ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ"

Transkript

1 ROČNÍK 2 ŘÍJEN 2008 Generální partner AHR ČR ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ OSA jako první (str. 5) Podpora AHR ČR k přijetí eura (str ) Oranžový luxus pod Černou horou (str )

2 Leffe Bruin Leffe Blond Staropramen Granát

3 Obsah Zprávy sekretariátu...4 Legislativa...5 Akce...7 Aktuality Vzdělání a profesní rozvoj...13 Čím žijí slovenští kolegové Vývoj v EU a ve světě Regiony Novinář, náš host Z odkazů našich předků...22 Dodavatel AHR ČR...24 Partner AHR ČR...30 Mediální partneři: FOOD SERVICE, C.O.T. media Inzerce v časopise AHR Fórum českého pohostinství Zajímavé podmínky pro propagaci vašich produktů Našim dodavatelům, ale i ostatním členům nabízíme v AHR Fóru tři možnosti propagace vlastní firmy a produktů: 1. Titulní strana a článek na stránku A4 Jako novou možnost představení firmy nabízíme prostor pro barevnou fotografii (210 x 210 mm) na titulní straně a článek velikosti A4 v rubrice Dodavatelé AHR ČR. Článek by měl představit jak dodavatele samotného, tak produkty, a hlavně nové trendy v oboru. Členové AHR ČR Kč Nečlenové AHR ČR Kč 2. Barevná inzerce obálkové strany Členové Nečlenové AHR ČR: AHR ČR: 3. strana obálky Kč Kč Zadní obálka Kč Kč 3. Barevná inzerce uvnitř časopisu Členové Nečlenové AHR ČR: AHR ČR: 1/1 strana (210 x mm spad) Kč Kč 1/2 strany (182 x 132 mm) Kč Kč 1/4 strany (89 x 132 mm) Kč Kč Vážené kolegyně, vážení kolegové, v měsíci říjnu organizuje naše asociace konferenci k odbornému školství. Důvodem je skutečnost, že bez vzdělaných a kvalifikovaných pracovníků můžeme jen těžko přemýšlet o úspěšném vývoji hotelového průmyslu v této republice. Osobně si myslím, že bude o čem diskutovat. Mohu to tvrdit proto, že jsme v uplynulém období zorganizovali celkem osm kulatých stolů napříč naší vlastí a všechny se vyznačovaly velkou kritičností k současnému stavu zejména učňovského a středního školství. Během těchto stolů se dostali ke slovu i zástupci středních a učňovských škol, kteří rovněž nebyli vždy spokojeni s tím, jak jim naše hotelová a restaurační zařízení pomáhají v jejich nelehké práci. Někdy bylo opravdu velmi obtížné rozeznat, za co může špatně nastavený systém školství a za co je odpovědný lidský činitel a malá schopnost říci, čeho chci docílit. Je vždy daleko snadnější kritizovat ty druhé, ukazovat na jejich nedostatky a žádat nápravu. Takto si však naši konferenci nepředstavuji. Jejím cílem by mělo být najít společně řešení současného stavu. Naše asociace se vždy v minulosti, a to nejenom v případě vzdělávání, snažila hledat vlastní řešení, vždy jsme chtěli být progresivní a pomáhat při odstraňování nedostatků vlastními silami a ne jen kritizovat ty druhé. Proto jsme založili ITM, Vysokou školu cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, proto máme celou řadu tréninkových programů a pro zvyšování informovanosti jsme využili i prostředků Evropské unie. Nepředpokládám, že konference nedojde k uspokojivým závěrům. Jejich naplňování však bude záviset minimálně z padesáti procent na našich zařízeních. Proto budeme muset všichni přehodnotit své postoje ke všemu, co se vzděláváním souvisí. Říkám to proto, že celá řada z vás sice pravidelně kritizuje úroveň odborného školství, ale nic nedělá pro to, aby byl zaznamenán nějaký progres. Sobeckost spočívá v tom, že když nemohu vždy a všude vychovávat pouze své pracovníky, tak proč bych měl ztrácet čas s někým, kdo mi v nejbližší době nepřinese konkrétní užitek. Nám by však mělo jít o rozvoj nejenom naší vlastní restaurace anebo hotelu, ale i o rozvoj našeho celého průmyslu cestovního ruchu a jeho pracovníků, protože nikdy nevíme, kdy se se svými vyučenci a maturanty setkáme v budoucnosti na úplně jiných pracovních pozicích, kde nám mohou být velmi užiteční. Navíc pokud se bude zdárně rozvíjet náš obor, zcela jistě se to odrazí i na případných úspěších vašich ubytovacích a stravovacích provozoven. (Pokračování na straně 4) ÚVODNÍ SLOVO PREZIDENTA Pouze pro interní potřebu členů Asociace hotelů a restaurací ČR. Pro AHR ČR vyrobila společnost C.O.T. media, s. r. o. Opletalova 55, Praha Vydavatel neručí za obsah inzerátů. Redakční rada: šéfredaktor PhDr. Milan Rambousek; členové Ing. Eva Frindtová, Bc. Mária Horníková, Edita Svatošová, Ing. Zdeněk Klingora, Jaromír Tůma; další spolupráce Ing. Jana Pastyříková kvestorka VŠCRHL, Ing. Václav Stárek, PhDr. Ivana Srdínková, Martina Vondrová, Miluše Hlaváčková Evidenční číslo: MK ČR E Vydává Asociace hotelů a restaurací České republiky, o. s. Revoluční 13, Praha 1 tel.: , fax: Vlastním nákladem. 3

4 ZPRÁVY SEKRETARIÁTU Vážené kolegyně, vážení kolegové, (Dokončení ze strany 3) Ve většině případů se z naší strany nejedná o vyšší finanční nároky na vzdělávání. Jde spíše o čas, trpělivost a zájem o naše budoucí spolupracovníky. Měli bychom jim dávat příklad a vysvětlovat jim, jak krásné a zajímavé je naše řemeslo, pokud jej budou vykonávat kvalitně. Učme je odbornosti a hrdosti k našemu povolání, protože kolem sebe vidí pouze pohrdání a despekt. Máme v zásadě pouze dvě možnosti: buď je pomůžeme vychovávat tak, aby nám v budoucnu pomohli být úspěšnými, anebo si řekneme, že to není naše starost. Ale pak se nerozčilujte, až nebudete schopni najít kvalifikovaného kuchaře, číšníka, pracovníka pro střední management, protože to bude i vaše chyba, že nejsou na trhu Vítáme nové členy AHR ČR pracovních sil k mání. Nic jste pro to totiž neudělali. Proto, prosím, zkusme se nad tím zamyslet a nechtějme vše od těch druhých, protože je to i naše odpovědnost. Ing. Pavel Hlinka, prezident AHR ČR Richard Horák GOLFYACHT PRAGUE, Praha 8; Radovan Caran Pension Seeberg, Cheb; Martin Kopřiva Restaurace AQUARIUM RELAX, Mikulov; Ing. Dušan Hazucha Penzion U Stezky, Chvalovice; Blanka Müller Rödl & Partner, v. o. s., Praha 1 (dodavatel); Jan Raška Davidův Mlýn, Staré Těchanovice; Stanislav Náhluk Real Connect, spol. s r. o., Kadaň (3 star activity hotels, Loučná pod Klínovcem); Roman Tirpák Penzion RELAX, Kadaň; Ing. Jiří Motan Hotel SENIMO, Olomouc; Václav Andrejs Hotel TOMMY, Náchod Představujeme vám nového člena Rady AHR ČR Jméno: JAN ROHÁČ Věk: 59 let Dosažené vzdělání: vysokoškolské Praxe v oboru: 35 let Současná pozice v zaměstnání: ředitel hotelu Oblast působení v radě: předseda Krajské sekce Libereckého kraje Přehled uskutečněných činností Měsíc od našeho minulého vydání utekl jako voda a vy opět držíte v rukou náš zpravodaj. Věříme, že je pro vás přínosným informačním materiálem, alespoň my se snažíme do něj vždy zařadit maximum informací o událostech a aktivitách z uplynulého období. V první řadě bychom vás chtěli požádat, abyste si poznamenali do svých diářů důležitý termín, a to listopadu 2008, kdy v Prague Clarion Congress hotelu proběhne naše výroční konference. Konference bude zahájena valnou hromadou, která proběhne a na kterou budou mít všichni členové volný přístup. Podrobný program konference přinášíme v tomto čísle. Z aktivit, kterými jsme se společně zabývali v měsíci září, vybíráme: = Vytvořen a rozeslán dotazník na zjištění našich členů, jehož výstupy budou základem pro přípravu plánu aktivit na rok = Připraven byl program konference AHR ČR, valné hromady včetně dokumentů a upravených stanov. = Příprava ekologického semináře, který proběhne pod vedením Filipa Kühnela v rámci veletrhu HORECA EXPO = Další pokračující jednání s kolektivními správci autorských práv. = Spolupráce na kampani PODPORA za zavedení eura v České republice. = Příprava a realizace semináře Golfová turistika v Golf Resortu Kunětická Hora. = Zajištění a realizace Roadshow AHR ČR v Jihlavě. = Zahájení podzimních kurzů Podnikatelské akademie. = Jednání o přípravě projektu příhraniční spolupráce s Bavorskem projekt pro Jihočeský a Plzeňský kraj. = Jednání s Úřadem na ochranu osobních údajů a příprava semináře na téma Kamerové systémy a ochrana osobních údajů. = Propagace klasifikovaných hotelů na veletrhu v Utrechtu. = Organizace jednání krajských sekcí a voleb předsedů těchto sekcí v Olomouckém a Libereckém kraji. = Zajištění jednání Rady AHR ČR. = Tisková konference ve spolupráci s MZ na téma Epidemie žloutenky z pohledu cestovního ruchu, jejímž cílem bylo zamezit panice mezi zahraničními turisty a rušení rezervací Václav Stárek 4

