Inovace a technologický transfer v praxi. Hyde park Festivalu Česká inovace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inovace a technologický transfer v praxi. Hyde park Festivalu Česká inovace"

Transkript

1 Inovace a technologický transfer v praxi. Hyde park Festivalu Česká inovace , NTK Praha European Commission Enterprise and Industry

2 Význam inovační politiky Význam inovací pro konkurenceschopnost naší ekonomiky? Pozice ČR v globální ekonomice: Nízká produktivita práce = nízké ceny produktů = nízké mzdy = omezená kupní síla Malý trh = nutnost exportu Velmi omezené surovinové zdroje Relativně vysoká cena pracovní síly oproti hodně zemím = snížit ještě cenu práce? Inovace = změna: Výroba produktů s vyšší přidanou hodnotu = vyšší mzdy = růst kupní síly Růst znalostí a vzdělanosti Identifikace úspěšných odvětví etc

3 Národní inovační strategie České republiky Koncepce v oblasti inovace a konkurenceschopnost přijaté Vládou ČR : Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky (6/2009) Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky (09/2011) Národní inovační strategii České republiky (NIS) (09/2011) Hlavním cílem NIS je posílení významu inovací a využívání špičkových technologií jako zdroje konkurenceschopnosti ČR a zvyšování jejich přínosů pro dlouhodobý hospodářský růst, pro tvorbu kvalitních pracovních míst a pro rozvoj kvality života na území ČR. Základní podmínkou pro efektivní fungování celého inovačního systému je: Kvalitní vzdělávací systém a lidské zdroje Excelentní výzkum Šíření získaných výsledků a vědomostí - posun firem na trzích a v hodnotových řetězcích směrem k inovačním lídrům, a to prostřednictvím inovací technických i netechnických. Zdroj: Národní inovační strategie České republiky

4 Význam TT pro inovační strategii Základním prvkem strategického přístupu k inovacím je provázání všech pilířů znalostního trojúhelníku, tj. rozvoje lidských zdrojů, tvorby znalostí a inovačních aktivit. Zdroj: Schéma TC AV ČR, Národní inovační strategie České republiky

5 Cyklus technologického transferu Inovace je nezastupitelným základním stavebním kamenem procesu technologického transferu Zdroj: BrainTrust Corp.

6 Srovnání ČR s inovativně zaměřenými ekonomikami Zdroj: WEF - The Global Competitiveness Report

7 Srovnání ČR s inovativně zaměřenými ekonomikami Zdroj: WEF - The Global Competitiveness Report

8 Srovnání ČR s inovativně zaměřenými ekonomikami Jednotlivé parametry - období Jednotlivé parametry - období

9 Technologické centrum AV ČR Technologické centrum Akademie věd České republiky vzniklo v roce 1994 jako neziskové zájmové sdružení právnických osob. Členy sdružení jsou pracoviště Akademie věd ČR Fyzikální ústav, Mikrobiologický ústav,ústav chemických procesů, Ústav fyziky plazmatu, Ústav molekulární genetiky a společnosti Technology management, s. r. o. MISE podporovat zapojení České republiky do Evropského výzkumného prostoru (ERA) připravovat analytické a koncepční studie pro výzkum a inovace podporovat vznik a rozvoj malých inovačních firem uskutečňovat mezinárodní technologický transfer

10 Technologické centrum AV ČR Národní informační centrum pro evropský výzkum Zabezpečuje činnost národních kontaktních pracovníků (NCP) pro 7. rámcový program (7. RP) EU, kteří organizují hromadné informační a školicí akce o 7. RP a poskytují odborné konzultace jednotlivým týmům, které se účastní přípravy a řešení konkrétních projektů 7. RP, zvláštní pozornost je přitom věnována malým a středním podnikům. Strategické studie Centrum připravuje koncepční podklady pro státní správu a její poradní orgány, koordinuje národní a regionální projekty zaměřené na návrh výzkumných priorit, strategických výzkumných směrů, přípravu výzkumných a inovačních politik a inovačních strategií. Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj v Bruselu Hlavním úkolem CZELO je napomáhat úspěšnému zapojení českého výzkumu do evropské výzkumné spolupráce, a to zejména prostřednictvím rámcových programů pro výzkum a vývoj EU. Kancelář poskytuje služby výzkumníkům ze všech oborů a vývojových organizací v České republice. Transfer technologií Realizován v rámci projektu Enterprise Europe Network (EEN). Projekt je podporován Evropskou unií z Rámcového programu EU pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

