Aktuálně Opravený betlém byl opět spuštěn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuálně Opravený betlém byl opět spuštěn"

Transkript

1 23/ ročník Aktuálně Opravený betlém byl opět spuštěn z radnice Starosta Sušice Petr Mottl a místostarostka Věra Marešová se 4. prosince v Plzni zúčastnili setkání starostů Plzeňského kraje. Ke 160 představitelům obcí promluvil hejtman Plzeňského kraje Miroslav Šlajs a seznámil je s aktuální problematikou této oblasti. Na výroční členské schůzi Svazu zdravotně postižených v Sušici, která se konala 5. prosince, byli za město přítomni Mgr. Miroslava Šafaříková a Bc. Petr Mottl. Starosta přítomné informoval o připravovaných projektech na příští rok. Rada města rozšířená o zastupitele projednala 3. prosince návrh rozpočtu na rok prosince pak poslední letošní zastupitelstvo návrh schválilo. Podrobnosti přineseme v příštím vydání SN. Ve čtvrtek 11. prosince se na radnici sešla bezpečnostní rada a řešila aktuální připravenost města na krizové situace. Rada města na svém zasedání 15. prosince schválila jmenování členů poradních orgánů města (např. bytovou, školskou, sportovní komisi). Krásné Vánoce plné pohody, hodně zdraví a osobních i pracovních úspěchů v roce 2015 a ať se daří nám všem i našemu krásnému městu, přeje čtenářům starosta Sušice Petr Mottl a dodává: S konkrétními záměry města, které vycházejí ze schváleného rozpočtu na příští rok, vás seznámíme v lednovém vydání SN. Děkuji také všem občanům za spolupráci a podnětné připomínky při správě a rozvoji města. foto ED Slavnostní znovuotevření sušického mechanického betlému proběhlo ve středu 11. prosince v Muzeu Šumavy. V nadcházející vánoční čas se tak mohou děti i dospělí opět přijít pokochat mistrovským dílem Pavla Svobody, Karla Tittla a několika dalších řezbářů, kteří tento betlém v roce 2004 vytvořili. 10 let v životě betlémů není dlouhá doba, přesto si ten sušický získal už věhlas po celé zemi a dnes patří mezi nejznámější a nejvyhledávanější v republice. Bylo to patrné právě v tomto čase, kdy byl po více než půl roce opraven. Přijeli novináři i několik televizních štábů. ČTK o něm přinesla zprávu a Česká televize, která už kdysi natočila dokument o jeho vzniku, odvysílala reportáž. Jak jsme informovali v minulém čísle, ještě nedávno nebylo ale vůbec jasné, zda se betlém znovu rozhýbe. Jeho oprava se stala velkým oříškem. Konstruktér mechanických částí a řezbář pohyblivých figurek Pavel Svoboda v květnu náhle zemřel a nezanechal po sobě žádné schéma, či manuál elektrického zapojení a mechanických zařízení. Nakonec se přece jen podařilo sehnat tři dobrovolníky řezbáře, modeláře a elektrikáře kteří se, každý svým nezaměnitelným dílem, podíleli na opravě betlému. V malém prostoru jeho zákulisí strávili bezpočet hodin Pavel Svoboda a 10. prosince se mohli konečně vítězně narovnat. Betlém se znovu rozběhl potůček vody roztočil mlýnské kolo, vorař připlouval po řece, dílny a obchody se rozsvítily, mnoho postav se ujalo svého zaměstnání a hodiny na miniaturní sušické radnici začaly opět ukazovat správný čas. Při příležitosti oficiálního uvedení do provozu se v novém sále muzea sešli tvůrci i příznivci unikátního betlému. V čele sálu dominoval malý dřevěný skříňový betlém, poslední ucelené dílo Pavla Svobody (viz. foto vpravo dole). Dokonalou vánoční atmosféru navodila dvěma koledami děvčata SDS pod vedením Andrey Sušilové a na plátně byly promítány detaily znovuzrozeného betlému. Ředitelka muzea Mgr. Zdeňka Řezníčková nejprve přivítala paní Olgu, vdovu po Pavlu Svobodovi, starostu Sušice Petra Mottla, spolutvůrce betlému Karla Tittla a trojici odborných opravářů modeláře Karla Hájka, elektrikáře Václava Vopaleckého a opraváře-řezbáře Václava Svobodu, kterým upřímně poděkovala za nezištnou pomoc. V proslovu pak připomněla historii vzniku jesliček, zdůraznila rychlost jeho stav- Předvánoční poděkování Vážení spoluobčané, jsem potěšena, že mohu i letos, stejně jako v loňském roce, na tomto místě a z této pozice, vyslovit poděkování. Vrátím se ještě v čase o dva měsíce zpátky a děkuji vám všem, kteří jste přišli a dali své hlasy v komunálních volbách. Pravděpodobně není každý s výsledky úplně spokojen, ale vše proběhlo správně podle demokratických principů. Přála bych si, aby si všichni při adventním rozjímání, uvědomili, jaký společný dar jsme před dvaceti pěti lety dostali. Byla to příležitost vyjít cestou svobody a demokracie. Tato cesta není jednoduchá a vlastně nemá žádný konec. Tady je výstižné úsloví, že cesta je cíl. Poděkování patří těm, kteří nás společně po této cestě stále posouvají vpřed. A nejsou to jen ti, jejichž jména a tváře jsou všeobecně známé, jsou to naopak řady nenápadných poctivých a snaživých lidí, kteří zodpovědně dělají svou práci, kteří vychovávají své děti v duchu morálních tradic. Dále chci říct, že jsem si plně vědoma toho, že úspěchů, kterými jsme se prezentovali před komunálními volbami, ve kterých jsme opětovně kandidovali, bychom nedosáhli bez mnoha dalších lidí. Je to především tým pracovníků sušické radnice, jímž patří velký dík. Věřím, že mi ostatní prominou, když za všechny uvedu pouze jedno jméno. Děkujeme Ti, Dášo Jíchová (Nováková). Jsem přesvědčená, že bez Dášiny kreativity, vůle a důslednosti by nebyl proměněn Santos, nebylo by nové kino, nestálo by Komunitní centrum nebo by město neprotkala svými stezkami sušická Pavučina. Naším závazkem je, po další čtyři roky, město dobře spravovat a pokračovat v započaté cestě rozvoje Sušice, města příznivého pro obyvatele a vstřícného pro návštěvníky. Vystavět skutečnou bránu Šumavy. Děkujeme vám všem, kteří k tomu přispíváte. Milí sušičtí občané, přeji vám spokojený rok 2015, dvacátý šestý rok na cestě svobody a demokracie. Ing. Věra Marešová, místostarostka by (pouhých 10 měsíců) i fakt, že Pavel Svoboda betlém dále rozšiřoval a opravoval. Sláva betlému se donesla i k papežovi a ten oba tvůrce požádal o zhotovení jesliček. Ty od roku 2008 zdobí Vatikán. Sám Pavel Svoboda v poslední době plánoval větší rekonstrukci mechanického betlému, ale nestihl jí už zrealizovat. Na závěr všem třem opravářům osobně poděkovala. Za město, které je majitelem betlému, promluvil k opravářům starosta Petr Mottl: Jménem svým i všech občanů a návštěvníků bych vám chtěl poděkoval za to, že jste betlému znovu dokázali vdechnout život. Je to nádherné dílo, kterým se město bude ještě dlouho chlubit. Děkuji, že jste dali nám všem takový krásný vánoční dárek. Dále se slova ujal Karel Hájek, který betlém přečetl nejdříve a sestavil schéma a rozvrhl opravy. Řekl, že to pro město udělali rádi, a že se toho úkolu zhostili i kvůli Pavlu Svobodovi. Přiblížil postup oprav, kdy často řešili složité situace a dodal, že je na bet- Sušice brána Šumavy lému potřeba udělat ještě mnoho práce. Po té se všichni odebrali k betlému a starosta předal ovladač paní Svobodové, která betlém slavnostně spustila. Při této příležitosti muzeum také vystavuje neznámé dílo z pozůstalosti Pavla Svobody do betlému nezařazené figury, přípravné kresby a náčrty a poslední nedokončené řezbářské práce. Eduard Lískovec Betlém se spouští v tomto čase: út so: 1000, 1100, 1400, 1500, 1600 hod. ne: 1000 a 1100 hod. Štědrý den a zavřeno 1. ledna 2015: 1400, 1500, hod. Cena 7,00 Kč foto Věra Marešová JEN S NAŠÍ TELEVIZÍ PŘESKOČÍTE REKLAMU 44 PROGRAMŮ 30 Mb/s b/s b/ INTERNET NET 680 0, Kč/měsíčně Tuto sošku už Pavel Svoboda nedořezal. foto ED NOVĚ PO CELÉ * SUŠICI VČETNĚ ÝCH DOMŮ NN DI RO V OLEJTE ZDARMA * dle dostupnosti technologie

