číslo 5 8. března 2013 informační čtrnáctideník zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 5 8. března 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz"

Transkript

1 Zahájení turistické sezony Nejvíc lidí, kteří str. 1 3 Dřevěný kostel dostane nové zvony str. 8 Vyměňte si řidičský průkaz str. 2 Cyklistický kroužek v ZŠ Dvorské str. 5 Amundsen cup letos podesáté str. 8 Zpravodaj města Blanska navíc letos oslaví své 110. výročí vzniku. Ovšem co vlastně dělá pořádného turistu turistou? Když někoho chválíme, říkáme o něm, že má všech pět pohromadě, nebo že má všech pět P. Ale co je těch pravých turistických pět P? Na tuto otázku se letos během slavnostního zahájení sezony pokusíme odpovědět. Je totiž nepsaným pravidlem, že součástí této akce je vždy pokus o nový český rekord v netradiční disciplíně. Ani letošek nebude výjimkou. Bude to opět rekordní pokus konaný na počest veleducha Kašpara Krásy Blanenského, který byl vášnivý turista a tak měl jistě taky všech pět P pohromadě. Proto organizátoři hodlají vytvořit za dohledu komisaře z agentury Dobrý den z Pelhřimova rekord právě v počtu lidí na jednom místě, kteří mají turistických Pět P. V bráně pivovaru, kam dorazí turistické pochody, budou 7. dubna 2013 už od 11:30 do 14:00 hodin opět umístěna dvě sčítací místa, kterými budou účastníci akce procházet. Započítán bude každý, kdo prokáže že má pět turistických P, tj.,má u sebe pět libovolných věcí, které jsou využitelné pro turistiku a začínají písmenem P : na vý-» pokračování na straně 3 číslo 5 8. března 2013 informační čtrnáctideník zdarma Nejvíc lidí, kteří mají Všech pět P pohromadě aneb Pivovarští poutníci přinesou předmětů pětici Aktivity spojené se slavnostním zahájením turistické sezony v destinaci Moravský kras a okolí není třeba čtenářům jistě dlouze představovat. Už po sedmé je mají první dubnovou neděli ve své společné režii města Blansko, Boskovice a spolu s nimi Pivovar Černá Hora, na jehož nádvoří vždy celá akce vyvrcholí. Její téma se každý rok mění, ale pokaždé se odehrává ve znamení pohodové jarní nálady, dobrého jídla a pití, country muziky a taky pořádné porce recese. A tak ani letošní ročník, který proběhne v neděli 7. dubna 2013, tuto tradici nepřeruší. I když to za oknem možná ještě tak nevypadá, jaro se blíží mílovými kroky a za dveřmi je nová turistická sezona. Kam jinam se vydat na svůj první jarní výlet než do kraje ponorných řek a bílých skal, zajímavých památek, ale také skvělého černohorského piva do Moravského krasu. Zahájení budou předcházet turistické pochody se startem v Blansku a v Boskovicích, které zavedou kroky a kola účastníků Spolupráce na vybudování bezbariérových nájezdů k bytovým domům BD Jasanová 1, 3, 5 Na základě požadavku společenství vlastníků bytových jednotek Jasanová 1, 3, 5 o příspěvek na zbudování bezbariérových přístupů schválilo zastupitelstvo v červnu 2012 částku na jeden přístup max. 50 % skutečných nákladů a zároveň max. částku 10 tis. Kč. Z důvodu prostorových možností a s ohledem na náklady ve výši cca 250 tis. Kč přehodnotilo společenství svůj požadavek na jeden bezbariérový přístup, který obslouží všechny tři vchody s požadavkem na příspěvek max. 50% skutečných nákladů a zároveň s max. částkou 30 tis. Kč, který zastupitelstvo schválilo. Prominutí slevy z díla za realizaci stavby Stavební úpravy obřadní místnosti Stavební dodávku realizace stavby prováděla firma BAUFIS s. r. o., která své závazky včas splnila. Problém nastal u subdodávky u zástěn, které na základě požadavku projektanta a investora dodává jediná firma v ČR a která byla v prodlení s dodávkou těchto zástěn. Z tohoto důvodu bylo upuštěno od sankce vůči dodavatelské stavební firmě. Schválení dodatku č. 12 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK Zastupitelstvo města schválilo dodatek uvedené smlouvy, kterým město Blansko hradí nadstandard do Černé Hory, aby se zde mohli na nádvoří pivovaru zúčastnit kulturního programu a ve 14:00 hodin slavnostního zahájení nové turistické sezony a symbolického zakrojení do prvního letošního turistického salámu. Náš region je, jak zná- mo, turistice zaslíbený a blanen- s k ý Klub českých turistů dopravní obslužnosti Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje na rok Částka pro rok 2013 je o více než 34 tis. Kč nižší, než město hradilo v roce Vyúčtování revitalizací Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu zpracovanou odborem KOM o vyúčtování revitalizace bytového domu na ulici Údolní 15, za kterou uhradilo svůj podíl ve výši necelých tis. Kč, přičemž celkové náklady na dům činily tis. Kč. Druhý případ se týkal bytového