Tvoje milosrdenství, Hospodine, sahá až k nebi, tvoje věrnost se dotýká mraků. (Ž 36, 6)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvoje milosrdenství, Hospodine, sahá až k nebi, tvoje věrnost se dotýká mraků. (Ž 36, 6)"

Transkript

1 strašnického sboru Českobratrské církve evangelické březen 2015 Tvoje milosrdenství, Hospodine, sahá až k nebi, tvoje věrnost se dotýká mraků. (Ž 36, 6) Opékání párečků Sborový víkend v Chotěboři 2014

2 O B S A H EDITORIAL Irena Chlebounová...3 VJEZD ŠÉFA Bohdan Pivoňka VÝROČÍ M. J. HUSA Jana Součková...5 ŽIVOT SBORU V ROCE 2014 Pavel Klinecký & staršovstvo sboru...7 PŮST Irena Chlebounová HOSPODAŘENÍ SBORU V ROCE 2014 Hospodářská rada ROZHOVOR S JIŘÍM VODIČKOU Madlenka Klinecká DALŠÍ ŠEDESÁTINY NA OBZORU Irena Chlebounová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SBORU KALENDÁRIUM PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ strašnického sboru Českobratrské církve evangelické březen

3 EDITORIAL Irena Chlebounová Milý čtenáři, zdravím Tě ze světa v pohybu. Hýbeme se my, ujíždí nám vlak, chvěje se nám země pod nohama, valí se na nás lavina nesplněných úkolů nebo průšvihů dalšího roku, houpe se naše nálada. Akční je i aktuální biblická úvaha, jak dává tušit už její název Vjezd šéfa. Kdo je mým velkým šéfem a jak vjíždí do mého života? Na tuto otázku odpovídá Bohdan Pivoňka. Uprostřed našich zmatků zůstává neochvějnou jistotou Výroční zpráva o životě sboru. Dozvíš se z ní, jak vypadá týdenní sborový život, jaké je v něm postavení neděle a čemu bychom měli dát podle Pavla Klineckého větší prostor. Petr Kocna s Janem Balcarem nám dávají nahlédnout do sborového hospodaření a Tomáš Jelínek vše doplnil o statistická data. Nezapomeňme je využít ke své přípravě na Výroční sborové shromáždění, které se bude konat 22. března 2015 od 10 hodin. Rok 2015 s sebou přináší i několik výročí, z nichž Velikonoční sborový dopis představuje dvě šedesátiny našeho bratra kurátora a šest set let od upálení Mistra Jana Husa. Jana Součková o druhém výročí poví ve svém článku více. Milý čtenáři, popřemýšlej spolu s námi, jak hluboko je zakotveno Tvé křesťanství a co potřebuješ či upřednostňuješ při vyjádření své spirituality. Umíš dát prostor tichu, nebo Tě mlčení znervózňuje a raději se ho snažíš nějak přehlušit? Ostatně blížící se doba postní k reflexi přímo vybízí. Jak jinak srovnat své životní priority? Ať se nám to daří ve věcech malých i větších. Madlenka Klinecká pro nás pootevřela dvířka soukromí Jiřího Vodičky, fenomenálního houslisty, který si ve svém doslova rozlítaném hudebním plánu udělal čas na strhující lednové vystoupení ve strašnickém sboru. Chcete vědět, jak se mu u nás hrálo? Nalistujte si Madlenčin rozhovor s ním. 3 březen 2015

4 VJEZD ŠÉFA BIBLICKÉ ZAMYŠLENÍ Bohdan Pivoňka Rozjásej se, sijónská dcero, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, osličím mláděti. (Za 9, 9) Tiché šumění limuzín, vedených policejním doprovodem s modrou blikačkou a červenou stopkou. Kouřová skla chrání osazenstvo před příliš zvědavými pohledy normálních smrtelníků. Ještě předtím, než auta úplně zastaví, vyskakuje osobní tajemník a otvírá zadní pravé dveře. Pak jejich tlumené zabouchnutí, navozující pocit jemně zavírané knihy. Houf reportérů, blesky, televizní komentátoři hýbou ústy, chlupaté mikrofony směřují k vzácnému hostu. Dav za policejním kordonem jásá a ječí, někdo píská. Kapsáři vyhlížejí dobře přístupnou oběť. Opilec sedící na obrubníku chodníku scénu pozoruje a prozřetelně radí návštěvě, aby zase co nejrychleji odjela tam, kde je doma. Tak dnes přijíždějí králové, mocnáři, velcí šéfové. S doprovodem a s namyšleností. S nadhledem nadlidí, jimž lecjaké obyčejné trampoty obyčejných tvorů připadají z kapitánského můstku naprosto nepodstatné. Nepředstavuji si, že by takhle vjížděl zachariášovský král. Nejde jen o rozdílnost dobových manýr a vybavenosti vozového parku; i tehdy totiž vjížděli mocní a slavní na koních s ekvipáží, s houfem zbrojnošů, v lesku a nádheře osudem vyvolených k záchraně lidstva. Ten předpovídaný, který má být důvodem jásavého hlaholu sijónské dcerky, na vlastní kůži zakusil, že může něco pro druhé znamenat pouze tehdy, když se sám dostane až na dno svých sil. Není nafoukaným spasitelem, hrdým na své schopnosti, ale vděčným a pokorným příjemcem Boží milosti a jeho záchrany. V tom se projevila jeho spravedlnost, že pochopil nadřazenou a nade vše vyvýšenou spravedlnost Boží. Nejen spravedlivý, ale i pokořený. Pokořený král přináší informaci o blízkém Hospodinu; o Bohu, který je člověku tak blízko, jak nikdy nemyslel. O Hospodinu, který inspiruje svého služebníka Ježíše k tomu, aby ve smyslu starého proroctví vsedl na osla, ale nedojel na něm až k trůnu slávy, ale ke kříži. O Hospodinu, který jej zmocňuje k tomu, aby sám spojil ve svém činu rozdvojenou starozákonní tradici a dovedl ji k naplnění: trpící služebník a mocný Mesiáš v jedné osobě. Informaci o Hospodinu, který zachraňuje člověka prostřednictvím jeho bližního, na základě jeho rozhodnutí a odvahy prožít lidskou opuštěnost až za hranice možného. Ježíš učinil první krok, aby ukázal, jak rozumí zvěstování Boží záchrany: nikoliv jako pouhému slovu, které se jaksi podivně v duši naplní, nýbrž jako apelu k vlastní akci na místě Božím a v jeho síle. Druhý krok pak již závisí zcela na Bohu. Že je to příliš namyšlený postoj, málo pokorný, málo spoléhající na Boží milost a jeho autentické spasení? Opak je pravdou: právě z vděčnosti za vlastní vykoupení a záchra- březen