2 strana 2 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA SOŠ A SOU V SUŠICI Každým rokem na podzim organizujeme na naší škole akci zvanou Den otevřených dveří. Letos onen Den připadl na pátek 28. listopadu. Vybočili jsme ze svého rutinního pátečního rozvrhu a již od ranních hodin zpřístupnili prostory školy široké veřejnosti. Slovo škola má u nás trochu širší rozměr zahrnuje totiž kromě dvou budov (jedné U Kapličky a druhé v Poštovní ulici) také prostory dílen v těsné blízkosti hlavní budovy, domov mládeže s moderním sportovním areálem a nově vybavená střediska praktického vyučování. Navštívit vše je tedy časově poněkud náročné, nabídli jsme proto našim hostům okružní jízdu s průvodcem se zastaveními na všech pracovištích. Co bylo možné zhlédnout? V učebnách byly připraveny prezentace oborů s názornými ukázkami činností a praktických dovedností. Bylo možné vstoupit i do interaktivní výuky, zasednout s našimi žáky do lavic a zapojit se spolu s nimi do nejrůznějších aktivit. Naši budoucí žáci si sami mohli vyzkoušet laminování v nové odborné učebně Technologie plastů. Je pro nás velkou odměnou, že naše pozvání přijaly desítky žáků základních škol spolu se svými rodiči a že mezi nimi byli i tací, kteří k nám vážili cestu ze vzdálených míst. Doufáme, že se všem u nás líbilo a že Den otevřených dveří splnil svůj účel pomoci našim hostům při volbě vhodného typu středoškolského studia. Uvědomujeme si, že toto životní rozhodnutí je vskutku náročné. Obnáší v sobě totiž odvahu opustit něco důvěrně známého a vykročit do neznáma. Naší snahou bylo ukázat, že tento neznámý prostor je příjemně obydlen a obsahuje vše potřebné k tomu, aby od nás po absolvování tříletého nebo čtyřletého studia odcházeli mladí lidé, kteří jsou kvalitně připraveni pro svůj budoucí profesní život. Děkujeme tedy všem, kdo nás v pátek navštívili a chtěli bychom zároveň všechny zájemce o odborné středoškolské vzdělání pozvat na další Den otevřených dveří, který se bude konat tentokrát již za běžného provozu školy v novém roce 9. ledna. -ik- Setkání v družině ZŠ Dne 28.listopadu jsme se sešli ve školní družině na ZŠ TGM Komenského 59 na již tradičním předvánočním setkání dětí a rodičů při výrobě drátěných ozdob. Nachystané byly nejen barevné dráty a drátky, ale i skleněné korálky různých velikostí, kleště na štípání, ohýbání a zase rovnání, a také nechybělo malé občerstvení. Už zbývala jen zručnost a té si každý přinesl dostatek. Po krátké ukázce, kterou si připravily vychovatelky ŠD, se s chutí všichni pustili do práce. Pod rukama drátenic a dráteníků se objevila různá kolečka,srdíčka a jablíčka rozličných barev a velikostí přizdobená třpytivými korálky. Každý do výrobku vložil nejen svůj um, ale i dobrou náladu, která k nám během tvoření přišla. Nebylo ani poznat, zda rodiče pomáhají dětem či děti rodičům. Všichni si odnášeli hotový výrobek a ti, co měli ještě další rozdělaný, nesmutněli. Vždyť je příjemné se v předvánočním shonu na chvilku zastavit a se svými nejbližšími doma ozdobu společně dokončit a pověsit třeba na stromeček. Odpoledne se nám vydařilo a za rok se opět těšíme na shledanou při vánočním kouzlení.a co nás bude čekat? To je překvapení. vychovatelky a žáci ŠD Kaleidoskop Dlouhoveský MIKULÁŠ Celá škola v Dlouhé Vsi žije adventní dobou a přípravou na Vánoce. Začalo to vánočním jarmarkem, rozsvícením vánočního stromu, mikulášskou nadílkou. Tuto dobu ukončíme vánočními besídkami ve školce a škole. Děkuji rodičům, Den řemesel Na Základní praktické škole Komenského 59, která je odloučeným pracovištěm ZŠ T. G. Masaryka, se stalo tradicí pořádání tzv. Dnů řemesel, kdy děti vyrábějí něco hezkého a netradičního. A tak v pátek 28. listopadu byl celý den zasvěcen tvoření. Děti si mají možnost sami vybrat, co chtějí tvořit, a následně si v dané řemeslné dílničce svůj vybraný předmět vyrobit. Nabídka byla opět zajímavá a vánočně laděná. V jedné třídě si děti vyrobily pěkný adventní věnec. Přítomní jej vytvořili z polystyrenového kroužku, který ozdobili vatovými tampony a mašličkami místo svíček, aby bylo možno věneček pověsit i na dveře. Věneček byl krásný a jistě udělá radost všem obdarovaným. V další dílničce si děti sestavily sněhuláka, mimochodem velmi žádaného, zatím jen pomocí polystyrenových koulí, látek, drátků, špejlí a papírů. A byla to vlastně Dostaveníčko s rodiči a dětmi Tak jsme se opět sešli ve středu odpoledne 27. listopadu na předvánočním tvoření v naší školní družině Pampeliška. Na programu tentokrát byla výroba košíků z papírových ruliček. Každá maminka si přinesla vlastní krabičku a několik prádelních kolíčků a společně se svou ratolestí začala plést košíček. Samozřejmě před vlastním pletením předcházela příprava. Stříhal se papír na dno a lepily se vodící ruličky. Při proplétání ruliček musely maminky sponzorům a všem, co pomáhají naší škole a přeji, příjemné prožití vánočních svátků. V novém roce všechno dobré a zdraví. Našim dětem i žákům krásné prožití vánočních prázdnin. ředitelka školy Mgr. Kristina Popelová malá příprava na to, až si děti budou moci postavit opravdového sněhuláka ze sněhu. V další třídě děti tvořily dárečky pro maminky, lepily totiž pomocí kolíků na prádlo pěkné podložky pod hrnec. Podložky byly ve tvaru hvězdy a po jejich vytvoření to byl opět pěkný, navíc praktický vánoční dáreček. Nejoblíbenější bývá pro všechny vaření, kdy se žáci na chvíli promění v kuchaře. Děti si usmažily bramboráky, které naplnily vařeným zelím s osmaženou slaninou. Nejprve je ovšem čekala náročná práce, musely si nastrouhat brambory, nakrájet zelí a připravit vše ostatní. Celou školou se poté linula vůně bramborákového těsta, a tak se sbíhaly sliny všem, nejen přítomným kuchařům. Všichni měli v tento den velkou radost, že si ve škole něco pěkného, zajímavého či chutného vyrobili. Radost měli i pedagogové, že se vše opět tak dobře podařilo a mělo u dětí úspěch. -HH- dávat pozor, aby to nespletly, proto se na pletení hodně soustředily. Postupně vznikaly košíky různých tvarů a velikostí. Posezení doprovázela výborná nálada a nechybělo ani drobné občerstvení. Odměnou za tvrdou práci, kterou v družině zúčastnění odvedli, bylo příjemně strávené odpoledne a velice povedené výrobky, které si všichni odnesli domů. Těšíme se na další setkání, spokojené maminky, foto dodala M. Pokorná vychovatelka Sušické noviny 23/2014 Santa přijel s obývákem Nedlouho po rozsvícení vánočního stromu se náměstí opět zaplnilo rodiči s dětmi. Ve středu 3. prosince odpoledne se tísnící shromážděné snažil zabavit tanečky a soutěžemi červený moderátor od Coca Coly. Většinou marně. Všichni netrpělivě upínali zrak ke křižovatce na nábřeží, kde se měl každou chvíli objevit známý reklamní kamion této firmy. Přestože padal drobný nepříjemný déšť, čekaly na náměstí stovky lidí. A dočkali se. Osvětlený kolos pomalu vjížděl do připraveného koridoru, zastavil a zvedl boční stěnu. Otevřel se pohled na Santa Clausův pokojík a v okolí se to začalo hemžit červenými skřítky. Vznikla pořádná tlačenice. Každý se chtěl dostat k Santovi do pokoje a vyfotit Strašení na Lerchohrádku Až den čtvrtý bude se psát, budeme vás strašit, budete se bát. Nenechte se přemlouvat a přijďte si hrát. Strašidelnou cestičkou potkáte se s bludičkou. Kostra, vodník, hejkalíček, nemáte chuť na perníček? Za křovíčkem v lesíčku, přeříkáte básničku. Vemte s sebou lucerničku, ať vidíte na cestičku. Kdo se cestou neztratí, dva čertíci chlupatí Rendulína Vendulína bude nám tu spolu príma. Čaj se bude vařit v pekle, netvařte se ale lekle. K čaji dobré buchtičky, upečte nám matičky! Kdo nepřišel, chybu udělal! Vše začalo u kostlivce, kde proběhla registrace. Děti dostaly na krk kartičky a pokračovaly k čarodějnicím. Truhlice plná havěti, hadů a pavouků skrývala míčky, které musely děti najít. Další zastávka u bílé paní. Přenést hůlku na rukou a ještě ve tmě, to není žádná legrace. Brekeke brekeke už vítá děti vodník. Udice jsou připravené, chytit rybku, to nám jde! Slečny bludičky, těch se bát nemusíme. Hodit svítící kroužek do kyblíčku nám dá pěknou prácičku. Od bludiček k černé paní je to jen se s ním. Mezitím si zájemci mohli koupit čepici nebo model kamionu a přispět tak na místní charitativní organizaci, které Colový Santa slíbil předat výtěžek z prodeje. Dalším bodem programu bylo vystoupení malých zpěvaček místní ZUŠ pod vedením Marie Houškové a za doprovodu Jana Zdeňka. Pak už Santa v pokojíku na pódiu přivítal tři zástupkyně ZŠ speciální DČCE Merklín, pracoviště Sušice. Po povinném tanečku se Santou převzala vedoucí této Školy v zahradě Mgr. Iva Fišerová šek na vybraných Kč. Obecenstvo se postupně rozcházelo a za dvě hodiny byl kamion s celým ansámblem pryč. text a foto ED krůček. Přenést světýlko na lžíci je sranda. Cestou potkáváme bezhlavého rytíře a čarodějnici. Smrádek, rány a čmoudíci, vítají děti dva čertíci. Říct básničku, nebo zazpívat písničku dělá dětičkám někdy problém. Nakonec každý, kdo si vzpomněl a zazpíval dostal sladkou odměnu. Velký dík patří Pekařství Karel Rendl, za jejich pekelně dobré občerstvení, maminkám za dobrůtky, které k dobrému čajíčku velice chutnaly. Děkujeme za pomoc Štěpánce Balvínové Žákové a slečnám z Dívčího klubu, Jarušce Markové, Kristýnce Švarcové, Ivance Ostádalové a panu školníkovi za trpělivost při přípravách. Strašení se povedlo, tak třeba zase za rok. Rendulína Vendulína bylo nám tu spolu príma

3 Sušické noviny 23/2014 Aktuality strana 3 Zasedání rady města Usnesení ze zasedání rady města ze dne 3. prosince 2014 Rada města projednala návrh rozpočtového výhledu na roky a doporučila zastupitelstvu města jeho schválení se změnami podle návrhu. Rada města projednala návrh rozpočtu na rok 2015 a doporučila zastupitelstvu města jeho schválení, po zakomponování těchto připomínek: Z důvodu převedení pořadatelství farmářských trhů z města na Sušické kulturní centrum se sníží org. 179 cestovní ruch o 100 tis. Kč a zvýší se org. 252 Sušické kulturní centrum příspěvek na provoz o 100 tis. Kč. Org. 98 KZ z minulých let se sníží o 754 tis. Kč (o tuto částku převyšuje návrh vyrovnaný rozpočet). Rada města schválila smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na Nákup kompostérů do domácností ve městě Sušice a pověřila starostu města podpisem smlouvy. Rada města schválila úhradu zálohy z organizace 201 hospodářská správa města na pořízení 50 ks židlí do Komunitního centra. Rada města schválila tyto členy zastupitelstva města, kteří budou moci užívat závěsný odznak ve smyslu 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: Ing. Věra Marešová, Mgr. Dagmar Karlíková, Ing. Milena Stárková, Ing. Andrea Staňková, Mgr. Jana Švelchová, Mgr. Čestmír Kříž, PhDr. Jan Lhoták, František Jelínek. Kompletní zápis z jednání rady města najdete na Zasedání zastupitelstva města Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 3. prosince 2014 Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o poskytnutí podmíněně návratného příspěvku na rok 2015 příjemci Nemocnice Sušice, o. p. s., Pod Nemocnicí 116, , Sušice, IČ: , a to ve znění podle přílohy a pověřilo starostu města jejím podpisem. Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 44. kterým se organizace 1417 Zázemí organizace SMS povýší o tis. Kč a současně se povýší o stejnou částku organizace 98 Konečný zůstatek minulých let. Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 46, kterým se organizace 274 Zimní stadion povýší o 85 tis. Kč a současně se o tutéž částku povýší i organizace 98 KZ z minulých let. Zastupitelstvo města schválilo uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě s obcí Dražovice na agendu projednávání přestupků s tím, že doba platnosti bude do , ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti. V případě, že nebude dodatek schválen do konce roku 2014 Krajským úřadem v Plzni, zastupitelstvo města Sušice souhlasí s uzavřením nové Veřejnoprávní smlouvy s obcí Dražovice s dobou platnosti do Zastupitelstvo města schválilo od výši měsíční odměny za výkon funkce členů zastupitelstva podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, v platném znění, podle podkladů, včetně uplatnění souhrnu odměn za jednotlivé funkce. Zastupitelstvo města zřídilo v souladu s 84 odst. 2 písm. o) a 117 a následující, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, své výbory kontrolní a finanční. Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí finančních příspěvků v oblasti památkové péče pro rok 2014 v celkové výši Kč z organizace 350 Příspěvky památková péče jednotlivým žadatelům podle přílohy. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smluv o poskytnutí účelového finančního příspěvku. Zastupitelstvo města schválilo dodatek č. 2 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad číslo RRJZP00370L8 na akci Sušice R.O.P. (Rekreační otavský park) a pověřilo starostu podpisem tohoto dodatku. Zastupitelstvo města rozhodlo vydat podle ustanovení 17 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a v souladu s ustanove ními 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Pá Zastupitelstvo města zvolilo předsedou kontrolního výboru pana Po Františka Kůse. Po Zastupitelstvo města zvolilo tyto členy kontrolního výboru: Leopolda Baleje, Pavla Javorského, Mgr. Dagmar Karlíkovou, Ing. Petra Kocmana, Vladislava Mourečka, Ing. Michala Skrbka, Ing. Jana Staňka a Miroslava Vrhela. Zastupitelstvo města zvolilo předsedou finančního výboru paní Mgr. Zdeňku Řezníčkovou. Zastupitelstvo města zvolilo tyto členy finančního výboru: Ing. Dagmar Havlíkovou, Jana Jandu, Mgr. Pavla Kopřivu, Mgr. Čestmíra Kříže, Mgr. Boženu Kudovou, Josefa Maršáta, Ivu Rochovou a MUDr. Rudolfa Voldřicha. Zastupitelstvo města Sušice pověřilo k přijímání prohlášení o uzavření manželství tyto členy zastupitelstva: Ing. Věru Marešovou, Mgr. Dagmar Karlíkovou, Ing. Milenu Stárkovou, Ing. Andreu Staňkovou, Mgr. Janu Švelchovou, Mgr. Čestmíra Kříže a PhDr. Jana Lhotáka. Kompletní zápis z jednání zastupitelstva najdete na Zasedání zastupitelstva města: 18. února, 22. dubna, 17. června, 16. září, 11. listopadu, 16. prosince Zasedání rady města: 12. a 26. ledna, 9. a 23. února, 9. a 23. února, 13. a 27. dubna, 11. a 25. května, 8. a 22. června, 13. a 27. července, 10. a 24. srpna, 7. a 21. září, 5. a 19. října, 2. a 16. listopadu, 7. a 21. prosince Adventní trhy na náměstí budou probíhat do Jak to vidí radní Na stránkách SN představujeme dalšího nového člena Rady města Sušice, který byl zvolen na jednání ustavujícího zastupitelstva Ing. Andrea Staňková Narodila se v roce 1972 v Plzni. Sušické gymnázium absolvovala v roce 1990, magisterské studium na Provozně ekonomické fakultě ČZU Praha v roce let pracovala jako redaktorka Sušických novin, od roku 2013 pro webový informační portál je koordinátorkou evropského projektu Systémové podpory meziobecní spolupráce pro Sušicko, od srpna 2014 pracuje jako manažerka hotelového provozu ve Wellness a Sport hotelu Šumava***. Jako dlouholetá redaktorka Sušických novin máš dobrý přehled o komunální politice. Co si slibuješ od práce v radě města? Pro svou práci v zastupitelstvu a radě zpočátku ještě lepší poznání té druhé strany. Jedna věc je poznávat místní politiku zvenčí a pociťovat její důsledky jako občan, druhá je pak pomáhat ji utvářet v rámci platné legislativy, snažit se o to, aby sedla tak jak má a s čistým svědomím stát za svým rozhodnutím. A také ho umět vysvětlit, protože, a to asi chápeme všichni, ne všechna rozhodnutí se setkají se všeobecným souhlasem :-) Co považuješ v Sušici za největší problém a jak bys ho řešila? Kromě už zmíněné komunikace s veřejnou správou je podle mě velkým problémem stárnutí populace města, které jde ruku v ruce s vysokou nezaměstnaností. Řešení není jednoduché ani jednoznačné a určitě vyžaduje úsilí hledat nové možnosti, příležitosti, využít potenciál, který město i jeho okolí má, minimalizovat rizika. Najít ta nejlepší východiska a dokázat je realizovat vyžaduje nejen aktivitu Sušice, ale i okolních obcí. I proto jsem se zapojila do projektu podporující meziobecní spolupráci. Mimo jiné je jedním z jeho výstupů rozvojová strategie cestovního ruchu atraktivní oblast dobře nasměrovaná a vedená k využití, může přinést nejen nová pracovní místa. Jaké oblasti se budeš jako radní věnovat? Určitě těm, které jsem v předchozích řádcích nastolila, souvisí s nimi i kultura a vzdělávání, ale kromě toho bych ráda pokračovala v práci mé předchůdkyně MUDr. Kateřiny Nové v oblasti sociálních služeb, které s kvalitou života ve městě velmi úzce souvisejí. Jaký směr rozvoje města budeš podporovat? Ten, který mu přinese ty nejlepší možné důsledky. Budu nadále iniciovat aktivní spolupráci všech starostů spádové oblasti obce s rozšířenou působností Sušice, protože jsem si jistá, že je to krok správným směrem ke zlepšování životních podmínek všech obyvatel Sušicka. Společně mají obce Sušicka sílu téměř 25 tisíc obyvatel a to už je přece znát! Ráda bych při této příležitosti poděkovala a popřála. Poděkovala všem, od nichž jsem dostala důvěru ve volbách. Poděkovala čtenářům a příznivcům Sušických novin a informačního webu isusice.eu za to, že sledovali a sledují dění ve městě, za jejich podněty, pochvaly, kritiku, příspěvky. A protože jsme téměř na konci roku, dovolte mi, abych vám všem popřála. Užijte si Vánoce a nechte jejich kouzlo, ať vás osloví. Do nového roku pak vkročte ve zdraví a s úsměvem. Přeji vám, abyste vždy měli sílu rozpoznat důležité věci, uměli se správně rozhodnout, radovat, být spokojení. Pohodové svátky a 365 spokojených dní plných dobrých zpráv v roce Děkuji za rozhovor OKÉNKO POMOCI Eduard Lískovec Program Fokusu Pobočka Sušice Nuželická 60 (Občanské sdružení Fokus sdružení pro péči o duševně nemocné) Sociálně terapeutická dílna denní aktivity (bez objednání) Posezení u kávy + společná tvorba programu Předvánoční posezení Společný silvestr ve Fokusu Strakonice Kontakty: mob.: , pracovník v sociálních službách: Martina Věnečková Otevírací doba: Po: hod., út a čt: 9 12 a hod., pá: 9 12 h. Projekt STD Sušice pro duševně nemocné je realizován za podpory Plzeňského kraje a města Sušice. Důležitá telefonní čísla Úřad práce, pracoviště Sušice Městský úřad Sušice podatelnamususice.cz Sušické lesy a služby s. r. o Městská policie / recepce Nemocnice Sušice, o. p. s informace o víkendové zubní pohotovosti ČSAD Sušice (7 15 hod.) / České dráhy Sušice / Sběrný dvůr Sušice areál ČOV, Pražská ul. susicerumpold.cz provoz. doba: út, čt hod., so 8 12 a hod. Den otevřených dveří na Gymnáziu Sušice S velkým zájmem veřejnosti proběhl v pátek 28. listopadu 2014 Den otevřených dveří na gymnáziu v Sušici. Všichni návštěvníci si prohlédli vnitřní prostory školy a společně se sešli ve Smetanově sále, kde s projevem vystoupil ředitel školy Mgr. I. Kratochvíl. Zhlédli projekci o aktivní činnosti gymnázia a vyposlechli připravené hudební a pěvecké vystoupení. Vyučující měli v učebnách připravené prezentace svých předmětů a současní studenti byli vždy po ruce, aby pomohli svým budoucím spolužákům při plnění zajímavých úkolů a pokusů. Přijímací zkoušku nanečisto si podle nového vzoru vyzkoušelo 42 žáků z pátých tříd a 40 žáků z devátých tříd. K úspěšnému složení jarních přijímacích zkoušek začínají v únoru 2015 na gymnáziu přípravné kurzy. Všichni zájemci o studium jsou srdečně zváni. Těšíme se na vás! V muzeu se křtil historický atlas Sušice V novém sále sušického muzea byla v pátek 12. prosince představena právě vydaná publikace, která vznikla ve spolupráci Historického ústavu Akademie věd ČR a Muzea Šumavy Sušice s názvem Historický atlas měst České republiky svazek č. 27 Sušice. Ačkoliv je Sušice ve srovnání s již publikovanými 26 městy malou obcí (za Telčí je druhá nejmenší), historici jí přisoudili velký význam a zařadili jí do tohoto prestižního souboru, který je zpracováván v celoevropském kontextu. V úvodu prezentace úspěch zdůraznila ředitelka muzea Mgr. Zdeňka Řezníčková a uvedla dva významné autory díla. Nejprve vystoupil redaktor atlasu z akademie věd PhDr. Robert Šimůnek Ph.D., který promluvil o celém projektu historických atlasů evropských zemí a vysvětlil proč volba padla také na naše město: Sušice je pozoruhodné královské město z 13. století s celosvětovým fenoménem v podobě místního sirkařství a nádhernou polohou předurčenou pro jedinečná zobrazování. Dále přiblížil samotný atlas. Úvodní text není historií, ale spíše popisuje urbanistický vývoj města s přihlédnutím k historickým událostem. Je proložen dobovými vyobrazeními a fotografiemi. Mapová část se skládá z barevných mapových listů formátu A3 i A2. Jsou to reprodukce map historických, vojenských a později i leteckých. Po té vystoupil jeden z autorů PhDr. Jan Lhoták, který pomocí projekce představil vybrané zajímavosti atlasu např. původní pečetidlo, vyobrazení náměstí s radnicí z poloviny osmnáctého století, které je součástí obrazu sv. Floriána v kapli Anděla strážce, nebo přes dvě stě let starou mapu města z doby, kdy Schwarzenbergové zkoumali splavnost Otavy. Dále např. promítl fotku Andělíčku před rekonstrukcí se zbytky opevnění Sušice v popředí, nebo obrázky původní sirkárny a také nerealizované urbanistické návrhy. Pak všichni tři řečníci atlas pokřtili. Po ukončení programu si přítomní mohli publikaci zakoupit. Pro další zájemce je v muzeu ještě několik výtisků k prodeji. text a foto Eduard Lískovec -g-

