Příručka. pro. hosty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka. pro. hosty"

Transkript

1 Příručka pro hosty

2 Naše osobní tipy na výlet 1) PĚŠÍ TURISTIKA: Blízké okolí Lokte Svatošské skály - Chráněný přírodní výtvor vzniklý v Karlovarském ţulovém masívu působením řeky Ohře s mnoţstvím skalních pilířů, hranolů a jehlanů. Ke Svatošským skalám se váţe pověst o zkamenělém svatebním průvodu. Podle toho jsou - například Ţenich, Nevěsta, Muzikanti, Svědci. Nachází se cca 6,5 km od našeho penzionu. Restaurace Svatošské Skály. Tel.: Provozní doba: 12:00 22:00 Výlet na Šibeniční Vrch - Loket byl v dávných dobách krajským popravčím městem. Na vrcholku nad hradem ční Šibeniční Vrch. Je zde k vidění torzo kamenného objektu bývalého popraviště s kruhovým půdorysem o průměru 4,8 m. Šibenice je díky přírodnímu charakteru okolí velmi působivá a asi jen těţko najde u nás srovnání. K dokonalosti uţ chybí jen to nejdůleţitější - houpající se smyčka.

3 2) ZÁMKY A MĚSTSKÁ CENTRA: Mostov Cheb Fr. Lázně Ostroh Soos - (Vildštejn) Zámek Mostov - Zámek Mostov vám nabízí atmosféru plnou vznešené elegance, prosycenou historií a působivou romantikou. Stranou od ruchu velkoměst a v obklopení udrţovaného parku poskytuje zámecký hotel ideální podmínky k relaxaci a doplnění energie. Otevírací doba: 11:00 18:00 Restaurace: v prostorách zámku Město Cheb - Pro svou stavební a architektonickou jedinečnost byl prohlášen roku 1981 městskou památkovou rezervací. Jednou z nejkrásnějších středoevropských románských památek je Chebský hrad s Černou věţí a dvoupatrovou kaplí. Vstupné na Chebský hrad: dospělí 30 Kč/děti 15 Kč Otevírací doba: duben listopad denně Restaurace: široký výběr restaurací, kaváren a barů Františkovy Lázně - Františkovy Lázně jsou jedním z pilířů tzv. "Západočeského lázeňského trojúhelníku". Přestoţe jsou malé, jsou velmi krásné. Jejich jádrem je dnešní Národní třída s kolonádou a pavilonkem Františkova pramene. Do dnešní doby si zachovaly ráz lázeňského města z přelomu 19. a 20. století, kdy bylo evropské lázeňství na svém vrcholu. Restaurace: široký výběr restaurací, kaváren a barů Hrad Ostroh - Románský ministeriální hrad z konce 12. století byl později přestavěn v gotickém a následně v renesančním slohu. Areál se skládá z vlastního hradu a hospodářského předhradí s hospodářskou budovou a barokní stodolou. Vstupné: dospělí 60 Kč/děti 30 Kč Otevírací doba: březen listopad denně Restaurace: v prostorách hradu SOOS - V Chebské pánvi se nachází rozsáhlý komplex rašelinných lesů, rašelinišť a slatinišť s mnoha vývěry minerálních pramenů, plynů a známými mofetami. Díky plynným výronům je lokalita obecně známá a navštěvovaná. Nachází se tu rostlinná společenstva, která jsou značně zachovalá a vyskytují se v nich spousty vzácných a ohroţených druhů rostlin. Pro svou rozlohu a silné zamokření je území téměř neprůstupné, a tak zde nachází útočiště mnoho druhů ţivočichů, především ptáků.

