrobcom hodiniek. Odmenou najlepším hráčom turnaja potom boli pochopiteľne hodinky značky INVICTA. Im Jahre 2010 wurde INVICTA Partner und Sponsor von der Internationalen Meisterschaft der Tschechischen Republik im Badminton. Das überhaupt renommierteste Turnier, das auf tschechischem Boden veranstaltet wird, war Bestandteil der Weltserie, nach Brünn kamen die besten Spieler aus dreißig Ländern der ganzen Welt. Ein Teil der gelungenen Veranstaltung stellte ebenfalls die Autogrammstunde des erfolgreichsten tschechischen Spielers Petr Koukal dar, der seinen Namen mit dem renommierten Uhrenhersteller verband. Die Belohnung für die besten Turnierspieler waren dann verständlicherweise Uhren der Marke INVICTA.

12 DAVID VRŠECKÝ BUGGYRA V autě, tahači, na motorce i jako pilot letadla překonal magickou hranici 300 km/h. Dvojnásobný mistr Evropy slavil triumfy na nejslavnějších okruzích starého kontinentu. Unikátní gigant, který zvládne hloubku jednoho kilometru, nikdy nechyběl V aute, ťahači, na motorke aj ako pilot lietadla prekonal magickú hranicu 300 km/hod. Dvojnásobný majster Európy slávil triumfy na najslávnejších okruhoch starého kontinentu. Unikátny gigant, ktorý zvládne hĺbku jedného kilometra, nikdy nechýbal. INVICTA RESERVE SPECIALITY SUBAQUA VENOM Im Auto, Trecker, mit dem Motorrad oder als Pilot eines Flugzeuges überwand er die magische Grenze von 300 km/h. Der zweifache Europameister feierte seine Triumphe auf den berühmtesten Rennstrecken des alten Kontinents. Der einzigartige Gigant, der eine Tiefe von einem Kilometer scha t, fehlte nie. Swiss made chronograph Quartz Date Ø 53,7 mm 316 L Tritnite Flame fusion 18 ct IPG IPB Polyurethane 1000 m

13 24 25 Jsem David Vršecký a kolekce RESERVE VENOM byla jednoznačnou volbou. Do velkého auta patří velké hodinky. Navíc jsem se díky nim stal nepřehlédnutelným. Som David Vršecký a kolekcia RESERVE VENOM bola jednoznačnou voľbou. Do veľkého auta patria veľké hodinky. Navyše som sa vďaka nim stal neprehliadnuteľným. Ich bin David Vršecký und die Kollektion RESERVE VENOM war für mich eine eindeutige Wahl. In einen großen Wagen gehören große Uhren. Noch dazu wurde ich dank dieser unübersichtbar INVICTA RESERVE SPECIALITY SUBAQUA VENOM Swiss made chronograph Quartz Date Ø 53,7 mm 316 L Tritnite Flame fusion 18 ct IPG Leather 1000 m