4 strana 4 Kulturní aktuality Sušické noviny 23/2014 Sálem zněl společný vícehlas Vánoční čas je v Sušici charakterizován také vystoupením pěveckého sboru Svatobor. Každý rok si toto těleso pod vedením sbormistra Josefa Baierla připraví nějakou hudební lahůdku. Vrcholem letošních dvou koncertů 13. prosince ve Smetanově sále gymnázia byla Mše č. 4 Lomnická od současného významného skladatele Jaroslava Krčka. Shodou okolností jeho známý soubor Musica Bohemica právě v těchto dnech v Sušici vystupuje se svým vánočním programem. Svatobor svůj koncert začal písněmi, kterými chtěl opět připomenout letošní výročí českých hudebních osobností Antonína Dvořáka ( ) a Karla Polaty ( ). Na pódium napochodoval v dobových kostýmech a dopředu tak navodil obrozeneckou atmosféru, kterou zpečetil rozverným tancem několika členů souboru a provedením radostné písně vesničanů Stojí pěkný zámek z Dvořákovy opery Jakobín. (Tu v říjnu uvedl při příležitosti oslav 45 let SDS). I další kus byl součástí jejich letošního projektu píseň Domovina z Polatovy operety Žichovičtí půlpáni. Další program se již věnoval vánočním koledám a skladbám Adama Michny z Otradovic. Po přestávce diváci očekávali příchod velkého tělesa, ale nestalo se tak. Na pódiu se místo toho objevil Dan Čámský s bubínkem následován dvěma zpěváky a dvěma zpěvačkami, kteří společně vystřihli svižnou koledu Little Drummer Boy od americké skladatelky K. K. Davis. Po tomto příjemném překvapení už jeviště opanoval sbor Svatobor a orchestr složený z učitelů a žáků sušické ZUŠ a jejich kamarádů z plzeňského divadla a fi lharmonie (M. Houšková sólo soprán, M. Kapustová, Z. Navrátilová příčné flétny, V. Kratochvíl hoboj, F. Pekhart klarinet, V. Kapusta fagot, H. Prančlová, K. Prančlová, K. Palátová, K. Matoušová, M. Kaplan, M. Nová, J. Nový housle, J. Smolová, T. Bulín violy, J. Smola violoncello, J. Waldman kontrabas, Z. Milotová klavír a varhany).na programu byla výše zmíněná působivá mše J. Krčka a dále např. Gloria letos zemřelého skladatele A. Tučapského. V závěru přišly ke slovu známé koledy, ovšem tradičně poslední Narodil se Kristus Pán byla jistě zážitkem pro všechny jedinečným. Josef Baierl se stal dirigentem všech v sále. Chvílemi se otáčel k divákům, pak zas do jeviště, aby ukočíroval nádhernou úpravu podle Jana Hanuše, kde poučené obecenstvo drží základní verzi písně a sbor kolem krouží školeným vícehlasem. Parádní tečka znásobila pospolitou atmosféru večera. O Vánocích můžete Svatobory ještě slyšet od 17 hod. v kostele sv. Václava v Sušici a na mši v kostele sv. Vavřince na Zdouni. text a foto Eduard Lískovec POVEDENÁ PARTIČKA ŘÁDILA V SOKOLOVNĚ Richard Genzer, Michal Suchánek, Igor Chmela, Ondřej Sokol předvedli své herecké a zejména improvizační schopnosti na prknech sušické sokolovny hned ve dvou vyprodaných představeních. A každé bylo originálem. Pro televizní natáčení jim scénář na míru šije Daniel Dangl, který i v sokolovně držel pomyslnou dirigentskou taktovku, hudební improvizovaný doprovod zajistil muž mnoha převleků Marián Čurko. Salvy smíchu v téměř hodinu a půl trvajícím sledu příjemně vyčerpají a neuvěřitelně nabijí a to tahle povedená PARTIČ- KA dokázala hned nadvakrát. Nekomplikovaná zábava plná nečekaných zvratů byla příjemným zpestřením předvánočního shonu. -red- Škrtla si i marmeládová královna Adventní prosincový díl zábavné talk-show Škrtněte si, prosím byl ve znamení nejlepší marmelády na světě. Radek Nakládal přivítal autorku takto oceněného labužnického produktu Blanku Milfaitovou. Povídání o marmeládě v kavárně sušického kina oživilo vystoupení dívčího sboru Faux Pas pod vedením Andrey Sušilové. Atmosféru přicházejících Vánoc připomněl sbor koledami a Radek Nakládal svojí básní Adventní večer inspirovanou Májem K. H. Máchy. Hosta uvedl jako tvůrkyni nejlepší a největší marmelády na světě, spisovatelku a ženu, která se dokázala prosadit se svým nápadem nejen v české republice, ale po celém světě. Blanka Milfaitová pochází z Plzně. Od dětství jí bavilo péct a vařit. Ve třiceti letech se rozhodla radikálně změnit život, udělala si rekvalifikaci na cukrářku a přestěhovala se na Šumavu. Na Srní si otevřela Sluneční kavárnu, kde také pekla domácí zákusky. Prozradila, že má ráda sladké, zejména pravé čokoládové a ovocné dortíky, a že vlastně vždy dělala to, co jí chutnalo. Vítězné marmeládové tažení začalo jednoho dne v kavárně, když z přebytku broskví a máty na zahrádce uvařila svou první specialitu. Po várce se jen zaprášilo, a tak se pustila do další a další marmelády. Na konci sezóny se rozhodla, že se bude věnovat už jenom této činnosti. Nároky na výrobu nejsou speciální ani nákladné, chtělo to pouze větší hrnec (20 l), ve kterém se pochutina vaří. Višně a jablka jezdila trhat do jižních Čech, meruňky na Moravu, citrony do Itálie. Dále se Radek Nakládal zajímal o soutěž, která Blanku Milfaitovou proslavila: Poslala jsem balík marmelád na slepé ochutnávky a porota složená z odborníků i novinářů udělila ocenění. V tom ročníku (2013) se sešlo téměř dva tisíce marmelád z celého světa. Poslala jsem celkem pět marmelád a kromě té vítězné citronové byly oceněny i všechny další, citronová s vanilkou, pomerančová, mandarinková s levandulí a mandarinková s třtinovým cukrem. A jaký to byl pocit, když se dozvěděla o vítězství? Jela jsem právě po pomalé silničce se špatným signálem do Pohoří na Šumavě, kam jsme se přestěhovali. Najednou, tam uprostřed lesů, volá někdo z Velké Británie. Hlas hovořící aristokratickou angličtinou mně oznamoval, že jsem obdržela dvojitou zlatou medaili, pak vypadl signál. Volal tedy znovu a zopakoval mi to. Měla jsem velkou radost. Toto mistrovství světa pořádají v kraji, kde se vaří marmelády přes tři sta let. V Anglii pak za mnou sami chodili a nabízeli odbyt, např. i v obchodě, kde nakupuje královská rodina. Zanedlouho na cestě za levandulí do Provence dostala nápad vařit marmelády přímo u zdrojů surovin. S manželem si tedy pořídili karavan s potřebným vybavením a vyrazili. Za rok procestovali 43 zemí a najeli přes sto tisíc kilometrů. Dostali se i do Asie (Turecko) a Afriky (Maroko). Scénář byl vždy stejný: Na farmě načesali ovoce (výjimečně sehnali na trhu), vyrobili marmeládu a zvědaví místní jí většinou všechnu odkoupili. Na severu vařili např. z ostružníku morušky a na jihu z opuncie a z malých banánků s kaktusovým medem. Své zážitky sepsala do právě vycházející knihy Příběh opravdové vášně s podtitulem Recepisný cestopis z roční expedice marmeládové královny. Dále se Blanka Milfaitová rozpovídala o největší marmeládě na světě: S nápadem přišel můj manžel. Nejprve jsme si ve sklárně objednali téměř metrovou sklenici s průměrem 40 cm. Uvařili jsme 108 kg citronové marmelády s pravým šampaňským. Tato marmeláda byla také oceněna zlatou medailí. Se zpracováním 50 kg citronů a 20 lahví šampaňského nám pomáhalo 73 dobrovolníků. Citrony se vařily tři hodiny a práce spojené s výrobou zabraly dva dny. Už předem jsme se domluvili s komisaři na zápis do světové Guinnessovy knihy rekordů. A jaké má plány Blanka Milfaitová do budoucna? Určitě se znovu pokusí obhájit vítězství v prestižní soutěži a na světě je ještě tolik druhů zajímavého ovoce, které nevyzkoušela! Např. taková cesta do tropické Afriky... Příště pozval autor pořadu diváky na 20 ledna určitě do kina, neboť přijede Karel Gott!...ale revival z Moravy. Druhý host je zatím tajný. text a foto ED Jaroslav Hutka a Solo spojené s romantikou Při příležitosti sušického koncertu (viz SN 22/2014) vznikl následující rozhovor. Na Sušicku jste vystupoval už mnohokrát, máte nějaký vztah k tomuto kraji? Ano, za ta čtyři desetiletí už to bylo mnohokrát, ale speciální je pouze záliba z dětství, kdy mě ve sbírce nálepek vždy vzrušovala slova Solo Sušice. Prožíval jsem za tím jakousi romantickou představu, něco jako Afriku. Dnes ty samé nálepky a krabičky potkávám v Indii, jen to Solo Sušice tam chybí. Kdy jste se rozhodl stát se písničkářem? Vlastně nikdy. Já pořád nemohu zapomenout ten sen být malířem a pořád mám pocit, že jsem v tom písničkaření na návštěvě. Ale začalo to v roce V sedmdesátých letech jste byl vzorem pro lidi, kteří chtěli žít svobodně. Byl jste ale také trnem v oku režimu. Co bylo v té době pro vás nejtěžší? Za toho bolševika bylo vše nějak těžké. Okolo šeď a strach, všechno zpomalené a neperspektivní, země omotané ostnatým drátem, asi nejblbější byl ten věčný pocit marnosti a ztráty života, který nešel žít naplno. Jakoby plavat v bahně, každý pokus o pohyb stál strašně energie a člověk se stejně nikam nehnul. V roce 1978 jste byl donucen opustit republiku. Jednal byste s dnešními zkušenostmi jinak? Asi ne. Sice jsem nevěděl do čeho jdu a neuměl jsem žádný jazyk, ale nakonec jsem se naučil tři jazyky a nějak pochopil, že svět je kulatý. Ty jazyky se mně teď velmi hodí, když jsem zrušil televizi a přestal poslouchat česká rádia pro naprostou hudební tupost. Přes internet si hledám věci v angličtině a němčině a alespoň se tak trochu vyvléknu z české izolace, do které jsme zase teď upadli. Náměšť jste složil k zakázanému festivalu před 40 lety, je stále aktuální, ale časy se mění neprohodil byste dnes pořadí slok? Ne ne, to platí stejně, jako před tím. Zpívám tam o pěti základních hodnotách lidského života a ty platí vždy. V totalitě naléhavěji, ve volné společnosti, jako máme dnes, se ale také nestaly samozřejmostí. Nakonec hlavně v sobě člověk musí všechny tyto věci obnovovat, vědět o nich, žít je, eventuálně je i bránit. Ani svoboda není jen nápis na zdi nebo řádka v zákonu. Musí se všemi těmi ostatními hodnotami hledat a prožívat, jinak jsem jen jako ochočené zvířátko a že žiju ve volné společnosti mi není na nic. Děkuji za rozhovor. text a foto ED

