KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2010"

Transkript

1 KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2010

2 OBSAH 1. Poslání organizace 2. Základní informace 2.1. Řídící orgány společnosti 2.2. Ředitel společnosti 2.3. Zaměstnanci 3. Přehled činnosti 3.1. Zahrada KC 3.2. Chodovská tvrz 3.3. Další projekty realizované v roce Zahraniční aktivity a spolupráce 4. Hospodaření 4.1. Komentář k hospodaření 5. Přílohy 6. Zpráva auditora

3 Poslání organizace Hlavní činností obecně prospěšné společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. (KJM o.p.s.) je provozování dvou kulturních středisek kulturního centra zahrada KC a Chodovské tvrze a Místní lidové knihovny. Hlavním cílem organizace je vytvářet živé centrum kulturního a společenského dění Jižního Města, poskytovat hodnotný alternativní program k nekulturním aktivitám a celkově kultivovat lokalitu Jižního Města. Kromě hlavní činnosti obecně prospěšné společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO (provozování dvou kulturních středisek Chodovské tvrze a Kulturního centra Zahrada a pobočky Chodovské tvrze Místní lidové knihovny) je cílem také pořádání kulturních a společenských akcí mimo zmíněné objekty. Tyto akce jsou organizovány ve vzájemné synergii obou středisek a samozřejmě podle možností limitovaných kapacit Kulturní Jižní Město o.p.s. (dále KJM). Spojením dvou zcela odlišných typů kulturních domů je zdůrazněna ojedinělá možnost aktivně působit na širokou skupinu obyvatel v podstatě bez omezení. Činnost obou kulturních center je hlavním pilířem kulturního a uměleckého dění Jižního Města. KJM prostřednictvím svých středisek významnou měrou přispívá k rozvoji a prezentaci nejrůznějších uměleckých žánrů a forem, k dostupnosti kulturních služeb pro obyvatele městské části Praha 11 a obecně ke kultivaci místního prostředí. Činnost KJM by měla také prostřednictvím obou středisek vést k uznání v odborných kruzích a dostat se tak do sítě respektovaných center umění. ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE - otevřenost: nabídka aktivit pro všechny věkové a sociální skupiny obyvatel Jižního Města - péče o místní spoluobčany: důraz na rozvoj komunity - rozvoj lokality: kulturně sociální kultivace Jižního Města - viditelnost: informovat o svém konání, prezentovat, inspirovat - efektivita: efektivně využít všech možností, které nabízejí nejen střediska KJM ale i samo prostředí Jižního Města - atraktivita: přesvědčit místní obyvatele, že hodnotné kulturní programy se odehrávají nejen v centru Prahy, ale i v jejich nejbližším okolí - inspirace: iniciovat a podněcovat umělecké vyjadřování - soběstačnost: zajišťovat vícezdrojové financování

4 Základní informace Název: KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Sídlo: Malenická 1784, Praha 4 IČ: Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zakladatel: Městská část Praha 11 Předmět činnosti: Poskytování obecně prospěšných služeb a činností provoz kulturních zařízení, provoz knihovny pro veřejnost, organizace a pořádání kulturních a společenských akcí, vzdělávací, osvětová a propagační činnost. Doplňková činnost: Správa a údržba nemovitostí. Reklamní činnost a marketing. Zprostředkování obchodu a služeb. Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím. Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny. Hostinská činnost. Agenturní činnost v oblasti kultury a umění. Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí. Výuka v oblasti umění a společenského tance. Provozování kulturních a kulturně vzdělávacích zařízení. Organizování sportovních soutěží. Podmínky pro poskytování obecně prospěšných služeb: Pořádaná umělecká představení, výstavy či jiné kulturní, divadelní a společenské produkce budou organizovány pro veřejnost za úplatu a budou přístupné všem zájemcům až do naplnění kapacity kulturních zařízení. S cenami musí být zájemce seznámen před poskytnutím služby. Společnost může dle svých možností poskytnout služby zájemcům o konkrétní akci se slevou i bezplatně. Obecně prospěšná společnost umožní veřejnosti seznámit se s programem uměleckých představení, výstav či jiných kulturních a uměleckých produkcí předem. Pravidelně bude zveřejňovat program v tisku, odborných periodikách a na webových stránkách, dle možnosti v dalších sdělovacích prostředcích, program bude rovněž veřejně k dispozici v kulturních zařízeních, které společnosti provozuje. Obecně prospěšné služby bude obecně prospěšná společnost poskytovat v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem č. 248/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zakládací listinou a tímto statutem.

5 Knihovnu pro veřejnost bude obecně prospěšná společnost poskytovat podle knihovního řádu vydaného v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (knihovní zákon). Střediska: zahrada KC, Malenická 1784, Praha 4 Chodovská tvrz, Ledvinova 9, Praha 4 Místní lidová knihovna, V Benátkách 1750, Praha 4 Kontakty: zahrada KC Chodovská Tvrz Knihovna Řídící orgány společnosti Správní rada Předseda: Lenka Petrová Místopředseda: Martin Laštovička (do ), Josef Belaník (od ) Člen: PaeDr. Josef Škvor (do ), Mgr. František Hlucháň (od ) Dozorčí rada Předseda: Mgr. Milan Česal (do ) Členové: Jan Meixner Tomáš Töpfer (do ) Mgr. František Hlucháň (od do ) Soňa Jindráková (od ) Dana Astlová (od ) Důležité změny po : Rezignace paní Dany Astlové na členství v Dozorčí radě k Jmenování Miroslava Pavlíka členem dozorčí rady k Ředitel společnosti MgA. Eliška Vinařová do MgA. Jiří Sulženko od Zaměstnanci Evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách: 9 Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách: 8,58

6 Průměrná mzda: Kč. Mzdy za rok 2010: ,- Kč Počet Dohod o provedení práce: 25, počet hodin 2798, vyplaceno ,- Kč Počet Dohod o činnosti:11, počet hodin 6810, vyplaceno ,- Kč

