NOVÝ. Ceník. Paušální služby. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÝ. Ceník. Paušální služby. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 21. 6. 2014"

Transkript

1 NOVÝ Ceník O 2 Mobilní hlasová služba O 2 Mobilní internetové připojení Paušální služby Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od IČ , DIČ CZ , zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322

2 1. OBECNÁ USTANOVENÍ Síť O2 - veřejná mobilní telefonní síť společnosti O2 Czech Republic a.s. (O2). Vyúčtování služeb účastníkovi - zahrnuje cenu za uskutečněná spojení a měsíční paušál dle příslušného tarifu. Je vystaveno dle tohoto Ceníku vždy v cenách bez DPH a na tuto cenu je následně uplatněna sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tarif - vámi vybraný soubor služeb, obsahující sazbu za spojení a měsíční paušál. Cena za spojení - cena za uskutečněné hovory a zprávy dle příslušných sazeb. U sazeb určených časovou jednotkou je cena účtována dle stanovených minimálních časových intervalů. V rámci daného spojení je vždy účtován každý započatý interval. - pravidelně účtovaný poplatek příslušného tarifu. V případě, že je tarif používán jen část měsíce (aktivace nebo změna tarifu v průběhu měsíce nebo odpojení na prázdniny), bude účtována poměrná část měsíčního paušálu. Mezinárodní sazba - vnitrostátní sazba navýšená o mezinárodní příplatek. Uplatní se při volání z účastnického čísla ze sítě O2 na čísla s předvolbou jinou než Speciální sazba - sazba za odchozí hovory a SMS, která je pro všechny tarify stejná. Neuplatňují se volné jednotky. Sazba za SMS uvedená v rámci jednotlivých tarifů - sazba za odchozí SMS do mobilních sítí operátorů v rámci ČR, nevztahuje se na SMS účtované speciální sazbou. Spojení do O2 - sazba za spojení na účastnická čísla O2 Mobilní hlasové služby a služby Bleskmobil, Gorila a Bonerix. Volné minuty/bezplatné hovory - bezplatné volání po stanovený počet minut nebo pro daný směr a dobu volání, které se uplatňuje v průběhu daného zúčtovacího období na vnitrostátní sazbu účtovaných hovorů. Neuplatňuje se na volání na čísla zpoplatněná speciální sazbou. Pokud není stanoveno jinak, volné minuty se počítají i na bezplatné hovory a převádí se do následujícího zúčtovacího období. V případě, že je tarif používán jen část zúčtovacího období (aktivace, změna tarifu nebo jeho složení v průběhu zúčtovacího období, rozdělení/sloučení účtu, odpojení na prázdniny, atd.), může být využita pouze poměrná část volných minut. Převáděné volné minuty se uplatňují před aktuálními volnými minutami stejného typu. Převáděné volné minuty, které lze čerpat i na Videovolání, se v případě, že nebudou čerpány na Videovolání, uplatňují až po vyčerpání volných minut příslušného zúčtovacího období. Volné SMS/bezplatné SMS - bezplatné SMS, které se uplatňují v průběhu daného zúčtovacího období na odchozí textové zprávy do všech mobilních sítí v ČR. Pokud není výslovně stanoveno jinak, převádějí se volné SMS do následujícího zúčtovacího období. V případě, že je tarif používán jen část zúčtovacího období (např. z důvodu aktivace, změny tarifu v průběhu zúčtovacího období, rozdělení/sloučení účtu, odpojení na prázdniny atd.), může být využita pouze poměrná část volných SMS. FUP objemový limit stažených a odeslaných dat. Počítá se po 30denních oknech (FUP období), která se počítají od data aktivace, resp. poslední změny nastavení služby. Po uplynutí se objem dat nuluje. Minimální plnění - zaváže-li se účastník při využití Speciální nabídky k Minimálnímu plnění (MP) v určité výši, je povinen platit měsíčně paušální částku nejméně odpovídající zvolenému MP. Pokud účastník v příslušném zúčtovacím období využije služeb (vyjma platebních transakcí) v celkové výši, která přesahuje nebo je rovna zvolenému MP, poskytne O2 účastníkovi slevu v plné výši paušální částky MP. Jinak je účastníkovi vystaveno vyúčtování, jehož celková částka odpovídá MP; částky platebních transakcí nejsou do výše MP zahrnuty. V případě kombinace závazků k různým Minimálním plněním u stejného telefonního čísla je sleva u každého Minimálního plnění počítána vždy samostatně. Přesměrování hovoru - služba umožňuje přesměrovat příchozí hovory do Hlasové schránky nebo na jiné účastnické číslo v ČR (předvolba +420). Volitelně lze nastavit buď přesměrování okamžité (příchozí spojení je přesměrováno ihned, hovor není vůbec spojen na původně volané číslo), anebo podmíněné v různých modifikacích (k přesměrování dochází až poté, co účastník původně volaného čísla hovor nepřijme anebo při nedostupnosti volaného). Bližší informace o službě jsou uvedeny na stránce Zneužití výhod poskytovaných v rámci tarifu nebo marketingové akce - zneužitím se mimo jiné rozumí (a) umělé nebo automatické generování hovorů nebo zpráv, (b) užívání výhody primárně za účelem získání jakéhokoliv jiného finančního či jiného prospěchu účastníka, popř. třetí strany, přesahujícího poskytnutou výhodu, a to na úkor O2, (c) využívání výhody v rozsahu přesahujícím maximální předpokládatelné chování účastníka, za které se považuje objem minut volání nebo SMS/MMS za zúčtovací období (počet jednotek se poměrně krátí v případě kratšího účtování konkrétní výhody či ceny za konkrétní balíček než je zúčtovací období). O2 má v případě zneužití právo zpoplatnit účastníka běžnou sazbou dle tarifu O2 ZERO, ledaže účastník poskytne O2 uspokojivé vysvětlení, že se jednalo o standardní využití služby. Zneužití je zakázané. Způsob platby Bezhotovostně z bankovního účtu (tj. inkaso s možností stanovení limitu, minimální výše limitu je 500 Kč na účastnické číslo), převodem nebo složenkou. Platbu inkasem z bankovního účtu (dále jen platba inkasem ) je možno zavést nejméně na dobu 3 po sobě jdoucích zúčtovacích období. Zavedení nebo zrušení platby inkasem musí účastník oznámit O2 nejpozději 7 pracovních dní před koncem zúčtovacího období, za něž má být platba poprvé nebo naposledy provedena.v případě, že platba inkasem z bankovního účtu neproběhne z důvodu na straně účastníka nebo banky, má se za to, že účastník bude hradit vyúčtování za poskytnuté služby jiným způsobem. O2 je v takovém případě oprávněna účastníkovi zrušit službu platba inkasem z bankovního účtu. IČ , DIČ CZ , zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322 Strana 1/3

3 Jednorázové poplatky a měsíční paušály za služby vztahující se k SIM kartě Služba Aktivační poplatek (SIM), příp. poplatek za převzetí čísla (převod účastnictví) *1 99,00 81,82 Aktivace PIN manažer 6 49,59 Aktivace Personal SMS 6 49,59 Číslo na přání Dočasné odpojení SIM karty na prázdniny - max. 12 měsíců po úhradě dlužných vyúčtování 121,00 10 Hlasová schránka pro mobil - Expres Plus - měsíční paušál 33,88 28,00 Hlasová schránka pro mobil - Expres Fax - měsíční paušál 114,95 95,00 Identifikace zlomyslných volání (cena za 1-5 čísel) 252,00 208,26 Mobil+ (účtuje se při nákupu datového zařízení za zvýhodněnou cenu stávajícím zákazníkem) 1,00 0,83 Odeslání upomínky pro včasné nezaplacení vyúčtování 181,50 15 Předplacený kredit při převodu telefonního čísla na O2 kartu ,93 Reaktivace po úhradě dlužných vyúčtování 603,79 499,00 Reaktivace odchozích hovorů (zapojení po omezení služeb) 6 49,59 Reaktivace SIM po krádeži (u Duo SIM Smart za každou SIM) - neúčtuje se u placené výměny SIM Služba Duo SIM SMART měsíční paušál 99,00 114,95 81,82 95,00 Úhrada vyúčtování na O2 prodejně za každou jednotlivou fakturu 79,00 65,29 Výměna SIM karty za SIM kartu - neúčtuje se u výměny MicroSIM/NanoSIM 99,00 81,82 Tištěné vyúčtování jako doplněk k elektronickému vyúčtování - cena platná do ,26 Tištěné vyúčtování (vč. jako doplněk k elektronickému vyúčtování) - cena platná od ,00 15,70 Jednorázový tištěný podrobný účet - max. 2 zúčtovací období zpětně 119,79 99,00 Pravidelný tištěný podrobný účet (výpis hovorů) - měsíční paušál 95,00 78,51 Opis vyúčtování 36,00 29,75 Zasílání tištěného vyúčtování doporučenou poštou měsíční paušál 20,57 17,00 Zálohování kontaktů na paměťové médium účastníka 99,00 81,82 Zlaté číslo - snadno zapamatovatelné číslo Změna tarifu - druhá a další změna za zúčtovací období 99,00 81,82 Změna čísla 603,79 499,00 *1 Aktivační poplatek je poplatek spojený s náklady na aktivaci služby a distribuci SIM karty. Přehled druhů spojení a způsob účtování v ČR Druh hovoru Způsob účtování Volné minuty / SMS Odchozí hovory a Videovolání Vnitrostátní sazba dle tarifů Uplatní se Odchozí hovory do Hlasové schránky (960 xxx xxx) Vnitrostátní sazba do pevné sítě dle tarifů Uplatní se Platební transakce Speciální sazba Neuplatní se Odchozí mezinárodní hovory Vnitrostátní sazba do pevné sítě dle tarifů + Uplatní se na vnitrostátní mezinárodní příplatek sazbu Odchozí mezinárodní Videovolání Mezinárodní sazba za Videovolání Neuplatní se Odchozí hovory na Informační a Operátorské služby Speciální sazba Neuplatní se Odchozí mezinárodní hovory - služba NetCall Speciální sazba *55 Neuplatní se Datové a faxové spojení Speciální sazba Neuplatní se Komunikace s Hlasovou schránkou Sazba Hlasová schránka Uplatní se Odeslání SMS/MMS z O2 SIM karty Vnitrostátní sazba dle tarifů Uplatní se Odeslání SMS z O2 SIM karty do pevné sítě a Sazba 5,00 Kč s DPH (4,13 Kč bez DPH) na zahraniční čísla Neuplatní se Odeslání MMS z O2 SIM karty na zahraniční čísla Sazba 9,50 Kč s DPH (7,85 Kč bez DPH) Neuplatní se SMS z Internetu placené Vnitrostátní sazba dle tarifů Uplatní se Zpráva zaslaná pomocí Personal SMS Informace o nové zprávě s možností výběru - zpětné volání na vlastní mobilní telefon WAP ( ) Mobile Internet ( ) Sazba dle jednotlivých tarifů + 1,21 Kč s DPH (1,00 Kč bez DPH) Sazba Hlasová schránka Speciální sazba Neuplatní se Odeslání hlasové zprávy z Hlasové schránky Jako jednotlivé druhy odchozích hovorů Uplatní se Odeslání faxové zprávy z Faxové schránky Jako jednotlivé druhy odchozích hovorů Uplatní se Uplatní se na tarifní sazbu Uplatní se IČ , DIČ CZ , zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322 Strana 2/3

4 Druh hovoru Způsob účtování Volné minuty / SMS Tísňová volání: Tísňová linka Hasiči Záchranná služba Městská policie Policie ČR Linky veřejných služeb: Horká linka pro případy pohřešovaných dětí Linka bezpečí pro děti a mládež Linka důvěry poskytující emocionální podporu Nezpoplatňuje se (čísla je možné volat pouze z nabité O2 SIM karty) Nezpoplatňuje se *11 - O2 linka Nezpoplatňuje se *34 - O2 Videovolání (Videohovor) Nezpoplatňuje se čísla s předvolbou Bezplatné informační linky v ČR Nezpoplatňuje se čísla s předvolbou Síť Českých drah Sazba za volání do O2 dle tarifů Uplatní se čísla s předvolbou Síť Ministerstva obrany Sazba za volání do O2 dle tarifů Uplatní se čísla s předvolbou Síť Ministerstva vnitra Sazba za volání do O2 dle tarifů Uplatní se čísla s předvolbou 95 - Ostatní neveřejné sítě Vnitrostátní sazba do pevné sítě dle tarifů Uplatní se 91x xxx - volání na 91x - IP telefonie Vnitrostátní sazba do pevné sítě dle tarifů Uplatní se Bílá linka - čísla s předvolbou 840, 841, 842, 847, 848 a 849 Vnitrostátní sazba do pevné sítě dle tarifů Uplatní se Modrá linka - čísla s předvolbou 81, 83, 843, 844, 845, 846, 855 Vnitrostátní sazba do pevné sítě dle tarifů Uplatní se IČ , DIČ CZ , zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322 Strana 3/3

5 2. O2 MOBILNÍ HLASOVÁ SLUŽBA FREE O2 Volné minuty Volné SMS Kč Volání/ videovolání po vyčerpání volných jednotek (všechny sítě) SMS po vyčerpání volných jednotek (všechny sítě) MMS Hlasová schránka bezplatné volání/ videovolání do O2 a na pevné sítě Internet v mobilu bezplatné SMS do O2 FUP 0 s DPH 3,50 1,50 5,60 bez DPH 2,89 1,24 4,63 FREE O2 FREE O2 FREE O2 FREE O2 FREE O2 data S data M data L data XL *1 200 MB 1,5 GB 3 GB 10 GB Rychlost stahování/odesílání Mb/s /21 42/21 42/21 110/55 se závazkem bez závazku s DPH 249,00 bez DPH 205,79 s DPH 399,00 bez DPH 329,76 400,25 552,00 330,78 456,20 550,25 702,00 454,75 580,17 754,00 623, ,00 831,41 904, ,00 747,11 955,37 FREE O2 Plus Volné minuty Volné SMS Kč bezplatné volání/ videovolání do O2 a na pevné sítě a 120 minut do ostatních sítí Internet v mobilu Tarif bezplatné SMS do O2 FUP Volání/ videovolání po vyčerpání volných jednotek (všechny sítě) SMS po vyčerpání volných jednotek (všechny sítě) s DPH 3,50 1,50 bez DPH 2,89 1,24 FREE O2 FREE O2 FREE O2 Plus Plus Plus data M data L 200 MB 1,5 GB 3 GB Rychlost stahování/odesílání Mb/s 42/21 42/21 42/21 MMS 5,60 4,63 FREE O2 Plus data XL 10 GB 110/55 Hlasová schránka se závazkem bez závazku s DPH 499,00 650,75 852, ,75 bez DPH 412,40 537,81 704,75 913,02 s DPH 649,00 800, , ,75 bez DPH 536,37 661,78 828, ,99 FREE CZ Volné minuty bezplatné volání/ Videovolání do všech sítí Tarif Volné SMS bezplatné SMS do všech sítí Volné minuty pro mezinárodní volání ne FREE CZ Volné jednotky pro roaming (v rámci zóny 1 tarifu Volání bez hranic) ne FREE CZ data L Kč s DPH bez DPH FREE CZ data XL MMS 5,60 4,63 Hlasová schránka Internet v mobilu FUP 1,5 GB 3 GB 10 GB Rychlost stahování/odesílání Mb/s 42/21 42/21 110/55 se závazkem bez závazku s DPH 749,00 951, ,00 bez DPH s DPH 619,01 899,00 785, ,00 994, ,00 bez DPH 742,98 909, ,19 IČ , DIČ CZ , zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322 Strana 1/6

