Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2 02

3 04 05 INVICTA Historie INVICTA V pohoří Jura, kantonu Neuchâtel, leží městečko La Chaux-de-Fonds, které patří mezi nejslavnější střediska švýcarské hodinařiny, kde má základy i kultovní značka INVICTA. Její historie sahá až od roku 1837, kdy její zakladatel Raphael Picard vyrobil své první hodinky. Díky preciznosti a přesnosti švýcarských strojků, která byla proslavena po celém světě, slavila svůj úspěch i INVICTA. Na původní kapesní hodinky navázala značka i komplikovanějšími modely, které nabízely chronografy se sloupcovým kolem, kalendáře, indikace měsíčních fází a výjimkou nebyly mechanické kalibry s minutovou repeticí. Celému rozmachu však zabránila invaze levných quartzových strojků v 70. letech minulého století, kdy společnost zastavila produkci. Zdálo se, že dlouhá historie společnosti zanikne... Na počátku nového zrodu značky stál na začátku 90. let minulého století dnešní prezident INVICTA WATCH GROUP Eyal Lalo, který vzkřísil značku INVICTA z rodinného dědictví. Velká jízda mohla začít. História INVICTA V pohorí Jura, kantóne Neuchâtel, leží mestečko LaChaux-de-Fonds, ktoré patrí medzi najslávnejšie strediská švajčiarskej hodinárskej výroby, kde má základy aj kultová značka INVICTA.Jej história siaha až od roku 1837, keď jej zakladatel Raphael Picard vyrobil svoje prvé hodinky. Vďaka precíznosti a presnosti švajčiarskych strojčekov, ktorá bola preslávená po celom svete, slávila svoj úspech aj INVICTA. Na pôvodné vreckové hodinky nadviazala značka aj komplikovanejšími modelami, ktoré ponúkali chronografy so stĺpcovým kolečkom, kalendáre, indikáciu mesačných fáz a výnimkou neboli mechanické kalibre s minútovou repetíciou. Celému rozmachu však zabránila invázia lacných quartzových strojčekov v 70. rokoch minulého storočia, kedy spoločnosť zastavila produkciu. Zdalo sa, že dlhá história společnosti zanikne... Na začiatku nového zrodu značky stál počiatkom 90. Rokov minulého storočia dnešný prezident INVICTA WATCH GROUP Eyal Lalo, ktorý vzkriesil značku INVICTA z rodinného dedičstva. Veľká jazda mohla začať. Geschichte von INVICTA Im Gebirge Jura, im Kanton Neuchâtel, liegt eine kleine Stadt namens La Chaux-de-Fonds, die zu den berühmtesten Zentren des schweizerischen Uhrmacherhandwerks zählt und in der auch die Kultmarke INVICTA ihre Wurzeln hat. Ihre Geschichte geht auf das Jahr 1837 zurück, in dem ihr Gründer Raphael Picard seine erste Uhr herstellte. Dank der Präzision und Genauigkeit der Schweizer Uhrwerke, die auf der ganzen Welt berühmt wurden, feierte auch INVICTA einen großen Erfolg. An ursprüngliche Taschenuhren knüpfte die Marke auch mit komplizierteren Modellen an, die über Chronographenwerke mit Säulenrad, Kalender und Indikation der Mondphase verfügten, und keine Ausnahme bildeten ebenfalls mechanische Kaliber mit Minutenrepetition. Der ganze Aufschwung wurde jedoch durch die Invasion der billigen Quarzuhrwerke in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gebremst, in denen die Firma ihre Produktion einstellte. Es schien so, als ob die lange Geschichte der Firma zugrunde gehen sollte. Bei der Neuentstehung der Marke am Anfang der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts stand der heutige Präsident der INVICTA WATCH GROUP Eyal Lalo, der die Marke Invicta aus dem Familienerbe neu erstehen ließ. Die lange Reise konnte damit beginnen.

4 06 07 INVICTA Filosofi e značky Kultovní značka INVICTA má velmi jasné a silné poslání. Přináší svým fanouškům hodinky švýcarské kvality, s netradičním designem snoubeným s precizností a vysokou kvalitou, a to vše za přijatelné ceny. Díky tomu, se zákazníci často k této značce vracejí a stávají se sběrateli těchto originálních kousků. INVICTA je rychle rostoucí značkou ve všech zemích celého světa. Novinkami dokáže překvapit několikrát do roka. Při tak objemné produkci originálních kousků se hodinky často rychle vyprodají. V České republice tomu není jinak. Snažíme se Vám nabízet vždy jen nejnovější modely, v letošním roce jsme jich našim zákazníkům nabídli přes pět set. Na našem trhu se vždy objeví i limitované série 500, 1000 či 5000 kusů, ale nikdy se dlouho neohřejí. Sledujte INVICTU na nebo požádejte na o zasílání aktuálních novinek. Filozofi a značky Kultová značka INVICTA má veľmi jasné a silné poslanie. Prináša svojim fanúšikom hodinky švajčiarskej kvality, s netradičným dizajnom spojeným s precíznosťou a vysokou kvalitou, a to všetko za prijateľné ceny. Vďaka tomu sa zákazníci často k tejto značke vracajú a stávajú sa zberateľmi týchto originálnych kúskov. INVICTA je rýchlo rastúcou značkou vo všetkých krajinách celého sveta. Novinkami dokáže prekvapiť niekoľkokrát do roka. Pri tak objemnej produkcii originálnych kúskov sa hodinky často rýchlo vypredajú. V Českej republike tomu nie je inak. Snažíme sa Vám ponúkať vždy len najnovšie modely, v tomto roku sme ich našim zákazníkom ponúkli cez päťsto. Na našom trhu sa vždy objavia aj limitované série 500, 1000 alebo 5000 kusov, ale nikdy sa dlho neohrejú. Sledujte INVICTU na alebo požiadajte na o zasielanie aktuálnych noviniek. Markenphilosophie Die Kultmarke INVICTA hat eine sehr klare und starke Botschaft. Sie bringt ihren Fans Uhren von Schweizer Qualität, mit nicht traditionellem Design verbunden mit Präzision und hoher Qualität, und das alles zu annehmbaren Preisen. Dank all dieser Eigenschaften greifen die Kunden immer wieder auf diese Marke zurück und werden zu Sammlern dieser originellen Stücke. INVICTA ist eine schnell wachsende Marke in allen Ländern der Welt. Mit ihren Neuigkeiten überrascht sie mehrmals im Jahr. Bei so einer Produktion von originellen Stücken werden die Uhren sehr oft prompt ausverkauft. In der Tschechischen Republik ist es nicht anders. Wir bemühen uns Ihnen nur die neuesten Modelle anzubieten, in diesem Jahr boten wir unseren Kunden über 500 an. Auf unserem Markt erscheinen auch limitierte Serien von 500, 1000 oder 5000 Stück, aber die halten sich nicht lange warm. Verfolgen Sie INVICTA unter oder verlangen Sie unter die Zusendung der aktuellen Neuigkeiten.

