PRIORITOU JE DOPRAVA, BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ BORIS ŠŤASTNÝ: LÉKY ZDARMA AŽ DO DOMU? TO NENÍ UTOPIE PITNÁ VODA JE V PRAZE TÉMĚŘ NEJLEVNĚJŠÍ V ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRIORITOU JE DOPRAVA, BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ BORIS ŠŤASTNÝ: LÉKY ZDARMA AŽ DO DOMU? TO NENÍ UTOPIE PITNÁ VODA JE V PRAZE TÉMĚŘ NEJLEVNĚJŠÍ V ČR"

Transkript

1 pražský týdeník / číslo 11 BORIS ŠŤASTNÝ: LÉKY ZDARMA AŽ DO DOMU? TO NENÍ UTOPIE PITNÁ VODA JE V PRAZE TÉMĚŘ NEJLEVNĚJŠÍ V ČR PRIORITOU JE DOPRAVA, BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ Kandidát ODS na pražského primátora Bohuslav Svoboda: Chci kvalitnější vzdělání pro děti výběrová řízení v hlavním městě budou otevřená

2 Přečtěte si to, Tradice i budoucnost co nikdo jiný nenabízí! Mgr. Petr Bříza generální manažer HC Sparta, hokejový internacionál oblast: sport, volný čas lídr volebního obvodu IV Tradice i budoucnost sportu v Praze Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. proděkan III. LF UK, přednosta gynekologicko-porodnické kliniky FNKV oblast: vzdělání, věda lídr volebního obvodu V Tradice i budoucnost vzdělání v Praze MUDr. Boris Šťastný poslanec a předseda zdravotnického výboru PSP ČR oblast: zdravotnictví, sociální lídr volebního obvodu VI Tradice i budoucnost zdravotnictví v Praze Ing. Pavel Klega náměstek primátora oblast: infrastruktura města lídr volebního obvodu VII Tradice i budoucnost rozvoje v Praze

3 PRAHA Letošní komunální kampaň je pro pražskou ODS jednou z nejtěžších ve své historii. Nečelíme v ní totiž jenom politickým soupeřům, ale také permanentnímu zpochybňování. Pevně věřím, že pochybnosti se už stanou jen minulostí. Nejprve jsme slyšeli, že pražská ODS nemá nové lidi. Během několika měsíců jsme vyměnili vedení, pak zvolili 47 nových tváří na 63 míst našich kandidátek a nakonec ještě obměnili čtyři ze sedmi svých lídrů. Pak jsme se dozvěděli, že osobnosti nás v těchto volbách jen těžko podpoří. Právě naopak. Akademici, profesoři, odborníci mezinárodního formátu. Bývalí rektoři profesor Wilhelm či profesor Zuna, architekt Deyl, Tomio Okamura a další a další. Každý z nich má co říct. Ne tváře z plakátů, ale desítky odborných elit spolu s námi vytvořily nejlepší volební program, který kdy nejen ODS, ale kterákoli politická strana v Praze měla, a svými nezpochybnitelnými jmény jej Pražanům také garantují. Čelit jsme museli i soustavnému podezírání, že pražská ODS nemá dostatečnou podporu celostátního vedení. Jistě by si to přáli naši političtí soupeři, ale tak to není a ani nebude. Důkazem toho je jasná podpora předsedy strany a premiéra Petra Nečase, který ji vyjádřil při oznámení jména pražského kandidáta Bohuslava Svobody se slovy: Je to správný kandidát na správné místo ve správný čas. Má plnou podporu strany i moji osobní. Osočováni jsme byli jen proto, že jsme odmítli rezignovat na debatu o problémech Pražanů a podzimní volby zjednodušit na samotný střet primátorských kandidátů. Protože jsme nezvolili pohodlnou cestu jako naši poličtí konkurenti, ale cestu určitě náročnější. Podle nás však jedinou správnou. Tedy nejprve s velkým důrazem představit naše vize a teprve poté jejich hlavního nositele. Věřím, že náš program i jeho nositele Bohuslava Svobodu oceníte i Vy. MUDr. Boris Šťastný předseda ODS Praha OBSAH MUDr. Boris Šťastný LÉKY ZDARMA AŽ DO DOMU? TO NENÍ UTOPIE PRIMÁTORSKÝM KANDIDÁTEM JE BOHUSLAV SVOBODA... 7 Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. VÍM, JAK BOJOVAT S KORUPCÍ... 8 Zprávy a zajímavosti z vašeho okolí: Stalo se... 9 Rozhovory, témata Proč volit ODS PRAŽANÉ MAJÍ ŠPIČKOVOU ZÁCHRANKU.. 16 Fakta proti lžím PITNÁ VODA V PRAZE JE LEVNÁ Kulturní servis TV Program Křížovka, počasí PŘÍŠTĚ Premiér a předseda ODS Petr Nečas o nadcházejících komunálních a senátních volbách Kandidát na primátora Bohuslav Svoboda podrobně mluví o své představě vedení Prahy Zpravodajství a zajímavosti z vašeho okolí Televizní program na celý týden Přehled kulturních událostí v Praze PRAŽSKÝ METROPOLITAN Vydavatel: Press Media Group, a.s., Jindřišská 17, Praha 1 IČ: Registrace: MK ČR E Periodicita: týdeník Foto: redakce, ČTK Místo vydání: Praha Ročník: 1 Číslo: 11/2010 Vychází: Distribuce: Praha Adresa: PRAŽSKÝ METROPOLITAN, P. O. Box 848, Praha 1 3

4 KRITIKA NENÍ PROGRAM! Pfiedstavujeme T m pro ZDRAVOTNICTVÍ LÉKY ZDARMA AŽ DO DOMU? TO NENÍ UTOPIE Lékárenská pohotovost v každém správním obvodu, dovoz léků seniorům až do domu, konec automatů se sladkostmi ve školách, zubní prevence pro děti od mateřské školy, revoluce v bezbariérovém přístupu či návštěvy pediatrů až do domu, to je jen část programových vizí ODS Praha v oblasti zdravotnictví. jako má Praha pestrou archi - tek turu a památky, tak i oblast zdra - votnictví se skládá z pestré palety Stejně nejrůznějších problémů. Milio no vé město potřebuje jak dostatek lékařů a sester, tak i pohoto - vostních služeb nebo třeba lůžek pro dlouhodobě nemocné. Proto Zajistíme lékárenskou pohotovost otevřenou 24 hodin denně a sedm dní v týdnu. jsme připravili široký program, ve kterém si každý Pražan najde to své, uvedl šéf pražské ODS Boris Šťastný, který je zároveň před - sedou zdravotnického výboru sněmovny. Mezi hlavní body v oblasti zdra - votnictví patří široká nabídka prevence v podobě například poraden a center pro odvykání kouření a léč bu nadváhy a obe - zity. Zlepší se i dostupnost lékařské a lékárenské poho to - vosti. Zachováme dostupnou lékařskou pohotovost pro děti i dospělé, lékárenská pohotovost pak bude ve všech velkých městských částech, seni orům starším osmdesáti let navíc dovezeme léky až domů, vysvětlil Šťastný. ODS zajistí i pre ventivní zubní péči a spustí osvě tové programy v oblasti zubní hygieny pro všechny pražské děti už od předškolního věku. Dětští lékaři budou v noci v rám - ci pohotovostní služby navště - vovat malé pacienty v jejich domo vech. Pro mnohé rodiče, především matky samoživitelky, je značně náročné se právě v nočních hodinách dostat s dítětem v případě nemoci na pohotovost. Nově Šťastný přichází se snahou vymýtit automaty na sladkosti ze všech pražských škol. Nahradí je automaty s mlékem, vodou a zdravými potravinami. Rodiče se doma snaží vést dítě ke zdravému životnímu stylu. To však přijde do školy a první, co udělá, je, že si v automatu Dovoz léků lékárníkem až do domu v prvním kroku pro všechny seniory starší 80 let. ZNÁTE LÍDRY JINÝCH STRAN? koupí sladkosti. Tomu chceme zabránit a dětem nabídnout alternativu v podobě zdravých potravin a nápojů, pokračoval Šťastný, který se také chce zaměřit na kvalitu stravy ve školních jídelnách a v nemocnicích. Automaty na sladkosti nahradí přístroje na vodu, mléko a zdravé potraviny. Šťastný také prosadí, aby všechna dětská hřiště a sportoviště v Praze byla zcela neku - řácká. Zákon je v platnosti, stačí vydat příslušnou vyhlášku, připomíná. Mimořád - nou pozornost chce ODS věnovat prevenci. Praha začne hubnout, více sportovat a zdravěji jíst. Když se to povede, za čtyři roky uvidíte, o kolik budeme zdravější. Sám půjdu příkladem, dodává s úsměvem Šťastný. Programové vize ODS směřují i na starší a handicapované Pražany. Počet seniorů v hlavním městě neustále roste, proto potřebujeme jasný plán, jak jim zajistit kvalitní stáří, uvedl Šťastný. Naším cílem ZNÁTE JEJICH 4 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 11/2010

5 PRAHA v oblasti zdravotní i sociální politiky pro seniory je, aby senior mohl být co nejdéle v kvalitní domácí péči, dodal. Zaručíme zkvalitnění sociálních služeb a jejich propojení. ODS proto ve spolupráci s městskými částmi vytvoří systém organizace a financování takových služeb, které rozšíří péči seniorům právě v jejich domácím prostředí. Podporu získají i projekty na výstavbu domů pro seniory a domů s pečovatelskou službou. Rozšíříme dopravu bezbariérovými autobusy pro seniory a handicapované a propojíme jejich trasy se všemi fakultními nemocnicemi a významnými zdravotnickými zařízeními, zdůraznil Boris Šťastný. ODS vytvoří a zprovozní jednotný tísňový systém, který seniorům v případě potíží při - volá okamžitou pomoc. Lidé častokrát nevě - dí, kde se zeptat a koho požádat o pomoc, a to nehledě na věk. Zavedeme proto v Praze i centrální informační systém a telefonní linku, kam se budou moci obracet pro rady právě z oblasti zdravotnictví a sociální péče, řekl Šťastný. Především pro mladé se v metro - poli spustí výstavba malometrážních bytů. Postavíme modernizovanou Ústřední čistírnu odpadních vod. Dopady zákona o deregulaci nájemného budeme řešit prosazením zákona o sociálním bydlení, dodal předseda zdravotnického výboru Poslanecké sněmovny. K tématu zdraví se váže také stav životního prostředí v metropoli. Prahu trápí špatné ovzduší, které chceme zlepšit například revi - talizací velkých zahrad, ale také dokončením zeleného pásu kolem Prahy, uvedla Andrea Vlásenková, starostka městské části Praha 21, která letos kandiduje do Zastupitelstva hlavního města Prahy a je zároveň garantem ODS Praha pro oblast životního prostředí. Stromy společně s další zelení tvoří plíce města. Proto jejich rozšiřování podpoří ODS akcí, v rámci které bude metropole za každé narozené dítě vysazovat strom. Snižování škodlivin v ovzduší dosáhne ODS i masivněj - ším využitím elektromobilů. Již dnes vznikají ve světě automobily na elektrický pohon za dostupné ceny. Proto tento trend podpoříme i v Praze, a to včetně vybudování potřebné infrastruktury, dodala Vlásenková. Systematické podpory ze strany města se dočkají také oblíbené farmářské trhy. PROGRAM? Odborný tým pro zdravotnictví Garant MUDr. Boris Šťastný Narodil se 8. dubna 1970 v Praze, je ženatý a má dvě děti Boris (2001) a Zoran (2003). Je absolventem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství (1994). Od roku 1990 působil ve vrcholných manažerských pozicích v komerční sféře. Členem ODS od roku Od roku 2002 zastupitelem MČ Praha 10. V letech 2003 až 2006 poradcem prezidenta České republiky. Od roku 2006 poslancem Parlamentu České republiky, kde je předsedou Výboru pro zdravotnictví. Předseda regionálního sdružení ODS Praha. Je členem Správní rady VZP ČR. V rámci charitativních aktivit je od roku 2003 členem dozorčí rady Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových. Aktivně sportuje a zajímá se o informační technologie. Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA Přednosta III. interní kliniky kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN. Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. Přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty UK ve Fakultní nemocnici Motol. Doc. PaedDr. Pavel Kolář Přední český fyzioterapeut, přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství Univerzity Karlovy 2. lékařské fakulty a fakultní nemocnice Motol, proděkan 2. LF UK. Prof. MUDr. Pavel Dungl, CSc. Přednosta Ortopedické kliniky ve Fakultní nemocnici na Bulovce a předseda České společnosti pro ortopedii a traumatologii. MUDr. Jiří Pekárek Stomatolog a bývalý prezident České stomatologické komory. MUDr. Zdeněk Schwarz Ředitel Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy. PhDr. Milan Pešák Radní hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví. MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA Vedoucí Školy veřejného zdravotnictví. Sociální oblast: Jiří Janeček Radní hl. m. Prahy pro oblast sociální a bytové politiky. Lenka Kohoutová Poslankyně Parlamentu České republiky, zakladatelka a předsedkyně správní rady Nadačního fondu pro podporu zaměstnání osob se zdravotním postižením. Životní prostředí: Ing. Rut Bízková Náměstkyně ministra životního prostředí, ředitelka sekce ekonomiky a politiky životního prostředí. Od dubna do července 2010 zastávala post ministryně životního prostředí. Andrea Vlásenková Starostka MČ Praha 21 je garantem pražské ODS pro oblast životního prostředí. VĚŘÍTE TOMU, CO NEZNÁTE? 5

