Katalog sociálních a prorodinných služeb města Litoměřice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog sociálních a prorodinných služeb města Litoměřice"

Transkript

1 Katalog sociálních a prorodinných služeb města Litoměřice 2010

2 Vážení a milí spoluobčané, zdá se být neuvěřitelné, že v komunitním plánování v sociální oblasti vstupujeme v Litoměřicích již do třetího plánovacího období. V rámci přípravy III. Komunitního plánu bylo zapotřebí připravit k vydání také Katalog sociálních služeb. Jsem velmi rád za to, jakým způsobem se vyvíjí snaha všech zainteresovaných odborníků ať už působí v organizační struktuře města či v nestátních neziskových organizacích a ostatních institucích, s nimiž město dlouhodobě a k prospěchu uživatelů spolupracuje. Hlavním důvodem vydání Katalogu je řada nových aktivit i angažovanost poskytovatelů v dalších oblastech např. péče o duševně nemocné či rozvoj dobrovolnictví ve městě. To je důkaz, že oblast sociálních služeb v Litoměřicích v žádném případě nestagnuje a dále se rozvíjí. Město chce i nadále dělat vše pro to, aby tento pozitivní trend udrželo i v následujících obdobích a věříme, že i Vy nám v této snaze budete nápomocni. Dovolte mi již potřetí za vás poděkovat všem těm, kteří se na vzniku katalogu podíleli a vyjádřit naději, že se katalog stane účinným vodítkem pro ty z vás, kteří některou ze sociálních služeb skutečně potřebují. Doufám, že Vám pomůže najít a vybrat si služby i poskytovatele, jež Vám podají pomocnou ruku v návratu ke stabilizaci sociálních vztahů a vazeb ve Vašem životě. Jiří Landa místostarosta Litoměřic

3 Poznámka: Publikaci je možné získat v elektronické podobě na internetových stránkách města Litoměřic Náměty a připomínky k textu publikace, k procesu komunitního plánování sociálních služeb a k poskytování sociálních služeb zasílejte na adresu Městského úřadu v Litoměřicích, Mírové náměstí 15/7, odbor sociálních věcí a zdravotnictví nebo na

4 Katalog sociálních a prorodinných služeb města Litoměřice 2010 Vydalo Město Litoměřice ve spolupráci se skupinou pro komunitní plánování Tisk a grafická úprava Tiskárna, Ing. Jaromír Latislav, Sulejovice Náklad výtisků Neprodejné

5 Obsah 1 2 Úvodní slovo místostarosty Obsah SLUŽBY PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ Sociální poradenství Centrum pro rodinu Terezín, o.s. Poradna pro rodinu v objektu Revoluční 7 Poradenství Manželská a předmanželská poradna Pedagogicko-psychologická poradna Pobytové služby FOD Klokánek Litoměřice Nízkoprahová zařízení pro rodiny s dětmi DKP Bethel, Nízkoprahový klub Oáza Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Terénní programy Naděje o.s. Ubytovna pro sociálně slabé Naděje o.s. Další služby pro rodiny, volnočasové aktivity pro děti, klubová činnost Diakonie ČCE, Multifunkční prostor OKA.MŽIK DDM Rozmarýn Klika 1 Knihovna K. H. Máchy SKP Klubíčko Sváťovo dividlo Waldorfská iniciativa Přehled volnočasových aktivit Školy a školská zařízení SLUŽBY PRO SENIORY Pečovatelská služba FCH LTM, Pečovatelská služba FCH LTM, Dům s pečovatelskou službou Stacionář týdenní FCH LTM, Týdenní stacionář Domovy pro seniory FCH LTM, Domov na Dómském pahorku FCH LTM, Charitní domov sv. Zdislava Chráněné bydlení Chráněné bydlení pro seniory Litoměřice Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením DKP Bethel, Vzdělávání pro seniory Dobrovolnický program Pápěří, o.s. Klubová činnost Klub seniorů při SD ČR Klub aktivního stáří

