Jak jednat v případech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak jednat v případech"

Transkript

1 Jak jednat v případech domácího násilí? Praktická doporučení pro příslušníky / příslušnice Policie ČR.

2 H Vydala Liga lidských práv, v Brně 2OO4 ISBN domácí násilí

3 Pro mnoho lidí není domov místem pohody a lásky. Naopak, je to pro ně místo strachu a bolesti, místo, kde jsou vystaveni útokům ze strany svých nejbližších. Co je domácí násilí? Je to násilí za zdmi domovů, odehrává se skrytě a v soukromí. Proto je také často řadu let utajeno. Domácí násilí může mít různé podoby: fyzické násilí: od fackování, kopání, škrcení, popálení až po vraždu psychické násilí: vyvolávání strachu, ponižování, soustavná kontrola, izolace od přátel a známých, apod. sexuální násilí: znásilnění, vynucování sexuálních praktik, apod. ekonomické násilí: omezení přístupu k penězům, neposkytování prostředků na chod domácnosti, apod. V praxi jde vždy o kombinaci několika forem. Oběťmi domácího násilí se stávají nejčastěji lidé v produktivním věku, ale také staří lidé, zdravotně postižení a děti. Z výzkumu provedeného agenturou STEM v roce 2001 vyplývá, že: V České republice se každý šestý člověk setkal s násilím v rodině. Oběťmi domácího násilí jsou v % ženy, ve 2 5 % muži. V 69 % případů tomuto násilí přihlížejí nezletilé děti. Pro domácí násilí je typické, že: je dlouhodobé a opakuje se má tendenci narůstat samo od sebe neustane Domácí násilí se odehrává v soukromí. Znamená to tedy, že jde o soukromý problém, do kterého bychom neměli zasahovat? Naopak, dochází při něm k porušování základních lidských práv, a proto je věcí veřejnou!!! U Hlavním úkolem policie řešící domácí násilí je ochránit oběť a zabránit tomu, aby pachatel v násilí pokračoval. Chtěla jsem utéct, ale dostihl mě v malé chodbičce a skopl mě k zemi. Vím, že jsem se schoulila a kryla si hlavu. Surově mě zbil. Ležela jsem na zemi ochromená hrůzou a myslela na to, kdo se postará o naše dcery. Měla jsem otřes mozku a přeraženou nosní přepážku. Hrozně jsem se ale styděla někam jít. Od té doby se násilí začalo stupňovat. Věčné nadávky, urážky i napadání. Důvodem bylo cokoliv. Něco se mu nelíbilo, zfackoval mě. Byla jsem v koncích s nervy (Marika, 45 let) Je to hádka, nebo domácí násilí? Může se zdát, že lidé, kteří volají policii k sobě domů, od ní čekají řešení svých osobních neshod a manželských krizí. Ale násilí přece není přijatelné nikde do konfliktů se dostáváme třeba i v práci. A bijeme snad kvůli tomu své spolupracovníky? Násilí souvisí s mocí když si někdo myslí, že může druhého trestat a kontrolovat, když začne zneužívat svou fyzickou nebo ekonomickou převahu,...pak jde o násilí! Pokud násilník zjistí, že ho za násilí nečeká žádný trest, je velmi pravděpodobné, že je bude páchat znovu a s větší silou. Týrané ženy se většinou dlouho snaží situaci zvládat samy. Taková žena zavolá policii až tehdy, když je násilí neúnosné a ona má strach o sebe a své děti. Napadení manželem jsem poprvé oznámila na místní oddělení policie po čtyřech letech bití, a to proto, že jeho brutalita přesáhla to, na co jsem už byla zvyklá. První, co mi policisté řekli, bylo: Neprovokovala jste manžela? Přes noc se zase usmíříte. Chcete opravdu podat trestní oznámení? Poté, co se muž dozvěděl, že jsem byla na policii, mě už nebil, ale začal mi vyhrožovat. Říkal třeba: mám chuť do tebe vrazit kudlu, uříznu ti hlavu (Ivana, 38 let) 3 4

