Máme pro vás NOVINY! VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Máme pro vás NOVINY! VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA Máme pro vás NOVINY! Chceme udělat z České republiky příjemné místo k životu, kde žijí lidé, kteří si váží svobody a jsou schopni nést odpovědnost, již demokratická a svobodná společnost přináší. Chceme, aby se lidé zajímali o dění kolem sebe a respektovali jiné názory. KDO JSME jsme jedna z pěti největších nadací v České republice máme více než dvacet let zkušeností za dobu naší existence jsme podpořili téměř 9400 projektů částkou přes 1,38 miliardy korun ČÍM SE ZABÝVÁME prosazujeme systémové změny na celostátní úrovni, ale také přispíváme k řešení konkrétních situací ve městech a obcích financujeme desítky nevládních organizací a realizujeme vlastní projekty O CO USILUJEME o transparentní a efektivní veřejnou správu o rovné šance na vzdělání pro všechny děti o rovné příležitosti žen a mužů a prevenci domácího násilí o kvalitní českou žurnalistiku Již přes dvacet let rozvíjíme hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

2 02 FOND ÚVODNÍ OTAKARA SLOVO MOTEJLA Výroční zpráva OSF 2014 VÁŽENÍ A MILÍ PŘÁTELÉ, je mi ctí a potěšením, že se mohu za Nadaci Open Society Fund Praha, spolu s vámi, našimi partnery a podporovateli, ohlédnout za uplynulým rokem. Už přes dvacet let rozvíjíme hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. Jak naše společnost v čase rostla a rozvíjela se, postupně jsme se přesouvali od prosazování a hájení obecných ústavních principů k úžeji vymezeným systémovým změnám a problémům jako je transparentní a efektivní veřejná správa, rovné šance na vzdělání pro všechny děti, rovné příležitosti žen a mužů a prevence domácího násilí, ale taky kvalitní žurnalistika. Tyto samostatné programové oblasti samozřejmě zůstávají v ohnisku zájmu a práce Nadace, přesto byl loňský rok něčím neobvyklý. Jak se měnila situace v Evropě v důsledku rusko-ukrajinské krize a spolu s tím i v České republice poněkud sílil vliv Ruska působením části politických i občanských proudů prosazujících silnější příklon k této východní velmoci, ruku v ruce s tím se i nadace jako nositelka hodnot otevřené společnosti musela zabývat otázkou, zda se nevrátit v čase a znovu neposílit ty prvky své práce, které možná už měla za hotové, a které se opět týkají ochrany obecnějších ústavních a demokratických principů i hodnot. Tak vznikla myšlenka nového průřezového tématu Ohrožená demokracie, které by mělo zapůsobit jako jistá forma mobilizace české společnosti proti silnějšímu příklonu k Rusku, ale i k dalším režimům autoritářským či porušujícím lidská práva a svobody jako je třeba Čína, a jejíž realizace je velkou výzvou pro rok letošní. Mobilizace společnosti může znít poněkud nadneseně, ale souvisí s praxí Nadace podporujeme aktivní občany, kteří ovlivňují dění ve svém bezprostředním okolí i své zemi. Zlepšujeme život v České republice společně. Pokud se chceme věnovat ohrožení hodnot demokratické společnosti a čelit tlaku na tyto hodnoty ze strany některých států, potřebujeme dobré spojence. V loňském roce jsme se nejen proto zaměřili taky na posílení aktivní role České republiky v Evropské unii. Směrem dovnitř jsme pak dál cílili na nárůst pravicového extremismu v České republice, protože právě ten se může stát pátou kolonou společnosti, která svou otevřenost ztrácí. A na závěr čísla: Za dobu naší existence jsme podpořili téměř projektů částkou přes 1,38 miliardy korun. Děkujeme všem spolupracovníkům, dárcům a partnerům Nadace OSF, i těm, kteří naši práci třeba jen sledují. A těšíme se na další spolupráci. ROK 2014 V ČÍSLECH V roce 2014 jsme podpořili 89 projektů neziskových organizací a občanských iniciativ a vyplatili nadační příspěvky v celkové výši Kč. 40 mil. Kč 30 mil. Kč 20 mil. Kč 10 mil. Kč 0 Kč Kč, 109 projektů Kč, 50 projektů Kč, 89 projektů Nadace disponuje nadačním jměním v hodnotě Kč, z něhož část má podobu nemovitosti, v níž provozujeme Hotel Prokopka (prostřednictvím nadací založeného Open Society House, s.r.o.), a část je uložena v podílových listech. Nadační jmění není určeno k přímému využití. Nadace smí využít pouze výnosy, které v roce 2014 tvořily Kč (3,1 % celkových příjmů). O konkrétním využití výnosů z nadačního jmění vždy rozhoduje správní rada Nadace OSF. DANIELA DRTINOVÁ, členka Správní rady Nadace OSF Grafická úprava a koncepce výroční zprávy: Jana Sýsová a Michal Anelt / Sans&Serif Studio grafického designu DTP: Sans&Serif Tisk: H.R.G. Autoři fotografií: Nikola Ramešová, Tomáš Vodňanský, Jan Langer a archiv našich partnerů a dárců PŘEHLED PŘIJATÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Státní dotace: Kč České a zahraniční nadace a neziskové organizace: Kč Příjmy z nadačního jmění: Kč Individuální dárci: Kč Firemní dárci: Kč Příjmy ostatní: Kč Úroky: Kč Celkem v roce 2014: Kč

3 Výroční zpráva OSF 2014 ROK 2014 V ČÍSLECH, PROGRAMY REALIZOVANÉ V ROCE PROGRAMY REALIZOVANÉ V ROCE 2014 FOND OTAKARA MOTEJLA Přispíváme k přeměně veřejné správy na efektivní a transparentní službu občanům. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLADÝCH LIDÍ PŘEHLED VYDANÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Vyplacené nadační příspěvky: Kč Vlastní projekty a rozvoj Nadace OSF: Kč Správa Nadace OSF: Kč Celkem v roce 2014: Kč VLASTNÍ PROJEKTY A ROZVOJ NADACE OSF Vzdělávání dětí a mladých lidí: Kč Dejme (že)nám šanci: Kč Fond Otakara Motejla: Kč Rozvoj Nadace OSF: Kč Novinářská cena: Kč Aktivní role ČR v Evropské unii: Kč Společně bez předsudků: Kč Nadační fond Hyundai: Kč Celkem: Kč Uplatňujeme rovné šance na vzdělávání pro všechny děti a mladé lidi a poskytujeme zahraniční stipendia. DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI Podporujeme rovné příležitosti žen a mužů a prevenci domácího násilí. AKTIVNÍ ROLE ČESKÉ REPUBLIKY V EVROPSKÉ UNII Rozvíjíme konstruktivní diskusi o významu členství České republiky a její roli v Evropské unii. NOVINÁŘSKÁ CENA Oceňujeme kvalitní českou žurnalistiku. AKTUÁLNÍ TÉMATA V případě potřeby reagujeme na aktuální témata, jež rezonují českou společností. V roce 2014 jsme takto vyhlásili výzvu Společně bez předsudků. VYPLACENÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY Dejme (že)nám šanci: Kč Vzdělávání dětí a mladých lidí: Kč Fond Otakara Motejla: Kč Nadační fond Hyundai: Kč Společně bez předsudků: Kč Novinářská cena: Kč Aktivní role ČR v Evropské unii: Kč Celkem vyplacené nadační příspěvky: Kč SPRÁVA NADACE OSF Osobní náklady: Kč Služby: Kč Ostatní: Kč Spotřeba: Kč Celkem: Kč Část nadačních příspěvků a vlastních projektů jsme v roce 2014 financovali z prostředků, které nám poskytla Open Society Foundations již v roce 2012, a jež byly určeny na celkové období

4 Snaha otevírat data veřejné správy je záslužná, ale málo podporovaná. Fond Otakara Motejla plní nezastupitelnou roli propagátora a spojovatele komunity datových nadšenců. JAN MATOUŠEK, Data Mind, účastník soutěže Společně otevíráme data FOND OTAKARA MOTEJLA Fond Otakara Motejla jsme založili v roce 2012 s odkazem na prvního veřejného ochránce práv v České republice, který výrazně přispěl k obraně principů právního státu. Z prostředků Fondu podporujeme významné nevládní organizace i lokální občanské iniciativy, které brání veřejný zájem a usilují o přeměnu veřejné správy na efektivní a transparentní službu občanům. Mezi naše nejvýznamnější vlastní aktivity patří prosazování otevřených dat na úřadech a rozvoj platformy on-line nástrojů pro aktivní občany Náš stát nasstat.cz.

