výroční zpráva 2004 zpráva o vztazích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroční zpráva 2004 zpráva o vztazích"

Transkript

1 výroční zpráva 2004 zpráva o vztazích

2 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (propojené osoby) zpracovaná podle ust. odst. 9 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění představenstvem společnosti Dalkia Česká republika, a.s. se sídlem Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ , IČ: , společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 318. Obsah: 1. Preambule zprávy 2. Určení a charakteristika propojených osob 3. Popis uzavřených a plněných smluv, jiných právních úkonů a opatření přijatých či uskutečněných ovládanou osobou v zájmu nebo na popud propojených osob, přehled protiplnění a prohlášení o újmě 4. Závěr I. Preambule Zpráva je zpracována představenstvem společnosti v souladu s ust. odst. 9 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (ObZ) při dodržení ust. 194 odst. 5 první věta tohoto zákona. Zpráva byla projednána na jednání představenstva dne Zpráva byla předána k přezkoumání dozorčí radě společnosti v souladu s ust. odst a ObZ a s jejím stanoviskem bude seznámena valná hromada společnosti, rozhodující o schválení řádné účetní závěrky, o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a o stanovení tantiém. Správnost údajů uvedených ve zprávě byla předána k ověření auditoru RSM SALUSTRO REYDEL ČR s.r.o. podle ust. odst a ObZ. Zpráva je zpracována za účetní období roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A /1

3 II. Určení a charakteristika propojených osob Schéma ovládacích vztahů VEOLIA ENVIRONNEMENT 66 % DALKIA 76 % Dalkia International 100 % SPID 2 98 % 100 % 100 % 100 % Dalkia Česká republika, a.s. JVCD, a.s. Dalkia, s.r.o. Dalkia Projekt, s.r.o. 35 % 59 % Teplárna Ústí n/l., a.s. 3 % 97 % PPC Trmice a.s. Komentář: Dne koupí 34% podílu akcií společnosti Teplárna Ústí nad Labem, a.s. se společnost Dalkia Česká republika, a.s. stává jednáním ve shodě se společností Dalkia International ovládající osobou společnosti Teplárna Ústí nad Labem, a.s. Tento podíl byl následně zvýšen na základě povinného odkupu akcií na hodnotu 35%. Ovládaná společnost Obchodní firma: Dalkia Česká republika, a.s. Sídlo: Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ Spisová značka: Identifikační číslo: Předmět podnikání: oddíl B, vložka 318, obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě Akciová společnost Výroba elektřiny, Distribuce elektřiny, Výroba tepelné energie, Rozvod tepelné energie, Nákup a prodej tepelné energie, Nákup a prodej elektřiny, Výroba, opravy a montáž měřidel, Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení, Výroba, instalace a opravy elektrických /2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

4 strojů a přístrojů, Polygrafická výroba, Projektová činnost ve výstavbě, Provozování vodovodů a kanalizací, Úprava a rozvod užitkové vody, Výroba chemických látek a chemických přípravků, Zpracování dat, služby databank, správa sítí, Zámečnictví, Vodoinstalatérství, Topenářství, Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny, Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků, Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, Činnost technických poradců v oblasti energetiky, Inženýrská činnost v investiční výstavbě, Přípravné práce pro stavby, Testování měření, analýzy, Realitní činnost, Správa a údržba nemovitostí, Poskytování technických služeb, Pronájem a půjčování věcí movitých, Zprostředkování služeb, Zprostředkování obchodu, Ubytovací služby, Technické činnosti v dopravě, Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení, Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny, Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob na plyny, Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany, Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely, Provozování železničních drah vleček, Provozování drážní dopravy. Statutární orgán představenstvo: předseda představenstva: Ing. Zdeněk Duba místopředseda představenstva: Jean-Michel Mazalerat člen představenstva: François Habègre člen představenstva: JUDr. Lubomír Lubojacký člen představenstva: Patrick Roussel člen představenstva: Marie-Françoise Pépin Dozorčí rada: předseda: Renaud Capris Zdeněk Krakovský Christophe Johany Lanneluc Akcie: ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč zaknihované, neregistrované ,- Kč Splaceno: zcela splacen Dále jen Dalkia Česká republika, popř. ovládaná společnost. Ovládající společnost Obchodní firma: SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET D INVESTISSEMENTS DIVERSIFIES 2 (zkratka: SPID 2) Sídlo: Identifikační číslo: 33 RONDE PUTEAUX PARIS LA DEFENSE R.C.S. NANTERRE (1998B00471) Akciová společnost V Ý R O Č N Í Z P R Á V A /3

