Marketing podnikových informačních systémů a nová pravidla marketingu a PR na internetu. Jaroslav Šmarda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marketing podnikových informačních systémů a nová pravidla marketingu a PR na internetu. Jaroslav Šmarda"

Transkript

1 Marketing podnikových informačních systémů a nová pravidla marketingu a PR na internetu Jaroslav Šmarda

2 Marketing podnikových IS a nová pravidla marketingu a PR na internetu Funkce marketingu v softwarové společnosti Zaměření marketingu na spotřebitelské chování Marketingová komunikace IS Nová pravidla marketingu a PR na internetu Tvorba marketingového obsahu včetně optimalizace pro vyhledávače Stránka 2, Vema, a. s.

3 Vema, a. s. Vize: Společnost Vema, a. s. je dodavatelem ucelených řešení v oblasti informačních systémů pro řízení lidských zdrojů, podnikové ekonomiky a logistiky v privátních i státních organizacích České a Slovenské republiky Organizační struktura Divize Produkt Divize Služby Divize Obchodně-provozní: Marketingové oddělení Obchodní oddělení Stránka 3, Vema, a. s.

4 Funkce marketingu v softwarové společnosti Analytická Analýzy požadavků zákazníků Analýzy konkurence Koordinační Marketingové strategie produktů Komunikační Propagace: Značky Produktů Vztahy se zákazníky PR Stránka 4, Vema, a. s.

5 Analytická funkce marketingu Analýzy konkurence Produkty Ceny Analýzy požadavků zákazníků Aplikace PSV (Produkty a služby Vema) Požadavky prostřednictvím Call centra Vema ccv.vema.cz telefonicky Stránka 5, Vema, a. s.

6 Koordinační funkce marketingu Marketingové strategie produktů Cílové segmenty Vlastnosti Cena Marketingový mix Stránka 6, Vema, a. s.

7 Zaměření marketingu na spotřebitelské chování [Fortini-Campbell, L.: Hitting the Sweet Spot] Porozumění spotřebitelskému chování Consumer Insight + Brand Insight = Sweet Spot (Porozumění spotřebiteli + Porozumění značce = Optimální bod) Stránka 7, Vema, a. s.

8 Zaměření marketingu na spotřebitelské chování Principy: Nepřesvědčujete zákazníky, přesvědčují se sami. Prvním krokem k úspěchu je být v pozici zákazníka. Jestliže chcete porozumět zákazníkům, nejlépe je začít s porozuměním sobě. Získejte data, porozumění musí být založeno na datech. Data -> informace -> porozumění -> inspirace Malá indicie často pomůže odhalit velké porozumění. Hovořte se zákazníky, pečlivě se zabývejte jejich otázkami, opravdu poslouchejte, co říkají. Použijte, co jste slyšeli. Stránka 8, Vema, a. s.

9 Segmentace zákazníků Buyer persona Demografická: muži/ženy, vzdělání Geografická Chování: sport, Používání produktu: značka, kategorie, loajální, Postoje: liberální, konzervativní Životní styl, hodnoty Segmentace podle příjmů Podle křivky kupního chování: inovátor, loudal Stránka 9, Vema, a. s.

10 Charakter a specifika kupního rozhodování organizací Kupní rozhodování organizací se ale od kupního rozhodování na spotřebitelském trhu liší. Mezi hlavní rozdíly patří: Skupinový charakter kupního rozhodování Hledání kompromisu, rozhodování trvá déle Rozdílné technické a obchodní znalosti účastníků rozhodovacího procesu (místo Víc hlav víc ví. občas platí Žádný z nás by nevymyslel takovou hloupost jako my všichni dohromady. ) Kupní rozhodování organizací může být ovlivněno různými dodavateli, kteří komunikují s některými účastníky rozhodovacího procesu a mohou ovlivňovat rozhodovací proces Kromě racionálních technických a ekonomických faktorů také faktory subjektivní, osobní zájmy, ambice a kontakty v rámci organizace Náklady na nákup produktu často nenesou ti, co rozhodují o jeho koupi - různý vztah k ceně produktu Stránka 10, Vema, a. s.

11 Účastníci rozhodovacího procesu pro IS Ředitel organizace nebo některý z odborných ředitelů Zástupce odborné oblasti (odborný referent) Zástupce oddělení IT Stránka 11, Vema, a. s.