5 Výroční zpráva OSF 2014 FOND OTAKARA MOTEJLA 05 ČÍM JSME ŽILI V ROCE 2014 Rok 2014 přinesl vzestup místních občanských iniciativ. V dvacítce českých měst iniciovali občané referenda proti hazardu, bojovali proti výstavbě předražených radnic anebo upozorňovali na problémy životního prostředí. V komunálních volbách pak řada občanských iniciativ představila vlastní kandidáty, kteří uspěli, zformovali silnou opozici, či dokonce ovládli radnice. Nevládní organizace se angažovaly také mimo kandidátní listiny, dohlížely na férový průběh volebních kampaní, sledovaly jejich financování nebo poskytovaly občanům informace důležité pro volbu vhodného kandidáta. Rozvoj otevřených dat je nejen cestou k úsporám a zvýšení konkurenceschopnosti České republiky. Důležitější možná je, že je skvělým způsobem, jak aktivizovat veřejnost a budovat informovanou aktivní občanskou společnost. OTEVÍRÁME RADNICE Odborné zázemí i morální vzpruhu poskytla budoucím i stávajícím komunálním politikům konference Otvírejme radnice zaměřená na zprůhlednění místní politiky, kterou jsme uspořádali počátkem února ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze. Podařilo se nám propojit zastupitele a aktivní občany z mnoha regionů s experty z nevládní i akademické sféry. Kromě řady praktických poznatků si odnesli také přesvědčení, že poctivá a vstřícná politika má smysl, byť její prosazení není vždy snadné. Naše společnost hodně žije velkou politikou a málokdo si uvědomuje, že podoba velké politiky odráží stav společnosti. Fond Otakara Motejla podporuje aktivity, kde se nehrají velké politické hry, ale reaguje se na problémy, jejichž řešení za účasti aktivních občanů nejen společnost pomáhá ozdravovat, ale celkově zlepšuje kvalitu občanské kultury. A v tom je naše naděje a snad i naše budoucnost. VLADIMÍRA DVOŘÁKOVÁ, členka Rady Fondu Otakara Motejla NÁŠSTÁT.CZ POMOHL VOLIČŮM I UČITELŮM Pro komunální a senátní volby jsme připravili volební speciál umístěný na stránkách on-line platformy NášStát.cz, který voliče provedl nástrahami volebního systému a poskytl jim důležité informace o stranách a kandidátech. Rozvíjeli jsme také naše vzdělávací aktivity. Uspořádali jsme mezinárodní workshop, na kterém se watchdogové organizace učily pracovat s daty. Vytvořili jsme kvíz, který hravou formou testuje úroveň občanské gramotnosti. Spolu s kvízem vznikla výuková příručka, která pedagogům pomáhá rozvíjet zájem mladých o veřejné dění. POMÁHÁME OTEVÍRAT VEŘEJNÁ DATA Rok 2014 znamenal pro otevírání veřejných dat velký krok kupředu. V březnu jsme uspořádali spolu s Velvyslanectvím Velké Británie a Severního Irska mezinárodní konferenci s názvem Otevřená data: chytřejší stát, lepší služby, na které špičkoví britští úředníci sdíleli zkušenosti s otevřeným vládnutím. Vydali jsme příručku Jak otevírat data plnou praktických tipů pro úředníky, politiky i IT odborníky. Třem pilotním městům Opavě, Kuřimi a Děčínu pomáháme zpřístupňovat jejich data. Abychom otestovali potenciál otevření dat Institutu plánování rozvoje hl. m. Prahy, zorganizovali jsme víkendový programovací maraton, který přinesl šest nových aplikací a analýz. V druhém ročníku soutěže Společně otevíráme data jsme podpořili vznik nových webových i mobilních aplikací postavených na otevřených datech. ONDŘEJ ZAPLETAL, Nadace Vodafone ČR, generální partner soutěže Společně otevíráme data. HISTORIE FENOMÉNU OTEVŘENÝCH DAT V roce 2009 svedlo několik britských autorit souboj s tamním ministerstvem dopravy. Šlo o jízdní řády, do té doby komerční data s drahou licencí. K soustředěnému tlaku na otevřenost úřadu se přidal i tehdejší premiér Gordon Brown. Ministerstvo brzy velkou část požadovaných dat zveřejnilo zadarmo, aby je mohl využít kdokoliv s nápadem na inovaci. Vyvolalo to nejprve příval nových mobilních aplikací a vzápětí velký zájem o podobná data z jiných oblastí. Nakonec nový fenomén dostal i jméno: Otevřená data.

6 06 FOND OTAKARA MOTEJLA Výroční zpráva OSF 2014 JAK JSME ROZDĚLOVALI PENÍZE GRANTOVÉ VÝZVY ROKU 2014 PŘÍKLADY PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ Začátkem roku proběhla výzva Efektivní a transparentní veřejná správa určená větším nevládním organizacím na aktivity řešící systémové problémy veřejné správy. Pro menší organizace v regionech jsme pak v březnu téhož roku vyhlásili společně s Nadací Karla Janečka grantovou výzvu Aktivní občan, ve které bylo podpořeno dvanáct nevládních organizací a aktivních občanů, kteří ve své komunitě pomáhají vyvolat hlubší zájem o věci veřejné. ZINDEX ZHODNOTIL KVALITU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Centrum aplikované ekonomie provedlo rozsáhlou analýzu veřejných zakázek zadávaných českými městy. Výzkumný tým se zaměřil např. na počet firem, které o zakázky soutěží, nebo dostupnost informací o vypsaných tendrech. Kvantitativní analýza byla doplněna o detailní případové studie konkrétních zakázek, které zpracovalo sdružení Oživení. Města tak získala nejen přehled, jak dobře spravují svěřené peníze, ale i praktické tipy, jak svou práci mohou zlepšit. TRANSPARENTNÍ VOLBY Na volební kampaně se s podporou Fondu zaměřila Transparency International ČR. Monitorovala financování kampaní a kupčení s hlasy v komunálních volbách. V několika městech se podařilo kupčení s hlasy prokázat a dosáhnout opakování zmanipulovaného hlasování. Zároveň Transparency International zapojila veřejnost formou focení předvolebních billboardů přes mobilní aplikaci, a umožnila tak porovnat vykazovaný a skutečný stav financování politických stran. MODERNÍ POMOCNÍK PRO KAŽDOU RADNICI Díky naší podpoře se podařilo vylepšit webovou i mobilní aplikaci Lepší místo, díky které může kdokoli během pár minut jednoduše a pohodlně informovat úřad o jakémkoli problému či nápadu na zlepšení veřejného prostoru. Ke konci roku 2014 byl tento moderní pomocník využíván ve třiatřiceti městech. Lepší místo posiluje vztah mezi lidmi a Prahou 7. Je to projekt k nezaplacení. Žádná městská část nemá dost peněz na to, aby se postarala o město, ke kterému nemají obyvatelé hezký vztah. JAN ČIŽINSKÝ, starosta Prahy 7 zasedání zastupitelstva. Zpřístupňování dalších informací je ale stále problematické, byť na ně občané mají právo. jednostranná kopie stojí 22 korun. Smlouva o desítkách stran tedy vyjde na celkem tučný obnos. JOSEF RYŠAVÝ, podpořený grantista V Račeticích, malé severočeské obci, žije rodina Josefa Ryšavého již po čtyři generace. Sousedé tam k sobě vždy měli blízko a pomáhali si. Před několika lety ale idylické vztahy dostaly trhlinu. Nový starosta začal prosazovat kontroverzní projekt výstavby velké elektrárny, který Račetické rozdělil na dva tábory. Josefovi Ryšavému vadilo, že se vedení obce chová k občanům arogantně a neposkytuje jim důležité informace. Jako nezdolný optimista ale věřil, že může řízení obce zlepšit, a rozhodl se kandidovat do místního zastupitelstva. Pozice opozičního zastupitele nejprve přinesla vystřízlivění, postupně se ale dařilo prosazovat malé, ale významné změny, například zveřejnění zápisů ze Radnice si poté však začala účtovat poplatky, které Josef Ryšavý považoval za nesmyslně vysoké. Aby si svoje obavy ověřil, rozhodl se, že zmapuje sazby za poskytování informací v celé ČR. Zrodil se projekt Informace za zlato, který uspěl v grantové výzvě Aktivní občan a získal finanční podporu ve výši korun. Peníze Josef použil na vybudování unikátní databáze kde si každý může zjistit, kolik si jeho radnice za informace účtuje. Podobné srovnání dosud chybělo a ani ministerstvo vnitra nemělo přesný přehled, jaké poplatky jsou normou a kde si účtují nepřiměřené částky. Ukázalo se, že Račetice skutečně nejsou levný kraj prvních 30 minut práce úředníka, který informace zpracovává, vyjde na 120 Kč, Josef Ryšavý doufá, že jeho databáze bude drahé úřady motivovat k tomu, aby své ceny přiblížily celorepublikovému průměru. Do moderní demokratické společnosti totiž nesmyslné ceny za veřejné informace nepatří.

7 Výroční zpráva OSF 2014 FOND OTAKARA MOTEJLA 07 A JAK FOND OTAKARA MOTEJLA HOSPODAŘIL? FINANČNÍ ČÁSTKA Vyplacené nadační příspěvky Vlastní projekty Rozvoj a správa Fondu (včetně administrace nadačních příspěvků) Celkové náklady fondu Kč Kč Kč Kč KDO PŘISPĚL DO FONDU OTAKARA MOTEJLA? INSTITUCIONÁLNÍ DÁRCI Nadace Karla Janečka Nadace Vodafone Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Americká obchodní komora Open Society Foundations INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI 486 individuálních dárců FIRMY Abra software CZ.NIC Lao průmyslové systémy Rozhledy Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) Česká spořitelna RSJ KONFERENCE FÓRUM INSPIRACE PODPORA OD INDIVIDUÁLNÍCH DÁRCŮ Velkou podporou našich aktivit jsou individuální dárci, kteří nám poskytli prostředky nejen pro Fond Otakara Motejla, ale také přímo na konkrétní projekty. Největší úspěch zaznamenala kampaň na podporu Rekonstrukce státu, ve které přes 350 dárců vybralo společně více než Kč. Mezi další podpořené projekty patřila aplikace Lepší místo nebo občanské sdružení 8jinak! bojující proti stavbě předražené radnice na Praze 8. Tyto projekty bylo možné podpořit prostřednictvím crowdfundingové sekce na webu Motejl.cz, kterou nabízíme neziskovým organizacím. Není konference jako konference. Fórum INSPIRACE představuje platformu pro sdílení znalostí a zkušeností, která chce posunout tradiční československou manažerskou školu o úroveň výš. V roce 2014 proběhla v rámci konference již podruhé benefiční dražba na podporu Fondu Otakara Motejla. Vydražila se částka Kč, kterou Jaroslav Řasa, majitel firmy ABRA Software, která akci pořádá, zdvojnásobil. Celkový výtěžek Kč byl použit na vytvoření a distribuci příručky Jak otevírat data a pomoc radnicím, které se rozhodly zapojit do otevírání dat. Děkujeme. Dříve jsem si říkal, že moje pomoc bude užitečnější spíše někde ve třetím světě než v Česku. To, že jsme již poměrně bohatou a rozvinutou zemí, však automaticky nepřineslo dobře fungující stát. Naopak v posledních letech sílí rezignace lidí na aktivní ovlivňování dění ve svém okolí, nedůvěra ve stát a v tradiční politický systém. Proto velmi oceňuji aktivity Fondu Otakara Motejla, který navrací obsah pojmům, jako je právní stát a občanská společnost. Mám radost z každého vašeho (a tím i našeho) úspěchu! Otevřená data dlouhodobě podporujeme. Jsme IT technologická firma, a tak nám jsou obecně blízké projekty, které vedou k informační otevřené společnosti. Těšíme se, jak aktivity organizované Fondem Otakara Motejla v rámci otevřených dat pomohou veřejnosti k lepší znalosti a kontrole, co se se společnými penězi děje. JAROSLAV ŘASA, ABRA Software VÍT SKŘEBSKÝ, individuální dárce

