6. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015"

Transkript

1 6. průběžná zpráva o naplňování Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let Bilance období: červen 2012 květen 2013 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně Květen 2013

2 Obsah: I. Cíle a opatření společné více oblastem... 5 I. 1 Přehled definovaných cílů a opatření 5 I. 2 Zhodnocení plnění cílů a opatření 5 I. 3 Aktivity společné více oblastem 8 I. 4 Aktivity Odboru sociálních služeb MMP 10 II. Oblast péče o rodiny s dětmi a mladistvé II. 1 Přehled definovaných cílů a opatření 13 II. 2 Zhodnocení plnění cílů a opatření 14 II. 3 Aktivity nad rámec Realizačního plánu 24 II. 4 Aktivity Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně 33 III. Oblast péče o obyvatele sociálně vyloučených lokalit a lidi bez domova...35 III. 1 Přehled definovaných cílů a opatření 35 III. 2 Zhodnocení plnění cílů a opatření 35 III. 3 Aktivity nad rámec Realizačního plánu 38 III. 4 Aktivity Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně 39 IV. Oblast péče o osoby se zdravotním postižením IV. 1 Přehled definovaných cílů a opatření 40 IV. 2 Zhodnocení plnění cílů a opatření 40 IV. 3 Aktivity nad rámec Realizačního plánu 42 IV. 4 Aktivity Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně 47 V. Oblast péče o seniory V. 1 Přehled definovaných cílů a opatření 48 V. 2 Zhodnocení plnění cílů a opatření 48 V. 3 Aktivity nad rámec Realizačního plánu 56 V. 4 Aktivity Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně 58 VI. Oblast péče o cizince VI. 1 Přehled definovaných cílů a opatření 62 2

3 VI. 2 Aktivity Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně 63 VI. 3 Zhodnocení plnění cílů a opatření 67 VI. 4 Aktivity nad rámec Realizačního plánu 69 3

4 Podstata 6. průběžné bilanční zprávy (PBZ) (dále jen PBZ) předkládá zhodnocení období k 31. květnu Přináší ucelený přehled o aktivitách Města a neziskových subjektů činných v oblasti plzeňských sociálních služeb. Je zhodnocením ročního období a zároveň transparentním dokladem snah města Plzně o zkvalitňování stávající sítě služeb a zodpovědného přístupu k požadavkům veřejnosti. Odbor sociálních služeb MMP veškerou svojí činnost vyvíjí v souladu se schválenou Střednědobou rozvojovou koncepcí sociálních služeb v Plzni pro období 2008 až 2015 a s naplňováním jejích dílčích opatření. Zásadními partnery pro uskutečňování jednotlivých záměrů je město Plzeň, spolupracující státní instituce, neziskový sektor zabývající se sociální sférou, ale zároveň i široká plzeňská veřejnost. Důraz je kladen na participativní a komunitní přístup k realizaci veškerých opatření. Veškeré snahy tak vycházejí z podstaty Odboru sociálních služeb být otevřeným úřadem, přístupným občanům našeho města a jejich problémům, reagovat pružně a operativně na požadavky stran veřejnosti s jediným cílem vytvořit funkční síť kvalitních sociálních služeb. bude společně s Realizačním plánem pro rok 2014 vyvěšena na webu OSS MMP: Za obsahovou správnost veškerých informací a údajů nesou plnou odpovědnost uvedené organizace (zpracovatel uveden pod každým dílčím plněním), které dodaly podklady o realizovaných projektech pro zveřejnění v této bilanční zprávě. Příspěvky organizací jsou uvedeny ve znění, v jakém byly dodány bez jakýchkoliv obsahových úprav (ze strany OSS byla provedena pouze jazyková korekce OSS ručí za gramatickou správnost materiálu). 4

5 I. Cíle a opatření společné více oblastem I. 1 Přehled definovaných cílů a opatření Cíl/opatření Název Míra plnění Cíl 1. Podporovat zajištění materiálních a finančních zdrojů pro poskytování služeb a zlepšení podmínek financování služeb Opatření 1.4 Využití velkometrážních bytů pro potřeby projektových záměrů poskytovatelů sociálních služeb I. 2 Zhodnocení plnění cílů a opatření SPLNĚNO ČÁSTĚČNĚ Opatření 1.5 Webová aplikace Dotace OSS MMP SPLNĚNO Cíl 3. Opatření 3.2 Cíl 5. Opatření 5.1 Opatření 5.2 Pružně reagovat na aktuální stav sociálních služeb a na potřeby obyvatel města V praxi ověřit nové metody zjišťování potřeb občanů města, za účelem plánování sociálních služeb a návazných aktivit SPLNĚNO ČÁSTĚČNĚ Vzdělávání poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb a návazných služeb Nabídnout poskytovatelům sociálních služeb vzdělávací semináře V oblasti vzdělávání spolupracovat se Západočeskou univerzitou v Plzni, zejména s Fakultou zdravotnických studií a Vyšší odbornou školou zdravotnickou, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. SPLNĚNO SPLNĚNO Cíl 1. Podporovat zajištění materiálních a finančních zdrojů pro poskytování služeb a zlepšení podmínek financování služeb Opatření 1.4 Využití velkometrážních bytů pro potřeby projektových záměrů poskytovatelů sociálních služeb Realizátor: Městský ústav sociálních služeb města Plzně, Bytový odbor MMP Ing. Chuchler, ředitel Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvkové organizace, zpracoval projektový záměr na využití velkometrážních bytů v majetku města Plzně pro sociální účely. Bytový odbor MMP začal vytipovávat vhodné byty pro realizaci tohoto projektového záměru. Zpracovala: Mgr. Karolína Vodičková, OSS MMP 5