7 Přehled činnosti ZAHRADA KC Základní informace středisko Kulturní centrum Zahrada (zahrada KC ) Malenická 1784, Praha 4 tel.: Vedoucí střediska MgA. Eliška Vinařová do MgA. Jiří Sulženko od Počet zaměstnanců hlavní pracovní poměr: 1 dohoda o pracovní činnosti: 8 (správce, recepční, pokladní, uvaděči, údržbář, šéf techniky, evidence a správa majetku) dohoda o provedení práce: 11 (recepce, technická výpomoc, brigádníci, distribuce letáků a plakátů,...) externisté, smlouvy o spolupráci: (PR a marketing, dramaturgie, dětské pořady, produkce, tisková produkce, organizační a technické zajištění) Zahrada KC jako kulturní centrum na Jižním Městě je jediným podobným zařízením v této městské části, která je nejen na okraji Prahy, ale i na okraji kulturního dění obecně. Zahrada KC se snaží od této skutečnosti postupně odklánět tak, aby význam její činnosti výrazně přesahoval hranice Jižního Města. V roce 2010 se program KC Zahrada soustředil na stabilizaci finanční situace a rozvoj základních pilířů programu večerního programu (divadla a koncerty), programu pro děti a mládež (Workshopping, pohádky pro děti) a festivalů a speciálních akcí (země město, Street For Art, Future City Game atd.) V březnu 2010 jsme pokračovali ve spolupráci s festivalem Jeden svět, kdy se během festivalového týdne v KC Zahrada promítlo na 15 filmových projekcí. Významnou komunitní akcí na Jižním Městě byla Future City Game uspořádaná ve spolupráci s British Council a obecně prospěšnou společností Otevřená společnost. 3 týmy obyvatel Jižního Města při ní dva dny vymýšleli a obhajovali návrhy na zlepšení kvality života na Jižním Městě. Dubnový festival země město zaujal diváky a média především uspořádáním pokusného farmářského trhu na pozemku KC Zahrada. Trh navštívilo na 800 návštěvníků. Festival Street For Art se ve svém třetím ročníku rozšířil na desetidenní akci, zejména díky vybudování Dočasného centra umění BLOX by Touax. To hostilo především výstavu špičkových českých umělců, ale zároveň sloužilo kavárně, koncertům i vzdělávacím

8 pořadům pro děti. Festival zaznamenal návštěvnický rekord v počtu 4500 diváků (z toho 2500 vidělo výstavu Demonstrace prostoru v BLOXu) a byl velmi dobře přijatý médii i diváky. Programová nabídka Zahrady se skládá z několika sérií. Divadlo pro dospělé doplňují pravidelná dětská představení. Významnou část nabídky Zahrady představují pravidelné umělecké a umělecko-pohybové dílny. Koncerty pod hlavičkou Jižní JaM podporují místní kapely, jazzové koncerty v atriu hledají neformální cestu k objevovaní vynikajících hudebníků. Folková série nabízí známé i vycházející hvězdy žánru. ZahradaKC zároveň od roku 2009 intenzivně spolupracuje se školami na kulturně-vzdělávacích pořadech. Vedle projektů uskutečňovaných v průběhu celého roku v prostorách Zahrady, zasahuje činnost centra do veřejného prostoru Jižního Města. Cílem pořádání festivalů Street For Art, Hudba mezi bloky či veřejných průvodů (Mikulášský, Dušičkový, Chodovská pouť apod.) je kultivace veřejného prostoru JM, rozvíjení místní komunity a působení v oblasti prevence sociálněpatologických jevů místních mladých lidí. V rámci představení pro nejmenší diváky došlo v roce 2010 k výraznému nárůstu efektivity představení a snížení ztráty na představení zvýšením návštěvnosti jednak díky posílenému předplatnému a zlepšující se spolupráci se školami. Rozvoj spolupráce s mateřskými, základními i středními školami pokračoval i v rámci projektu interaktivních kulturně-vzdělávacích programů. Díky tomuto projektu se uskutečnilo více než 50 edukací, které se dotýkaly různých uměleckých oblastí (divadlo, hudba, tanec, výtvarné umění, umělecko-environmentální tématika apod.). Účastnilo se jich zhruba 1500 dětí, žáků a studentů z 16 různých mateřských, základních a středních škol nejen z celé Prahy. Každý z programů využíval metod zážitkové pedagogiky a žáky a studenty tak motivoval ke spontánní umělecké aktivitě. Přehled činnosti zahrada KC 2010 akce počet návštěvnost divadelní představení pro děti koncerty film divadlo edukace pro školy cestovatelské přednášky pořady pro seniory výstavy 10 ostatní (Street For Art, Mikuláš, Dušičky, klub her) jednorázové workshopy pravidelné kurzy v produkci KJM * *číslo zahrnuje pravidelné kursisty, kteří se ve statistice počítají pouze jedenkrát CELKEM

9 Chodovská tvrz Základní informace středisko Chodovská tvrz Ledvinova 9, Praha 4 tel.: pobočka Místní lidová knihovna V Benátkách 1750, Praha 4 tel: Vedoucí střediska: MgA. Dominik Blachut Počet zaměstnanců pracovní poměr: 4,91 (včetně knihovny) dohoda o pracovní činnosti: 4 (galeristky, úklid pobočky knihovna, pokladní) dohoda o provedení práce: 20 (pořadatelská služba, technická výpomoc, fotograf, distribuce letáků a plakátů, produkce, pokladní) Chodovská tvrz je nejvýznamnější historickou a kulturní památkou na pražském Jižním Městě. Dnešní kulturní centrum v Chodovské tvrzi vzniklo obnovou a rekonstrukcí značně zchátralé stavby ze 13. století. Význam objektu zdaleka přesahuje místní region. Ve tvrzi je dnes významný pražský koncertní a divadelní sál a galerie. Hlavním pilířem programu Chodovské tvrze je činnost výstavní. Bylo realizováno celkem dvacet jedna výstav. Z těch nejvýznamnějších jmenujme např. retrospektivní výstavu Oty Janečka, výstavu kreseb a grafik z let ze sbírek Galerie Zlatá husa a výstavu děl Josky Skalníka. Od října bylo věnováno více prostoru mladým začínajícím umělcům - Malá galerie byla dle své nové koncepce otevřena zejména pro ně. Vedle pravidelných výstav na Chodovské tvrzi probíhal koncertní program, jehož hlavní část dramaturgicky zaštiťoval hudební dramaturg Jan Vávra. Novinkou v roce 2010 byly koncerty na nádvoří Chodovské tvrze, kde se v červnu představili HRADIŠŤAN a Irena Budweiserová a v září na tyto venkovní koncerty navázaly Sestry Havelkovy a Javory. V komorním sále Chodovské tvrze pak hostovali např. Vladimír Merta, Milan Jíra, Rudolf Pellar a Jan Petránek, Michal Müller nebo Ivan Ženatý. Dosavadním vrcholem letošního programu Chodovské tvrze byl sedmý ročník hudebního festivalu Tóny Chodovské tvrze. Společně s Jaroslavem Svěceným se na pódiu na nádvoří Chodovské tvrze (potažmo při posledním koncertu v sále KC Zahrada) představili např. Blue Effect, Cimbal Classic, chlapecký pěvecký sbor BONIFANTES, Julie Svěcená a David Uličník.

