Prostory pro hudbu v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prostory pro hudbu v Praze"

Transkript

1 Prostory pro hudbu v Praze Jaroslav Smolka Akustika je součástí fyziky a jako taková patří mezi exaktní vědy. Kdybychom chtěli posuzovat prostory pro hudbu v Praze z tohoto kvantifikovatelného a materiálně kvalifikovatelného hlediska, museli bychom přesně měřit a počítat, využívat znalostí o schopnosti různých stavebních i interiérových materiálů pohlcovat či odrážet zvuk atd. To musejí ovládat ti, kdo prostory k provozování hudby staví nebo je rekonstruují, akusticky upravují a podobně. Hudební režie, v jejíchž barvách tu dnes - byť na půdě hudební teorie - vystupuji, je obor umělecký a ne vědecký. Ten vychází z uplatňování umělecky vkusových, tedy zvykově objektivních, ale vždy přece jen subjektivně zabarvených estetických hledisek, pojímá prostor pro hudbu vždy spíše jako jeden z nástrojů, jehož pomocí danou - interpretovanou nebo i nahrávanou - skladbu pomáhá realizovat. Pro to nejsou k dispozici žádná měřítka, rovnice ani výpočty. Proto mi dovolte, abych užíval jazyka prakticistického, opírajícího se o metaforická vyjádření, protože exaktní neexistují.je to jazyk, jaký známe v našem oboru spíš z kritik než z vědeckých prací. Nejsem akustik, jsem hudebník, svou režijní praxí a hudební zkušeností vybavený k zaujímání takových názorů. I ty mají svou cenu a hodnotu - pro zabydlování prostorů hudbou a její nahrávání v nich významnou. Hudbu lze provozovat všude, kde se chvěje vzduch a odrážejí zvukové vlny. Pro koncerty a nahrávání je však vhodné vybrat akustické prostředí, jež hudbě pomáhá, dotváří ji, umocňuje. V Praze máme takových míst mnoho. Profesionální koncerty se konají asi v 50 pražských objektech. A další v četných školách a jiných institucích, v divadelních prostorách. Ne všude ovšem hudba zní stejně a ne do každého prostoru se hodí kterákoliv hudba. I. SYMFONICKÉ KONCERTY Nejvzácnější jsou ovšem sály, kde lze provozovat koncerty symfonické, či dokonce oratorní a kantátové. Ideálním orchestrálním prostorem je Dvořákova síň Rudolfina. Ne náhodou v ní sídlí Česká filharmonie. Orchestr tady zní plasticky, vyrovnaně, s ideálním poměrem zvuku přímého a odraženého, který kopule sálu vrací s nádherným barevným oživením. Zní tu skvěle i každá komorní a koncertní hudba. Interpreti, kteří tu nejsou zvyklí hrát, si však stěžují, že špatně slyší partnery, sedící vedle nich na pódiu. Na tyto situace je nutné si zvyknout. Sál nezněl vždycky stejně. Mám v dobré paměti jeho tři podoby. Za vybavení lehkými děrovanými řadami křesel (vzpomíná se na ně jako na proutěná, ale taková 21

2 I JAROSLAV SMOLKA nebyla, byl to jiný, pevnější, ozdobně perforovaný materiál), která tam byla někdy od 40. let a jež já z konce toho desetiletí už pamatuji, vracela dnešní Dvořákova síň, tehdy zvaná jen Velký sál Rudolfina, mnohem světlejší zvuk. Rekonstrukce sálu v 70. letech akustiku drobným, ale zřetelným odstínem změnila: když při otřesech ze stavby tunelu metra padaly štuky na stěnách, byl sál skoro na rok vyřazen z provozu; křesla byla odstraněna a instalována nová, už plná, neperforovaná sedadla. Zvuk poněkud ztmavl, nová sedadla tlumila víc. Celková rekonstrukce budovy ze začátku 90. let změnila Dvořákovu síň znovu. Byly tu instalovány opět nové řady křesel s tím, že nebyly ponechány dřívější uličky: jedna bývala mezi dveřmi obou středních bočních vstupů a druhá na ni kolmá uprostřed s širokými schody. Do sálu se teď vejde víc lidí, ale zvuk tu dále ztmavl. Je stále krásný, ale trochu jiný. Studiově se tu nahrává s větším dozvukem, který při koncertech trochu tlumí publikum - samozřejmě víc, když je plno. Osobně mám nejraději onen zvuk prázdného sálu, když sleduji zkoušku orchestru nebo jeho přípravu k nahrávání. Achillovou patou Dvořákovy síně je její prostorové omezení. Ideálně tu zní romantický, řekněme Dvořákův orchestr. Na vrcholná místa Mahlerových symfonií je sál už malý, ideálně tu neznějí ani kantáty či oratoria. Lze je nahrávat, když sbor sedí v nižších řadách auditoria a mikrofony se nasměrují vhodně pro tuto neobvyklou a při koncertech nemožnou situaci. Z empory u varhan sbor už nezní tak dobře, i když nezbývá, než jej tam při koncertech umísťovat: za ne plně obsazený orchestr na pódium či na strany vedle něj se vejde jen malý sbor (bývá tam např. ženský sbor, zpívající Sirény z Nocturen Clauda Debussyho ); při velkém orchestru tu pro něj není místo vůbec. Nejhorší je, když jsou na emporu umístěni i sólisté: ani ze středu první řady je přes orchestr není dobře slyšet. Pro skutečně velká vokálně symfonická obsazení Praha sál s dostatečnou kubaturou a krásou zvuku nemá. Proto jsou stále živé sny a plány na velký moderní sál, srovnatelný s nejlepšími v zahraničí - naposled onen o velké budově na západní straně Letenské pláně, pro niž prý Jan Panenka získal investory z Japonska, ale magistrát tu stůj co stůj chránil zeleň a stavbu nepovolil. Takové velké produkce lze v Praze zatím nejúspěšněji provozovat ve Smetanově síni Obecního domu. Ta bývá také volena pro ony orchestrální i vokálně symfonické produkce, na jakých lze očekávat početné obecenstvo, jako jsou zahajovací, závěrečné i jiné koncerty Pražského jara. Zvuk je tu vyrovnaný, ale objektivnější, prostor zvuk méně dokrášluje. I tady jsou však omezení. Pamatuji např. na Berliozovo Rekviem, jehož 4 dechové soubory (určené skladatelem pro rohy náměstí či lépe řečeno vnitřního prostoru nádvoří Invalidovny v Paříži) se tísnily ve dvou mušlích uprostřed bočních stěn (jinak prostorech pro obecenstvo k stání) a v nástupních místnostech sboru vlevo a vpravo nad orchestrem, jejichž rolety byly vytaženy. Vyrovnat zvuk těch ansámblů a orchestru nebylo možné. Ovšem ještě hůř znělo toto dílo ve Svatovítské katedrále - tam zvuk také nebyl vyrovnán a vše ještě hučelo a tlouklo se s efekty bezmála ozvěnovými. Nevýho- 22

