Státy EU s podobnými podmínkami jako ČR připravují velké jaderné bloky s dálkovým vytápěním, jenom ČR spí a sní o malých modulárních reaktorech SMR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Státy EU s podobnými podmínkami jako ČR připravují velké jaderné bloky s dálkovým vytápěním, jenom ČR spí a sní o malých modulárních reaktorech SMR"

Transkript

1 Státy EU s podobnými podmínkami jako ČR připravují velké jaderné bloky s dálkovým vytápěním, jenom ČR spí a sní o malých modulárních reaktorech SMR Petr Neuman Sdružení NEUREG Velká část zemí EU s obdobnými podmínkami jako Česká republika plánuje a připravuje jaderné elektrárny s výrobou elektrické energie a s masivním odběrem tepla pro zajištění dálkového vytápění blízkých a vzdálených městských aglomerací, kde systémy dálkového vytápění již fungují. Při využití velkých systémových bloků VVER (PWR, LWR) je to v časově přijatelném horizontu 10 až 20 let realizovatelný způsob, jak využít stávající provozované topné systémy, do nichž byly investovány obrovské finanční prostředky. V ČR je pro toto řešení mimořádně příznivá technologická a inženýrská situace, daná zkušenostmi s výstavbou a dlouhodobým provozem, servisem, údržbou a postupnou modernizací JE Temelín MW. V České republice jsou také dlouhodobé zkušenosti s jaderným vytápěním z JE Temelín (JETE) do nedalekého města Týn nad Vltavou a od zimní topné sezóny 2020/2021 bude vytápěno také krajské město České Budějovice. V článku budou uvedeny základní podmínky a parametry systémů dálkového vytápění z Polska: JE Wisla Warszawa, JE Zarnowiec Gdyně, Sopoty, Gdaňsk, finský systém dálkového vytápění JE Loviisa Velké Helsinky, JE Leningrad Sosnovyj Bor, Petrohrad a z Číny. 1. Úvod k blokům SMR Česká republika je tak malá, tak prosíťovaná, že v ní není místo tak vzdálené a opuštěné, které by opravňovalo k využití decentralizovaných SMR pro výrobu elektřiny nebo tepla (jako je tomu například v Rusku, USA, Kanadě nebo Číně). Situace by v ČR vypadala tak, že každé krajské město (13x), možná i každé okresní město (76x) vybuduje jadernou teplárnu a bude ošetřovat jadernou lokalitu. Tak by to vypadalo, pokud bychom předřazovali mix SMR a OZE před velkými bloky MW VVER. Realita je taková, že žádný SMR ještě ani není vyprojektován na prováděcí úrovni, žádný pilotní projekt není ani v dohledu nejbližších let, stávající legislativa výstavbě SMR vůbec nepřispívá a těžko budou v nové SMR legislativě snižovány požadavky na radiační bezpečnost a spolehlivost bloků. 2. Jaderné bloky s odběrem tepla (JEOT) a dálkové vytápění SCZT V ČR bychom se měli soustředit na výstavbu velkých bloků VVER a nezdržovat se na jaderné cestě uvedeným předřazováním dosud zcela nezralých SMR. Stávající a nové velké bloky VVER by zajišťovaly i dálkové vytápění CZT (z každého bloku lze realizovat až cca MWt). Budeme-li důvěřovat velkým systémovým blokům VVER až MWe, využijemeli energeticky efektivní kombinovanou výrobu KVET v jaderných elektrárnách, můžeme teoreticky zajistit celou ČR dodávkami jaderného tepla, a to následným způsobem:» první oblast: 25 km od jaderného zdroje (povinnost vytápět vyplývající ze zákona),» druhá oblast: 60 km od jaderného zdroje (povinnost, není-li nepřekonatelná jiná překážka),» třetí oblast: 100 km od jaderného zdroje (je-li velký odběr tepla a lze ekonomicky zdůvodnit). Všechny tři oblasti dosažitelnosti viz obr. 1. Lze uvažovat takto: Nevadí, když zasíťujeme ČR infrastrukturami (dálnice, železnice, plynové sítě, elektrizační soustava), dokonce je to velmi žádoucí. Proč by tedy měla vadit teplárenská soustava? Navíc by bylo výhodné stavět potrubí horkovodů souběžně s dálnicemi, ať již provozovanými, nebo teprve připravovanými, např. dálnice D3 v úseku Tábor Praha, jako součást trasy JETE Praha (100 km). Dílčí závěr je ten, že požadavky 98

2 Obr. 1: Teoretické pokrytí ČR dodávkou jaderného tepla na masivní využití tepla z JEDU5 by měly být jednoznačně v připravovaných dokumentech VŘ NJZ JEDU5. 3. Zahraniční projekty velkých jaderných bloků pro dálkové vytápění Z mnoha podkladů budou uvedeny příklady připravovaných projektů dálkového jaderného vytápění z EU, Finska a Polska (3 lokality JE), mimo EU z Ruska a Číny. Obr. 2: Varšavská teplárenská soustava SCZT Warszawa Polsko; Warszawa District Heating System Warszawski System Ciepłowniczy. Vlastník a provozovatel Veolia Energia Warszawa S.A. Prioritní polské projekty (obr. 3): 1.1. NPP Vistula (Wisla) Warszawa (2 x MWe) 1.2. NPP Zarnowiec Gdaňsk (tab. 1) (1 x MWe) 1.3. NPP Warta / Klempicz Poznaň (1 x MWe) Teplárenská síť Warszawa zásobuje oblast cca 510 km 2 (SCZT 30 až 36 PJ) a pokrývá 80 % potřeb města pro vytápění. V tomto ohledu zaujímá Warszawa druhé místo v EU po kodaňské teplárenské síti, která uspokojuje až 90 % spotřeby tepla v dánském hlavním městě. Praha má 310 km 2 (1,2 mil. obyvatel), SCZT 14 až 18 PJ, délka potrubní sítě 700 km hustota vytápění přibližně stejná. Zdroje tepla ve varšavském topném systému (obr. 2):» dvě kombinované teplárny Siekierki (1961, MWt, 656 MWe) a Żerań (1954, MWt, 350 MWe) fungující po celý rok a vyrábějí teplo a elektřinu v kombinovaném procesu (tzv. kogenerace KVET);» dvě výtopny Kawęczyn (550 MWt) a Wola (1973, 385 MWt, h/rok) špičkové zdroje, spuštěné pouze v obdobích největší poptávky po teple pro zákazníky;» malá spalovna komunálního odpadu ZUO-2 vyrábějící elektřinu a teplo, která patří městskému podniku. Tyto zdroje mají celkový tepelný výkon MWt a elektrický výkon MWe. Využití kombinovaných tepláren a elektráren jako hlavních zdrojů dálkového tepla v hlavním městě je prospěšné z pohledu správy města. Výroba tepla Obr. 3: Navrhované lokalizace pro JE, vyhodnocené polským ministerstvem hospodářství v roce 2009 (zdroj: Odborné posouzení kritérií umístění jaderných elektráren a počáteční hodnocení dohodnutých lokalit, Energoprojekt-Warszawa S.A., Warsaw, 2009.) a elektřiny v centrální kogeneraci umožňuje snížení emisí přibližně o 30 % ve srovnání s výrobou v samostatných zařízeních. To se promítá nejen do ekologie, ale také do příznivé ceny vyrobeného tepla. Jedna zřejmá lokalita pro JE je 40 kilometrů od Varšavy (1,8 milionu obyvatel, městská aglomerace 2,8 milionu obyvatel). Potřeba elektrické energie i tepla roste kvůli rychle rostoucímu městu. To dává mimořádně cennou šanci na velmi vysokou termodynamickou účinnost 80 % v kogeneraci namísto 33 % (max. 36 % v případě EPR-1600) pouze u elektrické energie vyrobené z JE. Varšavská tepelná soustava má kapacitu MWt a je největší mezi zeměmi EU (další v pořadí: Berlín, Hamburk, Helsinky, Stockholm, Kodaň, Paříž, Praha, Sofie, Bukurešť, Vídeň, Milán) a čtvrtá největší na světě (Moskva, Peking, New York). V roce 2005 byly vypočítány ztráty způsobené emisemi ve výši 24 euro a délka života lidí byla stanovena 99

