VÝROČNÍ ZPRÁVA obecně prospěšné společnosti. ČESKÉ DOTEKY HUDBY EM-ART, o.p.s. Za rok 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA obecně prospěšné společnosti. ČESKÉ DOTEKY HUDBY EM-ART, o.p.s. Za rok 2007"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA obecně prospěšné společnosti ČESKÉ DOTEKY HUDBY EM-ART, o.p.s. Za rok 2007 Zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, dne 15. prosince 2006 do rejstříku, pod značkou O vložkou číslo 146. Předseda správní rady: Mgr. Jan Choděra Místopředseda správní rady: MVDr. Jiří Liška Předseda dozorčí rady: Mgr. Miloslav Kučera Ředitel společnosti: Bc. Miroslav Matějka Sídlo společnosti: Fügnerova 653, Jičín Provozovna: Pohořelec 25, Praha 1 IČO: DIČ: CZ ODDÍL A / Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení obecně prospěšné společnosti. Základním posláním společnosti dle zakládací listiny a statutu je organizace je poskytování obecně prospěšných služeb. Obecně prospěšná společnost poskytuje tyto obecně prospěšné služby definované zakládají listinou a specifikované jejím statutem. V roce 2007 se jednalo o tyto činnosti: a) propagaci hudebního umění a kultury b) založení odborné knihovny a hudebního archivu jako veřejné služby c) umožnění používání práv či prodeje práv k produktům společnosti d) Vzdělávací a informační činnost v oboru kultury Dominantní oblastí je pořadatelství a producentství v oblasti kultury. OBSAH, CÍLE A HISTORIE MEZINÁRODNÍCH FESTIVALOVÝCH PROJEKTŮ Projekt obecně prospěšné společnosti České doteky hudby Em-Art kontinuálně navazuje na festivalové projekty v Praze v každoročním konání se. Společnost se etablovala v prosinci 2006 a začala rozsáhle působit na kulturním území ČR. Společnost implementuje řadu ostatních festivalů a kulturních podniků v ČR. Ty posléze pořádá - dramaturgicky, produkčně i mediálně zajišťuje, a to včetně Dvořákova festivalu, který se řadí k festivalům s nejdelší tradicí a k nejrozsáhlejšímu festivalu klasické hudby svého druhu a zaměření v Evropě.. Za tuto krátkou dobu existence smluvně provázal jako výhradní organizátor významných mezinárodních festivalových projektů v České republice : - 1 -

2 KAŽDOROČNÍ MEZINÁRODNÍ FESTIVALOVÉ PROJEKTY SPOLEČNOSTI : České doteky hudby Doteky hudby a poezie, mezinárodní hudební festival, Praha, 9. ročník Dvořákův Festival - Turnov, Jičín, Sychrův - mezinárodní hudební festival, 52. ročník Pardubické hudební jaro mezinárodní hudební festival, 29. ročník NEPERIODICKÉ AKCE MIMOŘÁDNÉ AKCE, FESTIVALY, CYKLY KONCRTŮ Pražské nedělní koncerty - cyklus koncertů Divadlo na Vinohradech Praha- Festival "Světových klasických dramat"- Moskevské divadlo Na Pokrývce Sergeje Arcibaševa Legendy Národního divadla cyklus koncertů Gala koncert - mimořádný koncert Praha, Klementinum Ensemble Martinů a česká soudobá hudba koncert v Galerii Miró PODPOROVATELÉ A PARTNEŘI FESTIVALOVÝCH PROJEKTŮ PODPOROVATELÉ: Ministerstvo kultury ČR Nadace Leoše Janáčka, Nadace Bohuslava Martinů, Nadace Život umělce, Nadace OSA Krajský úřad Libereckého kraje Krajský úřad Královéhradeckého kraje Krajský úřad Pardubického kraje SPOLUPOŔADATEL: Hlavní město Praha Městská část Praha 1 Armonico Praga Bon Art Production (pražské festivaly) HLAVNÍ PARTNER : Škoda auto a.s. OFICIÁLNÍ PARTNER : Wadia, a.s. PRE, a.s., Gorenje HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŔI: Český rozhlas, Česká televize MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: Harmonie, Instinkt, Revue Prostor, Tradice, Akce v Praze, Listy Prahy 1, Pražan, Art&Antique, Scéna - 2 -