3 PROSTORY PRO HUDBU V PRAZE dou Smetanovy síně je koncepce sálu jako součásti univerzální budovy, sloužící i jiným účelům, např. plesům, shromážděním apod. Vadí tady proslechy z chodeb, do nichž ústí i malé sály pro taneční a jiné kursy, schůze, hostiny, recepce apod. Kritikové prvních koncertů z doby po 1911, kdy byla budova dostavěna, si stěžovali na cinkání pivních sklenic a odéry z restaurační kuchyně v přízemí. Ty už nás dnes netrápí a s nákladnou rekonstrukcí před několika lety odpadly i další problémy zázemí, sociálního vybavení apod. Sama akustika Smetanovy síně při ní však utrpěla. Při rekonstrukci bylo rozšířeno pódium směrem do hlediště, takže místo pro první řady smyčců se dostalo do tlumenějšího prostředí: celý orchestr už nesedí pod vysokou klenbou horního prostoru nad pódiem. Na tuto nevýhodu si zvykáme, ale objektivně tu existuje. Lze ji odstranit, když orchestr sedí trochu vzadu a před první řadou zůstane něco volného místa. To se s úspěchem praktikuje zejména při nahrávání. Přes všechny nevýhody Praha Dvořákovu i Smetanovu síň velmi potřebuje. Dokud tyto sály neexistovaly, byly tu podmínky pro symfonické koncerty mnohem horší. Bedřich Smetana řídil svou Triumfální symfonii ještě ve stísněném a nevhodném sále Konviktu a nejlepší akustický prostor, kde v Praze dirigoval, byl sál Umělecké besedy na Žofině. Na to, jak zlé to bylo, když některý z velkých sálů nebyl v provozu, se ukázalo při jejich časově na sebe téměř navazujících rekonstrukcích koncem 80. a v 90. letech. Využívalo se náhradních prostorů a dopadalo to vesměs špatně. Ukázalo se, jak v naší době nároky na akustiku koncertních prostor vzrostly. Velmi nekvalitně zněla symfonická hudba ve velkém sále Lucerny, kde se konaly četné slavné koncerty symfonických orchestrů ještě ve 30. a 40. letech. Pamatuji, jak tam v 70. letech, kdy rekonstruovanou Smetanovu síň zabrala" Česká filharmonie, byly konány některé koncerty orchestru FO K. Zvuk byl nevyrovnaný a slitý, pamatuji na novinky, které při premiéře zde nespravedlivě propadly jako špatně instrumentované" a dodnes nebyly znovu hrány (např. Ivan Řezáč: Scherzo pro 77 hudebníků). Ještě horší to bylo ve velkém sále na Slovanském ostrově (žofině), proslulém někdejšími symfonickými koncerty Bedřicha Smetany. I dnes se někdy hraje v Majakovského sále Národního domu na Vinohradech, ale zvuk je tu nevyrovnaný a zcela neinspirující. Ještě nevýhodnější je v tomto ohledu akustika Národního domu na Smíchově, kde např. ještě ve 20. letech řídili koncerty i slavní světoví dirigenti, hrál tu třeba Bernardino Molinari s Orchestrálním sdružením, v té době ještě tělesem vysokého kreditu, jaký mu vydobylo předchozí šéfování Otakara Ostrčila. Netroufám si domyslet, jak asi zněla premiéra Symfonie č. 7 Gustava Mahlera za skladatelova řízení ve výstavním (veletržním) pavilonu na okraji Stromovky v Holešovicích. Naštěstí nikoho nenapadlo to s historickým odstupem prakticky ověřit. Špatně dopadly také pokusy o využití chrámových prostor pro symfonické produkce. Vzpomínám, jak v jednom z kritických let, kdy byla odstavena Dvořákova síň (tuším 1972), kdy byl koncert SOČRu v rámci Pražského jara s hudbou tehdy jubilujícího Otakara 23

