Přichází projekt. kousek můj STRANA 22. Chcete začít úspěšně podnikat? Pomůžeme vám! Vědecký inkubátor ČVUT oslavil rok své existence

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přichází projekt. kousek můj STRANA 22. Chcete začít úspěšně podnikat? Pomůžeme vám! Vědecký inkubátor ČVUT oslavil rok své existence"

Transkript

1 tecnicall Čtvrtletník Českého vysokého učení technického v Praze tak na tomhle je kousek můj ROZHOVOR s prorektorem Františkem Vejražkou STRANA 4 Přichází projekt Tripod - odpověď ČVUT na transfer technologií STRANA 20 Chcete začít úspěšně podnikat? Pomůžeme vám! Vědecký inkubátor ČVUT oslavil rok své existence STRANA 16 Centrum Tereza ČVUT pomáhá zrakově postiženým studentům STRANA 22

2 KalendÁŘ Vědecké konference na ČVUT v Praze květen září května ITS 07 Mezinárodní konference zaměřená na problematiku teoretických základů ITS technologií, projektování a řízení ITS, otázky bezpečnosti ITS a klíčové telepatické aplikace. Kontaktní osoba: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. Místo konání: hotel Olšanka, Praha Webové stránky: 16. května Pozemní komunikace pro příští desetiletí Moderní trendy a metody plánování, projektování a realizace pozemních komunikací v extravilánu a ve městech. Kontaktní osoba: prof. Ing. František Lehovec, CSc. Místo konání: Masarykova kolej ČVUT v Praze Webové stránky: 17. května POSTER ročník mezinárodní studentské vědecké konference. Kontaktní osoba: Dr. Ing. Libor Husník Místo konání: Fakulta elektrotechnická ČVUT Webové stránky: května SD 2007 Mezinárodní odborná konference k otázkám udržitelného rozvoje území. Kontaktní osoba: Ing. Jana Frková, Ph.D. Místo konání: Praha Webové stránky: června 15. konference studentů v matematice na VŠTEZ Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jaroslav Černý, CSc. Místo konání: Hotel Technik, Lázně Bohdaneč června MESAQIN 2007 Mezinárodní konference o metodách měření kvality přenosu hlasu, audio a video signálů v telekomunikačních sítích. Kontaktní osoba: doc. Ing. Jan Holub, Ph.D. Místo konání: Hotel K + K Central, Praha Webové stránky: června Scientia Est Potentia Konference je věnována propagaci nového studijního oboru Geoinformatika. Kontaktní osoba: prof. Ing. Aleš Čepek, CSc. Místo konání: Fakulta stavební ČVUT Webové stránky: června Kvantové grupy Konference o zobecnění symetrie kvantových systémů. Kontaktní osoba: prof. RNDr. Čestmír Burdík, DrSc. Místo konání: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT června Integrované systémy a kvantové symetrie Každoročně konané setkání matematických fyziků. Kontaktní osoba: prof. RNDr. Čestmír Burdík, DrSc. Místo konání: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT Webové stránky: června Konference ESHO 24. mezinárodní konference European Society for Hyperthemia Oncology. Unikátní setkání cca 200 odborníků z 30 zemí z oblasti medicíny, biologie a specialistů na elektromagnetické pole. Tématem konference je relativně nová metoda pro léčbu nádorových onemocnění mikrovlnná hypertemie. Kontaktní osoba: prof. Ing. Jan Vrba, CSc. Místo konání: Karolinum UK, Praha Webové stránky: nebo www. carolina.cz června Modelling of Heterogeneous Materials with Applications in Construction and Biomedical Engineering Konference zaměřená na teoretické modelování a numerickou simulaci mechanických a transportních vlastností heterogenních a porézních materiálů s aplikacemi ve stavebnictví a biomedicíně. Kontaktní osoba: prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc. Místo konání: Fakulta stavební ČVUT Webové stránky: července 18th EAEEIE Annual Konference Výroční konference Evropské asociace pro vzdělávání v elektrotechnice a informatice. Kontaktní osoba: Ing. Jaromír Hrad, Ph.D. Místo konání: Praha Webové stránky: července ICPIG 2007 Mezinárodní konference pokrývající problematiku jevů v ionizovaných plynech. Kontaktní osoba: prof. Stanislav Pekárek, CSc. Místo konání: Hotel Top, Praha Webové stránky: září 3rd International Conference on Industrial Applications of Holonic and Multi-Agent Systems Cílem konference je poskytnout příležitost k odborné široké diskuzi mezi výzkumnými a vývojovými pracovníky a odborníky z praxe v oblasti návrhu a vývoje holonistických a multiagentních systémů a jejich uplatnění v průmyslové praxi. Kontaktní osoba: prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc. Místo konání: Regensburg, Německo Webové stránky: září Eurographics 2007 Nejprestižnější evropská konference v oblasti počítačové grafiky pokrývá všechny důležité směry v moderní počítačové grafice. Kontaktní osoba: doc. Ing. Jiří Žára, CSc. Místo konání: areál ČVUT v Dejvicích Webové stránky: září TWEPP Konference se zaměří na aspekty elektroniky pro experimenty částicové fyziky urychlovacími zařízeními z hlediska obecného zájmu uživatelů. Kontaktní osoba: RNDr. Michael Solar, CSc. Místo konání: Hotel Olympic, Praha Webové stránky: září Mendel mezinárodní konference věnována problematice Soft Computing. Kontaktní osoba: prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc. Místo konání: Fakulta strojní ČVUT Webové stránky: září 5th Conference on Protection Against Radon at Home and at Work Mezinárodní konference s hlavními tématy: pohled EU na radonovou problematiku, měření a přístrojová technika, dozimetrie a výpočet dávek, národní radonové programy. Kontaktní osoba: RNDr. Lenka Thinová Místo konání: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT Webové stránky: září Trendy v biomedicínském inženýrství Kontaktní osoba: prof. Ing. Jiří Holčík, CSc. Místo konání: Fakulta biomedicínského inženýrství Webové stránky: září Fibre Concrete mezinárodní konference zaměřená na vláknobetony, jejich výrobu, navrhování a využívání v praxi. Kontaktní osoba: Ing. Michaela Frantová Místo konání: Fakulta stavební ČVUT Webové stránky: září ISEF 13. mezinárodní konference elektromagnetického pole a mechaniky. Kontaktní osoba: prof. Ing. Ivo Doležel, CSc. Místo konání: Fakulta elektrotechnická ČVUT Webové stránky: září TRANSTEC Prague 07 Mezinárodní konference zaměřená na problematiku řízení a optimalizace silniční a městské dopravy. Kontaktní osoba: prof. Ing. Mirko Novák Místo konání: Fakulta dopravní ČVUT Webové stránky: 14. září Procesní a zpracovatelská technika Kontaktní osoba: prof. Ing. František Rieger, DrSc. Místo konání: Fakulta strojní ČVUT Webové stránky: září Industriální stopy 2007 Konference o možnostech, smyslu a úskalí nového využití industriálních objektů a brownfield. Kontaktní osoba: PhDr. Benjamin Fragner Místo konání: Praha, Kladno, Liberec, Ostrava Webové stránky: září TECHSTA 2007 Konference je zaměřená na nové trendy ve stavebnětechnologické přípravě a realizaci staveb, jakost a bezpečnost, minimalizace nepříznivých vlivů stavební výroby na životní prostředí. Kontaktní osoba: Ing. Mária Párová Místo konání: Fakulta stavební ČVUT Webové stránky: září CESB 07 - Central Europe towards Sustainable Building Cílem konference je směřování a pokrok udržitelné výstavby budov ve středoevropském regionu. Kontaktní osoba: prof. Ing. Petr Hájek, CSc. Místo konání: Fakulta stavební ČVUT Webové stránky: 2

