Katalog sociálních a prorodinných služeb města Litoměřice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog sociálních a prorodinných služeb města Litoměřice"

Transkript

1 Katalog sociálních a prorodinných služeb města Litoměřice 2010

2 Vážení a milí spoluobčané, zdá se být neuvěřitelné, že v komunitním plánování v sociální oblasti vstupujeme v Litoměřicích již do třetího plánovacího období. V rámci přípravy III. Komunitního plánu bylo zapotřebí připravit k vydání také Katalog sociálních služeb. Jsem velmi rád za to, jakým způsobem se vyvíjí snaha všech zainteresovaných odborníků ať už působí v organizační struktuře města či v nestátních neziskových organizacích a ostatních institucích, s nimiž město dlouhodobě a k prospěchu uživatelů spolupracuje. Hlavním důvodem vydání Katalogu je řada nových aktivit i angažovanost poskytovatelů v dalších oblastech např. péče o duševně nemocné či rozvoj dobrovolnictví ve městě. To je důkaz, že oblast sociálních služeb v Litoměřicích v žádném případě nestagnuje a dále se rozvíjí. Město chce i nadále dělat vše pro to, aby tento pozitivní trend udrželo i v následujících obdobích a věříme, že i Vy nám v této snaze budete nápomocni. Dovolte mi již potřetí za vás poděkovat všem těm, kteří se na vzniku katalogu podíleli a vyjádřit naději, že se katalog stane účinným vodítkem pro ty z vás, kteří některou ze sociálních služeb skutečně potřebují. Doufám, že Vám pomůže najít a vybrat si služby i poskytovatele, jež Vám podají pomocnou ruku v návratu ke stabilizaci sociálních vztahů a vazeb ve Vašem životě. Jiří Landa místostarosta Litoměřic

3 Poznámka: Publikaci je možné získat v elektronické podobě na internetových stránkách města Litoměřic Náměty a připomínky k textu publikace, k procesu komunitního plánování sociálních služeb a k poskytování sociálních služeb zasílejte na adresu Městského úřadu v Litoměřicích, Mírové náměstí 15/7, odbor sociálních věcí a zdravotnictví nebo na

4 Katalog sociálních a prorodinných služeb města Litoměřice 2010 Vydalo Město Litoměřice ve spolupráci se skupinou pro komunitní plánování Tisk a grafická úprava Tiskárna, Ing. Jaromír Latislav, Sulejovice Náklad výtisků Neprodejné

5 Obsah 1 2 Úvodní slovo místostarosty Obsah SLUŽBY PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ Sociální poradenství Centrum pro rodinu Terezín, o.s. Poradna pro rodinu v objektu Revoluční 7 Poradenství Manželská a předmanželská poradna Pedagogicko-psychologická poradna Pobytové služby FOD Klokánek Litoměřice Nízkoprahová zařízení pro rodiny s dětmi DKP Bethel, Nízkoprahový klub Oáza Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Terénní programy Naděje o.s. Ubytovna pro sociálně slabé Naděje o.s. Další služby pro rodiny, volnočasové aktivity pro děti, klubová činnost Diakonie ČCE, Multifunkční prostor OKA.MŽIK DDM Rozmarýn Klika 1 Knihovna K. H. Máchy SKP Klubíčko Sváťovo dividlo Waldorfská iniciativa Přehled volnočasových aktivit Školy a školská zařízení SLUŽBY PRO SENIORY Pečovatelská služba FCH LTM, Pečovatelská služba FCH LTM, Dům s pečovatelskou službou Stacionář týdenní FCH LTM, Týdenní stacionář Domovy pro seniory FCH LTM, Domov na Dómském pahorku FCH LTM, Charitní domov sv. Zdislava Chráněné bydlení Chráněné bydlení pro seniory Litoměřice Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením DKP Bethel, Vzdělávání pro seniory Dobrovolnický program Pápěří, o.s. Klubová činnost Klub seniorů při SD ČR Klub aktivního stáří

