BENÁTKY ROZŠIŘUJÍ TŘÍDĚNÍ ODPADU ZE SNĚHU JSME SE V NAŠEM MĚSTĚ RADOVALI I NĚKOLIK DNÍ V ÚNORU. Číslo: 3 ročník: března 2019 cena: 10 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BENÁTKY ROZŠIŘUJÍ TŘÍDĚNÍ ODPADU ZE SNĚHU JSME SE V NAŠEM MĚSTĚ RADOVALI I NĚKOLIK DNÍ V ÚNORU. Číslo: 3 ročník: března 2019 cena: 10 Kč"

Transkript

1 Číslo: 3 ročník: března 2019 cena: 10 Kč BENÁTECKÝ POHÁR BENÁTKY ROZŠIŘUJÍ TŘÍDĚNÍ ODPADU Vedení našeho města děkuje Benátčanům za jejich aktivní přístup k novému ekologickému projektu v oblasti třídění odpadu Nástup juniorů soutěžících ve standardních tancích ZE SNĚHU JSME SE V NAŠEM MĚSTĚ RADOVALI I NĚKOLIK DNÍ V ÚNORU Šest nejlepsích párů v soutěži dospělých třídy A ve standardních tancích, vpravo Ing. Pavel Kojetín a PhDr. Karel Bendl Šest nejlepších párů soutěže dospělých třídy A v latinskoamerických tancích, vlevo předseda Středočeské divize ČSTS Ing. Pavel Kojetín, vpravo starosta našeho města PhDr. Karel Bendl Mobilní rozhlas Informace k plánované rekonstrukci ulice Pražská Události zachycené Městským kamerovým systémem Jaký byl letošní Benátecký pohár Termíny zápisů do prvních tříd základních škol

2 ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE Daně z příjmu fyzických osob za rok 2018 Finanční úřad v Mladé Boleslavi oznamuje, že v rámci aktivního přístupu daňové správy k veřejnosti pro podávání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob za zdaňovací období r. 2018, budou pracovníci Územního pracoviště v Mladé Boleslavi pro občany Benátek nad Jizerou a okolí k dispozici na Městském úřadě v Benátkách nad Jizerou, v prostorách zámecké krčmy (bývalé školky), dne v době od 08:00 do 16:00 hodin. v Dražicích, následující týden byla provedena oprava asfaltobetonových povrchů navazující komunikace. Tím byla akce opravy chodníku dokončena a předána k užívání. Mobilní rozhlas V á ž e n í s p o l u o b č a n é, v polovině února jsme zprovoznili novou službu Mobilní rozhlas, prostřednictvím které informujeme o aktuálním dění ve městě. O službu je mezi veřejností velký zájem, což dosvědčuje téměř 400 registrovaných uživatelů za prvních 14 dní provozu. Pravidelně jednou týdně jsme začali zasílat souhrnný o novinkách a chystaných akcích města. Průběžně informujeme o odstávkách elektřiny, kulturních akcích nebo o termínech výdeje popelnicových nádob. Tato aplikace však může sloužit i jako nástroj pro informování občanů v krizových situacích. V případě našeho města je důležitá povodňová situace Jizery, což je nyní s příchodem jara velmi aktuální téma. I o tomto vás budeme informovat. Registrovat se můžete přes webovou stránku přes mobilní aplikaci Zlepšeme Česko nebo vyplněním registračního letáku, který je k dispozici na podatelně Městského úřadu Benátky nad Jizerou. Velmi si vážíme vašich kladných ohlasů a budeme rádi, když nám pomůžete zlepšovat město Benátky nad Jizerou. Rekonstrukce ulice Pražská, I. etapa: Kbel - Burza V průběhu měsíce ledna proběhlo výběrové řízení (na Středočeském krajském úřadě Praha) na dodavatele výše uvedené stavby. Město Benátky nad Jizerou v současné době čeká na výsledek výběrového řízení, po kterém bude znám generální dodavatel stavby. V průběhu měsíce března proběhne schůzka s dodavatelem stavby, ze které bude zřejmé zahájení prací, harmonogram prací a další informace ohledně samotné rekonstrukce. Z důvodu realizace rekonstrukce ulice Pražská se o d k l á d á oprava mostu přes řeku Jizeru v Benátkách nad Jizerou (evidenční číslo mostu , vlastník Středočeský kraj). Rozšíření MKDS Benátky nad Jizerou - výběr dodavatele V současné době probíhá výběr dodavatele pro rozšíření stávajícího Městského kamerového dohlížecího systému v Benátkách nad Jizerou. Rozšíření kamerového systému bude pokrývat další lokality se zaměřením na výjezdy z města z důvodů zvýšení bezpečnosti v Benátkách nad Jizerou. Renovace V průběhu jara bude zahájena akce Renovace tří dřevěných mostů v zámeckém parku a Rekonstrukce lávky na Křemeni. Rekonstrukce chodníku v Dražicích - závod Z h o t o v i t e l: firma ISOTEC s. r. o., Teplice V polovině měsíce února 2019 byla dokončena pokládka zámkové dlažby u vjezdu do závodu Dokončený chodník v Dražicích n. J. Druhá část dokončeného chodníku v Dražicích n. J. Úprava ulice Žižkova V průběhu měsíce března proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby. Rekonstrukce střešní krytiny na objektu šaten na zimním stadionu V průběhu měsíce března proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby. Městský kamerový dohlížecí systém Statistika všech událostí zaznamenaných za období od do statistika / měsíc celkem dopravní nehody dopravní přestupky spolupráce s Policií ČR volné pobíhání psů veřejné pohoršení znečištění veř. prostranství trestné činy závady na komunikacích celkem událostí Provozní doba: od 18:00-6:00 hodin; od 22:00-6:00 hodin; od 18:00-6:00 hodin Zpracoval: M. Mařík, tajemník MěÚ Zpravodaj Benátecka 2

3 ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE Přestavba Polikliniky (vnitřní prostory) Rada města projednala předložené cenové nabídky na vyhotovení projektové dokumentace na akci Rekonstrukce polikliniky na adrese třída Osvobozených politických vězňů 241. Vybrána byla nabídka Ing. Jiřího Tauše za celkovou cenu Kč s DPH. Městské centrum komplexní péče - nástavba Rada města schválila na svém zasedání nabídku firmy SM ARCHITEKTS s. r. o. na vypracování projektové dokumentace k nástavbě budovy MěCKP. Rekonstrukce Informačního střediska v areálu zámku Z h o t o v i t e l: firma ISOTEC s. r. o., Teplice V dohodnutém termínu do byla dokončena pokládka keramické dlažby a obkladů na WC a v kuchyňce v prostoru městského infocentra. V současné době probíhá odvlhčení prostor po ukončení mokrých stavebních procesů, malování a stěhování vybavení infocentra. Předpoklad dokončení všech prací je plánován na začátek měsíce dubna Dokončené odvlhčení Informačního centra Výběr informací z Komunitního plánu města Benátky nad Jizerou V ě k o v á s t r u k t u r a K základním charakteristikám populace patří složení obyvatelstva podle věku. Věková struktura obyvatelstva určitého území je odrazem dlouholetého populačního vývoje a s tím souvisejícího reprodukčního chování a pohybu obyvatelstva (migrace) v posledních zhruba sto letech. Zároveň tato současná struktura obyvatelstva podle pohlaví a věku výrazně ovlivňuje budoucí vývoj. Pro naše účely byly hlavní věkové kategorie vymezeny takto: 0-14, a 65+. Podíl jednotlivých věkových skupin v letech 2007 až 2017 k Rok let let let Zdroj: Český statistický úřad Podíl jednotlivých věkových skupin v letech 2007 až 2017 k Rok let let let Zdroj: Český statistický úřad, vlastní výpočet Průměrný věk obyvatel v letech 2007 až 2017 Rok Prům. věk 39,6 39,5 39,6 39,8 40,0 40,3 40,5 40,7 40,9 41,1 41,3 Zdroj: Český statistický úřad Počet mužů a žen k Celkem Muži Ženy Celkem let let let Zdroj: Český statistický úřad Podíl mužů a žen k (data v %) Muži Ženy Celkem 50 % 50 % 0-14 let 53 % 47 % let 51 % 49 % 65 + let 41 % 59 % Zdroj: Český statistický úřad, vlastní výpočet MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49 Benátky nad Jizerou P O Z V Á N K A starosta města Benátky nad Jizerou svolává veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou Termín konání: pondělí od 18:00 hodin Místo konání: velká zasedací místnost Městského úřadu Benátky nad Jizerou Program: A. Přivítání, seznámení s programem B. Určení ověřovatelů C. Kontrola zápisu, kontrola usnesení D. Zpráva starosty města E. Zpráva místostarostů města F. Zpráva tajemníka městského úřadu G. Majetkové a organizační záležitosti Plnění rozpočtu města , Pohledávky, Rozpočtové opatření č. 1/2019 Zápis ze zasedání Finančního a Kontrolního výboru Změna Jednacího řádu zastupitelstva města Návrh rozdělení finančních dotací v oblasti kultury a volnočasových aktivit Návrh rozdělení finančních dotací v oblasti sportu a zájmové činnosti Prodej pozemku č. 771/24 v k. ú. Nové Benátky Prodej pozemku č. 888/41 o výměře 52 m 2 v k. ú. Staré Benátky Prodej pozemku č. 1152/2 o výměře 95 m 2 v k. ú. Staré Benátky Koupě nemovitosti č. p. 148 na parc. č. 116/2 v k. ú. Staré Benátky do vlastnictví Města Benátky nad Jizerou Převod spoluvlastnického podílu ve výši 2/3 - st. pozemku č. 182, stavby čp. 216 a parc. č. 845 Zhodnocení volných finančních prostředků města Vyúčtování dotací z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti za rok 2018 Závěrečná zpráva o realizaci projektu Terénní program Benátky nad Jizerou za rok Semiramis z. ú. Smlouvy o zřízení věcných břemen Žádosti v oblasti samosprávy H. Interpelace zastupitelů I. Náměty a připomínky občanů J. Různé, závěr PhDr. Karel Bendl starosta Benátky nad Jizerou dne Fotografie na této dvoustraně a titulní straně: Jan Stýblo/PPNA.cz, Veronika Kratochvílová, Městský úřad března 2018

4 ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE UPOZORNĚNÍ poplatek ze psů Městský úřad Benátky nad Jizerou oznamuje, že od ledna 2019 ruší zasílání složenek za poplatek ze psů. Poplatek je možné uhradit každý rok bankovním převodem, poštovní poukázkou A na pobočkách České pošty nebo v hotovosti v úředních hodinách v pokladně Městského úřadu Benátky nad Jizerou. Splatnost zůstává i nadále stejná dle obecně závazné vyhlášky města Benátky nad Jizerou č. 1/2011 o místních poplatcích. Každému plátci byl v průběhu měsíce ledna zaslán dopis s příslušným číslem účtu, částkou k úhradě a variabilním symbolem. Základní sazba poplatku ze psů činí: a) Kč 60,-- ročně za psa chovaného v rodinném domě nebo na zahradě v městských částech Kbel, Dražice a Obodř b) Kč 100,-- ročně za psa chovaného v rodinném domě nebo na zahradě v Benátkách nad Jizerou I, II c) Kč 1 000,-- ročně za psa chovaného v domě se čtyřmi a více byty (Kč 200,-- ročně za psa, pokud je jeho držitel poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, nebo poživatelem sirotčího důchodu.) Za každého dalšího psa téhož držitele se poplatek zvyšuje o 50 % základní sazby. UPOZORNĚNÍ poplatek za svoz komunálního odpadu Zastupitelstvo města Benátky nad Jizerou schválilo na svém zasedání dne usnesením číslo 117/5Z/ 2018 obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek ve výši Kč 420,- / osobu / rok bude hrazen ročně, doba splatnosti se posouvá vždy do každého roku. Od ledna 2019 se ruší zasílání složenek - poplatek za svoz komunálního odpadu. Poplatek je možné uhradit bankovním převodem, poštovní poukázkou A na pobočkách České pošty nebo v hotovosti v úředních a pokladních hodinách na pokladně Městského úřadu Benátky nad Jizerou. Každému plátci byl v průběhu měsíce ledna zaslán dopis s příslušným číslem účtu, částkou k úhradě a variabilním symbolem. Pokladní a úřední hodiny: Pondělí: 8:00 12:00 13:00 17:00 hodin Úterý: 8:00 11:30 hodin Středa: 8:00 12:00 13:00 17:00 hodin Čtvrtek: 8:00 11:30 hodin Pátek: ZAVŘENO Pokud máte zájem o pravidelné roční zasílání upozornění o úhradě poplatku za svoz komunálního odpadu a poplatku ze psů, zašlete nám, prosím, vaši ovou adresu. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na stejné adrese: / 311 ď Ā ď BENÁTECKÝ POHÁR ročník V sobotu 9. února se uskutečnil ve sportovní hale v Benátkách nad Jizerou jubilejní 40. ročník soutěže ve sportovním tanci Benátecký pohár. Stejně jako jiné sportovní obory, i společenský tanec doznal za uplynulých 40 let velkých změn a velkého výkonnostního růstu. Před 40 lety se skutečně mohlo mluvit o společenském tanci, který se ve své soutěžní podobě do současnosti přetransformoval ve sportovní tanec. A to zcela kompletně. Jiné jsou tréninkové metody, výkonnostní růst soutěžících párů, a to už od párů dětských a juniorských až po dospělé a samozřejmě jsou jiné i materiálové možnosti pro pořízení soutěžních kostýmů. Také organizace sportovních soutěží v tanci zaznamenala, například díky výpočetní technice, zcela jiné možnosti. V minulosti se pořádal Benátecký pohár jako dvoudenní soutěž v prostorách Carborundum, kdy v sobotu soutěžily taneční páry ve standardních a v neděli v latinskoamerických tancích. Dnes jsou soutěže pořádány ve velkých sportovních halách a rádi konstatujeme, že díky podpoře města Benátky nad Jizerou, Benátecký pohár tento trend zachytil a dlouhodobě patří mezi nejprestižnější akce středočeského regionu. Co však Benáteckému poháru zůstalo, a za co jsme rádi, je jeho trvalá obliba mezi tanečníky. I letos jsme mohli vidět výborné výkony dospělých tanečních párů třídy A z celé České republiky s velkým zastoupením moravských párů. Pro diváky bylo určitě zajímavé porovnání výkonů těch nejlepších dospělých párů se soutěžemi juniorů. Díky polským tanečním párům byly letošní juniorské soutěže mezinárodní. Rádi konstatujeme, že akce byla zajímavá i pro diváky, kterých na 40. ročníku soutěže bylo opravdu hodně, a to jak na tribuně, tak i kolem vlastní taneční plochy. A teď k výsledkům nejprestižnější soutěže tř. A, nejdříve ve standardních tancích. Šesté místo ve finále soutěže patřilo reprezentantům Dance studio Ostrava Miroslavu a Hedvice Fridrichovým, 5. místo si vytančil pár Taneční školy Hes, Martin Tomášek Wanda Mazuchová, 4. místo získal pár TK Maestro Michal Žaloudek Daria Podshivalová. A teď ve Ā 21. Ģ od hodin v ď Z P r o g r a m: ď Ī - Ā - Ģ 14:15. Ģ Bursa - u s autobus. ď J. I Ģ a k medailistům - třetí místo si vytančil pár TK Admira, Lukáš Martínek s Beatou Duchkovou, místo druhé obsadil pár Patrik Dobruský s Veronikou Novákovou, reprezentanti tanečního klubu COOL DANCE. Vítězem soutěže se stal brněnský taneční pár Radek Doležal Nicole Folcová, reprezentující Dvectis DSP Kometa Brno. Standardní tance Výborné výkony předvedli i finalisté soutěže třídy A v latinskoamerických tancích. Stejně jako ve standardních tancích se na šestém místě umístil pár z Ostravy, konkrétně Tomáš Fridrich s Veronikou Jordanovovou z tanečního klubu LR Cosmetic Dance team Ostrava. Čtvrté a páté místo obsadily páry STK Praha, když 5. místo patřilo Štěpánu Rubášovi se Simonou Černou a 4. místo Martinu Synkovi s Terezou Brzákovou. Lukáš Martínek s Beatou Duchkovou ke 3. místu ve standardních tancích přidali i 3. místo v tancích latinskoamerických a je vidět, že jsou úspěšným párem v obou skupinách tanců. Velký boj o konečné pořadí svedly dva páry pražského tanečního klubu COOL DANCE. Po velkém boji patřilo 2. místo Patriku Dobruskému s Veronikou Novákovou, kteří tak zopakovali své umístění ze standardních tanců. Vítězem soutěže se stali Daniel Maslák s Jankou Slezákovou, také reprezentanti tanečního klubu COOL DANCE. Zejména nejlepší tři páry ze soutěže třídy A ve standardních a latinskoamerických tancích udělaly další významný krok k zisku mezinárodní třídy. Zpravodaj Benátecka 4