4 JAROSLAV SMOLKA Jeremiáše umístěn do chrámu sv. Mikuláše na Malostranském náměstí. Skladatelova pastózní pozdně romantická instrumentace se do tohoto prostoru dokonale nehodila: hutně instrumentované složité akordy se slévaly, žestě pohlcovaly zvuk vokalistů i slabších nástrojových skupin, hudba působila zmateně. To byl zajisté krajní případ nevhodného situování určité hudby. Provozovaným skladbám přiměřené však nejsou ani některé oratorní produkce, jaké se staly dávno tradicí Pražských jar v katedrále sv. Víta. Slavnostní chrámová hudba ovšem počítá s působením dlouhého dozvuku a vůbec s odrazovým efektem kostelních lodí, byla tvořena pro ně. Tak tomu však nebylo u všech oratorií a novodobých koncertních mší. Znělo tu dobře např. Verdiho Rekviem, ne však už, jak jsem se zmínil výše, např. Berliozovo. A vůbec se sem nehodí také partitury typu Janáčkovy Glagolské mše. Ostatně všechna oratorní literatura a velké mše, počínaje už např. Beethovenovou Missou solemnis, znějí lépe a zřetelněji v moderních koncertních síních. Skladatel jistě dobře věděl, proč pro premiéru částí tohoto díla volil sál Reduty ve Vídni, kde je provedl spolu s premiérou Deváté symfonie, a neusiloval pro ni např. o katedrálu sv. Štěpána. Půvab koncertů v katedrálách a velkých chrámech je víc ve sdruženém působení monumentální architektury a v ní velkolepě rozhalené, ze všech stran doléhající hudby, ne však ve zřetelném a vyrovnaném vnímání hudebních struktur. Nevýhodu takového nedostatečně soustředěného zvuku má i provozování orchestrální hudby venku mimo uzavřené a zastřešené prostory. I tady musí být prostředí alespoň trochu akusticky upraveno či vhodně uzavřeno architekturou. Vzpomínám např. na společné produkce více těles, jež řídil Rafael Kubelík: Dvořákovu Svatou Ludmilu na třetím hradním nádvoří, 1990 Smetanovu Mou vlast na Staroměstském náměstí. To byly nejen koncerty, ale také slavnosti s hudbou, tedy události, vnímané už jinak: minuciézně vytříbenou akustiku by tu nikdo neměl očekávat. V 70. letech dostala Praha ještě jeden velký sál, do něhož byly symfonické produkce - a dokonce ty nejšpičkovější - často přímo přikazovány. Husákovské komunistické vedení si dalo s megalomanstvím totalitním režimům vlastním postavit obrovsky nákladný velký sjezdový palác za jižním koncem nového mostu přes Nuselské údolí. Brzy ovšem zjistilo, že sjezdy nemůže konat tak často, aby budovu s famózně drahým každodenním provozem mohlo zabydlet - a tak ji nazvalo Palác kultury a přikázalo konat některé pražské špičkové kulturní aktivity v ní. Také symfonické koncerty včetně festivalových. Vzpomínám na rozčarování, jaké jsem zažil hned při první návštěvě. Česká filharmonie tu dávala Mou vlast a já přišel až o přestávce. Velmi jsem se divil, když na začátku symfonické básně Z českých luhů a hájů byly slyšet jen vydržované akordy žesťů, zatímco houslisté tahali smyčce zdánlivě němě a hlavní melodii nebylo téměř slyšet, i když ji Smetana zdvojil také dřevy. Sál byl skutečně hluchý, respektive skupiny symfonického orchestru tam zněly krajně nevyrovnaně. Požádal jsem přítele architekta, 24

5 PROSTORY PRO HUDBU V PRAZE aby se zeptal svých kolegů, kteří sál projektovali, proč tam hudba dopadá tak bídně. Odpověď byla jednoznačná: zadání znělo na reproduktory ozvučený sjezdový prostor, s hudbou se původně vůbec nepočítalo. V dalších letech se tu dělaly úpravy, zavedla se složitá mikrofonní a reproduktorová soustava, úplně však nápravu nezjednala. I při ní žestě proslýchaly do smyčců a pohlcovaly jejich zvuk, hudbě pomohla jen málo. Když přestaly platit politické příkazy hrát v těchto prostorách, špičkové orchestrální produkce odtud vymizely. Zůstaly jen bohatě vybavené moderní varhany: krásné, ale také s vadou - dobře byly slyšet jen uprostřed v předních řadách, ve vyšších polohách hlediště jejich zvuk vůčihledně slábl. Nejnověji, v posledních týdnech, byla prý dokončena zásadní moderní akustická úprava tohoto sálu. Dirigent Leoš Svárovský - člen kolaudační komise, jež schvalovala tuto akustickou úpravu - mi vyprávěl, jaká se tu udála zásadní proměna, jak krásně, zřetelně a vyrovnaně tu teď orchestr zní. Věřím mu, ale za sebe se k nové zvukové podobě tohoto prostředí vyjádřím, až si ji sám ověřím. Symfonické koncerty se od začátku konaly také v tzv. Společenském sále této budovy. Tam hudba nezněla už tak tragicky, ale akustika tu byla v nejlepším případě už jen průměrná. Ke kvalitám Dvořákovy ani Smetanovy síně se zdaleka nedá přirovnat. Lze také uvést nám blízký příklad prostoru s příliš malou kubaturou, do které se symfonický zvuk už dobře nevejde: Sál Martinů v budově Hudební fakulty AMU na Malostranském náměstí. Když byl dáván do provozu, mluvilo se o maximální kapacitě asi 35 hráčů, tedy komorního orchestru. Školní provoz s koncerty pro dirigentské, skladatelské i instrumentální výkony ročníkové i absolventské si vynutil používat sál i pro plné symfonické obsazení. Nepomůže samozřejmě, když se staví méně hráčů ve smyčcových skupinách, aby na pódiu nebylo příliš mnoho lidí. Dynamické vrcholy a tutti vůbec už neznějí dobře, prostor je přeplněn a znějící hudební struktury slyšíme jakoby stlačeny, deformovány. A ještě ve dvou prostorech se v Praze pořádají významné symfonické produkce: ve Španělském a Vladislavském sále Pražského hradu. Španělský sál se chová tak, jako všechny specificky pro hudbu neupravené velké sály: záleží hodně na tom, kde sedíte. Optimální vjem z pódia můžete mít jen na malém prostoru, na většině plochy se vnímá nevyrovnaný a do dálky slábnoucí zvukový obraz. Při komorním nebo normálním symfonickém obsazení je to ještě přijatelné, vše vychází z jednoho zdroje. Slyšel jsem tam však i nestandardní velká obsazení, kdy pořadatele zlákal sál vznešenou architekturou či velikostí. Strašlivý zážitek jsme si odnesli z vystoupení Strassburgského souboru bicích nástrojů, který rozestavil v Xenakisově skladbě Persephasca, určené nepochybně pro velmi odlišné akustické prostředí (plenér) asi 6 skupin zvučných bicích nástrojů. Většina obecenstva slyšela téměř výhradně či značně silně jen jednu nebo dvě z těchto skupin, nějaký celistvý dojem si mohlo odnést jen několik málo šťastlivců, sedících uprostřed. 25