domu na ulici 9. května 22, kde město za revitalizaci bytů ve svém vlastnictví zaplatilo tis. Kč a náklady na celý dům činily tis. Kč Odpis pohledávek Odpis pohledávek odsouhlasilo zastupitelstvo v celkem třech případech. Tyto pohledávky vznikly v devadesátých letech a přes více než 15leté vymáhání se nepodařilo pohledávky vymoci. Střípky ze zastupitelstva Starosta města Blanska Lubomír Toufar podrobněji o usneseních přijatých na posledním zasedání Zastupitelstva města Blanska. Z důvodu toho, že by město muselo hradit další náklady na exekuce ze svého rozpočtu, v těchto případech s téměř nulovou šancí na vymožení pohledávek, byl odsouhlasen odpis těchto pohledávek. Odprodej nebytových jednotek Zastupitelstvo města na základě zveřejněných záměrů odsouhlasilo prodej celkem tří nebytových prostor v domě 9. května 3. Ve dvou případech na základě nabídek získali stávající nájemníci (paní Neoralová čistírna a pan Merta kancelář). Třetí volnou nebytovou prostoru získal pan Musil. Uvedené nebytové prostory jsou pro město nepotřebné, v domě došlo v roce 2010 k privatizaci bytů a také k nabídce prodeje těchto prostor, ale v té době nebyl zájem o koupi. Dalším důvodem byla skutečnost, že město z těchto prostor mělo nepatrný zisk z nájmu po odečtení vkladů do fondu oprav tohoto domu. Odprodej bývalé kotelny Jedná se o nevyužitou bývalou kotelnu u bytového domu» pokračování na straně 2 V úterý 26. února dopoledne se sál Dělnického domu v Blansku zaplnil malými dětmi v maskách. Konal se zde dětský karneval Mateřského centra Paleček (dříve MC Matýsek). Připraveno pro ně bylo mnoho her a soutěží o sladké odměny a nezbytná skvělá muzika. Foto: S. Mrázek Skokanský můstek v krytém bazénu opět slouží plavcům Začátkem roku 2013 se dočkal rekonstrukce zchátralý skokanský můstek v krytých lázních. Pro nevyhovující stav nebyl již delší dobu používán. Dnes jej opět mohou plavci využívat. Jak probíhala oprava, nám přiblížil místostarosta města Blanska Jiří Crha. Jak dlouho byl můstek uzavřený? Bylo to několik let, myslím, že čtyři roky. Co všechno se muselo udělat, aby byl opět použitelný? Musela se opravit opadávající mozaika, udělat nové betonové nátěry a penetrační nátěry, vyměnit zábradlí, udělat nové podlahy, nášlapy a schody. Nová je konstrukce nižšího 3metrového skokanského můstku. Dnes je skokanská věž ve stavu, kdy je bezpečná a plavci ji mohou využívat. Kolik oprava skokanského můstku stála? Byl opraven za 311 tis. Kč. To číslo se zdá vysoké, ale práce nebyly tak jednoduché, protože je to otázka statiky a také bezpečnosti. Jsem rád, že se konečně našly finanční prostředky na jeho rekonstrukci, protože před dvěma lety jsme rekonstruovali část lázní opravu dna a novou vzduchotechniku to byla akce za více jak 6 mil. Kč. Zbýval můstek, který byl mimo provoz z důvodu bezpečnosti. Výše uvedené důvody a to, že současný Strategický plán rozvoje města byl platný jen do konce Jsou na obzoru další nutné investice do budovy krytého bazénu? roku 2013, vedly k tomu, že byl připraven nový dokument Strategický plán rozvoje města Blansko pro období Nový plán bude každé tři roky aktualizován. Nový Strategický plán najdete na mezi důležitými dokumenty. Strategický plán rozvoje města pomáhá orientovat samosprávu města na základní směry rozvoje Největším problémem zůstává staré posuvné dno. Loni bylo opraveno, ale nejedná se o definitivní vyřešení problému. Největší položkou do budoucna, rozpočet s ní zatím nepočítá, bude právě výměna tohoto posuvného dna. Stanislav Mrázek Místostarosta Jiří Crha hovoří o opraveném skokanském můstku pro Blanenskou televizi. Foto: S. Mrázek Zastupitelstvo schválilo Strategický plán rozvoje města Blanska na léta Strategický plán rozvoje města zahrnuje pohled na město jako celek i na jednotlivé sféry života. Usiluje o vytvoření rovnováhy mezi vizí a realitou. Měl by být živým dokumentem, který vyjadřuje potřeby města, akceptuje jeho podmínky a je schopen průběžné aktualizace. TELEVIZE BLANSKO ON-LINE Blanenská TV vysílá na internetu. Nala te si Blanenský video urnál na města bez ohledu na její momentální složení, pomáhá podnikatelské sféře orientovat se v záměrech a směřování města. Představuje také významný argument v procesu hledání finančních zdrojů na realizaci jednotlivých záměrů. Slouží také radním a zastupitelům města jako podklad k rozhodování s vědomím širšího koncepčního rámce. Bylo rozhodnuto, že se zpracování dokumentu nebude zadávat externímu subjektu, ale že se využije znalostí, zkušeností a schopností zaměstnanců města a dalších osob, které ve městě a v rámci regionu v nejrůznějších oblastech» pokračování na straně 2