3 Obr. 4: Posouzení spotřebitelů tepla a dopravních vzdáleností v případě JE Żarnowiec o 8 měsíců kratší. Varšavská atmosféra je velmi znečištěná také proto, že zde existují čtyři elektrárny na výrobu tepla a elektřiny: tři uhelné a jedna na těžký topný olej (TTO). V těchto teplárnách se ročně spaluje 3,5 milionu tun černého uhlí. Plány na výstavbu polských jaderných zdrojů zahrnují ve všech případech také napojení na soustavy dálkového vytápění SCZT. V Polsku, kde je energetický sektor v současné době ve fázi restrukturalizace, je schválena výstavba prvních dvou až tří jaderných energetických reaktorů. Obecně platí, že nové národní programy (energetická politika Polska do roku 2030, polský program jaderné energie) odpovídající očekávaným mezinárodním předpisům (různé směrnice EU o průmyslových emisích a trhu s emisemi) předpokládají, že polský jaderný sektor bude pokrývat 21,1 31,6 TWh elektřiny do roku To odpovídá % vnitrostátní spotřeby v posuzovaném období a celkové jmenovité kapacitě jaderných reaktorů na úrovni MW. V nabídkovém řízení by mělo být zváženo použití tlakovodních reaktorů VVER-PWR (Westinghouse AP-1000, EdF EPR-1650) a varných reaktorů BWR (ekonomický zjednodušený varný reaktor ESBWR, Advance Boiling Water Reactor ABWR). Stejné typy zvažuje ve VŘ i Finsko. V rámci studií vhodných lokalit byly zkoumány tři hlavní lokality pro první polskou jadernou elektrárnu: (1) Żarnowiec (obr. 4, obr. 5, obr. 6) (město Krokowa), (2) Lubiatowo-Kopalino (město Choczewo, 15 km východně od Żarnowiec), (3) Gąski (město Mielno na pobřeží u Koszalin). Všechny mají dobré technické podmínky díky blízkosti Baltského moře. Kromě toho se u lokality Żarnowiec zdá, že díky nedaleké přečerpávací vodní elektrárně PVE o výkonu 716 MW má největší potenciál pro výrobu a obchodování s elektřinou. Mimořádně zajímavé je využití jaderné energie spojené s velkým počtem spotřebitelů elektrické a tepelné energie, v těsné blízkosti JE může být využito také dálkové teplo. Existuje řada významných technických výzev v oblasti technologií PWR a BWR, klíčové aspekty jsou: (1) možná stálá potřeba tepla jak vysoká účinnost Obr. 5: Hlavní potrubní segment pro JE Żarnowiec Obr. 6: Zjednodušený model potrubí horkovodu, JE Żarnowiec Tab. 1: Trasa horkovodu JE Zarnowiec Gdaňsk Segment of a network Distance (km) Heat extraction (%) NPP Wejherowo 19,2 8,7 Wejherowo Rumia 11,2 53,0 Rumia Gdynia 11,1 4,4 Gdynia Sopot 9,2 5,5 Sopot Gdańsk 11,2 28,5 přenosu tepla, tak stabilní parametry provozu JE jsou vyžadovány pro pozitivní faktory nákladové efektivity, včetně budoucího růstu spotřeby tepla, (2) vysoce efektivní, měla by být navržena odolná tepelná síť (dlouhodobý provoz), (3) měla by být rozpoznána a zavedena nejpříznivější tepelná extrakce (z různých odběrů páry z turbíny, vnitřních regeneračních výměníků tepla), což má vliv na konstrukci parní turbíny a podmínky tepelného toku s minimálním narušením; očekávaný vztah mezi dodatečnou tepelnou kapacitou a snížením výroby elektřiny je 6 : 1, tzn. na každých 6 MWt tepla získaného z extrahované páry se sníží vyrobená elektrická energie o 1 MWe Finsko; Helsinki City Heating System Helsinský městský systém vytápění z JE Loviisa bloku 3. Společnost FORTUM Heat Division, Nuclear Power Dpt. je 100% vlastník a provozovatel JE Loviisa. 100

4 Obr. 8: Typy a dodavatelé jaderných bloků pro výběrové řízení Projekt je velmi podobný připravovanému NJZ JEDU5 v ČR. V obou JE jsou původní dva/čtyři bloky 2/4 x VVER 500 MW (440), a 3./5. blok bude vyššího výkonu (obr. 8). Ve Finsku až MW, v ČR se nově uvažuje pouze do MW. Z tohoto pohledu je průnik pouze v ruském bloku PWR MW (Finsko: AES 2006; ČR: MIR 1200). Finové připouštějí i variantu BWR (2/6, T-W 1 600, GE-H 1 650), v ČR pouze VVER = PWR. Z hlediska S.O. je u BWR navíc INTERME- DIATE CIRCUIT viz obr. 10. Obecným požadavkem na konstrukci JE Loviisa bloku 3 byl odběr tepla přes tepelné výměníky a meziobvody, v případě:» PWR: výměníky tepla v místě JE a připojení k síti, vytápění městských částí přes předávací stanice (obr. 9),» BWR: navíc se předpokládá meziobvod v JE viz obr. 10. Studie provedené společností Fortum v letech (podobná studie byla provedena již na začátku 80. let, ale byla vyhodnocena jako nepraktická), uvažující kombinovanou výrobu tepla a elektřiny Obr. 9: Uvažovaný typ PWR Pressurized Water Reactor (lehkovodní reaktor VVER, LWR), dvouokruhový (primární okruh reaktorový radioaktivní; sekundární okruh parní) Obr. 10: Další uvažovaný typ BWR Boiling Water Reactor (varný reaktor), jednookruhový (Nevýhoda z hlediska bezpečnosti: radioaktivní pára jde přímo na turbínu. Výhoda: vyšší parametry páry než u VVER: tlak vody 7 MPa, teplota páry na výstupu z reaktoru 286 C.) (KVET) z bloku 3 JE Loviisa, předpokládaly přepravu tepla do helsinské metropolitní oblasti na vzdálenost asi 80 km, s tepelnou přenosovou kapacitou do MW. Vypracovaná studie popisuje obecný koncept kogenerace KVET Loviisa 3; řeší technické výchozí body, jakož i obecné požadavky na konstrukci a bezpečnost s ohledem na kogenerační zařízení a systém dálkového přenosu tepla. Varianta KVET JE Loviisa 3 má následující synergické účinky: a) výměna jaderného tepla za fosilní paliva, spotřeba tepelné energie (dálkové teplo) TWh/r, b) velké snížení emisí oxidu uhličitého, až 4 miliony tun ročně (6 % celkových emisí CO 2 ve Finsku), c) vyšší účinnost zařízení, snížení úniku tepla do Finského zálivu, čistá ztráta elektrické energie v poměru asi 1/6 k vyrobené tepelné energii, d) odběr páry z turbíny, z vysokotlakých dílů nebo několika odběry z nízkotlakých turbín, optimalizace a přepracování stávající turbíny nebo návrh nové turbíny. Odběr tepla z JE Loviisa 3 bude použit pro základní spotřebu tepla (5 700 h/rok = 65% plné vytížení horkovodu, zbývajících h/rok ф na 60% = 600 MW). Výkonově podobný projekt jako DHS/CZT Warszawa. Z pohledu ČR lze poznamenat, že na konci roku 2020 (před topnou sezónou 2020/2021) bude, podle uzavřených smluv mezi společností ČEZ, městem České Budějovice a společností TENZA, uvedena do provozu dodávka tepla JETE České Budějovice (25 km) v rozsahu 210 [GWh/rok], tj. tepelná kapacita cca 30 MW (srov. s vytápěním Helsinek v tab. 2). Projekt Loviisa blok 3 KVET je velmi podobný českému nově připravenému 5. bloku JE Dukovany s dálkovým vytápěním do Brna (40 km) a dále do Kroměříže (60 km, chladovod ), Otrokovic, Zlína, možná také na západ do měst Třebíče (25 km) a Jihlavy (70 km). V obou JE jsou původně dva/čtyři bloky 2/4 x VVER 500 MW (440) a 3./5. blok bude mít vyšší výkon. Ve Finsku až MW, v České republice se uvažuje pouze o MW. Z tohoto hlediska je průnik parametrů u ruské jednotky VVER 1200 MW (Finsko AES 2006; Česká republika MIR 1200). Ve Finsku se také zvažují alternativní BWR (Westinghouse MW, General Electric Hitachi MW). V České republice pouze VVER = PWR bloky. V současné době je oblast výroby tepla v Helsinkách v metropolitní 101