6 Realizátor: Diakonie ČCE středisko Západní Čechy Diakonie ČCE středisko Západní Čechy využívá dva velkometrážní byty pro realizaci projektu Můj 1+0 pro osoby s postižením, chráněného bydlení pro osoby s lehkým až středně těžkým mentálním postižením. Oba byty naprosto vyhovují potřebám služby chráněného bydlení. Každý uživatel zde má svůj vlastní pokoj a bydlí s dalšími dvěma spolubydlícími, sdílí obývací pokoj a kuchyni. Pracovníci podporují uživatele při péči o domácnost, zařizování osobních záležitostí. Dále jsou jim nápomocni při vyhledávání nových sociálních kontaktů a možností využití volného času. Zpracovala: Bc. Barbora Mikulová, Diakonie ČCE středisko Západní Čechy Opatření 1.5 Webová aplikace Dotace OSS MMP Realizátor: Odbor sociálních služeb MMP V tomto sledovaném období se podařilo dopracovat další část aplikace, a to část Vyúčtování/Závěrečná zpráva. Příjemci dotací odevzdávali vyúčtování za rok 2012 již prostřednictvím této aplikace. Dále se podařilo k části vyúčtování dopracovat formulář pro sběr dat do SW Monitoring cílem je sbírat data do SW Monitoringu společně s odevzdáváním Závěrečné zprávy. Tímto krokem se snažíme zefektivnit celý systém. Dalšími kroky by mělo dojít k propojení aplikace Dotace OSS MMP s aplikací SW Monitoring. Zpracovala: Mgr. Karolína Vodičková, OSS MMP Cíl 3. Pružně reagovat na aktuální stav sociálních služeb a na potřeby obyvatel města Opatření 3.2 V praxi ověřit nové metody zjišťování potřeb občanů města, za účelem plánování sociálních služeb a návazných aktivit Opatření nebylo zcela naplněno z důvodu personální nedostatečnosti Odboru sociálních služeb MMP (nerealizovány fokusní skupiny). Mapování prováděno dotazníkovými šetřeními směřovanými na dílčí cílové skupiny senioři, rodiny Zpracovala: Mgr. Alena Hynková, OSS MMP Cíl 5. Vzdělávání poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb a návazných služeb Opatření 5.1 Nabídnout poskytovatelům sociálních služeb vzdělávací semináře Realizátor: Odbor sociálních služeb MMP Začátkem roku provedl OSS MMP dotazníkové šetření u poskytovatelů sociálních služeb, o jaký druh/typ vzdělávání by měli zájem. Vráceno bylo 58 vyplněných dotazníků. 6

7 Výsledky dotazníkového šetření: Občanský zákoník 12 Veřejně prospěšná organizace 1 Case management 4 Respektovat a být respektován 8 Veřejné zakázky 3 Případné změny v legislativě týkající se cizinců 2 Insolvenční zákon, problematika dluhové pasti, dluhové 8 poradenství Legislativa v sociálně právní ochraně dětí 9 Daně, daňové přiznání 2 Základy sebeobrany v terénu a uzavřených prostorách 8 Komunikace s nespolupracujícím a agresivním klientem 8 Efektivní vymezení hranic ve vztahu s klientem 15 Efektivní PR v organizaci propagace a PR 10 Time management 10 Kurz první pomoci 4 SKarta příspěvky pro ZP 5 Fundraising 3 Školení pro pracovníky v přímé práci s klientem 18 Jiné (uveďte) 5 Dále byl při mapování potřeb v oblasti péče o rodinu, děti a mladistvé zjištěn zájem o kurz první pomoci. 8. března 2013 bylo provedeno poptávkové řízení na realizátora tohoto kurzu. Nejlepší nabídku podala organizace DOMOVINKA ADP s.r.o. - nabídla kurz akreditovaný u MPSV a za nejlepší jednotkovou cenu. Realizovány byly zatím dva kurzy 1. pomoci, třetí je plánován na červen 2013: 1. kurz proběhl 26. dubna proškoleno bylo 20 pracovníků sociálních služeb; 2. kurz proběhl 24. května - proškoleno bylo 22 pracovníků sociálních služeb. Seminář k problematice novely občanského zákoníku pro NNO je plánován na 6. září t. r., lektorem bude právník Magistrátu města Plzně Mgr. Michal Červenka. Další semináře v souladu s potřebami NNO jsou připravovány. Veškeré vzdělávací semináře jsou/budou hrazeny z rozpočtu OSS MMP a pro účastníky jsou zdarma. Zpracovala: Mgr. Karolína Vodičková, OSS MMP 7

8 Opatření 5.2 V oblasti vzdělávání spolupracovat se Západočeskou univerzitou v Plzni, zejména s Fakultou zdravotnických studií a Vyšší odbornou školou zdravotnickou, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. Ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií ZČU byla realizována celá řada vzdělávacích kurzů. Blíže jsou popsány v jednotlivých oblastech. Spolupráce bude dále ukotvena v připravované deklaraci mezi městem Plzní a Západočeskou univerzitou (platnost od roku 2014). Zpracovala: Mgr. Karolína Vodičková, OSS MMP I. 3 Aktivity společné více oblastem Realizátor: Epoché, o. s., Linka důvěry a psychologické pomoci Ve sledovaném monitorovacím období byla telefonická krizová pomoc poskytnuta klientům níže uvedeného věkového složení a v daných oblastech. Věkové složení uživatelů: 1-9 let = 7 hovorů let = 14 hovorů let = 28 hovorů let = 52 hovorů let = 67 hovorů let = 1176 hovorů let = 690 hovorů let = 271 hovorů 60 a více let = 393 hovorů Problematika: vztahová - 37 % osobní - 48 % sociální a právní - 7 % zdravotní - 3 % sexuální - 1 % závislosti a sociální patologie - 3 % menšin - 1 % krizová náhlá situace - 1 % CAN - 1 % Zpracovala: Mgr. Simona Bejvlová, vedoucí Linky důvěry a psychologické pomoci 8

