Poděkování. Sluníčkový den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poděkování. Sluníčkový den"

Transkript

1

2

3 Aktuálně Úvodník Vážení čtenáři, vítáme Vás na stránkách červnového Třeboňského světa, v jehož redakci došlo v uplynulém měsíci k personálním změnám. Pana šéfredaktora Vlastimila Lenze nahradila staronová redaktorka Petra Pfeiferová. Připravili jsme pro Vás číslo plné kulturních pozvánek, zpráv, vzpomínek, ohlédnutí za akcemi i reportáží. V rozhovoru s Alžbětou Rosenkrancovou na stránce 18 se mimo jiné dočtete o provozu rodinného centra, které můžete navštívit již od 2. června. Rodinné centrum je prozatím vybavováno vyřazeným nábytkem z třeboňských škol a školek. Chtěli bychom touto cestou poprosit místní podnikatele, rodiče i prarodiče o materiální či jinou sponzorskou podporu. Pokud máte doma již nepotřebné hračky, dětský nábytek, výtvarné potřeby - v rodinném centru mohou udělat ještě mnoho radosti. Na závěr nám dovolte malý kulturněhistorický kontext: Jak se v Třeboni myslelo na děti v roce 1935? Dětský koutek: Při sokolském letním cvičišti u městského sadu, tedy opětně ve středu města, jest vybudován dětský koutek, přístupný všem dětem bezplatně, který jest pro naši omladinu i tu nejmenší droboť pravým rájem. V tomto koutku Zlaté stoky, kde jest i přístaviště kanoí, obklíčeném krásným stromovím a s hojnou květinovou výzdobou, mají děti k disposici několik bezpečných houpaček, skluzavku, kolotoč apod. docela i malý basen se sprchou a rovněž hříště pro házenou. Pro případ deště jest zřízena prostorná krytá veranda. Jezerní město Třeboň, Knihtiskárna Fr. Widimský, 1935 Přejeme Vám příjemné čtení! Redakce TS Poděkování Chtěl bych vyjádřit své poděkování za vzorně připravenou exkurzi panem Ing. J. Fliegelem, o kterou jsem ho požádal v rámci pořádání Letní školy pro kanadské studenty lesnictví. Naše univerzita má společný projekt v rámci spolupráce EU-Canada. Tohoto projektu se účastní 3 evropské a 3 kanadské univerzity. Jeden den Letní školy, kterou pro kanadskou stranu organizovala naše univerzita, jsem se rozhodl věnovat lesnímu hospodářství třeboňské pánve a o přípravu exkurze jsem poprosil Ing. Fliegela. Povinnosti se ujal s velkou ochotou a připravil návštěvu lokalit, která umožnila kanadským studentům (a profesorům) učinit si poměrně jasnou představu o způsobech hospodaření v této specifické oblasti. Chtěl bych tedy touto cestou odboru životního prostředí poděkovat za čas a úsilí, které mé žádosti věnovali a Vám, paní starostko, poděkovat za vstřícnou atmosféru, kterou na vašem úřadě vytváříte. prof. Ing. Ivo Kupka, CSc. Sluníčkový den Český den proti rakovině, každoročně připadající na 14. května, se koná již od roku Celorepublikovou sbírku můžete podpořit koupí malé slunečnice. Symbolickou dvacetikorunou přispěla i Ing. Lucie Říhová ze sekretariátu starosty, na snímku s děvčaty Nelou Pudilovou a Michaelou Ullmanovou. -pp- Vyjádření Ministerstva vnitra ČR Ministerstvo vnitra řešilo podnět v souvislosti se zápisy ze schůzí Rady města Třeboň a s volbou starosty města. Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR ve svém sdělení k těmto podnětům uvedl následující: K zápisům z jednání rady města: z pohledu Ministerstva vnitra ČR je relevantní pouze takový zápis usnesení, který je nedílnou součástí zápisu ze schůze rady obce. Vzhledem k tomu, že zápisy rady města odkazují na přílohu, kterou tvoří unesení, ministerstvo neshledalo porušení zákona. V případě zpracování výpisu usnesení ministerstvo doporučuje tento dokument pořizovat jako součást zápisu z jednání rady města. K volbě starosty: pro zvolení Mgr. Terezie Jenisové do funkce starostky města Třeboň se vyjádřilo na příslušném jednání Zastupitelstva města Třeboň celkem 15 členů zastupitelstva. Byla dosažena potřebná většina pro zvolení a nebylo již dále hlasováno, kdo je proti a kdo se zdržel hlasování. Tato zbylá vyjádření by nic na platnosti volby nezměnila. Ministerstvo připomíná příležitost vyjádřit svůj postoj i těm, kteří byli proti volbě, či se zdrželi, nicméně zvolený postup při hlasování dne 26. února 2014 na zákonnost přijatého usnesení, tedy na platnost volby starostky, nemá dopad. Třeboňská reality show I letos můžete sledovat v přímém přenosu poštolku s mláďaty hnízdící ve věži třeboňského kostela. Odkaz na on-line přenos z hnízda najdete na Poděkování Stalo se na přechodu u kruháče. Chtěla bych poděkovat mladšímu páru a zdravotníkům, kteří mi poskytli první pomoc a dále městské a státní policii, která zadržela pachatele, který z místa nehody ujel. Ještě jednou děkuji, Jiráčková Oznámení Vážení čtenáři, chtěli bychom Vás upozornit na prodlouženou otevírací dobu Lékárny Max a to každou středu do hod. Vzpomínkové setkání u příležitosti 69. výročí ukončení 2. světové války se uskutečnilo ve čtvrtek 8. května u Památníku obětem zla před ZŠ Sokolská. 03

4 Aktuálně zprávy z radnice Z jednání rady města dne 30. dubna 2014 Krajské granty Částku , Kč získalo město Třeboň od Jihočeského kraje na zajištění realizace projektu Kulturní doprovod Jihočeského festivalu zdraví Třeboň Dalších 30 % nákladů přidá město. Jihočeský festival zdraví se bude konat září. Další krajský grant ve výši ,- Kč je určen na projekt Mapový průvodce za stromy, přírodními, kulturně-historickými zajímavostmi Třeboňska. Minimální spoluúčast žadatele je v tomto případě 20 %. Směrnice o nakládání s pohledávkami Radní schválili klíčový vnitřní předpis, který stanovuje a sjednocuje pravidla, postupy, podmínky, lhůty a odpovědnosti jednotlivých správců pohledávek při jejich správě. Směrnice má mimo jiné napomoci účinnějšímu nakládání s pohledávkami města. text: Jitka Bednářová Opravy rybníků Radní schválili Plán oprav rybníků ve vlastnictví města Třeboně nad rámec běžné údržby na rok Město Třeboň pronajímá na základě nájemní smlouvy rybníky o celkové výměře 228,13 ha Rybářství Třeboň Hld. a.s. V roce 2014 navrhují rybáři mimo jiné provést výměnu výpusti rybníku Bičan, a to z důvodu havarijního stavu v celkových nákladech , Kč. Opravy v rozsahu , Kč čekají také rybník Výskok. Příspěvky na sport Na základě doporučení Komise mládeže a sportu budou příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu na celoroční činnost poskytnuty takto: Asociaci TOM Zálesáci Třeboň ,-Kč, oddílu Hokej Třeboň ,- Kč, klubu SK Boxing Třeboň , Kč, oddílu Judo Třeboň , Kč, Klubu třeboňských kaprů , Kč, klubu SK dračích lodí Třeboň , Kč a Jezdeckému klubu Terezský dvůr , Kč. života. V rámci 1. výzvy pro rok 2014 je alokováno , Kč. Grant může činit maximálně 70 % celkových uznatelných nákladů. Termín uzávěrky příjmu žádostí je 30. června. Text výzvy, včetně pravidel grantu, je zveřejněn na úřední desce města a úřední desce webových stránek Z jednání zastupitelstva města dne 12. května 2014 Zásady pro udělování čestného občanství Zastupitelé schválili zásady pro udělování čestného občanství města Třeboň. Zásady stanoví komu a za co je možné čestné občanství jako nejvyšší čestné osobní vyznamenání udělit, kdo může udělení navrhnout i v jakém případě jej lze odejmout. Čestná občanství udělená před nabytím účinnosti nově schválených zásad zůstávají v platnosti. Čestnými občany města Třeboně jsou bývalý prezident Václav Havel, kardinál Miloslav Vlk, emeritní arcibiskup pražský, bývalý předseda Akademie věd ČR prof. Ing. Rudolf Zahradník a hudebník, dramaturg, pedagog prof. Jiří Hlaváč. Finanční příspěvky města Rada města schválila poskytnutí záštity starostky města s finančním příspěvkem na akci Muzikál Postřižiny, který se bude konat ve dnech 3. a 4. července v prostorách Pivovaru Regent. Pořadatelem je TRS, o. s. Třeboň. Muzikál je určen široké veřejnosti a jeho uvedením se město připojí k poctě 100. výročí narození Bohumila Hrabala. Poskytnutý příspěvek činí , Kč. Dle platných pravidel mohou být jednomu žadateli v jednom kalendářním roce poskytnuty maximálně dva příspěvky na celoroční činnost a jednu jednorázovou akci nebo na dvě různé jednorázové akce. Autokemp stále na prodej V dalším kole zveřejnění záměru prodeje nemovitostí v Autokempu Třeboňský ráj včetně obchodního podílu ve společnosti nebyla podána žádná nabídka. Autokemp Třeboňský ráj je na prodej za minimální nabídkovou cenu , Kč, minimální cena za obchodní podíl společnosti byla stanovena ve výši , Kč. Nebytové prostory U Francouzů Rada města souhlasila s opětovným zveřejněním záměru nájmu nebytových prostor v budově čp. 1127/II, ul. U Francouzů. Nabízené nebytové prostory mají celkovou výměru 33,10 m 2. Z jednání rady města dne 14. května 2014 Krajský příspěvek na restaurování sv. Václava Z grantového programu Jihočeského kraje - Nemovité kulturní památky - získává město Třeboň příspěvek , Kč na restaurování sochy sv. Václava z kaple sv. Víta. Podíl vlastníka, města Třeboň, činí , Kč. Peníze na opravy silnic Díky mírnému počasí vznikla po letošní sezóně úspora za zimní údržbu komunikací , Kč bude využito na opravy místních komunikací. Příspěvek boxu Žadatel o záštitu starostky města s finančním příspěvkem, SK Boxing Třeboň, získal rozhodnutím rady města příspěvek na pořádání utkání play- off o mistra Čech v sezóně Předpokládaný rozpočet akce činil , Kč. Město přispělo částkou ,- Kč. Město podpoří projekty sociálních aktivit Radní schválili vyhlášení výzvy k podávání žádostí o grant města Třeboň neinvestičního charakteru v rámci grantového programu Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok Cílem je podpora aktivizačních činností sociálního charakteru zaměřená na seniory a zdravotně postižené s místem trvalého bydliště v Třeboni a místních částech za účelem zapojení této cílové skupiny do společenského Dotace pro hospic O poskytnutí příspěvku pro mobilní hospic sv. Kleofáše, o.p.s. ve výši , Kč rozhodli zastupitelé. Smlouva bude uzavřena s Hospicovou péčí sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s. Částka odpovídá výši schválené v rozpočtu na letošní rok. Rozdělení peněz na regeneraci památek Městu Třeboň byla v letošním roce přiznána rekordní státní finanční podpora z Programu regenerace Městské památkové rezervace v celkové výši , Kč. O dotaci z tohoto programu mohou žádat majitelé kulturních památek: města, církve, právnické i fyzické osoby. Obec musí mít zpracovaný vlastní program regenerace a jak obec, tak vlastník se musí finančně podílet na obnově památky. Pracovní skupina posuzovala letos celkem 14 žádostí v Třeboni. Po obdržení aktualizovaných rozpočtů a dalších dokladů od vlastníků kulturních památek byla následně upravena dotace, aby celková výše byla vyčerpána v souladu se zásadami programu. Realizovány by měly být následující akce: oprava fasády domu čp. 104/I. na Masarykově náměstí s dotací , Kč, pokračování restaurování kanovnických lavic v kostele Panny Marie Královny a sv. Jiljí dotace , Kč, oprava a restaurování hradební zdi u čp. 127/I.- dotace , Kč, oprava dvorního traktu a výměna pilíře v Domě Štěpánka Netolického na Masarykově náměstí s dotací , Kč, výměna střešní krytiny na domě čp. 29/I. v Rožmberské ulici s dotací , Kč a výměna střešní krytiny na domě čp. 47/I., Svinenská brána, s dotací , Kč. 04 červen 2014