5 oblasti založená na uhlí a zemním plynu a produkuje přibližně pět až sedm milionů tun emisí oxidu uhličitého ročně. Velké množství kombinované výroby tepla a elektřiny (KVET) v bloku Loviisa 3 by mohlo toto číslo snížit až o čtyři miliony tun. To by snížilo finské emise oxidu uhličitého až o šest procent. Kromě toho by rozsáhlá kombinovaná výroba tepla a elektřiny významně zvýšila celkovou účinnost nové jednotky, a snížila by tak dopad na místní mořské prostředí omezením vypouštění tepla do vod Finského zálivu. Jaderná energie byla využívána pro dálkové vytápění v několika zemích, a to jak ve vyhrazených jaderných teplárnách, tak v zařízeních na výrobu tepla a elektřiny. Kapacita výroby tepla v jaderných elektrárnách je však obvykle spíše omezená, maximální je kolem 250 MWth na jednotku. Proti tomu je koncepce kombinované výroby tepla a elektřiny Loviisa 3 mnohem ambicióznější, a to nejen kvůli předpokládané mnohem větší produkci tepla, ale také proto, že voda pro dálkové vytápění by musela být přepravována na poměrně velkou vzdálenost. Tab. 2: Tepelná dodávka pro metropolitní oblast Helsinki Town District heat consumption (GWh/rok) Distric heat operator Helsinki Helsingin Energia Espoo Fortum Vantaa Vantaan Energia Oy (40% owned by Helsingin Energia) Obr. 11: Čínský projekt vytápění v jaderné elektrárně Haiyang v provincii Šan-tung Design jaderné elektrárny AP-1000 (zdroj: Westinghouse) Rusko; JE Leningrad II (Unit 1) Sosnovyj Bor - Petrohrad JE Leningrad II, podle zprávy provozovatele Rosenergoatom ze dne 2. prosince 2019, poskytuje první blok ruské jaderné elektrárny Leningrad II dálkové vytápění tím, že byl integrován do systému zásobování teplem města Sosnovy Bor (obr. 12). Reaktor VVER-1200 nahradí dodávky elektřiny a topné kapacity po uzavření první ze čtyř jednotek RBMK-1000 v nedaleké JE Leningrad I. Všechny výrobní společnosti umístěné v průmyslovém parku v Sosnovy Bor byly první, které získaly teplo vyrobené Leningradem II-1, uvedla společnost Rosenergoatom. Další fází bude integrace dodávky tepla reaktoru do městského systému vytápění. Čisté náklady na teplo vyrobené v jaderné elektrárně Leningrad jsou mnohem nižší než náklady na výrobu kotelen na fosilní palivo. Týmy turbínové haly JE Leningrad a kotelny na dálkové zásobování teplem plně zajistily spolehlivé a bezproblémové zásobování města a průmyslového parku pomocí velkokapacitního energetického bloku, který může produkovat dvakrát více než blok RBMK. Leningradská jaderná elektrárna je základním zdrojem tepla pro Sosnovoborský městský okruh (žije v něm přes 68 tisíc obyvatel). Náklady na teplo, produkované jadernou elektrárnou, jsou ve srovnání s klasickými teplárnami spalujícími fosilní paliva výrazně nižší. Tepelný výkon nového energetického bloku je MWt, resp. 250 Gcal/h, což je dost na to, aby dodával teplo průmyslovému parku a spotřebitelům ve městě Sosnovy Bor (5 km). Později se předpokládá dodávka tepla přes Petrodvorec i do Petrohradu (88 km). V současné době využívají pouze jednu třetinu kapacity zařízení a uspokojují 60 % potřeby tepla v lokalitě. Obr. 12: Horkovod vyvedený z prvního bloku Leningradské JE-II Stávající elektrárna Leningrad I zahrnuje čtyři jednotky RBMK-1000, zatímco Leningrad II bude mít čtyři jednotky VVER Leningradský blok 1 byl odstaven z provozu 21. prosince 2018, další tři bloky by měly být uzavřeny do roku Jednotka 1 Leningradu II byla připojena k rozvodné síti 9. března 2018, čímž se stal druhým reaktorem VVER-1200, který byl uveden do provozu, po uvedení do provozu bloku Novovoronezh II/1 v roce Spouštění bloku JE Leningradu II-2 VVER-1200 se očekává v březnu roku Jadernou elektrárnu Leningradská II staví Rosatom asi 40 kilometrů západně od Petrohradu. Projekt VVER-1200 si vybraly pro své nové jaderné bloky i země jako Bělorusko (Ostrověcká JE), Maďarsko (JE Paks II), Finsko (JE Hanhikivi), Egypt (JE El Dabaa) ad Čína vytápění z jaderné elektrárny Haiyang v provincii Šan-tung Čínský projekt jaderného vytápění v jaderné elektrárně Haiyang v provincii Šan-tung. Dne 18. listopadu 2019 bylo oznámeno, že dva bloky Westinghouse AP1000 (CAP1000) v elektrárně zpočátku zajistí vytápění m 2 (celkem pro 70 tis. obyvatel, za předpokladu byt 50 m 2 pro 5 osob, při 102

