číslo 5 8. března 2013 informační čtrnáctideník zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 5 8. března 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz"

Transkript

1 Zahájení turistické sezony Nejvíc lidí, kteří str. 1 3 Dřevěný kostel dostane nové zvony str. 8 Vyměňte si řidičský průkaz str. 2 Cyklistický kroužek v ZŠ Dvorské str. 5 Amundsen cup letos podesáté str. 8 Zpravodaj města Blanska navíc letos oslaví své 110. výročí vzniku. Ovšem co vlastně dělá pořádného turistu turistou? Když někoho chválíme, říkáme o něm, že má všech pět pohromadě, nebo že má všech pět P. Ale co je těch pravých turistických pět P? Na tuto otázku se letos během slavnostního zahájení sezony pokusíme odpovědět. Je totiž nepsaným pravidlem, že součástí této akce je vždy pokus o nový český rekord v netradiční disciplíně. Ani letošek nebude výjimkou. Bude to opět rekordní pokus konaný na počest veleducha Kašpara Krásy Blanenského, který byl vášnivý turista a tak měl jistě taky všech pět P pohromadě. Proto organizátoři hodlají vytvořit za dohledu komisaře z agentury Dobrý den z Pelhřimova rekord právě v počtu lidí na jednom místě, kteří mají turistických Pět P. V bráně pivovaru, kam dorazí turistické pochody, budou 7. dubna 2013 už od 11:30 do 14:00 hodin opět umístěna dvě sčítací místa, kterými budou účastníci akce procházet. Započítán bude každý, kdo prokáže že má pět turistických P, tj.,má u sebe pět libovolných věcí, které jsou využitelné pro turistiku a začínají písmenem P : na vý-» pokračování na straně 3 číslo 5 8. března 2013 informační čtrnáctideník zdarma Nejvíc lidí, kteří mají Všech pět P pohromadě aneb Pivovarští poutníci přinesou předmětů pětici Aktivity spojené se slavnostním zahájením turistické sezony v destinaci Moravský kras a okolí není třeba čtenářům jistě dlouze představovat. Už po sedmé je mají první dubnovou neděli ve své společné režii města Blansko, Boskovice a spolu s nimi Pivovar Černá Hora, na jehož nádvoří vždy celá akce vyvrcholí. Její téma se každý rok mění, ale pokaždé se odehrává ve znamení pohodové jarní nálady, dobrého jídla a pití, country muziky a taky pořádné porce recese. A tak ani letošní ročník, který proběhne v neděli 7. dubna 2013, tuto tradici nepřeruší. I když to za oknem možná ještě tak nevypadá, jaro se blíží mílovými kroky a za dveřmi je nová turistická sezona. Kam jinam se vydat na svůj první jarní výlet než do kraje ponorných řek a bílých skal, zajímavých památek, ale také skvělého černohorského piva do Moravského krasu. Zahájení budou předcházet turistické pochody se startem v Blansku a v Boskovicích, které zavedou kroky a kola účastníků Spolupráce na vybudování bezbariérových nájezdů k bytovým domům BD Jasanová 1, 3, 5 Na základě požadavku společenství vlastníků bytových jednotek Jasanová 1, 3, 5 o příspěvek na zbudování bezbariérových přístupů schválilo zastupitelstvo v červnu 2012 částku na jeden přístup max. 50 % skutečných nákladů a zároveň max. částku 10 tis. Kč. Z důvodu prostorových možností a s ohledem na náklady ve výši cca 250 tis. Kč přehodnotilo společenství svůj požadavek na jeden bezbariérový přístup, který obslouží všechny tři vchody s požadavkem na příspěvek max. 50% skutečných nákladů a zároveň s max. částkou 30 tis. Kč, který zastupitelstvo schválilo. Prominutí slevy z díla za realizaci stavby Stavební úpravy obřadní místnosti Stavební dodávku realizace stavby prováděla firma BAUFIS s. r. o., která své závazky včas splnila. Problém nastal u subdodávky u zástěn, které na základě požadavku projektanta a investora dodává jediná firma v ČR a která byla v prodlení s dodávkou těchto zástěn. Z tohoto důvodu bylo upuštěno od sankce vůči dodavatelské stavební firmě. Schválení dodatku č. 12 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK Zastupitelstvo města schválilo dodatek uvedené smlouvy, kterým město Blansko hradí nadstandard do Černé Hory, aby se zde mohli na nádvoří pivovaru zúčastnit kulturního programu a ve 14:00 hodin slavnostního zahájení nové turistické sezony a symbolického zakrojení do prvního letošního turistického salámu. Náš region je, jak zná- mo, turistice zaslíbený a blanen- s k ý Klub českých turistů dopravní obslužnosti Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje na rok Částka pro rok 2013 je o více než 34 tis. Kč nižší, než město hradilo v roce Vyúčtování revitalizací Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu zpracovanou odborem KOM o vyúčtování revitalizace bytového domu na ulici Údolní 15, za kterou uhradilo svůj podíl ve výši necelých tis. Kč, přičemž celkové náklady na dům činily tis. Kč. Druhý případ se týkal bytového domu na ulici 9. května 22, kde město za revitalizaci bytů ve svém vlastnictví zaplatilo tis. Kč a náklady na celý dům činily tis. Kč Odpis pohledávek Odpis pohledávek odsouhlasilo zastupitelstvo v celkem třech případech. Tyto pohledávky vznikly v devadesátých letech a přes více než 15leté vymáhání se nepodařilo pohledávky vymoci. Střípky ze zastupitelstva Starosta města Blanska Lubomír Toufar podrobněji o usneseních přijatých na posledním zasedání Zastupitelstva města Blanska. Z důvodu toho, že by město muselo hradit další náklady na exekuce ze svého rozpočtu, v těchto případech s téměř nulovou šancí na vymožení pohledávek, byl odsouhlasen odpis těchto pohledávek. Odprodej nebytových jednotek Zastupitelstvo města na základě zveřejněných záměrů odsouhlasilo prodej celkem tří nebytových prostor v domě 9. května 3. Ve dvou případech na základě nabídek získali stávající nájemníci (paní Neoralová čistírna a pan Merta kancelář). Třetí volnou nebytovou prostoru získal pan Musil. Uvedené nebytové prostory jsou pro město nepotřebné, v domě došlo v roce 2010 k privatizaci bytů a také k nabídce prodeje těchto prostor, ale v té době nebyl zájem o koupi. Dalším důvodem byla skutečnost, že město z těchto prostor mělo nepatrný zisk z nájmu po odečtení vkladů do fondu oprav tohoto domu. Odprodej bývalé kotelny Jedná se o nevyužitou bývalou kotelnu u bytového domu» pokračování na straně 2 V úterý 26. února dopoledne se sál Dělnického domu v Blansku zaplnil malými dětmi v maskách. Konal se zde dětský karneval Mateřského centra Paleček (dříve MC Matýsek). Připraveno pro ně bylo mnoho her a soutěží o sladké odměny a nezbytná skvělá muzika. Foto: S. Mrázek Skokanský můstek v krytém bazénu opět slouží plavcům Začátkem roku 2013 se dočkal rekonstrukce zchátralý skokanský můstek v krytých lázních. Pro nevyhovující stav nebyl již delší dobu používán. Dnes jej opět mohou plavci využívat. Jak probíhala oprava, nám přiblížil místostarosta města Blanska Jiří Crha. Jak dlouho byl můstek uzavřený? Bylo to několik let, myslím, že čtyři roky. Co všechno se muselo udělat, aby byl opět použitelný? Musela se opravit opadávající mozaika, udělat nové betonové nátěry a penetrační nátěry, vyměnit zábradlí, udělat nové podlahy, nášlapy a schody. Nová je konstrukce nižšího 3metrového skokanského můstku. Dnes je skokanská věž ve stavu, kdy je bezpečná a plavci ji mohou využívat. Kolik oprava skokanského můstku stála? Byl opraven za 311 tis. Kč. To číslo se zdá vysoké, ale práce nebyly tak jednoduché, protože je to otázka statiky a také bezpečnosti. Jsem rád, že se konečně našly finanční prostředky na jeho rekonstrukci, protože před dvěma lety jsme rekonstruovali část lázní opravu dna a novou vzduchotechniku to byla akce za více jak 6 mil. Kč. Zbýval můstek, který byl mimo provoz z důvodu bezpečnosti. Výše uvedené důvody a to, že současný Strategický plán rozvoje města byl platný jen do konce Jsou na obzoru další nutné investice do budovy krytého bazénu? roku 2013, vedly k tomu, že byl připraven nový dokument Strategický plán rozvoje města Blansko pro období Nový plán bude každé tři roky aktualizován. Nový Strategický plán najdete na mezi důležitými dokumenty. Strategický plán rozvoje města pomáhá orientovat samosprávu města na základní směry rozvoje Největším problémem zůstává staré posuvné dno. Loni bylo opraveno, ale nejedná se o definitivní vyřešení problému. Největší položkou do budoucna, rozpočet s ní zatím nepočítá, bude právě výměna tohoto posuvného dna. Stanislav Mrázek Místostarosta Jiří Crha hovoří o opraveném skokanském můstku pro Blanenskou televizi. Foto: S. Mrázek Zastupitelstvo schválilo Strategický plán rozvoje města Blanska na léta Strategický plán rozvoje města zahrnuje pohled na město jako celek i na jednotlivé sféry života. Usiluje o vytvoření rovnováhy mezi vizí a realitou. Měl by být živým dokumentem, který vyjadřuje potřeby města, akceptuje jeho podmínky a je schopen průběžné aktualizace. TELEVIZE BLANSKO ON-LINE Blanenská TV vysílá na internetu. Nala te si Blanenský video urnál na města bez ohledu na její momentální složení, pomáhá podnikatelské sféře orientovat se v záměrech a směřování města. Představuje také významný argument v procesu hledání finančních zdrojů na realizaci jednotlivých záměrů. Slouží také radním a zastupitelům města jako podklad k rozhodování s vědomím širšího koncepčního rámce. Bylo rozhodnuto, že se zpracování dokumentu nebude zadávat externímu subjektu, ale že se využije znalostí, zkušeností a schopností zaměstnanců města a dalších osob, které ve městě a v rámci regionu v nejrůznějších oblastech» pokračování na straně 2