5 Předmět podnikání: Investice do movitých a nemovitých věcí, správa movitých a nemovitých věcí, finanční studie a jiné operace s movitostmi a nemovitostmi či finanční operace, které se přímo či nepřímo pojí s předmětem podnikání. Správní rada: předseda správní rady: Denis Olivier Marie GIVOIS Gilles Paul Joseph BELLAMY René JAMIN Bruno Gilbert Jean MASSON titulární revizor účtů: zastupující revizor účtů: CABINET SALUSTRO REYDEL Hubert LUNEAU Dále jen SPID2 nebo ovládající společnost Euro Osoby ovládající ovládající společnost Obchodní firma: DALKIA INTERNATIONAL Sídlo: Identifikační číslo: Předmět podnikání: 37 Avenue du Maréchal De Lattre De Tassigny ST ANDRE RCS LILLE (2000B01375) Akciová společnost se správní radou Správa podniků: přebírání podílů a účastí, přímých či nepřímých, koupí, upsáním, vkladem, fúzí nebo jiným způsobem ve společnostech všech právních forem, založených nebo které budou založeny s tím, že sídlo těchto společností bude v zahraničí. President, generální ředitel: Správní rada: Olivier BARBAROUX Henri PROGLIO Marc BOUDIER Olivier BARBAROUX Christian FONTANEL Jacques SEGUY Stéphane CAINE titulární revizor účtů: titulární revizor účtů: ERNST&YOUNG AUDIT RSM SALUSTRO REYDEL /4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

6 zastupující revizor účtů: zastupující revizor účtů: Hubert LUNEAU Jacques RIGO Dále jen Dalkia International Euro Obchodní firma: DALKIA Sídlo: 37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny ST ANDRE, FRANCE Identifikační číslo: R.C.S. LILLE (1997B01362) Akciová společnost zjednodušená Předmět podnikání: Výroba nebo distribuce energie ve všech formách. President: titulární revizor účtů: titulární revizor účtů: zastupující revizor účtů: zastupující revizor účtů: Olivier BARBAROUX SALUSTRO REYDEL ET ASSOCIES BARBIER FRINAULT&COMPAGNIE Hubert LUNEAU Maxime PETIET Dále jen Dalkia Euro Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Předmět podnikání: VEOLIA ENVIRONNEMENT (zkratka: VE) 36/38 AV KLEBER, PARIS R.C.S. PARIS B (1995B16223) Akciová společnost Ve Francii a ve všech zemích: poskytování služeb soukromým, odborným odběratelům a veřejnosti v oblasti životního prostředí, zejména vody, asanace, energie, dopravy, čistoty nabývání, získávání a využívání jakýchkoli patentů, licencí, obchodních označení, vzorů přímo či nepřímo se vztahujících k obchodní činnosti, jakákoli účast v již existujících společnostech nebo ve společnostech vznikajících získáním akcií, obligací nebo jiných cenných papírů společnosti jejich upsáním, koupí, vkladem, výměnou nebo jiným možným způsobem, dále schopnost převést uvedenou účast ve společnostech a obecně, jakékoliv obchodní, průmyslové, finanční operace a operace s movitým a nemovitým majetkem, které se přímo či nepřímo pojí s výše uvedeným předmětem podnikání. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A /5