5 08 09 INVICTA WATCH GROUP Společnost vedená jejím majitelem Eyalem Lalem, který má lví podíl na dnešní celosvětové proslulosti svého času prakticky zapomenuté značky, dnes sídlí v Miami, stát Florida. Zatímco Eyalovi věnoval před dvaceti lety značku jeho otec, zakladatele a majitele společnosti INVICTA EUROPE, bratry Ronalda a Wima Van Buul, přivedla k hodinkám pro změnu jejich matka. Evropská centrála funguje v holandském městě Hedel od roku 2008, v současné době zastupuje značku ve dvaceti osmi zemích. Spoločnosť vedená jej majiteľom Eyal Lalom, ktorý má veľký podiel na súčasnej celosvetovej známosti svojho času prakticky zabudnutej značky, dnes sídli v Miami, štát Florida. Kým Eyalovi venoval pred dvadsiatimi rokmi značku jeho otec, zakladateľa a majiteľa spoločnosti INVICTA EUROPE, bratov Ronalda a Wima Van Buul, priviedla k hodinkám pre zmenu ich matka. Európska centrála funguje v holandskom meste Hedel od roku 2008, v súčasnosti zastupuje značku v dvadsiatich ôsmich krajinách. Die von ihrem Besitzer Eyal Lalo geführte Gesellschaft, der mit einem Löwenanteil an dem heutigen Weltruhm der ihrer Zeit beinahe vergessenen Marke beitrug, hat ihren Sitz in Miami (Florida). Eyal wurde die Marke von seinem Vater vor zwanzig Jahren geschenkt, im Gegenzug wurden die Gründer und Besitzer der Gesellschaft INVICTA EUROPE, die Gebrüder Ronald und Wim Van Buul, von ihrer Mutter zu den Uhren herangeführt. Die europäische Zentrale ist seit dem Jahre 2008 in der holländischen Stadt Hedel tätig, zurzeit vertritt sie die Marke in 28 Ländern.

6 10 11 INVICTA CZ Výhradní zastoupení značky INVICTA pro Česko, Slovensko a Rakousko má společnost Manilla, s.r.o., jejíž vznik se datuje do roku Poprvé představila v Česku produkci značky v roce I přes zdánlivou nasycenost českého trhu získala INVICTA během krátké doby mimořádnou pozici, za což vděčí zejména kombinaci kvality a originality a také svým marketingovým aktivitám. Díky těm vešla ve známost především v oblasti špičkového sportu, v první řadě ledního hokeje, motorismu a golfu. Výhradné zastúpenie značky INVICTA pre Česko, Slovensko a Rakúsko má spoločnosť Manilla, s.r.o, ktorej vznik sa datuje do roku Prvýkrát predstavila v Česku produkciu značky v roku Aj napriek zdanlivej nasýtenosť českého trhu získala INVICTA počas krátkej doby mimoriadnu pozíciu, za čo vďačí najmä kombináciu kvality a originality a tiež svojim marketingovým aktivitám. Vďaka tým vošla do povedomia predovšetkým v oblasti špičkového športu, v prvom rade ľadového hokeja, motorizmu a golfu. Die Alleinvertretung der Marke INVICTA für Tschechien, die Slowakei und Österreich hat die Gesellschaft Manilla, s.r.o. inne, deren Entstehung auf das Jahr 2005 zurückgeht. In Tschechien stellte sie die Produktion der Marke zum ersten Mal im Jahre 2009 vor. Auch trotz scheinbarer Übersättigung des tschechischen Marktes erreichte INVICTA innerhalb einer kurzen Zeit eine außergewöhnliche Position, wozu vor allem die Kombination von Qualität und Originalität und auch die Marketingaktivitäten beitrugen. Dank dieser Verbindung wurde sie vorwiegend auf dem Gebiet des Spitzensports bekannt, in erster Linie im Eishockey, Motorsport und Golf.

7 12 13 OBSAH OBSAH INHALT VYSVĚTLIVKY VYSVETLIVKY ERLÄUTERUNGEN Swiss made: švýcarský původ, více než 50 % komponentů hodinek pochází ze Švýcarska švajčiarsky pôvod, viac ako 50 % komponentov hodiniek pochádza zo Švajčiarska Schweizer Herkunft, mehr als 50 % der Uhrenkomponenten stammen aus der Schweiz Chronograph: funkce stopek funkcia stopiek Stoppuhrfunktion Quartz: hodinky napájí baterie hodinky napája batéria die Uhren sind batteriebetrieben Automatic: hodinky se napájí pomocí pohybu zápěstím hodinky sa dobíjajú pomocou pohybu zápästím die Uhren werden durch die Armbewegung aufgezogen Date: datumovka dátumovka Datumanzeige Ø 53 mm: průměr pouzdra bez korunky priemer púzdra bez korunky Durchschnitt des Gehäuses ohne Krone 316 L : chirurgická ocel chirurgická oceľ chirurgischer Stahl Flame fusion: minerální sklo se safírovým povrchem, patent INVICTA minerálne sklo so zafírovým povrchom, patent INVICTA Mineralglas mit Saphiroberfl äche, Patent INVICTA Mineral glass: minerální sklo minerálne sklo Mineralglas Tritnite: luminiscenční materiál, používán především na indexy a ručky, patent INVICTA luminiscenčný materiál, používaný predovšetkým na indexy a ručičky, patent NVICTA lumineszierendes Material, wird vor allem für Zeitanzeigen und Uhrenzeiger verwendet, Patent INVICTA Antireflex: povrchová úprava skla, která snižuje odlesky úprava skla, ktorá znižuje odlesky Oberfl ächenbearbeitung des Glases, die den Abglanz vermindert 18 ct: označení pro kvalitu použitého zlata označenie pre kvalitu použitého zlata Bezeichnung für die Qualität des verwendeten Goldes IPG: povrchová úprava zlacením povrchová úprava pozlátením Oberfl äche vergoldet IPB: černá povrchová úprava ionizováním čierna povrchová úprava ionizovaním ionisierte schwarze Oberfl äche MOP: pravá perleť pravá perleť echtes Perlmutt Polyurethane: vysoce tvrzený plastový materiál vysoko tvrdený plastový materiál hoch gehärtetes Kunststo material Carbon: karbonový materiál karbónový materiál Karbon-Material Titan: titanový materiál titanový materiál Titan-Material Silver: stříbro striebro Silber Diver buckle: náramek hodinek je opatřen potápěčskou zapínací sponou s bezpečnostním klipem náramok hodiniek je opatrený potápačskou zapínacou sponou s bezpečnostným klipom das Armband ist mit einer Taucher-Faltschließe mit Sicherheits-Clip versehen Leather: pravá kůže pravá koža echtes Leder Diamond: pravé diamanty pravé diamanty echte Diamanten 500 m: voděodolnost vodeodolnosť Wasserdichte Limited edition: limitovaná edice (100, 150, 500, 1000 pro celý svět) limitovaná edícia (100, 150, 500, 1000 pre celý svet) limitierte Edition (100, 150, 500, 1000 für die ganze Welt) Rhodium plating: ródiovaný povrch povrchová úprava pro snížení oxidace/černutí šperku, šperk je odolnější a má vyšší lesk ródiovaný povrch povrchová úprava pre zníženie oxidácie/začiernenie šperku, šperk je odolnejší a má vyšší lesk rhodinierte Oberfl äche Oberfl ächenbearbeitung zur Verminderung der Oxidation/Schwarzfärbung des Schmuckes, der Schmuck ist widerstandsfähiger und verfügt über einen größeren Glanz Hand painted ceramic: ručně malovaná keramika ručne maľovaná keramika handbemalte Keramik