11 Technologické centrum AV ČR Technologické inovační centrum ČKD Praha Inovační centrum a podnikatelský inkubátor (ICPI) je zařízení vybudované za účelem podpory firem nacházejících se v počátečních stádiích vývoje a tím i podpory rozvoje podnikání a ekonomického prostředí v pražském regionu. Mladým, inovativním, rozvíjejícím se firmám poskytuje ICPI nejen pronájem kancelářských a laboratorních prostor za výhodné ceny, ale také soubor vzájemně se doplňujících podnikatelských a administrativních služeb, které jim pomáhají překonat počáteční problémy a dosáhnout úspěchu na trhu. Projekt Inovačního centra a podnikatelského inkubátoru byl připraven a realizován sdružením Technologické Inovační Centrum ČKD Praha (TIC ČKD Praha), jehož členy a zakladateli jsou ČKD NOVÉ ENERGO, a.s., Technologické centrum Akademie věd ČR a Energieteam Consult GmbH. Díky tomuto projektu, který byl spolufinancován Evropskou unií, Ministerstvem pro místní rozvoj a Hlavním městem Prahou v rámci Jenotného programového dokumentu - Cíle 2, byl ze staré tovární haly v Praze 9 -Vysočanech vybudován architektonicky zajímavý objekt s moderním zázemím sloužící rozvoji podnikání v Praze. Dalšími partnery projektu jsou Hospodářská komora hlavního města Prahy, Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze a Městská část Praha 9.

12 TT v rámci projektu Enterprise Europe Network Celoevropská síť služeb pro podporu inovačního podnikání: Zahrnuje: Vytváří: Poslání: Enterprise Europe Network 550 hostitelských organizací sdružených v 85 konsorciích Působí ve 44 zemích členské státy EU, asociované země a tzv. třetí země; > 4000 profesionálních pracovníků; Potenciál pro předávání zkušeností a informací Prostředí pro trvalé zvyšování znalostí Přímé napojení na Evropskou komisi a ostatní instituce EU Poskytování služeb a informací pro podnikatele z jednoho místa Spolupráce s podnikateli, znalost jejich potřeb a problémů, operativní přizpůsobení potřebám podnikatelů Zpětná vazba z podnikatelského prostředí Evropské komisi Vzájemné propojení a spolupráce všech konsorciálních partnerů účastníků sítě

13 Metodika sítě EEN Aktivity sítě jsou rozděleny do 3 hlavních linií: A. Služby pro zvýšení konkurenceschopnosti podniků: informace o trhu, financích, legislativě, spolupráci, mezinárodních vazbách a službách; vyhledávání obchodní spolupráce; zpětná vazba: podnikatel EK; B. Inovace, transfer technologií a znalostí: informace o inovačních aktivitách, výzkumných výsledcích, nových technologiích, relevantní legislativě, podpůrných programech; zprostředkování technologické spolupráce, partnerství; C. Podpora účasti MSP v rámcových programech EU pro výzkum: informace o výzvách; pomoc při identifikaci témat a vyhledávání partnerů; projektové poradenství; informace v oblasti ochrany duševního vlastnictví;

14 Enterprise Europe Network v ČR V ČR bylo ustaveno konsorcium 11 institucí s dlouholetými zkušenostmi v síti EIC, IRC a v poradenství k Rámcovým programům EU pro VaV 1. Technologické centrum AV ČR koordinátor 2. Centrum pro regionální rozvoj ČR 3. BIC Plzeň 4. Jihomoravské inovační centrum Brno 5. BIC Ostrava 6. Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje 7. Agentura regionálního rozvoje Liberec 8. Regionální hospodářská komora Brno 9. Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje 10. Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 11. Výzkumný ústav textilních strojů Liberec Asociovaní partneři projektu CzechInvest Hospodářská komora ČR Asociace inovačního podnikání ČR Asociace regionálních rozvojových agentur ČR

15 Podpora MSP a technologického transferu Poradenství: - legislativní otázky, - informace o trhu ČR i EU, - financování rozvoje firem, - mezinárodní obchodní spolupráce, - k projektům v programech EU pro podporu podnikání; Technologická spolupráce: - informace o technologiích, - evropská on-line databáze nabídek a poptávek technologií, - evropská on-line databáze služeb a výrobků; Asistence: - při veletrzích a prezentačních akcích, - při technologických burzách, - při obchodních organizovaných setkáních, - při zajištění expertů/řečníků pro organizované akce klastrů;

