KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2010"

Transkript

1 KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2010

2 OBSAH 1. Poslání organizace 2. Základní informace 2.1. Řídící orgány společnosti 2.2. Ředitel společnosti 2.3. Zaměstnanci 3. Přehled činnosti 3.1. Zahrada KC 3.2. Chodovská tvrz 3.3. Další projekty realizované v roce Zahraniční aktivity a spolupráce 4. Hospodaření 4.1. Komentář k hospodaření 5. Přílohy 6. Zpráva auditora

3 Poslání organizace Hlavní činností obecně prospěšné společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. (KJM o.p.s.) je provozování dvou kulturních středisek kulturního centra zahrada KC a Chodovské tvrze a Místní lidové knihovny. Hlavním cílem organizace je vytvářet živé centrum kulturního a společenského dění Jižního Města, poskytovat hodnotný alternativní program k nekulturním aktivitám a celkově kultivovat lokalitu Jižního Města. Kromě hlavní činnosti obecně prospěšné společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO (provozování dvou kulturních středisek Chodovské tvrze a Kulturního centra Zahrada a pobočky Chodovské tvrze Místní lidové knihovny) je cílem také pořádání kulturních a společenských akcí mimo zmíněné objekty. Tyto akce jsou organizovány ve vzájemné synergii obou středisek a samozřejmě podle možností limitovaných kapacit Kulturní Jižní Město o.p.s. (dále KJM). Spojením dvou zcela odlišných typů kulturních domů je zdůrazněna ojedinělá možnost aktivně působit na širokou skupinu obyvatel v podstatě bez omezení. Činnost obou kulturních center je hlavním pilířem kulturního a uměleckého dění Jižního Města. KJM prostřednictvím svých středisek významnou měrou přispívá k rozvoji a prezentaci nejrůznějších uměleckých žánrů a forem, k dostupnosti kulturních služeb pro obyvatele městské části Praha 11 a obecně ke kultivaci místního prostředí. Činnost KJM by měla také prostřednictvím obou středisek vést k uznání v odborných kruzích a dostat se tak do sítě respektovaných center umění. ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE - otevřenost: nabídka aktivit pro všechny věkové a sociální skupiny obyvatel Jižního Města - péče o místní spoluobčany: důraz na rozvoj komunity - rozvoj lokality: kulturně sociální kultivace Jižního Města - viditelnost: informovat o svém konání, prezentovat, inspirovat - efektivita: efektivně využít všech možností, které nabízejí nejen střediska KJM ale i samo prostředí Jižního Města - atraktivita: přesvědčit místní obyvatele, že hodnotné kulturní programy se odehrávají nejen v centru Prahy, ale i v jejich nejbližším okolí - inspirace: iniciovat a podněcovat umělecké vyjadřování - soběstačnost: zajišťovat vícezdrojové financování

4 Základní informace Název: KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Sídlo: Malenická 1784, Praha 4 IČ: Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zakladatel: Městská část Praha 11 Předmět činnosti: Poskytování obecně prospěšných služeb a činností provoz kulturních zařízení, provoz knihovny pro veřejnost, organizace a pořádání kulturních a společenských akcí, vzdělávací, osvětová a propagační činnost. Doplňková činnost: Správa a údržba nemovitostí. Reklamní činnost a marketing. Zprostředkování obchodu a služeb. Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím. Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny. Hostinská činnost. Agenturní činnost v oblasti kultury a umění. Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí. Výuka v oblasti umění a společenského tance. Provozování kulturních a kulturně vzdělávacích zařízení. Organizování sportovních soutěží. Podmínky pro poskytování obecně prospěšných služeb: Pořádaná umělecká představení, výstavy či jiné kulturní, divadelní a společenské produkce budou organizovány pro veřejnost za úplatu a budou přístupné všem zájemcům až do naplnění kapacity kulturních zařízení. S cenami musí být zájemce seznámen před poskytnutím služby. Společnost může dle svých možností poskytnout služby zájemcům o konkrétní akci se slevou i bezplatně. Obecně prospěšná společnost umožní veřejnosti seznámit se s programem uměleckých představení, výstav či jiných kulturních a uměleckých produkcí předem. Pravidelně bude zveřejňovat program v tisku, odborných periodikách a na webových stránkách, dle možnosti v dalších sdělovacích prostředcích, program bude rovněž veřejně k dispozici v kulturních zařízeních, které společnosti provozuje. Obecně prospěšné služby bude obecně prospěšná společnost poskytovat v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem č. 248/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zakládací listinou a tímto statutem.

5 Knihovnu pro veřejnost bude obecně prospěšná společnost poskytovat podle knihovního řádu vydaného v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (knihovní zákon). Střediska: zahrada KC, Malenická 1784, Praha 4 Chodovská tvrz, Ledvinova 9, Praha 4 Místní lidová knihovna, V Benátkách 1750, Praha 4 Kontakty: zahrada KC Chodovská Tvrz Knihovna Řídící orgány společnosti Správní rada Předseda: Lenka Petrová Místopředseda: Martin Laštovička (do ), Josef Belaník (od ) Člen: PaeDr. Josef Škvor (do ), Mgr. František Hlucháň (od ) Dozorčí rada Předseda: Mgr. Milan Česal (do ) Členové: Jan Meixner Tomáš Töpfer (do ) Mgr. František Hlucháň (od do ) Soňa Jindráková (od ) Dana Astlová (od ) Důležité změny po : Rezignace paní Dany Astlové na členství v Dozorčí radě k Jmenování Miroslava Pavlíka členem dozorčí rady k Ředitel společnosti MgA. Eliška Vinařová do MgA. Jiří Sulženko od Zaměstnanci Evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách: 9 Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách: 8,58

6 Průměrná mzda: Kč. Mzdy za rok 2010: ,- Kč Počet Dohod o provedení práce: 25, počet hodin 2798, vyplaceno ,- Kč Počet Dohod o činnosti:11, počet hodin 6810, vyplaceno ,- Kč

