Výroční zpráva sboru CASD v Bruntále

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva sboru CASD v Bruntále"

Transkript

1 Výroční zpráva sboru CASD v Bruntále Výroční zpráva sboru CASD v Bruntále Smysl existence našeho církevního společenství Někteří lidé si možná kladou otázku, proč je církev na světě. Pokud od ní očekávají změnu světa k lepšímu, jsou zklamáni. S pohledem na dějinný vývoj lidstva nelze totiž pozorovat žádnou radikální nápravu k lepšímu. V čem tedy spočívá smysl existence církve? Jako Adventisté sedmého dne uznáváme svrchovanou Boží moc nad celým vesmírem a tím i nad naší Zemi. Boží láska se neprojevila pouze ve stvoření naší krásné planety. Bůh stvořil člověka se svobodnou vůlí a ten si vybral zlo. Po jeho pádu do hříchu Bůh nabídl řešení tím, že v osobě Ježíše Krista přišel na tuto planetu, aby zaplatil cenu za hřích. Zemřel potupnou smrtí na kříži a díky této oběti nám dal naději věčného života. Ve světě plném chaosu, zla a utrpení máme možnost napravit chybu, kterou člověk učinil na počátku, zvolit si dobro a Ježíše jako svůj cíl. Mapou, jak najít Ježíše, odpuštění a smysl života je pro člověka Bible - kniha, která přežila staletí, a která je stále aktuální. Přináší poselství evangelia dobré zprávy, to, v co věříme. Ruku v ruce s modlitbou můžeme porozumět jejímu poselství o naší záchraně: Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte, a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám zvěstoval vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem. 1. Korinstkým 15: 1-4 Naším jediným měřítkem je Bible. Kromě společných principů s ostatními křesťanskými církvemi uznáváme ještě další zásady, které jsme pochopili důkladným studiem Bible a vlivem působení Ducha svatého. Pomáhají nám najít smysl vlastního života i života lidí kolem nás. Patří sem : Bible, jako jediný zdroj víry Sobota, sedmý den odpočinku, který ustanovil Bůh při stvoření světa a který nelze měnit žádným lidským nařízením Varovné poselství pro svět ze Zjevení 14. kapitoly, které je hlásáno před druhým příchodem Ježíše Podmíněná nesmrtelnost (věčný život), kterou lidé mohou získat jako dar v důsledku víry v Ježíše Krista

2 Výroční zpráva sboru CASD v Bruntále Na tomto základě stojí existence naší církve. Od Ježíše Krista se odvíjí veškerý náš život, naše myšlení a činy. K oslavě našeho Spasitele se scházíme na pravidelných sobotních bohoslužbách, které jsou naplněny písněmi, modlitbami, studiem biblických textů a kázáním. Jednotlivá oddělení našeho sboru diakonie, křesťanský domov, sobotní škola, oddělení dětí a mládeže, podporují duchovní růst jednotlivých členů. Kdybychom ale byli zaměřeni pouze na své společenství, byli bychom sobečtí a rozhodně bychom nežili v souladu s posláním církve, které Ježíš před svým odchodem z této planety předal svým následovníkům: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku." Matouš 28:19-20 Pro plnění tohoto úkolu máme oddělení osobní služby misie, kluby zdraví, humanitární organizaci ADRU. Jednotlivá oddělení se navzájem doplňují a prolínají, takže v konečném důsledku můžeme říci, že každá oblast naší církve je tu pro věřícího člena a zároveň i pro ty lidí, kteří svůj postoj k víře teprve hledají. Touto výroční zprávou chceme představit, jak jednotlivé oblasti života našeho společenství fungují, a rádi bychom ukázali, že víra v Ježíše může obohatit i moderního člověka. Církev je rodina, která nabízí jejím členům jistotu ve světě plném nejistot, teplo v chladném světě materialismu a sobectví. Přijďte se ohřát. Věra Odstrčilová starší sboru CASD v Bruntále