14 26 27 DAVID VRŠECKÝ INVICTA AMBASADOR Nejdříve explodovaly v závratných rychlostech pneumatiky pětitunového kamiónu! Poté se slavilo překonání tří světových rychlostně vytrvalostních rekordů v jízdě závodním tahačem. Spolupráce prestižní hodinářské značky a nejrychlejšího truckera Evropy nemohla začít dramatičtěji a úspěšněji zároveň. A nejednalo se o jediný společný triumf. INVICTA zdobila Vršeckého zápěstí i při vítězstvích v rámci mistrovství Evropy v závodech tahačů na okruzích Nürburgring a Jarama. A stejně tak nechyběla na začátku roku 2011 na mimořádně dobrodružné misi zvané Paříž Dakar. Pilotem signované hodinky, které bez újmy přežily metání salt v Argentině, se pak staly tahákem dražby konané u příležitosti výročí 600 let orloje na Staroměstském náměstí v Praze. Najskôr explodovali v závratných rýchlostiach pneumatiky päťtonového kamiónu! Potom sa oslavovalo prekonanie troch svetových rýchlostne vytrvalostných rekordov v jazde závodným ťahačom. Spolupráca prestížnej hodinárske značky a najrýchlejšieho truckera Európy nemohla začať dramatickejšie a úspešnejšie zároveň. A nešlo o jediný spoločný triumf. INVICTA zdobila Vršeckého zápästia i pri víťazstvách v rámci majstrovstiev Európy v pretekoch ťahačov na okruhoch Nürburgring a Jarama. A rovnako tak nechýbala na začiatku roka 2011 na mimoriadne dobrodružnej misii zvanej Paríž Dakar. Pilotom signované hodinky, ktoré bez ujmy prežili saltá v Argentíne, sa potom stali ťahákom dražby konanej pri príležitosti 600.výročia orloja na Staromestskom námestí v Prahe. Zuerst explodierten die Reifen eines fünf Tonnen Lasters in atemberaubender Geschwindigkeit! Danach wurde der Bruch von drei Geschwindigkeitsweltrekorden bei einer Track-Fahrt gefeiert. Die Zusammenarbeit der renommierten Uhrenmachermarke und des schnellsten Trackfahrers Europas konnte nicht dramatischer und gleichzeitig erfolgreicher beginnen. Es handelte sich dabei keinesfalls um den einzigen gemeinsamen Triumph. INVICTA zierte das Handgelenk von Vršecký auch bei den Siegen im Rahmen der Europameisterschaft im Track-Rennen auf den Rennstrecken Nürburgring und Jarama. Und sie fehlte auch nicht am Anfang des Jahres 2011bei der außerordentlich abenteuerlichen Mission Paris Dakar. Die von dem Pilot signierte Uhr, die unbeschadet den Salto in Argentinien überlebte, erregte dann starke Anziehungskraft bei der Versteigerung, die anlässlich des 600-Jahres- Jubiläums der Aposteluhr am Altstädterring in Prag veranstaltet wurde.

15 INVICTA RESERVE BOLT BOLT II CHRONOGRAPH Swiss made chronograph Quartz Date, day Ø 50 mm 316 L Tritnite Flame fusion 18 ct IPG IPB 200 m

16 INVICTA RESERVE BOLT CHRONOGRAPH FLEX Swiss made chronograph Quartz Date Ø 50 mm 316 L Tritnite Flame fusion IPB Polyurethane 200 m INVICTA RESERVE BOLT RESERVE CHRONO LADY Swiss made chronograph Quartz Date, day Ø 40 mm 316 L Tritnite Flame fusion MOP 18 ct IPG Polyurethane 200 m

17 INVICTA RESERVE LADY SPECIALITY SUBQAUA LADY Swiss made chronograph Quartz Date Ø 40 mm 316 L Tritnite Flame fusion MOP 18 ct IPG Polyurethane 500 m HANA MAŠLÍKOVÁ CZECH MODELS

18 34 35

19 36 Síť klenotnických prodejen v ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE

20 38 39 SEA HUNTER COLLECTION Hodinky INVICTA lze charakterizovat jako velké! Kolekce SEA HUNTER je pak s průměrem pouzdra 58 mm vůbec největší. Z designového hlediska zaujme gigant imitací lodního šroubu na zadní straně pouzdra. V limitované sérii je lze pořídit i jako automat Hodinky INVICTA možno charakterizovať ako veľké! Kolekcia SEA HUNTER je potom s priemerom puzdra 58 mm vôbec najväčší. Z dizajnového hľadiska zaujme gigant imitáciou lodnej skrutky na zadnej strane puzdra. V limitovanej sérii je možné kúpiť aj ako automat. Die Uhren INVICTA kann man als groß charakterisieren! Die Kollektion SEA HUNTER ist mit ihrem Gehäusedurchschnitt von 58 mm die überhaupt größte. Aus der Sicht des Designs weckt INVICTA SEA HUNTER die Gigant mit einer Imitation der Schi schraube auf der Rückseite des Gehäuses reges Interesse. SEA HUNTER AUTOMATIC CHRONO In einer limitierten Serie ist sie auch als Automat zu erwerben. Swiss made chronograph Automatic Limited edition Date Ø 58 mm 316 L Tritnite Flame fusion IPB Leather 300 m

21 INVICTA SEA HUNTER SEA HUNTER CHRONO Swiss made chronograph Quartz Date, day Ø 58 mm 316 L Tritnite Carbon Flame fusion IPB 18 ct IPG Polyurethane 300 m