6 I I JAROSLAV SMOLKA Ve Vladislavském sále se symfonická hudba hrává jen při oficiálních slavnostních příležitostech, veřejný koncertní provoz tady není. Zvuk odtud znám jen z přenosů a nahrávek - někdy kvalitních, ve kterých hraje svou úlohu temnější dozvuk, jindy méně kvalitních. 11. KOMORNÍ A SÓLOVÁ DÍLA Ludwig van Beethoven a Bedřich Smetana se vyjádřili shodně o smyslu a poslání komorní hudby: je to výpověď soukromá a intimní, jako by přátelé navzájem hovořili v úzkém kruhu. Tomu odpovídá skutečnost, že ji lze provozovat též ve skromných prostorách, třeba i doma. Původně bývala určena pro šlechtické a pak měšťanské salony, kde se hrálo pro nemnoho lidí. S její veřejnou prezentací pro širší publikum ovšem nároky na akustické kvality zvoleného prostředí rostou. Komorní a sólovou hudbu lze provozovat také ve všech koncertních sálech, určených pro symfonické produkce. Ideálním prostorem i pro tento účel zůstává v Praze Dvořákova síň Rudolfina. Ač má velkou kubaturu, je tu akustika tak zázračná, že poslech i nízké dynamiky např. smyčcových nástrojů vnímáme zcela prezentně, bez pocitu odcizení a ztráty úzkého kontaktu s interprety. Takovým dojmem sotva může působit Smetanova síň - ne náhodou se tam v posledních desetiletích komorní hudba téměř neprezentovala. Kdysi, když byl v Rudolfinu parlament, se tam však hrálo často a s úspěchem. Pro větší komorní sestavy historické hudby se osvědčil i Španělský sál; méně dobře - trochu ztraceně, odcizeně - tam znělo už smyčcové kvarteto, jež tam zařadilo před několika lety Pražské jaro v očekávání početného publika. V minulých desetiletích se komorní hudba tradičně provozovala v několika různě vhodných a přiměřených prostředích. Malý sám Rudolfina, dnes Sukova síň, vyhovoval tomuto účelu na solidní úrovni, i když k akustickému kouzlu Dvořákovy síně má velmi daleko. Po rekonstrukci budovy se tento rozdíl ještě zvětšil. Nejvíc tam vadí - stejně jako v minulosti - že zejména při teplejším počasí, kdy stoupá teplota i v tomto uzavřeném prostoru, obestavěném ze všech stran dalšími místnostmi za chodbami, je nutno spustit vzduchotechnické zařízení, které znatelně šustí a hučí. Tento nešvar, pro koncertní sál zcela nevhodný, bohužel rekonstrukce z přelomu 80. a 90. let neodstranila, straší tam stejně dnes jako v minulosti. S tím, jak se objevují nové možnosti, komorní hudba opouští méně vhodné prostory. Takový je velký i malý sál Umělecké besedy na Slovanském ostrově. Dnes slouží už téměř výhradně jen spolkovým koncertům, malý se začátkem 90. let osvědčil i pro Novou hudbu s podílem elektroakusticky generovaných zvuků. Mnoho komorní hudby se kdysi hrálo ve velkém sále Městské knihovny. Rekonstrukce z přelomu 50. a 60. let jej znehodnotila instalací osvětlení hučícím 26

7 PROSTORY PRO HUDBU V PRAZE systémem zářivek. Jeho stav po nejnovější rekonstrukci budovy Městské knihovny neznám: profesionální hudební produkce už sem nenašly cestu. Špatná akustika je nejen v minule zmíněném velkém, ale i malém, tzv. Raisově sále Národního domu na Vinohradech. Je koncipován jako jevištní prostor, takže značná část hudebního signálu uniká nahoru a do stran: vícesměmě generovaná hudba tu ztrácí na intenzitě i barevnosti. Praha dlouho neměla štěstí na menší sály. Po této stránce měly zvláštní smůlu - či doplácely na prostorově neslyšící organizátory - skladatelské novinkové koncerty. Malý a neznělý byl sálek v Mánesu, kde se občas konaly v 50. letech, o mnoho lepší to nebylo v Savarinu Na Příkopech, kde v obou větších prostorách I. patra zaznělo mnoho koncertních premiér z 50. až 70. let (např. včetně Otvírání studánek Bohuslava Martinů). Velké zklamání nastalo, když si Český hudební fond otevřel po dlouhých rekonstrukcích Janáčkovu síň v Besední ulici. Zvláštně hluchý sál s podivně zaklenutým pódiem za sloupy byl několikrát rekonstruován, ale vždy marně. Kuriózní tu byl donedávna efekt jakéhosi odcizeného dozvuku" z předsálí, zatímco akustika sálu samého byla téměř suchá. A nešťastné byly i dva prostory Paláce kultury za Nuselským mostem, Malý a Komorní, kde se občas konaly skladatelské koncerty v době rekonstrukcí Janáčkovy síně. Ideální nebývají ani malé sálky pro nepočetné publikum: Foersterova síň v Pštrosově ulici, která ovšem stačí komornímu provozu Foerstrovy společnosti, především staré hudbě sloužící malý sálek v Bertramce a sálek v Chodovské tvrzi. Nově má takovou povahu sál pro asi 100 posluchačů v Domě u kamenného zvonu na Staroměstském náměstí: příjemný pro hudbu spíš tichou a neperkusivní (smyčce, komorní sestavy dřevěných dechů), snadno však přehlušitelný žesti, bicími, klavírem. Toto je ve zvýšené míře i osud některých rekonstruovaných kaplí a malých kostelů: Žižkovského Atria v Čajkovského ulici, kde byly navíc zvukově předimenzovány nově sem vestavěné varhany, koncertní síně z prostoru kostela sv. Vavřince v Hellichově ulici na Malé Straně. O něco lepší je sál benediktinského opatství v Emauzích, akusticky nepříliš dobré jsou oba sálky v Památníku národního písemnictví - v premonstrátském klášteře na Strahově. Pro hudbu byl trochu divadelně zatlumený (s jevištní úpravou) sálek Smetanova muzea, dnes sloužící provozu komorní opery: zvláštností jeho akustiky je zejména za větší vody šum přilehlého jezu. Vhodněji jsou zatlumeny menší sály v kulturních střediscích obou východoevropských států, jež se reprezentují hlavně klavírní hudbou svých mistrů 19. století: Polska donedávna na Václavském náměstí, kde se hrál téměř každý týden Chopin, a Maďarska v Rytířské, kde se v Bartókově sále hraje nejčastěji Liszt. Menší prostory s relativně vyhovující akustikou pro neperkusivní obsazení mají některé paláce: Nostický, Kolowratský, Lobkovický. Tady všude se ovšem užívá klavír, ale jen s přivřeným víkem jako doprovodný nástroj. V pražských palácích a dalších historických architekturách byla ovšem rekonstruována i řada vynikajících akustických prostor, vhodných pro komorní hudbu 27