6 spotřebě 100 kwh/m 2 je to 70 GWh, kapacita horkovodu 10 [MWt]). Systém bude v první zimní sezóně 2019/2020 vytápět m 2 bytové plochy, včetně ubytoven SDNPC a části obyvatel města Haiyang (700 tis. obyvatel, 5 km od JE). Očekává se, že toto využití jaderné energie k ohřevu zamezí použití tun uhlí ročně, čímž se sníží emise sazí o 222 tun, oxidu siřičitého o 382 tun, oxidu dusičitého o 362 tun a oxidu uhličitého o tun. Projekt vytápění jaderné energie v Haiyangu zajistí vytápění celého města Haiyang do sezony 2021/2022. Společnost Shandong Nuclear Power Company (SDNPC) dceřiná společnost Státní energetické investiční společnosti (SPIC) a majitel elektrárny Haiyang, oznámila, že po několika dnech zkušebního provozu byl oficiálně uveden do provozu demonstrační systém dálkového vytápění. Podle SDNPC by s mírnými úpravami mohly využít jednotky 1 a 2 Haiyang kapacitu pro vytápění až 30 milionů metrů čtverečních (při spotřebě 100 kwh/m 2 je to kapacita horkovodu 430 MWt). Z jednoho bloku AP 1000 odběr cca 250 MWt. Po zprovoznění dalších jednotek v Haiyangu by závod mohl nakonec zajistit vytápění více než 200 milionů metrů čtverečních (celkem pro 20 mil. obyvatel), při spotřebě 100 kwh/m 2 je to kapacita horkovodu [MWt], bydlení v okruhu 100 kilometrů (město Qingtao 8,72 mil. obyvatel, 80 km, další město Ji-nan s 6,8 mil. obyvatel je vzdáleno 440 km), čímž by se zabránilo použití asi 6,62 milionu tun uhlí. Pro elektrárnu Haiyang je plánováno až 6 jednotek CAP1000 (tepelný výkon jednoho bloku : 6 = 500 MWt). Využívání vytápění jadernou energií nezvyšuje cenu, kterou spotřebitelé platí, a zájmy tepelných společností nejsou narušeny, uvedla SDNPC. Ekologické a ekonomické přínosy jsou navíc obrovské, účinnost jaderných tepláren s kombinovanou výrobou je zvýšena a jsou stimulována nová průmyslová odvětví. První blok závodu Haiyang vstoupil do komerčního provozu v říjnu 2018, druhý blok následoval v lednu Jednotky 1 a 2 Haiyang společně poskytnou do sítě přibližně 20 TWh elektřiny ročně, což je dostačující k pokrytí jedné třetiny poptávky domácností v provincii Šan-tung. Zde zdůrazníme fakt, že se jedná o možnost v EU a ČR nepříliš medializovanou, a to jak reálně dekarbonizovat soustavy centrálního vytápění, kterých je v Evropě velké množství, zejména ve vazbě na sovětskou éru ve střední a východní Evropě. Město Haiyang může být příkladem ekologického vytápění celého velkého města (z hlediska Číny spíše menšího) z přilehlé jaderné elektrárny do Město Haiyang je více než dvakrát větší než Ostrava, vzpomeňme tedy na projekt JE Blahutovice, který je z hlediska územních plánů stále živý. Kromě uvedených projektů je třeba říci, že kromě několika východoevropských zemí Česká republika, Slovensko, Bulharsko), také Švýcarsko a Švédsko mají systémy dálkového vytápění využívající teplo z jaderných elektráren, které je dopravováno nejen obyvatelům, ale i do průmyslových areálů v několika zemích. 4. Malé modulární reaktory SMR Podle kategorizace Mezinárodní agentury pro atomovou energii (International Atomic Energy Agency, IAEA) jsou za malé považovány reaktory s výkonem pod 300 MWe (cca MWt). Až do nedávné doby se do této kategorie řadily téměř výhradně modulární reaktory tzv. čtvrté generace GIV (Small Modular Reactors, SMR). V současnosti pod tlakem EU na co nejrychlejší dosažení uhlíkové neutrality a vzhledem k nespornému faktu, že jaderné elektrárny patří do bezemisních energetických zdrojů, se strategie EU postupně a nenápadně mění. Hloubka rozpracovanosti projektů SMR i stadia realizace jsou různé obecně málo pokročilé. Důvody jsou různé, u některých projektů chybí na dokončení peníze, a tak zainteresovaní investoři vývojáři dodavatelé obchodníci jednak vhodným marketingem shánějí sponzory pro pokračování vývoje projektů, nebo se snaží aspoň přesvědčit potenciální kupce, aby sponzorům mohli sdělit, že obchodní zájem o reaktory SMR bude a rovněž že projekty budou ekonomicky efektivní a ziskové. Jinými slovy, producenti malých reaktorů (nejen modulárních) lákají na nízké pořizovací náklady, na možnost rozložení investic postupně do řady let. To je však jen krátkodobý pohled. O dvou z nich ruský RITM-200 a americký NuScale a jejich vhodnosti pro ČR se velice fundovaně zamýšlí článek [L1]. Autor článku je uznávaný odborník v oboru a je to jeden z ředitelů JETE v době výstavby dvou bloků VVER MW, který má nezpochybnitelnou zásluhu na úspěšné výstavbě a uvedení do provozu v letech 2002 a JETE je totiž stále poslední nová JE uvedená do provozu v Evropě. Česká republika má tak poslední možnost využít temelínských odborníků i pro připravovaný NJZ JEDU5, není jich už mnoho. Z článku plyne, jaké výhody či nevýhody od SMR můžeme očekávat v případném provozu a údržbě v našem národním hospodářství, pokud by se Česká republika rozhodla malé modulární reaktory stavět. V článku je upozorněno na pouze dvouokruhové schéma energetické jednotky NuScale, ale zároveň i na fakt, že v různých materiálech NuScale se uvádí výkon 47 MWe, 50 MWe, nebo i 60 MWe, ale ani teplota, ani tlak nejsou dosud finálně stanoveny. Takováto vývojová neukončenost jasně ukazuje, že komerční realizace jsou ještě hodně vzdálené (možná, že v roce 2050 bude již možné seriózně stanovit další rozvoj jaderné energetiky, to už tady však může být i jaderná fúze ve formě demo bloku ITER). 103