6 KRITIKA NENÍ PROGRAM! Recept na zlepšení zdravotnických služeb Odborný tým pražské ODS přichází pod vedením MUDr. Borise Šťastného s programem zlepšování zdravotnických služeb, jenž staví na úspěších již dosažených a zaměřuje se na oblasti, v nichž je nadále co zlepšovat. To platí pro navzájem propojené oblasti zdravotnické a sociální péče a péče o životní prostředí. ZDARMA! Plošná preventivní zubní péče a osvětové programy v oblasti zubní hygieny pro děti. Bezbariérová Praha do osmi let je naší absolutní prioritou. Vytvoříme kvalitní podmínky pracovníkům ve zdravotnické a sociální sféře. Zasadíme se o spravedlivé přerozdělení peněz ze zdravotních pojišťoven. Podpoříme výstavbu malometrážních startovacích bytů pro mladé. Podpoříme dopravní prostředky poháněné elektrickou energií v Praze. Podpoříme výstavbu domů pro seniory a domů s pečovatelskou službou. NOVĚ! Zprovozníme poradny a centra pro odvykání kouření a léčbu nadváhy a obezity. Dokončíme zelený pás kolem metropole. NOVĚ! Základem sociální politiky pro seniory bude domácí péče. Dokončíme revitalizaci velkých zahrad a parků v Praze. ZNÁTE LÍDRY JINÝCH STRAN? ZNÁTE JEJICH 6 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 11/2010

7 PRAHA PRIMÁTORSKÝM KANDIDÁTEM JE BOHUSLAV SVOBODA Pražská rada ODS jednomyslně zvolila hlavním lídrem a kandidátem na primátora Bohuslava Svobodu, někdejšího prezidenta České lékařské komory. Je to správný kandidát na správné místo ve správný čas. Má plnou podporu vedení strany i moji osobní, řekl o jeho zvolení předseda ODS, premiér Petr Nečas. Celopražským lídrem ODS do říjnových komunálních voleb se stal lékař Bohuslav Svoboda. Jde do souboje s konkurencí se třemi zásadními prioritami. Jsou dány programem, čili to je oblast školství, vzdělávání od mateřských škol až po vzdělávání seniorů. To je můj osobní vklad. Dalšími mými prioritami jsou určitě doprava a bezpečnost, říká Svoboda. Museli jsme čelit soustavnému podezírání, že pražská ODS nemá dostatečnou podporu celostátního vedení. Jistě by si to přáli naši političtí soupeři, ale tak to není a ani ne bude. Účast pana předsedy Nečase při představení našeho kandidáta na primátora je myslím toho dostatečným důkazem, řekl šéf pražské ODS Boris Šťastný. Kandidát na primátora patří k předním českým lékařům. Má však i bohaté zkušenosti s řízením. Mezi roky 1992 až 1998 stál v čele tak složitého organismu, jakým je Česká lékařská komora. Ač se v tomto prostředí střetávají zájmy řady firem a organizací, dokončil své působení zde s čistým štítem. (Na rozdíl od svého nástupce v této funkci, dnešního sociálnědemokratického středočeského hejtmana Davida Ratha.) Od roku 1990 je Bohuslav Svoboda také před nostou Gynekologicko-porodnické kli - niky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Tuto nemocnici také v roce 1998 krátce řídil. Od roku 2003 do letošního roku byl také dě - kanem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. V současnosti, po skončení svého druhého volebního období, je jejím proděkanem. Zvolení Bohuslava Svobody (v době před jeho zamýšleným vstupem do strany) je v jistém smyslu završením snahy pražské ODS o změnu, již požadují voliči a jež souzní s ce - lostátním obrodným trendem. Svědčí o tom rychlost, s níž Svobodovi vyslovil plnou pod - poru premiér a předseda strany Petr Nečas. PROGRAM? VĚŘÍTE TOMU, CO NEZNÁTE? 7

8 VÍM, Rozhovor s Bohuslavem svobodou JAK BOJOVAT S KORUPCÍ? Slibujete boj proti korupci, chcete veřejná výběrová řízení pod veřejnou kontrolou. Můžete blíže popsat, jak byste si takové tendry představoval? S výběrovými řízeními mám jisté zkušenosti z nemocnice na Královských Vinohradech, kterou jsem vedl, stejně jako z letitého půso - bení ve funkci děkana. Výběrové řízení musí být otevřené, což znamená, že ve výběrových komisích budou lidé bez vazeb na magistrát. Výběr ovšem současně musí být kvalifiko va - ný, proto je nutné, aby ve výběrových komisích zasedali lidé s potřebnými znalostmi. Další nezbytností výběrových řízení je jasné zadání a jasné podmínky, co se hodnotí a jakým způsobem. Musí být tedy zřejmé, jakou váhu má cena, jakou kvalita, jakou estetika a tak dále. Podklady i výsledky tendrů musí být také a to je nezbytné veřejně přístupné. Aby si každý občan mohl, například na internetu, prohlédnout zadání a výsledky. Ale nejen to. Chci, aby zde lidé také mohli vznášet své otázky a připomínky a aby věděli, že dostanou odpověď.? Která oblast byla dosud v Praze na korupci nejnáchylnější? Budete jí věnovat nějakou zvláštní pozornost? V této oblasti je zatím, bohužel, většina infor - mací v rovině říká se. Takže nemůžu odpově - dět tak, jak bych sám rád. Bohužel, protože jde o věci, jež zásadně ovlivňují důvěru obyvatel ve správu města. A jestliže se takové informace ukážou pravdivé, ovlivňují i chod města. Potřeboval bych, aby lidé, kteří něco vědí, podali konkrétní podněty, aby nás upozornili. Pak můžeme, budeme-li zvoleni, začít něco dělat. To především znamená obrátit se na policii. Jsem totiž přesvědčen, že v záležitostech korupce je hlavní tíha práce právě na policii. A jakmile policie někoho usvědčí, musí následovat tvrdý postup podle zákona! Město ovšem může policii v někte - rých tématech účinně pomoci. Kromě součin - nosti úředníků si například dovedu představit spolupráci s některými investigativními novináři. Ti mnohdy umí sledovat i nenápadné stopy nebo rozplétat složité vazby mezi nejrůznějšími firmami a jednotlivci podstatně lépe, než by to dovedl kdokoli z aparátu magistrátu. Konkurenční strany v boji proti ODS často vytahují projekt elektronické jízdenky a současně mikropeněženky Opencard. Domníváte se, že tato záležitost vyžaduje ještě nějaké kroky ze strany vedení města, které vznikne po volbách? Jaké by měly být? Obdobné projekty fungují i v jiných evrop - ských městech. Zejména pokud se funkce pražské karty rozšíří, jde jistě o dobrý projekt. Když se například na Opencard podíváte jako ten, kdo platí daně, zjistíte, že jejím prostřed - nictvím dostanete část svých daní zpět. Jiná věc je to, zda vynaložené prostředky byly investovány skutečně účelně, efektivně. Je nezbytné se celou věcí dále zabývat a analy - zovat ji. Například velká část peněz šla na konto Dopravního podniku, ale to je přitom organizace stoprocentně vlastněná městem. Bohužel se toho o Opencard mnoho říká, ale na stole je jen velmi málo ověřených údajů. Jak si představujete založení univerzitního kampusu v Praze? Myslíte, že se na něj v současné době najdou peníze? V podstatě se takovou myšlenkou zabývají, na různé úrovni, prakticky všechny vysoké školy. Nemají ovšem potřebný pozemek. Praha by měla takový pozemek najít a poskytnout jej školám na základě jejich společného projektu. Jestliže hlavní město chce zůstat známým univerzitním městem a zároveň hospodaří s rozpočtem, který se blíží 50 miliardám korun, tak by se potřebné peníze měly najít. Je však pravda, že najít vhodný pozemek nebude úplně jednoduché. Měl by mít nejen všechny potřebné sítě, ale měl by také být v blízkosti městské dopravy. Navíc musí být dostatečně prostorný, protože by měl studentům poskytovat prostor nejen pro studium, ale i pro ubytování a ostatní aktivity, včetně sportu.??? Proč jste se rozhodl kandidovat za ODS a proč jste se do ní rozhodl vstoupit, i když to po vás strana nechtěla? Podle mého proto, že k tomu dozrál čas. Jsem svým založením pravicový volič, byť je otázkou, na kolik pravicový. Nicméně jsem od roku 1989 průběžně sledoval vývoj v republice a volil pravici. A ODS mi vždy přišla jako jediná rozumná pravicová volba. V současnosti je však ODS v jisté krizi. Zároveň však projevila velkou snahu po změně, po návratu ke kořenům pravice. Ukázalo se to i na kongresu a především na výsledku voleb nového vedení s předsedou Petrem Nečasem. Vím, že najít a přiznat si chybu je těžká věc. Ale když to někdo dokáže a chce se napravit, zaslouží si pomoc. Takže když se objevila možnost kandidovat, řekl jsem si, že nyní už nemůžu jen stát stranou a jen volit. Členství ve straně jsem původně vůbec neměl v úmyslu, stejně jako celý život. Ale v závěru jednání o mé kandidatuře mě snaha ODS o změnu natolik oslovila, že mi podání přihlášky začalo připadat jako logický krok. Chci tím dát najevo všem svým přátelům, všem svým známým, ale i všem, kteří jen vědí, že existuji, že této straně věřím. 8 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 11/2010

9 VOLEBNÍ OBVOD II volební obvod II Praha 5, Praha 13, Řeporyje, Slivenec, Velká Chuchle, Lochkov, Praha 16, Zbraslav, Lipence TŘINÁCTKA MĚNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Farmářské trhy u Anděla Někdejší tradice se po desítkách let vrátila na Smíchov. Měla by pokračovat i v budoucnu. Městská část Praha 5 totiž na začátku září uspořádala již čtvrté farmářské trhy. Ve více než dvou desítkách stánků umístěných na pěší zóně Anděl si návštěvníci mohli vybrat z bohaté nabídky kvalitního a čerstvého zboží od soukromých zemědělců a výrobců. V letošním roce zorganizovala Praha 5 celkem čtyři farmářské trhy. Vždy jsme dbali na vysokou kvalitu nabízeného zboží i na jeho český původ. Velký zájem ze strany prodejců i nakupujících nám potvrdil, že pořádání farmářských trhů je cestou, kterou by se městská část měla vydat i v příštích letech, říká radní Aleš Kohout, který má na starosti podporu podnikání. Vzhledem k tomu, že nabídka čerstvého sezonního sortimentu již pomalu končí, byly zářijové farmářské trhy v letošním roce těmi posledními, dodává Kohout. Pro návštěvníky byly mimo jiné připraveny utopenci a nakládaný hermelín od neziskové organizace Portus, čerstvé bylinky, sadba a letničky, houby, sýry, mošty, ovoce a zelenina, košíky, pštrosí Radnice třinácté městské části se rozhodla změnit dopravní značení na svém území. Změny mají zajistit správnost a logiku svislého a vodorovného dopravního značení, nápravy chyb a určení nových zásad v osazování dopravního značení na místních komunikacích ve správě Prahy 13. Na základě zadání radnice byl proveden odborný audit dopravního značení. Audit navrhuje například změny úpravy průjezdu nákladních automobilů, v oblastech obslužných místních komunikací doporučuje zřídit zóny s dopravním omezením, které produkty, uzenářské výrobky včetně rybích, včelí a rakytníkové produkty či oblíbené koření. Smíchov a přilehlé osady byly až do devatenáctého století převážně zemědělskou oblastí. Pěstovala se zde vinná réva, chmel, obilí i řepa cukrovka. Vynikalo povedou k větší bezpečnosti a plynulosti provozu, půjde o snížení rychlosti na třicet kilometrů v hodině, zrušení značení většiny,hlavních komunikací nebo zákaz stání nákladních vozidel, uvedl zástupce starosty David Zelený (ODS). Audit zahrnuje také změny, kterými se vyhoví i některým konkrét - ním připomínkám občanů Prahy 13, jde např. o jednosměrný provoz, dělení přechodů pro chodce ochrannou zónou uprostřed vozovky, zvětšení stávající obytné zóny a další. Audit reaguje i na rozvoj cyklistické dopravy, například tím, že na cyklistických trasách přibudou ochranné prvky v místech křížení s místními komunikacemi. také zdejší ovocnářství, zelinářství a květinářství. V roce 1880 bylo jen na Smíchově evidováno ne méně než sedmapadesát včelích úlů. Není proto divu, že se zde konaly pravidelné, hojně navštěvované zemědělské trhy. Na tuto tradici navázala v roce 2010 také smíchovská radnice. 9