2 Zpravodaj města Blanska číslo 5 8. března 2013 informační čtrnáctideník zdarma 2 Střípky ze zastupitelstva» pokračování ze strany 1 na ul. Dvorská 20, který je ve vlastnictví bytového družstva Věžák. Na základě zveřejněného záměru na prodej bývalé kotelny, spolu s podmínkou zbourání nepotřebného komína zakotveného do bytového domu, zastupitelstvo odsouhlasilo prodej bytovému družstvu Věžák. Toto družstvo jako jediné podalo nabídku a již několik roků urgovalo město zbouráním uvedeného komínu, který bránil provedení zateplení domu. Nabídnutá cena činí tis. Kč, přičemž odhadované náklady na zbourání komína činí dalších 600 tis. Kč, které uhradí bytové družstvo Věžák. To bude také hradit nájemné do doby uzavření kupní smlouvy. Prodej volných bytů Na základě zveřejněných záměrů a následných nabídek zastupitelstvo schválilo pořadí pro prodej bytových jednotek. Ve všech případech se jednalo o jednopokojové byty, jeden na ul. 9. května, kde činila první nabídka 532 tis. Kč, druhý a třetí na ulici Bezručově za nejvyšší nabídky ve výši 811 tis. Kč a 800 tis. Kč. Schválení dohody o plnění dluhu ve splátkách Ve dvou případech, které spadají do kompetence zastupitelstva, byly odsouhlaseny splátkové kalendáře na úhradu dlužného nájemného pro nájemníky městských bytů. V prvním případě činí splátka Kč a jde celkem o 18 splátek, ve druhém se jedná o 45 splátek ve výši 500 Kč (matka s dítětem).» pokračování ze strany 1 působí. Obecnou garanci za zpracování strategického dokumentu převzal starosta, v čele pracovního týmu zpracovatelů byl tajemník MěÚ Blansko jako přímý koordinátor prací. Návrh dokumentu byl předložen k připomínkování vedení Aktuální změny v poskytování stravování blanenským seniorům a invalidním osobám Správná výživa je pro každého z nás základním faktorem ovlivňujícím naše zdraví i fyziologický vývoj. Její nutriční nastavení má bezesporu zásadní význam pro udržení kvality života, dobrého zdraví v každém věku. Mylná je představa, že čím je člověk starší, tím méně kvalitní stravu potřebuje. Město Blansko proto podporuje nejen zajišťování kvalitního stravování pro seniory, které odpovídá zásadám zdravé výživy, ale zároveň také finančně přispívá na tuto činnost. Od loňského roku je v nabídce šetřící dieta, od 1. března 2013 je pro seniory připraveno elektronické zveřejňování jídelníčků, a to na webových stránkách města V současné době se nabízí výběr ze tří jídel, z toho jedno jídlo je tzv. šetřící dieta určená těm, kdo potřebují měně slané a kořeněné jídlo. Je doporučována převážně diabetikům, lidem s kardiovaskulárním onemocněním i těm, kdo trpí onemocněním gastroenterálního traktu. Strávníci, kteří dochází na Městský klub důchodců, si mohou k jídlu objednat dle výběru v jídelníčku sladký koláček. Výdej obědů na Městském klubu důchodců probíhá od pondělí do pátku od 9:30 do 11:30 hodin. Po celou dobu výdejní doby si může strávník vybrat formu výdeje, a to buď přímo poobědvat v útulné jídelně Městského klubu, nebo si jídlo odnést ve vlastním Změna termínů čerpání půjček ze SFRB Zastupitelstvo města na základě žádostí dvou občanek našeho města, kterým loni v červenci byla schválena půjčka pro bytové účely ze státního fondu rozvoje bydlení, byly posunuty termíny pro čerpání těchto půjček do roku 2013 z původního roku Novelizace vyhlášky č. 6/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů V uvedeném případě se jednalo pouze o upřesnění textu vyhlášky na základě požadavku dozorové skupiny ministerstva vnitra, kterou zastupitelstvo města schválilo v prosinci roku Rozpočtová opatření a dotace poskytnuté z hospodářské činnosti Zastupitelstvo města schválilo dvě rozpočtová opatření čítající několik položek. Jedna z položek na základě požadavku odboru investičního byla ve výši tis. Kč a jedná se vrácení zaplacené zálohy na koupi pozemku pro výstavbu bytového domu na Písečné společnosti TENZA. Tato společnost získala nájem i smlouvu o budoucí kupní smlouvě v roce 2008 se záměrem na výstavbu cca 100 bytů v této lokalitě. Vzhledem k hospodářské krizi a nezájmu občanů o nové byty v závěru roku 2012 od tohoto záměru odstoupila. Dotace z rozpočtu města na rok 2013 poskytovatelům sociálních služeb Jedná se standardní postup zastupitelstva města, kdy dotace poskytovatelům sociálních služeb jsou v roce v souhrnu vyšší než 50 tis. Kč, musí schválit zastupitelstvo. Rozdělení těchto dotací navrhuje komise sociální a poté schvaluje rada města. Dodatek č. 1 Jednacího řádu Zastupitelstva města Blanska Schválený dodatek jednacího řádu kromě písemné interpelace připouští při zasedání zastupitelstva také interpelaci ústní. Strategický plán rozvoje města Blanska na léta Zastupitelstvo města schválilo strategický plán na léta 2013 až Tento více než stostránkový strategický dokument navazuje na strategický plán na léta Zpracovávaly jej odborné komise ze zaměstnaců městského úřadu pod garancí funkcionářů města v podstatě celý rok Možnost připomínkovat jej kromě zastupitelů, členů komisí rady a výborů zastupitelstva měli rovněž občané města. Jsem přesvědčen, že se jedná o kvalitní strategický materiál, který odráží potřeby města i s ohledem na jeho možnosti. Každoročně jako doposud bude podávána v zastupitelstvu města monitorovací zpráva a po třech letech bude prováděna aktualizace tohoto plánu. Všem, kteří se podíleli na zpracování tohoto dokumentu bez nároku na odměnu patří poděkování. Občané mají možnost se dále s dokumentem seznámit na webových stránkách našeho města. Lubomír Toufar starosta města Blanska Zastupitelstvo schválilo Strategický plán rozvoje města Blansko na léta města, komisím rady, výborům zastupitelstva. Do tvorby plánu byla zapojena také blanenská veřejnost. Návrh nového strategického plánu byl předložen veřejnosti k připomínkování na podzim roku Odezva však byla velmi malá. Námětů od občanů i organizací přišlo jen 13 a nebyly zásadního významu. Veškeré připomínky byly posouzeny zpracovateli jednotlivých oblastí. O jejich konečném zapracování pak rozhodovalo vedení města. Zastupitelstvo města Blanska strategický plán schválilo na svém 11. zasedání dne 26. února red nosiči na jídlo domů. Pečovatelská služba pak zajišťuje dovážku třemi osobními automobily přímo do domácností. Denně je takto průměrně rozváženo 190 obědů, ve výdejní době od 9:00 do 12:00 hodin. Pracovníci Městského klubu důchodců i Pečovatelské služby se snaží pružně reagovat na připomínky ke kvalitě a množství stravy. Připomínky jsou pravidelně jednou za 14 dnů projednány s dodavatelem, kterým je Vývařovna pana Rudolfa Volfa na ulici K. J. Mašky 2, Blansko. Cenové zvýšení obědů od 1. února 2013 ovlivnila zvýšená sazby DPH a poměrně velký nárůst průměrné roční míry inflace, a to o 3,3 %. Současné ceny a slevy jsou pro blanenské seniory uvedeny v tabulkách: Další sleva ze strany Města Blansko je poskytována blanenským občanům s trvalým pobytem v Blansku, jejichž příjem nedosahuje 1,4násobku částky, která