3 Výroční zpráva sboru CASD v Bruntále Sbor Církve adventistů sedmého dne Husova 2 Bruntál Bruntál IČ Účet u ČSOB v Bruntále /0300 Datum vzniku: Zařazení do rejstříku právnických osob pod Ministerstvem kultury České republiky podle zákona č. 308/1991 Sb. dne Statutární orgán: 1) kazatel 2) starší sboru Kazatel: BTh Sedlák Tomáš, mobil Starší sboru: Ing. Odstrčilová Věra, mobil Členská základna: 28 pokřtěných členů 17 dětí a mládeže Zvolení Starší sboru činovníci na volební s. Odstrčilová období : Vedoucí DSŠ s. Medková Tajemník sboru br. Mašlík R. Vedoucí mládeže br. Mašlík R. Vedoucí misie s. Škrlová Vedoucí odd. zdraví br. Škrla První diakon s. Medková Vedoucí odd. ADRA br. Savický Diakoni: s. Semerová, br. Mašlík F. Vedoucí KD s. Burešová br. Polášek, s. Hirčová, Vedoucí traktátu br. Savický s. Škrlová, Správce knihovny br. Polášek Diakon pro PVP s. Odstrčilová Sborová kronika: s. Odstrčilová Pokladník Vedoucí SŠ Zástupce ved. SŠ Učitelé SŠ s. Savická br. Bureš br. Mašlík R. s. Škrlová, s. Odstrčilová, br. Medek, br. Polášek, Laičtí kazatelé: s. Odstrčilová, s. Škrlová, br. Medek, br. Mašlík R., br. Polášek, br. Savický, br. Škrla br. Bureš, br. Mašlík R., br. Savický Složení výboru sboru: Učitelé DSŠ s. Medková, s. Odstrčilová, s. Savická, s. Burešová Učitelé SŠ mládeže br. Mašlík R., br. Medek, br. Bureš Kazatel, starší sboru, tajemník sboru, vedoucí misie, 1. diakon, pokladník, vedoucí sobotní školy.

4 Finanční zpráva za rok 2011 Příjmy: Dary pro sbor ,- Příspěvek ze Sdružení ,- Příspěvek z Unie ,- Vlastní příjmy ,- Celkem příjmy ,- Výdaje: Oddělení evangelizace ,- Oddělení zdraví ,- Oddělení dětí a mládeže ,- Oddělení sociální péče ,- Oddělení diakonie 4.822,- Provozní výdaje ,- Splátka půjčky 6.000,- Celkem výdaje ,- Rok 2011 byl ztrátový, protože byly větší výdaje než příjmy o ,- Kč. Ztráta byla pokryta z finančních zdrojů minulých let. Harmonogram pravidelných aktivit během roku středa v měsíci: 3.středa v měsíci : Středa: cestopisná přednáška kurz vaření zdravotní přednáška klubu zdraví Biblická hodina pro přátele Čtvrtek: Oddíl Pathfinder pro děti Biblická hodina pro dospělé Pátek: Setkávání mládeže X (IKS - IN křesťanská skupinka) Sobota: Bohoslužba Křesťanské divadélko