8 PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLADÝCH Vždy budou děti, u kterých se rodiče, učitelé, lékaři i psychologové shodnou, že pro ně bude vhodnější vzdělávání ve speciální nebo praktické škole. První volba by ale pro drtivou většinu dětí měla vést do běžné školy, která jim nabídne kvalitní vzdělávání bez ohledu na rasový nebo etnický původ, socioekonomické zázemí či zdravotní hendikep. LIDÍ Dlouhodobě prosazujeme, aby kvalitní vzdělání bylo přístupné také dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí a dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Za tímto účelem zavádíme nové modely předškolní přípravy, podporuje školy a krajské úřady v nastavení inkluzivních principů a prosazujeme potřebné změny legislativy a prováděcích vyhlášek. Poskytujeme také roční středoškolská stipendia pro studium na prestižních soukromých školách v USA a Velké Británii. ČÍM JSME ŽILI V ROCE 2014 Novela školského zákona je schválena a my z ní máme radost! 13. února 2015 schválila Poslanecká sněmovna novelu školského zákona, kterou jsme bedlivě sledovali v průběhu celého roku Aktivně jsme připomínkovali její podobu, pořádali kulaté stoly pro členy Poslanecké sněmovny a Senátu, odeslali otevřený dopis premiérovi a na bezpočtu schůzek vysvětlovali, jaká podoba nejvíce pomůže dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Opakovaně jsme upozorňovali na problematickou definici mentálního postižení, podle níž by se zvýšily počty dětí neoprávněně zařazených do praktických škol. Poslanecká sněmovna nakonec na argumenty mnoha odborníků a neziskových organizací přistoupila a tuto definici z návrhu zákona vypustila.

9 Výroční zpráva OSF 2014 PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLADÝCH LIDÍ 09 ROMSKÉ DĚTI TVOŘÍ TŘETINU ŽÁKŮ PRAKTICKÝCH ( DŘÍVE ZVLÁŠTNÍCH ) ŠKOL, PŘESTOŽE ROMOVÉ TVOŘÍ POUZE DVĚ PROCENTA POPULACE ČESKÉ REPUBLIKY. PODPORUJEME VČASNOU PÉČI Úspěch ve školní lavici je spjat s výbavou dítěte, se kterou do školy vstupuje. Většina dětí tuto výbavu získává v rodině a v mateřské škole. Tam však přes 40 % romských dětí nedochází. Proto prosazujeme systémová opatření na podporu předškolního vzdělávání znevýhodněných dětí. V roce 2014 jsme takto podpořili šest nevládních organizací, které pomáhají romským rodinám ve vyloučených lokalitách rozvíjet rodičovské kompetence a podporují rozvoj nejmenších dětí. 6. a 7. listopadu jsme pak v Ostravě uspořádali konferenci nazvanou Začít včas znamená začít dobře, na které zástupci magistrátu a jednotlivých městských částí, mateřských a základních škol, vedoucí poradenských zařízení, neziskových organizací a v neposlední řadě rodiče ze sociálně vyloučených lokalit diskutovali nad nízkou účastí znevýhodněných dětí v předškolní přípravě. POMÁHÁME KRAJSKÝM ÚŘADŮM Již v roce 2011 jsme zahájili projekt ŠIKK (Školská inkluzivní koncepce krajů), který má pomoci krajským úřadům vypracovat strategii na podporu inkluzivního vzdělávání. Prvním krajem, se kterým na vytváření inkluzivní koncepce spolupracujeme, je Karlovarský kraj. Pracovní skupina složená ze zástupců Nadace OSF a krajského úřadu, ale i ředitelů místních škol, pracovníků pedagogických poraden, České školní inspekce, nevládních organizací a rodiče znevýhodněných dětí vypracovala strategii pro vzdělávání všech dětí ve školách hlavního vzdělávacího proudu. Vznikla tak koncepce Škola pro všechny. A Karlovarský kraj již začíná zavádět první opatření, která byla v koncepci navržena. V roce 2014 jsme ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou Karlovarského kraje a Českou odbornou společností pro inkluzívní vzdělávání zlepšovali spolupráci mezi mateřskými a základními školami při zápisech do prvních tříd. Podpořili jsme školení učitelek pilotních mateřských škol v mapování školní zralosti dětí, setkávání učitelek s rodiči a odborníky pedagogicko psychologické poradny nebo zapojení zástupců odboru sociálně právní ochrany dětí do spolupráce s rodiči. Přispěli jsme také k fungování krajského informačního portálu, abychom zlepšili komunikaci mezi zřizovateli, školami a rodiči. Velkým úspěchem bylo také zařazení naší metodiky ŠIKK do výzvy operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlášené v roce na různá témata. Naším dlouhodobým cílem je najít každém kraji alespoň jednu školu dobré inkluzivní praxe, která bude sloužit jako modelový příklad pro další školy. Takovou roli plní bezesporu například Základní škola Poběžovice na Domažlicku, která přijímá všechny děti a každé se snaží maximálně podpořit, aby uspělo. Vzhledem ke svému umístění v pohraničním regionu s vysokou nezaměstnaností a nestabilním obyvatelstvem se poběžovická škola potýká s vysokou fluktuací žáků a významným podílem dětí se sociálním znevýhodněním. V roce 2014 jsme poskytli škole metodickou pomoc, ale také finanční příspěvek na mzdu školního psychologa, speciálního pedagoga i asistenta pedagoga. Koncem roku 2014 byla na škole provedena evaluace práce učitelů na základě ISSA standardů a byl změřen i index inkluze školy, který je jedním z nejvyšších dosud zjištěných. Výraznou zásluhu na úspěších školy má její ředitel Vladimír Foist, který vede školu již sedmým rokem. Je skutečným bojovníkem za rovné příležitosti ve vzdělání. V únoru 2015 dokonce vystoupil na slyšení Mezinárodního soudu pro lidská práva ve Štrasburku, kde byla projednávána diskriminace žáků z národnostních menšin ve vzdělávání. PODPORUJEME ŠKOLY VE VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PODMÍNEK PRO VŠECHNY Školám, které se rozhodly vydat inkluzivním směrem, jsme poskytli finanční, metodickou, ale i morální podporu. Uspořádali jsme workshopy a diskuse