3 EDITORIAL ČVUT Spolupracuje s podniky Technické university v celém vyspělém světě včetně České republiky si stále více začínají uvědomovat, že jejich úkoly v současné společnosti jsou trojí: výuka a výchova kvalitních odborníků v oblasti technických a přírodních věd, základní i aplikovaný výzkum a vývoj v oborech jejich působení, a v neposlední řadě také přenos výsledků jejich výzkumu a vývoje do praxe. České vysoké učení technické v Praze buduje svou mater iální i prostorovou infrastrukturu a rozvíjí účast svých akademických pracovníků i studentů ve výzkumu tak, aby bylo oprávněné o něm hovořit jako o universitě, pro níž výzkum představuje rovnocennou složku k výuce. Přenos vědeckých výsledků z university nebo i jiné výzkumné instituce do praxe a jejich využití v průmyslu není jednoduchou záležitostí obsah Kalendář ČVUT spolupracuje s podniky...tak na tomhle je kousek můj. - rozhovor s prorektorem Františkem Vejražkou Veletrh ikariéra měl rekordní účast firem Fórum 2007 Oslavy 300 let ČVUT České univerzity čelí globálním výzvám Výstava Technika očima technika Mentoring ČVUT Projekt Alumni sdružuje absolventy ČVUT Robiáda Vědecký inkubátor ČVUT oslavil rok své existence Soutěž upozornila na talenty aplikovaného výzkumu prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc. a je nutné, aby i pro něj byla na universitě i v průmyslových firmách vybudována potřebná infrastruktura a byl nalezen společný jazyk mezi akademickým a průmyslovým světem. Průmyslové firmy také mohou při vhodně navázaném dialogu významně ovlivňovat výuku na technických universitách, aby neustrnula na vžitých schématech a přizpůsobovala se co nejlépe jejich požadavkům na absolventy technických universit vstupující do praxe. Nezbytnou podmínkou je vzájemná znalost obou prostředí.tento bulletin má být výzvou ke zmíněnému dialogu. prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc. prorektor pro vědu a výzkum ČVUT Projekt Tripod - odpověď ČVUT na transfer technologií Katedra biomedicínské techniky pomáhá v rozvoji lékařské techniky Centrum Tereza ČVUT pomáhá zrakově postiženým studentům Centrum pro radiochemii a radiační chemii ČVUT Když si věda hraje, průmysl se nezlobí Centrum kariérního poradenství ČVUT pro studenty i firmy Studentský klub Silicon Hill spolupracuje s IT firmami AGM Štola Josef slouží k výuce studentů Skanska má zájem o studenty z Fakulty stavební Elektřina na dlani Kariérní kurzy na ČVUT v Praze tecnicall Bulletin TecniCall vychází jako výstup rozvojového projektu ČVUT v Praze podpořeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Název TecniCall Číslo 1/2007 Vydavatel, adresa redakce Rektorát ČVUT Zikova Praha 6 IČO: URL Šéfredaktor prof. Ing. František Vejražka, CSc. Editor Mgr. Andrea Vondráková Redakční rada Ing. Marie Kovandová Fakulta stavební Ing. Ivan Šiman Fakulta strojní Mgr. Natálie Šeborová Fakulta elektrotechnická Ing. Libor Škoda Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Jiří Horský Fakulta architektury prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. Fakulta dopravní Ing. Ida Skopalová Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT Mgr. Petr Durdík Masarykův ústav vyšších studií ČVUT Bc. Štěpánka Maliňáková Centrum pro radiochemii a radiační chemii Mgr. Jan Sova Technologické a inovační centrum ČVUT Mgr. Andrea Vondráková Rektorát ČVUT, odbor vnějších vztahů doc. RNDr. Květoslava Lejčková, CSc. Rektorát ČVUT, odbor pro vědeckou a výzkumnou činnost Ondrej Príšin Studentská unie ČVUT Alexandra Hroncová externí spolupráce Grafika a sazba Marek Prchal Fotograf David Neugebauer Datum vydání 30. dubna 2007 Periodicita čtvrtletník Náklad 3500 kusů Cena ZDARMA Evidenční číslo MK ČR E Jazyková korektura Mgr. Andrea Vondráková Distribuce: ČVUT v Praze 19 Robert Bosch České Budějovice a ČVUT podepsaly smlouvu o spolupráci Foto na titulu Philips Přetisk článku je možný pouze se souhlasem redakce a s uvedením zdroje. 3

4 Rozhovor...vím, jak hřejivý je pocit, když vidíte průmyslové zařízení a můžete si říci, tak na tomhle je kousek můj. O spolupráci ČVUT a průmyslu s prorektorem Františkem Vejražkou Proč je pro ČVUT důležité prezentovat výsledky své vědecko-výzkumné činnosti podnikům? Za dobu, co působím na ČVUT, se mnohokrát změnil názor na učitelskou, vědeckou a výzkumnou činnost jeho pracovníků. Podobně se měnil názor na tzv. spolupráci s praxí. Kdysi až nepřiměřeně preferovaná, potom opomíjená, dnes vyhledávaná. Osobně si myslím, že věda, pedagogika i praxe by v práci našich učitelů či v činnosti jednotlivých pracovišť měly být rozumně harmonicky zastoupeny podle povahy pracoviště a podle zaměření pracovníka. Ony nás totiž jaksi zušlechťují. Vědecká práce přináší podněty pro výuku, rozvíjí schopnosti exaktního myšlení učitelů i studentů. Protože není zatížena každodenními požadavky trhu, může přinášet výsledky, kterým nemá průmysl čas se věnovat. A ty mohou být pro průmysl užitečné. Teoretická výbava našich lidí, schopnosti navrhovat a konstruovat a jejich dovednosti v laboratorních experimentech a ojediněle i unikátní přístroje v laboratořích dovolují přijímat od průmyslu zakázky na práce, které sám, z nejrůznějších důvodů, nemůže uskutečnit. Průmysl může pomoci Průmysl zase může pomoci s experimenty, na které naše prostředky nestačí a které jsou v jeho zájmu. Takovéto kontakty nejednou přerůstají do velmi těsné dlouhodobé spolupráce. Vychováváme absolventy ne pro jejich samotnou výchovu, ale proto, aby se dobře uplatnili. Musíme proto dobře vědět, co je máme učit. A to nám mohou říci jen v podnicích, do nichž odcházejí. V praxi také často získáváme informace o nejnovějších technologiích, jindy na ně podniky upozorňujeme my. Co nejvíce užitečných podnětů Odborníci z praxe se podílí na tvorbě našich učebních plánů, jsou členy našich státních zkušebních komisí. Přejeme si, aby jich bylo co nejvíce, abychom měli co nejvíce užitečných podnětů. A tak je na druhé straně dobře jim ukázat, co umíme. A jsme rádi, když se naše výsledky uplatní. Z vlastní zkušenosti vím, jak hřejivý je pocit, když vidíte průmyslové zařízení a můžete si říci, tak na tomhle je kousek můj. Je třeba ještě poznamenat, že spolupráce s praxí může přinést i slušné finanční prostředky, a to jak na materiál, tak na odměny a může tak přispívat ke zmenšení odlivu mladých pracovníků ze školy. Můžete uvést konkrétní případy výzkumné činnosti ČVUT v praxi? Jak jsem uvedl, stojíme o to, aby se naše výsledky uplatňovaly v praxi. A mnoho se jich uplatňuje velmi úspěšně. Namátkou mohu uvést například výzkum spalování paliva v budoucích motorech osobních vozidel, vývoj speciálního serveru pro Vodafone, který umožňuje modifikovat SIM karty mobilních telefonů a zlepšovat tak služby zákazníkům. 4