10 VOLEBNÍ OBVOD II TÉMA KDO DÁ DÍTĚTI DROGU, MÁ JÍT DO VĚZENÍ Bezpečnost Pražanů je pro Rudolfa Blažka, prvního náměstka primátora hlavního města a jedničku kandidátky ODS pro volební obvod číslo II, na prvním místě. Mezi jeho hlavní vize ve zmíněné oblasti patří tvrdý a nekompromisní postup proti distributorům drog, hernám, kapsářům a také prostituci. měl dostat každý a okamžitě, jakmile drogu dítěti nabídne, dodal. Situace v metropoli je z hlediska drogové problematiky alarmující. Dokazují to výsledky policistů Krajského ředitelství Praha, speciali zovaných celorepublikových prosadit tvrdší a důsled - nější postup vůči distribu - to rům drog, a to i návrhem chci výrazného zvýšení trestní sazby pro distributory drog dětem a nasazením vyškolených týmů strážníků, uvádí Rudolf Blažek jednu z možností, jak řešit tuto velmi závažnou problematiku. Upozornil na to, že již dvanáct mladých lidí zemřelo letos v Praze na předávkování heroinem. Policistům se strážníky se od podzimu loňského roku v rámci dlouhodobé bezpečnostní akce podařilo odhalit hned sedm pěstíren marihuany a několik varen pervitinu. Ale to nestačí. Na alarmující situaci proto reaguje pražská ODS a navrhuje razantní zpřísnění trestů pro dealery. Spodní hranice trestní sazby za distribuci omamných látek by se měla zvýšit na dvojnásobek, domnívá se Blažek, který věří, že se při změně zákona bude moci opřít o podporu svých stranických kolegů v Poslanecké sněmovně i Senátu. Všichni jsou si vědomi toho, že nejohroženější skupinou jsou děti, které se nechají snadněji zmanipulovat. Navrhujeme proto výrazné zvýšení dolní hranice trestní sazby pro ty, kteří prodávají omamné látky právě jim. Současná úprava trestního zákona je pro tuto oblast složitá a k dealerům příliš shovívavá. Často končí pouhou podmínkou, která pro narkomany nic neznamená, upozornil náměstek Blažek. Navrhuje proto zvýšení dolní hranice ze současných dvou let na dvojnásobek, tedy čtyři roky. Tento trest by Marie Knebortová (66), důchodkyně, Praha 5 O drogách mi ani nemluvte. Můj vnuk má kamarády a ti ho nutí, aby kouřil marihuanu nebo on to aspoň tak říká, znáte to, jak to chodí. Tuhle svoloč by měli vyhnat někam daleko, nechci, aby s tím Patrik měl cokoli společného. Nepracuje to, nic to neumí, a pak to chodí krást. Pryč s tím. Proto volím ODS 10 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 11/2010

11 VOLEBNÍ OBVOD II Okno ve čtrnácti Z Průzkumu rizikového chování a bez - pečnosti na pražských základních školách, který si nechal v létě magistrát vypracovat, vyplývá, že 16,6 procent žáků zkusilo lehké drogy. Pětina žáků přiznává, že pro ně není snadné neužívat nějaké návykové látky. Stejný počet žáků také uvedl, že ve svém životě již někdy cítili silnou potřebu po alkoholu, drogách či kouření. Více než pětina (21,4 procenta) žáků již zažila situaci, kdy si nepamatovali, co pod vlivem alkoholu dělali. útvarů a stráž níků Městské policie Praha. Jak již bylo výše zmíněno, nejvíce životů vzal heroin, který je často ředěný nekvalitními látkami, jako je obyčejná omítka, a narkomanům po jeho užití může snadno selhat srdce. Policisté dále mimo jiné zadrželi 166 lidí, kteří se zabývali výrobou drog či je u sebe přechovávali. Primární prevence (1) vytváření povědomí a informovanosti o drogách a o nepříznivých zdravotních a sociálních důsledcích spojených se zneužíváním drog, (2) podpora protidrogových postojů a norem, (3) posilování prosociálního chování v protikladu ke zneužívání drog, (4) posilování jednotlivců i skupin v osvojování osobních a sociálních dovedností potřebných k rozvoji protidrogových postojů, (5) podporování zdravějších alternativ, tvořivého a naplňujícího chování a životního stylu bez drog. Boj proti drogám ale nejsou jen represe a tvrdé postihy pro dealery, zásadní je také preven tivní činnost, kdy by se měl každý mladý člověk včas seznámit s tím, jak nebezpečné mohou drogy být a jaká rizika skýtají. V tomto ohledu mohou nejvíce pomá - hat speciální střediska a sdružení a samozřej - mě také školy, ti všichni mají jasnou podporu hlavního města, ale také jednotlivých městských částí, které na prevenci každoročně vynakládají miliony korun. Takzvaná primární prevence má za úkol odradit od prvního užití drogy nebo aspoň co nejdéle odložit první kontakt s drogou. Specifickým cílem je předcházet zvyšování užívání mezi rizikovou populací. Preventivní aktivity se mohou zaměřovat na celou populaci, například využitím masových médií ve vzdělávání široké veřejnosti, nebo na komunity, například iniciativami a pro gra - my ve školách zaměřených na většinu studentů a mladých lidí. Primární prevence se může také zaměřovat na ohroženou popu - laci jako jsou třeba děti ulice, mladí lidé, kteří opustili školu, děti uživatelů drog a další. Právě v této oblasti vidí Blažek také velkou důležitost, a proto má jeho jednoznačnou podporu. Děti musejí o drogách dostat potřebné informace. V opačném případě mohou velmi snadno podlehnout falešnému lákadlu dealerů. Rudolf Blažek (42) 1. náměstek primátora hl. města Prahy, od roku 1991 člen ODS, milovník historie, zejména období husitství. Otec šesti dětí. lídr druhého volebního obvodu (Praha 2, Praha 3, Praha 9, Praha 19, Vinoř, Satalice) vystudoval Právnickou fakultu UK vpraze resort: bezpečnost, legislativa 11

12 VOLEBNÍ OBVOD II Rozhovor s Lucií Vávrovou KAŽDÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MÁ POČÍTAČOVOU UČEBNU Jak se radnice městské části Praha 5 nachystala na nadcházející školní rok, na to jsme se zeptali zástupkyně starosty městské části Praha 5 a kandidátky ODS do blížících se komunálních voleb Mgr. Lucie Vávrové, Ph.D., která se oblastí školství na radnici městské části zabývá již třetí volební období.? Období prázdnin bývá využíváno k realizaci řady investic. Co nového čekalo v září při nástupu do škol na žáky v Praze? Rekonstrukcí prošly přes léto čtyři školy Fakultní základní škola Barrandov II při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Základní školy Plzeňská, Základní škola a Mateřská škola Radlická a v neposlední řadě také Základní škola Weberova. Ale i v jiných školách se děti dočkaly nově upravených hřišť, nového vybavení učeben a řady dalších drobností, které jim usnadní studium a pobyt ve školních lavicích jim jednoznačně zpříjemní. Například jen do vybavení počítačových učeben jsme za posledních osm let investovali přes sedmnáct milionů korun. Každá naše základní škola má tak dnes moderní počítačovou učebnu.? S koncem prázdnin je opět aktuálním tématem také předškolní péče tedy mateřské školky a jesle. Má Praha 5 dostačující kapacity? Jsem ráda, že mohu na tuto otázku odpo - vědět, že ano. Podařilo se nám uspokojit 12 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 11/2010

13 VOLEBNÍ OBVOD II všechny žádosti, které vyhověly našim kritériím. Musíme především upřednostnit naše občany, kteří zde mají trvalé bydliště a pracují. A teprve pak volná místa doplnit o další zájemce. Na konci srpna bylo ještě v obecních školkách 23 míst volných. Situace v naší městské části je tak stabilizovaná a v mateřských školách je dostatek míst.? Takže další obecní školky se městská část Praha 5 nechystá budovat? Jdeme spíše cestou navýšení možné kapacity ve stávajících zařízeních, sledujeme demografic ký vývoj v naší městské části a do budoucna neočekáváme další boom v počtu narozených dětí. Navíc jsme umožnili provoz soukromých mateřských škol v našich nemovi tostech za symbolické nájemné, tudíž poplatky za školné jsou zde nižší. Jak je to na Praze 5 s jeslemi? Zajímají nás všechny věkové kategorie dětí. Jako jedna z mála pražských městských částí proto jesle máme, a to s kapacitou pro pětadvacet dětí. Také finančně podporujeme soukromá zařízení tohoto typu.? Blíží se komunální volby. Je tedy čas bilancování. Jak hodnotíte své dosavadní působení v tomto resortu? Věnovali jsme školství nadstandardní pozor - nost. Vždyť za posledních osm let investovala městská část do této oblasti kolem miliardy korun. Nemá tedy smysl vyjmenovávat všech - ny jednotlivé dílky skládanky, ostatně posun mohou občané vidět sami na vlastní oči. Kde má podle vás Praha 5 v oblasti školství své rezervy? Do budoucna je třeba určitě pokračovat v rekonstrukcích školních zahrad a hřišť, ve vzdělávání pedagogů, podporovat vznik alternativních předškolních zařízení i vznik soukromé základní školy. Z celopražské ho hlediska považuji za důležitou podporu středního odborného a učňovského školství, kterému podle mého soudu hrozí úpadek. A zatímco nezaměst naných maturantů jsou spousty, šikovný řemeslník je v hlavním městě na roztrhání. Praha se právě oblast řemesel snaží výrazně podporovat, a to například pomocí projektu Řemeslo žije, který se snaží ukázat, že je v dnešní době řemeslo velmi atraktivní a má zlaté dno. I proto v hlavním městě stoupl zájem například o obor kominík a další.?? Lucie Vávrová (49) V komunální politice působím již od roku 1998 a stále mne zajímá a baví. Svoji politickou kariéru jsem odstartovala v roce 1996, kdy jsem se rozhodla vstoupit do ODS. Nikdy mi nebylo lhostejné dění v místě, kde žiji, proto jsem v roce 1998 poprvé kandidovala do zastupitelstva městské části, kde žiji, tedy v Praze 5. Od této doby aktivně pracuji v radě městské části, nyní na pozici zástupce starosty. Věnuji se již 10 let práci v oblasti sociální péče a rozvoje školství a vzdělání a zabývám se protidrogovou politikou. Považuji za zásadní, abychom reformovali sociální politiku (s ohledem na program ODS) pomoci potřebným v sociální oblasti, a to adresně, efektivně. Je třeba podpořit i vysoké školství a jeho autonomii, zpřístupnit vysokoškolské vzdělání maximálnímu počtu uchazečů o studium a posílit zodpovědnost institucí a studentů za kvalitu výuky. Domnívám se, že je pro budoucnost naší země důležité podporovat vědecký potenciál, proto podporuji vědu a výzkum. Vystudovala jsem nejprve střední pedagogickou školu a 11 let se věnovala našim nejmenším v mateřské škole. Při zaměstnání jsem absolvovala Pedagogickou fakultu UK v oboru speciální pedagogika a později ještě studium psychologie. Tyto obory mi daly dobrý základ pro moji práci v oblastech, kterými se aktuálně zabývám. Jsem vdaná a chvíle volna se snažím trávit aktivně při sportu, oblíbili jsme si s manželem golf, ráda fotografuji, zajímám se o architekturu a design, poslouchám hudbu, sleduji auto-moto-sport silniční motocykly a Formule 1 a také ráda vařím. Mým politickým mottem je: Dělat dobrou politiku je umění. Bez mistra se neobejdete, ale názory si musíte obhajovat a zastávat sám. Foto: Eurovia 13

