Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 20/202 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II. Sídlo: Ječná 33, Praha 2, Právní forma školská právnická osoba Identifikační číslo: , Rezortní identifikátor: Zřizovatel Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám Praha 2. Ředitelka a statutární zástupkyně ředitelky, a telefon. ředitelka: Mgr. Marie Hotmarová telefon: statutární zástupkyně ředitelky: PhDr. Martina Margaritovová telefon: Webové stránky právnické osoby 4. Činnost, kterou právnická osoba vykonává a cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku). - střední škola, cílová kapacita Obory vzdělání a vzdělávací programy, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Kód název oboru/vzdělávacího programu cílová kapacita 53 4 M/007 Zdravotnický asistent obor dobíhající M/0 Zdravotnický asistent/ Praktická sestra Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 200/20: a. nové obory / programy nemáme Ve školním roce 20/202 vyučujeme v. a 2. ročníku dle rámcového vzdělávacího programu 53 4 M/0 Zdravotnický asistent - školního vzdělávací programu s názvem Praktická sestra. Ve 3. a 4. ročníku vyučujeme dle vzdělávacího programu 53 4 M/007 Zdravotnický asistent b. zrušené obory / programy nemáme

2 7. Místo poskytovaného vzdělávání uvedené v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku Praha 2, Ječná 33 Vlastník objektu: Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky 8. Stručná charakteristika školy a materiálně technického vybavení vlastník budov: církevní organizace Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky stav budov: Celý objekt byl od r. 990 průběžně rekonstruován tak, aby vyhovoval provozu školy a hygienickým požadavkům. Poslední oprava sociálních zařízení proběhla v roce 2004 a dvůr byl upraven o prázdninách roku Oprava střechy byla provedena na jaře V době prázdnin 2009 byly zatepleny odborné učebny. Také byly modernizovány pracovny učitelů, technicko-hospodářských pracovníků a vedení školy. Byly provedeny truhlářské a lakýrnické opravy. Malování probíhá postupně každé letní prázdniny za spoluúčasti majitele budovy. Ke vchodu do budovy byly umístěny turnikety na elektronickou evidenci vstupujících a odcházejících osob. Toto zařízení pomáhá kontrolovat pobyt cizích osob ve škole a zvyšuje bezpečnost našich žáků. Monitorování příchodů a odchodů využíváme u pracovníků k evidenci pracovní doby. Podklady slouží také ke kontrole problémových žáků třídními učiteli a výchovnými poradci. Přesné informace o příchodech a odchodech žáků mohou dostat také rodiče. Knihovna je v dobře vyhovujících prostorách, je vybavena novým nábytkem a počítači se stálým přístupem na Internet pro žáky. V knihovně je odborná literatura, literatura s duchovní tematikou, časopisy i beletrie. Výpůjční doba pro žáky je v hodinách dopoledních i odpoledních. Žáci mají k dispozici také menší studovnu s možností práce na počítačích a připojením na Internet i mimo výuku. Dále je zde prostor pro hru a odpočinek žáků. Studovna byla vybavena herními prvky. Všechny učebny jsou vybaveny dataprojektorem, zpětným projektorem, promítacím plátnem, televizorem, DVD přehrávačem a videem. V učebně výpočetní techniky je umístěno 8-25 PC, které jsou průběžně modernizovány. Druhá menší učebna s kapacitou 6 míst je vybavena 6 PC s možností připojení na Internet a slouží také k výuce jazyků. Další velká učebna vybavená 30 PC byla uvedena do provozu v srpnu 202. Ve dvou velkých učebnách je instalována interaktivní tabule s dataprojektorem. Odborné učebny pro výuku ošetřovatelství jsou průběžně modernizovány. Byly vybaveny novými pomůckami, nábytkem a PC technikou (v jedné z těchto učeben je umístěno 7 PC s přístupem na Internet). Prostory a vybavení odpovídají ošetřování nemocných ve 2. století. Ve škole je pro potřeby výuky i bohatá videotéka s množstvím výukových materiálů na videokazetách, DVD i CD. Novým nábytkem a pomůckami byla vybavena také laboratoř pro výuku chemie. V budově školy je krásná kaple sloužící nejen k účelům liturgickým, ale i ke kulturním a jiným akcím školy (např. slavnostní předávání maturitních vysvědčení, školní akademie, přednášky atd.). Její součástí je oddělená menší adorační kaple, která slouží výhradně k liturgickým účelům a modlitbě. V kapli je nově umístěna relikvie kapka krve blahoslaveného Jana Pavla II. Kůr, který je součástí kaple, je využíván pro výuku hudební výchovy a také zde zkouší školní sbor. Chodby školy a učebny jsou vyzdobeny pracemi žáků. Sborovna a pracovny jsou standardně a účelně vybaveny. Jsou průběžně modernizovány. Vyučující mají nepřetržitý přístup k PC a Internetu. Potřebám učitelů slouží 0 notebooků, které si mohou zapůjčit. Tělocvična, hřiště Vlastní tělocvičnu a školní hřiště nemáme Tělocvičnu má škola smluvně zajištěnu mimo budovu školy - TJ Sokol Pražský Žitná ulice č. 42, Praha 2 2

3 Škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem 9. Školská rada 9.. Datum ustanovení, seznam členů V souladu s ustanovením 67 a 68 zákona 56/2004 Sb., školského zákona byla ustanovena školská rada k datu s účinností od Mgr. Eva Tomášková jmenována za zřizovatele, místopředsedkyně Mgr. Olga Annamaria Gabrielová zvolena za pedagogy, předsedkyně Ing. Jaroslav Němec zvolen za zákonné zástupce žáků a zletilé žáky Volby do školské rady na nové tříleté funkční období proběhly Na základě výsledků řádných voleb a jmenování ředitelky školy zůstává s účinností od složení školské rady v nezměněné podobě Zpráva o činnosti školské rady Na zasedání dne školská rada projednala a schválila výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 200/20. Na svém zasedání dne školská rada projednala rozpočet na rok 202, dodatek k ŠVP, návrhy projektu Renovabis. Po celý školní rok školská rada spolupracovala účinně s ředitelkou a vedením školy, zabývala se předloženými podněty. Na svém zasedání dne školská rada schválila výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 20/202(viz příloha č. ). II. Pracovníci školy. Pedagogičtí pracovníci a. počty osob (údaje dle zahajovacích výkazů) Střední škola 3,3 20 9,2 0 0,3 23 9,5 3

