PONDĚLÍ 14. LEDNA 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PONDĚLÍ 14. LEDNA 2008"

Transkript

1 PONDĚLÍ 14. LEDNA 2008 PŘEDSEDAJÍCÍ: PAN PÖTTERING Předseda (Zasedání bylo zahájeno v 17:00) 1. Pokračování zasedání Předseda. Prohlašuji zasedání přerušené v úterý dne 18. prosince 2007 za obnovené. 2. Prohlášení předsednictví Předsedající. Dámy a pánové, toto je první z našich zasedání v novém roce Rád bych každému z vás popřál zdraví a štěstí a doufám, že společně dosáhneme úspěchu při plnění úkolů, které nám byly svěřeny, jmenovitě při vedení Evropské unie k úspěšné budoucnosti. Dovolte mi několik poznámek k práci, která před námi stojí. v den posledního zasedání Evropského parlamentu zde ve Štrasburku, 13. prosince 2007, byla v Lisabonu podepsána reformní smlouva. Ve svém krátkém projevu za přítomnosti předsedy Evropské rady José Socratese a předsedy EK José Manuela Barrosa jsem vyjádřil vůli velké většiny Evropského parlamentu k tomu, aby se reformní smlouva stala zákonnou, a tedy i politickou skutečností do 1. ledna Tento cíl pro rok 2008 zůstává nejvyšší prioritou. Dne 21. prosince byla zrušena omezení na hranicích pro devět zemí, které se k Evropské unii připojily dne 1. května To byla nepochybně působivá událost. Po stovky let vojáci násilně překračovali hranice na našem kontinentu, aby vyvolávali války, strádání a utrpení ostatních obyvatel. Odstranění překážek mezi našimi národy znamená, že naši sousedé nás vítají. Jsme všichni společně občany Evropské unie, a jak se praví v Berlínské deklaraci ze dne 25. března 2007: jsme sjednoceni k našemu prospěchu. (Potlesk) Dne 1. ledna se Malta a Kypr připojily k Evropské měnové unii. Naše společná měna, euro, je tedy v obou uvedených zemích oficiálním platidlem. Srdečně mezi námi Maltu a Kypr vítáme. (Potlesk) Dne 9. ledna byl v Lublani oslaven Evropský rok mezikulturního dialogu působivou slavností, které se zúčastnili rovněž členové Evropské rady, Komise a Parlamentu. Mezikulturní dialog bude klíčovým prvkem naší práce v nadcházejícím roce i v období následujícím. Chtěl bych vás všechny požádat o účast při zítřejším vystoupení velkého muftího Sýrie, šejka Ahmeda Badra El Din Hassúna. Nyní bych rád přešel ke dvěma posledním bodům: naši legislativní práci budou letos značně ovlivňovat otázky klimatu a životního prostředí. Jako zákonodárci máme velkou odpovědnost ve věci ochrany klimatu a životního prostředí na jedné straně a ochrany evropské konkurenceschopnosti a ochrany pracovních míst na straně druhé. Společně musíme dosáhnout správné rovnováhy mezi ekonomikou a ekologií.

2 Evropská unie je založena na hodnotách, právech a odpovědnostech. Dne 12. prosince 2007 podepsali právě v této sněmovně předsedové Evropského parlamentu, Rady a Komise Listinu základních práv. To znamenalo významnou událost pro občany Evropské unie i pro Evropský parlament. Při podepisování řada poslanců přerušila jeho průběh hlasitými výpady a snažila se řečníky přehlušit. Jejich chování nelze nijak ospravedlnit. (Potlesk) Svoboda projevu je základem demokracie a parlamentarismu. Každý poslanec Evropského parlamentu má právo svobodně vyjádřit svůj názor v kterékoli rozpravě. Je naší společnou povinností tato práva vždy chránit. A co víc, bránění řečníkům ve vystoupení před Evropským parlamentem, zvláště jsou-li jeho hosty, je porušením základních práv na svobodu, demokracii a parlamentarismus. (Potlesk) To také znamená, že se jedná o porušení našeho jednacího řádu, které nelze za žádných okolností připustit. Proto hodlám v souladu s jednacím řádem přistoupit k opatřením proti poslancům, kteří pokračovali ve svých pokusech o přerušení aktu, ačkoli je předseda opakovaně žádal, aby svého jednání zanechali. (Potlesk) Totéž se týká poslanců, kteří se chovali neslušně k našim zřízencům, kteří pouze plnili své řádné povinnosti. (Potlesk) Nový rok před nás postaví velké úkoly. Jsem však přesvědčen, že jim dostojíme, pokud si budeme vzájemně prokazovat úctu a ohleduplnost. Právě s touto myšlenkou bych vám chtěl znovu popřát vše nejlepší do roku (Potlesk) 3. Schválení zápisu Předsedající. Zápis ze zasedání z úterý 18. prosince 2007 byl rozdán. Jsou k němu připomínky? Sophia in t Veld (ALDE). Vážený pane předsedo, nežli přistoupíme k programu jednání, chtěla bych uvést drobné upřesnění k programu jednání zítřejšího dopoledne, který jste již zmínil: vystoupení syrského velkého muftího. Jeho projev bude první ze série vystoupení náboženských vůdců před plénem tohoto Parlamentu v rámci Evropského roku mezikulturního dialogu. Chtěla bych vědět, proč se konference předsedů rozhodla vykládat mezikulturní dialog výhradně jako dialog mezi náboženstvími a zda se domnívá, že dílčí zasedání je vhodnou platformou pro náboženská sdělení. (Potlesk) Konečně bych také chtěla vědět, zda konference předsedů hodlá zvážit rozšíření seznamu hostujících řečníků a dosáhnout jeho větší reprezentativnosti zařazením žen a nenáboženských organizací. Skupina ALDE navrhla, aby byla k vystoupení v plénu pozvána i paní Jahangirová, zvláštní zpravodajka OSN pro svobodu náboženství či víry. Doufám, že mě budete moci informovat.

3 (Potlesk) Předsedající. Děkuji vám, paní in 't Veldová. Pokud si dobře vzpomínám, bylo to jednomyslné rozhodnutí konference předsedů. Pan Cohn-Bendit o tom má pochybnosti, proto věc prověříme. v každém případě to bylo rozhodnutí přijaté velmi velkou většinou, ve kterém jsme rovněž uvedli, že výčet nemusí být konečný a že budeme zejména vyzývat i různé výbory Evropského parlamentu, aby navrhly další činnosti, o kterých bychom pak mohli hlasovat. Mohu vás ujistit, paní in 't Veldová, že v tomto případě proběhla diskuse v nejširší možné míře a že jsme také nadále otevřeni dalším návrhům, ačkoli o nich bude muset samozřejmě rozhodovat konference předsedů nebo Parlament. Monica Frassoni (Verts/ALE). (IT) Pane předsedo, dámy a pánové, chtěla jsem jen upozornit na to, že naše skupina nesouhlasila. Předsedající. Chtěl bych ještě jednou poukázat na to, že vaše skupina zjevně nedosáhla shody. Znovu to ověříme v zápisu, ne proto, že bychom zpochybňovali vaše slova, ale abychom se ujistili o přesnosti zápisu. v každém případě bylo rozhodnutí přijato většinou, jaká se na konferenci předsedů málokdy vidí. Sarah Ludford (ALDE). Pane předsedo, chtěla bych doplnit vystoupení paní in t Veldové. Jak jsem uvedla v u adresovaném vám a v kopii zaslané ostatním poslancům dnes dopoledne, další politováníhodnou skutečností je, že se zdá, že jste postavil velkého muftího naroveň s papežem a vrchním rabínem Velké Británie jako evropského zástupce konkrétního náboženství. Myslím, že to vysílá velmi špatný signál evropským muslimům. Zítřejší návštěva vyžaduje nejvyšší zdvořilost ačkoli by se vnucovala myšlenka výměny názorů o porušování lidských práv v Sýrii. Doufám však, že ve svém budoucím seznamu osob pozvaných v tomto roce zajistíte, aby byl pozván evropský zástupce islámu, a nikoli osoba z oblasti mimo EU, která by mohla být považována za zástupce muslimů v Evropě kterým není. Předsedající. Paní Ludfordová, i při veškeré dobré vůli a vzájemném porozumění nikdy nebude možné dosáhnout v záležitostech tohoto druhu stoprocentní shody. Přesto vám mohu říci, že předsedové skupin ke svému rozhodnutí dospěli velkou většinou. s dobrou vůlí nyní bude možné toto tuto úvahu začlenit i do práce našich jednotlivých výborů, aby každý cítil svůj podíl na výsledku. Chtěl bych vás nyní skutečně požádat, abyste se k našim hostům po jejich příjezdu chovali s uznáním a úctou. Vždyť chceme dialog podporovat, a nikoli mu bránit. To je v podstatě má prosba určená všem. (Zápis byl schválen) 4. Složení Parlamentu: viz zápis 5. Členství ve výborech a delegacích: viz zápis 6. Podepisování aktů přijatých postupem spolurozhodování:: viz zápis 7. Předložení dokumentů: viz zápis 8. Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení): viz zápis

