KONTROLA SKLADU KORUNOU ZETZE45

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONTROLA SKLADU KORUNOU ZETZE45"

Transkript

1 KONTROLA SKLADU KORUNOU ZETZE45 - modul pro STEREO 24 MODUL ZetZe 45

2 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Kontrola skladu korunou pro Stereo 24. Zdeněk Truněček SÍDLO FIRMY: Kontakt Zdeněk Truněček Pod Táborským vrchem BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ telefon: , fax: y: internet:

3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O MODULU 1.0 O MODULU Každý modul Zet-Ro-Zet existuje jako jediný program, který lze nainstalovat do všech variant STEREO 24. Přitom platí tyto podmínky a zásady: 1) Moduly fungují (s výjimkami uvedenými níže) podle toho, jak je právě Stereo nastaveno. Je-li STEREO nastaveno jako prohlížecí varianta, fungují i moduly Zet-Ro-Zet jako varianty prohlížecí. Je-li STEREO nastaveno jako demonstrační varianta, fungují jako demonstrační varianta i moduly Zet-Ro-Zet. 2) Do Sterea nastaveného jako ostrá varianta lze modul Zet-Ro-Zet nainstalovat až po zadání údajů z licenčního štítku modulu. 3) Je-li STEREO nainstalováno jako prohlížecí nebo demonstrační varianta, lze do něho nainstalovat moduly Zet-Ro-Zet, aniž by vyžadovaly zadání údajů z licenčních štítků. Je-li následně STEREO nastaveno jako ostrá varianta, zkontrolují moduly Zet-Ro-Zet při svém spuštění, zda obsahují platnou licenci modulu. Pokud platnou licenci neobsahují, vyžadují zadání údajů z licenčního štítku modulu. Nejsou-li údaje z licenčního štítku modulu zadány, nelze modul v ostré variantě STEREO spustit. 1.1 ANOTACE Modul umožňuje dosazovat do zápisů ve financích Sterea denní kurzy měn načtené do pomocného souboru z České národní banky. Modul lze použít i v případech účtování cizozemských organizací, které jsou povinny vést účetnictví v Eurech, protože stejným způsobem umí načíst i kurzy Eura z Evropské centrální banky. 1.2 LICENČNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Licenční a záruční podmínky používání programu navazují na licenční a záruční podmínky používání programu STEREO 24. Program STEREO 24 uvádí v tabulce registrační číslo, název firmy (nebo jméno) a úplnou adresu oprávněného uživatele programu STEREO 24 firmy Ježek Software. Program nelze použít k jiné verzi programu STEREO, než pro kterou je určen. V případě, že uživatel použije program k nastavení jiné verze Sterea, přebírá plnou zodpovědnost za chybné fungování programu STEREO a za případné zničení nebo poškození dat. Pořídili jste si program u firmy Zdeněk Truněček? Pokud jste si program objednali přímo u nás, převzali jsme adresní údaje o majiteli licence z údajů objednávky. Koupili jste program od zprostředkovatele? Pokud Vám byl program dodán zprostředkovatelem, je zprostředkovatel zodpovědný za uvedení správných údajů o adrese. STEREO 24 K-sklad kontrola skladu korunou 3

4 Použitím modulu Kontrola skladu korunou vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami: (1) Autorská práva k modulu Denní kurzy cizích měn pro finance Sterea (dále jen program ) patří firmě Zdeněk Truněček (dále jen výrobce ), a jsou chráněna zákonem. Výrobce poskytuje uživateli právo k užívání programu na jednom počítači. Další licence poskytne výrobce za sníženou cenu. (2) Pokud byl program objednán přímo u výrobce, je podmínka registrace splněna vyplněním objednávky. Pokud byl program dodán prostřednictvím zprostředkovatele, je uživatel zaregistrován zprostředkovatelem. (3) Registrovaný uživatel má nárok na bezplatnou poradenskou službu telefonicky, dopisem, faxem nebo elektronickou poštou a na zasílání nabídek a informací o nových verzích programu. (4) Uživatel nesmí poskytnout licenční štítek, údaje z licenčního štítku či licenční soubor třetí osobě s výjimkou převodu práva užívání se souhlasem autora. Uživatel není oprávněn rozhodovat o převodu práva užívání. (5) Uživatel nesmí v programu provádět změny s výjimkou úprav vymezených v programové dokumentaci (změny parametrů, varianty tiskových sestav, vlastní doplňkové podprogramy). (6) Výrobce ručí za to, že program pracuje v souladu s dokumentací a že obsah dodávky je úplný a bez vad. (7) Záruční doba je šest měsíců od data prodeje. Vadné distribuční diskety nebo příručky v této lhůtě vymění výrobce zdarma za bezvadné. (8) Výrobce neručí za škody vzniklé při užívání programu, zejména za škody způsobené vadami počítače a jeho vybavením, chybnou obsluhou, nesprávným použitím programu nebo nesprávnou interpretací jeho výsledků. Jakákoli jiná odpovědnost výrobce je omezena výší kupní ceny programu. (9) Podmínkou vzniku nároku na splnění záručních podmínek je řádná registrace uživatele podle bodu (2). 1.3 DODÁVKA NA CD Pokud jste zakoupili program na CD, jsou na něm umístěny i další programy firmy Zdeněk Truněček, případně i programy dalších autorů. Právo užívání Vám vzniká pouze k programům, které jste zakoupili (a uhradili). 1.4 LICENČNÍ ŠTÍTEK MODULU Licenční štítek je písemným dokladem obsahujícím údaje nutné při instalaci případně spuštění programu. Zadání údajů z licenčního štítku je programem vyžadováno při každé prvoinstalaci a někdy i při aktualizaci programu nebo při přepínání mezi variantami Sterea. Proto licenční štítek pečlivě uschovejte. 4

5 2. INSTALACE 2.1 INSTALACE Z DOS INSTALÁTORU Modul je možno instalovat z flashdisku, z CD nebo z adresáře na pevném disku. Instalaci spustíte z instalačního adresáře příkazem ZETZE45, případně ZET- ZE45.EXE. Dále v instalaci postupujte podle instrukcí uvedených v dialogových oknech. V dialogovém okně se objeví výzva k zadání cílového adresáře, například: C:\STEREO24. Po jeho zadání instalační program zkontroluje existenci potřebných souborů a rozbalí instalační balík. Po dokončení instalace se objeví hlášení o úspěšné instalaci. 2.2 INSTALACE Z CD Instalační CD obsahuje spouštěcí programy, jejichž spuštěním si otevřete strukturu jednotlivých nabídek. Vyhledáním příslušné nabídky a jejím potvrzením dojde ke spuštění instalačního programu. Další průběh instalace je popsán v kapitole 2.1 Instalace z disket, z pevného disku. Pokud z jakýchkoli důvodů nedojde ke spuštění instalátoru, lze na CD vyhledat adresář... \ ZETZE \ MODULY \ ZETZE45 přepnout se do tohoto adresáře a dále postupovat podle kapitoly INSTALACE SOUBORU STAŽENÉHO Z INTERNETU Na internetových stránkách jsou v kapitole Stáhněte si umisťovány v průběhu roku aktualizace (update) jednotlivých modulů. Z důvodu minimalizace velikosti a tím i doby stahování jsou všechny soubory nutné k instalaci modulu zkomprimovány do jednoho samorozbalovacího souboru. STEREO 24 K-sklad kontrola skladu korunou 5

6 Přímo v modulu je na úrovni volby Nápověda modulu umístěna volba Modul XX na internetu. Z této volby lze přímo otevřít www-stránky firmy i spustit aktualizaci modulu. Současně se na 23. řádku obrazovky zobrazí údaje o aktualizaci modulu, kterou máte nainstalovanou. Možnost přístupu na www-stránky z internetového prohlížeče a následné stažení modulu je zachována pro případy, je-li Stereo v počítači nepřipojeném k internetu. Připojujete-li se k internetu z počítače, ve kterém máte Stereo, můžete si vybrat, zda zahájíte instalaci přímo z www-stránek nebo soubor napřed stáhnete do počítače a následně budete instalovat. Máte-li Stereo na počítači s operačním systémem DOS nebo Windows 3.x, je nutné požádat o zaslání modulu v DOS-instalátoru. 6

7 2.4 KONTROLY A PROBLÉMY PŘI INSTALACI V případě chybného zadání adresáře nebo chybějícího případně spuštěného programu STEREO se objeví chybové hlášení: V zadaném adresáři nebyl nalezen program STEREO, pokračování instalace nemá smysl. a instalace je ukončena. 2.5 OPAKOVÁNÍ INSTALACE, UPDATE, UPGRADE Pokud opakujete instalaci, obdrželi jste nebo stáhli z internetu pozměněný (opravený) modul, postupujte jako při instalaci nového modulu. Při instalaci se v dialogovém okně může objevit hlášení: Soubor ZETZExx.PRO existuje... Přepsat? A (N) Ne: instalace je ukončena. Ano: instalace pokračuje. Hlášení je ochranou proti automatickému přepsání existujícího modulu. Má tedy význam zejména při první instalaci jako ochrana před přepsáním modulu jiného autora, který použil shodné označení modulu. STEREO 24 K-sklad kontrola skladu korunou 7

8 8 2.6 INSTALACE DO ZAVIROVANÉHO POČÍTAČE DOS - instalační program na CD slouží jako spolehlivý lapač několika skupin virů, neboť soubor ZETZE45.EXE má název souboru určeného k instalaci (v našem případě ZETZE45.ZET) zapsaný na vlastním konci, kde si jej umí přečíst. Připojí-li se na konec instalátoru virus, instalační program nenajde název souboru určeného k instalaci a začne na disketě hledat soubor ZETZE1.PAK. Soubor s tímto jménem na instalační disketě není, a proto se na obrazovce objeví hlášení ZETZE1.PAK nenalezen. Je-li na disketě skutečně umístěn soubor ZETZE45.ZET a instalátor hlásí ZET- ZE1.PAK nenalezen, lze s téměř 100% jistotou předpokládat, že je v počítači virus.

9 3. OBSLUHA MODULU Modul se po instalaci stává nedílnou součástí Sterea a je přístupný z editace kteréhokoli souboru financí. V těchto editacích se pomocí kombinace kláves Ctrl+P nebo Ctrl+F8 vyvolá seznam připojených programů, vybere se modul a klávesou Enter potvrdí. 3.0 PRVNÍ SPUŠTĚNÍ Při prvním spuštění programu jsou uživateli nabídnuty k přečtení licenční podmínky. Text licenčních podmínek lze opustit klávesou Esc. Pokud s podmínkami souhlasí, je zobrazen formulář pro zadání údajů z licenčního štítku. STEREO 24 K-sklad kontrola skladu korunou 9

10 3.0.1 Ostrá a demonstrační verze modulu ZetZe Je-li program STEREO spuštěn jako Demo nebo Free verze, lze do vyplňovaných údajů zadat cokoli. V případě, že je následně zadána ostrá licence pro STEREO, začne program okamžitě vyžadovat platnou licenci Zet-Ro-Zet. Nebudeli zadána, modul nedovolí spuštění Verze programu STEREO Je-li modul ZetZe nainstalován do jiné verze programu STEREO, než pro kterou je určen, nedovolí spuštění ani zadání licenčních údajů. V mnoha případech může dojít k havárii celého STEREa již při pokusu o spuštění modulu. Důvodem je propojení modulu na různé vnitřní funkce STEREa, které se mohou v různých verzích lišit. 10

11 3.1 POČÁTEČNÍ STAV SKLADU Aby evidence splňovala podmínky "kontroly skladu korunou", musí počáteční stav skladu vycházet z fyzické inventury skladu vyčíslené v aktuálních prodejních cenách. Hodnota skladu v korunovém vyjádření se zadává jako první položka k datu zahájení evidence v nabídce "Inventury / Inventury a skutečné stavy". Částka se zapíše do údaje "Skutečný stav". Protože FÚ většinou vyžadují evidenci podle jednotlivých prodejen / provozoven, je nutné zadat i počáteční stavy podle provozoven a rozlišit provozovny údajem Výkon. Máte-li pouze jedinou prodejnu, můžete ponechat údaj Výkon nevyplněný. STEREO 24 K-sklad kontrola skladu korunou 11