5 Úspěšné uplatnění v praxi Velmi zajímavý byl i vývoj pohonných jednotek pro zařízení pro průzkum mořského dna, ale i třeba rozpoznávání registračních značek aut v tunelech, na dálnicích a na parkovištích. Z oblasti biomedicíny musím uvést registraci obrazu děložního hrdla pro posouzení rakovinného onemocnění. Projekt byl řešen pro americkou firmu STI International. Nesmím opomenout vývoj programů pro řízení elektrických lokomotiv ŠKODA-ČKD a v neposlední řadě vývoj přijímače družicové navigace GPS, GLONASS a Galileo a využití družicové navigace při řízení městských křižovatek (bylo úspěšně ověřeno na 6 velkých křižovatkách v Praze), při zabezpečení dopravy nebezpečných nákladů a při zabezpečení provozu na vedlejších železničních tratích. Který podnik nebo firma se může stát partnerem ČVUT? Myslím, že není dobře dělit podniky na partnery a nepartnery. Máme s řadou podniků podepsané dohody o spolupráci, ale jsme otevřeni i ostatním, vždyť jsme veřejná vysoká škola. K nejlépe fungujícím a nejrozsáhlejším kontaktům patří v současné době kontakty se Škodou Holding v Plzni, Škodou Auto v Mladé Boleslavi, s podnikem Bosch v Českých Budějovicích a s Komerční bankou. Podniky podporují dobré studenty, např. vypisováním cen o nejúspěšnější diplomové práce, nejlepší doktorské práce. Pozornost si jistě zaslouží tzv. trainee programy, které umožňují studentům pracovat ve vývoji firmy na projektech, být členem vývojového týmu a řešit současně bakalářskou nebo magisterskou diplomovou práci. Podniky podporují dobré studenty Náplní podobný je připravovaný projekt mentoringu, kde se odborník z praxe stává rádcem studenta, např. při řešení projektu, volbě předmětů ve škole a student má možnost po určitý čas sledovat každodenní práci mentora inženýra v podniku. Ovšem máme mnoho spoluprací zcela drobných, rád vzpomínám např. na ZPA Trutnov. Asi přede dvěma léty přijela skupinka projektantů s 12 speciálními problémy z oblasti měření, řízení a automatizace. Podařilo se nám je správně nasměrovat na odborná pracoviště školy, vznikla spolupráce, která pomohla problémy vyřešit. O jaké absolventy mají české podniky největší zájem? A jaká je úspěšnost absolventů ČVUT v zahraničí? Sám se zabývám družicovou navigací a kdysi naše pracoviště navštívila delegace londýnského Inmarsatu a viděla námi vyvíjený přijímač. Vyvíjel se ve skrovných podmínkách a používali jsme jen základní laboratorní vybavení. Delegace se divila a ptala se, kde máme sofistikovanější a drahé přístroje. Odpověděl jsem, že nám naše výbava stačí a že při využití jednodušších zařízení musíme lépe rozumět podstatě zpracování, což je pro konstruktéra výhoda. Po návštěvě pozvali jednoho absolventa z naší laboratoře, aby pracoval v Londýně a po čase jsem byl pozván i já. Hned první den pobytu u Inmarsatu se na mne kdosi smál ve výtahu. Ukázalo se, že to byl člen té delegace. Velmi chválil našeho absolventa a říkal, že porozuměl mému tvrzení o lepším pochopení podstaty problému při používaní jednoduššího laboratorního vybavení. Nedávno našli naši studenti chybu v produktu renomované firmy. Velmi mne blažilo, když jsem mohl sledovat, jak jejím pracovníkům na workshopu vysvětlují, co udělali špatně. prof. Ing. František Vejražka, CSc. Od r je prorektorem ČVUT pro vnější vztahy. Vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT (FEL). Odborně působí na katedře radioelektroniky FEL v oblasti teorie signálů a je předním českým odborníkem na rádiovou navigaci, zvláště družicovou. Podílel se na projektu rádiového vybavení letadla L610, vedl tým, který vyvinul přijímač družicové navigace předaný do výroby v podniku Mesit Uherské Hradiště, vedl projekt zavádění družicové navigace do Armády ČR, dílčí projekt týkající se vývoje přijímače systému GALILEO v 6. rámcovém programu EK a konečně projekt Ministerstva dopravy Účast České republiky v projektu GALILEO. 5

6 Událost V úterý 6. března proběhl v prostorách dejvického ČVUT, konkrétně na fakultách elektrotechnické, strojní a dopravní, již třináctý ročník oblíbeného veletrhu pracovních příležitostí s názvem ikariéra, který je zaměřený na studenty a absolventy vysokých škol technického směru. Veletrh ikariéra Jakub Weberschinke měl rekordní účast firem Akce byla pořádána studentskou organizací IAESTE při ČVUT v Praze. Kromě veletrhu, který byl vyvrcholením několikaměsíčního snažení, zajišťuje organizace IAESTE řadu dalších projektů. Většina z nich je orientována na personální poradenství. Jejich cílem je pomoc studentům se získáním odborné praxe a zprostředkování kontaktu mezi akademickou půdou a firemním sektorem. Nejdynamičtěji se rozvíjejícím projektem je server Jako každým rokem, i tentokrát veletrh na ČVUT startoval sérii veletrhů pracovních příležitostí na dalších vysokých školách po celé České republice. Tento ročník byl výjimečný z hlediska zúčastněných firem veletrhu se zúčastnilo více než 100 významných společností, jako např. Honeywell, Accenture nebo Altran. Návštěvnost se vyšplhala k úctyhodným třem tisícům. Organizace IAESTE zaznamenala řadu příznivých ohlasů jak ze stran firem, tak ze stran studentů, kterým je akce určena. Snahou organizátorů pro příští ročník veletrhu ikariéra bude i nadále zajištění dalších renomovaných a atraktivních společností, aby byla účast na tomto veletrhu významným přínosem pro všechny zúčastněné. Jakub Weberschinke 6

7 Událost Mgr. Petr Durdík Fórum 2007 Ing. Martin Tlapa, MBA náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR absolvent MBA na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze Přínos MBA pro kariérní růst manažerů Manažerské studium prošlo v posledních sedmnácti letech v České republice značným vývojem. Nový studijní program, který se počátkem devadesátých let v nabídce vzdělávání objevil, byl program Master of Business Administration, známý pod zkratkou MBA. Jednou z prvních institucí, které začaly toto studium v Čechách nabízet, byl Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze. Za 16 let absolvovalo studium MBA na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze více než 500 posluchačů a ústav se stal jedním z významných poskytovatelů MBA. Každá vzdělávací instituce vítá odezvy od svých absolventů, jak jim dané studium pomohlo v jejich kariéře. Z tohoto důvodu zorganizoval Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze setkání Fórum 2007, kterého se zúčastnili absolventi, posluchači a členové akademického sboru a zhodnotili význam studia MBA. Zároveň byli pozváni manažeři z firem v České republice, aby se dozvěděli o významu takového studia pro svůj osobní i profesní rozvoj. Setkání Fórum 2007 se uskutečnilo v sobotu 24. března 2007 v TOP HOTELU Praha. Program zahájila doc. Ing. Helena Fialová, CSc., která je dlouhá léta vedoucí programu MBA. Pozvání přijal také rektor ČVUT v Praze prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., který připomněl 300 let vzniku ČVUT v Praze a úspěchy významných absolventů, kteří na této škole studovali. Na Fórum 2007 přijeli také zástupci a dlouholetí spolupracovníci partnerské Sheffield Hallam University z Velké Británie, Dr. Tim Davidson-Hague, Dr. Robert Jones a Dr. David Brown, který vyzvedl význam mezinárodní spolupráce, zejména výměnu zkušeností expertů z obou zemí. Hlavním dopoledním bodem programu byla přednáška MUDr. Mgr. Radvana Bahbouha, Ph.D., zaměřená na kariérní rozvoj manažerů. V odpolední části programu vystoupili v diskusi absolventi studia MBA na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze Ing. Martin Tlapa, MBA, Ing. Tomáš Jirsa, MBA, Ing. Yveta Slišková, MBA, RNDr. Mária Gálová, MBA, doc. Ing. Jiří Dudorkin, CSc., MBA, Ing. Miloš Pícha, MBA. Reakce diskutujících na studium MBA byly pozitivní. Bylo jistě zajímavé slyšet, jak lze využít znalostí z krizového managementu při povodních, jak zorganizovat volební kampaň využitím poznatků ze studia MBA, o důležitosti navázaných kontaktů při studiu, návod jak skloubit studium MBA, rodinu a výchovu dětí a také jak se zvýšily absolventům platy nebo jak se zařadili do skupiny výjimečných osobností. Všichni účastníci setkání Fórum 2007 se shodli na tom, že MBA nejsou jen tři písmena, ale významný proces poznávání a seberealizace. Mgr. Petr Durdík 7