5 nu od Boha přijatou, z vděčnosti za setkání, v němž jsme v bližních potkali svého Pána, smíme v jeho síle vzít jeho apel vážně a jeho zvěstovanou spravedlnost pokorně činit. Smíme se stát živou zvěstí, jejímž symbolem byl svého času Ježíš na oslátku. A nemusejí přitom ani cvakat závěrky fotoaparátů, ani svítit reflektory, ani šumět limuzíny VÝROČÍ M. J. HUSA Jana Součková Zatímco loni jsme si připomínali šestisté výročí prvního přijímání podobojí, letos si připomínáme toho, kdo po určitém zaváhání schválil takto obnovenou eucharistii, totiž Jana Husa. Jeho osobnost si nemusíme podrobněji připomínat, ale přesto pár slov neuškodí. Narodil se kolem roku 1370 v Husinci, ale neví se jistě, zda v jižních Čechách nebo nedaleko Prahy. Pocházel z chudé rodiny a chtěl se stát knězem, aby měl dobré bydlo a rúcho a byl lidem vzácen, jak sám později přiznal. Na pražské univerzitě se seznámil s řadou mistrů, kteří byli otevření novým myšlenkám, a tak spolu s nimi poznal i teologické názory oxfordského učence Johna Wyclifa. Jeho spisy se do Čech dostaly prostřednictvím Anny Lucemburské, provdané za anglického krále. Po vysvěcení na kněze začal Jan Hus kázat v Betlémské kapli a horoval pro opravu církve a pravé pojetí náboženství, ale i pro upřímné češství. Jeho kázání byla charismatická a patetická a řady Husových posluchačů rostly. S Husem v řadě názorů souhlasili nejen jeho četní stoupenci v Betlémské kapli, ale i mladý arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hasenburka. Byl nakloněn reformám a souhlasil s kritikou nešvarů v životě církve. Mohlo by se zdát, že reformní názory převládnou a nebude nic snazšího, než je začít prosazovat. Nové myšlenky však měly i řadu vlivných odpůrců. Spory o Wyclifovo učení, zvlášť o remanenci, tj. zda dochází při pozdvihování k přeměně chleba a vína ve skutečné tělo a krev Kristovu či jen symbolicky, jak soudil Wyclif, pokračovaly dál. Vztahy obou táborů se přiostřovaly a po sousedních zemích obíhaly zvěsti o vzrůstající herezi v Čechách. Hus se obklopil příslušníky mladší generace (mj. Jakoubek ze Stříbra a Jeroným Pražský), kteří byli živě zapáleni pro novoty. Husovy další osudy ovlivnila složitá církevní politika v Evropě, která usilovala o odstranění papežského schismatu, i napjaté vztahy krále Václava IV. a pražského arcibiskupa, kteří podporovali různé papeže. Václav se tehdy sblížil s reformním křídlem na pražské univerzitě. Výsledkem byl 5 březen 2015

6 Dekret kutnohorský, jímž se univerzita stala v podstatě českou. Husovu situaci však výrazně zkomplikoval jeho odpor proti papežské bule udílející odpustky účastníkům křížového tažení proti neapolskému králi. Až dosud se jednalo jen o spory s arcibiskupem, ale teď se Hus postavil proti nařízení samého papeže. V tu chvíli se zalekli i někteří jeho dávní učitelé a přátelé z univerzity, Stanislav ze Znojma a Štěpán z Pálče, postavili se proti němu a dosáhli zákazu všech Wyclifových článků. Hus kázal dál proti odpustkům. Tehdy papež tvrdě zasáhl vyhlásil nad Husem klatbu. Hus měl být zatčen a souzen podle církevních zákonů a Betlémská kaple rozbořena jako hnízdo kacířů. Dopad těchto událostí známe: Hus odchází z Prahy, pokračuje v kazatelské činnosti a píše další díla. Nakonec se rozhodne obhájit své učení při veřejném slyšení přímo na právě se scházejícím kostnickém koncilu. Veřejné slyšení, v které Hus doufal, se nakonec skutečně konalo, ale mohl jen odpovídat na otázky a nesměl disputovat, jak byl zvyklý. Koncil předpokládal, že se český kazatel skloní před jeho autoritou, zatímco on byl přesvědčen, že odvolá pouze tehdy, bude- -li přesvědčen o tom, že se mýlil. Husova neústupnost nakonec vedla k tomu, že byl jako zatvrzelý kacíř vydán světské moci k potrestání. Zemřel 6. července Myšlenky M. Jana Husa neuhasly s kostnickou hranicí. Byly blízké církevním reformátorům 16. století M. Lutherovi i J. Kalvínovi. I když Luther zpočátku považoval husitské i bratrské Čechy za heretiky, v roce 1519 si během učené disputace uvědomil blízkost svých myšlenek s Husovými a prostudoval jeho dílo O církvi. Sám se nechával portrétovat s labutí v rohu obrazu, která byla odkazem na husu, tedy Husa jako svého duchovního předchůdce. My Češi se k osobnosti M. Jana Husa vztahujeme snad v každé době. Jeho památku nevymýtila ani široce propagovaná úcta k Janu Nepomuckému v době protireformace, ani zkreslená Husova podoba vůdce lidových mas za spravedlivější, rozuměj komunistickou, budoucnost v 2. polovině 20. století. Před sto lety, k pětistému výročí, projevil tehdy již sebevědomý český národ svou úctu k Husovi velkolepě: pomníkem na Staroměstském náměstí. Toto dílo Ladislava Šalouna dodalo náměstí dramatické napětí a vlastně i rovnováhu k baroknímu chrámu sv. Mikuláše. Milujte se, pravdy každému přejte zní Husův citát na tomto pomníku. Jsou to slova stále aktuální, výzva k porozumění druhému, k ohleduplnosti a k pravdě nezkresleného slova, k právu na vlastní názor. Jeho rozhodné neodvolám se stalo takřka symbolem rozhodné vůle a vědomí správnosti vlastního rozhodnutí až do konce. Jistě bylo v pozdějších dobách nejednou oporou mnohým statečným Čechům v jejich rozhodujících okamžicích. Na závěr několik Husových slov k zamyšlení: Zlořečený je ten, kdo pro skývu chleba opustí pravdu. Kdo mluví pravdu, hlavu si rozbíjí. Kdyby celý svět mi říkal něco, co se vzpírá mému rozumu, nemohl bych takovou věc tvrdit bez odporu svědomí. březen