5 ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE / ZPRAVODAJSTVÍ Nejúspěšnější taneční páry si odvezly opět velmi pěkné ceny, které nejlepším párům předával starosta města pan PhDr. Karel Bendl spolu se zástupci Českého svazu tanečního sportu. I panu starostovi patří poděkování za osobní účast po celou dobu soutěže. Jubilejní 40. ročník soutěže Benátecký pohár je už minulostí a tak budeme velmi rádi, pokud město Benátky nad Jizerou zachová tanečníkům svoji přízeň a budeme mít příležitost vás pozvat na další ročník této tradiční soutěže. Ing. Pavel Kojetín, předseda Středočeské divize ČSTS Výdej nádob v ulici Mladská Obyvatelé Travin v číslech Zubři Dovoz 8 zubrů ze tří lokalit v Polsku, (7 samic, býk) 2016 Narodilo se první mládě, samička, která dostala jméno Tula Narození 3 mláďat Dovoz 5 zubřích samic z Polska Narození 4 mláďat Exmoorští koně Původní stádo činilo 15 koní (14 klisen, 1 hřebec). Přírůstky koní: dvě hříbata osm hříbat hříbat 2019 (do ) - jedno hříbě Vzhledem k tomu, že se někteří hřebečci převáželi na jiné lokality, tak současné stádo činí 35 exmoorských koní. V následujících měsících očekáváme další přírůstky. Radek Lacina, ředitel příspěvkové organizace SML Zájem ze strany občanů byl velký Správa sportovních zařízení Správa sportovních zařízení města Benátky nad Jizerou Jako každou zimní sezonu, tak také letos, organizovala Správa sportovních zařízení města Benátky nad Jizerou víkendové bruslení pro veřejnost. Konkrétně to bylo od soboty 8. října 2018 a nedělí 24. března 2019 bude bruslení pro veřejnost pro sezonu 2018/2019 končit. Snahou organizátora vždy bylo a je pořádat veřejné bruslení pravidelně a pokud možno s co nejmenšími výpadky, které, bohužel, ale přesto někdy nastanou. Bývá to zpravidla v případech, že se na benáteckém ledě sejde více mistrovských zápasů mládeže, popřípadě probíhá nějaký celodenní turnaj to samozřejmě organizátor nijak neovlivní, ale přesto se za to dodatečně omlouvá. Bruslení pro veřejnost rovněž probíhá, pokud je jakékoliv školní volno, jarní prázdniny nebo vánoční svátky. A že se v Benátkách jedná už o letitou a zaběhnutou sportovní aktivitu, o tom svědčí vysoký počet návštěvníků ZS a velký zájem široké veřejnosti, který nás samozřejmě velice těší. Po jarní a letní přestávce, kdy zimní stadion bude odpočívat a budou zde, tak jako každoročně, probíhat nutné údržbářské práce, vás všechny opět na ledové ploše rádi uvidíme a přivítáme. Přejeme vám všem příjemné a pohodové užití jara, léta, sluníčka, prázdnin a dovolených a na podzim se na vás opět budeme těšit!! Veřejné bruslení Zimní stadion Benátky nad Jizerou Latinskoamerické tance, juniorská kategorie Latinskoamerické tance Výdej popelnicových nádob na papír a plasty V první řadě mi dovolte velice poděkovat všem občanům města za kladný a osvícený přístup k celé akci. Je vidět, že občanům města není lhostejná budoucnost odpadového hospodářství města a životního prostředí. Děkujeme i všem, kteří se registrovali v aplikaci Mobilní rozhlas (k datu více než tisíc přihlášených) a věříme, že další obyvatelé budou následovat registrací online na stránkách V rámci dvoudenního výdejového maratonu se podařilo vydat ks popelnicových nádob z celkového počtu ks. Zbyla tedy jedna žlutá na plasty a osm modrých na papír. Náhradní výdej bude upřesněn až získáme informaci od výrobce o termínu dodání dalších nádob. Sledujte, prosím, Zpravodaj Benátecka, aktuality na městských webových stránkách, mobilní rozhlas, případně facebook. Tímto bychom chtěli ještě jednou informovat obyvatele bytových domů, že je do každé domácnosti připravena sestava tašek pro usnadnění třídění v domácnostech. Termín výdeje bude stanoven v příštím čísle Zpravodaje Benátecka a proběhne v měsíci dubnu. Zahájení výdeje v ulici Šnajdrova Správa městských lesů Informace ze Správy městských lesů Ptačí budky v podzámeckém parku Správa městských lesů zakomponovala do podzámeckého parku v Benátkách nad Jizerou desítky ptačích budek. Žáci základní školy oblékly budky do lesních barev a na zaměstnance Správy městských lesů (SML) už čekal úkol tyto budky do parku zakomponovat. Za pomocí žebříku a stromolezeckého vybavení se do parku podařilo umístit na 30 nových ptačích domovů. Připravuje se osazení holin Nadále SML bojuje s kalamitou v lese, kde se jí podařilo zlikvidovat škody způsobené kůrovcem a momentálně jsou veškeré síly soustředěny na stromy suché a vyvrácené. Vzhledem k extrémnímu počasí je těchto stromů opravdu mnoho a tak zaměstnance čeká nelehký úkol. Zároveň se v současné době připravuje vše pro to, aby se co nejdříve osadily vzniklé holiny, způsobené nepříznivými vlivy posledních let. Nezapomínáme na pravidelné akce Již se také pilně připravují akce, které SML pořádá pravidelně pro žáky a veřejnost: DEN ZEMĚ pro žáky základních škol DĚTSKÝ DEN, který se bude konat v areálu zámeckého parku PŘÍMĚSTSKÝ LETNÍ TÁBOR, který bude probíhat opět ve dvou turnusech: a Dá se tedy říci, že v lese máme teď opravdu na pilno. Radek Lacina, ředitel příspěvkové organizace SML pondělí :00 14:30 úterý :00 14:30 středa :00 14:30 čtvrtek :00 14:30 pátek :00 13:30 sobota :30 15:00 neděle :30 15:00 sobota :30 15:00 neděle :30 15:00 Bruslení pro veřejnost ODPADÁ v sobotu a v neděli Důvodem je sehrávání závěrečných turnajů sezony: Memoriál Tomáše Hraběte (4. třídy) a Memoriál PhDr. Bohumila Bartoně (mladší žáci). Fotografie na této dvoustraně: Jan Stýblo/PPNA.cz března 2018

6 ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŠ HUSOVO NÁMĚSTÍ Okresní a krajské kolo v přehazované Jako každý rok se naše škola zúčastnila okresního kola v přehazované, které se konalo v Mladé Boleslavi. Letos jsme na turnaj jeli s vyššími ambicemi, i když to máme na těchto soutěžích velmi těžké. V hodinách tělesné výchovy se žáci přehazovanou učí, ale, bohužel, nemáme prostory s oficiálními rozměry hřiště, takže si to poprvé vyzkouší až na samotném turnaji. Nová hala by nám moc pomohla, a to nejen na přehazovanou. Po domluvě s pořadateli jsme na letošní ročník přihlásili hned dvě družstva, jelikož v této věkové kategorii jsme letos měli mnoho velmi šikovných sportovců. Na turnaji bylo celkem 10 družstev, která se nalosovala do dvou skupin. Naši žáci si nepřáli být ve stejné skupině a to se jim i vyplnilo. Družstvo A si postupně poradilo s družstvy ZŠ Kněžmost, ZŠ Mnichovo Hradiště, ZŠ Dolní Bousov a se 7. ZŠ Mladá Boleslav. Bez jediného zaváhání ovládli skupinu a čekali na soupeře z druhé skupiny. Družstvo B se nenechalo zahanbit a předvádělo také výborné výkony, chvílemi se kantorům i divákům tajil dech. Naše druhé družstvo změřilo své síly se školami z Dobrovic, Čachovic a s 9. a 5. ZŠ Mladá Boleslav. Po heroické koncovce proti Čachovicím a 5. ZŠ Ml. Boleslav vyhráli naši žáci i druhou skupinu. Po krátké pauze se odehrálo semifinále, kde náš A tým porazil 9. ZŠ Ml. Boleslav ještě před koncem časového limitu. B tým bojoval, co mu síly stačily, ale na Kněžmost to, bohužel, nestačilo. B tým si tedy zahrál opět proti 9. ZŠ Ml. Boleslav, kde se jim po nevydařeném začátku podařilo udělat neskutečný obrat ve skóre a po uplynutí herního času se mohli radovat z překrásného 3. místa. Tým A si ve finále zahrál opět proti Kněžmostu. Byl to náročný dlouhý turnaj a udržet koncentraci nebylo jednoduché. Zápas to nebyl tak jednoznačný, jak někteří předpokládali, ale vítězství si naši žáci vzít nenechali a na konci se mohli zaslouženě radovat z prvního místa a postupu na krajské kolo. O týden později se konalo krajské kolo až na Kladně, kam přijelo celkem 7 škol. Změna výšky sítě a změna herních pravidel byla velmi znát. Všechna družstva byla velmi vyrovnaná, ale zkušenosti s pravidly se projevily jako veliká výhoda. Naši žáci hráli velmi statečně a kromě 6. místa z krajského kola si odváží i spousty zkušeností. Našim žákům patří veliká gratulace jak za okresní, tak za krajské kolo, těším se na další společné, nejen sportovní, akce. Mgr. Barbora Doušová Olympiády Ve středu proběhlo v Mladé Boleslavi okresní kolo matematické olympiády. Naši školu reprezentoval Albert Vala z 5. A a Jan Válek z 9. A. Páťáci počítali během 2 hodin 3 příklady, deváťáci měli na 4 příklady 4 hodiny. Bylo to opravdu náročné a oběma chlapcům patří velký dík a přání dalších matematických úspěchů. V úterý se naši žáci zapojili do okresního kola anglické olympiády v Mladé Boleslavi. Žáci nejprve absolvovali poslechové cvičení a poté se zkoušejícími komunikovali na zvolené téma v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnili v l. kategorii Filip Douša ze 6. A a Lucie Kůtková ze 7. A, Žáci učastnící se anglické olympiády ve ll. kategorii Ondřej Kuna z 8. A a Luboš Adášek z 9. A. Blahopřejeme všem zúčastněným k velmi pěkným výsledkům. Obrovská gratulace patří Lucii Kůtkové, která ve své kategorii obsadila 1. místo. CONGRATULATIONS! Mgr. Blanka Šlapáková, Bc. Markéta Vyhnánková Slavnost prvního čtení Společně se svými rodiči prožívaly děti z prvních tříd radost ze svého prvního vysvědčení. Než se však mohly potěšit pohledem na výsledky své půlroční práce, musely předvést svá krátká vystoupení a ukázat, jak se naučily číst. Všem dětem gratulujeme za snahu, úsilí a mnohdy překonávání překážek, se kterými se na cestě za vysvědčením musely popasovat. Do dalšího školního života jim přejeme hodně úspěchů. Mgr. Jana Vonášková, Mgr. Vladimíra Šlamborová a Mgr. Jaroslava Pivničková Šťastný tým vítězů Jak správně sedět Benátecká fyzioterapeutka Mgr. Markéta Hasoňová ( navštívila prvňáčky, aby je naučila jak správně sedět a protahovat si záda dle McKenzie. Společně zhlédli pohádku o Vzpřímených a pokřivených, vypracovali a vybarvili pracovní sešit a hlavně si zacvičili podle Tajné knihy cviků a návyků. Tak snad se z malých,,pokřivených jednou stanou velcí,,vzpřímení. Už na fotkách je vidět, že vědí, jak na to. Mgr. Jana Vonášková Ukázka hry na flétnu Prvňáčci si vybarvují pracovní listy Děti ukázaly, jak pěkně se naučily číst Recitační soutěž Dne se na naší škole konalo školní kolo celostátní recitační soutěže Dětská scéna pro děti z prvního stupně. Žáci recitovali ve dvou kategoriích. V první kategorii se představili žáci 2. a 3. tříd, Zpravodaj Benátecka 6

7 ZÁKLADNÍ ŠKOLY ve druhé žáci 4. a 5. ročníků. Všichni recitátoři předvedli hezké výkony, ale zvítězit mohli jen ti, kteří svým přednesem upoutali porotu i diváky. V první kategorii to byli tito soutěžící: 1. místo získala Aneta Hanžlová a Adriana Dlasková, obě z 2. A, a ve druhé kategorii rozhodla porota takto: na prvním 1. místě se umístila Julie Nevřelová z 5. A a Barbora Julinková ze 4. A. Všechny čtyři nadané dívky postupují do okresního kola. V pátek se i na druhém stupni konala recitační soutěž. Odvážných bylo sice méně než na prvním stupni, o to kvalitnější byly jejich výkony a porota to měla opravdu těžké. Ze dvou kategorií (6. a 7. ročník a 8. a 9. ročník) jsme nakonec vybrali čtyři postupující do okresního kola. Stali se jimi Antonín Studeník ze 6. B, Eliška Hlavatá ze 7. B, Anna Hurtová z 8. A a Aneta Burgerová z 9. A. Všem recitátorům děkujeme a přejeme i nadále hodně úspěchů a příjemných zážitků z recitace. V okresním kole držíme palce. Mgr. Jana Louková, Účastníci III. kategorie Mgr. Květoslava Jará, PaedDr. Jitka Šobrová a Mgr. Běla Burkovcová Seniorklub v MěCKP Žáci si se seniory zahráli obří Člověče, nezlob se Společná výroba masek na Masopust Tělocvik na sněhu Účastníci IV. kategorie Takhle si třeťáci užívali tělocvik na sněhu Čtvrté a páté ročníky na recitační soutěži ZÁPIS DO ZŠ HUSOVO NÁMĚSTÍ se koná od 13:30 do 17:00 hodin. Přicházet je možné průběžně, vyhnete se případnému čekání. V případě nemoci je náhradní termín od 13:30 hodin, vždy po telefonické dohodě na čísle Žáci dramatického kroužku udíleli Cenu poroty března 2018 Fotografie na této dvoustraně: Základní škola Husovo náměstí PŘEDZÁPISOVÁ AKCE ŠKOLNÍČEK Zveme všechny předškoláky a jejich rodiče na akci Školníček, která se koná dne od 16:00 do 17:00 hodin a můžete na ni přicházet průběžně. Tato tradiční akce plná soutěží by měla děti seznámit s prostředím školy a odstranit případné obavy ze zápisu. Rodiče mají příležitost promluvit s učiteli a s vedením školy.

8 ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŠ PRAŽSKÁ Akce ve školní družině V měsíci lednu a únoru proběhly v naší ŠD hned dvě velmi zdařilé akce. První beseda byla na téma ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, kterou nám přednášela výživová poradkyně paní Veškrnová. Děti kromě toho, že se dozvěděly, které potraviny jsou zdravé a kterých se vyvarovat, měly také možnost prověřit si své smysly a očichávat či ochutnávat potraviny poslepu. Druhá beseda na téma ZDRAVOVĚDA pod vedením sestry na domácí zdravotní péči paní Ryskové z MěCKP sklidila u dětí také velký úspěch. Děti ošetřovaly plyšového pacienta, měřily si tlak a tep a hlavně se dozvěděly, jak postupovat, když najdou raněného. Velmi děkujeme oběma lektorkám a budeme se těšit na další spolupráci. Vychovatelky ŠD Dějepisné představení V úterý jsme byli na dějepisném představení na téma Staré pověsti české, které proběhlo v hale pro oba stupně naší školy. Představení hráli členové spolku Pernštejni z Pardubic. Mohli jsme vidět Lecha a Čecha, Kroka a jeho dcery Kazi, Tetu a Libuši, Bivoje, Horymíra, Šemíka a další. Vše trvalo 45 minut. Představení se mi moc líbilo, protože nebylo nudné, bylo tam spousta legrace a dozvěděla jsem se zase ještě něco nového z našich dějin. Nela Kocourková, 6. B ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAŽSKÁ ve školním roce 2019 / 2020 se koná ve středu od 13:00 do 17:00 ve staré budově školy (náhradní zápis po telefonické dohodě na čísle telefonu Mgr. M. Teplá v termínu od do ) K o n t a k t y: (vedení školy - sekretariát), Výchovný poradce pro 1. stupeň: Mgr. Lucie Brzková - S sebou nezapomeňte: rodný list dítěte, svůj OP pro potvrzení správnosti údajů, doklady o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu - pokud jste občan státu mimo EU. IQLandia Dne jsme navštívili IQLANDII v Liberci. V 6:20 jsem se probudil a šel jsem se obléknout. Batoh jsem měl už připravený, takže jsem se mohl vydat ke škole. V 7:30 pro nás přijel autobus. V autobuse jsme se nudili, tak jsme hráli hry na mobilech. Když jsme dorazili, tak jsme nějakou dobu čekali venku. Naštěstí tam byly taky atrakce, takže jsme se nenudili. Poté nás pustili dovnitř, kde jsme si odložili batohy a bundy. Pak nás paní informovala o pravidlech a poté jsme už mohli jít. Při vstupu jsme obdrželi papíry s otázkami a úkoly, které jsme měli během prozkoumávání vyplňovat. První nás zaujala fontána, která byla při vstupu. Před ní stála obrazovka, na kterou jsme si nakreslili obrazec, který se poté promítnul před námi v podobě vody. Pak jsme šli do oddělení, které se zaměřovalo na lidské tělo. V této místnosti jsme si s Dominikem změřili tlak i tep srdce. Dále tam byl robot, před kterým byla obrazovka, kde jsme klikali na to, co má udělat. Pomocí tlakoměru a dalších přístrojů jsme doplnili první papír. Když jsme odcházeli do jiného oddělení, vyzkoušeli jsme ještě zvukoměr, který nám ukázal, jakou máme sílu zvuku. Dále jsme navštívili vesmírnou místnost, ve které jsme si vyzkoušeli řízení robota, který odebírá vzorky Měsíce a dále ještě pobyt v sondě. U vstupu do planetária jsme ještě viděli sochu Dartha Vedera sestavenou z LEGA. Cestou zpět jsme prošli blikajícím tunelem a pak jsme doplnili další papír. Dále jsme navštívili SEXmisi. Tam jsme viděli informace o tom, jak vznikají děti atd. V tomto oddělení jsme doplnili další papír. Pak jsme se vydali do technologií. Tam jsme si mohli vyzkoušet točící se pračku a moderování počasí, kde byl tzv. green screen. Když jsme si pak všechno vyzkoušeli, navštívili jsme s paní učitelkou planetárium. Nejdříve nám pan průvodce ukazoval noční oblohu v zimě a pak nám pustil film zvaný Cesta ke hvězdám. Film byl o tom, jak vznikly hvězdy a jaký mají podíl na tom, že na naší planetě vznikl život. V planetáriu se mi hrozně líbilo. Po filmu jsme měli ještě chvíli čas, takže jsme šli do podzemí. Nakonec jsme se sešli u východu, kde jsme měli možnost koupit si suvenýry. Když jsme vyšli, tak už tam pro nás byl autobus. Přijeli jsme v jednu hodinu odpoledne. V IQLANDII SE MI MOC LÍBILO! BYL TO JEDEN Z NEJLEPŠÍCH VÝLETŮ CO JSEM ZAŽIL! Jakub Votoupal, 6. B Žáci před vstupem do vědecko zábavního centra IQLandia v Liberci Okresní kolo olympiády z českého jazyka. Dne jsme společně s Matoušem Růžičkou z 9. A vyrazili na okresní kolo olympiády z českého jazyka. V celé třídě jsme byli snad jediní dva, kteří s sebou neměli knížku, kterou si ostatní asi krátili chvíli. Cítila jsem se tam jako mimozemšťan a moc šancí jsem si nedávala. Olympiáda se skládala ze dvou částí - sloh a mluvnická část, na každou z nich jsme měli hodinu. Z celkem 35 řešitelů jsem se umístila na 4. místě a Matouš obsadil 29. místo. Kačka Podráská, 9. B Bruslení a vysvědčení 9. A a 1. B Dne jsme se hned ráno sešli a vyrazili na společné bruslení. Šli jsme stejnou cestou, kterou chodíš každé ráno do školy a ze školy. Ty jsi po téhle cestě ten den šla celkem čtyřikrát. Když jsme dorazili do haly, šli jsme do šaten. Tam jsem ti pomohl s nazutím a zapnutím bruslí. Potom jsem si nandal brusle ještě já a šli jsme na led. Bruslení ještě moc nešlo, takže jsem ti pomáhal, aby jsi nespadla. Potom jsem ti zkusil dát takové držátko, o které jsi se opírala a bruslila, a tím ti to šlo lip. Poté nám, deváťákům, řekli, ať se jdeme převléknout a vy jste tam ještě chvíli zůstali. Lotrando a Zubejda Zpravodaj Benátecka 8