8 REPORTÁŽ Mgr. Andrea Vondráková OSLAVY 300 let ČVUT Po celý akademický rok 2006/07 si České vysoké učení technické v Praze připomíná 300 let trvání své existence. Vrcholem Oslav byl Týden techniky, který proběhl od 15. do 19. ledna 2007 za účasti prezidenta republiky Václava Klause, zástupců vlády, rektorů zahraničních univerzit, diplomatického sboru, zástupců církví, českého průmyslu, členů akademické obce ČVUT a dalších významných zástupců vědy, výzkumu a vzdělávání. Z vrcholných společenských akcí zahájil Týden techniky 16. ledna koncert klasické hudby v podání České filharmonie vedené dirigentem Petrem Vronským v Rudolfinu. Den poté 17. ledna se konalo v Betlémské kapli slavnostní zasedání Vědecké rady ČVUT, při němž byly předány čestné doktoráty za osobní přispění v oblasti vědy, technologií, managementu nebo politiky. Titul Doctor honoris causa ČVUT v Praze získal Stuart E. Graham, prezident Skanska AB ze Švédska, Josef Kittler, profesor na University of Surrey z Velké Británie a Václav Klaus, prezident České republiky. Týden techniky vyvrcholil Slavnostním zasedáním Akademického senátu a Vědecké rady 18. ledna ve Španělském sále Pražského hradu. 8

9 Mezi řečníky shromáždění byli prezident ČR prof. Václav Klaus, rektor ČVUT prof. Václav Havlíček, evropský komisař pro školství, vzdělávání a kulturu Ing. Ján Figeľ, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Dana Kuchtová, primátor hlavního města Prahy MUDr. Pavel Bém. Rektor ČVUT prof. Václav Havlíček se ve svém projevu zmínil o významu a tradici technického vzdělávání u nás a o jeho potřebě i nadále se rozvíjet a cítit podporu české veřejnosti. Týden techniky završila vernisáž výstavy Technika očima technika v Lapidáriu Betlémské kaple, která bude pro veřejnost otevřena až do 30. června Významnou společenskou akcí byl také Ples ČVUT v Obecním domě, který se konal 17. února 2007 a obnovil tak tradici plesů ČVUT. Česká národní banka vydala v únoru 2006 minci k 250. výročí narození F. J. Gerstnera a k 200. výročí zahájení výuky na pražské polytechnice. Česká pošta vydala v lednu 2007 poštovní známku. Mgr. Andrea Vondráková 9

10 UDÁLOST Michal Brnušák České univerzity čelí globálním výzvám Univerzity se musí co nejdříve změnit, pokud chtějí být partnerem pro další rozvoj společnosti. Tak by se dal shrnout hlavní závěr konference The Third Mission: Building the Entrepreneurial University, kterou uspořádal projekt Tripod 27. března 2007 na ČVUT v Praze. Na konferenci, které se zúčastnili přední představitelé ČVUT i významní zástupci VŠCHT, VŠE, ČZU, a ZČU v Plzni, vystoupili světově uznávaní odborníci na oblast transferu technologií a spolupráce univerzit a podnikatelské sféry. Příspěvky přednesli prof. Rudolf Haňka, bývalý vicepresident Wolfson College v Cambridge a člen Finanční rady, zodpovědné za hospodaření Cambridgeské univerzity, Laslo Olah, výkonný ředitel společnosti Texas Institute of Science, která se specializuje na propojování poptávky technologicky orientovaných podniků s nabídkou vědeckých a výzkumných kapacit na univerzitách po celém světě, nebo Charles Wessner, člen Národní akademie věd Spojených států a expert na praktickou inovační politiku, který pravidelně vystupuje v americkém kongresu a posuzuje inovační programy amerických technologických agentur. Jedním z problémů v postkomunistických zemích, na které během svého příspěvku upozornil Laslo Olah, je nedůvěra vědců v možnosti komerčního využití jejich vynálezů. Mezi vědci na východě panuje názor, že byznys je špinavá záležitost. To se musí změnit, řekl Olah. Cílem konference bylo předat zahraniční zkušenosti z transformování univerzit na tzv. univerzity podnikatelské a navrhnout model podnikatelské univerzity, který by se dal prakticky využít v místních podmínkách, uvedla Mgr. Natálie Šeborová, jedna z organizátorek konference. Podle profesora Haňky má Česká republika skvělou průmyslovou tradici a významný podíl technicky vzdělané populace. Proto je v současné situaci třeba hledat příležitosti, jak se vrátit zpět na výsluní evropské vědy. Transfer technologií přitom nikterak neohrožuje akademické hodnoty, neboť je prokázáno, že univerzity s vysoce vyspělým aplikovaným výzkumem mají vynikající výsledky i ve výzkumu základním. 10

11 Aktuality Charles Wessner dodal těmto tvrzením globální aspekt. Zdůraznil, že státy se musí výrazněji zaměřit na inovace, které jsou klíčem k udržení konkurenceschopnosti. Země jako Indie a Čína dnes investují obrovské částky do výzkumu a zároveň disponují levnou pracovní silou. Cestou, jak čelit této výzvě, je umožnit efektivní transfer znalostí z univerzit do podnikatelské praxe. Na univerzitách je, aby si uvědomily, že potřeby a problémy průmyslu mohou být základem prvotřídního výzkumu i nové společenské prestiže. Výstupem konference The Third Mission: Building the Entrepreneurial University je mimo jiné přehled překážek, které brání českým univerzitám na cestě k uplatnění modelu podnikatelské univerzity, jaký je znám především v anglosaském světě. Bohužel, neexistuje jednotný recept, který by dokázal všechny tyto problémy vyřešit. Existují však příklady univerzit, kterým se to podařilo, a nemusíme pro ně chodit tak daleko, třeba do Belgie na Katolickou univerzitu v Leuvenu. Podle Charlese Wessnera a profesora Miroslava Vlčka, prorektora ČVUT, bychom měli odložit jakousi profesní domýšlivost a nebát se alespoň některé prvky z těchto vzorů okopírovat. Než se však pustíme do velkých změn, zkusme najít to, co mohou naše univerzity průmyslu nabídnout a nabídnout to. Více o konferenci včetně jejích závěrů najdete na Ing. Jan Mikeš Výstava Technika očima technika České vysoké učení technické v Praze při příležitosti oslav třístého výročí založení technického vzdělávání v českých zemích vzdává hold technice. Jak? Výstavou Technika očima technika otevřenou v Lapidáriu Betlémské kaple, která vás provede světem rýsovacích prken, příložníků, výkresů a plánů, šroubováků, klíčů a ocelových měřítek, stejně tak světem jedniček a nul prvních počítačů, jako citem a provedením řemesla, vědecké disciplíny, oboru lidské činnosti, znalostí, obratností a uměním, které se skrylo do jediného slova technika. Odborné i laické veřejnosti je zpřístupněn nejenom netradiční pohled na vývoj technického vzdělávání v českých zemích, ale především pohled na vývoj techniky jako nedílného společenského fenoménu. Historie techniky není známkou stáří a opotřebovanosti, ale vývoje, nápaditosti a návaznosti našeho společného řemesla. Výstava je otevřená každý den, kromě pondělí, od 10 hodin do 17 hodin v Lapidáriu Betlémské kaple, Betlémské náměstí 4, Praha 1, do 30. června Michal Brnušák Ing. Jan Mikeš 11