22 INVICTA SEA HUNTER SEA HUNTER AUTOMATIC Swiss made Automatic Date Ø 50 mm 316 L Tritnite Flame fusion IPB Polyurethane 300 m

23 44 45 GOLF RESORT KARLŠTEJN Od roku 2010 je INVICTA partnerem jednoho z nejznámějších domácích golfových klubů a výrazně se podílí na jeho sportovně společenských aktivitách. Mimo jiné tím, že dodala časomíru, neboť i ve sportu ryzích gentlemanů, za který je golf považován, platí, že čas jsou peníze. Od roku 2010 je INVICTA rovněž partnerem prestižního klubového šampionátu, a to v roli exkluzivního dodavatele hodinek pro vítěze mužské i dámské soutěže. Od roku 2010 je INVICTA partnerom jedného z najznámejších domácich golfových klubov a výrazne sa podieľa na jeho športovo spoločenských aktivitách. Okrem iného tým, že dodala časomieru, lebo aj v športe rýdzich gentlemanov, za ktorý je golf považovaný, platí, že čas sú peniaze. Od roku 2010 je INVICTA tiež partnerom prestížneho klubového šampionátu, a to v úlohe exkluzívneho dodávateľa hodiniek pre víťaza mužskej i dámske súťaže. Seit dem Jahre 2010 ist INVICTA Partner eines der bekanntesten inländischen Golfclubs und beteiligt sich bedeutend an seinen sportlich-gesellschaftlichen Aktivitäten. Unter anderem dadurch, dass sie ein Zeitmaß lieferte, denn es gilt auch im Sport der puren Gentlemans, wofür Golf gehalten wird, dass Zeit Geld ist. Seit dem Jahre 2010 ist INVICTA ebenfalls Partner des renommierten Clubchampionates, und zwar in der Rolle des exklusiven Lieferanten der Uhren für die Sieger und Siegerinnen der Wettkämpfe.

24 46 EDEN ISLAND SEYCHELLES LUXUSNÍ NEMOVITOSTI 47 VLASTNĚTE KUS RÁJE NA SEYCHELÁCH Osobní vlastnictví Široký výběr apartmánů, rezidencí a vil Security 24h denně V ceně nemovitosti: golfový vozík, parkovací stání, soukromé molo pro jachty V Ý H R A D N Í Z A S T O U P E N Í P R O Č R A S R ing. Jana Štefánková tel.:

25 48 49 KAREL ABRAHAM MOTO GP 6551 První český jezdec v nejprestižnější motocyklové soutěži světa MOTO GP. Jeho sázku na špičkovou kolekci vyráběnou již ve čtvrté řadě lze snadno pochopit. Tradiční originální design, švýcarské strojky vodotěsné do hloubky 500 metrů. Co víc si přát! Prvý český jazdec v najprestížnejšej motocyklovej súťaži sveta MOTO GP.Jeho stávku na špičkovú kolekciu vyrábanú už v štvrtej rade možno ľahko pochopiť. Tradičný originálny design, švajčiarske strojčeky vodotesné do hĺbky 500 metrov. Čo viac si priať! Der erste tschechische Fahrer in dem renommiertesten Motorradwettkampf der Welt MOTO GP. Dass er auf eine Spitzenkollektion setzt, die schon in der vierten Reihe produziert wird, lässt sich leicht begreifen. Traditionelles, originelles Design, Schweizer Uhrwerke wasserdicht bis zu einer Tiefe von 500 m. Was mehr kann man sich noch wünschen? INVICTA SUBAQUA SUBAQUA NOMA IV CHRONO Swiss made chronograph Quartz Date, day Ø 50 mm 316 L Tritnite Flame fusion IPB 18 ct IPG Diver buckle 500 m

26 INVICTA SUBAQUA SUBAQUA NOMA IV CHRONO INVICTA SUBAQUA SUBAQUA NOMA IV CHRONO Swiss made chronograph Quartz Date, day Ø 50 mm 316 L Tritnite Flame fusion IPB 18 ct IPG Diver buckle 500 m Swiss made chronograph Quartz Date, day Ø 50 mm 316 L Tritnite Flame fusion IPB 18 ct IPG Polyurethane 500 m