5 Sušické noviny 23/2014 Přehled akcí strana 5 Sušice 19. prosince od 17 hod. KD Sokolovna Betlémská hvězda premiéra loutkové představení 19. prosince od hod. Smetanův sál Vánoční koncert SDS Včelky a Hlavní sbor 19. prosince od 21 hod. KD Sokolovna Parkán strakonická rocková kapela 19. prosince od 20 hod. PDA Sušice OPEN PARTY DJ Andale & DJ Chany 20. prosince od 15 a 17 hod. Smetanův sál Vánoční koncert SDS Klubíčka, Broučci, Sluníčka 20. prosince od 19 hod. Tradiční kloub 20. prosince od hod. Smetanův sál Vánoční koncert Sušického dětského sboru Včelky a Hlavní sbor 22. prosince od 16 hod. Pivovar U Švelchů 25. prosince od 21 hod. PDA Sušice DJ WICH hrají: DJ WICH, Buick, Ars, Nws. Nejlepší CZ HIP-HOP Dj poprvé v Sušici 27. prosince od 20 hod. PDA Sušice Kabát revival rockový koncert, jako předkapela vystoupí Weget 28. prosince od 21 hod. Tradiční kloub 31. prosince od 20 hod. PDA Sušice Silvestrovské disco DJ Chany & DJ Robin 4. ledna 2015 od 16 hod. náměstí Sušice POKLADNA kina otevřena denně, vždy 1 hodinu před promítáním filmu KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice pondělí neděle hod GALERIE SIRKUS po pá 8 16 hod., so ne hod. do Milan Doubrava: Posel podzimu (sochy) KD Sokolovna, T. G. Masaryka 120, Sušice správa budov kulturní akce, kurzy, výlety, předprodej vstupenek redakce SN pondělí, středa , hod. úterý , hod. čtvrtek , hod. Městská knihovna Sušice komunitní centrum, ul. Klostermannova čp tel , provoz oddělení pro dospělé a čítárna po, st, pá 8 12 a hod. veřejný internet út, čt 8 12 hod. oddělení pro mládež po, st, pá hod. Muzeum Šumavy Sušice náměstí Svobody 40, tel., fax Mechanický Sušický betlém otevřen viz. str. 1. Otevírací doba v době od do pondělky, Štědrý den a : zavřeno út so: 10 12, , ne: hod. Otevírací doba od ledna do března 2015 út pá: 10 12, / So, ne, po: zavřeno VÝSTAVY: PŘIPRAVUJEME: 19. ledna od hod. KD Sokolovna (skupina S/1) 22. ledna od hod. KD Sokolovna Beseda s Janem Hnízdilem Chcete se léčit nebo uzdravit? Jak se nestát pacientem? Nemoc jako informace? Sám sobě psychosomatikem? Tak na to vše bude odpovídat známý lékař zabývající se celostní medicínou. 27. ledna od hod. KD Sokolovna František Nedvěd s kapelou TIEBREAK viz. str ledna od 20 hod. KD Sokolovna XV. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA SUŠICE The Beatles léta Region Horažďovice 10. ledna od 20 hod. Kino Otava STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA Životopisný film přináší osobitý pohled na bouřlivé dějiny dvacátého století očima muže, který poznal celý svět. 8. ledna od 17 hod. Kinokavárna Beseda o domácím vzdělávání p. Spěváčková 15. a 16. ledna od 20 hod. Kino Otava FAIR PLAY Jsou hranice, za které se nejde. Drama ze sportovního prostředí. 10. ledna od 9 hod. Komunitní centrum Téma Hodiny ubrouskovou technikou Výroba vlastních hodin Na akci je nutné se přihlásit do 8. ledna na tel p. Ptáčková. 12. ledna od hod. Kino Sušice Maroko a Západní Sahara cestovatelská přednáška M. Urbánka a J. Rajčoka 17. ledna od 20 hod. Kulturní dům 18. PRÁCHEŇSKÝ REPREZENTAČNÍ PLES K tanci a poslechu hraje Taneční orchestr pana Novotného z Plzně, předtančení Avanti Domažlice, barmanská show, výzdoba a dekorace manželé Petříkovi Květinářství Vesna, míchané nápoje R. Staněk, ochutnávkový raut připravuje kulturní středisko. Vstupenky lze zakoupit od v kanceláři kulturního střediska nebo v kině Otava. Prodej rukodělných výrobků pro potěchu oka, ducha či žaludku, které jsou zhotoveny autorkami ze Sušice a blízkého okolí; vánoční hruškový speciál; svařák; dětský punč; klobásy z udírny; cukroví z mláta; živá studentská muzika Jste srdečně zváni! 24. prosince od 22 hod. Restaurace Sokolovna X-mass night Vánoční večírek s Djs 24. prosince od 22 hod. PDA Sušice Christmas party DJ Chany První Christmas party v PDA 25. prosince od 21 hod. Restaurace Sokolovna 16. ledna od 19 hod. 17. ledna od 14 a 18 hod. Kino Sušice Městské informační centrum budova radnice tel , otevřeno po pá , přestávka Radnice Sušice 6. patro po pá: 9 16 hod. Rabí 24. prosince od 16 hod. kostel Sv. J. Nepomuckého Vánoční bohoslužba přijďte si zpříjemnit čas před štědrovečerní večeří Dlouhá Ves 10. ledna od 18 hod. Kino Dlouhá Ves pohádka Tři bratři Žihobce MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA tel ne hod po hod hod. Naučná stezka Netopýřím parkem do 19. ledna 2015 Výstava fotografií a batiky Bety Cooper a Nina Klestilová Čtyři roční období do 10. ledna 2015 Betlémy Zdeňka Manna a Betlém rodiny pátera Koutského z dílny Cyrila Boudného z Třeště Sušické kulturní centrum, p. o. SIRKUS, Příkopy 178, Sušice: po pá 8 16 hod., so ne hod. ředitel kino pokladna předprodej vstupenek pondělí, středa , hod. úterý, čtvrtek , hod. pátek , hod. Hartmanice HORSKÁ SYNAGOGA Hartmanice otevřeno so ne 9 17 hod. do tel , prosince od 18 hodin ZEBEDEUS tradiční vánoční koncert spirituály a vlastní písně ve vícehlasých úpravách

6 strana 6 Společenská kronika Sušické noviny 23/2014 Utichlo srdce, umlkl hlas, měla jsi ráda život i nás. Bolest nezahojí žádný čas, ozve se v srdci zas. Co víc Ti můžu dát svíčku rozsvítit, kytičku položit a tiše zaplakat. Dne 11. prosince uplynulo 13 let, co nás opustila Ilona Jurgová, roz. Panošová, ze Sušice. Vzpomínají manžel, Kristýnka, Kubík, rodiče a ostatní příbuzní. Dne 16. prosince jsme vzpomněli pátého výročí úmrtí a 21. prosince vzpomeneme nedožitých 65 let Ing. Karla Duška. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkuje přítelkyně Laďka s rodinou a ostatní příbuzní. Dne 20. prosince tomu bude jeden rok, co nás navždy opustil tatínek, manžel, pan Rudolf Pravda. S láskou a bolestí v srdci vzpomínají manželka Gabriela, syn Adam a dcera s rodinou. Dne 22. prosince vzpomeneme pátého výročí, kdy nás opustila paní Gertruda Vichrová z Dlouhé Vsi. Stále vzpomínají synové Jiří a Jaroslav s rodinami. Dne 26. prosince uplyne jeden rok od úmrtí pana Vladimíra Hušáka. Stále vzpomínají manželka Marie, sourozenci a děti s rodinami. Čas ubíhá a velká bolest zůstává. Dne 29. prosince uplyne jeden rok ode dne, kdy nás opustil pan Pavel Nauš Vzpomínky Život je prázdný bez Tebe, slzy se lesknou v očích, jen milé vzpomínky na Tebe zůstanou v našich srdcích. Dne 5. ledna uplyne druhý rok, kdy nás opustil pan Josef Souček ze Žíkov. S láskou vzpomíná manželka a dcera s rodinou. Opustili nás... Alois Žíla r. 1950, Božena Němcová r. 1931, Karel Jiroušek r. 1920, Marie Pojarová r. 1936, Ludmila Štětinová r. 1921, Stanislav Adamus r. 1954, Jarmila Pitulová r Všechno, co jste kdy chtěli vědět na téma Bůh, víra, křesťanství, Ježíš... a báli jste se zeptat. Nebo možná nebylo koho se zeptat? S námi se bát nemusíte. Navíc při každém setkání společná večeře, poutavá přednáška, otevřená diskuse. Pořádají křesťané farnosti Zbynice / Hrádek u Sušice ve spolupráci s okolními farnostmi a církvemi v termínu Začínáme v neděli v 16 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Hrádku u Sušice. Účast na prvním setkání je nezávazná pro další pokračování. Pravidelná setkání vždy ve čtvrtek od 19 do 21 hodin. Zakončení kurzu v neděli v 16 hodin. Přihlášky a informace na tel Markéta Prosserová nebo na u: Další informace ke kurzům Alfa: Pozvánka na divadelní představení Za scénou Je to hra z divadelního prostředí současného anglického dramatika a spisovatele Michaela Frayna. Představení se bude konat v kulturním domě ve Strašíně v hodin. Hraje místní ochotnický divadelní spolek Kolár. REDAKCE SUŠICKÝCH NOVIN A PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE, KURZY A VÝLETY SÍDLÍ V SOKOLOVNĚ na adrese: T. G. Masaryka 120, Sušice. Své příspěvky, názory, vzpomínky, poděkování, blahopřání a inzeráty přijímáme v kanceláři v 1. patře. Předprodej: , redakce: Termíny vydání Sušických novin do května 2015 uzávěrka datum vydání č ledna 16. ledna č ledna 30. ledna č února 13. února č února 27. února č března 13. března č března 27. března č dubna 10. dubna č dubna 24. dubna č dubna 8. května Sušické kulturní centrum nabízí dárkové poukazy Pokud nevíte, čím obdarovat vaše blízké, máme pro vás tip kupte jim dárkový poukaz na kulturní akce pořádané Sušickým kulturním centrem SIRKUS (koncerty, kino, divadla, přednášky, plesy, atd.). Poukaz lze zakoupit v libovolné hodnotě v kanceláři kina, lze z něj jednotlivé akce podle výše vstupného odepisovat a jeho platnost je 6 měsíců. Poukaz je nevratný a neslouží k výměně za hotovost. ALEXANDROVCI Turné k příležitosti 70. výročí osvobození a konce druhé světové války Připravujeme zájezd na koncert tohoto slavného ruského armádního souboru Koncert se koná v pátek 16. října 2015 v Budvar Areně v Českých Budějovicích od 19 hod., odjezd autobusu ze Sušice v hod. Zájemci o tento jedinečný hudební zážitek, hlaste se v kanceláři Sušického kulturního centra v KD Sokolovna, nebo na tel. čísle nejpozději do 19. ledna Počet vstupenek je omezen!! ze Sušice. S láskou vzpomínají maminka, děti s rodinami a ostatní příbuzní. Život je smutný bez Tebe, slzy se lesknou v očích, jen milé vzpomínky na Tebe zůstávají v našich srdcích. Dne 30. prosince vzpomeneme čtvrtého smutného výročí, kdy nás navždy opustil náš milovaný syn, manžel, tatínek, dědeček, pan Alois Petlička ze Strašína. S láskou, úctou a bolestí v srdci vzpomínají maminka, manželka Marie, dcera Květa s Jiřím, syn Alois se Šárkou, vnoučata Filípek, Julinka, Agátka, Štěpánka a ostatní příbuzní. Všem přátelům, známým a hasičům, kteří vzpomenou s námi, děkujeme. Opustil nás, ale dál žije v našich srdcích a myšlenkách. Dne 31. prosince uplyne 20 let od chvíle, kdy navždy odešel pan Václav Bělohlavý ze Sušice. Stále vzpomínají manželka Vlasta, syn Václav s manželkou, vnuk Patrik s rodinou a vnučka Mirka. Kdo byl milován, není zapomenut. Dne 2. ledna vzpomeneme třetí smutné výročí úmrtí našeho drahého tatínka, dědečka, pradědečka Jaroslava Nekoly. Stále vzpomínají dcera Jaroslava, synové Jiří, Pavel a Miloš s rodinami a ostatní příbuzní. Poděkování Poděkování pracovníkům Domova důchodců v Sušici Touto cestou chci poděkovat jménem celé rodiny vedení ústavu a všem pracovníkům Domova důchodců v Sušici za vynikající a obětavou péči o moji maminku paní Boženu Tomanovou a další klienty. Vím, že tato práce je nesmírně namáhavá a velmi zodpovědná. Díky takovému přístupu ke klientům se moje maminka dožívá úctyhodného věku 93 let. Ještě jednou děkuji za vzornou péči všem pracovníkům DD. S úctou dcera Jana Čalfová, Praha Myslivecké sdružení Hlavňovice zve všechny na TRADIČNÍ MYSLIVECKÝ PLES ve čtvrtek 25. prosince 2014 od 20 hod. v restauraci U Jelena v Hlavňovicích K tanci a poslechu hraje COMPACT Ing. Pavla Hejplíka Bohatá zvěřinová tombola Hledáme nový domov Nový člen rodiny Pokud by někdo rád strávil Vánoce s novým členem rodiny a do roku 2015 vykročil s věrným psím kamarádem po boku, čeká na vás v kotcích Městské policie v Sušici krásná a milá fenka, černá s bílým znakem na hrudi, střední velikosti. Je to mládě kolem 1 roku věku. Je veselá, hravá, učenlivá. Má ráda lidi, je velmi kontaktní. Samota v kotci je pro ni krutá a trvá již celý měsíc. Kdo by o fenku měl zájem, obraťte se na Městskou policii v Sušici, tel nebo NŠ- Myslivecké sdružení BŘEZINKA Rabí pořádá TRADIČNÍ POSLEDNÍ LEČ 25. prosince 2014 v KD RABÍ od 20 hod. k tanci a poslechu hraje ORCHIDEA obsluha na sále občerstvení zajištěno ZVĚŘINOVÉ ŠTĚSTÍ ČEKÁ NA VÁS Vstupné obvyklé, na VAŠI návštěvu se těší myslivci z Rabí a BOJANOVIC.

