HRACÍ ŘÁD REGIONÁLNÍCH SOUTĚŽÍ ABV ČVS V ČR PRO SEZONU 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HRACÍ ŘÁD REGIONÁLNÍCH SOUTĚŽÍ ABV ČVS V ČR PRO SEZONU 2010"

Transkript

1 HRACÍ ŘÁD REGIONÁLNÍCH SOUTĚŽÍ ABV ČVS V ČR PRO SEZONU 2010 Obsah článek Str. článek Str. 1 Účast 1 9 Reklama 4 2 Systém 1 10 Povinnosti promotéra 4 3 Bodování 2 11 Hřiště a areál 5 4 Prize money 3 12 Míče 5 5 Přihlášky 3 13 Vklad 5 6 Registrace a licenční příspěvky 3 14 Řízení soutěží 5 7 Žebříček 4 15 Webové stránky 6 8 Rozhodčí 4 Tento hrací řád platí pouze pro regionální soutěže a finálový turnaj regionů. Hrací řád regionálních soutěží ABV ČVS je koncipován jako pomůcka pro promotéry turnajů s tím, že chce respektovat specifické podmínky jednotlivých regionů s cílem projektované turnaje především úspěšně sehrát. Zcela závazné pro koordinátory a promotéry jsou především ty části tohoto hracího řádu, které se týkají plnění článků sponzorské smlouvy o reklamě a propagaci, prezentaci akcí včetně vypracování propozic k jednotlivým turnajům v regionu, termínu odeslání výsledků a finálového turnaje regionů. Všechny zápasy se hrají podle platných pravidel FIVB. Článek 1 Účast 1. Turnaje regionálních soutěží se uskuteční v kategoriích mužů, žen, juniorů, juniorek a mixů. Věková hranice v kategorii juniorů mohou startovat narození a mladší (stejně jako v celostátních turnajích ABV), v kategorii juniorek mohou startovat narozené a mladší. Stejné hranice platí i pro finálový turnaj. 2. Na turnajích v regionech mohou startovat všichni zájemci bez omezení. Pozbývá platnosti omezení pro účast hráčů pouze v regionech, ve kterém má hráč trvalé bydliště nebo ve kterém je registrován v oddílu šestkového volejbalu. Zároveň se ruší i omezení pro start nejlepších dvojic podle žebříčku ABV. Znamená to, že kterýkoliv hráč se může zúčastnit libovolného turnaje i ve vzdáleném regionu (je například možné se v sobotu zúčastnit turnaje mužů v jednom regionu, v neděli turnaje mixů ve druhém regionu a další víkend turnaje mužů ve třetím regionu apod.). 3. Na finálovém turnaji nemohou startovat žádní zahraniční účastníci a v kategoriích mužů a žen hráči, kteří budou den po uzavření přihlášek, tj , figurovat do 20. místa včetně na žebříčku jednotlivců ABV. Nezbytnou podmínkou pro účast na finálovém turnaji je včasné zaslání přihlášky, platná registrace a zaplacení licenčního příspěvku. Článek 2 Systém V každém regionu (z celkového počtu 14 regionů) se uskuteční 3 turnaje v každé kategorii, tj. 18 turnajů v jednom regionu za sezónu 2010 (pokud v některém regionu nebude možné uspořádat všechny tři turnaje, může být jeden z turnajů přesunut do jiného regionu). Vítězové nebo případně další nejlepší dvojice každé kategorie v regionu postoupí do finálového turnaje vítězů regionálních soutěží o titul nejlepšího regionálního týmu ČR. První dvě dvojice v kategoriích mužů a žen z tohoto finálového turnaje postoupí přímo na celostátní MČR [při přihlašování je nutné se řídit hracím řádem beachvolejbalových soutěží ABV dospělých řádně (v termínu) zaslat přihlášku a uvést, že dvojice se přihlašuje jako postupující z PS cupu]. Kritéria pro účasti ve finálovém turnaji Právo účasti na finálovém turnaji mají po řádném zaslání přihlášky nejlepší dvojice z každého regionu (celkem 14 dvojic), 1 dvojice na divokou kartu pořadatele a 1 dvojice na divokou kartu asociace. Na uvolněná místa (při neúčasti vítězů z některých regionů) budou doplněny další dvojice na základě data podání přihlášky. Hrací řád regionálních beachvolejbalových soutěží pro rok 2010 Strana 1