12 3.2 PŘÍJMY NA SKLAD (nákupy) Pro zadávání příjmů na sklad slouží formuláře, které jsou obdobou tiskopisů v Účtu. Obdobou tiskopisů je i členění na předlohu, soupisky a archiv soupisek Hlavička soupisek Převážná většina údajů hlavičky slouží k vytvoření zápisu pro přenos do financí Účta. V modulu KSKLAD mají zpřesněný nebo upravený význam tyto údaje: - Datum - je datem dodání zboží, při vytváření zápisu pro přenos do financí se používá jako datum vystavení dokladu (úspora místa na obrazovce, přehlednost). Důsledné respektování těchto dvou významů je nutné k datu provádění inventury. 12

13 Do výpočtu musí být zahrnuty všechny dodávky, z nichž byly uskutečněny tržby a které byly zahrnuty do fyzické inventury skladu. - Datum DPH - podle Zákona o DPH je pro plátce DPH zdanitelným plněním každý nákup zboží bez ohledu na to, zda byl uskutečněn od plátce nebo neplátce DPH. - Firma (dodavatel) - u účtovaných firem - plátců DPH je pro další výpočty v modulu důležité jak má firma dodavatele v adrese vyplněn údaj "Plátce DPH". Podle tohoto údaje modul posuzuje, zda je nebo není nárok na odpočet DPH bez ohledu na to, jaká sazba DPH je uvedena v položkách. - Druh - musí být nákupem (pro finance výdejem peněz). - Výkon určuje, pro kterou provozovnu je nákup prováděn - Ceny s daní? - údaje slouží pro pohodlnější výpočty nákupních a prodejních částek v položkách soupisky. Nastavení údaje pro nákup se řídí podle dokladů vystavených konkrétním dodavatelem. - Ceny s daní? nákup byla doplněna možnost zaúčtování DPH ze záloh (pomocí CtrlF7 z hlavičky), protože tato povinnost platila pro osoby, které nevedou účetnictví, do a pro firmy s povinností účetnictví vést, platí i po Položky soupisek Zadávání položek soupisky je uzpůsobeno k tomu, aby bylo možno nákupy zadávat jak po jednotlivých položkách dodávky, tak i po skupinách. Lze rovněž zadat celou dodávku jednou položkou za každou skupinu DPH. Je-li nákup prováděn od neplátce DPH (údaj DPH v adrese dodavatele), zobrazují se místo sazby DPH v procentech tečky, jako upozornění, že není nárok na odpočet DPH. STEREO 24 K-sklad kontrola skladu korunou 13

14 V případě skupinového zadávání je nutno ručně spočítat z dokladu nákupní a prodejní částku za celou skupinu. Pro výpočet lze použít funkci "<AltF5> / Sčítačka" nebo <CtrlF5> pro matematické operace sčítání, odčítání, násobení a dělení v dolním řádku obrazovky. Stojí-li kurzor ve chvíli stisku <AltF5> nebo <CtrlF5> na údajích "Množství", "Nák.cena" nebo "Prod.cena", lze výsledek výpočtu pomocí <CtrlF4> přenést do údaje bez nutnosti opisování výsledku. Stojí-li kurzor na údajích "Prod.cena" nebo "Marže", lze pomocí <F7> vyvolat dialogové okno, kde lze zadat požadovanou marži nebo rabat a program dopočítá prodejní cenu Tisk, přenosy - opis soupisky - vnitrofiremní doklad. 14

15 - přenos do soupisek (do archivu) - modul při výpočtu inventurního stavu předlohy zcela ignoruje. Přebírá údaje ze soupisek a z archivu soupisek a sčítá je, aniž by kontroloval, zda není příjem zboží zadán duplicitně. Přenos z předloh provádějte buď do soupisek nebo do archivu. Přenesete-li zadaný nákup do soupisek i do archivu, bude jej program počítat dvakrát. V praxi nelze vyloučit, že dvě dodávky budou mít stejně vyplněné údaje. - přenos do financí - slouží k automatickému vytvoření položky pro finance, aby nebylo nutno znovu opisovat zadané údaje. Vytvoření položky a přenos do financí probíhá obdobným způsobem jako přenos z faktur Ostatní STEREO 24 K-sklad kontrola skladu korunou 15

16 Nabídka obsahuje nastavení parametrů a další funkce pro práci se soupiskami. 3.3 PŘECENĚNÍ ZBOŽÍ Z důvodu požadavků Zákona o cenách (Zákon 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů) na povinnou evidenci při změnách cen je vhodné zadávat soupisku přecenění položkově. Přeceňovací soupiska se do financí Účta nepřenáší, je ale vhodné ji vytisknout a jako doklad o provedeném přecenění založit Hlavička soupisek přecenění - Datum přecenění datum, kdy došlo k přecenění. Nezadává se datum DPH, protože se jedná o operaci prováděnou uvnitř firmy. 16

17 - Výkon provozovna, na níž k přecenění dochází - Doklad interní označení (nepatří do financí Účta) - Text stručný popis nebo důvody přecenění - Ceny s daní (před přeceněním, po přecenění) úroveň, v níž jsou do položek zadávány jednotkové ceny. Většinou bude používána hodnota Ano pro jednotkové ceny před i po přecenění Položky soupisek přecenění Zadávání položek soupisky přecenění je uzpůsobeno k tomu, aby bylo možno nákupy zadávat jak po jednotlivých položkách dodávky, tak i po skupinách. Lze rovněž zadat celou dodávku jednou položkou za každou skupinu DPH. Z důvodu povinností uložených Zákonem o cenách je nejvýše vhodné zadávat přeceňované zboží položkově. Je-li účtovaná firma plátcem DPH zobrazuje se sazba DPH v procentech, není-li firma plátcem, zobrazují se tři hvězdičky. V případě skupinového zadávání je nutno ručně spočítat z dokladu nákupní a prodejní částku za celou skupinu. Pro výpočet lze použít funkci "<AltF5> / Sčítačka" nebo <CtrlF5> pro matematické operace sčítání, odčítání, násobení a dělení v dolním řádku obrazovky. Stojí-li kurzor ve chvíli stisku <AltF5> nebo <CtrlF5> na údajích "Množství", "Nák.cena" nebo "Prod.cena", lze výsledek výpočtu pomocí <CtrlF4> přenést do údaje bez nutnosti opisování výsledku. Stojí-li kurzor na údajích "Prod.cena" nebo "Marže", lze pomocí <F7> vyvolat dialogové okno, kde lze zadat požadovanou marži a program dopočítá prodejní cenu. Marže je v modulu K-Sklad vždy jako přirážka k ceně, při slevách je proto záporná Tisk, přenosy / Ostatní Funkce jednotlivých voleb odpovídá funkci těchto voleb v nákupních soupiskách. Chybí přenos do financí, protože přecenění prodejních cen jako operace uvnitř firmy nepatří v jednoduchém účetnictví do účetní evidence. STEREO 24 K-sklad kontrola skladu korunou 17

18 3.4 EVIDENCE TRŽEB Údaje v evidenci tržeb: - O - označení (význam jako v seznamech tiskopisů) - Datum - datum uskutečnění tržby. - Tržba - celková tržba v cenách včetně DPH. - DPH, Výkon - údaje pro rozdělení tržeb podle sazeb DPH a provozoven. - Fin - informace o přenosu do financí (přeneseno Ano/Ne) Při souběžném prodeji za hotové a na faktury je nutno do evidence tržeb zadávat nejen skutečné tržby, ale i částky vyfakturovaného - vyskladněného zboží. Je-li zboží prodáváno "s výhradou vlastnictví" podle 445 Zákona 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník), je až do úplného zaplacení zboží vlastníkem prodávající. Takovéto zboží vstupuje do tržeb až okamžikem úplného zaplacení. Před úplným zaplacením však musí být přičteno ke stavu fyzické inventury skladu Přenosy tržeb do financí Volba ShiftF6 Tisk, přenosy umožňuje přenosy zadaných tržeb do financí. Tržby lze přenášet buď po jednotlivých zápisech nebo v různých kumulacích. V přenosech tržeb je zabudováno omezení, které znemožňuje omylem přenést jednu tržbu do financí dvakrát. Přenosy do souboru závazků a pohledávek nejsou umožněny. 18

19 3.4.2 Parametry přenosu tržeb do financí V nabídce Ostatní / Parametry / Tržby do financí lze pro přenos zadat všechny údaje, které v tržbách chybí. Číslování dokladů se řídí nastavením vybraného dokladu v číselníku. Má-li vybraný doklad nastaven údaj Plus1 nastaven na Ne, mají všechny věty přenášené do deníku číslo dokladu, které je právě zadáno v číselníku. Je-li údaj Plus1 nastaven na Ano, má první přenášená věta číslo dokladu z číselníku a každá další má číslo o jedničku vyšší. STEREO 24 K-sklad kontrola skladu korunou 19

20 3.4.3 Tisk tržeb Přesto, že jsou tiskové sestavy umístěny ve společné nabídce s přenosy do financí, nelze je ovlivnit způsobem výběru tržeb ani údajem o přenosu do financí. Vždy vystoupí kompletní sestava za zadané období. 3.5 VÝPOČET INVENTURNÍHO STAVU ZA FIRMU Provedení výpočtu inventurního stavu předchází zadání data, k němuž je prováděna fyzická inventura skladů na všech provozovnách. Protože výkony v číselníku výkonů mohou sloužit i k jinému účelu, než je označení provozoven, je nutno vybrat výkony, které označují jednotlivé provozovny. 20

21 Po zapsání účetního stavu skladu se ve volbě Inventury a skutečné stavy zapíše skutečný stav skladu zjištěný fyzickou inventurou. Do fyzické inventury musí být započteno veškeré zboží, které je majetkem firmy, a to i v případě, že se nachází mimo sklady. Při evidenci na více skladech je třeba vybrat sklad nebo sklady, na kterých mají být účetní stavy pro inventuru vypočteny. Vyčíslený rozdíl je mankem nebo přebytkem. STEREO 24 K-sklad kontrola skladu korunou 21

22 3.6 TISKOVÉ VÝSTUPY Tiskové sestavy slouží k doložení vývoje stavu zásob v prodejních cenách. Jsou vytvořeny dle požadavků některých finančních úřadů. Sestava Stav zásob v nák.cenách je přepočtem z evidovaných nákupů, tržeb (prodejů) a přecenění do nákupních cen pro výkaz majetku. Volba Stav zásob v nák.cenách slouží k přepočtu stavu skladu vedeného v prodejních cenách včetně DPH na hodnotu v nákupních cenách bez DPH. Vzhledem k tomu, že počáteční stav a inventury jsou zadávány jednou částkou (bez rozlišení sazeb DPH), je přepočet 3.7 OSTATNÍ Ve volbě "Ostatní" jsou umístěny pomocné funkce a nastavení parametrů Parametry modulu "Parametry stanice" se v Účtu instalovaném v počítačové síti nastavují na každé stanici individuálně, ale jsou na této stanici společné pro všechny účtované firmy. "Firma na stanici" jsou parametry nastavované individuálně pro každou stanici i pro každou účtovanou firmu. Zobrazení cen K-skladu umožňuje měnit zobrazené údaje v položkách soupisek. Lze nastavit zobrazování celkové nákupní a celkové prodejní ceny za položku. Zobrazení může být nastaveno tak, že se celkové ceny za položku zobrazují vždy v úrovni včetně DPH.. Heslo inventur. stavů je určeno k ochraně před neoprávněnými zásahy do souboru evidence inventurních stavů. Osobě neznalé hesla se ve volbě "Inventury a skutečné stavy" zobrazí údaje bez možnosti jejich editace. 22