7 Přehled činnosti ZAHRADA KC Základní informace středisko Kulturní centrum Zahrada (zahrada KC ) Malenická 1784, Praha 4 tel.: Vedoucí střediska MgA. Eliška Vinařová do MgA. Jiří Sulženko od Počet zaměstnanců hlavní pracovní poměr: 1 dohoda o pracovní činnosti: 8 (správce, recepční, pokladní, uvaděči, údržbář, šéf techniky, evidence a správa majetku) dohoda o provedení práce: 11 (recepce, technická výpomoc, brigádníci, distribuce letáků a plakátů,...) externisté, smlouvy o spolupráci: (PR a marketing, dramaturgie, dětské pořady, produkce, tisková produkce, organizační a technické zajištění) Zahrada KC jako kulturní centrum na Jižním Městě je jediným podobným zařízením v této městské části, která je nejen na okraji Prahy, ale i na okraji kulturního dění obecně. Zahrada KC se snaží od této skutečnosti postupně odklánět tak, aby význam její činnosti výrazně přesahoval hranice Jižního Města. V roce 2010 se program KC Zahrada soustředil na stabilizaci finanční situace a rozvoj základních pilířů programu večerního programu (divadla a koncerty), programu pro děti a mládež (Workshopping, pohádky pro děti) a festivalů a speciálních akcí (země město, Street For Art, Future City Game atd.) V březnu 2010 jsme pokračovali ve spolupráci s festivalem Jeden svět, kdy se během festivalového týdne v KC Zahrada promítlo na 15 filmových projekcí. Významnou komunitní akcí na Jižním Městě byla Future City Game uspořádaná ve spolupráci s British Council a obecně prospěšnou společností Otevřená společnost. 3 týmy obyvatel Jižního Města při ní dva dny vymýšleli a obhajovali návrhy na zlepšení kvality života na Jižním Městě. Dubnový festival země město zaujal diváky a média především uspořádáním pokusného farmářského trhu na pozemku KC Zahrada. Trh navštívilo na 800 návštěvníků. Festival Street For Art se ve svém třetím ročníku rozšířil na desetidenní akci, zejména díky vybudování Dočasného centra umění BLOX by Touax. To hostilo především výstavu špičkových českých umělců, ale zároveň sloužilo kavárně, koncertům i vzdělávacím

8 pořadům pro děti. Festival zaznamenal návštěvnický rekord v počtu 4500 diváků (z toho 2500 vidělo výstavu Demonstrace prostoru v BLOXu) a byl velmi dobře přijatý médii i diváky. Programová nabídka Zahrady se skládá z několika sérií. Divadlo pro dospělé doplňují pravidelná dětská představení. Významnou část nabídky Zahrady představují pravidelné umělecké a umělecko-pohybové dílny. Koncerty pod hlavičkou Jižní JaM podporují místní kapely, jazzové koncerty v atriu hledají neformální cestu k objevovaní vynikajících hudebníků. Folková série nabízí známé i vycházející hvězdy žánru. ZahradaKC zároveň od roku 2009 intenzivně spolupracuje se školami na kulturně-vzdělávacích pořadech. Vedle projektů uskutečňovaných v průběhu celého roku v prostorách Zahrady, zasahuje činnost centra do veřejného prostoru Jižního Města. Cílem pořádání festivalů Street For Art, Hudba mezi bloky či veřejných průvodů (Mikulášský, Dušičkový, Chodovská pouť apod.) je kultivace veřejného prostoru JM, rozvíjení místní komunity a působení v oblasti prevence sociálněpatologických jevů místních mladých lidí. V rámci představení pro nejmenší diváky došlo v roce 2010 k výraznému nárůstu efektivity představení a snížení ztráty na představení zvýšením návštěvnosti jednak díky posílenému předplatnému a zlepšující se spolupráci se školami. Rozvoj spolupráce s mateřskými, základními i středními školami pokračoval i v rámci projektu interaktivních kulturně-vzdělávacích programů. Díky tomuto projektu se uskutečnilo více než 50 edukací, které se dotýkaly různých uměleckých oblastí (divadlo, hudba, tanec, výtvarné umění, umělecko-environmentální tématika apod.). Účastnilo se jich zhruba 1500 dětí, žáků a studentů z 16 různých mateřských, základních a středních škol nejen z celé Prahy. Každý z programů využíval metod zážitkové pedagogiky a žáky a studenty tak motivoval ke spontánní umělecké aktivitě. Přehled činnosti zahrada KC 2010 akce počet návštěvnost divadelní představení pro děti koncerty film divadlo edukace pro školy cestovatelské přednášky pořady pro seniory výstavy 10 ostatní (Street For Art, Mikuláš, Dušičky, klub her) jednorázové workshopy pravidelné kurzy v produkci KJM * *číslo zahrnuje pravidelné kursisty, kteří se ve statistice počítají pouze jedenkrát CELKEM