2 Náhradní dvojice: v případě odhlášení některé dvojice bezprostředně před turnajem může být finálový turnaj doplněn promotérem o místní dvojice, pokud nebude již možné zajistit účast další dvojice v pořadí. Upozornění: všechny dvojice, které se chtějí finálového turnaje zúčastnit, se musí nejprve na tento turnaj v požadovaném termínu řádně přihlásit! Vzhledem ke slabší účasti v některých regionech, zejména v kategoriích mládeže, mají reálnou šanci postoupit do finálového turnaje i dvojice až z pátých míst. Doporučený systém turnajů v regionech Turnaje se hrají jako jednodenní. Promotér by měl systém volit tak, aby si všechny dvojice co možná nejvíc zahrály, ale aby maximální počet zápasů za den u dvojice nepřekročil 6 utkání. Při menším počtu účastníků je vhodné hrát turnaje ve skupinách dohrávaných systémem single KO. Pro větší počet účastníků je vhodné volit systém na dvě porážky ( double KO ). Pokud má pořadatel pro každou kategorii k dispozici pouze jeden kurt, doporučuje se přijmout maximálně 8 dvojic. Pokud jsou k dispozici kurty dva, doporučuje se přijmout maximálně 16 dvojic. Volba systému závisí výhradně na pořadateli turnaje a je možné použít i následující řešení: Příklad pro 16 dvojic: 4 skupiny po 4 dvojicích na jeden set, první dva z každé skupiny postupují do single K.O. pro 8 dvojic. Tato druhá fáze se již hraje na dva vítězné sety. Turnaj vrcholí utkáním o místo a finálovým utkáním o místo. Příklad pro 24 dvojic: 8 skupin po třech dvojicích na jeden set, vítězové skupin postupují do single K.O. pro 8 dvojic. Druhá fáze se opět hraje na dva vítězné sety. Turnaj vrcholí utkáním o místo a finálovým utkáním o místo. Nasazení: - Pro úvodní turnaje bude rozhodující los nebo datum přihlášení. Na další turnaje již bude nasazováno dle krajského žebříčku (dvojice bez bodů budou do turnaje losovány). Doplňujícím kritériem může být postavení na žebříku ABV. - Po úvodních turnajích bude vytvořen žebříček každé regionální soutěže, který bude sloužit pro nasazení do dalších turnajů. Vedení žebříčku bude v kompetenci regionálního koordinátora. - Počítá se součet bodů obou hráčů či hráček ve dvojici. - Do turnajů v regionech (neplatí pro finálový turnaj) budou zařazeny dvojice reprezentující Poštovní spořitelnu (zaměstnanci) a to bez ohledu na počet dosažených bodů na předchozích turnajích (maximálně 2 dvojice v každé kategorii). Tyto dvojice se však musí do turnaje řádně (v termínu) přihlásit a do přihlášky uvést, že reprezentují Poštovní spořitelnu. Finálový turnaj Finálový turnaj (kategorie mužů, žen, juniorů, juniorek a mixů) se hraje systémem na dvě porážky pro 16 dvojic dohrávaný semifinálovými a finálovými zápasy. V roce 2010 se finálový turnaj koná července v Uherském Hradišti jedná se o třídenní akci a hrací dny pro jednotlivé kategorie budou stanoveny v propozicích k turnaji. Doporučené bodování na turnajích: Článek 3 Bodování bodování 8, 16, 24 dvojic 16 dvojic 24 dvojic double KO skupiny + single KO skupiny + single KO místo 1. místo 1. místo místo 2. místo 2. místo místo 3. místo 3. místo 9 4. místo 4. místo 4. místo 7 2 x 5. místo 4 x 5. místo 4 x 5. místo 5 2 x 7. místo 3 4 x 9. místo 4 x 9. místo 8 x 9. místo 2 4 x 13. místo 1 8 x 17. místo 4 x 13. místo 8 x 17. místo V případě, že turnaj nebude dohrán, dělí se body podle aktuálního stavu turnaje. Body budou započítány pouze do kategorie, ve které daná dvojice startuje. Hrací řád regionálních beachvolejbalových soutěží pro rok 2010 Strana 2

3 Článek 4 Prize money 1. Na turnajích v regionech nebude Poštovní spořitelna vyplácet prize money, počítá se s věcnými dárky pro účastníky finále. Je věcí samotného pořadatele, zda bude turnaj dotovat z vlastních zdrojů. 2. Finálový turnaj v kategoriích juniorů a juniorek se hraje o věcné ceny, v kategoriích mužů a žen o prize money ,-Kč, mixy o ,-Kč. Konkrétní částka bude připsána hráči na účet, který oznámí. Podmínkou k vyplacení prize money je sepsání smlouvy o reklamě, která je k dispozici u promotéra turnaje. Prize money se bude dělit mezi prvních 8 dvojic podle následující tabulky - uveden příklad rozdělení prize money pro finálový turnaj: pořadí % 20% 15% 10% 7,5% 5% muži, ženy 4.500,-Kč 3.000,-Kč 2.250,-Kč 1.500,-Kč 1.125,-Kč 750,-Kč mixy 3.000,-Kč 2.000,-Kč 1.500,-Kč 1.000,-Kč 750,-Kč 500,-Kč Článek 5 Přihlášky turnaje v regionech Krajským koordinátorům se doporučuje řídit se následujícími zásadami: 1. Uzávěrka přihlášek je zpravidla 6 dní před začátkem turnaje (v neděli do hodin v týdnu před turnajem). 2. Akceptovány budou pouze přihlášky doručené em, faxem nebo poštou řídícím krajských soutěží nebo pořadateli turnaje (nutno uvést v propozicích k turnaji). 3. V přihlášce je dvojice povinna uvést celá jména (v kategoriích mládeže i datum narození), kontakt ( ovou adresu a číslo telefonu) aspoň na jednoho hráče dvojice a kategorii, do které se dvojice hlásí. Bez uvedení těchto údajů je přihláška neplatná. Je bezpodmínečně nutné, aby přihlášku na turnaj posílala každá dvojice sama za sebe (tedy jeden z hráčů dvojice), čímž hráči berou na sebe plně odpovědnost za případné sankce vyplývající z neúčasti na turnaji. Výjimkou je mládež, kde kromě hráčů samotných může přihlášku odeslat trenér nebo jeden z rodičů. 4. Do turnajů v regionech (neplatí pro finálový turnaj) přijmout dvojice reprezentující Poštovní spořitelnu (zaměstnanci) a to bez ohledu na počet dosažených bodů na předchozích turnajích (maximálně 2 dvojice v každé kategorii). Tyto dvojice se však musí do turnaje řádně (v termínu) přihlásit a do přihlášky uvést, že reprezentují Poštovní spořitelnu. 5. Účast a divoké karty : a) Divokou kartu může udělit pouze regionální koordinátor daného regionu. Divoká karta bude losována mezi místem v nasazení (při systému pro 16 dvojic). b) Divoká karta může být udělena pouze dvojici, která se do turnaje řádně přihlásí 6. Přihlášky po termínu budou akceptovány pouze v případě, nebude-li naplněn počet přihlášených dvojic a to pouze do čtvrtka hodin. a) Řádná omluva z turnaje se přijímá do hod v poslední den před turnajem, aby pořadatel stihl ještě vyrozumět náhradní dvojici. Taktéž změnu partnera je nutné nahlásit v tomto termínu. b) Dvojice, které zašlou omluvu po termínu nebo které se na turnaj bez omluvy vůbec nedostaví, mohou být pořadatelem nebo koordinátorem z dalšího turnaje/turnajů vyloučeny. c) Náhradní dvojice bude nasazena podle svého bodového hodnocení. Přihlášky finálový turnaj Dvojice, která se chce zúčastnit finálového turnaje, musí se na tento turnaj řádně přihlásit. Přihlášky se posílají řídícímu soutěže (pro rok 2010 byl řízením soutěže pověřen Jan Biječek) na adresu do neděle 4.července 2010 do 24:00 hodin. V přihlášce na finálový turnaj je dvojice povinna uvést celá jména, data narození, název regionu (ze kterého se do finálového turnaje hlásí v tomto regionu musí dvojice společně odehrát aspoň jeden turnaj), kontakt ( ovou adresu a číslo telefonu) na oba hráče a kategorii, do které se dvojice hlásí. Bez uvedení těchto údajů je přihláška neplatná. Článek 6 Registrace a licenční příspěvky Hrací řád regionálních beachvolejbalových soutěží pro rok 2010 Strana 3