4 Koho se domácí násilí týká? Může se dotknout kohokoli. Statistiky potvrzují jeho výskyt ve všech sociálních skupinách od nejchudších, nevzdělaných až po ty nejbohatší a vysokoškolsky vzdělané. Netýká se jen tzv. problémových rodin, může být pečlivě skryto i v navenek spořádané rodině. U Domácí násilí se může dotknout kohokoli, ale nikdo si je nezaslouží. Konflikty se dají řešit nenásilnou cestou. Často proti sobě stojí: Pachatel sebejistě a klidně popírá veškerá obvinění může se vám zdát i sympatičtější než oběť nemusí to být jen alkoholik nebo rváč Oběť může být vystrašená, působit nejistě, hystericky její výpověď se může zdát nesrozumitelná a popletená odporuje si Jaká je role policie při řešení domácího násilí? Domácí násilí je v České republice snad jedinou kategorií trestných činů, kdy pachatel dobrovolně a bez obav zůstává na místě činu doma. Je to naopak oběť, kdo prchá bez peněz a potřebného vybavení, často s dítětem, a hledá útočiště u příbuzných, přátel či v azylu. Násilník totiž za svůj čin neočekává žádné následky! Policie má při řešení problému násilí v rodině mimořádně důležitou úlohu. Často je první institucí, na kterou se oběť obrací. Policisté/policistky jsou osoby s vysokou společenskou prestiží. Svým profesionálním jednáním mohou dát násilníkům jasně najevo, že jejich pocit beztrestnosti je klamný a že za své jednání budou potrestáni. Policistky a policisté tak mohou přerušit bludný kruh násilí. PACHATEL Podle statistických údajů byli v 98 % řešených případů domácího násilí agresory muži. Pachatel často vystupuje navenek jako spořádaný člověk, který odmítá násilí. Své vlastní chování vysvětluje jako normální reakci na chyby ženy, nebo jako něco, co prostě neměl pod kontrolou. I když páchá násilí, mluví spíše o hádce, neshodě, konfliktu Umí výborně zapírat a zlehčovat situaci. Často se ke své partnerce chová dvěma zcela rozdílnými způsoby: laskavě a přátelsky na veřejnosti násilnicky a hrubě v soukromí Výzkum Bílého kruhu bezpečí provedený mezi oběťmi domácího násilí prokázal, že oznámení násilí na policii snižuje riziko opakovaného napadení oběti pachatelem až o 62 %. Kdo je pachatel a kdo oběť? Při řešení případů domácího násilí vstupujete jako profesionálové do stresového a obvykle nepřehledného prostředí. Zde jsou typické charakteristiky obětí a pachatelů domácího násilí, které vám mohou pomoci lépe se v něm zorientovat. 5 Jak mluvit s pachatelem domácího násilí? Nepřistupujte na jeho zlehčující pojmenování: hádka, neshoda, konflikt. Zdůrazněte vážnost situace a mluvte o násilí. Násilníci se často snaží své chování vysvětlovat a ospravedlňovat, například žárlivostí, alkoholem či nepořádností ženy. Snaží se u vás najít porozumění. Pokud ale vidíte, že spáchal násilí, dejte mu najevo, že jeho chování se nedá ničím takovým omluvit. 6

5 OBĚŤ Ze statistických údajů vyplývá, že 92 % 98 % obětí domácího násilí jsou ženy. Oběti domácího násilí se při kontaktu s policií chovají obvykle jinak než oběti poškozené cizím pachatelem. Jejich ochota spolupracovat s policií kolísá. Může se stát, že žena, která zavolala policii, bude po vašem příjezdu tvrdit, že se nic nestalo a že si vyšetřování nepřeje, nebo podá trestní oznámení a zanedlouho je zase stáhne. Tato žena: je pod obrovských psychickým tlakem, zdeptaná a postrádá jakoukoli sebedůvěru (v naprosté většině případů totiž trpěla násilím už dlouho před tím, než se rozhodla vyhledat pomoc policie) násilník jí možná vyhrožuje ještě větším ubližováním nebo útokem na děti I když se to zdá nepochopitelné, oběť může násilníkovi dokonce pomáhat. Někdy to vypadá, že s ním ve všem souhlasí a brání ho. Může spolu s pachatelem najednou stát proti jednajícímu policistovi/policistce. PROČ? Představte si, že vás začne týrat člověk, který vám byl kdysi nejbližší. Také tomu nebudete chtít uvěřit. Oběť je velmi často zastrašována ( pokud řekneš něco policii... ) a pociťuje obrovský strach o sebe a své děti. V situaci týrání blízkou osobou se velmi často stává, že oběť pociťuje závislost na svém trýzniteli a myslí si, že bez něho nebude schopná žít. Tuto nepřiměřenou vazbu mezi trýznitelem a jeho obětí nazýváme stockholmský syndrom. Dlouhodobé setrvávání v násilném vztahu mění chování a prožívání všech obětí, u těchto lidí lze pozorovat takové způsoby chování a myšlení, které psychologové pojmenovali jako naučená bezmocnost a beznaděj. Je to situace, kdy oběť již rezignovala na svou situaci a nehledá únikovou cestu. K této situaci často přispívají i negativní zkušenosti s předchozími neúspěšnými intervencemi policie a ostatních institucí. 7 Žena, která se stala obětí domácího násilí, je většinou ekonomicky závislá na svém muži a nemá kam odejít do bezpečí. Oběť často žije v izolaci. Pachatel systematicky ničí její vztahy s okolím nedovoluje jí setkávat se s přáteli a s rodinou. Oběť je pak osamělá a může se na násilníkovi stát závislou. I v rodinách, kde dochází k násilí, může násilník vzít ženu na výlet nebo jí koupit dárek. To ji mate a vyvolává touhu zažít to častěji, odpustit mu a na všechno zlé zapomenout. I když se nám její chování může zdát divné, nezapomínejme, že oběť nikdy s násilím nesouhlasí. Hledá jen nejrůznější pro nás třeba nepochopitelné způsoby, jak se násilí vyhnout. Oběť se ke svému trápení stydí přiznat. Bojí se, že by ji okolí obvinilo, že neuměla vytvořit domácí pohodu, že provokovala, nedokázala před násilím ochránit děti Proto se často i mnoho let nechá trápit, bít a ponižovat. Měla jsem děsně pochroumané sebevědomí. Vlastně ho mám stále. Udělal ze mě hadr na podlahu, bez vlastní vůle. Přitom jsem bývala energická, měla jsem hodně koníčků, měla jsem spoustu přátel, ale o všechny jsem přišla Já jsem se vlastně chovala, jako by se nic nestalo, viděla jsem svět jeho očima. (Dagmar, 29 let) Oběťmi domácího násilí mohou být také: Ženy s psychickým nebo tělesným postižením Ten, kdo jim způsobuje násilí, je často také opatruje, takže jsou na něm takřka životně závislé. Bojí se, že když řeknou pravdu o násilí, které se jim děje, nebude se o ně mít kdo postarat. Ženy se závislostí Některé týrané ženy požívají alkohol nebo léky, aby dokázaly život s násilím snést, aby z něj alespoň na chvíli unikly. To, že jsou závislé, tedy neznamená, že si vymýšlejí a zkreslují situaci. Naopak, potřebují pomoc tím spíše, protože nevědí, kudy kam. 8

