H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N E C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N E C 2 0 1 4"

Transkript

1 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N E C ČERVENEC 1914 Narozen Mons. Mgr. Josef Olejník, katolický kněz, hudební skladatel a pedagog, sbormistr. V letech 1939 až 1945 vystudoval gregoriánský chorál a kompozici na Papežském institutu církevní hudby v Římě. Po roce 1945 se stal vicesuperiorem semináře a lektorem na CMTF v Olomouci a zároveň zastával místo kaplana u sv. Michala. V rozmezí let působil v duchovní správě na Andělské Hoře, pokračoval v Dětřichovicích a dále v Rudné pod Pradědem. Roku 1990 se stal docentem na CMTF v Olomouci v oboru liturgického zpěvu. Vytvořil nápěvy mešních dialogů kněze a lidu, modliteb a prefací. Obdržel Cenu města Olomouce za r ( ) Zemřel Vladimír Labler, varhaník a sbormistr. Člen orchestru Měst. divadla v Brně od r a zároveň ředitelem kůru u sv. Tomáše. V r se stal ředitelem kůru u sv. Mořice v Olomouci. Působil jako sbormistr něm. pěveckých spolků. Vydával od r německé zpěvníky pro obecné a měšťanské školy. (* ) Posvátná kongregace Svatého Oficia ve Vatikánu vydala Dekret, jímž se odstraňují pochybnosti o těch, kteří vstoupili do komunistických stran, nebo podporují jejich činnost Slavnostní bohoslužbou v katedrále sv. Víta na Pražském hradě vyvrcholily oslavy 90. narozenin kardinála ThDr. Františka Tomáška. Oslav se zúčastnilo asi na věřících, 11 kardinálů a 20 biskupů. Po skončení bohoslužby asi lidí krátce manifestovali před arcibiskupským palácem Vstoupily v platnost Směrnice o smíšených manželstvích podle Kodexu kanonického práva na základě rozhodnutí ČBK ze 27. ledna Arcibiskup pražský kardinál Miloslav Vlk zrušil duchovní správu u kostela Panny Marie Vítězné na pražské Malé Straně a rozhodl, že se stává klášterním kostelem Řádu bosých bratří blahosl. Panny Marie z hory Karmel. 2. ČERVENEC 1684 Narozen Jan Kalina, malíř fresek a portrétů. V premonstrátském klášteře v Želivě provedl různé malby v letním refektáři a v síni bibliotéky. Dále provedl freskový strop v kostele sv. Petra a Pavla a malby v kapli sv. Kříže. Maloval podobizny opatů v želivském klášteře. Provedl malby v klášterním chrámu v Nové Říši na Moravě. Namaloval fresky v poutním kostele na Křemešníku u Pelhřimova. (+ r.?)

2 1699 Dokončena tzv. Diamantová monstrance, proslulé barokní zlatnické dílo podle návrhu J. B. Fischera z Erlachu. Tento klenot zdobí diamantů a byl věnován z odkazů Ludmily Evy Františky hraběnky Kolowratové. Monstrance je uložena v klenotnici pražské Lorety Zemřel Filip Ondřej Quittainer, barokní sochař a řezbář. Roku 1707 vytesal sochy březnického portálu na Svaté Hoře u Příbrami. V rozmezí let dodal modely pro stříbrné sochy hlavního oltáře v kostele sv. Tomáše na pražské Malé Straně. Roku 1725 zhotovil sochy pro hlavní oltář augustiniánského kostela sv. Václava v Praze na Zderaze. V roce 1726 dodal 19 andílků pro výzdobu zábradlí pražské Lorety. (* ) Narozen Tomáš Fryčaj, katolický kněz, moravský vydavatel a buditel. Zprvu začínal jako kaplan v Bystřici pod Hostýnem. Poté přechází do Rakouska, kde se stal vychovatelem ve Vídni a též kaplanem v Mistelbachu. Po návratu do vlasti působil jako duchovní správce v trestnici v Brně. Roku 1819 jmenován farářem v Obřanech. Vydal Katolický Kancionál k vzdělávání a roznícení skutečné, veřejné a domácí pobožnosti, který do r vyšel v 9. vydání. ( ) Narozen Petr Kopal, katolický kněz, konzistorní rada, novinář. V duchovní správě působil nejdřív v Jablonci nad Jizerou, poté se stal kooperátorem ve věznici v Kartouzích u Jičína a v r jmenován farářem v Kozlech u Bíliny. Roku 1882 ustanoven vikářem v Praze na Vyšehradě. Hlavní redaktor katolického časopisu Čech. Autor lidových románů a povídek, kde se zaměřoval k obraně katolictví před vlivy helvetské konfese. V ostatní tvorbě zaujímal z náboženského pohledu stano visko k některým negativním jevům v soudobé společnosti. ( ) Narozen Julius Alois Koráb, básník, prozaik a překladatel z okruhu Katolické moderny. Trvale působil jako soudce, nejdříve v Praze a od roku 1905 ve Dvoře Králové a později od poloviny 20. let v Českých Budějovicích. Napsal lyrickou poezii, povídky, fejetony, literární, divadelní a hudební referáty. Spoluzakladatel revue Nový život, kde projevoval svou příslušnost ke Katolické moderně. ( ) Zemřel ThDr. Josef Vajs, katolický kněz, slovanský filolog. V roce 1918 se stal profesorem staroslověnského překladu Písma sv.a liturgie slovanské na KTF UK. Jeho vědecké dílo je věnováno výlučně paleoslovenistce a zvláště písemnictví hlaholskému. Člen České akademie věd a umění a též Královské české společnosti nauk, dopisující člen Jihoslovanské akademie a dalších vědeckých institucí. (* ) Na Velehradě zahájeno první setkání členů 19 církevních hnutí a komunit ČR - Velehrad 99, za účasti všech biskupů a zakladatelů hnutí. Projednány teologické pohledy na podstatu hnutí a na jejich místo v církvi. (ukončeno 4. 7.). 3. ČERVENEC 1234 Papež Řehoř IX. prohlásil Dominika ( ), katolického kněze a zakladatele Řádu bratří kazatelů (dominikáni), za svatého. Vznik řádu povolil papež Honorius III.