10 10 PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLADÝCH LIDÍ Výroční zpráva OSF 2014 INICIOVALI JSME VZNIK RODIČOVSKÉ ALIANCE Rodiče, kteří se rozhodnou poskytnout svým znevýhodněným dětem vzdělání v běžné škole, potřebují výraznou podporu. Potřebují poradit, kde hledat nutné informace, jaká jsou jejich práva, ale také se naučit vzájemně spolupracovat. Proto jsme v roce 2014 společně s Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání iniciovali vznik aliance Rodičů za inkluzi. Jejím cílem je posílit roli rodičů tak, aby byli skutečnými partnery při řešení situací kolem vzdělávání svých dětí. NECHCEME ZTRATIT DALŠÍ GENERACI! Již v roce 2012 jsme ve spolupráci s Open Society Justice Initiative vytvořili putovní výstavu s názvem Jak ztratit další generaci představující fotografie a příběhy mladých Romů, kteří zažalovali český stát u Evropského soudu pro lidská práva za to, že je poslal do zvláštních škol. Rozsudek soudu v roce 2007 potvrdil, že romské děti čelí na českých školách diskriminaci. Účastníci kauzy jsou dnes již dospělí lidé a rodiče a snaží se zabránit tomu, aby jejich děti sdílely stejný osud. Jejich fotografie pořízené americkou fotografkou Stephanií Sinclair byly v roce 2014 viděny v Brně, Olomouci, Praze a Hradci Králové. Rok strávený v USA v rámci středoškolského stipendia mě nakopl, motivoval a rozšířil obzory dál než za hranice Evropy. Schopnost naslouchat, prezentovat své myšlenky a argumentovat v odlišných kulturních a politických kontextech se mi dnes velmi hodí při mé práci v politické sekci britského velvyslanectví v Praze. ALEXANDRA TROCHTOVÁ Patřím do generace tzv. Husákových dětí. Za doby mého mládí děti se zdravotním postižením nebyly. Samozřejmě, že musely být, stabilně se v našem státě rodilo (a rodí) kolem 4 % dětí s postižením, tyhle děti ale byly neviditelné. Hodně z nich vyrůstalo v ústavech, další prožily život v izolaci v rodinách, s nálepkou nevzdělavatelný či osvobozený od povinné školní docházky. V normálních školách nebylo možné potkat dítě s tělesným či smyslovým hendikepem, o mentálním postižení ani nemluvě. I romský spolužák Martin zmizel do zvláštní školy už v první třídě. Nevzpomínám si, že bych znala osobně někoho s postižením, vím jen, že když jsme náhodou někoho třeba na vozíku na ulici potkali, dospělí vždycky říkali: Nedívej se na něj, neokukuj ho, a táhli nás pryč. Postižení lidé pro mou generaci i generaci mých rodičů představovali velké neznámo. A neznámo spojené s neznalostí, to s sebou přináší přirozeně obavy a strach. Není jejich postižení Každý podzim vyhlašujeme výběrové řízení, do kterého se mohou hlásit studenti 1. a 2. ročníků středních škol. Desítka nejlepších získá stipendium pro studium na střední škole ve Velké Británii a USA. Stipendium pokrývá náklady na školné, ubytování a stravování, které dosahují částky kolem milionu korun na studenta. Ostatní náklady jako je kapesné, pojištění, cestovné či účast na orientačním setkání, hradí částečně Nadace OSF a rodiče nakažlivé? Nejsou agresivní? Neublížili by nám? Nejlíp je jim mezi svými. Ve skrytu duše jsme ale tušili, že to není v pořádku. Vždyť ocitnout se na druhé straně je tak snadné. Stačí autonehoda, úraz při sportu, nepozornost, nebo zákeřná choroba Už osm let se mě toto téma velmi osobně týká. Vychovávám syna s vzácnou genetickou poruchou (Williamsův syndrom), s mentálním postižením. Vím, že nikdy nebude jako ostatní zdravé děti. I když se budu hodně snažit, některé věci mu zůstanou navždy ukryté. Mám ho ale snad proto mít míň ráda? Odmalička se s ním snažíme jednat jako se zdravým dítětem a velkou otázkou pro nás bylo jeho vzdělávání. Chtěli jsme, aby vyrůstal mezi vrstevníky, protože pro dítě s hendikepem je pobyt mezi zdravými dětmi velmi důležitý. Má možnost navázat sociální kontakty, naučit se zvládat společenské situace, ostatní děti ho mohou motivovat i ve výuce. I pro ně může být přítomnost žáka s hendikepem ve třídě důležitá učí je toleranci, pomáhat druhým, rozvíjejí své sociální cítění a empatii. Měli jsme velké štěstí a podařilo se nám integrovat syna do spádové školy u nás v Liberci na sídlišti. Škola sice neměla s integrací dítěte s takovým postižením žádné zkušenosti, zachovala se ale velmi profesionálně. Ve spolupráci POSKYTUJEME STIPENDIA PRO STUDIUM NA ZAHRANIČNÍCH STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH studenta. Pokud rodiče nemohou pokrýt zbylé náklady, mohou obdržet podporu skupiny Pioneer Investments. V roce 2014 jsme udělili 12 stipendií, od vzniku programu tak díky Nadaci OSF tak studovalo v zahraničí již více než 262 českých studentů. Mnozí z nich byli následně přijati na prestižní zahraniční univerzity, jako je London School of Economics, Oxford, Cambridge, Princeton či Harvard University. s poradenským zařízením se podařilo získat od kraje finance na asistenta pedagoga, bez kterého by integrace nebyla v našem případě myslitelná. Společně jsme vypracovali individuální vzdělávací plán, který respektuje možnosti a schopnosti žáka, myslelo se i na úpravu prostředí a organizaci třídy, přípravu učitelského sboru. Všechny kroky se vyplatily. Prvního září loňského roku Bartoloměj nastoupil spolu se svou asistentkou do školy a od té doby všechny překvapuje. Ve škole se mu líbí, učení zvládá nad očekávání, za půl roku se téměř naučil číst, umí toho zhruba tolik, jako na konci druhé třídy praktické školy. Jeho skvělá paní učitelka ho zapojuje do dění ve třídě, stejně jako ostatní děti má Bartoloměj šanci zažít úspěch. Asistentka s ním procvičuje učivo, udržuje jeho pozornost, a když je potřeba, pracuje s ním i individuálně. Ve škole má Bartoloměj řadu kamarádů, se kterými si hraje i zlobí, dobře ho ale znají i další zaměstnanci školy (kuchařky, školník) a rodiče spolužáků. Jsem šťastná, že se vynaložené úsilí vyplatilo, poslední půlrok byl pro mne nejšťastnějším za osm let, co se Bartoloměj narodil. Přála bych podobný pocit zažít všem rodičům dětí se zdravotním postižením či jiným znevýhodněním. HANA KUBÍKOVÁ Kromě toho udělujeme ve spolupráci s Velvyslanectvím USA tzv. Benjamin Franklin Transatlantic Fellowship, který umožňuje vybraným středoškolákům a středoškolačkám strávit měsíc na letní škole v USA. Do Fondu středoškolských stipendií nám přispívají ve významné míře individuální a firemní dárci.

11 Výroční zpráva OSF 2014 PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLADÝCH LIDÍ 11 JAK JSME ROZDĚLOVALI PENÍZE GRANTOVÉ VÝZVY V ROCE 2014 V grantové výzvě na podporu včasné péče o romské děti ze sociálně vyloučených lokalit jsme podpořili šest projektů zaměřených na rozvoj rodičovských kompetencí. KAMPAŇ OTEVŘENÁ ŠKOLA Na podporu aliance Rodiče za inkluzi byl určen výtěžek z kampaně Otevřená škola, která informuje širokou veřejnost o tom, že každé dítě bez ohledu na svůj hendikep má právo na kvalitní vzdělání a rozvoj svého potenciálu v přirozeném prostředí. Alianci Rodiče za inkluzi podporujeme také prodejem originálních origami přání ve tvaru srdce. Nadační příspěvky Vlastní projekty (včetně stipendií) Celkové náklady programu STÁŽE ROMSKÝCH VYSOKOŠKOLÁKŮ V roce 2014 se ve spolupráci s Velvyslanectvím Spojených států amerických podařilo realizovat dvouměsíční stáž studenta Radka Laciho na této ambasádě. A JAK PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLADÝCH LIDÍ HOSPODAŘIL? FINANČNÍ ČÁSTKA Kč Kč Kč Jmenuji se Klára Berkyová a s manželem, čtyřmi dětmi i vnoučkem bydlíme v Dobré Vodě nedaleko města Toužim. Již devátým rokem pracuji v neziskové organizaci Český západ, o.p.s. a mojí pracovní náplní jsou sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, jsem také asistentkou pro práci s dětmi, vedu taneční kroužek. Před třemi roky jsem byla oslovena ke spolupráci s organizací Nová škola, která v obcích Dobrá Voda a Nová Farma měla vést projekt podpořený Nadací Open Society Fund Praha. Já osobně jsem z tohoto projektu měla velkou radost, a to zejména proto, že tu pro naše maminky nic takového nebylo a sama jsem si všimla, že je to v našich lokalitách potřebné. Setkávali jsme se pravidelně jednou za čtrnáct dní, kdy kolegové z Nové školy přijížděli s lektory, díky kterým jsem se vždy dozvěděla mnoho zajímavých informací o výchově a rozvoji dětí, o zdraví apod. Ve spolupráci s Novou školou jsme otevřeli mateřské centrum pro maminky a jejich děti, kam maminky s dětmi docházejí dvakrát v týdnu. Zde to byl doopravdy čas, kdy se maminka věnovala pouze svému dítěti. Další rok jsme naše služby rozšířili a já jsem začala docházet přímo do rodin. Domluva s maminkami byla taková, že jeden den přijdou s dítětem do mateřského centra a druhý den přinesu pomůcky k nim domu a ukážu mamince, že lze s dítětem doma pracovat stejně jako v našem mateřském centru. Zjistila jsem, že pokud chceme dosáhnout vyšších cílů, musíme jít jinou cestou, než po které jsme dosud šli. Začala jsem hovořit s maminkami, že by bylo dobré, kdyby jejich dítě začalo chodit do mateřské školy v Toužimi. Vysvětlovala jsem jim, že jejich děti potřebují kontakt s vrstevníky a zároveň pro ně bude jednodušší nástup na základní školu. Během tří let se, díky projektu Nové školy, podařilo připravit rodiče a děti na nástup do mateřské školy v Toužimi. Pochopila jsem, že práce s rodiči je velice náročná. Ke každému musím přistupovat individuálně a nespěchat. Poznala jsem lépe rodiny v lokalitě, více jsem se s nimi sblížila a lépe jim rozumím. Jsem určitě důslednější v přímé práci s klienty. Díky projektu mám navíc možnost vzdělávat se a rozšiřovat svůj obzor v oblasti, které se věnuji. A také jsem se posunula v pracovním i v soukromém životě, potkala jsem řadu zajímavých lidí a nasbírala užitečné kontakty. KLÁRA BERKYOVÁ KDO PŘISPĚL DO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLADÝCH LIDÍ? INSTITUCIONÁLNÍ DÁRCI Open Society Foundations Early Childhood Programme Education Support Programme Roma Justice Initiative Velvyslanectví USA FIRMY Pioneeer Investment Limit Production INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI 100 individuálních dárců

12 DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI Program Dejme (že)nám šanci je financován z Norských fondů, ze kterých rozdělíme v letech celkem 158,5 milionu korun. Podpořené projekty pomáhají například rozšířit flexibilní pracovní úvazky pro rodiče, zlepšují dostupnost služeb péče o předškolní děti nebo zvyšují povědomí o genderových tématech, ale také rozvíjejí služby pro osoby ohrožené domácím násilím a jeho prevenci.