4 Na turnajích v jednotlivých regionech nebudou požadovány registrace ani licenční příspěvky. Registrace a licenční příspěvek hráčů budou požadovány pro všechny účastníky finálového turnaje o titul regionálního mistra ČR a hráči je musí mít vyřízeny ještě před zasláním přihlášky. Postup je podrobně uveden v hracím řádu pro celostátní turnaje dospělých. Článek 7 Žebříček Do regionálního žebříčku budou započítány všechny výsledky dosažené na regionálních turnajích v roce Body dosažené v loňském roce se nepočítají. Článek 8 Rozhodčí Veškerá utkání v rámci regionálních turnajů budou rozhodována rozhodčími z řad přítomných hráčů a to na požádání řídícího turnaje (pokud nebude v propozicích k turnaji stanoveno jinak). Odmítnutí může být potrestáno vyloučením z turnaje. Rozhodčí jsou delegováni pouze na finálový turnaj. Na tento turnaj tvoří delegaci komise rozhodčích ABV. Článek 9 Reklama 1. Otázky reklamy jsou závazně upraveny ve sponzorské smlouvě mezi ČVS s.r.o a Poštovní spořitelnou a následně ve smlouvách mezi ČVS s.r.o. a promotérem turnaje. 2. Hráčům se doporučují shodná trička a trenýrky, pro finálový turnaj regionů jsou shodná trička a trenýrky podmínkou. Pokud budou pro účastníky finálového turnaje k dispozici trička s logem sponzora, jsou účastníci povinni v těchto tričkách odehrát všechna utkání. 3. Regionální soutěže ponesou název Poštovní spořitelna cup (PS cup) a slogan S Poštovní spořitelnou do finále. 4. Hlavní sponzor si vyhrazuje 90% reklamních ploch, 10% je ve prospěch promotéra pro místní sponzory. Podrobněji jsou záležitosti reklamy uvedeny v Projektu letních regionálních turnajů uvedeném na webu ČVS ( 5. Materiální zabezpečení reklamních a propagačních předmětů má na starosti zástupce Poštovní spořitelny, paní Ivana Kočová, tel: , mobil: , V jednotlivých regionech se obracejte přímo na tyto osoby: Praha, kraj Středočeský - Ivana Kovářová, tel: , k.jihočeský, k.vysočina - Monika Šimonová, tel: , k.karlovarský, k.plzeňský - Gabriela Jirochová, tel: , k.pardubický, k.královehradecký - Radka Půlpánová, tel: , k.ústecký, k.liberecký - Michaela Henzlová, tel: , k.jihomoravský, k.zlínský, k.vysočina - Tomáš Polcar, tel: , k.olomoucký, k.moravskoslazský - Jiří Beneš, tel: , Článek 10 Povinnosti promotéra 1. V součinnosti s koordinátorem přispět k maximální medializaci turnajů PS cupu (zveřejnění propozic dalších turnajů apod.). 2. V areálu musí být k dispozici lékárnička a zdravotní služba. 3. Ideálně by měli být k dispozici 4 hrací hřiště v jednom areálu. Pokud tomu tak v některém regionu nebude, může se hrát na dvou místech se dvěma hracími hřišti pouze s tou podmínkou, aby bylo zvoleno jedno hlavní hrací hřiště, na kterém by bylo možno pořídit fotodokumentaci vyplývající z povinností ABV ČVS vůči reklamním partnerům (v tomto případě Poštovní spořitelny). 4. Přijmout do turnajů v regionech (neplatí pro finálový turnaj) dvojice reprezentující Poštovní spořitelnu (zaměstnanci) a to bez ohledu na počet dosažených bodů na předchozích turnajích (maximálně 2 dvojice v každé kategorii). Tyto dvojice se však musí do turnaje řádně (v termínu) přihlásit a do přihlášky uvést, že reprezentují Poštovní spořitelnu. 5. Promotér zkontroluje správné vyplnění smlouvy o reklamě (vyplněné hráči, kteří mají na prize money nárok) a svým podpisem v kolonce Český volejbalový svaz s.r.o. [vz. promotér] potvrdí její platnost. Nevyplněné formuláře této smlouvy zajistí pro všechny hráče promotér. (tento bod platí pouze pro finálový turnaj). Hrací řád regionálních beachvolejbalových soutěží pro rok 2010 Strana 4