7 Sušické noviny 23/2014 Inzerce strana 7 PARTNER CK EXIM TOURS NOVÝ KATALOG TEMPO TOURS LÉTO 2015 Dále k dispozici letní katalogy více jak 60ti kanceláří, které zastupujeme VELKÉ SLEVY NA PRVNÍ MOMENT, až 2 DĚTI ZDARMA DÁRKOVÉ POUKAZY v jakékoliv hodnotě -vhodný dárek pod stromeček pro každého! Poslední volná místa za kulturou 2015: FANTOM OPERY / MAMMA MIA ADDAMS FAMILY KVĚTEN 2015 Děkujeme za Vaši přízeň v roce Přejeme Vám klidné vánoční svátky, v novém roce hlavně zdraví a spoustu příjemných zážitků na dovolené s námi!!! Konečně máme Štěstí i u nás. Přijměte, prosím, srdečné pozvání do Klostermannovy ulice čp. 4 v době od 9.00 do. a v sobotu od 9.00 do Těší se na vás příjemné prodavačky a široký sortiment zboží. Megarychlý internet a kabelová TV již brzy ve vašem městě Internet Mb/s Televize 130 TV programů Již v lednu 2015 Více na:

8 strana 8 Sport Muži bojují o 3. místo v hokejovém přeboru Sušická hokejová přípravka odehrála další zápasy Na první adventní neděli sehrála hokejová přípravka dva zápasy na budějovickém ledě. Sušice A ročník 2007 zápas s velmi silnými soupeři z Českých Budějovic sice prohráli s výsledkem 29:7, ale rozhodně neztratili chuť dál bojovat. Trpělivost se vyplatila. Ve druhém zápase s Jindřichovým Hradcem si někteří úspěšně střelili i svůj první gól. Výsledek Sušice A JH A 19:1. Sušice B ročníky 2006 a 2005 byly úspěšné v obou zápasech. Hokejisté se nenechali se zastrašit dobrými hráči z ČB. Utkání se hrálo v rychlém tempu, do poslední vteřiny oba týmy bojovaly ze všech sil. Konečné výsledky: Sušice B ČB B 3:2 Sušice B JH B 8:4 Trenéři Petr Mařík a Zdeněk Pitel, ale i rodiče malých hokejistů byli výkonem určitě spokojeni. -LP- VEŘEJNÉ BRUSLENÍ foto Ladislav Fedor 2x Domácí zápas od 14 hod. se Startem Luby so od do veřejné bruslení út od do veřejné bruslení út od do veřejné bruslení st od do veřejné bruslení čt od do bruslení pro rodiny s dětmi pá od do veřejné bruslení pá od do bruslení pro rodiny s dětmi so od do veřejné bruslení so od do bruslení pro rodiny s dětmi po od do veřejné bruslení út od do veřejné bruslení út od do veřejné bruslení st od do veřejné bruslení čt od do veřejné bruslení pá od do veřejné bruslení pá od do bruslení pro rodiny s dětmi út od do veřejné bruslení st od do bruslení pro rodiny s dětmi pá od do bruslení pro rodiny s dětmi pá od do veřejné bruslení út od do veřejné bruslení st od do bruslení pro rodiny s dětmi pá od do bruslení pro rodiny s dětmi pá od do veřejné bruslení TJ Sušice CZ Leas 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) Sestava: Šlais Rendl, Myslík, Blažek, Broža, Vávrů, Košvanec, Holý, Korál, Fedor, Vachoušek, Vospěl, Petera, Kutil Branky: Staněk, Bažata, Vlček. Vyloučení: 3:6 Diváků: 80 Domácí celou první třetinu tlačili soupeře z Cehnic, kteří přijeli do Sušice s deseti hráči a brankářem. Žádná z gólových šancí, ale neskončila v síti hostů. Jen dvakrát zazvonila tyč. Hosté trpělivě bránili a čekali na svoji příležitost z brejků. Jeden únik dvou hráčů na jednoho se Cehnickým podařil v 28. minutě proměnit. Stavem 0:1 skončila druhá třetina. Rohy, kožichy, kopyto, ocas, kopyto, ocas, koopyto, ocas,..., oči, uši, jazyk, nos. Ve 3. třetině se scénář opakoval. Sušičtí útočili, ale výborně chytajícího brankáře hostů Hálu nepřekonali. Naopak, po hrubé chybě domácího bránícího hráče, hosté vedení ve 44. minutě zvýšili na 0:2. Bezzubost domácích hokejistů trvala až do konce utkání. Hosté naopak vytěžili ze zápasu maximum a v 59. minutě přidali ještě třetí branku. Sušici zatím v tabulce přeboru patří 4. místo. HC Horažďovice TJ Sušice 5:6 (3:1, 1:2, 1:3) Branky (Asistence): 3 Holý (Korál), 28 Petera (Skuhra), 32 Korál (Petera), 43 Korál (Broža), 48 Korál, 50 Petera (Košvanec). Sestava: Šlais (Skolek) Rendl, Skuhra, Blažek, Lejsek, Myslík Broža, Košvanec, Holý, Korál, Vachoušek, Petera, Kutil. Vyloučení: 5:5 Rozhodčí: Diviš, Častoral, Kordík. Do utkání vstoupili lépe hosté ze Sušice. V třetí minutě vstřelil branku Holý po pěkné kombinaci s Korálem. To ale bylo ze strany Sušických v první třetině vše. Horažďovičtí čtyřmi brankami skóre otočili a 27. minutě zápasu vedli už 4:1. Zvrat začal ve 28. minutě, kdy Petera ve vlastním oslabení snížil. Hráči TJ Sušice od této chvíle na ledě dominovali. Skóre svými třemi brankami v řadě otočil Korál a v 50. minutě šestou branku přidal opět Petera. Domácí stačili v 60. minutě v přesilovce pouze korigovat na konečných 5:6. Sušickým se podařilo Horažďovicím dokonale oplatit porážku z předchozího společného zápasu, kdy naopak oni vedli 4:1 a zápas nakonec prohráli 5:6. -BK- Takto začalo s předstihem v pondělí 1. prosince cvičení rodičů a dětí (v TJ hale), kam se přišel v předstihu podívat na návštěvu andílek s čerticí, neboť 5. prosince přijde děti již navštívit do jejich domovů. A bylo jasné, že dnešní cvičení bude opravdu čertí. Mikuláš bohužel nepřišel, protože připravoval balíčky pro děti, ale i tak si děti i jejich rodiče užili pěkný sportovní zážitek. Na úvod si děti s rodiči zaběhali přímo čertovskou honičku. Děti dostaly ocásky a rodiče se jim je snažili vzít. Když se jim to podařilo, tak zase děti se snažily vzít ocásky svým rodičům. Poté se i děti změnily v malé čertíky či malé andílky, podle pokynů hlavní čertice. Děti si zahrály různé pohybové hry, zatancovaly si, zaskotačily a vše v čertím duchu, proto se v průběhu celého cvičení ozývalo každou chvíli BLLLLLLlllllll. V závěru si rodiče s dětmi zatancovali a zazpívali čertí písničku, a pak přišla pravá čertí masáž. Takový čertík v pekle je moc špinavý a má blechy a tak dospělí čerti namasírovali, vydrhli, vybrali blešky svým malým čírťatům a na závěr jim zazpívali čertí ukolébavku. Čertice neměla žádnou šanci někoho pozlobit, protože všechny děti i jejich rodiče jsou moc šikovní sportovci, a tak se děti nemusejí bát těch opravdových čertů, kteří přijdou 5. prosince, protože čertice s andílkem se za tyto šikovné děti u nich přimluvila. čertice Hanka LYŽAŘI, POZOR! Už je to více jak 100 let, kdy byl uspořádán vůbec první závod ve sjezdu na lyžích v Čechách. Konal se v rámci Seveřanských her na Špičáku. Trasa vedla z Pancíře na Vajsovu louku a zúčastnily se i dámy. Na tuto slavnou událost vzpomínají každoročním sjezdem z Pancíře šumavští lyžaři a proto si vás srdcaře dovolují pozvat k účasti na dřevěných lyžích bez hran a v dobovém oblečení. Prezentace se koná v sobotu 27. prosince 2014 od 9 hod v bývalé chatě Hrnčíř nad Vajsovou loukou a pak následuje výstup k místu startu. Tak se připravte a jeďte s námi. Srdečně zve pořadatel OS Otevřená Šumava Sušické noviny 23/2014 Mladí šachisté z okresu se utkali v Sušici Ve Středisku volného času při ZŠ Lerchova ul. proběhl 2. prosince Okresní přebor jednotlivců v šachu pro rok Hlavní organizace a přípravy se ujala M. Hanzíková, vedoucí šachového kroužku při ZŠ Hartmanice. Hladký průběh zajistila řízením turnaje počítačem Mgr. V. Matičková. Výborné zázemí vytvářeli pracovníci SVČ v Sušici s jeho vedoucí M. Ludvarovou. Krásné diplomy vytvořila speciálně pro tento přebor D. Reindlová z Informačního střediska v Hartmanicích. Při turnaji pomáhali i vedoucí šachového kroužku SVČ Hálek a J.Schodelbauer. Ceny pro každého účastníka předával ředitel ZŠ Hartmanice Mgr. L. Šmucr. V soutěži se prezentovalo 32 žáků ze šesti škol (ZŠ Hartmanice, ZŠ TGM Sušice, ZŠ Kolinec, ZŠ Lerchova ul., gymnázium Sušice a ZŠ Švihov). 2. úspěšní šachisté kategorie třídy: Matějček Tomáš, Valdman Jakub, Hejdušek Jan Konečné pořadí: Žáci tříd: 1. Babor Filip, ZŠ Hartmanice 2. Drha Marek, ZŠ Hartmanice 3. Pivetz David, ZŠ TGM Sušice Žáci tříd, dívky: 1. Bauchová Lucie, ZŠ Hartmanice 2. Matičková Natálie, ZŠ TGM Sušice 3. Brzyhobatá Natálie, ZŠ Hartmanice Chlapci: 1. Valdman Jakub, ZŠ Hartmanice 2. Hejdušek Jan, ZŠ TGM Sušice 3. Matějček Tomáš, ZŠ Lerchova Sušice Žáci tříd, dívky: 1. Matičková Silvie, ZŠ TGM Sušice Chlapci: 1. Kubát Ladislav, ZŠ Švihov 2. Lejsek Jiří, Gymnázium Sušice 3. Tuček Pavel, ZŠ TGM Sušice -MH- Vítězové starších žáků zleva: Matičková Silvie, Tuček Pavel, Kubát Ladislav, Lejsek Jiří