6 Start Volné minuty Volné SMS Kč Volání/ videovolání po vyčerpání volných jednotek (všechny sítě) SMS MMS Hlasová schránka 60 minut do všech sítí Tarif 0 s DPH 3,90 bez DPH 3,22 Start Start data S Internet v mobilu FUP MB 1,50 5,60 1,24 4,63 Start Start Start data M data L data XL *1 1,5 GB 3 GB 10 GB Rychlost stahování/odesílání Mb/s /21 42/21 42/21 110/55 se závazkem bez závazku s DPH 179,00 330,25 482,00 684,00 936,00 bez DPH 147,93 272,93 398,34 565,29 773,55 s DPH 329,00 480,25 632,00 834, ,00 bez DPH 271,90 396,90 522,31 689,26 897,52 FREE EU Volné minuty Volné SMS Volné minuty pro mezinárodní volání Volné jednotky pro roaming (v rámci zóny 1 tarifu Volání bez hranic) Kč MMS Hlasová schránka bezplatné volání/ Videovolání do všech sítí bezplatné SMS do všech sítí 600 minut volání v zónách 1 až 4 ne s DPH bez DPH 5,60 4,63 Tarif FREE EU Internet v mobilu FUP 1,5 GB FREE EU data L FREE EU data XL 3 GB 10 GB Rychlost stahování/odesílání Mb/s 42/21 42/21 110/55 se závazkem s DPH bez DPH 999,00 825, ,00 992, , ,83 s DPH 1149, , ,00 bez závazku bez DPH 949, , ,80 Volné minuty bezplatné volání/ Videovolání do všech sítí Tarif Volné SMS bezplatné SMS do všech sítí Volné minuty pro mezinárodní volání 600 minut volání v zónách 1 až 4 FREE EU Plus FREE EU Plus Volné jednotky pro roaming (v rámci zóny 1 tarifu Volání bez hranic) 300 příchozích minut 300 odchozích minut 300 SMS FREE EU Plus data XL Internet v mobilu FUP 3 GB 10 GB Kč s DPH bez DPH MMS Hlasová schránka 5,60 4,63 Rychlost stahování/odesílání Mb/s 42/21 110/55 s DPH 1499, ,00 se závazkem bez DPH 1238, ,11 s DPH 1649, ,00 bez závazku bez DPH 1362, ,08 Ceny jsou v Kč za minutu/sms/mms s DPH (bez DPH). Účtuje se každá započatá minuta. V případě volání do hlasové schránky se účtuje první minuta celá a dále po sekundách. Tarify jsou určené pro účastníky - fyzické osoby registrované dle RČ. Volné jednotky v rámci tarifu se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období. IČ , DIČ CZ , zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322 Strana 2/6

7 Tarify jsou poskytovány v režimu Speciální nabídky zvýhodněného tarifu podmíněné závazkem řádně užívat tarif z tarifní řady FREE po dobu 24 měsíců. Vždy po uplynutí doby 24 měsíců se závazek automaticky prodlužuje o stejnou dobu, účastník má však právo toto automatické prodloužení do budoucna kdykoli odmítnout. V případě odmítnutí účastník ztrácí po uplynutí doby závazku nárok na výhodu poskytovanou v rámci této Speciální nabídky a uplatní se na něj podmínky pro variantu tarifu bez závazku. Společně s tarifem je možné využívat tarifní balíčky a doplňkové služby, u kterých je to výslovně uvedeno. Účastník, který si na základě přechodu z O2 předplacené karty nově zřídí O2 Mobilní hlasovou službu s tarifem z řady FREE se závazkem na 24 měsíců, má možnost v průběhu prvních dvou měsíců trvání závazku tarif zrušit bez vystavení smluvní pokuty a případně se vrátit zpět na předplacenou O2 kartu. Poruší-li účastník svůj závazek, má O2 dle čl VP právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši jedné pětiny součtu měsíčních paušálů (dle aktuálního paušálu vč. DPH) zbývajících do konce doby závazku, včetně již započatého měsíce. Smluvní pokuta se účtuje bez DPH. Bude-li účastník v prodlení s úhradou vyúčtování déle než 65 dnů, počítá se zbývající doba závazku ode dne uplynutí výpovědní doby. Pokud účastník požádá o zrušení Speciální nabídky před uplynutím doby závazku dle čl VP, je O2 oprávněna mu vyúčtovat úhradu za předčasné ukončení (paušální odškodnění) ve výši jedné pětiny součtu měsíčních paušálů (dle aktuálního paušálu vč. DPH) zbývajících do konce doby závazku, včetně již započatého měsíce. Zbývající doba závazku se počítá ode dne uplynutí výpovědní doby, v ostatních případech okamžikem zrušení Speciální nabídky. K tarifům řady FREE je bezplatně poskytováno Elektronické vyúčtování. Tištěné vyúčtování je k dispozici pouze jako doplněk k Elektronickému vyúčtování a je zpoplatňováno podle Ceníku. Tarify FREE EU a FREE EU Plus obsahují 600 minut volání na zahraniční čísla v Zóně 1-4 za zúčtovací období. Volání nad tento limit je zpoplatněno standardní cenou a bude vyúčtováno nejpozději v zúčtovacím období následujícím po uskutečnění volání. U tarifu FREE EU Plus se 300 volných odchozích minut pro roaming nevztahuje na volání do ČR na bezplatné informační linky, Barevné linky a na speciální vnitrostátní linky. O2 zaručuje zřízení tarifu do 10 pracovních dnů od podání podepsané Specifikace. Tarify řady FREE je možné aktivovat maximálne na 10 SIM kartách účastníka. Tarify řady FREE nelze užívat prostřednictvím SIM karty umístěné v GSM bráně. V případě porušení tohoto ustanovení je O2 oprávněna naúčtovat spojení uskutečněná prostřednictvím GSM brány dle sazeb tarifu ZERO. FUP objemový limit stažených a odeslaných dat. Počítá se po 30denních oknech (FUP období), která se počítají od data aktivace, resp. poslední změny nastavení služby. Po uplynutí se objem dat nuluje. Parametry FUP jsou uvedené v tabulkách níže. Informace o aktuálním stavu čerpání limitu FUP jsou dostupné na *1 Podmínky tarifů Start data XL a FREE O2 data XL se uplatní pouze na účastníky, kteří využívají tarify Start nebo FREE O2 v kombinaci s tarifem Internet v Mobilu XL nebo Internet v Mobilu+ XL aktivované do Tarify nelze aktivovat na žádost účastníka. Účastníci budou z jejich stávajících podmínek na podmínky tarifu Start data XL nebo FREE O2 data XL převáděni postupně od Změna na nové podmínky bude potvrzena zasláním SMS účastníkům, kteří si tarif Start nebo FREE O2 aktivovali do Sleva O2 Internet/O2 TV Účastník (fyzická osoba) služby O2 Internetové připojení s tarifem Internet Optimal, Internet Optimal+, Internet Aktiv, Internet Aktiv+, Internet Optimal Extra, Internet Aktiv Extra,nebo služby Digitální televize O2 TV s tarifem O2 TV Flexi, O2 TV Komfort, O2 TV Plus, O2 TV Extra, O2 TV Extra Plus má nárok na slevu ve výši 82,64 Kč bez DPH (100,- Kč včetně DPH) z měsíčního paušálu v případě, že aktivně přiřadí své mobilní číslo k číslu své přípojky, na které je mu poskytována služba O2 Internetové připojení nebo Digitální televize O2 TV. Na tuto slevu má účastník nárok pouze v případě, že řádně a včas platí za službu O2 Internetové připojení nebo Digitální televize O2 TV. V opačném případě ztrácí účastník na slevu nárok a O2 je oprávněna mu již poskytnuté slevy doúčtovat. Účastník může čerpat slevu pouze k tarifům řady FREE nebo tarifu [:kůl:] a pouze jednou. Na slevu nemá nárok účastník, který má službu O2 Internetové připojení nebo Digitální televize O2 TV zřízenu na digitální lince. Na slevu nemá účastník nárok ani v případě, že má službu Digitální televize O2TV v kombinaci se službou O2 Internetové připojení s tarifem Internet Start nebo Internet Start+. Sleva se uplatňuje maximálně do výše měsíční útraty. Slevy pro zdravotně postižené Účastníci se zdravotním postižením mají nárok na státní příspěvek ve výši 20 Kč s DPH. Státní příspěvek se poskytuje k tarifům FREE nebo tarifu [:kůl:] s výjimkou tarifu Start, Basic a ZERO. Účastníci se zdravotním postižením mají nárok na O2 Slevu. K tarifům FREE nebo tarifu [:kůl:], s výjimkou tarifu Start, Basic a ZERO se poskytuje sleva ve výši 49,00 Kč s DPH (40,50 Kč bez DPH) za měsíc, resp. zúčtovací období. Slevy pro zdravotně postižené není možné kombinovat se Slevou pro mladé nebo Senior slevou. Státní příspěvek a O2 Sleva se poskytují ode dne následujícího po akceptaci požadavku po dobu, kdy účastník splňuje podmínky nutné pro přiznání nároku. Pravidla pro přiznání Státního příspěvku a O2 Slevy stanoví Provozní podmínky pro poskytování O2 Mobilní hlasové služby. Senior sleva Každý účastník, fyzická osoba registrovaná dle RČ, tarifů řady FREE (neplatí pro tarify Basic a ZERO), který dovršil věku 60 let, může využít nárok na Senior slevu ve výši 5 Kč s DPH (41,32 Kč bez DPH) za zúčtovací období. Účastník může čerpat slevu pouze jednou. Senior slevu není možné kombinovat se Slevami pro zdravotně postižené. Sleva se uplatňuje maximálně do výše měsíční útraty. IČ , DIČ CZ , zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322 Strana 3/6

8 Sleva pro mladé Každý účastník, fyzická osoba registrovaná dle RČ, tarifů řady FREE (neplatí pro tarify ZERO, Basic a [:kůl:]), ve věku do 26 let, může využít nárok na Slevu pro mladé ve výši 5 Kč s DPH (41,32 Kč bez DPH) za zúčtovací období. Účastník může čerpat slevu pouze jednou. Slev u pro mladé není možné kombinovat se Slevami pro zdravotně postižené. Sleva se uplatňuje maximálně do výše měsíční útraty. [:kůl:] Volné minuty Volné SMS Volání do všech sítí SMS do ostatních sítí MMS Videovolání Hlasová schránka Tarif 120 Internet v mobilu neomezeně do O2 FUP 3,50 1,50 5,60 3,50 2,89 1,24 4,63 2,89 [:kůl:] [:kůl:] [:kůl:] [:kůl:] [:kůl:] data 1 GB data M data 2 GB data L 200 MB 1 GB 1,5 GB 2 GB 3 GB Rychlost stahování/odesílání Mb/s 42/21 42/21 42/21 42/21 42/21 se závazkem s DPH bez DPH 299,00 247,10 399,00 329,75 451,00 372,73 s DPH 449,00 549,00 601,00 bez závazku bez DPH 371,08 453,72 496,70 [:kůl:] data XL Internet v mobilu FUP 10 GB Rychlost stahování/odesílání Mb/s 110/55 499,00 653,00 412,40 539,67 649,00 803,00 536,37 663,64 s DPH 905,00 se závazkem bez DPH 747,93 s DPH 1055,00 bez závazku bez DPH 871,90 Podmínky tohoto tarifu se uplatní pouze na účastníky, kteří využívají tarif O2 [:kůl:] samostatně nebo s Internetem v mobilu nebo tarif O2 Pohoda s Internetem v mobilu. Tarif nelze aktivovat na žádost účastníka. Účastníci budou z jejich stávajících podmínek na tyto podmínky převáděni postupně od Změna na nové podmínky bude účastníkům potvrzena zasláním SMS. Ceny za vnitrostátní sazby jsou v Kč za minutu/sms/mms. Účtuje se každá započatá minuta. Nevyčerpané volné minuty se nepřevádějí do následujícího zúčtovacího období. Nedílnou součástí tarifu [:kůl:] je Internet v mobilu a nelze jej samostatně zrušit. V rámci měsíčního paušálu je standardně poskytován FUP 200 MB, odpovídající tarifu Internet v mobilu S. Internet v mobilu lze oproti standardním podmínkám zvýšit. Pokud účastník využívá Internet v mobilu s vyšším než standardním FUP, měsíční paušál za tarif [:kůl:] je vyšší o rozdíl odpovídající navýšení FUP oproti standardním podmínkám. Rozdíl se určí dle řady Internetu v mobilu S XL. Parametry FUP viz Doplňkové služby. Podmínky Speciální nabídky sjednané do se řídí Ceníkem O2 Mobilní hlasové služby a služby O2 Mobilní internetové připojení platným ke dni Pokud účastník využije Speciální nabídku služby se zvýhodněným měsíčním paušálem od , zavazuje se řádně užívat služby O2 a platit za ně po dobu 24 měsíců. Vždy po uplynutí doby 24 měsíců se závazek automaticky prodlužuje o stejnou dobu, účastník má však právo toto automatické prodloužení do budoucna kdykoli odmítnout. V případě odmítnutí účastník ztrácí po uplynutí doby závazku nárok na zvýhodněný měsíční paušál. Poruší-li účastník svůj závazek, má O2 dle čl VP právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši jedné pětiny součtu měsíčních paušálů (dle aktuálního paušálu včetně DPH) zbývajících do konce doby závazku, včetně již započatého měsíce. Smluvní pokuta se účtuje bez DPH. Bude-li účastník v prodlení s úhradou vyúčtování déle než 65 dnů, počítá se zbývající doba závazku ode dne uplynutí výpovědní doby. Pokud účastník požádá o zrušení Speciální nabídky před uplynutím doby závazku dle čl VP, je O2 oprávněna mu vyúčtovat úhradu za předčasné ukončení (paušální odškodnění) ve výši jedné pětiny součtu měsíčních paušálů (dle aktuálního paušálu vč. DPH) zbývajících do konce doby závazku, včetně již započatého měsíce. Zbývající doba závazku se počítá ode dne uplynutí výpovědní doby, v ostatních případech okamžikem zrušení Speciální nabídky. K tarifům je bezplatně poskytováno Elektronické vyúčtování. Tištěné vyúčtování je zpoplatněno. Tarif je možné využívat pouze na jedné SIM kartě. Tarif je určen pro účastníky do 25 let. Po dovršení 26 let účastníka je O2 oprávněna tarif změnit na jiný odpovídající tarif. IČ , DIČ CZ , zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322 Strana 4/6