4 Přednášky, semináře, konference b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných 26 00% nekvalifikovaných 0 0 c. další vzdělávání pedagogických pracovníků počet hodin zaměření počet účastníků vzdělávací instituce 3 dny Letní škola chemie VŠCHT Sociometrie a její 4 hodiny využití při práci se KPPP třídou Přístupy a 6 hodin dovednosti při Obecně prospěšná výkonu sociálněprávní ochrany 2 společnost Sírius,o.p.s. dětí Kontemplativní 0 dní exercicie Tovaryšstvo Ježíšovo seminář Výuka češtiny jako cizího jazyka Úvod do 3 dny problematiky začleňování žáků 2 META s odlišným mateřským jazykem Sestra jako 8 hodin specialista v 2 Medical Services, MF 4 hodiny 2 hodiny 3 hodiny 3 hodiny geriatrii Onkologické onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče Dítě s ADHD ve škole Adaptační proces, organizace práce na chirurgickém oddělení Nozokomiální nákazy 4 Aesculap akademia + ČAS PPP Praha 2 2 VFN 2 VFN 4

5 Přednášky, semináře, konference 2 hodiny 5 hodin 4 hodiny 3 hodiny 4 hodiny 5 dnů 2 dny den den den 6 hodin den 2 hodiny den hodina den 2 hodiny Invazivní měření krevního tlaku Správné postupy při zavádění a ošetřování PŽK Evropský týden mozku 202 Konzultační seminář k ústní maturitní zkoušce z německého jazyka Očekávání spojená s rokem 202 Katolická charismatická konference Konference o nové evangelizaci Za Václavem Hrabětem do Lochovic Podzimní seminář vzdělávání v dějepisu 20. století Jarní seminář vzdělávání v dějepisu 20. století Vztahy Čechů a Němců v literatuře Za Josefem Čapkem do Žacléře a Hronova 2. světová válka v Dolním Posázaví Jezuitské památky v západních Čechách Charles Dickens a jeho poslední díla 750 let Augustiniánů v Čechách Svatá Dobrotiva Nové poznatky o Erbenově Kytici 4 VFN Medical Services, MF AV ČR CERMAT 2 Arcibiskupství pražské Charismatická obnova ČR Tým evangelizace.cz 2 Matice česká ASUD ASUD Matice česká Matice česká a Společnost bratří Čapků Matice česká Kostel sv. Ignáce křesťanské společenství Asociace překladatelů z anglického jazyka Kongregace Augustiniánů v ČR Matice česká 4 hodiny Žena v křesťanství Muzeum hl.m. Prahy 5

6 školský management Kurzy Rozšiřování aprobace 3 hodiny 8 hodin 5 hodin Mimořádné příběhy z chirurgických oborů Historicky IV. mezinárodní kongres bazální stimulace Klient v systému zdravotně sociální péče 6 3 ČAS Asociace poskytovatelů sociálních služeb 2 ČAS 8 hodin Inovace výuky 2 Inovace výuky, o.p.s. 6 hodin Vaše škola a legislativa RAABE - nakladatelství Česká biskupská Školský zákon 5 hodin konference a 202 Arcibiskupství pražské 6 hodin Právo ve škole Mgr. Michaela Veselá 4 hodiny týdně 2 semestry 4 hodiny týdně 2 semestry 6 hodin 20 hodin 3 hodiny 3 hodiny den 8 hodin denní studium Projekt Jaro Kurz - němčina Projekt Jaro Kurz - angličtina Zadavatelé a nová maturita e- learnigový kurz Hodnotitel ústní zkoušky Anglický jazyk Ve světle výsledků maturitní zkoušky 20 z CJL Konzultační seminář k ústní maturitní zkoušce - Český jazyk Nové poznatky ke státní maturitní zkoušce z CJL Zadavatelé a nová maturita e- learnigový kurz problematika žáků s PUP = doplněk k osvědčení VŠ studium dalšího oboru hudební výchova sbormistrovství státní zkoušky MÚVS ČVUT 2 MÚVS ČVUT CERMAT NIVD CERMAT NIVD CERMAT NIVD CERMAT NIVD CERMAT NIVD CERMAT NIVD PedF UK Praha

7 denní studium Kombinované studium Kombinované studium doktorandské studium BIO a CHE PřF UK Praha Teologické nauky KTF UK Biomedicína ČVUT d. jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) 3 s odbornou kvalifikací 3 (dle zákona o ped. prac.) z toho bez odborné kvalifikace 0 (dle zákona o ped. prac.) rodilý mluvčí 0 2. Nepedagogičtí pracovníci školy a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 8 3,35 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků Zaměření počet účastníků vzdělávací instituce Semináře, kurzy Pracovní právo, (BRZO) Změny ve mzdové účtárně od r. 202 (BRZO) Daň z příjmů právnických osob, (BRZO) Aktuální otázky zdaň. fyzických osob + daňová reforma, (BRZO) Zákon o DPH, (BRZO) Účetnictví příspěvkových organizací, (TSM) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, (BRZO) Brzo-vzdělávací centrum, Ing. Zdenka Brzobohatá, Hluboká 3, Brno TSM, spol. s r.o., Vyškov 7

8 kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM. Počty tříd a počty žáků III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání denní vzdělávání (údaje dle zahajovacích výkazů) počet tříd počet žáků 4 93 Změny v počtech žáků v průběhu školního roku: - přerušili vzdělávání: - nastoupili po přerušení vzdělávání: - sami ukončili vzdělávání: 4 - vyloučeni ze školy: - nepostoupili do vyššího ročníku: 8 - požádali o opakování ročníku: 8 - z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 5 - přestoupili na jinou školu: 6 2. Průměrný počet žáků na třídu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) denní vzdělávání průměrný počet žáků na třídu průměrný počet žáků na učitele (plně zaměstnaného) Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji škola Střední škola počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí

9 z celkového počtu žáků: 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (po opravných zkouškách a doklasifikaci) denní vzdělávání Střední škola prospělo s vyznamenáním 0 neprospělo opakovalo ročník 4 bude opakovat ve školním roce 202/203 počet žáků s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků 75,3% průměrný počet zameškaných hodin na žáka 8 20 z toho neomluvených 4, 5. Výsledky maturitních zkoušek počet žáků, kteří konali zkoušku - denní studium z toho konali zkoušku opakovaně 6 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v. řádném termínu počet žáků, kteří byli hodnoceni: 9 prospěl s vyznamenáním 0 prospěl 6 neprospěl Počet přihlášených k dalšímu studiu celkem: 4 z toho VŠ: 5 z toho VOŠ: 9 do pracovního poměru: 5 9

10 přijímací řízení pro školní rok 202/203 (denní vzdělávání) 6. Přijímací řízení do. ročníků školního roku 20/202 skupina oborů vzdělání kód a název skupina oborů: 53 zdravotnictví 53 4 M/0 Zdravotnický asistent počet přihlášek celkem 32 počet kol přijímacího řízení celkem 7 počet přijatých celkem 32 z toho v. kole 2 z toho ve 2. kole z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání počet nepřijatých celkem 0 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: zdravotnický asistent: 3 odevzdaných zápisových lístků 23 počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání nemáme 7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Zkušenosti se začleňováním cizinců a příslušníků národnostních menšin: žák Finsko 3 studující Ukrajina žákyně Moldavsko žák Rumunsko žákyně Vietnam Žákyně z Moldávie nastoupila přes jazykovou bariéru a vzhledem k individuálnímu přístupu učitelů studium zvládá s obtížemi. U žáka z Rumunska se objevují obtíže při porozumění obtížnějšího textu, který obsahuje méně obvyklá slova. Studující z Ukrajiny a Vietnamu nemají vážnější potíže vzhledem k tomu, že na území ČR již navštěvovali předchozí školu. Všichni tito studující mají možnost navštěvovat seminář českého jazyka, který je určen pro cizince. 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků V letošním školním roce bylo individuálně integrováno v běžných třídách 20 žáků se specifickými poruchami učení. A pro 6 žáků byl vypracován individuální vzdělávací plán. Výchovné poradkyně v případě potřeby zprostředkují žákům se specifickými poruchami učení (dále jen SPU) vyšetření v pedagogické poradně. Aktivně využíváme vstřícného přístupu odborníků z pedagogicko 0

11 ročník psychologických poraden (dále jen PPP) a registrované problémy a potřeby žáků konzultujeme s PhDr. Bernardovou z Křesťanské pedagogicko pedagogické poradny a s Mgr. Skřivánkovou z Pedagogicko psychologické poradny pro Prahu, 2 a 4. Snažíme se maximálně využívat nabídky obou poraden a navštěvujeme vzdělávací akce a školení organizovaná oběma poradnami. Výchovní poradci, třídní učitelé i vyučující jednotlivých předmětů respektují doporučení z těchto poraden ve výuce (možnost využívání PC, individuální přístup při ověřování znalostí, zohlednění a delší časový limit při skládání maturitní zkoušky, případně vypracování individuálního vzdělávacího plánu atd.) V případě potřeby využíváme služeb dalších zařízení státní správy a nestátních či církevních organizací. Spolupráce s oběma PPP je velmi dobrá a stále se snažíme o její optimalizaci. 9. Vzdělávání nadaných žáků Ředitelka školy pokynem k práci s nadanými studenty stanovila kritéria pro zařazení do kategorie nadaní žáci. Kritéria: Celkový prospěch do,5, projevují mimořádný zájem o studium a jsou úspěšnými v reprezentaci školy na soutěžích a akcích pro veřejnost, projevují mimořádný zájem o určitý předmět nebo oblast vzdělávání. Individuální přístup, který vede k rozvoji zahrnuje následující: - práce s texty v hodinách během opakování nebo v rámci samostudia jako součást domácí přípravy - rozšířená doporučená literatura, video, CD, DVD, internet - návštěva nepovinných předmětů a zájmových útvarů - přednostní účast na mimoškolních a mimovyučovacích výběrových akcích soutěže, výstavy, přednášky, konference, pobyty v zahraničí - účast na dobrovolnických programech ve zdravotnických zařízeních a sbírkách předmět počet vytypovaných žáků zájem o práci mimo běžnou vyučovací povinnost hodnocení a výsledky spolupráce 3. Ošetřovatelství 2 mimořádný Dobrá spolupráce Ošetřování nemocných Psychologie a komunikace 6 mimořádný Dobrá spolupráce, účast na zdravotnických službách, specifické úkony při ošetřování nemocných 4 mimořádný Výborná spolupráce Účast v krajském kole soutěže - Psychologická olympiáda Den Psychologie 0. Ověřování výsledků vzdělávání 0. SCIO testy, projekt VEKTOR Ve srovnání s ostatními školami podobného typu, které se testování účastnily, dosáhli naši žáci níže uvedených hodnot průměrného skupinového percentilu. Průměrný skupinový percentil vyjadřuje postavení naší školy v rámci daného předmětu ve srovnání s ostatními školami srovnatelného typu, které se testování účastnily. Ročník Obecné studijní Český jazyk a Německý Anglický Matematika předpoklady literatura jazyk jazyk