8 JAROSLAV SMOLKA i komorní orchestry. Nejkrásnější je asi ten nejnovější: Sál Martinů v budově Hudební fakulty AMU v Lichtenštejnském paláci na Malé Straně. Má barvitou akustiku s vyrovnanými dozvukovými poměry a v nich nové varhany i nový kvalitní klavír Steinway. Jen nouzovým řešením jsou zde komorní orchestrální koncerty: na jejich zvuk při větším obsazení, než má komorní orchestr, je prostor malý. V polosuterénu dvě podlaží pod ním je menší a už ne tak akusticky univerzální sál Galerie. Kytara, smyčce, a vůbec komorní sestavy, třeba i s neohlušujícími bicími znějí znamenitě, s příjemně silným hlubším halem. Ve vnitřním dvoře paláce je ještě Letní scéna s vyvýšeným a zastřešeným otevřeným jevištěm, kde lze v létě konat i koncerty: žesťový soubor tu zněl při otevření budovy a areálu znamenitě. Další dva větší sály mají spíš akustický charakter chrámových prostor, i při velkém dozvuku se však znamenitě osvědčily jako prostory barvité a inspirativní: Zrcadlová síň Klementina v areálu knihovny a koncertní síň Anežského kláštera v tamním areálu Národní galerie. Zejména goticky klenutý sál Anežského kláštera se osvědčil i při koncertech soudobé hudby a větších ansámblů. Podobně znamenitý je menší, ale také vysoký prostor Rytířského sálu Valdštejnského paláce: dnes, kdy v paláci sídlí senát, je veřejnému koncertnímu provozu nepřístupný. Krásný, ale od centra odlehlý koncertní prostor je také v nově zrekonstruovaném Trojském zámku, občas se koncerty konají i v Míčovně Pražského hradu. Mnoho hudby zní i v pražských chrámech - ovšem s nevýhodami efektů velmi dlouhých dozvuků až téměř ozvěn, ale zase kouzlem krásného, kontemplací a snění příznivého prostředí. Za varhanní, ale i jinou chrámovou hudbou se chodí k sv.jakubu na Starém Městě, k Matce Boží před Týnem, sv. Mikuláši na Malé Straně, k Panně Marii Sněžné najungmannově náměstí, ke sv. Jiljí, nejsv. Salvátorovi a na Křižovnickém náměstí k sv. Františkovi, do Klimentské k sv. Klimentovi a k sv. Havlovi. Občas jsou koncerty i u Panny Marie Pod řetězem na Malé Straně a u sv. Martina ve zdi, u sv. Voršily a v bazilice sv. Markéty v Břevnovském klášteře i jinde. Téměř denně jsou koncerty u sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí, kostel sv. Šimona a Judy v Dušní ulici byl adaptován na koncertní síň s výsledkem po mém soudu nevalným. Dva prostory se zvlášť velkým dozvukem se osvědčily specializovaně pro historickou vokální hudbu: Betlémská kaple a schodiště budovy Národního muzea, jež pro své slavné madrigalové koncerty v 17:17 kdysi objevil Miroslav Venhoda. Půvabné akustické prostory má Praha i v plenéru svých zahrad. Koncertovalo se už v mnohých, stálou tradici si udržuje Valdštejnská zahrada a dvěma bočními kopci sevřená zahrada Bertramky. Dobrá akustika, ve které je hudba veřejně provozována nebo nahrávána, je ovšem neodmyslitelným atributem každé vyspělé hudební kultury. Víme, že prostor, kde se hudba provozovala, někdy stimuloval i povahu tvorby, třeba vznik dvojsborové faktury v pozdní renesanci se přičítá kvalitám architektury chrámu sv. Marka v Benátkách. A víme, že cembalo ustoupilo klavíru, když se provozo- 28

9 PROSTORY PRO HUDBU V PRAZE vání hudby přeneslo ze šlechtických salonů do větších sálů. Jindy si zase tvorba vyžadovala nové akustické prostředí: zejména rozvoj symfonického orchestru vytrvale tlačí na akustické vybavení špičkových sálů. Není však možné, aby se tvář koncertních prostor - a zvlášť u nás - měnila tak rychle, jak si to vyžaduje rozvoj tvorby a interpretace. Při této skutečnosti nám pomáhá zázračná adaptabilita lidského ucha a vnímání, jež umožňuje přijímat s uspokojením i hudbu v méně výhodných akustických podmínkách a prostředích. Přesto však vhodné prostory hudbu samu povyšují a dodávají jí optimální rozměr, umožňující nám mít z ní víc, plně si ji osvojit. 29

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz Janáčkovo trio 2009 Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír www.janacektrio.cz Děkujeme Allianz pojišťovně, a.s., že nás v roce 2009 opět podpořila LEDEN - ÚNOR Na začátku

Více

Jazyk Čeština Očekávaný výstup

Jazyk Čeština Očekávaný výstup Anotace Prezentace seznámí žáky s vývojem hudby a hudebními dějinami v době klasicismu a romantismu. V úvodu si žáci opakují znalosti z dějepisu, výtvarné výchovy, eventuálně učivo z nižších ročníků. V

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09/09 Pražský filmový orchestr Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ Doplň názvy not. Napiš půlové noty. e 1 c 1 g 1 h 1 d 1 a 1 c 2 f 1 Zařaď hudební nástroje (smyčcové, dechové plechové-žesťové, dechové dřevěné, bicí). TYMPÁNY POZOUN KONTRABAS

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EVH) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více