16 Technologické burzy Předem plánovaná bilaterální jednání firem, organizovaná jako doprovodná akce v rámci sektorově zaměřeného veletrhu nebo konference. Významné burzy organizované u nás: CZECHBUS matchmaking - kooperační setkání firem během Mezinárodního veletrhu silniční hromadné dopravy v Praze-Holešovicích BUSINESS RENDEZ-VOUS OSTRAVA 2012 obchodní jednání firem z České republiky, Polska, Slovenska a Německa AMPER 2011 kooperační setkání během významného veletrhu zaměřeného na energetiku/elektroniku Významné zahraniční burzy s českou účastí: IFAT2012, Mnichov (DE) největší světový veletrh technologií ochrany životního prostředí Smart Hydrogen and Fuel Cell Power, Birmingham (UK) jedna z nejvýznamnějších konferencí o využití vodíku v dopravě

17 Některé plánované technologické burzy 05-09/03/2013 Cebit Future Match 2013 Hannover (Germany) 15/03/2013 Dvoustranná jednání firem v rámci veletrhu BUD-GRYF & ENERGIA 2013 Sczeczin, (PL) 20/03/2013 Fuel Cells and Hydrogen 2013 from Materials Research to Ramping up Production Birmingham (UK) 09/04/2013 HANNOVER MESSE 2013: Technology Cooperation Days on Industrial Energy Efficiency Hannover (Germany) Kalendář všech akcí:

18 Mise firem Skupina několika firem z stejného oboru se společným obchodní nebo technologickým zájmem. Obvykle firmy ze stejného klastru/sdružení/komory atp. Plánují se návštěvy 2-3 potenciálních zahraničních partnerů během 1-2 dnů. Mise uskutečněné v roce 2012: mise firem na strojírenský veletrh TIB a energetický veletrh EEE do Bukurešti 30 českých firem se zúčastnilo semináře Česko Rumunské investiční příležitosti a druhý den Česko - Rumunského kooperačního setkání Mise českých firem za rakouskou firmou Zotlöterer požadavek firem sdružených v Asociace pro vodu - za účelem transferu rakouské technologie MVE do ČR Mise firem do Moskevské oblasti Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Ruskou agenturou pro podporu malých a středních podniků pořádali Misi českých firem do Moskvy. Cílem mise firem bylo navázání kontaktů se zástupci inovativních firem ze Zvláštní ekonomické zóny v Moskevské oblasti a dalšími firmami z Moskvy.

19 Databáze inovativních technologií Databáze Inovativních technologií, Databáze technologických nabídek a poptávek, Databáze BBS (Bulleting Board System): Databáze obsahuje cca technologických nabídek a poptávek. Technologie nabízené/poptávané prostřednictvím databáze musí mít inovační potenciál. Prostřednictvím databáze lze nabízet/poptávat celé spektrum typů spolupráce: License Agreement Technical Co-operation - Joint further development, Testing of new applications, Adaptation to specific needs Joint Venture Agreement Manufacturing Agreement (Subcontracting & Co-contracting) - Transfer of knowledge in new raw materials, New way to use an existing production line, Change in the partner sought's currently used technologies (installations, process, facilities), Absolutely novel process Commercial Agreement with Technical Assistance - Assembly, Engineering, Technical consultancy, Quality control, Maintenance Financial Resources Jednotlivé technologické profily jsou zadávány do databáze pracovníky sítě Enterprise Europe Network a text je koncipován podle stejného vzoru lepší orientace při vyhledávání.

20 Příklady technologických poptávek a nabídek Country: France Type: OFFER Date: Cogeneration of electricity and heat by a special turbine (09 FR 38m9 3D51) A French company specialised in highly efficient, cost-effective and novel pollution free alternative energy sources has developed a special turbine which is able to produce electricity when connected to an external alternator and heat at the same time. This turbine is non conventional since it is doing work for free when the pump necessary to launch the turbine has been disconnected. The company is looking for a license agreement or a jointventure.

21 Příklady technologických poptávek a nabídek Country: Belgie Type: OFFER Date: Thermally interrupted restraint system for anchoring PV and other roof installations (12 BE OPK) A Belgian SME is offering a patented thermally interrupted restraint system, that is used to anchor constructions (PV, heat pumps, air conditioning systems) in a solid and maintenance friendly manner on the supporting structure of industrial roofs. The company is looking for commercial agreements with technical assistance or licensing agreements, as well as for joint development of new applications (e.g. anchoring systems and other roof types).

