Pediatrie PRO PRAXI. Abstrakta PEDIATRIE PRO PRAXI února 2015, Clarion Congress Hotel Ostrava. II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pediatrie PRO PRAXI. Abstrakta PEDIATRIE PRO PRAXI. 5. 6. února 2015, Clarion Congress Hotel Ostrava. II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě"

Transkript

1 Pediatrie PRO PRAXI Suppl. A ISBN Ročník 16 Abstrakta PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě února 2015, Clarion Congress Hotel Ostrava Klinika dětského lékařství LF OU a FN Ostrava a společnost Solen, s.r.o.

2

3 PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatr a d tských sester v Ostrav února 2015, Clarion Congress Hotel Ostrava Pořadatel: společnost Solen, s. r. o., ve spolupráci s Klinikou dětského lékařství LF OU a FN Ostrava Pořadatel Klinika dětského lékařství LF OU a FN Ostrava a společnost Solen, s. r. o. Prezident akce doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D. Organizátor SOLEN, s. r. o., Lazecká 297/51, Olomouc Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Strouhalová, mob.: , Programové zajištění: Mgr. Eva Zemanová, mob.: , Zajištění výstavních ploch: Ing. Martina Osecká, mob.: , Datum února 2015 a místo konání Clarion Congress Hotel Ostrava Ohodnocení Účast je v rámci celoživotního postgraduálního vzdělávání dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK ohodnocena 12 kredity pro lékaře a 8 kredity pro sestry. PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester Citační zkratka: Pediatr. praxi 2015; 16(Suppl. A), ISBN Grafické zpracování a sazba: Aneta Mikulíková, Časopis je indexován v Bibliographia Medica Čechoslovaca a v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR ISBN PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

4 A4 Program Čtvrtek 5. února 9.00 Zahájení kongresu Výživa a podvýživa garant MUDr. Jan Boženský Výživa nedonošených novorozenců Poláčková R. Nejzávažnější somatické komplikace poruch příjmu potravy. Zvýšení tělesné hmotnosti jako jediné kritérium pro úspěšnou terapii Navrátilová M. Mutace melanokortinového receptoru 4. typu (MC4R) Boženský J Sympozium Akademie klasické homeopatie Homeopatická typologie jako opora v praxi pediatrů Franková G Přestávka s občerstvením Kam se posunula sociální pediatrie garant MUDr. František Schneiberg Kam se posunula sociální pediatrie Schneiberg F. Komparace náhradní rodinné péče před rokem 2014 a po roce 2014 Lukešová J. Pěstounská péče z pohledu pěstouna i odborníka Novotný Z. Poskytování zdravotní péče dětem cizinců v ČR Hnilicová H Polední přestávka Alergologie a pneumologie garant doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc. Kašel jeden z nečastějších příznaků onemocnění dýchacích cest Kociánová J. Cystická fibróza léčba na rozcestí? Kopřiva F. Astma u dětí Škopková O. Průduškové astma, alergická rýma alergické onemocnění společných dýchacích cest Bystroň J. Respirační infekce a imunomodulace Přestávka s občerstvením Pediatr a raná péče garantka Bc. Vladimíra Salvetová Služba rané péče v Moravskoslezském kraji a příklady z praxe Salvetová V., Kelarová P. Význam rané péče z pohledu dětského neurologa Hálek J. Máme dítě s postižením, ale máme se na koho obrátit Ježková J. Po skončení odborného programu společenský večer PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

5 Program A5 Pátek 6. února Forenzní případy kazuistiky garant doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D. Forenzní aspekty poskytování zdravotní péče z pohledu vyšetřovatele Šustek L. Forenzní aspekty poskytování zdravotní péče z pohledu státního zástupce Jersáková D. Forenzní aspekty poskytování zdravotní péče z pohledu soudce Krajdl I. Forenzní aspekty agrese v domácím prostředí Dvořáček I Přestávka s občerstvením Varia Mukopolysacharidózy Ješina P. Anafylaktický šok z pohledu lékaře primární péče Škopková O. Erektilní dysfunkce jako indikátor závažného onemocnění Hartmann I. Diagnostika a moderní léčba roztroušené sklerózy Piťha J Přestávka s občerstvením Život s celiakií garant: prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. Celiakie u dospělých Frič P. Život s celiakií z pohledu pediatra Frühauf P. Lepek v nemocnici strašák ano či ne!? Grichová P. Život s celiakií příběh celiaka Birková E Losování ankety a ukončení kongresu ČTVRTEK 5. ÚNORA 2015 CLARION CONGRESS HOTEL OSTRAVA RAUT, DISCO SHOW LA PERFECTO VSTUP 300 KČ

6 A6 Abstrakta Výživa a podvýživa Garant: MUDr. Jan Boženský čtvrtek / 5. února 2015 / Výživa nedonošených novorozenců MUDr. Renáta Poláčková Oddělení neonatologie, FN Ostrava Počet novorozenců s nízkou porodní hmotností pod g trvale stoupá a v roce 2012 dosáhla tato populace 8,2 %. Výskyt novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti (NVNPH s p. h. pod g) se v populaci pohybuje kolem 1,25 % (tj. cca dětí ročně). Výživa nedonošených dětí musí být vyváženým zdrojem všech makro- a mikronutrientů, které jsou nutné k pokrytí specifických nároků rychle rostoucího nezralého organizmu. Je známo, že selhávání růstu je spojeno s rizikem zpomalení psychomotorického vývoje. Navíc se ukázalo, že intrauterinní a postnatální restrikce růstu přináší riziko metabolického syndromu a kardiovaskulárních poruch v dospělosti. Postnatální výživa NVNPH je zahajována ihned po narození parenterální cestou. Jakmile se stav NVNPH stabilizuje (přiměřený krevní tlak, perfuze a diureza), je zahajován priming enterální přívod minimálních dávek mléka. Cílem správné výživy NVNPH je zajištění růstu, odpovídající nitroděložnímu vývoji zdravého plodu stejného gestačního stáří. Mateřské mléko (MM) je upřednostňováno pro svůj pozitivní vliv na vyzrávání gastrointestinálního traktu, obsah trávicích enzymů, stimulaci imunitního systému, výživu střevních buněk, povzbuzení střevní peristaltiky a usnadnění odchodu smolky. Jistým problémem dostatečné výživy je dosažení adekvátního příjmu živin (zejména bílkoviny), který při výživě NVNPH mateřským mlékem není dostatečný. MM je proto fortifikováno bílkovinou, minerály a vitaminy v době hospitalizace nebo i po propuštění. Neonatolog a následně pediatr by měli zhodnotit dítě před a po propuštění z hlediska výživy (růstové parametry + klinický stav dítěte), vyhodnotit denní příjem mléka a na základě získaných informací rozhodnout, zda dítě je určeno k nutriční intervenci navýšení objemu mléka, fortifikace, v případě nemožnosti kojení pak použití speciální hyperkalorické nebo postdischarge formule. Kromě zvýšeného kalorického obsahu je tato výživa obohacena i o minerály (zejména kalcium a fosfor) jako prevence hrozící osteopatie. Výživa nedonošených může být dále komplikována specifickými výživovými problémy, které se u této populace dětí vyskytují častěji gastroezofageální reflux, malabsorpční syndrom, problémy s příjmem potravy apod. Nejzávažnější somatické komplikace poruch příjmu potravy. Zvýšení tělesné hmotnosti jako jediné kritérium pro úspěšnou terapii mýtus: dlouhodobé sledování 116 pacientů s anorexií a bulimií MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D. 1, RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. 2, PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

