Císafisk den v Kadani

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Císafisk den v Kadani"

Transkript

1 XVII. ročník, 2/2012 Turistické informace z Česka a Polska Město nejstaršího pivaře str. 5 Na obzoru třetí geopark str. 10 Slavný kanál přijel do Prahy, v létě se vydejte vy na kanál str. 19 Císafisk den v Kadani 20. jubilejní roãník 24. a 25. srpna 2012 Více o Kadani na str. 6-7

2 INFOTOUR A CYKLOTURISTIKA Xlll. ročník veletrhu cestovního ruchu (PÁTEK - SOBOTA) Kongresové centrum ALDIS Eliščino nábřeží, Hradec Králové NEJVĚTŠÍ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH NOVÁ KONCEPCE, NOVÝ POŘADATEL, TRADIČNÍ PROSTORY VSTUP ZDARMA NA VÝSTAVU A DOPROVODNÝ PROGRAM V PRŮBĚHU VELETRHU BUDE PROBÍHAT BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM, ZÁVODY NA VESLAŘSKÝCH TRENAŽÉRECH, PŘEDNÁŠKY CESTOVATELŮ, KONCERTY, TANEČNÍ VYSTOUPENÍ, PROGRAM PRO DĚTI. Záštitu nad veletrhem převzali: Ing. Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj ČR Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradec Králové Viliam Sivek, předseda Asociace cestovních kanceláří ČR Česká asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu VYBER DOPROVODNYCH AKCÍ ČTVRTEK PÁTEK Odborná konference Voda a cestovní ruch PÁTEK Jan Burian - koncert a povídání o Islandu SOBOTA Ing. Vladimír Prachař - západní Kanada Skalisté hory a Indiánské rezervace Jiří Štýrský Příběhy na horním Nilu - Egypt Michaela Mysha Košťálová Nepál - Perličky z podhůří Himaláje Den vody - prohlídky vodní elektrárny Hučák, dispečink povodí Labe, představení vodní turistiky VELETRH POŘÁDÁ: VE SPOLUPRÁCI: MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: OSTATNÍ PARTNEŘI:

3

4 Kdy se vlastně konal první veletrh bez ohledu, v jakém oboru? Co vedlo výrobce a obchodníky k tomu, aby se ve velkém počtu sešli a vystavili na odiv široké veřejnosti své úspěchy a produkty? Co vede tisíce lidí k tomu, že přicházejí na veletrhy? Vždyť valná část produkce a nabídek se k nám všem denně dostává prostřednictvím televize, rádia, novin i internetu. Mají veletrhy ještě budoucnost? Není pochyb, že ano. Položené otázky nejsou řečnické. Odpovědi na ně existují a je třeba se jimi vážně zabývat. Předchůdkyněmi veletrhů s mezinárodní účastí byly s největší pravděpodobností velké výstavy. Světová výstava v Paříži roku 1855 a v roce 1891 Zemská výstava v Praze ta byla ke stému výročí první velké pražské výstavy konané roku Ovšem na první veletrhy v moderním slova smyslu bylo potřeba ještě nějaký čas počkat až v Brně Pisárkách vyrostlo jedno z nejkrásnějších výstavišť. Areálu, který byl od samého počátku koncipován právě k pořádání veletrhů a jehož architektura je dodnes oslňující. V roce otevření v květnu 1928 se zde uskutečnila Výstava soudobé kultury v Čechách a v roce 1955 už to byla 1. Výstava československého strojírenství a za další tři roky 1. Mezinárodní strojírenský veletrh. Později vyrostla výstaviště v Olomouci, Liberci, Plzni i v Jablonci nad Nisou. Dodnes fungují ovšem jen některá to už je ale jiné téma. Co nás nyní zajímá, jsou veletrhy hlavně veletrhy cestovního ruchu. Regiontour v Brně a Holiday World v Praze jsou akcemi, bez nichž si náš obor těžko umíme představit. Ještě před pár lety se zdálo, že jejich charakter a budoucnost jsou dány velkými expozičními celky reprezentujícími české a slovenské kraje, Veletrhy jaké jsou a jaké budou CzechTourism nebo Slovenskou agenturu pro cestovní ruch (SACR), popřípadě Polskou organizaci turistiky (POT) a národní boardy nejen z celé Evropy. Poslední dva roky však ukazují, že situace není tak jednoznačná a v dalších letech bude nutné některé názory radikálně změnit. Evropské dotace se tenčí a kdoví, zda budou i po roce Šetří se, kam se podíváme Opustíme veletrhy? Můžeme se bez nich obejít? Můžeme předpokládat, že o veletržní nabídky bude stále zájem? Veletrhy neopustíme, dál se jich budeme účastnit ale zřejmě budeme muset změnit filozofii svých expozic. Vždyť se bez nich jen těžko na trhu uplatníme. Stejně jako se neobejdeme bez lidí, kteří si na veletrhy chodí pro informace, propagační materiály, zkrátka pro nabídky a inspiraci na svou dovolenou a výlety. Bude o ně mezi turistickou veřejností takový zájem, jak s našimi potencionálními klienty budeme umět hovořit. Velké expozice se budou zřejmě zmenšovat nebo se rozdělí na několik menších. Proč si to myslím? Stačí si vzpomenout na dva poslední velké veletrhy. Mohli bychom jmenovat řadu příkladů, kdy si regiony nebo města už ověřily, že samostatná prezentace není o mnoho dražší než pultík ve velkém společném stánku a umí být efektivnější a srozumitelnější. Že dává více možností k vzájemné komunikaci s klientem, více pohody a v neposlední řadě i šanci, že si klient snáze zapamatuje, s kým to vlastně mluvil. Ovšem nejen vystavovatelé, také veletržní správy se s novými podmínkami budou muset vypořádat nabídkou ještě lepších a vstřícnějších služeb, ochotou vyhovět a vymýšlet nové možnosti nápaditých prezentací. Je nejvyšší čas. Už dnes můžeme sledovat tyto tendence a není pochyb, že veletrhy v roce 2013 a v dalších letech budou tímto trendem poznamenány ještě významněji. Všechny nás tedy čeká mnohem víc práce než doposud. Ale práce, která by měla nést větší a zralejší plody. Vězte, že vím, o čem mluvím tedy píšu. Jaké tedy budou veletrhy cestovního ruchu za rok, dva nebo pět let? Věřím, že zajímavější, pestřejší a barevnější. Že města, regiony, mikroregiony nebo místní akční skupiny do poslední kapky využijí všech možností, které jim nabízí jejich vlastní folklor, kuchyně, příroda, památky a moderní současnost i podnikatelé. Že jejich menší, ale zřetelnější a nápadnější expozice budou doslova obleženy turistiky chtivou veřejností. Laco Kučera XIII. ročník veletrhu Infotour a Cykloturistika Soutěž Czech Travel Awards Hotel roku Komentář: Veletrhy jaké jsou a jaké budou Žatec město nejstaršího pivaře Město Kadaň, Karel IV. a víno ,6-7 Přijeďte, zastavte se a zůstaňte v Litoměřicích Na obzoru třetí geopark Salon vín České republiky 2012 otevřen Rázovitý region, kde se mluví po našymu Holiday World svět dovolených Regiontour 2013, je čas se připravit Jedinečný kanál přijel do Prahy, v létě Vratislav Mekka fotbalu Zrcadlo turizmu Přijďte prožít nevšední zážitek s našimi víny Mazurská jezera lákají turisty Spojte se s TRAVEL profi na facebooku TRAVEL profi měsíčník pro cestovní ruch, Šéfredaktorka: Eva Kovářová, Ediční rada a spolupracovníci redakce: Tereza Kovářová, Eliška Červená, Mgr. Marie Kysilková, Bořek Homola, Laco Kučera, Vydavatelství: Eva Kovářová - TRAVEL profi, IČO: Sídlo: Horčičkova 546, Praha 4, tel./fax: , vedení redakce - mobilní telefon: , DTP a tisk: Ivan Vopelák - polygrafická výroba, Starý Kolín. Distribuce: SEND Předplatné spol. s r.o., Praha MK ČR E 5591, ISSN TRAVEL profi vychází 10 x ročně vždy poslední týden v měsíci (v prázdninových měsících nevychází). Za podklady reportáží a inzerátů odpovídá autor či zadavatel. Přebírání informací a zpráv je možné pouze se souhlasem vydavatele! 4 2/2012