se rovná součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení. U jednotlivce je stanovena hranice pod Kč a u manželské dvojice pod Kč. Slevu si může nárokovat ten, kdo prokáže předložením platného rozhodnutí o přiznání důchodu toto oprávnění. Platné rozhodnutí lze předložit jak pracovníkům pečovatelské služby, tak i vedoucímu provozu Městského klubu důchodců. Podrobnější informace o změnách či potřebné konzultace k této problematice vám zajistí pracovníci Pečovatelské služby na telefonních linkách , , nebo vedoucí provozu Městského klubu důchodců tel Můžete nás také osobně navštívit na pracovišti v sídle Městského úřadu v Blansku, nám. Republiky 1, odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb, přízemí budovy, dveře č. 21, 22 a 25 nebo v Městském klubu důchodců, Dvorská 2, Blansko. odbor sociálních věcí Pečovatelská služba Blansko Hlavní jídlo I. a II. Další sleva Dieta šetřící Další sleva PO PÁ PS 48 Kč 45 Kč 58 Kč 55 Kč SO NE 58 Kč 55 Kč Městský klub důchodců Hlavní jídlo I. a II. Další sleva Dieta šetřící Další sleva PO PÁ 51 Kč 48 Kč 61 Kč 58 Kč Výzva k výměně řidičských průkazů Nevyměníš nepojedeš Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2013! Městský úřad Blansko, odbor vnitřních věcí, oddělení dopravně správních agend vyzývá všechny držitele řidičských průkazů, aby věnovali pozornost tomuto článku a odpovědně přistoupili k povinné výměně řidičských průkazů co možná nejdříve a nenechávali ji na konec roku Podle statistiky Ministerstva dopravy k srpnu letošního roku zbývá v Blansku vyměnit řidičských průkazů do konce roku 2013! Nenechávejte proto výměnu na poslední chvíli a dostavte se včas. Pracoviště se nachází v suterénu budovy MěÚ Blansko na nám. Republiky. V případě potřeby a dle vývoje situace s plánovanou výměnou plánujeme rozšířit úřední dny na tomto pracovišti. Kolik mě to bude stát? Výměna řidičského průkazu je osvobozena od správního poplatku. Kde si mohu vyměnit svůj ŘP? Na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo magistrátu města na území ČR (podle místa trvalého pobytu držitele řidičského průkazu). V Blansku na odboru vnitřních věcí MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, tel Proces pořizování územního plánu nově za účasti veřejnosti Letos nabyla účinnosti novela stavebního zákona, která zpřesnila některá ustanovení a odstranila odchylky od správního řádu. Na úseku územního plánování měly změny vést k úsporám při pořizování a mělo rovněž dojít ke snížení počtu případů, kdy je rušena územně plánovací dokumentace pro rozpor s právními předpisy nebo vady při projednání. Oproti doposud platné úpravě bylo zrušeno zpracování tzv. konceptu územního plánu. Nově je zpracováván pouze návrh, který je projednán dvoustupňově, za účasti veřejnosti. Ta má nyní možnost uplatňovat písemné připomínky přímo u pořizovatele ÚPD (v případě ORP Blansko tuto funkci plní oddělení územního plánování a regionálního rozvoje odboru Stavební úřad MěÚ Blansko) ve fázi zadání a ve fázi společné jednání o návrhu. V obou případech se nekoná veřejné projednání, podklady jsou pouze předloženy k nahlédnutí. Veřejné projednání, které se zpravidla koná v příslušných obcích za účasti pořizovatele a zpracovatele územního plánu, se oznamuje až v tzv. řízení o návrhu. Tam se územní plán projednává dle správního řádu a nově platí, že nejpozději do 7 dnů od veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky s tím, že je přesněji upraveno, kdo je oprávněn podávat námitky. Do celého procesu samozřejmě i nadále vstupují dotčené orgány a krajský úřad. Oproti původní úpravě je však nyní daleko zřetelnější, že ve větším množství případů bude nutné projednání opakovat. I nadále platí, že po vydání územního plánu zastupitelstvem se nejpozději do 4 let územní plán vyhodnocuje a případně aktualizuje změnou územního plánu. Pořizovatel vypracuje návrh tzv. zprávy o uplatňování územního plánu a nově jej projednává i s veřejností přiměřeně, jako návrh zadání územního plánu. Územní plány je možné měnit i samostatnými změnami, zde však narůstají výdaje v souvislosti s nutností zapracování tzv. právního stavu po vydání změn územního plánu. Tato povinnost se nově dotýká i územních plánů Co musím mít s sebou? Platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), jednu fotografii o rozměrech 3,5 4,5 cm, řidičský průkaz, kterému končí platnost. Kdy budu mít vystaven nový ŘP? Do 20 dnů ode dne podání žádosti (popř. do 5 pracovních dnů po úhradě správního poplatku 500 Kč). Kde najdu více informací? Zákon č. 361/2000 Sb., internetové stránky Ministerstva dopravy nebo www. vymentesiridicak.cz. Pozn.: rozhodující pro výměnu řidičského průkazu je datum vydání, nikoli typ řidičského průkazu (viz 134 zákona č. 361/2000 Sb.) odbor vnitřních věcí Odbor INV a investice do životního prostředí Odbor investičního a územního rozvoje předkládá přehled investic do životního prostředí za rok INVESTICE DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2012 za INV NÁZEV PROJEKTU FORMA PODPORY POPIS PROJEKTU CENA V KČ VČ. DPH AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY REALIZACE 9. května, Okružní (Zborovce), nám Republiky LAŽÁNKY, CHODNÍKY PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA dokumentace pro stavební povolení A ZPEVNĚNÉ PLOCHY TĚCHOV CHODNÍKY REALIZACE levostranný chodník při severní části obce DĚTSKÁ HŘIŠTĚ NA ÚZEMÍ REALIZACE hřiště Zborovce MĚSTA NÁBŘEŽÍ SVITAVY PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA soutěž vysokých škol, projednání s občany, studie KOMPOSTÁRNA REALIZACE úprava vodohospodářsky zabezpečené plochy, uvolnění pozastávky REGENERACE SÍDLIŠTĚ SEVER II. ETP VÝMĚNA KANALIZACE DVORSKÁ HYBEŠOVA ULICE- REKON- STRUKCE HORNÍ LHOTA, NA STRÁŽ- NÉM, KOMUNIKACE REALIZACE dětské hřiště Horní Palava, úprava parkovišť, šlapákové cesty, doplnění zeleně PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA příprava III. etapy REALIZACE uvolnění pozastávky z realizace REALIZACE vozovky, chodníky, kanalizace (hradil Svazek), NN (E.ON) REALIZACE komunikace, opěrná zídka CYKLOSTEZKA IV. ETP PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA Billa aut. nádraží REALIZACE CYKLOSTEZKA RÁJEČKO I.ETP PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA od Ericha Roučky po Hornolhotský potok CELKEM PROJEKTY CELKEM CELKEM REALIZACE odbor investičního a územního rozvoje schválených do konce roku 2006, tedy před účinností nového stavebního zákona. V současné době pořizovatel ÚPD ORP Blansko spravuje ÚPD celkem 42 měst a obcí, přičemž celkem 18 územních plánů bylo vydáno podle nového stavebního zákona, 18 územních plánů obcí bylo schváleno podle předchozí zákonné úpravy, 6 obcí má doposud územní plán sídelního útvaru a jedna obec, Kulířov, je bez dokumentace. K nahrazení územních plánů má dojít do konce roku odbor stavební úřad PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Palackého třída 159, Brno

