Pediatrie PRO PRAXI. Abstrakta PEDIATRIE PRO PRAXI února 2015, Clarion Congress Hotel Ostrava. II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pediatrie PRO PRAXI. Abstrakta PEDIATRIE PRO PRAXI. 5. 6. února 2015, Clarion Congress Hotel Ostrava. II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě"

Transkript

1 Pediatrie PRO PRAXI Suppl. A ISBN Ročník 16 Abstrakta PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě února 2015, Clarion Congress Hotel Ostrava Klinika dětského lékařství LF OU a FN Ostrava a společnost Solen, s.r.o.

2

3 PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatr a d tských sester v Ostrav února 2015, Clarion Congress Hotel Ostrava Pořadatel: společnost Solen, s. r. o., ve spolupráci s Klinikou dětského lékařství LF OU a FN Ostrava Pořadatel Klinika dětského lékařství LF OU a FN Ostrava a společnost Solen, s. r. o. Prezident akce doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D. Organizátor SOLEN, s. r. o., Lazecká 297/51, Olomouc Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Strouhalová, mob.: , Programové zajištění: Mgr. Eva Zemanová, mob.: , Zajištění výstavních ploch: Ing. Martina Osecká, mob.: , Datum února 2015 a místo konání Clarion Congress Hotel Ostrava Ohodnocení Účast je v rámci celoživotního postgraduálního vzdělávání dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK ohodnocena 12 kredity pro lékaře a 8 kredity pro sestry. PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester Citační zkratka: Pediatr. praxi 2015; 16(Suppl. A), ISBN Grafické zpracování a sazba: Aneta Mikulíková, Časopis je indexován v Bibliographia Medica Čechoslovaca a v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR ISBN PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

4 A4 Program Čtvrtek 5. února 9.00 Zahájení kongresu Výživa a podvýživa garant MUDr. Jan Boženský Výživa nedonošených novorozenců Poláčková R. Nejzávažnější somatické komplikace poruch příjmu potravy. Zvýšení tělesné hmotnosti jako jediné kritérium pro úspěšnou terapii Navrátilová M. Mutace melanokortinového receptoru 4. typu (MC4R) Boženský J Sympozium Akademie klasické homeopatie Homeopatická typologie jako opora v praxi pediatrů Franková G Přestávka s občerstvením Kam se posunula sociální pediatrie garant MUDr. František Schneiberg Kam se posunula sociální pediatrie Schneiberg F. Komparace náhradní rodinné péče před rokem 2014 a po roce 2014 Lukešová J. Pěstounská péče z pohledu pěstouna i odborníka Novotný Z. Poskytování zdravotní péče dětem cizinců v ČR Hnilicová H Polední přestávka Alergologie a pneumologie garant doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc. Kašel jeden z nečastějších příznaků onemocnění dýchacích cest Kociánová J. Cystická fibróza léčba na rozcestí? Kopřiva F. Astma u dětí Škopková O. Průduškové astma, alergická rýma alergické onemocnění společných dýchacích cest Bystroň J. Respirační infekce a imunomodulace Přestávka s občerstvením Pediatr a raná péče garantka Bc. Vladimíra Salvetová Služba rané péče v Moravskoslezském kraji a příklady z praxe Salvetová V., Kelarová P. Význam rané péče z pohledu dětského neurologa Hálek J. Máme dítě s postižením, ale máme se na koho obrátit Ježková J. Po skončení odborného programu společenský večer PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

5 Program A5 Pátek 6. února Forenzní případy kazuistiky garant doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D. Forenzní aspekty poskytování zdravotní péče z pohledu vyšetřovatele Šustek L. Forenzní aspekty poskytování zdravotní péče z pohledu státního zástupce Jersáková D. Forenzní aspekty poskytování zdravotní péče z pohledu soudce Krajdl I. Forenzní aspekty agrese v domácím prostředí Dvořáček I Přestávka s občerstvením Varia Mukopolysacharidózy Ješina P. Anafylaktický šok z pohledu lékaře primární péče Škopková O. Erektilní dysfunkce jako indikátor závažného onemocnění Hartmann I. Diagnostika a moderní léčba roztroušené sklerózy Piťha J Přestávka s občerstvením Život s celiakií garant: prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. Celiakie u dospělých Frič P. Život s celiakií z pohledu pediatra Frühauf P. Lepek v nemocnici strašák ano či ne!? Grichová P. Život s celiakií příběh celiaka Birková E Losování ankety a ukončení kongresu ČTVRTEK 5. ÚNORA 2015 CLARION CONGRESS HOTEL OSTRAVA RAUT, DISCO SHOW LA PERFECTO VSTUP 300 KČ