7 5. Závěr Zmocněnec pro jadernou energetiku ČR Ing. Jaroslav Míl, MBA, FEng., se na veřejných vystoupeních vyjadřuje o budoucím řešení energetiky v ČR na základě SMR. Vyvolává tím dojem, že příliš nevěří svým současným aktivitám v přípravě a zajištění NJZ (JEDU 5) na bázi VVER s elektrickým výkonem do MW. Jaroslav Míl se vyjádřil, že jako nejnadějnější typ SMR pro elektroeneregtiku a teplárenství ČR se mu jeví elektrárna HITACHI BWRX-300 s výkonem 300 MWe, která bude investičně levná (Capital Cost $2,5B) a bude se s jejím použitím dosahovat nízká cena elektrické energie (LOCE $70/MWh). Jak je zřejmé z obr. 10, je to jednookruhový typ BWR Boiling Water Reactor (varný reaktor), který v ČR nikdy nebyl považován za vhodný z hlediska radioaktivní bezpečnosti a nikdy se o jeho použití neuvažovalo. Tato vyjádření prezentoval například na kolokviu Nový jaderný reaktor pro Česko v souvislostech pořádaném ČVUT FJFI [L2]. Jaroslav Míl prezentoval připravený a schválený harmonogram prací a mimo jiné řekl, že rok 2029 je posledním rokem, kdy se dá VŘ na NJZ JEDU5 zrušit bez velkých finančních ztrát, protože do té doby budou probíhat pouze přípravné práce, jednání a uzavírání smluv, projektové práce a výběr dodavatele. Takovýto přístup nebudí příliš důvěru u odborné veřejnosti nezainteresované na vlastním procesu výstavby NJZ JEDU5, víru v budoucnost jaderné energetiky v ČR, tak jak ji stanovuje stále platná Strategická energetická koncepce (SEK) z roku Od té doby nenastaly žádné okolnosti, které by eliminovaly systémové jaderné elektrárny z akutního řešení elektroenergetiky ČR, ba právě naopak schválené smlouvy a nařízení EU/ER typu zimní balíček, Green Deal s cílem dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050, možná nechtěně, vyvolávají naprostou nezbytnost využívání jaderné energie, chceme-li stanovených klimatických cílů dosáhnout. A tomu se již asi nevyhneme (pokud nepřistoupíme k czexitu), protože nová předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová zvolená v listopadu 2019 je v zaměření na klimatické cíle ještě mnohem ambicióznější než předcházející komise s předsedou Jean-Claude Junckerem. V závěru uvádím, že se spolupracovníky máme připravený projekt dálkového vytápění z velkých systémových jaderných bloků v současných lokalitách Dukovany a Temelín, ve kterém jsou řešeny dvě typové projektové varianty, podložené tepelnými výpočty, návrhem konstrukčního řešení, návrhem způsobu řízení a rovněž základními ekonomickými úvahami. Těmito variantami jsou soustavy dálkového vytápění CZT: (I.) SCZT: JE Dukovany Brno, s dodávkou tepla na vzdálenost 50 km, (II.) SCZT: JE Temelín Praha, s dodávkou tepla na vzdálenost 100 km. Obě varianty jsou řešeny včetně akumulace denní (den noc) i sezónní (léto zima). Tento projekt je ale tématem pro další navazující tematický článek a tým připravuje řešení v rámci dotovaných projektů, např. TAČR THÉTA Výzva 2020 nebo HORIZON Europe. Literatura: [L1] Hezoučký, F. Malé jaderné elektrárny s malými, či malými modulárními reaktory co od nich může očekávat Česká republika? All for Power, č. 4, [L2] Koloqium s Jaroslavem Mílem vládním zmocněncem pro jadernou energetiku, na téma: Nový jaderný reaktor pro Česko v souvislostech. ČVUT FJFI Praha, dne [L3] Neuman, P. Zdroje pro českou elektroenergetiku. ELEKTRO, č. 10, 2017, str [L4] Neuman, P. Současná česká energetika a její vývoj. Sdělovací technika, č. 1, 2018, str [L5] Neuman, P. Alternativy pro vývoj české energetiky. Energie 21, č. 1, 2018, str [L6] Neuman, P. Blahodárný vliv jaderných elektráren na provoz elektrizační soustavy (1.; 2. část). ELEKTRO, č. 8 9, str ; č. 10, str , [L7] Neuman, P. Uplatnění jaderných elektráren v energetickém mixu 1, 2, 3. Energie 21, č. 6, str , 2018; č. 1, str ; č. 2, str , [L8] Neuman, P. Synergické pozitivní efekty pro energetiku ČR získané propojením elektroenergetiky a zdrojů JE s teplárenstvím 1, 2. Energetika, č. 3, 2019, str ; č. 4, str , Seznam zkratek: VVER lehkovodní jaderný reactor (LWR) PWR tlakovodní jaderný reaktor LWR lehkovodní jaderný reaktor (VVER vodo vodní jaderný reaktor) VVER 12000, AES 2006, MIR značení a typy ruských jaderných bloků BWR Boiling Water Reactor (varný reaktor) RBMK typ reaktoru (rusky реактор большой мощности канальный, reaktor bolšoj moščnosti kanalnyj, česky kanálový reaktor velkého výkonu), známá je též zkratka LWGR (anglicky Light Water Cooled Graphite-moderated Reactor, lehkou vodou chlazený reaktor s grafitovým moderátorem), je sovětský jaderný reaktor, který se stavěl jen na území bývalého SSSR SMR Small Modular Reactors JEOT jaderné bloky s odběrem tepla SCZT soustavy centrálního zásobování teplem (rovná se SZTE) SZTE soustavy zásobování tepelnou energií (rovná se SCZT) nejednotné značení v české literatuře DHS/CZT District Heating Systems / centrálního zásobování teplem VŘ NJZ výběrové řízení nového jaderného zdroje EPR European Pressurized Reactor, francouzský jaderný blok TTO těžký topný olej ESBWR Economic Simple Boiling Water Reactor (ekonomický zjednodušený varný reaktor) ABWR Advance Boiling Water Reactor T W Toshiba Westinghouse GE H General Electric Hitachi S.O. sekundární okruh P.O. primární okruh JE jaderná elektrárna Ing. Petr Neuman, CSc. (1950) NEUREG, zájmové sdružení, Praha, člen AEM, člen IFAC TC 6.3 Power and Energy Systems, oblasti zájmu jsou modelování a simulace energetických procesů, simulátory a trenažéry pro energetiku, automatická regulace a řízení procesů v silnoproudé elektrotechnice a elektroenergetice, současný stav a rozvoj energetiky v České republice. 104

Mezinárodní konference 60 LET PRO JADERNOU ENERGETIKU

Mezinárodní konference 60 LET PRO JADERNOU ENERGETIKU 60 let jaderného průmyslu a 65 let vysokého technického školství v Plzni Plzeň, 12. května 2016 Obsah prezentace Úvod Mezinárodní kontext Aktualizace Státní energetické koncepce Národní akční plán rozvoje

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 Funkce, výhody a nevýhody CZT Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Zdroje tepla Historie rozvoje teplárenství v ČR a jeho současná pozice na energetickém trhu OBDOBÍ

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Jiří Bis

Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Jiří Bis Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství Ing. Jiří Bis Vytápění a chlazení V EU vytápění a chlazení představuje polovinu celkové spotřeby energie, kdy45%spotřeby je bytový sektor,

Více

Jaderná elektrárna. Martin Šturc

Jaderná elektrárna. Martin Šturc Jaderná elektrárna Martin Šturc Princip funkce Štěpení jader Štěpení jader Štěpení těžkých se nejsnáze vyvolá neutronem. Přestože štěpení jader je vždy exotermická reakce, musí mít dopadající neutron určitou

Více

Výstavba nových jaderných bloků v Dukovanech. Ing. Martin Uhlíř, MBA

Výstavba nových jaderných bloků v Dukovanech. Ing. Martin Uhlíř, MBA Výstavba nových jaderných bloků v Dukovanech Ing. Martin Uhlíř, MBA Elektrárna Dukovany II, a. s. 28.11.2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Geotermální projekt Litoměřice. EVROPSKÁ RADA PRO GEOTERMÁLNÍ ENERGII - LITOMĚŘICE března 2013, Litoměřice

Geotermální projekt Litoměřice. EVROPSKÁ RADA PRO GEOTERMÁLNÍ ENERGII - LITOMĚŘICE března 2013, Litoměřice Geotermální projekt Litoměřice EVROPSKÁ RADA PRO GEOTERMÁLNÍ ENERGII - LITOMĚŘICE 2013 25. března 2013, Litoměřice Projekt využití geotermální energie v Litoměřicích výchozí stav 2000 ověření geotermálního

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Problematika emisí z malých zdrojů znečišťování II. Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Pohled Teplárenského sdružení ČR Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště TS ČR 8. března 2012, Malenovice Představení

Více

NOVÝ JADERNÝ ZDROJ V LOKALITĚ DUKOVANY

NOVÝ JADERNÝ ZDROJ V LOKALITĚ DUKOVANY NOVÝ JADERNÝ ZDROJ V LOKALITĚ DUKOVANY 3.11.2015 Ing. Martin Uhlíř, MBA Martin.uhlir@cez.cz PŘEDČASNÉMU ODSTAVENÍ EDU JIŽ V 2025, ZNAMENÁ NARUŠENA BEZPEČNOST DODÁVEK V ČR Diagram vývoje spotřeby a nabídky

Více

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph. D.

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph. D. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph. D. Tepelná energie teplo chlad Dálková dodávka tepelné energie uzavřený systém uzavřený trh Dodávku tepelné energie zajišťuje provozovatel přímo připojeného zařízení (zdroj/rozvodné

Více

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech v elektrizační soustavě

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech v elektrizační soustavě Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech v elektrizační soustavě ENERGETICKÁ BEZPEČNOST MĚST ČR Praha, 22. 5. 2019 Ing. Milan Hampl předseda představenstva a ředitel PREdistribuce,

Více

Budoucnost české energetiky II

Budoucnost české energetiky II Budoucnost české energetiky II Seminář Ústřední odborné komise ČSSD pro průmysl a obchod a energetické subkomise Návrh energetické politiky ČSSD Praha, 11. květen 2017 Princip energetické politiky Státní

Více

Analýza teplárenství. Konference v PSP

Analýza teplárenství. Konference v PSP Analýza teplárenství Konference v PSP 11.05.2017 Vytápění a chlazení V EU vytápění a chlazení představuje polovinu celkové spotřeby energie, kdy 45%spotřeby je bytový sektor, 37% průmysl a 18% služby V

Více

Vize přínosu členství ČR v IRC MBIR

Vize přínosu členství ČR v IRC MBIR Vize přínosu členství ČR v IRC MBIR F. Pazdera vědecký tajemník PV IRC MBIR Situace ve světě a ČR Ve světě: 1. Připravuje se výstavba JE s PWR ve světě. 2. Hlavní konkurenti vyvíjejí rychlé reaktory a

Více

Role teplárenství v transformaci energetiky

Role teplárenství v transformaci energetiky XXVII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Role teplárenství v transformaci energetiky Ing. Martin Hájek, Ph.D. 26. ledna 2017, hotel Harmonie, Luhačovice Pařížská dohoda vstoupila v platnost 4.11. 2016 Ratifikovalo 126

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

Více

Martin Uhlíř Manažer řízení projektu NJZ EDU

Martin Uhlíř Manažer řízení projektu NJZ EDU Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany Martin Uhlíř Manažer řízení projektu NJZ EDU 19. 11. 2015 AGENDA Státní energetická koncepce a Národní akční plán rozvoje JE Aktuální stav projektu NJZ EDU EIA SEK:

Více

Vnitrostátní plán v oblasti energetiky a. klimatu. Seminář České bioplynové asociace 18. února VŠCHT Praha. Ing.