4 Písemná prohlášení, která nejsou brána v potaz: viz zápis 10. Petice: viz zápis 11. Texty smluv dodané Radou: viz zápis 12. Plán práce Předsedající. Bylo rozdáno konečné znění návrhu pořadu jednání, který vypracovala konference předsedů na svém zasedání ve čtvrtek dne 10. ledna 2008 podle článků 130 a 131 jednacího řádu. Byly navrženy tyto změny: pondělí: Žádné změny. úterý: Skupina PPE-DE navrhla, aby zprávy pana Demetriou a pana Cashmana o kontrole osob na vnějších hranicích EU byly odloženy na další zasedání. Panayiotis Demetriou (PPE-DE). (EL) Pane předsedo, zdá se, že Rada obsah této zprávy plně schvaluje, je zde však procesní problém, protože se dosud nesešel Výbor stálých zástupců členských států myslím, že se má sejít zítra nebo pozítří. Kromě toho slovinské předsednictví z procesních a oficiálních důvodů požádalo o odklad zasedání do příštího plenárního dílčího zasedání v Belgii. Proti tomuto odkladu nejsou žádné námitky. (Parlament návrh přijal.) středa: Předsedající. Skupina ALDE navrhla, aby byla rozprava o prohlášení Rady a Komise k situaci v Pákistánu po zavraždění Bénazír Bhuttové uzavřena předložením návrhů usnesení. Graham Watson (ALDE). Pane předsedo, během prázdninové přestávky došlo v Pákistánu k velmi znepokojivému vývoji, v první řadě samozřejmě k vraždě Bénazír Bhuttové. V tomto týdnu se můžeme uvedenou záležitostí zabývat. Naše skupina je toho názoru, že bychom měli naši rozpravu uzavřít usnesením, zejména proto, že bychom měli zaujmout stanovisko, které vyšle sdělení pákistánským orgánům před návštěvou pana Mušarafa ve Výboru pro zahraniční věci tohoto shromáždění. Předsedající. Chce se ještě někdo další vyjádřit ve prospěch návrhu? Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE). (DE) Pane předsedo, dámy a pánové, myslím, že je skutečně velmi špatné uzavírat důležité rozpravy bez usnesení. Tento parlament je zde proto, aby zaujímal jasná stanoviska, a nikoli aby byl debatním kroužkem předsedů a jiných mluvčí skupin, aniž by přijímal usnesení. Pan Mušaraf přijde a měl by vědět, co si tento Parlament myslí o situaci v jeho zemi, abychom s ním mohli tuto záležitost projednat. Myslím, že bychom měli mít dost odvahy k tomu, abychom hlasovali pro usnesení, a tím skoncovali se starým zvykem odkládat přijímání rozhodnutí z obavy před jednáním podle svého přesvědčení.

5 (Parlament návrh zamítl.) Předsedající. Vzhledem k nedostatku řečnické doby na zasedání ve středu odpoledne Skupina sociálních demokratů navrhla, aby byla rozprava prodloužena do 18:00. Se souhlasem Rady lze dobu vyhrazenou pro otázky prodloužit do 19:30. Hannes Swoboda (PSE). (DE) Pane předsedo, řekl jste vše, co bylo třeba ve věci vysvětlujícího prohlášení říci. Je dobré, že se následně nezkrátila doba vyhrazená pro otázky Radě. Jen jsem vás na to chtěl upozornit. (Parlament návrh přijal.) (Pořad jednání byl tedy přijat.) 13. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám Předsedající. otázkám. Dalším bodem jsou jednominutové projevy k důležitým politickým Simon Busuttil (PPE-DE). (MT) Rád bych vyjádřil poděkování za vaše blahopřání mé zemi, Maltě, která se spolu s Kyprem před dvěma týdny připojila k eurozóně, čímž se počet zemí používajících euro jako svou měnu zvýšil na patnáct. To znamená, že nyní většina členských států EU používá stejnou měnu. Během oslav, které se na Maltě konaly před dvěma dny, předsedové Rady a Komise a Mario Mauro, místopředseda Evropského parlamentu, gratulovali Maltě k rychlému pokroku, který učinila za tři roky od svého vstupu do Evropské unie, a k jejímu přechodu na euro, který probíhá dobře a bez jakýchkoli problémů. Vlastně mohu říci, že i přesto, že do konce tohoto měsíce běží přechodné období se dvojí měnou v oběhu, se po pouhých dvou týdnech téměř všechny transakce provádějí v eurech. Obyvatelé Malty a ostrova Gozo jsou hrdí na to, že přijali euro a učinili další velký krok kupředu ve vývoji Evropské unie. Yannick Vaugrenard (PSE). (FR) Pane předsedo, v prosinci vydal Evropský soudní dvůr dlouho očekávaný rozsudek, který má velmi znepokojivé důsledky pro ochranu pracovníků vyslaných do jiných zemí v Evropě. Vysílá negativní signál našim občanům, kteří mají obavy z rizika sociálního dumpingu. Co Soudní dvůr v rozsudku v tzv. věci Laval říká? Říká, že švédské odbory neměly právo snažit se donutit lotyšský podnik k podpisu jejich kolektivní smlouvy, zejména ve věci minimální mzdy. Podle směrnice z roku 1996 však musí vysílaní pracovníci dodržovat základní povinná pravidla minimální ochrany v hostitelském členském státě. Soudní dvůr rozhodl, že švédský systém kolektivního vyjednávání není použitelný a že taková pravidla mohou být stanovena pouze zákonem. Evropské sdělení tedy přestává být jasné: na jedné straně Komise upřednostňuje jako model metodu flexicurity a systém kolektivního vyjednávání; na straně druhé Soudní dvůr tento model diskredituje. Parlament a Rada proto musí tuto otázku vyjasnit. Jinak by to bylo jako vyhodit Bolkesteinovu směrnici dveřmi jen proto, aby se mohla vrátit oknem, což by bylo zcela nepřijatelné. Graham Watson (ALDE). Pane předsedo, chci upozornit na záležitost, která se konkrétně týká jednoho členského státu, ale která má podle mého názoru širší evropské důsledky. Tento rok je Evropským rokem mezikulturního dialogu. Jednou z institucí, která

6 velmi přispívá k prosazování mezikulturního dialogu, je Britská rada. Proto je velmi znepokojivé, že se Rusko snaží uzavřít kanceláře Britské rady v Petrohradu a Jekatěrinburgu. Práce Britské rady v Rusku je naprosto legální. Je upravena kulturní dohodou mezi Londýnem a Moskvou z roku Proto žádám, aby kolegové tuto záležitost přednesli v rámci našeho meziparlamentního dialogu s Ruskem, a abyste vy, pane předsedo, ve vztahu k ruským orgánům využil každé příležitosti k vyjádření znepokojení nad tím, že otázka kultury, upravená zcela běžnou dohodou dvou zemí, je pošlapávána v rámci snahy ruských orgánů o potlačení politické debaty. Ewa Tomaszewska (UEN). (PL) Pane předsedo, Parlament již při mnoha příležitostech jednal o problémech spojených s úbytkem obyvatelstva, který ohrožuje Evropu, tedy jednali jsme o sociálních problémech z toho vyplývajících. Současně je dětské zboží v Evropské unii zatíženo základní sazbou DPH, jinými slovy nejvyšší možnou sazbou. Nežli se má země připojila k Unii, podléhalo dětské zboží v Polsku zvláštní snížené sazbě. Jedním z právních důsledků vstupu Polska do Unie bohužel bylo zvýšení sazby DPH na dětské zboží, což je v rozporu s politikou zaměřenou na rodinu, kterou Polsko přijalo. Vyzývám Evropskou komisi, aby zvážila změnu příslušných ustanovení ve prospěch všech členských států Unie, a zejména ve prospěch nejchudších rodin, které vychovávají děti. To by nám pomohlo provádět Lisabonskou strategii. Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE). (ES) Pane předsedo, pracovní program Komise na rok 2008 uvádí, že občan je a měl by být středem Evropského projektu. Vycházím z této myšlenky a jsem přesvědčen, že Evropská unie nepřistupuje k vývoji v Kosovu správně. Nemůžeme nadále jednat o tom, zda je ta či ona mezinárodní situace vhodná k uznání nezávislosti Kosova. Jedna otázka musí mít přednost před všemi ostatními: co chtějí obyvatelé Kosova? Ti jsou ze všeho nejdůležitější. Klíč k řešení konfliktů leží ve dvou věcech: dodržování lidských práv a uznání jejich práva rozhodovat jako svobodní lidé o své budoucnosti. Jsem přesvědčen, že Evropská unie by měla tato slova používat jako pomůcku v situacích, které nastávají uvnitř i vně jejích hranic. Daniel Strož (GUE/NGL). () Chci mluvit o ožehavém tématu, jakým je rozsáhle založené tažení proti kouření a kuřákům v Evropské unii. Tažení opírající se i o právní akty schválené Evropským parlamentem. Jde o tažení motivované nepochybně ušlechtile, tedy ochranou zdraví občanů. Ovšem podle mne s sebou přináší jevy nedůstojné a diskriminační pro velkou skupinu obyvatelstva, která je až kriminalizována kvůli své závislosti na kouření. Nepřehlédnutelným momentem jsou rovněž těžké ekonomické ztráty pro hostinské živnosti ve státech, které zavedly zákaz kouření v restauracích. Domnívám se, že pozornost, která je věnována kuřákům, by měla být adekvátně věnována také tabákovému průmyslu. Není žádným tajemstvím, že po desetiletí se do tabáku přidávají kupříkladu nitrosaminy, tedy dusíkaté sloučeniny vyvolávající rakovinu a zvýšené vstřebávání nikotinu. Není to hlavně nikotin, co člověka poškozuje, ale právě tyto další přídavné látky. Stranou regulace by proto podle mne neměla zůstat výroba tabáku a složení tabákových výrobků. Jim Allister (NI). Pane předsedo, v tomto měsíci před třemi lety byl příslušníky IRA v Belfastu brutálně zavražděn Robert McCartney. Zděšen uvedenou vraždou byl i tento Parlament v okamžiku, kdy mu sestry McCartneyovy přednesly svůj případ a požádaly o spravedlnost.

