VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2011 MUZIKA JUDAIKA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2011 MUZIKA JUDAIKA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2011 MUZIKA JUDAIKA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Muzika Judaika je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb.,v němž se sdružují umělci a příznivci židovské hudby a kultury. Sdružení podporuje hlavně židovskou hudbu a kulturu v občanské společnosti a rozvíjí respekt, toleranci a důstojnost lidské osobnosti. Vytváří podmínky pro spolupráci při šíření židovské kultury. Sdružení organizuje veřejně prospěšné projekty na základě donátorské činnosti.

2 NÁZEV: MUZIKA JUDAIKA Forma : občanské sdružení Registrace : Ministerstvo vnitra ČR č. j. VS/1.1/76 762/09-R. Vznik : Působnost : ČR PRAHA Sídlo a adresa : Praha 10, Voroněžská 28/330 Telefon : , , www : IČO : Bankovní spojení : ČSOB a.s., Číslo účtu : / 0300 ČLENSTVÍ VE SDRUŽENÍ Členství ve sdružení neziskového charakteru schvaluje výbor sdružení. Vyplněnou žádost laskavě zašlete na ovou adresu: cz nebo prezidentce sdružení Blance Vogelové na uvedenou adresu. VEDOUCÍ OSOBY A ČLENOVÉ VE SDRUŽENÍ Prezidentka sdružení : Blanka Vogelová Viceprezidentka sdružení : Mgr. Pavla Jahodová - Vondráčková Kancléř sdružení : Ing. Karel Pulcman Hudební skladatel sdružení : Jaromír Vogel Účetní sdružení : Helena Tetková Dozorčí rada : Jaromír Vogel Vlastimil Lenz Koordinátoři projektů : Bohunka Wheeler, Simona Vaníčková,Thorsten Kleemen Tým dobrovolných pracovníků : Martin Slavkovský, Adam Slavkovský, Lucio Ramon Loman, Markéta Loman Vogelová, Martin Kolínský, Katka Lugasi, Jan Kadeřábek, Jaroslav Zach, Gerda Šimáková, Paedr. Jana Hodurová, Petr Pour, Jan Ludvíček Členové : Jarmila Šimonová, Jan Hofmann, Věra Tichá, Jan Kared, Roman Polák, Květa Vernerová, Jiřina Pessnegerová, Iva Dolejšová, Gabriela Kožíšková, Jaroslava Boysen, Hana Imlaufová, Petr Herza, Erna Sammová, Naděžda Čiháková, Zdenka Kubíčková, Eva Horová, Hana Okurková Sára Steinová, Tereza, Nováková, Olina Virtová, Petr Dreyer, Jaromír Čihák, Olga Brandt, Saar Lugasi, Zdeněk Fojt, Eva Vogelová, Květa Svatošová, Ivana Pokorná, Irena Valentová, Zdenka Hejzlarová, Karel Homestein, Ivo Bauer. Za rok 2011 bylo dobrovolnicky odpracováno 2000 hodin. Sdružení partnersky spolupracuje se Společností Berty Suttnerové VOGELMUSIC AGENCY a o.s.šarbilach PARTNEŘI SDRUŽENÍ 1

3 PODĚKOVÁNÍ Cíle projektů byly naplněny. Ve složité dnešní situaci považujeme za úspěch roku 2012 realizaci našich kulturních projektů, což by se nezdařilo bez nadací a sponzorů. Z ekonomických důvodů bylo nutné snížit rozpočet některých kulturních projektů. Děkujeme všem pracovníkům a dobrovolníkům za jejich obětavou práci a dobrou vůli a hlavně všem sponzorům a dárcům za finanční a materiální podporu organizace a za finanční podporu našich aktivit. PROJEKTY SDRUŽENÍ MUZIKA JUDAIKA Koncert ethno symfonetického orchestru ŠARBILACH v radnici ŽOP, Praha 1 2. Benefiční koncert pro o.s.vlastní cestou v kostele sv. Ignáce, Praha 2 3. Koncert ethno symfonetického orchestru ŠARBILACH pro sira Nicholase Wintona k jeho 102. narozeninám v Městské knihovně v Praze 1 - partnerství 4. Koncert ethno symfonetického orchestru ŠARBILACH in memoriam pro spisovatele Arnošta Lustiga v Městské knihovně v Praze 1 - partnerství 5. Benefiční koncert pro Vršovické divadlo MANA, Praha Umění milovat život : literárně hudební pořad o Bertě Suttnerové - Kinské, první ženské nositelce Nobelovy ceny za mír premiéra Vršovické divadlo MANA, Praha Umění milovat život : literárně hudební pořad o Bertě Suttnerové - Kinské, první ženské nositelce Nobelovy ceny za mír představení pro studenty SŠ Vršovické divadlo MANA, Praha Chaim Be Tikva : symfonická svita Jaromíra Vogela dedikovaná Siru Nicholasi Wintonovi a obětem shoa světová premiéra, Praha 1, Betlémská kaple. KONCERT ŠARBILACHU NA ŽIDOVSkÉ OBCI PRAŽSKÉ Dne pořádala Muzika judaika pro své příznivce, přátele a další posluchače koncert orchestru Šarbilach v jídelně Židovské obce pražské. Koncert byl bez vstupného, dirigoval Pavel Trojan Jr. Na koncertě zazněly vlastní skladby hudebního skladatele Jaromíra Vogela a upravené lidové židovské skladby Petra Koronthályho. 2