5 6. Výsledky turnaje zašle promotér nejpozději první pracovní den po skončení turnaje příslušnému krajskému koordinátorovi a na sekretariát ABV Kláře Klaudové na mailovou adresu: 7. Promotér je povinen po skončení každého turnaje provést zhodnocení celkové úrovně akce, tj. její sportovní úroveň, společenskou atmosféru, počet diváků, interview s vítězi turnaje resp. s přítomnou osobností beachvolejbalu nebo se zástupci regionálních orgánů. Promotér vyhotoví fotodokumentaci zachycující zveřejnění reklamních prostředků Poštovní spořitelny v počtu minimálně 5 fotografií a to v digitální podobě a spolu s výše uvedenými podklady pošle nejpozději do hod. následujícího dne (tj. zpravidla v pondělí) sekretářce ABV Kláře Klaudové a řídícímu soutěže 8. Nejpozději do úterý po skončení turnaje zašle promotér sekretářce ABV Kláře Klaudové poštou (nebo jinak doručí) smlouvu na odměnu promotéra a u finálového turnaje i smlouvy o reklamě vyplněné hráči. 9. Úroveň práce příslušného promotéra turnaje bude jedním z kriterií pro přidělení turnajů v příští sezóně. Článek 11 Hřiště a areál Hřiště: a) Promotér turnaje regionálních soutěží musí mít k dispozici minimálně 2 pískové kurty. b) Pro finálový turnaj je doporučeno rozcvičovací hřiště. c) Hřiště musí být vybaveno ukazatelem skóre. d) Čáry musí být široké 5 8 cm v barvě kontrastní k barvě písku. Článek 12 Míče Oficiálním hracím míčem regionálních soutěží pro sezónu 2010 je míč zn. GALA Beach Smash. Hrací míče zabezpečí ABV ČVS. Článek 13 Vklad 1. Na regionálních turnajích ABV bude vybírán vklad maximálně 200,- Kč za dvojici, juniorské dvojice maximálně 100,- Kč. Startovné (vklad) je dvojice povinna uhradit promotérovi nejpozději před zahájením svého prvního zápasu na turnaji. 2. Pokud budou z důvodu menšího počtu přihlášených dvojic juniorské dvojice zařazeny do turnaje dospělých, hradí tyto dvojice vklad pouze ve výši maximálně 100,-Kč (za dvojici). 3. Slevu na startovném mají hráči, kteří jsou majiteli Maxkarty Poštovní spořitelny a prokáží se jí promotérovi při placení vkladu. Pro muže a ženy je sleva 20 %, pro juniory a juniorky 100 %. Promotér si poznamená identifikační číslo a jméno a souhrnný seznam po skončení turnajů pošle na sekretariát ABV Kláře Klaudové, která provede ověření dokumentů v Poštovní spořitelně a zajistí doplacení startovného promotérům z prostředků ČVS s.r.o. 4. Dvojice reprezentující Poštovní spořitelnu (zaměstnanci) vklad neplatí. Článek 14 Řízení soutěží Řízením regionálních soutěží v sezóně 2010 jsou v jednotlivých krajích pověřeni regionální koordinátoři. Regionální koordinátor zajišťuje: a) vypracování propozic jednotlivých turnajů a jejich zaslání řídícímu soutěže v elektronické podobě na adresu nejpozději do (Propozice mohou po dohodě s koordinátorem vypracovat promotéři jednotlivých turnajů. Propozice mohou být i souhrnné pro více turnajů). Propozice musí obsahovat: název turnaje, označení regionu, datum a místo konání, hráčské kategorie, čas prezentace (nebo zahájení zápasů), délku trvání (jedno- nebo dvoudenní), adresu a termín pro zasílání přihlášek, hrací míče, výši vkladu a jméno a kontakt na ředitele turnaje. Nepovinně pak kontakt na ubytování a případné další informace promotéra. b) v součinnosti s promotéry maximálně přispět k medializaci turnajů PS cupu (informovat na krajském webu, celostátním a regionálním tisku a především oslovit oddíly šestkového volejbalu a beachvolejbalu, sportovní centra mládeže, sportovní školy, umístit propozice k turnajům ve všech hracích areálech beachvolejbalu v ČR apod.). c) průběžné udržování regionálních žebříčků, které slouží pořadatelům pro nasazování dvojic do turnajů (je jedno, zda je žebříček veden jako žebříček jednotlivců nebo dvojic). Hrací řád regionálních beachvolejbalových soutěží pro rok 2010 Strana 5

