Máme pro vás NOVINY! VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Máme pro vás NOVINY! VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA Máme pro vás NOVINY! Chceme udělat z České republiky příjemné místo k životu, kde žijí lidé, kteří si váží svobody a jsou schopni nést odpovědnost, již demokratická a svobodná společnost přináší. Chceme, aby se lidé zajímali o dění kolem sebe a respektovali jiné názory. KDO JSME jsme jedna z pěti největších nadací v České republice máme více než dvacet let zkušeností za dobu naší existence jsme podpořili téměř 9400 projektů částkou přes 1,38 miliardy korun ČÍM SE ZABÝVÁME prosazujeme systémové změny na celostátní úrovni, ale také přispíváme k řešení konkrétních situací ve městech a obcích financujeme desítky nevládních organizací a realizujeme vlastní projekty O CO USILUJEME o transparentní a efektivní veřejnou správu o rovné šance na vzdělání pro všechny děti o rovné příležitosti žen a mužů a prevenci domácího násilí o kvalitní českou žurnalistiku Již přes dvacet let rozvíjíme hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

2 02 FOND ÚVODNÍ OTAKARA SLOVO MOTEJLA Výroční zpráva OSF 2014 VÁŽENÍ A MILÍ PŘÁTELÉ, je mi ctí a potěšením, že se mohu za Nadaci Open Society Fund Praha, spolu s vámi, našimi partnery a podporovateli, ohlédnout za uplynulým rokem. Už přes dvacet let rozvíjíme hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. Jak naše společnost v čase rostla a rozvíjela se, postupně jsme se přesouvali od prosazování a hájení obecných ústavních principů k úžeji vymezeným systémovým změnám a problémům jako je transparentní a efektivní veřejná správa, rovné šance na vzdělání pro všechny děti, rovné příležitosti žen a mužů a prevence domácího násilí, ale taky kvalitní žurnalistika. Tyto samostatné programové oblasti samozřejmě zůstávají v ohnisku zájmu a práce Nadace, přesto byl loňský rok něčím neobvyklý. Jak se měnila situace v Evropě v důsledku rusko-ukrajinské krize a spolu s tím i v České republice poněkud sílil vliv Ruska působením části politických i občanských proudů prosazujících silnější příklon k této východní velmoci, ruku v ruce s tím se i nadace jako nositelka hodnot otevřené společnosti musela zabývat otázkou, zda se nevrátit v čase a znovu neposílit ty prvky své práce, které možná už měla za hotové, a které se opět týkají ochrany obecnějších ústavních a demokratických principů i hodnot. Tak vznikla myšlenka nového průřezového tématu Ohrožená demokracie, které by mělo zapůsobit jako jistá forma mobilizace české společnosti proti silnějšímu příklonu k Rusku, ale i k dalším režimům autoritářským či porušujícím lidská práva a svobody jako je třeba Čína, a jejíž realizace je velkou výzvou pro rok letošní. Mobilizace společnosti může znít poněkud nadneseně, ale souvisí s praxí Nadace podporujeme aktivní občany, kteří ovlivňují dění ve svém bezprostředním okolí i své zemi. Zlepšujeme život v České republice společně. Pokud se chceme věnovat ohrožení hodnot demokratické společnosti a čelit tlaku na tyto hodnoty ze strany některých států, potřebujeme dobré spojence. V loňském roce jsme se nejen proto zaměřili taky na posílení aktivní role České republiky v Evropské unii. Směrem dovnitř jsme pak dál cílili na nárůst pravicového extremismu v České republice, protože právě ten se může stát pátou kolonou společnosti, která svou otevřenost ztrácí. A na závěr čísla: Za dobu naší existence jsme podpořili téměř projektů částkou přes 1,38 miliardy korun. Děkujeme všem spolupracovníkům, dárcům a partnerům Nadace OSF, i těm, kteří naši práci třeba jen sledují. A těšíme se na další spolupráci. ROK 2014 V ČÍSLECH V roce 2014 jsme podpořili 89 projektů neziskových organizací a občanských iniciativ a vyplatili nadační příspěvky v celkové výši Kč. 40 mil. Kč 30 mil. Kč 20 mil. Kč 10 mil. Kč 0 Kč Kč, 109 projektů Kč, 50 projektů Kč, 89 projektů Nadace disponuje nadačním jměním v hodnotě Kč, z něhož část má podobu nemovitosti, v níž provozujeme Hotel Prokopka (prostřednictvím nadací založeného Open Society House, s.r.o.), a část je uložena v podílových listech. Nadační jmění není určeno k přímému využití. Nadace smí využít pouze výnosy, které v roce 2014 tvořily Kč (3,1 % celkových příjmů). O konkrétním využití výnosů z nadačního jmění vždy rozhoduje správní rada Nadace OSF. DANIELA DRTINOVÁ, členka Správní rady Nadace OSF Grafická úprava a koncepce výroční zprávy: Jana Sýsová a Michal Anelt / Sans&Serif Studio grafického designu DTP: Sans&Serif Tisk: H.R.G. Autoři fotografií: Nikola Ramešová, Tomáš Vodňanský, Jan Langer a archiv našich partnerů a dárců PŘEHLED PŘIJATÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Státní dotace: Kč České a zahraniční nadace a neziskové organizace: Kč Příjmy z nadačního jmění: Kč Individuální dárci: Kč Firemní dárci: Kč Příjmy ostatní: Kč Úroky: Kč Celkem v roce 2014: Kč

3 Výroční zpráva OSF 2014 ROK 2014 V ČÍSLECH, PROGRAMY REALIZOVANÉ V ROCE PROGRAMY REALIZOVANÉ V ROCE 2014 FOND OTAKARA MOTEJLA Přispíváme k přeměně veřejné správy na efektivní a transparentní službu občanům. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLADÝCH LIDÍ PŘEHLED VYDANÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Vyplacené nadační příspěvky: Kč Vlastní projekty a rozvoj Nadace OSF: Kč Správa Nadace OSF: Kč Celkem v roce 2014: Kč VLASTNÍ PROJEKTY A ROZVOJ NADACE OSF Vzdělávání dětí a mladých lidí: Kč Dejme (že)nám šanci: Kč Fond Otakara Motejla: Kč Rozvoj Nadace OSF: Kč Novinářská cena: Kč Aktivní role ČR v Evropské unii: Kč Společně bez předsudků: Kč Nadační fond Hyundai: Kč Celkem: Kč Uplatňujeme rovné šance na vzdělávání pro všechny děti a mladé lidi a poskytujeme zahraniční stipendia. DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI Podporujeme rovné příležitosti žen a mužů a prevenci domácího násilí. AKTIVNÍ ROLE ČESKÉ REPUBLIKY V EVROPSKÉ UNII Rozvíjíme konstruktivní diskusi o významu členství České republiky a její roli v Evropské unii. NOVINÁŘSKÁ CENA Oceňujeme kvalitní českou žurnalistiku. AKTUÁLNÍ TÉMATA V případě potřeby reagujeme na aktuální témata, jež rezonují českou společností. V roce 2014 jsme takto vyhlásili výzvu Společně bez předsudků. VYPLACENÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY Dejme (že)nám šanci: Kč Vzdělávání dětí a mladých lidí: Kč Fond Otakara Motejla: Kč Nadační fond Hyundai: Kč Společně bez předsudků: Kč Novinářská cena: Kč Aktivní role ČR v Evropské unii: Kč Celkem vyplacené nadační příspěvky: Kč SPRÁVA NADACE OSF Osobní náklady: Kč Služby: Kč Ostatní: Kč Spotřeba: Kč Celkem: Kč Část nadačních příspěvků a vlastních projektů jsme v roce 2014 financovali z prostředků, které nám poskytla Open Society Foundations již v roce 2012, a jež byly určeny na celkové období

4 Snaha otevírat data veřejné správy je záslužná, ale málo podporovaná. Fond Otakara Motejla plní nezastupitelnou roli propagátora a spojovatele komunity datových nadšenců. JAN MATOUŠEK, Data Mind, účastník soutěže Společně otevíráme data FOND OTAKARA MOTEJLA Fond Otakara Motejla jsme založili v roce 2012 s odkazem na prvního veřejného ochránce práv v České republice, který výrazně přispěl k obraně principů právního státu. Z prostředků Fondu podporujeme významné nevládní organizace i lokální občanské iniciativy, které brání veřejný zájem a usilují o přeměnu veřejné správy na efektivní a transparentní službu občanům. Mezi naše nejvýznamnější vlastní aktivity patří prosazování otevřených dat na úřadech a rozvoj platformy on-line nástrojů pro aktivní občany Náš stát nasstat.cz.