9 ZÁKLADNÍ ŠKOLY Po dvou hodinách jsme se opět sešli, ale už ve vaší třídě. To už jste měli své první vysvědčení v ruce. Ty jsi měla jednu dvojku z češtiny, jinak samé jedničky. Potom jsme se rozloučili a pro vysvědčení jsme si šli my. Michal Petrtýl, 9. A Děti házely fence Eny míček s písmenky, vymýšlely slova, vybarvovaly obrázky, procvičovaly si barvy a počty. Naučily se správně navlékat a svlékat obojek, postroj, připínat vodítko, dávaly psům snadné úkoly: Dej pac!, Přines klíče, mobil!. Pokud se děti usmívají, zlepší se jim nálada, je cíl canisterapie splněn. Bc. Jitka Krabsová Společné bruslení prvňáčků s kamarády z deváté třídy Okresní kolo konverzační soutěže v angličtině 12. února 2019 proběhlo v Mladé Boleslavi okresní kolo konverzační soutěže v angličtině. Naši školu reprezentovali vítězové školního kola ve svých kategoriích Ondřejové Beneš a Klouza v kategorii mladších žáků a Štefan Jambrich v kategorii starších žáků. Konkurence v okresním kole byla silná a početná, požadavky poroty náročné a ne každé vylosované konverzační téma prostě sedělo. Přesto lze říci, že jsme nepropadli. Ondra Beneš obsadil mezi 26 soutěžícími 6. místo a Ondra Klouza pak 11. Mezi staršími se Štefan Jambrich umístil na 16. místě mezi 38 soutěžícími. Pro všechny zúčastněné to určitě byla cenná zkušenost pro další soutěžení. Mgr. Jan Novotný Výuka bruslení v Základní škole Pražská Výuka probíhala od do Cílem na 2. stupni bylo zdokonalování jízdy na bruslích pomocí rovnovážných, rychlostních a vytrvalostních cvičení. Jsem spokojen, že účast a nasazení na bruslení bylo téměř stoprocentní. Největší pokroky samozřejmě zaznamenali ti nejslabší, někdy překonáním psychické bariéry a svou vůlí. Závěrečné hodiny byly věnovány hokejovým kláním v rámci ročníku. Součástí výuky byly také závody na 1 a 3 kola - z nich vyšli tito nejlepší závodníci: 6. ročník - Veronika Fišerová, Jakub Votoupal, Samuel Fučík 7. ročník - Tereza Havlínová, Štěpán Bradáč 8. ročník - Terezie Jakschová, Michael Husák 9. ročník - Ráchel Smiková, Viktorie Kubátová, Martin Procházka, Patrik Švach Mgr. Jana Nejedlá a Mgr. Vladislav Nejedlý Okresní kolo zeměpisné olympiády Ve středu se naši žáci zúčastnili okresního kola této soutěže na Gymnáziu Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi. Soutěž obsahovala 3 části (s atlasem, bez atlasu a praktická). A jak si vedli v jednotlivých kategoriích: Kategorie A (6. ročník), 10. místo - Amálie Haspeklová 11. místo - Marek Burián Kategorie B (7. ročník), 5. místo - Václav Plavjaník 20. místo - Matěj Novák Kategorie C ( ročník), 19. místo - Martin Procházka 26. místo - Kateřina Podráská Všem děkuji za reprezentaci a velmi dobré výsledky. Mgr. Vladislav Nejedlý března 2018 Základní škola 17. listopadu Canisterapie Mezi nejoblíbenější aktivity našich žáků patří návštěvy psích kamarádů z Nadačního fondu Canisterapie. V úterý k nám přijeli pejsci Eny a Charlie. Návštěva ukázkově naplňovala některá poslání canisterapie se psy verbální i neverbální komunikaci, uvolňování psychického napětí, radost z pouhého kontaktu se psy. Program canisterapie je obvykle rozdělen do bloků, ve kterých si děti procvičí paměť, motoriku, koordinaci, pozornost, schopnost se vyjádřit a porozumět úkolům. Na návštěvu psích kamarádů a lektorek z Nadačního fondu Canisterapie se děti vždy těší Projekt školy Dětská práva Nejen děti, ale i my, dospělí, jíme rádi bílé pečivo, jako je chleba, rohlíky, sladké koláče. Zapomínáme na zdravé potraviny, které by měly být každodenní součástí našeho jídelníčku. V rámci celoškolního projektu Dětská práva jsme se v měsíci únoru seznamovali s Právem na dostatek zdravé potravy a s Právem na život bez hladu. Bc. Jitka Krabsová Diplomy jsme získali za skládání puzzlí Projekt Dětská práva byl v únoru věnován právu dětí na dostatek zdravých potravin... Fotografie na této dvoustraně: Základní škola Pražská, Základní škola 17. listopadu

10 ZÁKLADNÍ ŠKOLY / ZPRAVODAJSTVÍ Také na vycházce získávají děti nové poznatky WeDo a získali ocenění. Další děti se se stavebnicemi LEGO Boost zapojily do rychlostní soutěže Sprint, ale stejně jako loni se nám nepodařilo desetimetrovou vzdálenost s robotem překonat. Robot se na této trase totiž nesmí příliš vychýlit z poměrně úzké dráhy, což bývá oříšek pro dvě třetiny účastníků. Nově jsme zkusili soutěž Dálkový medvěd, která spočívá v tom, že dálkově ovládaný robot ze stavebnice LEGO Mindstorm musí v co nejkratším čase projet malým bludištěm, uchopit plyšového medvěda a vrátit se s ním zpět na start. V rámci základních škol nebyl výsledek špatný, ale výsledky byly sloučeny i s časy, které zajely týmy středoškoláků, a ti pro nás jsou stále velkou konkurencí. Do závěrečných bojů jsme tedy nepostoupili. Z malých neúspěchů nebyl ale nikdo smutný. Opět jsme byli nadšeni ze samotného výletu do daleké moravské metropole, z cesty vlakem, tramvají, autobusem, trolejbusem, z ubytování v pionýrské klubovně, z vědeckého centra VIDA!, kde se celá událost odehrávala. Děti už nyní spřádají plány na účast v příštím ročníku. DINNER Výuku dějepisu od září podporujeme projekcemi historických filmů spojených s přespáním ve škole. Tentokrát byla akce provázána také s výukou angličtiny. Děti z druhého stupně naplánovaly, uvařily a společně pojedly slavnostní večeři. Všechno tu ovšem probíhalo v anglickém jazyce. Kouzelná atmosféra byla podpořena nejen dobrým jídlem a veselými rozhovory, ale také milou návštěvou bývalého a oblíbeného učitele dějepisu Jonáše. Kolektiv ZŠ Otevřeno Žáci ZŠ 17. listopadu se v praxi seznamují s projektem Dětská práva - na snímku nákup u pultu s pečivem Základní škola Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 Zápis k povinné školní docházce do ZŠ (dle 16 odst. 9 Školský zákon) a ZŠ speciální se uskuteční ve čtvrtek od 14:00 hod. do 16:00 hod. v Základní škole Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace, se sídlem náměstí 17. listopadu 493/4, Benátky nad Jizerou II, Benátky nad Jizerou. K zápisu je nutné přinést občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte a doporučení školského poradenského zařízení. Vlevo: o červené Karkulce, vpravo příprava na slavnostní večeři Základní škola Otevřeno Únor v Základní škole Otevřeno Uplynulý měsíc byl ve znamení bruslení. Celkem čtyřikrát děti navštívily zimní stadion v rámci tělesné výchovy. Na závěr měsíce jsme pak na led přizvali všechny učitele a rodiče, abychom si užili zážitky z bruslení společně. Únor byl také měsícem návštěv. Stále početnější jsou totiž zájemci o vzdělávání v naší škole a využívají možnosti přijít se k nám po domluvě podívat. Velmi milou návštěvou, kterou jsme přivítali, byli studenti z Přírodní školy spolu s ředitelem gymnázia Františkem Tichým. Na ranním kruhu jsme si společně zazpívali a pobavili se zjištěním, že máme totožný repertoár písní. František Tichý nám pak vyprávěl svůj osobní příběh. Jak se stalo, že založil školu, i když původně chtěl být kosmonautem. První blok jsme poslouchali inspirativní povídání o studentské samosprávě, jak funguje v Přírodní škole tzv. Kapitanát a co se studentům podařilo ve škole prosadit. Po přestávce jsme se věnovali situaci u nás. Děti si definovaly, co by chtěly jinak, co by chtěly vzít částečně i do svých rukou a hledaly cesty, jak by požadovaných změn mohly docílit. Každé takové setkání s podobně laděnou školou je pro nás velmi přínosné a posouvá nás dál, za což jsme vděční. ROBOTIÁDA Stejně jako v loňském roce se skupinka devíti dětí z kroužku robotiky vydala na mezinárodní přehlídku a robotickou soutěž Robotiáda do Brna. Posíleni o loňskou zkušenost jsme letos chtěli zkusit své dovednosti ve více kategoriích. Ve volném stylu představovali tři třeťáci poměrně přesnou minutovou ručičku zhotovenou ze stavebnice LEGO Prezentace robota vteřinové ručičky Mateřská škola města Únor v Mateřské škole města Únor byl v naší školce plný barev, pohádek a zdraví. Všichni jsme se naučili, z čeho se skládá naše tělo a jak o něj máme pečovat. Už víme, že bonbónky nám maximálně zkazí zoubky a lepší variantou mlsání jsou třeba jablíčka. Přes zdravovědu jsme se dostali ke knížkám a pohádkám. Teď už známe kdo patří do jaké pohádky a ti nejstarší vám jistě rádi některou pohádku převypráví. A přišlo velké finále. Celý rok toužebně očekávaný karneval. Moc jsme si ho užili, jsme totiž veselé, hravé a soutěživé děti, které ze všeho nejraději tančí a řádí. Každý měl přesnou představu za co půjde a masky byly opravdu dokonalé, ale to už uvidíte v přiložených fotografiích. Kolektiv MŠ Zpravodaj Benátecka 10

11 ZPRAVODAJSTVÍ Jako každý rok se u nás zastavil karneval Karnevalový rej je nej nej nej Masopustní rej začne ráno v pondělí, od pondělka do pátku změní třídu v pohádku Seznámili jsme se s částmi lidského těla a povídali, jak se máme starat o své zdraví Stihli jsme si i zablbnout s klaunem Pepínem Český červený kříž Sto let Československého červeného kříže Dne 6. února uplynulo sto let od založení Československého červeného kříže, přímého předchůdce současného Českého červeného kříže. Tehdy vyslovil prezident republiky T. G. Masaryk souhlas se založením tohoto spolku v nové republice a současně do funkce předsedkyně ČSČK jmenoval Alici Masarykovou. Tato organizace byla chápána jako jeden z atributů české státnosti a těšila se podpoře široké veřejnosti, pro kterou realizovala sociální a zdravotní program. Touhu organizovaně pomáhat měli u nás lidi už dříve, neboť na území Čech a Moravy vznikaly spolky, které byly součástí rakouského červeného kříže. Ten vznikl po ustanovení výboru Červeného kříže v Ženevě V období mezi dvěma světovými válkami v mnoha případech ČSČK nahrazoval nedostatky ve státní zdravotní zprávě a doplňoval je. Oblastní spolky ČSČK zřizují střediska sociální služeb, geriatrická centra, zázemí pro bezdomovce, propagují dárcovství krve a nadále organizují školení první pomoci. Po Listopadu roku 1989 ČSČK navázal na prvorepublikovou činnost a vyslovil požadavek na postavení organizace jako nezávislého humanitárního hnutí hlásícího se k sedmi principům: humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolnost, jednota a světovost, které v předchozích letech nemohly být zcela dodržovány. Po rozpadu republiky vznikl v červnu 1993 Český červený kříž, který hned prošel zátěžovou zkouškou během povodní v červenci V současné době je u nás ČČK co do rozsahu činností nejkompletnější humanitární organizace. Česká národní banka vydala pamětní minci v nominální hodnotě 200 Kč k výročí založení ČSČK. Dle periodických listů okresního úřadu v Mladé Boleslavi, pracovalo v roce 1930 zde několik místních organizací Červeného kříže, například Nové a Staré Benátky, Josefův Důl, Dobrovice a Kosmonosy. V prvních letech po druhé světové válce pokračoval ČSČK v duchu tradic první republiky. Obnovil přípravu ošetřovatelek a samaritánů i dopravní zdravotní službu. V současné době zřizovatelem Místní skupiny ČČK v Benátkách nad Jizerou je Oblastní spolek ČČK V Mladé Boleslavi. Jeho činnost vychází ze sedmi principů nezávislého humanitárního hnutí. Školí děti, mládež i dospělé v první pomoci, organizuje dárcovství krve, finanční sbírky pro dětské organizace, zajišťuje zdravotní dozory při společenských a sportovních akcích. Je též provozovatelem Domu péče, kde se poskytuje paliativní péče těžce nemocným. Dům péče se koncem minulého roku přestěhoval do rekonstruovaného objektu Na Celně v Mladé Boleslavi. MS ČČK v Benátkách nad Jizerou v současnosti má 27 členek. Naše činnost je zaměřená na pomoc a dobrovolnictví. Podporujeme akce pořádané MěCKP v Benátkách nad Jizerou. Přejeme klientkám ke Dni matek, účastníme se Letních sportovních her, Vánočních besídek a jiných akcí pořádných během roku. Zapojily jsme se do akce: upleť, uháčkuj Čtverce pro Afriku - ze 32 kusů háčkovaných čtverců předepsaných rozměrů v místě doručení sešívají na deky. Organizovaly jsme sběr šatstva, sbírku víček od plastových láhví. Prezentujeme svoji činnost na akcích pořádaných městem Benátky nad Jizerou, jako je Den dětí, Prvomájový jarmark. V loňském roce jsme navštívily všechny Mateřské školky ve městě s interaktivními dárky Doktorský kufřík se záměrem, aby děti formou hry snadněji překonaly strach při návštěvě lékaře. Za svoji činnost MS ČČK obdržela od města Benátky nad Jizerou v roce 2018 Čestné uznání. Jaroslava Hlaváčková, předsedkyně MS ČČK v Benátkách nad Jizerou Fotografie na této dvoustraně: Základní škola 17. listopadu, Základní škola Otevřeno, Mateřská škola města března 2018

