6. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015"

Transkript

1 6. průběžná zpráva o naplňování Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let Bilance období: červen 2012 květen 2013 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně Květen 2013

2 Obsah: I. Cíle a opatření společné více oblastem... 5 I. 1 Přehled definovaných cílů a opatření 5 I. 2 Zhodnocení plnění cílů a opatření 5 I. 3 Aktivity společné více oblastem 8 I. 4 Aktivity Odboru sociálních služeb MMP 10 II. Oblast péče o rodiny s dětmi a mladistvé II. 1 Přehled definovaných cílů a opatření 13 II. 2 Zhodnocení plnění cílů a opatření 14 II. 3 Aktivity nad rámec Realizačního plánu 24 II. 4 Aktivity Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně 33 III. Oblast péče o obyvatele sociálně vyloučených lokalit a lidi bez domova...35 III. 1 Přehled definovaných cílů a opatření 35 III. 2 Zhodnocení plnění cílů a opatření 35 III. 3 Aktivity nad rámec Realizačního plánu 38 III. 4 Aktivity Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně 39 IV. Oblast péče o osoby se zdravotním postižením IV. 1 Přehled definovaných cílů a opatření 40 IV. 2 Zhodnocení plnění cílů a opatření 40 IV. 3 Aktivity nad rámec Realizačního plánu 42 IV. 4 Aktivity Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně 47 V. Oblast péče o seniory V. 1 Přehled definovaných cílů a opatření 48 V. 2 Zhodnocení plnění cílů a opatření 48 V. 3 Aktivity nad rámec Realizačního plánu 56 V. 4 Aktivity Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně 58 VI. Oblast péče o cizince VI. 1 Přehled definovaných cílů a opatření 62 2

3 VI. 2 Aktivity Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně 63 VI. 3 Zhodnocení plnění cílů a opatření 67 VI. 4 Aktivity nad rámec Realizačního plánu 69 3

4 Podstata 6. průběžné bilanční zprávy (PBZ) (dále jen PBZ) předkládá zhodnocení období k 31. květnu Přináší ucelený přehled o aktivitách Města a neziskových subjektů činných v oblasti plzeňských sociálních služeb. Je zhodnocením ročního období a zároveň transparentním dokladem snah města Plzně o zkvalitňování stávající sítě služeb a zodpovědného přístupu k požadavkům veřejnosti. Odbor sociálních služeb MMP veškerou svojí činnost vyvíjí v souladu se schválenou Střednědobou rozvojovou koncepcí sociálních služeb v Plzni pro období 2008 až 2015 a s naplňováním jejích dílčích opatření. Zásadními partnery pro uskutečňování jednotlivých záměrů je město Plzeň, spolupracující státní instituce, neziskový sektor zabývající se sociální sférou, ale zároveň i široká plzeňská veřejnost. Důraz je kladen na participativní a komunitní přístup k realizaci veškerých opatření. Veškeré snahy tak vycházejí z podstaty Odboru sociálních služeb být otevřeným úřadem, přístupným občanům našeho města a jejich problémům, reagovat pružně a operativně na požadavky stran veřejnosti s jediným cílem vytvořit funkční síť kvalitních sociálních služeb. bude společně s Realizačním plánem pro rok 2014 vyvěšena na webu OSS MMP: Za obsahovou správnost veškerých informací a údajů nesou plnou odpovědnost uvedené organizace (zpracovatel uveden pod každým dílčím plněním), které dodaly podklady o realizovaných projektech pro zveřejnění v této bilanční zprávě. Příspěvky organizací jsou uvedeny ve znění, v jakém byly dodány bez jakýchkoliv obsahových úprav (ze strany OSS byla provedena pouze jazyková korekce OSS ručí za gramatickou správnost materiálu). 4

5 I. Cíle a opatření společné více oblastem I. 1 Přehled definovaných cílů a opatření Cíl/opatření Název Míra plnění Cíl 1. Podporovat zajištění materiálních a finančních zdrojů pro poskytování služeb a zlepšení podmínek financování služeb Opatření 1.4 Využití velkometrážních bytů pro potřeby projektových záměrů poskytovatelů sociálních služeb I. 2 Zhodnocení plnění cílů a opatření SPLNĚNO ČÁSTĚČNĚ Opatření 1.5 Webová aplikace Dotace OSS MMP SPLNĚNO Cíl 3. Opatření 3.2 Cíl 5. Opatření 5.1 Opatření 5.2 Pružně reagovat na aktuální stav sociálních služeb a na potřeby obyvatel města V praxi ověřit nové metody zjišťování potřeb občanů města, za účelem plánování sociálních služeb a návazných aktivit SPLNĚNO ČÁSTĚČNĚ Vzdělávání poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb a návazných služeb Nabídnout poskytovatelům sociálních služeb vzdělávací semináře V oblasti vzdělávání spolupracovat se Západočeskou univerzitou v Plzni, zejména s Fakultou zdravotnických studií a Vyšší odbornou školou zdravotnickou, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. SPLNĚNO SPLNĚNO Cíl 1. Podporovat zajištění materiálních a finančních zdrojů pro poskytování služeb a zlepšení podmínek financování služeb Opatření 1.4 Využití velkometrážních bytů pro potřeby projektových záměrů poskytovatelů sociálních služeb Realizátor: Městský ústav sociálních služeb města Plzně, Bytový odbor MMP Ing. Chuchler, ředitel Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvkové organizace, zpracoval projektový záměr na využití velkometrážních bytů v majetku města Plzně pro sociální účely. Bytový odbor MMP začal vytipovávat vhodné byty pro realizaci tohoto projektového záměru. Zpracovala: Mgr. Karolína Vodičková, OSS MMP 5