6 A6 Abstrakta Výživa a podvýživa Garant: MUDr. Jan Boženský čtvrtek / 5. února 2015 / Výživa nedonošených novorozenců MUDr. Renáta Poláčková Oddělení neonatologie, FN Ostrava Počet novorozenců s nízkou porodní hmotností pod g trvale stoupá a v roce 2012 dosáhla tato populace 8,2 %. Výskyt novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti (NVNPH s p. h. pod g) se v populaci pohybuje kolem 1,25 % (tj. cca dětí ročně). Výživa nedonošených dětí musí být vyváženým zdrojem všech makro- a mikronutrientů, které jsou nutné k pokrytí specifických nároků rychle rostoucího nezralého organizmu. Je známo, že selhávání růstu je spojeno s rizikem zpomalení psychomotorického vývoje. Navíc se ukázalo, že intrauterinní a postnatální restrikce růstu přináší riziko metabolického syndromu a kardiovaskulárních poruch v dospělosti. Postnatální výživa NVNPH je zahajována ihned po narození parenterální cestou. Jakmile se stav NVNPH stabilizuje (přiměřený krevní tlak, perfuze a diureza), je zahajován priming enterální přívod minimálních dávek mléka. Cílem správné výživy NVNPH je zajištění růstu, odpovídající nitroděložnímu vývoji zdravého plodu stejného gestačního stáří. Mateřské mléko (MM) je upřednostňováno pro svůj pozitivní vliv na vyzrávání gastrointestinálního traktu, obsah trávicích enzymů, stimulaci imunitního systému, výživu střevních buněk, povzbuzení střevní peristaltiky a usnadnění odchodu smolky. Jistým problémem dostatečné výživy je dosažení adekvátního příjmu živin (zejména bílkoviny), který při výživě NVNPH mateřským mlékem není dostatečný. MM je proto fortifikováno bílkovinou, minerály a vitaminy v době hospitalizace nebo i po propuštění. Neonatolog a následně pediatr by měli zhodnotit dítě před a po propuštění z hlediska výživy (růstové parametry + klinický stav dítěte), vyhodnotit denní příjem mléka a na základě získaných informací rozhodnout, zda dítě je určeno k nutriční intervenci navýšení objemu mléka, fortifikace, v případě nemožnosti kojení pak použití speciální hyperkalorické nebo postdischarge formule. Kromě zvýšeného kalorického obsahu je tato výživa obohacena i o minerály (zejména kalcium a fosfor) jako prevence hrozící osteopatie. Výživa nedonošených může být dále komplikována specifickými výživovými problémy, které se u této populace dětí vyskytují častěji gastroezofageální reflux, malabsorpční syndrom, problémy s příjmem potravy apod. Nejzávažnější somatické komplikace poruch příjmu potravy. Zvýšení tělesné hmotnosti jako jediné kritérium pro úspěšnou terapii mýtus: dlouhodobé sledování 116 pacientů s anorexií a bulimií MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D. 1, RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. 2, PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

7 Abstrakta A7 MUDr. Jana Tůmová 3, Michaela Kalendová 4, prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc. 5 1 Psychiatrická klinika, LF MU a FN Brno 2 Institut biostatistiky a analýz, LF MU Brno 3 Oddělení klinické biochemie, LF MU a FN Brno 4 Oddělení Klinické výživy, FN u sv. Anny v Brně 5 Gerontometabolická klinika, FN Hradec Králové Anorexie a bulimie jsou primární psychiatrická onemocnění, charakterizovaná problémy s příjmem potravy, jejichž průběh však komplikují důsledky somatické, které mohou být smrtelné v cca %. Tyto statistické údaje zahrnují všechna úmrtí pacientů s poruchami příjmu potravy, včetně vlivu drog (př. psychotropních léků), vlivu laxativ, diuretik, hormonů štítné žlázy a alkoholu. Úmrtí jsou způsobená také sebepoškozováním, která jsou dle našich zkušeností častější u mentální bulimie. Průměrná délka přežití u těchto pacientů je 33 let. Nekritičnost a pseudospolupráce jsou charakteristické rysy těchto onemocnění. Anorexie a bulimie jsou komplikované následnými závažnými metabolickými projevy, primární nebo sekundární amenorheou a závažnými hormonálními a imunitními deficity. Cílem naší studie bylo: a) popsat vztah mezi krevním tlakem, pulsem a stavem výživy u pacientů s mentální anorexií a mentální bulimií, b) popsat vztah mezi biochemickými parametry v séru a v moči, hematologickými parametry, antropometrickými a dietetologickými parametry, c) upozornit na nejčastější chyby a omyly v hodnocení laboratorních výsledků. Metody Porucha příjmu potravy je vnímána především jako psychiatricko-psychologický problém. Uvedená práce zachycuje soubor nemocných s mentální anorexií a bulimií v dlouhodobé studii a jejich sledování z hlediska antropometrického, metabolického, nutričního a dietologického. Obsahuje celkem 117 pacientů s poruchou příjmu potravy, z toho 39 nemocných s diagnózou mentální bulimie, 55 nemocných s diagnózou restriktivní (čisté) formy mentální anorexie a 22 nemocných se smíšenou formou restriktivní i vypuzovací. Průměrný věk pacientů byl 25 let, většinu souboru tvořily ženy (90,6 %). Pacienti jsou sledováni v časové řadě, střední počet návštěv pacienta byl 4, medián sledování 11,8 měsíce. Nemocným byly vyšetřovány biochemické parametry v krvi a v moči za 24 hodin formou biochemického screeningu pro poruchy příjmu potravy (35 parametrů v séru a 22 v moči), včetně analýzy stopových prvků. Všichni pacienti byli současně komplexně klinicky vyšetřováni. Dále byl sledován skutečný příjem stravy formou dotazníků a následně bylo provedeno vyhodnocení příjmu makro i mikronutrientů ve stravě pomocí programu Nutricom. Současně byly zaznamenávány antropometrické parametry a následně analyzovány. Veškerá data byla průběžně zapisována v programu Excel. Pro základní analýzu bylo využito agregací časových řad pacientů, rozdíly mezi diagnózami byly hodnoceny pomocí Kruskal-Wallis ANOVA. Pro vyvážení odlišné délky pozorování pacientů, byla analýza vypočítána na agregovaných datech; Spearmanův korelační koeficient byl použit pro analýzu vztahu mezi stavem výživy, biochemickými, hematologickými, antropometrickými PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