27 52 53 Jsem Karel Abraham a nosím hodinky z kolekce SUBAQUA. Vyjadřují životní styl člověka, který jede na plný plyn. Som Karel Abrahám a nosím hodinky z kolekcie SUBAQUA. Vyjadrujú životný štýl človeka, ktorý ide na plný plyn. Ich bin Karel Abraham und trage eine Uhr aus der Kollektion SUBAQUA. Ich drücke die Lebensweise eines Menschen aus, der mit Vollgas fährt INVICTA SUBAQUA SUBAQUA NOMA IV MID SIZE AUTOMATIC Swiss made Automatic Date Ø 44 mm 316 L Tritnite Flame fusion IPB Polyurethane 500 m

28 54 55

29 INVICTA SUBAQUA SUBAQUA NOMA III SPECIALITY Swiss made Quartz Date, day Ø 50 mm 316 L Tritnite Flame fusion IPG Leather 500 m INVICTA SUBAQUA LADY SUBAQUA NOMA IV CHRONO Swiss made chronograph Quartz Date Ø 40 mm 316 L Tritnite Flame fusion MOP 18 ct IPG Polyurethane 500 m

30 INVICTA SUBAQUA SUBAQUA NITRO INTERCHANGEABLE INVICTA SUBAQUA SUBAQUA NITRO INTERCHANGEABLE Swiss made chronograph Quartz Date, day Ø 50 mm 316 L Tritnite Flame fusion IPB 18 ct IPG 100 m Swiss made chronograph Quartz Date, day Ø 50 mm 316 L Tritnite Flame fusion IPB 18 ct IPG Polyurethane 100 m

31 60 61 KAREL ABRAHAM INVICTA AMBASADOR Volba jednoho z nejmladších jezdců elitní kategorie MOTO GP INVICTA AMBASADOREM má logické opodstatnění. Brněnský rodák a student práv se totiž ve své první sezóně v konkurenci hvězd kalibru Rossiho, Stonera či Lorenza určitě neztratil a reprezentuje svými výkony důstojně značku v nejvyspělejších zemích světa čtyř kontinentů. Navíc v tomto případě došlo k takřka dokonalému naplnění známého sloganu: Svůj mezi své! Na jedné straně mladý muž, který propadl kouzlu rychlosti, zbraní a extrémních sportů, na straně druhé za všech okolností extrémně přesná časomíra. Karel Abraham a INVICTA tak dobývají úspěšně svět. O konečném úspěchu ambasadorské mise již nikdo nepochybuje! Voľba jedného z najmladších jazdcov elitnej kategórie MOTO GP INVICTA AMBASADOR má logické opodstatnenie. Brnenský rodák a študent práv sa totiž vo svojej prvej sezóne v konkurencii hviezd kalibru Rossiho, Stonera či Lorenza určite nestratil a reprezentuje svojimi výkonmi dôstojne značku v najvyspelejších krajinách sveta štyroch kontinentov. Navyše v tomto prípade došlo k takmer dokonalému naplneniu známeho sloganu: Svoj medzi svoje! Na jednej strane mladý muž, ktorý prepadol čaru rýchlosti, zbraní a extrémnych športov, na druhej strane za všetkých okolností extrémne presná časomiera. Karel Abrahám a INVICTA tak dobývajú úspešne svet. O konečnom úspechu ambasadorské misie už nikto nepochybuje! Die Wahl eines der jüngsten Fahrer der Elite-Kategorie MOTO GP zu INVICTA AMBASADOR (Ambassadeur) hat eine logische Begründung. Der gebürtige Brünner und Jura-Student ging in seiner ersten Saison bei einer Konkurrenz gespickt mit Stars wie Rossi, Stoner oder Lorenzo bestimmt nicht unter und repräsentiert die Marke durch seine Leistungen in den meist entwickelten Ländern der vier Kontinente. Noch dazu kam es in diesem Fall zu einer fast vollkommenen Erfüllung des bekannten Slogans Jeder zu den seinigen!. Einerseits ein junger Mann, der dem Zauber der Geschwindigkeit, Waffen und Extremsportarten verfiel, andererseits unter allen Umständen mit einem extrem genauen Zeitmaß. Karel Abraham und INVICTA erobern somit erfolgreich die Welt. Den endgültigen Erfolg der Ambassadeurmission bezweifelt niemand mehr!