3 HISTORIE FESTIVALOVÝCH PROJEKTŮ SPOLEČNOSTI V PRAZE V hlavním městě se festival České doteky hudby koná již od roku Poslední ročníky se konají vždy ve spolupořadatelství hlavního města Prahy a Městské části Praha 1, což lze považovat za zřetelný projev významné společenské objednávky a zadostiučinění. To, že festival pevně zakotvil v kulturním životě Prahy, svědčí i pravidelná záštita významných osobností v minulosti : Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák, primátor hlavního města Prahy Pavel Bém, ale i velvyslanec Německa v Praze Michael Líbal, premiér ČR Stanislav Gross, či vybraní poslanci PSP ČR, starostové Městské části Praha 1. Uváděním nejen českých, ale také zahraničních umělců, podporuje festivalový projekt společnosti posílení kulturní sounáležitosti členských zemí EU, a to jak v Pražanech či návštěvnících z jiných koutů naší vlasti, tak v návštěvnících zahraničních. Zejména je početná účast umělců z německy mluvících zemí /například prof. Unette Unger z Drážďan, Sonatori Ensemble Karlsruhe, Tallin string Quartet, Jaroslav Sonsky a další/. Tradici, kterou tento festival v pražském kulturním životě vytvořil, včetně jeho pozitivních reflexí, podpořili někteří významní občané tím, že přijali členství ve správní a dozorčí radě nově vzniklé obecně prospěšné společnosti, jenž je ze zákona bezplatné. I toto bylo jistým uznáním za práci na poli české festivalové tvorby a hudebně literárního umění zakladateli festivalové společnosti a řediteli M.Matějkovi. Správní a dozorčí rada pracuje ve složená - místopředseda senátu PČR MVDr. Jiří Liška, velvyslanec ČR na Kypru Ing. Jan Bondy, generální ředitel České filharmonie prof. Václav Riedlbauch, člen zastupitelstva hlavního města Prahy a ředitel společnosti TCPV Mgr. Jan Choděra, bývalý finanční ředitel ČT Ing. František Lambert, šéfredaktor časopisu Harmonie PhDr. Luboš Stehlík, ředitel Škoda pro východní trhy a Čínu Škoda Auto a.s. Ing. JUDr. Luboš Kopecký, mediální poradce klubu ČSSD v PSP ČR, Mgr. Miroslav Kučera, starosta města Jičína Ing. Martin Puš. V Praze se koná v těch nejreprezentativnějších historických prostorách: Rudolfinum, Anežský klášter, Zrcadlová kaple Klementina, Lichtenštejnské palác, Betlémská kaple. Prostory patří k vysoce reprezentativním, příjemným, umocňujícím atmosféru festivalu, jsou vhodné jak k adventním, vánočním či novoročním koncertům a umožňují adekvátní kontakt umělců s diváky. V současné době společnost, která nyní transformovaný pražský festival pořádá, rozšířila působnost o ohromnou tradici dalších tří mezinárodních festivalů. To ji řadí k osmi nejvýznamnějším festivalovým společnostem v ČR. RENOMOVANÍ UMĚLCI NA FESTIVALECH V MINULOSTI I DNES : Z celé široké řady umělců uvádíme /mimo výčet v referenci níže/ : Zdeňka Procházková, Petr Štěpánek, Gabriela Vránová, Walerie Zavadská, Tereza Kostková, Hana Kofránková, Schola Gregoriana Pragensis, Moravské klavírní trio, Aleš Bárta, Jiří Bárta, Bohemia Trio, Jaromír Klepáč, Antiquarius Consort Praha, Artemiss Trio, Gran Duetto Concertante, Virtuosi di Praga, Andrea Kalivodová