7 Tři roky poté se jim spravedlnost stále vyhýbá. Proč? Především proto, že straně, která by mohla pomoci nejvíce Sinn Fein jde stále více o ochranu jejích vlastních lidí než o to, aby se postarala o vydání vrahů spravedlnosti. Situace se skutečně zhoršila, protože tlak na Sinn Fein polevil poté, co byla tato strana přizvána do vlády, a výsledkem je to, že v zájmu udržení této vlády jsou někteří, například má bývalá strana DUP, připraveni nechat Sinn Fein vyklouznout. Spravedlnost pro Roberta McCartneyho je bohužel druhořadá vedle zachování pochichtávající se koalice ve Stormontu. Stejně tak bude i pozdější vražda Paula Quinna, kterou nepochybně spáchalo ozbrojené křídlo Sinn Fein, ostudným způsobem zakryta a zametena pod koberec. Právě k tomu dochází, vyjednáváte-li s teroristickými silami. Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE). (EL) Pane předsedo, na našem prvním dílčím zasedání v novém roce bych chtěla promluvit o politické krizi, která nadále sužuje Libanon, a o úloze, kterou by měl hrát náš Parlament. Kromě složitých hospodářských a politických obtíží, kterým tento přátelský národ čelí, stále existuje mezinárodní vakuum, protože od 23. listopadu 2007 nebyl libanonský parlament schopen zvolit prezidenta a tato volba byla dvanáctkrát odložena. Parlament je tedy nadále uzavřen a neexistuje možnost projednat problémy a vyhlídky nebo řádně využít všechny ústavní pravomoci parlamentu k volbě prezidenta. Jsem si vědoma vaší citlivosti a vašich vyjádření vydaných pro dosažení tohoto cíle, pane předsedo, chci však ještě jednou zdůraznit, že musíme vyjádřit své nejhlubší znepokojení ohledně důsledků uvedené krize pro trpící lid Libanonu i pro mír a stabilitu v regionu. Naše demokratické povinnosti stejně jako naše povinnosti v rámci partnerství nás zavazují tak učinit. Dohoda o přidružení s Libanonem stanoví stabilní politický dialog mezi Evropským parlamentem a libanonským parlamentem; musíme této příležitosti dobře využít a účinně se vyjádřit. Pierre Pribetich (PSE). (FR) Pane předsedo, dámy a pánové, Slovinsko, jediná země bývalé Jugoslávie, která se připojila k Evropské unii, nyní převzala předsednictví Unie. U příležitosti této historické události bychom chtěli Slovinsku v souvislosti s jeho předsednictvím popřát mnoho úspěchů. Nicméně, nikdy nebyla potřeba definitivního vyřešení jugoslávské krize tak naléhavá, ať už jde o otázku Kosova nebo urychlení procesu přistoupení jeho balkánských sousedů. Jediným řešením pro země, které byly součástí bývalé Jugoslávie, je rychlé přistoupení k Unii v souladu se stanovenými kritérii. Mír vyžaduje ambiciózní vizi, a zejména vůli překonat historii balkánských zemí a hledět kupředu k evropské budoucnosti. Otázka Kosova dosud nebyla řešena, protože mezinárodní společenství nebylo schopno dojít k dohodě. Toto uvíznutí v mrtvém bodě, tento syndrom postihl i Evropskou unii. U zemí, které se obávají účinků nezávislosti, a zemí, které z různých diplomatických důvodů pouze sní o potvrzení své nezávislosti v co nejbližší době, bude Slovinsko muset nejprve zajistit soudržnost Unie především snahou o vnitřní kompromis, pokud nemá být zahraniční politika EU stanovená v Lisabonské smlouvě trivializována nebo dokonce zesměšněna. Nicméně víme, že hora Triglav ve Slovinsku je symbolem odhodlání a úspěchu. Proto doufejme, že bude i symbolem roku 2008!

8 Romana Jordan Cizelj (PPE-DE). (SL) Chorvatsko v říjnu 2003 vyhlásilo ekologickou rybolovnou zónu ve Středozemním moři. Proti tomu podaly protest Slovinsko a Itálie. To o rok později vedlo k podpisu dohody mezi Slovinskem, Itálií, Evropskou unií a Chorvatskem. Podle uvedené dohody se zóna nedotýká členských států. Přesto však chorvatský parlament v minulém roce jednostranně rozhodl, že se ekologická rybolovná zóna dotkne i členských států nejpozději od 1. ledna tohoto roku. Parlament tím ztížil život lidem žijícím u Středozemního moře. Toto jednostranné rozhodnutí Chorvatska přineslo problémy například rybářům, protože omezilo jejich rybolovné území a přístav Koper ztratil přístup k mezinárodním vodám. Rozhodnutí sněmu o tom, že by se ekologická rybolovná zóna měla od 1. ledna dotknout členských států, je v rozporu s mezinárodním závazkem, který Chorvatsko přijalo, a je důvodem pro zpochybnění jeho důvěryhodnosti. Závazky, které země přijala, by v moderních, demokratických právních státech neměly být porušovány. Je to zcela v rozporu s politickou kulturou Evropské unie. Proto se ptám, zda se Chorvatsko chce skutečně stát členem Evropské unie. Pokud ano, musí okamžitě jednat a začít plnit dohodu o ekologické rybolovné zóně i všechny ostatní dosud uzavřené dohody. Gyula Hegyi (PSE). (HU) Oblast Szigetköz, ležící částečně v Rakousku, Slovensku a v maďarském úseku Dunaje, je jednou z nejkrásnějších oblastí v Evropě. Se svými přírodními krásami, bohatstvím fauny a flóry, vodními přírodními stanovišti a tradičním způsobem života místních obyvatel je ostrovem biologické rozmanitosti. Rychlost průtoku řeky vyživující tento region bohužel v minulých desetiletích v důsledku hydrologických zásahů klesla na nebezpečnou úroveň. Není jen v zájmu postižené oblasti, ale i zájmu Maďarska a celé Unie, aby toto jedinečné přírodní bohatství nebylo pro příští generace ztraceno. Již máme dobré právní předpisy, například rámcovou směrnici o vodě, které by v zásadě měly tuto oblast chránit. Aby však měly úspěch, je nutné vymáhat je na vnitrostátní úrovni i na úrovni Unie. Bylo by žádoucí, aby bez ohledu na záležitost Nagy-Duna Slovensko spolupracovalo s Maďarskem při stabilizaci přítoku vody do uvedené oblasti. Chtěl bych vás na jaře pozvat na výlet touto romantickou krajinou, ale bez vody to bohužel nemůžeme provést, a proto potřebujeme veškerou možnou pomoc. Thierry Cornillet (ALDE). (FR) Pane předsedo, chtěl bych tento parlament upozornit na osud dvou francouzských novinářů, Pierra Creissona a Thomase Dandoise, kteří jsou v současné době ve vězení v Nigeru. Jsou obviněni z podvracení státní bezpečnosti, což v Nigeru znamená možný trest smrti. Není pochyb o tom, že oba novináři a jejich řidič El Hasan vstupem do zakázané oblasti porušili nigerské zákony. Dle mého názoru k tomu však došlo z řádných novinářských důvodů, protože jejich cílem bylo podat zprávu o povstání Tuaregů, měli také v úmyslu vrátit se do hlavního města a dotazovat se nigerských orgánů, aby získali co nejširší možný pohled. Proto jsem přesvědčen, že je nezbytné, abychom přijali kroky na pomoc oběma novinářům: za prvé proto, že hrozí jejich odsouzení k smrti, což je trest, který je naprosto neúměrný tomu, co učinili, a za druhé proto, že Niger je považován za nám přátelskou zemi a zemi,

9 které poskytujeme značnou pomoc. Nezasloužil by si pověst, ke které by uvedený postoj mohl vést. Pane předsedo, jsem přesvědčen, že vy i mí kolegové poslanci byste mohli být velmi nápomocni, pokud byste se připojili k této žádosti o nové zvážení, o shovívavost ze strany prezidenta Tandji, aby bylo možné uvedené dva novináře propustit. I přesto, že porušili nigerské zákony, jejich čin neodůvodňuje tak dlouhé uvěznění. Předsedající. Budeme celou věc velmi pozorně sledovat. Bogusław Rogalski (UEN). (PL) Pane předsedo, dnes mluvím jako zástupce Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci i jako občan země, která byla mnohokrát nucena o svou nezávislost a svobodu bojovat. Chtěl byl Parlament upozornit na nedodržování lidských práv a odepírání svobody vyjadřování v Čínské lidové republice, které postihuje obyvatele Tibetu. Posledním příkladem politiky tohoto režimu vůči Tibetu je zásah proti mnichům, kteří vyjádřili svou radost nad tím, že byla dalajlámovi udělena zlatá medaile amerického Kongresu. Dalajláma rovněž získal Nobelovu cenu a po několik desetiletí bojuje za lidská práva. Nemůžeme dopustit, aby byl tibetský nebo kterýkoli jiný národ ve 21. století vyhlazen diktaturou, tyranií nebo sadistickou touhou po uplatnění politické nadvlády. Tento parlament musí říci dost. Musí říci dost útokům na kulturu, která je považována za nejmírumilovnější kulturu světa. Jako svobodní lidé oddaní základním hodnotám Evropské unie bychom měli učinit vše, co je v našich silách, abychom zajistili, že i tibetský lid bude moci plně porozumět významu slova svoboda. Milan Horáček (Verts/ALE). (DE) Pane předsedo, jsme velmi šokováni tím, že ruská vláda uzavírá všechny regionální pobočky Britské rady. Tyto regionální pobočky byly obětovány v důsledku zhoršujících se vztahů mezi Ruskem a Spojeným královstvím. Může občanská společnost v Rusku očekávat jen tento druh provokace? Vražda Alexandra Litviněnka dosud nebyla vyřešena a Rusko v této věci odmítá spolupráci. Hlavní podezřelý, Andrej Lugovoj, je od konce roku 2007 poslancem Dumy. Okolnosti smrti Anny Politkovské také dosud nebyly vysvětleny. Je kritika potají umlčována, nebo je prostě likvidována? EU musí Rusko vyzvat k dodržování lidských práv a zásad právního státu. Můžeme dát příklad pojmenováním své tiskové kanceláře po Anně Politkovské. Pedro Guerreiro (GUE/NGL). (PT) Pane předsedo, vycházeje z třetího kola jednání mezi Frontou Polisario, jediným oprávněným představitelem lidu Sahrawi, a Marockým královstvím, které se konalo pod záštitou OSN ve dnech 8. a 9. ledna, musím zdůraznit, jak je v současné době nutné a důležité požadovat plné dodržování nezcizitelného práva lidu Sahrawi na sebeurčení. Je to jediné a trvalé řešení uvedeného sporu, které je rovněž v souladu s mezinárodním právem a rezolucemi OSN. Je také třeba vyzvat marocké orgány k ukončení jejich liknavého manévrování, jehož cílem je zdržet a pokud možno bojkotovat nynější proces vyjednávání. Marocké orgány je třeba rovněž vyzvat k ukončení represí a kolonizace okupovaných území Západní Sahary. Avril Doyle (PPE-DE). Pane předsedo, pan Hu Jia, aktivista boje proti nemoci AIDS, obránce lidských práv, kterého tento Parlament v roce 2007 navrhl na Sacharovovu cenu,