5 Mûsto Îatec je natrvalo spjato s na ím národním nápojem, s pivem a pfiedev ím s jeho nejpodstatnûj í ingrediencí chmelem. Není tedy divu, Ïe v Îatci také v klidu odpoãívá a sní svûj nekoneãnû Èastn a vûãn sen nejstar í pivafi na svûtû, Lojza Lupulín. Holdujete pivu? Chutná vám? Pak se pfiijeìte poklonit jeho svûtlé památce. A pfii té pfiíleïitosti se staàte hostem nejen krásného mûsta Îatce, ale celého Îatecka. Pfiijeìte a uïívejte si v kraji chmele a piva, vïdyè uï nemusíte ruãnû ãesat plné vûrtele mal ch a voàav ch i tiãek, jako druhdy Starci na chmelu! Foto: archiv města Žatec MùSTO NEJSTAR ÍHO PIVA E Kdo je, nebo vlastně byl Lojza Lupulín? Legendární, nejstarší pivař na světě. Že se narodil, žil a zemřel právě v Žatci, není náhoda. Jeho hrob byl objeven amatérskými archeology Chrámu Chmele a Piva v roce 2001 přímo na náměstí Svobody. V hrobě se našly hliněný džbán a hliněná destička se sedmi vrypy jde o historicky nejstarší pivní účet. Rekonstrukci hrobu pocházejícího ze staršího neolitu najdete v Muzeu Homolupulů lidského druhu, který před věky osídlil Žateckou oblast. Nález hrobu Lojzy Lupulína byla jedna z prvních akcí recesistů. Dnes se můžete přijet pobavit třeba na jejich Chmelfest, stát se členem Chmelobrany, zpívat s nimi jejich písně nebo se zúčastnit rozverného Chmelouvínu. Avšak největším pivním svátkem v Česku je žatecká Dočesná. Stejně oblíbená jako vinobraní na jižní Moravě, nebo kdysi dožínky. Je to tradice se vším, co k tomuto slovu patří. S tím, jak se elegantně k zemi sesunou poslední štoky, začíná svátek chmele a piva ve městě, kde je pivo doma. Kromě bohatého programu, koncertů a zábavy je Dočesná spojena i se starými rituály, jako pasováním vybraného pěstitele do rytířského stavu, z nějž odchází s čelem ozdobeným chmelovým věncem a je hrdinou dne. K neméně populárním patří také obřad slavnostního naražení pivního sudu, což je dovednost po čertech náročná. Stane se občas, že pěnivý gejzír zamíří místo do sklenice přímo mezi aktéry a početné diváctvo. Oblíbenou podívanou je i symbolické stržení posledního štoku na nejmenší chmelnici na světě, která stojí přímo v centru Žatce, jen pár kroků od radnice. Teprve pak nastává čas slavných pivních radovánek. Vždyť na žateckou Dočesnou se přijíždějí pochlubit svojí produkcí snad všechny pivovary z celého Česka. Letošní Dočesná se bude konat od 31. srpna do 1. září. Už vás napadlo, jak zajímavá a poučná by mohla být první jarní výprava mezi chmelnicemi? Vidět mladě zelené stonky budoucí chmelové krásy, která se po vodících drátech šplhá ke slunci. A večer se pohodlně usadit v restauraci v Chrámu Chmele a Piva. To je příjemná představa, ne? Stačí ji jen naplnit. Prohlídka Chmelařského muzea pak jen obohatí vaše poznání o tom, co je to chmel, jak se pěstoval před sto lety, jaké slávy dobyl po celém světě Žatecký červeňák a také o tom, proč by pivo bez chmele nebylo pivem. Informační centrum v Chrámu Chmele a Piva vám neodepře žádnou zajímavou informaci. Nabídne vám procházku po Žatci, doporučí návštěvu zajímavých památek a pak vás vybaví materiály o celém mikroregionu Žatecko. Jeho součástí jsou skoro dvě desítky vesnic jedna krásnější než druhá. A v každé z nich najdete pohostinnou hospůdku s pivem jako křen a některou místní lahůdkou na talíři. Cestou nemůžete nepotkat některý z regionálních vodních toků říčky Chomutovku, Hutnou, Libořici nebo Blšanku až na ně narazíte, zkuste se vydat po proudu a dříve nebo později dorazíte až k soutoku s Ohří, která vás spolehlivě dovede znovu do Žatce. Do města, kde je pivo doma. 2/2012 5

6 Od kolních let víme, Ïe Karel IV., král ãesk a císafi fiímsk (zasluhuje si, abychom jmenovali oba jeho tituly), miloval nejen ãeskou zemi, ale k srdci mu pfiirostla i ãeská vína byè zprvu kyselá., jak si v dobrém posteskl Bu kovi z Velhartic kdesi u dubového stolu. Svou lásku k âechám i k vínu prokazoval Karel IV. nejen slovy, leã i konkrétními ãiny. âím bylo zpûsobeno, Ïe se mu stalo mil m také mûsto KadaÀ, se asi nedozvíme. Budeme-li ale soudit podle sebe, nedivíme se. KadaÀ je dnes, urãitû stejnû jako pfied staletími, mûstem magické krásy a ãilého Ïivotního rytmu, kde se stále nûco dûje. MùSTO KADA, KAREL IV. A VÍNO 6 2/2012 Není tajemstvím, že královské město Kadaň dlouhá léta patří k mimořádně kreativním a aktivním městům mimo jiné i v našem oboru. A zdaleka ještě nevyčerpalo všechny svoje možnosti. Nicméně to, co dnes může na turistickém trhu nabídnout, by Kadani mohlo závidět nejedno mnohem větší město. Letos tomu je dvacet let, co se v Kadani zrodila myšlenka uspořádat inscenovaný program jako připomínku dvou návštěv Karla IV. Dvacet let je dlouhá doba. Dvacátý ročník Císařského dne, jak se akce jmenuje, je významné jubileum. Císařský den se postupně z náměstí rozlil do přilehlých ulic a v poslední době až na hradby kadaňského hradu, do zahrad františkánského kláštera nebo parku. O letošním posledním srpnovém víkendu se můžeme těšit na atraktivní dvoudenní program. Pozn. red.: Čtenářům se na tomto místě omlouváme za chybný termín Císařského dne 2012 zveřejněný na zadní straně 12. čísla 2011, kde je uvedena sobota a neděle 25. a 26. srpna. Správně mělo být: CÍSAŘSKÝ DEN 2012 se koná 24. a 25. srpna. Na pátek 24. srpna od 17 hodin se připravují doprovodné akce a na sobotu 25. srpna hlavní program. Za dvacet let si Kadaň na českém turistickém trhu vydobyla svoje pevné místo. Její prezentace na veletrzích, vlastní aktivity a v neposlední řadě také neustálá práce na vlastní image už nesou svoje plody a ty jsou zase vydatnou živnou půdou pro nové nápady a nové realizace. Tak se dnes Kadaň může pochlubit nejen Maxipsem Fíkem a každoroční oslavou jeho narozenin, ale také unikátním projektem Nábřeží Maxipsa Fíka, krásně opravenými městskými hradbami,

7 Kdo Kadaň navštívil, ví, že je to město nejen moderní, ale že se může chlubit také dlouhou historií a celou řadou pozoruhodných staveb a drobných detailů na fasádách domů. Mezi nimi si pozornost zasluhují domovní znamení. Kdo umí chodit po ulicích a nedívat se jen pod nohy, brzy odhalí třeba i sochu šerého psa pod ochozem bílé kadaňské radnice je s ním spojeno několik pověstí, ale ty přijeďte do Kadaně odhalit sami. Text: Laco Kučera Foto: archiv města Kadaně a TP restaurovanými zastaveními křížové cesty z města k františkánskému klášteru, trvalou péčí o klášter, jeho interiéry a zahrady a v neposlední řadě také o obnovení jedné z nejstarších kadaňských tradic pěstování a výrobu vína a vinobraní. Stojí za to se kadaňskému vinohradnictví chvíli věnovat. Právo pěstovat a prodávat víno udělil Kadani právě Karel IV. I když poslední vinice se na katastru města nacházely někdy v 18. století, statut vinařské obce zůstal v platnosti. V roce 1998 byla na někdejší hospodářské zahradě františkánského kláštera vysazena půlhektarová vinice sv. Václava. Po několika letech kultivace se podařilo stabilizovat odrůdy Bacco, Krystal, Chrupka červená, Rulandské bílé, Kerner, Zweigeltrebe, Muškát moravský, Müller-Thurgau, Phoenix, Bianka, Fratava, Svatovavřinecké, Ryzlink rýnský, Mladen a Malverina. Hrozny se zpracovávají ve viničním sklípku a o poslední zářijové sobotě se zde koná Svatováclavské vinobraní se všemi obřady, které k vinobraní patří. Roky práce přinášejí svoje plody. Na veletrzích cestovního ruchu v Brně a Praze se letos pořádaly ochutnávky, které se setkaly s nemalým zájmem. Kadaňské víno však nelze koupit. Slouží jen k reprezentaci města. Kde je ale psáno, že se nové tradice nechopí někdo z místních podnikatelů ochotných investovat do vlastní vinice. Třeba se za několik let setkáme s víny s přívlastkem pozdní sběr nebo se speciálními víny z Kadaně. Než se ale vinobraní dočkáme, můžete Kadaň navštívit kdykoliv. Třeba už letos na jaře a projet se po Nábřeží Maxipsa Fíka a cyklostezce, která na ně navazuje a vede až do Klášterce nad Ohří. Možná vás mile překvapí jeden její visutý úsek vedoucí po ocelovém roštu zavěšeném do skalního masivu. Jedná se o tak unikátní řešení, jaké byste jinde jen obtížně hledali. Autorem projektu byl kadaňský architekt Vítek Branda, který tragicky zahynul ve svém ultralehkém letadle krátce před jejím dokončením. S jeho originálním ztvárněním odpočívadel a mobiliáře se setkáte na celých osmi kilometrech cyklistické stezky, která získala celou řadu ocenění. Informační centrum a galerie Josefa Lieslera Mírové náměstí 1, Kadaň tel./fax: mobil: /2012 7