Vnitrostátní plán v oblasti energetiky a. klimatu. Seminář České bioplynové asociace 18. února VŠCHT Praha. Ing. klimatu Seminář České bioplynové asociace 18. února 2019 VŠCHT Praha klimatu 1 Klimaticko-energetické cíle Evropské unie Druh cíle 2020 Hodnota cíle Doplňující informace Snížit emise skleníkových plynů

Více

Hradec Králové Radim Sobotík

Hradec Králové Radim Sobotík Obrana proti odpojování od SZTE 24. 4. 2018 Hradec Králové Radim Sobotík CAPEX CAPEX stanoven ze strany ESCO, zahrnuje veškeré nutné investice do zprovoznění PK pro Glencore 1 ČEZ TEPLÁRENSKÁ DODALA V

Více

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA 16. JADERNÝ REAKTOR Autor: Ing. Eva Jančová DESS SOŠ a SOU spol. s r. o. JADERNÝ REAKTOR Jaderný reaktor je zařízení, ve kterém probíhá řetězová jaderná reakce, kterou lze

Více

Představení záměru stavby paroplynové elektrárny. 5. listopadu 2009 Čelákovice Mochov

Představení záměru stavby paroplynové elektrárny. 5. listopadu 2009 Čelákovice Mochov Představení záměru stavby paroplynové elektrárny 5. listopadu 2009 Čelákovice Mochov Program jednání RWE A ALPIQ Jsme partneři Projekt elektrárny, Poloha a dispozice Přínosy pro váš region Harmonogram

Více

Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 2006

Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 2006 Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství prosinec 27 VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 26 Obsah: Úvod... 2 1. Přehled průměrných cen... 3 2. Porovnání cen a úrovní cen za rok

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ ŠKODA JS v r.2005 1 ŠKODA HOLDING a.s. Struktura společnosti 23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ Jedna z největších ruských strojírenských společností Tržby

Více

prosinec 2016 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2015 vyrobené z uhlí... 7

prosinec 2016 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2015 vyrobené z uhlí... 7 prosinec 2016 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2015 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie. 3 3. Vývoj průměrné ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele...

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 07_09 Jaderná elektrárna Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Člověk

Více

Strategie EU pro vytápění a chlazení role teplárenství v transformaci energetiky

Strategie EU pro vytápění a chlazení role teplárenství v transformaci energetiky Bezpečnost technické energetické infrastruktury velkoměst ČR Strategie EU pro vytápění a chlazení role teplárenství v transformaci energetiky Ing. Martin Hájek, Ph.D. 16. května 2016, Konferenční centrum

Více

Náklady na dekarbonizaci energetiky

Náklady na dekarbonizaci energetiky Náklady na dekarbonizaci energetiky Uplatnění vodíkové akumulace v energetice Strojírenství Ostrava 2017 25. května 2017, Ostrava Varianty rozvoje energetiky do roku 2050 problém je řešen jako Case Study

Více

MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst

MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst Závěry Územní energetické koncepce Soubor činností energetického managementu upřesňovat stanovené zásady užití jednotlivých

Více

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI SKUTEČNĚ SPADL Z NEBE PROJEKT ELEKTRÁRNY ÚŽÍN LETOS VÚNORU? lokalita byla pro projekt připravována od 90. let v roce 1996 získala developerská společnost

Více

100 LET PROMĚN ČESKÉ A SLOVENSKÉ ENERGETIKY

100 LET PROMĚN ČESKÉ A SLOVENSKÉ ENERGETIKY 100 LET PROMĚN ČESKÉ A SLOVENSKÉ ENERGETIKY 23. března 2018 Výstaviště Brno Fungující energetika je jednou z podmínek pro fungování průmyslu a nejen průmyslu Podstatné pro rozvoj a udržení spolehlivosti

Více

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí Chytrá energie koncept nevládních organizací ke snižování emisí Chytrá energie Konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou proměnit českou energetiku Obsahuje: příležitosti efektivního

Více

Teplárenství ve Státní energe/cké koncepci

Teplárenství ve Státní energe/cké koncepci Teplárenství ve Státní energe/cké koncepci XVII. Jarní konference AEM, Praha 27. února 2013 Koncepce hlavní směry Energe&cká účinnost a úspory (jako nástroj efek&vity a bezpečnos&, nikoliv jako dogma)

Více

SMĚRNICE O PRŮMYSLOVÝCH EMISÍCH PŘECHODNÉ OBDOBÍ PRO TEPLÁRNY

SMĚRNICE O PRŮMYSLOVÝCH EMISÍCH PŘECHODNÉ OBDOBÍ PRO TEPLÁRNY Ochrana ovzduší ve státní správě - teorie a praxe VII SMĚRNICE O PRŮMYSLOVÝCH EMISÍCH PŘECHODNÉ OBDOBÍ PRO TEPLÁRNY Ing. Martin Hájek, Ph.D. ředitel výkonného pracoviště 9. listopadu 2011, Hustopeče Představení

Více

Technologie přeměny Osnova předmětu 1) Úvod 2) Energetika

Technologie přeměny Osnova předmětu 1) Úvod 2) Energetika Osnova předmětu 1) Úvod 2) Energetika 3) Technologie přeměny 4) Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení 5) Jaderná elektrárna 6) Ostatní tepelné elektrárny 7) Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Více

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /...,

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /..., EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2019 C(2019) 1616 final ANNEXES 1 to 2 PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /..., kterým se mění přílohy VIII a IX směrnice 2012/27/EU, pokud jde o obsah

Více

PROSTŘEDNICTVÍM ETS NÁSTROJŮ MODERNIZAČNÍ FOND A BEZPLATNÁ ALOKACE PRO ELEKTŘINU

PROSTŘEDNICTVÍM ETS NÁSTROJŮ MODERNIZAČNÍ FOND A BEZPLATNÁ ALOKACE PRO ELEKTŘINU MODERNIZACE ENERGETICKÝCH SYSTÉMŮ PROSTŘEDNICTVÍM ETS NÁSTROJŮ MODERNIZAČNÍ FOND A BEZPLATNÁ ALOKACE PRO ELEKTŘINU 24. září, 2018 Barbora Vondrušková DISKUTOVANÉ AGENDA BODY Determinanty vnějšího prostředí

Více

Alternativní energie KGJ Green Machines a.s. Kogenerace pro všechny. Buďte nezávislý a už žádné účty.