2 Zpravodaj města Blanska číslo 5 8. března 2013 informační čtrnáctideník zdarma 2 Střípky ze zastupitelstva» pokračování ze strany 1 na ul. Dvorská 20, který je ve vlastnictví bytového družstva Věžák. Na základě zveřejněného záměru na prodej bývalé kotelny, spolu s podmínkou zbourání nepotřebného komína zakotveného do bytového domu, zastupitelstvo odsouhlasilo prodej bytovému družstvu Věžák. Toto družstvo jako jediné podalo nabídku a již několik roků urgovalo město zbouráním uvedeného komínu, který bránil provedení zateplení domu. Nabídnutá cena činí tis. Kč, přičemž odhadované náklady na zbourání komína činí dalších 600 tis. Kč, které uhradí bytové družstvo Věžák. To bude také hradit nájemné do doby uzavření kupní smlouvy. Prodej volných bytů Na základě zveřejněných záměrů a následných nabídek zastupitelstvo schválilo pořadí pro prodej bytových jednotek. Ve všech případech se jednalo o jednopokojové byty, jeden na ul. 9. května, kde činila první nabídka 532 tis. Kč, druhý a třetí na ulici Bezručově za nejvyšší nabídky ve výši 811 tis. Kč a 800 tis. Kč. Schválení dohody o plnění dluhu ve splátkách Ve dvou případech, které spadají do kompetence zastupitelstva, byly odsouhlaseny splátkové kalendáře na úhradu dlužného nájemného pro nájemníky městských bytů. V prvním případě činí splátka Kč a jde celkem o 18 splátek, ve druhém se jedná o 45 splátek ve výši 500 Kč (matka s dítětem).» pokračování ze strany 1 působí. Obecnou garanci za zpracování strategického dokumentu převzal starosta, v čele pracovního týmu zpracovatelů byl tajemník MěÚ Blansko jako přímý koordinátor prací. Návrh dokumentu byl předložen k připomínkování vedení Aktuální změny v poskytování stravování blanenským seniorům a invalidním osobám Správná výživa je pro každého z nás základním faktorem ovlivňujícím naše zdraví i fyziologický vývoj. Její nutriční nastavení má bezesporu zásadní význam pro udržení kvality života, dobrého zdraví v každém věku. Mylná je představa, že čím je člověk starší, tím méně kvalitní stravu potřebuje. Město Blansko proto podporuje nejen zajišťování kvalitního stravování pro seniory, které odpovídá zásadám zdravé výživy, ale zároveň také finančně přispívá na tuto činnost. Od loňského roku je v nabídce šetřící dieta, od 1. března 2013 je pro seniory připraveno elektronické zveřejňování jídelníčků, a to na webových stránkách města V současné době se nabízí výběr ze tří jídel, z toho jedno jídlo je tzv. šetřící dieta určená těm, kdo potřebují měně slané a kořeněné jídlo. Je doporučována převážně diabetikům, lidem s kardiovaskulárním onemocněním i těm, kdo trpí onemocněním gastroenterálního traktu. Strávníci, kteří dochází na Městský klub důchodců, si mohou k jídlu objednat dle výběru v jídelníčku sladký koláček. Výdej obědů na Městském klubu důchodců probíhá od pondělí do pátku od 9:30 do 11:30 hodin. Po celou dobu výdejní doby si může strávník vybrat formu výdeje, a to buď přímo poobědvat v útulné jídelně Městského klubu, nebo si jídlo odnést ve vlastním Změna termínů čerpání půjček ze SFRB Zastupitelstvo města na základě žádostí dvou občanek našeho města, kterým loni v červenci byla schválena půjčka pro bytové účely ze státního fondu rozvoje bydlení, byly posunuty termíny pro čerpání těchto půjček do roku 2013 z původního roku Novelizace vyhlášky č. 6/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů V uvedeném případě se jednalo pouze o upřesnění textu vyhlášky na základě požadavku dozorové skupiny ministerstva vnitra, kterou zastupitelstvo města schválilo v prosinci roku Rozpočtová opatření a dotace poskytnuté z hospodářské činnosti Zastupitelstvo města schválilo dvě rozpočtová opatření čítající několik položek. Jedna z položek na základě požadavku odboru investičního byla ve výši tis. Kč a jedná se vrácení zaplacené zálohy na koupi pozemku pro výstavbu bytového domu na Písečné společnosti TENZA. Tato společnost získala nájem i smlouvu o budoucí kupní smlouvě v roce 2008 se záměrem na výstavbu cca 100 bytů v této lokalitě. Vzhledem k hospodářské krizi a nezájmu občanů o nové byty v závěru roku 2012 od tohoto záměru odstoupila. Dotace z rozpočtu města na rok 2013 poskytovatelům sociálních služeb Jedná se standardní postup zastupitelstva města, kdy dotace poskytovatelům sociálních služeb jsou v roce v souhrnu vyšší než 50 tis. Kč, musí schválit zastupitelstvo. Rozdělení těchto dotací navrhuje komise sociální a poté schvaluje rada města. Dodatek č. 1 Jednacího řádu Zastupitelstva města Blanska Schválený dodatek jednacího řádu kromě písemné interpelace připouští při zasedání zastupitelstva také interpelaci ústní. Strategický plán rozvoje města Blanska na léta Zastupitelstvo města schválilo strategický plán na léta 2013 až Tento více než stostránkový strategický dokument navazuje na strategický plán na léta Zpracovávaly jej odborné komise ze zaměstnaců městského úřadu pod garancí funkcionářů města v podstatě celý rok Možnost připomínkovat jej kromě zastupitelů, členů komisí rady a výborů zastupitelstva měli rovněž občané města. Jsem přesvědčen, že se jedná o kvalitní strategický materiál, který odráží potřeby města i s ohledem na jeho možnosti. Každoročně jako doposud bude podávána v zastupitelstvu města monitorovací zpráva a po třech letech bude prováděna aktualizace tohoto plánu. Všem, kteří se podíleli na zpracování tohoto dokumentu bez nároku na odměnu patří poděkování. Občané mají možnost se dále s dokumentem seznámit na webových stránkách našeho města. Lubomír Toufar starosta města Blanska Zastupitelstvo schválilo Strategický plán rozvoje města Blansko na léta města, komisím rady, výborům zastupitelstva. Do tvorby plánu byla zapojena také blanenská veřejnost. Návrh nového strategického plánu byl předložen veřejnosti k připomínkování na podzim roku Odezva však byla velmi malá. Námětů od občanů i organizací přišlo jen 13 a nebyly zásadního významu. Veškeré připomínky byly posouzeny zpracovateli jednotlivých oblastí. O jejich konečném zapracování pak rozhodovalo vedení města. Zastupitelstvo města Blanska strategický plán schválilo na svém 11. zasedání dne 26. února red nosiči na jídlo domů. Pečovatelská služba pak zajišťuje dovážku třemi osobními automobily přímo do domácností. Denně je takto průměrně rozváženo 190 obědů, ve výdejní době od 9:00 do 12:00 hodin. Pracovníci Městského klubu důchodců i Pečovatelské služby se snaží pružně reagovat na připomínky ke kvalitě a množství stravy. Připomínky jsou pravidelně jednou za 14 dnů projednány s dodavatelem, kterým je Vývařovna pana Rudolfa Volfa na ulici K. J. Mašky 2, Blansko. Cenové zvýšení obědů od 1. února 2013 ovlivnila zvýšená sazby DPH a poměrně velký nárůst průměrné roční míry inflace, a to o 3,3 %. Současné ceny a slevy jsou pro blanenské seniory uvedeny v tabulkách: Další sleva ze strany Města Blansko je poskytována blanenským občanům s trvalým pobytem v Blansku, jejichž příjem nedosahuje 1,4násobku částky, která se rovná součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení. U jednotlivce je stanovena hranice pod Kč a u manželské dvojice pod Kč. Slevu si může nárokovat ten, kdo prokáže předložením platného rozhodnutí o přiznání důchodu toto oprávnění. Platné rozhodnutí lze předložit jak pracovníkům pečovatelské služby, tak i vedoucímu provozu Městského klubu důchodců. Podrobnější informace o změnách či potřebné konzultace k této problematice vám zajistí pracovníci Pečovatelské služby na telefonních linkách , , nebo vedoucí provozu Městského klubu důchodců tel Můžete nás také osobně navštívit na pracovišti v sídle Městského úřadu v Blansku, nám. Republiky 1, odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb, přízemí budovy, dveře č. 21, 22 a 25 nebo v Městském klubu důchodců, Dvorská 2, Blansko. odbor sociálních věcí Pečovatelská služba Blansko Hlavní jídlo I. a II. Další sleva Dieta šetřící Další sleva PO PÁ PS 48 Kč 45 Kč 58 Kč 55 Kč SO NE 58 Kč 55 Kč Městský klub důchodců Hlavní jídlo I. a II. Další sleva Dieta šetřící Další sleva PO PÁ 51 Kč 48 Kč 61 Kč 58 Kč Výzva k výměně řidičských průkazů Nevyměníš nepojedeš Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2013! Městský úřad Blansko, odbor vnitřních věcí, oddělení dopravně správních agend vyzývá všechny držitele řidičských průkazů, aby věnovali pozornost tomuto článku a odpovědně přistoupili k povinné výměně řidičských průkazů co možná nejdříve a nenechávali ji na konec roku Podle statistiky Ministerstva dopravy k srpnu letošního roku zbývá v Blansku vyměnit řidičských průkazů do konce roku 2013! Nenechávejte proto výměnu na poslední chvíli a dostavte se včas. Pracoviště se nachází v suterénu budovy MěÚ Blansko na nám. Republiky. V případě potřeby a dle vývoje situace s plánovanou výměnou plánujeme rozšířit úřední dny na tomto pracovišti. Kolik mě to bude stát? Výměna řidičského průkazu je osvobozena od správního poplatku. Kde si mohu vyměnit svůj ŘP? Na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo magistrátu města na území ČR (podle místa trvalého pobytu držitele řidičského průkazu). V Blansku na odboru vnitřních věcí MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, tel Proces pořizování územního plánu nově za účasti veřejnosti Letos nabyla účinnosti novela stavebního zákona, která zpřesnila některá ustanovení a odstranila odchylky od správního řádu. Na úseku územního plánování měly změny vést k úsporám při pořizování a mělo rovněž dojít ke snížení počtu případů, kdy je rušena územně plánovací dokumentace pro rozpor s právními předpisy nebo vady při projednání. Oproti doposud platné úpravě bylo zrušeno zpracování tzv. konceptu územního plánu. Nově je zpracováván pouze návrh, který je projednán dvoustupňově, za účasti veřejnosti. Ta má nyní možnost uplatňovat písemné připomínky přímo u pořizovatele ÚPD (v případě ORP Blansko tuto funkci plní oddělení územního plánování a regionálního rozvoje odboru Stavební úřad MěÚ Blansko) ve fázi zadání a ve fázi společné jednání o návrhu. V obou případech se nekoná veřejné projednání, podklady jsou pouze předloženy k nahlédnutí. Veřejné projednání, které se zpravidla koná v příslušných obcích za účasti pořizovatele a zpracovatele územního plánu, se oznamuje až v tzv. řízení o návrhu. Tam se územní plán projednává dle správního řádu a nově platí, že nejpozději do 7 dnů od veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky s tím, že je přesněji upraveno, kdo je oprávněn podávat námitky. Do celého procesu samozřejmě i nadále vstupují dotčené orgány a krajský úřad. Oproti původní úpravě je však nyní daleko zřetelnější, že ve větším množství případů bude nutné projednání opakovat. I nadále platí, že po vydání územního plánu zastupitelstvem se nejpozději do 4 let územní plán vyhodnocuje a případně aktualizuje změnou územního plánu. Pořizovatel vypracuje návrh tzv. zprávy o uplatňování územního plánu a nově jej projednává i s veřejností přiměřeně, jako návrh zadání územního plánu. Územní plány je možné měnit i samostatnými změnami, zde však narůstají výdaje v souvislosti s nutností zapracování tzv. právního stavu po vydání změn územního plánu. Tato povinnost se nově dotýká i územních plánů Co musím mít s sebou? Platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), jednu fotografii o rozměrech 3,5 4,5 cm, řidičský průkaz, kterému končí platnost. Kdy budu mít vystaven nový ŘP? Do 20 dnů ode dne podání žádosti (popř. do 5 pracovních dnů po úhradě správního poplatku 500 Kč). Kde najdu více informací? Zákon č. 361/2000 Sb., internetové stránky Ministerstva dopravy nebo www. vymentesiridicak.cz. Pozn.: rozhodující pro výměnu řidičského průkazu je datum vydání, nikoli typ řidičského průkazu (viz 134 zákona č. 361/2000 Sb.) odbor vnitřních věcí Odbor INV a investice do životního prostředí Odbor investičního a územního rozvoje předkládá přehled investic do životního prostředí za rok INVESTICE DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2012 za INV NÁZEV PROJEKTU FORMA PODPORY POPIS PROJEKTU CENA V KČ VČ. DPH AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY REALIZACE 9. května, Okružní (Zborovce), nám Republiky LAŽÁNKY, CHODNÍKY PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA dokumentace pro stavební povolení A ZPEVNĚNÉ PLOCHY TĚCHOV CHODNÍKY REALIZACE levostranný chodník při severní části obce DĚTSKÁ HŘIŠTĚ NA ÚZEMÍ REALIZACE hřiště Zborovce MĚSTA NÁBŘEŽÍ SVITAVY PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA soutěž vysokých škol, projednání s občany, studie KOMPOSTÁRNA REALIZACE úprava vodohospodářsky zabezpečené plochy, uvolnění pozastávky REGENERACE SÍDLIŠTĚ SEVER II. ETP VÝMĚNA KANALIZACE DVORSKÁ HYBEŠOVA ULICE- REKON- STRUKCE HORNÍ LHOTA, NA STRÁŽ- NÉM, KOMUNIKACE REALIZACE dětské hřiště Horní Palava, úprava parkovišť, šlapákové cesty, doplnění zeleně PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA příprava III. etapy REALIZACE uvolnění pozastávky z realizace REALIZACE vozovky, chodníky, kanalizace (hradil Svazek), NN (E.ON) REALIZACE komunikace, opěrná zídka CYKLOSTEZKA IV. ETP PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA Billa aut. nádraží REALIZACE CYKLOSTEZKA RÁJEČKO I.ETP PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA od Ericha Roučky po Hornolhotský potok CELKEM PROJEKTY CELKEM CELKEM REALIZACE odbor investičního a územního rozvoje schválených do konce roku 2006, tedy před účinností nového stavebního zákona. V současné době pořizovatel ÚPD ORP Blansko spravuje ÚPD celkem 42 měst a obcí, přičemž celkem 18 územních plánů bylo vydáno podle nového stavebního zákona, 18 územních plánů obcí bylo schváleno podle předchozí zákonné úpravy, 6 obcí má doposud územní plán sídelního útvaru a jedna obec, Kulířov, je bez dokumentace. K nahrazení územních plánů má dojít do konce roku odbor stavební úřad PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Palackého třída 159, Brno