4 Vildštejn - Hrad zaloţen v roce 1166 v románském stylu. Malý a velký rytířský sál v historickém gotickém stylu - hosté zde mohou hodovat, neboť hrad má svou bohatou kuchyni s rytířským menu. Proto si zde kaţdý můţe připadat jako král. Vstupné: 20 Kč Otevírací doba: 11:00 22:00 Restaurace: v prostorách hradu Aquaforum Františkovy Lázně - Nově otevřený vodní svět Vám nabízí jedinečnou moţnost odpočinku a uvolnění. Doporučujeme navštívit toto aquacentrum zejména ve večerních hodinách, kdy je vodní plocha nádherně osvětlena. Kontakt: Tel.: Otevírací doba: hod. Vstupné: 2 hod. 120 Kč, 4 hod. 200 Kč

5 3) CYKLISTIKA: Horní Slavkov-Krásno-Prameny-Kladská Kola nejsou problém: uložíte si je v místnosti od které dostanete klíč. Rozhledna Krásno - Krásenská rozhledna je jedna z nejpodivuhodnějších rozhleden v zemi. Věţ je zajímavá spirálovitým schodištěm, které neobvykle vede po vnějším obvodu pětadvacetimetrové věţe. Z vyhlídkové věţe jsou vidět kopce Krušných hor, Doupovské vrchy, Tepelská vrchovina či nejvyšší vrcholy Slavkovského lesa. Kladská - Vesnička ve výšce 814 m n. mořem byla vystavěna r kníţetem Schönburgem ve stylu švýcarských dřevěných srubů. Naučná stezka kolem Kladského rybníka s typickými rašeliništními porosty v sousedství přírodní rezervace Kladské rašeliny. Restaurace: Lovecký zámeček Kladská Tři kříže - Kříţe podle pověsti na hadcové skalce vztyčila v roce 1859 šťastná rodina jako dík za uzdravení tří nemocných bratrů. Polohou mají připomínat Kalvárii, k níţ také v minulosti směřovala poutní procesí. Dnes k nim uţ procesí nechodí, protoţe v místě rostou vzácné rostliny, z nichţ nejvzácnější je roţec kuřičkolistý. V sousedství se rozprostírá upolínová louka, národní kulturní památka. Pronájem horských kol Nabízíme moţnost pronájmu kvalitních horských kol. Tuto sluţbu poskytuje Cyklocentrum Vondráček Karlovy Vary, kam směrujte i Vaše objednávky. Kola budou připravena k převzetí v našem penzionu. V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat Tel.: Náš osobní TIP pro Vaše cyklotrasy Já jezdím na kolo do oblasti Slavkovský les lokalita KLADSKÁ. Je to oblast, která byla vojenským územím (raketové základny) a jsou tam všude asfaltky v lesích je to stejné jako na Šumavě ale nejsou tam žádní lidé, protože o této oblasti téměř nikdo neví. Lokalita Kladská je cca 900m vysoko, takže příroda je zde stejná jako na Šumavě rašelinová jezírka, květena atd. Na Kladské najdete krásný dřevěný zámeček a 2x restaurace + naučná stezka kolem jezera, atd Kousek od Kladské se nachází obec Prameny (jedná se o oblast, kde se stáčí Karlovarská voda Magnesia). Za obcí Prameny směr Nová Ves je lokalita Tři kříže (nachází se zde Úpolínová louka žluté vzácné rostlinky evropská rarita) a dále se dostanete až do Krásna, kde najdete rozhlednu ve tvaru Babylonské věže (při dobrém počasí jsou vidět až ALPY)!!!

6

7 4) Hrad-zámek a klášter: Bečov, Teplá Krásno Hrad a zámek Bečov - Gotický hrad, který byl renesanční přestavbou obohacen kamennými portály a nástěnnými malbami, je situován na nejvyšším bodě skalní ostroţny. Ze zahradních teras je malebný výhled do údolí a na městskou památkovou zónu. Vstupné: dospělí Kč/děti Kč Otevírací doba: březen listopad kromě pondělí denně Restaurace: Restaurant U Zámku Klášter Teplá - Klášterní kostel Zvěstování Páně vystavěn v l jako mohutné románsko-gotické trojlodí. Vedle bohosluţeb slouţí i koncertům duchovní hudby. Klášter vlastní jednu z nejstarších a nejvýznamnějších knihoven v Čechách. Vstupné: dospělí 100 Kč/děti 70 Kč Otevírací doba: únor prosinec denně Restaurace: v prostorách kláštera Rozhledna Krásno - Krásenská rozhledna je jedna z nejpodivuhodnějších rozhleden v zemi. Věţ je zajímavá spirálovitým schodištěm, které neobvykle vede po vnějším obvodu pětadvacetimetrové věţe. Z vyhlídkové věţe jsou vidět kopce Krušných hor, Doupovské vrchy, Tepelská vrchovina či nejvyšší vrcholy Slavkovského lesa