5 Cestopisné přednášky Cestopisné přednášky se v roce 2011 setkaly s velkým úspěchem. V příjemném prostředí Spolkového domu M. Berlové si nadšenci pro virtuální poznávání naší krásné planety opravdu mohou přijít na své. Co si prožili v roce 2011? Kanadské Skalisté hory (M. Škrlová), Tibetem z východu na západ (MUDr. M. Schubert), Z Ohňové země po hranici Bolívie (P. Kadlecová a Z. Zapp), Putování střední Čínou (MUDr. I. Hiemer), Jak se žije českému lékaři v Bangladéši (MUDr. M. Moskala), Plujícím městem na Aljašku (manželé Škrlovi), Jemen pohádka naživo (Ing. M. Škrla), Denali park tapisérie tvarů a barev (manželé Škrlovi). ýroční zpráva sboru CASD v Bruntále Klub zdraví Již několik let organizujeme pro veřejnost přednášky se zdravotní tématikou. Na těchto přednáškách se zájemci o zdravý životní styl a nejnovější poznatky z oblasti výživy, lidských vztahů nebo přírodních léčebných přístupů seznamují se zajímavými tématy. Přednášky jsou spojeny s ochutnávkou zdravých jídel. Po přednáškách je také prostor pro diskuzi s lektory a výběrem receptů, které mohou obohatit zdravý jídelníček zúčastněných. Zde jsou některá témata Klubu zdraví prezentována v roce 2011: Jak vycházet s lidmi (PhD P. Škrla), Rizika virtuálního světa počítačů (Ing. V. Odstrčilová), Tuky, náš přítel nebo nepřítel? (M. Kautzová), Pozitivní myšlení není pozitivní snění (PhD P. Škrla), Sója lék na vaše problémy? (M. Škrlová), Partnerství a rozchody (BTh. T. Sedlák), Nejlepší spojenci našich ledvin (Ing. V. Odstrčilová). Kurz vaření Pro zájemce o racionální výživu jsou pořádány kurzy vaření, které probíhají před přednáškou Klubu zdraví. Během tohoto kurzu se připravují vzorky jídel na ochutnávku, které jsou součástí následující přednášky Klubu zdraví. V kurzu vaření jsme se učili připravit pečené olivové jednohubky, celerový salát, salát s těstovinami a avokádovou omáčkou, karbanátky s červenou řepou, plněný libanonský chléb, očistné jarní nápoje, sójovou pomazánku, pražené sójové boby nebo podzimní salát a jiné. Kurzy vaření vede Věra Odstrčilová. Koncerty Velký úspěch má pořádání koncertů. V lednu jsme pozvali do Bruntálu křesťanskou skupinu Sourozenci. Jejich živé a rytmické písně přitáhly obecenstvo nejen z Bruntálu ale i z okolních měst. Na koncert přišlo asi 90 návštěvníků, kteří měli rovněž možnost zakoupit si CD s nahranými písněmi. Tak mohou v mnohých domácnostech zaznít písně o Ježíši a jeho lásce k nám lidem. V listopadu jsme pozvali do Bruntálu sólistu Státní opery Praha Ivo Hrachovce. S klavírním doprovodem profesorky Janáčkovy akademie Ostrava, Ireny Szurmanové obohatily posluchače díla klasické duchovní hudby autorů G.F.Handla, W. A. Mozarta, P. I. Čajkovského a dalších.