12 ZPRAVODAJSTVÍ Městské centrum komplexní péče Bezdrátová signalizace, nové elektrické invalidní vozíky pro klienty MěCKP Projekt Pořízení bezdrátové signalizace pro klienty se podařilo zrealizovat díky úspěšné žádosti v Humanitárním fondu Středočeského kraje, kterou jsme podávali začátkem roku Dotace z humanitárního fondu činila Kč, celkové náklady projektu pak ,47 Kč, s tím, že povinná 10% spoluúčast ve výši ,47 Kč byla financována z Investičního fondu MěCKP. Na základě kupní smlouvy s vítězným dodavatelem firmou APOS BRNO s. r. o. byl do zařízení dodán bezdrátový systém přivolání pomoci pro klienty Domova pro seniory MěCKP. Pořízená signalizace umožňuje, aby si klienti Domova mohli přivolat pomoc z míst jejich Vrchní sestra Jana Březinová s komponenty nového signalizačního systému, jů, sociálních a hygienických běžného pobytu, tedy z poko- registrační jednotkou (pagerem) zázemí, společenských místností i přilehlých prostorů u obrazovky přijímače signálu a chodeb, to vše při zajištění evidence toho, kdo a odkud pomoc přivolává. Součástí systému je také elektronická brána, která signalizuje opouštění Domova u klientů, kteří o to z důvodu vlastní bezpečnosti požádali. Základními prvky signalizačního systému jsou volací jednotky, světelné signalizační jednotky, signalizace monitoringu dveřního prostoru, zesilovače signálu, registrační jednotky personálu a přijímače signálu stolní PC. Realizace investiční akce Pořízení bezdrátové signalizace pro klienty je pro klienty Domova velkým přínosem, zvyšuje jejich komfort a pocit bezpečí, tím došlo k výraznému zkvalitnění poskytovaných služeb. Pro klienty se zvýšila dostupnost pomoci personálu, personál získává rychleji a snadněji přehled o klientech a jejich aktuálních potřebách a požadavcích. Nový systém signalizace se uvádí do provozu postupně po etapách - na pokoje, které již prošly celkovou rekonstrukcí. Ve středu 13. února 2019 nám bylo ctí a potěšením s velkým vděkem přivítat v MěCKP šéfredaktora Českého rozhlasu pana Martina Ondráčka, paní Janu Úlovcovou, obchodní ředitelku Slevomatu a pana Petra Pavlicu, zástupce firmy Inter Meta při příležitosti předání krásných nových elektrických vozíků paní Věře a panu Ivanovi. Touto úžasnou událostí u nás de facto vyvrcholila akce Ježíškova vnoučata Těžko se slovy popíše obrovský vděk a dojetí, které naše zařízení doslova zaplavilo, protože tímto dnem se paní Věře a panu Ivanovi změnil život k větší nezávislosti a samostatnosti. Z celého srdce děkujeme Českému rozhlasu, firmě Slevomat a Inter Meta a zejména všem dárcům, kteří na krásné nové elektrické vozíky pro naše klienty ve sbírce na Slevomatu přispěli! Mgr. Emilie Kalová, ředitelka MěCKP Masopust zase po roce Masopust, či Karneval aktivita, která se stala v našem zařízení již tradiční akcí většího rozsahu a je realizována v počátku nového roku. Naši klienti už se nemohli dočkat a upřímně - my, personál, také ne. Těšili jsme se, jak se zase všichni sejdeme, prožijeme společné odpoledne, popovídáme si, zatančíme nebo zasoutěžíme. Přípravy jsme neponechali na poslední chvíli, aktivizační tým začal již od ledna dojednávat možnost zápůjčky karnevalových kostýmů. Výběrem jsme potěšili nejen klienty, ale i část personálu, každý si našel kostým dle svého gusta. Děvčata ráno připravila skvělou výzdobu sálu, zajistila pohoštění a nesměly chybět ani koblížky, které jsme zajistily v Merhautově pekařství. Po obědě se klienti s pomocí personálu začali strojit do vybraných kostýmů a společenský sál se začal plnit hosty. Pozvání přijal pan král s dcerou, parta námořníků, zaměstnanci z firmy Hodinový manžel, klauni, pan doktor se zdravotní sestřičkou, hipík, šlechtična z Karlštejna, Kleopatra, Číňanka, Španěl, či Mexičan, dále Havajanky, chrabrý maršálek, mušketýři, lesní žínka, Indiánka Nšo-či a další krásné masky, které se zúčastnily maškarního reje. Nejdříve se všechny masky představily, aby mohla nezávislá porota posoudit a vybrat nejpovedenější. Moderátorská dvojice dodávala atmosféře zábavný nádech a vtip! Dechovka ze Sýčiny opět nezklamala, zahrála písničky na přání a roztančila i ty, kteří si nejprve vůbec netroufali. Zpestřením odpoledne bylo vyhlášení zábavné soutěže, kdy se dvojice při tanci za doprovodu hudby snažily udržet mezi hlavami nafukovací balónek co nejdéle. Ani jsme si nevšimli, že čas tak letí a už tu bylo vyhlášení soutěže o nejlepší masky, úkol opravdu nebyl jednoduchý. Vítězové byli vyřčeni, ale poražení nebyli, každá maska byla oceněna. Na úplný závěr nám předvedly vystoupení dvě šikovné slečny Johanka a Kristýnka. Poděkování směřuje paní Zuzaně Novákové, která nám karnevalové masky zapůjčila. Další poděkování je určeno všem zaměstnancům za velkou pomoc při zajištění akce. A tak zas příště, při další společné akci. Bc. Monika Megličová, DiS. vedoucí sociálně-aktivizačního úseku Ani letos se zaměstnanci MěCKP nenechali zahanbit a přišli v nápaditých kostýmech Vítězkou v kategorii klientů se stala paní Věra Dlasková v kostýmu královny z Ledového království Zleva pan Jiří Freisleben, paní Jana Úlovcová, pan Ivan Jílek a pan Martin Ondráček Mateřské centrum Mateřské centrum Benátky Kvapem se už blíží jaro a s ním příliv nové energie, i v MC Benátky máme pro vás nachystanou novou nabídku. Diskusní povídání na téma Máme zdravé děti se uskuteční v prostorách MC ve středu od 18:00 do 20:00 hodin. Na setkání se dozvíte, co všechno ovlivňuje zdraví vašich dětí, jak se dostat z kruhu nemocí, jaké techni- Zpravodaj Benátecka 12

13 ZPRAVODAJSTVÍ ky uzdravují jaké problémy, jaká je spoluúčast rodičů na uzdravování a mnoho dalšího. Průvodcem bude léčitelka a terapeutka Markéta Neumannová (Zdraví těla a duše), která říká: za většinou nemocí hledejme skryté emoce, které se odráží přes rovinu psychiky až do našeho zdraví. Rezervace na: seznam.cz nebo tel Zuzana Sakařová. Vstupné je zdarma se můžete těšit na společné setkání iniciátorů dění ze statku v Jiřicích, který se nachází nedaleko Benátek nad Jizerou a kde umožňují dětem seznámit se s tradičními činnostmi na statku. V rámci programů, které zde pořádají, děti mohou pozorovat práci dospělých, ale také se samy zapojit do různých tradičních činností. Během setkání si budeme povídat na téma Dílny a společné tvoření na statku a o možnostech založení dětské skupiny na statku. Setkání bude v probíhat v prostorách MC od 10:30-12:00 hodin. Na plánujeme Tvořivou středu na statku v Jiřicích. Pro bližší informace sledujte náš FB a webové stránky. Program bude vhodný pro děti od 2,5 let. Pro zájemce o prázdninové aktivity už známe termín oblíbeného, již 3. Hudebního příměstského tábora, který bude probíhat od do Bližší informace a přihlášky na gmail.com. I v jarních měsících budou probíhat všechny naše pravidelné programy, jak jste zvyklí, podrobnější informace o programech, lektorkách a potřebné kontakty najdete na Dotazy vám zodpovíme také prostřednictvím FB na www. facebook.com/materskecentrum.benatky. Přejeme všem krásné slunečné jarní dny. Za MC Benátky Lenka Krejcarová Klub seniorů Program v Klubu seniorů Březen 2019 Úterý :00 Ruční práce Středa :30 Cvičení Čtvrtek :00 Česko pro pamětníky - společenská hra Úterý :00 Ruční práce Středa :30 Cvičení Čtvrtek :00 Hrátky s pamětí + videoprojekce Úterý :00 Ruční práce Středa :30 Cvičení Čtvrtek :00 Jaro je tu! - projekce a pranostiky Úterý :30 Ruční práce Středa :30 Cvičení Čtvrtek :00 Testy potravin - videoprojekce Úterý :30 Ruční práce Středa :30 Cvičení Čtvrtek :00 Souboj s pamětí března 2018 Skautské středisko Povodeň 15. Skautský ples aneb 100 let spolu Na 15. Skautském plese si jeho účastníci připomněli 100 let skautingu v našem městě 15, 100 a 80 jsou tři čísla, která se pojí s letošním ročníkem skautského plesu střediska Povodeň Benátky nad Jizerou. Totiž, jednalo se o 15. ples, na kterém jsme zároveň spolu s 80 účastníky oslavili 100 let existence skautingu právě v našem městě. Večer se nesl ve znamení tradičních plesových aktivit jako je předtančení (které letos obstaraly mažoretky), vyhrávání hodnotných cen v tombole (seznam sponzorů je tak dlouhý, že je prakticky nemožné ho tu celý vypsat), půlnočního překvapení (které letos zajistil náš dlouholetý spolupracovník, barman Alan, a při kterém jsme se mohli nadchnout z UV barmanské show), konzumace jídla a pití (z více než bohatě zásobeného baru) a samozřejmě tance a zpěvu (za hudebního doprovodu kapely Dance Band). Bylo nás sice letos v sále Záložna poskrovnu, ale každý jeden z nás pomohl vytvořit úžasnou atmosféru nejen na tanečním parketu, ale i všude kolem něj. Všem návštěvníkům plesu tímto děkujeme a těšíme se s vámi všemi někdy, někde v budoucnu na viděnou. Šárka Tawi Koťátková Jak Robin v Brandýse stopoval slona V pátek odpoledne se naše světlušky zúčastnily akce Jak Robin v Brandýse stopoval slona, pozvánku na tuto skautskou městkou hru jsme obdržely od našich sester ze skautského střediska v Brandýse. Hned na startu se utvořily soutěžní týmy, jejichž úkolem bylo projít celou trasu dle plánku a poskytnutých nápověd. Druhým úkolem týmů bylo se během cesty rozhlížet a pozorně si prohlédnout místa, kde byly jednotlivé zastávky. Cíl hry byl na nádvoří zámku, kde každý tým řešil závěrečný kvíz. Závěrem k nám ještě promluvil kastelán místního zámku, který promluvil krátce k historii. I přes zimu, která venku panovala, jsme si akci velmi užily. Monika Rosnička Koťátková Světlušky na akci Jak Robin v Brandýse stopoval slona Skautský turnaj ve vybíjené Na letošní skautský turnaj ve vybíjené byla pozvána skautská střediska Středočeského kraje ležící v blízkém okolí našeho města. Samotného turnaje se zúčastnilo celkem deset týmů, které utvořila střediska z Benátek, Neratovic a Staré Boleslavi. Kolem deváté hodiny, poté co byli účastníci seznámeni s pravidly hry, způsobem, jakým se turnaj bude hrát, byl zahájen samotný souboj. Díky velkému počtu účastníků se bojovalo ve třech věkových kategoriích. Poté, co ve všech kategoriích proběhly zápasy tzv. každý s každým, mohly být těsně před polednem vyhlášeny výsledky. Vítězným týmem v mladší kategorii byli vyhlášeni Orlíci ze Staré Boleslavi. Ve starší kategorii byl boj o prvenství náročnější, i přes opakování zápasů zůstal turnaj bez vítěze, neboť výsledky obou týmů (Pětka Benátky a Méďové Neratovice) byly vyrovnané a oba týmy si zasloužily cenu pro vítěze, medový dort. Sladkou odměnu si odnesl každý jeden z účastníků turnaje a my, jakožto pořadatelé, se už těšíme na další ročník aktivního dopoledne. Monika Rosnička Koťátková Skautského turnaje ve vybíjené se zúčastnilo deset týmů Fotografie na této dvoustraně: MěCKP, Skautské středisko Povodeň

14 ZPRAVODAJSTVÍ Centrum Jungle Jungle v lednu pomáhá Už šestý leden za sebou se v Jungli nese v duchu pomoci našemu kamarádovi Pavlovi Boškovi. Celý leden dáváme 10 korun z každé kávy, kterou si u nás dáte, stranou Pavlovi. K tomu připočítáme část startovného z listopadových běhů, příspěvky našich klientů a naše dorovnání. Letos jsme spolu s vámi mohli Pavlovi přispět rekordní částkou a to konkrétně korunami. Moc vám všem děkujeme! V únoru začalo druhé pololetí našich kurzů. Většina z 26 kurzů je plně obsazená, občas někde volné místo je, v případě zájmu se můžete podívat na naše stránky nebo náš facebook. Na květen chystáme pro všechny naše malé klienty velké překvapení. Pozvali jsme do Benátek dětskou hudební skupinu Čiperkové. Lístky budou k prodeji přímo v Jungli. Přejeme vám krásný začátek jara a těšíme se na viděnou. Za celý kolektiv Jungle Mgr. Vanda Štěpánková Kruh přátel umění Operní večer v Benátkách nad Jizerou Ač není vůbec snadné domluvit účinkování renomovaných operních pěvců k samostatnému recitálu vzhledem k jejich značnému vytížení během divadelní sezony, podařilo se a v úterý 12. března tedy vystoupí v komorním sále Záložny od 19:30 hodin sólistka Opery Národního divadla v Praze, mezzosopranistka Veronika Hajnová. Její operní repertoár je velmi široký a zahrnuje árie z děl autorů různých slohových období a některé z nich zaznějí též na našem večeru, jehož vyvrcholením budou zcela jistě zpěvy z Rusalky Antonína Dvořáka či z opery Carmen Georgese Bizeta. Na klavír bude doprovázet Kristýna Kasíková. Těšíme se na procházku českou i světovou operou a též na vaši návštěvu! Břetislav Kotrba, Kruh přátel umění Pavel v Jungli Městská knihovna Knižní novinky Vážení čtenáři, v březnovém vydání Zpravodaje Benátecka bychom rádi z knižních novinek představili titul od Lenky Vrtiškové Nejezchlebové Trojboj s draky Tomáš Slavata, náhradní táta, triatlonista a filantrop. Jedná se o skutečný příběh bývalého špičkového českého reprezentanta v terénním triatlonu. Život Tomáše Slavaty nikdy nebyl a není jednoduchý. V dětství se často choval jako kluk ulice, v jeho rodině panovaly velmi neutěšené poměry, zažil zanedbávání péče, ústrky, šikanu i násilí. Vyrostl v rodině bez otce, s matkou alkoholičkou. Ve škole na sebe chtěl upozornit za každou cenu, tak byl od první třídy samá poznámka. V osmi letech nečekaně pochválil Tomášův běžecký výkon úplně cizí člověk. Chlapce to inspirovalo natolik, že začal trénovat každý den. Třídní učitelka a tělocvikářka ve škole naštěstí brzy Tomáše odhadly zkušeným pedagogickým okem. Přesměrovaly chlapcovu hyperaktivitu na běžeckou dráhu. A zlobení skončilo. Tomáš si vždy dával vyšší a vyšší cíle, chtěl vyhrávat, chtěl si získat uznání, pochopení, podporu a lásku. Pochopení a podporu chtěl dopřát také dětem ze špatných rodinných a sociálních poměrů. Moc dobře věděl, co tyto děti potřebují. A tak bojoval nejen za sebe, ale také za své synovce, které si vzal do své péče z dětského domova. V kritických situacích vždy pomáhalo sportování. Dodnes musí statečný rytíř Tomáš bojovat s draky venku i ve své hlavě. Někdy ho oslabují ozvěny dětství, jindy zase dozvuky proher a bezmoci posledních let Přesto pokaždé vstane a bojuje dál. V nabídce nových knih z fondu MěK Benátky nad Jizerou je např. také Císařský kurýr Marie Terezie (Zdeněk Grmolec), Znamení jednorožce (Hana Marie Körnerová), Špatná dcera (Joy Fielding), Když jsi odešel (John Marrs), Píseň stínů (John Connolly). Příjemný začátek jara! MěK Panochovo kvarteto v Záložně Žádný komorní soubor u nás v Benátkách nehrává tak často, jako Panochovo kvarteto, jež vystoupí v rámci koncertů Kruhu přátel umění 9. dubna. Důvody jsou prosté. Panochovo kvarteto působí na koncertních podiích již více než padesát let. A po celou dobu drží vynikající interpretační úroveň a i dnes ke zralému mistrovství přidává neubývající energii. Kromě toho se od téměř všech špičkových českých smyčcových kvartet brázdících svět liší v jedné věci: hraje celou dobu ve stejném složení. Houslisté Jiří Panocha a Pavel Zejfart, violista Miroslav Sehnoutka a violoncellista Jaroslav Kulhan spolu hrají již od roku Dáme-li si všechny tyto okolnosti dohromady, napadne člověka srovnání s jinou hudební kapelou ta je ovšem z jiného oboru. Letos k nám kvarteto přijede s programem pro ně charakteristickým. Mozartův kvartet C dur KV 157 je dílem šestnáctiletého skladatele, ale již jeho čtvrtým opusem tohoto žánru. Meditace na chorál Svatý Václave je ovšem dílem vrcholného tvůrčího období Josefa Suka. Stejně tak první smyčcový kvartet z podnětu Tolstého Kreuzerovy sonáty Leoše Janáčka. Po přestávce uslyšíme Smyčcový kvartet F dur op. 96 složený v době, kdy byl jeho autor, Antonín Dvořák, ředitelem newyorské konzervatoře, a proto nazývaný Americkým. Koncert Panochova kvarteta začíná v úterý 9. dubna v 19 hodin a 30 minut v malém sále Záložny, vstup z náměstí. Lubomír Filipec Zpravodaj Benátecka 14