9 Tarif Internet v mobilu - FUP Basic Rychlost stahování/ odesílání Volání a videovolání 3,50 2,89 3,50 2,89 SMS MMS Hlasová schránka s DPH 171,00 1,90 5,60 Basic data S 200 MB 42/21 Mb/s bez DPH 141,32 1,57 4,63 2,89 s DPH 19,00 1,90 5,60 3,50 Basic bez DPH 15,70 1,57 4,63 2,89 Tarif je možné sjednat od a je určený pro účastníky - fyzické osoby registrované dle RČ. Ceny za vnitrostátní sazby jsou v Kč za minutu/sms/mms. Účtuje se každá započatá minuta. V případě volání do hlasové schránky se účtuje první minuta celá a dále po sekundách. Společně s tarifem je možné využívat tarifní balíčky a doplňkové služby, u kterých je to výslovně uvedeno. K tarifu není možné využít službu O2 Mobil (nákup telefonu na měsíční platby). K tarifu je bezplatně poskytováno Elektronické vyúčtování. Tištěné vyúčtování je k dispozici pouze jako doplněk k elektronickému vyúčtování a je zpoplatňováno podle Ceníku. FUP objemový limit stažených a odeslaných dat. Počítá se po 30denních oknech (FUP období), která se počítají od data aktivace, resp. poslední změny nastavení služby. Po uplynutí se objem dat nuluje. Parametry FUP jsou uvedené v tabulkách níže. Informace o aktuálním stavu čerpání limitu FUP jsou dostupné na ZERO Volné minuty ne Tarif Internet v mobilu Volání Volné SMS SMS MMS Videovolání Hlasová schránka do všech sítí 6,50 2,00 5,60 6,50 2,42 ne 5,37 1,65 4,63 5,37 2,00 ZERO ZERO ZERO ZERO ZERO data XS data S data M FUP MB 80 MB 200 MB 1,5 GB Rychlost stahování/odesílání Mb/s /21 42/21 42/21 42/21 s DPH ,00 303,00 bez DPH 66,12 66,12 124,79 250,41 ZERO data L ZERO data XL Internet v mobilu FUP 3 GB 10 GB Rychlost stahování/odesílání Mb/s 42/21 110/55 s DPH 505,00 757,00 bez DPH 417,36 625,62 Tarif je určený pro účastníky - fyzické osoby registrované dle RČ. Podmínky tohoto tarifu se uplatní pouze na účastníky, kteří využívají tarif ZERO samostatně nebo s Internetem v mobilu. Tarify nelze aktivovat na žádost účastníka. Ceny za vnitrostátní sazby jsou v Kč za minutu/sms/mms. Účtuje se každá započatá minuta. V případě volání do hlasové schránky se účtuje první minuta celá a dále po sekundách. Společně s tarifem je možné využívat tarifní balíčky a doplňkové služby, u kterých je to výslovně uvedeno. K tarifu není možné využít službu O2 Mobil (nákup telefonu na měsíční platby). K tarifu je bezplatně poskytováno Elektronické vyúčtování. Tištěné vyúčtování je k dispozici pouze jako doplněk k elektronickému vyúčtování a je zpoplatňováno podle Ceníku. Pokud bude mít účastník po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců na SIM kartě s tarifem ZERO nulovou útratu, je O2 oprávněna poskytování O2 Mobilní hlasové služby ukončit. FUP objemový limit stažených a odeslaných dat. Počítá se po 30denních oknech (FUP období), která se počítají od data aktivace, resp. poslední změny nastavení služby. Po uplynutí se objem dat nuluje. Parametry FUP jsou uvedené v tabulkách níže. Informace o aktuálním stavu čerpání limitu FUP jsou dostupné na IČ , DIČ CZ , zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322 Strana 5/6

10 Parametry FUP - rychlost stahování dat pro tarify s FUP 80 MB, 200 MB, 1,5 GB a 3 GB Druh datového provozu Bílá zóna pro tarify sjednané do Do limitu FUP Nad limit FUP Bílá zóna pro tarify sjednané od Web browsing, Web browsing, 42 Mb/s 42 Mb/s 200 kb/s 64/32 kb/s download/upload Šedá zóna VPN, https (banky, přihlašování do u - seznam, gmail...) 42 Mb/s 32 kb/s Hnědá zóna FTP, video streaming (itelevize, youtube, stream.cz), VoIP 42 Mb/s 0 Černá zóna do P2P 0 0 Černá zóna od P2P 42 Mb/s 0 Parametry FUP - rychlost stahování dat pro tarify s FUP 10 GB Druh datového provozu Do limitu FUP Nad limit FUP Bílá zóna pro tarify sjednané do Web browsing, 110 Mb/s 200 kb/s Bílá zóna pro tarify sjednané od Web browsing, 110 Mb/s 64/32 kb/s download/upload Šedá zóna VPN, https (banky, přihlašování do u - seznam, gmail...) 110 Mb/s 32 kb/s Hnědá zóna FTP, video streaming (itelevize, youtube, stream.cz), VoIP 110 Mb/s 0 Černá zóna do P2P 64 kb/s 0 Černá zóna od P2P 110 Mb/s 0 IČ , DIČ CZ , zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322 Strana 6/6

11 3. DOPLŇKOVÉ SLUŽBY k O2 Mobilní hlasové službě a službě O2 Mobilní internetové připojení Mobilní data zpoplatněná dle míry užívání Pro všechny hlasové tarify dochází k automatické aktivaci služby umožňující provádět datové a wapové přenosy, a to za ceny dle níže uvedených tarifů. Přenosy přes APN video jsou účtovány za stejných podmínek jako přenosy přes APN internet. Přenosové rychlosti u technologií poskytovaných do nejsou omezeny (GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA-nižší verze a CDMA). Maximální přenosové rychlosti uvedené u jednotlivých tarifů se uplatní pouze u technologií poskytovaných od (HSDPA-vyšší verze, HSPA+, HSPA+DC, LTE). MOBILNÍ DATA (ČAS) s DPH bez DPH FUP na 24 hodin MOBILNÍ DATA (ČAS) Maximální rychlost stahování Maximální rychlost odesílání 30 MB 42 Mb/s 21 Mb/s Cena za 24 hodin Cena 1. hodinu 3 Kč 15,00 Kč 24,79 Kč 12,40 Kč O2 mobilní portál Kč WAP /*1 s DPH bez DPH Technologie GSM Data (CSD/ HSCSD) O2 mobilní portál TARIF WAP APN INTERNET Stahování dat Odesílání dat 6,05 7,26 5,00 6,00 APN WAP/*2 1,02 0,84 TARIF WAP WAP /*3 Technologie O2 mobilní portál APN WAP APN INTERNET/APN VIDEO s DPH GPRS/ EDGE/ 0,71 0,24 bez DPH UMTS/ HSDPA 0,59 0,20 Na SIM aktivovaných od je aktivní účtovaní dle tarifu MOBILNÍ DATA (ČAS). Účtování dle tarifu MOBILNÍ DATA (kb) nelze od sjednat. Cena za tarif MOBILNÍ DATA (ČAS) je uvedena za kažou započatou hodinu bez ohledu na nastavení mobilního telefonu či množství stažených dat. O2 je oprávněna naúčtovat Účastníkovi za užívání tarifu MOBILNÍ DATA (ČAS) maximální cenu 3 Kč s DPH (24,79 Kč bez DPH) za 24 hodin, přičemž lhůta počíná plynout se započetím prvního datového spojení, resp. se započetím prvního datového spojení po uplynutí lhůty předchozí. Obsah stažený z O2 mobilního portálu je zpoplatněn zvláštní sazbou. Výběr technologie připojení je ovlivnitelný nastavením mobilního telefonu. *1 Tato spojení jsou účtována v Kč za 1 minutu. Účtuje se první celá minuta a pak po sekundách. *2 Cena je účtována od šesté minuty CSD spojení, prvních pět minut spojení není účtováno. Sazba za kb je uplatněna od začátku spojení jak při CSD, tak při GPRS/UMTS/HSDPA spojení. *3 Tato spojení jsou účtována v Kč za 1 kb. Sazba je uplatněna od začátku spojení. O2 je oprávněna naúčtovat Účastníkovi za užívání tarifu WAP maximální cenu 3630 Kč s DPH (3000 Kč bez DPH) za jedno zúčtovací období. Mobilní data dle míry užívání - parametry FUP/rychlost stahování Druh datového provozu Do 30 MB Nad 30 MB Bílá zóna pro tarify sjednané do Web browsing, 42 Mb/s 200 kb/s Bílá zóna pro tarify sjednané 64/32 kb/s od Web browsing, 42 Mb/s download/upload Šedá zóna VPN, https (banky, přihlašování do u - seznam, gmail...) 42 Mb/s 32 kb/s Hnědá zóna FTP, video streaming (itelevize, youtube, stream.cz), VoIP 42 Mb/s 32 kb/s Černá zóna do P2P 48 kb/s 16 kb/s Černá zóna od P2P 42 Mb/s 16 kb/s BlackBerry Internet Maximální Maximální Tarif FUP rychlost rychlost Měsíční cena stahování odesílání s DPH bez DPH BB - bez limitu 42 Mb/s 21 Mb/s 301,48 249,16 BB Modem bez limitu 42 Mb/s 21 Mb/s 363,00 30 Služba umožňuje datové přenosy v prostředí BlackBerry prostřednictvím speciálních koncových telekomunikačních zařízení. Tarify BlackKBerry jsou kompatibilní se všemi tarify O2 Mobilní hlasové služby. Ceny jsou uvedeny v Kč za zúčtovací období. IČ , DIČ CZ , zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322 Strana 1/4

12 Přenosové rychlosti u technologií poskytovaných do nejsou omezeny (GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA-nižší verze a CDMA). Maximální přenosové rychlosti uvedené u jednotlivých tarifů se uplatní pouze u technologií poskytovaných od (HSDPA-vyšší verze, HSPA+, HSPA+DC, LTE). Technologie LTE je dostupná pouze na APN MMS a APN internet. Podmínkou fungování služby BlackBerry v zahraničí je aktivace služby O2 GPRS Datový roaming a využití je možné pouze v sítích operátorů uvedených jako GPRS Roamingoví partneři společnosti O2 Czech Republic a.s., dle aktuálního seznamu na Měsíční poplatek je účtován za každé započaté zúčtovací období. V případě deaktivace zaniká nárok na nevyčerpané MB. Tarify nelze kombinovat, je možné mít aktivní vždy pouze jeden. Nevyčerpané jednotky se nepřevádějí do dalšího měsíce. Volné MB - jedná se o volná data přenesená v rámci služby BlackBerry přes v APN blackberry.net v ČR. V případě využití jiných APN je účtováno dle standardních ceníků pro GPRS služby, včetně přehrávání videa (např. Youtube), které je účtováno v rámci APN internet. Data přenesená v zahraničí se účtují dle aktuálních cen služby Roaming-data. Tarif BB Modem rozšiřuje základní tarify o volná data (včetně přehrávání videa) v APN Internet. Tarif BB Modem je možné aktivovat pouze jako doplněk k základnímu tarifu BlackBerry . Balíčky volných jednotek Balíček Volné jednotky do všech sítí Balíček 20 minut 20 minut 4 33,06 Balíček 40 minut 40 minut 75,00 61,98 Balíček 60 minut 60 minut 10 82,64 Balíček 80 minut 80 minut 125,00 103,31 Balíček 120 SMS 120 SMS 5 41,32 Balíčky jsou určeny pro účastníky tarifů nabízených do , kteří si mění tarif na Basic, Start, FREE O2 nebo FREE O2 Plus a pro účastníky, kteří si zvyšují tarif v rámci tarifní řady FREE na tarif FREE O2 nebo FREE O2 Plus. Balíčky lze využít i k tarifu [:kůl:]. Účastník může mít aktivní pouze jeden balíček minutový a jeden balíček SMSkový. Nespotřebované volné jednotky z balíčků se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období. Balíček FUP Extra data 100 MB 100 MB 49,00 40,50 Extra data 500 MB 500 MB 99,00 81,82 Datové balíčky lze aktivovat ke všem tarifům O2 Mobilní hlasové služby, které obsahují Internet v mobilu, a ke všem tarifům služby O2 Mobilní internetové připojení. Balíčky jednorázově navyšují limit FUP v daném FUP obobí, lze je zakoupit i opakovaně. Platnost datových balíčků je do vyčerpání objemu FUP nebo do konce FUP období. Rychlost připojení se řídí podmínkami tarifu. Nevyčerpaný limit FUP z balíčků se nepřevádí do dalšího FUP období. O2 Hot Spot - WIFI Tarif FUP Aktivační Aktivační Mesíční Mesíční O2 Hot Spot Nonstop bez limitu 1,00 Kč 1,21 Kč 899,17 Kč 1 087,99 Kč Tarif lze aktivovat samostatně nebo jako doplňkový datový tarif k hlasovému tarifu. U tarifu O2 Hot Spot Nonstop se účastník zavazuje užívat služby O2 nejméně po dobu 12 měsíců ode dne využití této Speciální nabídky tarifu. Pokud účastník poruší podmínky této nabídky nebo VP, může O2 požadovat v souladu s čl VP zaplacení smluvní pokuty ve výši 899,00 Kč za každý měsíc zbývající do ukončení závazku vyplývajícího ze Speciální nabídky. Útrata Příchozí informační SMS 3,00 2,48 Doplňková služba k vybraným tarifům O2 Mobilní hlasové služby umožňující prostřednictvím SMS zjistit přibližný stav útraty v daném zúčtovacím období, počet vybraných volných jednotek a počet dnů zbývajících do konce zúčtovacího období. Informace poskytnuté v rámci doplňkové služby nejsou dostupné on-line, ale zpravidla s 8hodinovým zpožděním, u roamingových spojení se zpožděním několika dní. Do stavu útraty se nezapočítávají měsíční paušály a jednorázové platby. Dále nejsou zohledněny množstevní ani jiné slevy. U tarifů FREE EU a FREE EU Plus služba nezohledňuje mezinárodní volání. Utracená částka je uváděna s DPH. Informace o volných jednotkách zahrnuje počet zbývajících volných minut a SMS do všech sítí, počet zbývajících volných minut a SMS do O2 a zbývající kreditní jednotky. Dotaz lze položit odesláním SMS zdarma ve tvaru UTRATA na číslo Informace o stavu útraty v peněžních jednotkách je dostupná až v zúčtovacím období následujícím po odeslání prvního SMS dotazu doplňkové služby. Do té doby je dostupná informace o volných jednotkách. Zákazníci s individuální nabídkou mohou využívat pouze informace o zůstatku volných jednotek, informace o útratě v Kč nejsou pro tento typ zákazníků dostupné. Info jednotky IČ , DIČ CZ , zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322 Strana 2/4