5 Výroční zpráva OSF 2014 FOND OTAKARA MOTEJLA 05 ČÍM JSME ŽILI V ROCE 2014 Rok 2014 přinesl vzestup místních občanských iniciativ. V dvacítce českých měst iniciovali občané referenda proti hazardu, bojovali proti výstavbě předražených radnic anebo upozorňovali na problémy životního prostředí. V komunálních volbách pak řada občanských iniciativ představila vlastní kandidáty, kteří uspěli, zformovali silnou opozici, či dokonce ovládli radnice. Nevládní organizace se angažovaly také mimo kandidátní listiny, dohlížely na férový průběh volebních kampaní, sledovaly jejich financování nebo poskytovaly občanům informace důležité pro volbu vhodného kandidáta. Rozvoj otevřených dat je nejen cestou k úsporám a zvýšení konkurenceschopnosti České republiky. Důležitější možná je, že je skvělým způsobem, jak aktivizovat veřejnost a budovat informovanou aktivní občanskou společnost. OTEVÍRÁME RADNICE Odborné zázemí i morální vzpruhu poskytla budoucím i stávajícím komunálním politikům konference Otvírejme radnice zaměřená na zprůhlednění místní politiky, kterou jsme uspořádali počátkem února ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze. Podařilo se nám propojit zastupitele a aktivní občany z mnoha regionů s experty z nevládní i akademické sféry. Kromě řady praktických poznatků si odnesli také přesvědčení, že poctivá a vstřícná politika má smysl, byť její prosazení není vždy snadné. Naše společnost hodně žije velkou politikou a málokdo si uvědomuje, že podoba velké politiky odráží stav společnosti. Fond Otakara Motejla podporuje aktivity, kde se nehrají velké politické hry, ale reaguje se na problémy, jejichž řešení za účasti aktivních občanů nejen společnost pomáhá ozdravovat, ale celkově zlepšuje kvalitu občanské kultury. A v tom je naše naděje a snad i naše budoucnost. VLADIMÍRA DVOŘÁKOVÁ, členka Rady Fondu Otakara Motejla NÁŠSTÁT.CZ POMOHL VOLIČŮM I UČITELŮM Pro komunální a senátní volby jsme připravili volební speciál umístěný na stránkách on-line platformy NášStát.cz, který voliče provedl nástrahami volebního systému a poskytl jim důležité informace o stranách a kandidátech. Rozvíjeli jsme také naše vzdělávací aktivity. Uspořádali jsme mezinárodní workshop, na kterém se watchdogové organizace učily pracovat s daty. Vytvořili jsme kvíz, který hravou formou testuje úroveň občanské gramotnosti. Spolu s kvízem vznikla výuková příručka, která pedagogům pomáhá rozvíjet zájem mladých o veřejné dění. POMÁHÁME OTEVÍRAT VEŘEJNÁ DATA Rok 2014 znamenal pro otevírání veřejných dat velký krok kupředu. V březnu jsme uspořádali spolu s Velvyslanectvím Velké Británie a Severního Irska mezinárodní konferenci s názvem Otevřená data: chytřejší stát, lepší služby, na které špičkoví britští úředníci sdíleli zkušenosti s otevřeným vládnutím. Vydali jsme příručku Jak otevírat data plnou praktických tipů pro úředníky, politiky i IT odborníky. Třem pilotním městům Opavě, Kuřimi a Děčínu pomáháme zpřístupňovat jejich data. Abychom otestovali potenciál otevření dat Institutu plánování rozvoje hl. m. Prahy, zorganizovali jsme víkendový programovací maraton, který přinesl šest nových aplikací a analýz. V druhém ročníku soutěže Společně otevíráme data jsme podpořili vznik nových webových i mobilních aplikací postavených na otevřených datech. ONDŘEJ ZAPLETAL, Nadace Vodafone ČR, generální partner soutěže Společně otevíráme data. HISTORIE FENOMÉNU OTEVŘENÝCH DAT V roce 2009 svedlo několik britských autorit souboj s tamním ministerstvem dopravy. Šlo o jízdní řády, do té doby komerční data s drahou licencí. K soustředěnému tlaku na otevřenost úřadu se přidal i tehdejší premiér Gordon Brown. Ministerstvo brzy velkou část požadovaných dat zveřejnilo zadarmo, aby je mohl využít kdokoliv s nápadem na inovaci. Vyvolalo to nejprve příval nových mobilních aplikací a vzápětí velký zájem o podobná data z jiných oblastí. Nakonec nový fenomén dostal i jméno: Otevřená data.

6 06 FOND OTAKARA MOTEJLA Výroční zpráva OSF 2014 JAK JSME ROZDĚLOVALI PENÍZE GRANTOVÉ VÝZVY ROKU 2014 PŘÍKLADY PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ Začátkem roku proběhla výzva Efektivní a transparentní veřejná správa určená větším nevládním organizacím na aktivity řešící systémové problémy veřejné správy. Pro menší organizace v regionech jsme pak v březnu téhož roku vyhlásili společně s Nadací Karla Janečka grantovou výzvu Aktivní občan, ve které bylo podpořeno dvanáct nevládních organizací a aktivních občanů, kteří ve své komunitě pomáhají vyvolat hlubší zájem o věci veřejné. ZINDEX ZHODNOTIL KVALITU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Centrum aplikované ekonomie provedlo rozsáhlou analýzu veřejných zakázek zadávaných českými městy. Výzkumný tým se zaměřil např. na počet firem, které o zakázky soutěží, nebo dostupnost informací o vypsaných tendrech. Kvantitativní analýza byla doplněna o detailní případové studie konkrétních zakázek, které zpracovalo sdružení Oživení. Města tak získala nejen přehled, jak dobře spravují svěřené peníze, ale i praktické tipy, jak svou práci mohou zlepšit. TRANSPARENTNÍ VOLBY Na volební kampaně se s podporou Fondu zaměřila Transparency International ČR. Monitorovala financování kampaní a kupčení s hlasy v komunálních volbách. V několika městech se podařilo kupčení s hlasy prokázat a dosáhnout opakování zmanipulovaného hlasování. Zároveň Transparency International zapojila veřejnost formou focení předvolebních billboardů přes mobilní aplikaci, a umožnila tak porovnat vykazovaný a skutečný stav financování politických stran. MODERNÍ POMOCNÍK PRO KAŽDOU RADNICI Díky naší podpoře se podařilo vylepšit webovou i mobilní aplikaci Lepší místo, díky které může kdokoli během pár minut jednoduše a pohodlně informovat úřad o jakémkoli problému či nápadu na zlepšení veřejného prostoru. Ke konci roku 2014 byl tento moderní pomocník využíván ve třiatřiceti městech. Lepší místo posiluje vztah mezi lidmi a Prahou 7. Je to projekt k nezaplacení. Žádná městská část nemá dost peněz na to, aby se postarala o město, ke kterému nemají obyvatelé hezký vztah. JAN ČIŽINSKÝ, starosta Prahy 7 zasedání zastupitelstva. Zpřístupňování dalších informací je ale stále problematické, byť na ně občané mají právo. jednostranná kopie stojí 22 korun. Smlouva o desítkách stran tedy vyjde na celkem tučný obnos. JOSEF RYŠAVÝ, podpořený grantista V Račeticích, malé severočeské obci, žije rodina Josefa Ryšavého již po čtyři generace. Sousedé tam k sobě vždy měli blízko a pomáhali si. Před několika lety ale idylické vztahy dostaly trhlinu. Nový starosta začal prosazovat kontroverzní projekt výstavby velké elektrárny, který Račetické rozdělil na dva tábory. Josefovi Ryšavému vadilo, že se vedení obce chová k občanům arogantně a neposkytuje jim důležité informace. Jako nezdolný optimista ale věřil, že může řízení obce zlepšit, a rozhodl se kandidovat do místního zastupitelstva. Pozice opozičního zastupitele nejprve přinesla vystřízlivění, postupně se ale dařilo prosazovat malé, ale významné změny, například zveřejnění zápisů ze Radnice si poté však začala účtovat poplatky, které Josef Ryšavý považoval za nesmyslně vysoké. Aby si svoje obavy ověřil, rozhodl se, že zmapuje sazby za poskytování informací v celé ČR. Zrodil se projekt Informace za zlato, který uspěl v grantové výzvě Aktivní občan a získal finanční podporu ve výši korun. Peníze Josef použil na vybudování unikátní databáze kde si každý může zjistit, kolik si jeho radnice za informace účtuje. Podobné srovnání dosud chybělo a ani ministerstvo vnitra nemělo přesný přehled, jaké poplatky jsou normou a kde si účtují nepřiměřené částky. Ukázalo se, že Račetice skutečně nejsou levný kraj prvních 30 minut práce úředníka, který informace zpracovává, vyjde na 120 Kč, Josef Ryšavý doufá, že jeho databáze bude drahé úřady motivovat k tomu, aby své ceny přiblížily celorepublikovému průměru. Do moderní demokratické společnosti totiž nesmyslné ceny za veřejné informace nepatří.

7 Výroční zpráva OSF 2014 FOND OTAKARA MOTEJLA 07 A JAK FOND OTAKARA MOTEJLA HOSPODAŘIL? FINANČNÍ ČÁSTKA Vyplacené nadační příspěvky Vlastní projekty Rozvoj a správa Fondu (včetně administrace nadačních příspěvků) Celkové náklady fondu Kč Kč Kč Kč KDO PŘISPĚL DO FONDU OTAKARA MOTEJLA? INSTITUCIONÁLNÍ DÁRCI Nadace Karla Janečka Nadace Vodafone Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Americká obchodní komora Open Society Foundations INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI 486 individuálních dárců FIRMY Abra software CZ.NIC Lao průmyslové systémy Rozhledy Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) Česká spořitelna RSJ KONFERENCE FÓRUM INSPIRACE PODPORA OD INDIVIDUÁLNÍCH DÁRCŮ Velkou podporou našich aktivit jsou individuální dárci, kteří nám poskytli prostředky nejen pro Fond Otakara Motejla, ale také přímo na konkrétní projekty. Největší úspěch zaznamenala kampaň na podporu Rekonstrukce státu, ve které přes 350 dárců vybralo společně více než Kč. Mezi další podpořené projekty patřila aplikace Lepší místo nebo občanské sdružení 8jinak! bojující proti stavbě předražené radnice na Praze 8. Tyto projekty bylo možné podpořit prostřednictvím crowdfundingové sekce na webu Motejl.cz, kterou nabízíme neziskovým organizacím. Není konference jako konference. Fórum INSPIRACE představuje platformu pro sdílení znalostí a zkušeností, která chce posunout tradiční československou manažerskou školu o úroveň výš. V roce 2014 proběhla v rámci konference již podruhé benefiční dražba na podporu Fondu Otakara Motejla. Vydražila se částka Kč, kterou Jaroslav Řasa, majitel firmy ABRA Software, která akci pořádá, zdvojnásobil. Celkový výtěžek Kč byl použit na vytvoření a distribuci příručky Jak otevírat data a pomoc radnicím, které se rozhodly zapojit do otevírání dat. Děkujeme. Dříve jsem si říkal, že moje pomoc bude užitečnější spíše někde ve třetím světě než v Česku. To, že jsme již poměrně bohatou a rozvinutou zemí, však automaticky nepřineslo dobře fungující stát. Naopak v posledních letech sílí rezignace lidí na aktivní ovlivňování dění ve svém okolí, nedůvěra ve stát a v tradiční politický systém. Proto velmi oceňuji aktivity Fondu Otakara Motejla, který navrací obsah pojmům, jako je právní stát a občanská společnost. Mám radost z každého vašeho (a tím i našeho) úspěchu! Otevřená data dlouhodobě podporujeme. Jsme IT technologická firma, a tak nám jsou obecně blízké projekty, které vedou k informační otevřené společnosti. Těšíme se, jak aktivity organizované Fondem Otakara Motejla v rámci otevřených dat pomohou veřejnosti k lepší znalosti a kontrole, co se se společnými penězi děje. JAROSLAV ŘASA, ABRA Software VÍT SKŘEBSKÝ, individuální dárce