9 Sušické noviny 23/2014 Kultura strana 9 KNIHOVNA Celorepublikovou akci Den pro dětskou knihu, která probíhala 29. listopadu, jsme se rozhodli podpořit divadelním představením PAN ŽABÁK ANEB ZA DOBRODRUŽSTVÍM! Námětem se stala kniha od Kennetha Grahama, kterou máme k dispozici v knihovně. Můžete si ji vypůjčit a ponořit se ještě hlouběji do dobrodružství se Žabákem. Samotné divadlo bylo v režii Hany Stonové Prančlové, dramatizaci předvedl Michal Ston a Jana Wertigová. Celé uskupení najdete pod jménem Teátr Vaštar. Představení se neslo v duchu vtipu, legrace, ale i ponaučení. Téměř 40 diváků propukalo v smích, když pan Žabák prováděl své kousky a Vodní krysa s Krtkem mu sekundovali. Samotný příběh má ovšem hlubší podtext kamarádství. Hravou formou se nejen dětští diváci dozvěděli jak je důležité být dobrým kamarádem a navzájem si pomáhat. pátek 19 sobota 20 neděle Česká filharmonie živě: Česká mše Vánoční (J. J. Ryba) ČR, 138 min., 250 Kč Pohádky prod stromeček Návrat blbýho a blbějšího USA, 110 min., 120 Kč, titulky Noc v muzeu: Tajemství hrobky USA/GBR, 89 min., 120 Kč, dab. Sněhová královna (3D) RUS, 80 min., 130 Kč, dab. Železná srdce USA, 135 min., 90 Kč, titulky Příkopy 178, Sušice pokladna kina (otevřena hodinu před začátkem představení) sobota 3 neděle 4 pondělí 5 Návrat blbýho a blbějšího USA, 110 min., 100 Kč, titulky Magické stříbro Hledání kouzelného rohu NOR, 84 min., 90 Kč, dab. Exodus: Bohové a králové (3D) GBR/USA/ESP, 149 min., 150 Kč, dab Sněhová královna (3D) RUS, 80 min., 130 Kč, dab. Jak jsme hráli čáru ČR/SR, 102 min., 100 Kč, Století Miroslava Zikmunda ČR, 97 min., 80 Kč pondělí 22 Jak vycičit draka 2 (3D) USA, 105 min., 100 Kč, dab. Noc v muzeu: Tajemství hrobky USA/GBR, 89 min., 120 Kč, dab. úterý 6 Falešní poldové USA, 104 min., 100 Kč, titulky VVV Možná netušíte co se pod pojmem VVV skrývá. Prozradíme, že se jedná o Velký Vánoční Večírek. Ten proběhl ve čtvrtek 11. prosince u nás v knihovně. Děti, které soutěžily ve Velké podzimní literární soutěži zde dostávaly své ceny. Soutěž to nebyla úplně jednoduchá. Ten kdo chtěl získat pěknou cenu, musel splnit pět zapeklitých úkolů. Hodně pátrat, hledat a přemýšlet. Pomáhal jim při tom KIDD, který se večírku nemohl zúčastnit. Omluvil se pekl cukroví. Večírek probíhal ve skvělé atmosféře. Na děti čekalo překvapení v podobě občerstvení. Koláčky od firmy CUPEKO a PEKAŘSTVÍ KAREL RENDL mizely rychlostí blesku. Děkujeme za skvělý sponzorský dar. Dalším překvapením bylo karaoke, které rozezpívalo a roztančilo téměř šedesát dětí. Nemusíme vám ani říkat, že se knihovna otřásala v základech, jak si to děti užívaly. Za provedení karaoke děkujeme Danielu Ježkovi. Velký dík rovněž patří firmě KORA- MEX, SOLODOOR a SUŠICKÉMU KULTURNÍMU CENTRU, které přispěly formou sponzorského daru na ceny pro děti. VVV nejen večírek, ale úžasné, skvělé a atmosférou nabité odpoledne plné pohody a rozzářených dětských očí. BALONKY S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI Ježíšek. Magické slovo pro děti i pro mnohé dospělé. Příslib splněných přání. Nasát vánoční atmosféru a poslat své přání Ježíškovi přímo do nebeské brány, jste mohli v pátek 12. prosince v amfiteátru za knihovnou. Přání Ježíškovi můžete doručit různě. Dát dopis za okno, využít poštu nebo poslat své přání balonkem. A jak to probíhalo v amfiteátru? Na připravenou kartičku si děti i dospělí napsali svá přáníčka. Daným signálem, přesně v vzlétlo k nebi více jak 300 balonků. Podívaná to byla úchvatná. Balonky vytvářely na nebi obrazce, než se úplně ztratily v dáli. Patronem akce byl pro letošní rok Václav Vydra a pomocí rádia Impuls odstartoval let balonků. Po celé republice letělo k nebi přáníček a byl tak překonán rekord z roku Nechyběl doprovodný program. Během akce jste mohli zhlédnout divadelní hru Začalo to Zachariášem v podání žáků ZŠ Lerchova nebo si vyzdobit papírový zvoneček. Nechyběl vánoční svařák a čaj, který připravil Jan Patlejch z restaurace Sokolovna. Velký dík patří za pomoc při přípravě zázemí pánům Krousovi, Slivoňovi a Tomanovi. Ježíšek si jistě čte odeslaná přáníčka. A co vy, neslyšíte už cinkat rolničky? Kolektiv Městské knihovny v Sušici přeje všem příjemné vánoční svátky, plné klidu a radosti. foto ED úterý 23 středa 24 čtvrtek 25 pátek 26 sobota 27 neděle 28 pondělí 29 úterý 30 středa 31 čtvrtek 1 pátek 2 Hobit: Bitva pěti armád (3D) USA/NZL, 144 min., 140 Kč, dab. Tři bratři ČR, 90 min., 80 Kč Noc v muzeu: Tajemství hrobky USA/GBR, 89 min., 120 Kč, dab. Návrat blbýho a blbějšího USA, 110 min., 110 Kč, tit. Včelka Mája USA, 88 min., 80 Kč, dab. Návrat blbýho a blbějšího USA, 110 min., 110 Kč, titulky Želvy Ninja USA, 101 min., 90 Kč, dab Křídla Vánoc ČR, 110 min., 80 Kč Příběh Marie FRA, 95 min., 110/90 pro členy FK, titulky Něžné vlny ČR, 96 min., 80 Kč Exodus: Bohové a králové (3D) GBR/USA/ESP, 149 min., 150 Kč, dab. Sněhová královna RUS, 80 min., 100 Kč, dab. Nick Cave: dní na Zemi GBR, 96 min., 80 Kč, titulky Hobit: Bitva pěti armád (3D) USA/NZL, 144 min., 140 Kč, tit. Exodus: Bohové a králové GBR/USA/ESP, 149 min., 120 Kč, titulky Nehraje se. Nehraje se. Hobit: Bitva pěti armád (3D) USA/NZL, 144 min., 130 Kč, dab. Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupitna stránkách nebo v pokladně kina na tel Pokladna otevřena vždy hodinu před představením. Změna programu vyhrazena. OTEVÍRACÍ DOBA předprodej vstupenek: Po Út St Čt Pá pokladna kina: denně vždy jednu hodinu před promítáním filmu Rezervace je nutné vyzvednout nejdéle 30 minut před začátkem představení. Poté budou zrušeny! Dětská představení Nedělní odpoledne věnujeme dětem, pásma pohádek, či celovečerní filmy současné i ověřené kvality. Rodiče mohou sledovat film se svými potomky či si dopřát chvilku na baru s připojením na Wi-Fi. Filmový klub Každý týden svátek pro cinefily, výběr toho nejlepšího ze světové i české kinematografie, pro členy klubu zlevněné vstupenky. Dokumentární film Do 15 let nepřístupné Vzdělávací pořady Představení v 3D Do 12 let nevhodné Koncert Seniorská projekce Cestovatelské přednášky Divadelní a umělecká představení středa 7 čtvrtek 8 pátek 9 sobota 10 neděle 11 pondělí 12 úterý 13 středa 14 čtvrtek 15 pátek 16 Noc v muzeu: Tajemství hrobky USA/GBR, 89 min., 120 Kč, dab. Včelka Mája USA, 88 min., 80 Kč, dab Cyklus cestovatelských přednášek Maroko, západní Sahara 90 min., 50 Kč Pohádky pro nejmenší O mašince ČR, 50 min., 40 Kč Raluca ČR, 80 min., 110 Kč Pirátské sítě ČR, 88 min., 100/80 Kč, titulky Sedmý syn (3D) USA, 140 Kč, dab. Fotograf ČR, 133 min., 130 Kč Tučňáci z Madagaskaru (3D) USA, 90 min., 120/100 Kč, dab. Fotograf ČR, 133 min., 130 Kč Miluj souseda svého USA, 102 min., 110 Kč Sex v Paříži FRA, 116 min., 100 Kč, titulky Sedmý syn USA, 120 Kč, dab. Jáma ČR, 84 min., 100/80 Kč Nebe na zemi ochotnický divadelní spolek SušDivOch Kino Sušice si Vám dovoluje popřát spokojené a pohodové Vánoce a do nového roku 2015 především zdraví a štěstí ve všech činnostech Vašeho života. Těšíme se na na Vaši Vaši návštěvu. návštěvu

10 strana 10 Inzerce Sušické noviny 23/2014 BAZAR DUHA Rabí NÁBYTEK Nabízí k prodeji velké množství nábytku, sedací soupravy, skříně, postele, letiště, stoly, židle, rohové lavice, malovaný nábytek, bytové doplňky, obrazy, sklo, porcelán za přijatelné ceny. Kontakt paní Tučková, tel , Náměstí Rabí. Otevírací doba: po pá , so po telefonické domluvě i v jiném čase Těšíme se na Vaší návštěvu Vánoční akce výrobků a příslušenství HUSQVARNA navštivte prodejnu Aleš Kůs autorizovaný prodejce Husqvarna Dlouhoveská 5, Sušice tel: // NÁBYTEK HOLÍK prodáváme kuchyně, ložnice, postele, sedací soupravy, židle, stoly, křesla, dětské pokoje, předsíňové stěny, bytové doplňky, PC stoly, matrace, rošty vyrábíme nábytek na zakázku z lamina, dřeva a jiných materiálů ( zaměření a cenová kalkulace vždy zcela zdarma ), zboží zavážíme, rádi poradíme s jeho výběrem celoroční AKCE za zlevněné ceny v mnoha katalozích! máme několik desítek stálých dodavatelů s obrovským sortimentem zboží, ze kterého si jistě vybere každý Prodejna po rekonstrukci tel PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ v areálu Sušické lesy a služby s.r.o. v ulici Na Hrázi 270 Čtvrtek 18. prosince 9.00 Pátek 19. prosince 9.00 Sobota 20. prosince Pondělí 22. prosince 8.00 Úterý 23. prosince Smrk do 1m 100 Kč nad 1m 150 Kč svazek větví 25 Kč Řádková inzerce PRODEJ Prodám pneu 175/70 R13 zimní 4 ks, 175/65 R14 letní 1 ks na discích OPEL. Tel Prodám: jablka bez chemického nánosu, Idaret, Spartan a jiné. Tel Prodám: 2 málo použité válendy s úložným prostorem cena Kč 1 kus.; 2x noční stolky cena 100 Kč 1 kus.; Šuplíkový mrazák mrazí 500 Kč. Tel Prodám sušičku Concept 8 sít na ovoce, zeleninu, houby, bylinky aj. s jogurtovačem. Zakoupeno září 2014 pův. cena 1999 Kč nyní 1500 Kč. Tel Prodám ložnici (leštěný ořech) skříň dvoudílná a třídílná (padesátá léta) rohy u pantů zakulacené. Levně dohodou. Tel Prodám: káru plech. 2m x 1,20 x 0,5 cena Kč; před. světla na Golf 3; brzd. pakny na Ford Sierra r. v nové kamínka litin. malá do maringotky nebo karavanu na tuhá pal.; Luxfery použité hoks.; plyn sporák, zánovní. Cena dohodou. Tel Prodám dětskou postýlku + madraci a dětské povlečení 600 Kč. Tel Prodám: Poštovní známky. Nálepky SOLO. Tel Prodám čtyři palety broušených cihelných bloků THERMOPOR šíře 36,5 cm, cena 25 Kč za kus, pětikomorovou polykarbonátovou desku 2,1 x 2,2 m, žulové velké žlaby 4 ks, přípojné dětské kolo. Tel Prodám orig. truhlářskou hoblici z masiv. dřeva, nikdy nepoužitou, rozměry , 2 svěrka, odkládací plocha, běžná cena Kč, moje cena 7500 Kč. Dovoz po Sušici a v okolí zajištěn. Tel Prodám novou nevyužitou koupelnovou vanu, český výrobce RYHO-LY- RA, prov. pravá bílá, 140/90 cm, vana vč. ocel. montážní sady. Vana je zalepena do fólie, dovoz Sušice a okolí zajištěn. Původní cena 9240 Kč, nyní 5500 Kč. Tel KOUPĚ Koupím zednickou železnou vysouvací kozu. Tel Koupím kamínka KABOR (800 Kč). Volat po 17 hodině na tel Koupím obytný přívěs starší i odhlášený. Stav nerozhoduje. Tel Koupím: lednici podpultovou zánovní A+. Tel Koupím 1 ks pneu nebo protektor rozměr na Š 100 dezén OR 7 cca 5 mm. Tel Koupím starou motorku veterána vhodného do sbírky (Jawa speciál, robot, pérák, či jinou zajímavou motorku). Tel Koupím auto k ekologické likvidaci, bourané, nepojízdné, na stavu nezáleží. Případnou ekologickou likvidaci a odhlášení z provozu zajistím. Nabídněte na tel Koupím pařák na brambory. Tel Koupím kamna Petry v pěkném stavu. Tel Koupím levně, rozkládací sedací soupravu, zachovalou, ne rohovou. Děkuji. Tel , Koupím vzduchovku české nebo německé výroby, i poškozenou. Tel Koupím starý nábytek, obrazy, šperky, hodiny a jiné staré věci z pozůstalosti i poškozené. Tel Koupím staré pivní láhve s litými nápisy, reklamní plechové a smaltové cedule, staré zápalkové nálepky a krabičky. Přijedu! Tel Koupím MF-70 i horší stav, dálekoupím starou motorku ČZ 150, JAWA 500, péráka, JAWA speciál, či jinou zajímavou motorku vhodnou k renovaci. Dobře zaplatím. Tel BYTY NEMOVITOSTI Koupím nebo pronajmu zahradu 4 ary v Sušici a blízkém okolí. Nabídky zasílejte prosím do redakce SN v sokolovně. Koupím o samotě stojící dům s pozemky na Šumavě. Dům o obytné ploše okolo 200m 2 v dobrém stavu, bez nutnosti rekonstrukce s přilehlými pozemky 2 10 Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude ve 12 hod. hektarů. V příjemném prostředí, preferuji pěkný výhled. Vzdálenost nejbližšího souseda 300 m. Tel Pronajmu kompletně zařízený byt v rodinném domku v Sušici o rozloze cca 70 m 2. Měsíční nájem činí Kč + energie + kauce. Vytápění plynovým kotlem. Informace na tel Vyměním byt 3+1 v Sušici za 1+1 nebo garsonku také v Sušici. Tel Pronájem: nový moderně zrekonstruovaný nebytový prostor 72 m 2 v historickém centru Sušice. Nájem: 9000 Kč/ měs. Tel Nabízím k pronájmu hostinec v Žihobcích. Informace tel Oceňování nemovitostí pro prodej, darovací smlouvu, dědické řízení, úvěr, hypotéku, účetnictví apod. kvalitně a rychle. I. Drábková, Sušice. Tel RŮZNÉ Zájemci o společné jízdy na běžky Mikrobusem ozvěte se. Bližší informace na tel Kočičky hledají nový domov u hodných lidí. Jsou kastrované, čistotné, vhodné domů i ven. Zatím bydlí v Žíkově 5 km od Sušice vpravo za Františ. Vsí. Tel , Přijďte se podívat! Doučování matematiky a českého jazyka. Příprava na přijímací a opravné zkoušky. Individuální přístup pro děti s poruchami učení a ADHD. Tel Kurz přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Opakování učiva z Čj a Mat. Příprava na testy SCIO. Průběžné ověřování znalostí. Předpokládaný termín zahájení listopad. Tel Provedu opravy střech, komínů, natěračské a drobné zednické práce. Sušice a okolí. Tel Zahradnické práce celoroční údržba vaší zahrady sekání trávy, výsadba, realizace, prostřih ovocných stromů apod. R. Žák, Sušice. Tel Důchodce hledá přivýdělek: podzim zima. Práce všeho druhu. Tel Daruji psa jezevčíka hrubosrstého bez PP, stáří 5 let, má základní výcvik, je poslušný, zvyklý venku, má rád děti. Tel SUŠICE, Mariánská 14, k nemocnici, směr Kašperské Hory Irena Krákorová Prodej a pronájem domů, bytů a pozemků Zajistíme pro Vás: služby hypotečního makléře, odhad nemovitosti, bezpečný převod peněz, daňové přiznání, pojištění nemovitosti Individuální přístup a konzultace ZDARMA Náměstí Svobody 169, Sušice (vchod přes kavárnu Koruna - Illy) tel.:

11 Sušické noviny 23/2014 Příspěvky dopisovatelů strana 11 VÁNOCE POETICKÉ Vážení čtenáři. Není to poprvé, kdy Vás jako spolupracovník informuji o tom, co se děje v nadaci, která již více než 20 let pomáhá lidem s nemocemi krve a krvetvorby. V září letošního roku dosáhl Český národní registr dárců dřeně registrovaných dobrovolných dárců. Je to hodně a nebo málo? Málo to v žádném případě není, i když samozřejmě to neznamená, že by o další dobrovolníky, kteří jsou ochotni vstoupit do registru nebyl zájem. Právě naopak. Čím více jich vstoupí, tím větší naději na uzdravení budou mít ti nemocní, pro které jsou zdravé krvetvorné buňky jedinou nadějí na uzdravení a na to, aby se mohli vrátit ke svému zaměstnání, ke svým koníčkům a žít plnohodnotný život jako před svým onemocněním. Jako každá nemoc, tak i taková, jako je leukémie ve svých různých podobách, přichází mnohdy znenadání, neočekávaně, ale často o to zákeřněji. Ale abych se vrátil k onomu jubilejnímu a úctyhodnému číslu Jsme srovnatelní například se Švýcarskem nebo skandinávskými zeměmi. A jsme úspěšnější než třeba Rakousko či Belgie. Stále platí, že nejvhodnějším dárcem je mladý člověk do 35 let, který má dobrou fyzickou kondici (policisté, vojáci, záchranáři, sportovci), ale to není podmínkou a pokud možno muž. To není v žádném případě nějaká diskriminace žen, ale jde o jiné důvody. Je to např. prodělané těhotenství, po kterém se u ženy mění tzv. tkáňové znaky (HLA) a ty mohou být jiné, než když dotyčná žena či dívka vstupovala do registru před těhotenstvím. Ale i ženy jsou samozřejmě vítány. Protože i ty se Atmosféra Vánoc na nás teď dýchá na každém kroku. Slavnostně vyzdobená města, řada zvyků a obyčejů, které mají schopnost si nás podmaňovat a uchvacovat. Vánoční svátky jsou snad jedinými svátky v roce, kdy jsme ochotni alespoň na chvíli zapomenout na vánoční shon a nalézt si čas třeba na knihy. Moc se přimlouvám třeba za Karla Klostermanna, jehož některé povídky jsou situovány do období vánočních svátků a příchodu nového roku. Z bohatého výběru bych zde uvedl Kaplanův Štědrý večer, Odysseu soudního sluhy, Silvestr s Aničkou, Novoroční noc či Co nový rok nadělil dědečkovi. Předvánoční čas je spojen i s vycházkami do přírody. Pokud neodoláte a vydáte se za sněhem a sluncem, uvědomíte si, že jsou ještě místa, kde sníh je skutečně bílý, vzduch voní po mrazu a hlas zvonu tam dosud táhne nad závějí. To konkrétní jsme našli na Šumavě, ale pro vás může být docela jinde Možná vás alespoň na malou chvilku zastaví v tom prodírání se kupředu předvánočním časem. Přeji vám Vánoce plné radostných překvapení a nový rok bohatý na šťastné chvíle. Ivan Nikl Registr dárců kostní dřeně TIP NA DÁREK K VÁNOCŮM Milí čtenáři,přátelé a milovníci Šumavy! Pokud sledujete v knihkupectví knižní novinky, neměl by vám uniknout titul Šumava genius loci od zkušeného autora fotografa Vladimíra Kunce. V knize jsou překrásné záběry z koutů Šumavy, kam obyčejný smrtelník, bez doprovodu ani nevkročí! Doprovodné slovo je v češtině, němčině a angličtině. Poněvadž Šumava je mou srdeční záležitostí, tuto knihu jsem si zakoupila. Při prolistování se mi až tajil dech a bylo mi tak nějak sladkobolno. Fotografie jsou tam unikátní prostě Vladimír Kunc, ví kdy a kde cvaknout! GENIUS LOCI ducha místa, které je nám blízké svou výjimečností v této knize určitě najdete. Dovolím si citovat úryvek z knihy V ráji šumavském od Karla Klostermanna. Ten vyjádřil svou lásku k Šumavě ve svých knihách a fotograf Kunc vyjádřil tento mohou stát těmi, které nemocným, kteří trpí již zmiňovanou leukémií nebo jinými vážnými poruchami krvetvorby, dají poslední šanci na další život darováním svých zdravých buněk, kostní dřeně. Proto bych rád opět vyzval hlavně kolegy dárce krve, hlavně ty mladé, začínající, aby vstoupili do registru a dali tím v případě že budou vyzváni šanci někomu bezejmennému, pro kterého se stanou poslední nadějí... Zvláště naléhavě bych chtěl k tomuto kroku jako křesťan vyzvat mladé a zdravé věřící bez ohledu na příslušnost k té či oné církvi. Zdraví, to není naše zásluha, to je nezasloužený dar od Boha a je přímo naší povinností se o tento dar podělit. Stačí si nalistovat Bibli, Nový zákon, 25. kapitolu Matoušova evangelia, kde Ježíš říká: Co jste pro některého z mých nejmenších bratří učinili, pro mě jste učinili. A co můžeme udělat pro svého bližního více, než darovat život a nebo alespoň naději...? Před nedávnem se dostalo registru velkého ocenění, když se patrony programu dárcovství kostní dřeně staly tři významné osobnosti a to operní pěvkyně Eva Urbanová, herec Ondřej Vetchý a světící biskup pražské arcidiecéze, bývalý disident, signatář a mluvčí Charty 77 Mons. Václav Malý. Závěrem mi dovolte, abych těm, které můj článek osloví a vstoupí do registru, ale i těm, kteří o tom všem třeba jen popřemýšlí, popřál klidné a požehnané svátky Kristova narození a úspěšný celý nadcházející rok A někdy v budoucnu na stránkách Sušických novin na viděnou! Václav Pikeš, spolupracovník Nadace vztah k Šumavě svými fotografiemi. K. Klostermann: Máš-li srdce citlivé, duši velebnosti přírody otevřenou, vnímavou pro krásu její, staneš v němém úžasu budeš se klaněti Tvůrci a jeho dílům vzdáš hold naší staré Šumavě, vydají ohlas struny srdce Tvého i příšerný její ráz, jevící se hlavně za pochmurného počasí, dojme Tě jako Tě dojímá smutná píseň, budeš se těžko loučiti s pohledem na hory naše a přicházeti budou chvíle, kdy vzdálen od ní zatoužíš, zapomeneš na nicotné naše pletky, malicherné štvanice... Přátelé knihomolové zajděte do knihkupectví, otevřete stránky knihy Šumava genius loci a budete žasnout jako já nad tím, že objevíte místa o kterých mnozí z nás neměli ani zdání. Knih o Šumavě je spousta, ale Šumava genius loci momentálně vede! Marie Malá Tip na knihu: Šumava očima Vladimíra Horpeniaka Když před více než dvaceti lety vycházely v Mladé frontě jeho čtivě napsané Toulky Šumavou, tušil jsem, že by vydaly na obsáhlou knihu. To se letos splnilo, neboť dr. Vl. Horpeniak, historik Muzea Šumavy vydal o Šumavě hned díly dva. První z nich je věnován lidovým zvykům, lidovému umění, osobnostem spjatým se zdejším krajem, ale také práci na Šumavě, dopravě, přírodním katastrofám a dalším zajímavostem. Druhý díl pak tvoří Šumavský místopis, v němž najdeme hradiště a hrady (Sedlo, Velhartice, Rabí, Kašperk). Druhá část knihy je věnována městům, sídlům a přírodním lokalitám Šumavy. Zájemci zde najdou vedle Sušice či Kašperských Hor i méně známá, nicméně zajímavě popsaná místa. Ať jsou to např. Rejštejn, Mouřenec, Paště, Modrava, Kvilda, Nicov nebo Strašín. Je třeba s potěšením konstatovat, že vznikl soubor, který je jedinečný svým zpracováním (autor na něm pracoval více než tři desítky let!), ale i velice čtivý celek, protože dr. Horpeniak je nejen znalcem Šumavy, ale i zkušeným publicistou, o čemž svědčí kupř. cena novinářské soutěže PRIX NON PEREANT z roku 2007, kterou obdržel za sérii příspěvků o zaniklých obcích na Šumavě. Dlouhodobě spolupracuje také s časopisem Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, vydává sborníky Muzea Šumavy a píše doprovodné publikace k výstavám (Umění gotiky v krajích Otavy a Úhlavy v muzeu v Kašperských Horách). Domnívám se, že uvedené knihy mohou být nejen nevšedním dárkem, ale pro vážné zájemce o Šumavu vynikajícím průvodcem, k němuž se bude neustále vracet. Cenné jsou i historické fotografie a čtenáře upoutají i četné fotografie současné, neboť jak je uvedeno na obalu druhého dílu, platí beze zbytku: Věci a skutky, kteréž vypsány nebývají, do tmy zapadají a prachem zapomnění se pokrývají, vypsány pak ožívají. Ivan Nikl Redakce Sušických novin přeje všem čtenářům krásné Vánoce a do nového roku hodně zdraví a jen samé dobré zprávy. Doufáme, že se na nich budou podílet i Sušické noviny. První číslo v roce 2015 vyjde 16. ledna.