9 Realizátor opatření: Bílý kruh bezpečí, o. s. Projekt KRUH bezpečí zvlášť zranitelným obětem trestných činů pro cílovou skupinu zvlášť zranitelné oběti kriminality. Zvlášť zranitelné oběti kriminality potřebují po trestném činu okamžitou pomoc, o kterou si z objektivních důvodů nejsou schopny požádat (šok, hospitalizace, strach z pachatele, dočasná ztráta kompetencí apod.). V důsledku závažné viktimizace hrozí riziko ztráty nebo výrazné snížení schopnosti uplatnit se na trhu práce (ztráta blízké osoby, zranění, rozvoj posttraumatu a jeho somatizace, hmotná nouze, invalidita, aj.). Hlavním cílem projektu je významné přiblížení pomoci zvlášť zranitelným obětem trestných činů (dále jen ZZ OTČ), zavedení systému včasné identifikace a mezioborová spolupráce při poskytování komplexní pomoci v konkrétních případech. A to prostřednictvím 9 klíčových sociálních pracovníků v regionech ČR (pobočka BKB Plzeň), kteří jsou připraveni poskytovat ambulantní i terénní formou okamžitou intervenci, podporu a další odbornou pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Rychlá, dostupná odborná pomoc přispívá ke stabilizaci osoby zasažené zločinem, kompenzuje její dočasně ztracené nebo omezené kompetence, startuje její životaschopnost a snižuje riziko rozvoje posttraumatu. Na okamžitou pomoc navazuje v rámci projektu rozšířený terapeutický program a základní služby BKB - odborné sociální poradenství v poradně BKB. Zpracovala: Bc. Monika Jelínková, Bílý kruh bezpečí, o.s. pobočka Plzeň Realizátor: Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA o. s. Od počátku roku 2012 pracuje na území Plzeňského kraje, konkrétně města Plzně, Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA, nezisková organizace zaměřující se na práci s dobrovolníky. V polovině roku 2012 byla organizaci udělena akreditace Ministerstva vnitra ČR na vysílání dobrovolníků, č.j. MV /OP-2012, tím splňuje podmínky pro vysílající organizaci podle zákona č.198/2002 Sb., o dobrovolnické službě. Projekt: Dobrovolníci pro Plzeň 2013 Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA v současné době spolupracuje s 35 organizacemi Plzeňského kraje, které mohou využívat práci dobrovolníků při své činnosti. Ve sledovaném období došlo k oslovení široké veřejnosti, studentů středních, vyšších a vysokých škol, z jejichž řad se rekrutovalo 125 nových aktivních dobrovolníků. Tito dobrovolníci pracují převážně v sociálních službách. Jedná se o dlouhodobou dobrovolnickou službu. Přestěhováním do nových velkých prostor v plzeňském sídlišti Vinice na počátku roku 2013, mohla Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA značně rozšířit portfolio svých dobrovolnických aktivit směrem k veřejnosti. Zpracovala: Mgr. Pavlína Brabcová, Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA o. s. 9

10 I. 4 Aktivity Odboru sociálních služeb MMP Tři certifikáty profesionální úrovně RATED za sérii Průvodců v soutěži Zlatý středník Certifikát profesionální úrovně RATED získal v soutěži Zlatý středník 2012 každý ze tří Průvodců, které od roku 2010 vytvořil Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně. Zlatý středník je prestižní profesní soutěž, která hodnotí a oceňuje nejlepší firemní média v Česku. Soutěží v ní firemní publikace určené k reprezentaci společnosti či značky a služeb vůči zákazníkům, obchodním partnerům nebo zaměstnancům. OSS MMP každoročně vydává pro plzeňskou veřejnost jednoho průvodce, který je vždy zaměřen na konkrétní oblast služeb: v roce 2010 vznikl první z řady Průvodce světem sociálních služeb pro seniory (a nejen pro ně) ve městě Plzni, rok poté se dočkali občané se sníženou mobilitou - služby a bezbariérové instituce zdravotnického, kulturního nebo vzdělávacího charakteru nalezli v průvodci pod titulem Kudy, kam a jak v Plzni o berlích a na vozíku. Třetí a zatím poslední v řadě s názvem Průvodce (nejen) pro rodiny s dětmi aneb Kam s nimi v Plzni? vznikl na sklonku loňského roku a zájemci v něm najdou ucelenou nabídku služeb a inspirací pro rodiče s dětmi rozdílného věku. Všechny vydané tituly se setkaly jak se zájmem veřejnosti, tak s uznáním odborné poroty, která ocenila jejich profesionální úroveň. Každý z Průvodců vyšel v nákladu kusů a plzeňské veřejnosti jsou k dispozici zdarma. Poskytnutí dotací nad rámec dotačních řízení Během monitorovacího období obdržel radní pro sociální oblast a následně Odbor sociálních služeb MMP několik žádostí o poskytnutí dotace mimo dotační řízení. Vzhledem k charakteru žádostí bylo Zastupitelstvem města Plzně několika žadatelům vyhověno a město Plzeň uvolnilo finanční prostředky na krytí jejich požadavků. TOTEM regionální dobrovolnické centrum 1. Dotace ve výši ,- Kč na dostavbu a vybavení objektu TOTEM - Dům napříč generacemi, Kaznějovská 51, Plzeň; 2. Dofinancování provozních nákladů sociální služby SAS pro seniory a zdravotně postižené ve výši ,- Kč; 3. Dotace ve výši ,- Kč na úhradu dluhu vůči stavební firmě za vícepráce. Diecézní Charita Plzeň Dotace ve výši ,- Kč na rekonstrukci dvora Domova pokojného stáří sv. Alžběty, Hlavanova 15 a 17, Plzeň. Městská Charita Plzeň 1. Investiční dotace ve výši ,- Kč na kofinancování výstavby Chráněného bydlení organizace získala dotaci z ROP Jihozápad. 10