6 Cizinky I cizinky mají podle zákonů České republiky právo na to, aby jim policie poskytla ochranu. Zde je důležité zapojit do případu tlumočníka; jde-li o násilí na ženách, měla by tlumočit žena. Život v cizím prostředí činí cizinky bezradnějšími a bezbrannějšími vůči násilí. Neznají jazyk a nevědí, kam se obrátit s žádostí o pomoc. Policie sehrává při pomoci těmto ženám klíčovou roli. Staré ženy Některé ženy jsou oběťmi domácího násilí po mnoho let až do stáří. Mohou být týrány svými partnery, ale často se k nim chovají násilnicky také jejich děti. Tyto ženy mají často pocit, že v jejich věku je na nějaké změny už pozdě a setrvávají tak ve své zoufalé situaci. Potřebují vaši důvěru a trpělivost. Jak mluvit s obětí domácího násilí? Když se oběť rozhodne oznámit domácí násilí na policii, doufá, že: jí policisté/policistky uvěří budou brát násilí, o kterém hovoří, vážně projeví pochopení pro její situaci a budou s ní zacházet s porozuměním dají muži jasně najevo protiprávnost jeho chování jí poskytnou informace o jejích právech a o zařízeních, která jí mohou pomoci (jejich seznam najdete na konci této brožury) ji ochrání, když se rozhodne násilníka opustit bude moci policii v případě potřeby zavolat znovu U Dejte postižené ženě najevo, že jí chcete pomoci, aniž byste jí nabízeli unáhlená řešení, jako je okamžitý odchod od muže, rozvod, atd. Policie zasahuje Zásahy proti násilí v rodině pro vás mohou být velmi těžké a frustrující. Často je potřeba zásahy i vícekrát opakovat. Pokud se domácí násilí vyhrotí natolik, že je přivolána policie, je situace zcela jistě velmi vážná a nikdo by ji neměl podceňovat. Vyústěním domácího násilí může být i vražda. U 43 zákona o Policii ČR ukládá policii poskytnout v rozsahu své působnosti pomoc každému, kdo se na ni obrátí. Výjezdy k případům násilí v rodině by měly mít vždy přednost (například před krádežemi), protože se jedná o útok proti životu a zdraví osob. I když se stanete svědkem domácího násilí v době, kdy jste mimo službu, máte podle 7 zákona o Policii ČR povinnost zasáhnout. Hlavním cílem každé policejní intervence je zajistit ochranu majetku, zdraví a život oběti. Na druhé straně byste neměli zapomínat na své bezpečí. Násilník se ve svém bytě cítí jistý a může být nebezpečný. Jakákoliv žena třeba i ve vašem blízkém okolí se může stát obětí domácího násilí. Zkuste proto jednat tak, jak byste to v takovém případě sami/y očekávali/ ly od Vašeho kolegy či kolegyně. 9 10