12 TÉMA Mgr. Andrea Vondráková Mentoring ČVUT jedinečná nabídka pro české podniky Odbor vnějších vztahů Rektorátu Českého vysokého učení technického v Praze získal od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR rozvojový projekt pro rok 2007 s názvem Mentoring a účast předních odborníků z praxe ve vybraných oborech studia na ČVUT. K zahájení projektu mentoring se ČVUT v Praze inspirovalo na partnerské univerzitě Královském technologickém institutu ve švédském Stockholmu. Cílem programu je zvýšit kvalifikaci studentů tak, aby co nejlépe obstáli v zaměstnání a aby rozvíjeli svou osobnost. Mentoring podporuje kariérní růst a rozšiřuje pracovní příležitosti studentů. Studenti mají příležitost nahlédnout do skutečného pracovního prostředí v oboru svého mentora. Mimoto je program přínosem i pro mentory poskytuje jim nové informace, nápady, podněcuje je k vlastnímu rozvoji a k získání kontaktů na svou alma mater. Důvody projektu Analýza provedená v rámci vzniku komunikační strategie ČVUT směrem k podnikům ukazuje, že stávající struktura oborové výuky může reagovat pouze v omezené míře na požadavky průmyslové praxe. Situace vyplývá z omezeného personálního i materiálového vybavení jednotlivých oborů, které umožňují zajistit požadované oborové vzdělání především v rámci základních teoretických předmětů, ale s omezenou složkou praktické činnosti studentů. Aktuálnější požadavky praxe na kvalitnější oborovou přípravu absolventů technické vysoké školy mohou být zajištěny pouze v omezené míře, spíše individuální aktivi- tou jednotlivých oborových kateder a oborů a většinou bez systematické podpory školy. Přímý kontakt s odborníky z praxe (mentory) pomůže prohloubit spolupráci, navázat nové kontakty, přispět k výměně zkušeností s podniky a institucemi. V neposlední řadě se domníváme, že program umožní studentům ČVUT blíže nahlédnout do problémů podniků a usnadnit tak přechod do praxe a zrychlit jejich kariérní růst. Cílem projektu Mentoring na ČVUT v Praze je: - přispět k zapojení odborníků z praxe do přímé oborové výuky - zajistit větší podíl předních odborníků z praxe při vedení samostatných projektů studentů - individualizace vztahu odborníků z praxe s studentů prostřednictvím tzv. mentorshipu po vzoru předních světových univerzit Harmonogram projektu Fáze projektu mentoringu na ČVUT: únor až duben 2007 oslovení podniků, firem a institucí s nabídkou přednášek z praxe a mentoringu na ČVUT květen zpracování databáze přednášejících oborníků a Katalogu mentorů ČVUT pro rok vytvoření webových stránek programu mentoring, jejich propagace mezi studenty červen vytvoření databáze CV a esejí od studentů ČVUT kandidátů na zapojení do programu mentoring - studenti zpracují strukturované CV a krátkou esej na téma jejich budoucí profese, svou složku budou adresovat mentorovi, kterého si v katalogu zvolili 12

13 červen červenec mentoři si z nabídky písemných materiálů zvolí 4 uchazeče, kteří budou pozváni na ústní pohovory - uchazeči absolvují ústní pohovory s mentory, vyhlášení PARTNERŮ červenec září 2007 období mentorship spolupráce mentora a studenta (mentee), student se schází s mentorem v jeho zaměstnání přímý kontakt s praxí říjen listopad 2007 zahájení přednášek některých mentorů ve výuce listopad prosinec 2007 zhodnocení výstupní anketa spokojenosti studentů na základě dotazníků Co přináší mentoring mentorovi? Mentoring znamená vytvoření vzájemného vztahu a oboustrannou inspiraci. Mnohý manažer po absolvování programu konstatoval, že se začal dívat novýma očima na svoji práci, time management, způsoby delegování a vedení lidí vůbec. Po několika letech manažerské práci si člověk osvojí osvědčený způsob komunikace a protože se jeho podřízení přizpůsobují jeho stylu vedení, pod tlakem operativy přestává hledat a nacházet další prvky, které posouvají celý tým kupředu. V kontrastu k myšlení mladého člověka často padají klapky z očí. Tím, že ukazuje cestu mladému člověku, je manažer postaven do situace, kdy znovu s odstupem přehodnocuje své způsoby práce a sám nachází nové. Předávat zkušenosti znamená zároveň přemýšlet o efektivitě vlastních cest a koučování sebe sama. Mentoring se tak může stát i zajímavým způsobem, jak předcházet syndromu vyhoření. Co přináší mentoring podniku? Každý podnik, který chce prosperovat, hledá své kádrové rezervy. V době, kdy mnoho schopných vysokoškoláků odchází do ciziny, je mentoring šancí získat ty nejaktivnější z nich na svou stranu, ukázat jim možnosti doma a dát pocit, že někam mohou patřit. Nezřídka právě technici získávají své první místo na základě prováděné praxe či právě mentoringu. Mentoring je možnost nanečisto zkusit, zda by oboustranná další spolupráce byla výhodná. Mgr. Andrea Vondráková 13

14 Aktuality Michal Mildorf Projekt Alumni sdružuje absolventy ČVUT Alumni je mezinárodně zavedené označení pro absolventy vysoké školy. Vychází z latinského slova alumnus (student). ČVUT Alumni je označení pro projekt, jehož cílem je vytvořit funkční síť absolventů, bývalých i nynějších akademických pracovníků ČVUT a čestných členů. Pro absolventy ČVUT znamená Alumni jedinečnou příležitost k vytváření a udržování kontaktů se svými spolužáky, a to jak na úrovni osobní, tak profesionální. Propracovaná internetová databáze poslouží nejen k vyhledávání a aktualizaci dat členů ČVUT Alumni, ale zároveň umožňuje interaktivní komunikaci mezi všemi členy v rámci projektu a informuje členskou základnu o všech novinkách a setkáních. Kvalitním absolventským programem získává na prestiži také univerzita. Především pak díky přístupu k jedinečné zpětné vazbě od absolventů, možnosti seminářů a přednášek z praxe pro studenty a spolupráci na výzkumných projektech. ČVUT je průkopníkem mezi Alumni projekty v České republice, stejně podobně jako tomu je v oblasti studentských organizací. V současné chvíli startuje pilotní fáze ČVUT Alumni. Očekává se, že během roku 2007 se do projektu zapojí přes 500 absolventů a akademických pracovníků ČVUT, kteří se budou projektu i nadále aktivně účastnit. Více informací o programu určeném všem absolventům a pracovníkům ČVUT naleznete na Michal Mildorf 14

15 Aktuality ING. Petr Beneš Robiáda Technická olympiáda ČVUT Po vzoru tradičních soutěží pro středoškoláky, jakými jsou matematické, fyzikální nebo biologické olympiády, připravilo České vysoké učení technické v Praze první ročník nové soutěže pro studenty středních škol Technické olympiády ČVUT. Letošní ročník je nazvaný Robiáda, protože tématem je řízení malých samostatných mobilních robotů robíků, kteří spolu zápasí ve dvou disciplínách. První disciplínou je Robolabyrint. Úkolem soutěžících je připravit program, který robíka provede bludištěm představovaným bílou čárou na tmavém podkladu. Hodnotí se rychlost projetí zadané trasy i míra odchylky od sledované čáry. Druhá disciplína - Robosumo je obdobou japonského zápasu sumo. Dva robíci jsou umístěni v kruhové aréně a vzájemně se snaží jeden druhého z arény vytlačit. Zvolená strategie je přitom plně v rukou programátora. Robot může klamat tělem, složitě manévrovat nebo naopak vytlačit protivníka hrubou silou a podobně. Soutěž je složena ze dvou kol - kvalifikačního a finálového. V kvalifikačním kole programují soutěžící virtuální modely robíků. Připravené simulační prostředí je přístupné přes webový prohlížeč a umožňuje naprogramovat chování robotů pro obě soutěžní disciplíny. Na základě výsledků tohoto kola bude vybráno dvacet nejúspěšnějších řešitelů, kteří postoupí do celorepublikového finále. Finálové kolo proběhne v červnu během týdenního pobytu vybraných soutěžících na ČVUT v Praze. Finalisté dostanou k dispozici skutečné malé roboty odpovídající parametrům soutěžní kategorie minisumo a budou mít tři dny na seznámení se s nimi a přípravu svých řídících programů. Čtvrtý a pátý den budou věnovány finálovému turnaji. Ten určí konečné vítěze, pro které jsou připraveny peněžité ceny. Během pobytu v Praze bude také pro všechny finalisty zajištěno ubytování, strava a doprovodný program. Soutěž je určena pro všechny studenty středních škol bez rozlišení věkových kategorií. Předchozí zkušenosti s robotikou, elektronikou nebo mechanikou nejsou nutné. Hlavním cílem celého projektu Technické olympiády ČVUT je poskytnout studentům prostor pro bližší seznámení se s technikou a podpořit zájem středoškoláků o studium technických a přírodovědných oborů, a to nejen na ČVUT. Bližší informace jsou dostupné na internetových stránkách soutěže Petr Beneš Ing. Petr Beneš 15

