Výroční zpráva sboru CASD v Bruntále

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva sboru CASD v Bruntále"

Transkript

1 Výroční zpráva sboru CASD v Bruntále Výroční zpráva sboru CASD v Bruntále Smysl existence našeho církevního společenství Někteří lidé si možná kladou otázku, proč je církev na světě. Pokud od ní očekávají změnu světa k lepšímu, jsou zklamáni. S pohledem na dějinný vývoj lidstva nelze totiž pozorovat žádnou radikální nápravu k lepšímu. V čem tedy spočívá smysl existence církve? Jako Adventisté sedmého dne uznáváme svrchovanou Boží moc nad celým vesmírem a tím i nad naší Zemi. Boží láska se neprojevila pouze ve stvoření naší krásné planety. Bůh stvořil člověka se svobodnou vůlí a ten si vybral zlo. Po jeho pádu do hříchu Bůh nabídl řešení tím, že v osobě Ježíše Krista přišel na tuto planetu, aby zaplatil cenu za hřích. Zemřel potupnou smrtí na kříži a díky této oběti nám dal naději věčného života. Ve světě plném chaosu, zla a utrpení máme možnost napravit chybu, kterou člověk učinil na počátku, zvolit si dobro a Ježíše jako svůj cíl. Mapou, jak najít Ježíše, odpuštění a smysl života je pro člověka Bible - kniha, která přežila staletí, a která je stále aktuální. Přináší poselství evangelia dobré zprávy, to, v co věříme. Ruku v ruce s modlitbou můžeme porozumět jejímu poselství o naší záchraně: Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte, a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám zvěstoval vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem. 1. Korinstkým 15: 1-4 Naším jediným měřítkem je Bible. Kromě společných principů s ostatními křesťanskými církvemi uznáváme ještě další zásady, které jsme pochopili důkladným studiem Bible a vlivem působení Ducha svatého. Pomáhají nám najít smysl vlastního života i života lidí kolem nás. Patří sem : Bible, jako jediný zdroj víry Sobota, sedmý den odpočinku, který ustanovil Bůh při stvoření světa a který nelze měnit žádným lidským nařízením Varovné poselství pro svět ze Zjevení 14. kapitoly, které je hlásáno před druhým příchodem Ježíše Podmíněná nesmrtelnost (věčný život), kterou lidé mohou získat jako dar v důsledku víry v Ježíše Krista

2 Výroční zpráva sboru CASD v Bruntále Na tomto základě stojí existence naší církve. Od Ježíše Krista se odvíjí veškerý náš život, naše myšlení a činy. K oslavě našeho Spasitele se scházíme na pravidelných sobotních bohoslužbách, které jsou naplněny písněmi, modlitbami, studiem biblických textů a kázáním. Jednotlivá oddělení našeho sboru diakonie, křesťanský domov, sobotní škola, oddělení dětí a mládeže, podporují duchovní růst jednotlivých členů. Kdybychom ale byli zaměřeni pouze na své společenství, byli bychom sobečtí a rozhodně bychom nežili v souladu s posláním církve, které Ježíš před svým odchodem z této planety předal svým následovníkům: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku." Matouš 28:19-20 Pro plnění tohoto úkolu máme oddělení osobní služby misie, kluby zdraví, humanitární organizaci ADRU. Jednotlivá oddělení se navzájem doplňují a prolínají, takže v konečném důsledku můžeme říci, že každá oblast naší církve je tu pro věřícího člena a zároveň i pro ty lidí, kteří svůj postoj k víře teprve hledají. Touto výroční zprávou chceme představit, jak jednotlivé oblasti života našeho společenství fungují, a rádi bychom ukázali, že víra v Ježíše může obohatit i moderního člověka. Církev je rodina, která nabízí jejím členům jistotu ve světě plném nejistot, teplo v chladném světě materialismu a sobectví. Přijďte se ohřát. Věra Odstrčilová starší sboru CASD v Bruntále