4 KONCERT PRO ARNOŠTA LUSTIGA IN MEMORIAM Muzika judaika produkovala s občanským sdružením a ethno-symfonetickým orchestrem Šarbilach koncert pro nedávno zemřelého spisovatele ArnoštaLustiga v Městské knihovně v Praze 1 dne 9. června 2011 pod záštitou Společnosti Franze Kafky za účasti zástupkyně Společnosti Franze Kafky, která promluvila o vztahu Arnošta Lustiga k hudbě a k literatuře. O Arnoštovi Lustigovi také pronesla řeč spisovateka Lenka Procházková, čestný host našeho koncertu. Projektu se zúčastnila sestra Arnošta Lustiga paní Hana. Na koncertě zazněla skladba Lustig song, kterou pro tohoto spisovatele zkomponoval Jaromír Vogel již před několika lety. Premiéru měla melodie Memory of Lustig a také nová skladba Tibeyku, kterou mu rovněž autor zkomponoval. Byly slyšet i další novinky, které pro potřeby orchestru upravil Jaromír Vogel, židovské melodie, židovské tradicionály, to vše ve zcela neobvyklých instrumentacích pro velký orchestr a hudbu inspirovanou klezmerem. Repertoár Šarbilachu tvořila převážně autorská hudba Jaromíra Vogela, uměleckého vedoucího orchestru, komponovaná pod zřetelným vlivem východoevropské židovské tradice. Dirigoval Pavel TrojanJr. 3

5 KONCERT PRO SIRA NICHOLASE WINTONA Další koncert v produkci o.s. Muzika judaika byl koncert unikátního symfonetického orchestru Šarbilach hudebního skladatele Jaromíra Vogela ve velkém sále Městské knihovny za spolupráce Lidové univerzity. Byl pořádán na počest a k 102 narozeninám Sira Nicholase Wintona, zachránci 669 židovských dětí před smrtí na začátku 2.světové války a obětem šoa. Na koncertě zaznělo první veřejné provedení díla skladatele Jaromíra Vogela CHAIM BE TIKVA, věnované Siru Nicholasi Wintonovi a obětem holocaustu,které upravil před světovou premiérou 28. prosince 2011, v pražské Betlémské kapli. Koncert proběhl od hodin. Akce se zúčastnila delegace základní školy Nicholase Wintona z Kunžaku a některé,,wintonovi děti,, Bylo přítomno i několik herců z posledního filmu Matěje Mináčova filmu Nickyho rodina. Repertoár Šarbilachu bude opět tvořila autorská hudba Jaromíra Vogela, pod taktovkou Pavla Trojana Jr. BENEFIČNÍ KONCERT NA OBNOVU DIVADLA MANA Benefiční koncert, který připravila Muzika judaika pro obnovení vršovického divadla Mana proběhl za přispění ethnosymfonetického orchestru orchestru Šarbilach od 19 hodin. Pořad moderovala naše viceprezidentka Mgr.Pavla Jahodová-Vondráčková, dirigoval Pavel Trojan Jr. Hudební skladatel Jaromír Vogel přispěl koncert novou skladbou. na 4