10 byl dne 27. prosince 2007 v Pekingu čínskými úřady uvězněn a obviněn z podvracení státu. Obdivuji pokrok, kterého byl v Číně v posledních desetiletích dosaženo, uvěznění pana Hu Jia čínskými úřady však vysílá naprosto špatný signál, kterému můžeme porozumět jen velmi obtížně. Hodlají Číňané ignorovat svůj závazek vůči mezinárodnímu společenství, který přijali, když výměnou za Olympijské hry v Pekingu slíbili zlepšit stav lidských práv? Jako Parlament musíme velmi důrazně odpovědět ve prospěch ochrany tohoto muže, který je nyní vězněn s největší pravděpodobností za svou spolupráci s Evropským parlamentem, kde v listopadu 2007 vypovídal před Podvýborem pro lidská práva. Musíme také poskytnout podporu aktivistům, kteří v Číně usilují o jeho propuštění. Protože pouze diplomatický jazyk by byl v čínské kultuře považován za souhlas, jsem přesvědčena, že potřebujeme důrazné usnesení Parlamentu na ochranu pana Hu Jia pokud možno tento týden. Naléhavě vás žádám, pane předsedo, abyste záležitost pana Hu Jia s čínskými orgány projednal: je nutné, aby slyšeli stanoviska Parlamentu. Proinsias De Rossa (PSE). Pane předsedo, promlouvám, abych upozornil na něco, co se na první pohled může jevit jako celkem všední záležitost: provádění evropské Rámcové směrnice o vodě z r v Irsku. Smutnou skutečností je, že irská vláda tuto směrnici v Irsku provádí tak, že účtuje školám poplatky za spotřebu vody. Protože většina škol v Irsku je do velké míry financována dobrovolnými příspěvky, znamená to, že rodiče musí vybírat peníze na platby za vodu. To samo o sobě by bylo dost špatné, irská vláda se však rozhodla vinit z uvedeného rozhodnutí Evropu, jakkoli je samozřejmě zcela věcí irské vlády, jakou politiku při provádění směrnice o vodě uplatní. Citlivost problému narůstá, protože v Irsku se koná referendum, abychom učinili politické rozhodnutí, a zbabělá politická taktika obviňující Evropu z vládního rozhodnutí vyvolává riziko toho, že se všichni rodiče v Irsku postaví proti Evropě. To je podle mého názoru závažná věc, a já bych chtěl požádat předsedu Parlamentu a místopředsedu Komise, který je zde dnes přítomen, aby irské vládě věc vysvětlili a vydali veřejné prohlášení v tom smyslu, že irská vláda může školám účtovat nebo neúčtovat spotřebu vody dle svého uvážení a že by neměla ohrožovat budoucnost Evropy zbabělou politickou taktikou. Gay Mitchell (PPE-DE). Pane předsedo, v některých našich členských státech je možné, aby se lidé jen tak školili v používání střelných zbraní, dokonce zbraní typu Magnum, aniž by jakkoli prokazovali svou totožnost nebo byli držiteli zbrojního průkazu. Tento problém zde uvádím z toho důvodu, že existují důkazy o tom, že členové organizovaných skupin páchajících trestnou činnost v Irsku jezdí do některých částí Evropské unie, aby zde takové školení podstoupili, a pak se vracejí do Irska a ve válkách v podsvětí vraždí lidi. Oběťmi vražd jsou často také nevinní kolemjdoucí. Tuto věc zmiňuji proto, že v listopadu Parlament schválil novou směrnici, která je nyní projednávána v Radě. Naléhavě žádám Radu, aby tuto směrnici schválila, aby byla přijata v prvním čtení. Za druhé chci požádat Komisi, aby nečekala, až bude směrnice provedena ve všech 27 členských státech (to by mohlo trvat i dva roky), ale aby začala uplatňovat některá ustanovení, jedním z nichž je zřízení kontaktní skupiny 27 členských států a Komise, která

11 by začala bojovat proti nezákonnému užívání zbraní. Naléhavě žádám, aby byly tyto kroky přijaty bez dalšího prodlení. Siiri Oviir (ALDE). (ET) Pane předsedo, dámy a pánové. Již nějakou dobu sledujeme situaci v Gruzii. Volby prezidenta skončily a výsledek je konečně jasný. Říká se, že revoluce požírá své vlastní děti. Strach z toho pravděpodobně přemohl prezidenta Saakašviliho. Výkon fyzické síly ze strany státu není projevem moci, ale slabosti země. Objektivně bychom měli konstatovat, že po potlačení demonstrací v zemi se Gruzie alespoň pokusila uspořádat demokratické volby. Demokracie však není věc. Je to způsob uvažování, který nelze jednoho dne odstranit nebo přenést z jedné země do druhé. V Gruzii vznikla významná opozice. Ve jménu demokratického pokroku bychom vládním kruhům měli pomoci pochopit podstatu základních prvků demokracie. Gruzie v sobě musí nalézt sílu překonat krizi. Na obzoru jsou nyní volby do parlamentu. Tato země potřebuje, aby pokračovaly demokratické reformy a lidé neočekávají nic menšího. My v Evropské unii bychom se dopustili chyby, kdybychom vsadili vše na jednoho člověka. Musíme podporovat instituce, poskytovat odbornou pomoc a čestně a otevřeně poukazovat na veškeré aspekty neslučitelné s demokracií. Nakonec bych chtěla říci, že to, k čemu dochází v Gruzii, je možná i klíčem k Arménii. I tam jsou na obzoru volby prezidenta. Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). (PL) Pane předsedo, na období Evropská komise přidělila Polsku právo na emise oxidu uhličitého ve výši pouhých 208 milionů tun. To je téměř o 30 % méně, než o kolik požádala polská vláda. Polsko podalo proti tomuto rozhodnutí odvolání u Evropského soudního dvora, bohužel však není známo, kdy Soudní dvůr ve věci vydá rozhodnutí. Proto se polské hospodářství musí přizpůsobit stanovenému nízkému limitu. Cementárny, ocelárny a jiné podniky musí snižovat výrobu. A co je nejdůležitější, dojde ke značnému nárůstu cen elektřiny. Odhaduje se, že ceny letos vzrostou zhruba o 10 % a v příštích čtyřech letech o 20 %, protože emisní limity značně postihly i energetický průmysl. Uvalení takovýchto emisních limitů a sdílení s nimi související nespravedlivé zátěže nejen zpomalí rozvoj nových členských států, jako je Polsko, ale bude mít i významný dopad na životní náklady jejich občanů. Chci proti tomu vyjádřit ostrý protest. Hélène Flautre (Verts/ALE). (FR) Pane předsedo, v pátek dne 11. ledna mi byl znemožněn přístup do střediska pro zadržování cizinců v Lille-Lesquin. Má návštěva byla součástí Evropského akčního týdne proti zadržování cizinců v Evropě. Pane předsedo, v červenci 2003, byly francouzské orgány na základě žádosti tehdejšího předsedy našeho parlamentu a místopředsedy Onesta povinny stanovit, aby pravidla pro návštěvy poslanců francouzského parlamentu platila i pro poslance Evropského parlamentu. Proto bych vás pane předsedo chtěla požádat, abyste ještě jednou oslovil francouzské orgány, aby zajistily plné dodržování tehdy přijatých závazků, a zejména aby bylo s poslanci

12 Evropského parlamentu zacházeno stejně jako s poslanci francouzského parlamentu. Tento požadavek je ještě aktuálnější vzhledem k tomu, že poslanci tohoto Parlamentu v současné době zkoumají návrh směrnice o vracení státních příslušníků třetích zemí, která by měla velmi závažné důsledky pro zadržování cizinců. Chtěla bych dodat, že neohlášené návštěvy zadržovacích středisek mají předcházet špatnému zacházení, které ve Francii většinou zůstává nepotrestáno, jak uvádí poslední zpráva Výboru pro zabránění mučení. Maria Petre (PPE-DE). (RO) Chci vás dnes upozornit na postavení rumunských zemědělců jeden rok po přistoupení Rumunska. V Rumunsku je zemědělství stále neefektivní nebo není dost efektivní, přesto však pro většinu obyvatel představuje hlavní zaměstnání. Zemědělci tvoří značnou část pracujících, existuje ale i významný počet starých zemědělců. V této souvislosti vítám rozhodnutí neuplatňovat v této oblasti ochrannou doložku, toto rozhodnutí však nestačí. V roce 2008 budou evropské platby činit 25 % evropského průměru, tohoto průměru Rumunsko dosáhne za 9 let. V několika posledních letech Rumunsko rychle provádělo právní předpisy Společenství v oblasti jakosti, zdraví a rostlinolékařství. Náklady na přizpůsobení mohou být pro rumunské zemědělce velkou překážkou využívání výhod společné zemědělské politiky. Rumunsko je po Polsku druhým největším zemědělským výrobcem ve střední Evropě a tento potenciál lze promyšleně a řádně využít pouze s investicemi evropského financování. PŘEDSEDAJÍCÍ: PAN VIDAL-QUADRAS Místopředseda Vladimír Maňka (PSE). (SK) Na prosincovém zasedání Evropského parlamentu zazněla nepravdivá informace, že na Slovensku je menšinové rozhlasové vysílání před zánikem a že veřejnoprávní rozhlas ruší vysílání Rádia Patria v jazycích menšin. Kolegyně a kolegové, Slovenský rozhlas žádné restrikce vůči Rádiu Patria nepřipravuje. Naopak, od ledna 2007 má Rádio Patria poprvé ve své historii samostatný vysílací okruh se 100% pokrytím území Slovenské republiky. Vysílá denně 8 10 hodin premiérového programu, tj. zpravodajství, publicistiky, kultury. To je víc než kdykoli předtím. Žádný jiný evropský veřejnoprávní rozhlas takto široce koncipované vysílání pro příslušníky národnostních menšin neposkytuje. Pane předsedající, je smutné, když si poslanec Evropského parlamentu pod pojmem demokracie představuje, že může říci cokoli, aniž aby si ověřil, zda je to pravda. Takové útoky potom vyvolávají napětí a poškozují dobré jméno státu. Jelko Kacin (ALDE). (SL) Slovinsko se chopilo předsednictví Evropské unie a předseda slovinské vlády, který je též předsedou Rady Evropské unie, již přednesl dvě hodnocení mimořádně dramatické situace v Bosně a Hercegovině, která se odlišují od předešlých hodnocení situace v této zemi. Uvedl, že situace je tak dramatická, že je horší než v Kosovu.