8 P IJEëTE, ZASTAVTE SE A Dát se do práce, nepfietrïitû vym let nové produkty a zpûsoby jejich prezentace, nepolevit ani tehdy, kdyï se zdá, Ïe dal- í cesta nebude tak snadná a pohodlná jako pfied rokem nebo dvûma to je návod, jak dosáhnout úspûchu v jakémkoliv oboru, tedy i v cestovním ruchu. Mûsto Litomûfiice urãitû není první, které se touto cestou vydalo. Vûfiím, Ïe ani polední. Navíc je ochotno se o své zku enosti, úspûchy, ale také o omyly podûlit. Cíl v ak pro Litomûfiice zûstává stále stejnû prost : Pfiijeìte, zastavte se a zûstaàte! KONFERENCE STOP AND STAY Říká se, že opakování je matkou moudrosti, opakování je také jedním z principů efektivní propagace. Chceme-li, aby konference Stop and Stay byla úspěšná, musíme její propagaci věnovat stejnou pozornost jako jejímu programu. Chápete-li tedy tento odstavec jako propagaci, pak těchto několik řádků splnilo svůj účel. Zbývá vás tedy utvrdit v tom, že i program konference u- spokojí vaše očekávání. Věřte, že organizační tým jej připravoval s maximální péčí. Několik měsíců vybíral témata a především řešil jak zajistit, abyste se právě vy ke každému tématu mohli vyjádřit, abyste mohli reagovat na všechna vystoupení, která na konferenci zazní. Nabízí vám možnost nejen reagovat na jejich obsah, ale také pří- Titulek je parafrází hlavního motta blížícího se 4. ročníku konference STOP and STAY, která se v Litoměřicích bude konat dubna Pozvání na konferenci Stop and Stay je adresováno všem, kdo v cestovním ruchu pracují, ať už v informačním centru, na obecním, městském nebo krajském úřadě, v regionálních organizacích a destinačních společnostech, v odborném školství, soukromém sektoru nebo v místních akčních skupinách. Neméně je určen také každému z vás, turistům, kteří rádi objevují nové možnosti aktivní, poznávací i relaxační turistiky. I vy do Litoměřic můžete kdykoliv přijet, zastavit se a především zůstat alespoň na víkend. Jak jinak byste chtěli poznat město, jeho památky, historii a současnost, jak jinak byste mohli objevit alespoň několik z mnoha krásných míst celé Porty Bohemicy Brány do Čech. 8 2/2012

9 ZÒSTA TE v Litomûfiicích mo na místě, v diskuzi krátce a jasně prezentovat vaše vlastní zkušenosti a postřehy. Jaká témata konference jsou pro účastníky připravena? Přepravní cesty pro podporu cestovního ruchu Církevní turistika Rozvoj spolupráce v CR Polsko, zejména vzdálenější destinace Přeshraniční spolupráce Německo Využití webu internetu v CR Představení dobrých projektů Žatec, Chrám Chmele a Piva, Císařský den v Kadani, Březenský drak, Hrad Litoměřice Úspěšné příklady práce v regionálním cestovním ruchu MAS Buchlov, Turistická oblast Chrudimsko-Hlinecko Udržitelnost projektů a jejich financování Destinace České Švýcarsko, Brána do Čech, Projekt Do háje Business brunch s CK jak připravit prodejný regionální produkt Více na webu konference. Konferencí však práce nekončí naopak, Stop and Stay Litoměřice 2012 by měla být novým začátkem! Pro zájemce, kteří se chtějí v Litoměřicích zastavit a zůstat, bude po prvním dnu jednání připraven inspirativní společenský večer na lodi Porta Bohemica 1 a pak také možnost zúčastnit se 27. dubna vpodvečer přátelského a neformálního posezení u sklenice vína na litoměřickém Hradě. Určitě i zde se bude dál pracovat a diskutovat o problémech, které se na konferenci probíraly. Tož, ještě jednou: PŘIJEĎTE, ZASTAVTE SE A ZŮSTAŇTE V LITOMEŘICÍCH! Centrum cestovního ruchu Litoměřice Mírové náměstí 16/8a tel.: , Město Litoměřice však žije nejen konferencí. Pro své turisty má i na letošní rok připraveno spoustu zajímavých zážitků. Cyklisté už za pár týdnů budou moci vyrazit na Labskou cyklostezku a její četné regionální odbočky, vystoupat na homole Českého středohoří a z vrcholů přehlédnout kus krásné Zahrady Čech. Gurmáni bezesporu ocení kombinaci kulinářského zážitku a úchvatných výhledů z paluby lodi Porta Bohemica 1 nebo z vyhlídkové věže na Mostné hoře. Krásný kus historie Litoměřic a Litoměřicka představuje Dómský vršek s Biskupstvím litoměřickým, úžasnou katedrálou a věží, ze které můžete zhlédnout celé město, kus řeky Labe a za jasného počasí i ojedinělé panoráma Českého středohoří. Litoměřice si dnes budují nové image města turistického centra, kam je dobré se vypravit kromě jiného také za vynikajícími víny. Sklepy zrekonstruovaného Hradu skrývají boxy naplněné lahvemi plných slunce, teplých nocí, ranní rosy a poctivé práce českých vinařů. I zde, v chladu přítmí hradního podzemí můžete ochutnat další dimenzi Litoměřic. Města historického, kde generace měšťanů budovaly nejen krásné domy, ale také chladné a rozlehlé sklepní prostory. V dobách míru se v nich dařilo vínu, potravinám nebo pivu, v dobách bouřlivých skýtaly úkryty nebo dokonce únikové cesty. Část litoměřického podzemí je zpřístupněna i turistické veřejnosti. A věřte, stojí za to sestoupit do šera a chladu pod náměstím a ulicemi a poznat město Litoměřice také ze zdola. Tož, i pro vás, turistickou veřejnost v jižních Čechách, v Podkrkonoší, ve Slezsku, na Vysočině či na jižní Moravě platí: PŘIJEĎTE, ZASTAVTE SE A ZŮSTAŇTE V LITOMĚŘICÍCH! Laco Kučera 2/2012 9

10 NA OBZORU T ETÍ GEOPARK Zakládání geoparkû se stalo v souãasnosti celosvûtov m trendem. V âeské republice do Sítû národních geoparkû, pod gescí Ministerstva Ïivotního prostfiedí âr, patfií zatím dva Evropsk geopark âesk ráj a Geopark Egeria na Karlovarsku. Ale na konci loàského roku byla doporuãena k udûlení tohoto titulu dal í dvû území jedním z nich je Geopark Îelezné hory. Co je vlastně geopark? Geologicky cenné území, jehož atraktivity mohou zajímat nejen geology, ale i turisty, kteří mají rádi přírodu, její dávnou minulost i stopy, které v ní zanechal člověk. Jen s podmínkou, aby v geoparku po současných návštěvnících zbylo stop co nejméně. Není to území, na němž by byla lidská činnost a pohyb turistů omezován. Může se ale stát, že součástí geoparku bude například CHKO se svým obvyklým ochranným režimem. Kouzlo geoparku Železné hory Jeho navrhované území, 780 kilometrů čtverečních, se nachází z velké části v hranicích turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko. Rozkládá se mezi Chrudimí na severu a Chotěboří na jihu, Chvaleticemi na severozápadě a Novými Hrady tvořícími východní výspu. Tvořit jej budou vlastně celé Železné hory, které jsou spíš pahorkatinou s vrcholky jen málo převyšujícími 660 metrů n. m. Je to ale území tvořené významnými geologickými celky, jak je vyobrazeno už v jeho logu. Pět šestiúhelníků různých barev: šedivý přestavuje starohory, fialový prvohory, růžový zastupuje hlubinné vyvřeliny, zelený druhohory a modrý hydrogeologii. Jedná se tedy o terény jako stvořené pro moderní geoturistiku. Železné hory jsou už dnes protkány sítí značených turistických tras a cyklostezek, hipostezek, najdou se zde staré a opuštěné lomy, skály vystupující ze zatravněných svahů, v kamenech jsou zakleta zkamenělá poselství dávných věků. Je to oblast jako stvořená k objevitelským výpravám za kouzlem mineralogie a tajemstvími hydrogeologie, pro školní exkurze stejně jako pro několikadenní pobyty určené všem, kdo dávají přednost vlastnímu aktivnímu modelování volného času. S geoturistikou na území budoucího Národního geoparku Železné hory můžete začít už letos. Doporučujeme vám navštívit: Muzeum vápenictví Berlova vápenka v Závratci u Třemošnice Muzeum obuvi a kamene ve Skutči Expozici hornin, minerálů a zkamenělin v objektu Vodních zdrojů Chrudim, spol. s r. o. Geopark na pozemku Gymnázia Chotěboř s expozicí leštěných bloků hornin Naučnou cyklostezku Magma první geologickou cyklostezku v ČR dlouhou 56 km Heřmanův Městec město u dvou moří Naučnou stezku Raškovickými lomy Naučnou stezku Vápenka Prožijete-li v Železných horách, na území plánovaného geoparku něco objevného, zajímavého nebo dokonce dobrodružného, napište nám! Více informací hledejte na Laco Kučera (S využitím publikace Geopark Železné hory vydané v roce 2012 společností Vodní zdroje Chrudim pro Společnost přátel Železných hor.) Informační centrum města Chrudim Resselovo náměstí 1, Chrudim, tel./fax: , mobil: skype: navstevnik.cz, 10 2/2012