32 AKULA RESERVE COLLECTION Jak praví materiály INVICTA, při pouhém pohledu na hodinky této kolekce si uvědomíte, jaké je to ponořit se do neprobádaných hlubin jeskyně při té nejodvážnější misi. Hodinky pro silnou osobnost, která nad problémy dlouho nedumá, ale obratem je řeší! Ako hovoria materiály INVICTA, pri obyčajnom pohľade na hodinky tejto kolekcie si uvedomíte, aké je to ponoriť sa do neprebádaných hlbín jaskyne pri tej najodvážnejší misii. Hodinky pre silnú osobnosť, ktorá nad problémami dlho nedumá, ale obratom ich rieši! Wie aus den Materialien von INVICTA bereits hervorgeht, wird Ihnen bei bloßem Betrachten der Uhren aus dieser Kollektion bewusst, wie es ist, in die nicht erforschten Tiefen der Höhlen bei der mutigsten Mission einzutauchen. Uhren für eine starke Persönlichkeit, die über die Probleme nicht lange sinnt, sondern diese prompt löst INVICTA AKULA AKULA II GENT CHRONO Swiss made chronograph Quartz Date Ø 50 mm 316 L Tritnite Flame fusion 18 ct IPG Polyurethane 100 m

33 64 65 CZECH MID-AMATEUR TOUR Prestižní světová golfová série hráčů a hráček od 35 let se pořádá v České republice od roku Nutno říct, že ačkoli se jedná o soutěž výhradně amatérskou, jak už napovídá samotný název, výsledky těch nejlepších se mohou mnohdy směle měřit s výkony profesionálních hráčů. V loňském roce se mezi partnery série objevila rovněž INVICTA. Na proslulých VIP Party se pak mohly s produkcí značky seznámit nejen hráči, ale i celebrity, jako Kateřina Neumanová, Táňa Kuchařová či Martin Ručínský. Prestížna svetová golfová séria hráčov a hráčok od 35 rokov sa organizuje v Českej republike od roku Treba povedať, že hoci sa jedná o súťaž výhradne amatérsku, ako už napovedá samotný názov, výsledky tých najlepších sa môžu mnohokrát smelo merať s výkonmi profesionálnych hráčov. V minulom roku sa medzi partnermi série objavila tiež INVICTA. Na preslávených VIP Party sa potom mohli s produkciou značky zoznámiť nielen hráči, ale aj celebrity, ako Kateřina Neumanová, Táňa Kuchařová či Martin Ručinský. Eine renommierte Weltgolfserie der Spieler und Spielerinnen bis 30 Jahre wird seit dem Jahre 2001 in der Tschechischen Republik veranstaltet. Es ist notwendig anzumerken, dass, obwohl es sich ausschließlich um einen Amateurwettbewerb handelt, wie auch schon der Name andeutet, die Ergebnisse der Besten sich häufi g mit den Leistungen der professionellen Spieler messen können. Im vergangenen Jahr tauchte unter den Partnern der Serie auch INVICTA auf. Bei den berühmten VIP Partys konnten dann nicht nur die Spieler, sondern auch die Promis wie Kateřina Neumanová, Táňa Kuchařová oder Martin Ručínský mit der Produktion der Marke bekannt gemacht werden.

LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL

LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL AQUAVIVA P o d z i m H e r b s t 2 0 0 9 LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL Jáchymov slaví podzim hudbou Jáchymov feiert den Herbst mit Musik Kryoelixír elixír plný Krásy, Ryzího zdraví

Více

SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM GLASSYMPOSIUM

SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM GLASSYMPOSIUM SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM GLASSYMPOSIUM 20. 25. 5. SKLÁRNA/GLASHÜTTE AGS SVOBODA Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více. SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM GLASSYMPOSIUM VYSOČINA 2012 20. 25. 5. SKLÁRNA/GLASHÜTTE

Více

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu Die grenzüberschreitende Jugenduniversität Niederösterreichs & der Region Vysočina Přeshraniční univerzita pro mládež v Dolním Rakousku & na Vysočině 6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