7 Pro dispečery tísňového volání Od oznamovatele/oznamovatelky zjistěte tyto informace: 1) bude nutná lékařská pomoc? 2) je násilník stále přítomen? 3) je násilník ozbrojen? NE ANO! JE NUTNÉ OKAMŽITĚ ZASÁHNOUT! zeptejte se: jak se násilník jmenuje? vyhrožoval dalšími útoky? kde se může teď nacházet? jaký je jeho vztah k oběti? ví, že byla přivolána policie? je na místě činu něco, co by mohlo ohrozit bezpečí policistů/policistek? je násilník pod vlivem alkoholu nebo drog? kdo další je na místě? Jsou tam děti? Zdůrazněte, ať před příjezdem policie v bytě nikdo nic neuklízí jde o důkazní materiál! Pokud trestný čin trvá, snažte se oznamovatele/oznamovatelku udržet na telefonu, aby bylo jasné, jestli je oběť v bezprostředním ohrožení když to není možné, zkuste volat zpět, ale nejdříve se zeptejte, jestli to oběť ještě více neohrozí. výjezd k domácímu násilí Voláním zpět oběť psychicky podpoříte a pro zasahující policisty/policistky můžete zjistit další důležité informace. Jednou započatý zásah nerušte, ani kdyby bylo oznámení dodatečně odvoláno. Oběť mohla být ke zrušení žádosti donucena a možná je teď ještě ve větším nebezpečí. 12

8 Podle možností by měla být při výjezdech k domácímu násilí přítomna vždy jedna policistka, která by pak vedla výslech oběti. Podceňovat nelze také situaci, kdy na policii volají nezletilé děti. Důvodem může být to, že oběť je v tu chvíli bezprostředně napadána a nemůže k telefonu. Pro zasahující policisty / policistky Před odjezdem Zjistěte od dispečera, který nouzové volání přijímal, co nejvíce informací o případu. Po cestě Ještě před příjezdem na místo činu si rozdělte role: kdo bude jednat s obětí a kdo s násilníkem? kdo bude spíše v roli záložníka a bude celou situaci jistit? Na místě činu Abyste mohli ochránit týranou ženu a případně i její děti, je většinou nutné vstoupit do bytu. Pokud nebudete do bytu vpuštěni dobrovolně, dává vám zákon tyto možnosti: Do bytu můžete vstoupit, jestliže věc nesnese odkladu a vstup je nutný pro ochranu života, zdraví a jiných práv a svobod ( 83c trestního řádu, zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním). Je-li důvodná obava, že je ohrožen život nebo zdraví osoby, jsou policisté/policistky oprávněni byt nebo jiný uzavřený prostor otevřít, vstoupit tam a provést vše potřebné k odvrácení nebezpečí ( 21 zákona č.283/1991 o Policii ČR). Po předchozí marné výzvě je možné překonat odpor osoby, která by vstupu do bytu bránila ( 85a odst. 2 trestního řádu, zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním). V případě domácího násilí jsou tyto podmínky skoro vždy splněny! I kdyby se vám nakonec nepodařilo vstoupit do bytu, trvejte na tom, že chcete vidět oběť a mluvit s ní. Nespoléhejte na to, co vám řekne někdo jiný. 13 Po vstupu do bytu První kroky: je přítomný pachatel? oddělte ho od oběti, nejlépe jej odveďte do jiné místnosti je ozbrojený? zajistěte všechny zbraně, i takové, které nebyly použity, ale mohly by být nebezpečné násilník je nevypočitatelný byl někdo zraněn? zjistěte, kdo všechno je v bytě, zraněným poskytněte první pomoc a zavolejte lékaře Další kroky: Oddělený výslech Nedovolte pachateli ovlivňovat výpověď oběti, a to slovy ani pohledy! Oběti většinou v přítomnosti násilníka nevypovídají pravdu. Nevyslýchejte oběť na chodbě nebo jiném veřejném místě, bude to pro ni nepříjemné kvůli sousedům. I když budete oběť vyslýchat odděleně od násilníka, může se stát, že se ho najednou bude zastávat a bude popírat, že jí ubližoval. Pokud vidíte, že na sobě nese stopy násilí, nenechte se odradit od dalších otázek. Psychologové tento jev popsali jako tzv. stockholmský syndrom. Jde o to, že oběť hledá pro nás třeba nepochopitelné cesty, jak se vyhnout násilí. možná jí násilník vyhrožuje dalším ubližováním možná se k ní také občas chová dobře a ona se snaží uvěřit tomu, že násilí už nebude pokračovat možná jí tak dlouho zakazoval setkávat se s jinými lidmi, že se na něm stala závislou. Nyní se bojí, že jí ho policie odvede a ona zůstane sama. Snažte se dát oběti čas na uklidnění. Zkuste se jí ještě jednou zeptat, co se stalo. Je důležité, aby oběť uvěřila, že jí chcete pomoci. Domácí násilí je jednou z mála situací, při jejímž řešení je oběť prakticky pořád pod přímým vlivem pachatele a je tím samozřejmě ovlivněna. Pro další vyšetřování domácího násilí bude velmi důležitý váš záznam ze zásahu nebo protokol. 14