8

9 5) Od roubenky až po lázně: Doubrava Maria loreto Kynžvart Mariánské Lázně (Kladská) Doubrava - Pozoruhodný soubor chebských hrázděných statků. Ukázkou původní lidové architektury je Rustlerův statek z r s expozicí dobového zemědělského nářadí a malovaného nábytku regionu. V bývalém hospodářském stavení se nachází stylová výletní restaurace, v sousedství chov koní s výběhy arabských plnokrevníků. Restaurace: Skanzen Restaurant Otevírací doba: denně 11:00 23:00 Maria Loreto - Maria Loreto ve Starém Hrozňatově je loretánská kaple, jejíţ podoba je odvozena od Svaté chýše v italském Loretu. Byla postavena v letech chebskými jezuity zároveň s kříţovou cestou. Postupně se stala významným poutním místem. Zámek Kynžvart - Nad městem Lázně Kynţvart se mezi Šibeničním vrchem a Špičákem vypíná Hradní vrch se zříceninou středověkého hradu. Zbytky obvodových zdí vymezují obvod předhradí a horního hradu s dosud dobře zachovanými zbytky stráţní věţe s hladomornou. Vstupné: dospělí 90 Kč/děti 50 Kč Otevírací doba: duben listopad denně kromě pondělí (9-17h) Restaurace: Restaurant u Bučků Mariánské Lázně - Světově proslulé lázně s četnými vývěry chladných pramenů s velmi rozdílným minerálním sloţením. Hlavní lázeňskou promenádou a významnou stavební památkou je pseudobarokní litinová kolonáda z roku Před kolonádou se velké pozornosti těší zpívající fontána. Lázně jsou specifické i svým urbanistickým řešením, prolínáním parků, zástavby a okolních lesoparků. Restaurace: široký výběr restaurací, kaváren a barů

10

11 6) Statek Bernard Sokolov Statek Bernard - V Centru tradičních řemesel je pro Vás připraven Návštěvnický okruh, který Vás provede světem tradičních řemesel. Na statku také působí řemeslníci, u kterých si můţete přímo vyzkoušet své dovednosti, podívat se jak něco vzniká tradičními postupy nebo si zakoupit suvenýr. Otevírací doba: kromě pondělí denně Restaurace: v prostorách statku Zámek Sokolov - Pozdně renesanční a raně barokní sokolovský zámek se nachází ve středu města. Byl vystavěn na místě původní vodní tvrze ze 13. stol. Od roku 1960 se v zámku nachází muzeum se zaměřením na dějiny regionu, historii hornictví, geologii a ekologii. Vstupné: dospělí 20Kč/děti 10 Kč Otevírací doba: celoročně středa - neděle Restaurace: Pizzerie Na Staráku Golf Club Sokolov - Nově vybudované golfové hřiště se nachází v těsné blízkosti měst Sokolov a Loket nad Ohří (5km). 18-ti jamkového hřiště s parem 72 se rozkládá na prostoru cca 100 ha. Vhodné jak pro začátečníky, tak pro profesionály. Tel.:

12

13 7) Prohlídka Karlových Varů Karlovy Vary - Světoznámé lázeňské středisko, proslulé horkými vývěry minerálních pramenů. Ale nejen lázeňství a populární akce, jako Mezinárodní filmový festival, činí město známým. Celý svět zná karlovarské značky jako je Moser a Becherovka. Svou prestiţ si ve světě získaly i lázeňské oplatky nebo karlovarský porcelán Thun. Restaurace: široký výběr restaurací, kaváren a barů Jelení skok - Jelení skok je vršek, vypínající se nad centrem Karlových Varů. Kovová socha kamzíka z roku 1851 měla zesměšnit smyšlenou pověst o objevení Vřídla, protoţe právě v těchto místech byl podle legendy ten opravdový Jelení skok. Od hotelu Pupp sem jezdí lanovka, která pokračuje na vyšší stanici rozhledny Diana. Restaurace: Restaurace Jelení skok Andělská hora - Na strmé skále jsou ruiny gotického hradu, zaloţeného pány z Oseka na konci 14. Století. Roku 1635 byl hrad vypálen švédskými vojsky, obnoven a obýván do počátku 18. století. Ve stejnojmenné obci se nachází bývalá poutní kaple Nejsvětější trojice na symbolickém půdorysu trojúhelníka. Doporučujeme prohlídku začít na hlavní třídě T. G. Masaryka nebo u Hotelu Thermal. Přes kolonádu, na které se nachází všechny prameny, se dostanete až ke Grandhotelu Pupp. Odtud můžete vyjet lanovkou na Rozhlednu Diana, kde se nabízí krásný výhled na celé město.