22 Příklady technologických poptávek a nabídek Flexible and light roof for ecological housing (11 FR 37M3 3KSD) A french SME has successfully developed a self-sufficient and eco-friendly housing / refuge in wood. They are now willing to improve and further develop the current product, with an enhanced roof: therefore they are searching a light & flexible roof in linen or in other material, for commercial agreement with technical assistance. Country: France Type: REQUEST Date:

23 Úspěšné spolupráce uzavřené prostřednictví EEN Fakulta elektrotechniky a informatiky z VŠB-TU Ostrava (CZ) - School of Chemical Engineering (GB), The University of Birmingham spolupráce na výzkumné projektu Utilization of hydrogen fuel cells in transportation. Partneři se poprvé kontaktovali během technologické burzy Smart Hydrogen and Fuel Cell Power, Birmingham (UK) v roce 2009, poté proběhlo několik oboustranných návštěv které vyvrcholili v dohodu na společném projektu.

24 Úspěšné spolupráce uzavřené prostřednictví EEN Spolupráce českých a japonských výzkumných ústavů na metodách úprav povrchů nanovláken Český institut a japonská univerzita, světově proslulé výzkumy na poli nanomateriálů, navázali spolupráci během technologické burzy na veletrhu Nanotech 2011 v Tokiu. Účast českých subjektů na burze byla organizačně podpořena Technologickým centrem AV ČR, akce se zúčastnilo 6 subjektů se zaměření na nanotechnologie. Uvedená spolupráce se zabývá tvorbou nanovláken z organických i anorganických polymerů a vývojem metod pro úpravu jejich povrchů, tak aby se zlepšili celkové vlastnosti nanovlákna.

25 Úspěšné spolupráce uzavřené prostřednictví EEN Regionálním Centrum Pokročilých Technologií a Materiálů (RCPTM) Univerzity Palackého v Olomouci (CZ) - 3D-Oxides (CH) Spolupráce mezi Regionálním centrem pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) Univerzity Palackého v Olomouci a firmou 3D-Oxides ze Ženevy je výsledek jejich setkání a jednání v rámci technologické burzy, která byla součástí konference Nano4Inno v Praze. Předmětem spolupráce je příprava hematitových fotoelektrod pro fotolýzu vody a získávání vodíku. Zástupci Univerzity Palackého v Olomouci zkouší na svých vzorcích speciální depoziční techniku pro přípravu tenkých vrstev na pracovišti firmy 3D-Oxides.

26 Informace o síti Enterprise Europe Network ČR / Enterprise Europe Network EU Koordinátor projektu v ČR Technologické centrum AV ČR Ve Struhách Praha 6 Bubeneč

27 Děkuji za pozornost Ing. Ondřej Šimek

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Newsletter - Enterprise Europe Network v ČR č. 1 leden 2010

Newsletter - Enterprise Europe Network v ČR č. 1 leden 2010 Newsletter - Enterprise Europe Network v ČR č. 1 leden 2010 Vážení čtenáři, za celou síť Enterprise Europe Network ČR bychom Vám rádi v novém roce 2010 popřáli hodně úspěchů, a to nejen pracovních, ale

Více

EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS

EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS E-bulletin projektu EF-TRANS Individuálního projektu národního v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Číslo 11 červen 2012 EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS EF-TRANS síť je skupina

Více

Newsletter Enterprise Europe Network v ČR

Newsletter Enterprise Europe Network v ČR Newsletter Enterprise Europe Network v ČR číslo 1 - duben 2011 Vydává Technologické centrum AV ČR Co jsme pro Vás připravili: Informace a zajímavosti Vážení čtenáři, rádi bychom Vám představili další číslo

Více

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Zpracoval: Návrh opatření vzešel ze dvou workshopů konaných ve dnech 20. a 27. února 2012. Prvního workshopu se zúčastnilo 30 a druhého

Více

Včera, dnes a zítra. Markéta Reedová generální ředitelka CRR ČR

Včera, dnes a zítra. Markéta Reedová generální ředitelka CRR ČR Včera, dnes a zítra číslo 12 Vážení čtenáři, dvanácté číslo našeho newsletteru je dalším z řady mimořádných monotematických čísel věnovaných různým činnostem, kterými se Centrum pro regionální rozvoj ČR

Více

Jihočeský kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014. Červen 2014

Jihočeský kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014. Červen 2014 Jihočeský kraj Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014 Červen 2014 Zpracovatel: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o.p.s. 1 Obsah Analytická

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013 Brožuru vydává Technologické centrum AV ČR. Vznikla s podporou projektů Národní informační centrum pro evropský výzkum III

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 13. listopadu

Více

Specifický program Myšlenky (Ideas) Specifický program Spolupráce (Cooperation) Specifický program Kapacity (Capacities)