15 ZPRAVODAJSTVÍ / DOPISY Spolek rodáků ve spolupráci s městem Benátky nad Jizerou pořádá ve středu 20. března 2019 od 17:00 hodin v malém sále Kulturního a vzdělávacího centra Záložna přednášku Miloslav Jirků NÁVRAT SUDOKOPYTNÍKŮ DO ČESKÉ KRAJINY Vstupné 30 Kč, pro členy zdarma. Těšíme se na vaši účast! Divadelní spolek Bazilišek V á ž e n í č t e n á ř i, chtěli bychom vás pozvat na další divadelní představení, pořádané naším souborem Bazilišek benátský v rámci pravidelných amatérských pondělků. Tentokrát k nám zavítají divadelníci z poměrně vzdálených Semil, kteří s sebou přivezou zdařilou komedii o tom, jak tři slečny tají svému otci, že jejich láska nezůstala zcela bez následků. Pokud jste, stejně jako my, zvědaví, jak toto dílko dopadne, neváhejte a přijďte! Dne v 19:30 hodin STUDIO PODIO SEMILY uvede divadelní hru TŘI V TOM ve velkém sále KVC Záložna Jako vždy, i nyní se na vás budeme velice těšit, a doufáme, že vám zpříjemníme pondělní, již jarní, večer. Bazilišek benátský Dopisy Smaragdová svatba Dne 28. února 2019 oslavili smaragdovou svatbu 55 let společného života manželé Jana a Lumír Celnerovi. Kamenná svatba Dne 13. února 2019 oslavili 65 let společného života manželé Karel Benda a Dagmar Bendová, roz. Kyselá, z Benátek nad Jizerou. Hodně zdraví a štěstí a rodinné pohody do dalších let. Rozloučili jsme se Dne 29. ledna 2019 nás opustila naše milovaná maminka, babička, prababička, sestra, švagrová a teta, paní E v a F r a n y o v á. Zarmoucená rodina Dne 25. ledna 2019 nás opustila naše milovaná manželka, maminka, babička, sestra, švagrová a teta, paní L u c y n a K r y s t y n a L í b a l o v á. Zarmoucená rodina Dne 25. ledna 2019 nás opustila naše milovaná maminka, babička, sestra, švagrová a teta, paní J a r u š k a Š t r á c h a l o v á. Zarmoucená rodina Dne 5. února 2019 nás opustila naše milovaná dcera, manželka, maminka, babička, sestra, švagrová, teta a kamarádka paní J a r o s l a v a K a d l e c o v á. Zarmoucená rodina Dne 17. února 2019 nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, švagr a strýc, pan R u d o l f Z a h r á d k a. Zarmoucená rodina Dne 21. února 2019 nás opustil náš drahý bratr, švagr a strýc, pan L a d i s l a v V i t á s e k. Zarmoucená rodina Přichází jaro a farmářské trhy se opět rozrostou V březnu to Na Burse v Benátkách na Jizerou rozkvete barevnými stánky s nabídkou regionálních produktů. Po zimě se opět rozšíří nabídka výrobků. Ocení to všichni milovníci čerstvého ovoce a zeleniny, medu, mléčných a masných výrobků a pečiva z našeho blízkého okolí. Na trzích lze také nakoupit různé místní speciality a sezonní produkty. Na farmářské trhy Na Burse se můžeme těšit každé středeční dopoledne od 8 do 13 hodin. V nabídce nebude chybět zelenina z Kochánek, zeleninová sadba a květiny od pěstitelů v okolí, jablka z Tuchorazi a mnohé další dobroty, které napomohou probudit se z dlouhého zimního spánku. Více o nabídce trhů naleznete na naší facebookové stránce Pojizerské farmářské trhy nebo na Velký dík patří městu Benátky nad Jizerou, které pořádání farmářských trhů podporuje., říká organizátor trhů Martin Honzů. A dodává: Ještě máme pár volných míst, pokud byste tedy na trhu rádi prodávali své výrobky, napište nám na com nebo zavolejte na telefonní číslo Na nové trhovce a jejich produkty se moc těšíme. Přijďte si nakoupit a zažít neopakovatelnou atmosféru! Farmářské trhy v jarním kabátě můžete navštívit již koncem března 2019 a pak každou další středu. Poděkování Děkujeme všem za podporu, projevy soustrasti a za květinové dary při posledním rozloučení s paní Jaroslavou Kadlecovou. Zarmoucená rodina. Vzpomínka tomu bude 1 rok, co nás náhle opustil pan J a r o s l a v Š M E J K AL. Stále vzpomínají rodina a kamarádi. Fotografie na této dvoustraně: Mgr. Vanda Štěpánková, František Stýblo/PPNA.cz března 2018

16 ZPRAVODAJSTVÍ / INZERCE , Celoroční výstava BENÁTSKÉ PLÁTNO, Výstavní síň Expozice Jiří Kroha. Pořadatel: město Benátky nad Jizerou , 19:30 hodin, Koncert KPU - Veronika Hajnová a Kristýna Kasíková, Kulturní a vzdělávací centrum Záložna malý sál. Pořadatel: Kruh přátel umění a město Benátky nad Jizerou , 9:00 hodin, Florbal, liga mladších žáků, Sportovní hala, ul. 5. května. Pořadatel: Tělocvičná jednota Sokol Benátky nad Jizerou , 17:30 hodin, Koncert žáků ZUŠ J. A. Bendy, Kulturní a vzdělávací centrum Záložna velký sál. Pořadatel: ZUŠ J. A. Bendy , 18:00-19:00 hodin, Sportovec roku 2018 města Benátky nad Jizerou, Sportovní hala Dražice NIBE arena, ul. 5. května. Pořadatel: město Benátky nad Jizerou , 17:00 hodin, Návrat sudokopytníků do české krajiny, přednáška Miloslava SPOLEČENSKÁ NABÍDKA Jirků, Kulturní a vzdělávací centrum Záložna malý sál. Pořadatel: Spolek rodáků a přátel města Benátky nad Jizerou a Správa městských lesů :00-19:00 hodin, Členská schůze Českého svazu žen, Kulturní a vzdělávací centrum Záložna velký sál. Pořadatel: Český svaz žen , 19:00-21:00 hodin, Divadelní představení Tchýně na zabití, Kulturní a vzdělávací centrum Záložna velký sál. Pořadatel: město Benátky nad Jizerou , 18:00 hodin, Valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Benátky nad Jizerou, Kulturní a vzdělávací centrum Záložna velký sál. Pořadatel: Tělocvičná jednota Sokol Benátky nad Jizerou , 18:00 hodin, Koncert učitelů ZUŠ J. A. Bendy, Kulturní a vzdělávací centrum Záložna malý sál. Pořadatel: ZUŠ J. A. Bendy , 14:00 hodin, Jarní slavnost, Les Okrouhlík. Pořadatel: Spolek Mondík , 17:30, Aprílový koncert, Kulturní a vzdělávací centrum Záložna malý sál. Pořadatel: ZUŠ J. A. Bendy , 9:00-16:00 hodin, Bazar dětského oblečení, Kulturní a vzdělávací centrum Záložna malý sál. Pořadatel: Český svaz žen , 10:00 hodin, Zahájení motocyklové sezony - sraz motocyklů bez omezení roku výroby, náměstí Na Burse před Zlatnictvím. Pořadatel: Veteran car club Benátky nad Jizerou , 19:30 hodin, Amatérské pondělky: Tři v tom, STUDIO PODIO Semily, Kulturní a vzdělávací centrum Záložna velký sál. Pořadatel: Bazilišek benátský , 19:30 hodin, Koncert KPU - Panochovo kvarteto, Kulturní a vzdělávací centrum Záložna malý sál. Pořadatel: Kruh přátel umění a město Benátky nad Jizerou 7. 3., , 4. 4., , 19:00 hodin, Kinokavárna TaBárka, Kulturní a vzdělávací centrum Záložna - malý sál. Pořadatel: Kulturní Benátky o. s. Společenská nabídka Divadelní představení TCHÝNĚ NA ZABITÍ Hra o vztazích mezi tchýní a zetěm, snachou a tchýní, mezi matkou a dcerou, synem a matkou, mezi mladými manželi a konečně (a hlavně) mezi tchýněmi samotnými. Nenechte si ujít další řachandu, navíc okořeněnou duchařinou od 19 hodin Benátky nad Jizerou, Společenský sál Záložna TCHÝNĚ NA ZABITÍ Hrají : Dana Homolová, Lucie Zedníčková, Anna Kulovaná a Martin Kraus Pořádá: město Benátky nad Jizerou Vstupné 200 Kč, od 12. řady 100 Kč Z důvodu rekonstrukce prostor infocentra (v areálu zámku), bude probíhat předprodej vstupenek v MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ v ulici Lidická 43 v Benátkách nad Jizerou. Zahájení předprodeje v úterý od 16 do 17 hodin, další dny dle otevíracích hodin Městské knihovny. Pokud budou nadále volné vstupenky (informace bude na ), jejich prodej bude i v den divadelního představení na místě v Záložně od 17:30 do 18:30 hodin. Nabídka pronájmu Obec Hlavenec nabízí k dlouhodobému pronájmu HOSTINEC U JELENA spolu se společenským sálem. Pronájem možný od Bližší informace na telefonu starostka obce. Zpravodaj Benátecka 16

17 INZERCE Kompletní služby v oblasti pohřebnictví, smuteční vazba a kamenické práce. Kancelář Benátky nad Jizerou: Pražská 68 pondělí až pátek 8-16 hodin sjednání i mimo pracovní dobu na tel: nonstop služba Ĥ Ĥ Ĥ Ģ Ģ Ĥ Ĥ března 2018

18 INZERCE ŠKODA PLUS ŠKODA NEJMIX MĚNÍME MINUSY Nejlepší nabídka od ŠKODA AUTO OJETÝCH VOZŮ NA PLUSY Ā Díky programu ŠKODA Plus se už nemusíte bát pořídit si ojetý vů 2 Zastavte se u nás a vyberte si z nabídky ročních vozů, které mají najeto maximálně km, a navíc prodlouženou značkovou záruku až na 5 let. Nebo sáhněte po široké nabídce vyzkoušených ojetých vozů s garancí prověřené historie a technického stavu. Prodejci certifikováni ŠKODA AUTO Roční vozy Nejlepší nabídka financování se ŠKODA Financial Services Se značkovým financováním povinné ručení za Kč/r Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Ā Ā skodaplus.cz Ā Ā Ā Ā skodanejmix.cz Ā Ā Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus: AUTOKOMPLEX MENČÍK Mladská Benátky nad Jizerou Tel.: Untitled Untitled :36:09 Zpravodaj Benátecka 18

19 INZERCE HUBEŇOUR Z DRAŽIC VÁS ZVE IX. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE V AKROBATICKÉM SOUT ROCK N ROLLU DRAŽICE CUP 2019 Sobota DRAŽICE NIBE ARÉNA DR března 2018 Zpravodaj BenaŮtecka (rokenrol) 190x134.indd :17

20 INZERCE Œ HLEDÁME NÁSTUPNÍ MZDA OD ń Œ PRÁCE V İ ń FIREMNÍ DOPRAVA A DALŠÍ pripoutejse.cz 7,5kg 269,- 18kg 469,- SUBSTRÁTY HNOJIVA 25kg 719,- 40kg 990, PO PÁ: hodin PRIMALEX PLUS Ceny platí do konce března nebo vyprodání zásob. KOMPLETNÍ SORTIMENT SPOJOVACÍCH MATERIÁLŮ KOTEVNÍ TECHNIKY A TESAŘSKÝCH KOVÁNÍ SO: hodin Zpravodaj Benátecka 20

21 SPORT H O K E J A družstvo Základní kolo naší druhé nejvyšší soutěže už dospělo ke svému závěru. Mladý benátecký tým se umístil na 13. příčce tabulky, takže do dalších bojů o postup již zasahovat nebude. My vám přinášíme výsledky z posledních zápasů sezony a také rozhovor se sportovním ředitelem klubu Janem Slivkou. HC Stadion Litoměřice - HC Benátky 6 : 2 Burda 2 HC Benátky HC Frýdek Místek 1 : 5 Bittner HC Benátky - HC RT Torax Poruba 2 : 0 Maier, Špaček HC Benátky Valašský hokejový klub 1 : 2pp Teplý HC Dukla Jihlava- HC Benátky 8 : 2 Kunst, Chrtek HC Benátky HC Slavia Praha 3 : 5 Wiencek 2, Klapka HC Zubr Přerov- HC Benátky 7 : 1 Dlouhý V hokejovém klubu v Benátkách nad Jizerou již působí téměř šestnáct let, zažil tu postup do druhé nejvyšší hokejové soutěže a také prvopočátky spolupráce s extraligovým Libercem. Řeč je o sportovním řediteli Janu Slivkovi, se kterým si na konci letošní prvoligové sezony povídal sportovní redaktor Pavel Petr. V Benátkách nad Jizerou budete sportovním ředitelem již šestnáct let. Jaký životní úsek to pro vás je? Řekl bych, že celkem významný. Pravda, že nyní už v docela starším věku, což není zrovna nejlepší. Prožil jsem tu parádních patnáct let. Tehdy mě oslovil můj přítel pan doktor Bartoň s nabídkou, abych pomohl Benátkám dostat se výše. Akceptoval jsem to a určitě toho nelituji. Jsem rád, že jsem tady. Jedenáctou sezonu navíc Benátky spolupracují s libereckými Bílými Tygry. Řekněte nám, jak jste se díval na tento nápad při jeho zrodu? Naším snem s panem doktorem Bartoněm bylo, abychom se dostali do první ligy. Povedlo se to, avšak nastal velký problém, protože ekonomika je neúprosná. V městečku se sedmi tisíci obyvateli je totiž velmi složité dát dohromady, řekl bych, minimálně patnáct milionů korun na provoz hokejového klubu. Zamýšleli jsme se tedy nad tím, jak to udělat, abychom tuto soutěž zvládli a také ji pokryli finančně. Napadlo nás obrátit se na extraligové týmy s nabídkou farmy a pochopitelně také na spolufinancování chodu klubu. Na rovinu říkám, že jsme jednali s pražskou Spartou a s Libercem. Nakonec jsme tedy zvolili Liberec a jak je vidět, nelitujeme toho, protože ve spolupráci s Bílými Tygry končíme jedenáctou sezonu v naprosté spokojenosti obou dvou subjektů. Když se vrátíme na začátek této spolupráce, tak se tehdy hlasovalo, zda spolupracovat s Libercem či ne. Tehdy to údajně bylo velmi těsné, snad o jediný hlas Opravdu se o tom hlasovalo. Byly dva tábory. Na jedné straně já s panem doktorem Bartoněm, na té druhé Petr Antal, který působil ve funkci manažera. Petr tlačil Spartu, my se přiklonili k Liberci. O všem rozhodovala valná hromada klubu. Bylo to trošku nestandardní, protože se hlasovalo kupříkladu i tím, že dvacet nebo třicet lidí dalo plnou moc Petrovi a on hlasoval za ně. Bylo to jen tak tak. Nakonec se to ale povedlo a my jsme rádi. Myslíte si, že by hokej v Benátkách dnes fungoval na stejné úrovni, pokud by nedošlo ke spolupráci s libereckými Bílými Tygry? Mám-li být upřímný tak si myslím, že bychom se Spartou začali spolupracovat někdy v srpnu a v listopadu bychom končili. Podmínky pro nás byly prostě neakceptovatelné. Liberečtí se k tomu postavili úplně jinak. Pochopili, že musí ekonomicky pomoci, a to výrazně. Sparta to odmítala. Jak již bylo řečeno, v současnosti končí jedenáctá sezona ve znamení této kooperace. Tato doba jistě hodně přinesla, dostávají zde příležitost hlavně mladí hokejisté a navíc farma je patrně i motivací pro zdejší hráče a odchovance, že pokud budou příkladně makat a dřít, mohou to někam dotáhnout a někam se dostat. Jako příklad můžeme jmenovat Radima Šimka a jeho letošní premiéru v NHL Naprosto přesně. Naším primárním cílem je dělat hokej pro mládež, aby tu bylo maximální možné vyžití v co nejlepších podmínkách. Jelikož vedení města, v čele s bývalým starostou panem Králem, podmínky vytvořilo, my byli schopni pomoci zdejším klukům a pakliže se povede něco, jako v případě Radima Šimka, pak je to nádherný pocit. Jsou tu ale i další hráči, kteří prošli naším klubem a dnes hrají kupříkladu v KHL. Filip Pyrochta má podepsánu smlouvu v Nashvillu. Ondřej Vitásek je v čínském Kunlunu, v KHL byl Tomáš Filippi, který v Benátkách také hrál. Spousta dalších hráčů hraje v libereckých Bílých Tygrech. A přesně tohle je smysl té naší spolupráce. Dalším hráčem, který na Benátky velice rád vzpomíná, je Adam Jánošík, v současné době hráč bratislavského Slovanu. Přesně tak. Adam je slovenským reprezentantem a také prošel benáteckým týmem a odehrál tu pár let. Kluci dostali nějaké podmínky, někteří je využili, někteří ne. Samozřejmě je to také o tom, jak je člověk disponovaný a jaký má talent. Myslím si ale, že podmínky pro to, aby vyrostli v dobré hráče a prosadili se, mají výborné. Už druhou sezonu vám možná nahrává i fakt, že z první ligy se teď nesestupuje. Je to věc, o kterou Filip Pešán, sportovní manažer a hlavní trenér libereckých Bílých Tygrů, usiloval. Díky tomu tedy můžete vychovávat mladé hráče bez ohledu na to, aby tam byl strach o výsledek nebo o sestup Této situace jsme samozřejmě využili. V nedávné době jsme hráli v Litoměřicích, kam odjelo pouhých patnáct hráčů, protože sedm kluků, kteří nastoupili v předchozím zápase, odjelo na sraz reprezentace do osmnácti let. Můžeme tedy vidět, že mladí hráči u nás dostávají šanci. Byly tu i zápasy, kdy za nás hrálo dvanáct košíkářů, což jsou kluci mladší osmnácti let. Můžeme se nyní podívat do budoucnosti a říci, jak bude spolupráce s Libercem vypadat a jestli ještě je na čem pracovat? Jak dlouho může ještě tato spolupráce fungovat? Myslím si, že spolupráce bude fungovat i nadále, protože je ku prospěchu obou subjektů. Liberečtí si zde své hráče mohou připravit, navíc trénují právě v Liberci, kde mají parádní podmínky a zdejším trenérům jsou tak stále na očích. Nevidím důvod, aby tato spolupráce skončila. Snad jediným mohou být finance, s tím ale člověk nic nenadělá. Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně úspěchů! A nyní pro vás ještě další výsledkové tabulky jednotlivých mládežnických družstev. Junioři: v březnu ještě odehraje družstvo juniorů několik posledních zápasů sezony a v příštím čísle našeho Zpravodaje už vám přineseme jejich závěrečné umístění i hodnocení. Slavoj Velké Popovice - HC Benátky 2 : 5 Douša 2, Málek, Belas, Hadžega HC Benátky - SK Sršni Kutná Hora 11 : 0 Douša 3, Donini 2, Belas 2, Suk, Hadžega, Čermák, Vlačiha HC Poděbrady - HC Benátky 3 : 2 Belas, Dostál HC Benátky HC PZ Kladno 2 : 4 Najč, Belas HC Berounští Medvědi - HC Benátky 0 : 6 Douša 2, Čermák, Belas, Petr, Najč HC Benátky HC Letci Letňany 1 : 3 Štrajt Dorost: podobně je na tom i družstvo dorostu. Rovněž jim ještě zbývá odehrát několik březnových zápasů, než se zcela vyjasní, jakou příčku v závěrečné tabulce obsadí. HC Benátky HC Slavia Praha B 5 : 2 Husák 2, Toman, Procházka, Müller SC Kolín - HC Benátky 1 : 0 HC Benátky HC Letci Letňany 9 : 1 Husák 3, Kusý 2, Toman 2, Typolt, Senčák HC Tábor B - HC Benátky 8 : 3 Husák J. 2, Toman HC Motor Č. Budějovice B - HC Benátky 1 : 3 Toman, Typolt, Husák M. BK Mladá Boleslav B - HC Benátky 4 : 3 Müller 2, Musil Starší žáci: Pohledem do výsledkové tabulky zápasů sehrávaných v únoru, zjistíme velice potěšující stav: všechny únorové zápasy vítězné! To se samozřejmě promítne i do umístění v závěrečné tabulce. Zatím gratulujeme! HC Poděbrady - HC Benátky 3 : 10 Příhoda 4, Husák 2, Douša, Halbich, Bohdal, Daněk HC Benátky TJ Slavoj Zbraslav 8 : 3 Příhoda 3, Daněk 2, Novák, Salač, Douša HC Kobra Praha - HC Benátky 3 : 7 Příhoda 4, Zbejval, Douša, Goc HC Benátky HK Lev Slaný 5 : 2 Husák, Zbejval, Příhoda, Daněk, Novák Mladší žáci: Mladší žáci byli rovněž ve svých únorových zápasech většinou úspěšní. HC Poděbrady - HC Benátky 1 : 14 Hnilica 4, Dvorský M. 3, Štěpánek, Konopka 2, Francán 2,Dvorský P, Ševčenko HC Benátky TJ Slavoj Zbraslav 2 : 7 Dvorský, Konopka HC Kobra Praha - HC Benátky 4 : 4 Hnilica, Dvorský M, Konopka, Štěpánek HC Benátky HK Lev Slaný 8 : 4 Dvorský M. 2, Krejza 2, Hnilica, Francán, Hejňák, Dvorský P března 2018