3 Zpravodaj města Blanska číslo 5 8. března 2013 informační čtrnáctideník zdarma 3 Nejvíc lidí, kteří mají Všech pět P pohromadě aneb Pivovarští poutníci přinesou předmětů pětici» pokračování ze strany 1 běr je tak kupříkladu: pláštěnka, peníze, pas, pohorky, pohlednice, plánek (trasy či města), pokrývka (hlavy či těla), pytel (spací), placatice (s něčím ostřejším) atd. Dalším nápadům na předměty využitelné pro turistiku s P na začátku se meze nekladou. Pro ty, co často vyráží na túru se svým čtyřnohým miláčkem, je započitatelný i pes. Naopak párek nebo pivo (či jiné pití) započitatelné nejsou, protože tyto dvě věci obdrží každý účastník rekordu jako obvykle na místě ihned po svém započtení. Započitatelný není ani turistův partner, neboť člověk přece není věc. Výsledky rekordního pokusu budou, jak už je dobrým zvykem, vyhlášeny v rámci slavnostního zahájení sezony. A účastníky zase čeká i něco navíc: Poutníkům, pokud přinesou (příp. přivezou) pět předmětů potřebných pro pochod, pochopitelně přináleží párek plus pivo, popřípadě, pakliže publiku představí předmět počertech pozoruhodný, prima prémie potěšených pořadatelů. Přítomným, pokud posedí, popijí, poslechnou písničky Praku, pak posléze poskytneme perfektní příležitost pobrat přehršel pěkných propagačních předmětů prostřednictvím pravidelné položky programu, představované poctivým prolosováním předaných papírových poukázek. Proto prosím přijměte pozvání. Popadněte pět příslušných propriet, poutahujte pohorky, přifoukněte pneumatiky, přibalte proviant, potom pojďte (pojeďte), protože putování po polních pěšinách přibližujících pocestné pivovaru, přináší při pěkném počasí (případně přeháňkách) prokazatelně překrásné prožitky! Turistické pochody do Pivovaru Černá Hora Start z Blanska Proběhne mezi 8. a 10. hodinou na zámku a po obvyklých trasách: 9 km Hořice Jedle Černá Hora Úvěry pro živnostníky a podnikatele 30 až 300 tisíc Úvěr startovací Úvěr překlenovací Úvěr účelový 12 km Blansko zámek Hořice Jedle Černá Hora 25 km Blansko zámek Bukovec Milonice Újezd u Černé Hory Lubě Žernovník Černá Hora 30 km Blansko zámek Šebrov Jedle Černá Hora Rájec-Jestřebí Blansko 50 km Blansko zámek Šebrov Jedle Černá Hora Doubravice Kuničky Petrovice Blansko Podnikatelská půjčka pro začínající živnostníky bez dokládání DP Volejte Pro ty, kteří se chtějí vydat po 9 km dlouhé trase Hořice Jedle Černá Hora, zde bude opět možnost výjezdu na Hořice autobusem. Odjezdy autobusu v 8:30, 9:00 a 9:30 h z parkoviště nad bowlingem. Start z Boskovic Odjezd autobusem v 9:00 h z parkoviště u restaurace Zlatá růže směr Hořice, Šebrov. Pěší turistické trasy: 9 km Hořice Hořický hřbet Jedle Černá Hora 3 km Šebrov Hořický hřbet Jedle Černá Hora Cyklotrasa: 25 km Boskovice Černá Hora Boskovice PROGRAM NA NÁDVOŘÍ PIVOVARU 11:30 14:00 h sčítání osob pro vytvoření rekordu Nejvíce lidí, lidí na jednom místě, kteří mají turistických Pět P. v průběhu celého odpoledne bude hrát kapela Prak doprovodný program prezentace novinek v oblasti cestovního ruchu na Blanensku a Boskovicku 14:00 h slavnostní zahájení turistické sezony 15:00 h vyhlášení výsledků rekordního pokusu a ocenění nejoriginálnějších Pěti P, losování cen 16:00 h rozvoz účastníků autobusy na vlakové nádraží Rájec- -Jestřebí Účastníky akce čeká posezení v příjemném prostředí, pohoštění, prezentace turistických zajímavostí regionu a losování o zajímavé ceny. Mgr. Jiří Kučera Z usnesení rady města č. 48 ze dne Rada schvaluje předložený ceník za využití zasedacích místností v budově nám. Republiky 1 a nám. Svobody 3, Blansko. Rada souhlasí s uzavíráním dohod o přistoupení u organizací zřízených a založených městem a obcí k Rámcové smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Vodafone OneNet č Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 881/61 ostatní plocha o výměře cca 3 m² v k. ú. Blansko a informačního a reklamního zařízení na něm, za účelem jeho užívání pro reklamu nájemce, na dobu určitou do , a to společnosti AO Real, a. s., IČ: , se sídlem Blansko, Pražská 7, za nájemné ve výši Kč/rok + platná sazba DPH s tím, že nájemné bude každoročně zvyšováno o ofic. míru inflace (Zborovce, u Hrušky). Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 7 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 3, Blansko jednotky č. 1174/7 o výměře 28,10 m² včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2810/ v následujícím pořadí: 1. pan Reich, Šluknov za kupní cenu Kč 2. pan Kaláb, Blansko, IČ: za kupní cenu Kč 3. pan Dvořáček, Blansko za kupní cenu Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu. Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 25 o velikosti 1+1 v bytovém domě Bezručova 5, Blansko jednotky č. 1559/25 o výměře 35,35 m² včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 3535/ v následujícím pořadí: 1. paní Musilová, Blansko za kupní cenu Kč 2. paní Kašpárková, Brno za kupní cenu Kč 3. pan Musil, Ráječko za kupní cenu Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu. Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 28 o velikosti 1+1 v bytovém domě Bezručova 5, Blansko jednotky č. 1559/28 o výměře 27,30 m² včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2730/ v následujícím pořadí: 1. pan Pozděna, Blansko za kupní cenu Kč 2. paní Musilová, Blansko za kupní cenu Kč 3. pan Horák, Klepačov za kupní cenu Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu. Rada souhlasí s odprodejem nebytové jednotky č. 1174/102 o celkové ploše 153,40 m² včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 15340/ v 1. nadzemním podlaží a suterénu budovy čp (9. května 1174/3) na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Blansko paní Neoralové, Blansko, za kupní cenu ve výši Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu. Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy 2004-KOM-S095/Pk se společností Technické služby Blansko, s. r. o., IČ: , se sídlem nám. Svobody 3, Blansko dohodou ke dni zahájení činnosti nového provozovatele SSO. Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky pozemky, část p. č. 509/1 (včetně všech součástí a příslušenství) a p. č. 509/2 a 509/3 v k. ú. Horní Lhota u Blanska a pozemky, část p. č. 948/1 a st v k. ú. Blansko, provozovateli SSO, který bude vybrán na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku Provozovatel sběrného střediska odpadů v Horní Lhotě u Blanska. Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do nájmu část pozemků p.č. 509/1 v k. ú. Horní Lhota u Blanska a p. č. 948/1 v k. ú. Blansko společnosti Technické služby Blansko, s. r. o., IČ: se sídlem nám. Svobody 3, Blansko. Usnesení v plném znění jsou k dispozici na úřední desce umístěné před budovou MěÚ a na internetových stránkách města Blanska Zářivky a výbojky do kontejneru nepatří Nefunkční zářivky a výbojky nelze odkládat do kontejneru se směsným komunálním odpadem ani do separace, protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky. Správným místem pro vyřazené světelné zdroje (trubicové zářivky, kompaktní úsporné zářivky a výbojky) je sběrné středisko odpadů v Horní Lhotě nebo na ul. Na Brankách (dále jen SSO), které slouží jako místo bezplatného zpětného odběru elektrozařízení z domácností. Mimo vysloužilých televizí a ledniček tady můžete bezplatně odevzdat i zářivky nebo úsporky. Najednou lze přinést maximálně třicet kusů, ale po předchozí dohodě s provozovatelem SSO jich můžete vrátit i více. Tyto světelné zdroje však musí být celé a nepoškozené, jinak nepodléhají bezplatnému zpětnému odběru a město je likviduje za poplatek jako odpad. Místa zpětného odběru mohou bezplatně využívat i právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, aniž by se musely v případě odevzdání zářivek a výbojek prokazovat speciální kartou nebo jiným dokladem. Dalším místem, kde je možné zdarma odevzdat použité zářivky, jsou prodejny, ve kterých tyto výrobky nakupujete. V prodejně vám vezmou zpět tolik kusů použitých světelných zdrojů, kolik kupujete nových. Při nákupu musí být zákazník informován o způsobu a možnostech zpětného odběru použitého elektrozařízení. V případě, že zákazník v obchodě tuto informaci nedostane, je prodejce povinen od něj stará elektrozařízení odebrat v neomezeném množství, aniž by jejich odběr vázal na nákup nových výrobků. Poslední prodejci pak mohou tyto odebrané světelné zdroje odevzdat v nejbližším SSO. Systém bezplatného odběru použitých elektrozařízení, který zajišťují společnosti EKOLAMP, Asekol a Elektrowin, snižuje počet černých skládek a šetří obcím peníze. Kolektivní systém EKO- LAMP vybavuje sběrné dvory speciálně označenými kovovými nádobami a zajišťuje jejich výměnu za prázdné. Nepoškozené světelné zdroje jsou pak na náklady EKOLAMPU přepravovány k recyklaci. Město Blansko má zájem, aby se množství odevzdaných použitých lineárních a úsporných zářivek stále zvyšoval. Proto má uzavřenu smlouvu o zpětném odběru s kolektivním systémem EKOLAMP. Pomoci můžete i vy žádnou zářivku ani úsporku neházejte do popelnice nebo do kontejneru. V žádném případě nepatří ani do separačních nádob na sběr skla. Tam se s největší pravděpodobností rozbijí. Pokud se však v nepoškozeném stavu dostanou k recyklaci, bude možné z nich více než 90 % materiálu (sklo, hliník...) znovu využít. odbor komunální údržby