8 PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLADÝCH Vždy budou děti, u kterých se rodiče, učitelé, lékaři i psychologové shodnou, že pro ně bude vhodnější vzdělávání ve speciální nebo praktické škole. První volba by ale pro drtivou většinu dětí měla vést do běžné školy, která jim nabídne kvalitní vzdělávání bez ohledu na rasový nebo etnický původ, socioekonomické zázemí či zdravotní hendikep. LIDÍ Dlouhodobě prosazujeme, aby kvalitní vzdělání bylo přístupné také dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí a dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Za tímto účelem zavádíme nové modely předškolní přípravy, podporuje školy a krajské úřady v nastavení inkluzivních principů a prosazujeme potřebné změny legislativy a prováděcích vyhlášek. Poskytujeme také roční středoškolská stipendia pro studium na prestižních soukromých školách v USA a Velké Británii. ČÍM JSME ŽILI V ROCE 2014 Novela školského zákona je schválena a my z ní máme radost! 13. února 2015 schválila Poslanecká sněmovna novelu školského zákona, kterou jsme bedlivě sledovali v průběhu celého roku Aktivně jsme připomínkovali její podobu, pořádali kulaté stoly pro členy Poslanecké sněmovny a Senátu, odeslali otevřený dopis premiérovi a na bezpočtu schůzek vysvětlovali, jaká podoba nejvíce pomůže dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Opakovaně jsme upozorňovali na problematickou definici mentálního postižení, podle níž by se zvýšily počty dětí neoprávněně zařazených do praktických škol. Poslanecká sněmovna nakonec na argumenty mnoha odborníků a neziskových organizací přistoupila a tuto definici z návrhu zákona vypustila.

9 Výroční zpráva OSF 2014 PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLADÝCH LIDÍ 09 ROMSKÉ DĚTI TVOŘÍ TŘETINU ŽÁKŮ PRAKTICKÝCH ( DŘÍVE ZVLÁŠTNÍCH ) ŠKOL, PŘESTOŽE ROMOVÉ TVOŘÍ POUZE DVĚ PROCENTA POPULACE ČESKÉ REPUBLIKY. PODPORUJEME VČASNOU PÉČI Úspěch ve školní lavici je spjat s výbavou dítěte, se kterou do školy vstupuje. Většina dětí tuto výbavu získává v rodině a v mateřské škole. Tam však přes 40 % romských dětí nedochází. Proto prosazujeme systémová opatření na podporu předškolního vzdělávání znevýhodněných dětí. V roce 2014 jsme takto podpořili šest nevládních organizací, které pomáhají romským rodinám ve vyloučených lokalitách rozvíjet rodičovské kompetence a podporují rozvoj nejmenších dětí. 6. a 7. listopadu jsme pak v Ostravě uspořádali konferenci nazvanou Začít včas znamená začít dobře, na které zástupci magistrátu a jednotlivých městských částí, mateřských a základních škol, vedoucí poradenských zařízení, neziskových organizací a v neposlední řadě rodiče ze sociálně vyloučených lokalit diskutovali nad nízkou účastí znevýhodněných dětí v předškolní přípravě. POMÁHÁME KRAJSKÝM ÚŘADŮM Již v roce 2011 jsme zahájili projekt ŠIKK (Školská inkluzivní koncepce krajů), který má pomoci krajským úřadům vypracovat strategii na podporu inkluzivního vzdělávání. Prvním krajem, se kterým na vytváření inkluzivní koncepce spolupracujeme, je Karlovarský kraj. Pracovní skupina složená ze zástupců Nadace OSF a krajského úřadu, ale i ředitelů místních škol, pracovníků pedagogických poraden, České školní inspekce, nevládních organizací a rodiče znevýhodněných dětí vypracovala strategii pro vzdělávání všech dětí ve školách hlavního vzdělávacího proudu. Vznikla tak koncepce Škola pro všechny. A Karlovarský kraj již začíná zavádět první opatření, která byla v koncepci navržena. V roce 2014 jsme ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou Karlovarského kraje a Českou odbornou společností pro inkluzívní vzdělávání zlepšovali spolupráci mezi mateřskými a základními školami při zápisech do prvních tříd. Podpořili jsme školení učitelek pilotních mateřských škol v mapování školní zralosti dětí, setkávání učitelek s rodiči a odborníky pedagogicko psychologické poradny nebo zapojení zástupců odboru sociálně právní ochrany dětí do spolupráce s rodiči. Přispěli jsme také k fungování krajského informačního portálu, abychom zlepšili komunikaci mezi zřizovateli, školami a rodiči. Velkým úspěchem bylo také zařazení naší metodiky ŠIKK do výzvy operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlášené v roce na různá témata. Naším dlouhodobým cílem je najít každém kraji alespoň jednu školu dobré inkluzivní praxe, která bude sloužit jako modelový příklad pro další školy. Takovou roli plní bezesporu například Základní škola Poběžovice na Domažlicku, která přijímá všechny děti a každé se snaží maximálně podpořit, aby uspělo. Vzhledem ke svému umístění v pohraničním regionu s vysokou nezaměstnaností a nestabilním obyvatelstvem se poběžovická škola potýká s vysokou fluktuací žáků a významným podílem dětí se sociálním znevýhodněním. V roce 2014 jsme poskytli škole metodickou pomoc, ale také finanční příspěvek na mzdu školního psychologa, speciálního pedagoga i asistenta pedagoga. Koncem roku 2014 byla na škole provedena evaluace práce učitelů na základě ISSA standardů a byl změřen i index inkluze školy, který je jedním z nejvyšších dosud zjištěných. Výraznou zásluhu na úspěších školy má její ředitel Vladimír Foist, který vede školu již sedmým rokem. Je skutečným bojovníkem za rovné příležitosti ve vzdělání. V únoru 2015 dokonce vystoupil na slyšení Mezinárodního soudu pro lidská práva ve Štrasburku, kde byla projednávána diskriminace žáků z národnostních menšin ve vzdělávání. PODPORUJEME ŠKOLY VE VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PODMÍNEK PRO VŠECHNY Školám, které se rozhodly vydat inkluzivním směrem, jsme poskytli finanční, metodickou, ale i morální podporu. Uspořádali jsme workshopy a diskuse