Alternativní energie KGJ Green Machines a.s. Kogenerace pro všechny. Buďte nezávislý a už žádné účty. Alternativní energie KGJ Green Machines a.s. Kogenerace pro všechny. Buďte nezávislý a už žádné účty.. Green Mikro- kogenerační jednotky na Zemní plyn Bioplyn a LPG a Spirálové větrné turbíny Green s alternativními

Více

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 listopad 2013 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2012 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie. 3 3. Vývoj

Více

XXVIII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ. Rizikové faktory dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

XXVIII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ. Rizikové faktory dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. XXVIII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Rizikové faktory dalšího rozvoje teplárenství Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Teplárenství v ČR Zdroje SZT Téměř 2000 centrálních zdrojů tepla 650 licencí na výrobu

Více

Jaderná energetika. Důvody podporující v současnosti výstavbu jaderných elektráren jsou zejména:

Jaderná energetika. Důvody podporující v současnosti výstavbu jaderných elektráren jsou zejména: Jaderná energetika První jaderný reaktor 2.12.1942 stadion Chicago USA 1954 první jaderná elektrárna rna (Obninsk( Obninsk,, SSSR)grafitový reaktor, 30MWt, 5MWe 1956 první jaderná elektrárna rna v ČSR

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ 20-21. května 2008 Konference AEA Úspory energie - hlavní úkol pro energetické auditory JAN KANTA ředitel sekce Legislativa a trh JELIKOŽ

Více

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, 29. 11. 2012, Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Kolik stojí dnešní energetika spalování uhlí v energetice: asi polovina českých emisí (cca 70

Více

Ing. Martin Uhlíř, MBA

Ing. Martin Uhlíř, MBA VÝSTAVBA NOVÝCH JADERNÝCH ZDROJŮ 22. 11. 2018 Ing. Martin Uhlíř, MBA AKTUALIZACE SEK Z ROKU 2015 POČÍTÁ S NÁRŮSTEM VÝROBY Z JÁDRA Změna palivového mixu dle ASEK* GWh, brutto** Jádro: po 2030 nárůst výroby

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

Program Čistá energie Praha 2018

Program Čistá energie Praha 2018 Program Čistá energie Praha 2018 Návaznost na ÚEK HMP Strategie přechodu na nízkouhlíkové hospodářství v Praze Nízkouhlíková opatření ve výrobě, dodávkách a konečné spotřebě energie eliminace užití fosilních

Více

Vícepalivový tepelný zdroj

Vícepalivový tepelný zdroj Vícepalivový tepelný zdroj s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči Historie projektu vícepalivového tepelného zdroje s kombinovanou výrobou el. energie a tepla

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru Pražská energetika a EnBW Komplexní energetická řešení šitá na míru Kdo jsme? Akcionářská struktura společnosti PRE Pražská energetika Holding, a.s. - 57,87 % Fyzické a právnické osoby - 0,87 % Spolupráce

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost

o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost o společnosti Teplárny Brno, a.s., jsou městskou společností s více než 80letou tradicí. Jediným akcionářem

Více

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Návratnost investice energetického systému rodinného domu Ing. Milan Hošek autoriz. inž. a energet. auditor

Více

POŽADAVKY A IMPLEMENTACE SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

POŽADAVKY A IMPLEMENTACE SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ Aquatherm Praha 2014 4. března 2014 Energetická účinnost (EE) v rámci strategie Evropa 2020, jeden z cílů klimaticko-energetické politiky 20-20-20: snížení emisí x zvýšení

Více

Obnovitelné zdroje energie a úspory úloha státu. do regulovaných cen. XIV. jarní konference AEM 2. a 3. března 2010 Poděbrady. Josef Fiřt předseda ERÚ

Obnovitelné zdroje energie a úspory úloha státu. do regulovaných cen. XIV. jarní konference AEM 2. a 3. března 2010 Poděbrady. Josef Fiřt předseda ERÚ Obnovitelné zdroje energie a úspory úloha státu Podpora OZE a její dopad do regulovaných cen XIV. jarní konference AEM 2. a 3. března 2010 Poděbrady Josef Fiřt předseda ERÚ Podpora výroby elektřiny z OZE

Více

BUDOUCNOST JADERNÉ ENERGETIKY a technické vzdělávání v ČR JADERNÉ DNY 2018

BUDOUCNOST JADERNÉ ENERGETIKY a technické vzdělávání v ČR JADERNÉ DNY 2018 BUDOUCNOST JADERNÉ ENERGETIKY a technické vzdělávání v ČR JADERNÉ DNY 2018 19. dubna 2018 Prezentováno Jánem Štullerem, vládním zmocněncem pro jadernou energetiku ČR JADERNÁ ENERGETIKA BUDE V ČESKÉ REPUBLICE

Více

prosinec 2017 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2016 vyrobené z uhlí... 7

prosinec 2017 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2016 vyrobené z uhlí... 7 prosinec 2017 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2016 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie. 3 3. Vývoj průměrné ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele...

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) ABSTRAKT

Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) ABSTRAKT Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) ABSTRAKT Na základě analýz a podkladů zpracovaných v letech 2013-2014 byl zpracován Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG), který prošel mezirezortním připomínkovým

Více

Zapojení špičkových kotlů. Obecné doporučení 27.10.2015. Typy turbín pro parní teplárny. Schémata tepláren s protitlakými turbínami

Zapojení špičkových kotlů. Obecné doporučení 27.10.2015. Typy turbín pro parní teplárny. Schémata tepláren s protitlakými turbínami Výtopny výtopny jsou zdroje pouze pro vytápění a TUV teplo dodávají v páře nebo horké vodě základním technologickým zařízením jsou kotle s příslušenstvím (dle druhu paliva) výkonově výtopny leží mezi domovními

Více

Efekt kogenerační jednotky v provozních nákladech podniku

Efekt kogenerační jednotky v provozních nákladech podniku Efekt kogenerační jednotky v provozních nákladech podniku 4. 10. 2016 AmperGeneration Amper Holding komplexní služby v energetice Zajištění dodávek elektrické energie pro všechny skupiny odběratelů Výkup

Více

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR Budoucnost české energetiky Václav Pačes Akademie věd ČR Nezávislá energetická komise (NEK) se m.j. zabývala těmito oblastmi 1. Jak snížit energetickou náročnost ČR 2. Jak uspokojit rozvoj společnosti

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

Jaderná elektrárna Dukovany v kontextu Státní energetické koncepce

Jaderná elektrárna Dukovany v kontextu Státní energetické koncepce Jaderná elektrárna Dukovany v kontextu Státní energetické koncepce Výbor pro sociální politiku PS PČR 1 Elektrárna Dukovany v kontextu ASEK Jaderná elektrárna Dukovany (JEDU) je významným zdrojem relativně

Více

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - kogenerace

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - kogenerace Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - kogenerace Úvodem otázka Která energetická technologie dokáže ve srovnání s klasickými technologiemi výroby tepla a elektřiny zvýšit energetickou účinnost řádově

Více

Příležitosti moderní energetiky pro českou ekonomiku MARTIN SEDLÁK 25. ZÁŘÍ 2018, PRAHA ODBORNÁ KONFERENCE INTELIGENTNÍ ENERGETICKÁ INFRASTRUKTURA"

Příležitosti moderní energetiky pro českou ekonomiku MARTIN SEDLÁK 25. ZÁŘÍ 2018, PRAHA ODBORNÁ KONFERENCE INTELIGENTNÍ ENERGETICKÁ INFRASTRUKTURA Příležitosti moderní energetiky pro českou ekonomiku MARTIN SEDLÁK 25. ZÁŘÍ 2018, PRAHA ODBORNÁ KONFERENCE INTELIGENTNÍ ENERGETICKÁ INFRASTRUKTURA" Zakládající skupina členů Energetický mix ČR, 2017 Rozvoj

Více

MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE. prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014

MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE. prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014 MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014 Město Kopřivnice zásobování teplem současnost Rozvoj města (výstavba sídlišť) úzce spojen s rozvojem automobilky TATRA (60.