7 Abstrakta A7 MUDr. Jana Tůmová 3, Michaela Kalendová 4, prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc. 5 1 Psychiatrická klinika, LF MU a FN Brno 2 Institut biostatistiky a analýz, LF MU Brno 3 Oddělení klinické biochemie, LF MU a FN Brno 4 Oddělení Klinické výživy, FN u sv. Anny v Brně 5 Gerontometabolická klinika, FN Hradec Králové Anorexie a bulimie jsou primární psychiatrická onemocnění, charakterizovaná problémy s příjmem potravy, jejichž průběh však komplikují důsledky somatické, které mohou být smrtelné v cca %. Tyto statistické údaje zahrnují všechna úmrtí pacientů s poruchami příjmu potravy, včetně vlivu drog (př. psychotropních léků), vlivu laxativ, diuretik, hormonů štítné žlázy a alkoholu. Úmrtí jsou způsobená také sebepoškozováním, která jsou dle našich zkušeností častější u mentální bulimie. Průměrná délka přežití u těchto pacientů je 33 let. Nekritičnost a pseudospolupráce jsou charakteristické rysy těchto onemocnění. Anorexie a bulimie jsou komplikované následnými závažnými metabolickými projevy, primární nebo sekundární amenorheou a závažnými hormonálními a imunitními deficity. Cílem naší studie bylo: a) popsat vztah mezi krevním tlakem, pulsem a stavem výživy u pacientů s mentální anorexií a mentální bulimií, b) popsat vztah mezi biochemickými parametry v séru a v moči, hematologickými parametry, antropometrickými a dietetologickými parametry, c) upozornit na nejčastější chyby a omyly v hodnocení laboratorních výsledků. Metody Porucha příjmu potravy je vnímána především jako psychiatricko-psychologický problém. Uvedená práce zachycuje soubor nemocných s mentální anorexií a bulimií v dlouhodobé studii a jejich sledování z hlediska antropometrického, metabolického, nutričního a dietologického. Obsahuje celkem 117 pacientů s poruchou příjmu potravy, z toho 39 nemocných s diagnózou mentální bulimie, 55 nemocných s diagnózou restriktivní (čisté) formy mentální anorexie a 22 nemocných se smíšenou formou restriktivní i vypuzovací. Průměrný věk pacientů byl 25 let, většinu souboru tvořily ženy (90,6 %). Pacienti jsou sledováni v časové řadě, střední počet návštěv pacienta byl 4, medián sledování 11,8 měsíce. Nemocným byly vyšetřovány biochemické parametry v krvi a v moči za 24 hodin formou biochemického screeningu pro poruchy příjmu potravy (35 parametrů v séru a 22 v moči), včetně analýzy stopových prvků. Všichni pacienti byli současně komplexně klinicky vyšetřováni. Dále byl sledován skutečný příjem stravy formou dotazníků a následně bylo provedeno vyhodnocení příjmu makro i mikronutrientů ve stravě pomocí programu Nutricom. Současně byly zaznamenávány antropometrické parametry a následně analyzovány. Veškerá data byla průběžně zapisována v programu Excel. Pro základní analýzu bylo využito agregací časových řad pacientů, rozdíly mezi diagnózami byly hodnoceny pomocí Kruskal-Wallis ANOVA. Pro vyvážení odlišné délky pozorování pacientů, byla analýza vypočítána na agregovaných datech; Spearmanův korelační koeficient byl použit pro analýzu vztahu mezi stavem výživy, biochemickými, hematologickými, antropometrickými PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

8 A8 Abstrakta a dietologickými parametry a pro hodnoty krevního tlaku a pulzu. Statistická významnost byla hodnocena na hladině významnosti 5 %. Výsledky Parametry krevního tlaku a pulzu byly statisticky významné ve vztahu ke všem parametrům nutričního stavu pacienta (BMI, obvod paže a lýtka, tělesný tuk, atd.), a také ve vztahu k některým biochemickým parametrům. Na základě těchto výsledků bylo možné stanovit další léčbu v korekci elektrolytů a stopových prvků, včetně výběru parenterální a/nebo enterální substituce. Analýza příjmu potravy byla v korelaci s mírou podvýživy a platí jak pro makro, tak pro mikronutrienty. Nalezli jsme výrazné snížení příjmu bílkovin u obou typů pacientů, které v kombinaci s proteinovým katabolizmem prohloubil proteinovou malnutrici. To bylo v křížové korelaci s antropometrickými parametry a s hodnotami krevního tlaku. Žádný z pacientů s mentální anorexií nedosahoval během pětiletého pozorování fyziologického obvodu lýtka (u pacientů s mentální bulimií 6,1 %), zatímco obvod paže a lýtka koreloval s poklesem hodnot krevního tlaku a tepové frekvence a tyto korelace byly statisticky významné. Závěry Anorexie a bulimie je primárně psychiatrické onemocnění s velmi vážnými somatickými důsledky. Naše studie ukázala nutnost sledování metabolických parametrů u mentální anorexie i bulimie. Je třeba posoudit stav nemocného a jeho léčbu nejen dle navýšení tělesné hmotnosti, což může být často velmi zavádějící (zejména u pacientů s mentální bulimií), ale také sledováním metabolického stavu, který je jedním z předpokladů pro úspěšnou terapii. S podporou projektu (Ministerstvo zdravotnictví, Česká republika) pro koncepční rozvoj výzkumné organizace (Fakultní nemocnice Brno, Česká republika) Alpha. Mutace melanokortinového receptoru 4. typu (MC4R) MUDr. Jan Boženský Dětské oddělení, Vítkovická nemocnice Ostrava Nealimentární příčiny obezity v dětském věku jsou relativně vzácné a jsou potvrzeny méně než u 3 % obézních dětí, ale vzhledem k možnému závažnému průběhu těchto onemocnění je vhodné tato postižení diagnostikovat včas a předejít tak mnohdy závažným komplikacím. Častou příčinou obezity v relativně nízkém věku dítěte mohou být monogenní typy obezity, kde nejčastější formou této obezity je mutace genu melanokortinového receptoru 4. typu, která byla v rámci studií prokázána u 0,8 5,8 % dětí s časným nástupem obezity. Monogenní formy obezity jsou způsobeny mutací genů kódujících hormony a jejich receptory, které jsou zapojeny do systému regulace příjmu potravy na úrovni CNS. Až 6 % dětí s časným nástupem obezity může mít mutaci genu pro melanokortinový receptor 4. typu (MC4R). Většinou se dědí autozomálně dominantně s různým stupněm penetrace a exprese a s různě závažnými projevy obezity v časném věku. Jen u homozygotní formy mutace MC4R je nástup obezity zachycen již v časném kojeneckém věku. Prevalence mutace MC4R byla prokázána v české populaci u 2,4 % časně obézních dětí (Hainerová, 2007). Významná úloha PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