10 10 PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLADÝCH LIDÍ Výroční zpráva OSF 2014 INICIOVALI JSME VZNIK RODIČOVSKÉ ALIANCE Rodiče, kteří se rozhodnou poskytnout svým znevýhodněným dětem vzdělání v běžné škole, potřebují výraznou podporu. Potřebují poradit, kde hledat nutné informace, jaká jsou jejich práva, ale také se naučit vzájemně spolupracovat. Proto jsme v roce 2014 společně s Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání iniciovali vznik aliance Rodičů za inkluzi. Jejím cílem je posílit roli rodičů tak, aby byli skutečnými partnery při řešení situací kolem vzdělávání svých dětí. NECHCEME ZTRATIT DALŠÍ GENERACI! Již v roce 2012 jsme ve spolupráci s Open Society Justice Initiative vytvořili putovní výstavu s názvem Jak ztratit další generaci představující fotografie a příběhy mladých Romů, kteří zažalovali český stát u Evropského soudu pro lidská práva za to, že je poslal do zvláštních škol. Rozsudek soudu v roce 2007 potvrdil, že romské děti čelí na českých školách diskriminaci. Účastníci kauzy jsou dnes již dospělí lidé a rodiče a snaží se zabránit tomu, aby jejich děti sdílely stejný osud. Jejich fotografie pořízené americkou fotografkou Stephanií Sinclair byly v roce 2014 viděny v Brně, Olomouci, Praze a Hradci Králové. Rok strávený v USA v rámci středoškolského stipendia mě nakopl, motivoval a rozšířil obzory dál než za hranice Evropy. Schopnost naslouchat, prezentovat své myšlenky a argumentovat v odlišných kulturních a politických kontextech se mi dnes velmi hodí při mé práci v politické sekci britského velvyslanectví v Praze. ALEXANDRA TROCHTOVÁ Patřím do generace tzv. Husákových dětí. Za doby mého mládí děti se zdravotním postižením nebyly. Samozřejmě, že musely být, stabilně se v našem státě rodilo (a rodí) kolem 4 % dětí s postižením, tyhle děti ale byly neviditelné. Hodně z nich vyrůstalo v ústavech, další prožily život v izolaci v rodinách, s nálepkou nevzdělavatelný či osvobozený od povinné školní docházky. V normálních školách nebylo možné potkat dítě s tělesným či smyslovým hendikepem, o mentálním postižení ani nemluvě. I romský spolužák Martin zmizel do zvláštní školy už v první třídě. Nevzpomínám si, že bych znala osobně někoho s postižením, vím jen, že když jsme náhodou někoho třeba na vozíku na ulici potkali, dospělí vždycky říkali: Nedívej se na něj, neokukuj ho, a táhli nás pryč. Postižení lidé pro mou generaci i generaci mých rodičů představovali velké neznámo. A neznámo spojené s neznalostí, to s sebou přináší přirozeně obavy a strach. Není jejich postižení Každý podzim vyhlašujeme výběrové řízení, do kterého se mohou hlásit studenti 1. a 2. ročníků středních škol. Desítka nejlepších získá stipendium pro studium na střední škole ve Velké Británii a USA. Stipendium pokrývá náklady na školné, ubytování a stravování, které dosahují částky kolem milionu korun na studenta. Ostatní náklady jako je kapesné, pojištění, cestovné či účast na orientačním setkání, hradí částečně Nadace OSF a rodiče nakažlivé? Nejsou agresivní? Neublížili by nám? Nejlíp je jim mezi svými. Ve skrytu duše jsme ale tušili, že to není v pořádku. Vždyť ocitnout se na druhé straně je tak snadné. Stačí autonehoda, úraz při sportu, nepozornost, nebo zákeřná choroba Už osm let se mě toto téma velmi osobně týká. Vychovávám syna s vzácnou genetickou poruchou (Williamsův syndrom), s mentálním postižením. Vím, že nikdy nebude jako ostatní zdravé děti. I když se budu hodně snažit, některé věci mu zůstanou navždy ukryté. Mám ho ale snad proto mít míň ráda? Odmalička se s ním snažíme jednat jako se zdravým dítětem a velkou otázkou pro nás bylo jeho vzdělávání. Chtěli jsme, aby vyrůstal mezi vrstevníky, protože pro dítě s hendikepem je pobyt mezi zdravými dětmi velmi důležitý. Má možnost navázat sociální kontakty, naučit se zvládat společenské situace, ostatní děti ho mohou motivovat i ve výuce. I pro ně může být přítomnost žáka s hendikepem ve třídě důležitá učí je toleranci, pomáhat druhým, rozvíjejí své sociální cítění a empatii. Měli jsme velké štěstí a podařilo se nám integrovat syna do spádové školy u nás v Liberci na sídlišti. Škola sice neměla s integrací dítěte s takovým postižením žádné zkušenosti, zachovala se ale velmi profesionálně. Ve spolupráci POSKYTUJEME STIPENDIA PRO STUDIUM NA ZAHRANIČNÍCH STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH studenta. Pokud rodiče nemohou pokrýt zbylé náklady, mohou obdržet podporu skupiny Pioneer Investments. V roce 2014 jsme udělili 12 stipendií, od vzniku programu tak díky Nadaci OSF tak studovalo v zahraničí již více než 262 českých studentů. Mnozí z nich byli následně přijati na prestižní zahraniční univerzity, jako je London School of Economics, Oxford, Cambridge, Princeton či Harvard University. s poradenským zařízením se podařilo získat od kraje finance na asistenta pedagoga, bez kterého by integrace nebyla v našem případě myslitelná. Společně jsme vypracovali individuální vzdělávací plán, který respektuje možnosti a schopnosti žáka, myslelo se i na úpravu prostředí a organizaci třídy, přípravu učitelského sboru. Všechny kroky se vyplatily. Prvního září loňského roku Bartoloměj nastoupil spolu se svou asistentkou do školy a od té doby všechny překvapuje. Ve škole se mu líbí, učení zvládá nad očekávání, za půl roku se téměř naučil číst, umí toho zhruba tolik, jako na konci druhé třídy praktické školy. Jeho skvělá paní učitelka ho zapojuje do dění ve třídě, stejně jako ostatní děti má Bartoloměj šanci zažít úspěch. Asistentka s ním procvičuje učivo, udržuje jeho pozornost, a když je potřeba, pracuje s ním i individuálně. Ve škole má Bartoloměj řadu kamarádů, se kterými si hraje i zlobí, dobře ho ale znají i další zaměstnanci školy (kuchařky, školník) a rodiče spolužáků. Jsem šťastná, že se vynaložené úsilí vyplatilo, poslední půlrok byl pro mne nejšťastnějším za osm let, co se Bartoloměj narodil. Přála bych podobný pocit zažít všem rodičům dětí se zdravotním postižením či jiným znevýhodněním. HANA KUBÍKOVÁ Kromě toho udělujeme ve spolupráci s Velvyslanectvím USA tzv. Benjamin Franklin Transatlantic Fellowship, který umožňuje vybraným středoškolákům a středoškolačkám strávit měsíc na letní škole v USA. Do Fondu středoškolských stipendií nám přispívají ve významné míře individuální a firemní dárci.

11 Výroční zpráva OSF 2014 PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLADÝCH LIDÍ 11 JAK JSME ROZDĚLOVALI PENÍZE GRANTOVÉ VÝZVY V ROCE 2014 V grantové výzvě na podporu včasné péče o romské děti ze sociálně vyloučených lokalit jsme podpořili šest projektů zaměřených na rozvoj rodičovských kompetencí. KAMPAŇ OTEVŘENÁ ŠKOLA Na podporu aliance Rodiče za inkluzi byl určen výtěžek z kampaně Otevřená škola, která informuje širokou veřejnost o tom, že každé dítě bez ohledu na svůj hendikep má právo na kvalitní vzdělání a rozvoj svého potenciálu v přirozeném prostředí. Alianci Rodiče za inkluzi podporujeme také prodejem originálních origami přání ve tvaru srdce. Nadační příspěvky Vlastní projekty (včetně stipendií) Celkové náklady programu STÁŽE ROMSKÝCH VYSOKOŠKOLÁKŮ V roce 2014 se ve spolupráci s Velvyslanectvím Spojených států amerických podařilo realizovat dvouměsíční stáž studenta Radka Laciho na této ambasádě. A JAK PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLADÝCH LIDÍ HOSPODAŘIL? FINANČNÍ ČÁSTKA Kč Kč Kč Jmenuji se Klára Berkyová a s manželem, čtyřmi dětmi i vnoučkem bydlíme v Dobré Vodě nedaleko města Toužim. Již devátým rokem pracuji v neziskové organizaci Český západ, o.p.s. a mojí pracovní náplní jsou sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, jsem také asistentkou pro práci s dětmi, vedu taneční kroužek. Před třemi roky jsem byla oslovena ke spolupráci s organizací Nová škola, která v obcích Dobrá Voda a Nová Farma měla vést projekt podpořený Nadací Open Society Fund Praha. Já osobně jsem z tohoto projektu měla velkou radost, a to zejména proto, že tu pro naše maminky nic takového nebylo a sama jsem si všimla, že je to v našich lokalitách potřebné. Setkávali jsme se pravidelně jednou za čtrnáct dní, kdy kolegové z Nové školy přijížděli s lektory, díky kterým jsem se vždy dozvěděla mnoho zajímavých informací o výchově a rozvoji dětí, o zdraví apod. Ve spolupráci s Novou školou jsme otevřeli mateřské centrum pro maminky a jejich děti, kam maminky s dětmi docházejí dvakrát v týdnu. Zde to byl doopravdy čas, kdy se maminka věnovala pouze svému dítěti. Další rok jsme naše služby rozšířili a já jsem začala docházet přímo do rodin. Domluva s maminkami byla taková, že jeden den přijdou s dítětem do mateřského centra a druhý den přinesu pomůcky k nim domu a ukážu mamince, že lze s dítětem doma pracovat stejně jako v našem mateřském centru. Zjistila jsem, že pokud chceme dosáhnout vyšších cílů, musíme jít jinou cestou, než po které jsme dosud šli. Začala jsem hovořit s maminkami, že by bylo dobré, kdyby jejich dítě začalo chodit do mateřské školy v Toužimi. Vysvětlovala jsem jim, že jejich děti potřebují kontakt s vrstevníky a zároveň pro ně bude jednodušší nástup na základní školu. Během tří let se, díky projektu Nové školy, podařilo připravit rodiče a děti na nástup do mateřské školy v Toužimi. Pochopila jsem, že práce s rodiči je velice náročná. Ke každému musím přistupovat individuálně a nespěchat. Poznala jsem lépe rodiny v lokalitě, více jsem se s nimi sblížila a lépe jim rozumím. Jsem určitě důslednější v přímé práci s klienty. Díky projektu mám navíc možnost vzdělávat se a rozšiřovat svůj obzor v oblasti, které se věnuji. A také jsem se posunula v pracovním i v soukromém životě, potkala jsem řadu zajímavých lidí a nasbírala užitečné kontakty. KLÁRA BERKYOVÁ KDO PŘISPĚL DO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLADÝCH LIDÍ? INSTITUCIONÁLNÍ DÁRCI Open Society Foundations Early Childhood Programme Education Support Programme Roma Justice Initiative Velvyslanectví USA FIRMY Pioneeer Investment Limit Production INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI 100 individuálních dárců

12 DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI Program Dejme (že)nám šanci je financován z Norských fondů, ze kterých rozdělíme v letech celkem 158,5 milionu korun. Podpořené projekty pomáhají například rozšířit flexibilní pracovní úvazky pro rodiče, zlepšují dostupnost služeb péče o předškolní děti nebo zvyšují povědomí o genderových tématech, ale také rozvíjejí služby pro osoby ohrožené domácím násilím a jeho prevenci.