14 SPOJENÍ NA SMÍCHOV SE VÝRAZNĚ ZLEPŠILO TÉMA v intervalu 8 až 10 minut, mimo špičky pojede každých 15 minut. Na novou linku nasadí pražský dopravní podnik přednostně nové nízkopodlažní autobusy. Město se pak rozhodlo zachovat také původně provizorní zvláštní vlakovou linku S65. Ta měla sloužit jen v době tramvajové výluky v Plzeňské ulici. Spoj si však získal takovou oblibu, že bude mezi Smíchovem a Sídlištěm Řepy jezdit stále. Původně byla linka skutečně zamýšlena jako dočasná pro pomoc obyvatelům řepského sídliště dostat se bez problémů do centra Prahy. Jenže lidé z Řep a také z okolí Cibulky, kde je v těsné blízkosti zástavby zastávka, postupně volali a psali kladné ohlasy. Proto se nakonec rozhodlo o zachování spoje, vysvětlil Filip Drápal. Z Jižního Města do Prahy 5 to bude trvat expresním autobusem jen 20 minut. Cestujícím zůstává také vlaková linka S65 ze Sídliště Řepy Na Knížecí. Vedení města myslí také na nemocné a zavádí další dvě midibusové linky vedoucí do nemocničních zařízení. Otevření jižní části Pražského okruhu mezi dálnicemi D1 a D5 znamená zá - sadní změnu pro městskou hro mad - nou dopravu v metropoli. Kamiony zmizely z Jižní spojky, a výrazně se tak zde uvol ní provoz. Nově sem budou moci zamířit autobusy MHD, které spojí Prahu 5 a 11. Ve de - ní hlavního města tak dále zlepšuje ve řej nou dopravu v hlavním městě, která už tak patří ke špičce v Evropě, je mezi čtyřmi metropo le mi s nejlepší městskou hromadnou dopravu. Tím, že se přesunou kamiony ze spojky na okruh, se uvolní prostor pro novou expresní autobusovou linku spojující Jižní Město se Smíchovem. Poprvé vyjede 1. října, potvrdil Filip Drápal, mluvčí společnosti ROPID, která organizuje Pražskou integrovanou dopravu. Mluvčí ROPIDu upozornil, že linka by měla být skutečně rychlá, a to díky vyhrazeným jízdním pruhům, které pro ni budou zřízeny na Jižní spojce ve směru na Smíchov. Autobus pojede ze Smíchovského nádraží například přes Chodovec, Litochlebské náměstí a Háje. Trasa linky v oblasti Jižního Města byla zvolena tak, aby vedla pokud možno středem sídliště a vhodně doplňovala ostatní autobusové linky v této lokalitě. Spoj číslo 125 pojede každý den, ve špičkách Od 1. října pojede v přepravních špičkách v intervalu 60 minut a mimo špičky v inter - valu 120 minut. Spoj bude jezdit každý pracovní den cca od 5 do 22 hodin v trase Praha-Smíchov, Na Knížecí Praha-Zličín Hostivice. O víkendu bude zachován provoz nynějších vlaků v trase Praha hl. n. Hostivice Rudná u Prahy. Na Zličíně tedy již nebude nutné při cestě do Kladna přestupovat. V říjnu začnou fungovat také dvě nové bez - bariérové midibusové linky, a to na Bulovku a k poliklinice Malešice, které pojedou pod čísly 295 a 297. Linka 295 pojede v trase Nemocnice Bulovka Poliklinika Prosek Poliklinika Letňany Čakovice Třeboradice. Linka bude v provozu v pracovní dny cca od 6 do 22 hodin v pravidelném intervalu 30 minut. Linka 297 bude jezdit v trase Želivského Třebešín Malešická stráň Rektorská Poliklinika Malešice. Linka bude v provozu celotýdenně cca od 5 do 24 hodin v pravidelném intervalu 20 minut v přepravních špičkách a 30 minut v ostatních obdobích. Nová autobusová linka bude mít číslo 125. Její jízdní doba bude 20 minut, kdy propojí Háje se Smíchovským nádražím. Nabídne tak bezkonkurenčně nejrychlejší spojení stotisícového Jižního Města s levobřežní částí Prahy. Lidé už nebudou muset jezdit přes centrum, tím se uleví zejména tramvajím v Ječné ulici a přestupním stanicím metra v centru včetně nejvytíženějšího úseku metra C mezi Pankrácí a I. P. Pavlova, vyjmenoval výhody Drápal. 14 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 11/2010

15 VOLEBNÍ OBVOD II Rozhovor s Petrem Zemanem BEZDOMOVCI? PRAHA 13 HLEDÁ ŘEŠENÍ Za bezdomovce jsou označováni lidé, kteří ztratili střechu nad hlavou a žijí na ulici, v parcích, na nádražích, a to kupodivu v místech, kde se pohybuje hodně lidí. Jsou to samotáři uprostřed vřavy velkoměsta. Mnoho z nich již ztratilo vůli a zájem vrátit se k normálnímu životu a přijmout zpět základní pravidla chování a způsoby socializace. Jakým způsobem zamezit nárůstu počtu lidí bez přístřeší, případně jak vrátit ty, kteří takto žijí, do normálního života? Je třeba jim porozumět, účinně je motivovat k práci, poskytnout jim pomocnou ruku. Jak řeší problém bezdomovectví městská část Praha 13, jsme se zeptali zástupce starosty pro sociální oblast Petra Zemana. Jak se k otázce bezdomovectví staví Praha 13? Mezi cílové skupiny, na které by měla být zaměřena některá z forem sociální práce, patří jak osoby ohrožené sociálním vyloučením, tak i osoby bez přístřeší. O osobách bez přístřeší v Praze 13 máme znalost díky bezdomovecké mapě pražského magistrátu a na základě faktu, že počet osob s trvalým pobytem na ohlašovně dlouhodobě stoupá, i když jenom zlomek z nich je skutečně bez střechy nad hlavou. Pro rok 2011 počítáme se zadáním analýzy, která by tuto cílovou skupinu v Praze 13 popsala a případně doporučila způsoby práce a intervence specificky pro naši oblast.?? Jak radnice pomáhá sociálně slabším a lidem bez domova, máte nějaké speciální programy? V rámci zákona o hmotné nouzi pomáháme dávkovým systémem a standardním sociálním poradenstvím prostřednictvím sociálního kurátora při řešení sociální situace, popřípadě zprostředkováním ubytování, zaměstnání a podobně. Dále v rámci grantového řízení městská část každoročně podporuje finančně takzvané charitní šatníky určené pro lidi v sociální nouzi. Co si myslíte o táboru bezdomovců? Tábor bezdomovců považuji za kontroverzní projekt, i když je fakt, že žádné komplexní řešení této problematiky není ideální, a jak je? vidět i v jiných metropolích, nikde se nedaří najít stoprocentně funkční recept. Koncentrace sociálně slabých občanů na jedno místo povede dle mého názoru ke vzniku ghetta, což problém neřeší, ale naopak násobí. Kladem je sice možnost poskytnutí základní zdravotní péče a doplňkových služeb, osobně se ale domnívám, že nutností je především zajistit, aby toto zařízení žádným způsobem nekomplikovalo život ostatních občanů a zároveň bylo opravdovou pomocí lidem v nouzi. Neumím si v praxi představit něco podobného v oblasti Prahy 13 a připadá mi nelogické budovat integrační zařízení v době, kdy v ostatních evropských zemích podobná zařízení likvidují. Jak chcete řešit situaci do budoucna? Chceme jít cestou podpory nestátních neziskových organizací zabývajících se bezdomovectvím, vznikem azylového domu nebo menších ubytoven poskytujících kromě ubytování, stravování a možnosti osobní hygieny především aktivity vedoucí k překo - nání bezdomovectví, to znamená vytvořit sociální servis, jehož cílem by měla být sociální integrace práce či profesní příprava, nácvik hospodaření s penězi či odborná pomoc při finančních potížích, exekucích, ztrátě zaměstnání, duševních chorobách, závislostech, poruchách chování. Důležité jsou i stacionáře nebo terapeutické komunity. Petr Zeman (49) Studoval improvizaci a aranžování u Karla Velebného a Konzervatoř Jaroslava Ježka. Od roku 1985 působí jako kytarista a skladatel v oblasti jazzové hudby. Založil hudební školu CTJ a je autorem učebnice Kytarová improvizace. V letech byl ředitelem Kulturního domu Mlejn v Praze 13. V roce 2006 byl zvolen do Zastupitelstva MČ Praha 13, poté se stal členem Rady MČ Praha 13 a zástupcem starosty. Je ženatý, má tři děti.? 15

16 Proã volit ODS například i s parkovací plochou pro modul hromadného neštěstí Golem, zázemím pro sportovní vyžití zaměstnanců nebo s heliportem. Nahradí pražský heliport záchranných vrtulníků v Ruzyni, který je na podzim často ohrožován mlhami. V oblasti péče o zdraví a zdravotnictví se však podařily i další věci. Například v Praze zůstala zachována služba první pomoci, kterou v sou časnosti představuje 14 stanovišť poho - tovosti pro děti a pro dospělé. V Praze 6 a Pra - ze 13 začala výstavba Domovů pro seniory s kapacitou 400 míst. Do Prahy se v posled - ních letech, mimo jiné, koncentruje spe ci ali - zovaná a superspecializovaná lékařská péče. PRAŽANÉ MAJÍ V oblasti zdravotnictví vykazuje Praha řadu specifik vyplývajících z jejího postavení hlavní metropole České republiky. V oblasti zdravotní péče je Praha přirozeným centrem specializované a superspecializované péče nejen pro pražské pacienty. Přes vysokou ŠPIČKOVOU ZÁCHRANKU Zdravotnická záchranná služba patří ke chloubám hlavního města. Svými dojezdovými časy i procentem resuscitovaných pacientů se řadí k nejlepším na světě. Pražská Zdravotnická záchranná existu - je od roku 1857; tehdy vznikla jako Pražský dobrovolný sbor ochranný. Záchranáři sídlí od roku 1999 v objek - tu v Korunní ulici na Vinohradech společně s městskou policií. Na území metropole mají osmnáct výjezdových stanovišť. Na tísňovou linku záchranky 155 přichází ročně zhruba hlášení. Záchranáři ab - solvují přibližně výjezdů. Dojezdo vá doba, tedy čas, po který jede sanitka k paci en - tovi od přijetí hlášení na dispečinku, před sta - vuje průměrně pouhých sedm minut. Ne jen v tomto ohledu je pražská záchranka na svě - tové špičce. Osmatřicet procent úspěš nos ti při resuscitaci pacientů na ulici překonává všech - ny evropské i zámořské záchranné služby. Stavba nového ústředí v blízkosti Trojského mostu by měla být zahájena v příštím roce, termín dokončení je stanoven na srpen Předpokládané náklady včetně přípravného řízení mají být 400 milionů korun. Počítá se koncentraci zdravotnických zařízení, jejich úroveň a erudici zde pracujícího zdravot nic - kého personálu je stále co zlepšovat, popisuje lídr šestého volebního obvodu a před seda pražské organizace Boris Šťastný priority ODS. Díky jejím zástupcům ve vede - ní Prahy byla zavedena i grantová politika města pro podporu neziskového sektoru. Proto může konkrétními návrhy rozšiřovat již dnes širokou nabídku sociálních služeb v našem městě. Velkou pozornost klademe i na oblast životního prostředí, připomíná Boris Šťastný. I v této oblasti, kterou komunistický režim zanedbával zcela programově, dosáhla Praha velikého pokroku zejména v oblasti zlepšení ovzduší a kvality vody. (viz tabulka). Podpora zdravotnictví a sociálních služeb Objem grantů HMP v sociální oblasti (v Kč) Objem grantů HMP ve zdravotní oblasti (v Kč) Životní prostředí je stále lepší Kvalita ovzduší Emise tuhých látek (v tunách) (2008) Emise oxidů dusíku (v tunách) (2008) Překročení limitu prachu (v procentech) (2008) Kvalita vody Celkový fosfor (v miligramech na litr) 0,15 0,08 (2008) Dusičnanový dusík (v miligramech na litr) 3,68 2,60 (2008) Odstraněné znečištění z vody (v procentech) 96 97,8 (2008) ZNÁTE LÍDRY JINÝCH STRAN? 16 ZNÁTE JEJICH PRAŽSKÝ METROPOLITAN 11/2010