Více

SMR - malé modulární jaderné reaktory

SMR - malé modulární jaderné reaktory SMR - malé modulární jaderné reaktory Lubor Žežula ÚJV Řež, a. s. Konference ENERGETIKA MOST 2016, Most - 16.6.2016 1 Malé reaktory - definice Podle klasifikace Mezinárodní agentury pro atomovou energii:

Více

Hodnocení system adequacy

Hodnocení system adequacy Hodnocení system adequacy České republiky SEMINÁŘ NAP SG (karta A7) Rozvoj přenosové soustavy ČEPS rozvíjí PS v souladu s potřebami Státní energetické koncepce ČR a dalších souvisejících národních a evropských

Více

BULLETIN. Cestovní mapa výstavby jaderných elektráren na území Ruské Federace do roku 2030. Investiční program státní korporace Rosatom

BULLETIN. Cestovní mapa výstavby jaderných elektráren na území Ruské Federace do roku 2030. Investiční program státní korporace Rosatom BULLETIN 5 2014 Cestovní mapa výstavby jaderných elektráren na území Ruské Federace do roku 2030 Investiční program státní korporace Rosatom Státní korporace Rosatom je jedním z největších investorů v

Více

Energetická [r]evoluce pro ČR

Energetická [r]evoluce pro ČR Energetická [r]evoluce pro ČR Shrnutí pokročil ilého scénáře Návrh potřebných opatřen ení Co s teplárenstv renstvím? Jan Rovenský, Greenpeace ČR HUB, Praha,, 6. června 2012 Shrnutí pokročil ilého scénáře

Více

Příloha č. 8 Energetický posudek

Příloha č. 8 Energetický posudek Příloha č. 8 Energetický posudek ÚVOD Povinnou přílohou plné žádosti podle znění 1. výzvy je energetický posudek, který podle platné legislativy účinné od 1. 7. 2015 bude požadován pro posouzení proveditelnosti

Více

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová Aktuáln lní vývoj a další směr r v energetickém využívání biomasy Mgr. Veronika Bogoczová Hustopeče e 5. 6. května 2010 Obsah prezentace Úvod Výroba elektřiny z biomasy Výroba tepelné energie z biomasy

Více

OBK při JE Dukovany VALEČ, 28. LISTOPAD 2017 BILANCE VÝSTAVBY JADERNÝCH ELEKTRÁREN V ČESKÉ REPUBLICE

OBK při JE Dukovany VALEČ, 28. LISTOPAD 2017 BILANCE VÝSTAVBY JADERNÝCH ELEKTRÁREN V ČESKÉ REPUBLICE OBK při JE Dukovany VALEČ, 28. LISTOPAD 2017 BILANCE VÝSTAVBY JADERNÝCH ELEKTRÁREN V ČESKÉ REPUBLICE Presentováno Jánem Štullerem, Vládním zmocněncem pro jadernou energetiku Proč potřebujeme nové jaderné

Více

NĚKTERÉ Z TRENDŮ V EVROPSKÉ ENERGETICE A BUDOUCNOST JADERNÉ ENERGETIKY V EVROPĚ A V ČR. Prezentováno Ing. Jánem Štullerem 20.

NĚKTERÉ Z TRENDŮ V EVROPSKÉ ENERGETICE A BUDOUCNOST JADERNÉ ENERGETIKY V EVROPĚ A V ČR. Prezentováno Ing. Jánem Štullerem 20. NĚKTERÉ Z TRENDŮ V EVROPSKÉ ENERGETICE A BUDOUCNOST JADERNÉ ENERGETIKY V EVROPĚ A V ČR Prezentováno Ing. Jánem Štullerem 20. listopadu 2018 STRUKTURA PREZENTACE 1. Kam směřuje evropská energetika? 2. Kdo

Více

Hodnocení energetické náročnosti z pohledu primární energie - souvislosti s KVET

Hodnocení energetické náročnosti z pohledu primární energie - souvislosti s KVET 1/54 Hodnocení energetické náročnosti z pohledu primární energie - souvislosti s KVET Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Hodnocení energetické náročnosti budov 2/54 potřeby

Více

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Územní energetická koncepce Pardubického kraje Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Energetická koncepce Povinnost zpracování energetické koncepce zavádí pro Českou republiku, resp.

Více

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica Chytrá energie koncept nevládních organizací ke snižování emisí RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica Chytrá energie Konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou proměnit

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Emisní zátěž Praktický příklad porovnání emisní zátěže a dalších

Více

ENERGETICKÉ STAVBY. TENZA, a.s.

ENERGETICKÉ STAVBY. TENZA, a.s. ENERGETICKÉ STAVBY ENERGETICKÉ STAVBY Tenza, a.s. patří v současné době mezi nejvýznamnější české společnosti zabývající se dodávkami velkých energetických celků v oblasti výstavby a rekonstrukce zdrojů

Více

KOMBINACE TEPELNÝCH ČERPADEL A FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ

KOMBINACE TEPELNÝCH ČERPADEL A FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ KOMBINACE TEPELNÝCH ČERPADEL A FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ Tomáš Matuška a kol. Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Aquatherm 2018 1 34 KOMBINACE FVSYSTÉMU

Více

60 LET JÁDRA V ČR: CO BUDE DÁL? ČEZ, a. s. VÝSTAVBA JADERNÝCH ELEKTRÁREN

60 LET JÁDRA V ČR: CO BUDE DÁL? ČEZ, a. s. VÝSTAVBA JADERNÝCH ELEKTRÁREN 60 LET JÁDRA V ČR: CO BUDE DÁL? ČEZ, a. s. VÝSTAVBA JADERNÝCH ELEKTRÁREN 18.9.2015 Ing. Petr Závodský Ředitel útvaru výstavba jaderných elektráren ČEZ, a. s. STÁVAJÍCÍ ELEKTRÁRNY JE TEMELÍN VVER 1000 První

Více

Role domácích nerostných surovin pro sektor energetiky a průmyslu. 10. prosince 2012 Praha

Role domácích nerostných surovin pro sektor energetiky a průmyslu. 10. prosince 2012 Praha Role domácích nerostných surovin pro sektor energetiky a průmyslu 10. prosince 2012 Praha Hnědé uhlí jako jediný domácí nerostný energetický zdroj domácí produkce hnědého uhlí zatím plně pokrývá domácí

Více

Obsah a členění studie

Obsah a členění studie Květen 2018 Posouzení variant výrobního mixu SR z pohledu Generation adequacy a dostupnosti PpS Posouzení variant výrobního mixu ve vztahu k povinnostem PPS SR a v souvislosti s přiměřeností výrobních

Více

VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2010

VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2010 Energetický regulační úřad sekce regulace odbor teplárenství říjen 2010 VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2010 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2009 na jednotlivých

Více

Inovacemi k efektivnějšímu využívání energie

Inovacemi k efektivnějšímu využívání energie Inovacemi k efektivnějšímu využívání energie Ing. Martin Šilar, MBA Manažer rozvoje a inovací Teplárny Brno, a.s. 21. 3. 2017, Brno, konference Energie pro budoucnost XXIII. Představení Tepláren Brno,

Více

Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti

Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference CombinES komplexní renovace budov kombinace metody EPC s dotacemi na zateplení Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1,

Více

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc., Ing. Radim Bařinka, Ing. Petr Klimek Czech RE Agency, o.p.s.

Více

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM ZÁKLADNÍ POJMY Zásobování teplem energetické odvětví, jehož účelem je výroba, dodávka a rozvod tepla. Centralizované zásobování teplem (CZT) výroba, rozvod a

Více

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Roman Portužák ředitel odboru elektroenergetiky Obsah. OZE jako součást energetické strategie ČR 2. Podpora OZE 3.

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě

Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě Jindra Bušková V době hospodářské krize Česká vláda hledá, kde je všude možné ušetřit. Škrty v rozpočtu se dotkly všech odvětví hospodářství. Jak je

Více

Judenburg, Rakousko Soustava dálkového vytápění na bázi odpadního tepla z papírny Zellstoff Pöls AG

Judenburg, Rakousko Soustava dálkového vytápění na bázi odpadního tepla z papírny Zellstoff Pöls AG Judenburg, Rakousko Soustava dálkového vytápění na bázi odpadního tepla z papírny Zellstoff Pöls AG POPIS AKCE Společnost Zellstoff Pöls AG ročně vyprodukuje přibližně 2 miliony kubických metrů prořezaného

Více