9 Abstrakta A9 v regulaci příjmu potravy připadá alfa-melanocyty stimulujícímu hormonu (α-msh), který ovlivňuje vnímání pocitu hladu (tlumivě) přes receptory MC3R a MC4R. Genetická mutace těchto receptorů pak vede k výrazné hyperfagii s nárůstem hmotnosti. V kazuistice je popsán výskyt mutace MC4R Gly181Asp u 4letého chlapce, který je sledován v obezitologické ambulanci. Následným genetickým vyšetřením byla potvrzena stejná mutace i u jeho matky. Monogenní formy obezity jistě nepatří mezi hlavní příčinu vzniku obezity u dětí, ale časnost nástupu závažné obezity u některých forem monogenně podmíněných typů mutací či jejich závažné metabolické komplikace, jsou jistě důvodem pro vyhledávání a sledování takto postižených dětí. V součastné době není sice k dispozici vhodná farmakologická terapie, ale další genetický výzkum a vývoj nových preparátů snad v budoucnu dovolí cílenou terapii i těchto onemocnění. Sympozium Akademie klasické homeopatie čtvrtek / 5. února 2015 / Homeopatická typologie jako opora v praxi pediatrů Mgr. Gabriela Franková Akademie klasické homeopatie Příspěvek se zaměřuje na popis šesti nejčastějších homeopatických typů z praxe pediatrů, ke kterým patří Silicea, Bella-donna, Argentum nitricum, Sulfur, Chamomilla a Graphites. Homeopatie je systém znalostí o zákonitostech vývoje organismu, neodvratné změny jsou tedy základem homeopatie jako lékařské vědy. Novorozenec je jiný, než dítě v roce a půl života, dvouleté dítě se liší od pětiletého. Homeopatie bere v úvahu i vliv různých onemocnění, který je u dětí různého věku jiný. Právě znalost homeopatické typologie může pediatrům pomoci v práci s měnícím a vyvíjejícím se organizmem a pochopit neustálé změny, kterými dětský pacient ve svém vývoji prochází PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

10 A10 Abstrakta Kam se posunula sociální pediatrie Garant: MUDr. František Schneiberg čtvrtek / 5. února 2015 / Kam se posunula sociální pediatrie MUDr. František Schneiberg Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK Praha Autor uvádí stručný přehled vývoje sociální pediatrie ve světě a u nás. Česká sociální pediatrie se mohla plně rozvíjet až po listopadu Od klasických téma jako je týrané a zneužívané dítě, dysfunkce rodiny se sociální pediatrie posunuje stále více k Public Health for Childern, tedy k veřejnému zdravotnictví pro děti. Tento trend sledujeme i u nás, kdy v popředí zájmu sociální pediatrie jsou také otázky systému péče, prevence a organizace péče o děti. V závěru autor uvádí aktuální témata, která sociální pediatrie u nás řeší. Komparace náhradní rodinné péče před rokem 2014 a po roce 2014 MUDr. Jaroslava Lukešová Dětské centrum Thomayerovy nemocnice Praha Cílem sdělení je poukázat na rozdíly v přístupu komplexní přípravy dítěte před umístěním do NRP před rokem 2014 a po roce Původní model byl přesně koncipován a ověřen dlouhodobou praxí a existoval všeobecný konsenzus, týkající se jeho účinnosti. Změna v systému péče po roce 2014 přinesla nové pohledy na tuto problematiku, které tento dlouhotrvající konsenzus do značné míry narušily. Příprava dětí a ev. posouzení dítěte pro určitý typ NRP se roztříštila, respektive rozpadla. V současné době i přes snahu řady odborníků neexistuje v této oblasti jednotný přístup. Odborné společnosti jednoznačně preferují profesionální přístup jednak v přípravě dětí a jednak v přípravě budoucích osvojitelů, který se bude řídit aktuálními odbornými poznatky v této oblasti. Konečným cílem je optimální a úspěšné spojení cizího dítěte s novou rodinou. Naše doporučení: 1. primárně diferenciální diagnostika dítěte vycházející z SA, RA, OA, včetně sociálního začlenění biologické rodiny. 2. výběr vhodné a kvalitní rodiny, kvalitního prostředí, který v maximální možné míře podpoří komplexní PMV dítěte. Pěstounská péče z pohledu pěstouna i odborníka MUDr. Zdeněk Novotný Společnost sociální pediatrie, Praha Dětské centrum Domeček p. o., Ostrava Cílem sdělení je informovat o některých aspektech současného trendu reformy náhradní rodinné péče. Autor zvolil víceméně narativní přístup k problematice, neboť sám je v jedné osobě otcem, PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