8 A8 Abstrakta a dietologickými parametry a pro hodnoty krevního tlaku a pulzu. Statistická významnost byla hodnocena na hladině významnosti 5 %. Výsledky Parametry krevního tlaku a pulzu byly statisticky významné ve vztahu ke všem parametrům nutričního stavu pacienta (BMI, obvod paže a lýtka, tělesný tuk, atd.), a také ve vztahu k některým biochemickým parametrům. Na základě těchto výsledků bylo možné stanovit další léčbu v korekci elektrolytů a stopových prvků, včetně výběru parenterální a/nebo enterální substituce. Analýza příjmu potravy byla v korelaci s mírou podvýživy a platí jak pro makro, tak pro mikronutrienty. Nalezli jsme výrazné snížení příjmu bílkovin u obou typů pacientů, které v kombinaci s proteinovým katabolizmem prohloubil proteinovou malnutrici. To bylo v křížové korelaci s antropometrickými parametry a s hodnotami krevního tlaku. Žádný z pacientů s mentální anorexií nedosahoval během pětiletého pozorování fyziologického obvodu lýtka (u pacientů s mentální bulimií 6,1 %), zatímco obvod paže a lýtka koreloval s poklesem hodnot krevního tlaku a tepové frekvence a tyto korelace byly statisticky významné. Závěry Anorexie a bulimie je primárně psychiatrické onemocnění s velmi vážnými somatickými důsledky. Naše studie ukázala nutnost sledování metabolických parametrů u mentální anorexie i bulimie. Je třeba posoudit stav nemocného a jeho léčbu nejen dle navýšení tělesné hmotnosti, což může být často velmi zavádějící (zejména u pacientů s mentální bulimií), ale také sledováním metabolického stavu, který je jedním z předpokladů pro úspěšnou terapii. S podporou projektu (Ministerstvo zdravotnictví, Česká republika) pro koncepční rozvoj výzkumné organizace (Fakultní nemocnice Brno, Česká republika) Alpha. Mutace melanokortinového receptoru 4. typu (MC4R) MUDr. Jan Boženský Dětské oddělení, Vítkovická nemocnice Ostrava Nealimentární příčiny obezity v dětském věku jsou relativně vzácné a jsou potvrzeny méně než u 3 % obézních dětí, ale vzhledem k možnému závažnému průběhu těchto onemocnění je vhodné tato postižení diagnostikovat včas a předejít tak mnohdy závažným komplikacím. Častou příčinou obezity v relativně nízkém věku dítěte mohou být monogenní typy obezity, kde nejčastější formou této obezity je mutace genu melanokortinového receptoru 4. typu, která byla v rámci studií prokázána u 0,8 5,8 % dětí s časným nástupem obezity. Monogenní formy obezity jsou způsobeny mutací genů kódujících hormony a jejich receptory, které jsou zapojeny do systému regulace příjmu potravy na úrovni CNS. Až 6 % dětí s časným nástupem obezity může mít mutaci genu pro melanokortinový receptor 4. typu (MC4R). Většinou se dědí autozomálně dominantně s různým stupněm penetrace a exprese a s různě závažnými projevy obezity v časném věku. Jen u homozygotní formy mutace MC4R je nástup obezity zachycen již v časném kojeneckém věku. Prevalence mutace MC4R byla prokázána v české populaci u 2,4 % časně obézních dětí (Hainerová, 2007). Významná úloha PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

9 Abstrakta A9 v regulaci příjmu potravy připadá alfa-melanocyty stimulujícímu hormonu (α-msh), který ovlivňuje vnímání pocitu hladu (tlumivě) přes receptory MC3R a MC4R. Genetická mutace těchto receptorů pak vede k výrazné hyperfagii s nárůstem hmotnosti. V kazuistice je popsán výskyt mutace MC4R Gly181Asp u 4letého chlapce, který je sledován v obezitologické ambulanci. Následným genetickým vyšetřením byla potvrzena stejná mutace i u jeho matky. Monogenní formy obezity jistě nepatří mezi hlavní příčinu vzniku obezity u dětí, ale časnost nástupu závažné obezity u některých forem monogenně podmíněných typů mutací či jejich závažné metabolické komplikace, jsou jistě důvodem pro vyhledávání a sledování takto postižených dětí. V součastné době není sice k dispozici vhodná farmakologická terapie, ale další genetický výzkum a vývoj nových preparátů snad v budoucnu dovolí cílenou terapii i těchto onemocnění. Sympozium Akademie klasické homeopatie čtvrtek / 5. února 2015 / Homeopatická typologie jako opora v praxi pediatrů Mgr. Gabriela Franková Akademie klasické homeopatie Příspěvek se zaměřuje na popis šesti nejčastějších homeopatických typů z praxe pediatrů, ke kterým patří Silicea, Bella-donna, Argentum nitricum, Sulfur, Chamomilla a Graphites. Homeopatie je systém znalostí o zákonitostech vývoje organismu, neodvratné změny jsou tedy základem homeopatie jako lékařské vědy. Novorozenec je jiný, než dítě v roce a půl života, dvouleté dítě se liší od pětiletého. Homeopatie bere v úvahu i vliv různých onemocnění, který je u dětí různého věku jiný. Právě znalost homeopatické typologie může pediatrům pomoci v práci s měnícím a vyvíjejícím se organizmem a pochopit neustálé změny, kterými dětský pacient ve svém vývoji prochází PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

10 A10 Abstrakta Kam se posunula sociální pediatrie Garant: MUDr. František Schneiberg čtvrtek / 5. února 2015 / Kam se posunula sociální pediatrie MUDr. František Schneiberg Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK Praha Autor uvádí stručný přehled vývoje sociální pediatrie ve světě a u nás. Česká sociální pediatrie se mohla plně rozvíjet až po listopadu Od klasických téma jako je týrané a zneužívané dítě, dysfunkce rodiny se sociální pediatrie posunuje stále více k Public Health for Childern, tedy k veřejnému zdravotnictví pro děti. Tento trend sledujeme i u nás, kdy v popředí zájmu sociální pediatrie jsou také otázky systému péče, prevence a organizace péče o děti. V závěru autor uvádí aktuální témata, která sociální pediatrie u nás řeší. Komparace náhradní rodinné péče před rokem 2014 a po roce 2014 MUDr. Jaroslava Lukešová Dětské centrum Thomayerovy nemocnice Praha Cílem sdělení je poukázat na rozdíly v přístupu komplexní přípravy dítěte před umístěním do NRP před rokem 2014 a po roce Původní model byl přesně koncipován a ověřen dlouhodobou praxí a existoval všeobecný konsenzus, týkající se jeho účinnosti. Změna v systému péče po roce 2014 přinesla nové pohledy na tuto problematiku, které tento dlouhotrvající konsenzus do značné míry narušily. Příprava dětí a ev. posouzení dítěte pro určitý typ NRP se roztříštila, respektive rozpadla. V současné době i přes snahu řady odborníků neexistuje v této oblasti jednotný přístup. Odborné společnosti jednoznačně preferují profesionální přístup jednak v přípravě dětí a jednak v přípravě budoucích osvojitelů, který se bude řídit aktuálními odbornými poznatky v této oblasti. Konečným cílem je optimální a úspěšné spojení cizího dítěte s novou rodinou. Naše doporučení: 1. primárně diferenciální diagnostika dítěte vycházející z SA, RA, OA, včetně sociálního začlenění biologické rodiny. 2. výběr vhodné a kvalitní rodiny, kvalitního prostředí, který v maximální možné míře podpoří komplexní PMV dítěte. Pěstounská péče z pohledu pěstouna i odborníka MUDr. Zdeněk Novotný Společnost sociální pediatrie, Praha Dětské centrum Domeček p. o., Ostrava Cílem sdělení je informovat o některých aspektech současného trendu reformy náhradní rodinné péče. Autor zvolil víceméně narativní přístup k problematice, neboť sám je v jedné osobě otcem, PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