6 Realizátor: Diakonie ČCE středisko Západní Čechy Diakonie ČCE středisko Západní Čechy využívá dva velkometrážní byty pro realizaci projektu Můj 1+0 pro osoby s postižením, chráněného bydlení pro osoby s lehkým až středně těžkým mentálním postižením. Oba byty naprosto vyhovují potřebám služby chráněného bydlení. Každý uživatel zde má svůj vlastní pokoj a bydlí s dalšími dvěma spolubydlícími, sdílí obývací pokoj a kuchyni. Pracovníci podporují uživatele při péči o domácnost, zařizování osobních záležitostí. Dále jsou jim nápomocni při vyhledávání nových sociálních kontaktů a možností využití volného času. Zpracovala: Bc. Barbora Mikulová, Diakonie ČCE středisko Západní Čechy Opatření 1.5 Webová aplikace Dotace OSS MMP Realizátor: Odbor sociálních služeb MMP V tomto sledovaném období se podařilo dopracovat další část aplikace, a to část Vyúčtování/Závěrečná zpráva. Příjemci dotací odevzdávali vyúčtování za rok 2012 již prostřednictvím této aplikace. Dále se podařilo k části vyúčtování dopracovat formulář pro sběr dat do SW Monitoring cílem je sbírat data do SW Monitoringu společně s odevzdáváním Závěrečné zprávy. Tímto krokem se snažíme zefektivnit celý systém. Dalšími kroky by mělo dojít k propojení aplikace Dotace OSS MMP s aplikací SW Monitoring. Zpracovala: Mgr. Karolína Vodičková, OSS MMP Cíl 3. Pružně reagovat na aktuální stav sociálních služeb a na potřeby obyvatel města Opatření 3.2 V praxi ověřit nové metody zjišťování potřeb občanů města, za účelem plánování sociálních služeb a návazných aktivit Opatření nebylo zcela naplněno z důvodu personální nedostatečnosti Odboru sociálních služeb MMP (nerealizovány fokusní skupiny). Mapování prováděno dotazníkovými šetřeními směřovanými na dílčí cílové skupiny senioři, rodiny Zpracovala: Mgr. Alena Hynková, OSS MMP Cíl 5. Vzdělávání poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb a návazných služeb Opatření 5.1 Nabídnout poskytovatelům sociálních služeb vzdělávací semináře Realizátor: Odbor sociálních služeb MMP Začátkem roku provedl OSS MMP dotazníkové šetření u poskytovatelů sociálních služeb, o jaký druh/typ vzdělávání by měli zájem. Vráceno bylo 58 vyplněných dotazníků. 6

7 Výsledky dotazníkového šetření: Občanský zákoník 12 Veřejně prospěšná organizace 1 Case management 4 Respektovat a být respektován 8 Veřejné zakázky 3 Případné změny v legislativě týkající se cizinců 2 Insolvenční zákon, problematika dluhové pasti, dluhové 8 poradenství Legislativa v sociálně právní ochraně dětí 9 Daně, daňové přiznání 2 Základy sebeobrany v terénu a uzavřených prostorách 8 Komunikace s nespolupracujícím a agresivním klientem 8 Efektivní vymezení hranic ve vztahu s klientem 15 Efektivní PR v organizaci propagace a PR 10 Time management 10 Kurz první pomoci 4 SKarta příspěvky pro ZP 5 Fundraising 3 Školení pro pracovníky v přímé práci s klientem 18 Jiné (uveďte) 5 Dále byl při mapování potřeb v oblasti péče o rodinu, děti a mladistvé zjištěn zájem o kurz první pomoci. 8. března 2013 bylo provedeno poptávkové řízení na realizátora tohoto kurzu. Nejlepší nabídku podala organizace DOMOVINKA ADP s.r.o. - nabídla kurz akreditovaný u MPSV a za nejlepší jednotkovou cenu. Realizovány byly zatím dva kurzy 1. pomoci, třetí je plánován na červen 2013: 1. kurz proběhl 26. dubna proškoleno bylo 20 pracovníků sociálních služeb; 2. kurz proběhl 24. května - proškoleno bylo 22 pracovníků sociálních služeb. Seminář k problematice novely občanského zákoníku pro NNO je plánován na 6. září t. r., lektorem bude právník Magistrátu města Plzně Mgr. Michal Červenka. Další semináře v souladu s potřebami NNO jsou připravovány. Veškeré vzdělávací semináře jsou/budou hrazeny z rozpočtu OSS MMP a pro účastníky jsou zdarma. Zpracovala: Mgr. Karolína Vodičková, OSS MMP 7

8 Opatření 5.2 V oblasti vzdělávání spolupracovat se Západočeskou univerzitou v Plzni, zejména s Fakultou zdravotnických studií a Vyšší odbornou školou zdravotnickou, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. Ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií ZČU byla realizována celá řada vzdělávacích kurzů. Blíže jsou popsány v jednotlivých oblastech. Spolupráce bude dále ukotvena v připravované deklaraci mezi městem Plzní a Západočeskou univerzitou (platnost od roku 2014). Zpracovala: Mgr. Karolína Vodičková, OSS MMP I. 3 Aktivity společné více oblastem Realizátor: Epoché, o. s., Linka důvěry a psychologické pomoci Ve sledovaném monitorovacím období byla telefonická krizová pomoc poskytnuta klientům níže uvedeného věkového složení a v daných oblastech. Věkové složení uživatelů: 1-9 let = 7 hovorů let = 14 hovorů let = 28 hovorů let = 52 hovorů let = 67 hovorů let = 1176 hovorů let = 690 hovorů let = 271 hovorů 60 a více let = 393 hovorů Problematika: vztahová - 37 % osobní - 48 % sociální a právní - 7 % zdravotní - 3 % sexuální - 1 % závislosti a sociální patologie - 3 % menšin - 1 % krizová náhlá situace - 1 % CAN - 1 % Zpracovala: Mgr. Simona Bejvlová, vedoucí Linky důvěry a psychologické pomoci 8