13 Příchozí informační SMS 3,00 2,48 Doplňková služba spočívající v zaslání informační SMS nebo u při vyčerpání 80 % a 100 % volných minut a SMS do všech sítí, volných minut a SMS do O2 a kreditních jednotek pro dané zúčtovací období. Informační SMS je zasílána pro každý z uvedených tipů volných jednotek zvlášť. Informace poskytnuté v rámci doplňkové služby nejsou dostupné on-line, ale zpravidla s 8hodinovým zpožděním. U tarifů FREE EU a FREE EU Plus služba nezohledňuje volné minuty na mezinárodní volání. Doplňkovou službu lze zřídit odesláním SMS zdarma ve tvaru JEDNOTKY na číslo a zrušit odesláním SMS zdarma ve tvaru JEDNOTKY D na číslo Info limit Příchozí informační SMS 3,00 2,48 Doplňková služba spočívající v zaslání informační SMS v okamžiku dosažení 80 % a 100 % nastaveného limitu pro útratu pro dané zúčtovací období. Informace poskytnuté v rámci doplňkové služby nejsou dostupné on-line, ale zpravidla s 8hodinovým zpožděním, u roamingových spojení se zpožděním několika dní. Do limitu pro útratu se nezapočítávají měsíční paušály a jednorázové platby. Dále nejsou zohledněny množstevní ani jiné slevy. U tarifů FREE EU a FREE EU Plus služba nezohledňuje mezinárodní volání. Utracená částka je uváděna s DPH. Doplňkovou službu lze zřídit nebo změnit odesláním SMS zdarma ve tvaru INFOLIMIT X na číslo , kde X je limit v Kč s DPH v rozmezí od 50 do 99999, který si účastník přeje nastavit. Doplňkovou službu lze zrušit odesláním SMS zdarma ve tvaru INFOLIMIT D na číslo Informace o stavu čerpání limitu se v prvním zúčtovacím období vztahuje k provozu uskutečněnému od data aktivace doplňkové služby. Tato služba není dostupná pro zákazníky s individuální nabídkou. Stop limit služba Příchozí informační SMS 3,00 2,48 Doplňková služba spočívající v zaslání informační SMS v okamžiku dosažení 80% a 100% nastaveného limitu pro útratu pro dané zúčtovací období a v omezení vybraného typu provozu při dosažení 100 % nastaveného limitu do konce zúčtovacího období. Účastník si může nastavit limit v Kč s DPH v rozmezí od 50 do Informace poskytnuté v rámci doplňkové služby nejsou dostupné on-line, ale zpravidla s 8hodinovým zpožděním, u roamingových spojení se zpožděním několika dní. Do limitu pro útratu se nezapočítávají měsíční paušály a jednorázové platby. Dále nejsou zohledněny množstevní ani jiné slevy. U tarifů FREE EU a FREE EU Plus služba nezohledňuje mezinárodní volání. Utracená částka se do limitu započítává cenami včetně DPH. Doplňkovou službu lze zřídit prostřednictvím zákaznické linky. Při zřízení služby si Účastník zvolí typ omezení provozu v okamžiku dosažení 100 % limitu veškerý placený provoz, placený hlasový mezinárodní a roamingový provoz, placený hlasový provoz mimo vnitrostátní síť O2 nebo placený hlasový provoz mimo O2 Team Účastníka. Po uplatnění restrikce dochází k celkovému omezení odchozího provozu do daného směru pro aktuální zúčtovací období a nelze čerpat nevyčerpané volné jednotky, předplacené výhody a tarifní výhody. Informace o stavu čerpání limitu se v prvním zúčtovacím období vztahuje k provozu uskutečněnému od data aktivace doplňkové služby. Nejbližší 1 telefonní číslo 2 až 3 telefonní čísla 1 až 5 telefonních čísel Velikost skupiny , , ,93 Volání do O2 a pevných sítí v ČR Volání do ostatních sítí v ČR 1,50 1,24 1,50 1,24 1,50 1,24 Volání do sítí Slovenska 3,00 2,48 3,00 2,48 3,00 2,48 Službu si mohou sjednat pouze firemní zákazníci registrovaní na základě IČ, kteří mají s O2 uzavřenou Podnikatelskou dohodu, a to pouze k tarifu Start. Těmto účastníkům se neúčtuje měsíční paušál. Ceny za volání na čísla Nejbližší jsou uvedeny v Kč za minutu a jsou účtovány dle tarifikace tarifu účastníka. Služba umožňuje jednosměrné výhodné volání až na 5 koncových telefonních čísel ze všech mobilních i pevných sítí v rámci České republiky a Slovenské republiky za měsíční paušál. Na volání se neuplatňují volné jednotky tarifu a doplňkových balíčků a nelze je využít na platební transakce a na volání na čísla zpoplatněná speciální sazbou. Během jednoho kalendářního měsíce je možno aktivovat výhodné volání max. na 5 telefonních čísel. Telefonní číslo pro výhodné volání se ruší SMS zdarma zaslanou na ve tvaru NEJ D číslo1 číslo2 číslo3 číslo4 číslo5. Telefonní čísla lze rušit i jednotlivě. Celou skupinu lze zrušit SMS zdarma zaslanou na ve tvaru NEJ D. Telefonní číslo pro výhodné volání se mění SMS zdarma zaslanou na ve tvaru NEJ Z číslo1 číslo2. Číslo1 je rušené telefonní číslo a číslo2 je aktivované telefonní číslo. Při ovládání služby přes SMS se česká telefonní čísla se zadávají v devítimístném formátu a slovenská ve dvanáctimístném formátu. O2 Konference Hlasová konference na objednávku , nelze vložit do VPN IČ , DIČ CZ , zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322 Strana 3/4

14 Sazba za minutu volání z mobilní sítě O2 4,84 4,00 Na hovorné se neuplatní volné minuty účastníka ani případné sjednané slevy První započatá minuta se účtuje celá, dále po sekundách Uživatelům připojujícím se z jiných sítí bude účtováno běžné volání do mobilní sítě O2 Hlasová konference rezervovaná za jeden rezervovaný port - za prvních 10 portů 1149,50 95 za jeden rezervovaný port - za dalších 10 portů (tj. 11. až 20. port) 847,00 70 za jeden rezervovaný port - za každý další nad 20 portů 544,50 45 Sazba za minutu volání z mobilní sítě O2 Jako hovor do mobilní sítě O2 Hovorné závisí na tarifu účastníka včetně tarifikace, případných volných minut, slev, či jiných výhod. Prostřednictvím jednoho portu lze lze připojit jednoho účastníka. Číslo lze vložit do zákaznické VPN, pouze však, pokud je na jeho telefonním čísle aktivována doplňková služba O2 konference rezervovaná. Videokonference rezervovaná - za jeden rezervovaný port - za prvních 10 portů 1149,50 95 za jeden rezervovaný port - za dalších 10 portů (tj. 11. až 20. port) 847,00 70 za jeden rezervovaný port - za každý další nad 20 portů 544,50 45 Sazba za minutu volání z mobilní sítě O2 Jako hovor do mobilní sítě O2 Hovorné závisí na tarifu účastníka včetně tarifikace, případných volných minut, slev, či jiných výhod Prodej videoterminálů HW/SW SW M100 VVX1500 HDX4000 HDX4500 HDX6000 HDX7000 HDX8000 Kč bez DPH Kč s DPH 2 299, , , , ,00 Pronájem videoterminálů HW/SW SW M100 VVX1500 HDX4000 HDX4500 HDX6000 HDX7000 HDX8000 Kč bez DPH , , , , Kč s DPH 484, , , , , , ,90 Webová konference - za 10 portů 592,90 za 25 portů 1076,90 za 60 portů 1681,90 za 100 portů 3012, O2 SMSENDER O2 SMSENDER odeslaná SMS 1,90 1,57 odeslaná MMS 9,50 7,85 SMS odeslané do aplikace O2 SMSender jsou zpoplatněny dle aktuálního tarifu odesílatele a jsou na ně uplatňovány volné SMS. Ceny O2 SMSenderu se účtují pouze při odeslání z aplikace O2 SMSender. Služba statická IP adresa a veřejná IP adresa Služba statická IP adresa a veřejná statická IP adresa Aktivační poplatek nebo rekonfigurace 598,95 495,00 254,10 21 Služba veřejná dynamická IP adresa Aktivační poplatek nebo rekonfigurace 598,95 495,00 Služba statická IP adresa a veřejná IP adresa není dostupná na technologii LTE. Služba O2 Data Servis (technická podpora) O2 Data Servis - běžná cena za instalaci PC instalace do 30 minut 254,20 210,08 PC instalace do 60 minut 508,41 420,17 Za každou další započatou hodinu 254,20 210,08 Nastavení ového klienta 100,66 83,19 Běžná instalace obsahuje instalaci mobilního telefonu (GSM modemu nebo Wi-Fi zařízení) do PC/notebooku, které bylo nebo je v aktuální nabídce O2, a nastavení připojení na internet prostřednictvím služeb O2GPRS Instant/UMTS/HSDPA, O2 HSCSD Fast nebo O2 Hot Spot. Každá PC instalace pro mobilní telefon je počítána samostatně. Instalace pro více mobilních telefonů na jedno PC zařízení je počítána samostatně za každý mobilní telefon. Nastavení ového klienta v mobilním telefonu obsahuje nastavení parametrů ového klienta v mobilním telefonu, který byl nebo je v aktuální nabídce O2. Ceny jsou platné za výše uvedených podmínek při využití služby O2 Data Servis na Značkových prodejnách O2 poskytujících instalace a nastavení internetu. Seznam těchto prodejen naleznete na IČ , DIČ CZ , zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322 Strana 4/4

15 Tarif FUP 4. O2 MOBILNÍ INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ Maximální rychlost stahování Maximální rychlost odesílání Tarify služby Služba O2 Mobilní internetové připojení samostatně Služba O2 Mobilní internetové připojení k tarifům řady FREE, [:kůl:] a O2 NEON/xDSL /O2 s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH Mobilni internet S *4 200 MB 42 Mb/s 21 Mb/s není k dispozici 99,00 81,82 není k dispozici Mobilni internet M 1,5 GB 42 Mb/s 21 Mb/s 303,00 250,41 202,00 166,94 203,00 167,77 Mobilni internet L 3 GB 42 Mb/s 21 Mb/s 505,00 417,36 303,00 250,41 405,00 334,71 Mobilni internet XL 10 GB 110 Mb/s 55 Mb/s 757,00 625,62 555,00 458,68 657,00 542,98 Přenosové rychlosti u technologií poskytovaných do nejsou omezeny (GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA-nižší verze a CDMA). Maximální přenosová rychlost technologie UMTS je 7,2 Mb/s a technologie CDMA 1024 kb/s. Maximální přenosové rychlosti uváděné u jednotlivých tarifů se uplatní pouze u technologií poskytovaných od (HSDPA-vyšší verze, HSPA+, HSPA+DC, LTE). Technologii LTE je možné využít pouze se speciální SIM kartou (USIM). Pro využití LTE technologie v oblastech bez UMTS pokrytí je nutné vyjmout USB modem nebo restartovat zařízení. Službu O2 Mobilní internetové připojení je možné aktivovat pouze na samostatných datových SIM kartách bez O2 Mobilní hlasové služby. Na snížené ceny tarifů má účastník nárok, pouze pokud je současně účastníkem služby xdsl nebo Digitální televize O2 TV nebo tarifů řady FREE, [:kůl:] nebo O2 NEON a aktivně spáruje mobilní číslo služby O2 Mobilní internetové připojení s číslem kombinované služby. Na snížené ceny tarifů má účastník nárok pouze v případě, že hradí řádně a včas cenu za služby, ke kterým je výhoda poskytovaná. V opačném případě je O2 oprávněna již poskytnuté slevy účastníkovi doúčtovat. Účastník má nárok pouze na jeden tarif se sníženou cenou k jedné z kombinovaných služeb. Při sjednání tarifu za zvýhodněnou cenu není možné současně využít výhodu Vyšší tarif za cenu nižšího. Pro tarify Mobilního internetu je stanovená cena za odeslanou SMS 1,60 Kč s DPH ( 1,32 Kč bez DPH), za odeslanou MMS 5,90 Kč s DPH ( 4,88 Kč bez DPH). K tarifům aktivovaným od je bezplatně poskytováno Elektronické vyúčtování. Tištěné vyúčtování je k dispozici pouze jako doplněk k Elektronickému vyúčtování a je zpoplatňováno podle Ceníku. Účastník si aktivuje tarif ve variantě dle typu technologie, kterou bude využívat. Tarify služby se poskytují ve variantách UMTS, CDMA a Combo. Ve variantě Combo je možné užívat službu prostřednictvím combo modemu, tedy modemu, který umožňuje připojení jak k CDMA, tak i k UMTS síti. Tarify ve variantě Combo není možné využívat za sníženou cenu v kombinaci se službami xdsl/o2tv a tarify řady FREE, [:kůl:] a O2 NEON. TV *1,2 Služba O2 Mobilní internetové připojení k tarifům řady FREE, [:kůl:] a O2 NEON/xDSL/O2 TV *1,3 Záruka spokojenosti: Účastník, který si nově zřídí službu O2 Mobilní internetové připojení ve variantě UMTS a současně zakoupí USB stick Huawei E173/E3131/ZTE MF 823/E303 nebo router Huawei B593, má do 14 dnů ode dne zřízení služby na prodejním místě, kde si službu zřídil, možnost zrušit službu dohodou s okamžitou účinností. Tuto výhodu může využít pouze účastník, který má uhrazena všechna již vystavená vyúčtování. Pokud účastník před uzavřením této dohody vrátí nepoškozený a kompletní modem zakoupený společně se zřízením služby v rámci Speciální nabídky nebo za standardní cenu, má nárok na vrácení kupní ceny modemu a případné ukončení Speciální nabídky bez vystavení smluvní pokuty. Účastník, který společně se zřízením služby využije Speciální nabídku na zakoupení modemu za zvýhodněnou cenu a nevrátí před uzavřením dohody nepoškozený a kompletní modem, má nárok na zrušení služby dohodou pouze v případě, že uhradí smluvní pokutu uvedenou v Ceníku Speciální nabídky. Smluvní pokutu je nutné uhradit na prodejním místě a na její úhradu nelze použít HW jistotu složenou při zakoupení modemu. Účastník, který si službu zřídí na značkové prodejně ze seznamu dostupného na internetových stránkách může tuto výhodu využít na kterékoli značkové prodejně z tohoto seznamu. Složená HW jistota se převede do formy přeplatku, ze kterého může účastník hradit ostatní mobilní služby poskytované O2 nebo může požádat o jeho vrácení bankovním převodem. Tuto výhodu může účastník využít pouze jednou za 12 měsíců. *1 xdsl službou se pro účely tohoto ceníku rozumí vysokorychlostní přístup k internetu prostřednictvím pevných sítí O2, a to jak v případě, že O2 je poskytovatelem služby (služba O2 Internetové připojení), tak i v případě, kdy O2 není poskytovatelem služby. *2 Na tuto zvýhodněnou cenu má nárok účastník, který si tarif za zvýhodněnou cenu sjednal do a od Pokud si účastník změní tarif, má nárok na zvýhodněnou cenu platnou od *3 Na tuto zvýhodněnou cenu má nárok účastník, který si tarif za zvýhodněnou cenu sjednal od do Pokud si účastník změní tarif, má nárok na zvýhodněnou cenu platnou od *4 Tarif je určený pouze pro prodej v rámci krátkodobých marketingových akcí. FUP objemový limit stažených a odeslaných dat. Počítá se po 30denních oknech (FUP období), která se počítají od data aktivace, resp. poslední změny nastavení služby. Po uplynutí se objem dat nuluje. Informace o aktuálním stavu čerpání limitu FUP jsou dostupné na IČ , DIČ CZ , zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322 Strana 1/2