7 ŽIVOT SBORU V ROCE 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pavel Klinecký & staršovstvo sboru Vypracovat výroční zprávu o životě sboru ukládá staršovstvům církevní zřízení. Staršovstvo i každý člen sboru tak dostává úkol i příležitost zamyslet se nad nejmenší správní jednotkou církve z hlediska minulosti i budoucnosti. 1. CÍRKEV V PROMĚNÁCH Církev prožívá období proměn. Výrazný úbytek členů téměř všech církví dosud nebyl podrobněji zmapován. Tušíme však, že pravou příčinou nejsou pouze změny ve společnosti v posledním čtvrtstoletí, nýbrž hluboko v dějinách dvacátého století zakotvené vnímání evropského křesťanství jako tradičního, zažitého pozadí evropské kultury, s nímž však netřeba dále pracovat a rozvíjet je. Uprostřed společenského a politického klimatu v pohybu (pád železné opony, sjednocování Evropy, agresivní nástup volného trhu, konkurence, možnosti i nebezpečí volného pohybu, svobody slova, vliv ekonomického růstu i krizí) pak vychází najevo, jak hluboko či mělce jsou ve společnosti zakotveny křesťanské hodnoty i osobní spiritualita. Budeme-li hledat příčiny a souvislosti tohoto pohybu, nebudeme zřejmě daleko od pravdy, budeme-li hovořit o přílišné samozřejmosti křesťanství a malém docenění církevního společenství pro život jednotlivce, rodiny i celé společnosti. Také zákon o majetkovém narovnání s církvemi a rozpaky nad jeho výsledky v okolní společnosti i v samotných církvích se na úbytku členů církví projevily. Přicházející ekonomická samostatnost církví a úkol postarat se nejen o jejich vnitřní obsah, ale i o ekonomické zajištění provozu církví obětavostí, sponzorskými příspěvky a ekonomickou a podnikatelskou aktivitou, staví církve před úkoly, na něž nebyly připraveny a jejichž podobu i oprávněnost je třeba prověřit teologicky i prakticky. Základní jednotkou církve však nejsou jen sbory, nýbrž především rodiny. Dnešní rodina, zatížená řadou otázek životního stylu, pracovními aktivitami a vzděláváním dětí, žije v tlaku konkurence, ve zmatcích vlastního rozhodování i uprostřed celoevropského a celosvětového pohybu. Kolik času dostane sborový život, dobrovolná práce ve sboru nebo aktivity dětí a mládeže ve sboru uprostřed tlaku školních povinností a dalších kroužků? Kolik prostoru v rodině zbývá pro modlitbu, společnou písničku, otázky víry, Bible i křesťanské věrouky? Je nutné pečlivě vybírat jen to nejdůležitější. 2. POČTY A SOUČTY Vstupními zdroji pro výroční zprávu jsou sborová databáze členů i shromáždění, kalendář sborových akcí a také naše osobní zkušenosti a vnímání atmosféry ve sboru. V r jsme začali užívat počítačový program, do něhož jsme zavedli veškerá 7 březen 2015

8 data z původní papírové sborové kartotéky. Počátkem r jsme z technických důvodů byli nuceni přejít na nový program, užívaný dodnes (většina církve užívá program FARPR, Farářova pravá ruka), a data do něho převedli. Při obou konverzích jistě došlo k chybám, byť jsme se snažili o pečlivé přenesení. Především však bylo od počátku jasné, že zejména v otázce počtu členů sboru pracujeme s přesnými součty nepřesných údajů. Mnozí, kteří byli evidováni jako členové sboru, na uvedené adrese nebydlí; to se dovídáme zpravidla s velkým zpožděním. Podstatná část ostatních se ke své církvi po léta nehlásí, řády církve však neumožňují vyškrtnutí, je třeba hodnověrné prohlášení o vystoupení z církve. Při úsilí o revizi tito členové sboru instituční vystoupení z církve odmítli, ačkoli již po léta se sborem neudržují žádný kontakt. Loni uváděný počet členů (801) jsme na základě další revize kartotéky umenšili o 54 prokazatelně neexistujících členů sboru. Víme, že i údaj o počtu členů na konci r (750 členů) je poznamenán nepřesností na řadě adres, a budeme jej proto v průběhu dalších let zpřesňovat. Těšit nás může kladný rozdíl těch, kteří zemřeli či se odstěhovali, a nově pokřtěných, přijatých a přistěhovaných (+3). Sborového života se však účastní i řada těch, kteří nejsou členy sboru. 3. SBOROVÝ ŽIVOT V TÝDNU Jak vypadá týden ve sboru? Je neděle koncem týdne jako v evropském chápání kalendáře, nebo jeho začátkem jako v pojetí americkém? NEDĚLE je především čas bohoslužeb. Bohoslužby se konaly minulý rok 58x, s průměrnou březen