9 Co by mělo být v protokolu? Výpověď oběti Je důležité zeptat se: Co se dělo před příjezdem policie? Zažila oběť podobnou situaci už dříve, byla už někdy dříve napadena? POKUD ANO Kolikrát? Kdy se to asi stalo? Roste intenzita útoků násilníka? POKUD JSOU PŘÍTOMNY DĚTI Byly také ohroženy? Útočil na ně násilník? Byly přítomny násilí? Způsobil násilník oběti ještě nějaké další škody zničil jí například věci? Je možné, že oběť nebude schopna souvisle a srozumitelně mluvit. Může být v šoku, buďte k ní proto trpěliví. Vaše pomoc je pro ni nesmírně důležitá. Výpověď násilníka Vyslechněte jej odděleně od oběti. Pamatujte, že takovíto násilníci bývají mistry v zapírání a překrucování. Násilník se vás může snažit získat na svou stranu zachovejte si odstup. Dejte mu jasně najevo, že násilné činy jsou nepřípustné a mají právní následky. Nezapomeňte na děti! Pokud byly svědky útoku, vyslechněte také děti. I jejich popis situace je pro další vyšetřování velmi důležitý. Buďte trpěliví. Zeptejte se dítěte, jak se jmenuje, a oslovujte ho jeho jménem. Děti mohou být v šoku, i když se jich násilník ani nedotkl. Stačí, že se na násilí dívaly. Další svědectví Snažte se získat i svědectví dalších osob například sousedů. Zeptejte se jich, jestli se násilí v rodině odehrávalo i dříve. Důkazy Do protokolu popište: jestli byl někdo zraněn a jak jak vypadal byt? Byly tam stopy po násilném činu? jaké jsou hmotné škody? jak se chovali všichni zúčastnění? Se souhlasem oběti pořiďte fotodokumentaci jejích zranění a bytu. Informujte oběť nikoliv však v přítomnosti násilníka: že může na pachatele podat trestní oznámení Ale pozor: Nenuťte ji do toho ani ji neodrazujte. Musí se rozhodnout sama. Třeba na to potřebuje ještě nějaký čas. že může kontaktovat poradny nebo azylový dům, kde najde další pomoc. Dejte jí kontakty na tato zařízení. že je důležité, aby si nechala vyhotovit lékařskou zprávu s popisem zranění, pokud si je nechá ošetřit lékařem. Trestní oznámení Často se stává, že oběť domácího násilí sice podá trestní oznámení, ale potom vezme zpět souhlas k trestnímu stíhání (který je zde většinou nutný). Proč k tomu dochází? Vysvětlením je právě fakt, že oběť se většinou nemůže hned vymanit z vlivu pachatele nemá například prostě kam jít. Pachatel ji může přemlouvat nebo jí vyhrožovat dalším násilím. Když pachatel zůstane na svobodě a oběti se nepodaří odejít ze společné domácnosti, je pro ni velmi těžké nepodlehnout jeho nátlaku. Nezapomeňte, že zákon umožňuje v trestním stíhání pokračovat, jestliže je zřejmé, že nevydání souhlasu se stíháním nebo jeho pozdější stažení bylo učiněno v tísni, pod nátlakem, výhrůžkami, v závislosti nebo podřízenosti ( 163 a odst. 1 písm. d) trestního řádu)

10 Co ještě můžete pro oběť udělat? Promluvte s obětí o tom, zda je pro ni bezpečné zůstat v bytě. Jestliže má strach z dalšího násilí a chce byt opustit, měli byste ji podpořit a počkat na místě, než si sbalí nejdůležitější věci (např. kartičky zdravotní pojišťovny, smlouvy k bytu, pasy, čísla účtů, rodné listy, oddací list a jiné důležité dokumenty, náhradní klíče k bytu, náhradní oblečení, léky a předpisy, telefonní čísla a adresy rodiny, přátel, lékařů atd. viz seznam na konci brožury.) Nabídněte jí, že ji vezmete na policejní stanici a pomůžete jí zkontaktovat se s příbuznými, poradnou nebo azylovým domem. Můžete tak zabránit dalšímu násilí, které by se po odchodu policie mohlo ještě vystupňovat. Co vám při zásahu umožňuje zákon? odebrat násilníkovi zbraň ( 17 zákona o Policii ČR) omezit pohyb agresivního násilníka ( 16 zákona o Policii ČR) použít donucovací prostředky ( 38 zákona o Policii ČR) použít zbraň ( 39 zákona o Policii ČR) zajistit násilníka ( 14 zákona o Policii ČR) po odjezdu policie by mohl dále ohrožovat život oběti zadržet podezřelou osobu ( 76 trestního řádu) požadovat vysvětlení ( 12 zákona o Policii ČR) důležité je pravidlo odděleného výslechu oběti a násilníka nezapomeňte vyslechnout i sousedy a další přítomné osoby Policie má při provádění služebních zákroků a úkonů povinnost dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní a nepřipustit, aby osobám vznikla bezdůvodná újma. Při zákroku je třeba vyvarovat se veškerých slovních a jiných projevů, které by mohly oběť zraňovat nebo ponižovat ( 6 zákona o Policii ČR). Řešení domácího násilí není pro policistu/policistku jednoduchým úkolem. Pokud nechcete oběť zranit, pokuste se vcítit do její situace. Představte si, že nejde o neznámou osobu, ale o někoho z vašich blízkých. Myslete na to, že pravděpodobně trpí násilím již delší dobu. 17 Od 1. června 2004 má být zavedena do trestního zákona tato skutková podstata: 215a Týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě (1) Kdo týrá osobu blízkou nebo jinou osobu žijící s ním ve společně obývaném bytě nebo domě, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta. (2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým způsobem nebo na více osobách, nebo b) pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu. Tato skutková podstata by v sobě měla zahrnovat výše uvedené jednání, ke kterému v rámci domácího násilí dochází. Ve většině případů už tedy nebude třeba stíhat jednotlivé útoky jako ublížení na zdraví a podobně. Tato skutková podstata v sobě nezahrnuje zejména situace, kdy pachatel a oběť spolu nežijí, oběť je však ze strany pachatele neustále pronásledována a napadána. V době vzniku této brožury však ještě zbývá, aby tuto novelu schválil Senát a podepsal prezident. Do doby účinnosti této novely a zřejmě i potom budou některé činy spáchané v rámci domácího násilí spadat pod následující skutkové podstaty: 197a násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci (vzbuzení důvodné obavy) 221 ublížení na zdraví (úmyslné) 222 ublížení na zdraví (úmyslné těžká újma) 231 omezování osobní svobody 232 zbavení osobní svobody 235 vydírání 237 útisk 238 porušování domovní svobody 241 znásilnění Vůči dětem se pachatelé domácího násilí mohou dopustit zejména těchto trestných činů: 215 týrání svěřené osoby 217 ohrožování mravní výchovy mládeže 18