6 d) vypracování a odeslání souhrnných výsledků (konečného pořadí ve všech kategoriích) v elektronické podobě nejpozději v úterý po skončení posledního turnaje v regionu řídícímu soutěže a na sekretariát ABV Je dostatečné odeslat nejlepších 10 jednotlivců nebo nejlepších 5 dvojic v každé kategorii. Pokud se poslední turnaj uskuteční až o víkendu nebo o svátcích , je bezpodmínečně nutné odeslat souhrnné výsledky nejpozději ve středu 7. července Při nedodržení tohoto termínu nebude možné vítězné dvojice z regionu zařadit do finálového turnaje. e) je nezbytně nutné sjednat termíny konání regionálních turnajů tak, aby poslední hrací den bylo úterý (je to svátek). Článek 15 Webové stránky ČVS Odstraněno: 3 Kalendář turnajů, aktuální výsledkový servis a další informace budou hráčům a veřejnosti k dispozici na stránkách ČVS ( v části beachvolejbal v rubrice S Poštovní spořitelnou do finále Hrací řád byl projednán Radou ABV dne a schválen SR ČVS dne Ing. Josef Beneš Ing.Antonín Lébl Mgr. Jan Žižka předseda ABV ČVS předseda ČVS generální sekretář ČVS Hrací řád regionálních beachvolejbalových soutěží pro rok 2010 Strana 6

HRACÍ ŘÁD BEACHVOLEJBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČVS MLÁDEŽE PRO ROK 2007 Verze: 2007-2 (platí od 18.5.2007)

HRACÍ ŘÁD BEACHVOLEJBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČVS MLÁDEŽE PRO ROK 2007 Verze: 2007-2 (platí od 18.5.2007) Obsah HRACÍ ŘÁD BEACHVOLEJBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČVS MLÁDEŽE PRO ROK 2007 Verze: 2007-2 (platí od 18.5.2007) článek Str. článek Str. 1 Účast 1 11 Výsledky 6 2 Systém 1 12 Povinnosti ABV 6 3 Bodování 2 13 Hřiště

Více

Česká basketbalová federace

Česká basketbalová federace Česká basketbalová federace Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Dokument je průběžně aktualizován! R O Z P I S turnajů o titul Mistr České republiky staršího minižactva sezóny 2010/2011 1. Všeobecná ustanovení:

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Finále Místo konání: Senioři Pelhřimov Datum: 3. 4. května 2014 Semifinále Místa konání: Karlovy Vary, Praha-Braník Vyškov,

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Finále Místo konání: Muži Poděbrady Datum: 25. 26. dubna 2015 Semifinále Místa konání: Liberec Žižkov Vyškov Zábřeh Datum: 14.

Více

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU Stanovy KSTT Vysočina 1 Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU 1. ÚVOD 1.1 Právní postavení. 1.1.1 Krajský svaz triatlonu Vysočina (dále také KSTT Vysočina) je zapsaným spolkem, který vznikl

Více

Asociace beachvolejbalu

Asociace beachvolejbalu HRACÍ ŘÁD BEACHVOLEJBALOVÝCH SOUTĚŽÍ V ČR PRO ROK 2003 POŘÁDANÝCH ABV Obsah článek Str. článek Str. 1 Účast 1 13 Výsledky 9 2 Systém 2 14 Povinnosti ABV 9 3 Bodování 2 15 Homologace 9 4 Prize money 4 16

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Finále Místo konání: Seniorky Vrchlabí Datum: 3. 4. května 2014 Semifinále Místa konání: Ústí n.l., Strakonice, Vracov, Přelouč

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD 2016. 1. Úvod. Tento soutěžní řád pro rok 2016 navazuje na nadřazená Pravidla koloběžkových závodů.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD 2016. 1. Úvod. Tento soutěžní řád pro rok 2016 navazuje na nadřazená Pravidla koloběžkových závodů. SOUTĚŽNÍ ŘÁD 2016 Preambule: Všichni účastníci (pořadatelé, závodníci a diváci) jsou povinni ctít duch fair play a chovat se dle dobrých mravů a právních předpisů ČR. 1. Úvod Tento soutěžní řád pro rok

Více

Veřejná soutěž. vyhlašuje. ve smyslu ustanovení 1772 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění

Veřejná soutěž. vyhlašuje. ve smyslu ustanovení 1772 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění Veřejná soutěž Č.j.: VS 88/088/003/2015-50/LOG/501 Česká republika Vězeňská služba České republiky Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 IČO: 00212423 zastoupena generálním ředitelem vrchním státním radou brig.