9 Chodovská tvrz Základní informace středisko Chodovská tvrz Ledvinova 9, Praha 4 tel.: pobočka Místní lidová knihovna V Benátkách 1750, Praha 4 tel: Vedoucí střediska: MgA. Dominik Blachut Počet zaměstnanců pracovní poměr: 4,91 (včetně knihovny) dohoda o pracovní činnosti: 4 (galeristky, úklid pobočky knihovna, pokladní) dohoda o provedení práce: 20 (pořadatelská služba, technická výpomoc, fotograf, distribuce letáků a plakátů, produkce, pokladní) Chodovská tvrz je nejvýznamnější historickou a kulturní památkou na pražském Jižním Městě. Dnešní kulturní centrum v Chodovské tvrzi vzniklo obnovou a rekonstrukcí značně zchátralé stavby ze 13. století. Význam objektu zdaleka přesahuje místní region. Ve tvrzi je dnes významný pražský koncertní a divadelní sál a galerie. Hlavním pilířem programu Chodovské tvrze je činnost výstavní. Bylo realizováno celkem dvacet jedna výstav. Z těch nejvýznamnějších jmenujme např. retrospektivní výstavu Oty Janečka, výstavu kreseb a grafik z let ze sbírek Galerie Zlatá husa a výstavu děl Josky Skalníka. Od října bylo věnováno více prostoru mladým začínajícím umělcům - Malá galerie byla dle své nové koncepce otevřena zejména pro ně. Vedle pravidelných výstav na Chodovské tvrzi probíhal koncertní program, jehož hlavní část dramaturgicky zaštiťoval hudební dramaturg Jan Vávra. Novinkou v roce 2010 byly koncerty na nádvoří Chodovské tvrze, kde se v červnu představili HRADIŠŤAN a Irena Budweiserová a v září na tyto venkovní koncerty navázaly Sestry Havelkovy a Javory. V komorním sále Chodovské tvrze pak hostovali např. Vladimír Merta, Milan Jíra, Rudolf Pellar a Jan Petránek, Michal Müller nebo Ivan Ženatý. Dosavadním vrcholem letošního programu Chodovské tvrze byl sedmý ročník hudebního festivalu Tóny Chodovské tvrze. Společně s Jaroslavem Svěceným se na pódiu na nádvoří Chodovské tvrze (potažmo při posledním koncertu v sále KC Zahrada) představili např. Blue Effect, Cimbal Classic, chlapecký pěvecký sbor BONIFANTES, Julie Svěcená a David Uličník.

10 Další důležitou součástí programu Chodovské tvrze jsou pořady pro děti. Od ledna do května a od října do prosince nedělní odpolední pohádky a v průběhu školního roku dle požadavku škol různé edukační pořady především výtvarného a hudebního zaměření. V květnu 2010 proběhlo výběrové řízení na nového kurátora Galerie Chodovské tvrze. Od ledna 2011 se galerie s novou koncepcí ujme mladá kurátorka Helena Blašková se zkušeností z PPF Gallery, Galerie Josefa Sudka a dalších významných projektů. Nová koncepce by měla z Galerie Chodovské tvrze vytvořit renomované místo na výtvarné mapě Prahy. Pořady pro děti Na Chodovské tvrzi byla jádrem pořadů pro děti především dětská divadelní představení pohádky, které jsou uváděny zpravidla každé nedělní odpoledne. V roce 2010 se uskutečnilo 32 představení, která navštívilo celkem 1601 diváků. Přehled činnosti v roce 2010 CHODOVSKÁ TVRZ přehled činnosti akce počet návštěvnost výstavy koncerty pohádky Tóny Chodovské tvrze edukace CELKEM Celkový počet akcí v roce 2010 byl 327 a celkový počet návštěvníků za KC Zahrada a 117 akcí a diváků v Chodovské tvrzi. Společnost KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. v roce 2010 kromě pravidelných kurzů vyprodukovala 444 akcí pro diváků.

11 Další projekty realizované v roce 2010 JEDEN SVĚT V MĚSTSKÝCH ČÁSTECH jedenáctý ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech projekce pro školy i pro veřejnost s debatami, ve spolupráci s organizací Člověk v tísni Termín konání: 15. až Místo konání: zahrada KC, Praha 4 Počet návštěvníků: 1250 Spolupráce: Člověk v tísni, o.p.s., MČ Praha 11 ZEMĚ-MĚSTO environmentální minifestival o vztahu člověka k místu, kde žije Termín konání: 15. až Místo konání: zahrada KC, Praha 4 Počet návštěvníků: 700 Spolupráce: MČ Praha 11 Chytrá a tvůrčí recyklace a moderní ekologie byla hlavním tématem třetího ročníku festivalu země město, který se konal v Kulturním centru Zahrada v Praze na Jižním Městě. Festival zahájil 15. dubna ve koncert kapely Neřež s hostující Klárou Vytiskovou a programem složeným z písní legendární kapely Nerez. Jejich aktuální program pro nás ideálně splňoval definici chytré a tvůrčí recyklace - se vším respektem a úctou ke kapele Nerez. Kromě vzdělávacích programů pro děti nebo projekcí filmu Architekt odpadu byla hlavním dnem festivalu sobota 17. dubna. Od 11h dopoledne proběhl v Zahradě první farmářský trh na Jižním Městě. Poptávka po bio-potravinách přímo od zemědělců byla veliká a na trh se přišlo podívat mnoho obyvatel MČ Praha 11. Ve 14:00 odstartoval unikátní komunitní projekt Fair-trade Jižní Město. V rámci něho vzniklo na zahradě Zahrady opravdové zeleninové pole! Každý z příchozích dostal možnost přijít, vybrat sazenici, pojmenovat ji podle svého a zasadit si ji. Vznikl tak ojedinělý zeleninový záhon s přesnou evidencí sázené zeleniny včetně fotografie jejich sazečů. Paralelně probíhal za zdmi KC Zahrady projekt osazování veřejného prostoru, tzv. Public gardening Každý kolemjdoucí mohl zasadit připravenou sazenici a udělat místo, kde žije, o něco příjemnější. Od hodin pak začal zlatý hřeb festivalu - minikonference Urban n Buran, která představila unikátní projekty se společným tématem ekologie a recyklace. Miroslav Růžička z Národního divadla prezentoval nové technologie (např. splachování bez vody), které používá První scéna, aby nakládala efektivněji s energií. Žilinské kulturní