23 Tržby do financí nastavuje údaje, které je třeba zapsat do vět peněžního deníku a přitom nejsou obsaženy v souboru tržeb. Pohyb v korun. skladu nastavuje vynechávání (přeskakování) některých položek při pohybu v hlavičce a v položkách soupisek. Zaokrouhlování a dotazy umožňuje zadat počet desetinných celkové částky při přenosu do financí a počet desetinných míst celkových částek soupisky. Dále lze nastavit, zda má program při provádění některých akcí klást kontrolní dotaz Údržba souborů Volba umožňuje přepočítání aditivních vazeb a údržbu indexů pro všechny soubory modulu. Ve modulech pro Stereo je nutno provádět údržbu přímo z modulu. STEREO 24 K-sklad kontrola skladu korunou 23

24 3.7.3 Převod dat z předchozí verze Sterea Jedná se o převod dat z předchozí verze modulu. Nově je umožněn nejen převod dat firmy, které přísluší modulu, ale převod parametrů modulu, které jsou společné pro všechny účtované firmy. Globální parametry modulu lze převést z předchozí verze Sterea pouze jednou v kterékoli účtované firmě, data firmy je nutno převést pro každou účtovanou firmu samostatně. 3.8 Řešení změny sazby DPH Protože se ceny evidují jako ceny včetně DPH, musí se tato jednorázová změna stavu skladu zahrnout do evidence tak, aby skutečný stav zásob po zvýšení ceny 24

25 s DPH byl nastaven tak že v modulu bude nastaven před jako nový skutečný stav. Řešením je spočítání inventury od do a vytisknutí všech potřebných sestav. Následně se datum inventury přepíše na a s datem se do údaje skutečný stav uvede skutečný stav skladu po přepočtu příslušných položek zboží ze 15% na 10%ní sazbu DPH. STEREO 24 K-sklad kontrola skladu korunou 25

26 4. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Vážení zákazníci, Snažím se, aby náš kontakt neskončil pouhým zakoupením programu. Při instalaci modulu, ale i při práci mohou vzniknout problémy, které nedokážete ani s pomocí programové dokumentace odstranit. Proto uvádím jednoduchý postup, jak Vám mohu pomoci: Pokud se u Vás vyskytne problém Máte-li přístup na internet, podívejte se na níže uvedených www-stránkách do kapitoly Stáhněte si, zda zde není novější verze modulu. Je možné, že problém je již vyřešen, protože jej dříve zjistil jiný zákazník. Není-li k dispozici novější verze modulu nebo tato verze problém neodstranila: 1) Zaznamenejte situaci, při níž problém nastal, zejména opis hlášení (chybového hlášení), které se na obrazovce objeví. 2) Pořiďte stručný popis situace, při které k chybě došlo, zvláště operace prováděné před vznikem chyby. Případné chyby, které unikly testování, se mohou objevovat jen při určitém sledu operací. 3) Zavolejte, případně zanechte na záznamníku vzkaz s uvedením telefonního čísla pro zpětné volání a stručným důvodem. 4) V případě výskytu problému nebo zjištění chyby prosím o písemnou formu sdělení s popisem dle bodu 1) a 2). Pište, faxujte nebo zašlete em. Seznam čísel je uveden na konci programové dokumentace. 5) Osobní konzultaci je nezbytné dohodnout předem (termín, rozsah, cenu). Při neplánované návštěvě nemohu zaručit, že se Vám budu moci věnovat. Telefon: , Fax: Internet:

27 5. NABÍDKA DALŠÍCH PROGRAMŮ Další nabídky služeb a programů jsou pravidelně uváděny ve Zpravodaji nebo přímo v elektronické podobě Zpravodaje umístěné v programu ÚČTO Informace o modulech pro Účto Tichý & spol [31] Sklady - alternativní ceny Modul vhodný pro velké objemy příjmů a výdejů pro všechny druhy zásob. Umožňuje pracovat s neomezeným množstvím cen pro každou položku zásob, stejně jako s neomezeným počtem skladů. Při použití jako maloobchodní pokladna obsahuje přímý tisk paragonů, evidenci tržeb odděleně od evidence hotovosti na pokladně. Umožňuje přímý přenos denních, týdenních a měsíčních kumulací tržeb do financí. Montážním firmám (elektro, stavebním i jiným) umožňuje zpracování rozpočtů včetně prací a služeb stejně jako účtování dodávky. Změny použitých úrovní cen v rozpočtech i dodávkách jsou snadné a rychlé. Ze soupisek umí zpracovat Zjednodušený průvodní doklad s přílohami, nutný pro vývoz některých druhů zboží do zemí Evropského společenství a pro dopravu některých druhů zboží v tuzemsku (víno a podobně). Zvládá množstevní převody mezi položkami zásob [32] Kurzy práce s cizími měnami Modul pro práci s neomezeným počtem cizích měn (devizových účtů a valutových pokladen) ve financích Účta. Obsahuje výpočet ročních kurzových rozdílů podle měn s rozdělením na devizy a valuty, možnost dělení plateb (částečné úhrady) nejen podle korunového vyjádření, ale i podle cizí měny. Umožňuje zadávat korunové účetní operace. Zpracuje i devizové (valutové) účetní operace, které byly zadány ve financích Účta v souladu s konvencemi modulu před jeho instalací. Je-li současně instalován modul Speciality v tiskopisech, provádí modul příslušný kurzový přepočet i při přenosu faktur do financí [34] Marketing - speciality v adresáři firem Rozdělení poznámky v adresách na více samostatných částí s možností vyhledávání a zpracování v každé skupině poznámek nezávisle na ostatních částech poznámky v adrese. Umožňuje například pracovat s ovými adresami obdobně jako s údajem o telefonu nebo faxu. Možnost evidence akcí a zúčastněných podle adres v adresáři. Lze tak například evidovat, komu byly rozeslány nabídky i firmy, které na nabídku reagovaly [35] Jazykové mutace tiskopisů Tisk cizojazyčných faktur, dodacích listů, objednávek a vyúčtování cest. K přímému dodání je anglická, německá a polská a maďarská jazyková mutace. Při požadavku tiskopisů v jiném jazyce dodává překlady uživatel. Byl doplněn převod tiskopisů do formátu PDF s vkládáním obrázků (razítko, podpis, el.podpis) a skládání dvou tiskopisů cestovních náhrad formátu A5 na stránku A4 STEREO 24 K-sklad kontrola skladu korunou 27

28 Při současně instalovaném modulu Kurzy práce s cizími měnami umožňuje modul přenos do financí včetně přepočtů kurzem a úpravy textu dle konvencí modulu Kurzy. Česká jazyková mutace umožňuje vystavovat tuzemským firmám faktury v cizí měně při splnění požadavků Zákona 235/2004 Sb., 29, odstavec 1) [v letech ]. Byla doplněna možnost importu a exportu tiskopisů z / do jiné účtované firmy nebo jiného Účta včetně přenosu adresních údajů o dodavatelích, odběratelích a příjemcích. Zvládá tisk čísla faktury jiného, než tisknutý variabilní symbol [36] Převody adres mezi firmami Převzetí libovolné adresy do právě účtované firmy z kteréhokoliv adresáře na disku, který má strukturu shodnou s adresářem programů Účto 97 až 2015, STE- REO 5.1 až 24 (24). Ve zdrojových adresách lze označit libovolný počet adres a přenést je do adresáře účtované firmy najednou nebo přenášet adresy po jedné. Bylo doplněno zobrazování údajů systému ARES i pro adresáře, ze kterých jsou adresy převáděny. Lze tak zobrazit údaje ARESu například pro firmy v Účtu 1998 nebo Stereu [37] Spolupráce s pokladnami (OMRON) Převody číselníku zboží a jeho změn z Účta do pokladny, převody výdejů z pokladny do pohybů Účta a tržeb do financí [38] DBF manažer (exporty a importy dat) Modul umožňuje práci s libovolným souborem ve formátu DBF včetně exportů a importů dat mezi libovolným souborem Účta a souborem formátu DBF. Je použitelný pro sehrávání libovolných dat Účta z více počítačů stejně jako pro export datových souborů k dalšímu zpracování ve Windows (Excel apod.) nebo import dat do Účta z jiných programů. Modul umožňuje ve zdrojovém souboru vybrat pro přenos jen skupinu vět. Existuje-li cílový soubor, je možno původní data přepsat nebo k nim nová data připojit. Exporty a importy lze provádět i v případech, kdy struktury zdrojového a cílového souboru nejsou shodné [39] ARES + Číselníky FÚ, OSSZ a obcí, skartační rejstřík Číselníky jsou umístěny ve volbě "Kalkulačky", takže jsou pomocí AltF5 přístupné při editaci téměř všech souborů Účta. Do modulu zabudován skartační rejstřík ve stavu, jak jej p.faltus poskytl uživatelům prostřednictvím konference Účta. Modul obsahuje seznamy FÚ (podle legislativy 2012 i 2015) a OSSZ (PSSZ) včetně úplných adres, telefonních a faxových čísel, ů a všech účtů, na které mohou být zasílány platby. Číselníky obcí obsahují seznam všech obcí ČR a jejich příslušnost k jednotlivým poštovním úřadům. Zabudované vyhledávání v systému ARES umožňuje vyhledávat údaje firem přímo z většiny agend bez nutnosti přecházet do adresáře firem [41] Vkládání razítka+podpisu a el.podpisu do sestav Účta Modul umožňuje za pomoci Windows-programu vkládat do tiskových sestav obrázky (logo, vodoznak na pozadí, razítko s podpisem a elektronický podpis). Současně jsou tiskové sestavy převedeny z formátu Účta převedeny do PDF. Převodní 28

29 program umožňuje u malých písem nastavit zachování běžné výšky písma (shodné s písmem 10cpi) [44] Opakované úkoly + adresy v úkolech Umožňuje do evidence úkolů v tiskopisech zadávat jedním zápisem úkoly, které se pravidelně měsíčně nebo ročně opakují nebo vázat úkol na libovolnou adresu z adresáře firem [45] Kontrola skladu korunou Modul umožňuje firmám, které nevedou položkovou evidenci zásob, vést finanční evidenci způsobem, který se označuje jako kontrola skladu korunou. Metoda spočívá v evidenci tržeb, evidenci nákupů zboží v prodejních cenách a porovnání výsledku s fyzickou inventurou přepočtenou na prodejní ceny. Proti ruční evidenci umožňuje modul používat pro zboží rozdílné marže a kdykoli měnit prodejní ceny zboží, aniž by byla ovlivněna přesnost evidence [47] Evidence reklamací Modul umožňuje evidovat přijaté reklamace včetně postoupení reklamací nebo jejich částí dodavatelům a tisknout reklamační protokoly. V modulu jsou zabudovány i různé statistiky, počínaje statistikou poruchovosti a rychlostí vyřizování jednotlivými dodavateli konče [49] Export (distribuce) ceníků zákazníkům Funkční pouze s modulem SKLADY. Umožňuje na disketě zákazníkům poskytovat vlastní, dle potřeby upravený ceník a přijímat zpět jejich objednávky. (Zákazník nemusí být vlastníkem Účta.) [50] Speciality ve financích Modul zajišťuje kontrolu duplicit variabilních symbolů přímo při pořizování a opravách v peněžním deníku a v souboru závazků a pohledávek. V souborech, proti kterým je kontrola prováděna, vyhledává shodné číslo firmy a shodný variabilní symbol. Pokud duplicity nalezne, vydá hlášení, ale uživateli umožní pokračovat. Uživatel si může zadat, u kterých firem a variabilních symbolů nebude kontrola prováděna (například FÚ, OSSZ a zdravotní pojišťovny). Lze tisknout sestavu pohledávek (závazků) po splatnosti s rozdělením do skupin podle délky prodlení k libovolnému datu. Jednotlivé skupiny si uživatel zadává v parametrech. Umí vytvořit sestavu DPH s libovolným rozdělením do skupin podle výkonů použitých ve financích Účta. Rozdělení si zadává uživatel. Protože jde o vnitřní záležitost firmy, jsou k dispozici pouze sestavy, které nelze přímo předávat finančnímu úřadu [51] BANKY - Homebanking, rozpisy plateb Modul obsahuje dvě vzájemně nezávislé agendy - homebanking a rozpisy plateb. HOMEBANKING Funguje jako převodní můstek mezi Účtem a bankovními programy. Umožňuje export příkazů k úhradě z Účta do formátu příslušného bankovního programu i im- STEREO 24 K-sklad kontrola skladu korunou 29