6 Obsah SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Sociální poradenství Osobní asistence Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče Hospic sv. Štěpána Sociální rehabilitace Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba Středisko integračních služeb Litoměřice, detašované pracoviště TyfloCentra Ústí nad Labem, o.p.s Centrum denních služeb Diakonie ČCE, Centrum denních služeb a chráněné dílny Stacionáře denní Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO ČČK, Dechový rehabilitační stacionář Chráněné bydlení Chráněné bydlení pro seniory LTM,chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením Terénní programy Diakonie ČCE, Podpora samostatného bydlení Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením Diakonie ČCE, Agentura podporovaného zaměstnávání Další služby pro osoby se zdravotním postižením Domácí ošetřovatelská péče ČČK Alice FCH LTM, Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Městská nemocnice, Domácí zdravotní péče Klubová činnost a volnočasové aktivity Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR - komunitní centrum LTM Diakonie ČCE, Čajovna Hóra Diakonie ČCE, Klub volnočasových aktivit Restart Klub Plamínek Litoměřice Kolumbus, o.s. Victoria liga proti rakovině Místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR Speciálně pedagogické centrum při ZŠ speciální, ZŠ praktické a Praktické škole SLUŽBY PRO OSOBY V PŘECHODNÉ KRIZI, OHROŽENÉ DROGOU A ETNICKÉ MENŠINY Poradenství DCH Litoměřice, Poradna pro uprchlíky a migranty DCH Litoměřice, Poradenství v zadluženosti Azylové domy Diakonie ČCE, Domov pro matky s dětmi FCH LTM, Azylový dům P. Marie Pomocné Naděje o.s., Azylový dům pro ženy Dům na půli cesty DKP Bethel, Dům na půli cesty Kontaktní centrum ČČK, K-centrum Nízkoprahové denní centrum FCH LTM, Nízkoprahové denní centrum

7 Obsah Noclehárna FCH LTM, Noclehárna Další služby pro osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny DCH LTM, Šatník DCH LTM, Ubytovna pro cizince s vízem za účelem strpění pobytu DKP Bethel, Probační programy DKP Bethel, Sociální rehabilitace Potravinová banka v Ústeckém kraji, o.s. Sdružení Romů ČR SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE MIMO ÚZEMÍ LITOMĚŘIC MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE Odbor sociálních věcí a zdravotnictví VEŘEJNÉ INSTITUCE ORGANIZACE POSKYTUJÍCÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY DALŠÍ DŮLEŽITÉ KONTAKTY V SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OBLASTI MAPA Legenda Zařízení sociálních služeb na mapě Litoměřic Mapa s vyznačením zařízení sociálních služeb v Litoměřicích vložený list 3

8 Centrum pro rodinu Terezín, o.s Poradna pro náhradní rodinnou péči Zastoupena: Kontaktní adresa: činnosti organizace: Bezbariérovost zařízení: Kapacita: občanské sdružení Margita Šantavá Centrum pro rodinu Terezín, o.s. Kréta 158, Terezín Poradna pro náhradní rodinnou péči, Teplická 1672/3, Litoměřice , Pondělí až čtvrtek 8,00 15,30 hodin Individuální konzultace dle dohody i v jiných hodinách. Centrum pro rodinu Terezín, o.s. realizuje dlouhodobý projekt Poradnu pro náhradní rodinnou péči. Posláním projektu je dlouhodobá podpora rodin s dětmi v náhradní rodinné péči. Cílem činnosti je nabídnutí odborného zázemí rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči, poskytování dlouhodobé, kontinuální a komplexní pomoci a doprovázení rodin na jejich cestě s přijatými dětmi od přijetí dítěte do rodiny až do jeho dospělosti. 1. Skupiny pro rodiče dětí v náhradní rodinné péči v Litoměřicích, Rumburku, Děčíně a České Lípě 2. Semináře pro rodiče dětí v náhradní rodinné péči 3. Odborné poradenství a individuální konzultace 4. Doučování dětí v náhradní rodinné péči 5. Výtvarná skupina pro děti (zejména pro předškolní věk) 6. Osobnostně rozvojová skupina pro mládež v ústavní výchovné péči 7. Terapeuticko-relaxační víkend pro rodiny 8. Semináře pro odbornou veřejnost (sociální pracovníci sociálně-právní ochrany dětí, dětských domovů a kojeneckých ústavů a pediatři) 9. Informování zájemců o náhradní rodinnou péči 10. Asistence pro děti v náhradní rodinné péči při školním vyučování 11. Dobrovolnické aktivity pro rodiny s dětmi 12. Terénní práce v rodinách doprovázení 13. Přípravné kurzy pro žadatele o náhradní rodinnou péči 14. Informování běžné a odborné veřejnosti Aktivity jsou určeny: dětem v náhradní rodinné péči osvojitelským a pěstounským rodičům zájemcům o náhradní rodinnou péči odborné veřejnosti (zejména pracovníkům sociálně-právní ochrany dětí a pediatrům) běžné veřejnosti Ano s mírnou dopomocí neomezeně 4 Služby pro rodinu, děti a mládež