11 Abstrakta A11 pěstounem, pediatrem a vedoucím pracovníkem ústavního zařízení. Nejen záměr ale i realizace pěstounské péče, zvláště zavedení institutu profesionální péče, nekoreluje vždy se zájmy dítěte, případně staví pěstouny a jejich rodiny do pozice společenských outsiderů. Koncepce nevychází z originální české tradice, ale slepou implementací cizích praktik, mnohdy v zahraničí již odmítnutých, destruuje to, co dostatečně saturovalo stávající potřeby. Proklamovaná snaha jednání v zájmu nejvyššího blaha dítěte často vyústí v neprospěch ohroženého dítěte. Nelze jednoznačně vyvrátit, že v pozadí této snahy by mohl být spíše zájem ekonomický než snaha řešit podstatu problému primární prevenci, případně sociální bydlení. Na základě předneseného je možné nahlédnout pod roušku jednostranně nejen laické ale i odborné veřejnosti prezentovaných informací, které snad ne záměrně zkreslují nejen současnost, ale i minulost. Poskytování zdravotní péče dětem cizinců v ČR PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. I. Lékařská fakulta, Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva, Univerzita Karlova, Praha V České republice nemají všichni migranti zajištěn stejný přístup ke zdravotní péči. Stávající legislativa rozlišuje mezi migranty ze zemí EU a ostatními migranty, označovanými jako migranti ze třetích zemí. Migranti z EU včetně jejich dětí a ostatních rodinných příslušníků čerpají zdravotní péči v ČR za stejných podmínek jako domácí obyvatelé. Naproti tomu migranti pocházející ze třetích zemí se účastní veřejného zdravotního pojištění pouze tehdy, pokud mají v ČR trvalý pobyt anebo jsou zde zaměstnaní. Ostatní jsou dle cizineckého zákona povinni zajistit si komerční zdravotní pojištění. Týká se to také dětí. Pokud děti cizinců odkázaných na komerční zdravotní pojištění onemocní, jsou v nesrovnatelně horší situaci, než ostatní dětští pacienti v ČR. Přesto, že komerční pojištění je pro migranty povinné, je zákonem jenom málo regulované a komerční pojišťovny tak mají velkou volnost v nastavení pro sebe výhodných pojistných podmínek i výše pojistného. Rodiče dětí nemají jistotu, zda potřebná zdravotní péče bude jejich dětem uhrazena. Rozsah hrazené péče je ve srovnání s veřejným pojištěním omezen, a to jednak stanovením stropu pro celkovou úhradu za péči, jednak díky četným výlukám z pojištění. Mezi nejčastější výluky patří závažné chronické nemoci, jako je diabetes léčený inzulinem, léčba růstovým hormonem, HIV/AIDS, metabolické poruchy, virová hepatitida a některá další onemocnění. Komerční zdravotní pojištění není nárokové a zájemce, u kterých lze předpokládat čerpání nákladné zdravotní péče, mohou pojišťovny odmítnout pojistit. V praxi k tomu dochází u dětí narozených předčasně a/nebo s vrozenou vadou, ze kterých se pak stávají nepojistitelní cizinci a z jejich rodičů dlužníci za drahou intenzivní neonatologickou péči. Komerční pojištění přináší řadu problémů také lékařům a zdravotnickým zařízením. Je administrativně náročné, pojistné podmínky komplikované a orientovat se v nich není snadné. Je také potřeba respektovat kulturní odlišnosti migrantů a v řadě případů se vypořádat s jazykovou bariérou. To vše činí PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

12 A12 Abstrakta poskytování zdravotní péče dětem cizinců náročnějším. Větší nároky nejsou zdravotnickým zařízením nijak kompenzovány, i když je známo, že toto pojištění je pro komerční pojišťovny velmi ziskové. Přes dlouholetou kritiku stávajícího stavu ze strany řady subjektů se nedaří zahrnout všechny děti migrantů do veřejného zdravotního pojištění a odstranit tak stávající diskriminaci. Lékaři, kteří pečují o takto znevýhodněné děti, by proto měli brát na zřetel, že administrativní komplikace i nejistota ohledně úhrady péče vyplývá především z nevhodné legislativní úpravy, jíž se Česká republika liší od ostatních vyspělých zemí. Alergologie a pneumologie Garant: doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc. čtvrtek / 5. února 2015 / Kašel jeden z hlavních příznaků onemocnění dýchacích cest MUDr. Jana Kociánová Oddělení TRN a funkční diagnostiky, MephaCentrum a. s., Ostrava-Poruba Kašel je jednou z nejčastějších obtíží, která přivádí dětské i dospělé pacienty do ambulancí praktických a dětských lékařů, pneumologů či alergologů. Kašel patří k hlavním příznakům onemocnění dýchacích cest. Existuje mnoho možných diagnóz, které kašel vyvolávají. Studie, ve kterých byl kašel objektivně měřen potvrdily, že u zdravých dětí průměrného věku 10 let byl průměrný výskyt 10 epizod kašle za den. Podle některých epidemiologických studií obtěžuje kašel denně nebo týdně 12 % dospělých osob. Kašel můžeme rozdělit podle charakteru a podle délky trvání. Podle délky trvání je dělení nejčastější na akutní (< 3 týdny), subakutní (3 8 týdnů) a chronický (> 8 týdnů). Nejčastějšími příčinami akutního kašle jsou respirační infekce, alergická onemocnění, inhalace cizích těles, ale i řada dalších s určitou diferencí u dětí a dospělých. Hlavní příčiny chronického kašle se u dětí a dospělých opět liší. Diagnostický algoritmus začíná podrobnou anamnézou. Cystická fibróza léčba na rozcestí? prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D. Dětská klinika FN Olomouc Cystická fibróza je nejčastějším autozomálně recesivně dědičným onemocněním kavkazské rasy. Onemocnění má charakter multiorgánového postižení. Výskyt v ČR je nyní po zahájení screnningu CF 1 : dětí. Jedná se o autozomálně recesivní PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