8 14 15

9 16 17 PETR KOUKAL BADMINTON 5216 Český olympionik to nikdy nevzdává! Česká největší hvězda v nejrychlejším raketovém sportovním odvětví, při kterém létá míček rychlostí přes 300 km/h má jasno! INVICTA je dobrá, pilotní kolekce RESERVE pak nabízí jistotu volby toho nejlepšího. Český olympionik to nikdy nevzdáva! Česká najväčšia hviezda v najrýchlejšom raketovom športovom odvetví, pri ktorom lieta loptička rýchlosťou cez 300 km/hod. má jasno! INVICTA je dobrá, pilotná kolekcia RESERVE ponúka istotu voľby toho najlepšieho. Der tschechische Olympionike gibt nie auf! Der tschechische größte Star in der schnellsten Schlägersportart, bei der der Ball eine Geschwindigkeit von über 300 km/h erreicht, sieht es absolut klar! INVICTA ist einfach gut, ihre Pilotkollektion RESERVE bietet Sicherheit bei der Wahl des Besten INVICTA RESERVE SPECIALITY RESERVE Swiss made chronograph Quartz Date Ø 53 mm 316 L Tritnite Flame fusion 18 ct IPG IPB Diver buckle 500 m

10 INVICTA RESERVE SPECIALITY SCUBA Swiss made chronograph Quartz Date Ø 52 mm 316 L Tritnite Flame fusion 18 ct IPG Polyurethane 500 m

11 20 21 Jsem Petr Koukal. Hodinky INVICTA nesundávám ani při hře. Vyvažuji tak pravou ruku, ve které držím raketu. Som Petr Koukal. Hodinky INVICTA si nedávam dole ani pri hre. Vyvažujem tak pravú ruku, v ktorej držím raketu. YONEX CZECH INTERNATIONAL Ich bin Petr Koukal. Die INVICTA Uhr nehme ich auch nicht beim Spiel ab. Ich gleiche somit die rechte Hand aus, in der ich den Schläger halte. V roce 2010 se stala INVICTA partnerem a sponzorem Mezinárodního mistrovství České republiky v badmintonu. Vůbec nejprestižnější turnaj pořádaný na české půdě byl součástí světové série, do Brna tak zamířili nejlepší hráči ze tří desítek zemí planety. Součástí povedené akce byla rovněž autogramiáda nejúspěšnějšího českého hráče Petra Koukala, který spojil své jméno s prestižním výrobcem hodinek. Odměnou nejlepším hráčům turnaje pak byly pochopitelně hodinky značky INVICTA. V roku 2010 sa stala INVICTA partnerom a sponzorom Medzinárodného majstrovstva Českej republiky v bedmintone. Vôbec najprestížnejší turnaj organizovaný na českej pôde bol súčasťou svetovej série, do Brna tak zamierili najlepší hráči z troch desiatok krajín planéty. Súčasťou vydarenej akcie bola tiež autogramiáda najúspešnejšieho českého hráča Petra Koukala, ktorý spojil svoje meno s prestížnym výrobcom hodiniek. Odmenou najlepším hráčom turnaja potom boli pochopiteľne hodinky značky INVICTA. Im Jahre 2010 wurde INVICTA Partner und Sponsor von der Internationalen Meisterschaft der Tschechischen Republik im Badminton. Das überhaupt renommierteste Turnier, das auf tschechischem Boden veranstaltet wird, war Bestandteil der Weltserie, nach Brünn kamen die besten Spieler aus dreißig Ländern der ganzen Welt. Ein Teil der gelungenen Veranstaltung stellte ebenfalls die Autogrammstunde des erfolgreichsten tschechischen Spielers Petr Koukal dar, der seinen Namen mit dem renommierten Uhrenhersteller verband. Die Belohnung für die besten Turnierspieler waren dann verständlicherweise Uhren der Marke INVICTA.

12 DAVID VRŠECKÝ BUGGYRA V autě, tahači, na motorce i jako pilot letadla překonal magickou hranici 300 km/h. Dvojnásobný mistr Evropy slavil triumfy na nejslavnějších okruzích starého kontinentu. Unikátní gigant, který zvládne hloubku jednoho kilometru, nikdy nechyběl V aute, ťahači, na motorke aj ako pilot lietadla prekonal magickú hranicu 300 km/hod. Dvojnásobný majster Európy slávil triumfy na najslávnejších okruhoch starého kontinentu. Unikátny gigant, ktorý zvládne hĺbku jedného kilometra, nikdy nechýbal. INVICTA RESERVE SPECIALITY SUBAQUA VENOM Im Auto, Trecker, mit dem Motorrad oder als Pilot eines Flugzeuges überwand er die magische Grenze von 300 km/h. Der zweifache Europameister feierte seine Triumphe auf den berühmtesten Rennstrecken des alten Kontinents. Der einzigartige Gigant, der eine Tiefe von einem Kilometer scha t, fehlte nie. Swiss made chronograph Quartz Date Ø 53,7 mm 316 L Tritnite Flame fusion 18 ct IPG IPB Polyurethane 1000 m

13 24 25 Jsem David Vršecký a kolekce RESERVE VENOM byla jednoznačnou volbou. Do velkého auta patří velké hodinky. Navíc jsem se díky nim stal nepřehlédnutelným. Som David Vršecký a kolekcia RESERVE VENOM bola jednoznačnou voľbou. Do veľkého auta patria veľké hodinky. Navyše som sa vďaka nim stal neprehliadnuteľným. Ich bin David Vršecký und die Kollektion RESERVE VENOM war für mich eine eindeutige Wahl. In einen großen Wagen gehören große Uhren. Noch dazu wurde ich dank dieser unübersichtbar INVICTA RESERVE SPECIALITY SUBAQUA VENOM Swiss made chronograph Quartz Date Ø 53,7 mm 316 L Tritnite Flame fusion 18 ct IPG Leather 1000 m