22 SPORT Hráči 3. a 4. tříd: Po pěkných výkonech, které hráči kategorie U10 předváděli v lednových zápasech, můžeme s potěšením konstatovat, že i nadále pokračovali v nasazeném trendu a opět v zápasech proti svým soupeřům, kterými v únoru byly týmy z Neratovic a Kralup, předvedli hezký a bojovný hokej a příkladně naše město reprezentovali. Patří jim samozřejmě velká pochvala! B družstvo: Příznivce tohoto benáteckého týmu jsme už v minulém čísle Zpravodaje informovali o postupu B družstva do závěrečných bojů play-off v soutěži Krajská soutěž mužů. S potěšením můžeme konstatovat, že se po dvou výhrách nad týmem z Příbrami (3:4 na příbramském ledě a 5:3 na ledě domácím) z postupu nakonec radovalo benátecké družstvo, kterému se podařilo postoupit do semifinále play- -off. Dalším naším soupeřem bylo družstvo z Kolína. Zápasy probíhaly v sobotu 23. února na domácím ledě, v neděli pak na ledě našich soupeřů v Kolíně. V tomto vzájemném duelu benátecké mužstvo už bohužel úspěšné nebylo. Na domácím ledě odešlo poraženo vysoko 8:2 (střelci našich branek byli Hošek a Šembera), na ledě soupeřů si hráči odnesli prohru 2:0. Závěrečné boje tím pro Benátky skončily, ale i tak lze hodnotit sezonu jako zdařilou. A na konec bychom vás rádi pozvali na dva závěrečné mládežnické turnaje letošní sezony. Jsou to už tradičně klubem HC Benátky pořádané Memoriál Tomáše Hraběte pro žáky 4. tříd, který proběhne na místním ZS v sobotu 30. března a v neděli pak to bude Memoriál PhDr. Bohumila Bartoně, pro kategorii mladších žáků. Srdečně zveme! 12. sobota Bohemia Poděbrady doma 8: sobota AFK Pečky venku 10:15 Martin Ječný V O L E J B A L Extraliga muži Tabulka po 21. kole Družstvo Z V3 V2 P1 P0 S B 1. VK Jihostroj České Budějovice : VK Dukla Liberec : Kladno volejbal cz : VK Ostrava : ČEZ Karlovarsko : Volejbal Brno : Volejbalový klub Příbram : AERO Odolena Voda : VK Lvi Praha : SKV Ústí nad Labem : Fatra Zlín : VK Benátky nad Jizerou :60 8 H. Sloupová K O P A N Á Zprávy z únorové kopané A mužstvo FORTUNA DIVIZE sk. C Herní příprava A mužstva se přiblížila na konci února do svého konce. Do přípravy se zapojil opět Michal Dohnalík (FK Mladá Boleslav), kterému bylo prodlouženo hostování do konce června a Martin Klein, odchovanec Zbrojovky Brno (naposledy Viktorie Jirny ČFL). Úvodní kolo jarní části soutěže sehrají naši hráči v domácím prostředí, kde přivítají nováčka soutěže mužstvo Spartaku Slatiňany, a to v neděli 10. března, výkop utkání je ve 14:30 hod. Přípravná utkání v únoru: Sobota FK Mladá Boleslav (FL) SK Benátky nad Jiz. 5:0 Sobota SK Benátky nad Jiz. TJ SOKOL Živanice (ČFL) 1:1 Sobota SK Benátky nad Jiz. TJ FK Štěchovice 0:3 Sobota FK MOTORLET Praha (div. B ) SK Benátky nad Jiz. 4:1 Sobota Olympia Radotín (ČFL) SK Benátky nad Jiz. 3:0 Program A mužstva v měsíci březnu Kolo Den Datum Soupeř Kde Zač. ut. 16. neděle SPARTAK Slatiňany doma 14: sobota FK Turnov venku 15: neděle FK Velké Hamry doma 15: sobota SK Český Brod venku 16:30 Mládežnická mužstva SK Benátky nad Jizerou jsou v plné přípravě na jarní část soutěže. Příprava probíhá v domácích podmínkách a o víkendech probíhají přípravná utkání. Dorost - I. A třída sk. B Program dorostu v měsíci březnu VK Benátky nad Jizerou VK Ostrava 0:3 Junioři mají namířeno vysoko V sobotu jsme odehráli soutěžní dvojutkání s Ústím nad Labem. Vybojovali jsme cenná vítězství 3:0 a 3:1 a potvrdili jsme tak první místo v tabulce. Jedno z nejdůležitějších utkání se odehraje v naší sportovní NIBE aréně, kde máme za soupeře Kolín, který nám v tabulce tvrdě šlape na paty. Přijďte klukům zafandit a pomoci jim k prvnímu místu v 1. lize juniorů. Aleš Dittrich Kolo Den Datum Soupeř Kde Zač. ut. 14. sobota SK UNION Čelákovice venku 10: sobota SK Bělá pod Bezdězem doma 10:15 St. žáci a ml. žáci krajský přebor sk. B Program Starších a mladších žáků v měsíci březnu Kolo Den Datum Soupeř Kde Zač. ut. 19. neděle FK Mělník venku 10:15 Společná fotografie juniorů po vyhraném utkání s Ústím nad Labem Zpravodaj Benátecka 22

23 SPORT Juniorky Juniorky vstoupily do druhé části první ligy úspěšně. Povedlo se jim prolomit smůlu nedohraných koncovek a s týmem z Bedřichova bodovat. Vyhrály hned dvakrát, 3:1 a 3:2 na sety. Odnášejí si tak z benátecké haly 5 bodů. O týden později juniorky vyrazily do Prahy a utkaly se s týmem Dansport. Přesto, že dnes holkám štěstí moc nepřálo, zvládly vybojovat 5 bodů do tabulky. V prvním zápase ztratily jediný set. Po chybě v zápisu, za stavu 13:9, přišly o veškeré dosažené body. Ve druhém zápase holky, bohužel, povolily, ale i tak tie-break dotáhly do vítězné koncovky. Poslední domácí utkání odehrají juniorky v náhradní hale U Internátu, kam za nimi přijede Dansport a bude se bojovat o velmi důležité body, tak jim přijďte udělat příjemnou kulisu, hrajeme klasicky od 10 hodin první utkání. Barbora Doušová spíš o přežití. Sezonní cíl jednoho vyhraného utkání se budeme snažit splnit v utkání proti Odolena Vodě B. Ladislav Bydžovský Nástup žáků na turnaji v Kolíně Starší žákyně Dne se naše Lejdyny (starší žákyně) vydaly do Neratovic. První zápas hrály s Kutnou Horou, proti které sehrály úspěšný zápas 2:0. Poté hrály proti favorizovanému Mělníku, který rozdrtily 2:0 i přes negativní narážky mělnického trenéra. Poslední zápas hrály proti domácím Neratovicím, které naše holky porazily také 2:0. Vezou si domů 9 bodů. Výhru oslavily vítězným kolečkem a dortíkem v cukrárně. Více informací najdete na webu nebo na našem facebooku. Šárka Němečková Společná fotografie juniorek po vyhraném utkání s Bedřichovem Mladší žákyně V neděli jely mladší žákyně do nedaleké Mladé Boleslavi v hojném počtu třinácti hráček. Jako první soupeř se proti nám postavilo mužstvo z Brandýsa. Po bojovném výkonu se nám podařilo nad Brandýsem poprvé zvítězit a holky okusily i pocit vítězství. Dále hrály ještě proti Pečkám a domácím z Boleslavi. Na obě mužstva, ač jsme hrály hezkou hru, naše snaha nestačila a přišla prohra 0:2. Holky se ale zlepšují a věříme, že výher přijde více a tím i více radosti. Aleš Novák Společná fotografie ml. žákyň na turnaji v Mladé Boleslavi Starší žáci V únoru jsme odehráli hned 2 turnaje KP starších žáků a oba na palubovce Kolína. V prvním turnaji jsme změřili síly s týmy Kolína, Kralup A a B. Již před sezonou jsme si vytyčili cíl, že v každém turnaji chceme uhrát alespoň jedno vítězství. Toto se nám zatím pokaždé povedlo a ani v Kolíně jsme nezaváhali. Prohra s Kolínem a Kralupy A se dala předpokládat. Kolín : Benátky 2:0 (8,11), Kralupy A : Benátky 2:0 (9, 12). S Kralupy B jsme po boji zvítězili 2:1 (23, -16, 6). Druhý turnaj nám do cesty postavil Kladno, Příbram a Brandýs nad Labem. Ze třech plánovaných utkání jsme odehráli dvě. Brandýs se z důvodu jarních prázdnin a malého počtu nedostavil, takže povinná výhra byla v kapse již na začátku. S Kladnem jsme bez šance padli 0:2 (11, 8). S Příbramí jsem čekal vyrovnané utkání a boj o každý míč. Bohužel tomu tak nebylo a bez boje jsme kapitulovali 0:2 (15, 12). Na závěr sezony nás čeká ještě turnaj v Nymburce, kde narazíme na bezkonkurenční domácí a Odolena Vodu A, se kterými to bude března 2018 Společná fotografie st. žákyň po úspěšném turnaji v Neratovicích B A D M I N T O N Extraliga: První cíl jsme splnili, říká Petr Martinec Benátečtí badmintonisté uzavřeli extraligovým vítězstvím 8:0 nad týmem BA Plzně základní část extraligy, kterou vyhráli s plným bodovým ziskem a kvalifikovali se přímo do dubnového semifinále Play-off. Vítězství Benátek nad Jizerou znamená první místo v tabulce po základní části bez ztráty bodu a přímý postup do semifinále Play-off společně s FSpS MU Brno. Semifinále a finále Play-off se bude hrát 13. dubna v Praze-Vinoři. Soupeř Benátek nad Jizerou vzejde ze čtvrtfinálových utkání, která jsou na programu a ve kterých se utkají METEOR Praha Radotín se Sokolem Klimkovice a STAVOS Brno Slatina s SKB Český Krumlov. A jak to vidí prezident a trenér benáteckého týmu Petr Martinec: Vítězství v základní části a přímý Jeden z okamžiků vítězného extraligového utkání s BA Plzeň postup do semifinále Play-off je prvním cílem, který jsme si dávali a který se podařilo splnit. Jsem rád, že jsme dokázali všechny zápasy vyhrát a kvalifikovat se přímo do semifinále Play-off, což svědčí o síle týmu. Atmosféra v týmu je hodně pozitivní a já věřím, že nám to vydrží až do konce. V Play-off se však bude hrát od nuly, jak se říká a já myslím, že letošní extraligový ročník je natolik vyrovnaný mezi Fotografie na této dvoustraně: František Stýblo/PPNA.cz, Aleš Dittrich, Barbora Doušová, Aleš Novák, Ladislav Bydžovský, Šárka Němečková

24 SPORT první šestkou, že všechny čtyři týmy, které budou hrát semifinále, mají hodně silné kádry Rád bych poděkoval našim fanouškům za podporu během tří domácích zápasů a věřím, že za námi pojedou i druhý dubnový víkend na tradiční místo do Vinoře. Jejich podpory si nesmírně vážíme. Denisa Šikalová a Pawel Smilowski v zápase proti BA Plzeň Emil Holst Kateřina Zuzáková Zleva: Kateřina Zuzáková, Pawel Smilowski, Emil Holst, Lukáš Zevl, Kristoffer Knudsen, Denisa Šikalová a Cristian Savin po vítězném domácím utkání proti Plzni Výsledky víkendových turnajů mládeže V sobotu se čtveřice našich mladých badmintonistů (Kateřina Hermannová, Eliška a Dominika Kramešovy, František Ložek) zúčastnila turnaje GPC U15 v Praze v areálu Jeremi Sport. Hráči byli rozřazeni do skupin odkud postupovali do vyřazovací soutěže o resp místo. Na programu byly pouze dvouhry. Většina našich hráčů postoupila z místa ve skupině do bojů o místo, kde se nejlépe umístil František Ložek ( ), následovaly Dominika Kramešová ( ), Kateřina Hermannová ( ) a Eliška Kramešová (34.). Výsledky víkendových turnajů mládeže V sobotu se v Ústí nad Labem konal turnaj GP C kategorie U13, kterého se zúčastnila trojice benáteckých hráčů. Ve dvouhře dívek obsadila T e r e z a A d á š k o v á 8. místo. Ve dvouhře chlapců V á c l a v B u r k o v e c obsadil 9. místo a J a k u b H a š l 15. místo. Tereza Adášková obsadila třetí místo ve čtyřhře společně s Nikolou Fenclovou (Plzeň). V sobotu se konal turnaj v Kralupech nad Vltavou. V kategorii U11 se ho zúčastnili z benáteckého klubu Pavlína Hermannová, Linda Vernerová, Lukáš Michl a Gabrielle Thompson. Ve dvouhře dívek obsadila 3. místo P a v l í n a H e r m a n n o v á. V neděli se v Kladně konal turnaj Kladno Junior Cup kategorie U11, kterého se zúčastnili i benátečtí hráči. Ve dvouhře dívek zvítězila L i n d a V e r n e r o v á, ve dvouhře chlapců obsadil 2. místo L u k á š M i c h l. P e t r M a r t i n e c se zúčastnil turnaje U11A v dánském Graastenu a ve smíšené čtyřhře obsadil 2. místo. Ve dnech se v Mostě konal republikový turnaj GP A kategorie U15. Jediným hráčem, který hájil barvy BK 1973 DELTACAR Benátky nad Jizerou na turnaji byl V á c l a v S i m o n. Václav obsadil pěkné místo ve dvouhře i ve čtyřhře spolu s Adamem Srncem (Hamr Praha). Kateřina Zuzáková v Maďarsku pátá V maďarské Pecsi se ve dnech konal turnaj Hungarian Junior International, kterého se zúčastnila i K a t e ř i n a Z u z á k o v á. Benátecká badmintonistka obsadila ve dvouhře místo a ve čtyřhře společně s Lucií Krpatovou místo. Emil Holst vládne extraligovým statistikám Po odehrání základní části extraligy vládne individuálním statistikám benátecký hráč Emil Holst, jenž nastoupil ke 14 zápasům a 13 jich dokázal vyhrát. V první desítce jsou hned čtyři benátečtí hráči kromě Emila Holsta ještě Isabella Nielsen, Cristian Savin a Kristoffer Knudsen. Posledně jmenovaný odehrál 11 zápasů a všechny vítězně! Cristian Savin na turnaji Iceland International Future Series V Reykjaviku se ve dnech konal turnaj Iceland International Future Series, kterého se zúčastnil benátecký Cristian Savin, který do turnaje vstupoval v pozici turnajové dvojky, nakonec obsadil místo. Dvě stříbrné medaile z Mistrovství republiky jdou do Benátek V západočeské metropoli Plzeň se ve dnech konalo Mistrovství ČR dospělých, kterého se zúčastnila i čtveřice benáteckých hráčů. Ve dvouhře mužů obsadil 2. místo J a n F r ö h l i ch, který startoval na divokou kartu a ve svých osmatřiceti letech dosáhl skvělého výsledku. Druhý benátecký zástupce L u k á š Z e v l obsadil místo. Ve dvouhře žen obsadila K a t e ř i n a Z u z á k o v á místo. Ve čtyřhře žen druhý cenný kov přidala D e n i s a Š i k a l o v á, která společně s Magdalenou Lajdovou (Astra Praha) získala stříbrnou medaili. Kateřina Zuzáková společně s Lucií Krpatovou obsadila ve čtyřhře žen místo. Ve smíšené čtyřhře pak pár Denisa Šikalová - Vojtěch Šelong (FSpS MUBrno) obsadil místo. TJ SOKOL BENÁTKY NAD JIZEROU Florbal v benáteckém Sokole Poslední lednový víkend sehráli naši nejmenší florbalisté dva turnaje. V sobotu 26. ledna se utkali na boleslavském turnaji s týmy místního Technology a dvou týmů z České Lípy. Na takto kvalitně obsazeném turnaji hrála tato mládežnická kategorie poprvé, a to se projevilo hlavně v prvním zápase, kde herně nestačila na domácí tým. Ve zbývajících zápasech se hráči osmělili, předvedli to nejlepší ze svého umu a nakonec byli víc jak vyrovnaným soupeřem týmům z České Lípy. Celkově pak obsadili třetí místo. Tento turnaj končil v sobotu v podvečer a hned druhý den ráno odjížděli hráči na turnaj v rámci sokolské župy do Nymburka, kde je čekalo pět náročných zápasů. Po skvělém začátku, kde jsme nejprve porazili pozdějšího vítěze Bobnice a dalších dvou výhrách, se k nám ve zbývajících dvou zápasech otočilo štěstí zády. Nejprve jsme Zpravodaj Benátecka 24