10 Další důležitou součástí programu Chodovské tvrze jsou pořady pro děti. Od ledna do května a od října do prosince nedělní odpolední pohádky a v průběhu školního roku dle požadavku škol různé edukační pořady především výtvarného a hudebního zaměření. V květnu 2010 proběhlo výběrové řízení na nového kurátora Galerie Chodovské tvrze. Od ledna 2011 se galerie s novou koncepcí ujme mladá kurátorka Helena Blašková se zkušeností z PPF Gallery, Galerie Josefa Sudka a dalších významných projektů. Nová koncepce by měla z Galerie Chodovské tvrze vytvořit renomované místo na výtvarné mapě Prahy. Pořady pro děti Na Chodovské tvrzi byla jádrem pořadů pro děti především dětská divadelní představení pohádky, které jsou uváděny zpravidla každé nedělní odpoledne. V roce 2010 se uskutečnilo 32 představení, která navštívilo celkem 1601 diváků. Přehled činnosti v roce 2010 CHODOVSKÁ TVRZ přehled činnosti akce počet návštěvnost výstavy koncerty pohádky Tóny Chodovské tvrze edukace CELKEM Celkový počet akcí v roce 2010 byl 327 a celkový počet návštěvníků za KC Zahrada a 117 akcí a diváků v Chodovské tvrzi. Společnost KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. v roce 2010 kromě pravidelných kurzů vyprodukovala 444 akcí pro diváků.

11 Další projekty realizované v roce 2010 JEDEN SVĚT V MĚSTSKÝCH ČÁSTECH jedenáctý ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech projekce pro školy i pro veřejnost s debatami, ve spolupráci s organizací Člověk v tísni Termín konání: 15. až Místo konání: zahrada KC, Praha 4 Počet návštěvníků: 1250 Spolupráce: Člověk v tísni, o.p.s., MČ Praha 11 ZEMĚ-MĚSTO environmentální minifestival o vztahu člověka k místu, kde žije Termín konání: 15. až Místo konání: zahrada KC, Praha 4 Počet návštěvníků: 700 Spolupráce: MČ Praha 11 Chytrá a tvůrčí recyklace a moderní ekologie byla hlavním tématem třetího ročníku festivalu země město, který se konal v Kulturním centru Zahrada v Praze na Jižním Městě. Festival zahájil 15. dubna ve koncert kapely Neřež s hostující Klárou Vytiskovou a programem složeným z písní legendární kapely Nerez. Jejich aktuální program pro nás ideálně splňoval definici chytré a tvůrčí recyklace - se vším respektem a úctou ke kapele Nerez. Kromě vzdělávacích programů pro děti nebo projekcí filmu Architekt odpadu byla hlavním dnem festivalu sobota 17. dubna. Od 11h dopoledne proběhl v Zahradě první farmářský trh na Jižním Městě. Poptávka po bio-potravinách přímo od zemědělců byla veliká a na trh se přišlo podívat mnoho obyvatel MČ Praha 11. Ve 14:00 odstartoval unikátní komunitní projekt Fair-trade Jižní Město. V rámci něho vzniklo na zahradě Zahrady opravdové zeleninové pole! Každý z příchozích dostal možnost přijít, vybrat sazenici, pojmenovat ji podle svého a zasadit si ji. Vznikl tak ojedinělý zeleninový záhon s přesnou evidencí sázené zeleniny včetně fotografie jejich sazečů. Paralelně probíhal za zdmi KC Zahrady projekt osazování veřejného prostoru, tzv. Public gardening Každý kolemjdoucí mohl zasadit připravenou sazenici a udělat místo, kde žije, o něco příjemnější. Od hodin pak začal zlatý hřeb festivalu - minikonference Urban n Buran, která představila unikátní projekty se společným tématem ekologie a recyklace. Miroslav Růžička z Národního divadla prezentoval nové technologie (např. splachování bez vody), které používá První scéna, aby nakládala efektivněji s energií. Žilinské kulturní