16 Parametry FUP - rychlost stahování dat pro tarify s FUP 200 MB, 1,5 GB a 3 GB Druh datového provozu Do limitu FUP Nad limit FUP Bílá zóna pro tarify sjednané do Web browsing, 42 Mb/s 200 kb/s Bílá zóna Web browsing, 42 Mb/s pro tarify sjednané 64/32 kb/s od download/upload Šedá zóna VPN, https (banky, přihlašování do u - seznam, gmail...) 42 Mb/s 32 kb/s Hnědá zóna FTP, video streaming (itelevize, youtube, stream.cz), VoIP 42 Mb/s 0 Černá zóna do P2P 0 0 Černá zóna od P2P 42 Mb/s 0 Parametry FUP - rychlost stahování dat pro tarify s FUP 10 GB Druh datového provozu Do limitu FUP Nad limit FUP Bílá zóna pro tarify sjednané do Web browsing, 110 Mb/s 200 kb/s Bílá zóna Web browsing, pro tarify sjednané 64/32 kb/s od Mb/s download/upload Šedá zóna VPN, https (banky, přihlašování do u - seznam, gmail...) 110 Mb/s 32 kb/s Hnědá zóna FTP, video streaming (itelevize, youtube, stream.cz), VoIP 110 Mb/s 0 Černá zóna do P2P 64 kb/s 0 Černá zóna od P2P 110 Mb/s 0 Tarif Volné jednotky Měsíční poplatek v Kč bez DPH s DPH Machine 0 16,00 19,36 Machine 1 MB 1 MB 38,00 45,98 Machine 5 MB 5 MB 49,00 59,29 Machine 10 MB 10 MB 58,00 70,18 Machine 50 MB 50 MB 82,00 99,22 Machine 100 MB 100 MB 108,00 130,68 Machine 500 MB 500 MB 181,00 219,01 Doplňkové balíčky Machine 20 SMS 20 SMS 22,00 26,62 Machine 50 SMS 50 SMS 33,00 39,93 Machine 120 SMS 120 SMS 42,00 50,82 Maximální rychlost stahování/odesílání dat je 42/21 Mb/s. Tarify i balíčky lze užívat pouze v rámci ČR v M2M zařízeních prostřednictvím technologií UMTS/EDGE/GPRS/HSDPA/HSUPA na APN Oneport, Cma, Telemetry, Telemetry 1 nebo Individuální APN. Doplňkové balíčky lze aktivovat pouze k tarifům řady Machine. Balíčky lze kombinovat, přičemž Účastník si může objednat pouze jeden od každého typu balíčku. Balíčky se obnovují každé zúčtovací období až do jejich deaktivace. Do volných jednotek tarifů se Účastníkovi započítává stahování i odesílání dat. Nevyčerpané volné jednotky se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období. Pokud je tarif z řady Machine aktivován v průběhu zúčtovacího období, účtuje se celý měsíční poplatek. Po vyčerpání volných MB je datový provoz v rámci ČR zpoplatněn částkou 0,04 Kč s DPH (0,03 Kč bez DPH) za kb a Kupon O2 Hot Spot 1 hodina 40,33 33,33 Machine maximální účtovaná částka za takto účtované přenosy je Kč s DPH (3 000 Kč bez DPH ) za jedno zúčtovací období. Cena SMS je 1,94 Kč s DPH (1,60 Kč bez DPH). Cena za minutu odchozího hovoru je 3,75 Kč s DPH (3,10 Kč bez DPH). O2 Mobilní internetové připojení - archiv O2 Hot Spot - WIFI IČ , DIČ CZ , zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322 Strana 2/2

17 5. KRÁTKODOBÉ MARKETINGOVÉ AKCE Vyšší tarif za cenu nižšího Tato nabídka platí od a je určena pro fyzické osoby registrované dle RČ a firemní zákazníky registrované na základě IČ. Každý takový účastník, který si nově zřídí službu O2 Mobilní internetové připojení s tarifem Mobilní Internet L nebo si zvýší tarif z tarifu Mobilní Internet M na Mobilní Internet L, bude po dobu tří měsíců ode dne zřízení tarifu platit měsíční paušál 303 Kč s DPH (250,41 Kč bez DPH). Po uplynutí zvýhodněného období bude účastník za užívání tarifu Mobilní Internet L platit standardní ceníkovou cenu. Každý takový účastník, který si nově zřídí službu O2 Mobilní internetové připojení s tarifem Mobilní Internet XL nebo který si zvýší svůj tarif z tarifu Mobilní Internet M nebo Mobilní Internet L na Mobilní Internet XL bude po dobu tří měsíců ode dne zřízení tarifu platit měsíční paušál 505 Kč s DPH (417,36 Kč bez DPH). Po uplynutí zvýhodněného období bude účastník za užívání tarifu Mobilní Internet XL platit standardní ceníkovou cenu. Tuto nabídku nelze kombinovat s dalšími slevami nebo výhodami nabízenými O2 souvisejícími se službou O2 Mobilní internetové připojení s výjimkou výhody Záruka spokojenosti. Tuto nabídku nelze aktivovat prostřednictvím stránek Podmínkou poskytnutí výhod podle těchto podmínek pro účastníka, který si službu O2 Mobilní internetové připojení zřizuje nově je, že účastník nevyužíval na předmětné SIM kartě službu O2 Mobilní internetové připojení po dobu alespoň 1 měsíce před uplatněním požadavku na poskytnutí výhody. Speciální nabídka Mobilní internet a tablet za zvýhodněnou cenu prostřednictvím služby O2 Mobil Tato nabídka platí od 1.5. do a je určena pro fyzické osoby registrované dle RČ, které současně využívají službu O2 Mobilní internetové připojení v kombinaci se službou xdsl, Digitální televize O2 TV nebo s O2 Mobilní hlasovou službou s tarifem z řady Free nebo O2 NEON nebo tarifem [:kůl:] a které si zároveň aktivně spárují číslo služby O2 Mobilní internetové připojení s číslem kombinované služby. Každý takový účastník, který si nově sjedná závazek k využití služby na tarifu Mobilní internet S, M, L nebo XL a současně si za zvýhodněnou cenu dle Ceníku služby O2 Mobil zakoupí prostřednictvím služby O2 Mobil tablet ALCATEL ONETOUCH POP7 nebo ALCATEL ONETOUCH POP8 nebo Huawei MediaPad 10 Link LTE, bude po dobu 24 měsíců ode dne sjednání závazku platit za tarif Mobilní internet S zvýhodněnou měsíční cenu 99 Kč s DPH (81,82 Kč bez DPH), za tarif Mobilní internet M zvýhodněnou měsíční cenu 202 Kč s DPH (166,94 Kč bez DPH), za tarif Mobilní internet L zvýhodněnou měsíční cenu 303 Kč s DPH (250,41 Kč bez DPH) a za tarif Mobilní internet XL zvýhodněnou měsíční cenu 555 Kč s DPH (458,68 Kč bez DPH). Dále bude účastník prostřednictvím služby O2 Mobil splácet zvýhodněnou cenu tabletu postupně formou 24 měsíčních plateb ve výši 147 Kč s DPH při koupi tabletu ALCATEL ONETOUCH POP7, 195 Kč s DPH při koupi tabletu ALCATEL ONETOUCH POP8 a 350 Kč s DPH při koupi tabletu Huawei MediaPad 10 Link LTE. Na využití zvýhodněné ceny tabletu má nárok i účastník, který nesplňuje pomínky pro zvýhodněné ceny tarifů O2 Mobilního internetového připojení, za tyto tarify pak bude platit standarní ceníkovou cenu. Při ukončení smlouvy před uplynutím doby závazku výpovědí ze strany účastníka nebo dohodou, je O2 oprávněna vyúčtovat účastníkovi úhradu za předčasné ukončení (paušální odškodnění) ve výši 400 Kč, což odpovídá rozdílu mezi zvýhodněnou kupní cenou tabletu a standardní kupní cenou tabletu. V případě porušení závazku řádně užívat službu a platit za ni má O2 právo na zaplacení smluvní pokuty ve stejné výši. Účastník může využít tuto výhodu maximálně dvakrát. Po uplynutí zvýhodněného období bude účastník platit za tarif standardní ceníkovou cenu. Tuto výhodu nelze kombinovat s jinou Speciální nabídkou na koupi zařízení za zvýhodněnou cenu. Tuto výhodu je možné využít pouze do vyprodání zásob tabletů, které jsou určeny pro tuto nabídku. Zvýhodněné ceny USB modemů ke službě Mobilní internetové připojení Tato nabídka platí od 1.4. do a je určena pro fyzické osoby registrované dle RČ. Každý takový účastník, který si nově sjedná nebo prodlouží závazek k využití služby na tarifu Mobilní internet M, L nebo XL na 24 měsíců, si může v rámci Speciální nabídky zakoupit za zvýhodněnou cenu, HSPA+ modem Huawei E3531, HSPA+ modem Huawei E3131 nebo LTE modem ZTE MF 823. Zvýhodněná cena modemu HSPA+ Huawei E3531 činí 295 Kč s DPH (243,80 Kč bez DPH), zvýhodněná cena modemu Huawei E3131 činí 295 Kč s DPH (243,80 Kč bez DPH) a zvýhodněná cena modemu ZTE MF 823 činí 995 Kč s DPH (822,31 Kč bez DPH). Při ukončení smlouvy před uplynutím doby závazku výpovědí ze strany účastníka nebo dohodou, je O2 oprávněna vyúčtovat účastníkovi úhradu za předčasné ukončení (paušální odškodnění) ve výši 400 Kč u modemů HSPA+ Huawei E3531 a Huawei E3131 nebo 1600 Kč u modemu ZTE MF 823, což odpovídá rozdílu mezi zvýhodněnou kupní cenou modemu a standardní kupní cenou modemu. V případě porušení závazku řádně užívat službu a platit za ni má O2 právo na zaplacení smluvní pokuty ve stejné výši. Tuto výhodu nelze kombinovat s jinou Speciální nabídkou na koupi zařízení za zvýhodněnou cenu. Tuto výhodu je možné využít pouze do vyprodání zásob modemů, které jsou určeny pro tuto nabídku. IČ , DIČ CZ , zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322 Strana 1/2

18 Internet v mobilu s vyšším FUP za cenu nižšího FUP Tato nabídka platí v období od do pro stávající účastníky tarifů FREE registrované dle RČ, kteří již mají v rámci svého tarifu sjednán Internet v mobilu s FUP minimálně 200 MB a sjednají si vyšší FUP. FUP lze navýšit sjednáním nového tarifu nebo sjednáním Internetu v mobilu s vyšším FUP v rámci stávajícího tarifu. Každý takový účastník, který si navýší FUP, bude po dobu dvou měsíců od navýšení FUP platit za měsíční paušál cenu jako při využití tarifu s nejbližším nižším FUP (např. FUP 10 GB za cenu tarifu s FUP 3 GB). Po uplynutí zvýhodněného období bude účastník za užívání tarifu platit standardní ceníkovou cenu. Tato výhoda není kombinovatelná s jinými výhodami O2 nabízenými k O2 Mobilní hlasové službě nebo doplňkové službě Internet v mobilu. Data k tarifu na měsíc zdarma Tato nabídka platí v období od do pro stávající účastníky O2 Mobilní hlasové služby registrované dle RČ. Každý takový účastník, který si nově sjedná tarif FREE O2 datas nebo Start data S bude po dobu prvního měsíce platit za tarif cenu platnou pro tarif FREE O2 nebo Start. Po uplynutí zvýhodněného období bude účastník za užívání tarifu platit standardní ceníkovou cenu. Tato výhoda není kombinovatelná s jinými výhodami O2 nabízenými k O2 Mobilní hlasové službě nebo doplňkové službě Internet v mobilu. IČ , DIČ CZ , zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322 Strana 2/2