12 centrum Stanica přijelo ukázat, jak postavilo divadlo za použití hlíny, slámy a pivních bas, firma Rema-Systems představila svůj projekt šperků z vysloužilých eletropřístrojů, který funguje pod hlavičkou Trash Made. Festival ZĚMĚ MĚSTO ukazuje, co je to krajina a co je to příroda. Tyto dva fenomény staví do vzájemných kontrastů a ukazuje jejich vzájemnou koexistenci. Hlavním spojujícím článkem těchto dvou témat je člověk obyvatel Jižního Města, jako ten, kdo krajinu vnímá a aktivně do ní zasahuje. Ve svém přesahu festival podněcuje lidské vědomí vlastní sounáležitosti a zodpovědnosti ke krajině a přírodě. Svým rozpětím tedy zasahuje do oblastí ekologických, sociálních, uměleckých, ale zejména environmentálních. STREET FOR ART 3. ročník festivalu umění ve veřejném prostoru , veřejný prostor Jižního Města a zahrada KC Počet návštěvníků: cca 4000 Z toho diváků výstavy Demonstrace prostoru: 2200 Pořadatel: Kulturní Jižní Město, o.p.s. / zahradakc a Tolerdance, o.s. Za finanční podpory: MČ Praha 11, Magistrát hl. m. Prahy Generální partner: Touax, s.r.o. Hlavní mediální partner: Deník Metro Go Green With Metro Partneři: Visegrádský fond, Čtyři dny, Proxima Sociale, Zahrada, o.p.s., Cirqueon, Revita, i4 Wi-Fi, Architecture Research Studio VŠUP, Divadelní fakulta AMU, Umakart, Ministerstvo kultury ČR, Cubespace, Moare, Oldservis Mediální partneři: Radio 1, earch.cz, Metropolis, Art+Antiques, Pragoplakát, Radio Wave, pragueout.cz, Studentský list, freemusic.cz, nekultura.cz Třetí ročník festivalu Street For Art představil novou vizuální a architektonickou ikonu. Po loňské nafukovací "bublině" vyrostl letos v Centrálním parku Jižního Města třípatrová budova s názvem BLOX Dočasné centrum umění by Touax. Na deset dní festivalu hostil výstavu špičkových českých výtvarníků. Kurátoři Adéla Svobodová, Jiří Thýn a Jan Haubelt ze skupiny Ládví oslovili Josefa Bolfa, Jána Mančušku, Jiřího Skálu nebo Pavla Sterece, kteří v centru BLOX vystavili svá díla. Vernisáž výstavy a slavnostní zahájení festivalu proběhl ve čtvrtek 13. května v BLOX Dočasné centrum umění by Touax fungoval během festivalu nejen jako kvalitní galerie pro milovníky umění z celé Prahy, ale i jako magnet pro další akce určené primárně pro obyvatele Jižního Města. Pro širokou veřejnost byla připravena sousedská večeře, otevřený piknik, komentované projížďky Jižním Městem, naučná stezka s mapou nebo dva víkendové programy pro celou rodinu a celou řada dalších doprovodných akcí a aktivit. Součástí festivalu byl i projekt mobilní galerie nazvaný POZOR, ARCHITEKTURA V POHYBU! s výstavou Mobilní design a architektura 21. století. Výstavu o práci architektonických ateliérů, které se zaměřují na mobilní a modulární architekturu navrhlo a dodalo architektonické studio CUBESPACE.

13 Hlavní prostor festivalu - BLOX Dočasné centrum umění by Touax - je unikátní ukázkou možností modulární architektury. Pro festival ho postavila firma TOUAX s.r.o. která se na modulární výstavbu specializuje a stala se generálním partnerem festivalu. Pro festival vyrobila speciální prosklené moduly. BLOX Dočasné centrum umění by Touax 18 modulů, 3 patra, speciální prosklená přední stěna. Dočasné centrum umění BLOX by Touax bylo postaveno během jednoho dne a hostilo bar a kavárnu, prostor pro koncerty, galerii a fotoateliér. Pro festival Street For Art ho realizoval generální partner, firma Touax s.r.o. Demonstrace prostoru Výstavu Demonstrace prostoru, která byla hlavní součástí festivalu Street For Art připravili kurátoři ze skupiny Ládví. Prezentovali řadu starších prací špičkových současných výtvarníků, řada děl ale vznikla přímo pro výstavu, jako např. zvuková nahrávka Particip Tomáše Vaňka nebo Fotohra Matěje Smetany. Zastoupení výtvarníci: Tomáš Vaněk, Ján Mančuška, Josef Bolf, Tomáš Svoboda, Jiří Skála, Pavel Sterec, Dušan Zahoranský, Dominik Lang, Matěj Smetana, Vasil Artamonov + Alexey Klyuykov, Jan Šerých, Jesper Alvaer + Isabela Grosseová, Daniel Pitín, Hynek Alt + Aleksandra Vajd. Fotoatelier JIH Studenti fotografie VŠUP z ateliéru Hynka Alta a Aleksandy Vajd připravili ve 2. patře BLOXu fotoateliér pro širokou veřejnost. Během festivalu se nechalo vyfotit na 1000 lidí. Pozor, architektura v pohybu! Výstava mobilní a modulární architektury z dílny architektonického studia Cubespace představila ve speciálně upraveném transportním kontejneru mobilní galerii projekty 18 designérských ateliérů z celého světa. Koncerty a divadlo Během festivalu proběhla řada koncertů zdarma (Bead Beat, Fanfán tulipán, The Aspergers, GETA, atd), dvě divadelní představení pro děti a ve spolupráci s festivalem Čtyři dny v pohybu se na festivalu Street For Art odehrálo představení Nevesta hôl slovenského divadla Pôtoň. TÓNY CHODOVSKÉ TVRZE 7. ročník multižánrového hudebního festivalu , Chodovská tvrz Počet návštěvníků: cca. 900