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD SLČR, úsek snowboardingu

SOUTĚŽNÍ ŘÁD SLČR, úsek snowboardingu SOUTĚŽNÍ ŘÁD SLČR, úsek snowboardingu 1. Hodnocení sportovních výkonů 2. Podmínky pro přiznání bodů za výkon a přihlášky kód. čísel 2.1 Body za výkon 2.2 Mezinárodní body FIS 3. Závod 3.1 FIS Závod 3.2

Více

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže Pravidla soutěže (dále jen pravidla soutěže ) Krajská hospodářská komora Střední Čechy Poznáváme firmy ve středních Čechách 1. Pořadatel soutěže se sídlem: Tyršova 106, 261 01 Příbram Zámeček s adresou

Více

ROČENKA MINIKÁROVÉHO SPORTU

ROČENKA MINIKÁROVÉHO SPORTU ROČENKA MINIKÁROVÉHO SPORTU 2011 Ročenka 2011 2 SM AČR OBSAH I. Sportovní pravomoc, řízení minikárového sportu 5 II. Struktura a složení SM AČR 5 III. Organizační pokyny 6 IV. Mistrovství ČR ve slalomu

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

Stanovy Golf Club Hradec Králové z. s. 1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen spolek )

Stanovy Golf Club Hradec Králové z. s. 1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen spolek ) Stanovy Golf Club Hradec Králové z. s. I Základní ustanovení 1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen spolek ) 1.2. Sídlo spolku: Hradec Králové, Rybova 1908/31, PSČ 500 09 1.3. Spolku

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce -3. Podmínky výběrového

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více

R O Z P I S soutěží dospělých pro rok 2011 2012 v okresním přeboru mužů a žen okres Ústí nad Orlicí

R O Z P I S soutěží dospělých pro rok 2011 2012 v okresním přeboru mužů a žen okres Ústí nad Orlicí R O Z P I S soutěží dospělých pro rok 2011 2012 v okresním přeboru mužů a žen okres Ústí nad Orlicí V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Řízení soutěží Soutěže okresního přeboru mužů a žen vyhlašuje

Více

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Muži Jihlava Datum: 25. ledna 2015 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá PSJ Jihlava 2) Termín Neděle 25. ledna 2015 3) Místo konání Čtyřdráhová

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX001VZFO* HZSPX001VZFO Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-ma il: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

1. kolo soutěže probíhá: od 19. 11. 2014 07:00:00 hod do 24. 12.2014 23:59:59 hod

1. kolo soutěže probíhá: od 19. 11. 2014 07:00:00 hod do 24. 12.2014 23:59:59 hod Pravidla soutěže Vyhrajte sadu DVD Disney Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte sadu DVD Disney (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

PRAVIDLA soutěže COOP DOBRÉ RECEPTY Jarní probuzení

PRAVIDLA soutěže COOP DOBRÉ RECEPTY Jarní probuzení PRAVIDLA soutěže COOP DOBRÉ RECEPTY Jarní probuzení s konáním 1. 4. 2016 30. 6. 2016 v ČR (www.coopdobrerecepty.cz) 1. Organizátor soutěže a soutěžní období Organizátor soutěže, společnost CCV, s.r.o.,

Více

STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI II. VZNIK ČLENSTVÍ

STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI II. VZNIK ČLENSTVÍ STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI 1. Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Mor. Budějovice 2. Sídlo sdružení: Gymnázium, Moravské Budějovice,

Více

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ 1 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování vyhlašuje Výzvu k předkládání

Více

Vyhlášení grantového řízení

Vyhlášení grantového řízení ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor pro informování o evropských záležitostech nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 - Malá Strana telefon 221 774 132 fax: 221 774 289 V Praze dne 25.07.2005 Č.j. 14615/05-OEZ

Více

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky K čj :372-4/2012/DP - ÚVN V Praze dne: 19.07.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 Počet příloh: 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené, podlimitní zadávací řízení na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Verze č. 3 ze dne 7. 6. 2016. Marketingová soutěž OLYMPIA OLOMOUC

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Verze č. 3 ze dne 7. 6. 2016. Marketingová soutěž OLYMPIA OLOMOUC ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Verze č. 3 ze dne 7. 6. 2016 Marketingová soutěž OLYMPIA OLOMOUC Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel marketingové soutěže. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který

Více

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Kontaktní osoba: Filip Cabaj Tel.: 267 994 287 Fax: 272 936 597 E-mail: Filip.Cabaj@sfzp.cz Název

Více

ROSSMANN PRAVIDLA VÁNOČNÍ SOUTĚŽE

ROSSMANN PRAVIDLA VÁNOČNÍ SOUTĚŽE ROSSMANN PRAVIDLA VÁNOČNÍ SOUTĚŽE 1. POŘADATEL: ROSSMANN, spol. s r.o., Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00, IČO: 61246093, spisová značka C 28492 vedená u Městského soudu v Praze 2. ORGANIZÁTOR:

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno 1442/BKM/2016-BKMM Č.j.: UZSVM/BKM/1470/2016-BKMM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno Oznámení o výběrovém řízení č. BKM/32/2016 s následnou

Více

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU Schválené usnesením zastupitelstva města č. 11/238/ZM/15 ze dne 16. 12. 2015,

Více

Č.j. 1414/SZ/09 Karlovarský kraj tímto vyzývá k podání nabídky

Č.j. 1414/SZ/09 Karlovarský kraj tímto vyzývá k podání nabídky Č.j. 1414/SZ/09 Karlovarský kraj tímto vyzývá k podání nabídky a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku: Výběr zpracovatele TV spotů v rámci Individuálního projektu Karlovarského kraje Poskytování

Více

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku.

