Pediatrie PRO PRAXI. Abstrakta PEDIATRIE PRO PRAXI února 2015, Clarion Congress Hotel Ostrava. II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pediatrie PRO PRAXI. Abstrakta PEDIATRIE PRO PRAXI. 5. 6. února 2015, Clarion Congress Hotel Ostrava. II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě"

Transkript

1 Pediatrie PRO PRAXI Suppl. A ISBN Ročník 16 Abstrakta PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě února 2015, Clarion Congress Hotel Ostrava Klinika dětského lékařství LF OU a FN Ostrava a společnost Solen, s.r.o.

2

3 PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatr a d tských sester v Ostrav února 2015, Clarion Congress Hotel Ostrava Pořadatel: společnost Solen, s. r. o., ve spolupráci s Klinikou dětského lékařství LF OU a FN Ostrava Pořadatel Klinika dětského lékařství LF OU a FN Ostrava a společnost Solen, s. r. o. Prezident akce doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D. Organizátor SOLEN, s. r. o., Lazecká 297/51, Olomouc Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Strouhalová, mob.: , Programové zajištění: Mgr. Eva Zemanová, mob.: , Zajištění výstavních ploch: Ing. Martina Osecká, mob.: , Datum února 2015 a místo konání Clarion Congress Hotel Ostrava Ohodnocení Účast je v rámci celoživotního postgraduálního vzdělávání dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK ohodnocena 12 kredity pro lékaře a 8 kredity pro sestry. PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester Citační zkratka: Pediatr. praxi 2015; 16(Suppl. A), ISBN Grafické zpracování a sazba: Aneta Mikulíková, Časopis je indexován v Bibliographia Medica Čechoslovaca a v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR ISBN PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

4 A4 Program Čtvrtek 5. února 9.00 Zahájení kongresu Výživa a podvýživa garant MUDr. Jan Boženský Výživa nedonošených novorozenců Poláčková R. Nejzávažnější somatické komplikace poruch příjmu potravy. Zvýšení tělesné hmotnosti jako jediné kritérium pro úspěšnou terapii Navrátilová M. Mutace melanokortinového receptoru 4. typu (MC4R) Boženský J Sympozium Akademie klasické homeopatie Homeopatická typologie jako opora v praxi pediatrů Franková G Přestávka s občerstvením Kam se posunula sociální pediatrie garant MUDr. František Schneiberg Kam se posunula sociální pediatrie Schneiberg F. Komparace náhradní rodinné péče před rokem 2014 a po roce 2014 Lukešová J. Pěstounská péče z pohledu pěstouna i odborníka Novotný Z. Poskytování zdravotní péče dětem cizinců v ČR Hnilicová H Polední přestávka Alergologie a pneumologie garant doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc. Kašel jeden z nečastějších příznaků onemocnění dýchacích cest Kociánová J. Cystická fibróza léčba na rozcestí? Kopřiva F. Astma u dětí Škopková O. Průduškové astma, alergická rýma alergické onemocnění společných dýchacích cest Bystroň J. Respirační infekce a imunomodulace Přestávka s občerstvením Pediatr a raná péče garantka Bc. Vladimíra Salvetová Služba rané péče v Moravskoslezském kraji a příklady z praxe Salvetová V., Kelarová P. Význam rané péče z pohledu dětského neurologa Hálek J. Máme dítě s postižením, ale máme se na koho obrátit Ježková J. Po skončení odborného programu společenský večer PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

5 Program A5 Pátek 6. února Forenzní případy kazuistiky garant doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D. Forenzní aspekty poskytování zdravotní péče z pohledu vyšetřovatele Šustek L. Forenzní aspekty poskytování zdravotní péče z pohledu státního zástupce Jersáková D. Forenzní aspekty poskytování zdravotní péče z pohledu soudce Krajdl I. Forenzní aspekty agrese v domácím prostředí Dvořáček I Přestávka s občerstvením Varia Mukopolysacharidózy Ješina P. Anafylaktický šok z pohledu lékaře primární péče Škopková O. Erektilní dysfunkce jako indikátor závažného onemocnění Hartmann I. Diagnostika a moderní léčba roztroušené sklerózy Piťha J Přestávka s občerstvením Život s celiakií garant: prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. Celiakie u dospělých Frič P. Život s celiakií z pohledu pediatra Frühauf P. Lepek v nemocnici strašák ano či ne!? Grichová P. Život s celiakií příběh celiaka Birková E Losování ankety a ukončení kongresu ČTVRTEK 5. ÚNORA 2015 CLARION CONGRESS HOTEL OSTRAVA RAUT, DISCO SHOW LA PERFECTO VSTUP 300 KČ