11 SALON VÍN âr 2012 OTEV EN Přijďte prožít nevšední zážitek s našimi nejlepšími víny do degustační expozice Salonu vín ČR 2012 Út Čt 9:30-17:00 hodin * Pá So 10:30-18:00 hodin Ne (červen-září) 10:30-17:00 hodin (otevřeno je celoročně kromě února, kdy probíhá příprava expozice nového ročníku) Čeká na vás 62 bílých, 34 červených, dvě růžová vína a dvě vína šumivá. Podle odrůd se jedná o pětadvacet odrůdových vín a dvě cuvée. Nejúspěšnějšími bílými odrůdami se stala vína Rulandské šedé, Ryzlik rýnský a Sauvignon, pak Chardonnay a Veltlínské zelené, Tramín červený a Rulandské bílé. Červená vína jsou pak zastoupena odrůdami Cabernet Sauvignon, Rulandské modré, Svatovavřinecké, Frankovka, Alibernet, Dornfelder, Merlot a Zweigeltrebe. Nejčastější zastoupení mají vína ročníků 2009 a 2010 v jakostních kategoriích pozdní sběr a výběr z hroznů. V bývalé konírně zámku Valtice se sešel v pátek 24. února doslova výkvět českého vinařství, představitelé Jihomoravského kraje, Vinařského fondu ČR a ministerstva zemědělství s vinaři, kteří prošli soutěží Salon vín ČR 2012 a získali možnost a právo umístit příslušný počet lahví svých vín právě zde, ve Valticích, hlavním městě vína, ve sklepích zámku. O prestiži a významu soutěže svědčí mimo jiné také skutečnost, že záštitu nad ní opět převzal prezident republiky Václav Klaus. Od 25. února 2012 záleží už jen na vás, kdy se do Valtic vypravíte a přijedete sami ohodnotit barvu, vůni a chutě vín, které prošly náročným posouzením našich nejlepších sommelierů. Aby vinař, který přihlásí své víno do soutěže, získal právo označit lahve s oceněným vínem zlatou známkou Salon vín, musí splnit celou řadu povinností mezi jinými se musí jednat o vína z hroznů vypěstovaných na území ČR a přihlašovaná partie musí splňovat i povinné množstevní požadavky. Z té si organizátor vybere šest náhodných lahví přímo u vinaře, zapečetí je a přiveze k hodnocení, které probíhá přísně anonymně v degustačním pracovišti NVC, jež patří k evropské třídě. Naši nejlepší degustátoři přizvaní do hodnotitelské komise museli projít mezinárodním degustátorským kurzem vedeným enology Vyšší odborné školy a Spolkového úřadu pro vinařství a ovocnářství v rakouském Klosteneuburgu a museli složit uznané mezinárodní zkoušky. Z vybrané kolekce sta vín je pak nakoupeno množství podle statutu Salonu vín a uloženo ve sklepích Národního vinařského centra ve Valticích. Touto krátkou a stručnou exkurzí mezi profesionály vás tedy ještě jednou a z celého srdce zveme k návštěvě Salonu vín 2012, kde si můžete vybrat z několika variant degustační procházky mezi boxy s narovnanými lahvemi a vína, která vám budou chutnat, také nakoupit. Národní vinařské centrum, o. p. s. Zámek 1, Valtice tel.: /

12

13

14 HOLIDAY WORLD, SVùT DOVOLEN CH Jako kaïd rok, i letos se na v stavi ti v praïsk ch Hole ovicích se li mnozí urãitû ne v ichni, kdo v cestovním ruchu pracují a vytváfiejí produkty se sv mi potencionálními klienty, náv tûvníky. Je to ãtyfidenní rituál, kter má uï svoji ustálenou podobu, rytmus a obsah. Jen vystavovatelé se snaïí pfiijít rok co rok s nov mi, pestfiej ími a atraktivnûj ími nabídkami. Jak se jim letos dafiilo? V první řadě je třeba uvést, že veletrh Holiday World 2012 nijak citelně neutrpěl ekonomickou krizí, která se v současné době významně podepsala na mnoha oborech. Neutrpěl, ale nelze tvrdit, že se jej nedotkla. Počet vystavovatelů nezaznamenal žádný extrémní výkyv, jen někteří více či méně zredukovali plochy svých expozic. Národní centrály, které tradičně vystavovaly ve Střední hale a v Pravém křídle Průmyslového paláce, byly neméně bohaté, barevné a technicky vybavené než v předchozích letech. Veletržní halu a Levé křídlo, jež si oblíbily regiony a kraje z České republiky, Slovenska a stále častěji také z Polska, doplňovaly nabídky cestovních kanceláří a Golf show. Stručně řečeno každý, kdo si na letošní Holiday World přišel vybrat alespoň téma pro svoji dovolenou nebo víkend, určitě neodcházel s prázdnou. Nebylo málo těch, kdo si přímo na veletrhu zakoupili některý z pobytových zájezdů ozdobených veletržními slevami a velký zájem byl také o soutěže a ankety probíhající na stáncích českých krajů. Mezi nejlákavější opět patřila soutěž Zájezdy za milion, kterou dotovaly cestovní kanceláře nabízející relaxaci, sport i exotiku. Avšak zpět k tématům, které nás zajímají nejvíce. K českým, moravským a slezským regionům, k expozicím z Polska a Slovenska. SLOVENSKO, ostatně jako každý rok, se kromě ojedinělých expozic prezentovalo prostřednictvím Slovenské agentury pro cestovní ruch. Škoda, že našich nejbližších sousedů nejezdí více. POLSKO na Holiday World 2012 zastupovalo hned několik vystavovatelů. Ve Veletržní hale byla celá série malých polských expozic. Z blízkého příhraničí to bylo Noworudsko spolu s Broumovskem, Powiat Jeleniogorski, Wroclaw s nadcházejícím evropským fotbalovým šampionátem a Region Malopolska s městem Krakow. V Pravém křídle pak statečně a úspěšně soupeřil s velkými národními expozicemi Powiat Ostrodski se stále populárnějším Elblagským kanálem z Warminsko-Mazurského vojvodství. Podobně jako vloni poutal zaslouženou pozornost funkční model části tohoto unikátního vodního díla a technické památky, která nemá ve světě obdoby. Nikdo neprošel kolem rozměrného stolu, aniž by se zastavil nad miniaturními modely turistických lodí, které se pomalu otáčejí na horní a dolní laguně, opatrně najíždějí nad ponořený přepravník, na němž jsou jako 14 2/2012

15 měsíců. Kromě toho také pozvánku do jedné z nejpohostinnějších restaurací široko daleko do Legendy na Mostné hoře nad Litoměřicemi. Ta si ani v nejmenším nezadá se stále populárnější lodí Porta Bohemica 1, která už několik let brázdí hladinu Labe. Nebude trvat dlouho a budete moci se nalodit na její palubu. Třeba už v dubnu jako účastníci zmíněné konference, pro něž bude na Portě Bohemice 1 připraven příjemný společenský večer. Kdo měl zájem, mohl si na výstavních pultech TRAVEL profi obohatit dovolenkový výběr taky o informace z rekreační obce Suchý u Boskovic nebo se nechat pozvat do nového penzionu v Jevanech u Prahy či se vydat podle propagačního letáku na sjezdovky v Osvětimanech, Stupavě nebo Břestku v samém srdci pohostinného Slovácka. Nejeden hoteliér si pak odnesl i informaci, jak se zúčastnit soutěže Czech Travel Awards, jíž je TRAVEL profi mediálním partnerem. na ocelovém žebřiňáku vyvezeny o patro výš, kde se opět elegantně usadí na vodní hladině, odkud mohou pokračovat dál. Byly to určitě ne stovky, ale tisíce turistů, kteří si z veletrhu Holiday World, z expozice Powiatu Ostrodskiego odnesli víc než jen zajímavý zážitek mnoho z nich si odneslo také přesvědčení, že strávit dovolenou v Ostrodě, na Elblagském kanálu a v celém Warminsko-Mazurském regionu se vyplatí. Mnozí z těchto turistů to potvrdili i v expozici TRAVEL profi, kde kromě časopisu měli k dispozici také další materiály popisující možnosti rybaření, cykloturistiky, jachtingu a dalších vodních sportů, relaxačních aktivit a v neposlední řadě i informace o dalších službách, které jsou pro turisty ve Warminsko-Mazurském regionu připraveny. Tím ale zdaleka nekončily turistické obzory, které se snažíme nabízet a které propagujeme. Pro mnohé z vás jsme společně s městem Litoměřice a zdejším Centrem cestovního ruchu přivezli přihlášky na 4. ročník konference Stop and Stay, o které vás jako aktivní člen přípravného a realizačního týmu pravidelně informujeme už několik TRAVEL profi a královské město Kadaň, jako několik předchozích let, i letos na Holiday World spojily své expozice. Děti i dospělé bavil svými kousky už nepostradatelný Maxipes Fík a tentokrát přijel i sám král český a císař římský Karel IV., otec vlasti blahé paměti, aby všechny pozval na letošní dvacátý ročník Císařského dne. Královská Kadaň si opět nemohla stěžovat na malý zájem. Dlouhá řada prezentací, stále lepší služby a dokonce i neočekávaně zajímavé a jak říkají vinaři pitelné víno z před několika lety obnovené kadaňské vinice si už našly svoje trvalé příznivce a návštěvníky. Inu není divu Kadaň se prezentuje s hrdostí, která královskému městu náleží a sluší. Co bylo ještě zajímavé? Co se líbilo návštěvníkům? S čím byli spokojeni vystavovatelé? To by byla reportáž vyžadující více stránek, než můžeme teď poskytnout ale pokusíme se k tomuto tématu vrátit. Tak v této chvíli alespoň pár postřehů. Česko a fotbal patří k sobě. Letošní vrcholná fotbalová událost zvaná Euro bude mít jeden ze svých prologů v polské Wroclawi a navíc právě zde bude česká fotbalová reprezentace účinkovat v základní skupině. Město připravuje pro všechny, kdo na Euro chtějí přijet, důstojné přijetí. Od historického jádra až po moderní stadion, hotely, penziony i několik kempů se pilně chystají uspokojit všechny potřeby návštěvníků. Možná, že by stálo za to vydat se do Wroclawi ještě dřív, než zazní první hvizd rozhodčího. Možná, že se pak, i po Euru, sem budete rádi vracet. Město má turistům co nabídnout. Živo bylo nejen kolem stánků cestovek nebo ve společnosti Maxipsa Fíka. Zejména v sobotu a pak v neděli se davy návštěvníků rády zastavovaly v expozicích českých krajů, měst a regionů. Nad Libereckým krajem tradičně vysoko čněla elegantní jehla Ještědu a pod ní se odehrávaly scény režírované čerty z Nových Hradů nebo samotným vévodou Valdštejnem. Mimo jiné se zde také soutěžilo jednou z vítězek se stala i sympatická blondýnka z kadaňského infocentra. 2/