11 Abstrakta A11 pěstounem, pediatrem a vedoucím pracovníkem ústavního zařízení. Nejen záměr ale i realizace pěstounské péče, zvláště zavedení institutu profesionální péče, nekoreluje vždy se zájmy dítěte, případně staví pěstouny a jejich rodiny do pozice společenských outsiderů. Koncepce nevychází z originální české tradice, ale slepou implementací cizích praktik, mnohdy v zahraničí již odmítnutých, destruuje to, co dostatečně saturovalo stávající potřeby. Proklamovaná snaha jednání v zájmu nejvyššího blaha dítěte často vyústí v neprospěch ohroženého dítěte. Nelze jednoznačně vyvrátit, že v pozadí této snahy by mohl být spíše zájem ekonomický než snaha řešit podstatu problému primární prevenci, případně sociální bydlení. Na základě předneseného je možné nahlédnout pod roušku jednostranně nejen laické ale i odborné veřejnosti prezentovaných informací, které snad ne záměrně zkreslují nejen současnost, ale i minulost. Poskytování zdravotní péče dětem cizinců v ČR PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. I. Lékařská fakulta, Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva, Univerzita Karlova, Praha V České republice nemají všichni migranti zajištěn stejný přístup ke zdravotní péči. Stávající legislativa rozlišuje mezi migranty ze zemí EU a ostatními migranty, označovanými jako migranti ze třetích zemí. Migranti z EU včetně jejich dětí a ostatních rodinných příslušníků čerpají zdravotní péči v ČR za stejných podmínek jako domácí obyvatelé. Naproti tomu migranti pocházející ze třetích zemí se účastní veřejného zdravotního pojištění pouze tehdy, pokud mají v ČR trvalý pobyt anebo jsou zde zaměstnaní. Ostatní jsou dle cizineckého zákona povinni zajistit si komerční zdravotní pojištění. Týká se to také dětí. Pokud děti cizinců odkázaných na komerční zdravotní pojištění onemocní, jsou v nesrovnatelně horší situaci, než ostatní dětští pacienti v ČR. Přesto, že komerční pojištění je pro migranty povinné, je zákonem jenom málo regulované a komerční pojišťovny tak mají velkou volnost v nastavení pro sebe výhodných pojistných podmínek i výše pojistného. Rodiče dětí nemají jistotu, zda potřebná zdravotní péče bude jejich dětem uhrazena. Rozsah hrazené péče je ve srovnání s veřejným pojištěním omezen, a to jednak stanovením stropu pro celkovou úhradu za péči, jednak díky četným výlukám z pojištění. Mezi nejčastější výluky patří závažné chronické nemoci, jako je diabetes léčený inzulinem, léčba růstovým hormonem, HIV/AIDS, metabolické poruchy, virová hepatitida a některá další onemocnění. Komerční zdravotní pojištění není nárokové a zájemce, u kterých lze předpokládat čerpání nákladné zdravotní péče, mohou pojišťovny odmítnout pojistit. V praxi k tomu dochází u dětí narozených předčasně a/nebo s vrozenou vadou, ze kterých se pak stávají nepojistitelní cizinci a z jejich rodičů dlužníci za drahou intenzivní neonatologickou péči. Komerční pojištění přináší řadu problémů také lékařům a zdravotnickým zařízením. Je administrativně náročné, pojistné podmínky komplikované a orientovat se v nich není snadné. Je také potřeba respektovat kulturní odlišnosti migrantů a v řadě případů se vypořádat s jazykovou bariérou. To vše činí PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

12 A12 Abstrakta poskytování zdravotní péče dětem cizinců náročnějším. Větší nároky nejsou zdravotnickým zařízením nijak kompenzovány, i když je známo, že toto pojištění je pro komerční pojišťovny velmi ziskové. Přes dlouholetou kritiku stávajícího stavu ze strany řady subjektů se nedaří zahrnout všechny děti migrantů do veřejného zdravotního pojištění a odstranit tak stávající diskriminaci. Lékaři, kteří pečují o takto znevýhodněné děti, by proto měli brát na zřetel, že administrativní komplikace i nejistota ohledně úhrady péče vyplývá především z nevhodné legislativní úpravy, jíž se Česká republika liší od ostatních vyspělých zemí. Alergologie a pneumologie Garant: doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc. čtvrtek / 5. února 2015 / Kašel jeden z hlavních příznaků onemocnění dýchacích cest MUDr. Jana Kociánová Oddělení TRN a funkční diagnostiky, MephaCentrum a. s., Ostrava-Poruba Kašel je jednou z nejčastějších obtíží, která přivádí dětské i dospělé pacienty do ambulancí praktických a dětských lékařů, pneumologů či alergologů. Kašel patří k hlavním příznakům onemocnění dýchacích cest. Existuje mnoho možných diagnóz, které kašel vyvolávají. Studie, ve kterých byl kašel objektivně měřen potvrdily, že u zdravých dětí průměrného věku 10 let byl průměrný výskyt 10 epizod kašle za den. Podle některých epidemiologických studií obtěžuje kašel denně nebo týdně 12 % dospělých osob. Kašel můžeme rozdělit podle charakteru a podle délky trvání. Podle délky trvání je dělení nejčastější na akutní (< 3 týdny), subakutní (3 8 týdnů) a chronický (> 8 týdnů). Nejčastějšími příčinami akutního kašle jsou respirační infekce, alergická onemocnění, inhalace cizích těles, ale i řada dalších s určitou diferencí u dětí a dospělých. Hlavní příčiny chronického kašle se u dětí a dospělých opět liší. Diagnostický algoritmus začíná podrobnou anamnézou. Cystická fibróza léčba na rozcestí? prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D. Dětská klinika FN Olomouc Cystická fibróza je nejčastějším autozomálně recesivně dědičným onemocněním kavkazské rasy. Onemocnění má charakter multiorgánového postižení. Výskyt v ČR je nyní po zahájení screnningu CF 1 : dětí. Jedná se o autozomálně recesivní PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