5 Aktuálně Nákup vodovodu Gigant Třeboň Zastupitelé rozhodli o nabídce společnosti R.A.B. spol. s r.o., zastoupené insolvenčním správcem, na nákup vrtů, vodovodního potrubí včetně šachty a příslušenství. Jedná se o vodovod na sídliště Gigant. Vodovod město koupí za 1, Kč. V současné době slouží pro zásobování obyvatel sídliště Gigant pitnou vodou i pro zásobování provozoven v dané lokalitě (ČOV Třeboň, Bioplyn Třeboň atd.). Finance na nákup člunu Město ze svého rozpočtu poskytne , Kč Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje na nákup člunu raftu pro jednotku dislokovanou na požární stanici Třeboň. Dle žádosti ředitele jindřichohradeckého územního odboru HZS Jihočeského kraje je potřeba k dovybavení této jednotky pro záchranné práce na vodě. Příspěvky na celoroční činnost Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí finančních příspěvků žadatelům v oblasti tělovýchovy a sportu na celoroční činnost takto: TJ Slovan Břilice , Kč, Taekwon-do Třeboň , Kč a TJ Jiskra Třeboň , Kč. Pokud jde o příspěvky na celoroční činnost v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, poskytne město , Kč Sdružení Meta, o. s., Jindřichův Hradec a Oblastní charitě Třeboň , Kč. Záštita starostky Poskytnutí finančního příspěvku žadateli v oblasti kultury a cestovního ruchu v rámci záštity starostky města s finančním příspěvkem schválilo zastupitelstvo pro Třeboňská nocturna o. s. Částka , Kč bude využita v rámci pořádání Zimních abonentních koncertů. Zázemí tenisového klubu Realizaci výstavby Zázemí tenisového klubu v období let v celkových předpokládaných nákladech , Kč schválili zastupitelé města. Celá akce zahrnuje demolici stávajících objektů, výstavbu budovy obsahující místnosti šaten, WC, sprch, losování turnajů, řízení turnajů, klubovnu a další provozní a technické místnosti, úpravu stávající závlahy tenisových kurtů a zhotovení zpevněných komunikací, oplocení a sadových úprav. V současné době je zpracována projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a provedení stavby a se stavebním úřadem je uzavřena veřejnoprávní smlouva na umístění, provedení a užívání stavby pro zázemí tenisového klubu u sportovní haly v Třeboni. S realizací výstavby se počítá od 1. října 2014, s dokončením se počítá v polovině června Pro hlasovalo 17 zastupitelů z 23 přítomných, 6 se hlasování zdrželo. Investice v Bertě Pro realizaci výstavby Bertiny lázně Třeboň rekonstrukce balneoprovozů v období let zvedlo ruku 17 z přítomných 23 zastupitelů. 6 se hlasování zdrželo. Jmenovitě pak někteří zastupitelé ODS. Pro další krok tedy rozjezd výběrového řízení bylo nutné, aby zastupitelstvo rozhodlo na svém květnovém jednání. Zahájení rekonstrukce slatin, vodoléčby a stavba nového výtahu je naplánována na období prosinec 2014 březen 2015, kdy Bertiny lázně provoz přeruší. Celkové předpokládané náklady byly zastupitelům vyčísleny na , Kč. Na jednání zastupitelstva zazněla například otázka jaká bude přidaná hodnota celé rekonstrukce? Bylo vysvětleno, že provozy jsou již morálně zastaralé, tudíž nejde o investici rozvojovou ale existenční. Pokud by nebyla uskutečněna, došlo by k výraznému poklesu klientů o Bertiny lázně. Tím pádem by ubylo i návštěvníků města. Diskuse se vedla i kolem dotazu, kdo zaručí, že se plánovaná investice opět nestopne. Loňská investice nebyla dle představitelů města a lázní dobře načasována, přišla v období krize lázeňství a navíc se soustředila hlavně na bazén. Rekonstruovat je třeba léčebné provozy, s čímž počítá současný projekt. Pokud by o něm hlasovalo až příští zastupitelstvo, které vzejde z říjnových voleb, znamenalo by to minimálně další rok prodlení pro Bertiny lázně, které investici potřebují v co nejkratším čase. Průběh jednání zastupitelstva, včetně diskuse a hlasování lze sledovat v archivu na webu trebon.cz - Zastupitelstvo on-line videoarchiv. Nová evidence kol Každý rok eviduje Městská policie Třeboň jízdních kol, která byla nalezena na území města a nikdo se k nim nehlásí. Každý rok také řeší desítky případů odcizených bicyklů nejrůznější finanční hodnoty. Pro občany města i turisty zavedla Městská policie Třeboň novou službu, která je ojedinělá v rámci měst podobné velikosti. Na internetových stránkách města je nově EVIDENCE KOL. Spočívá v jednoduchém systému registrace jízdních kol, který umožní v případě nálezu ztraceného registrovaného jízdního kola rychlé vyhledání a předání kola jeho majiteli. Samotné evidování je možné prostřednictvím on-line formuláře na Odkaz na on-line formulář je umístěn na hlavní straně webu města, v levém modrém sloupci, pod názvem Evidence kol. Po vyplnění formuláře se kolo zaeviduje v databázi Městské policie Třeboň. Majitel jízdního kola obdrží potvrzující s uvedením souhrnných informací o registraci. Tato služba je zcela zdarma. V případě nalezení ztraceného kola bude jeho majitel na základě evidovaných údajů kontaktován pracovníkem Městské policie Třeboň. Kromě této registrace si zájemce může následně vyzvednout na služebně Městské policie Třeboň v budově MěÚ, Palackého nám. 46/II také samolepku na kolo, která potvrzuje evidenci kola. I ta je zdarma. Při registraci na webových stránkách majitel kola uvádí jeho značku, druh, případně typ či výrobní číslo, možné je přidat i fotografii kola. Městská policie Třeboň si od nové služby slibuje především snížení počtu kradených kol, jak říká vrchní strážník Vladimír Školka: Každý rok, hlavně v sezóně, mizí ve městě kola, především ta drahá. Pachatelé se často rekrutují z jiných míst. V republice již mají podobný typ evidence většinou velká města. U nás se to přímo nabízí. Proto jsme iniciovali zavedení této služby. Do databáze mohou nahlížet vybraní pracovníci Městské policie Třeboň. Pro komunikaci se správcem registrovaných jízdních kol je k dispozici nepřetržitě telefonní číslo bed- Příští jednání zastupitelstva města se koná 23. června v zasedací místnosti městského úřadu 05

6 Aktuálně Chorvatská delegace v Třeboni Lázněmi Aurora provedl delegaci Daniel Hamr. Foto: Jitka Bednářová Ve dnech 6. až 8. května 2014 hostila Třeboň chorvatskou delegaci z města Vodnjan. Důvodem návštěvy byl zájem chorvatské strany poznat historické a lázeňské město Třeboň a získat informace o financování projektů z evropských dotací. První dojem, který Třeboň zanechala v mysli chorvatské delegace, byl jistě spjat se slavnostním zahájením Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm 2014, kterého se společně s vedením města Třeboně Chorvaté v den příjezdu zúčastnili. Druhý den pak následovala prohlídka lázeňského komplexu Aurora a historického centra města. Při rozhovoru s vedením města Třeboně došlo k výměně zkušeností především v oblasti turismu, jelikož město Vodnjan, ležící na Istrii, usiluje o rozvoj cestovního ruchu ve svém regionu. Další plánovanou společnou akcí bude účast folklorního souboru z města Vodnjan na Folklorní Třeboni v září Zástupci chorvatské delegace si, podle svých slov, odváží velmi pěkné vzpomínky. Martina Vrchotová Radní ze Štětí vyjeli do Třeboně V pátek 25. dubna do Třeboně přijela v rámci výjezdního zasedání Rady města Štětí osmičlenná delegace zástupců města v čele se starostou Tomášem Ryšánkem. Štětí je stejně jako Třeboň Zdravým městem, a tak při přijetí na radnici došlo na výměny zkušeností. Štětskou delegaci také velmi zajímala ochrana třeboňských památek. Štětí leží v severních Čechách, na pravém břehu Labe. Známé jsou zdejší největší papírny v České republice. -bed- Třeboň Interlaken 20 let partnerství Na začátku května navštívili Třeboň zástupci z partnerského města Interlaken pod vedením místostarosty Hanse-Rudolfa Burkharda. Důvodem pozvání byla účast partnerů ze Švýcarska na slavnostním zahájení putovní výstavy Poznej světové dědictví UNESCO a následné akci s názvem Švýcarské jaro v Třeboni. Při slavnostním zahájení výstavy dne 2. května místostarosta Interlakenu ve svém projevu pozdravil přátele z Třeboně, zmínil krásy obou měst a především poukázal na 20. výročí partnerství mezi Interlakenem a Třeboní. Zástupci z Interlakenu zároveň darovali městu pivo Rugenbräu, které se čepovalo po celou dobu vernisáže. V sobotu pak probíhaly akce v rámci Švýcarského jaro v Třeboni, do kterých se aktivně zapojili i přátelé ze Švýcarska. Vyzkoušeli si na vlastní kůži Nordic walking, zhlédli některé dokumenty věnované Švýcarsku a zúčastnili Brazilci si cení spolupráce s Třeboní Dne 23. dubna 2014 proběhl v Památníku Juscelina Kubitscheka slavnostní akt předání kopie Memoranda o spolupráci mezi Diamantinou a Třeboní, které bylo podepsáno 11. září 2013 v Diamantině, Minas Gerais. Za českou stranu kopii předal, s pověřením starostky města Třeboně Terezie Jenisové, velvyslanec ČR v Brazílii pan Jiří Havlík do rukou prezidentky Památníku JK a vnučky bývalého prezidenta Anny Christiny Kubitschek. Mezi hosty nechyběli ani Maria Estela Kubitschek, dcera Juscelina Kubitscheka, zleva Rolf Widler (generální sekretář IFAI), Terezie Jenisová (starostka Třeboně), Peter Michel (radní Interlakenu), Hans-Rudolf Burkhard (místostarosta Interlakenu) se besedy, ve které fundovaně odpovídali na zvídavé dotazy diváků. I přes nepříznivé počasí se celá návštěva vydařila, zástupci z Interlakenu si odváželi krásné dojmy a především byla opět prohloubena spolupráce a přátelství mezi oběma partnerskými městy. Martina Vrchotová zástupci ministerstva zahraničí, Národního kongresu, Prezidentského paláce, vlády Federálního distriktu, vybraní krajané a zástupci médií. Cílem symbolického aktu bylo informovat veřejnost a média o podpisu Memoranda o spolupráci mezi Třeboní a Diamantinou a zejména o důvodu této spolupráce, kterým je hledání kořenů bývalého prezidenta Juscelina Kubitscheka na Třeboňsku. Z tiskové zprávy Velvyslanectví ČR v Brasília Viktor Dolista, Martina Vrchotová Červen bez úrazů Zdravé město Třeboň pod patronací Národní sítě Zdravých měst a ve spolupráci s partnery Vás srdečně zve na celostátní mezigenerační kampaň Červen bez úrazů. Kampaň je zaměřena na prevenci úrazů u nejohroženějších věkových skupin, tedy u dětí a seniorů, a probíhá v řadě Zdravých měst České republiky. V rámci hlavního programu spojilo letos Zdravé město Třeboň síly s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Jindřichův Hradec. Na čtvrtek 5. června bude pro první stupně základních škol přichystáno zábavné a hlavně poučné dopoledne v zámeckém parku. Dobrovolníci z Českého červeného kříže předvedou zásady první pomoci a simulaci úrazů, Městská policie Třeboň předvede práci strážníků a Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje seznámí děti s vybavením sanity a prací záchranářů. Fyzické a psychické úrazy vznikají bohužel velmi často i rukou nejbližších lidí. Umíme vůbec rozpoznat domácí násilí? A jak pomoci obětem? Na všechny tyto otázky odpoví pracovníci Intervenčního centra Diecézní charity v Českých Budějovicích. V úterý 24. června můžete navštívit Městskou knihovnu Třeboň. Od zde proběhne beseda na téma domácí násilí. Ve dnech 25. a 26. června se na golfovém cvičišti u Lázní Aurora uskuteční sportovně osvětová akce Golf s hendikepem. Ve čtvrtek 26. června Vás srdečně zveme na koncert dechového orchestru Hudby Hradní stráže a Policie České republiky na podporu dárcovství kostní dřeně. Koncert proběhne v zámeckém parku od Vstup na akci je zdarma. Alena Zárubová 06 červen 2014