14 26 27 DAVID VRŠECKÝ INVICTA AMBASADOR Nejdříve explodovaly v závratných rychlostech pneumatiky pětitunového kamiónu! Poté se slavilo překonání tří světových rychlostně vytrvalostních rekordů v jízdě závodním tahačem. Spolupráce prestižní hodinářské značky a nejrychlejšího truckera Evropy nemohla začít dramatičtěji a úspěšněji zároveň. A nejednalo se o jediný společný triumf. INVICTA zdobila Vršeckého zápěstí i při vítězstvích v rámci mistrovství Evropy v závodech tahačů na okruzích Nürburgring a Jarama. A stejně tak nechyběla na začátku roku 2011 na mimořádně dobrodružné misi zvané Paříž Dakar. Pilotem signované hodinky, které bez újmy přežily metání salt v Argentině, se pak staly tahákem dražby konané u příležitosti výročí 600 let orloje na Staroměstském náměstí v Praze. Najskôr explodovali v závratných rýchlostiach pneumatiky päťtonového kamiónu! Potom sa oslavovalo prekonanie troch svetových rýchlostne vytrvalostných rekordov v jazde závodným ťahačom. Spolupráca prestížnej hodinárske značky a najrýchlejšieho truckera Európy nemohla začať dramatickejšie a úspešnejšie zároveň. A nešlo o jediný spoločný triumf. INVICTA zdobila Vršeckého zápästia i pri víťazstvách v rámci majstrovstiev Európy v pretekoch ťahačov na okruhoch Nürburgring a Jarama. A rovnako tak nechýbala na začiatku roka 2011 na mimoriadne dobrodružnej misii zvanej Paríž Dakar. Pilotom signované hodinky, ktoré bez ujmy prežili saltá v Argentíne, sa potom stali ťahákom dražby konanej pri príležitosti 600.výročia orloja na Staromestskom námestí v Prahe. Zuerst explodierten die Reifen eines fünf Tonnen Lasters in atemberaubender Geschwindigkeit! Danach wurde der Bruch von drei Geschwindigkeitsweltrekorden bei einer Track-Fahrt gefeiert. Die Zusammenarbeit der renommierten Uhrenmachermarke und des schnellsten Trackfahrers Europas konnte nicht dramatischer und gleichzeitig erfolgreicher beginnen. Es handelte sich dabei keinesfalls um den einzigen gemeinsamen Triumph. INVICTA zierte das Handgelenk von Vršecký auch bei den Siegen im Rahmen der Europameisterschaft im Track-Rennen auf den Rennstrecken Nürburgring und Jarama. Und sie fehlte auch nicht am Anfang des Jahres 2011bei der außerordentlich abenteuerlichen Mission Paris Dakar. Die von dem Pilot signierte Uhr, die unbeschadet den Salto in Argentinien überlebte, erregte dann starke Anziehungskraft bei der Versteigerung, die anlässlich des 600-Jahres- Jubiläums der Aposteluhr am Altstädterring in Prag veranstaltet wurde.

15 INVICTA RESERVE BOLT BOLT II CHRONOGRAPH Swiss made chronograph Quartz Date, day Ø 50 mm 316 L Tritnite Flame fusion 18 ct IPG IPB 200 m

16 INVICTA RESERVE BOLT CHRONOGRAPH FLEX Swiss made chronograph Quartz Date Ø 50 mm 316 L Tritnite Flame fusion IPB Polyurethane 200 m INVICTA RESERVE BOLT RESERVE CHRONO LADY Swiss made chronograph Quartz Date, day Ø 40 mm 316 L Tritnite Flame fusion MOP 18 ct IPG Polyurethane 200 m

17 INVICTA RESERVE LADY SPECIALITY SUBQAUA LADY Swiss made chronograph Quartz Date Ø 40 mm 316 L Tritnite Flame fusion MOP 18 ct IPG Polyurethane 500 m HANA MAŠLÍKOVÁ CZECH MODELS

18 34 35

19 36 Síť klenotnických prodejen v ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE

20 38 39 SEA HUNTER COLLECTION Hodinky INVICTA lze charakterizovat jako velké! Kolekce SEA HUNTER je pak s průměrem pouzdra 58 mm vůbec největší. Z designového hlediska zaujme gigant imitací lodního šroubu na zadní straně pouzdra. V limitované sérii je lze pořídit i jako automat Hodinky INVICTA možno charakterizovať ako veľké! Kolekcia SEA HUNTER je potom s priemerom puzdra 58 mm vôbec najväčší. Z dizajnového hľadiska zaujme gigant imitáciou lodnej skrutky na zadnej strane puzdra. V limitovanej sérii je možné kúpiť aj ako automat. Die Uhren INVICTA kann man als groß charakterisieren! Die Kollektion SEA HUNTER ist mit ihrem Gehäusedurchschnitt von 58 mm die überhaupt größte. Aus der Sicht des Designs weckt INVICTA SEA HUNTER die Gigant mit einer Imitation der Schi schraube auf der Rückseite des Gehäuses reges Interesse. SEA HUNTER AUTOMATIC CHRONO In einer limitierten Serie ist sie auch als Automat zu erwerben. Swiss made chronograph Automatic Limited edition Date Ø 58 mm 316 L Tritnite Flame fusion IPB Leather 300 m

21 INVICTA SEA HUNTER SEA HUNTER CHRONO Swiss made chronograph Quartz Date, day Ø 58 mm 316 L Tritnite Carbon Flame fusion IPB 18 ct IPG Polyurethane 300 m

22 INVICTA SEA HUNTER SEA HUNTER AUTOMATIC Swiss made Automatic Date Ø 50 mm 316 L Tritnite Flame fusion IPB Polyurethane 300 m

23 44 45 GOLF RESORT KARLŠTEJN Od roku 2010 je INVICTA partnerem jednoho z nejznámějších domácích golfových klubů a výrazně se podílí na jeho sportovně společenských aktivitách. Mimo jiné tím, že dodala časomíru, neboť i ve sportu ryzích gentlemanů, za který je golf považován, platí, že čas jsou peníze. Od roku 2010 je INVICTA rovněž partnerem prestižního klubového šampionátu, a to v roli exkluzivního dodavatele hodinek pro vítěze mužské i dámské soutěže. Od roku 2010 je INVICTA partnerom jedného z najznámejších domácich golfových klubov a výrazne sa podieľa na jeho športovo spoločenských aktivitách. Okrem iného tým, že dodala časomieru, lebo aj v športe rýdzich gentlemanov, za ktorý je golf považovaný, platí, že čas sú peniaze. Od roku 2010 je INVICTA tiež partnerom prestížneho klubového šampionátu, a to v úlohe exkluzívneho dodávateľa hodiniek pre víťaza mužskej i dámske súťaže. Seit dem Jahre 2010 ist INVICTA Partner eines der bekanntesten inländischen Golfclubs und beteiligt sich bedeutend an seinen sportlich-gesellschaftlichen Aktivitäten. Unter anderem dadurch, dass sie ein Zeitmaß lieferte, denn es gilt auch im Sport der puren Gentlemans, wofür Golf gehalten wird, dass Zeit Geld ist. Seit dem Jahre 2010 ist INVICTA ebenfalls Partner des renommierten Clubchampionates, und zwar in der Rolle des exklusiven Lieferanten der Uhren für die Sieger und Siegerinnen der Wettkämpfe.