9 Realizátor opatření: Bílý kruh bezpečí, o. s. Projekt KRUH bezpečí zvlášť zranitelným obětem trestných činů pro cílovou skupinu zvlášť zranitelné oběti kriminality. Zvlášť zranitelné oběti kriminality potřebují po trestném činu okamžitou pomoc, o kterou si z objektivních důvodů nejsou schopny požádat (šok, hospitalizace, strach z pachatele, dočasná ztráta kompetencí apod.). V důsledku závažné viktimizace hrozí riziko ztráty nebo výrazné snížení schopnosti uplatnit se na trhu práce (ztráta blízké osoby, zranění, rozvoj posttraumatu a jeho somatizace, hmotná nouze, invalidita, aj.). Hlavním cílem projektu je významné přiblížení pomoci zvlášť zranitelným obětem trestných činů (dále jen ZZ OTČ), zavedení systému včasné identifikace a mezioborová spolupráce při poskytování komplexní pomoci v konkrétních případech. A to prostřednictvím 9 klíčových sociálních pracovníků v regionech ČR (pobočka BKB Plzeň), kteří jsou připraveni poskytovat ambulantní i terénní formou okamžitou intervenci, podporu a další odbornou pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Rychlá, dostupná odborná pomoc přispívá ke stabilizaci osoby zasažené zločinem, kompenzuje její dočasně ztracené nebo omezené kompetence, startuje její životaschopnost a snižuje riziko rozvoje posttraumatu. Na okamžitou pomoc navazuje v rámci projektu rozšířený terapeutický program a základní služby BKB - odborné sociální poradenství v poradně BKB. Zpracovala: Bc. Monika Jelínková, Bílý kruh bezpečí, o.s. pobočka Plzeň Realizátor: Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA o. s. Od počátku roku 2012 pracuje na území Plzeňského kraje, konkrétně města Plzně, Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA, nezisková organizace zaměřující se na práci s dobrovolníky. V polovině roku 2012 byla organizaci udělena akreditace Ministerstva vnitra ČR na vysílání dobrovolníků, č.j. MV /OP-2012, tím splňuje podmínky pro vysílající organizaci podle zákona č.198/2002 Sb., o dobrovolnické službě. Projekt: Dobrovolníci pro Plzeň 2013 Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA v současné době spolupracuje s 35 organizacemi Plzeňského kraje, které mohou využívat práci dobrovolníků při své činnosti. Ve sledovaném období došlo k oslovení široké veřejnosti, studentů středních, vyšších a vysokých škol, z jejichž řad se rekrutovalo 125 nových aktivních dobrovolníků. Tito dobrovolníci pracují převážně v sociálních službách. Jedná se o dlouhodobou dobrovolnickou službu. Přestěhováním do nových velkých prostor v plzeňském sídlišti Vinice na počátku roku 2013, mohla Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA značně rozšířit portfolio svých dobrovolnických aktivit směrem k veřejnosti. Zpracovala: Mgr. Pavlína Brabcová, Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA o. s. 9

10 I. 4 Aktivity Odboru sociálních služeb MMP Tři certifikáty profesionální úrovně RATED za sérii Průvodců v soutěži Zlatý středník Certifikát profesionální úrovně RATED získal v soutěži Zlatý středník 2012 každý ze tří Průvodců, které od roku 2010 vytvořil Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně. Zlatý středník je prestižní profesní soutěž, která hodnotí a oceňuje nejlepší firemní média v Česku. Soutěží v ní firemní publikace určené k reprezentaci společnosti či značky a služeb vůči zákazníkům, obchodním partnerům nebo zaměstnancům. OSS MMP každoročně vydává pro plzeňskou veřejnost jednoho průvodce, který je vždy zaměřen na konkrétní oblast služeb: v roce 2010 vznikl první z řady Průvodce světem sociálních služeb pro seniory (a nejen pro ně) ve městě Plzni, rok poté se dočkali občané se sníženou mobilitou - služby a bezbariérové instituce zdravotnického, kulturního nebo vzdělávacího charakteru nalezli v průvodci pod titulem Kudy, kam a jak v Plzni o berlích a na vozíku. Třetí a zatím poslední v řadě s názvem Průvodce (nejen) pro rodiny s dětmi aneb Kam s nimi v Plzni? vznikl na sklonku loňského roku a zájemci v něm najdou ucelenou nabídku služeb a inspirací pro rodiče s dětmi rozdílného věku. Všechny vydané tituly se setkaly jak se zájmem veřejnosti, tak s uznáním odborné poroty, která ocenila jejich profesionální úroveň. Každý z Průvodců vyšel v nákladu kusů a plzeňské veřejnosti jsou k dispozici zdarma. Poskytnutí dotací nad rámec dotačních řízení Během monitorovacího období obdržel radní pro sociální oblast a následně Odbor sociálních služeb MMP několik žádostí o poskytnutí dotace mimo dotační řízení. Vzhledem k charakteru žádostí bylo Zastupitelstvem města Plzně několika žadatelům vyhověno a město Plzeň uvolnilo finanční prostředky na krytí jejich požadavků. TOTEM regionální dobrovolnické centrum 1. Dotace ve výši ,- Kč na dostavbu a vybavení objektu TOTEM - Dům napříč generacemi, Kaznějovská 51, Plzeň; 2. Dofinancování provozních nákladů sociální služby SAS pro seniory a zdravotně postižené ve výši ,- Kč; 3. Dotace ve výši ,- Kč na úhradu dluhu vůči stavební firmě za vícepráce. Diecézní Charita Plzeň Dotace ve výši ,- Kč na rekonstrukci dvora Domova pokojného stáří sv. Alžběty, Hlavanova 15 a 17, Plzeň. Městská Charita Plzeň 1. Investiční dotace ve výši ,- Kč na kofinancování výstavby Chráněného bydlení organizace získala dotaci z ROP Jihozápad. 10