11 2. Dotace ve výši ,- Kč na zajištění pomoci a služeb lidem bez domova v zimním období. Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy Požádala o dotaci ve výši ,- Kč na kofinancování projektu chráněného bydlení Červená nit, na kterou měla organizace získat dotaci z ROP Jihozápad. Finanční prostředky byly v rozpočtu města Plzně pro organizaci připraveny, ale organizace svůj požadavek před schválením ZMP stáhla z důvodu nejistoty následného financování provozu dané služby. Projekt nebude realizován. Asociace pro pomoc handicapovaným dětem Dotace ve výši ,- Kč na vybavení Denního a týdenního stacionáře - CENTRUM HÁJEK. Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA Dotace ve výši ,- Kč na zajištění projektu Dobrovolníci pro Plzeň Seminář PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně připravil dne pro neziskové organizace působící v oblasti sociálních služeb seminář PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ jako důsledek nedodržení podmínek dotační smlouvy. Cílem semináře bylo upozornit příjemce dotací na nová ustanovení v dotačních smlouvách a prodiskutovat problémy, jejichž výskyt byl zaznamenán při kontrole plnění podmínek smluv. Semináře se zúčastnilo cca 50 zástupců dotovaných subjektů. Dobrá praxe v integraci dětí se sociálním a zdravotním znevýhodněním či zdravotním postižením Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru sociálních služeb a ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně, vyhlásilo ve sledovaném období celoměstskou soutěž Dobrá praxe v integraci dětí se sociálním a zdravotním znevýhodněním či zdravotním postižením Plzeň 2011/2012 Vítězné školy: 55. mateřská škola, Mandlova 6 ZLATO za projekt Trnkova kouzelná zahrada - komplexní vzdělávací program, který přirozenou a hravou formou zohledňuje integraci dětí jak se zdravotním, tak sociálním handicapem. 16. základní a mateřská škola, Americká 30 STŘÍBRO za kalendář akcí zaměřených na integraci dětí se sociálním znevýhodněním a za spolupráci s neziskovou organizací Společnost Tady a Teď, o.p.s. v rámci doučování žáků. Základní škola v Plzni Újezdě, Národní 1 BRONZ za projekt Ambulantní nápravné péče Komisař Vrťapka, který je zaměřen na děti s vývojovými poruchami učení. 11

12 Podpora poskytovatelů sociálních služeb v oblasti propagace Odbor sociálních služeb MMP každoročně nabízí pomoc poskytovatelům sociálních služeb při propagaci služeb prostřednictvím webových stránek - díky vstřícnosti vedení jednotlivých městských obvodů je od května 2013 banner Sociální služby města Plzně (prolink na web OSS) umístěn na titulních stránkách webových portálů všech plzeňských městských obvodů. Významná je též podpora v podobě úhrady tisku propagačních a informačních letáků neziskových organizací. Ve sledovaném monitorovacím období byla poskytnuta ze strany OSS MMP podpora na tisk propagačních materiálů v celkové výši ,- Kč. ANDĚL 2012 oceňování dobrovolníků Velký sál Měšťanské besedy byl v pátek 30. listopadu 2012 dějištěm již šestého andělského sletu - v rámci tradiční akce ANDĚL 2012, kterou pravidelně pořádá Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně ve spolupráci s Kanceláří primátora, po roce opět symbolicky děkovalo město Plzeň svým dobrovolníkům a pracovníkům v sociálních službách. 6. andělský slet ve svátečním duchu a s bohatým doprovodným programem přivítal na 230 oceněných, které nominovaly plzeňské organizace poskytující sociální služby, a kteří převzali z rukou primátora města Plzně Mgr. Martina Baxy a radního pro oblast sociálních věcí Jiřího Kuthana titul ANDĚL 2012, titul ANDĚLSKÉ RUCE 2012 a titul DOBRÁ DUŠE Právě posledně zmíněná kategorie zohlednila dlouholetý osobní přínos v kontextu vyhlášeného roku zaměřeného na seniory oceněnými byli proto ti, kteří pro plzeňskou seniorskou veřejnost rozhodně nejsou neznámými pojmy: Bohumila Šmolíková, Ludmila Ševčíková a Petr Kostner. Jako třetí do ZLATÉ ANDĚLSKÉ SÍNĚ vstoupil a Zlatého Anděla 2012 uděleného statutárním městem Plzeň převzal pan Karel Ženíšek - za svou dlouholetou obětavou činnost související se službami pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí a mimořádný přínos sociálním službám města Plzně v oblasti fundraisingu. 12

13 II. Oblast péče o rodiny s dětmi a mladistvé Manažer pro cílovou skupinu: Mgr. Karolína Vodičková II. 1 Přehled definovaných cílů a opatření Cíl/opatření Název Míra plnění Cíl 2. Podpora práce s rodinami, dětmi a mladistvými Opatření 2.3 Opatření 2.4 Opatření 2.5 Opatření 2.6 Využití velkometrážních bytů pro potřeby projektových záměrů z této oblasti (např. zařízení pro krátkodobé umístění ohroženého dítěte nad 3 roky, pro matky opouštějící azylové zařízení apod.) Kampaň zaměřená na nábor pěstounských rodin ve spolupráci všech zainteresovaných subjektů (NNO, Plzeňský kraj, město Plzeň, aj.) Služby na podporu funkčnosti a soudržnosti rodiny Posilovat informovanost rodičů o potřebách, vývoji dětí a službách pro rodinu s dětmi NESPLNĚNO SPLNĚNO SPLNĚNO SPLNĚNO Cíl 4. Podpora předškolní výchovy pro děti ze sociálně slabých rodin (ze sociálně znevýhodněného prostředí) Opatření 4.2 Podpora rané péče a předškolní výchovy (zejména směrem k rodinám ohroženým sociálním vyloučením) SPLNĚNO 13