3 1849 Narozen Jakub Sponar, katolický kněz, papežský komoří. Od r působil jako kaplan v Želnavě, pokračoval ve Strunkovicích a odtud přechází do Prachatic. Farářem jmenován r v Hamru. Ustanoven spirituálem v kněžském semináři v Českých Budějovicích a v r se stal jeho rektorem. Roku 1894 zvolen kanovníkem katedrální kapituly českobudějovické. ( ) Zemřel Angelu Ludvík Lubojacký, katolický kněz-dominikán, spisovatel. V duchovní správě působil v Olomouci, Uherském Brodě a Košicích. Při pobytu v Praze obnovil 3. řád a pro členy Růžencových bratrstev založil časopis Růže dominikánská. Z italštiny přeložil knihu Eucharistický život. Postupně vydával další knihy např. asketický spis sv. Terezie Kristus a panna. Založil domov pro osiřelé a tělesně postižené dívky. (* ) Zemřel Alois Jan Klein ( ps. Alois Zlatopotocký), katolický kněz, spisovatel a překladatel. Po vysvěcení odchází do USA, kde působil v Lincolnské diecézi v Nebrasce, kde se později stal generálním vikářem. Přispíval do různých časopisů nejen amerických, ale i českých. Autor publikací o včelařství. (* ). 4. ČERVENEC 1204 Papež Inocenc III. prohlásil bývalého opata sázavského kláštera blahost. Prokopa za svatého. Slavnostni kanonizaci provedl papežský legát Quido Papere schiko. Roku 1588 Prokopovy ostatky přeneseny do Prahy a uloženy v kostele Všech svatých na Pražském hradě. Český zemský patron Císař Rudolf II. vydal Majestát, zaručující náboženskou svobodu na základě České konfese z roku 1575 stavům i poddaným. 5. ČERVENEC 1539 Zemřel sv. Antonín Maria Zaccaria, italský katolický kněz, lékař a zakladatel Společenství barnabitů r a Anglických sester sv. Pavla. Taktéž laické Sdružení křesťanské reformy rodin v italské Cremoně. Zavedl pravidelný zvyk Výstav Nejsvě tější Svátosti. (* r. 1502) Vydán Dekret papeže Urbana VIII. o zpřísnění normy kanonizačních procesů, který stanovil podrobně zkoumat nejen kandidátův život, ale i jeho názory a přesvědčení Zemřel Václav Jáchym Čejka z Olbramovic, velkopřevor Maltézského řádu. Snažil se konsolidovat hospodářskou situaci velkopřevorství. Císařovna Marie Terezie jej jmenovala císařským tajným radou a generálním polním zbrojmistrem. Roku 1748 povýšen do říšského hraběcího stavu. Český zemský místodržitel. Zasloužil se o úpravu strakonického hradu. (* ) Na Starém Městě pražském otevřena Betlémská kaple, jejíž rekonstrukce a výstavba probíhala od roku 1948.

4 1999 Papež Jan Pavel II. jmenoval Mons. ThDr. Petra Esterku světícím biskupem brněnské diecéze. Jeho úkolem byla určena pastorace mezi českými krajany v zahraničí, zejména v USA a Kanadě. Slavnostní intronizace se konala 11. září v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla. Biskupské svěcení přijal z rukou brněnského sídelního biskupa Vojtěcha Cikrleho. 6. ČERVENEC 1704 Pražský světící biskup a strahovský opat Vít Seidl slavnostně vysvětil nový barokní kostel sv. Voršily na pražském Novém Městě, podle projektu Marcantonia Canevalleho z r Vnitřní vybavení v letech 1883 až 1884 upraveno architektem Antonínem Viktorem Barvítkem Zemřel Mons. František Janský, katolický kněz, apoštolský protonotář, biskup. ceremoniář, vězeňský katecheta. Jako kaplan působil v Měčíně. V rozmezí let 1860 až 1864 se stal ředitelem biskupského semináře v Českých Budějovicích. V r ustanoven spirituálem biskupského semináře. Roku 1888 zvolen kanovníkem katedrální kapituly českobudějovické a v r jejím děkanem. V r jmenován generálním vikářem českobudějovické diecéze. (* ) V Českých Budějovicích zahájen XV. ročník Katolické charismatické konference za účasti kolem osob (ukončena ). 7. ČERVENEC 1274 Na 2. lyonském koncilu, zásluhou papeže Řehoře X., vznikl dekret Ubi peri culum, následně začleněný do kanonického práva, který řídí všechna konkláve až do reformy papeže Pavla VI. Podle něho se kardinálové musí sejít nejpozději 10 dní po smrti papeže, během volby jsou osamoceni a jídlo se jim podává zvláštním oknem. 8. ČERVENEC 1739 Zemřel Heřman Abstorský, katolický kněz-piarista, filozof a pedagog. Působil v různých řádových školách. Vyučoval poetiku a rétoriku nejen na gymnasiích, ale i na vyšších interních řádových studiích filozofii a teologii. Zastával úřady vicerektora a sekretáře provincie řádu v Mikulově a poradce koleje v Litomyšli. Napsal 2 latinské spisy: Filosofické kompendium a Duchovní exercicie. (* ) Zemřel Maxmilián Josef Havlín, katolický kněz-františkán. Katecheta na dívčích školách. V letech 1835 až 1866 člen řádového konventu v Plzni a později v r se stal kvardiánem. V období let 1866 až 1869 ustanoven provinciálem Řádu františkánů. (* ) V Brně zahájena Katolická charismatická konference. Motem konference je verš Matoušova evangelia Vzchopte se, já jsem to, nebojte se! (Mt 14, 27).