6 Cestopisné přednášky Cestopisné přednášky se v roce 2011 setkaly s velkým úspěchem. V příjemném prostředí Spolkového domu M. Berlové si nadšenci pro virtuální poznávání naší krásné planety opravdu mohou přijít na své. Co si prožili v roce 2011? Kanadské Skalisté hory (Škrlová M.), Tibetem z východu na západ (MUDr. Schubert M.), Z Ohňové země po hranici Bolívie (manželé Kadlecovi), Putování střední Čínou (MUDr. Hiemer I.), Jak se žije českému lékaři v Bangladéši (MUDr. Moskala M.), Plujícím městem na Aljašku (manželé Škrlovi), Jemen pohádka naživo (Ing. Škrla M.), Denali park tapisérie Studium tvarů Bible a barev (manželé Škrlovi). S hledajícími přáteli otvíráme Bibli každou středu a čtvrtek. Ve středu pořádáme studium Bible v domácím prostředí střídavě v Dětřichovicích a ve Světlé Hoře, ve čtvrtek dochází přátelé do Spolkového domu Mariany Berlové v Bruntále. Tyto chvíle nad Božím slovem se staly neodmyslitelnou součástí našeho života, na které se všichni těšíme. Během roku jsme dočetli Evangelium podle Jana a začali studovat Skutky apoštolů. Několikrát jsme také zavítali do Domova Pohoda v Bruntále, kde jsme klientům nabídli v sobotu odpoledne bohoslužbu. Kromě biblického textu s výkladem jsme program obohatili písněmi o Pánu Ježíši. Klub zdraví Náš sbor organizuje již několik let pro veřejnost přednášky se zdravotnickou tématikou. Na těchto přednáškách se milovníci zdravého životního stylu a zájemci o nejnovější poznatky z oblasti výživy, lidských vztahů nebo přírodních léčebných přístupů seznamují s těmito a dalšími zajímavými tématy. Přednášky jsou spojeny s ochutnávkami zdravých jídel. Po přednáškách je také prostor pro diskusi s lektory a výběrem receptů, které mohou obohatit váš zdravý jídelníček. Zde jsou některá témata Klubu zdraví presentována v roce 2011: Křesťanský Jak vycházet domov s lidmi (PhD Škrla P.), Rizika virtuálního svět počítačů (Ing. Odstrčilová V.), Pro členy sboru a jejich přátele slouží oddělení Křesťanského domova, které nám umožňuje vzájemně se Tuky, náš přítel nebo nepřítel? (Kautzová M,), Pozitivní myšlení není pozitivní snění (PhD lépe poznat a sblížit se. Tato setkání mají za cíl poskytnout náplň pro celou rodinu. Konají se buď v místě, Škrla P.), Sója lék na vaše problémy (Škrlová M.), Partnerství a rozchody (BTh. Sedlák T.), kde se scházíme na sobotní bohoslužby, nebo je navštívena některá rodina v místě jejího bydliště. Podle Nejlepší spojenci našich ledvin (Ing. Odstrčilová V.). počasí podnikáme výlety do okolí na zajímavá místa. Tak jsme např. navštívili bývalý židovský hřbitov v Bruntále, kde jsme do skrytého místa geocaschingu Kurz vaření uložili duchovní literaturu, udělali si výlet do okolí Dvorců, opékali při večerním táboráku v Bruntále. Pro zájemce o racionální výživu jsou pořádány kurzy vaření, které začínají před přednáškou Klubu zdraví. Během tohoto kurzu se připravují vzorky jídel na ochutnávku která je součástí Zájezdy přednášky a výlety Klubu zdraví která následuje. V kurzu vaření jsme učili účastníky připravit pečené V červnu byl zorganizován zájezd k moři do Chorvatska, který se setkal s velkým úspěchem. olivové jednohubky, celerový salát, salát s těstovinami a avokádovou omáčkou, karbanátky Na podzim jsme uskutečnili výlet do Zlatých Hor a okolí, kam jsme pozvali také řadu přátel a zájemců z okolních sborů Krnov a Vrbno pod Pradědem.

7 Bohoslužby Hlavní součástí našeho života jsou ovšem sobotní bohoslužby, které mají bohatý program. Protože máme hodně dětí a mládeže, dáváme i jim možnost se zapojit. Nejen jednotlivými vystoupeními, ale pořádáme také tzv. Dětské bohoslužby, které jsou celé v jejich režii. Každé čtvrtletí probíhá Památka Večeře Páně. Tímto obřadem naplňujeme odkaz Pána Ježíše Krista, který ho ustanovil jako připomínku jeho oběti na kříži Golgota.: 1 Korintským 11:23-25 Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: "Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku." Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: "Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku." Pro lepší poznání členů okolních sborů pořádáme společné shromáždění sborů v okrese Bruntál. Můžeme si tak předávat vzájemně své zkušenosti a tím podporovat náš duchovní růst. V únoru nám na společné bohoslužbě posloužil z Božího slova kazatel Jan Bárta, ředitel organizace ADRA. V červnu zase mezi nás zavítal MUDr. Moskala Milan, který slouží jako misionář v Bangladéši. Sobotní bohoslužby ve Spolkovém domě M. Berlové Studium Bible (Sobotní škola) 9-10:30 Kázání Božího slova 11:00 Členská shromáždění Členové sboru jsou pravidelně informováni o sborových záležitostech na členském shromáždění. V dubnu proběhly v našem sboru volby činovníků pro další dvouleté volební období. Činovníky navrhuje jmenovací výbor, který tak činí odpovědně pod vlivem Ducha svatého. Tento rok jsme zvolili nové bratry a sestry, kteří tak dostali možnost zapojit se do služby pro Pána. Při volbách došlo také k aktu vysvěcení staršího sboru.