12 Dotazník žáka - výsledky Informace získané prostřednictvím dotazníku žáka byly využity samotnými vyučujícími, třídními učitelkami, výchovnými poradkyněmi i vedením školy k hodnocení a zkvalitnění pedagogické a výchovné činnosti, dále k optimalizaci spolupráce s rodiči. 0.2 Spolupráce a komunikace vedení školy se žáky Schůzky zástupců tříd s vedením školy se konají minimálně 3x ročně. Zde se mají možnost zástupci tříd otevřeně vyjadřovat k jakémukoli dění ve škole, a to k organizaci i k výuce jednotlivých pedagogů. Přítomna je ředitelka školy nebo zástupkyně ředitelky. Připomínky, přání a náměty jsou dle možností neprodleně řešeny. 0.3 Anketa spokojenosti Koncem školního roku dostali žáci možnost vyjádřit své názory a postřehy v Anketě spokojenosti. Žáci měli možnost vyjádřit se k různým situacím a záležitostem např. líbilo se, nelíbilo se, mělo by se řešit, celkový pocit spokojenosti, preference určité struktury rozvrhu, zjišťovali jsme také povědomí žáků o výskytu šikany ve škole. Anketní lístky měli žáci podepsat, ale většinou odpovídali anonymně. Ze získaných dat vyplynulo, že mezi žáky převažuje celková spokojenost s klimatem školy, pouze v malé míře žáci vyjádřili menší spokojenost a ve dvou případech nespokojenost. Ojediněle někteří žáci uvedli, že se setkali s mírnou formou šikany (jednalo se o pomlouvání, posměšky a drobné naschvály). Dále uváděli, že pokud problém nahlásili, byl řešen a vyřešen. Fyzická šikana se nevyskytla vůbec. Žáci vyjádřili spokojenost s celkovou atmosférou školy, přístupem a chováním pedagogů, líbily se jim mimoškolní akce, program duchovní obnovy a charitativní sbírky. Nespokojenost vyjadřovali zejména se špatnou docházkou spolužáků do školy a nevhodným chováním některých žáků k vyučujícím. Žáci třetích ročníků pochvalně hodnotili odbornou praxi na klinice, nejčastěji byli spokojeni se souvislou praxí. Výsledky ankety budou žákům sděleny na začátku dalšího školního roku a připomínky projednány a řešeny. 0.4 Individuální testování žáků ve třídách se zaměřením na výtěžnost, porozumění a spokojenost žáků v jednotlivých předmětech zjišťují průběžně jednotliví vyučující.. Školní vzdělávací program Na školním vzdělávacím programu pracoval intenzivně tým pedagogů. Od je dle něj realizována výuka počínaje prvním ročníkem. Školní vzdělávací program pro obor zdravotnický asistent s názvem Praktická sestra byl připraven dle přijatého plánu. Byl připomínkován příslušnými odborníky, sociálními partnery, předmětovými komisemi, zřizovatelem, školskou radou a schválen ředitelkou školy. V současnosti je školní vzdělávací program připomínkován a dle potřeb aktualizován. 2

13 IV. Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti. Výchovné a kariérní poradenství Výchovné poradenství a spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu, 2 a 4 a Křesťanskou pedagogicko psychologickou poradnou (KPPP) v Praze 8 ve školním roce 20/202 zajišťovaly: PhDr. Tuzarová výchovná poradkyně a členky pracovní skupiny pro výchovnou péči Mgr. Šiková, Bc. Zákostelná a Mgr. Proftová. Významné místo při výchově žáků patří i P. L. Noskovi, který je kaplanem naší školy. Primární prevence probíhá ve spolupráci s KPPP formou programu Posilování pozitivních životních postojů a hodnot. Cílem projektu Adaptační kurzy je usnadnit náročný přestup na střední školu, vytvořit zdravé a soudržné prostředí třídního kolektivu. Cílem je ukázat žákům zdravý životní styl, možnost trávení volného času bez návykových látek, cestu k budování zdravých vztahů k sobě i ke svému okolí, poznat sám sebe a rozvíjet zdravé sebevědomí a sebeúctu. Problematice výchovného poradenství je věnovaná značná pozornost. Vzhledem k menšímu počtu žáků se nám daří vytvářet rodinnou atmosféru a o potřebách a potížích žáků máme přehled. Máme možnost věnovat se žákům individuálně, včas podchytit jejich problémy a nabízet pomoc při řešení. Spolupráce s rodiči a dalšími odborníky Žákům i rodičům jsou výchovné poradkyně k dispozici pravidelně 2x měsíčně v konzultačních hodinách, dále během třídních schůzek a konzultačních hodin jiných pedagogů. V případě potřeby také po domluvě kdykoliv jindy. Samozřejmostí je úzká spolupráce s třídními učiteli a ostatními pedagogy. Velmi se nám osvědčila spolupráce s KPPP v Praze 8 a PPP pro Prahu, 2 a 4, proto ji dle potřeby hojně využíváme. Dále v této oblasti spolupracujeme s dalšími psychology, speciálními pedagogy a jinými odborníky podle volby žáků. Samozřejmostí je úzká spolupráce s třídními učiteli a ostatními pedagogy. Pokud vznikne potřeba, řešíme nevelké výchovné problémy hned (domluva, návrh alternativních opatření, individuální rozbory situace a vyvození závěrů), při větších problémech svoláváme výchovnou komisi, které se zúčastní žák i zákonný zástupce a společně hledáme nejlepší řešení a navrhujeme opatření. Tato jsou pak projednávány v pedagogické radě. V tomto školním roce proběhly 3 výchovné komise, problémy se vždy podařilo upokojivě vyřešit. V oblasti kariérního poradenství žákům nabízíme: - průběžné informování o možnostech dalšího uplatnění studentů (informační materiály, individuální pohovory, informace na nástěnkách) - ve spolupráci s učitelkami odborných předmětů zajišťování exkurzí na různá pracoviště - předávání informací poskytovaných jednotlivými vyššími i vysokými školami - předávání informací o možnostech uplatnění absolventů na trhu práce (návštěvy vedoucích sester zdravotnických zařízení ve škole za účelem nabídky pracovního uplatnění) 2. Prevence rizikového chování (sociálně patologických jevů SPJ) a protidrogová prevence V oblasti prevence rizikového chování pracuje na naší škole pracovní skupina ve složení Mgr. Olga A. Gabrielová, Mgr. Barbora Zákostelná a Mgr. Romana Proftová. Programy prevence rizikového chování jsou rovnoměrně rozloženy po celou dobu studia. Metodička prevence a výchovná poradkyně ve spolupráci s třídními učiteli a ostatními pedagogy realizují řadu preventivních programů a aktivit. Prevence začíná v. ročníku adaptačními kurzy. 3