13 Abstrakta A13 dědičnost. Defektní gen CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance regulátor) se nachází na dlouhém raménku 7. chromozomu (7q31.2). Je známo asi mutací tohoto genu (u 71 % je mutace ΔF508). Příčinou onemocnění je porucha transportu iontů apikální membránou buněk (chloridový kanál regulovaný pomocí camp). Následkem mutace CFTR je v potu vysoká koncentrace chloridů a natria. V dýchacích cestách, GIT a reprodukčním systému vede zvýšená koncentrace chloridových aniontů k excesivní reabsorbci sodíku a vody, což zvyšuje viskozitu hlenu. Onemocnění postihuje zejména dýchací a trávicí ústrojí. V dýchacích cestách defekt genu vyvolává poruchu mukociliární clearance, obstrukci dýchacích cest hlenem a následně infekci až kolonizaci DC. Infekce spouští zánětlivou odpověď, čímž se roztáčí bludný kruh destrukce plicní tkáně. Nemocní CF mohou mít plíce osídleny bakteriemi specifickými pouze pro takto nemocné (Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepacia). Dominantním cílem je péče o dýchací ústrojí, ale inhalační léčba Amilorid v Hypertonický F.r., Mukolytika alfa dornáza, ATB léčba inhalační v. i. v., fyzioterapie je jen symptomatická léčba vedoucí často až k transplantaci plic. V současné době pro pacienty s mutací G551 D je nadějí inovativní léčba Ivacaftorem potenciátorem aktivity CFTR proteinu otevírající Cl kanál. Astma u dětí MUDr. Olga Škopková Alergologie ŠKOPKOVÁ s. r. o., Ostrava Astma je chronický alergický zánět průdušek spojený s jejich zvýšenou reaktivitou na různé podněty a s přestavbou stěny průdušek. Alergická reakce vzniká u vrozeně disponovaných jedinců jako nepřiměřená reakce na některé běžné látky z prostředí. Patří mezi ně prach, peří, pyly, roztoče, zvířecí alergeny, plísně. Dispozice k alergii se dědí. Jsou-li alergickým zánětem postiženy průdušky, jde o průduškové astma. Astma patří mezi celosvětově rozšířená onemocnění. Odhaduje se, že ve světě v současné době trpí astmatem více než 300 milionů lidí. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se celosvětově každoročně objeví až 17,5 milionů nových případů astmatu a 250 tisíc lidí v důsledku astmatu umírá. V České republice trpí astmatem přibližně 800 tisíc lidí. Astma se vyskytuje asi u 6 12 % dětí. Asi 20 % případů astmatu začíná v kojeneckém a batolecím věku, 10 % ve věku předškolním, 70 % ve věku školním a v době dospívání. Astma se projevuje ztíženým dýcháním, někdy až výraznou dušností, jindy ale třeba jen suchým kašlem. Těžké zhoršení astmatu označujeme jako astmatický záchvat. Potíže se často stupňují v noci a brzy ráno. Kašel či dechové potíže se zpravidla objevují po relativně malé námaze. Při poslechu hrudníku jsou často slyšitelné pískoty či vrzoty, ale ani normální poslechový nález na hrudníku astma nevylučuje. Suchý kašel může být jediným příznakem, vedoucím však mnohdy až k astmatickému záchvatu. Dětský věk je hlavním obdobím, v němž se určuje, jak závažný průběh bude astma v životě jedince mít a jakou bude mít celkovou prognózu. Odborné studie ukazují, že asi dvě třetiny všech astmatiků mají své první příznaky PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

14 A14 Abstrakta v období do tří let života a většina případů těžkého astmatu začíná v časném dětství. Je sice zřejmé, že někteří nemocní s lehkým průběhem astmatu mohou s postupem let dosáhnout klidového stavu nemoci, a dokonce někdy i přestat užívat dlouhodobou preventivní léčbu, astma se u nich však může kdykoliv znovu projevit. V časném dětském věku je však diagnostika nemoci často obtížná. Malé děti ve věku do 3 4 let nejsou schopny dostatečné spolupráce při funkčním vyšetření (spirometrii), které je základem vyšetření a diagnostiky u starších dětí a dospělých pacientů. Spirometrie je u nespolupracujících dětí možná pouze s použitím specializovaných metod a není rutinně k dispozici. Proto je základem diagnostiky v tomto věku především analýza příznaků a údajů zjištěných lékařem na základě anamnézy. U některých dětí se mohou první astmatické potíže objevit jen ve formě opakovaných viróz nebo stavů zahlenění a přímé příznaky zúžení průdušek nemusejí být přítomny. Často jsou tyto děti opakovaně léčeny antibiotiky nebo léky na posílení imunity a astma není vůbec diagnostikováno. Cílem péče o astma je uvedení a udržení klinických projevů pod kontrolou po dlouhá období. Je-li astma pod kontrolou, mohou pacienti zabránit rozvoji většiny záchvatů, vyhnout se nepříjemným příznakům přes den i v noci a udržet plnou tělesnou aktivitu. Moderní preventivní léčba je schopna astma velmi dobře léčit a jeho aktivitu ztlumit natolik, že většina nemocných nemusí být nijak omezována v běžných životních aktivitách, včetně sportu. V současné době je k dispozici řada účinných moderních léků, které dokážou astmatický zánět v průduškové sliznici tlumit a zabránit vzniku nevratných změn průduškové stěny. Podmínkou úspěšné léčby je včasné rozpoznání astmatu v jeho počínajících příznacích, které jsou často netypické nebo skryté. Průduškové astma, alergická rýma alergické onemocnění společných dýchacích cest doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc. Oddělení alergologie a klinické imunologie FN Olomouc V současné době je již jednoznačně přijímán názor, že alergické onemocnění má základ ve specifickém alergickém zánětu, u kterého hrají nejvýznamnější roli žírné buňky, eozinofilní a bazofilní granulocyty, specifické lymfocytární subpopulace lymfocytů T, lymfocyty B, ale i další buňky epiteliální buňky, antigen-prezentující makrofágy a dendritické buňky a některé další buňky včetně jejich cytokinů a dalších buněčných produktů. Hlavními mediátory alergického zánětu jsou histamin, leukotrieny, některé chemokiny, anafylatoxiny komplementové kaskády a opět ještě celá řada chemických sloučenin, které u konkrétního pacienta v konkrétní situaci vytvářejí specifický mediátorový koktejl, který je pak příčinou konkrétního klinického obrazu onemocnění. Farmakoterapie je zaměřena na neutralizaci těchto mediátorů, na inhibici receptorů pro tyto mediátory nebo na přímé potlačení aktivity buněk alergického zánětu. K protizánětlivé léčbě (potlačení alergického zánětu) se používají především korti- PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