3 Zpravodaj města Blanska číslo 5 8. března 2013 informační čtrnáctideník zdarma 3 Nejvíc lidí, kteří mají Všech pět P pohromadě aneb Pivovarští poutníci přinesou předmětů pětici» pokračování ze strany 1 běr je tak kupříkladu: pláštěnka, peníze, pas, pohorky, pohlednice, plánek (trasy či města), pokrývka (hlavy či těla), pytel (spací), placatice (s něčím ostřejším) atd. Dalším nápadům na předměty využitelné pro turistiku s P na začátku se meze nekladou. Pro ty, co často vyráží na túru se svým čtyřnohým miláčkem, je započitatelný i pes. Naopak párek nebo pivo (či jiné pití) započitatelné nejsou, protože tyto dvě věci obdrží každý účastník rekordu jako obvykle na místě ihned po svém započtení. Započitatelný není ani turistův partner, neboť člověk přece není věc. Výsledky rekordního pokusu budou, jak už je dobrým zvykem, vyhlášeny v rámci slavnostního zahájení sezony. A účastníky zase čeká i něco navíc: Poutníkům, pokud přinesou (příp. přivezou) pět předmětů potřebných pro pochod, pochopitelně přináleží párek plus pivo, popřípadě, pakliže publiku představí předmět počertech pozoruhodný, prima prémie potěšených pořadatelů. Přítomným, pokud posedí, popijí, poslechnou písničky Praku, pak posléze poskytneme perfektní příležitost pobrat přehršel pěkných propagačních předmětů prostřednictvím pravidelné položky programu, představované poctivým prolosováním předaných papírových poukázek. Proto prosím přijměte pozvání. Popadněte pět příslušných propriet, poutahujte pohorky, přifoukněte pneumatiky, přibalte proviant, potom pojďte (pojeďte), protože putování po polních pěšinách přibližujících pocestné pivovaru, přináší při pěkném počasí (případně přeháňkách) prokazatelně překrásné prožitky! Turistické pochody do Pivovaru Černá Hora Start z Blanska Proběhne mezi 8. a 10. hodinou na zámku a po obvyklých trasách: 9 km Hořice Jedle Černá Hora Úvěry pro živnostníky a podnikatele 30 až 300 tisíc Úvěr startovací Úvěr překlenovací Úvěr účelový 12 km Blansko zámek Hořice Jedle Černá Hora 25 km Blansko zámek Bukovec Milonice Újezd u Černé Hory Lubě Žernovník Černá Hora 30 km Blansko zámek Šebrov Jedle Černá Hora Rájec-Jestřebí Blansko 50 km Blansko zámek Šebrov Jedle Černá Hora Doubravice Kuničky Petrovice Blansko Podnikatelská půjčka pro začínající živnostníky bez dokládání DP Volejte Pro ty, kteří se chtějí vydat po 9 km dlouhé trase Hořice Jedle Černá Hora, zde bude opět možnost výjezdu na Hořice autobusem. Odjezdy autobusu v 8:30, 9:00 a 9:30 h z parkoviště nad bowlingem. Start z Boskovic Odjezd autobusem v 9:00 h z parkoviště u restaurace Zlatá růže směr Hořice, Šebrov. Pěší turistické trasy: 9 km Hořice Hořický hřbet Jedle Černá Hora 3 km Šebrov Hořický hřbet Jedle Černá Hora Cyklotrasa: 25 km Boskovice Černá Hora Boskovice PROGRAM NA NÁDVOŘÍ PIVOVARU 11:30 14:00 h sčítání osob pro vytvoření rekordu Nejvíce lidí, lidí na jednom místě, kteří mají turistických Pět P. v průběhu celého odpoledne bude hrát kapela Prak doprovodný program prezentace novinek v oblasti cestovního ruchu na Blanensku a Boskovicku 14:00 h slavnostní zahájení turistické sezony 15:00 h vyhlášení výsledků rekordního pokusu a ocenění nejoriginálnějších Pěti P, losování cen 16:00 h rozvoz účastníků autobusy na vlakové nádraží Rájec- -Jestřebí Účastníky akce čeká posezení v příjemném prostředí, pohoštění, prezentace turistických zajímavostí regionu a losování o zajímavé ceny. Mgr. Jiří Kučera Z usnesení rady města č. 48 ze dne Rada schvaluje předložený ceník za využití zasedacích místností v budově nám. Republiky 1 a nám. Svobody 3, Blansko. Rada souhlasí s uzavíráním dohod o přistoupení u organizací zřízených a založených městem a obcí k Rámcové smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Vodafone OneNet č Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 881/61 ostatní plocha o výměře cca 3 m² v k. ú. Blansko a informačního a reklamního zařízení na něm, za účelem jeho užívání pro reklamu nájemce, na dobu určitou do , a to společnosti AO Real, a. s., IČ: , se sídlem Blansko, Pražská 7, za nájemné ve výši Kč/rok + platná sazba DPH s tím, že nájemné bude každoročně zvyšováno o ofic. míru inflace (Zborovce, u Hrušky). Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 7 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 3, Blansko jednotky č. 1174/7 o výměře 28,10 m² včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2810/ v následujícím pořadí: 1. pan Reich, Šluknov za kupní cenu Kč 2. pan Kaláb, Blansko, IČ: za kupní cenu Kč 3. pan Dvořáček, Blansko za kupní cenu Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu. Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 25 o velikosti 1+1 v bytovém domě Bezručova 5, Blansko jednotky č. 1559/25 o výměře 35,35 m² včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 3535/ v následujícím pořadí: 1. paní Musilová, Blansko za kupní cenu Kč 2. paní Kašpárková, Brno za kupní cenu Kč 3. pan Musil, Ráječko za kupní cenu Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu. Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 28 o velikosti 1+1 v bytovém domě Bezručova 5, Blansko jednotky č. 1559/28 o výměře 27,30 m² včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2730/ v následujícím pořadí: 1. pan Pozděna, Blansko za kupní cenu Kč 2. paní Musilová, Blansko za kupní cenu Kč 3. pan Horák, Klepačov za kupní cenu Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu. Rada souhlasí s odprodejem nebytové jednotky č. 1174/102 o celkové ploše 153,40 m² včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 15340/ v 1. nadzemním podlaží a suterénu budovy čp (9. května 1174/3) na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Blansko paní Neoralové, Blansko, za kupní cenu ve výši Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu. Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy 2004-KOM-S095/Pk se společností Technické služby Blansko, s. r. o., IČ: , se sídlem nám. Svobody 3, Blansko dohodou ke dni zahájení činnosti nového provozovatele SSO. Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky pozemky, část p. č. 509/1 (včetně všech součástí a příslušenství) a p. č. 509/2 a 509/3 v k. ú. Horní Lhota u Blanska a pozemky, část p. č. 948/1 a st v k. ú. Blansko, provozovateli SSO, který bude vybrán na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku Provozovatel sběrného střediska odpadů v Horní Lhotě u Blanska. Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do nájmu část pozemků p.č. 509/1 v k. ú. Horní Lhota u Blanska a p. č. 948/1 v k. ú. Blansko společnosti Technické služby Blansko, s. r. o., IČ: se sídlem nám. Svobody 3, Blansko. Usnesení v plném znění jsou k dispozici na úřední desce umístěné před budovou MěÚ a na internetových stránkách města Blanska Zářivky a výbojky do kontejneru nepatří Nefunkční zářivky a výbojky nelze odkládat do kontejneru se směsným komunálním odpadem ani do separace, protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky. Správným místem pro vyřazené světelné zdroje (trubicové zářivky, kompaktní úsporné zářivky a výbojky) je sběrné středisko odpadů v Horní Lhotě nebo na ul. Na Brankách (dále jen SSO), které slouží jako místo bezplatného zpětného odběru elektrozařízení z domácností. Mimo vysloužilých televizí a ledniček tady můžete bezplatně odevzdat i zářivky nebo úsporky. Najednou lze přinést maximálně třicet kusů, ale po předchozí dohodě s provozovatelem SSO jich můžete vrátit i více. Tyto světelné zdroje však musí být celé a nepoškozené, jinak nepodléhají bezplatnému zpětnému odběru a město je likviduje za poplatek jako odpad. Místa zpětného odběru mohou bezplatně využívat i právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, aniž by se musely v případě odevzdání zářivek a výbojek prokazovat speciální kartou nebo jiným dokladem. Dalším místem, kde je možné zdarma odevzdat použité zářivky, jsou prodejny, ve kterých tyto výrobky nakupujete. V prodejně vám vezmou zpět tolik kusů použitých světelných zdrojů, kolik kupujete nových. Při nákupu musí být zákazník informován o způsobu a možnostech zpětného odběru použitého elektrozařízení. V případě, že zákazník v obchodě tuto informaci nedostane, je prodejce povinen od něj stará elektrozařízení odebrat v neomezeném množství, aniž by jejich odběr vázal na nákup nových výrobků. Poslední prodejci pak mohou tyto odebrané světelné zdroje odevzdat v nejbližším SSO. Systém bezplatného odběru použitých elektrozařízení, který zajišťují společnosti EKOLAMP, Asekol a Elektrowin, snižuje počet černých skládek a šetří obcím peníze. Kolektivní systém EKO- LAMP vybavuje sběrné dvory speciálně označenými kovovými nádobami a zajišťuje jejich výměnu za prázdné. Nepoškozené světelné zdroje jsou pak na náklady EKOLAMPU přepravovány k recyklaci. Město Blansko má zájem, aby se množství odevzdaných použitých lineárních a úsporných zářivek stále zvyšoval. Proto má uzavřenu smlouvu o zpětném odběru s kolektivním systémem EKOLAMP. Pomoci můžete i vy žádnou zářivku ani úsporku neházejte do popelnice nebo do kontejneru. V žádném případě nepatří ani do separačních nádob na sběr skla. Tam se s největší pravděpodobností rozbijí. Pokud se však v nepoškozeném stavu dostanou k recyklaci, bude možné z nich více než 90 % materiálu (sklo, hliník...) znovu využít. odbor komunální údržby