17 PRAHA Fakta proti lïím Cenu vodného a stočného ovlivňují tři hlavní prvky. Těmi jsou oprávněné náklady, přimě ře ný zisk provozovatele a také množství vody. Konečné stanovení ceny se musí řídit ceno vým výměrem Ministerstva financí České republiky. PITNÁ VODA V PRAZE JE LEVNÁ V Praze jsou nejvyšší příjmy, ale také nejvyšší životní náklady v republice. To je úděl hlavních měst. V případě pitné vody a nákladů na ni to však v Praze neplatí. Zobyvatel velkých českých měst platí Pražané druhé nejnižší poplatky za vodné a stočné. V hlavním městě přijde krychlový metr této vody na 56,51 Kč, a to včetně desetiprocentní DPH. Jde o jednu z nejnižších cen za vodné a stočné v celé České republice. Již druhý rok po sobě přitom cena nezaznamenala žádný výrazný pohyb, protože se pro letošní rok zvýšila jen o inflaci. Lépe jsou na tom pouze v Plzni, kde platí 51,03 koruny za krychlový metr. Na dru hou stranu oproti roku 2009 se Plzeňanům zvýšila cena vodného a stočného o 10,69 procenta. Pro srovnání, Brňané platí vodné a stočné 57,20 Kč za metr krychlový, v Ostravě už to je 59,43 koruny, ve Středočeském kraji to pak je 68,56 Kč. Kdo ovšem odebírá vodu v oblasti Boskovice Blansko, zaplatí za stejné množství 73,43 koruny, včetně DPH. Podle údajů Global Water Intelligence (GWI), které zahrnují 266 významných světových měst, rostou ceny vodného a stočného v celém světě. Průměrně od června 2008 do června 2009 vzrostla cena, při zohlednění ceny dolaru, o 10 procent. Nejvíce se podle statistik GWI loni zdražovalo v Rusku, pouze v Japonsku se cena nezvýšila. Rusové ve sledovaném období začali za vodu platit o 36 procent víc, v Turecku o 15,5 pro cen - ta, třetí místo patří Mexiku a Austrálii. V těchto zemích vzrostla cena průměrně o 9,9 procenta. Český průměrný nárůst předsta vu je 6,4 procenta, pražský pak pouze 2,52 procenta. Mimochodem, nejdražší voda na světě je podle GWI v Dánsku. Krychlový metr tam přišel mezi červnem 2008 a červnem 2009 na 8,83 dolaru, což je zhruba 171 korun. Průměrná cena vody v ČR byla ve stejném období 3,18 dolaru, tedy přibližně 61,50 koruny. Pro úplnost, voda zdarma je v Libyi, Turkmenistánu a Irsku. Přestože v ČR celkově spotřeba vody klesá (podle vodárenských společností odebíráme o 60 procent vody méně než v osmdesátých letech), její cena celkově roste. Kromě například vlivu inflace či růstu DPH je to způsobeno i tím, že náklady na údržbu a rekonstrukce vodovodní a kanalizační infrastruktury se nezmenšují. Cenu vody však mohou ovlivnit také vlastníci vodohospodářského majetku (obce). Ti mohou omezit její růst a přimět provozovatele k úsporným opatřením. To se kromě Prahy projevilo například v Českých Budějovicích, kde cena vodného a stočného klesla o více než dvě procenta, nebo v Karlových Varech, kde je tato cena jen o necelé dvě koruny vyšší než v Praze. Všechna zmiňovaná města přitom v době stanovování ceny vody vedla ODS. Přehled vodného a stočného v jednotlivých regionech Ceny vodného a stočného jsou uvedeny včetně DPH Společnost V+S s DPH, cena v Kč Pražské vodovody a kanalizace 56,51 Severočeské vodovody a kanalizace 70,01 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava 57,88 Královéhradecká provozní 67,77 Vodárenská akciová společnost (významné Svazky) Boskovice Blansko 73,43 Ivančicko 67,00 Jihlava 65,72 Třebíč 67,58 Žďár nad Sázavou 68,00 Znojmo 62,61 Brněnské vodárny a kanalizace 57,20 Vodárna Plzeň Plzeň město 51,03 Moravská vodárenská Zlínsko 71,16 Olomoucko 66,81 Prostějovsko 61,05 Vodovody a kanalizace Jižní Čechy Jindřichův Hradec 64,13 Písek 64,42 Český Krumlov 68,75 Prachatice 69,78 VS Tábor 69,65 Ostravské vodárny a kanalizace 59,43 Středočeské vodárny 68,56 1.JVS České Budějovice 65,90 Vodárny a kanalizace Karlovy Vary 57,97 Vodovody a kanalizace Pardubice 66,40 Slovácké vodárny a kanalizace 62,04 (Zdroj: PROGRAM? VĚŘÍTE TOMU, CO NEZNÁTE? 17

18 PRAHA Kam za svým lídrem Datum Čas Místo konání Název akce Volební obvod účast lídra Středa hod. Můstek, Václavské náměstí, Volební stan, setkání lídra obvodu I Obvod I Praha 1 a kandidátů ODS s občany Jan Kalousek Středa hod. Stanice metra B Hůrka, Setkání lídra obvodu II a kandidátů ODS Obvod II Sluneční náměstí, Praha 13 s občany Prahy 13 Rudolf Blažek Středa hod. Arkády Pankrác, Setkání lídra obvodu III a kandidátů ODS Obvod III Na Pankráci 86, Praha 4 s občany Petr Hána Středa hod. Před KD Ládví, Hravé dny pro děti Obvod IV Burešova 1661/2, Praha 8 Petr Bříza Pátek hod. Náměstí míru, pod kostelem Setkání lídra obvodu V a kandidátů ODS Obvod V sv.ludmily, Praha 2 s občany Bohuslav Svoboda Pátek hod. Před NC EDEN, Setkání lídra obvodu VI a kandidátů ODS Obvod VI U Slavie 1527/3, Praha 10 s občany Boris Šťastný Čtvrtek hod. Nové náměstí, Uhříněves, Koncert pro Uhříněves, Petr Kolář s kapelou, Obvod VII Praha 22 setkání lídra obvodu VII a kandidátů ODS s občany Pavel Klega Model Hobby 2010 Na výstavišti v Letňanech se od do koná 19. ročník modelářského a hobby veletrhu. Jde o největší pře hlíd - ku modelářství v České republice. Pro návštěvníky je připraven bohatý dopro - vodný program, soutěže a další zpestření. Další informace na KULTURNÍ SERVIs Židovské housle Alexandra Shonerta Divadlo Minaret pro děti Představení Svět hraček s písničkami Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře je na programu v neděli od v Redutě. Prodej vstupenek hodinu před začátkem představení nebo v Redutě v pracovní dny od 15. do 19. hodiny. Rezervace na telefonu: , Divadlo pohádek na scéně Divadla Metro (Národní třída 25, Praha 1) V sobotu divadlo uvádí v premiéře program Vanda a Standa. Jde o interaktivní hudebně zábavný program Vandy a Standy ve spolupráci s časopisy Mateřídouška a Sluníčko. Hrají V. Vohralíková, L. Čermák, M. Arnoštová. Produkce a předprodej: Kulturní portál.cz, s. r. o., Pod Pekárnami 10, Praha 9. Objednávky na a na u Telefonické objednávky na tel , (po pá hod). Vstupenky též v prodeji v sítích Ticketpro, Ticket Art, Ticketportal. Koncert v kostele sv. Františka, Křížovnické náměstí, Praha 1 Ve čtvrtek a v neděli vždy od 20 hodin jsou na programu skladby A. Dvořáka, G. F. Händela, W. A. Mozarta, J. S. Bacha. Obsazení: Naděžda Chrobáková soprán, Tomáš Brummel housle, Michelle Hradecká varhany. Bezplatné rezervace na tel , , Vstupné dospělí 450 Kč, studenti 390 Kč, abonenti 150 Kč, rodinné vstupné za 950 Kč zahrnuje dva dospělé a až pět studentů/dětí. Skupinové slevy, platba v pokladně nebo v kanceláři agentury JCH Art Agency. 22. veletrh hraček, her a potřeb pro děti ITEA 2010 Veletrh probíhá od do v holešovickém Výstavišti. Souběžně s ním se koná i veletrh Babystyl. Otevřeno: ve čtvrtek a pátek h, sobota 9 18 h, neděle 9 16 h. Více informací na a Unikátní program, obsahující originální aranže národních melodií, vlastní skladby Alexandra Shonerta a skladby klasiků ži - dovské hudby, zachycuje pouť židovských houslí z Orientu přes starou Evropu až do současné Prahy. Pouť s láskou, radostí, pláčem i mystickým vytržením, pouť, která vytváří most mezi minulostí a současností. Vystoupení se koná ve čtvrtek od v koncertní a výstavní síni Atrium v Čajkovského ulici 12 v Praze 3. Pokladna je otevřena v pondělí a ve středu hod., ve dnech koncertu jednu hodinu před začátkem, rezervace vstupenek na tel ; Předprodej také v kancelářích Ticketportal a Via Musica, Malostranské náměstí 13, Staroměstské náměstí 14, Praha 1. Orchidea Bohemica 2010 Na letňanském výstavišti si od do přijdou na své milovníci orchidejí. Proběhne zde 3. ročník výstavy orchidejí s mezinárodní účastí vystavovatelů. Nabídka orchidejí, potřeb pro jejich pěstování, rady, tipy, triky, ukázky z cest, naaranžované plochy plné květů... To vše na jednom místě. Další informace na 18 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 11/2010