5 9. ČERVENEC 2004 Zemřel Mons. ThDr. Emil Pluhař, katolický kněz, papežský prelát, soudní vikář Interdiecézního soudu v Olomouci. V duchovní správě působil ve Chvalkovicích u Olomouce a v Opavě. Adjunkt CMTF v Olomouci, vysokoškolský asistent a suplent křesťanské mravovědy až do zrušení TF V R Od roku 1968 působil opět na CMTF v Olomouci, posléze jako kaplan u sv. Mořice. Od 1. září 1978 jmenován farářem v Hovězí. (* ). 10. ČERVENEC 1994 Katolický biskup královéhradecké diecéze Mons. ThLic. a Paeddr..h.c. Karel Otčenášek vydal Pastýřský list k 330. výročí vzniku královéhradecké diecéze. Diecéze zřízena papežem Alexandrem VII. bulou Super universas, v níž je také královéhradecký kostel Svatého Ducha povýšen na kostel katedrální. 11. ČERVENEC 1919 Brevem papeže Benedikta XV. byla velehradská kolej vyznamenána titulem Papežská kolej a vzata pod ochranu Apoštolské stolice. 12. ČERVENEC 1364 Katedrální kapitula u sv. Víta na Pražském hradě zvolila Jana Očka z Vlašimi 2. pražským arcibiskupem. Roku 1342 zvolen kanovníkem katedrální kapituly u sv. Víta na Pražském hradě, dále kanovníkem kapituly sv. Petra v Mělníku, kanovník kapituly sv. Jana ve Vratislavi, později kanovník kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě. V r zvolen olomouckým arcibiskupem. V září 1378 jej papež Urban VI. jmenoval jako prvního Čecha v historii kardinálem. Zemřel 14. ledna Skupina evangelíků z celého světa dorazila po dlouhém pochodu do Jeruzaléma a formálně se omluvila za masakry muslimů a židů, kterých se dopustili před 900 lety účastníci Křížové výpravy. 13. ČERVENEC 1399 Zemřel Petr Parléř, německo-český architekt, stavitel, sochař a řezbář. Druhý stavitel metropolitní katedrály sv. Víta po zemřelém Matyáši z Arrasu. Dostavěl celý chór katedrály, který překlenul síťovou klenbou, kapli sv. Václava, sakristii a věž. Projektoval a podílel se na stavbě dalších památek. Především kamenný most přes Vltavu (dnes Karlův), staroměstskou mosteckou věž a kaple Všech svatých na Praž. hradě. Mimo Prahu pak chrám sv. Bartoloměje v Kolíně, projektoval chrám sv. Barbory v Kutné Hoře. (* r. 1332) Generální shromáždění Baziliánského řádu sv. Jozafata rozhodlo svým dekretem právně zrušit Delegaturu sv. Prokopa v ČR i její noviciát v klášteře na Sázavě.

6 14. ČERVENEC 1669 Čtyři řeholníci z Řádu servitů se po delší době vrátili do svého opraveného kláštera u kostela Zvěstování Panny Marie v Praze Na slupi a obnovili tam řeholní život V Třebíči zahájena X. katolická charismatická konference (ukončena 18. 7). 15. ČERVENEC 1274 Zemřel Bonaventura, ( vl. jm. Jan Fidanzas), katolický kněz-františkán, teolog scholastiky, církevní učitel OFM, druhý zakladatel Řádu františkánů. 7. generál františkánského řádu. V roce 1273 jmenován papežem Řehořem X. kardinálem biskupem v Albanu. Připravoval Druhý lyonský koncil, jemuž předsedal během celého jeho průběhu. Jeho zásluhou došlo k obnovení jednoty s východními křesťany. Autor spisů: Knihy o životě duchovním, O sedmi stupních rozjímavého života. V r prohlášen papežem Sixtem IV. za svatého. (* r. 1221) Narozen PhDr. Jan Tobiáš Becker, katolický kněz. Po vysvěcení děkanem v Hostinném v Podkrkonoší. Roku 1681 zvolen kanovníkem metropolitní kapituly u sv. Víta na Pražském hradě. Zasloužil se o kamenosochařskou výzdobu hrobu sv. Jana Nepomuckého nesvatovítské katedrále. Roku 1696 založil a r vysvětil nový mariánský poutní chrám na Svaté hoře u Králíků. Císař Leopold jej jmenoval královéhradeckým biskupem, což papež Klement XI. potvrdil. Ve své diecézi se věnoval četným hospodářským a stavebním aktivitám. Za svého episkopátu vytvořil podmínky pro působení několik církevních řádů v diecézi. ( ) Narozen Jindřich Geisler, katolický kněz, muzikant, hudební kritik a organizátor hudebního života, učitel liturgického zpěvu. Nastoupil jako kaplan ve Vyškově, pak jako kůrový kaplan v chrámu sv. Václava v Olomouci. Roku 1906 zvolen kanovníkem katedrální kapituly olomoucké. Spolupracoval s Pavlem Křížkovským na reformě chrámové hudby. Vyučoval v kněžském semináři chorálnímu, liturgickému zpěvu. Vydal první monografii Životopis P. Křížkovského. Napsal varhanní průvod k duchov. písním Zvuky nebeské z r Předseda hudebního spolku Žerotín. ( ) Dekretem Posvátné kongregace Svatého oficia odsoudil Řím komunismus jako takový a nad věřícími, kteří se stali komunisty, vyřkl samočinnou exkomunikaci. 16. ČERVENEC 1054 Dosud formálně jednotná církevní organizace se rozdělila na dvě části: Západní církev (nazv. též římská, nebo katolická) uznávala za svoji hlavu papeže, Východní církev (pravoslavná či ortodoxní) podřízena konstantinopolskému patriarchovi Pražský arcibiskup Jan Očko z Vlašimi slavnostně vysvětil gotický chrám sv. Jakuba Většího na pražském Starém Městě Zemřel JUDr. Adam Benešův z Nežetic, katolický kněz. Po vysvěcení r se stal správcem farního kostela v Ostravě a poté působil v řadě církevních úřadů. Roku