5 OSA jako první Ano, při jednáních s představiteli Ochranného svazu autorského (OSA), a to ještě před vstupem zákona č. 168/2008 Sb. v platnost, jsme jimi byli nepřímo vyzváni, abychom se postavili proti návrhu tohoto zákona, ve kterém je zastropována výše plateb za rozhlasové a televizní přijímače na pokojích ubytovacích zařízení 50 % koncesionářských poplatků za měsíc. Oznámili nám, že se opřou o stávající právní předpisy a budou požadovat od hoteliérů zpětně autorské odměny od vstupu bývalého zákona č. 85/2005 Sb. v platnost. My jsme byli ochotni jednat POUZE o platbách podle shora uvedeného zákona. Od začátku jsme upozorňovali, že se budeme bránit všemi prostředky proti jakémukoliv zpětnému placení. Neuplynula dlouhá doba a od OSA jsme obdrželi v kopii korespondenci, kterou rozeslal v těchto dnech na všechna ubytovací zařízení s požadavkem na uzavření smlouvy o platbě autorských poplatků za TV a rozhlasové přijímače na hotelových pokojích, a to zpětně za období let a do (zmiňované byly zaslány v příloze). Přestože se dopis odvolává na nadřazenost evropského práva a rozhodnutí soudu v první instanci z února 2008, jsme hluboce přesvědčeni, že podnikatel, který se držel platné legislativy, nemůže být stíhán za to, že tato legislativa byla v rozporu s evropským nařízením. Pokusíme se v co nejkratším termínu celou záležitost projednat s právníky a vypracovat doporučenou strategii pro další postup. Co se týká plateb za hotelové pokoje od platnosti novely AZ, kde je celková částka limitována, platí naše předchozí informace a dáme vám vědět ihned po dohodě autorských správců o poměru rozdělení maximální částky stanovené od května Václav Stárek LEGISLATIVA Vy se ptáte, my odpovídáme Po příchodu do restaurace jsme si odložili bundu a kabát na věšák. Poté, co jsme povečeřeli a chystali se domů, jsme zjistili, že bunda i kabát na věšáku již nejsou. O ztrátě oděvů jsme ihned informovali provozního restaurace, který nám sdělil, že restaurace za odložené věci neručí. O této skutečnosti jsme prý byli informováni prostřednictvím cedulky na zdi umístěné u prostoru, který byl určen pro odkládaní věcí (jakási nehlídaná malá šatna s věšáky a policí, přičemž na zmíněné cedulce stálo Za odložené věci restaurace neručí ). Provozní odmítl jakoukoliv odpovědnost za ztrátu. Skutečně nemáme nárok na finanční náhradu? Provozovatel restaurace je odpovědný za škodu na odložených věcech na místě k tomu určeném. Této odpovědnosti se nelze zprostit jednostranným prohlášením (umístěnou cedulkou) ani dohodou. Na finanční náhradu proto nárok máte, provozovatel je povinen vám uhradit vzniklou škodu. Je provozovatel restaurace odpovědný za ztrátu věcí odložených na věšák v restauraci? Odpovědnost za škodu na vnesených nebo odložených věcech podle občanského zákoníku Občanský zákoník stanoví, že je-li s provozováním nějaké činnosti zpravidla spojeno odkládání věcí, odpovídá ten, kdo tuto činnost provozuje, fyzické osobě za škodu na věcech odložených na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se obvykle věci odkládají, ledaže by ke škodě došlo i jinak. Odpovědnost za věci odložené mají tedy provozovatelé činností, se kterými je zpravidla spojeno odkládání věcí (restaurace, kavárny, zdravotnická zařízení, kadeřnictví, divadla, školní družiny atd.). Za věci odložené se považují takové věci, které je nutno za účelem využití služby (předmětu činnosti provozovatele) odložit. Za odloženou se však nepovažuje věc, kterou má zákazník při využití služby u sebe či pod svým bezprostředním dozorem (např. zavazadlo pod stolem hosta v restauraci). Zřídil-li provozovatel služby pro odkládání věci např. šatnu, nebude odpovídat za škodu způsobenou na věcech, které nebyly odloženy v určeném prostoru, s výjimkou doby, kdy je prostor určený k odkládání věcí přeplněn a věci do něj tak již odložit nelze. Zároveň musí být osoby, které se do daného zařízení dostaví za účelem poskytnutí služby, o tomto prostoru dostatečně informovány. Jsou-li věci odloženy v šatně s obsluhou, odpovědnost za převzatou věc nese provozovatel šatny, který nemusí být vždy s provozovatelem celého zařízení, např. divadla, shodný. Provozovatelé však neodpovídají např. za odložená jízdní kola, a to ani tehdy, pokud byla jízdní kola umístěna do zařízení k odstavení jízdních kol, pokud jízdní kola s povahou poskytované služby nesouvisejí, např. provozovatel restaurace neodpovídá za odložená jízdní kola před restaurací, a to ani v případě, kdy se do restaurace na jízdních kolech dopravili jeho zákazníci. Jinak je tomu u lyží odložených v chodbě k bufetu v horském středisku, kde bufet slouží v zimě téměř výhradně lyžařům a bez odložení lyží by nebylo možno jej navštívit. V takovém případě provozovatel bufetu za odložené lyže nese odpovědnost. Dále občanský zákoník stanoví, že provozovatelé poskytující ubytovací služby odpovídají za škody na věcech, které byly ubytovanými fyzickými osobami nebo pro ně vneseny do prostor, jež byly vyhrazeny k ubytování nebo k uložení věcí nebo které byly za tímto účelem odevzdány provozovateli nebo některému z jeho pracovníků. Předpokladem uplatnění nároku z odpovědnosti za škodu na věci je tak vedle vnesení věcí rovněž skutečnost, že došlo k ubytování. Provozovatel ubytovacích služeb odpovídá i za škodu na věcech, které byly odevzdány pověřenému zaměstnanci mimo ubytovací prostory (např. za účelem přepravy do hotelu). Odpovědnost provozovatelů ubytovací činnosti (hotelů, penzionů, ubytoven, hlídaných stanových táborů atd.) za vzniklou škodu vzniká již v okamžiku vnesení těchto věcí do jejich prostor bez toho, že provozovatel převzal vnesené věci do opatrování. Provozovatel nese odpovědnost i za ztracené věci z hotelového pokoje. Za klenoty, peníze a jiné cennosti ztracené z hotelového pokoje odpovídá provozovatel pouze do výše pěti tisíc korun. Byla-li však škoda na těchto věcech způsobena těmi, kteří v provozu pracují, je provozovatel odpovědný za vzniklou škodu bez omezení (např. za cennosti ztracené z pokoje, do kterého se někdo vloupal, odpovídá provozovatel hotelu pouze do výše pěti tisíc korun, pokud se však věci ztratily z uzamčeného pokoje, u kterého nejsou patrny známky násilného vniknutí, odpovídá za cennosti provozovatel neomezeně). Cennosti převyšující výše uvedenou hodnotu by měly být dány do úschovny. 5

6 LEGISLATIVA Provozovateli shora uvedených činností mohou být osoby právnické, ale i fyzické. Pro vyloučení, popř. omezení odpovědnosti za škody na věcech odložených platí jen jeden liberační důvod, který spočívá v tom, že ke škodě by došlo i jinak (např. v případě živelní pohromy). Odpovědnosti se nelze z jiných důvodů zprostit, a to ani poukazem na objektivní možnosti provozovatele. Odpovědnost za škodu na odložených věcech je objektivní odpovědností za výsledek. Z povahy této odpovědnosti vyplývá, že ji nelze vyloučit jednostranným prohlášením a ani ji nelze omezit například prohlášením, že za věci, popř. některé věci, se neručí. Proto tabulka s upozorněním nemá žádný právní význam a odpovědnosti za náhradu škody jej nezbavuje. Právo na náhradu škody musí být uplatněno u provozovatele zařízení bez zbytečného odkladu. Jestliže je právo uplatněno u provozovatele v rámci této lhůty, začíná běžet tříletá promlčecí doba. V této době, pokud neuhradí provozovatel vzniklou škodu dobrovolně, je možné podat k příslušnému soudu žalobu na náhradu škody. Poškozenému bude u shora uvedených případů (s výjimkou zvláštní úpravy náhrady škody u cenností) uhrazena skutečná vzniklá škoda, a to v penězích. Na žádost poškozeného, a je-li to možné a účelné, je možná úhrada škody uvedením do předešlého stavu. Pro určení škody na věci se vychází z ceny v době poškození/odcizení. V příštím čísle: Odpovědnost za škodu podle zákoníku práce. Kontakt pro další informace: Mgr. Blanka Müller tel.: Provoz hotelové směnárny (dopis od kolegy) Dobrý den, dnes u mne v hotelu Petr proběhla kontrola z České národní banky týkala se provozu hotelové směnárny. Pracovníci byli velmi vstřícní a korektní a upozornili mne na novou legislativní úpravu platnou od , podle které budeme muset postupovat (nutnost přeregistrace), nicméně podle staré koncese a předpisů je možné směnárnu provozovat do Vše je popsáno na Z diskuse jsem se dověděl, že mimo jiné KAŽDÝ recepční, který současně bude pracovat jako směnárník, bude muset absolvovat školení u ČNB v ceně 3500 Kč. To se týká i brigádníků a zaměstnanců ve zkušební době, což při současné fluktuaci bude docela zajímavé. I některá další ustanovení mi připadají absurdní viz kompletní materiál, který jsem od pracovníků dostal a zasílám faxem. S pozdravem Ing. Tomáš Brychta, SCANTRAVEL Hotel Petr, Drtinova 17, Praha 5 (Děkujeme za informaci! Poznámka redakce.) INZERCE CHRIŠTOF, spol. s r.o. Sportovní Vyškov tel.: fax.: Naše informace jsou vaše konkurenční výhoda Vaše snadná cesta za kvalitou a úsporami! Zákazníkům nabízíme široký sortiment kvalitního prádla: Koupelnové prádlo ručníky, osušky, předložky Ložní prádlo prostěradla, povlaky na přikrývky a polštáře Stolní prádlo ubrusy, prostírání Oděvy pro personál kuchaře, pokojské, uklízečky KOMPLEXNÍ SLUŽBY PRO STRAVOVACÍ PROVOZY HOTELŮ, RESTAURACÍ A PENZIONŮ zavedení a udržování systémů ISO 22000, ISO 9001, HACCP a SVHP posouzení projektové dokumentace v souladu se stavebně-technologickým řešením školení na míru: hygienické minimum, odpadové hospodářství, mikrobiologie, ISO 22000, HACCP atd. vyřízení dotací ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu oblast životního prostředí včetně odpadového hospodářství oblast BOZP a PO garantovaný dodavatel Asociace hotelů a restaurací ČR Nezávislá poradenská společnost na trhu od roku 1998, působnost po celé ČR Člen AHR, ČSJ, SOCR, Národního registru poradců CzechInvestu, Registru poradců MZe ČR Finanční a odborné garance a garance kvality Obhajoba řešení před státními dozorovými orgány Služby jsou poskytovány certifikovanými odborníky UniConsulting, s.r.o., Tel.: , 6