6 BENEFIČNÍ KONCERT ŠARBILACHU PRO OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VLASTNÍ CESTOU Dne proběhl benefiční koncert ethno-symfonetického orchestru ŠARBILACH. Patronem akce byl herec Jan Potměšil.Chtěli bychom tímto velice poděkovat panu Čunkovi za umožnění koncertu v kostele sv. Ignáce. Další poděkování patří paní Caislové, která zdarma věnovala vázané květiny k poděkování orchestru. Děkujeme také za dobrovolné příspěvky pro sdružení VLASTNÍ CESTOU na podporu sdružení a našich klientů v celkové hodnotě 2.285,-Kč. UMĚNÍ MILOVAT ŽIVOT Literárně hudební pořad z korespondence Berty Suttnerové -Kinské, první ženské nositelky Nobelovy ceny za mír, s norským spisovatelem Björnstjernem Björnsonem a Alfredem Nobelem. Pořad jsme uvedli v nově zrekonstruovaném vršovickém divadle Mana v Praze 10. Scénické čtení, v režii Olgy Struskové, bylo doplněno pro objasnění doby, životních osudů a historických souvislostí, projekcí filmu o Bertě Suttnerové - Kinské, Alfredu Nobelovi a B.Björnsonovi. Film vytvořila O.Strusková v roce 2009 pod odbornou supervizí dr. L.Řezníčka. Vznikl tak celistvý komponovaný pořad, a to jak pro dospělou veřejnost, tak především pro mládež. Autorem hudby, která části projektu spojila, je hudební skladatel Jaromír Vogel. Cílem pořadu bylo seznámit uměleckou formou jak dospělou veřejnost, tak především středoškolskou mládež, s postoji a názory významných, světově proslulých osobností B.Suttnerové, Björnstjernem Björnsonem a Alfredem Nobelem a s jejich pacifistickým smyšlením. Kromě večerního představení pro dospělé publikum a seniory ve spolupráci s pražskými středními školami a gymnázii jsme uspořádali představení pro mládež, která měla následně za úkol v hodinách dějepisu nebo společenských věd vypracovat písemný projekt na téma B.Bjornson a B.Suttnerová a jejich společné úsilí o zachování mírumilovného světa. Pořad tedy neměl jen osvětové, ale i edukativní poslání. 5

7 SVĚTOVÁ PREMIÉRA SYMFONICKÉ SVITY CHAIM BE TIKVA JAROMÍRA VOGELA Největším projektem sdružení byla letos světová premiéra symfonické svity Jaromíra Vogela CHAIM BE TIKVA, která byla věnována památce obětí šoa a zachránci 669 židovských dětí z Čech na začátku 2. světové války siru Nicholasi Wintonovi. Je také připomenutím nejtemnějšího období židovské historie 2. světové války a šesti miliónů zmařených životů. Kompozice symfonie od hudebního skladatele Jaromíra Vogela (web autora:www.vogelavos.cz) je čtyřvětá a jednotlivé časti jsou propojeny intermezzy, která rozpracovávají témata skladby a jsou uváděna dětským kvartetem v kombinaci s virtuózním triem. Celou první větou Život s Davidovou hvězdou prostupuje nářek tušené hrůzy. Lidé, kteří žili dosud normálním spokojeným životem byli donuceni podřídit se ponižujícím norimberským zákonům, jsou zbavováni lidských práv, musí pod hrozbou smrti nosit na prsou Davidovu hvězdu. V druhé části - V ghettu - jsou židé deportováni do ghett. Přestože zde lidé stáli na hranici života a smrti, snažili si udržovat kulturní cítění. Proto také v této větě zaznívá již výše uvedený motiv naříkajících matek a dětská melodie. Transport - třetí věta je vzpomínkami na domov, které zde evokuje motiv klezmerských houslí. Věta končí smutečním pochodem. Naděje - čtvrtá věta svity (hebrejsky Hatikva - název izraelské hymny), je silně ovlivněna českou lidovou písní a především jejím geniálním zpracováním v symfonické básni Vltava v cyklu Má vlast od Bedřicha Smetany. Autor nechtěl své dílo končit tragicky, proto právě toto téma zakomponoval do závěrečné části. Finále je proto optimistické. Skladba vrcholí chorem andělů Aleluja. Celý opus byl komponován pro 2 orchestry, vokální solisty, smíšený sbor, dětský sbor, dětský kvartet a trio. Účastí dětí chce skladatel vyvolat vzpomínky pamětníků na pobyt v Terezíně, proto dětský sbor má působit skromně a ne příliš umělecky. Světová premiéra se konala v 19,00 hodin v Praze 1, Betlémské kapli, na Betlémském náměstí, ve Svatováclavském sále. Účinkovali rozšířené spojené orchestry Camerata filarmonica Bohemia a Šarbilach Jaromíra Vogela, koncertní trio Ady Slivanské, dětský kvintet, dětský pěvecký sbor Camerata a vokální solisté : E. Adlerová, M.Fousková,L.Bartošíková D. Krausová, L.Pecharová, M. Foršt, E.Tomas. Dirigoval Jiří Havlík, moderoval Milan Hein, produkce Blanka Vogelová. Koncert záštitou podpořili: předseda vlády české republiky Petr Nečas, Velvyslanectví státu Izrael, Pražská konzervatoř, senátor Tomáš Topfer, Centrum Franze Kafky, Ethno radio, sir Nicholas Winton,Škola Nicholase Wintona v Kunžaku, Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Sponzoři: Magistrát hl.m.prahy, ČNFB, NFOH, Židovské muzeum, Nadace Gideona Kleina, NŽU, OSA, SAI, B'nai B'rith Renaissance, České vinařství Chrámce, Family distillery Kleiner, Judr. Hanuš Gaertner. 6