11 2. Dotace ve výši ,- Kč na zajištění pomoci a služeb lidem bez domova v zimním období. Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy Požádala o dotaci ve výši ,- Kč na kofinancování projektu chráněného bydlení Červená nit, na kterou měla organizace získat dotaci z ROP Jihozápad. Finanční prostředky byly v rozpočtu města Plzně pro organizaci připraveny, ale organizace svůj požadavek před schválením ZMP stáhla z důvodu nejistoty následného financování provozu dané služby. Projekt nebude realizován. Asociace pro pomoc handicapovaným dětem Dotace ve výši ,- Kč na vybavení Denního a týdenního stacionáře - CENTRUM HÁJEK. Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA Dotace ve výši ,- Kč na zajištění projektu Dobrovolníci pro Plzeň Seminář PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně připravil dne pro neziskové organizace působící v oblasti sociálních služeb seminář PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ jako důsledek nedodržení podmínek dotační smlouvy. Cílem semináře bylo upozornit příjemce dotací na nová ustanovení v dotačních smlouvách a prodiskutovat problémy, jejichž výskyt byl zaznamenán při kontrole plnění podmínek smluv. Semináře se zúčastnilo cca 50 zástupců dotovaných subjektů. Dobrá praxe v integraci dětí se sociálním a zdravotním znevýhodněním či zdravotním postižením Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru sociálních služeb a ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně, vyhlásilo ve sledovaném období celoměstskou soutěž Dobrá praxe v integraci dětí se sociálním a zdravotním znevýhodněním či zdravotním postižením Plzeň 2011/2012 Vítězné školy: 55. mateřská škola, Mandlova 6 ZLATO za projekt Trnkova kouzelná zahrada - komplexní vzdělávací program, který přirozenou a hravou formou zohledňuje integraci dětí jak se zdravotním, tak sociálním handicapem. 16. základní a mateřská škola, Americká 30 STŘÍBRO za kalendář akcí zaměřených na integraci dětí se sociálním znevýhodněním a za spolupráci s neziskovou organizací Společnost Tady a Teď, o.p.s. v rámci doučování žáků. Základní škola v Plzni Újezdě, Národní 1 BRONZ za projekt Ambulantní nápravné péče Komisař Vrťapka, který je zaměřen na děti s vývojovými poruchami učení. 11

12 Podpora poskytovatelů sociálních služeb v oblasti propagace Odbor sociálních služeb MMP každoročně nabízí pomoc poskytovatelům sociálních služeb při propagaci služeb prostřednictvím webových stránek - díky vstřícnosti vedení jednotlivých městských obvodů je od května 2013 banner Sociální služby města Plzně (prolink na web OSS) umístěn na titulních stránkách webových portálů všech plzeňských městských obvodů. Významná je též podpora v podobě úhrady tisku propagačních a informačních letáků neziskových organizací. Ve sledovaném monitorovacím období byla poskytnuta ze strany OSS MMP podpora na tisk propagačních materiálů v celkové výši ,- Kč. ANDĚL 2012 oceňování dobrovolníků Velký sál Měšťanské besedy byl v pátek 30. listopadu 2012 dějištěm již šestého andělského sletu - v rámci tradiční akce ANDĚL 2012, kterou pravidelně pořádá Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně ve spolupráci s Kanceláří primátora, po roce opět symbolicky děkovalo město Plzeň svým dobrovolníkům a pracovníkům v sociálních službách. 6. andělský slet ve svátečním duchu a s bohatým doprovodným programem přivítal na 230 oceněných, které nominovaly plzeňské organizace poskytující sociální služby, a kteří převzali z rukou primátora města Plzně Mgr. Martina Baxy a radního pro oblast sociálních věcí Jiřího Kuthana titul ANDĚL 2012, titul ANDĚLSKÉ RUCE 2012 a titul DOBRÁ DUŠE Právě posledně zmíněná kategorie zohlednila dlouholetý osobní přínos v kontextu vyhlášeného roku zaměřeného na seniory oceněnými byli proto ti, kteří pro plzeňskou seniorskou veřejnost rozhodně nejsou neznámými pojmy: Bohumila Šmolíková, Ludmila Ševčíková a Petr Kostner. Jako třetí do ZLATÉ ANDĚLSKÉ SÍNĚ vstoupil a Zlatého Anděla 2012 uděleného statutárním městem Plzeň převzal pan Karel Ženíšek - za svou dlouholetou obětavou činnost související se službami pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí a mimořádný přínos sociálním službám města Plzně v oblasti fundraisingu. 12

13 II. Oblast péče o rodiny s dětmi a mladistvé Manažer pro cílovou skupinu: Mgr. Karolína Vodičková II. 1 Přehled definovaných cílů a opatření Cíl/opatření Název Míra plnění Cíl 2. Podpora práce s rodinami, dětmi a mladistvými Opatření 2.3 Opatření 2.4 Opatření 2.5 Opatření 2.6 Využití velkometrážních bytů pro potřeby projektových záměrů z této oblasti (např. zařízení pro krátkodobé umístění ohroženého dítěte nad 3 roky, pro matky opouštějící azylové zařízení apod.) Kampaň zaměřená na nábor pěstounských rodin ve spolupráci všech zainteresovaných subjektů (NNO, Plzeňský kraj, město Plzeň, aj.) Služby na podporu funkčnosti a soudržnosti rodiny Posilovat informovanost rodičů o potřebách, vývoji dětí a službách pro rodinu s dětmi NESPLNĚNO SPLNĚNO SPLNĚNO SPLNĚNO Cíl 4. Podpora předškolní výchovy pro děti ze sociálně slabých rodin (ze sociálně znevýhodněného prostředí) Opatření 4.2 Podpora rané péče a předškolní výchovy (zejména směrem k rodinám ohroženým sociálním vyloučením) SPLNĚNO 13