7 Nabízet pouze hřiště nestačí Golf jako sport je v posledních letech velmi populární, je to do určité míry módní záležitost, a jak už to bývá, stal se z něj celosvětově i velmi dobrý byznys. České republice se před dvěma lety povedl vpravdě husarský kousek, když byla na veletrhu ve španělském Madridu oceněna jako neobjevená golfová destinace. Jak ale ukázaly následující měsíce, bylo toto uznání poněkud předčasné, protože jako golfová destinace jsme nebyli zejména na zahraniční golfové turisty připraveni. O tom, jak tuto situaci napravit, i o tom, jak může golf vylepšit ekonomickou situaci hotelů, se hovořilo na semináři Golfový turismus v hotelovém průmyslu. AKCE val, že si z Kunětické Hory odnese seznam partnerů, se kterými bude dělat golfový byznys, byl asi zklamán. V každém případě byl ale seminář výbornou kuchařkou. Je více než symbolické, že v prvním příspěvku prezentovala marketingovou strategii agentury CzechTourism Denisa Čermáková, koordinátorka golfového turismu. Kromě pořádání presstripů pro zahraniční novináře a golfové touroperátory nabízí CzechTourism českou golfovou republiku formou nákupu inzertní plochy v tištěných médiích i na zahraničních webových stránkách, v tomto období zejména v Německu, Nizozemsku a Skandinávii. Důležitou formou spolupráce je podpora na golfových turnajích, např. Golf Travel Tour 2008 apod. Zajímavým pohledem na danou problematiku přispěl viceprezident České golfové federace (ČGF) Jan Herman. Potvrdil mimo jiné, že golf je u nás na vzestupu a nyní je již mezi deseti nejoblíbenějšími sporty u nás. Snahou ČGF je dostat golf mezi prvních pět sportů. Neustále vznikají nová hřiště a mezi 80 hřišti máme několik velmi kvalitních, o čemž svědčí i návrat turnaje evropské PGA do Čech Čeladná Podle Jana Hermana se na golfovém turismu nedá postavit incoming v ČR. V tuto chvíli nemají zahraniční hráči mnoho důvodů k tomu, aby k nám přijeli si zahrát golf. Služby kolem golfu mnohdy nejsou na odpovídající úrovni a kromě hřiště je nutné nabízet i regionální atraktivity, zábavu, památky atd. tato nabídka stále chybí. Na druhé straně bychom neměli zapomínat na domácí hráče, protože stoupá poptávka po přenocování našich golfistů. totiž v podání Tomáše Kulmana dostávají úplně jiný rozměr a stejně tomu bylo i tentokrát. Společnost KPMG zpracovala pro Czech- Tourism výzkum, jehož cílem bylo stanovit poprvé alespoň přibližný počet zahraničních hráčů golfu, kteří přijíždějí do ČR primárně za účelem hry na českých hřištích, a další základní informace týkající se jejich charakteristik a chování. Z výsledků výzkumu alespoň některé zajímavosti: vloni hrálo v ČR 13 až 15 tisíc zahraničních golfistů; 40 % zahraničních hráčů bylo ve věku nad 50 let, 13 % v rozmezí 41 až 50 let; 52 % strávilo v ČR tři až pět dní, 43 % více než pět dní; téměř 80 % golfových turistů odehrálo více než jedno hřiště, 35 % hrálo hřiště tři atd. kompletní výsledky statistického šetření o příjezdové golfové turistice najdete na Někteří účastníci se věnovali dané problematice s velkým zaujetím Není náhodou, že myšlenka uspořádat seminář, na kterém by se podělili o své zkušenosti profesionálové z oboru hotelnictví a golfu, se zrodila v Asociaci hotelů a restaurací ČR. Hlavním partnerem, který celou tuto akci zastřešil, byl CzechTourism, agentura, která se všemi prostředky snaží prosadit Českou republiku jako zemi golfu zaslíbenou. Dlouhý seznam přednášejících, ve kterém se to jen hemžilo prezidenty, byl dalším předpokladem odborné úrovně jednotlivých příspěvků. Moderátor semináře v osobě prezidenta AHR ČR Pavla Hlinky pak dával záruku, že všichni přednášející dodrží časový harmonogram. A tak se téměř stovka účastníků semináře sešla brzy po ránu v restauraci Golf Resortu Kunětická Hora, která se pro tento den proměnila na malý kongresový sál. Kdo očeká- Zatímco účastníci semináře hráči využili příležitosti a zahráli si na nádherném hřišti, účastníci negolfisté zkoušeli své štěstí pod vedením trenéra na greenu. Třetím řečníkem v pořadí byl Tomáš Kulman z KPMG. Pokud někdo z přítomných čekal, že se bude při tomto příspěvku nudit, byl asi příjemně překvapen. Suchá statistická čísla Po záplavě čísel, koláčů a grafů přišly na řadu informace z prostředí ryze golfového. Zatímco prezident Royal Golf Clubu Mariánské Lázně Oldřich Tobrman naznačil konkrétní možnosti, jak nabízet golfové hřiště, od zkvalitnění služeb přes cenovou politiku až po programové balíčky, ředitel Golf Parku Plzeň Radek Běláč se s přítomnými podělil o své zkušenosti se zahraničními hráči z různých destinací. Zajímavé bylo i porovnání tuzemských a zahraničních hřišť. Oba pánové se shodli na tom, že hřiště u nás jsou srovnatelná se zahraničím, ale je nutné zvýšit kvalitu služeb a personálu. Svým nezaměnitelným způsobem se o své dlouholeté zkušenosti golfového hráče a hoteliéra v příspěvku Propojení golfu a golfového turismu z pohledu hoteliéra podělil Jan Filip, ředitel hotelu Holiday Inn Prague Con- 7

8 AKCE restauračním i golfovém průmyslu. Stejně jako jeho předřečníci i Michal Vevera zdůraznil důležitost lidského faktoru ve službách. Podle něj je pravidelný trénink zaměstnanců nutný, protože právě oni jsou vizitkou naší firmy, našeho oboru, naší republiky. gress Centre. Marie Jehličková, prezidentka CGTA, seznámila účastníky s posláním asociace a nabídla hotelům konkrétní spolupráci při tvorbě programů pro zahraniční touroperátory. Jak přistupovat v golfové klubovně k obchodu s vínem to byl poslední příspěvek před polední přestávkou v podání Jiřího Markuzziho. Jeho mnohaleté zkušenosti golfového hráče i vinaře byly překvapivě jednoznačné golfisté žádají často velmi jednoduchou nabídku gastro i nápojů. Osvědčila se zejména nabídka kvalitních domácích vín. O nutnosti věnovat čas komunikaci s médii s touto výzvou se na zástupce golfových hřišť obrátil v odpoledním programu Čeněk Lorenc, šéfredaktor Golf Digest C&S. Petr Albert, AMSA 2002, se následně ve svém vystoupení pokusil definovat golfistu. Mnoho jiní pozorně naslouchali. z nás to svádělo k lacinému přirovnání, že golfista je člověk, který neustále opakuje slova kdyby a do pr. Petr Albert však ukázal pohled mnohem hlubší, a to jak komerční, tak lidský. Když jsem ráno mezi přednášejícími spatřil jméno Michala Vevery, HR a training managera hotelu Holiday Inn Prague Congress Centre, byl jsem zvědav, jak dokáže košatost svých myšlenek a obrovské množství vědomostí a znalostí vtěsnat do vymezeného času 20 minut, protože každé téma dokáže Michal Vevera zpracovat na samostatný dvoudenní seminář, plný hodnotných a důležitých informací. Motto jeho příspěvku by klidně mohlo znít: Trénovaný zaměstnanec = spokojený zákazník, což platí bezpochyby v hotelovém, Jihlavská roadshow AHR ČR V konferenčních prostorách jihlavského EuroAgentur Business Hotelu proběhla další roadshow Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR ČR). Na programu byly tentokrát energie a jejich úspora, úspěšný koncept pro vaši restauraci, propagace cestovního ruchu v kraji a informace o činnosti krajské sekce. Závěrečné slovo na semináři dostal domácí Petr Čermák, ředitel hotelu Golf Resortu Kunětická Hora. Během celého dne několikrát zazněla myšlenka celoročního využití golfového resortu, nutnost nabízet kromě hřiště i jiné aktivity, atraktivity a balíčky. Při pohledu z okna klubovny všichni účastníci viděli, jak to vypadá ve skutečnosti. Golf Resort Kunětická Hora, otevřený v roce 2007, má všechno, co potřebuje k provozu a existenci, ale uvědomuje si, že musí nabízet mnohem víc než 18 jamek a čtyři simulátory, stylovou restauraci a komfortní zázemí šaten a sprch. A tak již nyní, rok po otevření, zde znovu panuje čilý stavební ruch a buduje se kongresové centrum, wellness, hala na tenis a beachvolejbal, kapacita hotelu se rozroste na 60 pokojů ze současných 21 termín dokončení je jaro Držíme palce a těšíme se na otevření multifunkčního centra. -pf- Foto: Petr Frindt a Václav Stárek Zvláštní pozvání pro vás 10. ročník Veletrhu hotelnictví a gastronomie HORECA listopadu 2008 Konferenci zahájili krátkými vstupy hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil a primátor města Jihlavy Jaroslav Vymazal. Oba pánové se shodli, že se jimi spravované instituce maximálně snaží o podporu cestovního ruchu, čímž následně pomáhají podnikatelům v tomto oboru. Zároveň se dotkli palčivého problému nedostatku kvalitního personálu v restauracích a hotelech. Miloš Vystrčil tento problém označil za prioritu a přislíbil pomoc kraje v programech na podporu vzdělávání a výchovy nových kuchařů a číšníků. Konkrétní projekty kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu představila ředitelka nově vzniklé příspěvkové organizace Vysočina Tourism Ivana Mahelová. Hovořila zejména o zajímavých projektech cyklotras včetně možnosti zapojení ubytovacích zařízení a hojně navštěvovaných míst do nadnárodního projektu Cyklisté vítáni. Velmi zajímavý byl příspěvek Karla Palána z Cechu hostinských. Připojil se k apelu hejtmana kraje o naprostém nedostatku kvalitního personálu v provozech. Z vlastní zkušenosti uvedl, že ve výstupních ročnících hotelových škol Vysočiny se mnohdy nenajde ani jeden kvalitní číšník nebo kuchař. Pokud již se podaří někoho najít, brzy odchází do větších měst nebo do zahraničí. Generální sekretář AHR ČR Václav Stárek, který celý průběh konference moderoval, shrnul kladně činnost krajské sekce a vyzdvihl výhody členství v AHR. Dále informoval o patové situaci v jednáních o autorských poplatcích. Společně s partnery AHR nastínili možnosti úspory nejen energií pro ubytovací zařízení a restaurace. Text: Milan Janata Foto: AHR ČR Předpokládám, že všichni již máte ve svých diářích zaškrtnuté datum, abyste navštívili letošní, jubilejní ročník tohoto veletrhu. Pokud na veletrh míříte hned první den, to je , nenechte si ujít ve 13 hodin panelovou diskusi na téma Ekologie budoucnost v hotelovém průmyslu. Diskusi moderuje Jan Adámek, ředitel Hotelu JALTA v Praze. Jako panelisté budou působit osoby navýsost povolané: Adéla Petrová z agentury CENIA, Jarka Vyskočilová z Hotelu HOLIDAY INN PRAGUE CEN- TRE, Filip Kühnel, ředitel Hotelu Adalbert Praha a další. Pamatujte: kdo nemyslí ekologicky, nemyslí na budoucnost! Těšíme se na setkání s vámi, spojte příjemné s užitečným! Milan Rambousek 8