8 7

9 ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA Projekty byly realizovány v souladu se smlouvami o nadačních příspěvcích. Změny nastaly oproti původním záměrům pouze v místě uvedení premiéry Chaim be tikva a změna byla v nastudování jiným orchestrem a dirigentem. Byly to nutné vzhledem k podstatně menší částce získaných financí, než jsme předpokládali. Původně bylo uvedeno v projektu místo konání Rudolfinum Praha - premiéra proběhla v Betlémské kapli Praha 1, dále neproběhlo nastudování Severočeskou filharmonií Teplice a dirigentem Pavlem Trojanem Jr. - premiéru nastudovala Camerata filarmonica Bohemia a Šarbilach Jaromíra Vogela a koncert dirigoval Jiří Havlík. Změny neovlivnily kvalitu a záměr projektu. Výsledky zhodnocení projektu jsou kompletní, můžeme objektivně zhodnotit a posoudit kladný dopad na posluchače koncertů. Z dosud získaných ohlasů a nabídek na případnou další spolupráci /např. Dny židovské kultury Olomouc 2013/ usuzujeme, že záměr přiblížit formou hudby židovskou kulturu a období nejtemnějšího období židovské historie 2. světovou válku, šest miliónů zmařených životů a hlavně statečný čin sira Nicholase Wintona se zdařil. Setkali jsme se bohužel i s negativními ohlasy na téma symfonie, kdy byl zpochybnován holocaust, koncentrační tábory i sir Nicholas Winton. Cílové skupiny návštěvníků koncertů odpovídaly záměrům v projektech, akce získaly svým zaměřením i mladší věkovou skupinu posluchačů, kteří projevili zájem o téma židovství, holocaust a statečný čin sira Nicholase Wintona. Na premiéře Chaim be tikva byl celkový počet 430 návštěvníků, z toho několik německých, anglických a izraelských, které jsme oslovili plakáty, letáky, pozvánkami a y v jejich jazyce. Podle výpovědí a reakcí posluchačů bylo pro mnohé překvapivé, jak autor Jaromír Vogel ztvárnil hudebně nejtragičtější část historie Židů ve své symfonii a projevili zájem o budoucí projekty našeho sdružení, které chystá reprízy této symfonie a další akce. Muzika Judaika informovala veřejnost na internetu a prezentovala všechny poskytovatele nadačních příspěvků, např. webové stránky Muzika judaika, weby všech zúčastněných sponzorů a zaštitovatelů projektu Izraelská kultura, Maskil, Co, kdy, kde v Praze, Kultura v Praze, Ticket art, Ticketportal,webové stránky umělců, kteří se projektu zúčastnili, Radio Ethno, TV Mozaika, Radio Proglas, TV Metropol, ČT1, Kulturní kompas,škola Nicholase Wintona v Kunžaku, Židovské muzeum, Židovská obec Brno, Český GO, Muzikus, Pamět národa, Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka, Židovské památky Čech, Moravy a Slezska, Echo, Metropolitní deník - ČRO Regina, idnes Mladá fronta, TTN.CZ zpravodajství. Představení Umění milovat život také splnilo očekávání autorů a realizátorů projektu. Cílem pořadu bylo seznámit uměleckou formou jak dospělou veřejnost, tak především středoškolskou mládež, s postoji a názory významných, světově proslulých osobností B.Suttnerové, Björnstjernem Björnsonem a Alfredem Nobelem a s jejich pacifistickým smyšlením. Kromě večerního představení pro dospělé publikum a seniory jsme ve spolupráci ss pražskými středními školami a gymnázii uspořádali i představení představení pro mládež, která měla následně za úkol v hodinách dějepisu nebo solečenských věd vypracovat písemný projekt na téma B.Bjornson a B.Suttnerová a jejich společné úsilí o zachování mírumilovného světa. Pořad tedy nebude neměl jen osvětové, ale i edukativní poslání. 8