24 46 EDEN ISLAND SEYCHELLES LUXUSNÍ NEMOVITOSTI 47 VLASTNĚTE KUS RÁJE NA SEYCHELÁCH Osobní vlastnictví Široký výběr apartmánů, rezidencí a vil Security 24h denně V ceně nemovitosti: golfový vozík, parkovací stání, soukromé molo pro jachty V Ý H R A D N Í Z A S T O U P E N Í P R O Č R A S R ing. Jana Štefánková tel.:

25 48 49 KAREL ABRAHAM MOTO GP 6551 První český jezdec v nejprestižnější motocyklové soutěži světa MOTO GP. Jeho sázku na špičkovou kolekci vyráběnou již ve čtvrté řadě lze snadno pochopit. Tradiční originální design, švýcarské strojky vodotěsné do hloubky 500 metrů. Co víc si přát! Prvý český jazdec v najprestížnejšej motocyklovej súťaži sveta MOTO GP.Jeho stávku na špičkovú kolekciu vyrábanú už v štvrtej rade možno ľahko pochopiť. Tradičný originálny design, švajčiarske strojčeky vodotesné do hĺbky 500 metrov. Čo viac si priať! Der erste tschechische Fahrer in dem renommiertesten Motorradwettkampf der Welt MOTO GP. Dass er auf eine Spitzenkollektion setzt, die schon in der vierten Reihe produziert wird, lässt sich leicht begreifen. Traditionelles, originelles Design, Schweizer Uhrwerke wasserdicht bis zu einer Tiefe von 500 m. Was mehr kann man sich noch wünschen? INVICTA SUBAQUA SUBAQUA NOMA IV CHRONO Swiss made chronograph Quartz Date, day Ø 50 mm 316 L Tritnite Flame fusion IPB 18 ct IPG Diver buckle 500 m

26 INVICTA SUBAQUA SUBAQUA NOMA IV CHRONO INVICTA SUBAQUA SUBAQUA NOMA IV CHRONO Swiss made chronograph Quartz Date, day Ø 50 mm 316 L Tritnite Flame fusion IPB 18 ct IPG Diver buckle 500 m Swiss made chronograph Quartz Date, day Ø 50 mm 316 L Tritnite Flame fusion IPB 18 ct IPG Polyurethane 500 m

27 52 53 Jsem Karel Abraham a nosím hodinky z kolekce SUBAQUA. Vyjadřují životní styl člověka, který jede na plný plyn. Som Karel Abrahám a nosím hodinky z kolekcie SUBAQUA. Vyjadrujú životný štýl človeka, ktorý ide na plný plyn. Ich bin Karel Abraham und trage eine Uhr aus der Kollektion SUBAQUA. Ich drücke die Lebensweise eines Menschen aus, der mit Vollgas fährt INVICTA SUBAQUA SUBAQUA NOMA IV MID SIZE AUTOMATIC Swiss made Automatic Date Ø 44 mm 316 L Tritnite Flame fusion IPB Polyurethane 500 m

28 54 55

29 INVICTA SUBAQUA SUBAQUA NOMA III SPECIALITY Swiss made Quartz Date, day Ø 50 mm 316 L Tritnite Flame fusion IPG Leather 500 m INVICTA SUBAQUA LADY SUBAQUA NOMA IV CHRONO Swiss made chronograph Quartz Date Ø 40 mm 316 L Tritnite Flame fusion MOP 18 ct IPG Polyurethane 500 m

30 INVICTA SUBAQUA SUBAQUA NITRO INTERCHANGEABLE INVICTA SUBAQUA SUBAQUA NITRO INTERCHANGEABLE Swiss made chronograph Quartz Date, day Ø 50 mm 316 L Tritnite Flame fusion IPB 18 ct IPG 100 m Swiss made chronograph Quartz Date, day Ø 50 mm 316 L Tritnite Flame fusion IPB 18 ct IPG Polyurethane 100 m

31 60 61 KAREL ABRAHAM INVICTA AMBASADOR Volba jednoho z nejmladších jezdců elitní kategorie MOTO GP INVICTA AMBASADOREM má logické opodstatnění. Brněnský rodák a student práv se totiž ve své první sezóně v konkurenci hvězd kalibru Rossiho, Stonera či Lorenza určitě neztratil a reprezentuje svými výkony důstojně značku v nejvyspělejších zemích světa čtyř kontinentů. Navíc v tomto případě došlo k takřka dokonalému naplnění známého sloganu: Svůj mezi své! Na jedné straně mladý muž, který propadl kouzlu rychlosti, zbraní a extrémních sportů, na straně druhé za všech okolností extrémně přesná časomíra. Karel Abraham a INVICTA tak dobývají úspěšně svět. O konečném úspěchu ambasadorské mise již nikdo nepochybuje! Voľba jedného z najmladších jazdcov elitnej kategórie MOTO GP INVICTA AMBASADOR má logické opodstatnenie. Brnenský rodák a študent práv sa totiž vo svojej prvej sezóne v konkurencii hviezd kalibru Rossiho, Stonera či Lorenza určite nestratil a reprezentuje svojimi výkonmi dôstojne značku v najvyspelejších krajinách sveta štyroch kontinentov. Navyše v tomto prípade došlo k takmer dokonalému naplneniu známeho sloganu: Svoj medzi svoje! Na jednej strane mladý muž, ktorý prepadol čaru rýchlosti, zbraní a extrémnych športov, na druhej strane za všetkých okolností extrémne presná časomiera. Karel Abrahám a INVICTA tak dobývajú úspešne svet. O konečnom úspechu ambasadorské misie už nikto nepochybuje! Die Wahl eines der jüngsten Fahrer der Elite-Kategorie MOTO GP zu INVICTA AMBASADOR (Ambassadeur) hat eine logische Begründung. Der gebürtige Brünner und Jura-Student ging in seiner ersten Saison bei einer Konkurrenz gespickt mit Stars wie Rossi, Stoner oder Lorenzo bestimmt nicht unter und repräsentiert die Marke durch seine Leistungen in den meist entwickelten Ländern der vier Kontinente. Noch dazu kam es in diesem Fall zu einer fast vollkommenen Erfüllung des bekannten Slogans Jeder zu den seinigen!. Einerseits ein junger Mann, der dem Zauber der Geschwindigkeit, Waffen und Extremsportarten verfiel, andererseits unter allen Umständen mit einem extrem genauen Zeitmaß. Karel Abraham und INVICTA erobern somit erfolgreich die Welt. Den endgültigen Erfolg der Ambassadeurmission bezweifelt niemand mehr!