9 Vývoj cestovního ruchu v ČR za první pololetí 2008 Ze zveřejněných výsledků ČNB je patrný nárůst devizových příjmů z cestovního ruchu. Výsledky za první pololetí 2008 (údaje MMR) ukazují, že Praha mírně ztrácí ve prospěch regionů v celkovém podílu zahraničních návštěvníků, kteří přijedou do České republiky. Podle zjištění MMR je 92 % zahraničních návštěvníků u nás spokojeno. AKTUALITY Zatímco v roce 2001 byly v 1. pololetí zaznamenány devizové příjmy z cestovního ruchu v objemu mil. Kč, v letošním roce vzrostla tato částka na ,5 mil. Kč. Nejpočetnější skupinu zahraničních návštěvníků představují turisté s minimálně jedním přenocováním v ČR (44 %). Jejich počet se v prvním pololetí 2008 meziročně zvýšil o 5,6 % (o 243 tisíc). Počet zahraničních turistů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně vzrostl o 3,6 % (o 109 tis.). Nejvíce jich přijíždí ze států sousedících s ČR (47 %), nejčastěji z Německa (21 %). Početnou skupinu turistů představují rovněž Britové (15 %). Hlavními důvody návštěvy jsou rekreace a zábava (48 %), práce (24 %) a návštěva příbuzných a známých (22 %). Vůbec první návštěvu ČR absolvovalo 34 % zahraničních turistů a největšímu zájmu se tradičně těší Praha. Zahraniční turisté v Česku přenocovali v průměru čtyři noci, nejčastěji v hotelech, čtvrtina se ubytovala bezplatně. Jejich průměrné celkové výdaje v prvním pololetí 2008 na osobu a den činily 2200 Kč. V meziročním srovnání jejich výdaje mírně poklesly (1,2 %). Největší část výdajů zahraničních turistů připadá na stravování v restauracích, nákup zboží a ubytování. Druhou nejpočetnější skupinu zahraničních turistů představují jednodenní návštěvníci (42 %). Jejich počet se ve srovnání se stejným obdobím loňského roku naopak snížil o 5,4 % (o 248 tisíc). Tito návštěvníci k nám přijíždějí výhradně ze sousedních států nejvíce z Německa (62 %) a nejčastěji za nákupy (74 %). Průměrné celkové výdaje jednodenních turistů v prvním pololetí 2008 na osobu a den činily 1870 Kč (meziroční pokles o 2,9 %). Poslední skupinu zahraničních návštěvníků představují tranzitující návštěvníci (osoby, které ČR pouze projíždějí a hlavním cílem je jiný stát). Ti se na celkovém počtu zahraničních návštěvníků podílejí 14 %. Jejich počet se ve srovnání se stejným obdobím loňského roku snížil o 2,1 % (o 32 tisíc). Nejčastěji se jedná o Poláky (41 %). Nejnavštěvovanějším místem je i nadále Praha s 1,9 mil. zahraničních turistů (meziroční nárůst oproti roku 2007 o 3,6 %). Z hlediska celkového podílu zahraničních návštěvníků však Praha oproti roku 2006 ztrácí 6 % a ve srovnání s rokem 2007 se jedná o pokles 2 %. Na druhém místě v návštěvnosti je Karlovarský kraj (+4,5 %) a na třetím místě Jihomoravský kraj (+8,1 %). Výrazného nárůstu dosáhl např. Zlínský kraj (+16,4 %) nebo Moravskoslezský kraj (+13 %). Pokles byl naopak zaznamenán v kraji Vysočina (-8,7 %) a Středočeském kraji (-8,4 %). Z uvedených údajů je tedy patrné, že v povědomí zahraničních návštěvníků se kromě Prahy začínají objevovat ve vyšší míře i další regiony ČR. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Samostatné oddělení komunikace MMR ČR Staroměstské nám Praha 1 Tel.: cz Iniciativa HOTREC a AHR ČR za podporu snížené sazby DPH pro služby stravování a ubytování Dne 4. prosince 2007 ministři financí (z Rady výboru ECOFIN) odsouhlasili prodloužení dočasných výjimek, jež v současnosti umožňují Polsku, Kypru a Slovinsku uplatňovat snížené sazby DPH u restauračních služeb, až do 31. prosince Následně, v červenci 2008, Evropská komise přijala návrh změny Směrnice Rady č. 2006/112 o společném systému daně z přidané hodnoty, který by umožnil členským státům EU aplikovat od 1. ledna 2011 sníženou sazbu DPH i na lokálně poskytované služby, včetně služeb restauračních a cateringových. Právní rámec pro stanovení sazeb DPH v EU Právní rámec pro aplikování sazeb DPH v členských zemích, stanovený Evropskou směrnicí o společném systému daně z přidané hodnoty, je velmi jednoduchý. Dodávky zboží a poskytování služeb podléhají zpravidla základní sazbě DPH, která je stanovena v minimální výši 15 %. Kromě základní sazby mohou členské státy aplikovat jednu či dvě snížené sazby DPH v minimální výši 5 % na zboží a služby uvedené na seznamu v Příloze III směrnice ( Seznam dodání zboží a poskytnutí služeb, které mohou být předmětem snížené sazby ). Na seznamu je v současné době uvedena mj. přeprava osob a jejich doprovodných zavazadel a poskytnutí ubytování hotelovými a jinými obdobnými zařízeními. Tento jednoduchý právní rámec je však značně komplikován množstvím výjimek, které byly již řadě členských zemí uděleny, ať již před přijetím směrnice nebo v rámci jednání o přistoupení k EU. Praktickým výsledkem je pak skutečnost, že v řadě zemí je aplikována snížená sazba DPH na poskytování určitých služeb, aniž by tyto služby byly uvedeny na seznamu v Příloze III směrnice. Evropská komise si tuto skutečnost uvědomuje a iniciuje zahrnutí nových položek, mj. i restauračních a cateringových služeb, na seznam. HOTREC a podpora snížené sazby DPH pro služby stravování a ubytování V současnosti 11 z 27 členských států používá sníženou sazbu u restauračních služeb navzdory principu uplatňování standardní sazby na takové služby. Pravděpodobně by tak činilo i více zemí, pokud by měly takovou možnost. V současnosti 22 z 27 členských států používá sníženou sazbu u hotelových služeb. Mezi nimi 20 zemí používá sazbu nižší nebo rovnou 10 %. HOTREC ve spolupráci s členskými organizacemi (tedy také AHR ČR) připravil dlouhodobou společnou kampaň, jejíž cílem je 9

10 AKTUALITY Stát Sazba v % LU 3 EE 5 LV 5 LT 5 MT 5 PT 5 FR 5,5 BE 6 NL 6 BG 7 PL 7 ES 7 CY 8 FI 8 SI 8,5 CZ 9 EL 9 RO 9 AT 10 IT 10 SE 12 IE 13,5 UK 17,5 DE 19 SK 19 HU 20 DK 25 Stát Hotel sazba v % Rest. zař. sazba v % AT BE 6 21 BG 7 20 CY 8 8 CZ 9 19 DK EE 5 18 FI 8 22 FR 5,5 19,6 DE EL 9 9 HU IE 13,5 13,5 IT LV 5 18 LT 5 18 LU 3 3 MT 5 18 NL 6 6 PL 7 7 PT 5 12 RO 9 19 SK SI 8,5 8,5 ES 7 7 SE UK 17,5 17,5 umožnění zavedení snížené sazby DPH za ubytování a stravování pro všechny členské státy EU bez rozdílu. Za tímto účelem byl vytvořen pracovní tým, ve kterém má AHR ČR své zastoupení taktéž, dále byl uspořádán seminář v Budapešti, kam byl mimo jiné pozván také komisař pro daňové záležitosti László Kovács. HOTREC dále vytvořil jednotný dokument VAT Brochure který zahrnuje všechny argumenty ze všech členských zemí pro podporu snížené sazby DPH. Tato brožura byla nyní přeložena do českého jazyka. Bude vypracován společný postup, kdy jednotlivé členské organizace osloví politickou reprezentaci ve svých zemích, včetně svých poslanců v Evropském parlamentu, a stejně tak HOT- REC zorganizuje lobbing přímo v Bruselu. O vývoji této kampaně budeme informovat na stránkách našeho zpravodaje. K poslednímu vývoji v EU Dne 13. září u příležitosti tzv. neformálního jednání ministrů financí členských států (ECOFIN konsil) byla mimo jiné také diskutována otázka snížených sazeb DPH. Ministři na tomto zasedání debatovali o využití snížených sazeb DPH jako nástroje hospodářské politiky a shodli se na tom, že by měla být v této záležitosti brána v úvahu podpora vnitřního trhu členských států. Během debaty byly dále probírány další oblasti pro sníženou daň DPH (některé členské státy tyto oblasti navrhují pro posílení tvorby nových pracovních příležitostí, snížení výskytu šedé ekonomiky nebo snížení cen některých služeb pro občany). Komisař pro otázky daní László Kovács dodal během jednání a následné tiskové konference, že se ministři také shodli na principech rovnoprávného postavení všech členů v možnosti aplikaci snížených sazeb. Příští zasedání ECOFIN proběhne 7. října Situaci budeme nadále sledovat a budeme informovat naše členy o vývoji. Připravil: Václav Stárek INZERCE 10