12 Účastníci rozhodovacího procesu podle kupních rolí Účastník rozhodovacího procesu Ředitel nebo odborný ředitel Odborný referent Zástupce oddělení IT Kupní role rozhodovatel, (někdy iniciátor) iniciátor, kupující, uživatel ovlivňovatel, (někdy iniciátor) Stránka 12, Vema, a. s.

13 Faktory ovlivňující rozhodnutí Trvalý soulad softwaru s legislativou Komplexní funkcionalita řešení Aplikace formou služby ASP Vzhled aplikací Uživatelské rozhraní Nízká chybovost Služby k produktu Stránka 13, Vema, a. s.

14 Význam referenční skupiny Referenční skupina sociální skupina, s níž se jedinec identifikuje, její normy, hodnoty, chování přijímá, slouží mu jako rámec referencí, jedinec má více referenčních skupin Referenční skupina organizací skupina organizací, se kterými se management organizace a v případě kupního rozhodování především účastníci rozhodovacího procesu identifikují Referenční skupina organizací organizace obdobného zaměření, obdobného předmětu činnosti nebo obdobné právní formy, také organizace mají více referenčních skupin Stránka 14, Vema, a. s.

15 Cílové segmenty pro IS Podnikatelské subjekty Organizace resortu zdravotnictví Organizace školství Organizace státní správy Organizace samosprávy Jiné nepodnikatelské subjekty Stránka 15, Vema, a. s.

16 Marketingová komunikace Produkty společnosti podnikové aplikace IS, poskytování aplikací formou služby ASP, externí zpracování mezd Marketingové mixy pro tyto produkty Marketingová komunikace značky Stránka 16, Vema, a. s.

17 Marketingová komunikace - podnikové aplikace IS Aplikace pro podporu řízení lidských zdrojů (Human Resources) (HR Vema) Základní HR: Zpracování mezd, Personalistika, ELD a RNP (vazba na Českou správu sociálního zabezpečení) Komplexní HR: Docházka včetně EDS (elektronický docházkový systém), Správa vzdělávání, Systemizace pracovních míst, Cestovní příkazy, Zaměstnanecké výhody Stránka 17, Vema, a. s.

18 Marketingová komunikace - podnikové aplikace IS Aplikace pro podnikovou ekonomiku a logistiku (EKOS Vema) Účetnictví Účetnictví, Fakturace, Banka, Pokladna Správa majetku Investiční majetek, Drobný majetek Skladová evidence Stránka 18, Vema, a. s.

19 Marketingová komunikace - podnikové aplikace IS Vlastnosti: Víceuživatelská verze (aplikační server / tenký klient), jednouživatelská verze Jednotný vzhled a systém ovládání všech aplikací (generátor aplikací) Přístup k datům prostřednictvím datového procesoru Uživatelské modifikace aplikací Portálové řešení aplikací Nativní databáze DBV Generátor sestav Stránka 19, Vema, a. s.

20 Marketingová komunikace - poskytování aplikací formou služby ASP ASP (Application Service Providing), SaaS (Software As a Service), Software On Demand, Cloud Computing Varianty architektur informačních systémů: Síťový program Klient/server Aplikační server/tenký klient (naše současné řešení ASP) Web server/tenký webový klient (řešení Cloud Computing) Stránka 20, Vema, a. s.

21 Aplikační server / tenký klient APLIKAČNÍ SERVER DATA Oddělený provoz a správa - prostor pro ASP APLIKACE KLIENT KLIENT Stránka 21, Vema, a. s.

22 Marketingová komunikace - poskytování aplikací formou služby ASP Princip služby ASP Vema: Uživatel přistupuje k aplikacím Vema vzdáleně přes internet Na jeho počítači je nainstalován pouze jednoduchý a nenáročný tenký klient Uživatel nevlastní licenci používaných aplikací pouze si pronajímá funkcionalitu Zpracování probíhá na serverech Vema umístěny v datovém centru Stránka 22, Vema, a. s.

23 Marketingová komunikace - poskytování aplikací formou služby ASP Vlastnosti: péče o data na poskytovateli služby instalace nových verzí a aktualizací uživatel získává vyspělé archivační mechanismy, ochranu proti virům i cizím útokům uživatel získává smluvní garanci dostupnosti služby efektivní konzultantské služby tenký klient je naprosto shodný s běžně používaným lokálním grafickým klientem aplikací Vema možnost využití portálového řešení Stránka 23, Vema, a. s.