12 centrum Stanica přijelo ukázat, jak postavilo divadlo za použití hlíny, slámy a pivních bas, firma Rema-Systems představila svůj projekt šperků z vysloužilých eletropřístrojů, který funguje pod hlavičkou Trash Made. Festival ZĚMĚ MĚSTO ukazuje, co je to krajina a co je to příroda. Tyto dva fenomény staví do vzájemných kontrastů a ukazuje jejich vzájemnou koexistenci. Hlavním spojujícím článkem těchto dvou témat je člověk obyvatel Jižního Města, jako ten, kdo krajinu vnímá a aktivně do ní zasahuje. Ve svém přesahu festival podněcuje lidské vědomí vlastní sounáležitosti a zodpovědnosti ke krajině a přírodě. Svým rozpětím tedy zasahuje do oblastí ekologických, sociálních, uměleckých, ale zejména environmentálních. STREET FOR ART 3. ročník festivalu umění ve veřejném prostoru , veřejný prostor Jižního Města a zahrada KC Počet návštěvníků: cca 4000 Z toho diváků výstavy Demonstrace prostoru: 2200 Pořadatel: Kulturní Jižní Město, o.p.s. / zahradakc a Tolerdance, o.s. Za finanční podpory: MČ Praha 11, Magistrát hl. m. Prahy Generální partner: Touax, s.r.o. Hlavní mediální partner: Deník Metro Go Green With Metro Partneři: Visegrádský fond, Čtyři dny, Proxima Sociale, Zahrada, o.p.s., Cirqueon, Revita, i4 Wi-Fi, Architecture Research Studio VŠUP, Divadelní fakulta AMU, Umakart, Ministerstvo kultury ČR, Cubespace, Moare, Oldservis Mediální partneři: Radio 1, earch.cz, Metropolis, Art+Antiques, Pragoplakát, Radio Wave, pragueout.cz, Studentský list, freemusic.cz, nekultura.cz Třetí ročník festivalu Street For Art představil novou vizuální a architektonickou ikonu. Po loňské nafukovací "bublině" vyrostl letos v Centrálním parku Jižního Města třípatrová budova s názvem BLOX Dočasné centrum umění by Touax. Na deset dní festivalu hostil výstavu špičkových českých výtvarníků. Kurátoři Adéla Svobodová, Jiří Thýn a Jan Haubelt ze skupiny Ládví oslovili Josefa Bolfa, Jána Mančušku, Jiřího Skálu nebo Pavla Sterece, kteří v centru BLOX vystavili svá díla. Vernisáž výstavy a slavnostní zahájení festivalu proběhl ve čtvrtek 13. května v BLOX Dočasné centrum umění by Touax fungoval během festivalu nejen jako kvalitní galerie pro milovníky umění z celé Prahy, ale i jako magnet pro další akce určené primárně pro obyvatele Jižního Města. Pro širokou veřejnost byla připravena sousedská večeře, otevřený piknik, komentované projížďky Jižním Městem, naučná stezka s mapou nebo dva víkendové programy pro celou rodinu a celou řada dalších doprovodných akcí a aktivit. Součástí festivalu byl i projekt mobilní galerie nazvaný POZOR, ARCHITEKTURA V POHYBU! s výstavou Mobilní design a architektura 21. století. Výstavu o práci architektonických ateliérů, které se zaměřují na mobilní a modulární architekturu navrhlo a dodalo architektonické studio CUBESPACE.

13 Hlavní prostor festivalu - BLOX Dočasné centrum umění by Touax - je unikátní ukázkou možností modulární architektury. Pro festival ho postavila firma TOUAX s.r.o. která se na modulární výstavbu specializuje a stala se generálním partnerem festivalu. Pro festival vyrobila speciální prosklené moduly. BLOX Dočasné centrum umění by Touax 18 modulů, 3 patra, speciální prosklená přední stěna. Dočasné centrum umění BLOX by Touax bylo postaveno během jednoho dne a hostilo bar a kavárnu, prostor pro koncerty, galerii a fotoateliér. Pro festival Street For Art ho realizoval generální partner, firma Touax s.r.o. Demonstrace prostoru Výstavu Demonstrace prostoru, která byla hlavní součástí festivalu Street For Art připravili kurátoři ze skupiny Ládví. Prezentovali řadu starších prací špičkových současných výtvarníků, řada děl ale vznikla přímo pro výstavu, jako např. zvuková nahrávka Particip Tomáše Vaňka nebo Fotohra Matěje Smetany. Zastoupení výtvarníci: Tomáš Vaněk, Ján Mančuška, Josef Bolf, Tomáš Svoboda, Jiří Skála, Pavel Sterec, Dušan Zahoranský, Dominik Lang, Matěj Smetana, Vasil Artamonov + Alexey Klyuykov, Jan Šerých, Jesper Alvaer + Isabela Grosseová, Daniel Pitín, Hynek Alt + Aleksandra Vajd. Fotoatelier JIH Studenti fotografie VŠUP z ateliéru Hynka Alta a Aleksandy Vajd připravili ve 2. patře BLOXu fotoateliér pro širokou veřejnost. Během festivalu se nechalo vyfotit na 1000 lidí. Pozor, architektura v pohybu! Výstava mobilní a modulární architektury z dílny architektonického studia Cubespace představila ve speciálně upraveném transportním kontejneru mobilní galerii projekty 18 designérských ateliérů z celého světa. Koncerty a divadlo Během festivalu proběhla řada koncertů zdarma (Bead Beat, Fanfán tulipán, The Aspergers, GETA, atd), dvě divadelní představení pro děti a ve spolupráci s festivalem Čtyři dny v pohybu se na festivalu Street For Art odehrálo představení Nevesta hôl slovenského divadla Pôtoň. TÓNY CHODOVSKÉ TVRZE 7. ročník multižánrového hudebního festivalu , Chodovská tvrz Počet návštěvníků: cca. 900

14 Spolupráce: MČ Praha 11 Sedmý ročník festivalu Tóny Chodovské tvrze potvrdil, že festival se stal důležitou součástí pražského kulturního léta a za 7 let své existence si vybudoval pevnou diváckou základnu: všechny akce letošního festivalu byly vyprodané. Jednotlivé koncerty se konaly pod šírým nebem na nádvoří Chodovské tvrze, což umožnilo umístění většího počtu sedadel a zároveň formát pořadu pod otevřeným nebem nebývale umocnil magickou atmosféru koncertů. Závěrečný koncert však kvůli nevlídnému počasí byl přesunut do kulturního centra Zahrada. Tóny Chodovské tvrze jako každoročně nabídly svým divákům nejen klasický repertoár, ale také další hudební žánry - jazz, rock, či folk. Největší událostí byl koncert Slavné housle šlechtických rodů v úterý 27. července, při němž zazněly vzácné staré nástroje pocházející ze soukromých sbírek. Byl to koncert zcela unikátní, neboť nástroje pochází z různých evropských zemí a zájem o jejich zapůjčení je obrovský. Houslista Jaroslav Svěcený v roli hostitele koncertoval s vynikajícími českými interprety. Na zahajovacím koncertě 20. července si například zahrál s houslistkou Danou Vlachovou a houslistou Martinem Kosem a se svou dcerou Julií Svěcenou, letošní vítězkou mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga v oboru sólové housle. Na dalších koncertech se s Jaroslavem Svěceným představil kytarista Radim Hladík, klavírista Petr Hostinský a tenorista David Uličník. Z letošní nabídky nechyběl ani mimořádný multižánrový festivalový večer, Jaroslav Svěcený na festivalu poprvé představil nejen legendární rockovou formaci Blue Effect, ale také vynikající dětský pěvecký sbor BONIFANTES. Program festivalu: Úterý 20. července, Slavnostní zahajovací koncert Jaroslav Svěcený housle, Julie Svěcená housle, Dana Vlachová housle, Martin Kos housle, Vladimír Rejlek trubka, Virtuosi Pragenses komorní orchestr Unikátní koncert pro housle, trubku a orchestr od G. Ph. Telemanna, Suita in D pro trubku a orchestr od J. Clarka a instrumentální hudební klenoty A. Vivaldiho a J. S. Bacha byly obsahem zahajovacího koncertu. Středa 21. července, Cimbal Classic Dalibor Štrunc cimbál, Cimbal Classic multižánrový komorní soubor, Jaroslav Svěcený housle Jeden z nejlepších českých cimbalistů se představil v originálním koncertním projektu, který propojuje různé žánry. Čtvrtek 22. července, Blue Effect a BONIFANTES