3 Výroční zpráva sboru CASD v Bruntále Sbor Církve adventistů sedmého dne Husova 2 Bruntál Bruntál IČ Účet u ČSOB v Bruntále /0300 Datum vzniku: Zařazení do rejstříku právnických osob pod Ministerstvem kultury České republiky podle zákona č. 308/1991 Sb. dne Statutární orgán: 1) kazatel 2) starší sboru Kazatel: BTh Sedlák Tomáš, mobil Starší sboru: Ing. Odstrčilová Věra, mobil Členská základna: 28 pokřtěných členů 17 dětí a mládeže Zvolení Starší sboru činovníci na volební s. Odstrčilová období : Vedoucí DSŠ s. Medková Tajemník sboru br. Mašlík R. Vedoucí mládeže br. Mašlík R. Vedoucí misie s. Škrlová Vedoucí odd. zdraví br. Škrla První diakon s. Medková Vedoucí odd. ADRA br. Savický Diakoni: s. Semerová, br. Mašlík F. Vedoucí KD s. Burešová br. Polášek, s. Hirčová, Vedoucí traktátu br. Savický s. Škrlová, Správce knihovny br. Polášek Diakon pro PVP s. Odstrčilová Sborová kronika: s. Odstrčilová Pokladník Vedoucí SŠ Zástupce ved. SŠ Učitelé SŠ s. Savická br. Bureš br. Mašlík R. s. Škrlová, s. Odstrčilová, br. Medek, br. Polášek, Laičtí kazatelé: s. Odstrčilová, s. Škrlová, br. Medek, br. Mašlík R., br. Polášek, br. Savický, br. Škrla br. Bureš, br. Mašlík R., br. Savický Složení výboru sboru: Učitelé DSŠ s. Medková, s. Odstrčilová, s. Savická, s. Burešová Učitelé SŠ mládeže br. Mašlík R., br. Medek, br. Bureš Kazatel, starší sboru, tajemník sboru, vedoucí misie, 1. diakon, pokladník, vedoucí sobotní školy.

4 Finanční zpráva za rok 2011 Příjmy: Dary pro sbor ,- Příspěvek ze Sdružení ,- Příspěvek z Unie ,- Vlastní příjmy ,- Celkem příjmy ,- Výdaje: Oddělení evangelizace ,- Oddělení zdraví ,- Oddělení dětí a mládeže ,- Oddělení sociální péče ,- Oddělení diakonie 4.822,- Provozní výdaje ,- Splátka půjčky 6.000,- Celkem výdaje ,- Rok 2011 byl ztrátový, protože byly větší výdaje než příjmy o ,- Kč. Ztráta byla pokryta z finančních zdrojů minulých let. Harmonogram pravidelných aktivit během roku středa v měsíci: 3.středa v měsíci : Středa: cestopisná přednáška kurz vaření zdravotní přednáška klubu zdraví Biblická hodina pro přátele Čtvrtek: Oddíl Pathfinder pro děti Biblická hodina pro dospělé Pátek: Setkávání mládeže X (IKS - IN křesťanská skupinka) Sobota: Bohoslužba Křesťanské divadélko