14 Spolupráce: MČ Praha 11 Sedmý ročník festivalu Tóny Chodovské tvrze potvrdil, že festival se stal důležitou součástí pražského kulturního léta a za 7 let své existence si vybudoval pevnou diváckou základnu: všechny akce letošního festivalu byly vyprodané. Jednotlivé koncerty se konaly pod šírým nebem na nádvoří Chodovské tvrze, což umožnilo umístění většího počtu sedadel a zároveň formát pořadu pod otevřeným nebem nebývale umocnil magickou atmosféru koncertů. Závěrečný koncert však kvůli nevlídnému počasí byl přesunut do kulturního centra Zahrada. Tóny Chodovské tvrze jako každoročně nabídly svým divákům nejen klasický repertoár, ale také další hudební žánry - jazz, rock, či folk. Největší událostí byl koncert Slavné housle šlechtických rodů v úterý 27. července, při němž zazněly vzácné staré nástroje pocházející ze soukromých sbírek. Byl to koncert zcela unikátní, neboť nástroje pochází z různých evropských zemí a zájem o jejich zapůjčení je obrovský. Houslista Jaroslav Svěcený v roli hostitele koncertoval s vynikajícími českými interprety. Na zahajovacím koncertě 20. července si například zahrál s houslistkou Danou Vlachovou a houslistou Martinem Kosem a se svou dcerou Julií Svěcenou, letošní vítězkou mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga v oboru sólové housle. Na dalších koncertech se s Jaroslavem Svěceným představil kytarista Radim Hladík, klavírista Petr Hostinský a tenorista David Uličník. Z letošní nabídky nechyběl ani mimořádný multižánrový festivalový večer, Jaroslav Svěcený na festivalu poprvé představil nejen legendární rockovou formaci Blue Effect, ale také vynikající dětský pěvecký sbor BONIFANTES. Program festivalu: Úterý 20. července, Slavnostní zahajovací koncert Jaroslav Svěcený housle, Julie Svěcená housle, Dana Vlachová housle, Martin Kos housle, Vladimír Rejlek trubka, Virtuosi Pragenses komorní orchestr Unikátní koncert pro housle, trubku a orchestr od G. Ph. Telemanna, Suita in D pro trubku a orchestr od J. Clarka a instrumentální hudební klenoty A. Vivaldiho a J. S. Bacha byly obsahem zahajovacího koncertu. Středa 21. července, Cimbal Classic Dalibor Štrunc cimbál, Cimbal Classic multižánrový komorní soubor, Jaroslav Svěcený housle Jeden z nejlepších českých cimbalistů se představil v originálním koncertním projektu, který propojuje různé žánry. Čtvrtek 22. července, Blue Effect a BONIFANTES

15 Radim Hladík kytara, Wojttech Říha basa, Honza Křížek zpěv, kytara, Václav Zima bicí, pěvecký sbor BONIFANTES, sbormistr Jan Míšek, Petr Hostinský klavír, Jaroslav Svěcený housle Dva koncerty v jednom - i tak by se dal nazvat tento mimořádný festivalový večer. Jaroslav Svěcený na festivalu představil legendární rockovou formaci Blue Effect, a také vynikající dětský pěvecký sbor BONIFANTES. Pondělí 26. července, Chodovská tvrz barokní a jazzová Jaroslav Svěcený housle, Jitka Navrátilová cembalo, Pavel Jakub Ryba - elektrické basy, Petr Valášek - basklarinet a zpěv, Tomáš Křemenák - alt/tenor saxofon, akordeon, melodion, Freddy Bittner kytara, Martin Linhart bicí, Jiří Kollman perkuse Slavná,,La Folia" Arcangela Corelliho a nádherné barokní skladby A. Vivaldiho, G. Tartiniho, J. S. Bacha či G. F. Händela se s postupným západem slunce na Chodovské tvrzi změnily v hudbu jazzovou v podání Pavla J. Ryby a hudební formace The Fish Men. Úterý 27. července, Slavné housle šlechtických rodů Jaroslav Svěcený - housle a průvodní slovo, Karel Untermüller viola, Marie Synková klavír Tajuplná historie italských, českých, francouzských a německých houslí i viol století, jejichž nádherný zvuk se desítky či stovky let rozléhal na šlechtických sídlech a v chrámových prostorách, zazněl tentokrát na starobylé Chodovské tvrzi ve skladbách W. A. Mozarta, A. Dvořáka, I. Pleyela, B. Smetany a J. Masseneta. Návštěvníci koncertu si mohli o jeho přestávce zblízka prohlédnout mistrovské nástroje přímo na pódiu. Středa 28. července, Slavnosti zpěvu a strun Jaroslav Svěcený housle, David Uličník tenor, Miloslav Klaus kytara, Ivan Vokáč violoncello, Hana Volková klavír Zvučný tenor multižánrově vybaveného D. Uličníka, se prolínalo s instrumentálním bel cantem" smyčcových nástrojů za spolupráce španělské kytary a klavíru ve skladbách G. Pucciniho, G. Verdiho, R. Leoncavalla, N. Paganiniho, F. Gragnaniho, J. Williamse, J. Svěceného. DĚTSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR, Okavango aneb aneb cesta za dalekými kulturami týdenní příměstský tábor , zahrada KC Počet účastníků: 42