8 Pathfinder Náš sbor má velký potenciál v dětech a mládeži. Proto nezapomínáme ani na ně. Každý týden se děti scházejí při aktivitách dětského oddílu Pathfinder, který společně organizují kazatel Tomáš Sedlák a Monika Medková. Formou her a soutěží se děti učí základním duchovním principům.v létě jsme pro ně uspořádali tábor na chatě Sokolka u Vrbna pod Pradědem. Tábor jsme nazvali Cesta kolem světa a děti měli možnost formou her a soutěží dozvědět se, jak žijí lidé v různých částech světa. Mládež X Mládežníci se scházejí každý pátek, většinou v Bruntále, někdy jedou do Krnova nebo do Horního Benešova. V létě prožili společné chvíle na chatě u Dvorců, tábořili u Napajedel, s knižními kolportéry nabízeli literaturu ve Zlíně a okolí. Nezanedbávají ani sport, pravidelně chodí trénovat florbal do tělocvičny v Andělské Hoře. V tomto roce se zúčastnili florbalových turnajů v Bratislavě a v Třinci. O mládež se stará Roman Mašlík. Divadélko Sedmička V našem sboru působí pod vedením Moniky Medkové křesťanské divadélko, které formou divadelního představení s loutkami hraje dětem příběhy s duchovním pozadím. Divadélko není jen pro děti našich členů, ale také pro přátele a jejich děti. Na představení přijíždějí rodiny s dětmi z Vrbna pod Pradědem, Krnova a Horního Benešova. Divadélko také jezdí pravidelně do Speciální školy v Krnově, kde svým vystoupením potěší postižené děti. Vytvořili jsme 4 nová představení a dětem od nejmenších po ty velké jsme hráli o Katce a jejích příhodách. Děti v těchto příbězích mohly poznávat Boží charakter. Sociální pomoc V prosinci jsme poskytli malou pomoc sociálně slabým občanům našeho města. Připravili jsme jim potravinové balíčky, které obsahovaly nejen tělesný pokrm, ale byly tam vloženy také povzbuzující verše z Bible. Tento druh pomoci chceme provozovat během celého zimního období každý měsíc. Věříme, že s Boží pomocí najdeme sponzory, abychom měli hmotné zdroje pro tuto službu.