14 II. 2 Zhodnocení plnění cílů a opatření Cíl 2. Podpora práce s rodinami, dětmi a mladistvými Opatření 2.3 Využití velkometrážních bytů pro potřeby projektových záměrů z této oblasti (např. zařízení pro krátkodobé umístění ohroženého dítěte nad 3 roky, pro matky opouštějící azylové zařízení apod.) Opatření nebylo realizováno žádná organizace nepředložila svůj projektový záměr. Opatření 2.4 Kampaň zaměřená na nábor pěstounských rodin ve spolupráci všech zainteresovaných subjektů (NNO, Plzeňský kraj, město Plzeň, aj.) Realizátor opatření: Odbor sociálních služeb MMP Odbor sociálních služeb MMP ve sledovaném období zařadil problematiku náhradních rodin a pěstounství mezi priority dotačního řízení Aktivity prorodinné politiky. V roce 2012 získaly dotaci dva vzájemně propojené projekty, a to: Diakonie ČCE středisko Západní Čechy (projekt Archa pro náhradní rodinnou péči ) Centrum pro děti a rodinu LATUS (projekt Naše cesty vedou do Rodiny ) Hlavním cílem obou projektů bylo zvýšit povědomí o náhradní rodinné péči a zájem občanů našeho města o pěstounství. Na území správního obvodu města Plzně je aktuálně evidováno 146 pěstounských rodin. Zpracovala: Mgr. Karolína Vodičková, OSS MMP Realizátor opatření: Diakonie ČCE středisko Západní Čechy ve spolupráci s o.s. Latus V průběhu monitorovacího období realizovala Diakonie ČCE středisko Západní Čechy 12 setkání určených pro širokou veřejnost a zaměřených na informování veřejnosti o tématu náhradní rodinné péče a zároveň na nábor pěstounů. Vznikly tiskové materiály: a) prezentační letáček služeb, které Diakonie Západ poskytuje pěstounům v rámci služeb Doprovázení pěstounských rodin b) brožura Pro zájemce o pěstounskou péči c) letáky pozvánky na náborové aktivity V tisku (Plzeňský deník, 5+2) vyšlo v průběhu roku několik tiskových zpráv s tématem náhradní rodinné péče, mající většinou charakter pozvánek. 14

15 V první polovině roku 2012 probíhala setkání pracovní skupiny, kterých se účastnili Diakonie Západ, o.s. Latus, zástupci Dětského centra v Plzni, dětských domovů se ZDVOP (Plzeň, Trnová, Staňkov), zástupci OSPOD Plzeňského kraje a MMP. V rámci setkávání byla mapována situace na poli náhradní rodinné péče v Plzeňském kraji, vznikla prezentace potřeb v této oblasti. Výstupy byly prezentovány na společném setkání v červnu Zpracovala: Mgr. Lucie Petříčková, manažer úseku služeb sociální prevence, Diakonie ČCE středisko Západní Čechy Opatření 2.5 Služby na podporu funkčnosti a soudržnosti rodiny Realizátor opatření: Centrum dětí a rodičů Centrum dětí a rodičů realizovalo ve sledovaném období tyto aktivity: 1. Rodičovství sdílené rodičovská podpůrná skupina - 14 tvořivých dílen zaměřených na sdílení rodičovských problémů v bezpečném prostředí rodičovské podpůrné skupiny. 2. Rodinné a mezigenerační vztahy zážitkově - 12 různorodých aktivit zacílených na podporu zdravého rodinného a mezigeneračního modelu, na vzájemnou interakci v rámci rodiny a mezi rodinami navzájem (akce kulturní, divadlo, outdoorové apod.). Zpracovala: Ing. Hana Pudelská, Centrum dětí a rodičů Realizátor opatření: Občanská poradna Plzeň, o. s. Opatření bylo splněno částečně z důvodu, že Občanská poradna Plzeň není primárně zacílená na rodinu a děti, ale v rámci své služby při poskytování odborného sociálního poradenství se s problematikou partnerského a manželského soužití a rodičovství setkává a tuto problematiku řeší (zejména se jedná o vztahy mezi manželi, vztahy mezi dětmi a rodiči, problematika výživného či výchovy dětí). Zpracovala: Mgr. Monika Krausová, Občanská poradna Plzeň, o. s. Realizátor opatření: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Plzeň - Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha Služby poskytované Centrem pomoci, vyjma podpory svépomocných skupin, plně korespondují s opatřením 2.5 Služby na podporu funkčnosti rodiny. Pracovníci Centra pomoci v rámci odborného sociálního poradenství i SAS pro rodiny s dětmi přispívají k posílení funkčnosti rodin, partnerských vztahů a rodičovství, podpoře rodiny v péči o děti a v procesu harmonizace práce a rodiny i k posilování a upevňování rodičovských rolí. Propojení programů Salesiánského střediska umožňuje také velmi pestrou nabídku volnočasových aktivit pro děti i rodiče s dětmi předškolního věku. Zpracovala: Bc. Petra Pelíšková, Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Plzeň 15