7 1389 zvolen kanovníkem brněnské kapituly, od r kanovník olomoucké kapituly a nakonec r kanovníkem metropolitní kapituly u sv. Víta (* v polovině 13. století) Antonín Maria Klaret ( ) založil Společnost Misionářů Neposkvrně - ného Srdce Panny Marie zvaných klaretini. Španělský katolický kněz a diecézní misionář. Roku 1847 jmenován biskupem, později 2 roky arcibiskupem na Kubě. Členové společnosti působí jako misionáři ve všech částech světa. Věnují se hlavně výchově mladých a pastoraci. Společnost schválena papežem Piem IX. roku Blahořečen papežem Piem XI. r a svatořečen papežem Piem XII. r Zemřel Augustin Jan Kubes, katolický kněz-kapucín a katecheta. V letech 1897 až 1911 kvardián konventu v Sušici a poté v konventu v Kolíně. Roku 1911 zvolen provinciálem Řádu kapucínů. V r ustanoven kvardiánem konventu v Praze a v r v konventu Opočno. Zabýval se přírodními vědami a přispíval do Časopisu České společnosti entomologické, kde se později stal jejím redaktorem. (* ). 17. ČERVENEC 1729 Narozen ThDr. Antonín Theodor Colloredo Wallsee, katolický kněz, roku 1764 sídelní kanovník metropolitní kapituly olomoucké a roku 1766 proboštem kolegiátní kapituly v Kroměříži. Dne 6. října 1777 zvolen prvním arcibiskupem olomoucké arci diecéze, což papež jej potvrdil. Za svého episkopátu usiloval o prohloubení náboženského života věřících a zřídil 52 děkanství. Věnoval se zvelebení letního sídla olomouckých arcibiskupů v Kroměříži. Měl velké pochopení pro umění, zvláště pro hudbu. V r mu papež Pius VII. udělil titul kardinála. ( ) Narozen Wenzel Josef Mayer, katolický kněz-premonstrát. Od r se stal archivářem v klášteře na Strahově. V letech 1774 až 1779 ustanoven opatem premon strátského kláštera. V r inicioval úpravu Filozofického sálu do současné podoby. ( ) Narozen Bedřich Kozánek, hudební skladatel a pedagog, sbormistr, varhaník. Stálý varhaník v Přerově, kde napsal skladby i úpravy pro potřeby hudebních škol. Zkomponoval Ave Maria pro zpěv a varhany. Z církevních skladeb ofertoria, koledy, Písně ke sv. Anně, chrámové vložky, mše pro mužský sbor. Sbormistr dělnického pěveckého spolku Svornost a pěveckého spolku Přerub. ( ). 18. ČERVENEC 1689 Zemřel Ondřej Trojer, katolický kněz-cisterciák. V r zvolen opatem cister cizáckého kláštera v Plasích a roku 1685 se stal generálním vikářem české provincie pro celé Čechy a Moravu. Jeho přičiněním zahájeny rozsáhlé barokní přestavby klášterního areálu a výstavba nové prelatury. Diplomat ve službách císaře Leopolda I. (* ) Narozen Vojtěch Hřímalý, hudební skladatel a varhaník. Trvale působil jako varhaník v arciděkanském chrámu sv. Bartoloměje v Plzni v letech 1835 až 1875.

8 Zakladatel hudební tradice rodu. Pořídil rukopisy chrámové i světské skladby. Stýkal se s vlasteneckou družinou kolem prof. F. J. Smetany. ( ). 19. ČERVENEC 1794 Narozen Antonín Kolárský, katolický kněz a katecheta, obrozenecký básník a spisovatel. Roku 1836 jmenován farářem v obci Jámy na Žďársku a poté ve Velké Lasenici. Zakládal knihovny, šířil českou knihu. Stal se neohroženým bojovníkem za český jazyk a propagátor české kultury a historie. ( ) Narozena Anička Zelíková, řeholní sestra III. řádu karmelitek. Když se na Zelený čtvrtek v dubnu 1938 dozvěděla o interrupci, byla hluboce otřesena a nabídla se jako smírná oběť za tyto hříchy. Dne 8. září 1938 na Svatém Hostýně se zasvětila Panně Marii. Dne 13. března 1991, na základě souhlasu Kongregace pro blahořečení, se stává Služebnicí Boží. ( ) Zemřel Adolf Kajpr, katolický kněz-jezuita a kazatel, exercitátor, publicista. Působil v jezuitském kostele u sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze. Vedl exercicie, měl promluvy v rozhlase, věnoval se novinářské práci. Redigoval časopisy: Posel Božského srdce Ježíšova, Obrození a Dorost. Za nacistického režimu vězněn v Terezíně, Mauthausenu a v Dachau. V letech 1945 až 1948 redaktorem týdeníku KATOLÍK., kolem něhož soustředil přední katolické intelektuály. V době totalitního režimu od roku 1950 vězněn až do své smrti. Výbor jeho publicistiky vyšel pod názvem Svědectví doby v r (* ) Posvátná Kongregace pro nauku víry napsala některým biskupským konferencím soukromý dopis o výkladu kánonu 2335 CIC, který pod trestem exkomunikace zakazuje katolíkům stát se členy zednářských společností. 20. ČERVENEC 1884 Zemřel František Vodička, katolický kněz, národní buditel. V duchovní správě působil jako farář a děkan v Konicích u Olomouce. Ve své spisovatelské činnosti se soustředil na pastorální teologii. Autor několika modlitebních knih. Zemský poslanec a člen Matice české. (* ). 22. ČERVENEC 1559 Narozen sv. Vavřinec z Brindisi, italský katolický kněz-kapucín, církevní učitel OFM. Roku 1600 založil první kapucínský klášter česko-rakouské provincie v Praze na Hradčanech. Dvakrát generálním komisařem této provincie. V letech 1602 až 1605 jmenován generálním představeným Řádu kapucínů. V prosinci 1881 svatořečen papežem Lvem XIII. Papež Jan XXIII. jej jmenoval v r Učitelem církve. ( ) Do desek zemských Království českého zapsán Majestát na náboženskou svobodu.