5 Cestopisné přednášky Cestopisné přednášky se v roce 2011 setkaly s velkým úspěchem. V příjemném prostředí Spolkového domu M. Berlové si nadšenci pro virtuální poznávání naší krásné planety opravdu mohou přijít na své. Co si prožili v roce 2011? Kanadské Skalisté hory (M. Škrlová), Tibetem z východu na západ (MUDr. M. Schubert), Z Ohňové země po hranici Bolívie (P. Kadlecová a Z. Zapp), Putování střední Čínou (MUDr. I. Hiemer), Jak se žije českému lékaři v Bangladéši (MUDr. M. Moskala), Plujícím městem na Aljašku (manželé Škrlovi), Jemen pohádka naživo (Ing. M. Škrla), Denali park tapisérie tvarů a barev (manželé Škrlovi). ýroční zpráva sboru CASD v Bruntále Klub zdraví Již několik let organizujeme pro veřejnost přednášky se zdravotní tématikou. Na těchto přednáškách se zájemci o zdravý životní styl a nejnovější poznatky z oblasti výživy, lidských vztahů nebo přírodních léčebných přístupů seznamují se zajímavými tématy. Přednášky jsou spojeny s ochutnávkou zdravých jídel. Po přednáškách je také prostor pro diskuzi s lektory a výběrem receptů, které mohou obohatit zdravý jídelníček zúčastněných. Zde jsou některá témata Klubu zdraví prezentována v roce 2011: Jak vycházet s lidmi (PhD P. Škrla), Rizika virtuálního světa počítačů (Ing. V. Odstrčilová), Tuky, náš přítel nebo nepřítel? (M. Kautzová), Pozitivní myšlení není pozitivní snění (PhD P. Škrla), Sója lék na vaše problémy? (M. Škrlová), Partnerství a rozchody (BTh. T. Sedlák), Nejlepší spojenci našich ledvin (Ing. V. Odstrčilová). Kurz vaření Pro zájemce o racionální výživu jsou pořádány kurzy vaření, které probíhají před přednáškou Klubu zdraví. Během tohoto kurzu se připravují vzorky jídel na ochutnávku, které jsou součástí následující přednášky Klubu zdraví. V kurzu vaření jsme se učili připravit pečené olivové jednohubky, celerový salát, salát s těstovinami a avokádovou omáčkou, karbanátky s červenou řepou, plněný libanonský chléb, očistné jarní nápoje, sójovou pomazánku, pražené sójové boby nebo podzimní salát a jiné. Kurzy vaření vede Věra Odstrčilová. Koncerty Velký úspěch má pořádání koncertů. V lednu jsme pozvali do Bruntálu křesťanskou skupinu Sourozenci. Jejich živé a rytmické písně přitáhly obecenstvo nejen z Bruntálu ale i z okolních měst. Na koncert přišlo asi 90 návštěvníků, kteří měli rovněž možnost zakoupit si CD s nahranými písněmi. Tak mohou v mnohých domácnostech zaznít písně o Ježíši a jeho lásce k nám lidem. V listopadu jsme pozvali do Bruntálu sólistu Státní opery Praha Ivo Hrachovce. S klavírním doprovodem profesorky Janáčkovy akademie Ostrava, Ireny Szurmanové obohatily posluchače díla klasické duchovní hudby autorů G.F.Handla, W. A. Mozarta, P. I. Čajkovského a dalších.