15 Abstrakta A15 kosteroidy (topické nebo systémové), antihistaminika, antagonisté leukotrienových receptorů, kromony a výjimečně některé další léky, případně biologická léčba. Za kauzální léčbu alergického zánětu můžeme považovat specifickou alergenovou imunoterapii alergenovými vakcínami. K úlevové léčbě se používají slizniční dekongestiva, bronchodilatancia a některé další. Nejčastějším alergickým onemocněním je alergická rinokonjunktivitida, za nejzávažnější jsou považovány průduškové astma a anafylaktické reakce. Alergická rýma a průduškové astma mají k sobě velmi těsný vztah. Jedná se o společné dýchací cesty a můžeme vysledovat pro obě onemocnění společné spouštěče, společný buněčný a mediátorový základ alergického zánětu, stejné projevy časné i pozdní alergické reakce. Rozdíly jsou jen v některých specifických anatomických strukturách oblasti nosu a průdušek, ze které vyplývá specifická charakteristika obou onemocnění. Na základě těchto podobností je založena i léčba obou onemocnění, kdy základní léčba alergického zánětu antihistanimika, lokálně a celkově působící kortikosteroidy, antileukotrieny se uplatňují u obou onemocnění. Na vztah mezi těmito chorobami cíleně ukazuje mezinárodní aktivita ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Astma). Pravidelně inovované závěry této iniciativy vyúsťují v doporučení jak optimálně léčit alergickou rýmu aby došlo k zabránění vzniku nebo ke zmírnění průběhu průduškového astmatu. Závěry můžeme shrnout do několika základních bodů: Alergická rinitida často předchází astmatu Alergická rinitida, stejně jako astma, je charakterizována globálním zánětem postihujícím celé dýchací cesty Mezi horními a dolními dýchacími cestami je obousměrný vzájemný vliv Systémová cesta diseminace zánětlivých buněk a mediátorů hraje důležitou úlohu v interakci mezi nosem a plícemi Nekontrolovaná alergická rinitida může vést ke zhoršení současného astmatu Rychlá a účinná léčba horních dýchacích cest/moderní antihistaminika, nosní kortikosteroidy, imunoterapie/má viditelný pozitivní účinek na vývoj astmatu a existující příznaky astmatu PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

16 A16 Abstrakta Pediatr a raná péče Garantka: Bc. Vladimíra Salvetová čtvrtek / 5. února 2015 / Služba rané péče v Moravskoslezském kraji a příklady z praxe Bc. Vladimíra Salvetová, Petra Kelarová, Dis. Středisko rané péče SPRP Ostrava Služba rané péče je rodinám s dětmi dostupná na území celého Moravskoslezského kraje. Zajišťuje ji několik organizací poskytovatelů, každý z nich se specializuje na podporu určitému okruhu rodin (v souvislosti s typem zdravotních obtíží, se kterými se dítě vyrůstající v rodině potýká). Jde o odbornou sociální službu, která má převážně terénní charakter, takže je rodičům a dětem poskytována v jejich přirozeném domácím prostředí. Rodiny ji mohou bezplatně využívat od narození dítěte až do doby, kdy dítě dovrší sedmi let. Nejčastěji se na ranou péči obracejí rodiče dětí se závažnými poporodními komplikacemi a s těžkým kombinovaným postižením (smyslovým, tělesným, mentálním ). Mezi uživateli služby jsou i děti s poúrazovými stavy a s vzácnými onemocněními. Služba se zaměřuje na včasné určení zachovaných funkcí dítěte a na stanovení programu podpory jeho vývoje. Věnuje se také motivování dítěte, jeho stimulaci, rozvoji zachovaných funkcí a podpoře komunikace. Využívá k tomu byť i sebemenší zbytky zraku, motorických a dalších možností dítěte. Usiluje tak o minimalizaci důsledků zdravotního postižení na život rodiny i dítěte. Služba se nezaměřuje jen na podporování vývoje dítěte, ale také na poskytování pomoci rodičům, kteří dítě vychovávají a pečují o ně. Provází je, poskytuje jim rady, informace, instruktáž, kontakty na návazné služby a odborníky atd. Služba rané péče se v systému podpory rodin dětí s postižením osvědčila jako její funkční součást, jako prvek vhodně navazující a doplňující zdravotní péči. Dokládají to mnohé zkušenosti z praxe. Význam rané péče z pohledu dětského neurologa MUDr. Jan Hálek Novorozenecké oddělení a Dětská klinika FN a LF Olomouc Raná péče představuje v České republice terénní službu, která tvoří základ komplexní podpory pro rodiny, pečující o dítě s ohrožením zdravotního stavu nebo se zdravotním postižením, formou zácviku rodičů v metodách a technikách podpory vývoje jejich dítěte. Autoři představují význam a důležitost rané péče z pohledu jedné ze spolupracujících lékařských specializací. PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

17 Abstrakta A17 Máme dítě s postižením, ale máme se na koho obrátit Mgr. Jana Ježková Raná péče EDA, o.p.s. Představení projektu Rané péče EDA, o.p.s. s podporou Nadace Sirius s názvem - Máme dítě s postižením, ale máme se na koho obrátit. Cílem projektu je rozšíření povědomí odborné zdravotnické i laické veřejnosti o rané péči obecně, aby každá rodina dítěte s postižením získala potřebné informace a kontakt na ranou péči včas a mohla tuto terénní službu využít již od prvních nelehkých okamžiků. Jednou z forem zvýšení informovanosti je také zprovoznění Linky EDA první krizové a chatové linky, určené rodičům dětí s jakýmkoliv typem postižení. Služeb odborných pracovnic na lince budou moci využívat rodiny dětí s hendikepem do 18, resp. 26 let z celé České republiky. Raná péče EDA je obecně prospěšná společnost, která již 25 poskytuje služby rodinám, do kterých se narodilo dítě se zrakovým a kombinovaným postižením. Abstrakta k pátečnímu programu naleznete na stranách A13 A23 abstrakt Medicína pro praxi PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

18 PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatr a d tských sester v Ostrav února 2015, Clarion Congress Hotel Ostrava Pořadatel: společnost Solen, s. r. o., ve spolupráci s Klinikou dětského lékařství LF OU a FN Ostrava PARTNEŘI Akademie klasické homeopatie, spol. s r.o. ALERE s. r. o. Altreva spol. s r.o. Angelini Pharma Česká republika s.r.o. ASP CZECH s.r.o. Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o. Ceumed s. r. o. Genzyme Czech, s. r. o. IVT IMUNO, s.r.o Imunotop cz s. r. o. Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Knappe Pekařství Cukrářství Krewel Meuselbach s.r.o. MEDA Pharma s.r.o. Mediclinic a.s. MERCK spol. s r.o. Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o. ROCHE s.r.o. RosenPharma s.r.o. SD Pharma CZ s.r.o. Sandoz s.r.o. Sanofi Pasteur GmbH organizační složka Studio Jane (Mary Kay) Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. ZENTIVA, k. s. MEDIÁLNÍ PARTNEŘI Pořadatelé děkují uvedeným firmám za spoluúčast na finančním zajištění kongresu

19 Poznámky A PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha Imunoprofylaxe RSV infekce M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha RSV - RNA (objeven 1956) - Skupina paramyxoviridae - 2 skupiny (povrchové