19 8. Ostatní služby Aktivace, deaktivace služeb prostřednictvím SMS s klíčovým slovem na číslo a jsou zdarma, vyjma služeb SND, EML, FAX, kde cena SMS na číslo je 2,02 Kč s DPH (1,67 Kč bez DPH). Kombinované služby SMS/MMS Služba Promo kombinované zpravodajství idnes Kombinované zpravodajství idnes SMS/MMS Hospodářské noviny Kč s DPH 1,30 1,30 SMS MMS Kč bez DPH 2,02 1,67 1,07 5,00 4,13 1,07 6,00 4,96 O2 Active - služby (SMS/MMS zpravodajství) O2 Active - SMS služby *111*# menu - vyvolání základního *111*# menu dle tarifu *111*# menu - informace z *111*# menu zaslána pomocí SMS "*111*# menu - informace z *111*# menu zobrazena přímo na displeji telefonu: Lodě, Logic, Zápalky, Přistání na měsíci, Dělostřelecký souboj" SMS/MMS informační služby a SMS Plus zaslání požadavku (odeslání textové zprávy) odpojení z důvodu krádeže (KRA), odpojení a zapojení telefonu prázdniny (PRA),zapojení služby pravidelný podrobný účet (PPU), zapojení signalizace příchozích hovorů (SIG), zapojení služby roaming (ROA), zapojení služby nezobrazení čísla volanému (NEZ), odpojení příjmu SMS z u (NEM)a z www (NWW), zjištění stavu účtu (ZUS), změna paušálu (ZME), cena dle konkrétní O2 Active služby 1,21 dle tarifu *1 1,00 Benefit (BEN), Aktivace a deaktivace WAP (WAPS), Zmeškané hovory (ZHO), Aktivace a deaktivace služby O2 Duet (DUET) Svátky SMS (A SVATEK, SVATEK) Horoskop SMS (A HOR XXX), Horoskop lásky (A LASKA XXX) idnes Všeobecné zpravodajství (A IDNES V X), ČTK Domácí zpravodajství (A CTK D X), idnes Ekonomické zpravodajství (A IDNES E X), idnes Sportovní zpravodajství (A IDNES S X), ČTK Ekonomické zpravodajství (A CTK E X), ČTK Sportovni Zpravodajství (A CTK S X), ČTK Fotbalové zpravodajství (A CTK F X), ČTK Hokejové zpravodajství (A CTK H X), ČTK Mezinárodní zpravodajství (A CTK M X), Právo Domácí Zpravodajství (A PRAVO D), Právo Sportovní zpravodajství (A PRAVO S), Právo Zahraniční zpravodajství (A PRAVO Z), ČTK Aktuality (A CTK A), Vtipy kameňáky (A KAM), Vtipy (A VTI), Zpravodajství Blesk (A BLESK), Zpravodajstvi Slavia Praha (A SLAVIA), Výsledkový servis ELH pro sázkaře (SAZ), Výsledky Sportky (SPORTKA), Výsledky hry Euromilóny (EURO), Výsledky hry Štastných 10 (STASTNYCH), Sportovní kombi a MMS - Týmové z ELH (A TEAM, A TYM), Zpravodajství idnes.cz EURO 2012 (A GOL), Všeobecné kombi a MMS - SMS/MMS Hospodářské noviny (A IHNED), SMS deník Sport (A DENIKSPORTSMS), SMS zpravodajství Mediafax (A MEDIA), SMS zprávy z Prahy (A METROPOL), Zprávy tn.cz (A TN), SMS pranostiky (A PRN) 1,30 1,30 1,30 1,07 1,07 1,07 ČTK počasí dle regionu (A POC X ), Počasí města (A PCS X), Brouzdání v Teletextu ČT (CT1 X), Brouzdání v Teletextu NOVA (NOVA X), Cizojazyčné slovníky (SLO XXCA prekladane_slovo), Radarové zprávy (RAD X), Aktuální dopravní situace: 2,00 Souhrnná (A DOPS X) Aktuální dopravní situace: PodrobnáSMS (A DOP X), Souhrnná SMS (A DOPS X) 3,00 Erotický horoskop (A HORO) 3,00 Jízdní řád autobusové dopravy SMS (BUS U V X Y), Jízdní řád ČD (VLA U V X Y), Zpoždění vlaků SMS (ZPO X), Jízdní řád MHD SMS (MHD U V X Y), Partnerský horoskop SMS (A HORP), Horoskop lásky SMS (A HORL), Letové řády (ODLET, 3,50 PRILET), Kurzovní lístek (A KURZ), Měnový lístek (A MENA), SMS Francouština (A FRA), SMS Italština (A ITA) SMS Angličtina (A ANG) 3,20 Nadace (NAD) 14,87 Plné znění zpráv ČTK na fax nebo 16,00 Sportovní balíček idnes (BK SPORTSMS), Zpravodajský balíček idnes (BK ZPRAVYSMS) 29,00 Přístup do wapové aplikace AirToy (AIRTOY50) SMS Plus - fax logo 57,50 SMS Plus - text na (EML) 0,85 SMS Plus - text na fax (FAX) 2,90 Hromadné SMS - editace profilů, odeslání na účastnické číslo sítě GSM O2 (SND) 0,85 Hromadné SMS - odeslání na účastnické číslo sítě T-Mobile a Vodafone (SND) Ceny benzínu a nafty (PHM), Čínský horoskop (A HORC), Vtipy Petra Urbana (A URBAN) Pivrncův kalendář (A KAL) Dopravní balíčky (http://cp.o2.cz/dopravniinformace), isport.cz z ME ve fotbale 2012 (BP MIC) 1,82 7,00 5,00 49,00 1,65 2,48 2,48 2,89 2,64 12,29 13,22 23,97 47,52 0,70 2,40 0,70 1,50 5,79 4,13 40,50 *1 Cena je pouze za provedení změny, nikoli za aktivaci služeb. IČ , DIČ CZ , zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322 Strana 1/4

20 O2 Active - MMS služby Kč s DPH MMS do mobilu (DOMOBILU) Zpravodajství deníku Blesk (A BLESKMMS), zprávy deníku Sport (A DENIKSPORT) 4,10 idnes Zprávy dne (A ZPRAVYDNE), Horoskop zdraví MMS (A ZDRAVI), Vtipy MMS (A MVTIP) 5,00 Zpravodajství z ELH (A ELH) 7,00 Dívka Blesku (A DIVKAB), idnes Zpravodajství z Mobil.cz (A IDNESMMS M), idnes Všeobecné zpravodajství (A IDNESMMS V), idnes Sportovní zpravodajství (A IDNESMMS S), ČTK Celkový souhrn důležitých zpráv (A MCTK C), ČTK Domácí zpravodajství (A MCTK D), ČTK Sportovni Zpravodajství (A MCTK S), ČTK Fotbalové zpravodajství (A MCTK F), ČTK 1 Hokejové zpravodajství (A MCTK H), ČTK Počasí MMS (A MMSPOC) Sportovní balíček idnes (BK SPORT), zpravodajský balíček idnes (BK ZPRAVY), zprávy ze společnosti idnes (BK CELEBRITY) 59,00 ČTK Počasí MMS (A MMSPOC) 7,00 Partnerský horoskop MMS (A MHORP) 7,00 Smobil Melodie (SPO) 45,80 On-line web editor zaslání dvěma uživatelům (MMSW) 57,50 idnes Počasí MMS (A POCASI) 3,10 Osobní horoskop MMS (A MMS HOR) 3,50 Kč bez DPH 3,39 4,13 5,79 8,26 48,76 5,79 5,79 37,85 47,52 2,56 2,89 Informační služby Služba Časové informace ( z MT O2) Uvedené ceny jsou v Kč za minutu. Kč s DPH 4,84 Kč bez DPH 4,00 Služby 141xx asistence k Žádosti o vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací 6,05 5, přesný čas 6,05 5, výsledky her Sportka, Sazka, Š10 a Euromiliony 6,05 5, předpověď počasí 6,05 5, taxislužba (Tick Tack) 6,05 5,00 Uvedené ceny jsou v Kč za minutu. Minimální zpoplatněná délka volání na čísla 141XX jsou dvě minuty. Po uplynutí minimální délky volání se účtuje za každou započatou minutu volání cena za jednu minutu volání. Služby 14yxx Volání na čísla 14yxx, kde y = 0, 2-9 (komerční služby) jsou účtována stejnou sazbou jako volání do pevných sítí dle tarifu zákazníka Informační a asistenční služba Spojení s operátorem - jednorázový poplatek 15,13 12,50 Uskutečněný hovor - cena za minutu volání 20,17 16,67 Spojení s vyhledaným číslem - cena za minutu volání 20,17 16,67 Služba 1188 poskytuje informace o telefonních číslech v České republice s možností následného spojení hovoru, který je účtován stejně jako volání na službu Volání na službu 1188 je dostupné pouze v rámci volání z České republiky. Na službu není možné volat ze zahraničí. Minimální zpoplatněná délka volání na číslo 1188 je jedna minuta. Po uplynutí minimální délky volání se účtuje za každou započatou minutu volání cena za jednu minutu volání. Ostatní : 1180, 1181 (z MT O2) Spojení s operátorem (1180) - jednorázový poplatek 15,13 12,50 Hovor s operátorem (1180) - cena za minutu volání 20,17 16,67 Spojení s operátorem (1181) - jednorázový poplatek 10,89 9,00 Hovor s operátorem (1181) - cena za minutu volání 21,78 18,00 Služby 1180 a 1181 umožňují následné spojení hovoru, který je účtován stejně jako volání na tyto služby. Služby jsou poskytovány v rámci pevné i mobilní telefonní sítě, v mezinárodním provozu je následné spojení hovoru možné pro volání do zemí skupiny 1 až 6. Minimální zpoplatněná délka volání na čísla 1180 a 1181 jsou dvě minuty. Po uplynutí minimální délky volání se účtuje za každou započatou minutu volání cena za jednu minutu volání. Služby 12xx (celostátní společensky významné operátorské služby) Sazba jako volání do pevné sítě 12xx (mimo 1224) dle tarifu zákazníka 1224 Contactel Moto 10,16 8,40 Služby 12yxx (celostátní společensky významné operátorské služby) 12yxx, kde y = 4, 7, 8 a 9 (mimo 12727) Hlasový klíč Pražského hradu Sazba jako volání do pevné sítě dle tarifu zákazníka Sazba jako volání do ostatních sítí dle tarifu zákazníka IČ , DIČ CZ , zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322 Strana 2/4

Ceník. Paušální služby. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 11. 4. 2013

Ceník. Paušální služby. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 11. 4. 2013 Ceník O 2 Mobilní hlasová služba O 2 Mobilní internetové připojení Paušální služby Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 11. 4. 2013 IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná

Více

NOVÝ. Ceník. Paušální služby. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 1. 10. 2014

NOVÝ. Ceník. Paušální služby. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 1. 10. 2014 NOVÝ Ceník O 2 Mobilní hlasová služba O 2 Mobilní internetové připojení Paušální služby Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 1. 10. 2014 IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná

Více

NOVÝ. Ceník. Paušální služby. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 1. 6. 2014

NOVÝ. Ceník. Paušální služby. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 1. 6. 2014 NOVÝ Ceník O 2 Mobilní hlasová služba O 2 Mobilní internetové připojení Paušální služby Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 1. 6. 2014 IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná

Více

Ceník. Paušální služby. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 17. 2. 2014

Ceník. Paušální služby. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 17. 2. 2014 Ceník O 2 Mobilní hlasová služba O 2 Mobilní internetové připojení Paušální služby Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 17. 2. 2014 IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná

Více

Ceník základních služeb

Ceník základních služeb Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 1. 3. 2015 O2 Czech Republic a.s. Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní

Více

Ceník základních služeb

Ceník základních služeb Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 15. 9. 2015 O2 Czech Republic a.s. Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní

Více

Ceník základních služeb

Ceník základních služeb Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 1. 10. 2015 O2 Czech Republic a.s. Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní

Více

Ceník základních služeb

Ceník základních služeb Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 15. 10. 2015 O2 Czech Republic a.s. Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní

Více

Ceník základních služeb

Ceník základních služeb Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 1. 1. 2016 O2 Czech Republic a.s. Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní

Více

Ceník základních služeb

Ceník základních služeb Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 1. 11. 2015 O2 Czech Republic a.s. Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní

Více

Ceník základních služeb

Ceník základních služeb Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 15. 11. 2015 O2 Czech Republic a.s. Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní

Více

Ceník základních služeb

Ceník základních služeb Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 25. 7. 2016 O2 Czech Republic a.s. Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní

Více

Ceník základních služeb

Ceník základních služeb Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 1. 7. 2016 O2 Czech Republic a.s. Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní

Více

Ceník základních služeb

Ceník základních služeb Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 1. 1. 2015 O2 Czech Republic a.s. Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní

Více

Ceník základních služeb

Ceník základních služeb Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 1. 4. 2016 O2 Czech Republic a.s. Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní

Více

Ceník základních služeb

Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 1. 8. 2016 O2 Czech Republic a.s. O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Tento ceník je nedílnou

Více

Ceník základních služeb

Ceník základních služeb Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 15. 6. 2015 O2 Czech Republic a.s. Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní

Více

Ceník základních služeb

Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 1. 10. 2016 O2 Czech Republic a.s. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) I. OBECNÉ PODMÍNKY A

Více

Ceník pro firemní zákazníky

Ceník pro firemní zákazníky Ceník pro firemní zákazníky O 2 Mobilní hlasová služba O 2 Mobilní internetové připojení Paušální služby Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 20. 9. 2014 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Ceník základních služeb pro firemní zákazníky

Ceník základních služeb pro firemní zákazníky Ceník základních služeb pro firemní zákazníky O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení nový Platnost od 1. 10. 201 O2 Czech Republic a.s. Ceník základních služeb pro firemní zákazníky

Více

Ceník základních služeb

Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 15. 2. 2017 O2 Czech Republic a.s. O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Tento ceník je nedílnou

Více

Ceník základních služeb

Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 1. 1. 2017 O2 Czech Republic a.s. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) I. OBECNÉ PODMÍNKY A

Více

Ceník. O 2 Mobilní hlasová služba O 2 Mobilní internetové připojení. Předplacené služby. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP)

Ceník. O 2 Mobilní hlasová služba O 2 Mobilní internetové připojení. Předplacené služby. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Ceník O 2 Mobilní hlasová služba O 2 Mobilní internetové připojení Předplacené služby Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 15. 1. 2015 IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná

Více

Ceník. O 2 Mobilní hlasová služba O 2 Mobilní internetové připojení. Předplacené služby. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP)

Ceník. O 2 Mobilní hlasová služba O 2 Mobilní internetové připojení. Předplacené služby. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Ceník O 2 Mobilní hlasová služba O 2 Mobilní internetové připojení Předplacené služby Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 1. 4. 2013 IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná

Více

Ceník. Paušální služby. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 1. 4. 2013

Ceník. Paušální služby. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 1. 4. 2013 Ceník O 2 Mobilní hlasová služba O 2 Mobilní internetové připojení Paušální služby Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 1. 4. 2013 IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná

Více

Ceník. O 2 Mobilní hlasová služba O 2 Mobilní internetové připojení. Předplacené služby. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP)

Ceník. O 2 Mobilní hlasová služba O 2 Mobilní internetové připojení. Předplacené služby. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Ceník O 2 Mobilní hlasová služba O 2 Mobilní internetové připojení Předplacené služby Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 1. 4. 2014 IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná

Více

Ceník O2 Internetové připojení

Ceník O2 Internetové připojení Ceník základní a volitelné služby Platnost od 1.6.2016 O2 Czech Republic a.s. *2 Tarif A. O 2 INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ Tarify služby s DPH Měsíční paušál bez DPH Internet Aktiv Plus PROfi *2 799,00 660,33

Více

Ceník služeb O2 Internet Fiber

Ceník služeb O2 Internet Fiber Ceník služeb Platnost od 15.1.2016 O2 Czech Republic a.s. A. O 2 INTERNET FIBER Internet XL se závazkem Internet XL bez závazku Internet L se závazkem Internet L bez závazku Internet M se závazkem Internet

Více

Ceník pro firemní zákazníky

Ceník pro firemní zákazníky Ceník pro firemní zákazníky O 2 Mobilní hlasová služba O 2 Mobilní internetové připojení Paušální služby Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 21. 6. 2014 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Příloha Ceníku pro firemní zákazníky - O2 Mobilní hlasová služba a O2 Mobilní internetové připojení - určená pro BA zákazníky.