6 Cestopisné přednášky Cestopisné přednášky se v roce 2011 setkaly s velkým úspěchem. V příjemném prostředí Spolkového domu M. Berlové si nadšenci pro virtuální poznávání naší krásné planety opravdu mohou přijít na své. Co si prožili v roce 2011? Kanadské Skalisté hory (Škrlová M.), Tibetem z východu na západ (MUDr. Schubert M.), Z Ohňové země po hranici Bolívie (manželé Kadlecovi), Putování střední Čínou (MUDr. Hiemer I.), Jak se žije českému lékaři v Bangladéši (MUDr. Moskala M.), Plujícím městem na Aljašku (manželé Škrlovi), Jemen pohádka naživo (Ing. Škrla M.), Denali park tapisérie Studium tvarů Bible a barev (manželé Škrlovi). S hledajícími přáteli otvíráme Bibli každou středu a čtvrtek. Ve středu pořádáme studium Bible v domácím prostředí střídavě v Dětřichovicích a ve Světlé Hoře, ve čtvrtek dochází přátelé do Spolkového domu Mariany Berlové v Bruntále. Tyto chvíle nad Božím slovem se staly neodmyslitelnou součástí našeho života, na které se všichni těšíme. Během roku jsme dočetli Evangelium podle Jana a začali studovat Skutky apoštolů. Několikrát jsme také zavítali do Domova Pohoda v Bruntále, kde jsme klientům nabídli v sobotu odpoledne bohoslužbu. Kromě biblického textu s výkladem jsme program obohatili písněmi o Pánu Ježíši. Klub zdraví Náš sbor organizuje již několik let pro veřejnost přednášky se zdravotnickou tématikou. Na těchto přednáškách se milovníci zdravého životního stylu a zájemci o nejnovější poznatky z oblasti výživy, lidských vztahů nebo přírodních léčebných přístupů seznamují s těmito a dalšími zajímavými tématy. Přednášky jsou spojeny s ochutnávkami zdravých jídel. Po přednáškách je také prostor pro diskusi s lektory a výběrem receptů, které mohou obohatit váš zdravý jídelníček. Zde jsou některá témata Klubu zdraví presentována v roce 2011: Křesťanský Jak vycházet domov s lidmi (PhD Škrla P.), Rizika virtuálního svět počítačů (Ing. Odstrčilová V.), Pro členy sboru a jejich přátele slouží oddělení Křesťanského domova, které nám umožňuje vzájemně se Tuky, náš přítel nebo nepřítel? (Kautzová M,), Pozitivní myšlení není pozitivní snění (PhD lépe poznat a sblížit se. Tato setkání mají za cíl poskytnout náplň pro celou rodinu. Konají se buď v místě, Škrla P.), Sója lék na vaše problémy (Škrlová M.), Partnerství a rozchody (BTh. Sedlák T.), kde se scházíme na sobotní bohoslužby, nebo je navštívena některá rodina v místě jejího bydliště. Podle Nejlepší spojenci našich ledvin (Ing. Odstrčilová V.). počasí podnikáme výlety do okolí na zajímavá místa. Tak jsme např. navštívili bývalý židovský hřbitov v Bruntále, kde jsme do skrytého místa geocaschingu Kurz vaření uložili duchovní literaturu, udělali si výlet do okolí Dvorců, opékali při večerním táboráku v Bruntále. Pro zájemce o racionální výživu jsou pořádány kurzy vaření, které začínají před přednáškou Klubu zdraví. Během tohoto kurzu se připravují vzorky jídel na ochutnávku která je součástí Zájezdy přednášky a výlety Klubu zdraví která následuje. V kurzu vaření jsme učili účastníky připravit pečené V červnu byl zorganizován zájezd k moři do Chorvatska, který se setkal s velkým úspěchem. olivové jednohubky, celerový salát, salát s těstovinami a avokádovou omáčkou, karbanátky Na podzim jsme uskutečnili výlet do Zlatých Hor a okolí, kam jsme pozvali také řadu přátel a zájemců z okolních sborů Krnov a Vrbno pod Pradědem.

7 Bohoslužby Hlavní součástí našeho života jsou ovšem sobotní bohoslužby, které mají bohatý program. Protože máme hodně dětí a mládeže, dáváme i jim možnost se zapojit. Nejen jednotlivými vystoupeními, ale pořádáme také tzv. Dětské bohoslužby, které jsou celé v jejich režii. Každé čtvrtletí probíhá Památka Večeře Páně. Tímto obřadem naplňujeme odkaz Pána Ježíše Krista, který ho ustanovil jako připomínku jeho oběti na kříži Golgota.: 1 Korintským 11:23-25 Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: "Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku." Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: "Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku." Pro lepší poznání členů okolních sborů pořádáme společné shromáždění sborů v okrese Bruntál. Můžeme si tak předávat vzájemně své zkušenosti a tím podporovat náš duchovní růst. V únoru nám na společné bohoslužbě posloužil z Božího slova kazatel Jan Bárta, ředitel organizace ADRA. V červnu zase mezi nás zavítal MUDr. Moskala Milan, který slouží jako misionář v Bangladéši. Sobotní bohoslužby ve Spolkovém domě M. Berlové Studium Bible (Sobotní škola) 9-10:30 Kázání Božího slova 11:00 Členská shromáždění Členové sboru jsou pravidelně informováni o sborových záležitostech na členském shromáždění. V dubnu proběhly v našem sboru volby činovníků pro další dvouleté volební období. Činovníky navrhuje jmenovací výbor, který tak činí odpovědně pod vlivem Ducha svatého. Tento rok jsme zvolili nové bratry a sestry, kteří tak dostali možnost zapojit se do služby pro Pána. Při volbách došlo také k aktu vysvěcení staršího sboru.