9 Naděje o.s. Poradna pro rodinu v objektu Revoluční 7 Statutární zástupce: činnosti organizace: NADĚJE o.s., K Brance 11/19e, Praha 5 NADĚJE o.s., K Brance 11/19e, Praha 5 občanské sdružení Bc. Aleš Slavíček, oblastní ředitel Revoluční 7, Litoměřice Po - Pá do hodin Cílem služby je integrovat rodiny do společnosti a pomoci při zvládání základních funkcí rodiny. V objektu jsou dlouhodobě řešeny problémy v soužití řádných nájemníků a problematických rodin. Cílem služby je eliminovat tyto problémy a pracovat na integraci problémových rodin. Jedním z úkolů je navázat kontakt s dětmi a nabídnout jim volnočasové a vzdělávací aktivity. Projekt je řešen na základě spolupráce Naděje o.s., MěÚ Litoměřice a Městské policie Litoměřice. Terénní program v rodinách Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Cílovou skupinu tvoří rodiny s dětmi do 26 let věku, které mají specifické výchovné a vzdělávací potřeby, poruchy učení a chování, komunikační problém nebo jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy. Služby pro rodinu, děti a mládež 5

10 Manželská a předmanželská poradna Litoměřice zařízení Centra sociální pomoci Lovosice Zastoupena panem (paní): Adresa organizace Fax: Krajský úřad Ústeckého kraje Centrum sociální pomoci Lovosice příspěvková organizace PhDr. Alena Dobišová, vedoucí poradny Palachova 18, Litoměřice Pondělí hod. Úterý hod. Středa hod. Čtvrtek hod. Pátek hod. činnosti organizace: Bezbariérovost zařízení: Kapacita: 6 Manželská a předmanželská poradna Litoměřice a její detašované pracoviště Louny je zařízením Centra sociální pomoci Lovosice. Hlavním posláním je poskytovat odborné sociální poradenství se zaměřením na manželské a rodinné poradenství. Pracovníci poradny poskytují pomoc jednotlivcům, partnerským párům, manželům a rodinám, které se nacházejí v náročném životním období. Poradenství je zaměřeno na zvládání potíží v mezilidských vztazích, osobních, partnerských a rodinných problémů, rozvodu a porozvodových těžkostí. Bezplatná poradenská služba v celém spektru mezilidských vztahů řeší: individuální problémy negativně ovlivňující vztahy k lidem problémy partnerských vztahů, předmanželských, manželských a mezigeneračních krizí otázky volby partnera, problematiku optimální volby životního partnera, odhad perspektiv vztahu, řízené seznamování problémy v souvislosti s rozvodem manželství, právní poradenství, vztahy bývalých manželů majetkové vypořádání po rozvodu, úprava styku s dětmi a problémy výchovy dětí po rozpadu manželství problematiku domácího násilí Cílovou skupinou jsou: osoby v krizi rodiny s dítětem/dětmi senioři Věková struktura cílové skupiny: mladí dospělí (16 26 let) dospělí (27 64 let) mladší senioři (60-80 let) Ne Ambulantní zařízení Služby pro rodinu, děti a mládež

11 Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, p. o., Zastoupena: instituce: Bezbariérovost zařízení: Ústecký kraj Příspěvková organizace Mgr. Marie Šťastná - ředitelka PPP ÚK a ZDVPP Teplice PhDr. Jana Junková - vedoucí odloučeného pracoviště PPP Litoměřice PPP ÚK a ZDVPP pracoviště Litoměřice Palachova Litoměřice Do poradny je nutné se předem telefonicky, osobně nebo písemně objednat. Pedagogicko-psychologická poradna Litoměřice je odloučeným pracovištěm Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Teplice. Zajišťuje informační, diagnostické, poradenské a metodické činnosti, poskytování odborných speciálně pedagogických a pedagogicko-psychologických služeb, preventivně výchovné péče a napomáhání při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání. Hlavní činnost poradny: Vyšetření školní zralosti dětí Psychologická a speciálně pedagogická diagnostika výchovných a vzdělávacích obtíží školáků a pomoc při jejich zvládání Vyhledávání a vedení dětí mimořádně nadaných Poradenství k volbě další vzdělávací cesty Konzultace pro rodiče a pedagogy Poradenská pomoc v případě výskytu šikany a jiných sociálně patologických jevů Zprostředkování kontaktů na další odborníky Služby jsou poskytovány dětem a mládeži od předškolního věku do ukončení střední školy, s výjimkou dětí mentálně postižených, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Naše služby jsou určeny především klientům z oblasti Litoměřicka a Lovosicka a jsou bezplatné. Ne Služby pro rodinu, děti a mládež 7