16 Rozhovor Mgr. Jan Sova Vědecký inkubátor ČVUT oslavil rok své existence Vědecký inkubátor ČVUT, jehož start byl možný jen díky spolupráci se švédskou společností IKANO, vznikl v roce Vědecký inkubátor ČVUT pomáhá zakládat malé, inovativně přemýšlející a technologicky orientované firmy a následně je podporuje v první fázi jejich fungování na trhu. Počátkem roku 2007 inkubátor představoval jedinou instituci svého druhu na území hl. m. Prahy, která poskytovala začínajícím podnikatelům širokou škálu inkubačních služeb. Zároveň je jediným inkubátorem v ČR, jehož provoz je plně hrazen ze soukromých zdrojů. Inkubátor je nedílnou součástí Technologického inovačního centra ČVUT, které má statut podnikatelského a inovačního centra v rámci evropské sítě EBN (European Business Network). Celková plocha inkubátoru je okolo 700 m 2 a v současnosti disponuje osmnácti kancelářemi. Kromě komplexního zázemí potřebného pro každodenní práci svých klientů inkubátor poskytuje také podpůrné služby v oblastech vzdělávání a poradenství. Klienty jsou především začínající, inovativní podnikatelé z řad současných studentů a zaměstnanců pražských univerzit. K silným stránkám Vědeckého inkubátoru ČVUT patří kromě rozsáhlé nabídky služeb zapojení do sítě kontaktů i velmi příznivá poloha. Klienti mohou dále využít vzájemných synergických efektů mezi firmami. Samozřejmostí je nabídka kancelářských prostor za zvýhodněné nájemné. Rozhovor s manažerem inkubátoru Mgr. Janem Sovou Čím se vlastně podnikatelské inkubátory zabývají? Podnikatelské inkubátory podporují vznik a rozvoj malých firem prostřednictvím zvýhodněného pronájmu kanceláří a systému podpory především vzdělávání a poradenství. Podle zkušeností ze Spojených států a Nizozemí inkubátory velmi výrazně snižují pravděpodobnost zániku začínajících firem ze zhruba 80 na 20 % po prvních pěti letech existence tzv. start-upů. V lednu jste oslavili první výročí své existence. Čeho jste za tu dobu dosáhli? Po slavnostním otevření Vědeckého inkubátoru ČVUT v lednu 2006 se nám podařilo poměrně rychle zaplnit nabízené kancelářské prostory. V druhé polovině roku 2006 došlo k rozšíření kapacity inkubátoru na dvojnásobek a v současnosti nabízíme ještě několik volných kanceláří pro začínající podnikatele. Inkubátor obohatila koncem minulého roku první skutečná spin-off firma, v níž má ČVUT kapitálový podíl. Podařilo se nám také rozběhnout tzv. koncept out of wall, což je podpora firmám, které si nepotřebují pronajímat kancelářské prostory, ale mají zájem o poradenské a vzdělávací služby nebo o využití reprezentativních prostor inkubátoru při jednáních s klienty a partnery. 16

17 Jaké jsou vaše plány pro rok 2007? V roce 2007 se chceme soustředit především na rozšíření a zkvalitnění poradenských služeb pro naše klienty začínající podnikatele. Pečlivěji se věnujeme propagaci naší činnosti prostřednictvím nových propagačních materiálů, vylepšením informačního potenciálu webových stránek a nově také díky aktivnímu vyhledávání a oslovování našich potenciálních klientů, zejména na fakultách ČVUT. Velkým cílem našich dalších aktivit je nalézt nové zdroje financování provozu Vědeckého inkubátoru ze soukromých, evropských či českých veřejných zdrojů. Veřejná podpora z prostředků města či kraje je nezbytná pro dlouhodobou stabilitu a další rozvoj podnikatelských inkubátorů, které mají nepochybně velmi pozitivní dopady na regionální ekonomiku. Malé a střední podniky, navíc inovativní a technologicky orientované, jsou stabilizátorem ekonomiky, mají velký exportní a růstový potenciál a jsou spjaty s daným regionem mnohem více než nadnárodní korporace. Kolik firem využívá služeb Inkubátoru? Čím se zabývají? V dubnu roku 2007 sídlilo ve Vědeckém inkubátoru ČVUT deset firem s právní formou s.r.o. Jedná se většinou o IT firmy, přicházející s inovací v určitém užším segmentu trhu. Nejvíce start-upů v inkubátoru je založeno studenty, mimo jiné i doktorandy, kteří mají často větší ochotu vzít na sebe podnikatelská rizika než akademici. Většina z nich pochází z Fakulty elektrotechnické, která má z ČVUT zřejmě největší inovační potenciál. Z hlediska počtu zaměstnanců je největší firmou Medicton group, která se zabývá hlavně ověřováním lékařských přístrojů a zdravotnickou technikou. Prvním out of wall klientem je Nower systems, který vyvíjí a prodává rezervační systémy pro sportovní centra. Ateliér Insophy se zabývá aplikovanou matematikou. Firma Quantasoft vyvíjí SW a HW v oblasti biometrie. Feramat Cybernetics nabízí automatizaci a optimalizaci technologií a provozů. První spin-off firmu ČVUT, kterou řídí zaměstnanci katedry kybernetiky z FEL, představuje Eyedea Recognition. Tato společnost zpracovává a prodává algoritmy pro digitální zpracování obrazu. Firma CTO, jež zatím jako jediná nevzešla z ČVUT, ale z ČZU, se zabývá navigačními technologiemi v cestovním ruchu. Firma Go4it se zabývá specifickými školeními v oblasti informačních technologií. Jaké služby nabízíte vašim klientům a kdo se jím může stát? Kromě zvýhodněného pronájmu kancelářských prostor na dobu maximálně 3 let nabízíme také systém podpory, který spočívá v pravidelných vzdělávacích akcích a individuálních konzultacích. Poradenství je, vzhledem k tomu, že naši klienti jsou technického zaměření, zacíleno především na oblast marketingu a propagace, na management, právo, komunikační dovednosti apod. Našich služeb mohou využívat začínající podnikatelé, kteří mají inovativní nápad a zpracovaný či rozpracovaný podnikatelský plán, který se stává hlavním vodítkem při následné pomoci našim klientům. Vstup firmy do inkubátoru musí být schválen Radou Technologického a inovačního centra. Mgr. Jan Sova 17