13 To vyvolalo velmi prudké reakce v Bosně a Hercegovině, v orgánech federace a Srbské republiky a reakce všech obyvatel. Ani sám vysoký představitel pan Lajčák zatím situaci nehodnotil tak bezútěšné. Proto se mi zdá, že hodnocení je nerealistické, nesprávné a neprofesionální a nemotivuje orgány ani občany uvedené země k větším úspěchům při úsilí o přiblížení se Evropské unii. Mám dojem, že v tomto okamžiku potřebujeme v otázkách tak citlivých, jako je Bosna a Hercegovina, více harmonizace mezi orgány Evropské unie. Marek Aleksander Czarnecki (UEN). (PL) v září 2006 Evropský parlament vyzval k ukončení obchodování výrobky z tuleňů. Toto prohlášení podpořil rekordní počet členských států. Bohužel i přes takto silnou podporu a přesto, že Parlament následně přijal tzv. akční plán v oblasti dobrých životních podmínek a ochrany zvířat, který požaduje úplný zákaz obchodování výrobky z tuleňů na území Evropské unie, nebylo dosaženo žádného kladného výsledku. Ukázalo se, že zákaz je neúčinný a nezamezil obchodování s tuleními kožešinami v Unii, která je pro tyto kožešiny nadále jedním z největších trhů. Mladí tuleni jen o několik dnů starší než je věk pro ochranu v rámci zákazu jsou loveni pro komerční účely a legálně prodáváni. Metody lovu nesplňují ani ty nejzákladnější zásady. Zvířata jsou stahována z kůže ještě zaživa a jejich těla jsou pak odhazována do vody. Tato jatka budou pokračovat, dokud Evropská komise nevydá úplný zákaz obchodování se všemi výrobky z tuleňů. Jim Higgins (PPE-DE). Pane předsedající, v Evropské unii máme dva miliony uživatelů drog. Máme zde drogovou epidemii, které se musíme postavit. Před patnácti lety se drogová závislost v Irsku omezovala pouze na Dublin. Nyní je v každém velkém i menším městě, v každé vesnici: heroin, konopí, kokain. v Irsku i v EU každý den na drogovou závislost umírají lidé. Vítám nynější osmiletou strategii EU proti drogám. Musíme se však sami sebe realisticky zeptat: funguje? Musíme problém drog řešit na všech frontách. Především musíme utnout nabídku. Za druhé se musíme pokusit přesvědčit uživatele, aby s užíváním drog přestali, a přesvědčit lidi, aby je nikdy nezačali užívat, pomocí viditelných kampaní, které lidi prostě vyděsí. A v neposlední řadě potřebujeme větší a lepší mezinárodní spolupráci. Silvia-Adriana Ţicău (PSE). (RO) Rok 2008 je Evropským rokem mezikulturního dialogu. Je to pro 27 členských států příležitost k propagaci jejich kultury, historie, jazyka a tradic. Motto Unie zní Jednota v různorodosti a rok 2008 by měl s využitím mezikulturního dialogu skutečně přispět k posilování soudržnosti v rámci Unie. Po staletí bylo Rumunsko pod nejrůznějšími vlivy byzantským, ruským, rakousko-uherským a otomanským. 86% obyvatel Rumunska se hlásí k pravoslavnému vyznání a Rumunsko je jedinou románskou zemí, kde je pravoslaví hlavním náboženstvím. Ráda bych zdůraznila, že v Rumunsku je úředně uznáno 18 církví. Mezikulturní dialog by však měl zahrnovat i dialog mezi církvemi. Chtěla bych požádat všech 34 delegací Evropského parlamentu, aby v Evropském roce mezikulturního dialogu zintenzivnily propagaci evropských hodnot na ostatních kontinentech a zprostředkovaly znalost jiných kultur a tradic.

14 Doufám, že mezikulturní dialog v roce 2008 účinně přispěje k zachování míru, jedné ze základních hodnot Evropské unie. Jorgo Chatzimarkakis (ALDE). (DE) Pane předsedající, záležitost, kterou chci zmínit, přímo vyplývá z toho, co právě řekla paní Ţicău: rok 2008, rok mezikulturního dialogu. Schvaluji a respektuji, že konference předsedů přijala určitá rozhodnutí, ale s určitým politováním konstatuji, že zástupci různých náboženství, kteří zde mají promluvit, s výjimkou papeže všichni pocházejí ze zemí mimo Evropu. Nemáme snad v Evropě dostatek náboženských vůdců, které by bylo možno pozvat k vystoupení v tomto parlamentu? Proto se domnívám, že by dávalo smysl, a vy jste se toho právě dotkla, protože Rumunsko je velká pravoslavná země, aby jako řečníci byli do tohoto parlamentu pozváni nejen papež a vůdci protestantské církve, ale i zástupci církve pravoslavné, protože mezikulturní dialog probíhá i mezi křesťany. Proto bych chtěl požádat, abyste zvážili, zda by bylo v rámci tohoto roku mezikulturního dialogu možné pozvat i ekumenického patriarchu Bartholomaiose. Teresa Riera Madurell (PSE). (ES) Pane předsedající, v tomto novém roce se další dvě země připojily k eurozóně a přijaly naši jednotnou měnu. Tím se do popředí opět dostává požadavek, který by v rozvinuté, moderní a pokrokové Unii měl být skutečností: rovnost mužů a žen na nových mincích. Tento problém se v historii stále opakuje: ženy byly na nově ražených mincích zobrazovány jen zřídka. Osobnostem, přínosu a práci žen se nejen v této souvislosti nikdy nedostalo žádného symbolického uznání. Rovnost mužů a žen je jednou z hodnot, na kterých budujeme Evropskou unii, a v této souvislosti by tato rovnost měla být uplatněna ve všech oblastech. Je důležité uznat a podpořit činnost mnoha žen v různých oblastech, například ve vědě, kultuře, vzdělávání, politice, jejichž práce, životy a jména bychom měli uznávat, studovat a připomínat si je. v některých zemích, například v mé vlastní, ve Španělsku, parlament schválil návrh v tomto smyslu. Tento parlament a Komise by se měly chopit iniciativy a doporučit všem členským státům, aby přijaly vhodná opatření a zajistily, aby při ražbě nových euromincí byly stejným dílem využity odkazy na muže i ženy a jejich portréty. Mairead McGuinness (PPE-DE). Pane předsedo, jeden z mých kolegů navrhl, aby se tento parlament zabýval všední záležitostí, konkrétně prováděním Rámcové směrnice o vodě v Irsku. Tato záležitost rozhodně všední není. Pokud je všední, měli bychom o ní více jednat, protože irská vláda se sama dostala do ožehavé situace, když obvinila Evropu, že ji nutí účtovat školám spotřebu vody, přičemž ve skutečnosti se otázka týká toho, jak tato vláda nedostatečně financuje školy a jak špatně informuje o tomto důležitém právním předpisu a jak špatně jej provádí. Je ohrožen názor Irů na Evropskou unii, protože stále viníme Evropu za rozhodnutí, se kterými nejsme spokojeni, i přesto, že se naše vláda účastnila rozhodovacího procesu. v době, kdy stojíme před referendem o reformní smlouvě, nedívají se na EU znepokojeně a jako na problém jen rodiče, s Evropskou unií jistě nejsou spokojeni ani zemědělci. Proto musí irská vláda v plné šíři vysvětlit, jak tuto směrnici provádí; musí řádně financovat školy a musí odpovědět na otázku zda a kdy budou od Irů vybírány domácí sazby. To potřebujeme v této fázi vědět.