9 účastí 114. Nejmenší účast byla 13. července (40), nejvyšší při konfirmační slavnosti 19. října (243) a při vánočním divadle (244). Večeři Páně jsme slavili 12x, s průměrnou účastí 118. Kazateli byli: Pavel Klinecký 41x, Dan Páleník 7x, Martin Řeháček 4x, Pavel Rejchrt, Gerhard Frey-Reininghaus, Pavel Hanych, Tomáš Najbrt, Petr Hudec, mládež. Varhanní doprovod zajistilo pět varhanic a varhaníků: Rut Ne- časová, Eva Waldmannová, Ondřej Scholtz, Jan Růžek a Jan Coufal. Jsme vděčni za službu kazatelů i varhaníků, stejně jako za službu presbyterů (sborová oznámení, vítání účastníků, celkový dohled nad bohoslužbami), sester z křesťanské služby (občerstvení po bohoslužbách, adventní sbírky), sester kostelnic (úklid, topení a příprava všech sborových prostor pro bohoslužby) i sborového bratra a sestry Wandy (sborová oznámení, příprava časopisů pro distribuci, administrativní záležitosti členů sboru, pokladna). Bohoslužby začínají v 9 hodin, brzká hodina některým nevyhovuje, delší dopoledne však umožňuje řadě z nás účastnit se společenství na zcela zaplněné kruchtě. Při 50 místech k sezení a mnoha těch, kteří si sednout nemohou, se vrací otázka, kdy vlastně bohoslužby končí. Není i naše kruchta čas chválení Hospodina? Jednou za rok jsou bohoslužby vysílány v přenosu Českého rozhlasu, v r to bylo podvacáté. Strašničtí účastníci bohoslužeb jsou zkušeným spolutvůrcem přenosu, na nějž odpovědělo několik desítek posluchačů oceněním a poděkováním. Při bohoslužbách jsme dali větší prostor tichu. V přímluvné modlitbě je ticho vyhrazené osobním prosbám, ztišení po kázání je příležitostí k reflexi slyšeného. Obojí bylo přijato s povděkem. Zůstává tak jediný dluh: ticho před začátkem bohoslužeb. Dluh? Mnozí po něm volají a prosí o ně, jiným hluk nevadí. Nedělní škola, tradiční nepřesné pojmenování bohoslužeb pro děti, se konala 39x s průměrnou účastí 22 dětí. I tady účast roste od podzimu směrem k vánočnímu období, na jaře vlivem škol v přírodě i výjezdů rodin do zeleně ubývá. Děti se scházely ve třech skupinách (předškolní, mladší a starší školní děti), tématem jsou biblické příběhy podle Katechetických příprav, jež dodává ústředí církve. Kompletní tým učitelů se mění podle možností účastníků, vždy jich je nejméně deset. V neděli se hraje i vánoční divadlo, velká akce dětí, na niž se připravují řadu týdnů, loni opět s hrou Tomáše Najbrta a písničkami Filipa a Madlenky Klineckých. Koncerty patřily ke třem nedělím lednovým, v průměrné návštěvě (137) převyšuje výrazně počet hostů odjinud. O dramaturgii, jednání s hudebníky, organizaci, poučené úvodní slovo i o vysokou kvalitu cyklu pečuje po celou dobu konání koncertů (v r již 17. sezóna!) Jan Balcar. Sborové odpoledne adventní i postní jsou rodinným setkáním, jehož program připravují děti a mládež a občerstvení křesťanská služba. Účastníci (75) mají kromě programu možnost být spolu; sdílení k životu víry patří nedílně. 9 březen 2015

10 PONDĚLÍ Hovory nejen pro křesťany a Chvíle ticha (čtrnáctidenně) se konaly dříve v pátek, pondělní termín se však ukázal vhodnějším. První setkání (8) je neseno živým rozhovorem o křesťanství ve vztahu k obecné kultuře i naší současnosti, druhé (7) patří k nejtišším setkáním ve sboru vůbec, hlavní náplní půlhodinové meditace je modlitební ticho. ÚTERÝ Hospodářská rada je orgán staršovstva scházející se podle potřeby v úterý i jindy. Potřeba je ovšem veliká, skupina se schází ve složení, jaké je třeba pro řešení daného problému. Na práci se podíleli Jan Balcar, Pavla Červenková, Jana Potočková, Zuzana Rákosníková, Walter Hanusch, Ladislav Janeček, Petr Kocna, Jiří Kolařík, Jiří Kubias i další. Rada často nese tíži nejvážnějších návrhů a řešení finančních a stavebních a také doporučení o pracovních poměrech ve sboru a jejich personálním zajištění. Rada předkládá své analýzy a návrhy rozhodování staršovstva. STŘEDA Diakonie ČCE- středisko Ratolest prochází výraznou změnou. Po odchodu ředitelky Vlasty Beščecové na odpočinek rozhodlo vedení Diakonie ČCE o sloučení střediska se střediskem s obdobným zaměřením v Praze 5 Stodůlkách. Sloučení se odehraje v plnosti během roku 2015, na vztahu našeho sboru ke středisku Ratolest se mnoho nezmění. Sbor volí dozorčí radu střediska (z našeho sboru v ní pracovali březen 2015 Kateřina Potočková, Marcela Gregorová, Linda Suchá, Jan Balcar, Martin Řeháček, později Kristýna Klinecká), do střediska docházejí každý týden farář sboru, Alžběta a Pavel Hanychovi; ti připravují pro klienty i zaměstnance půlhodinové setkání s písničkami, Biblí a modlitbou. Setkání starší generace (20) se nese v duchu živého přemýšlení o biblickém slovu (kniha Skutků apoštolských, Markovo evangelium). Následují volné rozhovory při občerstvení, komentování současného dění i sdílení témat osobních. Pro mnohé účastníky je středeční odpoledne opravdovou dominantou uprostřed týdne. Konfirmační příprava (7) se soustřeďuje na základní otázky Bible, křesťanství a církevních dějin i současnosti. Katechismus je osnovou, do níž se snažíme vplétat osobní svědectví i otázky. Roční setkávání vrcholí konfirmačním víkendem, v němž je těžištěm příprava konfirmační slavnosti, i tu však prostupují další osobní i aktuální otázky. Konfirmační zkouška (38) je setkáním konfirmandů, jejich rodin, staršovstva i celého sboru. Potvrzujeme v něm, že jsme konfirmační přípravu dobře využili. Setkání mládeže (11) má čtverý program, společné jídlo (však mnozí přicházejí rovnou ze školy nebo z práce), biblický program s následujícím rozhovorem (úvahy účastníků byly střídány prostým čtením několika kapitol z Bible) a zpívání. Mládež se spontánně proměnila ve volné zpívající těleso, které je schopné v případě po- 10