7 Statutární orgán správní rada: předseda a generální ředitel: Henri Edouard PROGLIO Serge André Louis MICHEL Paul-Louis Frédéric Leon GIRARDOT Jean-Marc ESPALIOUX Georges RALLI Charles Murray STUART Daniel BOUTON Arthur Betz LAFFER Jacques Paul ESPINASSE Jean Louis Marie AZEMA Louis Pierre Jean SCHWEITZER Philippe Henri André KOURILSKY Francis Pierre Charles MAYER Baudoin Félix Daniel Claude PROT titulární revizor účtů: titulární revizor účtů: zastupující revizor účtů: zastupující revizor účtů: SALUSTRO REYDEL BARBIER FRINAULT ET CIE STE CIVILE Hubert LUNEAU Maxime PETIET Dále jen VEOLIA ENVIRONNEMENT Euro Jiné propojené osoby Obchodní firma: Dalkia Projekt s.r.o. Sídlo: Praha 1, Národní třída 17 Identifikační číslo: Spisová značka Předmět podnikání: oddíl C., vložka obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze Společnost s ručením omezeným Pronájem vlastních nemovitostí nebo z titulu oprávněné osoby z věcného břemene, Obstaravatelská činnost v oblasti správy kotelen (v režimu živnosti volné), Obstaravatelská činnost v oblasti správy technických zařízení a budov (v režimu živnosti volné), Zprostředkovatelská činnost v oblasti výroby a distribuce tepla, Konstruktérská činnost v oblasti energetických zdrojů a zařízení (v režimu živnosti volné), Školící činnost v oblasti výroby a dodávek tepla a v oblasti vývoje a využití zařízení na výrobu tepla, Poradenská činnost v oblasti provozu tepelných zařízení, kontrola a regulace topných systémů a zařízení na rozvod tepla ( vyjma činností uvedených v příloze č. 2 zák. č. 455/91 Sb.). /6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

8 Statutární orgán: Jednatel: Denis Givois Výše vkladu každého společníka a rozsah splacení: DALKIA INTERNATIONAL S.A. 37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, , Saint André Lez Lille, Stát: Francouzská republika Vklad: ,- Kč Splaceno: 100 % Dále jen Dalkia Projekt ,- Kč Obchodní firma: Dalkia s.r.o. Sídlo: Praha 2, Americká č.p. 415 Identifikační číslo: Spisová značka: oddíl C., vložka obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze Společnost s ručením omezeným Předmět podnikání: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uved. v příl. z.č. 455/1991 Sb., v úplném znění, a tímto zákonem vyloučeného, Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb, Poradenství v oblasti obchodu a služeb. Statutární orgán: Jednatel: François Habègre Výše vkladu každého společníka a rozsah splacení: DALKIA INTERNATIONAL, akciová společnost 37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 5935O Saint Andre, Stát: Francouzská republika Vklad: ,- Kč Splaceno: 100 % Dále jen Dalkia s.r.o ,- Kč Obchodní firma: JVCD, a.s. Sídlo: Praha 2, Americká 36/415, PSČ Identifikační číslo: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A /7

9 Spisová značka: oddíl B., vložka 2321 obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze Akciová společnost Předmět podnikání: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma zboží uvedeného v přílohách zákona č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného, Poradenská činnost v provozu tepelných zařízení, Modernizace kotelen, klimatizace a tepelných zařízení (vyjma činností uvedených v příl. zák. č. 455/91 Sb., o živnost. podnikání), Obstaravatelská činnost ve správě kotelen, Kontrola, revize a regulace topných systémů a zařízení na rozvod tepla (vyjma činností uvedených v příl. zák. č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání), Správa a údržba technických zařízení a budov, Podnikání v oblasti nakládání s odpady, Výroba demineralizované vody, Výroba, přenos a distribuce elektrické energie a tepla, Zámečnictví, Kovoobrábění. Statutární orgán - představenstvo: předseda: Renaud Capris Ing. Jiří Příhoda Denis Givois François Habègre Ing. Jiří Šinágl Dozorčí rada: Akcie: Christophe Johany Lanneluc Ing. Lumír Jendryščík Ing. Radek Sandri Ing. Zdeněk Linhart Ing. Milan Pinter Ing. Radka Tomandlová ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč, při převodu akcií jsou akcionáři omezeni předkupním právem ve prospěch ostatních akcionářů definovaných stanovami společnosti 175 ks prioritní akcie na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč 80 ks prioritní akcie na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč Splaceno: Dále jen JVCD ,- Kč ,- Kč Obchodní firma: Teplárna Ústí nad Labem, a.s. Sídlo: Trmice, Edisonova 453, PSČ /8 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