11 Hotel Adria Praha obdržel Ekoznačku EU Hotel Adria se již řadu let snaží být šetrný ke svému okolí. Nyní těmto snahám dal společného jmenovatele a stal se prvním čtyřhvězdičkovým hotelem v Praze, který obdržel Ekoznačku EU tzv. Květinu. Co přesně se za logem květinky skrývá? Na tuto otázku odpověděla Adéla Petrová ze společnosti CENIA, české informační agentury životního prostředí: Jde o odpovědný přístup nejen k ochraně životního prostředí, ale i k zaměstnancům a především k hostům. Opatření, která musí hotel přijmout, se týkají celého provozu a přispívají k úsporám vody, energií i materiálů. Zároveň je na příkladu hotelu Adria Praha vidět, že takový přístup může jít i ruku v ruce se službami na vysoké úrovni. Hotel Adria Praha si toto ocenění rozhodně zaslouží, což ukázal už vstupní audit většina požadavků byla pro hotel již samozřejmostí a Květina to jen potvrdila. Na otázku, co vedlo hotel Adria k rozhodnutí podat žádost o udělení značky, odpovídá ředitel hotelu Karel Doubek: Rozhodnutí ucházet se o udělení ekoznačky jsme vnímali jako příležitost zastřešit společným symbolem mnohé aktivity směřující k ochraně přírody v naší bezprostřední blízkosti i životního prostředí obecně. Dosáhnout splnění všech kritérií pro udělení ekoznačky nebylo upřímně řečeno tak obtížné. Ne že by kritéria nebyla náročná, ale zjistili jsme, že jsme díky dlouhodobé filozofii našeho hotelu drtivou většinu z nich již dávno zahrnuli do našich standardů a jsou přirozenou součástí naší každodenní činnosti. Nyní se k nim díky ekoznačce přidala touha, aby i naši hosté mohli při svém pobytu v hotelu Adria přispívat k ochraně životního prostředí. My se jim to budeme snažit umožnit. Samozřejmě nikoho nebudeme nutit, aby se k našim aktivitám přidal, ale naši hosté mají nyní možnost volby. Chápeme tuto svobodnou volbu jako další ze služeb zákazníkovi, které hotel Adria svým hostům již téměř 100 let nabízí. Více informací a fotografií: Lenka Szotkowska, marketing specialist Tel.: Hotel ADRIA Praha Václavské náměstí 26 AKTUALITY Podpora AHR ČR k přijetí eura v ČR Dne 9. září se uskutečnila v Hradci Králové ustavující schůzka zástupců firem a sdružení podnikatelů a zaměstnavatelů k otázkám přípravy komunikační kampaně PODPORA. Jednání se zúčastnili: Ing. Jiří F. Grund Grund, a. s., Asociace exportérů, Mgr. Zuzana Ceralová-Petrofová, Petrof, spol. s r. o., Asociace výrobců hudebních nástrojů, Pavel Juříček, Ph. D. BRANO GROUP, a. s., Ing. Otto Daněk ATAS elektromotory Náchod, a. s., Jiří Šilhán PAS Jablonec, a. s., Svaz výrobců bižuterie, Ing. Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR, Romana Fetting Fetting, s. r. o., Stanislav Havelka Primatruck, s. r. o.; Haveltrans, s. r. o., Mgr. Pavel Šefl, CSc. V.I.A. PRAHA, a. s. Omluveni byli: Ing. Jaroslav Zeman DETOA Albrechtice, s. r. o., Ing. Ivan Čapek Svaz strojírenské technologie Účastníci zhodnotili současnou situaci a výhledy vývoje kurzu české koruny a shodli se na následujících závěrech. Hodnocení současné situace a prognózy dalšího vývoje směnného kurzu české koruny ze strany odborníků se v zásadě shodují v tom, že současné oslabení kurzu koruny vůči a USD je pouze přechodné a v relativně krátkém časovém úseku lze očekávat návrat k posilování, včetně kurzových šoků v důsledku výkyvů poptávky po české měně. Směnný kurz koruny stále neodpovídá reálnému stavu české ekonomiky a těžce poškozuje nejenom exportéry, ale i ostatní podnikatelské subjekty i státní, krajské a obecní rozpočty. Nepřirozené posílení směnného kurzu koruny vedlo nejenom ke značným ztrátám exportních firem, ale také, vzhledem k mimořádně významnému podílu exportních podniků na tvorbě HDP, k významnému poklesu výkonu celé ekonomiky. To se již dnes začíná promítat ve stále širším měřítku do omezování výroby, propouštění zaměstnanců a přesouvání firem z ČR do zahraničí. Popsaný stav je nejenom důsledkem makroekonomických vlivů ovlivňujících vývoj kurzu měny, ale také toho, že stát dlouhou dobu prakticky vůbec nereagoval na nepřirozené posilování koruny a na negativní dopady tohoto jevu do celé ekonomiky. Kromě 11

12 pozitivního zásahu ČNB (v podobě snížení úrokových sazeb), který přišel za pět minut dvanáct, nejsou až dosud viditelné žádné známky toho, že by se na pasivním přístupu státu k vývoji směnného kurzu koruny mělo něco změnit. Vedení Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů naznačovala na schůzce, která proběhla k problematice silné koruny (4. 9. v Praze v sídle HK ČR), že v nejbližší době dojde, v souvislosti s probíhajícími jednáními mezi vedeními zastřešujících svazů a vedením státu, k zásadnímu obratu, vztahujícímu se ke stanovení termínu přijetí eura a případně i k jiným blíže nespecifikovaným opatřením. Přelomovým datem má být sněm Svazu průmyslu a dopravy, který proběhne v rámci konání MSV v Brně. Konkrétní postoje reprezentantů vedení státu, které zazní na sněmu, považují účastníci jednání AKTUALITY za jasný indikátor toho, zda se jednání vedení zastřešujících svazů vyvíjejí úspěšně. Vzhledem k výše uvedenému hodnocení situace a hrozícímu riziku na přístupu státu k přijetí eura se účastníci schůzky rozhodli zahájit přípravu komunikační kampaně. Ta bude zaměřena na získání široké společenské podpory pro oprávněné požadavky směřované k prosazení takových opatření, která efektivně omezí devastující vliv nekontrolovaného posilování kurzu koruny na českou ekonomiku. Hlavním cílem této iniciativy bude získat jasné stanovisko vlády k datu přijetí eura tak, aby opět nedocházelo k posunutí tohoto rozhodnutí. Za tímto účelem založili iniciační skupinu komunikační kampaně, jejímž cílem je zajistit pro její případné zahájení potřebné obsahové, organizační, personální a finanční předpoklady. Dále byl založen přípravný fond kampaně (zřízený pro tento účel Asociací exportérů), do něhož všichni účastníci vloží jednorázový Certifikace cateringových služeb finanční příspěvek k pokrytí jejích nákladů. Skupina také zahájila organizační a obsahovou přípravu kampaně, která vyústí do vypracování konkrétního plánu aktivit. Osloví oficiálním dopisem a návazně pak i formou osobního jednání co nejširší okruh firem s cílem získat jejich podporu a aktivní zapojení do kampaně. Dopis bude mít podobu výzvy a jeho součástí bude i soubor otázek umožňujících získání co nejširšího souboru faktů a informací, které budou výstižně dokládat dopady nepřiměřeného kurzu koruny na firmy i zaměstnance v konkrétních místech a regionech. AHR ČR jako zástupce a reprezentant ubytovacích zařízení, z nichž podstatná část členské základny má jako svou klientelu zahraniční hosty a ceny stanovené v eurech, se rozhodla prostřednictvím své rady tuto iniciativu podpořit a kampaně se aktivně zúčastní. O dalším vývoji vás budeme průběžně informovat. Václav Stárek Rádi bychom vás informovali, že dalšími certifikovanými subjekty v oblasti certifikace cateringových služeb, kterou provádí ve spolupráci s AHR ČR společnost HASAP GASTRO Consulting, s. r. o., jež splňují zákonná ustanovení podle platných hygienických předpisů a standardů AHR ČR, se staly: Hotel Atom Ostrava, spol. s r. o., a Clarion Congress Hotel Prague. Certifikát bude slavnostně předán na 3. výroční konferenci, která se v letošním roce bude konat právě v Clarion Congress Hotelu Prague. V každém čísle vás budeme informovat o této problematice. Martina Vondrová INZERCE HOTELOVÝ KATALOG HOTEL CATALOGUE 12