15 Předsedající. Tím je tento bod uzavřen. 14. CARS 21: Regulační rámec pro konkurenceschopnost automobilového průmyslu (rozprava) Předsedající. Dalším bodem je zpráva (A6-0494/2007), kterou vypracoval Jorgo Chatzimarkakis jménem Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku na téma CARS 21: rámec právní úpravy pro konkurenceschopnost automobilového průmyslu (2007/2120 (INI)). Jorgo Chatzimarkakis, zpravodaj. (DE) Pane předsedající, pane komisaři Verheugene, zpráva, kterou projednáváme, je ve skutečnosti pouze zpráva o zprávě, jmenovitě zprávě, kterou vypracovala Komise o automobilu budoucnosti. Dne 19. prosince však Evropská komise přijala návrh týkající se budoucích povolených emisí CO 2 z osobních automobilů. Veřejnost se proto přirozeně zajímá o to, jak bude na tento návrh Evropský parlament reagovat a do jaké míry jsou rozhodnutí Parlamentu v souladu s ostatními rozhodnutími přijatými v nedávné době. Právě jsme jednali a hlasovali o zprávě, kterou předložil můj kolega Chris Davies, a proto je důležité, abychom i my byli důslední. Chtěl bych o tom něco říci později, protože zpráva o CARS 21 zahrnuje i mnoho aspektů, které se nijak netýkají emisí CO 2. Je velmi důležité, abychom se v tomto parlamentu tématem motorových vozidel zabývali. Proč? Protože již léta projednáváme lisabonskou agendu a protože přitom stále diskutujeme o konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Zde máme odvětví, ve kterém jsme skutečně konkurenceschopní. Na trhu s vozy vyšší třídy například Evropa nastavuje standard na mezinárodní úrovni. Více než 80 % světových automobilů vyšší třídy pochází z Evropy. Toto odvětví je jedním ze základních kamenů evropského hospodářství a je i klíčovým činitelem evropské konkurenceschopnosti. CARS 21 znamená právní úpravu pro konkurenceschopnost automobilového průmyslu pro 21. století. Jedná se o sdělení Komise, která v roce 2005 zřídila pracovní skupinu na vysoké úrovni CARS 21, která měla připravovat návrhy budoucího regulačního rámce pro automobilový průmysl EU. Cílem tohoto opatření bylo určit úpravy, které je třeba provést v automobilovém průmyslu pro zachování konkurenceschopnosti tohoto odvětví i v dalších letech. v této chvíli není možné probrat všechny předložené návrhy. Členové Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu však sestavili seznam 89 těchto návrhů. Nemohu se zde zabývat všemi, týkají se však otázek, jako je bezpečnost silničního provozu, ochrana životního prostředí, vnitřní trh, globální obchod, výzkum a inovace a mnoho dalších věcí. Dovolte mi vybrat jen několik souvisejících aspektů. Potřebujeme například dokončit vnitřní trh doplňků a náhradních dílů. Je nespravedlivé, že například německé společnost zabývající se automobilovými doplňky nesmějí prodávat výrobky (např. kola) v Itálii, protože tato země zakazuje doplňkové díly, zatímco italští výrobci mohou vyvážet do kterékoli země včetně Německa. v tomto ohledu Evropa potřebuje řádný vnitřní trh doplňků a náhradních dílů a potřebujeme rovněž stejné bezpečnostní normy pro odvětví automobilových doplňků. Kromě toho musíme zavést v celé EU platný systém schvalování typu, protože v této oblasti v současné době existují do očí bijící nerovnosti. A ještě další věc: potřebujeme jednodušší systém regulace postupů schvalování typu ojetých vozidel pořízených v EU a kdekoli jinde. Některé členské státy stanovily velké překážky a

16 vybudovaly rozsáhlý byrokratický systém, který velmi ztěžuje činnost prodejců a soukromých osob kupujících ojetá vozidla. Evropa v této oblasti potřebuje společný regulační systém. Ten bude důležitým nástrojem i při obnově vozového parku. v mnoha jiných oblastech rozvíjíme politiku ochrany klimatu, kterou potřebujeme i v tomto odvětví, což znamená, že potřebujeme úpravy a přizpůsobení. Další významná otázka se týká financování výzkumu. Automobilový průmysl potřebuje od členských států více peněz na výzkum. Rostoucí počet povinných cílů, například právních předpisů pro emise CO 2, vyžaduje od automobilového průmyslu stálé přizpůsobování. Pokud má Evropa posílit své postavení na tomto trhu, budou muset členské státy i Evropská unie investovat daleko více do výzkumu vozidel a nikoli jen do vývoje alternativních pohonných soustav, ale i do ostatních oblastí, například ukládání energie. v technologii akumulačních baterií jsme již nyní o pět let pozadu za našimi asijskými konkurenty. Nyní k tématu CO 2 : ve spolupráci s Chrisem Daviesem, zpravodajem Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, jsme ještě jednou stanovili řadu základních parametrů. Vycházejí z koncepce sankcí namísto zákazů, přičemž klíčovým parametrem je hmotnost vozidla, zaměřují se však také na realistické posouzení doby, kdy mohou právní předpisy pro CO 2 vstoupit v účinnost. Parlament rozhodl, že cílovým datem by měl být rok Rovněž jsme hlasovali pro hodnotu 125 gramů jako základní emisní cílovou hodnotu. Rád bych teď uvedl jednu připomínku ke Komisi: sankce, kterou jste stanovili ve svém návrhu, je patnáctkrát vyšší než sankce za emise CO 2 z komínů. Tím jsou emise CO 2 z výfukových zplodin vozidel patnáctkrát dražší než emise z komínů. z tohoto důvodu požadujeme realistické ohodnocení. Současné stanovené hodnoty jsou příliš náročné. Rád bych poděkoval kolegům, kteří při sestavování této zprávy pomohli. Günter Verheugen, místopředseda Komise. (DE) Pane předsedající, dámy a pánové, význam CARS 21 daleko přesahuje automobilové odvětví. Je to i vzor budoucí evropské průmyslové politiky. Zde se poprvé a v úzké spolupráci se všemi zúčastněnými stranami pokoušíme dosáhnout společné dohody o dlouhodobém stabilním rámci jednoho z klíčových evropských odvětví. s velkou hrdostí říkám, že se nám to podařilo. Vše vychází z celkem jasného rozdělení odpovědností. Řekli jsme evropským výrobcům automobilů, že nemohou očekávat, že zavedeme protekcionistická opatření na jejich ochranu před rostoucí konkurencí přicházející z ostatních částí světa. Také jsme jim však řekli, že mohou počítat s tím, že budou mít soubor stabilních, spolehlivých a předvídatelných rámcových podmínek, a co je ještě důležitější, dostatek času což pan Chatzimarkakis právě zmínil na to, aby se na nadcházející povinné požadavky připravili. V tomto okamžiku bych chtěl říci něco o postavení evropského automobilového průmyslu: je to jeden z velmi mála sektorů trhu, ve kterém je Evropa nepochybně nadále na prvním místě na světě. Je to pro Evropu klíčové průmyslové odvětví z hlediska technologického rozvoje, růstu a v neposlední řadě zaměstnanosti. Důrazně jsem se bránil proti hlasům v Evropě, které vzbuzovaly dojem, že na výrobě, koupi a používání motorových vozidel je cosi nemorálního, dokonce kriminálního. Automobil je součástí našeho evropského způsobu života a musí být cenově dostupný, musí být bezpečný, musí být spolehlivý a musí být ekologický. Právě toho se týká CARS 21. Evropský automobilový průmysl se nestaví proti náročným cílům v oblasti ochrany životního prostředí, které Evropská komise ve svém návrhu předložila. Tady bych chtěl

17 vyjasnit ještě něco: ani já proti nim nejsem. Příští fáze omezování emisí CO 2 ze soukromých automobilů bez jakýchkoli kdyby, a nebo ale bude spočívat ve stanovení evropské průměrné hodnoty na 120 gramů na kilometr. To není v rozporu se 125 gramy, které zmínil pan Chatzimarkakis, protože 5 gramů má být dosaženo používáním biopaliv. Není žádného sporu o tom, že to bude náš další cíl. Jsem také přesvědčen, že pro evropský automobilový průmysl bude takovýto právními předpisy vyvolaný nárůst inovací prospěšný v tom smyslu, že odvětví bude vyrábět nejen ve světovém měřítku nejbezpečnější vozidla nejvyšší jakosti, ale i vozidla nejméně poškozující životní prostředí. Nemám nejmenších pochyb o tom, že k tomu dojde. V průběhu jednání se vyskytly určité návrhy, které se mi vůbec nelíbily, zvláště, což nebudu příliš zdůrazňovat, pokus postavit výrobce velkých automobilů proti těm, kteří vyrábějí menší automobily, nebo postavit řidiče velkých automobilů, kteří si mohou taková vozidla dovolit a chtějí je vlastnit, proti těm, kdo si mohou dovolit jen menší automobily nebo takovým dávají přednost, pod heslem velké auto je špatné, malé dobré. Francouzský prezident Nicolas Sarkozy přispěl k debatě pozoruhodným argumentem, když napsal předsedovi Komise, že to, že můžete utratit hodně peněz za automobil jinými slovy koupit si velký a nákladný automobil vás neopravňuje produkovat větší znečištění. To je zcela jistě argument, na který je třeba reagovat. Nežiji ve Francii, ale vím, že ve Francii jsou lidé, kteří bydlí ve velkých zámcích a na vytápění takových budov potřebují velké množství energie. Rovněž vím, že ve Francii jsou lidé, kteří žijí pod mostními oblouky a neprodukují žádné náklady na vytápění. Jaký je v tom rozdíl? Je-li nemorální jezdit ve velkém autě, a tudíž způsobovat větší znečištění než ten, kdo jezdí v malém vozidle, je pak rovněž nemorální bydlet v rodinném domě a mít větší náklady na vytápění než někdo, kdo žije v jednopokojovém bytě. Chtěl bych jen upozornit na to, že jakkoli se uvedený argument může na první pohled jevit dosti přesvědčivý, při bližším zamyšlení by znamenal, že otázka CO 2 by nás oklikou zavedla na cestu všudypřítomné regulace životního stylu v Evropě. To je něco, co jistě nechceme a co nechce ani Komise. Chceme v evropském automobilovém průmyslu zachovat výrobu celé škály modelů a není žádný důvod, proč by to nemělo být možné. Jsem přesvědčen, že v procesu konzultací, který má být nyní zahájen, musíme velmi opatrně a přesně zvažovat, co od výrobců, spotřebitelů a ostatních účastníků silničního provozu můžeme a chceme požadovat. Dámy a pánové, musím říci, že od nich očekáváme velmi mnoho. Vše, co jsme již dohodli v podobě norem Euro 5 a Euro 6, které již vstoupily v platnost, evropské automobily zdraží. Předpisy, které budeme zavádět, abychom zajistili lepší ochranu chodců, jinými slovy opatření zaměřená na konstrukci vozidla, který bude lépe chránit chodce v případě, že se stanou účastníky nehody, budou také stát hodně peněz. Povinné zavádění systémů elektronické kontroly stability v evropských automobilech bude také velmi nákladné, a k tomu všemu jsou tu ještě náklady na omezování emisí CO 2. Tato opatření provádíme v situaci, kdy jedno konkrétní odvětví evropského automobilového průmyslu čelí útokům zahraničních konkurentů, již nyní má nejnižší výnosy, snižují se jeho vývozní příležitosti a dovoz převyšuje vývoz jde o trh malých a středních vozidel. Mám značné obavy o budoucnost mnoha evropských výrobců. Jsem plně přesvědčen, že je naprosto nezbytné, aby všechny průmyslové výrobky, tedy včetně automobilů, dosáhly nejvyšší technicky možné úrovně vývoje nepoškozujícího životní prostředí. Nemyslím si