9 23. ČERVENEC 1564 Pražský arcibiskup Antonín Brus z Mohelnice ohlásil v katedrále sv. Víta na Pražském hradě breve papeže Pia IV. o povolení přijímání pod obojí způsobou i pro laiky Zemřel Julius Košinář, katolický kněz a katecheta, církevní historik a spisovatel. Profesor náboženství na pražských školách. Působil též jako pracovník v katolických charitativních organizacích. Redigoval několik časopisů a sbíral prostonárodní pohádky, legendy a pověsti. (* ). 24. ČERVENEC 1784 Císař Josef II. zrušil klášter křížovníků Božího hrobu V Praze na Zderaze a též jejich kostel sv. Petra a Pavla Národní shromáždění ČSR vydalo zákon čís. 441 Sb., kterým se zřizuje římskokatolická bohoslovecká fakulta v Bratislavě Zemřel Emanuel Dítě, malíř. V Římě studoval staré italské mistry a zde zdokonalil své kompoziční umění. Po návratu do Prahy se věnoval malbě oltářních obrazů pro pražské kostely i venkovské. Pro křížovnický kostel v Praze Svatá Kateřina Sienská, pro pražský kostel sv. Jiljí Pieta Do náboženského umění 19. století vnesl nové prvky realistické tvorby. Člen Jednoty umělců výtvarných. (* ). 25. ČERVENEC 1989 Pražský arcibiskup kardinál ThDr. František Tomášek seznámil ve svém poselství katolíky s kroky, které v poslední době podnikl na obranu práv církve a občanů. 26. ČERVENEC 1734 Narozen ThDr. František Štěpán Rautenstrauch, katolický kněz-benediktin a teolog. V r zvolen opatem Řádu benediktinů. Roku 1774 pověřen profesorem filozofie a církevního práva a ředitel FF UK. Reformátor teologického studia v zásadách osvícenských. Ustanoven visitátorem řádovým v zemích koruny České. Bohatá činnost spisovatelská. ( ) Narozen J. M. can. František Jakub Jindřich Kreibich, katolický kněz. Působil jako kaplan a r jmenován farářem v Žitnicích, kde působil až do r Ustanoven kanovníkem katedrální kapituly litoměřické. Věnoval se také meteorologii a astronomii. V roce 1833 vydal Mapu nejsevernější části Království českého. Čestný člen Muzea a kartografie. ( ) 1924 Zemřel Josef Brenner, katolický kněz a katecheta, apoštolský protonotář. Nastoupil jako farář v Hojsově Stráži, v r pokračoval v Rejštějně a poté v Týnci.

10 Roku 1909 zvolen kanovníkem katedrální kapituly českobudějovické a v r se stal jejím děkanem. V dubnu 1921 jmenován generálním vikářem. Člen okresní školní rady. (* ) Zemřel Jaroslav Dlouhý (ps. Jan Bělina), katolický kněz, arciděkan, biskupský vikář, spisovatel. V letech 1893 až 1907 působil jako kaplan v Semilech, potom se stal farářem v Loukovci u Mnichova Hradiště a po smrti arciděkana Tyrichtra jmenován farářem v Přepětích u Turnova. Nejprve začal psát apologetické úvahy do Slov pravdy, do Časových úvah a do Hlasů katolického spolku tiskového. Významně se věnoval homiletice. (* ) Papež Jan Pavel II. jmenoval 4 nové sídelní biskupy v ČSR. Z toho dva české: Josef Koukl (Litoměřice) a František Vaňák (Olomouc), dva slovenské: Ján Sokol (Trnava) a František Tondra (Spiš). 27. ČERVENEC 1734 Zemřel Jan František Rivola, katolický kněz-člen Řádu křížovníků s červenou hvězdou, český protonotář apoštolské stolice. Nastoupil jako administrátor u sv. Valen tina v Praze a též v Dobřichovicích,.a nakonec jmenován farářem a děkanem v Červené Řečici. V letech 1708 až 1734 se stal proboštem na Chlumu. V rozmezí let vykonával funkci generálního vikáře Řádu. V publikační činnosti vydal Knížku o zpovědi a o přijímání velebné Svátosti oltářní. Působil též jako archivář proboštství křížovníků, kde r 1712 dokončil nového uspořádání archivu.(* ) Pražský arcibiskup Alois Josef Schrank schválil Jednotu pro dostavení chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Díky iniciativě této organizace byla dostavba katedrály roku 1929 dokončena. 28. ČERVENEC 1929 Narozen Mons. Josef Veselý, katolický kněz, spisovatel a novinář. V letech 1961 až 1963 uvězněn za totalitního režimu. Roku 1962 tajně vysvěcen na kněze. Místo prvního působení v r ve farnosti v Ludgéřovicích u Ostravy a poté v Budišově nad Budišovkou. Roku 1987 se stal děkanem u Panny Marie v Opavě. Publikoval básně a texty, nejprve jako bibliofilie a soukromé tisky, knižně až po r V r obdržel Cenu Petra Bezruče, v r vyznamenán Řádem TGM a roku 2005 mu ČBK udělila cenu za duchovní literární činnost. ( ) Zemřel Mons. ThDr. Josef Schinzel, katolický kněz, arcibiskupský rada, čestný papežský komoří. Zprvu začínal jako kaplan ve Svitavách, kde se později stal koope rátorem. Povolán jako profesor náboženství r na německé gymnasium v Morav. Ostravě a později r v Kroměříži. Roku 1915 zvolen sídelním kanovníkem kolegiát. kapituly kroměřížské a r se stal proboštem metropolitní kapituly olomoucké. V r jmenován papežem Piem XI. světícím biskupem olomoucké arcidiecéze. Biskupské svěcení přijal dne 7. ledna Uznáván jako významný náboženský, kulturní a sociální pracovník. (* ).