13 Konference o vzdělávání Umíme připravit profesionály pro obor? Možnosti spolupráce teorie a praxe při vzdělávání pracovníků pro oblast gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu Vážení kolegové, všechny, které zajímá problematika dalšího vzdělávání pracovníků v oblasti cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie, bychom rádi pozvali na KONFERENCI O VZDĚLÁVÁNÍ, kterou organizuje asociace dne v hotelu Praha v našem hlavním městě. S nadšením začal na VŠCRHL nový akademický rok Účast na konferenci je zvláště vhodná pro pracovníky zodpovědné za rozvoj lidských zdrojů. Účast na konferenci je ZDARMA. Zájemci, hlaste se na kontaktu: Na shledanou na konferenci! Ivana Srdínková VZDĚLÁNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ O dva dny dříve než v loňském roce začala 16. září tohoto roku prvním soustředěním intenzivní výuka 1. ročníku kombinované formy studia na Vysoké škole cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství. O necelý týden později usedli do lavic vysoké školy i studenti 1. ročníku prezenční, resp. denní formy studia Rektorka doc. ing. Věra Seifertová, CSc., předává diplom VŠCRHL studentovi, který složil státní bakalářskou zkoušku v pozdějším termínu (viz článek). Ti, kteří nastupovali do vyšších ročníků, už věděli, co je čeká, když vesměs se zdvořilými úsměvy vstupovali do sídla vysoké školy. Ale u prvního ročníku to bylo jiné, neboť tváře všech přítomných ožily neskrývaným zájmem a zvědavostí, když v krátkém proslovu uvedla rektorka VŠCRHL, doc. ing. Věra Seifertová, CSc., to nejdůležitější, co studenty v nastávajícím období čeká: Je na vás, jak využijete svoji šanci, kterou vám VŠCRHL dává svou individuální péčí o každého studenta, snahou o vytvoření a zabezpečení adekvátních podmínek ke Slavnostní slib přednáší jménem studentů Anelee Herz. studiu v průběhu roku. Jak využijete vědomosti zkušených lektorů, kteří jsou připraveni podat názorně výklad a vysvětlit a prodiskutovat odborná témata daná studijním programem, čerpat znalosti praktických odborníků již ve školních lavicích a prohlubovat je průběžnou přípravou doma. Tento přístup dává skutečnou možnost rozšířit povinná témata, daná akreditací MŠMT vysoké škole, o rozšíření látky tím směrem, který pro vás bude nejzajímavější a budete se mu s chutí věnovat. Příjemný poznatek pro vedení školy, že nadcházející ročník má o studium skutečný zájem, potvrdila i jedna ze studentek Anelee Herz, která po prvních hodinách výuky předmětu základy gastronomie a potravinářské technologie přiběhla s rozzářeným úsměvem s tím, že potřebuje sdělit první dojmy. Cituji: Mně se to tak líbilo, jak nám přednášející říkal o seminární práci, že bych měla chuť hned, jak přijdu domů, ji začít psát, vychrlila ze sebe v jednom dechu. Srdečně jsme se tomu všichni zasmáli a popřáli Anelee, aby jí studijní zápal a nadšení vydržely i nadále. Když se na konci týdne studenti, kdy si každý podle svého naturelu tvořil systém, kterým bude přistupovat k výuce, setkali ve slavnostním oblečení v salonku Boccaccio v hotelu Grand Bohemia na imatrikulaci, nikdo by na nich nepoznal, že to nejsou ostřílení kozáci, ale že teprve slavnostní imatrikulací otevírají svá vysokoškolská léta v Praze. Jana Pastyříková, VŠCRHL Praha 13

14

15

16 VZDĚLÁNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ technologie pro gastronomii Imatrikulační slib studentů VŠCRHL V pátek 26. září 2008 se sešli studenti a akademičtí hodnostáři Vysoké školy cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství v Praze v Grand Hotelu Bohemia, aby zde v hezkém prostředí salonku hotelu Bocaccio vykonali slavnostní imatrikulační slib studentů 1. ročníku prezenčního studia VŠCRHL. V jedenáct hodin dopoledne se sálem hotelu v samém centru Prahy rozezněly tóny akademické hymny Gaudeamus Igitur a rozechvívaly studenty, jejich rodinné příslušníky i pozvané hosty a hodnostáře v talárech. Po státní hymně pak následoval scénář slavnostní imatrikulace bod za bodem, přivítání hostů promotorem Mgr. Josefem Šikulou a představení jednotlivých předsedajících prorektora pro výuku JUDr. Ladislava Jíši, doc. ing. Věry Seifertové, CSc., rektorky a předsedkyně akademické rady školy ing. Jany Pastyříkové, kvestorky, a ing. Pavla Hlinky, jednatele vysoké školy a generálního ředitele Hotelového řetězce OREA. se zapálením pro věc KRONEN PRAHA, spol. s. r. o. Komořanská 178/35, Praha 4 - Modřany tel.: , fax: Studentka 1. ročníku prezenčního studia Anelee Herz přednesla imatrikulační slib, v němž se jménem všech studentů zavázala řádně plnit povinnosti a závazky, které vyplývají z přijetí ke studiu na Vysoké škole cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, a respektovat rozhodnutí akademických orgánů této vysoké školy. Poté studenti podle vyzvání předstupovali před Její Magnificenci doc. ing. Věru Seifertovou, CSc., rektorku vysoké školy, aby slovem slibuji stvrdili, že uznávají svůj závazek vyplývající z předneseného slibu a z rukou jednatele vysoké školy ing. Pavla Hlinky obdrželi index. Na závěr se zapsali do Pamětní knihy. Slavnostní ceremoniál byl zakončen pozváním na číši vína. VŠCRHL, Jana Pastyříková 16

17 Hotel butler jeho úloha v dnešním hotelnictví Termín butler (komorník) je odedávna spojen s poskytováním služeb. Butler je osoba poskytující služby, tedy někdo, kdo slouží druhým lidem s cílem uspokojit jejich potřeby vedoucí k jejich vlastnímu prospěchu. Skutečnost, že komorník zpravidla sloužil svým zaměstnavatelům po dlouhé časové období v mnoha případech po celý život jej postavila do zcela jedinečné pozice: znal svého zaměstnavatele tak dobře jako nikdo jiný. To mu umožňovalo dopředu předvídat jeho požadavky i ujistit se, že byly uspokojeny tak, jak byly formulovány; to bylo garancí kvality a plné spokojenosti zaměstnavatele. S vývojem hotelového průmyslu dochází nejen k vytváření infrastruktury, kterou si předtím nikdo neuměl představit, ale také se vyvíjejí a vylepšují služby hostům, vytváří stále větší komfort a dotváří se diferenciace úrovně celého oboru. Jedním z takovýchto nových fenoménů je hotel butler. Hlavní rozdíl mezi ním a tradičním komorníkem tkví v aktivní roli butlera v dnešním hotelnictví. Jako každé podnikání i hotelnictví má vazbu na ziskovost. Té je dosahováno vysokou obsazeností a ta je zase často výsledkem zákaznické věrnosti. Věrnost není záležitostí pouhého uspokojování představ, ale schopností jejich překonání. Jak však překonat hostova očekávání, pokud je přesně neznáme? Tady ožívá aktivní role butlera. Butler musí umět sestavit profil hosta. Používá informace, které jsou k dispozici již před jeho příjezdem, informace z osobního kontaktu s ním při příjezdu, z kontaktu s jeho blízkými. Musí disponovat arzenálem strategií, které slouží jako nástroje ke zjištění potřeb hosta i jako nástroje k jejich dalšímu vyvolání. Denní personální asistence, detailní pozorování a schopnost analyzovat hostovo chování jsou nástroje používané k poznání potřeb hosta, k jejich generování, k transformaci očekávání v naplnění na požadované úrovni. Víme-li, že host, který přijíždí, miluje klasickou hudbu, butler mu navrhne návštěvu koncertu místní filharmonie a zároveň nabídne, že mu vyžehlí oblek. Nečeká tedy, až host vyjádří tento požadavek nebo až sám začne řešit situaci. Hotel Butler je nejlepší nástroj k provádění zcela osobních služeb, k nabídce jedinečných služeb a k realizaci nezapomenutelného zážitku, který hosta přiměje se do hotelu vracet. Mnohé hotely nezřídily Butler Department a nabízejí tyto služby prostřednictvím jiných osob valet, runner, assistant, bellboy atd. Typickými službami jsou: praní a žehlení, čištění obuvi, balení a vybalování, servírování snídaní a nápojů v hotelovém pokoji. Jaký je rozdíl, když takové služby nabízí butler a když je poskytuje jiný zmíněný pracovník? Kromě tácu se snídaní s sebou butler navíc nese i množství informací, které si připravil pro hosta a o kterých se domnívá, že by mohly být pro něho zajímavé či užitečné nebo by jej mohly stimulovat k využití dalších aktivit nabízených hotelem. Kvalita služeb, kreativita a strategie v oblasti služeb, příprava profilu hosta, sledování úrovně spokojenosti hosta, management stížností to vše jsou oblasti, na něž je butler trénován. V mnoha hotelích je butler základním kamenem pro vysoce osobní charakter služeb, který garantuje i jejich vysoký standard. Ze zahraničních materiálů vybral Zdeněk Klingora ČÍM ŽIJÍ SLOVENŠTÍ KOLEGOVÉ VÝVOJ V EU A VE SVĚTĚ 17