8 Pathfinder Náš sbor má velký potenciál v dětech a mládeži. Proto nezapomínáme ani na ně. Každý týden se děti scházejí při aktivitách dětského oddílu Pathfinder, který společně organizují kazatel Tomáš Sedlák a Monika Medková. Formou her a soutěží se děti učí základním duchovním principům.v létě jsme pro ně uspořádali tábor na chatě Sokolka u Vrbna pod Pradědem. Tábor jsme nazvali Cesta kolem světa a děti měli možnost formou her a soutěží dozvědět se, jak žijí lidé v různých částech světa. Mládež X Mládežníci se scházejí každý pátek, většinou v Bruntále, někdy jedou do Krnova nebo do Horního Benešova. V létě prožili společné chvíle na chatě u Dvorců, tábořili u Napajedel, s knižními kolportéry nabízeli literaturu ve Zlíně a okolí. Nezanedbávají ani sport, pravidelně chodí trénovat florbal do tělocvičny v Andělské Hoře. V tomto roce se zúčastnili florbalových turnajů v Bratislavě a v Třinci. O mládež se stará Roman Mašlík. Divadélko Sedmička V našem sboru působí pod vedením Moniky Medkové křesťanské divadélko, které formou divadelního představení s loutkami hraje dětem příběhy s duchovním pozadím. Divadélko není jen pro děti našich členů, ale také pro přátele a jejich děti. Na představení přijíždějí rodiny s dětmi z Vrbna pod Pradědem, Krnova a Horního Benešova. Divadélko také jezdí pravidelně do Speciální školy v Krnově, kde svým vystoupením potěší postižené děti. Vytvořili jsme 4 nová představení a dětem od nejmenších po ty velké jsme hráli o Katce a jejích příhodách. Děti v těchto příbězích mohly poznávat Boží charakter. Sociální pomoc V prosinci jsme poskytli malou pomoc sociálně slabým občanům našeho města. Připravili jsme jim potravinové balíčky, které obsahovaly nejen tělesný pokrm, ale byly tam vloženy také povzbuzující verše z Bible. Tento druh pomoci chceme provozovat během celého zimního období každý měsíc. Věříme, že s Boží pomocí najdeme sponzory, abychom měli hmotné zdroje pro tuto službu.