15 Radim Hladík kytara, Wojttech Říha basa, Honza Křížek zpěv, kytara, Václav Zima bicí, pěvecký sbor BONIFANTES, sbormistr Jan Míšek, Petr Hostinský klavír, Jaroslav Svěcený housle Dva koncerty v jednom - i tak by se dal nazvat tento mimořádný festivalový večer. Jaroslav Svěcený na festivalu představil legendární rockovou formaci Blue Effect, a také vynikající dětský pěvecký sbor BONIFANTES. Pondělí 26. července, Chodovská tvrz barokní a jazzová Jaroslav Svěcený housle, Jitka Navrátilová cembalo, Pavel Jakub Ryba - elektrické basy, Petr Valášek - basklarinet a zpěv, Tomáš Křemenák - alt/tenor saxofon, akordeon, melodion, Freddy Bittner kytara, Martin Linhart bicí, Jiří Kollman perkuse Slavná,,La Folia" Arcangela Corelliho a nádherné barokní skladby A. Vivaldiho, G. Tartiniho, J. S. Bacha či G. F. Händela se s postupným západem slunce na Chodovské tvrzi změnily v hudbu jazzovou v podání Pavla J. Ryby a hudební formace The Fish Men. Úterý 27. července, Slavné housle šlechtických rodů Jaroslav Svěcený - housle a průvodní slovo, Karel Untermüller viola, Marie Synková klavír Tajuplná historie italských, českých, francouzských a německých houslí i viol století, jejichž nádherný zvuk se desítky či stovky let rozléhal na šlechtických sídlech a v chrámových prostorách, zazněl tentokrát na starobylé Chodovské tvrzi ve skladbách W. A. Mozarta, A. Dvořáka, I. Pleyela, B. Smetany a J. Masseneta. Návštěvníci koncertu si mohli o jeho přestávce zblízka prohlédnout mistrovské nástroje přímo na pódiu. Středa 28. července, Slavnosti zpěvu a strun Jaroslav Svěcený housle, David Uličník tenor, Miloslav Klaus kytara, Ivan Vokáč violoncello, Hana Volková klavír Zvučný tenor multižánrově vybaveného D. Uličníka, se prolínalo s instrumentálním bel cantem" smyčcových nástrojů za spolupráce španělské kytary a klavíru ve skladbách G. Pucciniho, G. Verdiho, R. Leoncavalla, N. Paganiniho, F. Gragnaniho, J. Williamse, J. Svěceného. DĚTSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR, Okavango aneb aneb cesta za dalekými kulturami týdenní příměstský tábor , zahrada KC Počet účastníků: 42

16 Tábor, který uspořádala v kulturním centru zahrada KC organizace ADRA, byl určen pro děti ve věku od 6ti do 12ti let. Děti na táboře trávily celý den (8:00 až 17:00 hodin), na noc odcházely zpět do svých domovů. O děti tak bylo postaráno v době, kdy jejich rodiče pracují. Letošní název tábora Okavango, aneb cesta za dalekými kulturami napovídá, že děti opět navštívily několik cizích zemí a dozvěděly se spoustu zajímavých informací o jiných kulturách. Příměstský tábor v v kulturním centru zahrada KC se nesl v námořnickém duchu. Děti představovaly posádku námořníků, která se vydala na lodi do světa hledat ztracené předměty z Náprstkova muzea. Tyto předměty děti hledaly v pěti zemích: Haiti, Indonésii, Bangladéši, Angole a Gruzii. Děti tyto země v rámci pěti dnů proputovaly a ztracené předměty našly. Při tom se dozvěděly množství informací o místním životě: čím se tam lidé živí, jak vypadají, jak se oblékají, jaké si hrají hry, jaké předměty vyrábí apod. Na začátku své cesty si děti vytvořily námořnická trička a lodní deník. Poté, co si děti postavily loď, mohly vyplout na dobrodružnou cestu kolem světa. V Haiti se děti podívaly do haitského pralesa, kde musely projít spoustu překážek, aby se jim podařilo získat ztracenou haitskou hůl. V Indonésii si děti prošly indonéským tržištěm, kde se seznámily s indonéskými způsoby obživy, vyzkoušely si indonéský závod, zahrály indonéské divadlo a nakonec se jim podařilo od indonéského dalangy, vodiče loutek, získat indonéskou loutku. V Bangladéši děti luštily šifru v místním písmu, běhaly pro vodu do studně a vozily ryby z tržiště do vesnice, přičemž musely být na pozoru před nebezpečným bengálským tygrem. Odpoledne děti stavěly sochy z různého materiálu a závodily na rikšách. Od bangladéšského obchodníka dostaly za odměnu nádherný hudební nástroj ektaru. V Angole si děti udělaly projížďku autobusem po krásách Angoly, vytvořily si angolskou nádobu, luštily dopis v portugalštině a běhaly se zeleninou na trh. Za odměnu za všechny splněné úkoly jim tajemná Samantha darovala pravé angolské diamanty. Poslední den se děti podívaly do Gruzie, kde nejdříve musely jako udatný Jiří skolit draka. Poté se podívaly na kavkazské vrcholky, kde se dozvěděly, že ztracený předmět na ně čeká v klášteře Vardzia. Po projížďce po gruzínských městech, lekci gruzínského písma a trhání hroznů vína děti dostaly od pravoslavného gruzínského kněze truhlu s klíčem. V sobotu následoval program s rodiči, kdy si děti o svém putování po světě připravily divadlo. Tábor byl veden koordinátorkou společnosti ADRA Kristýnou Fialovou a šesti lektory, se kterými o.s. ADRA již dlouho spolupracuje a kteří mají dlouhodobé zkušenosti s vedením dětí. Letní příměstské tábory pořádá o.s. ADRA v rámci programu rozvojového vzdělávání PRVák. Cílem programu rozvojového vzdělávání PRVák je přispět k vyšší informovanosti dětí v České republice o problematice rozvojových zemí a rozvojové spolupráce a o otázkách života v multikulturní společnosti a v globalizujícím se světě.