11 Modlitební skupina (7) je věrná svému názvu, základem jsou modlitby, často osobní, přímluvné i děkovné, za sbor i jeho jednotlivce, za rodiny a všechny, kdo jsou v nějaké nouzi. Patří sem však i písničky a biblická úvaha. Kdoví, zda právě modlitebníci ve sboru nejsou nejdůležitější pilíře, na nichž sbor a jeho život stojí! ČTVRTEK Setkání mladších i starších dětí (8) jsou opravdu výukou: mladší děti se učí znát biblické příběhy, starší pak základy věrouky podle Katechismu. Výuka je ovšem plná písniček, kreslení, hereckých etud, povídání, také smíchu, občas i her. Jan Ámos by měl radost, věříme. třeby zazpívat veřejně či podržet dobrou hudební atmosféru při různých příležitostech. Významné místo má již po léta modlitba: v tichu, při svíčce, někteří sedí, jiní klečí na zemi. Mnozí dosvědčují, že tato část setkání je pro ně nejdůležitější. Učitelé Nedělní školy (9) se scházejí jednou měsíčně. O děti se starali: Zdeněk Drmla, Filip Dušek, Martina Janečková, Eliška Chlebounová, Kristýna Klinecká, Milena Klinecká, Ben Klinecký, Marcela Lajnerová, Dan Páleník, Ben Benjo Roll, Anička Rousová, Martin Řeháček, spolupracuje Petr Kocna i čtvrteční učitelé, kromě učitelů Nedělky Martina Řeháčka a Bena Rolla to byli také Bětka Hanychová a Pavel Hanych. Příprava nedělních bohoslužeb, výletů a víkendů, vánočního divadla, dárků pro děti, řešení a výzdoba prostorů, kde se děti scházejí, osobní pastýřské a pedagogické záležitosti, vše začíná vždy společnou modlitbou a písní. Staršovstvo (16, rovněž měsíčně) má k jednání celou řadu témat. Nebýt předem připravených analýz a doporučení hos- 11 březen 2015

12 podářské rady i pečlivé písemné přípravy programu, pro jednání staršovstva by obvyklé dvě hodiny pravděpodobně nestačily. Ale presbyterky a presbyteři jsou zvyklí jednat věcně a bez napětí. Jednání provází ochota podělit se o společné úkoly. Díky Pánu! Předsedou staršovstva je kurátor Petr Kocna. Křesťanská služba (16) je setkání sester, často těch starších i starých. Je to tak v pořádku? Sestry se starají o občerstvení při sborových příležitostech včetně nedělí, o dopisy jubilantům, o potřebné, jimž je třeba pomoci, o adventní sbírku. I zde je základem biblická úvaha a modlitba. Předsedkyní křesťanské služby je Marta Hálová. PÁTEK Střední generace (10) už dávno svým věkem neodpovídá jménu, prakticky všichni účastníci jsou padesátníci a starší. Kázání prof. Jana Hellera tvořila biblický základ, pak přišlo na řadu volné sdílení osobních i společných a sborových témat. A k tomu i sklenka dobrého červeného, bílého nebo džusu. SOBOTA Před nedělí se pravidelně neschází žádná skupina. Bývá to prostor pro setkání příležitostná, zkoušky pěveckého sdružení, které vzniklo před dvěma lety a občas vystoupí se svými náročnými vícehlasy při bohoslužbách i jindy, příprava letního tábora Nedělní školy, jehož se účastní na padesát dětí (v r to bylo 55 dětí) a desítka vedoucích (11). Deset dní péče o takovou kupu dětí a o zajímavý program vyžaduje mnoho zkušeností a obrovské nadšení. Pracovní brigády jsou občas zapotřebí nejen v sobotu, stavební akce si vyžadují vyklízení a uklízení, sborový dům březen

13 užitek i radost. Farář občas sklízí dík za to či ono ve sboru, ale ví, že bez vás, všichni ochotní, by nebylo nic! Jestliže v dalších letech budeme mít novou kostelnici, nové webové stránky (cce- -strasnice.cz, zatím ve zkušebním provozu) mají nové správce, je to jen svědectví, že sbor žije. A snad nežije jen ke své chvále a prosperitě. Však víme, komu ke chvále tu jsme je organismus, který si žádá svou péči. 4. PRÁCE JE DOST O sborové prostory se léta staraly kostelnice Jana a Kateřina Potočkovy, o úklid sborového domu již druhý rok pečuje naše nájemnice a sousedka Petra Bártová. Kancelář vede Tomáš Jelínek, vytrvalou pomocnicí je tu Wanda Malá. Webové stránky sboru (strasnice.zde.cz) po celý rok vedl Petr Kocna, účetnictví Renata Frintová, mzdové záležitosti Pavla Červenková, inventář sboru inventarizační komise (Wanda Malá, Martin Šubert, Jiří Kubias), správou archivu je pověřena Wanda Malá, revizorkami jsou Pavla Červenková a Jana Podroužková spolu s náhradnicemi Marcelou Gregorovou a Libuší Škrabalovou. Mnohé úkoly ve věcech technických a stavebních zkušenou rukou řídil moudrý Ladislav Janeček, místokurátor sboru. Po celý rok ve sboru stál farářovi jako věrný pomocník v roli kazatele, katechety i pastýře Dan Páleník, absolvent UK ETF, čekatel na vikariát. Desítky jmen již zazněly. Jak by nyní neměl zaznít dík! Všem společný, ode všech, kteří z vaší služby mají 5. NAKONEC FARÁŘ Podle původní povolací listiny měla v březnu 2015 farářovi sboru Pavlovi Klineckému skončit její platnost. Protože staršovstvo chtělo, aby dosavadní farář v práci pokračoval, musela další volba, tzv. opakovaná, proběhnout do Proto se 12. října konalo mimořádné volební sborové shromáždění, které rozhodlo o prodloužení povolací listiny Pavla Klineckého ve strašnickém sboru do března Synodní rada prodloužení povolací listiny schválila. Pavel Klinecký tedy zůstává strašnickým farářem další tři roky. Přibývající věk se projevuje na těle i duchu, farář je přesto vděčný, že může pracovat uprostřed společenství, kde panuje důvěra, radost i láska. Kromě práce ve sboru stále spolupracuje na cyklu televizních rozhovorů Uchem jehly. Zakončeme výroční zprávu první slokou z nejstarší dochované bratrské písně z r. 1467: Radujme se vždy společně, vzdávajíce chválu vděčně Bohu Otci nebeskému, Synu i Duchu svatému. (Evangelický zpěvník 397) 13 březen 2015