Více

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de AKCE V EUROREGIONU MASSNAHMEN IN DER EUROREGION nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de J Dne 23. května 2002 se v Mostě konal

Více

Glas - Kunst - Orte. Grußwort Pozdravné slovo 4 Generalkonsul Josef Hlobil 6 OB Kurt Seggewiß 8 Initiatorin Karin Holl

Glas - Kunst - Orte. Grußwort Pozdravné slovo 4 Generalkonsul Josef Hlobil 6 OB Kurt Seggewiß 8 Initiatorin Karin Holl 2 0 J a h r e B a y e r i s c h - B ö h m i s c h e K u l t u r - u n d W i r t - 2 0 l e t s c h a f t s t a g e B a v o r s k o - č e s k ý c h W e i d e n k u l t u r n í c h a h o s p o - d á ř s k

Více

DUCH ZAKLADATELŮ DER GEIST DER GRÜNDER INDUSTRIEGESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST A SPOLEČENSKÁ EMANCIPACE

DUCH ZAKLADATELŮ DER GEIST DER GRÜNDER INDUSTRIEGESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST A SPOLEČENSKÁ EMANCIPACE DUCH ZAKLADATELŮ PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST A SPOLEČENSKÁ EMANCIPACE KONFERENCE V ÚSTÍ NAD LABEM 7.-9. ŘÍJNA 2005 DER GEIST DER GRÜNDER INDUSTRIEGESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION KONFERENZ IN

Více

Zima / Winter 2013. Rozhovor se Zdeňkem Zelenkou Zdeněk Zelenka und sein neues Wintermärchen

Zima / Winter 2013. Rozhovor se Zdeňkem Zelenkou Zdeněk Zelenka und sein neues Wintermärchen Zima / Winter 2013 Rozhovor se Zdeňkem Zelenkou Zdeněk Zelenka und sein neues Wintermärchen 66. PLES V RADIUM PALÁCI 66 GALA-BALL 2014 Zimní motiv Hana Gerzanicová OBSAH INHALT Přilétla královna z ledové

Více

Grußwort von Hans Martin Bury... 4 Proslov Hanse Martina Buryho. Grußwort von Otto Pick... 6 Proslov Otto Picka. Einführung...

Grußwort von Hans Martin Bury... 4 Proslov Hanse Martina Buryho. Grußwort von Otto Pick... 6 Proslov Otto Picka. Einführung... INHALT/ OBSAH Grußwort von Hans Martin Bury.................................... 4 Proslov Hanse Martina Buryho Grußwort von Otto Pick........................................... 6 Proslov Otto Picka Einführung.....................................................

Více

Výroční zpráva 2007 Jahresbericht UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2007 Jahresbericht UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2007 Jahresbericht UNIQA pojišťovna, a.s. 07 Základní údaje Eckdaten tis. Kč / CZK Tsd. 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 Předepsané pojistné / Vorgeschriebene Prämie 3 783 261 3 147 661

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NĚMECKÝ JAZYK

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NĚMECKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 NĚMECKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Tvůrce moderního lázeňství Gestalter modernen Kurwesens

Tvůrce moderního lázeňství Gestalter modernen Kurwesens Tvůrce moderního lázeňství Gestalter modernen Kurwesens Imperial Karlovy Vary a. s. U Imperialu 31 360 01 Karlovy Vary Czech Republic phone: +420 353 206 300 fax: +420 353 206 327 reception@imperialgroup.kv.cz

Více

Obsah Inhalt. Úvodní slovo generálního ředitele Vorwort des Generaldirektors

Obsah Inhalt. Úvodní slovo generálního ředitele Vorwort des Generaldirektors Výroční zpráva 2001 Jahresbericht 2001 Obsah Inhalt 4 6 7 8 11 12 13 15 16 19 22 23 24 II III IV VIII X XII XXIV Úvodní slovo generálního ředitele Vorwort des Generaldirektors Profil Raiffeisen stavební

Více

od 22. 6. do 22. 7. 2006

od 22. 6. do 22. 7. 2006 Armáda České republiky Velitelství Sil podpory a výcviku Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ Brněnské kulturní centrum Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno Folklorní sdružení České republiky uvádějí LETNÍ FOLKLORNÍ