18 REGIONY Národní tým kuchařů ČR vařil v Grandhotelu Zvon! Ve čtvrtek měli obyvatelé města České Budějovice jedinečnou možnost okusit, jak chutná špičková kuchyně připravovaná kuchařskými esy světové úrovně. Národní tým kuchařů ČR pod vedením svého kapitána Jiřího Krále, šéfkuchaře Francouzské a Plzeňské restaurace v Obecním domě, a manažera Jana Michálka servíroval totiž v reprezentačním sále Grandhotelu Zvon své olympijské menu menu, se kterým bude národní tým reprezentovat naši republiku na letošní olympiádě kulinářského umění v Erfurtu! To vše samozřejmě za doprovodu špičkových vín, kterými se přijeli osobně prezentovat nejlepší moravští vinaři. Příjemně slavnostní večer, kterým provázel známý kuchař Petr Stupka (Prima vařečka), si do Budějovic přijeli vychutnat například také Slavnostní ocenění AHR ČR hoteliérům Ústeckého kraje Miroslav Kubec, šéfkuchař hotelu InterContinetal Praha a prezident Asociace kuchařů a cukrářů ČR, či Václav Stárek, generální sekretář Asociace hotelů a restaurací ČR. Tato výjimečná akce vzbudila u místních příznivců vynikající kuchyně takový zájem, že vstupenek na akci se nedostávalo více než čtyřnásobně již proto vedení hotelu učinilo s představiteli AKC úmluvu, která slibuje všem, kteří neměli z kapacitních důvodů to štěstí akce se účastnit, opakování obdobného kulinářského zážitku v budoucnu. -gz- Příjemné prostředí hotelu Prince de Ligne v Teplicích, lahodné občerstvení a vybraná společnost. To byl obrázek setkání hoteliérů, zástupců města Teplice a Ústeckého kraje při příležitosti slavnostního předávání výročních cen Asociace hotelů a restaurací České republiky v kategorii nejlepší hoteliér čtyř- a tříhvězdičkových hotelů, restauratér a odborný učitel Ústeckého kraje. Z rukou předsedy sekce Ústeckého kraje Milana Nemravy, generálního sekretáře AHR ČR Václava Stárka a viceprezidenta Zdeňka Veselého, zástupce primátora Pavla Šustáčka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje Petra Fialy a ředitele Střední hotelové školy Luďka Nekudy v Teplicích převzali ceny: V kategorii čtyřhvězdičkových hotelů výroční cenu hoteliéra Ústeckého kraje získal: Petr Brandl ředitel hotelu Prince de Ligne, Teplice V kategorii tříhvězdičkových hotelů výroční cenu hoteliéra Ústeckého kraje získala: Hana Mudrochová ředitelka hotelu Česká Koruna, Děčín V kategorii odborný učitel výroční cenu Ústeckého kraje získala: Ivana Prokešová odborná učitelka Střední hotelové školy Teplice. V kategorii restauratér roku výroční cenu restauratéra Ústeckého kraje získala: Alena Vanyova Švejk restaurant U věžičky, Kadaň Všem oceněným srdečně blahopřejeme. Ivana Srdínková Změna v Libereckém kraji Petr Nešpůrek, ředitel Hotelu SKLÁŘ v Harrachově a zároveň předseda Krajské sekce AHR ČR Libereckého kraje, se vydal za dalšími životními příležitostmi blíže k západní hranici naší vlasti. Jeho místo předsedy krajské sekce zaujal ing. Jan Roháč, ředitel známého libereckého Hotelu BABYLON. Přejeme mu proto, aby se mu úspěšně zdařilo navázat na započatou činnost sekce a přispět k jejímu dalšímu rozvoji. Milan Rambousek 18

19

20 NOVINÁŘ, NÁŠ HOST Oranžový luxus pod Černou horou Čtyři hvězdičky hotelu Omnia ozářily Janské Lázně Janské Lázně se probouzejí. Od nepaměti v nich hledají naději ti, kteří ztratili pohyb. Trochu se zapomnělo, že pohnout se musí také samo město ležící ve stínu dominantní Černé hory, ale i známějších krkonošských středisek, kam jezdí ti zdraví za sportem, odpočinkem i zábavou. Tepnou k oživení zájmu o Janské Lázně je předloni rekonstruovaná lanová dráha na Černou horu (1299 m n. m.), z níž se paprskovitě rozbíhají cesty pro pěší, stezky pro cyklisty i sjezdovky pro lyžaře. Na jejím úpatí, v kontaktu s rozsáhlým parkovištěm, vyrostla v rekordním čase nepříliš nápadná, ba přímo schoulená budova, jak si přáli správci národního parku. O to více překvapí robustnost jejího interiéru, pět příjemně osvětlených, barevně vyladěných pater, z nichž dvě jsou na úrovni terénu. Od severu z parkoviště vstoupíte do recepce a lobby baru v druhé etáži a skutečné přízemí si užijete v bazénu s vířivkou, protiproudem, soláriem, saunou a rehabilitačními službami. Na půli cesty, v 1. patře, se nachází prvotřídní restaurace a na zalesněnou jižní stranu hledíte z terasy, dalšího provozu s obsluhou. Na velkou kostku je přilepena malá, resp. dostatečně velká, aby pojala krytý tenisový kurt, který se snadno promění v koncertní síň nebo kongresové auditorium. Vítejte ve čtyřhvězdičkovém designovém hotelu Omnia, členu Asociace hotelů a restaurací České republiky! Omnia je nade vše Naším průvodcem bude ředitel hotelu Václav Toncar, Pražák a dnes už také krkonošský patriot, který po americkém vzoru vystoupal po společenském žebříčku od číšníka po vedoucí sílu v gastronomii, oboru, jemuž u nás teprve posledních 19 let dalo křídla k evropskému rozletu. Omnia je pro mě nový název v hotelové branži. Jde o součást řetězce? Kdo ví, třeba to tak jednou bude, už dnes k nám patří rovněž Green Valley, víceúčelový areál v Chotýšanech na Benešovsku. Zatím jde o eseróčko, které jsme založili s dvěma kamarády, Janem Kuklíkem a Martinem Kejvalem. Společně jsme dostali nabídku k vedení tohoto hotelu od jeho vlastníka, developerské skupiny RODOP, která staví a prodává, respektive pronajímá. Do jejího projektu jsme naskočili ve chvíli, kdy už byl skoro hotový, přesto jsme si ještě vyžádali některé úpravy. A byl to nápad kolegy Kejvala, který přišel s pojmenováním Omnia. V latině znamená to slovo všechno a vystihuje tak služby, jaké zde poskytujeme. Líbilo se i architektům a grafickému studiu, které nám udělalo logo s malým fórem, uříznutým n. Naším poznávacím znamením je rovněž oranžová barva, která je hojně zastoupena v interiéru a nápadně se odlišuje od studených barev. Vycházíme z toho, že hotel se zvenčí skoro nedá fotit. Nacházíme se v národním parku a supermoderní budovu jsme sem nemohli umístit, nezapadala by do krajiny. Projektanti proto zvolili následující postup: zvenku se podřídíme tomu, co nám restrikce dovolí, a uvnitř si uděláme, co chceme. Pokud tedy návštěvník není odpůrce designu a moderny, ocení, že první pohled klame. Z parkoviště vidí jen okna chodeb a očekává strohost a chlad, ale už recepce ho překvapí. Stejně jako barové pulty je sestavena z lesní kulatiny, prostor je proteplený oranžovou barvou, na pokojích jsou dřevěné podlahy. Hotel zřejmě sází na bezprostřední blízkost dolní stanice lanovky na Černou horu RODOP především vycházel z toho, že takový komplex zde široko daleko není, jsou tu jen domy staršího data vzniku, prostě jiný styl. 20

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR KDO JSME? Asociace hotelů a restaurací České republiky profesní svaz

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Cestovní ruch v České republice

Cestovní ruch v České republice Cestovní ruch v České republice Aktuální situace a trendy v hotelnictví a kongresovém turismu 30. června 2011 Multiplikační model Souhrn přínosů a pozitivních vlivů cestovního ruchu v ČR 550 Tržby z cestovního

Více

CERTIFIKACE HOTELSTARS ANKETA S HOTELIÉRY

CERTIFIKACE HOTELSTARS ANKETA S HOTELIÉRY CERTIFIKACE HOTELSTARS ANKETA S HOTELIÉRY 1. 2. 3. 4. Hotel McLimon - Šenov u Nového Jičína, Hotel 3*, Pavel Toman - majitel Jedna z podmínek programu Evropské unie pro získání dotací. Nebylo, naše úroveň

Více

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011 Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 Obsah studie Kongresová a incentivní turistika - základní popis segmentu Zmapování stávající situace KIT Zmapování situace v oblasti

Více

Vlakem na konferenci

Vlakem na konferenci Vlakem na konferenci Clarion Congress Hotel http://www.clarioncongresshotelolomouc.com Dotazník aneb jedete v tom s námi! Vážené kolegyně, vážení kolegové, Český institut interních auditorů Vás zve na

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

CZECH REPUBLIC Czech Golf Travel Association (CGTA) CZECH GOLF TRAVEL ASSOCIATION je otevřen ené občansk anské sdružen ení,, jehož cílem je podpora incomingové golfové turistiky. Vítanými členy asociace

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT

Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY 23. 24. dubna 2015 W o r k s h o p p r o v e ř e j n o u s p r á v u Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 23. 24. dubna 2015, organizuje Český institut interních auditorů

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

Workshop je realizován pod záštitou ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje. liberec. hlavní partner partner mediální partner

Workshop je realizován pod záštitou ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje. liberec. hlavní partner partner mediální partner liberec hlavní partner partner mediální partner Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 25. 26. dubna 2012 organizuje Český institut interních auditorů workshop por interní auditory s názvem Finanční

Více

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Základní charakteristika gastronomie, gastro turistika, vaření a zdravá výživa patří

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Právní dokumenty v cestovním ruchu Téma Ročník Autor

Více

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Kontakt JCB: Ing. Ivana Kulíšková mob. 608 119 092 email: kuliskova@jesenikytourism.cz Jeseníky Convention Bureau www.jesenikyconvention.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY Andrea Pfeffer-Ferklová GM GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary,a.s. Předsedkyně správní rady karlovarské KAKT DŮVODY VZNIKU Karlovy Vary jako známá a v poslední době

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu Regionální operační program severozápad Aktuální problémy domácího cestovního ruchu 21. září 2010 L I T O M Ě Ř I C E Tomio Okamura viceprezident AČCKA SOUČASNÝ STAV PŘÍJEZDOVÉHO A DOMÁCÍHO CESTOVNÍHO

Více

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02)

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 CS Úřední věstník Evropské unie 6.7.2011 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria?

Více

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka Liberec Konferenční nabídka Kategorie Mezinárodní čtyřhvězdičkový hotel s konferenčními prostory pro 400 osob, člen skupiny Choice Hotels International. Poloha hotelu Liberec 1, v klidné parkové části

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D.

Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D. EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D. Základní legislativní rámec Zákon o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon) č. 455/1991 Sb.

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 2. FÁZE ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill.

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill. Ročenka Travel & Event Manager s HANDBOOK je určena všem manažerům, kteří mají na starosti marketing, získávání nových zákazníků a s tím spojené organizování firemních akcí a večírků, konferencí a kongresů.