18 událost Soutěž upozornila na talenty aplikovaného výzkumu Natálie Šeborová Pro mladé vědce představuje každoroční vědecký seminář Workshop zpravidla první příležitost, jak prezentovat širší veřejnosti výsledky svého výzkumu, podpořeného z interních grantů ČVUT. Letošní 16. ročník přinesl mnoho zajímavých příspěvků, které jsou dokladem rostoucího potenciálu ČVUT na poli aplikovaného výzkumu. Mnoho z těchto návrhů však stále čeká na své uvedení do průmyslové praxe - podniky o jejich existenci často nemají ani tušení. I proto se letos v rámci Workshopu uskutečnila soutěž o Příspěvek s nejlepším využitím pro praxi, která dala vyniknout pěti originálním řešením s vysokým aplikačním potenciálem. Organizátorem soutěže byl projekt Tripod, který se zaměřuje na transfer technologií a rozvíjení spolupráce mezi univerzitou a podnikovou sférou. Vysoká úroveň soutěžních příspěvků, jichž se sešlo rovných šedesát, příjemně překvapila desetičlennou porotu složenou z akademických odborníků včele s předsedou Ing. Ivanem Šimanem, CSc., z Fakulty strojní ČVUT, zástupců podniků a partnerů projektu Tripod, jimiž jsou Institut Svazu průmyslu a Úřad pro ochranu průmyslového vlastnictví. Příspěvky byly hodnoceny ve třech kategoriích: originalita nápadu, úroveň rozpracování a využitelnost v praxi. První cenu si odnesl Lukáš Ferkl za příspěvek Řízení ventilace v dálničních tunelech. Tento projekt, jehož cílem bylo navržení algoritmu pro účinnější, úspornější a ekologicky šetrnější větrání dálničních tunelů, se může pochlubit již dvěma realizacemi v tunelech na dálnici D8, přičemž o dalším využití se jedná. Na druhém místě se umístil Petr Kolman s příspěvkem Inteligentní zařízení pro léčení problémů s nespavostí. Navržené zařízení, které pomocí zvukové a vizuální stimulace zkvalitňuje spánek, je unikátní použitím principu zpětné vazby, který je v současnosti v patentovém řízení. Na třetím místě skončil tým Karla Maiera, který do soutěže dodal příspěvek Simulační model urbanistického rozvoje. Tato softwarová aplikace umožňuje na základně vstupních dat a v souladu s platnými zákony a předpisy modelovat dopad na prostředí, a tak může pomoci úřadům územního plánovaní při pořizování územních plánů. Čtvrté místo obsadil Marek Záleský s příspěvkem Měření prostorových deformací v těle vysoké opěrné gabionové konstrukce. Výsledky tohoto měření, které bylo prováděno geotechnickou, nikoli obvyklou geodetickou metodou, mají zásadní význam pro navrhování bezpečnějších gabionových konstrukcí s vyšší životností. Cenu za páté místo si odnesla Klára Štrausová za příspěvek Optimalizace dávky koagulantu pomocí umělých neuronových sítí. Tento projekt využívá technologii neuronových sítí pro zefektivnění procesu úpravy vody. Natálie Šeborová 18

19 UDÁLOST Robert Bosch České Budějovice a ČVUT v Praze podepsaly smlouvu o spolupráci Ing. Barbora Schelová, Ph.D. Dne 22. března 2007 došlo k podpisu Rámcové smlouvy o spolupráci mezi Českým vysokým učením technickým v Praze a společností Robert Bosch, spol. s r.o. Obsahem Rámcové smlouvy o spolupráci je odborná a partnerská spolupráce včetně reklamních a sponzorských aktivit, např. odborné přednášky a prezentace pro studenty, odborná spolupráce s pobočkou ČVUT v Sezimově Ústí, tréninkové programy atd. Spolupráce přiblíží ČVUT praxi, umožní realizovat technické požadavky ve vývoji, příp. výrobě, umožní organizovat odborné praxe studentů a pomůže jim lépe se připravit na vstup do reálného života, doplnil za ČVUT jeho prorektor pro vnější vztahy prof. Ing. František Vejražka, CSc. ČVUT získá i témata pro bakalářské a diplomové práce a projekty. Studenti mohou získat stipendium firmy a být oceněni v soutěži o nejlepší diplomovou práci. Společnost Robert Bosch dosáhla během patnáctiletého působení v Českých Budějovicích řady úspěchů a domnívám se, že studentům máme co nabídnout, uvedla Dr. Barbora Schelová, vedoucí personálního oddělení Bosch České Budějovice. Z původně montážního závodu se stala firma se samostatným konstrukčním a vývojovým centrem, ve kterém navrhujeme autodíly pro největší světové automobilky. Pro některé z vyráběných autodílů jsme se stali tzv. Lead Plant to znamená vedoucím závodem, a tím pádem řídíme výrobu těchto dílů v závodech, např. v Americe, Číně atd. Studentům nabízíme stáže, praktika, diplomové práce i stipendia. Chceme, aby student měl možnost firmu poznat a měl zájem u nás po studiu začít pracovat. Myslíme i na absolventy, kteří nejsou z okolí Českých Budějovic. Těm poskytujeme příspěvek na nájem ve výši až 80% ceny tržního nájemného. Chceme zaujmout i nefinančními pobídkami, organizujeme řadu společenských a sportovních akcí, máme firemní mateřskou školku atd. I to přispělo k ocenění Zaměstnavatel Jihočeského kraje, které jsme získali. Jedním z největších úspěchů firmy Robert Bosch České Budějovice je realizace principů tzv. štíhlé výroby, nové koncepční a vývojové centrum a špičkové výrobky pro nejvýznamnější automobilky. Spolupráce s technickými univerzitami je pro nás nesmírně významná, protože dostatek odborníků je jedním z faktorů dalšího rozvoje firmy, uvedla Dr. Barbora Schelová. Doufáme, že si k nám najdou cestu absolventi, kteří mají zájem dále se rozvíjet, po odborné i jazykové stránce. V souvislosti s novými projekty, které budou nabíhat koncem roku 2007 a v roce 2008, máme zájem prakticky o všechny technické profese, které můžete ve výrobním závodě najít. Strojaře, vývojové inženýry, inženýry kvality, plastaře. Pokud budou mít studenti zájem seznámit se blíže s firmou, budou mít možnost např. v rámci připravované akce Den zaměstnavatele s firmou Bosch, kterou ve spolupráci s prorektorem prof. Vejražkou společně připravujeme. Ing. Barbora Schelová, Ph.D. 19

20 Projekty Natálie Šeborová Projekt Tripod - odpověď ČVUT na transfer technologií Projekt Tripod vznikl v rámci ČVUT jako souhrn podpůrných aktivit, které vytvářejí optimální podmínky pro spolupráci mezi výzkumnou a podnikovou sférou. Pro vědecko-výzkumná centra na ČVUT, pracovní týmy i jednotlivce, kteří mají zájem ověřit si výsledky svého výzkumu v praxi, zajišťuje systém podpory, která umožní vyhledání, nabídnutí a realizaci vzájemného kontaktu mezi univerzitním a podnikatelským prostředím. Cílem projektu je nastartovat proces vzájemného propojení tvůrčího, výzkumného a technologického potenciálu univerzitního prostředí s potřebami, možnostmi a realitou komerčního světa. Základní filozofií Tripodu je maximální podpora vědeckých týmů i jednotlivců, kteří mají chuť a schopnosti využít výsledky svých výzkumů v podnikatelské praxi. Na projektu Tripod se podílí řada významných pracovišť z jednotlivých fakult ČVUT ve spolupráci s vnějšími partnery, Institutem Svazu průmyslu a Úřadem pro ochranu průmyslového vlastnictví. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky. Více informací naleznete na Natálie Šeborová 20

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY x Jan Čermák, MEBIS s.r.o. Praha,

Více

Transfer technologií firma

Transfer technologií firma Transfer technologií Spin-off firma očima CleverTechnologies,, s.r.o. R. Fiala, K. Hána, H J. Kašpar, P. Smrčka O čem to bude? Transfer technologií - vymezení pojmů - proč transferovat - mýty a pověry

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor

IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor Trocha geometrie úvodem Konference GALEOS Start 2010 2 Vzdělání: budoucnost Propojení studia

Více

Cena Wernera von Siemense 2013 Všeobecná pravidla a podmínky soutěže

Cena Wernera von Siemense 2013 Všeobecná pravidla a podmínky soutěže Cena Wernera von Siemense 2013 Všeobecná pravidla a podmínky soutěže Společnost Siemens, s.r.o., reprezentant všech společností Siemens v České republice (dále jen Siemens), ve snaze podpořit prestiž českého

Více

Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě

Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě Kariérní centra na vysokých školách jsou v zahraničí mezi studenty velmi oblíbená. Zajdou se tam nejen poradit o tom, jakou cestou se ve své

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

IAESTE LC Brno Obsah

IAESTE LC Brno Obsah Závěrečná zpráva z Veletrhu ikariéra 2015 na VUT v Brně Obsah Úvod... 3 Veletrh ikariéra 2015 v číslech a grafech... 3 Workshopy... 8 Osvědčené součásti Veletrhu ikariéra z loňských let... 9 Novinky na

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Univerzity jako zdroje inovací?