24 Vývoj počtu zákazníků - poskytování aplikací formou služby ASP Počet zákazníků Stránka 24, Vema, a. s.

25 Marketingová komunikace externí zpracování mezd Vlastnosti: Smluvní převzetí zodpovědnosti, garance Neustálý přístup všech zaměstnancům ke svým údajům (portálové řešení) Neustálý plnohodnotný přístup do dat, možnost tisků a analýz (využití technologie ASP) Vysoká míra zabezpečení Možnost provozovat ostatní aplikace HR Vema a sdílet data s aplikací Mzdy (Docházka, Personalistika...) Maximální využití komunikačních technologií Stránka 25, Vema, a. s.

26 Marketingová komunikace značky Vema Vlastnosti: Vema dodavatel softwaru pro zpracování mezd (pro podporu řízení lidských zdrojů) a služeb s tím spojených Mzdy včas a bezchybně Software pro váš úspěch Stránka 26, Vema, a. s.

27 Marketingová komunikace značky Vema Marketingový mix: Venkovní reklama billboardy, tramvaj, autobusy Inzerce v odborných časopisech Marketing na internetu Rádio Stránka 27, Vema, a. s.

28 Nová pravidla marketingu a PR na internetu [Scott, D. M.:The New Rules of Marketing and PR] Marketing a PR před internetem Marketing znamená reklamu a branding (budování a posilování značky) Reklama: směřuje k masám cílem je prodej produktů kampaň s omezenou dobou trvání nejdůležitější je kreativita reklama a PR dvě různé disciplíny rozdílné cíle, strategie, měřitelné ukazatele PR: jen přes masmédia podniky komunikují s žurnalisty prostřednictvím tiskových zpráv Podniky musí mít novinky, aby zaujaly novináře Stránka 28, Vema, a. s.

29 Nová pravidla marketingu a PR na internetu Přínosy internetu pro efektivitu marketingu a PR Marketing je víc než reklama a PR není jen o masmédiích Lidé chtějí: autentičnost, ne faleš spolupráci, ne propagandu Místo jednosměrné komunikace je marketing o obsahu v přesný okamžik, kdy jej publikum očekává PR není o tom, zda se ředitel sám sobě líbí v televizi, ale o tom, jak kupující vnímají podnik na internetu Marketing není o reklamních agenturách, které vyhrávají ceny za nejlepší reklamu, ale jedinou výhrou v marketingu jsou noví zákazníci PR je poprvé skutečně public relation nikoliv media relation Podniky musí získávat nové zákazníky prostřednictví hodnotného obsahu online Stránka 29, Vema, a. s.

30 Internetové nástroje marketingové komunikace Blog blogosféra Newsletter tiskové zprávy bez filtru masmédií Novinky formou RSS zpráv Podcasting Videoblog Nástroje pro kolektivní tvorbu obsahu wiki Stránka 30, Vema, a. s.

31 Využití internetových nástrojů marketingové komunikace v softwarové firmě Firemní web: Stránka 31, Vema, a. s.

32 Využití internetových nástrojů marketingové komunikace v softwarové firmě Zákaznický web: https://zakaznik.vema.cz Stránka 32, Vema, a. s.

33 Využití internetových nástrojů marketingové komunikace v softwarové firmě RSS Zprávy Vema Newsletter Vema Max. 4x ročně Stránka 33, Vema, a. s.

34 Marketing v sociální síti Sociální sítě umožňují: Oslovit cílovou skupinu (i malou tržní výklenek) Spolupráci Hodně vazeb Snadnou dosažitelnost Autenticitu a transparentnost Stránka 34, Vema, a. s.

35 Tvorba marketingového obsahu včetně optimalizace pro vyhledávače Search Engine Marketing Search Engine Optimization Obsah základem úspěchu Stránka 35, Vema, a. s.

36 Tvorba marketingového obsahu včetně optimalizace pro vyhledávače Klíčová slova TITLE, KEYWORDS, DESCRIPTION,H,STRONG klíčová slova v odkazech Odkazy na stránku PageRank PR(A)=(1-d) + d( PR(t1)/C(t1) PR(tn)/C(tn)) d=0.85, C počet odkazů ze stránky tn Indexace stránek Adresáře stránek Platby za kliknutí na odkazy (PPC) Stránka 36, Vema, a. s.