13 Abstrakta A13 dědičnost. Defektní gen CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance regulátor) se nachází na dlouhém raménku 7. chromozomu (7q31.2). Je známo asi mutací tohoto genu (u 71 % je mutace ΔF508). Příčinou onemocnění je porucha transportu iontů apikální membránou buněk (chloridový kanál regulovaný pomocí camp). Následkem mutace CFTR je v potu vysoká koncentrace chloridů a natria. V dýchacích cestách, GIT a reprodukčním systému vede zvýšená koncentrace chloridových aniontů k excesivní reabsorbci sodíku a vody, což zvyšuje viskozitu hlenu. Onemocnění postihuje zejména dýchací a trávicí ústrojí. V dýchacích cestách defekt genu vyvolává poruchu mukociliární clearance, obstrukci dýchacích cest hlenem a následně infekci až kolonizaci DC. Infekce spouští zánětlivou odpověď, čímž se roztáčí bludný kruh destrukce plicní tkáně. Nemocní CF mohou mít plíce osídleny bakteriemi specifickými pouze pro takto nemocné (Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepacia). Dominantním cílem je péče o dýchací ústrojí, ale inhalační léčba Amilorid v Hypertonický F.r., Mukolytika alfa dornáza, ATB léčba inhalační v. i. v., fyzioterapie je jen symptomatická léčba vedoucí často až k transplantaci plic. V současné době pro pacienty s mutací G551 D je nadějí inovativní léčba Ivacaftorem potenciátorem aktivity CFTR proteinu otevírající Cl kanál. Astma u dětí MUDr. Olga Škopková Alergologie ŠKOPKOVÁ s. r. o., Ostrava Astma je chronický alergický zánět průdušek spojený s jejich zvýšenou reaktivitou na různé podněty a s přestavbou stěny průdušek. Alergická reakce vzniká u vrozeně disponovaných jedinců jako nepřiměřená reakce na některé běžné látky z prostředí. Patří mezi ně prach, peří, pyly, roztoče, zvířecí alergeny, plísně. Dispozice k alergii se dědí. Jsou-li alergickým zánětem postiženy průdušky, jde o průduškové astma. Astma patří mezi celosvětově rozšířená onemocnění. Odhaduje se, že ve světě v současné době trpí astmatem více než 300 milionů lidí. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se celosvětově každoročně objeví až 17,5 milionů nových případů astmatu a 250 tisíc lidí v důsledku astmatu umírá. V České republice trpí astmatem přibližně 800 tisíc lidí. Astma se vyskytuje asi u 6 12 % dětí. Asi 20 % případů astmatu začíná v kojeneckém a batolecím věku, 10 % ve věku předškolním, 70 % ve věku školním a v době dospívání. Astma se projevuje ztíženým dýcháním, někdy až výraznou dušností, jindy ale třeba jen suchým kašlem. Těžké zhoršení astmatu označujeme jako astmatický záchvat. Potíže se často stupňují v noci a brzy ráno. Kašel či dechové potíže se zpravidla objevují po relativně malé námaze. Při poslechu hrudníku jsou často slyšitelné pískoty či vrzoty, ale ani normální poslechový nález na hrudníku astma nevylučuje. Suchý kašel může být jediným příznakem, vedoucím však mnohdy až k astmatickému záchvatu. Dětský věk je hlavním obdobím, v němž se určuje, jak závažný průběh bude astma v životě jedince mít a jakou bude mít celkovou prognózu. Odborné studie ukazují, že asi dvě třetiny všech astmatiků mají své první příznaky PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