12 FOD Klokánek Litoměřice Statutární zástupce: Fax: činnosti organizace: Bezbariérovost zařízení: Kapacita: Fond Ohrožených Dětí, Na poříčí 6, Praha 1 Fond Ohrožených Dětí, Na poříčí 6, Praha 1 Občanské sdružení Ivana Prudičová Alšova 8, Litoměřice Úřední hodiny 08:00 16:00 Jinak nepřetržitý provoz Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, svěření do výchovy třetí osoby). Klokánky mají pověření MPSV jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, proto mohou přijímat děti na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí (předběžné opatření nebo rozsudek), žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i na základě žádosti samotného dítěte či osoby, která malé dítě nalezne opuštěné nebo v jiné krizové situaci. V těchto případech mohou děti v Klokánku zůstat i proti vůli rodičů až do té doby, než soud rozhodne o předběžném opatření. Princip péče o děti v Klokánku je obdobný jako v rodině, tety se starají o 3 4 děti (kromě péče o děti vaří, nakupují, pečují o domácnost, mají čas si s dětmi hrát, mazlit se s nimi, chodit s nimi na vycházky). Pobytové služby Sociální rehabilitace Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Nácvik péče o domácnost Nácvik péče o děti Aktivizační činnosti Sociálně terapeutické činnosti Nezletilé děti ve věku 0 18 let ne 20 lůžek Klokánek F D Litoměřice 8 Služby pro rodinu, děti a mládež

13 DKP Bethel Nízkoprahový klub Oáza Statutární zástupce: Fax: činnost organizace: Bezbariérovost zařízení: Kapacita: Dům křesťanské pomoci Bethel, Pražská 14, Litoměřice Dům křesťanské pomoci Bethel, Pražská 14, Litoměřice Občanské sdružení Mgr. Robert Krejčí Vedoucí služby: Marek Foltýn, DiS. Osvobození Litoměřice , OÁZA Po St, Pá hod Čt doučování + sociální poradenství Nízkoprahový klub Oáza funguje již třetím rokem. Nízkoprahový klub Oáza je registrovaná sociální služba u Krajského úřadu v Ústí nad Labem. Klub je určen především dětem a mládeži od let, ohroženým sociálním vyloučení. Mezi pravidelné činnosti klubu patří volno-časové aktivity, doprovázení, informační servis, sociální a pastorační poradenství, doučování a pravidelná činnost. Dále také nepravidelné aktivity, které pořádáme pro uživatele vždy 1 2x měsíčně. Jedná se o různé turnaje, výlety, příměstské tábory atd. Služby klubu jsou přístupné uživatelům bez jakékoliv evidence, objednávek či vstupních poplatků. Děti a mládež ve věku let. Hlavní skupinu uživatelů tvoří děti a mládež nacházející se v nepříznivé životní situaci (např.dlouhodobě nezaměstnaní rodiče, chudoba). ne 35 Služby pro rodinu, děti a mládež 9

14 Naděje o.s. Terénní program v rodinách, Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Zařízení Města Litoměřice, Ubytovna pro sociálně slabé a nepřizpůsobivé rodiny Zřizovatel služeb: Zřizovatel ubytovny: Statutární zástupce: činnosti organizace: Bezbariérovost zařízení: NADĚJE o.s., K Brance 11/19e, Praha 5 Město Litoměřice NADĚJE o.s., K Brance 11/19e, Praha 5 občanské sdružení Bc. Aleš Slavíček, oblastní ředitel adresa místní pobočky: Želetická 2187/11, Litoměřice V pracovní dny od 8.00 do hodin Cílem Naděje je vybudování a provozování sítě služeb lidem v nouzi na křesťanských principech. Své služby zaměřuje zejména na lidi osamělé, zdravotně postižené, společensky vyloučené nebo jinak znevýhodněné. Terénní program v rodinách Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Ubytovna pro sociálně slabé a nepřizpůsobivé rodiny Cílovou skupinu tvoří rodiny s dětmi do 26 let věku, které mají specifické výchovné a vzdělávací potřeby, poruchy učení a chování, komunikační problém nebo jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy. Ne 10 Služby pro rodinu, děti a mládež