18 však, že bychom to měli dělat tak (což se týká všech průmyslových výrobků, nikoli jen automobilů), abychom přitom snižovali mezinárodní konkurenceschopnost našich průmyslových odvětví. Musíme mít jasno v jedné věci: pokud svými politikami (a mám na mysli především naši rozpravu v příštím týdnu) způsobíme to, že průmyslová odvětví opustí evropské továrny a zřídí si výrobní závody jinde ve světě, nebude dopad na životní prostředí jistě příznivý, protože na těchto jiných místech budou podniky vyrábět své zboží za daleko horších podmínek ochrany životního prostředí. Pokud by se výrobci oceli měli přestěhovat z Evropy do Kazachstánu, věřte mi, že v této zemi jsou pravidla daleko méně přísná než zde v Evropě. Výsledkem by byl nárůst emisí a současně by byly ztraceny desítky tisíc, ne-li stovky tisíc pracovních míst. Byl bych rád, kdyby tyto skutečnosti nebyly v nadcházející vášnivé rozpravě zapomenuty. Moderní evropská průmyslová politika a moderní evropská politika ochrany životního prostředí mohou ukázat, že hospodářství a ekologie nejsou přirozenými protiklady, a že je možné vyřešit ekologické výzvy budoucnosti racionálním ekonomickým přístupem kombinovaným s moderní technologií. O tomto tématu jednaly všechny subjekty zúčastněné na rámci CARS 21, o kterém zde dnes hovoříme, a takový byl konečný výsledek. Věřím, že takový výsledek si zasluhuje širokou podporu evropské veřejnosti. (Potlesk) Erika Mann, navrhovatelka stanoviska Výboru pro mezinárodní obchod. (DE) Pane předsedající, pane komisaři, pane Chatzimarkakisi, byla jsem odpovědná za vypracování příslušné zprávy za Výbor pro mezinárodní obchod. Ve zprávě jsme se zaměřili zejména na tři klíčové aspekty. Za prvé jsme vyzvali Komisi, aby urychleně a s řádnou péčí zajistila prošetření všech doporučení, které by určilo míru jejich dopadu na mnohostranné vztahy tzv. kolo jednání v Dohá a na dvoustranné dohody. Tyto dvoustranné smlouvy byly předmětem našeho zvláštního zájmu, například ve vztahu ke Koreji. Pozornost jsme však věnovali i jiným zemím, například Indii a státům ASEAN. Je důležité zajistit otevření přístupu na trh, za předpokladu, že budeme rovněž schopni od druhé strany získat příslušné záruky. To se týká zejména tzv. necelních překážek obchodu. Za druhé požadujeme větší koordinaci při stanovování mezinárodních dohod a mezinárodních norem. Za třetí naléhavě doporučujeme, abychom při šetření vnitřní hospodářské soutěže neztráceli ze zřetele podmínky mezinárodní konkurence, které se v posledních letech značně změnily. Nyní zjišťujeme, že máme mnohem více mezinárodních konkurentů, se kterými se musíme vyrovnat. Antolín Sánchez Presedo, navrhovatel stanoviska Hospodářského a měnového výboru. (ES) Pane předsedající, automobilové odvětví, které evropskému hospodářství zajišťuje značný počet pracovních míst, vyžaduje ambiciózní rámec, který stanoví promyšlená integrovaná opatření v souladu s Lisabonskou strategií, která budou čelit novým výzvám. Náš průmysl je největším výrobcem osobních automobilů a druhým největším výrobcem nákladních automobilů a zajišťuje dobré poprodejní služby. Jako takový potřebuje potvrdit

19 své postavení a zajistit, že bude schopen plnit požadavky na mobilitu a dopravu, zvyšovat produktivitu, zlepšovat bezpečnost a prospívat životnímu prostředí. Pro dosažení těchto cílů je klíčová hospodářská efektivita. Právě ta nám umožní splnit všechny cíle a zaručit přístupné ceny pro obnovu vozového parku, tzn. pro koupi vozidel a jejich údržbu po dobu životnosti. Hospodářský a měnový výbor na tento aspekt upozornil a vyjádřil svou podporu snahám o zlepšení hospodářské soutěže a ochranu práv duševního vlastnictví a o zlepšení daňového režimu odvětví. Tyto názory jsou do velké míry ve zprávě obsaženy, a proto zpravodaji blahopřeji. Ona Jukneviciene, zpravodajka pro stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci.? (LT) Blahopřeji panu Jorgo Chatzimarkakisovi k přípravě této zprávy. Automobilový průmysl je skutečně jedním z nejvýznamnějších. Přímo v něm pracuje 2,3 milionu lidí a dalších milionů pracuje v přidružených odvětvích. To znamená 7 procent všech osob pracujících v průmyslovém sektoru ve Společenství. Členové Společenství se musí starat o ty, kdo by mohli ztratit své zaměstnání v důsledku strukturálních změn, a musí se na tuto situaci vhodně připravit. v současné době se problémy řeší až ve chvíli, kdy nastanou. Musíme zajistit, aby se finanční prostředky Společenství přidělené podnikům procházejícím rekonstrukcí dostaly přímo k zaměstnancům. Zvláště je nutné podpořit ty, kdo chtějí začít podnikat mám na mysli Fond pro přizpůsobení globalizaci. Lidskost je nejdůležitější ve chvíli, kdy probíhají nejrůznější změny, a naší povinností je postarat se o občany Společenství, chránit je před nezaměstnaností a účinně využívat sociální záruky. Pouze to nám může pomoci získat důvěru lidí. Claude Turmes, navrhovatel stanoviska Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. (DE) Pane předsedající, chtěl bych do rozpravy přispět uvedením dvou číselných údajů, abychom všichni věděli, o čem hovoříme. Na světě nyní existuje 700 milionů automobilů v době, kdy cena ropy dosáhla 100 dolarů. v minulém týdnu společnost Tata Motors představila automobil za nízkou cenu s průměrnou spotřebou pět litrů na sto kilometrů, pět litrů je však na tak malý automobil stále příliš. To vše napovídá, že v následujících letech se objeví stovky milionů automobilů na silnicích nově se rozvíjejících zemí Číny, Indie, ostatních asijských zemí, Jižní Ameriky a afrických států. Vzhledem k takovémuto scénáři jistě nehodláme chránit ty evropské výrobce, kteří věří, že musí vyrábět dvoutunové limuzíny se spotřebou paliva sedm, osm, deset i více litrů, jen proto, že máme v této oblasti takzvanou konkurenční výhodu. Podle mě tato rozprava není nic jiného než fiasko. Pan Ferber z U nedávno hrozil předsedovi Komise Barrosovi, že jeho skupina CDU/U nepodpoří druhý mandát, pokud bude pan Barroso nadále podporovat pana Dimase v jeho vystupování proti německému automobilovému průmyslu. Pane Verheugene, omluvte mé vyjádření, ale jistě se nemůžete zlobit na pana Sarkozyho. Proč se zlobíte? Protože on a pan Prodi napsali dopis, který měl zajistit, aby Komise nestanovila růstovou křivku na hodnotu 80, jak požadoval německý automobilový průmysl, ale aby byl nalezen kompromis. Podle mého názoru to, co učinili pan Prodi a pan Sarkozy ve vztahu k této rozpravě, bylo naprosto a zcela oprávněné. Nejsem ani překvapen, že další politik FDP se dostal přirozeně do vleku německé automobilové lobby. Pokud mohu říci, pane Chatzimarkakisi, vaše zpráva zaostává za prací Chrise Daviese, protože namísto stopy nyní upřednostňujete hmotnost vozidla a protože namísto 125 gramů na základě technologie vozidla nyní požadujete integrovaný cíl ve výši 125 gramů.