13 Výroční zpráva OSF 2014 DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI 13 JAK JSME NA TOM BYLI S GENDEROVOU (NE)ROVNOSTÍ V ROCE 2014 Česká republika si v mezinárodním srovnání rovných příležitostí nevede dobře. Podle žebříčku Gender Gap Index 2014, který každoročně sestavuje Světové ekonomické fórum, se propadla na 96. místo mezi 142 hodnocenými zeměmi. Slabinou Česka je hlavně nízká politická angažovanost žen a jejich špatné ekonomické ohodnocení a uplatnění na trhu práce. O zlepšení situace na celostátní úrovni usilují i námi podpořené projekty organizací Fórum 50 %, Česká ženská lobby nebo Byznys pro společnost. Nijak slavně si však Česká republika nevede ani na poli boje s násilím na ženách. Dne vstoupila v účinnost Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (Istanbulská úmluva). Do úmluvu ratifikovalo 15 států a dalších 22 ji podepsalo, Česko mezi nimi ale stále není. Díky našim grantistům se daří debatu o domácím a genderově podmíněném násilí alespoň otevírat a pomáhat i jeho obětem. Kromě velkých, celostátně působících organizací podporujeme i krizová centra v regionech. Když jsme začínali s tématem sexismu ve veřejném prostoru, byli jsme na to sami. Je nesmírně těžké vytrvat, když nemáte spojence. Nadace OSF byla jednou z prvních, kdo nás podpořil, a to nejenom finančně, ale také tím, že společně s námi považuje téma za důležité. A je s námi po celou dobu naší práce. Dnes je Sexistické prasátečko pojmem pro vše sexistické ve společnosti. A my máme mnoho dalších partnerů, kteří s námi bojují za etičtější reklamu. V této situaci bychom ale bez Nadace OSF určitě nebyli. PETRA HAVLÍKOVÁ, Nesehnutí VYTVÁŘÍME PROSTOR PRO DISKUSI A SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ Také samotná Nadace OSF organizuje v rámci programu Dejme (že)nám šanci odborné konference s celoevropským dosahem. 20. listopadu 2014 proběhla mezinárodní konference Genderové stereotypy a jejich vliv na rovné příležitosti a na domácí násilí, sdílení mezinárodních zkušeností v projektech EHP/Norských fondů. Na celodenní konferenci vystoupili experti z Norska, Estonska, Španělska, Slovinska, Slovenska a České republiky. Zvláštní panel byl věnován průzkumu Agentury Evropské unie pro základní práva, jenž se týkal násilí na ženách. JAK JSME ROZDĚLOVALI PENÍZE GRANTOVÉ VÝZVY ROKU 2014 V roce 2014 jsme v programu Dejme (že)nám šanci uzavřeli dvě kola výzev a rozdělili mezi 33 projektů zhruba 130 milionů korun. První projekty se rozběhly od července, další v druhé polovině roku. V listopadu pak byla vyhlášena poslední výzva rozdělující zbývajících 22,5 milionu korun pro aktivity začínající v květnu Všechny podpořené projekty musí skončit nejpozději v dubnu 2016, přičemž v jejich rámci je stále ještě možné žádat o peníze na bilaterální spolupráci s Norskem. Spolek Prague Pride obdržel od Nadace OSF v rámci Norských fondů grant na tvorbu portálu pro LGBT osoby v krizi Projektem jsme reagovali na sebevraždu čtrnáctiletého Filipa, který si vzal život, protože nechtěl žít v homofobní společnosti. Za měsíc fungování portálu se na nás obrátilo přes 300 klientů, což dokazuje, že tato služba zde velmi chyběla. Po pravdě, u nás neexistuje jiná organizace, na kterou bychom se mohli obrátit s žádostí o podporu projektu tohoto typu. CZESLAW WALEK, Prague Pride

14 14 DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI Výroční zpráva OSF 2014 Martina se o projektu podporujícím romské ženy při hledání práce dozvěděla od terénní pracovnice. Již od samého začátku projektu pravidelně navštěvovala kurzy pro ženy pečující o děti. V té době byla na mateřské dovolené a manžel byl dlouhodobě nezaměstnaný, rodina měla dluhy. V době kurzů využívala pro své dvě děti také službu péče o děti do šesti let v klubu Včelka. PŘÍKLADY PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ BEREME ŽENY NA PALUBU Realizátoři tohoto ambiciózního projektu hodlají zvýšit zastoupení žen v rozhodovacích pozicích. Zaměří se na státní podniky, městské firmy a kotované společnosti a princip obsazování jejich statutárních orgánů. U soukromých společností cílí na dodržování dobrovolných závazků a zvýšení počtu signatářů tzv. Memoranda Diverzita 2013+, kterým se zaměstnavatelé zavazují, že budou aktivně přistupovat k uplatňování principu rovných příležitostí. PRÁCE A DĚTI POD JEDNOU STŘECHOU Projekt organizace Portus Prachatice se zaměřuje na ženy vracející se na trh práce po rodičovské dovolené, které marně hledají pracovní uplatnění, protože pečují o malé děti. Mnohé z nich chtějí podnikat, ale nemají k tomu dostatek informací a podpory z okolí. Proto vzniklo coworkingové centrum, kde ženy získají podporu v zahájení podnikatelské činnosti, odborné vzdělávání a zároveň plnohodnotnou péči o děti. Současně probíhá propagace a zvyšování povědomí zaměstnavatelů na Prachaticku o formách a výhodách flexibilních forem práce pro tuto cílovou skupinu. MUŽI PROTI NÁSILÍ NA ŽENÁCH A DĚTECH Liga otevřených mužů zavádí v ČR nepříliš rozšířenou práci s násilnými osobami, která by měla přispět ke snížení výskytu domácího násilí. Jde o aplikaci tzv. metody zvládání agrese, která je v zahraničí využívána při prevenci násilí v partnerských vztazích i ve výchově dětí. V roce 2014 již proběhl výcvik českých odborníků lektorem z Norska a ve spolupráci s norskou organizací Reform vzniká také metodika práce s násilnými osobami. Projekt zahrnuje rovněž osobní poradenství a internetovou poradnu na webu Martina se rychle učila novým dovednostem. Naučila se šít na šicím stroji, zvládat různé úpravy textilu a výrobu jednoduchého ošacení. Zúčastnila se však také seminářů na téma finanční gramotnost, právní povědomí a motivačního kurzu. Po čase se objevilo volné místo v prádelně Kolíček, o které Martina velmi stála. S poradkyní řešila komunikaci se zaměstnavatelem, přípravu životopisu a dalších potřebných dokumentů, a místo opravdu získala. Bylo jí poskytnuto také poradenství pro jednání s úřadem práce a pro plánování chodu domácnosti při zaměstnání. Svou dcerku doprovází Martina každé ráno do klubu Včelka a odpoledne ji vyzvedává manžel. Má také se zaměstnavatelem upravenou pracovní dobu. Co se Martina naučila v kurzech, může dnes použít při svém zaměstnání v prádelně. Jsem moc spokojená, mám práci, která mě baví, a šéfová mě chválí. Paní Dáša mi pomohla práci najít a všechno zařídit. Hledali jsme práci hlavně pro manžela, ani mě nenapadlo, že to můžu být já, komu se podaří práci získat. Spíš jsem počítala s tím, že se budu starat doma o děti. Manžel teď doma všechno dobře zařídí a je spokojený, říká Martina.

15 Výroční zpráva OSF 2014 DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI 15 Janě je 26 let a léčí se v Terapeutické komunitě Karlov ze závislosti na pervitinu. Má zde s sebou i dceru. Když zjistila, že je těhotná, přestala po šesti letech okamžitě brát drogy. Bohužel ne vše se vyvíjelo růžově, přítel nedokázal abstinovat, neudržel si práci a domů chodil zfetovaný a opilý. Když na ni křičel, dalo se to ještě vydržet, ale pak se k tomu přidaly i facky a kopance. Bála se o dítě, ale neměla kam odejít a pořád věřila, že po porodu se to změní. Někdy proplakala dny, přemýšlela i o sebevraždě, ale pořád ji to bříško drželo nad vodou. Porodila krásnou, zdravou holčičku. Nemohla si ji nechat. Kvůli špatnému rodinnému zázemí byla dcera umístěna do kojeneckého ústavu. Navrhovali jí adopci, ale nechtěla se dcery vzdát. Nakonec začala spolupracovat s organizací SANANIM a zařizovat si léčbu v komunitě. Přítel zuřil, nechtěl ji pustit, zbil ji a zavřel v bytě, vynutil si několikrát styk. Bylo to pro ni peklo, ale podle jejích slov to stálo za to, protože teď může být MÁMOU a léčit se. Jana získala dítě zpátky. S dcerou se v komunitě krásně sžily, ale Jana měla a určitě i před sebou má ještě těžké chvíle, kdy by nejraději utekla ode všeho a zapomněla, ale dítě je pro ni obrovskou motivací. Kontaktovala i svoji matku a sestru a po skoro pěti letech to vypadá, že je vše na dobré cestě. V prvních týdnech na skupinách převážně naslouchala, ale postupně se otvíraly vzpomínky na dětství otec, který pil a bil mámu, spolužáci, kteří ji na základní škole šikanovali a pak život na drogách a na ulici, jenž byl rovněž spojen s násilím. Díky skupinám a individuální terapii se jí daří témata otevírat, mluvit o nich a chápat, proč je v životě obětí, a co s tím může dělat. Přála by si, aby se dcera s ní cítila v bezpečí a ona jí dokázala zajistit stabilní domov. Na policii zavolala jedenáctiletá dívka s oznámením, že otec hrubě napadá její matku. Ona a bratr už to nemohou vydržet. Po zásahu policie byl otec dívky z bytu vykázán a jeho žena byla oslovena pracovníkem našeho intervenčního centra s nabídkou pomoci. Paní byla v telefonickém kontaktu rozhodnutá podat návrh na prodloužení doby vykázání, neboť k násilí v rodině docházelo již pět let. Na osobní konzultaci v organizaci Spondea však přišla rozhodnutá dát manželovi ještě šanci. Jako nejproblematičtější viděla fakt, že policii zavolala jejich nezletilá dcera, která si teď vyčítá, že kvůli ní bude mít otec problémy. Matce byl představen program pro osoby dopouštějící se násilí ve vztazích a bylo jí doporučeno, aby tyto informace po skončení vykázání předala manželovi. Muž po několika dnech zatelefonoval. Chtěl se objednat na konzultaci, neboť by rád pracoval na tom, aby se situace již neopakovala. Při následných setkáních s psychologem popisoval své násilné chování. Mapoval příčiny konfliktu. Chtěl dokázat rodině, že myslí změnu ve svém chování vážně. Postupně si uvědomil, že reaguje agresivně vždy, když je v koncích, což postupně srovnával s ostatními životními situacemi. Pracoval na změně svých postojů, více si všímal svého prožívání. Začal měnit své priority, uspořádání času, více naslouchal potřebám druhých i svých vlastních. V odstupu několika měsíců je situace následující. Dcera dochází na podpůrné konzultace k psycholožce, otec stále využívá terapeutický program. Jeho manželka se však vyjadřuje skepticky k otázce udržení manželství. Aktéři příběhu začali využívat naši navazující službu párového poradenství prostřednictvím mediace. Všichni tak mají šanci na záchranu rodinných vazeb a vztahů. Jen musí být trpěliví, trvá to dlouho. A JAK PROGRAM DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI HOSPODAŘIL? Nadační příspěvky Rozvoj a správa programu (včetně administrace nadačních příspěvků a vlastních projektů) Celkové náklady programu Z JAKÝCH ZDROJŮ FINANCUJEME AKTIVITY PROGRAMU? INSTITUCIONÁLNÍ DÁRCI Norské fondy FINANČNÍ ČÁSTKA Kč Kč Kč