14 PŮST BÁSEŇ Irena Chlebounová Bylo to závratné! Cítila jsem se najednou tak silná A plná odhodlání Všechno změnit od základů Že jsem se nemohla dočkat Až přistaví kontejner Vyhodila jsem je! Celá ta hromada věcí Které se postavily mezi nás A časem mi přerostly přes hlavu Byla najednou pryč Připadala jsem si tak lehce A svobodně Ty jsi stál náhle blízko mě A já měla konečně pocit Že se usmíváš Chtěla jsem ještě přiklopit víko Pojistit naše vítězství Ale vtom jsem zahlédla svoje vzpomínky (ležely úplně navrchu jako němé výčitky) A neměla jsem to srdce je tam nechat Nakláněla jsem se pořád níž Přehrabovala se v plné popelnici svých myšlenek A Ty jsi pomalu mizel S bolestným výrazem ve tváři Pod nánosem mých vylovených krámů. HOSPODAŘENÍ SBORU V ROCE 2014 Hospodářská rada Pro rok 2014 byl plánován vyrovnaný rozpočet s příjmy i výdaji ve výši tisíc Kč (včetně účetních odpisů). Ve skutečnosti jsme schválený rozpočet nedodrželi a skončili deficitem. Důvodem nebyly vyšší náklady, ale výrazně nižší příjmové položky salár 509 tisíc Kč namísto plánovaných 630 tisíc Kč, sbírky na opravu modlitebny pouze 23 tisíc Kč namísto plánovaných 120 tisíc Kč. V roce 2014 jsme provedli kompletní izolaci celého objektu proti vlhkosti. V první etapě byly odstraněny primární zdroje vlhkosti výměnou lapačů střešních splavenin po obou stranách našeho domu. Dalším krokem bylo provedení hydroizolace, kterou realizovala firma ing. Jiří Maťátko - Hydroizolace z Libštátu za 191 tisíc Kč. V návaznosti na hydroizolační práce nakonec provedla firma Jiřího Kolaříka přestavbu hygienického zázemí modlitebny a dokončovací opravy po skončení prořezávání zdiva. Stavební práce nás v roce 2014 stály 436 tisíc Kč. březen

15 Celocírkevní sbírky činily celkem 114 tisíc Kč, z toho 47 tisíc Kč byla naše pomoc Ukrajině a Srbsku. Z ostatní sborové činnosti uveďme alespoň naši podporu letnímu táboru dětí, víkendu Nedělní školy v Soběhrdech, mladým členům sboru na víkend v Chotěboři, příspěvek na dárky pro děti nejen za jejich neobyčejné nasazení při zkouškách a vlastním provedení vánoční hry. Další sborové příjmy salár, sborové sbírky, pronájmy a sborové výdaje naleznete v níže uvedené tabulce. Rozpočet na rok 2015 vychází z příjmových i výdajových hodnot roku 2014 a předkládáme jej jako nevyrovnaný. Deficit bude hrazen ze sborových finančních zdrojů. V letošním roce plánujeme opravu fasády naší modlitebny a revitalizaci bytu ve 2. patře, kde bude od června bydlet kostelník sboru. Náklady na tyto opravy předpokládáme ve výši 900 tisíc Kč. Výdajové položky na seniorátní a celocírkevní repartice a odvod do personálního fondu jsou uvedeny podle položek schválených pražským seniorátem. Přestože jsme v minulém roce nedosáhli plánované výše saláru, celková částka zahrnující obětavost našeho sboru dosáhla výše 870 tisíc Kč. Za tuto velmi vysokou míru obětavosti patří všem dárcům velká vděčnost a poděkování. SBOROVÉ PŘÍJMY Předpoklad Skutečnost Předpoklad Salár Sborové sbírky Sbírky a dary Příjmy z pronájmu Příjmy celkem SBOROVÉ VÝDAJE Odvod repartic Odvod do pers. fondu Oprava a údržba Mzdové výdaje Poskytnuté dary Spotřeba energií Provozní výdaje Účetní výdaje Výdaje celkem V roce 2014 sbor hospodařil s deficitem ,- Kč. 15 březen 2015