14 II. 2 Zhodnocení plnění cílů a opatření Cíl 2. Podpora práce s rodinami, dětmi a mladistvými Opatření 2.3 Využití velkometrážních bytů pro potřeby projektových záměrů z této oblasti (např. zařízení pro krátkodobé umístění ohroženého dítěte nad 3 roky, pro matky opouštějící azylové zařízení apod.) Opatření nebylo realizováno žádná organizace nepředložila svůj projektový záměr. Opatření 2.4 Kampaň zaměřená na nábor pěstounských rodin ve spolupráci všech zainteresovaných subjektů (NNO, Plzeňský kraj, město Plzeň, aj.) Realizátor opatření: Odbor sociálních služeb MMP Odbor sociálních služeb MMP ve sledovaném období zařadil problematiku náhradních rodin a pěstounství mezi priority dotačního řízení Aktivity prorodinné politiky. V roce 2012 získaly dotaci dva vzájemně propojené projekty, a to: Diakonie ČCE středisko Západní Čechy (projekt Archa pro náhradní rodinnou péči ) Centrum pro děti a rodinu LATUS (projekt Naše cesty vedou do Rodiny ) Hlavním cílem obou projektů bylo zvýšit povědomí o náhradní rodinné péči a zájem občanů našeho města o pěstounství. Na území správního obvodu města Plzně je aktuálně evidováno 146 pěstounských rodin. Zpracovala: Mgr. Karolína Vodičková, OSS MMP Realizátor opatření: Diakonie ČCE středisko Západní Čechy ve spolupráci s o.s. Latus V průběhu monitorovacího období realizovala Diakonie ČCE středisko Západní Čechy 12 setkání určených pro širokou veřejnost a zaměřených na informování veřejnosti o tématu náhradní rodinné péče a zároveň na nábor pěstounů. Vznikly tiskové materiály: a) prezentační letáček služeb, které Diakonie Západ poskytuje pěstounům v rámci služeb Doprovázení pěstounských rodin b) brožura Pro zájemce o pěstounskou péči c) letáky pozvánky na náborové aktivity V tisku (Plzeňský deník, 5+2) vyšlo v průběhu roku několik tiskových zpráv s tématem náhradní rodinné péče, mající většinou charakter pozvánek. 14

15 V první polovině roku 2012 probíhala setkání pracovní skupiny, kterých se účastnili Diakonie Západ, o.s. Latus, zástupci Dětského centra v Plzni, dětských domovů se ZDVOP (Plzeň, Trnová, Staňkov), zástupci OSPOD Plzeňského kraje a MMP. V rámci setkávání byla mapována situace na poli náhradní rodinné péče v Plzeňském kraji, vznikla prezentace potřeb v této oblasti. Výstupy byly prezentovány na společném setkání v červnu Zpracovala: Mgr. Lucie Petříčková, manažer úseku služeb sociální prevence, Diakonie ČCE středisko Západní Čechy Opatření 2.5 Služby na podporu funkčnosti a soudržnosti rodiny Realizátor opatření: Centrum dětí a rodičů Centrum dětí a rodičů realizovalo ve sledovaném období tyto aktivity: 1. Rodičovství sdílené rodičovská podpůrná skupina - 14 tvořivých dílen zaměřených na sdílení rodičovských problémů v bezpečném prostředí rodičovské podpůrné skupiny. 2. Rodinné a mezigenerační vztahy zážitkově - 12 různorodých aktivit zacílených na podporu zdravého rodinného a mezigeneračního modelu, na vzájemnou interakci v rámci rodiny a mezi rodinami navzájem (akce kulturní, divadlo, outdoorové apod.). Zpracovala: Ing. Hana Pudelská, Centrum dětí a rodičů Realizátor opatření: Občanská poradna Plzeň, o. s. Opatření bylo splněno částečně z důvodu, že Občanská poradna Plzeň není primárně zacílená na rodinu a děti, ale v rámci své služby při poskytování odborného sociálního poradenství se s problematikou partnerského a manželského soužití a rodičovství setkává a tuto problematiku řeší (zejména se jedná o vztahy mezi manželi, vztahy mezi dětmi a rodiči, problematika výživného či výchovy dětí). Zpracovala: Mgr. Monika Krausová, Občanská poradna Plzeň, o. s. Realizátor opatření: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Plzeň - Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha Služby poskytované Centrem pomoci, vyjma podpory svépomocných skupin, plně korespondují s opatřením 2.5 Služby na podporu funkčnosti rodiny. Pracovníci Centra pomoci v rámci odborného sociálního poradenství i SAS pro rodiny s dětmi přispívají k posílení funkčnosti rodin, partnerských vztahů a rodičovství, podpoře rodiny v péči o děti a v procesu harmonizace práce a rodiny i k posilování a upevňování rodičovských rolí. Propojení programů Salesiánského střediska umožňuje také velmi pestrou nabídku volnočasových aktivit pro děti i rodiče s dětmi předškolního věku. Zpracovala: Bc. Petra Pelíšková, Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Plzeň 15

16 Realizátor opatření: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Plzeň NZDM Vzducholoď NZDM Vzducholoď naplňuje požadavek opatření 2.5 především aktivitami pro podporu a výchovu mladistvých k harmonickému partnerství, manželství a odpovědnému rodičovství a také nabídkou volnočasových aktivit mladistvým. Zpracovala: Bc. Petra Pelíšková, Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Plzeň Realizátor opatření: TOTEM regionální dobrovolnické centrum TOTEM RDC se ve svých dobrovolnických projektech Pět P a KOMPAS cíleně věnuje dlouhodobé podpoře dětí a rodin, které se ocitnou z různých důvodů v obtížné životní situaci. V ČR mentoringové programy realizují NNO ve 22 městech a TOTEM - RDC mělo své první dětské klienty v roce 1999 a je zakládajícím členem Asociace Pět P, která garantuje kvalitu realizace mentoringových programů v ČR. V průběhu roku 2012 byly preventivní programy Pět P a KOMPAS spojené do projektu Mentoringové preventivní programy pro podporu rodin a dětí s rizikem ohrožení vývoje a společenského začlenění akreditovány u MV ČR podle zákona 198/2002 Sb. a o změně některých zákonů jako dobrovolnický projekt. TOTEM RDC má uděleno pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. V mentoringových programech dobrovolníci pomáhají těm dětem, které nemají dobré zázemí pro kvalitní rozvoj, které jsou na okraji zájmu kolektivu vrstevníků, dětem ohroženým sociálním vyloučením, dětem se slabými školními výsledky (LMD, ADHD), dětem s narušenými komunikačními schopnostmi, jinojazyčně mluvícím dětem, dětem z jiné etnické skupiny, dětem nesamostatným, nedůvěřivým, dětem po traumatickém zážitku, dětem žijícím v neúplných rodinách, dětem rodičů se zdravotním handicapem, dětem z DD, dětem, jejichž sourozenci mají zdravotní handicap apod. V programech dobrovolník dítěti nabízí jedno odpoledne v týdnu možnost sdílet problémy i radosti, prožít kvalitně strávený volný čas, zažít pocit ocenění a uznání a posílit vlastnosti, které může uplatnit ve svých přirozených sociálních skupinách a v dalším životě. Při nabídce programů dětem a rodinám TOTEM RDC aktivně spolupracuje se subjekty zabývajícími se problematikou sociálního vyloučení rodin a dětí: Diagnostický ústav Plzeň, Středisko výchovné péče, Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy, DOMUS centrum pro rodinu, Občanské sdružení ProCit, Dětské centrum Plzeň, Dětské centrum Latus, Člověk v tísni programy KOST, MMP - Odbor státní sociální péče, 21. ZŠ v Plzni. Kontrakty mezi TOTEM RDC, dobrovolníkem a rodinou se uzavírají na rok a dvojice a skupinky zapojené do projektu kontinuálně přechází z roku do roku. V květnu 2013 aktivně pracuje v programu Pět P 18 dvojic a TOTEM RDC připravuje skupinku pro program KOMPAS. O vytváření dalších je velký zájem jak ze strany spolupracujících organizací, tak ze strany dobrovolníků. Dobrovolníky jsou převážně studenti SŠ, VOŠ a VŠ. V roce 2013 vznikly 2 dvojice, kde dobrovolníkem podporujícím dítě a rodinu je senior. V TOTEM RDC pracuje Dobrovolnický klub Klíč (kde se soustřeďují zájemci o mentoringové programy), který má jako hlavní záměr připravovat a ve spolupráci s dalšími NNO v Plzni realizovat různé jednorázové akce zacílené pro dětské klienty a průběžnou přípravu dobrovolníka na práci s konkrétním dítětem. Po cca