17 Kulturní centrum zahrada KC poskytlo prostor a potřebné zázemí k uspořádání tábora, zajistilo propagaci v rámci Městské části Praha 11 a dále zajišťovalo prostřednictvím kavárny stravování v průběhu celého tábora. Tábora se zúčastnilo celkem 42 dětí především z Prahy 11 a přilehlých středočeských obcí. Z reakcí rodičů z dotazníků v KC Zahrada: Moc děkuji!! Syn se vrátil ze skautského tábora s odporem k jakýmkoli dalším prázdninovým hrátkám. Vrátili jste mu úsměv do tváře a mě důvěru v to, že ještě existují mladí lidé, kterým jde o děti. Moc děkuji a přeji hodně sil do další práce. Maminka Taťána Syn Kryštof říkal, že příští rok chce jet zase :-) Mám z toho radost, zvlášť po té jeho počáteční nejistotě a nechuti. Měli jste to perfektní. Byl jsem rád, že měl vedoucího kluka. Ve škole má totiž samé učitelky :-). Díky moc. Za vše! Tatínek Petr Díky za milý přístup a přibrání dětí, které přece jen nejsou běžné. Maminka Tábor se nám moc líbil, všichni lektoři byli fajn, tábor byl celkově super jako vždy. Maminka HUDBA MEZI BLOKY/ BLOX party 3. ročník hudebního festivalu ve veřejném prostoru Jižního Města , veřejný prostor Jižního Města Počet návštěvníků: cca 900 Pořadatel: Kulturní Jižní Město, o.p.s. zahrada KC Spolupořadatel: Městská část Praha 11 Mediální partneři: Radio Spin, ÓČKO, freemusic, metropolislive Pátek 17. září 2010 zažilo pražské Jižní Město již čtvrtý ročník festivalu Hudba mezi bloky, tentokrát s titulem BLOX Party. Snahou letošního ročníku festivalu bylo koncentrace unikátní hudební dramaturgie do jednoho dne, což se velice dobře osvědčilo, jelikož festival se mohl těšit velké návštěvnosti. Na hlavní scéně u stanice metra Opatov se v průběhu odpoledne a večera setkali poprvé v historii 3 generace raperů a hip-hoperů. Ikony Jižního Města Manželé Lesíka Hajdovského, které v první polovině 80. let proslavil dnes již kultovní hit Jižák, Jižák, město snů, vyzvali nejen prostřední generaci, zastoupenou raperem Kato (Prago Union), ale také tu nejmladší, jejíž početná crew zatím tráví dny převážně ve školních lavicích. Nejméně zkušené rapery doprovodila na velkém pódiu i profesionální kapela složená z muzikantů od Navigators, United Flavor a dalších hostů jako je Erykah Fečo, BeatburgerBand nebo Kato z Prago Union. Doprovodný program od 17:00 uvedl Radio Spin live stage. Profesionální videozáznam živého koncertu vysílala v několika reprízách TV 11 a Bedna.tv.

18 Program festivalu DJ stage Radia Spin, live stage, Breakdance battle, Beatbox battle street dance battle / Marcus b-box battle Beat burger band Marcus, Geta Foggy Foggosh (S.C.U.R) Dowis (SIRKY) Erikah Kapitan Demo Kato (Prago Union) Antwi (Notes From Prague) Manželé / Lesík Hajdovský V návaznosti na BLOX Party a projekt Hudba mezi bloky vznikla také unikátní nahrávka debutového alba Comeback mladého 17letého rapera Marcuse. Na nahrávce se objevuje kromě autorských skladeb i coververze písně, která má k Jižnímu Městu nejbližší vztah hitu Jižák, město snů kapely Manželé. Kopie CD je k dispozici v KC Zahrada. CHODOVSKÁ POUŤ Víkendová akce určená zejména rodinám s dětmi: jarmark, divadelní představení, živá hudba, výtvarné dílny, střelnice, soutěže, , park u Chodovské tvrze, Praha 4 Počet návštěvníků: cca 400 Pořadatel: Kulturní Jižní Město o.p.s. DUŠIČKOVÝ PRŮVOD od Stanice Metra Opatov ke starému chodovskému hřbitovu Lehce strašidelný průvod s lampiony a ohňovou show Počet návštěvníků: cca 150 Cíle projektu: -oslava svátku Dušičky v ulicích Jižního Města -podpora komunitního života umožnit setkání dětí, jejich rodičů či sousedů při netradiční příležitosti -umožnit obyvatelům JM aktivně se zapojit do kulturního a společenského dění ve svém okolí -oživení městské části - veřejného prostoru JM -rozvíjení tradic na Jižním Městě Popis projektu: V roce 2010 se konal již 3. ročník Dušičkového průvodu v ulicích Jižního Města. V letošním ročníku byla pro lampiónový průvod zvolena kratší cesta: průvod vycházel 1. listopadu v 17 hodin od stanice metra Opatov a vedl ke starému chodovskému