16 Realizátor opatření: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Plzeň NZDM Vzducholoď NZDM Vzducholoď naplňuje požadavek opatření 2.5 především aktivitami pro podporu a výchovu mladistvých k harmonickému partnerství, manželství a odpovědnému rodičovství a také nabídkou volnočasových aktivit mladistvým. Zpracovala: Bc. Petra Pelíšková, Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Plzeň Realizátor opatření: TOTEM regionální dobrovolnické centrum TOTEM RDC se ve svých dobrovolnických projektech Pět P a KOMPAS cíleně věnuje dlouhodobé podpoře dětí a rodin, které se ocitnou z různých důvodů v obtížné životní situaci. V ČR mentoringové programy realizují NNO ve 22 městech a TOTEM - RDC mělo své první dětské klienty v roce 1999 a je zakládajícím členem Asociace Pět P, která garantuje kvalitu realizace mentoringových programů v ČR. V průběhu roku 2012 byly preventivní programy Pět P a KOMPAS spojené do projektu Mentoringové preventivní programy pro podporu rodin a dětí s rizikem ohrožení vývoje a společenského začlenění akreditovány u MV ČR podle zákona 198/2002 Sb. a o změně některých zákonů jako dobrovolnický projekt. TOTEM RDC má uděleno pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. V mentoringových programech dobrovolníci pomáhají těm dětem, které nemají dobré zázemí pro kvalitní rozvoj, které jsou na okraji zájmu kolektivu vrstevníků, dětem ohroženým sociálním vyloučením, dětem se slabými školními výsledky (LMD, ADHD), dětem s narušenými komunikačními schopnostmi, jinojazyčně mluvícím dětem, dětem z jiné etnické skupiny, dětem nesamostatným, nedůvěřivým, dětem po traumatickém zážitku, dětem žijícím v neúplných rodinách, dětem rodičů se zdravotním handicapem, dětem z DD, dětem, jejichž sourozenci mají zdravotní handicap apod. V programech dobrovolník dítěti nabízí jedno odpoledne v týdnu možnost sdílet problémy i radosti, prožít kvalitně strávený volný čas, zažít pocit ocenění a uznání a posílit vlastnosti, které může uplatnit ve svých přirozených sociálních skupinách a v dalším životě. Při nabídce programů dětem a rodinám TOTEM RDC aktivně spolupracuje se subjekty zabývajícími se problematikou sociálního vyloučení rodin a dětí: Diagnostický ústav Plzeň, Středisko výchovné péče, Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy, DOMUS centrum pro rodinu, Občanské sdružení ProCit, Dětské centrum Plzeň, Dětské centrum Latus, Člověk v tísni programy KOST, MMP - Odbor státní sociální péče, 21. ZŠ v Plzni. Kontrakty mezi TOTEM RDC, dobrovolníkem a rodinou se uzavírají na rok a dvojice a skupinky zapojené do projektu kontinuálně přechází z roku do roku. V květnu 2013 aktivně pracuje v programu Pět P 18 dvojic a TOTEM RDC připravuje skupinku pro program KOMPAS. O vytváření dalších je velký zájem jak ze strany spolupracujících organizací, tak ze strany dobrovolníků. Dobrovolníky jsou převážně studenti SŠ, VOŠ a VŠ. V roce 2013 vznikly 2 dvojice, kde dobrovolníkem podporujícím dítě a rodinu je senior. V TOTEM RDC pracuje Dobrovolnický klub Klíč (kde se soustřeďují zájemci o mentoringové programy), který má jako hlavní záměr připravovat a ve spolupráci s dalšími NNO v Plzni realizovat různé jednorázové akce zacílené pro dětské klienty a průběžnou přípravu dobrovolníka na práci s konkrétním dítětem. Po cca

17 měsících je s dobrovolníkem projednán jeho skutečný zájem o dobrovolnickou činnost v mentoringových programech a probíhá proškolení dle metodiky programů a zařazení do konkrétního programu. Dobrovolníci v programu pracují pod pravidelnou odbornou supervizí. Součástí programů jsou i společné akce pro děti a dobrovolníky např. Den s UFOny, Jednosvětové bubnování apod. Zpracovala: Bc. Vlastimila Faiferlíková, TOTEM regionální dobrovolnické centrum Realizátor opatření: Diakonie ČCE středisko Západní Čechy 1. Podpora funkčnosti rodiny v rámci služeb krizová pomoc, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi V průběhu monitorovacího období využilo služby SASRD cca 67 rodin. Podpora rodin probíhá ambulantní formou v prostorách našeho zařízení a též terénní formou v domácím prostředí rodin. Služby jsou zaměřené především na posilování rodičovských kompetencí, výchovných dovedností a přístupů rodičů, na zlepšování vztahů v rodinách, posilování rolí rodičů a dětí. Důležitou součástí práce s rodinami je také podpora rodičů v pomoci dítěti ve školní přípravě, plánování volnočasových aktivit, komunikace se školou a úřady. Nedílnou součástí naší práce při poskytování služeb pro rodiny s dětmi je spolupráce s OSPOD pracovníky (případové konference, domluvené modely předávání informací apod.). 2. Dospělí a děti školou povinní projekt podpořený v rámci grantového řízení MPSV podpora rodiny, realizovaný v roce 2013 Projekt se zaměřuje na vyrovnávání příležitostí dětí, žijících v sociálně znevýhodněných rodinách ve společnosti. Prostřednictvím individuálně nastavené podpory dítěti a jeho rodině chce tento projekt přispět ke zvýšení statutu tohoto dítěte mezi vrstevníky ve škole i mimo školní prostředí, posílit vztahy v rodině mezi dětmi a jejich rodiči v oblasti výchovy a vzdělávání a zlepšit komunikaci mezi školou a rodinou. Podstatou projektu je propojení sociální, vzdělávací a zdravotní oblasti následujícím způsobem: 1) sociální oblast: rodiny zapojené do projektu spadají do agendy OSPOD a využívají či budou využívat ambulantní či terénní sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytované v rámci registrovaných služeb Diakonie Západ (tato část projektu je hrazena z dotačního systému sociálních služeb MPSV či IP Plzeňského kraje) 2) vzdělávací oblast: informační a osvětová činnost v oblasti péče o ohrožené děti mezi studenty Pedagogické fakulty Západočeské univerzity a získání dobrovolníků z řad studentů pro praktickou dobrovolnickou službu v rodinách sociálně znevýhodněných dětí; vzdělávací a tréninkové aktivity pro rodiče zaměřené na zvyšování jejich rodičovských kompetencí v oblasti péče o dítě, zdravý životní styl, výchovy a vzdělávání, rodinného života ; podpora dítěte ve školní přípravě či v mimoškolním trávení volného času (vytvoření individuálního plánu vzdělávání dítěte pro domácí přípravu, vytvoření 17