4 REFERENCE PROF. IVAN KURZ - Ćeské doteky hudby dříve Festival Doteky hudby a poezie Festival Doteky hudby a poezie se za 9 ročníků svého konání stal již neodmyslitelnou součástí pražského kulturního života. Festival se koná výhradně v Praze a ke svým koncertům využívá reprezentativních prostor (Anežský klášter, Betlémská kaple, Lichtenštejnský palác, Kostel Sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí, Rudolfinum, apod.). Je jediným pravidelným festivalem, který prezentuje českou soudobou hudbu v historickém kontextu a též v kontextu současné básnické a literární tvorby. Prezentuje neprávem opomíjené básníky a spisovatele, kteří by pomalu upadali v zapomnění. V neposlední řadě poskytuje platformu pro mladou generaci interpretů, básníků i skladatelů. Během své již 8-leté (letos 9. ročník) existence získal úctyhodných 790 abonentů. Roste podíl koncertů ve vánočním období, což významně přispívá k uplatnění zájmu pražského publika ze všech věkových skupin. Nabízí špičkovou komorní hudbu s řadou zajímavých premiér. V uplynulých osmi ročnících vystoupili na festivalu takové osobnosti jako např.: Radovan Lukavský, Věra Galatíková, Saša Rašilov, Jiří Štěpnička, Taťjana Medvecká, Boris Rösner, Otakar Brousek, Jan Šťastný, Ladislav Lakomý, Bořivoj Navrátil, sólisté a soubory : České noneto, Ivan Ženatý, Ensemble Martinů, Kateřina Englichová, Smetanovo trio, Apollón kvartet a další. Uvedená jména jsou zárukou nejvyšší úrovně festivalu. Dramaturgie celého festivalu je vynalézavá, prezentuje zajímavé protipóly: Např.: Černohorský Seger, Bach / Liszt, Boelmann Bach, Händel / Janáček, Martinů Bizet Ravel, Ibert, Piazzolla / Fischer, Teml / Chopin, Matys / Kubička Inretpretačně je letošní ročník zajištěn neobyčejně silně: Aleš Bárta, Andrea Kalivodová, Virtuosi di Praga, Jiří Bárta, Ivan Ženatý, Jaromír Klepáč, Radovan Lukavský, a další. Bez nadsázky lze konstatovat, že máme před sebou festival, který je nekonvenční, který drží vysokou laťku umělecké úrovně a který již opakovaně prokázal svoji životnost a sounáležitost s pražským kulturním životem. V Praze, Prof. Ivan Kurz V oblasti vedlejší doplňkové činnosti jde zejména o tyto služby, které společnost následně provozuje či částečně využívá : a) konzultační a poradenská činnost v oblasti hudebního umění b) reklamní činnost c) agenturní činnost v oblasti kultury a umění d) služby jinde nezařazené v oblasti Public Relations e) provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích činností - 4 -

5 ODDÍL B / Roční výkazy účetní závěrky, jsou součástí dańového přiznání. a její ekonomické ukazatele zveřejněny na webu. Vybrané ekonomické údaje pro rok 2007 Mzdové náklady celkem: Ostatní služby: Základní kapitál: Provozní dotace celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ODDÍL C / Podmínky na povinný audit nebyly naplněny, proto výrok auditora k roční účetní závěrce není nutný. Roční účetní uzávěrka stvrzena usnesením dozorčí rady společnosti. ODDÍL D / Přehled o peněžních příjmech a výdajích-platební bilance dne schválena a odsouhlasena usnesením správní rady společnosti na jejím zasedání v Kosmonosech v Hotelu Galatea a definována na základě schváleného rozpočtu pro rok 2007 správní a dozorčí radou společnosti dne Viz tabulka. ČESKÉ DOTEKY HUDBY EM-ART, o.p.s. NÁKLADY Nájem koncertních prostor, prací a služeb 5% ,00 Honoráře umělců 20% ,50 Propagace 40% ,20 Provozní náklady 25% ,62 Celkem ,32-5 -