6 A6 Abstrakta Výživa a podvýživa Garant: MUDr. Jan Boženský čtvrtek / 5. února 2015 / Výživa nedonošených novorozenců MUDr. Renáta Poláčková Oddělení neonatologie, FN Ostrava Počet novorozenců s nízkou porodní hmotností pod g trvale stoupá a v roce 2012 dosáhla tato populace 8,2 %. Výskyt novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti (NVNPH s p. h. pod g) se v populaci pohybuje kolem 1,25 % (tj. cca dětí ročně). Výživa nedonošených dětí musí být vyváženým zdrojem všech makro- a mikronutrientů, které jsou nutné k pokrytí specifických nároků rychle rostoucího nezralého organizmu. Je známo, že selhávání růstu je spojeno s rizikem zpomalení psychomotorického vývoje. Navíc se ukázalo, že intrauterinní a postnatální restrikce růstu přináší riziko metabolického syndromu a kardiovaskulárních poruch v dospělosti. Postnatální výživa NVNPH je zahajována ihned po narození parenterální cestou. Jakmile se stav NVNPH stabilizuje (přiměřený krevní tlak, perfuze a diureza), je zahajován priming enterální přívod minimálních dávek mléka. Cílem správné výživy NVNPH je zajištění růstu, odpovídající nitroděložnímu vývoji zdravého plodu stejného gestačního stáří. Mateřské mléko (MM) je upřednostňováno pro svůj pozitivní vliv na vyzrávání gastrointestinálního traktu, obsah trávicích enzymů, stimulaci imunitního systému, výživu střevních buněk, povzbuzení střevní peristaltiky a usnadnění odchodu smolky. Jistým problémem dostatečné výživy je dosažení adekvátního příjmu živin (zejména bílkoviny), který při výživě NVNPH mateřským mlékem není dostatečný. MM je proto fortifikováno bílkovinou, minerály a vitaminy v době hospitalizace nebo i po propuštění. Neonatolog a následně pediatr by měli zhodnotit dítě před a po propuštění z hlediska výživy (růstové parametry + klinický stav dítěte), vyhodnotit denní příjem mléka a na základě získaných informací rozhodnout, zda dítě je určeno k nutriční intervenci navýšení objemu mléka, fortifikace, v případě nemožnosti kojení pak použití speciální hyperkalorické nebo postdischarge formule. Kromě zvýšeného kalorického obsahu je tato výživa obohacena i o minerály (zejména kalcium a fosfor) jako prevence hrozící osteopatie. Výživa nedonošených může být dále komplikována specifickými výživovými problémy, které se u této populace dětí vyskytují častěji gastroezofageální reflux, malabsorpční syndrom, problémy s příjmem potravy apod. Nejzávažnější somatické komplikace poruch příjmu potravy. Zvýšení tělesné hmotnosti jako jediné kritérium pro úspěšnou terapii mýtus: dlouhodobé sledování 116 pacientů s anorexií a bulimií MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D. 1, RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. 2, PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

7 Abstrakta A7 MUDr. Jana Tůmová 3, Michaela Kalendová 4, prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc. 5 1 Psychiatrická klinika, LF MU a FN Brno 2 Institut biostatistiky a analýz, LF MU Brno 3 Oddělení klinické biochemie, LF MU a FN Brno 4 Oddělení Klinické výživy, FN u sv. Anny v Brně 5 Gerontometabolická klinika, FN Hradec Králové Anorexie a bulimie jsou primární psychiatrická onemocnění, charakterizovaná problémy s příjmem potravy, jejichž průběh však komplikují důsledky somatické, které mohou být smrtelné v cca %. Tyto statistické údaje zahrnují všechna úmrtí pacientů s poruchami příjmu potravy, včetně vlivu drog (př. psychotropních léků), vlivu laxativ, diuretik, hormonů štítné žlázy a alkoholu. Úmrtí jsou způsobená také sebepoškozováním, která jsou dle našich zkušeností častější u mentální bulimie. Průměrná délka přežití u těchto pacientů je 33 let. Nekritičnost a pseudospolupráce jsou charakteristické rysy těchto onemocnění. Anorexie a bulimie jsou komplikované následnými závažnými metabolickými projevy, primární nebo sekundární amenorheou a závažnými hormonálními a imunitními deficity. Cílem naší studie bylo: a) popsat vztah mezi krevním tlakem, pulsem a stavem výživy u pacientů s mentální anorexií a mentální bulimií, b) popsat vztah mezi biochemickými parametry v séru a v moči, hematologickými parametry, antropometrickými a dietetologickými parametry, c) upozornit na nejčastější chyby a omyly v hodnocení laboratorních výsledků. Metody Porucha příjmu potravy je vnímána především jako psychiatricko-psychologický problém. Uvedená práce zachycuje soubor nemocných s mentální anorexií a bulimií v dlouhodobé studii a jejich sledování z hlediska antropometrického, metabolického, nutričního a dietologického. Obsahuje celkem 117 pacientů s poruchou příjmu potravy, z toho 39 nemocných s diagnózou mentální bulimie, 55 nemocných s diagnózou restriktivní (čisté) formy mentální anorexie a 22 nemocných se smíšenou formou restriktivní i vypuzovací. Průměrný věk pacientů byl 25 let, většinu souboru tvořily ženy (90,6 %). Pacienti jsou sledováni v časové řadě, střední počet návštěv pacienta byl 4, medián sledování 11,8 měsíce. Nemocným byly vyšetřovány biochemické parametry v krvi a v moči za 24 hodin formou biochemického screeningu pro poruchy příjmu potravy (35 parametrů v séru a 22 v moči), včetně analýzy stopových prvků. Všichni pacienti byli současně komplexně klinicky vyšetřováni. Dále byl sledován skutečný příjem stravy formou dotazníků a následně bylo provedeno vyhodnocení příjmu makro i mikronutrientů ve stravě pomocí programu Nutricom. Současně byly zaznamenávány antropometrické parametry a následně analyzovány. Veškerá data byla průběžně zapisována v programu Excel. Pro základní analýzu bylo využito agregací časových řad pacientů, rozdíly mezi diagnózami byly hodnoceny pomocí Kruskal-Wallis ANOVA. Pro vyvážení odlišné délky pozorování pacientů, byla analýza vypočítána na agregovaných datech; Spearmanův korelační koeficient byl použit pro analýzu vztahu mezi stavem výživy, biochemickými, hematologickými, antropometrickými PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