18 kariérního plánu u starších dětí, doprovázení v procesu domácí přípravy či přímo doprovod na zájmové aktivity); podpora rodičů při komunikaci se školou, doprovod rodičů do školy, zprostředkování rozhovoru s pedagogickým pracovníkem (role mediátora); 3) zdravotní oblast: při vytváření individuálního mimoškolního vzdělávacího plánu dítěte (IMVPD) pro domácí přípravu spolupracovat s dětským lékařem a se souhlasem zákonných zástupců s ním konzultovat vývojová i zdravotní specifika. 3. Podpora náhradních rodin V průběhu roku 2012 začala Diakonie realizovat doprovázení pěstounských rodin. V průběhu roku 2012 (od června do prosince) jsme doprovázeli 9 pěstounských rodin. Od ledna 2013 probíhá v souvislosti s novelou zákona č. 359/1996 Sb. o sociálně právní ochraně dětí prezentace služeb Diakonie Západ v rámci doprovázení a mapování situace v rodinách, s cílem uzavření Dohody o výkonu pěstounské péče. Z toho důvodu došlo také v lednu 2013 k rozšíření pověření k sociálně právní ochraně dětí právě v oblasti uzavírání dohod a poskytování doprovodných služeb pro pěstounské rodiny. Od ledna 2013 dochází také k rozvoji nabízených služeb pro pěstouny především v oblasti vzdělávání pěstounů a krátkodobých (jednodenních či víkendových) respitů pro pěstouny. Zpracovala: Mgr. Lucie Petříčková, manažer úseku služeb sociální prevence, Diakonie ČCE středisko Západní Čechy Realizátor opatření: Ponton, občanské sdružení NZDM Pixla NZDM Pixla je místem, kde mohou mladí lidé od počátku školní docházky do 20 let trávit svůj volný čas - mohou zde najít zábavu, prostor pro vlastní aktivity, setkání se s vrstevníky a hlavně podporu a odbornou pomoc. Přístup do nízkoprahového klubu Pixla není podmíněn přihláškou, financemi, zájmem ani pravidelnou docházkou. NZDM Pixla je především sociální službou, která nabízí dětem a mládeži prostor pro rozhovor, otevírání témat, řešení problémů, doučování či hledání práce. V současné době NZDM Pixla navštěvuje široce rozvětvená skupina dětí a mládeže z Plzně a blízkého okolí. Ve sledovaném období využilo služeb klubu 322 uživatelů, průměrný počet uživatelů byl 37 denně. Těmto uživatelům bylo poskytnuto 4200 výkonů a stále pravidelně navštěvují a využívají nabídky NZDM. Nabídku NZDM ve sledovaném období tvořily různé volnočasové aktivity, které mohou návštěvníci klubu volně využívat. Tyto aktivity jsou pak doplněny pravidelnými pokecy na různá témata, která jsou zrovna aktuální proběhly tak besedy o bulimii a anorexii, o násilí v rodině, ve vztahu a o právech jednotlivců, o výhodách a nevýhodách půjček, o plánech do budoucna, o asertivitě, empatii, komunikaci, temperamentu a konfliktech. Tyto besedy byly často doplněné promítáním dokumentů, které se daného tématu dotýkají. V letních měsících jsme pak pořádali na přání uživatelů různé volnočasové akce mimo prostory klubu a v období podzimních prázdnin jsme uskutečnili pětidenní vzdělávací pobyt uživatelů na téma finanční gramotnost. Zpracovala: Kristýna Jirkovská Ponton, občanské sdružení 18

19 Realizátor opatření: Ponton, občanské sdružení Terénní program COM.PASS Terénní program COM.PASS se věnuje práci s neorganizovanými dětmi a mládeží od 11 do 25 let. Tomuto okruhu osob poskytuje sociální služby, zprostředkovává volnočasové aktivity a motivuje děti k efektivnějšímu vhodnému trávení volného času. Kromě drobných volnočasových aktivit při přímé terénní práci, ve sledovaném období program realizoval především fotbalové turnaje, o které je mezi uživateli velký zájem. Mezi významné aktivity patřila např. akce Streetart & Skate za Plazou. V srpnu proběhl zážitkový pobyt pro 9 uživatelů služby. Velmi úspěšné byly akce nazvané Street Battle Jam - jedná se o kulturní akci zaměřenou na soutěž v tanci. První proběhla v říjnu roku 2012, díky velkému zájmu jsme další uspořádali v dubnu a květnu roku 2013 a další se bude ještě konat. Naši uživatelé tak dostávají možnost realizovat se v něčem, co je baví. Zpracovala: Pavla Pohlreichová, Ponton, občanské sdružení Realizátor opatření: Poradna pro ženy a dívky Poradna pro ženy a dívky každodenně pracuje s klientkami a jejich rodinami ze sociálně slabého okolí Husova náměstí v Plzni. Klientky dlouhodobě doprovázíme a podporujeme v jejich snaze zachovat rodinu, pečovat o děti, posilovat svou rodičovskou roli či nést zodpovědnost za své rodičovství, aby nemuselo docházet k rozpadu rodin. Těmto ženám poradna poskytla cca 90 konzultací měsíčně. Poradna nabízí i pravidelné dílny a setkání žen, kde se vytváří přirozená komunita žen s atmosférou vzájemné pomoci a porozumění. Za dané období proběhlo 9 dílen a setkání. Kromě toho jsou některé klientky zapojeny do vyrábění a přípravy dárkových předmětů na malé vánoční a velikonoční trhy. Zpracovala: Mgr. Marie Mentlová, Poradna pro ženy a dívky Opatření 2.6 Posilovat informovanost rodičů o potřebách, vývoji dětí a službách pro rodinu s dětmi Realizátor opatření: Odbor sociálních služeb MMP 1. Průvodce (nejen) pro rodiny s dětmi aneb Kam s nimi v Plzni? 2012 Odbor sociálních služeb ke konci roku 2012 vydal v nákladu ks Průvodce (nejen) pro rodiny s dětmi aneb Kam s nimi v Plzni? Cílem průvodce bylo usnadnit rodičům a nejen jim orientaci v široké nabídce služeb pro děti. Průvodce je zdarma k dispozici v řadě institucí: ZOO Plzeň, Knihovna města Plzně, mateřská centra, Informační kancelář, jednotlivé městské obvody a pochopitelně na OSS MMP. 2. Festival Cesta ženy - matky V pátek se v Plzni uskutečnil první festival na podporu přirozeného těhotenství a porodu pod názvem Cesta ženy matky, který pořádala Fakulta zdravotnických studií, Katedra ošetřovatelasví a porodní asistence Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s Odborem sociálních služeb Magistrátu města Plzně. Festival Cesta ženy matky poskládal do jednoho dne různorodé informace a sebepoznávací techniky, které pomáhají otevírat srdce každé těhotné ženě. Součástí 19