32 AKULA RESERVE COLLECTION Jak praví materiály INVICTA, při pouhém pohledu na hodinky této kolekce si uvědomíte, jaké je to ponořit se do neprobádaných hlubin jeskyně při té nejodvážnější misi. Hodinky pro silnou osobnost, která nad problémy dlouho nedumá, ale obratem je řeší! Ako hovoria materiály INVICTA, pri obyčajnom pohľade na hodinky tejto kolekcie si uvedomíte, aké je to ponoriť sa do neprebádaných hlbín jaskyne pri tej najodvážnejší misii. Hodinky pre silnú osobnosť, ktorá nad problémami dlho nedumá, ale obratom ich rieši! Wie aus den Materialien von INVICTA bereits hervorgeht, wird Ihnen bei bloßem Betrachten der Uhren aus dieser Kollektion bewusst, wie es ist, in die nicht erforschten Tiefen der Höhlen bei der mutigsten Mission einzutauchen. Uhren für eine starke Persönlichkeit, die über die Probleme nicht lange sinnt, sondern diese prompt löst INVICTA AKULA AKULA II GENT CHRONO Swiss made chronograph Quartz Date Ø 50 mm 316 L Tritnite Flame fusion 18 ct IPG Polyurethane 100 m

33 64 65 CZECH MID-AMATEUR TOUR Prestižní světová golfová série hráčů a hráček od 35 let se pořádá v České republice od roku Nutno říct, že ačkoli se jedná o soutěž výhradně amatérskou, jak už napovídá samotný název, výsledky těch nejlepších se mohou mnohdy směle měřit s výkony profesionálních hráčů. V loňském roce se mezi partnery série objevila rovněž INVICTA. Na proslulých VIP Party se pak mohly s produkcí značky seznámit nejen hráči, ale i celebrity, jako Kateřina Neumanová, Táňa Kuchařová či Martin Ručínský. Prestížna svetová golfová séria hráčov a hráčok od 35 rokov sa organizuje v Českej republike od roku Treba povedať, že hoci sa jedná o súťaž výhradne amatérsku, ako už napovedá samotný názov, výsledky tých najlepších sa môžu mnohokrát smelo merať s výkonmi profesionálnych hráčov. V minulom roku sa medzi partnermi série objavila tiež INVICTA. Na preslávených VIP Party sa potom mohli s produkciou značky zoznámiť nielen hráči, ale aj celebrity, ako Kateřina Neumanová, Táňa Kuchařová či Martin Ručinský. Eine renommierte Weltgolfserie der Spieler und Spielerinnen bis 30 Jahre wird seit dem Jahre 2001 in der Tschechischen Republik veranstaltet. Es ist notwendig anzumerken, dass, obwohl es sich ausschließlich um einen Amateurwettbewerb handelt, wie auch schon der Name andeutet, die Ergebnisse der Besten sich häufi g mit den Leistungen der professionellen Spieler messen können. Im vergangenen Jahr tauchte unter den Partnern der Serie auch INVICTA auf. Bei den berühmten VIP Partys konnten dann nicht nur die Spieler, sondern auch die Promis wie Kateřina Neumanová, Táňa Kuchařová oder Martin Ručínský mit der Produktion der Marke bekannt gemacht werden.

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT Learning Diaries at the Österreich Institut Learning diaries help to reflect and record the individual growth in language proficiency, special learning strategies and interests. Thus, autonomous learning

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý

Německý jazyk. Jaroslav Černý P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-02 rbeitsagentur Unsere gentur sucht für einen ausländisch 1 Klienten neu 1 rbeitskräfte auf dem tschechisch

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 21 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM První český tahový systém Ve spolupráci s kamnářskou firmou Janča krby byl vyvinut nový tahový systém. Všechny tvarovky tohoto systému jsou vyrobeny z certifikovaného materiálu

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_NĚMECKÝ JAZYK_P1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 1

Berlin Sehenswürdigkeiten 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 1 VY_32_INOVACE_CJX.1.04 3.

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová Implementace finanční gramotnosti Výuková část ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss-cheb.cz) Sparen, sparen, sparen Irena Erlebachová 3 Výuková část Obsah Výuková část...

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu.

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. NĚMČINA Geocaching V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor:

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 4 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti.

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. NĚMČINA Saurer Regen V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

Více

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN Autoklub der Tschechische Republik - Länge: 1880m - minimal Breite: 6m - Höhendifferenz: 22m - Tunnels für Fussgänger: 5 - Elektrizitätsverteilung: 220V - FIM Homologation:

Více

TEST 1. pololetí ŠR 2013/2014

TEST 1. pololetí ŠR 2013/2014 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Označení materiálu VY_22_INOVACE_Bat009

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval tř. Družby německý jazyk

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-cte-04 Ich heiße Sven Holmström und komme aus Schweden. Ich bin 30 Jahre alt und wohne seit einem Jahr in Österreich.

Více

Spinnen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích.

Spinnen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích. NĚMČINA V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor: Lenka Měkotová

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk. eském m kraji. Freistadt 17.3.2011

Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk. eském m kraji. Freistadt 17.3.2011 Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk eském m kraji Freistadt 17.3.2011 Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce

Více

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Co jsme dělali ve čtvrtek? Was wir am Donnerstag gemacht haben? Poznávací hry Prezentace Nástěnku na chodbě Výuku češtiny Viděli jsme převoz lebky do kostela a

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava).