4 Zpravodaj města Blanska číslo 5 8. března 2013 informační čtrnáctideník zdarma 4 Karneval v červeném V SENIOR centru Blansko zorganizovali tradiční únorový karneval, kterého se zúčastnilo na osmdesát lidí z řad klientů a zaměstnanců domova. Letošní rok byl ve znamení červené barvy. Únor je měsíc, kdy se začínají dny znatelně prodlužovat, ale zima ještě nevzdala svou vládu a dál drží otěže počasí pevně ve svých rukou. Abychom si to dlouhé čekání na jaro zkrátili, pořádáme v SE- NIOR centru Blansko každoročně v únoru karneval. A aby byla nějaká změna, každý rok se nese trochu v jiné symbolice. Minulé ročníky byly korálkové, srdíčkové, brýlové, kloboučkové či košíčkové. Ten letošní karneval byl červený, a proto každý, kdo dorazil, musel mít na sobě něco červeného. Kdo nenašel nic v šatníku, doplnil svůj zevnějšek červenou pentlí nebo krepovou květinou na klopě. Akce se konala v hlavní jídelně domova a více než osmdesát lidí z řad jeho obyvatel společně se zaměstnanci ji naplnili k prasknutí. O letošní hudební zábavu se postaral zkušený muzikant Martin Hasoň, bohatou tombolu zase tvořily dary zaměstnanců domova. Více než šedesát cen tak na konci karnevalu našlo své šťastné majitele a pro ty, co nevyhráli, byly připraveny ceny útěchy v podobě hezkých jarních kytiček narcisů, které věnovalo blanenské květinářství Dárkový servis. Na závěr více než dvouhodinové akce se všichni rozcházeli s úsměvem na rtech. Za rok nás čeká další karneval, ale jaký bude, to se nechte překvapit. Zaměstnanci domova Křižník Aurora s měřidly fy Erich Roučka Po zmínkách o plánovaných opravách slavné Aurory v médiích se pamětník a stálý propagátor blanenských měřicích přístrojů Miroslav Starycha rozpomněl, že i tato bojová loď nese na své palubě výrobky z blanenských závodů. V televizním zpravodajství bylo uvedeno, že legendární křižník Aurora, zakotvený v Petrohradu na řece Něvě, má být rozsáhle rekonstruován, a to vzhledem k jeho velkému poškození za dlouhodobé expozice v nepříznivých povětrnostních podmínkách. Historické plavidlo slouží již po řadu let jako Muzeum říjnové revoluce. Loď o délce 127 m a šířce paluby 22 m měla výtlak tun a byla vyzbrojena desítkami děl. Jak je známo, šestipalcový kanon v 9:00 hodin večer 7. listopadu dal v roce 1917 signál k útoku na Zimní palác. Každá loď uvedeného typu musí mít nejen důležité strojní vybavení, ale také vlastní elektrárnu s rozvodnými sítěmi, které se neobejdou bez elektrických měřicích přístrojů. Křižník Auroru navštívily již statisíce turistů. Mezi nimi byli také někteří občané zaměstnanci blanenské Metry, podniku, který Roučka v roce 1911 založil. S překvapením zjistili, že jsou v palubní výstroji elektrická měřidla firmy Erich Roučka. Uvedená továrna dodávala již před první světovou válkou znamenité a odolné přístroje pro rakousko-uherské námořnictvo. Tehdy přední světově proslulé firmy v konkurenci neobstály. Ustrojí jejich měřidel byla po odpálení děl a následujících velkých otřesech lodi vždy zničena. Roučka však nabídl přístroje vyhovující. O dodávkách lodních přístrojů pro armádu se zmiňuje v článku uveřejněném v časopisu Metry Blansko F. Vašíček: Později jsme dodávali přístroje pro válečné námořnictvo rakousko-uherské, také největší bitevní loď Sent lštván měla všechny přístroje naše a nebylo jich málo, neboť taková loď má i ohromnou strojírnu a elektrárnu. Byly tam např. dva turbogenerátory produkující napětí 120 V a proud A. V první světové válce jsme se setkali s panem Roučkou na palubě této lodi. Byl tam pozván ředitelem elektrooddělení arsenálu v Pole k vůli opravám přístrojů, které jsem prováděl. Též na torpédovkách, kam jsem přišel, všude byly naše přístroje tzv. Manne-type. Zmínka o kvalitě blanenských elektrických přístrojů ze začátků minulého století zůstává rovněž dokladem o dlouhodobé tradici našeho průmyslu. Na více než stoleté produkci místního podniku Metra Blansko se podílely tisíce techniků a mechaniků, kteří obor jemné elektromechaniky přivedli na světovou úroveň. Bohužel, nyní se dostala výroba do hlubokého útlumu. Aby na práci předchozích generací zůstala trvalá památka, bylo k tomuto účelu ustaveno dobrovolné občanské sdružení, které v Muzeu Blansko vytvořilo u nás ojedinělou expozici elektrických měřidel, kterou nemá ani Národní technické muzeum v Praze, ani Technické muzeum v Brně. V podzámecké budově je vystaveno ca 200 ks přístrojů, dalších cca přístrojů a technických dokladů je uloženo v depozitáři. Sbírka byla bezplatně převedena do státních fondů a je evidována na Ministerstvu kultury. Přístroje jsou tak chráněny jako technické kulturní dědictví z toho důvodu, aby nemohly být případně odkoupeny různými sběrateli. Stálá expozice je otevřena nejen pro odborníky a studenty, ale také pro běžné návštěvníky blanenského muzea. Miroslav Starycha Tradiční karnevalové období si užijí i senioři v Senior centru Blansko. Foto: archiv autora Pozvánka na velikonoční výstavu Kulturní středisko města Blanska vás zve na Velikonoční prodejní výstavu s ukázkami lidových řemesel. Uskuteční se od do v Galerii města Blanska. Otevřeno: po pá 10:00 17:00 h so ne 14:00 17:00 h Na Velikonoční prodejní výstavě si můžete zakoupit veškeré vystavované výrobky. Program výstavy úterý paní Krajíčková háčkování paní Dražilová drhání, slaměné výrobky středa paní Roučková korálky paní Zouharová škrábaná vejce čtvrtek paní Dostálová skleněné figurky paní Kristová vosková batika pátek paní Parmová vejce, slámové výrobky paní Pokorná malování na sklo sobota paní Wutková košíky z papíru pan Kala řezbář neděle paní Fremelová drátěná vejce paní Fremelová šperky pondělí paní Švestková šperky, drátěné výrobky paní Fleková pletení ponožek úterý paní Partyková vizovické pečivo paní Hedbávná krosienka středa paní Drápalová vyšívání, háčkování paní Moravcová paličkování Bezpečně v kyberprostoru Za povídky o kyberšikaně děti zavítaly do informačního centra policie. Foto: autorka V pátek 1. března byli pozváni žákyně 5. třídy Magdaléna Wellová a žák IV. A Milan Musil ze ZŠ v Blansku na Erbenově ulici do Informačního centra Policie České republiky v Brně na Běhounské ulici. Převzali zde čestná uznání za literární práce na téma Bezpečně v kyberprostoru. Tento projekt si klade za cíl omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů v Jihomoravském kraji a je zaměřen na uživatele osobních počítačů. Magdaléna Wellová byla oceněna za povídku Kamarádky a Milan Musil za povídku Klárka a její kamarádka. Obě práce byly na téma kyberšikany. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a blahopřejeme. Mgr. Alena Lysoňková, Mgr. Alena Štěrbáčková Křižník Aurora. Obchodníci lákají občany k výměně zdravotní pojišťovny Oslovili vás na ulici či doma milí a vstřícní lidé a přesvědčovali vás ke změně zdravotní pojišťovny? Pomlouvali vaši dosavadní pojišťovnu a nabízeli nadstandardní výhody a příspěvky pro vás a vaše děti? Slibovali vám jistotu zajištění zdravotní péče? Přemýšlejte, než podepíšete jakýkoli dokument. Nezapomeňte také, že v Blansku je podobné nabízení zboží nebo služeb zakázáno. V případě, že by vás obchodníci obtěžovali, neváhejte zavolat městskou Již tradičně tento den připadá na druhý čtvrtek v měsíci březnu (tentokrát 14. března 2013) a jeho cílem je zvýšit informovanost zdravotníků a laické veřejnosti o nemocech ledvin, jejich včasné diagnostice a možnostech léčby. V letošním roce je Světový den ledvin zaměřen na problematiku akutního selhání ledvin, jeho rozpoznání a prevenci. V České policii. Když už si je vyslechnete, ověřte si jejich informace přímo na pracovištích zdravotní pojišťovny. Nikdy nepodepisujte nic na ulici. Tito obchodníci obvykle využívají informací z médií, které navíc mohou být zavádějící, a snaží se pomocí nich klienty přesvědčit a přeregistrovat k jiné zdravotní pojišťovně. Podle nového zákona je navíc i nezávazný podpis závazný, nelze ho odvolat a vy k změníte svou dosavadní zdravotní pojišťovnu. red Světový den ledvin v Nemocnici Blansko Mezinárodní federace nadací pro nemoci ledvin (International Federation of Kidney Foundations) a Mezinárodní nefrologická společnost (International Society of Nephrology) vyhlásily, letos již po osmé, Světový den ledvin. Zdroj Wikipedie, autor: Wilson republice je Světový den ledvin organizován společně Českou nadací pro nemoci ledvin a Českou nefrologickou společností. V rámci Světového dne ledvin, organizovaného v Nemocnici Blansko již čtvrtým rokem, zde mohou zájemci zdarma absolvovat vyšetření, které může případné onemocnění ledvin odhalit. Vyšetření sestává z měření krevního tlaku, vyšetření moči, hladiny odpadních látek a posouzení funkce ledvin. Zájemci mohou ve čtvrtek 14. března 2013 navštívit Nefrologické oddělení Nemocnice Blansko, kde budou bezplatně vyšetřeni v nefrologické ambulanci v době mezi 7:00 a 17:00 hodinou. V tentýž den Nemocnice Blansko organizuje Den otevřených dveří hemodialyzačního střediska pro příbuzné a přátele svých pacientů a pro případné další zájemce. red LEVNÉ DLOUHODOBÉ UBYTOVÁNÍ pro: JEDNOTLIVCE, FIRMY, MATKY S DĚTMI cena od: 120 Kč/ noc včetně služeb Hotelový dům PROBE, Husova 1, Blansko tel SPORT BAR PROBE Písečná Blansko Vás zve do nově otevřené 13:00 05:00 h KULEČNÍKOVÉ HERNY

5 Zpravodaj města Blanska číslo 5 8. března 2013 informační čtrnáctideník zdarma 5 Objasněnost trestných činů spáchaných v Blansku se pohybuje okolo 45 % Krádeže a vloupání, sprejerství a loupeže to jsou nejčastější trestné činy, které šetří policisté na území města Blanska. Pachatele často pomáhá dopadnout i kamerový systém, instalovaný v 15 nejrizikovějších zónách ve městě. Policie ČR v Blansku se dlouhodobě potýká zejména s problémem sprejerství. Poškozeny bývají především garáže, elektrorozvodny, bytové nebo rodinné domy a budovy škol. Objasnit tyto trestné činy je poměrně náročné, vloni byl odhalen v Blansku pouze jediný pachatel. K vyšší objasnitelnosti této trestné činnosti by však mohli napomáhat především sami obyvatelé města. V případě zavolání na linku 158 a sdělení této skutečnosti pracovníkům policie by bylo možné zadržet pachatele přímo při činu, vysvětluje tisková mluvčí por. Mgr. Iva Šebková. Několikrát do týdne policisté vyjíždějí především k obchodním domům, kde řeší s lidmi odcizené kabelky nebo peněženky včetně platebních karet. Zloději lidi okrádají nejen při nakupování, ale mnohdy také na parkovištích při překládání nákupu z košíků do vozidel. V okolí nákupních center také stále narůstá nehodovost, jejíž objasněnost je bohužel poměrně nízká, neboť se často stává, že řidič, který nehodu či škodu na jiném voze zaviní, jednoduše z místa odjede. Zajímavým případem byl v loňském roce muž, který se rozhodl splácet své dluhy tím, že se pravidelně vloupával do aut v Blansku a v Moravském krasu a způsobil tak celkovou škodu přesahující 870 tisíc, říká tisková mluvčí. Českými médii také proběhla zpráva o odhalení varny pervitinu. Čtyřiadvacetiletý muž dlouhodobě závislý na pervitinu vyráběl tuto drogu z volně dostupných Vystavujicími jsou Barbora Trnková, Tomáš Javůrek, Marek Hlaváč, Tomáš Hodboď, Martin Salajka a Samuel Paučo. V rámci sobotní vernisáže mohli jednotliví autoři představit svá díla a odpovídat na zvídavé dotazy přítomných návštěvníků. Téma výstavy odkazuje k samotnému významu slova meze. léků. Část užíval sám, část pak prodával dalším toxikomanům. V únoru byl muž zadržen a při domovní prohlídce byly zabaveny i veškeré pomůcky na výrobu drogy. Z násilných trestných činů jsou nejčastějšími loupeže. V Blansku jich bylo vloni deset. Ve většině případů se jednalo o loupežná přepadení obsluhy barů, heren nebo restaurací. Objevují se ale také přepadení osob přímo na ulici. Výjimkou však nejsou ani případy, kdy se útočníky stávají nezletilí. V tomto směru je důležitá prevence. Pokud dojde k přepadení policie radí, že není příliš vhodné se bránit, hrozí tak vážné poškození zdraví. Častá je také trestná činnost páchaná na seniorech, při níž skupiny, zejména osob romské národnosti, cíleně vyhledávají samostatně žijící osoby vysokého věku. Poté pod různými záminkami vniknou do jejich domu a odcizí finanční hotovost nebo jiný majetek. Jednání pachatelek (většinou se jedná o skupinu žen, doprovázených mužem) je vysoce organizované s přesným rozdělením činností. Obvykle jedna až dvě ženy seniora zabaví a ostatní cíleně prohledávají jeho dům. Jeden z takových případu popisuje por. Mgr. Iva Šebková: V květnu loňského roku policie řešila případ okradeného třiaosmdesátiletého muže. Ten žil sám v rodinném domě v Blansku. Měly jej navštívit dvě ženy, které mu vzaly asi 30 tisíc korun. Jak přesně ke krádeži došlo V kontextu české krajiny představovaly území nikoho, pruh neobdělávané půdy mezi dvěma poli. S rozoranými mezemi se vytratili i malíři krajinek. Zbyly po nich jen jejich obrazy visící v obývacích pokojích, schované na půdách domů, uložené v depozitářích muzeí, tiše čekající až se současní galeristé a kurátoři se, ale kriminalistům nepodařilo zjistit, protože okradený měl Alzheimerovu chorobu v pokročilém stádiu. Případ se bohužel nepodařilo objasnit a byl proto odložen. Je neustále třeba apelovat na seniory, aby v žádném případě nedůvěřovali neznámým lidem a nepouštěli je do svých domovů, uzavírá Šebková. Policisté v Blansku bohužel musí řešit i případy domácího násilí. Nemusí se vždy nutně jednat o násilí páchané mužem na ženě, vyskytují se i takové, kdy dochází k napadnutí rodičů dětmi. Je smutné, že při objasňování těchto trestných činnů vyjde často najevo, že k týrání docházelo již dlouho před zjištěním této skutečnosti. Policie ČR si uvědomuje, jak zásadní význam má v jejich práci prevence, a proto i v letošním roce proběhne několik akcí, které se zaměří především na mládež a pití alkoholu, chodce a majitele motocyklů. Na 19. červen je plánován již tradiční Den s policií, který se v tomto roce uskuteční na hřišti ASK již posedmé. Zajímavou myšlenkou je také vést majitele silných strojů, aby se sami podíleli na preventivních opatřeních, a to tím způsobem, že přijedou (nejlépe co v nejhojnějším počtu) na setkání motorkářů, které proběhne dne 8. června 2013 u Sloupsko-šošůvských jeskyní. Podle počtu zúčastněných se totiž bude odvíjet odpovídající počet metrů speciálních bezpečnostních svoditel určených právě pro tyto účastníky silničního provozu, která mohou velice razantně omezit možná zranění v případě pádu. Blanensko je dosud jediným okresem, kde se provádí testy tohoto druhu. Jana Navrátilová Kraj-jinné meze, kurátorský projekt Jany Písaříkové a Tomáše Hodbodě, vás zve do blanenské galerie V sobotu 2. března 2013 proběhla v Galerii města Blanska vernisáž výstavy Kraj-jinné meze. Jde o kurátorský projekt Jany Písaříkové a Tomáše Hodbodě. Výstava se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a potrvá do 27. března umoudří a začnou zase vystavovat poctivé malířské řemeslo. Meze zároveň mohou označovat limity, které nechceme nebo nemůžeme překonat. Původní snahou autorů bylo vystavit idylické krajinky, které by po skončení výstavy zdobily obývací pokoje nejednoho milovníka umění, až to nakonec dopadlo trochu jinak... Přijďte se podívat a posuďte sami! Výstava potrvá do 27. března red Turisté pokřtili brožuru shrnující 110 let činnosti turistů v Blansku. Křtu se ujali hosté výroční schůze, a to Hana Slabáková, předsedkyně Jihomoravské oblasti Klubu českých turistů, a starosta města Blanska Lubomír Toufar. Asistovali jim Ondřej Bláha, od letoška nový předseda odboru blanenských turistů a bývalá předsedkyně Běla Juráková. Blanenský odbor KČT Blansko je hned po brněnském nejstarším na jižní Moravě. Díky tomu i velmi kvalitní práci odboru bude letos KČT Blansko navržen do síně slávy české turistiky. Výstavu fotografií z činnosti klubu od historie až po současnost máte možnost zhlédnout v klubovně Galerie města Blanska do 14. března. Text a foto: S. Mrázek ZŠ Dvorská připravuje cyklistický kroužek Na besedu do ZŠ Dvorské zavítal v únoru známý velocipedista Josef Zimovčák. Jeho návštěva měla hned dva důvody jednak seznámit děti s projektem Na kole dětem a také propagovat cyklistiku, kterou škola od letoška zavádí ve formě kroužku pro děti. Od roku 2010 probíhá vždy začátkem léta veřejná cyklotour Na kole dětem napříč Českou republikou. Jedná se o jedinečnou akci, která se svým charakterem a mezinárodním rozsahem zařadila mezi významné sportovní projekty na podporu onkologicky nemocných dětí. To je největší vítězství, které se mně za dvacet let povedlo, v rámci ježdění na vysokém kole někomu pomáhat, představuje svůj projekt Josef Zimovčák. Dětem se snaží lehkou formou naznačit, jak vypadá onkologické dítě, že se jedná o závažnou a zákeřnou chorobu. Cílem je upozornit na to, že pohyb jako takový je nejlepší prevencí na všechno. Za peníze, které v rámci cyklojízdy získá, platí rekondiční pobyty těm dětem, které jsou přeléčené. To pomáhá i rodinám, pro něž to znamená snadnější vstup do nového života. V roce 2013 startuje již 4. ročník Na kole dětem. Peloton cyklistů v čele s Josefem Zimovčákem vyrazí na desetidenní cyklojízdu. Přidat se může každý na kousek, na jednu etapu nebo celou trasu. Aktivně se zúčastnit cyklotour 2013 a přispět dobrovolným startovným do kasičky Na kole dětem můžete i vy. 9. etapa povede z Bruntálu přes Boskovice a Blansko do Brna. Podrobnosti najdete na stránkách projektu Na kole dětem. Do školy si tradičně zveme významné sportovce. Tentokrát jsme chtěli pomoci náboru do nového cyklistického kroužku pana Bezdíčka a takovouto zajímavou formou jízdu na kole přiblížit, nastínil ředitel ZŠ Dvorské Dušan Krumnikl, proč tentokrát pozvali do školy Josefa Zimovčáka. Nový cyklistický kroužek, který zahájil činnost již 6. února, není omezen jen na žáky ze ZŠ Dvorské, ale mohou se přihlásit děti z celého města. Od tohoto data se zájemci schází každou středu v 16:00 hodin ve velké tělocvičně ZŠ a MŠ Dvorská, kde trénují do té doby, než počasí umožní vést tréninky venku. Aktuální informace najdete na stránkách rcteam-cz.webnode. cz, napsat můžete také na A čemu konkrétně se děti v kroužku věnují? Zaměřený je na cyklistiku a lyžování, které pokládám za perfektní zimní doplněk pro cyklistiku, říká trenér Martin Bezdíček. Navázat chce na dlouholetou tradici cyklistiky v Blansku. Na úspěchy týmu TJ ČKD Blansko i dobu od roku 1993, kdy se jezdilo pod Sokolem Blansko a kde sám tento sport zakládal a posléze pod MTB racing teamem Blansko do roku 2000 provozoval. Cílem je MTB a rychlostní cyklistika pro děti od 6 do 15 let a Road Cross team pro děti nad 15 let. Smělé plány má do budoucna, kdy by se měla jezdit i kategorie Elite. Stejně tak má dojít k obnovení závodů MTB i některého ze seriálů závodů výhradně pro děti a mládež. Vše bude záležet na zájmu dětí a podle jejich počtu se také upraví program kroužku a tréninky. Není vyloučeno, že ve spolupráci se školou vznikne sportovní třída a tým bude úzce spolupracovat s TJ Favorit Brno a SCM Brno. Stanislav Mrázek Zahájení výstavy Kraj-jinné meze v Galerii města Blanska. Foto: J. Navrátilová Více než stovka zájemců se v pátečním podvečeru 1. března 2013 zúčastnila autorského čtení jedné z nejzajímavějších současných spisovatelek Kateřiny Tučkové. Řadou literárních cen ověnčená a současně komerčně velmi úspěšná autorka přijala pozvání Městské knihovny Blansko. Její vystoupení před blanenským publikem bylo pilotní akcí blanenské knihovny v rámci celonárodního projektu Březen měsíc čtenářů Příjemnou atmosféru v sále ZUŠ Blansko na Kollárově ulici zachycují fotografie Ladislava Krále. Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny Blansko