20 akce byly přednášky, praktické workshopy, prodejní výstava, poradna porodní asistentky, duly, dětské sestry. Akce byla doplněna o videoprojekce s porodní tématikou. Festival během dne navštívilo kolem 200 návštěvníků, včetně odborné veřejnosti. 3. Cyklus v životě ženy Cyklus tří přednášek vznikl na základě vzájemné spolupráce Odboru sociálních služeb s Fakultou zdravotnických studií ZČU - Katedrou ošetřovatelství a porodní asistence, vedoucí katedry Mgr. Kašovou a mateřskými centry. MC Plzeňské panenky nabídka Mgr. Kašové oslovila a byla tak dohodnuta vzájemná spolupráce na bázi přednášek, jejichž cílem je posilovat ženství, mateřství a poskytnout dostatek informací ženám v oblasti intimních témat, jakými jsou menstruace, menopauza, těhotenství. V této oblasti není na území města vyvíjena žádná cílená aktivita. Mgr. Kašová je porodní asistentka s dlouholetou praxí. Zpracovala: Mgr. Karolína Vodičková, OSS MMP Realizátor opatření: Centrum dětí a rodičů Centrum dětí a rodičů realizovalo následující aktivity: 1. Jak být dobrým rodičem - 12 diskuzí na téma rodičovství, rodičovské kompetence (např. komunikace v rodině, konflikt v rodině, mateřské a otcovské principy ve výchově apod.). 2. Posilování rodičovských kompetencí ve specifických oblastech péče o děti 14 rodičovských setkání (1x týdně) zaměřených na posilování rodičovských kompetencí ve specifických oblastech péče o děti formou vzdělávacích a tréninkových aktivit, formou praktického nácviku sociálních vztahů. 3. Rodičovství v liteře zákona - 13 přednášek s diskuzí na téma: legislativní rámec rodičovství (např. rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek, návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené, systém sociálních dávek apod.). Zpracovala: Ing. Hana Pudelská, Centrum dětí a rodičů Realizátor opatření: MOTÝL, o.s. Rodičovské centrum Vlnka ve sledovaném období realizovalo tyto aktivity: 1. Rodičovské skupiny jsou prostorem pro sdílení společných témat, radostí i starostí, které přináší život v rodině. Od ledna 2012 probíhají 2 rodičovské skupiny, každá 1x měsíčně. Jedna z nich má již svou tradici od roku Jedná se o Klub Ulita, který je specifickou rodičovskou skupinou. Ulita přináší podporu rodičům s dětmi se zdravotním postižením. 2. Vzdělávací kurzy byly voleny podle zájmů rodičů. Fotokurz I. a II. Psychomotorický vývoj dítěte I., II., III. Sociální reforma Je třeba bát se léků u dětí s PAS? Finanční gramotnost I. a II. 20

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro rodiny, děti a mladistvé Služby pro rodiny, děti a mladistvé Sociálně zdravotní služba, péče o ohrožené

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Průběžná zpráva o naplňování

Průběžná zpráva o naplňování Průběžná zpráva o naplňování Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni Bilance období: březen 2008 duben 2009 K 31. 3. 2009 zpracoval: Úřad služeb obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Obsah:

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci... 3 2. Přehled o činnosti v roce 2013...

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 Aktualizovaná návrhová část Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice na roky 2008-2013 k 15.12.2010 Schváleno: RM dne 2.3.2011 usn. č. 359/2011 ZM dne 10.3.2011 usn. č.

Více

Občanské sdružení SPOLEČNĚ JEKHETANE, o. s. Výroční zpráva

Občanské sdružení SPOLEČNĚ JEKHETANE, o. s. Výroční zpráva Občanské sdružení SPOLEČNĚ JEKHETANE, o. s. 2012 Výroční zpráva OBSAH: Str. 03 Str. 04 Str. 05 Úvodní slovo O nás Poskytujeme sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát města Plzně Plzeň, červen 2014 Obsah: I. Cíle a opatření společné více oblastem... 4 I. 1 Seznam cílů a opatření aktuálních pro

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Město Polička Palackého nám. 160, 572 01 Polička Odbor sociálních věcí a zdravotnictví KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB pro město Poličku a části Střítež, Lezník a Modřec rok 2013 2016 navazuje na KPSS

Více

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE Rodina a sociálněprávní ochrana dítěte PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Rodina a sociálně-právní ochrana dítěte 2 Příručka pro obce / Rodina a sociálně-právní ochrana

Více

PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE

PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE (2013 2016) OBSAH ÚVOD... 3 1 DEMOGRAFICKÝ POPIS KRAJE... 4 1.1 PLZEŇSKÝ KRAJ A VEŘEJNÁ SPRÁVA... 7 1.2 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI V PLZEŇSKÉM KRAJI...

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit

Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit Úvod Předkládaný materiál si neklade nárok na úplnost a popisované projekty jsou pouze určitým vzorkem z celé

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. Červen 2014 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Konkrétní návrhy k realizaci rodinné politiky 2011-2014

Konkrétní návrhy k realizaci rodinné politiky 2011-2014 Konkrétní návrhy k realizaci rodinné politiky 2011-2014 Obsah: 1. Podpora rodiny a. aktivity podporující vznik rodiny b. preventivní programy, poradenství, vzdělávání c. slaďování rodinného a pracovního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012 Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči (dále jen KCR) se snaží

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci...3 2. Sociální služby v roce 2014...5 2.1

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 2013 výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 1 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s. (do 22. října 2013) SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. (od 22. října 2013) Právní forma: obecně prospěšná společnost

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

Zpráva o činnosti. občanského sdružení IQ Roma servis

Zpráva o činnosti. občanského sdružení IQ Roma servis Zpráva o činnosti občanského sdružení IQ Roma servis 2008 IQ Roma servis, o. s. komplexní a profesionální služby pro sociálně vyloučené komunity IQ Roma servis, o. s. Sídlo organizace a sociální program

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 (zpracováno dle metodických pokynů pro státní dotace na rok 2010) Název a sídlo organizace Středisko náhradní

Více