7 Aktuálně Rozpočtový výhled města na období Zastupitelstvo města na svém jednání dne projednalo a schválilo tzv. rozpočtový výhled města na následující tři roky. Jedná se o dokument, který vytyčuje základní směr v nakládání s městským majetkem a investicemi ve městě. Stávající vedení města (= stávající koalice) tak jednoznačně veřejnosti deklaruje svůj závazek, že v letech 2015 až 2017 nebude rozprodáván městský majetek, bude investováno přímo do samotných lázní 80 mil. Kč, a to pouze z nájemného, které lázně městu platí a dále jsou plánovány investice do místních komunikací (43,4 mil. Kč), investice do vodohospodářské infrastruktury (35 mil. Kč), do rozvoje sociální oblasti (nový dům s pečovatelskou službou, sociální bydlení) je počítáno s vlastním finančním podílem města v celkové výši 10 mil. Kč. Rozpočtový výhled také říká, že v roce 2016 dojde k plnému splacení všech úvěrů. Je dobré připomenout, že úvěr, který byl přijat v souvislosti s rekonstrukcí lázní Aurora, bude plně splacen již v letošním roce. Od roku 2015 se bude splácet půjčka Státnímu fondu životního prostředí, díky které došlo k vyřešení problematiky s investiční výstavbou nové čistírny odpadních vod. Tato půjčka bude splácena výhradně z nájemného, které čistírna městu platí. text: Jiří Vopátek Daňové příjmy se ve výhledu pohybují v objemu 124,2 mil. Kč/ročně. Vychází se ze skutečnosti roku 2013 a z predikce Svazu měst a obcí pro letošní rok. Nedaňové příjmy jsou tvořeny zejména nájemným, které město získává provozem svého majetku, který také město provozuje, kdy objem celkových nedaňových příjmů se pohybuje v rozpětí 109,1 mil. Kč až 114,1 mil. Kč/ročně. Kapitálové příjmy tvořené prodejem městského majetku se ve výhledu uvádí v objemu 1,6 mil. Kč/ročně. Lze očekávat, že nad rámec této částky budou dobíhat ty prodeje, které se nerealizují z důvodu nezájmu ze strany kupujících. Jde např. o budovu v Branné, Autokemp a pozemky v ZTV Břilice. Přijaté dotace jsou ve výhledu uvedeny v rozpětí 18,4 mil. Kč až 24,4 mil. Kč/ročně. Zejména jde o dotaci ze strany státu na výkon státní správy. Celkové příjmy se tak pohybují v rozmezí 253,4 mil. Kč až 259,4 mil. Kč/ročně. Běžné výdaje se pohybují mezi 171,16 mil. Kč až 174,7 mil. Kč/ ročně a zahrnují finanční prostředky potřebné pro běžný chod města, včetně příspěvku na provoz všech příspěvkových organizací, úhrady vyplývající ze smluv s Technickými službami, s. r. o. (odpadové hospodářství, čištění města, údržba zeleně apod.), opravy komunikací, příspěvky pro podporu sportu, práce s mládeží, kulturu, sociální oblasti apod. Kapitálové výdaje se pohybují v rozmezí 69 mil. Kč až 83,1 mil. Kč/ročně, kdy celkové investiční výdaje do lázní jsou naplánovány v částce 80 mil. Kč, po přípravách projektových dokumentací se počítá s investicemi do komunikací (asfaltový povrch u školky v Břilicích, Budějovická - dokončení, Československé armády koordinace s plynovodem, Třebízského úsek Čsl. armády B. Němcové koordinace s plynovodem, B. Němcové úsek Třebízského Svobody koordinace s plynovodem, U Cihelny, ul. Vodárenská 1. etapa. Další úseky se budou rovněž projekčně a investičně připravovat), investice do zázemí tenisového klubu, řešení ČOV + kanalizace ve Staré Hlíně, stezky atd. V sociální oblasti pro rozvoj domů s pečovatelskou službou a tzv. sociálního bydlení je počítáno s vlastním podílem 10 mil. Kč, kdy tyto akce jsou podmíněny dotacemi, o které se bude dle možností žádat. Počítá se také s technickým zhodnocením v bytových prostorách apod.celkové výdaje se pohybují v rozmezí 240,2 mil. Kč až 257,5 mil. Kč/ročně. Z rozpočtového výhledu se vychází při sestavování rozpočtu na příslušný rok. Pochopitelně, že může být tento dokument doplňován a ve svých detailech upravován. Nicméně jde o dokument, na kterém se vedení města shodlo a rozpočty na roky 2015 až 2017 by měly být sestavovány v duchu tohoto dokumentu. Říká se, že. U Trojice bude kruhový objezd tak pěkně od začátku: ve druhé polovině srpna bude dokončená úprava sjezdu ze silnice 1. třídy v prostoru nad autobusovým nádražím. Po úpravě bude možné odbočit samostatným jízdním pruhem do centra města. Akce bude v režii Ředitelství silnic a dálnic ČR, správy České Budějovice. Po dokončení bude ŘSD pokračovat na křižovatce U Trojice, kde vznikne samostatný kruhový objezd. Takže ano, kruháč bude bylo znemožněno občanovi Třeboně volit evropské poslance V Jindřichohradeckém deníku vyšel článek s nadpisem Kvůli chybě úředníků nemůže Třeboňák volit. Redakci si stěžoval pan Václav Schams, který na úřad města přinesl žádost o vydání voličského průkazu po patřičné lhůtě. Na webu města byla od února uveřejněna informace o tom, že do 8. května lze žádat o voličský průkaz, pokud chce občan volit jinde, než v místě trvalého bydliště. Tuto možnost využilo 19 občanů. První žádost byla podána 30. dubna, poslední 8. května (svátek). Pan Schams byl jediný, kdo přišel po termínu. K informaci na webu byl přiložen i formulář. V jeho dovětku zůstala věta, v níž se mj. uvádí, že o voličský průkaz lze žádat 2 dny přede dnem voleb. Ano, stala se chyba, za níž se tajemník úřadu omluvil osobně panu Schamsovi. To už jsme se v novinách nedočetli. Zveřejněn byl názor Radima Karpíška, který údajně v Třeboni žije od narození. Zřejmě na tajnačku, jelikož evidován nikde není a nikdy nebyl V článku se objevily i další informace, tzv. na vodě. Vzhledem k účasti voličů při volbách do Evropského parlamentu je možné říci, že každý hlas je dobrý. Třeboňák, pan Schams, volit mohl, ovšem bez voličského průkazu, a to v místě svého trvalého bydliště je pro letošní rok na služby nového Rodinného centra plánováno Kč určených na plat koordinátorky centra hmmm, pokud by se rozkřiklo, že město Třeboň je tak štědré ke svým pracovníkům, zvláště na dohodu, stály by u dveří úřadu davy ucházející se o jakoukoli pozici V částce Kč jsou zahrnuty úpravy nových prostor centra, výdaje na energie, výdaje na materiál, na úklidové prostředky, na pojištění, na drobný hmotný majetek (např. nábytek, mikrovlnná trouba, lednička) a na mzdové výdaje. V žádném případě tato částka nebude použita pouze na plat koordinátorky nový sběrový dvůr by byl s dotací levnější nový sběrný dvůr pořízený bez dotace, skutečně stál méně než s ní! Žádost o dotaci musí být vždy podložena projektem na určité zlepšení a k tomu se vztahují závazné ukazatele. V tomto případě bylo nutné dodržet ukazatel množství přivezeného odpadu do sběrného dvora. Fakta v evidenci odpadů mluví jasně - odpadů z domácností i firem je stále méně. Kdybychom dotaci čerpali, její podmínky bychom splnit nemohli. To by znamenalo sankce a vrácení dotace. Kontroly čerpání evropských dotací jsou velmi přísné a sankce dokážou pěkně provětrat rozpočty obcí. Sběrný dvůr mimo jiné dobře slouží Třeboňákům. O tom více v příštím vydání je radniční koalice rozhádaná není nic jednoduššího, než se členů koalice přímo zeptat Oscar Wilde řekl nemalou moudrost: Pokud chcete lidem říci pravdu, musíte je rozesmát, jinak vás zabijou. -bed- 07

8 Aktuálně Investice v bertiných lázních text: Jitka Bednářová Město přispěje na další sociální aktivity. Zájemci hlaste se! Co Bertu vlastně čeká? Projekt zahrnuje rekonstrukci slatin a maséren, rekonstrukci vodoléčby a nový výtah. V rámci akce byla projektována i rekonstrukce bazénových šaten. Její realizace se bude odvíjet od finančních možností města a lázní. Dojde též ke kompletní výměně vzduchotechniky a osvětlení. Vše bude řešeno celkově v rámci stávající dispozice. Po téměř dvaceti letech se Bertiny lázně dostanou na nadstandardní podobu z hlediska myšlenky odbavení klientů, jejich léčebného komfortu i pohodlí zaměstnanců. Úplná rekonstrukce se bude týkat celkové plochy 750 m 2, upřesňuje Pavel Hajna, vedoucí odboru rozvoje a investic Městského úřadu Třeboň: Dojde k vybourání celé stávající dispozice včetně podlah, počítá se s dílčím podchycením patra a přenesením hmotnosti na nové základy (základové studny), dále s vyzděním nových dispozic, s novými instalacemi včetně vzduchotechniky s novou klimatizační jednotkou. Kdo platí a kolik to bude stát? Investorem je město Třeboň. V případě této investice není uvažováno o dotaci. V celkových předpokládaných nákladech jde o částku ,- Kč včetně DPH. Přesná cena bude známa po ukončení výběrového řízení na zhotovitele. Předběžná informace o zakázce byla v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek již odeslána ke zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. Slatina třeboňské černé zlato v Bertě Zásadní změny se týkají větší části balneoprovozů Bertiných lázní. Jde o novou tvář prostoru slatinných koupelí a zábalů, individuálních masáží, nového wellness a zázemí pro zaměstnance v prostoru navazujícího na vstupní halu. V návaznosti na dispoziční změny vzniká nová čekárna, na níž bezprostředně navazují místnosti jednotlivých procedur. Pacienti tak jistě ocení kratší vzdálenosti, které usnadní jejich přesun mezi jednotlivými procedurami. Systém napouštění van slatinou bude nově ovládán světelným paprskem, povrchové úpravy podlah budou kvůli snazší údržbě beze spár. V průběhu projektování došlo k montáži vzorové buňky slatinného provozu a to v poměru 1:1, kde měli pracovníci možnost posoudit celý prostor a reálnost průběhu procedury s pacientem. Generální projektant Antonín Nehoda k tomu říká: Během zpracování projektu došlo k několika inovativním změnám na samotném modelu buňky díky připomínkám jak pracovníků, tak i vedení lázní. Připomínky byly po jejich projednání a odsouhlasení zapracovány do projektu. Zásadní důraz je kladen na ideální využití prostoru lázní, zjednodušení pracovních úkonů zaměstnanců a dosažení maximálního komfortu pro pacienty. V rámci celé rekonstrukce bude využito kombinace nejmodernějších materiálů co do designu i funkčnosti. Provoz může fungovat jako smíšený ženy i muži tak, aby byla zaručena naprostá intimita. V téměř totožném počtu van bude možné odbavit pohodlněji více klientů. Plánovaná investice v konečném efektu vytvoří prostor pro rozšíření wellness procedur s využitím tradičního přírodního léčivého zdroje - slatiny. Půjde například o párové slatinné koupele, párové masáže či novinku, která bude kombinací několika procedur a bude ojedinělá v rámci evropského kontextu. Tato nová procedura s pracovním názvem Třeboňský rassoul bude kombinací aplikace marockého jílu (rasúlu) a třeboňské slatiny na celé tělo, pobytem na slunečné louce na vyhřívaném lehátku pod infrazářiči a následně parní lázně s tropickou sprchou. V příštím vydání Třeboňského světa vám představíme rekonstrukci vodoléčby Bertiných lázní. Město Třeboň upozorňuje zájemce, kteří se chtějí ucházet o grant v sociální oblasti, že mají novou příležitost. Město totiž vyhlašuje grantový program Podpora sociálních aktivit. Vyhlášena bude 1. výzva pro rok Tento grant je neinvestiční a počítá s podporou aktivit zaměřených na seniory. Cílem je konkrétně podpora aktivizačních činností sociálního charakteru, zaměřená na seniory a zdravotně postižené s místem trvalého bydliště v Třeboni a místních částech. Účelem je zapojení této cílové skupiny do společenského života. Aktivizační činnost, neboli aktivizace, je v nejširším slova smyslu pomoc nebo podpora směřující ke zlepšování, udržení nebo obnovení stávajících dovedností. Jde například o podporu mentálních schopností, podporu tělesné aktivity a podporu senzomotorických schopností. Buď je poskytována formou sociálně psychologické podpory, kde se zejména odstraňuje osamocenost, apatie, deprese, pasivita či agrese, nebo formou aktivizující klienta v různých oblastech života - společenské, kulturní a zájmové. Cílová skupina: senioři a zdravotně postižení s místem trvalého bydliště v Třeboni a místních částech. Priority grantu - zapojení cílové skupiny do společenského života: 1)Aktivní využití volného času 2) Získávání informací z oblastí společenského života, zdraví a bezpečnosti 3) Podpora praktických dovedností V rámci 1. výzvy pro rok 2014 bude rozděleno Kč a maximální výše přiděleného grantu je Kč. Grant může činit maximálně 70 % celkových nákladů projektu. Termín vyhlášení grantu: Termín uzávěrky příjmu žádostí: Termín vyhlášení výsledků příjemců grantů: Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň. Celý text výzvy včetně všech příloh a způsobu doručení žádostí je uveřejněn na úřední desce Městského úřadu Třeboň a na webu města (sekce Úřední deska finanční záležitosti). Vyhlášení této výzvy bylo schváleno usnesením rady města. Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: , Jana Vítková, tel: , 08 červen 2014