17 měsících je s dobrovolníkem projednán jeho skutečný zájem o dobrovolnickou činnost v mentoringových programech a probíhá proškolení dle metodiky programů a zařazení do konkrétního programu. Dobrovolníci v programu pracují pod pravidelnou odbornou supervizí. Součástí programů jsou i společné akce pro děti a dobrovolníky např. Den s UFOny, Jednosvětové bubnování apod. Zpracovala: Bc. Vlastimila Faiferlíková, TOTEM regionální dobrovolnické centrum Realizátor opatření: Diakonie ČCE středisko Západní Čechy 1. Podpora funkčnosti rodiny v rámci služeb krizová pomoc, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi V průběhu monitorovacího období využilo služby SASRD cca 67 rodin. Podpora rodin probíhá ambulantní formou v prostorách našeho zařízení a též terénní formou v domácím prostředí rodin. Služby jsou zaměřené především na posilování rodičovských kompetencí, výchovných dovedností a přístupů rodičů, na zlepšování vztahů v rodinách, posilování rolí rodičů a dětí. Důležitou součástí práce s rodinami je také podpora rodičů v pomoci dítěti ve školní přípravě, plánování volnočasových aktivit, komunikace se školou a úřady. Nedílnou součástí naší práce při poskytování služeb pro rodiny s dětmi je spolupráce s OSPOD pracovníky (případové konference, domluvené modely předávání informací apod.). 2. Dospělí a děti školou povinní projekt podpořený v rámci grantového řízení MPSV podpora rodiny, realizovaný v roce 2013 Projekt se zaměřuje na vyrovnávání příležitostí dětí, žijících v sociálně znevýhodněných rodinách ve společnosti. Prostřednictvím individuálně nastavené podpory dítěti a jeho rodině chce tento projekt přispět ke zvýšení statutu tohoto dítěte mezi vrstevníky ve škole i mimo školní prostředí, posílit vztahy v rodině mezi dětmi a jejich rodiči v oblasti výchovy a vzdělávání a zlepšit komunikaci mezi školou a rodinou. Podstatou projektu je propojení sociální, vzdělávací a zdravotní oblasti následujícím způsobem: 1) sociální oblast: rodiny zapojené do projektu spadají do agendy OSPOD a využívají či budou využívat ambulantní či terénní sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytované v rámci registrovaných služeb Diakonie Západ (tato část projektu je hrazena z dotačního systému sociálních služeb MPSV či IP Plzeňského kraje) 2) vzdělávací oblast: informační a osvětová činnost v oblasti péče o ohrožené děti mezi studenty Pedagogické fakulty Západočeské univerzity a získání dobrovolníků z řad studentů pro praktickou dobrovolnickou službu v rodinách sociálně znevýhodněných dětí; vzdělávací a tréninkové aktivity pro rodiče zaměřené na zvyšování jejich rodičovských kompetencí v oblasti péče o dítě, zdravý životní styl, výchovy a vzdělávání, rodinného života ; podpora dítěte ve školní přípravě či v mimoškolním trávení volného času (vytvoření individuálního plánu vzdělávání dítěte pro domácí přípravu, vytvoření 17