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku. Tišnov dne 5. 8. 2015 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: RENOVACE PODLAHY SPORTOVNÍ HALY SSK TIŠNOV Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 18565409 bankovní

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program ) Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

Zakládací listina Nadačního fondu Adopce památek

Zakládací listina Nadačního fondu Adopce památek Zakládací listina Nadačního fondu Adopce památek Ing. arch. Jiřina Vinterová, bytem Musílkova 488/12, 150 00 Praha 5 nar. 3. 4. 1983 r. č. 835403/4183 (dále jen Zřizovatel ) jako zřizovatel nadačního fondu

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka služeb internetové inzerce volných pracovních míst pro SÚKL Zadavatel : Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv organizační

Více

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Obsah Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst... 1 1 Účel a cíl metodického listu... 2 2 Definice indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst...

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 Počet listů: 8 Přílohy: 7/21 Výzva k podání nabídky

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tato pravidla stanoví postup pro poskytování

Více

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s.

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s. Stanovy spolku Yachtclub Pardubice, z.s. Úplné znění ke dni 26.3. 2015 čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Yachtclub Pardubice, z.s. (dále též spolek ). 2. Sídlo spolku: Třída Míru 65, 530 02 Pardubice

Více

LIDL RÁKOSNÍČKOVA HŘIŠTĚ PRAVIDLA HLASOVÁNÍ PRO ROK 2013

LIDL RÁKOSNÍČKOVA HŘIŠTĚ PRAVIDLA HLASOVÁNÍ PRO ROK 2013 LIDL RÁKOSNÍČKOVA HŘIŠTĚ PRAVIDLA HLASOVÁNÍ PRO ROK 2013 (dále jen pravidla hlasování ) 1. PROJEKT RÁKOSNÍČKOVA HŘIŠTĚ Dlouhodobým cílem společnosti Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Nárožní 1359/11,

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

S T A N O V Y Veterán klub Rychvald

S T A N O V Y Veterán klub Rychvald S T A N O V Y Veterán klub Rychvald I. ZÁKLADNÍ USTANOV ENÍ Článek 1: Vznik Veterán klubu Rychvald 1. Veterán klub Rychvald (dále jen VK Rychvald) ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů se

Více

SMĚRNICE ČACH 1 č. 4/2012

SMĚRNICE ČACH 1 č. 4/2012 SMĚRNICE ČACH 1 č. 4/2012 Směrnice udává podmínky registrace členů ČACH, o členských příspěvcích, které jsou povinni platit členové ČACH a o soutěžních poplatcích týkajících se soutěží pořádaných ČACH.

Více

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a zadávací podmínky pro vypracování nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem: Systém sběru vytříděných složek odpadu

Více

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Soutěž Fotbalová jízda Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Fotbalová jízda (dále jen soutěž ). Tento statut je jediným dokumentem, který

Více

Dodávka osobních automobilů

Dodávka osobních automobilů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, podlimitní veřejná zakázka Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště

Více

Úplná pravidla soutěže Pyžámko snů

Úplná pravidla soutěže Pyžámko snů Úplná pravidla soutěže Pyžámko snů 1) Pravidla a pořadatel soutěže a) Tato Pravidla jsou dokumentem, který závazně upravuje Pravidla kreativní soutěže Pyžámko snů (dále jen Soutěž ) pořádané společností

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace MČ Praha 15 MČ Praha 15 pro sociální oblast 2015. 1. Kdo může žádat o dotaci

Pravidla pro poskytnutí dotace MČ Praha 15 MČ Praha 15 pro sociální oblast 2015. 1. Kdo může žádat o dotaci Pravidla pro poskytnutí dotace MČ Praha 15 MČ Praha 15 pro sociální oblast 2015 Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

Organizační řád Western Riding Clubu České republiky, z.s. (WRC ČR)

Organizační řád Western Riding Clubu České republiky, z.s. (WRC ČR) Organizační řád Western Riding Clubu České republiky, z.s. (WRC ČR) Oddíl I. Základní členění WRC ČR. Článek. 1. Postavení WRC. 1. Western Riding Club České republiky, z.s. (dále jen WRC) je nezávislým

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČO: 01312774 DIČ: CZ 01312774 Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro hl. město Prahu Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 -

Více

TRÉNINKOVÁ CENTRA MLÁDEŽE

TRÉNINKOVÁ CENTRA MLÁDEŽE PROJEKT ČESKÉHO NOHEJBALOVÉHO SVAZU TRÉNINKOVÁ CENTRA MLÁDEŽE 1. Popis projektu Český nohejbalový svaz (dále jen ČNS ), prostřednictvím Výkonného výboru (dále jen VV ), vyhlašuje projekt Tréninková centra

Více

STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s.

STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s. STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s. (dále jen Unie ) Čl. 1 Název, sídlo, postavení Unie (1) Unie je založena na principu dobrovolnosti

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

Zadávací dokumentace v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby

Zadávací dokumentace v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby Zadávací dokumentace v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Směrnicí č.3 Rady Královéhradeckého kraje a Pokyny pro zadávání veřejných

Více

Pravidla Trutnovské volejbalové ligy Ročník:2015-2016

Pravidla Trutnovské volejbalové ligy Ročník:2015-2016 Pravidla Trutnovské volejbalové ligy Ročník:2015-2016 Termíny:!!!!!!!!!! tělocvična je hrazena od 8:00 do 15:00.!!!!!!! 26.9.2015; 24.10.2015; 21.11.2013; 5.12.2015; 9.1.2016; 6.2.2016; 19.3.2016; 23.4.2016;

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Cíl a vymezení úpravy (1) Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov (dále "Pravidla")