6 Obsah SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Sociální poradenství Osobní asistence Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče Hospic sv. Štěpána Sociální rehabilitace Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba Středisko integračních služeb Litoměřice, detašované pracoviště TyfloCentra Ústí nad Labem, o.p.s Centrum denních služeb Diakonie ČCE, Centrum denních služeb a chráněné dílny Stacionáře denní Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO ČČK, Dechový rehabilitační stacionář Chráněné bydlení Chráněné bydlení pro seniory LTM,chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením Terénní programy Diakonie ČCE, Podpora samostatného bydlení Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením Diakonie ČCE, Agentura podporovaného zaměstnávání Další služby pro osoby se zdravotním postižením Domácí ošetřovatelská péče ČČK Alice FCH LTM, Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Městská nemocnice, Domácí zdravotní péče Klubová činnost a volnočasové aktivity Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR - komunitní centrum LTM Diakonie ČCE, Čajovna Hóra Diakonie ČCE, Klub volnočasových aktivit Restart Klub Plamínek Litoměřice Kolumbus, o.s. Victoria liga proti rakovině Místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR Speciálně pedagogické centrum při ZŠ speciální, ZŠ praktické a Praktické škole SLUŽBY PRO OSOBY V PŘECHODNÉ KRIZI, OHROŽENÉ DROGOU A ETNICKÉ MENŠINY Poradenství DCH Litoměřice, Poradna pro uprchlíky a migranty DCH Litoměřice, Poradenství v zadluženosti Azylové domy Diakonie ČCE, Domov pro matky s dětmi FCH LTM, Azylový dům P. Marie Pomocné Naděje o.s., Azylový dům pro ženy Dům na půli cesty DKP Bethel, Dům na půli cesty Kontaktní centrum ČČK, K-centrum Nízkoprahové denní centrum FCH LTM, Nízkoprahové denní centrum

7 Obsah Noclehárna FCH LTM, Noclehárna Další služby pro osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny DCH LTM, Šatník DCH LTM, Ubytovna pro cizince s vízem za účelem strpění pobytu DKP Bethel, Probační programy DKP Bethel, Sociální rehabilitace Potravinová banka v Ústeckém kraji, o.s. Sdružení Romů ČR SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE MIMO ÚZEMÍ LITOMĚŘIC MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE Odbor sociálních věcí a zdravotnictví VEŘEJNÉ INSTITUCE ORGANIZACE POSKYTUJÍCÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY DALŠÍ DŮLEŽITÉ KONTAKTY V SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OBLASTI MAPA Legenda Zařízení sociálních služeb na mapě Litoměřic Mapa s vyznačením zařízení sociálních služeb v Litoměřicích vložený list 3

8 Centrum pro rodinu Terezín, o.s Poradna pro náhradní rodinnou péči Zastoupena: Kontaktní adresa: činnosti organizace: Bezbariérovost zařízení: Kapacita: občanské sdružení Margita Šantavá Centrum pro rodinu Terezín, o.s. Kréta 158, Terezín Poradna pro náhradní rodinnou péči, Teplická 1672/3, Litoměřice , Pondělí až čtvrtek 8,00 15,30 hodin Individuální konzultace dle dohody i v jiných hodinách. Centrum pro rodinu Terezín, o.s. realizuje dlouhodobý projekt Poradnu pro náhradní rodinnou péči. Posláním projektu je dlouhodobá podpora rodin s dětmi v náhradní rodinné péči. Cílem činnosti je nabídnutí odborného zázemí rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči, poskytování dlouhodobé, kontinuální a komplexní pomoci a doprovázení rodin na jejich cestě s přijatými dětmi od přijetí dítěte do rodiny až do jeho dospělosti. 1. Skupiny pro rodiče dětí v náhradní rodinné péči v Litoměřicích, Rumburku, Děčíně a České Lípě 2. Semináře pro rodiče dětí v náhradní rodinné péči 3. Odborné poradenství a individuální konzultace 4. Doučování dětí v náhradní rodinné péči 5. Výtvarná skupina pro děti (zejména pro předškolní věk) 6. Osobnostně rozvojová skupina pro mládež v ústavní výchovné péči 7. Terapeuticko-relaxační víkend pro rodiny 8. Semináře pro odbornou veřejnost (sociální pracovníci sociálně-právní ochrany dětí, dětských domovů a kojeneckých ústavů a pediatři) 9. Informování zájemců o náhradní rodinnou péči 10. Asistence pro děti v náhradní rodinné péči při školním vyučování 11. Dobrovolnické aktivity pro rodiny s dětmi 12. Terénní práce v rodinách doprovázení 13. Přípravné kurzy pro žadatele o náhradní rodinnou péči 14. Informování běžné a odborné veřejnosti Aktivity jsou určeny: dětem v náhradní rodinné péči osvojitelským a pěstounským rodičům zájemcům o náhradní rodinnou péči odborné veřejnosti (zejména pracovníkům sociálně-právní ochrany dětí a pediatrům) běžné veřejnosti Ano s mírnou dopomocí neomezeně 4 Služby pro rodinu, děti a mládež