8 A8 Abstrakta a dietologickými parametry a pro hodnoty krevního tlaku a pulzu. Statistická významnost byla hodnocena na hladině významnosti 5 %. Výsledky Parametry krevního tlaku a pulzu byly statisticky významné ve vztahu ke všem parametrům nutričního stavu pacienta (BMI, obvod paže a lýtka, tělesný tuk, atd.), a také ve vztahu k některým biochemickým parametrům. Na základě těchto výsledků bylo možné stanovit další léčbu v korekci elektrolytů a stopových prvků, včetně výběru parenterální a/nebo enterální substituce. Analýza příjmu potravy byla v korelaci s mírou podvýživy a platí jak pro makro, tak pro mikronutrienty. Nalezli jsme výrazné snížení příjmu bílkovin u obou typů pacientů, které v kombinaci s proteinovým katabolizmem prohloubil proteinovou malnutrici. To bylo v křížové korelaci s antropometrickými parametry a s hodnotami krevního tlaku. Žádný z pacientů s mentální anorexií nedosahoval během pětiletého pozorování fyziologického obvodu lýtka (u pacientů s mentální bulimií 6,1 %), zatímco obvod paže a lýtka koreloval s poklesem hodnot krevního tlaku a tepové frekvence a tyto korelace byly statisticky významné. Závěry Anorexie a bulimie je primárně psychiatrické onemocnění s velmi vážnými somatickými důsledky. Naše studie ukázala nutnost sledování metabolických parametrů u mentální anorexie i bulimie. Je třeba posoudit stav nemocného a jeho léčbu nejen dle navýšení tělesné hmotnosti, což může být často velmi zavádějící (zejména u pacientů s mentální bulimií), ale také sledováním metabolického stavu, který je jedním z předpokladů pro úspěšnou terapii. S podporou projektu (Ministerstvo zdravotnictví, Česká republika) pro koncepční rozvoj výzkumné organizace (Fakultní nemocnice Brno, Česká republika) Alpha. Mutace melanokortinového receptoru 4. typu (MC4R) MUDr. Jan Boženský Dětské oddělení, Vítkovická nemocnice Ostrava Nealimentární příčiny obezity v dětském věku jsou relativně vzácné a jsou potvrzeny méně než u 3 % obézních dětí, ale vzhledem k možnému závažnému průběhu těchto onemocnění je vhodné tato postižení diagnostikovat včas a předejít tak mnohdy závažným komplikacím. Častou příčinou obezity v relativně nízkém věku dítěte mohou být monogenní typy obezity, kde nejčastější formou této obezity je mutace genu melanokortinového receptoru 4. typu, která byla v rámci studií prokázána u 0,8 5,8 % dětí s časným nástupem obezity. Monogenní formy obezity jsou způsobeny mutací genů kódujících hormony a jejich receptory, které jsou zapojeny do systému regulace příjmu potravy na úrovni CNS. Až 6 % dětí s časným nástupem obezity může mít mutaci genu pro melanokortinový receptor 4. typu (MC4R). Většinou se dědí autozomálně dominantně s různým stupněm penetrace a exprese a s různě závažnými projevy obezity v časném věku. Jen u homozygotní formy mutace MC4R je nástup obezity zachycen již v časném kojeneckém věku. Prevalence mutace MC4R byla prokázána v české populaci u 2,4 % časně obézních dětí (Hainerová, 2007). Významná úloha PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

9 Abstrakta A9 v regulaci příjmu potravy připadá alfa-melanocyty stimulujícímu hormonu (α-msh), který ovlivňuje vnímání pocitu hladu (tlumivě) přes receptory MC3R a MC4R. Genetická mutace těchto receptorů pak vede k výrazné hyperfagii s nárůstem hmotnosti. V kazuistice je popsán výskyt mutace MC4R Gly181Asp u 4letého chlapce, který je sledován v obezitologické ambulanci. Následným genetickým vyšetřením byla potvrzena stejná mutace i u jeho matky. Monogenní formy obezity jistě nepatří mezi hlavní příčinu vzniku obezity u dětí, ale časnost nástupu závažné obezity u některých forem monogenně podmíněných typů mutací či jejich závažné metabolické komplikace, jsou jistě důvodem pro vyhledávání a sledování takto postižených dětí. V součastné době není sice k dispozici vhodná farmakologická terapie, ale další genetický výzkum a vývoj nových preparátů snad v budoucnu dovolí cílenou terapii i těchto onemocnění. Sympozium Akademie klasické homeopatie čtvrtek / 5. února 2015 / Homeopatická typologie jako opora v praxi pediatrů Mgr. Gabriela Franková Akademie klasické homeopatie Příspěvek se zaměřuje na popis šesti nejčastějších homeopatických typů z praxe pediatrů, ke kterým patří Silicea, Bella-donna, Argentum nitricum, Sulfur, Chamomilla a Graphites. Homeopatie je systém znalostí o zákonitostech vývoje organismu, neodvratné změny jsou tedy základem homeopatie jako lékařské vědy. Novorozenec je jiný, než dítě v roce a půl života, dvouleté dítě se liší od pětiletého. Homeopatie bere v úvahu i vliv různých onemocnění, který je u dětí různého věku jiný. Právě znalost homeopatické typologie může pediatrům pomoci v práci s měnícím a vyvíjejícím se organizmem a pochopit neustálé změny, kterými dětský pacient ve svém vývoji prochází PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

10 A10 Abstrakta Kam se posunula sociální pediatrie Garant: MUDr. František Schneiberg čtvrtek / 5. února 2015 / Kam se posunula sociální pediatrie MUDr. František Schneiberg Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK Praha Autor uvádí stručný přehled vývoje sociální pediatrie ve světě a u nás. Česká sociální pediatrie se mohla plně rozvíjet až po listopadu Od klasických téma jako je týrané a zneužívané dítě, dysfunkce rodiny se sociální pediatrie posunuje stále více k Public Health for Childern, tedy k veřejnému zdravotnictví pro děti. Tento trend sledujeme i u nás, kdy v popředí zájmu sociální pediatrie jsou také otázky systému péče, prevence a organizace péče o děti. V závěru autor uvádí aktuální témata, která sociální pediatrie u nás řeší. Komparace náhradní rodinné péče před rokem 2014 a po roce 2014 MUDr. Jaroslava Lukešová Dětské centrum Thomayerovy nemocnice Praha Cílem sdělení je poukázat na rozdíly v přístupu komplexní přípravy dítěte před umístěním do NRP před rokem 2014 a po roce Původní model byl přesně koncipován a ověřen dlouhodobou praxí a existoval všeobecný konsenzus, týkající se jeho účinnosti. Změna v systému péče po roce 2014 přinesla nové pohledy na tuto problematiku, které tento dlouhotrvající konsenzus do značné míry narušily. Příprava dětí a ev. posouzení dítěte pro určitý typ NRP se roztříštila, respektive rozpadla. V současné době i přes snahu řady odborníků neexistuje v této oblasti jednotný přístup. Odborné společnosti jednoznačně preferují profesionální přístup jednak v přípravě dětí a jednak v přípravě budoucích osvojitelů, který se bude řídit aktuálními odbornými poznatky v této oblasti. Konečným cílem je optimální a úspěšné spojení cizího dítěte s novou rodinou. Naše doporučení: 1. primárně diferenciální diagnostika dítěte vycházející z SA, RA, OA, včetně sociálního začlenění biologické rodiny. 2. výběr vhodné a kvalitní rodiny, kvalitního prostředí, který v maximální možné míře podpoří komplexní PMV dítěte. Pěstounská péče z pohledu pěstouna i odborníka MUDr. Zdeněk Novotný Společnost sociální pediatrie, Praha Dětské centrum Domeček p. o., Ostrava Cílem sdělení je informovat o některých aspektech současného trendu reformy náhradní rodinné péče. Autor zvolil víceméně narativní přístup k problematice, neboť sám je v jedné osobě otcem, PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