6 Zpravodaj města Blanska číslo 5 8. března 2013 informační čtrnáctideník zdarma 6 Kulturní a sportovní pozvánky Výstavy do , Galerie města Blanska 110 let KČT v Blansku Výstava fotografií z akcí KČT Blansko posledních let. do , muzeum Historie uniforem Uniformy a pracovní oděvy z let ze sbírky Jana Bačáka , muzeum Austrálie v mých očích fotografická výstava Borise Hlavici Vernisáž se uskuteční v 17:00 hodin v prostorách blanenského zámku, v kulturním programu vystoupí saxofonista Radim Hanousek. do , Galerie Jonáš ŠAMBR Šarmantní múzy brněnské 2013 Do konce března 2013 představí blanenské veřejnosti svoji tvorbu Siréna (vlastním jménem Michaela Wičarová Štroblová), výtvarnice a spisovatelka; Jan Hanuš, grafik a fotograf; Petr Ševčík, keramik. Galerie je otevřena vždy v úterý a ve čtvrtek od 9:00 do 12:30 a od 13:30 do 17:00 hodin , Galerie města Blanska Kraj-jinné meze: kurátorský projekt Jany Písaříkové a Tomáše Hodbodě Vystavujicí: Barbora Trnková, Tomáš Javůrek, Marek Hlaváč, Tomáš Hodboď, Martin Salajka, Samuel Paučo. Kurátoři: Jana Písaříková a Tomáš Hodboď. Výstava se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR , Galerie města Blanska Velikonoční prodejní výstava s ukázkami řemesel Podrobný program na straně , Galerie Kruh Jarní výstava Výstava obrazů, grafiky a keramiky tradičních autorů galerie doplněná o jarní dekorace. Jako host výstavy se představí Jana Valouchová s novou kolekcí obrazů a keramických kachlů. Galerie Kruh na nám. Svobody 14 je otevřena v pondělí pátek v 10:00 12:00 a 14:00 17:00 hodin, v sobotu 9:00 11:00 hodin. Kino Pokud není uvedeno jinak, filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky. Představení označená Filmový klub jsou přístupná i nečlenům filmových klubů ve 20:00 h, kino SMRTONOSNÁ PAST: OPĚT V AKCI Bruce Willis se vrací se svou nejslavnější filmovou rolí, tedy jako John McClane, lidový hrdina, který díky svým schopnostem nakonec vždycky přežije všechno a všechny. Tentokrát se polda, jenž nebere rukojmí, vážně ocitne v nepravou chvíli na nepravém místě, když vyrazí do Moskvy, aby pomohl synovi Jackovi. Oba McClaneové mají brzy na krku vlčáky z místního podsvětí a proměňují ruskou metropoli ve válečnou zónu. Naštěstí zjistí, že z nich rozdílné pracovní metody dělají neporazitelné hrdiny. USA / 97 minut / do 12 let nevhodný v 15:00 h, kino ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE Fifinka, Myšpulín, Piňďa a Bobík se konečně dostávají na filmové plátno a to v dobrodružném příběhu autorů Josefa a Hany Lamkových, dynamickém, vtipném, moderním se spoustou humorných a gagových situací, nečekaných zápletek a překvapení. ČR / 90 minut / přístupný / česká verze v 17:30 h v 17:30 h, 20:00 h, kino MOCNÝ VLÁDCE OZ (3D) Když se Oscar Diggs, druhořadý cirkusový kouzelník s pochybnou morálkou, dostane z prašného Kansasu do životem pulsující Země Oz, myslí si, že vyhrál v loterii dokud nepotká tři čarodějky: Theodoru, Evanoru a Glindu. Zaplete se do velikých problémů, kterým čelí země Oz a její obyvatelé, a musí se naučit odlišovat dobré lidi od zlých dřív, než bude příliš pozdě. USA / 125 minut / přístupný / česká verze ve 20:00 h, kino BABOVŘESKY Letní komedie Zdeňka Trošky ze života současné jihočeské vesnice Babovřesky, která s nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno, sleduje kupící se nedorozumění a souhry náhod, které pořádně zamotají hlavu její obyvatelům. ČR / 130 minut / do 12 let nevhodný / česká verze ve 20:00 h, kino FILMOVÝ KLUB TENKRÁT NA ZÁPADĚ Projekt 100. Mistrovské dílo Sergia Leoneho a jeden z nejlepších westernů vůbec splétá osudy čtyř ikonických postav ovdovělé ženy, nemilosrdného zabijáka, tajemného mstitele a bandity do příběhu umírajícího Západu a jeho mýtů. Itálie, USA / 1968 / 166 minut / do 12 let nevhodný ve 20:00 h, kino MAMA Po letech sucha se hororový žánr se vší parádou staví na nohy. Po Sinister je tu další pecka. Pět let Lucas vytrvale hledal malé neteře Lilly a Annabel. Obě dívky se najatým pátračům podaří najít v opuštěné chatě stojící uprostřed hlubokých lesů. Lucas zažádá o jejich svěření do své péče a spolu s Annabel se jim snaží nahradit harmonickou rodinu. Postupně si ale oba začínají klást otázku, zda si s dívkami nepřivedli domů i někoho dalšího. Španělsko, Kanada / 113 minut / do 15 let nepřístupný v 15:00 h, 17:30 h, kino CROODSOVI (3D) Dobrodružná animovaná komedie vypráví příběh první pravěké rodiny na světě, která se jmenuje Croodsovi. Croodsovi podniknou cestu do neznáma, ohromující výlet do krajiny plné nejrůznějších neuvěřitelných a někdy i pěkně nebezpečných stvoření. Jejich pohled na svět se díky tomu navždy změní. USA / 90 minut / přístupný / česká verze ve 20:00 h, kino GAMBIT Dva velmi schopní scenáristé, bratři Ethan Coen a Joel Coen, napsali skvělou komedii, která má skvělé obsazení a příjemnou retro atmosféru. Harry Dean (Colin Firth) se chystá ukrást obraz jednomu boháči, ale jeho plán postrádá jednu část pomoc krásné ženy. Ideální kandidátku objeví v Nicole (Cameron Diaz). Sám je jí natolik okouzlen, že následuje série několika chyb, které narušují jeho plán. USA / 89 minut / do 12 let nevhodný ve 20:00 h, kino HAŠIŠBÁBA Paulette je zapšklá stará babka žijící sama v paneláku na předměstí Paříže. Důchod má malý, exekuce jí zabavila skoro všechen nábytek, odstřihli jí telefon a ona neví, jak dál. Jednoho večera se stane náhodným svědkem pochybného obchodu. Vidí v tom znamení osudu a rozhodne se, že začne prodávat hašiš. Francie / 87 minut / do 15 let nepřístupný ve 20:00 h, kino HOSTITEL Zpracováno dle stejnojmenného knižního románu americké spisovatelky Stephenie Meyerové, autorky fenoménu Stmívání. Když se v blízké budoucnosti usídlí na naší planetě neviditelní parazité, již po implantaci do lidského těla mohou ovládat mysl člověka, Melanii se spolu s ostatními přeživšími podaří uprchnout do tajného úkrytu, kde začnou skromně přežívat těžkou dobu. USA / 125 minut / do 12 let nevhodný v 15:00 h, kino CROODSOVI (3D) Dobrodružná animovaná komedie vypráví příběh první pravěké rodiny na světě, která se jmenuje Croodsovi. USA / 90 minut / přístupný / česká verze v 17:30 h v 17:30 h, 20:00 h, kino G.I. JOE 2: ODVETA (3D) Modrá planeta se ocitla na pokraji zkázy vinou intrik mocné organizace Cobra, která má s G. I. Joe nevyřízené účty. Jak moc leží jejím vůdcům v žaludku, se ukáže ve chvíli, kdy rafinovanou lstí ovládnou Bílý dům a z Oválné pracovny označí příslušníky této jednotky za vlastizrádce a zahájí jejich řízenou likvidaci. Kanada, USA / přístupný. Další akce v 18:30 h Zájezd do divadla ZORRO Odjezd do divadla je v pátek v 18:30 h od hotelu Dukla. Přihlášky Pavel Svoboda, tel v 10:00 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Vítání jara Výroba Morany, vycházka s Moranou, grilování párků na OKNĚ DOKOŘÁN. Poplatek za materiál na Moranu, párek, chléb, hořčice ve 14:30 h, Dělnický dům Pomáhat je v módě tak pomozte i vy Zveme na již 6. ročník dobročinné módní přehlídky Pomáhat je v módě tak pomozte i vy, organizované skupinou mladých (Dealeři naděje), pod záštitou Farnosti sv. Martina. Souběžně bude probíhat misijní burza vše ve prospěch a na podporu života v české vesnici v srbském Banátu v 17:30 h, Dělnický dům Večer u mola hudební večer Bezprostředně po přehlídce Pomáhat je v módě tak pomozte i vy bude od 17:30 hodin následovat hudební Večer u mola spojený s dobročinným bleším trhem, čajovničkou a koktejlovým barem pro dospělé. Protože ale uvítáme i děti a mládež, budou pro ně nachystány hry a další aktivity. Podrobnosti k oběma akcím na a také na facebooku v 10:00 h, Dělnický dům Amundsen cup 2013 Juniorská barmanská soutěž, tentokrát spojená s doprovodným programem v rámci jubilejního 10. ročníku taneční a free-styleové vystoupení, ochutnávka novinek z produkce garanta soutěže (Stock Plzeň-Božkov), míchání nápojů pro návštěvníky za skvělé ceny! Více informací najdete na: la.cz/aktualita/55:amundsen- -cup v 10:00 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Nové trendy v přechodu z kojeneckého mléka na příkrmy Vyvinuto ve spolupráci s Českou pediatrickou společností. Maminky obdrží skleničku výživy Hamánek. Besedu zajišťují zdarma m-centra v 18:30 h, klub Ulita, B. Němcové 2A Velikonoční výtvarná dílna Táňa Ireinová Přijďte si pod vedením Táni Ireinové vyrobit originální velikonoční dekoraci ze stuh a mašlí v 9:00 h, knihovna Kouzlíme s barvami malování na sklo 9:00 11:00 hod., dětské odd. knihovny. Lektorkou bude paní Květa Pokorná. Bližší informace včetně přihlášky naleznete na webové stránce knihovny www. knihovnablansko.cz nebo ve studovně u Mgr. Jany Trubákové v 9:00 h, Dětský koutek Matýsek, K. J. Mašky 2 Strollering neboli Kočárkování první lekce cvičení pro maminky s kočárky Zábava a pohyb na čerstvém vzduchu. Více na webnode.cz/ ve 14:00 h, knihovna Cesty za poznáním Waldemar Matuška Všem známý Slavík z Madridu beseda o tvorbě, životě a úspěších s poslechem těch nejlepších písní ve 14:00 h, knihovna Recitační přehlídka žáků tříd ZŠ Srdečně zveme všechny milovníky poezie. Akce se koná v rámci celonárodního projektu Březen měsíc čtenářů ve 14:00 h, Senior centrum Jak se nechat pohladit poezií Komponovaný literární pořad s Mgr. Janou Trubákovou a hostem. Poezie na všední den a pro každého vnímavého posluchače. Verše hravé i k zamyšlení. Nabízíme malé zastavení uprostřed dne. V rámci celonárodního projektu Březen měsíc čtenářů v 16:00 h, centrum Spirit, nám. Svobody 13/9 Tvořílnička tvořivá dílnička na výrobu šperků ketlování Ketlování je jednou z těch jednodušších technik, které se využívají nejen při tvorbě šperků. Budeme vytvářet náušnice od jednoduchých po složité, náramek a náhrdelník. Přihlášky a dotazy na com nebo na tel v 16:00 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Zpívánky a dramatická výchova Vyzkoušení hudebních nástrojů, poslech a společné naučení písničky spojené s pohybem a možností divadla v 19:00 h, klub Ulita, B. Němcové 2A Desatero domácí ekologie prakticky a Ekomapa jižní Moravy Hledáte vyzkoušená doporučení a náměty, jak se chovat ekologicky v běžném životě? Jak co nejlépe zacházet s vodou, energií, odpady či spotřebním zbožím? Vše se dozvíte na prezentaci Ekologického institutu Veronica. Povídá a diskutuje Petr Ledvina. Každý návštěvník získá zdarma nové a přepracované vydání úspěšného titulu Desatero domácí ekologie. Dozvíte se, co to je Ekomapa, co na ní hledat, co přináší za výhody a jak do ní sami můžete přispívat. Vstupné dobrovolné v 10:00 h, knihovna Zpěvánky pro děti a maminky Vítání jara a probouzení broučků Hodinový pořad pro děti a maminky plný písniček k přivítání jara a rozloučení se se zimou v 17:00 h, muzeum Malta přednáška Opakování cestopisné přednášky manželů Habešových s promítnutím videofilmu v 10:00 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Jarní očistná kúra Odborná přednáška Mgr. Karly Večeřové, odbornice na výživu dětí i dospělých. Přijďte se nechat inspirovat, jak pročistit své tělo po zimě a ochutnat velikonoční pokrmy s novými recepty ve 20:00 h, Dělnický dům 64. ples Gymnázia Blansko Hrají Prorock a DJ Sweet. Ples nabídne i bohatou tombolu a občerstvení ve 20:00 h, Restaurace Na Pražci Taneční zábava Hraje TOM SAWYER BAND , Brno Předvelikonoční setkání mladých v Brně Na tradiční setkání mládeže s Otcem biskupem jsou zváni všichni mladí od 6. tříd (resp. od prim gymnázia). Je možné jet spolu vlakem. Sraz kvůli společné jízdence je v 8:20 h na zastávce Blansko-město a na nádraží. Podrobný program na: signaly.cz/aktualne v 9:00 h, Galerie Jonáš Setkání sběratelů historických knih, pohlednic, odznaků a dokumentů z blanenského regionu Uskuteční od 9:00 do 12:00 hodin v prostorách obchodního centra Ježek Blansko, Smetanova 6. Těšíme se na setkání a výměnu dobových dokumentů. Přihlášky přijímá Pavel Svoboda, Galerie Jonáš, Centrum Ježek, Smetanova 6, Blansko. cz, mobil: v 7:00 h, 8:45 h, kostel sv. Martina Květná neděle Tento den si křesťané připomínají slavnostní vstup Pána Ježíše do Jeruzaléma, kde jej bude v nejbližších dnech čekat finále jeho života. To se při bohoslužbách připomene zpěvem tzv. pašijí evangelia o utrpení a smrti Pána Ježíše v 9:00 h, dřevěný kostelík Květná neděle Požehnání ratolestí, slib katechumenů, svátost pokání v 9:30 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Velká velikonoční dílna s dobrovolnicemi v 16:00 h, Mateřské centrum Paleček, K. J. Mašky 2 Velikonoční tvoření Přijďte si pro jarní náladu, společně vytvoříme veselé velikonoční ozdoby. Více na webnode.cz/ ve 14:00 h, klub důchodců Jak se nechat pohladit poezií Komponovaný literární pořad s Mgr. Janou Trubákovou a hostem. Poezie na všední den a pro každého vnímavého posluchače. Verše hravé i k zamyšlení. Nabízíme malé zastavení uprostřed dne. V rámci celonárodního projektu Březen měsíc čtenářů v 18:00 h, centrum Spirit, nám. Svobody 13/9 Setkání v kruhu žen Setkání s planetou Venuší. Setkání v kruhu žen, s astrologií a meditací. Budeme nalézat souvztažnost s jednotlivým planetami, procházet jejich energií a napojovat se. Přihlášky a informace na tel nebo spirit. Koná se každých 14 dní v 18:00 h, Křesťanské centrum, nákupní stř. Sever, 1. patro Velikonoce svátky vzkříšení Ježíše Krista Ježíšův hrob byl třetího dne nalezen prázdný a učedníci mocně svědčili o tom, že Ježíš byl vzkříšen a je živý. Jedná se pouze o historickou událost, nebo zásadní rozhodnutí pro bytí teď i na věčnosti? Setkání nad biblí.