9 Naděje o.s. Poradna pro rodinu v objektu Revoluční 7 Statutární zástupce: činnosti organizace: NADĚJE o.s., K Brance 11/19e, Praha 5 NADĚJE o.s., K Brance 11/19e, Praha 5 občanské sdružení Bc. Aleš Slavíček, oblastní ředitel Revoluční 7, Litoměřice Po - Pá do hodin Cílem služby je integrovat rodiny do společnosti a pomoci při zvládání základních funkcí rodiny. V objektu jsou dlouhodobě řešeny problémy v soužití řádných nájemníků a problematických rodin. Cílem služby je eliminovat tyto problémy a pracovat na integraci problémových rodin. Jedním z úkolů je navázat kontakt s dětmi a nabídnout jim volnočasové a vzdělávací aktivity. Projekt je řešen na základě spolupráce Naděje o.s., MěÚ Litoměřice a Městské policie Litoměřice. Terénní program v rodinách Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Cílovou skupinu tvoří rodiny s dětmi do 26 let věku, které mají specifické výchovné a vzdělávací potřeby, poruchy učení a chování, komunikační problém nebo jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy. Služby pro rodinu, děti a mládež 5

10 Manželská a předmanželská poradna Litoměřice zařízení Centra sociální pomoci Lovosice Zastoupena panem (paní): Adresa organizace Fax: Krajský úřad Ústeckého kraje Centrum sociální pomoci Lovosice příspěvková organizace PhDr. Alena Dobišová, vedoucí poradny Palachova 18, Litoměřice Pondělí hod. Úterý hod. Středa hod. Čtvrtek hod. Pátek hod. činnosti organizace: Bezbariérovost zařízení: Kapacita: 6 Manželská a předmanželská poradna Litoměřice a její detašované pracoviště Louny je zařízením Centra sociální pomoci Lovosice. Hlavním posláním je poskytovat odborné sociální poradenství se zaměřením na manželské a rodinné poradenství. Pracovníci poradny poskytují pomoc jednotlivcům, partnerským párům, manželům a rodinám, které se nacházejí v náročném životním období. Poradenství je zaměřeno na zvládání potíží v mezilidských vztazích, osobních, partnerských a rodinných problémů, rozvodu a porozvodových těžkostí. Bezplatná poradenská služba v celém spektru mezilidských vztahů řeší: individuální problémy negativně ovlivňující vztahy k lidem problémy partnerských vztahů, předmanželských, manželských a mezigeneračních krizí otázky volby partnera, problematiku optimální volby životního partnera, odhad perspektiv vztahu, řízené seznamování problémy v souvislosti s rozvodem manželství, právní poradenství, vztahy bývalých manželů majetkové vypořádání po rozvodu, úprava styku s dětmi a problémy výchovy dětí po rozpadu manželství problematiku domácího násilí Cílovou skupinou jsou: osoby v krizi rodiny s dítětem/dětmi senioři Věková struktura cílové skupiny: mladí dospělí (16 26 let) dospělí (27 64 let) mladší senioři (60-80 let) Ne Ambulantní zařízení Služby pro rodinu, děti a mládež

11 Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, p. o., Zastoupena: instituce: Bezbariérovost zařízení: Ústecký kraj Příspěvková organizace Mgr. Marie Šťastná - ředitelka PPP ÚK a ZDVPP Teplice PhDr. Jana Junková - vedoucí odloučeného pracoviště PPP Litoměřice PPP ÚK a ZDVPP pracoviště Litoměřice Palachova Litoměřice Do poradny je nutné se předem telefonicky, osobně nebo písemně objednat. Pedagogicko-psychologická poradna Litoměřice je odloučeným pracovištěm Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Teplice. Zajišťuje informační, diagnostické, poradenské a metodické činnosti, poskytování odborných speciálně pedagogických a pedagogicko-psychologických služeb, preventivně výchovné péče a napomáhání při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání. Hlavní činnost poradny: Vyšetření školní zralosti dětí Psychologická a speciálně pedagogická diagnostika výchovných a vzdělávacích obtíží školáků a pomoc při jejich zvládání Vyhledávání a vedení dětí mimořádně nadaných Poradenství k volbě další vzdělávací cesty Konzultace pro rodiče a pedagogy Poradenská pomoc v případě výskytu šikany a jiných sociálně patologických jevů Zprostředkování kontaktů na další odborníky Služby jsou poskytovány dětem a mládeži od předškolního věku do ukončení střední školy, s výjimkou dětí mentálně postižených, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Naše služby jsou určeny především klientům z oblasti Litoměřicka a Lovosicka a jsou bezplatné. Ne Služby pro rodinu, děti a mládež 7