9 Aktuálně Klášter ožije díky archivářům text: Petra Pfeiferová Výmalba podle původního vzoru Rekonstrukce bývalého augustiniánského kláštera běží jako po drátkách. První etapa prací byla právě dokončena a část třeboňského archivu se do nových prostor nastěhuje v průběhu června. Třeboň má zázemí pro archiv, které mu může bez nadsázky závidět celý svět. Tu část kláštera, kde byl dříve městský úřad, máme hotovou, včetně inženýrských sítí. Archiv jako instituce se přestěhuje v červnu. Půjde tedy o archiváře, ekonomické oddělení, fotografy a ostatní provozy z malého nádvoří zámku. Konzervátorské a knihařské dílny zůstanou ještě na zámku, protože pro ně potřebujeme dokončit specializované prostory, uvedl ředitel Státního oblastního archivu Třeboň Václav Rameš. Další etapa rekonstrukce bude bezprostředně navazovat, zahrne zbývající neupravené prostory, kde budou archivní depoty. Původní rožmberský archiv se stěhovat nebude, ten zůstane tam, kam jej nechal uložit Petr Vok. Ve druhé etapě je vyřešen i průchod ze zámku suchou nohou, který povede Dlouhou chodbou, Budějovickou branou až do kláštera. V minulosti zde byl,my se pouze vracíme, doplnil Václav Rameš a pochválil spolupráci s městem Třeboň. S vybudováním galerie gotického umění a expozice jihočeského písemnictví je počítáno v nejstarší části kláštera. Proměna celého areálu bude dokončena rekonstrukcí nádvoří a úpravou klášterní zahrady, kam bude možné přicházet z Husovy ulice. Bývalý klášter pro potřeby rozšiřování archivu v roce 2008 vykoupilo ministerstvo vnitra. Na tento výkup uvolnilo 47 milionů korun. První etapa rekonstrukce si vyžádala dvacetimiliónovou investici. Rekonstrukce je velmi citlivá a již nyní dává tušit, že zde vznikne nevšední vědecké, kulturní a vzdělávací centrum.unikátní je propojení celého komplexu bývalého kláštera. Navíc má toto místo silný genius loci. Kvůli stěhování bude uzavřena studovna archivu zhruba do konce měsíce srpna. Současně bude v této době omezený běžný provoz archivu, aktuální informace o otevírací době naleznete na nebo na tel. čísle Pokud máte zájem si areál prohlédnout, budete mít možnost v srpnu, kdy v rámci Rybářských slavností proběhne den otevřených dveří. V prostoru původního refektáře vznikl konferenční sál Přidanou hodnotou rekonstrukce je i nový bezbariérový přístup O novele tiskového zákona a přiměřeném prostoru Zákonem č. 305/2013 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku ve znění pozdějších předpisů byl novelizován tiskový zákon a novela nabyla účinnosti dne Cílem novely je zavedení opatření proti zneužívání periodického tisku, který je vydáván z veřejných prostředků. Radniční zpravodaje tak musí poskytovat objektivní a vyvážené informace. Právě ona objektivita má být zaručena zajištěním přiměřeného prostoru pro zveřejňování sdělení vyjadřujícího názory členů zastupitelstva různých politických směrů. Stýká se zde právo na svobodu projevu s odpovědností vydavatele za obsah zpravodaje. To znamená, že vydavatel nemusí otisknout celé sdělení, ale má možnost redakční úpravy. Opakovaně opoziční zastupitelé redakci píší, že uplatňuje selektivní přístup. Novinářská práce je z podstaty selektivní, právo redaktora na krácení či výběr témat je jedním ze základních nástrojů této práce. Uplatňují ji všechna celostátní média, pracují tak televizní i rozhlasoví redaktoři. Redakce Třeboňského světa nikdy nestanovila přiměřený prostor pro tzv. alternativní sdělení v rozsahu čtvrtiny strany. Tato informace z pera bývalého šéfredaktora Vlastimila Lenze se objevila v lednovém zpravodaji jako ryze doporučující. Základní otázkou tak zůstává, vůči čemu by se měla tato přiměřenost poměřovat. Je zřejmé, že každé číslo TS bude muset být posuzováno individuálně, bude záležet na hlavních tématech místní politiky, na důležitých událostech apod. Redakce nechce stavět Třeboňský svět do světla jednostrannosti a informovat pouze lichotivě a nepolemicky o činnosti radnice. Chceme čtenářům poskytnout i alternativní zprávy, názory a komentáře v rozsahu, který jim v místních poměrech reálně přísluší. -pp- 09

10 Aktuálně Cestujeme Třeboňskem křížem krážem Letošní třeboňskou turistickou sezónu obohatí turistický průvodce umístěný pod názvem Trasy za stromy a památkami Třeboňska na internetových stránkách Pro milovníky turistiky, historie a přírody zvláště starých a památných stromů je zde připraveno celkem 11 tras na území CHKO Třeboňska (Světská, Opatovická, Chlumecká, Rožmberská, Lutovská a trasa za třeboňskými stromovými pamětníky, Lomnická, Záblatská, Metelská, Karštejnská a za tajemnou čertovou šlápotou). Návštěvníci tohoto internetového průvodce si mohou vybrat mezi trasami pro pěší turistiku, cyklistiku či trasu bezbariérovou. Každý má možnost si vytisknout mapu s požadovanou trasou a textovým popisem se všemi historickými a přírodními zajímavostmi na jednotlivých trasách anebo si stáhnout GPX soubor trasy do své navigace. Jednotlivé trasy si můžeme též projít na online mapě nebo virtuálně díky Google Earth. Nové turistické razítko U příležitosti akce Brány památek dokořán, která v našem městě proběhla , představil odbor kultury a cestovního ruchu razítko pro Divadlo J. K. Tyla. Divadlo J. K. Tyla v Třeboni Motivem tohoto nového sběratelského razítka je prvek s městským znakem v akantovém rámci, který se zachoval z původní výzdoby nad římsou Královské lóže. Autorem návrhu je Miroslav Adamec z grafického studia HELP_PROMOTION. Razítko je k dispozici v TIC na Masarykově náměstí. Michaela Kajerová Strom Dagmar Dykyjové Výsadba stromu (jírovce) na paměť nedožitých stých narozenin významné občanky našeho města RNDr. Dagmar Dykyjové se účastnila také starostka Mgr. Terezie Jenisová. V zahajovacím proslovu shrnula význam osobnosti paní doktorky, zejména její přínos na poli vědy, v publicistice i jako spisovatelky. Slavnostního aktu se účastnil také syn Ing. J. Dykyj a dcera - A. Řezníčková (na snímku uprostřed vedle paní starostky). -šh- Věříme, že tímto záměrem přiblížíme veřejnosti originalitu jak třeboňské přírody, tak i historie, ale hlavně seznámíme veřejnost s unikátními stromovými velikány Třeboňska. Spoluautoři tohoto turistického průvodce jsou: Alena Bartušková, Blanka Čechová, Václava Fliegelová, David Brychta, Jiří Bureš, Marek Čech a Jakub Hulec. Provozovatelem internetových stránek je město Třeboň. Akce byla podpořena z grantu Jihočeského kraje. Václava Fliegelová Dobrá věc se podařila Po ničivých povodních v roce 2002 bylo nutné opravit most na hrázi Hrádečku. Oprava se uskutečnila v roce následujícím. Po dvanácti letech, kdy opravený most plnil svůj účel, došlo k výměně mostovky, která byla původně z měkkého dřeva, za kvalitnější, dubovou. Akci vysoutěžily Technické služby Třeboň, s.r.o. z celkem pěti uchazečů, a to za částku Kč. Ve zkráceném termínu dodání stavby byl most předán k užívání veřejnosti. Hrádečková hráz slouží jako krásné procházkové místo pro třeboňské obyvatele i návštěvníky města a je využívána v případě mimořádných událostí jako propojovací cesta na Nové Hrady. Tato potřeba byla prokázána při rekonstrukci mostů přes Zlatou stoku. Zdeněk Mráz, místostarosta Otevření cyklistické cesty podél Lužnice V sobotu 7. června 2014 bude slavnostně otevřena nová cyklistická cesta podél toku řeky Lužnice. Projedeme úsek mezi Českými Velenicemi a Veselím nad Lužnicí, celá trasa pokračuje přes Soběslav, Planou nad Lužnicí, Sezimovo Ústí, Tábor, Bechyni až do Týna nad Vltavou. Občanské sdružení Cyklostezka Lužnice, jejímiž členy jsou vedle fyzických osob i uvedená města spolu se Suchdolem nad Lužnicí, Třeboní či Lomnicí nad Lužnicí, by rádo touto cestou poděkovalo panu Ing. arch. Jírovskému, jehož projekční kancelář věnovala sdružení dar projektové zpracování problematického úseku trasy Koloděje nad Lužnicí jez Červený Mlýn kemp Instaláček (pod obcí Hvožďany) Lužnice pravý břeh. Projektová kancelář pracuje na návrhu úpravy stezky. Jana Jandová Občanské sdružení Cyklostezka Lužnice ve spolupráci s Nadací Jihočeské cyklostezky zve všechny aktivní cykloturisty na Slavnostní otevření cyklistické cesty podél řeky Lužnice, které se uskuteční v sobotu Akce je určena nejširší veřejnosti, do místa startu bude posílen vlak z Veselí nad Lužnicí do Českých Velenic s odjezdem z veselského nádraží v 7.33 hodin. Prezentace: hodin před nádražím ČD v Českých Velenicích Trasa: České Velenice Veselí nad Lužnicí 70 km, trasu je možno si zkrátit a využít vlakové spojení na trase České Velenice Veselí nad Lužnicí účastníci neplatí startovné. Na startu obdrží účastníci při registraci informační leták s popisem trasy a kontakty na organizátory, technický a zdravotní doprovod. Před startem se uskuteční za hudebního doprovodu slavnostní zahájení a seznámení s novou cyklistickou cestou. V cíli ve Veselí nad Lužnicí u bufetu Hokejka před sportovním areálem obdrží účastníci pamětní listy. Bližší informace: Václav Průcha, tel , 10 červen 2014

11 společnost Městská policie - linka 156 Ke krádeži zboží v hodnotě 684, Kč vyjeli strážníci v úterý dopoledne do místního marketu. Zboží se pokusil odcizit 33letý Ukrajinec, doplatil však na pozorný personál. Strážníci po zjištění, že doklady zadrženého zloděje nejsou v pořádku, předali případ cizinecké policii. Stejného činu se dopustila v pondělí odpoledne 35letá žena z Prahy, která odcizila drogistické zboží v hodnotě 1223, Kč. Její přestupek strážníci vyřešili na místě uložením pokuty v maximální výši a dohlédli na vrácení ukradeného zboží. V pondělí strážníci vyjížděli k dopravní nehodě na Holičky, kde došlo ke střetu dvou osobních vozidel. Na místě vyšlo najevo, že 23letá řidička ze Stříbce nevěnovala potřebnou pozornost řízení a se svojí Škodou Felicie zezadu narazila na odbočující Citroen řízený 67letou ženou z Třeboně. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění. Bezohlednost projevil 30letý řidič Renaultu Master z Jindřichova Hradce poté, co ve čtvrtek odpoledne při předjíždění srazil u Branné 64letou cyklistku z Prahy. Řidič vůbec nezastavil a ujel směrem na Třeboň. Doplatil však na rychlou reakci strážníků, kteří o nehodě dostali informaci od pohotového svědka a prchajícího řidiče zastavili v Novohradské ulici. Vinu hned na místě prokázalo rozbité zpětné zrcátko a vzápětí vyšel najevo i důvod řidičova jednání byl pod vlivem drog. Strážníci řidiče zadrželi do příjezdů kolegů z Dopravní policie z Jindřichova Hradce, řidič má na krku trestní stíhání. Na pohotovost strážníků doplatil v sobotu večer i 42letý muž z Bošilce, který v doprovodu svých známých ukradl na Masarykově náměstí reklamní tabuli, nasedl do přivolaného taxíku a odjel. Strážníci pomocí kamer zjistili telefonní kontakt na zmíněný taxík a s řidičem nařídili návrat do Třeboně. Ukradená tabule se tak mohla vrátit majiteli, zloděj zaplatil pokutu za přestupek proti majetku. V pondělí večer přijali strážníci na lince 156 oznámení o zápachu vycházejícím z bytu v Nádražní ulici. Hlídka na místě zjistila, že dveře jsou odemčené a uvnitř bytu se nachází ležící majitel bez známek života. Cizí zavinění na úmrtí 57letého muže bylo vyloučeno. Nervózní 21letý mladík z Třeboně čekající s horským kolem na vlak zaujal ve středu strážníky při dopolední kontrole vlakového nádraží. Při následném šetření vyšlo najevo, že kolo bylo před několika dny nahlášené jeho majitelem jako odcizené. Mladík na svoji obhajobu uvedl, že kolo našel a od nálezu ho užívá pro svoji potřebu. Strážníci kolo vrátili původnímu majiteli, mladík se s podezřením ze spáchání přestupku bude zodpovídat před příslušným správním orgánem. Při měření rychlosti prováděném ve středu odpoledne v Dukelské ulici strážníci zastavili pro rychlou jízdu 27letého řidiče Škody Oktavie ze Suchdolu nad Lužnicí. Při řešení přestupku vyšlo navíc najevo, že řidič je pod vlivem alkoholu. Strážníci řidiče zadrželi a předali jej kolegům z PČR. Na nezodpovědnou majitelku dvou vlčáků doplatila 61letá žena z Třeboně, kterou u Opatovického mlýna volně běhající psi napadli a poranili na hlavě. Napadená žena musela vyhledat lékařské ošetření. Strážníkům se podařilo zjistit, že majitelkou psů je 35letá žena z Prahy a poté, co musela prokázat vyšetření psů, jí za přestupek uložili pokutu. Zraněná žena zvažuje finanční odškodnění. Na 7leté žebrající dítě narazila hlídka v neděli odpoledne na Palackého náměstí. Po zjištění, že se jedná o syna 33leté ženy z Třeboně. Strážníci dítě dovezli do místa bydliště a matku upozornili na nevhodnost podobného jednání. O události byly následně informovány i sociální pracovnice. Alkohol za volantem byl příčinou zásahu strážníků v pondělí několik minut před půlnocí. Na lince 156 bylo přijato oznámení od 25letého řidiče z Nové Říše, že jede od Lišova za osobním vozidlem, jehož řidič na silnici kličkuje. Vozidlo řízené opilcem dojelo na třeboňský kruhový objezd dříve, než hlídka strážníků a po odbočení do Táboritské ulice nabouralo do kontejnerů. To už byli strážníci těsně za ním a k překvapení na místě řidiče zjistili 51letou ženu z Třeboně. Ta se hned podrobila dechově zkoušce a v jejím dechu bylo naměřeno 2,07 promile. Strážníci na místě opilou řidičku zadrželi a s podezřením ze spáchání trestného činu předali kolegům z PČR. Vladimír Školka, MěPo Úmrtí Bohumil Valenta Přeseka 80 let Ing. Milan Zahradník Třeboň 57 let Anna Žemblová Třeboň 83 let Marie Kunzová Třeboň 72 let Marie Kopecká Třeboň 92 let Marie Žahourová Třeboň 84 let Svatební obřady Petr Luňáček, Lenka Vojčová Michal Stolička, Martina Mráčková Radek Měch, Jana Hajnová Jan Ivanega, Kateřina Vojtová Č. Budějovice, Třeboň Č. Budějovice, Štěpánovice oba Ostrava Pardubice, Besednice Miroslav Kubíček, Andrea Netušilová oba České Budějovice Vladimír Dolejš, Martina Šímová oba Ledenice Vítání občánků Dne 9. června oslaví manželé Mária a Jan Přibilovi z Třeboně 50. leté výročí společného života. Ke zlaté svatbě jim gratulujeme! Dole zleva: Anežka HOLICKÁ, Lucie MACHOVCOVÁ, Aneta PAĎOURKOVÁ, Viktorie POSLOVÁ Nahoře zleva: Vojtěch PROCHÁZKA, Dorotka HONLOVÁ, Anežka ZEMANOVÁ 11