19 TV PROGRAM 22. září 28. září Tóny nad městy 9. ročník hudebního festivalu pod záštitou předsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky. Festival začíná ve čtvrtek Od si můžete v kostele sv. Šimona a Judy v Duš ní ulici v Praze 1 poslechnout mexický Morelos chamber orchestra s mezzosopra nistkou Editou Randovou a mexickým di ri gentem Michael Meissne rem. Na pro gra mu jsou díla W. A. Mozarta, S. Revueltase, A. Dvořáka, C. J. Mabaraka, A. Villela, J. Álvareze, G. Meza, J. P. Moncaya. Předprodej vstupenek v síti Bohemia Ticket (www.bohemiaticket.cz), v síti EVENTIM (www.eventim.cz) a na Vstupné 390 Kč, 290 Kč, senioři 200 Kč. Festival probíhá od do Křižíkova fontána, Praha 7 Výstaviště čtvrtek od To nejlepší ze světových muzikálu od M. Jackson Romantika od Šeherezáda, Polovecké tance, Kartinky pátek od Titanic (J. Horner) hudba z filmu od A. Vivaldi Čtvero ročních období od Lovers time populární hity XX. Století informace na tel , Divadlo Spejbla a Hurvínka, Dejvická 38, Praha 6 Ve středu od je na programu Hurvínkovo dobrodružství, situační komedie i pro ty nejmenší diváky, kterou napsal M. Klásek. Diváci se dozví, co se stane, když krásné letní počasí vyláká do přírody nejen Spejbla a Hurvínka, ale také Máničku s paní Kateřinou. Jejich výlet se totiž nečekaně zkomplikuje. Ještě že s sebou mají pejska Žeryka, který je nejlepším přítelem nejen člověka. Režie M. Klásek, výprava R. Maška, hudba J. Rotter. Ve čtvrtek je od na pořadu Hurvínkův popletený víkend od Heleny Štáchové. Jde o příběh o jednom zamotaném víkendovém odpoledni, ze kterého jde hlava kolem nejen Hurvínkovi, Máničce, panu Spejblovi a paní Kateřině. Hlava kolem jde i dvěma medvíďatům, která utekla z cirkusu. Hra je plná písniček a groteskních situací. Režie H. Štáchová a M. Klásek, výprava N. a D. Sotákovi, hudba M. Dvořák. Pokladna je otevřena od pondělí do pátku od 10 do14 hodin a od 15 do18 hodin, v sobotu a v neděli od 13 do17 hodin. Telefon ; příjem hromadných objednávek od dvaceti kusů na tel./fax Středa 22. září Sama doma Dobré ráno Kouzelná školka Kavárna u Uršuly (2/4) Případ hodného vedoucího R jako Helena O poklad Anežky České Polední události Sama doma Doktorka Quinnová II (2/27) Dotek anděla (24/35) Partnerské ladění Čarodějnice školou povinné (12/26) Moudronos Kouzelná školka AZ-kvíz Pod pokličkou Předpověď počasí Události v regionech Černé ovce Živé srdce Evropy: Kuňka žlutobřichá Večerníček Šťastných deset a Šance milion Události Branky, body, vteřiny Předpověď počasí Sportka a Šance Pošta pro tebe Nečekaná setkání, usmíření po letech, nalezení dávné lásky, splnění tajných přání a snů. To vše před zraky diváků, kteří se stávají svědky opravdových emocí Tak akorát Dvojice vynikajících českých herců a prolínání jejich osudů ve vzpomínkách Z. Hadrbolcové, J. Menzela, L. Engelové, V. Jordánové, B. Navrátila, F. Černého a dalších. Dokument B. Kopecké Na stopě * Milenky (3/6) Losování Sportky a Šance Ti, kdo tu nejsou Losování Šťastných deset a Šance milion Doktorka Quinnová II (2/27) Přísně tajné vraždy (28/42) Československý filmový týdeník (799/2379) Krotitelé dluhů III. (3/16) Architektura interiérů (1/6) Klíč Ta naše povaha česká Osudové okamžiky Události v regionech Sama doma Snídaně s Novou Stefanie VII (31) Můj přítel Monk Tescoma s chutí Můj přítel Monk (1) Superman (17) Co mám na tobě ráda (18) (What I Like about You) Šestnáctiletá Amanda Bynes nemá v úmyslu následovat svého otce do Japonska za prací. Navštíví tedy svoji starší sestru Jennii Garth v New Yorku a snaží se nenápadně dokázat, že právě ona by byla její najlepší spolubydlící. Jenže ne vždy se jí to daří Hvězdná brána: Atlantida (12) Kobra 11 VI (7) (Alarm für Cobra 11 VI) Zločin na čtyřech kolech plně zaměstnává speciální tým kriminálky dálniční policie i v další řadě německého akčního seriálu (2001). V hlavních rolích René Steinke, Erdogan Atalay, Charlotte Schwab a Carina Wiese Námořní vyšetřovací služba III (17) (Navy NCIS III) U ledu. Dvě děti najdou pod ledem mrtvolu muže, který je posléze identifikován jako Ryan Downing pohřešovaný od své dovolené, na kterou nastoupil v průběhu své mise v Iráku. Vzápětí se v rybníku najdou další tři těla s tetováním patřícím pouličnímu gangu Odpolední Televizní noviny Dr. House II (4) Ulice (1838) Televizní noviny Dokonalý svět (4) První dáma. Ředitelé, redaktorky fotografové, modelky... Sebevědomě předkládají čtenářkám dokonalý svět, avšak jejich soukromý svět má k dokonalosti daleko. A když mezi ně nastoupí nezkušená a módním světem nezkažená dívka, převrátí jejich životy úplně naruby Dr. House VI (9) (House VI) Blažená nevědomost. Světově uznávaný vědec James Sidas, který ale žije dobrovolně jako obyčejný kurýr, se jednoho dne není schopen podepsat a jeho organismus začíná postupně selhávat. Dr.House přijde na to, že pacient nejen pije, ale také užívá léky, které mohou snižovat jeho intelekt. Jenže pravou příčinu onemocnění se stále nedaří určit Příběhy bez scénáře Zlatí hoši (4) Jak se rodí hokejoví talenti? Zákulisí hokejové přípravky, kde již od předškolního věku trénují malí borci, pod dohledem svých rodičů. Dřina, slzy, pot, radosti i vítězství - co z toho zažívají maminky a tatínkové a co jejich děti? Podívejte se s námi pod pokličku hokejové magie, do hokejové továrny na budoucí hvězdy NHL, i náročného dětství Tenkrát v Mexiku Smallville VII (10) Novashopping Mr.GS Tabu Áčko Dva z Queensu VIII Novashopping Auto Moto Styl Správy STV Autíčka (23/26) Kouzelný kolotoč (49/52) Pohádky stříbrného carství (10/13) Pat a Mat se vrací (9/12) Návštěva v ZOO Chalupa je hra Learning English with Ozmo (9/13) Potomci slavných Panorama Z rodu Přemyslovců (15/21) Babylon Apokalypsa: 2. světová válka (4/6) Svět zázraků: Nemocnice pod Everestem (1/5) AZ-kvíz Kluci v akci Černé ovce Reportéři ČT Věříš si? Záhady Toma Wizarda Věda je detektivka (17/26) Tykadlo Film o filmu Kuky se vrací Chcete mě? Na vlásku Jak přežít (5/13) O vědě a vědcích (4/13) Jeden společný svět (5/8) Diagnóza PORT Přidej se Nedej se Hledám práci Zprávy v českém znakovém jazyce Musicblok Adult English Zone (4/26) Ta naše povaha česká Co vidí, kdo nevidí Jsou nevidomí na obtíž? A mají šanci žít normálním životem? Paní z Monsoreau (2/2) (La Dame de Monsoreau) Je třeba překazit spiknutí proti Jindřichovi III., potrestat proradného vévodu z Anjou a dobýt srdce krásné Diany. Toť úkol hodný rytíře! Dokumentární klub: Prokletí Berlín, Alexandrovo náměstí (13/14) Partnerské ladění Na cestě po ruské Karélii Politické spektrum Kavárnička dříve narozených Dobré ráno možnost regionálního vysílání Teleshopping Klukoviny Toma a Jerryho Klukoviny Toma a Jerryho Frasier IX (11) Párty s kuchařem Will & Grace II (13) M*A*S*H (25) Knight Rider III (2) To je vražda, napsala XII (8) Policie Hamburk I (22) M*A*S*H (26) Will & Grace II (14) Chirurgové V (23) JAG VII (19) První oběť. Harmon Rabb a jeho kolegové z vojenské prokuratury vyšetřují případy na palubách lodí, vojenských ponorek a letadel. Žalují a obhajují ty, kteří jsou v armádě obviněni ze zločinů, vražd, velezrady i terorismu Big Ben III (1) Regionální zpravodajství Minuty regionu Fakta Barbory Tachecí Prostřeno! Zprávy TV Prima Sport TV Prima VIP zprávy Přešlapy III (3) Radka se vrátí z Ameriky a má obrovskou chuť na sex. Adam však při pohledu na její obrovské břicho chuť nemá a snaží se všemožně vymluvit. David prožívá v práci peklo, zatímco Karolína podlehne Markovi a stráví s ním noc v hotelu. Petr randí s Johanou, ale má veliký strach, co řekne, až ho uvidí nahého. Proto se sexu pořád vyhýbá. Ale Johana si to vysvětluje po svém TOP STAR magazín Mahulena Bočanová a hvězdy, o kterých chcete vědět víc Castle na zabití I (3) Ruská ruleta. V loďce na jezeře je nalezen zastřelený student školy pro bohaté. Zatímco Castle a Beckettová dávají dohromady jednotlivé kousky skládanky, přátelé mrtvého dělají všechno pro to, aby zmařili vyšetřování. Co skrývají? Agentura Jasno II (2) Dinosauří případ. Shawn je nesvůj, když zjistí, že detektiv Lassiter zdárně řeší případy bez jeho pomoci, a rozhodne se dokázat, že ho na oddělení potřebují Kriminálka Kolín III (10) Poslední kolo. Snaží se pomoci neznámé přepadené ženě, ale skončí omráčen v houští. To je pro komisaře Schatze těžké sousto, zvláště když zjistí, že ho takto uspala žena - aspirantka na titul mistra Evropy v boxu žen. Jenže kdo a proč chce ublížit právě jí? Volejte Věštce Výklad snů Na čem záleží (30) TOP STAR magazín Televizní stanice si vyhrazují právo na programové změny 19