10 Identifikační číslo: Spisová značka: oddíl B, vložka 232, obchodní rejstřík Krajského soudu v Ústí nad Labem Akciová společnost Předmět podnikání: Výroba a prodej elektřiny a tepla, Rozvod tepla z vlastních i cizích zdrojů tepla, Úprava vody pro průmyslové účely, montáž, opravy, údržba vyhrazených elektrikckých zařízení, výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, Poskytování ubytovacích služeb v kategorii turistická ubytovna* a **, chatová osada **, Expertivní a zprostředkovatelská činnost v oblasti teplárenství, Pronájem hmotného investičního majetku, Výroba a prodej aditivovaného stabilizátu pro stavební účely, Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, Správa a údržba nemovitostí, Poskytování technických služeb, Inženýrská činnost v investiční výstavbě, Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), Úprava a rozvod užitkové vody, Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny, Obchod s elektřinou. Statutární orgán - představenstvo: předseda představenstva: Renaud Capris místopředseda představenstva: Ing. Josef Novák člen představenstva: François Habègre člen představenstva: Patrick Roussel člen představenstva: Jean-Michel Mazalerat člen představenstva: Ing. Zdeněk Duba Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: místopředseda dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: Akcie: Oto Neubauer Daniel Melin Roman Černý Ing. Jiří Lukeš Radek Vonka Ing. Jan Jindřich ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Akcie jsou v zaknihované podobě ,- Kč Splaceno: 100 % Dále jen Teplárna Ústí nad Labem. Obchodní firma: PPC Trmice a.s. Sídlo: Trmice, Edisonova 453, PSČ Identifikační číslo: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A /9

11 Spisová značka: oddíl B, vložka 967, obchodní rejstřík Krajského soudu v Ústí nad Labem Akciová společnost Předmět podnikání: Výroba tepla, Výroba elektřiny, Obchod s elektřinou. Statutární orgán - představenstvo: předseda představenstva: Renaud Capris místopředseda představenstva: Ing. Josef Novák člen představenstva: François Habègre Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: Akcie: Ing. Zdeněk Duba Daniel Melin Ing. František Švrček ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč, zaknihované ,- Kč Splaceno: 100 % Dále jen PPC Trmice. Výše uvedené údaje o společnostech odpovídají stavu k dle zápisu v příslušných obchodních rejstřících. /10 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

12 III. Popis uzavřených a plněných smluv, jiných právních úkonů a opatření přijatých či uskutečněných ovládanou osobou v zájmu nebo na popud propojených osob, přehled protiplnění a prohlášení o újmě A. Vztahy k ovládající společnosti společnosti SPID2 Ovládanou společností nebyly uzavřeny či plněny žádné smluvní vztahy, činěny žádné právní úkony a opatření ve vztahu k ovládající společnosti a nedošlo k žádnému plnění či protiplnění mezi ovládanými a ovládající společností. Společnosti Dalkia Česká republika nevznikla tímto ovládacím vztahem žádná újma. B. Vztahy k osobám ovládajícím ovládající společnost B1. Dalkia International 1. Smluvní vztahy Mezi společností Dalkia International a společností Dalkia Česká republika je uzavřena Smlouva o poskytování služeb a Smlouva o poskytování pracovníků, a to za podmínek a za ceny v obchodním styku obvyklé, dále byla provedena refakturace nákladů zahraničních pracovníků. 2. Jiné právní úkony a opatření K jiným právním úkonům a opatřením mezi společností Dalkia International a ovládanou společností nedošlo. 3. Protiplnění a prohlášení o újmě Protiplnění bylo prováděno ve výši, termínech a způsobem v té době a na tom místě v obchodním styku obvyklém; provedené refakturace odpovídaly zprostředkovaným skutečným výdajům. Ze vztahů mezi oběmi společnostmi nevznikla společnosti Dalkia Česká republika žádná újma. B2. DALKIA Nebyly uskutečněny žádné smluvní vztahy, činěny žádné právní úkony a opatření ve vztahu ke společnosti Dalkia Česká republika a nedošlo k žádnému plnění či protiplnění; společnosti Dalkia Česká republika nevznikla žádná újma. B3. VEOLIA ENVIRONNEMENT Nebyly uskutečněny žádné smluvní vztahy, činěny žádné právní úkony a opatření ve vztahu ke společnosti Dalkia Česká republika a nedošlo k žádnému plnění či protiplnění; společnosti Dalkia Česká republika nevznikla žádná újma. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A /11