Specifický program Myšlenky (Ideas) Specifický program Spolupráce (Cooperation) Specifický program Kapacity (Capacities) č. 7 - Prosinec 2009 Newsletter Projektové poradenství Vážená paní, vážený pane, v tomto čísle newsletteru Vám opět přinášíme nejčerstvější přehled o aktuálních výzvách programů určených na podporu aplikovaného

Více

Newsletter. Projektové poradenství v rámci sítě Enterprise Europe Network ČR. Aktuální informace. Enterprise Europe Network Česká republika

Newsletter. Projektové poradenství v rámci sítě Enterprise Europe Network ČR. Aktuální informace. Enterprise Europe Network Česká republika Newsletter Enterprise Europe Network Česká republika Číslo 4 - prosinec 2008 Milí čtenáři, v tomto klidném adventním čase vám přinášíme poslední letošní číslo newsletteru evropské podnikatelské sítě České

Více

EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007

EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007 EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007 Program semináře -- Představení CzechInvestu -- ICT V PODNICÍCH 12:30 13:15 občerstvení -- ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY -- SPOLUPRÁCE -- ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA -- SEDMÝ RÁMCOVÝ

Více

KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODBOR INOVACÍ A INVESTIC ODDĚLENÍ POLITIKY MSP A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 KONCEPČNÍ ČÁST 2012 OBSAH ÚVOD 3 1 Strategická vize 4 2 Globální a hlavní

Více

ODDĚLENÍ MSP A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA ROK 2015

ODDĚLENÍ MSP A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA ROK 2015 ODDĚLENÍ MSP A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA ROK 2015 ÚNOR 2015 Obsah OBSAH... 2 1. NÁVAZNOST NA STRATEGICKÉ MATERIÁLY (KONCEPCE MSP)... 3 2. SOUČASNÁ SITUACE SEGMENTU

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 SRPEN 2014 Obsah OBSAH... 2 1. PŘÁTELSKÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PRO MSP...

Více

Představujeme inovační firmy v regionu Vývojové centrum LASER ARC společnosti MATEX PM

Představujeme inovační firmy v regionu Vývojové centrum LASER ARC společnosti MATEX PM srpen - říjen 2014 Podpora inovací v období 2014 2020 Jedním z operačních programů nového programovacího období, o němž je v současnosti intenzivně jednáno s Evropskou komisí, je Operační program Podnikání

Více

Newsletter Enterprise Europe Network v ČR

Newsletter Enterprise Europe Network v ČR Newsletter Enterprise Europe Network v ČR číslo 4 - prosinec 2011 Vydává Technologické centrum AV ČR Vážení čtenáři a příznivci sítě Enterprise Europe Network, předvánoční čas je pro mnohé z nás obdobím,

Více

Newsletter Enterprise Europe Network - JIC 01/10

Newsletter Enterprise Europe Network - JIC 01/10 Newsletter Enterprise Europe Network - JIC 01/10 OBSAH: ÚVOD Podpora podniků na dosah ruky 3 AKCE Mezinárodní Letní Škola a Brokerage 4 European Research and Business Speed Dating 5 Nano Technologická

Více

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, Markéta Nenzová

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, Markéta Nenzová Newsletter Enterprise Europe Network v ČR číslo 3 - září 2011 Vydává Technologické centrum AV ČR Co jsme pro Vás připravili: Informace a zajímavosti Vážení čtenáři, léto je již za námi a přichází barevný

Více

Úvodní konference - konsorcium partnerů projektu

Úvodní konference - konsorcium partnerů projektu V polovině roku 2010 byla v Operačním programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa (OP CE) vyhlášena omezená výzva na strategické projekty ve čtyřech prioritách: Facilitace inovací napříč Střední Evropou,

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 PŘÍLOHA Č.: 3 NÁZEV PŘÍLOHY: Akční plán 2012 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 Zadavatel: Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Leden 2012

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Pilotní průzkum potenciálu a bariér rozvoje ekoinovací u malých a středních podniků v ČR. Závěrečná zpráva k projektu

Pilotní průzkum potenciálu a bariér rozvoje ekoinovací u malých a středních podniků v ČR. Závěrečná zpráva k projektu Pilotní průzkum potenciálu a bariér rozvoje ekoinovací u malých a středních podniků v ČR Závěrečná zpráva k projektu Říjen 2008 2 Tato zpráva byla připravena společností Integra Consulting Services, s.r.o.

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti

Více

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.)

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd České republiky Obsah Seznam tabulek...3

Více