Fotoročenka 2013 Strana 1 (celkem 10) Příloha výroční zprávy 2013

Fotoročenka 2013 Strana 1 (celkem 10) Příloha výroční zprávy 2013 Fotoročenka 2013 Strana 1 (celkem 10) Příloha výroční zprávy 2013 1. Hudební a estetické vzdělávání mládeže 2013 Na plese Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice vystoupil VUS s krátkým

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více

rakouský hudební skladatel často označován jako otec symfonie nebo otec smyčcového kvarteta

rakouský hudební skladatel často označován jako otec symfonie nebo otec smyčcového kvarteta rakouský hudební skladatel často označován jako otec symfonie nebo 1732-1809 otec smyčcového kvarteta Životopis J.Haydna Narodil se ve zcela chudé muzikantské rodině. V osmi letech se stal zpěvákem chlapeckého

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

difúzní zvukové pole Q r

difúzní zvukové pole Q r Prostorová akustika Prostorová akustika se zabývá studiem akustických jevů uvnitřčástečně nebo zcela uzavřených prostorů. Cílem není ochrana proti hluku, ale zajištění dobré slyšitelnosti a srozumitelnosti

Více

Praha historické památky

Praha historické památky Praha historické památky autor výstupu: Mgr. Vlastimil Kořínek datum ověření výstupu: 21. 11. 2012 školní rok 2012-2013 předmět: vlastivěda třída: 4. a 5. třída tematický celek: Kraje České republiky druh

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Akustika pro posluchače HF JAMU

Akustika pro posluchače HF JAMU Akustika pro posluchače HF JAMU Zvukové vlny a kmity (1)! 2 Vnímání zvuku (3)! 2 Akustika hudebního nástroje (2)! 2 Akustika při interpretaci (2)! 3 Záznam hry na hudební nástroje (2)! 4 Seminární a samostatné

Více

FILMOVÉ PROJEKCE KDEKOLIV...

FILMOVÉ PROJEKCE KDEKOLIV... FILMOVÉ PROJEKCE KDEKOLIV... Biograf s nezaměnitelným kouzlem, který může promítat téměř kdekoliv Návštěva biografu vždy patřila k velkým společenským událostem. Stejně jako divadelní představení, výstava,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro -1- Malostranská beseda Unikátní prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Aby ne, jestliže se existence budovy

Více

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury Tisková zpráva Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ 7. ledna 2004, 20:00, Rudolfinum, Dvořákova síň Česká filharmonie, dir. Vladimír Válek Antonín Dvořák: 8. symfonie G

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÁ GOTICKÁ VRCHOLNÁ ARCHITEKTURA EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Architektura za Karla IV. Karel IV. roku 1356 povolal do svých

Více

Hudební nauka 1. ročník - čtvrtletní opakování

Hudební nauka 1. ročník - čtvrtletní opakování Hudební nauka 1. ročník - čtvrtletní opakování 1. Doplň názvy not: 2. Napiš stupnici C dur a doplň kvintakord: 3. Co patří k sobě, spoj čarou. kvintakord crescendo decrescendo ritardando zeslabovat zpomalovat

Více

200. let Pražs ké konzer vatoře

200. let Pražs ké konzer vatoře 200. let Pražs ké konzer vatoře 2 0 0. L E T P R A Ž S K É K O N Z E R V A T O Ř E STRUČNÁ HISTORIE PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE Pražská konzervatoř patří k nejstarším školám tohoto typu v Evropě. Byla založena

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Hudební nástroje se dělí do několika skupin podle způsobu tvoření tónu.

Hudební nástroje se dělí do několika skupin podle způsobu tvoření tónu. Hudební nástroje Na celém světě existují stovky hudebních nástrojů. My se budeme zabývat především hudebními nástroji, které jsou běžné v Evropě. Některé z těchto nástrojů můžeme vidět a slyšet v symfonickém

Více

EVANGELICKÝ KOSTEL NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM

EVANGELICKÝ KOSTEL NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM EVANGELICKÝ KOSTEL NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM 1. Novostavba kostela 2. Urbanismus (Širší vztahy, Situace) 3. Architektura 4. Typologie, provoz 5. Technické řešení 6. Konzultanti 1. Novostavba kostela Víra,

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2009/10 zpracováno 29. 8. 2010 PODZIM 2009 7. 9. 2009 Vystoupení Komorního sboru KOKOS pro MÚ Litomyšl,

Více

Pražský hrad. Created by zisava

Pražský hrad. Created by zisava Pražský hrad Dojeďte tramvají č. 22 na zastávku Pražský hrad. Dejte se doleva a za necelých 5 min. přijdete na II. nádvoří. Dojeďte tramvají č. 22 na zastávku Pohořelec. Za 10 minut chůze dojdete na Hradčanském

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1925 Anotace: Materiál

Více

VY_32_INOVACE_04_ Komorní orchestry_38

VY_32_INOVACE_04_ Komorní orchestry_38 VY_32_INOVACE_04_ Komorní orchestry_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

ROK 2012 --------------------

ROK 2012 -------------------- Základní umělecká škola Gustava.Mahlera Humpolec,Školní 701, PSČ 396 01 PŮDNÍ VESTAVBA koncertní sál ZUŠ G.Mahlera- udrţitelnost projektu ROP - Jihovýchod ROK 2012 -------------------- POČET PREZENTACÍ

Více

PROSTOROVÉ SLYŠENÍ Václav Piskač, Brno 2011

PROSTOROVÉ SLYŠENÍ Václav Piskač, Brno 2011 Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 PROSTOROVÉ SLYŠENÍ Václav Piskač, Brno 2011 Člověk má dvě uši - mozek dostává dvě

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Přehled činnosti oddělení HV

Přehled činnosti oddělení HV Přehled činnosti oddělení HV Školní rok 2014/2015 13. 10. 2014 SOČR Generální zkouška Smetanova síň Obecního domu studenti vyššího 14. 11. 2014 Projektový den Pěvecký sbor 19. 11. 2014 Odpoledne otevřených

Více

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Akustika. Cesta zvuku od hudebního nástroje přes nahrávací a reprodukční řetězec k posluchači