16 ROZHOVOR S JIŘÍM VODIČKOU Madlenka Klinecká Jirko, hraješ na koncertních pódiích po celém světě jak se ti hrálo v naší modlitebně? V čem je tam pro tebe třeba rozdíl...? Na koncert ve vaší modlitebně vzpomínám moc rád, protože tam byla úžasná atmosféra a krásná akustika. Měl jsem pocit, že všechny lidi znám a že hraji na domácím koncertě. Právě tímto pocitem to bylo jiné, než když stojím na velkých pódiích, kde často moc velký kontakt s publikem nemám. Hraje se mi lépe, když cítím, že publikum nejen poslouchá, ale i hraje se mnou. Hrálo se mi opravdu moc hezky. Housle v tvých rukách zní nádherně. Znám je a vím, že není snadné na ně hrát, potřebují specifický přístup. Musel sis k nim hledat cestu, nebo ti to šlo samo? To je hezká otázka. Na tyto housle jsem si musel zvykat dlouho. Nechal jsem si je upravit od houslaře, aby mi lépe šly do ruky. Každý nástroj je trošku jiný, stejně jako každý člověk, a musí si jeden na druhého zvyknout. Ale asi po roce a půl, co na ně hraji, jsem si na ně opravdu zvykl a zjistil, jak z nich dostat úplné maximum. Za odměnu od nich dostávám důkaz, že housle hrají čím dál tím lépe a že svůj strop mají ještě daleko výš. Jsem rád, že je mám, i když je to na ně někdy dřina. Tvůj repertoár je hodně široký máš přesto nějakou oblíbenou skladbu? březen 2015 I když jako sólový houslista i komorní hráč musím hrát od Bacha po Vlacha tedy po současnost, mám rád období romantismu. Má své mantinely, ale jsou nejdále od sebe ze všech hudebních období. Dává mi větší prostor pro vyjádření sebe sama. Myslím, že je také nejsrozumitelnější publiku. Je to období, kde každý skladatel, myslím, mohl vtisknout své nejhlubší pocity na notový papír. Třeba takový Dvořákův violoncellový koncert nebo Griegův klavírní a z houslových třeba ten Čajkovského mne dokážou rozplakat. Nevyrůstal jsi v křesťanském prostředí, ale nyní se připravuješ na křest. Jak k tomu došlo, co tě k tomu přivedlo? Na tuto otázku asi malý odstavec nestačí, ale pokusím se na to odpovědět. Zjistil jsem, že život není jen o představách a snech, ke kterým směřujeme, a když se nám splní, tak chceme pořád víc a víc. Od šesti let jsem cvičil na housle proto, abych něco ve své budoucí kariéře doká- 16

17 zal. Později jsem zjistil, že to, co hraji, není jen technika a možnost ukázat se, ale že hudba má obrovskou sílu a hloubku, které jsem začal objevovat. Najednou to nebylo jen pouhé vystoupení s trémou na koncertech, ale prožitek z něčeho, co nám skladatel sdělil pomocí not. Největší zlom nastal v den narození mého syna Josífka, který mi změnil žebříček hodnot a to byl začátek cesty Mým křížem v životě je cestování a častá samota po hotelech a dopravních prostředcích, které ke svému životu nepotřebuji. Cestování v letadlech bych se nejraději vyhnul úplně. Ale bohužel to k mé práci patří. Vždy jsem na takových cestách přemýšlel, jestli se vrátím a jestli uvidím ještě svou rodinu. Pokaždé jsem se před cestou pomodlil, protože jsem se bál, a když jsem přijel po několika dnech či týdnech domů, tak jsem poděkoval. Až po nějaké době jsem si řekl, že bych byl sobec, kdybych prosil a děkoval jenom v situaci, kdy je mi nejhůř, a přitom je v životě tolik momentů, za které bych měl děkovat, ale nedělal jsem to. To byl pro mne důkaz, že jsem v rozpoložení se nechat pokřtít a odevzdat se Pánu Bohu. DALŠÍ ŠEDESÁTINY NA OBZORU Irena Chlebounová Rok 2015 nám přinesl do strašnického sboru další šedesátiny. Nechce se tomu věřit, ale už 19. března je oslaví náš milý kurátor, Petr Kocna. Kdybychom měli najít jedno slůvko, které by našeho bratra Petra charakterizovalo, asi bych použila termínu všudypřítomný. Skoro by se dalo použít úsloví Kam Pán Bůh nemůže, tam nastrčí Kocnu s Klineckým. Neboť pravá ruka našeho bratra faráře je k vidění na téměř každé akci strašnického sboru. Jeho obětavost v tomto směru jako by neznala mezí. A to přesto, že je zaměstnán na lékařské fakultě, tedy v povolání, které by samo o sobě stačilo vyplnit veškerý volný čas a vytáhnout z člověka všechnu sílu i entuziasmus. Protože rád a velmi dobře fotografuje, vysloužil si funkci hlavního dokumentaristy jak na pracovišti, tak i v církvi. To díky němu můžeme vidět kvalitní fotografie z bezmála všech akcí sboru na webových stránkách, ve sborovém dopise či v albu. Nadto si každý rok najde čas a podaruje své přátele kromě novoročenky ještě vlastnoručně vyrobeným kalendářem s květinovými či s architektonickými motivy. Bratra Petra jsem poznala jako pečlivého 17 březen 2015

18 učitele nedělní školy s řadou věroučných otázek, jimiž neúnavně zásoboval přípravná setkání učitelů. Jak jsem si všimla, tak stejně horlivě klade provokativní otázky na setkání střední generace, na staršovstvu i při jiných příležitostech. Zpívali jsme spolu v pěveckém sboru Salvátor i v žižkovském sboru Jeroným. Petr zpívá s nadšeným zápalem svůj tenor dodnes a nikdy nás neopomene pozvat na další koncert milovaného Jeronýma. Zdálo by se, že se náš kurátor vznáší v oblacích a praktické stránky života jsou mu cizí. Ale on se stejnou zarytostí pročítá pro mne nesrozumitelné dokumenty, technické zprávy a řeší praktické potřeby strašnického sboru v hospodářské radě nebo na celocírkevní úrovni. Jeho zaujetí pro počítač ho přivedlo k tvorbě a spravování webových stránek sboru. Viděli jste, jak mu zasvítí oči, když vypráví o nových možnostech, které toto médium nabízí? A k tomu má pro příchozího šibalský úsměv a z rukávu tahá veselé historky nebo citově zabarvené příběhy. Co mu popřát? Milý bratře Petře, ať Tě neopouští zdraví ani chuť do života. Ať máš svůj široký záběr pod kontrolou a moudře vybíráš, co stihnout a co vynechat. Ať Ti k tomu dává náš Pán své požehnání a obnovuje Tvé síly, aby ses nám neuštval. On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním, po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. (Žalm 103, 3 5) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SBORU Počet členů sboru k Přírůstky +11 křtem 9 přístupem 2 Úbytky -62 úmrtím 5 stěhováním 3 revizí 54 Počet členů sboru k březen 2015 Pokřtěni byli: Lucie Borovičková Rostislav Coller Kryštof Janeček Jonatan Najbrt Karel Adam Fára Anna Červenková Tereza Zvolánková Eliáš Cizl Tomáš Vojtíšek Zemřeli: Jitka Popelková Irena Jarošová Milada Pošmourná Věra Mikotová Vladimír Kříž 18