7 Zpravodaj města Blanska číslo 5 8. března 2013 informační čtrnáctideník zdarma 7 Kulturní a sportovní pozvánky v 7:00 h, Mateřské centrum Paleček Velikonoční kuřátka dvoudenní příměstský tábor pro děti od 2,5 do 6 let Celodenní program plný her, tvoření, cvičení a soutěží. Více na v 17:30 h, dřevěný kostelík Zelený čtvrtek Památka ustanovení Večeře Páně, umývání nohou, adorace, pesachová slavnost v 19:00 hodin v 19:00 h, kostel sv. Martina Zelený čtvrtek Tento den si křesťané připomínají poslední Ježíšovu velikonoční večeři s apoštoly a pro katolické křesťany je to den ustanovení mše svaté a svátosti kněžství. Po večerní bohoslužbě utichají kostelní zvony až do Bílé soboty. Na vesnicích je nahrazuje tzv. hrkání. V Olomučanech v 16:30 h v 17:30 h, dřevěný kostelík Velký pátek Křížová cesta, úcta kříže, pašije, adorace v 18:00 h, Křesťanské centrum, nákupní stř. Sever, 1. patro Velikonoce moc vzkříšení Vzkříšený Ježíš Kristus má moc uzdravit každou oblast života člověka ducha, duši i tělo, rodinu, vztahy i finance. Setkání nad biblí v 19:00 h, kostel sv. Martina řádková inzerce podnikatelská inzerce» ATIPO vestavěné skříně. Šatní skříně, předsíně, šatny, vše na míru. Tel , MALBY 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, fasád, aj. Tel , platba hotově = SLEVA 250 Kč! BLANSKO a okolí. navštívit nově otevřené nehtové studio v Blansku! Využijte březnové akce a nechte se přitom hýčkat. Studio najdete nemovitosti» Pronajmu byt 3+1 s terasou v Jedovnicích. Tel » SVJ pronajme od nebytový prostor v přízemí domu na ul. Dvorské, výměra 31 m2, za účelem kadeřnictví nebo pedikúra, manikúra, kosmetika. Tel » Koupím BYT 2+1 a větší, ne přízemí, balkon podmínkou. Seriózní jednání. Tel na adrese Údolní 2, Domov dětí a mládeže Oblázek, tel Více se dozvíte na RNailsNehtoveStudioBlansko nebo cz.» Úvěry účelové, neúčelové, hypotéky, přeúvěrování. Až 500 tis. bez příjmů a bez zajištění. Tel » Studentka z Německa s českým pasem doučí němčinu a latinu v Blansku. Tel » Koupím menší rodinný dům v Blansku nebo blízkém okolí. Cena do Kč. Tel » Koupím garáž na Zborovcích v Blansku. Tel » Hledám ke koupi RD v okolí Blanska. Tel » Koupím pěkný byt po rekonstrukci v Blansku. Tel soukromá inzerce» Prodám starší obývací stěnu (mahagon) za 900 Kč. Tel » Prodám rozkládací pohovku s úložným prostorem, ve výborném stavu. Koupeno v r Cena Kč. Tel » Prodám akrylátovou rohovou vanu Aurora cm. Tel » Prodám ledničku zn. Zanussi 142 litrů (z toho 18 litrů mrazák -18 C), stáří 5 let, perfektní stav, cena Kč. Tel plesová sezona 2013 Velký pátek Tento den si křesťané připomínají utrpení a ukřižování Ježíše Krista jako projev jeho lásky ke všem lidem, lásky, která dává život pro druhého. Z úcty k tomuto tajemství dodržují křesťané celý den půst od masa a od jídla a ušetřené prostředky darují hladovým. V Olomučanech v 16:30 h ve 20:00 h, dřevěný kostelík Bílá sobota Největší slavnost v celém roce, zmrtvýchvstání Páně, křty dospělých ve 21:00 h, kostel sv. Martina Bílá sobota Tento den je dnem ticha. Je možno navštívit kostel k tiché modlitbě. Večer už následuje oslava zmrtvýchvstání Pána Ježíše náročnou a dlouhou bohoslužbou, jejíž kořeny sahají do prvního století. Při této bohoslužbě se uděluje křest dospělým katechumenům. V Olomučanech v 18:00 h v 7:00 h, 8:45 h, kostel sv. Martina Velikonoční neděle Velikonoční neděle je pro křesťany nejposvátnějším dnem v roce, dnem zmrtvýchvstání Pána Ježíše. Tento den si pak následně připomínají v malém každou další neděli. Ke všem bohoslužbám si věřící mohou přinést trochu jídla k požehnání a doma se o ně potom rozdělí. V Olomučanech v 10:45 h. 22. března 2013, 20:00 h, Dělnický dům 64. PLES GYMNÁZIA BLANSKO Hrají Prorock a DJ Sweet. Ples nabídne i bohatou tombolu a občerstvení. Program zahájí slavnostní polonéza a proběhne dekorování maturitního ročníku šerpami. Půlnoční program AD S crew Blansko. Z důvodu omezené kapacity Dělnického domu je ples určen především současným žákům vyšších ročníků Gymnázia Blansko. Zbylé vstupenky budou v předprodeji v Gymnáziu Blansko od 18. března u dr. Kopřivy. Doba předprodeje bude upřesněna na v 9:00 h, dřevěný kostelík Velikonoční neděle Hod Boží, hlavní svátek Velikonoc, první večeře Páně pro dospělé, požehnání pokrmů v 19:00 h, fotbalová hospůdka na hřišti TJ ČKD Velikonoční veselice Hraje TOM SAWYER BAND v 9:00 h, dřevěný kostelík Velikonoční pondělí Pouť s učedníky do Emauz, kostelní pomlázka. Sport v 18:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: TJ ČKD C TJ Brno Husovice C 18:00 h JMKP muži v 17:00 h, sportovní hala TJ ČKD, Údolní 10 Basketbal: TJ ČKD A Podolí OP I ženy v 10:00 h, sportovní hala TJ ČKD, Údolní 10 Basketbal: TJ ČKD B Ratíškovice OP II ženy v 10:00 h, 12:30 h, 15:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: TJ ČKD TJ Duchcov, SKK Hořice, KC Ivančice 10:00 h TJ ČKD TJ Duchcov I. KL ženy 12:30 h TJ ČKD A SKK Hořice II. KL muži 15:00 h TJ ČKD B KC Ivančice III. KL muži v 9:00 h, sportovní hala TJ ČKD, Údolní 10 Volejbalový turnaj veteránů v 10:00 h, ASK Blansko Šachy: ASK Blansko ŠK Garde Lipovec C v 18:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: TJ ČKD C SKK Veverky Brno A JMKP muži v 7:30 h, Blansko - Klepačov Klepačovská bledule turistický pochod Turistické pochody 7 km, 10 km, 17 km a 25 km. Nejdelší trasa: Klepačov Klamovka Čertův hrádek Nový Hrad Máchův pomník Srnčí studánka Josefovské údolí Švýcárna Býčí skála Klostermannova studánka Rudice Klepačov. Program pochodu ke stažení v 9:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Velikonoční turnaj rodinných dvojic v kuželkách 9:00 17:00 h v 9:00 h, sportovní hala TJ ČKD, Údolní 10 Velikonoční volejbalový turnaj smíšených družstev Ochrana přírody v roce 2012 Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, vydal na úseku ochrany přírody v roce 2012 celkem 82 rozhodnutí. Týkala se povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na území města Blanska. Z tohoto počtu byla 4 rozhodnutí nesouhlasná. Celkem bylo povoleno kácení 97 ks stromů a žadatelům o kácení dřevin rostoucích mimo les bylo za pokácené dřeviny v rámci náhradní výsadby uloženo vysazení 129 ks stromů a 96 m 2 keřových porostů. Dále bylo v roce 2012 v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko vydáno celkem 27 závazných stanovisek k zásahům do významných krajinných prvků, která se týkala výstavby cyklostezek, zásahů v břehových porostech, vedení sítí, údržby vodního toku, stavby čistírny odpadních vod a obnovy rybníka. odbor životního prostředí Velikonoční dárek Městská knihovna Blansko i v letošním roce nabídne zájemcům z řad návštěvníků knihovny dárek v podobě BI- BLE NOVÉHO ZÁKONA. Tato kniha ve dvojím provedení (malý a střední formát) bude k dispozici ve velikonočním týdnu, tedy v době od 25. do 29. března 2013, v oddělení pro dospělé čtenáře a v hudebním oddělení knihovny, kde ji každý zájemce na vyžádání zdarma obdrží. Akci pořádá Městská knihovna Blansko společně s blanenským sdružením LAVINA jako součást 5. ročníku projektu Celonárodní čtení Bible. Při této příležitosti poskytla LAVINA, reprezentovaná panem Josefem Mertou, blanenské knihovně 50 výtisků Nového zákona, což si zaslouží upřímné poděkování. Mgr. Pavel Přikryl ředitel Městské knihovny Blansko Městský úřad Blansko a občanské sdružení TRIALOG pořádají pro širokou veřejnost besedu na téma PĚSTOUNSKÁ PÉČE TÝKÁ SE I MNE? pondělí 8. dubna :00 18:00 hodin VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST Městského úřadu v Blansku náměstí Republiky 1, I. patro Beseda se uskuteční v rámci kampaně Nadačního fondu J&T PhDr. Miloslav Kotek z občanského sdružení TRIALOG, psycholog, odborník z náhradní rodinné péče Vám přiblíží téma pěstounství, poskytne informační letáky se základními údaji a odpoví na otázky: Co je pěstounská péče? Co znamená pěstounská péče na přechodnou dobu? Kdo se může stát pěstounem? Kdo jsou pěstouni? Těšíme se na Vaši účast. Bližší informace Vám poskytnou za Městský úřad Blansko za občanské sdružení TRIALOG Leona Fialová soc. pracovník náhradní rodinná péče tel.: Ing. Hana Jurajdová vedoucí odd. náhradní rodinné péče tel.: Pozvání odjinud Jedovnice a ve 20:00 h, kulturní dům, Jedovnice Divadelní bál (k 150. výročí divadla v Jedovnicích) Koná se v pátek 22. března a v sobotu 23. března. Program: hudba skupina Akcent, exotické předtančení, setkání s múzou, půlnoční vystoupení známých osobností v 18:00 h, kino, Jedovnice Rozmarný duch divadelní komedie Divadelní společnost Háta Praha. Účinkují: M. Bočanová, A. Gondíková, K. Hrachovcová, I. Andrlová a další. Vstupenky v předprodeji (knihovna Jedovnice) nebo před začátkem představení. Křtiny , zámek Josefské sympozium Představení projektu Evropského institutu pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o. p. s. Sympozium: I. konferenční část Zachování života na Zemi II. konferenční část Společnost a rodina z pohledu života Člověk a příroda poznávací a zážitkový výlet do Lednice Více info na nebo na Rájec-Jestřebí , knihovna, Rájec- -Jestřebí Šperky Jany Počuchové Ztráty a nálezy Město Blansko oznamuje nález těchto ztracených či opuštěných věcí. Jejich vlastníci si je mohou vyzvednout na podatelně MěÚ Blansko, nám. Svobody 3, vždy v pondělí a středu od 8:00 do 16:00 hodin. Společenská kronika Výstava náhrdelníků a náramků z korálků autorky ze Skaličky u Kuřimi v 16:00 h, sokolovna, Rájec- -Jestřebí Růže z Argentiny divadlo Hraje Jan Přeučil a další. Sloup v 7:00 h, 10:30 h, Kostel Panny Marie Bolestné, Sloup Květný pátek ve Sloupě Tradičně jsou blanenští poutníci zváni do Sloupa ke mši svaté v 7:00 (blanenská) a v 10:30 (slouží Otec biskup Vojtěch Cikrle). Bohoslužeb je za celý den celkem sedm, ke cti Sedmibolestné Panny Marie. Veselice v 9:00 h, rozhledna Podvrší u Veselice Velikonoční jarmark na rozhledně Podvrší Jarmarkem bude zahájena na rozhledně již třináctá turistická sezona. Pro návštěvníky akce je připravena ukázka zdobení dekorativního perníku, budou si moci např. zakoupit med a další výrobky z včelích produktů, svatební koláče a další pečivo z pekárny ve Sloupě, plísňový sýr NIVA z Otinovse a některé další výrobky označené logem Moravský kras regionální produkt. V nabídce budou i další tradiční výrobky patřící neodmyslitelně k Velikonocům, příchozí uvítají opět živé kozy a ovečky ustájené přímo vedle rozhledny. únor rukavice, informační kancelář únor Průkazka IDSJMK peněženka, schránka PČR peněženka, ul. Jasanová Úmrtí Bohumil Hlavička 53 roků Blansko Oldřich Jakubec 86 roků Dolní Lhota Žofie Rybářová 88 roků Blansko Josefa Šinkorová 98 roků Blansko Zdeněk Watzer 90 roků Blansko Jan Souček 81 roků Horní Lhota Věra Beňová 69 roků Blansko Jiří Trávníček 47 roků Blansko Ladislav Fürješ 69 roků Blansko Božena Benešová 82 roků Blansko Marek Opatřil 41 roků Holešín Jan Ruml 58 roků Blansko