16 Tábor, který uspořádala v kulturním centru zahrada KC organizace ADRA, byl určen pro děti ve věku od 6ti do 12ti let. Děti na táboře trávily celý den (8:00 až 17:00 hodin), na noc odcházely zpět do svých domovů. O děti tak bylo postaráno v době, kdy jejich rodiče pracují. Letošní název tábora Okavango, aneb cesta za dalekými kulturami napovídá, že děti opět navštívily několik cizích zemí a dozvěděly se spoustu zajímavých informací o jiných kulturách. Příměstský tábor v v kulturním centru zahrada KC se nesl v námořnickém duchu. Děti představovaly posádku námořníků, která se vydala na lodi do světa hledat ztracené předměty z Náprstkova muzea. Tyto předměty děti hledaly v pěti zemích: Haiti, Indonésii, Bangladéši, Angole a Gruzii. Děti tyto země v rámci pěti dnů proputovaly a ztracené předměty našly. Při tom se dozvěděly množství informací o místním životě: čím se tam lidé živí, jak vypadají, jak se oblékají, jaké si hrají hry, jaké předměty vyrábí apod. Na začátku své cesty si děti vytvořily námořnická trička a lodní deník. Poté, co si děti postavily loď, mohly vyplout na dobrodružnou cestu kolem světa. V Haiti se děti podívaly do haitského pralesa, kde musely projít spoustu překážek, aby se jim podařilo získat ztracenou haitskou hůl. V Indonésii si děti prošly indonéským tržištěm, kde se seznámily s indonéskými způsoby obživy, vyzkoušely si indonéský závod, zahrály indonéské divadlo a nakonec se jim podařilo od indonéského dalangy, vodiče loutek, získat indonéskou loutku. V Bangladéši děti luštily šifru v místním písmu, běhaly pro vodu do studně a vozily ryby z tržiště do vesnice, přičemž musely být na pozoru před nebezpečným bengálským tygrem. Odpoledne děti stavěly sochy z různého materiálu a závodily na rikšách. Od bangladéšského obchodníka dostaly za odměnu nádherný hudební nástroj ektaru. V Angole si děti udělaly projížďku autobusem po krásách Angoly, vytvořily si angolskou nádobu, luštily dopis v portugalštině a běhaly se zeleninou na trh. Za odměnu za všechny splněné úkoly jim tajemná Samantha darovala pravé angolské diamanty. Poslední den se děti podívaly do Gruzie, kde nejdříve musely jako udatný Jiří skolit draka. Poté se podívaly na kavkazské vrcholky, kde se dozvěděly, že ztracený předmět na ně čeká v klášteře Vardzia. Po projížďce po gruzínských městech, lekci gruzínského písma a trhání hroznů vína děti dostaly od pravoslavného gruzínského kněze truhlu s klíčem. V sobotu následoval program s rodiči, kdy si děti o svém putování po světě připravily divadlo. Tábor byl veden koordinátorkou společnosti ADRA Kristýnou Fialovou a šesti lektory, se kterými o.s. ADRA již dlouho spolupracuje a kteří mají dlouhodobé zkušenosti s vedením dětí. Letní příměstské tábory pořádá o.s. ADRA v rámci programu rozvojového vzdělávání PRVák. Cílem programu rozvojového vzdělávání PRVák je přispět k vyšší informovanosti dětí v České republice o problematice rozvojových zemí a rozvojové spolupráce a o otázkách života v multikulturní společnosti a v globalizujícím se světě.

17 Kulturní centrum zahrada KC poskytlo prostor a potřebné zázemí k uspořádání tábora, zajistilo propagaci v rámci Městské části Praha 11 a dále zajišťovalo prostřednictvím kavárny stravování v průběhu celého tábora. Tábora se zúčastnilo celkem 42 dětí především z Prahy 11 a přilehlých středočeských obcí. Z reakcí rodičů z dotazníků v KC Zahrada: Moc děkuji!! Syn se vrátil ze skautského tábora s odporem k jakýmkoli dalším prázdninovým hrátkám. Vrátili jste mu úsměv do tváře a mě důvěru v to, že ještě existují mladí lidé, kterým jde o děti. Moc děkuji a přeji hodně sil do další práce. Maminka Taťána Syn Kryštof říkal, že příští rok chce jet zase :-) Mám z toho radost, zvlášť po té jeho počáteční nejistotě a nechuti. Měli jste to perfektní. Byl jsem rád, že měl vedoucího kluka. Ve škole má totiž samé učitelky :-). Díky moc. Za vše! Tatínek Petr Díky za milý přístup a přibrání dětí, které přece jen nejsou běžné. Maminka Tábor se nám moc líbil, všichni lektoři byli fajn, tábor byl celkově super jako vždy. Maminka HUDBA MEZI BLOKY/ BLOX party 3. ročník hudebního festivalu ve veřejném prostoru Jižního Města , veřejný prostor Jižního Města Počet návštěvníků: cca 900 Pořadatel: Kulturní Jižní Město, o.p.s. zahrada KC Spolupořadatel: Městská část Praha 11 Mediální partneři: Radio Spin, ÓČKO, freemusic, metropolislive Pátek 17. září 2010 zažilo pražské Jižní Město již čtvrtý ročník festivalu Hudba mezi bloky, tentokrát s titulem BLOX Party. Snahou letošního ročníku festivalu bylo koncentrace unikátní hudební dramaturgie do jednoho dne, což se velice dobře osvědčilo, jelikož festival se mohl těšit velké návštěvnosti. Na hlavní scéně u stanice metra Opatov se v průběhu odpoledne a večera setkali poprvé v historii 3 generace raperů a hip-hoperů. Ikony Jižního Města Manželé Lesíka Hajdovského, které v první polovině 80. let proslavil dnes již kultovní hit Jižák, Jižák, město snů, vyzvali nejen prostřední generaci, zastoupenou raperem Kato (Prago Union), ale také tu nejmladší, jejíž početná crew zatím tráví dny převážně ve školních lavicích. Nejméně zkušené rapery doprovodila na velkém pódiu i profesionální kapela složená z muzikantů od Navigators, United Flavor a dalších hostů jako je Erykah Fečo, BeatburgerBand nebo Kato z Prago Union. Doprovodný program od 17:00 uvedl Radio Spin live stage. Profesionální videozáznam živého koncertu vysílala v několika reprízách TV 11 a Bedna.tv.