11 Abstrakta A11 pěstounem, pediatrem a vedoucím pracovníkem ústavního zařízení. Nejen záměr ale i realizace pěstounské péče, zvláště zavedení institutu profesionální péče, nekoreluje vždy se zájmy dítěte, případně staví pěstouny a jejich rodiny do pozice společenských outsiderů. Koncepce nevychází z originální české tradice, ale slepou implementací cizích praktik, mnohdy v zahraničí již odmítnutých, destruuje to, co dostatečně saturovalo stávající potřeby. Proklamovaná snaha jednání v zájmu nejvyššího blaha dítěte často vyústí v neprospěch ohroženého dítěte. Nelze jednoznačně vyvrátit, že v pozadí této snahy by mohl být spíše zájem ekonomický než snaha řešit podstatu problému primární prevenci, případně sociální bydlení. Na základě předneseného je možné nahlédnout pod roušku jednostranně nejen laické ale i odborné veřejnosti prezentovaných informací, které snad ne záměrně zkreslují nejen současnost, ale i minulost. Poskytování zdravotní péče dětem cizinců v ČR PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. I. Lékařská fakulta, Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva, Univerzita Karlova, Praha V České republice nemají všichni migranti zajištěn stejný přístup ke zdravotní péči. Stávající legislativa rozlišuje mezi migranty ze zemí EU a ostatními migranty, označovanými jako migranti ze třetích zemí. Migranti z EU včetně jejich dětí a ostatních rodinných příslušníků čerpají zdravotní péči v ČR za stejných podmínek jako domácí obyvatelé. Naproti tomu migranti pocházející ze třetích zemí se účastní veřejného zdravotního pojištění pouze tehdy, pokud mají v ČR trvalý pobyt anebo jsou zde zaměstnaní. Ostatní jsou dle cizineckého zákona povinni zajistit si komerční zdravotní pojištění. Týká se to také dětí. Pokud děti cizinců odkázaných na komerční zdravotní pojištění onemocní, jsou v nesrovnatelně horší situaci, než ostatní dětští pacienti v ČR. Přesto, že komerční pojištění je pro migranty povinné, je zákonem jenom málo regulované a komerční pojišťovny tak mají velkou volnost v nastavení pro sebe výhodných pojistných podmínek i výše pojistného. Rodiče dětí nemají jistotu, zda potřebná zdravotní péče bude jejich dětem uhrazena. Rozsah hrazené péče je ve srovnání s veřejným pojištěním omezen, a to jednak stanovením stropu pro celkovou úhradu za péči, jednak díky četným výlukám z pojištění. Mezi nejčastější výluky patří závažné chronické nemoci, jako je diabetes léčený inzulinem, léčba růstovým hormonem, HIV/AIDS, metabolické poruchy, virová hepatitida a některá další onemocnění. Komerční zdravotní pojištění není nárokové a zájemce, u kterých lze předpokládat čerpání nákladné zdravotní péče, mohou pojišťovny odmítnout pojistit. V praxi k tomu dochází u dětí narozených předčasně a/nebo s vrozenou vadou, ze kterých se pak stávají nepojistitelní cizinci a z jejich rodičů dlužníci za drahou intenzivní neonatologickou péči. Komerční pojištění přináší řadu problémů také lékařům a zdravotnickým zařízením. Je administrativně náročné, pojistné podmínky komplikované a orientovat se v nich není snadné. Je také potřeba respektovat kulturní odlišnosti migrantů a v řadě případů se vypořádat s jazykovou bariérou. To vše činí PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

12 A12 Abstrakta poskytování zdravotní péče dětem cizinců náročnějším. Větší nároky nejsou zdravotnickým zařízením nijak kompenzovány, i když je známo, že toto pojištění je pro komerční pojišťovny velmi ziskové. Přes dlouholetou kritiku stávajícího stavu ze strany řady subjektů se nedaří zahrnout všechny děti migrantů do veřejného zdravotního pojištění a odstranit tak stávající diskriminaci. Lékaři, kteří pečují o takto znevýhodněné děti, by proto měli brát na zřetel, že administrativní komplikace i nejistota ohledně úhrady péče vyplývá především z nevhodné legislativní úpravy, jíž se Česká republika liší od ostatních vyspělých zemí. Alergologie a pneumologie Garant: doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc. čtvrtek / 5. února 2015 / Kašel jeden z hlavních příznaků onemocnění dýchacích cest MUDr. Jana Kociánová Oddělení TRN a funkční diagnostiky, MephaCentrum a. s., Ostrava-Poruba Kašel je jednou z nejčastějších obtíží, která přivádí dětské i dospělé pacienty do ambulancí praktických a dětských lékařů, pneumologů či alergologů. Kašel patří k hlavním příznakům onemocnění dýchacích cest. Existuje mnoho možných diagnóz, které kašel vyvolávají. Studie, ve kterých byl kašel objektivně měřen potvrdily, že u zdravých dětí průměrného věku 10 let byl průměrný výskyt 10 epizod kašle za den. Podle některých epidemiologických studií obtěžuje kašel denně nebo týdně 12 % dospělých osob. Kašel můžeme rozdělit podle charakteru a podle délky trvání. Podle délky trvání je dělení nejčastější na akutní (< 3 týdny), subakutní (3 8 týdnů) a chronický (> 8 týdnů). Nejčastějšími příčinami akutního kašle jsou respirační infekce, alergická onemocnění, inhalace cizích těles, ale i řada dalších s určitou diferencí u dětí a dospělých. Hlavní příčiny chronického kašle se u dětí a dospělých opět liší. Diagnostický algoritmus začíná podrobnou anamnézou. Cystická fibróza léčba na rozcestí? prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D. Dětská klinika FN Olomouc Cystická fibróza je nejčastějším autozomálně recesivně dědičným onemocněním kavkazské rasy. Onemocnění má charakter multiorgánového postižení. Výskyt v ČR je nyní po zahájení screnningu CF 1 : dětí. Jedná se o autozomálně recesivní PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