10 9

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém Česká pobočka

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém Česká pobočka Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém Česká pobočka Výroční zpráva za rok 2014 1 2 Úvodem Vážení přátelé, předkládáme vám přehled o činnosti české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví

Více

Nadační fond obětem holocaustu. Výroční zpráva 2009

Nadační fond obětem holocaustu. Výroční zpráva 2009 Nadační fond obětem holocaustu Výroční zpráva 2009 Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Úvodní slovo předsedy správní rady Poslání a činnost Nejvýznamnější události v roce 2009 Grantové programy

Více

I N F O B U L L E T I N

I N F O B U L L E T I N 1 Nadačního fondu obětem holocaustu I N F O B U L L E T I N BřEZEN 2012 Ú V O D E M Milí čtenáři Nové číslo našeho InfoBulletinu Vám přinášíme v době, kdy Židé na celém světě slaví svátek Purim a připomínají

Více

ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ leden 2015. Foto: Matěj Stránský. Před sedmdesáti lety byl osvobozen koncentrační tábor Osvětim

ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ leden 2015. Foto: Matěj Stránský. Před sedmdesáti lety byl osvobozen koncentrační tábor Osvětim ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ leden 2015 Foto: Matěj Stránský Před sedmdesáti lety byl osvobozen koncentrační tábor Osvětim strana 2 leden 2015 Moshe Kantor, prezident Evropského židovského kongresu Nech

Více

I N F O B U L L E T I N

I N F O B U L L E T I N 1 Nadačního fondu obětem holocaustu I N F O B U L L E T I N BřEZEN 2014 Ú V O D E M Milí čtenáři Jarní InfoBulletin představuje vybrané aktuální podpořené projekty ve všech našich programech. Přinášíme

Více

Činnosti a služby poskytované společností jsou v souladu s její zakládací smlouvou a statutem.

Činnosti a služby poskytované společností jsou v souladu s její zakládací smlouvou a statutem. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 Obsah 1) Faktografické údaje 2) Poslání společnosti 3) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 4) Spolupráce s mezinárodní organizací Sue Ryder Care 5) Domov Sue Ryder

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ŽIVÁ PAMĚŤ, O. P. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ŽIVÁ PAMĚŤ, O. P. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ŽIVÁ PAMĚŤ, O. P. S. Živá paměť, o. p. s. Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH Úvodní slovo 4 Základní informace o společnosti 6 Sociální činnost 8 Informační a vzdělávací činnost

Více

P A M Á T N Í K L I D I C E

P A M Á T N Í K L I D I C E P A M Á T N Í K L I D I C E Výroční zpráva z a r o k 2006 Identifikační údaje: Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR Tokajická 152 273 54 Lidice IČO: 708 86 342 Tel. 312 253 088

Více

Zpráva o činnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové za rok 2011

Zpráva o činnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové za rok 2011 Zpráva o činnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové za rok 2011 Zpráva o činnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové v roce 2011 VDV je členem Asociace nadací Fóra dárců ČR a SKOK, sdružení nestátních

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. OBSAH Slovo úvodem 4 Základní informace o společnosti 6 Realizované projekty: Sociální činnost

Více

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce

Více

i N F O B U L L E T i N

i N F O B U L L E T i N i N F O B U L L E T i N NADAČNÍHO FONDU OBĚTEM HOLOCAUSTU 3/2009 Šana tova u-metuka 5770! Milí čtenáři, dovolte mi popřát Vám do nového židovského roku jen to nejlepší. V podzimním bulletinu Vám představíme

Více

Vlak Lustig Vlak Odvahy

Vlak Lustig Vlak Odvahy Arnošt Lustig Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou Vlak Lustig Vlak Odvahy XV. ročník mezinárodního festivalu česko německo židovské kultury Devět bran 2014 Festival se koná pod záštitou prezidenta České

Více

DOMOV SUE RYDER obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti a historie 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti

Více

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011 Zpráva o činnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové za rok 2010 Textová část: Milena Černá Jazyková a redakční korektura: Irena Šatavová a Monika Granja Autoři kreseb: Jáchym a Marianna Cindrovi Grafický

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

OBSAH. Slovo úvodem 1. Základní informace o společnosti 2. Realizované projekty. Informační a vzdělávací činnost 3. Humanitárně sociální činnost 10