14 Adaptační kurzy jsou zaměřeny na sebepoznání a poznání nově vzniklého třídního kolektivu, jsou zaměřeny na spolupráci ve skupině a na adaptaci na nový typ studia. V tomto školním roce proběhl ve spolupráci se SOŠS v termínu září 20 ve Zbraslavicích u Kutné Hory. Programu se zúčastnilo 23 žáků. Na adaptační kurzy plynule navazuje dvouletý program primární prevence Posilování pozitivních životních postojů a hodnot. Tento program je realizován Křesťanskou pedagogicko - psychologickou poradnou v Praze 8 (KPPP), probíhá v. a 2. ročníku ve dvou cyklech. V. ročníku je program zaměřen na posilování vztahů ve třídním kolektivu a mapování vztahů ve třídě. Ve 2. ročníku je tento program zaměřen na protidrogovou prevenci. Ve škole program zajišťují peer aktivistky vyškolené KPPP. Žákům všech ročníků je určen program duchovní obnovy se školním kaplanem, pořádaný dvakrát ročně pro každou třídu. Celý program prevence SPJ doplňuje a završuje projekt Chci žít zdravě. Na tomto programu spolupracujeme se SOŠS svaté Zdislavy. Ve školním roce 20/202 se výjezd z provozních důvodů neuskutečnil. Již několik let se naši žáci s úspěchem zapojují do různých charitativních sbírek Tříkrálová sbírka, sbírka pro hluchoslepé LORM, Český den proti rakovině, a tím je u nich upevňováno prosociální cítění. Žáci se ochotně zapojují i do projektů adopce na dálku. Společnými silami pedagogů a žáků finančně podporujeme indickou dívku Prathimu (v rámci projektu Arcidiecézní charity Praha) a dále ukrajinskou zdravotně postiženou seniorku paní Chrystynu (projekt Důstojný život Diecézní charity ostravsko-opavské). K tomuto účelu se nám osvědčily dobročinné akce, při kterých někteří učitelé a žáci připraví pro ostatní pohoštění za zcela dobrovolný příspěvek. Akce tohoto druhu pomáhají vytvářet pozitivní sociální klima ve škole i pocit sounáležitosti. V uplynulém školním roce jsme tyto aktivity rozšířily ještě o sbírku na podporu činnosti Domácího hospice Jordán v Táboře, dále jsme se zapojili do. celostátního Misijního štrůdlování. Vnímavost a citlivost k potřebám druhých se projevuje i v tom, že naši žáci mají o charitativní aktivity spontánní zájem. Velmi si ceníme i vlastní iniciativy žáků uspořádat finanční sbírku na podporu pozůstalé rodiny po zemřelém mladém pedagogovi. Nabídku preventivních programů doplňuje činnost Domu dětí a mládeže. Činnost DDM je zaměřena na pravidelné vzdělávací a volnočasové aktivity a na příležitostné akce jako např. filmová noc pořádané 2-3krát ročně školní metodičkou prevence pro vybrané zájemce. V tomto školním roce se filmová noc uskutečnila v listopadu na téma Síla člověka, - silné lidské příběhy a v měsíci květnu proběhla filmová noc na téma Heydrichiáda, Lidice, holocaust, spojená s exkurzí do Národního památníku hrdinů Heydrichiády. Další akce Domu dětí mládeže viz bod 7 2. Program duchovní obnovy Pracovní skupina pro duchovní oblast pokračovala ve své činnosti ve složení: Mgr. Marie Hotmarová (vedení pracovní skupiny), Mgr. Olga A. Gabrielová (školní metodik prevence), Mgr. Hana Benešová, Mgr. Vít Náměstek, Mgr. Petr Váňa (vysvěcený jáhen), Mgr. Jaroslava Hrušková, Ing. Pavla Petrášková. Většina členů pracovní skupiny jsou učitelé křesťanské etiky a držitelé kanonických misí. Během školního roku byla rozšířena již osvědčená nabídka aktivit s duchovní náplní. Ve spolupráci se školním kaplanem P. ThLic. Ladislavem Noskem SJ byl pro každou třídu realizován dopolední blok v každém pololetí. Pro celou třídu byl určen společný program beseda s duchovním, sdílení, filmové projekce. Během tohoto programu byla pro žáky sloužena mše svatá. Žáci měli možnost individuálně pohovořit s knězem, či přijmout svátost smíření. Samozřejmou součástí programů s duchovní náplní byly slavnostní mše svaté. Na začátku a na konci školního roku to byly mše sv. v kostele sv. Ignáce. Pravidelné mše svaté pro školní společenství byly slouženy ve školní kapli. Naši školu navštívil v listopadu biskup Václav Malý. Při této příležitosti se setkal s učiteli 4

15 a žáky a besedoval s nimi na téma Láska a přátelství. Učitelům i žákům byly nabízeny akce a programy s duchovním zaměřením přednášky, duchovní obnovy pro konkrétní skupiny (pro učitele, pro dívky určité věkové kategorie apod.). Školní kaplan a provozní zástupkyně školy žákům průběžně předávali informace o těchto akcích. V průběhu školního roku se dále uskutečnily tyto akce s duchovní tématikou: školní pouť do Sarajeva na blahořečení Drinských mučednic pěti sester Kongregace Dcer Božské Lásky v adventní době jsme se jedenkrát týdně scházeli ke zpěvu rorátů pravidelná mše svatá ve středu odpoledne ve školní kapli: mimo tuto dobu se uskutečnily mše svaté: o k poctě P. Marie o ke svátku sv. Ludmily, patronky církevních škol o na svátek všech věrných zemřelých Dušiček o k začátku adventní doby o při příležitosti svátku Zjevení Páně o na Popeleční středu k začátku doby postní o ke svátku sv. Zdislavy, patronky rodin a SOSŠ sv. Zdislavy pravidelná modlitební každodenní setkání v kapli školy za nemocného kolegu - modlitba Korunky k Božímu milosrdenství minipoutě obětované za těžce nemocného kolegu o mše sv. v kostele sv. Kříže, společná modlitba u repliky mariánského sloupu (socha P. M. Rynecké) a u sv. Judy Tadeáše o mše sv. v kostele sv. Karla Boromejského a společná modlitba u Pražského Jezulátka o společná modlitba na Vyšehradě. o pobožnost křížové cesty na Petříně o mše sv. a společná modlitba v poutním areálu chrámu P. M. Vítězné na Bílé Hoře o společná modlitba a mše sv. v kostele sv. Jindřicha smuteční rozloučení se zesnulým kolegou v kostele sv. Ignáce v rámci nabídky DDM o podzimní a jarní pouť na slovenské poutní místo Turzovka o adventní bdění o postní duchovní obnova pro žáky o výjezd s duchovním programem Pane, ty znáš srdce všech za řádovými sestrami do Jiřetína pod Jedlovou K doplnění informací v duchovní oblasti slouží rozšířené či nově zřízené nástěnky s informacemi o církevních svátcích, významných osobnostech církevního či řeholního života, zamyšlení nad různými oblastmi a problémy denního života z duchovního pohledu atd. Žákům i učitelům je k dispozici schránka na vyjádření názorů, postřehů nebo prosbu o modlitbu. Řádové sestry nabízely možnost zapojit se do společných modliteb díků, chvály i proseb. Členové pracovní skupiny pro duchovní oblast po celý školní rok: spolupracovali se školním kaplanem vzájemně spolupracovali při výběru, přípravě a realizaci vhodných aktivit pro studenty a pedagogy spolupracovali se členy pracovní skupiny pro výchovné poradenství a dále se členy pracovní skupiny pro prevenci rizikového chování 5