Den učitelů na radnici

Den učitelů na radnici Rekordní aprílová neděle: Máme o kolečko víc! str. 5 Soutěž pro žáky základních škol 3D modely str. 7 Policie mění uspořádání str. 3 Fotografi cká soutěž: Život kolem Svitavy str. 4 Otestujte formu před

Více

Střípky ze zastupitelstva

Střípky ze zastupitelstva Kontejnery na odpad v dubnu str. 3 Na 3D fi lmy do kina v Blansku již letos str. 8 Investiční akce 2011 str. 2 Zalesňování po kalamitě str. 7 Zpravodaj města Blanska číslo 6 28. března 2011 informační

Více

Zpravodaj města Blanska

Zpravodaj města Blanska Pozvánka na Den s policií str. 3 Konec zapisování dětí do pasů rodičů str. 3 Skauting v Blansku str. 5 Hasiči z Těchova postoupili str. 7 Stavba provozu byla zahájena 3. května 2010. Dokončena byla za

Více

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Volby do Poslanecké sněmovny PČR volební okrsky str. 4 Město otevřelo novou třídu v MŠ v Dolní Lhotě str. 3 Nové vyhlášky str. 2 Program festivalu Via Bohemica str. 3 Plánované stavby cyklostezek str.

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Volby do zastupitelstva kraje 2012 přehled volebních okrsků str. 2 Tréninky paměti pro seniory str. 2 Humanitární sbírka str. 4 Aquapark 2012: průměrná sezona str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 15 21.