Příloha Ceníku pro firemní zákazníky - O2 Mobilní hlasová služba a O2 Mobilní internetové připojení - určená pro BA zákazníky. Příloha Ceníku pro firemní zákazníky - Mobilní hlasová služba a Mobilní internetové připojení - určená pro BA zákazníky. Platnost od Hlavní pojmy BA zákazník - BA zákazníkem se rozumí Firemní zákazník,

Více

Ceník základních služeb pro firemní zákazníky

Ceník základních služeb pro firemní zákazníky Ceník základních služeb pro firemní zákazníky O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 1. 2. 2016 O2 Czech Republic a.s. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných

Více

Ceník O2 Internetové připojení

Ceník O2 Internetové připojení Ceník základní a volitelné služby Platnost od 1.7.2016 O2 Czech Republic a.s. *2 Tarif A. O 2 INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ Tarify služby s DPH Měsíční paušál bez DPH Internet Aktiv Plus PROfi *2 799,00 660,33

Více

Ceník O2 Internetové připojení

Ceník O2 Internetové připojení Ceník základní a volitelné služby Platnost od 1.8.2016 O2 Czech Republic a.s. Internet Aktiv Plus PROfi *2 799,00 660,33 ANO Internet Aktiv *2 Tarif Internet Aktiv Plus 599,00 Internet Aktiv PROfi *2 1058,00

Více

Ceník pro firemní zákazníky

Ceník pro firemní zákazníky Ceník pro firemní zákazníky O 2 Mobilní hlasová služba O 2 Mobilní internetové připojení Paušální služby Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 1. 1. 2012 Hlavní pojmy Síť

Více

Ceník. AQUA mobil. Závěrka 285/6 169 00 Praha 6 Zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5631 IČO: 49447360, DIČ CZ49447360 1.12.

Ceník. AQUA mobil. Závěrka 285/6 169 00 Praha 6 Zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5631 IČO: 49447360, DIČ CZ49447360 1.12. Závěrka 285/6 169 00 Praha 6 Zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5631 IČO: 49447360, DIČ CZ49447360 1.12.2013 Ceník AQUA mobil Ceník platný od 1.12.2013. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH

Více

Ceník služeb O2 Internet Fiber

Ceník služeb O2 Internet Fiber Ceník služeb O2 Internet Fiber Platnost od 15.8.2016 O2 Czech Republic a.s. A. O 2 INTERNET FIBER Internet XL se závazkem Internet XL bez závazku Internet L se závazkem Internet L bez závazku Internet

Více

ZÁKLADNÍ POLOŽKY... 2 VOLÁNÍ... 2 SMS, MMS... 3 INTERNET V TABLETU NEBO NOTEBOOKU (DATOVÉ TARIFY)... 4 VOLÁNÍ NA SPECIÁLNÍ ČÍSLA... 4 ROAMING...

ZÁKLADNÍ POLOŽKY... 2 VOLÁNÍ... 2 SMS, MMS... 3 INTERNET V TABLETU NEBO NOTEBOOKU (DATOVÉ TARIFY)... 4 VOLÁNÍ NA SPECIÁLNÍ ČÍSLA... 4 ROAMING... ZÁKLADNÍ POLOŽKY... 2 VOLÁNÍ... 2 SMS, MMS... 3 INTERNET V TABLETU NEBO NOTEBOOKU (DATOVÉ TARIFY)... 4 VOLÁNÍ NA SPECIÁLNÍ ČÍSLA... 4 ROAMING... 5 DATOVÉ BALÍČKY V ROAMINGU... 5 TARIFIKACE ROAMING... 5

Více

Ceník je platný od 1. 8. 2015. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu

Ceník je platný od 1. 8. 2015. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu Ceník Obsah: A. Obecná část B. Základní tarify a) Volání b) Internet C. Zvýhodněné tarify pro zákazníky KT CZ s.r.o. a) Kombinované balíčky b) Tarify TOP c) Tarify NEOMEZENÉ D. Doplňkové tarify E. Ostatní

Více

Ceník základních a volitelných služeb. O2 Internet Fiber

Ceník základních a volitelných služeb. O2 Internet Fiber Ceník základních a volitelných služeb O2 Internet Fiber Platnost od 1.7.2017 O2 Czech Republic a.s. A. CENY a PODMÍNKY základních služeb 1. Tarify služby O2 Internet Fiber Tarif Internet XL se závazkem

Více

Ceník základních a volitelných služeb. O2 Internet Fiber

Ceník základních a volitelných služeb. O2 Internet Fiber Ceník základních a volitelných služeb Platnost od 1.1.2017 O2 Czech Republic a.s. A. CENY a PODMÍNKY základních služeb 1. Tarify služby Tarif Internet XL se závazkem Internet XL bez závazku Internet L

Více

Ceník základních a volitelných služeb. O2 Internet Fiber

Ceník základních a volitelných služeb. O2 Internet Fiber Ceník základních a volitelných služeb O2 Internet Fiber Platnost od 1.2.2017 O2 Czech Republic a.s. A. CENY a PODMÍNKY základních služeb 1. Tarify služby O2 Internet Fiber Tarif Internet XL se závazkem

Více

Ceník je platný od 4. 9. 2013. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu

Ceník je platný od 4. 9. 2013. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu Ceník Obsah: A. Obecná část B. Základní tarify a) Volání b) Internet C. Doplňkové tarify D. Kombinované balíčky E. Ostatní služby F. Doplňkové služby G. Poplatky A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími

Více

Ceník základních služeb pro firemní zákazníky

Ceník základních služeb pro firemní zákazníky Ceník základních služeb pro firemní zákazníky O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení nový Platnost od 1. 8. 2016 O2 Czech Republic a.s. Ceník základních služeb pro firemní zákazníky

Více

Ceník základních služeb pro firemní zákazníky

Ceník základních služeb pro firemní zákazníky Ceník základních služeb pro firemní zákazníky O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 1. 2. 2017 O2 Czech Republic a.s. Ceník základních služeb pro firemní

Více

ZÁKLADNÍ POLOŽKY... 2 VOLÁNÍ... 2 SMS, MMS... 2 INTERNET V MOBILU V ČR... 3 INTERNET V TABLETU NEBO NOTEBOOKU (DATOVÉ TARIFY)...

ZÁKLADNÍ POLOŽKY... 2 VOLÁNÍ... 2 SMS, MMS... 2 INTERNET V MOBILU V ČR... 3 INTERNET V TABLETU NEBO NOTEBOOKU (DATOVÉ TARIFY)... ZÁKLADNÍ POLOŽKY... 2 VOLÁNÍ... 2 SMS, MMS... 2 INTERNET V MOBILU V ČR... 3 INTERNET V TABLETU NEBO NOTEBOOKU (DATOVÉ TARIFY)... 3 TECHNICKÉ PARAMETRY DATOVÝCH SLUŽEB... 4 VOLÁNÍ NA SPECIÁLNÍ ČÍSLA...

Více

Ceník základních služeb pro firemní zákazníky

Ceník základních služeb pro firemní zákazníky Ceník základních služeb pro firemní zákazníky O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 1. 10. 201 O2 Czech Republic a.s. Ceník základních služeb pro firemní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011 Poskytovatel: FAYRON s.r.o. IČ: 288 86 439, DIČ: CZ288 68 439 se sídlem Vítězná 634/50a, 360 01 Karlovy Vary firma je zapsána v obchodním

Více

Ceník O2 Internetové připojení

Ceník O2 Internetové připojení Ceník základní a volitelné služby Platnost od 8.8.2016 O2 Czech Republic a.s. Internet Aktiv Plus PROfi *2 799,00 660,33 ANO Internet Aktiv *2 Tarif Internet Aktiv Plus 599,00 Internet Aktiv PROfi *2 1058,00

Více

Ceník základních služeb pro firemní zákazníky

Ceník základních služeb pro firemní zákazníky Ceník základních služeb pro firemní zákazníky O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 1. 11. 201 O2 Czech Republic a.s. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných

Více

Ceník základních služeb pro firemní zákazníky

Ceník základních služeb pro firemní zákazníky Ceník základních služeb pro firemní zákazníky O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 1. 1. 2016 O2 Czech Republic a.s. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných

Více

Ceník základních služeb pro firemní zákazníky

Ceník základních služeb pro firemní zákazníky Ceník základních služeb pro firemní zákazníky O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení nový Platnost od 1. 7. 2016 O2 Czech Republic a.s. Ceník základních služeb pro firemní zákazníky

Více

Ceník základních služeb pro firemní zákazníky

Ceník základních služeb pro firemní zákazníky Ceník základních služeb pro firemní zákazníky O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 1. 1. 201 O2 Czech Republic a.s. Ceník základních služeb pro firemní

Více

Ceník O2 Internetové připojení

Ceník O2 Internetové připojení Ceník základní a volitelné služby Platnost od 24.8.2016 O2 Czech Republic a.s. *2 Tarif Internet Aktiv Plus A. O 2 INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ Tarify služby s DPH Měsíční paušál bez DPH Internet Aktiv Plus PROfi

Více

Ceník Služby O2 Duo Mobil

Ceník Služby O2 Duo Mobil Ceník Služby O2 Duo Mobil Ceny jsou uvedeny v Kč platný od 15. 10. 2007 Obsah: 1. Popis Služby...2 2. Cena za Službu...2 3. Doplňkové služby a jejich ceny...4 4. Poznámky - Podmínky pro uplatnění cen...4

Více

Ceník je platný od 1. 7. 2014. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník VYPEČENÁ SIM. www.ktmobil.cz www.vypecenasim.cz info@ktmobil.

Ceník je platný od 1. 7. 2014. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník VYPEČENÁ SIM. www.ktmobil.cz www.vypecenasim.cz info@ktmobil. Ceník VYPEČENÁ SIM Obsah: A. Obecná část B. Základní tarify C. Doplňkové tarify D. Ostatní služby E. Doplňkové služby F. Poplatky A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Všeobecné

Více

Ceník platný od Všechny ceny uvedeny s DPH. Ceník. platný od TERMS a.s.

Ceník platný od Všechny ceny uvedeny s DPH. Ceník. platný od TERMS a.s. Ceník platný od 1.4.2015 Obsah: Aktuálně nabízené tarify Volání Roamingové služby Data Další poplatky Služby nabízené do 3.11.2013 Služby nabízené do 31.5.2014 Služby nabízené do 30.11.2014 Služby nabízené

Více

Ceník platný od Všechny ceny uvedeny s DPH. Ceník. platný od TERMS a.s.

Ceník platný od Všechny ceny uvedeny s DPH. Ceník. platný od TERMS a.s. Ceník platný od 1.12.2014 Obsah: Aktuálně nabízené tarify Volání Roamingové služby Data Další poplatky Služby nabízené do 3.11.2013 Služby nabízené do 31.5.2014 Služby nabízené do 30.11.2014 Ceník platný

Více

PŘÍLOHA Č. 1 ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. k Rámcové smlouvě č CLVe ID: / ; ; v /6

PŘÍLOHA Č. 1 ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. k Rámcové smlouvě č CLVe ID: / ; ; v /6 PŘÍLOHA Č. 1 k Rámcové smlouvě č. 46371237 ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY CLVe ID: 1097599 / 233640; 31.7.2015; v1.5.1 1/6 1. MNOŽSTEVNÍ SLEVY, ZÁVAZEK MINIMÁLNÍHO ODBĚRU A DOHODA O JEHO ZAJIŠTĚNÍ SMLUVNÍ POKUTOU

Více

Ceník O2 Internetové připojení

Ceník O2 Internetové připojení Ceník základní a volitelné služby Platnost od 1.11.2016 O2 Czech Republic a.s. Internet Start PROfi *2 604,00 957,85 499,17 Internet Start 404,00 333,88 rozsah rychlostních profilů pro připojení směrem

Více

Ceník O2 Internetové připojení

Ceník O2 Internetové připojení Ceník základní a volitelné služby Platnost od 4.1.2017 O2 Czech Republic a.s. *2 Tarif Internet Aktiv Plus Internet Aktiv Internet Optimal Plus Internet Optimal Internet Start Plus PROfi *2 A. O 2 INTERNETOVÉ

Více

Ceník platný od 15.2.2014.. Všechny ceny uvedeny včetně DPH. Ceník. GoMobil. platný od 15.2.2014. PC servis KB s.r.o. http://gomobil.pckb.