30 port výpisů a jejich zaúčtování. Volba Ruční pořízení výpisů nyní umožňuje načtení rozšifrovaných elektronických soupisek České pošty. Umožňuje současnou spolupráci s bankovními programy více bank najednou. Ve spolupráci s modulem 32-Kurzy zvládá import a zaúčtování výpisů v cizích měnách. Spolupracuje s programy mnoha bank aktuální seznam naleznete na nebo na Uživatel si sám může zadat i jinou banku, pokud ví, že tato banka používá stejný formát dat, jako některá z bank výše uvedených. ROZPISY PLATEB Systém umožňuje vytvořit pro každou položku opakovaných plateb rozpis na libovolně dlouhé období s určením konkrétních dat splatnosti a DPH. Rozpis je umístěn mimo pohledávky a závazky, takže není zkreslován stav pohledávek a závazků v účetnictví. Do závazků a pohledávek jsou na pokyn uživatele přenášeny položky z rozpisu splatné do zadaného data [53] Rozpisy plateb Samostatně nabízená dlouholetá součást modulu homebanking [54] Práce s PDF-sestavami Účta Modul umožňuje práci s PDF(XFDF) a s XML sestavami vytvořenými Účtem. Modul zobrazí všechny datové soubory umístěné v adresáři "{PDF*}", které byly Účtem pro PDF-formuláře vytvořeny. Z modulu lze PDF-formuláře naplněné daty spouštět a dále zpracovávat bez nutnosti opakovaně generovat datové soubory. Protože Účto pro jeden PDF-formulář ukládá data do souboru stejného jména, lze přejmenováním datového souboru data trvale uchovat [55] Evidence a výpočty exekucí Modul pro evidenci výkonů rozhodnutí u jednotlivých zaměstnanců a výpočet částek srážených z vypočtené měsíční mzdy zaměstnance ve prospěch jednotlivých exekucí v souladu s ustanoveními zákona 99/1963 Sb.ve znění zákona 334/2012 Sb. a příslušných vyhlášek stanovujících normativy v jednotlivých letech. Následně lze vypočtené částky přenášet zpět do měsíčních mezd. Modul umožňuje evidenci a změny výpočtů v souladu s 293, 294 i s zákona 99/ [99] Dělejsíť nastavení Účta pro práci v síti Slouží k nastavení Účta pro práci v počítačové síti. Pro vlastní provoz Sterea v síti je nutný síťový runtime PC FANDu verze 4.2, který zajišťuje sdílení dat. ÚČTO musí být nainstalováno na všech stanicích, z nichž má být používáno, data účtovaných firem jsou společná. Programem lze nastavit ÚČTO dvěma způsoby: - Plnohodnotná síť - ve všech agendách lze pracovat z více stanic současně, případná drobná omezení jsou popsána v příručce programu. - Polovičaté nastavení práce v Účtu se zrychlí na úroveň provozu jednouživatelského, ale nelze z více stanic pracovat v jedné účtované firmě. Při pokusu o přístup k firmě, v níž pracuje jiná stanice, dojde k havárii Účta. 30

31 [43] Quazisíť kontrola speciálního nastavení práce v síti Při polovičatém nastavení Účta v síti slouží ke znemožnění přístupu k firmě, v níž již jiná stanice pracuje. Tím zabraňuje případným haváriím Účta, které při tomto speciálním nastavení mohou nastat. Bližší informace o možných způsobech nastavení Účta v síti program Dělej síť. Modul POUZE nahrazuje nemožnost (neschopnost) pracovníků u jednotlivých počítačů dohodnout se při polovičatém nastavení sítě, kdo v které účtované firmě bude pracovat. 6.2 Informace o modulech pro STEREO [11] Kontrola a značení skupin plateb hrazených jednou částkou Modul umožňuje kontrolovat správnost a interně značit zaúčtování skupin hrazených jednou částkou. Jedná se například o dobírkové soupisky, kdy pošta nebo jiný dopravce poukáže jednu částku a klientovi zašle soupis zinkasovaných zásilek [32] Denní kurzy cizích měn (pro finance) Modul umožňuje stahovat z www-stránek ČNB denní kurzy, transformovat je do datového souboru a přebírat do financí Sterea. Do evidence kurzů modulu je umožněn i přímý zápis kurzů s uvedením počátku platnosti vhodný při používání pevných kurzů [34] Marketing - speciality v adresáři Rozdělení poznámky v adresách na více samostatných částí s možností vyhledávání a zpracování v každé skupině poznámek nezávisle na ostatních částech poznámky v adrese. Umožňuje například pracovat s ovými adresami obdobně jako s údajem o telefonu nebo faxu. Možnost evidence akcí a zúčastněných podle adres v adresáři. Lze tak například evidovat, komu byly rozeslány nabídky i firmy, které na nabídku reagovaly [36] Převody adres do STEREA (i mezi účtovanými firmami) Převzetí libovolné adresy do právě účtované firmy z kteréhokoliv adresáře na disku, který má strukturu shodnou s adresářem programů Účto 97 až 2016, STE- REO 5.1 až 24. Ve zdrojových adresách lze označit libovolný počet adres a přenést je do adresáře účtované firmy najednou nebo přenášet adresy po jedné. Bylo doplněno zobrazování údajů systému ARES i pro adresáře, ze kterých jsou adresy převáděny. Lze tak zobrazit údaje ARESu například pro firmy v Účtu 1998 nebo Stereu [37] Obalové konto - výstup ze skladové evidence STEREA Pro kteroukoli skupinu zásob umožňuje zpracovat přehledy o pohybech položek mezi firmou a jejími odběrateli nebo firmou a dodavateli, což je vhodné nejen pro evidenci vratných obalů, ale i dalších skupin zásob. Přehledy umí zpracovat za jednotlivý sklad i za všechny sklady souhrnně. Využívá zatřídění položek do skupin tak, jak je zadáváno v číselnících zásob STEREA na jednotlivých skladech. STEREO 24 K-sklad kontrola skladu korunou 31

32 5.2.6 [38] Export dat STEREA do DBF formátu Modul umožňuje převádět do DBF formátu data všech souborů zveřejněných v sekci Ostatní / Nápověda / Datové struktury. Pro jednotlivé soubory Sterea platí, že jejich obsah je přístupný jen z editace v té části Sterea, do níž soubor náleží [40] Záznamní povinnost DPH s uvedením cizích měn Modul z editace v sekci DPH (například Kontrola daňových dokladů ) umožňuje tisknout sestavy záznamní povinnosti Sterea s uvedením kódu měny a její nominální hodnoty. Vedle těchto sestav obsahuje sestavy pro usnadnění kontroly daňové povinnosti proti externě zpracovávanému intrastatu [41] Vkládání razítka + podpisu a el. podpisu do sestav STE- REA Modul umožňuje za pomoci Windows-programu vkládat do tiskových sestav obrázky (logo, vodoznak na pozadí, razítko s podpisem a elektronický podpis). Současně jsou tiskové sestavy převedeny z formátu Sterea převedeny do PDF. Převodní program umožňuje u malých písem nastavit zachování běžné výšky písma (shodné s písmem 10cpi) [45] Kontrola skladu korunou Proti modulu pro Účto se liší pouze úpravou zaúčtování přijatých faktur [47] Evidence reklamací Modul umožňuje evidovat přijaté reklamace včetně postoupení reklamací nebo jejich částí dodavatelům a tisknout reklamační protokoly. V modulu jsou zabudovány i různé statistiky, počínaje statistikou poruchovosti a rychlostí vyřizování jednotlivými dodavateli konče [49] Export (distribuce) ceníků zákazníkům Umožňuje na disketě zákazníkům poskytovat vlastní, dle potřeby upravený ceník a přijímat zpět jejich objednávky. (Zákazník nemusí být vlastníkem Sterea.) [51] Banky, homebanking pro STEREO Proti modulu pro Účto se liší pouze úpravou zaúčtování a tím, že pro zaúčtování výpisů v cizích měnách není nezbytně nutný modul [54] Práce s PDF-sestavami Účta Modul umožňuje práci s PDF (FDF) sestavami vytvořenými Sterem. Modul zobrazí všechny datové soubory umístěné v adresáři Sterea a jeho podadresářích, které byly Sterem pro PDF-formuláře vytvořeny. Z modulu lze PDFformuláře naplněné daty spouštět a dále zpracovávat bez nutnosti opakovaně generovat datové soubory. Protože Stereo pro jeden PDF-formulář ukládá data do souboru stejného jména, lze přejmenováním datového souboru data trvale uchovat [55] Evidence a výpočty exekucí Modul pro evidenci výkonů rozhodnutí u jednotlivých zaměstnanců a výpočet částek srážených z vyočtené měsíční mzdy zaměstnance ve prospěch jednotlivých exekucí v souladu s ustanoveními zákona 99/1963 Sb. ve znění zákona 334/2012 Sb. a příslušných vyhlášek stanovujících normativy v jednotlivých letech. Násled- 32

33 ně lze vypočtené částky přenášet zpět do měsíčních mezd. Modul umožňuje evidenci a změny výpočtů v souladu s 293, 294 i s zákona 99/ [63] Přenos vydaných faktur Účta do ZaP Sterea Modul je určen k zaúčtování faktur, vystavených v tiskopisech Účta jako pohledávky do Sterea. Zápis adres Účta, které ve Stereu chybí, je prováděn na základě kontrol IČO a DIČ. Pro přenos zadává uživatel převodní tabulku typů dokladů, druhů a měn. Faktury určené k zaúčtování pomocí F8, ShiftF8 a CtrlF8 podle zvyklostí Účta. Modul při přenosu kontroluje a odstraňuje duplicity číslování dokladů, které by po přenosu způsobily problémy Sterea [65] Současný přenos ze zásobníku dokladů do deníku i ZaP Modul zajišťuje současný přenos ze zásobníku dokladů pro deník do deníku i závazků a pohledávek. STEREO 24 K-sklad kontrola skladu korunou 33