14

15 8) Aquaparky, bazény Aquaforum Františkovy Lázně - Nově otevřený vodní svět Vám nabízí jedinečnou moţnost odpočinku a uvolnění. Doporučujeme navštívit toto aquacentrum zejména ve večerních hodinách, kdy je vodní plocha nádherně osvětlena. Kontakt: Tel.: Otevírací doba: hod. Vstupné: 2 hod. 120 Kč, 4 hod. 200 Kč Bazén Sokolov - Krytý bazén v Sokolově nabízí široké veřejnosti moţnost aktivní formy odpočinku a sportovního vyţití v klidném a příjemném prostředí zámeckého parku poblíţ centra města. Kontakt: Tel.: , Otevírací doba: pondělí zavřeno, úterý-neděle do hod. Vstupné: dospělí 60 Kč/děti 30 Kč, záloha na zámek 50 Kč Thermal Karlovy Vary - V areálu termálního bazénu, který je vybudován ve skále nad městem, můţete navštívit také fitness centrum a saunu, zapůjčit si zdarma pláţové lehátko anebo zahrát kuţelky. Kontakt: Tel.: Otevírací doba: denně hod. Vstupné: dospělí 80 Kč/děti 50 Kč 9) Přírodní koupání Koupaliště Michal - Koupaliště Michal je nový komplex, který vyrostl na okraji Sokolova. Kromě příjemného koupání zde najdete mnoho atrakcí - tobogán, plovoucí atrakce: velký ledovec, trampolíny, vodní houpačky Otevírací doba: Denně 9:30 19:30 Vstupné: 60 Kč Rybníky na Kladské - Koupání v drsné přírodě na Kladské je jedinečným záţitkem. Při plavání průzračnou vodou červenohnědého odstínu, způsobeného rašelinou na dně, vám bude společníkem nedotčená příroda. Kladský rybník je obepnut naučnou stezkou a koupání v něm je spíše na rychlé osvěţení.

16 Přehradní nádrž Jesenice - K vyuţití je zde vodní tobogán a dětský koutek, Restaurace, šlapadla; kurty... Svěţí příroda a blízkost lázeňských a historických měst (Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Cheb) poskytují moţnost nevšedních turistických i kulturních záţitků. Koupaliště Rolava Karlovy Vary - V areálu jsou tenisové kurty, okruh pro cyklisty a in-line bruslaře, lezecká stěna, dětská skluzavka a tobogán. Pláţe jsou písčité a travnaté, s pozvolným vstupem do vody. Dále jsou k dispozici sprchy, WC, vodní záchranná sluţba, dětské hřiště, či občerstvení se zastřešeným sezením. 10) Pohyb a sportovní vyžití Rafty Řeka Ohře - Nedaleko našeho penzionu (300m) se nachází půjčovna raftů a lodí. Můţete si proto s celou rodinou zpříjemnit Váš den jízdou na raftu po řece Ohři z Lokte do Karlových Varů. Řeka Ohře se vine krásnou krajinou, jejíţ dominantou jsou v půli cesty Svatošské Skály. Kontakt: Tel.: Cena: raft na den 800 Kč Bungee-Jumping - Zaţijte nevšední adrenalinový skok z nejvyššího mostu ČR (55m), provozující Bungee-Jumping. Tento silniční most přes řeku Ohři se nachází přibliţně 4 km od našeho penzionu na komunikaci I. třídy č. 6 mezi Karlovými Vary a Sokolovem. Kontakt: Tel.: Cena: od 900 Kč Sportovní centrum JILO - Nově otevřené víceúčelové centrum v Hruškové u Sokolova nabízí sportovní a relaxační aktivity. K dispozici jsou kryté tenisové kurty, squashové kurty, bowlingové dráhy, golf indoor, sauna, stolní tenis, bar, posezení u krbu. Kontakt: Tel.: Otevírací doba: hod.