15 Diakonie ČCE v Litoměřicích Multifunkční prostor OKA MŽIK - chráněné pracoviště pro osoby se zdravotním postižením Statutární zástupce: Diakonie Českobratrské církve evangelické Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích Církevní právnická osoba Irena Opočenská Vedoucí Zuzana Hájková Osvobození 839/19 Litoměřice Otevírací doba dle aktuálního programu akcí (viz leták na místě a odkaz činnosti organizace: Bezbariérovost zařízení: Kapacita: Multifunkční prostor sloužící široké veřejnosti a zejména neorganizované mládeži ke kulturnímu vyžití - návštěvám i vlastnímu pořádání kulturních a dalších volnočasových či vzdělávacích akcí. Nabídka kulturních a vzdělávacích akcí a dalších volnočasových aktivit. Nabídka prostoru k pořádání vlastních kulturních, vzdělávacích a jiných jednorázových či pravidelných akcí s možností využití služeb čajovny Hóra Široká veřejnost, neorganizovaná mládež Není / v roce 2010 bude Max. 60 osob Středisko v Litoměřicích Služby pro rodinu, děti a mládež 11

16 DDM Rozmarýn Litoměřice Statutární zástupce: Provozní doba činnosti organizace: Bezbariérovost zařízení: Kapacita: Město Litoměřice Příspěvková organizace města Bc. Zuzana Bendová Plešivecká 1863/15, Litoměřice Po Pá hodin Zařízení vytváří podmínky pro smysluplné využití volného času dětí, mládeže i dospělé veřejnosti formou pravidelných, příležitostných a spontánních aktivit. Spolupracuje se školami a školskými zařízeními ve městě.v rámci prevence organizuje ve spolupráci s lektory přednášky a besedy. Pro-rodinné aktivity - Mateřské centrum pro rodiny s dětmi v dopoledních hodinách, poradenství a linka důvěry. Cyklické akce- v pravidelných cyklech opakující se příležitostné akce Spontánní aktivity nejsou řízeny pedagogem, nejsou časově omezeny (dopolední a odpolední provoz zařízení pro veřejnost, volně přístupná zahrada v objektu DDM Rozmarýn, internet, návštěva pískoviště v areálu dopravního hřiště) Prázdninové činnosti příměstské tábory, výjezdové tábory Prevence negativních jevů ve společnosti: Linka důvěry, poradna Kontakt může být osobní - čtvrtek od 17,00-19,00 hodin telefonicky: nebo Služba je zcela diskrétní, nikdo nemusí mít strach z prozrazení svého problému či osoby. anonymní, bezplatná, nezávislá, důvěrná a nestranná pomoc dětem i rodičům krizová pomoc pro děti a mládež - pokud hledají nezávislou pomoc ve své životní situaci (např. problémy ve škole, šikana, vztahové problémy, vlastní nejistota atd. Poradenské centrum každý čtvrtek od hodin poradenství pro rodinu a mezilidské vztahy kontakty na další pomáhající organizace a sociální instituce poradenství a pomoc bez předchozího doporučení či doprovodu Na návštěvu poradenského centra je nutné vždy se předem objednat. Dopravní výchova Okresní soutěže a olympiády vyhlašované MŠMT Rodiny s dětmi. Všem, co mají problém a chtějí ho řešit. ne Cca Služby pro rodinu, děti a mládež