13 Výroční zpráva OSF 2014 DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI 13 JAK JSME NA TOM BYLI S GENDEROVOU (NE)ROVNOSTÍ V ROCE 2014 Česká republika si v mezinárodním srovnání rovných příležitostí nevede dobře. Podle žebříčku Gender Gap Index 2014, který každoročně sestavuje Světové ekonomické fórum, se propadla na 96. místo mezi 142 hodnocenými zeměmi. Slabinou Česka je hlavně nízká politická angažovanost žen a jejich špatné ekonomické ohodnocení a uplatnění na trhu práce. O zlepšení situace na celostátní úrovni usilují i námi podpořené projekty organizací Fórum 50 %, Česká ženská lobby nebo Byznys pro společnost. Nijak slavně si však Česká republika nevede ani na poli boje s násilím na ženách. Dne vstoupila v účinnost Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (Istanbulská úmluva). Do úmluvu ratifikovalo 15 států a dalších 22 ji podepsalo, Česko mezi nimi ale stále není. Díky našim grantistům se daří debatu o domácím a genderově podmíněném násilí alespoň otevírat a pomáhat i jeho obětem. Kromě velkých, celostátně působících organizací podporujeme i krizová centra v regionech. Když jsme začínali s tématem sexismu ve veřejném prostoru, byli jsme na to sami. Je nesmírně těžké vytrvat, když nemáte spojence. Nadace OSF byla jednou z prvních, kdo nás podpořil, a to nejenom finančně, ale také tím, že společně s námi považuje téma za důležité. A je s námi po celou dobu naší práce. Dnes je Sexistické prasátečko pojmem pro vše sexistické ve společnosti. A my máme mnoho dalších partnerů, kteří s námi bojují za etičtější reklamu. V této situaci bychom ale bez Nadace OSF určitě nebyli. PETRA HAVLÍKOVÁ, Nesehnutí VYTVÁŘÍME PROSTOR PRO DISKUSI A SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ Také samotná Nadace OSF organizuje v rámci programu Dejme (že)nám šanci odborné konference s celoevropským dosahem. 20. listopadu 2014 proběhla mezinárodní konference Genderové stereotypy a jejich vliv na rovné příležitosti a na domácí násilí, sdílení mezinárodních zkušeností v projektech EHP/Norských fondů. Na celodenní konferenci vystoupili experti z Norska, Estonska, Španělska, Slovinska, Slovenska a České republiky. Zvláštní panel byl věnován průzkumu Agentury Evropské unie pro základní práva, jenž se týkal násilí na ženách. JAK JSME ROZDĚLOVALI PENÍZE GRANTOVÉ VÝZVY ROKU 2014 V roce 2014 jsme v programu Dejme (že)nám šanci uzavřeli dvě kola výzev a rozdělili mezi 33 projektů zhruba 130 milionů korun. První projekty se rozběhly od července, další v druhé polovině roku. V listopadu pak byla vyhlášena poslední výzva rozdělující zbývajících 22,5 milionu korun pro aktivity začínající v květnu Všechny podpořené projekty musí skončit nejpozději v dubnu 2016, přičemž v jejich rámci je stále ještě možné žádat o peníze na bilaterální spolupráci s Norskem. Spolek Prague Pride obdržel od Nadace OSF v rámci Norských fondů grant na tvorbu portálu pro LGBT osoby v krizi Projektem jsme reagovali na sebevraždu čtrnáctiletého Filipa, který si vzal život, protože nechtěl žít v homofobní společnosti. Za měsíc fungování portálu se na nás obrátilo přes 300 klientů, což dokazuje, že tato služba zde velmi chyběla. Po pravdě, u nás neexistuje jiná organizace, na kterou bychom se mohli obrátit s žádostí o podporu projektu tohoto typu. CZESLAW WALEK, Prague Pride

14 14 DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI Výroční zpráva OSF 2014 Martina se o projektu podporujícím romské ženy při hledání práce dozvěděla od terénní pracovnice. Již od samého začátku projektu pravidelně navštěvovala kurzy pro ženy pečující o děti. V té době byla na mateřské dovolené a manžel byl dlouhodobě nezaměstnaný, rodina měla dluhy. V době kurzů využívala pro své dvě děti také službu péče o děti do šesti let v klubu Včelka. PŘÍKLADY PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ BEREME ŽENY NA PALUBU Realizátoři tohoto ambiciózního projektu hodlají zvýšit zastoupení žen v rozhodovacích pozicích. Zaměří se na státní podniky, městské firmy a kotované společnosti a princip obsazování jejich statutárních orgánů. U soukromých společností cílí na dodržování dobrovolných závazků a zvýšení počtu signatářů tzv. Memoranda Diverzita 2013+, kterým se zaměstnavatelé zavazují, že budou aktivně přistupovat k uplatňování principu rovných příležitostí. PRÁCE A DĚTI POD JEDNOU STŘECHOU Projekt organizace Portus Prachatice se zaměřuje na ženy vracející se na trh práce po rodičovské dovolené, které marně hledají pracovní uplatnění, protože pečují o malé děti. Mnohé z nich chtějí podnikat, ale nemají k tomu dostatek informací a podpory z okolí. Proto vzniklo coworkingové centrum, kde ženy získají podporu v zahájení podnikatelské činnosti, odborné vzdělávání a zároveň plnohodnotnou péči o děti. Současně probíhá propagace a zvyšování povědomí zaměstnavatelů na Prachaticku o formách a výhodách flexibilních forem práce pro tuto cílovou skupinu. MUŽI PROTI NÁSILÍ NA ŽENÁCH A DĚTECH Liga otevřených mužů zavádí v ČR nepříliš rozšířenou práci s násilnými osobami, která by měla přispět ke snížení výskytu domácího násilí. Jde o aplikaci tzv. metody zvládání agrese, která je v zahraničí využívána při prevenci násilí v partnerských vztazích i ve výchově dětí. V roce 2014 již proběhl výcvik českých odborníků lektorem z Norska a ve spolupráci s norskou organizací Reform vzniká také metodika práce s násilnými osobami. Projekt zahrnuje rovněž osobní poradenství a internetovou poradnu na webu Martina se rychle učila novým dovednostem. Naučila se šít na šicím stroji, zvládat různé úpravy textilu a výrobu jednoduchého ošacení. Zúčastnila se však také seminářů na téma finanční gramotnost, právní povědomí a motivačního kurzu. Po čase se objevilo volné místo v prádelně Kolíček, o které Martina velmi stála. S poradkyní řešila komunikaci se zaměstnavatelem, přípravu životopisu a dalších potřebných dokumentů, a místo opravdu získala. Bylo jí poskytnuto také poradenství pro jednání s úřadem práce a pro plánování chodu domácnosti při zaměstnání. Svou dcerku doprovází Martina každé ráno do klubu Včelka a odpoledne ji vyzvedává manžel. Má také se zaměstnavatelem upravenou pracovní dobu. Co se Martina naučila v kurzech, může dnes použít při svém zaměstnání v prádelně. Jsem moc spokojená, mám práci, která mě baví, a šéfová mě chválí. Paní Dáša mi pomohla práci najít a všechno zařídit. Hledali jsme práci hlavně pro manžela, ani mě nenapadlo, že to můžu být já, komu se podaří práci získat. Spíš jsem počítala s tím, že se budu starat doma o děti. Manžel teď doma všechno dobře zařídí a je spokojený, říká Martina.