14 A14 Abstrakta v období do tří let života a většina případů těžkého astmatu začíná v časném dětství. Je sice zřejmé, že někteří nemocní s lehkým průběhem astmatu mohou s postupem let dosáhnout klidového stavu nemoci, a dokonce někdy i přestat užívat dlouhodobou preventivní léčbu, astma se u nich však může kdykoliv znovu projevit. V časném dětském věku je však diagnostika nemoci často obtížná. Malé děti ve věku do 3 4 let nejsou schopny dostatečné spolupráce při funkčním vyšetření (spirometrii), které je základem vyšetření a diagnostiky u starších dětí a dospělých pacientů. Spirometrie je u nespolupracujících dětí možná pouze s použitím specializovaných metod a není rutinně k dispozici. Proto je základem diagnostiky v tomto věku především analýza příznaků a údajů zjištěných lékařem na základě anamnézy. U některých dětí se mohou první astmatické potíže objevit jen ve formě opakovaných viróz nebo stavů zahlenění a přímé příznaky zúžení průdušek nemusejí být přítomny. Často jsou tyto děti opakovaně léčeny antibiotiky nebo léky na posílení imunity a astma není vůbec diagnostikováno. Cílem péče o astma je uvedení a udržení klinických projevů pod kontrolou po dlouhá období. Je-li astma pod kontrolou, mohou pacienti zabránit rozvoji většiny záchvatů, vyhnout se nepříjemným příznakům přes den i v noci a udržet plnou tělesnou aktivitu. Moderní preventivní léčba je schopna astma velmi dobře léčit a jeho aktivitu ztlumit natolik, že většina nemocných nemusí být nijak omezována v běžných životních aktivitách, včetně sportu. V současné době je k dispozici řada účinných moderních léků, které dokážou astmatický zánět v průduškové sliznici tlumit a zabránit vzniku nevratných změn průduškové stěny. Podmínkou úspěšné léčby je včasné rozpoznání astmatu v jeho počínajících příznacích, které jsou často netypické nebo skryté. Průduškové astma, alergická rýma alergické onemocnění společných dýchacích cest doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc. Oddělení alergologie a klinické imunologie FN Olomouc V současné době je již jednoznačně přijímán názor, že alergické onemocnění má základ ve specifickém alergickém zánětu, u kterého hrají nejvýznamnější roli žírné buňky, eozinofilní a bazofilní granulocyty, specifické lymfocytární subpopulace lymfocytů T, lymfocyty B, ale i další buňky epiteliální buňky, antigen-prezentující makrofágy a dendritické buňky a některé další buňky včetně jejich cytokinů a dalších buněčných produktů. Hlavními mediátory alergického zánětu jsou histamin, leukotrieny, některé chemokiny, anafylatoxiny komplementové kaskády a opět ještě celá řada chemických sloučenin, které u konkrétního pacienta v konkrétní situaci vytvářejí specifický mediátorový koktejl, který je pak příčinou konkrétního klinického obrazu onemocnění. Farmakoterapie je zaměřena na neutralizaci těchto mediátorů, na inhibici receptorů pro tyto mediátory nebo na přímé potlačení aktivity buněk alergického zánětu. K protizánětlivé léčbě (potlačení alergického zánětu) se používají především korti- PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

15 Abstrakta A15 kosteroidy (topické nebo systémové), antihistaminika, antagonisté leukotrienových receptorů, kromony a výjimečně některé další léky, případně biologická léčba. Za kauzální léčbu alergického zánětu můžeme považovat specifickou alergenovou imunoterapii alergenovými vakcínami. K úlevové léčbě se používají slizniční dekongestiva, bronchodilatancia a některé další. Nejčastějším alergickým onemocněním je alergická rinokonjunktivitida, za nejzávažnější jsou považovány průduškové astma a anafylaktické reakce. Alergická rýma a průduškové astma mají k sobě velmi těsný vztah. Jedná se o společné dýchací cesty a můžeme vysledovat pro obě onemocnění společné spouštěče, společný buněčný a mediátorový základ alergického zánětu, stejné projevy časné i pozdní alergické reakce. Rozdíly jsou jen v některých specifických anatomických strukturách oblasti nosu a průdušek, ze které vyplývá specifická charakteristika obou onemocnění. Na základě těchto podobností je založena i léčba obou onemocnění, kdy základní léčba alergického zánětu antihistanimika, lokálně a celkově působící kortikosteroidy, antileukotrieny se uplatňují u obou onemocnění. Na vztah mezi těmito chorobami cíleně ukazuje mezinárodní aktivita ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Astma). Pravidelně inovované závěry této iniciativy vyúsťují v doporučení jak optimálně léčit alergickou rýmu aby došlo k zabránění vzniku nebo ke zmírnění průběhu průduškového astmatu. Závěry můžeme shrnout do několika základních bodů: Alergická rinitida často předchází astmatu Alergická rinitida, stejně jako astma, je charakterizována globálním zánětem postihujícím celé dýchací cesty Mezi horními a dolními dýchacími cestami je obousměrný vzájemný vliv Systémová cesta diseminace zánětlivých buněk a mediátorů hraje důležitou úlohu v interakci mezi nosem a plícemi Nekontrolovaná alergická rinitida může vést ke zhoršení současného astmatu Rychlá a účinná léčba horních dýchacích cest/moderní antihistaminika, nosní kortikosteroidy, imunoterapie/má viditelný pozitivní účinek na vývoj astmatu a existující příznaky astmatu PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

16 A16 Abstrakta Pediatr a raná péče Garantka: Bc. Vladimíra Salvetová čtvrtek / 5. února 2015 / Služba rané péče v Moravskoslezském kraji a příklady z praxe Bc. Vladimíra Salvetová, Petra Kelarová, Dis. Středisko rané péče SPRP Ostrava Služba rané péče je rodinám s dětmi dostupná na území celého Moravskoslezského kraje. Zajišťuje ji několik organizací poskytovatelů, každý z nich se specializuje na podporu určitému okruhu rodin (v souvislosti s typem zdravotních obtíží, se kterými se dítě vyrůstající v rodině potýká). Jde o odbornou sociální službu, která má převážně terénní charakter, takže je rodičům a dětem poskytována v jejich přirozeném domácím prostředí. Rodiny ji mohou bezplatně využívat od narození dítěte až do doby, kdy dítě dovrší sedmi let. Nejčastěji se na ranou péči obracejí rodiče dětí se závažnými poporodními komplikacemi a s těžkým kombinovaným postižením (smyslovým, tělesným, mentálním ). Mezi uživateli služby jsou i děti s poúrazovými stavy a s vzácnými onemocněními. Služba se zaměřuje na včasné určení zachovaných funkcí dítěte a na stanovení programu podpory jeho vývoje. Věnuje se také motivování dítěte, jeho stimulaci, rozvoji zachovaných funkcí a podpoře komunikace. Využívá k tomu byť i sebemenší zbytky zraku, motorických a dalších možností dítěte. Usiluje tak o minimalizaci důsledků zdravotního postižení na život rodiny i dítěte. Služba se nezaměřuje jen na podporování vývoje dítěte, ale také na poskytování pomoci rodičům, kteří dítě vychovávají a pečují o ně. Provází je, poskytuje jim rady, informace, instruktáž, kontakty na návazné služby a odborníky atd. Služba rané péče se v systému podpory rodin dětí s postižením osvědčila jako její funkční součást, jako prvek vhodně navazující a doplňující zdravotní péči. Dokládají to mnohé zkušenosti z praxe. Význam rané péče z pohledu dětského neurologa MUDr. Jan Hálek Novorozenecké oddělení a Dětská klinika FN a LF Olomouc Raná péče představuje v České republice terénní službu, která tvoří základ komplexní podpory pro rodiny, pečující o dítě s ohrožením zdravotního stavu nebo se zdravotním postižením, formou zácviku rodičů v metodách a technikách podpory vývoje jejich dítěte. Autoři představují význam a důležitost rané péče z pohledu jedné ze spolupracujících lékařských specializací. PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