11 V případech domácího násilí dochází zejména k těmto přestupkům (zákon č. 200/1990 Sb.): 49 přestupky proti občanskému soužití 28 odst. 1 písm. e) přestupky na úseku sociálních věcí (ve vztahu k dětem) Na závěr Podpořte v rámci svého pracoviště další odborné vzdělávání týkající se problematiky domácího násilí. Pracovnice a pracovníci poraden pro oběti domácího násilí mají zájem o spolupráci a výměnu zkušeností. U Násilí v rodinách bude možné zabránit jen tehdy, když se jednotlivé instituce budou v jeho řešení doplňovat a budou navzájem spolupracovat. bezpečnostní balíček Co všechno může obsahovat e 19 rodné listy (vlastní, dětí) doklady o očkování kartičky zdravotní pojišťovny vkladní knížky oddací list popř. doklad o rozvodu, rozhodnutí soudu povolení pobytu v zemi (u cizinek) čísla účtů pasy nějaké peníze doklady k bytu, domu (smlouvy...) náhradní klíče důkazní materiál o násilí léky a předpisy kreditní karty doklady o pojištění oblečení, hračky pro děti řidičský průkaz školní a zdravotní záznamy telefonní čísla a adresy rodiny, přátel, lékařů 20

12 ( kontakty Bílý kruh bezpečí Duškova Praha 5 tel.: fax: Linka pro oběti domácího násilí DONA: RIAPS Chelčického Praha 3 tel.: Centrum krizové intervence tel.: Organizace pomáhající obětem domácího násilí PRAHA ROSA Informační a poradenské centrum pro ženy-oběti domácího násilí Podolská Praha 4 tel./fax: , Krizová linka: (pouze adresa centra, azylové ubytování je utajené) Psychosociální centrum Acorus tel.: ProFem o.p.s. tel./fax: Linka právní pomoci pro ženy-oběti násilí: , každou středu 18:30-20: BRNO Poradna pro ženy v tísni (Liga lidských práv) tel.: SOS linka: (7:00-22:00). Bílý kruh bezpečí Slovinská Brno tel.: HAVÍŘOV Slezská diakonie Poradna ELPIS tel.:

13 OLOMOUC Bílý kruh bezpečí Na Vozovce Olomouc tel.: , OSTRAVA DONA Centrum Bílého kruhu bezpečí Ul. 28. října Ostrava tel./fax: & použitá literatura PARDUBICE Bílý kruh bezpečí Pospíšilovo nám Pardubice 3 tel: PLZEŇ Bílý kruh bezpečí Americká ul Plzeň tel: Konať proti násiliu na ženách. Pro Familia, Humenné a Aspekt, Bratislava Policejní intervence v případech domácího násilí. Policejní presidium v Berlíně, překlad na webových stránkách ProFem o.p.s. JUDr. Jiřina Voňková, CSc., Mgr. Markéta Huňková, Mgr. Iva Čacká-Pavlíková: Domácí násilí v České republice v roce 2002 z pohledu práva. Na webových stránkách ProFem o.p.s. Pomoc obětem domácího násilí. Bílý kruh bezpečí, Praha Marie Vavroňová, Zdeňka Prokopová: Přežila jsem Výpovědi týraných žen. Rosa, Praha TRUTNOV Most k životu tel./fax:

14 Poznámky: Vydala: tel.: fax: Autorky: Alice Szczepaniková, Martina Žáková, Hana Langhansová Editorka: Martina Žáková Grafická úprava a sazba: Dušan Rosenbaum, NESEHNUTÍ Brno Jazykové korektury: Míla Palánová 2004 Liga lidských práv Vydáno díky podpoře: Brožura vyšla ve spolupráci s Partners Czech Praha za přispění Levi Strauss Foundation USA.