16 ČÍM JSME ŽILI V ROCE 2014? Na květen připadly volby do Evropského parlamentu. Česko patří v rámci EU k zemím s nejnižší volební účastí v těchto volbách. V roce 2009 přišlo v Česku volit pouze 28,2 % oprávněných voličů, zatímco průměr ve všech zemích Unie je 43 %. Rozhodli jsme se tento trend změnit a ve spolupráci s kreativním studiem Družina připravili kampaň zacílenou hlavně na mladé voliče, které jsme chtěli přivést k volebním urnám. AKTIVNÍ ROLE ČESKÉ REPUBLIKY V EVROPSKÉ UNII Od roku 2012 rozvíjíme společně s partnery z řad médií, firem i nevládních organizací konstruktivní diskusi o významu členství České republiky v Evropské unii. Usilujeme o to, aby Česko bylo členem, který zná a umí prosazovat své zájmy, ale také spolehlivým partnerem, který se podílí na hledání společných řešení pro další směřování EU.

17 Výroční zpráva OSF 2014 AKTIVNÍ ROLE ČESKÉ REPUBLIKY V EVROPSKÉ UNII 17 JAK JSME PŘIŠLI O MOŘE Kampaň Chcete moře? Staňte se Evropany! odstartovala virálním videem, fiktivní reportáží RTL o tom, že kvůli neúčasti většiny našich europoslanců na důležitém hlasování jsme přišli o deset kilometrů moře na chorvatské Istrii. Celá kampaň byla šířena primárně na sociálních sítích. Reportáž o ztrátě moře se stala v týdnu od 22. dubna nejúspěšnějším videem na českém YouTube. Díky spolupráci s několika organizacemi (Nasipolitici.cz, Demagog.cz, Kohovolit.eu, Europeum) se podařilo vytvořit informační servis pro voliče na stránkách cz/chcetemore, který nabídl on-line nástroje pro kvalifikovanou a informovanou volbu. Kampaň, která motivovala jak k účasti ve volbách, tak k využití tohoto servisu, měla enormní úspěch a referovala o ní všechna významná tuzemská média. JAK JSME ROZDĚLOVALI PENÍZE GRANTOVÉ VÝZVY ROKU 2014 Granty jsme rozdělili strategickým partnerům podílejícím se na kampani Chcete moře? PŘÍKLADY PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ KDO SE CHYSTÁ VPLOUT DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU? S naší podporou vytvořilo sdružení Naši politici medailónky kandidátů na europoslance. Více než 70 strukturovaných životopisů bylo zveřejněno na našem předvolebním speciálu a také na webu cz a zaměřovalo se i na informace, které v oficiálních verzích životopisů kandidátů nejsou k dohledání. Vznikla také analýza ekonomických aktivit kandidátů do Evropského parlamentu, která dokumentuje jejich kontroverzní aktivity ve společnostech s veřejnou účastí, podíl na nestandardních veřejných zakázkách či problematické vazby z komerční sféry. ANALÝZA PRÁCE NAŠICH EUROPOSLANCŮ Analýza činnosti českých europoslanců v období přinesla unikátní a v Česku poprvé sestavený žebříček hodnotící práci europoslanců, a to za právě končící volební období. Hodnocení vypracovala podle vlastní metodologie Věra Řiháčková z Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM. Její analýza nesrovnává české europoslance s jejich kolegy z jiných zemí, ale pouze mezi sebou navzájem. První příčku vytvořeného žebříčku obsadila Zuzana Roithová (KDU-ČSL), a to s poměrně výrazným náskokem. Na druhé příčce se umístil Oldřich Vlasák (ODS) a na třetí Olga Sehnalová (ČSSD). Analýza vzbudila pozornost samotných europoslanců, politických stran a samozřejmě médií hodnocení vytvořené pro náš program bylo zmíněno ve 43 mediálních výstupech. KOHO TÁHNOU LŽI KE DNU? Analytici z řad studentů Masarykovy univerzity v Brně zase v předvolebním období ověřovali pravdivost faktických výroků 23 kandidátů do Evropského parlamentu. Zaměřili se na výroky, které zazněly v průběhu velké předvolební diskuse České televize. JAK PROGRAM AKTIVNÍ ROLE ČESKÉ REPUBLIKY V EVROPSKÉ UNII HOSPODAŘIL? Nadační příspěvky Rozvoj a správa programu (včetně administrace nadačních příspěvků) Celkové náklady programu KDO PŘISPĚL NA AKTIVITY PROGRAMU? INSTITUCIONÁLNÍ DÁRCI Open Society Foundations FINANČNÍ ČÁSTKA Kč Kč Kč Vzbudit v lidech zájem o evropské volby není v našich podmínkách jednoduchý úkol. Věděli jsme, že chceme-li upoutat pozornost, musíme pracovat s něčím, co většinu Čechů trápí, není jim lhostejné. V první fázi kampaně jsme se snažili hlavně upoutat pozornost. Pracovali jsme proto se dvěma komplexy vlastní většině Čechů. Jedním z nich je komplex méněcennosti, který nás nutí sledovat zprávy vysílané o nás v zahraničí. A druhým je komplex vnitrozemský, kdy většina z nás přiznává, že mít vlastní moře, bylo by tu krásně. Naším cílem bylo rozezvučet tyto dvě struny a svézt se na pozornosti, kterou vyvolají. Pro první část kampaně jsme zvolili fiktivní reportáž televize RTL pojednávající o neschopnosti našich europoslanců, kteří kvůli pozdnímu příchodu na hlasování přišli o možnost získat pro Česko kus mořského pobřeží. Reportáž jsme točili přímo v Bruselu a po sestříhání umístili na fiktivní účet na YouTube. Přes něj jsme ji pak s podporou předem domluvených opinion makerů šířili na sociální sítě s obrovským virálním úspěchem. Během několika dní jsme nasbírali téměř zhlédnutí a mediální pokrytí od TV Nova po MF Dnes. Další fáze kampaně začala tři dny po vypuštění videa tiskovou konferencí, na níž se Nadace OSF přihlásila ke kampani a spustila webové stránky které fungují jako informační portál, kde mohou voliči nalézt důležité informace o jednotlivých kandidátech do Evropského parlamentu. Návštěvnost stránek se v exponovaných dnech pohybovala kolem návštěvníků denně. Podařilo se nám tak i s malými prostředky díky dobrému nápadu upoutat mediální pozornost odpovídající několikamilionové kampani. Spoustu lidí jsme napálili, naštvali i rozesmáli. Věříme, že že jsme ale také upoutali pozornost na důležité téma, které bylo většině Čechů lhostejné. JAN LÁTAL, Družina

18 NOVINÁŘSKÁ CENA Novinářská práce má důležitý význam pro fungování a rozvoj demokratické společnosti. Proto od roku 2010 pořádáme každoročně soutěž Novinářská cena, která oceňuje kvalitní žurnalistické práce publikované v předchozím roce. Poroty, složené z respektovaných osobností veřejného života z České republiky i zahraničí, v ní hodnotí konkrétní příspěvky, které autoři a redakce přihlašují do deseti žánrových kategorií. Zvítězit tak může práce renomovaného i začínajícího autora. Tato soutěž je důležitá pro celou novinářskou komunitu. Jako v každé profesi i my novináři potřebujeme cítit, že naše práce má smysl. Tato cena navíc zakládá tradici a má před sebou budoucnost. Věřím, že za padesát let to bude velmi zavedené ocenění, které nastaví standardy, co je dobrá novinařina a jak se dělá, a pomůže inspirovat mladé začínající novináře. SILVIE LAUDER, Respekt ČÍM JSME ŽILI V ROCE 2014 V posledním ročníku Novinářské ceny dostali poprvé šanci také studenti. V reakci na aktuální trend světových newsroomů jsme ve spolupráci s hlavním partnerem soutěže Google Česká republika vyhlásili Cenu Googlu pro mladé talenty datové žurnalistiky. Studenti žurnalistiky, nových médií, ekonomie i technických oborů soutěžili s nápady, jak využít veřejná data a najít v nich nové souvislosti přínosné pro veřejnost. Peter Zvirinský přišel s nápadem, jak efektivně zpracovat data z Insolvenčního rejstříku a poodhalit tak, proč krachují čeští podnikatelé, kdo je typický dlužník a jak rozhodují soudy. Námět se zalíbil porotě, jež udělila Petrovi první místo. Tématu se o rok později chopila redakce ihned.cz, která ve spolupráci s Petrem přišla se sérií článků upozorňujících na souvislosti mezi nárůstem osobních bankrotů a firemních konkurzů a zájmy insolvenčních správců, kteří z nich mají odměny. Internet boří geografické, jazykové či společenské bariéry a každému, kdo o to má zájem, dává šanci projevit svůj názor a otevřít veřejnou diskusi. Jsou to jednak profesionální novináři, kteří využívají nových digitálních formátů a možností internetu, jednak stále více i zástupci občanské žurnalistiky. Cena Google za inovativní on-line žurnalistiku vznikla právě s cílem ocenit autory, kteří využívají nové on-line přístupy k šíření informací. Zároveň nás těší, že Novinářská cena dává prostor i mladým talentům, kteří se zaměřují na nové trendy datové žurnalistiky a hledají ve veřejných datech nové souvislosti přínosné pro veřejnost. MARTINA JONEKOVÁ, Google Česká republika