17 Abstrakta A17 Máme dítě s postižením, ale máme se na koho obrátit Mgr. Jana Ježková Raná péče EDA, o.p.s. Představení projektu Rané péče EDA, o.p.s. s podporou Nadace Sirius s názvem - Máme dítě s postižením, ale máme se na koho obrátit. Cílem projektu je rozšíření povědomí odborné zdravotnické i laické veřejnosti o rané péči obecně, aby každá rodina dítěte s postižením získala potřebné informace a kontakt na ranou péči včas a mohla tuto terénní službu využít již od prvních nelehkých okamžiků. Jednou z forem zvýšení informovanosti je také zprovoznění Linky EDA první krizové a chatové linky, určené rodičům dětí s jakýmkoliv typem postižení. Služeb odborných pracovnic na lince budou moci využívat rodiny dětí s hendikepem do 18, resp. 26 let z celé České republiky. Raná péče EDA je obecně prospěšná společnost, která již 25 poskytuje služby rodinám, do kterých se narodilo dítě se zrakovým a kombinovaným postižením. Abstrakta k pátečnímu programu naleznete na stranách A13 A23 abstrakt Medicína pro praxi PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

18 PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatr a d tských sester v Ostrav února 2015, Clarion Congress Hotel Ostrava Pořadatel: společnost Solen, s. r. o., ve spolupráci s Klinikou dětského lékařství LF OU a FN Ostrava PARTNEŘI Akademie klasické homeopatie, spol. s r.o. ALERE s. r. o. Altreva spol. s r.o. Angelini Pharma Česká republika s.r.o. ASP CZECH s.r.o. Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o. Ceumed s. r. o. Genzyme Czech, s. r. o. IVT IMUNO, s.r.o Imunotop cz s. r. o. Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Knappe Pekařství Cukrářství Krewel Meuselbach s.r.o. MEDA Pharma s.r.o. Mediclinic a.s. MERCK spol. s r.o. Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o. ROCHE s.r.o. RosenPharma s.r.o. SD Pharma CZ s.r.o. Sandoz s.r.o. Sanofi Pasteur GmbH organizační složka Studio Jane (Mary Kay) Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. ZENTIVA, k. s. MEDIÁLNÍ PARTNEŘI Pořadatelé děkují uvedeným firmám za spoluúčast na finančním zajištění kongresu

19 Poznámky A PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů Několik slov úvodem...................... 19 Vít Petrů OBECNÁ ČÁST 1 Prevalence astmatu a alergie u dětí a mladistvých.... 25 Jiřina Chládková 1.1 Prevalence průduškového astmatu............ 26 1.2 Prevalence

Více

Případ č. 45. Výsledky vyšetření Při přijetí: Orientován, bez dušnosti a cyanózy (déle viz scan)

Případ č. 45. Výsledky vyšetření Při přijetí: Orientován, bez dušnosti a cyanózy (déle viz scan) Případ 45 Klinická historie a anamnéza NO: 19-letý muž s opakovanými infekty respiračního traktu. Po několik dní vykašlává nazelenalé sputum s příměsí krve. Opakovaně horečky okolo 39 o C, udává dušnost

Více

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha Imunoprofylaxe RSV infekce M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha RSV - RNA (objeven 1956) - Skupina paramyxoviridae - 2 skupiny (povrchové

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základy genetiky - geneticky podmíněné nemoci

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základy genetiky - geneticky podmíněné nemoci Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Poděkování a věnování Autoři děkují svým kolegům z plzeňské lékařské fakulty jmenovitě

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Vážení a měření nemocných

Vážení a měření nemocných Vážení a měření nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Měření výšky těla, tělesné hmotnosti Růst zvětšování

Více

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY Pavel Rauch Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha Týden bezpečnosti potravin, VŠCHT Praha, květen 2006 ALERGIE JAKO MÓDA SOUČASNOSTI 20% POPULACE VĚŘÍ, ŽE MÁ INTOLERANCI

Více

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY?

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? aneb téma pro Reformu psychiatrické péče Marek Páv AGENDA Strana 2 Něco málo o psychiatrii a psychiatrické nemocnici v Bohnicích Lidé s autismem

Více

Zdravotní pojištění migrantů v ČR

Zdravotní pojištění migrantů v ČR Zdravotní pojištění migrantů v ČR Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová Universita Karlova 1. lékařská fakulta Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva Základní informace o populaci migrantů v

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ;

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 01. 10. 2014 Olomouc 15. 10. 2014 Liberec 29. 10. 2014 Plzeň 05.