18 kariérního plánu u starších dětí, doprovázení v procesu domácí přípravy či přímo doprovod na zájmové aktivity); podpora rodičů při komunikaci se školou, doprovod rodičů do školy, zprostředkování rozhovoru s pedagogickým pracovníkem (role mediátora); 3) zdravotní oblast: při vytváření individuálního mimoškolního vzdělávacího plánu dítěte (IMVPD) pro domácí přípravu spolupracovat s dětským lékařem a se souhlasem zákonných zástupců s ním konzultovat vývojová i zdravotní specifika. 3. Podpora náhradních rodin V průběhu roku 2012 začala Diakonie realizovat doprovázení pěstounských rodin. V průběhu roku 2012 (od června do prosince) jsme doprovázeli 9 pěstounských rodin. Od ledna 2013 probíhá v souvislosti s novelou zákona č. 359/1996 Sb. o sociálně právní ochraně dětí prezentace služeb Diakonie Západ v rámci doprovázení a mapování situace v rodinách, s cílem uzavření Dohody o výkonu pěstounské péče. Z toho důvodu došlo také v lednu 2013 k rozšíření pověření k sociálně právní ochraně dětí právě v oblasti uzavírání dohod a poskytování doprovodných služeb pro pěstounské rodiny. Od ledna 2013 dochází také k rozvoji nabízených služeb pro pěstouny především v oblasti vzdělávání pěstounů a krátkodobých (jednodenních či víkendových) respitů pro pěstouny. Zpracovala: Mgr. Lucie Petříčková, manažer úseku služeb sociální prevence, Diakonie ČCE středisko Západní Čechy Realizátor opatření: Ponton, občanské sdružení NZDM Pixla NZDM Pixla je místem, kde mohou mladí lidé od počátku školní docházky do 20 let trávit svůj volný čas - mohou zde najít zábavu, prostor pro vlastní aktivity, setkání se s vrstevníky a hlavně podporu a odbornou pomoc. Přístup do nízkoprahového klubu Pixla není podmíněn přihláškou, financemi, zájmem ani pravidelnou docházkou. NZDM Pixla je především sociální službou, která nabízí dětem a mládeži prostor pro rozhovor, otevírání témat, řešení problémů, doučování či hledání práce. V současné době NZDM Pixla navštěvuje široce rozvětvená skupina dětí a mládeže z Plzně a blízkého okolí. Ve sledovaném období využilo služeb klubu 322 uživatelů, průměrný počet uživatelů byl 37 denně. Těmto uživatelům bylo poskytnuto 4200 výkonů a stále pravidelně navštěvují a využívají nabídky NZDM. Nabídku NZDM ve sledovaném období tvořily různé volnočasové aktivity, které mohou návštěvníci klubu volně využívat. Tyto aktivity jsou pak doplněny pravidelnými pokecy na různá témata, která jsou zrovna aktuální proběhly tak besedy o bulimii a anorexii, o násilí v rodině, ve vztahu a o právech jednotlivců, o výhodách a nevýhodách půjček, o plánech do budoucna, o asertivitě, empatii, komunikaci, temperamentu a konfliktech. Tyto besedy byly často doplněné promítáním dokumentů, které se daného tématu dotýkají. V letních měsících jsme pak pořádali na přání uživatelů různé volnočasové akce mimo prostory klubu a v období podzimních prázdnin jsme uskutečnili pětidenní vzdělávací pobyt uživatelů na téma finanční gramotnost. Zpracovala: Kristýna Jirkovská Ponton, občanské sdružení 18

19 Realizátor opatření: Ponton, občanské sdružení Terénní program COM.PASS Terénní program COM.PASS se věnuje práci s neorganizovanými dětmi a mládeží od 11 do 25 let. Tomuto okruhu osob poskytuje sociální služby, zprostředkovává volnočasové aktivity a motivuje děti k efektivnějšímu vhodnému trávení volného času. Kromě drobných volnočasových aktivit při přímé terénní práci, ve sledovaném období program realizoval především fotbalové turnaje, o které je mezi uživateli velký zájem. Mezi významné aktivity patřila např. akce Streetart & Skate za Plazou. V srpnu proběhl zážitkový pobyt pro 9 uživatelů služby. Velmi úspěšné byly akce nazvané Street Battle Jam - jedná se o kulturní akci zaměřenou na soutěž v tanci. První proběhla v říjnu roku 2012, díky velkému zájmu jsme další uspořádali v dubnu a květnu roku 2013 a další se bude ještě konat. Naši uživatelé tak dostávají možnost realizovat se v něčem, co je baví. Zpracovala: Pavla Pohlreichová, Ponton, občanské sdružení Realizátor opatření: Poradna pro ženy a dívky Poradna pro ženy a dívky každodenně pracuje s klientkami a jejich rodinami ze sociálně slabého okolí Husova náměstí v Plzni. Klientky dlouhodobě doprovázíme a podporujeme v jejich snaze zachovat rodinu, pečovat o děti, posilovat svou rodičovskou roli či nést zodpovědnost za své rodičovství, aby nemuselo docházet k rozpadu rodin. Těmto ženám poradna poskytla cca 90 konzultací měsíčně. Poradna nabízí i pravidelné dílny a setkání žen, kde se vytváří přirozená komunita žen s atmosférou vzájemné pomoci a porozumění. Za dané období proběhlo 9 dílen a setkání. Kromě toho jsou některé klientky zapojeny do vyrábění a přípravy dárkových předmětů na malé vánoční a velikonoční trhy. Zpracovala: Mgr. Marie Mentlová, Poradna pro ženy a dívky Opatření 2.6 Posilovat informovanost rodičů o potřebách, vývoji dětí a službách pro rodinu s dětmi Realizátor opatření: Odbor sociálních služeb MMP 1. Průvodce (nejen) pro rodiny s dětmi aneb Kam s nimi v Plzni? 2012 Odbor sociálních služeb ke konci roku 2012 vydal v nákladu ks Průvodce (nejen) pro rodiny s dětmi aneb Kam s nimi v Plzni? Cílem průvodce bylo usnadnit rodičům a nejen jim orientaci v široké nabídce služeb pro děti. Průvodce je zdarma k dispozici v řadě institucí: ZOO Plzeň, Knihovna města Plzně, mateřská centra, Informační kancelář, jednotlivé městské obvody a pochopitelně na OSS MMP. 2. Festival Cesta ženy - matky V pátek se v Plzni uskutečnil první festival na podporu přirozeného těhotenství a porodu pod názvem Cesta ženy matky, který pořádala Fakulta zdravotnických studií, Katedra ošetřovatelasví a porodní asistence Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s Odborem sociálních služeb Magistrátu města Plzně. Festival Cesta ženy matky poskládal do jednoho dne různorodé informace a sebepoznávací techniky, které pomáhají otevírat srdce každé těhotné ženě. Součástí 19