16 zprostředkovali studentům přípravu na svátost křtu a biřmování iniciovali nákup nových titulů knih s duchovní tématikou Celoroční činnost pracovní skupiny pro duchovní oblast a širokou nabídku aktivit s duchovní náplní završila cesta do Krakova pro relikvie blahoslaveného Jana Pavla II. Poutě pro relikvii se zúčastnila ředitelka školy Mgr. Marie Hotmarová a sestry z Kongregace Dcer Božské Lásky. Relikvie, kapka krve Jana Pavla II., je uchována zatím v prostém relikviáři před svatostánkem ve školní kapli. Vážíme si výjimečné možnosti kdykoliv uctít ostatky novodobého světce a patrona naší školy. Věříme, že přítomnost relikvie umocňuje duchovní atmosféru ve škole i požehnání pro školní společenství. 3. Ekologická výchova a environmentální výchova Ekologická výchova je součástí jednotlivých přírodovědných předmětů jako je chemie, biologie, fyzika, předmětů odborných (základy veřejného zdravotnictví a výchova ke zdraví, ošetřovatelství, psychologie), ale i předmětů všeobecně vzdělávacích např. křesťanská etika a občanská nauka. Běžnou součástí výuky jsou exkurze do botanické zahrady, přednášky a filmová představení s ekologickými tématy, ale také jednodenní až týdenní pobyty v přírodě se zaměřením na poznávání přírody vytváření pozitivních vztahů k přírodě, turistiku, sport a primární prevenci sociálně patologických jevů. (Viz též bod č. 5) 4. Multikulturní výchova Realizace multikulturní výchovy se děje prostřednictvím předmětů Křesťanská etika, Psychologie a komunikace, Ošetřovatelství a Ošetřování nemocných = při praktické výuce, v rámci programu třídnických hodin, v rámci duchovní obnovy. Mnohé z akcí pořádaných školou mají téma, které souvisí s multikulturní výchovou, prevencí rasismu a xenofobie. Aktivně se hlásíme k boji proti holocaustu (viz též bod. č. 2). Žáci jsou vedeni k vstřícnému přístupu a respektování odlišností spolužáků, kteří jsou cizinci, příslušníci menšin a jiného náboženského vyznání. Žáci sponzorují společně s žáky střední odborné školy sociální dítě v rámci projektu Adopce na dálku. 5. Výchova k udržitelnému rozvoji Zde je souvislost s ekologickou výchovou (viz bod č. 3). Důležitější než jednotlivé nárazové akce je trvalé a důsledné vedení studentů k uplatňování šetrného chování a správného vztahu k přírodě v běžném životě. Jde např. o třídění odpadu. Separování odpadu se stalo běžnou součástí chování žáků ve škole. Celá výchova je směrována nejen k úctě a šetrnému přístupu k přírodnímu prostředí, ale také k úctě k člověku, k utváření vztahů důvěry, vzájemné pomoci, pochopení a tolerance. 6. Vzdělávací akce, poznávací zájezdy a sportovní kurzy Akce školy CSZŠ adaptační kurzy pro žáky. ročníků - sportovně preventivní program ve Zbraslavicích pracovní program Seznámení s památkami Národní památník na Vítkově 3. a 4. ročník Po stopách K. J. Erbena a ochotnického divadla exkurze Miletín, rodný dům K. J. Erbena, podzemí bývalého kláštera Německých rytířů, Muzeum ochotnického divadla, kostel Nanebevzetí P. Marie 3. ročník výstava Vlak Jana Pavla II. - Totus tuus 2. ročník Muzeum hl. města Prahy pracovní program a expozice Keltové 2. ročník Muzeum hl. města Prahy pracovní program a expozice Pravěk. ročník 6

17 Dům U Černé Matky Boží Kubismus - 4. ročník Památník Karla Čapka Strž u Dobříše exkurze, 4. ročník divadelní představení: Karel Čapek R.U.R. Malé Vinohradské divadlo 3. a 4. ročník prohlídka budovy Národního divadla 3. ročník NG Anežský klášter komentovaná prohlídka a exkurze Svatá Anežka Česká princezna a řeholnice 2. ročník NG Anežský klášter výukový program Středověká literatura a výtvarné umění. ročník exkurze Mistr Jan Hus a Betlémská kaple. a 2. ročník Výstava Důležité události. pol. 20. století Národní památník na Vítkově 3. ročník exkurze Sázavský klášter dějiny kláštera, sv. Prokop a počátky české kultury -. ročník Památník Fr. Palackého exkurze 2. ročník expozice Atentát na Heydricha Paměť národa 2. a 3. ročník II. chir. klinika VFN exkurze a přednáška -. ročník přednáška Nozokomiální infekce a hygiena rukou. ročník, II. chir. klinika VFN přednáška Ošetřovatelský proces 3. ročník, II. chir. klinika VFN přednáška Nozokomiální nákazy 3 ročník, II. chir. klinika VFN přednáška Rehabilitace - 3. ročník, II. chir. klinika VFN přednáška Organizace práce na special. pracovišti 4. ročník, II. chir. klinika VFN přednáška Adaptační proces 4. ročník, II. chir. klinika VFN přednáška a exkurze Organizace práce na special. pracovišti 3. ročník, II. chir. klinika VFN přednáška Hojení ran - 3. ročník, II. chir. klinika VFN přednáška Ischemická choroba srdeční a EKG - 3. ročník, II. chir. klinika VFN přednáška Ischemická choroba dolních končetin 3. ročník, 3. ročník, II. chir. klinika VFN přednáška Hojení ran 2. ročník, II. chir. klinika VFN opakovaná účast na slavnostní akci Vítání občánků na Staroměstské radnici ÚMČ Praha - žáci 2. a 3. ročníku opakovaná účast na slavnostní akci Vítání občánků na ÚMČ Praha 3 - žáci 2. a 3. ročníku výchovný koncert Staročeské Vánoce, zpěvy adventní, vánoční a novoroční koledy, Národní dům na Vinohradech ročníky adventní soutěž ve výzdobě tříd adventní poznávací zájezd do Budyšína a Zhořelce výchovný koncert Osvobozené divadlo V. + W. + Jaroslav Ježek Národní dům na Vinohradech 3. a 4. ročníky slavnostní imatrikulace. ročníků exkurze Hrdličkovo muzeum člověka 2. ročník seminář s exkurzí Chemie mezi námi, VŠCHT -. ročník přednáška s besedou AIDS, sex a vztahy, ACET. a 2. ročníky školní kolo psychologické olympiády Den psychologie - téma Láska a přátelství Školní pouť do Sarajeva na blahořečení pěti sester Kongregace Dcer Božské Lásky tzv. Drinských mučednic návštěva poutního místa Medžugorje a míst spojených se životem sester mučednic modlitební setkání a minipoutě za nemocného člena pedagogického sboru 7