9 Poděkování Církev je organizace, která může fungovat, pokud její členové plní své povinnosti. Tyto povinnosti vykonávají členové dobrovolně ve svém volném čase. Proto poděkování patří každému členu našeho sboru nejen těm, kteří vykonávají svěřené služebnosti, ale i ostatním, kteří podporují chod sboru ať už modlitbami, dary nebo propagací naších aktivit mezi svými přáteli. Duchovním pastorem našeho sboru je kazatel BTh Sedlák Tomáš. Tím, že má na starosti 3 sbory, zastává nelehkou úlohu. Přesto dokáže své povinnosti skloubit tak, že náš sbor nemá dojem, že by byl opomíjen. Chceme mu poděkovat za starost a duchovní vedení našeho sboru. Děkujeme všem externím spolupracovníkům, kteří ochotně přednášejí v klubu zdraví. Bez jejich obětavé Poděkování služby bychom nemohli nabízet veřejnosti tak široký repertoár přednášených témat. Církev Naše poděkování je organizace, patří která i manželům může fungovat, Michalovi pokud a Monice její členové Medkovým plní své za povinnosti. jejich vstřícný Tyto postoj při pořádání povinnosti sborových vykonávají aktivit v Spolkovém členové dobrovolně domě Mariany ve svém Berlové. volném V čase. případě Proto potřeby poděkování jsou ochotni patří nabídnout každému k dispozici členu i našeho další prostory, sboru nejen které těm, přesahují kteří rámec vykonávají smlouvy svěřené o pronájmu. služebnosti, ale i ostatním, Pro život kteří každé podporují organizace chod jsou sboru zapotřebí ať už modlitbami, finance. Proto dary děkujeme nebo propagací každému naších ochotnému aktivit dárci členům, mezi přátelům svými a přáteli. hostům za jejich finanční podporu. Duchovním Děkujeme za pastorem poskytnutí našeho dotace sboru Moravskoslezskému je kazatel BTh Sedlák sdružení Tomáš. CASD Tím, v že Ostravě má na a starosti Československé 3 unii v Praze. sbory, zastává Tyto příspěvky nelehkou nám úlohu. umožnily Přesto provozovat dokáže své naše povinnosti aktivity skloubit ve větším tak, rozsahu že náš oproti sbor nemá minulým rokům. dojem, že by byl opomíjen. Chceme mu poděkovat za starost a duchovní vedení našeho sboru. Děkujeme všem Bohu, externím že se v našich spolupracovníkům, životech přiznává kteří ochotně i ve hmotné přednášejí oblasti, v takže klubu můžeme zdraví. Bez náš sbor finančně jejich podporovat. obětavé služby To, že bychom žijeme v nemohli hojnosti nabízet a dostatku, veřejnosti nemůžeme tak široký brát repertoár jako samozřejmost. přednášených Pro většinu světa to témat. totiž není běžný jev. A tak chceme, aby celý náš život byl provázen vděčností Pánu Bohu za jeho požehnání, Naše které poděkování se projevuje patří nejen i manželům v zabezpečení Michalovi hmotných a Monice potřeb, Medkovým ale i v duševní za jejich pohodě vstřícný a pokoji postoj v srdci v dnešním při pořádání rozbouřeném sborových světě. aktivit v Spolkovém domě Mariany Berlové. V případě potřeby ochotně nabídnou k dispozici i další prostory, které přesahují rámec smlouvy o pronájmu. Věra Odstrčilová Pro život každé organizace jsou zapotřebí finance. Proto děkujeme každému ochotnému starší sboru dárci CASD členům, v Bruntále přátelům a hostům za jejich finanční podporu. Děkujeme za poskytnutí dotace Moravskoslezskému sdružení CASD v Ostravě a Československé unii v Praze. Tyto příspěvky nám umožnili provozovat naše aktivity ve větším rozsahu, než byly v minulých letech. Děkujeme Bohu, že se v našich životech přiznává i ve hmotné oblasti, takže můžeme náš sbor finančně podporovat. To, že žijeme v hojnosti a dostatku, nemůžeme brát jako samozřejmost. Pro většinu světa to totiž není běžný jev. A tak chceme, aby celý náš život byl provázen vděčností Pánu Bohu za jeho požehnání, které se projevuje nejen v zabezpečení hmotných potřeb, ale i v duševní pohodě a pokoji v srdci v dnešním rozbouřeném světě. Věra Odstrčilová

10 Vážení přátelé, říká se, že Výroční zpráva je výkladní skříní organizace. Je krásná, přehledná, podává informace o aktuální nabídce společnosti, vše je v ní perfektně a efektivně uspořádáno a stojí za ní tým lidí, kteří se podíleli při její výzdobě. Podobně je to i s naší Výroční zprávou. Naší snahou bylo ji připravit tak, aby podala pravdivé a přehledné informace o našem církevním společenství. Jsem hrdý na to, že mohu být jeho součástí. Nesmírně si vážím lásky, přijetí, úsilí, pracovitosti, zodpovědnosti a osobního nasazení každého člena sboru. A vážím si jich o to víc, že vše, co dělají, je bez nároku na odměnu a z lásky ke svým bližním. A to je to, co tato vitrína zprostředkovat nedokáže. Atmosféru společenství totiž musíte zakusit na vlastní kůži. Proto Vás srdečně zvu do našeho středu. Ať už na sobotní bohoslužby, středeční Kluby zdraví, cestopisy, čtvrteční studijní hodiny nad Biblí, nebo některý z výletů či zájezdů. Přejeme Vám v této náročné a pohnuté době Boží požehnání a těšíme se na setkání za vitrínou. BTh Tomáš Sedlák Kazatel sboru CASD v Bruntále