37 Děkuji za pozornost

Profil společnosti Vema, a. s. Software pro váš úspěch

Profil společnosti Vema, a. s. Software pro váš úspěch Software pro váš úspěch Profil společnosti Vema, a. s. Společnost Vema je pro své zákazníky dodavatelem ucelených řešení v oblasti informačních systémů pro řízení lidských zdrojů, ekonomiky a logistiky

Více

Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost

Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost Bakalářská práce Autor: Jakub Fric Bankovní management Vedoucí

Více

7 Marketingové koncepty e-commerce

7 Marketingové koncepty e-commerce 7 Marketingové koncepty e-commerce Cíle výuky modulu Identifikovat klíčové prvky uživatelů Diskutovat o základních pojmech chování spotřebitelů a jejich rozhodnutí o koupi. Vysvětlit, jak se spotřebitelé

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

Marketingová komunikace

Marketingová komunikace Marketingová komunikace Ing. Růžena Vorlová Zlín 2014 Registrační číslo projektu: Název projektu Název a číslo globálního grantu: Datum zahájení realizace projektu: 20. 8. 2012 Datum ukončení realizace

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ MALÝMI A STŘEDNÍMI PODNIKY V KOMUNIKACI SE SPOTŘEBITELEM

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ MALÝMI A STŘEDNÍMI PODNIKY V KOMUNIKACI SE SPOTŘEBITELEM TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ekonomická fakulta Katedra marketingu a obchodu Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ MALÝMI A STŘEDNÍMI PODNIKY V KOMUNIKACI SE SPOTŘEBITELEM Liberec 2014

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o.

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Dušan Šimo Martin Přibyl Jitka Krulová MARKETING (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Znojmo 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Nikola Míchalová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY

Více

Úvodní studie podnikového IS

Úvodní studie podnikového IS Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Obor Informatika Úvodní studie podnikového IS Systémová integrace Zdeněk Styblík Ahliddin Ibragimov Igor Efimov Pavel Ivon Leden 2015 Obsah

Více

Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací firmy PJcomp

Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací firmy PJcomp Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Linda Kebrlová Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací

Více

ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková informatika ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE Efficiency and effectiveness of online marketing communication Bakalářská

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU

MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE INFORMATICS MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU MODERN

Více

Strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti Allianz pojišťovna, a.s. Bc. Václav Filip

Strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti Allianz pojišťovna, a.s. Bc. Václav Filip Strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti Allianz pojišťovna, a.s. Bc. Václav Filip Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tato diplomová práce popisuje tvorbu strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti

Více

NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO REKLAMNÍ AGENTURU

NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO REKLAMNÍ AGENTURU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO REKLAMNÍ

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s. Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 2010 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI... 6 1.1 Školicí materiály... 7 1.2 Termíny školení...

Více

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO.

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. OBSAH: 1. INFORMAČNÍ POTŘEBA, KOMUNIKAČNÍ PROCES, KOMUNIKAČNÍ MODELY 1 3. PUBLIC RELATIONS, PUBLICITA, VZTAH K VEŘEJNOSTI, IMAGE, MASMÉDIA 7 4.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích 7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích Miroslav Král Managing Partner společnosti market UP 1 Obsah Předmluva... 3 Webové stránky jako základ (nejen) online marketingu... 5 Správná homepage...

Více

PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ. Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem

PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ. Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem Integrované a adaptabilní systémy poskytující přehled a kontrolu nad aktivitami vaší firmy. 007735_MS_Profilova_brozura_BMS_1 1 20.8.2007 17:35:22

Více

VÝZNAM INTERNETOVÉ REKLAMY V ELEKTRONICKÉM OBCHODOVÁNÍ

VÝZNAM INTERNETOVÉ REKLAMY V ELEKTRONICKÉM OBCHODOVÁNÍ VÝZNAM INTERNETOVÉ REKLAMY V ELEKTRONICKÉM OBCHODOVÁNÍ Veronika Svatošová 1 1 Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 95, 532 10 Pardubice Email: Veronika.svatosova@student.upce.cz

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetový marketing. Internet marketing. Kristýna Váchová

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetový marketing. Internet marketing. Kristýna Váchová BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Kristýna Váchová Unicorn College 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Internetový Marketing Kristýna Váchová Akademický

Více

Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika

Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika cíl a zaměření předmětu, obsah informačních systémů, data, funkce, procesy, aplikace a technologie, řízení informačních systémů, Řízení firmy

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více