19 Výroční zpráva OSF 2014 NOVINÁŘSKÁ CENA 19 VÍTĚZKY A VÍTĚZOVÉ KATEGORIE PSANÉ ŽURNALISTIKY NEJLEPŠÍ ROZHOVOR Michal Komárek Proč média předstírají, že nepředstírají (Literární noviny) NEJLEPŠÍ REPORTÁŽ Silvie Lauder Čeští Romové pod hákovým křížem (Respekt) NEJLEPŠÍ KOMENTÁŘ Petr Honzejk Série komentářů Prezident Zeman (Hospodářské noviny) NEJLEPŠÍ ANALYTICKO- -INVESTIGATIVNÍ PŘÍSPĚVEK Petr Třešňák Tajemné zločiny ve Valdicích (Respekt) NEJLEPŠÍ ČESKO-SLOVENSKÝ KRESLENÝ VTIP, KOMIKS NEBO KARIKATURA Vladimír Renčín Kreslený humor (Právo) KATEGORIE AUDIOVIZUÁLNÍ ŽURNALISTIKY NEJLEPŠÍ ROZHOVOR, BESEDA NEBO DISKUSE Daniela Drtinová Interview s Michalem Haškem (Česká televize) Veřejná média ovlivňují naše myšlení, společnost, politický život. Považuji proto za důležité zhodnotit čas od času jejich produkci a podívat se, jak a nakolik je originální, objektivní, týká se závažných problémů, a hlavně kdo za skutečně hodnotnou produkcí stojí. A k tomu slouží Novinářská cena. NEJLEPŠÍ REPORTÁŽ Jiří Vondráček Zkáza města Lauterbach (Česká televize) NEJLEPŠÍ ANALYTICKO- -INVESTIGATIVNÍ PŘÍSPĚVEK Dalibor Bártek Lihový boss Radek Březina a jeho podnikání (Česká televize) KATEGORIE ON-LINE ŽURNALISTIKY CENA GOOGLU ZA INOVATIVNÍ ON-LINE ŽURNALISTIKU Filip Rožánek Srpen 1968 pro váš počítač, čtečku a tablet (Český rozhlas) ZVLÁŠTNÍ CENY ČESKO-SLOVENSKÁ CENA VEŘEJNOSTI Dušan Károlyi Odmena pre známu (TREND) CENA GOOGLU PRO MLADÉ TALENTY DATOVÉ ŽURNALISTIKY Peter Zvirinský Insolvenční rejstřík DANIELA DRTINOVÁ O ROZHOVORU S MICHALEM HAŠKEM Rozhovor s Michalem Haškem vznikal velmi nestandardně a netradičně. Spolu s editorským týmem jsme měli připravený nějaký koncept průběhu interview, který se pak v realitě odehrál úplně jinak. Během rozhovoru, který trval dvacet pět minut, jsem se dozvídala od nejrůznějších lidí různé informace přes sluchátko. Opakovali mi, že někde v systému České televize je důkaz o tom, že Michal Hašek nemluvil o schůzce v Lánech pravdu, že už někde v éteru máme přiznání sociálního demokrata Milana Chovance, který setkání s prezidentem potvrdil. Takže jsem se pořád ptala jako blázen na jednu a tutéž otázku, snad více než desetkrát, a pořád jsem slyšela ve sluchátku: Věř mi, my to najdeme! Tři minuty před skončením pořadu Interview jsem ve sluchátku uslyšela: Máme to! V té chvíli jsem se málem sesypala. Byla to obrovská úleva. Spuštění inkriminované ukázky, ve které Milan Chovanec potvrdil, že na té schůzce se Zemanem byli, pro mě bylo dalším silným momentem. Proběhl přímý oční kontakt mezi mnou a Michalem Haškem, setina vteřiny, která byla těžká pro mě i pro něj, a v tu chvíli jsme oba věděli, že se něco mocného zlomilo. Nejenom jeho osobní kredibilita, ale také jeho politická kariéra. To, že člověk lže, je přece jenom velice těžce v politice obhajitelné. Cítila jsem a věděla, že v ten okamžik se dynamicky změnily souvislosti, které na sebe nabalovaly určitý politický vývoj. Byl to ten nejsilnější moment za celou dobu, co jsem pracovala v České televizi. HELENA ILLNEROVÁ členka poroty Novinářské ceny 2014 A JAK SOUTĚŽ NOVINÁŘSKÁ CENA HOSPODAŘILA? Nadační příspěvky Odměny vítězům Odměny porotcům Ostatní náklady FINANČNÍ ČÁSTKA Kč Kč Kč Kč KDO PŘISPĚL NA SOUTĚŽ NOVINÁŘSKÁ CENA 2013? INSTITUCIONÁLNÍ DÁRCI Open Society Foundations FIRMY Google Česká republika Newton Media HODNOCENÍ POROTY: Na rozhovoru s výrazným společenským dopadem porota ocenila zejména skvělou práci autorky se zdroji v přímém přenosu a velmi dobrou přípravu rešerší editorského týmu pod vedením Jana Rozkošného. Mimořádně také ocenila odvahu Daniely Drtinové zopakovat tu samou otázku jedenáctkrát, což se stalo od roku 1835 podruhé v dějinách žurnalistiky. Celkové náklady soutěže pro r Kč

20 20 AKTUÁLNÍ TÉMATA A PROGRAMY Výroční zpráva OSF 2014 AKTUÁLNÍ TÉMATA A PROGRAMY SPOLEČNĚ BEZ PŘEDSUDKŮ Výzva Společně bez předsudků se zrodila v reakci na sérii protiromských demonstrací v roce K některým pochodům, které vesměs organizovali příslušníci neonacistické scény, se přidávali i lidé z veřejnosti, jiné demonstrace naopak rozhýbaly občanskou společnost ke klidným protidemonstracím nebo k akcím na podporu obětí. Každá taková akce zanechala stopu v podobě vyostřených sousedských vztahů a napjatého vztahu mezi různými složkami státní správy, samosprávy a občanskou společností. Začali jsme proto vyhlašovat grantové výzvy pro projekty reagující na projevy nenávisti a xenofobie. V rámci těchto projektů byly například organizovány veřejné diskuse, vzdělávací akce na školách či poskytována psychologická pomoc obětem násilí. ČÍM JSME ŽILI V ROCE 2014 V roce 2014 došlo k útlumu akcí extrémní pravicové scény, která se potýkala se ztrátou identity a s názorovými neshodami. Trval také pokles podpory Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS), která se snažila klesající popularitě čelit otevíráním a zdůrazňováním nových témat. Vedle tradiční protiromské rétoriky a výpadů proti Evropské unii se tak začala čím dál častěji objevovat témata protimuslimská. Nenávistné projevy se objevovaly zejména na internetu. JAK JSME ROZDĚLOVALI PENÍZE GRANTOVÉ VÝZVY ROKU 2014 Na jaře jsme vyhlásili novou výzvu Společně bez předsudků, ve které bylo rozděleno přes půl milionu korun mezi dvanáct různých projektů. PŘÍKLADY PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ ROMSKÝ (?) HLAVOLAM Na středních a základních školách ve Frýdlantském výběžku probíhaly besedy zaměřené na nabourání stereotypů o soužití mezi Romy a Neromy žijícími v regionu. Mimochodem potvrdilo se, že studenti ze škol, které navštěvují společně děti romské i neromské, mají mnohem méně předsudků než děti a mladí lidé studující na etnicky homogenních školách. MÁJSKÁ KUCHAŘKA Na českobudějovickém sídlišti Máj vzniká kuchařka zajímavých místních receptů. Až bude hotová, uspořádají místní lidé sousedskou slavnost, která oživí a podpoří komunitní život na sídlišti, kde sousedské vztahy jsou po nenávistných pochodech proti Romům z léta 2013 pod bodem mrazu. Pochody iniciovali pravicoví radikálové po incidentu mezi dvěma sociálně slabými rodinami (romskou a neromskou) na dětském hřišti. HATE FREE STAGE Členové Divadla Feste vytvořili ve spolupráci s iniciativou HateFree Culture tři komponované večery, které měly upozornit diváky na to, že si nevyřeší vlastní problémy tím, že budou nenávidět někoho jiného jen kvůli jeho odlišnosti. První představení prostřednictvím zábavných stand-up výstupů kritizovalo neonacismus, nesnášenlivost vůči romské a muslimské menšině a proti homosexuálním párům. Druhý díl byl věnován trollingu na sociálních sítích a jeho scénář vznikl na základě facebookových vláken. Na posledním večeru získalo publikum vhled do každodennosti aktivistů, kteří se snaží změnit vnímání menšin u české společnosti. Upřímně si myslím, že jsme podpořili odvahu diváků pomáhat lidem, kteří čelí násilí kvůli odlišnosti. Podstatnou zprávou pro veřejnost je ochota prvotřídních českých umělců angažovat se v problémech, o nichž pouze slyší nebo čtou, o problémech, které nezakoušejí osobně. JIŘÍ HONZÍREK, Divadlo Feste A JAK JSME HOSPODAŘILI S VÝZVOU SPOLEČNĚ BEZ PŘEDSUDKŮ? FINANČNÍ ČÁSTKA Nadační příspěvky Rozvoj a správa výzvy (včetně administrace nadačních příspěvků) Celkové náklady výzvy Kč Kč Kč KDO PŘISPĚL NA FINACOVÁNÍ VÝZVY SPOLEČNĚ BEZ PŘEDSUDKŮ? INSTITUCIONÁLNÍ DÁRCI Open Society Foundations

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky pořádá: hlavní partner: partneři: Novinářská práce má důležitý význam pro fungování a rozvoj demokratické společnosti. Nadace Open Society Fund Praha

Více

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

Obrazem: Vzdělání ne podle Zemana

Obrazem: Vzdělání ne podle Zemana Obrazem: Vzdělání ne podle Zemana "Handicapované děti nepatří do běžných škol." Tímto výrokem pobouřil v polovině ledna prezident Zeman odbornou veřejnost i rodiče dětí se speciálními potřebami. Česká

Více

Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. CO JE DNESKA ŠIKK? UČÍME NADACE SE A OPEN ROSTEME SOCIETY VŠICHNI FUND SPOLEČNĚ PRAHA Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. Patří mezi 5 největších českých nadací. Má více

Více

Práce a děti pod jednou střechou

Práce a děti pod jednou střechou Práce a děti pod jednou střechou PÁR SLOV ÚVODEM Zajišťujeme pestrou nabídku aktivit směrem k rodinám, dětem a mládeži v oblastech předcházení nežádoucímu chování, smysluplného trávení volného času a řešení

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí.