13 Abstrakta A13 dědičnost. Defektní gen CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance regulátor) se nachází na dlouhém raménku 7. chromozomu (7q31.2). Je známo asi mutací tohoto genu (u 71 % je mutace ΔF508). Příčinou onemocnění je porucha transportu iontů apikální membránou buněk (chloridový kanál regulovaný pomocí camp). Následkem mutace CFTR je v potu vysoká koncentrace chloridů a natria. V dýchacích cestách, GIT a reprodukčním systému vede zvýšená koncentrace chloridových aniontů k excesivní reabsorbci sodíku a vody, což zvyšuje viskozitu hlenu. Onemocnění postihuje zejména dýchací a trávicí ústrojí. V dýchacích cestách defekt genu vyvolává poruchu mukociliární clearance, obstrukci dýchacích cest hlenem a následně infekci až kolonizaci DC. Infekce spouští zánětlivou odpověď, čímž se roztáčí bludný kruh destrukce plicní tkáně. Nemocní CF mohou mít plíce osídleny bakteriemi specifickými pouze pro takto nemocné (Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepacia). Dominantním cílem je péče o dýchací ústrojí, ale inhalační léčba Amilorid v Hypertonický F.r., Mukolytika alfa dornáza, ATB léčba inhalační v. i. v., fyzioterapie je jen symptomatická léčba vedoucí často až k transplantaci plic. V současné době pro pacienty s mutací G551 D je nadějí inovativní léčba Ivacaftorem potenciátorem aktivity CFTR proteinu otevírající Cl kanál. Astma u dětí MUDr. Olga Škopková Alergologie ŠKOPKOVÁ s. r. o., Ostrava Astma je chronický alergický zánět průdušek spojený s jejich zvýšenou reaktivitou na různé podněty a s přestavbou stěny průdušek. Alergická reakce vzniká u vrozeně disponovaných jedinců jako nepřiměřená reakce na některé běžné látky z prostředí. Patří mezi ně prach, peří, pyly, roztoče, zvířecí alergeny, plísně. Dispozice k alergii se dědí. Jsou-li alergickým zánětem postiženy průdušky, jde o průduškové astma. Astma patří mezi celosvětově rozšířená onemocnění. Odhaduje se, že ve světě v současné době trpí astmatem více než 300 milionů lidí. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se celosvětově každoročně objeví až 17,5 milionů nových případů astmatu a 250 tisíc lidí v důsledku astmatu umírá. V České republice trpí astmatem přibližně 800 tisíc lidí. Astma se vyskytuje asi u 6 12 % dětí. Asi 20 % případů astmatu začíná v kojeneckém a batolecím věku, 10 % ve věku předškolním, 70 % ve věku školním a v době dospívání. Astma se projevuje ztíženým dýcháním, někdy až výraznou dušností, jindy ale třeba jen suchým kašlem. Těžké zhoršení astmatu označujeme jako astmatický záchvat. Potíže se často stupňují v noci a brzy ráno. Kašel či dechové potíže se zpravidla objevují po relativně malé námaze. Při poslechu hrudníku jsou často slyšitelné pískoty či vrzoty, ale ani normální poslechový nález na hrudníku astma nevylučuje. Suchý kašel může být jediným příznakem, vedoucím však mnohdy až k astmatickému záchvatu. Dětský věk je hlavním obdobím, v němž se určuje, jak závažný průběh bude astma v životě jedince mít a jakou bude mít celkovou prognózu. Odborné studie ukazují, že asi dvě třetiny všech astmatiků mají své první příznaky PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

14 A14 Abstrakta v období do tří let života a většina případů těžkého astmatu začíná v časném dětství. Je sice zřejmé, že někteří nemocní s lehkým průběhem astmatu mohou s postupem let dosáhnout klidového stavu nemoci, a dokonce někdy i přestat užívat dlouhodobou preventivní léčbu, astma se u nich však může kdykoliv znovu projevit. V časném dětském věku je však diagnostika nemoci často obtížná. Malé děti ve věku do 3 4 let nejsou schopny dostatečné spolupráce při funkčním vyšetření (spirometrii), které je základem vyšetření a diagnostiky u starších dětí a dospělých pacientů. Spirometrie je u nespolupracujících dětí možná pouze s použitím specializovaných metod a není rutinně k dispozici. Proto je základem diagnostiky v tomto věku především analýza příznaků a údajů zjištěných lékařem na základě anamnézy. U některých dětí se mohou první astmatické potíže objevit jen ve formě opakovaných viróz nebo stavů zahlenění a přímé příznaky zúžení průdušek nemusejí být přítomny. Často jsou tyto děti opakovaně léčeny antibiotiky nebo léky na posílení imunity a astma není vůbec diagnostikováno. Cílem péče o astma je uvedení a udržení klinických projevů pod kontrolou po dlouhá období. Je-li astma pod kontrolou, mohou pacienti zabránit rozvoji většiny záchvatů, vyhnout se nepříjemným příznakům přes den i v noci a udržet plnou tělesnou aktivitu. Moderní preventivní léčba je schopna astma velmi dobře léčit a jeho aktivitu ztlumit natolik, že většina nemocných nemusí být nijak omezována v běžných životních aktivitách, včetně sportu. V současné době je k dispozici řada účinných moderních léků, které dokážou astmatický zánět v průduškové sliznici tlumit a zabránit vzniku nevratných změn průduškové stěny. Podmínkou úspěšné léčby je včasné rozpoznání astmatu v jeho počínajících příznacích, které jsou často netypické nebo skryté. Průduškové astma, alergická rýma alergické onemocnění společných dýchacích cest doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc. Oddělení alergologie a klinické imunologie FN Olomouc V současné době je již jednoznačně přijímán názor, že alergické onemocnění má základ ve specifickém alergickém zánětu, u kterého hrají nejvýznamnější roli žírné buňky, eozinofilní a bazofilní granulocyty, specifické lymfocytární subpopulace lymfocytů T, lymfocyty B, ale i další buňky epiteliální buňky, antigen-prezentující makrofágy a dendritické buňky a některé další buňky včetně jejich cytokinů a dalších buněčných produktů. Hlavními mediátory alergického zánětu jsou histamin, leukotrieny, některé chemokiny, anafylatoxiny komplementové kaskády a opět ještě celá řada chemických sloučenin, které u konkrétního pacienta v konkrétní situaci vytvářejí specifický mediátorový koktejl, který je pak příčinou konkrétního klinického obrazu onemocnění. Farmakoterapie je zaměřena na neutralizaci těchto mediátorů, na inhibici receptorů pro tyto mediátory nebo na přímé potlačení aktivity buněk alergického zánětu. K protizánětlivé léčbě (potlačení alergického zánětu) se používají především korti- PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