12 FOD Klokánek Litoměřice Statutární zástupce: Fax: činnosti organizace: Bezbariérovost zařízení: Kapacita: Fond Ohrožených Dětí, Na poříčí 6, Praha 1 Fond Ohrožených Dětí, Na poříčí 6, Praha 1 Občanské sdružení Ivana Prudičová Alšova 8, Litoměřice Úřední hodiny 08:00 16:00 Jinak nepřetržitý provoz Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, svěření do výchovy třetí osoby). Klokánky mají pověření MPSV jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, proto mohou přijímat děti na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí (předběžné opatření nebo rozsudek), žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i na základě žádosti samotného dítěte či osoby, která malé dítě nalezne opuštěné nebo v jiné krizové situaci. V těchto případech mohou děti v Klokánku zůstat i proti vůli rodičů až do té doby, než soud rozhodne o předběžném opatření. Princip péče o děti v Klokánku je obdobný jako v rodině, tety se starají o 3 4 děti (kromě péče o děti vaří, nakupují, pečují o domácnost, mají čas si s dětmi hrát, mazlit se s nimi, chodit s nimi na vycházky). Pobytové služby Sociální rehabilitace Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Nácvik péče o domácnost Nácvik péče o děti Aktivizační činnosti Sociálně terapeutické činnosti Nezletilé děti ve věku 0 18 let ne 20 lůžek Klokánek F D Litoměřice 8 Služby pro rodinu, děti a mládež

13 DKP Bethel Nízkoprahový klub Oáza Statutární zástupce: Fax: činnost organizace: Bezbariérovost zařízení: Kapacita: Dům křesťanské pomoci Bethel, Pražská 14, Litoměřice Dům křesťanské pomoci Bethel, Pražská 14, Litoměřice Občanské sdružení Mgr. Robert Krejčí Vedoucí služby: Marek Foltýn, DiS. Osvobození Litoměřice , OÁZA Po St, Pá hod Čt doučování + sociální poradenství Nízkoprahový klub Oáza funguje již třetím rokem. Nízkoprahový klub Oáza je registrovaná sociální služba u Krajského úřadu v Ústí nad Labem. Klub je určen především dětem a mládeži od let, ohroženým sociálním vyloučení. Mezi pravidelné činnosti klubu patří volno-časové aktivity, doprovázení, informační servis, sociální a pastorační poradenství, doučování a pravidelná činnost. Dále také nepravidelné aktivity, které pořádáme pro uživatele vždy 1 2x měsíčně. Jedná se o různé turnaje, výlety, příměstské tábory atd. Služby klubu jsou přístupné uživatelům bez jakékoliv evidence, objednávek či vstupních poplatků. Děti a mládež ve věku let. Hlavní skupinu uživatelů tvoří děti a mládež nacházející se v nepříznivé životní situaci (např.dlouhodobě nezaměstnaní rodiče, chudoba). ne 35 Služby pro rodinu, děti a mládež 9

14 Naděje o.s. Terénní program v rodinách, Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Zařízení Města Litoměřice, Ubytovna pro sociálně slabé a nepřizpůsobivé rodiny Zřizovatel služeb: Zřizovatel ubytovny: Statutární zástupce: činnosti organizace: Bezbariérovost zařízení: NADĚJE o.s., K Brance 11/19e, Praha 5 Město Litoměřice NADĚJE o.s., K Brance 11/19e, Praha 5 občanské sdružení Bc. Aleš Slavíček, oblastní ředitel adresa místní pobočky: Želetická 2187/11, Litoměřice V pracovní dny od 8.00 do hodin Cílem Naděje je vybudování a provozování sítě služeb lidem v nouzi na křesťanských principech. Své služby zaměřuje zejména na lidi osamělé, zdravotně postižené, společensky vyloučené nebo jinak znevýhodněné. Terénní program v rodinách Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Ubytovna pro sociálně slabé a nepřizpůsobivé rodiny Cílovou skupinu tvoří rodiny s dětmi do 26 let věku, které mají specifické výchovné a vzdělávací potřeby, poruchy učení a chování, komunikační problém nebo jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy. Ne 10 Služby pro rodinu, děti a mládež