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů Několik slov úvodem...................... 19 Vít Petrů OBECNÁ ČÁST 1 Prevalence astmatu a alergie u dětí a mladistvých.... 25 Jiřina Chládková 1.1 Prevalence průduškového astmatu............ 26 1.2 Prevalence

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A HYPOPLAZIE ZUBNÍ SKLOVINY U PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ Fakultní nemocnice Olomouc Novorozenecké oddělení Oddělení intermediární péče Vypracovala: Miroslava Macelová a Světlana Slaměníková

Více

Vážení a měření nemocných

Vážení a měření nemocných Vážení a měření nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Měření výšky těla, tělesné hmotnosti Růst zvětšování

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

procesu (Doporučený postup) MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D. 1 MUDr. Vladimíra Straková 1 Klinika chorob z povolání FNsP Ostrava, Ostravská univerzita 1

procesu (Doporučený postup) MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D. 1 MUDr. Vladimíra Straková 1 Klinika chorob z povolání FNsP Ostrava, Ostravská univerzita 1 Zařazov azování alergiků do pracovního procesu (Doporučený postup) MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D. 1 MUDr. Vladimíra Straková 1 Klinika chorob z povolání FNsP Ostrava, Ostravská univerzita 1 Pachnerovy dny

Více

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s.

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Laboratorní diagnostika celiakie MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Celiakie Autoimunní onemocnění způsobené požitím lepku (glutenu) s typickým zánětlivým postižením tenkého střeva s genetickou

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI POŘADATELÉ II. interní klinika FN Olomouc Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče VFN a 1. LF UK Praha Česká společnost pro léčbu rány III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 16. dubna 2010, Olomouc

Více

Oslabení dýchacího systému asthma

Oslabení dýchacího systému asthma Oslabení dýchacího systému 1 / 7 Oslabení dýchacího systému asthma Astma bronchiale. Definice podle WHO, která je zakotvena i v Mezinárodní dohodě o diagnostice a léčbě astmatu z roku 1992, zní: Astma

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základy genetiky - geneticky podmíněné nemoci

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základy genetiky - geneticky podmíněné nemoci Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

3 kredity Tel. 257273945 e-mail: petr.cap@homolka.cz

3 kredity Tel. 257273945 e-mail: petr.cap@homolka.cz ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ NA ROK 2008 + SSAKI Název akce: 25. sjezd České a Slovenské společnosti alergologie a klinické imunologie XII.kongres

Více

PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ 2006 ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (ve spolupráci s ČPFS a ČIPA) Název akce: Evropská konference EFA-ČIPA Datum konání: 10. 12. 5. 2006 Místo konání:

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 MUDr. Helena Šebáková

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

Případ č. 45. Výsledky vyšetření Při přijetí: Orientován, bez dušnosti a cyanózy (déle viz scan)

Případ č. 45. Výsledky vyšetření Při přijetí: Orientován, bez dušnosti a cyanózy (déle viz scan) Případ 45 Klinická historie a anamnéza NO: 19-letý muž s opakovanými infekty respiračního traktu. Po několik dní vykašlává nazelenalé sputum s příměsí krve. Opakovaně horečky okolo 39 o C, udává dušnost

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Zdravotní ukazatele obyvatel Krajský úřad, 9.1.215 MUDr. Helena Šebáková, RNDr. Jiří Urbanec, Bc. Eva Kolářová 595 138 2 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Krajský úřad MSK, 9.10.2015

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Krajský úřad MSK, 9.10.2015 Zdravotní ukazatele obyvatel Krajský úřad, 9.1.215 MUDr. Helena Šebáková, RNDr. Jiří Urbanec, Bc. Eva Kolářová 595 138 2 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Poděkování a věnování Autoři děkují svým kolegům z plzeňské lékařské fakulty jmenovitě

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno Downův syndrom Renata Gaillyová OLG FN Brno Zastoupení genetických chorob a vývojových vad podle etiologie 0,6 %-0,7% populace má vrozenou chromosomovou aberaci incidence vážných monogenně podmíněných

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN Význam včasné léčby nemocných s CHOPN František Salajka Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Chronická obstrukční plicní nemoc

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Surveillance nozokomiálních infekcí novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti v ČR

Surveillance nozokomiálních infekcí novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti v ČR Surveillance nozokomiálních infekcí novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti v ČR MUDr. Petr Švihovec FN-Motol a 2.LF UK Praha Pracovní skupina pro sledování nozokomiálních infekcí Česká Neonatologická

Více

Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 Zasláno na e-mail: posta@uoou.cz. v Praze dne 4.9.2013.

Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 Zasláno na e-mail: posta@uoou.cz. v Praze dne 4.9.2013. Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 Zasláno na e-mail: posta@uoou.cz v Praze dne 4.9.2013 Dobrý den, obracím se na vás jménem občanského sdružení Iuridicum Remedium s podnětem

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz - poruchy trávení a metabolismu - poruchy způsobené nevhodnou výživou - poruchy způsobené nedostatečnou pohybovou aktivitou nepoměr energetického příjmu a výdeje 1. Příjem energie (určité živiny nebo skupiny

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Incidence hypotrofických novorozenců v ČR

Incidence hypotrofických novorozenců v ČR Incidence hypotrofických novorozenců v ČR Antonín Šípek 1,2, Jitka Rychtaříková 3, Vladimír Gregor 1,4, Antonín Šípek jr. 5, Pavel Langhammer 6 OLG, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha 1 3. Lékařská

Více

Epidemiologie CHOPN. MUDr. Tomáš Bártek Plicní klinika FNsP Ostrava

Epidemiologie CHOPN. MUDr. Tomáš Bártek Plicní klinika FNsP Ostrava Epidemiologie CHOPN MUDr. Tomáš Bártek Plicní klinika FNsP Ostrava Základní pojmy Epidemiologie: obor lékařství zabývající se příčinami vzniku a zákonitostmi šíření nemocí hromadného výskytu Prevalence:

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Česká iniciativa pro astma o. p. s.

Česká iniciativa pro astma o. p. s. Jaroslava KLEINHAMPLOVÁ 17. 9. 1921 29. 4. 2006 MUDr. Kleinhamplová s doc. Strejčkem a prof. Oehlingem Na hradeckém sjezdu českých a slovenských alergologů a klinických imunologů a českých a slovenských

Více

Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM

Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM Umělá plicní ventilace slouží k podpoře dýchání - korekci respirační insuficience 1. typu porucha transportu plynů na alveokapilárním rozhraní, způsobena postižením

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 01. 10. 2014 Olomouc 15. 10. 2014 Liberec 29. 10. 2014 Plzeň 05.