16 Ústecký kraj byl téměř v trvalém obležení není divu. Kdo chtěl, dozvěděl se o akcích nejen v samotném krajském městě, ale také v Postoloprtech, Děčíně, Litoměřicích, v Podkrušnohoří a třeba i v Žatci, kde je pivo doma. Na Dočesnou je sice ještě brzy, ale do města se můžete vypravit třeba hned příští týden o městě Žatci jste si mohli přečíst již na 5. straně v samostatné reportáži. Každoroční veletržní návštěva houslového virtuosa Jaroslava Svěceného u pultu Klášterce nad Ohří byla pro spoustu návštěvníků, ale i vystavovatelů milým setkáním a dozajista také inspirací k návštěvě tohoto lázeňského města se zámkem, kde mistr Svěcený vystupuje vždy v červenci na Kláštereckých hudebních pramenech a vede mistrovské kurzy. Letošní 8. ročník tohoto festivalu proběhne od 6. do 15. července. Zajímavou a lákavou novinkou byl v expozici Ústeckého kraje Březenský drak. Pokud o něm ještě nic nevíte, tedy alespoň stručně je obrovský, celý z oceli a před dlouhými lety se usadil v povrchovém dole u města Března. Jeho technické jméno je KU 800. Ale Březenský drak to zní lépe, že? Navštívit jej můžete vždy v sobotu. Děti si rády poslechnou pověst a tatínkové zase ocení jeho technickou dokonalost, zatímco maminkám se zřejmě bude líbit jeho urostlá a ocelově pevná postava. Březenský drak patří do stáje Severočeských dolů, a. s., tudíž se nemusíte obávat o jeho budoucnost. Na dohled od Březenského draka stála už roky známá stavba podobná lázeňské kolonádě z Karlovarského kraje a ještě kousek dál se tyčily tvarové parafráze gotických oblouků expozice Jihočeského kraje. Opět se mně zdálo, jako na Regiontouru, že nebyl příliš velký zájem o komunikaci zpoza výstavních pultů. Podobně jsem se cítil ve středočeském tržišti stáncích subjektů Středočeského kraje. K některým jsem přistoupil coby běžný zvědavý turista a dočkal jsem se většinou poněkud tristní reakce s pohledem upřeným někam nad moje rameno mi kdosi podal svazeček anebo svazek skládaček, nebo ani nepodal a nic dál. Že by alespoň řekli, že je u nich krásně? V sousedství trhoveckých stánků značně vyčnívala samostatná expozice Bohemia Centralis, pod jejímž logem jsem našel města Kladno, Slaný a Rakovníka a obec Tetín. Ale ani zde jsem se nedočkal větší aktivity. I když by stolečky a židličky uvnitř expozice měly přijmout všechny, kdo by chtěli přijet alespoň na víkend. Přitom architektura této expozice už zdaleka příjemně vyzývala svými vysokými bílými panely. Inu, zdání někdy klame. Tento trošku nudný styl Středočeského kraje se sice pokoušel oživit sympatický šramlík, ale celkem vzato bez výrazného úspěchu. Mnohem veselejším a živějším dojmem působila prezentace Příbrami. Jejich samostatná expozice v jednoduchém rustikálním stylu je už řadu let známá nejen pohostinností, ale také zajímavým výkladem o historii hornictví ve městě. 16 2/2012

17 Na cestu z Příbrami do stánku České Třebové, která také již řadu let volí samostatnou prezentaci, stačilo jen pár kroků. Ve městě, které si mnozí pamatujeme jako někdejší významný železniční uzel, si návštěvníci veletrhu mohli odnést pěkně připravené propagační materiály popisující sportovní aktivity třeba lyžařský areál Peklák se dvěma sjezdovkami vhodnými pro středně náročné a začátečníky nebo rodiny s dětmi. Čtyři další skládačky se pak věnovaly cykloturistice, památkám ve městě a okolí, historii a kultuře. Víte, že v obci Kozlov, nedaleko od České Třebové, žil a pracoval Max Švabinský? Hezkou kolekci jsme našli také na pultu Pardubicka, které je tolik blízké aktivními a relaxačními činnostmi, cykloturistikou, rybníky a vodními toky, historií, památkami i tradicemi. Souprava pěti skládaček v jednotném grafickém stylu zaujme na první pohled. V těsném sousedství se o přízeň návštěvníků ucházela také Chrudim a Chrudimsko-Hlinecko o jejich nejnovější nabídce jste si mohli přečíst už na straně 10. Není v možnostech této reportáže vyjmenovat a alespoň na chvíli se zastavit ve všech expozicích, které by si zasluhovaly vaši pozornost. Podívejme se ale ještě na skok na souběžnou akci Golf show. V Česku bylo vybudováno zatím kolem stovky golfových hřišť. Tento sport je stále chápán spíš jako hra pro vyvolené a zájem o dlouhé cestování za míčkem roste. Kdo jste ještě nevyzkoušel, jak nesnadné je poslat malou bílou kuličku správným směrem, zkuste to. Třeba na golfovém hřišti na okraji moravské vísky Kořenec. Když se vám nebude dařit, nevadí. Vydejte se pěšky do okolí, do lesů, pod vrchem Skalky najdete pramen Punkvy a lesními cestami dojdete třeba až k rybníku na Suchém. Myslím, že se vám tam bude líbit. Veletrh Holiday World 2012 v číslech Celkem se ve výstavních prostorách prezentovalo 725 vystavovatelů ze 47 zemí na celkové ploše m2 brutto. Své expozice vystavělo 28 zahraničních touristboardů a ve veletržních prostorách se pohybovalo odborných návštěvníků. Za informacemi přijelo 784 žurnalistů a evidence na pokladnách zaznamenala celkem návštěvníků. Co dodat na závěr? I když byl letošní veletrh Holiday World poznamenán nečekaně třeskutými mrazy, které dokázaly potrápit nejen vystavovatele, ale především organizátora a technický personál výstaviště, nakonec se dá říci: konec dobrý, všechno dobré. Na shledanou na Holiday World Laco Kučera V pravém křídle Průmyslového paláce se odehrával program Dominikánské republiky partnerské země Holiday World 2012 Na konec přejděme alespoň na chvíli do Levého křídla. Tam se usadily další české a moravské kraje, expozice CzechTourism, Slovenska a také nově koncipovaná Golf show. Nešlo jen tak bez povšimnutí minout stánek Plzeňského kraje zdobený stylizovanými tvary velkého sudu. Mnozí z nás se už na začátku roku zajímali, jak se v Plzni připravují na další ročník stále oblíbenějšího podzimního veletrhu ITEP Plzeň budeme se těšit. Určitě nás bude čekat opět několik milých překvapení. Region Beskydy, Moravskoslezský kraj a Jihomoravský kraj tvořily živý základ regionálních prezentací. Z Ostravy přivezli mimo jiné novinky z Dolní oblasti Vítkovice, nechybělo Bruntálsko s partnery z polského Opole, kterým tvrdil veletržní muziku veselý Valach se slivovicí proslulé kvality, jihomoravské vinaře reprezentovalo Národní vinařské centrum z Valtic, nechyběly ani jeskyně Moravského krasu, Lednicko-valtický areál a další reprezentanti moravských regionů. 2/