11 29. ČERVENEC 1714 Narozen Tadeáš Enis, katolický kněz-jezuita. Vyučoval na jezuitských gymnasiích v Kutné Hoře a v Českém Krumlově. Roku 1749 připlul do Buenos Aires a jako misionář působil mezi Indiány Guaraní v Paraguyai. (+ r. 1769). 30. ČERVENEC 1224 Zemřel Ondřej, roku 1214 jmenován 18. pražským biskupem. Důsledný obhájce práv a svobod církve. Hájil v intencích papeže Inocence III. rozsah kanonického práva v Čechách proti světské moci Přemysla I. Jeho tělesné ostatky pochovány na Vele hradě a hlava uložena v katedrále sv. Víta. (* r.?) Zemřel Karel Škréta, barokní malíř s náboženskou tématikou. Maloval oltářní a závěsné obrazy i portréty. Při svém pobytu v Itálii se seznámil s díly holandských mistrů. Od r pobýval v Praze, kde maloval kostelní oltáře, např. pro pražský Týnský chrám, nebo pro kostel sv. Prokopa na Žižkově. Neopomenul též chrám Nanebevzetí Panny Marie cisterciáckého kláštera v Plasích. Vynikl také jako portrétista, kreslíř a ilustrátor. (* r. 1610) Zemřel Jan Hanuš, hudební skladatel. Žák Otakara Jeremiáše. Jeho životní dílo zahrnuje přes 120 skladeb. Nalezneme zde 8 mší, velikonoční oratorium Ecce homo či Requiem. Dále pak 3 balety a 5 oper. Skladatel komorní, varhanní a klavírní skladby. Tématika jeho děl sahá od antiky až po současnost a často se dotýkají velkých mravních otázek. Jeho život naplněn i editorskou a organizační činnosti. Běh svého života vylíčil v knize vzpomínek Labyrint svět svědectví z konce času. (* ). 31. ČERVENEC 1179 Zemřel Bedřich, katolický kněz-premonstrát. V r jmenován 14. pražským biskupem. Za jeho episkopátu byl v r dostavěn v Praze první kamenný most v Čechách nazv. Juditin most. Roku 1177 na místo benediktinů uvedeni cisterciáci do Mnichova Hradiště. (* r.?) Narozen Heřman Josef Tyl, katolický kněz-premonstrát. V konventu kláštera v Teplé u Mariánských Lázní zastával funkci provizoria kanonie. V r zatčen gestapem a postupně se svými spolubratry uvězněn v koncentračních táborech v Osvětimi a Buchenwaldu. Po návratu r působil jako administrátor farnosti v Nové Říši. V r jmenován převorem tepelského kláštera s právy opata. V době totalitního režimu v r odsouzen na 12 let vězení. Od r ustanoven admini strátorem farnosti Bohuslavice u Konice a děkanství Mariánské Lázně. Koncem r se vrátil do premonstrátského kláštera v Teplé, kde zvolen opatem. Na svůj úřad rezignoval v r ( ) Narozen Oldřich Med, katolický kněz-salesián, spisovatel. Teologii vystudoval v Turíně a zde r vysvěcen na kněze. Po návratu do vlasti působil jako vychovatel v salesiánském ústavu v Ostravě. Po r se stal ředitelem salesiánského ústavu ve Fryštáku u Zlína až do roku 1948, kdy byl komunistickým režimem uvězněn. Dne 13.