15 Abstrakta A15 kosteroidy (topické nebo systémové), antihistaminika, antagonisté leukotrienových receptorů, kromony a výjimečně některé další léky, případně biologická léčba. Za kauzální léčbu alergického zánětu můžeme považovat specifickou alergenovou imunoterapii alergenovými vakcínami. K úlevové léčbě se používají slizniční dekongestiva, bronchodilatancia a některé další. Nejčastějším alergickým onemocněním je alergická rinokonjunktivitida, za nejzávažnější jsou považovány průduškové astma a anafylaktické reakce. Alergická rýma a průduškové astma mají k sobě velmi těsný vztah. Jedná se o společné dýchací cesty a můžeme vysledovat pro obě onemocnění společné spouštěče, společný buněčný a mediátorový základ alergického zánětu, stejné projevy časné i pozdní alergické reakce. Rozdíly jsou jen v některých specifických anatomických strukturách oblasti nosu a průdušek, ze které vyplývá specifická charakteristika obou onemocnění. Na základě těchto podobností je založena i léčba obou onemocnění, kdy základní léčba alergického zánětu antihistanimika, lokálně a celkově působící kortikosteroidy, antileukotrieny se uplatňují u obou onemocnění. Na vztah mezi těmito chorobami cíleně ukazuje mezinárodní aktivita ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Astma). Pravidelně inovované závěry této iniciativy vyúsťují v doporučení jak optimálně léčit alergickou rýmu aby došlo k zabránění vzniku nebo ke zmírnění průběhu průduškového astmatu. Závěry můžeme shrnout do několika základních bodů: Alergická rinitida často předchází astmatu Alergická rinitida, stejně jako astma, je charakterizována globálním zánětem postihujícím celé dýchací cesty Mezi horními a dolními dýchacími cestami je obousměrný vzájemný vliv Systémová cesta diseminace zánětlivých buněk a mediátorů hraje důležitou úlohu v interakci mezi nosem a plícemi Nekontrolovaná alergická rinitida může vést ke zhoršení současného astmatu Rychlá a účinná léčba horních dýchacích cest/moderní antihistaminika, nosní kortikosteroidy, imunoterapie/má viditelný pozitivní účinek na vývoj astmatu a existující příznaky astmatu PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

16 A16 Abstrakta Pediatr a raná péče Garantka: Bc. Vladimíra Salvetová čtvrtek / 5. února 2015 / Služba rané péče v Moravskoslezském kraji a příklady z praxe Bc. Vladimíra Salvetová, Petra Kelarová, Dis. Středisko rané péče SPRP Ostrava Služba rané péče je rodinám s dětmi dostupná na území celého Moravskoslezského kraje. Zajišťuje ji několik organizací poskytovatelů, každý z nich se specializuje na podporu určitému okruhu rodin (v souvislosti s typem zdravotních obtíží, se kterými se dítě vyrůstající v rodině potýká). Jde o odbornou sociální službu, která má převážně terénní charakter, takže je rodičům a dětem poskytována v jejich přirozeném domácím prostředí. Rodiny ji mohou bezplatně využívat od narození dítěte až do doby, kdy dítě dovrší sedmi let. Nejčastěji se na ranou péči obracejí rodiče dětí se závažnými poporodními komplikacemi a s těžkým kombinovaným postižením (smyslovým, tělesným, mentálním ). Mezi uživateli služby jsou i děti s poúrazovými stavy a s vzácnými onemocněními. Služba se zaměřuje na včasné určení zachovaných funkcí dítěte a na stanovení programu podpory jeho vývoje. Věnuje se také motivování dítěte, jeho stimulaci, rozvoji zachovaných funkcí a podpoře komunikace. Využívá k tomu byť i sebemenší zbytky zraku, motorických a dalších možností dítěte. Usiluje tak o minimalizaci důsledků zdravotního postižení na život rodiny i dítěte. Služba se nezaměřuje jen na podporování vývoje dítěte, ale také na poskytování pomoci rodičům, kteří dítě vychovávají a pečují o ně. Provází je, poskytuje jim rady, informace, instruktáž, kontakty na návazné služby a odborníky atd. Služba rané péče se v systému podpory rodin dětí s postižením osvědčila jako její funkční součást, jako prvek vhodně navazující a doplňující zdravotní péči. Dokládají to mnohé zkušenosti z praxe. Význam rané péče z pohledu dětského neurologa MUDr. Jan Hálek Novorozenecké oddělení a Dětská klinika FN a LF Olomouc Raná péče představuje v České republice terénní službu, která tvoří základ komplexní podpory pro rodiny, pečující o dítě s ohrožením zdravotního stavu nebo se zdravotním postižením, formou zácviku rodičů v metodách a technikách podpory vývoje jejich dítěte. Autoři představují význam a důležitost rané péče z pohledu jedné ze spolupracujících lékařských specializací. PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