18 REGIONTOUR 2013 JE âas SE P IPRAVIT Pravda, jsou tomu sotva dva mûsíce, co jsme se vrátili z veletrhu Regiontour Vût ina z nás se spoustou pozitivních dojmû, zku eností a nov ch kontaktû, ale také s my lenkami a nápady, jak dál. Jak se pfiipravit na dal í roãník veletrhu cestovního ruchu, bez nûjï si zahájení dal ího roku naplnûného prací jiï neumíme pfiedstavit. Úvahy o tom, jak ještě lépe připravit vlastní prezentaci se probírají nejen u nás v redakci, u vás na úřadě nebo v regionu či na krajském úřadě, ale také na pracovištích Veletrhů Brno, a. s. Zdá se, že letošní rok by se měl stát obdobím jistých přelomových rozhodnutí, jakým způsobem se připravit na veletrh Regiontour 2013 a další, které budou probíhat v letech, kdy se dá očekávat, že doposud fungující dotační programy Evropské unie budou končit a kdy se budeme muset smířit s tím, že i kraje a další instituce budou nuceny v rámci úspor své prostředky na veletržní prezentace nějak omezit věříme, že jen částečně. Vtírají se otázky bude dostatek finančních prostředků na stavbu velkých expozic? Budeme umět připravit důstojnou a efektivní propagaci a účast na veletrzích v takovém rozměru, jak jsme byli zvyklí? Skutečně nás čekají rozhodnutí, zda některé veletrhy nebudeme nuceni opustit? Pokud ano, které? Věřím, že nikoho z vás nepřekvapí, budu-li lobovat za veletrh Regiontour. Nikdy jsem se netajil tím, že jej považuji za jeden z nejzajímavějších a také za veletrh s mimořádným potenciálem. Přitom si uvědomuji, že existují názory, které by dokázaly zařadit Regiontour mezi akce s pověstí ne úplně nejlepší. S takovými postřehy bych si dovolil zásadně nesouhlasit, stejně jako celá redakce TRAVEL profi, která se zúčastnila všech dosavadních ročníků Regiontouru a vždy z Brna odjížděla spokojena a s inspirací, jak se připravit na další ročník. S vědomím, že následující roky budou ještě obtížnější než ty předchozí, tvrdím, že Regiontour je a bude veletrhem, jehož význam je nezpochybnitelný. Je v Česku jediným, který dokáže přehledně v jednom prostoru nabídnout celou republiku, její regiony, města, obce, kraje a ještě mnoho navíc. Jde jen o to, zda i vy v tomto prostoru najdete svoje místo. Jsem přesvědčen, že ano. Potvrzují to mimo jiné i vystavovatelé, kteří se rozhodli prezentovat samostatně byť v menší, ale o to výraznější expozici, která skýtá mnohem progresivnější možnosti komunikace s návštěvníky, potencionálními klienty. Všichni víme, že není primárním cílem účasti na veletrhu anonymně rozdat tisíce letáků, katalogů nebo průvodců a map. Primárním cílem je získat turistickou veřejnost, přesvědčit klienta, aby přijel a strávil alespoň tři dny právě u vás. Mnozí z vystavovatelů si tuto palčivou skutečnost dobře uvědomují. A uvědomují si to i organizátoři veletrhu Regiontour. Jsou připraveni s vámi spolupracovat na přípravě vaší prezentace již nyní. Jste-li malá obec nebo sdružení neváhejte a obraťte se na manažera veletrhu Regiontour. Máte obavy, že váš stánek by se mezi velkými expozicemi ztrácel? Svěřte se odborníkům z Veletrhů Brno, a. s., ti vám poradí a navrhnou důstojné řešení. Chcete uspět? Začněte s přípravou na Regiontour 2013 už dnes. Štěstí přeje připraveným. Podstata účasti není jen v dostatečně velké zásobě materiálů, které budete mít k rozdávání. Úspěch spočívá i v přípravě konkrétních jednání. Chybí vám zkušenosti? Rádi vám poradíme, budete-li mít zájem. Ve spolupráci s managementem veletrhu Regiontour vám bude nápomocna i redakce TRAVEL profi. I ta se už právě teď připravuje na Regiontour Laco Kučera 18 2/2012 Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 1, Brno, tel.: ,

19 JEDINEâN KANÁL P IJEL DO PRAHY, V LÉTù SE VYDEJTE VY NA KANÁL Umûl ch vodních cest je v Evropû bezpoãet a jejich délka by se dala mûfiit ve stovkách kilometrû. Jsou kanály iroké i úzké, pomalé, rychlé nebo dokonce vyschlé. Po tûch, kter mi teãe voda, se jezdí na lodích vût inou po proudu, nûkdy proti proudu. Ale vïdycky na hladinû. Jen na jednom kanále je to jinak. Jen na jednom jediném plují lodû po zelené trávû a do kopce. Po kanálu Elblagském. Kdo byl na nedávném veletrhu Holiday World v Praze, mohl na vlastní oči vidět model věrnou kopii kanálu Elblągskiego a hovořit s představiteli Powiatu Ostrodskiego, kteří zde toto dílo prezentovali. Kdo jste veletrh nestihli, vraťte se na stranu 15, kde si model můžete alespoň prohlédnout, ale komu to nestačí, naplánujte si cestu dlouhou přibližně 800 kilometrů a jak se oteplí, na Elblagský kanál se vypravte. Věřte, stojí to za to. Krajina podél kanálu, region Ostrodský, v sobě ale skrývá mnohem víc. Je součástí úžasného kraje Warminsko Mazurského, kraje tisíců jezer, která byla vyhloubena mohutnými ledovci v době ledové. Je to kraj s bohatou a dramatickou historií. Titulek a perex sice hovoří o Elblagském kanálu, ale my se dnes budeme věnovat i událostem historickým. V předloňském roce uplynulo 600 let od slavného vítězství spojených polských a litevských vojsk nad Německými rytíři v obrovské bitvě u Grunwaldu (1410). Rok co rok se na rozlehlém bojišti pod monumentálním památníkem odehrává její inscenovaná rekonstrukce. Proti sobě se v letním úpalu postaví několik tisíc bojovníků někteří v brnění, jiní ve zbroji pěšího vojska, kavalerie a dělostřelci, zkrátka celé středověké armády. Je to úchvatná podívaná! Dusot koňských kopyt, oblaka prachu, řinčení zbraní na vás zapůsobí nezapomenutelným dojmem. Slavná bitva u Grunwaldu 2012 proběhne 14. července. Ostroda Za historií a památkami podél Elblagského kanálu lze putovat také na kolech po desítkách různě dlouhých cyklostezkách. Vřele můžeme doporučit třeba 130 kilometrů dlouhou vedoucí z města Elblag až do Ilawy. Kromě toho, že prochází čtyřmi stanicemi, kde jsou lodi plující po kanálu vyváženy unikátními výtahy na vyšší hladinu, projíždí desítkami vesnic s prastarými kostely, zavede vás ke starým křižáckým hradům a šlechtickým sídlům a nakonec i do útulných penzionů a hotelů, v nichž najdete chutné občerstvení a pohodlný nocleh. Jedním z míst, které stojí za návštěvu, je vesnička Swiąty Gaj Svatý Háj, která je spjata s poslední etapou života českého světce sv. Vojtěcha. Podle legendy byl právě zde popraven. Na jeho památku stojí ve vesnici malý kostelík a na okraji obce pak venkovní oltář a kříž s žulovou deskou. Druhou zajímavou trasou je Velký ostrodský okruh dlouhý 68,5 kilometrů. Začíná v samotné Ostrodě, vede přes Stare Jablonki, Kraplewo, Smykowo, Samborowo, Paslek, Liwu a dalšími místy zpět do Ostrody. Je to ideální trasa pro dvoudenní výlet, při němž potkáte venkovské usedlosti, sídla i rezidence, zajímavé paláce, ale především se budete pohybovat v krásné přírodě mezi jezerními hladinami, setkáte se s bobry, čápy i labutěmi a hlavně pak s dobrými a přívětivými lidmi, kteří se rádi postarají o vaše pohodlí. Laco Kučera 2/

20 Evropsk fotbalov ampionát je sportovním svátkem nad jiné. Letos bude pro ãeské fanou ky mnohem dostupnûj í neï kdykoliv v pfiedchozích letech. AlespoÀ základní skupina, v níï bude o postup bojovat také ãeská reprezentace, se hraje v polské Wroclawi ãesky Vratislavi. Z Prahy je to pouh ch 280 kilometrû, které se autem a pohodlnû a bezpeãnû dají zvládnout za necelé ãtyfii hodiny. VRATISLAV MEKKA EUROFOTBALU 2012 Metropole Dolnoslezského vojvodství se na evropský fotbalový svátek připravuje již několik let. I když samotný šampionát bude zahájen až letos 8. června, už teď stojí Vratislav za vaši pozornost. Starobylé město se stovkami chrámů a kostelů, mostů, galerií, muzeí, divadel a koncertních sálů prošlo v posledních dvou letech dramatickou modernizací. Byly vystavěny nové dopravní cesty silnice, tramvajové i železniční trati, vyrostla nová sportoviště pro veřejnost, bazény, golfová hřiště, fitness centra, cvičné lezecké stěny, skateparky a rekreační areály. Tím ale příprava Vratislavi na UEFA EURO 2012 zdaleka nekončí. Velkou fotbalovou událost bude doprovázet neskutečně bohatá škála doplňkových programů. Hotely, penziony, hostely, kempy a studentské koleje jsou už dnes připraveny poskytnout vám odpovídající služby a pohodlí v cenových relacích, které budou vyhovovat stavu vašich finančních možností. Chloubou Vratislavi ale je především nový fotbalový stadion. Vyrostl přímo v intravilánu města, pouhých 20 minut od centra Vratislavi a 10 minut jízdy od rozšířeného mezinárodního vratislavského letiště. Už dnes se k němu dostanete autem, tramvají nebo vlakem nebo dokonce pěšky máte-li rádi delší procházky městem, které si zasluhuje, abyste je poznali ze všech pohledů a stran. Parametry stadionu ve Vratislavi Plocha stadionu: m 2 Výška stadionu: 39,33 m 6 pater Do ochozů vás vyveze 6 výtahů Míst k sezení: VIP míst: VIP Sky boxů: 30 Parkovací místa: Pokud ještě nevíte, kdy se jaký zápas hraje, předkládáme vám časový harmonogram zápasů skupiny A ve Vratislavi: 08. června :00 hod Polsko Řecko 08. června :45 hod Rusko Česká republika 12. června :00 hod Řecko Česká republika 12. června :45 hod Polsko Rusko 16. června :45 hod Česká republika Rusko 16. června :45 hod Řecko Rusko (hraje se ve Varšavě) Čtvrtfinále se pak hraje ve Varšavě a Gdaňsku a na Ukrajině v Doněcku a Kyjevě. Finálové zápasy se odehrají ve Varšavě a Doněcku. 20 2/2012