12 společnost Za karlem budínem Ve věku 81let skonal dne 25. dubna pan Karel Budín. Člen slavného týmu, který v roce 1961 vybojoval pro Třeboň mistrovský titul přeborníka Československé republiky v české házené. Začínal s házenou doma, v Třeboni. Po maturitě na zdejším Gymnasiu byl jako velmi talentovaný povolán do ÚDA (Ústřední dům armády, nyní Dukla) Praha, nejlepšího házenkářského oddílu. Zde získal i dva tituly mistra republiky. Po ukončení základní vojenské služby se vrátil do Třeboně a s Jirkou Sládkem a Láďou Köhlerem vytvořili reprezentační útok Čech, který byl postrachem text: Áža Na snímku z roku 1965 je Karel Budín v pokleku druhý zprava. při tradičních utkáních Čechy - Morava. Po získání titulu mistra ČSR a přechodu Třeboně na mezinárodní házenou patřil k oporám družstva. Z proslovu na smutečním obřadu vyjímám: Kdybychom se dotkli snad všech odvětví lidské činnosti, tak on v nich vždy větší nebo menší měrou působil. Ve sportu to byl fotbal, hokej, nohejbal a další. Ve všech vynikal, ale nad všemi vítězila házená. Jeho hráčské, trenérské i činovnické kvality zanechávají nesmazatelnou stopu až za hranicemi města, okresu, kraje i státu. Byl totiž i jedním z iniciátorů přechodu z české házené na mezinárodní, a tudíž také navázání styků se Západem. Nedbal, že to tehdy bylo velmi odvážné, až existenčně nebezpečné pro něho i rodinu. V manželském svazku žil s bezvadnou, bodrou Moravankou, samozřejmě házenkářkou Helenou. Vychovali syny Karla a Romana, opět házenkáře. Oběma se snažil vypomoci v zajištění jejich zázemí. Po několikaletém období vdoveckého žití se oženil s přítelkyní Danou. K házené přivedl i její vnuky Honzu a Davídka. Dana mu stála po boku v té nejtěžší situaci zaviněné těžkým onemocněním. Byl zaměstnán u třeboňských Lesostaveb, šéfoval ve Sportovní hale a posléze jedné agentuře, kde musel skončit právě kvůli zdravotnímu stavu. Ve sportu, rodině i práci byl svědomitý, pořádkumilovný, někdy až pedantský, což se ne vždycky líbilo jeho okolí. Nicméně, svým příkladem a respektem dokázal přesvědčit, že jeho přístup byl správný. Největší relaxací byl pro něho pobyt na chatě u Podřezanského rybníku. Řadu ocenění doplnil vstup do sportovní síně slávy a udělení Ceny města Třeboně v loňském roce. Pro tu si už ale přijel v invalidním křesle. Bylo až dojemně tragikomické, že mnohdy Karla víc, než jeho silný zdravotní handicap, trápila současná situace v třeboňské házené. Minutou ticha uctili památku pana Karla Budína třeboňští házenkáři a příznivci při posledních ligových utkáních dorostenců a mužů. Zvažují též pořádání jeho každoročního Memoriálu. Karle, velký dík! Tvoji opravdoví házenkáři. Celebrity na gymnáziu Nestává se příliš často, aby místní gymnázium navštívilo najednou tolik vzácných hostů. Když místní pobočka České křesťanské akademie ohlásila na 24. dubna besedu s prof. MUDr. Milošem Velemínským, bylo každému jasné, že tím vzácným hostem bude právě on. Večer na téma Celebritami proti své vůli byl avizován v různých médiích a spousta Třeboňáků si nechtěla nechat ujít setkání s oblíbeným a pro mnohé z nás tak důležitým lékařem. My na gymnáziu jsme se těšili o to více, že je pan doktor Velemínský naším absolventem - asi to neslyší moc rád, ale maturoval tady v roce Každý z účastníků tohoto dubnového setkání si ale okamžitě po úvodních slovech pana profesora uvědomil, že hlavním hostem tohoto zvláštního podvečera není on, ale hrdinky jeho nedávno vyšlé knihy Celebritami proti své vůli, které si sem pozval. V gymnaziální aule jsme téměř dvě hodiny fascinovaně naslouchali autentickým vyprávěním několika statečných ženmaminek (v jednom případě i babičky), které se obětavě dlouhé roky starají o své postižené děti. Ty jim v tu chvíli dělaly společnost, stejně jako jejich rodiny. Na chvilku nám všem, kteří měli to štěstí a mají zdravé děti, daly pocítit ten zvláštní pocit hlubokého obdivu a zároveň jakéhosi zvláštního studu, když si velmi často dostatečně neuvědomujeme, jak bezstarostný a snadný život vlastně vedeme. Ano, i toto mělo být jedno z důležitých poselství večera nezapomínat na to, že jsou v našem okolí lidé, jejichž život není vůbec tak jednoduchý. Mělo by být v silách každého z nás najít způsob, jak alespoň trochu pomoci, jak nezůstat lhostejnými a nevšímavými. Absolutním příkladem takového postoje je odborně fundovaný a zároveň hluboce lidský přístup prof. MUDr. Miloše Velemínského, bez jehož neúnavné pomoci a morální podpory by se většina těchto rodin vůbec neobešla. Anna Kohoutová 12 červen 2014

13 Ohlédnutí Stavění máje Baráčníci, jako každý rok tak i letos, stavěli na náměstí T. G. Masaryka májku, a to hezky po staročesku. Počasí bylo hezké teplé, a tak vynikly i vyšívané halenky. Náměstí naplněné diváky, kteří stavění sledovali, bylo pro nás baráčníky příjemné. Po dobu přípravy májky nás bavily dětičky z mateřské školky Sluníčko se svým pásmem krásných písniček a tanečků pod vedením jejich paní učitelek Štěrbové a Hadravové. Také jsme rádi přivítali paní starostku T. Jenisovou a pana místostarostu Z. Mráze. Návštěvníci si zazpívali při harmonice pana Jirků. Na ukončení celého programu baráčníci zatančili Českou besedu. Chci moc poděkovat kulturnímu středisku za ozvučení náměstí. Dále děkuji městskému úřadu a technickým službám za zabezpečení máje před vandaly. Rychtářka BO Filípková H. Velikonoce Pod Světem Velikonoční svátky Pod Světem se vydařily, jen to počasí mohlo být o kapku přívětivější. Louka u Zlaté stoky ožila dětmi, pro které byl připravený bohatý program malování a osazování květináčků, barvení kraslic, pletení pomlázek, do kterého se zapojili i dospělí návštěvníci areálu, výtvarná dílna, velikonoční fotoateliér, malování na obličej. Sobotní odpoledne patřilo loutkovému představení pohádky Naše krásná zahrádka v provedení Spolku třeboňského loutkového divadla. Neopakovatelný kulturní zážitek mělo večerní vystoupení kapely Naked Professors, která roztančila irskými melodiemi část publika. Nechyběla prezentace zelených potravin s Míšou Psíkovou, prodej bylinek, čajových bylinných směsí a kytiček s paní Meškanovou a Bílkovou. Děkuji všem, kteří se o velikonoční pohodu v areálu Pod Světem zasloužili. Akci pořádala Destinace Třeboňsko ve spolupráci s Vinotékou Radka, Spolkem třeboňského loutkového divadla, Agenturou Duhovka, Agenturou Glamorous.cz a společnostmi ODEON a Pěšárna. Jana Jandová Den Země na Louce u Zlaté stoky V úterý jsme společně s dětmi z třeboňských mateřských škol zasadili v areálu Pod Světem na Louce u Zlaté stoky stromy. Výběr původních a na tuto lokalitu vhodných dřevin jsme ponechali na panu Bohdanu Chadtovi, odborníkovi na výsadby a péči o stromy. Dopoledne se v areálu sešly děti ze čtyř mateřských škol, čtyři stromy dva duby, jeřáb a buk. Každá školka si vybrala svůj strom a za odborného vedení pana Chadta strom na vytipované místo zasadila. A aby se stromečkům u Zlaté stoky dařilo, děti jim namalovaly přání do života aby byly zdravé, hezky kvetly, hnízdili na nich ptáci, v jejich korunách našli útočiště motýli a brouci, aby na ně svítilo sluníčko a zaléval je deštík a hlavně, aby se stromy nesetkaly se zlem a ničením. Akci pořádala Destinace Třeboňsko ve spolupráci s Vinotékou Radka a společnostmi ODEON a Pěšárna. Laskavým sponzorem akce byl pan Bohdan Chadt. Jana Jandová Den Země mezi zvířaty Český nadační fond pro vydru připravil dne 23. dubna již po šesté pro děti z třeboňských škol Den Země. Konal se již tradičně v Zámeckém parku v Třeboni. Žáci z třetích až pátých ročníků se formou soutěžních a pohybových her dozvěděly, proč sovy létají tiše pod dohledem sovy Hermíny (sova pálená), jak a čím se živí včelojedi pod kontrolou včelojeda Víti, zahrály si na netopýří maminky a jejich mláďata a prohlédly si zblízka netopýra rezavého Růženu. Volavka Anežka předváděla ladnou chůzi na dlouhých nohách a šikovné děti ji napodobovaly chůzí na chůdách. Za splněné úkoly čekala v cíli sladká odměna pro každého. Odpoledne za zvířaty do parku přišly první a druhé třídy s družinami. Akci finančně podpořilo město Třeboň a na stanovištích nám vydatně pomáhali studenti Gymnázia Třeboň. Zuzana Štětková Majáles Ve středu 14. května Třeboň ožila majálesovým průvodem. Ze všech oslovených středních škol se účastnilo a slavnost organizovalo jenom gymnázium. Inspiraci pro letošní ročník studenti načerpali ve filmových žánrech. Porota ve složení Anna Kohoutová, Terezie Jenisová, Eva Dytrichová, Martin Rosocha a Milan Liška vybírala mezi královstvím Westernu, Fantasy a Hororu. Právě posledně zmiňované zvítězilo. Studentským dopolednem na Tyršově stadionu prováděl Martin Krynický. -pp- Přednáška Na svatého Jiří 24. dubna, kdy podle lidové pranostiky vylézají z děr hadi a štíři, se v Opatovickém mlýně konala přednáška o klíšťatech s názvem Kdo se bojí klíšťat může do lesa? V rámci cyklu Vědecké čtvrtky pro veřejnost pohovořil na toto aktuální téma přední český parazitolog, rektor Jihočeské univerzity v ČB prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. -pp- 13