Ceník platný od 15.2.2014.. Všechny ceny uvedeny včetně DPH. Ceník. GoMobil. platný od 15.2.2014. PC servis KB s.r.o. http://gomobil.pckb. Ceník GoMobil platný od 15.2.2014 TARIF Měsíční paušál SIM karta (jednorázový poplatek za SIM) Nové telefonní číslo Přenos telefonního čísla (jednorázový poplatek) Závazek Účtování VOLÁNÍ Balíček 20 volných

Více

Ceník O2 Internetové připojení

Ceník O2 Internetové připojení Ceník základní a volitelné služby Platnost od 14.2.2017 O2 Czech Republic a.s. *2 Tarif Internet Aktiv Plus Internet Aktiv Internet Optimal Plus Internet Optimal Internet Start Plus PROfi *2 A. O 2 INTERNETOVÉ

Více

Ceník O 2 Internetové připojení

Ceník O 2 Internetové připojení Ceník O 2 Internetové připojení základní a volitelné služby Platnost od 6.3.2017 O2 Czech Republic a.s. A. O 2 INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ - TARIFY POSKYTOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM PEVNÉ SÍTĚ Internet Start PROfi

Více

Ceník O2 Internetové připojení

Ceník O2 Internetové připojení Ceník základní a volitelné služby Platnost od 17. 8. 2015 O2 Czech Republic a.s. Internet Aktiv Plus PROfi *2 799,00 660,33 ANO Internet Aktiv *2 Tarif Internet Aktiv Plus 599,00 Internet Aktiv PROfi *2

Více

Ceník O2 Internetové připojení

Ceník O2 Internetové připojení Ceník základní a volitelné služby Platnost od 4.8.2015 O2 Czech Republic a.s. *2 Tarif A. O 2 INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ Tarify služby s DPH Měsíční paušál bez DPH Internet Aktiv Plus PROfi *2 799,00 660,33

Více

Ceník Služeb platný od 15. 3. 2015, Všechny cenu jsou uvedeny s DPH

Ceník Služeb platný od 15. 3. 2015, Všechny cenu jsou uvedeny s DPH Ceník Služeb platný od 15. 3. 2015, Všechny cenu jsou uvedeny s DPH Základní platby SIM Karta (jednorázový poplatek za SIM) Nové telefonní číslo Přenos telefonní čísla (jednorázový poplatek) zdarma zdarma

Více

Ceník služeb Šlágr Mobil platný od

Ceník služeb Šlágr Mobil platný od Ceník služeb Šlágr Mobil platný od 1. 5. 2016 CENY TARIFŮ... 2 VOLÁNÍ... 2 SMS, MMS... 2 INTERNET V MOBILU V ČR... 2 SPECIÁLNÍ ŠLÁGR SLUŽBY... 3 VOLÁNÍ NA SPECIÁLNÍ ČÍSLA... 3 ROAMING... 4 TARIFIKACE ROAMING...

Více

Ceník O2 Internetové připojení

Ceník O2 Internetové připojení Ceník základní a volitelné služby Platnost od 7.12.2015 O2 Czech Republic a.s. *2 Tarif A. O 2 INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ Tarify služby s DPH Měsíční paušál bez DPH Internet Aktiv Plus PROfi *2 799,00 660,33

Více

Ceník základních služeb pro firemní zákazníky

Ceník základních služeb pro firemní zákazníky Ceník základních služeb pro firemní zákazníky O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 1. 8. 201 O2 Czech Republic a.s. Ceník základních služeb pro firemní

Více

Platný od 16. 01. 2015. Stránka 1 z 6. Ceník služeb ADAGIO mobile

Platný od 16. 01. 2015. Stránka 1 z 6. Ceník služeb ADAGIO mobile Platný od 16. 01. 2015 Stránka 1 z 6 Obsah ceníku Nejdůležitější ceny volání... 3 Roaming EU... 3 Speciální balíčky... 3 Přehled cen SMS a MMS v ČR... 4 Roaming... 4 Datové balíčky v ČR... 4 Datové balíčky

Více

Ceník O2 Internetové připojení

Ceník O2 Internetové připojení Ceník základní a volitelné služby Platnost od 1.10.2016 O2 Czech Republic a.s. Internet Aktiv Plus PROfi *2 799,00 660,33 ANO Internet Aktiv *2 Tarif Internet Aktiv Plus 599,00 Internet Aktiv PROfi *2

Více

Ceník O2 Internetové připojení

Ceník O2 Internetové připojení Ceník základní a volitelné služby Platnost od 1.2.2017 O2 Czech Republic a.s. *2 Tarif Internet Aktiv Plus Internet Aktiv Internet Optimal Plus Internet Optimal Internet Start Plus PROfi *2 A. O 2 INTERNETOVÉ

Více

Ceník O2 Internetové připojení

Ceník O2 Internetové připojení Ceník základní a volitelné služby Platnost od 15.11.2015 O2 Czech Republic a.s. *2 Tarif A. O 2 INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ Tarify služby s DPH Měsíční paušál bez DPH Internet Aktiv Plus PROfi *2 799,00 660,33

Více

Ceník O2 Internetové připojení

Ceník O2 Internetové připojení Ceník základní a volitelné služby Platnost od 15.12.2016 O2 Czech Republic a.s. Internet Start PROfi *2 604,00 957,85 499,17 Internet Start 404,00 333,88 rozsah rychlostních profilů pro připojení směrem

Více

Ceník O 2 Internetové připojení

Ceník O 2 Internetové připojení Ceník O 2 Internetové připojení základní a volitelné služby Platnost od 1.5.2017 O2 Czech Republic a.s. A. O 2 INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ - TARIFY POSKYTOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM PEVNÉ SÍTĚ Tarif Internet Aktiv

Více

Ceník O2 Internetové připojení

Ceník O2 Internetové připojení Ceník základní a volitelné služby Platnost od 1.10.2015 O2 Czech Republic a.s. Internet Aktiv Plus PROfi *2 799,00 660,33 ANO Internet Aktiv *2 Tarif Internet Aktiv Plus 599,00 Internet Aktiv PROfi *2

Více

Platný od 16.01. 2015. Stránka 1 z 6. Ceník služeb ADAGIO mobile

Platný od 16.01. 2015. Stránka 1 z 6. Ceník služeb ADAGIO mobile Platný od 16.01. 2015 Stránka 1 z 6 Obsah ceníku Nejdůležitější ceny volání... 3 Roaming EU... 3 Balíčky Všechny balíčky jsou účtovány v cenách za měsíc.... 3 Speciální balíčky... 3 Přehled cen SMS a MMS

Více

Ceník Internetového připojení

Ceník Internetového připojení Ceník Internetového připojení Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) A. Tarify služby Internetové připojení Tarif Rychlost Cena (bez DPH) / zúčt. Období Cena (včetně DPH) / zúčt. období

Více

Ceník služby O2 Internet Komplet

Ceník služby O2 Internet Komplet Ceník služby O2 Internet Komplet Ceny jsou uvedeny v Kč platný od 1.11.2007 Obsah: 1. O2 Internet Komplet...2 2. O2 Internet Komplet Extreme...3 3. O2 Internet Komplet Business...4 4. O2 Internet Komplet

Více

Ceník pro Firemní zákazníky

Ceník pro Firemní zákazníky Ceník pro Firemní zákazníky platný od 15.1.2014 Obsah: Aktuálně nabízené tarify Roamingové služby Další poplatky TARIF Měsíční paušál SIM karta (jednorázový poplatek za SIM) Nové telefonní číslo Přenos

Více

Ceník O 2 Internetové připojení

Ceník O 2 Internetové připojení Ceník O 2 Internetové připojení základní a volitelné služby Platnost od 15.9.2017 O2 Czech Republic a.s. A. O 2 INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ - TARIFY POSKYTOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM PEVNÉ SÍTĚ Aktuálně nabízené tarify

Více

Ceník platný od

Ceník platný od Ceník platný od 1.8.2013 Obsah: Aktuálně nabízené tarify Roamingové služby Další poplatky TARIF START 100 200 Měsíční paušál 0 Kč * 100 Kč 200 Kč SIM karta (jednorázový poplatek za SIM) 100 Kč 100 Kč 100

Více

Ceník Internetového připojení

Ceník Internetového připojení Ceník Internetového připojení Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) A. Tarify služby Internetové připojení Tarif Rychlost Cena (bez DPH) / zúčt. období Cena (včetně DPH) / zúčt. období

Více

MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ Staré náměstí 78, Česká Třebová, IČ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO UCHAZEČE O VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY

MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ Staré náměstí 78, Česká Třebová, IČ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO UCHAZEČE O VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO UCHAZEČE O VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY název Smlouva o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství Únor

Více

Ceník. O 2 Mobilní hlasová služba O 2 Mobilní internetové připojení. Předplacené služby. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP)

Ceník. O 2 Mobilní hlasová služba O 2 Mobilní internetové připojení. Předplacené služby. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Ceník O 2 Mobilní hlasová služba O 2 Mobilní internetové připojení Předplacené služby Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 15. 4. 2014 IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná

Více

Ceník platný od 4.11.2013.. Všechny ceny uvedeny včetně DPH. Ceník. GoMobil. platný od 4.11.2013. PC servis KB s.r.o. http://gomobil.pckb.

Ceník platný od 4.11.2013.. Všechny ceny uvedeny včetně DPH. Ceník. GoMobil. platný od 4.11.2013. PC servis KB s.r.o. http://gomobil.pckb. Ceník GoMobil platný od 4.11.2013 Měsíční paušál Nové telefonní číslo Přenos telefonního čísla (jednorázový poplatek) Závazek Účtování VOLÁNÍ Balíček 20 volných minut Balíček 50 volných minut Balíček 100

Více

Příloha Ceníku pro firemní zákazníky - O2 Mobilní hlasová služba a O2 Mobilní internetové připojení - určená pro BA zákazníky.

Příloha Ceníku pro firemní zákazníky - O2 Mobilní hlasová služba a O2 Mobilní internetové připojení - určená pro BA zákazníky. Příloha Ceníku pro firemní zákazníky - O2 Mobilní hlaová lužba a O2 Mobilní internetové připojení - určená pro BA zákazníky. Platnot od Hlavní pojmy BA zákazník - BA zákazníkem e rozumí Firemní zákazník,

Více

Ceník služeb Šlágr Mobil

Ceník služeb Šlágr Mobil Ceník služeb Šlágr Mobil platný od 1. 6. 2017 CENY TARIFŮ...2 VOLÁNÍ...2 SMS, MMS...2 INTERNET V MOBILU V ČR...3 SPECIÁLNÍ ŠLÁGR SLUŽBY V ČESKÉ SÍTI ŠLÁGR MOBIL...3 VOLÁNÍ NA SPECIÁLNÍ ČÍSLA...4 ROAMING

Více

Cenové informace o nabízených tarifních programech a službách

Cenové informace o nabízených tarifních programech a službách Cenové informace o nabízených tarifních programech a službách 1. Informace o nabízeném tarifním programu V Příloze č.1 je uvedeno uvažované rozčlenění zadavatelem provozovaných SIM karet do 5-ti profilů

Více

ÚČASTNICKÁ SMLOUVA RÁMCOVÁ DOHODA

ÚČASTNICKÁ SMLOUVA RÁMCOVÁ DOHODA číslo Účastnické smlouvy: 3904952112 číslo Rámcové dohody: VS / 453492 ÚČASTNICKÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A RÁMCOVÁ DOHODA O PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ MOBILNÍCH

Více

Příloha Ceníku pro firemní zákazníky - O2 Mobilní hlasová služba a O2 Mobilní internetové připojení - určená pro CA zákazníky

Příloha Ceníku pro firemní zákazníky - O2 Mobilní hlasová služba a O2 Mobilní internetové připojení - určená pro CA zákazníky Příloha Ceníku pro firemní zákazníky - O2 Mobilní hlaová lužba a O2 Mobilní internetové připojení - určená pro CA zákazníky Platnot od Hlavní pojmy CA zákazník - CA zákazníkem e rozumí Firemní zákazník,

Více

Ceník služeb Relax Mobil platný od

Ceník služeb Relax Mobil platný od Ceník služeb Relax Mobil platný od 1. 3. 2017 TARIFY... 2 VYCHYTÁVKY K TARIFŮM... 2 VOLÁNÍ, SMS A MMS - ZÁKLADNÍ CENY... 2 VOLÁNÍ A SMS S VYCHYTÁVKOU SUPER VOLÁNÍ / SUPER SOSÁNÍ... 2 INTERNET V MOBILU...

Více

Ceník platný od 1.6.2013

Ceník platný od 1.6.2013 Ceník platný od 1.6.2013 Obsah: Aktuálně nabízené tarify Roamingové služby Další poplatky TARIF START 100 200 Měsíční paušál 0 Kč * 100 Kč 200 Kč SIM karta (jednorázový poplatek za SIM) 100 Kč 100 Kč 100

Více

CENÍK SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Internet Business, IOL Ethernet

CENÍK SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Internet Business, IOL Ethernet CENÍK SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Internet Business, IOL Ethernet Ceny jsou uvedeny v Kč platný od 1. 3. 2015 Obsah: A. Obecná ustanovení... 2 B. Ceny jednorázových úkonů... 2 1. Cena za zřízení služby...

Více

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Platnost od 1.9.2013 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 12. 2012 Obsah Aktuálně nabízené tarify pro nefiremní zákazníky, zvýhodnění a balíčky Aktuálně nabízené tarify pro firemní zákazníky,

Více

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 5. 2012

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 5. 2012 Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 5. 2012 Obsah Aktuálně nabízené tarify pro nefiremní zákazníky, zvýhodnění a balíčky Aktuálně nabízené tarify pro firemní zákazníky,

Více

Ceník základních služeb pro firemní zákazníky

Ceník základních služeb pro firemní zákazníky Ceník základních služeb pro firemní zákazníky O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 1. 8. 2016 O2 Czech Republic a.s. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných

Více

CENÍK SLUŽEB. pořizovací ceny mobilní tarify zvýhodněné balíčky roaming datové služby vysvětlení pojmů příloha ceníku

CENÍK SLUŽEB. pořizovací ceny mobilní tarify zvýhodněné balíčky roaming datové služby vysvětlení pojmů příloha ceníku CENÍK SLUŽEB pořizovací ceny mobilní tarify zvýhodněné balíčky roaming datové služby vysvětlení pojmů příloha ceníku Provozovatelem sítě MediCall VPN je Walpesa s.r.o., se sídlem Vyšehradská 320/49, 128

Více

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 4. 2012

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 4. 2012 Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 4. 2012 Obsah Aktuálně nabízené tarify pro nefiremní zákazníky, zvýhodnění a balíčky Aktuálně nabízené tarify pro firemní zákazníky,

Více