11 Statistické údaje (2010) o církvi Adventistů sedmého dne 17 milionů dospělých členů ve světě (v ČR 10 tisíc členů) 65,961 sborů (kostelů) 1,033,534 lidí přijalo členství v církvi ASD v roce lékařské fakulty 122 nemocnic 114 univerzit a gymnázií (v ČR Teologický seminář Sázava) 1678 středních škol (v ČR Základní škola Eliáš v Praze) 11 televizních stanic 7 Rádiových vysílaček 185 lodí, které nesou evangelium do vzdálených koutů země* 135 letadel, které slouží šíření evangelia v Africe a Tichomoří** ADRA (Adventist Development and Relief Agency) LIBERTY Světový magazín pro právníky bojující za náboženskou svobodu ** *1890 První adventistická misijní loď Pitcairn, která přinesla poselství naděje potomkům vzpoury na lodi Bounty, na ostrově Pitcairn v Pacifiku. ** První letadlo, zakoupené pro účely misie, v roce Bylo použito k práci na ostrově Papua New Guinea. Letadlo bylo pojménováno podle misionáře Andrew Stewarda, který dlouhá léta pracoval na tomto ostrově.

Výroční zpráva sboru CASD v Bruntále

Výroční zpráva sboru CASD v Bruntále Výroční zpráva sboru CASD v Bruntále Komu věřit? S novým rokem a také nadcházejícími legislativními změnami, dochází k výraznému posunu ve vnímání církví a náboženských společenství většinovou společností.

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Výroční zpráva sboru CASD v Bruntále 2015

Výroční zpráva sboru CASD v Bruntále 2015 Výroční zpráva sboru CASD v Bruntále 2015 Milí přátelé. Dostává se k vám výroční zpráva našeho společenství Církve adventistů sedmého dne v Bruntále, které patří do celosvětové rodiny 140 000 sborů nacházejících

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

14.5.2011 19/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

14.5.2011 19/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 14.5.2011 19/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 14. května 2011 Společná píseň

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Výroční zpráva sboru CASD v Bruntále 2013

Výroční zpráva sboru CASD v Bruntále 2013 Výroční zpráva sboru CASD v Bruntále 2013 Církev jako organizace, která slouží lidem Je samozřejmostí, že po uplynutí každého roku se bilancuje minulé období a plánuje se činnost do budoucnosti. Stejné

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Výroční zpráva sboru CASD v Bruntále 2014

Výroční zpráva sboru CASD v Bruntále 2014 Výroční zpráva sboru CASD v Bruntále 2014 Kdo jsou křesťané? Když se vám dostane do rukou výroční zpráva křesťanského společenství, tak vás mohou napadnout otázky: Kdo jsou ti křesťané? Jak se jejich církevní

Více

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 7. května 2011 Společná píseň

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 8.10.2011 40/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 8. října 2011 Společná píseň

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 LEDEN ÚNOR BŘEZEN PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 Datum Pořádá/Témat. dny Název akce 3. Den modlitby a půstu 7. Teologický seminář Den otevřených dveří 7. - 17. 10 dní modliteb za vylití Ducha svatého

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Příští sobotu kázáním poslouží bratr Jiří Drejnar.

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Misijní práce + další vzdělávání

Misijní práce + další vzdělávání Apoštolská církev ve spolupráci s NLI Europe Zakládání nových sborů Moravskoslezská oblast 2005-2011 Hlučín Jablunkov Opava Nový Jičín Orlová Příbor Zkušenosti i výzkumy ukazují, že nejefektivnější způsob

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Taktéž příští sobotu kázáním poslouží bratr Michal

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s

Více

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo Leden 11. ČS (kancelář sdružení - nebo kazatelské oddělení) Společná pastorálka Praha - Smíchov 15.-17. oddělení mládeže 2. Vytax I. 18.