18 Program festivalu DJ stage Radia Spin, live stage, Breakdance battle, Beatbox battle street dance battle / Marcus b-box battle Beat burger band Marcus, Geta Foggy Foggosh (S.C.U.R) Dowis (SIRKY) Erikah Kapitan Demo Kato (Prago Union) Antwi (Notes From Prague) Manželé / Lesík Hajdovský V návaznosti na BLOX Party a projekt Hudba mezi bloky vznikla také unikátní nahrávka debutového alba Comeback mladého 17letého rapera Marcuse. Na nahrávce se objevuje kromě autorských skladeb i coververze písně, která má k Jižnímu Městu nejbližší vztah hitu Jižák, město snů kapely Manželé. Kopie CD je k dispozici v KC Zahrada. CHODOVSKÁ POUŤ Víkendová akce určená zejména rodinám s dětmi: jarmark, divadelní představení, živá hudba, výtvarné dílny, střelnice, soutěže, , park u Chodovské tvrze, Praha 4 Počet návštěvníků: cca 400 Pořadatel: Kulturní Jižní Město o.p.s. DUŠIČKOVÝ PRŮVOD od Stanice Metra Opatov ke starému chodovskému hřbitovu Lehce strašidelný průvod s lampiony a ohňovou show Počet návštěvníků: cca 150 Cíle projektu: -oslava svátku Dušičky v ulicích Jižního Města -podpora komunitního života umožnit setkání dětí, jejich rodičů či sousedů při netradiční příležitosti -umožnit obyvatelům JM aktivně se zapojit do kulturního a společenského dění ve svém okolí -oživení městské části - veřejného prostoru JM -rozvíjení tradic na Jižním Městě Popis projektu: V roce 2010 se konal již 3. ročník Dušičkového průvodu v ulicích Jižního Města. V letošním ročníku byla pro lampiónový průvod zvolena kratší cesta: průvod vycházel 1. listopadu v 17 hodin od stanice metra Opatov a vedl ke starému chodovskému

19 hřbitovu. Mezitím se účastníky zastavily v parku u bývalé Staré pošty, kde mohly zhlédnout velkolepý ohňostroj. Účastníky průvodu čekala u starého chodovského hřbitova živá kapela a drobné pohoštění mimo jiné 100 lahodných rakviček. Den před průvodem, v sobotu 31. října si obyvatele Jižního Města mohly zároveň své lampiony k průvodu připravit v prostorách KC Zahrady, kde jim byla nabízena možnost účastnit se dušičkové výtvarní dílny od do Přínos akce: -setkání dětí s vrstevníky, dospělých se sousedy v rámci netradiční příležitosti MIKULÁŠSKÝ PRŮVOD Průvod s maskami a loutkami Háje, Central park Počet návštěvníků: více než 1000 Cíle projektu: -oslava svátku sv. Mikuláše v ulicích Jižního Města -podpora komunitního života umožnit setkání dětí, jejich rodičů či sousedů při netradiční příležitosti -umožnit obyvatelům JM aktivně se zapojit do kulturního a společenského dění ve svém okolí -oživení městské části - veřejného prostoru JM -rozvíjení Mikulášské tradice na Jižním Městě 4. ročník průvodu Popis projektu: Mikulášský průvod tvořili účastníky v maskách, kterými byly nejen profesionálové (herci, muzikanti, akrobati, žongléři pracující s ohněm), ale především děti a jejich rodiče. Centrem průvodu byl starý dřevěný vůz, který byl tažen účastníky v maskách čertů. Průvod doprovázela živá kapela a tématické loutky. Letošní průvod vycházel od Komunitního centra Matky Terezy u stanice metra Háje a zastavil se na vytyčených místech sídliště. Na těchto místech proběhly pouliční fireshow za doprovodu živé hudby. Průvod vyvrcholí velkoplošným Sand Art Show: příběhem sv. Mikuláše malovaným do písku a promítnutým na stěnu panelového domu. Pro prokřehlé účastníky bylo připraveno také občerstvení a horký čaj. V roce 2010 se průvodu účastnilo více než 1000 rodičů s dětmi. Všichni účastníci průvodu měli příležitost se do programu aktivně zapojit. S průběhem průvodu byly spokojeni jak stalí návštěvníci průvodu, tak i obyvatelé, kteří se na průvodu účinkovali poprvé. Přínos akce: Oživení městské části kulturní akcí ve veřejném prostoru. Zviditelnění městské části v rámci pražského kontextu. atraktivní zábava nejen pro rodiny s dětmi.

20 WORKSHOPPING Série uměleckých a umělecko-pohybových workshopů pro děti a mladé lidi. Termín: leden - červen 2010, září prosinec 2010 Místo konání: zahrada KC Za podpory: Hlavní město Praha, MČ Praha 11, MŠMT, Fond T-Mobile Projekt Workshopping byl v kulturním centru zahradakc zahájen v září 2007 a od té doby je jedním z pilířů činnosti organizace. Jeho obsahem je realizace pravidelných uměleckých a umělecko-pohybových dílen, určených dětem od 6 let a mladým lidem do 26 let. Z předchozí sezóny nadále pokračovala oblíbená Cirkusová školka, Akční výtvarka, Sobotní kreativní dílna, Divadelní dílna, Škola animace (3 sobotní bloky) a Drum circle skupinové bubnování pro děti do 10 let. Pro děti nad 10 let byla nově otevřena Streetartová dílna (dříve dílna Graffiti) a Škola animace a pokračovala Filmová dílna, Žonglování a workshop Streetdance. Akce v rámci projektu: Celkem se v roku 2010 uskutečnilo 262 dílen. 28. ledna 2010 se v Zahradě konala závěrečná semestrální veřejná prezentace kurzů a dílen pod názvem Workshopping. Nejen, že zde kursisté dostali příležitost veřejně prezentovat to, co se za půl roku při dílnách naučili, ale také se mohli přijít podívat noví zájemci o kurzy a v případě zájmu se rovnou přihlásit do nového semestru. V prvním pololetí roku 2010, které běželo od počátku února do konce června se uskutečnily následující dílny: Cirkusová školka 40x Divadelní dílna 40x Škola animace 6x Sobotní kreativní dílna 6x Filmová dílna 40x Streetdance I a II 80x Žonglování 40x Drum circle skupinové bubnování 10x 37 dětí Ve čtvrtek 17. června 2010 se pak uskutečnila další ze série závěrečných veřejných prezentací Workshopping. Prezentace výsledků kurzů konaných ve druhém pololetí 2010 se uskutečnilo Návštěvnost projektu: Z aktivních účastníků se do projektu přihlásilo v období od února do června dětí, z toho 12 dětí z Klokánku. Tři kurzy Školy animace navštívilo 50 dětí, sobotní