Více

Martin Černohorský TROJÍ INSTALACE PAMĚTNÍ DESKY ERNSTA MACHA The Ernst Mach Memorial Tablet in Brno-Chrlice Mounted Three Times

Martin Černohorský TROJÍ INSTALACE PAMĚTNÍ DESKY ERNSTA MACHA The Ernst Mach Memorial Tablet in Brno-Chrlice Mounted Three Times Martin Černohorský TROJÍ INSTALACE PAMĚTNÍ DESKY ERNSTA MACHA The Ernst Mach Memorial Tablet in Brno-Chrlice Mounted Three Times On the occasion of his 100th birthday, the outstanding physicist and philosopher

Více

Příběhy Sudet. Geschichten aus dem Sudetenland

Příběhy Sudet. Geschichten aus dem Sudetenland Příběhy Sudet Geschichten aus dem Sudetenland 2013 Centrum pro komunitní práci (Zentrum für kommunale Arbeit) ISBN 978-80-87809-02-0 Příběhy Sudet Geschichten aus dem Sudetenland Obsah Úvod 6 Sociologická

Více

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří JARO / FRÜHLING 1/2010 Velké projekty Pracovní komise Lokální řídící výbor Úspěšné projekty

Více

Ferienlager für blinde und sehbehinderte Kinder

Ferienlager für blinde und sehbehinderte Kinder Letní tábory pro děti s těžkým postižením zraku Ferienlager für blinde und sehbehinderte Kinder Vydání publikace bylo spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. TyfloCentrum

Více

Pupp Journal 1 I 2010 JARO I FRÜHLING I SPRING. www.pupp.cz www.summithotels.com. www.pupp.cz

Pupp Journal 1 I 2010 JARO I FRÜHLING I SPRING. www.pupp.cz www.summithotels.com. www.pupp.cz Pupp Journal JARO I FRÜHLING I SPRING 1 I 2010 3 www.summithotels.com Golfová sezóna začíná... v Golf Resortu Karlovy Vary Die Golfsaison beginnt... im Golf Resort Karlsbad The Golf Season Starts... in

Více

Goldene Zeiten für Immobilienmieter in Tschechien. Německý trh s nemovitostmi. Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK. Řádná členská schůze ČNOPK

Goldene Zeiten für Immobilienmieter in Tschechien. Německý trh s nemovitostmi. Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK. Řádná členská schůze ČNOPK JUNI ČERVEN 2012 Goldene Zeiten für Immobilienmieter in Tschechien Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK Německý trh s nemovitostmi Řádná členská schůze ČNOPK SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Combi RS

Více

Die Zielgruppe Frauen und Männer im Alter von 25 Jahre und mehr, Leute mit einer höheren Gesellschaftsstellung und einem entsprechenden Finanzumfeld.

Die Zielgruppe Frauen und Männer im Alter von 25 Jahre und mehr, Leute mit einer höheren Gesellschaftsstellung und einem entsprechenden Finanzumfeld. magazine Lassen Sie sich von einem luxuriösen Wohnen und Wohnungseinrichtungen, die in die kleinsten Details durchgedacht sind, inspirieren; relaxen Sie bei Interviews mit wenig bekannten aber um so mehr

Více

PUPPJOURNAL 2014/2015 PODZIM-ZIMA HERBST-WINTER. Tradition and Hospitality since 1701

PUPPJOURNAL 2014/2015 PODZIM-ZIMA HERBST-WINTER. Tradition and Hospitality since 1701 PUPPJOURNAL 2014/2015 PODZIM-ZIMA HERBST-WINTER Tradition and Hospitality since 1701 2 PUPPJOURNAL Historické okamžiky Historie Grandhotelu Pupp začíná jako pohádkový příběh o chudém chlapci, jenž se výhodným

Více

DĚTI DĚTEM VON KINDERN FÜR KINDER

DĚTI DĚTEM VON KINDERN FÜR KINDER DĚTI DĚTEM VON KINDERN FÜR KINDER NĚMECKÁ ŠKOLA V PRAZE & DĚTSKÁ HEMATOLOGIE A ONKOLOGIE FN MOTOL DEUTSCHE SCHULE PRAG & KINDERHÄMATOLOGIE & ONKOLOGIE KRANKENHAUS MOTOL DĚTSKÁ TRANSPLANTAČNÍ JEDNOTKA PRAHA