17 Golf club Sokolov - 18-ti jamkového hřiště s parem 72 se rozkládá na prostoru cca 100 ha. Vhodné jak pro začátečníky, tak pro profesionály. Kontakt: Tel.: Otevírací doba: denně hod. Cena: 9 jamek od 750 Kč, 18 jamek od 1200 Kč Astoria Golf Resort Cihelny - 18-ti jamkové hřiště skotského typu s parem 70 se nachází nedaleko Karlových Varů. Kontakt: Tel.: Otevírací doba: denně Cena: 9 jamek od 850 Kč, 18 jamek od 1300 Kč Golf Resort Karlovy Vary - 18-ti jamkové hřiště kopcovitého charakteru má par 72. Samozřejmostí je cvičný bunkr, driving range a putting green. Kontakt: Tel.: Otevírací doba: denně hod. Cena: 9 jamek 1200 Kč, 18 jamek 2000 Kč Běžkařské tratě SKI Březová - Nový a prozatím nepřelidněný běţkařský areál, který skýtá jedinečné pohledy na pláně Slavkovského lesa. Za předpokladu dobrého počasí bude pro návštěvníky připraveno přes 40 km tras. Více neţ polovina tratí bude zdvojena a umoţní obousměrný provoz. Při dobrých sněhových podmínkách budou vytvořeny okruhy pro volný styl (bruslení). Lyže a snowboard - Lyţařská střediska: Klínovec, Boţí Dar, Bublava, Pernink, Nové Hamry, Kraslice, atd.

18 11) Restaurace a infocentra Doporučené restaurace pro obědy nebo večeře Restaurant Švejk Tradiční česká kuchyně Tel.: Otevírací doba: Po Ne 11:00 22:00 Hradní restaurant Loket Restaurace se nachází přímo na hradě Tel.: Otevírací doba: Po a Ne 11:00 17:00, ostatní 11:00 22:00 Infocentrum Loket Tel.:

19 12) Možnosti platby Přijímáme platby v těchto měnách: CZK a EUR Platební karty: Nempřijímáme, na náměstí (cca 500 metrů) je automat Komerční Banky Fakturace: Jsme plátci DPH. Kontaktujte nás v případě zájmu

20 13) Internetové připojení INTERNET Bezdrátové připojení: Název sítě: Penzion Ve Skale Přístupové heslo není třeba Kabelové připojení: Požádejte o účastnický kabel na recepci Připojte účastnický kabel do zásuvky

21 14) Zákaz kouření ZÁKAZ KOUŘENÍ v celém objektu mimo balkónů Děkujeme za pochopení.

Cheb/Karlovy Vary MUZEA, TECHNICKÉ PAMÁT- KY, HVĚZDÁRNY

Cheb/Karlovy Vary MUZEA, TECHNICKÉ PAMÁT- KY, HVĚZDÁRNY Cheb/ MUZEA, TECHNICKÉ PAMÁT- KY, HVĚZDÁRNY KLÁŠTER PREMONSTRÁ- TŮ V TEPLÉ Teplá Prohlídka kláštera zahrnuje knihovnu a výstavu exponátů ze sbírek klášterního muzea. Nově si lze prohlédnout malý a velký

Více

PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU

PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Slovo na úvod Obsah Ústecký a Karlovarský kraj nabízejí návštěvníkům

Více

Česko německá ekologická vodní turistika. Technicko marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko.