15 Diakonie ČCE v Litoměřicích Multifunkční prostor OKA MŽIK - chráněné pracoviště pro osoby se zdravotním postižením Statutární zástupce: Diakonie Českobratrské církve evangelické Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích Církevní právnická osoba Irena Opočenská Vedoucí Zuzana Hájková Osvobození 839/19 Litoměřice Otevírací doba dle aktuálního programu akcí (viz leták na místě a odkaz činnosti organizace: Bezbariérovost zařízení: Kapacita: Multifunkční prostor sloužící široké veřejnosti a zejména neorganizované mládeži ke kulturnímu vyžití - návštěvám i vlastnímu pořádání kulturních a dalších volnočasových či vzdělávacích akcí. Nabídka kulturních a vzdělávacích akcí a dalších volnočasových aktivit. Nabídka prostoru k pořádání vlastních kulturních, vzdělávacích a jiných jednorázových či pravidelných akcí s možností využití služeb čajovny Hóra Široká veřejnost, neorganizovaná mládež Není / v roce 2010 bude Max. 60 osob Středisko v Litoměřicích Služby pro rodinu, děti a mládež 11

16 DDM Rozmarýn Litoměřice Statutární zástupce: Provozní doba činnosti organizace: Bezbariérovost zařízení: Kapacita: Město Litoměřice Příspěvková organizace města Bc. Zuzana Bendová Plešivecká 1863/15, Litoměřice Po Pá hodin Zařízení vytváří podmínky pro smysluplné využití volného času dětí, mládeže i dospělé veřejnosti formou pravidelných, příležitostných a spontánních aktivit. Spolupracuje se školami a školskými zařízeními ve městě.v rámci prevence organizuje ve spolupráci s lektory přednášky a besedy. Pro-rodinné aktivity - Mateřské centrum pro rodiny s dětmi v dopoledních hodinách, poradenství a linka důvěry. Cyklické akce- v pravidelných cyklech opakující se příležitostné akce Spontánní aktivity nejsou řízeny pedagogem, nejsou časově omezeny (dopolední a odpolední provoz zařízení pro veřejnost, volně přístupná zahrada v objektu DDM Rozmarýn, internet, návštěva pískoviště v areálu dopravního hřiště) Prázdninové činnosti příměstské tábory, výjezdové tábory Prevence negativních jevů ve společnosti: Linka důvěry, poradna Kontakt může být osobní - čtvrtek od 17,00-19,00 hodin telefonicky: nebo Služba je zcela diskrétní, nikdo nemusí mít strach z prozrazení svého problému či osoby. anonymní, bezplatná, nezávislá, důvěrná a nestranná pomoc dětem i rodičům krizová pomoc pro děti a mládež - pokud hledají nezávislou pomoc ve své životní situaci (např. problémy ve škole, šikana, vztahové problémy, vlastní nejistota atd. Poradenské centrum každý čtvrtek od hodin poradenství pro rodinu a mezilidské vztahy kontakty na další pomáhající organizace a sociální instituce poradenství a pomoc bez předchozího doporučení či doprovodu Na návštěvu poradenského centra je nutné vždy se předem objednat. Dopravní výchova Okresní soutěže a olympiády vyhlašované MŠMT Rodiny s dětmi. Všem, co mají problém a chtějí ho řešit. ne Cca Služby pro rodinu, děti a mládež

17 Klika 1, o.s. (Informační centrum pro mládež) Centrum služeb zaměstnanosti Zastoupena: KLIKA 1, o.s. KLIKA 1, o.s. občanské sdružení Miroslavem Chlumským Velká Dominikánská 36, Litoměřice Pondělí až pátek, 8 16h instituce: Bezbariérovost zařízení: Kapacita: Posláním organizace KLIKA 1 je vytváření a rozšiřování nabídky mimoškolních, výchovně- vzdělávacích aktivit pro neorganizované děti, mládež i dospělé ve vybraných oblastech: neformální vzdělávání a výchova dětí a mládeže práce s informacemi spoluúčast dětí a mládeže mezinárodní spolupráce služby zaměstnanosti Napříč uvedenými oblastmi usiluje sdružení o podněcování a realizaci nových místních projektů, dění a zájmu veřejnosti o problémy a místní komunitu, rozvíjení tolerance a mezikulturního porozumění. 1. Provozování Informačního centra mládeže Litoměřice poskytování informací a služeb pro mládež Informační servis:poskytování bezplatných informací z jedenácti základních oblastí, mezi které patří vzdělání v ČR i zahraničí, práce v ČR i zahraničí, volný čas, cestování a další. Služby informačního centra: přístup k PC, přístup na Internet, kopírování (A3/A4), tisk (A3/A4), scannování A3/A4), zálohování dat, prodej slevových karet ISIC, ITIC a ALIVE, Evropská dobrovolná služba, Program Mládež v akci, Eurodesk 2. Poskytování služeb zaměstnanosti analýza současného stavu klienta, jeho příležitostí a omezení příprava na výběrové řízení / vstupní pohovor práce s inzercí, sestavení profesního životopisu, práce s internetem mapování možností pro pracovní uplatnění informace o situaci a možnostech na trhu práce informace o pracovně právních vztazích 3. Pořádání osvětově-přednáškových aktivit pro veřejnost i školy, souvisejících se zaměřením organizace, např. týkajících se prevence rizikového chování mládeže, programu Mládež v akci, evropské informační sítě Eurodesk, cestování, vzdělávání, práce atd. mládež, studenti, nezaměstnaní, rizikové skupiny, veřejnost, neziskové organizace Ne Služby pro rodinu, děti a mládež Pro jednorázovou vzdělávací činnost 35 osob. 13