12 dubna 1950 internován v klášteře Oseku u Duchova a později přemístěn do Želiva, kde 6 let internován. Po skončení věznění působil jako kaplan v Měřímě a Jihlavě a naposled v Rosicích u Brna. Podílel se na přípravě podkladů pro blahořečení bývalého salesiánského inspektora Ignáce Stuchlého. ( ) Papež Jan Pavel II. schválil text dopisu Kongregace pro nauku víry o vztahu muže a ženy nazvaný List biskupům katolické církve o spolupráci muže a ženy v církvi a ve světě. Dokument upozorňuje na zvláštní význam odlišnosti muže a ženy. Arnošt Kelnar

13

KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice

KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice V roce 00 prožívá katolická církev v České republice dvě významné události. V roce 003 jsme při národní cyrilometodějské pouti na Velehradě prožili vrchol slavení Středoevropských

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř P R O S I N E C 2 0 1 3

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř P R O S I N E C 2 0 1 3 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř P R O S I N E C 2 0 1 3 2. PROSINEC 1828 Narozen Mons. ThDr.h.c. Antonín Skočdopole, katolický kněz, apoštolský protonotář a papežský prelát, národní buditel, pedagog,

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L E D E N 2 0 1 4

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L E D E N 2 0 1 4 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L E D E N 2 0 1 4 1. LEDEN 1914 Založena vinohradská farnost u Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze a jejím prvním administrátorem se stal P. Antonín Hoffmann, tehdejší

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L I S T O P A D 2 0 1 3

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L I S T O P A D 2 0 1 3 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L I S T O P A D 2 0 1 3 1. LISTOPAD 1368 Ve velechrámu sv. Petra v Římě, papež Urban V. korunoval na římskou císařovnu Alžbětu Pomořanskou, českou a římskou královnu.

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

České církevní instituce v Římě

České církevní instituce v Římě České církevní instituce v Římě Český hospic, česká kolej pro bohoslovce zvaná Bohemicum resp. Nepomucenum, exilové vydavatelství Křesťanská akademie a poutní dům Velehrad to jsou čtyři nejvýznamnější

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

Mons. Jan Vokál jmenovaný 25. biskup královéhradecký

Mons. Jan Vokál jmenovaný 25. biskup královéhradecký Mons. Jan Vokál jmenovaný 25. biskup královéhradecký Habemus episcopum! Mons. Jan Vokál jmenován 25. biskupem královéhradeckým (Hradec Králové, 3. března 2011) Jeho Svatost papež Benedikt XVI. dnes jmenoval

Více

C Í R K E V Ř Í M S K O K A T O L I C K Á

C Í R K E V Ř Í M S K O K A T O L I C K Á C Í R K E V Ř Í M S K O K A T O L I C K Á IČ: 73 63 28 48 sídlo: 160 00 Praha 6 Dejvice, Thákurova 676/3 zapsaná v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností vedeném Ministerstvem kultury

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř D U B E N 2 0 1 3

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř D U B E N 2 0 1 3 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř D U B E N 2 0 1 3 1. DUBEN 1868 Narozen PhDr. Alois Kolísek, katolický kněz a teolog, čestný biskupský a kon zistorní rada, historik umění, propagátor slovenské kultury

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

PŘÍBRAMSKÉ HORNICTVÍ OBNOVENÁ PROKOPSKÁ POUŤ NA BŘEZOVÝCH HORÁCH

PŘÍBRAMSKÉ HORNICTVÍ OBNOVENÁ PROKOPSKÁ POUŤ NA BŘEZOVÝCH HORÁCH PŘÍBRAMSKÉ HORNICTVÍ OBNOVENÁ PROKOPSKÁ POUŤ NA BŘEZOVÝCH HORÁCH JAROSLAV KORBEL PODBRDSKÝ 2006, aktualizace 2009 A Beran, Josef ThDr., kardinál * 29.12.1888 Plzeň (PM) + 17.05.1969 Řím (Vatikán - IT)

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Doba reformace Německo: zakladatel reformace v Německu a současně její ideologický představitel byl Martin Luther odmítal scholastickou filozofii jeho spor s katolickou církví vyvrcholil v r. 1517, kdy

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

REUNION. časopis vojenského a špitálního řádu sv. lazara jeruzalémského bohemia

REUNION. časopis vojenského a špitálního řádu sv. lazara jeruzalémského bohemia 3 / 2011 ROČNÍK XXXV REUNION časopis vojenského a špitálního řádu sv. lazara jeruzalémského bohemia 1920 2011 V roce 1998 Karel Otčenášek s pokorou přijal velkokříž církevního preláta Řádu sv. Lazara Jeruzalémského,

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř S R P E N 2 01 4

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř S R P E N 2 01 4 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř S R P E N 2 01 4 1. SRPEN 1859 Narozen Alois Slovák, katolický kněz a kazatel. Nastoupil jako druhý kaplan při katedrálním chrámu v Brně. Povolán na funkci prefekta

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

01 Úvodní slovo kardinála. 5 Údaje o organizaci. 6 Biskupové. 6 Profil 7 Milníky roku 2005 8 Pastorace 11

01 Úvodní slovo kardinála. 5 Údaje o organizaci. 6 Biskupové. 6 Profil 7 Milníky roku 2005 8 Pastorace 11 OBSAH 01 Úvodní slovo kardinála 5 0 2 Údaje o organizaci 6 0 3 Biskupové 6 0 4 Profil 7 0 5 Milníky roku 2005 8 0 6 Pastorace 11 0 7 Komunikační media 12 0 8 Stavební akce 2005 14 0 9 Církevní školství

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Biskupství plzeňské KONTKATNÍ ÚDAJE PŘEDSTAVITELÉ DIECÉZE. nám. Republiky 35 301 00 Plzeň

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Biskupství plzeňské KONTKATNÍ ÚDAJE PŘEDSTAVITELÉ DIECÉZE. nám. Republiky 35 301 00 Plzeň Biskupství plzeňské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KONTKATNÍ ÚDAJE Biskupství plzeňské nám. Republiky 35 301 00 Plzeň tel.: +420 377 223 112 fax: +420 377 321 917 GSM brána: +420 731 619 708 e-mail: bip@bip.cz web:

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Historie pravoslaví na našem území

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Historie pravoslaví na našem území Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku je autokefální, tzn. zcela samostatnou církví, nezávislou na pravoslavných církvích v jiných zemích.