34 ÚČTO Ceník pomocných modulů firmy Zdeněk Truněček, Benešov nad Ploučnicí pro ÚČTO 2016 firmy Tichý & spol., Nový Bor a STEREO 24 firmy Ježek software s.r.o., Česká Lípa. Moduly pro Účto Tichý & spol. Licence Dobírka Upgrade Dobírka 31 Sklady - alternativní ceny 3800,- 5070,- 3827,- 2000,- 3270,- 2027,- 32 Kurzy - práce s cizími měnami 2300,- 3350,- 2327,- 1200,- 2250,- 1227,- 34 Marketing-spec. v adresáři 1200,- 2250,- 1227,- 700,- 1750,- 727,- 35 Jazykové mutace tiskopisů (první jazyková sada) Jazykové mutace tiskopisů (další jazyková sada) 2300,- 3350,- 2327,- 1200,- 2250,- 1227,- 1400,- 2210,- 1427,- 900,- 1710,- 927,- 36 Převody adres mezi firmami 1500,- 2550,- 1527,- 900,- 1950,- 927,- 37 Spolupr. s pokladnami OMRON 3000,- 3810,- 3027,- 1300,- 2110,- 1327,- 38 DBF manažer - exporty a importy dat 1600,- 2650,- 1627,- 900,- 1950,- 927,- 39 ARES, číselníky FÚ, OSSZ, obcí 1600,- 2650,- 1627,- 900,- 1950,- 927, Tvorba PDF sestav s el. podpisem, razítkem a podpisem Opakované úkoly + adresy v úkolech 2000,- 3050,- 2027,- 1000,- 2050,- 1027,- 1000,- 2050,- 1027,- 600,- 1650,- 627,- 45 Kontrola skladu korunou 1700,- 2750,- 1727,- 1000,- 2050,- 1027,- 47 Evidence reklamací 1400,- 2450,- 1427,- 800,- 1850,- 827,- 49 Export ceníků odběratelům 1600,- 2650,- 1627,- 1000,- 2050,- 1027,- 50 Speciality ve financích 1300,- 2350,- 1327,- 800,- 1850,- 827,- 51 BANKY Homebanking, rozpisy plateb 2300,- 3350,- 2327,- 1400,- 2450,- 1427,- 53 Rozpisy plateb (samostatně) 2300,- 3350,- 2327,- 1600,- 2650,- 1627,- 54 Práce s PDF a XML-soubory Účta 1700,- 2750,- 1727,- 1000,- 2050,- 1027,- 55 Evidence a výpočty exekucí 1900,- 2950,- 1927,- 1000,- 2050,- 1027, Dělejsíť - Nastavení Účta pro práci v síti Quazisíť - Kontrola spec. nastavení práce v síti Síťový runtime PC FANDu (do 5 st.) Demonstrační verze všech modulů nebo zaslání CD 1500,- 2550,- 1527,- 1000,- 2050,- 1027,- 1600,- 2650,- 1627,- 1000,- 2050,- 1027,- 3400,- 4210,- 3427,- 800,- 1610,- 827,- 0,- 1000,- 0,

35 Ceny licence a upgrade jsou pevné, jsou uváděny bez balného (do 150,- Kč/balíček), příruček jsou-li vytvořeny (příručky do 100 stran do 250,- Kč- /kus, ceny CD (do 150,- Kč/kus) a poštovného (přeúčtovává se dle právě platného sazebníku České pošty). Od se k ceně dobírek připočítává částka minimálně 400,- Kč za bezdůvodné zvyšování obratu. Distribuční náklady při dodávce em jsou účtovány za zaslání faktur v tištěné podobě (dle sazeb pošty do trojnásobku ceny dopisní známky). Koncové ceny dodávky jsou pouze orientační. Platí v případě nákupu jednoho modulu. V případě nákupu více modulů současně je koncová cena nižší než součet jednotlivých cen. UPGRADE = cena pro majitele příslušného modulu k nižší verzi Účta, Sterea. Cena upgrade platí pro majitele příslušného modulu (programu) pro nižší verze Účta/Sterea. Výše uvedené ceny platí při nákupu licence modulu pro jeden počítač. Ceny licence modulu činí 50% z výše uvedených cen. Při požadavku vyššího počtu licencí modulu ceny dohodou. Moduly 43-Quazisíť, 99-Dělejsíť jsou dodávány v počtu jedna licence pro jednu počítačovou síť a jedno registrační číslo Účta. Ostatní moduly (s výjimkou modulu 49-Distribuce ceníku zákazníkům) lze v síti korektně provozovat pouze v případě, jsou-li nainstalovány na všech stanicích. *) CD obsahuje moduly Zet-Ro-Zet pro ÚČTO 2016, ZetZe pro STEREO 23 a elektronické příručky. Moduly Zet-Ro-Zet i Zet-Ze má uživatel jako ostrou verzi právo použít pouze v případě, že modul zakoupil a vlastní licenční štítek příslušného modulu. **) Pro ÚČTO2016 je nutná verze síťového runtime PC FANDu 4.2. Vlastní-li uživatel verzi 4.2 z jiných zdrojů (například k ÚČTO2000 až 2015), nemusí zakupovat další licence. Dodávka síťových runtime do 10 stanic nebo nad 10 stanic je možná po dohodě. Je-li uživatel vlastníkem verze pro nižší počet stanic, je dodávka posuzována jako rozšíření licence. Vlastníte-li síťový runtime pro program STEREO firmy Ježek software, je třeba vyžádat si (zdarma) u této firmy kompletní verzi tak, jak ji dodává výrobce. Pro STEREO je dodávána jen ta část kompletu, která není pro ÚČTO použitelná. STEREO 24 K-sklad kontrola skladu korunou 35

36 STEREO Moduly pro Stereo Ježek software, s.r.o. Kontrola a značení skupin plateb hrazených jednou částkou Licence Dobírka Upgrade Dobírka 1300,- 2110,- 1327,- 800,- 1610,- 827,- 32 Denní kurzy měn pro finance 1800,- 2850,- 1827,- 1000,- 2050,- 1027,- 34 Marketing-speciality v adresáři 1600,- 2650,- 1627,- 800,- 1850,- 827,- 36 Převody adres mezi firmami 1600,- 2650,- 1627,- 800,- 1850,- 827,- 37 Obalové konto 1500,- 2550,- 1527,- 800,- 1850,- 827,- 38 Exporty dat do DBF-formátu 1800,- 2850,- 1827,- 1000,- 2050,- 1027,- 40 Záznamní povinnost DPH s cizími měnami 800,- 1610,- 827,- 500,- 1310,- 527,- 41 Tvorba PDF-sestav s razítkem 2000,- 3050,- 2027,- 1100,- 2150,- 1127,- 45 Kontrola skladu korunou 1800,- 2850,- 1827,- 900,- 1950,- 927,- 47 Evidence reklamací a vyřizování 1600,- 2650,- 1627,- 800,- 1850,- 827,- 49 Export ceníků odběratelům 1700,- 2750,- 1727,- 900,- 1950,- 927,- 51 Banky - homebanking 2300,- 3350,- 2327,- 1400,- 2450,- 1427,- 54 Práce s PDF, XML soubory Sterea 1600,- 2650,- 1627,- 900,- 1950,- 927,- 55 Evidence a výpočty exekucí 2200,- 3250,- 2227,- 1100,- 2150,- 1127, Přenos vydaných faktur Účta do ZaP Sterea Přenos ze zás.dokladů do deníku i ZaP současně 2200,- 3250,- 2227,- 1200,- 2250,- 1227,- 1500,- 2550,- 1527,- 900,- 1950,- 927,- Poznámka: Počítačové programy jsou považovány za autorské dílo ve smyslu Autorského zákona (Zákon 121/2000 Sb. ve znění zákona 168/2009 Sb.). Podle tohoto zákona získává kupující právo užívání autorského díla, ale nestává se jeho vlastníkem. V zákoně je pouze několik výjimek, kdy se vlastníkem může stát někdo jiný než autorův dědic. 36

37 6. UPGRADE PRO PŘÍŠTÍ VERZI 6.1 Použitelnost modulu Modul je pevně zabudován do Účta nebo připojen ke Stereu, aby mohl využívat všechny jeho části a komunikovat s jeho soubory bez jakýchkoli převodových můstků. Toto propojení modulu a Účta nebo Sterea musí vyhovovat verzi Účta nebo Sterea, pro kterou je určen. Vzhledem ke každoročním změnám v Účtu i ve Stereu nelze žádným způsobem zaručit fungování modulu pro více verzí. Připojením modulu určeného pro jinou verzi Účta / Sterea by mohlo dojít ke kolizím, které by způsobily nefunkčnost příslušné agendy Účta / Sterea, případně i poškození nebo ztrátu dat. Aby k poškození Účta a zničení dat nemohlo dojít, je instalátor modulu upraven tak, aby kontroloval verzi Účta, do kterého je modul instalován. 6.2 Dodávka pro příští verze Účta / Sterea Modul je dodáván výhradně na základě objednávky uživatele. S předstihem nejméně jeden měsíc před zahájením distribuce je rozesílán nabídkový formulář všem uživatelům modulu. Nabídkový formulář může uživatel použít k objednání jakýchkoli modulů (programů) v nabídce uvedených. Je-li uživatel vlastníkem práva užívání k předchozí verzi modulu, obdrží modul za sníženou cenu licence (cena upgrade) aniž by musel o sníženou cenu žádat. V opačném případě bude modul dodán za plnou cenu. 6.3 Termíny dodávky Na nové verzi modulu lze začít pracovat až ve chvíli, kdy autoři uvolní verzi, která je již téměř totožná s budoucí verzí distribuční. Protože se tak děje pouze několik týdnů před zahájením distribuce, dochází každoročně k tomu, že zahájení distribuce modulů je proti distribuci programu zpožděna o několik týdnů. 6.4 Přechod na novou verzi Účta Pokud tomu nebrání jiné důvody, je vhodné vyčkat s instalací Účta na dodávku modulu. Je-li nové ÚČTO poprvé spuštěno až po instalaci modulu, jsou data modulu převedena z předchozí verze při automatickém upgrade Účta. Byl-li modul nainstalován až po prvním spuštění Účta, jsou pomocí volby umístěné přímo v modulu převedena pouze data modulu patřící právě účtované firmě. Je tudíž nutno provést převod dat modulu v každé účtované firmě zvlášť. 6.5 Přechod na novou verzi Sterea Ve všech případech musí být převod dat modulu z předchozí verze proveden samostatně až po převodu dat Sterea. STEREO 24 K-sklad kontrola skladu korunou 37

38 Poznámky: 38

39 Poznámky: STEREO 24 K-sklad kontrola skladu korunou 39

KONTROLA SKLADU KORUNOU K-SKLAD

KONTROLA SKLADU KORUNOU K-SKLAD KONTROLA SKLADU KORUNOU K-SKLAD - modul pro ÚČTO 2016 MODUL 45 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Kontrola skladu korunou pro Účto 2016. Zdeněk Truněček SÍDLO FIRMY: Kontakt

Více

Opakované úkoly a adresy v úkolech Modul pro ÚČTO 2016 MODUL 44

Opakované úkoly a adresy v úkolech Modul pro ÚČTO 2016 MODUL 44 Opakované úkoly a adresy v úkolech Modul pro ÚČTO 2016 MODUL 44 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Adresy v úkolech firmy pro Účto 2016. Zdeněk Truněček SÍDLO FIRMY: Kontakt

Více

Vkládání razítka, podpisu do sestav Účta PDF - DOSPRINT - modul pro ÚČTO 2016 MODUL 41

Vkládání razítka, podpisu do sestav Účta PDF - DOSPRINT - modul pro ÚČTO 2016 MODUL 41 Vkládání razítka, podpisu do sestav Účta PDF - DOSPRINT - modul pro ÚČTO 2016 MODUL 41 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul PDF DosPrint pro vkládání razítka, podpisu a dalších

Více

DISTRIBUCE CENÍKŮ ZÁKAZNÍKŮM pro STEREO 21

DISTRIBUCE CENÍKŮ ZÁKAZNÍKŮM pro STEREO 21 DISTRIBUCE CENÍKŮ ZÁKAZNÍKŮM pro STEREO 21 MODUL ZetZe 49 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Distribuce ceníku zákazníkům pro Stereo 21. Přeji Vám mnoho úspěchů a těším

Více

HTML TISK PŘIZNÁNÍ DPH ZE STEREO ZETZE33

HTML TISK PŘIZNÁNÍ DPH ZE STEREO ZETZE33 HTML TISK PŘIZNÁNÍ DPH ZE STEREO ZETZE33 - modul pro STEREO 13 MODUL ZetZe33 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Tisk přiznání DPH pomocí HTML sestav Účta pro STEREO 13.