Univerzity jako zdroje inovací? Univerzity jako zdroje inovací? Aleš Vlk Agentura CZECHINVEST 4.5. 2006 Brno Role inovací při rozvoji konkurenceschopných klastrů Obsah prezentace Vybraná fakta o inovacích Případová studie Twente Universiteit

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Technologický transfer v regenerativní medicíně

Technologický transfer v regenerativní medicíně Technologický transfer v regenerativní medicíně Ústav experimentální medicíny AV ČR MUDr. Petr Lesný Ústav experimentální medicíny Ředitelka ústavu Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. Cíl projektů Ústavu experimentální

Více

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz www.fm.tul.cz Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz Technická univerzita v Liberci Budova CxI Hlavní areál univerzity Rektorát, IC Budova A (sídlo FM) Menza 2 Základní

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

Zpráva o činnosti Centra inovací a transferu technologií PEF ČZU v Praze za rok 2013. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta

Zpráva o činnosti Centra inovací a transferu technologií PEF ČZU v Praze za rok 2013. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Materiál pro jednání kolegia děkana PEF ČZU v Praze dne 6. 11. 2013 Předkládá: prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c. děkan PEF ČZU v Praze

Více

Vzdělávání v inovacích

Vzdělávání v inovacích Inovace ve vzdělávání Vzdělávání v inovacích Praha, 6.prosince 2007 ESF JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Inkubátor RLZ při

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Spolupráce s firmami jak na to

Spolupráce s firmami jak na to VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0047 Spolupráce

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

Projektové vyučování odborných předmětů a předmětu praxe na středních odborných školách ve Zlínském kraji

Projektové vyučování odborných předmětů a předmětu praxe na středních odborných školách ve Zlínském kraji Projektové vyučování odborných předmětů a předmětu praxe na středních odborných školách ve Zlínském kraji Projektové vyučování vhodná forma vyučování praktické složky odborných předmětů a praxe na SOŠ:

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE P R O FIL U NICO RN CO LLEGE 2 013 VZDĚLÁNÍ UNICORN COLLEGE JE VAŠE OSOBNÍ KONKURENČNÍ VÝHODA Unicorn College je renomovaná soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní vysokoškolské vzdělání v oblasti

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity 1 Spolupráce univerzit s aplikační sférou TT (na bázi DV) + tzv.

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Jaroslav Lakomý České Budějovice, 2.4.2014 Seminář s účastí zahraničního experta věnovaný mechatronice 1 Doba řešení projektu:

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10.

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2015 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblas< výzkumu a vývoje

Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblas< výzkumu a vývoje Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblas< výzkumu a vývoje Mar4n Štorkán, ředitel mar4n.storkan@ins4tut sp.cz Prezentace projektu pro podniky 1 Fórum průmyslu a vysokých škol

Více

SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU

SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/33296 Název projektu Systém elektronické podpory studia Příjemce České vysoké učení technické v Praze Datum zahájení realizace

Více

Česká kosmická kancelář (CSO)

Česká kosmická kancelář (CSO) Česká kosmická kancelář (CSO) Cíl činnosti 1. Přispívat k dosažení a udržení co nejširšího a nejúčinnějšího zapojení ČR do kosmických programů a projektů, 2. Podporovat uplatňování přínosů kosmonautiky

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol Živě, 27.02.2012 Studium informatiky: přehled českých vysokých škol [zive.cz; 25/02/2012; David Polesný, Ivan Kvasnica ; Zaradenie: zive.cz] Pokud uvažujete o studiu na vysoké škole, pomalu se vám krátí

Více

Návrh čipu je dobrodružství, které se nikdy neomrzí, říká Petr Kadaňka, návrhář ON Semiconductor

Návrh čipu je dobrodružství, které se nikdy neomrzí, říká Petr Kadaňka, návrhář ON Semiconductor Návrh čipu je dobrodružství, které se nikdy neomrzí, říká Petr Kadaňka, návrhář ON Semiconductor Když jsem včera dělal rozhovor s ing. Petrem Kadaňkou návrhářem integrovaných obvodů společnosti ON Semiconductor,

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Elektronická podpora studia v bakalářských a magisterských studijních oborech na FBMI ČVUT Jozef ROSINA, Jiří HOZMAN děkan, proděkan

Více

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010 POZVÁNKA na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe Trh pracovních příležitostí 2010 Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Lednice, 23. února 2010 Cíle setkání Zahradnická

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství Ústav automobilního a dopravního Ústav automobilního a inženýrství Technická 2896/2 616 69 Brno tel: +420 541 142 271 fax: +420 541 143 354 e-mail: pistek.v@fme.vutbr.cz web: www.udt.fme.vutbr.cz Pracoviště

Více

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 v roce 2014 je informačně-poradenské centrum Jihomoravského kraje. Jeho cílem je zvyšovat zájem obyvatel regionu o další vzdělávání a rozvíjet jejich konkurenceschopnost

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY Prof. Ing. Dr. Otto Pastor, CSc. Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. Dopravní fakulta ČVUT v Praze pastor@df.cvut.cz Vysoká škola logistiky Přerov Vladimir.strakos@vslg.cz Internet of services Internet

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6.

ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6. ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6. 2012 Dne 19.6.2012 se u příležitosti ukončení druhého realizačního

Více

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Certifikační proces při certifikaci obou oblastí certifikace lektora vzdělávání i manažera vzdělávání budou zajišťovat a) Kmenoví pracovníci

Více

10. 11. 6. 2014 PRAHA, ANDEL S HOTEL POZVÁNKA. Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5 CMYK 98-24-1-3 PANTONE 7461 C CMYK 52-0-1-0 PANTONE 297 C

10. 11. 6. 2014 PRAHA, ANDEL S HOTEL POZVÁNKA. Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5 CMYK 98-24-1-3 PANTONE 7461 C CMYK 52-0-1-0 PANTONE 297 C POZVÁNKA CMYK 98-24-1-3 PANTONE 7461 C CMYK 52-0-1-0 PANTONE 297 C CMYK 0-0-0-100 PANTONE Process Blac 10. 11. 6. 2014 PRAHA, ANDEL S HOTEL Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5 CMYK 0-0-0-30 40 % PANTONE

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Cena Wernera von Siemense 2014 Všeobecná pravidla a podmínky soutěže

Cena Wernera von Siemense 2014 Všeobecná pravidla a podmínky soutěže Cena Wernera von Siemense 2014 Všeobecná pravidla a podmínky soutěže Společnost Siemens, s.r.o., reprezentant všech společností Siemens v České republice (dále jen Siemens), ve snaze podpořit prestiž českého

Více

Projekt Technologická síť Mühlviertel Jižní Čechy (MSB-TechNet)

Projekt Technologická síť Mühlviertel Jižní Čechy (MSB-TechNet) MSB- Technet byl koncipován jako přeshraniční kooperační projekt k propojení inovačních regionů Jižní Čechy a Horní Rakousko se zaměřením na Mühlviertel. Základem byla oboustranná analýza současného stavu

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ

Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ Doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D. Mgr. Luboš Kopecký Přerov 24. října 2012 Strana 1 26. červenec 2012 Co je Českáchemie.cz? českáchemie.cz = součást projektu Partnerství pro chemii

Více

Zkušenosti s rozvojem talentů holdingu CONTIPRO ZUZANA VONDROVÁ

Zkušenosti s rozvojem talentů holdingu CONTIPRO ZUZANA VONDROVÁ Zkušenosti s rozvojem talentů holdingu CONTIPRO ZUZANA VONDROVÁ Vzdělávací programy Vzdělávání pro studenty středních i vysokých škol, včetně doktorských programů FYBICH INSTITUT Contipro Cíle Představit

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993.

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Obsah 1. Úvod... 2 2. Poslání

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Za účetní období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 KDO JSME PRODUKTY SPOLEČNOSTI GUARANT INTERNATIONAL GUARANT International

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více