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Období: Osobnosti: Dílo: Najdi: chybu 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Kdy se začalo projevovat baroko? Od poloviny 16. století do poloviny

Více

POUTNICKÝ PAS České Budějovice. Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice

POUTNICKÝ PAS České Budějovice. Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice POUTNICKÝ PAS České Budějovice Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice 1 Kostel Panny Marie Růžencové Žižkova třída 250/4, 370 01 České Budějovice 2 Klášterní kostel Obětování

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky

Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky VY_32_INOVACE_OBV_457 Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky Autor: Dana Šrailová Použití: 7. ročník Datum vypracování: 12.2.2013 Datum pilotáže: 27.2.2013 Anotace: Prezentace pro žáky sedmých

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

S T A N O V Y F A R N O S T I

S T A N O V Y F A R N O S T I S T A N O V Y P A S T O R AČNÍ RADY F A R N O S T I V A R C I D I E C É Z I O L O M O U C K É Po projednání s kněžskou radou Arcidiecéze olomoucké Mons. Jan Graubner, olomoucký arcibiskup, metropolita

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO výroční zpráva za rok 2009 2 1. Identita 1.1. Základní charakteristika 1.2. Organizační struktura 2. Aktivity 2.1. Akce týmu Biblického díla 2.2. Poskytnutí ubytování v Dolanech

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Milan M. Buben. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích. III. díl,. svazek: Žebravé řády

Milan M. Buben. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích. III. díl,. svazek: Žebravé řády Milan M. Buben Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích III. díl,. svazek: Žebravé řády Nakladatelství LIBRI Praha Kniha vyšla s laskavou podporou Mons. ThLic.

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N 2 0 1 3

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N 2 0 1 3 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N 2 0 1 3 1. ČERVEN 1618 Vláda protestantských stavů vypověděla z Prahy a Českého království jezuity, jejich pražská kolej předána dominikánům. Útočištěm se

Více

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5)

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5) CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM Památky Slaného a Slánska (5) Památky Slaného a Slánska (5) rám svatého Gotharda ve Slaném je bezesporu jednou Ch z předních památek gotické architektury v kraji. Přesto zůstává

Více

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_344 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ

STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ (1) Po projednání s kněžskou radou stanovuji, že každá farnost pražské arcidiecéze si má právo zřídit si ve smyslu kán. 536 Kodexu kanonického práva (dále jen

Více

výroční zpráva arcibiskupství pražské

výroční zpráva arcibiskupství pražské výroční zpráva arcibiskupství pražské 20 11 OBSAH 4 Slovo úvodem 5 Údaje o organizaci 7 Profil 9 Struktura arcibiskupství 11 Milníky roku 2011 19 Pastorace 23 Komunikační média 26 Církevní školství 28

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Národní kulturní památky v České republice

Národní kulturní památky v České republice Národní kulturní památky v České republice V Y P R A C O V A L M G R. D A V I D M I K O L Á Š 2 4. 1 1. 2009 ( A K T U A L I Z A C E 6. 9. 2 0 1 1 ) Osnova Kulturní památka Národní kulturní památka Památka

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Praha konvent s kostelem sv. Ambrože /279 Tachov konvent s kostelem sv. Máří Magdaleny a sv. Alžběty /280 Cheb konvent s kostelem Zvěstování Panny

Praha konvent s kostelem sv. Ambrože /279 Tachov konvent s kostelem sv. Máří Magdaleny a sv. Alžběty /280 Cheb konvent s kostelem Zvěstování Panny Obsah Dominikáni /11 Organizace a struktura řádu /15 Dějiny řádu /18 Generální magistři /42 Řádoví světci a blahoslavení /45 Papežové /54 Dějiny řádu v českých zemích /54 Provinciálové /66 Praha konvent

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

D ě j i n y P r a h y

D ě j i n y P r a h y OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky, s. r. o, Hradec Králové D ě j i n y P r a h y Odborná maturitní práce srpen 2013 Jana Horáková OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval?

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Životopis Jan Amos Komenský (latinsky Comenius) se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské. Místo jeho narození není

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

Za Kralickou do Kralic

Za Kralickou do Kralic Za Kralickou do Kralic aneb 400. výročí Bible kralické Záštitu převzali a účast přislíbili prezident České republiky Miloš Zeman, předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová, předseda Senátu Milan

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Praha historické památky

Praha historické památky Praha historické památky autor výstupu: Mgr. Vlastimil Kořínek datum ověření výstupu: 21. 11. 2012 školní rok 2012-2013 předmět: vlastivěda třída: 4. a 5. třída tematický celek: Kraje České republiky druh

Více

Za naše představené: Otče náš. III: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním

Za naše představené: Otče náš. III: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním Rok spásy 2012 po Kristu ve farnosti Těšany anno salutis bis millesimo duodecimo post Christum natum parochiae Těšany Přehled roku spásy MMXI v těšanské farnosti, 31.12. 2012 I: Astronomicky a meteorologicky

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

Jiří Šlégr. Pamětní medaile ČBK

Jiří Šlégr. Pamětní medaile ČBK Pamětní medaile ČBK Jiří Šlégr P. Ing. Mgr. Jiří Šlégr se narodil 16. září 1964 v Brozanech u Pardubic. Vyučen v oboru obráběč kovů pracoval nejprve v profesi soustružník a frézař. V roce 1989 úspěšně

Více

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut.

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut. ZE1ACZEZ06DT Systémový projekt KVALITA I 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání MOSTY A MĚSTA ZEMĚPIS ZŠ Testový sešit obsahuje 14 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více