20 TV PROGRAM září Čtvrtek 23. září Dobré ráno Kouzelná školka Hud Chvíle pro písničku Trocha šafránu z televizního archivu Polední události Sama doma Doktorka Quinnová II (3/27) Dotek anděla (25/35) Divnopis Willy Fog na cestě za dobrodružstvím (12/26) Král z džungle (12/26) ŠikulovéI malé ruce dokáží velké věci! Ztracené hračky (12/13) Kouzelná školka AZ-kvíz Stop Hodinový manžel Předpověď počasí Události v regionech Černé ovce Minuta v muzeu Večerníček Šťastných deset a Šance milion Události Branky, body, vteřiny Předpověď počasí Případy detektiva Murdocha III (7/13) (Murdoch Mysteries III) Krev a hry. Lidská zloba a závist jsouzákeřnější než divoká zvěř v aréně. Britsko-kanadský kriminální seriál o muži, který ví, že pokrok nezastavíš (2010) Na kus řeči Máte slovo L Moje rodina VII (7/9) Smím prosit? (3/8) * Californication (4/12) Losování Šťastných deset a Šance milion Banánové rybičky Doktorka Quinnová II (3/27) * Milenky (3/6) Mizející místa domova (9/13) Hledám práci S profesorem Františkem Dvořákem za klasiky českého výtvarného umění (3/3) Na cestě po ruské Karélii Babylon Křesťanský magazín Divnopis Kultura v regionech Události v regionech PORT Správy STV Autíčka (24/26) Kouzelný kolotoč (50/52) Pohádky stříbrného carství (11/13) Moudronos Pod pokličkou Adult English Zone (4/26) Diagnóza Jak přežít (5/13) Panorama Přidej se Nedej se Speciální jednotky v akci (1/4) Tak akorát AZ-kvíz Chalupa je hra Černé ovce Malá farma O vědě a vědcích (4/13) O ševci Ondrovi a komtesce Julince Bludiště Peníze Jiřího Krejčíka Jak (se) dobře digitálně naladit Evropa dnes Prizma Kus dřeva ze stromu Krajina pro život Turecko brána Orientu (10/13) Ptáčata aneb Nejsme žádná béčka (3/16) Ztráta paměti Zprávy v českém znakovém jazyce Peníze Jiřího Krejčíka Počesku EXPOminuty Historie.cs Inspirace dobrem Dokument shrnující události a fakta kolem příběhu sira Nicolase Wintona, který v předvečer druhé světové války zachránil přes 600 českých dětí před nacisty. Ústředním motivem filmu je cesta vlakem, uspořádaná k výročí stých narozenin pana Wintona, která mapuje stejnou trať, jíž děti z Československa odjížděly do Velké Británie Smrt pana Lazaresca (Moartea domnului Lazarescu) Všechno je relativní kromě smrti. Rumunský film ověnčený mezinárodními cenami (2005) Evropský manuál Posezení s Janem Burianem Prokletí Vítr v černých brýlích Dobré ráno Pátek 24. září Sama doma Dobré ráno Kouzelná školka Červené víno (1/3) Chvíle pro písničku Domácí štěstí Barvy života Polední události Sama doma Doktorka Quinnová II (4/27) Dotek anděla (26/35) Franklin (46/52) Garfield a přátelé II (15/26) Ovečka Shaun II (23/40) Záhady starověkého Říma (2/20) Bludiště Za školu Bydlení je hra Předpověď počasí Události v regionech Případ pro ombudsmana (4/16) Jak to vidí děti Večerníček Šťastných deset a Šance milion Události Branky, body, vteřiny Předpověď počasí Losování Euromiliony Vyprávěj (4/16) Mikulášská nadílka. Předvánoční atmosféra přináší mnohá překvapivá sblížení. Druhá řada oblíbeného retro seriálu, tentokrát z let sedmdesátých komnata Elišky Kaplicky Mladou producentku, ženu slavného architekta, potkal během jediného dne nejkrásnější i nejtragičtější okamžik jejího života Všechnopárty Losování Euromiliony * Californication III (7/12) Iluzionista (The Illusionist) Nic není, jak se zdá. Edward Norton v hlavní roli amerického filmu (2005) Losování Šťastných deset a Šance milion Doktorka Quinnová II (4/27) Na kus řeči Musicblok Dobrodružství vědy a techniky Malá Velká Británie (4/22) Máte slovo Setkávání Události v regionech Jak přežít (5/13) Vítejte v Tate galerii (2/15) Stop Správy STV Autíčka (25/26) Kouzelný kolotoč (51/52) Pohádky stříbrného carství (12/13) Děti točí hrdiny (3/16) Hodinový manžel Kus dřeva ze stromu Krajina pro život Turecko brána Orientu (10/13) Počesku Panorama Na stopě Na plovárně s Tony Levinem Neznámí hrdinové Děti na popravišti Kuchařská pohotovost AZ-kvíz Pod pokličkou Černé ovce Jak (se) dobře digitálně naladit Ta naše povaha česká Colours of Ostrava Šikulové Čarodějnice školou povinné (12/26) Návštěva v ZOO Sportovci světa: Shaquille O'Neal Krásy evropského pobřeží: V rytmu přílivu Království divočiny: Kachničky mandarinské Alchymie bytí Rodina a já Hledáme své předky (3/3) Vášeň sběratelská Historické minipříběhy a kuriozity Chcete mě? City Folk 2010 Minsk Kosmopolis Zprávy v českém znakovém jazyce Hledám práci Auto Moto Styl Zázračná planeta: Život (4/10) Ptáčata aneb Nejsme žádná béčka (4/16) Robert Plant Bigbít (35/42) Malá Velká Británie (4/22) Gorodok Něžná agrese Posezení s Janem Burianem Krotitelé dluhů III. (3/16) * Q Dobré ráno Snídaně s Novou Stefanie VII (32) Tommy Boy Tescoma s chutí Dobrá kuchyně s Markétou Hrubešovou, Ivanem Vodochodským a špičkovými gastronomickými odborníky. Vaření, stolování, módní trendy a vše kolem jídla - každý všední den na Nově Můj přítel Monk (2) (Monk). Nesnáší nepořádek, nesnáší špínu, trpí fobiemi a působí spíš jako blázen. Ale bývalému policejnímu detektivovi Adrianu Monkovi zůstala schopnost brilantní dedukce a logiky, s jejichž pomocí vyřeší každý zapeklitý případ Superman (18) Co mám na tobě ráda (19) Hvězdná brána. Atlantida (13) (Stargate Atlantis). Země vysílá první expedici mimo naší galaxii do potopeného města Atlantis. Zprvu vědecká skupina pod vedením doktorky Elizabeth Weir poznává největší rasu ve vesmíru - Antiky a obyvatele okolních planet. Jenže brzy se objeví hrozba v podobě krvelačné rasy Wraithů, kteří potřebují lidskou životní energii. Nezbývá, než se nebezpečnému nepříteli vzepřít, protože Wraithové by mohli najít nové loviště na Zemi Kobra 11 VI (8) (Alarm für Cobra 11 VI). Zločin na čtyřech kolech plně zaměstnává speciální tým kriminálky dálniční policie i v další řadě německého akčního seriálu (2001) Námořní vyšetřovací služba III (18) (Navy NCIS III). Nedotknutelný. Ve svém bytě je nalezena zastřelená kryptoložka. Protože armádní velení má zprávy, že právě z tohoto oddělení unikají informace, má podezření, že žena byla špionem. Pátrání po vrahovi zavede tým speciálních agentů až k zaměstnanci venezuelské ambasády Odpolední Televizní noviny Dr. House II (5) Ulice (1839) Televizní noviny Ordinace v růžové zahradě 2 (213) Slavnostní otevření. Kristýna je zpátky a chce svoje dítě. Vzdá se Zdena Tadeáše? Nové příběhy oblíbených hrdinů populárního seriálu TV Nova Kriminálka Miami VII (10) (CSI. Miami VII). V motelu, kde Eric Delko dočasně přebývá, dojde ke střelbě. Eric poté najde v motelovém bazénu plavat mrtvolu mladého muže. Horatiovi se Ericův pobyt v motelu, který je jasně přestupní stanicí pro kriminálníky, nezdá. Zatím to naoko nechá být Stahovák Chcete vidět zábavná, hloupá, roztomilá i divoká videa z internetu? Legendy i úplné novinky? Ronin Smallville VII (11) Novashopping Rady ptáka Loskutáka Ptákoviny Áčko Dva z Queensu VIII Novashopping možnost regionálního vysílání Teleshopping Klukoviny Toma a Jerryho Klukoviny Toma a Jerryho Frasier IX (12) Párty s kuchařem Will & Grace II (14) M*A*S*H (26) Knight Rider III (3) To je vražda, napsala XII (9) Neochotný svědek. Chcete recept jak psát nejlepší detektivky? No přece připlést se ke skutečné vraždě! To ví i slavná spisovatelka Angela Lansburyová Policie Hamburk II (1) M*A*S*H (27) Will & Grace II (15) Chirurgové V (24) JAG VII (20) Big Ben III (2) Regionální zpravodajství Minuty regionu Fakta Barbory Tachecí Prostřeno! Zprávy TV Prima Sport TV Prima VIP zprávy Cesty domů (2) Návštěva. Domov je tam, kde na nás čeká láska. Roman se chce rozvést s Karolínou, a ta netuší, že její rivalkou je Soňa. Honza dostane druhou šanci u policie. Díky Rudolfově milence... Nový rodinný seriál Televize Prima Hledá se táta a máma Seriál, který napsal sám život, pokračuje. Petr, Michal a Bára se poprvé setkali se svými protějšky a mají z čeho vybírat. Každý poznal více než deset kandidátů. Podle čeho ale vybrat ty nejlepší? Rozhodne charakter, nebo chemie lásky? Účastníci za sebou mají teprve první noc, ale námluvy jsou už v plném proudu Zoufalé manželky VI (5) Každý by měl mít pokojskou. Gabrielle se pokouší zastavit pomluvy o své nezodpovědnosti vůči dětem, Bree opět podléhá milenci a Susan vystřelí po tajemném slídilovi Ve službách FBI (4) Kniha hodin. Z kostela se ztratí středověká bible, jíž jsou přisuzovány léčivé účinky. Agent Burke a jeho ne úplně dobrovolný odborný poradce Neal zjistí, že byla ukradena na objednávku Návštěva starší sestry (Les soeurs fâchées) Kosmetička Louise přijíždí do Paříže na návštěvu ke své sestře Martine, která vede pohodlný, ale psychicky vyčerpávající život. Tři dny ve společnosti bezstarostné Louise stačí k tomu, aby se Martine zhroutil život Volejte Věštce Na čem záleží (31) Receptář prima nápadů Snídaně s Novou Stefanie VII (33) Jane Doe. Jiná tvář (Jane Doe 3. The Wrong Face). Drogový dealer Alex Brandt je pod tlakem, federální policisté jsou mu na stopě. Rozhodne se proto unést manželku okresního prokurátora Phila Raphaelsona. Na scénu přichází Cathy Davis, aby případ vyřešila Tescoma s chutí Dobrá kuchyně s Ivanem Vodochodským a špičkovými gastronomickými odborníky. Vaření, stolování, módní trendy a vše kolem jídla - každý všední den na Nově Můj přítel Monk (3) (Monk). Nesnáší nepořádek, nesnáší špínu, trpí fobiemi a působí spíš jako blázen. Ale bývalému policejnímu detektivovi Adrianu Monkovi zůstala schopnost brilantní dedukce a logiky, s jejichž pomocí vyřeší každý zapeklitý případ Superman (19) (Lois & Clark. The New Adventures of Superman). Novinář Clark Kent alias Superman spolu s Lois Laneovou vyšetřuje neúspěšné testování rakety a stopy je přivedou na stopu hlavnímu padouchovi Lexu Luthorovi Co mám na tobě ráda (20) Hvězdná brána. Atlantida (14) (Stargate Atlantis). Země vysílá první expedici mimo naší galaxii do potopeného města Atlantis. Zprvu vědecká skupina pod vedením doktorky Elizabeth Weir poznává největší rasu ve vesmíru Antiky a obyvatele okolních planet. Jenže brzy se objeví hrozba v podobě krvelačné rasy Wraithů, kteří potřebují lidskou životní energii. Nezbývá, než se nebezpečnému nepříteli vzepřít, protože Wraithové by mohli najít nové loviště na Zemi Kobra 11 VI (9) Námořní vyšetřovací služba III (19) Odpolední Televizní noviny Dr. House II (6) (House M.D. II). Možná je dr. Greg House umíněný a nesnesitelný samorost, ale jeho jedinečné diagnostické metody jsou pro pacienty s nebezpečným virovým onemocněním často jedinou nadějí. A když jde o život, neváhá on i jeho tým porušit jakákoliv pravidla Ulice (1840) Televizní noviny Princ a já (The Prince and Me). Chudá americká dívka Julia Stiles a zhýčkaný dánský princ Luke Mably by se nikdy nesetkali, kdyby mladík nepodlehl náhlému popudu a nevydal se na cesty. A ona by se do něho nezamilovala, kdyby věděla, že je z královské rodiny Síla úderu (Attack Force). Neúprosný Steven Seagal vyšetřuje podivné okolnosti brutálního útoku na členy své úderné jednotky a brzy odhaluje nekalé praktiky armády. Pouští se do nemilosrdného a nerovného boje proti organizovanému drogovému obchodu, který je zřejmě řízen prohnilou buňkou přímo zevnitř armády Někdo to rád blond Novashopping Stahovák Tabu Dva z Queensu VIII Novashopping možnost regionálního vysílání Teleshopping Klukoviny Toma a Jerryho Klukoviny Toma a Jerryho Frasier IX (13) Párty s kuchařem Will & Grace II (15) M*A*S*H (27) Knight Rider III (4) To je vražda, napsala XII (10) Policie Hamburk II (2) Mladší bratr. Policisté pátrají po původu falešných peněz, za které parta mladých lidí nakupuje drogy... Německý kriminální seriál (2007) M*A*S*H (28) Will & Grace II (16) Closer III (12) (Closer) Dokud nás smrt nerozdělí 1/2. V bazénu své rezidence je nalezen zavražděný úspěšný rozvodový právník. Mezi jeho klienty objeví vyšetřovací tým i oftalmologa, který mu telefonicky vyhrožoval JAG VII (21) Big Ben III (3) Regionální zpravodajství Minuty regionu Fakta Barbory Tachecí Prostřeno! Zprávy TV Prima Sport TV Prima VIP zprávy Hádej, kdo jsem! Zábavná show, ve které profese hrají prim. Uvádí Petr Vondráček Soukromá dramata Během vteřiny se náš život může proměnit v drama! Nikdo nevíme, kdy to přijde. Soukromá dramata líčí mimořádné příběhy známých i dosud neznámých hrdinů (Premiéra) Show Jana Krause Jan Kraus, jak ho znáte, v úplně nové show! Aktuální hosté, témata bez cenzury a ta nejlepší late night show každý pátek večer na Primě Riddick Kronika temna (The Chronicles of Riddick). Smrtivládci křižují vesmírem a snaží se získat nadvládu nad vším živým. Jejich vůdce Lord Marshal se zdá být neporazitelným, ale ve skrytu duše se něčeho bojí. A ví proč! Na scénu se totiž vrací vesmírný desperát Riddick (V. Diesel), který se jen tak nevzdá Úsvit mrtvých (Dawn of the Dead) Svět zachvátila nevysvětlitelná epidemie, která likviduje světovou populaci - avšak mrtví neumírají! Stávají se krvelačnými zombiemi. Zubožená skupina těch, kteří zatím přežili v jednom wisconsinském městě, našla úkryt ve velkém obchodním středisku. Nebude nakonec soužití v uzavřeném prostoru horším problémem než útoky nemrtvých? Volejte Věštce S Italem v kuchyni Televizní stanice si vyhrazují právo na programové změny 20 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 11/2010

Číslo 18/2010 Vyšlo 1.10.2010

Číslo 18/2010 Vyšlo 1.10.2010 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 18/2010 Vyšlo 1.10.2010 Obsah Změny v dopravě v oblasti Prahy 6 od 1.10.2010... 1 Posílení tramvajových linek 17 a 25 od 1.10.2010... 1 Novinky ve vlacích PID od 1.10.2010...

Více

PRIORITOU JE DOPRAVA, BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ BORIS ŠŤASTNÝ: LÉKY ZDARMA AŽ DO DOMU? TO NENÍ UTOPIE PITNÁ VODA JE V PRAZE TÉMĚŘ NEJLEVNĚJŠÍ V ČR

PRIORITOU JE DOPRAVA, BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ BORIS ŠŤASTNÝ: LÉKY ZDARMA AŽ DO DOMU? TO NENÍ UTOPIE PITNÁ VODA JE V PRAZE TÉMĚŘ NEJLEVNĚJŠÍ V ČR pražský týdeník / číslo 11 BORIS ŠŤASTNÝ: LÉKY ZDARMA AŽ DO DOMU TO NENÍ UTOPIE PITNÁ VODA JE V PRAZE TÉMĚŘ NEJLEVNĚJŠÍ V ČR PRIORITOU JE DOPRAVA, BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ Kandidát ODS na pražského primátora

Více

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu senátní volební obvod 78 Zlín senátní 2008 Jen mluvit nestačí! kandidát do Senátu 1 Úvodní slovo Dopis kandidáta Velmi vítám, když do Senátu kandiduje výrazná osobnost daného regionu a za takového člověka

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011 www.ceskosehybe.cz Co je Česko se hýbe? Nová nezávislá iniciativa motivující český lid k pravidelnému pohybu a zdravějšímu stravování. Čím více se lidé budou hýbat, tím méně budou nemocní a budou mít lepší

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Obsah Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012... 1 Slovo úvodem... 2 Zlínský

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

PRIORITOU JE DOPRAVA, BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ BORIS ŠŤASTNÝ: LÉKY ZDARMA AŽ DO DOMU? TO NENÍ UTOPIE PITNÁ VODA JE V PRAZE TÉMĚŘ NEJLEVNĚJŠÍ V ČR

PRIORITOU JE DOPRAVA, BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ BORIS ŠŤASTNÝ: LÉKY ZDARMA AŽ DO DOMU? TO NENÍ UTOPIE PITNÁ VODA JE V PRAZE TÉMĚŘ NEJLEVNĚJŠÍ V ČR pražský týdeník / číslo 11 BORIS ŠŤASTNÝ: LÉKY ZDARMA AŽ DO DOMU TO NENÍ UTOPIE PITNÁ VODA JE V PRAZE TÉMĚŘ NEJLEVNĚJŠÍ V ČR PRIORITOU JE DOPRAVA, BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ Kandidát ODS na pražského primátora

Více

Antonína Panenku. kandidáta hnutí NEZÁVISLÍ PRO PRAHU 10 do Senátu. Dejte Antonínu Panenkovi hlas v 1. kole senátních voleb. 19. a 20.