15 Výroční zpráva OSF 2014 DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI 15 Janě je 26 let a léčí se v Terapeutické komunitě Karlov ze závislosti na pervitinu. Má zde s sebou i dceru. Když zjistila, že je těhotná, přestala po šesti letech okamžitě brát drogy. Bohužel ne vše se vyvíjelo růžově, přítel nedokázal abstinovat, neudržel si práci a domů chodil zfetovaný a opilý. Když na ni křičel, dalo se to ještě vydržet, ale pak se k tomu přidaly i facky a kopance. Bála se o dítě, ale neměla kam odejít a pořád věřila, že po porodu se to změní. Někdy proplakala dny, přemýšlela i o sebevraždě, ale pořád ji to bříško drželo nad vodou. Porodila krásnou, zdravou holčičku. Nemohla si ji nechat. Kvůli špatnému rodinnému zázemí byla dcera umístěna do kojeneckého ústavu. Navrhovali jí adopci, ale nechtěla se dcery vzdát. Nakonec začala spolupracovat s organizací SANANIM a zařizovat si léčbu v komunitě. Přítel zuřil, nechtěl ji pustit, zbil ji a zavřel v bytě, vynutil si několikrát styk. Bylo to pro ni peklo, ale podle jejích slov to stálo za to, protože teď může být MÁMOU a léčit se. Jana získala dítě zpátky. S dcerou se v komunitě krásně sžily, ale Jana měla a určitě i před sebou má ještě těžké chvíle, kdy by nejraději utekla ode všeho a zapomněla, ale dítě je pro ni obrovskou motivací. Kontaktovala i svoji matku a sestru a po skoro pěti letech to vypadá, že je vše na dobré cestě. V prvních týdnech na skupinách převážně naslouchala, ale postupně se otvíraly vzpomínky na dětství otec, který pil a bil mámu, spolužáci, kteří ji na základní škole šikanovali a pak život na drogách a na ulici, jenž byl rovněž spojen s násilím. Díky skupinám a individuální terapii se jí daří témata otevírat, mluvit o nich a chápat, proč je v životě obětí, a co s tím může dělat. Přála by si, aby se dcera s ní cítila v bezpečí a ona jí dokázala zajistit stabilní domov. Na policii zavolala jedenáctiletá dívka s oznámením, že otec hrubě napadá její matku. Ona a bratr už to nemohou vydržet. Po zásahu policie byl otec dívky z bytu vykázán a jeho žena byla oslovena pracovníkem našeho intervenčního centra s nabídkou pomoci. Paní byla v telefonickém kontaktu rozhodnutá podat návrh na prodloužení doby vykázání, neboť k násilí v rodině docházelo již pět let. Na osobní konzultaci v organizaci Spondea však přišla rozhodnutá dát manželovi ještě šanci. Jako nejproblematičtější viděla fakt, že policii zavolala jejich nezletilá dcera, která si teď vyčítá, že kvůli ní bude mít otec problémy. Matce byl představen program pro osoby dopouštějící se násilí ve vztazích a bylo jí doporučeno, aby tyto informace po skončení vykázání předala manželovi. Muž po několika dnech zatelefonoval. Chtěl se objednat na konzultaci, neboť by rád pracoval na tom, aby se situace již neopakovala. Při následných setkáních s psychologem popisoval své násilné chování. Mapoval příčiny konfliktu. Chtěl dokázat rodině, že myslí změnu ve svém chování vážně. Postupně si uvědomil, že reaguje agresivně vždy, když je v koncích, což postupně srovnával s ostatními životními situacemi. Pracoval na změně svých postojů, více si všímal svého prožívání. Začal měnit své priority, uspořádání času, více naslouchal potřebám druhých i svých vlastních. V odstupu několika měsíců je situace následující. Dcera dochází na podpůrné konzultace k psycholožce, otec stále využívá terapeutický program. Jeho manželka se však vyjadřuje skepticky k otázce udržení manželství. Aktéři příběhu začali využívat naši navazující službu párového poradenství prostřednictvím mediace. Všichni tak mají šanci na záchranu rodinných vazeb a vztahů. Jen musí být trpěliví, trvá to dlouho. A JAK PROGRAM DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI HOSPODAŘIL? Nadační příspěvky Rozvoj a správa programu (včetně administrace nadačních příspěvků a vlastních projektů) Celkové náklady programu Z JAKÝCH ZDROJŮ FINANCUJEME AKTIVITY PROGRAMU? INSTITUCIONÁLNÍ DÁRCI Norské fondy FINANČNÍ ČÁSTKA Kč Kč Kč

16 ČÍM JSME ŽILI V ROCE 2014? Na květen připadly volby do Evropského parlamentu. Česko patří v rámci EU k zemím s nejnižší volební účastí v těchto volbách. V roce 2009 přišlo v Česku volit pouze 28,2 % oprávněných voličů, zatímco průměr ve všech zemích Unie je 43 %. Rozhodli jsme se tento trend změnit a ve spolupráci s kreativním studiem Družina připravili kampaň zacílenou hlavně na mladé voliče, které jsme chtěli přivést k volebním urnám. AKTIVNÍ ROLE ČESKÉ REPUBLIKY V EVROPSKÉ UNII Od roku 2012 rozvíjíme společně s partnery z řad médií, firem i nevládních organizací konstruktivní diskusi o významu členství České republiky v Evropské unii. Usilujeme o to, aby Česko bylo členem, který zná a umí prosazovat své zájmy, ale také spolehlivým partnerem, který se podílí na hledání společných řešení pro další směřování EU.

17 Výroční zpráva OSF 2014 AKTIVNÍ ROLE ČESKÉ REPUBLIKY V EVROPSKÉ UNII 17 JAK JSME PŘIŠLI O MOŘE Kampaň Chcete moře? Staňte se Evropany! odstartovala virálním videem, fiktivní reportáží RTL o tom, že kvůli neúčasti většiny našich europoslanců na důležitém hlasování jsme přišli o deset kilometrů moře na chorvatské Istrii. Celá kampaň byla šířena primárně na sociálních sítích. Reportáž o ztrátě moře se stala v týdnu od 22. dubna nejúspěšnějším videem na českém YouTube. Díky spolupráci s několika organizacemi (Nasipolitici.cz, Demagog.cz, Kohovolit.eu, Europeum) se podařilo vytvořit informační servis pro voliče na stránkách cz/chcetemore, který nabídl on-line nástroje pro kvalifikovanou a informovanou volbu. Kampaň, která motivovala jak k účasti ve volbách, tak k využití tohoto servisu, měla enormní úspěch a referovala o ní všechna významná tuzemská média. JAK JSME ROZDĚLOVALI PENÍZE GRANTOVÉ VÝZVY ROKU 2014 Granty jsme rozdělili strategickým partnerům podílejícím se na kampani Chcete moře? PŘÍKLADY PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ KDO SE CHYSTÁ VPLOUT DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU? S naší podporou vytvořilo sdružení Naši politici medailónky kandidátů na europoslance. Více než 70 strukturovaných životopisů bylo zveřejněno na našem předvolebním speciálu a také na webu cz a zaměřovalo se i na informace, které v oficiálních verzích životopisů kandidátů nejsou k dohledání. Vznikla také analýza ekonomických aktivit kandidátů do Evropského parlamentu, která dokumentuje jejich kontroverzní aktivity ve společnostech s veřejnou účastí, podíl na nestandardních veřejných zakázkách či problematické vazby z komerční sféry. ANALÝZA PRÁCE NAŠICH EUROPOSLANCŮ Analýza činnosti českých europoslanců v období přinesla unikátní a v Česku poprvé sestavený žebříček hodnotící práci europoslanců, a to za právě končící volební období. Hodnocení vypracovala podle vlastní metodologie Věra Řiháčková z Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM. Její analýza nesrovnává české europoslance s jejich kolegy z jiných zemí, ale pouze mezi sebou navzájem. První příčku vytvořeného žebříčku obsadila Zuzana Roithová (KDU-ČSL), a to s poměrně výrazným náskokem. Na druhé příčce se umístil Oldřich Vlasák (ODS) a na třetí Olga Sehnalová (ČSSD). Analýza vzbudila pozornost samotných europoslanců, politických stran a samozřejmě médií hodnocení vytvořené pro náš program bylo zmíněno ve 43 mediálních výstupech. KOHO TÁHNOU LŽI KE DNU? Analytici z řad studentů Masarykovy univerzity v Brně zase v předvolebním období ověřovali pravdivost faktických výroků 23 kandidátů do Evropského parlamentu. Zaměřili se na výroky, které zazněly v průběhu velké předvolební diskuse České televize. JAK PROGRAM AKTIVNÍ ROLE ČESKÉ REPUBLIKY V EVROPSKÉ UNII HOSPODAŘIL? Nadační příspěvky Rozvoj a správa programu (včetně administrace nadačních příspěvků) Celkové náklady programu KDO PŘISPĚL NA AKTIVITY PROGRAMU? INSTITUCIONÁLNÍ DÁRCI Open Society Foundations FINANČNÍ ČÁSTKA Kč Kč Kč Vzbudit v lidech zájem o evropské volby není v našich podmínkách jednoduchý úkol. Věděli jsme, že chceme-li upoutat pozornost, musíme pracovat s něčím, co většinu Čechů trápí, není jim lhostejné. V první fázi kampaně jsme se snažili hlavně upoutat pozornost. Pracovali jsme proto se dvěma komplexy vlastní většině Čechů. Jedním z nich je komplex méněcennosti, který nás nutí sledovat zprávy vysílané o nás v zahraničí. A druhým je komplex vnitrozemský, kdy většina z nás přiznává, že mít vlastní moře, bylo by tu krásně. Naším cílem bylo rozezvučet tyto dvě struny a svézt se na pozornosti, kterou vyvolají. Pro první část kampaně jsme zvolili fiktivní reportáž televize RTL pojednávající o neschopnosti našich europoslanců, kteří kvůli pozdnímu příchodu na hlasování přišli o možnost získat pro Česko kus mořského pobřeží. Reportáž jsme točili přímo v Bruselu a po sestříhání umístili na fiktivní účet na YouTube. Přes něj jsme ji pak s podporou předem domluvených opinion makerů šířili na sociální sítě s obrovským virálním úspěchem. Během několika dní jsme nasbírali téměř zhlédnutí a mediální pokrytí od TV Nova po MF Dnes. Další fáze kampaně začala tři dny po vypuštění videa tiskovou konferencí, na níž se Nadace OSF přihlásila ke kampani a spustila webové stránky které fungují jako informační portál, kde mohou voliči nalézt důležité informace o jednotlivých kandidátech do Evropského parlamentu. Návštěvnost stránek se v exponovaných dnech pohybovala kolem návštěvníků denně. Podařilo se nám tak i s malými prostředky díky dobrému nápadu upoutat mediální pozornost odpovídající několikamilionové kampani. Spoustu lidí jsme napálili, naštvali i rozesmáli. Věříme, že že jsme ale také upoutali pozornost na důležité téma, které bylo většině Čechů lhostejné. JAN LÁTAL, Družina