14 ohlédnutí švýcarské jaro Anifilm 2014 text: Jana Vítková Poprvé se představilo Švýcarsko se svým programem a kampaní Švýcarské jaro v Třeboni v loňském roce poněkud dříve a to v měsíci březnu Mrzlo jak na horách, teploměr klesl do mínus deseti stupňů, přesto navštívili novou aktivitu desítky lidí. V roce letošním se do Třeboně Švýcarské jaro vrátilo a to v sobotu 3. května, kdy se pro nepřízeň počasí většina aktivit přesunula pod střechu. Návštěvníci tak mohli v prostorách kina ochutnat švýcarské sýry i raclette, kávu Jura, známé značky čokolád. Na své si přišli i milovníci soutěžení. Děti si mohly vyzkoušet, jak se dojí kravička nebo přesnou ranou shodit jablko z hlavy figury Viléma Tella. Dospělí spolu s dětmi se pak zapojili do velké vědomostní soutěže o výhry. Vylosováno bylo 10 výher a hlavní cena zájezd pro 2 osoby na 3 noci do Interlakenu včetně výletu na Jungfraujoh. V Loutkovém divadle se promítalo a besedovalo každou hodinu. V deštivém počasí probíhala s velkým zájmem instruktáž Nordic walking chůze s vycházkami krátkého i delšího okruhu. K sobotnímu programu přibyla putovní fotografická výstava Poznej světové dědictví UNESCO, která byla otevřena v pátek 2. května v prostorách Domu Štěpánka Netolického a trvala do konce měsíce. Výstava na 100 fotografiích nabídla skvosty zapsané na seznamu Světového dědictví Unesco nejen Švýcarska, ale i Slovenska, Salzburku, Chorvatska nebo exotické Asie. Na Švýcarské jaro se v Třeboni můžete těšit i za rok připravujeme jej na 2. května. Pastelky, štětce, barvičky, nůžky text: Petra Pfeiferová foto: Jan Hromadko V Třeboni probíhal ve dnech května pátý ročník Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm. Třeboň ožila na celý týden nevšedním festivalovým duchem plným inspirace. Ožilo Divadlo J. K. Tyla, kino Světozor, Loutkové divadlo i Roháč, zámecký park i Schwarzenberský sál, náměstí, všechny hospůdky, obchody i penziony. Hlavní přehlídku toho nejlepšího z domácí i zahraniční animované tvorby doplnil speciální program, který zahrnoval četné přednášky, rozhovory s tvůrci, panelové diskuse, workshopy, výstavy i divadelní představení pro děti. Slavnostní zahájení i zakončení v režii známé moderátorské dvojice Perla Měcháček si diváci užili doslova se zatajeným dechem díky úchvatným kouskům akrobatů z Cirku La Putyka. Na samém začátku festivalu byla udělena Cena za celoživotní přínos animovanému filmu, kterou získal režisér, scénarista a výtvarník Zdeněk Smetana. Hlavní cenu poroty v Mezinárodní soutěži celovečerních snímků pro dospělé získal americký režisér Bill Plymton za snímek Cheatin. Nejlepším snímkem Mezinárodní soutěže celovečerních snímků pro děti vyhlásila porota film Chlapec a svět brazilského režiséra Alêho Abreua. Film Barva pleti: medová režisérů Jinga a Laurenta Boileaua získal od poroty čestné uznání.v Mezinárodní soutěži krátkých filmů zvítězil estonský film Nejhorší možný scénář režiséra Kristjana Holma. Hlavní cenu v Mezinárodní soutěži studentských filmů obdržel režisér Michael Frei za snímek Plug and Play. Další studentský film Symfonie č. 42 režisérky Réky Bucsi si z festivalu odvezl čestné uznání. Vítězové si kromě finanční odměny odnesli Animorphu, cenu z křišťálového skla z designového studia Morphe. SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR PĚSLAV-OZVĚNA Hledá nové zpěvačky a zpěváky do svých řad. Zpíváte rádi a nemáte s kým? Přijďte mezi nás přidat k nám svůj hlas. Zkoušíme v Třeboni každé úterý. Bližší informace na nebo na telefonu A na závěr pár festivalových čísel: Na jednotlivé filmové, odborné i doprovodné programy přišlo více než diváků, ve čtyřech soutěžních sekcích se utkalo sedmdesát tři snímků, z toho jich deset bylo celovečerních, třicet tři krátkých a třicet studentských. V doprovodných programech pak bylo odpromítáno dalších téměř tři sta filmů. Proběhlo téměř dvacet workshopů, přednášek a prezentací. 14 červen 2014

15 Ohlédnutí Voda, samá voda Komu se podaří dostat se suchou nohou 35 metrů pod hladinu největší vodárenské nádrže v jižních Čechách? Odpověď zní třeboňským deváťákům. Městská Vodohospodářská s.r.o. uspořádala ve spolupráci s třeboňskými základními školami nultý ročník soutěže o vodě a vodních zdrojích. Soutěž navazovala na Světový den vody, který od roku 1993 vyhlašuje OSN. Vždy připadá na 22. března. Letošním tématem světového dne byla Voda a energie. Do soutěže se zapojili žáci devátých tříd ZŠ Sokolská spolu se svou učitelkou Alenou Plocovou a žáci ZŠ Na Sadech pod vedením paní učitelky Vlasty Bicánkové. Čtyři nejlepší řešitelé z každé třídy byli odměněni exkurzní cestou na Vodní nádrž Římov a Úpravnu vody Plav. Dověděli se, jak funguje hospodaření s vodou a vodní elektrárna. Například letošní zima, téměř bez sněhu, hospodáře přiměla vytvářet na přehradě rezervu již od ledna. Mimo jiné se účastníci vydali pod hladinu římovské přehrady, a to naprosto bez obav. Bezpečnost hráze je totiž monitorována on-line na 270 údajích. Římov posílá na úpravnu v Plavu vodu v určité kvalitě. Dvakrát týdně je prověřována laboratorně. Za běžné situace, co se počasí týká, je nejkvalitnější voda v hloubce metrů. Plav byl další zastávkou exkurze. Odtud je zásobováno přibližně obyvatel Jihočeského kraje pitnou vodou. Úpravna ji vyrobí až 1450 litrů za vteřinu. 500 kilometrů potrubí, text: Jitka Bednářová 69 napojených vodojemů, dvoustupňová úprava vody, dávkování síranu železitého, vápna, chloru, použití pískové filtrace to je jen zlomek informací, které v Úpravně vody Plav žáci nasbírali. Pro zpestření na konci celé exkurze nechyběl malý testík, který prověřil, jak byli žáci pozorní. Skvěle ho zvládli všichni účastníci. Příště budou vědět ještě o kus víc A aby si vodu užili účastníci zájezdu dosyta, dostali navrch vstupenky do bazénu do Lázní Aurora. Po úspěšném nultém ročníku se příští rok bude soutěžit znovu. V České republice je málokteré město spojené a spojováno s vodou tak jako Třeboň. Kromě významu pro turistiku, je v Třeboni celá řada firem (Rybářství Třeboň, a.s., Městská Vodohospodářská, Pivovar Třeboň) a institucí (Mikrobiologický a Botanický ústav AV ČR, ENKI) jejichž aktivita je přímo spojená s vodou. Vzdělávání mladé generace v Třeboni v oblasti vodního hospodářství je dobrým předpokladem pro jeho udržení a rozvoj v budoucnu. Ing. Pavel Pavel Všichni zájemci o cestování po stopách dávných civilizací měli možnost nechat se dne v Domě přírody Třeboňska, jako sochy moai, přemístit na Velikonoční ostrovy díky přednášce experimentálního archeologa ing. Pavla Pavla ze Strakonic. Ten se zde v r zúčastnil expedice legendárního cestovatele a etnografa Thora Heyerdahla (v letošním roce si 6. října připomeneme 100. výročí jeho narození), aby rozluštili záhadu putování tajemných kamenných soch. Ve zcela zaplněném sále Pavel Pavel popsal posluchačům život na malebném ostrově Rapa Nui ve východní části Polynésie na jihu Tichého oceánu. A jaká byla skutečnost putujících soch? Ufologové za pohybem soch viděli létající talíř, jiní hledali vliv nadpřirozených sil. Legendy domorodců pak tvrdily, že sochy chodily samy. K rozlousknutí této záhady přispěl Pavel Pavel právě při expedici z roku 1986 experimentem s původní sochou. K pohybu sochy bylo třeba jen 16 lidí s jedním vedoucím a několik lan. Určitě pro všechny přítomné Třeboňáky byla milá vzpomínka Pavla Pavla na r a plavbu čtyřtunového kamene po rybníku Svět v lodích vyrobených ze skřípince jezerního. V současné době tohoto kamenného cestovatele naleznete v ulici U Světa u restaurace Beach. Poděkování za přesun kamene a umístění informační tabule patří Technickým službám Třeboň, s.r.o. a panu Bohdanu Chadtovi, který vyrobil z akátového dřeva úžasnou repliku saní určených k přesunu kamenů. Václava Fliegelová Putování za pohádkou Destinace Třeboňsko ve spolupráci s Vinotékou Radka a společnostmi Pěšárna a ODEON vyhlásila výtvarnou soutěž pro děti na téma Putování za pohádkou. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích: děti ve věku 3 6 let a děti ve věku 7 10 let. Samostatnou kategorii měli žáci Základní umělecké školy v Třeboni. Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže a předání cen proběhlo v sobotu 10. května 2014 na Louce u Zlaté stoky v areálu Pod Světem. A jak to všechno dopadlo? V kategorii 3 6 let zvítězila s obrázkem pohádky O Popelce Adélka Zajíčková ze ZŠ Na Sadech, 2. místo s obrázkem Makové panenky a motýla Emanuela získala Ema Lívanská z 3. MŠ Jeronýmova a 3. místo s pohádkou O Červené Karkulce obsadil Matěj Blažek z MŠ Sluníčko. V kategorii 7 10 let zaujal porotu nejvíce Jan Reiský s Pohádkovým drakem, 2. místo získala Linda Kubínová s obrázkem Červené Karkulky a na 3. místě stanula Kristýnka Podoláková s pohádkou O Sněhurce. Všechny oceněné děti v této kategorii byly ze ZŠ Na Sadech. Do samostatné kategorie jsme zařadili práce žáků Základní umělecké školy v Třeboni. Soutěžily děti z ateliéru pí učitelky Řeřábkové a vytvořily pohyblivé trojrozměrné pohádky. Vítězkou této kategorie se stala s pohádkou Sedmero krkavců Zuzanka Klabochová, za ní se umístila s pohádkou O dvanácti měsíčkách Editka Dušková a třetí příčku obsadila s pohádkovým princem Bajajou Šárka Sekáčová. Při Pohádkovém světu Pod Světem nám vydatně pomáhaly studentky třeboňského gymnázia Míša Krynická, Lupita Papáčková a Romana Illeová, které v Pohádkové čítárně u Zlaté stoky bavily celé odpoledne přítomné děti čtením pohádek z pera gymnazistů. Jim i paní profesorce Císařové patří poděkování od nás organizátorů i od spokojených posluchačů. Jana Jandová 15

16 kaleidoskop Čarodějnic se 30. dubna slétlo na Louku u Zlaté stoky požehnaně. Od června můžete posedět ve Vodnické hospůdce na Dukelské. Byla vybudována na místě Zahradnictví Čtyřlístek, známého též jako U Herdů. Na své si zde přijdou i naši nejmenší. S novou letní sezonou přibylo v Třeboni restauračních zařízení. Na snímku nová restaurace Oregano na Táboritské ulici, specializuje se na italskou kuchyni. Tradiční zdobení a stavění máje proběhlo 30. dubna i v Břilicích. Kebab House v Sokolské ulici již nachází své stálé zákazníky. Turečtí mistři kebabu, vyškolení v německém Stuttgartu, mají o víkendu otevřeno do čtvrté hodiny ranní. V dubnu se přestěhoval oblíbený obchod se zahradními a kutilskými potřebami Aquamont do bývalého autosalonu Škoda v blízkosti Jiráskovy ulice. Svůj sortiment při této příležitosti značně rozšířil. Tradiční pálení čarodějnic probíhá také na pláži Ostende. Letos akci navštívily desítky lidí a upálena byla čarodějnice cyklistka. Víte, kde v Třeboni nakoupíte bezlepkové potraviny? Těsně za pekárnou DéKáčko je otevřen specializovaný obchod Bezlepkáček. Nového majitele i nový vývěsní štít od výtvarníka Tomáše Paula má Restaurace Nový Svět naproti hřbitovu. Májový trh při Anifilmu byl pestrý a hojně navštívený. Turistická sezona se rozjíždí, na snímku provádí zájemce o historii města kostýmovaný Gusta Kotil. Členové českého zahrádkářského svazu se sešli 6. května 2014 na besedování s Ing. L. Zahradníkem na téma Zahrádkářský rok červen 2014