Česko německá ekologická vodní turistika. Technicko marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko. Projekt č. 101 Česko německá ekologická vodní turistika Technicko marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko Prosinec 2010 1 PARTNEŘI PROJEKTU HLAVNÍ PARTNEŘI : DALŠÍ

Více

Turistické cíle České a Slovenské republiky 2012

Turistické cíle České a Slovenské republiky 2012 Turistické cíle České a Slovenské republiky 2012 infoglobe Informační cestovatelský portál Infoglobe vám opět přináší zajímavý katalog, tentokrát zaměřený na Turistické cíle České a Slovenské republiky

Více

Karta hosta. pro letní sezónu 2011. www.lipnocard.cz

Karta hosta. pro letní sezónu 2011. www.lipnocard.cz Karta hosta pro letní sezónu 2011 www.lipnocard.cz VÍTEJTE V JIHOČESKÉM KRAJI Zavedeme vás do doby slavných Rožmberků. Prožijte spolu s námi Rožmberský rok 2011 ve víru dobové hudby, městských slavností,

Více

R E G I O N JÁCHYMOVSKO JÁCHYMOV A OKOLÍ. H O R Y L Á Z N ù P Í R O D A. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Karlovarským krajem.

R E G I O N JÁCHYMOVSKO JÁCHYMOV A OKOLÍ. H O R Y L Á Z N ù P Í R O D A. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Karlovarským krajem. R E G I O N JÁCHYMOVSKO JÁCHYMOV A OKOLÍ H O R Y L Á Z N ù P Í R O D A Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Karlovarským krajem. JÁCHYMOV & OKOLÍ K R Á S A A Z D R A V Í Tajemné lesy, rozervaná

Více

KARLOVY-VARY PRŮVODCE HISTORIE KULTURA SPORT PAMÁTKY WELLNESS

KARLOVY-VARY PRŮVODCE HISTORIE KULTURA SPORT PAMÁTKY WELLNESS PRŮVODCE HISTORIE KULTURA SPORT PAMÁTKY WELLNESS bouldering pilates, easy tone step, gymballs, bosu, zumba, port de bras, orientální tance, step aerobics, flowin, t-bow, forming plus, core, core bags,

Více

ZVEME VÁS... Vize přestala být snem ANEB S ČÍM REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD POMOHL

ZVEME VÁS... Vize přestala být snem ANEB S ČÍM REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD POMOHL Vize přestala být snem ZVEME VÁS... ANEB S ČÍM REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD POMOHL Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Slovo na úvod Vážení přátelé, milí návštěvníci

Více

České Švýcarsko SEZNAM TURISTICKYCH ATRAKCI

České Švýcarsko SEZNAM TURISTICKYCH ATRAKCI Pravčická brána / výletní zámeček "Sokolí hnízdo" SEZNAM TURISTICKYCH ATRAKCI 2 mapa 3 cílová místa 11 aktivity 17 důležitá telefonní čísla mapa 2 Hrady a zámky, zříceniny Výletní zámeček Sokolí hnízdo

Více

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava únor 2012 Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. 384 73 Stachy 422, info@rras.cz, www.rras.cz tel. 380 120 263, 380 120

Více

133 premiér. CzechTourism www.133premier.cz, 2008 Uvedené informace jsou podle stavu k srpnu 2008.

133 premiér. CzechTourism www.133premier.cz, 2008 Uvedené informace jsou podle stavu k srpnu 2008. 13 13 33premier.cz 133 premiér Neváhejte a objevte, co nového na vás čeká v České republice. Připraveny jsou pro vás zábavné dětské parky, adrenalinové či sportovní areály s bohatou nabídkou nejrůznějších

Více

Česká republika. Česká republika. Cestování s ČD travel, s.r.o. Obsah

Česká republika. Česká republika. Cestování s ČD travel, s.r.o. Obsah 1 Vážení přátelé, milí klienti, pro rok 2015 jsme pro vás připravili řadu zajímavých ubytovacích kapacit v České republice. Nabídka je postavena na tradičních a vyzkoušených hotelech a penzionech, lázeňské

Více

Analýza ubytovacích a stravovacích kapacit Mikroregion Milada

Analýza ubytovacích a stravovacích kapacit Mikroregion Milada Analýza ubytovacích a stravovacích kapacit Mikroregion Milada Obsah: 1. Popis mikroregionu Milada... 4 1.2 Představení jednotlivých obcí... 5 1.3 Analýza ubytovacích a stravovacích zařízení v mikroregionu

Více

Děčín a okolí. Turistické informace. Památky a tipy na výlety. Přírodní zajímavosti. Restaur ace a ubytování. Orientační plánek města.