17 Klika 1, o.s. (Informační centrum pro mládež) Centrum služeb zaměstnanosti Zastoupena: KLIKA 1, o.s. KLIKA 1, o.s. občanské sdružení Miroslavem Chlumským Velká Dominikánská 36, Litoměřice Pondělí až pátek, 8 16h instituce: Bezbariérovost zařízení: Kapacita: Posláním organizace KLIKA 1 je vytváření a rozšiřování nabídky mimoškolních, výchovně- vzdělávacích aktivit pro neorganizované děti, mládež i dospělé ve vybraných oblastech: neformální vzdělávání a výchova dětí a mládeže práce s informacemi spoluúčast dětí a mládeže mezinárodní spolupráce služby zaměstnanosti Napříč uvedenými oblastmi usiluje sdružení o podněcování a realizaci nových místních projektů, dění a zájmu veřejnosti o problémy a místní komunitu, rozvíjení tolerance a mezikulturního porozumění. 1. Provozování Informačního centra mládeže Litoměřice poskytování informací a služeb pro mládež Informační servis:poskytování bezplatných informací z jedenácti základních oblastí, mezi které patří vzdělání v ČR i zahraničí, práce v ČR i zahraničí, volný čas, cestování a další. Služby informačního centra: přístup k PC, přístup na Internet, kopírování (A3/A4), tisk (A3/A4), scannování A3/A4), zálohování dat, prodej slevových karet ISIC, ITIC a ALIVE, Evropská dobrovolná služba, Program Mládež v akci, Eurodesk 2. Poskytování služeb zaměstnanosti analýza současného stavu klienta, jeho příležitostí a omezení příprava na výběrové řízení / vstupní pohovor práce s inzercí, sestavení profesního životopisu, práce s internetem mapování možností pro pracovní uplatnění informace o situaci a možnostech na trhu práce informace o pracovně právních vztazích 3. Pořádání osvětově-přednáškových aktivit pro veřejnost i školy, souvisejících se zaměřením organizace, např. týkajících se prevence rizikového chování mládeže, programu Mládež v akci, evropské informační sítě Eurodesk, cestování, vzdělávání, práce atd. mládež, studenti, nezaměstnaní, rizikové skupiny, veřejnost, neziskové organizace Ne Služby pro rodinu, děti a mládež Pro jednorázovou vzdělávací činnost 35 osob. 13

18 Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích Statutární zástupce: Fax: činnosti organizace: Bezbariérovost zařízení: Město Litoměřice Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích Příspěvková organizace MgA. Karel František Tománek vedoucí dětského oddělení: Petra Šormová Mírové náměstí 26, Litoměřice Provozní doba knihovny: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek zavřeno Pátek Sobota Dětské oddělení nabízí čtenářům: beletrii pro děti i mládež, naučnou literaturu časopisy multimediální knihovnu ( naučné hry na PC) čtení pro dyslektické děti zvukovou čítanku (nejoblíbenější dětské knihy ve zvukové podobě) internet pro děti (zdarma) tvořivá odpoledne( vyrábění, malování, soutěže ) Dětské oddělení je členěno: prostor pro nejmenší a pro náctileté čtenáře pro maminky s malými dětmi je připraven kojící koutek a přebalovaní pult v knihovně je možno číst si v sedě u stolku, na pohovce, v leže na měkkých polštářích na šikulky čeká výtvarný koutek Dětské oddělení zajišťuje centrální evidenci a registraci dětí a mládeže do 15 let. Ne Knihovna K. H. Máchy Litoměřice Provozní doba dětského oddělení: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek zavřeno Pátek Sobota Služby pro rodinu, děti a mládež

19 Středisko křesťanské pomoci Klubíčko Statutární zástupce: činnosti organizace: Bezbariérovost zařízení: Kapacita: Evangelická církev metodistická ECM Litoměřice Církevní právnická osoba Mgr. Jan Kožešník Sládkova 8, Litoměřice, , po čt. 8 12, pá 8 12 Podpora rodiny prostřednictvím těchto služeb: Mateřské centrum Rodinné a výchovné poradenství Vzdělávání Volnočasové aktivity Komunitní spolupráce Mateřské centrum: aktivity pro matky s dětmi cvičení s kojenci, cvičení s batolaty, hudební, výtvarné a pohybové programy, volná herna, hlídání dětí, cvičení pro těhotné Rodinné a výchovné poradenství péče o dítě ve věku do tří let laktační poradenství poradenství v mateřství (těhotenství, porod, šestinedělí) nošení dětí v šátku výchova dětí do šesti let logopedická náprava a poradenství náprava poruch chování a učení Vzdělávání semináře, besedy, jazykové kurzy Volnočasové aktivity Např. Výtvarný ateliér pro děti od 6 do 10 let Angličtina hrou pro děti od 5 do 7 let Přírodovědný kroužek Výtvarné dílny pro dospělé Jednorázové akce - kampaně, oslavy kulturní akce, sportovní akce R o d i n y, m a m i n k y n a M D, předškolním a ml. školním dětem ano 20 rodičů + 20 dětí, týdně návštěvníků Služby pro rodinu, děti a mládež 15

20 Klub ochotníků a přátel loutkového divadla Sváťovo dividlo Zastoupena panem : Adresa sdružení: činnosti organizace: Aktivity: Bezbariérovost zařízení: Občanské sdružení Svatopluk Horváth Křižíkova 5, Litoměřice www. Qwert.cz/dividlo Provozování loutkového divadla a zaměstnávání tělesně postižených k výrobě loutek. Děti a široká veřejnost Sváťovo dividlo hraje loutkové představení 2x do měsíce v Domě kultury v Litoměřicích. Loutková představení se konají též na objednání, např. v mateřských školách apod. ne 16 Služby pro rodinu, děti a mládež