13 C. Vztahy k ostatním propojeným osobám C1. Společnost Dalkia Projekt Nebyly uskutečněny žádné smluvní vztahy, činěny žádné právní úkony a opatření ve vztahu ke společnosti Dalkia Česká republika a nedošlo k žádnému plnění či protiplnění; společnosti Dalkia Česká republika nevznikla žádná újma. C2. Společnost Dalkia s.r.o 1. Smluvní vztahy Mezi společností Dalkia s.r.o a společností Dalkia Česká republika je uzavřena Smlouva o poskytování služeb, a to za podmínek a za ceny v obchodním styku obvyklé, plnění bylo realizováno v oblasti dopravních prostředků. Žádné další smluvní vztahy nebyly uzavřeny nebo realizovány. 2. Jiné právní úkony a opatření K jiným právním úkonům a opatřením mezi těmito společnostmi nedošlo. 3. Protiplnění a prohlášení o újmě Protiplnění mezi oběmi společnostmi bylo prováděno ve výši, termínech a způsobem v té době a na tom místě v obchodním styku obvyklém, provedené refakturace odpovídaly zprostředkovaným skutečným výdajům. Ze vztahů mezi oběmi společnostmi nevznikla společnosti Dalkia Česká republika žádná újma. C3. Společnost JVCD 1. Smluvní vztahy Mezi společností Dalkia Česká republika a společností JVCD byla uzavřena Smlouva o poskytování služeb a to za podmínek a za ceny v obchodním styku obvyklé, plnění bylo realizováno ze strany Dalkia Česká republika v oblasti administrativní. 2. Jiné právní úkony a opatření K jiným právním úkonům a opatřením mezi těmito společnostmi nedošlo. 3. Protiplnění a prohlášení o újmě Protiplnění mezi společnostmi Dalkia Česká republika a JVCD bylo prováděno ve výši, termínech a způsobem v té době a na tom místě v obchodním styku obvyklém. Ze vztahů mezi oběmi společnostmi nevznikla společnosti Dalkia Česká republika žádná újma. C4. Společnost Teplárna Ústí nad Labem 1. Smluvní vztahy Mezi společností Dalkia Česká republika a společností Teplárna Ústí nad Labem je uzavřena Smlouva o poskytování služeb a dále Smlouva o převzetí odpovědnosti za dodávku elektřiny, a to za podmínek a cen v obchodním styku obvyklých. Jiné smluvní vztahy nebyly uzavřeny. 2. Jiné právní úkony a opatření /12 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

14 Pro společnost Teplárna Ústí nad Labem je ze strany společnosti Dalkia Česká republika zajišťováno předávání metodiky v oblasti finanční, technické a právní. Dalkia Česká republika dále zprostředkovává a koordinuje zavádění jednotného informačního systému v rámci skupiny včetně přípravy převzetí správy dat. K jiným právním úkonům a opatřením mezi společností Teplárna Ústí nad Labem a společností Dalkia Česká republika nedošlo. 3. Protiplnění a prohlášení o újmě Plnění a protiplnění mezi uváděnými společnostmi bylo prováděno ve výši, termínech a způsobem v té době a na tom místě v obchodním styku obvyklém. Společnost Teplárna Ústí nad Labem refakturovala společnosti Dalkia Česká republika náklady za auta, školení a ubytovací služby, společnost Dalkia Česká republika refakturovala náklady na služby, školení, reklamu a propagaci. Ze vztahů mezi oběmi společnostmi nevznikla společnosti Dalkia Česká republika žádná újma. C5. Společnost PPC Trmice 1. Smluvní vztahy Mezi společností Dalkia Česká republika a společností PPC Trmice nebyly uzavřeny žádné smluvní vztahy. 2. Jiné právní úkony a opatření Společnost Dalkia Česká republika zajišťuje pro společnost PPC Trmice předávání metodiky v oblasti finanční, technické a právní. K jiným právním úkonům a opatřením mezi společností Dalkia Česká republika a společností PPC Trmice nedošlo. 3. Protiplnění a prohlášení o újmě K žádnému plnění nebo protiplnění mezi společností Dalkia Česká republika a společností PPC Trmice nedošlo. Ze vztahů mezi oběmi společnostmi nevznikla společnosti Dalkia Česká republika žádná újma. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A /13

15 IV. Závěr Na základě informací představenstva a jeho jednotlivých členů a z výše uváděných údajů představenstvo konstatuje, že v rozhodném období nevznikla ovládané společnosti újma ze vztahů s ovládající osobou nebo ze vztahů mezi propojenými osobami. Představenstvo dále konstatuje, že zpráva je úplná a že zveřejnění dalších informací, zejména pokud se týká rozšíření rozsahu nebo hloubky údajů, podléhá režimu obchodního tajemství dle 17 ObZ, resp. mlčenlivosti dle 194 ObZ. V Ostravě dne Ing. Zdeněk Duba předseda představenstva François Habègre člen představenstva /14 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

16 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A /15

17 /16 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A poznámky

18 Dalkia Česká republika, a.s. 28. října 3123/152, Ostrava tel.: fax:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích výroční zpráva 2005 teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost Dalkia. Tučňák

Více

Dalkia Morava, a.s. 28. října 3123/152 709 74 Ostrava Česká republika tel.: +420 596 609 111 fax: +420 596 609 300 e-mail: info@dalkiamorava.