8 Zpravodaj města Blanska číslo 5 8. března 2013 informační čtrnáctideník zdarma 8 ČKD Blansko Holding a. s. bude vyrábět vodní turbíny pro nejseverněji položenou vodní elektrárnu na světě Dne byl Krajským soudem v Brně prohlášen konkurz na ČKD Blansko Strojírny, a. s. V této souvislosti společnost ČKD Blansko Holding a. s. ujišťuje svoje obchodní partnery a zaměstnance, že prohlášením konkurzu na společnost ČKD Blansko Strojírny, nebude nijak dotčena výrobní činnost a fungování společnosti ČKD Blansko Holding a. s. Prohlášení konkurzu na společnost ČKD Blansko Strojírny, a. s. je vyústěním nejen insolvenčního řízení, kterému firma čelí od května 2012, ale i předešlých, řadu let trvajících soudních sporů. Z důvodu urychlení celého procesu vydal akcionář, ruská společnost Tyazhmazh, souhlasné stanovisko s prohlášením konkurzu. Blanenská dvěstěpadesátka letos již posedmnácté V sobotu 23. února 2013 proběhl v blanenském krytém bazénu již 17. ročník ojedinělého závodu Blanenská dvěstěpadesátka za účasti sportovců z 14 místních skupin různých měst České republiky, kteří závodili v několika věkových kategoriích. Nejmladším z nich bylo pouhých 15 let. Blanenská dvěstěpadesátka je již tradiční akcí, která má v našem městě svoje místo a jež si i přesto, že se jedná o skutečně velmi náročnou soutěž, získala své příznivce, kteří se díky ní do Blanska velmi rádi vracejí. Jak již název sám napovídá, celková délka závodu je 250 m. Podmínky závodu jsou nekompromisní, předem dané a identické pro muže i pro ženy a odpovídají tak reálným podmínkám v situacích, při kterých je zásah vodních záchranářů nezbytný. Aby k takovým situacím v praxi docházelo co nejméně, vodní záchranáři se podílí na hlídání bezpečnosti na umělých a přírodních koupalištích, bazénech i jiných vodních nádržích. VZS však zabezpečuje i různé závody na divoké vodě, triatlonové a jachtařské soutěže, závody motorových člunů nebo soutěže ve vodním lyžování. V rámci Integrovaného záchranného systému v součinnosti s Hasičským záchranným sborem provádějí záchranné a potápěčské práce na vodních plochách nebo při živelných pohromách. Dalo by se tedy předpokládat, že se jedná o organizaci, která nemusí čelit problému nedostatku finančních prostředků nezbytných ke svému fungování. Skutečnost je však jiná. V raných počátcích VZP byly podmínky existence snazší, její činnost byla velmi propracovaná e vcelku nenarážela na zásadní problémy. Dnes je situace poněkud odlišná, říká Lubomír Pokorný z MS VZS Blansko. Určité pomoci se nám dostává ze strany města, kraje a samozřejmě sponzorů, za kterou jsme velmi rádi, nicméně bez systému samofinancování bychom nemohli vůbec existovat. Je to škoda, protože právě na jižní Moravě operuje jen velmi málo místních skupin, záběr blanenské MS je tedy poměrně široký, mohla by mít lepší podmínky ke své práci, upřesňuje Pokorný. S organizací Blanenské dvěstěpadesátky se zde však počítá každoročně. Ačkoli se jedná vůbec o nejtěžší závod ve vnitřních bazénech, který vyžaduje maximální připravenost, je o něj stále velký zájem. V duchu přátelské atmosféry si záchranáři z celé republiky mohou nejen ověřit svoje fyzické síly, ale také pracovat na svém výkonnostním růstu. Závodů se zpravidla účastní již známé tváře, nicméně nastupuje i nová generace mladých sportovců, kteří se dokážou i ve velké konkurenci dobře prosadit. Na letošním ročníku nechyběly týmy z Plzně, Dvora Králové nad Labem, Frýdku Místku, Českých Budějovic (letos poprvé stejně jako mužstvo z Jablonce nad Nisou), Brna a mnoha dalších měst. Po dlouhé přestávce přijel i tým z Třebíče. Celou akci zahájil starosta města Blanska Ing. Lubomír Toufar. Z jeho rukou také na závěr ti nejlepší obdrželi svá ocenění. Byli to: Zároveň společnost Tyazhmash uvádí, že toto insolvenční řízení se nedotkne fungování společnosti ČKD Blansko Holding a. s. a výroba vodních turbín a hydroenergetických zařízení s mnohaletou tradicí nebude v blanenském regionu nijak dotčena. Svědčí o tom i fakt, že v listopadu loňského roku byla v Moskvě podepsána smlouva mezi Tyazhmash a. s., jejíž součástí je i ČKD Blansko Holding a. s., a společností Norilský Nikl na provedení rekonstrukce nejseverněji položené vodní elektrárny na světě Ust-Khantaiskaya (Usť-Chantajska). V rámci rekonstrukce bude provedena výměna sedmi hydroagregátů ve strojovně vodní elektrárny. Výroba všech sedmi nových vodních turbín bude probíhat právě ve společnosti ČKD Holding Blansko a. s. Mgr. Nina Juránková Kategorie M15 (chlapci let): 1. místo: Vít Pekárek, Jablonec nad Nisou, 05:48,82 2. místo: Ondřej Hejrovský, Plzeň-město II, 06:14,42 3. místo: Daniel Mik, Těrlicko, 07:11,24 Kategorie M18 (muži let): 1. místo: Jakub Piňos, Brno-střed, 04:47,18 2. místo: Michael Kopřiva, Blansko, 05:03,78 3. místo: Michal Vondráček, Blansko, 05:07,54 Kategorie M40 (muži nad 40 let): 1. místo: Michal Špaček, Blansko, 04:53,50 2. místo: Ing. Luboš Švanda, Brno-střed, 05:35,10 3. místo: Mojmír Vágner, Blansko, 05:57,86 Kategorie W15 (dívky let): 1. místo: Anna Bímová, Jablonec nad Nisou, 06:14,25 2. místo: Lenka Jindřichová, Brno-město, 06:49,66 3. místo: Jana Ansorgová, Brno-střed, 06:28,79 Kategorie W18 (ženy let): 1. místo: Hana Nováková, Těrlicko, 05:48,30 2. místo: Hana Křesálková, Těrlicko, 05:56,31 3. místo: Eliška Hutová, Brno-město, 05:56,34 Kategorie W40 (ženy nad 40 let): 1. místo: Alžběta Pavelková, Frýdek-Místek, 10:31,51 Na sobotní večer pak připravil pro účastníky závodu Český červený kříž Druhou záchranářskou plesovou zábavu v Dělnickém domě, kde si mohli vyměňovat své zážitky a zkušenosti, současně se zvali na další záchranářské akce, které se uskuteční v tomto roce. Jana Navrátilová Amundsen cup završuje svou první dekádu Deset let, to je již důvod k bilancování. A týká-li se takové ohlédnutí barmanské soutěže, pak je vskutku na co vzpomínat. Je tomu tak. Amundsen cup slaví kulaté narozeniny! Střední škola gastronomická, s. r. o. ve spolupráci s Kulturním střediskem města Blanska letos uskuteční jeho desátý ročník a jubileum takto úspěšné akce jej předurčuje k nejedné inovaci. Všechna ta léta, po která se na přinesla nejen dlouhé týdny náročných příprav všem organizátorům, pódiu Dělnického domu v Blansku vystřídaly stovky soutěžících, ale především mnoho nezapome- Dřevěný kostel v Blansku doposud neměl ve své věži zvony. Když byl chrám vysvěcený a předaný do užívání , bylo do kostelní věže nainstalováno na svoji dobu zvláštní zařízení, tzv. gramozvony. Bohužel však časem dosloužilo. Vyzvánění se proto doposud zajišťovalo reprodukovaně z nahrávky zvonů. Hlas zvonů hladí duši a do srdce vlévá tichou radost. Možná cítí- památku utrpení a umučení Páně ohlašují tzv. klekání. V pátek na te lehké mrazení, když slyšíte znít v 15:00 hodin zvoní Metoděj. zvony právě z naší obce. Odedávna Rovněž před a po bohoslužbách zvoní oba zvony. Zatím měli lidé úctu ke zvonům, patřily k jejich životu. Važme si jich i my a naučme vážit si jich i naše děti. Tato slova zněla z úst pana J. Kopečného v blanenském dřevěném kostele, když v polovině letošního března provedl instalaci dvojice zvonů do naší kostelní věže. Díky štědrému daru jednoho z věřících farnosti dřevěného kostela, Husova sboru Církve československé husitské, bylo možné tento starý dluh konečně splatit. Proběhla jednání se zvonaři, památkáři, statiky a dalšími zainteresovanými odborníky. Podařilo se. Začátkem měsíce března byly zvony odlity. Nejprve dva Cyril a Metoděj, časem k nim snad přibude ještě třetí. U příležitosti 600. výročí upálení Mistra Jana Husa v roce 2015 by měl nést právě jeho jméno. Zvony mají své patrony jména. V letošním roce prožíváme významné jubileum let od příchodu věrozvěstů k nám na Moravu. U příležitosti této události jsme se rozhodli právě jména apoštolů víry dát našim zvonům. Vyzvánění z dřevěného kostela během dne: Nejdříve nový den v 7:00 hodin ráno vítá menší zvon Cyril, poledne odbíjí větší Metoděj a společně oba zvony v 19:00 hodin večer nutelných okamžiků účastníkům i divákům, nahlédnutí do portfolia generálního garanta soutěže, firmy Stock Plzeň-Božkov a co je podstatné, dala vzniknout desítkám výjimečných míchaných nápojů, z nichž mnohé snesly srovnání s drinky skutečných profesionálů. Pořadatel soutěže se proto rozhodl v tomto jubilejním ročníku program barmanského svátku rozšířit. Vedle klání mladých barmanů tak návštěvníky čeká např.: free-styleová barmanská show několik tanečních vystoupení ochutnávka novinek firmy Stock zdarma míchání vítězných nápojů pro návštěvníky za skvělé ceny promítání filmu o historii značky Fernet Stock expozice o minulých ročnících soutěže anketa se slosováním o ceny To už je bezesporu dost důvodů k návštěvě. A když k tomu přidáme to, co je při Amundsen cupu už dlouhá léta tradicí výtečné výkony soutěžících, podmanivá hudba, dobrá nálada i trocha toho nezbytného napětí, byla by opravdu škoda nepřijít se podívat. Přijměte tedy pozvání na úterý 19. března od 10:00 do 15:00 hodin do Dělnického domu a nechte se vtáhnout do úžasné atmosféry zábavy a koktejlů, kterou se vám snažíme předávat již 10 let! Za Střední školu gastronomickou, s. r. o. Blansko Martin Jaglář ředitel soutěže Amundsen cup 2013 Z dřevěného kostela se rozezní hlas zvonů jde o tzv. zkušební provoz. Celý mechanismus prochází svým laděním. Během měsíce května budou zvony požehnány při slavnosti. Na oba zvony budou se tak budou moci podívat i občané města. Kéž vyzvánění z našeho chrámu nese požehnání a soulad v našem městě a lidem, kteří zde žijí. Martin Kopecký, farář Plavání s ploutvemi je jen jednou z částí tohoto náročného závodu. Foto: J. Navrátilová Velikonoční vigilie u dřevěného kostela. Foto: archiv autora Zpravodaj města Blanska Vychází 2 měsíčně. V nákladu výtisků je dodáván zdarma do schránek domácností a fi rem v Blansku a jeho městských částech. Vydává KSMB, Hybešova 1, Blansko, tel , fax , IČ: Šéfredaktor Jaroslav Jeřábek, redaktor Stanislav Mrázek, redaktorka Jana Navrátilová, Registrační číslo MK E Nevyžádané příspěvky se nevracejí, za obsahovou správnost materiálů ručí autoři. Sazba Ideal studio Brno, tisk Novotisk s.r.o. tiskárna Olomouc. Přehled uzávěrek jednotlivých vydání na Tiskové chyby vyhrazeny.