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

Astoria Golf Resort - Cihelny

Astoria Golf Resort - Cihelny září 2014 7. ročník / 3. číslo Tourbulletin Karlovy Vary 26. - 27. července GJW Praha Sport Marketing Advertising Astoria Golf Resort - Cihelny www.astoria-golf.com Cihelny 7 364 64 Karlovy Vary G V olfový

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ

V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ Počítačem asistované ortopedické operace a miniinvazivní přístupy 8.- 9. dubna 2011 Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, Brno Kongres se koná pod záštitou České společnosti

Více

Casa Serena CUP 28. 8. - 1. 9. 2015. by Czech Chamber of Commerce. Na golf s profesionály

Casa Serena CUP 28. 8. - 1. 9. 2015. by Czech Chamber of Commerce. Na golf s profesionály Casa Serena CUP by Czech Chamber of Commerce 28. 8. - 1. 9. Představení resortu CASA SERENA CUP Hospodářská komora České republiky se stala partnerem TOP společenské a sportovní akce golfového turnaje

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků JESENÍKY originální produkt Přinášíme Vám kvalitu a tradici z Jeseníků 6.11.2013 ZNAČKA JESENÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území Tato značka garantuje zejména místní

Více

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU Mgr. Królová Klára Definice základních pojmů Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout druhé straně, je v zásadě nehmotná

Více

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Zpráva o šetření Září 2010 Mgr. Eva Žilayová 1 Obsah: A) Úvod a metodologická část. 3 (cíl, účel, obsahové

Více

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB,

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Český systém kvality služeb Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Kvalita služeb, konkurenceschopnost ČR a odvětví cestovního ruchu

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC 24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC Nové logo Praha 18. 6. 2010 Praha 18. 6. 2010 Destinační agentury ČESKÉ ŠVÝCARSKO o.p.s. Ústecký kraj, NP České Švýcarsko, ZO ČSOP Thilia, Krásná Lípa KRUŠNÉ HORY

Více

charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10.

charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10. charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10. jubilejní ročník Jako jediná organizace u nás pomáháme výhradně pacientům s EB, tzv.

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY JESENÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT ZÁŽITKY VČ. PŘÍLOH A - D Žádost o udělení

Více

NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE

NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE KONFERENCE DIPLOMAT HOTEL PRAGUE, Evropská 15, Praha 6 Termín konání: 27. 11. 2014 Partnerem akce je Unie zaměstnavatelských svazů ČR 2 Zdravotnictví 2015 V České republice unikátní

Více

NEWS. Vánoční měsíčník Moravskoslezského klastru cestovního ruchu aneb co jsme letos stihli a co plánujeme

NEWS. Vánoční měsíčník Moravskoslezského klastru cestovního ruchu aneb co jsme letos stihli a co plánujeme NEWS Vánoční měsíčník Moravskoslezského klastru cestovního ruchu aneb co jsme letos stihli a co plánujeme Členové KLACRu: Agentura SMILEX, AHOL-Vyšší odborná škola, o.p.s,. Asociace hotelů a restaurací

Více

Z Á P I S z jednání Valné hromady OS ADMIN ČR ze dne 9. 10.10.2014

Z Á P I S z jednání Valné hromady OS ADMIN ČR ze dne 9. 10.10.2014 Z Á P I S z jednání Valné hromady OS ADMIN ČR ze dne 9. 10.10.2014 Místo konání: Zahájení a ukončení jednání: Předsedající: Přítomni: Omluveni: Nepřítomni: DM a ŠJ Písek 9.10.2014-15,30 hod. 10.10.2014

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Regionální potravina 2012-2013

Regionální potravina 2012-2013 Regionální potravina 2012-2013 Kampaň v roce 2012 Cíle marketingové, mediální a PR kampaně: zvýšit povědomí o značce Regionální potravina mezi spotřebiteli zvýšit povědomí o oceněných produktech a producentech

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Zápis ze 72. jednání Rady oblasti České Budějovice konaného dne 3. 3. 2014

Zápis ze 72. jednání Rady oblasti České Budějovice konaného dne 3. 3. 2014 Zápis ze 72. jednání Rady oblasti České Budějovice konaného dne 3. 3. 2014 Přítomni dle prezenční listiny: Kamiš Miloslav Kubeš Jan Sabáček Václav Kudrlička Roman Mühlböck Miroslav Kozojed Petr Dolejš

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

RACIONALIZAČNÍ AGENTURA S.R.O. - ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO DÝŠINA KOMPLEXNÍ NABÍDKA

RACIONALIZAČNÍ AGENTURA S.R.O. - ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO DÝŠINA KOMPLEXNÍ NABÍDKA RACIONALIZAČNÍ AGENTURA S.R.O. - ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO DÝŠINA KOMPLEXNÍ NABÍDKA Nově otevřené Školící středisko společnosti Racionalizační Agentura s.r.o. centrum vybavené nejmodernější multimediální technikou,

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Zasedání orgánů SLM. Zpráva o činnosti SLM ČR/ období 03+I. pol.04 1

Zasedání orgánů SLM. Zpráva o činnosti SLM ČR/ období 03+I. pol.04 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003 Zasedání orgánů SLM Sněm: 31. 1. 2003 Poděbrady - účast hostů z ČIL a Czechtourism - zpráva o činnosti a hospodaření SLM v roce 2002, zpráva kontrolní komise - volba orgánů

Více

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří 1a Prohlášení České středohoří je mimořádně hodnotným územím s výjimečnou turistickou atraktivitou. Jsme odhodláni toto území, v kterém žijeme, působíme

Více

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení - termín konání: 1.- 4.10.2015, místo konání: PVA EXPO PRAHA v Letňanech - jediný největší odborný veletrh v regionu

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2

Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2 2013 Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2 Tým projektu ECVET Tour2 EDUcentrum o.s. 29.3.2013 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

nejlepší ceny záruka Obecné podmínky a ustanovení

nejlepší ceny záruka Obecné podmínky a ustanovení Provádějte své hotelové rezervace bez napětí a s jistotou, že jste nakoupili výhodně. Díky naší garanci nejlepší ceny ušetříte při přímé rezervaci požadovaného Vienna International Hotelu kromě času také

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Přítomní členové Rady AKČR : 1., hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří

Více

Zpráva o činnosti vedení ČNDT od sjezdu 2004 (přednesená na sjezdu ČNDT ve Znojmě dne 8.11.2005)

Zpráva o činnosti vedení ČNDT od sjezdu 2004 (přednesená na sjezdu ČNDT ve Znojmě dne 8.11.2005) Zpráva o činnosti vedení ČNDT od sjezdu 2004 (přednesená na sjezdu ČNDT ve Znojmě dne 8.11.2005) V období od minulého sjezdu ve Špindlerově Mlýně vycházela činnost vedení ČNDT z plánu činnosti na rok 2005,

Více

14. říjen 2015 Národní dům na Vinohradech 20. B2B SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ Z OBLASTI POŘÁDÁNÍ EVENTŮ. www.trendevent.cz

14. říjen 2015 Národní dům na Vinohradech 20. B2B SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ Z OBLASTI POŘÁDÁNÍ EVENTŮ. www.trendevent.cz 14. říjen 2015 na 20. B2B SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ Z OBLASTI POŘÁDÁNÍ EVENTŮ 14. říjen 2015 na TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 14. 10. 2015 13 18 hodin na Jubilejní dvacáté pokračování akce Trend Event bude tentokrát hostit

Více

Vymezení základních pojmů

Vymezení základních pojmů OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení vznikla před více než dvěma lety z podnětu odborných sdružení, která zastupují

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR, konané 2.11.2005

Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR, konané 2.11.2005 Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR, konané 2.11.2005 Jednání bylo přítomno 20 škol. Omluvená byla ISŠ Plzeň a SOU a SOŠ služeb Kadaň Přivítání p. Černý- ředitel

Více

Propagace památek UNESCO 2013 18.4. 2013

Propagace památek UNESCO 2013 18.4. 2013 Propagace památek UNESCO 2013 _ 18.4. 2013 Produkty 2013 Cesty poznání Kulturní produkt Cesty krajinou Aktivní produkt Cesty pro zdraví Lázeňský produkt MICE Praha Letní cesty České lázně Kongresy Města

Více

Jednotný programový dokument hl. města Prahy Opatření 4.3 KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ MANAŽER BEZPEČNOSTI POTRAVIN V GASTRONOMII

Jednotný programový dokument hl. města Prahy Opatření 4.3 KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ MANAŽER BEZPEČNOSTI POTRAVIN V GASTRONOMII Jednotný programový dokument hl. města Prahy Opatření 4.3 KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ MANAŽER BEZPEČNOSTI POTRAVIN V GASTRONOMII ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ ZADAVATEL: SVAZ OBCHODU A CESTOVNÍHO

Více

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014 KHS kraje Vysočina Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014 Vážení čtenáři a návštěvníci internetových stránek KHS kraje Vysočina, na

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky Přehled kategorií

Certifikace služeb vinařské turistiky Přehled kategorií Certifikace služeb vinařské turistiky Přehled kategorií Národní vinařské centrum, o.p.s., Nadace Partnerství o.p.s. Kategorie a poslání certifikace služeb vinařské turistiky ve vinařských oblastech ČR

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu

Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu Obsah prezentace Nová organizační struktura CzechTourism Marketingové produkty Cílové trhy Marketingová podpora lázeňství Lázeňské statistiky v příjezdovém

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 27.4.2015 PRACOVNÍ DOKUMENT o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj:

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách. Ing. Martina Čuhajová

Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách. Ing. Martina Čuhajová Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách Ing. Martina Čuhajová Proč je HARTMANN partnerem projektu? Hartmann Rico, a.s. nabízí kvalitní výrobky, služby a různá řešení zeefektivňující

Více

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz Nejefektivnějším nástrojem komunikace a propagace destinace jsou webové stránky www.ckrumlov.cz. V roce 2007 proběhla první klíčová etapa transformace OIS I.G na OIS II.G. V rámci transformace byly vytvořeny

Více

Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům

Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům Vzácnou knihu z roku 1935, Zlín město životní aktivity, má ve své knihovně Jan Beránek ze Zlína. Na jednom ze snímků je i autobusové nádraží,

Více

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Starý Hrozenkov 14. 10. 2009 1. Pozice Centrály cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu

Více