20 To znamená, že dnes Parlament o něco ustoupil. Pokud jde o argument týkající se lhůty, čeho chceme dosáhnout? Stanovením roku 2012 se pouze snažíme rychleji přinést na trh technologii, která již existuje. Chybí ten nejdůležitější prvek: kde je cíl pro rok 2020? Pane Verheugene, požadujete pevný rámec. Jak bych měl jako manažer v automobilovém průmyslu vědět, jakou cestou se mám dát, když evropští zákonodárci nestanoví žádné podmínky, které by upřesnily, jaké energetické účinnosti bych měl do roku 2020 dosáhnout. Nezmiňuje to ani návrh Komise, ani váš dokument. Pokud má tento parlament učinit cokoli ve věci zprávy o právních předpisech, měl by vypracovat návrh stavu, do kterého musíme do roku 2020 dospět. Právě to potřebujeme: stabilní, dlouhodobé plánování. Malcolm Harbour, navrhovatel stanoviska Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Pane předsedající, chtěl bych začít tím, že tentokrát souhlasím s panem Turmesem. Tato zpráva má klíčovému odvětví průmyslu dát stabilní rámec, ve kterém má toto odvětví plnit společenské požadavky, které na ně klademe ať se týkají životního prostředí nebo bezpečnosti. Dovolil bych si pochybovat o tom, že toho pan Dimas dosáhl a že provedl řádné posouzení dopadu v porovnání s tím, co je obsaženo ve zprávě o CARS 21. Jednou z věcí, o které bych chtěl pana komisaře Verheugena požádat, je, aby pana Dimase požádal o vysvětlení, jak se postup, který nyní uplatňuje při přípravě uvedeného nařízení, slučuje s obsahem návrhu o CARS 21. Zajímám se o to, protože jsem byl členem pracujícím členem pracovní skupiny na vysoké úrovni. Toto je třetí zpráva. Pracovní skupina na vysoké úrovni vypracovala svou zprávu, Komise vypracovala velmi dobrou odpověď, která přijala většinu doporučení zúčastněných subjektů, a nyní tento parlament díky dobré práci pana Chatzimarkakise hodlá přesvědčivým způsobem uvedené závěry potvrdit. Existuje však ještě další skupina, která, jak je obvyklé, při této debatě chybí, a to jsou členské státy. Jedním z nejdůležitějších doporučení CARS 21 je integrovaný přístup. Členské státy mají na této věci zásadní zájem, proč tu tedy dnes večer nejsou? Právě ony se chovají ve svých vnitrostátních právních předpisech po svém a narušují dosažení stabilního rámce, vnitřního trhu, dosažení cílů v ochraně životního prostředí a bezpečnosti, které chceme splnit, cílů v oblasti snížení počtu mrtvých na silnicích kde máme velmi náročné cíle a kde mohou členské státy provést velké investice do infrastruktury a přípravy řidičů. Proč tu nejsou? Musíme jim vyslat jasný vzkaz. Jednou z věcí, kterou ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele požadujeme, je to, aby tento Parlament převzal iniciativu a přivedl do této sněmovny ostatní poslance vnitrostátních parlamentů, aby v rámci CARS 21 hovořili o tom, jak jako politici na vnitrostátní a místní úrovni hodlají přispět k těmto obecným cílům dosažení konkurenceschopného automobilového průmyslu s nejlepší možnou technologií a k zachování a rozvoji pracovních míst, a přitom naplnit cíle, které chceme splnit z hlediska zlepšení vědy, bezpečnosti a životního prostředí. (Potlesk) Luca Romagnoli, navrhovatel stanoviska Výboru pro dopravu a cestovní ruch. (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych zařadit několik návrhů do stanoviska k rámci právní úpravy pro konkurenceschopnost automobilového průmyslu v 21. století vzhledem k jeho velkému strategickému významu pro růst a zaměstnanost v Unii, ale i vzhledem

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

INFORMACE Interní zpravodaj

INFORMACE Interní zpravodaj Evropský integrační tým ČMKOS INFORMACE Interní zpravodaj č. 16/2009 17. 7. 2009 EVROPSKÁ RADA 18. A 19. ČERVNA 2009 Ze závěrů předsednictví: Kapitola "Institucionální otázky" a její přílohy: - Rozhodnutí

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 19. 9. 2012 2012/2134(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) Hospodářský a měnový výbor

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST V oblasti práva zaměstnanců na informace a konzultace doplňuje Evropská unie ve svých činnostech členské státy tím, že přijímá opatření, s cílem podporovat

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 21. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona,

Více

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století SPEECH/07/421 Vladimír Špidla Člen Evropské komise odpovědný za zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století Centrum pro evropskou

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 18. 12. 2009 PRACOVNÍ DOKUMENT o zprávě z vlastního podnětu na téma EHP/Švýcarsko: překážky ve vztahu k plnému zavedení vnitřního

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Symboly EU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost VZDĚLÁVACÍ OBOR: Výchova k občanství TEMATICKÝ OKRUH: Mezinárodní

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 27.4.2015 PRACOVNÍ DOKUMENT o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj:

Více

23.1.1996 Premiér Václav Klaus podal oficiální žádost České republiky o členství v EU

23.1.1996 Premiér Václav Klaus podal oficiální žádost České republiky o členství v EU ČR v EU Základní přehled historie vstupu České republiky do Evropské unie 1988 ČSSR a Evropská společenství navázaly diplomatické styky 1990 ČSFR podepsala dohodu o obchodní a hospodářské spolupráci s

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa NĚMECKO Více Evropy Prosazuje zavedení: Evropská armáda, Evropská federace, Cesta na Mars, Evropská deklarace, Jazyk EU, Minimální mzda, Monitoring občanů, Sociální dávky, Ekonomická vláda, Regulace bank

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie?

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie? Evropa v kostce Co to je Evropská unie? Je evropská Je to unie = nachází se v Evropě. = spojuje země a lidi. Podívejme se na ni zblízka: Co mají Evropané společného? Jak se Evropská unie vyvinula? Co dělá

Více

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou.

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. EKONOMICKÁ REFORMA V EVROPĚ, ÚNOR 2002 - SHRNUTÍ REALIZACE EVROPSKÉHO POTENCIÁLU Aby Evropa fungovala Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. Bílá kniha

Více

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 Rada bezpečnosti s ohledem na zásady a cíle Charty OSN, včetně primární zodpovědnosti Rady bezpečnosti za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti

Více

Evropský parlament Práce europoslance a utváření evropské politiky Úvod u zrodu stáli dva zakladatelé Ing. Oldřich Vlasák EP 18. Dubna 2008 Robert Schuman Jean Monnet 3 Historie Evropské Unie Evropská

Více

Výbor pro mezinárodní obchod SDĚLENÍ ČLENŮM

Výbor pro mezinárodní obchod SDĚLENÍ ČLENŮM EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro mezinárodní obchod 18.01.2011 SDĚLENÍ ČLENŮM Věc: Zpráva delegace Výboru pro mezinárodní obchod z návštěvy Maďarska (Budapešť) ve dnech 29. 30. listopadu 2010 CM\850274.doc

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD)

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD) 45/2003 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. května 2000 byl v New Yorku přijat Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte *) o zapojování dětí

Více

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

Vztahy mezi EU a Ukrajinou: vyhlídky do budoucna

Vztahy mezi EU a Ukrajinou: vyhlídky do budoucna SPEECH/10/175 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Vztahy mezi EU a Ukrajinou: vyhlídky do budoucna Národní universita Tarase Ševčenka Kyjev V Kyjevě dne 22. dubna 2010 Vážený

Více

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou.

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou. Je zavedení národního víza zpřísněním? Není to Pravdou je, že návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců umožňuje na rozdíl od stávajícího zákona o pobytu cizinců žádat rovnou na zastupitelském úřadu

Více

Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federacy

Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federacy Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federacy S případnými dotazy k uvedené problematice se můžete obracet na Zelenou linku pro export bezplatně na tel. čísle 800 133

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ. Oznámení poslancům. Postup slyšení kandidáta na komisaře pro rozvoj a humanitární pomoc pana Louise Michela

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ. Oznámení poslancům. Postup slyšení kandidáta na komisaře pro rozvoj a humanitární pomoc pana Louise Michela EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ Oznámení poslancům Věc: Postup slyšení kandidáta na komisaře pro rozvoj a humanitární pomoc pana Louise Michela Podle článku 214 Smlouvy o ES podléhá předseda a

Více

Akt pro jednotný trh

Akt pro jednotný trh Akt pro jednotný trh Debata v Evropském domě 8. dubna 2011 Jaroslav Šulc Sulc.jaroslav@cmkos.cz Ekonomický poradce ČMKOS Jungmanova 24, Praha 1 Dilema konsolidace nebo růst? Nutnost vyjít z krize - vytvořením

Více

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 CS CONSILIUM Schengen Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 Obsah ÚVOD 1 VOLNÝ POHYB OSOB 2 POLICEJNÍ A CELNÍ SPOLUPRÁCE 2 vnitřní hranice 2 vnější hranice 3 Schengenský informační systém (SIS)

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Každý má práva. A co víc, jsi-li chlapec nebo dívka a je ti méně než 18 let, máš jistá specifická práva. Všechna tato práva byla

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014 Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice Vídeň, 12. 13. června 2014 Vyjednávání naší budoucnosti! Strategie odborů v časech ekonomické krize Rezoluce Zabezpečit budoucnost Evropy - zorganizujme

Více

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření MEMO/06/173 V Bruselu dne 27. dubna 2006 Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření Evropská unie již dva roky sdružuje 25 členských států a pracuje ve 20 úředních jazycích. Připravuje se také na

Více

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Prezentace: Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Roman Haken Evropský hospodářský a sociální výbor Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

Zápis z jednání Výboru pro vnitřní trh a spotřebitelské záležitosti

Zápis z jednání Výboru pro vnitřní trh a spotřebitelské záležitosti Zápis z jednání Výboru pro vnitřní trh a spotřebitelské záležitosti Datum: Předsedající: Poradce: 25. září 2012 od 10,30 16,30hod Graham Wynn Fatma Sahin 1. Přijetí agendy Graham Wynn, předseda pracovní

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny S T A N O V Y 1 Obecná ustanovení 1. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ( dále jen ČSHLM

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

Návštěva evropských institucí

Návštěva evropských institucí Návštěva evropských institucí Ve dnech 9. až 13. 10. 2011 se uskutečnila ve spolupráci se ZŠ Mitušova 8, Ostrava Hrabůvka a CK Hambálek vzdělávací akce exkurze do Bruselu, Štrasburku a Lucemburku, které

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.04.2005 KOM(2005) 146 v konečném znění 2005/0056 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím, kterou

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000, SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI))

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI)) Otázka harmonizovaného zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury je podle Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout (Modrá knižnice sv. 88) jednou z prioritních otázek. Stanovisko

Více

ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO. Elektronické mýtné pro kamiony v Německu

ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO. Elektronické mýtné pro kamiony v Německu ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO Elektronické mýtné pro kamiony v Německu Krátká analýza Ondřej Krutílek, Petra Kuchyňková Centrum pro

Více

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA EU a její severoameričtí partneři, Spojené státy americké a Kanada, vyznávají společné hodnoty demokracie, lidských práv a hospodářské a politické svobody a rovněž

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Způsob odvolání člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Senátem. Hmotně právní úprava odvolání

Způsob odvolání člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Senátem. Hmotně právní úprava odvolání Způsob odvolání člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Senátem Hmotně právní úprava odvolání Zákon č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek

Více