20 akce byly přednášky, praktické workshopy, prodejní výstava, poradna porodní asistentky, duly, dětské sestry. Akce byla doplněna o videoprojekce s porodní tématikou. Festival během dne navštívilo kolem 200 návštěvníků, včetně odborné veřejnosti. 3. Cyklus v životě ženy Cyklus tří přednášek vznikl na základě vzájemné spolupráce Odboru sociálních služeb s Fakultou zdravotnických studií ZČU - Katedrou ošetřovatelství a porodní asistence, vedoucí katedry Mgr. Kašovou a mateřskými centry. MC Plzeňské panenky nabídka Mgr. Kašové oslovila a byla tak dohodnuta vzájemná spolupráce na bázi přednášek, jejichž cílem je posilovat ženství, mateřství a poskytnout dostatek informací ženám v oblasti intimních témat, jakými jsou menstruace, menopauza, těhotenství. V této oblasti není na území města vyvíjena žádná cílená aktivita. Mgr. Kašová je porodní asistentka s dlouholetou praxí. Zpracovala: Mgr. Karolína Vodičková, OSS MMP Realizátor opatření: Centrum dětí a rodičů Centrum dětí a rodičů realizovalo následující aktivity: 1. Jak být dobrým rodičem - 12 diskuzí na téma rodičovství, rodičovské kompetence (např. komunikace v rodině, konflikt v rodině, mateřské a otcovské principy ve výchově apod.). 2. Posilování rodičovských kompetencí ve specifických oblastech péče o děti 14 rodičovských setkání (1x týdně) zaměřených na posilování rodičovských kompetencí ve specifických oblastech péče o děti formou vzdělávacích a tréninkových aktivit, formou praktického nácviku sociálních vztahů. 3. Rodičovství v liteře zákona - 13 přednášek s diskuzí na téma: legislativní rámec rodičovství (např. rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek, návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené, systém sociálních dávek apod.). Zpracovala: Ing. Hana Pudelská, Centrum dětí a rodičů Realizátor opatření: MOTÝL, o.s. Rodičovské centrum Vlnka ve sledovaném období realizovalo tyto aktivity: 1. Rodičovské skupiny jsou prostorem pro sdílení společných témat, radostí i starostí, které přináší život v rodině. Od ledna 2012 probíhají 2 rodičovské skupiny, každá 1x měsíčně. Jedna z nich má již svou tradici od roku Jedná se o Klub Ulita, který je specifickou rodičovskou skupinou. Ulita přináší podporu rodičům s dětmi se zdravotním postižením. 2. Vzdělávací kurzy byly voleny podle zájmů rodičů. Fotokurz I. a II. Psychomotorický vývoj dítěte I., II., III. Sociální reforma Je třeba bát se léků u dětí s PAS? Finanční gramotnost I. a II. 20

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Sociální práce s lidmi a pro lidi. Olomouc, 7. 2. 2013

Sociální práce s lidmi a pro lidi. Olomouc, 7. 2. 2013 Sociální práce s lidmi a pro lidi Olomouc, 7. 2. 2013 Jak to vypadá v praxi... Je třeba mít na zřeteli, že sociální práce/sociální politika vykonávaná na úrovni samosprávy není o dávkách ale o službách

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI:

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 3.1 Podpora stávající

Více

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. 1 ČESKÝ BROD SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Personální obsazení 3,8 úvazku + 0,6 úvazku pracovnice pro práci s pěstounskými rodinami /do konce r.

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 O B S A H 1. Předmluva 1 2. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 2 3. Priority rozvoje služeb a péče v roce

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA DĚTI A MLÁDEŽ

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA DĚTI A MLÁDEŽ SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA DĚTI A MLÁDEŽ Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené pracovní skupiny. V oblasti sociální služeb bylo definováno

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Vzdělávání a podpora osvojitelských a pěstounských rodin 2 46 2 131 000 1 491 000 1 321 000 924 700

Vzdělávání a podpora osvojitelských a pěstounských rodin 2 46 2 131 000 1 491 000 1 321 000 924 700 Název žadatele Obec Z as tř eš. Název projektu Uznané organizace Příloha č. 2 Do t. Ob l. Po čet bo dů Celkový rozpočet Požadovaná dotace Požadavek po odečtení zbyt. nákl. Přidělená dotace HoSt Home -

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU Ing. Helena Petroková helena.petrokova@mpsv.cz Praha, 2.11.2015 Zaměření prezentace: OP Zaměstnanost

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HISTORIE Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence zneužívání návykových látek

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Hradec Králové město přátelské rodině

Hradec Králové město přátelské rodině Hradec Králové město přátelské rodině Ing. Anna Maclová, náměstkyně primátora pro oblast školství, sociální věci a zdravotnictví PhDr. Marek Šimůnek, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Seminář

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

TOTEM regionální dobrovolnické centrum

TOTEM regionální dobrovolnické centrum TOTEM regionální dobrovolnické centrum Posláním TOTEM RDC je vytvářet pozitivní a funkční mezilidské vztahy, jak v rámci rodiny, tak v širším kontextu občanské společnosti 1999 2014 DLOUHODOBÉ CÍLE A LINIE

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

Emergentní projekt Ministerstva vnitra ČR Podpora integrace cizinců na území m. č. Praha 14

Emergentní projekt Ministerstva vnitra ČR Podpora integrace cizinců na území m. č. Praha 14 Emergentní projekt Ministerstva vnitra ČR Podpora integrace cizinců na území m. č. Praha 14 MĚSTSKÁ PRAHA PRAHA 14 14 Představení městské části Praha 14 Městská část Praha 14 je jednou z 57 městských části

Více

Integrace osob s PAS na pracovní trh

Integrace osob s PAS na pracovní trh Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Integrace osob s PAS na pracovní trh Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Kadlová APLA-JM o.s.: Kdo jsme? Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem,

Více

Soutěžní formulář v rámci soutěže Obec přátelská rodině

Soutěžní formulář v rámci soutěže Obec přátelská rodině Soutěžní formulář v rámci soutěže Obec přátelská rodině Kategorie * počet obyvatel 1 do 500 2 501 2 000 3 2 001 5 000 4 5 001 10 000 5 10 001 50 000 6 50 001 a více Obec/městská část 1 : Kraj: Ulice: PSČ:

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více