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/24/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne 5. 11. 2012 Usnesení č. 368/12 RM pořízení územní studie na výstavbu průmyslové zóny v Brtnici. Usnesení č. 369/12 RM starostovi Stanislavu Jirků

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 4 konané dne 6. března 2013

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 4 konané dne 6. března 2013 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 4 konané dne 6. března 2013 Přítomni: Mgr. Morava, Ing. Dominik, Ing. Kroužecký, Mgr. Mrzílková, Ing. T. Hrodek, Ing. Kocourek Omluven: p. I. Šenkýř, Pozdní příchod:

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse 1 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného dne 22.12.2010 v 17.00 hod. v zasedací místnosti v zelené budově ve dvoře úřadu městyse, nám. Republiky 107 Přítomni:

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Usnesení. Rada města schválila

Usnesení. Rada města schválila Rada města J a b l u n k o v, okres Frýdek - Místek Usnesení 45. schůze Rady města Jablunkova konané dne 26. listopadu 2012 v 15.00 hodin MěÚ Jablunkov - kancelář starosty Rada města schválila 45/1026

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje:

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Usnesení ze 7. jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného 3. 12. 2007 v 18.00 hod. v malém sále úřadu Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Ad 1) Ad 3) Ad 5) Ad 6) Program jednání zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 254/2016 1. vzala na vědomí zahájení přípravy návrhu nových zásad pro pronájem bytů, pronájem nebytových

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Místo: zasedací místnost KD Urbanov Přítomni zastupitelé: Jiří Kotrba, Martin Nosek, Pavel Špaček, Jaroslav Šebesta, Bohdan Staller,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Rekonstrukce ulice 28.října Turnov 2. Bytová zóna

Více

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 (v rozpočtovém hospodaření) finanční vypořádání a finanční situace obce Stav běžného účtu k 31.12 2009 3 088 250,01 Kč Zůstatek k 31.12. 2010 2 344 570,90 Kč Údaje

Více

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Letovice konané 29. 11. 2016 2016-RM-53-1 Rada města bere na vědomí plnění úkolů uložených finančnímu odboru ke dni 29. 11. 2016. 2016-RM-53-2 Rada města bere na

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

3500/ /00/01-001/00/R,

3500/ /00/01-001/00/R, U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 8. června 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Zastupitelstva

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednání jednotlivých bodů programu 19. zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 02.05.2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 24.01.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.02.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

Usn.č. 55/02 1) ukládá EO MěÚ ve spolupráci s právníkem města vyhotovit nájemní smlouvu. Usn.č. 55/02 2)

Usn.č. 55/02 1) ukládá EO MěÚ ve spolupráci s právníkem města vyhotovit nájemní smlouvu. Usn.č. 55/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 55. zasedání konaného dne 7. 12. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 19/3.9.2 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 23.8.2013 Předloha pro 19. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 9. 9. 2013 Předkladatel: Zpracovatel: MICHAL ZÁCHA DiS.,

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 19.12.2016 v 18:00 Ve Studené dne 20.12.2016 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 Program

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

schválit Dohodu o partnerství uzavřenou mezi Čmelákem Společnost přátel přírody, Švermova 32, Liberec a Městem Jablonné v Podještědí.

schválit Dohodu o partnerství uzavřenou mezi Čmelákem Společnost přátel přírody, Švermova 32, Liberec a Městem Jablonné v Podještědí. Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 4 ze dne 17. 12. 2014 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/3974/2014 Počet stránek dokumentu: 5 Usnesení RM č. 68/2014 schválit Dohodu o

Více

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne S00RP00O98O7 Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne 27.1.2016 Rada města projednala: R/29/16/3 zápis ze své 28. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/29/16/2 schválila

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 22/2012, konané dne 24. října 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Obec Slatina nad Úpou

Obec Slatina nad Úpou Obec Slatina nad Úpou Zápis z jednání Zastupitelstva obce (ZO) 9. řádná schůze Zastupitelstva obce, konaná dne 6. 10. 2015 v 19:00 hodin v jednací místnosti obecního úřadu Přítomni: Marie Pokorná, Monika

Více

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Město Děčín U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Usnesení č. 48/02 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a usnesení č. 1294/01 - tajemník MěÚ VzDK, usnesení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 078/14/Pa U S N E S E N Í 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 29. 4. 2014 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 2807/78 2834/78 Rozdělovník - členové

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne 17.12.2012 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení. k k základní běžný účet

Usnesení. k k základní běžný účet Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.6.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 1. července 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne v 18,00 hod. v kanceláři Úřadu městyse Blížkovice.

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne v 18,00 hod. v kanceláři Úřadu městyse Blížkovice. Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 20.12.2010 v 18,00 hod. v kanceláři Úřadu městyse Blížkovice. čj. 9/2010 Starostka zahájila 9. zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 31. 8. 2016 Přítomni dle

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009 Usnesení č. 93 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 26.01.2009 Usnesení č. 94 Rada města bere na vědomí oficiální míru inflace za rok

Více

zakázky "Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice".

zakázky Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice. Šumperk, IČ: 64618951, za nabídkovou cenu 8 078 336 Kč včetně DPH po uplynutí zákonných lhůt pro podání námitek proti úkonům zadavatele. UR24/91/2010 Rekonstrukce části komunikace Olomoucká - výběrové

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Obecná ustanovení

I. Úvodní ustanovení. II. Obecná ustanovení Opatření obce č. 4/2010 Prodej bytů a domů z majetku Města Krnova ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Úvodní ustanovení 1.

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a 1. Střelecká 9/1356, Jablonec nad Nisou prodej objektu družstvu Objekt Střelecká 9/1356 v k. ú. Jablonec nad Nisou je privatizován formou družstva. V objektu je celkem 6 bytových

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017 VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE 16.1.2017 POŘ.Č. 1/2017 1/1/2017 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 7/2016 konané dne 18.5.2016, ze zasedání RM

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zastupitelstvo města Břeclavi 27. zasedání konané dne Materiál k bodu č programu:

Zastupitelstvo města Břeclavi 27. zasedání konané dne Materiál k bodu č programu: Zastupitelstvo města Břeclavi 27. zasedání konané dne 11.06.2014 Materiál k bodu č. 6.35 programu: Zařazení investičních akcí do rozpočtu města na rok 2014 (důvodová zpráva je uvnitř materiálu) Projednáno:

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 22. listopadu 2007 od 16:30 hod. v zasedací síni

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více