Více

číslo 19 25. listopadu 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 19 25. listopadu 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Včasná diagnostika je pro léčbu rakoviny prsu nejzásadnější str. 3 Tvoření v Galerii města Blanska str. 8 Vítání sv. Martina fotografi e str. 4 Advent v blanenských kostelech str. 5 Fest Kaťák str. 8 Zpravodaj

Více

SeFoKl se představil v archivu

SeFoKl se představil v archivu Ročník XVI. číslo 2 Pátek 29. února 2008 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání rady města... 3 Velikonoční koncert Kruhu přátel hudby... 15 Za tajemstvím

Více

Velkokapacitní kontejnery v dubnu str. 2. Vedení města přijalo nejlepší učitele str. 8

Velkokapacitní kontejnery v dubnu str. 2. Vedení města přijalo nejlepší učitele str. 8 Velkokapacitní kontejnery v dubnu str. 2 Telefonní seznam MěÚ Blansko str. 5 číslo 7 > 15. dubna 2015 > informační čtrnáctideník zdarma > www.blansko.cz Vedení města přijalo nejlepší učitele str. 8 Letos

Více

číslo 8 25. dubna 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 8 25. dubna 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Mateřské školy o letních prázdninách str. 2 Burza volného času pozvánka str. 3 Svoz odpadu o svátcích str. 3 Galerie získala peníze z grantu str. 5 Vodicí psi soutěžili v Blansku str. 5 Zpravodaj města

Více

Slavnostní otevření rekonstruovaného Městského klubu

Slavnostní otevření rekonstruovaného Městského klubu Slavnostní otevření rekonstruovaného Městského klubu Město Blansko vás srdečně zve na slavnostní otevření nově zrekonstruovaných prostor Městského klubu, které se uskuteční ve středu 4. října v 15.30 hodin.

Více

číslo 7 14. dubna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Foto: S. Mrázek

číslo 7 14. dubna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Foto: S. Mrázek čeká II. ročník charitativní akce You Dream We Run str. 8 Zahájení turistické sezony v Pivovaru Černá Hora fotoreportáž str. 4 Pozvánka na Cestu ve tmě str. 4 Mor v Blansku a Vilémovicích str. 5 Pozvánka:

Více

Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu

Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu Volby do Evropského parlamentu informace str. 2 Na festivalu Zlaté slunce se předvedli mladí filmaři Vliv DPH na ceny obědů pro seniory str. 5 str. 8 Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu Na charitativní

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč Svatováclavská pouť (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Zasedání zastupitelstva str. 4 Schůze rady... str. 5 Z historie... str. 12 strana 1 Školství... str. 13 Kultura...

Více

Fotografie občanů pomohly při vyšetřování požáru

Fotografie občanů pomohly při vyšetřování požáru Velkokapacitní kontejnery v září str. 2 Nabídka cvičení pro rok 2006/2007 Vztah J. Wankla a J. Mánese str. 7 str. 8 I N F OR M AČ N Í Č T R NÁC T I DE N Í K Z DA R M A W W W. BL A NSKO.C Z 2 4. S R P NA

Více

Městská zabijačka se má stát novou tradiční akcí

Městská zabijačka se má stát novou tradiční akcí Galerie města Blanska vydala Ročenku 2013 str. 3 Výroční valná hromada dobrovolných hasičů str. 8 120 let od pojmenování blanenských ulic str. 3 Sousedský bál 2014 fotografi e str. 4 Vyhlášení Sportovců

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

O slavnostech nás čeká i radniční noc

O slavnostech nás čeká i radniční noc květen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 10. května 2013 O slavnostech nás čeká i radniční noc Koncert kapely Charlie Straight, Yo Yo Bandu nebo Xindla X, tradiční

Více

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz V nepříznivé životní situaci Vám mohou pomoci sociální služby str. 5 Tvořivé dílny k výstavě Krystalizace v galerii str. 8 Svoz komunálního odpadu ve svátek 28.10. str. 2 Blanenský chodec recenze str.

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 5 ročník XXIII. 14. 3. 2014 zdarma STRUČNĚ Čtyřicet

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

Komorní orchestr města Blanska oslavil třicátiny. str. 8 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 25.

Komorní orchestr města Blanska oslavil třicátiny. str. 8 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 25. Připravuje se revitalizace dětských hřišť str. 2 Komorní orchestr města oslavil třicátiny Zahájení turistické sezony 2008 se kvapem blíží! str. 8 str. 8 Z Otázek a odpovědí Dotaz: Ráda bych věděla, kdy

Více

V soutěži Cesty městy zvítězily kruhové křižovatky

V soutěži Cesty městy zvítězily kruhové křižovatky Zpravodaj Města Litomyšle 6. října 2009 Ročník XIX. 10 Žádost na Revitalizaci zámeckého návrší podána Po mnoha měsících příprav byla v úterý 15. září předána žádost o podporu projektu s názvem Revitalizace

Více

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI.

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI. informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany XX. XXI. ročník číslo 61 únor prosinec 2012013 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Život Koterovská stojí zanáves to žít, jedno končí, j Co Kostel

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura duben 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura Příroda se

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více

Italští studenti na návštěvě v Blansku. str. 8 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 29. KVĚTEN 2008 ČÍSLO 10

Italští studenti na návštěvě v Blansku. str. 8 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 29. KVĚTEN 2008 ČÍSLO 10 Dráha pro RC modely má nový povrch str. 4 Italští studenti na návštěvě v Blansku Veteran Tour Macocha soutěž historických vozidel str. 8 str. 8 U kostela sv. Martina bylo dokončeno rozárium Památník Karoliny

Více