Děčín a okolí. Turistické informace. Památky a tipy na výlety. Přírodní zajímavosti. Restaur ace a ubytování. Orientační plánek města. Děčín a okolí Turistické informace Památky a tipy na výlety Přírodní zajímavosti Restaur ace a ubytování Orientační plánek města Nákupní centr a Sport a rekreace Půjčovny aut Důležitá telefonní čísla Děčín

Více

RELAXACE TOUR. cestovní kancelář

RELAXACE TOUR. cestovní kancelář RELAXACE TOUR cestovní kancelář PodjavorinskÈ 1603, 149 00 Praha 4 tel + fax: 283 870 284, 605 582 721, 732 665 713 www.ckrelaxace.cz e-mail: info@ckrelaxace.cz KATALOG 2007 Česko Slovensko Rakousko Maďarsko

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 2 Loket 5 Mariánské Lázně 6 Františkové Lázně 9 Cheb 11 Karlovy Vary 13 Jáchymov

Více

německo lázně termály nejznámější lázně a termální koupaliště

německo lázně termály nejznámější lázně a termální koupaliště německo ČESKO SLOVENSKO MAĎARSKO lázně termály nejznámější lázně a termální koupaliště LÁZEŇSKÉ, REGENERAČNÍ, RELAXAČNÍ A WELLNESS POBYTY 2014 2 NĚMECKO Bad Füssing str. 2 MAĎARSKO Bükfürdö str. 3-4 Hevíz

Více

www.krkonose.eu KRKONOŠE

www.krkonose.eu KRKONOŠE www.krkonose.eu KRKONOŠE KRKONOŠE Rozloha: cca 717 km 2 Nejvyšší bod: Nejnižší bod: 1 602 m n.m. Sněžka 268,5 m n.m. Obří důl Počet obcí: 34 Největší obec (město): Trutnov Středisko zimních sportů 1 605

Více

3. vydání. travel manual. Moravskoslezský kraj pro všechny

3. vydání. travel manual. Moravskoslezský kraj pro všechny 3. vydání travel manual Moravskoslezský kraj pro všechny obsah 3. 5. 7. 43. 57. 59. 61. 65. 67. 69. Úvodní slovo Piktogramy a vysvětlivky I. Ubytovací a restaurační zařízení Popis objektů Souhrnný přehled

Více

Příroda. Stezky NAUČNÁ STEZKA ANDĚLSKÁ HORA KYSELKA NAUČNÁ STEZKA JEŽÍŠKOVA CESTA. Ukázka z e-learningového kurzu Management produktů cestovního ruchu

Příroda. Stezky NAUČNÁ STEZKA ANDĚLSKÁ HORA KYSELKA NAUČNÁ STEZKA JEŽÍŠKOVA CESTA. Ukázka z e-learningového kurzu Management produktů cestovního ruchu Příroda Stezky NAUČNÁ STEZKA ANDĚLSKÁ HORA KYSELKA Stezka je zaměřená především na přírodu, geologii a historii. Trasa měří 10 km, pokud započítáme i odbočky, dostaneme se na délku 18 km. Naučná stezka

Více

Slovensko. Proč navštívit Slovensko?

Slovensko. Proč navštívit Slovensko? Slovensko Slovensko leží ve střední Evropě. Samostatným státem je od roku 1993. Sousedí s Českou republikou, Rakouskem, Polskem, Maďarskem a Ukrajinou. Turisticky nejzajímavější jsou Tatry Vysoké a Nízké.