19 hřbitovu. Mezitím se účastníky zastavily v parku u bývalé Staré pošty, kde mohly zhlédnout velkolepý ohňostroj. Účastníky průvodu čekala u starého chodovského hřbitova živá kapela a drobné pohoštění mimo jiné 100 lahodných rakviček. Den před průvodem, v sobotu 31. října si obyvatele Jižního Města mohly zároveň své lampiony k průvodu připravit v prostorách KC Zahrady, kde jim byla nabízena možnost účastnit se dušičkové výtvarní dílny od do Přínos akce: -setkání dětí s vrstevníky, dospělých se sousedy v rámci netradiční příležitosti MIKULÁŠSKÝ PRŮVOD Průvod s maskami a loutkami Háje, Central park Počet návštěvníků: více než 1000 Cíle projektu: -oslava svátku sv. Mikuláše v ulicích Jižního Města -podpora komunitního života umožnit setkání dětí, jejich rodičů či sousedů při netradiční příležitosti -umožnit obyvatelům JM aktivně se zapojit do kulturního a společenského dění ve svém okolí -oživení městské části - veřejného prostoru JM -rozvíjení Mikulášské tradice na Jižním Městě 4. ročník průvodu Popis projektu: Mikulášský průvod tvořili účastníky v maskách, kterými byly nejen profesionálové (herci, muzikanti, akrobati, žongléři pracující s ohněm), ale především děti a jejich rodiče. Centrem průvodu byl starý dřevěný vůz, který byl tažen účastníky v maskách čertů. Průvod doprovázela živá kapela a tématické loutky. Letošní průvod vycházel od Komunitního centra Matky Terezy u stanice metra Háje a zastavil se na vytyčených místech sídliště. Na těchto místech proběhly pouliční fireshow za doprovodu živé hudby. Průvod vyvrcholí velkoplošným Sand Art Show: příběhem sv. Mikuláše malovaným do písku a promítnutým na stěnu panelového domu. Pro prokřehlé účastníky bylo připraveno také občerstvení a horký čaj. V roce 2010 se průvodu účastnilo více než 1000 rodičů s dětmi. Všichni účastníci průvodu měli příležitost se do programu aktivně zapojit. S průběhem průvodu byly spokojeni jak stalí návštěvníci průvodu, tak i obyvatelé, kteří se na průvodu účinkovali poprvé. Přínos akce: Oživení městské části kulturní akcí ve veřejném prostoru. Zviditelnění městské části v rámci pražského kontextu. atraktivní zábava nejen pro rodiny s dětmi.

20 WORKSHOPPING Série uměleckých a umělecko-pohybových workshopů pro děti a mladé lidi. Termín: leden - červen 2010, září prosinec 2010 Místo konání: zahrada KC Za podpory: Hlavní město Praha, MČ Praha 11, MŠMT, Fond T-Mobile Projekt Workshopping byl v kulturním centru zahradakc zahájen v září 2007 a od té doby je jedním z pilířů činnosti organizace. Jeho obsahem je realizace pravidelných uměleckých a umělecko-pohybových dílen, určených dětem od 6 let a mladým lidem do 26 let. Z předchozí sezóny nadále pokračovala oblíbená Cirkusová školka, Akční výtvarka, Sobotní kreativní dílna, Divadelní dílna, Škola animace (3 sobotní bloky) a Drum circle skupinové bubnování pro děti do 10 let. Pro děti nad 10 let byla nově otevřena Streetartová dílna (dříve dílna Graffiti) a Škola animace a pokračovala Filmová dílna, Žonglování a workshop Streetdance. Akce v rámci projektu: Celkem se v roku 2010 uskutečnilo 262 dílen. 28. ledna 2010 se v Zahradě konala závěrečná semestrální veřejná prezentace kurzů a dílen pod názvem Workshopping. Nejen, že zde kursisté dostali příležitost veřejně prezentovat to, co se za půl roku při dílnách naučili, ale také se mohli přijít podívat noví zájemci o kurzy a v případě zájmu se rovnou přihlásit do nového semestru. V prvním pololetí roku 2010, které běželo od počátku února do konce června se uskutečnily následující dílny: Cirkusová školka 40x Divadelní dílna 40x Škola animace 6x Sobotní kreativní dílna 6x Filmová dílna 40x Streetdance I a II 80x Žonglování 40x Drum circle skupinové bubnování 10x 37 dětí Ve čtvrtek 17. června 2010 se pak uskutečnila další ze série závěrečných veřejných prezentací Workshopping. Prezentace výsledků kurzů konaných ve druhém pololetí 2010 se uskutečnilo Návštěvnost projektu: Z aktivních účastníků se do projektu přihlásilo v období od února do června dětí, z toho 12 dětí z Klokánku. Tři kurzy Školy animace navštívilo 50 dětí, sobotní

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu Street For Art 2010 3. ročník festivalu umění ve veřejném prostoru 13. 22. května 2010 Jižní Město, Praha Sídliště Umění Lidé Sousedé Procházka Piknik Večeře Prostor Cesty Koncerty Dočasné centrum umění/

Více

Street For Art 2010. Závěrečná zpráva. 3. ročník festivalu umění ve veřejném prostoru

Street For Art 2010. Závěrečná zpráva. 3. ročník festivalu umění ve veřejném prostoru Street For Art 2010 3. ročník festivalu umění ve veřejném prostoru Závěrečná zpráva Termín konání: 13. - 22. května 2010 Počet diváků festivalu: 4200 Z toho diváků výstavy Demonstrace prostoru: 2200 Festival

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. kultura na jižním městě

KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. kultura na jižním městě KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. ZAHRADA KC & Chodovská tvrz kultura na jižním městě OBSAH ÚVODEM PROJEKTY ZAHRADA KC ZEMĚ MĚSTO STREET FOR ART HUDBA MEZI BLOKY WORKSHOPPING DĚTSKÁ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ VEČERNÍ

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

obecně prospěšné společnosti EUTIS

obecně prospěšné společnosti EUTIS 1. výroční zpráva obecně prospěšné společnosti EUTIS za období 11. 8. 31. 12. 2005 Vypracovali a předkládají: Jan Závěšický, Reda Ifrah Ve Žďáře nad Sázavou červen 2006 předseda správní rady, ředitel OBSAH:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť:

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: NABÍDKA PRONÁJMŮ nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: DIVADLO POLÁRKA CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA KLUB LEITNEROVA které jsou vhodné především

Více

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 I. Umělecká činnost a provoz Umělecká činnost Divadlo Minor oslavilo 26. února 60 let od uvedení první inscenace Ústředního LD za účasti představitelů

Více

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s.

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2010 Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. 1. Název, sídlo a obecné údaje Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Moravská Ostrava, 28.