18 Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích Statutární zástupce: Fax: činnosti organizace: Bezbariérovost zařízení: Město Litoměřice Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích Příspěvková organizace MgA. Karel František Tománek vedoucí dětského oddělení: Petra Šormová Mírové náměstí 26, Litoměřice Provozní doba knihovny: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek zavřeno Pátek Sobota Dětské oddělení nabízí čtenářům: beletrii pro děti i mládež, naučnou literaturu časopisy multimediální knihovnu ( naučné hry na PC) čtení pro dyslektické děti zvukovou čítanku (nejoblíbenější dětské knihy ve zvukové podobě) internet pro děti (zdarma) tvořivá odpoledne( vyrábění, malování, soutěže ) Dětské oddělení je členěno: prostor pro nejmenší a pro náctileté čtenáře pro maminky s malými dětmi je připraven kojící koutek a přebalovaní pult v knihovně je možno číst si v sedě u stolku, na pohovce, v leže na měkkých polštářích na šikulky čeká výtvarný koutek Dětské oddělení zajišťuje centrální evidenci a registraci dětí a mládeže do 15 let. Ne Knihovna K. H. Máchy Litoměřice Provozní doba dětského oddělení: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek zavřeno Pátek Sobota Služby pro rodinu, děti a mládež

19 Středisko křesťanské pomoci Klubíčko Statutární zástupce: činnosti organizace: Bezbariérovost zařízení: Kapacita: Evangelická církev metodistická ECM Litoměřice Církevní právnická osoba Mgr. Jan Kožešník Sládkova 8, Litoměřice, , po čt. 8 12, pá 8 12 Podpora rodiny prostřednictvím těchto služeb: Mateřské centrum Rodinné a výchovné poradenství Vzdělávání Volnočasové aktivity Komunitní spolupráce Mateřské centrum: aktivity pro matky s dětmi cvičení s kojenci, cvičení s batolaty, hudební, výtvarné a pohybové programy, volná herna, hlídání dětí, cvičení pro těhotné Rodinné a výchovné poradenství péče o dítě ve věku do tří let laktační poradenství poradenství v mateřství (těhotenství, porod, šestinedělí) nošení dětí v šátku výchova dětí do šesti let logopedická náprava a poradenství náprava poruch chování a učení Vzdělávání semináře, besedy, jazykové kurzy Volnočasové aktivity Např. Výtvarný ateliér pro děti od 6 do 10 let Angličtina hrou pro děti od 5 do 7 let Přírodovědný kroužek Výtvarné dílny pro dospělé Jednorázové akce - kampaně, oslavy kulturní akce, sportovní akce R o d i n y, m a m i n k y n a M D, předškolním a ml. školním dětem ano 20 rodičů + 20 dětí, týdně návštěvníků Služby pro rodinu, děti a mládež 15

20 Klub ochotníků a přátel loutkového divadla Sváťovo dividlo Zastoupena panem : Adresa sdružení: činnosti organizace: Aktivity: Bezbariérovost zařízení: Občanské sdružení Svatopluk Horváth Křižíkova 5, Litoměřice www. Qwert.cz/dividlo Provozování loutkového divadla a zaměstnávání tělesně postižených k výrobě loutek. Děti a široká veřejnost Sváťovo dividlo hraje loutkové představení 2x do měsíce v Domě kultury v Litoměřicích. Loutková představení se konají též na objednání, např. v mateřských školách apod. ne 16 Služby pro rodinu, děti a mládež