Více

Plán akcí MSS a Česko-Slovenské unie v roce 2015

Plán akcí MSS a Česko-Slovenské unie v roce 2015 Plán akcí MSS a Česko-Slovenské unie v roce 2015 Leden Datum Tématické dny a sbírky 3. 1. Den modlitby a půstu 4. - 11. 1. ne-ne Zdraví Zimní tábor zdraví Račkova Dolina, SK 7. 1. st Teol. seminář Den

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s.

ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. 1. SLOVO ÚVODEM ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes k nám při dopolední bohoslužbě kázáním poslouží Michal Balcar. Odpoledne promluví Marek Jonczy. Příští sobotu kázáním poslouží

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Plán akcí Česko-Slovenské unie v roce 2015 verze schválená výborem unie, aktualizovaná 14. 1. 2015

Plán akcí Česko-Slovenské unie v roce 2015 verze schválená výborem unie, aktualizovaná 14. 1. 2015 LEDEN Oddělení/Instituce Akce Místo Téma/Sbírka 03.01. so 3.1. Den modlitby a půstu 4.-11.1. Zdraví Zimní tábor zdraví Račková Dolina 07.01. st Teol. seminář Den otevřených dveří Sázava 7.-17.1. 10 dní

Více

Základní dokument. Základní informace o Církvi adventistů sedmého dne jsou obsaženy v Ústavě Církve adventistů sedmého dne.

Základní dokument. Základní informace o Církvi adventistů sedmého dne jsou obsaženy v Ústavě Církve adventistů sedmého dne. Základní dokument podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech). Základní

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 17. března 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Haluzová Helena 10.30 10.45 Přestávka

Více

Plán akcí Česko-Slovenské unie v roce 2012

Plán akcí Česko-Slovenské unie v roce 2012 Konečná verze schválená Výborem unie LEDEN / JANUÁR ÚNOR / FEBRUÁR Oddělení Akce ČSU Místo Akce GK a EUD Instituce Akce Místo Akce 9.1. ČS Setkání kazatelů ČS -Smíchov 10.1 UV Výchovy 12.1 Setkání tajemníků

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM V NĚM MÁME VYKOUPENÍ ENÍ! EF 1,7 Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno! Shrnutí: V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) NEDĚLE SVATODUŠNÍ formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP,

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, přišla chvíle, kdy hodnotíme právě uplynulý rok 2014. Předkládáme Vám účet z činnosti, a zpovídáme se z hospodaření s finančními prostředky. Chceme být stručné, ale

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Společenství Josefa Zezulky

Společenství Josefa Zezulky Společenství Josefa Zezulky Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Milí přátelé, pro mnohé nečekaná svoboda umožnila, abych dne 30. 3. 2015 mohl vyslovit potěšení nad tím, že duchovní filosofie a služba se stává

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 10/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. března 2009 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s.

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svatý Floriána Dobrovolní hasiči roku, o. s. OBSAH: OBSAH... 2 1. Úvodní slovo... 3 2. Základní údaje o sdružení... 4 3. Statutární orgán... 4 4. Poslání občanského sdružení... 5 5.

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

MÍCHOVSKÝ ZPRAVODAJ. 5. září 2015. Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 - Smíchov PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY. ročník 15/číslo 764

MÍCHOVSKÝ ZPRAVODAJ. 5. září 2015. Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 - Smíchov PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY. ročník 15/číslo 764 S. MÍCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ročník 15/číslo 764 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY Dopoledne. 9,3o hodin Studium sobotní školy a dětské sobotní školy Vede Jana Ceplová Téma úkolu: Filip kazatel evangelia společná píseň

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 12/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P R O G R A M S O B O T N Í B O H O S L U Ž B Y 20. března 2009 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více