18 NOVINÁŘSKÁ CENA Novinářská práce má důležitý význam pro fungování a rozvoj demokratické společnosti. Proto od roku 2010 pořádáme každoročně soutěž Novinářská cena, která oceňuje kvalitní žurnalistické práce publikované v předchozím roce. Poroty, složené z respektovaných osobností veřejného života z České republiky i zahraničí, v ní hodnotí konkrétní příspěvky, které autoři a redakce přihlašují do deseti žánrových kategorií. Zvítězit tak může práce renomovaného i začínajícího autora. Tato soutěž je důležitá pro celou novinářskou komunitu. Jako v každé profesi i my novináři potřebujeme cítit, že naše práce má smysl. Tato cena navíc zakládá tradici a má před sebou budoucnost. Věřím, že za padesát let to bude velmi zavedené ocenění, které nastaví standardy, co je dobrá novinařina a jak se dělá, a pomůže inspirovat mladé začínající novináře. SILVIE LAUDER, Respekt ČÍM JSME ŽILI V ROCE 2014 V posledním ročníku Novinářské ceny dostali poprvé šanci také studenti. V reakci na aktuální trend světových newsroomů jsme ve spolupráci s hlavním partnerem soutěže Google Česká republika vyhlásili Cenu Googlu pro mladé talenty datové žurnalistiky. Studenti žurnalistiky, nových médií, ekonomie i technických oborů soutěžili s nápady, jak využít veřejná data a najít v nich nové souvislosti přínosné pro veřejnost. Peter Zvirinský přišel s nápadem, jak efektivně zpracovat data z Insolvenčního rejstříku a poodhalit tak, proč krachují čeští podnikatelé, kdo je typický dlužník a jak rozhodují soudy. Námět se zalíbil porotě, jež udělila Petrovi první místo. Tématu se o rok později chopila redakce ihned.cz, která ve spolupráci s Petrem přišla se sérií článků upozorňujících na souvislosti mezi nárůstem osobních bankrotů a firemních konkurzů a zájmy insolvenčních správců, kteří z nich mají odměny. Internet boří geografické, jazykové či společenské bariéry a každému, kdo o to má zájem, dává šanci projevit svůj názor a otevřít veřejnou diskusi. Jsou to jednak profesionální novináři, kteří využívají nových digitálních formátů a možností internetu, jednak stále více i zástupci občanské žurnalistiky. Cena Google za inovativní on-line žurnalistiku vznikla právě s cílem ocenit autory, kteří využívají nové on-line přístupy k šíření informací. Zároveň nás těší, že Novinářská cena dává prostor i mladým talentům, kteří se zaměřují na nové trendy datové žurnalistiky a hledají ve veřejných datech nové souvislosti přínosné pro veřejnost. MARTINA JONEKOVÁ, Google Česká republika

19 Výroční zpráva OSF 2014 NOVINÁŘSKÁ CENA 19 VÍTĚZKY A VÍTĚZOVÉ KATEGORIE PSANÉ ŽURNALISTIKY NEJLEPŠÍ ROZHOVOR Michal Komárek Proč média předstírají, že nepředstírají (Literární noviny) NEJLEPŠÍ REPORTÁŽ Silvie Lauder Čeští Romové pod hákovým křížem (Respekt) NEJLEPŠÍ KOMENTÁŘ Petr Honzejk Série komentářů Prezident Zeman (Hospodářské noviny) NEJLEPŠÍ ANALYTICKO- -INVESTIGATIVNÍ PŘÍSPĚVEK Petr Třešňák Tajemné zločiny ve Valdicích (Respekt) NEJLEPŠÍ ČESKO-SLOVENSKÝ KRESLENÝ VTIP, KOMIKS NEBO KARIKATURA Vladimír Renčín Kreslený humor (Právo) KATEGORIE AUDIOVIZUÁLNÍ ŽURNALISTIKY NEJLEPŠÍ ROZHOVOR, BESEDA NEBO DISKUSE Daniela Drtinová Interview s Michalem Haškem (Česká televize) Veřejná média ovlivňují naše myšlení, společnost, politický život. Považuji proto za důležité zhodnotit čas od času jejich produkci a podívat se, jak a nakolik je originální, objektivní, týká se závažných problémů, a hlavně kdo za skutečně hodnotnou produkcí stojí. A k tomu slouží Novinářská cena. NEJLEPŠÍ REPORTÁŽ Jiří Vondráček Zkáza města Lauterbach (Česká televize) NEJLEPŠÍ ANALYTICKO- -INVESTIGATIVNÍ PŘÍSPĚVEK Dalibor Bártek Lihový boss Radek Březina a jeho podnikání (Česká televize) KATEGORIE ON-LINE ŽURNALISTIKY CENA GOOGLU ZA INOVATIVNÍ ON-LINE ŽURNALISTIKU Filip Rožánek Srpen 1968 pro váš počítač, čtečku a tablet (Český rozhlas) ZVLÁŠTNÍ CENY ČESKO-SLOVENSKÁ CENA VEŘEJNOSTI Dušan Károlyi Odmena pre známu (TREND) CENA GOOGLU PRO MLADÉ TALENTY DATOVÉ ŽURNALISTIKY Peter Zvirinský Insolvenční rejstřík DANIELA DRTINOVÁ O ROZHOVORU S MICHALEM HAŠKEM Rozhovor s Michalem Haškem vznikal velmi nestandardně a netradičně. Spolu s editorským týmem jsme měli připravený nějaký koncept průběhu interview, který se pak v realitě odehrál úplně jinak. Během rozhovoru, který trval dvacet pět minut, jsem se dozvídala od nejrůznějších lidí různé informace přes sluchátko. Opakovali mi, že někde v systému České televize je důkaz o tom, že Michal Hašek nemluvil o schůzce v Lánech pravdu, že už někde v éteru máme přiznání sociálního demokrata Milana Chovance, který setkání s prezidentem potvrdil. Takže jsem se pořád ptala jako blázen na jednu a tutéž otázku, snad více než desetkrát, a pořád jsem slyšela ve sluchátku: Věř mi, my to najdeme! Tři minuty před skončením pořadu Interview jsem ve sluchátku uslyšela: Máme to! V té chvíli jsem se málem sesypala. Byla to obrovská úleva. Spuštění inkriminované ukázky, ve které Milan Chovanec potvrdil, že na té schůzce se Zemanem byli, pro mě bylo dalším silným momentem. Proběhl přímý oční kontakt mezi mnou a Michalem Haškem, setina vteřiny, která byla těžká pro mě i pro něj, a v tu chvíli jsme oba věděli, že se něco mocného zlomilo. Nejenom jeho osobní kredibilita, ale také jeho politická kariéra. To, že člověk lže, je přece jenom velice těžce v politice obhajitelné. Cítila jsem a věděla, že v ten okamžik se dynamicky změnily souvislosti, které na sebe nabalovaly určitý politický vývoj. Byl to ten nejsilnější moment za celou dobu, co jsem pracovala v České televizi. HELENA ILLNEROVÁ členka poroty Novinářské ceny 2014 A JAK SOUTĚŽ NOVINÁŘSKÁ CENA HOSPODAŘILA? Nadační příspěvky Odměny vítězům Odměny porotcům Ostatní náklady FINANČNÍ ČÁSTKA Kč Kč Kč Kč KDO PŘISPĚL NA SOUTĚŽ NOVINÁŘSKÁ CENA 2013? INSTITUCIONÁLNÍ DÁRCI Open Society Foundations FIRMY Google Česká republika Newton Media HODNOCENÍ POROTY: Na rozhovoru s výrazným společenským dopadem porota ocenila zejména skvělou práci autorky se zdroji v přímém přenosu a velmi dobrou přípravu rešerší editorského týmu pod vedením Jana Rozkošného. Mimořádně také ocenila odvahu Daniely Drtinové zopakovat tu samou otázku jedenáctkrát, což se stalo od roku 1835 podruhé v dějinách žurnalistiky. Celkové náklady soutěže pro r Kč