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Nadbytek soli škodí dětem i dospělým The 2nd CZ - Salt Awareness Week 2013 (týdenní masmediální kampaň od 25. - 30. listopadu 2013

Nadbytek soli škodí dětem i dospělým The 2nd CZ - Salt Awareness Week 2013 (týdenní masmediální kampaň od 25. - 30. listopadu 2013 Nadbytek soli škodí dětem i dospělým The 2nd CZ - Salt Awareness Week 2013 (týdenní masmediální kampaň od 25. - 30. listopadu 2013 (tisková konference 26. listopadu 2013, MZČR) Vysoký krevní tlak = hypertenze

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Subkatedra pneumologie a ftizeologie

Subkatedra pneumologie a ftizeologie Toto je pomocný výtisk, sloužící pouze pro kontrolu zadaných údajů FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Vedoucí: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., tel.: 224 436 601, fax: 224 436 620, e-mail: miloslav.marel@fnmotol.cz

Více

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus POŘADATELÉ Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus Souběžně v RCO proběhne

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY Pavel Rauch Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha Týden bezpečnosti potravin, VŠCHT Praha, květen 2006 ALERGIE JAKO MÓDA SOUČASNOSTI 20% POPULACE VĚŘÍ, ŽE MÁ INTOLERANCI

Více

Rejstříky ročník 4/2002

Rejstříky ročník 4/2002 Rejstříky ročník 4/2002 OBSAHOVÝ REJSTŘÍK JMENNÝ REJSTŘÍK VĚCNÝ REJSTŘÍK OBSAHOVÝ REJSTŘÍK Editorial 1, 93, 185, 267 Obsah 3, 97, 189, 269 Revize alergologického názvosloví stanovisko EAACI 186 Cena MUDr.

Více

http://www.vrozene-vady.cz

http://www.vrozene-vady.cz Prevence vrozených vad z pohledu genetika MUDr. Vladimír Gregor, RNDr. Jiří Horáček odd. lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze Genetické poradenství Klinická genetika se zabývá diagnostikou

Více

Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB

Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB Velké Bílovice 4/2008 Plány do roku 2008 Projekt CRAB Oficiálně vyhlášen 20.4.2007 V rámci setkání ve Velkých Bílovicích Realizační tým projektu CRAB Časnou

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Zdravotní pojištění migrantů v ČR

Zdravotní pojištění migrantů v ČR Zdravotní pojištění migrantů v ČR Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová Universita Karlova 1. lékařská fakulta Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva Základní informace o populaci migrantů v

Více

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H.

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H. Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století Hrstková H. Česká republika přední místo na světě ve výskytu kardiovaskulárních chorob Nejčastější příčina úmrtí Budoucí vývoj zdraví - ovlivňován

Více

respirační ordinace nemocnice U Sv.Jiří,Plzeň MUDr.D.Pousková s.v.nováková

respirační ordinace nemocnice U Sv.Jiří,Plzeň MUDr.D.Pousková s.v.nováková Desetileté zkušenosti s podáváním bakteriálních imunomodulátorů dětským pacientům respirační ordinace nemocnice U Sv.Jiří,Plzeň MUDr.D.Pousková s.v.nováková Bakteriální imunomodulátory 1. bakteriální vakcíny

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010 Změna klimatu a lidské zdraví Brno, 4. května 2010 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro zdraví

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku

Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku XXVII. celostátní seminář Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku pořádá GALÉN-SYMPOSION s.r.o. pod odbornou záštitou Pracovní skupiny Pediatrické kardiologie ČKS a ve spolupráci s Českou

Více

RIZIKOVÉ PROALERGICKÉ FAKTORY PRO NOVOROZENCE A PŘEDŠKOLÁKY. Václava Gutová FN Plzeň

RIZIKOVÉ PROALERGICKÉ FAKTORY PRO NOVOROZENCE A PŘEDŠKOLÁKY. Václava Gutová FN Plzeň RIZIKOVÉ PROALERGICKÉ FAKTORY PRO NOVOROZENCE A PŘEDŠKOLÁKY. Václava Gutová FN Plzeň Proč stoupá počet alergiků? Proč je tolik dětí s ekzémem? Proč je naše dítě alergické, když my nejsme? Antibiotika?

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR

Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR Senát PČR seminář 29.5.2012 Diabetes mellitus chronické nepřenosné onemocnění aktuální

Více

Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií. Bc. Lucie Zahradníková

Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií. Bc. Lucie Zahradníková Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií Bc. Lucie Zahradníková Bc. Věra Tomková FN Plzeň Neonatologie JIRP Hypoxicko ischemická encefalopatie (HIE) Nevratné poškození mozku - následek

Více

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY?

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? aneb téma pro Reformu psychiatrické péče Marek Páv AGENDA Strana 2 Něco málo o psychiatrii a psychiatrické nemocnici v Bohnicích Lidé s autismem

Více

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce Obsah 13 Předmluva k novému vydání 17 Předmluva k prvnímu českému vydání 19 Předmluva k prvnímu vydání Těhotenství První tři měsíce 27 Průvodní znaky těhotenství 33 Léky a potravinové doplňky v raném těhotenství

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Povědomí o homeopatii

Povědomí o homeopatii Povědomí o homeopatii Průzkum portálu Ordinace.cz mezi pacienty, 2012 a Praha, duben Mgr. Romana Žatecká, šéfredaktorka HOMEOPATIE A ORDINACE.CZ Portál Ordinace.cz realizoval v měsíci dubnu průzkum názorů

Více

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa. Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.cz Úmrtnost na onemocnění srdce a cév v ČR V současnosti v

Více

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ).

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ). Malabsorpční syndrom Malabsorpční syndrom zahrnuje všechny stavy, při nichž dochází k poruchám trávení a vstřebávání základních živin a ke vzniku chorobných stavů z nedostatku těchto látek. Potíže jsou

Více

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Vratislav Němeček, Marek Malý Souhrn V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů), což je dosud nejvyšší

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako Obezita a nadváha 10 skutečností o obezitě podle WHO 1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako BMI, které

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Nařízení vlády č. 114/2011 Platné od 1.7.2011 Kapitola III, položka 13 Chronická obstrukční plicní nemoc s FEV1/FVC méně

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ;

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5 3.7.005 Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Královéhradeckém

Více