17 Abstrakta A17 Máme dítě s postižením, ale máme se na koho obrátit Mgr. Jana Ježková Raná péče EDA, o.p.s. Představení projektu Rané péče EDA, o.p.s. s podporou Nadace Sirius s názvem - Máme dítě s postižením, ale máme se na koho obrátit. Cílem projektu je rozšíření povědomí odborné zdravotnické i laické veřejnosti o rané péči obecně, aby každá rodina dítěte s postižením získala potřebné informace a kontakt na ranou péči včas a mohla tuto terénní službu využít již od prvních nelehkých okamžiků. Jednou z forem zvýšení informovanosti je také zprovoznění Linky EDA první krizové a chatové linky, určené rodičům dětí s jakýmkoliv typem postižení. Služeb odborných pracovnic na lince budou moci využívat rodiny dětí s hendikepem do 18, resp. 26 let z celé České republiky. Raná péče EDA je obecně prospěšná společnost, která již 25 poskytuje služby rodinám, do kterých se narodilo dítě se zrakovým a kombinovaným postižením. Abstrakta k pátečnímu programu naleznete na stranách A13 A23 abstrakt Medicína pro praxi PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

18 PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatr a d tských sester v Ostrav února 2015, Clarion Congress Hotel Ostrava Pořadatel: společnost Solen, s. r. o., ve spolupráci s Klinikou dětského lékařství LF OU a FN Ostrava PARTNEŘI Akademie klasické homeopatie, spol. s r.o. ALERE s. r. o. Altreva spol. s r.o. Angelini Pharma Česká republika s.r.o. ASP CZECH s.r.o. Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o. Ceumed s. r. o. Genzyme Czech, s. r. o. IVT IMUNO, s.r.o Imunotop cz s. r. o. Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Knappe Pekařství Cukrářství Krewel Meuselbach s.r.o. MEDA Pharma s.r.o. Mediclinic a.s. MERCK spol. s r.o. Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o. ROCHE s.r.o. RosenPharma s.r.o. SD Pharma CZ s.r.o. Sandoz s.r.o. Sanofi Pasteur GmbH organizační složka Studio Jane (Mary Kay) Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. ZENTIVA, k. s. MEDIÁLNÍ PARTNEŘI Pořadatelé děkují uvedeným firmám za spoluúčast na finančním zajištění kongresu

19 Poznámky A PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

MEDICÍNA PRO PRAXI II.

MEDICÍNA PRO PRAXI II. Medicína PRO PRAXI Suppl. A 2015 www.solen.cz ISBN 978-80-7471-092-6 Ročník 12 Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI II. kongres praktických lékařů a sester v Ostravě 5. 6. února 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava

Více

III. SOCIÁLNĚ PEDIATRICKÁ KONFERENCE

III. SOCIÁLNĚ PEDIATRICKÁ KONFERENCE III. SOCIÁLNĚ PEDIATRICKÁ KONFERENCE Regionální centrum Olomouc 19. 20. září 2012 Pořadatelé Sdružená zařízení pro péči o dítě v Olomouci Společnost sociální pediatrie ČLS JEP Abstrakta Informace????

Více

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIX.

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIX. Pediatrie PRO PRAXI Suppl. A 2011 www.solen.cz ISSN 1803-5892 Ročník 12. Abstrakta KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIX. dny praktické a nemocniční pediatrie 27. 28. května 2011, Hotel NH Olomouc Congress

Více

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU A PARTNERŮ. ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: PRIM. MUDR. STANISLAV

Více

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. VIII. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B. 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. VIII. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B. 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha Medicína PRO PRAXI Suppl. B 2011 www.solen.cz ISSN 1803-5876 Ročník 8. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI VIII. kongres praktických lékařů a sester 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha Klinika kardiologie,

Více

Věra Vávrová, Jana Bartošová a kolektiv CF centra FN Motol. příručka pro nemocné a jejich rodiče 2. doplněné vydání PROFESSIONAL PUBLISHING

Věra Vávrová, Jana Bartošová a kolektiv CF centra FN Motol. příručka pro nemocné a jejich rodiče 2. doplněné vydání PROFESSIONAL PUBLISHING Věra Vávrová, Jana Bartošová a kolektiv CF centra FN Motol příručka pro nemocné a jejich rodiče 2. doplněné vydání PROFESSIONAL PUBLISHING Autoři: MUDr. Miroslava Balaščaková, MUDr. Jana Bartošová, MUDr.

Více

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2013 - program

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2013 - program Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2013 - program 8. ročník konference odborníků zabývajících se výživou a obezitou dětí a dorostu Termín a místo konání: 6. - 7. Prosinec 2013 Poděbrady A) VÝŽIVA

Více

vzácná onemocněními.

vzácná onemocněními. Únor 2013 prostřednictvím odborných článků motivujeme naše čtenáře. KoMErČnÍ PŘÍLoHA SPoLEČnoSTI MEDIAPLAnET JAK MŮŽETE PoMoCI I VY? Darujte plazmu, více info uvnitř EDUKAČnÍ WEBY informace na jednom místě

Více

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ Vedoucí autorského kolektivu Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. PRAHA 2011 1 Autoři: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., Nadace CINDI, Praha MUDr. Tereza

Více

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIV. DNY KLINICKÉ A PRAKTICKÉ PEDIATRIE 18. 19. května 2006 OLOMOUC www.pediatriepropraxi.cz PROGRAM ČTVRTEK 18. 5. 2006 8.30 zahájení Žesťový soubor ZUŠ Šternberk pod

Více

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER OLOMOUC 22. 23. KVĚTNA 2003 XXI. DNY KLINICKÉ A PRAKTICKÉ PEDIATRIE

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER OLOMOUC 22. 23. KVĚTNA 2003 XXI. DNY KLINICKÉ A PRAKTICKÉ PEDIATRIE XXI. DNY KLINICKÉ A PRAKTICKÉ PEDIATRIE OLOMOUC 2003 KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER OLOMOUC 22. 23. KVĚTNA 2003 XXI. DNY KLINICKÉ A PRAKTICKÉ PEDIATRIE Univerzitní město Olomouc hostilo již tradičně