20 20 AKTUÁLNÍ TÉMATA A PROGRAMY Výroční zpráva OSF 2014 AKTUÁLNÍ TÉMATA A PROGRAMY SPOLEČNĚ BEZ PŘEDSUDKŮ Výzva Společně bez předsudků se zrodila v reakci na sérii protiromských demonstrací v roce K některým pochodům, které vesměs organizovali příslušníci neonacistické scény, se přidávali i lidé z veřejnosti, jiné demonstrace naopak rozhýbaly občanskou společnost ke klidným protidemonstracím nebo k akcím na podporu obětí. Každá taková akce zanechala stopu v podobě vyostřených sousedských vztahů a napjatého vztahu mezi různými složkami státní správy, samosprávy a občanskou společností. Začali jsme proto vyhlašovat grantové výzvy pro projekty reagující na projevy nenávisti a xenofobie. V rámci těchto projektů byly například organizovány veřejné diskuse, vzdělávací akce na školách či poskytována psychologická pomoc obětem násilí. ČÍM JSME ŽILI V ROCE 2014 V roce 2014 došlo k útlumu akcí extrémní pravicové scény, která se potýkala se ztrátou identity a s názorovými neshodami. Trval také pokles podpory Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS), která se snažila klesající popularitě čelit otevíráním a zdůrazňováním nových témat. Vedle tradiční protiromské rétoriky a výpadů proti Evropské unii se tak začala čím dál častěji objevovat témata protimuslimská. Nenávistné projevy se objevovaly zejména na internetu. JAK JSME ROZDĚLOVALI PENÍZE GRANTOVÉ VÝZVY ROKU 2014 Na jaře jsme vyhlásili novou výzvu Společně bez předsudků, ve které bylo rozděleno přes půl milionu korun mezi dvanáct různých projektů. PŘÍKLADY PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ ROMSKÝ (?) HLAVOLAM Na středních a základních školách ve Frýdlantském výběžku probíhaly besedy zaměřené na nabourání stereotypů o soužití mezi Romy a Neromy žijícími v regionu. Mimochodem potvrdilo se, že studenti ze škol, které navštěvují společně děti romské i neromské, mají mnohem méně předsudků než děti a mladí lidé studující na etnicky homogenních školách. MÁJSKÁ KUCHAŘKA Na českobudějovickém sídlišti Máj vzniká kuchařka zajímavých místních receptů. Až bude hotová, uspořádají místní lidé sousedskou slavnost, která oživí a podpoří komunitní život na sídlišti, kde sousedské vztahy jsou po nenávistných pochodech proti Romům z léta 2013 pod bodem mrazu. Pochody iniciovali pravicoví radikálové po incidentu mezi dvěma sociálně slabými rodinami (romskou a neromskou) na dětském hřišti. HATE FREE STAGE Členové Divadla Feste vytvořili ve spolupráci s iniciativou HateFree Culture tři komponované večery, které měly upozornit diváky na to, že si nevyřeší vlastní problémy tím, že budou nenávidět někoho jiného jen kvůli jeho odlišnosti. První představení prostřednictvím zábavných stand-up výstupů kritizovalo neonacismus, nesnášenlivost vůči romské a muslimské menšině a proti homosexuálním párům. Druhý díl byl věnován trollingu na sociálních sítích a jeho scénář vznikl na základě facebookových vláken. Na posledním večeru získalo publikum vhled do každodennosti aktivistů, kteří se snaží změnit vnímání menšin u české společnosti. Upřímně si myslím, že jsme podpořili odvahu diváků pomáhat lidem, kteří čelí násilí kvůli odlišnosti. Podstatnou zprávou pro veřejnost je ochota prvotřídních českých umělců angažovat se v problémech, o nichž pouze slyší nebo čtou, o problémech, které nezakoušejí osobně. JIŘÍ HONZÍREK, Divadlo Feste A JAK JSME HOSPODAŘILI S VÝZVOU SPOLEČNĚ BEZ PŘEDSUDKŮ? FINANČNÍ ČÁSTKA Nadační příspěvky Rozvoj a správa výzvy (včetně administrace nadačních příspěvků) Celkové náklady výzvy Kč Kč Kč KDO PŘISPĚL NA FINACOVÁNÍ VÝZVY SPOLEČNĚ BEZ PŘEDSUDKŮ? INSTITUCIONÁLNÍ DÁRCI Open Society Foundations

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky pořádá: hlavní partner: partneři: Novinářská práce má důležitý význam pro fungování a rozvoj demokratické společnosti. Nadace Open Society Fund Praha

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Aliance RODIČE ZA INKLUZI

Aliance RODIČE ZA INKLUZI Aliance RODIČE ZA INKLUZI BRNO, 14.10.2015 RODIČE ZA INKLUZI Jsme rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří věří ve smysluplnost, užitečnost a reálnost společného vzdělávání všech dětí.

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Otevřená data: zdroj příležitostí, nápadů a inovací pro Českou republiku ve 21. století

Otevřená data: zdroj příležitostí, nápadů a inovací pro Českou republiku ve 21. století #opendatacz Otevřená data: zdroj příležitostí, nápadů a inovací pro Českou republiku ve 21. století Aneb Jak v Česku otevíráme data Michal Kubáň 7.11. 2015, Brno Konference Open Alt 2015 Fond Otakara Motejla

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. CO JE DNESKA ŠIKK? UČÍME NADACE SE A OPEN ROSTEME SOCIETY VŠICHNI FUND SPOLEČNĚ PRAHA Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. Patří mezi 5 největších českých nadací. Má více

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

yourchance o.p.s. Motto: S námi uspějete

yourchance o.p.s. Motto: S námi uspějete yourchance o.p.s. Motto: S námi uspějete Smyslem fungování yourchance o.p.s. je podpora začínajících podnikatelů a projektů na zvýšení finanční gramotnosti. Formou workshopů, seminářů a výcviků pomáháme

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance Finanční vzdělávání v International Personal Finance International Personal Finance Kdo jsme? mezinárodní finanční společnost obsluhujeme 2.5 miliónu zákazníků v Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku,

Více

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí.

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Position paper Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Východiska současné situace 2 Dlouhodobě se odborníci v oblasti pedagogiky a sociálního začleňování zabývají rolí vzdělávání v řešení sociálního

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Obrazem: Vzdělání ne podle Zemana

Obrazem: Vzdělání ne podle Zemana Obrazem: Vzdělání ne podle Zemana "Handicapované děti nepatří do běžných škol." Tímto výrokem pobouřil v polovině ledna prezident Zeman odbornou veřejnost i rodiče dětí se speciálními potřebami. Česká

Více

PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY

PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY Pracovní konference: MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A ŠKOLSTVÍ PŘI ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ DO BĚŽNÝCH ŠKOL Ostrava, 11.1.2012 PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY Leona Nováková

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC EU a rovnost žen a mužů ve sportu Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC 1. Rovnost žen a mužů v EU Rovnost žen a mužů je: základním právem a hodnotou EU součástí zakládajících smluv Evropských

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

A3 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko)

A3 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) A3 HnutíNezávislý život Elena Pečarič YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Obsah: A.) Úvodní slovo předsedy správní rady Ing.Zdeňka Ertla. B.) Orgány: Správní rada Dozorčí rada. C.) Zpráva o činnosti

Obsah: A.) Úvodní slovo předsedy správní rady Ing.Zdeňka Ertla. B.) Orgány: Správní rada Dozorčí rada. C.) Zpráva o činnosti Obsah: A.) Úvodní slovo předsedy správní rady Ing.Zdeňka Ertla B.) Orgány: Správní rada Dozorčí rada C.) Zpráva o činnosti Zakládací aktivity Spolupráce s neziskovým sektorem Spolupráce s veřejným sektorem

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Úvod do otevřených dat přínosy a příklady využití v praxi v ČR a zahraničí

Úvod do otevřených dat přínosy a příklady využití v praxi v ČR a zahraničí Michal Kubáň Úvod do otevřených dat přínosy a příklady využití v praxi v ČR a zahraničí Seminář Autorské právo & Open data 9.9. 2014 Praha Fond Otakara Motejla přispívá k přeměně veřejné správy na efektivní

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Relevantními výzvami pro FHS

Více

Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz

Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky 2.5.2007 1 Gender mainstreaming

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Step by Step - Vzdělávací program Začít spolu. Původ a historie programu Step by Step. Step by Step (ZaS) je vzdělávací program zdůrazňující:

Step by Step - Vzdělávací program Začít spolu. Původ a historie programu Step by Step. Step by Step (ZaS) je vzdělávací program zdůrazňující: Step by Step - Vzdělávací program Začít spolu Alternativní pedagogika teze k tématu Duben 2006 Původ a historie programu Step by Step Původní inspirace vznikla jako reakce na komplikovanou situaci ve vzdělávání

Více

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77. Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu Michal Růžička, Julie Wittmannová Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00377 Mezinárodní spolupráce P- Centrum FOUNDATION66 HUM London Build on Belief

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-354/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00583391 Základní škola Volary, okres Prachatice U Nádraží 512, 384

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 Obsah Úvod... 2 VIZE... 4 Struktura akčního plánu... 5 Strategická cesta 1: Čím dříve, tím lépe... 6 Strategická cesta

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje PhDr. Oldřich Čepelka spolupracovník Euroconsultants, s. r. o. Ústí nad Labem, 25. 3. 2011 Ověřovali jsme několik domněnek - do zahraničí

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel Hájíme zájmy měst a obcí České republiky Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel 1 Kdo jsme Celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací jako zájmové sdružení obcí a měst partnerem pro

Více

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Lenka Řeháková Kostelec nad Černými lesy 12.11.-13.11.2014 Obsah příspěvku Vymezení finanční gramotnosti dle OECD Irský

Více

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Drazí přátelé, máme tu závěr. Rok a půl utekl neskutečně rychle a

Více

2014 Zaměstnanecký HIV/AIDS Program

2014 Zaměstnanecký HIV/AIDS Program 2014 Zaměstnanecký HIV/AIDS Program Lenka Hrubčová listopad 2014 LS&CO. GLOBÁLNÍ ZAMĚSTNANECKÝ HIV/AIDS PROGRAM Věříme, že vzdělání je prvním krokem k řešení problémů s HIV / AIDS, a snažíme se nabídnout

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný Pomáháme aneb: Největší firemní dárce prof. Úsporný Osminásobný firemní dárce roku je největším firemním dárcem v České republice, což dokládá také osm ocenění Největší firemní dárce roku, udělovaných

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Jak otevřené je Zastupitelstvo hlavního města Prahy?

Jak otevřené je Zastupitelstvo hlavního města Prahy? Jak otevřené je Zastupitelstvo hlavního města Prahy? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta

Více

Vzdělávání dětí a žáků z rodin s nízkým ekonomickým statusem

Vzdělávání dětí a žáků z rodin s nízkým ekonomickým statusem Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Jak otevřené je zastupitelstvo Středočeského kraje?

Jak otevřené je zastupitelstvo Středočeského kraje? Jak otevřené je zastupitelstvo Středočeského kraje? zbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta se

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Jak otevřené je zastupitelstvo Moravskoslezského kraje?

Jak otevřené je zastupitelstvo Moravskoslezského kraje? Jak otevřené je zastupitelstvo Moravskoslezského kraje? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva.

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření

PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření Cílová skupina 1: Hodnotitelé žádostí o projekt 1) V čem byly žádosti silné, kde byly dobře zpracovány? 2) Čím vás žádosti většinou nejspíše "přesvědčily"? 3) Které části

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Místo konání: Dne: Účastníci: Středisko volného času, ANIMO, Žamberk 9. 4. 2014 od 16.00 hodin zástupci neziskových organizací z území MAS

Více