6 ČESKÉ DOTEKY HUDBY EM-ART, o.p.s. VÝNOSY Nadace - příspěvky 95000,00 Sponzorské smlouvy a Smlouvy o reklamě a propagaci ,00 HLMP + Městská část Praha 1 - příspěvky na projekt ,00 MKČR - dotace ,00 Krajské úřady, obce - darovací smlouvy a příspěvky ,00 Zahraniční zdroje 0,00 Úřad práce - příspěvek na zaměstnanost 70000,00 Nadměrný odpočet DPH 13806,00 Ostatní - finanční prostředky na veřejně prospěšný účel ,00 Bankovní kladné úroky 2041,88 Prodej CD a vstupenek ,00 Příjem z vedl. činnosti (agentura 40 koncertů) ,50 Fin.vklad zakladatele ,00 Celkem ,38 ODDÍL E / Platební bilance bankovního účtu byla ke dni schválena a odsouhlasena usnesením správní rady společnosti na jejím zasedání v Kosmonosech v Hotelu Galatea dne Výše nákladů ve výši ,32 Kč a výše příjmů ve výši ,38 Kč. ODDÍL F / Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů v souladu s přijatým rozpočtem správní a dozorčí radou společnosti dne , upraven V oblasti plánovaných výdajů byl předpoklad naplněn o 46 % a příjmová část rozpočtu vykázala se též o 70 % Kč vyšší. /Viz tabulka/. ODDÍL G / Rezervní fond obecně prospěšné společnosti ke dni nebyl za 1 rok činnosti zatím zřízen, a rovněž tedy nikterak využíván. Plánovaný rezervní fond bude zřízen k a jeho aktiva budu v novém hospodářském roce čerpána na zajišťování hlavní činnosti společnosti a režijní oblasti hlavní činnosti. ODDÍL H / Společnost vlastní pouze drobný dlouhodobý majetek pro zajištění hlavní a provozní činnosti v hodnotě ,-Kč - 6 -

7 ODDÍL I / Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění činností doplňkových a náklady na vlastní činnost (správu) obecně prospěšné společnosti je definován v členění podle nákladů v souladu s přijatým rozpočtem správní a dozorčí radou společnosti dne ODDÍL J / Změny zakládací listiny společnosti nenastaly a složení řídicích orgánů, k nimž došlo v průběhu roku, doznalo změny oproti původnímu složení a to na postu předsedy a místopředsedy správní rady. Ke změně došlo právoplatnou jednomyslnou volbou na schůzi správní rady , kdy předsedou byl zvolen Mgr. Jan Choděra a místopředsedu správní rady MVDr. Jiří Liška. ODDÍL K / Jiné další údaje stanovené správní radou nebyly definovány. Předkládá a zpracoval ředitel společnosti a zakladatel Bc. Miroslav Matějka - 7 -

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 ČESKÉ DOTEKY HUDBY EM-ART, o.p.s. Zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, dne 15. prosince 2006 do rejstříku, pod značkou O vložkou číslo 146. Vedena u Městského soudu v

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. Zlín, nám. T.G. Masaryka 5556, PSČ 760 01

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. Zlín, nám. T.G. Masaryka 5556, PSČ 760 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Adresa společnosti: Statutární orgán společnosti: Ředitel společnosti Správní rada: Zprávu vypracoval(a): Telefon: Filharmonie Bohuslava Martinů,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Hudebního informačního střediska, o.p.s. v roce 2013

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Hudebního informačního střediska, o.p.s. v roce 2013 Hudební informační středisko, o.p.s. Besední 3, 118 00 Praha 1 IČO 25091328 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hudebního informačního střediska, o.p.s. v roce 2013 Tel: 257312422 e.mail: his@musica.cz

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Hudebního informačního střediska, o.p.s. v roce 2014

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Hudebního informačního střediska, o.p.s. v roce 2014 Hudební informační středisko, o.p.s. Besední 3, 118 00 Praha 1 IČO 25091328 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hudebního informačního střediska, o.p.s. v roce 2014 Tel: 257312422 e.mail: his@musica.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 - SLADOVNA PÍSEK o.p.s. (dle Zákona o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb., platné verzi pro rok 2010)

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 - SLADOVNA PÍSEK o.p.s. (dle Zákona o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb., platné verzi pro rok 2010) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 - SLADOVNA PÍSEK o.p.s. (dle Zákona o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb., platné verzi pro rok 2010) 1. PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM ROCE 2010 S

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011 KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011 OBSAH Poslání organizace Základní informace Řídící orgány společnosti Ředitel společnosti

Více

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně 2010 Slovo na úvod Nadace pro transplantace kostní dřeně vznikla v roce 1992 s cílem vybudovat v České republice program dobrovolného dárcovství kostní

Více

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010)

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010) JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 0 Obsah 1 Poslání organizace 4 2 Základní informace 5 Řídící orgány společnosti Ředitel společnosti 7 Zaměstnanci

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A společnosti BALET PRAHA, o.p.s. za rok 2013 Mono No Aware Foto: Pavel Hejný společnost se sídlem v ul. Wolkerova 24/3, 160 00 Praha 6 je zapsaná v rejstříku obecně prospěných

Více

Akcionáři SAZKA, a.s., jsou výhradně občanská sdružení působící v oblasti českého sportu a tělovýchovy.