12 Sušické noviny 23/2014 Zajímavosti strana 12 TRYAVNA Bulharské město Tryavna je jedno ze zatím posledních měst přijatých do organizace Douzelage. Leží na území severních svahů centrálního Balkánu. Má asi 10,5 tisíce obyvatel a spravuje 104 okolních vesnic a osad. Zdejší klimatické podmínky prospívají léčbě plicních onemocnění. Vzdálenost od hlavního města Sofie je 250 km, od Varny 170 km. Historické centrum je lemováno domy pocházejícími z doby národního obrození. Mezi nejstarší budovy patří škola, kostel, věž s hodinami a kamenný most, který spojuje obě části města. Historii města reprezentuje zejména kostel Archanděla Michaela zdobený sochami a ikonami od místních umělců i ulice lemovaná malými dílnami, které nabízejí prohlídku starých řemesel. Největší zastoupení má řezbářství, malba ikon, kovářské dílny, kožedělná výroba. Nové dílny dále rozvíjejí umění starých mistrů, ale předvádějí i moderní návrhy současných řemeslníků. Spojení historie a moderního umění je zajištěno v Raykově domě. Barokní dekorace provázejí návštěvníky po celé budově. Poskytuje však i přístřeší sochám a předmětům z asijské a africké kultury. Pecho Raykov vystudoval univerzitu v Lipsku a stal se profesorem chemie v Bulharsku. K pýchám Tryavny patří také rodný dům Angela Kancheva, který bojoval po boku Vasila Levského při osvobozování Bulharska proti Turkům. Zde jsou shromážděny relikty z účasti na národním osvobození původní zbraně, faksimile (velice přesné napodobení originálu, většinou starých tisků nebo rukopisů) i fotografie. V sousedství stojí dům Petka Slavevkova, který se svou man- želkou Irinou vychoval mnoho dětí, které dosáhly vysokých postavení v životě, od vědců po ministry. V lednu 1912 byla Petkovi Slavevkovi navržena Nobelova cena za literaturu. Než mu však cena mohla být udělena, Petko zemřel. Bulhaři tak přišli o příležitost uctívat majitele Nobelovy ceny. Za návštěvu stojí i muzeum malby se 160 originály ikon z kostelů ve Veliko Tarnovo. Kromě maleb zde najdeme sochy a dřevořezby. Budova sama měla být kaplí pro léčebnu plicních onemocnění dětí. Široké okolí je protkáno turistickými stezkami, které jsou součástí národního parku se starými duby, habry a tisy. Můžete zde potkat lišky, šakaly, jeleny i divoká prasata. Během celého roku se můžete účastnit tradičních oslav příchodu nového roku, Velikonoc, ale i Národní literární soutěže s celostátním významem, v červnu pak folklorní festival písní a tanců. Tryavna je krásné horské městečko, které ochraňuje a rozšiřuje svou historii a přenáší ji i do současnosti. Kristina Volná, Douzelage Sušice Na náměstí anděl čerty ukočíroval Nejméně tucet pravých čertů se hemžilo kol malého pódia pátečního podvečera na sušickém náměstí. Ještě že se vlády nad situací ujal jediný přítomný anděl. Čerty uklidnil a přivítal všechna zvídavá a hodná dítka, která se tísnila všude okolo. Zkrotlým pekelníkům nejprve dovolil, aby navodili tu správnou atmosféru strašidelným výstupem ze hry S čerty nejsou žerty. Scéna se pak na chvíli proměnila v pohádkovou nádheru. Jak pak by taky ne, vždyť čerty hráli zkušení herci divadla Schody a andělem nebyl nikdo jiný, než režisérka Zuzana Navrátilová. Ta pak pozvala na pódium Mikuláše. Ten, důstojnost sama, pronesl pár okřídlených vět a čertům nakázal hodným dětem rozdat dárky a pamlsky. Nakonec se ještě všichni mohli s povedenou tlupou vyfotografovat. Akci spolupořádalo Sušické kulturní centrum a Muzeum Šumavy Sušice. text a foto ED NEBE NA ZEMI: SušDivOch skládá poklonu pánům V + W Až k počátkům naší civilizace sahají kořeny SušDivOchem uvedené hry Nebe na zemi. Scénář vztahů polidštěných řeckých bohů rozepsala už antická mytologie. Milostnou zápletku a některé postavy byly stvořeny Johnem Fletcherem a Francisem Beaumontem v 17. století ve staroanglické hře Španělský kněz. Hru Nebe na zemi pak napsali Voskovec s Werichem pro Osvobozené divadlo ve třicátých letech minulého století. Současná podoba vznikla úpravami režisérky Věry Holé Tůmové a premiéra se uskutečnila 5. prosince v sále sušického kina. Soubor SušDivOch se vloni uvedl obrozeneckou hrou Maloměstské klepny. Prvotina souboru si svým klasickým a poctivým pojetím divadla ihned získala přízeň sušického publika a tato scéna se zařadila mezi kulturní pojmy města. Aktuální hrou své renomé ještě vylepšila. Přestože je letošní hra náročnější, děj složitější, výstupy dynamičtější, protagonisté všechna úskalí zvládali s lehkostí a jejich výkony byly přesvědčivější. Délka představení je něco přes dvě hodiny, děj má spád a při výměně scén navíc vstupuje na jeviště před oponu éterická dočasná hudební sekce souboru (Martina Hamáková, Anna Chocová, Zuzana Jandová, Margit Štěpinová, Milena Vrhelová a Radka Zelená), která s klavírním doprovodem Dagmar Kratochvílové svižně interpretuje slavné písně Jaroslava Ježka z celého repertoáru Osvobozeného divadla. Příběh se krátce odehrává na Olympu, ovšem jméno malého města na zemi, kde se pak vše semele, známo není. Z božského pohledu je to ale jedno slovy tamějšího boha Merkura Nezáleží na jménu obce, lidí, lidi ti jsou všude stejní... A opravdu ze hry na pozadí jednání hrdinů jasně a srozumitelně vystupují neměnné základní lidské vlastnosti a konkrétní dějiny, či postavy si každý může dosadit sám. Podstatu hry vystihují slova titulní písně, že totiž na světě je plno krás a z těch krás nebe mít, záleží jenom na vás. To, že víra v člověka je správná cesta, ukazují autoři v závěru hry, kdy se po všech peripetiích padouši nakonec mění k lepšímu a božský Jupiter rád zůstává s lidmi na zemi. K celkovému dojmu přispívají nemalou měrou scéna i kostýmy. V hlavních rolích se představuje Václav Diviš, Věra Holá Tůmová, Jiří Choc a dále Miroslava Nováková, Gabriela Zoubková, Václav Požárek, Jiří Burák Šperl, Kamila Vrhelová, Jaromíra Krátošková, Vladimír Kindelmann, Václav Kämpf a Stanislava Strejcová. Následující rozhovor s režisérkou Věrou Holou Tůmovou poodhaluje zákulisí divadla: Po loňské úspěšné premiéře vašeho režisérského debutu Maloměstské klepny jste mluvila o plánech nacvičit Jiráskovu Lucernu. Co nakonec rozhodlo o Nebi na zemi? Také jsem tehdy zdůrazňovala, že každý má právo říci svůj názor a připomínky. Lucerna proto neprošla, a tak se hledalo dál. Nebe na zemi byla další moje srdeční záležitost. Matka kdysi tady hrála Amarantu, otec Scipia a protože se u nás hodně zpívalo, znala jsem už jako dítě všechny Ježkovy hudební perly. Vaše druhé tehdejší přání aby si zahráli všichni se ale splnilo. Je to tak? To je vždy problém. Divadelní hry mají většinou málo rolí na to, aby si všichni mohli zahrát. Tady jsme nakonec vymysleli hudební sekci. Volba se osvědčila, opravdu mě překvapilo, kolik máme dobrých zpěvaček. Trochu jsem se bála, aby nás to nerozdělilo. Herecká a hudební sekce zkoušely zvlášť, ale potvrdilo se, že jsme dobrá parta. Ve hře se objevujete v mužské roli. Je v tom nějaký záměr? Ne, je to spíše neštěstí, že nemáme mužský herecký potenciál. Zhostila jsem se té role nerada, na druhou stranu jsem zvyklá toto je už moje třetí mužská role. S jakým cílem jste přistupovali k úpravám scénáře? Rozhodně jsme chtěli hrou potěšit dnešního diváka, aby to tedy nebylo nudné a únavné. Původní scénář je opravdu příliš dlouhý. Jen čtená zkouška trvala přes tři hodiny. Krátili jsme tedy dost. Snažila jsem se ale zachovat zobrazované špatné lidské vlastnosti, aby se diváci nejen smáli, ale vedlo je to i k zamyšlení. Vždyť např. domácí násilí je problém mnoha současných rodin. Zdůraznit jsem chtěla také optimistický závěr hry, který demonstruje myšlenku, že i ten největší padouch se může změnit. Dalším kritériem úprav byly reálné možnosti souboru. Mezi jednotlivými scénami zazněly nejen písně z této hry... Vzhledem k tomu, že byla poměrně složitá scéna a přestavby zabíraly dost času, rozhodli jsme se do těchto chvil vložit i další známé písně Osvobozeného divadla. Myslím, že se to povedlo, lidé s námi dokonce zpívali. Co bylo při přípravě a na zkouškách nejtěžší? Velkou starost jsem měla o to, aby se hra vůbec stihla secvičit. Byl problém s docházkou a dochvilností. Důchodci byli v tomto směru vzorní, ale máme také matky s dětmi, zaměstnané a studenty a do toho navíc přišla různá onemocnění... Všichni dohromady jsme se tak nakonec sešli až o generálce. Jak jste spokojena s prvními představeními? Jsem trémistka. Po generálce jsem to chtěla zabalit, celou noc jsem nespala. Při premiéře bylo znát ještě určité napětí, ale při ve- černím sobotním představení z nás všechno spadlo a hraní jsme si užívali. Reakce diváků byly úžasné, tleskali a zpívali s námi a moc jim za to děkujeme. Máte nějaké divadelní plány? Já osobně bych si přála předat své režisérské žezlo mladé generaci. Vidím v našem souboru spoustu lidí, kteří tomu rozumějí a pro divadlo mají cit. Chtěla bych, aby se toho někdo ujal a já si zahrála nějakou malou roli. Starám se totiž teď o člověka, kterého vracím do života. Je to velmi náročné a hraní by bylo jen takové povyražení. Nechci ale o to přijít, jsem s těmi lidmi ráda. Na další naší hru nápad mám, nejdříve se však musíme všichni domluvit. Udělal jste mi radost, když jste řekl, že se všichni herci zlepšili. Na závěr bych za sebe chtěla říct, že režie je částečně prací celého kolektivu a za to všem ze souboru moc děkuji. Děkuji za rozhovor. text a foto Eduard Lískovec jako pravidelný čtrnáctideník vydává Sušické kulturní centrum SIRKUS, Příkopy 178, Sušice, IČ Sídlo redakce: KD Sokolovna, ul. T. G. Masaryka 120, Sušice, tel.: , , Odpovědný redaktor: Ing. Karel Sedlecký. Tiskne SAMAB PRESS GROUP a. s. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Cena 7 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/ /92, MK ČR E Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 8. ledna 2015 ve hod.

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11 Obsah: Slovo ředitele školy, čertovská škola, Vánoční koncert, vánoční tvoření, dětská tvorba, vyhodnocení sběru

Více

Archiv 6. třídy. Mezinárodní matematická soutěž Klokan 6. a 7. ročník kategorie BENJAMÍN obsadil Vláďa Světlík krásné 2. místo. MOC GRATULUJEME.

Archiv 6. třídy. Mezinárodní matematická soutěž Klokan 6. a 7. ročník kategorie BENJAMÍN obsadil Vláďa Světlík krásné 2. místo. MOC GRATULUJEME. Archiv 6. třídy ČERVEN 2011 prohlédněte si aktuální články k těmto akcím 3. 6. Projektový den Děti dětem, aneb Známe své město? 6. 6. Preventivní program Klima třídy /zde klikněte/ 10. 6. Přírodopisná

Více

PŘEHLED AKCÍ V SUŠICI rok 2015 průběžně aktualizováno ( změna programu vyhrazena)

PŘEHLED AKCÍ V SUŠICI rok 2015 průběžně aktualizováno ( změna programu vyhrazena) PŘEHLED AKCÍ V SUŠICI rok 2015 průběžně aktualizováno ( změna programu vyhrazena) Termín Název akce Místo konání Pořadatel / kontakt Poznámka LEDEN 04.01. Příchod Tří králů náměstí Svobody Oblastní charita

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3 Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012 ZŠ V Zahrádkách 48 Praha 3 19. 9. 30. 9. pí. Toufarová 3. 10. 11. 11. pí. Kamenská 14. 11. 22. 12. pí. Maskaluková 3. 1. 18. 2. 2012 pí. Lišková 22. 2. 30.

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková Centrum Motýlek Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek Připravila: Alena Hrbková OBSAH Centrum Motýlek Založení Centra Motýlek Členové Centra Motýlek Činnost v roce 2009 Činnost

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

HERNÍ ODPOLEDNE ZAHÁJENÍ ADVENTU

HERNÍ ODPOLEDNE ZAHÁJENÍ ADVENTU 1. 12. 1. 12. 4. 12. 5. 12. 7. 12. 7. 12. 8. 12. HERNÍ ODPOLEDNE Ponořte se s námi do světa her a objevte zapomenuté... Více informací na www.wgtrest.blueforum.cz. Kulturní v Třešti ve hod. Pořádá Klub

Více

Akce v Sušici a okolí prosinec 2014

Akce v Sušici a okolí prosinec 2014 2.12. 2.12. 3.12. 4.12. Volšovy 4.12. Žihobce Hartmanice Střelské Hoštice Rabí Mlázovy, Zimní stadion 15:30 16:30 hodin Čertovské bruslení veřejné bruslení s mikulášskou nadílkou soutěže pro děti., Kino

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Akce školní družiny Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ Téma: Plody barevného podzimu Tematické vycházky do přírody Pracovní činnosti s přírodními materiály

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Hasičský zpravodaj 7/2011. Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky

Hasičský zpravodaj 7/2011. Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky Hasičský zpravodaj Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky 7/2011 Ú v o d n í k : -------------------------------------------------------------------------------------- Vážení čtenáři, blíží se konec roku

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

BERUŠKOVÉ PROSTŘENO. Text: Alenka Černá Vlaďka Bednářová

BERUŠKOVÉ PROSTŘENO. Text: Alenka Černá Vlaďka Bednářová BERUŠKOVÉ PROSTŘENO Text: Alenka Černá Vlaďka Bednářová Kompetence: Kompetence k učení. Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá přitom jednoduchých pojmů, znaků

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz Učit lze

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Drobná grafika - výstava datum začátku akce: leden - únor čas začátku akce: 08.00 místo konání: (obec): Chotěboř

Drobná grafika - výstava datum začátku akce: leden - únor čas začátku akce: 08.00 místo konání: (obec): Chotěboř Výstava Grafik Vendy Hoblinky Chalupy datum začátku akce: 06.01.2015 datum ukončení akce: 19.02.2015 čas začátku akce: 08.00 místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř stručný

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více