25 podlehli domácímu Nymburku, který zápas zvládl lépe takticky, a pak smolně prohráli s Velimí, kde jsme dostali rozhodující gól v poslední vteřině zápasu. Sokol Benátky nakonec obsadil čtvrté místo. Mladší žáci se předvedli na domácím turnaji v rámci jejich ligy 3. února v NIBE aréně. Prvním jejich soupeřem byl tým ze Šestajovic, kterému podlehli 3:1. Ve druhém utkání nastoupili proti týmu Sokol Nehvizdy, kterému, bohužel, v závěru podlehli 3:2. V posledním utkání se hráči před domácím publikem ukázali v tom nejlepším možném světle a proti týmu z Mladé Boleslavi si spravili chuť a jednoznačně zvítězili 5:2. Děkujeme všem divákům za podporu našich hráčů. Na druhý turnaj v měsíci odjeli naši hráči do Benešova, kde nejprve poměřili síly s týmem TJ Sokol Dobříš (prohra 0:6), po krátké pauze nastoupili proti nepříjemnému soupeři FBC Žraloci Příbram, který jsme sice herně přehrávali, ale soupeř byl produktivnější v koncovce a vyhrál 4:1. Poslední zápas turnaje jsme odehráli proti Šestajovicím, které jsme porazili 3:2. Dne se A tým Sokola Benátky zúčastnil turnaje v Praze. V prvním zápase jsme narazili na tým Asi Torza Sorry. Hned od úvodu jsme kontrolovali hru a brzy se tak ujali vedení 3:0. Ve druhé třetině jsme ještě zvýšili tempo a tím narostl i náš náskok na pohodových 7:1. Bohužel, poté jsme lehce polevili a nechali soupeře vstřelit několik gólů. Ale i přesto jsme vyhráli 9:5. Ve druhém zápase jsme si poměřili síly s týmem Prague Tigers. První třetina se odehrála ve velkém tempu, ale ani jednomu týmu se nepodařilo překonat brankáře soupeře. I druhá třetina byla velmi vyrovnaná a zaslouženě skončila remízou 3:3. V poslední části se soupeř dostal do dvougólového náskoku. Dvě minuty před koncem se nám povedlo vyrovnat, ale minutu před koncem jsme inkasovali a už jsme s tím nedokázali nic udělat ani při hře bez brankáře. Zápas skončil tedy 7:6 pro soupeře. I přesto to byl od nás jeden z nejpovedenějších turnajů, co se týče výkonu, nasazení, obětavosti a souhry. Turnaj zastihl našeho gólmana ve velké formě a také díky němu jsme podali takový výkon. Václav Mlsna, Roman Beneš ROZVRH CVIČEBNÍCH HODIN od Pondělí 08:00 09:00 Soukromá hodina 14:00 16:30 ses. Portová, Šobrová 16:30 18:00 Rodiče a děti, ses. Borecká, Tichá 18:00 19:00 Zdravotní a kondiční muži a ženy, br. Lhoťan st., ses. Vraná 19:00 20:00 neobsazeno 20:00-21:00 Pilates, ses. Hasoňová Úterý 11:45 15:25 ZŠ (pronájem) 14:00 17:30 Gymnastika velký sál, ses. Heřmanová, Šobrová 17:30-18:00 Gymnastika malý sál, ses. Heřmanová, Šobrová 17:30 19:30 Taekwondo, br. Holan, Ružička Jan a Ondřej 19:00 20:20 Kondiční cvičení mužů, br. Lhoťan st. (začínáme v malém sále) 20:20 21:30 neobsazeno Středa 11:00 15:00 ZŠ 14:15 16:15 Gymnastika žáci, ses. Cyrany 15:30 17:30 Gymnastika, ses. Heřmanová 17:30 19:00 Vodní slalom ( ), p. Abraham, do 30. března 18:00 19:00 Jóga, gymnastický sál, p. Michálková Od :00 20:00 Rehabilitační cvičení ženy, ses. Rysková 21:00 22:00 neobsazeno Čtvrtek 8:00 9:00 Soukromá hodina 11:00 15:00 ZŠ (pronájem) 14:15 16:00 Všestrannost, ses. Cyrany 16:00 17:00 Mladší žactvo - základní TV, ses. Víznerová, Lukešová 17:00 19:00 Taekwondo, br. Holan, J. a O. Ružička 19:30 20:30 Zdravotní cvičení - muži, br. Veselý Pátek 13:30 14:30 ZŠ Otevřeno 15:30 17:00 Gymnastika, ses. Cyrany, Heřmanová, 17:00 18:00 Florbal přípravka, br. Beneš, Lhoťan st. 18:00 Florbal mladší žactvo, br. Beneš 19:30 Florbal žáci, dorost, br. Martínek, 19:30 21:00 Sálová kopaná, br. Novotný, br. Zvoníček Neděle 18:00-21:00 Jóga, gymnastický sál, p. Michálková března 2018 SPORT Sebeobrana, lukostřelba, aikido, taichi. Br. Rudolf Krabs, Jan Ullman Úterý, čtvrtek 16:15 21:00 Pátek 16:45 21:00 Neděle sál lukostřelba odpoledne 16:30 21:00 Dle možností výjezdy cykloturistického oddílu, ses. Eichlerová Program pro rok 2019 ÚNOR 2. florbal; liga mladších žáků, župní turnaj - Nibe aréna od 9:00 BŘEZEN 3. florbal; Pohár Sokola Benátky nad Jizerou, garantem je župa Fügnerova 17. florbal; liga mladších žáků v Nibe aréně od 9: Valná hromada od 18:00 hod. (Záložna) DUBEN 13. Cyklistický výlet - zahájení sezony, sraz u zlatnictví U Šulců (hodina setkání bude upřesněna, při dobrém počasí od 10:00) Župní gymnastická + atletická všestrannost + plavání a šplh v Ml. Boleslavi společně s T. J. Sokol MB?? florbal; župní turnaj starších žáků (Nibe aréna) KVĚTEN 18. Mistrovství ČR v Taekwon-do ITF NIBE aréna od 7:00 do 18: Cesta pohádkovým lesem (začátek u zámecké brány od 8:30)?? Move Week je největší světovou kampaní propagující sport a pohybové aktivity ČERVEN 1. Běh naděje - start v 9:30 hod. na Husově náměstí 15. Cykloturistický výlet ZÁŘÍ?? Výlet,,Sokolského klubu 20. Noc sokoloven 21. Sokolení ŘÍJEN Benátecký pohár Evy Bosákové (gymnastika v sokolovně) PROSINEC 2. Mikuláš v Sokole 22. Vánoční turnaj florbalistů děti proti rodičům Další pozvánky našich sportovních klubů a jejich aktivit na stránkách: a FIT DANCE Každý čtvrtek v 19:00 20:00 hodin Dance aerobic, zumba gold, ladies dance, latino style, shuffle dance, oldies a jiné. Díky střídání různých hudebních i tanečních stylů si zde každý najde ten svůj styl. Lekce vhodné pro všechny věkové kategorie. Cena za lekci je 80 Kč.. V O D N Í S L A L O M Vodní slalomáři v zimě Přestože je vodní slalom zejména letní sport, je potřeba trénovat i v zimě. Na začátku ledna pravidelně odjíždí závodníci a trenéři na zimní soustředění na hory, kde se nabírá zejména fyzička. Letos jsme poprvé vyrazili do hotelu Adria v Kořenově. Sněhu bylo hodně, často sněžilo, takže podmínky ideální. Závodníci byli rozdělení do několika skupin podle věku. Ti nejstarší jezdili na běžky i na polské tratě, prostřední skupina běhala hodně pod Královkou a nejmladší se učili základy v blízkosti chaty. Abychom si soustředění zpestřili, pronajali jsme si školní tělocvičnu, jeli do bazénu, byli jednou na sjezdovkách a posilovali jsme na chatě. Fotografie na této dvoustraně: František Stýblo/PPNA.cz

26 SPORT Zimní příprava pokračuje, chodíme běhat, cvičit do Sokolovny, posilovat a na vodu, když počasí dovolí. Jsme rádi za novou loděnici, kde je výborné zázemí a hlavně je tam teplo, protože tréninky na vodě v těchto dnech nemají s letním sportem moc společného. Blíží se závodní sezona, tím se začne měnit i poměr tréninků na suchu a na vodě.. čeká nás soustředění na vodě a během dubna první závody. Těšíme se na novou sezonu. Za vodáky Petra Bašková Nymburk, Skol s. r. o., SK VS Slalom Benátky, z. s., Tenisové centrum Benátky, Truhlářství Pavel Junek, Tyrolit, VHT Computers s. r. o., VK Benátky nad Jizerou, z. s., ZD Mečeříž Holky z naší školky Vodáci na soustředění Plný parket na VOVO plese Běžecký výcvik 9. ročník VOVO plesu Zdá se nám to téměř neuvěřitelné, ale už jsme společně uspořádali devátý ročník VOVO plesu. Jde o ples, který pořádají dva benátecké kluby Sportovní klub vodního slalomu Benátky nad Jizerou a Volejbalový klub Benátky nad Jizerou. Ples proběhl v sobotu O VOVO ples byl opět mimořádný zájem, všechny lístky k sezení byly okamžitě prodané. Postupovali jsme stejně jako loni a pronajali si i prostory malého sálu, kde se dalo sedět i tančit. Program plesu byl osvědčený, ve 21 hodin vystoupil taneční pár z Tanečního klubu FIS patřícího panu Ladislavu Fišerovi a předvedl nám 5 standardních tanců. Viděli jsme také závodní sestavu ve sportovním aerobiku v podání Jůlie Štěpánkové. V další přestávce probíhala soutěž, vrátili jsme se ke sportovnímu pojetí a soutěžili ve štafetách, kdy jsme spojovali volejbal a vodní slalom dohromady. V poslední přestávce před půlnocí jsme tančili hromadné tance, letos jsme byli moderní a učili se floss. Pak přišlo na řadu losování hlavních cen tomboly. Kolem jedné hodiny proběhlo již tradiční předtančení vodáků. Letošním tématem byly Holky z naší školky. K poslechu a hlavně k tanci hrála oblíbená kapela Conto. K jídlu jsme nabízeli výborné chlebíčky od Řeznictví Baxant. Na závěr bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, organizátorům, dobrovolníkům a vám, kteří jste na ples přišli. Peníze, které plesem vyděláme, jdou do obou oddílů na práci s mládeží. Takže ještě jednou moc děkujeme a těšíme se na další ročník. Za všechny organizátory Mgr. Vanda Štěpánková Seznam sponzorů: Baxant řeznictví, Bilsing Automation Czech s. r. o., Blanická bramborářská, s. r. o., Caravan Metropol s. r. o., Centrum Jungle, Chovatelské potřeby Michaela Rojtová, Dorty Lenka Josková, Dřevoobchod Doležal, DZD Dražice, člen skupiny NIBE, Fitness Páv, Fitness&Wellness Na Radnici, For Merco Ing. Jaroslav Červinka, Janoušek železářství, domácí potřeby, La Divinita Coffee, Lékarna Pharm Dr. Zuzana Jelínková, Knihy na Burse, Manikúra a modelace nehtů Vašátková Andrea, Masáže Mirka Klacková a Hana Šimková, Pedikúra Vašátková Andrea, Venclíková Jolana, Rachota bar, Restaurace Bílý Páv, Restaurace Ve Sladovně, RM centrum Jiřice, Roudnický stavitel s. r. o., Řeznictví-uzenářství Pisa KLUB SPORTOVNÍHO BRUSLENÍ Světový pohár v Drážďanech, První únorový víkend jsme závodili na Světovém poháru v Drážďanech. Letos poprvé se mezi světovou seniorskou elitou představili také naši kluci Zdeněk Sejpal a Radek Fajkus. A díky nominaci těchto dvou jsme si mohli rovněž poprvé vyzkoušet i novou disciplínu - smíšené štafety, týmový závod dvou žen a dvou mužů. Z individuálních výsledků dosáhla nejlepšího umístění Michaela Sejpalová, která se na své oblíbené trati m probojovala až do semifinále. Nakonec z toho bylo pěkné 16. místo. Jenom si připomeňme, že Míše se letos ve Světovém poháru na trati m daří a rovněž i v předešlých závodech obsadila dvakrát 14. místo a jednou 15. místo. Dobrý závod zajela také Milada Došlá na trati 500 m. Byla velice blízko od čtvrtfinálové účasti a stala se první závodnicí před čtvrtfinálovou bránou. Celkově obsadila 21. místo. Chlapci sbírali ve svém prvním SP hlavně zkušenosti, a tak jejich umístění v páté a šesté desítce zatím nebereme na velkou váhu. Pozitivní ale je, že si oba kluci vylepšili své osobní rekordy a také si vyzkoušeli, jaké to je jezdit po boku mistrů světa nebo olympijských vítězů. SP Drážďany - Milada Došlá Zpravodaj Benátecka 26 Fotografie na této dvoustraně:

27 SPORT V týmovém závodu štafet žen se nám podařilo vylepšit o 4 sekundy český rekord. Štafeta jela ve složení Sejpalová, Došlá, Kuncířová a Pfeiferová. Bohužel, holky ale měly těžší rozjížďku, ve které dojely až čtvrté. Měly sice rychlejší čas než v ostatních jízdách, ale ze čtvrté pozice postoupit nemohly. Celkově tedy obsadily 13. místo. Smíšenou štafetu dvou žen a dvou mužů jsme jeli vůbec poprvé a hned jsme zaznamenali pěkný úspěch. Podařilo se nám totiž postoupit z prvního kola, což nikdo neočekával a pro všechny to bylo příjemné překvapení. Celá štafeta ve složení Sejpalová, Kuncířová, Sejpal a Fajkus předvedla v prvním kole bezchybný výkon. Ve druhém kole jsme už ale favorizované štafety soupeřů nepřekvapili a celkově jsme skončili na 11. místě. Evropský olympijský festival mládeže v Sarajevu, V uvedených dnech se konala největší olympijská událost pro mladé sportovce ve věku 14 až 18 let. Hostitelskou zemí byla Bosna a Hercegovina, kde si v Sarajevu měřili své síly mladí sportovci v 8 sportech. Početnou skupinu 53 sportovců tvořili i sportovci České republiky. Svojí první olympijskou zkušenost si mezi nimi odbyly i Markéta Fajkusová a Dominika Simandlová. Staly se totiž členkami české olympijské výpravy mládeže a společně odletěly pod vedením šéfa výpravy Martina Doktora (bývalého rychlostního kanoisty a dvojnásobného olympijského vítěze z roku 1996 z OH v Atlantě, v současnosti sportovního ředitele Českého olympijského výboru) vládním speciálem do Sarajeva. ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ, základní organizace č.314 BnJ ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Benátky nad Jizerou EQUILIBRO, z. s. Hipoterapie FIT CLUB MILBE, Sportovní hala Benátky nad Jizerou GOLF CLUB Benátky nad Jizerou, z. s. HC BENÁTKY NAD JIZEROU HOROLEZECKÝ KLUB BENÁTKY KLUB SPORTOVNÍHO BRUSLENÍ BENÁTKY KULEČNÍKOVÝ KLUB DUNS MOTOKROS KLUB AČR Benátky nad Jizerou NOHEJBAL KLUB SAJDKÁRKROS KLUB BENÁTKY NAD JIZEROU V AČR SC BMX Benátky nad Jizerou SK BENÁTKY NAD JIZEROU SK VODNÍ SLALOM BENÁTKY SPORTOVNÍ STÁJ BENÁTKY NAD JIZEROU, o. s. ŠACHKLUB KARBO BENÁTKY TAEKWON-DO ITF ODDÍL SABOM TENISOVÝ KLUB BENÁTKY TJ SOKOL Benátky nad Jizerou TJ START DRAŽICE TJ SOKOL Kbel VETERAN CAR CLUB BENÁTKY NAD JIZEROU VOLEJBALOVÝ KLUB BENÁTKY NAD JIZEROU KULEČNÍKOVÝ KLUB DUNS Olympiáda Sarajevo - zahajovací ceremoniál Holkám se dařilo hlavně na úvod hned první závodní den na trati m. Obě se probojovaly do semifinále a posléze i do finále B. Markéta Fajkusová dojela ve finále třetí a celkově z toho bylo 10. místo. Dominika Simandlová ve finále dojela pátá a celkově skončila na 12. místě. Na trati 500 m vypadla Markéta ve čtvrtfinále a obsadila 14. místo, na trati m skončila na 27. místě. Dominika na trati 500 m, bohužel, upadla hned v prvním závodu a umístila se proto až na 33. místě. V závodu na m skončila na 21. místě. J. Hrůza Trenér J. Pařík, Dominika Simandlová, Markéta Fajkusová KTERÉ SPOLKY, ZAMĚŘENÉ NA SPORTOVNÍ ČINNOST, NAJDETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NAŠEHO MĚSTA ÚAMK - AMK KBEL BADMINTONOVÝ KLUB 1973 DELTACAR BENÁTKY NAD JIZEROU z. s. SC BMX Benátky nad Jizerou v ÚAMK SPORTCENTRUM BENÁTKY - BOWLING-SQUASH-SPINNING-JUMPING BENÁTECKÝ POHÁR ročník 2. kolo Dědci Lipník volný los Tasmánský čerti Mladá Boleslav 7 : 2 DUNSBEER Benátky Domácí: Kurz Tom 3, Výda Ladislav 3, Kucziak Jan 1 Hosté: Chupík Karel 1, Najman Stanislav 1, Drozda Jindřich Lipnický výběr 6 : 3 Děravý koule Krnsko Domácí: Kotěra Jan 3, Prokop Vladimír 3, Pokorný Tomáš Hosté: Pitrmoc Ondřej 1, Kaniza Jaroslav 1, Pitrmoc Aleš 1 Bašta DUNS Benátky 6 : 3 Křivý Tága Benátky Domácí: Neumann René 3, Urban Vladimír 2, Sládek Ludvík 1 Hosté: Janoušek Petr 2, Šubrt Pavel 1, Bárta Václav 3. kolo Děravý koule Krnsko volný los DUNSBEER Benátky 5 : 4 Křivý Tága Benátky Domácí: Chupík Karel 3, Drozda Jindřich 1, Najman Stanislav 1 Hosté: Dušil Otmar 2, Šubrt Pavel 1, Bárta Václav 1 Dědci Lipník 3 : 6 Bašta DUNS Benátky Domácí: Miksánek Jaroslav 1, Pěnkava Zdeněk 1, Bílek Rudolf 1 Hosté: Urban Vladimír 3, Sládek Ludvík 2, Neumann René 1 Tasmánský čerti Mladá Boleslav 6 : 3 Lipnický výběr Domácí: Výda Ladislav 3, Kucziak Jan 2, Sýkora Stanislav 1 Hosté: Kotěra Jan 2, Prokop Vladimír 1, Pokorný Tomáš Jindřich Drozda Tabulka po 3. kole Poř. Tým záp. v + v - p + p - body skóre 1. Tasmánský čerti Mladá Boleslav : 8 2. Lipnický výběr : 9 3. Bašta DUNS Benátky n. J : DUNSBEER Benátky n. J : Křivý Tága Benátky n. J : Děravý koule Krnsko : Dědci Lipník : 15 Fotografie na této dvoustraně: Petra Bašková, Vanda Štěpánková, Jarmil Hrůza března 2018