9 Poděkování Církev je organizace, která může fungovat, pokud její členové plní své povinnosti. Tyto povinnosti vykonávají členové dobrovolně ve svém volném čase. Proto poděkování patří každému členu našeho sboru nejen těm, kteří vykonávají svěřené služebnosti, ale i ostatním, kteří podporují chod sboru ať už modlitbami, dary nebo propagací naších aktivit mezi svými přáteli. Duchovním pastorem našeho sboru je kazatel BTh Sedlák Tomáš. Tím, že má na starosti 3 sbory, zastává nelehkou úlohu. Přesto dokáže své povinnosti skloubit tak, že náš sbor nemá dojem, že by byl opomíjen. Chceme mu poděkovat za starost a duchovní vedení našeho sboru. Děkujeme všem externím spolupracovníkům, kteří ochotně přednášejí v klubu zdraví. Bez jejich obětavé Poděkování služby bychom nemohli nabízet veřejnosti tak široký repertoár přednášených témat. Církev Naše poděkování je organizace, patří která i manželům může fungovat, Michalovi pokud a Monice její členové Medkovým plní své za povinnosti. jejich vstřícný Tyto postoj při pořádání povinnosti sborových vykonávají aktivit v Spolkovém členové dobrovolně domě Mariany ve svém Berlové. volném V čase. případě Proto potřeby poděkování jsou ochotni patří nabídnout každému k dispozici členu i našeho další prostory, sboru nejen které těm, přesahují kteří rámec vykonávají smlouvy svěřené o pronájmu. služebnosti, ale i ostatním, Pro život kteří každé podporují organizace chod jsou sboru zapotřebí ať už modlitbami, finance. Proto dary děkujeme nebo propagací každému naších ochotnému aktivit dárci členům, mezi přátelům svými a přáteli. hostům za jejich finanční podporu. Duchovním Děkujeme za pastorem poskytnutí našeho dotace sboru Moravskoslezskému je kazatel BTh Sedlák sdružení Tomáš. CASD Tím, v že Ostravě má na a starosti Československé 3 unii v Praze. sbory, zastává Tyto příspěvky nelehkou nám úlohu. umožnily Přesto provozovat dokáže své naše povinnosti aktivity skloubit ve větším tak, rozsahu že náš oproti sbor nemá minulým rokům. dojem, že by byl opomíjen. Chceme mu poděkovat za starost a duchovní vedení našeho sboru. Děkujeme všem Bohu, externím že se v našich spolupracovníkům, životech přiznává kteří ochotně i ve hmotné přednášejí oblasti, v takže klubu můžeme zdraví. Bez náš sbor finančně jejich podporovat. obětavé služby To, že bychom žijeme v nemohli hojnosti nabízet a dostatku, veřejnosti nemůžeme tak široký brát repertoár jako samozřejmost. přednášených Pro většinu světa to témat. totiž není běžný jev. A tak chceme, aby celý náš život byl provázen vděčností Pánu Bohu za jeho požehnání, Naše které poděkování se projevuje patří nejen i manželům v zabezpečení Michalovi hmotných a Monice potřeb, Medkovým ale i v duševní za jejich pohodě vstřícný a pokoji postoj v srdci v dnešním při pořádání rozbouřeném sborových světě. aktivit v Spolkovém domě Mariany Berlové. V případě potřeby ochotně nabídnou k dispozici i další prostory, které přesahují rámec smlouvy o pronájmu. Věra Odstrčilová Pro život každé organizace jsou zapotřebí finance. Proto děkujeme každému ochotnému starší sboru dárci CASD členům, v Bruntále přátelům a hostům za jejich finanční podporu. Děkujeme za poskytnutí dotace Moravskoslezskému sdružení CASD v Ostravě a Československé unii v Praze. Tyto příspěvky nám umožnili provozovat naše aktivity ve větším rozsahu, než byly v minulých letech. Děkujeme Bohu, že se v našich životech přiznává i ve hmotné oblasti, takže můžeme náš sbor finančně podporovat. To, že žijeme v hojnosti a dostatku, nemůžeme brát jako samozřejmost. Pro většinu světa to totiž není běžný jev. A tak chceme, aby celý náš život byl provázen vděčností Pánu Bohu za jeho požehnání, které se projevuje nejen v zabezpečení hmotných potřeb, ale i v duševní pohodě a pokoji v srdci v dnešním rozbouřeném světě. Věra Odstrčilová

10 Vážení přátelé, říká se, že Výroční zpráva je výkladní skříní organizace. Je krásná, přehledná, podává informace o aktuální nabídce společnosti, vše je v ní perfektně a efektivně uspořádáno a stojí za ní tým lidí, kteří se podíleli při její výzdobě. Podobně je to i s naší Výroční zprávou. Naší snahou bylo ji připravit tak, aby podala pravdivé a přehledné informace o našem církevním společenství. Jsem hrdý na to, že mohu být jeho součástí. Nesmírně si vážím lásky, přijetí, úsilí, pracovitosti, zodpovědnosti a osobního nasazení každého člena sboru. A vážím si jich o to víc, že vše, co dělají, je bez nároku na odměnu a z lásky ke svým bližním. A to je to, co tato vitrína zprostředkovat nedokáže. Atmosféru společenství totiž musíte zakusit na vlastní kůži. Proto Vás srdečně zvu do našeho středu. Ať už na sobotní bohoslužby, středeční Kluby zdraví, cestopisy, čtvrteční studijní hodiny nad Biblí, nebo některý z výletů či zájezdů. Přejeme Vám v této náročné a pohnuté době Boží požehnání a těšíme se na setkání za vitrínou. BTh Tomáš Sedlák Kazatel sboru CASD v Bruntále