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1. Informace o společnosti Jméno: Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně Sídlo: Hlavní 47, 353 01 Mariánské Lázně Vznik: 9.

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Představení projektu na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Obsah co znamená projekt Evropské hlavní město kultury přehled programu klíčové události časový harmonogram představení společnosti Plzeň

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Obsah 1. Obecné údaje o společnosti 2. Zpráva o činnosti 2.1 Hlavní činnost 2.2 Doplňková činnost 3. Finanční zpráva 3.1 Účetní výkazy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka.

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. Výroční zpráva 2014 Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. a) Předseda správní rady: Renzová Vendula b) Členové správní rady: Kačírková Hana Dušková

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Zpráva o činnosti projektu Silicon Hill Open Wednesday za období 2012 a cíle projektu pro rok 2013

Zpráva o činnosti projektu Silicon Hill Open Wednesday za období 2012 a cíle projektu pro rok 2013 Zpráva o činnosti projektu Silicon Hill Open Wednesday za období 2012 a cíle projektu pro rok 2013 Autor dokumentu: Viktor Bohuslav Bohdal, 9. října 2012 Projekt Silicon Hill Open Wednesday - SHOW Stav

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese Zpráva o činnosti občanského sdružení Doma v lese 2013 AKTIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Od ledna 2013 byla zahájena nová kampaň na podporu lesní školky, která měla za cíl přivést další zájemce o tento typ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 2 Název účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Sídlo účetní

Více

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce KDY: 12. září 2015, 10-17 hodin Pražské cyklozvonění, 12. září 2015 Popis akce KDE: Smíchovská náplavka (Janáčkovo nábřeží) více na www.cyklozvoneni.cz Základní popis: Cyklozvonění je nezisková akce, kterou

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Závěrečná zpráva 3. ročník květen 2012

Závěrečná zpráva 3. ročník květen 2012 Závěrečná zpráva 3. ročník květen 2012 TřetíročníkPlzeňskéhoAutosalónuseuskutečnil: 4. 5.května2012 POPRVÉVPIVOVARU nádvoříplzeňskéhoprazdroje Naautosalónusepředstavilo20vystavovatelů: Firma AAAAUTO,a.s.

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Konzervatoř Olomouc o.p.s. 0 1) Historie společnosti Konzervatoř Olomouc o.p.s. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 19. června 2012 a zapsána do rejstříku obecně prospěšných

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Závěrečná zpráva akce Slavie Ožije! Pořádalo občanské sdružení Budějovice Kulturní 27. a 28. 9. 2011

Závěrečná zpráva akce Slavie Ožije! Pořádalo občanské sdružení Budějovice Kulturní 27. a 28. 9. 2011 Závěrečná zpráva akce Slavie Ožije! Pořádalo občanské sdružení Budějovice Kulturní 27. a 28. 9. 2011 Slavie ožije! / 27. a 28. 9. 2011 / České Budějovice Jednoapůldenní kulturně zábavné setkání pro celou

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. www.magazinuni.cz

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. www.magazinuni.cz Představení titulu a ceník inzerce Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit www.magazinuni.cz Představení titulu UNI je kulturní magazín, který se za čtvrtstoletí své existence vyprofiloval

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Vánoční hvězdy v Karlíně

Vánoční hvězdy v Karlíně Nabídka spolupráce 2014 Minulý rok se konal koncert Vánoční Hvězdy v Karlíně v Hudebním Divadle Karlín, na kterém vystoupily hvězdy jako J. Ledecký, L. Machálková, P. Vítek, J. Zelenková, R. Schwab, M.

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Zpráva dozorčí rady o příjmech a výdajích Sdružení za rok 2006 Stav finančních prostředků k 1.1.2006 Peníze v pokladně: Peníze na běžném účtu: Celkem 29.444,00 Kč 109.059,11

Více

FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA

FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA Film je součástí vizuálního umění. Od druhé polovině 20. století, kdy jej výtvarníci zejména formou videa začali více používat ve své tvorbě, zdomácněl v muzeích umění a galeriích.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Loňský ročník Festivalu španělské kultury IBERICA 2005, který proběhl v srpnu 2005, se setkal s všestranným úspěchem. Festivalu se zúčastnilo téměř 2

Loňský ročník Festivalu španělské kultury IBERICA 2005, který proběhl v srpnu 2005, se setkal s všestranným úspěchem. Festivalu se zúčastnilo téměř 2 Festival španělské kultury IBERICA 2006 30. 8. 2. 9. 2006 Loňský ročník Festivalu španělské kultury IBERICA 2005, který proběhl v srpnu 2005, se setkal s všestranným úspěchem. Festivalu se zúčastnilo téměř

Více

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Na jaře tohoto roku měla premiéru inscenace podle kultovního komiksu Františka Skály Velké putování Vlase a Brady, v režii Apoleny Vynohradnykové. Získání význačného

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 1 Obsah: Obsah, přílohy... 2 Základní identifikační údaje.. 3 Výroční zpráva jednatele společnosti.. 4 Valná hromada, jednatelé... 5 Historie

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace výroční zpráva 2014 středisko výměník o nás Zařízení

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Educap o.p.s. ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Educap o.p.s. ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 159 dne 12.9.2011. IČO: 29120080 Adresa: Nepomucká 53/118, 326 00 Plzeň

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 3 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2013 Finanční zpráva 2013 2 1. Základní informace

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti STONAX o. p. s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti STONAX o. p. s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 1. Obecné údaje 1.1 Charakteristika společnosti 1.2 Statutární orgány 2. Účetní metody a obecné účetní zásady 2.1 Způsoby ocenění a odepisování 2.1.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Více

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr Ve Vtelně, 31.3.2012 Obsah 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr 1) Úvodem Myšlenka založit sdružení

Více

Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2011

Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2011 Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2011 Občanské sdružení: Czech Dance Organization, o.s. Sídlo: Vídeňská 89, Brno IČO: 22693084 Právní forma: občanské sdružení Registrace: O.s. registrováno u MV

Více

Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji

Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji Předkládá dne 15. 12. 2015: PhDr. Antonín Holubář koordinátor krajského zastoupení AIVD pro JMK Hlavní koordinátor TVD: Partneři TVD:

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více