OBSAH. Slovo úvodem 1. Základní informace o společnosti 2. Realizované projekty. Informační a vzdělávací činnost 3. Humanitárně sociální činnost 10 Živá paměť, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2005 OBSAH Slovo úvodem 1 Základní informace o společnosti 2 Realizované projekty Informační a vzdělávací činnost 3 Humanitárně sociální činnost 10 Zpráva nezávislého

Více

Úvodní slovo předsedkyně správní rady. Úvodní slovo předsedkyně správní rady. Vážení přátelé,

Úvodní slovo předsedkyně správní rady. Úvodní slovo předsedkyně správní rady. Vážení přátelé, výroční zpráva 2012 Výroční zpráva 2012 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Úvodní slovo předsedkyně správní rady Vážení přátelé, když jsem přemýšlela o tomto úvodním slovu k výroční zprávě Nadačního

Více

Domov sv. Karla Boromejského zpráva o hospodafiení za rok 2014

Domov sv. Karla Boromejského zpráva o hospodafiení za rok 2014 Domov sv. Karla Boromejského zpráva o hospodafiení za rok 2014 D A R M â E Ò T S V ù T Ò M D Y Obsa h 1. Základní údaje 2. Úvod slovo představené 3. Poskytované služby: A) sociální pobyty pro seniory a)

Více

Den s Integrovaným záchranným systémem 5. května na řece Moravě - Morava 112. Foto: Miroslav Karásek

Den s Integrovaným záchranným systémem 5. května na řece Moravě - Morava 112. Foto: Miroslav Karásek U rodinného hrobu armádního generála a prezidenta ČSSR Ludvíka Svobody na kroměřížském hřbitově si občané města, zástupci ruské ambasády, členové ČSBS, Sdružení válečných veteránů ČR - Zlínský kraj a členové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝBORU DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ

VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝBORU DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝBORU DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ VDV je členem Fóra dárců ČR Asociace nadací a sdružení SKOK Zpráva o činnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové za rok 2009 Redakce textové části:

Více

Přeživší šoa z Ostravy a Prahy poprvé v Izraeli, na Masadě I N F O B U L L E T I N N F O H 4 / 2 0 1 0 1

Přeživší šoa z Ostravy a Prahy poprvé v Izraeli, na Masadě I N F O B U L L E T I N N F O H 4 / 2 0 1 0 1 4 / 2010 Milí čtenáři, dovolte mi vám popřát u příležitosti nového občanského roku vše nejlepší, hodně zdraví a osobní spokojenosti do dalších dní. Bulletin vám přináší aktuální informace o naší činnosti

Více

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 17. 25. května 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ AMATÉRSKÉ TVORBY 1 Úvod Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je týdnem občanské

Více

Člověk nikdy nebyl bohatý tím, co má, ale tím, co dá.

Člověk nikdy nebyl bohatý tím, co má, ale tím, co dá. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Člověk nikdy nebyl bohatý tím, co má, ale tím, co dá. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO.................... 5 O NADACI.................... 6 NAŠE PROJEKTY.................... 10 PODPOŘENÉ PROJEKTY....................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem

VÝROČNÍ ZPRÁVA. obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem VÝROČNÍ ZPRÁVA obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem ZA ROK 2013 I. Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, jménem správní rady Vám předkládám výroční zprávu společnosti Celé Česko čte dětem,

Více

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno 2 OBSAH: ZAHÁJENÍ, ÚVODNÍ SLOVO... 6 Zpráva o činnosti FOS JÁNOŠÍK

Více

HLÁSKA. Desátý jubilejní ročník Hlásky. Zpravodaj Statutárního města Opavy Květen 2005

HLÁSKA. Desátý jubilejní ročník Hlásky. Zpravodaj Statutárního města Opavy Květen 2005 HLÁSKA Zpravodaj Statutárního města Opavy Květen 2005 Z obsahu: Plán využití rekreační oblasti Stříbrné jezero str. 2 Připravované investiční záměry v Opavě str. 3 Opera Brundibár zazní v rámci oslav 60.

Více

požadovaná částka v Kč využití prostředků přínos pro občany Prahy 1

požadovaná částka v Kč využití prostředků přínos pro občany Prahy 1 Přidělení finančních prostředků - "Granty v oblasti kultury pro rok 2015" rozpočet = 4.100.000 Kč číslo předkladatel, sídlo jméno, e-mail, IČ název a popis projektu/ termín a místo konání celk. náklady

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více