Domácí násilí. www.persefona.cz. norway grants. Kde Persefonu najdu? Brno centrální kancelář Adresa: Persefona o. s. Jiráskova 8 Brno, 602 00

Domácí násilí. www.persefona.cz. norway grants. Kde Persefonu najdu? Brno centrální kancelář Adresa: Persefona o. s. Jiráskova 8 Brno, 602 00 Kde Persefonu najdu? Brno centrální kancelář Adresa: Persefona o. s. Jiráskova 8 Brno, 602 00 Mobilní linka: 737 834 345 (v pracovní dny 9:00-17:00) Pevná linka: 545 245 996 (v pracovní dny 9:00 17:00)

Více

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVI UNIVERZITY Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE. Domácí násilí vybrané trestněprávní problémy

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVI UNIVERZITY Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE. Domácí násilí vybrané trestněprávní problémy PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVI UNIVERZITY Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Domácí násilí vybrané trestněprávní problémy Helena Lehká Akademický rok 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Domácí násilí jako jeden ze sociálně patologických jevů dnešní rodiny Marie Netolická Bakalářská práce 2011 Prohlašuji Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Domácí násilí v České republice v roce 2002 z pohledu práva

Domácí násilí v České republice v roce 2002 z pohledu práva Projekt profem o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2, tel. 02/2491 7224, e-mail: info@profem.cz Domácí násilí v České republice v roce 2002 z pohledu práva Praha, březen 2002 Autorky: JUDr. Jiřina Voňková,

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Kód oboru: Sociální pracovník 7502R022 Název bakalářské

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 LENKA ČERNÁ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 LENKA ČERNÁ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 LENKA ČERNÁ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Domácí násilí páchané na ženách Přiblížení

Více

Domácí násilí problém současné společnosti

Domácí násilí problém současné společnosti Bankovní institut vysoká škola, a.s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních věcí Domácí násilí problém současné společnosti Bakalářská práce Autor: Martina Mokrošová Ekonomika a management

Více

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ (Pevné desky) UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ práce Brno 2010 Bc. Josefa Jelínková UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH

Více

pracovníci Občanské poradny Nymburk, o.s. a pracovníci Občanské poradny Beroun

pracovníci Občanské poradny Nymburk, o.s. a pracovníci Občanské poradny Beroun Brožura Co dělat, když? Rady a informace pro oběti násilí a trestných činů vznikla v rámci projektu č. CZ.04.1.05/3.2.04.4/5342 Vytvoření poradenských center pro pomoc obětem násilí a trestných činů ve

Více

Ochraňte seniory před násilím

Ochraňte seniory před násilím Ochraňte seniory před násilím ROSA, 2013 2 Vydala: ROSA centrum pro týrané ženy, Podolská 242/25, Praha 4 v roce 2013 v rámci projektu Umění říci Ne, za podpory grantu prevence kriminality Ministerstva

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Kvalita a dostupnost sociálních služeb pro oběti násilí v regionu, kde žiji DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové

Více

p r á v n í m i n i m u m p r o l é k a ř e 3. a k t u a l i z o v a n é v y d á n í

p r á v n í m i n i m u m p r o l é k a ř e 3. a k t u a l i z o v a n é v y d á n í D o m á c í n á s i l í p r á v n í m i n i m u m p r o l é k a ř e 3. a k t u a l i z o v a n é v y d á n í profem, o. p. s. konzultační středisko pro ženské projekty Tato publikace vychází za podpory

Více

Sborník textů zaměřených na problematiku domácího násilí

Sborník textů zaměřených na problematiku domácího násilí Domaci_nasili12-3-print.indd 1 3/13/2010 6:08:30 PM Domaci_nasili12-3-print.indd 2 3/13/2010 6:08:30 PM Sborník textů zaměřených na problematiku domácího násilí Příspěvky zazněly na setkáních interdisciplinárního

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta................... 4 Výpisy z usnesení rady........................ 5 Výpis z usnesení zastupitelstva.................