Antonína Panenku. kandidáta hnutí NEZÁVISLÍ PRO PRAHU 10 do Senátu. Dejte Antonínu Panenkovi hlas v 1. kole senátních voleb. 19. a 20. VOLTE ČÍSLO 8 Antonína Panenku kandidáta hnutí NEZÁVISLÍ PRO PRAHU 10 do Senátu Dejte Antonínu Panenkovi hlas v 1. kole senátních voleb 19. a 20. září 2014 Dovolte mi představit Vám mé oblasti zájmu, pro

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA. Volební program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.CZ PRAHA - metropole pro všechny Program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených

1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených OFICIÁLNÍ ZÁZNAM 1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených konaný v Lidovém domě (Steinerově sále), ulici Hybernská 1033/7, 110 00 Praha 1 dne 4.

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

PRIORITOU JE DOPRAVA, BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ BORIS ŠŤASTNÝ: LÉKY ZDARMA AŽ DO DOMU? TO NENÍ UTOPIE PITNÁ VODA JE V PRAZE TÉMĚŘ NEJLEVNĚJŠÍ V ČR

PRIORITOU JE DOPRAVA, BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ BORIS ŠŤASTNÝ: LÉKY ZDARMA AŽ DO DOMU? TO NENÍ UTOPIE PITNÁ VODA JE V PRAZE TÉMĚŘ NEJLEVNĚJŠÍ V ČR pražský týdeník / číslo 11 BORIS ŠŤASTNÝ: LÉKY ZDARMA AŽ DO DOMU TO NENÍ UTOPIE PITNÁ VODA JE V PRAZE TÉMĚŘ NEJLEVNĚJŠÍ V ČR PRIORITOU JE DOPRAVA, BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ Kandidát ODS na pražského primátora

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

PRIORITOU JE DOPRAVA, BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ BORIS ŠŤASTNÝ: LÉKY ZDARMA AŽ DO DOMU? TO NENÍ UTOPIE PITNÁ VODA JE V PRAZE TÉMĚŘ NEJLEVNĚJŠÍ V ČR

PRIORITOU JE DOPRAVA, BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ BORIS ŠŤASTNÝ: LÉKY ZDARMA AŽ DO DOMU? TO NENÍ UTOPIE PITNÁ VODA JE V PRAZE TÉMĚŘ NEJLEVNĚJŠÍ V ČR pražský týdeník / číslo 11 BORIS ŠŤASTNÝ: LÉKY ZDARMA AŽ DO DOMU TO NENÍ UTOPIE PITNÁ VODA JE V PRAZE TÉMĚŘ NEJLEVNĚJŠÍ V ČR PRIORITOU JE DOPRAVA, BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ Kandidát ODS na pražského primátora

Více

PRIORITOU JE DOPRAVA, BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ BORIS ŠŤASTNÝ: LÉKY ZDARMA AŽ DO DOMU? TO NENÍ UTOPIE PITNÁ VODA JE V PRAZE TÉMĚŘ NEJLEVNĚJŠÍ V ČR

PRIORITOU JE DOPRAVA, BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ BORIS ŠŤASTNÝ: LÉKY ZDARMA AŽ DO DOMU? TO NENÍ UTOPIE PITNÁ VODA JE V PRAZE TÉMĚŘ NEJLEVNĚJŠÍ V ČR pražský týdeník / číslo 11 BORIS ŠŤASTNÝ: LÉKY ZDARMA AŽ DO DOMU TO NENÍ UTOPIE PITNÁ VODA JE V PRAZE TÉMĚŘ NEJLEVNĚJŠÍ V ČR PRIORITOU JE DOPRAVA, BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ Kandidát ODS na pražského primátora

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR. Podmínky, za nichž dopravce nabízí

Více

Deset let ombudsmana jako národního preventivního mechanismu

Deset let ombudsmana jako národního preventivního mechanismu Deset let ombudsmana jako národního preventivního mechanismu Od roku 2006 provádí ochránce systematických návštěv zařízení, kde se nacházejí osoby omezené na osobní svobodě, a posiluje jejich ochranu před

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

NOCLEHÁRNA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘIČÍ. Služby sociální prevence. Kde nás najdete

NOCLEHÁRNA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘIČÍ. Služby sociální prevence. Kde nás najdete Kde nás najdete Budova noclehárny se nachází ve stejné budově jako denní centrum na ulici Zámecká v těsné blízkosti Mlékáren. Poblíž je Kaufland a vlakové nádraží. Vchází se k nám zelenou branou z vlnitého

Více

aktualizace dopravního plánu

aktualizace dopravního plánu Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Komplexní dialog s cestujícími aktualizace dopravního plánu 1 Statistika IDS JMK k 11. prosinci 2011 Počet vzkm nebo vlkm / rok >90 mil. - městská doprava

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 15.1.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026

STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026 STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026 Ing. Radek Fujak expert v oblasti strategického plánování a prostorových analýz PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů,

Více

V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ

V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ Počítačem asistované ortopedické operace a miniinvazivní přístupy 8.- 9. dubna 2011 Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, Brno Kongres se koná pod záštitou České společnosti

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Dovolte, abychom Vám představili naše vítězné město. Do soutěže Obec přátelská rodině se přihlásilo celkem 218 obcí,

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HISTORIE Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence zneužívání návykových látek

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Hradec Králové město přátelské rodině

Hradec Králové město přátelské rodině Hradec Králové město přátelské rodině Ing. Anna Maclová, náměstkyně primátora pro oblast školství, sociální věci a zdravotnictví PhDr. Marek Šimůnek, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Seminář

Více

Drobné úpravy v nočních linkách od 17. 10. 2015

Drobné úpravy v nočních linkách od 17. 10. 2015 Obsah INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 19 / 2015 Vyšlo 19. 10. 2015 Drobné úpravy v nočních linkách od 17. 10. 2015... 1 Železniční výluka na Posázavském pacifiku od 18. 10. 2015... 1 Podzimní prázdninový provoz

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

Stínová vláda ČSSD. Vláda společenské odpovědnosti. www.cssd.cz

Stínová vláda ČSSD. Vláda společenské odpovědnosti. www.cssd.cz Stínová vláda ČSSD Vláda společenské odpovědnosti www.cssd.cz 14.7.2010 www.cssd.cz 1 Stínový předseda vlády Mgr. Bohuslav Sobotka Věk 38 Rodinný stav ženatý, 2 děti Vzdělání Právnická fakulta Masarykovy

Více

CÍL zvýšení plynulosti provozu

CÍL zvýšení plynulosti provozu CÍL zvýšení plynulosti provozu Evropská a tím zvýšení cestovní rychlosti zkrácení jízdních dob zlepšení pravidelnosti zvýšení pohodlí pro cestující snížení vypravení vozidel úspora energie Plzeňská, jaro

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

PRIORITOU JE DOPRAVA, BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ BORIS ŠŤASTNÝ: LÉKY ZDARMA AŽ DO DOMU? TO NENÍ UTOPIE PITNÁ VODA JE V PRAZE TÉMĚŘ NEJLEVNĚJŠÍ V ČR

PRIORITOU JE DOPRAVA, BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ BORIS ŠŤASTNÝ: LÉKY ZDARMA AŽ DO DOMU? TO NENÍ UTOPIE PITNÁ VODA JE V PRAZE TÉMĚŘ NEJLEVNĚJŠÍ V ČR pražský týdeník / číslo 11 BORIS ŠŤASTNÝ: LÉKY ZDARMA AŽ DO DOMU TO NENÍ UTOPIE PITNÁ VODA JE V PRAZE TÉMĚŘ NEJLEVNĚJŠÍ V ČR PRIORITOU JE DOPRAVA, BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ Kandidát ODS na pražského primátora

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Aktivity BESIP v roce 2008. Mgr. Zuzana Ambrožová Vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy

Aktivity BESIP v roce 2008. Mgr. Zuzana Ambrožová Vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy Aktivity BESIP v roce 2008 Mgr. Zuzana Ambrožová Vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy Priority oddělení BESIP pro rok 2008 Mladí řidiči Alkohol za volantem u mladých řidičů Motocyklisté

Více

MUDr. Ludmila Skálová, MUDr.Věra Kernová Státní zdravotní ústav. Seminář NSZM 15.10.2009

MUDr. Ludmila Skálová, MUDr.Věra Kernová Státní zdravotní ústav. Seminář NSZM 15.10.2009 MUDr. Ludmila Skálová, MUDr.Věra Kernová Státní zdravotní ústav Seminář NSZM 15.10.2009 ze dne 22.1.2009 Podpory komunitních kampaní zaměřených na problematiku zdraví Systémovépodpory zdraví na místní

Více

Zápis č. 8 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 14. 4. 2010

Zápis č. 8 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 14. 4. 2010 Zápis č. 8 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 14. 4. 2010 Přítomni: Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Ing. Jiří Kropáč Věra Kocianová Mgr. Helena Kulinová

Více

Celostátní konference projektu SPINNET č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094

Celostátní konference projektu SPINNET č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 Celostátní konference projektu SPINNET č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 Srdečně Vás zveme na 3. celostátní konferenci projektu SPINNET, která se uskuteční v rámci mezinárodní porady ředitelů VTP v Hradci Králové,

Více

Seriál akcí propagujících severskou chůzi Nordic walking OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROČNÍKEM

Seriál akcí propagujících severskou chůzi Nordic walking OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROČNÍKEM Seriál akcí propagujících severskou chůzi Nordic walking OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROČNÍKEM Tour Nordic Walking 2011 se stala celorepublikovou osvětovou akcí určenou široké veřejnosti, podpořenou záštitou ministra

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Číslo 15/2009 Vyšlo 11.9.2009

Číslo 15/2009 Vyšlo 11.9.2009 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 15/2009 Vyšlo 11.9.2009 Obsah Tramvajová výluka v Modřanech... 1 Evropský týden mobility Den Eska... 1 Program Dne Eska v pondělí 21.9.2009... 2 Evropský týden mobility... 3

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Úvod Než jsem se pustil do práce na této koncepci, stále jsem si připomínal, že musí obsahovat/zohledňovat představy, potřeby či požadavky pracovníků

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel // REGIOJET S T U D E N T A G E N C Y

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel // REGIOJET S T U D E N T A G E N C Y Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel // REGIOJET S T U D E N T A G E N C Y ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí

Více

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.]

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] KDO JSME? Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická

Více

PROJEKTY MODERNIZACE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

PROJEKTY MODERNIZACE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Pardubice Beroun Ostrava Olomouc Uherský Brod 29 532 063 CHF PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE PROJEKTY MODERNIZACE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Vrámci tzv. Švýcarského příspěvku (Swiss Contribution) poskytlo

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4.

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. června 2009, Zlín Vzdělání je pro všechny děti pokračování dlouhodobého

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Změny oproti pondělí 3. června:

Změny oproti pondělí 3. června: Stav městské hromadné dopravy v Praze stav k 05.00 v úterý4. 6. 2013 Změny oproti pondělí 3. června: - uzavření stanice Muzeum na trati A - změna ve vedení náhradní tramvajové linky XBna základě omezení

Více

ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI CYKLISTICKÉ DOPRAVY

ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI CYKLISTICKÉ DOPRAVY Ing. arch. TOMÁŠ CACH samostatný dopravní urbanista člen Komise RHMP pro cyklistickou dopravu (především integrace a prostorové plánování) odborný poradce národního cyklokoordinátora ČR člen pracovní legislativní

Více

Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ. www.hracky-ostrava.cz. za podpory Moravskoslezského kraje. facebook.com/ostravskyveletrhhracek

Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ. www.hracky-ostrava.cz. za podpory Moravskoslezského kraje. facebook.com/ostravskyveletrhhracek Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ za podpory Moravskoslezského kraje DÁDA PATRASOVÁ HOST VELETRHU 2012 Hlavní partneři veletrhu 2012: Partneři veletrhu 2012: AUTOCENTRÁLA PF Mediální partneři

Více

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK 1. Všeobecné požadavky Umístění a stavební uspořádání zastávky musí respektovat bezpečnost a plynulost provozu: a) stavebně přiměřeným řešením

Více

stories stories září architektura Design koncepty od Ateliéru Kunc architects

stories stories září architektura Design koncepty od Ateliéru Kunc architects S T O R I E S září 2014 architektura Design koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 PŘEHLED PO HORKÉM A ODPOČINKOVÉM LÉTĚ K VÁM PŘICHÁZÍME S PRVNÍM VYDÁNÍM AKA STORIES, NEWSLETTERU ATELIÉRU KUNC ARCHITECTS.

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor Ekonomika III. ročník 010_Neziskový sektor Společnost potřebuje ziskový i neziskový sektor. Neziskový sektor může ve společnosti fungovat pokud: společnost je schopna část svých prostředků pro něj vyčlenit

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za Občanskou demokratickoustranu (dále také

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více