28 ZPRAVODAJSTVÍ SPORTOVEC ROKU 2018 MĚSTA BENÁTKY NAD JIZEROU Slavnostní vyhlášení ankety Sportovec roku 2018 proběhne od hodin DZ Dražice aréna NIBE při ZŠ Pražská ulice 5. května, Benátky nad Jizerou V programu vystoupí: Základní umělecká škola J. A. Bendy Fitness Sportcentrum Benátky nad Jizerou Kbelské kočky TJ Sokol Benátky nad Jizerou Zpravodaj Benátecka vydává Město Benátky n. J., Zámek 49, Benátky n. J., IČ , tel.: , a , Měsíčně. Periodický tisk územního samosprávného celku. Redakční rada: Emilie Jeřábková šéfredaktorka, Jana Vernerová, Hana Sloupová, Magda Jamborová, DiS. Inzerce: Městská knihovna Stanislava Čákorová, Výroba STUDIO WINTER, s. r. o., Wenzigova 11, Praha 2. Redakce si vyhrazuje právo v případě potřeby příspěvky krátit, upravovat a případně je neotisknout. Za věcnou správnost příspěvků odpovídají jejich autoři. Redakční uzávěrka je vždy dvacátého sedmého předchozího měsíce. Náklad 800 ks. Ev. číslo: MK ČR E

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.25/2018 Vážení rodiče a milé děti, čas letí jako voda a my se znovu setkáváme na konci 1. pololetí školního roku.

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2019

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2019 Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2019 STONOŽKA ŠKOLNÍ ČASOPIS 2018/2019 Žáci a pedagogové ZŠ Opatov CENA: 15,- ČÍSLO: 1 CO SI PŘEČTETE Úvodní slovo Hrou proti AIDS Projektový den: Cesta kolem světa MIKULÁŠ

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

Ve školním kole dějepisné soutěže zvítězily studentky ze třídy 5. A

Ve školním kole dějepisné soutěže zvítězily studentky ze třídy 5. A Ve školním kole dějepisné soutěže zvítězily studentky ze třídy 5. A Dne 15. března 2017 proběhlo za účasti 17 studentů sdružených do 6 týmů školní kolo Dějepisné soutěže gymnázií ČR a SR. Tato dějepisná

Více

3/2010 www.obecdolnimoravice.cz ROZHODNUTÍ Prezidenta republiky ze dne 18. Června 2010 o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí dny konání voleb jsou stanoveny na

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Úspěšné vystoupení studentů na Krajském kole soutěže EUROREBUS

Úspěšné vystoupení studentů na Krajském kole soutěže EUROREBUS Úspěšné vystoupení studentů na Krajském kole soutěže EUROREBUS O minulém víkendu se netradičně v Olomouci na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého uskutečnilo Krajské kolo soutěže Eurorebus. Naše

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

5. místo Ivana Gromotoviče na gymnaziální historické soutěži

5. místo Ivana Gromotoviče na gymnaziální historické soutěži 5. místo Ivana Gromotoviče na gymnaziální historické soutěži V pátek dne 23. ledna 2015 proběhl v budově Historického ústavu Slezské univerzity v Opavě již IX. ročník krajské historické soutěže určené

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Newsletter Gymnázia Thomase Manna

Newsletter Gymnázia Thomase Manna Newsletter Gymnázia Thomase Manna 2/2016 www.gtmskola.cz www.facebook.com/gtmskola Vážení rodiče, v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit z ledna 2016, důležité informace týkající se nejbližších

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

13. číslo školního časopisu září / prosinec 2016 cena: 10,- Kč

13. číslo školního časopisu září / prosinec 2016 cena: 10,- Kč 13. číslo školního časopisu září / prosinec 2016 cena: 10,- Kč Obsah Co se děje ve škole Slavnostní zahájení školního roku... str. 3 Kouzlo etiky...... str. 4 Soutěž ve sběru starého papíru....... str.

Více

FYZIKA přehled úspěchů 2017/18

FYZIKA přehled úspěchů 2017/18 FYZIKA přehled úspěchů 2017/18 Fyzikální olympiáda 59. ročník Studenti mohou řešit úlohy v kategoriích: F (1. ročník), E (2. ročník), D (3. ročník), C (4. ročník), B (5. ročník), A (6. ročník). Studenti

Více

Zpravodaj obce Řepice

Zpravodaj obce Řepice Zpravodaj obce Řepice Ročník XVII číslo 1 leden 2019 Vpravo je část obálky z dopisu s vánočním a novoročním přáním od naší milé pošťačky Veroniky. Tak hodně štěstí a zdraví v tomto roce, Řepičáci. Veras

Více

Recitační soutěž. Na začátku února proběhla na naší škole recitační

Recitační soutěž. Na začátku února proběhla na naší škole recitační PIKNIK Únor 2018 Strana 2 Divadlo Strana 3 Barevný týden Strana 4 Karneval Strana 5 Olympiáda ČJ Strana 5 Recitační soutěž Strana 6 Rozhovor 7 /PAGE/ Školní karneval Recitační soutěž Rozhovor Po třech

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

SLAVNOSTNÍ ZASAZENÍ LÍPY

SLAVNOSTNÍ ZASAZENÍ LÍPY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 Školní projekt SLAVNOSTNÍ ZASAZENÍ LÍPY 26. 10. 2018 1 Organizátoři projektového dne: Mgr. M. Šnajdr Mgr. M.

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

P O Z V Á N K A 2/2018

P O Z V Á N K A 2/2018 . 2/2018 P O Z V Á N K A Na veřejné zasedání zastupitelstva obce Morašice, které se uskuteční dne 22.června 2018 v hospodě VE DVOŘE od 18.00 hod. s následujícím programem: 1. Účetní závěrka obce za rok

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Janinka

Plán výchovy a péče Dětská skupina Janinka Plán výchovy a péče Dětská skupina Janinka,, SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Janinka 1 Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Září uteklo jako voda, říjen už je také za námi a vy si můžete přečíst první dvojčíslo našich Kostkovaných novin!!!

Září uteklo jako voda, říjen už je také za námi a vy si můžete přečíst první dvojčíslo našich Kostkovaných novin!!! Milí rodiče, Září uteklo jako voda, říjen už je také za námi a vy si můžete přečíst první dvojčíslo našich Kostkovaných novin!!! Během prvního týdne se děti především navzájem seznamovaly s novými kamarády.

Více

Infolisty. Centrum pro osoby se zdravotním postižením Písečná a. Jesle Písečná

Infolisty. Centrum pro osoby se zdravotním postižením Písečná a. Jesle Písečná Infolisty Centrum pro osoby se zdravotním postižením Písečná a Jesle Písečná ÚNOR 2018 1 Klienti DSOZP Písečná opět navštívili tělocvičnu, kde si vyzkoušeli svoji soutěživost a zdatnost. Pod vánočním stromečkem

Více

7.-8. číslo Zpravodaj Červenec-Srpen Domov. Srdce v dlaních

7.-8. číslo Zpravodaj Červenec-Srpen Domov. Srdce v dlaních 7.-8. číslo Zpravodaj Červenec-Srpen 2019 Domov Srdce v dlaních V měsíci září narozeniny slaví: 2. září Tomašová Jana 13. září Špidlenová Jadwiga 15. září Soukupová Ludmila 16. září Polidová Alena 19.

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

English Conversation Contest. školní kolo 2018

English Conversation Contest. školní kolo 2018 English Conversation Contest školní kolo 2018 Také letos nastoupili nejlepší angličtináři 1. 5. ročníků do nelehkého boje o přední příčky v soutěži anglické konverzace. Všichni studenti absolvovali poslechový

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2016

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2016 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2016 ÚNOR 2016 11.02.2016 - MASOPUST Dne 11.2.2016 v KD Muglinově byla pro seniory z domů s pečovatelskou službou a klubů důchodců připravena akce pod názvem Masopust. Akci zahájil

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

ŠKOLNÍ NOVINY. Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633.

ŠKOLNÍ NOVINY. Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633. ŠKOLNÍ NOVINY Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633 Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633 krcmarovamarketa.3zskolin@iskola.cz, polakovapetra.3zskolin@iskola.cz Web: www.3zskolin.cz Číslo

Více

EDUCALL Měsíčník gymnázia, střední odborné školy a základní školy EDUCAnet Praha s.r.o.

EDUCALL Měsíčník gymnázia, střední odborné školy a základní školy EDUCAnet Praha s.r.o. EDUCALL Měsíčník gymnázia, střední odborné školy a základní školy EDUCAnet Praha s.r.o. školní rok 2018/2019 leden 2019 A je tady lednové číslo školního časopisu. I když je většinou leden ve znamení klasifikace

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná Domovní odpad se odváží v úterý 21. února 2017. K cestě prosím přichystejte pouze plné popelnice. 15. 2. 2017 Říkanky a písničky Obec Hvozdná nabízí pronájem nebytových

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky.

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky. První školní den V pondělí 2. září 2013 nastal pro 58 prvňáčků slavnostní den. Před školou je kromě vedení školy a třídních učitelek přivítala Jana Trková, zástupkyně starosty MČ Prahy 15 a Jiří Pařízek,

Více

Adéla Davidová: K filmu Robinson Crusoe

Adéla Davidová: K filmu Robinson Crusoe Kalendář 9. 13. 5. škola v přírodě, Černý Důl 20. 5. integrační aktivita MŠ a ZŠ 1. 6. dětský den 3. 6. projektový den: Den životního prostředí 10. 6. integrační aktivita MŠ a ZŠ 10. 6. florbalový turnaj

Více

Školní projekt SLAVNOSTNÍ ZASAZENÍ LÍPY

Školní projekt SLAVNOSTNÍ ZASAZENÍ LÍPY Školní projekt SLAVNOSTNÍ ZASAZENÍ LÍPY 26. 10. 2018 1 Hlavní koordinátoři projektového dne: Mgr. M. Šnajdr, Mgr. M. Skřivánková Organizátoři projektového dne: Mgr. M. Šnajdr Mgr. M. Skřivánková Mgr. M.

Více

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava 1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava Sleva 10% pro držitele VSTUPENKY v prodeji na webu www.vanocedetem.cz Dovolte nám, abychom se Vám představili. Jsme průvodci 1. veletrhu

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Výroční zpráva Spolku popických žen za rok 2015

Výroční zpráva Spolku popických žen za rok 2015 Výroční zpráva Spolku popických žen za rok 2015 Zpráva obsahuje informace o pořádaných kulturních akcích za rok 2015, kalendář plánovaných akcí na rok 2016 a výsledky hospodaření občanského sdružení 2015.

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. Zpráva o činnosti v roce 2015 Vypracovala: Mgr. Monika Nováková Finanční část

Více

Vážení čtenáři, ráda bych využila příležitosti se v tomto článku poohlédnout za posledním měsícem školního roku a celým uplynulým školním rokem.

Vážení čtenáři, ráda bych využila příležitosti se v tomto článku poohlédnout za posledním měsícem školního roku a celým uplynulým školním rokem. Vážení čtenáři, ráda bych využila příležitosti se v tomto článku poohlédnout za posledním měsícem školního roku a celým uplynulým školním rokem. Náš červnový program byl opravdu nabitý... prací, akcemi,

Více

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016)

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) DRAZÍ SPOLUŽÁCI Vítejte ve ŠKOLNÍCH NOVINÁCH. Zde se budete dozvídat novinky, které se staly nebo se budou teprve dít. Věříme, že se Vám budou líbit. Redaktorem

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo

Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo V úterý 26. 1. proběhlo školní kolo tradiční anglické konverzační soutěže kategorií II.B (nižší gymnázia) a III.A (střední školy). Letos se setkalo celkem

Více

časopis vydávají žáci a pedagogický sbor ZŠ a MŠ Těškovice

časopis vydávají žáci a pedagogický sbor ZŠ a MŠ Těškovice ze školy i mateřinky časopis vydávají žáci a pedagogický sbor ZŠ a MŠ Těškovice 13. ČÍSLO duben 2018 Ve čtvrtek 15. března se v naší škole uskutečnila soutěž o nejkrásnější písemný projev. Žáci byli rozděleni

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Soutěžící i obě poroty byly připraveny a mohli jsme začít. Podporu soutěžícím poskytovali i jejich třídní učitelé, rodiče i jejich spolužáci.

Soutěžící i obě poroty byly připraveny a mohli jsme začít. Podporu soutěžícím poskytovali i jejich třídní učitelé, rodiče i jejich spolužáci. Obsah P. č. Popis strana 1. Školní kolo 2-5 1.1. 1. kategorie 3 1.2. 2. kategorie 3 1.3. 3. kategorie 4 1.4. 4. kategorie 4 1.5. 5. kategorie 5 2. Výběrové kolo 6 3. Meziškolní kolo 7-12 3.1. 1. kategorie

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Krajská dějepisná soutěž v Opavě

Krajská dějepisná soutěž v Opavě Krajská dějepisná soutěž v Opavě V pátek dne 27. ledna 2012 proběhl v budově Slezské univerzity v Opavě 6. ročník krajské dějepisné soutěže. Soutěž organizují Mendlovo a Slezské gymnázium v Opavě ve spolupráci

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 10.1.2018 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Měsíčník MŠ Albrechtická, Praha Kbely

Měsíčník MŠ Albrechtická, Praha Kbely Albrechtícek Měsíčník MŠ Albrechtická, Praha Kbely Jako každý rok, i letos byl květen měsícem výletů a akcí. Každá třída si svoje celodenní výlety plánuje sama, jedna akce však byla pro všechny děti společná,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 číslo: 98 Obsah: Slovo ředitele školy, První školní den, Naši prvňáčci Vyhodnocení sběru, bludiště a rozdíly Září 2017 TOCHOVICE

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Hned první listopadový den nás čekala oslava, Zuzka slavila narozeniny. Oslava se jako vždy povedla, dort byl výborný a děti si to náramně užili.

Hned první listopadový den nás čekala oslava, Zuzka slavila narozeniny. Oslava se jako vždy povedla, dort byl výborný a děti si to náramně užili. Čas běží jako voda a vy držíte v ruce další dvojčíslo našich Kostkovaných novin! Listopad a prosinec patří tradičně mezi nejhezčí měsíce nejen ve školce :o) Hned první listopadový den nás čekala oslava,

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

14.vydání - březen 2009

14.vydání - březen 2009 14.vydání - březen 2009 Zájezd na dětskou lední revue v Hradci Králové Všichni jsme ( alespoň si to myslíme ) pracovali podle svých sil, a proto si na závěr prvního pololetí také zasloužíme odpovídající

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

PIKNIK 7 /PAGE/ Strana 2 Prvňáčci Strana 3 Patronát. Strana 4 Kutná Hora Strana 5. Drakiáda. Strana 6 a 7. Rozhovory. Strana 9 Soutěž.

PIKNIK 7 /PAGE/ Strana 2 Prvňáčci Strana 3 Patronát. Strana 4 Kutná Hora Strana 5. Drakiáda. Strana 6 a 7. Rozhovory. Strana 9 Soutěž. PIKNIK Září a říjen 2017 Strana 2 Prvňáčci Strana 3 Patronát Strana 4 Kutná Hora Strana 5 Drakiáda Strana 6 a 7 Rozhovory Strana 9 Soutěž 7 /PAGE/ Patronát zahájen Drakiáda Rozhovory Již tradičně jsme

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Obecně závazná vyhláška Města Benátky nad Jizerou č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Benátky nad Jizerou se usneslo na svém zasedání dne 09.06.2011 usnesením

Více

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1 Školáček 2. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2015/2016

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více