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Es gab viele Sümpfe (der Sumpf - močál) und wilde Tiere und keine festen Straßen. Die Premysliden schickten

Více

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t : den 5. ezember 2013, in München Hallo Sabine! anke für deinen netten rief,

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

ČTENÍ. Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová

ČTENÍ. Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-12 Základový text: Zu Hause: Klaus: Papa, ich wünsche mir ein Meerschweinchen, darf ich es mir kaufen? Vater:

Více

HAKA. Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Warmluftheizung

HAKA. Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Warmluftheizung HAKA HAKA Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Entwickelt wurde HAKA auf der Grundlage unseres über Generationen zurückreichenden Know-how,

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Mezinárodní závody Zpívající fontány

Mezinárodní závody Zpívající fontány Plavecký klub Mariánské Lázně Vás srdečně zve na Mezinárodní závody Zpívající fontány Internationales Jugendwettschwimmen VI. ročník / V. Jahrgang Memoriál Jiřího Urbance Datum konání / Datum: 01.10. 2011

Více

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC 1. JEŠTĚD Dominantou města Liberce je Ještěd, vysoký 1012 m. Na vrcholku hory stojí hotel s restaurací, jenž byl navržen architektem Karlem Hubáčkem a

Více

Gesunde Lebensweise. www.survio.com 24. 09. 2014 19:38:05

Gesunde Lebensweise. www.survio.com 24. 09. 2014 19:38:05 www.survio.com 24. 09. 2014 19:38:05 Základní údaje Název výzkumu Gesunde Lebensweise Autor Klára Šmicová Jazyk dotazníku Němčina Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/l9o1u3n2g7n4c3n1i

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP München Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA Maschinenart / Druh stroje: Anlage zum Pelletieren / Pellet line / Peletovací linka Marke und Typ / Značka a typ: MGL 400 Baujahr / Rok výroby: 2011 Hersteller / Výrobce:

Více

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014 Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu Strany dohody: 1. Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ: 49240901 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz Národní park České Švýcarsko NP České Švýcarsko im NLP Böhmische návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko (nicht nur) im NLP Böhmische NP České Švýcarsko im NLP Böhmische NP České Švýcarsko NLP Böhmische

Více

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-007

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-007 Stříkací pistole Profi-Farbpistole Striekacia pištoľ 10.25-007 CZ 7 6 2 4 5 3 1 1) rychloupínací konektor 2) regulace množství barvy 3) regulace množství vzduchu 4) nastavení stříkacího modulu 5) spoušť

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 14 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Německý jazyk Ročník: 4. Téma: Berlin Vypracoval:

Více

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015 Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

OBSAH 1. LEKCE 2. LEKCE

OBSAH 1. LEKCE 2. LEKCE OBSAH 1. LEKCE Was ist das? Wer ist das? Wo ist Familie Veselý? 13 Pořádek větných členů v německé větě Věta oznamovací.. 24 Wo sind sie? 26 Věta tázací Otázka doplňovací 28 Bratislava 30 Kladná a záporná

Více

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft Plošné znečištění ze zemědělstv lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft zatížen ení vod živinami a pesticidy v české části mezinárodn rodní oblasti povodí Labe / Belastung mit Nährstoffen N und

Více

Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en)

Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en) 080404/EU XXV. GP Eingelangt am 16/10/15 Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en) 12854/15 COPEN 265 EUROJUST 174 EJN 83 VERMERK Absender: Herr Dr. Martin Povejšil, Botschafter,

Více

5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY

5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY 12 5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY 5.1 OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY - MITTEILUNG EINER PHYSISCHEN PERSON o dočasném nebo příležitostném výkonu

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar Schüleraustausch

Více

Pracovní list slouží k procvičování a upevnění slovní zásoby na téma V restauraci.

Pracovní list slouží k procvičování a upevnění slovní zásoby na téma V restauraci. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_06 V restauraci Německý jazyk 3.ročník Pracovní list slouží k procvičování

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

1) Číslovky a základní početní úkony zápis. Die Zahlwörter.

1) Číslovky a základní početní úkony zápis. Die Zahlwörter. Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_06 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_ 04_TEST 7 LEKCE_E2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

NAPA DIE FEINEN LEDERHANDSCHUHE MATERIÁLY PRO UČITELE MATERIÁLY PRO UČITELE

NAPA DIE FEINEN LEDERHANDSCHUHE MATERIÁLY PRO UČITELE MATERIÁLY PRO UČITELE NAPA DIE FEINEN LEDERHANDSCHUHE MATERIÁLY PRO UČITELE MATERIÁLY PRO UČITELE Also guten Tag, seien Sie sehr willkommen bei der Firma Napa, der Hersteller von Lederhandschuhen. Also wenn wir die Lederhandschuhe

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7.roč.

Více

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_20 Tématický celek: Gramatika

Více

Feste Wortschatz Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1013_Feste Wortschatz_PWP

Feste Wortschatz Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1013_Feste Wortschatz_PWP Feste Wortschatz Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1013_Feste Wortschatz_PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu:

Více

Materiál obsahuje časování slovesa waren a hatten. Materiál obsahuje cvičení k procvičování na dané téma a řešení jednotlivých cvičení.

Materiál obsahuje časování slovesa waren a hatten. Materiál obsahuje cvičení k procvičování na dané téma a řešení jednotlivých cvičení. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_11 Préteritum pomocných sloves Německý jazyk 3.ročník Materiál obsahuje

Více

Porozumění stavby. Janákova vila. ZAT Rottová & Janíková

Porozumění stavby. Janákova vila. ZAT Rottová & Janíková Porozumění stavby Janákova vila ZAT Rottová & Janíková V tomto cvičení si rozebereme celou stavbu a ukážeme si, jaké stavební prvky na ní byly použity. In dieser Übung betrachten wir das ganze Haus und

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL Název školy Číslo projektu Název projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014 Projekt č. 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige

Více

Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou

Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Wir empfehlen die Montage unseres Produktes

Více

VÍDEŇ ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

VÍDEŇ ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště VÍDEŇ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_CIJ2318 Autor Mgr. Kateřina Pechálová Datum 22. 3. 2013

Více

Andrej Pešta, zvaný Korádo (*25. 11. 1921)

Andrej Pešta, zvaný Korádo (*25. 11. 1921) Karel Holomek Andrej Pešta, zvaný Korádo (*25. 11. 1921) Pan Pešta dnes žije v Letovicích, kousek od Brna, ve svém vlastním domě. Je mu 86 roků, narodil se dávno před Mnichovskou dohodou a druhou válkou

Více

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele 1. 20 30 min Pracujte ve dvojicích. Vylosujte si jednu ilustraci a sestavte rozhovor, který mezi sebou

Více

IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice

IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice International and Comparative Law Review No. 13/2005 IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice Mgr. Alena Hálková, JUDr. Václav Novotný V České republice existuje soustava

Více

Diskriminierung und Rassenwahn

Diskriminierung und Rassenwahn Diskriminierung und Rassenwahn Ein reizvoller Urlaubsort? (Quelle: Kancelář pro oběti nacismu Büro für NS-Opfer, Prag) (Quelle StAL, 20657, Braunkohlenwerke Kraft I Thräna, Nr. 13, unfoliiert) www.zeitzeugen-dialog.de

Více

STTN2. Obrábění paprskem elektronů. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

STTN2. Obrábění paprskem elektronů. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT" Obrábění paprskem elektronů STTN2 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR OBRÁBĚNÍ PAPRSKEM ELEKTRONŮ Obrábění

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS EINUNWEISUNG FÜR SCHLLÄMM-SET WS/WS MONTÁŽNÍ NÁVO PRO ZVUKOVĚ IZOLČNÍ SOUPRVY WS/WS Wichtige Hinweise - unbedingt beachten! ůležitá upozornění bezpodmínečně dodržujte! Schalldämm-Set muss vollständig und