Akustika. Cesta zvuku od hudebního nástroje přes nahrávací a reprodukční řetězec k posluchači Akustika Cesta zvuku od hudebního nástroje přes nahrávací a reprodukční řetězec k posluchači Vzdělávání v rámci projektu Rozvoj výzkumného potenciálu JAMU Princip zvukařiny x s c T R Q O L M Poslech nebo

Více

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 5. 7. června 2015, Jihlava Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s., Jihlava. I. CHARAKTERISTIKA

Více

VY_32_INOVACE_12 Georg Fridrich Händel_39

VY_32_INOVACE_12 Georg Fridrich Händel_39 VY_32_INOVACE_12 Georg Fridrich Händel_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská (Bfs Bb) je známým a úspěšným smíšeným pěveckým tělesem doma i v zahraničí. Letos oslavuje

Více

Vy_32_INOVACE_04 Swingová hudba _ 39

Vy_32_INOVACE_04 Swingová hudba _ 39 Vy_32_INOVACE_04 Swingová hudba _ 39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. Malostranská beseda Jedinečný prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Existence budovy se datuje již od konce 14. století, kdy v tomto místě,

Více

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 4. března 2014 od 16.30 hod. v Muzeu Bedřicha Smetany Účinkující: Eliška Gattringerová (1. cena soutěže Opera junior

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

Dotazník pro členy HPS Kladno k Diplomové práci

Dotazník pro členy HPS Kladno k Diplomové práci PŘÍLOHA č. 1 Dotazník pro členy HPS Kladno k Diplomové práci muž žena 1. Věk: do 30 let 30 40 let 40 50 let 50 a více 2. Délka členství ve sboru?... 3. Jak jste se stal členem? vlastní zájem a iniciativa

Více

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň Třeboňská nocturna Třeboň 10. 14. 7. 2007 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Václava

Více

Pracovní list pro opakování znalostí z hudební výchovy a prohloubení dovedností práce s internetem. Listy jsou rozděleny na 4 kategorie (A, B, C, D).

Pracovní list pro opakování znalostí z hudební výchovy a prohloubení dovedností práce s internetem. Listy jsou rozděleny na 4 kategorie (A, B, C, D). Autor: Vzdělávací oblast: Téma: Zuzana Štichová Umění a kultura hudební výchova hudební pojmy Ročník: 8. Datum vytvoření: prosinec 2012 Materiál: Anotace: Metodické pokyny: Pomůcky: VY_32_INOVACE_S2.2_HV.8.15

Více

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Společný projekt barokního souboru Hof-Musici a občanského sdružení Teatro alla Moda, pod záštitou paní Livie Klausové a

Více

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro 2013 Malostranská beseda Unikátní prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Aby ne, jestliže se existence budovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi.

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. MOBILNÍ LETNÍ KINO Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Téměř každý v nějakém byl nebo o něm alespoň slyšel od svých blízkých. Zážitek

Více

Praha, hlavní město ČR - pracovní list

Praha, hlavní město ČR - pracovní list Praha, hlavní město ČR - pracovní list MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_20 Tématický

Více

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola.

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola. pergola pergola pergola SITUACE 1:500, 1:1 G 5037/14 9350 = 346,5 m n.m. HRANICE POZEMKŮ 44/46 9351 Horníkova HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ (POZEMKY P.Č. 5037/30, 5037/3, K. Ú. LÍŠEŇ) HRANICE PLOCH STAVEBNÍ

Více

3.2. Financování památkové péče - granty a program Regenerace v období let 2003 2007 mil. Kč

3.2. Financování památkové péče - granty a program Regenerace v období let 2003 2007 mil. Kč 3. FINANCOVÁNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE památkově významné stavby a objekty Finanční příspěvky poskytnuté v období let 5 7 5 6 7 Památková péče 18, 85,7 57, 1 1 8 6 18, Financování památkové péče v období let 5-7

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

crescendo = decrescendo = ppp= piano pianissimo= allegro = moderato =

crescendo = decrescendo = ppp= piano pianissimo= allegro = moderato = H dur - 5 křížků: fis, cis, gis, dis, ais 1 Mollová stupnice se čtyřmi křížky se jmenuje cis moll (fis, cis, gis, dis). cis moll harmonická + akordy cis moll melodická + akordy Es + akordy + D7 fis moll

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EVH) Rytmus, metrum, tempo, počátky hudebních dějin v Čechách, hudební renesance, baroko, klasicismus, romantismus, moderna, vývoj

Více

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha BEDŘICH SMETANA 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha významný český hudební skladatel období romantismu Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval František

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Prostorová akustika obytných místností

Prostorová akustika obytných místností Prostorová akustika obytných místností VŠEOBECNÝ ROZBOR Ing. Tomáš Hrádek hradek@aveton.cz Ing. Josef Žikovský josef.zikovsky@aveton.cz S postupem času se zcela zásadním způsobem proměnilo pojetí interiéru

Více

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Kühnův smíšený sbor Kühnův smíšený sbor je dobrovolným sdružením

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Městské středisko kultury a sportu, příspěvková organizace města Sezimovo Ústí, spravuje v Sezimově Ústí dvě kina - Spektrum a Letní kino,

Více

PRŮŘEZ HUDEBNÍMI DĚJINAMI

PRŮŘEZ HUDEBNÍMI DĚJINAMI PRŮŘEZ HUDEBNÍMI DĚJINAMI Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: leden 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Robert Ponča VARHANY

Robert Ponča VARHANY založení a specializace dílny Varhanářská dílna byla založena varhanářem Robertem a Viktorem Pončou v roce 1999. Sídlo společnosti je na,, varhanářská dílna se nacházejí poblíž centra města. Hlavním oborem

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Petra Vlčková je mladá začínající

Petra Vlčková je mladá začínající Dialog s akordeonem Petra Vlčková & Petr Přibyl Petra Vlčková je mladá začínající akordeonistka. Úspěšně absolvovala Západočeskou univerzitu v Plzni, kde vystudovala hru na akordeon společně s učitelstvím

Více

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÝ CÍL 3.1: ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 52: REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. SZ UHERČICE OBNOVA

Více

Určení orientační vzdálenosti mezi dvěma místy na území hl. města :