21 Waldorfská iniciativa Zastoupena: činnosti organizace: Waldorfská iniciativa Litoměřice o.s. Waldorfská iniciativa Litoměřice o.s. Občanské sdružení Tomáš Bitrich, Lenka Simerská, Kristýna Brabcová Sídlo sdružení Sládkova 2, , Litoměřice Waldorfská iniciativa Litoměřice je občanské sdružení rodičů, pedagogů a příznivců waldorfské pedagogiky. Sdružení usiluje o realizaci předškolního a školního vzdělávání v tomto pedagogickém směru, jež se zaměřuje na zdravý a svobodný vývoj dítěte s cílem vychovat v dítěti všestrannou, tvořivou, samostatně a pružně myslící osobnost, schopnou komunikovat, pracovat v týmu a být zodpovědnou za sebe a za svět. Waldorfská iniciativa se zaměřuje na problematiku výchovy dítěte, rodinného života, osobního rozvoje, sebepoznání, vzdělávání. Vzdělávací program přednášky pro veřejnost, semináře v oblastech pedagogiky, osobnostního rozvoje, léčebné pedagogiky, zážitkové programy pro dospělé i děti. Výchovný program klub pro maminky s dětmi, setkání při ročních slavnostech, kreatiní dílny, řemeslé dílny Poradenské služby možnost zprostředkování poradenské služby v oblasti pedagogické, psychologické, terapeutické, rodinné problematiky. Rodiny s dětmi Služby pro rodinu, děti a mládež 17

22 Volnočasové aktivity a klubová činnost pro děti a mládež SEVER JUNÁK TOM Sever středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory Kontakt: Litoměřice, Na Valech 53 Tel Junák - středisko Radobýl Litoměřice Vedoucí oddílu: Pavel Hájek Kontakt: Litoměřice, Osvobození 23, Tel: p. Salus TOM turistický oddíl mládeže Sluníčka Vedoucí oddílu: Kateřina Krňáková Kontakt: Litoměřice, Růžovka 133/2, Tel Sojčata Vedoucí oddílu: Martina Altmanová Kontakt: Žitenice, Skalická 309 Tel KČT MATĚJ Delfíni Vedoucí oddílu: PHDr. Jindřich Černý Kontakt: Družstevní 33/5 Tel Klub českých turistů Litoměřice vedoucí: Karel Poucha kontakt: Litoměřice, Palackého 22 MATĚJ, občanské sdružení dětí a mládeže Vedoucí: Mgr. Novák Kontakt: Litoměřice, Komenského 4 Tel Služby pro rodinu, děti a mládež

23 Školy a školská zařízení v Litoměřicích Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 Ředitel : Mgr. Petr Krňák Adresa: Na Valech 53, Litoměřice Zaměření školy : s ekologickou orientací tel.: Webová stránka : Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2 Ředitel: PaedDr. Václav Hanč Adresa: B.Němcové 2, Litoměřice 1 Zaměření školy : hudební výchova tel.: webová stránka : pěvecké sbory: Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4 Ředitel : Mgr. Milan Sluka Adresa: U Stadionu 4, Litoměřice 1 tel.: Zaměření školy: s rozšířenou výukou jazyků, matematika webová stránka: Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Ředitel: Mgr. Vladimír Vaněk Adresa: Havlíčkova 32, Litoměřice 1 tel.: Zaměření školy: sportovní, nepovinná výuka jazyků od 1. třídy webová stránka: Základní škola Litoměřice, Ladova 5 Ředitel: Mgr. Václav Červín Adresa: Ladova 413/5, Litoměřice 1 tel Zaměření školy: specializace na výuku tělesné a výtvarné výchovy, jazyků a výpočetní techniky webová stránka: Služby pro rodinu, děti a mládež Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5 Ředitel: Mgr.Karel Kynzl Adresa: Svojsíkova 5, Litoměřice tel Zaměření školy: Výuka anglického jazyka rodilým mluvčím od první třídy ebová stránka: 19