Více

PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759

PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759 12 PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759 Obr./Abb. 1 Vyhláška z 1.11.1759 se vzory poukázek (80 %), REK. Ausgabeedikt vom 1.11.1759 mit Formularen (80 %), REK. 17 VÍDEŇSKÁ MĚSTSKÁ BANKA WIENER-STADT-BANCO

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Mein Klassenzimmer, meine Schulsachen Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny (v

Více

MODELOVÁ ŘADA A CENÍK KOČÁRKŮ KOLOFOGO OD 1. 7. 2015

MODELOVÁ ŘADA A CENÍK KOČÁRKŮ KOLOFOGO OD 1. 7. 2015 Tschechische & Deutsche Version / FAQs auf Deutsch MODELOVÁ ŘADA A CENÍK KOČÁRKŮ KOLOFOGO OD 1. 7. 2015 MODEL / KOMPONENTY JENDA SOUČÁST VÝBAVY STANDA SOUČÁST VÝBAVY TONDA SOUČÁST VÝBAVY Tlumič Brzda Sklápěcí

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_ZÁJMENPŘÍSLOV30LEKCE_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_NJ-16 Pracovní list Perfektum silná slovesa Pracovní list pomáhá

Více

21. Juli 2013, 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr 21. červenec 2013, 11.00 až 16.00 hodin. KULTURNÍ CENTRUM ŘEHLOVICE Kulturní centrum Řehlovice.

21. Juli 2013, 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr 21. červenec 2013, 11.00 až 16.00 hodin. KULTURNÍ CENTRUM ŘEHLOVICE Kulturní centrum Řehlovice. Einladung zum 12. Internationalen Fußballturnier der Verständigung am 21. Juli 2013 in Řehlovice Pozvánka na 12. mezinárodní fotbalový turnaj porozumění, který se uskuteční 21. července 2013 v Řehlovicích

Více

600 000 vkladových katalogů v předvánoční kampani Festina

600 000 vkladových katalogů v předvánoční kampani Festina 3 2011 prosinec 2011 Vážení obchodní přátelé Přesto že čas je něco, s čím jsme tak těsně spjatí, zdá se jakoby běžel stále rychleji a předvánoční období je tu po roce zpět v plném proudu. Dovolte mi tedy,

Více

strana :1 - PO L 4026 +L4027 Kč 2770,- Snímací kryt náboje kola chromovaný prům.210 mm Verchromte Radkappe (1934-35) Durchm.

strana :1 - PO L 4026 +L4027 Kč 2770,- Snímací kryt náboje kola chromovaný prům.210 mm Verchromte Radkappe (1934-35) Durchm. Poklice - Radkappe - Covering of wheels - AERO 30, 50 strana :1 - PO L 4026 +L4027 Kč 2770,- Snímací kryt náboje kola chromovaný Verchromte Radkappe (1934-35) Durchm.210 mm L 4028 Kč 1160,- Příložka kola

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0229 Šablona: II/2 č. materiálu: VY_22_INOVACE_41 Jméno autora: Mgr. Michaela Václavíková Třída/ročník:

Více

TKGN4. Ložiska a těsnění. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

TKGN4. Ložiska a těsnění. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT" Ložiska a těsnění TKGN4 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Ložiska a těsnění Ložiska jsou součásti, které

Více

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE Also, ich arbeite bei der Firma seit sechs Jahren und bevor ich bei der Firma tätig war, hab ich gar nichts über Kaminöfen gewusst.

Více

Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen es.

Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen es. Lektion 2 Spreche ich Deutsch? Sprichst du Deutsch? Sprecht ihr Deutsch? Sprechen Sie Deutsch? Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen

Více

TKGN6. Pružiny a výkres součásti. Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT"

TKGN6. Pružiny a výkres součásti. Projekt Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT" Pružiny a výkres součásti TKGN6 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR 1 Pružiny Pružiny jsou strojní součásti

Více

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte František Hrachovina přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte O firmě / About / Gessellschaft Hrachovina.cz Dne 4.2.1992 založil Miroslav Hrachovina dopravní

Více

40 figurek v 5 barvách: Každá figurka může být postavena do hry jako rytíř, lupič, sedlák nebo mnich. Jedna figurka od každé barvy počítá body.

40 figurek v 5 barvách: Každá figurka může být postavena do hry jako rytíř, lupič, sedlák nebo mnich. Jedna figurka od každé barvy počítá body. Herní materiál: 72 karty s motivem krajiny (včetně 1 startovní karty s tmavou zadní stranou). Na kartách jsou části měst a luk, úseky cest, křižovatky a kláštery. 40 figurek v 5 barvách: Každá figurka

Více

Vyhodnocení průzkumu ČNOPK Výzkum, vývoj a inovace ve výrobních firmách

Vyhodnocení průzkumu ČNOPK Výzkum, vývoj a inovace ve výrobních firmách Vyhodnocení průzkumu ČNOPK Výzkum, vývoj a inovace ve výrobních firmách 01.08.2013 Lenka Šolcová Období: 03.06. 16.06.2013 Počet dotázaných: 600 německých a českých výrobních firem Počet účastníků: 48

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 12 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Průmyslová kultura Industriekultur Region Českolipsko. Jana Nastoupilová, Sdružení Českolipsko

Průmyslová kultura Industriekultur Region Českolipsko. Jana Nastoupilová, Sdružení Českolipsko Průmyslová kultura Industriekultur Region Českolipsko Jana Nastoupilová, Sdružení Českolipsko ČESKOLIPSKO - v západní části Libereckého kraje/ im westlichen Teil vom Liberecký-Kreis - dvě oblasti: Máchův

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t : den 18. ugust 2013, in erlin Liebe laudia, wir haben uns lange nicht gesehen,

Více

EFFECTIVITY HILFE BEI DER ZEITORGANISATION MATERIÁLY PRO UČITELE

EFFECTIVITY HILFE BEI DER ZEITORGANISATION MATERIÁLY PRO UČITELE EFFECTIVITY HILFE BEI DER ZEITORGANISATION MATERIÁLY PRO UČITELE Die Procrastination ist sehr oft ein Problem. Ich habe ein Ziel, aber ich weiß nicht, wie ich dieses Ziel erfüllen kann. Man hat Probleme

Více

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt?

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt? P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Katrin: Robert, wie stellst du dir also unsere Hausaufgabe vor? Robert:

Více

Kindergartenzeitung Novinky ze školky

Kindergartenzeitung Novinky ze školky Kindergartenzeitung Novinky ze školky Naše vila (společná práce) Mai Juni 2012 Květen Červen 2012 Liebe Eltern, ein ereignisreiches Kindergartenjahr geht zuende. Für einige von Ihnen beginnt nach den Sommerferien

Více