Více

KONTROLA SKLADU KORUNOU K-SKLAD

KONTROLA SKLADU KORUNOU K-SKLAD KONTROLA SKLADU KORUNOU K-SKLAD - modul pro ÚČTO 2006 MODUL 45 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Kontrola skladu korunou pro Účto 2006. Zdeněk Truněček SÍDLO FIRMY: Kontakt

Více

JAZYKOVÉ MUTACE TISKOPISŮ

JAZYKOVÉ MUTACE TISKOPISŮ JAZYKOVÉ MUTACE TISKOPISŮ Modul pro ÚČTO 2010 MODUL 35 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Jazykové mutace tiskopisů pro Účto 2010. Zdeněk Truněček SÍDLO FIRMY: Kontakt

Více

BANKY Homebanking modul pro Stereo 23. MODUL ZetZe51

BANKY Homebanking modul pro Stereo 23. MODUL ZetZe51 BANKY Homebanking modul pro Stereo 23 MODUL ZetZe51 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Banky homebanking pro Stereo 23. Přeji Vám mnoho úspěchů a těším se na další spolupráci.

Více

KURZY - PRÁCE S CIZÍMI MĚNAMI Modul pro ÚČTO 2016

KURZY - PRÁCE S CIZÍMI MĚNAMI Modul pro ÚČTO 2016 KURZY - PRÁCE S CIZÍMI MĚNAMI Modul pro ÚČTO 2016 MODUL 32 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Kurzy práce s cizími měnami pro Účto 2016. Zdeněk Truněček SÍDLO FIRMY: Kontakt

Více

EVIDENCE A VÝPOČTY EXEKUCÍ ZETZE55

EVIDENCE A VÝPOČTY EXEKUCÍ ZETZE55 EVIDENCE A VÝPOČTY EXEKUCÍ ZETZE55 - modul pro STEREO 24 MODUL ZetZe55 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Evidence a výpočty exekucí pro STEREO 24. Zdeněk Truněček SÍDLO

Více

ARES + Číselníky FÚ, OSSZ a obcí modul pro ÚČTO 2014 MODUL 39

ARES + Číselníky FÚ, OSSZ a obcí modul pro ÚČTO 2014 MODUL 39 ARES + Číselníky FÚ, OSSZ a obcí modul pro ÚČTO 2014 MODUL 39 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul ARES + Číselníky FÚ, OSSZ a obcí pro Účto 2014. Zdeněk Truněček SÍDLO FIRMY:

Více

Obalové konto ke skladům Sterea. ZETZE37 - modul pro STEREO 23. MODUL ZetZe37

Obalové konto ke skladům Sterea. ZETZE37 - modul pro STEREO 23. MODUL ZetZe37 Obalové konto ke skladům Sterea ZETZE37 - modul pro STEREO 23 MODUL ZetZe37 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Obalové konto ke skladům Sterea pro STEREO 23. Zdeněk Truněček

Více

MARKETING SPECIALITY V ADRESÁŘI

MARKETING SPECIALITY V ADRESÁŘI MARKETING SPECIALITY V ADRESÁŘI Modul pro STEREO 23 MODUL ZetZe34 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Marketing speciality v adresáři pro STEREO 23. Zdeněk Truněček SÍDLO

Více

Obalové konto ke skladům Sterea. ZETZE37 - modul pro STEREO 24. MODUL ZetZe37

Obalové konto ke skladům Sterea. ZETZE37 - modul pro STEREO 24. MODUL ZetZe37 Obalové konto ke skladům Sterea ZETZE37 - modul pro STEREO 24 MODUL ZetZe37 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Obalové konto ke skladům Sterea pro STEREO 24. Zdeněk Truněček

Více

PŘEVODY ADRES MEZI FIRMAMI

PŘEVODY ADRES MEZI FIRMAMI PŘEVODY ADRES MEZI FIRMAMI Modul pro STEREO 23 MODUL ZetZe36 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Převody adres mezi firmami pro STEREO 23. Zdeněk Truněček SÍDLO FIRMY: Kontakt

Více

Obalové konto ke skladům Sterea. ZETZE37 - modul pro STEREO 20. MODUL ZetZe37

Obalové konto ke skladům Sterea. ZETZE37 - modul pro STEREO 20. MODUL ZetZe37 Obalové konto ke skladům Sterea ZETZE37 - modul pro STEREO 20 MODUL ZetZe37 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Obalové konto ke skladům Sterea pro STEREO 20. Zdeněk Truněček

Více

Zaúčtování vydaných faktur Účta do financí Sterea. ZETZE63 - modul pro STEREO 23. MODUL ZetZe63

Zaúčtování vydaných faktur Účta do financí Sterea. ZETZE63 - modul pro STEREO 23. MODUL ZetZe63 Zaúčtování vydaných faktur Účta do financí Sterea ZETZE63 - modul pro STEREO 23 MODUL ZetZe63 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Zaúčtování vydaných faktur z tiskopisů

Více

MODUL 47. EVIDENCE REKLAMACÍ modul pro ÚČTO 2016

MODUL 47. EVIDENCE REKLAMACÍ modul pro ÚČTO 2016 MODUL 47 EVIDENCE REKLAMACÍ modul pro ÚČTO 2016 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Evidence reklamací pro Účto 2016. Zdeněk Truněček SÍDLO FIRMY: Kontakt Zdeněk Truněček

Více

KONTROLA SKLADU KORUNOU K-SKLAD

KONTROLA SKLADU KORUNOU K-SKLAD KONTROLA SKLADU KORUNOU K-SKLAD - modul pro ÚČTO 2017 MODUL 45 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Kontrola skladu korunou pro Účto 2017. Zdeněk Truněček SÍDLO FIRMY: Kontakt

Více

Vkládání razítka do sestav Sterea PDF - DOSPRINT - modul pro STEREO 23. MODUL ZetZe 41

Vkládání razítka do sestav Sterea PDF - DOSPRINT - modul pro STEREO 23. MODUL ZetZe 41 Vkládání razítka do sestav Sterea PDF - DOSPRINT - modul pro STEREO 23 MODUL ZetZe 41 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul PDF DosPrint pro vkládání razítka, podpisu a dalších

Více

MARKETING SPECIALITY V ADRESÁŘI

MARKETING SPECIALITY V ADRESÁŘI MARKETING SPECIALITY V ADRESÁŘI Modul pro STEREO 17 MODUL ZetZe34 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Marketing speciality v adresáři pro STEREO 17. Zdeněk Truněček SÍDLO

Více

PRÁCE S PDF/FDF/XML SESTAVAMI

PRÁCE S PDF/FDF/XML SESTAVAMI PRÁCE S PDF/FDF/XML SESTAVAMI Modul pro STEREO 24 MODUL ZetZe54 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Práce s PDF / FDF sestavami pro STEREO 24. Zdeněk Truněček SÍDLO FIRMY:

Více

Export pro FormStudio Kastner ZETZE33 - modul pro STEREO 19. MODUL ZetZe33

Export pro FormStudio Kastner ZETZE33 - modul pro STEREO 19. MODUL ZetZe33 Export pro FormStudio Kastner ZETZE33 - modul pro STEREO 19 MODUL ZetZe33 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Export pro FormStudio Kastner pro STEREO 19. Zdeněk Truněček

Více

Vkládání razítka do sestav Sterea PDF - DOSPRINT - modul pro STEREO 21. MODUL ZetZe 41

Vkládání razítka do sestav Sterea PDF - DOSPRINT - modul pro STEREO 21. MODUL ZetZe 41 Vkládání razítka do sestav Sterea PDF - DOSPRINT - modul pro STEREO 21 MODUL ZetZe 41 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul PDF DosPrint pro vkládání razítka, podpisu a dalších

Více

Obalové konto ke skladům Sterea. ZETZE37 - modul pro STEREO 16. MODUL ZetZe37

Obalové konto ke skladům Sterea. ZETZE37 - modul pro STEREO 16. MODUL ZetZe37 Obalové konto ke skladům Sterea ZETZE37 - modul pro STEREO 16 MODUL ZetZe37 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Obalové konto ke skladům Sterea pro STEREO 16. Zdeněk Truněček

Více

MODUL 47. EVIDENCE REKLAMACÍ modul pro ÚČTO 2017

MODUL 47. EVIDENCE REKLAMACÍ modul pro ÚČTO 2017 MODUL 47 EVIDENCE REKLAMACÍ modul pro ÚČTO 2017 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Evidence reklamací pro Účto 2017. Zdeněk Truněček SÍDLO FIRMY: Kontakt Zdeněk Truněček

Více

Kmenové údaje. Všeobecně

Kmenové údaje. Všeobecně Kmenové údaje Všeobecně V této podnabídce kmenových dat naleznete takové programy, které mají přímý vliv na účetní zpracování klienta v EURO-FIBu. Zde provedená nastavení/ zadání se projeví jak v dalších

Více

PŘEVODY ADRES MEZI FIRMAMI

PŘEVODY ADRES MEZI FIRMAMI PŘEVODY ADRES MEZI FIRMAMI Modul pro ÚČTO 2016 MODUL 36 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Převody adres mezi firmami pro Účto 2016. Zdeněk Truněček SÍDLO FIRMY: Kontakt

Více

SPECIALITY VE FINANCÍCH

SPECIALITY VE FINANCÍCH SPECIALITY VE FINANCÍCH Modul pro ÚČTO 2017 MODUL 50 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Speciality ve financích pro Účto 2017. Zdeněk Truněček SÍDLO FIRMY: Kontakt Zdeněk

Více

Popis změn verze 2010.5

Popis změn verze 2010.5 2010 komplexní ekonomický systém Popis změn verze 2010.5 FUKSA s.r.o. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 261 264 125, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz Veškeré zde

Více

Zaúčtování vydaných faktur Účta do financí Sterea. ZETZE63 - modul pro STEREO 15. MODUL ZetZe63

Zaúčtování vydaných faktur Účta do financí Sterea. ZETZE63 - modul pro STEREO 15. MODUL ZetZe63 Zaúčtování vydaných faktur Účta do financí Sterea ZETZE63 - modul pro STEREO 15 MODUL ZetZe63 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Zaúčtování vydaných faktur z tiskopisů

Více

SPECIALITY VE FINANCÍCH

SPECIALITY VE FINANCÍCH SPECIALITY VE FINANCÍCH Modul pro ÚČTO 2016 MODUL 50 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Speciality ve financích pro Účto 2016. Zdeněk Truněček SÍDLO FIRMY: Kontakt Zdeněk

Více

Podvojné účetnictví DeCe ÚČTO, verze W5.40 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, březen 2005 O B S A H

Podvojné účetnictví DeCe ÚČTO, verze W5.40 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, březen 2005 O B S A H O B S A H I. OBECNÁ ČÁST...5 Úvodní informace...5 Základní princip...5 Použití v síti...6 Technické požadavky...6 Tisk na tiskárnu v textovém režimu...6 Ochrana systému...7 Speciální verze...7 Rady na

Více

SPECIALITY VE FINANCÍCH

SPECIALITY VE FINANCÍCH SPECIALITY VE FINANCÍCH Modul pro ÚČTO 2014 MODUL 50 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Speciality ve financích pro Účto 2014. Zdeněk Truněček SÍDLO FIRMY: Kontakt Zdeněk

Více

Obalové konto ke skladům Sterea. ZETZE37 - modul pro STEREO 14. MODUL ZetZe37

Obalové konto ke skladům Sterea. ZETZE37 - modul pro STEREO 14. MODUL ZetZe37 Obalové konto ke skladům Sterea ZETZE37 - modul pro STEREO 14 MODUL ZetZe37 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Obalové konto ke skladům Sterea pro STEREO 14. Zdeněk Truněček

Více

EKONOMICKÉ A INFORMAČNÍ SUBSYSTÉMY PRO VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI

EKONOMICKÉ A INFORMAČNÍ SUBSYSTÉMY PRO VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI obsahuje úlohy, které vyžadují exclusivní přístup k datovým souborům FVS, to znamená, že ve stejný okamžik nemohou datové soubory používat ostatní uživatelé. Po zadání uživatelského hesla je provedena