Akcionáři SAZKA, a.s., jsou výhradně občanská sdružení působící v oblasti českého sportu a tělovýchovy. Výroční zpráva 2001 Hlavní smysl své existence a činnosti spatřuje naše společnost v pomoci oblastem veřejného zájmu českému sportu a tělovýchově, zdravotnictví, kultuře, důležitým sociálním a charitativním

Více

DIALOG O DOMOVĚ, kombinovaná technika na papíře

DIALOG O DOMOVĚ, kombinovaná technika na papíře Výroční zpráva 2004 DIALOG O DOMOVĚ, kombinovaná technika na papíře Pomáháme druhým k vítězství! Prioritami SAZKA, a.s., při naplňování strategických cílů jsou: otevřený a vstřícný postoj vůči veřejnosti,

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně 2009 Obsah Slovo na úvod 4 Struktura nadace 5 Historie nadace a jejích programů 6 Zpráva o činnosti A. Osvětová práce a získávání finančních prostředků

Více

Slovo na úvod... 2 Historie nadace... 3

Slovo na úvod... 2 Historie nadace... 3 NADACE PRO TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ Slovo na úvod.................................................................... 2 Historie nadace...................................................................

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 09 Obsah 09 Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 Zasedání Správní rady v roce 2010 ve složení (zleva): Ing. Miroslav Weis, Bc. Radek Vonka, Ing. Vladislav Raška,

Více

Výroční zpráva 2014. Ing. Pavel Kusý, předseda dozorčí rady. 2 0 1 4 V ý r o č n í z p r á v a 1 S t r á n k a

Výroční zpráva 2014. Ing. Pavel Kusý, předseda dozorčí rady. 2 0 1 4 V ý r o č n í z p r á v a 1 S t r á n k a Výroční zpráva 2014 Vážení přátele, dovolte, abych z pozice předsedy dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Evropské školicí centrum a současně z pozice občana města Litomyšle, kde tato instituce sídlí,

Více

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Úvodní slovo zakladatelů Milí přátelé, v uplynulém roce jsme si prošli hlubokou krizí, následným oživením a pozitivním vývojem,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2013: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 2 Profil společnosti 3 Významné události v roce 2013 4 Klíčové údaje 6 Obchodování

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Centrála: Spálená 16 113 04 Praha 1 - Nové Město Česká republika Pracoviště centrály: Na Pankráci 121 140 00 Praha 4 Česká republika Telefon:

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Chráníme to nejcennější

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Chráníme to nejcennější VÝROČNÍ ZPRÁVA 214 Chráníme to nejcennější 1 OBSAH Slovo předsedy představenstva.... 5 Základní údaje o společnosti.... 6 Organizační schéma pvzp... 7 Zpráva o podnikatelské činnosti.... 8 Zpráva o vztazích

Více

AUDITOR 7/2011. Malí a střední auditoři v (po)krizové době Hospodářská recese nepřichází. Obsah

AUDITOR 7/2011. Malí a střední auditoři v (po)krizové době Hospodářská recese nepřichází. Obsah AUDITOR 7/2011 Obsah AKTUALITY Jiří Mikyna novým ředitelem úřadu KA ČR... 2 Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Aktuální změny v nabídce vzdělávacích akcí na 2. pol. 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

Poděkování. Mgr. Romana Hrabáková ředitelka Domu národnostních menšin, o.p.s

Poděkování. Mgr. Romana Hrabáková ředitelka Domu národnostních menšin, o.p.s Obsah Poděkování...2 1. Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s.,...3 2. Základní údaje o organizaci...4 3. Orgány společnosti a organizační struktura...5 4. Vznik Domu národnostních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Maltézská pomoc, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Maltézská pomoc, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 21 Maltézská pomoc, o.p.s. 1 SLOVO PREZIDENTA Vážený čtenáři, Česká republika prožila v roce 21 významné politické a hospodářské změny. Naše zem si uvědomila, že nás očekávají zkrácené státní

Více