Určení orientační vzdálenosti mezi dvěma místy na území hl. města : Určení orientační vzdálenosti mezi dvěma místy na území hl. města : Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Hlavního nádraží k hotelu Hilton Old Town : Označte vzdálenost odpovídající

Více

8 Přílohy Seznam příloh:

8 Přílohy Seznam příloh: 8 Přílohy Seznam příloh: 1) Fotodokumentace 2) Katastrální mapa 3) Stavební vývoj 4) Výkresová dokumentace 5) Park a drobná architektura 65 8.1 Fotodokumentace Veškerá fotodokumentace pochází z archivu

Více

Ceník služeb APF pro externí subjekty na r. 2008

Ceník služeb APF pro externí subjekty na r. 2008 Ceník služeb APF pro externí subjekty na r. 2008 1. Složitější dotazy, posudky, tématické soupisy (podle stupně náročnosti lze účtovat přirážku ve výši 20-50%) 100,- Kč/h 2. Rešerše a) pro zahraničí -

Více

Určení orientační vzdálenosti mezi dvěma místy na území hl. města :

Určení orientační vzdálenosti mezi dvěma místy na území hl. města : Určení orientační vzdálenosti mezi dvěma místy na území hl. města : Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Hlavního nádraží k hotelu Renaissance : b) 2 km Označte vzdálenost

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Znojmo, 21. října 2015 www.zdravamesta.cz/ps2015 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

Zajímavá místa Obsah Obsah 2 Velké Losiny 3 Javorník 6 Šternberk 8 Javoříčko 10 Bouzov 13 Olomouc 15 2 Velké Losiny Zámek 4 Papírna 5 3 Velké Losiny - zámek Jedna z nejznámějších dominant obce Velké Losiny

Více

Budova navržená jako Národní shromáždění, dostavěná jako Federální shromáždění, následně užívaná Radiem Svobodná Evropa, nyní Budova Národního Muzea

Budova navržená jako Národní shromáždění, dostavěná jako Federální shromáždění, následně užívaná Radiem Svobodná Evropa, nyní Budova Národního Muzea Budova navržená jako Národní shromáždění, dostavěná jako Federální shromáždění, následně užívaná Radiem Svobodná Evropa, nyní Budova Národního Muzea Něco z historie a něco z toho, co už neexistuje nebo

Více

Edukativní programy v Roce české hudby 2014

Edukativní programy v Roce české hudby 2014 JIHOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÁ KOMORNÍ FILHARMONIE Školní koncerty Název pořadu: Hudba na šlechtických zámcích Hudební výlet mezi panovníky 17. a 18. století. Na koncertě zazní hudba, která byla zkomponována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Papa Haydn

Papa Haydn www.zlinskedumy.cz Papa Haydn Joseph Haydn byl rakouský hudební skladatel, přední představitel klasicismu, často bývá označován jako otec symfonie nebo otec smyčcového kvarteta. Joseph Haydn se narodil

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

Prezentace spolku. Varhany pro Královo Pole

Prezentace spolku. Varhany pro Královo Pole Prezentace spolku Varhany pro Královo Pole Výběr z naší činnosti 2016 10. 4. benefiční koncert Prague Cello Quartet v brněnském Besedním domě 10. 1. benefiční koncert s Gloria Brunensis, uvedena Missa

Více

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám.

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám. Letní univerzita pro každého 2015 Již 4. ročník oblíbeného letního vzdělávání přednášek, komentovaných vycházek a prohlídek. Poznáte nová místa, dozvíte se plno zajímavých informací, zažijete pohodový

Více

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy Pěvecké hlasy mají svoje názvy, stejně jako hudební nástroje. Pěvecké hlasy dělíme na ženské, mužské a dětské. Ženské hlasy jsou- nejvyšší soprán, střední mezzosoprán, nejnižší alt. Mužské hlasy jsou-

Více

HEJBNI KOSTROU-TANEČNÍ POHYBOVÉ ODDĚLENÍ KONCERT HUDEBNÍCH TĚLES A POPU TĚLESA, POP

HEJBNI KOSTROU-TANEČNÍ POHYBOVÉ ODDĚLENÍ KONCERT HUDEBNÍCH TĚLES A POPU TĚLESA, POP 13.9.2016 AKCE SPOLKU SMÍŠEK MÍRU VYBRANÁ HUDEBNÍ ODDĚLENÍ ODDĚLENÍ 21.9.2016 KDYŽ JÁ VÁM POVÍDÁM, ŽE JE ŽIVOT NA ZEMI,PRAVDU MÁM,VĚŘTE MI KC VOZOVNA 26.9.2016 HEJBNI KOSTROU-TANEČNÍ WORKSHOP KARLÍNSKÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

Obraz v domácnosti. Pravidla umístění obrazu

Obraz v domácnosti. Pravidla umístění obrazu Obraz v domácnosti Pravidla umístění obrazu Závěsný obraz v interiéru bytu Správné umístění obrazu v interiéru má podporovat a zdůrazňovat umělecké hodnoty obrazu. Umístění obrazu má tvůrčí charakter,velký

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY KONCERTNÍ AGENTURA uvádí pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, statutárního města Chomutova, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.

Více

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Příloha č. 1 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2010 Z tradiční hasičské slavnosti k poctění patrona sv. Floriana Jako každoročně o první květnové neděli vyšli i letos

Více

VÝUKA INSTRUMENTACE A VOKÁLNÍ SAZBY

VÝUKA INSTRUMENTACE A VOKÁLNÍ SAZBY VÝUKA INSTRUMENTACE A VOKÁLNÍ SAZBY Jaroslav Zich Touto výukou jsem byl pověřen ve stud. roce 1951/2. jsem tehdy ještě zaměstnán v rozhlase, takže jsem byl jen externí pedagog fakulty. Ve svém deníku mám

Více

2016/2017 GJK. Maturitní otázky z hudební výchovy

2016/2017 GJK. Maturitní otázky z hudební výchovy Maturitní otázky z hudební výchovy 2016/2017 GJK Všechny otázky se skládají ze dvou částí: historická část, věnovaná určitému období či tematickému celku; hudebně-teoretická část, věnovaná vybrané související

Více