24 Školy a školská zařízení v Litoměřicích LINGUA UNIVERSAL Soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o., Litoměřice Ředitelka: Mgr. Blanka Ježková Adresa: Sovova 2, Litoměřice tel Zaměření školy : škola podporující zdravý životní styl a individualitu dítěte, výuka cizích jazyků od 1. třídy, práce v celoevropském projektu ZDRAVÁ ŠKOLA webová stránka : Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice Ředitel: Mgr. Jan Preiss Adresa: Šaldova 6, Litoměřice 1 tel Součásti zařízení: Zvláštní škola Pomocná škola Přípravné stupně pomocné školy Praktická škola Školní družina Speciálně pedagogické centrum webová stránka: Základní umělecká škola Litoměřice Ředitel: p. Václav Neužil Adresa: Masarykova 46, Litoměřice tel , 430 Obory: hudební, výtvarný, literárnědramatický 20 Mateřská škola Litoměřice Ředitelka: Bc. Monika Mejtová Adresa ředitelství: Masarykova 30, Litoměřice webová stránka: Odloučená pracoviště: Sluníčko Delfínek Paletka Sedmikráska Větrník Kytička Lipová Mašinka Pohádka Beruška Kamarád Služby pro rodinu, děti a mládež

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100 Výsledky dotačnícho řízení z Programu podpory v sociální oblasti na rok Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. společnost vznikla 25.11.2005, založena městem Poděbrady tradice v poskytování pečovatelské služby od roku 1971 obecně prospěšná společnost poskytuje

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o.

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. 1) Název a místo poskytované služby LCC domácí péče, s.r.o. IČ: 27628418, Průmyslový park Harfa, Poděbradská 540/26, 190 00 Praha

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na a služby blízké službám sociálním v roce 2012 - za jednotlivé oblasti sociální péče v Kč Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Aktivizace

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Pečovatelská služba města Chodova adresa: Komenského 1077, 357 35 Chodov oprávněná osoba: Ing. Josef Hora, starosta města www.mestochodov.cz pecovatelskasluzba@mestochodov.cz

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Příloha č. 3 IČO Název poskytovatele Identifikátor Druh služby 26681471 Centrum D8 o.p.s. 3478916 odborné sociální poradenství 62209256

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Sociální služby pro rodiny s dětmi (program Podpora pro rodinu a dítě)

Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Sociální služby pro rodiny s dětmi (program Podpora pro rodinu a dítě) Program podpory v sociální oblasti 2017 ŽADATELÉ: Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ne

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné.

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Město Jičín Městský úřad Jičín odbor ch věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných ch služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Pracovní skupina KP pro děti ohrožené

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK číslo žádosti VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2017 - MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK žadatel 10 500 000 10 447 000 10 377 000 název (dle RES) IČ adresa

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Příloha č. 2 : Ince o poskytovateli Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Identifikace IČO Druh Kapacita Farní charita Aš 3160752 64839991 azylové domy Domov sv. Zdislavy pro matky s

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením. Otrokovicko

Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením. Otrokovicko Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením Otrokovicko NADĚJE o.s., Pobočka Otrokovice Služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení,

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli.

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Oblastní spolek Český červený kříž Karlovy Vary, Školní 358/7. Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Cílová skupina potřební nemajetní spoluobčané. Poskytuje humanitární

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Liberecký kraj U Jezu 642/2a Liberec IV-Perštýn

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE Vážení spoluobčané, velmi mě těší, že Vám mohu představit v pořadí již čtvrtý katalog sociální služeb města Litoměřice. Každého z nás může potkat složitá životní

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Základní informace o službě

Základní informace o službě Vyhodnocení dotazníku pro analýzu a hodnocení potřebnosti sociálních služeb v místních podmínkách v rámci projektu S akcentem na budoucnost (2006 2008), realizovaného Centrem pro zdravotně postižené Libereckého

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel

Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel Program podpory v sociální oblasti na Výše finančních prostředků na : Kč 5 758 800,00 Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel 1 26647214 Amalthea o.s. Podpora pro rodinu a dítě NE 0

Více

Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení. Oblastní spolek ČČK Hradec Králové

Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení. Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení (výtah z Vnitřních pravidel poskytované sociální služby Chráněné bydlení, DaMPi dům chráněného bydlení Oblastního spolku

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Karlovarský kraj Závodní 353/88

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Katalog poskytovatelů služeb města Aše

Katalog poskytovatelů služeb města Aše Kontakty: Infocentrum Aš Neumannova 1 352 01 Aš Tel.: +420 354 525 714 Tel./fax: +420 354 525 492 e-mail: infocentrumas@tiscali.cz www.mestoas.cz template.cz 2006 (777296092) Katalog poskytovatelů služeb

Více