18 Skamfest víkendové setkání křesťanské aktivní mládeže volejbalové družstvo žáků CSZŠ a SOSŠ Katedrála 202 slavná mše sv. církevních škol pražské arcidiecéze v katedrále sv. Víta. Studentky CSZŠ a SOSŠ se ujaly pořadatelské služby. Vzdělávací akce pro pedagogy Vzdělávací a poznávací výjezd jako prevence syndromu vyhoření. V rámci tohoto výjezdu skupina vybraných pedagogů, (zejména z pracovní skupiny pro výchovné poradenství a prevenci), navštívila skanzen na Veselém kopci, další částí programu byla exkurze v hospici Smíření v Chrudimi a relaxace v solné jeskyni v Příbrami. Teambuilding prevence syndromu vyhoření Výjezd do Lužických hor se realizoval v termínu V rámci programu jsme navštívili Jiřetín pod Jedlovou, Loretu v Rumburku, Baziliku minor P. M. Pomocnice křesťanů ve Filipově. Součástí výjezdu byl i duchovní program (pobožnost křížové cesty nové hoře na Křížové hoře v Jiřetíně, mše sv. v kapli Penzionu Dcer Božské Lásky a mše svatá ve Filipově). Sportovní akce Vánoční turnaj ve volejbale školní kolo, 32 žáků Turnaj ve volejbale krajské kolo, pražské SZŠ, 6 žáků Turnaj ve florbale-krajské kolo, pražské SZŠ, 20žáků Turnaj ve stolním tenise - krajské kolo, pražské SZŠ, 0 žáků 7. Mimoškolní aktivity (kroužky a kurzy zájmové, sportovní, kulturní) Činnost Domu dětí a mládeže Nabídka činnosti DDM při CSZŠ určena i pro ostatní žáky a studenty V roce 20/202 se realizovala tato nabídka: Pěvecký sbor Cože? Přípravné kurzy k maturitě: český jazyk, psychologie, odborné předměty, společenské vědy (dějepis, základy společenských věd, náboženství) Přípravné kurzy na VŠ: přírodovědný blok (chemie, biologie, fyzika) Jazykové kurzy a konverzace anglický a německý jazyk; příprava k maturitě a příprava k absolutoriu První pomoc a záchranářství Kurz vaření Psaní všemi deseti Znakový jazyk Čeština pro cizince Sport a formování postavy Výtvarná a estetická výchova Liturgický kroužek - Spolčo a náboženské a duchovní společenství (např. Adventní bdění, postní duchovní obnova pro žáky, výjezd s duchovním programem za řádovými sestrami do Jiřetína pod Jedlovou) Výpočetní technika - studentská firma a školní časopis Kulturní kroužek návštěvy výstav, galerií a muzeí; tvorba článků o školním dění do školního časopisu 8

19 Tvůrčí dílny (adventní věnce, perníčky ke sv. Valentýnu a Dni matek, ruční výroba svíček a mýdel, voňavé polštářky a jiné drobné dárky) Řízené samostudium pomoc se školní přípravou pod vedením pedagoga. Zvláště využíváno studenty. ročníku. Jednorázové a příležitostné akce např. dvakrát ročně - Filmová noc, nákupní zájezd do Polska, pouť na Turzovku 7. Služby školní knihovny a informačního centra výpůjčky beletrie, odborné literatury a učebnic, pomoc s vyhledáváním informací ke studijním účelům. Studovna nabízí atraktivní využití volného času v době přestávek, před a po vyučování, dále přístup na internet. Některé z aktivit se uskutečňovali pod neformálním vedením pedagogického pracovníka - např. řízené učení pod vedením speciálního pedagoga. Tyto možnosti jsou zvláště využívány žáky. ročníku. 8. Soutěže (umístění v krajských a celostátních kolech) Olympiáda psychologie - Den psychologie - 3. místo v krajské soutěži 9. Mezinárodní spolupráce a zapojení školy do mezinárodních programů Název zahraničního subjektu - Sacred Heart Konvent school Swaffham, Anglie Krankenpflegeschule am St. Walburga Krankenhaus, Schederweg 2, Meschede Stát Velká Británie Německo Charakter kontaktu Výměnné pobyty žáků a učitelů za účelem rozvoje vzájemných vztahů, rozvoje jazykových kompetencí a poznávání reálií. Občasné návštěvy, besedy se žáky, společné vycházky po Praze -návštěva divadla, ZOO Společný naučný program v Terezíně. Občasné návštěvy případně besedy se žáky, společné vycházky po Praze 9. Účast na sbírkách a charitativních akcích: Tříkrálová sbírka 5 dvojic, celkový výtěžek Kč sbírka pro hluchoslepé LORM 5 dvojic, celkový výtěžek 3 68 Kč sbírka Český den proti rakovině Květinový den ve spolupráci se SOSŠ 35 dvojic, celkový výtěžek Kč Adopce na dálku podpora indické dívky Prathimy Důstojný život podpora ukrajinské seniorky. misijní štrůdlování - Papežská misijní díla (záchrana dětí trpících hladem) finanční sbírka na podporu činnosti Domácího hospicu Jordán v Táboře, společně se SOSŠ a VOŠZ žáci přispěli částkou 650 Kč. finanční sbírka iniciovaná žáky na podporu rodiny zemřelého pedagoga 9