21 Waldorfská iniciativa Zastoupena: činnosti organizace: Waldorfská iniciativa Litoměřice o.s. Waldorfská iniciativa Litoměřice o.s. Občanské sdružení Tomáš Bitrich, Lenka Simerská, Kristýna Brabcová Sídlo sdružení Sládkova 2, , Litoměřice Waldorfská iniciativa Litoměřice je občanské sdružení rodičů, pedagogů a příznivců waldorfské pedagogiky. Sdružení usiluje o realizaci předškolního a školního vzdělávání v tomto pedagogickém směru, jež se zaměřuje na zdravý a svobodný vývoj dítěte s cílem vychovat v dítěti všestrannou, tvořivou, samostatně a pružně myslící osobnost, schopnou komunikovat, pracovat v týmu a být zodpovědnou za sebe a za svět. Waldorfská iniciativa se zaměřuje na problematiku výchovy dítěte, rodinného života, osobního rozvoje, sebepoznání, vzdělávání. Vzdělávací program přednášky pro veřejnost, semináře v oblastech pedagogiky, osobnostního rozvoje, léčebné pedagogiky, zážitkové programy pro dospělé i děti. Výchovný program klub pro maminky s dětmi, setkání při ročních slavnostech, kreatiní dílny, řemeslé dílny Poradenské služby možnost zprostředkování poradenské služby v oblasti pedagogické, psychologické, terapeutické, rodinné problematiky. Rodiny s dětmi Služby pro rodinu, děti a mládež 17

22 Volnočasové aktivity a klubová činnost pro děti a mládež SEVER JUNÁK TOM Sever středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory Kontakt: Litoměřice, Na Valech 53 Tel Junák - středisko Radobýl Litoměřice Vedoucí oddílu: Pavel Hájek Kontakt: Litoměřice, Osvobození 23, Tel: p. Salus TOM turistický oddíl mládeže Sluníčka Vedoucí oddílu: Kateřina Krňáková Kontakt: Litoměřice, Růžovka 133/2, Tel Sojčata Vedoucí oddílu: Martina Altmanová Kontakt: Žitenice, Skalická 309 Tel KČT MATĚJ Delfíni Vedoucí oddílu: PHDr. Jindřich Černý Kontakt: Družstevní 33/5 Tel Klub českých turistů Litoměřice vedoucí: Karel Poucha kontakt: Litoměřice, Palackého 22 MATĚJ, občanské sdružení dětí a mládeže Vedoucí: Mgr. Novák Kontakt: Litoměřice, Komenského 4 Tel Služby pro rodinu, děti a mládež

23 Školy a školská zařízení v Litoměřicích Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 Ředitel : Mgr. Petr Krňák Adresa: Na Valech 53, Litoměřice Zaměření školy : s ekologickou orientací tel.: Webová stránka : Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2 Ředitel: PaedDr. Václav Hanč Adresa: B.Němcové 2, Litoměřice 1 Zaměření školy : hudební výchova tel.: webová stránka : pěvecké sbory: Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4 Ředitel : Mgr. Milan Sluka Adresa: U Stadionu 4, Litoměřice 1 tel.: Zaměření školy: s rozšířenou výukou jazyků, matematika webová stránka: Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Ředitel: Mgr. Vladimír Vaněk Adresa: Havlíčkova 32, Litoměřice 1 tel.: Zaměření školy: sportovní, nepovinná výuka jazyků od 1. třídy webová stránka: Základní škola Litoměřice, Ladova 5 Ředitel: Mgr. Václav Červín Adresa: Ladova 413/5, Litoměřice 1 tel Zaměření školy: specializace na výuku tělesné a výtvarné výchovy, jazyků a výpočetní techniky webová stránka: Služby pro rodinu, děti a mládež Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5 Ředitel: Mgr.Karel Kynzl Adresa: Svojsíkova 5, Litoměřice tel Zaměření školy: Výuka anglického jazyka rodilým mluvčím od první třídy ebová stránka: 19