Více

UPGRADE 2016. » Návod na instalaci a upgrade nové verze DUEL 12» Nezbytné kroky po převodu dat OBSAH ZPRAVODAJE 2 / 2016 INDIVIDUALITY

UPGRADE 2016. » Návod na instalaci a upgrade nové verze DUEL 12» Nezbytné kroky po převodu dat OBSAH ZPRAVODAJE 2 / 2016 INDIVIDUALITY LEGISLATIVA» NÁVODY» ŠKOLENÍ» TIPY, TRIKY» SOUTĚŽE» NÁVODY» AKCE 2 VYDÁNÍ LEDEN 2016 OSTNAC INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SOFTWARE OBSAH ZPRAVODAJE 2 / 2016 INDIVIDUALITY

Více

EVIDENCE A VÝPOČTY EXEKUCÍ ZETZE55

EVIDENCE A VÝPOČTY EXEKUCÍ ZETZE55 EVIDENCE A VÝPOČTY EXEKUCÍ ZETZE55 - modul pro STEREO 23 MODUL ZetZe55 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Evidence a výpočty exekucí pro STEREO 23. Zdeněk Truněček SÍDLO

Více

PŘEVODY ADRES MEZI FIRMAMI

PŘEVODY ADRES MEZI FIRMAMI PŘEVODY ADRES MEZI FIRMAMI Modul pro ÚČTO 2017 MODUL 36 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Převody adres mezi firmami pro Účto 2017. Zdeněk Truněček SÍDLO FIRMY: Kontakt

Více

PŘEVODY ADRES MEZI FIRMAMI

PŘEVODY ADRES MEZI FIRMAMI PŘEVODY ADRES MEZI FIRMAMI Modul pro ÚČTO 2015 MODUL 36 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Převody adres mezi firmami pro Účto 2015. Zdeněk Truněček SÍDLO FIRMY: Kontakt

Více

PŘEVODY ADRES MEZI FIRMAMI

PŘEVODY ADRES MEZI FIRMAMI PŘEVODY ADRES MEZI FIRMAMI Modul pro STEREO 16 MODUL ZetZe36 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Převody adres mezi firmami pro STEREO 16. Zdeněk Truněček SÍDLO FIRMY: Kontakt

Více

EKONOMICKÉ A INFORMAČNÍ SUBSYSTÉMY PRO VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI

EKONOMICKÉ A INFORMAČNÍ SUBSYSTÉMY PRO VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI Úvod WinFVS je hlavním modulem FVS a umožňuje v celém rozsahu současnou práci z více pracovních stanic (v síťové instalaci) Umožňuje: Údržbu kmenových souborů - odběrných míst - odběratelů - saldokonta

Více

Vkládání razítka, podpisu do sestav Účta PDF - DOSPRINT - modul pro ÚČTO 2017 MODUL 41

Vkládání razítka, podpisu do sestav Účta PDF - DOSPRINT - modul pro ÚČTO 2017 MODUL 41 Vkládání razítka, podpisu do sestav Účta PDF - DOSPRINT - modul pro ÚČTO 2017 MODUL 41 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul PDF DosPrint pro vkládání razítka, podpisu a dalších

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

Novinky programu POSKA. !!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!!

Novinky programu POSKA. !!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!! Novinky programu POSKA!!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!! Novinky verze POS 1.00.44 k 2.2.2014 Pro prodejnu 530 ve Velkém Meziříčí je možné zakládat pohyby, které

Více

Nové funkcé programu TRIFID 2016

Nové funkcé programu TRIFID 2016 Nové funkcé programu TRIFID 2016 Nové funkce související s Kontrolním hlášením Od 1.1.2016 mají plátci DPH povinnost evidovat prodeje nad částku 10 000 Kč včetně DPH, uskutečněné dalším plátcům DPH a nahlásit

Více

Popis změn verze 2008.51

Popis změn verze 2008.51 2008 komplexní ekonomický systém Popis změn verze 2008.51 FKsoft Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 261 264 125, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

ARES + Číselníky FÚ, OSSZ a obcí modul pro ÚČTO 2017 MODUL 39

ARES + Číselníky FÚ, OSSZ a obcí modul pro ÚČTO 2017 MODUL 39 ARES + Číselníky FÚ, OSSZ a obcí modul pro ÚČTO 2017 MODUL 39 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul ARES + Číselníky FÚ, OSSZ a obcí pro Účto 2017. Zdeněk Truněček SÍDLO FIRMY:

Více

HTML TISK PŘIZNÁNÍ DPH ZE STEREO ZETZE33

HTML TISK PŘIZNÁNÍ DPH ZE STEREO ZETZE33 HTML TISK PŘIZNÁNÍ DPH ZE STEREO ZETZE33 - modul pro STEREO 15 MODUL ZetZe33 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Tisk přiznání DPH pomocí HTML sestav Účta pro STEREO 15.

Více

ARES + Číselníky FÚ, OSSZ a obcí modul pro ÚČTO 2016 MODUL 39

ARES + Číselníky FÚ, OSSZ a obcí modul pro ÚČTO 2016 MODUL 39 ARES + Číselníky FÚ, OSSZ a obcí modul pro ÚČTO 2016 MODUL 39 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul ARES + Číselníky FÚ, OSSZ a obcí pro Účto 2016. Zdeněk Truněček SÍDLO FIRMY:

Více

NASTAVENÍ ÚČTA PRO PRÁCI V SÍTI

NASTAVENÍ ÚČTA PRO PRÁCI V SÍTI NASTAVENÍ ÚČTA PRO PRÁCI V SÍTI Dělej síť - program pro ÚČTO 2013 DĚLEJ SÍŤ Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o program Dělej síť pro nastavení Účta 2013 v počítačové síti. Zdeněk

Více

ARES + Číselníky FÚ, OSSZ a obcí modul pro ÚČTO 2013 MODUL 39

ARES + Číselníky FÚ, OSSZ a obcí modul pro ÚČTO 2013 MODUL 39 ARES + Číselníky FÚ, OSSZ a obcí modul pro ÚČTO 2013 MODUL 39 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul ARES + Číselníky FÚ, OSSZ a obcí pro Účto 2013. Zdeněk Truněček SÍDLO FIRMY:

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH -

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH - 2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH - Autor: Tomáš Halász pro verzi: 3.6.823 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 27.12.2009 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice

Více

ARES + Číselníky FÚ, OSSZ a obcí modul pro ÚČTO 2015 MODUL 39

ARES + Číselníky FÚ, OSSZ a obcí modul pro ÚČTO 2015 MODUL 39 ARES + Číselníky FÚ, OSSZ a obcí modul pro ÚČTO 2015 MODUL 39 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul ARES + Číselníky FÚ, OSSZ a obcí pro Účto 2015. Zdeněk Truněček SÍDLO FIRMY:

Více

057 4.5.2015 nastavení pokladny Zakázky - Pokladna - Nastav parametry - 2.jak vypadá příjmový a výdajový doklad 1 - malý 2 - velký

057 4.5.2015 nastavení pokladny Zakázky - Pokladna - Nastav parametry - 2.jak vypadá příjmový a výdajový doklad 1 - malý 2 - velký program SKLADNÍK od firmy DATAX novinky 4.057 4.5.2015 nastavení pokladny Ve volbě Zakázky - Pokladna - Nastav parametry - 2.jak vypadá příjmový a výdajový doklad si nyní můžete zvolit, jaký pokladní doklad

Více

WiFiS Uživatelská příručka Obsah

WiFiS Uživatelská příručka Obsah WiFiS Uživatelská příručka Obsah Nastavení aplikace Popis jednotlivých číselníků Agenda ISP internet service provider Obecné Nastavení Nastavení jednotlivých číselníků Skupiny číselníku Agenda, ISP a Obecné

Více

Kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení v programu STEREO

Kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení v programu STEREO Kontrolní hlášení Kontrolní hlášení v programu STEREO Od 1.1.2016 došlo k aktualizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a dle 101c přibude plátcům DPH povinnost podávat kontrolní hlášení

Více

MODUL 47. EVIDENCE REKLAMACÍ modul pro ÚČTO 2009

MODUL 47. EVIDENCE REKLAMACÍ modul pro ÚČTO 2009 MODUL 47 EVIDENCE REKLAMACÍ modul pro ÚČTO 2009 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Evidence reklamací pro Účto 2009. Zdeněk Truněček SÍDLO FIRMY: Kontakt Zdeněk Truněček

Více

Postup při instalaci a nastavení programu

Postup při instalaci a nastavení programu Postup při instalaci a nastavení programu Program Sumář je pro každý zpracovávaný rok individuální. Programy pro roky předešlé si uživatel může v PC ponechat a kdykoliv nahlédnout do zpracovaných dat.

Více

KONTROLA SKLADU KORUNOU ZETZE45

KONTROLA SKLADU KORUNOU ZETZE45 KONTROLA SKLADU KORUNOU ZETZE45 - modul pro STEREO 17 MODUL ZetZe 45 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Kontrola skladu korunou pro Stereo 17. Zdeněk Truněček SÍDLO FIRMY:

Více

PŘEVODY ADRES MEZI FIRMAMI

PŘEVODY ADRES MEZI FIRMAMI PŘEVODY ADRES MEZI FIRMAMI Modul pro STEREO 14 MODUL ZetZe36 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Převody adres mezi firmami pro STEREO 14. Zdeněk Truněček SÍDLO FIRMY: Kontakt

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5 Úvod...5 Přehled funkcí modulu účetnictví...6 Účtový rozvrh...11 Výsledovka...12 Rozvaha...12 Saldokonto...12 Druh dokladu...12 Zpracování daňového dokladu...12 Nastavení zpracování DPH (období, sazeb,

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vytváření a evidence smluv. 2012 Petr Čulík

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vytváření a evidence smluv. 2012 Petr Čulík PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vytváření a evidence smluv 2012 Petr Čulík Anotace Aplikace slouží uživateli jako nástroj pro vytváření a evidenci jednorázových,

Více

DPH v Exact Globe Next 2013

DPH v Exact Globe Next 2013 DPH v Exact Globe Next 2013 Tento dokument obsahuje komplexní informace týkající se nastavení číselníků v software Exact Globe Next, potřebných pro správné fungování DPH a souhrnného hlášení, včetně změn,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Programu IN-SY-CO modulu DDHM/DrHM/DDNM/DrNM verze 7.2 2003 Konzultace IN-SY-CO spol. s. r. o. Pod vodárenskou věží 4 182 21 Praha 8 tel. 02/868 90 451 tel./fax: 02/865 81 898 ÚVOD

Více

PŘÍPRAVA A TISK ELDP ZE STEREO ZETZE46

PŘÍPRAVA A TISK ELDP ZE STEREO ZETZE46 PŘÍPRAVA A TISK ELDP ZE STEREO ZETZE46 - modul pro STEREO 18 MODUL ZetZe46 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Příprava, tisk a elektronická podání ELDP pro STEREO 18. Zdeněk

Více

Novinky v programu MSklad 1.36

Novinky v programu MSklad 1.36 Novinky v programu MSklad 1.36 Směrnice pro sledování finanční bilance a tisk grafické FB (K13601/15S) V modulu Finanční bilance je umístěn tisk grafického znázornění finanční bilance, a současně je zde

Více

ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5

ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5 ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5 Návod na instalaci Fuksa Ladislav Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 223 010 785, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

Nastavení základní konfigurace

Nastavení základní konfigurace V Přerově, 18. června 2012 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2012.1.51 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby záložka DPH přidána možnost volby základů 0% a osvobozeno

Více

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o.