19 KALENDÁRIUM Ne výroční sborové shromáždění So 9.30 seniorátní školení varhaníků Ne 9.00 Květná, bohoslužby s VP Ne velikonoční sborové odpoledne Čt čtení pašijí Pá Velký Pátek, bohoslužby s VP Ne 9.00 Vzkříšení, bohoslužby s VP Pá Ne víkend Nedělní školy v Soběhrdech zasedání 33. synodu ČCE Ne 9.00 Boží hod svatodušní, bohoslužby s VP Ne 9.00 konec školního roku, bohoslužby s VP tábor strašnické NŠ (Vysoká Srbská) hory mládeže (Travná) Ne 9.00 začátek školního roku, bohoslužby s VP Pá Po prodloužený sborový víkend v Chotěboři Pá Ne Sjezd nejen evangelické mládeže (Litoměřice) PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ neděle 9.00 bohoslužby pro děti i dospělé pondělí Hovory nejen pro křesťany (čtrnáctidenně) pondělí setkání Chvíle ticha (čtrnáctidenně) středa setkání starší generace středa setkání konfirmandů středa setkání mládeže čtvrtek setkání mladších i starších dětí čtvrtek křesťanská služba (1x měsíčně) čtvrtek setkání učitelů Nedělní školy (1x měsíčně) čtvrtek staršovstvo (1x měsíčně) pátek setkání střední generace

20 strašnického sboru Českobratrské církve evangelické březen 2015 strasnice.evangnet.cz/sborovy-dopis Vydává: Farní sbor ČCE v Praze 10 - Strašnicích, Kralická 1001/4, Praha 10 - Strašnice gsm: ; Redakční rada: Irena Chlebounová, Jan Balcar, Ladislav Janeček, Jan Souček Foto: Petr Kocna, Pavel Klinecký; Grafická úprava: Tomáš Jelínek Bankovní spojení: Česká spořitelna, účet č /0800

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Základní š kola Kladno, Vaš atova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není -li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová

Základní š kola Kladno, Vaš atova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není -li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová VY_32_IN OVACE_PRV_499 Den upálení mistra Jana Husa S2 Autor: Irena Paulová, Mgr. Použ ití: 2. ročník Datum vypracování: 9.6. 2013 Datum pilotáž e: 27. 6. 2013 Metodika: Děti s i společně s učitelem prohlíž

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Střešovický. evangelík. na září 2013

Střešovický. evangelík. na září 2013 Střešovický evangelík na září 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha 725

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře

Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře Na opakované dotazy ohledně způsobu financování povšechného sboru a zejména pak Ústřední církevní kanceláře podáváme přehlednou zprávu o hospodaření

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

TISK č. 14 (Komise D)

TISK č. 14 (Komise D) TISK č. 14 (Komise D) 1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 14 ROZPOČET 2015, REPARTICE, SBÍRKY A PERSONÁLNÍ FOND 2016 A) Úvod k rozpočtu pro rok 2015 Rozpočet Českobratrské církve evangelické

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ ZÁZNAMY KÁZÁNÍ ARCHA VÍRY PŘÍBRAM CD č.1 1) Boží dobrotivost 7) Pojď a následuj mě Lubo Jakab 2) Získej neomezenou vůli 8) Samuel 3) Bůh je láska

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Mistr. Jan Hus SVĚDEK JEŽÍŠE KRISTA

Mistr. Jan Hus SVĚDEK JEŽÍŠE KRISTA Mistr Jan Hus SVĚDEK JEŽÍŠE KRISTA CITÁTY MISTRA JANA HUSA Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Pracovní řád díla Jeronymovy jednoty.

Pracovní řád díla Jeronymovy jednoty. Pracovní řád díla Jeronymovy jednoty. Čl.1. Čl.2. Čl.3. Postavení a poslání Jeronymovy jednoty /dále jen JJ/. JJ je zvláštním zařízením českobratrské církve evangelické, bez právní subjektivity, zřízeným

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_344 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

ZPRÁVY A OHLASY Květen 2015

ZPRÁVY A OHLASY Květen 2015 ZPRÁVY A OHLASY Květen 2015 Měsíčník novoměstského sboru ČCE Zprávy ze staršovstva 8.4.2015 Ročník XIV. Staršovstvo jednalo o dalším provozování sborového domu v Novém Městě. V.Hrouda poděkoval všem členům

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Jakmile si ve východiscích porozumíme, je vše ostatní pouhou aplikací.

Jakmile si ve východiscích porozumíme, je vše ostatní pouhou aplikací. CÍRKEVNÍ MANAGEMENT Na začátek je třeba uvést rámec mého sdělení (= přesvědčení, z nichž vycházím): a) Slovo management je odvozeno z anglického to manage, což znamená řídit, zvládat. Nejde o řízení podniku,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

TISK č. 20 (Komise A, B, C, D)

TISK č. 20 (Komise A, B, C, D) PASTORAČNÍ PRACOVNÍCI V ČCE TISK č. 20 (Komise A, B, C, D) A) Úvod Z důvodů změn, kterými ČCE v současné době prochází a které mají mj. vliv na financování církve, se synodní rada zabývala stávajícím systémem

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více