Více

Úloha farmaceuta ve zdravotní výchově obvytelstva Teoretické problémy zdraví, prevence a zdravotní výchova

Úloha farmaceuta ve zdravotní výchově obvytelstva Teoretické problémy zdraví, prevence a zdravotní výchova Úloha farmaceuta ve zdravotní výchově obvytelstva Teoretické problémy zdraví, prevence a zdravotní výchova Autor PharmDr. Marcela Koupilková e-mail: Koupilkova@centrum.cz Výtah z obhájené rigorózní práce

Více

NÁVRH KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

NÁVRH KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE NÁVRH KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE DO ROKU 2015 OBSAH 1) PŘESNÁ CITACE ÚKOLU ULOŽENÉHO USNESENÍM VLÁDY... 3 2) CELKOVÝ CÍL KONCEPCE... 3 3) STRUČNÁ SWOT ANALÝZA (PŘEDNOSTI, NEDOSTATKY,

Více

Úspěchy české dětské kardiochirurgie: výzva pro kardiology pro dospělé

Úspěchy české dětské kardiochirurgie: výzva pro kardiology pro dospělé B4 Individualizovaná substituční léčba IgG u pacientů s primární imunodeficiencí Časopis Clinical and Experimental Immunology v únoru uveřejnil souhrn terapeutických možností při podání imunoglobulinu

Více

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN 1 Sekce bronchiálních obstrukcí ČPFS Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN Rozšířená verze Autoři: Vladimír Koblížek, Jan Chlumský, Vladimír Zindr, Kateřina Neumannová, Jakub Zatloukal,

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

S V L i n fo r m u j e

S V L i n fo r m u j e S V L i n fo r m u j e Motto: Arnold Schoenberg: "Ideje může rozpoznat jen ten, kdo sám nějaké má. A jen ten může rozpoznat jejich hodnot, kdo jich je sám hoden." MUDr. Jiří Appelt 29. 9. 1939-31. 3. 2011

Více

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Sborník abstrakt lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Plicní klinika LF UK a FN

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 30

Více

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle:

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle: listopad 2010 MF medireport V tomto čísle: KOMPLIKOVANÉ INFEKCE 18 Nové možnosti antimikrobní léčby u nitrobřišních infekcí v chirurgii ZÁCPA 22 Příčiny a léčba zácpy ORALAIR 24 léčba alergické pylové

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

Multioborová analýza současného stavu péče. o předčasně narozené děti v ČR PRAHA 2014. koordinátor analýzy: České zdravotnické fórum, o.p.s.

Multioborová analýza současného stavu péče. o předčasně narozené děti v ČR PRAHA 2014. koordinátor analýzy: České zdravotnické fórum, o.p.s. Multioborová analýza současného stavu péče o předčasně narozené děti v ČR PRAHA 2014 koordinátor analýzy: České zdravotnické fórum, o.p.s. Obsah Úvod... 3 Pohledem lékaře... 5 Klasifikace novorozenců...

Více

ČESKo-sloveNská CZECH-SLOVAK PEDIATRICS ČASOPIS ČESKÉ A SLOVENSKÉ PEDIATRICKÉ SPOLEČNOSTI CZECH AND SLOVAK PEDIATRICS SOCIETY

ČESKo-sloveNská CZECH-SLOVAK PEDIATRICS ČASOPIS ČESKÉ A SLOVENSKÉ PEDIATRICKÉ SPOLEČNOSTI CZECH AND SLOVAK PEDIATRICS SOCIETY ČESKo-sloveNská PEDIaTRIE vydává česká lékařská společnost j. e. purkyně CZECH-SLOVAK PEDIATRICS ČASOPIS ČESKÉ A SLOVENSKÉ PEDIATRICKÉ SPOLEČNOSTI CZECH AND SLOVAK PEDIATRICS SOCIETY duben 2014 S 1/69

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. Nadváha a obezita. Pandemie 21. století. Centrum podpory veřejného zdraví 24. 2. 2013

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. Nadváha a obezita. Pandemie 21. století. Centrum podpory veřejného zdraví 24. 2. 2013 STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Nadváha a obezita Pandemie 21. století Centrum podpory veřejného zdraví 24. 2. 2013 Etipatogeneze, prevalence, náklady na zdravotní péči a ekonomické ztráty v důsledku léčby, efektivita

Více

SBORNÍK ABSTRAKT Z KONFERENCE

SBORNÍK ABSTRAKT Z KONFERENCE DĚTSKÁ VÝŽIVA A OBEZITA V TEORII A PRAXI 2014 9. ročník konference odborníků zabývajících se výživou a obezitou dětí a dorostu SBORNÍK ABSTRAKT Z KONFERENCE A) DĚTSKÁ VÝŽIVA, POTRAVINY A OBEZITA B) OBEZITA

Více

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta Úvod Lékařské listy 18 3. 11. 2008 3 Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. Klinika gerontologická a metabolická, LF UK a FN Hradec Králové

Více

DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI OČIMA PEDIATRA. Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny

DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI OČIMA PEDIATRA. Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI OČIMA PEDIATRA Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny Monika Čermáková Dítě v náhradní rodinné péči očima pediatra Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny Středisko

Více

Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA

Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA OBSAH Bláha P et al. Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA Brát J. Význam tuků ve výživě Bronský J, Lisá L, Průša R. Role orexinu A v rozvoji

Více

Katalog podpůrných opatření pro žáky s tělesným postižením a závažným onemocněním

Katalog podpůrných opatření pro žáky s tělesným postižením a závažným onemocněním 5 Slovníček pojmů Afázie Afázie je porucha způsobená poškozením určitých oblastí mozku. Jedná se o získané postižení řečových dovedností v době, kdy už byla řeč rozvinuta. Člověk může například po cévní

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2008 Bc. Petra Huttová MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KOMPLEXNÍ PODPORA JEDINCŮ S DUCHENNEOVOU SVALOVOU DYSTROFIÍ Diplomová práce

Více