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel město Kolín Zastoupené Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města Kolína

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona.137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen zákon ) Název ve ejné zakázky Rozší ení personálního ešení MMR Zadavatel ve ejné zakázky:

Více

Pravidla soutěže Hokejové Česko-Slovensko

Pravidla soutěže Hokejové Česko-Slovensko Pravidla soutěže Hokejové Česko-Slovensko 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Soutěž s názvem Hokejové Česko-Slovensko (dále také HČS či jen soutěž ) se koná v termínu od 00:00:01 dne 6. 5. 2016 do 23:59:59 dne

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č. j.: S 064-R/00-353/140/Ná V Praze dne 9. 5. 2000

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č. j.: S 064-R/00-353/140/Ná V Praze dne 9. 5. 2000 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č. j.: S 064-R/00-353/140/Ná V Praze dne 9. 5. 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném dne 10. 3.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zastávka Termální lázně IČ : 00262871 Adresa

Více

S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o.

S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o. S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o. Tyto smluvní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují práva a povinnosti společnosti

Více

216/2014 Mgr. Libuše Renová 3.9.2014 723 410 406

216/2014 Mgr. Libuše Renová 3.9.2014 723 410 406 Evidenční č. Jednací č. Vyřizuje/linka Datum 216/2014 Mgr. Libuše Renová 3.9.2014 723 410 406 Věc: Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu zadávanou mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest

Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest 1 Účel zkoušky Účelem kvalifikační zkoušky je ověřit, zda má žadatel potřebné odborné znalosti a způsobilost vykonávat samostatně

Více

Úklidové služby v objektu polikliniky

Úklidové služby v objektu polikliniky Městská poliklinika Praha příspěvková organizace Hlavního města Prahy se sídlem Spálená 78/12, Praha 1, 110 00 Česká republika dále jen zadavatel vyhlašuje dle ustanovení 12 odst. 3 Zákona o veřejných

Více

O D B O R O V É S D R U Ž E N Í Ž E L E Z N I Č Á Ř Ů Republiková rada seniorů JEDNACÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení

O D B O R O V É S D R U Ž E N Í Ž E L E Z N I Č Á Ř Ů Republiková rada seniorů JEDNACÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení O D B O R O V É S D R U Ž E N Í Ž E L E Z N I Č Á Ř Ů Republiková rada seniorů JEDNACÍ ŘÁD 1. Úvodní ustanovení Jednací řád Republikové rady seniorů ODBOROVÉHO SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ (dále jen OSŽ) upravuje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Příloha č. I PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTAČNÍHO PROGRAMU Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2016 I. Úvodní ustanovení Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady

Více

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Soutěž 5hvězdičková akce s TENTO ELLEGANCE Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže 5hvězdičková akce s TENTO ELLEGANCE. Tento statut je jediným

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na Dodávku nábytku

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na Dodávku nábytku Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na Dodávku nábytku Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové řízení na Dodávku nábytku pro

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) Město Sušice vydává na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Sušice ze dne 17. prosince

Více

Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku

Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku Článek 1 Název spolku 1. Název spolku zní: Spolek bubakov.net 2. Povolená zkratka názvu: bubakov.net 3. Sídlo spolku je: Havlíčkova 500, 271 01 Nové

Více

Předmětem zakázky je dodávka a instalace výpočetní techniky včetně software.

Předmětem zakázky je dodávka a instalace výpočetní techniky včetně software. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky na služby: Dodávka a instalace výpočetní techniky pro SOŠ SE Velešín 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní firma

Více

Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven KNIHOVNA 21.STOLETÍ

Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven KNIHOVNA 21.STOLETÍ Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Identifikace: Název projektu: VZDĚLÁVACÍ

Více

21. ročník celoroční sportovní soutěže obcí VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY 2016 o putovní pohár pro nejsportovnější obec střední Evropy a okolí

21. ročník celoroční sportovní soutěže obcí VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY 2016 o putovní pohár pro nejsportovnější obec střední Evropy a okolí Sportovní soutěž obcí VSH 2015 celkové propozice 1 / 5 21. ročník celoroční sportovní soutěže obcí VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY 2016 o putovní pohár pro nejsportovnější obec střední Evropy a okolí Přehled hlavních

Více

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 tel.: 585 412 493, e-mail: skola@gcajkol.cz vlastimil.kaspir@post.cz www.gcajkol.cz KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Datum a místo konání: 21.3.2016 v

Více

5. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek

5. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek Nadační fond CESTA KE VZDĚLÁNÍ Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 Nadační fond Cesta ke vzdělání se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 vyhlašuje 5. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 dz_12dpfo5405_19_pok.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

MĚSTO CHOTĚBOŘ. Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř. Ing. Tomáš Škaryd, starosta města

MĚSTO CHOTĚBOŘ. Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř. Ing. Tomáš Škaryd, starosta města Oznámení o zahájení zadávacího řízení a základní údaje Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce: Letní stadion Chotěboř rekonstrukce běžecké

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

Směrnice o registraci členů a subjektů ČTU

Směrnice o registraci členů a subjektů ČTU 2015 Směrnice o registraci členů a subjektů ČTU Obsah Část A Registrace členů (1-5) Str. 1 Část B Registrace organizačních jednotek (6-13) Str. 2 Část C Ochrana osobních údajů (14) Str. 5 Část D Závěrečná

Více