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 Strana 1 (celkem 7) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

PŘEHLED SORTIMENTU A CENOVÁ NABÍDKA VÍN FLOWER LINE květinová řada

PŘEHLED SORTIMENTU A CENOVÁ NABÍDKA VÍN FLOWER LINE květinová řada FLOWER LINE květinová řada Jsou to vína, u kterých se s květinami setkáte nejen v názvu a na etiketě, ale květnatost se projevuje v celém jejích charakteru. Vína se vyznačují výrazným květinovým buketem,

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC 24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC Nové logo Praha 18. 6. 2010 Praha 18. 6. 2010 Destinační agentury ČESKÉ ŠVÝCARSKO o.p.s. Ústecký kraj, NP České Švýcarsko, ZO ČSOP Thilia, Krásná Lípa KRUŠNÉ HORY

Více

OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017

OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017 OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017 PRESTIŽNÍ PRŮVODCE LONELY PLANET ŘADÍ PLZEŇ MEZI TOP 10 EVROPSKÝCH DESTINACÍ PRO ROK 2014 Zuzana Koubíková, ředitelka organizace Plzeň

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Klášterec nad Ohří Kadaň

Klášterec nad Ohří Kadaň Klášterec nad Ohří Kadaň Úvodem Města Klášterec nad Ohří a Kadaň připravují pro návštěvníky regionu návštěvnickou kartu. Karta umožní volný vstup do řady turisticky atraktivních zařízení a poskytne slevy

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Základní charakteristika gastronomie, gastro turistika, vaření a zdravá výživa patří

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Dopřejte Vaší lásce luxus!

Dopřejte Vaší lásce luxus! Dopřejte Vaší lásce luxus! Budete ubytováni v jedné z nejúžasnějších historických budov jižní Moravy. Dům Pánů z Vizovic je zařazen mezi kulturní památky a představuje tak ideální místo pro Váš romantický

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

18. dubna 2007 Michel Platini vyhlásil pořadatele Eura 2012. POLSKO UKRAJINA

18. dubna 2007 Michel Platini vyhlásil pořadatele Eura 2012. POLSKO UKRAJINA 18. dubna 2007 Michel Platini vyhlásil pořadatele Eura 2012. POLSKO UKRAJINA Česko - Polsko 16. června 2012 hodina 20:45 ve Vratislavi Česko Rusko 8. června 2012, hod. 20:45 Česko Řecko 12. června 2012,

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO 2016 Náklad max. 20 000 ks 9 x ročně Nulová remitenda jdeme na dračku Distribuce také prostřednictvím PNS Informace

Více

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení - termín konání: 1.- 4.10.2015, místo konání: PVA EXPO PRAHA v Letňanech - jediný největší odborný veletrh v regionu

Více

VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC S.R.O.

VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC S.R.O. VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC S.R.O. VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC Vybrané partie vín zpracované moderní technologií zrají v pískovcovém sklepě, který byl v roce 1770 vybudován u obce Chvalovice opatem řádu

Více

Testy vín 2001-2007 1

Testy vín 2001-2007 1 Testy vín 2001-2007 1 testy vín v médiích odbornéčasopisy - Víno Revue, Víno a styl deníky - v minulosti Hospodářské noviny, v současnosti již pouze MF DNES testy Vín v MF DNES - pravidelně od roku 2001

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Veletrh DSB Dřevo a stavby Brno je samostatným veletrhem v rámci Stavebních veletrhů

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz Informační zpravodaj květen II. 2015 Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Ve dnech 15. 16. května proběhl ve slovenském Trenčíně

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU Nevyužívané, nerekonstruované 3.NP v objektu na Masarykově nám. 45 v Novém Jičíně Riziko částečně chátrající kulturní památky na

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků?

Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků? Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků? Konference Ostrava 10.12. 2009 Obsah prezentace aneb co se podařilo Kraj mnoha barev a příležitostí 2 Využití aktivit marketingové strategie v cestovním ruchu

Více

CHINA TOURS PRESS KIT

CHINA TOURS PRESS KIT CHINA TOURS PRESS KIT Vytvořila agentura Stance Communications Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O CESTOVNÍ KANCELÁŘI... 2 2. ZVLÁŠTNOSTI ZÁJEZDŮ CK CHINA TOURS... 3 3. CHINA TOURS PODPORUJE... 5 4. OCENĚNÍ...

Více

Zpravodaj turistického ruchu. Jaro 2016. Úvod. Co se událo. aneb zima plná veletrhů

Zpravodaj turistického ruchu. Jaro 2016. Úvod. Co se událo. aneb zima plná veletrhů Zpravodaj turistického ruchu Jaro 2016 Úvod S příchodem jara přicházíme i my s novinkami z našeho regionu. Dovolte nám pozvat Vás nejen na akce spojené s nadcházejícím svátky jara. Ve zpravodaji Vás chceme

Více

stories stories září architektura Design koncepty od Ateliéru Kunc architects

stories stories září architektura Design koncepty od Ateliéru Kunc architects S T O R I E S září 2014 architektura Design koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 PŘEHLED PO HORKÉM A ODPOČINKOVÉM LÉTĚ K VÁM PŘICHÁZÍME S PRVNÍM VYDÁNÍM AKA STORIES, NEWSLETTERU ATELIÉRU KUNC ARCHITECTS.

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz VALTICKÉ PODZEMÍ Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz Víno, radostná komodita, která letí Spotřeba vína v ČR již 20 let roste (5/l osobu za 10 let), to je cca 5 mil. hl. - trh má velikost

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Marketing 21. století - jak přilákat nové návštěvníky do regionu, jak je udržet a motivovat je přijet zase. Tomáš Jindříšek

Marketing 21. století - jak přilákat nové návštěvníky do regionu, jak je udržet a motivovat je přijet zase. Tomáš Jindříšek Marketing 21. století - jak přilákat nové návštěvníky do regionu, jak je udržet a motivovat je přijet zase Tomáš Jindříšek Kdo k nám dorazí? Doba zájezdních hostinců je pryč Nečekejme, až si host udělá

Více

Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu. STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech.

Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu. STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech. Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech. OBSAH PREZENTACE POŘADATEL VELETRŽNÍ AREÁL CHARAKTERISTIKA VELETRHU NOMENKLATURA BILANCE CENA PLOCHY

Více

Mistrovství Evropy v softballu žen. 7. 13. července 2013 Areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika

Mistrovství Evropy v softballu žen. 7. 13. července 2013 Areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika Mistrovství Evropy v softballu žen 7. 13. července 2013 Areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika Hlavní pořadatel Pořadatelé: Nejprestižnější evropský turnaj opět v ČR Nejprestižnější

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Bulletin KLADSKÉHO POMEZÍ

Bulletin KLADSKÉHO POMEZÍ Vychází 2. dubna 2012 Číslo 1/2012 Bulletin KLADSKÉHO POMEZÍ Branka, o. p. s. Němcové 2020 547 01 Náchod tel./fax: +420 491 405 185 mob.: +420 602 190 198 email: info@kladskepomezi.cz www.kladskepomezi.cz

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 OBSAH: I. Základní charakteristika II. Realizované aktivity a) Projekty z evropských fondů b) Ostatní granty a dotace c) Prezentace pro veřejnost d) Spolupráce se subjekty cestovního

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO 2015 Náklad max. 20 000 ks Nulová remitenda jdeme na dračku Nově distribuce v PNS Informace o předplatném na www.czech-tim.cz

Více

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí Pracovníci Destinačního managementu Hradecko během roku zajišťovali projektové aktivity projektu ROP Hradecko efektivní koordinace aktivit v cestovním ruchu a navazující mimoprojektové aktivity. 1. Jedním

Více

NĚMECKO - Údolí Mosely

NĚMECKO - Údolí Mosely NĚMECKO - Údolí Mosely Nabídka incentivní cesty spojené s degustací vín Termín: 26. 30.8. 2015 Počet: 10-15 osob rodí se zde ta nejušlechtilejší vína z odrůdy Ryzlink rýnský Program cesty Během tohoto

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR 15. 3. 2011 Hlásíme rekordní návštěvnost za rok 2010! V roce 2010 překročila poprvé návštěvnost všech turistických destinací