20 9.2. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Renovabis (komise České biskupské konference) projekt Vybavení učebny Kč. Příspěvek byl využit k vybavení učebny PC a novým nábytkem. Teambuilding prevence syndromu vyhoření příspěvek zřizovatele Kč na výjezd zaměstnanců. Výjezd do Lužických hor se realizoval v termínu V rámci programu jsme navštívili Jiřetín pod Jedlovou, Loretu v Rumburku, Baziliku minor P. M. Pomocnice křesťanů ve Filipově. Součástí výjezdu byl i duchovní program (pobožnost křížové cesty nové hoře na Křížové hoře v Jiřetíně, mše sv. v kapli Penzionu Dcer Božské Lásky a mše svatá ve Filipově). Škola realizovala projekt Adaptační kurzy, příspěvek MHMP na realizaci projektu jsme nežádali. Projekt Chci žít zdravě se z organizačních důvodů v tomto školním roce neuskutečnil. 0. Spolupráce školy se sociálními partnery Asociace ředitelů církevních škol Asociace ředitelů zdravotnických škol Pedagogická fakulta UK spolupráce při praktické výuce studentů a jejich vedení našimi zaměstnanci. Česká asociace sester (ČAS) Spolupráce s vedoucími pracovníky i řadovými pracovníky pracovišť, kde probíhá praktická výuka je velmi těsná a intenzivní. Vedoucí pracovníci umožňují širokou škálu exkurzí na špičkových pracovištích. Společně se účastníme různých odborných vzdělávacích programů. Sestry jsou lektorkami na seminářích pořádaných školou a odborné učitelky vystupují na konferencích sester, publikují v odborných časopisech, jsou členkami odborné společnosti sester ČAS a samozřejmostí je i jejich registrace v registru nelékařských zdravotnických pracovníků. Vedoucí sestry navštěvují naši školu, seznamují žáky s pracovišti a podmínkami přijetí absolventů do pracovního poměru. Vedoucí sestry jako sociální partneři poskytují škole zpětnou vazbu ke kompetencím žáků a sdělují své další požadavky na vzdělávací proces a jeho inovace. 0.. Praktická výuka Praktická výuka se uskutečňuje ve velkých zdravotnických zařízeních v Praze většinou fakultního typu Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2 interní oddělení a ambulance, gynekologické oddělení, oddělení neonatologie a oddělení šestinedělí, klinika dětí a dorostu kojenecké oddělení, oddělení větších dětí, ambulance Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze 4 urologické oddělení Nemocnice Sv. Karla Boromejského v Praze chirurgické oddělení Stacionář Zvonek, Praha 4, oddělení handicapovaných. Další vzdělávání realizované právnickou osobou Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení) nemáme. 2. Další aktivity, prezentace školy Propagace školy za účelem získání žáků ZŠ jako zájemců o studium na naší škole: prezentační akce na deseti základních školách s ukázkami a nácvikem první pomoci do prezentace byli zapojeni žáci 3. a 4. Ročníků 20

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

OBSAH. Přílohy:... 3. Příloha č.1: Kopie zápisu z jednání školské rady... 3. Příloha č.2: Učební plány... 3

OBSAH. Přílohy:... 3. Příloha č.1: Kopie zápisu z jednání školské rady... 3. Příloha č.2: Učební plány... 3 OBSAH Přílohy:... 3 Příloha č.1: Kopie zápisu z jednání školské rady... 3 Příloha č.2: Učební plány... 3 1. Základní údaje o škole, školském zařízení... 4 1.1 Přesný název právnické osoby dle zřizovací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů Ječná 33, Praha 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů Ječná 33, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů Ječná 33, Praha 2 Školní rok: 2009/2010 I. Základní údaje o škole 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SV. VORŠILY V PRAZE Ostrovní 9, 110 00 Praha 1 http://www.zssv.cz/ email: skola@zssv.cz telefon: 224 931 495 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH I. Základní údaje

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 (Veškeré údaje jsou uvedeny podle stavu k 31. 8. 2012, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak schváleno

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Praha 4, 5. května 5 VÝROČNÍ PRÁVA Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy za školní rok 03/04... PhDr. Mária Janáková,

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2011, případně po opravných zkouškách

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: +420 222 516 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y říjen 2012 O b s a h: I. Základní údaje

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Praha 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1. Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1. Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1 Školní rok 2013/2014 Obsah 1. Obsah... 2 2. Výroční zpráva o činnosti... 3 3. Poskytování informací... 49 4. Textové a

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013-2014

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013-2014 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013-2014 27. října 2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1. Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1. Školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1 Školní rok 2012/2013 Obsah 1. Obsah... 2 2. Výroční zpráva o činnosti... 3 3. Poskytování informací... 53 4. Textové a

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 53/09-01 Název školy Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Adresa: Ječná 33/527, 120 00 Praha 2 Identifikátor: 600004902 IČ: 45768561

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008-2009 23. října 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 (zřizovací listina

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Střední průmyslová škola sdělovací techniky v Praze 1, Panská 856/3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 I. Základní údaje o škole,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Název školy: Střední průmyslová škola sdělovací techniky Praha, Panská 3 Zřizovatel: kraj Hlavní město Praha Právní forma: právnická osoba s právní subjektivitou

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Č.j.: 1083 / 2012 / 1213 Praha, 22. října 2012 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011-2012

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011-2012 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 25. října 2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Praha, říjen 2013 I. Základní údaje o škole 1) Název školy: Střední odborné učiliště obchodní, Praha 2, Belgická 29 2) Ředitel: Mgr. Jindřich Brtnický, tel. 222521908

Více