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Pedagog a žáci s chronickou chorobou

Pedagog a žáci s chronickou chorobou Pedagog a žáci s chronickou chorobou Podrobný přehled témat výuky : I. - základní informace o chorobě a příznacích - léčba dietou ( výměnné jednotky ) - léčba inzulínem, zásady při aplikaci - seznámení

Více

Senná rýma Informace pro alergiky

Senná rýma Informace pro alergiky Senná rýma Informace pro alergiky Co je alergie...3 Alergeny...4 Alergická rýma...5 Co způsobuje alergickou rýmu...5 Jak alergen rýmu způsobuje...6 Klasifikace alergické rýmy...7 Klasifikace alergické

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13260ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Subkatedra pneumologie a ftizeologie

Subkatedra pneumologie a ftizeologie Toto je pomocný výtisk, sloužící pouze pro kontrolu zadaných údajů FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Vedoucí: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., tel.: 224 436 601, fax: 224 436 620, e-mail: miloslav.marel@fnmotol.cz

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. KOSMETIKA Procvičování

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010 Moderní,, dostupné a vstřícn cné zdravotnictví Co jsme udělali... Moderní specializovaná péče bez protekce a korupce Ochranné limity pro nejvážněji nemocné Nové národní preventivní a screeningové programy

Více

Ošetřování N se zánětem VDN

Ošetřování N se zánětem VDN Ošetřování N se zánětem VDN Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: sinusitis = zánět

Více

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako Obezita a nadváha 10 skutečností o obezitě podle WHO 1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako BMI, které

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 I.Úvod Sídlo: Jihlavská 20, 625 00, Brno Registrace: zapsaný od 2. března 1999 v nadačním

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 MUDr. Helena Šebáková

Více

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší Jedním z faktorů ovlivňujících zdraví je stav životního prostředí. Nejvýznamnějším zdravotním rizikem z prostředí je podle mnoha výzkumů znečištění

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 22. - 23. května 2015 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2015

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

ASTMA BRONCHIALE. Alergie nezná hranic MUDr. Petra Kubová

ASTMA BRONCHIALE. Alergie nezná hranic MUDr. Petra Kubová ASTMA BRONCHIALE Alergie nezná hranic MUDr. Petra Kubová nejčastější chronické onemocnění dětského věku V ČR 12% dětské populace a 8% dospělé populace Incidence 15 000 / rok Mortalita cca 100 pac. / rok

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

Studie zdravotního stavu dětí

Studie zdravotního stavu dětí Studie zdravotního stavu dětí z Radvanic a Bartovic Miroslav Dostál Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i., Praha 1 Zdravotní stav dětí Cíl porovnat zdravotní stav dětí žijících v Radvanicích & Bartovicích

Více

Rehabilitace u astmatiků. Ondřej Niedoba

Rehabilitace u astmatiků. Ondřej Niedoba Rehabilitace u astmatiků Ondřej Niedoba listopad 2013 O astmatu obecně: Záchvatovitá dušnost Chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest spojené s průduškovou hyperaktivitou Onemocnění s mnoha individuálními

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získat znalosti a praktické dovednosti umožňující poskytovat komplexní

Více

Co potřebujeme vědět o potravinové alergii? Co je registr potravinových alergií DAFALL?

Co potřebujeme vědět o potravinové alergii? Co je registr potravinových alergií DAFALL? » Potravinová alergie je nežádoucí reakce na potravinu a její výskyt v posledních letech významně stoupá. V České republice se tvoří registr, aby se výskyt potravinových alergií zmapoval. apops/fotky&foto

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Paliativní péče v první linii Doporučený postup pro všeobecné praktické lékaře 2006 MUDr.Bohumil Skála,PhD Paliativní péče Paliativní péče je přístup, p, který zlepšuje kvalitu života nemocných a jejich

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz Vliv prachu v ovzduší na lidské zdraví MUDr.Helena Kazmarová Státn tní zdravotní ústav h.kazmarova kazmarova@szu.cz O čem se bude mluvit Co je prach a kde se s ním setkáváme Kde prach vzniká Prach doma

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. 1. Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku. 2. Problematika péče u pacientů s bolestmi zad. 3. Hematoonkologičtí jedinci a život s nimi. 4. Celiakie u dětí. 5.

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010 Změna klimatu a lidské zdraví Brno, 4. května 2010 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro zdraví

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno XX. Neonatologické setkání XIV. Hanákovy dny 8.-10. června 2012 Hotel Diana, Velké

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus POŘADATELÉ Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus Souběžně v RCO proběhne

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Nelékařské obory: 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň. Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková

Nelékařské obory: 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň. Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková Nelékařské obory: Bc. Lada Zlochová 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková 2. ročník 1.LF UK Informovanost veřejnosti o problematice darování kostní

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Klinika dětí a dorostu a Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy 3. LF UK a FNKV Honzík ve věku 11,5 let 128 kg, 184 cm, BMI 37,8

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Podpora časné enterální výživy z pohledu sestry. Bc. Michaela Kolářová VFN Praha, Gynekologicko porodnická klinika Neonatologické oddělení

Podpora časné enterální výživy z pohledu sestry. Bc. Michaela Kolářová VFN Praha, Gynekologicko porodnická klinika Neonatologické oddělení Podpora časné enterální výživy z pohledu sestry Bc. Michaela Kolářová VFN Praha, Gynekologicko porodnická klinika Neonatologické oddělení Extrémní nezralost Od 24. gestačního týdne Extrémní nezralostnepřipravenost

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

ZPRÁVY České parazitologické společnosti

ZPRÁVY České parazitologické společnosti ZPRÁVY České parazitologické společnosti Ročník 22, číslo 2 červen 2014 ISSN 1211-7897 Nelegální prodej antiparazitik na internetu Alternativní medicína V loňském říjnovém čísle Zpráv České parazitologické

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno Vážení a milí kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na již XVIII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY, které se opět uskuteční v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 24.-25. května 2013 v Hotelu Relax. Hlavním

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Marcela Vlková, Zdeňka Pikulová Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ústav

Více

Přehled a návrh meta description informačního portálu Alfabet

Přehled a návrh meta description informačního portálu Alfabet Přehled a návrh meta description informačního portálu Alfabet Vrchní nabídka Home Informační servis pro rodiče dětí se zdravotním postižením. Bude se hodit Kategorie bude zrušena Potřebuji vědět Kategorie

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa. Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.cz Úmrtnost na onemocnění srdce a cév v ČR V současnosti v

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více