17 církve Římskokatolická farnost Husova 142/II Bohoslužby Třeboň: Neděle 7.00, 10.30, út - so Majdalena: Neděle 9.00 Adorace Nejsvětější svátosti - středa od Májové pobožnosti - po mši svaté Pá 30. a So 31. května pouť do REGENSBURGU Ne 1. června 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ Den dětí Čt 5. června první čtvrtek v měsíci po Mši sv. eucharistický průvod a modlitby za duchovní povolání Pá 6. června 1. pátek v měsíci s výstavem Nejsvětější svátosti, po Mši sv. schůzka ministrantů So 7. června 8.00 Mše sv. ke cti P. Marie, vigilie SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO Ne 8. června Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO ohlášení zahájení přípravy na biřmování St 11. června Mše sv. v Domově seniorů v 15 hod. Pá 13. června po Mši sv. Setkání mladší mládeže So 14. června 9.00 svatá zpověď dětí před 1. sv. přijímáním + kající bohoslužba pro všechny děti, mládež, pěší pouť k sv. Vítu, poutní Mše sv. u sv. VÍTA TÝDEN PRO HOSPIC Ne 15. června Slavnost Nejsvětější Trojice, PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ Čt 19. června Slavnost TĚLA a KRVE PÁNĚ Pá 20. června Třeboň po Mši sv. schůzka ministrantů So 21. června POUŤ vikariátu JH do Jablonného v Podještědí ke sv. ZDISLAVĚ Jindřichův Hradec Út 24. června Slavnost sv. Jana Křtitele Čt 26. června 9.00 vikariátní konference kněží, LECTIO DIVINA Pá 27. června Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA poděkování za uplynulý školní rok, po Mši sv. posezení na farní zahradě So 28. června památka Neposkvrněného Srdce P. Marie, Mše sv. kapli sv. Petra a Pavla na Kopečku Ne 29. června Slavnost SV. PETRA A PAVLA, apoštolů Pravidelná setkání pondělí setkání dětí nácvik písní příprava dětí ke svátostem čtvrtek ministrantské schůzky 1. a 3. pátek v měsíci setkání mladší mládeže 2. pátek v měsíci modlitby matek pátek 8.00 PŘIJĎTE SE S NÁMI PODĚLIT O VAŠE ZKUŠENOSTI, RADOSTI Připravujeme I STAROSTI! července Putování ministrantů pro chlapce Rádi Vás ve ve věku: Vaší snaze 7 15 let července Prázdninové putování děvčat jakkoli ve věku: podpoříme! 8 12 let PŘIHLÁŠKY u P. Davida Henzla Evangelická církev metodistická Husova kaple, Seifertova /II Pravidelné bohoslužby v Husově kapli se konají vždy v neděli od 9 hod. Současně probíhá křesťanská výuka dětí formou her, písní a vyprávěním biblických příběhů. Neděle Bohoslužba zaměřená ke svátku dětí Nedělě Letnice Každé úterý se scházíme od hod k výkladu Bible a společné diskuzi. V týdnu probíhají také setkání menších skupin lidí, ke společným rozhovorům, přemýšlení nad Biblí a k modlitbám. Každý zájemce je srdečně zván. Diakonie ECM poskytuje pomoc lidem prožívajícím krizové životní období. Případné rozhovory domlouvejte, prosím, na výše uvedených kontaktech. Letnice jsou jakousi Popelkou mezi křesťanskými svátky. Inu Ducha svatého si neumíme moc představit. Přitom hraje velmi důležitou roli. Podle Starého zákona bydlel Bůh v chrámu, a kdo se s ním chtěl setkat, musel putovat za ním do Jeruzaléma a tam mu kontakt s Bohem zprostředkovali kněží. Dnes je situace jiná. Bůh se přestěhoval. Bible říká, že věřící lidé jsou chrámem Ducha svatého. Kdo se chce setkat s Bohem, nemusí na pouť do Jeruzaléma, či nějakého kostela. Může se s ním setkat ve svém srdci když dovolí Pánu Ježíši, aby ho otevřel a vstoupil. Jen jedno je k tomu zapotřebí. V pokoře přijmout, že i já potřebuji milost. Bible a kontakt s ostatními křesťany jsou nezbytnou pomocí. Pavel Hradský TÝDEN PRO HOSPIC v Třeboni červen 2014 Pečujete o své blízké doma? Zvažujete pečování o své blízké doma? DĚKUJEME VÁM! PŘIJĎTE SE S NÁMI PODĚLIT O VAŠE ZKUŠENOSTI, RADOSTI I STAROSTI! Rádi Vás ve Vaší snaze jakkoli podpoříme! PROGRAM: Pondělí Městská knihovna Třeboň Úterý 3.6. Městská knihovna Třeboň Středa 4.6. Sobota 7.6. VEČER S ORIENTÁLNÍM TANCEM Zámek Třeboň (Malé nádvoří) 19:00 hod Misha s Red Rose Tribe a další Neděle 8.6. MŠE SV. ZA HOSPICOVÉ DÍLO Farní kostel sv. Jiljí Třeboň VÝTVARNÁ DÍLNA 17:00 hod Eva Kutišová SETKÁNÍ PRO PEČUJÍCÍ 17:00 hod Blanka Tejkalová (Diakonie Písek), pracovníci hospice Třeboň HOSPICOVÁ PALIATIVNÍ PÉČE - PŘEDNÁŠKA Nemocnice J. Hradec 17:00 hod vrchní sestra a zakladatelka Pavilon D, 5. NP, Domácího hospice DUHA Hořice (i pro veřejnost) Jana Sieberová Středa 4.6. Aula Gymnázia Třeboň Pátek 6.6. Divadlo J. K. Tyla Třeboň DISKUZNÍ VEČER ČESKÉ KŘESŤANSKÉ AKADEMIE 19:00 hod hospicový kaplan Domácího hospice DUHA Hořice Mons. Pavel Rousek DIVADLO: SLAVIČÍ DŮM 19:00 hod Divadelní spolek Kajetán 10:30 hod P. David Henzl Více na ww.kleofas.cz nebo na tel.: Veškerý výtěžek ze všech uvedených akcí věnují účinkující hospici v Třeboni. 17

18 rozhovor Třeboň má rodinné centrum Rodinná centra obecně slouží především maminkám pečujícím o malé děti jako komunitní a integrační centrum, která jim umožňují výměnu názorů, zkušeností či nápadů a nabízí jim své aktivity a služby. Tím podporují prevenci jejich možné izolace a sociálního vyloučení. Nepochybně napomáhají socializaci a umocňují všestranný rozvoj dětí. Naše město bylo doposud v tomto směru výjimkou - mnohem menší města v okolí (Lomnice n./l., Borovany, Trhové Sviny) mají fungující rodinná či mateřská centra, která slovy paní starostky Terezie Jenisové tvoří základ občanské infrastruktury. V Třeboni bylo Rodinné centrum Kapřík otevřeno 30. května 2014 v prostorách bývalé ordinace MUDr. Kopačkové vedle Městské haly Roháč. Z výběrového řízení vzešla jeho koordinátorka paní Alžběta Rosenkrancová, s níž jsem si o nově vznikajícím centru povídala. O tom, že rozumíte dětskému vnímání světa,není pochyb. Sama jste maminkou pěti dětí. Co podle Vás děti dnes nejvíce potřebují? Soustředěnou péči rodičů, alespoň občas bez mobilů, počítačových her, tabletů a televize. Myslím, že opravdu nenahraditelné je samostatné hraní a tvoření. Tím bychom právě chtěli přispět našimi programy v centru. Též zapojení do kolektivu již od malička pomáhá vytvářet sociální návyky na text a foto: Petra Pfeiferová celý život. Nemohu nezmínit svůj oblíbený citát R. Fulghuma: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce. A co potřebují rodiče? Rodiče mají navzájem během výchovy dětí podobné radosti a starosti a potřebují je vzájemně sdílet, právě to bude hlavním úkolem našeho klubu maminek. Maminky před mateřskou třeba naplno pracují v rušném kolektivu a najednou zůstanou samy doma, klub je pro ně proto dobrou alternativou. Naší prioritou je vytvořit příjemné a vstřícné domácí prostředí. V květnovém čísle TS se čtenáři dočetli, že pro provoz rodinného centra byl vytipován nejvhodnější model provozu. Jak bude RC tedy fungovat? Od června do srpna půjde o tzv. rozjezdové období, zpočátku budeme zjišťovat zájem rodičů a tomu přizpůsobíme činnost centra. V tomto období tedy počítáme s otevřením klubu maminek od pondělí do čtvrtka vždy dopoledne s výjimkou úterý, kdy budeme fungovat v odpoledních hodinách. Bez objednání bude moci kdokoliv přijít? Určitě, v deštivém počasí klub využijí třeba i rodiče, kteří jsou s dětmi v Třeboni na dovolené. Běžnou a častou součástí činnosti bývá též hlídání dětí. Počítáte také s touto aktivitou? Ano, chtěli bychom rodičům poskytnout i tyto standardní služby. V současné chvíli je pro nás nejdůležitější rozjet základní provoz, postupně budeme podle zájmu rodičů rozšiřovat nabídku. Plánujete také večerní programy? Mamky potřebují také občas vypřáhnout, načerpat informace Zařadíme tedy večerní programy v době, kdy už bývají tatínci doma. Podle zájmu maminek můžeme vyrábět dekorace, uspořádat přednášky o rodinných tématech nebo třeba výuku jazyků. Maminkám též nabídneme Žáci ZUŠ při výmalbě centra dopolední cvičení s hlídáním dětí to znám z vlastní zkušenosti a je výborné. Na podzim bych o vybraném víkendu chtěla uspořádat celodenní zážitkový kurz o první pomoci u dětí. Budou služby rodinného centra zpoplatněny? Počítáme s částkou 30,- Kč za celý dopolední program včetně materiálů na vyrábění, v případě mimořádných aktivit se bude připlácet. Bude v RC možné pořádat dětské oslavy? Proč ne? Na podzim již počítáme s plným provozem. Děkuji za rozhovor. 18 červen 2014

19 téma Školní jídelna: tisíc strávníků = tisíc chutí text: Petra Pfeiferová přijde rovnou za ní. Plány do budoucna jsou jasné: Budeme podporovat místní dodavatele surovin, trendy ve školním stravování tak, jak je stanoví ministerstvo, uzavírá Jana Polčáková. Statistika *denně vaří pro 650 až 670 dětí *oproti loňskému roku jde o nárůst 120 dětí *v doplňkové činnosti se denně vaří 230 jídel *ŠJ má 18 zaměstnanců oproti původním 28 Anketa Chutná vám ve školní jídelně? Do školní jídelny jsem se podívala po více než deseti letech. Registruji na první pohled příjemnější prostředí, barevnou výmalbu, minimum hluku. Až později si všímám pevně ukotvených židlí, což eliminuje nelibé šoupání. Od loňského března funguje školní jídelna v novém režimu. Podnětem ke změně byly dlouhodobé připomínky ke kvalitě školního stravování. Jak si jídelna po více než roce vede? V září byl zaveden objednávkový systém, ovšem ještě ráno do 8 hodin je možné oběd telefonicky přihlásit či odhlásit. Pokud toto nestihnete, například první den nemoci dítěte, jídlo vám v jídelně připraví do termoboxu k vyzvednutí. V únoru se rozdělilo školní a závodní stravování, což znamená, že pro děti i dospělé se vaří zvlášť. Děti mají na výběr ze tří jídel, přičemž každý den se nají i vegetariáni. Dospělí mohou volit též mezi čtyřmi jídly, z čehož jedno je tzv. minutka. Odborným garantem pro nastavení kvality stravování se stala firma Aramark. Napříč politickým spektrem je kritizován honorář této firmě, který měsíčně činí 53 tisíc Kč. Jaký přínos a co konkrétního tato služba přinesla? Spolupráce s firmou Aramark je dobrá, zpočátku nastavovali standardizaci v oblasti hygieny, bezpečnosti práce, požární ochrany. S úspěchem zavedli nové trendy ve stravování, říká vedoucí školní jídelny Pavlína Švarcová a ředitelka ZŠ Na Sadech Jana Polčáková dodává: Firma odvedla dobrou práci ohledně školního stravování. Já sama se účastním školení v této oblasti, abych mohla jídelnu od září naplno převzít. Firma Aramark ve školní jídelně k končí. Co si můžeme představit pod novými trendy ve stravování? Nabízíme chlazené třeboňské ryby, luštěniny, všechny druhy masa, nově jsme zařadili i telecí maso, zařazujeme hodně zeleniny. Snažíme se minimalizovat smažená jídla, pečeme v konvektomatech na pečicích papírech. Nově připravujeme odlehčený bramborový salát s jogurtem a čerstvou zeleninou, který se stal velmi oblíbeným, říká paní Švarcová. Při zavádění nových jídel je nutné je až pětkrát otočit v jídelním lístku, aby je děti opakovaně ochutnaly. Nemůžeme nabízet dětem pouze to, co jim, chutná. Musíme splňovat požadavky na výživu a dodržovat tzv. spotřební koš, přiblížila Švarcová. Všechny změny v návycích jsou běh na dlouhou trať. Školní jídelna plní i vzdělávací funkci, u dětí více než jinde platí nedůvěra k neznámému. Paní ředitelka Polčáková plánuje spolupráci se školami v oblasti seznamování se se zdravou stravou, starší děti se budou moci podílet na tvorbě jídelníčku. Velkou část práce při seznamování s novými jídly odvádějí i paní vychovatelky, samozřejmě nejlépe vlastním příkladem. Novinkou ve školním stravování je povinnost upozorňovat na alergeny v potravinách, která začne platit od letošního prosince. Ve školní jídelně se na toto připravují již nyní. Školní jídelna se v loňském roce ucházela o nejlepší oběd a umístila se na 4. místě v celé ČR. Letos soutěžíme s Třeboňským kaprem na bylinkách, s ragú z restované zeleniny a žampionů, k tomu šťouchané brambory se šalvějí, informuje Pavlína Švarcová. Vedoucí školní jídelny mluví též o velmi dobré spolupráci s rodiči i se zástupci ostatních škol. Úzkou spolupráci jsme navázali s rodiči dětí, které potřebují speciální dietu a každý den připravujeme pro tyto děti bezlepkové jídlo. Přesto na závěr našeho povídání připomene, že pokud by měl kdokoliv z rodičů konkrétní problém, ocení, pokud Jakub Řimnáč Většinou mi chutná. Ale chtěli bychom obří mekáč, mám rád pizzu, sladký jídla, řízek kuřecí, rajskou, špagety, nudlovou polévku Dominik Vachun Jo, ale nemám rád sladký jídla. Niccol Zabilková (bezlepková dieta) Já dostávám pokaždý něco jinýho, chutná mi Markéta Drábková Já jsem spokojená. Objednávkový systém je fajn, navíc poslední dobou tady poznávám nová jídla. Milada Benedová Líbí se mi široký výběr jídel. V poslední době je jídlo velmi dobře dochucené, je více dietní a neopakuje se tak často nabídka. Jedinou nevýhodou jsou dlouhé fronty a menší porce to pokud přijdete moc brzo. Všechny zájemce zveme 3. ČERVNA 2014 od hodin do Domu zahrádkářů, Husova 75, Třeboň na povídání na téma PŘÍRODNÍ ZAHRADY A INDIČTÍ BĚŽCI s Ing. Markétou Blažkovou (přírodní zahrada Příbraz) 19