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o. 21.10.2013 2 Obsah 1 KEOX - Volby 4 2 Postup zpracování 5 3 Číselníky a parametry 9 3.1 Číselníky-přehled... 9 3.2 Číselníky-popis... 9 3.3 Parametry... 10 4 Metodika a legislativa 12 4.1 Úvod... 12 pojmy

Více

Obsah 1 Úvod... 1. 2 Instalace účetnictví... 2. 3 Instalace ostatních programů... 10. 4 Ovládání programu... 11. 5 Začínáme... 16

Obsah 1 Úvod... 1. 2 Instalace účetnictví... 2. 3 Instalace ostatních programů... 10. 4 Ovládání programu... 11. 5 Začínáme... 16 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Technické požadavky... 1 1.2 Licenční ujednání... 1 2 Instalace účetnictví... 2 2.1 Spouštěcí ikona... 3 2.1.1 Vytvoření spouštěcí ikony... 3 2.1.2 Úprava spouštěcí ikony (jen v 32

Více

PŘÍPRAVA A TISK ELDP ZE STEREO ZETZE46

PŘÍPRAVA A TISK ELDP ZE STEREO ZETZE46 PŘÍPRAVA A TISK ELDP ZE STEREO ZETZE46 - modul pro STEREO 20 MODUL ZetZe46 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Příprava, tisk a elektronická podání ELDP pro STEREO 20. Zdeněk

Více

Změny v AdmWin ve verzi 2.20 od 2.15

Změny v AdmWin ve verzi 2.20 od 2.15 Změny v AdmWin ve verzi 2.20 od 2.15 Provádí se update datových struktur z nižších verzí. Zálohy si nelze obousměrně předávat s nižší verzí!!! Před instalací nové verze nutno provést zálohování! 1. Zálohování

Více

EvMO2010 návod k použití programu (2015)

EvMO2010 návod k použití programu (2015) EvMO2010 návod k použití programu (2015) Program EvMO2010 slouží k jednoduché evidenci členů, plateb, povolenek a odvodů. Dále je možno evidovat přestupky a další informace členů MO. Cílem bylo vytvoří

Více

PRÁCE S PDF/FDF SESTAVAMI

PRÁCE S PDF/FDF SESTAVAMI PRÁCE S PDF/FDF SESTAVAMI Modul pro STEREO 18 MODUL ZetZe54 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Práce s PDF / FDF sestavami pro STEREO 18. Zdeněk Truněček SÍDLO FIRMY: Kontakt

Více

PRÁCE S PDF/XFDF a XML SOUBORY Modul pro ÚČTO 2017 MODUL 54

PRÁCE S PDF/XFDF a XML SOUBORY Modul pro ÚČTO 2017 MODUL 54 PRÁCE S PDF/XFDF a XML SOUBORY Modul pro ÚČTO 2017 MODUL 54 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Práce s PDF sestavami Účta pro Účto 2017. Zdeněk Truněček SÍDLO FIRMY: Kontakt

Více

WinShop Std - Prodej

WinShop Std - Prodej Obsah 1. Prodej... - 3-1.1. Pokladna... - 3-1.1.1. Možnosti vyhledávání:... - 3-1.1.2. Sleva... - 4-1.1.3. Prodej zboží typu 3 + 1 zdarma Vázané zboží... - 4-1.1.4. Platba účtenky... - 4-1.1.5. Další funkce

Více

EVIDENCE A VÝPOČTY EXEKUCÍ

EVIDENCE A VÝPOČTY EXEKUCÍ EVIDENCE A VÝPOČTY EXEKUCÍ Modul pro ÚČTO 2017 MODUL 55 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Evidence a výpočty exekucí pro mzdy Účta pro Účto 2017. Zdeněk Truněček SÍDLO

Více

SHOPTRONIC SERVIS-ZAKÁZKA. 1995..2014 OMEGA s.r.o.

SHOPTRONIC SERVIS-ZAKÁZKA. 1995..2014 OMEGA s.r.o. SHOPTRONIC SERVIS-ZAKÁZKA I OBSAH I O programu 2 II Vstup dat 4 III Opravy s prohlížením 8 IV Tisk zakázek 12 V Export,import 17 VI Hromadné rušení dat 19 VII Číselníky 21 1 Ceník prací... 22

Více

1. Problematika účetních výkazů a jejich aktualizace

1. Problematika účetních výkazů a jejich aktualizace Obsah 1. Problematika účetních výkazů a jejich aktualizace...2 1.1. Algoritmy výkazů...2 1.2. Distribuce algoritmů výkazů...4 1.3. Formy prezentace výkazů (formulář)...5 1.4. Katalog výkazů...5 1.5. Příprava

Více

ARES + Číselníky FÚ, OSSZ a obcí modul pro ÚČTO 2011 MODUL 39

ARES + Číselníky FÚ, OSSZ a obcí modul pro ÚČTO 2011 MODUL 39 ARES + Číselníky FÚ, OSSZ a obcí modul pro ÚČTO 2011 MODUL 39 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul ARES + Číselníky FÚ, OSSZ a obcí pro Účto 2011. Zdeněk Truněček SÍDLO FIRMY:

Více

Kontrolní hlášení. Pokladna

Kontrolní hlášení. Pokladna Kontrolní hlášení V číselníku kódů DPH je nejprve potřeba nastavit druh sazby DPH, pozice č. 1 platná od 1.1.2011 se potom použije pro vlastní výběr kódů DPH do jednotlivých částí kontrolního hlášení.

Více

Příručka k programu Wkasa Obchodní verze

Příručka k programu Wkasa Obchodní verze Příručka k programu Wkasa Obchodní verze Obsah : I. Instalace...3 1. Instalace...3 II. Objednávka ostré verze, licence...7 III. Příručka obsluhy...9 1. Spouštění programu, přihlášení...9 2. Základní prodej...9

Více

Fakturace UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. 2010 ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov. tel. 777170683 mapos@pel.

Fakturace UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. 2010 ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov. tel. 777170683 mapos@pel. Fakturace UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2010 ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov tel. 777170683 mapos@pel.cz 1 Základní informace: Program FAKTURACE slouží k vystavování a

Více

Návod na instalaci a popis změn

Návod na instalaci a popis změn Návod na instalaci a popis změn (popis změn je uveden v závěru dokumentu) 1. Instalace upgrade 2014.526 Upgrade je možné instalovat až po instalaci a zadání licenčního čísla (nahrání licenční diskety)

Více

Manuál administrátora FMS...2

Manuál administrátora FMS...2 Manuál administrátora Manuál administrátora FMS...2 Úvod... 2 Schéma aplikace Form Management System... 2 Úvod do správy FMS... 3 Správa uživatelů... 3 Práva uživatelů a skupin... 3 Zástupci... 4 Avíza

Více

Helios RED a Internetový obchod

Helios RED a Internetový obchod (pracovní verze!) Helios RED a Internetový obchod Obsah dokumetace: 1. Úvod 2. Evidované údaje na skladové kartě 3. Přenos skladových karet z Helios RED do e-shopu 4. Přenos objednávek z e-shopu do Helios

Více

Zpracování evidence odpadů za rok 2015

Zpracování evidence odpadů za rok 2015 Zpracování evidence odpadů za rok 2015 Program: EVI 8 Obec, ESPI 8 Datum: 22.12.2015 Vypracoval: Tomáš Čejchan Obsah 1. Úvod... 2 2. Legislativní změny... 3 2.1. Ohlašování zařízení... 3 2.2. Zpracování

Více

Denní kurzy cizích měn pro finance ZETZE32 - modul pro STEREO 19. MODUL ZetZe32

Denní kurzy cizích měn pro finance ZETZE32 - modul pro STEREO 19. MODUL ZetZe32 Denní kurzy cizích měn pro finance ZETZE32 - modul pro STEREO 19 MODUL ZetZe32 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Denní kurzy měn pro finance pro STEREO 19. Zdeněk Truněček

Více

Rozdíly v AdmWin verze 1.9 od verze 1.88

Rozdíly v AdmWin verze 1.9 od verze 1.88 1.1.2009 Rozdíly v AdmWin verze 1.9 od verze 1.88 1. Obecné - téměř u všech vystavovaných dokladů (faktury, dodací list, zakázkový list apod.) doplněno nastavení, kdo doklad vyřizuje a telefon na něj s

Více

Změny v AdmWin ve verzi 2.60 od 2.56

Změny v AdmWin ve verzi 2.60 od 2.56 Změny v AdmWin ve verzi 2.60 od 2.56 Při přechodu na verzi 2.60 se provádí rozsáhlý update, který může na větším objemu dat trvat dosti dlouho. Před instalací nové verze nutno provést zálohování!!! Zálohy

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky k Rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb Banky (dále jen Úvěrové podmínky k Rámcové

Více

KEO-PRAXE. Verze roku ALIS spol. s r.o., Česká Lípa, 2006, ing. Vladimír Grosmut

KEO-PRAXE. Verze roku ALIS spol. s r.o., Česká Lípa, 2006, ing. Vladimír Grosmut KEO-PRAXE Verze roku 2006 ALIS spol. s r.o., Česká Lípa, 2006, ing. Vladimír Grosmut Základní popis KEO-PRAXE je program pro evidenci předcházející praxe zaměstnanců, výpočet platových postupů a tvorbu

Více

RŽP D nová edice. Obsah. Základy práce v systému POS

RŽP D nová edice. Obsah. Základy práce v systému POS Základy práce v systému POS zpracovala: vera.dzurekova@uniqa.cz RŽP D nová edice Obsah Popis základní obrazovky systému POS... 2 RŽPD - nová edice... 4 Základní údaje... 4 Pojištěné osoby a jejich pojistná

Více

DBF MANAŽER (exporty a importy dat) Modul pro ÚČTO 2017 MODUL 38

DBF MANAŽER (exporty a importy dat) Modul pro ÚČTO 2017 MODUL 38 DBF MANAŽER (exporty a importy dat) Modul pro ÚČTO 2017 MODUL 38 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul DBF manažer (exporty a importy dat) pro Účto 2017. Pro uživatele, kteří

Více

EVIDENCE A VÝPOČTY EXEKUCÍ

EVIDENCE A VÝPOČTY EXEKUCÍ EVIDENCE A VÝPOČTY EXEKUCÍ Modul pro ÚČTO 2012 MODUL 55 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Evidence a výpočty exekucí pro mzdy Účta pro Účto 2012. Zdeněk Truněček SÍDLO

Více

EVIDENCE A VÝPOČTY EXEKUCÍ

EVIDENCE A VÝPOČTY EXEKUCÍ EVIDENCE A VÝPOČTY EXEKUCÍ Modul pro ÚČTO 2014 MODUL 55 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Evidence a výpočty exekucí pro mzdy Účta pro Účto 2014. Zdeněk Truněček SÍDLO

Více

DISTRIBUCE CENÍKŮ ZÁKAZNÍKŮM Doplněk k modulu Sklady pro ÚČTO 2017

DISTRIBUCE CENÍKŮ ZÁKAZNÍKŮM Doplněk k modulu Sklady pro ÚČTO 2017 DISTRIBUCE CENÍKŮ ZÁKAZNÍKŮM Doplněk k modulu Sklady pro ÚČTO 2017 MODUL 49 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Distribuce ceníku zákazníkům pro Účto 2017. Přeji Vám mnoho

Více

Aktivní saldo. Copyright 2009 CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Aktivní saldo. Copyright 2009 CÍGLER SOFTWARE, a.s. Aktivní saldo Copyright 1 Money S3 Aktivní saldo Obsah Co lze od modulu Aktivní saldo očekávat... 2 Instalace modulu Aktivní saldo... 2 Aktivní saldo... 5 Hierarchický seznam Aktivní saldo... 6 Obecné

Více

DISTRIBUCE CENÍKŮ ZÁKAZNÍKŮM pro STEREO 17

DISTRIBUCE CENÍKŮ ZÁKAZNÍKŮM pro STEREO 17 DISTRIBUCE CENÍKŮ ZÁKAZNÍKŮM pro STEREO 17 MODUL ZetZe 49 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Distribuce ceníku zákazníkům pro Stereo 17. Přeji Vám mnoho úspěchů a těším

Více