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Position paper Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Východiska současné situace 2 Dlouhodobě se odborníci v oblasti pedagogiky a sociálního začleňování zabývají rolí vzdělávání v řešení sociálního

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012

INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012 INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012 OBECNÝMI CÍLI VZDĚLÁVÁNÍ JSOU ZEJMÉNA rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi Statistické výsledky práce za rok 2010 V roce 2010 bylo v rámci poskytovaných služeb s více než 1799 klienty a klientkamiuskutečněno 22 500 kontaktů (to představuje cca 140 kontaktů denně). Necelou čtvrtinu

Více

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 V roce 2009 naši činnost podpořili: A desítka dobrovolníků, kteří odpracovali bezúplatně více než 1tisíc hodin ve prospěch Trojmezí.

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko)

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) 1. Úvod Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) Tato případová studie pojednává o příkladu mezisektorálního partnerství (LPPS), které vzniklo za účelem zlepšení komunikace

Více

Change it! v kostce. Datum vzniku: 13. února 2014

Change it! v kostce. Datum vzniku: 13. února 2014 Výroční zpráva 2014 Change it! v kostce Členové Spolupracujeme Aktivity v roce 2014 Nenech sebou zametat! Batohy po Praze Účastnili jsme se Mezinárodní projekty Národní projekty Fotogalerie Finanční zpráva

Více

Proces plánování ve Vsetíně

Proces plánování ve Vsetíně Proces plánování ve Vsetíně Graf hlavních institucí a organizací působících v oblasti vzdělávání dětí ve Vsetíně Oddělení sociálně právní ochrany dětí Organizačn í složka Terénní sociální práce Odbor školství

Více

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Hana Synková (Agentura pro sociální začleňování) Jakob Hurrle (Centrum pro společenské otázky

Více

Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s.

Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s. Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s. Sídlo: Kunětická 2, Praha 2, 120 00 Poštovní adresa: U Průhonu 7a 170 00 Praha 7 info@alternativaplus.cz poradna@alternativaplus.cz tel.: +420 777 564 332 skype:

Více

Jak otevřené je Zastupitelstvo hlavního města Prahy?

Jak otevřené je Zastupitelstvo hlavního města Prahy? Jak otevřené je Zastupitelstvo hlavního města Prahy? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

GLE o.p.s. Výroční zpráva 2009

GLE o.p.s. Výroční zpráva 2009 GLE o.p.s. Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo Rok 2009 byl pro GLE o.p.s. v Praze velmi úspěšným rokem. Spustili jsme náš první velký projekt Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení a přijali jsme výborný

Více

6. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍHO SDÍLENÍ - PROGRAM

6. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍHO SDÍLENÍ - PROGRAM Základní informace 6. ročník vzdělávacího sdílení se uskuteční 5. 12. 2014 v prostorách ZŠ Deblín. Letošní ročník je věnován inkluzivnímu vzdělávání. Je určen nejen pedagogům, ale také široké veřejnosti,

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

ÚKOLY PRO JEDNOTLIVÉ RESORTY

ÚKOLY PRO JEDNOTLIVÉ RESORTY REALIZAČNÍ PLÁN KONCEPCE ROMSKÉ INTEGRACE 2010 2013 1. Ministr vlády pro lidská práva ÚKOLY PRO JEDNOTLIVÉ RESORTY 1.1 Připravit do 31. 12. 2011 novelu zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně)

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) 5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) Vranov na Topľou, listopad 2008 Helena Gajdušková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Zájem o náhradní rodičovství na Mladoboleslavsku je malý - Boleslavs...

Zájem o náhradní rodičovství na Mladoboleslavsku je malý - Boleslavs... Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Napište nám Vybrat deník Nastavit jako domácí stránku Hledání v rámci portálu Deníky.cz Hledej Výzva čtenářům: PTEJTE SE KAPITÁNA FOTBALISTŮ JANA RAJNOCHA skrýt

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Praha, leden 2015 Obsah Úvod... 3 Cíle... 3 Metoda... 3 Odborné konzultace... 5 Validita dat... 5 1 Zjištění... 6 1.1 Počty žáků podle vzdělávacího programu...

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

Naše vize. Naše poslání

Naše vize. Naše poslání Na základě žádosti o finanční podporu z OP LZZ získalo město Třebíč dotaci na projekt s názvem Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči. Svoji činnost zahájilo Koordinační centrum 1. srpna

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Berkat v České republice

Berkat v České republice InBáze Berkat Berkat v České republice Berkat v roce 2001 založila Petra Procházková. V současnosti Berkat pracuje s komunitami žen v Afghánistánu v oblasti Charasyab. V Čečensku provozuje komunitní centrum

Více

GLE o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

GLE o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GLE o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Úvodní slovo GLE o.p.s. zažilo zajímavý a přínosný rok. Uspořádali jsme několik kurzů a seminářů v oblasti projektového managementu a sociálního podnikání, docházelo k výměně

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Stručný úvod do AEGEE

Stručný úvod do AEGEE Stručný úvod do AEGEE European Students Forum AEGEE-Europe, European Students Forum Rue du Noyer / Notelaarsstraat 55 1000 Bruxelles Belgium - Belgique Většina vizuálních materiálů použitých v této publikaci

Více

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s Výroční zpráva My. Aktivity o.p.s 2012 obecně prospěšná společnost je neziskovou organizací, jež vyhledává, vytváří a podporuje občanské, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity přispívající ke zkvalitnění

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ)

KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ) KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP v rámci PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ) Roman Pešek Realizace: Sdružení pro probaci a mediaci v justici (SPJ) ve spolupráci s Probační a mediační

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Jak otevřené je zastupitelstvo Olomouckého kraje?

Jak otevřené je zastupitelstvo Olomouckého kraje? Jak otevřené je zastupitelstvo Olomouckého kraje? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta se

Více

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika 1. Činnosti venku a v přírodě v předškolním vzdělávání / Kateřina Jančaříková, Magdaléna Kapuciánová ; [ilustrace Adéla Drtinová] -- 1. vyd. Praha : Raabe, c2013 --

Více

Nabídka pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení

Nabídka pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení Nabídka pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení Cesta k inkluzi Od segregace k pozitivní diverzitě žáků ve školství 1. Semináře Obsah 2. Podpora škol 3. Evaluace 4. Zahraniční stáže 5. Kontakt

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., E. Basse 1142/9,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Projekt Vzdělání základ života. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants.

Projekt Vzdělání základ života. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants. Projekt Vzdělání základ života Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz Příjemce grantu: Vzájemné soužití o.p.s. Partner projektu: Slovo

Více

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv TISKOVÁ ZPRÁVA Mgr. Naděžda Horáková Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129, 221 183 588 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Názory občanů

Více

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance Finanční vzdělávání v International Personal Finance International Personal Finance Kdo jsme? mezinárodní finanční společnost obsluhujeme 2.5 miliónu zákazníků v Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku,

Více

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ PROJEKT METR (Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024) Konference

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

CENY FÓRA DARCŮ 2015 PRAVIDLA SOUTĚŽ KOMUNIKAČNÍ POČIN ROKU A SBÍRKOVÝ POČIN ROKU. Obecná ustanovení

CENY FÓRA DARCŮ 2015 PRAVIDLA SOUTĚŽ KOMUNIKAČNÍ POČIN ROKU A SBÍRKOVÝ POČIN ROKU. Obecná ustanovení CENY FÓRA DARCŮ 2015 PRAVIDLA SOUTĚŽ KOMUNIKAČNÍ POČIN ROKU A SBÍRKOVÝ POČIN ROKU Obecná ustanovení 1. Pořadatel soutěže je Fórum dárců se sídlem V Tůních 11, 120 00 Praha 2. Pořadatel si vyhrazuje právo

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015 Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání Praha, DOX, 9. 6. 2015 Zápis z workshopu č. 4. Kompetence učitele v inkluzivní škole Lektorky: Olga Kusá, Renata Vrbová Zápis: Veronika

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Moderovaný workshop - zápis

Moderovaný workshop - zápis Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.01/05.0015 Cítíme zodpovědnost za vzdělávání pedagogických pracovníků námi zřizovaných MŠ Závěrečná aktivita klíčové aktivity 03 - Sdílení zkušeností dobré praxe

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě

Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě Kariérní centra na vysokých školách jsou v zahraničí mezi studenty velmi oblíbená. Zajdou se tam nejen poradit o tom, jakou cestou se ve své

Více

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2 GENERATION EUROPE Nezisková organizace Generation Europe, (GE) byla založena v roce 2002 a působí především v oblasti vzdělávání s dlouhodobým zájmem o inovace a nové koncepty (zkušenostní a zážitkové

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Eva Kyzourová náměstkyně místopředsedkyně vlády ČR a vrchní ředitelka Sekce pro koordinaci boje s korupcí

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více