11 Statistické údaje (2010) o církvi Adventistů sedmého dne 17 milionů dospělých členů ve světě (v ČR 10 tisíc členů) 65,961 sborů (kostelů) 1,033,534 lidí přijalo členství v církvi ASD v roce lékařské fakulty 122 nemocnic 114 univerzit a gymnázií (v ČR Teologický seminář Sázava) 1678 středních škol (v ČR Základní škola Eliáš v Praze) 11 televizních stanic 7 Rádiových vysílaček 185 lodí, které nesou evangelium do vzdálených koutů země* 135 letadel, které slouží šíření evangelia v Africe a Tichomoří** ADRA (Adventist Development and Relief Agency) LIBERTY Světový magazín pro právníky bojující za náboženskou svobodu ** *1890 První adventistická misijní loď Pitcairn, která přinesla poselství naděje potomkům vzpoury na lodi Bounty, na ostrově Pitcairn v Pacifiku. ** První letadlo, zakoupené pro účely misie, v roce Bylo použito k práci na ostrově Papua New Guinea. Letadlo bylo pojménováno podle misionáře Andrew Stewarda, který dlouhá léta pracoval na tomto ostrově.

100. výročí Sboru Církve adventistů s. d. v Opavě

100. výročí Sboru Církve adventistů s. d. v Opavě 100. výročí Sboru Církve adventistů s. d. v Opavě 1 1911 2011 Adventismus Adventisté sedmého dne spolu se všemi křesťany zakládají svoji víru na Ježíši Kristu. Věří, že Bůh stvořil dokonalý svět a člověka

Více

informátor Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str.

informátor Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str. informátor 3/2012 Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str. 18 1 úvod autor článků Natálie Klusová pastorační pracovnice

Více

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 Milí bratři, milé sestry, opět po roce hodnotíme uplynulé období pomocí výroční zprávy

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 2/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne Církevní řád Církevní řád Církve adventistů sedmého dne 18. revidované vydání z roku 2010 CÍRKEVNÍ ŘÁD Vydala Církev adventistů sedmého dne Česko-Slovenská unie Londýnská 30, Praha 2-Vinohrady Praha 2011

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 9/2009 Ročník XIX Září 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze Teologie sv. Pavla Ke cti svatého Vavřince U střechy Evropy Liturgický oděv v proměnách staletí Když přijde velká voda... Eliščina

Více

Výroční zpráva. Centrum Generace, o. s.

Výroční zpráva. Centrum Generace, o. s. Výroční zpráva 2012 Hodnota našeho člověčího života je závislá na hodnotách, které jsou v nás. Lidé si stvořují svůj lidský svět; je v něm to, co do něho vkládáme. Josef Čapek Centrum Generace, o. s. Palachova

Více

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014 Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz 3 / SBOR KS PRAHA KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY SBOR KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ

Více

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014 Z obsahu: Oběť Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna

Více

Evangelizační výzvy SBORNÍK. Biblické vyučování Shromáždění starších KřS 2015

Evangelizační výzvy SBORNÍK. Biblické vyučování Shromáždění starších KřS 2015 Jméno:... Evangelizační výzvy SBORNÍK Biblické vyučování Shromáždění starších KřS 2015 18. 3. až 21. 3. 2015, Vranov u Brna Připravila Misijní skupina Křesťanských sborů v ČR Jednatelé a MR KřS Změna

Více

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA 2011 2011 Výroční zpráva Teen Challenge International Česká Republika 2011. TCI je církevní organizací Apoštolské církve, registrovanou Ministerstvem kultury

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád.