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011 KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011 OBSAH Poslání organizace Základní informace Řídící orgány společnosti Ředitel společnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 0 Obsah 1 Poslání organizace 4 2 Základní informace 5 Řídící orgány společnosti Ředitel společnosti 7 Zaměstnanci

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 stránka 1 / 25 Obsah: Základní principy a cíle... 3 Základní informace... 4 Orgány společnosti... 6 Zaměstnanci... 6 Přehled činnosti... 7 PR A PROPAGACE... 15 KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ...

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 stránka 1 / 22 Obsah: Základní principy a cíle... 3 Základní informace... 4 Orgány společnosti... 6 Zaměstnanci... 6 Přehled činnosti... 7 PR a propagace... 15 Komentář k hospodaření...

Více

Mlejn. VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o.p.s. 2012 ANNUAL REPORT

Mlejn. VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o.p.s. 2012 ANNUAL REPORT Mlejn VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o.p.s. 2012 ANNUAL REPORT OBSAH ZÁKLADNÍ DATA SPOLEČNOSTI Z HISTORIE O SPOLEČNOSTI, POSLÁNÍ A CÍLE MÍSTO REALIZACE ČINNOSTI ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MARKETING A PROPAGACE ČINNOSTI

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy herecké s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4, za školní rok 2009/2010 V souladu s

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra

KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013 Předkládá: Zpracovali: účetní uzávěrka: Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního

Více

Úvod. Hospodářský výsledek. Obsah:

Úvod. Hospodářský výsledek. Obsah: 1 Obsah: 1. Úvod 2. Hospodářský výsledek, tabulky, komentář 3. Hlavní činnost kina, divadla, koncerty, výstavy, ostatní akce, Klášterní areál, Stará radnice, Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2002

V ý r o č n í z p r á v a 2002 Výroční zpráva 2 0 0 2 Vážení přátelé, touto výroční zprávou se završuje jedna éra v historii Pražského hradu, první etapa budování nové české státnosti. Tato doba je pevně spjata s osobou Václava Havla,

Více

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková 07 08/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Narozeninové oslavy Prahy 7 Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková inzerce Hledáte nového

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Ondřej Kašpárek

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Ondřej Kašpárek Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2010 Ondřej Kašpárek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Obor: Arts management Nový model kulturního centra Vypracoval: Ondřej Kašpárek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok

Více

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Výsledky byly schváleny Radou města Český Krumlov usnesením č. 70/5/2011 ze dne 14.2.2011 a Zastupitelstvem města

Více

Výroční zpráva Sušické kulturní centrum rok 2012. Výroční zpráva 2012. Sušické kulturní centrum příspěvková organizace

Výroční zpráva Sušické kulturní centrum rok 2012. Výroční zpráva 2012. Sušické kulturní centrum příspěvková organizace Výroční zpráva 2012 Sušické kulturní centrum příspěvková organizace OBSAH OBSAH... 2 1.Úvod...3 Vážení přátelé... 3 2.Základní údaje... 3 Zřizovatel organizace:... 3 3.Vymezení činnosti...4 4.Nové budovy...5

Více

Galerie hlavního města Prahy. Výroční zpráva za rok 2008

Galerie hlavního města Prahy. Výroční zpráva za rok 2008 Magistrát hlavního města Prahy Výroční zpráva za rok 2008 www. ghmp.cz www.citygalleryprague.cz Obsah Úvodem.2 Výstavní činnost GHMP v roce 2008...13 Rozbor činnosti Úseku pro styk s veřejností v roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013 2014 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI Ostrava 2015 Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI úvod Ostrava je město, kde se kultura nejen konzumuje, ale kde také vzniká. V Ostravě vyrůstají, studují, žijí a tvoří

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č 1 684 01 Slavkov u Brna Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Březen 2015 Vypracoval a předkládá: Mgr Jiří Blažek, pověřený

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 1 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy herecké s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4, za školní rok 2008/2009 V souladu

Více

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele... 1.2. Základní identifikační údaje... 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace...

Více

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,,

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,, Blesková pomoc, krok jinak, Ekolist.cz, Red Bikes, Jan Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, Nová škola,, vozejkov.cz, CEREBRUM,

Více

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

Výroční zpráva Nadace Vodafone 2012/2013

Výroční zpráva Nadace Vodafone 2012/2013 Výroční zpráva Nadace Vodafone 212/213 výroční zpráva nadace vodafone 212/13 2 Obsah 2 úvodní slovo 3 poslání, cíle a struktura 4 programy 4 rok jinak 7 technologie pro společnost 1 vpohybu 16 blesková

Více

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK číslo 2 3 2013 ZDARMA Bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vychází s finanční podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc Lucerničková martinská slavnost v Jeseníku

Více

I. Strategické cíle organizace v roce 2015

I. Strategické cíle organizace v roce 2015 Obsah Obsah... 1 I. Strategické cíle organizace v roce 2015... 2 Strategické cíle v oblasti cestovního ruchu... 2 Strategické cíle v oblasti společensko-kulturní... 3 II. Plán měřitelných výkonů... 5 III.

Více

Součást české kultury

Součást české kultury Výroční zpráva Rok končící 31. března 2003 Součást české kultury 14. 10. 02 21. 8. 02 16. 1. 03 25. 11. 02 27. 7. 02 Rozvoj značky Pilsner Urquell podpořilo uvedení nové kampanězaložené na tématu inspirující

Více