Více

Zahrady zdraví Gärten der Gesundheit

Zahrady zdraví Gärten der Gesundheit SPA RESORT SANSSOUCI**** U Imperialu 11 360 01 Karlovy Vary Czech Republic Zahrady zdraví Gärten der Gesundheit Tel.: +420 353 207 113 Fax: +420 353 203 250 E mail: reservation@sanssouci.kv.cz www.spa-resort-sanssouci.cz

Více

Tschechiens IT-Branche: Mit Highspeed in die Zukunft. Informační a telekomunikační technologie v Německu. Reportage vom DTIHK-Sommerfest

Tschechiens IT-Branche: Mit Highspeed in die Zukunft. Informační a telekomunikační technologie v Německu. Reportage vom DTIHK-Sommerfest AUGUST SRPEN 2013 Tschechiens IT-Branche: Mit Highspeed in die Zukunft Reportage vom DTIHK-Sommerfest Informační a telekomunikační technologie v Německu Reportáž z Letní slavnosti ČNOPK SIMPLY CLEVER ŠKODA

Více

12/11 1/12. Wien Marketing

12/11 1/12. Wien Marketing 12/11 1/12 Wien Marketing Prosinec / Dezember 2011 Brno 6. 12. PŘEDNÁŠKA / VORTRAG Rakouská knihovna v přednáškách Wissenschaftskolleg Österreich-Bibliothek Jaroslav Šebek: Rakouský katolicismus a cesta

Více

1 strana. NEUE OFFENSIVE Autos im Test

1 strana. NEUE OFFENSIVE Autos im Test 1 strana Vergleichstest Kompakt-SUV NEUE OFFENSIVE Autos im Test HONDA CR-V 1.6 i-dtec 160 PS, 202 km/h, 6,8 l D/100 km, 32.590 Euro HYUNDAI Tucson 2.0 CRDi 185 PS, 201 km/h, 6,6 l D/100 km, 35.700 Euro

Více

Tschechische Maschinen weltweit gefragt. Německé strojírenství úspěšně přestálo krizi. Mehr Transparenz, Fairness und Integrität

Tschechische Maschinen weltweit gefragt. Německé strojírenství úspěšně přestálo krizi. Mehr Transparenz, Fairness und Integrität OKTOBER ŘÍJEN 2013 Tschechische Maschinen weltweit gefragt Mehr Transparenz, Fairness und Integrität Německé strojírenství úspěšně přestálo krizi Větší transparentnost, férovost a integrita DTIHK-KUPPEL

Více

Tschechiens Gesundheitssektor bekommt mehr Geld

Tschechiens Gesundheitssektor bekommt mehr Geld JUNI ČERVEN 2014 Tschechiens Gesundheitssektor bekommt mehr Geld Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK Medicínská technika v Německu jakou má budoucnost? Řádná členská schůze ČNOPK SIMPLY CLEVER

Více

DIPLOMARBEIT. Titel der Diplomarbeit. Der tschechische Emil. Zur Rezeption der Kinderromane Erich Kästners in Tschechien und ihre Übersetzungen

DIPLOMARBEIT. Titel der Diplomarbeit. Der tschechische Emil. Zur Rezeption der Kinderromane Erich Kästners in Tschechien und ihre Übersetzungen DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Der tschechische Emil. Zur Rezeption der Kinderromane Erich Kästners in Tschechien und ihre Übersetzungen Verfasserin Mag. Dr. phil. Gerda Faerber angestrebter akademischer

Více

LÉTO I SOMMER I SUMMER. Journal. Pupp 2 / 2009. www.pupp.cz www.summithotels.com

LÉTO I SOMMER I SUMMER. Journal. Pupp 2 / 2009. www.pupp.cz www.summithotels.com LÉTO I SOMMER I SUMMER Pupp Journal 2 / 2009 www.pupp.cz www.summithotels.com EDITORIAL, OBSAH inhalt content Vážení hosté Grandhotelu Pupp, léto se v Karlových Varech dělí na před- a po- festivalové.

Více