20 červen v Třeboni 01 ne 02 po 03 út Muzeum a galerie Třeboň zahájení sezony *MaG Louka plná dětí den dětí Pod Světem *LZS Den dětí v Domě přírody *DPT Šípková Růženka loutkové představení *LZS Výstava autorských šperků Vl. Brodské *BL Chlorella, Zelený ječmen p. Psíková *LA-PM Face taneční večer, vstupné 30, Kč *BA Slavnostní vernisáž výstavy Grónské mýty a pověsti *DŠN Přednáška Zdeňka Lyčky bývalého velvyslance v Dánsku *KS Zdravé střevo, zdravý člověk p. Havránková *BL Unorganized Band večírek, vstupné 30, Kč *LA-H Šamanismus přednáška p. Pejchalová *LA-PM st Pěslav Ozvěna pěvecký koncert, vstupné zdarma *LA-S Sono taneční večer, vstupné 30, Kč *BA 05 čt 06 pá 07 so 09 po 10 út 11 st 12 čt 13 pá 14 so Červen bez úrazu osvětová kampaň *ZP Zdravé střevo, zdravý člověk přednáška p. Havránková *LA-PM Pozitivní vliv drahých kamenů a barev, p. Faltusová *BL Úhlavní přátelé divadlo v předplatném *D Prastaré tajemství květů života ezoterická přednáška p. Faltusová *LA-PM Aloe Vera a její léčebné účinky přednáška, p. Němečková *BL Slavičí dům benefiční představení *D DJ Prager Oldies rock *DADA Dračí svět Třeboň 2014 *Rybník Svět Otevření cyklistické cesty Lužnice *ČV-ČD Satelit Band taneční večer, vstupné 30, Kč *LA-H Šperky Swarowski, p. Šindlerová *BL Symbolika nemocí přednáška p. Vojáček *LA-PM Satelit Band taneční večer, vstupné 30, Kč *BA Corpus Domini štafetový běh *MN Posezení s foukací harmonikou, p. Michael Humhal *BL Oldies Disco, DJ Zvánovec, vstupné 30, Kč *LA-H Symbolika nemocí, p. Vojáček, přednáška *BL Léčba 21. století, MUDr. Cikánek, přednáška *LA-PM Šamanismus přednáška p. Pejchalová *BL ZUŠ koncert dechových nástrojů *BLA Krystal taneční večer, vstupné 30, Kč *BA Jazzový večer - Jana Švenková (zpěv), David Noll (pianista), vstupné 150, Kč *LA-S Aloe Vera, léčebné účinky na lidský organismus *LA-PM Líčení s prof. vizážistkou L. Lakomou *BL Módní přehlídka, SŠ Oděvní Třeboň *LA-Z Posezení s foukací harmonikou p. Humhal *LA-PM Co ještě nevíte o lázeňských procedurách PhDr. Zeman *BL Cykloběh za Českou republiku bez drog *MN Madam Mici a Pedro, posezení s kytarou *BL Co ještě nevíte o lázeňských procedurách PhDr. Zeman *LA-S Pavel Dobeš koncert *D Lorraine Leckie + Pavel Cingl koncert *DADA Po Třeboni s baterkou úplňková prohlídka *MN Trh *MN Face taneční večer, vstupné 30, Kč *LA-H Peter Lipa koncert slovenského jazzmana *D vstupenky.itrebon.cz Výstava šperků Vl. Brodské *BL po ZUŠ koncert žáků, vstupné zdarma *LA-S Chlorella, zelený ječmen p. Psíková *LA-PM 17 út 18 st 19 čt 20 pá 21 so 22 ne 23 po 24 út 25 st 26 čt 29 ne 30 po Bali, perla Indonésie Petr Štolcpart *BL Jáva, památky a sopky Petr Štolcpart *LA-PM Sono taneční večer, vstupné 30, Kč *LA-H Síla rašeliny a slatiny doc. Petr Petr *BL Síla rašeliny a slatiny doc. Petr Petr *LA-PM Třeboňský symfonický orchestr koncert, vstupné 70, Kč *LA-S Unorganized Band taneční večer, vstupné 30, Kč *BA Aloe Vera a její léčebné účinky přednáška, p. Němečková *BL Zdravé střevo, zdravý člověk p. Havránková *LA-PM O zeleném zázraku I. přednáška o pěstování řasy Chlorella, M. Sergejevová *Opatovický mlýn DJ ZBNK (Chalupa) *DADA Den Rádia Blaník *MN Satelit Band taneční večer, vstupné 30, Kč *LA-H Musici Gaudentes, Příliš mnoho saxofonů koncert *MN Šperky Swarowski p. Šindlerová *BL Sono taneční večer, vstupné 30, Kč *BA Symbolika nemocí p. Vojáček *LA-PM Posezení s foukací harmonikou, p. Michael Humhal *BL Je jedna facka už domácí násilí? přednáška *MKT Symbolika nemocí p. Vojáček *BL Léčba 21. století MUDr. Cikánek *LA-PM Oldies Disco, DJ Zvánovec, vstupné 30, Kč *LA-H Zlatý pan ministr v Turecké kavárně *D Face taneční večer, vstupné 30, Kč *BA Old Steamboat Jazzband koncert, vstupné 100, Kč *LA-S Pohybové a kondiční aktivity v rehabilitaci PhDr. Zeman *LA-PM Concertino Praga koncert *D Líčení s prof. vizážistkou p. Lakomou *BL Hudba Hradní stráže a Policie ČR koncert *ZP Pohybové a kondiční aktivity v rehabilitaci *BL Aloe Vera a její léčebné účinky přednáška, p. Němečková *BA Pocta Růženě Vonešové akordeonový koncert bývalých žáků, zdarma *LA-S pá Madam Mici a Pedro, posezení s kytarou *BL Ends At Last, All The Secrets Inside, Surrounded By One koncert *DADA 28 so Okolo Třeboně After party *DADA Trh *MN Od Světa bezpečně do světa aneb Hurá na prázdniny *LZS Okolo Třeboně literární koutek *LZS Plavba na lodi Petr Vok s Bohemian Swing Bandem a znovínskými víny *PuS Okolo Třeboně After party *DADA Výstava šperků Vl. Brodské *BL Krystal taneční večer, vstupné 30, Kč *BL Chlorella a její léčebné účinky p. Psíková *LA-PM Vysvětlivky *BA Bertiny lázně, restaurace Adéla ( ), BL Bertiny lázně ( ), ČV-ČD Č. Velenice ČD ( ), DADA DADA CLUB Kasper ( ), DŠN Dům Štěpánka Netolického ( ), D Divadlo J. K. Tyla ( ), DPT Dům přírody Třeboňska ( ), KS Kino Světozor ( ), LA-H restaurace Harmonie v Lázních Aurora ( ), LA-PM přednášková místnost Lázní Aurora ( ), LA-S společenský sál Lázní Aurora ( ), LZS Louka u Zlaté stoky ( ), MaG Muzeum a Galerie ( ), MKT Městská knihovna Třeboň ( ), MN Masarykovo náměstí ( ), PuS Přístaviště u Světa ( ), ZP Zámecký park ( ) Prohlídky a exkurze po ne Kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí po pá Radniční věž po pá Český nadační fond pro vydru út ne Akvárium Krčínův dům út ne Třeboňský zámek út ne Schwarzenberská hrobka po ne Dům přírody Třeboňska pá Třeboňský pivovar pá, so Noční prohlídky pivovaru so Plavba s živou hudbou na lodi Petr Vok Taneční večery živá hudba po ne Rondo st, pá, so Rybářská bašta Výstavy a vícedenní akce Týden pro hospic 2014 *Třeboň Grónské bajky a pověsti výstava *DŠN let biodynamického zemědělství konference *Třeboň Golfové dny otevřených dveří hod. *Golfové cvičiště u Lázní Aurora Okolo Třeboně hudební festival *Z, KOSTEL Změna programu vyhrazena. Akce k uveřejnění na další měsíc posílejte do na Do předmětu zprávy uveďte kultura červenec K zadání akce je možno využít i online formuláře na webu: Město Třeboň Palackého nám. 46/II Třeboň , itrebon.cz Státní zámek Třeboň Zámek Třeboň Infocentrum Lázní Aurora Lázně Aurora, s.r.o. Lázeňská 1001, Třeboň Kulturní oddělení Bertiny Lázně Třeboň, s.r.o. Tylova 171, Třeboň Kongresové a kulturní centrum Roháč Na Sadech 349, Třeboň , Beseda Bertiny Lázně Třeboň, s.r.o. Masarykovo nám Třeboň

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 30/2014. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 30/2014. z jednání finančního výboru 1 MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 30/2014 z jednání finančního výboru konaného dne: místo: čas zahájení jednání: 7. 5. 2014 (středa) MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí 17:00 h Seznam členů FV: Ing. Jiří Vopátek,

Více

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 14/2012 z jednání finančního výboru konaného dne: 10. 5. 2012 místo: MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí čas zahájení jednání: 17:00 h Seznam členů FV: Hosté: Ing. Jiří Vopátek,

Více

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová (příchod 16:11 hod.), Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín

Více

Dobrovolný svazek obcí VODOVOD HAMR Palackého nám. 46/II., 379 01 Třeboň, IČO: 60818361, DIČ: CZ60818361 Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 0 9 Třeboň, dne 31.1.2010

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ I/2015 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období únor 2014 až duben 2014. Ve druhé

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013)

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) Město Jeseník PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) I. Úvodní ustanovení 1. Poslání a cíle: Město Jeseník v rámci své samostatné působnosti v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ III/2014 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města VELKÉ LÁZNĚ,, MALÉ MĚSTO A FINANCE Libuše Chrástová starostka města Úvod Finance města Příjmy a Výdaje Potřeba investic Obnova technické infrastruktury Programy a dotace Závěr Za posledních 10 let zaznamenalo

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina I. Úvodní ustanovení Tato pravidla se vztahují na byty v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou (dále

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech nova péče připomínka budoucnost odškodnění PÉČE Program podpory projektů sociálně zdravotní péče se zvláštním zřetelem k potřebám těch,

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí USNESENÍ 22. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 16. 6. 2014 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz ČESKÝ BROD Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ VI/2014 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Ž Á D O S T p r o r o k 2 0 1 5

Ž Á D O S T p r o r o k 2 0 1 5 Formulář pro žádost o Státní neinvestiční dotaci Tento formulář je určen pouze pro podání žádosti o neinvestiční dotaci prostřednictvím České unie sportu. Není určen pro podávání žádosti jiným svazům.

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

VODOVODY A KANALIZACE

VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči Určeno pro: Zasedání Valné hromady svazku VAK dne 4. 4. 2014 Bod č. 8 Zásady svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla Představenstvo

Více