24 Školy a školská zařízení v Litoměřicích LINGUA UNIVERSAL Soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o., Litoměřice Ředitelka: Mgr. Blanka Ježková Adresa: Sovova 2, Litoměřice tel Zaměření školy : škola podporující zdravý životní styl a individualitu dítěte, výuka cizích jazyků od 1. třídy, práce v celoevropském projektu ZDRAVÁ ŠKOLA webová stránka : Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice Ředitel: Mgr. Jan Preiss Adresa: Šaldova 6, Litoměřice 1 tel Součásti zařízení: Zvláštní škola Pomocná škola Přípravné stupně pomocné školy Praktická škola Školní družina Speciálně pedagogické centrum webová stránka: Základní umělecká škola Litoměřice Ředitel: p. Václav Neužil Adresa: Masarykova 46, Litoměřice tel , 430 Obory: hudební, výtvarný, literárnědramatický 20 Mateřská škola Litoměřice Ředitelka: Bc. Monika Mejtová Adresa ředitelství: Masarykova 30, Litoměřice webová stránka: Odloučená pracoviště: Sluníčko Delfínek Paletka Sedmikráska Větrník Kytička Lipová Mašinka Pohádka Beruška Kamarád Služby pro rodinu, děti a mládež

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI (a navazujícími) SLUŽBAMI VE ZLÍNĚ Aktualizovaný abecední rejstřík - leden 2012 1. Úvod Vážení občané, do ruky se Vám dostává již dvanácté vydání

Více

Michal Šmarda starosta

Michal Šmarda starosta V nouzi poznáš přítele. Nejvíc se o lidech ve svém okolí dozvíš, ve chvíli, kdy je ti nejhůř. To jsou pravdy, které platí po staletí. Každý z nás se může ze dne na den dostat do situace, kdy je odkázán

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, ne každé dítě má to štěstí žít v milující rodině ne každý člověk má to štěstí žít v láskyplném svazku ne každý senior

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb - 1 - - 2 - Typologie sociálních služeb Obsah katalogu: Magistrát města Mladá Boleslav Odbor sociálních věcí 1) Oddělení sociálně právní ochrany dětí - péče o děti 2) Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Katalog sociálních služeb Bruntálska

Katalog sociálních služeb Bruntálska Katalog sociálních služeb Bruntálska Vážení spoluobčané, Otvíráte Katalog sociálních služeb Bruntálska, který je výsledkem týmové práce a je motivován snahou nabídnout Vám ucelené informace o poskytovaných

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 2014 2017 Vážení spoluobčané, psát úvodní slovo ke čtvrtému komunitnímu plánu, hodnotit a rekapitulovat práci lidí, kteří se na jeho vzniku podíleli

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Aktualizace: RADKA o. s., Kadaň Rok vydání: 2012 2 Aktualizace k 1. 5. 2012 Tento Katalog je určen všem, kteří

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících,

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, dostává se Vám do rukou aktualizace Adresáře poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na Šumpersku

Více

Vážení spoluobčané, Mgr. Jitka Žáková zástupkyně starosty MČ Praha 14

Vážení spoluobčané, Mgr. Jitka Žáková zástupkyně starosty MČ Praha 14 Vážení spoluobčané, dovolujeme si vám představit nový katalog sociálních služeb a volnočasových aktivit, jehož účelem je shrnutí informací o sociálních službách a jejich dostupnost pro občany Prahy 14.

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro rodiny, děti a mladistvé Služby pro rodiny, děti a mladistvé Sociálně zdravotní služba, péče o ohrožené

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících Lipník nad Bečvou 2013

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících Lipník nad Bečvou 2013 Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících Lipník nad Bečvou 2013 Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících 2013 Lipník nad Bečvou Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a,

Více

KATALOG sociálních a blízkých služeb

KATALOG sociálních a blízkých služeb KATALOG sociálních a blízkých služeb v regionu Roudnice nad Labem a spádové oblasti Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou katalog sociálních služeb města Roudnice nad Labem a regionu města jako obce

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro zdravotně postižené Na kus řeči o sociálních službách v Plzni Zeptejte se Vyjádřete svůj názor Podělte

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Centrum pro komunitní

Více

SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO. NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání

SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO. NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání Obsah adresáře Služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením... 3 Služby pro zdravotně postižené... 9

Více

Katalog sociálních a návazných služeb Město Nymburk

Katalog sociálních a návazných služeb Město Nymburk Katalog sociálních a návazných služeb Město Nymburk Vážené dámy a pánové, Úvodní slovo dostáváte do rukou katalog sociálních a návazných služeb města Nymburk, který vznikl v rámci Komunitního plánování

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK 2012 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, Obsah katalogu Obsah Katalogu sociálních a návazných služeb města Nymburk do rukou se Vám dostává Katalog sociálních

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, záměrem vydání této publikace je přinést co nejsrozumitelnější informace a kontakty na služby dostupné

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Vsetín, květen 2008 Kolektiv autorů: Bc. Petr Cuha; Ing. Petr Kozel; Mgr. Ondřej Sláma Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více