Více

STATUT. 11. ročníku soutěžní výstavy vín. I. Poslání a cíl. Termín a místo konání

STATUT. 11. ročníku soutěžní výstavy vín. I. Poslání a cíl. Termín a místo konání STATUT 11. ročníku soutěžní výstavy vín O HUSTOPEČSKOU PEČEŤ 2015 I. Poslání a cíl Soutěžní přehlídka vín O Hustopečskou pečeť navazuje na dlouhou vinařskou tradici města Hustopečí. Vinná réva se v Hustopečích

Více

3.630 CZK včetně DPH pro členy ČMSMP 5.445 CZK včetně DPH pro nečleny

3.630 CZK včetně DPH pro členy ČMSMP 5.445 CZK včetně DPH pro nečleny Speciální nabídka k účasti na veletrhu SALIMA 2016 pro MINIPIVOVARY Vážení obchodní přátelé, dovolte mi, abych Vám ve spolupráci s Českomoravským svazem minipivovarů představil nabídku společnosti Veletrhy

Více

nová koncepce design shaker 2015 19. 22. 3. Letňany

nová koncepce design shaker 2015 19. 22. 3. Letňany nová koncepce design shaker 2015 19. 22. 3. PVA EXpo praha Letňany proč vystavovat vysoká návštěvnost díky konání v rámci jarních veletrhů For Habitat, For Furniture, For Office a For Garden tři sekce

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Zpravodaj. Vydání č. 1 /2016 Strana 1. březen 2016. Uvnitř tohoto vydání: Cíle A.T.I.C. ČR a Fórum cestovního ruchu. Redakce:

Zpravodaj. Vydání č. 1 /2016 Strana 1. březen 2016. Uvnitř tohoto vydání: Cíle A.T.I.C. ČR a Fórum cestovního ruchu. Redakce: Vydání č. 1 /2016 Strana 1 Uvnitř tohoto vydání: Cíle A.T.I.C. ČR a Fórum cestovního ruchu 1 Cíle asociace a Fórum cestovního ruchu 1 Jaký byl seminář v Ostravě 4.3.2016 2 Vzdělávání 2015, akce Turistická

Více

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Kamenice B Jindřichův www.historickeputovani.cz radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Třeboň Nový Jičín Kutná Hora ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené Jindřichův

Více

1 z 5 24.7.2013 14:22

1 z 5 24.7.2013 14:22 1 z 5 24.7.2013 14:22 Česky English Česká republika Česká republika - památky, kultura, kina, galerie, výstavy, zábava, příroda, sport, Unesco Úvod Česká republika Praha Aktuálně Města a obce Ubytování

Více

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 Jubilejní 10. mezinárodní cyklojízda, otevírání evropské dálkové trasy EuroVelo 9 v Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku s tématem bio

Více

Regionální konference cestovního ruchu. Vinné sklepy Skalák 3.12.2015

Regionální konference cestovního ruchu. Vinné sklepy Skalák 3.12.2015 Regionální konference cestovního ruchu Vinné sklepy Skalák 3.12.2015 Kam u sousedů 5/ 2015 Projekty 2015 Projekt je zaměřen na propagaci tradičních folklórních akcí a na podporu spolupráce se sousedním

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Informace. Programy a akce září 2010. České Švýcarsko a Šluknovsko na podzim Podzimní reklamní kampaň startuje!

Informace. Programy a akce září 2010. České Švýcarsko a Šluknovsko na podzim Podzimní reklamní kampaň startuje! PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz 16 / 2010 Z téměř každého stavení je slyšet vrčení kolovrátku a harašení skacích strojků, provázené klapotem tkalcovského

Více

Nabídka. Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny

Nabídka. Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny Nabídka Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny 24. 5. 30. 5. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, dovolujeme si Vám nabídnout projekt golfové akademie pro Vás či Vaše obchodní partnery a klienty,

Více

Týden 17. 1. - 23. 1. 2015

Týden 17. 1. - 23. 1. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 17. 1. - 23. 1. 2015 Videomapping na Bílou věž O tradičním novoročním setkání v Hradci Králové nazvaném První den spolu jste jistě už všichni slyšeli. To letošní se však od

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Hotel monínec*** 70 km od prahy 84 lůžek ve 32 pokojích Restaurace s terasou až pro 150 hostů Wellness centrum

Hotel monínec*** 70 km od prahy 84 lůžek ve 32 pokojích Restaurace s terasou až pro 150 hostů Wellness centrum Svatby weddings Hotel monínec*** 70 km od prahy 84 lůžek ve 32 pokojích Restaurace s terasou až pro 150 hostů Wellness centrum Vážění přátelé, je mi ctí, že Vás mohu oslovit s nabídkou pořádání svateb

Více

Popis. Délka trasy. 46 km. Průběh trasy

Popis. Délka trasy. 46 km. Průběh trasy Trasa č. 5 Popis Délka trasy Průběh trasy Náročnost Putování za vínem Vydejte se poznat krásy zdejšího půvabného kraje po vinařských stezkách. Trasa je dobře sjízdná, přehledná a rovinatá a po krátkých

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 pro organizované skupiny, příměstské tábory, DD, kolektivy dětí a mládeže atd. www.muzeumhk.cz Stezky muzejní budovou 1) Stezky po muzeu Účastníci tohoto putování muzejní

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření (údaje duben září 2013)

Vyhodnocení dotazníkového šetření (údaje duben září 2013) Vyhodnocení dotazníkového šetření (údaje duben září 2013) Český návštěvník Celkový počet respondentů v daném období: 507 1. Ze kterého kraje v České republice pocházíte? Z hlediska struktury návštěvnosti

Více

Zahraniční návštěvníci České republiky. Jan Tuček Ředitel

Zahraniční návštěvníci České republiky. Jan Tuček Ředitel Zahraniční návštěvníci České republiky Jan Tuček Ředitel Odkud jsme vzali data Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 48 silničních přechodů 8 železničních stanic 2 autobusová nádraží 5 letišť 42 tis. ročně

Více

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY POZNAMENEJTE SI! DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 21. 23. 4. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ Kongresové výstavní a společenské centrum ALDIS www.dnytepen.cz www.tscr.cz www.exponex.cz Pořadatel: Teplárenské sdružení

Více

Otevřené hranice otevřené sklepy

Otevřené hranice otevřené sklepy Otevřené hranice otevřené sklepy Nadace Partnerství Vás zve na přeshraniční exkurzi do rakouských vinařských obcí, která má za cíl výměnu zkušeností českých a rakouských vinařů z pořádání akcí typu otevřené

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Otevření turistické sezony 2012

Otevření turistické sezony 2012 Otevření turistické sezony 2012 České Švýcarsko 21. 22. 4. 2012 Vydejte se za zážitky v Českém Švýcarsku Jetřichovické skály otevření naučné stezky Janovský trhák - cyklistická časovka do vrchu Tramvají

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Labská stezka Hlavní atrakce na českém úseku Melnik pramen Labe/Praha, základní marketingové aktivity a spolupráce s partnery

Labská stezka Hlavní atrakce na českém úseku Melnik pramen Labe/Praha, základní marketingové aktivity a spolupráce s partnery Labská stezka Hlavní atrakce na českém úseku Melnik pramen Labe/Praha, základní marketingové aktivity a spolupráce s partnery 8.10.2014 Daniel Mourek, Nadace Partnerství Obsah Labská stezka v kontextu

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Marketingová podpora vinařské turistiky aktivitami Národního vinařského centra

Marketingová podpora vinařské turistiky aktivitami Národního vinařského centra Marketingová podpora vinařské turistiky aktivitami Národního vinařského centra Ing. Pavel Krška Národní vinařské centrum, o.p.s. Obsah prezentace Projekt podpory a propagace vinařské turistiky Certifikace

Více

Průvodce "Horní Planá"

Průvodce Horní Planá Perník Kopec 48 48'58.57"N 13 54'3.46"E Zalesněný vrch Perník (1. 049 m) leží asi 10 km jižně od Volar nad pravým břehem Vltavy v Trojmezenské hornatině. Na jeho úbočích jsou četné skalní útvary, které

Více

Zdeněk Zeleňák, Lužánecká 8, Brno Tel. 728160320. www.gastrovino.cz. Vinařství Balážovi. cena. odrůda, zařazení ročník zatřídění

Zdeněk Zeleňák, Lužánecká 8, Brno Tel. 728160320. www.gastrovino.cz. Vinařství Balážovi. cena. odrůda, zařazení ročník zatřídění Vinařství Balážovi Tramín j akostní 70.00 Kč 84.70 Kč Veltlínské zelené, pozdní sběr 2012 suché 116.00 Kč 140.36 Kč Irsai oliver kabinetní 99.00 Kč 119.79 Kč Hibernal pozdní sběr 112.00 Kč 135.52 Kč Sauvignon,

Více

Novinky - o čem se jedná a co se připravuje. Ostrava, 6.-8. března 2015

Novinky - o čem se jedná a co se připravuje. Ostrava, 6.-8. března 2015 Zpravodaj A S O C I A C E T U R I S T I C K Ý C H I N F O R M A Č N Í C H C E N T E R Č E S K É R E P U B L I K Y Vydání č. 4 /2014 Strana 1 Uvnitř tohoto vydání: 1 Novinky, veletrhy cestovního ruchu 2

Více