Více

Poslání krizové intervence v rámci domácího násilí

Poslání krizové intervence v rámci domácího násilí UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Poslání krizové intervence v rámci domácího násilí DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Dagmar Pitnerová,

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 11. Profesní poradenství specifickému uživateli uživatel čelící domácímu násilí Profesní poradci se ve své praxi setkávají s různými typy uživatelů. Základním cílem tohoto osvědčeného postupu je poskytnout

Více

S tebou NE! Průvodce bezpečnější prací v sexbyznysu

S tebou NE! Průvodce bezpečnější prací v sexbyznysu Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce www.swiss-contribution.cz S tebou NE! Průvodce bezpečnější prací v sexbyznysu Jste to vy, kdo by si měl určovat pravidla hry. Podpořeno z Programu švýcarsko-české

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha

Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Domácí násilí jako sociálně patologický jev z pohledu trestního práva Bakalářská práce Autor : Vedoucí práce: Eva Komosná Právní administrativa

Více

Téma: Domácí násilí na mužích

Téma: Domácí násilí na mužích Tato práce vznikala ve školním roce 2007/2008 jako Absolventská práce na Evangelické akademii Praha, Vyšší odborné škole sociální práce. Vedoucí mé práce byl PhDr. Vladimír Mašát a oponentkou Mgr. Jindřiška

Více

Informační oblasti středočeského kraje. Obsah

Informační oblasti středočeského kraje. Obsah Obsah Informační oblasti středočeského kraje 1. Bezdomovectví... 3 1.1. Charakteristika... 3 1.2. Adresář organizací... 8 2. Chudoba... 9 2.1. Charakteristika... 9 2.2. Zajímavé odkazy... 10 3. Domácí

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Penitenciární péče Kód oboru: 7502R023 Název bakalářské

Více

Systém pomoci v oblasti domácího násilí

Systém pomoci v oblasti domácího násilí OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Systém pomoci v oblasti domácího násilí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Vedoucí práce: Monika Benešová Mgr. Eliška Lindovská

Více

Dítě ohrožené domácím násilím

Dítě ohrožené domácím násilím Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva Diplomová práce Dítě ohrožené domácím násilím Denisa Fikrlová 2011/2012 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Dítě ohrožené domácím

Více

DÍTĚ NA ÚTĚKU. Kateřina Hellebrandová

DÍTĚ NA ÚTĚKU. Kateřina Hellebrandová Kateřina Hellebrandová 1 DÍTĚ NA ÚTĚKU Publikace vyšla s podporou projektu Evropské unie Bc. Kateřina Hellebrandová, 2005 Sdružení Linka bezpečí, 2005 Vzdělávací institut ochrany dětí, 2005 2 OBSAH ÚVOD

Více

Rady policie ČR a informace o prevenci. Děti a mládež

Rady policie ČR a informace o prevenci. Děti a mládež ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ 2011 Rady policie ČR a informace o prevenci Děti a mládež Jak zajistit bezpečí pro děti 1 Šikana 2 Drogy 4 Senioři Podvody na seniorech 5 Násilí

Více

Systém ochrany před domácím násilím v České republice, Rakousku, Itálii a Velké Británii. Příklady dobré praxe a nabídka pomoci obětem násilí v rodině

Systém ochrany před domácím násilím v České republice, Rakousku, Itálii a Velké Británii. Příklady dobré praxe a nabídka pomoci obětem násilí v rodině Systém ochrany před domácím násilím v České republice, Rakousku, Itálii a Velké Británii Příklady dobré praxe a nabídka pomoci obětem násilí v rodině Výměnou zkušeností k efektivní pomoci Publikace vznikla

Více

Průvodce na cestě k rovnosti žen a mužů. (pracovní sešit)

Průvodce na cestě k rovnosti žen a mužů. (pracovní sešit) Průvodce na cestě k rovnosti žen a mužů (pracovní sešit) Vydalo NESEHNUTÍ Brno, v Brně 2005. (druhé aktualizované vydání) Text: Kateřina Plesková, Petr Frank, Michaela Bosáková, Denisa Kuglerová Ilustrace:

Více

Krizový plán školy co dělat, když:

Krizový plán školy co dělat, když: Základní škola a Mateřská škola Václava Havla Žďárec, okres Brno venkov Krizový plán školy co dělat, když: Postup při podezření na šikanu Definice šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Anketa. Nahla. Text:Dana Kalistov Foto: Michal Kalista. Obsah. Slovo šéfredaktorky. 2 - Zaost eno: Rozhovor s panem Milošem, obětí domácího násilí.

Anketa. Nahla. Text:Dana Kalistov Foto: Michal Kalista. Obsah. Slovo šéfredaktorky. 2 - Zaost eno: Rozhovor s panem Milošem, obětí domácího násilí. Slovo šéfredaktorky Dobrý den, hlavním tématem druhého čísla časopisu REVERS je domácí násilí. Domácí násilí již není společenské tabu několik let. O jeho existenci většina z nás ví, někteří více, než

Více

Téma: Domácí násilí SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA 2/2006

Téma: Domácí násilí SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA 2/2006 POSLÁNÍM ČASOPISU SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost české a slovenské společnosti řešit životní problémy lidí prostřednictvím sociální práce, podporovat kvalitu sociální práce a

Více