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Bohoslužba v Písmu svatém Pro náplň i pořad křesťanských shromáždění

Více

VÁNOČNÍ SBÍRKA 2008. Výnosy sbírky byly následující: Nadace Mezinárodní potřeby - Čerstvé zprávy

VÁNOČNÍ SBÍRKA 2008. Výnosy sbírky byly následující: Nadace Mezinárodní potřeby - Čerstvé zprávy Jaro 2009 I.N. Network spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví a službě okolnímu světu. Nadace Mezinárodní potřeby je součástí sítě mezinárodní společnosti I.N.

Více

ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK

ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK 1 ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK 2012 (Zpráva bude prezentována w power-pointové formě na sborovém shromáždění 17.3. 2013) 1. Úvod Biblickým veršem,

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Diakonie Církve bratrské

Diakonie Církve bratrské Diakonie Církve bratrské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah Základní údaje o Diakonii CB 4 Bethesda - domov pro seniory 5 Chráněné bydlení na Xaverově 7 Centrum Slunečnice - Centrum Černý Most 9 Pobočka DCB v

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 3/2009 Ročník XIX Březen 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze List Filipanům Marek Orko Vácha Benefiční koncert pro Adopci na dálku Ztrácejí se nám farnosti... Rekordní výsledek Tříkrálové

Více

informátor Sociálně-právní ochrana dětí DUHOVÝ DŮM Ostrava Fotografka Dita Pepe str. 6 str.9 str. 13 2/2013

informátor Sociálně-právní ochrana dětí DUHOVÝ DŮM Ostrava Fotografka Dita Pepe str. 6 str.9 str. 13 2/2013 informátor 2/2013 Sociálně-právní ochrana dětí str. 6 DUHOVÝ DŮM Ostrava str.9 Fotografka Dita Pepe str. 13 1 úvod Venku všechno kvete, po dlouhé zimě je tady nádherné jaro a brzy přijde i léto.teplo a

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

informátor Jak funguje Potravinová banka? str. 7 Slezská diakonie oceňuje loajalitu a práci str. 11 Pomáhejme o Vánocích str.

informátor Jak funguje Potravinová banka? str. 7 Slezská diakonie oceňuje loajalitu a práci str. 11 Pomáhejme o Vánocích str. informátor 4/2012 Jak funguje Potravinová banka? str. 7 Slezská diakonie oceňuje loajalitu a práci str. 11 Pomáhejme o Vánocích str. 12 1 úvod Blíží se Advent a čas vánoční. Je to období, kdy víc než jindy

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27 Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka DCB v Kolíně... 15

Více

Výroční zpráva. za rok 2013. BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková společnost. www.btm.cz

Výroční zpráva. za rok 2013. BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková společnost. www.btm.cz Výroční zpráva za rok 2013 Legislativa Správní rada Pracovníci Produkty Aktivity Prezentace Návazná služba Projekty Spolupráce Hospodaření Vize BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková

Více

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl 4 /11 Prázdninové Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl vstupujeme do života Nejsvětější Trojice OBSAH: BIŘMOVÁNÍ NOVÉ VYLITÍ DUCHA.2 DVA POCHODY...5

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Bakalářská práce. 2009 Dalibor Bakala

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Bakalářská práce. 2009 Dalibor Bakala Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Bakalářská práce 2009 Dalibor Bakala Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Více

VĚŽNÍK. David hříšník i muž Boží... 10

VĚŽNÍK. David hříšník i muž Boží... 10 VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK David hříšník i muž Boží... 10 V tomto čísle navážeme na minulé zamýšlení a tentokrát se zaměříme na úžasnou postavu krále Davida. Naše pozornost se bude týkat dvou

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 1/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více