Více

ČESKO SLOVENSKO MAĎARSKO NĚMECKO LÁZNĚ TERMÁLY NEJZNÁMĚJŠÍ LÁZNĚ A TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ LÁZEŇSKÉ, REGENERAČNÍ, RELAXAČNÍ A WELLNESS POBYTY

ČESKO SLOVENSKO MAĎARSKO NĚMECKO LÁZNĚ TERMÁLY NEJZNÁMĚJŠÍ LÁZNĚ A TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ LÁZEŇSKÉ, REGENERAČNÍ, RELAXAČNÍ A WELLNESS POBYTY NĚMECKO ČESKO SLOVENSKO MAĎARSKO LÁZNĚ TERMÁLY NEJZNÁMĚJŠÍ LÁZNĚ A TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ LÁZEŇSKÉ, REGENERAČNÍ, RELAXAČNÍ A WELLNESS POBYTY 2013 2 NĚMECKO Bad Füssing str. 2 MAĎARSKO Bükfürdö str. 3-4 Hevíz

Více

Tipy na v lety. Projekt spolufi nancuje Středočeský kraj

Tipy na v lety. Projekt spolufi nancuje Středočeský kraj Tipy na v lety Projekt spolufi nancuje Středočeský kraj Zážitky na venkově 11 7 9 14 18 19 8 22 17 26 10 21 27 25 16 15 27 23 6 5 13 12 27 27 24 20 Tip na výlet najdete na uvedeném čísle stránky: 5 6 7

Více

Pobyty na VYSOČINĚ. Pobyty pro rodiny s dětmi

Pobyty na VYSOČINĚ. Pobyty pro rodiny s dětmi Pobyty na VYSOČINĚ Pobyty pro rodiny s dětmi Vysočina kraj, který hladí duši Máte-li dost uspěchaného života, zajeďte si odpočinout na Vysočinu. Najdete tu panenskou přírodu vybízející k toulkám mírně

Více

Lázně 2012. Wellness, termální koupaliště Seniorské pobyty. Sleva na 1. chvíli. Cestování s ČD travel, s.r.o. Obsah. www.cdtravel.

Lázně 2012. Wellness, termální koupaliště Seniorské pobyty. Sleva na 1. chvíli. Cestování s ČD travel, s.r.o. Obsah. www.cdtravel. Lázně 2012 Wellness, termální koupaliště Seniorské pobyty 46 Vážení přátelé, milí klienti, novým způsobem trávení dovolené je lázeňská turistika a wellness. Lázeňské, rekondiční a wellness pobyty mají

Více

Praktický průvodce 2013

Praktický průvodce 2013 Praktický průvodce 2013 3 KarlovyVARY 2/42 KARLOVY VARY SE PŘEDSTAVUJÍ... 3 MAPA KARLOVY VARY.. 4 DOPRAVA. 5-9 PARKOVÁNÍ. 10 VEŘEJNÉ LÁZNĚ 11-12 PAMÁTKY A ZAJÍMAVÁ MÍSTA 13-16 CÍRKEVNÍ STAVBY 17-19 MUZEA,

Více

přírody informační průvodce mikroregionem svazek obcí podblanické krásy poznej

přírody informační průvodce mikroregionem svazek obcí podblanické krásy poznej informační průvodce mikroregionem B laník laník svazek obcí poznej krásy přírody podblanické 10 míst Podblanicka, která byste určitě neměli vynechat MALÝ A VELKÝ BLANÍK S ROZHLEDNOU MUZEUM VENKOVA V KAMBERKU

Více

VÝLETNÍ NOVINY REGION TŘEBÍČSKO

VÝLETNÍ NOVINY REGION TŘEBÍČSKO VÝLETNÍ NOVINY REGION TŘEBÍČSKO 2015 ZDARMA NOVINKA! Na. Třebíč ČERVENEC 4. - 5. 7. 2015 / Areál baziliky sv. Prokopa Svatoprokopská pouť Slavnostní mše svatá, historické pouťové atrakce, řemeslný jarmark,

Více

Hotel Bezděz*** Penzion Fami. Rezidence Fami. Novinka! Staré Splavy. Staré Splavy. Staré Splavy

Hotel Bezděz*** Penzion Fami. Rezidence Fami. Novinka! Staré Splavy. Staré Splavy. Staré Splavy Penzion Fami Staré Splavy Hotel Bezděz*** Novinka! Staré Splavy Kontakt: Kateřina Štěchová, tel: 97 22 43 053, mob: 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz Kontakt: Jana Handrejchová, tel: 972 243 055,

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst ŠUMAVA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 2 Domažlice 4 Klatovy 7 Železná Ruda 8 Vimperk a okolí 13 Boubín 15 Kvilda, Modrava, Antýgl

Více