Dalkia Morava, a.s. 28. října 3123/152 709 74 Ostrava Česká republika tel.: +420 596 609 111 fax: +420 596 609 300 e-mail: info@dalkiamorava. Dalkia Morava, a.s. 28. října 3123/152 709 74 Ostrava Česká republika tel.: +420 596 609 111 fax: +420 596 609 300 e-mail: info@dalkiamorava.cz www.dalkiamorava.cz F i n a n č n í z p r á v a 2 0 0 2 prázdná

Více

Výroční zpráva 2003. A. Základní údaje. B. Údaje o základním a vlastním kapitálu. Obchodní firma: PALABA a. s. Netovická 875, 274 44 Slaný

Výroční zpráva 2003. A. Základní údaje. B. Údaje o základním a vlastním kapitálu. Obchodní firma: PALABA a. s. Netovická 875, 274 44 Slaný VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 A. Základní údaje Obchodní firma: PALABA a. s. Sídlo: Netovická 875, 274 44 Slaný IČO: 45147515 DIČ: Datum založení: CZ45147515 1. 5.1992, její trvání není časově omezeno Právní řád

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 N E J E N Č I S T É T E P L O OBSAH Základní identifikační údaje 3 Předmět podnikání společnosti 5 Výsledky společnosti ve zkratce 6 Významné události v roce 2003 8 Úvodní slovo předsedy

Více

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. výroční zpráva 2011 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Naší snahou je zajistit pro své zákazníky nejvýhodnější

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 7 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE

Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE 1 Obsah Profil společnosti:... 3 Orgány společnosti, organizační struktura... 4 Zpráva z představenstva... 5 Zpráva z dozorčí rady...

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

PREměření, a.s. - člen Skupiny PRE VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2011

PREměření, a.s. - člen Skupiny PRE VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2011 PREměření, a.s. - člen Skupiny PRE VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2011 V Praze dne 27.2.2012 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1. Základní údaje

Více

10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s.

10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. 10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. 10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. PROFIL SPOLEČNOSTI................................................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

Výroční zpráva účetní rok 2004

Výroční zpráva účetní rok 2004 Výroční zpráva účetní rok 2004 Obsah I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 2 II. Údaje o základním kapitálu 2 III. Údaje o cenných papírech 2 IV. Údaje o činnosti 3 V. Údaje o majetku a finanční

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 (OPRAVENÁ) TOMA, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 (OPRAVENÁ) TOMA, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 (OPRAVENÁ) -1- PŘEHLED OPRAV Na základě upozornění České národní banky (Sekce licenčních a sankčních řízení, odbor cenných papírů a regulovaných trhů) na zjištěné nedostatky

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. OBSAH I. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...4 2. PŘEDSTAVENSTVO a DOZORČÍ

Více

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s.

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. 2012 Nákladní a speciální doprava Zemní práce Stavební práce Obsah strana 4 strana 5 strana 6 strana 8 strana 10 strana 11 strana 12 strana 16 strana 17 strana 18 strana

Více

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2014 (zpráva o vztazích bude sou ástí výro ní zprávy za rok 2014, výro ní zpráva bude akcioná m p edložena na valné hromad

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2014 (zpráva o vztazích bude sou ástí výro ní zprávy za rok 2014, výro ní zpráva bude akcioná m p edložena na valné hromad se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel. 383 318 111, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Bohemia-lázně a.s., sanatorium Kriváň Slovan, Sadová 5, 360 01 Karlovy Vary tel.: 352 511 111, fax: 353 228 114, accommodation@bohemia-lazne.cz, www.bohemia-lazne.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Textová

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Hybešova 254/16, 657 33 Brno

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Hybešova 254/16, 657 33 Brno Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Hybešova 254/16, 657 33 Brno IČ 46347275 Subjekt je zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 Výroční zpráva 2007 Obsah: 1. Zpráva představenstva

Více